Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2015 Sivu 1. Aika Maanantai klo Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2015 Sivu 1. Aika 16.02.2015 Maanantai klo 14.00-17.46 Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2015 Sivu 1 Kaupunginhallitus Kokoustiedot Aika Maanantai klo Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kuikka Seija, puheenjohtaja Seppälä Arto, 1. varapuheenjohtaja Nepponen Olli, 2. varapuheenjohtaja Kauria Outi, saapui klo :n 74 jälkeen Kilkki Hannu Korhola Anna, varajäsen Kähkönen Kati Lehkonen Raine Pekonen Petri Pöntinen Minna, varajäsen Salo-Oksa Armi Teittinen Sari Vartiainen Jaana Vuori Juha Muut saapuvilla olleet Taavitsainen Satu, kvalt puheenjohtaja Olkkonen Kirsi, kvalt 1. varapuheenjohtaja Miettinen Mauri, kvalt 2. varapuheenjohtaja Mikander Kimmo, kaupunginjohtaja Lehtinen Annaliisa, kaupunginlakimies Liikanen Ari, hallintojohtaja, sihteeri Tolonen Satu-Mari, viestintäpäällikkö Tarkkanen Ilkka, kaavoituspäällikkö, poistui klo :n 73 jälkeen Poissa Liikanen Veli Väänänen Jaakko Himanen Vesa Asiat :t 68-75

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2015 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Seija Kuikka Ari Liikanen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu Olli Nepponen Jaana Vartiainen Pöytäkirjan nähtävänäolo Kaupunginkansliassa Hallintojohtaja Ari Liikanen

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2015 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 69 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 / 70 Ilmoitusasiat 4 / 71 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset 5 / 72 Liite 1 Konsernipalveluiden käyttösuunnitelma / 73 Liite 2 Mikkelin kulttuuriympäristöohjelma- Lykky löytyy läheltä 7 / 74 Liite 3-4 Oikaisuvaatimus Mikkelin vesilaitoksen johtajan tekemään päätökseen koskien Kallajärven vesiosuuskuntaa 8 / 75 Käsittelypyyntö Mikkelin kaupungin työilmapiiristä

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Päätös Kaupunginhallitus: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Ehdotus Kaupunginjohtaja: Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaana Vartiainen ja Olli Nepponen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa keskiviikkona ja se on nähtävänä torstaina Päätös Kaupunginhallitus: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Vartiainen ja Olli Nepponen.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Rantaosayleiskaavan muutos Yöveden ja Louhiveden alue, tila Palonen Mikkelin kaupunkisuunnittelu ilmoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaisesti rantaosayleiskaavan muuttamisesta otsikossa mainitulla alueella. Kaavamuutoksen tarkoituksena on pyrkiä muuttamaan alueen rakennuspaikkojen sijaintia rakennettavuudeltaan parempaan paikkaan. Muutos on sopusoinnussa alkuperäisen yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kaupunginhallitus: Merkittiin.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Kaupunginhallitus Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat pöytäkirjat: - Suomenniemen aluejohtokunta Ristiinan aluejohtokunta Haukivuoren aluejohtokunta Anttolan aluejohtokunta tekninen lautakunta kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta kasvatus- ja opetuslautakunta hallintojohtaja , Saatavien poistot v sivistystoimi (koulutuksen tulosalue) ja kansliapalvelut Ehdotus Kaupunginjohtaja: Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Päätös Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 8 Kaupunginhallitus / 040 / 2015 Konsernipalveluiden käyttösuunnitelma 2015 Valmistelijat taloussuunnittelupäällikkö Jari Laitinen, p ja controller Tiina Viskari, p Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion. Mikkelin kaupungin hallintosäännön (kv ) mukaan kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa on esitettävä: 1. Kaupungin uuden strategian mukaisesti kaupunginvaltuustoon nähden on määritelty vaikuttavuusindikaattorit ja niille tavoitteet ja tavoitteiden toteuttamiseksi on tehty strategiset toimenpiteet. Strategisilla toimenpiteillä tähdätään vaikuttavuusindikaattoreiden kehittymiseen, jotta tavoitetaso saavutetaan. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä kirjassa on vain kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toimenpiteet. Lautakuntaan nähden sitovat toimenpiteet on esitettävä käyttösuunnitelmassa toiminnan ja ohjauksen kannalta tarvittaessa tulosyksiköihin saakka. Lautakuntien tuloskortit poikkeavat valtuuston korteista, koska lautakuntien kortteihin on kirjattu myös operatiivisen toiminnan kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Näitä operatiivisia toimenpiteitä on seurattava ja raportoitava lautakunnalle. 2. Käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt) 3. Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet - yksiköiden päälliköiden toimivalta - käyttösuunnitelman muutoksien tekeminen johtosäännön mukaisesti 4. Tositteiden hyväksyjät ja heidän varahenkilöt sekä asiatarkastajat - tulosyksiköittäin - tasetilien hyväksyjät myös huomioitava - palkkailmoituksien hyväksyjät, jos poikkeaa muusta tositteiden hyväksymiskäytännöstä (esim. erilliskorvaukset, luottamusmiespalkkiot) - investointimenot ja irtaimen omaisuuden hankinnan hyväksyttäjät. Talousarviokirjassa esitetyt investointien ja irtaimen omaisuuden hankinnan määrärahat ovat sitovia. Käyttötarkoituksen muutoksesta päättää kaupunginvaltuusto. 5. Tulosalueiden menot ja tulot siinä laajuudessa kuin on johtamisen kannalta tarpeellista. Tiliryhmän sisällä voi tehdä muutoksia, mutta esim. palkoista siirtoa palvelujen ostoon ei saa tehdä. Kuntamaisemaan tehtävät muutokset on ilmoitettava

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 9 talouspalveluihin, jos tilaustauluihin tehdään muutoksia. Kuntamaisema-taulut muodostavat palveluiden seurantapohjan vuodelle Kuntamaiseman ja SAP:in on täsmättävä eurolleen. Sitovat määrärahat on talousarviokirjassa merkitty harmaalla ja määrärahat eivät saa käyttösuunnitelmassa muuttua. 6. Tulosalueiden omat käytännöt määrärahojen seurannasta ja vastuista. Käyttösuunnitelma Liite 1 Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää: 1) hyväksyä kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden käyttösuunnitelman 2015 liitteen mukaisena, 2) hyväksyä käyttösuunnitelman mukaiset eri toimivaltuudet, 3) että laskujen hyväksyminen konsernipalveluiden osalta tapahtuu käyttösuunnitelman mukaisesti, 4) oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään tarvittavista henkilömuutoksista laskujen hyväksyjiin ja asiatarkastajiin 5) osoittaa toimikuntien, tulosyksikkö määrärahoista euroa (sisäinen tilaus ) nuorisovaltuuston toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin, 6) osoittaa toimikuntien, tulosyksikkö määrärahoista euroa (sisäinen tilaus ) Lasten parlamentin toimintaan. Päätös Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 10 Kaupunginhallitus / 529 / 2015 Mikkelin kulttuuriympäristöohjelma- Lykky löytyy läheltä Valmistelija yleiskaavoittaja Eveliina Könttä, puh Taustaa Mikkelin seudulle on julkaistu kulttuuriperintöohjelma vuonna Kaupunginhallitus on hyväksynyt laaditun kulttuuriperintöohjelman ja päättänyt, että sitä noudatetaan kaupunkistrategiassa ja muussa päätöksenteossa. Kulttuuriperintöohjelmassa on esitetty kulttuuriympäristöohjelman laadintaa Mikkelin seudulle. Kaupunginhallitus on myös päättänyt monialaisen kulttuuriympäristöyhteistyöryhmän perustamisesta kulttuuriperintöohjelman ehdotuksen mukaisesti. Ryhmä on aloittanut toimintansa syksyllä 2014 ja ottanut ensimmäiseksi tavoitteeksensa kulttuuriympäristöohjelman laatimisen Mikkeliin. Mikkelin kulttuuriympäristöohjelma Kulttuuriympäristöohjelman laatimista on valmisteltu hankesuunnitelmatasolle. (Liite Hankesuunnitelma) Kulttuuriympäristöohjelman tarkoituksena on jatkaa kulttuuriperintöohjelman työtä kiinnittämällä erityistä huomiota rakennetun ympäristön ja maiseman vaiheisiin. Kulttuuriympäristöohjelmassa määritellään yhteisesti arvokkaiksi koetut kokonaisuudet sekä suuntaviivat kulttuuriympäristöjen kehittämiselle. Kulttuuriympäristöt tulisi tunnistaa osana arkiympäristöä, jolloin niiden hyvinvointia ja identiteetin rakentumista edistävä merkitys korostuu. Mikkelin kulttuuriympäristöohjelmassa keskeisinä painopisteinä ovat vuorovaikutus, matkailu sekä tulevaisuuden kulttuuriympäristöt. Uudenlaisilla vuorovaikutuskeinoilla tavoitellaan roolia valtakunnallisesti merkittävänä ympäristökasvatuksen ja -valistuksen esimerkkihankkeena. Matkailun osa-alueelta panostetaan muun muassa kulttuuriympäristöihin liittyvien ensikokemusten syventämiseen. Tulevaisuuden kulttuuriympäristöt osa-alueelta hahmotetaan ne polut, joiden avulla arvokkaat ympäristöt säilyvät ja mahdollistetaan uusien kulttuuriympäristöjen syntyminen. Kulttuuriympäristöohjelman hyödyt kattavat laaja-alaisesti kohderyhmät asukkaista matkailuun ja koulutuksesta virkamiehiin. Kulttuuriympäristöohjelma kattaa koko Mikkelin alueen ja auttaa muodostamaan yhteistä identiteettiä kuntaliitosten myötä syntyneelle

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 11 uudelle Mikkelille. Hankeen rahoitus ja eteneminen Kulttuuriympäristöohjelman laatimiseen on haettu rahoitusta Etelä-Savon Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskukselta loppuvuodesta Rahoitusta pyydettiin avustushakemuksella rakennusperinnön hoitoon, mutta siitä ole toistaiseksi saatu päätöstä. Rahoitusta haetaan myös Keski-Suomen Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskukselta, joka myöntää avustusta kulttuuriympäristön vaalimista edistäville valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittäville hankkeille. Hankkeen toteutuminen edellyttää kaupungin sitoutumista kulttuuriympäristöohjelman laadinnan kustannuksiin. Hanke pystytään käynnistämään rahoituksen varmistuttua projektipäällikön palkkaamisella. Kulttuuriympäristöohjelman hankesuunnitelma Liite 2 Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan hankesuunnitelman ja päättää osuuden, jolla kaupunki sitoutuu osallistumaan hankkeen kustannuksiin. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijä muutti esityksensä muotoon: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan hankesuunnitelman ja päättää kustannuksista, kun muut osallistujat ovat tehneet päätöksensä. Esittelijän muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle. Tiedoksi Kaupunkisuunnittelu / Könttä Eveliina, Tarkkanen Ilkka, Museotoimi/ Karttunen Matti, Sivistystoimi, rakennusvalvonta, yhdyskuntatekniikka ja ympäristö -yksikkö, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 12 Kaupunginhallitus / 721 / 2014 Oikaisuvaatimus Mikkelin vesilaitoksen johtajan tekemään päätökseen koskien Kallajärven vesiosuuskuntaa Valmistelija hallintopäällikkö Juha Ruuth, p Kallajärven vesiosuuskunta on pyytänyt vapautusta jätevesimaksustaan viideltä seuraavalta vuodelta Mikkelin Vesilaitoksen Sirkolanmäen pumppaamoalueella tapahtuneen jätevesivuodon perusteella. Vuodon seurauksena jätevesiä on kulkeutunut Kallajärveen ja osuuskunta arvioi, että järveen on päätynyt noin viiden vuoden määrä jätevettä. Vesilaitoksen johtaja on päätöksellään 33/ hylännyt pyynnön. Sopimuksessa Kallajärven vesiosuuskunnan liittymisestä Mikkelin vesilaitoksen verkostoon todetaan, että laitoksella on oikeus periä jätevesimaksua erikseen mitatun jätevesimäärän perusteella, mikäli laitos katsoo tähän olevan tarvetta. Jätevesilaskutusta voidaan alentaa erikseen mitattavalla ja laitoksen kanssa sovittavalla järjestelyllä sillä vedenkäytöllä, joka ei palaudu jätevesiviemäriin. Päätöksen mukaan Kallajärven vesiosuuskunnan verkostossa ei ole ollut sellaista jätevesivuotoa, joka ei olisi palautunut viemäriin. Kallajärven vesiosuuskunta on tehnyt kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimuksen vesilaitoksen johtajan on päätöksestä. Oikaisuvaatimus on tehty säädetyssä määräajassa Siinä vaaditaan vesilaitoksen johtajan päätöksen kumoamista ja osuuskunnan vapauttamista jätevesimaksuista viiden vuoden ajaksi. Oikaisuvaatimuksen perusteina on mainittu, että vesilaitoksen johtajan päätös perustuu virheellisesti vesilaitoksen ja vesiosuuskunnan väliseen liittymissopimukseen, sopimus ei oikeuta vesilaitosta laskemaan jätevettä järveen, vesilaitos hyötyy tällaisesta tavasta, vuotoja on tapahtunut monta kertaa ja vesilaitos ei ole luotettava sopimuskumppani. Vesilaitoksen johtaja on antanut oikaisuvaatimuksen johdosta lausunnon. Mikkelin vesiliikelaitos toimittaa Kallajärven vesiosuuskunnalle talousvettä ja vastaanottaa osuuskunnan alueella viemäröidyt jätevedet verkostoonsa. Tätä toimintaa varten Mikkelin vesiliikelaitoksen ja Kallajärven vesiosuuskunnan välille on laadittu päivätty sopimus vesiosuuskunnan liittymisestä Mikkelin vesilaitoksen verkostoon. Sopimuksessa on määritelty mm. vesi- ja jätevesilaskutuksen periaatteet sekä toimintaan liittyvät vastuut. Lisäksi sopimuksen mukaan toimintaan sovelletaan Mikkelin

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 13 Vesilaitoksen liittymissopimuksen ehtoja ja yleisiä toimitusehtoja. Näin ollen Mikkelin vesiliikelaitoksen ja Kallajärven vesiosuuskunnan sopimus sisältää myös vesihuollon palvelun virhettä, vahingonkorvausta ja hinnanalennusta koskevat Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen ehdot. Kyseisessä viemärilinjassa on tapahtunut häiriöitä ja vuotoja ja niiden seurauksena jätevettä on päässyt maastoon. Vesilaitos on kuitenkin kustannuksellaan korjannut viat ja poistanut mahdollisia vuoto- ja häiriöriskejä. Vesiosuuskunnalle ei ole näytetty aiheutuneen välitöntä taloudellista vahinkoa jätevesivuodosta. oikaisuvaatimus Liite 3 vesilaitoksen johtajan lausunto Liite 4 Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen vesilaitoksen johtajan päätöksestä 33/ , koska oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aihetta muuttaa päätöstä. Päätös Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin. Tiedoksi Kallajärven vesiosuuskunta

14 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 14 Kaupunginhallitus / 101 / 2014 Käsittelypyyntö Mikkelin kaupungin työilmapiiristä Asian valmistelijat kaupunginlakimies Annaliisa Lehtinen, ja hallintojohtaja Ari Liikanen Kaupunginhallitus on pyytänyt marraskuussa 2014 Etelä-Savon Työterveys liikelaitosta tekemään kartoitusta, jossa selvitetään vallitsevat toimintatavat sekä mahdolliset epäasialliset häirintätapaukset. Taustalla on ollut mediassa esillä olleet epäilyt kaupungin luottamusjohdon epäasiallisesta käytöksestä kaupungin työtekijöitä kohtaan. Etelä.Savon Työterveys Oy luovutti kaupunginhallitukselle raportin tammikuussa Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto on tilannut Interniemi Oy:lta jatkoselvityksen Etelä-Savon Työterveyden loppuvuonna 2014 toteuttamalle selvitykselle. Puheenjohtajiston toimeksiannossa on pyydetty selvittämään, onko Mikkelin kaupungin virkamies- ja luottamushenkilöorganisaatiossa työilmapiiriin liittyviä ongelmia, mikäli ongelmia esiintyy, miten ne ilmenevät ja keitä henkilöitä koskevat sekä miten asiaan tulisi puuttua tai/ja mitä käytäntöjä tulisi muuttaa. Selvityksen on toteuttanut Kirsi Hoffrén, VTM, työyhteisövalmentaja, työnohjaaja ja työ-yhteisösovittelija Interniemi Oy:stä. Asian selvittämistä varten on haastateltu luottamushenkilöitä sekä nykyisiä että entisiä viranhaltijoita, yhteensä 27 henkilöä, joista 23 henkilö tapaamalla ja 4 henkilöä puhelimitse. Haastattelut toteutettiin välisenä aikana. Haastatteluiden keskimääräinen kesto on ollut yksi tunti. Haastatteluista laadittu yhteenveto esitellään kaupunginhallitukselle kokouksessa. Haastatteluista laadittu yhteenvetomuistio on tarkoitettu kaupungin sisäiseen käyttöön jatkotoimenpiteitä varten. Yhteenvetona haastattelujen perusteella voidaan todeta, että ei ole ilmennyt sellaista, jonka perusteella voitaisiin katsoa, että haastatellut viranhaltijat tai luottamushenkilöt olisivat tulleet kiusatuiksi toistensa tahoilta tai keskenään työturvallisuuslaissa määritellyillä perusteilla.

15 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 15 VTM Kirsi Hoffrén tulee selvittämään asiaa kaupunginhallitukselle. Ehdotus Puheenjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee saamansa selvityksen tiedoksi. Kaupunginhallitus toteaa saamansa selvityksen perusteella, että - haastatellut viranhaltijat tai luottamushenkilöt eivät ole tulleet kiusatuiksi toistensa tahoilta tai keskenään ja - kaupunginvaltuuston puheenjohtajan roolia suhteessa operatiiviseen toimintaan tulisi tarkentaa erillisellä valmennuksella - asia on loppuunkäsitelty Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijä muutti esitystään seuraavaan muotoon: "Kaupunginhallitus merkitsee saamansa selvityksen tiedoksi. Kaupunginhallitus toteaa saamansa selvityksen perusteella, että - haastatellut viranhaltijat tai luottamushenkilöt eivät ole tulleet kiusatuiksi toistensa tahoilta tai keskenään ja - selvityksen sisältö otetaan heti huomioon kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden toiminnassa ja koulutuksessa seuraavasti 1) Selkiytetään eri toimijoiden keskinäisiä rooleja ja erityisesti luottamushenkilön oikeutta saada tietoja luottamustehtävänsä hoitoa varten; mikä on strategista ja mikä operatiivista toimintaa. 2) Järjestetään luottamushenkilöille yhteistyö- ja vuorovaikutusvalmennusta, sovitaan roolit ja pelisäännöt. 3) Luottamushenkilöiden palaute toiminnasta pyritään antamaan johtavien viranhaltijoiden kautta. 4) Varmistetaan, että Mikkelin kaupungissa on määritelty mitä on epäasiallinen käyttäytyminen ja kiusaaminen ja mikä ei sitä ole sekä toimintaohjeet asioiden esille ottamiseksi. Mikäli tällaista ohjeistusta (opas) ei ole tehty, käynnistetään tämä työ. Asioiden käsittelyssä tulee myös huomioida luottamushenkilöorganisaatio. Sekä viranhaltijaorganisaatiossa että luottamushenkilöorganisaatiossa tulisi vähintään kerran vuodessa keskustella epäasiallisesta kohtelusta ja tarkistaa pelisäännöt. 5) Mikkelin kaupungissa perehdytään työyhteisösovittelun malliin ja otetaan se yhdeksi toimintamalliksi ratkottaessa mahdollisia ristiriita- ja kiusaamistilanteita. Lisäksi kaupungin työilmapiiriä seurataan säännöllisesti

16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 16 työilmapiirikyselyllä. Merkitään, että VTM Kirsi Hoffrén selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

17 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Konsernipalvelut 1

18 Sisällysluettelo Käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivalta... 3 Kaupunginhallituksen alaiset yksiköt... 6 Käyttösuunnitelmarakenne Laskujen hyväksyjät vuonna Laskujen ja tositteiden hyväksyjät/asiatarkastajat vuonna 2015 (kaupungin ja Taitoan välillä) Erillismäärärahojen jakaantuminen Keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunginvaltuusto Konsernipalveluiden tuloskortti ja määrärahat Investoinnit

19 Käyttösuunnitelmaan liittyvä toimivalta Käyttötalousosa Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa mainitaan, että kunkin tulosalueen tai tulosyksikön tilivelvollinen viranhaltija on vastuussa määrärahojen riittävyydestä sekä tulojen kertymisestä. Laskut tulee aina hyväksyä siltä menokohdalta, jolle ne kuuluvat, eikä siltä menokohdalta, jolla olisi vielä määrärahaa jäljellä. Määrärahojen käyttöön liittyy myös velvoite toteuttaa toimintaa yhteistyössä eri toimielinten kanssa ja hakea tällä tavoin kaupungin kokonaistalouden kannalta edullisempia ja tehokkaampia ratkaisuja palvella kuntalaisia. Tulosalueet ja tulosyksikköryhmät Kaupungin hallintosäännön mukaisesti Keskushallinto on toimielinjaon mukaisesti seuraava: Keskushallinto - Kaupunginvaltuusto - Kaupunginhallitus - Etelä-Savon pelastuslautakunta - Mikkelin Vesiliikelaitos - Otavan Opiston Liikelaitos - Keskusvaalilautakunta - Tarkastuslautakunta - Mikkelin seudun ympäristölautakunta Konsernipalveluiden toimintasäännön mukaan konsernipalveluiden tulosyksiköt ovat ja niitä johtavat: Hallintopalvelut Henkilöstöpalvelut Elinvoima ja kilpailukykypalvelut Ruoka- ja puhtauspalvelut Talouspalvelut Hallintojohtaja Henkilöstöjohtaja Kehitysjohtaja Palvelujohtaja Talousjohtaja Tarkemmat toimivaltuudet on esitetty toimintasäännössä. Erilliset toimivaltuudet 1. Kylien neuvottelukunta jakaa euron avustuksen kaupunginosaseuroille ja kylätoimikunnille, tulosyksikkö Kaupunginhallitus tekee aina erillisen päätöksen käyttövarausmäärärahan, tulosyksikkö kehittämishankevarauksen, tulosyksikkö käytöstä. Kaupunginhallituksen jaosto voi päättää käyttövarausmäärärahan käytön alle euron menokohteissa. Kaupunginjohtajan päätöksellä tulosyksikön määrärahasta euroa on käytettävissä pienimuotoisiin hankkeisiin, tilaisuuksiin, avustuksiin ja huomionosoituksiin. Kaupunginjohtaja päättää Miset Oy:n hankerahan mukaiseen hankkeeseen osallistumisesta ja informoi niistä kaupunginhallitukselle. 3

20 3. Kaupunginhallituksen määrärahoihin, tulosyksikölle , sisältyvät kaupunginhallituksen päättämät avustukset. Avustukset maksetaan sen jälkeen, kun on yhteisö on toimittanut maksatusta varten tilinpäätöstiedot, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen vuodelta Määrättyä tarkoitusta varten myönnetyn avustuksen käytöstä pyydetään yksilöity tiliselvitys. Sopimusperusteisten avustusten ja säännöllisten kulttuuriavustusten maksatus voidaan tehdä avustuskohteen esittämän maksusuunnitelman pohjalta vuoden alusta lähtien. 4. Edustuskulut Alle euroa Alle euroa Yli euroa Kaupunginjohtaja Kaupunginhallituksen jaosto Kaupunginhallitus 5. Työllisyysavustuksista päättää kehitysjohtaja noudattaen soveltuvin osin hyväksyttyä käyttösuunnitelmaa. 6. Elinvoimaa ja kilpailukykyä parantavien hankkeiden rahoittamisen ja arvioinnin käytännöt: - Kaupunginhallituksen kehittämishankerahan saaminen edellyttää, että rahoitusta saaneet tahot arvioivat hankkeensa tuloksia, hyötyjä ja onnistuneisuutta seuraavan vuoden helmikuuhun mennessä. Arviointitulokset raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosittain maaliskuussa osana hankekatselmusta. - Vaikka hakemuksia voi jättää pitkin vuotta kaupungille kaupunginhallituksen alaisen kehittämishankerahan hakemista varten, käsitellään kaikki kaupunginhallitukselle osoitetut hankehakemukset keskitetysti kerran vuodessa toukokuussa. Tätä ennen käynnistettävien, kuntarahoitusosuutta edellyttävien, Mikkelin elinvoimaa ja kilpailukykyä parantavien hankkeiden valmistelua voi viedä eteenpäin tapauskohtaisesti harkiten. - Vuosittain marraskuussa kaupunginhallitus katselmoi seuraavan vuoden hankesalkun kokonaisrakenteen sekä hanketoiminnan suunnitellut painopisteet linjauksittain ja kärkialueittain. - Kaupunginhallituksen päätöksentekoon menevien hankehakemusten käsittelyssä on huomioitu, että kehitysjohtaja päättää kuntarahoitusosuuden myöntämisestä Mikkelin elinvoimaa ja kilpailukykyä parantaville hankkeille aina euroon saakka (haettava kuntarahoitusosuus/hanke maksimissaan euroa). Kuntarahoitukseltaan tätä suurempien hankkeiden rahoittamisesta päättää edelleen kaupunginhallitus. Rahoitettavien hankkeiden valinta perustuu kaupungin voimassa olevaan elinvoima- ja kilpailukykystrategiaan, sen linjauksiin ja määriteltyihin kärkialueisiin. - Kehitysjohtajalle esitellään toimialojen hankevalmistelussa olevat, Mikkelin elinvoimaa ja kilpailukykyä parantavat hankkeet ja yhdessä toimialajohtajien tai heidän valtuuttamiensa hankevalmistelijoiden kanssa selvitetään, onko valmistelussa oleva hanke elinvoima- ja kilpailukykystrategian mukainen ja voiko hankehakemusta siten viedä eteenpäin rahoittajille tai rahoitettavaksi omana toimintana. Kohderahoitteiset yksiköt Talousarvion loppusummaan sisältyy kohderahoitteisten yksiköiden bruttomenot ja -tulot. Vuonna 2015 määrärahat ovat nettoperusteiset seuraavilla tulosalueilla: - Ruoka- ja puhtauspalvelut Kohderahoitteisen yksikön menojen ja tulojen erotus on sitova kaupunginvaltuuston nähden. Näiden yksiköiden menojen ja tulojen erotus voi olla talousarvioon merkittyä huonompi vain kaupunginvaltuuston erillispäätöksellä. 4

21 Yhdistymisavustus kuntaliitoksesta Ristiina ja Suomenniemi Yhdistymissopimuksen (kv ) mukaisesti yhdistymisavustus euroa käytetään vuosina uuden kunnan tulevaisuuden kehittämiseen ja investointeihin Ristiinan ja Suomenniemen alueilla. Yhdistymisavustuksesta vuodelle 2015 on budjetoitu euroa (v euroa). Aluejohtokunnat (Anttola, Haukivuori, Ristiina ja Suomenniemi) Yhdistymissopimuksessa on sovittu, että Ristiinan kunnan aluejohtokunnalle osoitetaan vuosittain euroa ja Suomenniemen kunnan aluejohtokunnalle vuosittain euroa (v ). Aluejohtokunnat päättävät valtuuston myöntämän yhdistymissopimuksen mukaisen toimintamäärärahan käyttösuunnitelmasta ja avustusten jaosta paikallisiin kehittämishankkeisiin erillisen säännön mukaisesti. Anttolan ja Haukivuoren aluejohtokuntien toiminta jatkuu entisten sopimuksien pohjalta. Aluejohtokunnat raportoivat toiminnastaan ja määrärahojensa käytöstä toimintakertomuksen yhteydessä. Hankinnat ja investoinnit Hankinnoissa noudatetaan kaupungin hankintasääntöä, kh Sisäinen valvonta ja tarkastus Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan muuttaa omistajaohjausjohtajan viran konsernitarkastajan viraksi alkaen. Valintaprosessin jälkeen uusi konsernitarkastaja aloitti työnsä Vuonna 2014 keskityttiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä sisäisen tarkastuksen käytänteiden luontiin. Mikkelin kaupunginhallitus hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen Vuonna 2015 varmistetaan ja edistetään sisäisen valvonnan tiedottamista ja käytännön toteutusta sekä terävöitetään valvontatoimenpiteitä ja niistä raportointia. Toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet Hallintosääntö kv , muutettu kv Konsernipalvelujen toimintasääntö kh , muutettu Hankintasääntö kh Sisäinen valvonta ja riskienhallinta kh Sisäisen tarkastuksen toimintaohje kv Kassanhoito- ja alitilitysohje kh , 22 Mikkelin kaupungin projektitoiminnan ohje, 2012 (Mintra/ Yhteiset tiedostot/ Projektit) Perintätapaohje (W/ Talous/ Talouden pysyväisohjeet/ Laskutus Myyntireskontra Perintä) Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto Käyttösuunnitelma ei sisällä määrärahataulukoita uuden toiminnanohjausjärjestelmän (KuntaERP) käyttöönoton yhteydessä muuttuneista laskentatunnisteista (kustannuspaikat, tilit) johtuen. Määrärahataulukot tallennetaan kaupungin intranettiin talousarviota koskevien tietojen konvertoinnin jälkeen. 5

22 KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAISET YKSIKÖT KAUPUNGINJOHTAJA KONSERNI- PALVELUT KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA TARKASTUS- LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA PELASTUS- LAUTAKUNTA LIIKE- LAITOKSET HALLINTO- PALVELUT Hallintojohtaja (Ari Liikanen) HENKILÖSTÖ- PALVELUT Henkilöstöjohtaja (Kimmo Töttölä) ELINVOIMA JA KILPAILUKYKY- PALVELUT Kehitysjohtaja RUOKA- JA PUHTAUS- PALVELUT Palvelujohtaja (Marjut Kuosma) TALOUSPALVELUT Talousjohtaja (Arja- Leena Saastamoinen) 6

23 KÄYTTÖSUUNNITELMARAKENNE 2015 KONSERNIPALVELUT Toimiala Toe/ltk Tua Ryhmä KESKUSHALLINTO 1402KL 1402TL 1402KV 1402KH Keskusvaalilautakunta 1402KL1 Keskusvaalilautakunta 1402KL11 vanha kustannuspaikka Kunnallisvaalit Presidentin vaalit Eduskuntavaalit Eu-vaalit Tarkastuslautakunnat 1402TL1 Tarkastuslautakunta 1402T111 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 1402KV1 Kaupunginvaltuusto 1402KV111 Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto Konsernipalvelut 1402KH1 Hallintopalvelut 1402KH111 KH/Toimikunnat Kaup.hall. Ja kj Toimikunnat Kylien neuvottelukunta KH1112 Aluejohtokunnat Anttolan aluejk Haukivuoren aluejk Ristiinan aluejk Suomenniemen aluejk KH1113 Hallintopalvelut Kansliapalvelut ja lainopilliset palvelut Yhteispalvelupisteet Puhelinvaihde Vahtimestarit Viestintä KH1114 Projektit Projektit -mrvaraus Lupaus Sote-alueen perustaminen 1402KH1115 Muu yleishallinto Yleiset juhlat Historiat Jäsenmaksut Verotus Löytöeläimet KH2 Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut 1402KH121 Ekk:n hallinto Hallinto Kehittämistoiminta Kehittämiskoulutus Aluekehittäminen Seutu Välivuokratut asunnot

24 KÄYTTÖSUUNNITELMARAKENNE 2015 KONSERNIPALVELUT Toimiala Toe/ltk Tua Ryhmä KESKUSHALLINTO 1402KH KH123 vanha kustannuspaikka Työllisyyden hoito Työllistetyt Koululaiset Oppisopimus Muu työllistäminen Työvoiman palvelukeskus Projektien mr-varaus Mikkeli Työpaja Suomenniemi Työpaja Ristiina Työpaja Kuntakokeilu (työll.) Projektit Ekk Projektit -mrvaraus Solmu Sokka irti KH3 1402KH4 1402KH5 Talouspalvelut 1402KH131 Talouspalvelut Talouspalvelut Tietohallinto Hankintapalvelut Projektit Henkilöstöpalvelut 1402KH141 Henkilöstöpalvelut Hallinto Yhteinen koulutus Virkistystoiminta Työkokeilu Työterveyshuolto Kehittämistoiminta Työsuojelu KH142 Eläkkeet Eläkkeet (vanha järj.) Yhteistoiminta 1402KH151 Matkailun edistäminen Matkailun edistäminen KH152 Avustukset Avustukset KH153 Käyttövaraus ja yhteistoiminta Kh:n käyttövarausmääräraha Kehittämishankkeet Kehityshankerahasto Miset Oy Etelä-Savon pelastustoimi Otavan Opiston liikelaitos Miktech KH154 Yhteiset/kaupunki Liitosraha Vakuutus- ja vahingonkorvaukset Lomapalkkavaraus Tilioikaisut Eläkevakuutusmaksut/kohdistamaton Myyntivoitot/-tappio Kohdentamaton (tuottotavoite) 8

25 KÄYTTÖSUUNNITELMARAKENNE 2015 KONSERNIPALVELUT Toimiala Toe/ltk Tua Ryhmä KESKUSHALLINTO 1402KH6 vanha kustannuspaikka Ruoka- ja puhtauspalvelut 1402KH161 RuPu Hallinto Hallinto KH162 Ruokapalvelut Keskuskeittiö Anttolan keskuskeittiö Rantakylän yht.koulu Haukivuori keittiöt Ristiina keittiöt KH163 Päiväkotien keittiöt Emolan pk Kaarisillan pk Launialan päiväkoti Lähemäen päiväkoti Nuijan päiväkoti Otavan päiväkoti Peitsarin päiväkoti Rantakylän päiväkoti Saksalan päiväkoti Sannan päiväkoti Suksimäen päiväkoti Tikanpellon päiväkoti Tuukkalan päiväkoti Valkosenmäen päiväkoti KH164 Puhtaus Puhtauspalvelut Puhtauspalvelut/avohuolto Puhtauspalvelut/Ristiina ja Suomenniemi Puhtauspalvelut/Hirvensalmi Tk-sairaala laitoshuolto Akuuttiosastot puhtaus

26 LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2015 TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä Varahyväksyjät Asiatarkastajat Eduskuntavaalit hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) asiakaspalvelupäällikkö (Heli Hänninen) Tarkastuslautakunta hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) asiakaspalvelupäällikkö (Heli Hänninen) Riitta Hartikainen, Jasmin Saarinen Heli-Päivi Nypelö, Mikko Tuovinen Merja Peltonen Sirpa Hyyryläinen Kaupunginvaltuusto hallintojohtaja (Ari Liikanen) Merja Peltonen Sirpa Hyyryläinen Kohdentamaton: kuel-varheet Kaupunginhallitus, kj:t lukuunottamatta ravitsemuspalvelut hallintojohtaja (Ari Liikanen) talousjohtaja (Arja-Leena Saastamoinen) taloussuunnittelupäällikkö (Jari Laitinen) hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) asiakaspalvelupäällikkö (Heli Hänninen) Merja Peltonen, Sirpa Hyyryläinen, Riitta Hartikainen Kaupunginhallitus, ravitsemuspalvelut kaupunginjohtaja hallintojohtaja (Ari Liikanen) Merja Peltonen Sirpa Hyyryläinen Toimikunnat hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) asiakaspalvelupäällikkö (Heli Hänninen) Nuorisovaltuusto Lasten parlamentti Kylien neuvottelukunta, kylätoimikunnat, kaupunginosaseurat Merja Peltonen Sirpa Hyyryläinen liikunta- ja nuorisojohtaja (Antti Mattila) hallintojohtaja (Ari Liikanen) Mirja Keituri hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) Riitta Hartikainen, Merja Peltonen asiakaspalvelupäällikkö (Heli Hänninen) Aluejohtokunta Anttola kehityspäällikkö (Olli Lahti) hallintojohtaja (Ari Liikanen) Eija Parkkinen kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) Aluejohtokunta Haukivuori kehityspäällikkö (Olli Lahti) hallintojohtaja (Ari Liikanen) Maini Utriainen, Paula Vahvaselkä, Jaana Lahikainen kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) Aluejohtokunta Ristiina kehityspäällikkö (Olli Lahti) hallintojohtaja (Ari Liikanen) Merja Pönniö, Marita Raatikainen kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) Aluejohtokunta Suomenniemi kehityspäällikkö (Olli Lahti) hallintojohtaja (Ari Liikanen) Marita Raatikainen kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) My-voitot/-tappiot (kiinteä omaisuus) Taitoa Oy Taitoa Oy Perustuu kaupungin kaavoituksen ja mittauksen toimittamiin tietoihin, ja kauppakirjoihin Liitos Ristiina-Suomenniemi hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) viestintäpäällikkö (Satu-Mari Tolonen) Hallintopalvelut Merja Peltonen, Sirpa Hyyryläinen Kansliapalvelut ja lainopilliset palvelut hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) viestintäpäällikkö (Satu-Mari Tolonen) Asiointipiste hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) asiakaspalvelupäällikkö (Heli Hänninen) Puhelinvaihde hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) asiakaspalvelupäällikkö (Heli Hänninen) Vahtimestarit hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) asiakaspalvelupäällikkö (Heli Hänninen) Merja Peltonen,Sirpa Hyyryläinen, Riitta Hartikainen, Ulla Myyryläinen Outi Soininen, Maija Rissanen, Tuula Laitinen, Heli-Päivi Nypelö, Marianne Tavast, Jasmin Saarinen Outi Soininen, Jasmin Saarinen, Sirpa Maanonen, Tytti Manninnen Outi Soininen, vahtimestarit (Pekka Hytönen) 10

27 LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2015 TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä Varahyväksyjät Asiatarkastajat Viestintä hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) asiakaspalvelupäällikkö (Heli Hänninen) Muu yleishallinto Satu-Mari Tolonen, Merja Peltonen Mikko Tuovinen Yleiset juhlat hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) Merja Peltonen, kulttuurijohtaja Marita Kajander, Sirpa Hyyryläinen viestintäpäällikkö (Satu-Mari Tolonen) Historiat hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) kehityspäällikkö (Olli Lahti) Ystävyyskuntatoiminta hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) viestintäpäällikkö (Satu-Mari Tolonen) Jäsenmaksut hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) viestintäpäällikkö (Satu-Mari Tolonen) Verotus hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) talousjohtaja ( Arja-Leena Saastamoinen) Löytöeläimet hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) viestintäpäällikkö (Satu-Mari Tolonen) Projektit Merja Peltonen, Sirpa Hyyryläinen Merja Peltonen, Sirpa Hyyryläinen Merja Peltonen,Ulla Myyryläinen Merja Peltonen, Sirpa Hyyryläinen Projektit määrärahavaraus* Lupaus 2016 hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) hankesihteeri ( Kristiina Leppänen ) ohjelmajohtaja (Juha Ropponen) Merja Peltonen, Sirpa Hyyryläinen Sote-alueen perustaminen hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) Riitta Manninen,Merja Peltonen, Sirpa Hyyryläinen Yhteistoiminta Matkailun edistäminen hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) viestintäpäällikkö (Satu-Mari Tolonen) Merja Peltonen, Sirpa Hyyryläinen Kaupunginhallitus / avustukset hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) talousjohtaja ( Arja-Leena Saastamoinen) Tiina Viskari Merja Peltonen Kh:n käyttövarausmääräraha hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) Merja Peltonen, Sirpa Hyyryläinen kaupunginjohtaja Vakuutus ja vahingonkorvaukset talousjohtaja (Arja-Leena Saastamoinen) taloussuunnittelupäällikkö (Jari Laitinen) Ritva Pulkkinen Kehittämishankkeet kehitysjohtaja kaupunginjohtaja kehityspäällikkö ( Aki Kauranen) Kehityshankerahaston kuntaosuus hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) viestintäpäällikkö (Satu-Mari Tolonen) Miset OY Elinkeinop. hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) viestintäpäällikkö (Satu-Mari Tolonen) Alueellinen pelastustoimi hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) viestintäpäällikkö (Satu-Mari Tolonen) Mirja Kauppinen Merja Airas Aki Kauranen Mirja Kauppinen Sirpa Hyyryläinen, Merja Peltonen Merja Peltonen, Sirpa Hyyryläinen 11

28 LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2015 TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä Varahyväksyjät Asiatarkastajat Otavan opisto talousjohtaja (Arja-Leena Saastamoinen) taloussuunnittelupäällikkö (Jari Laitinen) Tiina Viskari kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) Miktech Oy hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies (Annaliisa Lehtinen) viestintäpäällikkö (Satu-Mari Tolonen) Mirja Kauppinen Sirpa Hyyryläinen, Merja Peltonen Lomapalkkavaraus talousjohtaja (Arja-Leena Saastamoinen) taloussuunnittelupäällikkö (Jari Laitinen) Tiina Viskari Tiloikaisut talousjohtaja (Arja-Leena Saastamoinen) taloussuunnittelupäällikkö (Jari Laitinen) Tiina Viskari Elinvoima- ja kilpailukykypalvelut Hallinto kehitysjohtaja asuntotoimenpäällikkö (Mirja Kauppinen) kehityspäällikkö (Merja Airas) Kehittämistoiminta kehitysjohtaja kehityspäällikkö (Merja Airas) asuntotoimenpäällikkö (Mirja Kauppinen) Kehittämiskoulutus kehitysjohtaja asuntotoimenpäällikkö (Mirja Kauppinen) kehityspäällikkö (Merja Airas) Aluekehittäminen kehityspäällikkö (Aki Kauranen), kehitysjohtaja asuntotoimenpäällikkö (Mirja Kauppinen) Seutu kehityspäällikkö (Aki Kauranen), kehitysjohtja asuntotoimenpäällikkö (Mirja Kauppinen) Välivuokratut asunnot asuntotoimenpäällikkö (Mirja Kauppinen) kehityspäällikkö (Merja Airas), kehityspäällikkö (Aki Kauranene) Projektit määrärahavaraus * Solmu hanke kehitysjohtja kehityspäällikkö (Aki Kauranen) palvelupäällikkö (Pekka Patama) Sokka irti kehitysjohtaja kehityspäällikkö (Merja Airas) palvelupäällikkö (Pekka Patama) City 2020 kehitysjohtaja kehityspäällikkö (Merja Airas) kehityspäällikkö (Aki Kauranen) Topiks-pajayhteistyö kehitysjohtaja palvelupäällikkö (Pekka Patama) kehityspäällikkö (Merja Airas) Työllisyyden hoito Ritva Pulkkinen Ritva Pulkkinen Ritva Pulkkinen Ritva Pulkkinen Ritva Pulkkinen Ritva Pulkkinen Helena Skopa, Pia Korkka Pia Korkka, Mira Myyryläinen Tiina Maczulskij, Mirja Kauppinen Mira Myyryläinen, Pia Korkka Työllistetyt palvelupäällikkö (Pekka Patama) kehityspäällikkö (Merja Airas) Pia Korkka, Mirja Kauppinen Koululaiset kehityspäällikkö (Merja Airas) palvelupäällikkö (Pekka Patama) Mirja Kauppinen, Pia Korkka Oppisopimus kehityspäällikkö (Merja Airas) palvelupäällikkö (Pekka Patama) Mirja Kauppinen, Pia Korkka Muu työllistäminen palvelupäällikkö (Pekka Patama) kehityspäällikkö (Merja Airas) Pia Korkka, Mirja Kauppinen 12

29 LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2015 TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä Varahyväksyjät Asiatarkastajat Työvoiman palvelukeskus palvelupäällikkö (Pekka Patama) kehityspäällikkö (Merja Airas) Päivi Nykänen, Pia Korkka Projektit määrärahavaraus * Mikkeli Työpaja työpajakoordinaattori (Arja Hätinen) palvelupäällikkö (Pekka Patama), Kepa Laitsaari, Mira Myyryläinen, Pia Korkka kehityspäällikkö (Merja Airas) Suomenniemen Työpaja työpajakoordinaattori (Arja Hätinen) palvelupäällikkö (Pekka Patama), Tarja Hakuli, Mira Myyryläinen kehityspäällikkö (Merja Airas) Ristiinan Työpaja työpajakoordinaattori (Arja Hätinen) palvelupäällikkö (Pekka Patama), Jari V Hämäläinen, Mira Myyryläinen kehityspäällikkö (Merja Airas) Kuntakokeilu (työll.) palvelupäällikkö (Pekka Patama) kehityspäällikkö (Merja Airas) Pia Korkka, Mira Myyryläinen Talouspalvelut Talouspalvelut talousjohtaja (Arja-Leena Saastamoinen) taloussuunnittelupäällikkö (Jari Laitinen) Tiina Viskari Riitta Multanen Tietohallinto tietohallintopäällikkö (Tuomas Fjällström) talousjohtaja (Arja-Leena Saastamoinen) taloussuunnittelupäällikkö (Jari Laitinen) Hankintapalvelut hankinta-asiamies (Kari Lukkarinen) hankintapäällikkö (Jarmo Autere), hankinta-asiamies (Pia Pietiäinen), talousjohtaja (Arja-Leena Saastamoinen)) Riitta Multanen Anne Nurminen Jorma Rannaste Rauni Häyrinen Henkilöstöpalvelut Hallinto henkilöstöjohtaja (Kimmo Töttölä) henkilöstöpäällikkö (Mauno Judström) Sari-Päivi Kekkonen Pirjo Liukkonen Yhteinen koulutus henkilöstöjohtaja (Mauno Judström) henkilöstöjohtaja (Kimmo Töttölä) Sari-Päivi Kekkonen Pirjo Liukkonen Virkistystoiminta henkilöstöjohtaja (Kimmo Töttölä) henkilöstöpäällikkö (Mauno Judström) Sari-Päivi Kekkonen Pirjo Liukkonen Työkokeilu henkilöstöjohtaja (Kimmo Töttölä) henkilöstöpäällikkö (Mauno Judström) työnsuunnittelija (Sirkka Hämäläinen) Työterveyshuolto työsuojelupäällikkö (Heidi Lepistö) henkilöstöjohtaja (Kimmo Töttölä) henkilöstöpäällikkö (Mauno Judström) Sari-Päivi Kekkonen Sirkka Hämäläinen Sari-Päivi Kekkonen Pirjo Liukkonen Kehittämistsoiminta henkilöstöjohtaja (Kimmo Töttölä) henkilöstöpäällikkö (Mauno Judström) Sari-Päivi Kekkonen Pirjo Liukkonen Työsuojelu työsuojelupäällikkö (Heidi Lepistö) henkilöstöjohtaja (Kimmo Töttölä) henkilöstöpäällikkö (Mauno Judström) Sari-Päivi Kekkonen Pirjo Liukkonen 13

30 LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2015 TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä Varahyväksyjät Asiatarkastajat Eläkkeet (vanha järj.) Kunnan Taitoa Oy Kunnan Taitoa Oy Kunnan Taitoa Oy Sopimuksen mukaan maksetaan kaupungin antamalta kustannuspaikalta, ja niistä, joista varaus,tehdään varauksen purku Taitoassa Välitetyt valtion lainat asuntotoimenpäällikkö (Mirja Kauppinen) kehityspäällikkö (Merja Airas Ritva Pulkkinen Asuntolainat asuntotoimenpäällikkö (Mirja Kauppinen) kehityspäällikkö (Merja Airas) Ritva Pulkkinen Asuntolainojen korot asuntotoimenpäällikkö (Mirja Kauppinen) kehityspäällikkö (Merja Airas) Ritva Pulkkinen Välitetyt valtion lainat asuntotoimenpäällikkö (Mirja Kauppinen) kehityspäällikkö (Merja Airas) Ritva Pulkkinen Korjausavustukset asuntotoimenpäällikkö (Mirja Kauppinen) kehityspäällikkö (Merja Airas) Ritva Pulkkinen Mikkelin seutu Varaukset kehityshankerahastosta kaupunginjohtaja hallintojohtaja (Ari Liikanen) Aki Kauranen Ruoka- ja puhtauspalvelut hallinto hallintojohtaja (Ari Liikanen), palvelujohtaja palvelupäällikkö (Airi Mattila) Ruokapalvelut Isopata (Kalevankankaan pk.,'lounashuone, Graanin palvelutalo, Vuolingonhovi, Vilttihattu) palvelujohtaja, palvelupäällikkö (Airi Mattila) kehityssuunnittelija (Mia Hassinen), tuotantosuunnittelija (Eija Piispa) kehityssuunnittelija (Mia Hassinen), tuotantosuunnittelija (Eija Piispa) Elisa Ruskela, Mia Hassinen Tuula Ripatti, Inkeri Hokkanen, Manne Peltonen, Päivi Ylönen Ruokapalvelut Anttolan keskuskeittiö palvelujohtaja, palvelupäällikkö (Airi Mattila) kehityssuunnittelija (Mia Hassinen), tuotantosuunnittelija (Eija Piispa) Ruokapalvelut Rantakylän koulu palvelujohtaja, palvelupäällikkö (Airi Mattila) kehityssuunnittelija (Mia Hassinen), tuotantosuunnittelija (Eija Piispa) Kotikartano keittiö Haukivuori palvelujohtaja, palvelupäällikkö (Airi Mattila) kehityssuunnittelija (Mia Hassinen), tuotantosuunnittelija (Eija Piispa) Anna-Liisa Lampinen Hannele Elo Satu Hänninen, Satu Taavitsainen Ruokapalvelut Ristiina (Vaarinsaari. Ristiinan koulukeskus, Terveyskeskus, Päiväkoti) palvelujohtaja, palvelupäällikkö (Airi Mattila) kehityssuunnittelija (Mia Hassinen), tuotantosuunnittelija (Eija Piispa), palvelusuunnittelija (Tuovi Väänänen) Leena Koppi, Elisa Ruskela Päiväkotien keittiöt palvelujohtaja, palvelupäällikkö (Airi Mattila) kehityssuunnittelija (Mia Hassinen), tuotantosuunnittelija (Eija Piispa) Päivi Ylönen, Eeva Tammisto, Eija Hyrkkänen, Elisa Ruskela Puhtauspalvelut palvelujohtaja, palvelupäällikkö (Airi Mattila) kehityssuunnittelija (Mia Hassinen) Elisa Ruskela 14

31 LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2015 TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä Varahyväksyjät Asiatarkastajat Puhtauspalvelut Avohoito palvelujohtaja, palvelupäällikkö (Airi Mattila) kehityssuunnittelija (Mia Hassinen) Elisa Ruskela Puhtauspalvelut Ristiina ja Suomenniemi palvelujohtaja ), palvelupäällikkö (Airi Mattila) kehityssuunnittelija (Mia Hassinen) Elisa Ruskela, Tuovi Väänänen Puhtauspalvelut Hirvensalmi palvelujohtaja, palvelupäällikkö (Airi Mattila) kehityssuunnittelija (Mia Hassinen) Elisa Ruskela Tk-sairaala laitoshuolto palvelujohtaja, palvelupäällikkö (Airi Mattila) kehityssuunnittelija (Mia Hassinen) Elisa Ruskela, Päivi Väisänen Akuuttiosasto palvelujohtaja, palvelupäällikkö (Airi Mattila) kehityssuunnittelija (Mia Hassinen) Elisa Ruskela, Päivi Väisänen Työterveyshuollon laskut/ruoka- ja puhtauspalvelut palvelujohtaja, palvelupäällikkö (Airi Mattila) kehityssuunnittelija (Mia Hassinen) Elisa Ruskela, Anja Kotilainen Irtain omaisuus Ruoka- ja puhtauspalvelut palvelujohtaja, palvelupäällikkö (Airi Mattila) kehityssuunnittelija (Mia Hassinen) Elisa Ruskela, Mia Hassinen, Eija Piispa Osakkeet ja osuudet (100831) kaupunginjohtaja talousjohtaja (Heikki Siira), hallintojohtaja (Ari Liikanen) Jari Laitinen, Tiina Viskari Maa- ja vesialueet (100821) kaupunginjohtaja hallintojohtaja (Ari Liikanen) kaupunginlakimies kaupungingeodeetti Rahoitusosan menot Kunnan Taitoa Oy talousjohtaja (Arja-Leena Saastamoinen) * Projektit määrärahavaraus: hyväksyjät ja asiatarkastajat päätetään erikseen projektia koskevan päätöksenteon yhteydessä taloussuunnittelupäällikkö (Jari Laitinen) KunnanTaitoa Oy:n henkilöstö Helena Hasanen, Sirkka Järvinen, Taimi Salminen, Kirsi Pesonen sekä Tiina Viskari talouspalvelut 15

32 LASKUJEN JA TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT /ASIANTARKASTAJAT VUONNA 2015 Kaupungin ja Kunnan Taitoa Oy:n (lyhennetty nimeksi Taitoa) välillä Osa-alue Hyväksyjä Varahyväksyjät Asiatarkastajat Täsmennys TALOUSHALLINTO Tiedon laskujen lähetyspalvelulasku kaikki hallintokunnat talousjohtaja (A-L Saastamoinen) taloussuunnittelupäällikkö (Jari Laitinen) Tiina Viskari Riitta Multanen (Taitoa tiliöi laskut) Laskut tulevat Taitoalle ( Mikkeli ja taseyksiköt). Talouspalvelut laskuttaa Taitoalta. Tilakeskuksen ( taseyksikkö) laskuttamat kaupungin toimistotilojen vuokrat (aiemmin ns. sisäiset vuokrat): Maksumääräyksellä siirretään kaupungilta taseyksikölle/ Tilakeskukselle. Taitoa Taitoa Taitoa Taitoa hyväksyy, koska perustuu vuokrasopimukseen, jonka hallintokunta hyväksynyt. Kaupunginhallitus/avustukset Kp Ari Liikanen (hallintojohtaja) kaupunginlakimies (Anna-Liisa Lehtinen) talousjohtaja (A-L Saastamoinen) Tiina Viskari Merja Peltonen Lomapalkkavaraus Kp talousjohtaja (A-L Saastamoinen) taloussuunnittelupäällikkö (Jari Laitinen) Tiina Viskari Taitoan laskelman mukaisesti Taitoa tiliöi. Saamisten poistot ja sis. korjaukset Taitoa Taitoa Taitoa Taitoa asiatarkastaa ja hyväksyy kaupungin päätöksen mukaisesti Vanhat eläkkeet Taitoa Taitoa Taitoa Sopimuksen mukaan maksetaan kaupungin antamalta kustannuspaikalta, ja niistä, joista on varaus, tehdään varauksen purku Taitoassa. KUEL- ja VARHE -maksujen kuukausikirjaukset. Taitoa Taitoa Taitoa Perustuu Kuntien Eläkevakuutuksen päätöksiin. Tasetilien täsmäytyksenä syntyvät oikaisumuistiot ym. muistiot Taitoa Taitoa Taitoa Tasetilien välillä tehtävät siirrot ja alitiltyskassojen tuloutukset. Osake- ja tonttikauppojen tiliöintimuistio Taitoa Taitoa Taitoa Perustuu kaupungin kaavoituksen ja mittauksen toimittamiin tietoihin ja kauppakirjoihin. 16

Mikkeli Pöytäkirja 25/ (12) Kaupunginhallitus Aika , klo 13:00-19:39. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Mikkeli Pöytäkirja 25/ (12) Kaupunginhallitus Aika , klo 13:00-19:39. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Mikkeli Pöytäkirja 25/2015 1 (12) Aika 27.10.2015, klo 13:00-19:39 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 342 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 343 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 24/2016 1 (9) Aika 21.04.2016, klo 14:05-15:17 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

3 Anttolan aluejohtokunnan kohdeavustus - Vanhan koulun kutojat / Auri Ahvenainen

3 Anttolan aluejohtokunnan kohdeavustus - Vanhan koulun kutojat / Auri Ahvenainen Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (13) Aika 19.01.2016, klo 18:00-19:44 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta

Mikkeli Pöytäkirja 1/ (10) Suomenniemen aluejohtokunta Aika , klo 18:10-18:59. kahvila-ravintola Salmenranta Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika 12.01.2016, klo 18:10-18:59 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.01.2017 klo 16:00-17:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2

Lisätiedot

Pöytäkirja :07

Pöytäkirja :07 Mikkeli Tekninen lautakunta Pöytäkirja 01.09.2015 6/2015 1(9) Aika 01.09.201 5, klo 16:30-17:07 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat 118 119 120 121 122 Kokouksen laillisuusja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 25/2016 1 (9) Aika 09.06.2016, klo 14:04-15:44 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta

122 Toiminnan ja talouden seuranta 2015, tekninen lautakunta Mikkeli Kokouskutsu 1 (8) Aika 01.09.2015, klo 16:30 Paikka Kaupungintalo 2 krs., lautakuntien kokoushuone Käsiteltävät asiat 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 119 Pöytäkirjan tarkastus 120

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika 21.10.2014 tiistai klo 18.00-20.10 Paikka Anttolan yhtenäiskoulu, luokka 1 Saapuvilla olleet jäsenet Harmoinen Jorma, esittelijä / puheenjohtaja

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 43 Vesi- ja jätevesimaksun sekä perusmaksun korottaminen alkaen

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) 43 Vesi- ja jätevesimaksun sekä perusmaksun korottaminen alkaen Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 1 (11) Aika 05.11.2015, klo 16:30-18:20 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. kerros) Käsitellyt asiat 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 41 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 9. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 09.03.2016 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 09.03.2016 keskiviikko klo 14:00-17:30 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Saapuvilla

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 25 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 4/2016 1 (12) Aika 14.12.2016, klo 08:05-09:45 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (8) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 21.04.2016 torstai klo 16:15-20:30 Tauko 18.41-18.47 Paikka Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1.

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 23.03.2016 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 23.03.2016 keskiviikko klo 16:15-18:50 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 18.01.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 18.25-19.09 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Moilanen Pekka Lahti Jari Airas

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

11 Anttolan aluejohtokunnan toimintakertomus vuodelta Anttolan aluejohtokunnan kohdeavustus - Anttolan yhtenäiskoulu

11 Anttolan aluejohtokunnan toimintakertomus vuodelta Anttolan aluejohtokunnan kohdeavustus - Anttolan yhtenäiskoulu Mikkeli Pöytäkirja 2/2016 1 (12) Aika 16.02.2016, klo 18:00-19:11 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 9 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (12) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:30 Paikka Kaupungintalo, neuvotteluhuone 1, 1.krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 1/2016 1 (15) Aika 27.01.2016, klo 17:02-17:52 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Maaseutulautakunta 26.09.2012 Aika 26.09.2012 klo 19:00-19:45 Paikka Maaseututoimisto, Keskuskatu 51 b Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 7 Hallitus

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA PÖYTÄKIRJA 7 Hallitus Kokoustiedot Aika: torstai 10.11.2016 klo 18.00 19.08. Paikka: Lehtimäentie 1 D, Espoon keskus Saapuvilla olleet jäsenet: Pirjo Kemppi-Virtanen, puheenjohtaja jäsen Espoo Kaisa Alaviiri, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 8

Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 24.08.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 24.08.2016 keskiviikko klo 17:50-21:00 Kaupunkisuunnittelulautakunnan tavanomainen kokoustyöskentely keskeytettiin

Lisätiedot

220 Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

220 Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kangasniemi Pöytäkirja 15/2016 1 (12) Aika 26.09.2016, klo 15:05-16:20 Paikka Kangasniemen kunnantalo, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 219 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2013 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 30.10.2013 klo 18-20.35 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 101-112 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto vpj. Ahola Kalle :t 101-112

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen

Savonlinnasali Oy:n hakemus euron omavelkaisen lainan takaukseen Kaupunginhallitus 78 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 9 30.03.2015 Kaupunginhallitus 280 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 51 15.06.2015 Savonlinnasali Oy:n hakemus 350 000 euron omavelkaisen lainan takaukseen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 2 / 2015

Sivistyslautakunta 2 / 2015 KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Sivistyslautakunta 2 / 2015 Kokousaika 17.3.2015 klo 18:00 Kokouspaikka Mäntyharjun kunnanvirasto, kokoushuone Lahna Kokousen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / (9) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta. Muut saapuvilla olleet Seppo Hiekkala, toimitusjohtaja Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8 / 2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-16:10 Paikka Hotelli Scandic Kuopio, Satamakatu 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Mikkeli Pöytäkirja 3/ (12) Vesiliikelaitoksen johtokunta Aika , klo 17:00-18:05

Mikkeli Pöytäkirja 3/ (12) Vesiliikelaitoksen johtokunta Aika , klo 17:00-18:05 Mikkeli Pöytäkirja 3/2016 1 (12) Aika 15.04.2016, klo 17:00-18:05 Paikka Orimattila, Tuuliharja - kokoustila 2. kerros Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-10:58

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-10:58 PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Yhteistyötoimikunta 29.10.2013 AIKA 29.10.2013 Klo 09:00-10:58 PAIKKA Seminaarinkatu 2, 3 krs. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri

Riitta Björklund kaupunkitarkastaja, sihteeri Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 29.01.2015 Sivu 1 / 11 Kokoustiedot Aika 29.01.2015 torstai klo 16:00-19:35 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone Saapuvilla olleet jäsenet Paula Viljakainen,

Lisätiedot

Pöytäkirja 1 /2011. Aika: Keskiviikko klo Ravintola Kestikara, Hämeentie 9, Koski TL

Pöytäkirja 1 /2011. Aika: Keskiviikko klo Ravintola Kestikara, Hämeentie 9, Koski TL Kosken Tl koululautakunta 12.1.2011 Pöytäkirja 1 /2011 1 KOULULAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Keskiviikko 12.1.2011 klo 18.00 18.47 Paikka: Ravintola Kestikara, Hämeentie 9, Koski TL Läsnä: Puheenjohtaja Jalli

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä. kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35

Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä. kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Aika 28.9.2016 klo 14:00 17:35 Paikka Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35 Käsitellyt asiat:

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 02.10.2014 AIKA 02.10.2014 klo 17:00-18:46 PAIKKA Limingantulli, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää

Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.12.2014 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 17.12.2014 klo 17.00-17.37 KOKOUSPAIKKA Lumiainen, Ravintola Face, Torikatu 13, Kankaanpää

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 5 / 2013 81 Kokousaika Keskiviikko 11.9.2013 klo 18 20.21 Kokouspaikka Kosken Tl kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Paikka Sammonkadun toimipiste, Sammonkatu 45, luokka 2060

Paikka Sammonkadun toimipiste, Sammonkatu 45, luokka 2060 Tampere Pöytäkirja 1/2016 1 (10) Aika, klo 16:30-17:40 Paikka Sammonkadun toimipiste, Sammonkatu 45, luokka 2060 Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Liiketalouden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Kokouskutsu 1 (12) Aika 05.03.2015, klo 17:00 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Käsiteltävät asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 7 / 2014 Sivistyslautakunta Kokousaika Keskiviikko 22.10.2014 klo 18-19.42 Kokouspaikka Kosken TL kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj. :t 83-89 Tamminen Tiina Hämäläinen Risto

Lisätiedot

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015

19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2015 Mikkeli Kokouskutsu 1 (10) Aika 14.04.2015, klo 18:00 Paikka kahvila-ravintola Salmenranta Käsiteltävät asiat 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjan tarkastus 19 Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen:

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: JÄÄLIIKUNTAKESKUS KARSTULA-AREENA OY:N TOTEUTTAMINEN Khall 113 17.05.2010 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2009 äänestyksen jälkeen hyväksynyt seuraavan kunnanhallituksen esityksen: Jääliikuntakeskuksen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 13. Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 28.01.2016 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 28.01.2016 torstai klo 16:15-20:10 Tauko klo 18.45-18.47 Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone, Virastopiha 2 C,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 / 12 / 2012 113 Kokousaika Torstai 22.11.2012 klo 18.30 21.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Pöytäkirja/ Asialista Estery-talo, Otto Mannisenkatu 4, Mikkeli

Pöytäkirja/ Asialista Estery-talo, Otto Mannisenkatu 4, Mikkeli Kokoustiedot Aika tiistai klo 16.00 17.20 Paikka Estery-talo, Otto Mannisenkatu 4, 50100 Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kauko Väisänen, puheenjohtaja Eero Erola, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. krs) 49 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille

Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. krs) 49 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma vuosille Mikkeli Pöytäkirja 8/2016 1 (10) Aika 22.09.2016, klo 16:30-18:00 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo, kokoushuone 3 (3. krs) Käsitellyt asiat 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 Pöytäkirjan

Lisätiedot

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146.

- Kyytineuvon perustamisesta tekniseen toimeen ja soten henkilöstön siirroista ja yleiskuluista aiheutuu määrärahasiirtoa yhteensä 146. Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Kaupunginhallitus, 178, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 54, 25.05.2015 54 Talouden seuranta 3/2015, määrärahaesitykset MliDno-2015-909 Kaupunginhallitus, 18.05.2015,

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2015 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2015 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2015 1 AIKA 18.11.2015 klo 16:00 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 9 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, Tampere. 9 Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitoksen viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Tampere Pöytäkirja 2/2016 1 (12) Aika 26.10.2016, klo 08:00-09:37 Paikka TKL:n kokoushuone, Jokipohjantie 24, 33800 Tampere Käsitellyt asiat 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta

26 Haastattelutyöryhmän nimeäminen / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2016 1 (8) Aika 21.06.2016, klo 17:00-17:33 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Pyhä Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Pöytäkirjan tarkastus 26 Haastattelutyöryhmän

Lisätiedot

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet

Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen ratkaisuvalta ja keskeiset vastuualueet Kaupunginhallitus 373 19.09.2016 Kaupunginhallitus 408 11.10.2016 Kaupunginvaltuusto 99 17.10.2016 Hallintosäännön muuttaminen 3 luvun :n 3 kaupunginhallitus, 10 luvun 53 :n viranhaltijoiden erityinen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 12.00-15.13 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla

Lisätiedot

51 Kesäkauden tapahtumat Anttolassa vuonna 2016 ja niiden järjestelyt

51 Kesäkauden tapahtumat Anttolassa vuonna 2016 ja niiden järjestelyt Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (11) Aika 22.09.2015, klo 18:00-19:35 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271

Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Pöytäkirja 2015 1 Aika 17.11.2015 klo 09:05-11:00 Paikka Mikkeli Kuitula, Kotka C2010, Kouvola 247, Savonlinna 271 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 4 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3220/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 178 Asianro 3220/00.00.01.00/2014 Maaninka-neuvottelukunnan jäsenet Kuopion ja Maaningan yhdistymishallitus 5.5.2014 11: Maaningan kunnanvaltuusto päätös 14.4.2014

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle

Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle Kaupunginhallitus 11 09.01.2017 Esittelyoikeutta koskevien määräysten muuttaminen johtosääntöihin ajalle 1.1. - 31.5.2017 3/00.01.01/2017, 4/00.01.01/2017, 5/00.01.01/2017, 6/00.01.01/2017 KH 28.11.2016

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja Kokoustiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (16) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:00-17:05 Paikka Nilsiän virastotalo, kokoushuone 1 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Savolainen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2012 Sivu

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2012 Sivu Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2012 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 03.10.2012 Kokoustiedot Aika 03.10.2012 Keskiviikko 3.10.2012 klo 18.00-22.30 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen

Lisätiedot