TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.5.2004 236. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Kari Kirsti jäsen, poistui klo Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von chöneman Arja jäsen eppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Pispanen Reino kv:n vpj Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra epponen Eero kirkkoherra uominen Heikki kirkkoherra, poistui klo Vahtola Pirjo kirkkoherra, poistui klo Viitanen Kauko kirkkoherra Fager Mia Hokka Irma Hurme Hannu Kosola eppo Krapinoja Kyllikki oini Pekka lakimies, sihteeri talouspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja kiinteistöjohtaja vs. tiedotuspäällikkö hallintojohtaja Poissa Heikola Rauno puheenjohtaja Isotalo eppo jäsen Korhonen Pentti kv:n pj Hallia Jouko tiedotuspäällikkö Kaisti Aapo talous- ja suunnittelujohtaja 251 KOKOUKEN LAILLIUU Kn todennee kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi.

2 KOKOUKEN PÄÄTÖVALTAIUU Kn todennee kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 253 PÖYTÄKIRJAN TARKATAJIEN VALINTA Kn valinnee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Uolevi Lahti ja Arja von chöneman. 254 ILMOITUAIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on määrännyt rovasti Pekka Kaijalan suostumuksensa mukaisesti hoitamaan Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen (IV) viran tehtäviä 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella ja palkalla ajalla (nro 277) tuomiokapituli on myöntänyt pastori Ilona Hägglund- Viljaselle jatkettua virkavapautta Turun Martinseurakunnan seurakuntapastorin virasta lääkärintodistuksen perusteella ajalle (nro 268) Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Kirkon keskusrahaston eläkepäätös Kirkon keskusrahasto on myöntänyt oile Marjatta Harviaiselle työkyvyttömyyseläkkeen alkaen. Työkyvyttömyyseläke maksetaan aikaisintaan palkanmaksun päättymistä seuraavan kuukauden alusta. Ilmoitus taloustoimistolle. 3. Pöytäkirjoja kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja nro 6/ diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 3/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa.

3 Lähetyskannatustilasto vuodelta 2003 Kirkon lähetystyön keskus on lähettänyt lopulliset lähetyskannatustilastot vuodelta Kirkkoneuvostolle aikaisemmin lähetetyt tilastot perustuivat alustaviin tietoihin, jotka oli lähetetty seurakuntiin tarkistuksia varten. Pieniä muutoksia sisältyy uusiin lukuihin. Lopulliset tilastot osoittavat euroa korkeampaa kokonaissummaa kuin alustavissa luvuissa. Kooste seurakuntayhtymän alueen lähetyskannatuksesta on liitteenä. Liite eurakuntaneuvostojen päätöksiä Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto on :n 85 kohdalla myöntänyt lähetyssihteerinsijaiselle Kirsti Ansaharjulle eron tehtävästään lukien Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto on :n 66 kohdalla myöntänyt nuorisotyönohjaaja Hannu Raittiille eron Henrikinseurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta lukien eläkkeelle siirtymistä varten. Kn merkinnee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 255 VUOIKERTOMU VUODELTA 2003 Vuosikertomus jaetaan kirkkoneuvostossa pöydille. Kn päättänee lähettää sen kirkkovaltuustolle kokoukseen, jossa käsitellään tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 256 EHDOTU AVUTUMÄÄRÄRAHAN JAKAMIEKI KIRKOLLIIIN TARKOITUKIIN VUODELLE 2004

4 Ehdotus on seuraava: Liite Jakoehdotus noudattaa pääsääntöisesti edellisten vuosien linjaa. uurimpien avustusten saajat ovat edelleen Turun NMKY ja Varsinais-uomen Partiopiiri. Partiopiiriltä on vähennetty 2000 euroa sen suhteellisen hyvän taloustilanteen vuoksi. Kyse ei ole siitä, että piirin toimintaa arvostettaisiin vähemmän, vaan siitä, että se on varsin vakavarainen ja sillä on huomattavasti myös muuta varainhankintaa, jolloin seurakuntayhtymän avustuksen väheneminen ei tuota sille talouskriisiä. Kun jaettava talousarviomääräraha on rajallinen ja hakijoiden joukossa on useita sellaisia, joiden toiminnan jatkuvuudelle seurakuntayhtymän avustuksella on varsin merkittävä rooli, on nyt avustusten painopistettä hiukan muutettu. Turun NMKY:n avustus on pidetty ennallaan. Chorus Cathedralis Aboensikselle esitetty euron määräraha perustuu aikanaan tehtyyn yhteistyösopimukseen. Uusina avustuksen saajina ehdotuslistalla ovat seuraavat yhdistykset: DaisyLadies ry on suomeenmuuttajanaisten yhdistys. Yhdistys valmistelee Muistojen Koti -hanketta, jonka tavoitteena on saada maahanmuuttajavanhuksille yhteinen tapaamispaikka. Turun seudulla asuu noin 900 yli 60-vuotiasta, jotka ovat osin kielitaidottomia ja yksinäisiä. Hankkeen tarkoituksena on luoda näille vanhuksille jokapäiväinen tapaamispaikka. Avustus on tarkoitettu kertaluonteiseksi. Rabota ry:n tarkoituksena on auttaa pääosin entisen Neuvostoliiton alueelta tulevia maahanmuuttajia integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan heidän osaamisensa lähtökohdista. Yhdistys on perustettu vuonna Avustus on tarkoitettu kertaluonteiseksi. Turun Kuurojen ateenkaariteatteri ja teatteriryhmä Maneeri ovat toteuttamassa yhteistyössä Turun kristillisen opiston viittomakielen tulkkija ohjaajaopiskelijoiden kanssa hakespearen Myrsky-näytelmän kaksikielistä esitystä. Avustus on tarkoitettu kertaluonteiseksi. Lisäksi on mukana Cantus Aboensis 2002 ry, jonka avustusanomus oli esillä kirkkoneuvoston kokouksessa Anomus päätettiin silloin ottaa käsiteltäväksi tässä yhteydessä. Avustus on tarkoitettu kertaluonteiseksi. Kn päättänee esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntäisi ehdotetut avustukset liitteen 1 mukaan. Ei muutoksenhakuoikeutta.

5 Käsittely Talouspäällikkö Irma Hokka ilmoitti toimivansa Turun NNKY:n hallituksessa, jonka vuoksi hän on esteellinen olemaan läsnä asian käsittelyssä. Irma Hokka poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. hyväksyttiin 257 VARAUJÄRJETELMÄN HANKKIMINEN hyväksyi yksimielisesti ponnen, jonka mukaan Varsinais-uomen partiopiiri suuntaa sille nyt myönnetystä rahasta 2000 euroa isupartiolaisille. Varausjärjestelmätoimikunta on esittänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa: asetti kokouksessaan toimikunnan valmistelemaan sähköisen henkilö- ja tilanvarausohjelman käyttöönottoa seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa. Toimikunta on pitänyt viisi kokousta ja käynyt lisäksi tutustumassa varausjärjestelmän päivittäiseen käyttöön Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa. eurakuntasektoria varten on toteutettu kaksi laajempaa varausjärjestelmäohjelmistoa, Rauhala Yhtiöt Oy:n Varaaja ja Innofactor Oy:n Waraus. Kumpaakin ohjelmistoa on testattu seurakuntatoimistossa viime kesän ja syksyn aikana. Testissä selkeästi käyttökelpoisemmaksi havaittiin Innofactorin ohjelmisto. Ohjelma on perustekniikan osalta (selainpohjaisuus) kilpailijaansa modernimpi ja helppokäyttöisempi. Kyseinen varausohjelmisto on käytössä mm. Helsingin seurakuntayhtymässä. ähköisen varausjärjestelmän käyttöönotto tuo suuren muutoksen paikallisseurakuntien työjärjestelyjen toteuttamiseen, sekä seurakuntasihteereiden ja vahtimestarien päivittäiseen työhön. Virheettömän asiakaspalvelun varmistaminen asettaa varausohjelmalle korkeat vaatimukset. Varausjärjestelmätoimikunta ehdottaa Innofactor Oy:n tekemän varausohjelman hankkimista seurakuntayhtymän käyttöön. Varausohjelmiston koulutus muodostaa ison kustannuserän, koska koulutettavaksi tulevat seurakuntasihteerit, papisto, kanttorit ja vahtimestarit, yhteensä noin 120 henkilöä. Ohjelmiston koulutuksen hoitaa Innofactor. Varausjärjestelmätoimikunta esittää lisäksi, että atk-yksikkö saisi luvan tarvittaessa palkata ylimääräisen mikrotukihenkilön (R22) enintään kolmen kuukauden ajaksi hoitamaan järjestelmän käyttöönoton

6 aiheuttamia tietokoneiden asennuksia, käyttäjien puhelin- ja lähineuvontaa sekä tietokoneen käytön peruskoulutusta vahtimestareille. Ohjelmiston hankinta, käyttäjien koulutus sekä tarvittavat laitehankinnat kustannetaan atk-toimikunnan investointimäärärahoista. Tietoliikennekustannukset sekä ohjelmiston vuosittainen ylläpitomaksu kustannetaan yhteisen tietohallinnon käyttömäärärahoista. Kustannukset (sis. alv. 22 %): - Ohjelmiston hankintahinta ,00 - Laite- ja tietoliikennekustannukset vuodelle ,00 - Ohjelmiston koulutus ,00 - Ylimääräinen mikrotukihenkilö 3 kk 7.400,00 Yhteensä ,00 Vuosittaiset lisäkustannukset vuodesta 2005 alkaen - Ohjelmiston ylläpitomaksu (18 % hinnasta) 8.496,00 - Varausjärjestelmän tietoliikenteelle aiheuttamat lisäkustannukset ,00 Yhteensä ,00 Lisätietoja valmistelutyöstä sekä hankintaehdotuksesta antavat kirkkoherra Jouni Lehikoinen ja atk-päällikkö Timo Koskinen. Kunnioittavasti Jouni Lehikoinen toimikunnan puheenjohtaja Anita Koskelin toimikunnan sihteeri Kirjelmän liitteenä oleva Innofactor Oy:n tarjous, varausjärjestelmän käyttö kiinteistössä, ohjelmamodulit, koulutustarve ja käyttöönottoaikataulu kuuluvat seuraavasti: Liite (Jaetaan vain kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville.)

7 Varausjärjestelmän hankkimisessa on edetty askel kerrallaan. Ensin on periaatteessa päädytty siihen, että seurakuntien varausjärjestelmä tulee siirtää tietokoneaikaan. Tämän jälkeen on tutkittu erilaisia varausjärjestelmäohjelmistoja. Rauhala Yhtiöt Oy:n varaajajärjestelmässä seurakuntayhtymä on ollut myös kehittäjän osassa. Ohjelman valmistuttua on kuitenkin päädytty siihen, että Innofactor Oy:n varausjärjestelmä on varausjärjestelmätoimikunnan havaintojen mukaan selvästi käyttökelpoisin tarjolla olevista ohjelmistoista. Näin ollen seuraava askel on varausjärjestelmän hankkiminen Innofactor Oy:ltä tehdyn tarjouksen perusteella. Tarjouksen mukaan tarjous on voimassa asti. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa laajasti ja pyytänyt varausohjelmasta kirjalliset lausunnot kirkkoherra Kauko Viitaselta ja yhteisten työmuotojen johtajalta Hannu Hurmeelta. Näitä lausuntoja on käsitelty johtoryhmässä ja todettu, että ne tulee ottaa huomioon valmisteltaessa varausohjelman käyttöönottoa. Varausohjelman käyttöönotto on luonnosteltu tarjousasiakirjoissa siten, että asiassa pidetään kirkkoherrapalaveri, jonka jälkeen hyväksytään pelisäännöt ja käyttöönottosuunnitelma. Tämän jälkeen koulutuksen kautta siirrytään tuotantokäyttöön. Koulutuksen ohella siirretään manuaaliset tiedot järjestelmään sen käyttöönottoa varten. Tämän ohella on tarkoituksenmukaista asettaa uusi toimikunta ohjaamaan varausohjelman käyttöönottamista ja varautua ensi vaiheessa ylimääräisen mikrotukihenkilön (R22 pl) palkkaamiseen kolmen kuukauden ajaksi hoitamaan järjestelmän käyttöönoton aiheuttamia tietokoneiden asennuksia, neuvontaa ja koulutusta. Toimikuntaan esitetään puheenjohtajaksi yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurmetta sekä seuraavat jäsenet: keskusrekisterin johtaja Jouko Räty, pastori eppo Riihimäki, kanttori Atte Tenkanen, kanslisti Kirsti Arjola, toimistonhoitaja Anita Koskelin, vahtimestari Leila Fredman ja atk-päällikkö Timo Koskinen äänivaltaisena sihteerinä. Varausjärjestelmän vaatimat laitehankinnat ja koulutus kustannetaan atk-toimikunnan määrärahoista. Kn päättänee hankkia Innofactor Oy:ltä sen antaman päivätyn tarjouksen mukaisen ja varausjärjestelmätoimikunnan esitykseen sisältyvän ohjelmiston ja koulutuksen hintaan euroa. amalla kirkkoneuvosto päättänee asettaa edellä mainitun toimikunnan ohjaamaan varausjärjestelmän hankintaa ja käyttöönottoa. Lisäksi hallintovirastoon saadaan tarvittaessa palkata ylimääräinen mikrotukihenkilö (R22 pl) enintään kolmen kuukauden ajaksi hoitamaan järjestelmän käyttöönoton edellyttämiä tietokoneiden asennuksia, käyttäjien puhelin- ja lähineuvontaa sekä tietokoneen käytön peruskoulutusta vahtimestareille. amalla merkitään, että vuosittaiset lisäkustannukset vuodesta 2005 on arvioitu euroksi.

8 Ilmoitus kirkkoherrainkokoukselle, atk-yksikölle, toimikuntaan valituille ja taloustoimistolle. aa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 258 PYYDETYN LAUUNNON ANTAMINEN LÄNI-UOMEN LÄÄNINHALLITUKEN OIAALI- JA TERVEYOATOLLE Länsi-uomen lääninhallitus on esittänyt seuraavan vastinepyynnön Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle: Lääninhallitus varaa ennen asian ratkaisemista Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällle tilaisuuden vastineen antamiseen asiassa hankittujen selvitysten johdosta. Vastineessa asianosaisilla on mahdollisuus esittää oma näkemyksensä lääninhallitukselle toimitettujen selvitysten johdosta. Lääninhallitus toivoo vastineessa seurakuntayhtymän tuovan erityisesti esille minkälaisilta Turun toimeentulotukijärjestelmä ja jonotilanne näyttävät diakoniatyön näkökulmasta tällä hetkellä. Mitä ongelmia diakoniatyön asiakkaat ovat erityisesti tuoneet toimeentulotukiasioidensa hoidon osalta esille? Onko etuuskäsittely osoittautunut toimivaksi, ellei niin mitä ongelmia asiakkaat ovat kohdanneet? Ovatko asiakkaat päässeet sosiaalityöntekijän vastaanotolle ja missä ajassa? Pystytäänkö kiireelliset toimeentulotukiasiat hoitamaan sosiaalikeskuksen esittämällä tavalla? Vastine pyydetään toimittamaan Länsi-uomen lääninhallituksen sosiaalija terveysosastolle Turun toimipaikkaan mennessä. Määräajan jälkeen asia voidaan ratkaista, vaikka vastinetta ei ole annettu. Lisätietoja antaa tarvittaessa lääninsosiaalitarkastaja Pirkko Pakkala, puh osiaalineuvos Lääninsosiaalitarkastaja Risto Kapari Pirkko Pakkala LIITE Turun sosiaalilautakunnan selvitys

9 Yhteisen diakoniatyön johtokunta käsittelee asiaa ja esityslistasta on tähän otettu seuraavaa: Länsi-uomen lääninhallitus on pyytänyt seurakuntayhtymältä vastinetta koskien toimeentulotuen myöntämiseen liittyviä menettelytapoja Turussa. (Liite 1 38) Asian tausta: Yhteisen diakoniatyön johtokunta on lähettänyt Länsi-uomen lääninhallitukselle kirjeen, jossa kiinnitettiin erityisesti huomiota toimeentulotuen jonoihin Turussa. osiaalilautakunnan toimittamaan selvitykseen on diakoniakeskus toimittanut vastineen (Liite 2 38) Länsi-uomen lääninhallitus on pyytänyt Turun sosiaalilautakunnalta lisäselvitystä asiasta, koska alkuperäisessä selvityksessä ei lääninhallituksen mukaan käynyt selville kaikkia niitä seikkoja, jotka asiaa koskevassa selvityspyynnössä oli yksilöity. Lisäksi lääninhallitukselle on tullut asiassa alkuvuoden aikana useita yhteydenottoja sekä Turun alueen lehdissä on ollut useita asiaa koskevia kirjoituksia. Asian on alkuvuonna tehnyt ajankohtaiseksi sosiaalitoimessa käynnistetty laatuprojekti, jonka yhtenä keskeisenä asiana oli keskitettyyn etuuskäsittelyyn siirtyminen. Lääninsosiaalitarkastaja Pirkko Pakkalan mukaan lääninhallitus ei ole vielä antanut lopullista päätöstä asiasta. (osiaalilautakunnan selvitys liite 3 38) Vastinepyynnössään lääninhallitus pyytää tuomaan esille minkälaisilta Turun toimeentulotukijärjestelmä ja jonotilanne näyttävät diakoniatyön näkökulmasta tällä hetkellä. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota seuraaviin näkökohtiin: - mitä ongelmia diakoniatyön asiakkaat ovat erityisesti tuoneet toimeentulotukiasioidensa hoidon osalta esille? - onko etuuskäsittely osoittautunut toimivaksi, ellei niin mitä ongelmia asiakkaat ovat kohdanneet? - ovatko asiakkaat päässeet sosiaalityöntekijän vastaanotolle ja missä ajassa? - pystytäänkö kiireelliset toimeentulotukiasia hoitamaan sosiaalikeskuksen esittämällä tavalla? Laaditun vastineen pohjana on sosiaalitoimen laatuprojektin tiedotustilaisuus , sosiaaliosaston osastopäällikkö Leila Visan ja toimistopäällikkö Minna Ylikotilan vierailu diakoniatyöntekijöiden ja pappien kokouksessa sekä kyseistä kokousta varten kerätty

10 diakoniatyöntekijöiden palaute. Viimeisin palaute pyydettiin vastinepyynnön saavuttua. Liitteet 1-3 ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Yhteisen diakoniatyön johtokunnan lausuntoehdotus on esityslistan liite e kuuluu seuraavasti: Liite Asian käsittelystä johtokunnan kokouksessa kerrotaan kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn päättänee yhtyä diakoniatyön johtokunnan esitykseen ja lähettää sen vastineena Länsi-uomen lääninhallitukselle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 259 VERKKOVIETINNÄN VATAAVAN TOIMITTAJAN IJAIEN MÄÄRÄÄMINEN Tiedotustoimikunnan esityksestä yhteinen kirkkoneuvosto nimesi verkkoviestinnän vastaavaksi toimittajaksi tiedottaja Minna Vesannon. Uuden verkkopalvelun rakentamisen ja hajautettuun päivittämiseen siirtymisen myötä on osoittautunut tarpeelliseksi, että verkkoviestinnän vastaavalle toimittajalle nimetään poissaolojen varalta sijainen. Tähän mennessä seurakuntayhtymän internet-sivuston päivittäminen on keskittynyt tiedotustoimistoon ja atk-yksikköön. Kasvatusasiain keskuksen toimistosihteeri on tehnyt yksikköään koskevia päivityksiä. Internet-sivuston sisältöä on ollut mahdollista valvoa siten, että vastaavan toimittajan poissaolo lyhyempiä aikoja loman tai muun syyn takia ei ole käynyt mahdottomaksi. Päivitysten tekemistä näinä aikoina on rajattu tai niistä on sovittu etukäteen. Hajautetun päivityksen ja tulevaisuudessa keskustelupalstan käyttöönotto tulee muuttamaan verkkopalvelun sisältöä useita kertoja päivässä. Tällöin vastaavan toimittajan on oltava - toisin kuin esimerkiksi lehdessä - päivittäin perillä verkkopalvelun sisällön muutoksista voidakseen reagoida tarvittaessa esimerkiksi paikallisseurakunnissa tehtyihin päivityksiin ja moderoidakseen keskustelua. Varsinaisen vastaavan toimittajan ollessa estynyt loman tai muun poissaolon takia, vastuu on tarpeen nimetä jollekulle muulle. Verkkoviestinnän vastaavan toimittajan sijaisena tämän poissa ollessa toiminee tiedotuspäällikkö Jouko Hallia.

11 Kn päättänee nimetä verkkoviestinnän vastaavan toimittajan sijaiseksi ovo tämän poissa ollessa tiedotuspäällikkö Jouko Hallian. Ilmoitus Jouko Hallialle ja Minna Vesannolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 260 KIRKKOHALLITUKEN YLEIKIRJE NRO 18/2004 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: lähtökohtia 1.Toiminta- ja taloussuunnitelman tekemiseen liittyviä 2. Taloussääntömallin päivitys 3. eurakuntien taloushallinnolle lisää tukea alkaen Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Liite Toisena asiakohtana yleiskirjeessä on taloussääntömallin päivitys. eurakuntayhtymän taloussääntö on viimeksi päivitetty ja vahvistettu ja se on tullut voimaan e on siis suhteellisen tuore. On kuitenkin syytä käydä se läpi Kirkkohallituksen yleiskirjeessä edellytetyllä tavalla. Korjausehdotuksen tekeminen voidaan antaa työryhmälle, jonka muodostavat talouspäällikkö Irma Hokka ja kirjanpitäjä Marita Vikman. Uusi seurakunnan taloussääntömalli on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn merkinnee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 18/2004. amalla päätettäneen, että kirkkoneuvosto asettaa työryhmän valmistelemaan seurakuntayhtymän taloussäännön päivitystä. Työryhmään valittaneen talouspäällikkö Irma Hokka ja kirjanpitäjä Marita Vikman. Päivitysehdotuksen tulee olla valmis mennessä. Ilmoitus taloustoimistolle, Irma Hokalle ja Marita Vikmanille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 261 KIRKKOHALLITUKEN YLEIKIRJE NRO 19/2004

12 Yleiskirje sisältää seuraavan aiheen: eurakuntayhtymän perussääntömalli ja seurakuntaneuvoston ohjesääntömalli Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Kirkkohallitus on pitämässään täysistunnossa hyväksynyt seurakuntayhtymän perussääntömallin ja seurakuntaneuvoston ohjesääntömallin. Aikaisemmat mallit ovat vuodelta Mallien päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi siitä syystä, että kirkolliskokous on toukokuussa 2003 hyväksynyt kirkkolainsäädännön muutokset, jotka koskevat seurakuntayhtymän hallintoa. Lainsäädäntömuutosten on tarkoitus tulla voimaan Lainsäädäntömuutosten sisällöstä löytyy tarkempaa tietoa osoitteesta eurakuntayhtymät ovat kooltaan ja rakenteeltaan erilaisia ja niiden toiminta- ja hallintokulttuurit poikkeavat toisistaan. Mallien hyödyntämisessä seurakuntien ja seurakuntayhtymien tulisi omista lähtökohdistaan harkita, miten hallintoa on uusi lainsäädäntö huomioon ottaen tarpeen tarkistaa ja kehittää. eurakuntayhtymän perussääntömallin lisäksi Kirkkohallitus on laatinut ohjeen tällä hetkellä täydellisessä tai osittaisessa yhteistaloudessa toimivien seurakuntayhtymien perussääntöjen tarkistustarpeesta. Perussääntöjä tarkistettaessa vastaamaan tulevaa lainsäädäntöä on seurakuntayhtymissä mahdollisuus yleisemminkin huolellisesti arvioida sitä, minkälainen tehtävien jako yhtymän ja seurakuntien välillä on tällä hetkellä ja näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa tarkoituksenmukaisin. Lisätietoja antaa tarvittaessa hallintopäällikkö Mikko Tähkänen, p. (09) , Yleiskirjeen liitteenä on seuraavat mallit: 1. Ohje ennen voimassa olevien seurakuntayhtymien perussääntöjen tarkistustarpeesta 2. eurakuntayhtymän perussääntömalli 3. eurakuntaneuvoston ohjesääntömalli ja sen perustelut Nämä ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. eurakuntayhtymän perussääntö on valmisteltavana hallinto- ja virkarakennetoimikunnassa. Perussääntömalli ja seurakuntaneuvoston ohjesääntömalli on syytä lähettää tiedoksi hallinto- ja

13 virkarakennetoimikunnalle. Yleiskirjeet postitetaan myös kaikkiin paikallisseurakuntiin. Kn merkinnee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 19/2004 ja päättänee lähettää sen tiedoksi hallinto- ja virkarakennetoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 262 PERHENEUVOJA MARI KINNUEN OALLITUMINEN KÖÖPENHAMINAA PIDETTÄVÄÄN NEUVOTTELUUN Mari Kinnunen on esittänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa: Anon oikeutta osallistua työaikana Kööpenhaminassa pidettävään neuvotteluun Nordic consultation on the work in WCC, CEC, LWF. Olen saanut kutsun Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN, WCC) keskuskomiteajäsenenä. Tässä luottamustehtävässä olen palvellut kirkkoamme v lähtien. Edustuskauteni loppuu helmikuussa Matkustus- ja osallistumiskuluista vastaa kirkkohallituksen ulkoasiain osasto. Liitteenä tarkempi päiväohjelma. Päiväohjelma on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn oikeuttanee perheneuvoja Mari Kinnusen osallistumaan Kööpenhaminassa pidettävään neuvotteluun Nordic consultation on the work in WCC, CEC, LWF. Hän saa osallistua neuvotteluun virka-aikana. Matkakustannus- ja osallistumiskuluista vastaa kirkkohallituksen ulkoasiain osasto. Ilmoitus Mari Kinnuselle, Matti Pihalalle ja taloustoimistolle. aa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 263 DIAKONIATYÖNTEKIJÄ HANNA BOATENGIN LÄÄKÄRINTODITUKEN HYVÄKYMINEN JA VIRKAVAALIN VAHVITAMINEN on :n 169 kohdalla valinnut diakoniatyöntekijä Nina Tulosen äitiyslomasijaiseksi alkaen

14 toistaiseksi ja enintään saakka H29 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin Hanna Boatengin edellyttäen, että hän esittää hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan. Hanna Boateng on esittänyt lääkärintodistuksen, jonka perusteella hän on terveytensä puolesta sopiva edellä mainittuun tehtävään. Hanna Boateng on otettu sijaiseksi ennen virkavaalin vahvistamista saakka, joten virkavaali vahvistettaneen lukien. Kn päättänee hyväksyä Hanna Boatengin esittämän lääkärintodistuksen ja vahvistaa :n 169 kohdalla toimittamansa virkavaalin siten, että Hanna Boateng tulee diakoniatyöntekijä Nina Tulosen äitiyslomasijaiseksi toistaiseksi ja enintään saakka H29 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. Ilmoitus Hanna Boatengille, diakoniakeskukselle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 264 RIKIEN HALLINTA TURUN JA KAARINAN Ä Työympäristötoimikunta on :n 32 kohdalla käsitellyt asian seuraavasti: Aikaisemmissa kokouksissaan työympäristötoimikunta on käsitellyt asiaa. iihen päätettiin palata taas tässä kokouksessa, kun Mia Fager on saanut asiaan liittyvää koulutusta. Edellisestä kokouksesta palautettakoon myös mieliin: Vaarojen selvittäminen ja arviointi työpaikkakohtaisena on pitkä ja hankala prosessi. Kiinteistöjohtajan, lakimiehen ja työturvallisuuspäällikön välisissä keskusteluissa on pohdittu oikeinta tapaa aloittaa tämä prosessi ja nivottaa se osaksi normaalia työsuojelutoimintaa ja arkityötä. Avainasemassa tulevat olemaan työympäristötoimikunta, sen asettama erillistoimikunta, työsuojelupäällikkö sekä toisaalta ns. linjajohto. Alustavan käsityksen mukaan asian kehittämiselle on eduksi, että asetettava toimikunta on mahdollisimman toimintakykyinen ja käytännössä pieni. Tässä vaiheessa on perusteltua kuulla niistä kokemuksista, joita esitellään työturvallisuuskeskuksen järjestämillä kursseilla. Tämän vuoksi asia päätettäneen siirtää toimikunnan asettamisen osalta seuraavaan kokoukseen. Päätettäneen jatkotoimenpiteistä kuten toimikunnan asettamisesta.

15 Mia Fager oli paneutunut asiaan ja selosti sitä asiantuntevasti. Hän selitti, että arviointi tulee tapahtumaan ryhmätyönä työyksiköittäin. Toinen mahdollisuus arviointiin on tehdä se työaloittain, mutta se lienee hankalampaa. Hän kertoi, että joka työpaikalle perustetaan oma ryhmä, joka tekee alustavan työn. en jälkeen niistä tehdään yhteenveto jonka toimikunta käsittelee. Prosessi on laaja ja vaatii huolellista paneutumista asiaan. Matti Rantanen totesi, että riskien hallinta on monin verroin laajempi asia, kuin mistä tässä on kysymys. Merkittiin, että kyseessä on vaarojen arviointi. Vaarojen arviointitoimikuntaan Mia Fager esitti seuraavia henkilöitä: työsuojelupäällikkö Aapo Kaisti lakimies Mia Fager työsuojeluvaltuutettu Jouko Ruisniemi työsuojeluvaltuutettu Liisa Halme talonmies Ahti tade diakoniasihteeri Mervi alin-inkinen sekä oman alansa asiantuntijoina työsuojelupäällikkö Matti Rantanen työterveydenhoitaja Anne Kokkala. Mia Fager oli alustavasti kysellyt myös nimettyjen halukkuutta osallistua toimikunnan työhön ja muut suostuivat, vain alin-inkinen harkitsee vielä. Keskustelun kuluessa päätettiin lisätä toimikuntaan kappalainen eppo Riihimäki. Näin saatiin mahdollisimman suuri edustus eri työaloilta toimikunnan koon kasvamatta kuitenkaan liian suureksi. Tämän toimikunnan tehtävänä on koordinoida ja kouluttaa. Aikataulusuunnitelmana on, että tehtävä organisoidaan kesän aikana ja syksyllä aloitetaan tehtävä. Ensisijaisesti pyritään suoriutumaan tehtävästä omin voimin. Tarvittaessa pyydetään Mehiläiseltä ja asiantuntijoilta apua. Päätettiin esittää kirkkoneuvostolle työturvallisuuslain edellyttämän työn vaarojen selvityksen ja arvioinnin aloittamista sekä tehtävää organisoivan vaarojen arviointitoimikunnan perustamista. Jäseniksi siihen ehdotetaan: työsuojelupäällikkö Aapo Kaisti, lakimies Mia Fager, työsuojeluvaltuutettu Jouko Ruisniemi, työsuojeluvaltuutettu Liisa Halme, talonmies Ahti tade, diakoniasihteeri Mervi alin-inkinen (mikäli antaa suostumuksensa tehtävään), kappalainen eppo Riihimäki, sekä oman alansa asiantuntijoina työsuojelupäällikkö Matti Rantanen ja työterveydenhoitaja Anne Kokkala.

16 Toimikunnan tehtävänä olisi luoda tehtävää varten kesän aikana organisaatio ja menetelmä arvioinnin suorittamiseksi ja valmistella asia niin, että vaarojen arviointi aloitettaisiin syksyllä Kn päättänee asettaa työturvallisuuslain edellyttämän työn vaarojen selvityksen ja arvioinnin aloittamista sekä tehtävää organisoivan vaarojen arviointitoimikunnan. Jäseniksi valittaneen työsuojelupäällikkö Aapo Kaisti, lakimies Mia Fager, työsuojeluvaltuutettu Jouko Ruisniemi, työsuojeluvaltuutettu Liisa Halme, talonmies Ahti tade, diakoniasihteeri Mervi alin-inkinen, kappalainen eppo Riihimäki sekä asiantuntijoina työsuojelupäällikkö Matti Rantanen ja työterveyshoitaja Anne Kokkala. Toimikunnan tehtävänä on organisoida työpaikkakohtaiset vaarojen arviointiryhmät ja menetelmät arvioinnin suorittamiseksi. Toimikunnan tehtävänä on tämän jälkeen tehdä yhteenveto saaduista raporteista. Työ tulisi saada valmiiksi tämän valtuustokauden aikana vuoden 2006 loppuun mennessä. Toimikunnan kokoonkutsujana toimii lakimies Mia Fager ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Ilmoitus tehtävään valituille ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

17 KIRKKOVALTUUTON, KIRKKONEUVOTON JA JOHTORYHMÄN KOKOUAJAT Kokousajat syyskaudella 2004 ovat seuraavat: Johtoryhmä Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto klo 7.30 klo klo to to to to to to to to to to to (talousarviokokous) to to to to to to to to to to to to to Kn merkinnee tiedokseen kokousajat. Ilmoitus kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja johtoryhmän jäsenille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 266 TALOUARVIOTA KOKEVA KIRKKOVALTUUTON TRATEGIA JA ARVOKEKUTELU Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltiin informaatio-osuudessa mm. kirkkovaltuutettu Pentti Huovisen ym aloitetta talousarvion perusteista ym. Pentti Huovisen ym valtuustoaloite kuuluu seuraavasti:

18 Liite Käsittelyssä pöytäkirjaan merkittiin, että talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kertoi tämän keskustelun pohjaksi talousarvion eri pääluokkien suhteista ja niiden kehityksestä kuluneiden viiden vuoden aikana. Esittelykalvot olivat seuraavat: Liite Keskustelusta kirjattiin seuraavaa: Tämän jälkeen kirkkovaltuutetuilla oli mahdollisuus keskustella tulevan vuoden talousarvion periaatteista. Keskustelu supistui kiistelyyn siitä, oliko annettu selvitys Pentti Huovisen ym aloitteen mukainen ja voitiinko asiasta keskustella. Keskustelun päätyttyä kirkkovaltuutettu Harri Raitis esitti, että kevään 2004 aikana kirkkovaltuustolle annetaan mahdollisuus keskustella tulevan vuoden talousarvion periaatteista ennen kuin suuntaviivat lyödään lukkoon. Kirkkovaltuutettu Kirsi ärkilä kannatti tehtyä ehdotusta. kirjattiin seuraavasti: Kirkkovaltuusto merkitsi saaneensa informaation tiedoksi ja evästi kirkkoneuvostoa esitysten suhteen ja päätti, että kevään 2004 aikana kirkkovaltuustolle annetaan mahdollisuus keskustella tulevan vuoden talousarvion periaatteista ennen kuin sen suuntaviivat lyödään lukkoon. Kirkkoneuvostolla ei ole ollut uutta materiaalia esitettäväksi ennen tätä kokousta yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt talousarvion laadintaohjeita, jotka kuuluvat seuraavasti: TALOUARVION LAADINTAOHJEET Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 20/2002 annettiin ohjeet toiminta- ja taloussuunnitelman sekä seuraavan vuoden talousarvion tekemistä varten. Näissä ohjeissa korostuu toiminnan ja talouden yhteensovittaminen sekä niiden yhtäaikainen suunnittelu, seuranta ja arviointi toiminnan ohjauksen välineenä. Erityisesti ohjeissa painotetaan yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa tehdyn toiminnan suunnittelun tärkeyttä. uunnitteluprosessi aloitetaan yhteistyönä tarkistamalla seurakunnan visiot, strategiat ja toiminnallisten tavoitteiden painopistealueet. Kirkkovaltuuston hyväksymien tavoitteiden tulisi näiden ohjeiden mukaan täyttää seuraavat edellytykset: tavoitteita asetetaan seurakuntalaisten kannalta merkittäville palveluille tavoitteilla on toimintaa ohjaava merkitys tavoitteilla on vuositasolla yhteys resursseihin

19 seurakunnalla on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen tavoite on todennettavissa Lisäksi ohjeissa mainitaan, että tavoitteet tulee asettaa siten, että ne linkittyvät eri tasoille ja sisäisesti yhdenmukaisesti. Tavoitteiden tulee olla sisäisesti yhdenmukaiset, vaikka ne asetetaan erilaisina organisaation eri tasoille ja toimintoihin. Alemmilla tasoilla olevien tavoitteiden tulee palvella ylempien tasojen tavoitteita ja näiden tulee palvella organisaation kokonaistavoitteita. Yleiskirjeessä kuvataan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluprosessia seuraavasti: Liite Edellä esitetyssä kaaviossa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu nimenomaan alkaa yhteisen kirkkovaltuuston käymällä strategia- ja arvokeskustelulla. Tällainen keskustelumahdollisuus on tarkoitus järjestää pidettävässä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa. uurissa seurakuntayhtymissä, kuten Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluprosessi joudutaan toimintayksiköissä ja työaloilla käynnistämään ennen kesälomakauden alkamista ja siitä syystä tulee kirkkoneuvoston jo tässä vaiheessa vahvistaa talous- ja toimintasuunnitelmalomake, joka on seuraava: Liite uunnitelmalomaketta koskeviksi ohjeiksi esitetään seuraavaa: vuodelle 2005 laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosille 2006 ja 2007 avaintavoitteet ja avainluvut toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee tavoitteena olla mahdollisuuksien mukaan vaikutusmahdollisuuden antaminen koko henkilöstölle paikallisseurakuntien, toimistojen ja keskusten tulee käyttää suunnittelulomaketta tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen avaintavoitteeseen, joiden saavuttamista on myöhemmin mahdollista seurata

20 mahdolliset investointeja koskevat ehdotukset on esiteltävä ja perusteltava investointimenoina erikseen mahdolliset yhtymän strategiaan vaikuttavat uudistukset tai muutosehdotukset on esiteltävä omana asiakohtanaan mahdolliset virkoja ja toimia koskevat lisäys- tai muutosehdotukset tulee esittää omana asiakohtanaan ja osoittaa ne hallintojohtaja Pekka oinille paikallisseurakuntien oma koulutusmääräraha lasketaan yhden prosentin suuruisena maksettavista palkoista koulutussuunnitelmaan sisällytetään kaikki koulutus sekä useampipäiväiset seminaarit ja vastaavat (tili 4380). Poikkeuksen muodostavat nuorisotyön neuvottelupäivät, vuosiaiheseminaarit, diakoniapäivät, kirkkopäivät ja muut työalakokoontumiset ja niitä varten tulee tarvittaessa ehdottaa erillistä määrärahaa toimintamäärärahojen yhteyteen (tili 4381) talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet tulee palauttaa täydennettyinä taloustoimistoon mennessä. Lomakkeet painetaan sellaisenaan vuoden 2005 talousarviokirjaan, mikä seikka pyydetään ottamaan huomioon niiden sisältöä ja ulkonäköä toteutettaessa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2003 tilinpäätöksen ylijäämä oli euroa. Nettomääräiset rahoitustuotot kasvoivat huomattavasti yli edellisen vuoden tason, mutta verotulot laskivat edellisen vuoden tasosta 2,0 %. Verohallituksen ilmoituksen mukaan ansio- ja pääomavero- sekä yhteisöverotilitykset yhteensä vuoden 2003 aikana vähenivät kirkossa noin 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja yhtymän huono verokertymä noudatteli siis kirkon yleistä toteutumaa. Kuluvan vuoden verotulokertymä on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ollut pysyvästi edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymää alhaisempi. Viimeisin vertailutieto on huhtikuun lopulta ja kertymä oli 4,27 prosenttia alhaisempi kuin kertymä Erityisesti yhtymän yhteisöverokertymä on ollut edelliseen vuoteen verrattuna huolestuttavan alhainen. Verohallituksen ilmoituksen mukaan mennessä on ansio- ja pääomaveroja tilitetty seurakunnille 0,5 % vähemmän, mutta yhteisöveroja 11,5 % enemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten ja molemmat verotilitykset yhteensä ovat kasvaneet 0,5 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Jostakin syystä yhtymän verokertymä ei siis kuluvana vuonna ole noudattanut kirkon yleistä toteutumaa. Toukokuussa 2004 kokoontuva kirkolliskokous käsitteli aloitetta, jonka mukaan seurakunnille tilitettävistä yhteisöveroista puolet tilitettäisiin kuten tähän saakka ja puolet kuntien asukasmäärien mukaisessa suhteessa. Aloite

21 lähetettiin talousvaliokuntaan. Mikäli marraskuun 2004 kirkolliskokouksessa tehdään esitetyn mukainen päätös, tämä järjestelmä todennäköisesti tulisi voimaan eduskuntakäsittelyn jälkeen vuoden 2006 alusta. Harkinnanvaraisten menojen kehitys Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on viime vuosina on ollut seuraavanlainen: Vuosi Talousarvion kasvuprosentti eurakuntatyöltä säästyi yht % i % i % tai 20 % i % i % tai 10 % i % i % Yllä olevassa taulukossa vaihtoehtoiset prosenttimäärät tarkoittavat sitä, että seurakuntatyön harkinnanvaraisia määrärahoja on kasvatettu isomman prosenttiluvun mukaisesti ja muiden työmuotojen harkinnanvaraisia määrärahoja pienemmän prosenttiluvun mukaisesti. eurakuntatyölle myönnetyt määrärahat ovat vuodesta 1998 vuoteen 2004 kasvaneet seuraavasti: talousarvio euroa talousarvio euroa. eurakuntalaisten määrä on samana aikana kasvanut seuraavasti: eurakuntalaisten määrä on kasvanut tarkasteluajanjaksolla 2,08 %, mutta seurakuntatyön määrärahoja on kasvatettu 94,22 %. Vuoden 1998 talousarviossa seurakuntatyön määrärahoja oli 5,46 euroa seurakuntalaista kohti ja vuoden talousarviossa 10,39 euroa. Elinkustannusindeksi oli 1559 maaliskuussa 2002 ja 1576 maaliskuussa 2004 eli se on noussut kahden viime vuoden aikana vain 1,1 prosenttia. Bruttokansantuotteen kasvu vuonna 2003 oli 1,9 % ja sen ennustetaan vuonna 2004 olevan noin 3 % ja vuonna 2005 hieman siitä korkeampi. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka. en jälkeen tulevista mahdollisista palkantarkistuksista ei ole tällä

22 hetkellä esitettävissä arviota. Kirkkohallitus kuitenkin kehottaa seurakuntia varautumaan mahdollisiin palkantarkistuksiin harkitsemallaan tavalla. eurakuntayhtymässä parhaillaan käynnissä olevien rakennustöiden loppuunsaattamiseen kuluu huomattavan paljon varoja. Kiinteistöön Aurakatu 18 rakennettavan ruotsalaisen seurakuntatalon kustannusarvio on noin 11 milj euroa ja kiinteistön Aurakatu 16 saneerauksen kustannusarvio on lähes 5 milj euroa. Näiden lisäksi tällä hetkellä on rakenteilla muita pienempiä kohteita, kuten Eerikinkadun nuortentalon peruskorjaus ja Katariinan pappilan saneeraus. uunnitelmia ja toiveita on myös esitetty mm. Poikluoman seurakuntakodin ja Kunstenniemen leirikirkon rakentamisesta. Edellisiin näkökohtiin perustuen ehdotetaan, että ensi vuoden talousarviossa harkinnanvaraisiin menoihin saadaan tehdä kolmen prosentin lisäys. On kuitenkin muistettava, että korotusta ei pidä tehdä, mikäli todellista lisäystarvetta ei ole. Vuoden 2005 talousarvion laadintaprosessi aloitetaan paikallisseurakunnissa, toimistoissa ja keskuksissa täydentämällä talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet seuraavien ohjeiden mukaisesti: vuodelle 2005 laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosille 2006 ja 2007 avaintavoitteet ja avainluvut toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee tavoitteena olla mahdollisuuksien mukaan vaikutusmahdollisuuden antaminen koko henkilöstölle paikallisseurakuntien, toimistojen ja keskusten tulee käyttää suunnittelulomaketta tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen avaintavoitteeseen, joiden saavuttamista on myöhemmin mahdollista seurata mahdolliset investointeja koskevat ehdotukset on esiteltävä ja perusteltava investointimenoina erikseen mahdolliset yhtymän strategiaan vaikuttavat uudistukset tai muutosehdotukset on esiteltävä omana asiakohtanaan mahdolliset virkoja ja toimia koskevat lisäys- tai muutosehdotukset tulee esittää omana asiakohtanaan ja osoittaa ne hallintojohtaja Pekka oinille paikallisseurakuntien oma koulutusmääräraha lasketaan yhden prosentin suuruisena maksettavista palkoista

23 koulutussuunnitelmaan sisällytetään kaikki koulutus sekä useampipäiväiset seminaarit ja vastaavat (tili 4380). Poikkeuksen muodostavat nuorisotyön neuvottelupäivät, vuosiaiheseminaarit, diakoniapäivät, kirkkopäivät ja muut työalakokoontumiset ja niitä varten tulee tarvittaessa ehdottaa erillistä määrärahaa toimintamäärärahojen yhteyteen (tili 4381) talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet tulee palauttaa täydennettyinä taloustoimistoon mennessä. uunnitelmalomakkeet painetaan sellaisenaan vuoden 2005 talousarviokirjaan, mikä seikka pyydetään ottamaan huomioon niiden sisältöä ja ulkonäköä toteutettaessa. harkinnanvaraisiin menoihin saadaan tehdä 3 prosentin lisäys. Palkat nousevat virkaehtosopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisesti. On kuitenkin muistettava, että korotusta ei pidä tehdä, mikäli todellista lisäystarvetta ei ole. Muuta Virka- ja hallinnonuudistustoimikunnasta on odotettavissa yksi ehdotus, joka vaikuttaa toteutuessaan huomattavasti seurakuntien nykyiseen budjettikäytäntöön. iinä esitetään, että seurakuntaneuvoston käyttömenot ja palkkamenot yhdistetään yhdeksi määrärahaksi, jonka puitteissa seurakuntaneuvosto saa käyttää rahat joko palkkaukseen tai muihin menoihin. Virat kuitenkin perustettaisiin kirkkovaltuustossa seurakuntaneuvoston esitysten mukaisesti yhtymän yhtenäisestä palkkahallinnosta johtuen yhtymä viime kädessä määrittelee virkojen palkkauksen tason. eurakuntayhtymän kirkkovaltuuston hyväksymä seurakuntayhtymän strategia kuuluu seuraavasti: Liite Kv käynee tulevaan talousarvioon liittyen strategia- ja arvokeskustelun. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 267 AIRAULOMIEN MYÖNTÄMINEN

24 Kn päättänee myöntää sairauslomat edellä esitetyn mukaan. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 268 TALOUARVION LAADINTAOHJEET Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 20/2002 annettiin ohjeet toiminta- ja taloussuunnitelman sekä seuraavan vuoden talousarvion tekemistä varten. Näissä ohjeissa korostuu toiminnan ja talouden yhteensovittaminen sekä niiden yhtäaikainen suunnittelu, seuranta ja arviointi toiminnan ohjauksen välineenä. Erityisesti ohjeissa painotetaan yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa tehdyn toiminnan suunnittelun tärkeyttä. uunnitteluprosessi aloitetaan yhteistyönä tarkistamalla seurakunnan visiot, strategiat ja toiminnallisten tavoitteiden painopistealueet. Kirkkovaltuuston hyväksymien tavoitteiden tulisi näiden ohjeiden mukaan täyttää seuraavat edellytykset: tavoitteita asetetaan seurakuntalaisten kannalta merkittäville palveluille tavoitteilla on toimintaa ohjaava merkitys tavoitteilla on vuositasolla yhteys resursseihin seurakunnalla on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen tavoite on todennettavissa Lisäksi ohjeissa mainitaan, että tavoitteet tulee asettaa siten, että ne linkittyvät eri tasoille ja sisäisesti yhdenmukaisesti. Tavoitteiden tulee olla sisäisesti yhdenmukaiset, vaikka ne asetetaan erilaisina organisaation eri tasoille ja toimintoihin. Alemmilla tasoilla olevien tavoitteiden tulee palvella ylempien tasojen tavoitteita ja näiden tulee palvella organisaation kokonaistavoitteita. Yleiskirjeessä kuvataan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluprosessia seuraavasti: Kirkkovaltuutettu Pentti Huovisen ym tekemän, tulevan vuoden talousarvion periaatteita koskevan, aloitteen pohjalta pidettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa informaatio-osuus, jossa talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kertoi talousarvion eri pääluokkien suhteista ja niiden kehityksestä kuluneiden viiden vuoden aikana. Esitetyt kalvot olivat seuraavat: Liite

25 Tämän jälkeen kirkkovaltuutetuilla oli mahdollisuus keskustella tulevan vuoden talousarvion periaatteista. Keskustelu supistui kiistelyyn siitä, oliko annettu selvitys Huovisen ym. aloitteen mukainen ja voitiinko asiasta keskustella. Keskustelun päätyttyä kirkkovaltuusto päätti, että kevään 2004 aikana kirkkovaltuustolle annetaan mahdollisuus keskustella tulevan vuoden talousarvion periaatteista ennen kuin sen suuntaviivat lyödään lukkoon. Edellä esitetyssä kaaviossa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu nimenomaan alkaa yhteisen kirkkovaltuuston käymällä strategia- ja arvokeskustelulla. Tällainen keskustelumahdollisuus on tarkoitus järjestää pidettävässä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa. uurissa seurakuntayhtymissä, kuten Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluprosessi joudutaan toimintayksiköissä ja työaloilla käynnistämään ennen kesälomakauden alkamista ja siitä syystä tulisi kirkkoneuvoston jo tässä vaiheessa vahvistaa talous- ja toimintasuunnitelmalomake, joka on seuraava: Liite Liite on saatavissa myös seurakuntayhtymän verkosta kohdasta T:Avoin/ 2005TOIMINTAUUNNITELMA. uunnitelmalomaketta koskeviksi ohjeiksi esitetään seuraavaa: vuodelle 2005 laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosille 2006 ja 2007 avaintavoitteet ja avainluvut toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee tavoitteena olla mahdollisuuksien mukaan vaikutusmahdollisuuden antaminen koko henkilöstölle paikallisseurakuntien, toimistojen ja keskusten tulee käyttää suunnittelulomaketta tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen avaintavoitteeseen, joiden saavuttamista on myöhemmin mahdollista seurata mahdolliset investointeja koskevat ehdotukset on esiteltävä ja perusteltava investointimenoina erikseen mahdolliset yhtymän strategiaan vaikuttavat uudistukset tai muutosehdotukset on esiteltävä omana asiakohtanaan mahdolliset virkoja ja toimia koskevat lisäys- tai muutosehdotukset tulee esittää omana asiakohtanaan ja osoittaa ne hallintojohtaja Pekka oinille

26 paikallisseurakuntien oma koulutusmääräraha lasketaan yhden prosentin suuruisena maksettavista palkoista koulutussuunnitelmaan sisällytetään kaikki koulutus sekä useampipäiväiset seminaarit ja vastaavat (tili 4380). Poikkeuksen muodostavat nuorisotyön neuvottelupäivät, vuosiaiheseminaarit, diakoniapäivät, kirkkopäivät ja muut työalakokoontumiset ja niitä varten tulee tarvittaessa ehdottaa erillistä määrärahaa toimintamäärärahojen yhteyteen (tili 4381) talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet tulee palauttaa täydennettyinä taloustoimistoon mennessä. Lomakkeet painetaan sellaisenaan vuoden 2005 talousarviokirjaan, mikä seikka pyydetään ottamaan huomioon niiden sisältöä ja ulkonäköä toteutettaessa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2003 tilinpäätöksen ylijäämä oli euroa. Nettomääräiset rahoitustuotot kasvoivat huomattavasti yli edellisen vuoden tason, mutta verotulot laskivat edellisen vuoden tasosta 2,0 %. Verohallituksen ilmoituksen mukaan ansio- ja pääomavero- sekä yhteisöverotilitykset yhteensä vuoden 2003 aikana vähenivät kirkossa noin 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja yhtymän huono verokertymä noudatteli siis kirkon yleistä toteutumaa. Kuluvan vuoden verotulokertymä on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ollut pysyvästi edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymää alhaisempi. Viimeisin vertailutieto on huhtikuun lopulta ja kertymä oli 4,27 prosenttia alhaisempi kuin kertymä Erityisesti yhtymän yhteisöverokertymä on ollut edelliseen vuoteen verrattuna huolestuttavan alhainen. Verohallituksen ilmoituksen mukaan mennessä on ansio- ja pääomaveroja tilitetty seurakunnille 0,5 % vähemmän, mutta yhteisöveroja 11,5 % enemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten ja molemmat verotilitykset yhteensä ovat kasvaneet 0,5 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Jostakin syystä yhtymän verokertymä ei siis kuluvana vuonna ole noudattanut kirkon yleistä toteutumaa. Toukokuussa 2004 kokoontuva kirkolliskokous käsitteli aloitetta, jonka mukaan seurakunnille tilitettävistä yhteisöveroista puolet tilitettäisiin kuten tähän saakka ja puolet kuntien asukasmäärien mukaisessa suhteessa. Aloite lähetettiin talousvaliokuntaan. Mikäli marraskuun 2004 kirkolliskokouksessa tehdään esitetyn mukainen päätös, tämä järjestelmä todennäköisesti tulisi voimaan eduskuntakäsittelyn jälkeen vuoden 2006 alusta. Harkinnanvaraisten menojen kehitys Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on viime vuosina on ollut seuraavanlainen:

27 Vuosi Talousarvion kasvuprosentti eurakuntatyöltä säästyi yht % i % i % tai 20 % i % i % tai 10 % i % i % Yllä olevassa taulukossa vaihtoehtoiset prosenttimäärät tarkoittavat sitä, että seurakuntatyön harkinnanvaraisia määrärahoja on kasvatettu isomman prosenttiluvun mukaisesti ja muiden työmuotojen harkinnanvaraisia määrärahoja pienemmän prosenttiluvun mukaisesti. eurakuntatyölle myönnetyt määrärahat ovat vuodesta 1998 vuoteen 2004 kasvaneet seuraavasti: talousarvio euroa talousarvio euroa. eurakuntalaisten määrä on samana aikana kasvanut seuraavasti: eurakuntalaisten määrä on kasvanut tarkasteluajanjaksolla 2,08 %, mutta seurakuntatyön määrärahoja on kasvatettu 94,22 %. Vuoden 1998 talousarviossa seurakuntatyön määrärahoja oli 5,46 euroa seurakuntalaista kohti ja vuoden talousarviossa 10,39 euroa. Elinkustannusindeksi oli 1559 maaliskuussa 2002 ja 1576 maaliskuussa 2004 eli se on noussut kahden viime vuoden aikana vain 1,1 prosenttia. Bruttokansantuotteen kasvu vuonna 2003 oli 1,9 % ja sen ennustetaan vuonna 2004 olevan noin 3 % ja vuonna 2005 hieman siitä korkeampi. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka. en jälkeen tulevista mahdollisista palkantarkistuksista ei ole tällä hetkellä esitettävissä arviota. Kirkkohallitus kuitenkin kehottaa seurakuntia varautumaan mahdollisiin palkantarkistuksiin harkitsemallaan tavalla. eurakuntayhtymässä parhaillaan käynnissä olevien rakennustöiden loppuunsaattamiseen kuluu huomattavan paljon varoja. Kiinteistöön Aurakatu 18 rakennettavan ruotsalaisen seurakuntatalon kustannusarvio on noin 11 milj euroa ja kiinteistön Aurakatu 16 saneerauksen kustannusarvio on lähes 5 milj euroa. Näiden lisäksi tällä hetkellä on rakenteilla muita pienempiä kohteita, kuten Eerikinkadun nuortentalon peruskorjaus ja Katariinan pappilan saneeraus. uunnitelmia ja toiveita on myös esitetty

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2004 409 14.10.2004 409 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 402 432 Aika torstai 14.10.2004 klo 16.00 18.00 ja 15.10.2004 klo 7.35 15.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.2.2006 104 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 108 139 Aika torstai 23.2.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.9.2005 438. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.9.2005 438. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.9.2005 438 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 440 462 Aika torstai 29.9.2005 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2004 109 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 116 139 Aika torstai 4.3.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.2.2004 87 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 91 115 Aika torstai 19.2.2004 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.11.2004 474. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.11.2004 474 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 455 472. Aika torstai 11.11.2004 klo 16.00 17.15. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.6.2011 298 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 334 372 Aika torstai 22.6.2011 klo16.00 17.55. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2005 167. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2005 167. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.3.2005 167 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 150 171 Aika keskiviikko 23.3.2005 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 30.8.2012 278 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 333 363. Aika torstai 30.8.2012 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.3.2009 191. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.3.2009 191 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 203 228 Aika torstai 26.3.2009 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen Julkunen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.3.2004 128. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.3.2004 128. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.3.2004 128 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 140 156 Aika torstai 18.3.2004 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 28.8.2008 klo 18.00 20.50 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti Grönberg Anna-Liisa

Lisätiedot