Ke Duodecim-symposiumi:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ke 20.2.2013 Duodecim-symposiumi:"

Transkriptio

1 Ke Duodecim-symposiumi: KUNTOUTUS HOITOSUOSITUSTEN VALOSSA Madetojan sali Kuntoutuksen kenttä on laaja ja se pitää ottaa huomioon kaikilla erikoisaloilla. Ohjelman tavoitteena on perehdyttää kuulijat uuteen Käypä hoito -suositukseen. Puheenjohtaja: Dosentti Eero Kyllönen, OYS Kuntoutuksen järjestäminen Tilaisuuden avaus Eero Kyllönen Kuntoutusjärjestelmät kuka maksaa? LT Kaj Sundqvist, OYS Kuntoutuksen huomioiminen hoitosuosituksissa Dosentti, Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen TTH- ja SV-lakimuutokset : työterveyshuolto kuntoutukseen ohjaajana toimiiko? LT Katja Ryynänen, Attendo / Rokua Varhaiskuntoutus vaikuttaako ASLAK? LT Mikhail Saltychev, TYKS KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Kuntoutus osana terveysongelmien hoitoa Kuntoutus tuki- ja liikuntaelinten sairauksissa Ylilääkäri Timo Pehkonen, Oulun kaupunki Lasten neurologinen kuntoutus esimerkkinä CP-lasten kuntoutus Dosentti Leena Vainionpää, OYS Ammatillinen kuntoutus LT Maarit Gockel, Eläke-Tapiola Geriatrinen kuntoutus Professori Timo Strandberg, OY Tilaisuuden päätös Eero Kyllönen 4 h Kaikki erikoisalat 6 Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma

2 Ohjelman on suunnitellut Pohjolan Lääkäripäiville Pohjois-Suomen työterveyslääkärit r.y. ja OY:n työterveyshuollon oppiala Ke Duodecim-symposiumi: TYÖSSÄ SAIRAUDESTA HUOLIMATTA VAI SAIRAUS HUOMIOON OTTAEN Madetojan sali Tuoreet v lainsäädäntömuutokset (ns päivän säännöt) ovat muuttaneet lääkärikunnan työnjakoja työkyvyn arvioinnissa ja sairauspoissaolotodistusten laatimisessa. Muutoksilla tavoitellaan tukea työssä jatkamiselle ja sujuvalle työhön paluulle, sairaudet ja toimintakyvyn rajoitteet huomioon ottaen. Seminaarin tavoitteena on konkreettisella tavalla tukea uusia työnjakoja ja yhteistyökäytäntöjä erikoisalojen välillä. Puheenjohtaja: Professori Leena Ala-Mursula, OY Tilaisuuden avaus: miksi ja miten päivän säännöt muuttavat työnjakoja ja pelisääntöjä? Leena Ala-Mursula Miten uudistuneet työnjaot näkyvät B-lausunnoissa? LT, vakuutusalueen ylilääkäri Jorma Kiuttu, Kela Erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon yhteistyö. Mitä tarkoittaa tule-sairauksissa? Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Tommi Mäntyvaara, OYS Mitä tarkoittaa psykiatriassa? Osastonylilääkäri, vastuualueen johtaja Liisa Kantojärvi, PPSHP KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Kokemuksia erikoisalojen yhteistyön edistämisestä työkyvyn tueksi Ylilääkäri Kimmo Tarvainen, Työterveyslaitos Miten paikallisia hoitoketjuja kehitetään yhteistyön tueksi? Johtaja Päivi Hirsso, PPSHP perusterveydenhuollon yksikkö Millä tiedoilla takaisin työhön? Työpaikkojen näkökulma Ylilääkäri Jan Schugk, EK Näköaloja avaava vuorovaikutus työkyvyn tukemisessa Erikoislääkäri, psykoterapeutti VET, työnohjaaja Hilkka Keistinen, Abri Oy Tilaisuuden päätös Leena Ala-Mursula 4 h Työterveyshuolto, yleislääketiede, terveydenhuolto, hallinnon koulutus kaikille erikoisaloille Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma 7

3 Ke NEUVOLASUOSITUKSET UUSIUTUVAT Tulindbergin sali Ohjelman tavoitteena on lisätä neuvoloiden työntekijöiden tuntemusta neuvoloiden määräaikaistarkastusten ja laajan terveystarkastuksen sisällöstä ja tarkoituksesta. Puheenjohtaja: LT Marja Vääräsmäki, OYS Tilaisuuden avaus Marja Vääräsmäki Määräaikaiset terveystarkastukset matalan riskin raskaudessa TtM Maija-Riitta Jouhki, THL ja HUS Terveystarkastukset lisäseurantaa vaativassa raskaudessa Erikoislääkäri Merja Ellilä, TYKS ja Salon terveyskeskus KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Äitiysneuvolan laaja terveystarkastus Dosentti Tuovi Hakulinen-Viitanen, THL Lastenneuvolan laajan terveystarkastuksen käytännön toteutus Erikoislääkäri Jarmo Salo, THL ja OYS Tilaisuuden päätös Marja Vääräsmäki 4 h Lastentaudit, naistentaudit ja synnytykset, terveydenhuolto, yleislääketiede, hallinnon koulutus kaikille erikoisaloille LOUNASLUENTO Ke klo Tulindbergin Sali Muistisairauksien hälytysmerkit ja varhaisdiagnostiikka Neurologian erikoislääkäri, LT Virpi Moilanen, OYS, neurologian klinikka Isäntänä Orion Pharma Oyj. Ilmoittautuminen osastolle Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma

4 Ke GYNEKOLOGISET LASKEUMAT / LASKEUTUMIEN HOITO Tulindbergin sali Tunnistaa gynekologiset laskeumat, niihin viittaavat oireet, erotusdiagnostiikka, hoitokeinot sekä hoidonporrastus Puheenjohtaja: Dosentti Anne Talvensaari-Mattila, OYS Tilaisuuden avaus Anne Talvensaari-Mattila Gynekologisten laskeumien etiologia ja anatomia Erikoislääkäri Sari Ahonkallio, OYS Gynekologisten laskeumien konservatiivinen hoito Erikoislääkäri Anna Terho, OYS KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Gynekologisten laskeumien kirurginen hoito LT Sari Koivurova, OYS Virtsainkontinessin tutkimukset ja hoidonporrastus LT Saila Siira, OYS Tilaisuuden päätös Anne Talvensaari-Mattila 3 h Synnytys- ja naistentaudit, urogynekologia, yleislääketiede Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma 9

5 Ke IÄKKÄÄN POTILAAN AORTTALÄPÄN AHTAUMAN ARVIOINTI JA HOITO Pikkusali Kyetä huomioimaan iäkkään aorttaläppästenoosipotilaan mahdolliset hoitovaihtoehdot. Puheenjohtaja: Kardiologian vastuualuejohtaja Timo Mäkikallio, OYS Tilaisuuden avaus Timo Mäkikallio Iäkkään aorttaläppäpotilaan preoperatiivinen arviointi ja tutkiminen Erikoislääkäri Olli-Pekka Piira, OYS Iäkkään aorttaläppäpotilaan radiologinen kuvantaminen Erikoislääkäri Juho Kariniemi, OYS KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Iäkkään aorttastenoosipotilaan kirurginen hoito Luennoitsija avoin Iäkkään aorttastenoosipotilaan perkutaaninen hoito Dosentti Matti Niemelä, OYS Tilaisuuden päätös Timo Mäkikallio 4 h Geriatria, kardiologia, sisätaudit, sydän- ja rintaelinkirurgia, yleislääketiede, yleiskirurgia ILMOITTAUDU Lääkäripäivät 10 Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma

6 Ohjelman on suunnitellut Pohjolan Lääkäripäiville Suomen kliinisen fysiologian yhdistys ry Ke SYDÄMEN NONINVASIIVISET TUTKIMUKSET SEPELVALTIMOTAUTIDIAGNOSTIIKASSA Pikkusali Sepelvaltimotaudin diagnostiikassa on viime vuosina edistytty noninvasiivisien menetelmien käyttöönotossa, mikä vähentää invasiivisien koronaariangiografioiden tarvetta. Koronaariangiografiat säilyvät edelleen tärkeänä perustavana osana diagnostiikkaa ja siihen liitetty pallolaajennus myös osana koronaaritaudin hoitoa. Noninvasiiviset menetelmät tarjoavat mahdollisuuden arvioida invasiivisten toimenpiteiden kiireellisyyttä ja tarvetta. Noninvasiivinen diagnostiikka on nopea suorittaa eikä edellytä vuodeosastoolosuhteita. Luentosarjan tarkoitus on tarjota kliinikolle uutta näkökantaa koronaaritaudin alkuselvityksiin, sekä kardiologeille uusia vaihto ehtoja diagnostiikkaan. Puheenjohtaja: Dosentti Päivi Piirilä, HUS Tilaisuuden avaus Päivi Piirilä Kliinisen rasituskokeen indikaatiot ja tulkinta LL Heikki Tuominen, TAYS Rasitusultraäänitutkimus, toteutus ja käyttömahdollisuudet Dosentti Antti Loimaala, HUS kuvantaminen KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Sydämen perfuusion gammakuvaus, toteutus ja käyttömahdollisuudet Dosentti Kirsi Timonen, K-SKS Koronaarisuonien CT-kuvaus ja hybridikuvaus Dosentti Marja Hedman, KYS Tilaisuuden päätös Päivi Piirilä 3 h Geriatria, kardiologia, sisätaudit, työterveyshuolto, yleislääketiede Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma 11

7 Ke MITEN HOIDAN POTILASTA TURVALLISESTI ILMAN HOITOON LIITTYVIÄ INFEKTIOITA? Pohjankartanon luentosali Hoitoon liittyvä infektio on infektio, jonka potilas saa hoidon aikana. Tyypillisiä hoitoon liittyviä infektioita ovat pneumoniat, gastroenteriitit, virtsatieinfektiot, kanyyli-infektiot ja leikkaushaavan infektiot. Hoitoon liittyvä infektio on vakava potilasturvallisuutta huonontava tekijä, jonka on todettu aiheuttavan Suomessa yli 700 kuolemaa vuosittain. Hoidossa saadut infektiot lisäävät myös sairastavuutta ja terveydenhuollon kustannuksia. PPSHP:n alueen terveyskeskusten vuodeosastolla 10 %:lla potilaista ja Oulun yliopistollisen sairaalan vuodeosastoilla 11 %:lla potilaista oli hoitoon liittyvä infektio v On todettu, että hoitoon liittyvistä infektioista voidaan ehkäistä % henkilökunnan kouluttamisella oikeisiin toimintatapoihin. Puheenjohtaja: Dosentti Hannu Syrjälä, OYS Tilaisuuden avaus Hannu Syrjälä Kenelle hoitoon liittyvistä infektioista tulisi raportoida? Hannu Syrjälä Voidaanko hoitoon liittyviä infektioita vähentää? Infektiolääkäri Teija Puhto, OYS KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Kosketuseristys miksi ja miten? Infektiolääkäri Lotta Simola, OYS Mikä mättää pitkäaikaislaitosten mikrobilääkehoidossa? Infektiolääkäri Maija Rummukainen, K-SKS Tilaisuuden päätös Hannu Syrjälä 3 h Kaikki erikoisalat 12 Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma

8 Ke HIV-INFEKTIO: VARHAINEN DIAGNOOSI TAKAA TEHOKKAAN HOIDON Pohjankartanon luentosali Päivittää tiedot merkittävästi parantuneesta HIV-infektion ennusteesta: HIV-infektioon ei kuole! Auttaa ymmärtämään, miksi oireettomien, infektiostaan tietämättömien hoitoon saanti on tärkeää ja miksi HIV-testejä pitäisi tehdä nykyistä paljon herkemmin. Puheenjohtaja: Dosentti Heikki Kauma, OYS Tilaisuuden avaus Heikki Kauma HIV-infektion epidemiologia maailmalla ja Suomessa Erikoistutkija Kirsi Liitsola, THL HIV-infektion parantunut ennuste: tappavasta taudista krooninen infektio Dosentti Timo Hautala, OYS KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Miten infektiostaan tietämättömät saadaan hoitoon: milloin HIV-testi kuuluisi ottaa? Yksikön päällikkö Mika Salminen, THL, virologian yksikkö HIV-pikatestit - apua diagnostiikkaan maakuntatasolla Ylilääkäri Pekka Suomalainen, Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiiri HIV-testauskäytäntö Oulun terveyskeskuksessa Apulaisylilääkäri Jarkko Huusko, Oulun terveyskeskus Tilaisuuden päätös Heikki Kauma 4 h Kaikki erikoisalat Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma 13

9 To AGGRESSIIVISUUDEN JA VÄKIVALLAN MONET KASVOT Madetojan sali Koulutuspäivän tavoitteena on antaa keinoja tunnistaa lasten, nuorten sekä vanhempien aggressiivisuuden ja väkivaltaisuuden riski- ja ylläpitäviä tekijöitä, työskennellä väkivaltaa ennaltaehkäisevästi sekä antaa keinoja kohdata aggressiivisia ja väkivaltaisia asiakkaita ja työskennellä heidän kanssaan. Puheenjohtaja: Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Päivi Lindholm, OYS Tilaisuuden avaus Professori Hanna Ebeling, OY ja OYS Aggressiivisuuden ja väkivallan psykologiaa LT, oikeuspsykiatri Hannu Säävälä, OYS Aggressiivinen ja väkivaltainen lapsi mitä teen? Erikoislääkäri Tarja Ukura, OYS Aggressiivinen ja väkivaltainen nuori mitä teen? Professori Riittakerttu Kaltiala-Heino, TaY KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Vanhempi, joka surmaa lapsensa LT, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti VET Anne Kauppi, Tampereen perheneuvola väkivallan ylisukupolvisuus perheen stressitekijät Väkivallan uhka terveydenhuollon työssä työntekijä aggression ja väkivallan kohteena Ylihoitaja Matti Laukkanen, OYS Keskustelua ja tilaisuuden päätös 5 h Lastenneurologia, lasten psykiatria, lastentaudit, nuorisopsykiatria, psykiatria, yleislääketiede, työterveyshuolto 14 Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma

10 To ASELAKI JA LÄÄKÄRIN ILMOITUSVELVOLLISUUS POTILASTYÖSSÄ Madetojan sali Koulutuksessa käydään läpi nykyistä ampuma-aselakia ja sitä, kuinka tämä vaikuttaa lääkärin työhön. Koulutuksessa annetaan tietoa ampuma-aselaista ja lääkärin ilmoitusvelvollisuudesta, vinkkejä kliiniseen työhön, ja käydään keskustelua aiheesta. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen kuulijoilla on aiheeseen liittyen parempi tietopohja ja varmuus potilastyössä. Puheenjohtaja: LL Tuija Räisänen, OYS Tilaisuuden avaus Tuija Räisänen Aselaki poliisin näkökulma Apulaispoliisipäällikkö Johanna Kiviniemi, Oulun poliisilaitos Aselaki oikeuspsykiatrin näkökulma LT, oikeuspsykiatri Hannu Säävälä, OYS KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Aselaki neurologin näkökulma LT, neurologian erikoislääkäri Mikael Ojala Keskustelua, tilaisuuden päätös Tuija Räisänen 4 h Kaikki erikoisalat ja vanhuspsykiatrian lisäkoulutusohjelma ILMOITTAUDU Lääkäripäivät Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma 15

11 To HAASTEENA PÄIVÄKIRURGIA: mitä lähettävän lääkärin tulee tietää Tulindbergin sali Koulutuksen tavoitteena on pyrkiä kartoittamaan päiväkirurgian rajat ja mahdollisuudet ja näin lisätä potilasturvallisuutta. Puheenjohtaja: Apulaisylilääkäri Susanna Yli-Luukko, OYS Tilaisuuden avaus Susanna Yli-Luukko Soveltuuko potilaani päiväkirurgiaan Anestesiologi Pirjo Ranta, OYS Lähete tärkeä osa potilasturvallisuutta Susanna Yli-Luukko Potilaan preoperatiivisen arvioinnin perusteet Kardiologi Päivi Kärjä-Koskenkari, OYS KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Kivun kroonistumisen esto per-postoperatiivisin keinoin Anestesiologi Voitto Järvimäki, OYS Leikkauksen jälkeinen kuntoutus Fysioterapeutti Mirja Tervo, OYS Tilaisuuden päätös Susanna Yli-Luukko 5 h Anestesiologia ja tehohoito, käsikirurgia, ortopedia ja traumatologia, plastiikkakirurgia, työterveyshuolto, yleiskirurgia, yleislääketiede LOUNASLUENTO To klo Tulindbergin sali Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun Käypä hoito -päivitys mikä muuttui? Dosentti Pekka Hellström, OYS Isäntänä GlaxoSmithKline. Ilmoittautuminen osastolle Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma

12 To YLÄVATSAVAIVAISEN POTILAAN TUTKIMUS JA HOITO Tulindbergin sali Perehdyttää kuulijat uuteen Käypä hoito -suositukseen. Ohjeistaa käytännön lääkäreitä tutkimaan ja hoitamaan nykykäsityksen mukaan parhaalla mahdollisella tavalla ylävatsaoireista kärsiviä potilaita. Puheenjohtaja: Dosentti, sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri Seppo Niemelä, Oulu Avaus päivän aiheeseen Seppo Niemelä Ylävatsaoireisen potilaan tutkimusstrategia Dosentti Markku Heikkinen, KYS Refluksitaudin toteaminen ja hoito Dosentti Markku Voutilainen, KSSHP Helikobakteeri-infektion diagnostiikka ja hoito Seppo Niemelä KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Toiminnallinen dyspepsia ja sen hoitomahdollisuudet LT Jari Koskenpato, HYKS Lasten ylävatsaoireet ja niiden hoito Dosentti Merja Ashorn, EKKS lastenklinikka Kirurgin näkökulma ylävatsaoireisiin ja refluksitautiin Dosentti Juha Saarnio, OYS Tilaisuuden päätös Seppo Niemelä Erikoistumiskoulutukseen 4 tuntia Gastroenterologia, geriatria, kirurgian ja lastentautien runkokoulutus, psykiatria, sisätaudit, työterveyshuolto, yleislääketiede Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma 17

13 To KASVOJEN ALUEEN IHOTUUMORIPÄIVITYS Pikkusali Uusien lähetekäytäntöjen ja hoitopolkujen esittely. Puheenjohtaja: Korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri Ulla Lantto, OYS Tilaisuuden avaus Ulla Lantto Kasvojen alueen ihotuumorit Ihotautien ja allergologian erikoislääkäri Hannu Tiri, OYS Tuumoribiopsiat Ulla Lantto Lähetekäytännöt ja hoitopolut OYS:ssa Plastiikkakirurgi Katariina Kilpivaara, OYS KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Ihotuumorin valokuvaaminen Kuvantamisinsinööri Jukka Veijola, OYS Elektronisen dokumentin liittäminen lähetteeseen ja sairaskertomukseen Erikoislääkäri Eila Erkkilä, Oulun kaupunki Ihotuumoripotilaan seuranta sairaalassa ja terveyskeskuksessa Ulla Lantto, Katariina Kilpivaara, LT, silmälääkäri Satu Länsman ja Hannu Tiri, OYS Tilaisuuden päätös Ulla Lantto 5 h Ihotaudit, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, syöpätaudit, työterveyshuolto, yleislääketiede, 18 Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma

14 Ohjelman on suunnitellut Pohjolan Lääkäripäiville Suomen Lääkäriliiton professiovaliokunta To LÄÄKÄRIKSI KASVAMINEN OPETTAAKO SIPERIA VAI TOINEN LÄÄKÄRI? Puheenjohtaja: Pikkusali Koulutuksen tavoitteena on antaa lääkärille työvälineitä sekä oman että ohjattavan lääkärin ammatillisen kehittymisen tukemiseksi ja tuoda pedagogista näkökulmaa lääkärin työhön. Ohjelma sisältää lääkärin profession ydinajatuksia, pedagogista opastusta ammatillisen kasvun tukemiseen, ja esimerkkejä hyvistä ohjauskäytännöistä eri erikoisaloilta. Kurssin lopussa on halukkailla mahdollisuus osallistua työnohjaukselliseen sessioon. Piiriylilääkäri Annu Tertsunen, Lääkäriliitto Tilaisuuden avaus Annu Tertsunen Lääkärin professio ja kollegiaalisuus miten hyväksi lääkäriksi tullaan? LT Katja Ryynänen, Rokua konserni Erikoistuvan lääkärin ohjaaminen KM Sirpa Suni, OY KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Miten tutoroinnin voi toteuttaa vapaamuotoisesti osana klinikan normaalia toimintaa? Case: lastentaudit Dosentti, kliininen opettaja Marjo Renko, OYS Miten ohjaajaksi voi oppia? Case: yleislääketiede Koulutusylilääkäri Mauri Laakso, PPSHP perusterveydenhuollon yksikkö Kun ohjaus kuuluu olennaisena osana erikoistumiseen. Case työterveyshuolto. Professori Leena Ala-Mursula, OY Tarvitaanko tutorointia pro-con keskustelu Mitä minä hyödyin tutoroinnista? Erikoislääkäri Eveliina Ronkainen, OYS Tutoroinnille ei ole aikaa eikä siitä saa rahaa. Erikoistuva lääkäri, Kati Retsu-Heikkilä, Oulunsalon terveyskeskus Miten ohjaus toimii käytännössä vai eikö toimi? Keskustelua ja mahdollisuus kysyä luennoijilta. Annu Tertsunen Balint työnohjausta pienryhmissä SLL, Lääkärityönohjaajat alaosasto Erikoistumiskoulutukseen 5 h Hallinnon koulutus kaikille erikoisaloille Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma 19

15 To ASBESTIKEUHKOSAIRAUDET Pohjankartanon luentosali Vakavien asbestisairauksien esiintyminen on nyt suurimmillaan, sillä viime vuosikymmeninä tapahtunut asbestialtistuminen näkyy nyt sairastuvuudessa. Tavoitteena lisätä terveyskeskus- ja työterveyslääkäreiden perustietoutta asbestin aiheuttamista keuhkosairauksista ja helpottaa kyseisten potilaiden tunnistamista. Puheenjohtaja: Osastonylilääkäri Riitta Mäkitaro, OYS Tilaisuuden avaus Riitta Mäkitaro Asbestiammatit ja altistumisen selvittelyt Erikoislääkäri Satu Soini, Työterveyslaitos Pleuraplakkitauti Keuhkosairauksien erikoislääkäri Terttu Harju, OYS ja radiologian erikoislääkäri Lauri Mattila, OYS Asbestoosi Keuhkosairauksien erikoislääkäri Leena Tiitto, OYS ja radiologian erikoislääkäri Airi Jartti, OYS KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Keuhkosyöpä Riitta Mäkitaro ja radiologian erikoislääkäri Anne Vaarala, OYS Mesoteliooma Keuhkotautien erikoislääkäri Katriina Kahlos, OYS ja radiologian erikoislääkäri Lauri Ahvenjärvi, OYS Yhteenveto ja tilaisuuden päätös Riitta Mäkitaro 4 h Keuhkosairaudet, oikeuslääketiede, patologia, radiologia, työterveyshuolto, yleislääketiede 20 Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma

16 To TYÖIKÄISTEN POLVIARTROOSI Pohjankartanon luentosali Polven nivelrikko on krooninen, etenevä ja monitekijäinen sairaus, joka diagnosoidaan yhä nuoremmilla ja johon sairastuu joka toinen henkilö. Nivelrikko aiheuttaa muutoksia nivelessä ja ympäröivissä kudoksissa johtaen kipuun ja toiminnanvajeeseen. Työikäisten polviartroosin hoitolinjat eivät ole selvät. Valtaosa potilaista hoidetaan perusterveydenhuollossa. Osalle potilaista leikkaushoito tuo helpotusta. Symposiumin tarkoituksena on erityisesti esitellä kirurgisen hoidon mahdollisuuksia. Symposiumin jälkeen kuulijoilla toivotaan olevan käsitys, minkälaisia työikäisiä polviartroosipotilaita on syytä lähettää kirurgisen hoidon arvioon. Puheenjohtaja: Professori Juhana Leppilahti, OYS ja OY Tilaisuuden avaus Juhana Leppilahti Polvikipuisen työikäisen potilaan käytännölliset kliiniset ja röntgentutkimukset Ortopedian erikoislääkäri Reeta Koivunen, OYS Polviartroosin konservatiivinen hoito. Toiminnallinen terapia ja lääkehoito. Ylilääkäri Timo Pehkonen, Oulun kaupunki KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Polven tekonivelleikkaus Ortopedian erikoislääkäri Tuukka Niinimäki, OYS Mitä muita leikkausvaihtoehtoja ortopedi voi tarjota työikäiselle polviartroosipotilaalle? Ortopedian dosentti, apulaisylilääkäri Jukka Ristiniemi, OYS Yhteenveto: Polvikipuisen potilaan lähetevaatimukset. Mitä potilaita on syytä lähettää kirurgisen hoidon arvioon? Ortopedian erikoislääkäri Ari-Pekka Puhto, OYS Tilaisuuden päätös Juhana Leppilahti 4 h Fysiatria, liikuntalääketiede, ortopedia ja traumatologia, työterveyshuolto, yleiskirurgia, yleislääketiede Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma 21

17 Pe LIHAVUUDEN HOIDONPORRASTUS PPSHP:N ALUEELLA Madetojan sali Pohjoisen ERVA:n lihavuuden hoidonporrastuksen läpikäyminen ja lihavuuden hoidon erityistilanteisiin tutustuminen. Keskitytään myös leikkauspotilaiden seurantaan, mikä on tärkeää, koska leikkausmäärä on jo vuosia kasvanut ja leikattuja potilaita on alueellamme yli 500. Puheenjohtajat: Dosentti Vesa Koivukangas, OYS ja professori Markku Savolainen, OY ja OYS Tilaisuuden avaus Markku Savolainen Lihavuuden hoito terveyskeskuksissa Apulaisylilääkäri Jussi Piuva, Oulun kaupunki, Tuiran terveysasema Millainen on hyvä lähete kun harkitaan lihavuuskirurgiaa? Dosentti Tapani Ebeling, OYS Sisätautilääkärin arviokäynnistä pitkäaikaisseurantaan millä indikaatioilla lihavuuskirurgiaa pitäisi tehdä ja miten potilaita seurata? Professori Jussi Pihlajamäki, ISY KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Mitä lihavuuskirurgi miettii arviokäynnillä? Erikoislääkäri Sanna Meriläinen, OYS Leikkaushoidon toteutus ja kirurgiset komplikaatiot Vesa Koivukangas Nuoruusiän lihavuus ja sen hoito Dosentti Riitta Veijola, OYS LOUNASTAUKO JA TUTUSTUMINEN NÄYTTELYYN LOUNASLUENTO Pe klo Madetojan sali Polven artroosin konservatiivinen ortoosihoito Fysioterapeutti Kari Huotari, Respecta Oy Isäntänä Respecta Oy. Ilmoittautuminen osastolle Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma

18 (Iltapäivä jatkuu) LIHAVUUDEN HOIDONPORRASTUS PPSHP:N ALUEELLA Erittäin niukkaenerginen dieetti Ravitsemusterapeutti Terhi Jokelainen, OYS ja Tapani Ebeling Lihavan diabeetikon hoito uudet lääkkeet vai vanha leikkaus? Dosentti Olavi Ukkola, OY ja OYS KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Lihavuuden vaikutus lisääntymisterveyteen Dosentti Laure Morin-Papunen, OYS Lihavuuden hoitoketju PPSHP:n alueella Markku Savolainen Tilaisuuden päätös Markku Savolainen 7 h Endokrinologia, gastroenterologia, gastroenterologinen kirurgia, naistentaudit ja synnytykset, sisätaudit, työterveyshuolto, yleislääketiede, yleiskirurgia ILMOITTAUDU Lääkäripäivät Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma 23

19 Tilaisuuden on suunnitellut Pohjolan Lääkäripäiville Oulun Hammaslääkäriseura Pe Hammaslääketiede: SUUN TERVEYDENHOIDON HAASTEITA Tulindbergin sali Päivän tavoitteena on antaa lisävalmiuksia hammaslääkärinkliiniseen työhön, ja vastata erityisesti kentältä esiin tulleisiin koulutustoiveisiin. Päivän aikana käydään läpi parodontiitin Käypä hoito -suositusten mukaisia toimivia hoitokäytäntöjä perusterveydenhuoltoon. Pyrkimyksenä on antaa valmiuksia tilanteisiin, joissa esim. pitkäaikaissairaalle tai vanhukselle on suoritettava infektiofokussaneeraus ja poistoja. Erityishuomiota kiinnitetään potilaan kardiovaskulaariseen kuntoisuuteen. Lisäksi käydään läpi ongelmamikrobeja, ja selvitetään suunterveydenhuollossa tarvittavia varotoimia. Aamupäivä: Tavoitteena terve suu: apua arkeen Puheenjohtaja: HLT, EHL Taina Raunio, Oulun kaupunki Tilaisuuden avaus Taina Raunio Parodontiitin varhaisdiagnostiikka ja hoito Käypä hoito -suosi tuksen sanoma perusterveydenhuoltoon Dosentti Tellervo Tervonen, OYHL Hampaiston infektiofokussaneeraus ja ennakoivat poistot EHL Antti Raunio, OYHL KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Hammastoimenpiteisiin varautuminen sydänsairailla potilailla LT, kardiologi Vesa Jokinen, Kainuun keskussairaala Ongelmamikrobit ja eristys hammaslääkärin kannalta LT, infektiolääkäri Pekka Ylipalosaari, OYS LOUNASTAUKO JA TUTUSTUMINEN NÄYTTELYYN 24 Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma

20 Iltapäivän osuus keskittyy lapsiin, heidän elämään ja hammashoidon haasteisiin. Erityishuomiota kiinnitetään lapsen purentaan, ja pelkolapsen kohtaamiseen. Lisäksi paneudutaan hammaslääkärin rooliin lapsen kaltoinkohtelussa, ja tavoitteena on opastaa tunnistamaan kaltoinkohteluun liittyviä kasvojen ja suun alueen muutoksia. Iltapäivä: Näkökulmia lasten hammashoitoon Puheenjohtaja: EHL Taina Käkilehto, Oulun kaupunki Iltapäiväsession avaus Taina Käkilehto Lasten purennan diagnosointi: tavoitteena hoidon oikea ajoittaminen HLT, EHL Marja Riitta Perkiömäki, Oulun kaupunki KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Pelkolasten hammashoito: ketä, missä ja miten? HLT, EHL Vuokko Anttonen, OYHL Lasten kaltoinkohtelu EHL Sari Koskinen, OYS Tilaisuuden päätös Taina Käkilehto 8 h Kaikki erikoishammaslääkärikoulutuksen erikoisalat Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma 25

21 Pe PSYKIATRINEN TYÖKYKY JA KUNTOUTUS Pikkusali Koulutuksen tavoitteena on luoda yleiskatsaus, kuinka psykiatrisista syistä johtuvien sairauksien aiheuttamaan työkyvyttömyyteen voidaan vaikuttaa työkykyä tukevin työelämään kiinnittyvin kuntoutuksellisin toimenpitein. Koulutuksessa käsitellään myös nuorten psykiatristen potilaiden työkyvyn arviointia. Puheenjohtaja: Erikoislääkäri Tero Raiskila, OY Avaus Tero Raiskila Nuorten psykiatristen potilaiden työkyvyn arviointi Asiantuntijalääkäri Hannele Heilä, Kela Lausunnot; osuvuus ja sisältö Asiantuntijapsykiatri Kristian Läksy, Kela KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN sääntö; mikä on muuttunut työkyvyn tukemisessa? Asiantuntijalääkäri Tiina Kaarne, Tela Työeläkevakuutuslaitoksen mahdollisuudet työkyvyn tukemisessa ja kuntoutuksessa Ylilääkäri Maija Haanpää, Etera Psykiatrinen kuntoutus; mitä mahdollisuuksia on olemassa? Asiantuntijalääkäri Kirsi Vainiemi, Kela Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös Tero Raiskila 4 h Nuorisopsykiatria, psykiatria, työterveyshuolto, yleislääketiede AAMIAISLUENTO Pe klo Pikkusali Syvän laskimotukoksen ja keuhkoembolian uudistuva hoito Dosentti Veli-Pekka Harjola, HYKS Päivystys ja Valvonta Ilmoittautumiset torstaihin mennessä XARELTO -ständille tai Isäntänä Bayer Oy. 26 Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma

22 Ohjelman on suunnitellut Pohjolan Lääkäripäiville Virta-hanke Pe DG: SYRJÄYTYNYT Pikkusali Session tavoitteena on lisätä tietoutta syrjäytymisestä ja sen huomioimisen merkityksestä asiakastyössä. Näkökulma on työttömissä ja opiskelupaikkaa vaille jääneissä nuorissa, joiden syrjäytymiskierre halutaan katkaista. Työttömän henkilön mahdollisuudet päästä takaisin työelämään paranevat, kun työllistymistä estävät terveydelliset rajoitteet korjataan. Jos nuorella on pitkäaikaissairaus tai terveydellinen/sosiaalinen toimintarajoite, vaara syrjäytyä on erityisen suuri. Sessiossa esitellään myös uudenlainen näkökulma työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Puheenjohtaja: VTM, YM, projektijohtaja Päivi Ahola-Anttonen, Virta-hanke/Kainuun maakunta-kuntayhtymä Taustaa aiheelle ja kehittämisen suuntia Päivi Ahola-Anttonen Mitä terveydenhuollossa olisi hyvä ottaa huomioon nuorten syrjäytymiseen liittyen Kansallinen syntymäkohortti tutkimuksen pohjalta FT, erikoistutkija Reija Paananen, THL Työ- ja toimintakyvyn arviointi terveydentilan ja toimintarajoitteiden arvioinnista kokonaisvaltaiseen työkyvyn arviointiin Työterveyshuollon erikoislääkäri, kuntoutuksen erityispätevyys Raija Kerätär, Oorninki Oy KAHVITAUKO JA NÄYTTELYYN TUTUSTUMINEN Työttömien työ- ja toimintakyvyn arvioinnin toimintamalli Terveydenhoitaja, projektipäällikkö Pirjo Nevalainen, Virta Oulu, Oulun kaupunki Kokonaisvaltaiseen työ- ja toimintakyvyn arviointiin perehdyttävä koulutus yleislääketieteeseen erikoistuville terveyskeskuslääkäreille Fysiatrian erikoislääkäri, ylilääkäri Timo Pehkonen, Oulun kaupunki Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntoutusyksikkö nuoren luotsina aktiiviseen elämään LT, dosentti, vs. kuntoutusylilääkäri Mauri Kallinen, PPSHP Psykiatrinen sairaanhoitaja, projektikoordinaattori Eeva-Leena Laru, Virta PPSHP -hanke Tilaisuuden päätös Päivi Ahola-Anttonen Erikoistumiskoulutukseen 4 h fysiatria, lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria, psykiatria, yleislääketiede, työterveyshuolto, hallinnon koulutus kaikille erikoisaloille Pohjolan Lääkäripäivät ennakko-ohjelma 27

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne

Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne Sairaaloiden lääkärien työvoimatilanne 7.10.2015 Kyselyyn vastasivat kaikki 20 sairaanhoitopiiriä - Yhdestä vastauksesta puuttuu erikoistuvien lääkärien osalta tiedot Sairaanhoitopiirien lääkärien työvoimatilanne

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2011 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUS OPINTO-OPAS 2007 2008 2008 2009 2 Oppaan toimitus: Pirkko Hervonen Hanna Saressalo ISSN 0786-8782 Tampere 2007 3 SISÄLLYS I ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUSTA

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen odottavien 1) 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk odotusaika vrk lkm lkm lkm lkm

Lisätiedot

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi

TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi TY Amm. Jatkokoul. Tilannekatsaus JIM 13.4.2015 Yhteistyö (valtak./alueel.) eri erikoisaloilla Koulutussopimukset Erikoistuvien määrät Auditointi Webropol -kysely Hyvät koulutusohjelmien vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2010 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998)

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) 166 IV ASETUKSET ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) Annettu 4 päivänä syyskuuta 1998 Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

Lisätiedot

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä

Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet. Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkärien palkkarakenteet Ansiokäsitteet ja ansioiden muodostuminen eri tehtävissä Lääkärien ansiokäsitteet Peruspalkka = tehtäväkohtainen palkka Säännöllisen työajan ansio

Lisätiedot

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja SÄDETURVAPÄIVÄT 29. - 30.10.2015 Torstai 29.10.2015 9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 9.40 10.10 Carl Wegelius-luento 10.10 11.00 Onnellisuus ja hyvinvointi

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 10/2016 1 (1) 148 428/13.02.00/2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimuseettisen toimikunnan nimeäminen ajalle 1.1.2017-31.12.2020 Kuntayhtymän hallitus

Lisätiedot

L Ä Ä K Ä R I K S I S U O M E E N

L Ä Ä K Ä R I K S I S U O M E E N 17.9.2014 L Ä Ä K Ä R I K S I S U O M E E N EU:n ulkopuolella tutkintonsa suorittaneiden lääkäreiden ja hammaslääkäreiden Suomen terveydenhuoltojärjestelmään ja hoitokäytäntöihin perehdyttävä koulutus

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien yhteistyö

Sairaanhoitopiirien yhteistyö Sairaanhoitopiirien yhteistyö Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Keskustan Lapin ja Peräpohjolan piirit Lapin Akatemian sote-koulutus Rovaniemi 22.1.2017 1 2 4 Sairaanhoitopiirin tehtävä ja tarkoitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Annettu päivänä kuuta 2013 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Aneurysmaattinen aivoverenvuoto eli subaraknoidaalivuoto (SAV) Aivojen arteriovenoosimalformaatiot

Aneurysmaattinen aivoverenvuoto eli subaraknoidaalivuoto (SAV) Aivojen arteriovenoosimalformaatiot Aulin Ulla- Riitta Autere Jaana Bendel Paula Frösen Juhana Korva-, nenä- ja kurkkutaudit Radiologia, neuroradiologia Pään ja kaulan alueen tuumorit Liikehäiriösairaudet Aneurysmaattinen aivoverenvuoto

Lisätiedot

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI

VSSHP TALOUSPALVELUT KUNTARAPORTOINTI Jäsenkunnat yhteensä, kustannukset: TYKS ja alueellinen erikoissairaanhoito V_erikoisala_ja_selite AVOHOIDON KUSTANNUKSET VUODEOSASTOHOIDON KUSTANNUKSET KUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0-EI ERIKOISALAA 0 19 111

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014

OPERATIIVINEN TOIMIALUE Toimipisteet Kevät 2014 Kesä 2014 Syksy ja joulu 2014 OPERATIIVINEN TOIMIALUE KIRURGIA Osasto 22 Osasto 20 Osasto 21 Sulku 30.06-03.08.14 (korvaava osasto entinen os 26) Osasto 15 Kirurgian poliklinikka Preoperatiivinen yksikkö NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja

KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä. Päivystysasetus. JYL Vesa Kataja KYS ERVA JOHTORYHMIEN KOKOUS 21.-22.8.2014 Jyväskylä Päivystysasetus Hyvä Timo, missä mennään? VS: PäivystysasetusKeistinen Timo (STM) [timo.keistinen@stm.fi]lähetetty:18. elokuuta 2014 22:42 Vastaanottaja:Kataja

Lisätiedot

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava

K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA. Veli-Pekka Rautava K-HKS PÄIVYSTYKSEN NÄKÖKULMASTA Veli-Pekka Rautava 15.2.2016 K-HKS LUKUINA VUONNA 2014 Poliklinikkakäyntejä 240 275 (suunnite 217 870) Hoitopäivät 99 808 Hoitojaksot 25 644 Leikkaus- ja muut toimenpiteet

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä

Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä LUONNOS 19.5.2016 Valtioneuvoston asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura

Erikoisalaraportti TYKS. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 019 Aura 019 Aura raportti Kustannukset: Avohoidon kustannukset (euroa) Vuodeosastohoidon kustannukset (euroa) Yhteensä (euroa) 2012 2012 2012 KH KALLIIN HOIDON HYV. 0,00 0,00 0,00 10 SISÄTAUDIT 7 383,55 1 190,62-100,00

Lisätiedot

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä

Sopimusohjauksen aluetilaisuus Jyväskylä Liite 8 Sopimusohjauksen aluetilaisuus 24.09.2014 Jyväskylä Päivystystoiminnan järjestäminen KSSHP:ssa TAUSTAA (1) Asetus perustuu Terveydenhuoltolakiin (2010) sekä hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan

Lisätiedot

KOULUTUSSOPIMUKSET päivitetty

KOULUTUSSOPIMUKSET päivitetty KOULUTUSSOPIMUKSET päivitetty 29.11.2016 Koulutusaika Sopimus voimassa Kouluttajat Akuuttilääketiede Keski-Pohjanmaan keskussairaala 4 v toistaiseksi ylilääkäri Risto Hannula Lapin sairaanhoitopiiri 4

Lisätiedot

9.30 9.45 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

9.30 9.45 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja SÄDETURVAPÄIVÄT 10. - 11.11.2016 Torstai 10.11.2016 9.30 9.45 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 9.45 10.35 Mitä radiologiassa on tapahtunut 40 vuoden aikana professori

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2009 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli 180 vrk yli 180 vrk

Lisätiedot

Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö

Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö Seinäjoen keskussairaalan sisätautien toimintayksikkö Esittelysivut 2010 Ylilääkäri Matti Kotila 4.11.2009 Sisätautien erikoissairaanhoito EPSHP:ssä Valtaosa sisätautien erikoissairaanhoidosta tuotetaan

Lisätiedot

KOULUTUS- KALENTERI 2016

KOULUTUS- KALENTERI 2016 INVALIDISÄÄTIÖ ORTON KOULUTUS- KALENTERI 2016 Invalidisäätiö Orton kouluttaa TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE Invalidisäätiö Orton tarjoaa korkeatasoista erikoistumis- ja täydennyskoulutusta terveydenhuollon

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 133 131 2 - - 19 10 Sisätaudit 95 94 1 0-19 10K Kardiologia 37

Lisätiedot

Akuuttilääketiede erikoisalana. Johanna Tuukkanen, anest.el vt. ylilääkäri, KSKS päivystysalue

Akuuttilääketiede erikoisalana. Johanna Tuukkanen, anest.el vt. ylilääkäri, KSKS päivystysalue Akuuttilääketiede erikoisalana Johanna Tuukkanen, anest.el vt. ylilääkäri, KSKS päivystysalue Miksi uusi erikoisala? Maailma ja lääketiede sen mukana on muuttunut Muutos on tarpeen Päivystyspalvelut eivät

Lisätiedot

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa

Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Olkapääoireisen potilaan hoito perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa Hoitoketjut Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 30.1.2014 Hoitoketjun tavoite Päivystykselliset

Lisätiedot

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja

Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja Operatiivisen hoidon tulosalue kir.yl/ taj. Kyösti Haataja TULOSYKSIKÖT MEDISIININEN HOITO sisätaudit ja ihotaudit OPERATIIVINEN HOITO SAIRAANHOID.PALVELUT kirurgia patologia keuhkosairaudet neurologia

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset

Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Kansalliset sähköisen potilaskertomuksen tietomääritykset Terveydenhuollon Atk-päivät 30.5.2006 Kristiina Häyrinen Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden laitos Rakenteisuuden edut kertaalleen

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008

Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008 Suomen Ortopediyhdistys XVIII Ortopedian ja traumatologian kurssi Hotelli Levitunturi, Kittilä 6.4.-11.4.2008 Traumakurssi 6.4.-8.4.2008 Su 6.4.08 13-18 Ilmoittautuminen, kurssireppujen jako 18-19 Avajaiset

Lisätiedot

Neuroradiologia- ja Päivystysradiologiapäivät 28.-30.1.2015

Neuroradiologia- ja Päivystysradiologiapäivät 28.-30.1.2015 , KYS Auditorio 28.-30.1.2015 Neuroradiologia- ja Päivystysradiologiapäivät 28.-30.1.2015 28.1.2015 Päivystysradiologiaa 9.00 9.15 Tervetuloa, päivien avaus Ritva Vanninen ja Roberto Blanco Sequeiros Pää

Lisätiedot

Lapin keskussairaala osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelukokonaisuutta

Lapin keskussairaala osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelukokonaisuutta Lapin keskussairaala osana tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalvelukokonaisuutta 27.3.2014 Lapin keskussairaalan laajennushanke - mistä on kysymys? Lapin keskussairaalan auditorio Ounasrinteentie 22 Rovaniemi

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.12.2012 Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki/jokilaakson sairala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Raija Kerätär www.oorninki.fi Työkyvyn arviointi verkostossa? Erikoissairaan hoito Yksityinen terv.huolto 3. sektori Kela Terveyskeskus,

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009

Pielisen Osuuspankki Edustajiston vaali 2009 Sivu: 1 P1 Lieksan vaalipiiri Lähetetty: 7469 Äänestys%: 36,1 Hyväksytty: 2612 Hyväksytty%: 96,8 Hylätty: 85 Hylätty%: 3,2 Valitaan: 20 Varoja puuttuu: 3 L1 Ehdokaslista A : 378 %: 14,5 ja: 3 ja%: 15,0

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48

Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 Sarja: Miehet, yleinen Sijoitus Sarja/Nimi/Seura Loppuaika 1 puolimaraton M / Gharbi Sellami / Karsija ja RRR 01:20:48 2 puolimaraton M / Hyttinen Antti / Fenestra Rytky 01:20:54 3 puolimaraton M / Hämäläinen

Lisätiedot

Oppiainekohtaisia lääketieteen syventävien opintojen opinnäytetyön ohjeita: päivitetty 02/2013 päiv. tulossa myöhemmin

Oppiainekohtaisia lääketieteen syventävien opintojen opinnäytetyön ohjeita: päivitetty 02/2013 päiv. tulossa myöhemmin Oppiainekohtaisia lääketieteen syventävien opintojen opinnäytetyön ohjeita: päivitetty 02/2013 päiv. tulossa myöhemmin Anatomia ohjaajat, (opetussihteerit) Anatomian ja solubiologian syventävät opinnot

Lisätiedot

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat

Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat Taulukko 1. Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien lukumäärä ja odotusajat 31.8.2012 Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet Keskimääräinen odottavien 1-90 vrk 91-180 vrk yli

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016

Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016. Leena Setälä, paj 23.2.2016 Toiminnan ja talouden ennusteita kliinisissä hoitopalveluissa vuonna 2016 Leena Setälä, paj 23.2.2016 Esityksen sisältö palvelujen kysynnän kehitys ja ennuste sen muutoksista 2016 tuotannon tarpeet, hoitotakuutilanne

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN TOTEUTUNUT MONIAMMATILLINEN (lääkärit ja muu henkilöstö) AJALTA 1.1-30.6.2014

TERVEYSKESKUKSEN TOTEUTUNUT MONIAMMATILLINEN (lääkärit ja muu henkilöstö) AJALTA 1.1-30.6.2014 AJALTA.-30.6.04 Päivämäärä Tilaisuuden otsikko tai aihe Tilaisuuden sisällön painopistealue, esim. talon tapojen laatiminen, hoitoketjujuurrutus, kliininen koulutus, työyhteisön, tietojärjestelmäkoulutus

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys

Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Päivystystoiminta Keski- Suomessa nyt ja tulevaisuudessa Johanna Tuukkanen ylilääkäri, toimialueen johtaja KSKS Päivystys Kaikki tiet johtavat päivystykseen.. Päivystys osana kokonaisuutta Lääketieteen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 131 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 27.8.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 20.8.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa

Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa Sisätautien hoito tänään Lapin keskussairaalassa 26.4.2016 Potilas- ja omaisneuvostonkokous Auditorio Sisätautien ylil., medisiinisen tulosalueen johtaja Susanna Halonen Sisätautien ja ihotautien tulosyksikkö

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ Perusterveydenhuollon yksikkö 11.12.2015 Koulutustarjontaluettelo

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ Perusterveydenhuollon yksikkö 11.12.2015 Koulutustarjontaluettelo Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ Perusterveydenhuollon yksikkö 11.12.2015 Koulutustarjontaluettelo KOULUTUSTARJONTAA TERVEYSKESKUKSIIN 1. Hoitoketjut terveyskeskusten toimipaikkakoulutuksiin/ työpajoihin

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jämsän kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa

Lisätiedot

KE Duodecim-symposiumi: MAAHANMUUTTAJA TERVEYDENHUOLLOSSA

KE Duodecim-symposiumi: MAAHANMUUTTAJA TERVEYDENHUOLLOSSA 9 Koulutukseen ovat tervetulleita Oulun lääketieteellisen tdk:n 4. 6. vuosikurssien opiskelijat. KE 22.2.2017 Duodecim-symposiumi: MAAHANMUUTTAJA TERVEYDENHUOLLOSSA Madetojan sali Symposiumin tavoitteena

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 19.9.2012 Hallinto Sosiaali- ja terveysjohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki - henkilöstöasiat 182 190 Johtava ylilääkäri Katariina Korkeila - henkilöstöasiat/maksusitoumukset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 25 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 18.2.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 11.2.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päiväys 19.11.2014 Merita Kautonen /SA-T merita.kautonen@hameenlinna.fi 2(5) Sisällys HÄMEENLINNAN YKSIKKÖ 1 Ensiapu... 3 2 Ihosairaudet...

Lisätiedot

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA 1 Hankkeessa mukana 2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa) Keski-Pohjanaan sairaanhoitopiiri 137 952 euroa (kokonaiskustannukset

Lisätiedot

MILLAINEN ON HYVÄ ASIANTUNTIJALAUSUNTO JA MITEN SE LAADITAAN - KOKEMUKSIA ASIANTUNTIJAN STÄ

MILLAINEN ON HYVÄ ASIANTUNTIJALAUSUNTO JA MITEN SE LAADITAAN - KOKEMUKSIA ASIANTUNTIJAN STÄ MILLAINEN ON HYVÄ ASIANTUNTIJALAUSUNTO JA MITEN SE LAADITAAN - KOKEMUKSIA ASIANTUNTIJAN TYÖST STÄ Heikki J. JärvinenJ HYKS, kirurgian klinikka Valviran asiantuntijasymposium, Biomedicum 16.4. 2013 VALVIRA:lle

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) 0.1 Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT YHTEENSÄ 107 106 1 - - 10 Sisätaudit 107 106 1 0-8 KIRURGIA YHTEENSÄ 195

Lisätiedot

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2)

Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Taulukko 1. Hoitoa odottavien lukumäärä 1) ja odotusajat 2) Perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon yksikön nimi: Jokilaakson sairaala Erikoisalat Hoitoa joista odottaneet 2) Keskimääräinen SISÄTAUDIT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 146 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 23.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 16.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT

SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT SAKU TALVIKISAT 15.3.2013, SASTAMALA YKSILÖMATKAT 1 Nyl 3km P 1 Kaisu Salminen Keski-Pohjanmaan koulutu 11.00.00 2 Nina Pajari Ammattiopisto Lappia 11.00.30 3 Terhi Lehtola Haapaveden ammattiopisto 11.01.00

Lisätiedot

Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala

Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Ilmoittautumis- ja kulunseurantajärjestelmä Avohoitotalo, Oulun yliopistollinen sairaala Terveydenhuollon ATK-päivät Lahti 24 25.05.2011 Kari Haukipuro AHT kerroksittain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 164 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 5.10.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 28.9.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue 2013. 11.06.2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue 2013. 11.06.2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 2013 11.06.2013 Valtuustoseminaari Aiheista Yleistä tulosalueesta Erikoisalakohtainen esittely Sisätaudit Keuhkosairaudet Neurologia Neurofysiologia Fysiatria Ihotaudit Kuntoutustutkimus

Lisätiedot

Tyksin Liikennelääketieteen osaamiskeskus AJOPOLI. Mikael Ojala, erityisasiantuntija Marja Huuskonen Ajopolin hankejohtaja

Tyksin Liikennelääketieteen osaamiskeskus AJOPOLI. Mikael Ojala, erityisasiantuntija Marja Huuskonen Ajopolin hankejohtaja Tyksin Liikennelääketieteen osaamiskeskus AJOPOLI Mikael Ojala, erityisasiantuntija Marja Huuskonen Ajopolin hankejohtaja 2015 - AJOPOLIN palvelut ja kohderyhmät Lähetepoliklinikka: Kuntalaskutus tai maksusitoumus

Lisätiedot

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA 1 Hankkeessa mukana 2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa) Keski-Pohjanaan sairaanhoitopiiri 137 952 euroa (kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Yksityisen sektorin tilastotietoja. Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia

Yksityisen sektorin tilastotietoja. Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia Yksityisen sektorin tilastotietoja Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia Työmarkkinatutkimus 2016 Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä huhtikuussa 2016. Tutkimuksen kohdejoukkona alle 70-vuotiaat lääkärit,

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta?

Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Mitä pitäisi tietää rintasyövän hoidosta ja seurannasta? Suomen yleislääkäriyhdistys 13.05.2016 Päivi Salminen-Peltola osastonylilääkäri HUS Hyvinkään sairaala Sisältö Lähettäminen ja tutkimukset perusterveydenhuollossa

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6.

HAKEMUS RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSTERVEYDENHUOLLON YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JÄRJESTÄMISEEN 1.6. Sosiaali- ja terveysministeriö Lääkintöneuvos Timo Keistinen Hallintoneuvos Anne Koskela Viitteet: Asetus kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä (annettu 23.9.2014)

Lisätiedot

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto

Duodecim - Valtuuskunnan vaalit Tulos vertailulukujärjestyksessä Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto Liitto: I - Turunmaan Duodecimin vaaliliitto 2 7 Pirilä Laura 125 1 639,000 2 1609,000 63871964 12 10 Viikari Paula 101 2 319,500 7 459,714 12016565 20 5 Korkeila Jyrki 100 3 213,000 11 292,545 31927015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1035/00.02.04/2014 122 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 2.9.2015 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 21.8.2015: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset

Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 156/00.02.04/2014 115 Sosiaali- ja terveyskeskuksen viranhaltijapäätökset 11.6.2014 Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg 4.6.2014: Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

TILANNE PPSHP:N ALUEELLA

TILANNE PPSHP:N ALUEELLA TILANNE PPSHP:N ALUEELLA Edistä, ehkäise, vaikuta seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020 käytäntöön 10.2.2016 Soili Lukkarila Fysioterapeutti, seksuaaliterapeutti / SELI-yhdyshenkilö

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Suomen Ortopediyhdistys XIX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä

Suomen Ortopediyhdistys XIX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä Suomen Ortopediyhdistys XIX Ortopedian ja traumatologian kurssi Levi Summit, Kittilä 11.4.-16.4. 2010 Traumakurssi 11.4.-13.4.2010 Su 11.4.-10 13-18 Ilmoittautuminen, kurssireppujen jako 18-19 Avajaiset

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN KOULUTUSSOPIMUKSET AKUUTTILÄÄKETIEDE

ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN KOULUTUSSOPIMUKSET AKUUTTILÄÄKETIEDE TAMPEREEN YLIOPISTO Lääketieteen ERIKOISLÄÄKÄRIKOULUTUKSEN KOULUTUSSOPIMUKSET AKUUTTILÄÄKETIEDE Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/ Päivystyspoliklinikka Päivystysklinikka Pohjois-Karjalan keskussairaala,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Kimmo Tarvainen 0. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Kimmo Tarvainen 0. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä 0 ALUEELLISELLA YHTEISTYÖLLÄ TUKEA TYÖKYKYYN (HAHMOTUS) Kimmo Tarvainen, ylilääkäri 1 Miksi Alueellinen yhteistyö työkyvyn tukemiseksi on tarpeen? 1/2 Lainsäädäntövelvoitteet terveydenhuollon

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

Ajopoliklinikka Helsingin yliopistosairaaloissa: HUS-HYKS Ajopoli

Ajopoliklinikka Helsingin yliopistosairaaloissa: HUS-HYKS Ajopoli Ajopoliklinikka Helsingin yliopistosairaaloissa: HUS-HYKS Ajopoli Markku Sainio Neurologian erikoislääkäri dosentti Työterveyslaitos, ylilääkäri Suomen liikennelääketieteen yhdistys, puheenjohtaja Ajokyvyn

Lisätiedot