Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä"

Transkriptio

1 Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä Malli nro SC-BTT880 SC-BTT500W Ellei muuta mainita, näiden käyttöohjeiden kuvat viittaavat malliin SC-BTT880. Laiteohjelmiston päivitys Panasonic parantaa jatkuvasti laitteen ohjelmistoja, jotta asiakkaat voivat hyödyntää viimeisintä käytettävissä olevaa tekniikkaa. Panasonic suosittelee päivittämään laiteohjelmiston heti, kun saat ilmoituksen. Lisätietoja varten katso Laiteohjelmiston päivitys ( 19) tai (Tämä sivusto on vain englanniksi.) Kiitos, että ostit tämän tuotteen. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tämän tuotteen käyttämistä ja säilytä tämä käsikirja tulevaa tarvetta varten. EG VQT4Z51

2 Varotoimet VAROITUS Laite Tulipalo-, sähköisku- tai vahinkovaaran välttämiseksi, Älä anna tämän laitteen altistua sateelle, kosteudelle, pisaroille tai roiskeille. Älä laita laitteen päälle mitään nesteitä sisältäviä esineitä kuten maljakot. Käytä ainoastaan suositeltuja varusteita. Älä poista suojuksia. Älä korjaa tätä laitetta itse. Anna huoltopalvelut tehtäväksi pätevälle henkilöstölle. Älä anna metalliesineiden pudota laitteen sisälle. Älä laita painavia esineitä laitteen päälle. Verkkokaapeli Tulipalo-, sähköisku- tai vahinkovaaran välttämiseksi, Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteeseen merkittyä jännitettä. Työnnä verkkovirtapistoke kunnollisesti pistorasiaan. Älä vedä tai taivuta kaapelia tai aseta sen päälle painavia esineitä. Älä käsittele pistoketta märillä käsillä. Pidä kiinni verkkovirtapistokkeen rungosta, kun irrotat pistokkeen. Älä käytä vahingoittunutta verkkovirtapistoketta tai pistorasiaa. Pistoketta käytetään virrankatkaisulaitteena. Asenna yksikkö siten, että pistoke voidaan irrottaa nopeasti pistorasiasta. Pieni esine Älä jätä muistikorttia lasten ulottuville, jotta sitä ei voida vahingossa nielaista. Pidä ruuvit lasten ulottumattomissa nielaisemisen estämiseksi. VAARA Laite Tämä tuote käyttää laseria. Laitteen käyttäminen muulla kuin näissä käyttöohjeissa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän vaaralliselle säteilylle. Älä laita avotulisia esineitä kuten kynttilöitä laitteen päälle. Laite saattaa kärsiä radiotaajuisista häiriöistä, jotka aiheutuvat matkapuhelimista käytön aikana. Jos kyseisiä häiriöitä tapahtuu, lisää matkapuhelimen ja tuotteen välistä etäisyyttä. Laite on tarkoitettu käytettäväksi leudoissa ilmastoissa. Langattomalle järjestelmälle Tuotteen tunniste sijaitsee langattoman järjestelmän pohjassa. Sijoitus Sijoita laite tasaiselle pinnalle. Tulipalo-, sähköisku- tai vahinkovaaran välttämiseksi, Älä asenna tai sijoita tätä laitetta kirjahyllyyn, suljettuun kaappiin tai muuhun rajalliseen tilaan. Varmista laitteen riittävä tuuletus. Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja lehdillä, pöytäliinalla, verhoilla tai vastaavilla esineillä. Älä anna tämän laitteen altistua suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, runsaalle kosteudelle tai liialliselle tärinälle. Kaiutin Käytä ainoastaan toimitettuja kaiuttimia Päälaitetta ja toimitettuja kaiuttimia tulee käyttää ainoastaan kuten osoitetaan näissä käyttöohjeissa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoja vahvistimelle ja/tai kaiuttimille sekä aikaansaada tulipalovaaran. Ota yhteyttä ammattitaitoiseen huoltohenkilöstöön, jos tapahtuu vahinko tai jos havaitset äkillisen muutoksen toiminnassa. Varo laittamasta ristiin (oikosulku) tai kääntämästä kaiuttimien johtojen napaisuutta, koska se voi vahingoittaa kaiuttimia. Pidä kaiuttimesta tukevasti kiinni, jotta vältetään vammat, jos kaiutin putoaa sitä kannettaessa. Saatat vahingoittaa kaiuttimia ja lyhentää niiden käyttöikää, jos toistat ääntä erittäin voimakkaasti pitkiä aikoja. Älä kosketa kaiuttimien etuosaa. Pidä kiinni laidoilta. Sijoita kaiuttimet tasaisille tukeville pinnoille. Jotta vältetään vammat kaiuttimen kaatuessa tai pudotessa, sijoita kaiuttimen johdot huolellisesti, jotta niihin ei voida kompastua tai jäädä kiinni. Älä nouse kaiuttimen päälle. Ole varovainen lasten läheisyydessä. Paristot Paristojen väärä käsittely voi aiheuttaa elektrolyyttivuodon sekä tulipalon. On olemassa räjähdysvaara, jos akkua ei vaihdeta oikein. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemaa tyyppiä. Kun hävität paristot, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään oikean hävitysmenetelmän selvittämiseksi. Älä sekoita keskenään vanhoja ja uusia paristoja tai käytä erityyppisiä paristoja samanaikaisesti. Älä altista sitä kuumalle tai liekeille. Älä jätä paristoa(paristoja) autoon suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa, kun auton ovet ja ikkunat ovat kiinni. Älä pura osiin tai aiheuta oikosulkua. Älä lataa uudelleen alkali- tai mangaaniparistoja. Älä käytä paristoja, joiden suojakuori on rikkoutunut. Poista paristot, jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaa. Varastoi viileään, pimeään paikkaan. Langaton lähiverkkoyhteys Tämän laitteen käyttöä koskevat seuraavat rajoitukset. Sinun tulee tuntea nämä rajoitukset ennen tämän laitteen käyttöä. Panasonic ei ole millään tavalla vastuussa mistään välillisestä vahingosta, joka saattaa tapahtua näiden rajoitusten noudattamatta jättämisestä, tai mistään tämän laitteen käyttöön tai käyttämättömyyteen liittyvästä olosuhteesta. Radioaalloilla lähetettävät ja vastaanotettavat tiedot voidaan siepata ja niitä voidaan valvoa. Tämä laite sisältää herkkiä elektronisia osia. Muista käyttää tätä laitetta tavalla, jota varten se on suunniteltu, ja noudata seuraavia kohtia: Älä altista laitetta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle. Älä taivuta tai kohdista laitteeseen voimakkaita iskuja. Pidä laite etäällä kosteudesta. Älä pura tai muunna laitetta millään tavalla. (SA-BTT880/SA-BTT500) (SH-FX71/RFAX1012) Vakuutus vaatimustenmukaisuudesta (DoC) Panasonic Corporation vakuuttaa, että tämä tuote on yhdenmukainen direktiiviin 1999/5/EC keskeisten vaatimusten sekä sen muiden merkityksellisten määräysten kanssa. Asiakkaat voivat ladata alkuperäisen DoC:n kopion R&TTE-tuotteillemme DoC-palvelimelta: Valtuutetun edustajan yhteystiedot: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, Hamburg, Germany Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa maissa: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, HR, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR Tämä tuote on tarkoitettu tavallisille kuluttajille. (Luokka 3) Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan sisätiloissa

3 Laitteen hävittäminen tai luovuttaminen Laitteessa saattaa olla käyttäjän asetustietoja. Jos luovut laitteesta hävittämällä tai antamalla sen pois, toimi seuraavasti palauttaaksesi kaikki asetukset tehtaan esiasetuksiin, jotta poistetaan käyttäjän asetukset. ( 43, "Palauttaaksesi kaikki asetukset tehtaan esiasetuksiin.") Käyttöhistoria saatetaan tallentaa tämän laitteen muistiin. Tietoja vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävittämisestä Nämä merkinnät tuotteissa, pakkauksissa ja/tai niihin liitetyissä dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä paristoja ei tule sekoittaa tavalliseen kotitalousjätteeseen. Vanhojen tuotteiden ja käytettyjen paristojen asianmukainen käsittely, talteen ottaminen ja kierrätys edellyttävät niiden viemistä tarjolla oleviin keräyspisteisiin kansallisten määräysten sekä direktiivien 2002/96/EC ja 2006/66/EC mukaisesti. Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säilyttämään arvokkaita luonnonvaroja sekä ehkäisemään ihmisen terveydelle ja ympäristölle haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa. Ota yhteys asuinkuntasi viranomaisiin, jätteenkäsittelystä vastaavaan tahoon tai tuotteiden ostopaikkaan saadaksesi lisätietoja vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä. Tuotteiden epäasianmukaisesta hävittämisestä saattaa seurata kansallisessa lainsäädännössä määrätty rangaistus. Yrityksille Euroopan unionissa Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä saat jälleenmyyjältä tai tavarantoimittajalta. [Tietoja hävittämisestä Euroopan unionin ulkopuolella] Nämä merkinnät ovat voimassa ainoastaan Euroopan unionin alueella. Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään saadaksesi tietoja oikeasta jätteenkäsittelymenetelmästä. Paristomerkintää koskeva huomautus (alla kaksi esimerkkiä merkinnöistä): Tämä merkki voi olla käytössä yhdessä kemiallisen merkinnän kanssa. Siinä tapauksessa merkki noudattaa kyseistä kemikaalia koskevan direktiivin vaatimuksia. Laite käyttää seuraavaa tekniikkaa tekijänoikeuksien suojaamiseen. Cd Luvatta kopioitujen sisältöjen käytön rajoitus Cinaviaa koskeva huomautus Tässä tuotteessa on käytetty Cinavia-tekniikkaa, jolla rajoitetaan kaupalliseen käyttöön tuotettujen elokuvien, videoiden ja niiden musiikkia sisältävien tallenteiden luvattomien kopioiden käyttöä. Mikäli toistojärjestelmä havaitsee, että käytössä on luvaton kopio, näyttöön ilmestyy vastaava ilmoitus, ja toisto tai kopiointi keskeytyy. Lisätietoja Cinavia-tekniikasta on nähtävissä Cinavian verkkoasiakaspalvelun sivustolla osoitteessa Lisätietoja Cinaviasta voi myös pyytää postitse kirjoittamalla lähettäjän osoitteen sisältävän postikortin osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA

4 Sisällysluettelo Varotoimet Alkuohjeet Pakkauksen sisältö ja varusteet Laitteen ja tietovälineen hoito Toistettavissa oleva tietovälineet Säätöohjeet VAIHE 1: Sijoittaminen VAIHE 2: Kaiuttimien valmistelu VAIHE 3: Liitännät VAIHE 4: Liittäminen sähköverkkoon VAIHE 5: Langattoman järjestelmän valmistelu VAIHE 6: Asetus Tietovälineen laittaminen tai poistaminen Televisiosta nauttiminen laitteen kaiuttimilla HOME valikko Monikäyttäjätila Toisto Toisto Käyttäen toimintoa ipod/iphone TV & Radio VIERA Link HDAVI Control Televisiosta ja tv-sovittimesta nauttiminen laitteen kaiuttimilla Radion kuuntelu Lisätoimenpiteet VIERA Connect (Verkkopalveluista nauttiminen) Kotiverkko-ominaisuus Valintavalikko Asetusvalikko Kaiuttimen asetukset Ääniasetusten muuttaminen Kaiuttimen asennusvaihtoehto Viitetietoja Vianetsintäopas Viestit Tekniset tiedot

5 Alkuohjeet Alkuohjeet Pakkauksen sisältö ja varusteet Tarkista pakkauksen sisällöt ja toimitetut varusteet ennen tämän yksikön käyttöä. Pakkauksen sisältö Päälaite Päälaite (SA-BTT880) (SA-BTT500) FRONT SURROUND CENTER (SB-HF5600) (SB-HS8800) (SB-HC5600) (Kaiuttimet) FRONT (SB-HF5000) SURROUND (SB-HS5000) CENTER (SB-HC5000) (Kaiuttimen johto) (Pystytuet) SUBWOOFER (SB-HW490) SUBWOOFER (SB-HW190) (Kaiuttimen johdot) (Jalustat) (Ruuvit) Langaton järjestelmä (SH-FX71) Langaton järjestelmä (SH-FX71) - 5 -

6 Alkuohjeet Varusteet 1 Kaukosäädin (N2QAYB000729) 2 Kaukosäätimen paristot 2 verkkokaapelia 1 FM-sisäantenni Laitteen ja tietovälineen hoito Puhdista laite pehmeällä ja kuivalla kankaalla Älä koskaan käytä alkoholia, liuottimia tai bensiiniä tämän laitteen puhdistukseen. Ennen kemiallisesti käsitellyn kankaan käyttöä lue huolellisesti käyttöohjeet, jotka tulivat kankaan mukana. Laitteen linssi Linssinpuhdistin: RP-CL720AE Tämä linssinpuhdistaja ei mahdollisesti ole myynnissä tai saatavilla kaikissa maissa, esim. Saksassa, ole hyvä ja kysy Panasonicin jälleenmyyjiltä lisätietoja. Tätä linssinpuhdistinta myydään erityistuotteena DIGA:lle, mutta sitä voidaan käyttää myös tämän laitteen kanssa. 1 Digitaalinen lähetin Puhdista levyt TEE ÄLÄ 1 Kaiuttimen johtotarrojen arkki 1 CD-ROM Näiden käyttöohjeiden tuotenumerot ovat maaliskuun 2013 mukaisia. Niihin voi tulla muutoksia. Älä käytä verkkokaapelia muiden laitteiden kanssa. Muista, että todelliset ohjaimet ja osat, valikon kohdat, jne. voivat näyttää hieman erilaisilta näiden käyttöohjeiden kuviin verrattuna. Pyyhi kostealla kankaalla ja pyyhi sitten kuivaksi. Varotoimet levyn ja kortin käsittelyyn Ota kiinni levyjen reunoista, jotta et naarmuta levyä tai jätä sormenjälkiä. Älä kiinnitä merkkejä tai tarroja levyihin. Älä käytä linssinpuhdistusaineita suihkeena, bensiiniä, ohenteita, staattisen sähkön poistonesteitä tai muita liuottimia. Puhdista pöly, vesi tai muut ulkoiset aineet kortin takareunan liittimistä. Älä käytä seuraavia levyjä: Levyt, joissa on jäljellä liimaa poistetuista tarroista tai merkeistä (vuokratut levyt, jne.). Levyt, jotka on pahasti vääntyneet tai joissa on säröjä. Epäsäännöllisen muotoiset levyt kuten sydämen muotoiset

7 Alkuohjeet Toistettavissa oleva tietovälineet Laite Levyn merkinnät Laitetyypit Sisällön muoto BD-Video Video BD BD-RE Video, JPEG, MPO BD-R Video, MKV, Xvid DVD-Video Video DVD-R DVD DVD-R DL Video, AVCHD, MKV, Xvid, JPEG, MPO, FLAC, MP3, WAV DVD-RW Video, AVCHD +R/+RW/+R DL Musiikki-CD Musiikki [CD-DA] CD CD-R CD-RW MKV, Xvid, JPEG, MPO, FLAC, MP3, Musiikki [CD-DA], WAV SD SD-muistikortti (8 Mt - 2 Gt) SDHC-muistikortti (4 Gt - 32 Gt) SDXC-muistikortti (48 Gt, 64 Gt) (Yhteensopiva sekä mini- että mikrotyyppien kanssa) AVCHD, AVCHD 3D, MP4, MPEG2, JPEG, MPO USB USB-laite (jopa 2 Tt) MKV, MP4, MPEG2, Xvid, JPEG, MPO, FLAC, MP3, WAV Katso sivua 8 ja 49, jos haluat lisätietoja sisältöjen tyypeistä, joita voidaan toistaa

8 Alkuohjeet Levyt, joita ei voida toistaa tällä laitteella DVD-RAM Super Audio-CD Photo-CD DVD-Audio Video-CD ja Super Video-CD WMA-levyt DivX-levyt HD DVD Alueen hallintatiedot BD-Video Laite voi toistaa BD-videolevyjä, jotka tukevat aluekoodia B. Esimerkki: DVD-Video Laite voi toistaa DVD-videolevyjä, jotka tukevat aluenumeroa 2 tai ALL. Esimerkki: 2 ALL Viimeistele Tallentimella jne. tallennettu DVD-R/RW/R DL, +R/+RW/ +R DL ja CD-R/RW -levy tulee viimeistellä tallentimella, jotta se voidaan toistaa tällä laitteella. Jos haluat lisätietoja, katso tallentimen käyttöohjeita. BD-Video Tämä laite tukee ääntä korkealla bittinopeudella (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio ja DTS-HD Master Audio), jota käytetään BD-videossa. 3D Voidaan toistaa 3D-videoita ja 3D-kiintokuvia, kun tämä laite liitetään 3D-yhteensopivaan televisioon High Speed HDMI -kaapelilla. 2D-videoita voidaan katso 3D-muodossa virtuaalisesti. ( 34) Musiikki-CD Toimintaa ja äänen laatua ei taata CD-levyille, jotka eivät ole yhteensopivia määritelmän CD-DA kanssa (kopiointirajoitetut CD-levyt, jne.). SD-kortti Voidaan käyttää minisd-kortteja, microsd-kortteja, microsdhc-kortteja ja microsdxc-kortteja mutta niitä tulee käyttää sovitinkortin kanssa. Ne toimitetaan yleensä kyseisten korttien mukana, tai vaihtoehtoisesti asiakkaan tulee hankkia ne. Kortin sisällön suojaamiseksi siirrä tallennuksen estovipu (SD-kortissa) asentoon LOCK. Tämä laite on yhteensopiva SD-muistikorttien kanssa, jotka täyttävät SD-korttien tekniset vaatimukset tiedostojärjestelmille FAT12 ja FAT16 kuten myös SDHC-muistikortit tiedostojärjestelmälle FAT32 ja SDXC-muistikortit järjestelmälle exfat. Jos SD-korttia käytetään yhteen sopimattomien tietokoneiden tai laitteiden kanssa, tallennetut sisällöt saatetaan poistaa kortin alustuksen ym. vuoksi. Käytettävissä olevan muistin koko saattaa olla hieman vähemmän kuin kortin kapasiteetti. USB-laite Tämä laite ei takaa yhteyttä kaikkiin USB-laitteisiin. Tämä laite ei tue USB-laitteen latausta. Tuetaan tiedostojärjestelmiä FAT12, FAT16, FAT32 ja NTFS. Tämä laite tukee tekniikkaa USB2.0 High Speed. Laite tukee kiintolevyä, joka on alustettu muotoon FAT32 tai NTFS. Jotkut kiintolevytyypit voivat vaatia ulkoisen virtalähdeyksikön käyttöä. BD-RE, BD-R Panasonicin Blu-ray-tallentimella muodossa DR tallennetut levyt eivät mahdollisesti toista ääntä jne. kunnolla. Ei mahdollisesti voida toistaa yllä mainittuja tietovälineitä joissain tapauksissa tietovälineen tyypin, tallennusolosuhteiden, tallennusmenetelmän tai tiedostojen luontitavan vuoksi. Levyn valmistajat voivat säätää sitä, kuinka levyt toistetaan. Siten et mahdollisesti voi aina ohjata toistoa kuten kuvattu näissä käyttöohjeissa. Lue levyn ohjeet huolellisesti

9 Alkuohjeet Säätöohjeet Kaukosäädin Kaukosäätimen käyttö Aseta siten, että navat (i ja j) täsmäävät kaukosäätimen napojen kanssa Kytke laite päälle ja pois päältä 2 Valitse nimikenumerot, jne./syötä numeroita tai merkkejä [CANCEL]: Peruuta 3 Valitse lähde 4 Toiston peruspainikkeet ( 23) 5 Valitse esiasetetut radioasemat ( 29) 6 Näytä tilaviestit ( 24) 7 Näytä aloitusnäyttö toiminnolle VIERA Connect ( 30) 8 [3, 4, 2, 1]: Siirrä korostus valinnalle [OK]: Vahvista valinta (2;)(;1): Kuva-kuvalta ( 23) 9 Näytä valintavalikko OPTION ( 32) 10 Värilliset painikkeet (punainen, vihreä, keltainen, sininen) Käytetään eri tarkoituksiin näytöstä riippuen 11 Aseta äänen tila ( 41) 12 Valitse tilaäänitehosteet ( 41)/Aseta uniajastin 1 Paina ja pidä painettuna [jsleep]. 2 Samalla kun näytetään SLEEP, paina [jsleep] useita kertoja valitaksesi ajan (minuuteissa). Ajastimen ajaksi voidaan valita jopa 120 minuuttia. Valitse OFF, kun peruutetaan asetus. Jäljellä olevan ajan vahvistamiseksi Paina ja pidä painettuna painiketta uudelleen. 13 Television toimintopainikkeet [Í TV]: Kytke televisio päälle ja pois päältä [AV, INPUT]: Vaihda tulon valinta [i jvol]: Säädä äänenvoimakkuutta 14 Säädä päälaitteen äänenvoimakkuutta. 15 Valitse ääni ( 23) 16 Mykistä ääni MUTE vilkkuu laitteen näytöllä, kun toiminto on päällä. Peruuttaaksesi paina painiketta uudelleen tai säädä äänenvoimakkuutta. Mykistys peruutetaan, jos laite kytketään pois päältä. 17 Kytke päälle/pois päältä rinnakkainen video (kuva-kuvassa) 18 Valitse radioasemat manuaalisesti ( 29) 19 Poistu valikkonäytöstä 20 Näytä valikko HOME ( 21) 21 Näytä Pop-up Menu/Top Menu ( 24) 22 Palaa edelliseen näyttöön 23 Käynnistä videoviestintä ( 30) 24 Valitse kaiuttimen kanava ( 41) R6/LR6, AA (Alkali- tai mangaaniparistot) Suuntaa se tämän laitteen kaukosäätimen signaalianturia kohti. ( 10) - 9 -

10 Alkuohjeet Päälaite (Etupuoli) SD CARD Valmiustila/päällä -kytkin (Í/I) ( 18) Paina siirtyäksesi laitteen päällä tilasta valmiustilaan tai päinvastoin. Valmiustilassa laite kuluttaa edelleen hieman energiaa. 2 Avaa tai sulje levykelkka ( 20) 3 Säädä päälaitteen äänenvoimakkuutta 4 Levykelkka 5 Stop ( 23) 6 Käynnistä toisto ( 23) 7 SD-korttipaikka ( 20) 8 USB-portti ( 20, 26) 9 Kaukosäätimen signaalianturi Etäisyys: noin 7 m. Kulma: Noin 20e ylös ja alas, 30e vasemmalle ja oikealle 10 Näyttö 11 ipod/iphone-telakka ( 26) Päälaite (Taustapuoli) esim. [BTT880] Verkkotuloliitäntä ( 17) 2 Kaiuttimen liitännät ( 13) 3 Jäähdytystuuletin 4 Lähiverkkoportti ( 16) 5 USB-portti ( 30) 6 HDMI AV OUT (ARC) -liitäntä ( 14, 15) 7 HDMI1 IN (CABLE/SAT) -liitäntä ( 15) 8 HDMI2 IN -liitäntä ( 15) 9 DIGITAL AUDIO IN -liitäntä ( 14, 15) 10 FM-radioantennin liitäntä ( 15) 11 AUX -liitäntä ( 14) 12 Digitaalisen lähettimen telakka langattomalle järjestelmälle

11 VAIHE 1: Sijoittaminen Alkuohjeet Optimaalista asentoa varten Sijoita etu-, keski- ja tilaäänikaiuttimet suunnilleen samalle etäisyydelle istumapaikasta. Säädä äänenvoimakkuutta viiveaikatoiminnon avulla, jos kaikkien kaiuttimien ja istumapaikan välinen etäisyys ei ole yhtä suuri. ( 40) A Keskikaiutin esim. [BTT880] Laita telineelle tai hyllylle, jotta vältetään häiriöt television eri antureiden kanssa (ympäristön valo, jne.). Kaiuttimen aiheuttama tärinä voi häiritä kuvaa, jos kaiutin laitetaan suoraan television 60 päälle. B Etukaiuttimet 120 C D E Alibassokaiutin Tilaäänikaiuttimet Sijoita kaiuttimet samalle korkeudelle tai korkeammalle kuin korvien taso. Langaton järjestelmä Jotta vältetään häiriöt, pidä langaton järjestelmä erillään muista elektronisista laitteista, jotka käyttävät samaa radiotaajuutta (2,4 GHz). Langaton järjestelmä Langaton lähiverkko Johdoton puhelin [BTT500W] Tilaäänikaiuttimet voidaan yhdistää päälaitteeseen käyttämättä langatonta järjestelmää. Kyseisessä tapauksessa ei tarvita seuraavia vaiheita. Digitaalisen lähettimen liitäntä ( 16) Verkkokaapelin kytkeminen langattomaan järjestelmään ( 17) Langattoman järjestelmän valmistelu ( 17) Sijoita langaton järjestelmä enintään 10 m etäisyydelle päälaitteesta. Kunnollisen tuuletuksen ja hyvän ilmankierron takaamiseksi langattoman järjestelmän ympärillä jätä vähintään 5 cm tyhjää tilaa joka puolelle. Älä käytä langatonta järjestelmää tai digitaalista lähetintä metallisessa kaapissa tai kirjahyllyssä. Pidä kaiuttimet vähintään 10 mm:n päässä järjestelmästä, jotta vältetään resonanssin aiheuttaman häiriö. Kaiuttimien sijoittaminen liian lähelle lattiaa, seiniä tai kulmia voi aiheuttaa basson voimistumista. Peitä seinät ja ikkunat paksuilla verhoilla. Valinnainen seinäasennus, katso sivua 41. Päivitä 7.1-kanavaiseen järjestelmään Päälaite on suunniteltu käytettäväksi yhdessä 7.1-kanavaisen tilaäänijärjestelmän kanssa. Teatterimaisempi vaikutus on mahdollista langattomalla yhteydellä. Tarvittava laitteisto: Langaton järjestelmä (SH-FX71) 1 valinnainen järjestelmä 2 lisäkaiutinta [Impedanssi: 3-6, Kaiuttimen syöttöteho: 100 W (Min)] [BTT500W] Jopa silloin kun tilaäänikaiuttimet on yhdistetty päälaitteeseen, 7.1-kanavaista järjestelmää ei voida käyttää. Jos haluat tarkempia tietoja, katso laitteen SH-FX71 käyttöohjeita. WIRELESS LINK-osoitin palaa vihreänä, kun tämä laite ja SH-FX71 on liitetty langattomasti. Voit tarkistaa myös linkin tilan, jos painat ja pidät painettuna [SOUND] tässä laitteessa. Kun WIRELESS LINK kytketään päälle, päälaitteen näytölle ilmestyy viesti WIRELESS SPEAKERS LINKED

12 Alkuohjeet VAIHE 2: Kaiuttimien valmistelu Kaiuttimien kokoaminen [BTT880] Etukaiuttimet, Tilaäänikaiuttimet 1 Kiinnitä pystytuki jalustaan. Pujota kaiuttimen johto jalustan läpi. 4 Kiinnitä kaiutin. 2 Kiristä 3 ruuvia (toimitettu) turvallisesti. 5 Kiristä ruuvi (toimitettu) turvallisesti. Ura 3 Siirrä kaiuttimen johto uraan. Kun olet kiinnittänyt kaiuttimen johdon ( 13), paina johto uraan. Vaurioiden tai naarmujen estämiseksi aseta tasolle pehmeä kangas ja suorita kokoaminen sen päällä

13 Alkuohjeet Kaiuttimen johtojen liittäminen Kiinnitä kaiuttimen johdon tarra (toimitettu) ja liitä kaiuttimen johdot kaiuttimiin. [BTT500W] Kun yhdistetään tilaäänikaiuttimet langattomaan järjestelmään: käytä kaiuttimen johtoja A. Kun yhdistetään tilaäänikaiuttimet päälaitteeseen: käytä kaiuttimen johtoja B. esim. [BTT500W] Tilaäänikaiutin Liitin SURROUND Lch r: Valkoinen s: Sininen linja Kaiuttimen johdon tarra (toimitettu) Kaiuttimen osoitin Työnnä Kaiuttimen johdon tarra Liitin 1 FRONT Lch 1 Valkoinen 2 FRONT Rch 2 Punainen 3 SURROUND Lch 3 Sininen 4 SURROUND Rch 4 Harmaa 5 CENTER 5 Vihreä 6 SUBWOOFER 6 Purppuranpunainen VAIHE 3: Liitännät Kytke pois päältä kaikki laitteet ennen liitännän suorittamista ja lue tarvittavat ohjeet. Älä liitä verkkokaapelia ennen kuin kaikki muut liitännät on suoritettu. Kaiuttimen liittäminen [BTT880] [BTT500W] Kun yhdistetään tilaäänikaiuttimet langattomaan järjestelmään Liitä kaiuttimen johdot samanvärisiin liitäntöihin. SPEAKERS ENCEINTES LS / RB LB / RS Tilaäänen valitsin Aseta keskiasentoon. SURR L SIDE R SURROUND (3-6 ) SIDE AMBIOPHONIQUES Langaton järjestelmä

14 Alkuohjeet [BTT500W] Kun yhdistetään tilaäänikaiuttimet päälaitteeseen Liitä kaiuttimen johdot samanvärisiin liitäntöihin. Liittäminen televisioon HDMI Käytä ARC-yhteensopivia High Speed HDMI-kaapeleita. Ei voida käyttää HDMI-yhteensopimattomia kaapeleita. Suositellaan, että käytät Panasonic in HDMI-kaapelia. Kun lähetetään signaalia 1080p, käytä HDMI-kaapelia, jonka pituus on enintään 5,0 metriä. Ääni lähetetään järjestelmän kaiuttimien kautta, kun valitaan Off kohdassa HDMI Audio Output. ( 36) Television ääni Lähettääksesi television ääni tämän laitteen kaiuttimista sinun tulee siirtää valitsinta. ( 20) OPTICAL IN Digitaalisen ääniliitännän suorittamisen jälkeen tee sopivat asetukset digitaalilaitteiston äänen tyypin mukaan. ( 36) HDMI-kaapeli (ei toimitettu) AV IN OPTICAL OUT AUDIO OUT L R Audiojohto* 2 (ei toimitettu) Optinen digitaalinen audiojohto* 1 (ei toimitettu) *1 Jos television HDMI-liitännässä on merkintä HDMI (ARC), ei tarvitse liittää optista digitaalista audiojohtoa. *2 Voidaan käyttää myös audiojohtoa optisen digitaalisen audiojohdon tilalla. Kyseisessä tapauksessa liitä AUX-liitäntä päälaitteessa television äänilähdön liitäntään. Mikä ARC on? ARC on lyhenne sanoista Audio Return Channel, myös HDMI ARC. Tämän ominaisuuden avulla kotiteatterijärjestelmä voi vastaanottaa ja toistaa television ääntä vain yhdellä HDMI-kaapelilla ilman muita johtoja

15 Alkuohjeet FM-antennin liittäminen Kiinnitä antennin tämä pää seinään tai pylvääseen, jossa vastaanotto on parasta. 75 FM-sisäantenni (toimitettu) Käytä FM-ulkoantennia, jos radiovastaanotto on heikkoa. Kun liitettävässä laitteessa on HDMI-liitäntä esim. Muun laitteen liittäminen AV IN (ARC) HDMI-kaapeli (ei toimitettu) AV OUT Set Top Box, jne. AV OUT Videopeli, jne. HDMI-kaapeli (ei toimitettu) HDMI-läpivienti valmiustilassa Vaikka järjestelmä on valmiustilassa, lähetetään audio- ja/tai videosignaali HDMI1 IN (CABLE/SAT) tai HDMI2 IN -liitäntään liitetystä laitteesta televisioon, joka on liitetty HDMI AV OUT -liitäntään (Ääntä ei lähetetä tästä järjestelmästä). Jopa samalla kun laite on valmiustilassa, voit vaihtaa tulosignaalin HDMI1 IN (CABLE/SAT) tai HDMI2 IN painamalla [EXT-IN] kaukosäätimessä. Kun liitettävässä laitteessa ei ole HDMI-liitäntää esim. Set Top Box, jne. OPTICAL OUT Optinen digitaalinen audiojohto (ei toimitettu)

16 Alkuohjeet Digitaalisen lähettimen liitäntä Älä liitä tai irrota, kun kotiteatteriyksikkö on kytketty päälle. TEE ÄLÄ Työnnä kokonaan, kunnes kuulet napsahduksen. Varmista, että digitaalinen lähetin on laitettu kunnolla. Jos digitaalista lähetintä ei ole työnnetty kunnolla, ääntä ei mahdollisesti kuulla tilaäänikaiuttimista. Liittäminen tietoverkkoon Voidaan käyttää seuraavia palveluja, kun laite on liitetty laajakaistaan. Laiteohjelmisto voidaan päivittää ( 19) Tämä laite tukee toimintoa Wi-Fi Direct TM ja se saa Voit hyödyntää toimintoa BD-Live ( 24) langattoman yhteyden langattomiin laitteisiin ilman Voit hyödyntää toimintoa VIERA Connect ( 30) reititintä. Voit käyttää toimintoa nautittaessa Voit olla yhteydessä muihin laitteisiin (Home Network) kotiverkko-ominaisuudesta, jne. Internet-yhteys ei ole ( 31) käytettävissä, kun yhdistetään toiminnolla Wi-Fi Direct TM. ( 31, 37) Jos haluat lisätietoja yhteysmenetelmästä, katso liitettävän laitteiston käyttöohjeita. Langaton lähiverkkoyhteys Tässä laitteessa on sisäinen Wi-Fi ja se voidaan yhdistää langattomaan reitittimeen. Langaton reititin, jne. Internet Langattoman reitittimen päivitettyjä yhteensopivuustietoja varten katso (Kyseinen verkkosivusto on saatavilla ainoastaan englanniksi.) Laite ei ole yhteensopiva julkisten langattomien lähiverkkopalveluiden kanssa, joita on lentokentillä, asemilla, kahviloissa, jne. Katso sivua 2 langattoman lähiverkkoyhteyden varotoimia varten. Lähiverkkokaapeliyhteys Lähiverkkokaapeli (ei toimitettu) Laajakaistareititin, jne. Internet Käytä luokan 5 tai ylempiä suoria lähiverkkokaapeleita (STP), kun liitetään oheislaitteisiin. Minkä tahansa muun kuin lähiverkkokaapelin liittäminen lähiverkkoliittimeen saattaa vahingoittaa laitteen

17 AC IN Alkuohjeet VAIHE 4: Liittäminen sähköverkkoon Kytke vasta sen jälkeen, kun kaikki muut liitännät on suoritettu. Langaton järjestelmä Kodin verkkopistorasiaan Verkkokaapeli (toimitettu) Verkkokaapeli (toimitettu) Ferriittiytimellä varustettu johto on tarkoitettu langattomalle järjestelmälle. Kodin verkkopistorasiaan Langaton järjestelmä ja päälaite kuluttavat hieman verkkovirtaa ( 48, 49) myös pois päältä kytkettyinä. Virran säästämiseksi laite voidaan kytkeä irti, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan. VAIHE 5: Langattoman järjestelmän valmistelu Kytke langaton järjestelmä päälle, kun kaikki kytkennät on suoritettu. WIRELESS LINK Paina [C I, B Í] langattomassa järjestelmässä. C I: Langaton järjestelmä on päällä. BÍ: Langaton järjestelmä on pois päältä. Langaton järjestelmä kuluttaa hieman virtaa myös pois päältä kytkettynä. Langaton järjestelmä WIRELESS LINK-osoitin Punainen: Langaton järjestelmä on päällä ja langaton linkki on kytketty pois käytöstä. Vihreä: Langaton järjestelmä on päällä ja langaton linkki on kytketty käyttöön

18 Alkuohjeet VAIHE 6: Asetus Helppo asetus Sen jälkeen kun olet liittänyt uuden kotiteatterin ensimmäisen kerran ja painanut [Í], tulee näkyviin perusasetusten näyttö. Valmistelu Kytke televisio päälle ja valitse sopiva videotulo televisiossa. Vahvista digitaalisen lähettimen yhteys. ( 16) 1 Paina [Í]. Asetusnäyttö tulee näkyviin. 2 Noudata näytön ohjeita ja suorita asetukset. Voit suorittaa tämän asetuksen milloin tahansa valitsemalla Easy Setting asetusvalikossa. ( 38) Jos tämä laite liitetään HDMI-kaapelin avulla Panasonicin televisioon (VIERA), joka tukee toimintoa HDAVI Control 2 tai uudempaa, silloin tämä laite kopioi television asetustiedot kuten On-Screen Language. Verkon helppo asetus Toiminnon Easy Setting loppuun suorittamisen jälkeen voit siirtyä toimintoon Easy Network Setting. Valitse Wired tai Wireless ja paina [OK]. Easy Network Setting Select a connection mode. Current setting : Wired OK RETURN Wired Wireless Wired yhteys Noudata näytön ohjeita asetusten suorittamiseksi. Wireless yhteys Ennen langattoman yhteyden asetuksen aloittamista Etsi käytettävän verkon nimi (SSID* 1 ). Jos langaton yhteys on suojattu, muista varmistaa, että tiedät tarvittavan salausavaimen. Valitse Search for wireless network tai WPS (PUSH button) ja paina [OK], noudata sitten näytön ohjeita sekä suorita asetukset. Wireless Settings Select a connection method to wireless access point. Please refer to the operating instructions of your wireless access point about connection methods. Search for wireless network WPS (PUSH button) WPS (PUSH button): Jos langaton reititin tukee toimintoa WPS (PUSH button), voit suorittaa asetukset helposti painamalla siinä olevaa WPS-painiketta. esim. WPS (Wi-Fi Protected Setup TM ) on standardi, joka helpottaa langattomien lähiverkkolaitteiden liitäntään ja turvallisuuteen liittyviä asetuksia. 1 Paina WPS-painiketta tai vastaava painiketta langattomassa reitittimessä, kunnes lamppu alkaa vilkkua. Jos haluat lisätietoja, katso langattoman reitittimen käyttöohjeita. 2 Paina [OK]. Search for wireless network: Kun valitset Search for wireless network, näytetään saatavilla olevat langattomat verkot. Valitse käytettävän verkon nimi ja paina [OK]. Jos käytettävän verkon nimi ei tule näkyviin, etsi uudelleen painamalla punaista painiketta kaukosäätimessä. Piilotettua verkkotunnusta (Stealth SSID) ei näytetä, kun valitset Search for wireless network. Syötä manuaalisesti käyttäen kohtaa Manual setting. Paina [HOME] valitse Others ja paina [OK]. valitse Setup ja paina [OK]. valitse Network ja paina [OK]. valitse Network Settings ja paina [OK]. valitse Wireless Settings ja paina [OK]. valitse Connection Setting ja paina [OK]. valitse Manual setting ja paina [OK]. Jos käytettävä langaton verkko on suojattu, näytetään salausavaimen syöttöruutu. Syötä käytettävän verkon salausavain. *

19 Alkuohjeet Katso keskittimen tai reitittimen käyttöohjeita. Voit suorittaa tämän asetuksen milloin tahansa valitsemalla Easy Network Setting asetusvalikossa. ( 37) Voit suorittaa kyseiset asetukset uudelleen yksitellen käyttäen toimintoa Network Settings. ( 37) Älä käytä tätä laitetta suorittaaksesi liitäntä lähiverkkoon, johon sinulla ei ole käyttöoikeuksia. Automaattihaun aikana langattomassa verkkoympäristössä saatetaan näyttää langattomia verkkoja (SSID), joihin sinulla ei ole käyttöoikeuksia; kuitenkin näiden verkkojen käyttöä saatetaan pitää laittomana. Tämän laitteen verkkoasetusten suorittamisen jälkeen langattoman reitittimen asetukset (salaustaso, jne.) saattavat muuttua. Jos sinulla on yhteysvaikeuksia tietokoneen kanssa, muuta tietokoneen verkkoasetukset langattoman reitittimen asetusten mukaisiksi. Muista, että suojaamattomaan verkkoon liitäntä saattaa aiheuttaa sen, että viestinnän sisällön näkee laittomasti kolmas osapuoli tai vuodetaan ulkopuolisille henkilötietoja tai muita salaisia tietoja. *1 SSID: Verkkotunnus (SSID, Service Set IDentification) on nimi, jota langaton lähiverkko käyttää tunnistaakseen tietyn verkon. Lähetys on mahdollista, jos verkkotunnus (SSID) täsmää molemmille laitteille. *2 Langaton reititin, joka on yhteensopiva toiminnon Wi-Fi Protected Setup TM kanssa, saattaa sisältää merkin. Kaukosäätimen uudelleenohjelmointi Jos sinulla on useampia kuin yksi Panasonicin tuotteita ja kaukosäädin toimii molemmissa laitteissa samanaikaisesti, sinun tulee muuttaa kaukosäätimen koodia tämän estämiseksi. ( 39, Remote Control ) Laiteohjelmiston päivitys Ajoittain Panasonic julkaisee laitteen päivitetyn laiteohjelmiston, joka voi lisätä tai parantaa laitteen toimintoja. Nämä päivitykset ovat saatavilla ilmaiseksi. Tämä laite kykenee tarkistamaan laiteohjelmiston automaattisesti, kun se liitetään Internetiin laajakaistayhteydellä. Kun uusi laiteohjelmistoversio on saatavilla, tulee näkyviin seuraava ilmoitus. New firmware is available. Please update firmware in Setup. Laiteohjelmiston päivittämiseksi Paina [HOME] valitse Others ja paina [OK]. valitse Setup ja paina [OK]. valitse System ja paina [OK]. valitse Firmware Update ja paina [OK]. valitse Update Now ja paina [OK]. ÄLÄ IRROTA laitetta verkkovirrasta tai suorita mitään toimenpiteitä päivityksen aikana. Laiteohjelmiston asentamisen jälkeen tulee näkyviin FINISH laitteen näytölle. Laite käynnistyy uudelleen ja näytetään seuraava näyttö. The firmware has been updated. Current Version: x.xx OK RETURN Jos lataaminen tälle laitteelle epäonnistuu tai laitetta ei ole kytketty Internet-verkkoon, silloin voit ladata viimeisimmän laiteohjelmiston seuraavalta verkkosivulta ja polttaa sen CD-R-levylle laiteohjelmiston päivittämiseksi. (Tämä verkkosivusto on ainoastaan englanniksi.) Laitteessa olevan laiteohjelmistoversion näyttämiseksi. ( 39, Firmware Version Information ) Lataaminen kestää useita minuutteja. Se saattaa kestää kauemman tai se ei mahdollisesti toimi kunnolla riippuen yhteyden olosuhteista. Jos et halua tarkistaa viimeistä laiteohjelmaversiota, aseta Automatic Update Check asentoon Off. ( 39)

20 SD CARD OPEN/CLOSE VOL Alkuohjeet Tietovälineen laittaminen tai poistaminen Televisiosta nauttiminen laitteen kaiuttimilla 1 Liitä televisio ja päälaite. ( 14) 2 Paina [EXT-IN] useita kertoja valitaksesi sopiva ulkoisen ohjelmalähteen tulotila. ( 21) Vähennä television äänenvoimakkuus minimiin ja säädä sitten päälaitteen äänenvoimakkuus. * (Lisätietoja 26) Kun laitetaan tietoväline, varmista, että se on oikein päin. Kun poistetaan SD-kortti, paina kortin keskiosaa ja vedä se suorassa asennossa ulos. Jos liität Panasonicin tuotteen USB-liitäntäkaapelilla, liitetyssä laitteessa saatetaan näyttää asetusnäyttö. Jos haluat lisätietoja, katso liitetyn laitteen käyttöohjeita. Käytä etupuolen USB-porttia, kun liität ipod/ iphone-laitteen, USB-muistin tai USB-kiintolevyn. Takapaneelin USB-portti on ainoastaan viestintäkameralle. * Äänen tyypin valinta Paina [AUDIO] useita kertoja äänen valitsemiseksi. (M1, M2) Aseta PCM-Fix ( 36) asentoon Off. Ainoastaan kohdan Dolby Dual Mono kanssa. Et voi muuttaa äänen tyyppiä, kun televisio on liitetty tähän laitteeseen AUX-liitännällä

21 Alkuohjeet HOME valikko Tämän laitteen päätoimintoja voidaan käyttää valikosta HOME. Valmistelu Kytke televisio päälle ja valitse sopiva videotulo televisiossa. 1 Paina [Í] kytkeäksesi laite päälle. 2 Paina [3, 4, 2, 1] kohdan valitsemiseksi ja paina sitten [OK]. Jos tulee näkyviin muita kohtia, toista tämä vaihe. FM Radio ( 29) Videos/Photos/Music Disc SD Card USB Toista sisällöt. ( 23) Kun tallennetaan useita sisältöjä, valitse sisällön tyyppi tai nimike. HOME Sound Home Cinema EXT IN Network FM Radio Valitse äänen laatu (taajuuskorjain). ( 34) Photos Videos Music ipod ( 26) EXT IN Kun haluat lähettää äänen ulkoiseen laitteeseen tästä laitteesta, valitse nimi liitännälle, johon olet liittänyt laitteen. AUX ARC DIGITAL IN HDMI IN1 HDMI IN2 Jos valitaan äänen lähetys televisiosta tai tv-sovittimesta (STB), näytetään (TV) tai (CABLE/SATELLITE). ( 36) Network OK Network Service Home Network Sound Register 1st user ipod Others AUX -liitäntä HDMI AV OUT (ARC) -liitäntä DIGITAL AUDIO IN -liitäntä HDMI1 IN (CABLE/SAT) ja/tai HDMI2 IN -liitäntä ( 15) Näyttää kotinäytön toiminnolle VIERA Connect. ( 30) DLNA Client ( 31) Media Renderer ( 31) Others Setup ( 35) SD Card Management Wallpaper ( 24) Valikon HOME näyttämiseksi Paina [HOME]. Muuttaa HOME-valikon taustan. Näytettävät kohdat saattavat vaihdella tietovälineen mukaan. Kun valitsin kytketään päälle, valitun videon ja/tai äänen toistamiseen saattaa kulua hieman aikaa. Sähkön säästämiseksi virta kytketään pois päältä automaattisesti, jos ei suoriteta mitään painiketoimintoja 30 minuuttiin silloin, kun ei toisteta (taukotilassa, valikkonäytössä, kiintokuvia katsottaessa, jne.)

22 Alkuohjeet Monikäyttäjätila Monikäyttäjätila on toiminto, jonka avulla voidaan vaihtaa useita asetuksia helposti. Jopa 4 eri henkilöä voi käyttää laitetta omilla asetuksillaan. Seuraavat asetukset voidaan yksilöidä. Käyttäjän kuvake HOME-valikon taustakuva Ääni- ja kuva-asetukset ( 32, 35) A B A B HOME Home Cinema Valitaan käyttäjätunnus ja kuvake Yksilöi uusi käyttäjä ja siirry eri käyttäjien välillä väripainikkeilla. Uuden käyttäjän yksilöinti 1 Paina [HOME]. 2 Paina väripainiketta, joka osoittaa uuden käyttäjän yksilöinnin. 3 Valitse kohta ja muuta asetukset ohjeiden mukaisesti. Voidaan asettaa seuraavat kohdat. Input Nickname Select Icon Select Wallpaper OK User 1 EXT IN Photos Sound User 1 Network Videos ipod Register 2nd user Yksilöi käyttäjätunnus. FM Radio Music Others Yksilöi käyttäjän kuvake. Select from Illustrations Kuva voidaan valita valmiista kuvista. Create from Photos Jos on liitetty viestintäkamera, voit ottaa kuvan ja yksilöidä valokuvasi. Voit myös valita tallennusvälineessä olevan valokuvan kuvakkeeksi. ( 32, Icon Registration ) Yksilöi tausta HOME-valikolle. Valmiiden taustakuvien lisäksi voit valita tallennusvälineessä olevan valokuvan taustakuvaksi. ( 32, Wallpaper ) Jokaiselle käyttäjälle voidaan rekisteröidä kaukosäätimenä Register käytettävä älypuhelin. Smartphone Yhdelle älypuhelimelle ei voida rekisteröidä useita käyttäjiä. 4 Valitse Confirm ja paina sitten [OK]. Yksilöityjen käyttäjätietojen muuttamiseksi Valitse Edit User Information asetusvalikosta. ( 39) Käyttäjän vaihtaminen Käyttäjä voidaan vaihtaa kolmella eri tavalla, jotka kuvataan seuraavassa. Väripainikkeita käyttämällä Paina väripainikkeita HOME-valikossa siirtyäksesi painiketta vastaavaan käyttäjään. Kasvojen tunnistuksen avulla (Ainoastaan liitettynä viestintäkameraan 30) Tämä on hauska viestintäkameraa käyttävä toiminto, jonka avulla käyttäjä voidaan vaihtaa kasvojentunnistusta käyttäen. Suorita Create from Photos ( vasen) yksilöidäksesi kasvokuvasi ennen tämän toiminnon käyttöä. 1 Paina kohtaa [OPTION] valikossa HOME, valitse Facial Recognition ja paina [OK]. 2 Käännä kasvot viestintäkameraa kohti. Kamera sieppaa kasvot ja etsii eniten muistuttavat kasvot yksilöityjen käyttäjäkuvien joukosta ja näyttää sitten tulokset. Tunnistuksen tarkkuus saattaa alentua siepatusta kuvasta riippuen. 3 Noudata näytön ohjeita. Kasvojen tunnistuksen suorittamiseksi uudelleen paina [RETURN]. Rekisteröityjen älypuhelimien avulla Kun laite kytketään päälle rekisteröidyn älypuhelimen avulla, älypuhelimen rekisteröinyt käyttäjä valitaan automaattisesti. Suorita Remote Device Settings. ( 38) Älypuhelimien käyttämiseksi kaukosäätimenä tulee asentaa laitteistokohtainen ohjelmisto. Jos haluat lisätietoja, katso seuraavaa verkkosivustoa. (Sivusto on ainoastaan englanniksi.)

23 Toisto Toisto 1 Laita tietoväline. Toisto käynnistyy tietovälineen mukaan. 2 Valitse toistettava kohta ja paina [OK]. Toista menettely tarpeen mukaan. LEVYT JATKAVAT PYÖRIMISTÄÄN VALIKOIDEN NÄYTÖN AIKANA. Paina [ STOP], kun olet lopettanut toiston suojataksesi laitteen moottoria, television näyttöä, jne. MKV/Xvid: Peräkkäinen toisto ei ole mahdollista. Ei voida toistaa AVCHD-ja MPEG2-videoita, jotka on vedetty ja pudotettu, kopioitu ja liimattu tietovälineeseen. Toimenpiteet toiston aikana Seuraavat toiminnot eivät mahdollisesti toimi tietovälineistä ja sisällöistä riippuen. Stop Paina [ STOP]. Pysäytysasento laitetaan muistiin. Toiston jatkamistoiminto Paina [1PLAY] käynnistääksesi uudelleen tästä asennosta. Asento poistetaan, jos kelkka avataan. BD-videolevyillä mukaan lukien levyt BD-J toiston jatkamistoiminto ei toimi. Tauko Paina [;PAUSE]. Paina [;PAUSE] uudelleen tai [1PLAY] aloittaaksesi toisto uudelleen. Haku/Hidastus Haku Toiston aikana paina [SEARCH6] tai [SEARCH5]. Musiikki ja MP3: Nopeus kiinnitetään yhteen vaiheeseen. Hidastus Tauon aikana paina [SEARCH6] tai [SEARCH5]. BD-video ja AVCHD: [SEARCH5] ainoastaan. Nopeus lisääntyy jopa 5 vaihetta. Paina [1PLAY] palataksesi normaaliin toistonopeuteen. Ohitus Toiston tai tauon aikana paina [:] tai [9]. Ohita nimikkeeseen, kappaleeseen tai raitaan. Kuva-kuvalta Tauon aikana paina [2] (2;) tai [1] (;1). Paina ja pidä painettuna siirtyäksesi peräkkäin eteenpäin tai taaksepäin. Paina [1PLAY] palataksesi normaaliin toistonopeuteen. BD-video ja AVCHD: [1] (;1) ainoastaan. Äänen muuttaminen Paina [AUDIO]. Voit muuttaa äänikanavan numeron tai ääniraidan kielen, jne

24 Toisto Valikoiden ja toistotietojen näyttäminen Näytä päävalikko/pikavalikko Paina [POP-UP MENU/TOP MENU]. Valitse kohta ja paina [OK]. Näytä tilaviestit Toiston aikana paina [STATUS]. Tilaviestit antavat sinulle tietoja siitä, mitä ollaan toistamassa parhaillaan. Joka kerta kuin painat [STATUS], näytön tiedot saattavat muuttua tai hävitä näytöltä. Tietovälineestä ja sisällöistä riippuen näyttö voi muuttua tai se ei tule näkyviin. esim. BD-Video A B T1 C1 0:05.14 C D A T: Nimike, C: Kappale, PL: Toistoluettelo B Kulunut aika nimikkeessä C Tämänhetkinen sijainti D Kokonaisaika esim. JPEG Date Size 500 x 375 Manufacturer Equipment 0: / 26 BD-Video Play 3D-videoista ja valokuvista nauttiminen Valmistelu Liitä 3D-yhteensopiva televisio HDMI AV OUT -liittimeen tässä laitteessa käyttäen High Speed HDMI -kaapelia. ( 14, 15) Suorita tarvittavat valmistelut televisiota varten. Toista noudattaen näytöllä näytettäviä ohjeita. 3D Settings ( 34, 37) Älä katsele 3D-kuvia, jos et voi hyvin tai silmäsi väsyvät. Mikäli havaitset huimausta, pahoinvointia tai muuten epämukavan olon 3D-kuvia katsoessasi, lopeta katselu heti ja anna silmiesi levätä. 3D-videota ei mahdollisesti lähetetä siten kuin se asetetaan kohdassa HDMI Video Format tai kohdassa 24p Output ( 35). Kun toistetaan 3D-kuvia Photos -näytöltä, valitse 3D -luettelosta. (Kiintokuvat kohdassa 2D toistetaan 2D-muodossa.) Jos ei näytetä 2D ja 3D osoittimia, paina punaista painiketta siirtyäksesi toiston sisältöjen näkymään. Hyödynnä toimintoa BD-Live BD-Live -levyjen kanssa voit katsella lisäsisältöjä, joita varten tarvitaan Internet-yhteys. BD-Live-toimintoa varten laitteessa tulee olla SD-kortti Internet-yhteyden lisäksi. 1 Suorita verkkoliitäntä ja asetukset. ( 16, 18) 2 Laita SD-kortti 1 Gt tai enemmän vapaata tilaa. SD-korttia käytetään paikallisena muistitilana. 3 Laita levy. SD-korttien alustaminen/tietojen poistaminen Valitse SD Card Management HOME-valikossa ( 21) ja valitse sitten BD-Video Data Erase tai Format SD Card ja paina [OK]. Käytettävissä olevat toiminnot ja käyttömenetelmät voivat vaihdella kunkin levyn mukaan, katso levyn käyttöohjeita ja/tai tarkista verkkosivuilta. BD-Live Internet Access saatetaan joutua muuttamaan tietyille levyille ( 38)

25 Toisto Diaesitys Toista diaesitys valokuvista ja tee erilaisia asetuksia toiston aikana. 1 Laita tietoväline. 2 Valitse Photos. 3 Valitse kohta ja paina sitten vihreää painiketta. Voidaan asettaa seuraavat kohdat. Start Slideshow Interval Transition Effect Repeat Play Soundtrack Soundtrack Folder Random Soundtrack Aloita kuvaesitys. Voit näyttää valitun kansion kiintokuvia yksi kerrallaan tasaisin väliajoin. Muuta näytön väliaikaa. Valitse tehoste diaesityksen aikana. Aseta haluatko toistaa diaesityksen. Aseta haluatko toistaa taustamusiikkia. Voit valita ääniraidan USB-laitteesta, musiikki-cd:ltä tai ipod/iphone-laitteesta. Joitain tietovälineitä ei voida valita lähteeksi tapauksesta riippuen. Valitse kansio, josta musiikkitiedostot toistetaan. Taustamusiikki toistetaan satunnaisessa järjestyksessä. Muodossa näytettäviä kiintokuvia ei voida toistaa tällä laitteella. Kun musiikki-cd, USB-laite tallennetun musiikin kanssa tai ipod/iphone laitetaan/liitetään tähän laitteeseen, ipod/ iphone on etusijalla taustamusiikkia toistettaessa. Käyttäen toimintoa ipod/ iphone Yhteensopiva ipod/iphone (tilanne maaliskuussa 2013) Päivitä ipod/iphone viimeisimpään ohjelmistoversioon ennen tämän laitteen käyttöä. Yhteensopivuus riippuu ipod/iphone-laitteen ohjelmistoversiosta. ipod/iphone-yhteensopivuus takaa tämän laitteen musiikin toiston sekä akun lataustoiminnot kotiteatterijärjestelmänä. ipod touch: 1., 2., 3., 4. ja 5. sukupolvi ipod nano: 1., 2., 3., 4., 5., 6. ja 7. sukupolvi ipod classic ipod: 5. sukupolvi iphone 5 / iphone 4S / iphone 4 / iphone 3GS / iphone 3G / iphone Alleviivatut mallit voidaan liittää myös ipod/ iphone-telakkaan. Tietyissä paikoissa iphonen vastaanoton tila voi olla heikko, kun sitä ladataan tässä laitteessa. Kun iphone vastaanottaa puhelun sen ollessa liitettynä tähän laitteeseen, iphonen toisto jne. saattaa loppua. Jos haluat asettaa etusijalle tähän laitteeseen liitetyn iphonen toimenpiteen, laita asetus siten, että iphone ei vastaanota puheluita. Vältä Wi-Fi-tilan käyttöä iphone ssa seuraavassa tapauksessa. Kun tämän laitteen verkkotoimintoja käytetään langattomasti. Kun tämän laitteen tilaäänikaiuttimia käytetään langattomasti. Tietoja akun lataamisesta ipod/iphone-laitetta ei ladata uudelleen sen jälkeen, kun akun lataus on suoritettu loppuun. IPOD CHARGING näytetään päälaitteen näytöllä, kun ladattavana on ipod/iphone ja päälaite on valmiustilassa. Kun liitetään erityisellä USB-kaapelilla ipod/iphone käynnistää uudelleenlataamisen, kun tämä laite on päällä. Kun liitetään telakkaan ipod/iphone aloittaa uudelleen lataamisen siitä huolimatta onko tämä laite päällä tai pois päältä

26 Toisto ipod/iphone-laitteiden liittäminen Liitä ipod/iphone joko USB-porttiin tai telakkaan. Vain ipod/iphone-laitteet, jotka on alleviivattu sivulla 25, voidaan kytkeä telakkaan. Valmistelu Sammuta päälaite tai alenna päälaitteen äänenvoimakkuus minimiin. Erityisellä USB-kaapelilla liittäminen 2 Liitä ipod/iphone kunnolla. Tarkista, ettei liittimessä (B) ole pölyä tai vieraita aineita ennen liittämistä. ipod/iphone-laitteen liittämiseksi tukevasti poista se kotelosta jne. ennen laittamista. Työnnä ipod/iphone-laitetta takatukea (C) myöten ipod/iphone-laitteen näyttö ulospäin. Työnnä ja poista ipod/iphone-laite varovasti, jotta taataan pitkä käyttöikä tuotteelle. ipod/iphone (ei toimitettu) 1 Liitä ipod/iphone. Telakkaliitäntä-USB-kaapelin ostoa varten ota yhteyttä ipod/iphone-jälleenmyyjään. esim. ipod/iphone (ei toimitettu) Erityinen USB-kaapeli (ei toimitettu) Liittäminen telakkaan ipod/iphone Toisto 1 Paina [HOME]. 2 Valitse ipod ja paina [OK]. 3 Valitse toistettava kohta. Toista menettely tarpeen mukaan. 1 Työnnä laatikon (A) keskikohtaa ja vedä kokonaan ulos kunnes kuulet napsahduksen telakan avaamiseksi. Albumin kuvitus ipod Good morning Ronaldo Happy days 1:00-2:30 45 of 1230 Jos albumin kuvitus ei sisälly tietoihin, televisioon tulee näkyviin. ipod/iphone-laitteen ohjelmistoversiosta riippuen albumin kuvitus ei mahdollisesti tule näkyviin kunnolla. Jotkut toimenpiteet eivät mahdollisesti toimi albumin kuvitusta luettaessa. Toistotilan asetus säilytetään, kunnes tehdään muutoksia samassa ipod/iphone-laitteessa. Tilaäänitehoste ja äänitila ovat käytettävissä

27 TV & Radio TV & Radio VIERA Link HDAVI Control Mikä VIERA Link HDAVI Control on? VIERA Link HDAVI Control on hyödyllinen toiminto, joka linkittää tämän laitteen toimenpiteet Panasonicin television (VIERA) kanssa HDAVI Control -toiminnolla. Voit käyttää tätä toimintoa liittämällä laitteisto HDMI-kaapelin avulla. Katso liitetyn laitteen käyttöohjeita toimintaan liittyviä yksityiskohtia varten. Valmistelu 1 Aseta VIERA Link asentoon On ( 39). (Oletusasetus on On.) 2 Aseta HDAVI Control toiminnot liitettyyn laitteeseen (esim. televisio). 3 Kytke päälle kaikki HDAVI Control -toiminnon kanssa yhteensopivat laitteet ja valitse tämän laitteen tulokanava kytketyssä televisiossa siten, että HDAVI Control -toiminto toimii kunnolla. Toista nämä toimenpiteet myös, kun liitäntää tai asetuksia muutetaan. Automaattinen tulon vaihto Virta päällä -linkki Kun suoritetaan seuraavat toimenpiteet, television tulokanava vaihdetaan automaattisesti ja näytetään tämän laitteen näyttö. Kun televisio on sammutettu, televisio kytketään automaattisesti päälle. Kun toisto käynnistyy laitteessa Kun suoritetaan toimenpide, joka käyttää näyttöruutua (esim. HOME valikko) Tämä toiminto ei toimi, kun valitaan ipod/ iphone -valitsin. ( 26) Virta pois päältä -linkki Kaikki liitetyt laitteet, jotka ovat yhteensopivia toiminnon HDAVI Control kanssa mukaan lukien tämä laite, kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, kun sammutat television. Musiikin jatkuva toisto jopa television virran pois päältä kytkemisen jälkeen Kun laite on liitetty Panasonicin televisioon (VIERA), joka tukee toimintoa HDAVI Control 2 tai uudempaa. Valitse Video kohdassa Power Off Link ( 39) Helppo säätö ainoastaan VIERA kaukosäätimellä Ainoastaan, kun televisio tukee HDAVI Control 2 -toimintoa tai uudempaa Käyttämällä television kaukosäädintä voit suorittaa eri toistotoimenpiteitä ja asetuksia. Katso liitetyn television käyttöohjeista tarkempia tietoja. Painikkeet, joita voit käyttää tälle laitteelle, vaihtelevat television mukaan. Jos haluat lisätietoja, katso television käyttöohjeita. Tämän laitteen toiminta saattaa keskeytyä, kun painat tiettyjä painikkeita television kukosäätimessä. Tämä laite tukee toimintoa HDAVI Control 5. HDAVI Control 5 on standardi Panasonicin HDAVI Control yhteensopiville laitteille. Tämä standardi on yhteensopiva Panasonicin perinteisten HDAVI-laitteiden kanssa. VIERA Link HDAVI Control perustuu ohjaustoimintoihin, joita voidaan käyttää HDMI:n avulla ja tämä on puolestaan teollinen standardi HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Kyseessä on ainutlaatuinen toiminto, jonka olemme kehittäneet ja lisänneet. Siten sen toimintaa ei voida taata muiden valmistajien laitteiden kanssa, jotka tukevat standardia HDMI CEC. Ole hyvä ja tutustu yksittäisiin käyttöoppaisiin muiden valmistajien laitteiden VIERA Link-toiminnon tuettavuuden selvittämiseksi

Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä

Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä Käyttöohjeet Blu-ray Disc TM -kotiteatterijärjestelmä Malli nro SC-BTT230 SC-BTT200 SC-BTT100 Ellei muuta mainita, näiden käyttöohjeiden kuvat viittaavat malliin SC-BTT230. Laiteohjelmiston päivitys Panasonic

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Malli nro DMP-BD793 DMP-BD79 Laiteohjelmiston päivitys Panasonic parantaa jatkuvasti laitteen ohjelmistoja, jotta asiakkaat voivat hyödyntää viimeisintä käytettävissä

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Malli nro DMP-BDT320 Kiitos, että ostit tämän tuotteen. Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta takaat parhaan mahdollisen toiminnan ja turvallisuuden. Säilytä tämä opas

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Malli nro DMP-BDT330 DMP-BDT233 DMP-BDT230 DMP-BDT131 DMP-BDT130 Ellei muuta mainita, näiden käyttöohjeiden kuvat viittaavat malliin DMP-BDT330. Laiteohjelmiston päivitys

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Malli nro DMP-BDT271 DMP-BDT270 DMP-BDT175 DMP-BDT174 DMP-BDT171 DMP-BDT170 DMP-BDT166 DMP-BDT165 DMP-BD833 DMP-BD83 Ellei muuta mainita, näiden käyttöohjeiden kuvat

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Malli nro DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Laiteohjelmiston päivitys Panasonic parantaa jatkuvasti laitteen ohjelmistoja, jotta asiakkaat voivat

Lisätiedot

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen

Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Langattomien kauko-ohjainten WR-1/WR-R10 laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka päivitetään laiteohjelma langattomiin kauko-ohjaimiin WR-1 ja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PANASONIC SC-HTB170 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5028742

Käyttöoppaasi. PANASONIC SC-HTB170 http://fi.yourpdfguides.com/dref/5028742 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin

Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin Malli nro DMP-BD75 Hyvä asiakas Kiitos, että ostit tämän tuotteen. Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta takaat parhaan mahdollisen toiminnan ja turvallisuuden. Ennen kuin

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110

Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110 Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin Malli nro DMP-BDT310 DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110 Havaintokuvassa malli DMP-BDT310. Hyvä asiakas Kiitos, että ostit tämän tuotteen. Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PANASONIC SC-HTE200EG http://fi.yourpdfguides.com/dref/5806124

Käyttöoppaasi. PANASONIC SC-HTE200EG http://fi.yourpdfguides.com/dref/5806124 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje 1. Toimenpide A. Virta kääntäminen päälle: Painaessasi pitkään painiketta 'Φ/ BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje ' kuulet piippauksen ja sininen valo alkaa vilkkua. B. Viran kääntäminen pois päältä:

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Käyttöohje. Painikkeet:

Käyttöohje. Painikkeet: Käyttöohje Painikkeet: 1. PLAY: Päällä/pois päältä Toisto/Pysäytys 2. M: Valinta/Vahvistus 3. ON/OFF: Virtapainike soittimen päällä 4 Vol+: Äänenvoimakkuuden lisäys 5 Vol-: Äänenvoimakkuuden vähennys :

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön

Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön BTS-50 Bluetooth-kaiuttim en sisä- ja ulkokäyttöön LUE ENNEN TÄMÄN LAITTEEN KÄYTTÖÄ. www.facebook.com/denverelectronics KÄYTTÖOHJE Varoituksia Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Pakkauksen sisältö. Tervetuloa. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli. USBvirtasovitin. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin Pikaopas Seinäpidike Kiinnitysruuvit Liitä

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy

K I F D G E L H C J. Asennus FI Aseta paristot. Liiketunnistin (G) syttyy MI-4500X Wireless Optical Mouse Tuotetiedot A B K I F D G E L H C J Hiiri A: Vieritysrulla ja kolmospainike Akun virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike D: Selaimen edellinen-painike

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje

EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje EzCAP USB Video Grabberin avulla voit siirtää vanhoilla videokaseteillasi olevia nauhoituksia tietokoneellesi. Laitteeseen sisältyvällä ohjelmistolla voit myös editoida

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE

LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE 2.1-KANAVAINEN BLUETOOTH KAIUTIN LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. KÄYTTÖOHJE VAROITUKSET Tämä tuote on suunniteltu ja valmistettu täyttämään tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. On kuitenkin joitakin

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen FI Verkkomediasoitin NSZ-GS7 Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen: ON/STANDBY Kytkee tai katkaisee soittimen

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

MCA-171 www.denver-electronics.com

MCA-171 www.denver-electronics.com INSTRUCTION MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING SUOMALAISET KAYTTOOHJEET MANUALE DI INSTRUZIONE MANUAL DE INSTRUCÕES MANUAL DE INSTRUCCIONES MCA-171 www.denver-electronics.com

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

"PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas

PLEXTALK Pocket -verkkosoittimen pikaopas "PLEXTALK Pocket" -verkkosoittimen pikaopas PLEXTALK Pocketin asetukset 1. Käännä PLEXTALK Pocket ympäri. Varmista, että kaksi pientä uloketta ovat ylhäällä. Paina PLEXTALK Pocketin pohjassa olevaa suorakulmaista

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370 Äänipalkki Aloitusopas HT-CT370 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 4 2 Asentaminen 5 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista nauttiminen

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE

DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN TALLENTAVA SOITIN MP-122/222/522/1022 KÄYTTÖOHJE 1: SÄÄTIMET S1. LCD S2. REW / haku ylös / MENU / FF /haku alas S3. Äänenvoimakkuuden lasku - S4. Äänenvoimakkuuden nosto + S5. Virta päälle

Lisätiedot

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi.

Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Ohjeistus Auditorion laitteiden käyttämiseksi. Jatkuu seuraavalla sivulla Huomioi ensimmäiseksi nämä asiat: Kuvassa näkyvissä liitinlaatikoissa tulisi olla kaikki johdot paikallaan. Mikäli jokin kuvassa

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Tervetuloa Pika-aloitusopas

Tervetuloa Pika-aloitusopas Langaton TV-Linkki FI SLV5400 Tervetuloa Pika-aloitusopas Liitä lähetin Liitä vastaanotin Nauti Wireless TV link SLV5400/00 SLV5400/05 Wireless TV link EN EN NL FR FR EN EN NL NL FR FR SLV5400 SLV5400/00

Lisätiedot

Äänipalkki HT-ST3. Käyttöohjeet

Äänipalkki HT-ST3. Käyttöohjeet Äänipalkki HT-ST3 Käyttöohjeet FI Sisällys Asennus Pakkauksen sisältö 3 Asentaminen 4 Palkkikaiuttimen ja bassokaiuttimen yhdistäminen 5 Liitännät 6 Järjestelmän virran kytkeminen 8 Perustoiminnot Äänen

Lisätiedot

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi LX7500R Mukanatoimitetut laitteet 1 1 1 1 Pikaopas Suomi 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Tallentavan DVD-laitteesi mukana toimitetaan 1 2 etu-, 1 keski- ja 2 takakaiutinta 2 1 subwooferi 3 6 kaiutinkaapelia

Lisätiedot

N150 WiFi-reititin (N150R)

N150 WiFi-reititin (N150R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N150 WiFi-reititin (N150R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Personal Sound System (PSS) - aloitusopas

Personal Sound System (PSS) - aloitusopas QSG_suo 29/12/04 15:15 Page 55 Personal Sound System (PSS) - aloitusopas Lue tämä aloitusopas, ennen kuin otat PSS-järjestelmän käyttöön.toivomme,että oma äänijärjestelmä (pss) on sinulle iloa. Rekisteröitymisen

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Malli nro DMP-UB400 DMP-UB310 DMP-UB300 Ellei muuta mainita, näiden käyttöohjeiden kuvat viittaavat malliin DMP-UB400. Laiteohjelmiston päivitys Panasonic parantaa jatkuvasti

Lisätiedot

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä.

Käyttösäätimet. ActivSound 75. (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. (2) Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. ActivSound 75 (1) Virtakytkin Kytkee virran päälle tai pois päältä. () Virtailmaisin Palaa vihreänä, kun virta on päällä. () Infrapunamikrofonin äänenvoimakkuuden säätö [Teacher 1 ja (Opettaja 1 ja )]

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI

TAQ-10123 FINNISH / SUOMI TAQ-10123 Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti

Tervetuloa. Pikaopas. philips. Liitä. Asenna. Nauti Tervetuloa Pikaopas 1 2 3 Liitä Asenna Nauti philips + Pakkauksen sisältö CD640 tukiasema TAI - Connect Install Enjoy CD640/CD645 luuri CD645 tukiasema Tukiaseman verkkolaite Welcome Quick start guide

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. AD200. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  AD200. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome AD200 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 2 2 Telakointikaiutin 3 Johdanto 3 Toimituksen sisältö 3 Päälaitteen yleiskuvaus

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tässä esitteessä on kuvattu tämän laiteohjelmapäivityksen sisältämät 3Dtoiminnot. Lisätietoja on Käyttöoppaassa ja mukana toimitetun CD-ROMlevyn α Käsikirjassa. 2010 Sony Corporation

Lisätiedot

Käyttöohje. Wireless

Käyttöohje. Wireless Käyttöohje Wireless Pakkauksen sisältö 4 1. Unimouse 2. Langaton vastaanotin 3. USB 2.0 -kaapeliadapteri 4. Latauskaapeli 5. Käyttöopas 2 3 5 1 /1 Unimousen toiminnot Vieritysrulla/-painike Vasen painike

Lisätiedot

Network Video Recorder. Pika-asennusohje

Network Video Recorder. Pika-asennusohje Network Video Recorder Pika-asennusohje 1 Aloitus Paketti sisältää Tarkasta paketin sisältö huolellisesti. Paketin tulisi sisältää seuraavat tarvikkeet. Jos jokin osista puuttuu tai on vahingoittunut,

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MERKKIVALOT... 3 3 TAKAPANEELIN KUITULIITÄNTÄ... 4 4 ETUPANEELIN LIITTIMET JA LED-PAINIKE... 4 5 OIKEAN SIVUPANEELIN RESET-PAINIKE...

Lisätiedot

Ennen päivityksen tekemistä

Ennen päivityksen tekemistä 10UPGRADEUMFin24462F1 10-10-2002 16:32 Pagina 67 Johdanto Oheisella CD-ROM:lla voidaan päivittää DVDR980 ja DVDR985* -malliset eurooppalaiset tallentavat DVD-laitteet tasolle DVDR990, johon sisältyvät

Lisätiedot

Tervetuloa. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa. Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Arlo Baby -pikaopas Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlo Babyn. Pääset alkuun helposti. Pakkauksen sisältö Arlo Baby -kamera USBvirtakaapeli USBvirtasovitin (vaihtelee alueittain) Pikaopas Seinäpidike

Lisätiedot