Tiedolla johtaminen Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja HUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedolla johtaminen Jorma Lauharanta Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja HUS"

Transkriptio

1 Tiedolla johtaminen Hyks-sairaanhoitoalueen johtaja HUS DRG-käyttäjäpäivät Rovaniemi

2 Esityksen pääp ääkohtia 1. Mitä on tiedolla johtaminen? 2. Tietotarpeet johtamisen eri tasoilla tarpeet konsernijohdosta klinikkatasolle 3. Tiedolla johtamisen edellytyksiä kirjaus, tietotarpeet, raportointi kehittyvä tietotekninen tuki 4. Tuotannon johtaminen kysynnän ja tarjonnan tasapainon ylläpito tuottavuus ja vaikuttavuus tuotannon ohjaustieto 5. Loppupäätelmät Käytännön esimerkit Hyksistä/HUS:sta

3 1. Mitä on tiedolla johtaminen? faktapohjaista ja ajantasaista tietoa käytetään johtamisen kaikilla osa-alueilla: -> suunnittelussa, päätöksenteossa, tuotannon johtamisessa jne. kullakin johtamisen tasolla on käytössä tehtävän ja vastuiden kannalta relevanttia tietoa tietojärjestelmät tukevat tiedon käyttöä

4 2. Tietotarpeet johtamisen eri tasoilla

5 Johtamisote Johtamisen tasot ja tietotarpeet Toimitusjohtaja Johtajaylilääkäri Sairaanhoitoalueen johtaja Tietotarpeet: Strategiset asiat, talous, rahoitus, konsernitavoitteet Tulosyksikön johtaja Klinikkaryhmän johtaja Klinikkaylilääkäri Osastoryhmän päälliköt Lääkärit Hoitajat Tuotannonohjaus ohjaustieto, mittarit tarvitaan Hoitoprosessi

6 Terveydenhuollon vs. markkinatalouden syklit Julkinen terveydenhuolto: kysyntä/ hoidontarve kulut kuntien rahoitusmahdollisuudet? Miten ratkaistaan? Markkinatalous: kysyntä kulut Korkeasuhdanne Lama Korkeasuhdanne

7 Euroa/asukas-kehitys deflatoituna HUS:ssa vs. muissa sairaanhoitopiireissä vuosina * HUS muut sh-piirit * HUS:n ja Helsingin väliset työnjaon muutokset seuranta-aikana otettu huomioon

8 Tuotannon johtaminen organisaationäkökulmasta kulmasta Toimitusjohtaja Sairaanhoidollisen palvelutuotannon johtaja Liiketoiminnan johtaja Diagnostiikka ja hoito Klinikkaylilääkärit Osastoryhmäpäälliköt Vos- ja pklpalvelut Sairaanhoidolliset palvelut Muut tukipalvelut Hoitoprosessi Sisäinen asiakas Tuottaja Tuottaja Sisäinen asiakas Tuottaja Tilaaja Tuottaja

9 Tuotannon johtaminen hoitoprosessin näkökulmastan kulmasta Lähetteet/ ongelmat, sairaudet Hoitolinjat Ratkaisut/ tuotteet: HOPOt, DRG-tuotteet ym. Pkl Vuodeos Leikkaussali Teho-os Lab Rtg Tukipalvelut - Tulosyksikkö jakautuu klinikkaryhmiin, joka jakautuu klinikoihin ja osastoryhmiin - Klinikka vastaa hoitolinjoista; hoitolinja sisältää 1 useita potilasryhmiä - Osastoryhmä jakautuu osastoihin (vuodeosasto, pkl, toimenpideosasto jne.) Ohjauksen ensisijainen kohde: hoitolinjat, niiden hoitotulokset, hoitokäytännöt ja resurssien käyttö

10 3. Tiedolla johtamisen edellytyksiä

11 Tiedolla johtamisen kehittäminen Asia: Kehittämisen kohde: kirjaaminen tietosisältö raportointi hyödyntäminen kirjaamisen laatu (puutteet, virheet) puutteita (klinikkajohdon/ hoitoprosessien taso) selkeys, käyttäjäystävällisyys, eri käyttäjätasot -> optimaalisesti yhden käyttöliittymän kautta käyttö päätöksenteossa, tietoon reagointi

12 Kirjaamalla muodostetaan kuva toiminnasta Potilaan hoitokokonaisuuteen liittyviä kirjauksia Lähete Odotus Odotus Hoitojakso Tutkimukset, toimenpiteet lääkitys, kotiutus ym. Kontr. käynti Ensikäynti Jatkohoito Tuote Laskutus Raportointi Tuote Laskutus Tuote Laskutus Johtaminen Laskutuksen, raportoinnin, johtamisen, tuotannonohjauksen onnistuminen perustuu laadukkaaseen kirjaamiseen

13 Tietosisäll llön n laajentaminen (esimerkkejä) Klinikkajohdon/ osastoryhmäpäälliköiden tietotarpeet = tuotannon ohjaustiedot - resurssit eli tilat, tarvikkeet, tuotantoon osallistujat -> mitoitus, järjestäminen ja käyttö - prosessitiedot (läpimenoajat, viiveet, pullonkaulat yms.) - hoitokokonaisuudet, hoitokäytännöt ja hoitoprotokollat sekä niiden noudattaminen Haittatapahtumat, läheltä piti-tilanteet, potilasturvallisuusasiat - laaturaportoinnin uusi ulottuvuus Tuottavuus/vaikuttavuus - uudet raportointitavat

14 4. Tuotannon johtaminen

15 Kysynnän n ja tarjonnan tasapainon ylläpit pitäminen Osa hoidetaan muulla tavoin HYKS Tuki- Tarve Kysyntä lähetteet ensikäynnit päivystyskäynnit päivystyssisäänotot jonot/ jonosta hoidetut uusintahoidot Operatiivinen Medisiininen Naiset ja lapset Psykiatria palvelut Tuotos DRG-tuotteet (vos + avo) DRG-pisteet muut tuotteet hoidetut potilaat terveyshyöty Tasapainon ylläpitoon vaikuttaa: Resurssit/ rahoitus henkilöstö, tilat, laitteet Tuotannon johtaminen (tuotannonohjaus) toimintatavat/ hoitokäytännöt resurssien käyttö/ käyttöasteet edellyttää tuotannonohjaustietoa

16 Hyks sha: : tammi-syyskuun kysyntä ja tuotanto Kysyntä 1-9/2009 vs 1-9/2008: - elektiiviset lähetteet - 3,6 % - päivystyskäynnit ja muut päiv. suoritteet - 2,0 % - päivystyssisäänotot + 2,2 % Jonot : - kaikki yli 6 kk (erityisesti, ortopedia, kaihi, korva- nenä- ja kurkkutaudit) Tuotanto 1-9/2009 vs 1-9/2008: DRG-pisteet + 2,6 %

17 Viime aikojen kysynnän n laskun takana? Aiemmin: Kysyntä, lähetteet, päivystys ym. nouseva Tarve Lähettäjä (esim. Terveyskeskus) Sairaala Nyt laskusuhdanteen aikana: Kysyntä, lähetteet, päivystys ym. laskeva Patoutunut tarve? vai tehostunut pth/ päivystysjärjestelyt? Sairaala

18 Miten reagoidaan ulkoisen kysynnän n laskuun? kysynnän lasku Mitä tehdään näillä? Sopeutetaanko vai käytetäänkö uuteen toimintaan? Aiemmin tarvitut resurssit Jatkossa tarvittavat resurssit -> jononpurku ok -> hoitoonoton perusteiden muutos ei ok -> johtamisotteen merkitys!

19 Jonotusaikaryhmät HYKS:ssä; jäsenkunnat tammikuu 2008 syyskuu Jonot yht Vos 0-3 kk Vos 3-5 kk Tammi 08 Helmi 08 Maalis 08 Huhti 08 Touko 08 Kesä 08 Heinä 08 Elo 08 Syys 08 Loka 08 Marras 08 Joulu 08 Tam09 Hel09 Maa09 Huh09 Tou09 Kes09 Hei09 Elo 09 uhkasakkodeadline Syys 09 Vos 5-6 kk Vos yli 6 kk Mediuutiset 15.10: HUS:n jonot räjähtivät silmille; hoitotakuuta rikkovat jonot 40-kertaistuneet

20 Tulevan tuotannon suunnittelu; case jonotus Jo nyt on mahdollista tietää: hoitoa odottavien määrä kullakin hetkellä potilasryhmittäin, kiireellisyyden, odotuksen keston mukaan hoidettujen potilaiden toteutuneet odotusajat odottajien hoitokustannukset tämän hetken näkökulmasta jonojen purkunopeus tämän hetken tuotannolla Tulevaa tilannetta kuitenkin vain harvoin tarkasti suunnitellaan Potilaiden tietoa hoitonsa ajankohdasta tulisi täsmentää epämääräiseksi ajaksi jonoon laittaminen ei ole asiakaslähtöistä tietotekniikka mahdollistaa asiakaslähtöisen suunnittelun -> leikkausajan antaminen, kun leikkaustarve todetaan edellyttää pitkäjänteistä tuotannon suunnittelua

21 Resurssien kohdentaminen tapahtuu 3 vaiheessa (kysyntä-tarjonta) tarjonta) Tutkimus- ja hoitosuunnitelma -1 preoper. pkl-käynti - thx-rtg, lab-paketti -leikkaus - 3 vrk vuodeosastolla - 1 postoper. pkl-käynti Ajanvaraukset - pkl-käynti + thx-rtg + lab-paketti leikkaus (1 vk) -vosad pkl-käynti (4 vk) Työsuunnitelma/ pkl : Jokinen : Mattila : Mattila : Seppänen (Jokinen loma) - 1. Tehdään tutkimus- ja hoitosuunnitelma (lähetteen tai pkl-käynnin perusteella) 2. Tehdään em. suunnitelman mukaiset varaukset [0-6 kk] (pkl-käynnin yhteydessä tai erikseen) 3. Kohdennetaan resurssit varauksille [0-2 kk] Työsuunnitelma/ l-os : Mattila : Jokinen : Mattila : Jokinen -

22 Tuottavuus ja vaikuttavuus

23 Tavoitteena terveyshyöty ty Miten lisäämme? Panokset Voimavarat Kustannukset Tuottavuus = tuotos/panos Tuotokset Suoritteet - hoitojaksot - käynnit - episodit ym. Vaikuttavuus Terveyshyöty osasta ei hyötyä, jopa haittaa Miten minimoimme?

24 Miten maksimoidaan terveyshyödyt? Vaikuttavuuden arvionti Hoitomenetelmien, terveysteknologian soveltaminen Osa hylätään Tuottavuuden parannustoimet Maksimaaliset terveyshyödyt

25 DRG-pohjainen tuottavuuden mittaus HUS:ssa tuotantovolyymin kuvaaminen: DRG-paino x tapausten lukumäärä = DRG-pistemäärä - kustannuspainot määritetty kullekin FullNordDRG-tuotteelle sekä avo- että vuodeosastohoidossa - kyseessä kustannuspainotettu tuotantovolyymi keino yhteismitallistaa avohoito ja vuodeosastohoito tuottavuuden tarkastelu: a) kokonaistuottavuus = DRG-pisteen kustannus määritys: kokonaiskustannukset/drg-pistemäärä b) henkilötyön tuottavuus määritys: DRG-pisteet / henkilötyövuodet

26 DRG Ote DRG-pistetuotannosta DRG-ryhmitt ryhmittäinin operat.. tulosyksiköss ssä 1-8/2009 Vuodeosasto: Lkm 2009 Välisuoritekustannukset eur yht DRGpaino 2009 DRGpisteet yht EUR / DRGpiste 209A Lonkan, polven tai nilkan tekonivelleikkaus , B Lonkan, polven tai nilkan tekonivelen uusintaleikkaus , Lonkan tai reiden muu leikkaus, aikuinen, komplisoitunut , Lonkan tai reiden muu leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut , Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, komplisoitunut , Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, aikuinen, ei komplisoitunut , Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, lapsi , O Säären, nilkan tai olkavarren leikkaus, lyhyt hoito , Polvileikkaus, komplisoitunut , Polvileikkaus, ei komplisoitunut , O Polvileikkaus, lyhyt hoito , Poliklinikka: 902O Silmäsairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä , O Suun, korvan, nenän tai kurkun sairaus, lyhyt hoito ilman merkitt 27 toimenpid , O Keuhkosairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä , O Sydän- ja verisuonisairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä ,

27 Tuottavuuskehitys (somaattinen) vuonna 2009 Henkilötyön tuottavuus: Tulosyksikkö 2009 DRGpisteet 1-8/2008 DRGpisteet 1-8/2009 htv ilman psykiatriaa 1-8/2008 htv ilman psykiatriaa 1-8/2009 DRGpisteet/htv 1-8/2008 DRGpisteet/htv 1-8/2009 Muutos% pisteet/htv Medisiininen ,8 200,8 3,1 % Operatiivinen ,6 197,5 2,5 % Naisten- ja lastentautien ,5 158,3 1,2 % Hyks- sairaanhoitoalue ,2 187,9 2,6 % Kokonaistuottavuus (nimelliskustannukset; deflatoimaton): Tuottavuusparannus = nouseva luku DRGpisteet 1-9/2008 DRGpisteet 1-9/2009 Kirjanpidon kust 1-9/2008 t euroa Kirjanpidon kust 1-9/2009 t euroa Euroa/ DRG-piste 1-9/2008 Euroa/ DRG-piste 1-9/2009 Muutos HYKS ,0 708,6 3,0 % koko HUS ,6 682,9 2,5 % Tuottavuusparannus = laskeva luku (toistaiseksi vielä deflatoimaton)

28 Tuottavuusseurannan aikana todettua sekä henkilötyön tuottavuus että kokonaistuottavuus (kustannustasokorjattuna) parantumistrendillä Hyksissä/ HUS:ssa parannus tapahtunut vertailussa edelliseen vuoteen; kuluvan vuoden tiukka budjettiraami ylitetty tuottavuustieto käytössä 1-1,5 vuotta ennen THL:n julkaisemia tietoja seuranta tukenut tuottavuuden kehittämistä - pitkäjänteinen tuottavuuden kehittämisohjelma laadittu - tuottavuuden takana olevien tekijöiden seuranta aktivoitunut -> hoitokäytännöt, välisuoritteiden käyttö, outlierit ym. parantanut kirjauksen laatua

29 Tavoite Ote tuottavuuden kehittämisohjelmasta (1. sivun alkuosa) 1. Prosessien/hoitoketjujen sujuvuus Hanke Vastuuyksiköt/ vastuuhenkilö(t) Sha-johtaja ty-johtajat Aikataulu Status a) Prosessien hiominen Arvoa tuottamattoman ajan minimointi Leikkausosastojen tehokkuuden raportointi ja parantaminen Operatiivinen ty Yl Irma Jousela esimerkkejä 12/2010 Hoitoaikojen lyhentäminen, turhien tutkimusten ja käyntien vähentäminen Fast tracktoimintamalli Elektiivisen potilaan preoperatiivisen arvioinnin kehittäminen Operatiivinen ty Erl Tom Scheinin Operatiivinen ty Erl Hanna Tuominen /2009 Suoraan tutkimukseen ja toimenpiteeseen Medisiininen ty Oyl Perttu Arkkila Yh Riitta Vuorinen 12/2009

30 Tuotannon ohjaustieto

31

32 HUS - Toimenpiteiden saliajat TOP 15 Suodatus:Päivystys - gastroenterologia - MELOS Hakuaika: :00: :00:00 Procedures Code/Description Case Cou nter (1) Saliaika ka (HUS ) Saliaika med (HUS) Saliaika min (HUS) Saliaika max (HUS) JEA00 - Umpilisäkkeen poisto JEA01 - Umpilisäkkeen poisto vatsaontelon tähystyksessä JAH00 - Vatsaontelon tutkimusleikkaus JKA21 - Sappirakon poisto vatsaontelon tähystyksessä JKA20 - Sappirakon poisto JFB00 - Ohutsuolen typistys avoin JFB30 - Oikeanpuolinen paksusuolen typistys UJD10 - Ruokatorven, mahalaukun ja duodenumin tähystys JHA00 - Peräaukon ympäryskudoksen avaus, kanavointi tai koepalan otto JFB60 - Sigmasuolen typistys, sigmasuoliavanteen teko ja peräsuolen sulku (Hartmann) UJF32 - Koko paksusuolen tähystys, kolonoskopia GBB00 - Henkitorviavanteen teko JAH30 - Vatsaontelon aukaisu ja auki jättö JFB46 - Sigmasuolen typistys JAP00 - Vatsaontelon kiinnikkeiden vapautus

33

34 5. Loppupää äätelmät johtamisen tietotarpeet tulee tyydyttää kaikilla johtamisen tasoilla eniten puutteita hoitoprosessien tasolla johtamisen tietoperustan kunnostus edellyttää toimenpiteitä kirjaamisesta lähtien tietoteknisen tuen tarjoamiseen toimivalle raportoinnille

Johtamisen tietotarpeet

Johtamisen tietotarpeet Johtamisen tietotarpeet johtava ylilääkäri Sairaanhoitopiirien tilastotyöryhmä Kuntatalo 15.12.2009 Johtamisen tietoperustan kehittäminen Asia: Kehittämisen kohde: kirjaaminen tietosisältö raportointi

Lisätiedot

HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.

HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus. HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.fi TUOTTAVUUDEN MITTAUS DRG-pisteet / htv (tuotos / panos mittari) Tuottavuus

Lisätiedot

KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET. Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka

KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET. Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka KUSTANNUSLASKENNAN JA HINNOITTELUN TUULET Eija Valin; HYKS, Operatiivinen tulosyksikkö Maisa Lukander, HUS tietotekniikka 05.11.2009 1 Esityksen tavoitteet Taustaa Tietoketjut, niiden rooli Tuotteistus

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 Hallitus 11.5.2015, LIITE 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 3/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut...

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot TYÖRYHMÄ Eva Salomaa Jaakko Herrala Jorma Lauharanta Aki Lindén Jukka Puolakka Päivi Hämäläinen Matti Mäkelä Heikki Punnonen Helsinki 2010

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA

HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA Hallitus 21.11.2011, OHEISMATERIAALI 1 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISSUUNNITELMA 1 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 YLEISSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 6 2 HYVINKÄÄN SAIRAALAN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 VALTUUSTO 14.6.2011 LIITE 1 19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta 12.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ...1 1 TARKASTUSTOIMINTA...2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2009 Hallitus 8.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 6 2 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ JA ORGANISAATIO... 8 2.1 Luottamushenkilöorganisaatio... 8 2.2 Sisäinen organisaatio...

Lisätiedot

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013

HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 04.03.2013 HANKESELVITYS - Uusi lastensairaala 1 04.03.2013 Hankeselvityksen työryhmä: Pekka Lahdenne, osastonylilääkäri, puheenjohtaja Outi Simonen, osastoryhmän päällikkö, sihteeri Eero Jokinen, klinikkaryhmän

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

arviointikertomus vuodelta 2009

arviointikertomus vuodelta 2009 arviointikertomus vuodelta 2009 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISRIKT Tarkastuslautakunta 6.5.2010 Sisältö

Lisätiedot

Päiväkirurgian organisointi ja palveluntuotannon kehittäminen HYKS-alueella

Päiväkirurgian organisointi ja palveluntuotannon kehittäminen HYKS-alueella Päiväkirurgian organisointi ja palveluntuotannon kehittäminen HYKS-alueella HUS Sointu Alatalo Martina Bachmann Kristiina Mattila Tarja-Leena Neffling Veikko Remes Ilkka Saario Tom Scheinin Riitta Sulander

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Valtuusto 15.12., LIITE 5 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Osa 1 (3): Kuntayhtymä ja liitteet Halllitus 7.12. 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 VALTUUSTO 12.6.2012 LIITE 1 17 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Tarkastuslautakunta 16.5.2012 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...5

Lisätiedot

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004. Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004. Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004 Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu Turun kaupungin tarkastuslautakunta 3.11.2004 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 1 Yleistä...

Lisätiedot

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen

SPS Painopiste: Vaikuttavien ja tehokkaiden hoito- ja palveluketjujen kehittäminen TAVOITE KEINOT (Toimenpiteet) Kv 25.8.2014 123 Projekti ja osaprojektit Turku Uudistamisohjelman U2 hanke tai projekti (kv 25.8.2014 123) Hyto organisaation uudistamismuutosprojektien tulos (R.Liuksa pptk:t

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007 Terveys 2009 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2010

Arviointikertomus vuodelta 2010 Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Yli 180 vrk vuodeosastohoitoa jonottaneet viikoittain ja erikoisaloittain v. 2010 / lkm 3 000

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KATSAUS... 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 30.4.2014... 5 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 30.4.2014... 9 MEDISIININEN TULOSALUE...

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kuntayhtymähallitus 02.12.2014 Kuntayhtymävaltuusto 15.12.2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 1.1 Talousarvion ja suunnitelman perustelut... 1 1.2 Toimintaympäristö,

Lisätiedot

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh14 1 8 palvelujen kokonaiskysyntä kasvoi hieman palveluja käyttäneitä asiakkaita oli enemmän avohoito

Lisätiedot

MITEN TUOTTAVUUS NÄHDÄÄN HUS:SSA JA MITEN SITÄ TULISI MITATA

MITEN TUOTTAVUUS NÄHDÄÄN HUS:SSA JA MITEN SITÄ TULISI MITATA MITEN TUOTTAVUUS NÄHDÄÄN HUS:SSA JA MITEN SITÄ TULISI MITATA HUSin hallituksen ja lautakuntien tuottavuusseminaari 3.2.2015 Toimitusjohtaja Aki Lindén Aki Linden, toimitusjohtaja 1 Tuottavuus sairaalassa

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015. (tarkistettu 8.5.2015)

Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015. (tarkistettu 8.5.2015) Hallitus 1.6.2015, LIITE 5 HYKS NAISTENKLINIKKA PITKÄN AIKAVÄLIN TOIMINTA- JA TILASUUNNITELMA 10.4.2015 (tarkistettu 8.5.2015) 1 Sisältö TIIVISTELMÄ... 3 1 SUUNNITELMAN TAVOITTEET... 4 2 SYNNYTYSTEN JA

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon menot ja menojen syyt?

Erikoissairaanhoidon menot ja menojen syyt? Erikoissairaanhoidon menot ja menojen syyt? BM-seminaari 16.10.2014 Markku Pekurinen, vs. ylijohtaja 30.10.2014 1 ESH:n laskennalliset menot vuonna 2013 Poikkeama koko maan keskitasosta, m HELSINKI TAMPERE

Lisätiedot

Vertailu ja yhteenveto Taysin ja HYKSin vastauksista

Vertailu ja yhteenveto Taysin ja HYKSin vastauksista 1 HTM Kirsti Heikkilä Vertailu ja yhteenveto in ja in vastauksista Alla olevassa vertailussa on kerätty kummankin sairaalan vastauksista yhteenveto keskeisimmistä ja tulevaisuuteen tähtäävistä asioista.

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODEL-

Lisätiedot

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014

KOY Uusi Lastensairaala. Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 KOY Uusi Lastensairaala Uusi lastensairaala 2017 HANKESUUNNITELMA 17.3.2014 17.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 5 2. Hankkeen tavoitteet... 7 2.1. Maailman paras sairaala lapsille ja heidän auttajilleen

Lisätiedot