NUORET NIVELVAIHEESSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NUORET NIVELVAIHEESSA"

Transkriptio

1 NUORET NIVELVAIHEESSA KEINOJA SUJUVOITTAA NUORTEN SIIRTYMISTÄ PERUSOPETUKSESTA JATKO-OPINTOIHIN JA OPINNOISTA TYÖELÄMÄÄN Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Sini Koivumäki

2 TEM/ TYO/ Sini Koivumäki Nuoret nivelvaiheissa Keinoja sujuvoittaa nuorten siirtymistä perusopetuksesta jatkoopintoihin ja opinnoista työelämään Esipuhe Nuorisotakuu on pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen yksi kärkihankkeista. Nuorisotakuun perimmäisenä tavoitteena on luoda kaikille nuorille mahdollisuus suorittaa perusasteen jälkeinen tutkinto ja työllistyä. Takuu perustuu Public Private People Partnership malliin, jossa tarvitaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja nuorten yhteistyötä. Tähän koonnokseen on pyritty valitsemaan hankkeita, jotka koskevat nuorten työllistymistä. Hankkeet on rahoitettu Euroopan sosiaalirahastosta ohjelmakaudella ja niitä on toteutettu tasaisesti ympäri Suomea. Toteuttajat ovat yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita. Valituissa hankkeissa on keskitytty erityisesti nivelvaiheisiin, joissa nuoria autetaan siirtymään koulutuksesta työelämään tai peruskoulutuksesta jatko opintoihin. Hankkeiden toiminnasta on pyritty nostamaan esille hyvät käytännöt. Hankeraporttien perusteella nuorilla, joilla on vaikeuksia työllistyä, on myös vaikeuksia elämänhallinnassa ja yleisissä työelämävalmiuksissa. Henkilökohtainen ohjaus ja räätälöidyt opinto ja työpolut auttavat useimpia nuoria eteenpäin, mutta esteenä tällaiselle toiminnalle on usein resurssien puute. Myös nuoret itse ovat sitä mieltä, että apua on tarjolla, mutta ajan puute vaikeuttaa nuoren ja nuorta auttavan työntekijän välistä pitkäjänteistä yhteistyötä. Usein ongelmat kasautuvat samoille nuorille ja ongelmavyyhtien purkaminen ei onnistu yhdellä palvelulla tai hankkeella. Verkostoitumalla ja yhteistyöllä voidaan saada paljon hyvää nuoren elämään, kuten hankeraporteissa on todettu. Hankkeet on jaettu karkeasti kolmeen eri osaan. Ensimmäisessä osassa hankkeet liittyvät työllistymisen tukemiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen. Näissä hankkeissa nuorten työllistymistä ja työelämävalmiuksia on kehitetty niin, että nuoret ovat päässeet itse kokeilemaan erilaisia ammatteja. Usein nuori sai kokeilla työtä tuetussa ympäristössä, jossa palveluiden ulkopuolelle putoaminen on tehty mahdottomaksi. Kun nuoret saavat kokeilla työntekoa yhdessä, he saavat tukea myös toisiltaan. Ymmärrys siitä, ettei ole yksin ongelmiensa kanssa, vahvistaa nuoren itsetuntoa. Toisen osan hankkeet käsittelevät lähinnä pajatyöskentelyä ja yksilöllisiä opinpolkuja. Näiden hankkeiden nuorilla oli ongelmia elämänhallinnan kanssa, ja ennen työllistymistä tai opintojen suorittamista oli keskityttävä kokonaisvaltaiseen kuntoutumiseen. Yleensä opinnot eivät sujuneet luokkamuotoisessa opiskeluympäristössä, joten oli mietittävä räätälöityjä opinpolkuja, joissa nuori pystyi etenemään omaan tahtiin.

3 Kolmas osa keskittyy yrittämiseen yhtenä uravaihtoehtona. Nuorelle yrittäminen tulee yleensä vasta siinä vaiheessa ajankohtaiseksi, kun yleinen elämänhallinta on kunnossa. Tietoa hankkeista on saatu EURA 2007 järjestelmästä sekä hankkeiden omilta internetsivuilta.

4 Sisältö 1. Työllistymisen tukeminen ja työelämävalmiuksien kehittäminen Nuorta ei jätetä työllistymisen edistämishanke Ura ja elämänsuunnittelulla ote ammattiin (URATAKOMO) TASKU: Tutkintotodistus taskussa miten kiinni työelämään? Työnäky Elämäntapa Innovaatioassistentti korkeakoulupohjaista osaamista yrityksiin ja työorganisaatioihin Työelämä tutuksi ja töihin TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET Työvoimaa metsäalalle Yksilölliset polut jatko opintoihin ja työelämään Ammattiin valmentava työpajakoulutus Avartajat hanke Puente Joustavasti työelämään Pajalta tutkintoon Uusien työpajamallien kehittäminen REKRYTALLI Sirius nivelvaiheohjaus/ handledning i overgångskedet TUKIPOLKU klinikka Yrittäjyys uravaihtoehtona Creative Blender! uudenlainen toimintamalli nuorten työllistymiseen, yrittäjyyteen ja pkyritysten kehittämiseen Veeran Verstas nuoren harjoitteluyritys luovaan yhteisöyrittäjyyteen... 13

5 1. Työllistymisen tukeminen ja työelämävalmiuksien kehittäminen 1.1. Nuorta ei jätetä työllistymisen edistämishanke Sosiaalikehitys Oy, Hämeenlinna Nuorta ei jätetä hankkeen taustalla on 2011 voimaan tullut kuntien lakisääteinen yhteistyö nuorten ohjaus ja palveluverkostoissa. Nuorisolain muutoksen mukaan kuntien tulee nimetä nuorten ohjaus ja palveluverkostot. Hämeenlinnassa tällainen monialainen nuorten työllistämistyöryhmä on toiminut jo vuodesta 2009, mutta hankkeen tarkoituksena oli tehostaa ja selkeyttää työryhmän toimintaa. Hankkeessa oli mukana myös Forssan työllistämisryhmät (myöh. Forssan työllisyysasioiden toimikunta). Hankkeen päätarkoitus olikin antaa viranomaisryhmille tehtäväksi parantaa nuorten mahdollisuuksia työllistyä. Tehtävän toteuttamista tuettiin tiedottamalla kuntia ja viranomaisia nuorten työllistymisen tärkeydestä. Lisäksi viranomaisia kehotettiin etsimään monipuolista keinovalikoimaa yhteistyöverkostoissa, jotta nuoria saataisiin työelämään. Hanke synnytti Hämeenlinnaan monia työllistämiskampanjoita ja kesätyösetelitoimintaa. Erityisesti kaupungin tukema kesätyösetelitoiminta on ollut suosittua. Forssassa edistyttiin nuorten matalan kynnyksen tapaamispaikan suunnittelussa sekä palvelusetelitoiminnassa. Tilastoja seurattiin ja niistä tulikin ryhmien toimintaa ohjaavia työkaluja. Nuoret itse otettiin mukaan suunnittelemaan sekä Forssan että Hyvinkään nuorten rekrytapahtumia. Näissä tapahtumissa monet yrittäjät saivat tietoa palkkatuesta ja muista mahdollisuuksista työllistää alueen nuoria. Hyvinkään rekrymessut onnistuivat niin hyvin, että niitä päätettiin pitää jatkossa vuosittain. Hanke sitoi yhteen eri toimijoita kaikilta kolmelta sektorilta. Hankkeen raportissa nostetaan esille se, miten tärkeää on ottaa nuoret mukaan suunnitteluun. Nuoret saivat itse järjestää Nuorten rekrymessuja, sillä nuoret itse tietävät parhaiten mistä nuoret pitävät. Lisäksi todettiin, että seutukunnilla toimivat nuorten ohjaus ja palveluverkostot toimivat parhaiten, jos verkostolla on oma koordinaattori. Tällainen koordinaattori levittää tietoa ryhmille verkoston toiminnasta ja helpottaa uusien hyvien käytäntöjen käyttöönotossa. Lisätietoja: Ura ja elämänsuunnittelulla ote ammattiin (URATAKOMO) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin ammattiopisto, Rovaniemi URATAKOMO hankkeen perusideana on ollut tukea ammatillisesta perustutkintokoulutuksesta valmistuvien nuorten työllistymistä tai jatko opintoihin hakeutumista. Taustalla oli huoli kasvaneesta nuorisotyöttömyydestä, jota pyrittiin ehkäisemään aktivoimalla nuoria ja kehittämällä Lapin ammattiopistossa tehtävää ura ja elämänsuunnittelun ohjaustyötä. Nuoret otettiin mukaan hankkeeseen, mikä osaltaan ehkäisi nuorten syrjäytymistä. Projektin varsinaisia kohderyhmiä oli kaksi: Lapin ammattiopiston opetus ja ohjaushenkilöstö ja ammattiopiston opiskelijoita kaikilta aloilta ja vuosikursseilta. Lisäksi projektissa tehtiin yhteistyötä kolmen julkisen organisaation ja 15 yrityksen kanssa. 1

6 Projektin tavoitteita tavoiteltiin mm. tapahtumien ja tempausten avulla. Apuna tiedottamisessa käytettiin internetsivuja, flyereita, julisteita, Facebook sivuja sekä erilaisia opiskelijoiden tekemiä videoita. Lisäksi hankkeessa luotiin ohjauksen toimintamalli, jonka tarkoituksena on opastaa ohjaustyötä tekeviä motivaatio ja elämänhallintaongelmien varhaiseen tunnistamiseen. Toimintamallin pohjalta luotiin Amis ammattiin käsikirja, joka löytyy Lapin ammattiopiston sivuilta: Ohjaus ja opetushenkilöstön koulutus oli haasteellista järjestää henkilöstön kiireisen aikataulun takia. Hanke kuitenkin onnistui erityisesti osallistavassa koulutusmuodossa, sillä konkreettiset harjoitukset oli helppo liittää opettajien ja ohjaushenkilöstön arkeen. Parhaisiin tuloksiin päästään silloin, kun opettaja huomaa hankekehittämisellä olevan vaikutusta omaan arkityöhön. Koulutuksissa oli mukana erilaisia opetushenkilöitä ja oppilashuollon edustajia, jotka keskustellessaan saivat toteuttaa ns. jaettua asiantuntijuutta, jossa asioita tarkastellaan laajemmin monista näkökulmista. Samalla alueella oli käynnissä useampi muukin aiheeseen liittyvä hanke. Hankkeet päättivät järjestää tapahtumia yhdessä, jotta tapahtumista saataisiin suurempia ja jotta ne tavoittaisivat suuremman määrän opiskelijoita ja opettajia. Näissä isoimmissa tilaisuuksissa käytettiin teatteria osallistavana menetelmänä. Teatterissa nuoria puhuttelee erityisesti sen rentous ja tavallisuudesta poikkeava tapa esittää asioita. Myös huumori on keino, jolla nuoret opiskelijat pystyvät lähestymään hankalia asioita helpommin. TAKOMO projektin toiminta ei jatku sellaisenaan. Hyviä käytäntöjä pyritään juurruttamaan ja tuotetut materiaalit ja mallit löytyvät edelleen Lapin ammattiosaston nettisivuilta: TASKU: Tutkintotodistus taskussa miten kiinni työelämään? Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Seinäjoki TASKU hankkeessa kehitettiin vastavalmistuneille toimintamalli, jonka tarkoituksena on kehittää yleisiä työelämävalmiuksia, syventää omaa osaamista, tukea työllisyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Projektin aikana kehitettiin Seinäjoen ammattikorkeakoulun Tekniikan Projektipajaa, jossa opiskelijatiimit toteuttivat yhteistyössä yritysten kanssa oikeita yritysprojekteja. Yritysprojektien lisäksi järjestettiin erilaisia asiantuntijaluentoja. Opiskelijat käyttivät urasuunnittelun apuna SWOT analyysiä, osaamiskartoitusta, joka tehtiin koulutuksen alussa ja päivitettiin koulutuksen lopussa. Analyysin avulla opiskelijat miettivät laajasti omaa osaamistaan ja kiinnostuksiaan. Toimintamallia sovellettiin kahdessa eri täydennyskoulutuksessa, joihin valittiin työttömiä tai työttömyysuhan alaisia vuonna 2008 tai sen jälkeen valmistuneita, alle 30 vuotiaita insinöörejä, tradenomeja tai kauppatieteen maistereita. Projektipajaa kehitettiin täydennyskoulutukseen sopivaksi. Yritysten kanssa tehdyissä yritysprojekteissa opiskelijat saivat tehdä käytännössä niitä asioita, joita he tekisivät oikeassakin työelämässä. Kokemuksen lisäksi opiskelijat verkostoituivat yritysten kanssa. Opiskelijat saivat tukea myös toisiltaan, mikä kasvatti itseluottamusta. Opiskelijat ymmärsivät, että työttömyyteen löytyy syitä myös ympäristöstä, ei pelkästään omasta osaamisesta tai aktiivisuudesta. 2

7 Projektipaja konsepti osoittautui monialaisen täydennyskoulutuksen tarpeisiin sopivaksi. Lisäksi huomattiin, että pienet ryhmät ja räätälöidyt koulutukset kehittävät paremmin omaa osaamista kuin yleisluonteiset ja teoreettiset luennot. Koulutus, jossa yhdistyy työelämä, tekemällä oppiminen ja teoriaopetus, on hyvä tapa tukea vastavalmistuneiden siirtymistä työelämään. Lisätietoja: Info/Yksikot/SeAMK Tekniikka/Tyopaikkaopinnot/SeAMK Projektipaja%C2%AE 1.4. Työnäky Päijät Hämeen koulutuskonserni, Koulutuskeskus Salpaus, Lahti Työnäky hankkeessa pyrittiin lisäämään Koulutuskeskus Salpauksen ohjauksesta vastaavien työntekijöiden työllistymisohjausosaamista ja opiskelijoiden työelämävalmiuksien vahvistumista. Kohderyhmään kuului myös työpaikkaohjaajia, kuntien nuorten työpajaohjaajia, Avainsäätiön ja Tuoterenkaan työhönvalmentajat ja muutoin ohjaustyötä tekevät yhteistyötahot. Keskeisiä toimia oli viisi erilaista: Opiskelijan työnäky ryhmä, Työnäky koulutus, Työhönvalmennuksen kokeilu, pienryhmätilaisuudet opettajille sekä verkostoyhteistyön tilaisuudet. Opiskelijan työnäky ryhmä koostui opiskelijaedustajista eri koulutusaloilta. Ryhmässä käsiteltiin työllistymisohjaukseen ja työelämän yleisiin toimintatapoihin liittyviä asioita. Työnäky ryhmä keskittyi ohjaustyöntekijöiden työllistymisohjaustaitojen kehittämiseen ja se lisäsi tietoa yhteistyöverkoston mahdollisuuksista, jotta nuoret saataisiin nopeammin työelämään. Työhönvalmennuksen kokeilu sai aikaan työhönvalmennusmallin, jota voi käyttää koko oppilaitos millä ammattialalla tahansa. Työllistymisohjauksen materiaali hyödynnettiin kokoamalla AmisKOODI tehäväkirja, jonka avulla opiskelijat voivat harjaannuttaa avaintaitojaan työelämään liittyen. OpeKOODI kirjanen luotiin opettajien pienryhmätilaisuuksien pohjalta. Sen tarkoituksena on tukea ja antaa ideoita ohjaushenkilöstölle. Aiheet käsittelevät haasteelliseksi koettuja ohjaustilanteita. Hyväksi käytännöksi koettiin yhteistyö muiden vireillä olleiden hankkeiden kanssa. Työnäky projekti teki yhteistyötä mm. Lapin ammattiopiston Uratakomo hankkeen ja Kouvolan ammattiopiston Tie tähtiinhankkeen kanssa. Valmiita tuloksia vaihdettiin keskenään ja niitä muokattiin oman oppilaitoksen käyttöön. Raportissa korostettiin yhteistyötä myös opiskelijoiden kanssa ja kehittämistyö opiskelijoiden kanssa tuleekin jatkumaan, tällä kertaa yrittäjyyden näkökulmasta. Hanketta ei jatkettu vuoden 2010 jälkeen, vaan tuotoksia pyrittiin juurruttamaan oppilaitoksen toimintaan. Kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit löytyvät Salpauksen kotisivuilta: 3

8 1.5. Elämäntapa Pudasjärven Perhekeskusyhdistys ry, Pudasjärvi Elämäntapa hankkeen toteutti Perhekeskusyhdistys ry. Hanke pyrki aktivoimaan kohderyhmää yrittäjyyteen, ehkäistä syrjäytymistä ja helpottaa yrityksiä ammattitaitoisen työvoiman saamisessa. Kohderyhmään kuului lapsiperheiden työttömät vanhemmat, toimeentulotukiasiakkaat, ammattikoulutetut työttömät nuoret ja kadonneet, jotka eivät kuuluneet minkään yhteiskunnallisen palvelun piiriin. Hankkeen toimijat etsivät ja kehittivät kohderyhmälle työ ja toimintamahdollisuuksia omaehtoisen selviytymisen tukemiseen ja osaamisen edistämiseen. Mukaan tuli paikallisia yrityksiä eri aloilta. Työllistämistoimenpiteenä käytettiin ensisijaisesti palkkatukea, mutta pian huomattiin että se oli kuitenkin haastavaa, mikä johtui mm. työllistettävien työelämävalmiuksien puutteesta. Työllistettävä kohderyhmä koettiin haastavaksi. Työllistymistä kuitenkin tapahtui, mutta se oli määräaikaista ja pääsääntöisesti lyhytkestoista. Projektilaisille tarjottiin vertaistukea järjestämällä vertaiskahveja, yrittäjävierailuita, perhekahviloita jne. Lisäksi TE toimiston palveluja hyödynnettiin. Perhekeskeinen toiminta, kuten koko perheen toimintapäivät tai tapahtumat, koettiin hyödylliseksi, sillä se paransi työttömän lisäksi koko perheen osallisuutta yhteiskuntaan. Yrityksille järjestettiin räätälöityjä yrittäjäaamiaisia, joissa yrittäjät saivat tietoa työllistämisprosessista ja esim. palkkatuen mahdollisuuksista. Kyseiset aamiaiset onnistuivat hyvin, sillä yrittäjäryhmä oli tarpeeksi pieni, jotta syntyisi runsasta keskustelua ja verkottumista. Aamupala ennen työpäivää ei juuri vienyt työaikaa. Projektin keskeisin ja merkityksellisin työmuoto oli yksilöohjaus. Osa kohderyhmästä kärsi heikosta terveydestä ja elämänhallinta oli usein hukassa. Työelämävalmiudet eivät olleet päässeet kehittymään. Ensisijaisena tavoitteena ei ollut palkkatuettu työllistäminen, vaan ratkaisuja lähdettiin etsimään mm. työharjoitteluiden ja kokeilujen avulla. Erityisesti pitkäaikaistyöttömien kohdalla tarvittaisiin mittavammat henkilöresurssit, jotta ongelmiin pystyttäisiin pureutumaan syvällisemmin. Lisätietoja: projekti.html 1.6. Innovaatioassistentti korkeakoulupohjaista osaamista yrityksiin ja työorganisaatioihin Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu liikelaitos, Joensuu Innovaatioassistentti (IA) projektin tavoitteena oli edistää Pohjois Karjalan alueen korkeakoulutettujen vastavalmistuneiden työllistymistä alueen yrityksiin ja organisaatioihin. Lisäksi hanke pyrki parantamaan alueen pk yritysten kilpailu ja innovaatiokyvykkyyttä. Hankkeessa työnhakijat osallistuivat intensiivikoulutusjaksolle ja työskentelivät yrityksissä. 4

9 Intensiivikoulutuksia järjestettiin yhteensä neljä, ja koulutuksen järjesti Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu. Koulutuksissa keskityttiin henkilökohtaisen brändin luomiseen ja itsensä markkinoinnin kehittämiseen. Tärkeää oli myöskin kehittää ihmissuhde ja verkostoitumistaitoja, joiden merkitystä työnhaussa ja työelämässä korostetaan jatkuvasti. Opiskelijat osallistuivat myös ohjattuun työharjoitteluun tai palkkatuettuun työharjoitteluun. Opiskelijat osallistuivat mm. hankehakemuksien valmisteluun, tuote, prosessi tai innovaatiokehittämiseen ja toimeksiantoihin, jotka liittyivät opiskelijan yksilölliseen kiinnostusalueeseen. Yleisesti ottaen yhteistyö projektin ja yritysten ja työyhteisöjen välillä onnistui. Myös kansainvälisesti projekti sai paljon kiinnostusta, ja hankkeeseen oltiin yhteydessä mm. skotlantilaisista tutkimusjärjestöistä. Ongelmaksi koettiin alueella samanaikaisesti järjestettävät muut työvoimakoulutukset. Hankintoja suunniteltaessa pitäisikin muistaa selvittää mahdolliset päällekkäisyydet. IA projekti ylitti tavoitteensa jo ennen viimeistä koulutusta: jopa 54 henkilöä osallistui projektin tuella toteutettavaan työmarkkinakoulutukseen. Hankkeen avulla perustettiin 28 uutta työpaikkaa ja yksi uusi yritys. Innovatiivisen projektin koulutukset perustuivat ns. bottom up ajatteluun, jossa koulutukset räätälöidään tarkasti opiskelijoiden tarpeiden ja toiveiden sekä yritysten osaamistarpeiden mukaan. Jatkuva itsearviointi ja kohderyhmiltä kerättyjen palautteiden hyödyntäminen tukivat ajatusta projektin kaikissa vaiheissa. Hankkeessa koottiin myös ohjausryhmä, jossa oli mukana kaikki projektista hyötyvät tahot, joten toimintatapojen kehittämistä tapahtui jatkuvasti. Lisätietoja: Työelämä tutuksi ja töihin TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET Nuorten Ystävät ry, Oulu Kuten monessa aikaisemmassakin hankkeessa, Työelämä tutuksi ja töihin hankkeen lähtökohtana oli korkea työttömyys. Oulun seudulla haluttiin helpottaa erityisesti pitkään työttömänä olleiden nuorten pääsyä työmarkkinoille. Nuorten Ystävät ry lähti toteuttamaan hanketta yhteistyössä Oulun kaupungin, Oulun seudun TE toimiston ja ELY keskuksen kanssa. Projekti pyrki tukemaan nuorten pääsyä työmarkkinoille vahvistamalla nuorten sosiaalisia ja ammatillisia taitoja. Keinoina käytettiin erilaisia lyhytkoulutuksia ja tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta. Siirtymistä työelämään helpotettiin myös lisäämällä työnantajien tietoisuutta palkkatuen käytöstä ja harjoittelumahdollisuuksista. Nuoret saivat osallistua kahden kuukauden työelämävalmennus tai työharjoittelujaksoon, jotka toteutettiin Tukkitien työllistymiskeskuksessa tai alueen yrityksissä. Projektin aikana vallitsi taloudellinen taantuma, joka vaikeutti työpaikkojen löytämistä etenkin yrityksistä. Myös nuorilla oli ongelmia: suuri osa valituista nuorista kärsi oppimisvaikeuksista, päihdeongelmista tai mielenterveysongelmista. Useammalla oli lisäksi masentuneisuutta, uupumusta tai uniongelmia. Ammattiin kouluttamattomia oli hankkeessa kaikkiaan 36 eikä heillä ollut pääsääntöisesti työkokemusta. Omaa osaamista oli vaikea tunnistaa, ja sen markkinointi oli siksi mahdotonta. Osalla nuorista puutteet sosiaalisissa taidoissa olivat huomattavat. Hankkeen loppuraportissa kuitenkin korostetaan, että syys seuraussuhteet nuorten ongelmien ja 5

10 työllistymisen välillä eivät ole täysin yksiselitteisiä. Tärkeintä on, että nuoren ongelmat ovat hoidossa ja motivaatio työllistymiseen on kunnossa. Valmennusjaksolle osallistui yhteensä 94 nuorta, joista 31 työllistyi ja 18 jatkoi jossakin muussa toimenpiteessä. 35 nuorta jäi työttömäksi. Yhteistyötä tehtiin noin 20 yrityksen kanssa. Projektin aikana nuoret harrastivat monipuolista liikuntaa kahtena kertana viikossa. Fyysisen kunnon lisäksi liikunta paransi ryhmähenkeä ja työssä jaksamista. Lisätietoja: Työvoimaa metsäalalle Pohjois Karjalan metsäkeskus, Joensuu Hankkeen lähtökohtana oli työvoimapula metsäalalla, etenkin metsäkoneenkuljettajista ja puutavaraautonkuljettajista oli pulaa. Työikäinen väestö vähenee ja väestö keskittyy entisestään asutuskeskuksiin. Metsäalan imago, vetovoimaisuus ja työolot tarvitsivat erityistä huomiota. Hankkeen tavoitteina oli lisätä metsäalan vetovoimaisuutta nuorten ja työttömien keskuudessa. Tarkoituksena oli saada uusia työntekijöitä työvoimapulasta kärsivälle Pohjois Karjalan metsäsektorille. Luomalla yhteistyöverkosto metsäalan toimijoiden, oppilaitosten ja työvoimaviranomaisten välille, lisätään toimijoiden metsätuntemusta. Kohderyhmänä hankkeessa oli mm. oppilaanohjaajat, opettajat, maakunnan nuoret ja työttömät. Keskeinen toteutustapa hankkeessa on ollut tiedottaminen. Sen avulla metsäalasta on pyritty välittämään positiivinen kuva. Projektin loppuhankkeeseen onkin kirjattu esim. kaikki aiheesta julkaistut lehtiartikkelit, joita on yhteensä 31 kappaletta. Hankkeen tiedotustilaisuuksiin osallistui yhteensä 5378 henkilöä, hanke on tavoittanut vuosina noin 2000 nuorta eli yli puolet 8. ja 9. luokkalaisten ikäluokasta. Hankkeen hyviksi käytännöiksi koettiin peruskoululaisille tarkoitetut työelämään tutustumisjaksot. Monipuolinen metsä TET harjoittelujaksoilla oppilailla oli mahdollisuus tutustua metsäalaan käytännössä. Hankkeessa huomattiin myös, että puolustusvoimien kuljetuskomppanian varusmiehet ovat potentiaalinen kohderyhmä saada lisää työvoimaa metsäalalle. Yhteistyönä Pohjois Karjalan prikaatin kanssa hanke järjesti metsäalan ammattien esittelyn. Tulevaisuudessa esittelyjä järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Erityisen tärkeä asia nousee esille hankkeen loppuraportissa: toimintojen jatkuvuuteen ja juurruttamiseen on kiinnitetty huomiota jo hankkeen alkuvaiheessa. Tarkoituksena on luoda käytäntöjä, jotka eivät loppuisi hankekauden loppuessa. Lisätietoja: hanke 6

11 2. Yksilölliset polut jatko opintoihin ja työelämään 2.1. Ammattiin valmentava työpajakoulutus Avartajat hanke Silta Valmennusyhdistys ry, Tampere Avartajat hanke toteutettiin yhdessä Silta Valmennusyhdistyksen ja Tampereen seudun ammattiopiston Tredun yhteistyönä. Hankkeen taustalla oli ajatus siitä, että työmarkkinoilla on tehtäviä ja ammatteja, joihin ei välttämättä tarvita laajaa tutkintoperusteista osaamista. Hankkeen tarkoituksena olikin rakentaa työvaltaista koulutusmallia työpajaympäristöön nuorille, joilla on halu ja kyky työhön, mutta ei välttämättä soveltuvaa palvelua tai opiskelupaikkaa kouluttautua työtehtäviin. Kohderyhmänä hankkeessa oli ensisijaisesti vuotiaat nuoret, jotka osallistuivat Silta Valmennusyhdistyksen palveluihin tai olivat vaarassa keskeyttää opintonsa Tredussa ja siirtyivät ammattiin valmentavaan työpajakoulutukseen. Kaikilla projektiin hakeutuneilla nuorilla oli diagnoosi opiskeluun vaikuttavasta sairaudesta tai vammasta. Nuorten elämäntilanteet olivat niin haastavia, että hankkeessa päätettiin keskittyä kokonaisvaltaiseen kuntoutumisen tukemiseen, oman elämänhallinnan vahvistamiseen, opiskeluvalmiuksien kehittämiseen sekä ammatinvalintaan. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli myös opinnollistaa Silta Valmennusyhdistyksen työpajoja siten, että työpajoissa tehty toiminta hyväksyttäisiin osaksi Tredun ammatillisia perustutkintoja. Näin nuorilla olisi matala kynnys suorittaa osia ammatillisesta perustutkinnosta, myöhemmin kenties kokonainen tutkinto. Osana yksilötyötä pidettiin teemapäiviä, joissa opiskelijoille tarjottiin teemoittain ajankohtaista tietoa ammatinvalinnan, opiskelun ja työelämään hakeutumisen tueksi. Päivien tarkoituksena oli luoda ryhmämuotoisesti opiskelijoille yhteinen tietoperusta aiheista, joita sitten käsiteltiin jatkossa myös opiskelijoiden kanssa yksittäin. Opinnollistamisen prosessi työpajoilla koettiin mieleiseksi. Prosessi on kuvattu hankkeen julkaisussa Osaamista yksilöllisillä poluilla Opinnollistaminen osana oppilaitos työpajayhteistyötä. Julkaisu löytyy mm. täältä: Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa oli vilkasta. Yhteistyö mahdollisti opiskelijoille yksilöllisiä ja tuettuja oppimispolkuja ja jatko ohjausta Puente Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Helsingin Diakoniaopisto, Helsinki Hanke perustettiin niille nuorille, joille tarjolla olevat opinnot ja väylät työelämään eivät tarjoa sopivia vaihtoehtoja. Peruskoulun jälkeiset opinnot eivät ehkä ole sopivia eikä töitä tahdo löytyä peruskoulupohjalla. Puente pyrki ratkaisemaan ongelmaa kahdella uudella toimintamallilla: välittäjä ja työkuraattorimalleilla. Välittäjämallin tarkoituksena on ohjata nuori työelämään tai opiskelemaan. Välittäjämallissa Puente tarjoaa työnantajille erilaista tukea mm. perehdyttämiseen, rekrytointiin jne. Työkuraattorimalli mahdollistaa 7

12 välityömarkkinoille kiinnittymisen ja työssä pysymisen. Nuori saa tukea tarpeen vaatiessa myös työelämään siirtymisen jälkeen, minkä tarkoituksena on varmistaa työsuhteen pysyvyys. Kohderyhmät (nuoret ja työnantajat) ovat itse olleet mukana kehittämässä mallien sisältöjä. Puente projekti toimii samoissa tiloissa Helsingin Diakoniaopiston Vamos palvelukokonaisuuden kanssa. Palvelukokonaisuuteen sisältyy mm. etsivä nuorisotyö sekä nuorille tarkoitettuja sosiaalityön palveluita. Kun suuri osa nuorille suunnatuista palveluista on saman katon alla, nuorilla on matala kynnys ohjautua oikeaan palveluun. Projektin tavoitteena oli työllistää kymmenen nuorta mallien avulla. Vuosien aikana työpaikkoja on löytynyt nuorille jo 26 kappaletta, joista kahdeksan työsuhdetta on toistaiseksi voimassa olevia. Projektissa todettiin, että parhaita tuloksia saadaan, kun kohderyhmät ovat itse kehittämässä toimintaa. Puente luo työllistymismallia sellaisille, joilla ei ole ammatillista koulutusta. Tarkoituksena on saada nuoret työllistymään avoimille työmarkkinoille. Projektin viimeisessä väliraportissa todetaan, että toimivalle työllistymismallille on tilausta yhteiskunnallisestikin. Puente projektissa korostetaan työotetta, jossa käytetään aikaa nuoren kohtaamiseen. Lisäksi pyritään huomioimaan nuoren tilanne kokonaisvaltaisesti ja luodaan kestävä tukiverkosto. Tarkoituksena on saada nuori sitoutumaan aidosti omasta tahdostaan ilman, että tarvitsee pelätä sanktioita tai mahdollisuutta pudota järjestelmästä. Puente projektin toimintaa tullaan juurruttamaan Espoossa ja Helsingissä Vamos palvelukokonaisuuksien yhteydessä. Tarkoituksena on myös kartoittaa Puenten mallien käyttökelpoisuutta TE hallinnossa. Lisätietoja: https://www.hdo.fi/projektit artikkelit/15 projektit yleinen/248 puente silta tyoelamaan 2.3. Joustavasti työelämään Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, Valkeakoski Joustavasti työelämään hanke suunnattiin Valkeakosken ammattiopiston opiskelijoille, jotka tarvitsivat erityistä tukea opintojen loppuun suorittamisessa ja työllistymisessä. Projektin avulla luotiin ohjausmalli, joka koostui kolmesta osasta: ennaltaehkäisevä toiminta, Jouste ryhmät ja laajennettu työssäoppiminen. Ennaltaehkäisevässä ohjaustoiminnassa keskityttiin opiskelijoiden opiskelutekniikoiden parantamiseen, työnhakuvalmennukseen ja tutor toimintaan. Opiskelutekniikoiden opettaminen on yleistä aikuiskoulutuksessa, mutta nuorille tekniikoita harvemmin opetetaan, vaikka tarvetta olisi. Tutorkoulutuksen tarkoituksena oli saada tutoreiden kautta tietoa apua tarvitsevista opiskelijoista. Projektin toiminta aikana ennaltaehkäisevään ohjaustoimintaan osallistui 705 opiskelijaa. Jouste ryhmät perustettiin opiskelijoille, joille oli tarve suunnitella yksilöllisiä opintopolkuja. Ryhmät jaettiin kahteen: Jouste opetusryhmät, jotka ovat erityisopetukseen suuntautuneita pienryhmiä ja Jouste piste ryhmät, joita vetää mielenterveys ja päihdetyöntekijä. Jouste piste ryhmä keskittyi yksilöohjaukseen, 8

13 jotta päästäisiin käsiksi opiskelijan elämänhallintaa haittaaviin tekijöihin. Ryhmien toimintaan osallistui hankkeen aikana yhteensä 103 opiskelijaa. Laajennettu työssäoppiminen sopii opiskelijoille, jotka eivät sovellu luokkamuotoiseen opiskeluun. Opiskelumotivaatio on usein kadoksissa eikä onnistumisen kokemuksia pääse tapahtumaan. Laajennetun työssäoppimisen avulla opiskelijat saadaan pois epäonnistumisen kehästä ja kasvatetaan opiskelumotivaatiota. Työssäoppimalla myös oppii nopeammin. Malli soveltuu myös lahjakkaille opiskelijoille, joilla on jo aikaisempia opintoja taustalla, tai he kokevat luokkamuotoisen opiskelun liian hitaaksi. Valkeakosken ammattiopiston opiskelijoista 86 oli mukana laajennetussa työssäoppimisessa. Toiminta jatkuu. Opetushallitus on myöntänyt rahoitusta hankkeessa luodun toimintamallin juurruttamiseen. Projektin raportissa todetaan, että toimintaa voidaan monelta osin hyödyntää myös muissa oppilaitoksissa. Lisätietoja: Pajalta tutkintoon Uusien työpajamallien kehittäminen Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy, Mikkeli Pajalta tutkintoon hankkeessa oli tavoitteena luoda yhteistyöverkosto työpajojen ja koulutuksen järjestäjien kesken. Hanke pyrki ehkäisemään ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä ja aktivoimaan koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria. Lisäksi hanke mahdollisti työpajalla opitun tunnistamisen ja tunnustamisen osaksi ammatillista perustutkintoa. Hankkeessa palkattiin yhteinen työntekijä työpajalle ja ammattiopistoon. Työntekijä tunsi molempien kumppaneiden käytänteet, joten nuorten siirtyminen pajan ja opiston välillä tapahtui joustavasti. Yhteistyössä käytettiin hyväksi erilaisia sopimuskäytäntöjä, ja sopivia malleja etsittiin koko maasta. Työpajoja on ryhdytty käyttämään uudenlaisina oppimisympäristöinä, joissa voidaan hankkia työelämässä tarvittavia valmiuksia. Työpajoissa nuori oppii tekemällä ja omassa tahdissa, mikä helpottaa opinnoissa etenemistä etenkin silloin, kun oppiminen luokkamuotoisessa ympäristössä ei onnistu. Myös pajojen yhteisöllinen luonne ja mahdollisuus sosiaaliseen oppimiseen ja vertaistukeen kasvattaa nuoren elämänhallintataitoja ja lisää opiskelumotivaatiota. Yhteistyö koulutuksen järjestäjien ja työpajojen välillä pyritään juurruttamaan Etelä Savon alueella. Hankkeen loppuraportissa koettiin ensiarvoisen tärkeäksi työpajoilla toimivien työvalmentajien työsuhteiden vakituisuus. Etelä Savossa työpajojen valmentajista vain 49% oli vakinaisesti palkattuja vuonna Epävarmuus henkilöstön olemassaolosta aiheuttaa hyvin suuria ongelmia yhteistyölle. Lisätietoja: 9

14 2.5. REKRYTALLI Länsi Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä Luksia/ Innofocus, Lohja REKRYTALLI hanke pyrki ehkäisemään syrjäytymistä ja edistämään työllistymistä työpajatoiminnan, maahanmuuttajien tukipalvelun ja logistiikka alan yhteishankintakoulutuksen avulla. Hankkeen kohderyhmään kuului vaikeasti työllistyvät, maahanmuuttajat, työttömät, joilla on matala koulutus, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret sekä nuoret, jotka ovat siirtymässä koulutuksesta työelämään. Myös logistiikka alalla olevat henkilöt, joille osaamisvaje aiheuttaa hankaluuksia pysyä työmarkkinoilla olivat osa kohderyhmää. Toimialueella (läntinen Uusimaa, Espoosta Hankoon) projektia toteutettiin kolmella eri tavalla: Nummelaan perustettiin kolme eri työpajaa (metalli, puu ja puhdistuspalvelupaja), maahanmuuttajille perustettiin palvelupiste Rekrypiste, jossa maahanmuuttajat saivat apua työ ja koulutuspaikkojen hakuun ja logistiikkaalalle yritettiin hankkia yhteishankintakoulutusta, jonka avulla kehitettäisiin alan osaamista. Taantuma alkoi Suomessa juuri hankkeen alettua eikä yhteishankintakoulutusta pystytty järjestämään. Hankkeen takia Luksia, Hangon viranomaiset ja yrittäjät saivat kuitenkin ideoitua alueelle tarvittavaa lisäkoulutusta. Pajojen asiakkailta puuttui ammatillinen koulutus, eikä taantuman takia ollut vapaita työpaikkoja, joten asiakkaita ohjattiin koulutukseen. Pajoilla opeteltiin työnhakutaitoja, osallistuttiin erilaisiin lyhytkoulutuksiin ja harjoiteltiin elämänhallintaa. Toimiympäristö oli yhteisöllinen, ja saadut palautteet olivatkin erittäin positiivisia. Rekrytukipiste maahanmuuttajille oli tarkoitettu niille maahanmuuttajille, jotka olivat käyneet kotoutumiskoulutuksen tai heillä oli suomenkielen perustaso hallussa. Asiakkaita ohjattiin henkilökohtaisesti, minkä takia yli puolet asiakkaista pääsi opiskelemaan tai työelämään. Ohjaus on ollut hyvin käytännönläheistä. Rekrytukipisteessä onnistuttiin kehittämään vaikeasti työllistyvien rekrytukimalli, jossa henkilökohtainen ohjaus oli keskeisessä osassa. Tukipisteessä luotiin myös materiaalia maahanmuuttajien työnhaun opettamista varten sekä selkokielistä materiaalia maahanmuuttajille tarpeellisista aiheista. Erityisesti pajalla olo on parantanut asiakkaiden elämänlaatua ja kohottanut itsetuntoa. Terve itsetunto on ehdoton edellytys onnistuneelle työnhaulle ja työelämässä pysymiselle. Pajalaiset otettiin mukaan pajatoimintaan, heitä kuunneltiin ja he saivat vaikuttaa toiminnan sisältöön. Olosuhteet, joissa pajalainen huomaa voivansa vaikuttaa ja hänellä on mahdollisuus onnistua, kohottaa itsetuntoa ja luo työstä ja työskentelystä positiivisen kuvan. Lisätietoja: 10

15 2.6. Sirius nivelvaiheohjaus/ handledning i overgångskedet Jupiter säätiö, Vaasa Jupiter säätiön hankkeen avulla haettiin ratkaisua peruskoulu, ammattiopisto tai lukio opintonsa keskeyttävien nuorten vähentämiseksi. Hanke halusi myös löytää ne nuoret, jotka ovat nykyisen palveluverkoston ulkopuolella. Hanke pyrki tavoitteisiinsa oppilaitos työpaja yhteistyön avulla. Yhteistyötä tehtiin Jupiter säätiön oppilasvalmennuksen ja Kyrönmaan työpaja Arpeetin pajakoulun avulla. Valmennuksen ja pajan tarkoituksena oli tarjota nuorille vaihtoehtoinen tapa suorittaa osia opinnoistaan. Jupiter säätiössä toimi oppilasvalmennus, jossa nuori sai suorittaa osia opinnoistaan. Valmennusjakso saattoi olla hengähdys tai motivointijakso tai mahdollisuus parantaa opiskelukykyjä tai valmiutta. Yhteistyötä tehtiin Vaasan ammattiopiston, Vaasan lyseon lukion sekä Vaasan ja Mustasaaren opetustoimen kanssa. Oppilasvalmennukseen osallistui hankkeen aikana 41 opiskelijaa. Jupiter säätiössä luotiin myös opintonsa keskeyttäneiden nuorten palveluohjauspiste. Palveluohjauksen tarkoituksena oli parantaa keskeyttäneiden opiskelijoiden työelämätaitoja ja opiskeluvalmiutta. Piste ohjasi nuoria mm. työvoimatoimistoon, sosiaalitoimen asiakkaiksi sekä työpajoille. Palveluohjauksen piiriin ohjautui yhteensä 120 nuorta. Kyrönmaan työpaja Arpeetin tavoitteena oli auttaa koulupudokkaita ja nuoria, jotka olivat vaarassa keskeyttää opintonsa. Pajakoulussa nuori pystyi suorittamaan osia opinnoistaan vaihtoehtoisella tavalla huomioiden nuoren yksilölliset tarpeet. Vaihtoehtoinen polku oli usein hengähdys tai motivointijakso, jossa nuori pystyi kehittämään opiskelutaitojaan. Työpajakoulussa autettiin yhteensä 16 koulunkäyntiongelmista kärsivää nuorta. Lisäksi Jupiter säätiö ja etsivä nuorisotyö kehittivät Kesävalmennuksen, joka on tarkoitettu perusopetuksen päättäville nuorille. Tarkoituksena on tarjota nuorille tekemistä kesän ajaksi, ja ohjata nuoret hakemaan jatko opintoja. Kesällä nuoret kehittivät itsetuntemustaan, oppimistaitojaan, itseohjautuvuutta ja yhteiskuntatietoisuutta. Kesävalmennus ottaa vastuulleen nivelvaiheessa olevat nuoret, sillä aikaisemmin nuorten nivelvaiheen ohjaus ei kuulunut millekään organisaatiolle. Hanke kehitti uudeksi yhteistyömuodoksi tiedonsiirtolomakkeen. Lomake mahdollisti nuorten tietojen siirtymisen palveluohjaukseen opintojen keskeytyessä. Lomake edesauttoi nopeaa reagointia nuoren tilanteeseen. Lupa tietojen siirtoon pyydettiin nuorelta ja tämän vanhemmilta jo peruskouluaikana. Lomake vähentää merkittävästi palvelurakenteiden ulkopuolelle pudonneiden nuorien määrää. Lisätietoja Jupiter säätiöstä: 11

16 2.7. TUKIPOLKU klinikka Niilo Mäki säätiö, Jyväskylä TUKIPOLKU klinikka hanke perustui moniammatillisen asiakastyön toimintamalliin. Klinikka perustettiin vuotiaille nuorille, joilla epäiltiin olevan kehityksellisen oppimisen ongelmia ja rinnakkaisongelmia. Ongelmien takia nuorilla oli vaikeuksia koulutuksen suorittamisessa ja työllistymisessä. Hankkeen moniammatillisessa työryhmässä oli mukana neuropsykologi, kuntoutuspsykologi, ammatinvalintapsykologi, sosiaalityöntekijä ja ammatillisen kuntoutuksen ohjaaja. Työryhmä yhdessä arvioi nuorten tilannetta, teki psykologisia lisätutkimuksia ja laati lausunnot ja suositukset asiakkaalle. Toisena työmuotona olivat koulutukset ja konsultaatiot nuorten parissa toimiville ammattilaisille työvoimapalveluissa, sosiaalipalveluissa, työpajoilla jne. Hankkeessa rakennettiin käyttökelpoinen malli vaikeasti työllistettävien nuorten parissa tehtävään työhön. Ennen hanketta nuoria auttavat käytännöt olivat hyvin hajallaan. Lisätietoja Niilo Mäki Instituutista: 3. Yrittäjyys uravaihtoehtona 3.1. Creative Blender! uudenlainen toimintamalli nuorten työllistymiseen, yrittäjyyteen ja pk yritysten kehittämiseen Aalto yliopisto, Kauppakorkeakoulu, Pienyrityskeskus, Helsinki Creative Blender! hanke tarjoaa nuorille mahdollisuuden kehittää omia liikeideoitaan ja jalostaa ne niin, että nuoret pystyvät työllistämään itsensä yrittäjinä. Hanke myös lisää alueiden pk yritysten ja muiden organisaatioiden kilpailukykyä. Kohderyhmänä olivat työttömät tai työttömyysuhan alla olevat vuotiaat nuoret. Hanke koostui projektiryhmästä, jossa oli mukana Aalto yliopiston Pienyrityskeskuksen edustajia, asiantuntijoita, yhteistyökumppani Diges ry ja nuorten toimintakeskus Happi. Toimintamalliksi muotoutui Creative Blender Basic, noin kaksi tuntia kestävä työpaja. Työpajassa keskityttiin yrittäjämäiseen toiminta ja ajattelutapaan, jota pystyy hyödyntämään myös muilla elämänalueilla. Ideointi ja pitchaus otettiin työpajojen keskeisiksi toimintamalleiksi. Pitchauksella tarkoitetaan myyntipuheen harjoittelemista, ja sen tarkoituksena on olla tiivis, innostava ja vaikuttava. Tavoitteena on saada vietyä omia ideoitaan eteenpäin. Basic osiota kehiteltiin eteenpäin ja syntyi Creative Blender Pro ja Master osiot. 12

17 Hankkeella oli vaikeuksia tavoittaa oikea kohderyhmä, sillä facebook ja hankkeen oma nettisivu eivät olleet osoittautuneet hyviksi kanaviksi. Markkinointi suunnattiin oppilaitoksiin ja opettajiin, jotta kohderyhmä tavoitettaisiin. Lopulta kysyntää oli enemmän kuin mitä hankkeen puitteissa oli mahdollista tarjota. Palaute toiminnasta oli erittäin hyvää. Hankkeen loppuraportissa kuitenkin todetaan, että työläimmät työpajat pidettiin nuorten omissa työpajoissa ja TE toimistojen nuorten asiakkaiden parissa. Liikeideoiden kehittämisen sijaan painotettiin omien vahvuuksien tunnistamista ja vuorovaikutustilanteita pitchauksen keinoin, sillä nuorten elämäntilanne oli usein sellainen, etteivät taidot oman liikeidean kehittämiseen riittäneet. Tarkoituksena on levittää Creative Blender Basic toimintamallia laajemmin myös valtakunnallisesti osaksi koulujen yrittäjyyskasvatuksen opintoja. Lisätietoja: Veeran Verstas nuoren harjoitteluyritys luovaan yhteisöyrittäjyyteen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry, Helsinki Hankkeessa rakennettiin yhteisöyrittäjyyden ohjausmenetelmän malli nuorten työpajatoimintaan. Tarkoituksena oli luoda ohjausmenetelmä, jossa nuori harjoitteli sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä yhtenä uravaihtoehtona. Projekti kehitti aikalisän siirtymävaiheeseen perusasteen koulutuksen ja jatkosuunnitelmien väliin, jonka aikana nuori pystyi tekemään asioita, jotka motivoivat ja aktivoivat. Projektin kohderyhmäksi valittiin vuotiaat nuoret, jotka olivat kiinnostuneet yrittäjyydestä ja pitivät sitä mahdollisena uravaihtoehtona. Hankkeessa tuotteistettiin nuorten yhdessä tekeminen ja kokeminen harjoitusyritykseksi, mallinnuksena käytettiin Veeran Verstas työpajamallia. Veeran verstaan projektiin rekrytoitiin yhteensä 76 nuorta. Veeran Verstas harjoitteluyrityksessä syntyi ohjauskäytänteitä, kaksi koulutustuotetta, nuorten harjoitteluyritys Kulttuuribingo ja erilaisia taideprojekteja, kuten runokirja. Albumityöskentelyn työpaja oli yksi hankkeessa kehitetty ohjausmenetelmä. Siinä nuori tutki valokuvien avulla omaa elämäntarinaansa, perhettä, ystäviä, omia tunteita ja mielikuvia. Menetelmän tarkoituksena oli lisätä nuorten itsetuntemusta. Harjoitteluyritys Kulttuuribingo kasvoi projektin aikana 40 nuoren taiteilijan yhteisöksi. Vanhan bingohallin tiloissa työskentelee nuoria kuvataiteilijoita, muusikoita, käsityöläisiä jne. Toimintaa Kulttuuribingossa on valtavasti: kulttuuritapahtumat, konsertit, näyttelyt, työpajat, opintopiirit jne. Kulttuuribingo on pystynyt tarjoamaan myös työharjoittelupaikkoja nuorille, sillä kevääseen 2012 mennessä Kulttuuribingo oli työllistänyt jo 17 työharjoittelijaa. Lisätietoja: 13

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes

Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria. Elise Virnes Nuorisotakuu koskee kaikkia nuoria Elise Virnes 29.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään

Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään Avoimesti ammattiin joustavasti työelämään 10-11.4.2014 TOTEUTTAJAT: RAHOITTAJA: Etelä-Savon ammattiopisto ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto Etelä-Savon ELY-keskus KOKONAISBUDJETTI: 981 761 euroa

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

Yksilölliset erilaiset oppimispolkut URPO EPPA TOPI. LapinAMK RKK/LAO RKK (LAMO) RKK/LAO LAPPIA PTO YHTEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Yksilölliset erilaiset oppimispolkut URPO EPPA TOPI. LapinAMK RKK/LAO RKK (LAMO) RKK/LAO LAPPIA PTO YHTEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT Ura- ja opintoohjaus LAY Yksilölliset erilaiset oppimispolkut URPO EPPA TOPI YHTEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT Oppiminen ja osaamisen hankkiminen työelämässä LapinAMK RKK/LAO RKK (LAMO) RKK/LAO LAPPIA PTO LAY

Lisätiedot

Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa. Hämeen ELY-keskus

Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa. Hämeen ELY-keskus Uusia tuulia ohjaukseen - kehitystyötä ESR-hankkeissa 31.3.2016 Esityksen sisältö Kestävää kasvua ja työtä - ohjelman tavoitteet Hämeen alueella toteutettavat hankkeet Hankkeiden tavoitteita ja tuloksia

Lisätiedot

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Opit työssä Projektin kesto 1.1.2015-31.5.2017 Rahoittaja Hämeen ELY-keskus Toteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija) Kouvolan

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes

Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta Elise Virnes Läpäisyn tehostamisohjelma osana koulutustakuuta 6.5.2013 Elise Virnes Nuorisotakuu nyt Väliraportti, Nuorten yhteiskuntatakuu 2013, TEM raportteja 8/2012, valmistui 15.3. Ensimmäisessä työryhmän raportissa

Lisätiedot

Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen

Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen Opinnollistaminen yhteistyö ja osaamisen tunnistaminen mahdollisuus ja haaste Reitti ammattiin hanke, vuodesta 2010 1.10.2017 Reitti ammattiin palvelu Hämeenlinnan seudun työvalmennussäätiö Luotsi Hämeenlinnan

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä

Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä Mitä ja miten ammattiin opiskeleva oppii ja mikä muuttuu uuden lainsäädännön myötä 5.10.2017 Pirjo Kauhanen pirjo.kauhanen@jao.fi Kuva: Mathias Falk / Skills Finland AMISreformi Koulutukseen joustavasti

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Nuorisotoimen monet mahdollisuudet Johtaja Georg Henrik Wrede 1 Nuorisotyön mahdollisuudet - nuorelle Nuorisotyö on harrastamista ja omaa tekemistä lukuisissa järjestöissä.

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Tervetuloa Zoomi hankkeen koulutuspäivään Ouluun! Opiskelijoiden tuki ja ohjaus yksilöllisen opintopolun eri vaiheissa

Tervetuloa Zoomi hankkeen koulutuspäivään Ouluun! Opiskelijoiden tuki ja ohjaus yksilöllisen opintopolun eri vaiheissa Tervetuloa Zoomi hankkeen koulutuspäivään Ouluun! Opiskelijoiden tuki ja ohjaus yksilöllisen opintopolun eri vaiheissa OSAO toimintaa tiivistettynä Opiskelijoita noin 11 000, joista yli puolet ammatillisessa

Lisätiedot

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa

Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa vuositasolla. Heistä 40 000 työn ja koulutuksen ulkopuolella 110 000 pelkän peruskoulun

Lisätiedot

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen KIITO kiinni työhön ja osaamiseen ESR-hanke 1.9.2016-31.8.2019 ESR Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 6.1.Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma

Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma No. Jyväskylä ammattiopiston opintoohjaussuunnitelma KT Jukka Lerkkanen Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu Julkaistu 10.01.2005 Lerkkanen, Jukka Jyväskylä ammattiopiston opinto-ohjaussuunnitelma

Lisätiedot

Yhteiskunta-ja koulutustakuu. Seminaari /Projektipäällikkö Timo Kettunen

Yhteiskunta-ja koulutustakuu. Seminaari /Projektipäällikkö Timo Kettunen Yhteiskunta-ja koulutustakuu Seminaari 17.1.2013/Projektipäällikkö Timo Kettunen Yhteiskunta- ja koulutustakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 25.9.2013 Työpaja Työpajoilla tuetaan nuoren elämänhallintaa sekä järjestetään työkokeiluja Työpajojen tavoitteena on ehkäistä nuorten

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010

Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen. Johanna Laukkanen 27.1.2010 Työvoimakoulutus ja työssä oppiminen Johanna Laukkanen 27.1.2010 Ammatillinen työvoimakoulutus Ammatillinen työvoimakoulutus Pääosin tutkintotavoitteista koulutusta Myös lisä- ja täydennyskoulutusta Yrittäjäkoulutusta

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Nuorten tuetut opinpolut -ohjelman esittely 9.12.2010 Verkatehdas, Hämeenlinna Esityksen sisältö

Lisätiedot

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Nuorisotakuu Pasi Rentola

Nuorisotakuu Pasi Rentola Nuorisotakuu 3.9.2013 Pasi Rentola Hallitusohjelma: Jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka

Lisätiedot

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke Eväitä opinnälkään Kaisu Lehtinen-Nevalainen Talentti-hankkeessa kartoitetaan keinoja luoda Suomussalmelle ammatillisen oppimisen mahdollisuuksia. Hankkeen myötä

Lisätiedot

Yhdessä koulutustakuuseen tietoa ja toimivia työkaluja. Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto

Yhdessä koulutustakuuseen tietoa ja toimivia työkaluja. Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto tietoa ja toimivia työkaluja Projektipäällikkö Anu Heinonen Uudenmaan liitto 14.10.2016 Hankepartnerit Espoon seudun koulutuskuntayhtymä / Omnia Haaga Instituutti-säätiö Helmi Liiketalousopisto Oy Helsingin

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään hankepäälikkö Päivi Mattila-Wiro ja projektipäällikkö Raija Tiainen 1 1.11.2017 Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisyys koskettaa lähes jokaista suomalaista työuran

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA

TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA Tuettu työllistyminen ja työllistymisen tukipalvelut 11.12.2017 TYÖSSÄOPPIMINEN VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN NÄKÖKULMASTA Helsinki 11.12.2017 Työhönvalmennuspäivät VATES pauliina.lampinen@vamlas.fi Lyhyesti

Lisätiedot

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä

KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA. Päivi Pienmäki-Jylhä KATSAUS NUORISOTAKUUN TOTEUTTAMISESTA KUNNISSA Päivi Pienmäki-Jylhä Nuorisotakuu kunnissa Nuorten monialaiset ohjaus- ja palveluverkostot Etsivä nuorisotyö Työpajatoiminta Nuorisolain mukaiset nuorten

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö

TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö TE-hallinnon ja työelämän yhteistyö Nuorisotakuun retoriikkaa ja todellisuutta 26.09.2013 Ylöjärvi, Valo Vesa Jouppila johtaja, Pirkanmaan TE-toimisto Toiminta-ajatuksemme Pirkanmaan TE-toimisto toteuttaa

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) 1 Tavoite: Osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. Kohderyhmä: Työikäiset osatyökykyiset henkilöt 2 OTE-kärkihankkeen

Lisätiedot

Itä-Suomen ESR ohjelma NUORTEN TUKI HANKE. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Joensuun Nuorisoverstas ry

Itä-Suomen ESR ohjelma NUORTEN TUKI HANKE. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Joensuun Nuorisoverstas ry Itä-Suomen ESR ohjelma NUORTEN TUKI HANKE 11.01.2010 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Joensuun Nuorisoverstas ry NUORTEN TUKI HANKE Taustaa 1. Nuoret työttömät, maaliskuu 2009 Koko P-K kesäk.09 yht.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 7 A. Mirka Vainikan ym. valtuustoaloite nuorisotakuun toteuttamisesta HEL 2012-015496 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Poluttamo oma digipolku oppimiseen

Poluttamo oma digipolku oppimiseen Poluttamo oma digipolku oppimiseen Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari 16.2.2016 Piia Liikka, Suomen eoppimiskeskus ry Poluttamo-konsortio Suomen eoppimiskeskus ry (koordinaattori) Suomen avointen tietojärjestelmien

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA

AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA AMMATILLISELLA KOULUTUKSELLA OPISKELUPAIKAN VALINTA ON ISO PÄÄTÖS, MUTTA LOPPUELÄMÄÄSI SE EI LUKITSE. UNELMA-AMMATIIN VOI PÄÄTYÄ MONTAA ERI REITTIÄ JA MINKÄ IKÄISENÄ TAHANSA. KATSO ARMANIN TARINA TÄSTÄ

Lisätiedot

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi JOOP- Joustavat oppimisympäristöt SYKKÄYS Oma polku NITOJA - nivelvaihe, toiminta ja jatko työelämään Osaaminen käyttöön - Työvoimaa uudesta suunnasta - Amikset asuntoloiden kehittäjinä, Parempaan alkuun,

Lisätiedot

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla

ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla Keravan nuorisopalvelut ETSIVÄ NUORISOTYÖ JA NUORTEN TALO NEET-nuorten palvelut Keravalla 16.3.2017 Etsivän nuorisotyön asiakkaat NEET-nuoret ovat etsivän nuorisotyön tyypillistä kohderyhmää ikä 16-29

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek

Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella. KASELY/ek Nuorisotakuu 2013 ELYn alueella 20.2.2013 Hallituksen linjaukset Yksi hallituksen kärkihankkeista Tavoitteena on nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumisen edistäminen, työttömyyden pitkittymisen

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille.

Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille. Tuemme opiskelijoidemme työllistymistä ja turvaamme osaavan työvoiman saatavuutta yrityksille. rekrytapahtumat välittäjäpalvelut Work Smart uraohjausmalli Tarve - Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri

Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut. Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaus- ja neuvontapalvelut Virpi Huittinen, Sanna Lakso ja Anna Visuri Oulun seudun etsivän nuorisotyön ohjaajat Hailuoto: vapaa-aikasihteeri Satu Rahkola Haukipudas:

Lisätiedot

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 15.3.2017 Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson Pohjois-Savon ELY-keskus Valtion ja kunnan roolit

Lisätiedot

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014

Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla. TPY:n symposium 27.5.2014 Oppilaitosnuorisotyö Tredussa nuoren tukeminen opintojen rinnalla TPY:n symposium 27.5.2014 OIVA - Ohjauksen interventioilla vaikuttavuutta läpäisyn tehostamiseen 1.9.2013-31.12.2014 OIVA on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin

Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin Mikko Hytönen 18.4.2013 Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin ( 2007 2013) Projekteja käynnistetty kpl 27, 16 projektia päättynyt Monipuolisia

Lisätiedot

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Toimivat monialaiset verkostot 6.2.2015 Hotelli Santa Claus Tiina Keränen, yksikön päällikkö 9.2.2015 Verkostoyhteistyö on mahdollisuus Yhteistyö vaatii avoimuutta,

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016

Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 Kotona Suomessa-pilottihaku 2016 tavoite: kotoutumiskoulutuksen jälkeisen palvelun kehittäminen ja mallintaminen mallintamisessa hyödynnetään pilottihankkeita pilottihankkeiden hakuaika on 1.2.2016-31.3.2016

Lisätiedot