Ikäihmisten palveluopas Keuruun kaupunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ikäihmisten palveluopas Keuruun kaupunki"

Transkriptio

1 Ikäihmisten palveluopas Keuruun kaupunki Palveluohjaaja Puhelin

2 1. PERUSTURVAPALVELUT Kotihoito Kotihoidon tukipalvelut Ateriapalvelu Turvapalvelu Päivätoiminta Palveluseteli Kotihoidon ja tukipalveluiden alkaminen Sotaveteraanien ja invalidien palvelut Omaishoidontuki ASUMINEN Palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Palvelukeskus Lehtiniemi Hoivahoito Muut asumisen palvelut Keuruulla Vuokra-asunnot Avustukset korjaus- ja muutostöihin Yksityiset asumispalvelut

3 3. PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUT Lääkärin vastaanotto Päivystys Aikuisneuvola Puheterapia Terveyskeskuspsykologit Sosiaalityö Keuruun erityispalveluyksikkö (EPY) Maksuttomat hoitotarvikkeet Kuntoutus / apuvälineet Suun terveydenhuolto Terveyskeskuksen vuodeosasto MUUT PALVELUT Sosiaaliasiamies/ potilasasiamies Muistihoitajat Depressiohoitaja KULKEMINEN IKÄÄNTYMINEN ja ajokyky Keuruun kaupungin Palvelu- ja asiointiliikenne VANHUSNEUVOSTO

4 7. JÄRJESTÖT Eläkeläisjärjestöt Veteraanijärjestöt Muu järjestötoiminta EDUNVALVONTA KELAN ETUUDET Eläkkeensaajan asumistuki Eläkettä saavan hoitotuki Lääkekorvaus Matkakorvaukset LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURIPALVELUT Keuruun kansalaisopisto Keuruun kaupunginkirjasto Keuruun museo SEURAKUNTA ARKITURVALLISUUS MUISTI YKSINÄISYYS KOTITALOUSVÄHENNYS APUA KODIN TÖIHIN Navikka senioripalvelut

5 17.2 4H-Duunirinki Kotihoitoyrittäjät Pääasiassa siivoustyötä tekevät yrittäjät MUUT PALVELUT Fysioterapia Jalkahoitajat Jalkineet Lymfahoito Monitoimiyrittäjät Parturi- Kampaamopalvelut APTEEKIT HYÖDYLLISIÄ INTERNET-LINKKEJÄ Lopuksi Huom. Mikäli tiedoissa on päivitettävää tai haluat lisätä/muuttaa tietoja Otathan yhteyttä palveluohjaajaan. 5

6 Vauvasta vanhuuteen Aktiivista ja turvallista elämää Keuruulla Tämä palveluopas on tehty Keuruulla asuville ikääntyville ja heidän omaisilleen. Oppaan tarkoituksena on mahdollisimman kattavasti tiedottaa ikäihmisille järjestettävistä palveluista sekä yleisistä etuuksista. Kunnan tarjoamien palveluiden lisäksi oppaaseen on kerätty tietoa myös Kelan, verottajan, yksityisten palveluntuottajien ja muiden toimijoiden tuottamista palveluista. Tavoitteena meillä Keuruulla on, että ikäihminen voi asua tasa-arvoisena ja arvostettuna kuntalaisena omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Ikäihmisten kotona asumista tuetaan tarvittaessa kotihoidon ja tukipalvelujen turvin. Kotihoidon tavoitteena on yhteistyössä omaisten kanssa tukea ikäihmisen kotona asumista. Kaupungin valtuuston vuonna 2011 hyväksymä Keuruun vanhuspoliittisen strategian lähtökohtana on, että ikääntyneet kuntalaiset ovat tärkeä, arvokas voimavaramme, joista pidämme yhteisvastuullisesti huolta toimintakyvyn ja terveyden alentuessa. Sosiaali- ja terveystoimen ylläpitämistä vanhuspalveluista vastaavat Keuruun perusturvalautakunta ja Keski-Suomen seututerveyskeskus. Riitta Vanhanen Perusturvajohtaja Tuija Koivisto Vanhustyönjohtaja 6

7 1. PERUSTURVAPALVELUT 1.1 KOTIHOITO Keuruulla on tavoitteena, että keuruulaiset vanhukset selviävät mahdollisimman pitkään omassa kotonaan. Kotihoidon tehtävänä on turvata kotona asuminen silloin, kun asiakkaan toimintakyky on sairauden, vammaisuuden tai vanhuuden vuoksi siinä määrin alentunut, että arjesta ja päivittäisistä toiminnoista selviytyminen on vaikeaa. Kotihoidon työntekijät auttavat päivittäisissä toiminnoissa, kuten pukemisessa, pesuissa, lääkehuollossa sekä tekevät sairaanhoidollisia toimenpiteitä, kuten haavanhoitoa. Kotihoidon työntekijät ovat hoitajia tai sairaanhoitajia. Kotihoitoa järjestetään seitsemänä päivänä viikossa klo 7-22 ja Keuruun keskustan alueella myös ympärivuorokautisesti. Kotihoidon sairaanhoitajat tekevät kotikäynteinä 80 vuotta täyttäneiden toimintakykykartoitukset. Kotihoidossa toteutetaan voimavaralähtöistä hoitotyötä. Sen lähtökohtana on ajatus, että asiakas nähdään ainutlaatuisena ihmisenä, jolla on sairauksista huolimatta kykyjä ja voimavaroja. Toisin sanoen asiakas tekee itse ne asiat joihin pystyy, häntä kannustetaan niissä asioissa, missä hän tarvitsee tukea ja autetaan asioissa, joista hänen toimintakyvyllään ei enää selvitä. Näin asiakasta autetaan osallistumaan omaan elämäänsä ja hänen itsemääräämisoikeutensa ja osallisuutensa elämässä säilyy. Kotihoitoa toteutetaan palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaan. Palvelu- ja hoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, 7

8 omaisen ja muiden hoitoon ja huolenpitoon osallistuvien kanssa. Säännöllisen kotihoidon maksu määräytyy asiakkaan tulojen ja hoidon tarpeen perusteella. 1.2 KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Kotihoidon lisäksi kotona asumista tuetaan kotihoidon tukipalveluilla, joita ovat ateriapalvelu, turvapalvelu ja päivätoiminta ATERIAPALVELU Keuruun ja Haapamäen taajamissa kuljetetaan tarpeen mukaan lämmin ateria arkipäivisin kotiin. Viikonlopun ateriat tuodaan kylminä kotiin perjantaina. Ateriapalveluissa keskeistä on turvata hyvä ja ravitseva, terveyttä tukeva päivittäinen ateria. Ateriat valmistetaan terveysaseman keskuskeittiössä ja Haapamäen yhteiskoulun keittiöissä. Aterioiden kotiin kuljetukset ovat ulkoistettu kuljetusyrityksille TURVAPALVELU Turvapuhelimella on mahdollisuus kutsua ympärivuorokautisesti apua, mikä lisää turvallisuutta kotona. Turvahälytykset voivat mennä joko omaisille tai kotihoidolle. Turvapuhelimeen kuuluu asiakkaan lankapuhelimeen liitettävä turva-alusta ja turvaranneke, jota painettaessa hälytys ohjautuu auttajalle. Mikäli asiakkaalla ei ole lankapuhelinta, tarvitaan GSM-moduuli, johon turva-alusta voidaan kytkeä. Asiakas vuokraa tai hankkii tarvittavat laitteet itse. 8

9 Turvalaitteisiin voidaan kytkeä myös ovi- tai savuhälytin. Lisätietoja kanslisti PÄIVÄTOIMINTA Päivätoiminta on tarkoitettu omassa kodissa asuville vanhuksille. Päivätoiminnan tehtävä on täydentää kotihoitoa ja tavoitteena on sosiaalisen kanssakäymisen edistäminen. Päiväkeskuksessa on tarjolla aamupala, lounas ja päiväkahvi, sekä erilaista virike- ja ajanvieteohjelmaa. Päiväkeskuksessa on myös mahdollisuus käyttää lisämaksusta parturin, hierojan sekä jalkahoitajan palveluita. Keuruulla päivätoimintaa järjestetään Lehtiniemen päiväkeskuksessa tiistaista perjantaihin. Maanantaisin Lehtiniemen päiväkeskuksessa toimii muistikuntoutujien Muisku-ryhmä. Palvelukoti Metsätähdessä päiväkeskustoimintaa on neljänä päivänä viikossa ja Pihlajaveden päivätoimintatiloissa tiistaisin 2-3 kertaa kuukaudessa. Lehtiniemen päiväkeskus (puhelinaika klo 7-9 ja 12 15) Palvelukoti Metsätähti Pihlajaveden päivätoiminta

10 1.3 PALVELUSETELI Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Keuruulla palveluseteli on käytössä kotihoidon ja vanhusten tehostetun palveluasumisen hankintaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Palvelusetelin arvo määräytyy asiakkaan tulojen mukaan. Palvelusetelillä ei voi hankkia siivousta tai tukipalveluita kuten ateriapalvelua. 1.4 KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ALKAMINEN Kotihoito, tukipalvelut ja palveluseteli myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelutarpeen arviointi tehdään voimavarakartoitus- mallilla, jossa huomioidaan asiakkaan elämän kokonaisuus ja palvelut suunnitellaan kullekin asiakkaalle yksilöllisesti. Palvelutarpeen arvioinnin tekee kotona oleville asiakkaille Palveluohjaaja Kotiutumistilanteissa palvelutarpeen arvioi kotiutushoitaja. Kotihoidon kotiutushoitajat ovat yhteydessä sairaaloihin ja auttavat kotiutuvia potilaita tarpeen mukaan turvallisen kotiutumisen takaamiseksi. Kotihoidon kotiutushoitajat

11 Kotihoidon esimiehinä toimivat Kotihoitopäällikkö Kotihoidon ohjaajat SOTAVETERAANIEN JA INVALIDIEN PALVELUT Vähintään 20 % sotainvalideilla on oikeus maksuttomaan kotihoitoon ja tukipalveluihin (ateriapalvelu, siivouspalvelu, lumityöt) Keuruulla ovat käytössä myös lounassetelit, joilla asiakas voi syödä haluamassaan ravitsemusliikkeessä. Vähintään 20 % sotainvalideilla on oikeus maksuttomaan laitoshoitoon. Palveluohjaaja Veteraanikuntoutuksen neuvonta ja ohjaus Sosiaalityöntekijä (014) Sotainvalidien sairaskoti/ avustajatoiminta (014) OMAISHOIDONTUKI Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja 11

12 omaishoitoa tukevista palveluista. Tuen myöntämisen edellytyksenä Keuruulla on jatkuva ympärivuorokautinen avun tarvitseminen päivittäisissä henkilökohtaisissa toiminnoissa. Lisätietoja kotihoidon ohjaaja ASUMINEN Vanhuspalveluiden asumispalvelut ovat tarkoitettu vanhuksille, jotka puutteellisen asumisturvallisuutensa ja toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat jatkuvaa päivittäistä huolenpitoa esimerkiksi turvallisen lääkehoidon, riittävän ravitsemuksen tai hyvän henkilökohtaisen hygienian toteutumiseksi. Palveluasuminen tarkoittaa esteetöntä asuntoa, ympärivuorokautista turvapalvelua, tukipalveluja sekä saatavilla olevia hoivan ja hoidon palveluita. Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautisesti valvottua. Vanhusten palveluasumisessa asiakas maksaa vuokran, hoivamaksun sekä käyttämänsä tukipalvelut. Palveluasumiseen ei haeta sairauden akuutissa vaiheessa, kun hoito on vielä kesken. Palveluasumiseen ei myöskään tarvitse hakea varmuuden varalta. Palveluasumisen tarve tarkastellaan aina asiakkaan sen hetkisen tilanteen mukaan. Ennen palvelutaloon hakeutumista selvitetään mahdollisuudet kotona asumiseen kotihoidon palveluiden avulla. Palvelu- ja ryhmäkodeissa on osa paikoista ja asunnoista varattu tilapäishoitoon. Tilapäishoidon tarkoitus on tukea 12

13 kotona asumista sekä hoitavan omaisen jaksamista. Palveluasumisen tai lyhytaikaishoidon tarpeesta voi ottaa yhteyttä palveluohjaajaan Palveluohjaaja PALVELUASUMINEN Palvelukoti Metsätähti, Lääkärintie 8 A, HAAPAMÄKI 9 palveluasuntoa Palvelutalo Seiponranta Seiponniementie 9, Keuruu 55 asuntoa 1. krs ja Toimisto krs krs krs Sairaanhoitaja

14 2.2 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN PALVELUKESKUS LEHTINIEMI Seiponniementie 7, Keuruu Saarelmakoti (muistiyksikkö) 20 +(1) paikkaa Suvantokoti (muistiyksikkö) 18 + (2) paikkaa Lahdelmakoti 15+(5) paikkaa Valkamakoti 21 paikkaa Suluissa mainitut paikat on varattu tilapäishoitoon. 2.3 HOIVAHOITO Hoivahoito on ympärivuorokautista vanhusten pitkäaikaista laitoshoitoa. Hoivahoito voi olla myös lyhytaikaista esimerkiksi kriisitilanteissa. Hoivaosasto Tarhiala sijaitsee Keuruun pääterveysaseman tiloissa, käyntiosoite on Kantolantie 7, Keuruu. Hoivaosasto Tarhiala

15 2.4 MUUT ASUMISEN PALVELUT KEURUULLA VUOKRA-ASUNNOT Keuruun vanhaintukisäätiöllä on vanhusten vuokra-asuntoja Keuruulla, Haapamäellä ja Pihlajavedellä. Lisätietoja Keuruun vuokra-asuntopalvelu, kaupungin vuokra-asunnot Lisätietoja AVUSTUKSET KORJAUS- JA MUUTOSTÖIHIN Asuntojen korjaus- ja muutostöihin on saatavissa erilaisia avustuksia. Ikääntyneille myönnettävä korjausavustus on tuloihin sidottu. Perusparannuslaina on enimmillään 60 % kustannuksista. Korjaus- ja laina-asioista saa lisätietoja rakennusvalvontatoimistosta: Toimistonhoitaja Rakennustarkastaja Vaikeavammaisille henkilöille myönnetään asunnon muutostöihin apua vammaispalvelulain nojalla. Sosiaalityöntekijä

16 2.4.3 YKSITYISET ASUMISPALVELUT - Palvelukoti Hilmari Oy Juurikkatie 1, Keuruu Keuruun Vanhaintukisäätiö, Tuurilakoti Seiponniementie 12, Keuruu 31 asuntoa PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUT Keski-Suomen seututerveyskeskus järjestää perusterveydenhuollon palvelut Keuruun keskustassa pääterveysasemalla sekä Haapamäen taajamassa terveysasemalla. Pääterveysasemalla toimivat lääkäreiden ja hoitajien vastaanotot, neuvolat, kuntoutus, vuodeosasto, hammashoitola, aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä perheneuvola. Haapamäellä toimii suunnitellusti lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotto sekä hammashoitola. 16

17 3.1 LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO Ennen lääkärin vastaanottoajan varaamista terveydenhuollon ammattihenkilö (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, lähihoitaja, fysioterapeutti) arvioi hoidon tarpeen puhelimessa tai poliklinikalla. Keuruulla vastaanottojen toiminta on jaettu kolmeen eri soluun. Lääkäreiden työt on järjestetty väestövastuun periaatteella ja omalääkäri määräytyy postiosoitteen mukaan. Haapamäen alueella on oma väestövastuulääkäri, joka pitää ajanvarausvastaanottoa sekä Haapamäen, että Keuruun terveysasemilla. Haapamäen väestö kuuluu B soluun Hoidontarpeen arviointia, ohjausta ja neuvontaa, myös päivystysasioissa ma-to klo , pe 8-15 Laboratoriovastausten kysely ma-to klo 14-15:30, pe Solu A puh (014) Solu B puh (014) Solu C puh (014)

18 3.2 PÄIVYSTYS llta- ja viikonloppupäivystys on tarkoitettu vain kiireellistä hoitoa vaativille. Päivystyksessä annettava hoito perustuu terveydenhuollon ammattihenkilöstön tekemään hoidon kiireellisyysarvioon. Päivystys (014) Ma-To klo , Pe klo Iltaisin klo , viikonloppuisin klo Muina aikoina kiireellisissä tapauksissa yhteys: Mäntän sairaala (03) Jyväskylän keskussairaala Yleinen hätänumero AIKUISNEUVOLA Terveydenhoitajan tehtävä on osallistua terveysriskien ja sairauksien ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen ja sairastuneiden hoitamiseen. Työ on kokonaisvaltaista ja tavoitteena on tukea asiakasta oman terveytensä edistämisessä ja ylläpitämisessä. Astman ja diabeteksen sekä muiden pitkäaikaissairauksien hoidonohjaus ja seuranta Terveystarkastukset: pitkäaikaistyöttömät, 70- vuotistarkastukset 18

19 Matkailijoiden rokotussuunnitelmat ja toteutus Tartuntatautien ehkäisy ja seuranta Yleiseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset, kausiinfluenssarokotukset Muistitutkimukset, kotona asuvalle asiakkaalle lääkärin lähetteellä Seulontatutkimukset Spirometriatutkimukset ja bronkolyyttikokeet Kuulotutkimukset ja -ohjanta Terveyden edistämisen ryhmätilaisuudet Lisäksi aikuisneuvolan terveydenhoitaja tekee erilaisia sairaanhoidollisia toimenpiteitä: Ompeleiden poistot Lääkeinjektiot Haavojen hoidot Korvien huuhtelut Lääkeasioissa ohjaukset Hoidontarpeen arviointikäynnit Ajanvaraus aikuisneuvolan terveydenhoitajille: ma to klo ja pe klo (014)

20 3.4 PUHETERAPIA Puheterapia on kielen, puheen ja äänen häiriöiden lääkinnällistä ja terapeuttista tutkimusta ja kuntoutusta. Puheterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten puhe- ja äänihäiriöiden tutkimiseen ja kuntoutukseen. Aikuisväestölle palveluja on vain rajallisesti. Ajan puheterapeutin arvioon voit varata ma klo ja ke klo TERVEYSKESKUSPSYKOLOGIT (014) Terveysaseman psykologit palvelevat Keuruun alueen kaikenikäistä väestöä. Vastaanoton voi halutessaan varata itse tai vastaanotto järjestyy toisten työntekijöiden aloitteesta. Arkiset pulmat, mielialaan liittyvät kysymykset, erilaiset kriisitilanteet ja tutkimukset ovat tyypillisimpiä syitä tulla vastaanotolle. Työtapana on yhdessä keskustellen löytää uusia näkökulmia asiakkaan kuvaamaan ongelmaan. Työskentelyn pituus vaihtelee yhdestä kerrasta noin vuoteen, yhteisen sopimuksen mukaan. Palvelut ovat maksuttomia. Ajanvaraus numeroista: (014) (014) (014)

21 3.6 SOSIAALITYÖ Terveydenhuollon sosiaalityöntekijän kanssa voi keskustella luottamuksellisesti sairastumiseen, vammautumiseen tai muuhun elämäntilanteeseen liittyvistä asioista. Sosiaalityöntekijä ohjaa ja neuvoo mm. sosiaaliturvaan ja - palveluihin, kuntoutukseen, sairaalasta kotiutumiseen ja jatkohoitoon sekä potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Tapaamiset ajanvarauksella (014) KEURUUN ERITYISPALVELUYKSIKKÖ (EPY) Erityispalveluyksikköön kuuluvat; mielenterveystoimisto, päihdeklinikka, perheneuvola, psykiatrian päiväkeskus, kuntoutumiskoti, psykiatrinen kotikuntoutus sekä sivuvastaanotot Multialla ja Haapamäellä Ajanvaraus ja neuvonta (014) MAKSUTTOMAT HOITOTARVIKKEET Lääkäri antaa asiakkaan kotona selviytymisen tukemiseksi ja sairauden hoitamiseksi maksusitoumuksen hoitotarvikkeista, kun hoidon tarve on arvioitu kestävän yli kolme kuukautta. Terveydenhoitaja arvioi ja tekee suunnitelman asiakkaan hoitotarvikkeiden käytöstä. Säännöllisessä kotihoidossa sekä palvelukodeissa asuvien osalta maksuttomat hoitotarvikkeet järjestetään osana hoitoa. 21

22 Keskivaikeaa tai vaikeaa virtsanpidätys-kyvyttömyyttä sairastaville vanhuksille maksuttomat vaipat tilataan kotiin. Maksuttomat hoitotarvikkeet voi hakea: Keuruulla tiistaisin klo torstaisin klo Lisätietoja (014) KUNTOUTUS / APUVÄLINEET Fysioterapeutin, kuntohoitajan tai toimintaterapeutin vastaanotoilla arvioidaan toiminta- ja liikkumiskykyä sekä annetaan ohjausta omaehtoiseen kuntoutumiseen. Kuntoutusta järjestetään esimerkiksi operaatioiden tai vammojen jälkeen, toimintakyvyn arvioimiseksi, sekä tuki- ja liikuntaelinongelmiin. Apuvälinepalveluihin kuuluu apuvälineiden tarpeen määrittely, välineiden sovitus, luovutus omaksi tai käytettäväksi, käytön opastus ja seuranta sekä välineiden huolto. Lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutetaan kuntoutusohjausta, jolla tarkoitetaan kuntoutujan ja hänen lähiyhteisönsä tukemista ja ohjausta sekä kuntoutujan toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista tiedottamista. Apuvälineet ja kuntoutus: ajanvaraus toimistolla tai puhelimitse ma-pe klo Ajanvarauksella muinakin aikoina. Keuruun terveysasema, Kantolantie 7 (014)

23 3.10 SUUN TERVEYDENHUOLTO Ajanvaraus ma-to klo 8-16 ja pe 8-15 Keuruu, Multia ja Petäjävesi (014) Aikoja voidaan antaa koko seututerveyskeskuksen alueella kaikista hoitoloista TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTO Vuodeosastolla hoidetaan potilaan akuutin vaiheen sairaudet ja jatkohoito silloin, kun erikoissairaanhoitoa ei tarvita. Osastohoito tähtää potilaan kuntoutumiseen niin, että hän pärjää omassa kotonaan tai vanhusten asumispalveluissa. Tarvittaessa osastolla järjestetään yhteisiä palavereita potilaan, omaisten ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Vuodeosastolla hoidetaan myös saattohoitoa tarvitsevia. Lisätietoja: osasto (014) kotiutushoitaja (014) osastonhoitaja (014) sihteeri (014) fysioterapeutti (014) potilaalle soitettaessa (014) (014)

24 4. MUUT PALVELUT 4.1 SOSIAALIASIAMIES/ POTILASASIAMIES Palveluun, hoitoon tai kohteluun voi joskus liittyä ongelmia. Ensimmäisenä kannattaa keskustella heti ongelmatilanteen ilmettyä suoraan asianomaisen henkilön kanssa. Mikäli ongelma ei selviä, sosiaaliasiamies/potilasasiamies voi auttaa: Neuvomalla ristiriitojen ratkaisemisessa ja muistutuksen tekemisessä, mikäli muuta ratkaisua ei löydy. Toimimalla asiakkaan/potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi sekä seuraa niiden kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen vuosittain. Potilasvahinkoasioiden hoidossa Sosiaaliasiamies (014) Potilasasiamies (014) MUISTIHOITAJAT Kun muistin toiminta huolestuttaa itseä tai läheisiä, kannattaa hakeutua tutkimuksiin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ongelmiin puututaan, sitä parempia ovat hoitotulokset. Muistiin liittyvissä asioissa / kysymyksissä voi ottaa yhteyttä: Muistihoitajat Keski-Suomen seututerveyskeskus Ajanvaraus (014) Keuruun kaupungin vanhuspalvelut

25 Keski-Suomen muistiyhdistyksen Keuruun alaosasto järjestää vertaistukitoimintaa erilaisien tapaamisten ja tapahtumien kautta. Muistiyhdistys järjestää kuukausittain tapaamisia muistisairaille ja heidän omaisilleen sekä järjestää muistihuolija ensitietopäiviä. Keuruun alaosaston toiminta/lisätietoja p Keski-Suomen Muistiyhdistys ry/ammattihenkilön antama maksuton neuvonta ja ohjaus muistiasioissa ma-pe klo DEPRESSIOHOITAJA p Keuruun terveyskeskuksessa toimii depressiohoitaja. Hän antaa tietoa masennuksesta ja sen erilaisista hallintakeinoista. Hoitajan vastaanotolle tullaan tavallisesti lääkärin tai sairaanhoitajan ohjaamana Keskusteluhoidossa potilas saa tukea oireiden sietämiseen ja oireita pyritään helpottamaan. Sairaudesta toipumista arvioidaan ja seurataan vastaanotolla. Depressiohoitaja auttaa potilasta löytämään voimavaroja ja korjaamaan muutettavissa olevia epäkohtia. Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen yhteistyö depressiohoitajan kanssa tukee myös masennuksen lääkehoitoa. Lisätietoja, puhelinaika klo (014)

26 5. KULKEMINEN 5.1 IKÄÄNTYMINEN JA AJOKYKY Tunne itsesi kuljettajana Hyväkuntoiset iäkkäät selviytyvät usein hyvin liikenteessä. Iän myötä aistien toiminta heikkenee ja motoriikka hidastuu. Vanhemmiten yleistyvät myös monet sairaudet, jotka voivat huonontaa ajokykyä ja ajamisen turvallisuutta. Tunnistaakseen ongelmat ajoissa ikäkuljettajan on hyvä opetella arvioimaan itseään ja ajamistaan. Kaikilla autoilijoilla on omat heikot ja vahvat puolensa. Iäkkäiden kuljettajien vahvuutena on usein kokemus ja maltti. Ongelmia heillä ilmenee useimmiten risteysajossa ja monimutkaisissa liikennetilanteissa. Keuruun autokoulu (014) KEURUUN KAUPUNGIN PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE Keuruun kaupunki järjestää palvelu- ja asiointiliikennettä kaupungin rajojen sisällä. Keskustan alueella liikkuu maanantaisin palveluliikennelinja PUIKKARI ja muilla alueilla omat liikennöitsijät. Lisätietoja: Kuljetussuunnittelija

27 27

28 6. VANHUSNEUVOSTO Keuruun vanhusneuvosto on perustettu vuonna Vanhusneuvoston tehtävä on vaikuttaa ikääntymiseen liittyviin yleisiin asenteisiin, kuntalaisten aktivointiin ja omien voimavarojen hyödyntämiseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, asumiseen, ympäristö- ja yhdyskuntarakentamiseen, kulttuurija vapaa-ajan palveluihin sekä muihin tärkeisiin ikäihmisiä koskeviin asioihin. 28

29 Tehtävänsä toteuttamiseksi Keuruun vanhusneuvosto seuraa ikääntyneiden tarpeiden, olosuhteiden ja palveluiden kehittymistä sekä kaupungin hyväksymien vanhuspoliittisten päätösten toteuttamista. Vanhusneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja, järjestää tilaisuuksia mm. asiakasnäkökulman selvittämiseksi ja tiedottaa ajankohtaisista asioista sekä toimii yhteistyön rakentajana järjestöjen välillä. Lisätietoja puheenjohtaja Salli Kajosmäki Sihteeri Riikka Röppänen JÄRJESTÖT 7.1 ELÄKELÄISJÄRJESTÖT Eläkeliiton Keuruun yhdistys ry/ Kärkkäinen Osmo Eläkeliiton Haapamäen yhdistys ry/vesa Limmeri Keuruun Eläkkeensaajat ry/helena Jokinen Keuruun kansalliset seniorit ry/juhani Ruusuvuori Keuruun Eläkeläiset ry/salli Kajosmäki Eläkejärjestöt järjestävät jäsenistölleen monipuolista virkistystoimintaa. Eläkeläiset tekevät vapaaehtoistyötä vanhuspalveluiden toimintayksiköissä. 29

30 7.2 VETERAANIJÄRJESTÖT Keuruun sotaveteraanit ry/eero Lahti Pihlajaveden sotaveteraanit ry/mikko Kallio Keuruun rintamamiesveteraanit ry/martti Makkonen Keuruun sotainvalidit ry/pekka Kajarinne Veteraanijärjestöt järjestävät jäsenilleen kesätapahtumia, retkiä ja erilaisia harrastuspiirejä. Veteraanijärjestöissä on yhteensä noin 100 tunnuksen omaavaa jäsentä. Järjestöt tukevat myös päättämällään tavalla jäsenistön toimintakyvyn ylläpitoa. Suunnitelmissa on edelleen tehostaa kotona selviämisen tukia. 7.3 MUU JÄRJESTÖTOIMINTA Keuruulla on runsaasti järjestötoimintaa kaikenikäisille. Kuten yleistä moninainen yhdistystoiminta on jäämässä ikääntyneiden toimijoiden varaan. Yhdistykset tekevät tärkeää työtä jäseniensä etuja ajamalla ja tarjoamalla virkistysmatkoja, sekä vertaistukea. Keuruulla toimii lukuisia potilas- ja vammaisjärjestöjä mm. Keski-Suomen Näkövammaiset ry, Keuruun seudun alaosasto/ Marketta Suominen Keski-Suomen MS yhdistys Keuruu- Mäntän MS-kerho/ Pertti Lillukkamäki (03)

31 Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry Keurusseudun paikallisosasto/ Raija Jyväsjärvi Keurusselän Kuulo ry/ Antti Perämäki Keurusseudun Diabetes yhdistys ry/ Pirkko Lihjamo Keurusseudun Invalidit ry/ Marjukka Latosuo Keurusseudun Hengitysyhdistys ry/ Katja Räisänen Keurusseudun Mielenterveysseura/ Mirja Leijala Keurusseudun Sydänyhdistys ry/ Laura Tuhkunen Keuruun Reumayhdistys ry/ Leena Saarinen Keuruun Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry/ Tarja Rotola- Pukkila Keski-Suomen muistiyhdistys ry, Keuruun alaosasto/ Leena Suonto SPR Keuruun ystävätoiminta/ Marjukka Latosuo SPR Haapamäki ystävätoiminta/ Pirkko Arppe

32 8. EDUNVALVONTA Jos kyky huolehtia omista asioista heikkenee, on mahdollista hakea edunvalvojaa. Useimmiten edunvalvoja määrätään huolehtimaan päämiehensä taloudellisista asioista ja omaisuudesta. Edunvalvoja toimii yhdessä päämiehensä kanssa tai hänen puolestaan päämiehensä etujen turvaamiseksi. Edunvalvoja voi olla viranhaltija edunvalvontatoimistosta. Halutessaan edunvalvojan voi määritellä itse etukäteen edunvalvontavaltuutuksella. Edunvalvontavaltuutus on virallinen asiakirja, jossa määritellään kenen halutaan huolehtivan asioistaan sitten, kun ei itse enää siihen kykene. Valtuutuksessa voi määritellä, mistä asioista edunvalvontavaltuutetuksi määrätty henkilö huolehtii tai jakaa tehtäviä esim. lasten kesken. Edunvalvontavaltuutus on hyvä laatia lakimiehen (esim. pankissa) kanssa. Edunvalvontavaltuutus otetaan käyttöön maistraatin vahvistuksella, kun tarve valtuutukselle alkaa. Yleistä edunvalvojaa haetaan kirjallisella hakemuksella, johon tulee liittää lääkärinlausunto. Hakemuksen voi tehdä joko apua tarvitseva henkilö itse, tämän läheinen henkilö tai viranomainen. Hakemus lähetetään Sisä-Suomen Maistraattiin. Maistraatti tai käräjäoikeus voi myös määrätä edunvalvojan henkilölle, joka ei itse kykene valvomaan etuaan tai hoitamaan asioitaan, esimerkiksi vaikean sairauden tai korkean ikänsä vuoksi. 32

33 Sisä-Suomen Maistraatti Puhelinaika klo Yliopistonkatu 28, PL 253, Jyväskylä Keuruun kaupungin edunvalvontatoimisto Multiantie 1, 2 krs, Keuruu Lisätietoja: Yleinen Edunvalvoja Edunvalvontasihteeri Edunvalvontasihteeri KELAN ETUUDET 9.1 ELÄKKEENSAAJAN ASUMISTUKI Eläkkeensaajan asumistukea voivat saada pienituloiset 65 vuotta täyttäneet henkilöt tai alle 65-vuotiaat eläkkeensaajat, jotka asuvat pysyvästi Suomessa. Asumistuen saamiseen ja määrään vaikuttavat eläkkeensaajan asumismenot, vuositulo, yli 2000 euron säästöt ja omaisuus. Pariskunnalta huomioidaan molempien puolisoiden tulot, omaisuus ja säästöt. 9.2 ELÄKETTÄ SAAVAN HOITOTUKI Eläkettä saavan hoitotukea voi saada eläkkeensaaja, silloin kun toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vammaisuuden vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Sairauden tai 33

34 vamman pitää aiheuttaa säännöllistä avun, ohjauksen tai valvonnan tarvetta tai jatkuvia erityiskustannuksia. Eläkeasioiden neuvonta LÄÄKEKORVAUS Korvausta voi saada lääkärin määräämistä lääkkeistä ja kliinisistä ravintovalmisteista tai pitkäaikaisen ihotaudin hoitoon käytettävistä perusvoiteista. Korvauksen saaminen edellyttää, että käyttää lääkettä annostusohjeen mukaisesti ja ostaa sitä enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, mahdollisimman edullisina pakkauskokoina. Yleensä korvauksen saa kela-korttia näyttämällä suoraan apteekissa lääkkeiden oston yhteydessä. Kela seuraa automaattisesti vuotuisen lääkekaton täyttymistä ja lähettää ilmoituksen lääkekaton täytyttyä suoraan asiakkaan kotiin. Ilmoitus näytetään apteekissa lääkeostojen yhteydessä. Sairastamiseen liittyvien asioiden neuvonta MATKAKORVAUKSET Matkakorvausta voi saada sairaudenhoitoon liittyvistä matkoista, kun kustannukset yhteen suuntaan ylittävät omavastuun. Korvausta voi saada myös matkoista Kelan kuntoutukseen tai julkisen terveydenhuollon päätöksellä tehtyihin kuntoutusmatkoihin. Korvauksen taksimatkasta voi saada, kun terveydenhuollon edustaja on katsonut taksin käytön olevan terveydentilan 34

35 vuoksi tarpeellista ja siitä on todistus. Taksimatka voidaan korvata myös, jos ei ole mahdollisuutta halvemman matkustustavan käyttöön, esim. puutteellisten liikenneyhteyksien vuoksi. Kela seuraa automaattisesti matkakorvausten vuosittaisen maksukaton täyttymistä ja lähettää ilmoituksen kotiin sen täytyttyä. Sen jälkeen omavastuuosuutta ei tarvitse enää maksaa. Sairastamiseen liittyvien asioiden neuvonta Matkakorvaus taksin tilausnumero LIIKUNTAPALVELUT Liikunta ylläpitää toimintakykyä ja suojaa sairauksilta. Etenkin kun ikää tulee, on tärkeää liikkua, että pysyy paremmassa kunnossa mahdollisimman pitkään. Liikunnan tiedetään suojaavan sydän- ja verisuonitaudeilta sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksilta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että liikunnalla on myös muistisairauksia ja psyykkisiä sairauksia ehkäiseviä vaikutuksia. Liikunnan hyödylliset vaikutukset on osoitettu kaikenikäisillä ja kaikenkuntoisilla vanhuksilla! Keuruun kaupungilla on ikääntyneille tarkoitettuja liikuntapalveluja. Näitä ovat esimerkiksi uimahallissa seniorikuntosali, veteraanien kuntoiluryhmä, ikääntyvien ohjattu kuntosali ja vesijumppa. Erityisliikunnanohjaaja Uimahallin lipunmyynti / kahvio

36 Keuruu tarjoaa myös paljon muita liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia. Uimahallissa on eläkeläisille edullisemmat hinnat ja 70+ ikäisille seniorikortti, joka on voimassa vuoden kerrallaan. 11. KULTTUURIPALVELUT 11.1 KEURUUN KANSALAISOPISTO Kansalaisopisto on Keuruun kaupungin sekä Multian ja Petäjäveden kuntien ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos. Sen tehtävänä on edistää elinikäistä inhimillistä kasvua ja kulttuuria järjestämällä mahdollisuuksia monipuoliseen oppimiseen. Kansalaisopistossa voivat opiskella kaikki peruskoulutuksesta ja asuinpaikasta riippumatta. Opisto on tarkoitettu ensisijassa 16 vuotta täyttäneille, mutta muodollista ala- tai yläikärajaa ei ole. Kansalaisopiston opinto-ohjelma jaetaan kotitalouksiin ennen lukukauden alkua. Lisätietoja, rehtori KEURUUN KAUPUNGINKIRJASTO Kirjastosta löytyy normaalien kirjastopalveluiden lisäksi hyvinvointipiste, joka tarjoaa monenlaista tietoa terveydestä ja sen edistämisestä. Hyvinvointipisteessä voit esimerkiksi mitata verenpaineesi. Kirjastossa on esillä taideteoksia vaihtuvin näyttelyin. Lisätietoja Kirjastoauton aikataulut

37 Kirjaston kotipalvelu ONNI ONNI maksuton palvelu kaikille, jotka eivät voi vanhuuden, sairauden tai jonkun muun syyn vuoksi enää itse asioida kirjastossa. Kirjat toimitetaan asiakkaalle kotiin ja luetut kirjat haetaan samalla kertaa. ONNI-palvelun kautta voi lainata tavallisten kirjojen lisäksi äänikirjoja, musiikkia, elokuvia ja aikakauslehtiä. Asiakkaaksi pääsee ottamalla yhteyttä kirjastoon. Kirjaston puhelinnumerot KEURUUN MUSEO Keuruun museo toimii sekä taide- että kulttuurihistoriallisena museona. Museossa järjestetään ympäri vuoden vaihtuvia näyttelyitä Kamanassa, Kangasmannilan pappilan vanhassa remontoidussa kivinavetassa. Varsinaisen näyttelytilan lisäksi museo järjestää pienimuotoisia näyttelyitä myös Kamanan Vinttigalleriassa sekä Lehtiniemen aulagalleriassa. Lisätietoja

38 12. SEURAKUNTA Keuruun seurakunnalla on monenlaista toimintaa. Sosiaalista kanssakäymistä on tarjolla seurakunnan tuvilla, joissa on mahdollisuus lounaaseen ja monenlaista ohjelmaa. Keuruun seurakuntakeskuksessa kokoontuu Lähimmäisentupa, Haapamäen kirkolla Haapatupa ja Pihlajaveden seurakuntatalolla Pihlaistupa. Lisäksi seurakunnalla on leiritoimintaa omaishoitajille, liikuntavammaisten kerho, sekä Haapamäen palvelukoti Metsätähdessä kokoontuu vanhustenkerho. Seurakunnalla on keväisin ja syksyisin sururyhmät, joiden ajankohdat sovitaan erikseen. Lisäksi Keuruulla on kolme diakoniatyöntekijää, jotka auttavat elämän muutoksissa ja ahdistavissa kokemuksissa Lisätietoja kirkkoherranvirasto (014) ARKITURVALLISUUS Ikääntyneellä on omat vaaransa Kaatuminen, putoaminen, kompastuminen ja liukastuminen ovat vanhojen ihmisten yleisimpiä tapaturmia. Usein osasyynä ovat huimaus ja heikentynyt näkö. Yhtä usein syynä on kotiympäristö, jossa vanhenevan tarpeita ei ole hoksattu ottaa 38

39 huomioon. Kaatumisten vähentämiseksi on tärkeää huomioida vaaranpaikat jokaisen iäkkään ihmisen kotona. Törröttävät matonkulmat ja liukkaat pikkumatot, huonosti hiekoitettu piha ja pimeä portaikko ovat vaaraksi etenkin vanhukselle. Yleensä kodin saa turvallisemmaksi pienillä muutoksilla, kuten huonekalujen siirtämisellä, mattojen alle laitettavilla liukuesteillä ja yövalolla. Ulkoilu on tärkeää kaikenikäisten mielenvirkeyden ja liikuntakyvyn ylläpitämiseksi. Ikääntyneen talvivarusteisiin on hyvä kuulua jalkineiden liukastumisesteet, myös kävelykeppi on hyväksi avuksi. Lääkeannostelija eli dosetti on turvallinen apu säännöllisesti lääkkeitä käyttävälle. Lääkeannostelija auttaa muistamaan, mitkä lääkkeet on otettu ja mitkä ei. Pilleripurkit voi sitten pitää kaapissa myös pikku vierailijoiden ulottumattomissa. Uusi elektroninen herättelijä muistuttaa, milloin on lääkkeiden aika. Turvallisuudentunnetta kotona voi lisätä asentamalla ulkooveen ovisilmän. Ovea ei kannata avata, jos ei tiedä kuka luoksesi on tulossa. Puhelinta kannattaa pitää aina lähettyvillä, jos avuntarve yllättää. Tulipalo on helpompi ehkäistä kuin sammuttaa Älä koskaan jätä kynttilää palamaan valvomatta. Sijoita kynttilä siten, ettei liekki voi sytyttää verhoja tai tarttua ohikulkevan vaatetukseen. Älä käytä puista tai muusta syttyvästä materiaalista tehtyjä kynttilänjalkoja. 39

40 Palovaroitin on kotisi lakisääteinen turvalaite Palovaroitin tunnistaa savukaasut jo pieninä pitoisuuksina ja ilmoittaa kuuluvalla äänellä vaarasta. Siten se antaa aikaa pelastautua. Palonalkua voidaan tällöin yrittää itse sammuttaa. Palovaroitin ilmoittaa palosta vain siinä tilassa, missä se on. Siksi sen paikka on katossa makuuhuoneen ulkopuolella, vähintään puolen metrin päässä seinästä. Jos asunnossa on useampi kerros, tarvitaan jokaiseen kerrokseen vähintään yksi varoitin. Varoittimessa on aina oltava toimintakuntoinen paristo. Tavallinen paristo on vaihdettava vuoden välein. Hyvä vaihtopäivä on hätänumeropäivä Tarkista varoittimen kunto testinapista painamalla kerran kuukaudessa ja aina jos olet ollut poissa kotoa muutaman päivän. Kodin sammutusvälineet Sammutuspeite on suositeltava sammutusväline joka kotiin. Se on helppokäyttöinen ja kätevä ja sopii hyvin kodin pikkupalojen sammuttamiseen. Sammutuspeitteellä voi hyvin sammuttaa esimerkiksi palamaan syttyneen pienen sähkölaitteen (leivänpaahdin, kahvinkeitin jne.), roskakorin, vaatteet, kynttilästä pöytäkoristeisiin levinneen palon tai kattilassa tai paistinpannussa palamaan syttyneen rasvan. Hätäilmoitukset ja avunpyynnöt numeroon

41 14. MUISTI Muistisairauksien varhainen diagnosointi on tärkeää hoidon ja kuntoutuksen kannalta. Muistisairauteen on olemassa lääkkeitä, joiden vaikutus on parempi mitä aiemmin muistisairaus todetaan. Lääkkeet eivät paranna, mutta voivat hidastaa muistin heikkenemistä ja ylläpitää toimintakykyä. Jos tuntuu, että muistamattomuus haittaa arjessa toimimista tai muuten huolestuttaa itseä tai läheistä, kannattaa hakeutua tutkimuksiin. Muistisairauksien varhainen diagnosointi on tärkeää hoidon ja kuntoutuksen kannalta. Keuruulla muistitutkimuksia tehdään terveyskeskuksessa (yhteystiedot s. 23) sekä kotihoidossa (yhteydenotot palveluohjaajan kautta p ). Yhteystiedot sivulla 23. Muistisairaudenkin kanssa voi elää hyvää elämää. Keski- Suomen Muistiyhdistys ry järjestää ensitieto- ja sopeutumisvalmennuskursseja, joissa saa neuvoja ja tukea muistisairauden kanssa pärjäämiseen. Myös omaisten kannattaa hakea tietoa muistisairauksista. Muistisairauden mukanaan tuomat muutokset vaikuttavat yleensä koko perheen ja läheisten elämään. Vertaistuki on monelle muistisairaan läheiselle tärkeää, sen avulla saa tietoa, käytännön neuvoja ja henkistä tukea. Muistiliiton maksuton Vertaislinja tukipuhelin on auki joka päivä klo Keski-Suomen muistiyhdistyksen Keuruun alaosasto järjestää vertaistukitoimintaa erilaisien tapaamisten ja tapahtumien 41

42 kautta. Muistiyhdistys järjestää kuukausittain tapaamisia muistisairaille ja heidän omaisilleen. Lisätietoja/ K-S Muistiyhdistyksen Keuruun alaosasto YKSINÄISYYS Yksinäisyys on harmillisen yleistä suomalaisilla ikäihmisillä. Vanhenemisen seurauksena laajakin sosiaalinen verkosto supistuu, jolloin ystävien väheneminen voi aiheuttaa irrallisuuden ja yksinäisyyden tunteita. Yksinäisyys on usein tunnetta siitä, ettei ole ketään kenen kanssa jutella tai viettää aikaansa. Yksinäisyys voi aiheuttaa fyysisiä oireita ja tuntua esimerkiksi ahdistavalta paineelta rinnassa, tyhjyydentunteena tai ulkopuolisuutena en kuulu mihinkään. Mikäli yksinäisyydestä tulee selkeä hyvinvointia nakertava asia, siitä on hyvä puhua. Suomen Mielenterveysseuran kriisipuhelin arkisin klo lauantaisin klo sunnuntaisin klo Lisäksi omaa yksinäisyyden kokemustaan ja sen syitä voi pohtia. Mistä yksinäisyytesi johtuu? 42

43 Mitä toivoisit tapahtuvan? Voitko sinä tehdä jotain asialle ja mitkä ovat asioita, joihin et voi vaikuttaa? Mitkä ovat realistiset mahdollisuudet tilanteessasi? Missä ihmisiä voisi tavata? Mitä järjestöjen tai seurakunnan palveluja, kuten harrasteryhmiä omalla lähialueellasi on? 16. KOTITALOUSVÄHENNYS Kotitalousvähennystä voi saada jos teettää esimerkiksi kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tietoja viestintätekniikkalaitteiden asennustyötä. Vähennyksen saa esimerkiksi, jos palkkaa siivoojan, teettää keittiöremontin tai maksaa tietokoneen asentamisesta. Vähennyksen saa riippumatta siitä, palkkaako työhön henkilön vai ostaako työn yritykseltä tai yrittäjältä, kunhan työntekijällä on Y-tunnus. Kotitalousvähennyksen saa paitsi omassa kodissa, myös vanhempien tai appivanhempien kotona teetetystä työstä. Vähennyksen enimmäismäärä on vuonna euroa vuodessa ja korvattava prosenttiosuus 45%. Puolisot voivat saada kotitalousvähennystä vuodessa yhteensä euroa. Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 euroa. Verovähennyksen voi saada heti käyttöön soittamalla verotoimistoon ja pienentämällä veroprosenttia. Sen voi myös hakea veronpalautuksena seuraavana vuonna veroilmoituksen yhteydessä. Verotoimisto

44 17. APUA KODIN TÖIHIN 17.1 NAVIKKA SENIORIPALVELUT Keuruun kaupungin työllisyyspalveluiden Navikka-toimintoihin kuuluvat entinen Keuruun työ- ja toimintakeskus, Navikka Puoti keskustassa ja Navikka Kioski palvelukeskus Lehtiniemessä, sekä monipuoliset työtoimintapalvelut. Navikan toiminta ajatus on tarjota avointen työmarkkinoiden ulkopuolelle jääneille keuruulaisille työtä ja toimintaa oikeissa ja yhteiskunnalle merkittävissä töissä, joita ovat mm. Keuruun ikääntyneille tarjottavat erilaiset avustajapalvelut. Senioriavustajien palveluja ovat esimerkiksi kotitalousapu ulkoilu- ja keskustelukaveri asioinnin ja liikkumisen avustaminen pihatyöt ja polttopuiden teko pienet remontit, maalaukset ja asunnon muutostyöt apu atk- ja digi- ongelmiin pyykin kuljetus pesulaan Lisätietoja

45 17.2 4H-DUUNIRINKI Duunirinki tiimissä toimii vuotiaita nuoria. Duunirinki on työnvälitystiimi, jonka kautta ryhmään kuuluvat nuoret saavat työkokemusta ja sitä kautta palkkaa ja omaa rahaa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat keuruulaiset yrittäjät ja yksityiset henkilöt. Yleisimpiä ovat yksityisiltä työnantajilta saadut siivous- ja lapsenvahtitehtävät sekä erilaiset pihan ja puutarhan hoitotyöt. Keuruun 4H:n toiminnanjohtaja Marjo Jokela KOTIHOITOYRITTÄJÄT - Aamusta Iltaan Oy Sari ja Jukka Lappi Jyväskyläntien Ykköspalvelut Irma Sievänen Keurusselän kotihoito Kotipalvelu Heinänen/Tapper Aila Heinänen Seija Tapper Siivous- ja kotiapu Hannele Arja Kaartinen Tmi Jaana Souru, Auna-Disain Jaana Souru

46 17.4 PÄÄASIASSA SIIVOUSTYÖTÄ TEKEVÄT YRITTÄJÄT - Haapamäen Monitoimi Sirpa Heinonen HTA Palvelut / Talonmiespalvelu PientaloTalkkari Heikki Ahonen Kameleontti Eija Luopakka Asiointiapu, saattoapu, siivous, vaatehuolto yms. - Kotiapu Sari Hannele Sari Jokelainen PR Puistohelmi Pirjo Reijonen Siivouspalvelu Ka-Ti Kati Puronaho Siiwo-Tiimi siivouspalvelu Onerva Kotamäki Tmi Tiina Moisio-Rusila - TSK-SIIVOUS Tiina Moisio-Rusila Tiia Kallio

47 17.5 MUUT PALVELUT FYSIOTERAPIA Fenix Center Taru Soini fysioterapeutin kotikäyntejä, ikäihmisten kuntoutusta, hierontaa JALKAHOITAJAT Saija Heinäaho Tarja Vehkala Hannele Myllymäki (014) Minna Jouhtimäki Liisa Arola-Lamminmäki Jalkahoidot, rentoutushoidot, vyöhykejalkahieronta JALKINEET Askelpiste Fysioterapeutti Tomi Rasinmäki Terveysjalkineet, älynastakengät, liukuesteet, lonkkasuojat. 47

48 LYMFAHOITO Keuruun lymfaterapia ja hoitosukka Anneli Huhta-aho Kotikäynnit, lääkinnälliset hoitosukat ja lonkkasuojahousut Keuruun lymfahoito, Ulla Annala, erikoissairaanhoitaja Kotikäynnit, lääkinnälliset tukisukat MONITOIMIYRITTÄJÄT Vehkomäen Maatila - Tilapäismajoitus, retkeilykohde, harrastus- ja viriketoimintaa PARTURI- KAMPAAMOPALVELUT Piian kiertävä parturi-kampaamo Parturi-kampaamo Siskon Sakset, Haapamäki Sisko Turunen (014)

49 18. APTEEKIT Keuruulla 1 apteekki, Keuruuntie 6, Keuruu Ark La Su Lapinsalmen apteekki Jyväskyläntie 5 (ABC) Keuruu Ma-Pe 9-17, La Haapamäellä Haapamäen apteekki Pihlajavedentie 3, Haapamäki Avoinna Ma-Pe Apteekista voi tiedustella lääkkeiden koneellista annosjakelua. 19. HYÖDYLLISIÄ INTERNET-LINKKEJÄ

50 20. LOPUKSI Ikääntymiseen liittyy monenlaisia muutoksia. Eläkkeelle jääminen tuo omat haasteensa. Työ on monille tärkeä osa identiteettiä ja siitä luopuminen voi olla vaikeaa. On tärkeää löytää itselleen työn tilalle mielekästä tekemistä. Jotkut saavat iloa elämään lapsenlapsista, toiset matkustelusta. Jotkut käyttävät lisääntynyttä vapaa-aikaansa vapaaehtoistyöhön tai yhdistystoimintaa. Myös eläkeläiselle on tärkeää tuntea itsensä edelleen hyödylliseksi ja arvostetuksi. Ikääntyminen aiheuttaa usein myös muutoksia kehossa. Toimintakyky heikentyy, ruumiinrakenne ja ulkonäkö muuttuvat, sekä monet sairaudet yleistyvät. Lisäksi ikääntymisen myötä sosiaaliset verkostot pienevät, kun lapset ovat muuttaneet pois kotoa ja fyysisen toimintakyvyn heikennyttyä ystävien luona käynti on vaikeampaa kuin ennen. Lisäksi elämään voi tulla surua läheisten ihmisten menetyksistä. Vaikka kehon toimintakyky yleensä iän myötä alenee, ihmisen henkinen vireys ei laske automaattisesti kun taas elämänviisaus kasvaa aina. Elämään ja vanhenemiseen kuuluu eletyn elämän pohtiminen ja muistelu. Muistelun avulla voi vahvistaa omaa identiteettiään ja siten kykyä sopeutua iän mukanaan tuomiin muutoksiin. Muistelun avulla voi myös käydä läpi omia elämänkokemuksiaan ja oppia ymmärtämään ja arvostamaan itseään. Muistelussa kannattaa keskittyä positiivisiin asioihin: omiin saavutuksiin ja hyviin muistoihin. Vaikeita muistojakaan ei kannata sivuuttaa, mutta niiden kohdalla voi keskittyä siihen, miten niistä on selvinnyt. Muistelua voi harjoittaa 50

51 omien läheisten kanssa esimerkiksi valokuvia katselemalla tai järjestämällä valokuvapiirin ystävien kanssa. Ikääntymisen haasteisiin voi varautua. Oman elämänhallinnan ja itsemääräämisoikeuden säilyttämisen kannalta on hyvä miettiä etukäteen, mitä itse toivoo elämältään, jos toimintakyky heikkenee. Kuka huolehtii raha-asioistani? Missä haluan asua? Mitkä asiat ovat minulle tärkeitä? Ja mistä en halua missään nimessä luopua? Omista ajatuksista ja toiveista kannattaa puhua läheisten kanssa ja niitä voi myös kirjata ylös paperille. Ennen kaikkea ikääntymisessä on tärkeää tehdä edelleen itselle merkityksellisiä asioita. Henkinen hyvinvointi tukee fyysistä hyvinvointia ja auttaa jaksamaan. Nauti lenkkeilystä vaikka se merkitsisi vain postin hakemista. Pidä yhteyttä ystäviin vaikka se tarkoittaisi soittamista entiselle koulukaverille, jonka on nähnyt viimeksi oppikoulussa. Tee itse kaikki mihin pystyt vaikka se olisi vain sukan vetäminen jalkaan. Omia muistiinpanoja: 51

52 Yleinen hätänumero

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT

KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT L I I T E KOTIHOIDON YHTEYSTIEDOT A S K A I N E N - L E M U - M A S K U - M E R I M A S K U - M Y N Ä M Ä K I - N A A N T A L I - N O U S I A I N E N - R Y M Ä T T Y L Ä - R U S K O - V A H T O - V E L

Lisätiedot

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20.

HAKEMUS ASUMISPALVELUIHIN. Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat. Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20. Hakijan tiedot Sukunimi Henkilötunnus Ikäihmiset Mielenterveyskuntoutujat Päihdekuntoutujat Saapumispäivä: / 20 Käsittelypäivä: / 20 Etunimet Kotikunta Kotiosoite Puhelinnumero Siviilisääty naimaton naimisissa

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja?

Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Mistä saa tietoa, tukea ja palveluja? Kunnan muistihoitajat ja -koordinaattorit Muistihoitajat ja -koordinaattorit ovat muistisairaan ja hänen perheensä tukemiseen koulutettuja terveydenhuollon ammattilaisia.

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoidon tuki Sosiaalityöntekijä omaishoitoperheen tukena Sosiaalityöntekijä Marjaana Elsinen Seinäjoen keskussairaala Omaishoidon sanastoa omaishoito: vanhuksen,

Lisätiedot

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli

Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli Kotona asumista tukevat palvelut ja kotihoidon palveluseteli Ikäihmisten Palvelutori - Poiju Mahdollistetaan ikäihmisten kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Tuetaan ja autetaan yhdessä asiakasta, itse

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

K-S sote sekä aluehallinnon. valmistelu. Palvelutuotantoryhmä Keuruu Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen Tervetuloa Sydän-Suomen saarikaupunkiin! K-S sote sekä aluehallinnon Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Riitta Vanhanen valmistelu Palvelutuotantoryhmä Keuruu 19.5.2016 Perusturvajohtaja Riitta Vanhanen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Seinäjoki 5.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 14.4.2011 Omaishoito

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalot

Vanhusten palvelutalot Vanhusten palvelutalot Vanhusten palvelutalot Asunnot tarkoitettu päivittäin kotihoitoa tarvitseville Vantaan kaupungin palvelutalot on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät pärjää kotonaan runsaankaan

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveystoimi saapumispäivä HOIDETTAVAA KOSKEVAT TIEDOT Henkilötiedot Nimi Henkilötunnus Osoite Puhelin Tiedot hoitosuhteesta Hoidettava on hoitajan puoliso/avopuoliso

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

Ikääntyminen on mahdollisuus. Ministeri Helena Pesola

Ikääntyminen on mahdollisuus. Ministeri Helena Pesola Ikääntyminen on mahdollisuus Ministeri Helena Pesola Väestö iän ja sukupuolen mukaan 2000, 2020 ja 2050 2 Kela/Aktuaariryhmä 14.6.2013 Yli 80-vuotiaat ja yli 100-vuotiaat 3 Kela/Aktuaariryhmä14.6.2013

Lisätiedot

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille.

K A R V I A I S E N PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA. Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ K A R V I A I S E N TÄRKEIMPIÄ PUHELINNUMEROITA JA YHTEYSTIETOJA Tiedot on tarkoitettu lähinnä vihtiläisille ikäihmisille. Tiedot on koottu Karviaisen 27.4.2010 päivittämästä palveluoppaasta.

Lisätiedot

Palvelukeskus Maijala

Palvelukeskus Maijala Palvelukeskus Maijala Perustietoa Maijalasta Asuntoja palvelukeskuksessa on 87 kpl, joista Mattilaksi kutsutussa E-talossa 21 kpl. Palvelukeskus Maijalassa on 79 yksiötä ja 8 kaksiota. Asunnot ovat savuttomia,

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.12.2016 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Asiointipalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu... 4

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen

Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen LAPUAN KAUPUNKI HAKEMUS 1 (5) Hakemuksen täyttöpäivä: Hakemuksen saapumispäivä: Kotihoito Hoivaosasto Pienkoti Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Asiakkaan suostumus

Lisätiedot

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä

Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Keuruun-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä Perustiedot Laatinut Tuomo Reina, yl 27.7.2009 Peruskunnat ja väestö Peruskunnat ovat Keuruu ja Multia Asukkaita Keuruulla on n. 11000, joista keskustaajamassa

Lisätiedot

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ

ASIAKASOHJAUS PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ ASIAKASOHJAUS PROSESSI PALVELUOHJAUSPROSESSIN ERI VAIHEET TYÖMENETELMÄT VERKOSTOT JA YHTEISTYÖ 16.4.2014 PALVELUOHJAUS - MITÄ, KENELLE, MITEN? 16.4.2014 2 Palveluohjaus perustuu Asiakkaan ja hänen palveluohjaajansa

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset 1(6) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Asumistiedot Asunto

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

Vanhuksia on moneksi. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat. Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita

Vanhuksia on moneksi. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat. Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita Vanhuksia on moneksi Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita Itsenäisesti kotona asuvat, mutta jotka ovat haurastumisen riskissä Hyväkuntoiset eläkeläiset

Lisätiedot

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015

ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Epäily muisti-ongelmasta ALUEKOORDINAATIORYHMÄ 25.5.2015 Muistiasiakkaan (+65) palvelupolku Keski-Pohjanmaalla LUONNOS 13.3.2015 Asiakas ja läheiset Ennakoiva työ Daalia/Ikäneuvola/palveluohjaus/infot

Lisätiedot

Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita?

Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita? Kuinka käytät Lieksan terveyskeskuksen poliklinikan palveluita? Päivystys Aika päivystykseen varataan aina ensisijaisesti puhelimitse. Hoidon tarpeen arvioinnin suorittaa aina sairaanhoitaja, joka ohjaa

Lisätiedot

Kunnalliset avopalvelut;tukipalvelut Kunnallinen laitoshoito Apuvälineet. Raija Liisa Kasurinen Vakuutustoimiala

Kunnalliset avopalvelut;tukipalvelut Kunnallinen laitoshoito Apuvälineet. Raija Liisa Kasurinen Vakuutustoimiala Kunnalliset avopalvelut;tukipalvelut Kunnallinen laitoshoito Apuvälineet Raija Liisa Kasurinen Vakuutustoimiala Kuntien järjestämä sotainvalidien avo- ja laitoshoito Valtiokonttori korvaa kunnille ja kuntayhtymille

Lisätiedot

Hoivakoti Kielo Juuan kunta

Hoivakoti Kielo Juuan kunta Hoivakoti Kielo Juuan kunta TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme turvallista asumista viihtyisissä tiloissa sekä yksilöllistä ja asukkaan voimavaroja ja hyvinvointia tukevaa hoivaa juukalaisille ikäihmisille. Hoivakoti

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kotipalveluopas

LAPUAN KAUPUNKI. Kotipalveluopas LAPUAN KAUPUNKI Kotipalveluopas Kotihoito Kotihoito tukee ja auttaa, kun ikäihminen tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus

Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut. Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Ikääntyvien asuminen ja arjen palvelut Anna-Liisa Niemelä projektipäällikkö, FT Helsingin kaupungin terveyskeskus Terveyskeskuksen organisaatio Terveyslautakunta Toimitusjohtaja Terveysasemat 26 terveysasemaa

Lisätiedot

Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta

Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta Hyvää iltapäivää teille kaikille ja tervehdykseni Suomen Sotaveteraaniliitosta 6.2.2015 Suomen Sotaveteraaniliitto, Anni Grundström Toimintaympäristö Kuntoutukseen ja palveluihin oikeutettujen veteraanien

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA

FYSIOTERAPIA JA TOIMINTA 2015 SALVAN KUNTOUTUS FYSIOTERAPIA JA TOIMINTATERAPIA Ilo liikkua! Uudelleen toimintaan! Tervetuloa fysioterapiaan ja toimintaterapiaan Ilolansaloon! SALVAN FYSIOTERAPIA ILOLA Palvelukeskus Ilolansalo

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli

Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Asumisen palveluiden konseptit - kehämalli Tulevaisuuden senioriasuminen Tampereella - Omassa kodissa palveluiden turvin 14.12.2005 Markku Riihimäki TULEVAISUUDEN SENIORIASUMINEN - Omassa kodissa asumisen

Lisätiedot

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto

Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015. Kela Terveysosasto Vammaisetuuslain muutos 1.6.2015 Kela Terveysosasto Lainmuutoksen tavoitteet Vammaisetuuksien määräytymisperusteiden selkeyttäminen Etuuksien kohdentumisen oikeudenmukaisuus kasvaa Etuuksien hakeminen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT

Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT Yhdessä ikääntyen, voimavaroja tukien VANHUSPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN VANHUSPALVELUT HAAPAVEDEN KARTANONVÄKI Rautionkuja 1 Alice Pekkala 050 374 8968, hoitajat p. 043 211 1573 IIN KARTANONVÄKI

Lisätiedot

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS

Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS Pieksämäen kaupunki PALVELUSETELIOPAS SISÄLLYS 1. PERUSTIETOA PALVELUSETELISTÄ 3 2. PIEKSÄMÄELLÄ KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT 4 2.1 Kotihoidon palveluseteli 4 2.2 Omaishoidon vapaapäivien palveluseteli

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT

IKÄIHMISTEN PALVELUT IKÄIHMISTEN PALVELUT päivitys 9.6.2016 1 (6) KOTIHOITO Kotipalvelu, kotisairaanhoito ja tukipalvelut muodostavat kotihoidon yksikön. Kotihoidolla tarkoitetaan asiakkaan henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon,

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS Saapunut (työntekijä täyttää) Hakijaa koskevat tiedot Etu- ja sukunimi Henkilötunnus Puhelinnumero Osoite Perhesuhteet Naimaton Avioliitossa Eronnut Avoliitossa Asumuserossa Leski

Lisätiedot