Ukaanjärven, Likolahden, Ukaanpohjan ja Frantsinlammin kulttuuriympäristökokonaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ukaanjärven, Likolahden, Ukaanpohjan ja Frantsinlammin kulttuuriympäristökokonaisuus"

Transkriptio

1 Ukaanjärven, Likolahden, Ukaanpohjan ja Frantsinlammin kulttuuriympäristökokonaisuus HISTORIA Ukaa (epävirallinen nimi) on kylä, joka sijaitsee Ukaanjärven ympärillä. Alueella vanhaa asutusta, nimi voi viitata lappalaisiin. Nimi esiintyy eri muodoissa eri yhteyksissä, esim. Uasjärvi tai Uesjärvi. kaantuivat 1700-luvulla. Sorri maini in maakirjassa ensimmäisen kerran Tuhrian kylä: Frantsi ja Naapila eli Iso-Tuhria, joista kummastakin erosi kaksi osaa 1700-luvulla. Vuonna 1682 Tuhrialle oli tullut vävyksi seppä, josta syystä, olete avas, talon puolikas sai si emmin nimen Seppälä. Ensimmäinen maakirja 1540: Kiimajoen kylä: Kiimajoki ja Nalli, jotka molemmat ja- Isojako Pelto Niitty Talo Mylly Tie Alueen rajaus Isojakokar a Kiimajoen kylän Nallin (rek. 1799) kahdesta Isojakokar a Tuhrian kylän Frantsista 1848 Nathan Lilius talosta sekä Tuhrian Naapilan kahdesta talosta 1761 Zachris Frantsi oli kolmessa osassa (rek. 1848): Iso-Frantsi (50%), MäEnebäck kelä (25%) ja Keskinen (25%). Frantsinlammin etelärannalla oli Iso-Frantsille kuuluva asuinton, mahdollises torppa. NykyisIsojakokar a Tuhrian kylän Naapilasta eli Iso-Tuhriasta 1792 tä Siltasavon etä vastaava e teki mutkan tämän asumuksen Johan Florin kohdalla lähempänä rantaa. Toinen olete avas Iso-Frantsille Naapila oli aluksi 1795 kolmessa osassa ja jokaisen kolmen kuuluva torppa oli nykyistä Teiskon kirkko etä vastaavan en Naapilan osan nimi oli Tuhria (kaikki kolme rek. 1795). länsipuolella, Ukaanpohjan pohjukan tuntumassa. Keskinen Isojakokar a Kiimajoen Nallin ja Ala-Nallin taloista (rek. (Raku 1201, s. 168) ja Mäkelä olivat lähellä Iso-Frantsia. Tuon aikainen Sorrinsilta sijaitsi n. 40 metriä nykyisestä sillasta lou1799) 1797 Nathan Lilius Taloille joh e lännestä (nykyinen Kiimajoen e) ja itään kul- naaseen. je aessa ylite in Nallinsalmi. Etelään johtavan en varrella oli Nalleille kuuluneita torppia peltoineen. s 270 no Luon

2 Maarekisterikylät: Kiimajoki 703, Tuhria 719 Nimi:Ukaanjärven, Likolahden, Ukaanpohjan ja Frantsinlammin kul uuriympäristökokonaisuus 1800-luku Henkikirjat Nallien torppia olivat Ukaanpohja, Loppinen, Särkiniemi, Lähteenmäki ja Pohjalah. Nallissa oli myös pitäjänsuutari Ma Lindgren. - Sorrilla oli Nituniemi-niminen torppa sekä pitäjänsuutari Johan Adolf Sillman. - Knaapiloilla oli torppia, yhdellä oli Riihinii y-niminen torppa ja toisella maini in pitäjänsuutari Henrik Alm. - Frantsi on kahdessa osassa, toisen torppia ovat Pohjalah ja Ma la ja toisen Andila ja Joenniemi, lisäksi mainitaan pitäjänseppä Thomas Helander Henkikirjat luvulla Yli-Nallin torppia olivat Loppinen (Raku 1202, s. 169) ja Kukkasniemi ja Ala-Nallin Pohjala ja Erkkilä sekä myöhemmin vielä Lukko. - Sorrin torppia olivat Järvenpää ja Nii uniemi. Järvenpää sijaitsi Vehokylän eteläpuolella ja Nii yniemi Pehuanau on eteläpuolella. - Naapila oli edelleen kolmessa osassa 1870, yhdellä niistä on Riihinii y- ja toisella Saarenmaa- ja Naurissaarinimiset torpat. Naurissaaren torpassa oli pitäjänsuutari Karl Helenius. - Frantsi oli kolmessa osassa ja yhdellä niistä oli torppa Andila Kar a Kiimajoen Sorrista 1860 A. Öhman Sorrin (rek. 1863) talo oli kahdessa osassa. Talot olivat Nallinsalmen itäpuolella. Sorrien peltoja sijaitsi talojen lähiympäristö lisäksi myös Pajasalmen itäpuolella ja Heikinkallion pohjoispuolella. Sorrilla oli kaksi myllyä Frantsinlampeen laskevassa Tiikonojassa. 14 s 271 no Luon

3 Maarekisterikylät: Kiimajoki 703, Tuhria 719 Nimi:Ukaanjärven, Likolahden, Ukaanpohjan ja Frantsinlammin kul uuriympäristökokonaisuus 1920-luku pitäjänkar a Pelto Niitty Talo Tie Alueen rajaus Maanviljely lat: - Kiimajoen Nalli, Kukkasniemi Ukaanjärven länsirannalla; Sorri ja siitä muodoste u Korpiniemi (Frantsinlammen rannalla) - Tuhrian Iso-Frantsi ja Keskinen - Tuhrian Naapila ja An la; Seppälästä muodoste u Naurissaari Huvilat: - Kiimajoen Lukko (Ukaanjärven länsirannalla) - Tuhrian Keskisestä muodostetut Pihlajamäki ja Moisio (etelämpänä Teiskon Kirkko en tuntumassa) Pienet asumukset: - Kiimajoen Leppimäki (Likolahden rannalla) sekä Rajanotko (Ukaanpohjan eteläpuolella) - Tuhrian Keskisestä muodoste u Ahola sekä toinen nimetön pieni asumus; Keskisen lalla Rajala (lähellä Loppisjärveä) - Tuhrian An lan mailla 1 kpl; Seppälän mailla Hakala 272 Nalli oli lähes nykyisellä paikallaan. Peltopinta-ala lisääntyi hieman. Sorri sekä Sorrista muodoste u Ukaan kansakoulu (Raku 1198, s. 165) sijaitsivat jokseenkin vanhoilla sijoillaan. Korpiniemen pellot ulo uivat Tiikonojan rantaan as. Tuhrian Mäkelän lalla ei ollut rakennuksia. Iso-Frantsista muodoste u Valkeejärvi oli melko kaukana kaakossa Siltasavon en varrella. Peltoala oli selväs kasvanut ja niitytkin olivat enimmäkseen rantanii yjä myös Tiikonojan rantamilla. Frantsinlammen koillispuolella, samoin kuin nykyisen Siltasavon en eteläpuolella, oli uu a peltoa mu a edelleen myös nii yjä. Vasta vuosina 1917 ja 1925 Naapilan osat merki in maarekisteriin erinimisinä eli Naapila (Raku 1199, s. 166) (25%), An la (25%) ja Seppälä (Raku1200, s. 167) (50%). Naapila ja An la olivat siirtyneet kauemmas toisistaan; An la sijaitsi en länsipuolella.

4 Maarekisterikylät: Kiimajoki 703, Tuhria 719 Nimi:Ukaanjärven, Likolahden, Ukaanpohjan ja Frantsinlammin kul uuriympäristökokonaisuus 1950-luku peruskar a Asuminen laajeni. Naapilan alueen peltoala ei ollut juurikaan muu unut. Myös Hosioneva oli peltona. Uu a peltoa oli mm. Tiikonojan mutkassa, Jokinieminnimisellä lalla sekä pienen Tapionlammin koillispuolella. Kartasta puu ui Nallin ja Teiskon kirkko en välinen osuus (nykyisin Kiimajoen etä) Ukaan kansakoululta avautuu avoin näkymä Ukaanpohjan yli Mäkelänvainiolle. Sorrin silta ei ihan näy kuvan vasemmalla puolella. Näkymä vastakkaiseen suuntaan, Ukaan eltä Ukaan koululle. Oikealla Mar nlah, jonka vasemmalla puolella on Sorrin silta. Vasemmalta pilkahtaa Ukaanpohja ja Keskisen talon pihapiiri. 273

5 Maarekisterikylät: Kiimajoki 703, Tuhria 719 Nimi:Ukaanjärven, Likolahden, Ukaanpohjan ja Frantsinlammin kul uuriympäristökokonaisuus 1970-luku ns. Kansakoulukar a Pelto Talo Tie Alueen rajaus Loma-asutus lisääntyi rannoilla. Peltoalueet yhtenäistyivät, niityt hävisivät. Nallinsalmeen ei ole merki y eyhtey ä. NYKYTILA Rantojen loma-asutus on lisääntynyt. Sorrin, Korpineimen ja Frantsin peltojen ydinalueet ovat sitä vastoin edelleen viljeltyinä. Naappilan eltä, Ukaan eltä, Sorrin- eltä ja Saarikonniemi- nimiseltä eltä on hyvät näköyhteydet avoimille viljelyksille ja vesistöille. Metsite yjä/metsi yneitä alueita sijaitsee Naapilan alueilla, Nallin alueella runsaas, Hosionevan pellolla, Tapionlammin koillispuolella, Nii yniemen eteläpuolella sekä Särkijärven länsi- ja etelärannoilla. 274

6 Maarekisterikylät: Kiimajoki 703, Tuhria 719 Nimi:Ukaanjärven, Likolahden, Ukaanpohjan ja Frantsinlammin kul uuriympäristökokonaisuus Tähän tilattu kuva Siiristä. Peltomaisema Ukaasta. Kuva Muorinpellon ja Pariladonvainion yli Ukaanpohjaan päin 1930-luvulta. Kuva Jarmo Louhimon ja Katri Haimilan ko arkisto. Näkymä Frantsinlammin rannalla sijaitsevalle Korpiniemen talolle Saarikonniemen eltä. 275

7 Maarekisterikylät: Kiimajoki 703, Tuhria 719 Nimi:Ukaanjärven, Likolahden, Ukaanpohjan ja Frantsinlammin kul uuriympäristökokonaisuus Arvokar a ARVOKKAAN KULTTUURIYMPÄRISTÖKOKONAISUUDEN PERUSTELUT Rakennuskulttuuri Kulttuurimaisema Perinnebiotoopit Muinaisjäännökset Ukaan kansakoulu (Raku 1198, s. 165) Naapila (Raku 1199, s. 166) Seppälä (Raku1200, s. 167) Keskinen (Raku 1201, s. 168) Loppinen (Raku 1202, s. 169) Sirpalemaisen vesistöalueen lomassa olevat yhteneväiset viljelyalueet. Seppälän, Anttilan, Keskisen, Frantsin ja Haapasen pihapiirit ja avoimet peltoalueet. Avoimen alueet Lapinsalmen ja Likolahden välissä (rikkonaisessa maastossa 1700-luvulla kuljettiin vuoroin maata, vuoroin vesistöä pitkin) 36. Seppälän haka. Paikallisesti arvokas. Arvoperuste: maisemallinen ja kulttuurihistoriallinen. 37. Ukaan Martinlahden keto. Paikallisesti arvokas. Arvoperuste: maisemallinen. 38. Korpiniemen haka. Paikallisesti arvokas. Arvoperuste: maisemallinen. 39. Frantsinlammi, Haapasen rantaniitty. Paikallisesti arvokas. Arvoperuste: lajistollinen ja maisemallinen 40. Frantsin niitty. Paikallisesti arvokas. Arvoperuste: maisemallinen ja kulttuurihistoriallinen. Ei ole tiedossa. 276

8 Maarekisterikylät: Kiimajoki 703, Tuhria 719 Nimi:Ukaanjärven, Likolahden, Ukaanpohjan ja Frantsinlammin kul uuriympäristökokonaisuus Luontokohteet: Ei ole edossa TOIMENPIDESUOSITUKSET Alue/kohde ei kestä huoma avaa muutosta ominaispiirteiden muu uma a merki äväs - Alueen rakennuskanta sekä vanhan kul uurimaiseman rakenne ja mi akaava tulee säily ää - Viljelymaiseman yhteys lakeskukseen tulee säily ää - Rakennuskul uurikohteiden ja maisemaelemen en näkyvyy ä (historialliset näkymät) ja maisema lojen avoimuu a ylläpidetään ja mahdollises ennallistetaan maisemanhoidollisin toimenpitein (Ukaan koululta, Teiskon kirkko eltä ja Naappilan eltä) 277

9 Vehokylän kulttuuriympäristökokonaisuus HISTORIA Isojako Pelto Niitty 14 s no Luon Talo Tie Alueen rajaus

10 Maarekisterikylät: Asun la 701, Kiimajoki 703 Nimi:Vehokylän kul uuriympäristökokonaisuus 1800-luku 14 s 279 no Luon

11 Maarekisterikylät: Asun la 701, Kiimajoki 703 Nimi:Vehokylän kul uuriympäristökokonaisuus 1920-luku pitäjänkar a Pelto Niitty Talo Tie Alueen rajaus 280

12 Maarekisterikylät: Asun la 701, Kiimajoki 703 Nimi:Vehokylän kul uuriympäristökokonaisuus 1950-luku peruskar a 281

13 Maarekisterikylät: Asun la 701, Kiimajoki 703 Nimi:Vehokylän kul uuriympäristökokonaisuus 1970-luku ns. Kansakoulukar a Pelto Talo Tie Alueen rajaus NYKYTILA 282

14 Maarekisterikylät: Asun la 701, Kiimajoki 703 Nimi:Vehokylän kul uuriympäristökokonaisuus Arvokar a ARVOKKAAN KULTTUURIYMPÄRISTÖKOKONAISUUDEN PERUSTELUT Rakennuskulttuuri Kulttuurimaisema Perinnebiotoopit Muinaisjäännökset Luontokohteet: TOIMENPIDESUOSITUKSET 283

15 Velaatan Yrjölänkylän kulttuuriympäristökokonaisuus HISTORIA Velaa a on kylä Pohjois-Teiskossa (ei virallinen nimi). Suuri osa Velaa aa kuuluu virallises Ahoin kylään. Nimi merkinnee venepaikkaa. Isojako Pelto Maakirja 1540 Ahoin maarekisterikylän kantatalo Knuu la sekä kantatalo Kurjenlah 1566 (Raku 1186, s. 152). Ju lan maarekisterikylän kantatalot Kauppila ja Yrjölä. Niitty Ahoin maarekisterikylän isojakokartat 1795 Johan Florin Tie Alueen rajaus Kurjenlah sai isojaossa pitää kaikki sille siihen as kuuluneet maat. 14 s Mylly kohdalla Etelä-Arolan eltä kääntyi jo isojaon aikaan e lounaaseen nykyisen Tolppalan en tapaan, samoin Etelä-Arolan eltä on johtanut e koh Saarikkoa. Isojakokartassa Knuu lan torppien Kangasniemi, Saricko ja Hieta luokse johtaa jo e. Ainoastaan Knuu la kuului Terälahden jakokuntaan ja 1800-luvulla Knuu la (rek. 1817) sijaitsi maanen varressa nykyisen Tolppalan en risteyksen kohdalla Welatanlahden rannan puolella. Talo oli täysin peltojensa ympäröimä. Nii yjä oli eteläisten peltojen lähellä sekä Welatanlahden pohjukan rannoilla. Knuu lan no Luon Talo

16 Maarekisterikylät: Ahoi 700, Ju la 702 Nimi:Velaatan Yrjölänkylän kul uuriympäristökokonaisuus 1800-luku Suomen asutuksen yleislue elo Seppä Heinrich Vidgren asui Hietala-nimisessä torpassa. Henkikirja 1835 Knuu lan torppia olivat Kangasniemi, Saricko ja Hieta sekä pitäjänseppä H. Widegren ja pitäjänsuutari Eric Färdig. Kurjenlahden torppia olivat Tanhuansuu ja Majaniemi. Henkikirja 1870 Knuu lan torppina mainitaan Hietaranta, Aatola, Stenbacka ja Kangasniemi. Kurjenlahden torppia olivat Etelä ja Majaniemi. 14 s 285 no Luon

17 Maarekisterikylät: Ahoi 700, Ju la 702 Nimi:Velaatan Yrjölänkylän kul uuriympäristökokonaisuus 1920-luku pitäjänkar a Pelto Niitty Talo Tie Alueen rajaus 286

18 Maarekisterikylät: Ahoi 700, Ju la 702 Nimi:Velaatan Yrjölänkylän kul uuriympäristökokonaisuus 1950-luku peruskar a 287

19 Maarekisterikylät: Ahoi 700, Ju la 702 Nimi:Velaatan Yrjölänkylän kul uuriympäristökokonaisuus 1970-luku ns. Kansakoulukar a Pelto Talo Tie Alueen rajaus NYKYTILA 288

20 Maarekisterikylät: Ahoi 700, Ju la 702 Nimi:Velaatan Yrjölänkylän kul uuriympäristökokonaisuus Arvokar a ARVOKKAAN KULTTUURIYMPÄRISTÖKOKONAISUUDEN PERUSTELUT Rakennuskulttuuri Kulttuurimaisema Perinnebiotoopit Muinaisjäännökset Luontokohteet: Nuu lanlah on lintujärvi, joka kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. TOIMENPIDESUOSITUKSET 289

21 Viitapohjan kulttuuriympäristökokonaisuus HISTORIA Viitapohja on Paarlahden itäpään alueen virallinen nimi. Suurin osa alue a kuuluu Männistön ja Savon kylään, osa alueista kuuluu Teiskon muihin kyliin. Viitapohjan suurimman talon nimi on Viitaniemi. Alueella oli aikoinaan torppariasutusta (Paavolan, Kämmenniemen ja Savon kylää). Isojako Maakirja 1540 Männistön kylää ei ollut vielä ensimmäisen maakirjan aikaan, eikä Männistöä maini u kanta lalue elossakaan sillä se oli kruunun uudis la. Viitaniemi (Raku 1133 s. 93) merki in maakirjoihin vasta Pelto Isojakokar a Kämmenniemen ns. Paarlahden sarka P. H. Pelander Paarlahden saralla Kuivaniemen torpan ympäristössä oli peltoja. Niitty Talo Tie Alueen rajaus Isojakokar a Savo 1795 ja 1799 Pehr Henric Pelander Viitaniemi oli kahdessa osassa Teiskon pitäjän suutari Tuomas Mikonpoika solmi torpparisopimuksen 1795 Viitaniemen kanssa. Isojakokar a Männistö 1779 Johan Florin Männistön niemessä oli kolme asuinton a. Tuolloin Männistöllä (rek. 1788) oli torpat Joentausta ja Kirjavainen. Kartalla esite in Peräjoen ja Peräjärven eteläpuolella koh Orive ä kulkenut e. 14 s 290 no Luon

22 Maarekisterikylät: Kuusniemi 707, Kämmenniemi 708, Männistö 710, Paavola 711, Pohtola 714, Savo 716 Nimi:Viitapohjan kul uuriympäristökokonaisuus 1800-luku Männistö oli halo u kahteen nime ömään osaan (2/3 ja 1/3) 1815, mu a osat yhdiste in myöhemmin. Henkikirja Kämmenniemen Per ulan torppiin lukeutui mm. Kuivaniemi - Männistö oli jälleen yhtenä ja tuolloin sillä maini in torppa Tervajoki (rek. 1932). - Savon kylän Viitaniemen torppia olivat Peltola, Irjala, Raiskio, Siltanen ja Suontaka. Isojakokar a Savo 1813 ja 1825 Nathan Lilius Viitaniemeä ryhdy in 1850-luvulla hoitamaan voimaperäises muonamiesten avulla. Viitaniemestä tuli kartano 1855, jolloin Idman os sen. Henkikirja Männistö oli vielä kahdessa osassa. - toisella Viitaniemellä oli torppa Ihanaketo ja toisella torpat Ahola, Raiskio, Siltanen ja Suontaka. 14 s 291 no Luon

23 Maarekisterikylät: Kuusniemi 707, Kämmenniemi 708, Männistö 710, Paavola 711, Pohtola 714, Savo 716 Nimi:Viitapohjan kul uuriympäristökokonaisuus 1920-luvun pitäjänkar a Pelto Niitty Talo Tie Alueen rajaus Maanviljely lat: Männistö (Raku 1135 s. 95); Viitaniemi; Pie lästä 1922 muodoste u Rantala (Vaavunjärven rannassa). Huvilat: Raiskio, Rauhala sekä Männistön huvila aivan niemen kärjessä; Kämmenniemen Kahnan mailla Pal ala. Pienet asumukset: 4 kpl Kaakkolammin en varressa, lähellä Viitaniemeä sekä 1 kpl Männistön lähellä; Vei oo Paavolan mailla 3 kpl (rannan tuntumassa). Viitaniemen kaksi puolikasta oli rekisteröity nimillä Jussila ja Pie lä. Jussila ja Pie lä yhdiste in uudestaan Viitaniemen laan luvun alussa Viitaniemen omis insinööri Hugo Mäklin. Niityt oli raiva u pelloiksi ja peltoala oli muutenkin lisääntynyt nykyisen Viitaniemen en ja Kaakkolammin välisellä alueella Viitaniemen ohitse kulki eyhteys Kaakkolammin rantaalueille. Viitaniemen mailla Paarlahden rannassa oli laivalaituri. Paarlahden pohjoispuolella Viitapohjan koulu (Raku 1136, s. 97) aloi toimintansa Viitapohjan osuuskauppa vuokrasi Vei oo Paavolan lasta palstan kaupan rakentamista varten 1900-luvun alussa. Kauppa lii yi vastaperuste uun osuusliike Voimaan Osuuskaupan rannassa oli laivalaituri. Asutus lisääntyi ja uusia peltoja raiva in, mm. Kuivaniemen mailla. Vei oo Paavolan ympäristössä oli laajat pellot. Vei oo Paavolasta kulki eyhteydet sekä itään Viitapohjan suuntaan e ä länteen Kulkkilan suuntaan. 292

24 Maarekisterikylät: Kuusniemi 707, Kämmenniemi 708, Männistö 710, Paavola 711, Pohtola 714, Savo 716 Nimi:Viitapohjan kul uuriympäristökokonaisuus 1950-luvun peruskar a Asutus lisääntyi pääasiassa Kaakkolammin en varressa ja Mäkikylän en päässä. Loma-asutus lisääntyi Niemelännokassa ja Kaakkolammin rannoilla. Peltoala kasvoi hieman, nii yjä oli jäljellä enää siellä täällä. Tiestö laajeni asutuksen laajentuessa. 293

25 Maarekisterikylät: Kuusniemi 707, Kämmenniemi 708, Männistö 710, Paavola 711, Pohtola 714, Savo 716 Nimi:Viitapohjan kul uuriympäristökokonaisuus 1970-luku ns. Kansakoulukar a Pelto Talo Tie Alueen rajaus Loma-asutus lisääntyi vesistöjen rannoilla. Peltoalueet yhtenäistyivät ja loputkin niityt hävisivät. Tiestö laajeni loma-asutuksen levitessä. NYKYTILA Asutus on laajentunut vähäisessä määrin. Laajimmat avoimet viljelymaisemat sijaitsevat Viitapohjan en ja Kaakkolammin en varsilla. Tähän vielä lisää teks ä 294

26 Maarekisterikylät: Kuusniemi 707, Kämmenniemi 708, Männistö 710, Paavola 711, Pohtola 714, Savo 716 Nimi:Viitapohjan kul uuriympäristökokonaisuus 295

27 Maarekisterikylät: Kuusniemi 707, Kämmenniemi 708, Männistö 710, Paavola 711, Pohtola 714, Savo 716 Nimi:Viitapohjan kul uuriympäristökokonaisuus Arvokar a 296

28 Maarekisterikylät: Kuusniemi 707, Kämmenniemi 708, Männistö 710, Paavola 711, Pohtola 714, Savo 716 Nimi:Viitapohjan kul uuriympäristökokonaisuus ARVOKKAAN KULTTUURIYMPÄRISTÖKOKONAISUUDEN PERUSTELUT Rakennuskulttuuri Kulttuurimaisema Perinnebiotoopit Muinaisjäännökset Viitaniemi (Raku 1133, s. 93) Petäjäinen (Raku 1134, s. 94) Männistö (Raku 1135, s. 95) Viitapohjan koulu (Raku 1136, s. 97) Ahvenistokallio ja Erämaja (Raku 1137, s. 98) Kuivaniemi (Raku 1138, s. 99) Viitapohjan kauppa (Raku 1139, s. 100) Veittoo Paavola (Raku 1140, s. 101) Männistön ja Viitapohjan talot pihapiireineen ja lähipeltoineen. Kaakkolammin pohjoispuolinen, entisten torppien alue peltoineen. 6. Männistön kallioketo. Maakunnallisesti arvokas. Arvoperuste: lajistollinen, maisemallinen ja kulttuurihistoriallinen. 13. Kaakkolammin kallioketo. Alueellisesti arvokas. Arvoperuste: lajistollinen ja maisemallinen. 47. Veittoo-Paavolan haka. Paikallisesti arvokas. Arvoperuste: lajistollinen ja maisemallinen. 54. Viitaniemen niityt. Paikallisesti arvokas. Arvoperuste: maisemallinen ja kulttuurihistoriallinen. Ei ole tiedossa. Luontokohteet Tummaverkkoperhosverkosto ulo uu Viitapohjan alueelle, pääosin alueen eteläosassa puronvarsia pitkin. Niityt ovat arvokkaita hyönteisalueita ja ne lii yvät myös tummaverkkoperhosiin; ni yjen uhkana on metsi yminen. Alueella on lepakoita. TOIMENPIDESUOSITUKSET Alue/kohde kestää muutosta vain kul uuriympäristön ehdoilla - Alueen vanhan kul uurimaiseman rakenne ja mi akaava tulisi säily ää. - Näkymien avaamista kasvillisuu a karsimalla tulisi harkita (Männistön kohdalla Paarlahdelle niin itään kuin luoteeseenkin) - Uuden rakentamisen tulee sijoi ua vanhaan tapaan pihapiiriin sekä maisemarakenteen reunoille kuten pellon ja metsän rajavyöhykkeeseen. Uudesta rakentamisesta ei saisi tulla maisemaa hallitsevaa elemen ä. 297

29 Värmälän kulttuuriympäristökokonaisuus HISTORIA Värmälä on Teiskon eteläisin kylä. Nimen alkuperästä ei ole etoa. Maakirjassa muodossa 1540 Wermelä. Ensimmäinen maakirja 1540 Värmälässä oli neljä laa, joista yksi hävisi he, kaksi liittyi Värmälän rustholliksi ja yhdestä tuli Pirilä. Isojako Pelto Niitty Talo Tie Alueen rajaus Värmälän isojakokar a 1786 Johan Florin Kartano eli Värmälä oli jakaantuneena kahdeksi nimettömäksi laksi. Toinen puolisko nime in myöhemmin (rek. 1908) Iso Kartanoksi (40%) (lisäksi Eerola 10%) ja toinen puolisko jakaantui edelleen 1823 kahdeksi nimettömäksi, joista myöhemmin (rek. 1910) muodostuivat Vähä Kartano (25%, nyk. Värmälä I) ja Niemi Kartano (25%). 298 Isojakokartoilla toinen Kartanon eli Värmälän tuolloin nime ömästä osasta sijaitsi Walkejärven länsirannalla (sittemmin Vähä-Kartano, nyk. Värmälä) ja toinen nykyisen Iso-Kartanon kohdalla. Iso-Kartanon mailla, Viitapohjan- en ja Valkeajärven etelärannan välissä, oli pienempi asuinton, olete avas torppa.

30 Maarekisterikylät:Värmälä 722 Nimi:Värmälän kul uuriympäristökokonaisuus 1800-luku Värmälän kylän Pirilän talon kar oja 1831, 1846 ja 1849 Nathan Lilius Nuorajärven ja Kukonjärven eteläpuolella, Päiväjärvenen molemmin puolin, oli 1830-luvun kartassa pienet asuinton t, jotka olivat olete avas Pirilöiden torppia. Pirilä jakaantui 1849 Ala Piriläksi (nyk. Pirilä) ja Ylä Piriläksi. Alueen estö oli lähes yhteneväinen nyky estön kanssa. Ainoastaan Ala ja Ylä Pirilän välinen e puuttuu nykyisin. Valkeajärven ympärillä oli peltoja ja nii yjä nykyisen Korkeamäen kohtaa lukuun o ama a. Nuorajärven ja Kukonjärven pohjoisen puoleisilla rannoilla oli peltoja ja nii yjä. Henkikirja Kartano eli Värmälä oli kolmessa osassa, yhdellä oli torpat Vormisto ja Kolu, toisella torpat Mäkelä, Tervakivi ja Rajala sekä kolmannella torpat Katajapaja, Kolu ja kaksi Kantola (Elias ja Henrik) sekä lisäksi pitäjänsuutari Erik Lindström. Henkikirja Kartano eli Värmälä oli edelleen kolmessa osassa, yhdellä oli torpat Vormisto ja Kolu sekä pitäjänsuutari Erik Lindström, toisella torpat Tervakivi, Pispala ja Rajala sekä kolmannella torpat Katajapohja, Moisio, Kolu ja Kantola. - Pirilän Alasen torppia olivat Ivana, Hietanen, Salimäki ja Korkeaniemi, lisäksi on pitäjänräätäli Herman Stenberg. - Pirilän Ylisen torppia olivat Kukkola ja Lintusalo. Värmälän käsityöläisiä olivat olleet mm. nahkuri Herman Lehtonen sekä puuseppä Ma Orava(inen). Pirilän torpan poika Markus Birkman valmistui aikanaan papiksi. Kämmenniemen kievari siirre in 1910 Värmälän Karimaalle, tällöin ei enää myöskään tarvi u Polson kievaria. - Pirilän torppia olivat Koskue, Korkeaniemi, Kukkola, Lintusalo ja Mäyrä. 14 s 299 no Luon

31 Maarekisterikylät:Värmälä 722 Nimi:Värmälän kul uuriympäristökokonaisuus 1920-luvun pitäjänkar a Pelto Niitty Talo Tie Alueen rajaus Alkuperäisen Kartanon eli Värmälän puolikas, tai oikeammin 40% siitä, rekisteröi in 1908 nimellä Iso Kartano samalla kun 10% siitä rekisteröi in nimellä Eerola. Kaksi alkuperäisen Kartanon eli Värmälän nimetöntä neljäsosaa yhdiste in ja jae in uudelleen 1910 Vähä Kartanoksi (nyk. Värmälä) ja Niemi Kartanoksi. Vähä Kartanosta muodoste in Kansakoulu-niminen la. Maanviljely lat: Iso Kartano, Vähä Kartano (Raku 1121, s. 80) ja siitä muodostetut Tuomisto, Mäkelä ja Koivisto; Hormiston Nii ymaa; Niemi Kartano; Ala Pirilä (lukee Pirilä) (Raku 1122, s. 82); Ylä Pirilä ja siitä muodostetut Kukkola ja Lintuneva II. Huvilat: Kiviniemi (suuren maan en varressa), Keskinen (etelämpänä) ja sen lähellä Viitanen; Vähä Kartanosta muodoste u Saramäki, jonka naapurissa Lounakallio; Niemi Kartanosta muodostetun Tervalahden lalla 1 kpl; Suutari; Tervakivestä muodostetuilla loilla Vernamo ja Tervakivi I molemmilla 1 kpl; Ala Pirilästä muodostetut Kulmala ja Mäki; Ylä Pirilästä muodostetut Mäntylä, Kukonsaari, Kukkola I, Kukkola sekä siitä muodoste u Tasala sekä lisäksi Luoma. Pienet asumukset: Iso-Kartanon mailla muutama kpl, joista yksi Lähteenmäki; Vähä-Kartanosta muodoste u Kärki (Näsijärven Syvälahden rannalla); Heikkilällä joitakin; Hormistolla useita; Ahjomäki (Tervalahden lähellä); Kulmalan lähellä 1 kpl. Peltoala oli kasvanut 1920-luvulle tultaessa, nii yä lin oikeastaan ainoastaan lasketun Nuorajärven rantamilla. Niemi-Kartanon ympäristössäkin oli nyt laajat pellot. 300

32 Maarekisterikylät:Värmälä 722 Nimi:Värmälän kul uuriympäristökokonaisuus 1950-luvun peruskar a Asutus lisääntyi Nuorajärven itäpuolella, Viitapohjan- en varressa sekä Ketunhännnän en ja Kapukiven en varsilla. Nii yjä raiva in pelloiksi niin, e ä niitä oli enää rippeet jäljellä. Osa niityistä soistui, esim. Nuorajärven ja Kuolemaisen ympärillä. Tiestö laajeni asutuksen laajentuessa. Selvitä Kuolemaisen soistuminen/kuiva aminen! 301

33 Maarekisterikylät:Värmälä 722 Nimi:Värmälän kul uuriympäristökokonaisuus 1970-luku ns. Kansakoulukar a Pelto Talo Tie Alueen rajaus Loma-asutus lisääntyi vesistöjen rannoilla. Peltoalueet yhtenäistyivät ja niityt hävisivät. Tiestö laajeni loma-asutuksen levitessä. NYKYTILA Alueen parhaat rakennuspaikat vakiinnu vat asemansa jo isojaon aikoina: Värmälä, Pirilät, Iso Kartano sekä näiden torpat. Isojaon aikaiset pellot ovat pysyneet avoimena viljelymaisemana. Tiestön pääsuunnat ovat muodostuneet myös viimeistään 1700-luvulla. Nuorajärvi ja Kuolemainen ovat ku stuneet vesipinta-alaltaan rantojen soistuessa. 302

34 Maarekisterikylät:Värmälä 722 Nimi:Värmälän kul uuriympäristökokonaisuus Arvokar a ARVOKKAAN KULTTUURIYMPÄRISTÖKOKONAISUUDEN PERUSTELUT Rakennuskulttuuri Kulttuurimaisema Perinnebiotoopit Muinaisjäännökset Värmälä ja Mäntylä (Raku 1121, s. 80) Pirilä (Raku 1122, s. 82) Kantatalot pihapiireineen ja lähipeltoineen sekä niiden yhteydet vesistöihin. 58. Ylä Sääksin niitty. Paikallisesti arvokas. Arvoperuste: maisemallinen ja lajistollinen. Kivikautinen asuinpaikka 2. Iso Kartano 3. Piriläntie E Historiallisen ajan asuinpaikka 25. Värmälä Pirilä Muu historiallisen ajan muinaisjäännös 42. Valkeamäki Luontokohteet: Nuorajärvi on luonnonsuojelualue, Natura-alue, arvokas kasvialue ja kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Värmälän Va ulan Pohtolan alueella on tummaverkkoperhoselle verkosto, joka sisältää kulkurei ejä ja soveliaita alueita. TOIMENPIDESUOSITUKSET Alue/kohde ei kestä huoma avaa muutosta ominaispiirteiden muu uma a merki äväs - Alueen rakennuskanta sekä vanhan kul uurimaiseman rakenne ja mi akaava tulee säily ää - Viljelymaiseman yhteys lakeskukseen tulee säily ää - Maisema lojen avoimuu a ylläpidetään ja mahdollises ennallistetaan maisemanhoidollisin toimenpitein (Kanta lojen yhteydet vesistöihin) 303

RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS

RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS RAUMAN KAUPUNGIN POHJOISTEN KYLÄALUEIDEN MAISEMASELVITYS 15.04.2014 SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen rajaus 4 1 JOHDANTO 5 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoi eet 5 1.2 Menetelmät 5 1.3 Työryhmä 5 2. KOKO ALUEEN

Lisätiedot

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014

Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 1 Lappeenranta Keskustaajaman osayleiskaavan eteläisten alueiden 2. ja 3. vaiheen alueiden historiallisen ajan kohteiden muinaisjäännösinventointi 2014 Antti Bilund Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki 2 Sisältö

Lisätiedot

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS

UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS UOTSOLA (ITÄOSA) HÄIJÄÄ SALMIN OSAYLEISKAAVAN MAISEMASELVITYS Sastamalan kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu 12.2.2010 Susanna Vainiola 1 JOHDANTO...1 1.1 Selvitysalueen sijainti...1 1.2 Suunnittelutilanne...2

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

Arkeologinen osa alueinventointi 2009

Arkeologinen osa alueinventointi 2009 Lempäälä Kuokkari Hakkari Herrala Arkeologinen osa alueinventointi 2009 Hanna Leena Salminen Pirkanmaan maakuntamuseo Sisällysluettelo Kartta 1. Tutkimusalueen sijainti... 3 Kartta 2. Tutkimusalueen sijainti...

Lisätiedot

OSA 2. Maakunnan Parhaat Maisemat

OSA 2. Maakunnan Parhaat Maisemat 5.6.2013 Loppuraportti OSA 2 Maakunnan Parhaat Maisemat Etelä-Savon valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi 2011-2013 Leena Lahdenvesi-Korhonen 3.2 Maakunnallisesti

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi

Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema- ja luontovaikutusten arviointi Päijät-Hämeen liitto 19.5.2014 Sisällys Tuulivoimatuotantoon soveltuviksi osoitettavien alueiden maisema-

Lisätiedot

UUDENKYLÄN KULTTURIMAISEMA SYLVÖJÄRVEN MAISEMA ALUE

UUDENKYLÄN KULTTURIMAISEMA SYLVÖJÄRVEN MAISEMA ALUE UUDENKYLÄN KULTTURIMAISEMA SYLVÖJÄRVEN MAISEMA ALUE Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FI 16100 UUSIKYLÄ ASEMA m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE)

KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys. Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) KEMIÖNSAAREN NORDANÅ-LÖVBÖLEN TUULIVOIMAPUISTO Maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys Egentliga Finlands Energi Ab (EFE) 1 Taustaa Tämä maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen päivitys on

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI. Kaavaselostus

LAITILAN KAUPUNKI. Kaavaselostus LAITILAN KAUPUNKI Keskustan ja sen ympäristön osayleiskaava Kaavaselostus Kaarinassa 15.10. 2007, tark. 9.11. 2007, 24.9. 2008, 11.11. 2008 ja 6.4. 2009 AIRIX Ympäristö Oy PL 52 20781 KAARINA Puhelin 010

Lisätiedot

HAVUHUUPON SUKUKIRJA

HAVUHUUPON SUKUKIRJA HAVUHUUPON SUKUKIRJA eli sukuselvitys joutsalaisesta Mäkinen -Wasenius suvusta Seppo Tamminen 1 Tämä sukukirja on riisuttu e-versio Havuhuupon painetusta sukukirjasta, josta on poistettu kaikki kaaviot

Lisätiedot

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012)

403-D1042 Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Kaustisen kunta KAUSTISEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Selostus Ehdotus, 11.5.2012 (tark. 11.6.2012) FCG Finnish Consulting Group Oy Selostus I SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

V enetjoen kylän Tiilisaaren talojen historiaa. Maria-Elisa Marjusaari Onnistunut opastus-kurssi 1 Matkailuoppaan peruskurssi 2004

V enetjoen kylän Tiilisaaren talojen historiaa. Maria-Elisa Marjusaari Onnistunut opastus-kurssi 1 Matkailuoppaan peruskurssi 2004 ,, V enetjoen kylän Tiilisaaren talojen historiaa Maria-Elisa Marjusaari Onnistunut opastus-kurssi 1 Matkailuoppaan peruskurssi 2004 2 Johdanto Valitsin opaskurssin lopputyön aiheeksi Tiilisaaren vanhat

Lisätiedot

Verkkoversio, osa 1 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v.

Verkkoversio, osa 1 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v. Verkkoversio, osa 1 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v. 1997 NIKINMÄEN HISTORIIKKI 2. lisätty painos v. 2012, julkaistaan

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

STRUVE-PISTEIDEN TILA KESKI-SUOMESSA

STRUVE-PISTEIDEN TILA KESKI-SUOMESSA Struve-komissio STRUVE-PISTEIDEN TILA KESKI-SUOMESSA Perusselvitys 2008-2009 Jyväskylässä 18. päivänä joulukuuta 2009 Struve-komissio: Olli Lampinen Juha Parviainen Pekka Sintonen Ismo Nuuja Heikki Rantatupa

Lisätiedot

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin

Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Iloranta 22.10.2009 Kuis sit tehdään -ohjeita kyliin Sirkka Köykkä 1. MAISEMARAKENNE Maisema rakentuu ekologisista perustekijöistä: kallio- ja maaperästä, vesistöistä, ilmastosta ja elollisesta luonnosta.

Lisätiedot

ELÄKÖÖN RAKENNUS! Gillobackasta Masalaan

ELÄKÖÖN RAKENNUS! Gillobackasta Masalaan KK- HF Masalan taajaman ja nykyisen Laajakallion asuinalueen välinen seutu on kautta aikojen ollut Kirkkonummen keskeisten kulkureittien maisemaa. Sundetia on liikennöity jo prossikaudella. Keskiajalla

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet HÄRMÄLÄ 930-1, -2, -4 JA 5, KATU-, VIRKISTYS-, ERITYIS- JA VESIALUETTA, VALMETINKATU. ENTISEN LENTOKONETEHTAAN ALUEEN MUUTTAMINEN ASUINKÄYTTÖÖN, KAAVA NRO 8388. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014. Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi

KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014. Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi KEURUU MULTIA ÄHTÄRI 2014 Valtatien 18 uusi linjaus arkeologinen inventointi Jaana Itäpalo 29.9.2014 KESKI-POHJANMAAN ARKEOLOGIAPALVELU 1 Tiivistelmä Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelu suoritti arkeologista

Lisätiedot

Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001

Karkkilan Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001 n Kotiseutuyhdistys ry:n jäsenlehti n:o 6 Lokakuu 2001 Tämän lehden toimituskunta: Toimituksen osoite: Taitto: Paino: Juhani Silván (vastaava), Risto Hakomäki ja Pekka Wikberg n Kotiseutuyhdistys ry. c/o

Lisätiedot

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä EHDOTUS 29.4.20144 (tark. 27.10.2014) KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaehdotuksen selostus,

Lisätiedot

LESTI E 1) 11.5.20155

LESTI E 1) 11.5.20155 LESTI IJÄRVEN KUNTA L LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON A (OSA-ALUE E 1) KAAVASELOSTUS - EHDOTUS 11.5.20155 vastaaa KV 28.5..2015 17 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy LESTIJÄRVEN KUNTA 11.5.2015, VASTAA KV 28.5.20155

Lisätiedot

pesimälinnustostamme katoava kaunotar

pesimälinnustostamme katoava kaunotar Kultasirkku Siipirikko 1/ pesimälinnustostamme katoava kaunotar Heikki Pönkkä & Mauri Leivo Kultasirkku, sorea lintu idästä, tavattiin ensi kerran nykyisen Suomen kamaralla vuonna 19 ja sen jälkeen sitä

Lisätiedot

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET OSA II YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 47 48 7. Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdat Ympäristövaikutusten arviointi on lakiin (268/1999) perustuva menettely. Sen tarkoituksena on arvioida merkittävien hankkeiden

Lisätiedot

Niemenkylä, Orimattila

Niemenkylä, Orimattila KYLÄKÄVELYRAPORTTI 2013 Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin Niemenkylä, Orimattila Kyläkävely 8.8.2013 Katriina Koski JOHDANTO Löytöretkiä Päijät-Hämeen kyliin -hanke ja Niemenkylän - Tönnön nuorisoseura

Lisätiedot

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA

Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA Liminganlahden osayleiskaava Luonnos 30.11.2010 LÄHTÖKOHDAT LIMINGAN KUNTA 1 1 Johdanto Liminganlahti ranta-alueineen, laaja peltotasanko ja Rantakylän ja Virkkulan vanhat kyläalueet muodostavat ainutlaatuisen,

Lisätiedot