Ke Duodecim-symposiumi:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ke 20.2.2013 Duodecim-symposiumi:"

Transkriptio

1 Ke Duodecim-symposiumi: KUNTOUTUS HOITOSUOSITUSTEN VALOSSA Madetojan sali Kuntoutuksen kenttä on laaja ja se pitää ottaa huomioon kaikilla erikoisaloilla. Ohjelman tavoitteena on perehdyttää kuulijat uuteen Käypä hoito -suositukseen. Puheenjohtaja: Dosentti Eero Kyllönen, OYS Kuntoutuksen järjestäminen Tilaisuuden avaus Eero Kyllönen Kuntoutusjärjestelmät kuka maksaa? LT Kaj Sundqvist, OYS Kuntoutuksen huomioiminen hoitosuosituksissa Dosentti, Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen TTH- ja SV-lakimuutokset : työterveyshuolto kuntoutukseen ohjaajana toimiiko? LT Katja Ryynänen, Attendo / Rokua Varhaiskuntoutus vaikuttaako ASLAK? LT Mikhail Saltychev, TYKS KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Kuntoutus osana terveysongelmien hoitoa Kuntoutus tuki- ja liikuntaelinten sairauksissa Ylilääkäri Timo Pehkonen, Oulun kaupunki Lasten neurologinen kuntoutus esimerkkinä CP-lasten kuntoutus Dosentti Leena Vainionpää, OYS Ammatillinen kuntoutus LT Maarit Gockel, Eläke-Tapiola Geriatrinen kuntoutus Professori Timo Strandberg, OY Tilaisuuden päätös Eero Kyllönen 4 h Kaikki erikoisalat 6 Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma

2 Ohjelman on suunnitellut Pohjolan Lääkäripäiville Pohjois-Suomen työterveyslääkärit r.y. ja OY:n työterveyshuollon oppiala Ke Duodecim-symposiumi: TYÖSSÄ SAIRAUDESTA HUOLIMATTA VAI SAIRAUS HUOMIOON OTTAEN Madetojan sali Tuoreet v lainsäädäntömuutokset (ns päivän säännöt) ovat muuttaneet lääkärikunnan työnjakoja työkyvyn arvioinnissa ja sairauspoissaolotodistusten laatimisessa. Muutoksilla tavoitellaan tukea työssä jatkamiselle ja sujuvalle työhön paluulle, sairaudet ja toimintakyvyn rajoitteet huomioon ottaen. Seminaarin tavoitteena on konkreettisella tavalla tukea uusia työnjakoja ja yhteistyökäytäntöjä erikoisalojen välillä. Puheenjohtaja: Professori Leena Ala-Mursula, OY Tilaisuuden avaus: miksi ja miten päivän säännöt muuttavat työnjakoja ja pelisääntöjä? Leena Ala-Mursula Miten uudistuneet työnjaot näkyvät B-lausunnoissa? LT, vakuutusalueen ylilääkäri Jorma Kiuttu, Kela Erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon yhteistyö. Mitä tarkoittaa tule-sairauksissa? Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Tommi Mäntyvaara, OYS Mitä tarkoittaa psykiatriassa? Osastonylilääkäri, vastuualueen johtaja Liisa Kantojärvi, PPSHP KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Kokemuksia erikoisalojen yhteistyön edistämisestä työkyvyn tueksi Ylilääkäri Kimmo Tarvainen, Työterveyslaitos Miten paikallisia hoitoketjuja kehitetään yhteistyön tueksi? Johtaja Päivi Hirsso, PPSHP perusterveydenhuollon yksikkö Millä tiedoilla takaisin työhön? Työpaikkojen näkökulma Ylilääkäri Jan Schugk, EK Näköaloja avaava vuorovaikutus työkyvyn tukemisessa Erikoislääkäri, psykoterapeutti VET, työnohjaaja Hilkka Keistinen, Abri Oy Tilaisuuden päätös Leena Ala-Mursula 4 h Työterveyshuolto, yleislääketiede, terveydenhuolto, hallinnon koulutus kaikille erikoisaloille Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma 7

3 Ke NEUVOLASUOSITUKSET UUSIUTUVAT Tulindbergin sali Ohjelman tavoitteena on lisätä neuvoloiden työntekijöiden tuntemusta neuvoloiden määräaikaistarkastusten ja laajan terveystarkastuksen sisällöstä ja tarkoituksesta. Puheenjohtaja: LT Marja Vääräsmäki, OYS Tilaisuuden avaus Marja Vääräsmäki Määräaikaiset terveystarkastukset matalan riskin raskaudessa TtM Maija-Riitta Jouhki, THL ja HUS Terveystarkastukset lisäseurantaa vaativassa raskaudessa Erikoislääkäri Merja Ellilä, TYKS ja Salon terveyskeskus KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus Dosentti Tuovi Hakulinen-Viitanen, THL Lastenneuvolan laajan terveystarkastuksen käytännön toteutus Erikoislääkäri Jarmo Salo, THL ja OYS Tilaisuuden päätös Marja Vääräsmäki 4 h Lastentaudit, naistentaudit ja synnytykset, terveydenhuolto, yleislääketiede, hallinnon koulutus kaikille erikoisaloille LOUNASLUENTO Ke klo Tulindbergin Sali Muistisairauksien hälytysmerkit ja varhaisdiagnostiikka Neurologian erikoislääkäri, LT Virpi Moilanen, OYS, neurologian klinikka Isäntänä Orion Pharma Oyj. Ilmoittautuminen osastolle Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma

4 Ke GYNEKOLOGISET LASKEUMAT / LASKEUTUMIEN HOITO Tulindbergin sali Tunnistaa gynekologiset laskeumat, niihin viittaavat oireet, erotusdiagnostiikka, hoitokeinot sekä hoidonporrastus Puheenjohtaja: Dosentti Anne Talvensaari-Mattila, OYS Tilaisuuden avaus Anne Talvensaari-Mattila Gynekologisten laskeumien etiologia ja anatomia Erikoislääkäri Sari Ahonkallio, OYS Gynekologisten laskeumien konservatiivinen hoito Erikoislääkäri Anna Terho, OYS KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Gynekologisten laskeumien kirurginen hoito LT Sari Koivurova, OYS Virtsainkontinessin tutkimukset ja hoidonporrastus LT Saila Siira, OYS Tilaisuuden päätös Anne Talvensaari-Mattila 3 h Synnytys- ja naistentaudit, urogynekologia, yleislääketiede Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma 9

5 Ke IÄKKÄÄN POTILAAN AORTTALÄPÄN AHTAUMAN ARVIOINTI JA HOITO Pikkusali Kyetä huomioimaan iäkkään aorttaläppästenoosipotilaan mahdolliset hoitovaihtoehdot. Puheenjohtaja: Kardiologian vastuualuejohtaja Timo Mäkikallio, OYS Tilaisuuden avaus Timo Mäkikallio Iäkkään aorttaläppäpotilaan preoperatiivinen arviointi ja tutkiminen Erikoislääkäri Olli-Pekka Piira, OYS Iäkkään aorttaläppäpotilaan radiologinen kuvantaminen Erikoislääkäri Juho Kariniemi, OYS KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Iäkkään aorttastenoosipotilaan kirurginen hoito Luennoitsija avoin Iäkkään aorttastenoosipotilaan perkutaaninen hoito Dosentti Matti Niemelä, OYS Tilaisuuden päätös Timo Mäkikallio 4 h Geriatria, kardiologia, sisätaudit, sydän- ja rintaelinkirurgia, yleislääketiede, yleiskirurgia ILMOITTAUDU Lääkäripäivät 10 Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma

6 Ohjelman on suunnitellut Pohjolan Lääkäripäiville Suomen kliinisen fysiologian yhdistys ry Ke SYDÄMEN NONINVASIIVISET TUTKIMUKSET SEPELVALTIMOTAUTIDIAGNOSTIIKASSA Pikkusali Sepelvaltimotaudin diagnostiikassa on viime vuosina edistytty noninvasiivisien menetelmien käyttöönotossa, mikä vähentää invasiivisien koronaariangiografioiden tarvetta. Koronaariangiografiat säilyvät edelleen tärkeänä perustavana osana diagnostiikkaa ja siihen liitetty pallolaajennus myös osana koronaaritaudin hoitoa. Noninvasiiviset menetelmät tarjoavat mahdollisuuden arvioida invasiivisten toimenpiteiden kiireellisyyttä ja tarvetta. Noninvasiivinen diagnostiikka on nopea suorittaa eikä edellytä vuodeosastoolosuhteita. Luentosarjan tarkoitus on tarjota kliinikolle uutta näkökantaa koronaaritaudin alkuselvityksiin, sekä kardiologeille uusia vaihto ehtoja diagnostiikkaan. Puheenjohtaja: Dosentti Päivi Piirilä, HUS Tilaisuuden avaus Päivi Piirilä Kliinisen rasituskokeen indikaatiot ja tulkinta LL Heikki Tuominen, TAYS Rasitusultraäänitutkimus, toteutus ja käyttömahdollisuudet Dosentti Antti Loimaala, HUS kuvantaminen KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Sydämen perfuusion gammakuvaus, toteutus ja käyttömahdollisuudet Dosentti Kirsi Timonen, K-SKS Koronaarisuonien CT-kuvaus ja hybridikuvaus Dosentti Marja Hedman, KYS Tilaisuuden päätös Päivi Piirilä 3 h Geriatria, kardiologia, sisätaudit, työterveyshuolto, yleislääketiede Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma 11

7 Ke MITEN HOIDAN POTILASTA TURVALLISESTI ILMAN HOITOON LIITTYVIÄ INFEKTIOITA? Pohjankartanon luentosali Hoitoon liittyvä infektio on infektio, jonka potilas saa hoidon aikana. Tyypillisiä hoitoon liittyviä infektioita ovat pneumoniat, gastroenteriitit, virtsatieinfektiot, kanyyli-infektiot ja leikkaushaavan infektiot. Hoitoon liittyvä infektio on vakava potilasturvallisuutta huonontava tekijä, jonka on todettu aiheuttavan Suomessa yli 700 kuolemaa vuosittain. Hoidossa saadut infektiot lisäävät myös sairastavuutta ja terveydenhuollon kustannuksia. PPSHP:n alueen terveyskeskusten vuodeosastolla 10 %:lla potilaista ja Oulun yliopistollisen sairaalan vuodeosastoilla 11 %:lla potilaista oli hoitoon liittyvä infektio v On todettu, että hoitoon liittyvistä infektioista voidaan ehkäistä % henkilökunnan kouluttamisella oikeisiin toimintatapoihin. Puheenjohtaja: Dosentti Hannu Syrjälä, OYS Tilaisuuden avaus Hannu Syrjälä Kenelle hoitoon liittyvistä infektioista tulisi raportoida? Hannu Syrjälä Voidaanko hoitoon liittyviä infektioita vähentää? Infektiolääkäri Teija Puhto, OYS KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Kosketuseristys miksi ja miten? Infektiolääkäri Lotta Simola, OYS Mikä mättää pitkäaikaislaitosten mikrobilääkehoidossa? Infektiolääkäri Maija Rummukainen, K-SKS Tilaisuuden päätös Hannu Syrjälä 3 h Kaikki erikoisalat 12 Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma

8 Ke HIV-INFEKTIO: VARHAINEN DIAGNOOSI TAKAA TEHOKKAAN HOIDON Pohjankartanon luentosali Päivittää tiedot merkittävästi parantuneesta HIV-infektion ennusteesta: HIV-infektioon ei kuole! Auttaa ymmärtämään, miksi oireettomien, infektiostaan tietämättömien hoitoon saanti on tärkeää ja miksi HIV-testejä pitäisi tehdä nykyistä paljon herkemmin. Puheenjohtaja: Dosentti Heikki Kauma, OYS Tilaisuuden avaus Heikki Kauma HIV-infektion epidemiologia maailmalla ja Suomessa Erikoistutkija Kirsi Liitsola, THL HIV-infektion parantunut ennuste: tappavasta taudista krooninen infektio Dosentti Timo Hautala, OYS KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Miten infektiostaan tietämättömät saadaan hoitoon: milloin HIV-testi kuuluisi ottaa? Yksikön päällikkö Mika Salminen, THL, virologian yksikkö HIV-pikatestit - apua diagnostiikkaan maakuntatasolla Ylilääkäri Pekka Suomalainen, Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiiri HIV-testauskäytäntö Oulun terveyskeskuksessa Apulaisylilääkäri Jarkko Huusko, Oulun terveyskeskus Tilaisuuden päätös Heikki Kauma 4 h Kaikki erikoisalat Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma 13

9 To AGGRESSIIVISUUDEN JA VÄKIVALLAN MONET KASVOT Madetojan sali Koulutuspäivän tavoitteena on antaa keinoja tunnistaa lasten, nuorten sekä vanhempien aggressiivisuuden ja väkivaltaisuuden riski- ja ylläpitäviä tekijöitä, työskennellä väkivaltaa ennaltaehkäisevästi sekä antaa keinoja kohdata aggressiivisia ja väkivaltaisia asiakkaita ja työskennellä heidän kanssaan. Puheenjohtaja: Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Päivi Lindholm, OYS Tilaisuuden avaus Professori Hanna Ebeling, OY ja OYS Aggressiivisuuden ja väkivallan psykologiaa LT, oikeuspsykiatri Hannu Säävälä, OYS Aggressiivinen ja väkivaltainen lapsi mitä teen? Erikoislääkäri Tarja Ukura, OYS Aggressiivinen ja väkivaltainen nuori mitä teen? Professori Riittakerttu Kaltiala-Heino, TaY KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Vanhempi, joka surmaa lapsensa LT, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti VET Anne Kauppi, Tampereen perheneuvola väkivallan ylisukupolvisuus perheen stressitekijät Väkivallan uhka terveydenhuollon työssä työntekijä aggression ja väkivallan kohteena Ylihoitaja Matti Laukkanen, OYS Keskustelua ja tilaisuuden päätös 5 h Lastenneurologia, lasten psykiatria, lastentaudit, nuorisopsykiatria, psykiatria, yleislääketiede, työterveyshuolto 14 Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma

10 To ASELAKI JA LÄÄKÄRIN ILMOITUSVELVOLLISUUS POTILASTYÖSSÄ Madetojan sali Koulutuksessa käydään läpi nykyistä ampuma-aselakia ja sitä, kuinka tämä vaikuttaa lääkärin työhön. Koulutuksessa annetaan tietoa ampuma-aselaista ja lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta, vinkkejä kliiniseen työhön, ja käydään keskustelua aiheesta. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kuulijoilla on aiheeseen liittyen parempi tietopohja ja varmuus potilastyössä. Puheenjohtaja: LL Tuija Räisänen, OYS Tilaisuuden avaus Tuija Räisänen Aselaki poliisin näkökulma Apulaispoliisipäällikkö Johanna Kiviniemi, Oulun poliisilaitos Aselaki oikeuspsykiatrin näkökulma LT, oikeuspsykiatri Hannu Säävälä, OYS KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Aselaki neurologin näkökulma LT, neurologian erikoislääkäri Mikael Ojala Keskustelua, tilaisuuden päätös Tuija Räisänen 4 h Kaikki erikoisalat ja vanhuspsykiatrian lisäkoulutusohjelma ILMOITTAUDU Lääkäripäivät Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma 15

11 To HAASTEENA PÄIVÄKIRURGIA: mitä lähettävän lääkärin tulee tietää Tulindbergin sali Koulutuksen tavoitteena on pyrkiä kartoittamaan päiväkirurgian rajat ja mahdollisuudet ja näin lisätä potilasturvallisuutta. Puheenjohtaja: Apulaisylilääkäri Susanna Yli-Luukko, OYS Tilaisuuden avaus Susanna Yli-Luukko Soveltuuko potilaani päiväkirurgiaan Anestesiologi Pirjo Ranta, OYS Lähete tärkeä osa potilasturvallisuutta Susanna Yli-Luukko Potilaan preoperatiivisen arvioinnin perusteet Kardiologi Päivi Kärjä-Koskenkari, OYS KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Kivun kroonistumisen esto per-postoperatiivisin keinoin Anestesiologi Voitto Järvimäki, OYS Leikkauksen jälkeinen kuntoutus Fysioterapeutti Mirja Tervo, OYS Tilaisuuden päätös Susanna Yli-Luukko 5 h Anestesiologia ja tehohoito, käsikirurgia, ortopedia ja traumatologia, plastiikkakirurgia, työterveyshuolto, yleiskirurgia, yleislääketiede LOUNASLUENTO To klo Tulindbergin sali Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun Käypä hoito -päivitys mikä muuttui? Dosentti Pekka Hellström, OYS Isäntänä GlaxoSmithKline. Ilmoittautuminen osastolle Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma

12 To YLÄVATSAVAIVAISEN POTILAAN TUTKIMUS JA HOITO Tulindbergin sali Perehdyttää kuulijat uuteen Käypä hoito -suositukseen. Ohjeistaa käytännön lääkäreitä tutkimaan ja hoitamaan nykykäsityksen mukaan parhaalla mahdollisella tavalla ylävatsaoireista kärsiviä potilaita. Puheenjohtaja: Dosentti, sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri Seppo Niemelä, Oulu Avaus päivän aiheeseen Seppo Niemelä Ylävatsaoireisen potilaan tutkimusstrategia Dosentti Markku Heikkinen, KYS Refluksitaudin toteaminen ja hoito Dosentti Markku Voutilainen, KSSHP Helikobakteeri-infektion diagnostiikka ja hoito Seppo Niemelä KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Toiminnallinen dyspepsia ja sen hoitomahdollisuudet LT Jari Koskenpato, HYKS Lasten ylävatsaoireet ja niiden hoito Dosentti Merja Ashorn, EKKS lastenklinikka Kirurgin näkökulma ylävatsaoireisiin ja refluksitautiin Dosentti Juha Saarnio, OYS Tilaisuuden päätös Seppo Niemelä Erikoistumiskoulutukseen 4 tuntia Gastroenterologia, geriatria, kirurgian ja lastentautien runkokoulutus, psykiatria, sisätaudit, työterveyshuolto, yleislääketiede Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma 17

13 To KASVOJEN ALUEEN IHOTUUMORIPÄIVITYS Pikkusali Uusien lähetekäytäntöjen ja hoitopolkujen esittely. Puheenjohtaja: Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Ulla Lantto, OYS Tilaisuuden avaus Ulla Lantto Kasvojen alueen ihotuumorit Ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Hannu Tiri, OYS Tuumoribiopsiat Ulla Lantto Lähetekäytännöt ja hoitopolut OYS:ssa Plastiikkakirurgi Katariina Kilpivaara, OYS KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Ihotuumorin valokuvaaminen Kuvantamisinsinööri Jukka Veijola, OYS Elektronisen dokumentin liittäminen lähetteeseen ja sairaskertomukseen Erikoislääkäri Eila Erkkilä, Oulun kaupunki Ihotuumoripotilaan seuranta sairaalassa ja terveyskeskuksessa Ulla Lantto, Katariina Kilpivaara, LT, silmälääkäri Satu Länsman ja Hannu Tiri, OYS Tilaisuuden päätös Ulla Lantto 5 h Ihotaudit, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, syöpätaudit, työterveyshuolto, yleislääketiede, 18 Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma

14 Ohjelman on suunnitellut Pohjolan Lääkäripäiville Suomen Lääkäriliiton professiovaliokunta To LÄÄKÄRIKSI KASVAMINEN OPETTAAKO SIPERIA VAI TOINEN LÄÄKÄRI? Puheenjohtaja: Pikkusali Koulutuksen tavoitteena on antaa lääkärille työvälineitä sekä oman että ohjattavan lääkärin ammatillisen kehittymisen tukemiseksi ja tuoda pedagogista näkökulmaa lääkärin työhön. Ohjelma sisältää lääkärin profession ydinajatuksia, pedagogista opastusta ammatillisen kasvun tukemiseen, ja esimerkkejä hyvistä ohjauskäytännöistä eri erikoisaloilta. Kurssin lopussa on halukkailla mahdollisuus osallistua työnohjaukselliseen sessioon. Piiriylilääkäri Annu Tertsunen, Lääkäriliitto Tilaisuuden avaus Annu Tertsunen Lääkärin professio ja kollegiaalisuus miten hyväksi lääkäriksi tullaan? LT Katja Ryynänen, Rokua konserni Erikoistuvan lääkärin ohjaaminen KM Sirpa Suni, OY KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Miten tutoroinnin voi toteuttaa vapaamuotoisesti osana klinikan normaalia toimintaa? Case: lastentaudit Dosentti, kliininen opettaja Marjo Renko, OYS Miten ohjaajaksi voi oppia? Case: yleislääketiede Koulutusylilääkäri Mauri Laakso, PPSHP perusterveydenhuollon yksikkö Kun ohjaus kuuluu olennaisena osana erikoistumiseen. Case työterveyshuolto. Professori Leena Ala-Mursula, OY Tarvitaanko tutorointia pro-con keskustelu Mitä minä hyödyin tutoroinnista? Erikoislääkäri Eveliina Ronkainen, OYS Tutoroinnille ei ole aikaa eikä siitä saa rahaa. Erikoistuva lääkäri, Kati Retsu-Heikkilä, Oulunsalon terveyskeskus Miten ohjaus toimii käytännössä vai eikö toimi? Keskustelua ja mahdollisuus kysyä luennoijilta. Annu Tertsunen Balint työnohjausta pienryhmissä SLL, Lääkärityönohjaajat alaosasto Erikoistumiskoulutukseen 5 h Hallinnon koulutus kaikille erikoisaloille Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma 19

15 To ASBESTIKEUHKOSAIRAUDET Pohjankartanon luentosali Vakavien asbestisairauksien esiintyminen on nyt suurimmillaan, sillä viime vuosikymmeninä tapahtunut asbestialtistuminen näkyy nyt sairastuvuudessa. Tavoitteena lisätä terveyskeskus- ja työterveyslääkäreiden perustietoutta asbestin aiheuttamista keuhkosairauksista ja helpottaa kyseisten potilaiden tunnistamista. Puheenjohtaja: Osastonylilääkäri Riitta Mäkitaro, OYS Tilaisuuden avaus Riitta Mäkitaro Asbestiammatit ja altistumisen selvittelyt Erikoislääkäri Satu Soini, Työterveyslaitos Pleuraplakkitauti Keuhkosairauksien erikoislääkäri Terttu Harju, OYS ja radiologian erikoislääkäri Lauri Mattila, OYS Asbestoosi Keuhkosairauksien erikoislääkäri Leena Tiitto, OYS ja radiologian erikoislääkäri Airi Jartti, OYS KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Keuhkosyöpä Riitta Mäkitaro ja radiologian erikoislääkäri Anne Vaarala, OYS Mesoteliooma Keuhkotautien erikoislääkäri Katriina Kahlos, OYS ja radiologian erikoislääkäri Lauri Ahvenjärvi, OYS Yhteenveto ja tilaisuuden päätös Riitta Mäkitaro 4 h Keuhkosairaudet, oikeuslääketiede, patologia, radiologia, työterveyshuolto, yleislääketiede 20 Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma

16 To TYÖIKÄISTEN POLVIARTROOSI Pohjankartanon luentosali Polven nivelrikko on krooninen, etenevä ja monitekijäinen sairaus, joka diagnosoidaan yhä nuoremmilla ja johon sairastuu joka toinen henkilö. Nivelrikko aiheuttaa muutoksia nivelessä ja ympäröivissä kudoksissa johtaen kipuun ja toiminnanvajeeseen. Työikäisten polviartroosin hoitolinjat eivät ole selvät. Valtaosa potilaista hoidetaan perusterveydenhuollossa. Osalle potilaista leikkaushoito tuo helpotusta. Symposiumin tarkoituksena on erityisesti esitellä kirurgisen hoidon mahdollisuuksia. Symposiumin jälkeen kuulijoilla toivotaan olevan käsitys, minkälaisia työikäisiä polviartroosipotilaita on syytä lähettää kirurgisen hoidon arvioon. Puheenjohtaja: Professori Juhana Leppilahti, OYS ja OY Tilaisuuden avaus Juhana Leppilahti Polvikipuisen työikäisen potilaan käytännölliset kliiniset ja röntgentutkimukset Ortopedian erikoislääkäri Reeta Koivunen, OYS Polviartroosin konservatiivinen hoito. Toiminnallinen terapia ja lääkehoito. Ylilääkäri Timo Pehkonen, Oulun kaupunki KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Polven tekonivelleikkaus Ortopedian erikoislääkäri Tuukka Niinimäki, OYS Mitä muita leikkausvaihtoehtoja ortopedi voi tarjota työikäiselle polviartroosipotilaalle? Ortopedian dosentti, apulaisylilääkäri Jukka Ristiniemi, OYS Yhteenveto: Polvikipuisen potilaan lähetevaatimukset. Mitä potilaita on syytä lähettää kirurgisen hoidon arvioon? Ortopedian erikoislääkäri Ari-Pekka Puhto, OYS Tilaisuuden päätös Juhana Leppilahti 4 h Fysiatria, liikuntalääketiede, ortopedia ja traumatologia, työterveyshuolto, yleiskirurgia, yleislääketiede Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma 21

17 Pe LIHAVUUDEN HOIDONPORRASTUS PPSHP:N ALUEELLA Madetojan sali Pohjoisen ERVA:n lihavuuden hoidonporrastuksen läpikäyminen ja lihavuuden hoidon erityistilanteisiin tutustuminen. Keskitytään myös leikkauspotilaiden seurantaan, mikä on tärkeää, koska leikkausmäärä on jo vuosia kasvanut ja leikattuja potilaita on alueellamme yli 500. Puheenjohtajat: Dosentti Vesa Koivukangas, OYS ja professori Markku Savolainen, OY ja OYS Tilaisuuden avaus Markku Savolainen Lihavuuden hoito terveyskeskuksissa Apulaisylilääkäri Jussi Piuva, Oulun kaupunki, Tuiran terveysasema Millainen on hyvä lähete kun harkitaan lihavuuskirurgiaa? Dosentti Tapani Ebeling, OYS Sisätautilääkärin arviokäynnistä pitkäaikaisseurantaan millä indikaatioilla lihavuuskirurgiaa pitäisi tehdä ja miten potilaita seurata? Professori Jussi Pihlajamäki, ISY KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Mitä lihavuuskirurgi miettii arviokäynnillä? Erikoislääkäri Sanna Meriläinen, OYS Leikkaushoidon toteutus ja kirurgiset komplikaatiot Vesa Koivukangas Nuoruusiän lihavuus ja sen hoito Dosentti Riitta Veijola, OYS LOUNASTAUKO JA TUTUSTUMINEN NÄYTTELYYN LOUNASLUENTO Pe klo Madetojan sali Polven artroosin konservatiivinen ortoosihoito Fysioterapeutti Kari Huotari, Respecta Oy Isäntänä Respecta Oy. Ilmoittautuminen osastolle Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma

18 (Iltapäivä jatkuu) LIHAVUUDEN HOIDONPORRASTUS PPSHP:N ALUEELLA Erittäin niukkaenerginen dieetti Ravitsemusterapeutti Terhi Jokelainen, OYS ja Tapani Ebeling Lihavan diabeetikon hoito uudet lääkkeet vai vanha leikkaus? Dosentti Olavi Ukkola, OY ja OYS KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Lihavuuden vaikutus lisääntymisterveyteen Dosentti Laure Morin-Papunen, OYS Lihavuuden hoitoketju PPSHP:n alueella Markku Savolainen Tilaisuuden päätös Markku Savolainen 7 h Endokrinologia, gastroenterologia, gastroenterologinen kirurgia, naistentaudit ja synnytykset, sisätaudit, työterveyshuolto, yleislääketiede, yleiskirurgia ILMOITTAUDU Lääkäripäivät Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma 23

19 Tilaisuuden on suunnitellut Pohjolan Lääkäripäiville Oulun Hammaslääkäriseura Pe Hammaslääketiede: SUUN TERVEYDENHOIDON HAASTEITA Tulindbergin sali Päivän tavoitteena on antaa lisävalmiuksia hammaslääkärinkliiniseen työhön, ja vastata erityisesti kentältä esiin tulleisiin koulutustoiveisiin. Päivän aikana käydään läpi parodontiitin Käypä hoito -suositusten mukaisia toimivia hoitokäytäntöjä perusterveydenhuoltoon. Pyrkimyksenä on antaa valmiuksia tilanteisiin, joissa esim. pitkäaikaissairaalle tai vanhukselle on suoritettava infektiofokussaneeraus ja poistoja. Erityishuomiota kiinnitetään potilaan kardiovaskulaariseen kuntoisuuteen. Lisäksi käydään läpi ongelmamikrobeja, ja selvitetään suunterveydenhuollossa tarvittavia varotoimia. Aamupäivä: Tavoitteena terve suu: apua arkeen Puheenjohtaja: HLT, EHL Taina Raunio, Oulun kaupunki Tilaisuuden avaus Taina Raunio Parodontiitin varhaisdiagnostiikka ja hoito Käypä hoito -suosi tuksen sanoma perusterveydenhuoltoon Dosentti Tellervo Tervonen, OYHL Hampaiston infektiofokussaneeraus ja ennakoivat poistot EHL Antti Raunio, OYHL KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Hammastoimenpiteisiin varautuminen sydänsairailla potilailla LT, kardiologi Vesa Jokinen, Kainuun keskussairaala Ongelmamikrobit ja eristys hammaslääkärin kannalta LT, infektiolääkäri Pekka Ylipalosaari, OYS LOUNASTAUKO JA TUTUSTUMINEN NÄYTTELYYN 24 Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma

20 Iltapäivän osuus keskittyy lapsiin, heidän elämään ja hammashoidon haasteisiin. Erityishuomiota kiinnitetään lapsen purentaan, ja pelkolapsen kohtaamiseen. Lisäksi paneudutaan hammaslääkärin rooliin lapsen kaltoinkohtelussa, ja tavoitteena on opastaa tunnistamaan kaltoinkohteluun liittyviä kasvojen ja suun alueen muutoksia. Iltapäivä: Näkökulmia lasten hammashoitoon Puheenjohtaja: EHL Taina Käkilehto, Oulun kaupunki Iltapäiväsession avaus Taina Käkilehto Lasten purennan diagnosointi: tavoitteena hoidon oikea ajoittaminen HLT, EHL Marja Riitta Perkiömäki, Oulun kaupunki KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Pelkolasten hammashoito: ketä, missä ja miten? HLT, EHL Vuokko Anttonen, OYHL Lasten kaltoinkohtelu EHL Sari Koskinen, OYS Tilaisuuden päätös Taina Käkilehto 8 h Kaikki erikoishammaslääkärikoulutuksen erikoisalat Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma 25

21 Pe PSYKIATRINEN TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pikkusali Koulutuksen tavoitteena on luoda yleiskatsaus, kuinka psykiatrisista syistä johtuvien sairauksien aiheuttamaan työkyvyttömyyteen voidaan vaikuttaa työkykyä tukevin työelämään kiinnittyvin kuntoutuksellisin toimenpitein. Koulutuksessa käsitellään myös nuorten psykiatristen potilaiden työkyvyn arviointia. Puheenjohtaja: Erikoislääkäri Tero Raiskila, OY Avaus Tero Raiskila Nuorten psykiatristen potilaiden työkyvyn arviointi Asiantuntijalääkäri Hannele Heilä, Kela Lausunnot; osuvuus ja sisältö Asiantuntijapsykiatri Kristian Läksy, Kela KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN sääntö; mikä on muuttunut työkyvyn tukemisessa? Asiantuntijalääkäri Tiina Kaarne, Tela Työeläkevakuutuslaitoksen mahdollisuudet työkyvyn tukemisessa ja kuntoutuksessa Ylilääkäri Maija Haanpää, Etera Psykiatrinen kuntoutus; mitä mahdollisuuksia on olemassa? Asiantuntijalääkäri Kirsi Vainiemi, Kela Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös Tero Raiskila 4 h Nuorisopsykiatria, psykiatria, työterveyshuolto, yleislääketiede AAMIAISLUENTO Pe klo Pikkusali Syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uudistuva hoito Dosentti Veli-Pekka Harjola, HYKS Päivystys ja Valvonta Ilmoittautumiset torstaihin mennessä XARELTO -ständille tai Isäntänä Bayer Oy. 26 Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma

22 Ohjelman on suunnitellut Pohjolan Lääkäripäiville Virta-hanke Pe DG: SYRJÄYTYNYT Pikkusali Session tavoitteena on lisätä tietoutta syrjäytymisestä ja sen huomioimisen merkityksestä asiakastyössä. Näkökulma on työttömissä ja opiskelupaikkaa vaille jääneissä nuorissa, joiden syrjäytymiskierre halutaan katkaista. Työttömän henkilön mahdollisuudet päästä takaisin työelämään paranevat, kun työllistymistä estävät terveydelliset rajoitteet korjataan. Jos nuorella on pitkäaikaissairaus tai terveydellinen/sosiaalinen toimintarajoite, vaara syrjäytyä on erityisen suuri. Sessiossa esitellään myös uudenlainen näkökulma työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Puheenjohtaja: VTM, YM, projektijohtaja Päivi Ahola-Anttonen, Virta-hanke/Kainuun maakunta-kuntayhtymä Taustaa aiheelle ja kehittämisen suuntia Päivi Ahola-Anttonen Mitä terveydenhuollossa olisi hyvä ottaa huomioon nuorten syrjäytymiseen liittyen Kansallinen syntymäkohortti tutkimuksen pohjalta FT, erikoistutkija Reija Paananen, THL Työ- ja toimintakyvyn arviointi terveydentilan ja toimintarajoitteiden arvioinnista kokonaisvaltaiseen työkyvyn arviointiin Työterveyshuollon erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys Raija Kerätär, Oorninki Oy KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Työttömien työ- ja toimintakyvyn arvioinnin toimintamalli Terveydenhoitaja, projektipäällikkö Pirjo Nevalainen, Virta Oulu, Oulun kaupunki Kokonaisvaltaiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin perehdyttävä koulutus yleislääketieteeseen erikoistuville terveyskeskuslääkäreille Fysiatrian erikoislääkäri, ylilääkäri Timo Pehkonen, Oulun kaupunki Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntoutusyksikkö nuoren luotsina aktiiviseen elämään LT, dosentti, vs. kuntoutusylilääkäri Mauri Kallinen, PPSHP Psykiatrinen sairaanhoitaja, projektikoordinaattori Eeva-Leena Laru, Virta PPSHP -hanke Tilaisuuden päätös Päivi Ahola-Anttonen Erikoistumiskoulutukseen 4 h fysiatria, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, psykiatria, yleislääketiede, työterveyshuolto, hallinnon koulutus kaikille erikoisaloille Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma 27

Ke 19.2.2014 AJANKOHTAISTA AMMATTITAUDEISTA

Ke 19.2.2014 AJANKOHTAISTA AMMATTITAUDEISTA Ohjelman on suunnitellut Pohjolan Lääkäripäiville Pohjois-Suomen työterveyslääkärit r.y. ja Oulun yliopiston työterveyshuollon oppiala Ke 19.2.2014 AJANKOHTAISTA AMMATTITAUDEISTA Madetojan sali Mikä ammattitaudeissa

Lisätiedot

Ohjelman on suunnitellut Pohjolan Lääkäripäiville Pohjois-Suomen työterveyslääkärit r.y. ja Oulun yliopiston työterveyshuollon oppiala

Ohjelman on suunnitellut Pohjolan Lääkäripäiville Pohjois-Suomen työterveyslääkärit r.y. ja Oulun yliopiston työterveyshuollon oppiala Ohjelman on suunnitellut Pohjolan Lääkäripäiville Pohjois-Suomen työterveyslääkärit r.y. ja Oulun yliopiston työterveyshuollon oppiala Ke 19.2.2014 AJANKOHTAISTA AMMATTITAUDEISTA Madetojan sali Mikä ammattitaudeissa

Lisätiedot

Ke 18.2.2015 VAKUUTUSLÄÄKETIETEEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ

Ke 18.2.2015 VAKUUTUSLÄÄKETIETEEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ Ke 18.2.2015 VAKUUTUSLÄÄKETIETEEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ Vakuutuslääketiede on vähitellen saanut lisää merkitystä ja näkyvyyttä kansalaisten arjessa. Tästä todistaa myös erittäin vilkas alaamme liittyvä julkinen

Lisätiedot

Ke 23.2.2011 MUISTISAIRAUKSIEN UUDISTUVA DIAGNOSTIIKKA JA HOITO

Ke 23.2.2011 MUISTISAIRAUKSIEN UUDISTUVA DIAGNOSTIIKKA JA HOITO Käypä hoito Terveydenhuollon tueksi potilaan parhaaksi. Ohjelman on suunnitellut Pohjolan Lääkäripäiville Suomen Alzheimer -tutkimusseura (SGF)ja Käypä hoito -työryhmä Ke 23.2.2011 MUISTISAIRAUKSIEN UUDISTUVA

Lisätiedot

Turun XXX Lääketiedepäivät

Turun XXX Lääketiedepäivät 5.-7. marraskuuta 2013, Sokos Hotel Caribia Tiistai Keskiviikko, aamupäivä Torstai, aamupäivä Scientific Symposium: Skin Cancer Mauno Koivisto -keskus, BioCity, Tykistökatu 6 AVAJAISET Sigyn -sali, Linnankatu

Lisätiedot

OPPIA IKÄ KAIKKI. Ennakko-ohjelma

OPPIA IKÄ KAIKKI. Ennakko-ohjelma Hyvä lääkäri ymmärtää oman osaamisensa rajallisuuden ja kehittämiskohteensa. Toiset jatkavat siitä, missä oma osaaminen loppuu. Annu Tertsunen, piiriylilääkäri, Oulu Lääkäri vuodesta 2001 Ennakko-ohjelma

Lisätiedot

TORSTAI 19.3.2009 AVAJAISET

TORSTAI 19.3.2009 AVAJAISET TORSTAI 19.3.2009 AVAJAISET 09.00 Lääkäripäivien avaussanat Professori PIRKKO KELLOKUMPU-LEHTINEN, TaY Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 09.10 Juhlapuhe Kansleri JORMA SIPILÄ, TaY 09.30 Arkkiatri Risto

Lisätiedot

Turun XXVIII Lääketiedepäivät

Turun XXVIII Lääketiedepäivät Turun XXVIII Lääketiedepäivät 8. 10. marraskuuta 2011, Sokos Hotel Caribia Tiistai Keskiviikko aamupäivä Torstai aamupäivä Tieteellinen symposiumi 25 vuotta nykyaikaista biomateriaalitutkimusta Turussa.

Lisätiedot

Turun XXXI Lääketiedepäivät

Turun XXXI Lääketiedepäivät Turun XXXI Lääketiedepäivät 4.-6. marraskuuta 2014, Break Sokos Hotel Caribia Tiistai Keskiviikko, aamupäivä Torstai, aamupäivä SCIENTIFIC SYMPOSIUM Dementing diseases today - 30 years geriatrics in Turku

Lisätiedot

Turun XXVII Lääketiedepäivät

Turun XXVII Lääketiedepäivät Turun XXVII Lääketiedepäivät 9. 11.marraskuuta 2010 Tiistai Keskiviikko aamupäivä Torstai aamupäivä Tieteellinen symposiumi Kulttuuri, terveys ja hyvinvointi Mauno Koivisto -keskus Biocity, Tykistökatu

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011

Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Palveluhinnasto 2012 Hallitus hyväksynyt joulukuussa 2011 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden

Lisätiedot

Hyks-erva-erikoislääkärit 2025

Hyks-erva-erikoislääkärit 2025 Hyks-erva-erikoislääkärit 25 Erikoisalakohtainen erikoislääkäritilanne ja koulutuksen tarve Hyks erityisvastuualueella vuoteen 25 Olli Meretoja JOHTOPÄÄTÖKSET Useimpien erikoisalojen koulutusmäärät vastaavat

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERVA-ALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERVA-ALUEELLA ERIKOISALAKOHTAINEN LÄÄKÄRITILANNE JA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN TARVE VUOTEEN 2025 TAMPEREEN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERVA-ALUEELLA JATKOSELVITYS EL Johanna Rellman Ohjausryhmä: johtaja Matti Lehto, johtajaylilääkäri

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2013

Palveluhinnasto 2013 Palveluhinnasto 2013 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden kustannustasoa. Hinnoitteluperiaatteet

Lisätiedot

JOHDANTO... 10 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 11 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT... 15

JOHDANTO... 10 VÄESTÖN IKÄRAKENNE... 11 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT... 15 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA Hallintokeskus Jorma Penttinen/tj/rt 23.9.2012 1(155) KYSin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen

Lisätiedot

Palveluhinnasto 2015

Palveluhinnasto 2015 Palveluhinnasto 2015 Saatteeksi Hinnasto sisältää potilas- ja tutkimuspalveluita tuottavien tulosalueiden palveluhinnat. Hinnoittelu on tarkistettu vastaamaan talousarviovuoden kustannustasoa. Hinnoitteluperiaatteet

Lisätiedot

Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen 2025 Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä

Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen 2025 Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä Erikoisalakohtainen lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä LOPPURAPORTTI 6.2.2012 Projektityöryhmä: Tiina Backman, Tuija Ikonen, Jussi

Lisätiedot

1. SELVITYKSEN TAUSTAA 7 2. SELVITYKSEN TAVOITTEET 9 3. SELVITYKSEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 10

1. SELVITYKSEN TAUSTAA 7 2. SELVITYKSEN TAVOITTEET 9 3. SELVITYKSEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 10 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. SELVITYKSEN TAUSTAA 7 2. SELVITYKSEN TAVOITTEET 9 3. SELVITYKSEN YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 10 4. AINEISTO JA MENETELMÄT 13 Tilastoaineisto Ylilääkärikysely ja koulutusvastuuhenkilöiden

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Liite 2 2 (112) Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Sin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella

Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella Sairaanhoitopiirien työnjako ja toiminnan yhteensovittaminen n yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella KYSin erityisvastuualueen terveydenhuollon/erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen

Lisätiedot

ERIKOISALAKOHTAINEN ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE VUOTEEN 2020 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA

ERIKOISALAKOHTAINEN ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE VUOTEEN 2020 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUEELLA Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Hospital District of Northern Savo No 71 / 2009 ERIKOISALAKOHTAINEN ERIKOISLÄÄKÄRITILANNE VUOTEEN 2020 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lääkintöneuvos Timo Keistinen ja hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki 29.8.2013

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lääkintöneuvos Timo Keistinen ja hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki 29.8.2013 SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Lääkintöneuvos Timo Keistinen ja hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki 29.8.2013 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS KIIREELLISEN HOIDON PERUS- TEISTA

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat

Vanhustyön vastuunkantajat KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat II kansallinen moniammatillinen kongressi 15. 16.5.2014, Finlandia-talo, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: tiedottaja Riitta Eerola, työvoimapoliittinen

Lisätiedot

Nyt voin tehdä mitä haluan s. 18 UUSI. Kipparissa kelpaa asua ja elää. Lääkäritalo avattu s. 4. Kuntoutusta nuoria kuunnellen

Nyt voin tehdä mitä haluan s. 18 UUSI. Kipparissa kelpaa asua ja elää. Lääkäritalo avattu s. 4. Kuntoutusta nuoria kuunnellen 1/2015 Lääkäritalo Kuntoutus Vanhuspalvelut Vammaispalvelut UUSI Lääkäritalo avattu s. 4 Nyt voin tehdä mitä haluan s. 18 Kuntoutusta nuoria kuunnellen s. 14 Kipparissa kelpaa asua ja elää s. 12 Ystävyydellä

Lisätiedot

Selviämisopas nuorelle lääkärille

Selviämisopas nuorelle lääkärille Selviämisopas nuorelle lääkärille Opas työuran aloittamiseen yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja erikoistumiskoulutuksen terveyskeskuspalveluihin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen julkaisuja, 2010 Päivitetty

Lisätiedot

pohjois-pohjanmaan SairaanHoitopiiri 5/2011 apuvälinepalvelut keskitetysti Sisäiset palvelut pitävät sairaalan käynnissä 50 vuotta.

pohjois-pohjanmaan SairaanHoitopiiri 5/2011 apuvälinepalvelut keskitetysti Sisäiset palvelut pitävät sairaalan käynnissä 50 vuotta. pohjois-pohjanmaan SairaanHoitopiiri 5/2011 Sairaalasielunhoitoa oulussa 50 vuotta. apuvälinepalvelut keskitetysti Sisäiset palvelut pitävät sairaalan käynnissä Kastellin Apteekki SYYS- TARJOUS! Ultraäänikasvohoito

Lisätiedot

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas

Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas Maahanmuuttajalääkärinä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa: Uuden lääkärin perehdytysopas 1 Sisällys Esipuhe 4 Psykiatrian toimialue Satakunnassa 6 Psykiatrian osastot ja poliklinikat 9 Olennaisia asioita

Lisätiedot

Sydämen. asialla. Hyvät terveyspalvelut ovat osa maakunnan vetovoimaa. Lasten- ja naistentalon. rakentaminen käynnistyy sivu 5 sivu 8

Sydämen. asialla. Hyvät terveyspalvelut ovat osa maakunnan vetovoimaa. Lasten- ja naistentalon. rakentaminen käynnistyy sivu 5 sivu 8 Satakunnan Satakunnan sairaanhoitopiirin lehti jokaiseen satakuntalaiseen kotiin 1 2013 Hyvät terveyspalvelut ovat osa maakunnan vetovoimaa Sydämen asialla Lasten- ja naistentalon rakentaminen käynnistyy

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 1 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2013-2015 2 Sisällys ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN PYSYVÄISMÄÄRÄYKSET... 5 1. HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO... 5 2. OPINTO-OIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Lisätiedot