AIHEET 1. VIRTUALISOINTI 2. WINE 3. VIRTUALISOINTIOHJELMISTOJA. ! Yleistä! Historiaa! Tyypit ja tekniikat! Hyötyjä ja ongelmia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIHEET 1. VIRTUALISOINTI 2. WINE 3. VIRTUALISOINTIOHJELMISTOJA. ! Yleistä! Historiaa! Tyypit ja tekniikat! Hyötyjä ja ongelmia"

Transkriptio

1 Linux-järjestelmät Seminaarityö

2 2 AIHEET 1. VIRTUALISOINTI! Yleistä! Historiaa! Tyypit ja tekniikat! Hyötyjä ja ongelmia 2. WINE! Historiaa! Käyttöönotto ja toiminta! Ominaisuudet ja yhteisö! Hyötyjä ja ongelmia 3. VIRTUALISOINTIOHJELMISTOJA

3 3 VIRTUALISOINTI YLEISTÄ! Yksittäinen fyysinen resurssi Usea looginen resurssi! Virtualisoitujen resurssien todelliset ominaisuudet piilossa niiden käyttäjille! Rautapohjainen tai ohjelmistopohjainen ratkaisu! Virtualisointityypit ja -tekniikat

4 4 VIRTUALISOINTI HISTORIAA! 1960-luvulta eteenpäin! Christopher Strachey moniajo-ohjelmointi! Supertietokoneet (The Atlas Computer ja IBM M44/44X) virtuaalikone! 1972: IBM:n VM/370-käyttöjärjestelmä hypervisor! 1999: VMware x86-virtualisointialusta! Nykyisin arkipäivää yritys- ja yksityiskäytössä

5 5 VIRTUALISOINTI TYYPIT! Palvelinvirtualisointi! Tallennusvirtualisointi! Sovellusvirtualisointi! Työasemavirtualisointi! Verkkovirtualisointi

6 6 VIRTUALISOINTI PALVELINVIRTUALISOINTI! Fyysisen koneen laitteistoa hyödynnetään virtualisoimalla se loogisiksi resursseiksi! Virtuaalipalvelimet eli virtuaalikoneet! Laitteiston ja virtuaalikoneen välissä virtualisointikerros resurssien jako! Virtuaalikoneet eivät riippuvaisia toisistaan

7 7 VIRTUALISOINTI TALLENNUSVIRTUALISOINTI! Tallennuslaitteet virtualisointikerroksen taakse yhdeksi loogiseksi resurssiksi! Esimerkkejä: " Jaetut kansiot palvelimella " Käyttäjän kotihakemisto verkossa " NAS (Network-attached Storage) " SAN (Storage Area Network)! Säästöt, optimaalinen käyttö, tietojen turvallisuus

8 8 VIRTUALISOINTI SOVELLUSVIRTUALISOINTI! Sovellus irrotetaan käyttöjärjestelmästä ja toisista sovelluksista! Sovelluspaketit erillisissä virtualisointikerroksissa " Sisältävät kaikki sovelluksen asetukset, tiedostot, rekisterit ja kirjastot " Käyttävät käyttöjärjestelmän resursseja! Sovellus toimii paikallisesti, mutta sitä ei asenneta käyttöjärjestelmään! Käyttö verkon yli

9 9 VIRTUALISOINTI TYÖASEMAVIRTUALISOINTI! Työasemat välitetään käyttäjien päätteille välityspalvelimen (broker) avulla! Varsinainen käytettävä käyttöjärjestelmä (+ ohjelmat) palvelimella! Tietoturva paranee! Käyttö verkon yli! Paikallisen työaseman kuormitus vähenee mahdollista pyörittää tehottomimmillakin tietokoneilla

10 10 VIRTUALISOINTI VERKKOVIRTUALISOINTI! Verkkoresurssit ja -toiminnot yhtenäiseksi kokonaisuudeksi! Useat fyysiset verkot keskitetään yhdeksi virtuaaliseksi verkoksi! Esimerkkejä: " VLAN (Virtual Local Area Network) " VPN (Virtual Private Network)

11 11 VIRTUALISOINTI TEKNIIKAT! Täysvirtualisointi! Paravirtualisointi! Käyttöjärjestelmävirtualisointi! Natiivi virtualisointi! (Emulointi)

12 12 VIRTUALISOINTI TÄYSVIRTUALISOINTI! Rautapohjainen virtualisointi! Hypervisor-virtualisointikerros " Erottaa käyttöjärjestelmän fyysisistä resursseista! Virtuaalikoneet täysin eristetty toisistaan! Täysi käyttöjärjestelmien tuki muokkaaminen ei välttämätöntä! Ohjelmistoja: " VMware Fusion, VMware Workstation, Parallels Desktop, VirtualBox

13 13 VIRTUALISOINTI PARAVIRTUALISOINTI! Vieraskäyttöjärjestelmät tietoisia toisistaan! Tarvitsee isäntäkäyttöjärjestelmän! Hypervisor vain yksi vieraskäyttöjärjestelmä kerrallaan kiinni resursseihin! Edellyttää käyttöjärjestelmän tukea " Käyttöjärjestelmän muokkaustarve toimivuus rajapinnan kanssa! Ohjelmistoja: " Xen, UML (User-mode Linux)

14 14 VIRTUALISOINTI KJ-VIRTUALISOINTI! Käyttöjärjestelmätason virtualisointi! Käyttöjärjestelmiä ajetaan olemassa olevan käyttöjärjestelmän päällä! Virtualisoitu käyttöjärjestelmä näkee isäntäkoneen resurssit fyysisinä resursseina! Ei hypervisoria kaikki teho lähtee itse käyttöjärjestelmästä! Ohjelmistoja: " OpenVZ, Linux-VServer, Linux Containers (LXC)

15 15 VIRTUALISOINTI NATIIVI VIRTUALISOINTI! Laitteisto-ohjattu virtualisointi! Hybridivirtualisointi sekoitus täysvirtualisointia ja paravirtualisointia! Vieraskäyttöjärjestelmä pääsee ohjaamaan laitteistoa suoraan! Intel VT tai AMD-V -prosessorilaajennukset välttämättömiä! Käyttöjärjestelmän muokkaustarve kuten paravirtualisoinnissa

16 16 VIRTUALISOINTI EMULOINTI! Virtualisoinnin äärimuoto! Joskus eriytetään omaksi tekniikakseen! Toisen laitteistoarkkitehtuurin ohjelmia voidaan ajaa toisella alustalla ilman lähdekoodin muutoksia kaikki resurssit käytössä, mutta teho laskee! Binaarimuunnos edellyttää suorituskykyä! Esimerkkejä: " Java Virtual Machine (JVM), QEMU, DOSBox, Windows Phone Emulator

17 17 VIRTUALISOINTI HYÖTYJÄ & ONGELMIA! Kustannus- ja kulutussäästöt! Keskitetty hallinta! Varmuuskopiointi! Tilatarpeiden ja huoltojen vähentäminen! Tietoturva?! Yhteensopivuusongelmat ja suorituskyvyn ajoittainen ailahtelu! Taitolaji

18 18 WINE! Wine Is Not an Emulator! Avoimen lähdekoodin sovellus, jonka avulla Windows-ohjelmien ajaminen onnistuu muissa käyttöjärjestelmäympäristöissä! Windowsin API-rajapintakutsuja UNIX-alustan mukaiseksi tulkitseva ohjelmisto yhteensopivuusrajapinta! Netissä: WineHQ.org

19 19 WINE HISTORIAA! Kehitys alkoi vuonna bittiset Windows 3.x -ohjelmat! Alexandre Julliard johtanut projektia vuodesta 1994! 1995: Win32-tuki! CodeWeavers: CrossOver Plugin, CrossOver Office, nykyään CrossOver! TransGaming Technologies: WineX (Cedega)! v0.9b v v v ! 64-bittinen versio kehitteillä 01/2009 lähtien

20 20 WINE KÄYTTÖÖNOTTO JA TOIMINTA! Asennus joko pakettienhallinnasta tai komentoriviltä: # yum install wine! Oletushakemisto: /home/user/.wine! Perustyökalut ohjelmavalikon Other-osion takana " Myös muita sisäänrakennettuja ohjelmia ajettavissa komentoriviltä " Kaikki komennot löytyvät netistä: Windows-ohjelmien asentaminen " Exe-tiedostosta tuplaklikkaamalla tai komentoriviltä: $ wine foo.exe " MSI-tiedostoille komento seuraavanlainen: $ wine start foo.msi " Wine Application Uninstaller

21 21 WINE KÄYTTÖÖNOTTO JA TOIMINTA! Windows-ohjelmien ajaminen " Ohjelmavalikosta / exe-tiedostosta / komentoriviltä seuraavasti: $ cd ~/.wine/drive_c/program\ Files $ cd Foo $ ls *.exe $ wine foo.exe " Ajaminen AINA tavallisena käyttäjänä (suositus!)

22 22 WINE KÄYTTÖÖNOTTO JA TOIMINTA! Winen asetuksien määrittäminen " Wine Configuration ohjelmavalikosta tai komentoriviltä: winecfg " Asetukset jaoteltu eri kategorioihin:! Applications Ohjelmakohtaiset Windows-yhteensopivuudet! Libraries DLL-tiedostojen korvaavuusmääritykset! Graphics Ikkuna- ja näyttöasetukset! Drives Asemien asetukset ja asematyökalut! Audio Ääniasetukset, ääniohjaimen valinta! Desktop Integration Custom-teemat, KJ-kansioiden osoitukset

23 23 WINE OMINAISUUDET! Etupäässä 32-bittisten ohjelmien ajaminen! 64-bittinen versio kesken 32-bittinen versio toimii 64-bittisillä alustoilla! Ohjelmakirjasto, Winelib ohjelmien kääntäminen Wineen omin avuin! Winetricks " Puuttuvat DLL-tiedostot, runtime-kirjastot jne. tunnetuista sijainneista " Asetusten määrittäminen ongelmien ratkaisemiseksi " Alun perin vain kehittäjien käytössä " Lisätietoja: https://code.google.com/p/winetricks/

24 24 WINE YHTEISÖ! Ohjelmistotietokanta (Application Database, AppDB)! Wiki (wiki.winehq.org)! FAQ! Bugzilla bugilistausjärjestelmä! Keskustelupalsta ja IRC-kanava! Kolmannen osapuolen muunnoksia: " WineBottler, WineXS, PlayOnLinux

25 25 WINE HYÖTYJÄ & ONGELMIA! Kaikki UNIX-ympäristön hyödyt käyttöön " Vakaus, joustavuus, etähallinta! Avoin lähdekoodi muokattavuus! Kokonaista käyttöjärjestelmää ei tarvita! Käyttäjäkunnan yhteisöllisyys! Kaikki ohjelmat / pelit eivät toimi tai tule koskaan toimimaan! Spyware, malware yms. huomioitava myös Wineä käytettäessä

26 26 VIRTUALISOINTIOHJELMISTOJA! Xen! KVM! VMware! QEMU! VirtualBox! OpenVZ! Parallels Workstation! UML! Linux-VServer! Virtual Machine Manager! LXC

27 27 VIRTUALISOINTIOHJELMISTOJA! XEN Hypervisor Paravirtualisointi (ja täysvirtualisointi) Ilmainen! KVM (KERNEL-BASED VIRTUAL MACHINE) Tukimekanismi Laitteistotason virtualisointi Hypervisor = Kernel! VMWARE Suljettu lähdekoodi Kaupallinen, paras Laaja sovellusvalikoima! QEMU Emulator + VM Ilmainen Laaja KJ-tuki KQEMU-lisäosa

28 28 VIRTUALISOINTIOHJELMISTOJA! VIRTUALBOX Ilmainen Linux, Windows & Mac OS X Köyhän miehen VMware! LXC (LINUX CONTAINERS) KJ-tason virtualisointi Ei olemassa varsinaisia virtuaalikoneita! OPENVZ KJ-tason virtualisointi Vain Linux-alustalle Avoin lähdekoodi! PARALLELS WORKSTATION Linux- & Windows-alustoille Laitteistoa emuloiva virtualisointiohjelma

29 29 VIRTUALISOINTIOHJELMISTOJA! UML (USER-MODE LINUX) Paravirtualisointi Virtuaalikone yhteydessä ytimeen Hidas! LINUX-VSERVER KJ-tason virtualisointi Muokkaamattomat kernelit VPS-toteutus! VIRTUAL MACHINE MANAGER UI Oletuksena monissa distroissa Rajapinta Xenille, KVM:lle tai QEMU:lle

30 30 VIRTUALISOINTIOHJELMISTOJA valinnanvaraa siis löytyy!

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Ohjelmistotekniikka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Ohjelmistotekniikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Ohjelmistotekniikka Jussi Tuominen WINE-API SEKÄ VIRTUALISOINTIOHJELMISTOT Seminaarityö 2012 SISÄLLYS LYHENTEET JA TERMIT 1 JOHDANTO 6 2

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Sovelluskehitysympäristön virtualisoinnin tuomat edut ja haitat

Sovelluskehitysympäristön virtualisoinnin tuomat edut ja haitat Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos Diplomityö Sovelluskehitysympäristön virtualisoinnin tuomat

Lisätiedot

VMware virtuaalikoneen luonti

VMware virtuaalikoneen luonti JOHDANTO Dokumentissa esitetään yksinkertaiset tavat VMware koneen luontiin. Tämä on lähinnä tarkoitettu käyttäjälle, joka ei ole ennen luonut koneita eikä tunne VMwaren peruskäsitteitä. Tästä dokumentista

Lisätiedot

PILVIPALVELUT JA PIENYRITYS

PILVIPALVELUT JA PIENYRITYS PILVIPALVELUT JA PIENYRITYS Domain Controller Microsoft Azuressa LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikka Opinnäytetyö Kevät 2015 Saku Lehtimäki Lahden

Lisätiedot

Palvelinvirtualisointi ja pilvipalvelut

Palvelinvirtualisointi ja pilvipalvelut Frank Takkinen Palvelinvirtualisointi ja pilvipalvelut Vmware 5 tuoteperhe Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Insinöörityö 23.1.2013 Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Frank Takkinen

Lisätiedot

Linux-ylläpito, kevät 2014 Verkkopalvelut 6. luentokalvosetti 21.3 25.4

Linux-ylläpito, kevät 2014 Verkkopalvelut 6. luentokalvosetti 21.3 25.4 Verkkopalvelut 6. luentokalvosetti 21.3 25.4 Jani Jaakkola jjaakkol@cs.helsinki.fi http://www.cs.helsinki.fi/u/jjaakkol/lyp2014 Locale: kielet ja merkistöt Localet: Linuxin kielituki Linuxissa kielituki

Lisätiedot

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2

Fyysinen kone: Ubuntu Linux 9.04, 64-bit (esim. Ubuntu 10.10 ei oleellisilta osin poikkea tästä) VMware Player 3.1.2 Dokumentissa esitetään yksinkertaiset tavat VMware koneen luontiin. Tämä on lähinnä tarkoitettu käyttäjälle joka ei ole ennen luonut koneita eikä tunne VMwaren peruskäsitteitä. Tästä dokumentista ei pidä

Lisätiedot

Palvelimen Virtualisointi

Palvelimen Virtualisointi Palvelimen Virtualisointi Palvelimen Virtualisointi Tekijänoikeudet 2007 Lari Korpi Sisällys 1. Johdanto... 1 Miksi virtualisoida?... 1 Miksi virtualisoida palvelimia?... 5 2. Käsitteitä... 6 Palvelinprosessi...

Lisätiedot

MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT

MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT MIKKO MÄKIPÄÄ PILVIPALVELUIHIN LIITTYVÄT VIRTUALISOIDUT LÄHIVERKOT Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.

Lisätiedot

AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN. Kandidaatintyö

AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN. Kandidaatintyö AKI KÖSSILÄ LINUX-POHJAISEN LASKENTAPILVEN RAKENTAMINEN Kandidaatintyö Tarkastaja: Tutkija, DI Jari Seppälä 9. toukokuuta 2010 II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

KIMMO ROUSKU. Windows Server 2008. KR TT-koulutuskiertue OULU. Kimmo Rousku 9.12.2008. Materiaalin edelleen levittäminen on ehdottomasti kielletty.

KIMMO ROUSKU. Windows Server 2008. KR TT-koulutuskiertue OULU. Kimmo Rousku 9.12.2008. Materiaalin edelleen levittäminen on ehdottomasti kielletty. KIMMO ROUSKU Windows Server 2008 KR TT-koulutuskiertue OULU Kimmo Rousku 9.12.2008 Materiaalin edelleen levittäminen on ehdottomasti kielletty. Windows Server 2008 KR TT Oulu - 9.12.2008 sivu 2(36) 1.

Lisätiedot

Laitteen ja tiedon hallinta Ubuntu 12.04

Laitteen ja tiedon hallinta Ubuntu 12.04 Laitteen ja tiedon hallinta Ubuntu 12.04 Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Sisältö 1. Johdanto 2. Ubuntu 2.1. Arvioitava

Lisätiedot

Pilvipalvelut. Case: WPK-verkko. Tapio Rantanen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut

Pilvipalvelut. Case: WPK-verkko. Tapio Rantanen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut Pilvipalvelut Case: WPK-verkko Tapio Rantanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL. Diplomityö

SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL. Diplomityö SAMULI VAINIO PILVIPALVELUT JA NIIDEN KÄYTTÖÖNOTTO - ERITYISTARKASTELUSSA AMAZON JA DRUPAL Diplomityö Tarkastaja: dosentti Ossi Nykänen Tarkastaja ja aihe hyväksytty tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

JARI SYRJÄLÄ PILVIPALVELUIDEN TIETOSUOJAN VARMISTAMINEN Diplomityö

JARI SYRJÄLÄ PILVIPALVELUIDEN TIETOSUOJAN VARMISTAMINEN Diplomityö JARI SYRJÄLÄ PILVIPALVELUIDEN TIETOSUOJAN VARMISTAMINEN Diplomityö Tarkastaja ja aihe hyväksytty talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4. kesäkuuta 2014. ii TIIVISTELMÄ JARI SYRJÄLÄ:

Lisätiedot

KR TT- koulutuskiertue 9.12.2008 Windows-käyttöjärjestelmät - palvelimet Kimmo Rousku sivu 1. Oulu

KR TT- koulutuskiertue 9.12.2008 Windows-käyttöjärjestelmät - palvelimet Kimmo Rousku sivu 1. Oulu KR TT- koulutuskiertue 9.12.2008 Windows-käyttöjärjestelmät - palvelimet Kimmo Rousku sivu 1 Oulu 9.12.2008 kimmo@ict-tuki.fi tai kimmor@gmail.com http://ict-tuki.fi KR TT- koulutuskiertue 9.12.2008 Windows-käyttöjärjestelmät

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma / Tietoverkkotekniikka Linux pohjaiset pilvipalvelut Linux järjestelmät TI 11/12 TIVE Santeri Kangaskolkka TI 12 Janne Enroos TI 12 Mikä on

Lisätiedot

MYSQL:N HALLINTATYÖKALUJEN VERTAILU

MYSQL:N HALLINTATYÖKALUJEN VERTAILU MYSQL:N HALLINTATYÖKALUJEN VERTAILU Antti Janhonen Teemu Lindgren Mika Manninen Huhtikuu 2008 Tämä työ on tehty Creative Commons -lisenssin alla 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO......3 2 YLEISTÄ ASENNUKSESTA......4

Lisätiedot

7. Hyödyllisiä linkkejä... 28

7. Hyödyllisiä linkkejä... 28 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä Linux on?... 2 1.1. Vahvuudet ja heikkoudet... 2 1.2. Tietoturva... 3 1.3. Linux-ohjelmat vs. Windows-ohjelmat... 3 1.4. Erilaiset jakeluversiot (distribuutiot eli distrot)...

Lisätiedot

http://www.whitehouse.gov/blog/2010/05/13/moving-cloud Tässä toinen lainaus, jossa kuvataan pilven idea:

http://www.whitehouse.gov/blog/2010/05/13/moving-cloud Tässä toinen lainaus, jossa kuvataan pilven idea: 1 Tässä toinen lainaus, jossa kuvataan pilven idea: There was a time when every household, town, or village had its own water well. Today, shared public utilities give us access to clean water by simply

Lisätiedot

GREEN ICT PK-YRITYKSISSÄ

GREEN ICT PK-YRITYKSISSÄ GREEN ICT PK-YRITYKSISSÄ Ympäristötehokkuuden kysely LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikka Opinnäytetyö Kevät 2015 Niko Kuisma Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ubuntu tutuksi/tulostettava versio

Ubuntu tutuksi/tulostettava versio Ubuntu tutuksi/tulostettava versio 1 Ubuntu tutuksi/tulostettava versio Tervetuloa tutustumaan Ubuntuun! Ubuntu tutuksi...on ensimmäinen suomenkielinen Ubuntua käsittelevä opaskirja...on kirjoitettu Linuxista

Lisätiedot

PILVIPALVELUT JA PILVESTÄ TARJOTTAVAT TOIMISTOSOVELLUKSET

PILVIPALVELUT JA PILVESTÄ TARJOTTAVAT TOIMISTOSOVELLUKSET Artturi Mäkinen PILVIPALVELUT JA PILVESTÄ TARJOTTAVAT TOIMISTOSOVELLUKSET Opinnäytetyö Tietotekniikka Kesäkuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Artturi Mäkinen Koulutusohjelma ja suuntautuminen

Lisätiedot

1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU LOGISTIIKAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN SEURANNAN PILOTTIJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS

1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU LOGISTIIKAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN SEURANNAN PILOTTIJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS 1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU LOGISTIIKAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN SEURANNAN PILOTTIJÄRJESTELMÄN TOTEUTUS Tutkielma Kapteeni Sami Rivalli Esiupseerikurssi 63 Maasotalinja Maaliskuu 2011 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ

VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ Juha Turpeinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma,

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikan koulutusohjelma / Tietoliikenne. Ville Ahola PALVELINKLUSTERI JA VERKKOLEVY

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikan koulutusohjelma / Tietoliikenne. Ville Ahola PALVELINKLUSTERI JA VERKKOLEVY KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikan koulutusohjelma / Tietoliikenne Ville Ahola PALVELINKLUSTERI JA VERKKOLEVY Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Elektroniikka / Tietoliikenne

Lisätiedot

VIRTUAALIPALVELIMEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA

VIRTUAALIPALVELIMEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Sähköisen liiketoiminnan järjestelmät 2011 Markus Sundberg VIRTUAALIPALVELIMEN KÄYTTÖ OPETUKSESSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Mac OS:n ja Windowsin vertaileminen

Mac OS:n ja Windowsin vertaileminen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Opintojakson Käyttöjärjestelmät seminaarityö Kalle Koponen, Ville Laitinen, Markus Salminen, Miko Tollander

Lisätiedot

Verkkokaupan suunnittelu

Verkkokaupan suunnittelu Opinnäytetyö (AMK) Tietotekniikka Internet-tekniikka 2010 Marko Teräspuro Verkkokaupan suunnittelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka Internet-tekniikka Kesäkuu 2010

Lisätiedot