Asennus- ja käyttöohje fi. BTS Kosketukseton lämpötilan mittauslaite. Voith Turbo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus- ja käyttöohje. 3626-011500 fi. BTS Kosketukseton lämpötilan mittauslaite. Voith Turbo"

Transkriptio

1 Voith Turbo Asennus- ja käyttöohje fi BTS HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten.

2 Sisältö 1 Johdanto Yleisohjeet Asianmukainen käyttö Turvallisuus Huomautukset ja symbolit Yleiset varoitukset Henkilökunnan pätevyys Tuotteen seuranta Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen käyttömahdollisuudet ja ominaisuudet Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen toiminta Kytkinelementti Käynnistin Mittari Erotin Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen osien yhteistoiminta Tekniset tiedot Kytkinelementti Käynnistin, kiinnityslaippa Mittari ja erotin Mittari Erotin 230 V AC Erotin V DC Erottimen DIP-kytkimien selitys Asentaminen Toimituksen tila ja sisältö Kytkinelementin ja käynnistimen asentaminen Mittarin ja erottimen asentaminen ja liitäntä Mittarin näytöt ja asettaminen Mittarin näytöt Mittarin asettaminen Käyttöönotto Kunnossapito, huolto Puhdistaminen ulkopuolelta Toimintahäiriöiden korjaaminen ja vianetsintä Tiedustelut ja asentajan sekä varaosien tilaaminen Varaosatiedot Vakiokytkinelementit Käynnistin, kiinnityslaippa Mittari Erotin Voith Turbo GmbH & Co. KG:n edustajat Hakusanaluettelo

3 1 Johdanto 1.1 Yleisohjeet Tässä ohjeessa on kuvattu kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen (BTS) turvallinen, asianmukainen ja taloudellinen käyttö. Tämän käyttöohjeen noudattaminen parantaa laitteiston luotettavuutta ja pidentää sen käyttöikää ehkäisee vaaratilanteita vähentää korjaustarvetta ja seisokkiaikoja. Tämä käyttöohje on säilytettävä aina BTS-laitteen lähellä paikassa, josta sitä on helppo käyttää oltava kaikkien laitetta käyttävien henkilöiden käytettävissä. Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen suunnittelussa on käytetty uusinta tekniikkaa, ja se on valmistettu hyväksyttyjen turvallisuusteknisten määräysten mukaisesti. Epäasianmukainen käyttö saattaa kuitenkin aiheuttaa henkilövahinkoja käyttäjille ja sivullisille sekä kone- tai laitevaurioita tai muita esinevahinkoja. Varaosat: Varaosien on oltava Voithin määrittämien teknisten vaatimusten mukaisia. Tämä on taattu alkuperäisiä varaosia käytettäessä. Muiden valmistajien varaosien asentaminen ja/tai käyttäminen voi muuttaa BTS:n rakenteellisia ominaisuuksia ja vaarantaa laitteen käyttöturvallisuuden. Voith ei vastaa muiden valmistajien varaosien käyttämisestä aiheutuvista vahingoista. Laitteen käyttöönotto-, kunnossapito- ja korjaustoimenpiteitä saavat tehdä vain valtuutetut henkilöt, joilla on asianmukainen koulutus. Tämä käyttöohje on laadittu mahdollisimman kattavasti. Lisätietoja saat tarvittaessa ottamalla yhteyttä valmistajaan: Voith Turbo GmbH & Co. KG Start-up Components Voithstr. 1 D Crailsheim SAKSA Puh Faksi Voith Turbo Tämän julkaisun välittäminen tai monistaminen ja sen sisällön kaupallinen hyödyntäminen tai välittäminen on kielletty, ellei näitä toimenpiteitä ole erikseen sallittu. Näiden kieltojen rikkominen aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden. Kaikki patentti-, hyödyllisyysmalli- ja käyttömallioikeudet pidätetään. Voith Turbo GmbH & Co. KG pidättää oikeuden muutoksiin. 3

4 1.2 Asianmukainen käyttö Kosketuksetonta lämpötilan mittauslaitetta (BTS) käytetään Voith-nestekytkimien lämpötilan valvomiseen. Laitteen muu käyttö, kuten käyttöohjeesta poikkeavat käyttö- ja sijoitusolosuhteet ei ole sallittua. Asianmukaiseen käyttöön kuuluu lisäksi tämän asennus- ja käyttöohjeen noudattaminen. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta käytöstä. Käyttäjä vastaa yksin laitteen käyttöohjeen vastaisesta käytöstä. 2 Turvallisuus 2.1 Huomautukset ja symbolit Tässä käyttöohjeessa käytettävät turvallisuusohjeet on merkitty DIN standardin mukaisilla erityisturvamerkinnöillä: Vaara Varoitus Kuvaus Seuraukset Symboli Henkilövahingot, esinevahingot RÄJÄHDYS- SUOJA! Viittaus räjähdyssuojaan Räjähdysvaara Henkilövahingot VAARA! Välitön vaaratilanne Kuolema tai vakava tapaturma (vammautuminen) Henkilövahingot VAROITUS! Vaaratilanteen mahdollisuus Mahdollisesti kuolema tai vakava tapaturma Henkilövahingot VARO! Melko vaarallinen tilanne Mahdollinen lievä tapaturma Henkilövahingot, esinevahingot Tulenarkoja aineita koskeva varoitus Palonvaara Henkilövahingot Käytä suojalaseja Sokeutumisvaara Henkilövahingot Käytä kuulosuojaimia Kuulovammojen vaara Esinevahingot HUOMIO! Laitevaurion mahdollisuus Mahdolliset vauriot tuotteet ympäristö Ohje: Tiedoksi! Käyttöohje tai muu hyödyllinen tieto Tehokas käyttö Taulukko 1 4

5 2.2 Yleiset varoitukset VAROITUS! Kun käytät kosketuksetonta lämpötilan mittauslaitetta, noudata aina paikallisia turvallisuusohjeita ja sähkölaitteiden asennusta koskevia määräyksiä! Ota huomioon käytettäessä kosketuksetonta lämpötilan mittauslaitetta räjähdysalttiilla alueilla (käynnistintyyppi NJ N-E93) paikalliset määräykset koskien sähkölaitteiden asennusta räjähdysalttiilla alueilla! Käynnistimeen ja liitäntäjohtoon ei saa tehdä mitään muutoksia. VAARAT! Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen käyttämisestä aiheutuvat vaaratilanteet Avoimien tai vapaiden liittimien, johtimien ja laitteen osien koskettaminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman! Myös jännitteettöminä olevissa osissa voi toimintahäiriöiden aikana olla verkkojännite. Nestekytkimen käyttäminen Kun käsittelet nestekytkimiä, varmista, että moottori ja työkone on kytketty pois toiminnasta ja että ne eivät voi missään tapauksessa käynnistyä vahingossa uudelleen! Aloita työskentely vasta, kun kytkimen lämpötila on laskenut alle 40 C:seen, muussa tapauksessa on olemassa palovaara! Noudata nestekytkimen asennus- ja käyttöohjeita! Melu Nestekytkin tuottaa melua käytön aikana. Jos äänenpaineen taso ylittää 80 db(a), seurauksena voi olla kuulovaurioita! Käytä kuulosuojaimia! Roiskuva ja ulos valuva käyttöneste Jos nestekytkin ylikuumenee, sulavat tulpat toimivat. Käyttönestettä vuotaa niiden kautta ulos. Tämä voi tapahtua vain epäasianmukaisessa käytössä (esim. määriteltyä sovellutusaluetta ei noudateta). Kytke käyttö välittömästi pois toiminnasta, kun sulavat tulpat ovat toimineet! Kytkimen vieressä olevien sähkölaitteiden on oltava roiskesuojattuja! Varmista, että ulos roiskuva käyttöneste ei vahingoita ihmisiä, sillä se voi aiheuttaa palovammavaaran! Nestekytkimen läheisyydessä oleskelevien henkilöiden on käytettävä suojalaseja. Roiskuva kuuma käyttöneste aiheuttaa sokeutumisvaaran! Varmista, että roiskuva käyttöneste ei pääse kosketuksiin kuumien koneen osien, lämmityslaitteiden, kipinöiden tai avotulen kanssa! Palovaara! Jotta ulos valuva öljy ei aiheuttaisi vaaratilanteita (esimerkiksi liukastumistai palovaara), se on pyyhittävä välittömästi pois! Varmista, että käytettävissä on riittävän suuri keruuastia! Melutaso: katso erillinen käyttöohje Sovellutusalue ks. kytkimen käyttöohje, luku 1, Tekniset tiedot 5

6 2.3 Henkilökunnan pätevyys Kosketuksetonta lämpötilan mittauslaitetta käyttävien henkilöiden on oltava luotettavia vähintään laissa säädetyn vähimmäisikärajan ylittäneitä koulutettuja ja tehtävään valtuutettuja. Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskenneltäessä on noudatettava standardien EN liite A ja EN kohta 7 määräyksiä. Käytä vain räjähdysvaarallisiin tiloihin soveltuvia työkaluja. Vältä kipinöitä. 2.4 Tuotteen seuranta Yhteystiedot ovat sivulla 3 Valvomme tuotteidemme toimintaa lainsäädännön mukaisesti myös toimituksen jälkeen. Suosittelemme siksi ilmoittamaan meille kaikista tuotteisiin liittyvistä tärkeistä huomioista, kuten muuttuneista käyttötiedoista laitteen käyttökokemuksista toistuvista toimintahäiriöistä tähän asennus- ja käyttöohjeeseen liittyvistä ongelmista. 6

7 3 Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen käyttömahdollisuudet ja ominaisuudet (BTS) on Voith-nestekytkimiin tarkoitettu valvontajärjestelmä. BTS mahdollistaa nestekytkinten lämpötilan helpon valvonnan. Ylikuumenemisen yhteydessä laite voi varoittaa käyttäjää kytkeä käyttömoottorin pois toiminnasta vähentää työkoneen kuormitusta. Ylikuumenemisen tunnistaminen ajoissa voi auttaa välttämään kytkinnesteen tyhjenemisen sulavien tulppian aukoista, mikä vähentää seisokkeja. Nestekytkimen jäähdyttyä BTS on jälleen käyttövalmis. BTS voidaan asentaa Voith-nestekytkimiin kokoluokasta 206 alkaen. RÄJÄHDYSSUOJA! Mittarin ohjauspiiri ei ole vaaraton! Jos vaaditaan luonnostaan vaaraton ohjauspiiri (esimerkiksi räjähdysvaarallisissa tiloissa), on mittarin ja käynnistimen väliin kytkettävä sopiva erotin! BTS:ää ei saa käyttää räjähdysvaarallisten tilojen turvajärjestelmänä nestekytkimen suurimman sallitun pinnanlämpötilan rajoittamiseksi! 7

8 4 Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen toiminta Kosketuksettomassa lämpötilan mittauslaitteessa (BTS) on seuraavat osat: Kytkinelementti Käynnistin ja kiinnityslaippa Mittari Erotin, 2-kanavainen enintään kahdelle käynnistimelle (jos vaaditaan luonnostaan vaaraton ohjauspiiri) Mittari Erotin Nestekytkin Kiinnityslaippa a Käynnistin a = mm Kytkinelementti Kuva 1 8

9 4.1 Kytkinelementti Kytkinelementti on passiivinen komponentti (yksinkertainen, standardin EN kohdan mukainen sähkölaite). Se ruuvataan kiinni ulkopyörään tai poikkeustapauksessa nestekytkimen kuoreen. Siten saadaan aikaan lämpökontakti kytkinelementin ja nestekytkimen käyttönesteen välille. Kytkinelementtiin on integroitu puola ja lämpökatkaisin. Lämpökatkaisimen kytkeytymishetki vastaa kytkinelementin laukaisulämpötilaa. Laukaisulämpötilan alapuolella lämpökatkaisin on suljettuna ja ohittaa puolan. Laukaisulämpötilan yläpuolella lämpökatkaisin aukeaa ja katkaisee virtapiirin. Lämpötilan alentuessa lämpökatkaisin sulkee jälleen virtapiirin. BTS on taas käyttövalmis. Taulukko 2, sivu Käynnistin Käynnistin on navoitettu kaksijohtiminen tuntoelin, joka on DIN EN (NAMUR) -standardin mukainen. Se toimii induktiivisen anturiperiaatteen mukaan. Käynnistimessä on sähköoskillaattori, joka tuottaa korkeataajuuksista värähtelyä. Taajuutta määräävänä elementtinä oskillaattori sisältää värähtelyvirtapiirin, joka koostuu puolasta ja kondensaattorista. Värähtelypiirin puola on sijoitettu tuntoelimen päähän. Tämän puolan kautta lähetetään tuntoelimen päästä sähkömagneettinen vaihtuva kenttä. 4.3 Mittari Mittari on elektroninen yksikkö, joka ottaa vastaan sähkösykäykset ja mittaa sykäysten välisen ajan. Mittaaminen käynnistyy joko kytkettäessä syöttöjännite päälle tai ulkoisen laukaisusignaalin avulla. Mittaamisen alkamisen jälkeen sykäysten laskenta on poistettava käytöstä säädettäväksi aikajaksoksi (käynnistyksenaikainen viive). Vaihdekontaktinen rele aukeaa, jos sykäysten määrä aikayksikköä kohti alittaa tietyn arvon. Mittarissa on liitännät NAMUR-antureille DIN EN (NAMUR) -standardin mukaan. 4.4 Erotin Erotin lähettää digitaalisia signaaleja räjähdysvaarallisesta tilasta. Signaalinlähettimenä voivat toimia anturit DIN EN (NAMUR) -standardin mukaan tai mekaaniset kontaktit. Luonnostaan vaarattomat tulot on DIN EN standardin mukaan varmennetusti erotettu lähdöstä ja verkosta. 9

10 4.5 Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen osien yhteistoiminta Kuva 1, sivu 8 Kytkinelementti ruuvataan nestekytkimen sokkoruuvin paikalle. Käynnistin asennetaan kiinnityslaipalla nestekytkimen akselin suuntaisesti, ja se on yhdistetty mittariin. Kytkinelementin puola kytkeytyy induktiivisesti käynnistimen puolaan, jos kytkinelementti sijaitsee ennen käynnistimen päätä. Lämpökytkimen ollessa suljettuna käynnistimestä kulkee energiaa kytkinelementtiin. Oskillaattori vaimennetaan ja sen virranotto pienenee. Jos nestekytkimen lämpötila kohoaa kytkinelementin laukaisulämpötilan yli, lämpökatkaisin katkaisee kytkinelementin virtapiirin. Kytkinelementti ei voi enää vaimentaa käynnistimen oskillaattoria. Mittari tunnistaa käynnistimen vaimennuksen käynnistimen virrankulutuksen vuoksi. Jos nestekytkin, johon kytkinelementti on kiinnitetty, pyörii, kytkinelementti ohittaa jatkuvasti käynnistimen. Näin syntyy jatkuvasti vaimennussykäyksiä. Mittarin lähtörele pysyy kiinni. Laittteen ylikuumetessa nämä vaimennussykäykset jäävät pois, eli mittarin säädetty rajataajuus alittuu. Mittari tunnistaa sykäysten puuttumisen, jolloin lähtörele aukeaa. Rajataajuus: katso Taulukko 5 sivu 17 Nestekytkimen käynnistyessä mittariin säädetään käynnistyksenaikanainen viive. Viiveen aikana lähtörele pysyy kiinni. Tämän aikajakson jälkeen nestekytkimen ja siihen asennetun kytkinelementin pyörimisnopeuden pitäisi ylittää rajataajuus (katso Taulukko 5). VAARA! Sammuttamisen yhteydessä ohjaus on lukittava siten, ettei automaattinen uudelleenkäynnistys ole mahdollinen. Sammuttaminen on kuitattava! Suurin sallittu lämpötila: katso nestekytkimen käyttöohje, luku 1, Tekniset tiedot Moottorin saa käynnistää uudelleen vasta, kun kytkimen lämpötila on alittanut suurimman sallitun käynnistyslämpötilan rajan. 10

11 Ø41 Ø41 Ø41 M24x1,5 M12x1,5 M18x1,5 5 Tekniset tiedot 5.1 Kytkinelementti M12x1,5 M18x1,5 M24x1,5 ~ 12,5 ~ 22 ~ 22 ~ 38,5 ~ 45,5 ~ 47 Kuva 2 Eri nestekytkimen kokoluokille on saatavissa seuraavat kytkinelementit: Kierremitat M12x1,5 M18x1,5 M24x1,5 Nimellislaukaisulämpötila 125 C 85 / 90 / 100 / 110 / 125 / 140 / 160 / 180 C 85 / 125 / 140 / 160 / 180 C Sopii kytkinkoolle Laukaisutoleranssi ± 5 C Takaisinkytkentälämpötila n. 40 C laukaisulämpötilan alapuolella Kehänopeus maks. 50 ms -1 maks. 60 ms -1 maks. 75 ms -1 Avaimen koko Kiristysmomentti 22 Nm 60 Nm 144 Nm Taulukko 2 Ohje: Koteloon on painettu kytkinelementin tyyppi sekä - kierremitat - maksimikehänopeus - nimellislaukaisulämpötila Kytkinelementin laukaisulämpötila määräytyy kytkimen mukaan. 11

12 ~6 ~ Ø Käynnistin, kiinnityslaippa Käynnistin kuvattuna kiinnityslaipalla Kuva 3 Käynnistintyyppi NJ N-E93-Y30629 NJ N-E93-Y30627 Varmennettu kytkentäetäisyys Voithkytkinelementillä Sovellutus Käyttöjännite Virranotto Vääränapaisuuden suojaus 5 mm DIN EN (NAMUR) mukaan Nimellisjännite 8,2 V DC varmennetusti vaimennettu: 0,1 ma / 1,2 ma varmennetusti ei-vaimennettu: 2,1 ma / 6,0 ma on NJ N-E93- Y Sallittu ympäristön 1) C C C lämpötila Suojausluokka EN IP 68 Syttymissuojaus standardien DIN EN ja DIN EN mukaan II 2G EEx ia IIC T6 (PTB 00 ATEX 2048X) II 1D Ex iad 20 T x C (ZELM 03 ATEX 0128 X) x: T 85 C T 108 C T 85 C EMC häiriönsieto IEC / EN Iskunkestävyys Tärinänkestävyys Virtajohto a<30 g, t=11 ms, IEC standardin mukaan Y30629: 2 m, PVC 2 x 0,75 mm 2, vapaat johtimenpäät f=55 Hz, s=1 mm, IEC mukaan Y30627: 2 m, SIHF 2 x 0,75 mm 2, vapaat johtimenpäät Sertifikaatit CSA (LR ) Mitat Ø 22 x 75 2 m, SIHF 2 x 0,75 mm 2, vapaat johtimenpäät Kytkentäkuva 1) (BN: ruskea / BU: sininen) Taulukko 3 Lämpötilan pudotessa alle -20 C käynnistimet on asennettava mekaanisesti suojattuina. 12

13 Sähkölaitteet räjähdysvaarallisille alueille Laiteluokka 2G Sovellettava direktiivi Käytettäväksi kaasun, höyryn ja sumun aiheuttamilla räjähdysvaarallisilla alueilla. 94/9/EY Sovellettavat normit EN 50014:1997, EN 50020:1994 Syttymissuojaus luonnostaan vaaraton Rajoitukset seuraavien ehtojen mukaisesti. CE-tunnus 0102 Räjähdysvaaratunnus II 2G EEx ia IIC T6 EY-tyyppitarkastustodistus PTB 00 ATEX 2048 X määritetty tyyppi NJ N... Vaikuttava sisäkapasiteetti Ci 130 nf ; 10 m:n kaapelinpituus huomioituna. Vaikuttava sisäinen induktiivisuus 100 μh; Li 10 m:n kaapelinpituus huomioituna. Yleistä Laitetta on käytettävä annettujen tietojen ja tämän kuvauksen mukaisesti. EY-tyyppitarkastustodistus on huomioitava. Erityisehtoja on noudatettava! Ympäristön lämpötila Asentaminen, käyttöönotto Kunnossapito, huolto Erityisehdot Suojaus mekaanisilta vaurioilta Direktiivi 94/9EY ja EY-tyyppitarkastustodistukset ovat voimassa yleisesti vain, kun sähkölaitteita käytetään normaalipaineisessa ilmassa. Mainittu sertifiointilaitos on testannut käytön kuumien pintojen yhteydessä (ympäristön lämpötila > 60 C). Kun laitetta käytetään muussa kuin normaalipaineisessa ilmassa, sallitun syttymisenergian vähimmäistason pieneneminen on tarvittaessa otettava huomioon. Lämpötilaluokkien mukaiset lämpötila-alueet on tarkistettava annettujen tietojen mukaisesti. Käyttöä ja suunniteltua sijoitustarkoitusta koskevia lakeja, direktiivejä ja normeja on noudatettava. Luonnostaan vaarattomuus voidaan varmistaa vain vastaavalla käyttölaitteen kytkennällä ja taatun luonnostaan vaarattoman tason mukaisesti. Laitteisiin, joita käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa, ei saa tehdä mitään muutoksia. Tällaisten laitteiden korjaaminen ei ole mahdollista. Anturia ei saa vahingoittaa mekaanisesti. Kun laitetta käytetään alle -20 C:n lämpötilassa, anturi on suojattava iskuilta ylimääräisen suojakotelon avulla. Taulukko 4 13

14 Sähkölaitteet räjähdysvaarallisille alueille Laiteluokka 1D Käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa, joissa on palavaa pölyä. Sovellettava direktiivi Sovellettavat normit CE-tunnus /9/EY IEC :2002: luonnos; pren :2002 Syttymissuojaus luonnostaan vaaraton (id) Rajoitukset seuraavien ehtojen mukaisesti. Räjähdysvaaratunnus II 1D Ex iad 20 T 85 C tai T 108 C EY-tyyppitarkastustodistus ZELM 03 ATEX 0128 X määritetty tyyppi NJ N-E93-Y30629 Vaikuttava sisäkapasiteetti Ci 130 nf; 10 m:n kaapelinpituus huomioituna. Vaikuttava sisäinen induktiivisuus 100 μh; 10 m:n kaapelinpituus huomioituna. Li Yleistä Laitetta on käytettävä annettujen tietojen ja tämän kuvauksen mukaisesti. EY-tyyppitarkastustodistus on huomioitava. Erityisehtoja on noudatettava! Kotelon pinnan maksimilämpötila Asentaminen, käyttöönotto Kunnossapito, huolto Erityisehdot Sähköstaattinen lataus Direktiivi 94/9EY ja EY-tyyppitarkastustodistukset ovat voimassa yleisesti vain, kun sähkölaitteita käytetään normaalipaineisessa ilmassa. Mainittu sertifiointilaitos on testannut käytön kuumien pintojen yhteydessä (ympäristön lämpötila > 60 C). Kun laitetta käytetään muussa kuin normaalipaineisessa ilmassa, sallitun syttymisenergian vähimmäistason pieneneminen on tarvittaessa otettava huomioon. Kotelon pinnan maksimilämpötila on tarkistettava annetuista tiedoista. Käyttöä ja suunniteltua sijoitustarkoitusta koskevia lakeja, direktiivejä ja normeja on noudatettava. Luonnostaan vaarattomuus voidaan varmistaa vain vastaavalla käyttölaitteen kytkennällä ja taatun luonnostaan vaarattoman tason mukaisesti. Kyseessä olevan käyttölaitteen on täytettävä vähintään luokan ia IIB tai iad vaatimukset. Mahdollisen häiriöiden tai potentiaalitasausjärjestelmän äkillisen virrannousun aiheuttaman syttymisvaaran vuoksi syöttövirta- ja signaalivirtapiirissä pitäisi käyttää galvaanista erotusta. Kyseessä olevia laitteita saa käyttää vain, kun noudatetaan IEC standardin mukaisia vaatimuksia. Luonnostaan vaarattoman virtapiirin on oltava suojattu salamaniskuilta. Käytettäessä anturia väliseinässä vyöhykkeiden 20 ja 21 tai vyöhykkeiden 21 ja 22 välillä anturiin ei saa kohdistua mekaanisia vaaratekijöitä. Anturi on lisäksi tiivistettävä niin, että väliseinän suojaustoiminta ei heikkene. Asianmukaisia direktiivejä ja normeja on noudatettava. Laitteisiin, joita käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa, ei saa tehdä mitään muutoksia. Tällaisten laitteiden korjaaminen ei ole mahdollista. Liitäntäjohdot on asennettava EN standardin mukaisesti eivätkä ne saa hangata normaalissa käytössä. Taulukko 4 14

15 5.3 Mittari ja erotin Asianmukainen käyttö Käyttöä ja suunniteltua sijoitustarkoitusta koskevia lakeja tai direktiivejä on noudatettava. Laitteita, joita on käytetty tavallisissa sähköjärjestelmissä, ei saa käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa olevissa sähköjärjestelmissä. Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä, joissa on käytetty muita syttymissuojaustapoja, ei saa käyttää enää luonnostaan vaarattomina virtapiireinä. Syttymissuojaustavalla nl varustettuja virtapiirejä, joita on käytetty muilla syttymissuojaustavoilla varustettujen virtapiirien kanssa (lukuun ottamatta luonnostaan vaarattomia virtapiirejä), ei saa käyttää syttymissuojaustavan nl mukaisesti. Käyttöönotto ja asentaminen räjähdysvaarallisissa tiloissa Laitteen käyttöönoton ja asentamisen saa tehdä vain näihin tehtäviin koulutettu henkilökunta. Laitteet on rakennettu suojausluokan IP20, EN mukaan. Jos laitteita käytetään olosuhteissa, joissa ne altistuvat esimerkiksi vesiroiskeille tai likaantumisasteen 2 ylittävälle likaantumiselle, ne on suojattava haittavaikutuksia vastaan. Laitteet on asennettava räjähdysvaarallisten tilojen ulkopuolella! Laitteiden luonnostaan vaarattomat virtapiirit (vaaleansininen merkintä laitteissa) saa syttymissuojaustavan mukaan johtaa räjähdysvaarallisiin tiloihin. Tällöin on kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, että virtapiirit erotetaan selkeästi ei luonnostaan vaarattomista virtapiireistä. Luonnostaan vaarattomien virtapiirit on asennettava voimassaolevien asennusmääräysten mukaan. Luonnostaan vaarattomien kenttälaitteiden kytkennässä K-järjestelmän laitteiden luonnostaan vaarattomiin virtapiireihin on otettava huomioon kenttälaitteen ja siihen kuuluvan laitteen kulloisetkin räjähdyssuojauksen maksimiarvot (luonnostaan vaarattomuuden osoittaminen). Tällöin on noudatettava EN / IEC standardien määräyksiä. Saksan liittotasavaltaa koskee lisäksi standardin EN / VDE 0165 osa 1 Nationale Vorwort (Kansallinen esipuhe). Laitteen kanavien rinnakkaiskytkennän yhteydessä on varmistettava, että rinnakkaiskytkentä tehdään laitteen liittimiin. Luonnostaan vaarattomuuden osoittamisessa on otettava huomioon rinnakkaiskytkennän maksimiarvot. Käytettäessä luonnostaan vaarattomia virtapiirejä räjähdysalttiissa tiloissa, joissa on pölyä (alue D), virtapiireihin saa kytkeä vain todistettavasti tarkoitukseen sopivia kenttälaitteita. EY-vaatimuksenmukaisuustodistukset tai EY-tyyppitarkastustodistukset on otettava huomioon. Erityisen tärkeää on näihin mahdollisesti sisältyvien erityisehtojen noudattaminen. Laitteiden asentaminen muissa kuin räjähdysvaarallisissa tiloissa 15

16 Kunnossapito, huolto Laitteiden lähetyskäyttäytyminen säilyy pitkään tasaisena, joten säännöllisiä laitteen säätötoimenpiteitä ei tarvita. Laite ei edellytä muitakaan huoltotoimenpiteitä. Vianetsintä Laitteisiin, joita käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa, ei saa tehdä mitään muutoksia. Tällaisten laitteiden korjaaminen ei ole mahdollista. Laitteiden eristys räjähdysvaarallisuussertifikaatin ja EN standardin mukaan Laitteet on suunniteltu tiloihin, jotka vastaavat likaantumisastetta 2 ja ylijänniteluokkaa II EN standardin mukaan. Galvaanisten erotusten eristystiedot EN ja EN standardien mukaan K-järjestelmän laitteet ovat asennuskomponentteja tai sähkölaitteita, joita käytetään suljetuissa sähköjärjestelmissä. Niitä saavat käyttää vain sähköteknisen koulutuksen saaneet henkilöt. Laitteet on suunniteltu tiloihin, jotka vastaavat likaantumisastetta 2 ja ylijänniteluokkaa II EN standardin mukaan. Ympäristöolosuhteet Ympäristön lämpötila: ks. tietolehti Säilytyslämpötila: -40 C +90 C (233 K 363 K) Suhteellinen ilmankosteus: enintään 75 % (ilman kastetta) Sähköliitäntä Liitäntä riviliittimien avulla Ulosvedettävät kytkentäliittimet helpottavat liitäntätöitä ja kytkentäkaapin asennustyötä huomattavasti. Ne sallivat nopean ja virheettömän laitteen vaihtamisen huoltotöiden yhteydessä. Ruuvattavat liittimet ovat itseaukeavia, ja niissä on tarpeeksi suuret liitoskohdat 2,5 mm²:n johtimille sekä koodatut pistokkeet, jotka estävät niiden vaihtumisen. Sinisiin liittimiin kytketään luonnostaan vaaraton kenttävirtapiiri. Tämän saa liittää räjähdysvaaralliseen tilaan yhdysjohtimilla, jotka ovat DIN EN standardin määräysten mukaisia. Vihreisiin liittimiin kytketään kenttävirtapiiri, joka ei ole luonnostaan vaaraton. 16

17 Mittari Kuva 4 Mittarityyppi KFU8-DW-1.D ) Syöttöjännitteet 230 V AC ± 10 %, Hz, < 5 VA tai 115 V AC ± 10 %, Hz, < 5 VA tai 24 V DC +15 % / -10 %, jäännösaaltoisuus U ss 10 %, < 5 W Signaalin tulo DIN EN (NAMUR) mukaan tyhjäkäyntijännite 8,2 V DC oikosulkuvirta 6,5 ma kytkentäkohdat: 1,2 ma / 2,1 ma (liittimet 8, 9) Lähtörele Vaihtokytkentäkontakti, kytkentäteho: 250 V AC, 2 A, cos =0,7 40 V DC, 2 A Käynnistyksenaikainen viive Laukaisu kytkettäessä syöttöjännite toimintaan tai ulkoisen signaalin avulla (16 30 V DC, signaalin kesto käynnistysviive) Käynnistyksenaikainen viive s, 1 s:n välein, tehtaan asetusarvo: 10 s Valmiushidastus 400 ms Rajataajuus 1 Hz (vastaa 60 min -1 ) Näytöt 4-merkkinen, 7-osainen näyttö, punainen, merkkikorkeus: 7 mm LED, keltainen, lähtöreleen kytkentätilalle Valmistustapa Modulaarinen riviliitinkotelo Asentaminen napsautettavissa kiinni 35 mm:n vakiokiskolle DIN EN standardin mukaan ruuvikiinnitys korvakkeista 90 mm rasterissa Iskunkestävyys EN standardin mukaan, 15 g, 11 ms, puolisini Tärinänkestävyys EN standardin mukaan, Hz, 1 g, korkea siirtymätaajuus Kytkentäliittimet Koodattu pistoke, maks. 2,5 mm 2 Sallittu ympäristön lämpötila -25 C +50 C Suhteellinen ilmankosteus maks. 80 %, ei tiivistynyt Suojausluokka EN IP 20 EMC häiriönsieto EN , EN mukaan Sertifikaatit CSA Paino n. 420 g Taulukko 5 1) Edeltäjälaite KFU8-DW-1.D-Y voidaan korvata tällä laitteella ilman teknisiä muutoksia. 17

18 Erotin 230 V AC 20 DIP-kytkimien S1, S2, S3 selitys: luku Kuva 5 Erotintyyppi KFA6-SOT2-Ex2 Verkko Syöttöjännite 230 V AC ± 10 %, Hz, 1,5 W Signaalin tulo Nimellistiedot DIN EN (NAMUR) mukaan (luonnostaan Tyhjäkäyntijännite / n. 8 V DC / vaaraton) oikosulkuvirta n. 8 ma Kytkentäkohta / 1,2 2,1 ma / kytkentähystereesi n. 0,2 ma Johtimen valvonta Murtuma I 0,1 ma, oikosulku I > 6 ma Maksimiarvot Todistusnumero PTB 98 ATEX 2164 yhteensopivuus- tai Ryhmä, luokka, tyyppitarkastustodist räjähdyssuojaus II (1) G D [EEx ia] IIC [virtapiiri(t) vyöhykkeellä 0/1/2] uksen mukaan Jännite U o 10,5 V Virta I o 13 ma Teho P o 34 mw (lineaarinen tunnuskäyrä) Räjähdyssuojaus, luokka [EEx ia und EEx ib] Räjähdysvaaraluokka IIB IIC Ulkoinen kapasiteetti 16,8 μf 2,41 μf Ulkoinen induktiivisuus 730 mh 200 mh Lähtö (ei luonnostaan vaaraton) Lähtö Turvatekninen maksimijännite U m Signaali; elektroninen lähtö, passiivinen 253 V AC (Huomio! U m ei ole mitoitusjännite) 1-signaali: 2,5 V maks. 10 ma (ulkoinen jännite) tai 3,0 V maks 100 ma (100 ma, oikosulunkestävä) Signaalitaso 0-signaali: estetty lähtö (vuotovirta 10 μa) Siirto-ominaisuudet Kytkentätaajuus 5 khz Galvaaninen erotus Tulo/tulo ei käytössä Tulo/lähtö IEC mukaan Tulo/syöttö IEC mukaan Standardit Tulo DIN EN (NAMUR) mukaan Siirtymäluokka II DIN EN standardin mukaan Ympäristöolosuhteet DIN IEC 721 -standardin mukaan Sähkömagneettinen yhteensopivuus direktiivi EN 61326, EN , NAMUR NE 21 mukaan 89/336/EY Ympäristöolosuhteet Ympäröivä lämpötila C ( K) Mekaaniset tiedot Paino n. 150 g Taulukko 6 18

19 Erotin V DC 20 DIP-kytkimien S1, S2, S3 selitys: luku Kuva 6 Erotintyyppi KFD2-SOT2-Ex2 Verkko Syöttöjännite V DC, aaltoisuus 10 %, mitoitusvirta 50 ma Signaalin tulo Nimellistiedot DIN EN (NAMUR) mukaan (luonnostaan Tyhjäkäyntijännite / n. 8 V DC / vaaraton) oikosulkuvirta n. 8 ma Kytkentäkohta / 1,2 2,1 ma / kytkentähystereesi n. 0,2 ma Johtimen valvonta Murtuma I 0,1 ma, oikosulku I > 6 ma Maksimiarvot Todistusnumero PTB 00 ATEX 2035 yhteensopivuus- tai Ryhmä, luokka, tyyppitarkastustodistuk räjähdyssuojaus II (1) G D [EEx ia] IIC [virtapiiri(t) vyöhykkeellä 0/1/2] sen mukaan Jännite U o 10,5 V Virta I o 13 ma Teho P o 34 mw (lineaarinen tunnuskäyrä) Räjähdyssuojaus, luokka [EEx ia ja EEx ib] Räjähdysvaaraluokka IIA IIB IIC Ulkoinen kapasiteetti 75 μf 16,8 μf 2,4 μf Ulkoinen 1000 mh 740 mh 200 mh induktiivisuus Lähtö Lähtö Signaali; elektroninen lähtö, passiivinen 40 V DC (Huomio! U m ei ole mitoitusjännite) 1-signaali: 2,5 V maks. 10 ma (ulkoinen jännite) Signaalitaso tai 3,0 V maks. 100 ma (100 ma, oikosulunkestävä) 0-signaali: estetty lähtö (vuotovirta 10 μa) Siirto-ominaisuudet Kytkentätaajuus 5 khz Galvaaninen erotus Tulo / tulo ei käytössä Tulo / lähtö EN standardin mukaan, huippujännitearvo 375 V Tulo / syöttö EN standardin mukaan, huippujännitearvo 375 V Standardit Tulo DIN EN (NAMUR) mukaan Siirtymäluokka II DIN EN standardin mukaan Ympäristöolosuhteet DIN IEC 721 -standardin mukaan Sähkömagneettinen yhteensopivuus direktiivi EN 61326, EN , NAMUR NE 21 mukaan 89/336/EY Ympäristöolosuhteet Ympäröivä lämpötila C ( K) Mekaaniset tiedot Paino n. 150 g Taulukko 7 (ei luonnostaan Turvatekninen vaaraton) maksimijännite U m 19

20 5.3.4 Erottimen DIP-kytkimien selitys Kytkinasento S Toiminto Asento Vaikutussuunta lähtö I aktiivinen Vaikutussuunta lähtö II aktiivinen Johdinvian tunnistus korkealla tulovirralla vähäisellä tulovirralla korkealla tulovirralla vähäisellä tulovirralla PÄÄLLÄ POIS I II I II I II Taulukko 8 Käyttötilat Ohjausvirtapiirit Käynnistin korkeaohminen / kosketin auki Käynnistin matalaohminen / kosketin kiinni Johdinmurtuma, johtimen oikosulku Tulosignaali vähäinen tulovirta korkea tulovirta johdinvika Taulukko 9 Kytkimien 1, 2 ja 3 tehtaan asetus on asento I. 20

21 6 Asentaminen VAARA! Noudata erityisesti luvussa 2 (Turvallisuus) olevia ohjeita. Varmista asennustöiden aikana, että kaikki osat ovat nollapotentiaalissa. Sulavat tulpat Sulavat tulpat suojaavat nestekytkintä lämpökuormituksen aiheuttamilta vaurioilta. Myöskään BTS:ää käytettäessä sulavia tulppia ei saa korvata sokkoruuveilla tai sulavilla tulpilla, joilla on muut nimellislaukaisulämpötilan arvot! 6.1 Toimituksen tila ja sisältö Kytkinelementti ja tiivisterengas Käynnistin ja kiinnityslaippa Mittari Osat toimitetaan tavallisesti irtonaisina yhdessä nestekytkimen kanssa. HUOMIO! Jos BTS asennetaan jälkeenpäin nestekytkinkokoihin 206 ja 274, ota ensin yhteyttä Voithiin! Ohje: Kytkinelementtien ja sulavien tulppien vakioyhdistelmät: Laukaisulämpötilat Kytkinelementti Sulavat tulpat Värimerkintä 160 C 180 C sininen 140 C 160 C vihreä 125 C 160 C vihreä 110 C 140 C punainen Taulukko 10 Kytkinelementin ja sulavien tulppien suhteellinen luokittelu voi vaihdella projektisovelluksen mukaan. Saatavissa on lisäksi vakiomallista poikkeavia kytkinelementin laukaisulämpötiloja (85 C, 90 C, 100 C, 110 C, 125 C, 140 C, 160 C ja 180 C). Lisätietoja saat Voith Turbolta. Katso myös tilausasiakirjat. Kytkinelementit: luku 12.1, sivu 36 21

22 Ø f Ø F 6.2 Kytkinelementin ja käynnistimen asentaminen HUOMIO! Jotta toimintahäiriöt voitaisiin välttää, kytkinelementti ja käynnistin on asennettava nestekytkimen asentamisen jälkeen ja ennen nestekytkimen täyttämistä. Käyttölaitteisiin, joita käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa, ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. Näitä käyttölaitteita ei saa korjata. Käynnistimeen kohdistuvia iskuja tulee välttää. Koneeseen kohdistuvia töitä saa tehdä vain räjähdysvapaassa tilassa. Jotta sähköstaattisen varauksen muodostuminen voitaisiin estää, liitäntäkaapelit on asennettava EN standardin määräysten mukaan siten, että ne eivät hankaa käytön aikana. Kytkinelementti ja tiivisterengas ruuvataan sokkoruuvin paikalle nestekytkimen ulkopyörään (pos. 0300) tai nestekytkimen kuoreen (pos. 0190) 1). Kytkinelementin asentaminen ulkopyörään 2) : Konsoli H Kuva 7 Kytkinelementin asentaminen kuoreen (Ei mallit DT tai T...S) h Kuva 8 1) 2) Ei malleissa 366T, 422T ja DT Mallissa DT asentaminen on mahdollista myös ulkopyörän vastakkaiselle puolelle. 22

23 Ø f Kytkinelementin asentaminen kuoreen (Vain mallit T...S) 0190 h Kuva 9 Kytkinelementin ja käynnistimen asennusmitat Nestekytkintyyppi Ulkopyörän puoleinen Kehän läpimitta Ø F [mm] Etäisyys ~H [mm] Kehän läpimitta Ø f [mm] Ei mallit DT tai T...S: Kuoren puoleinen Etäisyys ~h [mm] Kehän läpimitta Ø f [mm] Vain mallit T...S: Etäisyys ~h [mm] 206 T 196 ± 1 111,5 200 ± DT 196 ± 1 151, T 268 ± ± 1 2,5 274 DT 268 ± T 350 ± ± T 396 ± ± ± T 470 ± ± ± T 548 ± ± 1 28,5 620 ± T 630 ± ± 1 51,5 714 ± T 729 ± ± 1 52,5 815 ± T 840 ± ± ± DT 840 ± T 972 ± ± ± DT 972 ± T 1128 ± ± ± DT 1128 ± DT 1302 ± Taulukko 11 Poikkeavissa asennustavoissa mitta-arvot on tarkistettava nestekytkimen asennussuunnitelmasta. 23

24 Ø52 Kiinnityslaippa Käynnistin Samassa tasossa! Konsoli Samassa tasossa! Kytkinelementti Metalliton alue! 15 Kuva 10 HUOMIO! Konsolin on oltava tarpeeksi tukeva (ei sisälly Voith-toimitukseen). Vältä tärinää, sillä se voi aiheuttaa vikasignaaleja. Ota huomioon käynnistimen pään ympärillä oleva metalliton alue (15 mm) ( kuva 10)! Käynnistin ja kiinnityslaippa asennetaan konsoliin tarkasti kytkinelementin mukaisesti ja nestekytkimen akselin suuntaisesti. Käynnistin asennetaan siten, että sen on takana samassa tasossa kiinnityslaipan kanssa. Kiinnityslaippa asennetaan etuosassa samaan tasoon konsolin kanssa. Käynnistimen pään ja kytkinelementin välisen etäisyyden on oltava 4 1 1mm! 24

25 6.3 Mittarin ja erottimen asentaminen ja liitäntä Ohje: BTS:n johdinsarja ei sisälly Voith-toimitukseen. Jos käynnistimen ja mittarin etäisyys on suurempi, suosittelemme käyttämään jatkokaapelina suojattua johdinta. HUOMIO! Käynnistimen ja mittarin välisen jatkokaapelin kokonaisvastuksen on oltava alle 100. Asenna mittari ja tarvittaessa erotin asianmukaiseen kytkentäkaappiin ja kytke liitännät liitäntäkaavion mukaisesti. Liitäntäkaavio Erotin Käynnistin Kun tarvitaan luonnostaan vaarattomat ohjauspiirit Kuva 11 25

26 Liitännät: mittari Riviliittimen nro Kuvaus 1 GND laukaisun tuloon 2 Laukaisun tulo käynnistysviiveelle, V DC 3 Jännitteensyöttö laukaisun tuloon, mikäli laukaisu tapahtuu, kun syöttöjännite kytketään toimintaan, liittimien 3 ja 2 välille on asennettava silta (luovutustila!) 4 Syöttöjännite, +24 V DC 5 Syöttöjännite, GND 6 Ei liitäntää! 7 Ei liitäntää! 8 NAMUR-tulo, L- 9 NAMUR-tulo, L+ 10 Lähtörele, sulkeutuva kosketin, NO 11 Lähtörele, avautuva kosketin, NC 12 Lähtörele, juuri, COM 13 Ei liitäntää! 14 Ei liitäntää! 15 Ei liitäntää! 16 Syöttöjännite, 230 V AC, L1 17 Syöttöjännite, 115 V AC, L1 18 Syöttöjännite, N Taulukko 12 RÄJÄHDYSSUOJA! Mittarin ohjauspiiri ei ole luonnostaan vaaraton! Jos vaaditaan luonnostaan vaaraton ohjauspiiri, mittarin ja käynnistimen väliin on kytkettävä sopiva erotin! Liitännät: erotin Riviliittimen nro Kuvaus 1+ NAMUR-tulo 1, L+ 2+ Ei liitäntää! 3- NAMUR-tulo 1, L- 4+ NAMUR-tulo 2, L+ 5+ Ei liitäntää! 6- NAMUR-tulo 2, L- 7 Lähtö Lähtö 1/2-9 Lähtö Syöttöjännite, 230 V AC, L1 15- Syöttöjännite, N Taulukko 13 26

27 7 Mittarin näytöt ja asettaminen 7.1 Mittarin näytöt Käyttötila lämpötila oikein normaali käyttötila ylikuumeneminen kytkinelementin kierrosluku < 60 min -1 käynnistysviive aktiivinen ei lämpötilanvalvontaa! Kuva 12 Asetustila käynnistyksenaikaisen viiveen asettaminen ohjelmistoversion numero Kuva 13 27

28 7.2 Mittarin asettaminen Säädä tarvittaessa käynnistyksenaikaista viivettä, tehtaan asetusarvo: 10 s! Säätö tehdään etupaneelin painikkeiden avulla kuvan 14 mukaisesti (sivu 28). Ohje: Käynnistyksenaikainen viive alkaa, kun käynnistysviive laukaistaan. Kun käynnistysviiveen aikajakso on kulunut, nestekytkimen ja siihen kiinnitetyn kytkinelementin kierrosluvun on oltava selvästi yli 60 min -1! Tehtaan asettama käynnistyksenaikainen viive: 10 s. HUOMIO! Käynnistysviiveen aikana ei tunnisteta nestekytkimen ylikuumenemista! Käyttötila Asetustila Käynnistysviive [s], 1 s XXX 120 s Ohjelmistoversion numero (muutokset eivät mahdollisia) Kuva 14 28

29 8 Käyttöönotto VAARA! Kun käytät BTS-laitetta, noudata erityisesti luvun 2 (Turvallisuus) ohjeita! Tarkista johdotus kuvan 11 mukaan. Tarkista erityisesti syöttöjännitteen oikea johdotus! Kuva 11, sivu 25 Syöttöjännite kytketään ensin käynnistämättä nestekytkintä. Kun käynnistyksenaikainen viive on aktiivinen, mittarin näytössä näkyy. Lähtörele on toiminnassa, ja edessä oleva merkkivalo palaa. Kun käynnistysviiveen aikajakso on päättynyt, mittarin näytössä näkyy. Lähtörele aukeaa, ja edessä oleva merkkivalo sammuu. Säädä tarvittaessa käynnistyksenaikaista viivettä luvun 7.2 mukaan. Luku 7.2, sivu 28 Jos laukaisu tapahtuu ulkoisesti, poista tehtaalla asennettu silta mittarin liittimien 2 ja 3 väliltä. Käynnistä BTS ja nestekytkin normaalisti. Käynnistysviiveen jälkeen nestekytkimen ja siihen kiinnitetyn kytkinelementin kierrosluvun on oltava selvästi yli 60 min -1. Mittarin näytössä näkyy, jos laite ei ole ylikuumennut. Lähtörele on toiminnassa, ja edessä oleva merkkivalo palaa. Kytke laite ja nestekytkin pois toiminnasta mutta jätä BTS käyttövalmiiseen tilaan. Kun nestekytkimen ja kytkinelementin kierrosluku alittaa 60 min -1, mittarin näytössä näkyy. Lähtörele aukeaa, ja edessä oleva merkkivalo sammuu. Normaali käyttötila voidaan käynnistää. Jos laitteistossa on toimintahäiriöitä, katso luku

30 9 Kunnossapito, huolto Käsitteiden määrittely IEC standardin mukaan: Huolto ja kunnossapito: Toimenpiteet, joiden avulla esine saatetaan tai palautetaan sellaiseen tilaan, joka vastaa tietylle määritelmälle asetettuja vaatimuksia ja varmistaa vaadittavien toimintojen virheettömän suorittamisen. Tarkastus: Toimenpide, jonka sisältönä on esineen huolellinen tutkiminen siten, että tutkimisen perusteella voidaan tehdä luotettava arvio esineen tilasta. Toimenpide vaatii korkeintaan osittaista purkamista ja sitä täydentävät erilaiset oheistoiminnot, kuten mittaukset. Silmämääräinen tarkastus: Silmämääräinen tarkastus on tarkastus, jolla paikannetaan näkyviä vikoja ilman erillisiä luoksepääsyä helpottavia laitteita tai työkaluja. Esimerkkinä mainittakoon puuttuvan ruuvin paikantaminen. Lähempi tarkastus: Tarkastus, jossa silmämääräisen tarkastuksen ohella (esimerkiksi löysät ruuvit) paikannetaan vikoja, joiden havaitseminen vaatii lisälaitteita, kuten liikuteltavia porrasaskelmia (tarvittaessa) ja työkaluja. Lähempi tarkastus ei yleensä edellytä kotelon avaamista tai jännitteen kytkemistä pois käyttölaitteesta. Yksityiskohtainen tarkastus: Tarkastus poikkeaa lähemmästä tarkastuksesta sikäli, että paikannettavat viat, esimerkiksi löysät liitännät, edellyttävät kotelon avaamista ja/tai työkalujen ja tarkastuslaitteiden käyttöä. Kunnossapitotoimet saa suorittaa vain pätevä, koulutettu ja valtuutettu ammattilainen tai Voith Turbon kouluttama henkilö. Osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin varaosiin. Uusien varaosien on oltava käyttökelpoisia myös räjähdysvaarallisissa tiloissa. Laitteet on puhdistettava räjähdysvaarallisissa tiloissa säännöllisesti. Käyttäjä määrittää aikavälit paikan päällä vallitsevien olosuhteiden mukaisesti (esimerkiksi noin 0,2 0,5 mm:n pölykerrostuman perusteella). Kaikki huollon ja/tai kunnossapitotöiden yhteydessä poistetut esteet ja merkinnät on palautettava alkuperäisille paikoilleen. 30

31 VAARA! Kun käytät BTS-laitetta, noudata erityisesti luvun 2 (Turvallisuus) ohjeita! Huoltosuunnitelma Huoltoväli 1000 käyttötunnin välein, viimeistään 6 kuukauden kuluttua edellisestä huollosta Viimeistään 6 kuukautta käyttöönoton jälkeen, sen jälkeen 2 vuoden välein Huoltotyö Tarkista laite poikkeavuuksien varalta (Silmämääräinen tarkastus, pölykerrostumat). Sähkölaitteiden kuntotarkastus (yksityiskohtainen tarkastus). Laitteen likaantuessa Puhdistaminen (katso luku 9.1) Taulukko 14 Kirjaa ylös huoltotyöt. Protokollamallit: katso nestekytkimen käyttöohje 9.1 Puhdistaminen ulkopuolelta HUOMIO! Varmista, että puhdistusaine on yhteensopiva BTS:n muovikotelon ja kaapeliliitännän kumitiivisteen kanssa. Älä käytä korkeapaineella toimivaa puhdistuslaitetta. Käsittele kaapeliliitännän kumitiivistettä varovasti. Vältä vesi- ja paineilmasuihkua. Puhdista BTS tarvittaessa rasvanpoistoaineella. 31

32 10 Toimintahäiriöiden korjaaminen ja vianetsintä VAARA! Kun käytät BTS-laitetta, noudata erityisesti luvun 2 (Turvallisuus) ohjeita! RÄJÄHDYSSUOJA! Laitteisiin, joita käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa, ei saa tehdä mitään muutoksia. Korjaukset eivät ole sallittuja; laite on vaihdettava. Alla olevan taulukon avulla voit etsiä nopeasti toimintahäiriöiden syitä ja mahdollisesti korjata ne. Toimintahäiriö Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Mittarin näyttö on tyhjä. Mittarin syöttöjännitettä ei ole kytketty toimintaan. Kytke syöttöjännite, katso kuva 11. Mittari on viallinen. Vaihda mittari. Käynnistymisviiveen laukaisu ei toimi kytkettäessä syöttöjännite toimintaan. Liittimien 3 ja 2 välinen silta on poistettu. Asenna silta, katso kuva 11. Käynnistymisviiveen laukaisu ei toimi ulkoisen signaalin avulla. Liittimien 3 ja 2 välistä siltaa ei ole poistettu. Ulkoinen laukaisusignaali on liian lyhyt. Poista silta, katso kuva 11. Laukaisusignaalin kesto on asetettava vähintään yhtä pitkäksi kuin käynnistymisen aikainen viive. Mittarin näyttö Elektronikkavirhe. Katkaise syöttöjännite ja kytke uudelleen päälle. Näyttö ilmestyy jälleen kytkettäessä katkaisun jälkeen uudelleen päälle. Mittari viallinen. Vaihda mittari. Taulukko 15 32

33 Toimintahäiriö Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Kun käynnistysviive on päättynyt, mittarin näytössä näkyy aina ylikuumenemisen symboli ( ), vaikka ylikuumenemista ei havaita. Käynnistyksenaikainen viive on asetettu liian lyhyeksi. Käynnistimen navoitus väärä. Kun käynnistysviive on päättynyt, nestekytkimen ja siihen kiinnitetyn kytkinelementin kierrosluvun on oltava selvästi yli 60 min -1. Pidennä käynnistysviivettä vastaavasti. Tarkista käynnistimen liitäntä, katso kuva 11. Käynnistimen pään ja kytkinelementin välinen etäisyys on liian suuri. Säädä etäisyyden arvoksi 4 katso kuva mm, Käynnistin on viallinen. Tarkista käynnistin ja vaihda se tarvittaessa. Kytkinelementti on viallinen. Tarkista kytkinelementti ja vaihda se tarvittaessa. Kun käynnistysviive on päättynyt, mittarin näytössä näkyy ajoittain ylikuumenemisen symboli ( ), vaikka ylikuumenemista ei havaita. Käynnistimen pään ja kytkinelementin välinen etäisyys on liian suuri. Käynnistimen konsoli ei ole tarpeeksi tukeva. Tärinä saattaa aiheuttaa virheellisiä signaaleja. Säädä etäisyyden arvoksi 4 katso kuva mm, Varmista, että konsoli on riittävän tukeva, katso kuva 10. Käynnistysviiveen aikana sulavista tulpista vuotaa käyttönestettä. Käynnistyksenaikainen viive on asetettu liian pitkäksi. Aseta lyhyempi käynnistyksenaikainen viive niin, että käynnistysviiveen päätyttyä nestekytkimen ja siihen kiinnitetyn kytkinelementin kierrosluku on selvästi yli 60 min -1. Käynnistysviiveen päätyttyä sulavista tulpista vuotaa käyttönestettä, BTS ei ole näyttänyt ylikuumenemista. Kytkinelementin ja sulavien tulppien lämpötila-arvoja ei ole säädetty vastaamaan toisiaan. Kytkinelementti on viallinen. Ota yhteyttä Voith Turboon (katso luku 11). Tarkista kytkinelementti ja vaihda se tarvittaessa. Taulukko 16 Jos laitteessa on jokin muu kuin tässä taulukossa mainittu toimintahäiriö, ota yhteyttä Voith Turboon ( luku 11). 33

34 Jotta toimintahäiriön tarkka syy voitaisiin selvittää, tee seuraavat mittaukset mainitussa järjestykesssä: Mittaus Tulos Todennäköinen vian syy Kytke mittarin syöttöjännite toimintaan. Mittaa tyhjäkäyntijännite ja oikosulkuvirta NAMUR-tuloista (liittimet 9 ja 8). Liitä käynnistin mittariin. Mittaa käynnistimen virranotto vaimentamattomassa tilassa. Liitä käynnistin mittariin. Mittaa käynnistimen virranotto vaimennetussa tilassa. Ohje: Käynnistin voidaan vaimentaa esim. metallilevyllä, joka asetetaan välittömästi käynnistimen pään eteen. Vaimenna käynnistin, kun se on oikein asennettu kytkinelementtiin ja nestekytkimen lämpötila on normaali. Huomattava poikkeama asetusarvoista tyhjäkäyntijännite 8,2 V DC oikosulkuvirta 6,5 ma Virranotto > 6,0 ma tai < 2,1 ma Virranotto > 1,2 ma tai < 0,1 ma Virranotto > 1,2 ma ja < 6,0 ma Mittari viallinen. Käynnistin on viallinen. Käynnistin on viallinen. Kytkinelementti on viallinen. Taulukko 17 34

35 11 Tiedustelut ja asentajan sekä varaosien tilaaminen Kun kyseessä ovat tuotteisiin liittyvät kyselyt asentajan tilaukset varaosatilaukset mainitse BTS:llä varustettavan tai varustetun nestekytkimen sarjanumero ja tyyppinimike. Tyyppi T Tyyppi TDM-SAE B A Sarjanumero / tyyppinimike Kuva 15 Kuva 16 Sarjanumero ja tyyppinimeke ovat kytkimen ulkopyörässä / kuoressa (A) tai sen kehällä (B). Sarjanumero on painettu merkintäkohtiin. Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettujen kytkimien kehällä (B) on räjähdyssuojan merkintä. Kun tilaat asentajan, tarvitsemme lisäksi seuraavat tiedot: nestekytkimen käyttöpaikka yhteyshenkilö ja osoite toimintahäiriön kuvaus. Varaosatilausten yhteydessä tarvitsemme lisäksi varaosatoimituksen lähetysosoitteen. Lisätietoja saat osoitteesta: Voith Turbo GmbH & Co. KG Voithstr. 1 D Crailsheim, Saksa Puh Faksi Toimistoaikojen ulkopuolella: Voith Turbo GmbH & Co. KG Puh Faksi

36 12 Varaosatiedot HUOMIO! Vain laitteen valmistaja voi taata asianmukaiset kunnostus- ja korjaustyöt! 12.1 Vakiokytkinelementit Käyttö, nestekytkimen koko BTS-kytkinelementit Kierremitat Nimellislaukaisulämpötila Kytkinelementtityyppi Materiaali-nro Tiivisterengas Materiaali-nro M12x1,5 125 C TCR TCR C TCR C TCR C TCR M18x1,5 125 C TCR TCR C TCR C TCR C TCR C TCR C TCR M24x1,5 140 C TCR TCR C TCR C TCR Taulukko Käynnistin, kiinnityslaippa Käynnistimen tyyppi NJ N-E93-Y NJ N-E93-Y NJ N-E93-Y Kiinnityslaippa BF22/4 Materiaali-nro TCR TCR TCR TCR Taulukko Mittari Mittarin tyyppi Materiaali-nro Y Taulukko Erotin Erottimen tyyppi KFA6 SOT2 / Ex2 KFD2 SOT2 / Ex2 Materiaali-nro TCR TCR Taulukko 21 36

37 - tyhjä sivu - 37

38 - tyhjä sivu - 38

39 - tyhjä sivu - 39

40 13 Voith Turbo GmbH & Co. KG:n edustajat West-Europe: Germany ( VTCR ): Voith Turbo GmbH & Co. KG Start-up Components Voithstr CRAILSHEIM GERMANY Tel.: Fax: Austria: Indukont Antriebstechnik GmbH Badenerstraße TRAISKIRCHEN AUSTRIA Phone: Fax: Belgium ( VTBV ): Voith Turbo S. A. / N. V. Square Louisa BRÜSSEL BELGIUM Phone: Fax: Denmark ( VTDK ): Voith Turbo A/S Egegårdsvej GADSTRUP DENMARK Phone: Fax: Faroe Islands: see Denmark ( VTDK ) Finland ( Masino ): Masino Oy Kärkikuja VANTAA FINLAND Phone: Fax: France ( VTFV ): Voith Turbo S. A. S. 21 Boulevard du Champy-Richardets NOISY-LE-GRAND CEDEX FRANCE Phone: Fax: Great Britain ( VTGB ): Voith Turbo Limited 6, Beddington Farm Road CRO 4XB CROYDON, SURREY GREAT BRITAIN Phone: Fax: Greece: see Germany ( VTCR ) Greenland: see Denmark ( VTDK ) Ireland: see Great Britain ( VTGB ) Italy ( VTIV ): Voith Turbo s.r.l. Via G. Lambrakis REGGIO EMILIA ITALY Phone: Fax: Liechtenstein: see Germany ( VTCR ) Luxembourg: see Belgium ( VTBV ) Netherlands ( VTNT): Voith Turbo B.V. Koppelstraat AK TWELLO THE NETHERLANDS Phone: Fax: Norway ( VTNO ): Voith Turbo AS Gamle Leirdals vei OSLO NORWAY Phone: Fax: Portugal: see Spain ( VTEV ) Spain ( VTEV ) : Voith Turbo S. A. Avenida de Suiza 3 P.A.L. Coslada COSLADA (MADRID) SPAIN Phone: Fax: Sweden ( VTSN ): Voith Turbo AB Finspångsgatan SPÅNGA-STOCKHOLM SWEDEN Phone: Fax: Switzerland: see Germany ( VTCR ) 40

41 East-Europe: Albania: see Hungary ( VTHU ) Bosnia Herzegowina: see Hungary ( VTHU ) Bulgaria: see Hungary ( VTHU ) Croatia: see Hungary ( VTHU ) Czech Republic ( VTCZ ): Voith Turbo s.r.o. Hviezdoslavova 1a BRNO CZECH REPUBLIC Phone: Fax: Estonia: see Poland ( VTPL ) Hungary ( VTHU ): Voith Turbo Kft. Felvég Útca BIATORBÁGY HUNGARY Phone: Fax: Kosovo: see Hungary ( VTHU ) Latvia: see Poland ( VTPL ) Lithuania: see Poland ( VTPL ) Macedonia: see Hungary ( VTHU ) Poland ( VTPL ): Voith Turbo sp.z o.o. Majków Duży WOLA KRZYSZTOPORSKA POLAND Phone: Fax: Romania ( VTRO ): Voith Turbo S.R.L. Pipera Business Tower, 10th Floor, 2 nd Office Blv. Dimitrie Pompeiu BUCHAREST ROMANIA Phone: Fax: Russia ( VTRU ): Voith Turbo O.O.O. Branch Office Moskau Nikolo Yamskaya ul. 21/7, str MOSKAU RUSSIA Phone: ext. 122 Fax: mobil Herr Bulanzev: Voith Turbo Branch Office Novokusnetsk ( Shcherbinin, Anatoliy ) Skorosnaya ul. 41, Liter B NOVOKUSNETSK Kemerovskaya oblast RUSSIA Phone/Fax: mobil: Serbia: see Hungary ( VTHU ) Slovak Republic: see Czech Republic ( VTCZ ) Slovenia: see Hungary ( VTHU ) Ukraine ( VTUA ): Voith Turbo Ltd. Degtyarivska Str. 25 of 23, building KIEV UKRAINE Phone: Fax: see also Poland ( VTPL ) North America: Canada ( VTC ): Voith Turbo Inc. 171 Ambassador Drive, Unit 1 L5T 2J1 MISSISSAUGA, ONTARIO CANADA Phone: Fax: Mexico ( VTX ): Voith Turbo S.A. de C.V. Alabama No.34 Col. Nápoles Delg. Benito Juarez C.P MÉXICO, D.F. MÉXICO Phone: Fax: U.S.A. ( VTI ): Voith Turbo Inc. 25 Winship Road YORK, PA UNITED STATES Phone: Fax: Southern- + Middle Amerika: Brazil ( VTPA ): Voith Turbo Ltda. Rua Friedrich von Voith JARAGUÁ, SÃO PAULO - SP BRAZIL Phone: Fax: Colombia ( VTKB ): Voith Turbo Colombia Ltda. Calle 17 No Centro Empresarial Montevideo BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA Tel.: Fax: Chile ( VTCI ): Voith Turbo S. A. Av.Pdte.Eduardo Frei Montalva SANTIAGO DE CHILE (CONCHALI) CHILE Phone: Fax: Ecuador: see Colombia ( VTKB ) Peru ( VTPE ): Voith Turbo S.A.C. Av. Argentinia 2415 LIMA 1 PERU Phone: Fax: see also Brazil ( VTPA ) Venezuela: see Colombia ( VTKB ) Africa: Algeria: see France ( VTFV ) Botswana: see South Africa ( VTZA ) Egypt: Copam Egypt 33 El Hegaz Street, W. Heliopolis CAIRO EGYPT Phone: Fax: Gabon: see France ( VTFV ) Guinea: see France ( VTFV ) Ivory Coast: see France ( VTFV ) Lesotho: see South Africa ( VTZA ) Marocco ( VTCA ): Voith Turbo S.A. Rue Ibnou El Koutia, No. 30 Lot Attawfiq Quartier Oukacha CASABLANCA MAROCCO Tel: Fax Mauretania: see Spain ( VTEV ) Mozambique: see South Africa ( VTZA ) Namibia: see South Africa ( VTZA ) Niger: see France ( VTFV ) Senegal: see France ( VTFV ) South Africa ( VTZA ): Voith Turbo Pty. Ltd. 16 Saligna Street Hughes Business Park 1459 WITFIELD, BOKSBURG SOUTH AFRICA Phone: Fax: Swaziland: see South Africa ( VTZA ) Tunesia: see France ( VTFV ) Zambia: see South Africa ( VTZA ) Zimbabwe: see South Africa ( VTZA ) 41

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

ATEX -asennusohjeet Micro Motion T-sarjan -antureille

ATEX -asennusohjeet Micro Motion T-sarjan -antureille Asennusohjeet P/N MMI-20010116, Rev. A Kesäkuu 2007 ATEX -asennusohjeet Micro Motion T-sarjan -antureille ATEX-hyväksytyille antureille Huomautus: kun kyseessä ovat vaaralliset asennukset Euroopassa, katso

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Exi-laitteet ja niiden asennus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy

Exi-laitteet ja niiden asennus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy Exi-laitteet ja niiden asennus Risto Sulonen VTT Expert Services Oy 25.4.2013 2 Perusperiaate Piiriin menevä energia < MIE Piirissä varastoituva tai syntyvä energia < MIE Laitteiden ja komponenttien pintalämpötilat

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija

KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija KÄYTTÖOHJE Eurovac pellettiannostelija Tämä ohjekirja sisältää kaikki tiedot, joita tarvitset laitteen asianmukaiseen käyttöön. Lue ohjekirja huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varoitukset.

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

ATEX -asennusohjeet Micro Motion lisävahvistimella varustetuille CMF400 -antureille

ATEX -asennusohjeet Micro Motion lisävahvistimella varustetuille CMF400 -antureille Asennusohjeet P/N MMI-20010159, Rev. A Kesäkuu 2007 ATEX -asennusohjeet Micro Motion lisävahvistimella varustetuille CMF400 -antureille ATEX-hyväksytyille antureille Huomautus: kun kyseessä ovat vaaralliset

Lisätiedot

Verkkodatalehti CQ28-10NPP-KW1S02 CQ KAPASITIIVISET LÄHESTYMISKYTKIMET

Verkkodatalehti CQ28-10NPP-KW1S02 CQ KAPASITIIVISET LÄHESTYMISKYTKIMET Verkkodatalehti CQ28-10NPP-KW1S02 CQ A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Esimerkkikuva Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Rakenne Mitat (l x k x s) Tunnistusetäisyys S n Varmistettu tunnistusetäisyys

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen

Lisätiedot

FDCL221-Ex. Linjasovitin (Ex) Building Technologies. Sinteso

FDCL221-Ex. Linjasovitin (Ex) Building Technologies. Sinteso FDCL221-Ex Sinteso Linjasovitin (Ex) Osoitteellinen (FDnet-Ex) Käytetään FDnet-Ex kenttälaitteiden sovittamiseksi ilmaisinlinjaan räjähdysvaarallisilla alueilla Galvaanininen eristys Ex ja ei-ex linjoille

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr

Käyttöohje. Wöhler HF 300. kosteusmittari puulle. Best.-Nr Käyttöohje Wöhler HF 300 kosteusmittari puulle. Best.-Nr.23199 2015-11-02 Sisältö Sisältö 1 Yleiset tiedot... 3 1.1 Tiedot käyttöohjeesta... 3 1.2 Varoitukset...3 1.3 Käyttö... 3 1.4 Toimitussisältö...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

PINNANMITTAUSLAITE ERIKOISTURVALLISUUSOHJEET

PINNANMITTAUSLAITE ERIKOISTURVALLISUUSOHJEET Erikoisturvallisuusohjeet fi PINNANMITTAUSLAITE ERIKOISTURVALLISUUSOHJEET Sisällys TankRadar Pro -järjestelmän eurooppalaiseen ATEX-direktiiviin liittyvät tiedot.......... 2 ATEX-merkintä ja Ex-hyväksyntäkoodi..............................................

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään

Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Kohti uutta normaalia? Pakolaisuus ja muuttoliike lukuina, tänään Pakolaisuus, muuttoliike ja eurooppalaiset ratkaisut - muuttajat ja muutoksen haasteet 4.12.2015 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8208 - BJE @ 22\mod_1332420093624_174011.docx @ 205176 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8311

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

RT-M2117 ZoneControl. Verkkodatalehti

RT-M2117 ZoneControl. Verkkodatalehti RT-M2117 ZoneControl Verkkodatalehti A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero RT-M2117 1063197 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/zonecontrol H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Liite käyttöohjeeseen

Liite käyttöohjeeseen Valvontajärjestelmä CPKN, CPKNO, CPKN-CHs HPK, HPK-L MegaCPK RPH Liite käyttöohjeeseen Julkaisutiedot Liite käyttöohjeeseen Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari

Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari Esite ODIN 1 FI 02_01 1SCC480001C1801 ODIN-mittari Sisältö Yleiskuvaus...3 OD4165,suoraan kytketty 3-vaihemittari(enintään 65 A)...4 OD4110,virtamuuntajaan kytketty 3-vaihemittari...5

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Verkkodatalehti. WTT12L-B2562 PowerProx VALOKENNOT

Verkkodatalehti. WTT12L-B2562 PowerProx VALOKENNOT Verkkodatalehti WTTL-B56 PowerProx WTTL-B56 PowerProx A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTTL-B56 7637 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/powerprox H I J K L M N O P

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL T/L-moduuli V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 3 V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 4 V-muotoilu

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat. Luetteloesite

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat. Luetteloesite Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat Luetteloesite 2 Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat Ohjaus: Pistoke M12 Pistoke, M12x1, 4-napainen Magneettikäämien lukumäärä: 1 3 Ohjaus: Pistoke

Lisätiedot

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Laitteen tyyppi, valmistuspäivämäärä (kalenteriviikko/vuosi) ja hyväksyntämerkinnät ovat puhaltimen tyyppikilvessä. Halutessasi lisätietoja puhaltimesta,

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23059435_0916* Korjaus Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 09/2016 23059435/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

LED-himmennin 6524U 1673-1-7900 19.09.2012

LED-himmennin 6524U 1673-1-7900 19.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Dimmer/Titelblatt - 6524 U -- BJE @ 24\mod_1337946468247_174011.docx @ 213776 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-7900

Lisätiedot

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite Anturit Paineanturit Luetteloesite 2 Anturit Paineanturit Painesensori, Työpaine: -1-10 bar elektroninen Sähk. liitäntä: Pistoke, M8x1, 4-napainen Paineilmaliitäntä: Laippa ja O-rengas, Ø 1,2x1 Jossa pietsoresistiivinen

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Original instructions. Thermoplus

Original instructions. Thermoplus Original instructions Thermoplus SE... 5 GB... 6 NO... 7 FR... 8 DE... 9 FI... 10 IT... 11 NL... 12 RU... 13 Thermoplus Mounting on the wall Mounting on the ceiling Ceiling fixture, TF1 170 25 min 1800

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä

Fingrid uuden edessä. Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kantaverkkopäivä Fingrid uuden edessä Toimitusjohtaja Jukka Ruusunen Kantaverkkopäivä 7.9.2011 Perimmäisten kysymysten äärellä Kuka saa omistaa ja ohjata kantaverkkoyhtiöitä? Kantaverkkotoiminnan eriytys Fingridillä uusi

Lisätiedot

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA

Verkkodatalehti. T4000-1RBA01 T4000 Standard TUOTEVALIKOIMA Verkkodatalehti T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F Ominaisuudet Järjestelmäosa Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero T4000-1RBA01 6012147 muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/t4000_standard Valvontayksikkö

Lisätiedot

Myllyhaantie PIRKKALA Puh.: Internet: 1/7 YTE-101

Myllyhaantie PIRKKALA Puh.: Internet:  1/7 YTE-101 Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh.: 029 006 260 22.11.2012 Fax.: 029 006 1260 E-mail: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 YTE-101 SÄILIÖN YLITÄYTÖNESTIN ASENNUSOHJE Copyright Labkotec Oy, 2012

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Elco elektroninen termostaatti ELTH

Elco elektroninen termostaatti ELTH Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Luetteloesite 2 Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja EV07 Qn= 800 l/min Paineilmaliitäntä lähtö: G 1/4 Sähk. liitäntä: Pistoke,

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja Pienjännitetuotteet SD200_FI_15_02 System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact

Lisätiedot

Verkkodatalehti. TR4-SDU03P TR4 Direct KOSKETUKSETTOMAT TURVARAJAKYTKIMET

Verkkodatalehti. TR4-SDU03P TR4 Direct KOSKETUKSETTOMAT TURVARAJAKYTKIMET Verkkodatalehti TR4-SDU03P TR4 Direct A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Järjestelmäosa Anturin toimintaperiaate Tilaustiedot Tyyppi muita laiteversioita

Lisätiedot

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset

Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Mitä on GLP? Pirkko Puranen, ylitarkastaja, FT Fimea, Luvat ja tarkastukset Miksi GLP (Good Laboratory Practice)? Kemikaalien ja lääkkeiden turvallisuuden testaamiseksi myyntilupaa tai rekisteröintiä varten

Lisätiedot

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttökohteet Huonetermostaatti tai valvontajärjestelmä (DDC) ohjaa toimitaiteitta 0-10 V:n jännitteellä. Toimilaite muuntaa 0-10 V:n signaalin

Lisätiedot

Valaistus jälkivarustesarja

Valaistus jälkivarustesarja Valaistus jälkivarustesarja S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu Sivu Valaistus jälkivarustesarja S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö

Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö Yleistä Käyttöalue Normaalitilat, ulkokäyttö Ympäristön lämpötila -20 C +40 C Syöttöjännite

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX

KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX KÄYTTÖOHJE TRMS AC VIRTAMITTARI TRIFITEK TR-FLEX Trifitek Finland Oy 2014 1. YLEISTÄ Tämä käyttöohje sisältää tietoja ja varoituksia, joita on noudatettava, jotta mittalaitetta voidaan käyttää turvallisesti

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot