SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO Kirkkovaltuusto Tilintarkastus Kirkkoneuvosto Taloushallinto Kirkonkirjojenpito Kirkkoherranvirasto Muu yleishallinto 11 2 TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö Muut seurakuntatilaisuudet Tiedotus ja viestintä Musiikkitoiminta Päiväkerhotyö Pyhäkoulutyö Perhekerho Partiotoiminta Rippikoulutyö Nuorisotyö Varhaisnuorisotyö Diakoniatyö Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Palveleva puhelin Yhteiskunnallinen työ Eläkeläisten kerho Lähetystyö Muu seurakuntatyö 28 4 HAUTAUSTOIMI Hautausmaarakennukset Hautausmaat 29 1

2 5 KIINTEISTÖTOIMI Kirkko Seurakuntatalo Pappila Pikkupappila Kesäkoti Partiokolo As. Oy Ventälä As. Oy Mikkolantorppa Maatalous Metsätalous 33 6 VEROTUS JA VAKUUTUKSET 33 7 INVESTOINNIT 34 8 HENKILÖKUNTA TILIKAUDEN TULOS TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT 37 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma 40 Toteutumavertailut 41 Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

3 JOHDANTO Jokioisten seurakunta kuuluu Suomen evankelis- luterilaisen kirkon Tampereen hiippakuntaan ja Tammelan rovastikuntaan. Kuluvana vuonna kuntien ja seurakuntien yhdistymiskehitys on Suomessa jatkunut, vaikkakin hidastuvana. Seurakuntien lukumäärä on vähentynyt 2000-luvun alusta niin että vuoden 2011 alussa seurakuntia on maassamme jäljellä 449. Valtakunnallisesti kirkossa etsitään uusia seurakuntarakenteita. Seurakuntayhtymämallin rinnalle ovat nousemassa rovastikuntamalli ja hiippakuntamalli. Ne ovat toistaiseksi mietintöasteella, mutta kirkolliskokous joutuu ottamaan niihin kantaa. Jokioisissa seurakunnan jäsenmäärä on laskenut kymmenessä vuodessa 260 hengellä eli 5 %:lla. Vuosi Seurakunnan jäseniä Kirkosta eronneet Jäsenistön nettomuutos Kirkossa ja ehtoollisella on käynyt väkeä hieman edellisvuotta enemmän. Pelkät päiväjumalanpalvelukset huomioon ottaen viikoittainen kirkossa kävijöiden määrä oli 1,86 %. Kokonaiskirkon tasolla pääjumalanpalveluksissa kävi vuonna 2010 viikoittain 1,7 % seurakuntalaisista ja Tampereen hiippakunnassa vuonna ,7 %. Pitkällä aikavälillä jumalanpalveluksiin osallistujien määrä on ollut laskussa. Seurakunta on silti paljon enemmän kuin pelkät jumalanpalvelukset. Tarkasteluvuonna järjestettiin pääjumalanpalvelus seurakuntatalossa neljä kertaa, joissa oli pyhäkoulu. Osallistujia, myös lapsia, oli keskimääräistä enemmän. Jumalanpalveluksien kehittämisessä kysyttiin ja hyödynnettiin saatua kirjallista palautetta. Kaaviot: Jumalanpalveluksiin ja ehtoolliselle osallistuminen kokonaiskirkossa ja Jokioisissa Seurakuntatoiminnassa ei ole kyse pelkästään osallistujien määrästä, vaan olennaisen tärkeää on, että seurakuntalaiset kasvavat uskossaan. Tarvitaan siis sekä kokoavaa että sitouttavaa toimintaa. Perusseurakuntalaisten hiljaisen enemmistön mukaan kutsuminen toteutuu parhaiten henkilökohtaisissa kohtaamisissa. Jumalanpalveluksien toteutuksessa on vuoden mittaan avustanut eri tehtävissä lukuisa joukko kyläkuntia, yhteistyötahoja ja seurakuntalaisia, mistä jokaiselle lämmin kiitos. Kesäkauden kirkkokahvit sunnuntaisin jumalanpalveluksien yhteydessä ovat keränneet keskimäärin 39 henkeä kerrallaan, torstaituvissa on ollut oma pienempi kävijäjoukkonsa. Syyskuussa järjestettiin seurakunnan lukuisille vapaaehtoisille kiitosilta seurakuntatalolla. Se keräsikin koolle monta kymmentä ihmistä. 1

4 Seurakunnan talouspäällikkö Kirsti Palmulaakso jäi eläkkeelle Hänen tilalleen kirkkoneuvosto valitsi Tiitta Mobergin. Tiitta aloitti työt seurakunnassa kesäkuussa. Onnistuneet projektit, pappilan kesällä valmistunut ulkomaalaus ja hautausmaan syksyllä valmistunut uurnaalue, jäivät viimeiseksi monista Kirstin hallinnoimista urakoista Jokioisissa. Kiristyvistä näkymistä huolimatta seurakunnan talous jäi Kirstin käsistä seuraajan hoitoon vakaassa kunnossa. Alkuvuodesta kokoonnuttiin kinkereille koteihin perinteiseen tapaan. Kesällä toiminta oli vähäistä. Diakoniatyö järjesti torilla hernerokkatarjoilun, jossa esiintyi seurakunnan bändi Heikki Lähdekorven johdolla. Seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä oli mukana. Tällä haavaa seurakunnassa on kaksi johtokuntaa ja kaksi vastuuryhmää. Uusi, useammasta vastuuryhmästä yhdistetty, kasvatuksen vastuuryhmä aloitti toimintansa vuoden 2011 alussa ja laati ensi töikseen seurakunnalle 0-18 vuotiaita seurakuntalaisia koskevan kasvatussuunnitelman. Seurakunnan lapsityö tavoittaa suuren joukon juuri sitä ikäryhmää, jonka osallistumista toimintaan eniten kaivataan. Lapsi- ja perheystävällisyys tulee epäilemättä jatkossa olemaan yksi kukoistavan seurakunnan menestystekijä kirkossamme. Lähetysväki on edelleen kiitettävästi järjestänyt erilaisia tilaisuuksia lähetyksen hyväksi lähetysarpajaisten ja syksyn lähetyslounaan lisäksi. Lähetyksen toimintapiiri kokoontui säännöllisesti. Seurakunnalla on kolme nimikkolähettisopimusta. Seurakunta tukee Elina Saarta Kroatiassa ja Satu ja Jorma Arkkilaa Sambiassa sekä Timi Maraa ja Kaiju Neiglickiä Hong Kongissa. Diakoniatyön merkittävä panos näkyy erityisesti eläkeläisten kerhoissa, joissa liikkuu runsaasti ikäihmisiä. Diakoniaruokailu jatkaa vakiintuneena työmuotona seurakuntatalossa. Seurakunnan toiminnan tiedotuskanavana toimivat viikoittaiset kirkolliset ilmoitukset Forssan Lehdessä sekä seurakunnan kotisivut osoitteessa: Syyskuussa seurakunta oli esillä myös Forssaan, Tammelaan ja Jokioisiin jaetussa Sana-lehden seurakuntaliitteessä. Seurakunta on verkostoitunut kunnan alueella moneen suuntaan. Seurakunnan yhteydet kuntaan - mm. kouluihin, päiväkoteihin ja vanhustenhuoltoon - sekä veteraaneihin ja paikallisiin yrityksiin joulunajan vierailujen muodossa ovat monipuoliset ja läheiset. Seurakunnan työntekijät ovat toimineet yhteistyössä mittavan vapaaehtoisjoukon ja kuntalaisten kanssa. Esitän parhaat kiitokseni kaikille seurakunnan työssä mukana olleille! Jyrki Koivisto 2

5 TASEKIRJAAN SISÄLTYVÄT SISÄISET ERÄT Sisäiset korot Sisäiset korot on laskettu tasearvoista käyttäen vuoden viimeisen päivän Euribor korkoa 2,003 %. (12 kk:n 365 pv:n korko) Kustannusten kohdentaminen Kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Perustehtäviksi on luokiteltu seurakunnallinen toiminta ja hautaustoimi. Yleishallinto ja kiinteistötoimi ovat tukipalveluita, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. Hallintomenojen jako Yleishallinnon nettomenot (ei kirkonkirjojen pito) sekä verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut jakautuvat 2-4 pääluokkien kesken menojen mukaisessa suhteessa. KULTTUURIPERINNÖN HOITOKUSTANNUKSET Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan seurakuntien tulee selvittää kulttuuriperinnön hoitamisesta aiheutuneet kustannukset. Kulttuuriperinnön hoitokustannuksia aiheuttavat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennuksien ja esineiden hoito sekä kulttuuriperinnön tunnetuksi tekeminen ja tiedottaminen. Kulttuuriperintöön kuuluvat mm ennen vuotta 1917 rakennetut kirkot sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella kaavalla suojellut kulttuuriperinnön kannalta arvokkaat kohteet. Seurakunnan kiinteistöistä kuuluvat kulttuuriperinnön piiriin kirkon lisäksi myös kaikki pappilamiljööseen kuuluvat rakennukset, koska koko miljöö on suojeltu kaavalla. Kulttuuriperinnön hoitoon on vuonna 2011 laskettu: Kirkon kunnostustyöt, vartiointi ja sähkö 75 % ,49 3

6 1 HALLINTO 102 Kirkkovaltuusto Seurakunnan ylimpänä päättävänä hallintoelimenä toimii marraskuussa 2010 valittu kirkkovaltuusto, jonka toimikausi alkoi tilivuoden alusta ja päättyy vuonna Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Antti Suokas, varapuheenjohtajana Risto Suonpää ja sihteerinä Kirsti Palmulaakso ja Tiitta Moberg. Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuoden aikana neljä kertaa ja pöytäkirjoihin kirjattiin 43 pykälää. Vuoden 2011 aikana valtuusto käsitteli mm. seuraavia asioita: kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi kirkkovaltuuston sihteerin valitseminen kirkkovaltuuston toimintakaudeksi suhteellisten vaalien lautakunnan valitseminen vuosiksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, varsinaisten jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valitseminen vuosiksi diakonia- ja yhteiskunnallisentyön sekä lähetystyön johtokuntien, puheenjohtajien, jäsenten sekä varajäsenten valitseminen vuosiksi tilintarkastusyhteisön valitseminen kirkkovaltuuston toimintakaudeksi valittiin seurakunnan edustajaksi Forssan perheasiain neuvottelukeskuksen johtokuntaan Pirjo Perälä ja varalle Kaija Laine hyväksyttiin tilinpäätös päätettiin vuoden 2012 tuloveroprosentista hyäksyttiin Hämeenlinnan-Vanajan seurakunnan sairaalasielunhoidon johtosääntö, sairaalasielunhoitotyön sopimus ja maksuperusteet päätettiin uurna-alueen ja muistolehdon hinnoittelusta päätettiin kesäkodin ja seurakuntatalon vuokramaksuista tiedotettiin vuonna 2011 talousarviossa ylittyneistä kustannuspaikoista päätettiin vanhentuneiden myyntisaamisten kirjaamisesta luottotappioiksi hyväksyttiin uusi taloussääntö hyväksyttiin vuoden 2012 talousarvio 4

7 Kirkkovaltuuston jäsenet: nimi: läsnäolo nimi: läsnäolo Suokas Antti pj 4/4 Raiskio Kirsi 3/4 Breilin Eeva-Liisa 3/4 Rantanen Eila 4/4 Esala Martti 1/4 Saarinen Satu 2/4 Heikkilä Nina 3/4 Suonpää Juha 4/4 Junnila Sanni 4/4 Suonpää Risto vpj. 4/4 Korteniemi Henriikka 3/4 Talvisilta Mika 4/4 Koskela Inkeri 4/4 Tuomola Vesa-Matti 4/4 Laine Kaija 2/4 Valonen Ulla 2/4 Markkula Liisa 4/4 Örn Marjaleena, 3/4 Perälä Pirjo 4/4 Kokouksiin osallistuneet varajäsenet: nimi: Kauppi Marja 3 Liuski Erja 1 Klemelä Seppo 2 Tiensuu Jussi Tilintarkastus 104 Kirkkoneuvosto Tulot Menot Netto Kirkkovaltuuston vuosille valitsemana vastuullisena tilintarkastajana toimii KPMG Oy:n nimeä KHT Pertti Keskinen ja hänen varallaan JHTT Esko Säilä. Tulot Menot Netto Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi virkansa puolesta kirkkoherra Jyrki Koivisto. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimi Eeva-Liisa Breilin. Sihteerinä toimivat Kirsti Palmulaakso ja Tiitta Moberg. Kirkkoneuvoston kokouksiin osallistuivat myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja Antti Suokas ja varapuheenjohtaja Risto Suonpää. 5

8 Kirkkoneuvoston tehtävänä on mm. toimia seurakunnan hengellisen työn ja muun toiminnan yleisessä johdossa, valmistella kirkkovaltuustossa esille tulevat asiat ja panna täytäntöön kirkkovaltuuston päätökset. Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana yhdeksän kertaa. Pöytäkirjoihin kirjattiin 116 pykälää. Vuoden 2011 aikana kirkkoneuvosto käsitteli mm. seuraavia asioita: valittiin jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan vastuuryhmä toimintakaudeksi valittiin kasvatuksen vastuuryhmä toimintakaudeksi valittiin kirkkoneuvoston edustajat diakonia- ja yhteiskunnallisen työn sekä lähetystyön johtokuntiin käsiteltiin vuoden 2011 rippikoulujen turvallisuus- ja ruokailuvalvontavastuut valittiin kesän 2011 va. nuorisotyöntekijäksi Iiro Summanen päätettiin Jokioisten seurakunnan liittymisestä kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2014 aikana käsiteltiin talouspäällikön virkaa hakeneiden hakemuksia hyväksyttiin H E Kallioinen Oy:n tarjous pappilan kunnostus- ja maalaustyön suorittamisesta uudistettiin Jokioisten metsästysseura Kontio ry:n ja Kiipun Rakki ry:n metsästysmaiden vuokrasopimukset viideksi vuodeksi hyväksyttiin vuoden 2010 tilinpäätös tilintarkastajien ja kirkkovaltuuston käsiteltäväksi valittiin talouspäällikön virkaan Tiitta Moberg valittiin hautausmaan kausityöntekijät päätettiin Mikkolantorpan asunnon vuokrauksesta valittiin hautausmaan kesätyöntekijät päätettiin koulunuorison stipendeistä vahvistettiin työntekijöiden vuosilomat valittiin kirkonesittelijäksi Pinja Palm päätettiin perhekerhon työntekijävastuun vaihtumisesta 6

9 valittiin nimikkolähetiksi Kaiju Neiglick ja TIMI Mara Hong Kongista päätettiin maankäyttöluvan myöntämisestä Erävaelluksen SM-kilpailuiden järjestäjille valittiin kirkkovaltuuston sihteeriksi Tiitta Moberg myönnettiin seurakunnan nimenkirjoitusoikeus ja tilien käyttöoikeus Tiitta Mobergille valittiin seurakunnan edustajaksi taloyhtiöiden kokouksiin Tiitta Moberg nimettiin seurakunnan palkka-asiamieheksi ja työsuojelupäälliköksi Tiitta Moberg myönnettiin Tiitta Mobergille seurakunnan laskujen hyväksymisoikeus valittiin muistopaaden raamatunlause päätettiin hautausmaan Kirkkokujan puoleisien parkkipaikan valaistuksen järjestämisestä syksyn aikana valittiin jumalanpalvelus- ja musiikkitoiminnan vastuuryhmän uudeksi jäseneksi Leena Vainio hyväksyttiin kolehtisuunnitelma vuoden 2011 jälkipuoliskolle päätettiin seurakunnan viljelysmaiden vuokrasopimuksen uusimisesta päätettiin selvittää ruumiskellarin kattorakenteen korjauskuluista valmisteltiin vuoden 2012 tuloveroprosentti kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi hyväksyttiin työsuojelun toimintasuunnitelma hyväksyttiin sisäisen valvonnan ohje vuosille päivitettiin seurakunnan taloussääntöä hyväksyttiin seurakunnan valmiussuunnitelma päätettiin tarjota seurakunnan omistuksessa tyhjillään olevia asuinhuoneistoja vuokralle valmisteltiin talousarviota varten mm. partiotoiminnan kertaluonteinen avustus, latovainion rukoushuoneen lisäavustuksesta, ruumiskellarin kattoremontti, muistolehdon ja uurna-alueen hinnoittelu ja hautausmaan talousrakennuksen laajennus ja sen suunnittelu päätettiin muistolehdon hautapaateen asennettavien nimilaattojen tyyppi päätettiin seurakuntatalon rasvaviemäreiden kunnostuksesta valittiin vuoden 2012 kesäkukkien toimittajaksi EJ-Tarhat päätettiin kirkkohallituksen ohjeen mukaan irtisanoa jäsentietojärjestelmäsopimus Rauhala Oy:n kanssa hyväksyttiin kolehtisuunnitelma vuoden 2012 alkupuoliskolle valittiin Seija Valtti lastenohjaajan sijaiseksi vuoden 2012 kevätkaudeksi 7

10 Vuoden kirkkoneuvoston varsinaiset jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: nimi: läsnäolo: nimi: läsnäolo: Koivisto Jyrki, pj. 9/9 Lauri Tirri Breilin Eeva-Liisa, vpj. 9/9 Koskela Inkeri Klemelä Seppo 8/9 Kankaanpää Heikki Korteniemi Henriikka 6/9 Rantanen Eila 3 Perälä Pirjo 8/9 Mattinen Ilmari 1 Saarinen Satu 4/9 Talvisilta Mika Suonpää Juha 8/9 Tuomola Vesa-Matti 1 Tiensuu Jussi 7/9 Örn Marja-Leena 1 Valonen Ulla 8/9 Raiskio Kirsi 1 Tulot Menot Netto Kirkkoneuvoston alaiset johtokunnat ja vastuuryhmät Johtokunnat ovat kirkkovaltuuston asettamia, kirkkoneuvoston avuksi tarkoitettuja elimiä, joiden tehtävät määritellään kirkkovaltuuston vahvistamissa johtosäänöissä. Kirkkoneuvoston alaisia johtokuntia ovat diakonia- ja yhteiskunnallisen työn johtokunta sekä lähetystyön johtokunta. Diakonia- ja yhteiskunnallisen työn johtokunta: Toimintavuoden 2011 aikana johtokunta kokoontui 6 kertaa ja käsitellyistä asioista on kirjattu 45 pykälää. Puheenjohtajana on toiminut Sanni Junnila. Varsinaiset jäsenet: läsnäolo: Sanni Junnila, pj 6/6 Seppo Valtti 6/6 Sirkku Oravainen 6/6 Seppo Klemelä 2/6 Tiina Hacklin 3/6 Inkeri Koskela, varajäsen 1/6 Eeva-Liisa Breilin, (kn edustaja) 6/6 Tuija Haapanen 6/6 Mikko Tirri 3/6 Tuija Kujansuu 1/6 8

11 Lähetystyön johtokunta: Toimintavuoden aikana on pidetty viisi kokousta. Pöytäkirjaan on kirjoitettu 65 pykälää. Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut Pirjo Perälä ja sihteerinä Anu Lummaa. Lähetystyöstä vastaava teologi on ollut Jyrki Koivisto. Johtokunnan kokouksiin on osallistuttu seuraavasti: Jäsenet Varajäsenet Perälä Pirjo, pj.. 5/5 Sorri Tarja 4/5 Kauppi Marja 5/5 Esala Martti 0/5 Mattinen Ilmari 2/5 Uutela Jorma 3/5 Raiskio Kirsi 5/5 Virta Anja 0/5 Nybom Isto 2/5 Karppi Sakari 3/5 Suonpää Risto 5/5 Rantanen Eila 2/5 Koivisto Jyrki 5/5 Lummaa Anu 5/5 Saarinen Satu 3/5 kirkkoneuvoston edustaja Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä: Vastuuryhmän kokouksia on ollut neljä. Puheenjohtajana on ollut Piritta Anttila (2/4) ja Juha Oravainen (2/4) ja sihteerinä Päivi Toikka. Läsnäolo kokouksissa: Anttila Piritta 2/4 Kankaanpää Heikki 2/4 Kiviharju Elina 4/4 Koivisto Jyrki, khra 4/4 Markkula Liisa 3/4 Oravainen Juha 4/4 Talvisilta Mika 2/4 Toikka Päivi, kanttori 4/4 Vainio Leena 2/4 Valonen Ulla 3/4 kirkkoneuvoston edustaja Kasvatuksen vastuuryhmä: Toimintavuoden 2011 aikana vastuuryhmä kokoontui 5 kertaa. Varsinaiset jäsenet: läsnäolo: Anttila Janne 1/5 Heikkilä Nina 3/5 Järvinen Kari 4/5 Korteniemi Henriikka 3/5 Kuoppala Kaisa 3/5 Laine Kaija 4/5 Lindqvist Bengt, pj 1/5 Suonpää Juha (kn edustaja) 5/5 9

12 Koivisto Jyrki, kirkkoherra 4/5 Kujansuu Tuija, diakonia-avustaja 1/5 Kulmala Maija-Leena, lastenohjaaja 5/5 Lähdekorpi Heikki, nuorisotyönohjaaja 5/5 Mettovaara Elina, nuorisotyönohjaaja 5/5 Penttilä Kaija, lastenohjaaja 1/5 Summanen Paula, lastenohjaaja 4/5 Tirri Mikko 4/5 105 Taloushallinto 107 Kirkonkirjojenpito Taloushallinnon käytännön tehtäviä hoitaa seurakunnan taloustoimisto. Toimintaan kuuluvat myös kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston asioitten valmistelu ja esityslistojen laadinta. Seurakunnan raha- ja tilitoimi, kirjanpito, palkkahallinto sekä hautakirjanpito ja -laskutus hoidetaan taloustoimistossa. Osaksi toimisto hoitaa myös hankintatoimeen liittyvät asiat. Taloustoimistossa työskentelevät talouspäällikkö Tiitta Moberg ja osa-aikaisena toimistoapulainen Piia Tiensuu. Talouspäällikkö toimii seurakunnan palkkaasiamiehenä ja työsuojelupäällikkönä. Tulot Menot Netto Toimistosihteerin tehtäviä hoitaa Sirpa von Hertzen. Sijaisuuksia hoitaa Piia Tiensuu. Kirkonkirjojen digitointia varten tilivuonna oli varattu euron määräraha. Digitointi ei kuitenkaan toteutunut suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tulot Menot Netto

13 108 Kirkkoherranvirasto Virasto on avoinna arkipäivisin Väestökirjanpidon, arkistointi- ja kirjastonhoitotehtävien lisäksi toimistosihteeri Sirpa von Hertzen hoitaa seurakunnan viraston yleisöpalvelun, puhelinvaihteen sekä osan tiedotustoimintaa. 110 Muu yleishallinto Tulot Menot Netto Kustannuspaikan menot koostuvat vuosilomapalkkojen jaksotusmenoista, posti-, puhelin- ja kopiointimenoista sekä työterveydenhuollon kustannuksista. Työntekijöiden virkistystoimintamenot sisältyvät myös tähän kustannuspaikkaan. Tulot Menot Netto

14 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Seurakunnan toimintaa toteuttavat yhtäältä seurakuntalaiset, heidän valtuuttamansa edustajat sekä seurakunnan työntekijät. Yleisen seurakuntatyön pitkäjänteisinä tavoitteiksi seurakuntatyössä on noussut erityisesti seuraavat kaksi seikkaa: jumalanpalvelus toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa, ja seurakuntalaisia rohkaistaan löytämään oma palvelutehtävänsä. Kokonaiskirkon resurssien vähetessä lähiseurakuntien yhteistyön lisääminen sekä vapaaehtoisten seurakuntalaisten entistä suurempi osallistaminen ja vastuuttaminen on tie kestävään kehitykseen. Erityisjumalanpalveluksista voi mainita seurakuntatalon jumalanpalvelukset, perhekirkon, vauvakirkon, motoristimessun ja Tuomas-messun. Seurakuntatalon jumalanpalveluksissa järjestettiin lapsille pyhäkoulu. Kirkkokahvien ja pihatupatoiminnan sekä lähetys- ja seurakuntapiirien ja kinkerien järjestämisessä seurakuntalaiset ovat osoittaneet seurakuntamyönteisyyttä ja tarmoa. Kirkkokuoro ja muut kuorot ovat toimineet kiitettävästi jumalanpalveluselämän rikastuttamiseksi. Jumalanpalveluksen muuhun vastuunkantoon seurakuntalaisia on osallistunut pyydettäessä. Seurakunnalla on hyvät ja toimivat suhteet kunnallisiin yhteistyötahoihin. Yhteistyö kirkollisten järjestöjen kanssa on jäänyt vähäiseksi. 203 Jumalanpalveluselämä Päiväjumalanpalveluksien osanotto nousi lievästi viime vuodesta. Ehtoollisella kävijöiden määrä samoin. Muutos selittyy konfirmaatiojumalanpalveluksien määrän kasvulla. Seurakuntatalon jumalanpalveluksien osallistujamäärä kohosi yli keskiarvon. Muihin jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrä on laskenut edellisvuodesta. Toiminta Päiväjumalanpalvelus, osallistujat Ehtoollisella kävijät Jokioinen, jp-kävijä - % 2,0 1,76 1,9 1,76 1,86 Koko maa, jp-kävijä -% 1,9 1,8 1,8 1,70 Tre hiip.k. jp-kävijä -% 1,7 1,7 1,7 12

15 Tulot Menot Netto Hautaan siunaaminen Toimitus lukumäärä osallistujat Hautaan siunaamiset Tulot Menot Netto Muut kirkolliset toimitukset 206 Aikuistyö Toimitus lukumäärä osallistujat Kasteet 62 noin Vihkimiset 26 noin Konfirmaatioita oli 5. Rippikoulun kävi 100 nuorta, joista 94 kotiseurakunnassa. Tulot Menot Netto Perhepiiri kokoontui pienellä joukolla vuoden aikana säännöllisesti Tulot Menot Netto

16 207 Muut seurakuntatilaisuudet Muuhun seurakuntatyöhön kuuluvat lähinnä seurakuntapiirit ja kinkerit. Molemmat pyörivät ikääntyneemmän väen varassa. Seurakuntapiirit toimivat paikoin, mutta niihin osallistuminen on vähentynyt aktiiviosallistujien vanhetessa. Seurakuntatoiminta kaipaisi sisältöä, joka herättäisi kiinnostusta nuoremmassa aikuisväestössä. Kinkereitä pidettiin kylillä 14. Osallistujia oli 256 henkeä. Työntekijät pitivät hartauksia vuoden aikana mm. lntalankartanossa, dementiakeskus Sateenkaaressa, hoivakoti Vanha Pehtoorissa ja kouluilla. Veteraanien kuukausikokouksia veljeskodissa pidettiin 8 kertaa, yhteensä osallistujia oli n Olkkarin raamattupiirissä kävi oma uskollinen joukkonsa. 210 Tiedotus ja viestintä 220 Musiikkitoiminta Tulot 38 Menot Netto Seurakunnan kirkolliset ilmoitukset ilmestyvät viikoittain Forssan Lehdessä. Keväällä ja syksyllä ilmestyy seurakunnan kausiohjelma. Seurakunnan www-sivut täydentävät seurakunnan tiedotusta. Pari kertaa vuodessa seurakunta saa näkyvyyttä myös Sanalehden seurakuntaliitteessä. Vuonna 2011 ilmoituksia on ollut arvioitua enemmän, joten kustannuspaikan kulut ovat ylittyneet. Tulot Menot Netto Toiminta Srk:n perustoimintaa eli jumalanpalveluksia ja muuta jumalanpalveluselämää kehitetään sekä huolehditaan erityisesti musiikkitoiminnoista. Seurakuntalaisia aktivoidaan mukaan jumalanpalveluksien suunnitteluun ja toteuttamiseen mm. kuorotoiminnan, solistiesitysten, esirukousavustajien ja tekstinlukijoitten avulla. Järjestetään myös yhteislaulutilaisuuksia ja konsertteja. 14

17 Jumalanpalvelukset Sanajumalanpalveluksia pidettiin 16/15 ja messuja 47/47. Muita jumalanpalveluksia oli 15/21. Erityisiä perhekirkkoja on ollut 1/1. Jälkimmäinen luku on vuodelta Erityisjumalanpalveluksina oli mm. seurakuntatalon neljä jumalanpalvelusta. Konsertteja pitivät Vade mecum, Laululinnut ja Elina Vettenranta Yhteislaulutilaisuuksista Kauneimmat joululaulut on kerännyt eniten osallistujia. Kevättalvella oli myös pyhäkoululaulutilaisuus. Kaikkiaan erilaisia musiikkitilaisuuksia on ollut 11 ja niihin osallistunut 976 (877) henkeä. Suluissa edellisen vuoden osallistujamäärä. Kirkkokuorossa oli 22 laulajaa. Harjoituksia oli 31 kertaa. Esiintymisiä oli 14, joita useimmiten edelsi myös vähintään puolen tunnin harjoitus. Kuoro vieraili Yläneellä kirkkokuoron vieraana ja messussa kuorot lauloivat yhdessä. Kokoontumisia oli yhteensä 45. Laulupiirissä on ollut 10 laulajaa. Harjoituksia oli 19 yhdessä Jokkisukkojen kanssa. Omia esiintymisiä oli 7. Jokkis-Ukoissa on ollut 9 laulajaa ja esiintymisiä 10. Yhteisesiintymisiä kuoroille kertyi 10. Osallistuimme Mäntässä pidettyyn eläkeläiskuorojen laulujuhlaan osallistuivat sekä Jokkis-Ukot että laulupiiri. Lapsikuorossa oli 13 laulajaa. Harjoituksia oli 24 kertaa ja esityksiä 9. Vade Mecum piti 12 harjoitusta ja esiintyi 4 kertaa. Seurakunnan vakituisiin musiikkiryhmiin osallistuneiden määrän kehitys 2006: : : : : : 54 Toteutumisen arviointi Esirukousavustajia ja tekstinlukijoita oli jumalanpalveluksissa jouluun asti. Kuorot ovat jatkaneet aktiivista toimintaansa. Muita musiikkivoimia, kuten yksinlaulajia on ollut mukana. Kaikki kuorot ovat tehneet retken. Yhteislaulutilaisuuksia järjestettiin. Tulot Menot Netto

18 231 Päiväkerhotyö Työntekijät Maija-Leena Kulmala, Paula Summanen ja Kaija Penttilä Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on kristillinen kasvatus, kasteopetuksen antaminen sekä kotien tukeminen kasvatustyössä. Toiminta Päiväkerhoryhmiä oli keväällä 7 ja syksyllä 7. Lapsia oli ryhmissä yhteensä 78. Päiväkerhoissa oli vanhemmille suunnattuja Avointen ovien päiviä yhteensä kolme kussakin ryhmässä. Päiväkerholaisille suunnattuja perhejumalanpalveluksia oli kaksi, maaliskuussa ja lokakuussa. Syksyn perhekirkon yhteyteen järjestetty ruokailu keräsi 88 osanottajaa.. Marraskuussa oli päiväkerholaisten perheille suunnattu joulukorttiaskarteluilta. Päiväkerhonohjaajat osallistuivat seurakunnan toritapahtuma ja Lasten Lähetyslauantain järjestämiseen, ensiapukurssille sekä seurakunnan työntekijöiden virkistyspäivän suunnitteluun ja toteutukseen Toimintasuunnitelman ja tavoitteiden toteutuminen 1. Kotien tukeminen kasvatustyössä - Ovensuukeskustelut vanhempien kanssa, mahdollisuus vanhempainvarttiin ja kerhojen avoimet ovet vanhemmille sekä kerholaisten läheisille -. Päiväkerhon vanhemmille luotiin syksyllä oma ryhmä sosiaalisessa mediassa (Facebook; Jokioisten seurakunnan päiväkerhot) keskinäisiä keskusteluja sekä tukiverkon luomista varten. 2. Seurakunta tulee lapselle tutuksi - Päiväkerhossa tutustuttiin seurakunnan moninaiseen toimintaan ja sanomaan yhdessä tekemisen kautta - Kaikki päiväkerhoon ilmoittautuneet lapset on otettu mukaan toimintaan - Panostettiin lapsiperheitä koskevien tapahtumien informointiin jakamalla kerholaisille tiedotteita ja informoimalla niistä seurakunnan lapsityön nettisivuilla sekä Facebookissa. 3. Lapsi tutustuu kirkon uskon sisältöön - Päivittäiset kerhojen hartaushetket - Kerhopyhäkoulut - Päiväkerholaisille suunnatut perhejumalanpalvelukset 16

19 232 Pyhäkoulutyö Tulot Menot Netto Työntekijä Nuorisotyönohjaaja Elina Mettovaara Toimintasuunnitelman ja tavoitteiden toteutuminen Pyhäkoulutyön toiminnallinen painopiste asetettiin ensisijaisesti sunnuntaipyhäkoulun pitämiseen. Tavoite saavutettiin asetettujen toimintasuunnitelmien mukaisesti. Päiväkotien pyhäkoulujen pitämiseen osallistuivat seurakunnan hengellisen työn tekijät. Säännöllinen pyhäkoulutoiminta Pyhäkouluja pidettiin vuonna 2011 Teerimäen ja Mäntypuiston ja Toimelan päiväkodeissa sekä Miinan koulun esikouluopetustyhmässä kahdeksan kertaa. Ryhmiä oli yhteensä seitsemän. Seurakunnan omissa päiväkerhoissa pyhäkouluja pidettiin kahdeksan kertaa. Päiväkerhoryhmiä oli neljä. Sunnuntaipyhäkouluja piti myös lastenohjaaja Paula Summanen. Sunnuntaipyhäkoulut Sunnuntaipyhäkouluja pidettiin neljä kertaa seurakuntatalon alakerrassa (12 lasta), (8 lasta), (9 lasta) ja (6 lasta). Pyhäkoulusunnuntaina oli seurakuntatalon yläkerrassa jumalanpalvelus. Tapahtumat 4 -vuotissynttärit srk-talolla (kirjalahja) keräsi sankareita perheineen paikalle 120. Kehtoluokkatyö Kaikille 1-4 vuotiaille lapsille Jokioisten seurakunnassa lähetettiin syntymäpäiväonnittelukortti. Vauvakirkko järjestettiin ensimmäistä kertaa helmikuussa. Mukana oli 15 osallistujaa. Tulot Menot Netto

20 233 Perhekerho Työntekijät Elina Mettovaara ja Paula Summanen Toiminta-ajatus Perhekerho on kotona lapsia hoitavien kohtaamis- ja latautumispaikka. Se antaa välineitä omien voimavarojen löytämiseen, kasvatukseen, uskoon ja hengelliseen elämään. Se suo lapselle ja aikuiselle yhteisiä hetkiä erilaisten toimintojen kautta. Toiminta Perhekerho kokoontui tiistaisin kello Kello oli mahdollisuus ruokailuun yhdessä lasten kanssa (3 euroa / aikuinen ja aikuisen kanssa ruokaileva lapsi ilmainen). Keväällä kerho kokoontui 15 kertaa ja syksyllä 12 kertaa. Toukokuussa perhekerho teki retken Eerikkilän urheiluopistolle. Perhekerhossa oli syksyllä kirjoilla 46 aikuista ja 74 lasta. Perhekerho toteutetaan yhteistyössä Jokioisten Neuvolan ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Jokioisten osaston kanssa. Toimintasuunnitelman ja tavoitteiden toteutuminen Tukea perheitä kristillisessä kasvatuksessa ja omassa jaksamisessa. Kerho antoi mahdollisuuden kohdata myös muita aikuisia ja lapsia Ruokailu perhekerhon päätteeksi Perhekerholaisille avattiin oma yhteisö Facebookiin keskusteluja, tutustumista ja tukiverkoston luomista varten. Saada vanhemmat ja lapset kokemaan seurakunta kodikkaaksi ja turvalliseksi. Perhekerhon ohjaajat ottivat kerholaiset vastaan henkilökohtaisesti kerhon alkaessa. Syksyn perhekirkkoon oli järjestetty ruokailu, joka lisäsi perhekerholaisten määrää jumalanpalveluksessa. Tulot Menot Netto

21 234 Partiotoiminta Jokioisten Korvenkävijöiden hallitukseen on vuonna 2011 kuulunut lippukunnanjohtaja Toivo Vainio, apulaislippukunnanjohtaja ja rahastonhoitaja Jan Hulshof, sihteeri Piritta Anttila, Leevi Hautamäki ja varajäsenenä Linnea Leino. Lippukunnan rahastonhoitajana on kevätkaudella ollut Piia Tiensuu ja jäsenrekisterinhoitajana koko vuoden Leena Vainio. Lippukunnan jäsenmäärä oli 116 jäsentä. Näistä tyttöjä ja poikia oli yhtä paljon. Partion paljon puhuttu tyttöistyminen ei siis näy Jokioisilla. Viikkotoiminta Kololla kokoontui kevätkaudella kahdeksan ryhmää. Näissä ryhmissä kävi viikoittain vuotiaita keskimäärin 57 hlö ja johtajia 18 hlö. Johtajista kahdeksan oli aikuisia, eli yli 22-vuotiaita. Syyskauden alkaessa ryhmien määrä pysyi samana. Nyt kahdeksassa ryhmässä kololla kokoontui joka viikko 7-15-vuotiaita keskimäärin 60 hlö ja johtajia 17 hlö. Lisäksi keväällä ja syksyllä kokoontui noin joka toinen kuukausi vuotiaiden samoajien kuuden hlön ryhmä tai vaeltajien seitsemän hlön ryhmä. Muu toiminta Muuta toimintaa viikkotoiminnan lisäksi on ollut paljon. Tärkeimpiä tapahtumia ovat olleet leirit. Jokioisten Korvenkävijät järjesti kolme viikonloppuleiriä, joko pelkästään oman lippukunnan kesken tai yhdessä Forssan alueen partiolaisten kanssa. Talvileiri oli maaliskuussa, toiminnan aloitusleiri elokuussa ja syysleiri lokakuussa. Kesällä oli kaksi leiriä. Kesäkuussa järjestettiin Lapin vaellus Tirron Keino, jonne ikäräja oli 15 vuotta. Heinä-elokuun vaihteessa tehtiin kymmenen päivän reissu Ruotsiin. Camp in Camp oli ruotsalaisten ystävyyslippukuntien kanssa toteutettu leiri partiolaisten maailmanjamboreen läheisyydessä. Leirillä esiteltiin pohjoismaista partiotoimintaa maailmanjamboreelta tuleville vieraille. Tällä leirillä nuorimmat Korvenkävijät olivat 12-vuotiaita, vanhemman seurassa pääsi mukaan nuorempanakin. Pienempiä tapahtumia, kuten piirin partioparaati, partiotaitokilpailut, JOTA/JOTI, osallistumiset seurakunnan jumalanpalveluksiin ja muihin tapahtumiin ja lippukunnan yhteiset kevät- ja syyskauden päätökset, on ollut kuukausittain. Merkittävin varainhankintaprojekti oli tänäkin vuonna Ideateatterin kahvituksen hoitaminen kesällä Elonkierron makasiinilla. 19

22 Tulot Menot Netto Rippikoulutyö Toiminta-ajatus ja tehtävät Rippikoulutyössä pyritään välittämään ilosanoma Jeesuksesta koko ikäluokalle ja kutsumaan nuoret mukaan rippikoulun jälkeiseen nuorten toimintaan. Rippikoulussa halutaan tukea nuoria heidän kasvussaan niin hengelliseen kuin henkiseenkin aikuisuuteen. Tavoitteet Hengellisen elämän tukemiseen ja vahvistamiseen annettiin välineitä ja kokemuksia, järjestettiin yhteisiä hartauksia ja kannustettiin omatoimiseen hartaudenharjoitukseen. Yhdessäoloa ja toisen ihmisen hyväksyntää harjoiteltiin vapaa-ajanharjoitteiden avulla. Rippikoulun tavoitteiden toteutumisen arviointi yksilötasolla lienee mahdollista vasta vuosien jälkeen. Leirit onnistuivat hyvin, mistä kertoo, että isoskoulutukseen ilmoittautui 35 nuorta. Ilmoittautuneiden määrä oli suunnilleen sama kuin edellisenä vuotena. Toimintasuunnitelman ja tavoitteiden toteutuminen Rippikouluja järjestettiin viisi, yksi srk-talolla ja muut leirimuotoisena, yksi hiihtolomalla ja kolme kesällä. Kesäleirit pidettiin kesäkodilla Kiipulla ja hiihtolomaleiri Kuusamon Käylän kylässä. Opetukseen osallistuivat kaikki hengellisen työn tekijät sekä erityisnuorisotyöntekijä Isto Nybom. Opetukseen osallistui myös kanttorin sijainen Tuomo Sorri, kesällä kesätyöntekijä Iiro Summanen sekä lähetyssihteeri Anu Lummaa. Isosia oli yhteensä 20. Rippikoulun kävi Jokioisissa 94 ja muualla 6 nuorta. Rippikoulun aikana kastettiin 2 tyttöä. Yksi virolainen tyttö kävi rippikoulun. Häntä ei konfirmoitu eikä kastettu seurakunnan jäsenyyteen. Rippikoulujen opetusohjelmaan sisältyi 10 srk:aan tutustumiskertaa jumalanpalvelukset, nuortenillat, konsertit jne. Vanhemmille järjestettiin vanhempainillat. Leirien aikana omaiset saivat seurata leirin tapahtumia leiriblogin välityksellä. Konfirmaatiopyhinä opetukseen osallistuneet työntekijät vierailivat yhdessä isosten kanssa useimpien konfirmoitujen kotona. 20

23 Rippikoulun ryhmänjohtajat saivat työpanoksestaan 70 korvauksen. Kaikki rippikoulut olivat maksuttomia jokioislaisille rippikoululaisille. Käylän leiri maksoi 160 rippikoululaiselle matkakustannusten osalta. 236 Nuorisotyö Tulot Menot Netto Työntekijät Nuorisotyönohjaaja Heikki Lähdekorpi Nuorisotyöstä vastaava teologi Jyrki Koivisto. Erityisnuorisotyöntekijä Isto Nybom (Palkkaus: 20 % srk ja 80 % Jokioisten kunta) Opiskelija Iiro Summanen mukana kesän toiminnassa. Toiminta-ajatus: Nuorisotyön tarkoitus on järjestää mielekästä toimintaa 14 n. 20 vuotiaille nuorille, jossa nuoren peruskysymyksiä pohditaan niin uskonelämän kuin kaiken muunkin elämän alueilla. Nuorelle annetaan mahdollisuus turvalliseen kasvamiseen kohti aikuisuutta. Toteutuminen TYÖMUOTO: TOIMENPITEET: TOTEUTUNUT: 1. Isoskoulutus Mielenkiintoista toimintaa, Vain tyttöjä aloitti johon nuori haluaa sitoutua. syksyllä. Vanhat nuoret ahkerasti mukana. 2. Nuorten illat Vanhat nuoret aktiivisesti mukana. Rippikoululaisille toiminnallista ohjelmaa, Rippikoululaisista jossa vanhat nuoret ovat apuna. moni jäi viettämään iltaa. 3. Retket Runsas osanotto Maata Näkyvissä festareille Mukana noin 75 ja lähialueen tapahtumiin. nuorta, joista ripari-ikäisiä

24 4. Nuorisotoimisto Ei varsinaista päivystystä, mutta työntekijät entistä RK-ryhmien enemmän mukana sosiaalisessa mediassa, facebook sivut ei toimineet, mutta keskustelut kyllä. Nuorten oma Raamattupiiri Raamis kokoontui säännöllisesti. 5. Erityisnuorisotyö Nuorisotila, avustajakoulutus, riparit, isoskoulutus Toteutui monipuolisesti. Tulot Menot Netto Varhaisnuorisotyö Työntekijä Elina Mettovaara Toiminta-ajatus Seurakunnan varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on tarjota 7-14-vuotiaille varhaisnuorille mielekästä vapaa-ajantoimintaa. Toiminnan tehtävänä on luoda varhaisnuorelle mahdollisuus löytää kristillisestä uskosta elämän kestävä perusta, josta voi ammentaa voimaa ja tukea arkielämään ja joka antaa mahdollisuuden turvalliseen kasvun polkuun kohti aikuisuutta. Toiminta Kerhot kevätkaudella oli erilaisia toimintakerhoja 0-6 luokkalaisille 8 kpl, kerhonohjaajia 8. Syksyllä kerhoja oli 9 kpl, kerhonohjaajia 8. Kerhoissa jäseniä n. 160, joista tyttöjä 70 ja poikia 90. Kerhonohjaajakoulutus toteutettiin yhdessä Someron seurakunnan kanssa keväällä kahden vuorokauden leirillä Kiipulla ja hiippakunnan järjestämänä Hämeenlinnassa, syksyllä viikonloppukoulutuksena Siikjärvellä. Kerhonohjaajapalavereita oli kevään aikana 3, syksyllä 3. Leirit. Leirejä pidettiin yhteensä kolme Kiipun kesäkodilla; kesäleirejä kaksi ja yksi ekaluokalle lähteville. Yhteistyössä diakoniatyönkanssa järjestettiin isovanhempien ja lastenlasten leiripäivä. 22

25 Koulutyö. Päivänavauksia pidettiin Paanan koululla joka toinen keskiviikko ja Miinalla joka toinen maanantai. Vaulammin, Kalakosken ja Kuuman koululla pidettiin aamunavaus kerran kuussa. Päivänavausten pitämiseen osallistuivat seurakunnan työntekijät. Kouluun lähtevien 1 lk:n siunaaminen oli Jokioisten kirkossa. Jokaiselle koulun aloittavalle srk lahjoitti virsikirjan, mukana myös MLL:n Jokioisten osasto. Koulukinkerit pidettiin jokaisella koululla. Koulujen esikouluopetusryhmille sekä 1-2 luokkalaisille pidettiin koulupyhäkoulua 4 kertaa. Ryhmiä oli keväällä ja syksyllä 9. Pyhäkoulutunteja siis yhteensä 36. Tapahtumat. Kymppisynttärit keräsi vuotiasta seurakuntatalolle Kerhotoiminta. Erilaisia kerhoja oli 11 ja leirejä Diakoniatyö Toteutuminen Varhaisnuorisotyön ensisijainen tavoite oli, että toimintaan osallistuisi 60 prosenttia kustakin ikäluokasta. Tavoitteiden saavuttamiseksi panostettiin toiminnan tiedotukseen ja etsittiin kerhonohjaajia laajalta alueelta, että jokaisella kyläkoululla olisi saatu aloitettua kerhotoiminta. Koko vuoden toiminnan osalta tavoite jäi saavuttamatta, mutta paljon silti tyttöjä ja poikia oli mukana toiminnassa. Tulot Menot Netto Työntekijät Tuija Haapanen ja Tuija Kujansuu Toiminta-ajatus Huolehtia seurakunnan yhteisen palvelutehtävän hoitamisesta ja kehittämisestä. Toiminta Diakoniatyön henkilökohtaisista kohtaamisista 454 tapahtui vastaanotolla ja kodeissa 342. Suurin yksittäinen toimenpide oli taloudellinen avustaminen; taloudellista apua jaettiin noin seitsemällä tuhannella eurolla, sen lisäksi jaettiin EU-elintarvikeapua 233 pakettia ja Turun Pelastusarmeijalta ja Jokioisten Leivästä saatua lahjoitusleipää 21 kertaa. Leipää sai taloutta kerrallaan. Leivän jakamisen hoitivat osin vapaaehtoiset. 23

26 243 Perheneuvonta Sekä vastaanotolla että kotikäynneillä käytiin erilaisia keskusteluja; selvitettiin elämäntilannetta (59 kpl), käytiin kriisikeskusteluja (48 kpl ) tai sielunhoidollisia keskusteluja (131 kpl). Kehitysvammaisten kerho kokoontui joka toinen viikko, kerhossa kävi viisi kerholaista. Vuoden aikana läheisensä menettäneet kutsuttiin pyhäinpäivän iltatilaisuuteen ja sururyhmään, johon ei kuitenkaan tullut tarpeeksi osallistujia. Itä-Afrikan kuivuus ja Somalian nälänhätä herättivät kansainvälisen diakonian vastuuseen: johtokunnan jäsenet keräsivät Kirkon Ulkomaanavulle kauppojen ovilla ja seurakunnassa järjestettiin kirpputori KUA:n hyväksi. Kirpputori oli avoinna 18 päivänä ja sitä hoitivat pääosin vapaaehtoiset. Diakoni-sosionomi opiskelija harjoitteli seurakunnassa kuusi viikkoa ja seurakunta osallistui hänen opinnäytetyönään tekemän Jokioisten kunnan Ikäihmisten palveluoppaan kustannuksiin. Toteutuminen: Tavoitteeksi asetettu yhteistyön tehostaminen kunnan sosiaalitoimen kanssa ei toteutunut, mutta toisaalta vuoden varrella nousi toimintasuunnitelman ulkopuolelta erilaisia haasteita ja toimintaa (mm. kirpputori, leipäjakelu, harjoittelija). Tulot Menot Netto Perheneuvonta on kirkon omaa työtä, jonka painopiste on parisuhteen hoitamisessa. Neuvottelukeskuksissa käydään myös lain edellyttämiä perheasiain sovittelukeskusteluja. Jokioisten seurakunta ostaa perheneuvontapalvelut Forssan perheasiain neuvottelukeskukselta (PNK). Jokioisten edustajana PNK:n johtokunnassa on ollut Pirjo Perälä ja hänen varallaan Kaija Laine. Tulot Menot Netto

27 244 Sairaalasielunhoito Jokioisten seurakunta tekee sairaalasielunhoitotyötä Intalankartanossa ja osallistuu Forssan aluesairaalan sekä Hämeenlinna-Vanajan seurakuntayhtymän sairaalasielunhoitotyöhön tukemalla työtä taloudellisesti. Intalankartanossa pidetään hartaushetki joka toinen viikko sekä ehtoollinen neljä kertaa vuodessa. Tarpeen mukaan työntekijät käyvät sielunhoidollisia keskusteluja potilaiden kanssa ja jakavat ehtoollista yksityisesti. Paikkakunnan hoivakodeissa, Sateenkaaressa ja Vanhassa Pehtoorissa, pidetään hartaushetket kerran kuussa. Hartauksien yhteydessä on kotien asukkailla mahdollisuus sielunhoidolliseen keskusteluun. 245 Palveleva puhelin Tulot Menot Netto Palveleva Puhelin (PP) on Suomen evankelisluterilaisen kirkon ylläpitämä valtakunnallinen kriisipuhelinpalvelu. Palvelu on maksutonta ja anonyymiä. Palvelu ostetaan Forssan sairaalapastorilta, jonka toimenkuvaan PP:n toiminta kuuluu. Yhteistyökumppanina toimii koko Tammelan rovastikunta. Vapaaehtoisina päivystäjinä on toiminut työntekijöitä ja koulutettuja seurakuntalaisia. Tulot Menot Netto Yhteiskunnallinen työ Toiminta-ajatus Seurakunnan yhteys työelämään ja työttömien tukeminen. Perheiden jaksamisen tukeminen. 25

28 Toiminta Diakoniaruokailussa kävi keskimäärin 18 henkeä. Ruokailun hinta on 2 euroa / henkilö. Seurakunta jatkoi työpaikkojen jouluhartausperinnettä; hartauksia kävivät pitämässä papit, diakoniatyöntekijä, nuorisonohjaajat ja kanttori. Diakoniatyöntekijät kohtasivat perheitä enimmäkseen vastaanotolla avustustilanteissa. Vanhusneuvosto, jossa seurakunnan edustajana on diakoni, seurasi vuoden aikana tarkoin terveyskeskuksen siirtämistä Forssaan remontin tieltä. Toteutuminen Tavoitteeksi asetettu perhetyön kehittäminen ei suunnitelmien mukaisesti toteutunut. Osin syynä oli kunnan perhetyöntekijöiden vaihtuminen ja toisaalta myös kunnan panostaminen perhetyöhön. Perheille tarjottiin mahdollisuutta käyttää diakoniatyön kesänuoria, mutta ne eivät tarttuneet siihen. Tulot Menot Netto Eläkeläisten kerho Työntekijä Tuija Kujansuu Toiminta-ajatus: Eläkeläisten toimintaa, jolla pyritään osallistujien hengellisen, henkisen ja fyysisen vireyden ylläpitämiseen. Toiminta: Eläkeläisten kerhot kokoontuivat keskiviikkoisin Latovainion rukoushuoneessa ja torstaisin seurakuntatalossa. Kerhoissa eläkeläisillä on myös mahdollisuus ruokailla, hintaan 5 euroa / henkilö. Latovainion kerhossa kävi keskimäärin 16 henkeä ja seurakuntatalossa keskimäärin 37. Yli 70-vuotiaista seurakuntalaisista kerhoissa kävi viikoittain noin 8 % ja kirjoilla oli 12 %. Diakonia-avustaja ohjaa kerhot ja muut seurakunnan työntekijät vierailevat kerhoissa. Vieraita käy myös eri aloilta ja esim. kunnan fysioterapeutti on säännöllinen vieras. 26

29 Retkiä kerhon puitteissa tehtiin kaksi ja leiripäivä vietettiin Forssan seurakunnan Klemelän leirikeskuksessa. Retket ja leiripäivä sekä joulujuhla ovat aina avoimia kaikille eläkeläisille; näin kerhotoimintaa tehdään tutuksi syntyneiden kutsutilaisuus oli keväällä omana tilaisuutenaan ja 75- vuotissyntymäpäiviä vietettiin kerhon yhteydessä syksyllä. Intalankartanon remontin valmistuttua myös siellä kokoontui seurakunnan kerho syksyllä kahdeksan kertaa. Toteutuminen: Eläkeläisten kerhotoiminnalle asetetut tavoitteet toteutuivat. Tulot Menot Netto Lähetystyö Työntekijä Lähetyssihteeri, Anu Lummaa. Toiminta-ajatus Kirkon lähetystehtävän hoidosta seurakunnassa vastaa lähetysjohtokunta. Seurakuntalaisille järjestetään tilaisuuksia, jotka antavat heille tietoa lähetystyöstä. Tärkeää on innostaa seurakuntalaisia mukaan mielekkääseen ja palkitsevaan toimintaan. Toiminta Lähetyksellä on hyvät toimitilat seurakuntatalolla. Lähetyksen toimintapiirit: Naisten toimintapiiri kokoontui säännöllisesti, miesten piirin toiminta on ollut satunnaisempaa. Toimintapiirit keräsivät vuoden aikana valmistamiensa tuotteiden myynnillä nimikkolähettien työlle noin Kerran kuukaudessa avoinna oleva Lähetyskahvila vakiinnutti paikkansa. Uusia jäseniä saatiin mukaan toimintaan. Pihatupatoiminta Pihatuvan kirkkokahvit ja Torstaitupa keräsivät sekä kävijöitä, että tuottoa lähetykselle

30 Lähetysillat Vuoden aikana järjestettiin kolme lähetysiltaa, yhteistyössä kaikkien nimikkolähettiemme järjestöjen kanssa. Lähetysarpajaiset Lähetyksen lista-arpajaiset järjestettiin Myynnissä oli 700 arpaa, joista myytiin 615 kpl, tuotto oli siis Varainhankinnan kohteena oli Nkurenkurun oppikoulun materiaalihankinnat SLS:n kautta. Lähetyslounas Lähetyslounas järjestettiin sunnuntaina Ruokailijoita oli n. 200 henkilöä. Lähetyslounaan tuotto oli Muu toiminta 3.3. järjestettiin Vade Mecum-kuoron konsertti lähetystyön hyväksi. Kuulijoita oli n oli vuorossa SLS:n Tasaus-kampanjan tukemiseksi Naisten tasaustapahtuma. Iltapäivässä oli jälleen mukana jokioislaisia hyvinvointialan yrittäjiä, jotka lahjoittivat työpanoksensa tulot keräykseen pidettiin toista kertaa Lasten lähetyslauantai. Päivä toteutettiin yhdessä lastenohjaajien kanssa. Paikalla oli 41 lasta ja 16 aikuista. Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia pidettiin neljä kertaa, kävijöitä oli 591.Angolan lähetysrenkaassa oli 12 maksavaa jäsentä ja rengas lahjoitti Lubangon orpokodille Toteutuminen Toiminta lähetystyössä on ollut varsin hyvin tavoitteiden mukaista. Suunnitellut tapahtumat ovat toteutuneet, osallistujamäärät ovat olleet pienessä kasvussa. Myös vapaaehtoistyöhön on saatu uusia seurakuntalaisia. Lähettien kirjeet ovat olleet seurakuntalaisten saatavissa. Nimikkoläheteille suoritettiin avustuksia budjetin mukaisesti. Vapaaehtoisvoimin kerättyjä varoja saatiin edellisvuotta enemmän. Lähetystietoutta edistettiin erilaisilla vierailuilla ja tapahtumilla. Paikalliset järjestöt ja yhdistykset ovat edelleen kiitettävästi mukana kirkkokahvitusten järjestäjinä kesäaikaan. Vuoden aikana solmittiin uusi lähetystyö sopimus Timi Maran ja Kaiju Neiglickin kanssa Hong Kongissa. Tulot Menot Netto

31 290 Muu seurakuntatyö Rovastikunnallista yhteistyötä hyödynnetään nuorisotyössä, diakoniatyössä, lähetystyössä ja musiikkityössä. Rovastikunnallisen yhteistyön merkeissä järjestetään lähinnä koulutusta. Yhteistyö lähiseurakuntien kanssa lisää työn vaikuttavuutta. Yhteistoiminnan mahdollisuuksia on syytä edelleen edistää. 4 HAUTAUSTOIMI Tulot Menot Netto Hautausmaarakennukset 440 Hautausmaat Kustannuspaikan menot koostuvat lähinnä hautausmaan työntekijöiden sosiaalitilana käyttämän rakennuksen ylläpitokustannuksista. Tilivuoden aikana ruumiskellarin kattorakenteita korjattiin. Tulot Menot Netto Puolen vuoden kausityöntekijöitä olivat Tarja Laakso, Jalmari Salminen, Marja-Liisa Salminen ja Seija Valtti. Seurakuntamestari Piia Suonpää toimi hautausmaan kesätyöntekijöiden työnjohtajana ja osallistui myös itse hautausmaan hoitoon. Kesäheinäkuussa hautausmaalla työskenteli lisäksi opiskelijoita. Seurakunnan haudankaivuu hoidetaan ostopalveluna. Haudankaivajana on urakoitsija Markku Tuomola. Hautausmaan kuluihin on kirjattu tilivuoden aikana asennetun putkien lämmityskaapelin asentamisesta aiheutuneet kulut. 29

32 Tulot Menot Netto Hautainhoitorahasto Hautainhoitorahasto hoidetaan seurakunnan kirjanpidossa sivukirjanpitona, josta tilinpäätökseen on laadittu oma tuloslaskelma ja tase. Hautausmaan työntekijöiden henkilöstökulut siirrettiin rahaston kuluihin työntekijöiden hoitohautojen kunnostus- ja istutustyöhön käyttämän todellisen työajan mukaan. Tulot Menot Netto KIINTEISTÖTOIMI 520 Kirkko Kirkossa suntiona toimii Piia Suonpää ja sijaisuuksia hoitaa Seppo Valtti. Kesällä 2011 kirkkoa esitteli Pinja Palm. Tulot Menot Netto Seurakuntatalo Seurakuntatalon seurakuntamestarina toimii Marjatta Perälä, sijaisena Sirpa Viljanen. Seurakuntatalon asunnon puoli on työyhteisön käytössä. Yksi asuntotilan huoneista on lähetyssihteerin työtilana, toinen on lähinnä lastenohjaajien käytössä. Olohuonetta nimitetään Olkkariksi. Tila sopii hyvin esimerkiksi pienryhmien kokoontumispaikaksi. Kanttorin työhuone sijaitsee seurakuntatalossa entisessä sakastin tilassa. Tilivuoden aikana seurakuntatalossa uusittiin rasvaviemärit. 30

33 Tulot Menot Netto Pappila Pappilan kiinteistössä asuu kirkkoherra Jyrki Koivisto perheineen. Tilivuonna pappila rakennuksessa toteutettiin mittava ulkomaalaus ja kunnostus työ. Urakan suunnitteli Rakennuskonsultointi Treudhardt Oy, toteutti H.E. Kallioinen ja valvoi t:mi Heikki Tähtinen. Tulot Menot Netto Pikkupappila Kiinteistö on vuokrattu lastenohjaaja Maija-Leena Kulmalalle. Tulot Menot Netto Kesäkoti Kiipun kesäkoti on ollut lähinnä seurakunnan nuorisotyön, rippikoulutyön ja partiotoiminnan käytössä. Kesäkodilla emäntinä seurakunnan omilla leireillä toimivat Sirpa Viljanen ja Jutta Haapanen. Kesäkotia on vuokrattu mahdollisuuksien mukaan myös ulkopuolisille. Tulot Menot Netto

34 570 Partiokolo Kiinteistö toimii Jokioisten Korvenkävijöiden kokoontumispaikkana. Tulot Menot Netto As. Oy Ventälä Seurakunnan kirkkoherranviraston, talous- ja nuorisotoimiston tilat sijaitsevat A-rapussa. Diakoniatoimisto on alakerran päätytiloissa. Toimistotilojen siivouksen hoiti Seija Valtti. A-rapusta on ollut vuokrattuna kaksi asuntoa. Toinen asunnoista koko tilikauden ja toinen kesäkuun loppuun asti. Syksyllä olokolo aloitti toimintansa A-rapun yläkerran huoneistossa. Tulot Menot Netto As. Oy Mikkolantorppa Huoneisto oli vuokrattuna touko- ja kesäkuun Pauli Eskolalle. Tulot Menot Netto Maatalous Seurakunnan viljelysmaat (n. 4 ha) on vuokrattu Keijo Heikkilälle. Tulot Menot Netto

35 591 Metsätalous Seurakunta omistaa metsätalousmaata 346,1 hehtaaria. Suurin osa seurakunnan metsämaista sijaitsee Tammelassa. Seurakunnan metsäsuunnitelma uusittiin vuonna Suunnitelma on vuosille ja sen laati Timo Oleander Hämeen-Uudenmaan Metsäkeskuksesta. Tammelassa jatkettiin vuoden 2010 lopulla aloitettua metsäkaupan hakkuutyötä Metsäliiton toimesta. Tulot Menot Netto VEROTUS JA VAKUUTUKSET Verotus Kirkollisverotuloja kertyi kertomusvuonna ,58 euroa. Vähennystä vuoteen 2010 oli 1,76 prosenttia. Yhteisöveroa kertyi ,51 euroa. Yhteisövero taas kasvoi 28,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Kokonaisverotulot nousivat edellisestä vuodesta 0,8 prosenttia. Yhteensä verotuloja kertyi tilivuonna ,09 euroa. Verotulojen kokonaiskertymäksi oli arvioitu euroa. Vakuutukset Seurakunnan vakuuttajana on keskinäinen vakuutusyhtiö Pohjantähti. Seurakunnalla on seuraavat vakuutukset: - metsävakuutus - omaisuusvakuutus (rakennukset ja irtaimisto) - toiminnan vastuuvakuutus ja oikeusturva - seurakunnan tilaisuuksiin osallistuvien vapaaehtoinen tapaturmavakuutus koskien alle 70-vuotiaita - työntekijöiden lakisääteiset tapaturma-, ryhmähenki- ja työttömyysvakuutukset - työntekijöiden vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus 33

36 7 INVESTOINNIT Vuonna 2010 hautausmaalla aloitettu uurna-alueen rakentaminen saatettiin tilivuoden 2011 aikana päätökseen. Hankkeeseen käytettiin tilivuonna ,94 euroa. Kaikkiaan investointiin käytettiin ,67 euroa. 34

37 8 HENKILÖKUNTA Nimi Nimike Työhöntulovuosi Haapanen Tuija diakoni 1990 von Hertzen Sirpa toimistosihteeri 2006 Koivisto Jyrki kirkkoherra 2002 Kujansuu Tuija diakonia-avustaja 2000 Kulmala Maija-Leena lastenohjaaja 1976 Lummaa Anu lähetyssihteeri (osa-aikainen) 2008 Lähdekorpi Heikki nuorisotyönohjaaja 1993 Mettovaara Elina nuorisotyönohjaaja 2009 Moberg Tiitta talouspäällikkö 2011 Penttilä Kaija lastenohjaaja (osa-aikainen) 2001 Perälä Marjatta seurakuntamestari (srk-talo) 2006 Summanen Paula lastenohjaaja 2000 Suonpää Piia seurakuntamestari (kirkko) 2007 Tirri Lauri seurakuntapastori 1979 Tiensuu Piia toimistoapulainen (osa-aikainen) 2009 Toikka Päivi kanttori 2007 Valtti Seija viraston siivooja (osa-aikainen) 2009 Viljanen Sirpa emäntä (osa-aikainen) TILIKAUDEN TULOS Tilikauden tulos poistojen jälkeen osoittaa 1.268,36 euroa ylijäämää. Tämän toimintakertomuksen liitteenä olevasta taseesta , tuloslaskelmasta, niiden liitetiedoista ja talousarvion toteutumistaulukosta sekä muista erittelyistä selviävät yksityiskohtaiset seurakunnan tilinpäätöstiedot. Seurakunnan taloudellinen tilanne Seurakunnan talous on säilynyt koko toimintavuoden vakaana. Seurakunta on voinut hoitaa maksuvelvoitteensa määräaikoina. Seurakunnan maksuvalmius on ollut hyvä. Tuloveroprosentti on vuosikymmeniä ollut 1,5. 35

38 Tuloslaskelman tunnuslukuja Tuloslaskelmasta voidaan ottaa esille seuraavat tunnusluvut: Vuosi toimintatuotot toimintakuluista % 23,8 13,4 8,8 (osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katettua palvelusuoritteiden maksutuotoilla) toimintajäämä verotuloista % 89,7 88,2 88,5 (osoittaa kuinka suuri osa verotuloista käytetään toimintaan) vuosikate-% 3,5 4,7 6,1 (vuosikate käyttötuloista) käyttötulot=toimintatuotot+verotulot poisto-% 3,4 3,8 3,9 (poistot käyttötuloista) Taseen tunnuslukuja omavaraisuus -% 93,3 93,1 94,1 rahoitusvarallisuus jäsentä kohti ( ) 123,67 118,90 106,85 Esitys tilikauden tuloksen käsittelyyn Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 1.268,36 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille. 36

39 Henkilöstökulut ,01 54,0 % ,75 59,9 % Palvelujen ostot ,61 25,7 % ,99 18,1 % Vuokrat ,60 1,4 % ,97 1,3 % Aineet ja tarvikkeet ,56 10,0 % ,28 10,4 % Annetut avustukset ,93 2,8 % ,51 3,1 % Muut toimintakulut 8 609,78 0,6 % 8 205,11 0,7 % Verotuskustannukset ,04 1,6 % ,27 1,9 % Keskusrahastomaksut ,44 4,0 % ,66 4,6 % Verotulot ,09 77,6 % ,35 87,5 % Toimintatuotot ,16 21,7 % ,53 11,9 % Korko- ja osinkotuotot ,73 0,7 % 7 857,50 0,6 % 37

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(6)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(6) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(6) Aika: maanantaina 23.1.2017 klo 19. 19.40 Paikka: seurakuntatalo Läsnä: Breilin Eeva-Liisa terveydenhuollon opett. pj. Junnila Sanni

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(5)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(5) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2017 KIRKKOVALTUUSTO 1(5) Aika: tiistaina 16.5.2017 klo 19. 21.05 Paikka: seurakuntatalo Läsnä: Breilin Eeva-Liisa terveydenhuollon opett. pj. Esala Martti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 4 102 Kirkkovaltuusto 5 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

http://www.jokioinen.fi/fi/harrastajat/seurakunta

http://www.jokioinen.fi/fi/harrastajat/seurakunta JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄT 2015 http://www.jokioinen.fi/fi/harrastajat/seurakunta JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄTOHJELMA 2015 JUMALANPALVELUS klo 10 sunnuntaisin. Ehtoollinen useimmissa jumalanpalveluksissa.

Lisätiedot

Jokioisten seurakunta TASEKIRJA 2014

Jokioisten seurakunta TASEKIRJA 2014 Jokioisten seurakunta TASEKIRJA Kirkkovaltuusto 19.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. Yleiskatsaus... 1 1.2. Hallinto... 4 1.3. Henkilöstö... 11 1.4. Väkiluku... 13 1.5. Talousarviossa

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2017 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(5)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2017 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(5) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2017 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(5) Aika tiistai 14.2.2017 klo 18.30 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Antti Suokas maanviljelijä

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄT 2017 SEURAKUNNAN NETTISIVUT LÖYDÄT OSOITTEESTA: http://www.jokioistenseurakunta.fi JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄTOHJELMA 2017 JUMALANPALVELUS klo 10 sunnuntaisin. Ehtoollinen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄT 2017 SEURAKUNNAN NETTISIVUT LÖYDÄT OSOITTEESTA: http://www.jokioistenseurakunta.fi JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄTOHJELMA 2017 JUMALANPALVELUS klo 10 sunnuntaisin. Ehtoollinen

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2017 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2017 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 3/2017 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 28.3.2017 klo 18.30 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi, tutkija

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄT 2016 SEURAKUNNAN UUDET NETTISIVUT LÖYDÄT OSOITTEESTA: http://www.jokioistenseurakunta.fi JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄTOHJELMA 2016 JUMALANPALVELUS klo 10 sunnuntaisin. Ehtoollinen

Lisätiedot

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa

Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa Syksy 2014 Harjavallan seurakunnassa wwwwwwwww.harjavallanseurakunta.fi DIAKONIATYÖ Keskiviikkokerho parillisina keskiviikkoina klo 13 alkaen 70/75-vuotiaiden juhla su 12.10 alkaen messulla klo 10 Anna

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2014 1 PERHEMESSUT 7.9. Hyvinkään kirkko klo 10.00 (koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 14.9. Martti klo 15.00 (päiväkerholaisten

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012

Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 2012 Seurakunnan väkilukutietoja vuodelta 212 Kastetut 646 Seurakuntaan muuttaneet 5 32 Kirkkoon liittyneet 286 Lisäys yhteensä 5 964 Kuolleet 463 Seurakunnasta muuttaneet 5 455 Kirkosta eronneet 768 Vähennys

Lisätiedot

lapset - nuoret - perheet

lapset - nuoret - perheet lapset - nuoret - perheet Hyvinkään seurakunnassa syksyllä 2013 1 PERHEMESSUT 01.9. Koululaisten kirkkopyhä Hyvinkään kirkko klo 10 15.9. Perhemessu Martin srk-talo klo 15 29.9. Mikkelinpäivän perhemessu

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2015 PERHEMESSUT 6.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhojen kerhonohjaajien siunaaminen) 13.9. Martin srk-keskuksessa klo 15.00 20.9

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 1/2017

KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 19.1. 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2017-2018... 2 2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10

SYKSY 2015. JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 HAUHON SEURAKUNTA SYKSY 2015 JUMALANPALVELUKSET Hauhon kirkossa sunnuntaisin klo 10 13.9. Hauho-päivän messu, liturgia ja saarna Tapani Vanhanen, kanttori Taina Kujanen. Mukana Hauhon kirkkokuoro ja vieraita

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 8/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 1.11.2016 klo 18.30 19.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Antti Suokas maanviljelijä

Lisätiedot

1.1. Yleiskatsaus 1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus 1. TOIMINTAKERTOMUS 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Yleiskatsaus Jokioisten seurakunta toimintakertomus 2015 Jokioisten seurakunta kuuluu Suomen evankelis- luterilaisen kirkon Tampereen hiippakuntaan ja Tammelan rovastikuntaan.

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa 2015 1 PERHEMESSUT 25.1. Hyvinkään kirkossa klo 10 8.3. Martin srk-talossa klo 15 15.3. Vehkojan srk-keskuksessa klo 11. Perhebrunssi klo 9.30 alk. 29.3.

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 22.03.2017 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalossa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012

Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Aika: 10.5.2012 klo 19.00 20.50 Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 14/5. 2012 Vesilahti 14/5. 2012 Heikki Eronen Maria Forsman Vesilahden

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 9 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 3.4.2017 9 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET 2013 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN HALLINTOMALLI PÄÄTÖKSENTEON VUODENKIERTO Kokousaika Keskiviikko 24.4. klo 17 Kokouspaikka Lempoisten srk-talo, pieni sali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KOKOUKSEN AVAUS VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN ARVOT JA PAINOPISTEET

Lisätiedot

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite

VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA JOHDANTO. Toiminnan yleistavoite VARPAISJÄRVEN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019 2020 JOHDANTO Toiminnan yleistavoite Varpaisjärven seurakunta pyrkii huolehtimaan, että Jumalan

Lisätiedot

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta. Sinä kannat - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.fi MIKÄ TAI KUKA ON SEURAKUNTA? En yksin minä etkä yksin sinäkään,

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa kevät 2016 1 PERHEMESSUT 17.1. Vehkojalla klo 11.00 Perhebrunssi klo 9.30 alk. 24.1. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (rippikoulusunnuntai) 31.1. Vauvakirkko

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄT 2018 SEURAKUNNAN NETTISIVUT LÖYDÄT OSOITTEESTA: http://www.jokioistenseurakunta.fi JOKIOISTEN SEURAKUNNAN KEVÄTOHJELMA 2018 JUMALANPALVELUS klo 10 sunnuntaisin. Ehtoollinen

Lisätiedot

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 18.01.2017 1 KOKOUSAIKA 18.01.2017 kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Forssan seurakuntatalo OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Poissa Caven Heidi Haavisto Veikko Heikkilä Timo Hämäläinen Jari Kallionpää

Lisätiedot

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA

AKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2011 PÖYTÄKIRJA 1 KOKOUSAIKA 13.6.2011 kello 18.30 20.15 Kahvitarjoilu kello 18.00-18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntasali, Sontulantie 1, Toijala OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Ahlfors Sirpa Aronen Hannele Haavisto Tuija Holkeri-Rokkanen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo - 1 - Aika Perjantai 16.9.2016 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Anni Rantala jäsen Jarmo Tuominen jäsen

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tapanilan kirkko. Kevät 2015

Tapanilan kirkko. Kevät 2015 Tapanilan kirkko Kevät 2015 Aikuisille Naisten jumppa maanantaisin klo 18 Kamarikuoro aloittaa ti 13.1 klo 18.30 Merja Wirkkala p. 09 2340 4495 Alfa-kurssi tiistaisin klo 18.30. 20.30 Alkaa 24.2. Tule

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan.

SISÄLLYS& Vuosikertomuksen)toimitus:)Karoliina)Vidgrén) ) ) Kiitos, että johdatat minua, viet eteenpäin, näytät suunnan. Vuosikertomus 2014 SISÄLLYS& KIRKKOHERRANTERVEHDYS 3 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 4 KIRKKOHERRANVIRASTO 4 VIESTINTÄ 5 KIRKONPALVELUSKUNTA 5 KIRKKOMUSIIKKI 6 KASVATUS Lapset 6>7 Varhaisnuoretjanuoret 8 JULISTUSJAPALVELU

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta

Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Toimintakertomus 2012 Maarian seurakunta Maarian seurakunta A.D. 2012 Maarian seurakunta on laaja ja monimuotoinen. Seurakuntamme työtä tehdään neljällä alueella: etelässä, lännessä, idässä ja pohjoisessa.

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

TASEKIRJA 2016 Kirkkovaltuusto

TASEKIRJA 2016 Kirkkovaltuusto TASEKIRJA 2016 Kirkkovaltuusto 16.5.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. Yleiskatsaus... 1 1.2. Hallinto... 5 1.3. Henkilöstö... 13 1.4. Väkiluku... 16 1.5. Talousarvion toteutuminen...

Lisätiedot

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri.

Talousarvio: Seurakuntaneuvostoon kuuluu kymmenen jäsentä puheenjohtajan lisäksi ja sihteeri. 206 KÄLVIÄN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 026101 SEURAKUNTANEUVOSTO Johtaa kirkkolainsäädännön mukaisesti seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja toimia seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi

Lisätiedot

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari

Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari Rippikoulujen yhteisiä menoja 2015 2016 Naarilan talvilomaripari RIPPIKOULUPASSI Rippikoulupassi on sitä varten, että tutustut seurakunnan toimintaan. Siihen keräät merkinnät: 5 jumalanpalveluksesta 5

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(6)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(6) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 2/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika keskiviikkona 30.3.2016 klo 18.30 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Antti Suokas maanviljelijä

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

07500 ASKOLA aika torstaina kello 18 paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 1 / 2017

07500 ASKOLA aika torstaina kello 18 paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 1 / 2017 ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 12.01.2017 aika torstaina 19.01.2017 kello 18 paikka seurakuntakoti, Askolantie 23 ASIALISTA 1 / 2017 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena

LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta. Pyhänä ja arkena LAPUAN tuomiokirkkoseurakunta Pyhänä ja arkena Seurakunnan historiaa 1550-luvulla Lapua oli vielä Isonkyrön kappeliseurakunta. Asukkaita oli noin 500. Lapuasta tuli itsenäinen seurakunta v. 1581. Lapua

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma 26.10.2015 klo 18 Seurakuntakoti Asia/esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri Anja Mäkinen kirpputorin vapaaehtoinen Marja-Riitta Vaitti kirpputorin vapaaehtoinen

lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri Anja Mäkinen kirpputorin vapaaehtoinen Marja-Riitta Vaitti kirpputorin vapaaehtoinen YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA Pöytäkirja LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA 2/ 2017 Aika 22.03.2017 klo 18 Paikka Paikalla: Seurakuntakeskus, Kahvion laajennus Kahvitus alkoi klo 17.45 Antila Veli-Matti Puheenjohtaja Koivisto

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013. KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta Maija-Liisa Pulkka Sirkka Rönkkö Kalevi Vidgren 149 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2013 KOKOUSAIKA torstaina 12. päivänä syyskuuta 2013 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika ja paikka Jäsenet (läsnä = ) Torstaina 30.3.2017 klo 18.00 20.30, Uusi pappila. Heiska, Tuomo Karanta, Janne ilm. esteestä varajäsen, ilm. esteestä. Kauppinen, Markku Lamberg, Irja

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto

TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto TALOUSARVIO 2016 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.12.2015 1 23.12.2015 Timo Kalaja TOIMINNALLISIA PÄÄLINJOJA Kiinteistöstrategian laadinta ja siitä aiheutuvien toimenpiteiden toteuttaminen Taloushallinnon siirtyminen

Lisätiedot

SEURAKUNTA aarre kaupungissa

SEURAKUNTA aarre kaupungissa Kirkkovaltuusto 16.12.2014, 13, liite 1 Kirkkovaltuusto 27.01.2015, 12, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa Outokummun evankelis-luterilaisen seurakunnan strategia vuoteen 2020 Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

LAPSI ON OSALLINEN. Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja LAPSI ON OSALLINEN Kirkon varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja KIRKON VARHAISKASVATUS ON Kristillisestä uskosta ja siihen liittyvistä arvoista nousevaa kasvatuksellista vuorovaikutusta Kasvatus- ja kastekumppanuutta

Lisätiedot

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko

- Pihakahvila koulutus 15.9 klo Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 337/2016 49 Ilmoitusasiat syyskuu ehdotus Merkitään tiedoksi - Pihakahvila koulutus 15.9 klo 17.30 Matteuksen kirkko - Tauno Hämäläinen 100 vuotta juhlakonsertti 18.9 klo 18 Matteuksen kirkko 335/2016

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2015

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2015 Aika: 28.1.2015 klo 18 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Oksanen Ohto paikalla Jäsen Arraste-Kihlakaski Mervi paikalla Eskola Päivi paikalla

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 20-32 07.04.2015 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 07.04.2015 kello 18.00 20.30 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 168 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 15/2014 KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali JÄSENET Sari Heiskanen 189-195 Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 10/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010 Kirkkoneuvosto 30.9.2010 91 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 10/2010 KOKOUSAIKA torstai 30. päivänä syyskuuta 2010 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokousaika Maanantaina 13.02.2017 klo 18.00 Kokouspaikka Säkylän seurakuntatalo Läsnä Aalto-Setälä Päivi Huhtinen Sari Huitu Pertti Karilainen Leena Kivineva Tiina Kytövuori Tuula Lahti Sirpa Laine Pentti

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015 TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja kuulutus Tuuloksen seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään Tuuloksen srk:n Seurakuntakeskuksessa, Pappilantie 15, 14820Tuulos, tiistaina 2.6.2015

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot