Asennus- ja käyttöohje fi. BTS Kosketukseton lämpötilan mittauslaite. Voith Turbo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus- ja käyttöohje. 3626-011500 fi. BTS Kosketukseton lämpötilan mittauslaite. Voith Turbo"

Transkriptio

1 Voith Turbo Asennus- ja käyttöohje fi BTS HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten.

2 Sisältö 1 Johdanto Yleisohjeet Asianmukainen käyttö Turvallisuus Huomautukset ja symbolit Yleiset varoitukset Henkilökunnan pätevyys Tuotteen seuranta Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen käyttömahdollisuudet ja ominaisuudet Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen toiminta Kytkinelementti Käynnistin Mittari Erotin Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen osien yhteistoiminta Tekniset tiedot Kytkinelementti Käynnistin, kiinnityslaippa Mittari ja erotin Mittari Erotin 230 V AC Erotin V DC Erottimen DIP-kytkimien selitys Asentaminen Toimituksen tila ja sisältö Kytkinelementin ja käynnistimen asentaminen Mittarin ja erottimen asentaminen ja liitäntä Mittarin näytöt ja asettaminen Mittarin näytöt Mittarin asettaminen Käyttöönotto Kunnossapito, huolto Puhdistaminen ulkopuolelta Toimintahäiriöiden korjaaminen ja vianetsintä Tiedustelut ja asentajan sekä varaosien tilaaminen Varaosatiedot Vakiokytkinelementit Käynnistin, kiinnityslaippa Mittari Erotin Voith Turbo GmbH & Co. KG:n edustajat Hakusanaluettelo

3 1 Johdanto 1.1 Yleisohjeet Tässä ohjeessa on kuvattu kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen (BTS) turvallinen, asianmukainen ja taloudellinen käyttö. Tämän käyttöohjeen noudattaminen parantaa laitteiston luotettavuutta ja pidentää sen käyttöikää ehkäisee vaaratilanteita vähentää korjaustarvetta ja seisokkiaikoja. Tämä käyttöohje on säilytettävä aina BTS-laitteen lähellä paikassa, josta sitä on helppo käyttää oltava kaikkien laitetta käyttävien henkilöiden käytettävissä. Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen suunnittelussa on käytetty uusinta tekniikkaa, ja se on valmistettu hyväksyttyjen turvallisuusteknisten määräysten mukaisesti. Epäasianmukainen käyttö saattaa kuitenkin aiheuttaa henkilövahinkoja käyttäjille ja sivullisille sekä kone- tai laitevaurioita tai muita esinevahinkoja. Varaosat: Varaosien on oltava Voithin määrittämien teknisten vaatimusten mukaisia. Tämä on taattu alkuperäisiä varaosia käytettäessä. Muiden valmistajien varaosien asentaminen ja/tai käyttäminen voi muuttaa BTS:n rakenteellisia ominaisuuksia ja vaarantaa laitteen käyttöturvallisuuden. Voith ei vastaa muiden valmistajien varaosien käyttämisestä aiheutuvista vahingoista. Laitteen käyttöönotto-, kunnossapito- ja korjaustoimenpiteitä saavat tehdä vain valtuutetut henkilöt, joilla on asianmukainen koulutus. Tämä käyttöohje on laadittu mahdollisimman kattavasti. Lisätietoja saat tarvittaessa ottamalla yhteyttä valmistajaan: Voith Turbo GmbH & Co. KG Start-up Components Voithstr. 1 D Crailsheim SAKSA Puh Faksi Voith Turbo Tämän julkaisun välittäminen tai monistaminen ja sen sisällön kaupallinen hyödyntäminen tai välittäminen on kielletty, ellei näitä toimenpiteitä ole erikseen sallittu. Näiden kieltojen rikkominen aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden. Kaikki patentti-, hyödyllisyysmalli- ja käyttömallioikeudet pidätetään. Voith Turbo GmbH & Co. KG pidättää oikeuden muutoksiin. 3

4 1.2 Asianmukainen käyttö Kosketuksetonta lämpötilan mittauslaitetta (BTS) käytetään Voith-nestekytkimien lämpötilan valvomiseen. Laitteen muu käyttö, kuten käyttöohjeesta poikkeavat käyttö- ja sijoitusolosuhteet ei ole sallittua. Asianmukaiseen käyttöön kuuluu lisäksi tämän asennus- ja käyttöohjeen noudattaminen. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta käytöstä. Käyttäjä vastaa yksin laitteen käyttöohjeen vastaisesta käytöstä. 2 Turvallisuus 2.1 Huomautukset ja symbolit Tässä käyttöohjeessa käytettävät turvallisuusohjeet on merkitty DIN standardin mukaisilla erityisturvamerkinnöillä: Vaara Varoitus Kuvaus Seuraukset Symboli Henkilövahingot, esinevahingot RÄJÄHDYS- SUOJA! Viittaus räjähdyssuojaan Räjähdysvaara Henkilövahingot VAARA! Välitön vaaratilanne Kuolema tai vakava tapaturma (vammautuminen) Henkilövahingot VAROITUS! Vaaratilanteen mahdollisuus Mahdollisesti kuolema tai vakava tapaturma Henkilövahingot VARO! Melko vaarallinen tilanne Mahdollinen lievä tapaturma Henkilövahingot, esinevahingot Tulenarkoja aineita koskeva varoitus Palonvaara Henkilövahingot Käytä suojalaseja Sokeutumisvaara Henkilövahingot Käytä kuulosuojaimia Kuulovammojen vaara Esinevahingot HUOMIO! Laitevaurion mahdollisuus Mahdolliset vauriot tuotteet ympäristö Ohje: Tiedoksi! Käyttöohje tai muu hyödyllinen tieto Tehokas käyttö Taulukko 1 4

5 2.2 Yleiset varoitukset VAROITUS! Kun käytät kosketuksetonta lämpötilan mittauslaitetta, noudata aina paikallisia turvallisuusohjeita ja sähkölaitteiden asennusta koskevia määräyksiä! Ota huomioon käytettäessä kosketuksetonta lämpötilan mittauslaitetta räjähdysalttiilla alueilla (käynnistintyyppi NJ N-E93) paikalliset määräykset koskien sähkölaitteiden asennusta räjähdysalttiilla alueilla! Käynnistimeen ja liitäntäjohtoon ei saa tehdä mitään muutoksia. VAARAT! Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen käyttämisestä aiheutuvat vaaratilanteet Avoimien tai vapaiden liittimien, johtimien ja laitteen osien koskettaminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman! Myös jännitteettöminä olevissa osissa voi toimintahäiriöiden aikana olla verkkojännite. Nestekytkimen käyttäminen Kun käsittelet nestekytkimiä, varmista, että moottori ja työkone on kytketty pois toiminnasta ja että ne eivät voi missään tapauksessa käynnistyä vahingossa uudelleen! Aloita työskentely vasta, kun kytkimen lämpötila on laskenut alle 40 C:seen, muussa tapauksessa on olemassa palovaara! Noudata nestekytkimen asennus- ja käyttöohjeita! Melu Nestekytkin tuottaa melua käytön aikana. Jos äänenpaineen taso ylittää 80 db(a), seurauksena voi olla kuulovaurioita! Käytä kuulosuojaimia! Roiskuva ja ulos valuva käyttöneste Jos nestekytkin ylikuumenee, sulavat tulpat toimivat. Käyttönestettä vuotaa niiden kautta ulos. Tämä voi tapahtua vain epäasianmukaisessa käytössä (esim. määriteltyä sovellutusaluetta ei noudateta). Kytke käyttö välittömästi pois toiminnasta, kun sulavat tulpat ovat toimineet! Kytkimen vieressä olevien sähkölaitteiden on oltava roiskesuojattuja! Varmista, että ulos roiskuva käyttöneste ei vahingoita ihmisiä, sillä se voi aiheuttaa palovammavaaran! Nestekytkimen läheisyydessä oleskelevien henkilöiden on käytettävä suojalaseja. Roiskuva kuuma käyttöneste aiheuttaa sokeutumisvaaran! Varmista, että roiskuva käyttöneste ei pääse kosketuksiin kuumien koneen osien, lämmityslaitteiden, kipinöiden tai avotulen kanssa! Palovaara! Jotta ulos valuva öljy ei aiheuttaisi vaaratilanteita (esimerkiksi liukastumistai palovaara), se on pyyhittävä välittömästi pois! Varmista, että käytettävissä on riittävän suuri keruuastia! Melutaso: katso erillinen käyttöohje Sovellutusalue ks. kytkimen käyttöohje, luku 1, Tekniset tiedot 5

6 2.3 Henkilökunnan pätevyys Kosketuksetonta lämpötilan mittauslaitetta käyttävien henkilöiden on oltava luotettavia vähintään laissa säädetyn vähimmäisikärajan ylittäneitä koulutettuja ja tehtävään valtuutettuja. Räjähdysvaarallisissa tiloissa työskenneltäessä on noudatettava standardien EN liite A ja EN kohta 7 määräyksiä. Käytä vain räjähdysvaarallisiin tiloihin soveltuvia työkaluja. Vältä kipinöitä. 2.4 Tuotteen seuranta Yhteystiedot ovat sivulla 3 Valvomme tuotteidemme toimintaa lainsäädännön mukaisesti myös toimituksen jälkeen. Suosittelemme siksi ilmoittamaan meille kaikista tuotteisiin liittyvistä tärkeistä huomioista, kuten muuttuneista käyttötiedoista laitteen käyttökokemuksista toistuvista toimintahäiriöistä tähän asennus- ja käyttöohjeeseen liittyvistä ongelmista. 6

7 3 Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen käyttömahdollisuudet ja ominaisuudet (BTS) on Voith-nestekytkimiin tarkoitettu valvontajärjestelmä. BTS mahdollistaa nestekytkinten lämpötilan helpon valvonnan. Ylikuumenemisen yhteydessä laite voi varoittaa käyttäjää kytkeä käyttömoottorin pois toiminnasta vähentää työkoneen kuormitusta. Ylikuumenemisen tunnistaminen ajoissa voi auttaa välttämään kytkinnesteen tyhjenemisen sulavien tulppian aukoista, mikä vähentää seisokkeja. Nestekytkimen jäähdyttyä BTS on jälleen käyttövalmis. BTS voidaan asentaa Voith-nestekytkimiin kokoluokasta 206 alkaen. RÄJÄHDYSSUOJA! Mittarin ohjauspiiri ei ole vaaraton! Jos vaaditaan luonnostaan vaaraton ohjauspiiri (esimerkiksi räjähdysvaarallisissa tiloissa), on mittarin ja käynnistimen väliin kytkettävä sopiva erotin! BTS:ää ei saa käyttää räjähdysvaarallisten tilojen turvajärjestelmänä nestekytkimen suurimman sallitun pinnanlämpötilan rajoittamiseksi! 7

8 4 Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen toiminta Kosketuksettomassa lämpötilan mittauslaitteessa (BTS) on seuraavat osat: Kytkinelementti Käynnistin ja kiinnityslaippa Mittari Erotin, 2-kanavainen enintään kahdelle käynnistimelle (jos vaaditaan luonnostaan vaaraton ohjauspiiri) Mittari Erotin Nestekytkin Kiinnityslaippa a Käynnistin a = mm Kytkinelementti Kuva 1 8

9 4.1 Kytkinelementti Kytkinelementti on passiivinen komponentti (yksinkertainen, standardin EN kohdan mukainen sähkölaite). Se ruuvataan kiinni ulkopyörään tai poikkeustapauksessa nestekytkimen kuoreen. Siten saadaan aikaan lämpökontakti kytkinelementin ja nestekytkimen käyttönesteen välille. Kytkinelementtiin on integroitu puola ja lämpökatkaisin. Lämpökatkaisimen kytkeytymishetki vastaa kytkinelementin laukaisulämpötilaa. Laukaisulämpötilan alapuolella lämpökatkaisin on suljettuna ja ohittaa puolan. Laukaisulämpötilan yläpuolella lämpökatkaisin aukeaa ja katkaisee virtapiirin. Lämpötilan alentuessa lämpökatkaisin sulkee jälleen virtapiirin. BTS on taas käyttövalmis. Taulukko 2, sivu Käynnistin Käynnistin on navoitettu kaksijohtiminen tuntoelin, joka on DIN EN (NAMUR) -standardin mukainen. Se toimii induktiivisen anturiperiaatteen mukaan. Käynnistimessä on sähköoskillaattori, joka tuottaa korkeataajuuksista värähtelyä. Taajuutta määräävänä elementtinä oskillaattori sisältää värähtelyvirtapiirin, joka koostuu puolasta ja kondensaattorista. Värähtelypiirin puola on sijoitettu tuntoelimen päähän. Tämän puolan kautta lähetetään tuntoelimen päästä sähkömagneettinen vaihtuva kenttä. 4.3 Mittari Mittari on elektroninen yksikkö, joka ottaa vastaan sähkösykäykset ja mittaa sykäysten välisen ajan. Mittaaminen käynnistyy joko kytkettäessä syöttöjännite päälle tai ulkoisen laukaisusignaalin avulla. Mittaamisen alkamisen jälkeen sykäysten laskenta on poistettava käytöstä säädettäväksi aikajaksoksi (käynnistyksenaikainen viive). Vaihdekontaktinen rele aukeaa, jos sykäysten määrä aikayksikköä kohti alittaa tietyn arvon. Mittarissa on liitännät NAMUR-antureille DIN EN (NAMUR) -standardin mukaan. 4.4 Erotin Erotin lähettää digitaalisia signaaleja räjähdysvaarallisesta tilasta. Signaalinlähettimenä voivat toimia anturit DIN EN (NAMUR) -standardin mukaan tai mekaaniset kontaktit. Luonnostaan vaarattomat tulot on DIN EN standardin mukaan varmennetusti erotettu lähdöstä ja verkosta. 9

10 4.5 Kosketuksettoman lämpötilan mittauslaitteen osien yhteistoiminta Kuva 1, sivu 8 Kytkinelementti ruuvataan nestekytkimen sokkoruuvin paikalle. Käynnistin asennetaan kiinnityslaipalla nestekytkimen akselin suuntaisesti, ja se on yhdistetty mittariin. Kytkinelementin puola kytkeytyy induktiivisesti käynnistimen puolaan, jos kytkinelementti sijaitsee ennen käynnistimen päätä. Lämpökytkimen ollessa suljettuna käynnistimestä kulkee energiaa kytkinelementtiin. Oskillaattori vaimennetaan ja sen virranotto pienenee. Jos nestekytkimen lämpötila kohoaa kytkinelementin laukaisulämpötilan yli, lämpökatkaisin katkaisee kytkinelementin virtapiirin. Kytkinelementti ei voi enää vaimentaa käynnistimen oskillaattoria. Mittari tunnistaa käynnistimen vaimennuksen käynnistimen virrankulutuksen vuoksi. Jos nestekytkin, johon kytkinelementti on kiinnitetty, pyörii, kytkinelementti ohittaa jatkuvasti käynnistimen. Näin syntyy jatkuvasti vaimennussykäyksiä. Mittarin lähtörele pysyy kiinni. Laittteen ylikuumetessa nämä vaimennussykäykset jäävät pois, eli mittarin säädetty rajataajuus alittuu. Mittari tunnistaa sykäysten puuttumisen, jolloin lähtörele aukeaa. Rajataajuus: katso Taulukko 5 sivu 17 Nestekytkimen käynnistyessä mittariin säädetään käynnistyksenaikanainen viive. Viiveen aikana lähtörele pysyy kiinni. Tämän aikajakson jälkeen nestekytkimen ja siihen asennetun kytkinelementin pyörimisnopeuden pitäisi ylittää rajataajuus (katso Taulukko 5). VAARA! Sammuttamisen yhteydessä ohjaus on lukittava siten, ettei automaattinen uudelleenkäynnistys ole mahdollinen. Sammuttaminen on kuitattava! Suurin sallittu lämpötila: katso nestekytkimen käyttöohje, luku 1, Tekniset tiedot Moottorin saa käynnistää uudelleen vasta, kun kytkimen lämpötila on alittanut suurimman sallitun käynnistyslämpötilan rajan. 10

11 Ø41 Ø41 Ø41 M24x1,5 M12x1,5 M18x1,5 5 Tekniset tiedot 5.1 Kytkinelementti M12x1,5 M18x1,5 M24x1,5 ~ 12,5 ~ 22 ~ 22 ~ 38,5 ~ 45,5 ~ 47 Kuva 2 Eri nestekytkimen kokoluokille on saatavissa seuraavat kytkinelementit: Kierremitat M12x1,5 M18x1,5 M24x1,5 Nimellislaukaisulämpötila 125 C 85 / 90 / 100 / 110 / 125 / 140 / 160 / 180 C 85 / 125 / 140 / 160 / 180 C Sopii kytkinkoolle Laukaisutoleranssi ± 5 C Takaisinkytkentälämpötila n. 40 C laukaisulämpötilan alapuolella Kehänopeus maks. 50 ms -1 maks. 60 ms -1 maks. 75 ms -1 Avaimen koko Kiristysmomentti 22 Nm 60 Nm 144 Nm Taulukko 2 Ohje: Koteloon on painettu kytkinelementin tyyppi sekä - kierremitat - maksimikehänopeus - nimellislaukaisulämpötila Kytkinelementin laukaisulämpötila määräytyy kytkimen mukaan. 11

12 ~6 ~ Ø Käynnistin, kiinnityslaippa Käynnistin kuvattuna kiinnityslaipalla Kuva 3 Käynnistintyyppi NJ N-E93-Y30629 NJ N-E93-Y30627 Varmennettu kytkentäetäisyys Voithkytkinelementillä Sovellutus Käyttöjännite Virranotto Vääränapaisuuden suojaus 5 mm DIN EN (NAMUR) mukaan Nimellisjännite 8,2 V DC varmennetusti vaimennettu: 0,1 ma / 1,2 ma varmennetusti ei-vaimennettu: 2,1 ma / 6,0 ma on NJ N-E93- Y Sallittu ympäristön 1) C C C lämpötila Suojausluokka EN IP 68 Syttymissuojaus standardien DIN EN ja DIN EN mukaan II 2G EEx ia IIC T6 (PTB 00 ATEX 2048X) II 1D Ex iad 20 T x C (ZELM 03 ATEX 0128 X) x: T 85 C T 108 C T 85 C EMC häiriönsieto IEC / EN Iskunkestävyys Tärinänkestävyys Virtajohto a<30 g, t=11 ms, IEC standardin mukaan Y30629: 2 m, PVC 2 x 0,75 mm 2, vapaat johtimenpäät f=55 Hz, s=1 mm, IEC mukaan Y30627: 2 m, SIHF 2 x 0,75 mm 2, vapaat johtimenpäät Sertifikaatit CSA (LR ) Mitat Ø 22 x 75 2 m, SIHF 2 x 0,75 mm 2, vapaat johtimenpäät Kytkentäkuva 1) (BN: ruskea / BU: sininen) Taulukko 3 Lämpötilan pudotessa alle -20 C käynnistimet on asennettava mekaanisesti suojattuina. 12

13 Sähkölaitteet räjähdysvaarallisille alueille Laiteluokka 2G Sovellettava direktiivi Käytettäväksi kaasun, höyryn ja sumun aiheuttamilla räjähdysvaarallisilla alueilla. 94/9/EY Sovellettavat normit EN 50014:1997, EN 50020:1994 Syttymissuojaus luonnostaan vaaraton Rajoitukset seuraavien ehtojen mukaisesti. CE-tunnus 0102 Räjähdysvaaratunnus II 2G EEx ia IIC T6 EY-tyyppitarkastustodistus PTB 00 ATEX 2048 X määritetty tyyppi NJ N... Vaikuttava sisäkapasiteetti Ci 130 nf ; 10 m:n kaapelinpituus huomioituna. Vaikuttava sisäinen induktiivisuus 100 μh; Li 10 m:n kaapelinpituus huomioituna. Yleistä Laitetta on käytettävä annettujen tietojen ja tämän kuvauksen mukaisesti. EY-tyyppitarkastustodistus on huomioitava. Erityisehtoja on noudatettava! Ympäristön lämpötila Asentaminen, käyttöönotto Kunnossapito, huolto Erityisehdot Suojaus mekaanisilta vaurioilta Direktiivi 94/9EY ja EY-tyyppitarkastustodistukset ovat voimassa yleisesti vain, kun sähkölaitteita käytetään normaalipaineisessa ilmassa. Mainittu sertifiointilaitos on testannut käytön kuumien pintojen yhteydessä (ympäristön lämpötila > 60 C). Kun laitetta käytetään muussa kuin normaalipaineisessa ilmassa, sallitun syttymisenergian vähimmäistason pieneneminen on tarvittaessa otettava huomioon. Lämpötilaluokkien mukaiset lämpötila-alueet on tarkistettava annettujen tietojen mukaisesti. Käyttöä ja suunniteltua sijoitustarkoitusta koskevia lakeja, direktiivejä ja normeja on noudatettava. Luonnostaan vaarattomuus voidaan varmistaa vain vastaavalla käyttölaitteen kytkennällä ja taatun luonnostaan vaarattoman tason mukaisesti. Laitteisiin, joita käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa, ei saa tehdä mitään muutoksia. Tällaisten laitteiden korjaaminen ei ole mahdollista. Anturia ei saa vahingoittaa mekaanisesti. Kun laitetta käytetään alle -20 C:n lämpötilassa, anturi on suojattava iskuilta ylimääräisen suojakotelon avulla. Taulukko 4 13

14 Sähkölaitteet räjähdysvaarallisille alueille Laiteluokka 1D Käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa, joissa on palavaa pölyä. Sovellettava direktiivi Sovellettavat normit CE-tunnus /9/EY IEC :2002: luonnos; pren :2002 Syttymissuojaus luonnostaan vaaraton (id) Rajoitukset seuraavien ehtojen mukaisesti. Räjähdysvaaratunnus II 1D Ex iad 20 T 85 C tai T 108 C EY-tyyppitarkastustodistus ZELM 03 ATEX 0128 X määritetty tyyppi NJ N-E93-Y30629 Vaikuttava sisäkapasiteetti Ci 130 nf; 10 m:n kaapelinpituus huomioituna. Vaikuttava sisäinen induktiivisuus 100 μh; 10 m:n kaapelinpituus huomioituna. Li Yleistä Laitetta on käytettävä annettujen tietojen ja tämän kuvauksen mukaisesti. EY-tyyppitarkastustodistus on huomioitava. Erityisehtoja on noudatettava! Kotelon pinnan maksimilämpötila Asentaminen, käyttöönotto Kunnossapito, huolto Erityisehdot Sähköstaattinen lataus Direktiivi 94/9EY ja EY-tyyppitarkastustodistukset ovat voimassa yleisesti vain, kun sähkölaitteita käytetään normaalipaineisessa ilmassa. Mainittu sertifiointilaitos on testannut käytön kuumien pintojen yhteydessä (ympäristön lämpötila > 60 C). Kun laitetta käytetään muussa kuin normaalipaineisessa ilmassa, sallitun syttymisenergian vähimmäistason pieneneminen on tarvittaessa otettava huomioon. Kotelon pinnan maksimilämpötila on tarkistettava annetuista tiedoista. Käyttöä ja suunniteltua sijoitustarkoitusta koskevia lakeja, direktiivejä ja normeja on noudatettava. Luonnostaan vaarattomuus voidaan varmistaa vain vastaavalla käyttölaitteen kytkennällä ja taatun luonnostaan vaarattoman tason mukaisesti. Kyseessä olevan käyttölaitteen on täytettävä vähintään luokan ia IIB tai iad vaatimukset. Mahdollisen häiriöiden tai potentiaalitasausjärjestelmän äkillisen virrannousun aiheuttaman syttymisvaaran vuoksi syöttövirta- ja signaalivirtapiirissä pitäisi käyttää galvaanista erotusta. Kyseessä olevia laitteita saa käyttää vain, kun noudatetaan IEC standardin mukaisia vaatimuksia. Luonnostaan vaarattoman virtapiirin on oltava suojattu salamaniskuilta. Käytettäessä anturia väliseinässä vyöhykkeiden 20 ja 21 tai vyöhykkeiden 21 ja 22 välillä anturiin ei saa kohdistua mekaanisia vaaratekijöitä. Anturi on lisäksi tiivistettävä niin, että väliseinän suojaustoiminta ei heikkene. Asianmukaisia direktiivejä ja normeja on noudatettava. Laitteisiin, joita käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa, ei saa tehdä mitään muutoksia. Tällaisten laitteiden korjaaminen ei ole mahdollista. Liitäntäjohdot on asennettava EN standardin mukaisesti eivätkä ne saa hangata normaalissa käytössä. Taulukko 4 14

15 5.3 Mittari ja erotin Asianmukainen käyttö Käyttöä ja suunniteltua sijoitustarkoitusta koskevia lakeja tai direktiivejä on noudatettava. Laitteita, joita on käytetty tavallisissa sähköjärjestelmissä, ei saa käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa olevissa sähköjärjestelmissä. Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä, joissa on käytetty muita syttymissuojaustapoja, ei saa käyttää enää luonnostaan vaarattomina virtapiireinä. Syttymissuojaustavalla nl varustettuja virtapiirejä, joita on käytetty muilla syttymissuojaustavoilla varustettujen virtapiirien kanssa (lukuun ottamatta luonnostaan vaarattomia virtapiirejä), ei saa käyttää syttymissuojaustavan nl mukaisesti. Käyttöönotto ja asentaminen räjähdysvaarallisissa tiloissa Laitteen käyttöönoton ja asentamisen saa tehdä vain näihin tehtäviin koulutettu henkilökunta. Laitteet on rakennettu suojausluokan IP20, EN mukaan. Jos laitteita käytetään olosuhteissa, joissa ne altistuvat esimerkiksi vesiroiskeille tai likaantumisasteen 2 ylittävälle likaantumiselle, ne on suojattava haittavaikutuksia vastaan. Laitteet on asennettava räjähdysvaarallisten tilojen ulkopuolella! Laitteiden luonnostaan vaarattomat virtapiirit (vaaleansininen merkintä laitteissa) saa syttymissuojaustavan mukaan johtaa räjähdysvaarallisiin tiloihin. Tällöin on kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, että virtapiirit erotetaan selkeästi ei luonnostaan vaarattomista virtapiireistä. Luonnostaan vaarattomien virtapiirit on asennettava voimassaolevien asennusmääräysten mukaan. Luonnostaan vaarattomien kenttälaitteiden kytkennässä K-järjestelmän laitteiden luonnostaan vaarattomiin virtapiireihin on otettava huomioon kenttälaitteen ja siihen kuuluvan laitteen kulloisetkin räjähdyssuojauksen maksimiarvot (luonnostaan vaarattomuuden osoittaminen). Tällöin on noudatettava EN / IEC standardien määräyksiä. Saksan liittotasavaltaa koskee lisäksi standardin EN / VDE 0165 osa 1 Nationale Vorwort (Kansallinen esipuhe). Laitteen kanavien rinnakkaiskytkennän yhteydessä on varmistettava, että rinnakkaiskytkentä tehdään laitteen liittimiin. Luonnostaan vaarattomuuden osoittamisessa on otettava huomioon rinnakkaiskytkennän maksimiarvot. Käytettäessä luonnostaan vaarattomia virtapiirejä räjähdysalttiissa tiloissa, joissa on pölyä (alue D), virtapiireihin saa kytkeä vain todistettavasti tarkoitukseen sopivia kenttälaitteita. EY-vaatimuksenmukaisuustodistukset tai EY-tyyppitarkastustodistukset on otettava huomioon. Erityisen tärkeää on näihin mahdollisesti sisältyvien erityisehtojen noudattaminen. Laitteiden asentaminen muissa kuin räjähdysvaarallisissa tiloissa 15

16 Kunnossapito, huolto Laitteiden lähetyskäyttäytyminen säilyy pitkään tasaisena, joten säännöllisiä laitteen säätötoimenpiteitä ei tarvita. Laite ei edellytä muitakaan huoltotoimenpiteitä. Vianetsintä Laitteisiin, joita käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa, ei saa tehdä mitään muutoksia. Tällaisten laitteiden korjaaminen ei ole mahdollista. Laitteiden eristys räjähdysvaarallisuussertifikaatin ja EN standardin mukaan Laitteet on suunniteltu tiloihin, jotka vastaavat likaantumisastetta 2 ja ylijänniteluokkaa II EN standardin mukaan. Galvaanisten erotusten eristystiedot EN ja EN standardien mukaan K-järjestelmän laitteet ovat asennuskomponentteja tai sähkölaitteita, joita käytetään suljetuissa sähköjärjestelmissä. Niitä saavat käyttää vain sähköteknisen koulutuksen saaneet henkilöt. Laitteet on suunniteltu tiloihin, jotka vastaavat likaantumisastetta 2 ja ylijänniteluokkaa II EN standardin mukaan. Ympäristöolosuhteet Ympäristön lämpötila: ks. tietolehti Säilytyslämpötila: -40 C +90 C (233 K 363 K) Suhteellinen ilmankosteus: enintään 75 % (ilman kastetta) Sähköliitäntä Liitäntä riviliittimien avulla Ulosvedettävät kytkentäliittimet helpottavat liitäntätöitä ja kytkentäkaapin asennustyötä huomattavasti. Ne sallivat nopean ja virheettömän laitteen vaihtamisen huoltotöiden yhteydessä. Ruuvattavat liittimet ovat itseaukeavia, ja niissä on tarpeeksi suuret liitoskohdat 2,5 mm²:n johtimille sekä koodatut pistokkeet, jotka estävät niiden vaihtumisen. Sinisiin liittimiin kytketään luonnostaan vaaraton kenttävirtapiiri. Tämän saa liittää räjähdysvaaralliseen tilaan yhdysjohtimilla, jotka ovat DIN EN standardin määräysten mukaisia. Vihreisiin liittimiin kytketään kenttävirtapiiri, joka ei ole luonnostaan vaaraton. 16

17 Mittari Kuva 4 Mittarityyppi KFU8-DW-1.D ) Syöttöjännitteet 230 V AC ± 10 %, Hz, < 5 VA tai 115 V AC ± 10 %, Hz, < 5 VA tai 24 V DC +15 % / -10 %, jäännösaaltoisuus U ss 10 %, < 5 W Signaalin tulo DIN EN (NAMUR) mukaan tyhjäkäyntijännite 8,2 V DC oikosulkuvirta 6,5 ma kytkentäkohdat: 1,2 ma / 2,1 ma (liittimet 8, 9) Lähtörele Vaihtokytkentäkontakti, kytkentäteho: 250 V AC, 2 A, cos =0,7 40 V DC, 2 A Käynnistyksenaikainen viive Laukaisu kytkettäessä syöttöjännite toimintaan tai ulkoisen signaalin avulla (16 30 V DC, signaalin kesto käynnistysviive) Käynnistyksenaikainen viive s, 1 s:n välein, tehtaan asetusarvo: 10 s Valmiushidastus 400 ms Rajataajuus 1 Hz (vastaa 60 min -1 ) Näytöt 4-merkkinen, 7-osainen näyttö, punainen, merkkikorkeus: 7 mm LED, keltainen, lähtöreleen kytkentätilalle Valmistustapa Modulaarinen riviliitinkotelo Asentaminen napsautettavissa kiinni 35 mm:n vakiokiskolle DIN EN standardin mukaan ruuvikiinnitys korvakkeista 90 mm rasterissa Iskunkestävyys EN standardin mukaan, 15 g, 11 ms, puolisini Tärinänkestävyys EN standardin mukaan, Hz, 1 g, korkea siirtymätaajuus Kytkentäliittimet Koodattu pistoke, maks. 2,5 mm 2 Sallittu ympäristön lämpötila -25 C +50 C Suhteellinen ilmankosteus maks. 80 %, ei tiivistynyt Suojausluokka EN IP 20 EMC häiriönsieto EN , EN mukaan Sertifikaatit CSA Paino n. 420 g Taulukko 5 1) Edeltäjälaite KFU8-DW-1.D-Y voidaan korvata tällä laitteella ilman teknisiä muutoksia. 17

18 Erotin 230 V AC 20 DIP-kytkimien S1, S2, S3 selitys: luku Kuva 5 Erotintyyppi KFA6-SOT2-Ex2 Verkko Syöttöjännite 230 V AC ± 10 %, Hz, 1,5 W Signaalin tulo Nimellistiedot DIN EN (NAMUR) mukaan (luonnostaan Tyhjäkäyntijännite / n. 8 V DC / vaaraton) oikosulkuvirta n. 8 ma Kytkentäkohta / 1,2 2,1 ma / kytkentähystereesi n. 0,2 ma Johtimen valvonta Murtuma I 0,1 ma, oikosulku I > 6 ma Maksimiarvot Todistusnumero PTB 98 ATEX 2164 yhteensopivuus- tai Ryhmä, luokka, tyyppitarkastustodist räjähdyssuojaus II (1) G D [EEx ia] IIC [virtapiiri(t) vyöhykkeellä 0/1/2] uksen mukaan Jännite U o 10,5 V Virta I o 13 ma Teho P o 34 mw (lineaarinen tunnuskäyrä) Räjähdyssuojaus, luokka [EEx ia und EEx ib] Räjähdysvaaraluokka IIB IIC Ulkoinen kapasiteetti 16,8 μf 2,41 μf Ulkoinen induktiivisuus 730 mh 200 mh Lähtö (ei luonnostaan vaaraton) Lähtö Turvatekninen maksimijännite U m Signaali; elektroninen lähtö, passiivinen 253 V AC (Huomio! U m ei ole mitoitusjännite) 1-signaali: 2,5 V maks. 10 ma (ulkoinen jännite) tai 3,0 V maks 100 ma (100 ma, oikosulunkestävä) Signaalitaso 0-signaali: estetty lähtö (vuotovirta 10 μa) Siirto-ominaisuudet Kytkentätaajuus 5 khz Galvaaninen erotus Tulo/tulo ei käytössä Tulo/lähtö IEC mukaan Tulo/syöttö IEC mukaan Standardit Tulo DIN EN (NAMUR) mukaan Siirtymäluokka II DIN EN standardin mukaan Ympäristöolosuhteet DIN IEC 721 -standardin mukaan Sähkömagneettinen yhteensopivuus direktiivi EN 61326, EN , NAMUR NE 21 mukaan 89/336/EY Ympäristöolosuhteet Ympäröivä lämpötila C ( K) Mekaaniset tiedot Paino n. 150 g Taulukko 6 18

19 Erotin V DC 20 DIP-kytkimien S1, S2, S3 selitys: luku Kuva 6 Erotintyyppi KFD2-SOT2-Ex2 Verkko Syöttöjännite V DC, aaltoisuus 10 %, mitoitusvirta 50 ma Signaalin tulo Nimellistiedot DIN EN (NAMUR) mukaan (luonnostaan Tyhjäkäyntijännite / n. 8 V DC / vaaraton) oikosulkuvirta n. 8 ma Kytkentäkohta / 1,2 2,1 ma / kytkentähystereesi n. 0,2 ma Johtimen valvonta Murtuma I 0,1 ma, oikosulku I > 6 ma Maksimiarvot Todistusnumero PTB 00 ATEX 2035 yhteensopivuus- tai Ryhmä, luokka, tyyppitarkastustodistuk räjähdyssuojaus II (1) G D [EEx ia] IIC [virtapiiri(t) vyöhykkeellä 0/1/2] sen mukaan Jännite U o 10,5 V Virta I o 13 ma Teho P o 34 mw (lineaarinen tunnuskäyrä) Räjähdyssuojaus, luokka [EEx ia ja EEx ib] Räjähdysvaaraluokka IIA IIB IIC Ulkoinen kapasiteetti 75 μf 16,8 μf 2,4 μf Ulkoinen 1000 mh 740 mh 200 mh induktiivisuus Lähtö Lähtö Signaali; elektroninen lähtö, passiivinen 40 V DC (Huomio! U m ei ole mitoitusjännite) 1-signaali: 2,5 V maks. 10 ma (ulkoinen jännite) Signaalitaso tai 3,0 V maks. 100 ma (100 ma, oikosulunkestävä) 0-signaali: estetty lähtö (vuotovirta 10 μa) Siirto-ominaisuudet Kytkentätaajuus 5 khz Galvaaninen erotus Tulo / tulo ei käytössä Tulo / lähtö EN standardin mukaan, huippujännitearvo 375 V Tulo / syöttö EN standardin mukaan, huippujännitearvo 375 V Standardit Tulo DIN EN (NAMUR) mukaan Siirtymäluokka II DIN EN standardin mukaan Ympäristöolosuhteet DIN IEC 721 -standardin mukaan Sähkömagneettinen yhteensopivuus direktiivi EN 61326, EN , NAMUR NE 21 mukaan 89/336/EY Ympäristöolosuhteet Ympäröivä lämpötila C ( K) Mekaaniset tiedot Paino n. 150 g Taulukko 7 (ei luonnostaan Turvatekninen vaaraton) maksimijännite U m 19

20 5.3.4 Erottimen DIP-kytkimien selitys Kytkinasento S Toiminto Asento Vaikutussuunta lähtö I aktiivinen Vaikutussuunta lähtö II aktiivinen Johdinvian tunnistus korkealla tulovirralla vähäisellä tulovirralla korkealla tulovirralla vähäisellä tulovirralla PÄÄLLÄ POIS I II I II I II Taulukko 8 Käyttötilat Ohjausvirtapiirit Käynnistin korkeaohminen / kosketin auki Käynnistin matalaohminen / kosketin kiinni Johdinmurtuma, johtimen oikosulku Tulosignaali vähäinen tulovirta korkea tulovirta johdinvika Taulukko 9 Kytkimien 1, 2 ja 3 tehtaan asetus on asento I. 20

21 6 Asentaminen VAARA! Noudata erityisesti luvussa 2 (Turvallisuus) olevia ohjeita. Varmista asennustöiden aikana, että kaikki osat ovat nollapotentiaalissa. Sulavat tulpat Sulavat tulpat suojaavat nestekytkintä lämpökuormituksen aiheuttamilta vaurioilta. Myöskään BTS:ää käytettäessä sulavia tulppia ei saa korvata sokkoruuveilla tai sulavilla tulpilla, joilla on muut nimellislaukaisulämpötilan arvot! 6.1 Toimituksen tila ja sisältö Kytkinelementti ja tiivisterengas Käynnistin ja kiinnityslaippa Mittari Osat toimitetaan tavallisesti irtonaisina yhdessä nestekytkimen kanssa. HUOMIO! Jos BTS asennetaan jälkeenpäin nestekytkinkokoihin 206 ja 274, ota ensin yhteyttä Voithiin! Ohje: Kytkinelementtien ja sulavien tulppien vakioyhdistelmät: Laukaisulämpötilat Kytkinelementti Sulavat tulpat Värimerkintä 160 C 180 C sininen 140 C 160 C vihreä 125 C 160 C vihreä 110 C 140 C punainen Taulukko 10 Kytkinelementin ja sulavien tulppien suhteellinen luokittelu voi vaihdella projektisovelluksen mukaan. Saatavissa on lisäksi vakiomallista poikkeavia kytkinelementin laukaisulämpötiloja (85 C, 90 C, 100 C, 110 C, 125 C, 140 C, 160 C ja 180 C). Lisätietoja saat Voith Turbolta. Katso myös tilausasiakirjat. Kytkinelementit: luku 12.1, sivu 36 21

22 Ø f Ø F 6.2 Kytkinelementin ja käynnistimen asentaminen HUOMIO! Jotta toimintahäiriöt voitaisiin välttää, kytkinelementti ja käynnistin on asennettava nestekytkimen asentamisen jälkeen ja ennen nestekytkimen täyttämistä. Käyttölaitteisiin, joita käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa, ei saa tehdä minkäänlaisia muutoksia. Näitä käyttölaitteita ei saa korjata. Käynnistimeen kohdistuvia iskuja tulee välttää. Koneeseen kohdistuvia töitä saa tehdä vain räjähdysvapaassa tilassa. Jotta sähköstaattisen varauksen muodostuminen voitaisiin estää, liitäntäkaapelit on asennettava EN standardin määräysten mukaan siten, että ne eivät hankaa käytön aikana. Kytkinelementti ja tiivisterengas ruuvataan sokkoruuvin paikalle nestekytkimen ulkopyörään (pos. 0300) tai nestekytkimen kuoreen (pos. 0190) 1). Kytkinelementin asentaminen ulkopyörään 2) : Konsoli H Kuva 7 Kytkinelementin asentaminen kuoreen (Ei mallit DT tai T...S) h Kuva 8 1) 2) Ei malleissa 366T, 422T ja DT Mallissa DT asentaminen on mahdollista myös ulkopyörän vastakkaiselle puolelle. 22

23 Ø f Kytkinelementin asentaminen kuoreen (Vain mallit T...S) 0190 h Kuva 9 Kytkinelementin ja käynnistimen asennusmitat Nestekytkintyyppi Ulkopyörän puoleinen Kehän läpimitta Ø F [mm] Etäisyys ~H [mm] Kehän läpimitta Ø f [mm] Ei mallit DT tai T...S: Kuoren puoleinen Etäisyys ~h [mm] Kehän läpimitta Ø f [mm] Vain mallit T...S: Etäisyys ~h [mm] 206 T 196 ± 1 111,5 200 ± DT 196 ± 1 151, T 268 ± ± 1 2,5 274 DT 268 ± T 350 ± ± T 396 ± ± ± T 470 ± ± ± T 548 ± ± 1 28,5 620 ± T 630 ± ± 1 51,5 714 ± T 729 ± ± 1 52,5 815 ± T 840 ± ± ± DT 840 ± T 972 ± ± ± DT 972 ± T 1128 ± ± ± DT 1128 ± DT 1302 ± Taulukko 11 Poikkeavissa asennustavoissa mitta-arvot on tarkistettava nestekytkimen asennussuunnitelmasta. 23

24 Ø52 Kiinnityslaippa Käynnistin Samassa tasossa! Konsoli Samassa tasossa! Kytkinelementti Metalliton alue! 15 Kuva 10 HUOMIO! Konsolin on oltava tarpeeksi tukeva (ei sisälly Voith-toimitukseen). Vältä tärinää, sillä se voi aiheuttaa vikasignaaleja. Ota huomioon käynnistimen pään ympärillä oleva metalliton alue (15 mm) ( kuva 10)! Käynnistin ja kiinnityslaippa asennetaan konsoliin tarkasti kytkinelementin mukaisesti ja nestekytkimen akselin suuntaisesti. Käynnistin asennetaan siten, että sen on takana samassa tasossa kiinnityslaipan kanssa. Kiinnityslaippa asennetaan etuosassa samaan tasoon konsolin kanssa. Käynnistimen pään ja kytkinelementin välisen etäisyyden on oltava 4 1 1mm! 24

25 6.3 Mittarin ja erottimen asentaminen ja liitäntä Ohje: BTS:n johdinsarja ei sisälly Voith-toimitukseen. Jos käynnistimen ja mittarin etäisyys on suurempi, suosittelemme käyttämään jatkokaapelina suojattua johdinta. HUOMIO! Käynnistimen ja mittarin välisen jatkokaapelin kokonaisvastuksen on oltava alle 100. Asenna mittari ja tarvittaessa erotin asianmukaiseen kytkentäkaappiin ja kytke liitännät liitäntäkaavion mukaisesti. Liitäntäkaavio Erotin Käynnistin Kun tarvitaan luonnostaan vaarattomat ohjauspiirit Kuva 11 25

26 Liitännät: mittari Riviliittimen nro Kuvaus 1 GND laukaisun tuloon 2 Laukaisun tulo käynnistysviiveelle, V DC 3 Jännitteensyöttö laukaisun tuloon, mikäli laukaisu tapahtuu, kun syöttöjännite kytketään toimintaan, liittimien 3 ja 2 välille on asennettava silta (luovutustila!) 4 Syöttöjännite, +24 V DC 5 Syöttöjännite, GND 6 Ei liitäntää! 7 Ei liitäntää! 8 NAMUR-tulo, L- 9 NAMUR-tulo, L+ 10 Lähtörele, sulkeutuva kosketin, NO 11 Lähtörele, avautuva kosketin, NC 12 Lähtörele, juuri, COM 13 Ei liitäntää! 14 Ei liitäntää! 15 Ei liitäntää! 16 Syöttöjännite, 230 V AC, L1 17 Syöttöjännite, 115 V AC, L1 18 Syöttöjännite, N Taulukko 12 RÄJÄHDYSSUOJA! Mittarin ohjauspiiri ei ole luonnostaan vaaraton! Jos vaaditaan luonnostaan vaaraton ohjauspiiri, mittarin ja käynnistimen väliin on kytkettävä sopiva erotin! Liitännät: erotin Riviliittimen nro Kuvaus 1+ NAMUR-tulo 1, L+ 2+ Ei liitäntää! 3- NAMUR-tulo 1, L- 4+ NAMUR-tulo 2, L+ 5+ Ei liitäntää! 6- NAMUR-tulo 2, L- 7 Lähtö Lähtö 1/2-9 Lähtö Syöttöjännite, 230 V AC, L1 15- Syöttöjännite, N Taulukko 13 26

27 7 Mittarin näytöt ja asettaminen 7.1 Mittarin näytöt Käyttötila lämpötila oikein normaali käyttötila ylikuumeneminen kytkinelementin kierrosluku < 60 min -1 käynnistysviive aktiivinen ei lämpötilanvalvontaa! Kuva 12 Asetustila käynnistyksenaikaisen viiveen asettaminen ohjelmistoversion numero Kuva 13 27

28 7.2 Mittarin asettaminen Säädä tarvittaessa käynnistyksenaikaista viivettä, tehtaan asetusarvo: 10 s! Säätö tehdään etupaneelin painikkeiden avulla kuvan 14 mukaisesti (sivu 28). Ohje: Käynnistyksenaikainen viive alkaa, kun käynnistysviive laukaistaan. Kun käynnistysviiveen aikajakso on kulunut, nestekytkimen ja siihen kiinnitetyn kytkinelementin kierrosluvun on oltava selvästi yli 60 min -1! Tehtaan asettama käynnistyksenaikainen viive: 10 s. HUOMIO! Käynnistysviiveen aikana ei tunnisteta nestekytkimen ylikuumenemista! Käyttötila Asetustila Käynnistysviive [s], 1 s XXX 120 s Ohjelmistoversion numero (muutokset eivät mahdollisia) Kuva 14 28

29 8 Käyttöönotto VAARA! Kun käytät BTS-laitetta, noudata erityisesti luvun 2 (Turvallisuus) ohjeita! Tarkista johdotus kuvan 11 mukaan. Tarkista erityisesti syöttöjännitteen oikea johdotus! Kuva 11, sivu 25 Syöttöjännite kytketään ensin käynnistämättä nestekytkintä. Kun käynnistyksenaikainen viive on aktiivinen, mittarin näytössä näkyy. Lähtörele on toiminnassa, ja edessä oleva merkkivalo palaa. Kun käynnistysviiveen aikajakso on päättynyt, mittarin näytössä näkyy. Lähtörele aukeaa, ja edessä oleva merkkivalo sammuu. Säädä tarvittaessa käynnistyksenaikaista viivettä luvun 7.2 mukaan. Luku 7.2, sivu 28 Jos laukaisu tapahtuu ulkoisesti, poista tehtaalla asennettu silta mittarin liittimien 2 ja 3 väliltä. Käynnistä BTS ja nestekytkin normaalisti. Käynnistysviiveen jälkeen nestekytkimen ja siihen kiinnitetyn kytkinelementin kierrosluvun on oltava selvästi yli 60 min -1. Mittarin näytössä näkyy, jos laite ei ole ylikuumennut. Lähtörele on toiminnassa, ja edessä oleva merkkivalo palaa. Kytke laite ja nestekytkin pois toiminnasta mutta jätä BTS käyttövalmiiseen tilaan. Kun nestekytkimen ja kytkinelementin kierrosluku alittaa 60 min -1, mittarin näytössä näkyy. Lähtörele aukeaa, ja edessä oleva merkkivalo sammuu. Normaali käyttötila voidaan käynnistää. Jos laitteistossa on toimintahäiriöitä, katso luku

30 9 Kunnossapito, huolto Käsitteiden määrittely IEC standardin mukaan: Huolto ja kunnossapito: Toimenpiteet, joiden avulla esine saatetaan tai palautetaan sellaiseen tilaan, joka vastaa tietylle määritelmälle asetettuja vaatimuksia ja varmistaa vaadittavien toimintojen virheettömän suorittamisen. Tarkastus: Toimenpide, jonka sisältönä on esineen huolellinen tutkiminen siten, että tutkimisen perusteella voidaan tehdä luotettava arvio esineen tilasta. Toimenpide vaatii korkeintaan osittaista purkamista ja sitä täydentävät erilaiset oheistoiminnot, kuten mittaukset. Silmämääräinen tarkastus: Silmämääräinen tarkastus on tarkastus, jolla paikannetaan näkyviä vikoja ilman erillisiä luoksepääsyä helpottavia laitteita tai työkaluja. Esimerkkinä mainittakoon puuttuvan ruuvin paikantaminen. Lähempi tarkastus: Tarkastus, jossa silmämääräisen tarkastuksen ohella (esimerkiksi löysät ruuvit) paikannetaan vikoja, joiden havaitseminen vaatii lisälaitteita, kuten liikuteltavia porrasaskelmia (tarvittaessa) ja työkaluja. Lähempi tarkastus ei yleensä edellytä kotelon avaamista tai jännitteen kytkemistä pois käyttölaitteesta. Yksityiskohtainen tarkastus: Tarkastus poikkeaa lähemmästä tarkastuksesta sikäli, että paikannettavat viat, esimerkiksi löysät liitännät, edellyttävät kotelon avaamista ja/tai työkalujen ja tarkastuslaitteiden käyttöä. Kunnossapitotoimet saa suorittaa vain pätevä, koulutettu ja valtuutettu ammattilainen tai Voith Turbon kouluttama henkilö. Osat saa vaihtaa vain alkuperäisiin varaosiin. Uusien varaosien on oltava käyttökelpoisia myös räjähdysvaarallisissa tiloissa. Laitteet on puhdistettava räjähdysvaarallisissa tiloissa säännöllisesti. Käyttäjä määrittää aikavälit paikan päällä vallitsevien olosuhteiden mukaisesti (esimerkiksi noin 0,2 0,5 mm:n pölykerrostuman perusteella). Kaikki huollon ja/tai kunnossapitotöiden yhteydessä poistetut esteet ja merkinnät on palautettava alkuperäisille paikoilleen. 30

31 VAARA! Kun käytät BTS-laitetta, noudata erityisesti luvun 2 (Turvallisuus) ohjeita! Huoltosuunnitelma Huoltoväli 1000 käyttötunnin välein, viimeistään 6 kuukauden kuluttua edellisestä huollosta Viimeistään 6 kuukautta käyttöönoton jälkeen, sen jälkeen 2 vuoden välein Huoltotyö Tarkista laite poikkeavuuksien varalta (Silmämääräinen tarkastus, pölykerrostumat). Sähkölaitteiden kuntotarkastus (yksityiskohtainen tarkastus). Laitteen likaantuessa Puhdistaminen (katso luku 9.1) Taulukko 14 Kirjaa ylös huoltotyöt. Protokollamallit: katso nestekytkimen käyttöohje 9.1 Puhdistaminen ulkopuolelta HUOMIO! Varmista, että puhdistusaine on yhteensopiva BTS:n muovikotelon ja kaapeliliitännän kumitiivisteen kanssa. Älä käytä korkeapaineella toimivaa puhdistuslaitetta. Käsittele kaapeliliitännän kumitiivistettä varovasti. Vältä vesi- ja paineilmasuihkua. Puhdista BTS tarvittaessa rasvanpoistoaineella. 31

32 10 Toimintahäiriöiden korjaaminen ja vianetsintä VAARA! Kun käytät BTS-laitetta, noudata erityisesti luvun 2 (Turvallisuus) ohjeita! RÄJÄHDYSSUOJA! Laitteisiin, joita käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa, ei saa tehdä mitään muutoksia. Korjaukset eivät ole sallittuja; laite on vaihdettava. Alla olevan taulukon avulla voit etsiä nopeasti toimintahäiriöiden syitä ja mahdollisesti korjata ne. Toimintahäiriö Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Mittarin näyttö on tyhjä. Mittarin syöttöjännitettä ei ole kytketty toimintaan. Kytke syöttöjännite, katso kuva 11. Mittari on viallinen. Vaihda mittari. Käynnistymisviiveen laukaisu ei toimi kytkettäessä syöttöjännite toimintaan. Liittimien 3 ja 2 välinen silta on poistettu. Asenna silta, katso kuva 11. Käynnistymisviiveen laukaisu ei toimi ulkoisen signaalin avulla. Liittimien 3 ja 2 välistä siltaa ei ole poistettu. Ulkoinen laukaisusignaali on liian lyhyt. Poista silta, katso kuva 11. Laukaisusignaalin kesto on asetettava vähintään yhtä pitkäksi kuin käynnistymisen aikainen viive. Mittarin näyttö Elektronikkavirhe. Katkaise syöttöjännite ja kytke uudelleen päälle. Näyttö ilmestyy jälleen kytkettäessä katkaisun jälkeen uudelleen päälle. Mittari viallinen. Vaihda mittari. Taulukko 15 32

33 Toimintahäiriö Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Kun käynnistysviive on päättynyt, mittarin näytössä näkyy aina ylikuumenemisen symboli ( ), vaikka ylikuumenemista ei havaita. Käynnistyksenaikainen viive on asetettu liian lyhyeksi. Käynnistimen navoitus väärä. Kun käynnistysviive on päättynyt, nestekytkimen ja siihen kiinnitetyn kytkinelementin kierrosluvun on oltava selvästi yli 60 min -1. Pidennä käynnistysviivettä vastaavasti. Tarkista käynnistimen liitäntä, katso kuva 11. Käynnistimen pään ja kytkinelementin välinen etäisyys on liian suuri. Säädä etäisyyden arvoksi 4 katso kuva mm, Käynnistin on viallinen. Tarkista käynnistin ja vaihda se tarvittaessa. Kytkinelementti on viallinen. Tarkista kytkinelementti ja vaihda se tarvittaessa. Kun käynnistysviive on päättynyt, mittarin näytössä näkyy ajoittain ylikuumenemisen symboli ( ), vaikka ylikuumenemista ei havaita. Käynnistimen pään ja kytkinelementin välinen etäisyys on liian suuri. Käynnistimen konsoli ei ole tarpeeksi tukeva. Tärinä saattaa aiheuttaa virheellisiä signaaleja. Säädä etäisyyden arvoksi 4 katso kuva mm, Varmista, että konsoli on riittävän tukeva, katso kuva 10. Käynnistysviiveen aikana sulavista tulpista vuotaa käyttönestettä. Käynnistyksenaikainen viive on asetettu liian pitkäksi. Aseta lyhyempi käynnistyksenaikainen viive niin, että käynnistysviiveen päätyttyä nestekytkimen ja siihen kiinnitetyn kytkinelementin kierrosluku on selvästi yli 60 min -1. Käynnistysviiveen päätyttyä sulavista tulpista vuotaa käyttönestettä, BTS ei ole näyttänyt ylikuumenemista. Kytkinelementin ja sulavien tulppien lämpötila-arvoja ei ole säädetty vastaamaan toisiaan. Kytkinelementti on viallinen. Ota yhteyttä Voith Turboon (katso luku 11). Tarkista kytkinelementti ja vaihda se tarvittaessa. Taulukko 16 Jos laitteessa on jokin muu kuin tässä taulukossa mainittu toimintahäiriö, ota yhteyttä Voith Turboon ( luku 11). 33

34 Jotta toimintahäiriön tarkka syy voitaisiin selvittää, tee seuraavat mittaukset mainitussa järjestykesssä: Mittaus Tulos Todennäköinen vian syy Kytke mittarin syöttöjännite toimintaan. Mittaa tyhjäkäyntijännite ja oikosulkuvirta NAMUR-tuloista (liittimet 9 ja 8). Liitä käynnistin mittariin. Mittaa käynnistimen virranotto vaimentamattomassa tilassa. Liitä käynnistin mittariin. Mittaa käynnistimen virranotto vaimennetussa tilassa. Ohje: Käynnistin voidaan vaimentaa esim. metallilevyllä, joka asetetaan välittömästi käynnistimen pään eteen. Vaimenna käynnistin, kun se on oikein asennettu kytkinelementtiin ja nestekytkimen lämpötila on normaali. Huomattava poikkeama asetusarvoista tyhjäkäyntijännite 8,2 V DC oikosulkuvirta 6,5 ma Virranotto > 6,0 ma tai < 2,1 ma Virranotto > 1,2 ma tai < 0,1 ma Virranotto > 1,2 ma ja < 6,0 ma Mittari viallinen. Käynnistin on viallinen. Käynnistin on viallinen. Kytkinelementti on viallinen. Taulukko 17 34

35 11 Tiedustelut ja asentajan sekä varaosien tilaaminen Kun kyseessä ovat tuotteisiin liittyvät kyselyt asentajan tilaukset varaosatilaukset mainitse BTS:llä varustettavan tai varustetun nestekytkimen sarjanumero ja tyyppinimike. Tyyppi T Tyyppi TDM-SAE B A Sarjanumero / tyyppinimike Kuva 15 Kuva 16 Sarjanumero ja tyyppinimeke ovat kytkimen ulkopyörässä / kuoressa (A) tai sen kehällä (B). Sarjanumero on painettu merkintäkohtiin. Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettujen kytkimien kehällä (B) on räjähdyssuojan merkintä. Kun tilaat asentajan, tarvitsemme lisäksi seuraavat tiedot: nestekytkimen käyttöpaikka yhteyshenkilö ja osoite toimintahäiriön kuvaus. Varaosatilausten yhteydessä tarvitsemme lisäksi varaosatoimituksen lähetysosoitteen. Lisätietoja saat osoitteesta: Voith Turbo GmbH & Co. KG Voithstr. 1 D Crailsheim, Saksa Puh Faksi Toimistoaikojen ulkopuolella: Voith Turbo GmbH & Co. KG Puh Faksi

36 12 Varaosatiedot HUOMIO! Vain laitteen valmistaja voi taata asianmukaiset kunnostus- ja korjaustyöt! 12.1 Vakiokytkinelementit Käyttö, nestekytkimen koko BTS-kytkinelementit Kierremitat Nimellislaukaisulämpötila Kytkinelementtityyppi Materiaali-nro Tiivisterengas Materiaali-nro M12x1,5 125 C TCR TCR C TCR C TCR C TCR M18x1,5 125 C TCR TCR C TCR C TCR C TCR C TCR C TCR M24x1,5 140 C TCR TCR C TCR C TCR Taulukko Käynnistin, kiinnityslaippa Käynnistimen tyyppi NJ N-E93-Y NJ N-E93-Y NJ N-E93-Y Kiinnityslaippa BF22/4 Materiaali-nro TCR TCR TCR TCR Taulukko Mittari Mittarin tyyppi Materiaali-nro Y Taulukko Erotin Erottimen tyyppi KFA6 SOT2 / Ex2 KFD2 SOT2 / Ex2 Materiaali-nro TCR TCR Taulukko 21 36

37 - tyhjä sivu - 37

38 - tyhjä sivu - 38

39 - tyhjä sivu - 39

40 13 Voith Turbo GmbH & Co. KG:n edustajat West-Europe: Germany ( VTCR ): Voith Turbo GmbH & Co. KG Start-up Components Voithstr CRAILSHEIM GERMANY Tel.: Fax: Austria: Indukont Antriebstechnik GmbH Badenerstraße TRAISKIRCHEN AUSTRIA Phone: Fax: Belgium ( VTBV ): Voith Turbo S. A. / N. V. Square Louisa BRÜSSEL BELGIUM Phone: Fax: Denmark ( VTDK ): Voith Turbo A/S Egegårdsvej GADSTRUP DENMARK Phone: Fax: Faroe Islands: see Denmark ( VTDK ) Finland ( Masino ): Masino Oy Kärkikuja VANTAA FINLAND Phone: Fax: France ( VTFV ): Voith Turbo S. A. S. 21 Boulevard du Champy-Richardets NOISY-LE-GRAND CEDEX FRANCE Phone: Fax: Great Britain ( VTGB ): Voith Turbo Limited 6, Beddington Farm Road CRO 4XB CROYDON, SURREY GREAT BRITAIN Phone: Fax: Greece: see Germany ( VTCR ) Greenland: see Denmark ( VTDK ) Ireland: see Great Britain ( VTGB ) Italy ( VTIV ): Voith Turbo s.r.l. Via G. Lambrakis REGGIO EMILIA ITALY Phone: Fax: Liechtenstein: see Germany ( VTCR ) Luxembourg: see Belgium ( VTBV ) Netherlands ( VTNT): Voith Turbo B.V. Koppelstraat AK TWELLO THE NETHERLANDS Phone: Fax: Norway ( VTNO ): Voith Turbo AS Gamle Leirdals vei OSLO NORWAY Phone: Fax: Portugal: see Spain ( VTEV ) Spain ( VTEV ) : Voith Turbo S. A. Avenida de Suiza 3 P.A.L. Coslada COSLADA (MADRID) SPAIN Phone: Fax: Sweden ( VTSN ): Voith Turbo AB Finspångsgatan SPÅNGA-STOCKHOLM SWEDEN Phone: Fax: Switzerland: see Germany ( VTCR ) 40

41 East-Europe: Albania: see Hungary ( VTHU ) Bosnia Herzegowina: see Hungary ( VTHU ) Bulgaria: see Hungary ( VTHU ) Croatia: see Hungary ( VTHU ) Czech Republic ( VTCZ ): Voith Turbo s.r.o. Hviezdoslavova 1a BRNO CZECH REPUBLIC Phone: Fax: Estonia: see Poland ( VTPL ) Hungary ( VTHU ): Voith Turbo Kft. Felvég Útca BIATORBÁGY HUNGARY Phone: Fax: Kosovo: see Hungary ( VTHU ) Latvia: see Poland ( VTPL ) Lithuania: see Poland ( VTPL ) Macedonia: see Hungary ( VTHU ) Poland ( VTPL ): Voith Turbo sp.z o.o. Majków Duży WOLA KRZYSZTOPORSKA POLAND Phone: Fax: Romania ( VTRO ): Voith Turbo S.R.L. Pipera Business Tower, 10th Floor, 2 nd Office Blv. Dimitrie Pompeiu BUCHAREST ROMANIA Phone: Fax: Russia ( VTRU ): Voith Turbo O.O.O. Branch Office Moskau Nikolo Yamskaya ul. 21/7, str MOSKAU RUSSIA Phone: ext. 122 Fax: mobil Herr Bulanzev: Voith Turbo Branch Office Novokusnetsk ( Shcherbinin, Anatoliy ) Skorosnaya ul. 41, Liter B NOVOKUSNETSK Kemerovskaya oblast RUSSIA Phone/Fax: mobil: Serbia: see Hungary ( VTHU ) Slovak Republic: see Czech Republic ( VTCZ ) Slovenia: see Hungary ( VTHU ) Ukraine ( VTUA ): Voith Turbo Ltd. Degtyarivska Str. 25 of 23, building KIEV UKRAINE Phone: Fax: see also Poland ( VTPL ) North America: Canada ( VTC ): Voith Turbo Inc. 171 Ambassador Drive, Unit 1 L5T 2J1 MISSISSAUGA, ONTARIO CANADA Phone: Fax: Mexico ( VTX ): Voith Turbo S.A. de C.V. Alabama No.34 Col. Nápoles Delg. Benito Juarez C.P MÉXICO, D.F. MÉXICO Phone: Fax: U.S.A. ( VTI ): Voith Turbo Inc. 25 Winship Road YORK, PA UNITED STATES Phone: Fax: Southern- + Middle Amerika: Brazil ( VTPA ): Voith Turbo Ltda. Rua Friedrich von Voith JARAGUÁ, SÃO PAULO - SP BRAZIL Phone: Fax: Colombia ( VTKB ): Voith Turbo Colombia Ltda. Calle 17 No Centro Empresarial Montevideo BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA Tel.: Fax: Chile ( VTCI ): Voith Turbo S. A. Av.Pdte.Eduardo Frei Montalva SANTIAGO DE CHILE (CONCHALI) CHILE Phone: Fax: Ecuador: see Colombia ( VTKB ) Peru ( VTPE ): Voith Turbo S.A.C. Av. Argentinia 2415 LIMA 1 PERU Phone: Fax: see also Brazil ( VTPA ) Venezuela: see Colombia ( VTKB ) Africa: Algeria: see France ( VTFV ) Botswana: see South Africa ( VTZA ) Egypt: Copam Egypt 33 El Hegaz Street, W. Heliopolis CAIRO EGYPT Phone: Fax: Gabon: see France ( VTFV ) Guinea: see France ( VTFV ) Ivory Coast: see France ( VTFV ) Lesotho: see South Africa ( VTZA ) Marocco ( VTCA ): Voith Turbo S.A. Rue Ibnou El Koutia, No. 30 Lot Attawfiq Quartier Oukacha CASABLANCA MAROCCO Tel: Fax Mauretania: see Spain ( VTEV ) Mozambique: see South Africa ( VTZA ) Namibia: see South Africa ( VTZA ) Niger: see France ( VTFV ) Senegal: see France ( VTFV ) South Africa ( VTZA ): Voith Turbo Pty. Ltd. 16 Saligna Street Hughes Business Park 1459 WITFIELD, BOKSBURG SOUTH AFRICA Phone: Fax: Swaziland: see South Africa ( VTZA ) Tunesia: see France ( VTFV ) Zambia: see South Africa ( VTZA ) Zimbabwe: see South Africa ( VTZA ) 41

Asennus- ja käyttöohje. 3626-019600ex fi. BTS-Ex Kosketukseton lämpötilan mittauslaite Voith-nestekytkinten suurimman pintalämpötilan rajoittamiseen

Asennus- ja käyttöohje. 3626-019600ex fi. BTS-Ex Kosketukseton lämpötilan mittauslaite Voith-nestekytkinten suurimman pintalämpötilan rajoittamiseen Voith Turbo Asennus- ja käyttöohje 3626-019600ex fi Voith-nestekytkinten suurimman pintalämpötilan rajoittamiseen HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista, ja käyttöönottoa ja säilytä ohje

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

MTS Mekaaninen lämpötilavahti sekä luettuna direktiivin 94/9/EY mukainen kokoonpano

MTS Mekaaninen lämpötilavahti sekä luettuna direktiivin 94/9/EY mukainen kokoonpano Voith Turbo Asennus- ja käyttöohje 3626-011800 fi MTS Mekaaninen lämpötilavahti sekä luettuna direktiivin 94/9/EY mukainen kokoonpano HUOMIO! Lukekaa tämä käyttöohje ennen asentamista ja käyttöönottoa

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys...

Lisätiedot

BTS-Ex Kosketukseton lämpötilan mittauslaite Voith-nestekytkinten suurimman pintalämpötilan rajoittamiseen

BTS-Ex Kosketukseton lämpötilan mittauslaite Voith-nestekytkinten suurimman pintalämpötilan rajoittamiseen Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta) BTS-Ex Kosketukseton lämpötilan mittauslaite Voith-nestekytkinten suurimman pintalämpötilan rajoittamiseen Versio 6, 11.1.2016

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet THR880i Ex Turvallisuusohjeet 1 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Turvallisuustiedot... 3 3 Turvallisuusmääräykset... 3 4 Akun kannen suojaus... 5 4.1 Akun kannen avaaminen... 5 4.2 Turvatulpan

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 5.6.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/6 SET/OELO2 Kapasitiivinen vuotovalvonta-anturi Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

SET/TSH2 ja SET/TSHS2

SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 6.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla

Sisällys. 1. Energiatehokkuudesta. 2. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla Sisällys 1. Energiatehokkuudesta. Energiatehokkuusindikaattorit kansantalouden makrotasolla 3. Hiilidioksidipäästöihin vaikuttavia tekijöitä dekompositioanalyysi 4. Päätelmiä Energiatehokkuudesta Energiatehokkuuden

Lisätiedot

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2

SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus

Suomen biokapasiteetti ja sen. Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen biokapasiteetti ja sen kestävä ä käyttö Prof. Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus Suomen kestävän kehityksen toimikunta 4 / 2010 Suomen ekologisen jalanjäljen ja biokapasiteetin kehitys Lähde: Global

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

SET/V. Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/V. Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 7.1.2013 SET/V Yläraja-anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(5) SYMBOLIEN MERKITYS 2. TEKNISET TIEDOT Huomioitava

Lisätiedot

inet Box Asennusohje

inet Box Asennusohje Asennusohje Sivu 2 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Turvallisuusohjeita... 2 Käyttötarkoitus... 2 Toimituksen sisältö... 2 Mitat... 3 Liitännät / säätölaitteet... 3 Näytöt... 3 Asennus...

Lisätiedot

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE

SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Digitaaliset tulomoduulit

Digitaaliset tulomoduulit 8 172 TX-I/O Digitaaliset tulomoduulit TXM1.8D TXM1.16D Kaksi täysin yhteensopivaa versiota: TXM1.8D: 8 digitaalituloa, tulokohtainen indikointi 3-värisellä LEDillä (vihreä, keltainen tai punainen) TXM1.16D:

Lisätiedot

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO

Metsien luonnontuotteet ja luomu. Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Metsien luonnontuotteet ja luomu Rainer Peltola, MTT Rovaniemi / LAPPI LUO Keruuluomu / luomukeruu Luonnonmarjat ja -sienet ovat luomua, jos ne on kerätty erikseen määritellyiltä luomukeruualueilta Keruualueeksi

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588

Käyttöohjeet DVC-P. sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Käyttöohjeet DVC-P sisäänrakennetulla paineanturilla- Art-Nr.: 30588 Systemair Oy Nietostie 2 FI-01390 VANTAA Phu: +358 (0)20 7920 520 Fax: +358 (0)20 7920 530 mailbox@systemair.fi www.systemair.de Sisältö

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit

Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle

Lisätiedot

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Fernanzeige DuoC Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! A DuoComfort 1 4 5 6 DuoControl CS 4 5 6 DuoComfort 2 9 1 2 9 50 cm 50 cm DuoControl 4 5 6 B 55 mm 14 1 2 9 50 cm 10 19 18 - + 12 V 13 12 15 11

Lisätiedot

Anturit Läpivirtausanturit Sarja AF1. Luetteloesite

Anturit Läpivirtausanturit Sarja AF1. Luetteloesite Anturit Läpivirtausanturit Luetteloesite 2 Anturit Läpivirtausanturit Läpivirtausanturi, ilmansyöttö vasemmalla, Qn = 150-5000 l/min läppäperiaate Sähköinen liitäntä: Pistoke, M12x1, 5-napainen 3 Läpivirtausanturi,

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 316. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 316 Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Sisällysluettelo 1 Johdanto.................

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Rosemount 848L binääriohjausten logiikkalähetin FOUNDATION -kenttäväylällä. Aloita tästä

Rosemount 848L binääriohjausten logiikkalähetin FOUNDATION -kenttäväylällä. Aloita tästä binääriohjausten logiikkalähetin FOUNDATION -kenttäväylällä Aloita tästä Vaihe 1: Asenna lähetin Vaihe 2: Johdota ja kytke virta Vaihe 3: Tarkista lähettimen konfigurointi Tuotehyväksynnät Valmis MegszüntTermék

Lisätiedot

ATEX -asennusohjeet Micro Motion T-sarjan -antureille

ATEX -asennusohjeet Micro Motion T-sarjan -antureille Asennusohjeet P/N MMI-20010116, Rev. A Kesäkuu 2007 ATEX -asennusohjeet Micro Motion T-sarjan -antureille ATEX-hyväksytyille antureille Huomautus: kun kyseessä ovat vaaralliset asennukset Euroopassa, katso

Lisätiedot

Verkkodatalehti. WTB4S-3P5232H W4S-3 Inox Hygiene VALOKENNOT

Verkkodatalehti. WTB4S-3P5232H W4S-3 Inox Hygiene VALOKENNOT Verkkodatalehti WTBS-3P5232H WS-3 Inox Hygiene WTBS-3P5232H WS-3 Inox Hygiene A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTBS-3P5232H 586 Muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/ws-3_inox_hygiene

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Verkkodatalehti. WTB4S-3P3264H W4S-3 Inox Hygiene VALOKENNOT

Verkkodatalehti. WTB4S-3P3264H W4S-3 Inox Hygiene VALOKENNOT Verkkodatalehti WTBS-3P326H WS-3 Inox Hygiene WTBS-3P326H WS-3 Inox Hygiene A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTBS-3P326H 807 Muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/ws-3_inox_hygiene

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje

GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/11 GA-2 Rasvanerottimen hälytin kahdella anturilla Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

Roto Patio Z kippi-liukujärjestelmä. Roto Patio Z. puu- ja PVC-ikkunoille ja parvekeoville Huolto- ja käyttöohje. Ikkuna- ja oviteknologia

Roto Patio Z kippi-liukujärjestelmä. Roto Patio Z. puu- ja PVC-ikkunoille ja parvekeoville Huolto- ja käyttöohje. Ikkuna- ja oviteknologia Roto Patio Z kippi-liukujärjestelmä puu- ja PVC-ikkunoille ja parvekeoville Huolto- ja käyttöohje Roto Patio Z Ikkuna- ja oviteknologia Huolto- ja käyttöohje Nämä ikkunat on varustettu laadukkailla Roto-heloilla.

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK

Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Käyttöohje Z 125 /2/... Elektroninen säätölaite FIN 09/11 Z 6 / HK Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Erityispiirteet 3 3. Tekniset tiedot 3 4. Sähköliitäntä 3 4.1 Z 125 /2/... : n liitäntäkaavio 3 5. Käyttöönotto

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

Pitkien etäisyyksien induktiivinen suorakulmainen lähestymiskytkin. Lähtö NO + NC 20 mm suojattu

Pitkien etäisyyksien induktiivinen suorakulmainen lähestymiskytkin. Lähtö NO + NC 20 mm suojattu Pitkien etäisyyksien induktiivinen suorakulmainen lähestymiskytkin Kytkentäkotelo Aktiivisen puolen suunta vaihdettavissa Helppo asentaa, samat asennusmitat kuin tavallisella sähkömekaanisella rajakytkimellä

Lisätiedot

ATEX -asennusohjeet Micro Motion lisävahvistimella varustetuille CMF400 -antureille

ATEX -asennusohjeet Micro Motion lisävahvistimella varustetuille CMF400 -antureille Asennusohjeet P/N MMI-20010159, Rev. A Kesäkuu 2007 ATEX -asennusohjeet Micro Motion lisävahvistimella varustetuille CMF400 -antureille ATEX-hyväksytyille antureille Huomautus: kun kyseessä ovat vaaralliset

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110

Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset

Lisätiedot

Exi-laitteet ja niiden asennus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy

Exi-laitteet ja niiden asennus. Risto Sulonen VTT Expert Services Oy Exi-laitteet ja niiden asennus Risto Sulonen VTT Expert Services Oy 25.4.2013 2 Perusperiaate Piiriin menevä energia < MIE Piirissä varastoituva tai syntyvä energia < MIE Laitteiden ja komponenttien pintalämpötilat

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Verkkodatalehti CQ28-10NPP-KW1S02 CQ KAPASITIIVISET LÄHESTYMISKYTKIMET

Verkkodatalehti CQ28-10NPP-KW1S02 CQ KAPASITIIVISET LÄHESTYMISKYTKIMET Verkkodatalehti CQ28-10NPP-KW1S02 CQ A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Esimerkkikuva Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Ominaisuudet Rakenne Mitat (l x k x s) Tunnistusetäisyys S n Varmistettu tunnistusetäisyys

Lisätiedot

C-Lynx pinnanvalvontareleet HNM ja HNE

C-Lynx pinnanvalvontareleet HNM ja HNE Keskus Releet Valvontareleet Pinnanvalvontareleet C-Lynx pinnanvalvontareleet HNM ja HNE Automaattinen säätö yhdelle tai kahdelle pinnalle Tyhjennys tai täyttö HNM - mittaus johtavilla elektrodeilla HNE

Lisätiedot

sylinteri- ja rasiamalliset magneettikytkimet

sylinteri- ja rasiamalliset magneettikytkimet Anturi Magneettikytkimet sylinteri- ja rasiamalliset magneettikytkimet Reed tai Hall -tekniikalla Pitkät tunnistusetäisyydet Tunteeton lialle, pölylle ja kosteudelle Tunnistaa myös levyn läpi Toiminta

Lisätiedot

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat ja kaapelit. Luetteloesite

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat ja kaapelit. Luetteloesite Sähköpistokkeet Kontaktisillat Luetteloesite 2 Sähköpistokkeet Kontaktisillat Ohjaus: Kaapelin välityksellä (sinkityt johtimen päät) Magneettikäämien lukumäärä: 1 3 Tarvikkeet Sovitin kosketinsilloille

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas)

Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Sähköiset toimilaitteet AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 standardin EN 14597 mukaisella turvatoiminnolla (jousi alas) Kuvaus AME 10 AME 13 AME 20, AME 30 AME 23, AME 33 Toimilaitteita voidaan

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

FDCL221-Ex. Linjasovitin (Ex) Building Technologies. Sinteso

FDCL221-Ex. Linjasovitin (Ex) Building Technologies. Sinteso FDCL221-Ex Sinteso Linjasovitin (Ex) Osoitteellinen (FDnet-Ex) Käytetään FDnet-Ex kenttälaitteiden sovittamiseksi ilmaisinlinjaan räjähdysvaarallisilla alueilla Galvaanininen eristys Ex ja ei-ex linjoille

Lisätiedot

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin

Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 03.06.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 Lokaset 20 Lokasäiliön täyttymishälytin Copyright 2010

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 13.10.2004 LOKASET 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN WAVIN-LABKO OY S I S Ä L L Y S L U E T T E

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0

KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0 KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 330 (+5... +45 C) Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. DEVIreg 330 (+5... +45 C) Sisällysluettelo

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Verkkodatalehti. WTT190L-P3536 PowerProx VALOKENNOT

Verkkodatalehti. WTT190L-P3536 PowerProx VALOKENNOT Verkkodatalehti WTT190L-P3536 PowerProx A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTT190L-P3536 6055958 Muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/powerprox H I J K L M N O P Q R S

Lisätiedot

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 11.02.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/5 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin ASENNUSOHJE Copyright

Lisätiedot

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN

20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Wavin-Labko Oy Labkotie 1 36240 KANGASALA Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 E-mail level@wavin-labko.fi 23.11.2006 D18016Fs Lokaset 20 LOKASÄILIÖN TÄYTTYMISHÄLYTIN Käyttö- ja asennusohje Käyttö- ja

Lisätiedot

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin 82 437 949 A402 FIN Kahdenkäden rasvapuristin FIN Käyttöohje Kahdenkäden rasvapuristin Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 3 1.1 Asianmukainen käyttö 3 1.2 Rakenne ja toimintakuvaus 3 1.3 Käyttöalue 3 1.4

Lisätiedot

PINNANMITTAUSLAITE ERIKOISTURVALLISUUSOHJEET

PINNANMITTAUSLAITE ERIKOISTURVALLISUUSOHJEET Erikoisturvallisuusohjeet fi PINNANMITTAUSLAITE ERIKOISTURVALLISUUSOHJEET Sisällys TankRadar Pro -järjestelmän eurooppalaiseen ATEX-direktiiviin liittyvät tiedot.......... 2 ATEX-merkintä ja Ex-hyväksyntäkoodi..............................................

Lisätiedot

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite

Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti

SET-61. Käyttö- ja asennusohje. Oy Labkotec Ab Labkotie Kangasala Vaihde Fax Sähköposti Oy Labkotec Ab Labkotie 1 36240 Kangasala Vaihde 020 1285 200 Fax 020 1285 530 Sähköposti labkotec@labko.fi 02.01.2003 D17016Cs SET-61 Käyttö- ja asennusohje S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. TEKNISET

Lisätiedot

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä.

Käyttöohje. Turvallisuusohjeet HUOMIO! Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa ainevahinkoja tai toimintahäiriöitä. 1 4 Käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Näin opit käyttämään -kelloasi oikein ja siitä on sinulle pitkään iloa. Käyttöohje on saatavilla myös verkossa:

Lisätiedot