Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI"

Transkriptio

1 Numero 4/2012 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI Johtoryhmän kolumni: Toiminta arjen kriisitilanteessa Tarkastuslistat palveluntuottajan turvaksi Työhyvinvointifoorumi mahdollistajana Zero Accident Netwerk Nederland Ajankohtaista

2 Yrjö Heimonen, turvallisuuspäällikkö Hyvinkään kaupunki Toiminta arjen kriisitilanteessa Organisaatiot tekevät suunnitelmia normaaliajan häiriötilanteita ja poikkeusoloja silmällä pitäen. Suunnitelmilla on eri nimiä käyttötarkoituksesta ja laatijan omaksumasta termistöstä riippuen. Käytetyimpiä nimikkeitä ovat turvallisuussuunnitelma, pelastussuunnitelma ja valmiussuunnitelma. Näitä suunnitelmia täydentävät eri toimintoja koskevat suunnitelmat, kuten kriisiviestintäsuunnitelma. Valitettavan usein suunnitelmat jäävät valmistuttuaan pölyttymään laatijansa hyllyyn viimeistään sen jälkeen, kun suunnitelma on esitelty henkilöstölle tai organisaation johtoryhmälle. Tärkein vaihe eli suunnitelman testaaminen harjoitustilanteessa jää suorittamatta. Tällöin mahdolliset puutteet tai virheet suunnitelmassa jäävät huomaamatta. Niihin törmätään käytännössä aina yllättäen eteen tulevassa tositilanteessa. oman kriisityön järjestäminen, mahdollisen suruliputuksen järjestäminen ja tilanteen hoitamiseen sitoutuneen henkilökunnan ravitseminen ja levon järjestäminen. Muistettavia ja huomioon otettavia asioita on niin paljon, että on syytä käyttää tilanteeseen soveltuvaa muistilistaa avuksi. Muistilistan lisäksi tarvitaan avainhenkilöiden ja heidän varahenkilöidensä yhteystiedot. Kun akuutti tilanne on ohi, on syytä arvioida, miten tilanteen hoitamisessa onnistuttiin. Mahdollisista epäonnistumisista otetaan opiksi. Viimeistään tässä vaiheessa pohditaan myös sitä, tarvitsevatko tilanteen hoitamiseen osallistuneet yhteisön tai organisaation edustajat itse jälkihoitoa. Otetaan esimerkiksi yhteisössä tai organisaatiossa sattunut väkivallanteko. Operatiivisen toimintavastuun tapauksen hoitamisessa ottaa poliisiviranomainen. Poliisi vastaa tässä tapauksessa myös tiedottamisesta medialle. Lisäksi poliisi ottaa harkintansa mukaan yhteyttä kriisiavun tuottajatahoon. Organisaation oma aktiivisuus on tärkeää Yhteisön tai organisaation tulee myös toimia tilanteessa aktiivisesti, osaltaan viranomaisten työtä tukien ja hyvässä yhteisymmärryksessä heidän kanssaan. Tilanteen kehittymistä seuraamaan ja omia toimenpiteitä suunnittelemaan ja toteuttamaan tarvitaan tilannekohtainen johtoryhmä. Siihen kuuluu ainakin yhteisön tai organisaation ylimmän johdon edustaja/edustajia, viestintäasiantuntija ja mahdolliset avustavat henkilöt. Ratkaistavia asioita ovat mm. yhteydenpito viranomaisiin, sisäisen ja ulkoisen viestinnän tarve ja aikataulu sosiaalista mediaa unohtamatta, viestinnästä vastaavien nimeäminen, Nolla tapaturmaa -foorumin johtoryhmän jäsen Yrjö Heimonen. Kuva:Sarno Ojell 2 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 4/2012

3 Päivi Haavisto, vapaa toimittaja Tarkastuslistat palveluntuottajan turvaksi Uusi toimintamalli parantaa teollisuuden palveluntuottajien työturvallisuutta yhteisellä työpaikalla. Teollisuusyritykset ostavat yhä useammin ydintehtäviinsä kuulumattomat toiminnot ulkopuolelta. Näitä palveluja tarjoavien siivous-, kunnossapito- tai vartiointiliikkeiden henkilöstö työskenteleekin tyypillisesti erilaisissa asiakasyrityksissä ja vaihtuvissa kohteissa. Palveluntuottajien työ on tavallista riskialttiimpaa, koska yhteisellä työpaikalla on helposti puutteita tiedonkulussa, vaarojen tunnistamisessa tai töiden suunnittelussa. Yksi yleisimmistä ongelmista on se, että asiakasyritys ei yhteistyön alkajaisiksi selvitä palveluntuottajalle oman riskienkartoituksensa tuloksia. Niistä kävisivät kerralla ilmi työympäristön erityispiirteet ja vaarat. Yhteisen työpaikan arjessa puolestaan solmukohtia voivat olla vuoronvaihdokset, joissa tieto esimerkiksi keskeneräisistä töistä ei aina kulje seuraavalle. Näihin ongelmiin tutkijatohtori Sanna Nenonen tarttui väitöskirjassaan, jossa hän selvitti teollisuuden ulkoistettujen palvelujen turvallisuusjohtamista. Työn tuloksena syntyi turvallisuusjohtamisen tueksi toimintamalli, jota muokattiin yritysten kokeilujen perusteella. Nenonen työskentelee Tampereen teknillisen yliopiston teollisuustalouden laitoksella. Väitöskirjan materiaali on koottu Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa (TSR-hankenumero ). Siinä aineistoa kerättiin kirjallisuusselvitysten, haastattelujen, tapaturmaraporttien analyysien ja kyselyn avulla. Mukana hankkeessa oli useita teollisuuden palveluita tarjoavia yrityksiä ja niiden asiakaskumppaneita. Tiivistää yhteistyötä Malli tarjoaa apua ja työkaluja palveluntuottajien yleisimpiin turvallisuusongelmiin sekä lisäksi parantaa palveluntuottajan ja asiakkaan yhteistyötä, Sanna Nenonen sanoo. Hänen mukaansa juuri pelisääntöjen puute on tuottanut hankaluuksia yhteisillä työpaikoilla. Etenkin lyhytaikaisissa asiakassuhteissa turvallisuustyön organisointi ja hallinta on ollut vaikeaa. Tutkija toteaa, että teollisuuden palveluntuottajille ei ole aiemmin tarjottu näin kattavaa turvallisuusjohtamisen mallia. Se sisältää esimerkiksi kansallisen lainsäädännön, jota toki yritysten pitää päivittää. Mallia kehitettiin niin, että se sopii täydentäjäksi myös muiden turvallisuusjohtamisen käytäntöjen rinnalle. Ensin määritellään turvallisuustaso Toimintamalli sisältää monentasoisia ohjeita turvallisuuden yleisperiaatteista käytännön tarkastuslistoihin. Niitä voivat hyödyntää yrityksen johto, työnjohto sekä työntekijät. Ensimmäiseksi määritellään yrityksen oma turvallisuustaso ja -tavoite. Palveluntuottajan kannattaa kehittämistyössään ottaa huomioon myös asiakkaidensa turvallisuusvaatimukset. Tavoite on se, että ensin laitetaan omassa yrityksessä asiat kuntoon. Tätä palveluntuottaja voi käyttää hyödykseen jo markkinoinnissa ja tarjouspyyntövaiheessa. Nykyään monia asiakkaita kiinnostaa urakoitsijoiden turvallisuusjohtamisen taso, Nenonen sanoo. Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 4/2012 3

4 Sitten huomioidaan työkohteen asiat Mallin seuraava osio liittyy vaiheeseen, jossa työkohde on jo selvillä. Osiossa on lista työnjohtajille ja muille yhteyshenkilöille asioista, joita pitää ottaa huomioon työtä käynnistettäessä. Listassa on 19 kohtaa esimerkiksi perehdyttämisestä ja turvallisuuskoulutuksesta suojaimiin, lupiin ja riskienhallintaan. Jokaisesta selvitetään lainsäädäntö ja menettelytavat omassa organisaatiossa; lopuksi käydään läpi asiakaskohteeseen liittyvät erikoiskysymykset. Joka kohdasta on myös lisätietolista sekä tiivistelmä. Kohtia ja tiivistelmiä voi poimia ja hyödyntää työkohteen tarpeen mukaan, Nenonen kertoo. Lopuksi arvioidaan onnistuminen Toimintamallin kolmatta osaa toiminnan arviointia ja kehittämistä Sanna Nenonen haluaa korostaa. Työn valmistumisen jälkeen jää helposti arvioimatta, miten hanke onnistui turvallisuuden kannalta ja mitä korjaamista olisi ollut. Tämä olisi kuitenkin tärkeä tehdä, koska se auttaa palveluntuottajaa uusissa hankkeissa ja uusien asiakkaiden kanssa. Turvallisuusjohtaminen on jatkuvaa kehittämistä. Kuolemaan johtaneet tapaturmat teollisuuden yhteisillä työpaikoilla Tarkastuslistat käytännön työkaluina Malli tarjoaa lomakepohjia moneen tarpeeseen, kuten lupalomakkeita tuli-, säiliö- ja nostotöitä varten ja yhteenvetolomakkeita toiminnan varmistamiseksi ja dokumentoimiseksi. Erilaiset tarkastuslistat muistuttavat, mitä turvallisuusasioita pitää huomata ja arvioida ennen töiden aloittamista, työn aikana ja yhteistyön päätyttyä. Tarkastuslistat ovat mallin varsinaisia työkaluja, joita myös työntekijät voivat käyttää. Vaikka lomake- ja tarkastuslistavalikoima on melkoinen, kaikkien ei tarvitse hallita kaikkea. Yleensä niitä käyttävät ja täyttävät eri henkilöt organisaatiossa: joku vastaa perehdyttämisestä, joku toinen koneiden turvallisuudesta, kolmas riskienkartoituksesta jne. Mallista voi poimia pelkkiä tarkastuslistojakin tueksi esimerkiksi lyhytaikaisiin yhteistyöprojekteihin, Nenonen sanoo. Lisätietoa Työturvallisuuskeskus on julkaissut 20-sivuisen lyhennelmän toimintamallista nimellä Turvallisuusjohtaminen teollisuuden palveluissa - Palveluntoimittajan opas. Väitöskirja Implementation of Safety Management in Outsourced Services in the Manufacturing Industry ja suomenkielinen loppuraportti Työsuojelurahaston hankkeesta Toimintatavan kehittäminen teollisuuden palveluiden turvallisuusjohtamiseen - Palveluntuottajan näkökulma löytyvät Tampereen teknillisen yliopiston www-sivuilta. Valtaosa (85 %) uhreista palveluntuottajan työntekijöitä. Riittämätön tiedonkulku kytköksissä viidennekseen tapauksista yhteisillä työpaikoilla ja viiteen prosenttiin tapauksista yksittäisillä työpaikoilla. Töiden suunnittelun puutteet viisi kertaa yleisempiä ja varoitusmerkintöjen puutteet kolme kertaa yleisempiä kuin yksittäisillä työpaikoilla. (Lähde: Sanna Nenosen väitöskirja, TOT-raporttien analyysi vuosilta ) Sanna Nenonen. Kuva: Tampereen teknillinen yliopisto 4 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 4/2012

5 Turbiinien huoltaja sopii toimintatavoista etukäteen Salmisaaren B-voimalaitoksen turbiinihallissa asennetaan Skodan tehtailta Tsekeistä tuotua uutta turbiinia. Turbiinin ohella uusittiin kuluvana vuonna myös generaattori. Työt liittyvät uudistamisprojektiin, jolla voimalaitoksen energiatehokkuus paranee, laitoksen sähkötehoa saadaan nostettua noin 11 megawattia ja sen elinikää jatkettua 20 vuotta. Kuva: Helsingin energia. Energia-alan kunnossapitopalveluita tarjoava HelenService tuntee yhteistyön koukerot myös ostavan asiakkaan näkökulmasta. HelenService tuottaa emoyritykselleen Helsingin Energialle tuotanto- ja jakelujärjestelmien kunnossapitopalvelut. Niitä se myy myös ulkopuolisille teollisuusyrityksille. Lisäksi HelenService toimii itse asiakkaana ostaessaan alihankkijoilta hitsaus- ja asennustöitä isojen vuosihuoltojen aikana. Omaa henkilökuntaa on 350. HelenServicen johtaja Kaj Grönroos kertoo, että pitkäaikaisissa asiakassuhteissa toimintamallit ovat vakiintuneet. Mutta tarjousten perusteella saatujen ulkoisten asiakkaiden tiloissa esimerkiksi turbiinien huoltajat joutuvat uusiin ja haastaviin ympäristöihin. Kirjaamme aina jo sopimusvaiheessa yhteiset menettelyt asiakkaan ja palveluntuottajan välillä. Sähkötöissä on tiedettävä tarkkaan, mitä kukin tekee. Esimerkiksi prosessiin liittyvät kytkennät ja irtikytkennät sovitaan selkeästi yhdessä etukäteen. Näihin keskusteluihin osallistuvat asiakkaan asianomaiset työntekijät, hän sanoo. HelenService oli mukana palveluntuottajien turvallisuutta koskevassa Sanna Nenosen väitöskirjatutkimuksessa, ja silloin yrityksessä myös kokeiltiin väitöksen tuloksena syntynyttä toimintamallia. Grönroosin mukaan toimintamallissa parasta ovat tarkastuslistat. Listat auttavat muistamaan, mitä kaikkea on otettava huomioon, kun urakoista sovitaan. Toimintamalli tuo järjestelmällisyyttä ja selkeyttä yhteistyöhön. Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 4/2012 5

6 Pätevyysvaatimukset ja koulutuspaketti Työntekijöiden pätevyys varmistetaan ennen yhteisen työprojektin alkua. Jo tarjouspyynnössä on mainittu tietyt pätevyysvaatimukset, joihin kuuluvat muun muassa voimassa olevat työturvallisuus- ja tulityökortit. Sen lisäksi isoilla tilaajilla on yleensä valmis tiedotusja koulutuspaketti alihankkijoiden henkilöstölle. Näin mekin toimimme, kun käytämme ulkoisia urakoitsijoita, Kaj Grönroos mainitsee. Työkohdetta, työtapoja ja turvallisuusjärjestelmiä koskeva ennakkokoulutus HelenServicessä kestää puoli päivää ja koostuu luennoista sekä tentistä. Jos tentti ei mene läpi, sen joutuu uusimaan suullisesti. Ulkomaisia työntekijöitä on jonkin verran, ja heidän osaltaan koulutus on vastuutettu yrityksen työpäällikölle. Hänen tehtävänään on myös varmistaa, ettei puutteellinen kielitaito aiheuta riskiä työssä. Pulmina poikkeamat ja suuri vaihtuvuus Grönroos arvioi, että työkohteissa tieto kulkee pääpiirteissään hyvin. Ongelmat koskevat lähinnä äkillisiä muutostilanteita. Niissä joku voi ottaa aloitteen käsiinsä ja poiketa sovitusta. Näitä kokemuksia meillekin on tullut tilaajana toimiessamme. Hän kertoo esimerkin nostoista, joita voimalaitostyömailla tarvitaan paljon. HelenServicessä vaativasta nostosta on tehtävä aina nostosuunnitelma. Muutama vaaratilanne on syntynyt, kun alihankkija ei ole noudattanut tätä nostotyöohjetta. Tämä kertoo myös siitä, että meidän tulisi parantaa omia johtamiskäytäntöjämme yhteisellä työmaalla. Palveluntoimittajien käyttö on hänen mukaansa lisääntynyt, ja yksi sen tuomista haasteista on henkilövaihdosten hallinta. Viime vuosina urakoitsijoiden toimintaan on tullut piirteitä henkilöstövuokrauksesta ja henkilöiden vaihtuvuus voi tällöin olla suuri. Se voi aiheuttaa ongelmia pitkäaikaisella työmaalla siitä huolimatta, että perehdytys on hoidettu. Tieto vaihdoksista pitäisi saada kulkemaan nykyistä paremmin. Arviointia aiotaan kehittää Sanna Nenosen väitöskirjan toimintamallissa esitetystä loppuarvioinnista Grönroos on painokkaasti samaa mieltä. Työn valmistuttua olisi tärkeää käydä läpi, miten sovitut tavoitteet on saavutettu myös turvallisuuskysymyksissä. Meillä ei vielä ole arviointia käytössä, mutta olemme jo tehneet päätöksen, että omien palveluntoimittajien kanssa sitä aletaan toteuttaa. Arviointi lisää myös oppimista. Palveluntoimittajat ovat osaavia ammattilaisia, joiden hyviä käytäntöjä asiakasyrityskin voi omaksua. Hän kertoo myös ennakoivasta ja säännöllisestä auditointi- tai arviointimenettelystä, jota HelenService toteuttaa telineitä tekevän aliurakoitsijan kanssa. Yhteyshenkilöt käyvät arvioimassa kerran vuodessa urakoitsijan toimintaa. Se koskee laadun lisäksi työturvallisuus- ja ympäristöasioita. Käytäntö on lähtöisin palveluntuottajalta itseltään. Telineisiin liittyviä tapaturmia on ollut vain yksi viimeisten viiden vuoden aikana HelenServicen työmailla. 6 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 4/2012

7 Rauno Hanhela, aluejohtaja Työterveyslaitos Työhyvinvointifoorumi mahdollistajana Kataisen hallituksen keskeisiä tavoitteita ovat laadukas työelämä ja pitemmät työurat. Hallitus toimii aktiivisesti osaamisen, työssä jaksamisen ja hyvän johtamisen sekä työpaikkojen johdon ja henkilöstön yhteistyön kehittämiseksi. Yksi näiden päämäärien saavuttamiseksi sovittu toimenpide on Työhyvinvointifoorumin jatkaminen ja kehittäminen. Työhyvinvointifoorumi on mahdollistaja. Se tukee työpaikkoja työhyvinvointikäytäntöjen edistämisessä ja nostaa esille onnistuneita työhyvinvoinnin toimintatapoja. Foorumi koordinoi ja edistää työhyvinvoinnin verkostotoimintaa saattaen työpaikkoja, kehittäjiä ja palvelun tarjoajia yhteen. Foorumi kokoaa työhyvinvoinnin edistämisen ja työhyvinvointitoiminnan tason arvioinnin toimintamalleja työpaikkojen tarpeisiin. Työhyvinvointifoorumin sateenvarjon alla organisoidaan valtakunnallisia (VAPA) ja alueellisia (APAJA) työpajoja. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko johtaa foorumin toimintaa. Ministeriön alainen työsuojeluneuvottelukunta toimii johtoryhmänä. Neuvottelukunta on perustanut erillisen jaoston johtoryhmätyön tueksi. Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto ohjaa ja luo puitteet toiminnalle. Työhyvinvointifoorumin käytännön toiminnan hoitaminen on annettu Työterveyslaitoksen tehtäväksi. Projektipäälliköksi on nimetty Tampereen aluejohtaja Rauno Hanhela. Kaikki Työterveyslaitoksen aluejohtajat ovat foorumin alueellisia yhdyshenkilöitä. Foorumi toimii kiinteässä yhteistyössä Työterveyslaitoksen Työpaikkojen työhyvinvoinnin ratkaisut -teeman kanssa. Teeman puitteissa on koottu työhyvinvointitoimijoiden verkostokartta ja jäsennetty työhyvinvointipalveluja työpaikkojen näkökulmasta. Jatkossa pureudutaan myös yritysten työhyvinvointitason luokitukseen ja työelämän laadun arviointiin. Niin ikään kiinnitetään huomiota työhyvinvointitoiminnan merkitykseen työpaikan vetovoimaisuuden ja yritysten tuottavuuden näkökulmasta. Työhyvinvointifoorumi pureutuu ensi vuonna erityisesti sosiaali- ja terveysalan työpaikkojen työhyvinvointiin ja vetovoimaisuuteen. Hyviä käytäntöjä ja verkostoitumista edistetään erityisesti psykososiaalisiin tekijöihin, ergonomiaan ja kemikaaleihin liittyen. Yksittäisistä aiheista esiin nostetaan ainakin työpaikkakiusaaminen ja asiakasväkivalta. Erityishuomiota kiinnitetään alueelliseen toimintaan. Kaikilla alueilla järjestetään alueellisia hankkeita ja työpajoja. Esimerkkinä aluetoiminnasta mainittakoon yritysten ja työterveyshuoltojen yhteistyön kehittäminen Lapissa ja pienteollisuusalueen työpaikoille suunnattu apajaisku Pirkanmaalla. Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto on hieno esimerkki Foorumin rahoittamasta alueellisesta toiminnasta. Verkosto on työpaikan toimijoiden ja asiantuntijoiden kohtaamispaikka, jossa saa tietoa työhyvinvointiin liittyvistä ajankohtaisista asioista ja hyvistä käytännöistä ja voi jakaa kokemuksia työhyvinvointitoiminnasta työpaikoilla. Työterveyslaitos auttaa alueita verkoston perustamisessa ja tukee toimintaa. Varsinaisen vastuun kantavat kuitenkin alueelliset toimijat ja erityisesti alueelliset yhteyshenkilöt. Tänä vuonna verkosto on perustettu Poriin, Mikkeliin, Kokkolaan ja Rovaniemelle. Ensi vuonna on tarkoitus laajentaa vähintään viidelle uudelle alueelle. Työhyvinvointifoorumi tukee myös nolla tapaturmaa ja nolla vahinkoa -ajattelun levittämistä yleisesti kaikille työpaikoille. Työhyvinvointifoorumi rahoittaa Nolla tapaturmaa -foorumin uutislehden artikkeleita, Nolla tapaturmaa kalenterin ja mediamateriaalin tuotantoa, materiaalien kääntämistä ruotsiksi ja englanniksi sekä avoimia tiedotustilaisuuksia ja seminaareja. Työhyvinvointifoorumin läheinen yhteistyökumppani on Johtamisen kehittämisverkosto, joka on vastaavanlainen hallitusohjelmaan kirjattu sosiaali- ja terveysministeriön ohjaama ja Työterveyslaitoksen koordinoima verkosto. Lisätietoja: Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 4/2012 7

8 Markku Aaltonen, tiimipäällikkö Työterveyslaitos Zero Accident Netwerk Nederland Nolla tapaturmaa verkosto käynnistymässä Hollannissa Suomen Nolla tapaturmaa foorumin innoittamana on Hollannissa käynnistymässä oma kansallinen verkosto nimeltään Zero Accident Netwerk Nederland. Verkoston toimintaa koordinoi TNO Safe and Healthy Business yksikkö, joka sijaitsee Amsterdamissa. TNO on Hollannissa iso soveltavan tutkimuksen laitos, joka työllistää yli 5000 tutkijaa. Verkoston toiminnan käynnistämistä rahoittaa Hollannin Sosiaali- ja työministeriö. Vuonna 2009 käynnistettiin Suomen aloitteesta EU-PEROSH -asiantuntijaverkoston puitteissa yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena on kehittää turvallisuuskulttuuria ja nolla tapaturmaa ajattelun edistämistä EU:ssa. Projektia vetää Työterveyslaitos ja TNO Hollannista ja siinä on mukana tutkimuslaitokset Belgiasta, Puolasta, Tanskasta ja Englannista. Tämän yhteistyön tuloksena on nyt mm. syntynyt Hollannin Nolla tapaturmaa verkosto. Käynnistyskokous marraskuussa Verkoston käynnistyskokous pidettiin TNO:n kokoustilassa Leidenissä Mukana oli 15 eri yrityksen edustajia. Tilaisuuden avasi professori Gerard Zwetsloot, joka vastaa nolla tapaturmaa -verkostoprojektista TNO:ssa, jonka jälkeen johtaja Joy Oh Hollannin Sosiaali- ja työministeriöstä piti oman puheenvuoronsa. Näissä puheenvuoroissa tuotiin esille tarve edistää tapaturmantorjuntaa Hollannissa ja kuinka nolla tapaturmaa ajattelu voi sitä vauhdittaa. Omassa puheenvuorossani kerroin Suomen Nolla tapaturmaa foorumin toiminnasta ja kokemuksista. Esitykseni jälkeen käytiin keskustelua nolla tapaturmaa tavoitteesta ja kuinka se sopii esim. prosessiturvallisuuden hallintaan. Tämän jälkeen professori Gerard Zwetsloot esitteli hahmotelmaa Hollannin nolla tapaturmaa verkoston toiminnasta, jossa oli mukana samoja elementtejä kuin Suomen foorumitoiminnassa. Tämän jälkeen oli kolmen yrityksen puheenvuorot. Suuren ruoanvalmistusyrityksen Marelin HSE johtaja Hennie van Diest esitteli 6Sjärjestyksenhallintaohjelmaa, joka on käytössä heidän yrityksessään. Turvallisuusjohtaja Albert de Groot Philips Health Care yrityksestä esitteli heidän nolla tapaturmaa projektin sisältöä. RDW yrityksen työympäristökoordinaattori Marije Mos kertoi puolestaan heidän kokemuksiaan nolla tapaturmaa kampanjasta. Lopuksi käytiin yleiskeskustelu, kuinka toimintaa tulisi jatkaa. Mukana eri toimialoja Käynnistyskokouksessa mukana olevat 15 yritystä edustivat eri toimialoja, kuten rakennus-, elintarvike-, elektroniikka- ja kemianalaa. Lisäksi Hollannissa on 10 yritystä, jotka ovat ilmaisseet halunsa olla mukana, mutta jotka eivät päässeet mukaan kokoukseen. Näiden joukossa on suomalainen Neste Oil. Yleiskeskustelussa tuli esille vahvasti näkemys siitä, että verkoston tulisi yhdistää yritysten linjajohtoa ja työsuojeluhenkilöstöä. Näin tulisi yhdistettyä toisaalta johtajien sitoutuminen turvallisuuteen ja työsuojehenkilöstön asiantuntemus. Tämä olisi verkoston antama lisäarvo. 8 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 4/2012

9 Tarvetta myös kansainväliselle verkostolle Keskustelussa myös todettiin, että useilla yrityksillä on jo globaali- tai eurooppalainen ohjelma nolla tapaturmaa tavoitteen saavuttamiseksi. Siksi kansallisella verkostolla on vain rajallinen arvo, jonka vuoksi kansainväliset yritykset eivät välttämättä liity kansalliseen verkostoon. Siksi on olemassa tarve myös kansainväliselle nolla tapaturmaa verkostolle, mutta se voi edellyttää erilaista toimintaa kuin mitä kansalliset verkostot tekevät. Tässä olisi yhteistyön paikka suomalaiselle ja hollantilaiselle verkostolle. Toiminnan kehittämisessä voisi olla mukana kansainvälinen sosiaalivakuutusalan yhteistyöjärjestö ISSA, joka mm. järjestää Dresdenissä helmikuussa 2013 kansainvälisen konferenssin turvallisuuskulttuurista (ml. nolla tapaturmaa-ajattelu). Vastaavasti Työterveyslaitos, Ranskan työsuojelun tutkimuslaitos INRS ja Korean vastaava laitos KOSHA järjestävät syyskuussa 2013 Helsingissä kansainvälisen symposiumin torjuntakulttuurin kehittämisestä. Tässä järjestelyssä on mukana myös ISSA. Tämä symposium voi siten tarjota myös yhteisen kohtaamispaikan suomalaisen ja hollantilaisen nolla tapaturmaa verkostojen edustajille. Markku Aaltonen. Kuva: Sarno Ojell Lopuksi kokouksessa nimettiin viisi henkilöä mukana olevista yrityksistä, jotka alkavat suunnitella Nolla tapaturmaa verkoston toiminnan yksityiskohtia Hollannissa. Nämä samat henkilöt muodostavat siten verkoston epävirallisen johtoryhmän. Lisätietoa Eurooppalainen työsuojelututkimuslaitosten verkosto PEROSH: Hollannin Nolla tapaturmaa verkoston esite (hollanniksi): Kansainvälinen symposium Culture of prevention future approaches, , Helsinki: Kansainvälinen konferenssi Occupational Health and Safety: Networking as a driving force for a culture of prevention, , Dresden: TNOn kotisivut: Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 4/2012 9

10 Nolla tapaturmaa -foorumi tiedottaa Uusi materiaalipaketti jäsentyöpaikoille Uusi Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketti Turvallisuusviestintä ilmestyy joulukuun alussa. Materiaalipaketissa kerrotaan mitä turvallisuusviestintä on ja opastetaan työpaikkoja turvallisuusviestinnän suunnittelussa. Jäsentyöpaikat voivat ladata materiaalipaketin foorumin ekstranetistä osoitteesta: materiaalipaketit Nolla tapaturmaa foorumin jäsenseminaari Foorumin jäsenseminaari järjestetään Rantasipi Tropiclandiassa Vaasassa. Tarkemmat tiedot seminaarin teemoista ja sisällöstä julkistetaan ensi vuoden puolella, mutta varaa päivät jo nyt kalenteriisi! Uudet jäsentyöpaikat Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy Lapin sairaahoitopiirin kuntayhtymä (LSHP Ky) Surfactor Finland Oy Pöyry Finland Oy Tervetuloa mukaan! Nolla tapaturmaa -foorumin koko ajantasainen jäsenlista löytyy osoitteesta 10 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 4/2012

11 Nolla tapaturmaa -foorumin kalenteri vuodelle 2013 Foorumin vuoden 2013 kalenterin päähenkilönä seikkailee kaikille tuttu toimiston antisankari B. Virtanen yhdessä Oy Firma Ab:n muiden työntekijöiden kanssa. Kalenterikuukausien teemat käsittelevät työpaikan haitta- ja vaaratekijöitä ja niistä on helppo napata esimerkiksi joka kuukauden oma turvallisuusteema työpaikalle. Hinta 9 Tilaa seinällesi annos B. Virtasen ryydittämää Nolla tapaturmaa -ajattelua tai osta kalenteri vaikka lahjaksi tai palkinnoksi! Tilausohjeet löydät osoitteesta (+alv. 23 %) Hintaan lisätään posti- ja toimituskulut Nolla tapaturmaa -foorumi puh (vaihde) Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI 4/

12 Nolla tapaturmaa -foorumi UUTISLEHTI Nolla tapaturmaa -foorumin sähköinen uutislehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa: helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Uutislehti on ladattavissa Nolla tapaturmaa -foorumin internet-sivulta osoitteesta Julkaisija Nolla tapaturmaa -foorumi Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki puh (vaihde) faksi Toimitus Susanna Mattila Työterveyslaitos Maija-Leena Merivirta Työterveyslaitos Vastaava päätoimittaja Mika Liuhamo Työterveyslaitos Jakelu 1525 Kannen kuva stock.xchng Julkaisupaikka Helsinki, 2012 ISSN

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

1 12/2016 Antti Leino - Skanska

1 12/2016 Antti Leino - Skanska 1 2 3 4 Skanskasta Kansainvälinen yritys 5 11/11 ALe Skanska Oy Mikä toimintapa sinun organisaatiossa on tänään hyväksyttyä, mutta huomenna mahdollisesti ei? 6 7 11/12 ALe Skanska Oy 8 11/11 ALe Skanska

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille Nolla tapaturmaa -foorumi julkaisee turvallisuusaiheisia materiaalipaketteja foorumin jäsentyöpaikkojen käyttöön. Ne sisältävät yksityiskohtaisen ohjeistuksen, ohjeet ryhmätöiden ja koulutuksen toteuttamiseen

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ erkki.heinonen@ttk.fi Erkki Heinonen 2.5.2016

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Ratuke-seminaari

Ratuke-seminaari Ratuke-seminaari 31.10.2013 Miten kohti nolla tapaturmaa vuoteen 2020 mitä käytännössä pitää tapahtua Timo Pinomäki VR Track Oy 31.10.2013, Ratuke-seminaari 2013, Timo Pinomäki 2 ,

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TYÖTURVALLISUUS TOT -raporttien analyysi Tutkimuksen toteutus ja keskeisiä tuloksia Osa 1. TOT -tutkinta ja sen kehittäminen TOT -tutkintakäytännön ja - raporttien kehittämisehdotuksia

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana

Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana Kuntien kokeilutoiminta älykkäiden kokonaisratkaisujen mahdollistajana Työsuojelurahaston, Suomen Kuntaliiton ja kuntien rahoittama tutkimushanke Professori Petri Virtanen TaY JKK Kysely kuntien kokeilutoiminnasta

Lisätiedot

Turvallisuusjohtaminen. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35

Turvallisuusjohtaminen. Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Turvallisuusjohtaminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 35 Turvallisuusjohtaminen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tampere 2002 Esipuhe Turvallisuusriskien hallinnasta ja johtamisesta

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! Vesa Kotaviita 29.4.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

HMS / työturvallisuus

HMS / työturvallisuus Nordisk HMS / työturvallisuus tausta ja tavoitteet projektin havainnot projektin tulokset Jatkotoimenpiteet Suomessa Jatkotoimenpiteet GNA :ssa Matti Piispanen Tiehallinto, asiantuntijapalvelut Nordisk

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO /15/16 Esityksen / esittäjän nimi

Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO /15/16 Esityksen / esittäjän nimi Kirkon työelämä 2020 ohjelma KirTEKO 2015-1 2/15/16 Esityksen / esittäjän nimi 2 KirTEKO tavoite ja tarkoitus Kirkon työpaikat ovat kansallisen työelämän kehittämisstrategian mukaisesti tulevaisuuden työpaikkoja

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

Satakunnan verkostotapaaminen

Satakunnan verkostotapaaminen Satakunnan verkostotapaaminen 28.02.2014 Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa 5. Pohjois-Karjala 6. Etelä - Pohjanmaa

Lisätiedot

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI

Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI Sairaankuljetuksen turvallisuus on johtamista SEMINAARI 27.4.2006 Kuva: STM 2005 (muokattu) 2 Kuva: SaTuRH 3 Kuva: SaTuRH 4 Sairaankuljetustyön riskeille on tyypillistä: Riippuvuus hälytystehtävistä ja

Lisätiedot

TEDIn tulokset työpaikoilla Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille , Merja Turpeinen

TEDIn tulokset työpaikoilla Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille , Merja Turpeinen TEDIn tulokset työpaikoilla Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille 29.11.2011, Merja Turpeinen TEDI -hanke Terveyttä edistävän työpaikan kriteeristö työpaikkalähtöinen yhteiskehittämis- ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

Teollisuuden tapaturmat ja ennaltaehkäisy

Teollisuuden tapaturmat ja ennaltaehkäisy Teollisuuden tapaturmat ja ennaltaehkäisy Työsuojelupäivät 25. 26.9.2014 POHTO Oulu Kari Häkkinen 25.9.2014 Sisältö Työtapaturmakehitys teollisuudessa Viimeaikaiseen tapaturmakehitykseen vaikuttavia tekijöitä

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

( ).

(  ). Koulutushankkeeseen kuuluvat Koulujen turvallisuus ja lainsäädäntö asiantuntijaluento sekä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikön ja Lapin urheiluopiston

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille!

Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille! Suomen Tyky-verkostosta Työpaikkojen työhyvinvointiverkostoksi Uudistunut verkosto työpaikan toimijoille! 29.11.2011 Jaana Lerssi-Uskelin, Ttm Kehittämispäällikkö Verkostot - Verkottuminen Mikä on verkosto?

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Lapin ensi- ja turvakoti ry

Lapin ensi- ja turvakoti ry Lapin ensi- ja turvakoti ry Turvakotipalvelut Työkokous lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn liittyen 25.2.2016 Turvakotilaki Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalveluiden tuottajalle

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.9.2016 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuufoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAUPUNKISTRATEGIAN LAADINNAN ASIANTUNTIJATUKI BDO 13.5.2016 Johdanto Kiitämme mahdollisuudesta tarjota BDO:n asiantuntijuutta sekä projektikokemusta Kankaanpään kaupungille. Tässä

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen?

Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? Turvallisuuskulttuuri - Mikä estää tai edistää johtajan sitoutumista turvallisuuteen? 28.4.2016 Jouni Kivistö-Rahnasto Professori Turvallisuus ja riskienhallinta 30-vuotta sitten Asenne ei ratkaise! se

Lisätiedot

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT Yliopistot muuttuvat työsuojelu pysyy www.helsinki.fi/yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö Työoloihin vaikuttamalla pidetään yllä ja edistetään työntekijöiden terveyttä,

Lisätiedot

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Lainsäädännöllinen tausta Yleinen turvallisuusvaatimus

Lisätiedot

GNA SEMINAARI

GNA SEMINAARI 1 GNA SEMINAARI Ville Saksi Tapaturmaton työmaa 2 olla työturvallisuusasioissa maailman johtava rakennusalan yritys, joka parantaa turvallisuuttaan jatkuvasti, tavoitteenaan tapaturmaton työpaikka. - Skanska

Lisätiedot

TYÖSUOJELU, YHTEINEN TYÖPAIKKA JA VERKOSTOMAINEN TOIMINTA

TYÖSUOJELU, YHTEINEN TYÖPAIKKA JA VERKOSTOMAINEN TOIMINTA Työsuojelupaneeli III TYÖSUOJELU, YHTEINEN TYÖPAIKKA JA VERKOSTOMAINEN TOIMINTA Minna Toivanen & Minna Janhonen 1 Työsuojelupaneeli III Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta keskustelut Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Edellytysten kehittäminen Työtapojen analyysi Turvallista käyttäytymistä edistämällä turvallisuus viedään uudelle, entistäkin paremmalle tasolle.

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus

SAFETY konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus SAFETY 2016 -konferenssi Pelastusalan osakokonaisuuden suunnittelu ja toteutus Tutkija, Laura Kolehmainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 26.4.2016, Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2016

Lisätiedot

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.

Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6. Miten saamme vesistöt yhdessä hyvään tilaan? Projektipäällikkö Riina Rahkila, VYYHTI-hanke Vesistökunnostusverkoston seminaari Iisalmi 12.6.2014 Vesistö on valuma-alueensa summa Kaikki valuma-alueen toiminta

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti

Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti MTK-yhdistysten pj-siht.päivät Itä-ja Keski-Suomi 2.2.2017 Eila Eerola Hallituksen kriisipaketista tukea hyvinvointityöhön

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva Keskiyön Savotta 20.-21.6.2011 Vaattunkiköngäs Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva 20.6.2011 1 Alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamallin tavoitteet

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely

Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely Mielen avain, seuranta- ja arviointikysely 1.11.2010-31.3.2011 Hyvät Mielen avain -hankkeen osahankkeen edustajat! Tämän Webropol -kyselyn tarkoituksena on seurata hankkeessanne tapahtunutta toimintaa

Lisätiedot

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen

Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri. Jouni Lappalainen Merimiesten asenteet ja turvallisuuskulttuuri Jouni Lappalainen 22.09.09 0 Tutkimuksen tarkoitus Onko merenkulun turvallisuuskulttuuri muuttunut ISM-koodin käyttöönoton jälkeen? Kirjallisuustutkimus Haastattelututkimus

Lisätiedot

Organisaation potilasturvallisuuden edellytysten arviointi DISC-mallin avulla kaksi tapaustutkimusta. Organisaatio analyysiyksikkönä

Organisaation potilasturvallisuuden edellytysten arviointi DISC-mallin avulla kaksi tapaustutkimusta. Organisaatio analyysiyksikkönä 1 Organisaation potilasturvallisuuden edellytysten arviointi DISC-mallin avulla kaksi tapaustutkimusta Pietikäinen, E., Reiman, T., Macchi, L. & Oedewald, P. 26.1.2011 Potilasturvallisuuden tutkimuspäivät,

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

TAPATURVA LAKI LAKIPYKÄLISTÖ turvallisuuden laaja lainsäädäntö soveltamisohjeineen. Tapaturva Oy

TAPATURVA LAKI LAKIPYKÄLISTÖ turvallisuuden laaja lainsäädäntö soveltamisohjeineen. Tapaturva Oy TAPATURVA LAKI LAKIPYKÄLISTÖ turvallisuuden laaja lainsäädäntö soveltamisohjeineen Turvakäräjät Uusia oikeustapauksia (ym.) säännöllisesti, n. 1 /kk TAPATURVA LAKI Aina ajantasainen nettipalvelu Laki Posti

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011

CxO Mentor Oy. MDM-työpaja -esittely. Luonnos (08/2011) Luonnos - CxO Mentor Oy 2011 CxO Mentor Oy CxO Mentor Oy MDM-työpaja -esittely Luonnos (08/2011) Miksi? IT/ICT, IT-palvelut ja niillä käsiteltävä tieto ovat nykyään tuottavuuden lisäämisen, innovaatioiden ja kasvun tärkein lähde.

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon

Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen avulla hyvinvointia ja elinvoimaa Etelä-Savoon Tuija Toivakainen, 20.8.2013 kello 10:30 16 Etelä-Savon nuorisotakuun neuvottelukunta ja elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari

Kandityön kirjoittaminen. Opinnäyteseminaari Kandityön kirjoittaminen Opinnäyteseminaari Lue ja kirjoita Ajatukset eivät kasva tyhjästä. Ruoki niitä lukemalla ja kirjoittamalla lukemastasi. Älä luota muistiisi Merkitse alusta asti muistiinpanoihin

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin

kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen Tutkija Toni Hyytinen Tampereen teknillinen yliopisto Turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksikkö Hankkeen

Lisätiedot

1) Vastaajan taustatiedot

1) Vastaajan taustatiedot Seuran toiminnan arviointi: Hyvä xxxxx:n jäsen, Olet aloittamassa seuran toiminnan arviointikyselyyn vastaamista. Hienoa! Seuran toimintaa halutaan kehittää entisestään, ja sitä varten Sinun kokemuksesi

Lisätiedot