Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös"

Transkriptio

1 Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös 2013

2 P, a Delaware limited liability partnership, which is a member firm gal entity. This document is for general information purposes only, 28 IFRS readiness series October 2013 March 2013 inform.pwc.com inform.pwc.com 9/30/2013 3:00:14 PM PwC:n IFRS-julkaisuja IFRS pocket guide 2013 IFRS Pocket Guide 2013 IFRS Pocket Guide 2013 on kätevä taskuopas tilanteisiin, joissa tarvitset nopeasti yleiskatsauksen IFRS-standardien perusteista. Julkaisussa esitetään yhteenveto kirjaus- ja arvostussäännöistä IFRS:n mukaisesti. Pocket Guide sisältää standardit, jotka on julkaistu elokuun 2013 loppuun mennessä. October 2013 IFRS and US GAAP: similarities and differences IFRS and US GAAP: similarities and differences IFRS and US GAAP: similarities and differences Tämä julkaisu on tarkoitettu yhtiöille muistuttamaan nykyisistä keskeisistä eroista IFRS:n ja US GAAPin välillä sekä kertomaan tulevista muutoksista sekä niiden aikataulusta. Julkaisussa tuodaan myös esille se miten US GAAPin lähestyminen IFRS normistoa tuo seuraamuksia myös muualle organisaatioon talousosaston lisäksi. A practical guide to new IFRSs for 2013 A practical guide to new IFRSs for 2013 Tämä opas käsittelee kysymysten ja vastausten muodossa pääpiirteet uusien IFRS-standardien ja tulkintojen vaatimuksista, jotka tulevat voimaan IASB:llä on meneillään lukuisia merkittäviä projekteja, jotka tulevat kuitenkin todennäköisesti vaikuttamaan vasta vuoden 2015 tilinpäätökseen. Kahdeksaa uutta ja muutettua standardia ei vielä ole pakko soveltaa, mutta ne voidaan ottaa aikaisemmin käyttöön EU:n hyväksymisen jälkeen. IFRS disclosure checklist 2013 IFRS disclosure checklist 2013 IFRS disclosure checklist 2013 Julkaisu sisältää kätevässä checklist-muodossa IFRS-standardien esittämisvaatimukset. Julkaisu on hyödyllinen työkalu varmistettaessa, että IFRS-tilinpäätös sisältää kaikki vaadittavat tiedot. Manual of Accounting IFRS 2014 Manual of Accounting IFRS 2014 on käytännöllinen ja perusteellinen julkaisu, joka sisältää yksityiskohtaista ohjeistusta ja selkeitä ohjeita siihen, kuinka yhtiöiden tulisi laatia konsernitilinpäätös IFRS:n mukaisesti. Teos käsittelee raportointivaatimuksia myös osavuotiskatsausten sekä taloudellisten ennakkotietojen (sisältäen tulosvaroitukset) osalta. Manual of Accounting sisältää satoja käytännön esimerkkejä ja otteita yhtiöiden tilinpäätöksistä sekä IFRS-mallitilinpäätöksen, ja auttaa täten havainnollistamaan IFRS-standardien soveltamista ja monimutkaisempien laskelmien ja liitetietojen laatimista.

3 Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2013

4 This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PricewaterhouseCoopers does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. This publication is a translation from the English language version which remains the definitive source of guidance. The publishers and the authors cannot accept any responsibility for any errors or misunderstandings arising from the translation. Neither can the publishers and the authors accept any responsibility for loss occasioned to any person acting or refraining from action as a result of the material in this publication. Tämä julkaisu on tarkoitettu yleisohjeistukseksi lukijoita kiinnostavista aiheista, eikä sitä voida pitää asiantuntijaneuvontaa vastaavana kannanottona. Lukijan ei pidä toimia tähän julkaisuun sisältyvän tiedon perusteella hankkimatta yksityiskohtaisempaa asiantuntijaneuvontaa. Emme takaa tähän julkaisuun sisältyvien tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä PricewaterhouseCoopers Oy ota vastuuta niistä seurauksista, joita saattaa aiheutua lukijalle tai jollekin muulle mikäli he toimivat tai ovat toimimatta tai tekevät päätöksiä tähän julkaisuun sisältyvän tiedon perusteella. Tämä julkaisu on ainoastaan käännös englanninkielisestä versiosta, jota on pidettävä alkuperäisteoksena. Julkaisijat ja tekijät eivät ota vastuuta kääntämisestä aiheutuvista virheistä tai väärinkäsityksistä. Julkaisijat ja tekijät eivät myöskään ota vastuuta lukijalle tai jollekin muulle aiheutuvista vahingoista tämän toimiessa tai ollessa toimimatta tähän julkaisuun sisältyvän aineiston perusteella. ii PwC

5 Johdanto Tämä julkaisu sisältää teollisuutta sekä tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittavan kuvitteellisen yrityksen (IFRS GAAP plc) esimerkinomaisen konsernitilinpäätöksen, joka on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Kyseessä ei ole IFRS GAAP plc:n ensimmäinen IFRS-konsernitilinpäätös, joten siihen ei sovelleta IFRS 1:tä Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto. Tämä julkaisu perustuu IFRS-standardien ja tulkintojen vaatimuksiin, jotka ovat voimassa tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Lisäksi julkaisu sisältää PwC:n kommentteja, joissa selitetään yksityiskohtaisemmin joitakin haasteellisia kohtia. Nämä kommentit esitetään kehystettyinä. Pyydämme huomioimaan erityisesti seuraaviin alueisiin liittyvät kommentit: tuloslaskelma, laaja tuloslaskelma, tase, laskelma oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelma, merkittävien tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden esittäminen sekä rahoitusriskien hallinta. Alueet, joilla tilinpäätöksen esittämistapa on muuttunut merkittävästi vuoteen 2012 verrattuna, on esitetty harmaalla pohjalla. Merkittävimpiä muutoksia ovat IFRS 10:n, 11:n, 12:n ja 13:n ja uudistetun IAS 19:n käyttöönotto sekä muuttunut muiden laajan tuloksen erien esittämistapa IAS 1:ssä. Tavoitteena on ollut saada aikaan realistinen tilinpäätöskokonaisuus. Se sisältää kuitenkin tietoja, jotka saattavat olla monille yrityksille epäolennaisia. Se, miten yksityiskohtaisia tietoja esitetään, perustuu harkintaan, eikä epäolennaisten tietojen esittämistä tietenkään vaadita. Tietyn tyyppiset liiketapahtumat on jätetty pois, koska ne eivät liity esimerkkikonsernin toimintaan. Joistakin tällaisista olennaisiksi katsottavista tiedoista esitetään esimerkkejä liitteessä III. Liitteessä IV esitellään myöhemmin voimaan tulevia IFRS-vaatimuksia taulukon muodossa. Julkaisuun sisältyvät esimerkit ovat vain yksi mahdollinen tapa esittää asioita. Tilinpäätöksen muodosta ja sisällöstä vastaa aina yrityksen johto. Muut esittämistavat voivat olla aivan yhtä hyväksyttäviä kuin tässä julkaisussa ehdotetut, jos ne täyttävät IFRS-standardeihin sisältyvät vaatimukset. Tämä esimerkkitilinpäätös ei riitä korvaamaan itse standardien ja tulkintojen lukemista tai ammatillista harkintaa esittämistavan oikeellisuudesta. Se ei myöskään kata kaikkia mahdollisia IFRS-standardien edellyttämiä tietoja. Myös muun informaation esittäminen saattaa olla tarpeellista, jotta IFRS-standardien mukainen oikea esittäminen toteutuisi. Suosittelemme tutustumista PwC:n julkaisuun IFRS disclosure checklist Tämä esimerkkitilinpäätös on suomenkielinen käännös PricewaterhouseCoopers LLP:n julkaisusta lllustrative IFRS consolidated financial statements for 2013 year ends. Tässä julkaisussa ei ole huomioitu kirjanpitolain, kirjanpitoasetuksen ja osakeyhtiölain Suomessa tilinpäätökselle asettamia vaatimuksia. Alkuperäisen julkaisun tai sen käännöksen tekijät eivät ota vastuuta henkilölle aiheutuvista vahingoista, jotka syntyvät tämän toimiessa tai ollessa toimimatta tähän julkaisuun sisältyvän aineiston perusteella, riippumatta siitä, onko vahinko aiheutunut huolimattomuudesta vai muutoin. Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2013 iii

6 Lyhenteet IFRS1p37 = IFRS [numero] ja kappaleen numero. 7p22 = IAS [numero] ja kappaleen numero. SIC-15p5 = SIC-tulkinta [numero] ja kappaleen numero. DV = Disclosure Voluntary. Tiedon esittämistä suositellaan ja se on parhaan käytännön mukaista, vaikkei sitä varsinaisesti vaadita. iv PwC

7 Sisältö Tilinpäätöslaskelmat Konsernin tuloslaskelma... 1 Konsernin laaja tuloslaskelma... 2 Konsernitase... 9 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Konsernin rahavirtalaskelma...16 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot: 1 Yleiset tiedot Yhteenveto merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista: 2.1 Laatimisperusta Muutokset laatimisperiaatteissa ja esitettävissä tiedoissa Konsernitilinpäätöksen laatiminen Segmenttiraportointi Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvon alentuminen Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät (tai luovutettavien erien ryhmät) Rahoitusvarat Luokittelu Kirjaaminen ja arvostaminen Rahoitusinstrumenttien netottaminen Rahoitusvarojen arvon alentuminen Johdannaisinstrumentit ja suojaus Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset Rahavarat Osakepääoma Ostovelat Lainat Vieraan pääoman menot Yhdistelmäinstrumentit Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verot ja laskennalliset verot Työsuhde-etuudet Osakeperusteiset maksut Varaukset Tulouttaminen Korkotuotot Osinkotuotot Vuokrasopimukset Osingonjako Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2013 v

8 Sisältö 2.30 Poikkeukselliset erät Rahoitusriskien hallinta Rahoitusriskin osatekijät Pääoman hallinta Käyvän arvon arvioiminen Rahoitusvarojen ja -velkojen netottaminen Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja oletukset Keskeiset harkintaan perustuvat ratkaisut tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sovellettaessa Segmentti-informaatio Poikkeukselliset erät Muut tuotot Muut liiketoiminnan tappiot(-)/voitot netto Kulujen erittely lajeittain Henkilöstömenot Rahoitustuotot ja -kulut Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset (a) Sijoitukset osakkuusyrityksiin (b) Sijoitus yhteisyritykseen (c) Tärkeimmät tytäryritykset Tuloverot Osakekohtainen tulos Valuuttakurssivoitot/tappiot(-) netto Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Rahoitusinstrumentit (a) Rahoitusinstrumentit ryhmittäin (b) Rahoitusvarojen luottoriskin arviointi Myytävissä olevat rahoitusvarat Johdannaisinstrumentit Myyntisaamiset ja muut saamiset Vaihto-omaisuus Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Rahavarat Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot Osakepääoma ja ylikurssirahasto Osakeperusteiset maksut Kertyneet voittovarat Muut rahastot Ostovelat ja muut velat Lainat Laskennalliset verot Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet (a) Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt (b) Työsuhteen päättymisen jälkeinen terveydenhoito (c) Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet (eläkkeet ja terveydenhoito) vi PwC

9 Sisältö 34 Osakekohtaiset osingot Varaukset Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta Ehdolliset erät Sitoumukset Liiketoimintojen yhdistäminen Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa Lähipiiri Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutokset Tilintarkastuskertomus Liitteet Liite I Toimintaa ja taloutta koskeva katsaus Liite II Tilinpäätöslaskelmien vaihtoehtoisia esittämistapoja Konsernin rahavirtalaskelma suora esittämistapa Konsernin laaja tuloslaskelma yhtenä toimintokohtaisena laskelmana Liite III Osa-alueita, joita ei ole esitetty IFRS GAAP plc:n tilinpäätöksessä Biologiset hyödykkeet Pitkäaikaishankkeet Öljyn ja kaasun etsinnästä aiheutuvat omaisuuserät Vuokrasopimukset vuokralle antajan kirjanpito Julkiset avustukset Tulouttaminen: moniosaiset järjestelyt Kanta-asiakasohjelma Myyntioptiojärjestelyt Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen luopuminen ulkomaisesta yksiköstä osaksi tai kokonaan Osakeperusteiset maksut muutokset ja peruutukset Liite IV Uudet standardit ja standardien muutokset Liite V IFRS 9 Rahoitusinstrumentit Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2013 vii

10 viii PwC

11 Konsernin tuloslaskelma Konsernin tuloslaskelma 1 1p10(b) p113, 1p38 Liitetieto Jatkuvat toiminnot oikaistu 1p82(a) Liikevaihto p99, 1p103 Myytyjä suoritteita vastaavat kulut p103 Bruttokate p99, 1p103 Myynnin ja markkinoinnin kulut p99, 1p103 Hallinnon kulut p99, 1p103 Muut tuotot p85 Muut liiketoiminnan tappiot(-)/voitot netto p85 Liikevoitto p85 Rahoitustuotot p82(b) Rahoituskulut p85 Rahoituskulut netto p82(c) Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen sijoituskohteiden voitosta p85 Voitto ennen veroja p82(d), 12p77 Tuloverot p85 Jatkuvien toimintojen voitto IFRS5p33(a) Lopetetut toiminnot Voitto lopetetuista toiminnoista (yhtiön osakkeenomistajille kuuluva) p81A(a) Tilikauden voitto Voiton jakautuminen: 1p81B(a)(ii), Emoyrityksen omistajille p81B(a)(i) IFRS12p12(e) Määräysvallattomille omistajille Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden osakekohtainen tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista (C per osake) Laimentamaton osakekohtainen tulos p66 Jatkuvista toiminnoista 14 1,35 0,79 33p68 Lopetetuista toiminnoista 3 0,01 0,01 Tilikauden tuloksesta 1,36 0,80 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 33p66 Jatkuvista toiminnoista 14 1,21 0,74 33p68 Lopetetuista toiminnoista 0,01 0,01 33p66 Tilikauden tuloksesta 1,22 0,75 Sivuilla esitettävät liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä 1 Tämä tuloslaskelma on esitetty toimintokohtaisesti. Ks kommenttien kohdat 12. ja IAS 1 ei sisällä vaatimusta liikevoiton esittämisestä tuloslaskelmassa. Mikään ei kuitenkaan estä esittämästä sitä tai muuta vastaavanlaista erää. 3 Lopetettujen toimintojen osakekohtainen tulos voidaan esittää tuloslaskelman sijaan liitetiedoissa. Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös

12 Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma p82A Liitetieto oikaistu Tilikauden voitto Muut laajan tuloksen erät: Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi 16p39 Voitot maa-alueiden ja rakennusten uudelleenarvostuksesta p93B Etuuspohjaisten velvoitteiden uudelleen määrittäminen 28, p82A Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi IFRS7p20(a)(ii) Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos IFRS3p59, 1p82(g) ABC Groupista aiemmin omistetun osuuden käyvän arvon muutoksen siirtäminen tulosvaikutteiseksi 7, 29, p82 (g) Euravian verokannan muutoksen vaikutus laskennallisiin veroihin 1 28, IFRS7p23(c) Rahavirran suojaukset p82(g) Nettosijoituksen suojaus p52(b) Muuntoerot p82A Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen sijoituskohteiden muista laajan tuloksen eristä p81A(c) Tilikauden laaja tulos Jakautuminen: 1p83(b)(ii) Emoyrityksen omistajille p83(b)(i) Määräysvallattomille omistajille Tilikauden laaja tulos Emoyrityksen omistajille kuuluva laaja tulos jakautuu seuraavasti: Jatkuvat toiminnot IFRS5p33(d) Lopetetut toiminnot Yllä olevan laskelman luvut on esitetty verovaikutus huomioon ottaen. Kuhunkin muuhun laajan tuloksen erään liittyvät tuloverot on esitetty liitetiedossa 13. Sivuilla esitettävät liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä. 2 PwC

13 Konsernin laaja tuloslaskelma Kommentit tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma Seuraavassa selitetään joitakin IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen sisältyviä keskeisiä vaatimuksia ja muita tuloslaskelmaan ja laajaan tuloslaskelmaan vaikuttavia seikkoja. 1p10A 1p82A 1. Yritykset voivat valintansa mukaan esittää voittoa tai tappiota ja muita laajan tuloksen eriä osoittavan laskelman (laajan tuloslaskelman) kahdella eri tavalla: (a) Yritys voi esittää yhden voittoa tai tappiota ja muita laajan tuloksen eriä osoittavan laskelman (laajan tuloslaskelman) siten, että voitto tai tappio (tuloslaskelma) ja toisaalta muut laajan tuloksen erät esitetään laskelman eri osissa. Osat on esitettävä yhdessä siten, että ensin esitetään voittoa tai tappiota koskeva osa (tuloslaskelma) ja sen jälkeen muita laajan tuloksen eriä koskeva osa; tai (b) Yritys voi esittää erillisen voittoa tai tappiota osoittavan laskelman (tuloslaskelman). Tämä laskelma tulee esittää välittömästi ennen laajaa tuloslaskelmaa, joka alkaa voitosta tai tappiosta. Keskeinen ero näiden vaihtoehtojen välillä on, että vaihtoehdon (a) mukaan tilikauden voitto esitetään välisummana eikä viimeisenä rivinä, ja laskelma jatkuu päätyen tilikauden laajaan tulokseen. 2. Voittoa tai tappiota ja muita laajan tuloksen eriä osoittavassa laskelmassa (laajassa tuloslaskelmassa) on esitettävä: (a) voitto tai tappio (b) muut laajan tuloksen erät yhteensä (c) kauden laaja tulos, joka on kohtien a ja b yhteismäärä. Keskeinen ero näiden vaihtoehtojen välillä on, että vaihtoehdon (a) mukaan tilikauden voitto esitetään välisummana eikä viimeisenä rivinä, ja laskelma jatkuu päätyen tilikauden laajaan tulokseen. 1p81B 3. Tilikauden tuloksen jakautumisesta esitetään seuraavat tiedot: (a) voiton tai tappion jakautuminen: (i) määräysvallattomille omistajille; ja (ii) emoyrityksen omistajille. (c) kauden laajan tuloksen jakautuminen: (i) määräysvallattomille omistajille; ja (ii) emoyrityksen omistajille. IFRS5 p33(d) C emoyrityksen omistajille kuuluva voitto, joka on kertynyt: (i) jatkuvista toiminnoista (ii) lopetetuista toiminnoista. 1p82 4. Laajan tuloslaskelman voittoa tai tappiota koskevassa osassa esitetään vähintään seuraavat erät: (a) liikevaihto (b) rahoituskulut (c) osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta tai tappiosta (d) välittömät verot (e) lopetetut toiminnot yhtenä eränä Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös

14 Konsernin laaja tuloslaskelma 1p82A 1p85 5. Muita laajan tuloksen eriä koskevassa osiossa erät esitetään luonteensa mukaisesti (yksi eristä on osuus pääomaosuusmenetelmälllä käsiteltyjen osakkuus- ja yhteisyritysten muista laajan tuloksen eristä), ja lisäksi ne ryhmitellään eriin, joita toisten IFRS-standardien mukaan (a) ei myöhemmin siirretä tulosvaikuttiseiksi ja (b) siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi määrättyjen ehtojen täyttyessä 6. Laajaan tuloslaskelmaan ja tuloslaskelmaan (jos se esitetään), saadaan lisätä rivejä, otsikkoja ja välisummia, kun tällä on merkitystä yrityksen taloudellisen tuloksen ymmärtämisen kannalta. 7. Ylimääräisiä väliotsikoita tulisi kuitenkin käyttää harkiten. IAS 1:n ilmeistä joustavuutta voidaan siis hyödyntää vain tavalla, joka auttaa lukijoita ymmärtämään IFRS-standardien mukaisia lukuja (GAAP-compliant numbers). Seuraavassa esitetään yleisiä periaatteita, joita yritysten tulisi noudattaa esittäessään ylimääräisiä rivejä, otsikoita, välisummia ja vaihtoehtoisia tuloslukuja: (a) IFRS-standardien mukaiset luvut tulee esittää vähintään samanarvoisina kuin luvut, jotka eivät ole IFRS-standardien mukaisia (non-gaap numbers). (b) Rivejä, välisummia ja sarakkeita saadaan lisätä, mutta vain jos ne eivät vie huomiota IFRS-standardien mukaisista luvuista vääristämällä tuloslaskelmaa tai kuormittamalla sen sisältöä. (c) Jokaisen lisättävän rivin tai sarakkeen tulee sisältää kaikki siihen liittyvät tuotot tai kulut. (d) Kukin lisättävä rivi tai sarake saa sisältää vain yritykselle itselleen kuuluvia tuottoja tai kuluja. (e) Eriä saadaan jaotella (esimerkiksi käyttämällä sarakkeita tai välisummia) mutta vain, jos ne poikkeavat muista tuloslaskelman eristä luonteeltaan tai kuuluvat eri toimintoon kuin ne. (f) Kulujen laji- ja toimintokohtaisia luokitteluja ei saa sekoittaa, jos luokat ovat osittain päällekkäisiä. (g) Lisättävien rivien ja välisummien nimikkeet tulee määritellä, jos ne eivät ole IFRSstandardeissa esiintyviä termejä. (h) Lisärivejä, -sarakkeita ja -välisummia voidaan esittää vain silloin, kun niitä käytetään sisäisesti liiketoiminnan ohjaamiseen. (i) Erilaiset esittämistavat tai esitettävät tiedot voivat olla yksittäin tarkasteltuina hyväksyttäviä, mutta täytyy ottaa huomioon niiden yhteisvaikutus niin, ettei tuloslaskelman antama kuva vääristy eikä aiheudu hämmennystä. (j) Esittämistavan tulee yleensä olla vuodesta toiseen johdonmukainen. (k) Esittämistavan tulee olla paikallisten säädösten mukaan hyväksyttävä. 8. EBIT (tulos ennen korkoja ja veroja) voi olla tuloslaskelmassa esitettävä asianmukainen välisumma. Tämän erän avulla tavallisesti erotetaan liiketoiminnan voitot ennen veroja rahoitustoiminnan voitoista ennen veroja. 9. Sen sijaan EBITDA (tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja) voidaan sisällyttää tuloslaskelmaan välisummana vain silloin, kun kulut jaotellaan kululajikohtaisesti, ja edellyttäen, ettei välisumma vie huomiota pois IFRS-standardien mukaisista luvuista siten, että EBITDA näyttäisi olevan todellinen voitto tai tuloslaskelmassa on niin paljon erilaista sisältöä, että lukijan on vaikeaa erottaa IFRS-standardien mukaista tulosta. Jos kulut esitetään toimintokohtaisesti jaoteltuina, poistoja ei ole mahdollista esittää omina riveinään ennen liikevoittoa, koska poistot ovat kululajeja, eivät yrityksen toimintoja. Tällöin EBITDA voidaan esittää vain lisätietona alaviitteessä, liitetiedoissa tai toimintaa koskevassa katsauksessa. 4 PwC

15 Konsernin laaja tuloslaskelma Olennaiset tuotto- ja kuluerät 1p Silloin kun tuotto- ja kuluerät ovat olennaisia, niiden luonne ja rahamäärä esitetään erikseen joko tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa. IFRS GAAP plc esittää nämä tiedot liitetiedossa 6. Jotkut yritykset esittävät nämä tiedot tuloslaskelmassa lisäämällä siihen jaotteluja, laatikoita tai sarakkeita. Tätä käsitellään lähemmin PwC:n julkaisussa IFRS Manual of Accounting. 1p85, IAS 1:ssä ei määrätä, mitä nimikettä erikseen esittävistä eristä tulisi käyttää. Jos joko tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa esitetään erillisenä luokka, josta käytetään nimitystä poikkeuksellinen, merkittävä tai epätavallinen, valittu termi tulee määritellä tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden yhteydessä. Nämä erät tulee esittää ja määritellä tilikaudesta toiseen yhdenmukaisella tavalla. Kulujen jaottelu lajeittain tai toiminnoittain 1p Jos kulut jaotellaan kululajikohtaisesti, on huolehdittava siitä, että kukin laji sisältää kaikki siihen kuuluvat erät. Esimerkiksi olennaisesta uudelleenjärjestelystä johtuviin kuluihin voi sisältyä irtisanomiskorvauksia (henkilöstökulu), vaihto-omaisuuden kirjanpito arvon alentuminen (varaston muutos) sekä aineellisen käyttöomaisuuden arvonalentu misia. Yleensä ei ole hyväksyttävää esittää uudelleenjärjestelykuluja omana eränään kululajikohtaisessa tuloslaskelmassa, koska ne ovat osittain päällekkäisiä toisten erien kanssa. 13. Jos kulut jaotellaan toiminnoittain, olennaiset erät on sisällytettävä siihen toimintoon, johon ne liittyvät. Tällöin olennaiset erät voidaan esittää joko alaviitteissä tai liitetiedoissa. Liikevoitto 1BC Tuloslaskelmaan voidaan sisällyttää liiketoiminnan tulosta esittävä välisumma. Tämä on sallittua, mutta on syytä varmistua siitä, että esitettävä luku kuvastaa niitä toimintoja, joiden yleensä katsottaisiin kuuluvan liiketoimintaan. Luonteeltaan selvästi liiketoimintaan kuuluvia eriä (esimerkiksi vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoa alentavia kulukirjauksia tai uudelleenjärjestely- ja uudelleensijoittumiskuluja) ei jätetä ulkopuolelle vain siksi, että niitä esiintyy harvoin tai ne ovat määrältään epätavallisen suuria. Kuluja ei myöskään voida jättää liiketoiminnan tuloksen ulkopuolelle sillä perusteella, että niihin ei liity rahavirtaa (esim. poistot). Yleisenä sääntönä voidaan pitää, että liikevoitto on muiden kulujen jälkeinen välisumma. Toisin sanoen se ei sisällä rahoituskuluja eikä osuutta pääomaosuus menetelmällä käsiteltyjen sijoituskohteiden voitoista. Joissakin olosuhteissa voi kuitenkin olla asianmukaista sisällyttää liikevoittoon osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen sijoituskohteiden voitoista (ks. kohta 16 jäljempänä). Erien järjestyksen vaihtaminen 1p Erien järjestystä ja nimikkeitä tulee muuttaa silloin, kun tämä on tarpeellista tuloksen osatekijöiden selittämiseksi. Vaatimus oikein esittämisestä (oikean kuvan antamisesta) on kuitenkin voimassa, eikä mitään muutoksia pidä tehdä ilman, että siihen on hyvä syy. 16. Osuus osakkuusyritysten voitosta esitetään tavallisesti rahoituskulujen jälkeen. Tämä viittaa siihen, että osuus osakkuusyritysten voitosta kuuluisi pikemminkin sijoitustoimintaan kuin konsernin varsinaiseen liiketoimintaan. Jos kuitenkin merkittävä osa konsernin liiketoiminnasta toteutuu osakkuusyritysten (tai yhteisyritysten) kautta, osuus osakkuus- tai yhteisyritysten voitosta voi olla asianmukaisempaa esittää ennen rahoituskuluja. Tällöin voi olla asianmukaista joko lisätä välisumma tulos ennen rahoituskuluja tai sisällyttää osuus osakkuus- tai yhteisyritysten tuloksesta liikevoittoon (jos se esitetään). Sitä ei kuitenkaan saa sisällyttää liikevaihtoon (ja näin ollen bruttokatteeseen). Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös

16 Konsernin laaja tuloslaskelma 17. Rahoitustuottoja ei vähennetä rahoituskuluista, vaan ne sisällytetään muihin tuottoihin tai esitetään tuloslaskelmassa omana eränään. Jos rahoitustuotot ovat vain vähäisiä, ne on hyväksyttävää esittää välittömästi ennen rahoituskuluja ja esittää tuloslaskelmassa välisumma nettorahoituskulut. Silloin kun korkotuottojen hankkiminen on yksi yrityksen keskeisiä liiketoiminta-alueita, rahoitustuotot esitetään liikevaihtona. Lopetetut toiminnot 1p82(e) IFRS5 p33(a)(b) 18. Kuten edellä kohdassa 4(e) todettiin, laajassa tuloslaskelmassa (tai erillisessä tuloslaskelmassa) esitetään yhtenä eränä luku, joka on lopetettuja toimintoja koskeva yhteismäärä. IFRS 5:n Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot kappale 33 sisältää vaatimuksen siitä, että tästä yhtenä eränä esitettävästä määrästä esitetään erittely. Tämä erittely voidaan esittää liitetiedoissa tai laajassa tuloslaskelmassa (tai erillisessä tuloslaskelmassa). Jos se esitetään tuloslaskelmassa, se tulee esittää osiossa, joka yksilöidään lopetettuja toimintoja koskevaksi ts. on erotettu jatkuvista toiminnoista. Erittelyä ei vaadita, jos luovutettavien erien ryhmät ovat äskettäin hankittuja tytäryrityksiä, jotka hankinta-ajankohtana täyttävät myytävänä olevaksi luokittelemisen kriteerit. Osakekohtainen tulos 33p66 33p67A 33p73 33p67 33p IAS 33:n Osakekohtainen tulos mukaan laajassa tuloslaskelmassa on esitettävä laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos emoyrityksen kantaosakkeiden omistajille kuuluvasta jatkuvan toiminnan voitosta tai tappiosta sekä emoyrityksen kantaosakkeiden omistajille kuuluvasta kauden kokonaisvoitosta tai -tappiosta laskettuna erikseen kullekin kantaosakkeiden lajille. Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos esitetään kaikilta esitettäviltä kausilta samanarvoisena. 20. Jos esitetään erillinen tuloslaskelma, laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos esitetään laskelman lopussa. 21. On mahdollista esittää myös muun tulosluvun perusteella laskettu osakekohtainen tulos, jos se katsotaan tarpeelliseksi, mutta sen voi esittää vain liitetiedoissa. 22. Jos laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos esitetään vähintään yhdeltä kaudelta, se tulee esittää kaikilta esitettäviltä kausilta, vaikka se olisi yhtä suuri kuin laimentamaton osakekohtainen tulos. Jos laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos ovat yhtä suuret, ne voidaan esittää laajassa tuloslaskelmassa yhdessä yhdellä rivillä. 23. Jos tilinpäätöksessä esitetään lopetettu toiminto, niin lopetetun toiminnon laimentamattomat ja laimennusvaikutuksella oikaistut osakekohtaiset luvut esitetään joko laajassa tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa. 33p69, 41, Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos esitetään, vaikka luvut olisivat negatiivisia (ts. osakekohtainen tappio). Potentiaaliset kantaosakkeet ovat kuitenkin laimentavia vain, jos niiden vaihtaminen osakkeisiin kasvattaisi osakekohtaista tappiota. Jos tappio pienenee, osakkeet ovat vahventavia. 33p4 25. Silloin kun esitetään sekä konsernitilinpäätös että IAS 27:n mukainen erillistilinpäätös, IAS 33:n edellyttämät tiedot esitetään vain konsernitilinpäätöksen perusteella. Jos yritys esittää erillistilinpäätökseen perustuvan osakekohtaisen tuloksen, se esitetään vain laajassa erillistuloslaskelmassa. 6 PwC

17 Konsernin laaja tuloslaskelma Muut laajan tuloksen erät 1p7 26. Muut laajan tuloksen erät ovat tuotto- ja kulueriä (mukaan lukien luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut), joita muut IFRS-standardit eivät vaadi tai salli kirjattavan tulosvaikutteisesti. Niihin kuuluvat: aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin tai aineettomiin hyödykkeisiin liittyvän uudelleenarvostusrahaston muutokset, etuuspohjaisten järjestelyjen uudelleen määrittämisestä johtuvat erät, ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta johtuvat voitot ja tappiot, myytävissä olevien rahoitusvarojen arvostamisesta johtuvat voitot ja tappiot sekä suojausinstrumenteista johtuvien voittojen ja tappioiden tehokas osuus rahavirran suojauksessa. 1p91, Muut laajan tuloksen erät saadaan esittää joko niihin liittyvä verovaikutus huomioon ottaen tai ennen niihin liittyviä verovaikutuksia. Jos ne esitetään verovaikutus huomion otettuna, liitetiedoissa esitetään kuhunkin muuhun laajan tuloksen erään luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut mukaan lukien liittyvien tuloverojen määrä. 1p92, Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut esitetään erikseen joko laajassa tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa. 1p7, Luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut ovat tarkasteltavana olevalla kaudella tulosvaikutteisiksi siirrettyjä eriä, jotka on tarkasteltavana olevalla tai aiemmalla kaudella kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. Niitä syntyy esim. ulkomaisen yksikön luovutuksesta, myytävissä olevien rahoitusvarojen kirjaamisesta pois taseesta sekä silloin, kun suojattu ennakoitu liiketoimi vaikuttaa voittoon tai tappioon. 1p82A 1p IAS 1:een on tehty muutos, joka koskee tai sen jälkeen alkavia tilikausia. Sen mukaan muut laajan tuloksen erät, jotka luokitellaan luonteensa mukaan (mukaan lukien osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltyjen osakkuus- ja yhteisyritysten muista laajan tuloksen eristä), on ryhmiteltävä sen mukaan, siirretäänkö ne tiettyjen ehtojen täyttyessä tulevaisuudessa tulosvaikutteisiksi vai ei. Muutokseen sisältyy myös vaatimus siitä, että jos muut laajan tuloksen erät esitetään ennen veroja ja verovaikutukset esitetään yhtenä eränä, vero on jaoteltava niiden erien kesken, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi, ja niiden, joita ei siirretä. 31. Osingot, jotka kaudella on kirjattu varojen jakamisena omistajille, sekä vastaava osakekohtainen osinko esitetään joko oman pääoman muutoksia osoittavassa laskelmassa tai liitetiedoissa. Osinkoja ei voida esittää laajassa tuloslaskelmassa eikä tuloslaskelmassa. Johdonmukaisuus 1p Erät esitetään ja luokitellaan tilinpäätöksessä samalla tavoin kaudesta toiseen, paitsi jos: (a) yrityksen toiminnan luonteen merkittävän muutoksen tai sen tilinpäätöksen uudelleenarvioinnin perusteella on ilmeistä, että toisenlainen esittämistapa tai luokittelu olisi asianmukaisempi, kun otetaan huomioon IAS 8:n Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet mukaiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valinta- ja soveltamiskriteerit; tai (b) jokin IFRS-standardi edellyttää esittämistavan muuttamista. Olennaisuus ja erien yhdistäminen 1p Kaikki olennaiset samankaltaisten erien muodostamat luokat esitetään tilinpäätöksessä erillisinä. Luonteeltaan tai tarkoitukseltaan erilaiset erät esitetään erillisinä, elleivät ne ole epäolennaisia. Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös

18 Konsernin laaja tuloslaskelma Erien vähentäminen toisistaan 1p Varoja ja velkoja tai tuottoja ja kuluja ei vähennetä toisistaan, ellei jokin IFRS-standardi vaadi tai salli sitä. Seuraavassa on esimerkkejä tuotoista ja kuluista, jotka täytyy tai saadaan vähentää toisistaan: 1p34(a) (a) Pitkäaikaisten omaisuuserien mukaan lukien sijoitukset ja liiketoiminnassa käytettävät varat luovutusvoitot ja -tappiot esitetään vähentämällä luovutus tulosta omaisuuserän kirjanpitoarvo ja myynnistä aiheutuneet menot. 1p34(b) 1p35 (b) (c) IAS 37:n Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat mukaisesti kirjattavaan varaukseen liittyvät menot, joista saadaan sopimukseen perustuvan järjestelyn perusteella korvaus kolmannelta osapuolelta (esimerkiksi tavarantoimittajan takuusopimus), ja kyseisiin menoihin liittyvät korvaukset saadaan vähentää toisistaan. Samankaltaisista liiketoimista johtuvat voitot ja tappiot esitetään nettomääräisinä (esim. valuuttakurssivoitot ja -tappiot tai kaupankäyntitarkoituksessa pidetyistä rahoitusinstrumenteista johtuvat voitot ja tappiot). Tällaiset voitot ja tappiot esitetään kuitenkin erikseen, jos ne ovat olennaisia. Yhteenveto 35. Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät vaatimukset voidaan kiteyttää seuraavasti: Erä Kaudella kirjatut muut laajan tuloksen erät luokiteltuina luonteensa mukaisesti ja ryhmiteltyinä eriin, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi ja siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi. Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät luokittelun muutoksista johtuvat oikaisut kaudella Kuhunkin muuhun laajan tuloksen erään, luokittelun muutoksesta johtuvat oikaisut mukaan lukien, liittyvä vero Kunkin oman pääoman erän täsmäytyslaskelma, joka osoittaa erikseen: voiton/tappion muut laajan tuloksen erät liiketoimet omistajien kanssa Jokaisen oman pääoman erän osalta muiden laajan tuloksen erien eräkohtainen erittely Viittaus IAS1p82A Standardin vaatimus Laaja tuloslaskelma IAS 1 p92 Laaja tuloslaskelma tai liitetiedot IAS 1 p90 Laaja tuloslaskelma tai liitetiedot IAS 1 p106(d) Laskelma oman pääoman muutoksista IAS 1 p106a Laskelma oman pääoman muutoksista tai liitetiedot IFRS GAAP plc:n valitsema esittämistapa Laaja tuloslaskelma Liitetieto 29 Liitetieto 13 Laskelma oman pääoman muutoksista Liitetieto 29 8 PwC

19 Konsernitase Konsernitase 1p10(a), 1p38, 1p113 Varat 1p60, 1p66 Pitkäaikaiset varat Liitetieto oikaistu 2012 oikaistu 1p54(a) Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet p54(c) Aineettomat hyödykkeet p54(e) Osuudet pääomaosuusmenetelmällä käsitellyissä sijoituskohteissa p54(o), 1p56 Laskennalliset verosaamiset p54(d), IFRS7p8(d) 1p54(d), IFRS7p8(a) 1p54(h), IFRS7p8(c) Myytävissä olevat rahoitusvarat Johdannaisinstrumentit Myyntisaamiset ja muut saamiset p60, 1p66 Lyhytaikaiset varat p54(g) Vaihto-omaisuus p54(h), IFRS7p8(c) 1p54(d), IFRS7p8(d) 1p54(d), IFRS7p8(a) 1p54(d), IFRS7p8(a) Myyntisaamiset ja muut saamiset Myytävissä olevat rahoitusvarat Johdannaisinstrumentit Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat p54(i), IFRS7p8 Rahavarat (luotollisia tilejä lukuun ottamatta) IFRS5p38, 1p54(j) Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät Varat yhteensä Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös

20 Konsernitase 1p54(r) Oma pääoma ja velat Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Liitetieto oikaistu 2012 oikaistu 1p78(e), 1p54(r) Osakepääoma p78(e), 1p55 Ylikurssirahasto p78(e), 1p55 Muut rahastot p78(e), 1p55 Kertyneet voittovarat p54(q) Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Velat 1p60, p69 Pitkäaikaiset velat 1p54(m), IFRS7p8(f-g) 1p54(m), IFRS7p8(e) Lainat Johdannaisinstrumentit p54(o), 1p56 Laskennalliset verovelat p78(d) Eläkevelvoitteet p54(l), 1p78(d) Varaukset p60, 1p69 Lyhytaikaiset velat 1p54(k), IFRS7p8(f) Ostovelat ja muut velat p54(n) Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat p54(m), IFRS7p8(f) 1p54(m), IFRS7p8(e) Lainat Johdannaisinstrumentit p54(l) Varaukset IFRS5p38, 1p54(p) Myytävänä oleviin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä p17 Sivuilla esitettävät liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä Hallitus hyväksyi sivuilla esitettävän tilinpäätöksen julkistettavaksi , jolloin tilinpäätös allekirjoitettiin. CD Suede Toimitusjohtaja G Wallace Talousjohtaja 10 PwC

21 Konsernitase Kommentit tase Seuraavassa selostetaan joitakin IAS 1:n Tilinpäätöksen esittäminen keskeisiä vaatimuksia, jotka vaikuttavat taseeseen. 1p10 1. IAS 1:n englanninkielisessä versiossa taseen englanninkielisenä nimenä käytetään aiemman balance sheet sijasta statement of financial position. Suomenkielinen käännös on säilytetty ennallaan. Uuden nimen käyttäminen ei ole pakollista, ja myös IFRS GAAP plc:n esimerkkitilinpäätöksen englanninkielisessä versiossa käytetään nimitystä balance sheet. 1p54, IAS 1:n kappaleessa 54 luetellaan erät, jotka taseessa vähintään on esitettävä. Taseeseen lisätään rivejä, otsikoita ja välisummia, jos tämä auttaa saamaan käsityksen yrityksen taloudellisesta asemasta. 1p77, Joko taseessa tai liitetiedoissa esitetään tase-erien tarkemmat erittelyt yrityksen toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla luokiteltuina. Tällaisten erittelyjen tarkkuustaso riippuu IFRS-standardien vaatimuksista sekä kyseisten erien koosta, luonteesta ja tarkoituksesta. Jako lyhyt- ja pitkäaikaisiin eriin 1p60 1p61 4. Lyhyt- ja pitkäaikaiset varat sekä lyhyt- ja pitkäaikaiset velat esitetään omina ryhminään taseessa, paitsi jos likvidiyteen perustuvaa esittämistapaa käyttämällä annetaan luotettavaa ja merkityksellisempää tietoa. Kun tätä poikkeusta sovelletaan, kaikki varat ja velat esitetään suunnilleen likvidiysjärjestyksessä. 5. Valittavasta esittämistavasta riippumatta ilmoitetaan kahtatoista kuukautta pidemmän ajan kuluttua realisoitavaksi tai suoritettavaksi odotettu osuus jokaisesta sellaisesta varojen ja velkojen erästä, johon on yhdistetty määriä, jotka odotetaan realisoitavan tai suoritettavan (a) kahdentoista kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä ja (b) kahtatoista kuukautta pidemmän ajan kuluessa raportointikauden päättymisestä. 1p Lyhytaikaisiin varoihin luetaan sellaiset omaisuuserät (kuten vaihto-omaisuus ja myyntisaamiset), jotka myydään, kulutetaan tai realisoidaan tavanomaisen toimintasyklin aikana, vaikkei niitä odotettaisi realisoitavan kahdentoista kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä. Jotkin lyhytaikaiset velat, kuten ostovelat ja jotkin henkilöstökuluja ja muita liiketoiminnan kuluja koskevat siirtovelat, ovat osa tavanomaisessa toimintasyklissä käytettävää käyttöpääomaa. Tällaiset liiketoimintaan kuuluvat erät luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi, vaikka ne erääntyisivät vasta yli 12 kuukauden kuluttua raportointikauden päättymisestä. 1p68 7. Toimintasyklillä tarkoitetaan ajanjaksoa, joka kuluu prosessia varten tarvittavien omaisuuserien hankinnasta niiden realisoimiseen rahavaroina. Silloin kun yrityksen tavanomainen toimintasykli ei ole selkeästi tunnistettavissa, se oletetaan 12 kuukauden pituiseksi. Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös

22 Konsernitase Johdonmukaisuus 1p45 8. Erät esitetään ja luokitellaan tilinpäätöksessä samalla tavoin kaudesta toiseen, paitsi jos: (a) yrityksen toiminnan luonteen merkittävän muutoksen tai sen tilinpäätöksen uudelleenarvioinnin perusteella on ilmeistä, että toisenlainen esittämistapa tai luokittelu olisi asianmukaisempi, kun otetaan huomioon IAS 8:n Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, kirjanpidollisten arvioiden muutokset ja virheet mukaiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden valinta- ja soveltamiskriteerit; tai (b) jokin IFRS-standardi edellyttää esittämistavan muuttamista. Olennaisuus ja erien yhdistäminen 1p29 9. Kaikki olennaiset samankaltaisten erien muodostamat luokat esitetään tilinpäätöksessä erikseen. Luonteeltaan tai tarkoitukseltaan erilaiset erät esitetään erillisinä, elleivät ne ole epäolennaisia. Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset ja -velat sekä laskennalliset verosaamiset ja -velat 1p54, Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset ja -velat sekä laskennalliset verosaamiset ja -velat on esitettävä erillään toisistaan sekä muista varoista ja veloista. Silloin kun lyhyt- ja pitkäaikaiset varat ja velat esitetään taseessa omina ryhminään, laskennalliset verosaamiset ja -velat esitetään pitkäaikaisina. Erien vähentäminen toisistaan 1p Varoja ja velkoja ei vähennetä toisistaan, ellei jokin IFRS-standardi vaadi tai salli sitä. Varojen esittäminen taseessa vähennettynä arvon alentumisesta johtuvalla vähennyserällä esim. vaihto-omaisuuden epäkuranttiuteen tai epävarmoihin saamisiin perustuvalla vähennyskirjauksella ei ole erien vähentämistä toisistaan. Tietyissä tapauksissa vaaditaan kolme tasetta 1p40A-40D 12. Jos tilinpäätöksen laatimisperiaatetta on sovellettu takautuvasti, tilinpäätöksen eriä on oikaistu takautuvasti tai erien luokittelua on muutettu, esitetään kolmas tase aikaisimman vertailukauden alusta. Jos takautuva laatimisperiaatteen muutos tai oikaisu ei vaikuta tähän aikaisimpaan taseeseen, on näkemyksemme mukaan riittävää, että pelkästään annetaan tieto tästä. 12 PwC

23 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 1p109(c), 108, 109, 113 1p106(b) Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Liitetieto Osakepää- kurssi- Muut Yliomrahastorahastot 1 Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuudet Oma pääoma yht aiemmin esitetty Tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden muutosten vaikutus oikaistu p106 (d)(i) Tilikauden voitto p106(d)(ii) Tilikauden muut laajan tuloksen erät p106(a) Tilikauden laaja tulos IFRS2p50 Henkilöstön työsuorituksen arvo Osakeoptio-ohjelmaan liittyvä verohyvitys Osakkeiden liikkeeseenlaskusta saadut maksut p106 (d)(iii) Osingot p106 (d)(iii ) Suoraan omaan pääomaan kirjatut omistajien tekemät sijoitukset ja varojen jakaminen näille yht (oikaistu) Yksittäiset rahastot voidaan esittää oman pääoman muutoksia osoittavassa laskelmassa yhdistettynä eränä Muut rahastot, jos ne ovat luonteeltaan samankaltaisia ja niiden voidaan katsoa yhdessä muodostavan oman pääoman erän. Jos yksittäisiä rahastoja ei esitetä laskelmassa, ne on eriteltävä liitetiedoissa 2 Tämä voidaan toteuttaa joko (a) esittämällä muut laajan tuloksen erät tässä laskelmassa eriteltyinä tai (b) esittämällä muut laajan tuloksen erät yhdessä (kuten edellä on tehty) ja erittelemällä ne liitetiedossa, jossa esitetään kuhunkin oman pääoman erään liittyvä muutos jokaisesta muusta laajan tuloksen erästä. Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös

24 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Liitetieto Osakepää- kurssi- Muut Yliomrahasto rahastot Kertyneet voittovarat Yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuudet Oma pääoma yht (oikaistu) p106(d)(i) Tilikauden voitto p106(d)(ii) Tilikauden muut laajan tuloksen erät p106(a) Tilikauden laaja tulos IFRS2p50 Henkilöstön työsuorituksen arvo Osakeoptio-ohjelmaan liittyvä verohyvitys Osakkeiden liikkeeseen laskusta saadut maksut Omien osakkeiden ostaminen Liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvä osakkeiden liikkeeseenlasku Vaihtovelkakirjalaina oman pääoman komponentti p106 (d)(iii) Osingot p106 (d)(iii) 1p106 (d)(iii) 1p106 1p106 (d)(iii) 1p106 (d)(iii) 1p106 (d)(iii) Suoraan omaan pääomaan kirjatut omistajien tekemät sijoitukset ja varojen jakaminen näille yht Liiketoimintojen yhdistämisestä syntynyt määräysvallattomien omistajien osuus Määräysvallattomilta omistajilta hankittu osuus XYZ Groupista Määräysvallattomille omistajille myyty osuus Red Limited -yhtiöstä Tytäryrityksistä omistettujen osuuksien muutokset, jotka eivät johda määräysvallan menettämiseen Suoraan omaan pääomaan kirjatut liiketoimet omistajien kanssa yhteensä Sivuilla esitettävät liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä 14 PwC

25 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Kommentit laskelma oman pääoman muutoksista Seuraavassa selostetaan eräitä IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen sisältyviä keskeisiä vaatimuksia ja muita seikkoja, jotka vaikuttavat oman pääoman muutoksia osoittavaan laskelmaan. Osingot 1p Osingot, jotka on kaudella kirjattu varojen jakamisena omistajille, sekä vastaava osakekohtainen osinko esitetään joko oman pääoman muutoksia osoittavassa laskelmassa tai liitetiedoissa. Osinkoja ei voida esittää laajassa tuloslaskelmassa ei kä erillisessä tuloslaskelmassa. Määräysvallattomien omistajien osuus 1p106 2 Oman pääoman muutoksia osoittavaan laskelmaan sisällytetään seuraavia tietoja: (a) kauden laaja tulos siten, että esitetään erikseen emoyrityksen omistajille ja määräysvallattomille omistajille kuuluvat osuudet (b) AS 8:n mukaisesti kirjatun takautuvan soveltamisen tai oikaisun vaikutukset kuhunkin oman pääoman erään (c) jokaisesta oman pääoman erästä täsmäytyslaskelma, joka osoittaa kirjanpitoarvon kauden alussa ja lopussa sekä erikseen muutokset, jotka johtuvat: (i) voitosta tai tappiosta; (ii) muista laajan tuloksen erästä; ja (iii) liiketoimista omistajien kanssa näiden toimiessa omistajan ominaisuudessa siten, että esitetään erikseen omistajien tekemät sijoitukset ja varojen jakaminen omistajille sekä sellaiset muutokset tytäryritysten omistusosuuksissa, jotka eivät johda määräysvallan menettämiseen. 3. Muiden laajan tuloksen erien jaottelu oman pääoman erien mukaisesti voidaan esittää joko oman pääoman muutoksia osoittavassa laskelmassa tai liitetiedoissa. Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös

26 Konsernin rahavirtalaskelma Konsernin rahavirtalaskelma 1p10(d), 7p10, 18(b), 1p38 1p113 Liiketoiminnan rahavirrat Liitetieto oikaistu Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta p31 Maksetut korot p35 Maksetut verot Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat p21, 7p10 Investointien rahavirrat 7p39 Tytäryrityksen hankinta vähennettynä hankituilla rahavaroilla p16(a) Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinta p16(b) Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntitulot p16(a) Aineettomien hyödykkeiden hankinta p16(c) Myytävissä olevien rahoitusvarojen hankinta Myytävissä olevien rahoitusvarojen myyntitulot 151 7p16(e) Lähipiirille annetut lainat p16(f) Lähipiirille annettujen lainojen takaisinmaksut p31 Saadut korot p31 Saadut osingot Investointeihin käytetyt nettorahavarat p21, 7p10 Rahoituksen rahavirrat 7p17(a) Osakeannista saadut maksut p17(b) Omien osakkeiden ostot p17(c) Vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskusta saadut maksut p17(c) Lunastettavien etuosakkeiden liikkeeseenlaskusta saadut maksut p17(c) Muiden lainojen nostot p17(d) Muiden lainojen takaisinmaksut p31 Yhtiön osakkeenomistajille maksetut osingot p31 Lunastettavien etuosakkeiden omistajille maksetut osingot p42A Ostettu omistusosuus tytäryrityksessä p42A Myyty omistusosuus tytäryrityksessä p31 Määräysvallattomille omistajille maksetut osingot Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat Rahavarojen nettovähennys (-)/-lisäys p28 Rahavarat vuoden alussa Valuuttakurssivoitot/-tappiot(-) rahavaroista p28 Rahavarat vuoden lopussa Sivuilla esitettävät liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä 16 PwC

Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös

Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös 2014 inform.pwc.com October 2014 February 2014 pwc.com/ifrs inform.pwc.com Stay informed. Visit inform.pwc.com PwC:n IFRS-julkaisuja Alla on esimerkkejä PwC-ketjun

Lisätiedot

Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs. Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös

Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs. Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös Käy osoitteessa www.pwc.fi/ifrs Esimerkkiyhtiön IFRSkonsernitilinpäätös 2012 Stay informed. Visit www.pwcinform.com March 2011 March 2012 April 2011 Stay informed. Visit www.pwcinform.com www.pwc.com/ifrs

Lisätiedot

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2008

Esimerkkiyhtiön IFRS-konsernitilinpäätös 2008 PricewaterhouseCoopersin IFRS-julkaisuja IFRS Manual of Accounting 2009 Julkaisu tarjoaa yksityiskohtaista ohjeistusta siihen, miten yhtiöiden tulisi laatia konsernitilinpäätös IFRS:n mukaisesti. Julkaisu

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS)

Soprano Oyj konserni. Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Soprano Oyj Konserni tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Sisällysluettelo Konsernin tuloslaskelma 1 Konsernitase 2 Konsernin

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 31.8.2014

KHT-TUTKINTO 31.8.2014 1(73) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 31.8.2014 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä

Sponda 2011. tilinpäätös. Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä 2011 Vetovoimaisia toimintaympäristöjä kaupunkeja elävöittämällä Kannattavaa kasvua asiakaslähtöisesti ja ympäristönäkökulma huomioiden tilinpäätös Sisällysluettelo 5 Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernin

Lisätiedot

SATO OYJ SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖS

SATO OYJ SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖS SATO OYJ SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖS Konsernituloslaskelma, IFRS 1 Konsernitase, IFRS 2 Rahavirtalaskelma, IFRS 3 Laskelma oman pääoman muutoksista, IFRS 4 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot, IFRS 1. Laatimisperiaatteet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 VUOSIKERTOMUS 2013

Tilinpäätös 2013 VUOSIKERTOMUS 2013 63 Tilinpäätös 2013 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 64 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 64 Konsernitase, IFRS... 65 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 66 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLTÖ 3 8 9 11 12 14 14 23 25 26 26 27 28 29 29 29 30 30 31 32 35 38 38 39 39 40 41 42 43 45 Hallituksen toimintakertomus n

Lisätiedot

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös

Wär W tsil ärtsilä CO O rpor YJ ABPAtiON vuosikertomus 2011 TiLiNPääTös WärtsiLÄ OYJ CORPORATION ABP vuosikertomus 2011 TiliNPäätös WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Tilinpäätös 03 Viisivuotiskatsaus 05 Tunnuslukujen laskentakaavat 07 Konsernin tuloslaskelma 09 Konsernin tase 11 Konsernin

Lisätiedot

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl 50,84 50,84 1 SATO OYJ KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS Milj. 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 2, 3 286,9 232,0 Sijoitusasuntojen luovutusvoitot 4 8,9 9,9 Osuus yhteis- ja osakkuusyritysten tuloksista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S

TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S TOIMINTAKERTOMUS J A T I L I N PÄ ÄTÖ S 2 S O LT E Q T O I M I N TA K E R T O M U S J A T I L I N PÄ ÄT Ö S 2 0 1 1 SISÄLTÖ 3 5 6 7 8 9 10 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 22 23 23 24 24 25 26 26

Lisätiedot

1. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

1. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet 1 1. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Konsernin perustiedot Sanoma-konserni muodostuu kolmesta raportoivasta segmentistä: Media, News ja Learning. Mediaan kuuluu neljä strategista liiketoimintayksikköä:

Lisätiedot

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012

Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy TASEKIRJA 31.12.2012 Restamax Oy Y-tunnus 1952494-7 Näsllinnankatu 48 E Kotipaikka Helsinki 33200 TAMPERE RESTAMAX OV Konsernitifinpäätös 31.12.2012 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Sisältö

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.2009-31.12.2009 2 Solteq Tilinpäätös 2009 Sisältö 4 7 8 9 10 11 12 20 21 22 22 22 23 23 24 24 24 24 25 26 28 30 30 31 32 32 33 34 36 36 37 38 38 39 40 41 43 45 45 46

Lisätiedot

SATOn tilinpäätös 2014

SATOn tilinpäätös 2014 SATOn tilinpäätös 2014 Konsernin tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS... 2 Konsernitase, IFRS... 3 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 4 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista,

Lisätiedot

IFRS Taskuopas 2007.

IFRS Taskuopas 2007. IFRS Taskuopas 2007. 2 Lukijalle Tämä on Deloitten uusi IFRS Taskuopas, jonka on suomentanut Deloitten Kansainvälisen laskennan asiantuntijaryhmä englanninkielisestä oppaasta IFRS in your Pocket IFRS-tilinpäätös

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2013 Osoite: Kotipaikka: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2023 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2012-30.6.2013 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö

Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö Tasekirja 31.12.2010 Soprano Oyj konserni ja emoyhtiö 1.1.-31.12.2010 TASEKIRJA Sisältö Hallituksen toimintakertomus 1-5 Soprano Oyj konsernin tilinpäätös (IFRS) Kansi

Lisätiedot

Konsernin kassavirtalaskelma

Konsernin kassavirtalaskelma Konsernin kassavirtalaskelma Liitetieto 2012 2011 Nettotulos K1 21 169 21 119 Oikaisut: Poistot ja arvonalennukset K1 20 556 13 207 Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten myyntivoitot, tappiot

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimisperusta Sanoman konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti,

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013

Nordic Morning Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 Nordic Morning Oyj PL 110 00043 NORDIC MORNING Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012

Edita Oyj. Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12.2012 Edita Oyj PL 110 00043 EDITA Y-tunnus 0912752-6 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 8 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 9 Konsernin

Lisätiedot

ESIPUHE Tänä päivänä liike-elämä ei tunne rajoja. Liike-elämän nopeasti kansainvälistyessä siinä mukana pysyminen vaatii usein nopeaa, läpinäkyvää ja tehokasta taloudellista raportointia yrityksen toiminnoista

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 50 51 1 KONSERNIN PERUSTIEDOT DNA Oy -konserni on valtakunnallinen tietoliikennepalvelujen toimittaja. Konsernin emoyhtiö on DNA Oy. Emoyhtiön kotipaikka on Vantaa ja sen rekisteröity osoite on Ansatie

Lisätiedot