TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.5.2004 236. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Kari Kirsti jäsen, poistui klo Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von chöneman Arja jäsen eppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Pispanen Reino kv:n vpj Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra epponen Eero kirkkoherra uominen Heikki kirkkoherra, poistui klo Vahtola Pirjo kirkkoherra, poistui klo Viitanen Kauko kirkkoherra Fager Mia Hokka Irma Hurme Hannu Kosola eppo Krapinoja Kyllikki oini Pekka lakimies, sihteeri talouspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja kiinteistöjohtaja vs. tiedotuspäällikkö hallintojohtaja Poissa Heikola Rauno puheenjohtaja Isotalo eppo jäsen Korhonen Pentti kv:n pj Hallia Jouko tiedotuspäällikkö Kaisti Aapo talous- ja suunnittelujohtaja 251 KOKOUKEN LAILLIUU Kn todennee kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi.

2 KOKOUKEN PÄÄTÖVALTAIUU Kn todennee kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 253 PÖYTÄKIRJAN TARKATAJIEN VALINTA Kn valinnee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Uolevi Lahti ja Arja von chöneman. 254 ILMOITUAIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on määrännyt rovasti Pekka Kaijalan suostumuksensa mukaisesti hoitamaan Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen (IV) viran tehtäviä 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella ja palkalla ajalla (nro 277) tuomiokapituli on myöntänyt pastori Ilona Hägglund- Viljaselle jatkettua virkavapautta Turun Martinseurakunnan seurakuntapastorin virasta lääkärintodistuksen perusteella ajalle (nro 268) Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Kirkon keskusrahaston eläkepäätös Kirkon keskusrahasto on myöntänyt oile Marjatta Harviaiselle työkyvyttömyyseläkkeen alkaen. Työkyvyttömyyseläke maksetaan aikaisintaan palkanmaksun päättymistä seuraavan kuukauden alusta. Ilmoitus taloustoimistolle. 3. Pöytäkirjoja kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja nro 6/ diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 3/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa.

3 Lähetyskannatustilasto vuodelta 2003 Kirkon lähetystyön keskus on lähettänyt lopulliset lähetyskannatustilastot vuodelta Kirkkoneuvostolle aikaisemmin lähetetyt tilastot perustuivat alustaviin tietoihin, jotka oli lähetetty seurakuntiin tarkistuksia varten. Pieniä muutoksia sisältyy uusiin lukuihin. Lopulliset tilastot osoittavat euroa korkeampaa kokonaissummaa kuin alustavissa luvuissa. Kooste seurakuntayhtymän alueen lähetyskannatuksesta on liitteenä. Liite eurakuntaneuvostojen päätöksiä Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto on :n 85 kohdalla myöntänyt lähetyssihteerinsijaiselle Kirsti Ansaharjulle eron tehtävästään lukien Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto on :n 66 kohdalla myöntänyt nuorisotyönohjaaja Hannu Raittiille eron Henrikinseurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta lukien eläkkeelle siirtymistä varten. Kn merkinnee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 255 VUOIKERTOMU VUODELTA 2003 Vuosikertomus jaetaan kirkkoneuvostossa pöydille. Kn päättänee lähettää sen kirkkovaltuustolle kokoukseen, jossa käsitellään tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 256 EHDOTU AVUTUMÄÄRÄRAHAN JAKAMIEKI KIRKOLLIIIN TARKOITUKIIN VUODELLE 2004

4 Ehdotus on seuraava: Liite Jakoehdotus noudattaa pääsääntöisesti edellisten vuosien linjaa. uurimpien avustusten saajat ovat edelleen Turun NMKY ja Varsinais-uomen Partiopiiri. Partiopiiriltä on vähennetty 2000 euroa sen suhteellisen hyvän taloustilanteen vuoksi. Kyse ei ole siitä, että piirin toimintaa arvostettaisiin vähemmän, vaan siitä, että se on varsin vakavarainen ja sillä on huomattavasti myös muuta varainhankintaa, jolloin seurakuntayhtymän avustuksen väheneminen ei tuota sille talouskriisiä. Kun jaettava talousarviomääräraha on rajallinen ja hakijoiden joukossa on useita sellaisia, joiden toiminnan jatkuvuudelle seurakuntayhtymän avustuksella on varsin merkittävä rooli, on nyt avustusten painopistettä hiukan muutettu. Turun NMKY:n avustus on pidetty ennallaan. Chorus Cathedralis Aboensikselle esitetty euron määräraha perustuu aikanaan tehtyyn yhteistyösopimukseen. Uusina avustuksen saajina ehdotuslistalla ovat seuraavat yhdistykset: DaisyLadies ry on suomeenmuuttajanaisten yhdistys. Yhdistys valmistelee Muistojen Koti -hanketta, jonka tavoitteena on saada maahanmuuttajavanhuksille yhteinen tapaamispaikka. Turun seudulla asuu noin 900 yli 60-vuotiasta, jotka ovat osin kielitaidottomia ja yksinäisiä. Hankkeen tarkoituksena on luoda näille vanhuksille jokapäiväinen tapaamispaikka. Avustus on tarkoitettu kertaluonteiseksi. Rabota ry:n tarkoituksena on auttaa pääosin entisen Neuvostoliiton alueelta tulevia maahanmuuttajia integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan heidän osaamisensa lähtökohdista. Yhdistys on perustettu vuonna Avustus on tarkoitettu kertaluonteiseksi. Turun Kuurojen ateenkaariteatteri ja teatteriryhmä Maneeri ovat toteuttamassa yhteistyössä Turun kristillisen opiston viittomakielen tulkkija ohjaajaopiskelijoiden kanssa hakespearen Myrsky-näytelmän kaksikielistä esitystä. Avustus on tarkoitettu kertaluonteiseksi. Lisäksi on mukana Cantus Aboensis 2002 ry, jonka avustusanomus oli esillä kirkkoneuvoston kokouksessa Anomus päätettiin silloin ottaa käsiteltäväksi tässä yhteydessä. Avustus on tarkoitettu kertaluonteiseksi. Kn päättänee esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntäisi ehdotetut avustukset liitteen 1 mukaan. Ei muutoksenhakuoikeutta.

5 Käsittely Talouspäällikkö Irma Hokka ilmoitti toimivansa Turun NNKY:n hallituksessa, jonka vuoksi hän on esteellinen olemaan läsnä asian käsittelyssä. Irma Hokka poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. hyväksyttiin 257 VARAUJÄRJETELMÄN HANKKIMINEN hyväksyi yksimielisesti ponnen, jonka mukaan Varsinais-uomen partiopiiri suuntaa sille nyt myönnetystä rahasta 2000 euroa isupartiolaisille. Varausjärjestelmätoimikunta on esittänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa: asetti kokouksessaan toimikunnan valmistelemaan sähköisen henkilö- ja tilanvarausohjelman käyttöönottoa seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa. Toimikunta on pitänyt viisi kokousta ja käynyt lisäksi tutustumassa varausjärjestelmän päivittäiseen käyttöön Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa. eurakuntasektoria varten on toteutettu kaksi laajempaa varausjärjestelmäohjelmistoa, Rauhala Yhtiöt Oy:n Varaaja ja Innofactor Oy:n Waraus. Kumpaakin ohjelmistoa on testattu seurakuntatoimistossa viime kesän ja syksyn aikana. Testissä selkeästi käyttökelpoisemmaksi havaittiin Innofactorin ohjelmisto. Ohjelma on perustekniikan osalta (selainpohjaisuus) kilpailijaansa modernimpi ja helppokäyttöisempi. Kyseinen varausohjelmisto on käytössä mm. Helsingin seurakuntayhtymässä. ähköisen varausjärjestelmän käyttöönotto tuo suuren muutoksen paikallisseurakuntien työjärjestelyjen toteuttamiseen, sekä seurakuntasihteereiden ja vahtimestarien päivittäiseen työhön. Virheettömän asiakaspalvelun varmistaminen asettaa varausohjelmalle korkeat vaatimukset. Varausjärjestelmätoimikunta ehdottaa Innofactor Oy:n tekemän varausohjelman hankkimista seurakuntayhtymän käyttöön. Varausohjelmiston koulutus muodostaa ison kustannuserän, koska koulutettavaksi tulevat seurakuntasihteerit, papisto, kanttorit ja vahtimestarit, yhteensä noin 120 henkilöä. Ohjelmiston koulutuksen hoitaa Innofactor. Varausjärjestelmätoimikunta esittää lisäksi, että atk-yksikkö saisi luvan tarvittaessa palkata ylimääräisen mikrotukihenkilön (R22) enintään kolmen kuukauden ajaksi hoitamaan järjestelmän käyttöönoton

6 aiheuttamia tietokoneiden asennuksia, käyttäjien puhelin- ja lähineuvontaa sekä tietokoneen käytön peruskoulutusta vahtimestareille. Ohjelmiston hankinta, käyttäjien koulutus sekä tarvittavat laitehankinnat kustannetaan atk-toimikunnan investointimäärärahoista. Tietoliikennekustannukset sekä ohjelmiston vuosittainen ylläpitomaksu kustannetaan yhteisen tietohallinnon käyttömäärärahoista. Kustannukset (sis. alv. 22 %): - Ohjelmiston hankintahinta ,00 - Laite- ja tietoliikennekustannukset vuodelle ,00 - Ohjelmiston koulutus ,00 - Ylimääräinen mikrotukihenkilö 3 kk 7.400,00 Yhteensä ,00 Vuosittaiset lisäkustannukset vuodesta 2005 alkaen - Ohjelmiston ylläpitomaksu (18 % hinnasta) 8.496,00 - Varausjärjestelmän tietoliikenteelle aiheuttamat lisäkustannukset ,00 Yhteensä ,00 Lisätietoja valmistelutyöstä sekä hankintaehdotuksesta antavat kirkkoherra Jouni Lehikoinen ja atk-päällikkö Timo Koskinen. Kunnioittavasti Jouni Lehikoinen toimikunnan puheenjohtaja Anita Koskelin toimikunnan sihteeri Kirjelmän liitteenä oleva Innofactor Oy:n tarjous, varausjärjestelmän käyttö kiinteistössä, ohjelmamodulit, koulutustarve ja käyttöönottoaikataulu kuuluvat seuraavasti: Liite (Jaetaan vain kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville.)

7 Varausjärjestelmän hankkimisessa on edetty askel kerrallaan. Ensin on periaatteessa päädytty siihen, että seurakuntien varausjärjestelmä tulee siirtää tietokoneaikaan. Tämän jälkeen on tutkittu erilaisia varausjärjestelmäohjelmistoja. Rauhala Yhtiöt Oy:n varaajajärjestelmässä seurakuntayhtymä on ollut myös kehittäjän osassa. Ohjelman valmistuttua on kuitenkin päädytty siihen, että Innofactor Oy:n varausjärjestelmä on varausjärjestelmätoimikunnan havaintojen mukaan selvästi käyttökelpoisin tarjolla olevista ohjelmistoista. Näin ollen seuraava askel on varausjärjestelmän hankkiminen Innofactor Oy:ltä tehdyn tarjouksen perusteella. Tarjouksen mukaan tarjous on voimassa asti. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa laajasti ja pyytänyt varausohjelmasta kirjalliset lausunnot kirkkoherra Kauko Viitaselta ja yhteisten työmuotojen johtajalta Hannu Hurmeelta. Näitä lausuntoja on käsitelty johtoryhmässä ja todettu, että ne tulee ottaa huomioon valmisteltaessa varausohjelman käyttöönottoa. Varausohjelman käyttöönotto on luonnosteltu tarjousasiakirjoissa siten, että asiassa pidetään kirkkoherrapalaveri, jonka jälkeen hyväksytään pelisäännöt ja käyttöönottosuunnitelma. Tämän jälkeen koulutuksen kautta siirrytään tuotantokäyttöön. Koulutuksen ohella siirretään manuaaliset tiedot järjestelmään sen käyttöönottoa varten. Tämän ohella on tarkoituksenmukaista asettaa uusi toimikunta ohjaamaan varausohjelman käyttöönottamista ja varautua ensi vaiheessa ylimääräisen mikrotukihenkilön (R22 pl) palkkaamiseen kolmen kuukauden ajaksi hoitamaan järjestelmän käyttöönoton aiheuttamia tietokoneiden asennuksia, neuvontaa ja koulutusta. Toimikuntaan esitetään puheenjohtajaksi yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurmetta sekä seuraavat jäsenet: keskusrekisterin johtaja Jouko Räty, pastori eppo Riihimäki, kanttori Atte Tenkanen, kanslisti Kirsti Arjola, toimistonhoitaja Anita Koskelin, vahtimestari Leila Fredman ja atk-päällikkö Timo Koskinen äänivaltaisena sihteerinä. Varausjärjestelmän vaatimat laitehankinnat ja koulutus kustannetaan atk-toimikunnan määrärahoista. Kn päättänee hankkia Innofactor Oy:ltä sen antaman päivätyn tarjouksen mukaisen ja varausjärjestelmätoimikunnan esitykseen sisältyvän ohjelmiston ja koulutuksen hintaan euroa. amalla kirkkoneuvosto päättänee asettaa edellä mainitun toimikunnan ohjaamaan varausjärjestelmän hankintaa ja käyttöönottoa. Lisäksi hallintovirastoon saadaan tarvittaessa palkata ylimääräinen mikrotukihenkilö (R22 pl) enintään kolmen kuukauden ajaksi hoitamaan järjestelmän käyttöönoton edellyttämiä tietokoneiden asennuksia, käyttäjien puhelin- ja lähineuvontaa sekä tietokoneen käytön peruskoulutusta vahtimestareille. amalla merkitään, että vuosittaiset lisäkustannukset vuodesta 2005 on arvioitu euroksi.

8 Ilmoitus kirkkoherrainkokoukselle, atk-yksikölle, toimikuntaan valituille ja taloustoimistolle. aa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 258 PYYDETYN LAUUNNON ANTAMINEN LÄNI-UOMEN LÄÄNINHALLITUKEN OIAALI- JA TERVEYOATOLLE Länsi-uomen lääninhallitus on esittänyt seuraavan vastinepyynnön Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle: Lääninhallitus varaa ennen asian ratkaisemista Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällle tilaisuuden vastineen antamiseen asiassa hankittujen selvitysten johdosta. Vastineessa asianosaisilla on mahdollisuus esittää oma näkemyksensä lääninhallitukselle toimitettujen selvitysten johdosta. Lääninhallitus toivoo vastineessa seurakuntayhtymän tuovan erityisesti esille minkälaisilta Turun toimeentulotukijärjestelmä ja jonotilanne näyttävät diakoniatyön näkökulmasta tällä hetkellä. Mitä ongelmia diakoniatyön asiakkaat ovat erityisesti tuoneet toimeentulotukiasioidensa hoidon osalta esille? Onko etuuskäsittely osoittautunut toimivaksi, ellei niin mitä ongelmia asiakkaat ovat kohdanneet? Ovatko asiakkaat päässeet sosiaalityöntekijän vastaanotolle ja missä ajassa? Pystytäänkö kiireelliset toimeentulotukiasiat hoitamaan sosiaalikeskuksen esittämällä tavalla? Vastine pyydetään toimittamaan Länsi-uomen lääninhallituksen sosiaalija terveysosastolle Turun toimipaikkaan mennessä. Määräajan jälkeen asia voidaan ratkaista, vaikka vastinetta ei ole annettu. Lisätietoja antaa tarvittaessa lääninsosiaalitarkastaja Pirkko Pakkala, puh osiaalineuvos Lääninsosiaalitarkastaja Risto Kapari Pirkko Pakkala LIITE Turun sosiaalilautakunnan selvitys

9 Yhteisen diakoniatyön johtokunta käsittelee asiaa ja esityslistasta on tähän otettu seuraavaa: Länsi-uomen lääninhallitus on pyytänyt seurakuntayhtymältä vastinetta koskien toimeentulotuen myöntämiseen liittyviä menettelytapoja Turussa. (Liite 1 38) Asian tausta: Yhteisen diakoniatyön johtokunta on lähettänyt Länsi-uomen lääninhallitukselle kirjeen, jossa kiinnitettiin erityisesti huomiota toimeentulotuen jonoihin Turussa. osiaalilautakunnan toimittamaan selvitykseen on diakoniakeskus toimittanut vastineen (Liite 2 38) Länsi-uomen lääninhallitus on pyytänyt Turun sosiaalilautakunnalta lisäselvitystä asiasta, koska alkuperäisessä selvityksessä ei lääninhallituksen mukaan käynyt selville kaikkia niitä seikkoja, jotka asiaa koskevassa selvityspyynnössä oli yksilöity. Lisäksi lääninhallitukselle on tullut asiassa alkuvuoden aikana useita yhteydenottoja sekä Turun alueen lehdissä on ollut useita asiaa koskevia kirjoituksia. Asian on alkuvuonna tehnyt ajankohtaiseksi sosiaalitoimessa käynnistetty laatuprojekti, jonka yhtenä keskeisenä asiana oli keskitettyyn etuuskäsittelyyn siirtyminen. Lääninsosiaalitarkastaja Pirkko Pakkalan mukaan lääninhallitus ei ole vielä antanut lopullista päätöstä asiasta. (osiaalilautakunnan selvitys liite 3 38) Vastinepyynnössään lääninhallitus pyytää tuomaan esille minkälaisilta Turun toimeentulotukijärjestelmä ja jonotilanne näyttävät diakoniatyön näkökulmasta tällä hetkellä. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota seuraaviin näkökohtiin: - mitä ongelmia diakoniatyön asiakkaat ovat erityisesti tuoneet toimeentulotukiasioidensa hoidon osalta esille? - onko etuuskäsittely osoittautunut toimivaksi, ellei niin mitä ongelmia asiakkaat ovat kohdanneet? - ovatko asiakkaat päässeet sosiaalityöntekijän vastaanotolle ja missä ajassa? - pystytäänkö kiireelliset toimeentulotukiasia hoitamaan sosiaalikeskuksen esittämällä tavalla? Laaditun vastineen pohjana on sosiaalitoimen laatuprojektin tiedotustilaisuus , sosiaaliosaston osastopäällikkö Leila Visan ja toimistopäällikkö Minna Ylikotilan vierailu diakoniatyöntekijöiden ja pappien kokouksessa sekä kyseistä kokousta varten kerätty

10 diakoniatyöntekijöiden palaute. Viimeisin palaute pyydettiin vastinepyynnön saavuttua. Liitteet 1-3 ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Yhteisen diakoniatyön johtokunnan lausuntoehdotus on esityslistan liite e kuuluu seuraavasti: Liite Asian käsittelystä johtokunnan kokouksessa kerrotaan kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn päättänee yhtyä diakoniatyön johtokunnan esitykseen ja lähettää sen vastineena Länsi-uomen lääninhallitukselle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 259 VERKKOVIETINNÄN VATAAVAN TOIMITTAJAN IJAIEN MÄÄRÄÄMINEN Tiedotustoimikunnan esityksestä yhteinen kirkkoneuvosto nimesi verkkoviestinnän vastaavaksi toimittajaksi tiedottaja Minna Vesannon. Uuden verkkopalvelun rakentamisen ja hajautettuun päivittämiseen siirtymisen myötä on osoittautunut tarpeelliseksi, että verkkoviestinnän vastaavalle toimittajalle nimetään poissaolojen varalta sijainen. Tähän mennessä seurakuntayhtymän internet-sivuston päivittäminen on keskittynyt tiedotustoimistoon ja atk-yksikköön. Kasvatusasiain keskuksen toimistosihteeri on tehnyt yksikköään koskevia päivityksiä. Internet-sivuston sisältöä on ollut mahdollista valvoa siten, että vastaavan toimittajan poissaolo lyhyempiä aikoja loman tai muun syyn takia ei ole käynyt mahdottomaksi. Päivitysten tekemistä näinä aikoina on rajattu tai niistä on sovittu etukäteen. Hajautetun päivityksen ja tulevaisuudessa keskustelupalstan käyttöönotto tulee muuttamaan verkkopalvelun sisältöä useita kertoja päivässä. Tällöin vastaavan toimittajan on oltava - toisin kuin esimerkiksi lehdessä - päivittäin perillä verkkopalvelun sisällön muutoksista voidakseen reagoida tarvittaessa esimerkiksi paikallisseurakunnissa tehtyihin päivityksiin ja moderoidakseen keskustelua. Varsinaisen vastaavan toimittajan ollessa estynyt loman tai muun poissaolon takia, vastuu on tarpeen nimetä jollekulle muulle. Verkkoviestinnän vastaavan toimittajan sijaisena tämän poissa ollessa toiminee tiedotuspäällikkö Jouko Hallia.

11 Kn päättänee nimetä verkkoviestinnän vastaavan toimittajan sijaiseksi ovo tämän poissa ollessa tiedotuspäällikkö Jouko Hallian. Ilmoitus Jouko Hallialle ja Minna Vesannolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 260 KIRKKOHALLITUKEN YLEIKIRJE NRO 18/2004 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: lähtökohtia 1.Toiminta- ja taloussuunnitelman tekemiseen liittyviä 2. Taloussääntömallin päivitys 3. eurakuntien taloushallinnolle lisää tukea alkaen Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Liite Toisena asiakohtana yleiskirjeessä on taloussääntömallin päivitys. eurakuntayhtymän taloussääntö on viimeksi päivitetty ja vahvistettu ja se on tullut voimaan e on siis suhteellisen tuore. On kuitenkin syytä käydä se läpi Kirkkohallituksen yleiskirjeessä edellytetyllä tavalla. Korjausehdotuksen tekeminen voidaan antaa työryhmälle, jonka muodostavat talouspäällikkö Irma Hokka ja kirjanpitäjä Marita Vikman. Uusi seurakunnan taloussääntömalli on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn merkinnee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 18/2004. amalla päätettäneen, että kirkkoneuvosto asettaa työryhmän valmistelemaan seurakuntayhtymän taloussäännön päivitystä. Työryhmään valittaneen talouspäällikkö Irma Hokka ja kirjanpitäjä Marita Vikman. Päivitysehdotuksen tulee olla valmis mennessä. Ilmoitus taloustoimistolle, Irma Hokalle ja Marita Vikmanille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 261 KIRKKOHALLITUKEN YLEIKIRJE NRO 19/2004

12 Yleiskirje sisältää seuraavan aiheen: eurakuntayhtymän perussääntömalli ja seurakuntaneuvoston ohjesääntömalli Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Kirkkohallitus on pitämässään täysistunnossa hyväksynyt seurakuntayhtymän perussääntömallin ja seurakuntaneuvoston ohjesääntömallin. Aikaisemmat mallit ovat vuodelta Mallien päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi siitä syystä, että kirkolliskokous on toukokuussa 2003 hyväksynyt kirkkolainsäädännön muutokset, jotka koskevat seurakuntayhtymän hallintoa. Lainsäädäntömuutosten on tarkoitus tulla voimaan Lainsäädäntömuutosten sisällöstä löytyy tarkempaa tietoa osoitteesta eurakuntayhtymät ovat kooltaan ja rakenteeltaan erilaisia ja niiden toiminta- ja hallintokulttuurit poikkeavat toisistaan. Mallien hyödyntämisessä seurakuntien ja seurakuntayhtymien tulisi omista lähtökohdistaan harkita, miten hallintoa on uusi lainsäädäntö huomioon ottaen tarpeen tarkistaa ja kehittää. eurakuntayhtymän perussääntömallin lisäksi Kirkkohallitus on laatinut ohjeen tällä hetkellä täydellisessä tai osittaisessa yhteistaloudessa toimivien seurakuntayhtymien perussääntöjen tarkistustarpeesta. Perussääntöjä tarkistettaessa vastaamaan tulevaa lainsäädäntöä on seurakuntayhtymissä mahdollisuus yleisemminkin huolellisesti arvioida sitä, minkälainen tehtävien jako yhtymän ja seurakuntien välillä on tällä hetkellä ja näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa tarkoituksenmukaisin. Lisätietoja antaa tarvittaessa hallintopäällikkö Mikko Tähkänen, p. (09) , Yleiskirjeen liitteenä on seuraavat mallit: 1. Ohje ennen voimassa olevien seurakuntayhtymien perussääntöjen tarkistustarpeesta 2. eurakuntayhtymän perussääntömalli 3. eurakuntaneuvoston ohjesääntömalli ja sen perustelut Nämä ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. eurakuntayhtymän perussääntö on valmisteltavana hallinto- ja virkarakennetoimikunnassa. Perussääntömalli ja seurakuntaneuvoston ohjesääntömalli on syytä lähettää tiedoksi hallinto- ja

13 virkarakennetoimikunnalle. Yleiskirjeet postitetaan myös kaikkiin paikallisseurakuntiin. Kn merkinnee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 19/2004 ja päättänee lähettää sen tiedoksi hallinto- ja virkarakennetoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 262 PERHENEUVOJA MARI KINNUEN OALLITUMINEN KÖÖPENHAMINAA PIDETTÄVÄÄN NEUVOTTELUUN Mari Kinnunen on esittänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa: Anon oikeutta osallistua työaikana Kööpenhaminassa pidettävään neuvotteluun Nordic consultation on the work in WCC, CEC, LWF. Olen saanut kutsun Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN, WCC) keskuskomiteajäsenenä. Tässä luottamustehtävässä olen palvellut kirkkoamme v lähtien. Edustuskauteni loppuu helmikuussa Matkustus- ja osallistumiskuluista vastaa kirkkohallituksen ulkoasiain osasto. Liitteenä tarkempi päiväohjelma. Päiväohjelma on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn oikeuttanee perheneuvoja Mari Kinnusen osallistumaan Kööpenhaminassa pidettävään neuvotteluun Nordic consultation on the work in WCC, CEC, LWF. Hän saa osallistua neuvotteluun virka-aikana. Matkakustannus- ja osallistumiskuluista vastaa kirkkohallituksen ulkoasiain osasto. Ilmoitus Mari Kinnuselle, Matti Pihalalle ja taloustoimistolle. aa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 263 DIAKONIATYÖNTEKIJÄ HANNA BOATENGIN LÄÄKÄRINTODITUKEN HYVÄKYMINEN JA VIRKAVAALIN VAHVITAMINEN on :n 169 kohdalla valinnut diakoniatyöntekijä Nina Tulosen äitiyslomasijaiseksi alkaen

14 toistaiseksi ja enintään saakka H29 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin Hanna Boatengin edellyttäen, että hän esittää hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan. Hanna Boateng on esittänyt lääkärintodistuksen, jonka perusteella hän on terveytensä puolesta sopiva edellä mainittuun tehtävään. Hanna Boateng on otettu sijaiseksi ennen virkavaalin vahvistamista saakka, joten virkavaali vahvistettaneen lukien. Kn päättänee hyväksyä Hanna Boatengin esittämän lääkärintodistuksen ja vahvistaa :n 169 kohdalla toimittamansa virkavaalin siten, että Hanna Boateng tulee diakoniatyöntekijä Nina Tulosen äitiyslomasijaiseksi toistaiseksi ja enintään saakka H29 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. Ilmoitus Hanna Boatengille, diakoniakeskukselle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 264 RIKIEN HALLINTA TURUN JA KAARINAN Ä Työympäristötoimikunta on :n 32 kohdalla käsitellyt asian seuraavasti: Aikaisemmissa kokouksissaan työympäristötoimikunta on käsitellyt asiaa. iihen päätettiin palata taas tässä kokouksessa, kun Mia Fager on saanut asiaan liittyvää koulutusta. Edellisestä kokouksesta palautettakoon myös mieliin: Vaarojen selvittäminen ja arviointi työpaikkakohtaisena on pitkä ja hankala prosessi. Kiinteistöjohtajan, lakimiehen ja työturvallisuuspäällikön välisissä keskusteluissa on pohdittu oikeinta tapaa aloittaa tämä prosessi ja nivottaa se osaksi normaalia työsuojelutoimintaa ja arkityötä. Avainasemassa tulevat olemaan työympäristötoimikunta, sen asettama erillistoimikunta, työsuojelupäällikkö sekä toisaalta ns. linjajohto. Alustavan käsityksen mukaan asian kehittämiselle on eduksi, että asetettava toimikunta on mahdollisimman toimintakykyinen ja käytännössä pieni. Tässä vaiheessa on perusteltua kuulla niistä kokemuksista, joita esitellään työturvallisuuskeskuksen järjestämillä kursseilla. Tämän vuoksi asia päätettäneen siirtää toimikunnan asettamisen osalta seuraavaan kokoukseen. Päätettäneen jatkotoimenpiteistä kuten toimikunnan asettamisesta.

15 Mia Fager oli paneutunut asiaan ja selosti sitä asiantuntevasti. Hän selitti, että arviointi tulee tapahtumaan ryhmätyönä työyksiköittäin. Toinen mahdollisuus arviointiin on tehdä se työaloittain, mutta se lienee hankalampaa. Hän kertoi, että joka työpaikalle perustetaan oma ryhmä, joka tekee alustavan työn. en jälkeen niistä tehdään yhteenveto jonka toimikunta käsittelee. Prosessi on laaja ja vaatii huolellista paneutumista asiaan. Matti Rantanen totesi, että riskien hallinta on monin verroin laajempi asia, kuin mistä tässä on kysymys. Merkittiin, että kyseessä on vaarojen arviointi. Vaarojen arviointitoimikuntaan Mia Fager esitti seuraavia henkilöitä: työsuojelupäällikkö Aapo Kaisti lakimies Mia Fager työsuojeluvaltuutettu Jouko Ruisniemi työsuojeluvaltuutettu Liisa Halme talonmies Ahti tade diakoniasihteeri Mervi alin-inkinen sekä oman alansa asiantuntijoina työsuojelupäällikkö Matti Rantanen työterveydenhoitaja Anne Kokkala. Mia Fager oli alustavasti kysellyt myös nimettyjen halukkuutta osallistua toimikunnan työhön ja muut suostuivat, vain alin-inkinen harkitsee vielä. Keskustelun kuluessa päätettiin lisätä toimikuntaan kappalainen eppo Riihimäki. Näin saatiin mahdollisimman suuri edustus eri työaloilta toimikunnan koon kasvamatta kuitenkaan liian suureksi. Tämän toimikunnan tehtävänä on koordinoida ja kouluttaa. Aikataulusuunnitelmana on, että tehtävä organisoidaan kesän aikana ja syksyllä aloitetaan tehtävä. Ensisijaisesti pyritään suoriutumaan tehtävästä omin voimin. Tarvittaessa pyydetään Mehiläiseltä ja asiantuntijoilta apua. Päätettiin esittää kirkkoneuvostolle työturvallisuuslain edellyttämän työn vaarojen selvityksen ja arvioinnin aloittamista sekä tehtävää organisoivan vaarojen arviointitoimikunnan perustamista. Jäseniksi siihen ehdotetaan: työsuojelupäällikkö Aapo Kaisti, lakimies Mia Fager, työsuojeluvaltuutettu Jouko Ruisniemi, työsuojeluvaltuutettu Liisa Halme, talonmies Ahti tade, diakoniasihteeri Mervi alin-inkinen (mikäli antaa suostumuksensa tehtävään), kappalainen eppo Riihimäki, sekä oman alansa asiantuntijoina työsuojelupäällikkö Matti Rantanen ja työterveydenhoitaja Anne Kokkala.

16 Toimikunnan tehtävänä olisi luoda tehtävää varten kesän aikana organisaatio ja menetelmä arvioinnin suorittamiseksi ja valmistella asia niin, että vaarojen arviointi aloitettaisiin syksyllä Kn päättänee asettaa työturvallisuuslain edellyttämän työn vaarojen selvityksen ja arvioinnin aloittamista sekä tehtävää organisoivan vaarojen arviointitoimikunnan. Jäseniksi valittaneen työsuojelupäällikkö Aapo Kaisti, lakimies Mia Fager, työsuojeluvaltuutettu Jouko Ruisniemi, työsuojeluvaltuutettu Liisa Halme, talonmies Ahti tade, diakoniasihteeri Mervi alin-inkinen, kappalainen eppo Riihimäki sekä asiantuntijoina työsuojelupäällikkö Matti Rantanen ja työterveyshoitaja Anne Kokkala. Toimikunnan tehtävänä on organisoida työpaikkakohtaiset vaarojen arviointiryhmät ja menetelmät arvioinnin suorittamiseksi. Toimikunnan tehtävänä on tämän jälkeen tehdä yhteenveto saaduista raporteista. Työ tulisi saada valmiiksi tämän valtuustokauden aikana vuoden 2006 loppuun mennessä. Toimikunnan kokoonkutsujana toimii lakimies Mia Fager ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Ilmoitus tehtävään valituille ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

17 KIRKKOVALTUUTON, KIRKKONEUVOTON JA JOHTORYHMÄN KOKOUAJAT Kokousajat syyskaudella 2004 ovat seuraavat: Johtoryhmä Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto klo 7.30 klo klo to to to to to to to to to to to (talousarviokokous) to to to to to to to to to to to to to Kn merkinnee tiedokseen kokousajat. Ilmoitus kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja johtoryhmän jäsenille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 266 TALOUARVIOTA KOKEVA KIRKKOVALTUUTON TRATEGIA JA ARVOKEKUTELU Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltiin informaatio-osuudessa mm. kirkkovaltuutettu Pentti Huovisen ym aloitetta talousarvion perusteista ym. Pentti Huovisen ym valtuustoaloite kuuluu seuraavasti:

18 Liite Käsittelyssä pöytäkirjaan merkittiin, että talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kertoi tämän keskustelun pohjaksi talousarvion eri pääluokkien suhteista ja niiden kehityksestä kuluneiden viiden vuoden aikana. Esittelykalvot olivat seuraavat: Liite Keskustelusta kirjattiin seuraavaa: Tämän jälkeen kirkkovaltuutetuilla oli mahdollisuus keskustella tulevan vuoden talousarvion periaatteista. Keskustelu supistui kiistelyyn siitä, oliko annettu selvitys Pentti Huovisen ym aloitteen mukainen ja voitiinko asiasta keskustella. Keskustelun päätyttyä kirkkovaltuutettu Harri Raitis esitti, että kevään 2004 aikana kirkkovaltuustolle annetaan mahdollisuus keskustella tulevan vuoden talousarvion periaatteista ennen kuin suuntaviivat lyödään lukkoon. Kirkkovaltuutettu Kirsi ärkilä kannatti tehtyä ehdotusta. kirjattiin seuraavasti: Kirkkovaltuusto merkitsi saaneensa informaation tiedoksi ja evästi kirkkoneuvostoa esitysten suhteen ja päätti, että kevään 2004 aikana kirkkovaltuustolle annetaan mahdollisuus keskustella tulevan vuoden talousarvion periaatteista ennen kuin sen suuntaviivat lyödään lukkoon. Kirkkoneuvostolla ei ole ollut uutta materiaalia esitettäväksi ennen tätä kokousta yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt talousarvion laadintaohjeita, jotka kuuluvat seuraavasti: TALOUARVION LAADINTAOHJEET Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 20/2002 annettiin ohjeet toiminta- ja taloussuunnitelman sekä seuraavan vuoden talousarvion tekemistä varten. Näissä ohjeissa korostuu toiminnan ja talouden yhteensovittaminen sekä niiden yhtäaikainen suunnittelu, seuranta ja arviointi toiminnan ohjauksen välineenä. Erityisesti ohjeissa painotetaan yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa tehdyn toiminnan suunnittelun tärkeyttä. uunnitteluprosessi aloitetaan yhteistyönä tarkistamalla seurakunnan visiot, strategiat ja toiminnallisten tavoitteiden painopistealueet. Kirkkovaltuuston hyväksymien tavoitteiden tulisi näiden ohjeiden mukaan täyttää seuraavat edellytykset: tavoitteita asetetaan seurakuntalaisten kannalta merkittäville palveluille tavoitteilla on toimintaa ohjaava merkitys tavoitteilla on vuositasolla yhteys resursseihin

19 seurakunnalla on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen tavoite on todennettavissa Lisäksi ohjeissa mainitaan, että tavoitteet tulee asettaa siten, että ne linkittyvät eri tasoille ja sisäisesti yhdenmukaisesti. Tavoitteiden tulee olla sisäisesti yhdenmukaiset, vaikka ne asetetaan erilaisina organisaation eri tasoille ja toimintoihin. Alemmilla tasoilla olevien tavoitteiden tulee palvella ylempien tasojen tavoitteita ja näiden tulee palvella organisaation kokonaistavoitteita. Yleiskirjeessä kuvataan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluprosessia seuraavasti: Liite Edellä esitetyssä kaaviossa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu nimenomaan alkaa yhteisen kirkkovaltuuston käymällä strategia- ja arvokeskustelulla. Tällainen keskustelumahdollisuus on tarkoitus järjestää pidettävässä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa. uurissa seurakuntayhtymissä, kuten Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluprosessi joudutaan toimintayksiköissä ja työaloilla käynnistämään ennen kesälomakauden alkamista ja siitä syystä tulee kirkkoneuvoston jo tässä vaiheessa vahvistaa talous- ja toimintasuunnitelmalomake, joka on seuraava: Liite uunnitelmalomaketta koskeviksi ohjeiksi esitetään seuraavaa: vuodelle 2005 laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosille 2006 ja 2007 avaintavoitteet ja avainluvut toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee tavoitteena olla mahdollisuuksien mukaan vaikutusmahdollisuuden antaminen koko henkilöstölle paikallisseurakuntien, toimistojen ja keskusten tulee käyttää suunnittelulomaketta tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen avaintavoitteeseen, joiden saavuttamista on myöhemmin mahdollista seurata

20 mahdolliset investointeja koskevat ehdotukset on esiteltävä ja perusteltava investointimenoina erikseen mahdolliset yhtymän strategiaan vaikuttavat uudistukset tai muutosehdotukset on esiteltävä omana asiakohtanaan mahdolliset virkoja ja toimia koskevat lisäys- tai muutosehdotukset tulee esittää omana asiakohtanaan ja osoittaa ne hallintojohtaja Pekka oinille paikallisseurakuntien oma koulutusmääräraha lasketaan yhden prosentin suuruisena maksettavista palkoista koulutussuunnitelmaan sisällytetään kaikki koulutus sekä useampipäiväiset seminaarit ja vastaavat (tili 4380). Poikkeuksen muodostavat nuorisotyön neuvottelupäivät, vuosiaiheseminaarit, diakoniapäivät, kirkkopäivät ja muut työalakokoontumiset ja niitä varten tulee tarvittaessa ehdottaa erillistä määrärahaa toimintamäärärahojen yhteyteen (tili 4381) talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet tulee palauttaa täydennettyinä taloustoimistoon mennessä. Lomakkeet painetaan sellaisenaan vuoden 2005 talousarviokirjaan, mikä seikka pyydetään ottamaan huomioon niiden sisältöä ja ulkonäköä toteutettaessa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2003 tilinpäätöksen ylijäämä oli euroa. Nettomääräiset rahoitustuotot kasvoivat huomattavasti yli edellisen vuoden tason, mutta verotulot laskivat edellisen vuoden tasosta 2,0 %. Verohallituksen ilmoituksen mukaan ansio- ja pääomavero- sekä yhteisöverotilitykset yhteensä vuoden 2003 aikana vähenivät kirkossa noin 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja yhtymän huono verokertymä noudatteli siis kirkon yleistä toteutumaa. Kuluvan vuoden verotulokertymä on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ollut pysyvästi edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymää alhaisempi. Viimeisin vertailutieto on huhtikuun lopulta ja kertymä oli 4,27 prosenttia alhaisempi kuin kertymä Erityisesti yhtymän yhteisöverokertymä on ollut edelliseen vuoteen verrattuna huolestuttavan alhainen. Verohallituksen ilmoituksen mukaan mennessä on ansio- ja pääomaveroja tilitetty seurakunnille 0,5 % vähemmän, mutta yhteisöveroja 11,5 % enemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten ja molemmat verotilitykset yhteensä ovat kasvaneet 0,5 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Jostakin syystä yhtymän verokertymä ei siis kuluvana vuonna ole noudattanut kirkon yleistä toteutumaa. Toukokuussa 2004 kokoontuva kirkolliskokous käsitteli aloitetta, jonka mukaan seurakunnille tilitettävistä yhteisöveroista puolet tilitettäisiin kuten tähän saakka ja puolet kuntien asukasmäärien mukaisessa suhteessa. Aloite

21 lähetettiin talousvaliokuntaan. Mikäli marraskuun 2004 kirkolliskokouksessa tehdään esitetyn mukainen päätös, tämä järjestelmä todennäköisesti tulisi voimaan eduskuntakäsittelyn jälkeen vuoden 2006 alusta. Harkinnanvaraisten menojen kehitys Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on viime vuosina on ollut seuraavanlainen: Vuosi Talousarvion kasvuprosentti eurakuntatyöltä säästyi yht % i % i % tai 20 % i % i % tai 10 % i % i % Yllä olevassa taulukossa vaihtoehtoiset prosenttimäärät tarkoittavat sitä, että seurakuntatyön harkinnanvaraisia määrärahoja on kasvatettu isomman prosenttiluvun mukaisesti ja muiden työmuotojen harkinnanvaraisia määrärahoja pienemmän prosenttiluvun mukaisesti. eurakuntatyölle myönnetyt määrärahat ovat vuodesta 1998 vuoteen 2004 kasvaneet seuraavasti: talousarvio euroa talousarvio euroa. eurakuntalaisten määrä on samana aikana kasvanut seuraavasti: eurakuntalaisten määrä on kasvanut tarkasteluajanjaksolla 2,08 %, mutta seurakuntatyön määrärahoja on kasvatettu 94,22 %. Vuoden 1998 talousarviossa seurakuntatyön määrärahoja oli 5,46 euroa seurakuntalaista kohti ja vuoden talousarviossa 10,39 euroa. Elinkustannusindeksi oli 1559 maaliskuussa 2002 ja 1576 maaliskuussa 2004 eli se on noussut kahden viime vuoden aikana vain 1,1 prosenttia. Bruttokansantuotteen kasvu vuonna 2003 oli 1,9 % ja sen ennustetaan vuonna 2004 olevan noin 3 % ja vuonna 2005 hieman siitä korkeampi. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka. en jälkeen tulevista mahdollisista palkantarkistuksista ei ole tällä

22 hetkellä esitettävissä arviota. Kirkkohallitus kuitenkin kehottaa seurakuntia varautumaan mahdollisiin palkantarkistuksiin harkitsemallaan tavalla. eurakuntayhtymässä parhaillaan käynnissä olevien rakennustöiden loppuunsaattamiseen kuluu huomattavan paljon varoja. Kiinteistöön Aurakatu 18 rakennettavan ruotsalaisen seurakuntatalon kustannusarvio on noin 11 milj euroa ja kiinteistön Aurakatu 16 saneerauksen kustannusarvio on lähes 5 milj euroa. Näiden lisäksi tällä hetkellä on rakenteilla muita pienempiä kohteita, kuten Eerikinkadun nuortentalon peruskorjaus ja Katariinan pappilan saneeraus. uunnitelmia ja toiveita on myös esitetty mm. Poikluoman seurakuntakodin ja Kunstenniemen leirikirkon rakentamisesta. Edellisiin näkökohtiin perustuen ehdotetaan, että ensi vuoden talousarviossa harkinnanvaraisiin menoihin saadaan tehdä kolmen prosentin lisäys. On kuitenkin muistettava, että korotusta ei pidä tehdä, mikäli todellista lisäystarvetta ei ole. Vuoden 2005 talousarvion laadintaprosessi aloitetaan paikallisseurakunnissa, toimistoissa ja keskuksissa täydentämällä talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet seuraavien ohjeiden mukaisesti: vuodelle 2005 laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosille 2006 ja 2007 avaintavoitteet ja avainluvut toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee tavoitteena olla mahdollisuuksien mukaan vaikutusmahdollisuuden antaminen koko henkilöstölle paikallisseurakuntien, toimistojen ja keskusten tulee käyttää suunnittelulomaketta tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen avaintavoitteeseen, joiden saavuttamista on myöhemmin mahdollista seurata mahdolliset investointeja koskevat ehdotukset on esiteltävä ja perusteltava investointimenoina erikseen mahdolliset yhtymän strategiaan vaikuttavat uudistukset tai muutosehdotukset on esiteltävä omana asiakohtanaan mahdolliset virkoja ja toimia koskevat lisäys- tai muutosehdotukset tulee esittää omana asiakohtanaan ja osoittaa ne hallintojohtaja Pekka oinille paikallisseurakuntien oma koulutusmääräraha lasketaan yhden prosentin suuruisena maksettavista palkoista

23 koulutussuunnitelmaan sisällytetään kaikki koulutus sekä useampipäiväiset seminaarit ja vastaavat (tili 4380). Poikkeuksen muodostavat nuorisotyön neuvottelupäivät, vuosiaiheseminaarit, diakoniapäivät, kirkkopäivät ja muut työalakokoontumiset ja niitä varten tulee tarvittaessa ehdottaa erillistä määrärahaa toimintamäärärahojen yhteyteen (tili 4381) talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet tulee palauttaa täydennettyinä taloustoimistoon mennessä. uunnitelmalomakkeet painetaan sellaisenaan vuoden 2005 talousarviokirjaan, mikä seikka pyydetään ottamaan huomioon niiden sisältöä ja ulkonäköä toteutettaessa. harkinnanvaraisiin menoihin saadaan tehdä 3 prosentin lisäys. Palkat nousevat virkaehtosopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisesti. On kuitenkin muistettava, että korotusta ei pidä tehdä, mikäli todellista lisäystarvetta ei ole. Muuta Virka- ja hallinnonuudistustoimikunnasta on odotettavissa yksi ehdotus, joka vaikuttaa toteutuessaan huomattavasti seurakuntien nykyiseen budjettikäytäntöön. iinä esitetään, että seurakuntaneuvoston käyttömenot ja palkkamenot yhdistetään yhdeksi määrärahaksi, jonka puitteissa seurakuntaneuvosto saa käyttää rahat joko palkkaukseen tai muihin menoihin. Virat kuitenkin perustettaisiin kirkkovaltuustossa seurakuntaneuvoston esitysten mukaisesti yhtymän yhtenäisestä palkkahallinnosta johtuen yhtymä viime kädessä määrittelee virkojen palkkauksen tason. eurakuntayhtymän kirkkovaltuuston hyväksymä seurakuntayhtymän strategia kuuluu seuraavasti: Liite Kv käynee tulevaan talousarvioon liittyen strategia- ja arvokeskustelun. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 267 AIRAULOMIEN MYÖNTÄMINEN

24 Kn päättänee myöntää sairauslomat edellä esitetyn mukaan. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 268 TALOUARVION LAADINTAOHJEET Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 20/2002 annettiin ohjeet toiminta- ja taloussuunnitelman sekä seuraavan vuoden talousarvion tekemistä varten. Näissä ohjeissa korostuu toiminnan ja talouden yhteensovittaminen sekä niiden yhtäaikainen suunnittelu, seuranta ja arviointi toiminnan ohjauksen välineenä. Erityisesti ohjeissa painotetaan yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa tehdyn toiminnan suunnittelun tärkeyttä. uunnitteluprosessi aloitetaan yhteistyönä tarkistamalla seurakunnan visiot, strategiat ja toiminnallisten tavoitteiden painopistealueet. Kirkkovaltuuston hyväksymien tavoitteiden tulisi näiden ohjeiden mukaan täyttää seuraavat edellytykset: tavoitteita asetetaan seurakuntalaisten kannalta merkittäville palveluille tavoitteilla on toimintaa ohjaava merkitys tavoitteilla on vuositasolla yhteys resursseihin seurakunnalla on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen tavoite on todennettavissa Lisäksi ohjeissa mainitaan, että tavoitteet tulee asettaa siten, että ne linkittyvät eri tasoille ja sisäisesti yhdenmukaisesti. Tavoitteiden tulee olla sisäisesti yhdenmukaiset, vaikka ne asetetaan erilaisina organisaation eri tasoille ja toimintoihin. Alemmilla tasoilla olevien tavoitteiden tulee palvella ylempien tasojen tavoitteita ja näiden tulee palvella organisaation kokonaistavoitteita. Yleiskirjeessä kuvataan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluprosessia seuraavasti: Kirkkovaltuutettu Pentti Huovisen ym tekemän, tulevan vuoden talousarvion periaatteita koskevan, aloitteen pohjalta pidettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa informaatio-osuus, jossa talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kertoi talousarvion eri pääluokkien suhteista ja niiden kehityksestä kuluneiden viiden vuoden aikana. Esitetyt kalvot olivat seuraavat: Liite

25 Tämän jälkeen kirkkovaltuutetuilla oli mahdollisuus keskustella tulevan vuoden talousarvion periaatteista. Keskustelu supistui kiistelyyn siitä, oliko annettu selvitys Huovisen ym. aloitteen mukainen ja voitiinko asiasta keskustella. Keskustelun päätyttyä kirkkovaltuusto päätti, että kevään 2004 aikana kirkkovaltuustolle annetaan mahdollisuus keskustella tulevan vuoden talousarvion periaatteista ennen kuin sen suuntaviivat lyödään lukkoon. Edellä esitetyssä kaaviossa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu nimenomaan alkaa yhteisen kirkkovaltuuston käymällä strategia- ja arvokeskustelulla. Tällainen keskustelumahdollisuus on tarkoitus järjestää pidettävässä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa. uurissa seurakuntayhtymissä, kuten Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluprosessi joudutaan toimintayksiköissä ja työaloilla käynnistämään ennen kesälomakauden alkamista ja siitä syystä tulisi kirkkoneuvoston jo tässä vaiheessa vahvistaa talous- ja toimintasuunnitelmalomake, joka on seuraava: Liite Liite on saatavissa myös seurakuntayhtymän verkosta kohdasta T:Avoin/ 2005TOIMINTAUUNNITELMA. uunnitelmalomaketta koskeviksi ohjeiksi esitetään seuraavaa: vuodelle 2005 laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosille 2006 ja 2007 avaintavoitteet ja avainluvut toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee tavoitteena olla mahdollisuuksien mukaan vaikutusmahdollisuuden antaminen koko henkilöstölle paikallisseurakuntien, toimistojen ja keskusten tulee käyttää suunnittelulomaketta tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen avaintavoitteeseen, joiden saavuttamista on myöhemmin mahdollista seurata mahdolliset investointeja koskevat ehdotukset on esiteltävä ja perusteltava investointimenoina erikseen mahdolliset yhtymän strategiaan vaikuttavat uudistukset tai muutosehdotukset on esiteltävä omana asiakohtanaan mahdolliset virkoja ja toimia koskevat lisäys- tai muutosehdotukset tulee esittää omana asiakohtanaan ja osoittaa ne hallintojohtaja Pekka oinille

26 paikallisseurakuntien oma koulutusmääräraha lasketaan yhden prosentin suuruisena maksettavista palkoista koulutussuunnitelmaan sisällytetään kaikki koulutus sekä useampipäiväiset seminaarit ja vastaavat (tili 4380). Poikkeuksen muodostavat nuorisotyön neuvottelupäivät, vuosiaiheseminaarit, diakoniapäivät, kirkkopäivät ja muut työalakokoontumiset ja niitä varten tulee tarvittaessa ehdottaa erillistä määrärahaa toimintamäärärahojen yhteyteen (tili 4381) talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet tulee palauttaa täydennettyinä taloustoimistoon mennessä. Lomakkeet painetaan sellaisenaan vuoden 2005 talousarviokirjaan, mikä seikka pyydetään ottamaan huomioon niiden sisältöä ja ulkonäköä toteutettaessa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2003 tilinpäätöksen ylijäämä oli euroa. Nettomääräiset rahoitustuotot kasvoivat huomattavasti yli edellisen vuoden tason, mutta verotulot laskivat edellisen vuoden tasosta 2,0 %. Verohallituksen ilmoituksen mukaan ansio- ja pääomavero- sekä yhteisöverotilitykset yhteensä vuoden 2003 aikana vähenivät kirkossa noin 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja yhtymän huono verokertymä noudatteli siis kirkon yleistä toteutumaa. Kuluvan vuoden verotulokertymä on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ollut pysyvästi edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymää alhaisempi. Viimeisin vertailutieto on huhtikuun lopulta ja kertymä oli 4,27 prosenttia alhaisempi kuin kertymä Erityisesti yhtymän yhteisöverokertymä on ollut edelliseen vuoteen verrattuna huolestuttavan alhainen. Verohallituksen ilmoituksen mukaan mennessä on ansio- ja pääomaveroja tilitetty seurakunnille 0,5 % vähemmän, mutta yhteisöveroja 11,5 % enemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten ja molemmat verotilitykset yhteensä ovat kasvaneet 0,5 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Jostakin syystä yhtymän verokertymä ei siis kuluvana vuonna ole noudattanut kirkon yleistä toteutumaa. Toukokuussa 2004 kokoontuva kirkolliskokous käsitteli aloitetta, jonka mukaan seurakunnille tilitettävistä yhteisöveroista puolet tilitettäisiin kuten tähän saakka ja puolet kuntien asukasmäärien mukaisessa suhteessa. Aloite lähetettiin talousvaliokuntaan. Mikäli marraskuun 2004 kirkolliskokouksessa tehdään esitetyn mukainen päätös, tämä järjestelmä todennäköisesti tulisi voimaan eduskuntakäsittelyn jälkeen vuoden 2006 alusta. Harkinnanvaraisten menojen kehitys Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on viime vuosina on ollut seuraavanlainen:

27 Vuosi Talousarvion kasvuprosentti eurakuntatyöltä säästyi yht % i % i % tai 20 % i % i % tai 10 % i % i % Yllä olevassa taulukossa vaihtoehtoiset prosenttimäärät tarkoittavat sitä, että seurakuntatyön harkinnanvaraisia määrärahoja on kasvatettu isomman prosenttiluvun mukaisesti ja muiden työmuotojen harkinnanvaraisia määrärahoja pienemmän prosenttiluvun mukaisesti. eurakuntatyölle myönnetyt määrärahat ovat vuodesta 1998 vuoteen 2004 kasvaneet seuraavasti: talousarvio euroa talousarvio euroa. eurakuntalaisten määrä on samana aikana kasvanut seuraavasti: eurakuntalaisten määrä on kasvanut tarkasteluajanjaksolla 2,08 %, mutta seurakuntatyön määrärahoja on kasvatettu 94,22 %. Vuoden 1998 talousarviossa seurakuntatyön määrärahoja oli 5,46 euroa seurakuntalaista kohti ja vuoden talousarviossa 10,39 euroa. Elinkustannusindeksi oli 1559 maaliskuussa 2002 ja 1576 maaliskuussa 2004 eli se on noussut kahden viime vuoden aikana vain 1,1 prosenttia. Bruttokansantuotteen kasvu vuonna 2003 oli 1,9 % ja sen ennustetaan vuonna 2004 olevan noin 3 % ja vuonna 2005 hieman siitä korkeampi. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka. en jälkeen tulevista mahdollisista palkantarkistuksista ei ole tällä hetkellä esitettävissä arviota. Kirkkohallitus kuitenkin kehottaa seurakuntia varautumaan mahdollisiin palkantarkistuksiin harkitsemallaan tavalla. eurakuntayhtymässä parhaillaan käynnissä olevien rakennustöiden loppuunsaattamiseen kuluu huomattavan paljon varoja. Kiinteistöön Aurakatu 18 rakennettavan ruotsalaisen seurakuntatalon kustannusarvio on noin 11 milj euroa ja kiinteistön Aurakatu 16 saneerauksen kustannusarvio on lähes 5 milj euroa. Näiden lisäksi tällä hetkellä on rakenteilla muita pienempiä kohteita, kuten Eerikinkadun nuortentalon peruskorjaus ja Katariinan pappilan saneeraus. uunnitelmia ja toiveita on myös esitetty

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2013 SIVU 58/2013. AIKA Perjantaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2013 SIVU 58/2013. AIKA Perjantaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2013 SIVU 58/2013 AIKA Perjantaina 8.11.2013 klo 9 12.10 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2010 15.1.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 15.1.2010 klo 16-17.35 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 31.5.2016 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2016 Kirkkoneuvosto

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTO Kokous 11/2016 Aika Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.30 20.25 Paikka Pertunmaan seurakuntatoimisto, As Oy Lummeranta Läsnä Jäsenet Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja Ari Hartonen Kristiina Häkkänen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.4.2005 250 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 236 251 Aika torstai 28.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.3.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarvasjoen kappeliseurakunta Kappelineuvosto

LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tarvasjoen kappeliseurakunta Kappelineuvosto LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Paikka Tarvasjoen seurakuntatalo Kokousaika 18.2.2016 klo 18.40-20.50 Pykälät 1-14 Osanottajat kutsuttu/läsnä Kappelineuvoston jäsenet: vs. kappalainen Outi Tukia-Takala

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 6/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.45 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri

Rasa Markku jäsen Timonen Antti jäsen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Immonen Anna-Kaisa kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Kulmala Minna sihteeri 1 KOKOUSAIKA Maanantai 21.3.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Virasto Läsnä: Hätönen Tarja jäsen Kivimäki Liisa jäsen Malmberg Erkki puheenjohtaja Nordfors Heimo varapuheenjohtaja Peltomäki Eveliina jäsen Pusa

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.11.2016 klo 17.30 18.23 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 4.3.2013 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.11.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.11.2016 klo 16.30-18.47 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 19.00 21.06 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Castrén Helena, kirkkoherra Hämäläinen Sari Karjalainen

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 20.2.2014 klo 18.00-20.40 Paikka Uusi pappila Jäsenet (läsnä = ) Raija Häkkinen Reijo Koskinen vpj Pentti Marttinen Sointu Ojonen Marja Korhonen Anneli Torppa Muut Jorma

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) Aika: Keskiviikko 20.1.2016 kello 16.30-17.21 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 5 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 24.8.2016 klo 18 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 80 KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Tark: 80 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Paikka: Tiistaina 22.12.2015 klo 16.30 kahvit, klo 17 kokous Kokouksen jälkeen joulupakettien jako. Kaarinan kirkko, Voudinkatu

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto. Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ:

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto. Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ: 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: 4.1.2016 kello 18:00 PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan seurakuntatoimiston kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu - poissa Hannu

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 3/2011 Sivu 1

KIRKKONUMMEN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokous 3/2011 Sivu 1 Kokous 3/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, sali 3, klo 18.00-21.00 Läsnä Poissa Muut Posti Timo, puheenjohtaja Miettinen Virpi Nuottanen Jaana Lemberg Raija Lumijärvi Johanna Kaurila Tuija

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KOKOUSAIKA 17.2.2015 klo 19 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 14.9.2016 klo 17 17.50 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4.

KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Kellolahdentie 8, 70460 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 3/2016 p. 040 4848 379 SEURAKUNTANEUVOSTO 21.4. KUOPION MÄNNISTÖN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2016 1(5) Aika 19.4.2016 klo 16.30-17.05 (tarjoilu 16.00) Paikka Pyhän Johanneksen kirkon takkahuone, Kellolahdentie 8 Kokoonpano ja läsnäolo Mäkinen Aulikki

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6.

Kahvi on kokouksen alussa, klo alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus II-krs, Koulukatu 6. Kirkkoneuvosto 23.01.2013 sivu ( 1 / 10) KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2 2013 Aika: Keskiviikko 23.01.2013 klo 17.30-19.10 Kahvi on kokouksen alussa, klo 17.00 alkaen. Paikka: Neuvoston kokoushuone, srk-keskus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 05.01.2012 1 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 38 ILMOITUSASIAT 3 39 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 5/2016 Kirkkoneuvosto 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 12.04.2016, klo 17.45-19.00 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 48 KOKOUKSEN AVAUS 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 50 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot