TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.5.2004 236. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Kari Kirsti jäsen, poistui klo Knuts Lars-Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von chöneman Arja jäsen eppänen Teija jäsen Winter Leena jäsen Pispanen Reino kv:n vpj Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra epponen Eero kirkkoherra uominen Heikki kirkkoherra, poistui klo Vahtola Pirjo kirkkoherra, poistui klo Viitanen Kauko kirkkoherra Fager Mia Hokka Irma Hurme Hannu Kosola eppo Krapinoja Kyllikki oini Pekka lakimies, sihteeri talouspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja kiinteistöjohtaja vs. tiedotuspäällikkö hallintojohtaja Poissa Heikola Rauno puheenjohtaja Isotalo eppo jäsen Korhonen Pentti kv:n pj Hallia Jouko tiedotuspäällikkö Kaisti Aapo talous- ja suunnittelujohtaja 251 KOKOUKEN LAILLIUU Kn todennee kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi.

2 KOKOUKEN PÄÄTÖVALTAIUU Kn todennee kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 253 PÖYTÄKIRJAN TARKATAJIEN VALINTA Kn valinnee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Uolevi Lahti ja Arja von chöneman. 254 ILMOITUAIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on määrännyt rovasti Pekka Kaijalan suostumuksensa mukaisesti hoitamaan Turun Katariinanseurakunnan kappalaisen (IV) viran tehtäviä 50 %:n virantoimitusvelvollisuudella ja palkalla ajalla (nro 277) tuomiokapituli on myöntänyt pastori Ilona Hägglund- Viljaselle jatkettua virkavapautta Turun Martinseurakunnan seurakuntapastorin virasta lääkärintodistuksen perusteella ajalle (nro 268) Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Kirkon keskusrahaston eläkepäätös Kirkon keskusrahasto on myöntänyt oile Marjatta Harviaiselle työkyvyttömyyseläkkeen alkaen. Työkyvyttömyyseläke maksetaan aikaisintaan palkanmaksun päättymistä seuraavan kuukauden alusta. Ilmoitus taloustoimistolle. 3. Pöytäkirjoja kirkkoherrainkokouksen pöytäkirja nro 6/ diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 3/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa.

3 Lähetyskannatustilasto vuodelta 2003 Kirkon lähetystyön keskus on lähettänyt lopulliset lähetyskannatustilastot vuodelta Kirkkoneuvostolle aikaisemmin lähetetyt tilastot perustuivat alustaviin tietoihin, jotka oli lähetetty seurakuntiin tarkistuksia varten. Pieniä muutoksia sisältyy uusiin lukuihin. Lopulliset tilastot osoittavat euroa korkeampaa kokonaissummaa kuin alustavissa luvuissa. Kooste seurakuntayhtymän alueen lähetyskannatuksesta on liitteenä. Liite eurakuntaneuvostojen päätöksiä Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto on :n 85 kohdalla myöntänyt lähetyssihteerinsijaiselle Kirsti Ansaharjulle eron tehtävästään lukien Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto on :n 66 kohdalla myöntänyt nuorisotyönohjaaja Hannu Raittiille eron Henrikinseurakunnan nuorisotyönohjaajan virasta lukien eläkkeelle siirtymistä varten. Kn merkinnee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Hallintojohtajan esittelemät asiat 255 VUOIKERTOMU VUODELTA 2003 Vuosikertomus jaetaan kirkkoneuvostossa pöydille. Kn päättänee lähettää sen kirkkovaltuustolle kokoukseen, jossa käsitellään tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 256 EHDOTU AVUTUMÄÄRÄRAHAN JAKAMIEKI KIRKOLLIIIN TARKOITUKIIN VUODELLE 2004

4 Ehdotus on seuraava: Liite Jakoehdotus noudattaa pääsääntöisesti edellisten vuosien linjaa. uurimpien avustusten saajat ovat edelleen Turun NMKY ja Varsinais-uomen Partiopiiri. Partiopiiriltä on vähennetty 2000 euroa sen suhteellisen hyvän taloustilanteen vuoksi. Kyse ei ole siitä, että piirin toimintaa arvostettaisiin vähemmän, vaan siitä, että se on varsin vakavarainen ja sillä on huomattavasti myös muuta varainhankintaa, jolloin seurakuntayhtymän avustuksen väheneminen ei tuota sille talouskriisiä. Kun jaettava talousarviomääräraha on rajallinen ja hakijoiden joukossa on useita sellaisia, joiden toiminnan jatkuvuudelle seurakuntayhtymän avustuksella on varsin merkittävä rooli, on nyt avustusten painopistettä hiukan muutettu. Turun NMKY:n avustus on pidetty ennallaan. Chorus Cathedralis Aboensikselle esitetty euron määräraha perustuu aikanaan tehtyyn yhteistyösopimukseen. Uusina avustuksen saajina ehdotuslistalla ovat seuraavat yhdistykset: DaisyLadies ry on suomeenmuuttajanaisten yhdistys. Yhdistys valmistelee Muistojen Koti -hanketta, jonka tavoitteena on saada maahanmuuttajavanhuksille yhteinen tapaamispaikka. Turun seudulla asuu noin 900 yli 60-vuotiasta, jotka ovat osin kielitaidottomia ja yksinäisiä. Hankkeen tarkoituksena on luoda näille vanhuksille jokapäiväinen tapaamispaikka. Avustus on tarkoitettu kertaluonteiseksi. Rabota ry:n tarkoituksena on auttaa pääosin entisen Neuvostoliiton alueelta tulevia maahanmuuttajia integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan heidän osaamisensa lähtökohdista. Yhdistys on perustettu vuonna Avustus on tarkoitettu kertaluonteiseksi. Turun Kuurojen ateenkaariteatteri ja teatteriryhmä Maneeri ovat toteuttamassa yhteistyössä Turun kristillisen opiston viittomakielen tulkkija ohjaajaopiskelijoiden kanssa hakespearen Myrsky-näytelmän kaksikielistä esitystä. Avustus on tarkoitettu kertaluonteiseksi. Lisäksi on mukana Cantus Aboensis 2002 ry, jonka avustusanomus oli esillä kirkkoneuvoston kokouksessa Anomus päätettiin silloin ottaa käsiteltäväksi tässä yhteydessä. Avustus on tarkoitettu kertaluonteiseksi. Kn päättänee esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto myöntäisi ehdotetut avustukset liitteen 1 mukaan. Ei muutoksenhakuoikeutta.

5 Käsittely Talouspäällikkö Irma Hokka ilmoitti toimivansa Turun NNKY:n hallituksessa, jonka vuoksi hän on esteellinen olemaan läsnä asian käsittelyssä. Irma Hokka poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. hyväksyttiin 257 VARAUJÄRJETELMÄN HANKKIMINEN hyväksyi yksimielisesti ponnen, jonka mukaan Varsinais-uomen partiopiiri suuntaa sille nyt myönnetystä rahasta 2000 euroa isupartiolaisille. Varausjärjestelmätoimikunta on esittänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa: asetti kokouksessaan toimikunnan valmistelemaan sähköisen henkilö- ja tilanvarausohjelman käyttöönottoa seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa. Toimikunta on pitänyt viisi kokousta ja käynyt lisäksi tutustumassa varausjärjestelmän päivittäiseen käyttöön Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa. eurakuntasektoria varten on toteutettu kaksi laajempaa varausjärjestelmäohjelmistoa, Rauhala Yhtiöt Oy:n Varaaja ja Innofactor Oy:n Waraus. Kumpaakin ohjelmistoa on testattu seurakuntatoimistossa viime kesän ja syksyn aikana. Testissä selkeästi käyttökelpoisemmaksi havaittiin Innofactorin ohjelmisto. Ohjelma on perustekniikan osalta (selainpohjaisuus) kilpailijaansa modernimpi ja helppokäyttöisempi. Kyseinen varausohjelmisto on käytössä mm. Helsingin seurakuntayhtymässä. ähköisen varausjärjestelmän käyttöönotto tuo suuren muutoksen paikallisseurakuntien työjärjestelyjen toteuttamiseen, sekä seurakuntasihteereiden ja vahtimestarien päivittäiseen työhön. Virheettömän asiakaspalvelun varmistaminen asettaa varausohjelmalle korkeat vaatimukset. Varausjärjestelmätoimikunta ehdottaa Innofactor Oy:n tekemän varausohjelman hankkimista seurakuntayhtymän käyttöön. Varausohjelmiston koulutus muodostaa ison kustannuserän, koska koulutettavaksi tulevat seurakuntasihteerit, papisto, kanttorit ja vahtimestarit, yhteensä noin 120 henkilöä. Ohjelmiston koulutuksen hoitaa Innofactor. Varausjärjestelmätoimikunta esittää lisäksi, että atk-yksikkö saisi luvan tarvittaessa palkata ylimääräisen mikrotukihenkilön (R22) enintään kolmen kuukauden ajaksi hoitamaan järjestelmän käyttöönoton

6 aiheuttamia tietokoneiden asennuksia, käyttäjien puhelin- ja lähineuvontaa sekä tietokoneen käytön peruskoulutusta vahtimestareille. Ohjelmiston hankinta, käyttäjien koulutus sekä tarvittavat laitehankinnat kustannetaan atk-toimikunnan investointimäärärahoista. Tietoliikennekustannukset sekä ohjelmiston vuosittainen ylläpitomaksu kustannetaan yhteisen tietohallinnon käyttömäärärahoista. Kustannukset (sis. alv. 22 %): - Ohjelmiston hankintahinta ,00 - Laite- ja tietoliikennekustannukset vuodelle ,00 - Ohjelmiston koulutus ,00 - Ylimääräinen mikrotukihenkilö 3 kk 7.400,00 Yhteensä ,00 Vuosittaiset lisäkustannukset vuodesta 2005 alkaen - Ohjelmiston ylläpitomaksu (18 % hinnasta) 8.496,00 - Varausjärjestelmän tietoliikenteelle aiheuttamat lisäkustannukset ,00 Yhteensä ,00 Lisätietoja valmistelutyöstä sekä hankintaehdotuksesta antavat kirkkoherra Jouni Lehikoinen ja atk-päällikkö Timo Koskinen. Kunnioittavasti Jouni Lehikoinen toimikunnan puheenjohtaja Anita Koskelin toimikunnan sihteeri Kirjelmän liitteenä oleva Innofactor Oy:n tarjous, varausjärjestelmän käyttö kiinteistössä, ohjelmamodulit, koulutustarve ja käyttöönottoaikataulu kuuluvat seuraavasti: Liite (Jaetaan vain kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville.)

7 Varausjärjestelmän hankkimisessa on edetty askel kerrallaan. Ensin on periaatteessa päädytty siihen, että seurakuntien varausjärjestelmä tulee siirtää tietokoneaikaan. Tämän jälkeen on tutkittu erilaisia varausjärjestelmäohjelmistoja. Rauhala Yhtiöt Oy:n varaajajärjestelmässä seurakuntayhtymä on ollut myös kehittäjän osassa. Ohjelman valmistuttua on kuitenkin päädytty siihen, että Innofactor Oy:n varausjärjestelmä on varausjärjestelmätoimikunnan havaintojen mukaan selvästi käyttökelpoisin tarjolla olevista ohjelmistoista. Näin ollen seuraava askel on varausjärjestelmän hankkiminen Innofactor Oy:ltä tehdyn tarjouksen perusteella. Tarjouksen mukaan tarjous on voimassa asti. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa laajasti ja pyytänyt varausohjelmasta kirjalliset lausunnot kirkkoherra Kauko Viitaselta ja yhteisten työmuotojen johtajalta Hannu Hurmeelta. Näitä lausuntoja on käsitelty johtoryhmässä ja todettu, että ne tulee ottaa huomioon valmisteltaessa varausohjelman käyttöönottoa. Varausohjelman käyttöönotto on luonnosteltu tarjousasiakirjoissa siten, että asiassa pidetään kirkkoherrapalaveri, jonka jälkeen hyväksytään pelisäännöt ja käyttöönottosuunnitelma. Tämän jälkeen koulutuksen kautta siirrytään tuotantokäyttöön. Koulutuksen ohella siirretään manuaaliset tiedot järjestelmään sen käyttöönottoa varten. Tämän ohella on tarkoituksenmukaista asettaa uusi toimikunta ohjaamaan varausohjelman käyttöönottamista ja varautua ensi vaiheessa ylimääräisen mikrotukihenkilön (R22 pl) palkkaamiseen kolmen kuukauden ajaksi hoitamaan järjestelmän käyttöönoton aiheuttamia tietokoneiden asennuksia, neuvontaa ja koulutusta. Toimikuntaan esitetään puheenjohtajaksi yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurmetta sekä seuraavat jäsenet: keskusrekisterin johtaja Jouko Räty, pastori eppo Riihimäki, kanttori Atte Tenkanen, kanslisti Kirsti Arjola, toimistonhoitaja Anita Koskelin, vahtimestari Leila Fredman ja atk-päällikkö Timo Koskinen äänivaltaisena sihteerinä. Varausjärjestelmän vaatimat laitehankinnat ja koulutus kustannetaan atk-toimikunnan määrärahoista. Kn päättänee hankkia Innofactor Oy:ltä sen antaman päivätyn tarjouksen mukaisen ja varausjärjestelmätoimikunnan esitykseen sisältyvän ohjelmiston ja koulutuksen hintaan euroa. amalla kirkkoneuvosto päättänee asettaa edellä mainitun toimikunnan ohjaamaan varausjärjestelmän hankintaa ja käyttöönottoa. Lisäksi hallintovirastoon saadaan tarvittaessa palkata ylimääräinen mikrotukihenkilö (R22 pl) enintään kolmen kuukauden ajaksi hoitamaan järjestelmän käyttöönoton edellyttämiä tietokoneiden asennuksia, käyttäjien puhelin- ja lähineuvontaa sekä tietokoneen käytön peruskoulutusta vahtimestareille. amalla merkitään, että vuosittaiset lisäkustannukset vuodesta 2005 on arvioitu euroksi.

8 Ilmoitus kirkkoherrainkokoukselle, atk-yksikölle, toimikuntaan valituille ja taloustoimistolle. aa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 258 PYYDETYN LAUUNNON ANTAMINEN LÄNI-UOMEN LÄÄNINHALLITUKEN OIAALI- JA TERVEYOATOLLE Länsi-uomen lääninhallitus on esittänyt seuraavan vastinepyynnön Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle: Lääninhallitus varaa ennen asian ratkaisemista Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymällle tilaisuuden vastineen antamiseen asiassa hankittujen selvitysten johdosta. Vastineessa asianosaisilla on mahdollisuus esittää oma näkemyksensä lääninhallitukselle toimitettujen selvitysten johdosta. Lääninhallitus toivoo vastineessa seurakuntayhtymän tuovan erityisesti esille minkälaisilta Turun toimeentulotukijärjestelmä ja jonotilanne näyttävät diakoniatyön näkökulmasta tällä hetkellä. Mitä ongelmia diakoniatyön asiakkaat ovat erityisesti tuoneet toimeentulotukiasioidensa hoidon osalta esille? Onko etuuskäsittely osoittautunut toimivaksi, ellei niin mitä ongelmia asiakkaat ovat kohdanneet? Ovatko asiakkaat päässeet sosiaalityöntekijän vastaanotolle ja missä ajassa? Pystytäänkö kiireelliset toimeentulotukiasiat hoitamaan sosiaalikeskuksen esittämällä tavalla? Vastine pyydetään toimittamaan Länsi-uomen lääninhallituksen sosiaalija terveysosastolle Turun toimipaikkaan mennessä. Määräajan jälkeen asia voidaan ratkaista, vaikka vastinetta ei ole annettu. Lisätietoja antaa tarvittaessa lääninsosiaalitarkastaja Pirkko Pakkala, puh osiaalineuvos Lääninsosiaalitarkastaja Risto Kapari Pirkko Pakkala LIITE Turun sosiaalilautakunnan selvitys

9 Yhteisen diakoniatyön johtokunta käsittelee asiaa ja esityslistasta on tähän otettu seuraavaa: Länsi-uomen lääninhallitus on pyytänyt seurakuntayhtymältä vastinetta koskien toimeentulotuen myöntämiseen liittyviä menettelytapoja Turussa. (Liite 1 38) Asian tausta: Yhteisen diakoniatyön johtokunta on lähettänyt Länsi-uomen lääninhallitukselle kirjeen, jossa kiinnitettiin erityisesti huomiota toimeentulotuen jonoihin Turussa. osiaalilautakunnan toimittamaan selvitykseen on diakoniakeskus toimittanut vastineen (Liite 2 38) Länsi-uomen lääninhallitus on pyytänyt Turun sosiaalilautakunnalta lisäselvitystä asiasta, koska alkuperäisessä selvityksessä ei lääninhallituksen mukaan käynyt selville kaikkia niitä seikkoja, jotka asiaa koskevassa selvityspyynnössä oli yksilöity. Lisäksi lääninhallitukselle on tullut asiassa alkuvuoden aikana useita yhteydenottoja sekä Turun alueen lehdissä on ollut useita asiaa koskevia kirjoituksia. Asian on alkuvuonna tehnyt ajankohtaiseksi sosiaalitoimessa käynnistetty laatuprojekti, jonka yhtenä keskeisenä asiana oli keskitettyyn etuuskäsittelyyn siirtyminen. Lääninsosiaalitarkastaja Pirkko Pakkalan mukaan lääninhallitus ei ole vielä antanut lopullista päätöstä asiasta. (osiaalilautakunnan selvitys liite 3 38) Vastinepyynnössään lääninhallitus pyytää tuomaan esille minkälaisilta Turun toimeentulotukijärjestelmä ja jonotilanne näyttävät diakoniatyön näkökulmasta tällä hetkellä. Erityisesti pyydetään kiinnittämään huomiota seuraaviin näkökohtiin: - mitä ongelmia diakoniatyön asiakkaat ovat erityisesti tuoneet toimeentulotukiasioidensa hoidon osalta esille? - onko etuuskäsittely osoittautunut toimivaksi, ellei niin mitä ongelmia asiakkaat ovat kohdanneet? - ovatko asiakkaat päässeet sosiaalityöntekijän vastaanotolle ja missä ajassa? - pystytäänkö kiireelliset toimeentulotukiasia hoitamaan sosiaalikeskuksen esittämällä tavalla? Laaditun vastineen pohjana on sosiaalitoimen laatuprojektin tiedotustilaisuus , sosiaaliosaston osastopäällikkö Leila Visan ja toimistopäällikkö Minna Ylikotilan vierailu diakoniatyöntekijöiden ja pappien kokouksessa sekä kyseistä kokousta varten kerätty

10 diakoniatyöntekijöiden palaute. Viimeisin palaute pyydettiin vastinepyynnön saavuttua. Liitteet 1-3 ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Yhteisen diakoniatyön johtokunnan lausuntoehdotus on esityslistan liite e kuuluu seuraavasti: Liite Asian käsittelystä johtokunnan kokouksessa kerrotaan kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn päättänee yhtyä diakoniatyön johtokunnan esitykseen ja lähettää sen vastineena Länsi-uomen lääninhallitukselle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 259 VERKKOVIETINNÄN VATAAVAN TOIMITTAJAN IJAIEN MÄÄRÄÄMINEN Tiedotustoimikunnan esityksestä yhteinen kirkkoneuvosto nimesi verkkoviestinnän vastaavaksi toimittajaksi tiedottaja Minna Vesannon. Uuden verkkopalvelun rakentamisen ja hajautettuun päivittämiseen siirtymisen myötä on osoittautunut tarpeelliseksi, että verkkoviestinnän vastaavalle toimittajalle nimetään poissaolojen varalta sijainen. Tähän mennessä seurakuntayhtymän internet-sivuston päivittäminen on keskittynyt tiedotustoimistoon ja atk-yksikköön. Kasvatusasiain keskuksen toimistosihteeri on tehnyt yksikköään koskevia päivityksiä. Internet-sivuston sisältöä on ollut mahdollista valvoa siten, että vastaavan toimittajan poissaolo lyhyempiä aikoja loman tai muun syyn takia ei ole käynyt mahdottomaksi. Päivitysten tekemistä näinä aikoina on rajattu tai niistä on sovittu etukäteen. Hajautetun päivityksen ja tulevaisuudessa keskustelupalstan käyttöönotto tulee muuttamaan verkkopalvelun sisältöä useita kertoja päivässä. Tällöin vastaavan toimittajan on oltava - toisin kuin esimerkiksi lehdessä - päivittäin perillä verkkopalvelun sisällön muutoksista voidakseen reagoida tarvittaessa esimerkiksi paikallisseurakunnissa tehtyihin päivityksiin ja moderoidakseen keskustelua. Varsinaisen vastaavan toimittajan ollessa estynyt loman tai muun poissaolon takia, vastuu on tarpeen nimetä jollekulle muulle. Verkkoviestinnän vastaavan toimittajan sijaisena tämän poissa ollessa toiminee tiedotuspäällikkö Jouko Hallia.

11 Kn päättänee nimetä verkkoviestinnän vastaavan toimittajan sijaiseksi ovo tämän poissa ollessa tiedotuspäällikkö Jouko Hallian. Ilmoitus Jouko Hallialle ja Minna Vesannolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 260 KIRKKOHALLITUKEN YLEIKIRJE NRO 18/2004 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: lähtökohtia 1.Toiminta- ja taloussuunnitelman tekemiseen liittyviä 2. Taloussääntömallin päivitys 3. eurakuntien taloushallinnolle lisää tukea alkaen Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Liite Toisena asiakohtana yleiskirjeessä on taloussääntömallin päivitys. eurakuntayhtymän taloussääntö on viimeksi päivitetty ja vahvistettu ja se on tullut voimaan e on siis suhteellisen tuore. On kuitenkin syytä käydä se läpi Kirkkohallituksen yleiskirjeessä edellytetyllä tavalla. Korjausehdotuksen tekeminen voidaan antaa työryhmälle, jonka muodostavat talouspäällikkö Irma Hokka ja kirjanpitäjä Marita Vikman. Uusi seurakunnan taloussääntömalli on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn merkinnee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 18/2004. amalla päätettäneen, että kirkkoneuvosto asettaa työryhmän valmistelemaan seurakuntayhtymän taloussäännön päivitystä. Työryhmään valittaneen talouspäällikkö Irma Hokka ja kirjanpitäjä Marita Vikman. Päivitysehdotuksen tulee olla valmis mennessä. Ilmoitus taloustoimistolle, Irma Hokalle ja Marita Vikmanille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 261 KIRKKOHALLITUKEN YLEIKIRJE NRO 19/2004

12 Yleiskirje sisältää seuraavan aiheen: eurakuntayhtymän perussääntömalli ja seurakuntaneuvoston ohjesääntömalli Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Kirkkohallitus on pitämässään täysistunnossa hyväksynyt seurakuntayhtymän perussääntömallin ja seurakuntaneuvoston ohjesääntömallin. Aikaisemmat mallit ovat vuodelta Mallien päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi siitä syystä, että kirkolliskokous on toukokuussa 2003 hyväksynyt kirkkolainsäädännön muutokset, jotka koskevat seurakuntayhtymän hallintoa. Lainsäädäntömuutosten on tarkoitus tulla voimaan Lainsäädäntömuutosten sisällöstä löytyy tarkempaa tietoa osoitteesta eurakuntayhtymät ovat kooltaan ja rakenteeltaan erilaisia ja niiden toiminta- ja hallintokulttuurit poikkeavat toisistaan. Mallien hyödyntämisessä seurakuntien ja seurakuntayhtymien tulisi omista lähtökohdistaan harkita, miten hallintoa on uusi lainsäädäntö huomioon ottaen tarpeen tarkistaa ja kehittää. eurakuntayhtymän perussääntömallin lisäksi Kirkkohallitus on laatinut ohjeen tällä hetkellä täydellisessä tai osittaisessa yhteistaloudessa toimivien seurakuntayhtymien perussääntöjen tarkistustarpeesta. Perussääntöjä tarkistettaessa vastaamaan tulevaa lainsäädäntöä on seurakuntayhtymissä mahdollisuus yleisemminkin huolellisesti arvioida sitä, minkälainen tehtävien jako yhtymän ja seurakuntien välillä on tällä hetkellä ja näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa tarkoituksenmukaisin. Lisätietoja antaa tarvittaessa hallintopäällikkö Mikko Tähkänen, p. (09) , Yleiskirjeen liitteenä on seuraavat mallit: 1. Ohje ennen voimassa olevien seurakuntayhtymien perussääntöjen tarkistustarpeesta 2. eurakuntayhtymän perussääntömalli 3. eurakuntaneuvoston ohjesääntömalli ja sen perustelut Nämä ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. eurakuntayhtymän perussääntö on valmisteltavana hallinto- ja virkarakennetoimikunnassa. Perussääntömalli ja seurakuntaneuvoston ohjesääntömalli on syytä lähettää tiedoksi hallinto- ja

13 virkarakennetoimikunnalle. Yleiskirjeet postitetaan myös kaikkiin paikallisseurakuntiin. Kn merkinnee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 19/2004 ja päättänee lähettää sen tiedoksi hallinto- ja virkarakennetoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 262 PERHENEUVOJA MARI KINNUEN OALLITUMINEN KÖÖPENHAMINAA PIDETTÄVÄÄN NEUVOTTELUUN Mari Kinnunen on esittänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle seuraavaa: Anon oikeutta osallistua työaikana Kööpenhaminassa pidettävään neuvotteluun Nordic consultation on the work in WCC, CEC, LWF. Olen saanut kutsun Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN, WCC) keskuskomiteajäsenenä. Tässä luottamustehtävässä olen palvellut kirkkoamme v lähtien. Edustuskauteni loppuu helmikuussa Matkustus- ja osallistumiskuluista vastaa kirkkohallituksen ulkoasiain osasto. Liitteenä tarkempi päiväohjelma. Päiväohjelma on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn oikeuttanee perheneuvoja Mari Kinnusen osallistumaan Kööpenhaminassa pidettävään neuvotteluun Nordic consultation on the work in WCC, CEC, LWF. Hän saa osallistua neuvotteluun virka-aikana. Matkakustannus- ja osallistumiskuluista vastaa kirkkohallituksen ulkoasiain osasto. Ilmoitus Mari Kinnuselle, Matti Pihalalle ja taloustoimistolle. aa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 263 DIAKONIATYÖNTEKIJÄ HANNA BOATENGIN LÄÄKÄRINTODITUKEN HYVÄKYMINEN JA VIRKAVAALIN VAHVITAMINEN on :n 169 kohdalla valinnut diakoniatyöntekijä Nina Tulosen äitiyslomasijaiseksi alkaen

14 toistaiseksi ja enintään saakka H29 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin Hanna Boatengin edellyttäen, että hän esittää hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan. Hanna Boateng on esittänyt lääkärintodistuksen, jonka perusteella hän on terveytensä puolesta sopiva edellä mainittuun tehtävään. Hanna Boateng on otettu sijaiseksi ennen virkavaalin vahvistamista saakka, joten virkavaali vahvistettaneen lukien. Kn päättänee hyväksyä Hanna Boatengin esittämän lääkärintodistuksen ja vahvistaa :n 169 kohdalla toimittamansa virkavaalin siten, että Hanna Boateng tulee diakoniatyöntekijä Nina Tulosen äitiyslomasijaiseksi toistaiseksi ja enintään saakka H29 palkkaluokan mukaisin palkkaeduin. Ilmoitus Hanna Boatengille, diakoniakeskukselle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 264 RIKIEN HALLINTA TURUN JA KAARINAN Ä Työympäristötoimikunta on :n 32 kohdalla käsitellyt asian seuraavasti: Aikaisemmissa kokouksissaan työympäristötoimikunta on käsitellyt asiaa. iihen päätettiin palata taas tässä kokouksessa, kun Mia Fager on saanut asiaan liittyvää koulutusta. Edellisestä kokouksesta palautettakoon myös mieliin: Vaarojen selvittäminen ja arviointi työpaikkakohtaisena on pitkä ja hankala prosessi. Kiinteistöjohtajan, lakimiehen ja työturvallisuuspäällikön välisissä keskusteluissa on pohdittu oikeinta tapaa aloittaa tämä prosessi ja nivottaa se osaksi normaalia työsuojelutoimintaa ja arkityötä. Avainasemassa tulevat olemaan työympäristötoimikunta, sen asettama erillistoimikunta, työsuojelupäällikkö sekä toisaalta ns. linjajohto. Alustavan käsityksen mukaan asian kehittämiselle on eduksi, että asetettava toimikunta on mahdollisimman toimintakykyinen ja käytännössä pieni. Tässä vaiheessa on perusteltua kuulla niistä kokemuksista, joita esitellään työturvallisuuskeskuksen järjestämillä kursseilla. Tämän vuoksi asia päätettäneen siirtää toimikunnan asettamisen osalta seuraavaan kokoukseen. Päätettäneen jatkotoimenpiteistä kuten toimikunnan asettamisesta.

15 Mia Fager oli paneutunut asiaan ja selosti sitä asiantuntevasti. Hän selitti, että arviointi tulee tapahtumaan ryhmätyönä työyksiköittäin. Toinen mahdollisuus arviointiin on tehdä se työaloittain, mutta se lienee hankalampaa. Hän kertoi, että joka työpaikalle perustetaan oma ryhmä, joka tekee alustavan työn. en jälkeen niistä tehdään yhteenveto jonka toimikunta käsittelee. Prosessi on laaja ja vaatii huolellista paneutumista asiaan. Matti Rantanen totesi, että riskien hallinta on monin verroin laajempi asia, kuin mistä tässä on kysymys. Merkittiin, että kyseessä on vaarojen arviointi. Vaarojen arviointitoimikuntaan Mia Fager esitti seuraavia henkilöitä: työsuojelupäällikkö Aapo Kaisti lakimies Mia Fager työsuojeluvaltuutettu Jouko Ruisniemi työsuojeluvaltuutettu Liisa Halme talonmies Ahti tade diakoniasihteeri Mervi alin-inkinen sekä oman alansa asiantuntijoina työsuojelupäällikkö Matti Rantanen työterveydenhoitaja Anne Kokkala. Mia Fager oli alustavasti kysellyt myös nimettyjen halukkuutta osallistua toimikunnan työhön ja muut suostuivat, vain alin-inkinen harkitsee vielä. Keskustelun kuluessa päätettiin lisätä toimikuntaan kappalainen eppo Riihimäki. Näin saatiin mahdollisimman suuri edustus eri työaloilta toimikunnan koon kasvamatta kuitenkaan liian suureksi. Tämän toimikunnan tehtävänä on koordinoida ja kouluttaa. Aikataulusuunnitelmana on, että tehtävä organisoidaan kesän aikana ja syksyllä aloitetaan tehtävä. Ensisijaisesti pyritään suoriutumaan tehtävästä omin voimin. Tarvittaessa pyydetään Mehiläiseltä ja asiantuntijoilta apua. Päätettiin esittää kirkkoneuvostolle työturvallisuuslain edellyttämän työn vaarojen selvityksen ja arvioinnin aloittamista sekä tehtävää organisoivan vaarojen arviointitoimikunnan perustamista. Jäseniksi siihen ehdotetaan: työsuojelupäällikkö Aapo Kaisti, lakimies Mia Fager, työsuojeluvaltuutettu Jouko Ruisniemi, työsuojeluvaltuutettu Liisa Halme, talonmies Ahti tade, diakoniasihteeri Mervi alin-inkinen (mikäli antaa suostumuksensa tehtävään), kappalainen eppo Riihimäki, sekä oman alansa asiantuntijoina työsuojelupäällikkö Matti Rantanen ja työterveydenhoitaja Anne Kokkala.

16 Toimikunnan tehtävänä olisi luoda tehtävää varten kesän aikana organisaatio ja menetelmä arvioinnin suorittamiseksi ja valmistella asia niin, että vaarojen arviointi aloitettaisiin syksyllä Kn päättänee asettaa työturvallisuuslain edellyttämän työn vaarojen selvityksen ja arvioinnin aloittamista sekä tehtävää organisoivan vaarojen arviointitoimikunnan. Jäseniksi valittaneen työsuojelupäällikkö Aapo Kaisti, lakimies Mia Fager, työsuojeluvaltuutettu Jouko Ruisniemi, työsuojeluvaltuutettu Liisa Halme, talonmies Ahti tade, diakoniasihteeri Mervi alin-inkinen, kappalainen eppo Riihimäki sekä asiantuntijoina työsuojelupäällikkö Matti Rantanen ja työterveyshoitaja Anne Kokkala. Toimikunnan tehtävänä on organisoida työpaikkakohtaiset vaarojen arviointiryhmät ja menetelmät arvioinnin suorittamiseksi. Toimikunnan tehtävänä on tämän jälkeen tehdä yhteenveto saaduista raporteista. Työ tulisi saada valmiiksi tämän valtuustokauden aikana vuoden 2006 loppuun mennessä. Toimikunnan kokoonkutsujana toimii lakimies Mia Fager ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Ilmoitus tehtävään valituille ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

17 KIRKKOVALTUUTON, KIRKKONEUVOTON JA JOHTORYHMÄN KOKOUAJAT Kokousajat syyskaudella 2004 ovat seuraavat: Johtoryhmä Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto klo 7.30 klo klo to to to to to to to to to to to (talousarviokokous) to to to to to to to to to to to to to Kn merkinnee tiedokseen kokousajat. Ilmoitus kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja johtoryhmän jäsenille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 266 TALOUARVIOTA KOKEVA KIRKKOVALTUUTON TRATEGIA JA ARVOKEKUTELU Kirkkovaltuuston kokouksessa käsiteltiin informaatio-osuudessa mm. kirkkovaltuutettu Pentti Huovisen ym aloitetta talousarvion perusteista ym. Pentti Huovisen ym valtuustoaloite kuuluu seuraavasti:

18 Liite Käsittelyssä pöytäkirjaan merkittiin, että talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kertoi tämän keskustelun pohjaksi talousarvion eri pääluokkien suhteista ja niiden kehityksestä kuluneiden viiden vuoden aikana. Esittelykalvot olivat seuraavat: Liite Keskustelusta kirjattiin seuraavaa: Tämän jälkeen kirkkovaltuutetuilla oli mahdollisuus keskustella tulevan vuoden talousarvion periaatteista. Keskustelu supistui kiistelyyn siitä, oliko annettu selvitys Pentti Huovisen ym aloitteen mukainen ja voitiinko asiasta keskustella. Keskustelun päätyttyä kirkkovaltuutettu Harri Raitis esitti, että kevään 2004 aikana kirkkovaltuustolle annetaan mahdollisuus keskustella tulevan vuoden talousarvion periaatteista ennen kuin suuntaviivat lyödään lukkoon. Kirkkovaltuutettu Kirsi ärkilä kannatti tehtyä ehdotusta. kirjattiin seuraavasti: Kirkkovaltuusto merkitsi saaneensa informaation tiedoksi ja evästi kirkkoneuvostoa esitysten suhteen ja päätti, että kevään 2004 aikana kirkkovaltuustolle annetaan mahdollisuus keskustella tulevan vuoden talousarvion periaatteista ennen kuin sen suuntaviivat lyödään lukkoon. Kirkkoneuvostolla ei ole ollut uutta materiaalia esitettäväksi ennen tätä kokousta yhteinen kirkkoneuvosto on käsitellyt talousarvion laadintaohjeita, jotka kuuluvat seuraavasti: TALOUARVION LAADINTAOHJEET Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 20/2002 annettiin ohjeet toiminta- ja taloussuunnitelman sekä seuraavan vuoden talousarvion tekemistä varten. Näissä ohjeissa korostuu toiminnan ja talouden yhteensovittaminen sekä niiden yhtäaikainen suunnittelu, seuranta ja arviointi toiminnan ohjauksen välineenä. Erityisesti ohjeissa painotetaan yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa tehdyn toiminnan suunnittelun tärkeyttä. uunnitteluprosessi aloitetaan yhteistyönä tarkistamalla seurakunnan visiot, strategiat ja toiminnallisten tavoitteiden painopistealueet. Kirkkovaltuuston hyväksymien tavoitteiden tulisi näiden ohjeiden mukaan täyttää seuraavat edellytykset: tavoitteita asetetaan seurakuntalaisten kannalta merkittäville palveluille tavoitteilla on toimintaa ohjaava merkitys tavoitteilla on vuositasolla yhteys resursseihin

19 seurakunnalla on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen tavoite on todennettavissa Lisäksi ohjeissa mainitaan, että tavoitteet tulee asettaa siten, että ne linkittyvät eri tasoille ja sisäisesti yhdenmukaisesti. Tavoitteiden tulee olla sisäisesti yhdenmukaiset, vaikka ne asetetaan erilaisina organisaation eri tasoille ja toimintoihin. Alemmilla tasoilla olevien tavoitteiden tulee palvella ylempien tasojen tavoitteita ja näiden tulee palvella organisaation kokonaistavoitteita. Yleiskirjeessä kuvataan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluprosessia seuraavasti: Liite Edellä esitetyssä kaaviossa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu nimenomaan alkaa yhteisen kirkkovaltuuston käymällä strategia- ja arvokeskustelulla. Tällainen keskustelumahdollisuus on tarkoitus järjestää pidettävässä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa. uurissa seurakuntayhtymissä, kuten Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluprosessi joudutaan toimintayksiköissä ja työaloilla käynnistämään ennen kesälomakauden alkamista ja siitä syystä tulee kirkkoneuvoston jo tässä vaiheessa vahvistaa talous- ja toimintasuunnitelmalomake, joka on seuraava: Liite uunnitelmalomaketta koskeviksi ohjeiksi esitetään seuraavaa: vuodelle 2005 laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosille 2006 ja 2007 avaintavoitteet ja avainluvut toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee tavoitteena olla mahdollisuuksien mukaan vaikutusmahdollisuuden antaminen koko henkilöstölle paikallisseurakuntien, toimistojen ja keskusten tulee käyttää suunnittelulomaketta tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen avaintavoitteeseen, joiden saavuttamista on myöhemmin mahdollista seurata

20 mahdolliset investointeja koskevat ehdotukset on esiteltävä ja perusteltava investointimenoina erikseen mahdolliset yhtymän strategiaan vaikuttavat uudistukset tai muutosehdotukset on esiteltävä omana asiakohtanaan mahdolliset virkoja ja toimia koskevat lisäys- tai muutosehdotukset tulee esittää omana asiakohtanaan ja osoittaa ne hallintojohtaja Pekka oinille paikallisseurakuntien oma koulutusmääräraha lasketaan yhden prosentin suuruisena maksettavista palkoista koulutussuunnitelmaan sisällytetään kaikki koulutus sekä useampipäiväiset seminaarit ja vastaavat (tili 4380). Poikkeuksen muodostavat nuorisotyön neuvottelupäivät, vuosiaiheseminaarit, diakoniapäivät, kirkkopäivät ja muut työalakokoontumiset ja niitä varten tulee tarvittaessa ehdottaa erillistä määrärahaa toimintamäärärahojen yhteyteen (tili 4381) talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet tulee palauttaa täydennettyinä taloustoimistoon mennessä. Lomakkeet painetaan sellaisenaan vuoden 2005 talousarviokirjaan, mikä seikka pyydetään ottamaan huomioon niiden sisältöä ja ulkonäköä toteutettaessa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2003 tilinpäätöksen ylijäämä oli euroa. Nettomääräiset rahoitustuotot kasvoivat huomattavasti yli edellisen vuoden tason, mutta verotulot laskivat edellisen vuoden tasosta 2,0 %. Verohallituksen ilmoituksen mukaan ansio- ja pääomavero- sekä yhteisöverotilitykset yhteensä vuoden 2003 aikana vähenivät kirkossa noin 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja yhtymän huono verokertymä noudatteli siis kirkon yleistä toteutumaa. Kuluvan vuoden verotulokertymä on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ollut pysyvästi edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymää alhaisempi. Viimeisin vertailutieto on huhtikuun lopulta ja kertymä oli 4,27 prosenttia alhaisempi kuin kertymä Erityisesti yhtymän yhteisöverokertymä on ollut edelliseen vuoteen verrattuna huolestuttavan alhainen. Verohallituksen ilmoituksen mukaan mennessä on ansio- ja pääomaveroja tilitetty seurakunnille 0,5 % vähemmän, mutta yhteisöveroja 11,5 % enemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten ja molemmat verotilitykset yhteensä ovat kasvaneet 0,5 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Jostakin syystä yhtymän verokertymä ei siis kuluvana vuonna ole noudattanut kirkon yleistä toteutumaa. Toukokuussa 2004 kokoontuva kirkolliskokous käsitteli aloitetta, jonka mukaan seurakunnille tilitettävistä yhteisöveroista puolet tilitettäisiin kuten tähän saakka ja puolet kuntien asukasmäärien mukaisessa suhteessa. Aloite

21 lähetettiin talousvaliokuntaan. Mikäli marraskuun 2004 kirkolliskokouksessa tehdään esitetyn mukainen päätös, tämä järjestelmä todennäköisesti tulisi voimaan eduskuntakäsittelyn jälkeen vuoden 2006 alusta. Harkinnanvaraisten menojen kehitys Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on viime vuosina on ollut seuraavanlainen: Vuosi Talousarvion kasvuprosentti eurakuntatyöltä säästyi yht % i % i % tai 20 % i % i % tai 10 % i % i % Yllä olevassa taulukossa vaihtoehtoiset prosenttimäärät tarkoittavat sitä, että seurakuntatyön harkinnanvaraisia määrärahoja on kasvatettu isomman prosenttiluvun mukaisesti ja muiden työmuotojen harkinnanvaraisia määrärahoja pienemmän prosenttiluvun mukaisesti. eurakuntatyölle myönnetyt määrärahat ovat vuodesta 1998 vuoteen 2004 kasvaneet seuraavasti: talousarvio euroa talousarvio euroa. eurakuntalaisten määrä on samana aikana kasvanut seuraavasti: eurakuntalaisten määrä on kasvanut tarkasteluajanjaksolla 2,08 %, mutta seurakuntatyön määrärahoja on kasvatettu 94,22 %. Vuoden 1998 talousarviossa seurakuntatyön määrärahoja oli 5,46 euroa seurakuntalaista kohti ja vuoden talousarviossa 10,39 euroa. Elinkustannusindeksi oli 1559 maaliskuussa 2002 ja 1576 maaliskuussa 2004 eli se on noussut kahden viime vuoden aikana vain 1,1 prosenttia. Bruttokansantuotteen kasvu vuonna 2003 oli 1,9 % ja sen ennustetaan vuonna 2004 olevan noin 3 % ja vuonna 2005 hieman siitä korkeampi. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka. en jälkeen tulevista mahdollisista palkantarkistuksista ei ole tällä

22 hetkellä esitettävissä arviota. Kirkkohallitus kuitenkin kehottaa seurakuntia varautumaan mahdollisiin palkantarkistuksiin harkitsemallaan tavalla. eurakuntayhtymässä parhaillaan käynnissä olevien rakennustöiden loppuunsaattamiseen kuluu huomattavan paljon varoja. Kiinteistöön Aurakatu 18 rakennettavan ruotsalaisen seurakuntatalon kustannusarvio on noin 11 milj euroa ja kiinteistön Aurakatu 16 saneerauksen kustannusarvio on lähes 5 milj euroa. Näiden lisäksi tällä hetkellä on rakenteilla muita pienempiä kohteita, kuten Eerikinkadun nuortentalon peruskorjaus ja Katariinan pappilan saneeraus. uunnitelmia ja toiveita on myös esitetty mm. Poikluoman seurakuntakodin ja Kunstenniemen leirikirkon rakentamisesta. Edellisiin näkökohtiin perustuen ehdotetaan, että ensi vuoden talousarviossa harkinnanvaraisiin menoihin saadaan tehdä kolmen prosentin lisäys. On kuitenkin muistettava, että korotusta ei pidä tehdä, mikäli todellista lisäystarvetta ei ole. Vuoden 2005 talousarvion laadintaprosessi aloitetaan paikallisseurakunnissa, toimistoissa ja keskuksissa täydentämällä talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet seuraavien ohjeiden mukaisesti: vuodelle 2005 laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosille 2006 ja 2007 avaintavoitteet ja avainluvut toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee tavoitteena olla mahdollisuuksien mukaan vaikutusmahdollisuuden antaminen koko henkilöstölle paikallisseurakuntien, toimistojen ja keskusten tulee käyttää suunnittelulomaketta tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen avaintavoitteeseen, joiden saavuttamista on myöhemmin mahdollista seurata mahdolliset investointeja koskevat ehdotukset on esiteltävä ja perusteltava investointimenoina erikseen mahdolliset yhtymän strategiaan vaikuttavat uudistukset tai muutosehdotukset on esiteltävä omana asiakohtanaan mahdolliset virkoja ja toimia koskevat lisäys- tai muutosehdotukset tulee esittää omana asiakohtanaan ja osoittaa ne hallintojohtaja Pekka oinille paikallisseurakuntien oma koulutusmääräraha lasketaan yhden prosentin suuruisena maksettavista palkoista

23 koulutussuunnitelmaan sisällytetään kaikki koulutus sekä useampipäiväiset seminaarit ja vastaavat (tili 4380). Poikkeuksen muodostavat nuorisotyön neuvottelupäivät, vuosiaiheseminaarit, diakoniapäivät, kirkkopäivät ja muut työalakokoontumiset ja niitä varten tulee tarvittaessa ehdottaa erillistä määrärahaa toimintamäärärahojen yhteyteen (tili 4381) talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet tulee palauttaa täydennettyinä taloustoimistoon mennessä. uunnitelmalomakkeet painetaan sellaisenaan vuoden 2005 talousarviokirjaan, mikä seikka pyydetään ottamaan huomioon niiden sisältöä ja ulkonäköä toteutettaessa. harkinnanvaraisiin menoihin saadaan tehdä 3 prosentin lisäys. Palkat nousevat virkaehtosopimuksen ja työehtosopimuksen mukaisesti. On kuitenkin muistettava, että korotusta ei pidä tehdä, mikäli todellista lisäystarvetta ei ole. Muuta Virka- ja hallinnonuudistustoimikunnasta on odotettavissa yksi ehdotus, joka vaikuttaa toteutuessaan huomattavasti seurakuntien nykyiseen budjettikäytäntöön. iinä esitetään, että seurakuntaneuvoston käyttömenot ja palkkamenot yhdistetään yhdeksi määrärahaksi, jonka puitteissa seurakuntaneuvosto saa käyttää rahat joko palkkaukseen tai muihin menoihin. Virat kuitenkin perustettaisiin kirkkovaltuustossa seurakuntaneuvoston esitysten mukaisesti yhtymän yhtenäisestä palkkahallinnosta johtuen yhtymä viime kädessä määrittelee virkojen palkkauksen tason. eurakuntayhtymän kirkkovaltuuston hyväksymä seurakuntayhtymän strategia kuuluu seuraavasti: Liite Kv käynee tulevaan talousarvioon liittyen strategia- ja arvokeskustelun. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Talous- ja suunnittelujohtajan asiat 267 AIRAULOMIEN MYÖNTÄMINEN

24 Kn päättänee myöntää sairauslomat edellä esitetyn mukaan. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 268 TALOUARVION LAADINTAOHJEET Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 20/2002 annettiin ohjeet toiminta- ja taloussuunnitelman sekä seuraavan vuoden talousarvion tekemistä varten. Näissä ohjeissa korostuu toiminnan ja talouden yhteensovittaminen sekä niiden yhtäaikainen suunnittelu, seuranta ja arviointi toiminnan ohjauksen välineenä. Erityisesti ohjeissa painotetaan yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa tehdyn toiminnan suunnittelun tärkeyttä. uunnitteluprosessi aloitetaan yhteistyönä tarkistamalla seurakunnan visiot, strategiat ja toiminnallisten tavoitteiden painopistealueet. Kirkkovaltuuston hyväksymien tavoitteiden tulisi näiden ohjeiden mukaan täyttää seuraavat edellytykset: tavoitteita asetetaan seurakuntalaisten kannalta merkittäville palveluille tavoitteilla on toimintaa ohjaava merkitys tavoitteilla on vuositasolla yhteys resursseihin seurakunnalla on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen tavoite on todennettavissa Lisäksi ohjeissa mainitaan, että tavoitteet tulee asettaa siten, että ne linkittyvät eri tasoille ja sisäisesti yhdenmukaisesti. Tavoitteiden tulee olla sisäisesti yhdenmukaiset, vaikka ne asetetaan erilaisina organisaation eri tasoille ja toimintoihin. Alemmilla tasoilla olevien tavoitteiden tulee palvella ylempien tasojen tavoitteita ja näiden tulee palvella organisaation kokonaistavoitteita. Yleiskirjeessä kuvataan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluprosessia seuraavasti: Kirkkovaltuutettu Pentti Huovisen ym tekemän, tulevan vuoden talousarvion periaatteita koskevan, aloitteen pohjalta pidettiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa informaatio-osuus, jossa talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kertoi talousarvion eri pääluokkien suhteista ja niiden kehityksestä kuluneiden viiden vuoden aikana. Esitetyt kalvot olivat seuraavat: Liite

25 Tämän jälkeen kirkkovaltuutetuilla oli mahdollisuus keskustella tulevan vuoden talousarvion periaatteista. Keskustelu supistui kiistelyyn siitä, oliko annettu selvitys Huovisen ym. aloitteen mukainen ja voitiinko asiasta keskustella. Keskustelun päätyttyä kirkkovaltuusto päätti, että kevään 2004 aikana kirkkovaltuustolle annetaan mahdollisuus keskustella tulevan vuoden talousarvion periaatteista ennen kuin sen suuntaviivat lyödään lukkoon. Edellä esitetyssä kaaviossa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelu nimenomaan alkaa yhteisen kirkkovaltuuston käymällä strategia- ja arvokeskustelulla. Tällainen keskustelumahdollisuus on tarkoitus järjestää pidettävässä yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa. uurissa seurakuntayhtymissä, kuten Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluprosessi joudutaan toimintayksiköissä ja työaloilla käynnistämään ennen kesälomakauden alkamista ja siitä syystä tulisi kirkkoneuvoston jo tässä vaiheessa vahvistaa talous- ja toimintasuunnitelmalomake, joka on seuraava: Liite Liite on saatavissa myös seurakuntayhtymän verkosta kohdasta T:Avoin/ 2005TOIMINTAUUNNITELMA. uunnitelmalomaketta koskeviksi ohjeiksi esitetään seuraavaa: vuodelle 2005 laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosille 2006 ja 2007 avaintavoitteet ja avainluvut toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee tavoitteena olla mahdollisuuksien mukaan vaikutusmahdollisuuden antaminen koko henkilöstölle paikallisseurakuntien, toimistojen ja keskusten tulee käyttää suunnittelulomaketta tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen avaintavoitteeseen, joiden saavuttamista on myöhemmin mahdollista seurata mahdolliset investointeja koskevat ehdotukset on esiteltävä ja perusteltava investointimenoina erikseen mahdolliset yhtymän strategiaan vaikuttavat uudistukset tai muutosehdotukset on esiteltävä omana asiakohtanaan mahdolliset virkoja ja toimia koskevat lisäys- tai muutosehdotukset tulee esittää omana asiakohtanaan ja osoittaa ne hallintojohtaja Pekka oinille

26 paikallisseurakuntien oma koulutusmääräraha lasketaan yhden prosentin suuruisena maksettavista palkoista koulutussuunnitelmaan sisällytetään kaikki koulutus sekä useampipäiväiset seminaarit ja vastaavat (tili 4380). Poikkeuksen muodostavat nuorisotyön neuvottelupäivät, vuosiaiheseminaarit, diakoniapäivät, kirkkopäivät ja muut työalakokoontumiset ja niitä varten tulee tarvittaessa ehdottaa erillistä määrärahaa toimintamäärärahojen yhteyteen (tili 4381) talous- ja toimintasuunnitelmalomakkeet tulee palauttaa täydennettyinä taloustoimistoon mennessä. Lomakkeet painetaan sellaisenaan vuoden 2005 talousarviokirjaan, mikä seikka pyydetään ottamaan huomioon niiden sisältöä ja ulkonäköä toteutettaessa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2003 tilinpäätöksen ylijäämä oli euroa. Nettomääräiset rahoitustuotot kasvoivat huomattavasti yli edellisen vuoden tason, mutta verotulot laskivat edellisen vuoden tasosta 2,0 %. Verohallituksen ilmoituksen mukaan ansio- ja pääomavero- sekä yhteisöverotilitykset yhteensä vuoden 2003 aikana vähenivät kirkossa noin 2,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja yhtymän huono verokertymä noudatteli siis kirkon yleistä toteutumaa. Kuluvan vuoden verotulokertymä on Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ollut pysyvästi edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymää alhaisempi. Viimeisin vertailutieto on huhtikuun lopulta ja kertymä oli 4,27 prosenttia alhaisempi kuin kertymä Erityisesti yhtymän yhteisöverokertymä on ollut edelliseen vuoteen verrattuna huolestuttavan alhainen. Verohallituksen ilmoituksen mukaan mennessä on ansio- ja pääomaveroja tilitetty seurakunnille 0,5 % vähemmän, mutta yhteisöveroja 11,5 % enemmän kuin vastaavana aikana vuosi sitten ja molemmat verotilitykset yhteensä ovat kasvaneet 0,5 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Jostakin syystä yhtymän verokertymä ei siis kuluvana vuonna ole noudattanut kirkon yleistä toteutumaa. Toukokuussa 2004 kokoontuva kirkolliskokous käsitteli aloitetta, jonka mukaan seurakunnille tilitettävistä yhteisöveroista puolet tilitettäisiin kuten tähän saakka ja puolet kuntien asukasmäärien mukaisessa suhteessa. Aloite lähetettiin talousvaliokuntaan. Mikäli marraskuun 2004 kirkolliskokouksessa tehdään esitetyn mukainen päätös, tämä järjestelmä todennäköisesti tulisi voimaan eduskuntakäsittelyn jälkeen vuoden 2006 alusta. Harkinnanvaraisten menojen kehitys Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on viime vuosina on ollut seuraavanlainen:

27 Vuosi Talousarvion kasvuprosentti eurakuntatyöltä säästyi yht % i % i % tai 20 % i % i % tai 10 % i % i % Yllä olevassa taulukossa vaihtoehtoiset prosenttimäärät tarkoittavat sitä, että seurakuntatyön harkinnanvaraisia määrärahoja on kasvatettu isomman prosenttiluvun mukaisesti ja muiden työmuotojen harkinnanvaraisia määrärahoja pienemmän prosenttiluvun mukaisesti. eurakuntatyölle myönnetyt määrärahat ovat vuodesta 1998 vuoteen 2004 kasvaneet seuraavasti: talousarvio euroa talousarvio euroa. eurakuntalaisten määrä on samana aikana kasvanut seuraavasti: eurakuntalaisten määrä on kasvanut tarkasteluajanjaksolla 2,08 %, mutta seurakuntatyön määrärahoja on kasvatettu 94,22 %. Vuoden 1998 talousarviossa seurakuntatyön määrärahoja oli 5,46 euroa seurakuntalaista kohti ja vuoden talousarviossa 10,39 euroa. Elinkustannusindeksi oli 1559 maaliskuussa 2002 ja 1576 maaliskuussa 2004 eli se on noussut kahden viime vuoden aikana vain 1,1 prosenttia. Bruttokansantuotteen kasvu vuonna 2003 oli 1,9 % ja sen ennustetaan vuonna 2004 olevan noin 3 % ja vuonna 2005 hieman siitä korkeampi. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka. en jälkeen tulevista mahdollisista palkantarkistuksista ei ole tällä hetkellä esitettävissä arviota. Kirkkohallitus kuitenkin kehottaa seurakuntia varautumaan mahdollisiin palkantarkistuksiin harkitsemallaan tavalla. eurakuntayhtymässä parhaillaan käynnissä olevien rakennustöiden loppuunsaattamiseen kuluu huomattavan paljon varoja. Kiinteistöön Aurakatu 18 rakennettavan ruotsalaisen seurakuntatalon kustannusarvio on noin 11 milj euroa ja kiinteistön Aurakatu 16 saneerauksen kustannusarvio on lähes 5 milj euroa. Näiden lisäksi tällä hetkellä on rakenteilla muita pienempiä kohteita, kuten Eerikinkadun nuortentalon peruskorjaus ja Katariinan pappilan saneeraus. uunnitelmia ja toiveita on myös esitetty

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2004 10 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 4.3.2004 klo 18.00-20.50 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.10.2005 459 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 463 472 Aika torstai 6.10.2005 klo 16.10 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.6.2004 16. Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.6.2004 16. Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 10.6.2004 16 YHTEIEN KIRKKOVALTUUTON KOKOU Aika torstai 10.6.2004 klo 18.00-20.30 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.4.2006 206 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 230-244 Aika torstai 20.4.2006 klo 16.00-17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Puheenjohtaja: Sintonen Risto varapuheenjohtaja

Puheenjohtaja: Sintonen Risto varapuheenjohtaja Kirkkovaltuusto 24.8.2017 17 Kokousaika: Torstaina 24.8.2017 klo 18:00 19:30 Paikka: Karkkilan seurakuntatalo, Huhdintie 11 Käsitellyt asiat: 16 21 N:o 03/2017 Puheenjohtaja: Sintonen Risto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.6.2004 308. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.6.2004 308. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.6.2004 308 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 296 318 Aika torstai 23.6.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34 19.11.2008 34 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Toimitalon 6. kerroksen kokoushuone, Eerikinkatu 1 3 Aika 19.11.2008 klo 13.00 14.40 Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 11.6.2008 22 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 Aika 11.6.2008 klo 13.30 15.55. Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo ta jäsen,

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo Hallintoelin Kokouspäivä 30.11.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, 30.11.2009 klo 17.30 19.10 paikalla poissa Posti, Timo pj x Erkkilä, Pentti jäsen x Harinen, Ari jäsen poissa Haukijärvi, Eino

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99 Aika 1.6.2015 klo 16.30 17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, läsnä 95-103 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja

Aika Keskiviikko klo Läsnä Lehikoinen Jouni puheenjohtaja Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.5.2017 1 MIKAELINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 17.5.2017 klo 18.00-19.30 Paikka Suikkilan seurakuntakoti 50 KOKOUKSEN AVAUS Läsnä Lehikoinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012

PL HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 2.5.2012 1 (6) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2012 Kokousaika: Tiistai 8.5.2012 kello 18.00 Paikka: Kallion kirkon Kappelisali, Itäinen papinkatu 2. Käynti

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen Aika 24.1.2017 klo 17.30 18.20 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

Bogdanoff, Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Lähdekorpi, Marja, sihteeri Laine, Kari, kirkkoneuvoston jäsen. Puheenjohtaja Sihteeri

Bogdanoff, Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Lähdekorpi, Marja, sihteeri Laine, Kari, kirkkoneuvoston jäsen. Puheenjohtaja Sihteeri Kirkkovaltuusto 24.8.2017 17 N:o 03/2017 Kokousaika: Torstaina 24.8.2017 klo 18:00 Paikka: Karkkilan seurakuntatalo, Huhdintie 11 Käsitellyt asiat: 16 Puheenjohtaja: Brofeldt Leena Muut päätöksentekijät:

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto 74-87 13.10.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 13.10.2015 kello 18.00 19.33 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015 1 / 6 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 - Paikka Pytynlahden kesäkoti (HUOM. PAIKKA) Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415 läsnä

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo - 1 - Aika Perjantai 16.9.2016 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Anni Rantala jäsen Jarmo Tuominen jäsen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2013 SIVU 58/2013. AIKA Perjantaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2013 SIVU 58/2013. AIKA Perjantaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 12/2013 SIVU 58/2013 AIKA Perjantaina 8.11.2013 klo 9 12.10 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6)

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkovaltuusto (6) Kirkkovaltuusto 30.5.2017 1(6) Aika Tiistaina 30.5.2017 klo 18.00 18.42 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Hammaren, Terho Hanhisalo, Jorma Hänninen, Jyrki Ijäs, Esko Leppänen, Kari Liimatta, Juhani Luukkonen,

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2007 Seurakuntaneuvosto 7.2.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2007 Seurakuntaneuvosto 7.2.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2007 Aika: Keskivikkona 7.2.2007 klo 18.00 19.15 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä KÄSITELTÄVÄT ASIAT 12 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015. Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2015 SIVU 52/2015 AIKA Tiistai 11.8.2015 klo 18 21.25 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 3 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 26.4.2017 klo 17 18.10 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1

LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 LIEDON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Paikka Tarvasjoen kappelitoimisto Kokousaika 29.8.2017 klo 18.00 18.40 Pykälät 27-37 Osanottajat Kokoukseen kutsuttu/läsnä Kappelineuvoston jäsenet: vs. kappalainen

Lisätiedot

Aika 4. syyskuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki

Aika 4. syyskuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 4. syyskuuta 2017 klo 18 20.05 Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä Matti Poutiainen,

Lisätiedot

Bogdanoff, Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Lähdekorpi, Marja, sihteeri Laine, Kari, kirkkoneuvoston jäsen. Puheenjohtaja Sihteeri

Bogdanoff, Hannu, kirkkoneuvoston puheenjohtaja Lähdekorpi, Marja, sihteeri Laine, Kari, kirkkoneuvoston jäsen. Puheenjohtaja Sihteeri Kirkkovaltuusto 26.01.2017 1 N:o 01/2017 Kokousaika: Torstaina 26.1.2017 klo 18:00 19:20 Paikka: Karkkilan seurakuntatalo, Huhdintie 11 Käsitellyt asiat: 1 7 Puheenjohtaja: Brofeldt Leena Muut päätöksentekijät:

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika tiistai 5.9.2017 klo 18.00-20.20 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 5.9.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 77 - Kokouksen avaus 78 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 79 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.4.2005 250 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 236 251 Aika torstai 28.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS RUSK SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKEUVOST KOKOUS Aika: Torstai 19.01.2017 kello 18.00 19.37 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 40 Kirkkoneuvosto 4/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 40 Kirkkoneuvosto 4/ 40 33 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 13.9.2017 33 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen Kirkkovaltuusto 1 (6) Aika: Keskiviikko 11.10.2017, kello 18.00-18.42 Paikka: Helilän seurakuntatalo Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja, poistui klo 18.40, 50 :n käsittelyn

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA 9/2014 Kirkkoneuvosto 2.12.2014 KIRKKONEUVOSTO Kokous 9/2014 Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 17.30 22.30 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Puheenjohtaja Ann-Maarit Joenperä Juha Koivula Maiju Kokkonen Sari Lantta, vpj Jukka

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 18.16 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj. 1 5 Ainali

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015. AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 39/2015 AIKA Keskiviikko 20.5.2015 klo 16.00 17.45 PAIKKA Eräjärven seurakuntakoti, os. Eräjärventie 1553 LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Ahava

Lisätiedot

28. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo

28. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo 1 1 Aika Perjantai 22.9.2017 klo 18.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Anne Ojaniittu Liisa Hosikkeen varajäsen Heikki Koivula jäsen Anni Rantala jäsen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma 26.10.2015 klo 18 Seurakuntakoti Asia/esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 Aika ja paikka Reposaaren pappila 6.11.2017 klo 18.00-19.21 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO

LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 4/2016 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 31.5.2016 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori, seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Aulis Juntunen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot