TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2015

2

3 Sisältö Sivu 4 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asuntojen vuokraus 7 Kiinteistöt 8 9 Talous 9 Hallinto 10 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä 11 Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen 11 Tulevaisuuden näkymät 11 Hallituksen esitys tilikauden tulosta koskeviksi toimenpiteiksi 12 Sivakka-yhtymä Oy:n tuloslaskelma 13 Sivakka-yhtymä Oy:n tase 14 Oulun Sivakka Oy:n tuloslaskelma 15 Oulun Sivakka Oy:n tase 16 Oulun Tervatalot Oy:n tuloslaskelma 17 Oulun Tervatalot Oy:n tase 18 Kiinteistö Oy Oulun Pikisaaren tuloslaskelma 19 Kiinteistö Oy Oulun Pikisaaren tase TOIMINTAKERTOMUS

4 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sivakka-yhtymä Oy on Oulun kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka toimii Sivakka-konsernin emoyhtiönä. Sivakka-konsernin tehtävänä on tukea kaupungin asuntopolitiikan toteutumista ylläpitämällä monipuolista ja kohtuuhintaista vuokra-asuntokantaa Oulun kaupungissa. Sivakka-yhtymä Oy:n tytäryhtiöitä ovat Oulun Sivakka Oy, Oulun Tervatalot Oy, Oulun Remonttimylly Oy ja Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari. Oulun Sivakka Oy:n hallintaan on keskitetty konsernin arava- ja korkotukilainsäädännön alaiset kiinteistöt. Oulun Tervatalot Oy omistaa erityisryhmille kohdennettuja asuntoja ja Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari omistaa Pikisaaren kaupunginosassa sijaitsevia kulttuurihistoriallisesti arvokkaita puutaloja. Oulun Remonttimylly Oy on kunnossapitorakentamiseen erikoistunut rakennusliike. Toimintavuoden lopussa kuntaliitosten yhteydessä sovitut vuokra-asuntoyhtiöiden keskittämiset Sivakka-konserniin saatiin päätökseen. Oulun Sivakka Oy on alkaen uudelleen Sivakka-yhtymän 100 %:sti omistama tytäryhtiö. Yli-Iin yhtiöiden osalta yritysjärjestelyt saatettiin valmiiksi siten, että vuoden 2016 alusta ne siirtyivät Sivakka-yhtymään. Toimintavuoden alussa Sivakka-yhtymällä oli omistuksessaan asuntoa ja Sivakka-konsernissa oli vuokrattavana asuntoja yhteensä kpl, johon sisältyy myös Oulun Asuntohankinta Oy:n omistamat 105 asuntoa, Oulun Tervatalot Oy:n omistamat 397 asuntoa, Kiinteistö Oy Oulun Pikisaaren omistamat 36 asuntoa ja Oulun Sivakka Oy:n omistamat 6176 asuntoa. Vuoden 2015 aikana Euroopan talous kääntyi lievään kasvuun mutta Suomen osalta talouden 4 TOIMINTAKERTOMUS 2015

5 Yhtiö Asuntojen keskivuokra Asuntojen keskivuokra (euroa/m 2 /kk) (euroa/m /kk) Sivakka-konserni: Sivakka-yhtymä Oy 10,46 10,25 Oulun Sivakka Oy 9,73 9,49 Kiint. Oy Oulun Pikisaari 8,44 8,28 Oulun Asuntohankinta Oy 11,80 11,48 odotukset ovat kuitenkin euroalueen heikoimmat. Suomen osalta käännettä parempaan alettiin odottaa loppuvuodesta ja Oulun alueellakin vuoden 2015 aikana ilmeni pieniä merkkejä talouden elpymisestä. Oulun alueen vuokra-asuntomarkkinat olivat kuitenkin edellisten vuosien tapaan ylitarjontatilanteessa ja markkinatilanne oli siten haastava. Sivakka-konsernin omistuksessa olleiden asuntojen käyttöaste oli 96,0 % (96,0 %). Oulun alueella vuokra-asuntojen vaihtuvuus pysyi korkeana ja asukasvaihtuvuus vuonna 2015 oli 28,3 % (28,9 %). Oulun kaupungin asuntotoimen marraskuussa 2015 tekemän selvityksen mukaan ARA-asuntojen keskimääräinen käyttöaste Oulussa oli 95,2 % ja keskimääräinen vaihtuvuus oli 38,5 %. Näihin alueen tunnuslukuihin verrattuna Sivakka on menestynyt vaikeassa markkinatilanteessa hyvin. Sivakka-yhtymän taloutta kuvaavat muut tunnusluvut kehittyivät positiiviseen suuntaan. Yhtiön talous on vakaa ja yhtiön maksuvalmius sekä omavaraisuus kehittyivät positiivisesti. Tehtyjen konsernirakennejärjestelyiden myötä varautumistarve tuleviin korjauksiin lisääntyi jonkin verran. Kiinteistökannan ikärakenteesta johtuen korjaustarve kasvaa lähivuosina nopeasti, mutta suunnitelmallisen varautumisen vuoksi tulevat korjaukset voidaan toteuttaa ilman merkittävää vuokratason korottamista. Sivakan kiinteistöjen peruskorjausja kunnossapitotoiminta perustuu systemaattiseen PTS-työhön. PTS:n ylläpitämiseksi kaikissa huoneistoissa tehdään määräaikaistarkistus kahden vuoden välein ja kiinteistöissä tehdään kuntoarviointia säännöllisesti. Sivakka-konsernin omistuksessa olevista kiinteistöistä merkittävä osa on rakennettu 1990-luvulla ja tämän kiinteistökannan asuntojen sisätilat vaativat jo kunnostusta vastatakseen asiakkaiden odotuksia. Tämän vuoksi yhtiössä on kehitetty Koti Kuntoon -korjausmalli, jossa asuntojen pinnat saadaan kunnostettua kohtuullisilla kustannuksilla. Koti Kuntoon -korjausmallissa korjaustoimet käsittävät lähinnä keittiökalusteiden/-kalusteovien sekä lattiamateriaalien vaihtoja. Samalla tehdään asuntokohtaisen tarpeen mukaan myös muiden pintamateriaalien ja kylpyhuoneiden korjaustoimia. Useimmissa tapauksissa korjaukset voidaan tehdä ilman vuokrasuhteiden katkeamisia. Vanhemmassa kiinteistökannassa tehdään lisäksi peruskorjauksia, joissa korjaustoimet ovat Koti Kuntoon -mallia laajempia. Sivakka-konsernin kiinteistökannasta on laadittu korjausvelkaanalyysi ja tehtyjen selvitysten mukaan yhtiöiden tekemät asuintalovaraukset riittävät kattamaan yhtiöiden laskennallisen korjausvelan. Esteettömyyden kehittämiseksi Oulun Sivakka / Koskelompin peruskorjauksen yhteydessä kohteen kolmikerroksiseen rakennukseen lisättiin hissi. Yhtiön tavoitteena on toteuttaa vuosittain vähintään yhteen kohteeseen lisärakentamisena hissi. Vuokria korotettiin keskimäärin 2,5 % (1,5 %). Sivakka-konsernin vuokrauksessa olevien asuntojen keskineliövuokra vuoden 2015 lopussa oli 9,86 euroa/m 2 /kk (9,62 euroa/m 2 /kk). Raimo Hätälä Toimitusjohtaja TOIMINTAKERTOMUS

6 2. ASUNTOJEN VUOKRAUS Toimintavuoden aikana vuokra-asunnoista oli Oulun alueella edelleenkin runsaasti tarjontaa ja historiallisesti katsottuna vuokra-asumisen asema suhteessa omistusasumiseen oli poikkeuksellisen huono. Sivakka-konsernin asuntoja vapautui vuoden 2015 aikana keskimäärin 142 kpl kuukaudessa (158 kpl). Sivakkakonsernin asiakkaille tehtiin toimintavuoden aikana asuntotarjouksia yhteensä kpl ( kpl). Näistä johti vuokrasopimukseen vain 23 % (21 %) eli kpl (2 369 kpl). Vuosia jatkunut vuokrasaamisten kasvu näyttää pysähtyneen ja Oulun Sivakan vuokrasaamiset olivat edellisen vuoden tasolla. Ne olivat vuoden lopussa 0,7 miljoonaa euroa (0,7), mikä on 1,7 % (1,7 %) vuosittaisesta vuokratulosta. Asiakkaiden heikentyneen taloustilanteen ja ilmeisen tuen tarpeen vuoksi asiakasneuvontaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Asumisen ongelmiin ajautuivat yhä useammin asiakkaat, joilla ei ollut aiempia vuokranmaksuongelmia tai muita vaikeuksia. Asumisen ongelmien ehkäisemiseksi käynnistettiin toimintavuoden aikana yhteistyössä Oulun kaupungin sosiaalitoimen kanssa asumisneuvonta osaksi kaupungin sosiaalipalveluita. Vuonna 2015 Sivakka-konsernin asukkaille tarjottiin asukasetuina erilaisia tuotteita (kylmäkalusteita, liesiä, astianpesukoneita, kiukaita, sälekaihtimia) yhteensä 505 kpl (262 kpl). Suosituin tuote-etu oli keraaminen liesi kiertoilmauunilla, jonka valitsi 90 edun vastaanottajaa. Toimintavuoden aikana tarjottiin myös remonttietuja vähintään 10 vuotta asuneille asiakkaille. Remonttietu toimitettiin 70 asiakkaalle ja suosituin etu oli huoneiston lattiapintojen uusiminen, jonka valitsi 27 asukasta. Lukuisat remonttietutarjouksen saaneet valitsivat remontin sijaan tuote-edun, mikä selittää osaltaan tuote-etujen saaneiden määrän kasvua. Toimintavuoden aikana kilpailutettiin asunnon kiinteistöhuoltopalvelut ja 982 asunnon siivouspalvelut. Kilpailutus tehtiin aluehuoltomiesmallin mukaisesti ja kilpailutuksen painopiste oli laadussa. Samassa yhteydessä siivous eriytettiin kiinteistöhuollosta. Vuoden 2015 kilpailutusten jälkeen koko Sivakka-konsernin kiinteistökanta on nyt aluehuoltomies -mallin mukaisen toiminnan piirissä. 6 TOIMINTAKERTOMUS 2015

7 3. KIINTEISTÖT Toimintavuoden lopussa Sivakka-yhtymä Oy omisti asuinhuoneistoa sekä liiketiloja. Asuinhuoneistojen pintaala oli asm 2. Sivakka-konsernin omistuksessa oli vuoden lopussa yhteensä asuntoa ja niiden pinta-ala oli yhteensä asm 2. Konsernin asuin- ja liikehuoneistojen tasearvo oli 243,4 miljoonaa euroa (246,4). Sivakka-yhtymä / Ritapuiston 36 huoneiston rakentaminen käynnistyi kesällä Oulun Sivakka / Sivakkatien 56 huoneiston peruskorjaus käynnistyi syksyllä 2014 ja se valmistui kesällä Oulun Sivakka / Koskelompin 60 huoneiston peruskorjaus valmistui syksyllä. Huoneisto muutosten myötä kohteeseen valmistui neljä uutta huoneisto ja kohteen asuntomäärä on nyt 64. Oulun Sivakka / Haminan 103 huoneiston, päiväkodin ja pysäköintihallin rakentaminen käynnistyi keväällä Oulun Sivakka / Rannantie 7 asemakaavan muutos valmistui marraskuussa 2015 ja nykyisen kiinteistön vuokrasopimuksen päättyvät keväällä Tontille valmistellaan keväällä 2016 alkavaa uudisrakennushanketta. Toimintavuonna tehtiin Sivakkakonsernissa Koti Kuntoon -korjaus 280 asuntoon. Edellisten vuosien tapaan suuri asukasvaihtuvuus piti muutoista johtuvien korjausten määrän korkeana. Muuttokorjausten yhteydessä on myös tehty lattiapintojen uusintaa ja muita asuntojen markkinoitavuutta parantavia korjauksia. Sivakka-konsernin ja Schneider Building Electric Finland Oy:n kanssa tehty jatkosopimus energiansäästöstä jatkui vuonna Sopimusmallilla pyritään parantamaan kiinteistöjen talotekniikkajärjestelmien säätöjä ja siten saamaan säästöä energian ja veden kulutuksissa. Säästöihin pyritään asumismukavuutta heikentämättä. Sivakka-konserni on mukana valtakunnallisessa vuokra-asuintalojen VAETS-säästösopimuksessa, jonka tavoitteena on vähentää energian kulutusta 9 % vuoteen 2016 mennessä vuoden 2009 tasosta. Säästösopimuksen mukaiset tehdyt toimenpiteet raportoidaan vuosittain Motivalle. Sivakka-yhtymän kiinteistöjen energian ja veden kulutustiedot: Vuosi 2015 Vuosi 2014 Vuosi 2013 Vuosi 2012 Vuosi 2011 Kaukolämpö kwh/m 3 41,2 42,0 41,5 44,0 45,1 Kiinteistösähkö kwh/m 3 6,0 6,0 6,0 6,1 6,2 Vesi l/m ,0 323,0 329,0 332,0 TOIMINTAKERTOMUS

8 4. TALOUS 4.1. Sivakka-konserni Sivakka-yhtymällä on neljä tytäryhtiötä: Oulun Sivakka Oy (omistusosuus 100,0 %) Oulun Sivakka Oy:llä on tytäryhtiönä As Oy Haukiputaan Moisasenmäki (omistusosuus 96,3 %) Oulun Tervatalot Oy (omistusosuus 100,0 %) Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari (omistusosuus 100,0 %) Oulun Remonttimylly Oy (omistusosuus 100,0 %) 4.2. Sivakka-konsernin tuloslaskelma Konsernin liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 1,6 % ollen 54,0 miljoonaa euroa (53,1). Muut tuotot pienenivät 0,8 miljoonaa euroa 1,4 miljoonaan euroon. Kulujen yhteismäärä kasvoi 15,9 % ollen 38,2 miljoonaa euroa (32,9). Henkilöstökulut kasvoivat 13.2 % 6,0 miljoonaan euroon (5,3). Kiinteistön muut hoitokulut kasvoivat 16,2 % 27,6 miljoonasta eurosta 32,1 miljoonaan euroon. Suurimpia hoitokulueriä olivat korjaukset 13,0 miljoonaa euroa (8,3), kiinteistöhuolto ja -siivous 4,2 miljoonaa euroa (4,5), lämmitys 4,4 miljoonaa euroa (4,7), sekä vesimaksut 2,4 miljoonaa euroa (2,3). Luottotappiot pienenivät 28,4 % ollen 0,2 miljoonaa euroa. Suurin osa luottotappioksi kirjatuista saatavista siirretään jälkiperintään. Jälkiperintätuottoja kertyi 0,09 miljoonaa euroa eli nettoluottotappiot pienenivät 47,1 % ollen 0,1 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 6,9 % ollen 12,5 miljoonaa euroa (11,7). Sivakka-konsernin liikevoitto oli 9,8 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 18,1 %. Vastaavat luvut olivat edellisvuonna 11,5 miljoonaa euroa ja 21,7 %. Korko- ja rahoitustuotot pienenivät edellisvuodesta ollen 0,4 miljoonaa euroa (0,5). Korko- ja rahoituskulut kasvoivat 0,2 miljoonalla eurolla ollen 4,2 miljoonaa euroa. Konsernin tilikauden tulos oli 4,8 miljoonaa euroa (5,5). Konserniin kuuluvien yhtiöiden erillistulokset olivat kuitenkin tappiollisia 0,1 miljoonaa euroa. Tilikauden tulosten ero konsernin ja erillisyhtiöiden välillä johtuu siitä, että erillisyhtiöiden tilinpäätöksissä olevat poistoerot ja asuintalovaraukset jaetaan konsernitilinpäätöksessä taseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Konsernin oman pääoman tuottoprosentti oli 5,1 %, kun se edellisenä vuonna oli 8,0 % Sivakka-konsernin tase Sivakka-konsernin tase oli vuoden lopussa 318,2 miljoonaa euroa (306,4) eli 3,8 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2013 alusta Sivakka-konsernin pankkitilit siirrettiin osaksi Oulun kaupungin konsernitilijärjestelmää, minkä vuoksi omaa sijoitustoimintaa ei enää harjoiteta. Tämän myötä myös Rahat ja pankkisaamiset -ryhmän kirjaustapaa muutettiin siten, että konsernitilillä olevat rahavarat on kirjattu tilinpäätöksessä ryhmään Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä. Konsernin maksuvalmius oli koko toimintavuoden hyvä. Sivakka-konsernin oma pääoma oli vuoden lopussa 93,1 miljoonaa euroa (81,9). Konsernin omavaraisuusaste laski 0,9 prosenttiyksiköllä ollen 28,5 % (29,4 %). Konsernin omavaraisuutta arvioitaessa on otettava huomioon asuntorakentamisen rahoitusjärjestelmä, jossa tarvittavien omien varojen osuus on vähäinen. Merkittävä osa (47,0 %) konsernin lainoista muodostuu valtion 8 TOIMINTAKERTOMUS 2015

9 takaamista korkotukilainoista sekä valtion aravalainoista. Konsernin pitkäaikainen vieras pääoma pieneni edellisvuodesta 1,8 miljoonaa euroa 194,7 miljoonaan euroon. Uusia lainoja nostettiin uudis- ja peruskorjauskohteisiin 20,0 miljoonaa euroa. Lainojen lyhennyksiin käytettiin 13,7 miljoonaa euroa Sivakka-yhtymä Oy:n tuloslaskelma Sivakka-yhtymä Oy:n liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 1,4 % ollen 10,2 miljoonaa euroa (10,1). Muut tuotot pienenivät 0,25 miljoonaa euroa 0,4 miljoonaan euroon. Suurimpana yksittäisenä eränä muissa tuotoissa on asunto-osakkeiden myynneistä saadut tuotot. Kulujen yhteismäärä kasvoi 1,6 % ollen 6,4 miljoonaa euroa (6,3). Hoitokuluista suurimpia olivat korjaukset 2,2 miljoonaa euroa, hallintokulut 1,0 miljoonaa euroa, lämmitys 0,7 miljoonaa euroa sekä kiinteistöhuolto ja -siivous 0,7 miljoonaa euroa. Suurimpina erinä korjauksissa olivat huoneistokorjaukset. Sivakka-yhtymä Oy:n hoitokate oli 4,2 miljoonaa euroa, mikä on 3,6 % pienempi kuin edellisenä vuonna (4,5). Hoitokateprosentti oli 42,0 %, kun se edellisenä vuonna oli 44,2 %. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 4,6 % ollen 2,1 miljoonaa euroa (2,0). Yhtiön liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa liikevoittoprosentin ollessa 21,4 %. Vastaavat luvut olivat edellisvuonna 2,4 miljoonaa euroa ja 24,3 %. Korko- ja rahoitustuotot pienenivät 0,1 miljoonaa euroa ollen 0,4 miljoonaa euroa (0,65). Korko- ja rahoituskulut kasvoivat 31,6 % ollen 0,8 miljoonaa euroa (0,6). Poistoeron muutos oli 0,1 miljoonaa euroa (0,2) ja asuintalovarauksen muutos 1,8 miljoonaa euroa (2,2). Yhtiön tilikauden tulos oli 6 euroa (30). Yhtiön oman pääoman tuottoprosentti oli 2,8 % kun se edellisenä vuonna oli 2,8 % Sivakka-yhtymä Oy:n tase Sivakka-yhtymän tase oli vuoden lopussa 113,5 miljoonaa euroa (93,6) eli 21,2 % suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 2013 alusta Sivakka-yhtymän pankkitilit siirrettiin osaksi Oulun kaupungin konsernitilijärjestelmää. Tämän myötä Rahat ja pankkisaamiset -ryhmän kirjaustapaa muutettiin siten, että konsernitilillä olevat rahavarat on kirjattu tilinpäätöksessä ryhmään Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä. Yhtiön oma pääoma oli vuoden lopussa 54,8 miljoonaa euroa (41,8). Omavaraisuusaste kasvoi 2,4 prosenttiyksikköä ollen 61,3 % (58,9 %). Tilinpäätössiirtojen kertymä oli 17,9 miljoonaa euroa (16,2). Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma kasvoi edellisvuodesta 4,8 miljoonaa euroa 37,4 miljoonaan euroon. Suunnitelman mukaisiin lainojen lyhennyksiin käytettiin 1,9 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisten lainojen painotettu keskikorko vuoden lopussa oli 1,4 % (1,7 %). Korkoriskin hallitsemiseksi yhtiön lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Pitkään viitekorkoon sidottujen lainojen osuus koko lainasalkusta oli tilinpäätöshetkellä 49,4 % (58,9 %) ja lyhyeen markkinakorkoon sidottujen lainojen osuus 50,6 % (41,1 %). 5. HALLINTO Kertomusvuoden aikana Sivakka-yhtymä Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Hallituksen jäsenet ja varajäsenet säilyivät ennallaan ollen seuraavat: Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Kivelä Jorma, puheenjohtaja Ijäs Maija Kauppila Lauri, varapuheenjohtaja Keskinen Matti Manninen Jonna Niemi Markku Sipola Mauno Björkbacka Jonas Ylisuutari Jaana Saarela Pia Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa. Sivakka-yhtymä Oy:n toimitusjohtajana toimii Raimo Hätälä. Hallituksen kokouksiin on osallistunut myös talousjohtaja Teija Mäenpää kokouksiin 1-2 ja talousjohtaja Juha Lampi kokouksiin 3-9. Yhtiön tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Risto Hyvönen. TOIMINTAKERTOMUS

10 6. ARVIO TOIMINNAN MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ Korkoriski Markkinakorkojen muutokset vaikuttavat Sivakka-konsernin rahoitussijoitusten tuottoon sekä rahoituskustannuksiin, koska toimintaan liittyy oleellisena osana toimialalle tyypilliseen tapaan suuri vieraan pääoman määrä. Suurin korkoriski kohdistuu lainasalkun korkokustannusten heilahteluun, jota hallitaan tasapainottamalla korkosidonnaisuutta vaihtuvan ja pitkän viitekoron välillä sekä korkojohdannaisilla. Sivakka-konsernin merkittävin korkoriskiä sisältävä lainatyyppi on markkinaehtoiset lainat, 53,4 %, mutta myös korkotukilainoihin 29,1 % ja valtion myöntämiin aravalainoihin, 17,5 % sisältyy jossain määrin korkoriskiä. MARKKINAEHTOISTEN LAINOJEN korkoriskiä hallitaan käyttämällä korkojohdannaisia tasoittamaan markkinakorkojen korkomuutoksia sekä sitomalla osa lainoista pitkään viitekorkoon. Vuoden 2015 päättyessä kiinteäkorkoisten lainojen osuus oli 28,6 % (31,5 %) ja koronvaihtosopimusten osuus 42,6 % (44,2 %) markkinaehtoisista lainoista. Koronvaihtosopimusten aiheuttamat korkotuotot ja -kulut jaksotetaan sopimusajalle ja niillä oikaistaan suojattavan lainan kor koja. Muille korkoriskille alttiille lainoille ei koh disteta suojaustoimenpiteitä. KORKOTUKILAINOJEN korkoriski on pieni johtuen omavastuukoron ylittävästä valtion korkotuesta. Pitkien viitekorkojen osuus oli 28,9 % (31,4 %) ja koronvaihtosopimusten osuus oli 15,2 % (17,1 %) korkotukilainoista. VALTION ARAVALAINOJEN koroista on valtaosa sidottu heinäkuun kuluttajahintaindeksin muutokseen, mikä saattaa aiheuttaa suuria heilahteluja vuosittaisiin korkokustannuksiin. Kaikissa aravalainoissa on olemassa kuitenkin korkokatto, joka vähentää inflaationousun aiheuttamaa korkoriskiä. Konsernin pitkäaikaisten lainojen painotettu keskikorko vuoden lopussa oli 1,7 % (1,9 %). Sivakka-konsernin lainasalkussa aravalainojen osuus oli tilinpäätöshetkellä 17,4 % (19,2 %), pitkään viitekorkoon sidottujen lainojen osuus 50,5 % (53,7 %) ja lyhyeen markkina- 10 TOIMINTAKERTOMUS 2015

11 7. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN korkoon sidottujen lainojen osuus 32,1 % (27,1 %). Lyhyeen markkinakorkoon sidotuista lainoista 50,8 % (51,6 %) on korkotukilainoja. Lainojen jäljellä oleva lainapääomalla painotettu laina-aika on 16,4 vuotta (15,9). Asuntojen käyttöaste Sivakan asuntojen käyttöaste on pyritty pitämään korkealla tasolla erilaisten markkinointitoimenpiteiden avulla sekä parantamalla asuntojen ja palveluiden laatua. Oulun alueen heikko talouden tilanne heikentää asuntomarkkinoiden aktiivisuutta ja kysyntämuutokset vaikuttavat konsernin taloudelliseen tilanteeseen. Ouluun on valmistunut tai valmistumassa runsaasti yksityisiä sijoitusasuntoja ja kiinteistösijoittajien vuokra-asuntoja, mikä lisää alueen asuntojen kokonaistarjontaa merkittävästi. Muutokset asuntolainamarkkinoilla ovat toisaalta johtaneet siihen, että entistä useammalla kotitaloudella on vaikeuksia saada asuntolainaa, mikä voi osaltaan parantaa vuokra-asuntojen kysyntää. Jotta käyttöaste säilyisi korkeana, markkinointiin ja palvelun laatuun panostetaan vielä aikaisempaa enemmän. Vaihtuvuuden pienentämiseksi asuvien asukkaiden asumisviihtyvyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Yli-Iin yhtiöiden osalta yritysjärjestelyt saatettiin vuonna 2015 valmiiksi siten, että vuoden 2016 alusta ne siirtyivät osaksi Sivakka-yhtymää. As Oy Myllykartano, As Oy Myllykartano kakkonen ja As Oy Iiveitsi sulautuivat Sivakka-yhtymä Oy:hyn ja As Oy Revonmyllystä tuli Sivakka-Yhtymän tytäryhtiö. Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut muita olennaisia muutoksia toiminnassa. 8. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Konsernin kiinteistöjä on laajalla alueella eri puolilla laajentunutta Oulua ja kaikkien kohteiden vuokrausasteen korkeana pitäminen tulee olemaan haastavaa. Kiinteistöjen ja palveluiden osalta tarvitaan voimakasta panostusta laadun jatkuvaan parantamiseen. Lähivuosia silmälläpitäen on varauduttava siihen, että osa kiinteistöistä voidaan siirtää pois vuokrakäytöstä ja keskittää panostukset sellaisiin kiinteistöihin, joiden vuokrattavuus säilyy hyvänä pitkällä tähtäimellä. Yleinen taloustilanne ei näillä näkymin aiheuta nopeita muutoksia yrityksen toimintaedellytyksiin ja vuokraasuntojen kysynnän odotetaan säilyvän vakaana. Yhtiön kilpailukyky on edelleenkin hyvä ja yhtiö tulee suoriutumaan sille kuuluvista velvoitteista myös jatkossa. 9. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOSTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI Hallitus esittää, että Sivakka-yhtymän tilikauden tulos 5,84 euroa siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. TOIMINTAKERTOMUS

12 SIVAKKA-YHTYMÄ OY TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,97 Käyttökorvaukset , ,57 L i i k e v a i h t o y h t e e n s ä , ,54 Muut kiinteistön tuotot , ,36 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut -17,68-85,18 Henkilösivukulut yhteensä -17,68-85,18 Henkilöstökulut yhteensä , ,18 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,39 Poistot ja arvonalentumiset yht , ,39 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,13 Käyttö ja huolto , ,07 Ulkoalueiden huolto , ,91 Siivous , ,40 Lämmitys , ,82 Vesi ja jätevesi , ,40 Sähkö , ,58 Jätehuolto , ,56 Vahinkovakuutukset , ,32 Vuokrat , ,18 Kiinteistövero , ,87 Korjaukset , ,31 Muut hoitokulut , ,32 Kiinteistön muut hoitokulut yht , ,87 Luottotappiot , ,62 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,84 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,45 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,87 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,42 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,42 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,25 Vapaaehtoisten varausten muutos , ,27 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 5,84 29,90 12 TOIMINTAKERTOMUS 2015

13 SIVAKKA-YHTYMÄ OY TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueet , ,58 Kiinteistöjen liittymismaksut , ,70 Maa- vesialueet yhteensä , ,28 Rakennukset ja rakennelmat , ,58 Koneet ja kalusto , ,01 Muut aineelliset hyödykkeet , ,09 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,11 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,07 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,09 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,20 Muut osakkeet ja osuudet , ,37 Muut saamiset 3 257,41 0,00 Muut pitkävaikutteiset sijoitukset , ,00 Sijoitukset yhteensä , ,66 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 0, ,34 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 0, ,34 Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,53 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,82 Myyntisaamiset , ,82 Siirtosaamiset 719, ,44 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,61 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 0, ,00 Rahoitusarvopaperit yhteensä 0, ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,46 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,41 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,14 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot , ,34 Muut rahastot yhteensä , ,34 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,36 Tilikauden voitto/tappio 29,90 5,84 Oma pääoma yhteensä , ,82 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,34 Asuintalovaraukset , ,78 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , ,12 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,86 Velat saman konsernin yrityksille , ,96 Muut velat 0, ,09 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,91 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,53 Saadut ennakot , ,03 Ostovelat , ,41 Velat saman konsernin yrityksille , ,47 Muut velat , ,26 Siirtovelat , ,59 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,29 Vieras pääoma yhteensä , ,20 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,14 TOIMINTAKERTOMUS

14 OULUN SIVAKKA OY TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,65 Käyttökorvaukset , ,06 L i i k e v a i h t o y h t e e n s ä , ,71 Valmistus omaan käyttöön , ,00 Muut kiinteistön tuotot , ,18 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,76 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,88 Muut henkilösivukulut , ,82 Henkilösivukulut yhteensä , ,70 Henkilöstökulut yhteensä , ,46 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,49 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä , ,12 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,61 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,87 Käyttö ja huolto , ,59 Ulkoalueiden huolto , ,18 Siivous , ,21 Lämmitys , ,78 Vesi ja jätevesi , ,24 Sähkö , ,89 Jätehuolto , ,84 Vahinkovakuutukset , ,54 Vuokrat , ,27 Kiinteistövero , ,15 Korjaukset , ,78 Muut hoitokulut , ,04 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,38 Luottotappiot , ,69 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,75 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,73 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,86 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,13 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,62 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 0, ,52 Satunnaiset erät yhteensä 0, ,52 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,10 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,27 Vapaaehtoisten varausten muutos , ,87 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) -326, ,50 14 TOIMINTAKERTOMUS 2015

15 OULUN SIVAKKA OY TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 2 531, ,66 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 2 531, ,66 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,58 Rakennukset ja rakennelmat , ,53 Koneet ja kalusto , ,78 Muut aineelliset hyödykkeet , ,62 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,36 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,87 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,39 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,81 Muut osakkeet ja osuudet , ,10 Muut saamiset , ,08 Muut pitkävaikutteiset sijoitukset 0, ,00 Sijoitukset yhteensä , ,38 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,91 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,49 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,66 Myyntisaamiset , ,46 Muut saamiset ,00 0,00 Siirtosaamiset , ,28 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,89 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit , ,53 Rahoitusarvopaperit yhteensä , ,53 Rahat ja pankkisaamiset , ,46 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,88 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,79 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot , ,83 Muut rahastot yhteensä , ,83 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,51 Tilikauden voitto/tappio -326, ,50 Oma pääoma yhteensä , ,84 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,57 Asuintalovaraukset , ,82 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , ,39 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,70 Velat saman konsernin yrityksille , ,92 Muut velat 5 903, ,79 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,41 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,63 Saadut ennakot , ,78 Ostovelat , ,54 Velat saman konsernin yrityksille , ,39 Muut velat , ,98 Siirtovelat , ,83 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,15 Vieras pääoma yhteensä , ,56 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,79 TOIMINTAKERTOMUS

16 OULUN TERVATALOT OY TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,41 Käyttökorvaukset 9 422, ,14 L i i k e v a i h t o y h t e e n s ä , ,55 Muut kiinteistön tuotot 5 240, ,42 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilöstökulut yhteensä , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,40 Poistot ja arvonalentumiset yht , ,4 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,22 Käyttö ja huolto , ,24 Ulkoalueiden huolto , ,62 Siivous , ,00 Lämmitys , ,76 Vesi ja jätevesi , ,55 Sähkö , ,13 Jätehuolto , ,06 Vahinkovakuutukset , ,19 Vuokrat , ,07 Kiinteistövero , ,18 Korjaukset , ,89 Muut hoitokulut , ,15 Kiinteistön muut hoitokulut yht , ,06 Luottotappiot 0,00 355,86 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,37 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,85 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,14 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,29 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,08 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,94 Vapaaehtoisten varausten muutos , ,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 7, ,86 16 TOIMINTAKERTOMUS 2015

17 OULUN TERVATALOT OY TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,69 Rakennukset ja rakennelmat , ,85 Koneet ja kalusto , ,02 Muut aineelliset hyödykkeet , ,12 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,68 Sijoitukset Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,62 Sijoitukset yhteensä , ,62 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,30 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista 433,16 449,92 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,16 Siirtosaamiset 0,00 0,19 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,27 Rahat ja pankkisaamiset 2 181, ,54 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,81 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,11 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot , ,24 Muut rahastot yhteensä , ,24 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,41 Tilikauden voitto/tappio 7, ,86 Oma pääoma yhteensä , ,97 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,28 Asuintalovaraukset , ,86 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä , ,14 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,84 Muut velat 612,56 0,00 Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,84 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,66 Saadut ennakot 102,04 119,28 Ostovelat 7 367, ,24 Velat saman konsernin yrityksille , ,95 Muut velat , ,96 Siirtovelat , ,07 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,16 Vieras pääoma yhteensä , ,00 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,11 TOIMINTAKERTOMUS

18 KIINTEISTÖ OY OULUN PIKISAARI TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,00 Käyttökorvaukset 68,90 63,40 L i i k e v a i h t o y h t e e n s ä , ,40 Muut kiinteistön tuotot 1 312,68 659,60 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilöstökulut yhteensä , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,90 Poistot ja arvonalentumiset yht , ,90 Muut kulut Kiinteistön muut kulut Hallinto , ,77 Käyttö ja huolto , ,24 Ulkoalueiden huolto -649, ,15 Siivous ,64-855,53 Lämmitys , ,93 Vesi ja jätevesi , ,81 Sähkö , ,01 Jätehuolto , ,79 Vahinkovakuutukset , ,37 Vuokrat , ,52 Kiinteistövero , ,11 Korjaukset , ,39 Kiinteistön muut hoitokulut yht , ,62 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,52 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 3 181, ,66 Korkokulut ja muut rahoituskulut -719,85 0,00 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 2 461, ,66 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,86 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos ,39-551,91 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,77 18 TOIMINTAKERTOMUS 2015

19 KIINTEISTÖ OY OULUN PIKISAARI TASE V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Kiinteistöjen liittymismaksut 3 544, ,00 Maa- vesialueet yhteensä 3 544, ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,28 Koneet ja kalusto 870,070,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0, ,50 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,78 Sijoitukset Saamiset saman konsernin yrityksiltä 7 673,00 0,00 Sijoitukset yhteensä 7 673,00 0,00 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,78 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Saamiset kiinteistön tuotoista 1 531, ,38 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,76 Myyntisaamiset 0,00 8,50 Siirtosaamiset 0,00 0,12 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,76 Rahat ja pankkisaamiset 2 898, ,52 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,28 V a s t a a v a a y h t e e n s ä , ,06 V a s t a t t a v a a OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot , ,00 Muut rahastot yhteensä , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,37 Tilikauden voitto/tappio , ,77 Oma pääoma yhteensä , ,86 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 4 198, ,27 Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 4 198, ,27 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Velat saman konsernin yrityksille ,34 0,00 Pitkäaikaiset velat yhteensä ,34 0,00 Lyhytaikainen Saadut ennakot , ,68 Ostovelat 2 805, ,51 Velat saman konsernin yrityksille , ,84 Muut velat 532,88 342,90 Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,93 Vieras pääoma yhteensä , ,93 V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä , ,06 TOIMINTAKERTOMUS

20 Sivakka-yhtymä Oy Myllytullinkatu 4, OULU Puhelinpalvelu:

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLTÖ Sivu 3 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Asuntojen vuokraus 6 7 Kiinteistöt 8 9 Talous 9 Hallinto 10 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä 11 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Sivu 4 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Asuntojen vuokraus 7 Kiinteistöt 8 9 Talous 9 Hallinto 10 Arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä 11 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY 02 sisältö 11 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös 10 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös 09 Sivakka-yhtymä Oy:n tilinpäätös 08 Tulevaisuuden näkymät 07 Hallinto

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 Sivakka-yhtymä Oy 3 Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt 5 4. Talous

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2011 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

AS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AS 2013 T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot 1000 Kehittämismenot Kehittämismenot yhteensä Aineettomat oikeudet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 SISÄLTÖ 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 1.1. SIVAKKA-YHTYMÄ OY 3 1.2. SIVAKKA-KONSERNI 3 2. ASUNTOJEN VUOKRAUS 4 3. KIINTEISTÖT 4 4. TALOUS 6 4.1. SIVAKKA KONSERNI 6

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008 SIVAKKA-YHTYMÄ OY

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008 SIVAKKA-YHTYMÄ OY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008 SIVAKKA-YHTYMÄ OY 02 sisältö 11 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös 10 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös 09 Sivakka-yhtymä Oy:n tilinpäätös 08 Tulevaisuuden näkymät 07 Hallinto

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Varastojen muutos. Valmistus omaan käyttöön. Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana

Varastojen muutos. Valmistus omaan käyttöön. Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana T U L O S L A S K E L M A 1-31.12.2018 1-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ostot tilikauden aikana Varastojen

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous

Kokouskutsu. Varsinainen yhtiökokous Kokouskutsu Kiinteistö Oy Tirrolampi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www. holidayclub.fi/isannointi -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus

Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 Y-tunnus Kiinteistö Oy Kuusamon Pulkkajärvi 4 1 TOIMINTAKERTOMUS T I L I K A U S I 1.7.2014-30.6.2015 YHTIÖN PERUSTIEDOT Tontti: Oma tontti 9.715,0m2 Osoite: Pulkkajärventie, Kuusamo Rakennukset: Lukumäärä 8 kpl

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13)

Urheiluseura - ALV - Asteri mallitilikartta (Ub13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVI KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot