TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.3.2015 100. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Korhonen Pentti varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Heikkilä Auvo jäsen Kanervavuori Mirjo jäsen Lintunen Anna jäsen Nappu Juha jäsen Rantanen Ari jäsen Sandberg Siv jäsen Toivari Helmi-Riitta jäsen Lukander Harri Nurmio Merja Lehikoinen Jouni Rinne Katri Vahtola Pirjo Järvensivu Jukka Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Hermonen Merja kirkkoherra Kairavuo Leena kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Öhman Björn kirkkoherra Knuuti Heikki jäsen Itähaarla Sakari varajäsen 100 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 102 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 103 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 104 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirjo Kanervavuori ja Siv Sandberg. 105 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä N:o 56 tuomiokapituli on päättänyt myöntää kirkkoherra Tuomo Norvasuolle sivutoimiluvan draamakasvatus- ja esitystoimintaa varten enintään 26 tuntia kuukaudessa ottaen huomioon, mitä kirkkolain 6 luvun 30 :ssä säädetään, ja erityisesti sen, että sivutoimien hoitaminen ei saa haitata Martinseurakunnan kirkkoherranviran asianmukaista hoitamista. Sivutoimilupa on voimassa vuoden 2016 loppuun asti. 2. Pöytäkirjoja kiinteistölautakunta 1/ tiedotustoimikunta 1/ sielunhoitotyön johtokunnan kokous 1/ yhteistyötoimikunta 4-7/

3 Yhteinen kirkkoneuvosto Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 106 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 20 Kokouksen avaus Ei toimenpiteitä 21 Kokouksen laillisuus Ei toimenpiteitä 22 Kokouksen päätösvaltaisuus Ei toimenpiteitä 23 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen Ei toimenpiteitä 24 Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön vahvistaminen Alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi liitteen 4 mukaisena 25 Päiväkerhon 70-vuotisjuhlavuoden kirjahanke Ilmoitus lapsityön johtaja Mirkka Torpalle ja taloustoimistolle 26 Seurakuntayhtymän ulkoisten tilintarkastuspalvelujen hankinta vuosiksi Ilmoitus tarjouksen jättäneille BDO Audiator Oy, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, PwC Julkistarkastus Oy ja taloustoimistolle

4 Yhteinen kirkkoneuvosto Valtuutettu Helmi-Riitta Toivarin aloite seurakuntayhtymän luottamushenkilöiden kokouspalkkioista luopumisesta Ilmoitus kirkkoneuvostolle asianmukaista valmistelua varten 28 Muutoksenhaku Ei toimenpiteitä Lapsivaikutusten arviointi: Kirkkovaltuuston kokouksen päätösten toimeenpanolla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kirkkovaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpanoehdotuksen edellä esitetyn mukaisena. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 107 PIETARIN PYHÄN MARIAN SEURAKUNNAN YSTÄVYSSEURAKUNTATOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Kirkkoneuvosto solmi vuonna 1992 ystävyysseurakuntasuhteen Pietarin Pyhän Marian seurakunnan kanssa ja asetti työryhmän kehittämään ja ylläpitämään ystävyyssuhdetta. Vuonna 1999 työryhmä muutettiin kirkkoneuvoston päätöksellä Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnaksi ja samalla pyydettiin kaikkia seurakuntia nimeämään ystävyysseurakuntatoiminnasta vastaava yhdyshenkilö toimikuntaan. Jatkossa toimikunta on valittu kirkkoneuvoston toimikausittain. Toimikaudella ystävyysseurakuntatoimikunnan kokoonpano on ollut seuraava: Puheenjohtaja tuomiorovasti Heimo Rinne Jäsenet Tuomiokirkkoseurakunta: FM Kirsti Saksa Mikaelinseurakunta: HuK, matkailuneuvoja Aiju von Schöneman Martinseurakunta: kauppias Matti Puhakka Katariinanseurakunta: vahtimestari Pirjo Tiensuu Maarian seurakunta: lähetyssihteeri Lauri Lehtinen Ruotsalainen seurakunta: diakonian viranhaltija Eija Grahn Henrikinseurakunta: kansainvälisen työn sihteeri Kaarina Hembree Paattisten seurakunta: työhyvinvointipäällikkö Matti Rantanen Kaarinan seurakunta: toiminnanohjaaja Irja Gustafsson

5 Yhteinen kirkkoneuvosto Piikkiön seurakunta: asianajaja Harri Lukander Talousjohtaja Irma Hokka ja kielenkääntäjä Paula Montin. Lapsivaikutusten arviointi: Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnan asettamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää pyytää seurakuntaneuvostoja ilmoittamaan mennessä edustajansa Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikuntaan vuosiksi siten, että kukin seurakunta esittää yhden miesehdokkaan ja yhden naisehdokkaan etusijajärjestyksessä. Etusijajärjestykset pyritään huomioimaan esityksessä ja valinnassa, mutta valituksi voi tulla myös seurakunnan ehdokas sijalta kaksi, koska seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten tasa-arvo (KL23:8). Ilmoitus seurakuntaneuvostoille. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 108 Salainen 109 VAPAAEHTOISTYÖN TOIMINNANOHJAAJA KAISA LUNDÉNIN VIRKAVAPAUSANOMUS Vapaaehtoistyön toiminnanohjaaja Kaisa Lundén on toimittanut kirkkoneuvostolle seuraavan anomuksen: Anon kirkkoneuvostolta virkavapaata vapaaehtoistyön toiminnanohjaajan virasta ajalle Virkavapaan syynä on projektityöskentely Turun Kaupunkilähetys ry:n Oma Koutsi-hankkeessa. Hankkeen tarkoituksena on lisätä vapaaehtoistyön keinoin nuorten työelämävalmiuksia ja ehkäistä syrjäytymistä. Kirkkoneuvosto on ( 564) vahvistanut seuraavat periaatteet virka- ja työvapaan myöntämisen perusteiksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä: Harkinnanvaraista virka- ja työvapautta myönnettäessä on noudatettava seuraavia määräyksiä, jollei virkasäännössä tai kirkon virka- ja työehtosopimuksessa ole toisin säädetty, määrätty tai sovittu. Sääntely ei koske henkilökohtaisesta tai muusta syystä haettavia lyhytaikaisia palkattomia lomia. 1. Harkinnanvaraista virka- ja työvapautta myönnetään pääsääntöisesti vain

6 Yhteinen kirkkoneuvosto vähintään kaksi vuotta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palveluksessa olleelle viranhaltijalle tai työntekijälle. 2. Harkinnanvaraista virka- tai työvapautta myönnetään enintään yhdeksi vuodeksi seurakuntayhtymän ulkopuolella tapahtuvaa koulutusta ja projektiluonteista työskentelyä varten. Edellytyksenä on lisäksi, että koulutuksesta tai työstä on hyötyä työnantajalle. 3. Kirkon erityisiin tehtäviin, kuten esimerkiksi lähetystyöhön ja työhön Kirkon ulkoasiain piirissä, voidaan myöntää virka- tai työvapautta pidempikin aika. 4. Uusi harkinnanvarainen virka- tai työvapaus myönnetään pääsääntöisesti vasta, kun edellisestä harkinnanvaraisesta virka- tai työvapaudesta on kulunut viisi vuotta. 5. Kun viranhaltija tai työntekijä siirtyy toisen työnantajan palvelukseen vakituiseksi viranhaltijaksi tai työntekijäksi, ei hänelle myönnetä harkinnanvaraista virka- tai työvapautta. Kaisa Lundénin kohdalla täyttyy kirkkoneuvoston edellyttämä kahden vuoden palvelusaika. Anottu virkavapaa on kirkkoneuvoston määrittämän yhden vuoden rajoissa. Lapsivaikutusten arviointi: vapaaehtoistyön toiminnanohjaajan virkavapaudella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia, koska otamme valmistelussa huomioon vain oman organisaatiomme. Lapsivaikutuksia saattaa liittyä siihen, miten vapaaehtoistyön toiminnanohjaus järjestetään jatkossa. Kirkkoneuvosto myöntää vapaaehtoistyön toiminnanohjaaja Kaisa Lundénille palkatonta virkavapaata ajalle projektityöskentelyyn Turun Kaupunkilähetyksessä. Ilmoitus Kaisa Lundénille, vt. diakoniajohtaja Sari Niemelälle, diakoniatyön johtokunnalle, henkilöstöpäällikölle ja taloustoimistoon. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 110 DIAKONIAJOHTAJAN VIRAN JULISTAMINEN AVOIMEKSI Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen on irtisanoutunut virastaan alkaen. Diakoniasihteeri Sari Niemelä hoitaa kirkkoneuvoston päätöksellä oman virkansa ohella diakoniajohtajan virkaa määräaikaisesti saakka. (Kn ). Täyttämättä oleva diakoniajohtajan virka on diakoniakeskuksen ja diakoniatyön kannalta välttämätön ja yhteisen diakoniatyön johtokunnan näkemyksen mukaan diakoniajohtajan virka tulee julistaa haettavaksi siten, että se voidaan täyttää vakinaisesti alkaen.

7 Yhteinen kirkkoneuvosto Yhteisen diakoniatyön johtokunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että virka julistettaisiin avoimeksi oikotie.fi ja sakasti.fi - sivustoilla seuraavasti: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäseniä on noin ja työntekijöitä 500. Seurakuntayhtymän yhteisissä työmuodoissa on haettavana DIAKONIAJOHTAJAN VIRKA Yhteisen diakoniatyön tehtävänä seurakuntayhtymässä on mm: - kehittää ja toteuttaa seurakuntien yhteistä diakoniaa - vastata yhteisiksi otetuista tehtävistä - pitää toimialallaan yhteyttä kirkon, valtion ja kunnan toimielimiin ja järjestöihin sekä seurata alan kehitystä. Diakoniajohtajan virkapaikka sijaitsee diakoniakeskuksessa, jonka neljän työalatiimin esimiehenä hän toimii. Kirkossa ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on parhaillaan menossa rakenneuudistusprosessi, joka voi vaikuttaa työnkuvaan. Diakoniajohtajalla tulee olla kelpoisuus papin tai lehtorin virkaan, muu virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai piispainkokouksen hyväksymä diakonian virkatutkinto sekä hyvä perehtyneisyys diakoniatyöhön ja riittäväksi katsottava sosiaalialan tuntemus. Virkaan valittavan on oltava ev. lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Diakoniajohtajan viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 603/0 mukaan (3560,18 ). Lisäksi voidaan maksaa työkokemukseen perustuvaa vuosisidonnaista palkanosaa enintään 15 %. Tarkempia tietoja antaa yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme p Virka täytetään alkaen tai sopimuksen mukaan. Virkaan sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Hakemukset viimeistään sähköisesti työpaikat. Kirjalliset hakemukset klo mennessä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto Kirjaamo

8 Yhteinen kirkkoneuvosto PL Turku Kirkkoneuvosto Viranhakuilmoitus julkaistaan lyhennettynä Turun Sanomissa ja Kotimaa lehdessä. Lapsivaikutusten arviointi: Diakoniajohtajan viran avoimeksi julistamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto julistaa esittelyn mukaisesti avoimeksi diakoniajohtajan viran ja valtuuttaa yhteisten työmuotojen johtajan Hannu Hurmeen valmistelemaan virantäyttöä. Ilmoitus yhteisen diakoniatyön johtokunnalle, yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurmeelle, vt. diakoniajohtaja Sari Niemelälle ja henkilöstöpäällikölle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin ja asiakohta tarkastettiin kokouksessa. 111 KIRJANPITÄJÄN VIRAN AVOIMEKSI JULISTAMINEN Kun päätöstä kirkon palvelukeskuksesta valmisteltiin vuonna 2010, ilmoitti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä halukkuutensa toimia mahdollisesti perustettavan alueellisen laskentakeskuksen isäntänä. Tämän vuoksi suunnittelimme tuolloin siirtyvämme KIPA:n asiakkaaksi pilottiseurakuntana vuonna Palvelukeskuksen perustamispäätöksen jälkeen molemmat kaksi kirjanpitäjäämme siirtyivät toisten työnantajien palvelukseen. Mahdollisen alueellisen laskentakeskuksen synnyttämisen helpottamiseksi täytimme tuolloin avoimiksi tulleet virat vuoden 2014 loppuun ulottuvin määräaikaisjärjestelyin. Samaa aikamäärää käytettiin muissakin taloustoimiston henkilöstöjärjestelyissä vuoden 2010 jälkeen. Kun Turkuun tai Turun seudulle ei perustettu em. laskentakeskusta, ilmoitti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä siirtyvänsä KIPA:n asiakkaaksi vasta siirtymäkauden lopussa, vuonna Useita vuosia kestänyt toiminta määräaikais- ja väliaikaisjärjestelyjen varassa saatiin vakautettua syksyllä 2014 toteutettujen yt-neuvottelujen yhteydessä. Toista kirjanpitäjän virkaa määräaikaisesti hoitanut seurakuntasihteeri Leena Sairanen siirrettiin kirjanpitäjän virkaan. Toista avoinna ollutta kirjanpitäjän virkaa on hoitanut alkaen Tuija Gunell, joka tätä ennen oli kirjanpidon ja palkanlaskijoiden yhteinen henkilöresurssi. Kirkkoneuvosto on todennut Tuija Gunellin työsuhteen päättyvän eläkkeelle siirtymisen johdosta.

9 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkon palvelukeskuksen tarkoituksena on tarjota seurakunnille keskitetyt kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelut. Erinäisistä syistä johtuen etenkin suuret seurakunnat joutuvat jatkossakin ylläpitämään erilliskirjanpitoja mm. hautatoimen, vuokraustoiminnan ja sijoitustoiminnan osalta. On mahdollista, että nyt valittavan kirjanpitäjän toimenkuva muuttuu olennaisestikin KI- PA:an siirtymisen yhteydessä, mutta tulevassa KIPA:n aikaisessa taloustoimistossa tulee korostumaan korkean ammattitaidon lisäksi kyky omaksua uusia tehtäväalueita, minkä vuoksi tämä virka on tarkoituksenmukaista laittaa hakuun vakituisena mahdollisimman korkeatasoisen hakijajoukon varmistamiseksi. Kirjanpitäjän virka julistettaisiin avoimeksi oikotie.fi ja sakasti.fi sivustoilla seuraavasti: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu kymmenestä seurakunnasta, yhteisistä työmuodoista ja hallinnosta. Seurakuntien jäsenmäärä on noin ja seurakuntayhtymässä on 500 työntekijää. Seurakuntayhtymän tase on 224 milj euroa ja vuotuinen liikevaihto 40 milj euroa. Seurakuntayhtymän hallintoviraston taloustoimistossa on haettavana KIRJANPITÄJÄN VIRKA Kirjanpitäjän työnkuvaan kuuluu monipuolisia ja vaativia päivittäiseen kirjanpitoon, reskontranhoitoon ja maksatukseen liittyviä tehtäviä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä liittyy kirkon palvelukeskukseen Kipaan Kipaan liittymisestä tulee aiheutumaan muutoksia taloustoimiston henkilökunnan työnkuviin. Viran pätevyysvaatimuksena on tradenomin tai merkonomin tutkinto tai muu vastaava tutkinto ja hyvä perehtyneisyys toimistotehtäviin. Kirjanpitäjän viran peruspalkka määräytyy vaativuusryhmän 501 mukaan. Lisäksi on mahdollista saada työkokemukseen perustuva vuosisidonnainen palkanosa, jonka suuruus on enintään 15 %. Virkaan valitun tulee ennen viran vastaanottamista esittää seurakuntayhtymän työterveyshuollon antama hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virka tulee ottaa vastaan tai sopimuksen mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan tulee olla konfirmoitu ev.lut. kirkon jäsen. Tiedusteluihin vastaa talousjohtaja Irma Hokka, puh Lisätiedot ja sähköinen haku osoitteessa avoimet työpaikat viimeistään Kirkkoneuvosto

10 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus julkaistaan lisäksi Turun Sanomissa ja Kotimaa lehdessä lyhennettynä. Lapsivaikutusten arviointi: Kirjanpitäjän viran avoimeksi julistamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto julistaa kirjanpitäjän viran avoimeksi esittelytekstin mukaisesti ja valtuuttaa talousjohtaja Irma Hokan valmistelemaan virantäyttöä. Ilmoitus talousjohtaja Irma Hokalle ja henkilöstöpäällikölle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin ja asiakohta tarkastettiin kokouksessa. 112 LAPSITYÖNOHJAAJAN VIRAN (502/80) TÄYTTÄMINEN Lapsityönohjaaja Kristiina Suvanto on irtisanoutunut virastaan alkaen. Kolmen lapsityönohjaajan työpanos on nykyisillä työjärjestelyillä turvattu yhteisten työmuotojen johtajan päätöksellä viran vakinaiseen täyttämiseen asti. Suvannolta vapautunut virka on aikataulullisesti mahdollista täyttää huhtikuun alussa Yhteinen kirkkoneuvosto antoi 430/ viralle täyttöluvan siten, että virka julistettiin haettavaksi Kotimaassa ja Turun Sanomissa julkaistulla ilmoituksella: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on haettavana LAPSITYÖNOHJAAJAN (502/80) VIRKA Tarkemmat tiedot: Sekä seuraavalla oikotie.fi ja evl.fi/rekrytointi sivuilla julkaistavalla ilmoituksella: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiain keskuksessa on haettavana LAPSITYÖNOHJAAJAN (502/80) VIRKA Viranhaltija toimii kasvatusasiain keskukseen sijoitetussa varhaiskasvatuksen tiimissä lähimpinä työtovereinaan lapsityön johtaja ja kaksi muuta lapsityönohjaajaa sekä kentällä noin 50 lastenohjaajaa. Lapsityönohjaajat vastaavat heille työnjaossa osoitetun sektorin tehtävistä. Kaikkiin lapsityönohjaajan tehtäviin sisältyy henkilöstöjohtamista sekä lastenohjaajien ammatillista tukemista, kuten kristillistä kasvatusta sekä peda-

11 Yhteinen kirkkoneuvosto gogisten ja ihmissuhdetaitojen opettamista yhä moni-ilmeisemmäksi muuttuvalla varhaiskasvatuksen sektorilla. Kelpoisuusehtona on piispainkokouksen hyväksymä kirkon lapsityönohjaajan tutkinto tai kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutus ja kokemus lapsityöstä sekä motivaatio pätevöityä virkaan työn ohessa opiskellen. Virkaan valittavan on oltava ev. lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Hänen on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisterilain 6 :n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ennen työn vastaanottamista. Piispainkokouksen päätöksen mukaan ( /95) pätevyysvaatimuksena lapsityönohjaajan virkaan on jokin seuraavista tutkinnoista: Hyväksyttäviä tutkintoja ovat: - kirkon nuorisotyön ohjaajan tai diakonian (diakoni ja diakonissa) virkaan kelpoistava ammattikorkeakoulututkinto, - kasvatustieteen kandidaatti (lastentarhanopettaja), - kasvatustieteen maisteri (luokanopettajan virkaan kelpoinen), - sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK), - teologian kandidaatti, - teologian maisteri sekä, - kirkon nuorisotyönohjaajan, lastentarhanopettajan ja sosiaalikasvattajan opistotasoiset tutkinnot. Tarkempia tietoja antaa lapsityön johtaja Mirkka Torppa , Yhteinen Haastattelut suoritetaan kasvatusasiain keskuksessa, Eerikinkatu 3 A, 5. kerros, Turku, keskiviikkona kello Viran vastaanotto on mahdollinen alkaen. Tehtävään sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikoslain 6 :n mukainen rikosrekisteriote. Turussa KIRKKONEUVOSTO Määräaikaan mennessä virkaa haki yhteensä 24 henkilöä. Liite 1 17/2015 Kasvatusasiain johtokunnan 138/ asettama työryhmä Jaana Jaakola, Hannu Hurme, Mirkka Torppa ja Raimo Erkkilä painotti haastatteluun hakijoita valitessaan hakijoiden kokemusta esimiestyöstä, varhaiskasvatuksen työalan laaja-alaista tuntemista, teologista ja muuta kirkollisen

12 Yhteinen kirkkoneuvosto elämän tuntemusta sekä hakijan mahdollisia, työmuodon kannalta hyödyllisiä erityistaitoja. Hakemusten perusteella työryhmä päätti kutsua haastatteluun kuusi hakijaa: Annika Niemelä, Tanja Rantapere, Jaana Ratia, Päivi Sillanpää, Mirka Simonen ja Laura Sirviö. Kirkon lapsityönohjaajan tutkinto oli hakijoista vain Ritva Parkkalilla. Häntä ei kuitenkaan kutsuttu haastatteluun, koska edellisen virantäytön yhteydessä pidetyssä haastattelussa todettiin hänen työnäkynsä nousevan suuren yhtymän hallinnollisesti vaativan ja monialaisen tehtävän sijaan enemmän pienemmän yksikön monialaisesta ja käytännönläheisestä työstä käsin. Haastattelut suoritettiin kasvatusasiainkeskuksessa keskiviikkona Haastattelun perusteella tehtävään sopivimmiksi osoittautuivat Päivi Sillanpää ja Mirka Simonen. Kummallakin oli sopivan peruskoulutuksen lisäksi halu sitoutua viran edellyttämiin jatko-opintoihin. Molemmilla oli hyvä kirkollisen arvomaailman ja seurakuntaelämän tuntemus. Hakijoita keskenään verrattaessa nousi ratkaisevaksi tekijäksi kokemus johtajana toimimisesta. Tältä osin Päivi Sillanpään kokemus oli laajempi ja täytettävän viran kannalta soveliaampi. Haastattelun perusteella haastattelutyöryhmä päätyi yksimielisesti esittämään nuorisotyönohjaaja Päivi Sillanpään valitsemista avoinna olevaan lapsityönohjaajan 502/80 virkaan. Virkaan sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista tulee tehtävään valitun esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikoslain 6 :n mukainen rikosrekisteriote. Lapsivaikutusten arviointi: Lapsityönohjaajan viran täyttämisellä on seuraavia, kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kasvatusasiain keskuksen varhaiskasvatuksen organisaatio on mahdollisimman kevyt, pienempi, kuin muissa vastaavan kokoisissa yhtymissä. Tämän johdosta on ensiarvoisen tärkeää, että jokaisessa henkilöstöliitteeseen kirjatussa virassa on viranhaltija. Nyt täytettävä virka on varhaiskasvatuksen toimintojen kannalta oleellinen ja kohdistuu suoraan lapsiperheiden ja lasten hyväksi. Kirkkoneuvosto valitsee lapsityönohjaajan (502/80) virkaan nuorisotyönohjaaja Päivi Sillanpään. Virkaan sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista tulee tehtävään valitun esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikoslain 6 :n mukainen rikosrekisteriote. Ilmoitus kasvatusasiain johtokunnalle, kasvatusasian johtaja Hannu Hurmeelle, lapsityönjohtaja Mirkka Torpalle, henkilöstöpäällikölle ja taloustoimistoon. Muutoksenhaku oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

13 Yhteinen kirkkoneuvosto Talousjohtajan asiat 113 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN Vuoden 2014 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätöksen tekstiosat lähetetään esityslistan liitteenä vain luottamushenkilöille. Lisäksi ne on tallennettu yhtymän verkkoon Y: Avoin / Tasekirja / Tasekirja 2014, josta virkamiehet voivat käydä teksteihin tutustumassa. Tasekirja on seuraava: Liite Toimintakertomusosioon sisältyvä yhteenveto vuodesta 2014 on seuraava: Talousarviossa ja sen muutoksissa oli varauduttu 1,6 milj euron alijäämään mutta ylijäämäksi muodostui 2,0 milj euroa. Vuotta aiemmin alijäämä oli ollut 3,7 miljoonaa euroa. Vuosikate, joka ilmoittaa tuloksen ennen poistoja ja satunnaiseriä, oli 5,0 milj euroa. Edellisenä vuonna vuosikate oli 3,9 milj euroa. Rahoitustuotot olivat 2,0 milj euroa. Edellisenä vuonna ne olivat 1,3 miljoonaa euroa. Rahoituskulut olivat 0,1 milj euroa, mikä sisältää ,66 euroa rahastosijoitusten arvonalentumisia. Edellisen vuoden tilinpäätökseen sisältyi arvonalentumisia ,37 euroa. Rahoituslaskelma osoittaa, että kassavarat ovat lisääntyneet 3,3 milj euroa. Kirkollisveroprosentti oli 1,0. Verotulot kirjataan maksuperusteisesti eli kassaan tullut tulo lasketaan tilivuoden tuloksi. Ansio- ja pääomatuloveron sekä yhteisöveron kokonaiskertymän arvio oli 30,1 milj euroa. Kertymäksi muodostui 30,7 milj euroa eli euroa, 2 prosenttia yli arvion. Ansio- ja pääomatuloveroksi oli arvioitu 24,6 milj euroa ja kertymä oli euroa, joten arvio ylittyi eurolla eli 2,5 prosentilla. Yhteisöverot olivat 18 prosenttia kokonaiskertymästä. Yhteisöveron tuotoksi oli arvioitu 5,5 milj euroa ja kertymä oli euroa, mikä erosi arviosta vain euroa eli 0,4 prosenttia Ansio- ja pääomatuloverokertymä vuonna 2013 oli ollut euroa ja vuoden 2014 kertymä alitti sen 3 prosentilla. Vuonna 2013 osuus yhteisöveron tuotosta oli ollut euroa ja vuoden 2014 kertymä ylitti sen 8 prosentilla. Vuoden 2013 kokonaiskertymä oli euroa, joten vuoden 2014 kokonaiskertymä euroa oli 1,5 prosenttia vähemmän. Tulokseen vaikuttaen poistoja on kirjattu ,77 euroa poistosuunnitelman mukaisesti. Keskusrahastomaksua kirkon yhteisen toiminnan rahoittamiseksi maksettiin euroa. Vuoden 2013 alusta alkaen jokaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän on suoritettava eläkerahastomaksua kirkon keskusrahaston kartuttamista varten. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta vuoden 2014 eläkerahastomaksu oli ,00 euroa.

14 Yhteinen kirkkoneuvosto Kevalle tilitettiin eläkemaksua ,06 euroa, mikä sisälsi ,71 euroa työntekijöiltä perittyjä eläkemaksuja. Valtiolle suoritettiin verotuskustannusten korvauksena ,67 euroa. Hautainhoitorahaston tase päätyy 80,6 miljoonaan euroon ja rahasto osoittaa 7,1 milj euron ylijäämää. Edellisenä vuonna rahasto osoitti 3,3 milj euron ylijäämää. Rahaston vaihtuvien vastaavien sijoituksista on kirjattu arvonalentumisia ,18 euroa. Edellisen vuoden tilinpäätökseen sisältyi noin arvonalentumisia ,34 euroa. Hautainhoitorahaston talous on vakaalla pohjalla ja tulokertymä on riittävä sitoumuksiin nähden. Piikkiön seurakunnan liittyessä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään jätettiin Piikkiön hautainhoitorahasto omaksi talousyksiköksi, jossa käsitellään vain voimassa olleet hoitotalletukset niiden loppumisajankohtaan asti ja kaikki jälkeen Piikkiön hautausmaalle tehdyt hoitositoumukset tehdään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastoon. Piikkiön seurakunnan tasekirjan mukaan Piikkiön hautausmaalla oli 166 kpl hautojen ainaishoitoja ja 227 kpl hautojen määräaikaistalletuksia. Vuonna 2014 määräaikaishoidossa oli 93 hautaa. Viimeiset mennessä tehdyt Piikkiön hautainhoitorahastoon sisältyvät hoitosopimukset päättyvät vuonna Rahasto osoittaa ,28 euron alijäämää vuodelta Rahaston pankkitilillä on varoja 3.398,45 euroa. Oma pääoma ,58 euroa koostuu edellisten tilikausien ,30 euron alijäämistä ja kuluneen tilikauden ,28 alijäämästä. Vieras pääoma ,03 euroa koostuu määräaikaisten hoitositoumusten yhteensä ,05 euron pääomista sekä ,98 euron ostoveloista. Ostovelat koostuvat ,25 euron hoitokukkalaskuista Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolle sekä ,73 euron henkilöstömeno-, sähkö- vesi- ym kustannusten korvaamisesta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle. Rahasto ei enää pysty vastaamaan velvoitteistaan, joten tilanne on ratkaistava pikaisesti. Kirkkoneuvosto teki päätöksen lopettaa kaikki Piikkiön seurakunnan nimissä tehdyt ainaishoitosopimukset lukien. Lisäksi kirkkoneuvosto päätti kuitenkin, että kaikki Piikkiön seurakunnan mennessä tekemät määräaikaiset haudanhoitosopimukset toteutetaan sopimuksen mukaisesti mutta määräaikaishoitojen rahoitusta ei ole vielä ratkaistu. Testamentti- ja lahjoitusrahaston rahastojen pääomat ovat yhteensä 8,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2014 Testamentti- ja lahjoitusrahastoon jo aikaisemmin perustettu Ilo-rahasto sai tasearvoltaan euron lisälahjoituksen. Testamentti- ja lahjoitusrahasto osoittaa tilivuodelta ,41 euron ylijäämää. Testamentti- ja lahjoitusrahastolla on rahastojen yhteinen rahastosalkku ja lisäksi Lehmosen rahastolla on omaa sijoitusomaisuutta. Osake- ja rahastosijoitusten hankintahinta tai sitä alhaisempi markkina-arvo on yhteensä ,35 euroa. Arvonalennuksia on ,99 euroa. Vapaiden varojen rahastossa tilivuoden ylijäämä on ,66 rahastojen pääomat yhteensä vuoden lopussa ovat ,84 euroa. Toimintavuoden aikana tilitettiin kolehteja taloustoimiston kautta ,71 euroa.

15 Yhteinen kirkkoneuvosto Seurakuntien rahavarojen hoito siirrettiin vuonna 2008 Pohjola Varainhoito Oy:lle kilpailutuksen perusteella. Kullakin rahastolla on oma salkkunsa. Salkut ovat Testamenttirahaston rahastosalkku, Hautainhoitorahaston rahastosalkku ja Keskuskirjanpidon rahastosalkku. Keskuskirjanpidon rahastosalkun tase päätyy ,51 euroon ja tilivuoden ylijäämä on ,04 euroa. Arvonalennuksia vuodelta 2013 palautui ,37 euroa arvonalennuksia oli ,66 euroa. Touko-, kesäja elokuussa tehtiin yhteensä euron lisäsijoitus ja joulukuussa kotiutettiin euroa, joten vuoden 2014 lisäsijoitukseksi muodostui euroa. Hautainhoitorahaston rahastosalkun tase päätyy ,30 euroon ja tilivuoden ylijäämä on ,04 euroa. Arvonalennuksia vuodelta 2013 palautui ,34 euroa. Arvonalennuksia oli ,18 euroa. Tilivuoden aikana kotiutettiin euroa Hautainhoitorahaston käyttöön. Testamenttirahaston rahastosalkun tase päätyy ,03 euroon ja tilivuoden ylijäämä on ,28 euroa. Arvonalennuksia vuodelta 2013 palautui 3.994,85. Arvonalennuksia on ,71 euroa. Tilivuoden aikana kotiutettiin euroa Testamenttirahaston käyttöön. Joulukuussa 2013 hyväksytyssä talousarviossa oli investointimäärärahaa euroa. Vuoden aikana investointimäärärahoja lisättiin euroa, joten investointien kokonaismäärä talousarviossa oli euroa. Investointeihin käytettiin varoja vuoden aikana ,35 euroa ,07 euron investointitulot koostuvat seitsemän myydyn asunto-osakkeen yhteensä ,85 euron suuruisesta tasearvosta, Haritusta myydyn tontin ,22 euron suuruisesta tasearvosta sekä Varissuon asuintalojen parvekkeiden perusparannuksen ,00 euron suuruisen rakennusaikaisen vakuuden haltuunotosta. Vuoden 2014 tase päätyy ,14 euroon. Konsernitase päätyy ,58 euroon. Konsernitase on seuraava: Liite Tilinpäätös sisältää seuraavan aineiston: Tuloslaskelma tileittäin Tase tileittäin Konsernitase Hautainhoitorahasto Piikkiön hautainhoitorahasto Testamenttirahasto Kolehtikirjanpito Vapaiden varojen rahasto Keskuskirjanpitoon sisältyvät erilliskirjanpidot:

16 Yhteinen kirkkoneuvosto Hannunniitun asuintalot Varissuon asuintalot Keskuskirjanpidon rahastosalkku Hautainhoitorahastoon sisältyvät erilliskirjanpidot: Jaanin asuintalot Pernon asuintalot Hautainhoitorahaston rahastosalkku Testamenttirahastoon sisältyvä erilliskirjanpito: Testamenttirahaston rahastosalkku Mikäli kirkkoneuvoston jäsenet haluavat tehdä oikaisun johonkin tekstin kohtaan tasekirjassa, se on mahdollista lähettämällä tieto sähköpostitse Irma Hokalle keskiviikkoon klo 15 mennessä Lapsivaikutusten arviointi: Tilinpäätöksen allekirjoittamisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 pykälässä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kirkkoneuvosto päättää allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja lähettää sen tilintarkastajille tarkastusta varten. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat 114 AS.OY TURUN MIKAELINPUISTON, ENGELINPUISTON JA PUISTOKOTI 13 ASUKASTOI- MIKUNNAN ESITYS VUOKRANKOROTUKSESTA PIDÄTTÄYTYMISESTÄ As.Oy Turun Mikaelinpuiston, Engelinpuiston ja Puistokoti 13 asukastoimikunta on lähestynyt seurakuntayhtymää esityksellä, että asuntojen vuokria ei korotettaisi kuuluu seuraavasti: Liite Ko. asunnot valmistuivat vuonna 2000 ja alusta asti on vuokrasopimuksissa vuokrankorotuksista todettu seuraavaa: Vuokra korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin muutoksia vastaavasti, mutta kuitenkin vähintään 3 % vuodessa. Sama korotuslause on myös muissa seurakuntayhtymän vuokraasunnoissa lukuun ottamatta arava-asuntoja. Tämä vähintään 3 %:n vuokrankorotus perustuu siihen varmistukseen, että mikäli kuluttajahintaindeksin vuosittainen kehitys jäisi alle 3 %, mutta

17 Yhteinen kirkkoneuvosto muut kiinteistönhoitoon liittyvät kulu- ja korjauskustannukset olisivat korkeampia, pystytään varautumaan pitkäjänteisesti kiinteistön hoitoon ja kunnossapitoon. Asukastoimikunnan kirjeessä todetaan, että viimeisen viiden vuoden aikana vuokrat ovat kohonneet 16,2 %. Kuluttajahintaindeksi on noussut samana ajanjaksona 9,9 %. Kuluttajahintaindeksi mittaa kulutushyödykkeiden, kuten esim. elintarvikkeiden, polttoaineiden, alkoholin ja tupakan hinnanmuutosta. Kuluttajahintaindeksi ei vertaa kiinteistöjen hoidossa tapahtuvien palveluiden hinnanmuutoksia ja siksi tätä seuraamaan on kehitetty kiinteistönpitoindeksi. Kiinteistönpitoindeksi on noussut viimeisen viiden vuoden aikana 17,8 % eli enemmän kuin vuokrat Engelinpuiston alueen asunnoissa (16,2 %). Vuonna 2014 kiinteistönpitoindeksin nousu oli 2,2 % asuinkerrostaloissa. Seurakuntayhtymä on jättänyt kaksi kertaa korottamatta vuokraa Engelinpuiston alueen asunnoissa. Silloin se oli mahdollista, koska kiinteistönpitoindeksi ei noussut samaa tahtia kuin viime vuosina ja seurakuntayhtymän taloudellinen tila oli myös parempi. Kiinteistötoimisto esittää, että As.Oy Turun Mikaelinpuiston, Engelinpuiston ja Puistokoti 13 asukastoimikunnan esitykseen jättää vuokrat korottamatta ei suostuta, vaan vuokria korotetaan sopimuksen mukaan. Lapsivaikutusten arviointi: Engelinpuiston alueen asuntojen asukastoimikunnan esityksellä vuokrankorotuksista pidättäytymisestä voi olla kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Asunnot ovat pääasiassa yksiöitä ja kaksioita mutta on myös ns. perheasuntoja eli 3h+k+s 26 kpl ja 4h+k+s 2 kpl. Vuokrien korotus voi aiheuttaa sen, että isojen asuntojen vuokralaiset voivat harkita muuttoa toiseen asuntoon. Toisaalta taas mikäli vuokria ei koroteta ja yleinen kustannustaso vain nousee, on mahdollista, että korjaus- ja kunnossapitomäärärahat eivät riitä esim. pihan leikkialueiden ja välineiden korjaukseen ja uusimiseen. Kirkkoneuvosto päättää hylätä As.Oy Turun Engelinpuiston, Mikaelinpuiston ja Puistokoti 13 asukastoimikunnan esityksen jättää vuokrat korottamatta ja päättää, että vuokria korotetaan sopimuksen mukaan. Ilmoitus: Asukastoimikunta, Leo Saarinen ja Margit Hokkanen. On muutoksenhakuoikeus. hyväksyttiin.

18 Yhteinen kirkkoneuvosto LISÄYKSET VUODEN 2015 TALOUSARVION KIINTEISTÖTOIMEN INVESTOINTIBUDJET- TIIN Kaarinan kirkon sisäilmanparantamiseen myönnettiin viime syksynä vuoden 2014 talousarvion investointivaroja ja talousarviokokouksessa vuodelle 2015 investointivaroja Kiinteistötoimisto aloitti myönnettyjen varojen turvin korjaukset ja vuoden 2014 loppuun mennessä myönnetyistä varoista oli käytetty Iso osa niistä laskuista ja töistä, joita oli ajateltu ehdittävän tehdä vielä vuoden 2014 loppuun mennessä siirtyi siis vuoden 2015 alkuun. Vuodelta 2014 jäi siten käyttämättä mutta nämä vuodelle 2015 siirtyneet laskut rasittavat vuoden 2015 investointivaroja, joista on jäljellä enää Kesällä 2015 tulee tehtäväksi vielä kirkon pääsisäänkäynnin viereisen kasvialtaan poistaminen ja sen viereisten alakerran seinien vesi- ja lämpöeristäminen sekä salaojien uusinta. Lisäksi tehostettua siivousta jatketaan vuoden 2015 loppuun asti. Kiinteistötoimisto esittää, että vuodelta 2014 säästyneistä investointimäärärahoista lisätään vuodelle Kyse on siis säästyneiden varojen siirtämisestä. Lapsivaikutusten arviointi: Varojen siirtämisellä sisäilman parantamiseen on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 pykälässä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Kaarinan kirkolla kokoontuu useita lapsiperheitä ja sisäilman laadulla on vaikutus tiloissa viihtyvyyteen ja terveyteen Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2015 talousarvion investointiosaan kustannuspaikalle lisätään Kaarinan kirkon sisäilman korjaukseen Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 116 MUUTOKSENHAKU 117 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Liite Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä.

19 Yhteinen kirkkoneuvosto Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Heimo Rinne kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Mirjo Kanervavuori Siv Sandberg Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2011 199. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2011 199. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.4.2011 199 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 224 249. Aika torstai 28.4.2011 klo16.00 18.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209. Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.6.2015 209 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 11.6.2015 klo 16.00 17.40 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.4.2010 240. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.4.2010 240 w.tuyhteisen KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245 269. Aika torstai 22.4.2010 klo 16.05 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Julkunen Pirkko

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.4.2015 140. Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja. Kanervavuori Mirjo

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2015 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.4.2015 140. Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja. Kanervavuori Mirjo Yhteinen kirkkoneuvosto 29.4.2015 140 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 29.4.2015 klo 16.00 17.10 Paikka Henrikinkirkko, Peltolantie 2 Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Korhonen Pentti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 6.2.2014 25 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 6.2.2014 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.6.2011 298. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 22.6.2011 298 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 334 372 Aika torstai 22.6.2011 klo16.00 17.55. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.10.2010 469 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 498 530. Aika torstai 14.10.2010 klo16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.8.2012 278. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 30.8.2012 278 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 333 363. Aika torstai 30.8.2012 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha Ainasoja Merja Hemling Seija Lahti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 5.6.2014 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 5.6.2014 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 30.5.2013 285 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 30.5.2013 klo 16.00 18.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.-27.9.2012 347. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.-27.9.2012 347 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 26.9.2012 klo 16.00 19.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.6.2007 342 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 347 376 Aika torstai 14.6.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.2.2008 56 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 65 95 Aika torstai 7.2.2008 klo 16.00 17.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot