Asennus- ja käyttöohje fi. BTS Kosketukseton lämpötilan mittauslaite. Voith Turbo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus- ja käyttöohje. 3626-011500 fi. BTS Kosketukseton lämpötilan mittauslaite. Voith Turbo"

Transkriptio

1 Voith Turbo Asennus- ja käyttöohje fi BTS HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten.

2 Sisältö 1 Johdanto Yleisohjeet Asianmukainen käyttö Turvallisuus Huomautukset ja symbolit Yleiset varoitukset Henkilökunnan pätevyys Tuotteen seuranta Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen käyttömahdollisuudet ja ominaisuudet Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen toiminta Kytkinelementti Käynnistin Mittari Erotin Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen osien yhteistoiminta Tekniset tiedot Kytkinelementti Käynnistin, kiinnityslaippa Mittari ja erotin Mittari Erotin 230 V AC Erotin V DC Erottimen DIP-kytkimien selitys Asentaminen Toimituksen tila ja sisältö Kytkinelementin ja käynnistimen asentaminen Mittarin ja erottimen asentaminen ja liitäntä Mittarin näytöt ja asettaminen Mittarin näytöt Mittarin asettaminen Käyttöönotto Kunnossapito, huolto Puhdistaminen ulkopuolelta Toimintahäiriöiden korjaaminen ja vianetsintä Tiedustelut ja asentajan sekä varaosien tilaaminen Varaosatiedot Vakiokytkinelementit Käynnistin, kiinnityslaippa Mittari Erotin Voith Turbo GmbH & Co. KG:n edustajat Hakusanaluettelo

3 1 Johdanto 1.1 Yleisohjeet Tässä ohjeessa on kuvattu kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen (BTS) turvallinen, asianmukainen ja taloudellinen käyttö. Tämän käyttöohjeen noudattaminen parantaa laitteiston luotettavuutta ja pidentää sen käyttöikää ehkäisee vaaratilanteita vähentää korjaustarvetta ja seisokkiaikoja. Tämä käyttöohje on säilytettävä aina BTS-laitteen lähellä paikassa, josta sitä on helppo käyttää oltava kaikkien laitetta käyttävien henkilöiden käytettävissä. Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen suunnittelussa on käytetty uusinta tekniikkaa, ja se on valmistettu hyväksyttyjen turvallisuusteknisten määräysten mukaisesti. Epäasianmukainen käyttö saattaa kuitenkin aiheuttaa henkilövahinkoja käyttäjille ja sivullisille sekä kone- tai laitevaurioita tai muita esinevahinkoja. Varaosat: Varaosien on oltava Voithin määrittämien teknisten vaatimusten mukaisia. Tämä on taattu alkuperäisiä varaosia käytettäessä. Muiden valmistajien varaosien asentaminen ja/tai käyttäminen voi muuttaa BTS:n rakenteellisia ominaisuuksia ja vaarantaa laitteen käyttöturvallisuuden. Voith ei vastaa muiden valmistajien varaosien käyttämisestä aiheutuvista vahingoista. Laitteen käyttöönotto-, kunnossapito- ja korjaustoimenpiteitä saavat tehdä vain valtuutetut henkilöt, joilla on asianmukainen koulutus. Tämä käyttöohje on laadittu mahdollisimman kattavasti. Lisätietoja saat tarvittaessa ottamalla yhteyttä valmistajaan: Voith Turbo GmbH & Co. KG Start-up Components Voithstr. 1 D Crailsheim SAKSA Puh Faksi Voith Turbo Tämän julkaisun välittäminen tai monistaminen ja sen sisällön kaupallinen hyödyntäminen tai välittäminen on kielletty, ellei näitä toimenpiteitä ole erikseen sallittu. Näiden kieltojen rikkominen aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden. Kaikki patentti-, hyödyllisyysmalli- ja käyttömallioikeudet pidätetään. Voith Turbo GmbH & Co. KG pidättää oikeuden muutoksiin. 3

4 1.2 Asianmukainen käyttö Kosketuksetonta lämpötilan mittauslaitetta (BTS) käytetään Voith-nestekytkimien lämpötilan valvomiseen. Laitteen muu käyttö, kuten käyttöohjeesta poikkeavat käyttö- ja sijoitusolosuhteet ei ole sallittua. Asianmukaiseen käyttöön kuuluu lisäksi tämän asennus- ja käyttöohjeen noudattaminen. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta käytöstä. Käyttäjä vastaa yksin laitteen käyttöohjeen vastaisesta käytöstä. 2 Turvallisuus 2.1 Huomautukset ja symbolit Tässä käyttöohjeessa käytettävät turvallisuusohjeet on merkitty DIN standardin mukaisilla erityisturvamerkinnöillä: Vaara Varoitus Kuvaus Seuraukset Symboli Henkilövahingot, esinevahingot RÄJÄHDYS- SUOJA! Viittaus räjähdyssuojaan Räjähdysvaara Henkilövahingot VAARA! Välitön vaaratilanne Kuolema tai vakava tapaturma (vammautuminen) Henkilövahingot VAROITUS! Vaaratilanteen mahdollisuus Mahdollisesti kuolema tai vakava tapaturma Henkilövahingot VARO! Melko vaarallinen tilanne Mahdollinen lievä tapaturma Henkilövahingot, esinevahingot Tulenarkoja aineita koskeva varoitus Palonvaara Henkilövahingot Käytä suojalaseja Sokeutumisvaara Henkilövahingot Käytä kuulosuojaimia Kuulovammojen vaara Esinevahingot HUOMIO! Laitevaurion mahdollisuus Mahdolliset vauriot tuotteet ympäristö Ohje: Tiedoksi! Käyttöohje tai muu hyödyllinen tieto Tehokas käyttö Taulukko 1 4

5 2.2 Yleiset varoitukset VAROITUS! Kun käytät kosketuksetonta lämpötilan mittauslaitetta, noudata aina paikallisia turvallisuusohjeita ja sähkölaitteiden asennusta koskevia määräyksiä! Ota huomioon käytettäessä kosketuksetonta lämpötilan mittauslaitetta räjähdysalttiilla alueilla (käynnistintyyppi NJ N-E93) paikalliset määräykset koskien sähkölaitteiden asennusta räjähdysalttiilla alueilla! Käynnistimeen ja liitäntäjohtoon ei saa tehdä mitään muutoksia. VAARAT! Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen käyttämisestä aiheutuvat vaaratilanteet Avoimien tai vapaiden liittimien, johtimien ja laitteen osien koskettaminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman! Myös jännitteettöminä olevissa osissa voi toimintahäiriöiden aikana olla verkkojännite. Nestekytkimen käyttäminen Kun käsittelet nestekytkimiä, varmista, että moottori ja työkone on kytketty pois toiminnasta ja että ne eivät voi missään tapauksessa käynnistyä vahingossa uudelleen! Aloita työskentely vasta, kun kytkimen lämpötila on laskenut alle 40 C:seen, muussa tapauksessa on olemassa palovaara! Noudata nestekytkimen asennus- ja käyttöohjeita! Melu Nestekytkin tuottaa melua käytön aikana. Jos äänenpaineen taso ylittää 80 db(a), seurauksena voi olla kuulovaurioita! Käytä kuulosuojaimia! Roiskuva ja ulos valuva käyttöneste Jos nestekytkin ylikuumenee, sulavat tulpat toimivat. Käyttönestettä vuotaa niiden kautta ulos. Tämä voi tapahtua vain epäasianmukaisessa käytössä (esim. määriteltyä sovellutusaluetta ei noudateta). Kytke käyttö välittömästi pois toiminnasta, kun sulavat tulpat ovat toimineet! Kytkimen vieressä olevien sähkölaitteiden on oltava roiskesuojattuja! Varmista, että ulos roiskuva käyttöneste ei vahingoita ihmisiä, sillä se voi aiheuttaa palovammavaaran! Nestekytkimen läheisyydessä oleskelevien henkilöiden on käytettävä suojalaseja. Roiskuva kuuma käyttöneste aiheuttaa sokeutumisvaaran! Varmista, että roiskuva käyttöneste ei pääse kosketuksiin kuumien koneen osien, lämmityslaitteiden, kipinöiden tai avotulen kanssa! Palovaara! Jotta ulos valuva öljy ei aiheuttaisi vaaratilanteita (esimerkiksi liukastumistai palovaara), se on pyyhittävä välittömästi pois! Varmista, että käytettävissä on riittävän suuri keruuastia! Melutaso: katso erillinen käyttöohje Sovellutusalue ks. kytkimen käyttöohje, luku 1, Tekniset tiedot 5

6 2.3 Henkilökunnan pätevyys Kosketuksetonta lämpötilan mittauslaitetta käyttävien henkilöiden on oltava luotettavia vähintään laissa säädetyn vähimmäisikärajan ylittäneitä koulutettuja ja tehtävään valtuutettuja. Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskenneltäessä on noudatettava standardien EN liite A ja EN kohta 7 määräyksiä. Käytä vain räjähdysvaarallisiin tiloihin soveltuvia työkaluja. Vältä kipinöitä. 2.4 Tuotteen seuranta Yhteystiedot ovat sivulla 3 Valvomme tuotteidemme toimintaa lainsäädännön mukaisesti myös toimituksen jälkeen. Suosittelemme siksi ilmoittamaan meille kaikista tuotteisiin liittyvistä tärkeistä huomioista, kuten muuttuneista käyttötiedoista laitteen käyttökokemuksista toistuvista toimintahäiriöistä tähän asennus- ja käyttöohjeeseen liittyvistä ongelmista. 6

7 3 Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen käyttömahdollisuudet ja ominaisuudet (BTS) on Voith-nestekytkimiin tarkoitettu valvontajärjestelmä. BTS mahdollistaa nestekytkinten lämpötilan helpon valvonnan. Ylikuumenemisen yhteydessä laite voi varoittaa käyttäjää kytkeä käyttömoottorin pois toiminnasta vähentää työkoneen kuormitusta. Ylikuumenemisen tunnistaminen ajoissa voi auttaa välttämään kytkinnesteen tyhjenemisen sulavien tulppian aukoista, mikä vähentää seisokkeja. Nestekytkimen jäähdyttyä BTS on jälleen käyttövalmis. BTS voidaan asentaa Voith-nestekytkimiin kokoluokasta 206 alkaen. RÄJÄHDYSSUOJA! Mittarin ohjauspiiri ei ole vaaraton! Jos vaaditaan luonnostaan vaaraton ohjauspiiri (esimerkiksi räjähdysvaarallisissa tiloissa), on mittarin ja käynnistimen väliin kytkettävä sopiva erotin! BTS:ää ei saa käyttää räjähdysvaarallisten tilojen turvajärjestelmänä nestekytkimen suurimman sallitun pinnanlämpötilan rajoittamiseksi! 7

8 4 Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen toiminta Kosketuksettomassa lämpötilan mittauslaitteessa (BTS) on seuraavat osat: Kytkinelementti Käynnistin ja kiinnityslaippa Mittari Erotin, 2-kanavainen enintään kahdelle käynnistimelle (jos vaaditaan luonnostaan vaaraton ohjauspiiri) Mittari Erotin Nestekytkin Kiinnityslaippa a Käynnistin a = mm Kytkinelementti Kuva 1 8

9 4.1 Kytkinelementti Kytkinelementti on passiivinen komponentti (yksinkertainen, standardin EN kohdan mukainen sähkölaite). Se ruuvataan kiinni ulkopyörään tai poikkeustapauksessa nestekytkimen kuoreen. Siten saadaan aikaan lämpökontakti kytkinelementin ja nestekytkimen käyttönesteen välille. Kytkinelementtiin on integroitu puola ja lämpökatkaisin. Lämpökatkaisimen kytkeytymishetki vastaa kytkinelementin laukaisulämpötilaa. Laukaisulämpötilan alapuolella lämpökatkaisin on suljettuna ja ohittaa puolan. Laukaisulämpötilan yläpuolella lämpökatkaisin aukeaa ja katkaisee virtapiirin. Lämpötilan alentuessa lämpökatkaisin sulkee jälleen virtapiirin. BTS on taas käyttövalmis. Taulukko 2, sivu Käynnistin Käynnistin on navoitettu kaksijohtiminen tuntoelin, joka on DIN EN (NAMUR) -standardin mukainen. Se toimii induktiivisen anturiperiaatteen mukaan. Käynnistimessä on sähköoskillaattori, joka tuottaa korkeataajuuksista värähtelyä. Taajuutta määräävänä elementtinä oskillaattori sisältää värähtelyvirtapiirin, joka koostuu puolasta ja kondensaattorista. Värähtelypiirin puola on sijoitettu tuntoelimen päähän. Tämän puolan kautta lähetetään tuntoelimen päästä sähkömagneettinen vaihtuva kenttä. 4.3 Mittari Mittari on elektroninen yksikkö, joka ottaa vastaan sähkösykäykset ja mittaa sykäysten välisen ajan. Mittaaminen käynnistyy joko kytkettäessä syöttöjännite päälle tai ulkoisen laukaisusignaalin avulla. Mittaamisen alkamisen jälkeen sykäysten laskenta on poistettava käytöstä säädettäväksi aikajaksoksi (käynnistyksenaikainen viive). Vaihdekontaktinen rele aukeaa, jos sykäysten määrä aikayksikköä kohti alittaa tietyn arvon. Mittarissa on liitännät NAMUR-antureille DIN EN (NAMUR) -standardin mukaan. 4.4 Erotin Erotin lähettää digitaalisia signaaleja räjähdysvaarallisesta tilasta. Signaalinlähettimenä voivat toimia anturit DIN EN (NAMUR) -standardin mukaan tai mekaaniset kontaktit. Luonnostaan vaarattomat tulot on DIN EN standardin mukaan varmennetusti erotettu lähdöstä ja verkosta. 9

10 4.5 Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen osien yhteistoiminta Kuva 1, sivu 8 Kytkinelementti ruuvataan nestekytkimen sokkoruuvin paikalle. Käynnistin asennetaan kiinnityslaipalla nestekytkimen akselin suuntaisesti, ja se on yhdistetty mittariin. Kytkinelementin puola kytkeytyy induktiivisesti käynnistimen puolaan, jos kytkinelementti sijaitsee ennen käynnistimen päätä. Lämpökytkimen ollessa suljettuna käynnistimestä kulkee energiaa kytkinelementtiin. Oskillaattori vaimennetaan ja sen virranotto pienenee. Jos nestekytkimen lämpötila kohoaa kytkinelementin laukaisulämpötilan yli, lämpökatkaisin katkaisee kytkinelementin virtapiirin. Kytkinelementti ei voi enää vaimentaa käynnistimen oskillaattoria. Mittari tunnistaa käynnistimen vaimennuksen käynnistimen virrankulutuksen vuoksi. Jos nestekytkin, johon kytkinelementti on kiinnitetty, pyörii, kytkinelementti ohittaa jatkuvasti käynnistimen. Näin syntyy jatkuvasti vaimennussykäyksiä. Mittarin lähtörele pysyy kiinni. Laittteen ylikuumetessa nämä vaimennussykäykset jäävät pois, eli mittarin säädetty rajataajuus alittuu. Mittari tunnistaa sykäysten puuttumisen, jolloin lähtörele aukeaa. Rajataajuus: katso Taulukko 5 sivu 17 Nestekytkimen käynnistyessä mittariin säädetään käynnistyksenaikanainen viive. Viiveen aikana lähtörele pysyy kiinni. Tämän aikajakson jälkeen nestekytkimen ja siihen asennetun kytkinelementin pyörimisnopeuden pitäisi ylittää rajataajuus (katso Taulukko 5). VAARA! Sammuttamisen yhteydessä ohjaus on lukittava siten, ettei automaattinen uudelleenkäynnistys ole mahdollinen. Sammuttaminen on kuitattava! Suurin sallittu lämpötila: katso nestekytkimen käyttöohje, luku 1, Tekniset tiedot Moottorin saa käynnistää uudelleen vasta, kun kytkimen lämpötila on alittanut suurimman sallitun käynnistyslämpötilan rajan. 10

11 Ø41 Ø41 Ø41 M24x1,5 M12x1,5 M18x1,5 5 Tekniset tiedot 5.1 Kytkinelementti M12x1,5 M18x1,5 M24x1,5 ~ 12,5 ~ 22 ~ 22 ~ 38,5 ~ 45,5 ~ 47 Kuva 2 Eri nestekytkimen kokoluokille on saatavissa seuraavat kytkinelementit: Kierremitat M12x1,5 M18x1,5 M24x1,5 Nimellislaukaisulämpötila 125 C 85 / 90 / 100 / 110 / 125 / 140 / 160 / 180 C 85 / 125 / 140 / 160 / 180 C Sopii kytkinkoolle Laukaisutoleranssi ± 5 C Takaisinkytkentälämpötila n. 40 C laukaisulämpötilan alapuolella Kehänopeus maks. 50 ms -1 maks. 60 ms -1 maks. 75 ms -1 Avaimen koko Kiristysmomentti 22 Nm 60 Nm 144 Nm Taulukko 2 Ohje: Koteloon on painettu kytkinelementin tyyppi sekä - kierremitat - maksimikehänopeus - nimellislaukaisulämpötila Kytkinelementin laukaisulämpötila määräytyy kytkimen mukaan. 11

12 ~6 ~ Ø Käynnistin, kiinnityslaippa Käynnistin kuvattuna kiinnityslaipalla Kuva 3 Käynnistintyyppi NJ N-E93-Y30629 NJ N-E93-Y30627 Varmennettu kytkentäetäisyys Voithkytkinelementillä Sovellutus Käyttöjännite Virranotto Vääränapaisuuden suojaus 5 mm DIN EN (NAMUR) mukaan Nimellisjännite 8,2 V DC varmennetusti vaimennettu: 0,1 ma / 1,2 ma varmennetusti ei-vaimennettu: 2,1 ma / 6,0 ma on NJ N-E93- Y Sallittu ympäristön 1) C C C lämpötila Suojausluokka EN IP 68 Syttymissuojaus standardien DIN EN ja DIN EN mukaan II 2G EEx ia IIC T6 (PTB 00 ATEX 2048X) II 1D Ex iad 20 T x C (ZELM 03 ATEX 0128 X) x: T 85 C T 108 C T 85 C EMC häiriönsieto IEC / EN Iskunkestävyys Tärinänkestävyys Virtajohto a<30 g, t=11 ms, IEC standardin mukaan Y30629: 2 m, PVC 2 x 0,75 mm 2, vapaat johtimenpäät f=55 Hz, s=1 mm, IEC mukaan Y30627: 2 m, SIHF 2 x 0,75 mm 2, vapaat johtimenpäät Sertifikaatit CSA (LR ) Mitat Ø 22 x 75 2 m, SIHF 2 x 0,75 mm 2, vapaat johtimenpäät Kytkentäkuva 1) (BN: ruskea / BU: sininen) Taulukko 3 Lämpötilan pudotessa alle -20 C käynnistimet on asennettava mekaanisesti suojattuina. 12

13 Sähkölaitteet räjähdysvaarallisille alueille Laiteluokka 2G Sovellettava direktiivi Käytettäväksi kaasun, höyryn ja sumun aiheuttamilla räjähdysvaarallisilla alueilla. 94/9/EY Sovellettavat normit EN 50014:1997, EN 50020:1994 Syttymissuojaus luonnostaan vaaraton Rajoitukset seuraavien ehtojen mukaisesti. CE-tunnus 0102 Räjähdysvaaratunnus II 2G EEx ia IIC T6 EY-tyyppitarkastustodistus PTB 00 ATEX 2048 X määritetty tyyppi NJ N... Vaikuttava sisäkapasiteetti Ci 130 nf ; 10 m:n kaapelinpituus huomioituna. Vaikuttava sisäinen induktiivisuus 100 μh; Li 10 m:n kaapelinpituus huomioituna. Yleistä Laitetta on käytettävä annettujen tietojen ja tämän kuvauksen mukaisesti. EY-tyyppitarkastustodistus on huomioitava. Erityisehtoja on noudatettava! Ympäristön lämpötila Asentaminen, käyttöönotto Kunnossapito, huolto Erityisehdot Suojaus mekaanisilta vaurioilta Direktiivi 94/9EY ja EY-tyyppitarkastustodistukset ovat voimassa yleisesti vain, kun sähkölaitteita käytetään normaalipaineisessa ilmassa. Mainittu sertifiointilaitos on testannut käytön kuumien pintojen yhteydessä (ympäristön lämpötila > 60 C). Kun laitetta käytetään muussa kuin normaalipaineisessa ilmassa, sallitun syttymisenergian vähimmäistason pieneneminen on tarvittaessa otettava huomioon. Lämpötilaluokkien mukaiset lämpötila-alueet on tarkistettava annettujen tietojen mukaisesti. Käyttöä ja suunniteltua sijoitustarkoitusta koskevia lakeja, direktiivejä ja normeja on noudatettava. Luonnostaan vaarattomuus voidaan varmistaa vain vastaavalla käyttölaitteen kytkennällä ja taatun luonnostaan vaarattoman tason mukaisesti. Laitteisiin, joita käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa, ei saa tehdä mitään muutoksia. Tällaisten laitteiden korjaaminen ei ole mahdollista. Anturia ei saa vahingoittaa mekaanisesti. Kun laitetta käytetään alle -20 C:n lämpötilassa, anturi on suojattava iskuilta ylimääräisen suojakotelon avulla. Taulukko 4 13

14 Sähkölaitteet räjähdysvaarallisille alueille Laiteluokka 1D Käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa, joissa on palavaa pölyä. Sovellettava direktiivi Sovellettavat normit CE-tunnus /9/EY IEC :2002: luonnos; pren :2002 Syttymissuojaus luonnostaan vaaraton (id) Rajoitukset seuraavien ehtojen mukaisesti. Räjähdysvaaratunnus II 1D Ex iad 20 T 85 C tai T 108 C EY-tyyppitarkastustodistus ZELM 03 ATEX 0128 X määritetty tyyppi NJ N-E93-Y30629 Vaikuttava sisäkapasiteetti Ci 130 nf; 10 m:n kaapelinpituus huomioituna. Vaikuttava sisäinen induktiivisuus 100 μh; 10 m:n kaapelinpituus huomioituna. Li Yleistä Laitetta on käytettävä annettujen tietojen ja tämän kuvauksen mukaisesti. EY-tyyppitarkastustodistus on huomioitava. Erityisehtoja on noudatettava! Kotelon pinnan maksimilämpötila Asentaminen, käyttöönotto Kunnossapito, huolto Erityisehdot Sähköstaattinen lataus Direktiivi 94/9EY ja EY-tyyppitarkastustodistukset ovat voimassa yleisesti vain, kun sähkölaitteita käytetään normaalipaineisessa ilmassa. Mainittu sertifiointilaitos on testannut käytön kuumien pintojen yhteydessä (ympäristön lämpötila > 60 C). Kun laitetta käytetään muussa kuin normaalipaineisessa ilmassa, sallitun syttymisenergian vähimmäistason pieneneminen on tarvittaessa otettava huomioon. Kotelon pinnan maksimilämpötila on tarkistettava annetuista tiedoista. Käyttöä ja suunniteltua sijoitustarkoitusta koskevia lakeja, direktiivejä ja normeja on noudatettava. Luonnostaan vaarattomuus voidaan varmistaa vain vastaavalla käyttölaitteen kytkennällä ja taatun luonnostaan vaarattoman tason mukaisesti. Kyseessä olevan käyttölaitteen on täytettävä vähintään luokan ia IIB tai iad vaatimukset. Mahdollisen häiriöiden tai potentiaalitasausjärjestelmän äkillisen virrannousun aiheuttaman syttymisvaaran vuoksi syöttövirta- ja signaalivirtapiirissä pitäisi käyttää galvaanista erotusta. Kyseessä olevia laitteita saa käyttää vain, kun noudatetaan IEC standardin mukaisia vaatimuksia. Luonnostaan vaarattoman virtapiirin on oltava suojattu salamaniskuilta. Käytettäessä anturia väliseinässä vyöhykkeiden 20 ja 21 tai vyöhykkeiden 21 ja 22 välillä anturiin ei saa kohdistua mekaanisia vaaratekijöitä. Anturi on lisäksi tiivistettävä niin, että väliseinän suojaustoiminta ei heikkene. Asianmukaisia direktiivejä ja normeja on noudatettava. Laitteisiin, joita käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa, ei saa tehdä mitään muutoksia. Tällaisten laitteiden korjaaminen ei ole mahdollista. Liitäntäjohdot on asennettava EN standardin mukaisesti eivätkä ne saa hangata normaalissa käytössä. Taulukko 4 14

15 5.3 Mittari ja erotin Asianmukainen käyttö Käyttöä ja suunniteltua sijoitustarkoitusta koskevia lakeja tai direktiivejä on noudatettava. Laitteita, joita on käytetty tavallisissa sähköjärjestelmissä, ei saa käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa olevissa sähköjärjestelmissä. Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä, joissa on käytetty muita syttymissuojaustapoja, ei saa käyttää enää luonnostaan vaarattomina virtapiireinä. Syttymissuojaustavalla nl varustettuja virtapiirejä, joita on käytetty muilla syttymissuojaustavoilla varustettujen virtapiirien kanssa (lukuun ottamatta luonnostaan vaarattomia virtapiirejä), ei saa käyttää syttymissuojaustavan nl mukaisesti. Käyttöönotto ja asentaminen räjähdysvaarallisissa tiloissa Laitteen käyttöönoton ja asentamisen saa tehdä vain näihin tehtäviin koulutettu henkilökunta. Laitteet on rakennettu suojausluokan IP20, EN mukaan. Jos laitteita käytetään olosuhteissa, joissa ne altistuvat esimerkiksi vesiroiskeille tai likaantumisasteen 2 ylittävälle likaantumiselle, ne on suojattava haittavaikutuksia vastaan. Laitteet on asennettava räjähdysvaarallisten tilojen ulkopuolella! Laitteiden luonnostaan vaarattomat virtapiirit (vaaleansininen merkintä laitteissa) saa syttymissuojaustavan mukaan johtaa räjähdysvaarallisiin tiloihin. Tällöin on kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, että virtapiirit erotetaan selkeästi ei luonnostaan vaarattomista virtapiireistä. Luonnostaan vaarattomien virtapiirit on asennettava voimassaolevien asennusmääräysten mukaan. Luonnostaan vaarattomien kenttälaitteiden kytkennässä K-järjestelmän laitteiden luonnostaan vaarattomiin virtapiireihin on otettava huomioon kenttälaitteen ja siihen kuuluvan laitteen kulloisetkin räjähdyssuojauksen maksimiarvot (luonnostaan vaarattomuuden osoittaminen). Tällöin on noudatettava EN / IEC standardien määräyksiä. Saksan liittotasavaltaa koskee lisäksi standardin EN / VDE 0165 osa 1 Nationale Vorwort (Kansallinen esipuhe). Laitteen kanavien rinnakkaiskytkennän yhteydessä on varmistettava, että rinnakkaiskytkentä tehdään laitteen liittimiin. Luonnostaan vaarattomuuden osoittamisessa on otettava huomioon rinnakkaiskytkennän maksimiarvot. Käytettäessä luonnostaan vaarattomia virtapiirejä räjähdysalttiissa tiloissa, joissa on pölyä (alue D), virtapiireihin saa kytkeä vain todistettavasti tarkoitukseen sopivia kenttälaitteita. EY-vaatimuksenmukaisuustodistukset tai EY-tyyppitarkastustodistukset on otettava huomioon. Erityisen tärkeää on näihin mahdollisesti sisältyvien erityisehtojen noudattaminen. Laitteiden asentaminen muissa kuin räjähdysvaarallisissa tiloissa 15

16 Kunnossapito, huolto Laitteiden lähetyskäyttäytyminen säilyy pitkään tasaisena, joten säännöllisiä laitteen säätötoimenpiteitä ei tarvita. Laite ei edellytä muitakaan huoltotoimenpiteitä. Vianetsintä Laitteisiin, joita käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa, ei saa tehdä mitään muutoksia. Tällaisten laitteiden korjaaminen ei ole mahdollista. Laitteiden eristys räjähdysvaarallisuussertifikaatin ja EN standardin mukaan Laitteet on suunniteltu tiloihin, jotka vastaavat likaantumisastetta 2 ja ylijänniteluokkaa II EN standardin mukaan. Galvaanisten erotusten eristystiedot EN ja EN standardien mukaan K-järjestelmän laitteet ovat asennuskomponentteja tai sähkölaitteita, joita käytetään suljetuissa sähköjärjestelmissä. Niitä saavat käyttää vain sähköteknisen koulutuksen saaneet henkilöt. Laitteet on suunniteltu tiloihin, jotka vastaavat likaantumisastetta 2 ja ylijänniteluokkaa II EN standardin mukaan. Ympäristöolosuhteet Ympäristön lämpötila: ks. tietolehti Säilytyslämpötila: -40 C +90 C (233 K 363 K) Suhteellinen ilmankosteus: enintään 75 % (ilman kastetta) Sähköliitäntä Liitäntä riviliittimien avulla Ulosvedettävät kytkentäliittimet helpottavat liitäntätöitä ja kytkentäkaapin asennustyötä huomattavasti. Ne sallivat nopean ja virheettömän laitteen vaihtamisen huoltotöiden yhteydessä. Ruuvattavat liittimet ovat itseaukeavia, ja niissä on tarpeeksi suuret liitoskohdat 2,5 mm²:n johtimille sekä koodatut pistokkeet, jotka estävät niiden vaihtumisen. Sinisiin liittimiin kytketään luonnostaan vaaraton kenttävirtapiiri. Tämän saa liittää räjähdysvaaralliseen tilaan yhdysjohtimilla, jotka ovat DIN EN standardin määräysten mukaisia. Vihreisiin liittimiin kytketään kenttävirtapiiri, joka ei ole luonnostaan vaaraton. 16

17 Mittari Kuva 4 Mittarityyppi KFU8-DW-1.D ) Syöttöjännitteet 230 V AC ± 10 %, Hz, < 5 VA tai 115 V AC ± 10 %, Hz, < 5 VA tai 24 V DC +15 % / -10 %, jäännösaaltoisuus U ss 10 %, < 5 W Signaalin tulo DIN EN (NAMUR) mukaan tyhjäkäyntijännite 8,2 V DC oikosulkuvirta 6,5 ma kytkentäkohdat: 1,2 ma / 2,1 ma (liittimet 8, 9) Lähtörele Vaihtokytkentäkontakti, kytkentäteho: 250 V AC, 2 A, cos =0,7 40 V DC, 2 A Käynnistyksenaikainen viive Laukaisu kytkettäessä syöttöjännite toimintaan tai ulkoisen signaalin avulla (16 30 V DC, signaalin kesto käynnistysviive) Käynnistyksenaikainen viive s, 1 s:n välein, tehtaan asetusarvo: 10 s Valmiushidastus 400 ms Rajataajuus 1 Hz (vastaa 60 min -1 ) Näytöt 4-merkkinen, 7-osainen näyttö, punainen, merkkikorkeus: 7 mm LED, keltainen, lähtöreleen kytkentätilalle Valmistustapa Modulaarinen riviliitinkotelo Asentaminen napsautettavissa kiinni 35 mm:n vakiokiskolle DIN EN standardin mukaan ruuvikiinnitys korvakkeista 90 mm rasterissa Iskunkestävyys EN standardin mukaan, 15 g, 11 ms, puolisini Tärinänkestävyys EN standardin mukaan, Hz, 1 g, korkea siirtymätaajuus Kytkentäliittimet Koodattu pistoke, maks. 2,5 mm 2 Sallittu ympäristön lämpötila -25 C +50 C Suhteellinen ilmankosteus maks. 80 %, ei tiivistynyt Suojausluokka EN IP 20 EMC häiriönsieto EN , EN mukaan Sertifikaatit CSA Paino n. 420 g Taulukko 5 1) Edeltäjälaite KFU8-DW-1.D-Y voidaan korvata tällä laitteella ilman teknisiä muutoksia. 17

18 Erotin 230 V AC 20 DIP-kytkimien S1, S2, S3 selitys: luku Kuva 5 Erotintyyppi KFA6-SOT2-Ex2 Verkko Syöttöjännite 230 V AC ± 10 %, Hz, 1,5 W Signaalin tulo Nimellistiedot DIN EN (NAMUR) mukaan (luonnostaan Tyhjäkäyntijännite / n. 8 V DC / vaaraton) oikosulkuvirta n. 8 ma Kytkentäkohta / 1,2 2,1 ma / kytkentähystereesi n. 0,2 ma Johtimen valvonta Murtuma I 0,1 ma, oikosulku I > 6 ma Maksimiarvot Todistusnumero PTB 98 ATEX 2164 yhteensopivuus- tai Ryhmä, luokka, tyyppitarkastustodist räjähdyssuojaus II (1) G D [EEx ia] IIC [virtapiiri(t) vyöhykkeellä 0/1/2] uksen mukaan Jännite U o 10,5 V Virta I o 13 ma Teho P o 34 mw (lineaarinen tunnuskäyrä) Räjähdyssuojaus, luokka [EEx ia und EEx ib] Räjähdysvaaraluokka IIB IIC Ulkoinen kapasiteetti 16,8 μf 2,41 μf Ulkoinen induktiivisuus 730 mh 200 mh Lähtö (ei luonnostaan vaaraton) Lähtö Turvatekninen maksimijännite U m Signaali; elektroninen lähtö, passiivinen 253 V AC (Huomio! U m ei ole mitoitusjännite) 1-signaali: 2,5 V maks. 10 ma (ulkoinen jännite) tai 3,0 V maks 100 ma (100 ma, oikosulunkestävä) Signaalitaso 0-signaali: estetty lähtö (vuotovirta 10 μa) Siirto-ominaisuudet Kytkentätaajuus 5 khz Galvaaninen erotus Tulo/tulo ei käytössä Tulo/lähtö IEC mukaan Tulo/syöttö IEC mukaan Standardit Tulo DIN EN (NAMUR) mukaan Siirtymäluokka II DIN EN standardin mukaan Ympäristöolosuhteet DIN IEC 721 -standardin mukaan Sähkömagneettinen yhteensopivuus direktiivi EN 61326, EN , NAMUR NE 21 mukaan 89/336/EY Ympäristöolosuhteet Ympäröivä lämpötila C ( K) Mekaaniset tiedot Paino n. 150 g Taulukko 6 18

19 Erotin V DC 20 DIP-kytkimien S1, S2, S3 selitys: luku Kuva 6 Erotintyyppi KFD2-SOT2-Ex2 Verkko Syöttöjännite V DC, aaltoisuus 10 %, mitoitusvirta 50 ma Signaalin tulo Nimellistiedot DIN EN (NAMUR) mukaan (luonnostaan Tyhjäkäyntijännite / n. 8 V DC / vaaraton) oikosulkuvirta n. 8 ma Kytkentäkohta / 1,2 2,1 ma / kytkentähystereesi n. 0,2 ma Johtimen valvonta Murtuma I 0,1 ma, oikosulku I > 6 ma Maksimiarvot Todistusnumero PTB 00 ATEX 2035 yhteensopivuus- tai Ryhmä, luokka, tyyppitarkastustodistuk räjähdyssuojaus II (1) G D [EEx ia] IIC [virtapiiri(t) vyöhykkeellä 0/1/2] sen mukaan Jännite U o 10,5 V Virta I o 13 ma Teho P o 34 mw (lineaarinen tunnuskäyrä) Räjähdyssuojaus, luokka [EEx ia ja EEx ib] Räjähdysvaaraluokka IIA IIB IIC Ulkoinen kapasiteetti 75 μf 16,8 μf 2,4 μf Ulkoinen 1000 mh 740 mh 200 mh induktiivisuus Lähtö Lähtö Signaali; elektroninen lähtö, passiivinen 40 V DC (Huomio! U m ei ole mitoitusjännite) 1-signaali: 2,5 V maks. 10 ma (ulkoinen jännite) Signaalitaso tai 3,0 V maks. 100 ma (100 ma, oikosulunkestävä) 0-signaali: estetty lähtö (vuotovirta 10 μa) Siirto-ominaisuudet Kytkentätaajuus 5 khz Galvaaninen erotus Tulo / tulo ei käytössä Tulo / lähtö EN standardin mukaan, huippujännitearvo 375 V Tulo / syöttö EN standardin mukaan, huippujännitearvo 375 V Standardit Tulo DIN EN (NAMUR) mukaan Siirtymäluokka II DIN EN standardin mukaan Ympäristöolosuhteet DIN IEC 721 -standardin mukaan Sähkömagneettinen yhteensopivuus direktiivi EN 61326, EN , NAMUR NE 21 mukaan 89/336/EY Ympäristöolosuhteet Ympäröivä lämpötila C ( K) Mekaaniset tiedot Paino n. 150 g Taulukko 7 (ei luonnostaan Turvatekninen vaaraton) maksimijännite U m 19

20 5.3.4 Erottimen DIP-kytkimien selitys Kytkinasento S Toiminto Asento Vaikutussuunta lähtö I aktiivinen Vaikutussuunta lähtö II aktiivinen Johdinvian tunnistus korkealla tulovirralla vähäisellä tulovirralla korkealla tulovirralla vähäisellä tulovirralla PÄÄLLÄ POIS I II I II I II Taulukko 8 Käyttötilat Ohjausvirtapiirit Käynnistin korkeaohminen / kosketin auki Käynnistin matalaohminen / kosketin kiinni Johdinmurtuma, johtimen oikosulku Tulosignaali vähäinen tulovirta korkea tulovirta johdinvika Taulukko 9 Kytkimien 1, 2 ja 3 tehtaan asetus on asento I. 20

21 6 Asentaminen VAARA! Noudata erityisesti luvussa 2 (Turvallisuus) olevia ohjeita. Varmista asennustöiden aikana, että kaikki osat ovat nollapotentiaalissa. Sulavat tulpat Sulavat tulpat suojaavat nestekytkintä lämpökuormituksen aiheuttamilta vaurioilta. Myöskään BTS:ää käytettäessä sulavia tulppia ei saa korvata sokkoruuveilla tai sulavilla tulpilla, joilla on muut nimellislaukaisulämpötilan arvot! 6.1 Toimituksen tila ja sisältö Kytkinelementti ja tiivisterengas Käynnistin ja kiinnityslaippa Mittari Osat toimitetaan tavallisesti irtonaisina yhdessä nestekytkimen kanssa. HUOMIO! Jos BTS asennetaan jälkeenpäin nestekytkinkokoihin 206 ja 274, ota ensin yhteyttä Voithiin! Ohje: Kytkinelementtien ja sulavien tulppien vakioyhdistelmät: Laukaisulämpötilat Kytkinelementti Sulavat tulpat Värimerkintä 160 C 180 C sininen 140 C 160 C vihreä 125 C 160 C vihreä 110 C 140 C punainen Taulukko 10 Kytkinelementin ja sulavien tulppien suhteellinen luokittelu voi vaihdella projektisovelluksen mukaan. Saatavissa on lisäksi vakiomallista poikkeavia kytkinelementin laukaisulämpötiloja (85 C, 90 C, 100 C, 110 C, 125 C, 140 C, 160 C ja 180 C). Lisätietoja saat Voith Turbolta. Katso myös tilausasiakirjat. Kytkinelementit: luku 12.1, sivu 36 21

22 Ø f Ø F 6.2 Kytkinelementin ja käynnistimen asentaminen HUOMIO! Jotta toimintahäiriöt voitaisiin välttää, kytkinelementti ja käynnistin on asennettava nestekytkimen asentamisen jälkeen ja ennen nestekytkimen täyttämistä. Käyttölaitteisiin, joita käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa, ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. Näitä käyttölaitteita ei saa korjata. Käynnistimeen kohdistuvia iskuja tulee välttää. Koneeseen kohdistuvia töitä saa tehdä vain räjähdysvapaassa tilassa. Jotta sähköstaattisen varauksen muodostuminen voitaisiin estää, liitäntäkaapelit on asennettava EN standardin määräysten mukaan siten, että ne eivät hankaa käytön aikana. Kytkinelementti ja tiivisterengas ruuvataan sokkoruuvin paikalle nestekytkimen ulkopyörään (pos. 0300) tai nestekytkimen kuoreen (pos. 0190) 1). Kytkinelementin asentaminen ulkopyörään 2) : Konsoli H Kuva 7 Kytkinelementin asentaminen kuoreen (Ei mallit DT tai T...S) h Kuva 8 1) 2) Ei malleissa 366T, 422T ja DT Mallissa DT asentaminen on mahdollista myös ulkopyörän vastakkaiselle puolelle. 22

23 Ø f Kytkinelementin asentaminen kuoreen (Vain mallit T...S) 0190 h Kuva 9 Kytkinelementin ja käynnistimen asennusmitat Nestekytkintyyppi Ulkopyörän puoleinen Kehän läpimitta Ø F [mm] Etäisyys ~H [mm] Kehän läpimitta Ø f [mm] Ei mallit DT tai T...S: Kuoren puoleinen Etäisyys ~h [mm] Kehän läpimitta Ø f [mm] Vain mallit T...S: Etäisyys ~h [mm] 206 T 196 ± 1 111,5 200 ± DT 196 ± 1 151, T 268 ± ± 1 2,5 274 DT 268 ± T 350 ± ± T 396 ± ± ± T 470 ± ± ± T 548 ± ± 1 28,5 620 ± T 630 ± ± 1 51,5 714 ± T 729 ± ± 1 52,5 815 ± T 840 ± ± ± DT 840 ± T 972 ± ± ± DT 972 ± T 1128 ± ± ± DT 1128 ± DT 1302 ± Taulukko 11 Poikkeavissa asennustavoissa mitta-arvot on tarkistettava nestekytkimen asennussuunnitelmasta. 23

24 Ø52 Kiinnityslaippa Käynnistin Samassa tasossa! Konsoli Samassa tasossa! Kytkinelementti Metalliton alue! 15 Kuva 10 HUOMIO! Konsolin on oltava tarpeeksi tukeva (ei sisälly Voith-toimitukseen). Vältä tärinää, sillä se voi aiheuttaa vikasignaaleja. Ota huomioon käynnistimen pään ympärillä oleva metalliton alue (15 mm) ( kuva 10)! Käynnistin ja kiinnityslaippa asennetaan konsoliin tarkasti kytkinelementin mukaisesti ja nestekytkimen akselin suuntaisesti. Käynnistin asennetaan siten, että sen on takana samassa tasossa kiinnityslaipan kanssa. Kiinnityslaippa asennetaan etuosassa samaan tasoon konsolin kanssa. Käynnistimen pään ja kytkinelementin välisen etäisyyden on oltava 4 1 1mm! 24

25 6.3 Mittarin ja erottimen asentaminen ja liitäntä Ohje: BTS:n johdinsarja ei sisälly Voith-toimitukseen. Jos käynnistimen ja mittarin etäisyys on suurempi, suosittelemme käyttämään jatkokaapelina suojattua johdinta. HUOMIO! Käynnistimen ja mittarin välisen jatkokaapelin kokonaisvastuksen on oltava alle 100. Asenna mittari ja tarvittaessa erotin asianmukaiseen kytkentäkaappiin ja kytke liitännät liitäntäkaavion mukaisesti. Liitäntäkaavio Erotin Käynnistin Kun tarvitaan luonnostaan vaarattomat ohjauspiirit Kuva 11 25

26 Liitännät: mittari Riviliittimen nro Kuvaus 1 GND laukaisun tuloon 2 Laukaisun tulo käynnistysviiveelle, V DC 3 Jännitteensyöttö laukaisun tuloon, mikäli laukaisu tapahtuu, kun syöttöjännite kytketään toimintaan, liittimien 3 ja 2 välille on asennettava silta (luovutustila!) 4 Syöttöjännite, +24 V DC 5 Syöttöjännite, GND 6 Ei liitäntää! 7 Ei liitäntää! 8 NAMUR-tulo, L- 9 NAMUR-tulo, L+ 10 Lähtörele, sulkeutuva kosketin, NO 11 Lähtörele, avautuva kosketin, NC 12 Lähtörele, juuri, COM 13 Ei liitäntää! 14 Ei liitäntää! 15 Ei liitäntää! 16 Syöttöjännite, 230 V AC, L1 17 Syöttöjännite, 115 V AC, L1 18 Syöttöjännite, N Taulukko 12 RÄJÄHDYSSUOJA! Mittarin ohjauspiiri ei ole luonnostaan vaaraton! Jos vaaditaan luonnostaan vaaraton ohjauspiiri, mittarin ja käynnistimen väliin on kytkettävä sopiva erotin! Liitännät: erotin Riviliittimen nro Kuvaus 1+ NAMUR-tulo 1, L+ 2+ Ei liitäntää! 3- NAMUR-tulo 1, L- 4+ NAMUR-tulo 2, L+ 5+ Ei liitäntää! 6- NAMUR-tulo 2, L- 7 Lähtö Lähtö 1/2-9 Lähtö Syöttöjännite, 230 V AC, L1 15- Syöttöjännite, N Taulukko 13 26

27 7 Mittarin näytöt ja asettaminen 7.1 Mittarin näytöt Käyttötila lämpötila oikein normaali käyttötila ylikuumeneminen kytkinelementin kierrosluku < 60 min -1 käynnistysviive aktiivinen ei lämpötilanvalvontaa! Kuva 12 Asetustila käynnistyksenaikaisen viiveen asettaminen ohjelmistoversion numero Kuva 13 27

28 7.2 Mittarin asettaminen Säädä tarvittaessa käynnistyksenaikaista viivettä, tehtaan asetusarvo: 10 s! Säätö tehdään etupaneelin painikkeiden avulla kuvan 14 mukaisesti (sivu 28). Ohje: Käynnistyksenaikainen viive alkaa, kun käynnistysviive laukaistaan. Kun käynnistysviiveen aikajakso on kulunut, nestekytkimen ja siihen kiinnitetyn kytkinelementin kierrosluvun on oltava selvästi yli 60 min -1! Tehtaan asettama käynnistyksenaikainen viive: 10 s. HUOMIO! Käynnistysviiveen aikana ei tunnisteta nestekytkimen ylikuumenemista! Käyttötila Asetustila Käynnistysviive [s], 1 s XXX 120 s Ohjelmistoversion numero (muutokset eivät mahdollisia) Kuva 14 28

29 8 Käyttöönotto VAARA! Kun käytät BTS-laitetta, noudata erityisesti luvun 2 (Turvallisuus) ohjeita! Tarkista johdotus kuvan 11 mukaan. Tarkista erityisesti syöttöjännitteen oikea johdotus! Kuva 11, sivu 25 Syöttöjännite kytketään ensin käynnistämättä nestekytkintä. Kun käynnistyksenaikainen viive on aktiivinen, mittarin näytössä näkyy. Lähtörele on toiminnassa, ja edessä oleva merkkivalo palaa. Kun käynnistysviiveen aikajakso on päättynyt, mittarin näytössä näkyy. Lähtörele aukeaa, ja edessä oleva merkkivalo sammuu. Säädä tarvittaessa käynnistyksenaikaista viivettä luvun 7.2 mukaan. Luku 7.2, sivu 28 Jos laukaisu tapahtuu ulkoisesti, poista tehtaalla asennettu silta mittarin liittimien 2 ja 3 väliltä. Käynnistä BTS ja nestekytkin normaalisti. Käynnistysviiveen jälkeen nestekytkimen ja siihen kiinnitetyn kytkinelementin kierrosluvun on oltava selvästi yli 60 min -1. Mittarin näytössä näkyy, jos laite ei ole ylikuumennut. Lähtörele on toiminnassa, ja edessä oleva merkkivalo palaa. Kytke laite ja nestekytkin pois toiminnasta mutta jätä BTS käyttövalmiiseen tilaan. Kun nestekytkimen ja kytkinelementin kierrosluku alittaa 60 min -1, mittarin näytössä näkyy. Lähtörele aukeaa, ja edessä oleva merkkivalo sammuu. Normaali käyttötila voidaan käynnistää. Jos laitteistossa on toimintahäiriöitä, katso luku

30 9 Kunnossapito, huolto Käsitteiden määrittely IEC standardin mukaan: Huolto ja kunnossapito: Toimenpiteet, joiden avulla esine saatetaan tai palautetaan sellaiseen tilaan, joka vastaa tietylle määritelmälle asetettuja vaatimuksia ja varmistaa vaadittavien toimintojen virheettömän suorittamisen. Tarkastus: Toimenpide, jonka sisältönä on esineen huolellinen tutkiminen siten, että tutkimisen perusteella voidaan tehdä luotettava arvio esineen tilasta. Toimenpide vaatii korkeintaan osittaista purkamista ja sitä täydentävät erilaiset oheistoiminnot, kuten mittaukset. Silmämääräinen tarkastus: Silmämääräinen tarkastus on tarkastus, jolla paikannetaan näkyviä vikoja ilman erillisiä luoksepääsyä helpottavia laitteita tai työkaluja. Esimerkkinä mainittakoon puuttuvan ruuvin paikantaminen. Lähempi tarkastus: Tarkastus, jossa silmämääräisen tarkastuksen ohella (esimerkiksi löysät ruuvit) paikannetaan vikoja, joiden havaitseminen vaatii lisälaitteita, kuten liikuteltavia porrasaskelmia (tarvittaessa) ja työkaluja. Lähempi tarkastus ei yleensä edellytä kotelon avaamista tai jännitteen kytkemistä pois käyttölaitteesta. Yksityiskohtainen tarkastus: Tarkastus poikkeaa lähemmästä tarkastuksesta sikäli, että paikannettavat viat, esimerkiksi löysät liitännät, edellyttävät kotelon avaamista ja/tai työkalujen ja tarkastuslaitteiden käyttöä. Kunnossapitotoimet saa suorittaa vain pätevä, koulutettu ja valtuutettu ammattilainen tai Voith Turbon kouluttama henkilö. Osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin varaosiin. Uusien varaosien on oltava käyttökelpoisia myös räjähdysvaarallisissa tiloissa. Laitteet on puhdistettava räjähdysvaarallisissa tiloissa säännöllisesti. Käyttäjä määrittää aikavälit paikan päällä vallitsevien olosuhteiden mukaisesti (esimerkiksi noin 0,2 0,5 mm:n pölykerrostuman perusteella). Kaikki huollon ja/tai kunnossapitotöiden yhteydessä poistetut esteet ja merkinnät on palautettava alkuperäisille paikoilleen. 30

31 VAARA! Kun käytät BTS-laitetta, noudata erityisesti luvun 2 (Turvallisuus) ohjeita! Huoltosuunnitelma Huoltoväli 1000 käyttötunnin välein, viimeistään 6 kuukauden kuluttua edellisestä huollosta Viimeistään 6 kuukautta käyttöönoton jälkeen, sen jälkeen 2 vuoden välein Huoltotyö Tarkista laite poikkeavuuksien varalta (Silmämääräinen tarkastus, pölykerrostumat). Sähkölaitteiden kuntotarkastus (yksityiskohtainen tarkastus). Laitteen likaantuessa Puhdistaminen (katso luku 9.1) Taulukko 14 Kirjaa ylös huoltotyöt. Protokollamallit: katso nestekytkimen käyttöohje 9.1 Puhdistaminen ulkopuolelta HUOMIO! Varmista, että puhdistusaine on yhteensopiva BTS:n muovikotelon ja kaapeliliitännän kumitiivisteen kanssa. Älä käytä korkeapaineella toimivaa puhdistuslaitetta. Käsittele kaapeliliitännän kumitiivistettä varovasti. Vältä vesi- ja paineilmasuihkua. Puhdista BTS tarvittaessa rasvanpoistoaineella. 31

32 10 Toimintahäiriöiden korjaaminen ja vianetsintä VAARA! Kun käytät BTS-laitetta, noudata erityisesti luvun 2 (Turvallisuus) ohjeita! RÄJÄHDYSSUOJA! Laitteisiin, joita käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa, ei saa tehdä mitään muutoksia. Korjaukset eivät ole sallittuja; laite on vaihdettava. Alla olevan taulukon avulla voit etsiä nopeasti toimintahäiriöiden syitä ja mahdollisesti korjata ne. Toimintahäiriö Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Mittarin näyttö on tyhjä. Mittarin syöttöjännitettä ei ole kytketty toimintaan. Kytke syöttöjännite, katso kuva 11. Mittari on viallinen. Vaihda mittari. Käynnistymisviiveen laukaisu ei toimi kytkettäessä syöttöjännite toimintaan. Liittimien 3 ja 2 välinen silta on poistettu. Asenna silta, katso kuva 11. Käynnistymisviiveen laukaisu ei toimi ulkoisen signaalin avulla. Liittimien 3 ja 2 välistä siltaa ei ole poistettu. Ulkoinen laukaisusignaali on liian lyhyt. Poista silta, katso kuva 11. Laukaisusignaalin kesto on asetettava vähintään yhtä pitkäksi kuin käynnistymisen aikainen viive. Mittarin näyttö Elektronikkavirhe. Katkaise syöttöjännite ja kytke uudelleen päälle. Näyttö ilmestyy jälleen kytkettäessä katkaisun jälkeen uudelleen päälle. Mittari viallinen. Vaihda mittari. Taulukko 15 32

33 Toimintahäiriö Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Kun käynnistysviive on päättynyt, mittarin näytössä näkyy aina ylikuumenemisen symboli ( ), vaikka ylikuumenemista ei havaita. Käynnistyksenaikainen viive on asetettu liian lyhyeksi. Käynnistimen navoitus väärä. Kun käynnistysviive on päättynyt, nestekytkimen ja siihen kiinnitetyn kytkinelementin kierrosluvun on oltava selvästi yli 60 min -1. Pidennä käynnistysviivettä vastaavasti. Tarkista käynnistimen liitäntä, katso kuva 11. Käynnistimen pään ja kytkinelementin välinen etäisyys on liian suuri. Säädä etäisyyden arvoksi 4 katso kuva mm, Käynnistin on viallinen. Tarkista käynnistin ja vaihda se tarvittaessa. Kytkinelementti on viallinen. Tarkista kytkinelementti ja vaihda se tarvittaessa. Kun käynnistysviive on päättynyt, mittarin näytössä näkyy ajoittain ylikuumenemisen symboli ( ), vaikka ylikuumenemista ei havaita. Käynnistimen pään ja kytkinelementin välinen etäisyys on liian suuri. Käynnistimen konsoli ei ole tarpeeksi tukeva. Tärinä saattaa aiheuttaa virheellisiä signaaleja. Säädä etäisyyden arvoksi 4 katso kuva mm, Varmista, että konsoli on riittävän tukeva, katso kuva 10. Käynnistysviiveen aikana sulavista tulpista vuotaa käyttönestettä. Käynnistyksenaikainen viive on asetettu liian pitkäksi. Aseta lyhyempi käynnistyksenaikainen viive niin, että käynnistysviiveen päätyttyä nestekytkimen ja siihen kiinnitetyn kytkinelementin kierrosluku on selvästi yli 60 min -1. Käynnistysviiveen päätyttyä sulavista tulpista vuotaa käyttönestettä, BTS ei ole näyttänyt ylikuumenemista. Kytkinelementin ja sulavien tulppien lämpötila-arvoja ei ole säädetty vastaamaan toisiaan. Kytkinelementti on viallinen. Ota yhteyttä Voith Turboon (katso luku 11). Tarkista kytkinelementti ja vaihda se tarvittaessa. Taulukko 16 Jos laitteessa on jokin muu kuin tässä taulukossa mainittu toimintahäiriö, ota yhteyttä Voith Turboon ( luku 11). 33

34 Jotta toimintahäiriön tarkka syy voitaisiin selvittää, tee seuraavat mittaukset mainitussa järjestykesssä: Mittaus Tulos Todennäköinen vian syy Kytke mittarin syöttöjännite toimintaan. Mittaa tyhjäkäyntijännite ja oikosulkuvirta NAMUR-tuloista (liittimet 9 ja 8). Liitä käynnistin mittariin. Mittaa käynnistimen virranotto vaimentamattomassa tilassa. Liitä käynnistin mittariin. Mittaa käynnistimen virranotto vaimennetussa tilassa. Ohje: Käynnistin voidaan vaimentaa esim. metallilevyllä, joka asetetaan välittömästi käynnistimen pään eteen. Vaimenna käynnistin, kun se on oikein asennettu kytkinelementtiin ja nestekytkimen lämpötila on normaali. Huomattava poikkeama asetusarvoista tyhjäkäyntijännite 8,2 V DC oikosulkuvirta 6,5 ma Virranotto > 6,0 ma tai < 2,1 ma Virranotto > 1,2 ma tai < 0,1 ma Virranotto > 1,2 ma ja < 6,0 ma Mittari viallinen. Käynnistin on viallinen. Käynnistin on viallinen. Kytkinelementti on viallinen. Taulukko 17 34

35 11 Tiedustelut ja asentajan sekä varaosien tilaaminen Kun kyseessä ovat tuotteisiin liittyvät kyselyt asentajan tilaukset varaosatilaukset mainitse BTS:llä varustettavan tai varustetun nestekytkimen sarjanumero ja tyyppinimike. Tyyppi T Tyyppi TDM-SAE B A Sarjanumero / tyyppinimike Kuva 15 Kuva 16 Sarjanumero ja tyyppinimeke ovat kytkimen ulkopyörässä / kuoressa (A) tai sen kehällä (B). Sarjanumero on painettu merkintäkohtiin. Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettujen kytkimien kehällä (B) on räjähdyssuojan merkintä. Kun tilaat asentajan, tarvitsemme lisäksi seuraavat tiedot: nestekytkimen käyttöpaikka yhteyshenkilö ja osoite toimintahäiriön kuvaus. Varaosatilausten yhteydessä tarvitsemme lisäksi varaosatoimituksen lähetysosoitteen. Lisätietoja saat osoitteesta: Voith Turbo GmbH & Co. KG Voithstr. 1 D Crailsheim, Saksa Puh Faksi Toimistoaikojen ulkopuolella: Voith Turbo GmbH & Co. KG Puh Faksi

36 12 Varaosatiedot HUOMIO! Vain laitteen valmistaja voi taata asianmukaiset kunnostus- ja korjaustyöt! 12.1 Vakiokytkinelementit Käyttö, nestekytkimen koko BTS-kytkinelementit Kierremitat Nimellislaukaisulämpötila Kytkinelementtityyppi Materiaali-nro Tiivisterengas Materiaali-nro M12x1,5 125 C TCR TCR C TCR C TCR C TCR M18x1,5 125 C TCR TCR C TCR C TCR C TCR C TCR C TCR M24x1,5 140 C TCR TCR C TCR C TCR Taulukko Käynnistin, kiinnityslaippa Käynnistimen tyyppi NJ N-E93-Y NJ N-E93-Y NJ N-E93-Y Kiinnityslaippa BF22/4 Materiaali-nro TCR TCR TCR TCR Taulukko Mittari Mittarin tyyppi Materiaali-nro Y Taulukko Erotin Erottimen tyyppi KFA6 SOT2 / Ex2 KFD2 SOT2 / Ex2 Materiaali-nro TCR TCR Taulukko 21 36

37 - tyhjä sivu - 37

38 - tyhjä sivu - 38

39 - tyhjä sivu - 39

40 13 Voith Turbo GmbH & Co. KG:n edustajat West-Europe: Germany ( VTCR ): Voith Turbo GmbH & Co. KG Start-up Components Voithstr CRAILSHEIM GERMANY Tel.: Fax: Austria: Indukont Antriebstechnik GmbH Badenerstraße TRAISKIRCHEN AUSTRIA Phone: Fax: Belgium ( VTBV ): Voith Turbo S. A. / N. V. Square Louisa BRÜSSEL BELGIUM Phone: Fax: Denmark ( VTDK ): Voith Turbo A/S Egegårdsvej GADSTRUP DENMARK Phone: Fax: Faroe Islands: see Denmark ( VTDK ) Finland ( Masino ): Masino Oy Kärkikuja VANTAA FINLAND Phone: Fax: France ( VTFV ): Voith Turbo S. A. S. 21 Boulevard du Champy-Richardets NOISY-LE-GRAND CEDEX FRANCE Phone: Fax: Great Britain ( VTGB ): Voith Turbo Limited 6, Beddington Farm Road CRO 4XB CROYDON, SURREY GREAT BRITAIN Phone: Fax: Greece: see Germany ( VTCR ) Greenland: see Denmark ( VTDK ) Ireland: see Great Britain ( VTGB ) Italy ( VTIV ): Voith Turbo s.r.l. Via G. Lambrakis REGGIO EMILIA ITALY Phone: Fax: Liechtenstein: see Germany ( VTCR ) Luxembourg: see Belgium ( VTBV ) Netherlands ( VTNT): Voith Turbo B.V. Koppelstraat AK TWELLO THE NETHERLANDS Phone: Fax: Norway ( VTNO ): Voith Turbo AS Gamle Leirdals vei OSLO NORWAY Phone: Fax: Portugal: see Spain ( VTEV ) Spain ( VTEV ) : Voith Turbo S. A. Avenida de Suiza 3 P.A.L. Coslada COSLADA (MADRID) SPAIN Phone: Fax: Sweden ( VTSN ): Voith Turbo AB Finspångsgatan SPÅNGA-STOCKHOLM SWEDEN Phone: Fax: Switzerland: see Germany ( VTCR ) 40

41 East-Europe: Albania: see Hungary ( VTHU ) Bosnia Herzegowina: see Hungary ( VTHU ) Bulgaria: see Hungary ( VTHU ) Croatia: see Hungary ( VTHU ) Czech Republic ( VTCZ ): Voith Turbo s.r.o. Hviezdoslavova 1a BRNO CZECH REPUBLIC Phone: Fax: Estonia: see Poland ( VTPL ) Hungary ( VTHU ): Voith Turbo Kft. Felvég Útca BIATORBÁGY HUNGARY Phone: Fax: Kosovo: see Hungary ( VTHU ) Latvia: see Poland ( VTPL ) Lithuania: see Poland ( VTPL ) Macedonia: see Hungary ( VTHU ) Poland ( VTPL ): Voith Turbo sp.z o.o. Majków Duży WOLA KRZYSZTOPORSKA POLAND Phone: Fax: Romania ( VTRO ): Voith Turbo S.R.L. Pipera Business Tower, 10th Floor, 2 nd Office Blv. Dimitrie Pompeiu BUCHAREST ROMANIA Phone: Fax: Russia ( VTRU ): Voith Turbo O.O.O. Branch Office Moskau Nikolo Yamskaya ul. 21/7, str MOSKAU RUSSIA Phone: ext. 122 Fax: mobil Herr Bulanzev: Voith Turbo Branch Office Novokusnetsk ( Shcherbinin, Anatoliy ) Skorosnaya ul. 41, Liter B NOVOKUSNETSK Kemerovskaya oblast RUSSIA Phone/Fax: mobil: Serbia: see Hungary ( VTHU ) Slovak Republic: see Czech Republic ( VTCZ ) Slovenia: see Hungary ( VTHU ) Ukraine ( VTUA ): Voith Turbo Ltd. Degtyarivska Str. 25 of 23, building KIEV UKRAINE Phone: Fax: see also Poland ( VTPL ) North America: Canada ( VTC ): Voith Turbo Inc. 171 Ambassador Drive, Unit 1 L5T 2J1 MISSISSAUGA, ONTARIO CANADA Phone: Fax: Mexico ( VTX ): Voith Turbo S.A. de C.V. Alabama No.34 Col. Nápoles Delg. Benito Juarez C.P MÉXICO, D.F. MÉXICO Phone: Fax: U.S.A. ( VTI ): Voith Turbo Inc. 25 Winship Road YORK, PA UNITED STATES Phone: Fax: Southern- + Middle Amerika: Brazil ( VTPA ): Voith Turbo Ltda. Rua Friedrich von Voith JARAGUÁ, SÃO PAULO - SP BRAZIL Phone: Fax: Colombia ( VTKB ): Voith Turbo Colombia Ltda. Calle 17 No Centro Empresarial Montevideo BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA Tel.: Fax: Chile ( VTCI ): Voith Turbo S. A. Av.Pdte.Eduardo Frei Montalva SANTIAGO DE CHILE (CONCHALI) CHILE Phone: Fax: Ecuador: see Colombia ( VTKB ) Peru ( VTPE ): Voith Turbo S.A.C. Av. Argentinia 2415 LIMA 1 PERU Phone: Fax: see also Brazil ( VTPA ) Venezuela: see Colombia ( VTKB ) Africa: Algeria: see France ( VTFV ) Botswana: see South Africa ( VTZA ) Egypt: Copam Egypt 33 El Hegaz Street, W. Heliopolis CAIRO EGYPT Phone: Fax: Gabon: see France ( VTFV ) Guinea: see France ( VTFV ) Ivory Coast: see France ( VTFV ) Lesotho: see South Africa ( VTZA ) Marocco ( VTCA ): Voith Turbo S.A. Rue Ibnou El Koutia, No. 30 Lot Attawfiq Quartier Oukacha CASABLANCA MAROCCO Tel: Fax Mauretania: see Spain ( VTEV ) Mozambique: see South Africa ( VTZA ) Namibia: see South Africa ( VTZA ) Niger: see France ( VTFV ) Senegal: see France ( VTFV ) South Africa ( VTZA ): Voith Turbo Pty. Ltd. 16 Saligna Street Hughes Business Park 1459 WITFIELD, BOKSBURG SOUTH AFRICA Phone: Fax: Swaziland: see South Africa ( VTZA ) Tunesia: see France ( VTFV ) Zambia: see South Africa ( VTZA ) Zimbabwe: see South Africa ( VTZA ) 41

HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten! Vesi: ota yhteyttä Voithiin

HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten! Vesi: ota yhteyttä Voithiin Voith Turbo Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta) 3626-011200 fi TRI TR sisältää direktiivin 94/9/EY mukaisen kokoonpanon HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120

Käyttöohjeet. - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Käyttöohjeet - Virtalähde CUTi 120 - Plasmapoltin KjellCut 120 Tuotenro.:.11.035.602/608BA Yleistä Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen kopiointi, jakelu ja käyttö sekä sen sisällön välittäminen kolmannelle

Lisätiedot

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E Pioneering for You Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E sv fi Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje pl ru Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

Sähkökäyttöiset 1/4-kierrostoimilaitteet

Sähkökäyttöiset 1/4-kierrostoimilaitteet Sähkökäyttöiset 1/4-kierrostoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Sertifikaatin rekisteröintinro 12 100/104 4269 Käyttöohje Kääntötoimilaitteet SG 03.3 SG 04.3 Käyttöohje Tämän oppaan kattamat tuotteet: Tämä opas

Lisätiedot

M4000 Standard ja M4000 Standard A/P

M4000 Standard ja M4000 Standard A/P KÄYTTÖOHJE M4000 Standard ja M4000 Standard A/P Monisäteinen turvavalopuomi FIN Käyttöohje Tätä dokumenttia suojaa tekijänoikeuslaki. Siihen kuuluvat oikeudet pysyvät SICK AG:n hallussa. Dokumentin tai

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

MDU Ilmankuivausjärjestelmä

MDU Ilmankuivausjärjestelmä Alkuperäiset ohjeet Käyttöohje MDU Ilmankuivausjärjestelmä TFI-MDU-C1303 Munters Europe AB 2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... iii 1 Johdanto... 1 1.1 Määritelmä... 1 1.2 Tietojatästäkäyttöohjeesta...

Lisätiedot

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Erittely Tila: 05.10.2010 Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Saksa Tämän dokumentoinnin osittainenkin

Lisätiedot

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Muita kieliversioita katso Web-sivu www.abb.com/motors&generators > Motors > Document library Räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje. CM1U5192fi 01.2002. Siemens Building Technologies HVAC Products SED2-taajuusmuuttajat Käyttöohje CM1U5192fi 01.2002 Siemens Building Technologies HVAC Products 2/125 HVAC Products 01.2002 Sisällysluettelo 1 Johdanto...7 1.1 Tämän dokumentin tarkoitus...7 1.2 Dokumentin

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet GC310000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Alkuperäinen käyttöohje

Alkuperäinen käyttöohje Edition: 1.4.2012 BA 233-FI Alkuperäinen käyttöohje V-VC 400 500 700 900 1100 1300 Vacuum pump Tyhjiöpumppu V-Serie V-sarja Drehschieber Kiertosiipi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto...................................................................

Lisätiedot

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ Käyttöopas A652 01 892 Julkaisu T Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ 2 = RV3 01 99 903 = 220-240 V, 50/60 Hz, yksivaiheinen 3 = RV5 904 =

Lisätiedot

H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV

H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV Hammaspyörävaihde H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV koot 1-22 Asennusohje ja käyttöohje FLENDER gear units Hammaspyörävaihde H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV,

Lisätiedot

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw)

ACS350. Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350 Käyttäjän opas ACS350-taajuusmuuttajat (0,37 22 kw) ACS350-taajuusmuuttajien käyttöoppaat LISÄVARUSTEOPPAAT (toimitetaan lisävarusteen mukana) FCAN-01 CANopen Adapter Module User s Manual 3AFE68615500

Lisätiedot

DULCO turb C Sameusanturi

DULCO turb C Sameusanturi Asennus- ja käyttöopas DULCO turb C Sameusanturi Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa! Älä hävitä käyttöohjetta! Käyttäjä vastaa virheellisestä asennuksesta ja käytöstä johtuvista vahingoista!

Lisätiedot

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.

VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Sisällys Varoituksissa käytetyt symbolit...97 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita...97 2 Laitteen

Lisätiedot