191 Kunnanjohtajan info Kaavoituskatsaus Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, pohjoisosan 4-tien liikennealue 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "191 Kunnanjohtajan info 3. 192 Kaavoituskatsaus 2008 4. 193 Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, pohjoisosan 4-tien liikennealue 5"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 12/2008 Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Asialista sivu Asia no 190 Järjestäytymisasiat Kunnanjohtajan info Kaavoituskatsaus Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, pohjoisosan 4-tien liikennealue Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kemijärventien teollisuusalue Kelujärvi - rajala yleiskaava Pyhä-Luosto yleiskaava, osa-alue 9 / Kitisen jokivarsi Luoston asemakaavan muutos Moottorikelkkareitin virallistaminen välille Kirkonkylä-Kittilän kunnan raja (Keulakkopää) Taloushallinnon tehtävien siirto Polarmon Oy:lle Lupa lastenhoitajan toimen täyttämiseen toistaiseksi Taloussihteerin (sivistyspalvelut) viran täyttäminen Lastentarhanopettajan viran muuttaminen toimeksi ja toimen täyttäminen Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen väliaikaisesti kanslisti Marja Näsille Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen kutsuntalautakuntaan Edustajan nimeäminen Metsähallituksen kuntakohtaiseen yhteistyöryhmään Haaste kunnanhuuhdonnan SM-kisojen Lapin Kulta -sarjaan Lausunto luonnokseen oikeusministeriön asetukseksi edunvalvonta-alueista Lausunto Kevitsan kaivostien tiesuunnitelmasta Avustusanomus / Peruspääoman kokoaminen säätiöön Lääkärin virkojen täyttäminen Palvelu-, paikallis- ja asiointiliikenteen kilpailutus Asunto Oy Sodankylän Luoston Ahmakaarre -nimisen yhtiön osakkeiden vaihto Yhtiöiden fuusiointi Vuokrataloyhtiöiden tertiäärilainojen korkojen laskutus vuodelta

2 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 12/ Tiedoksi Muut asiat Kunnanjohtaja Vesa Tuunaisen virkavapaus/vuosiloma 41 Pöytäkirjan nähtävilläpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä kunnanviraston kirjaamossa. Puheenjohtaja Arja Mäkitalo

3 Nro 12/2007 Sivu 1 Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajien valinta nimeää kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina klo 9-11 kunnanvirastolla. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Pentti Rytisalo ja Veikko Virtanen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Puheenjohtaja Arja Mäkitalo Pöytäkirjanpitäjä Raili Aho Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Kunnanviraston kirjaamo Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Kaija Lehtola

4 Nro 12/2007 Sivu JÄRJESTÄYTYMISASIAT hyväksyy lähetetyn esityslistan työjärjestyksekseen.

5 Nro 12/2007 Sivu KUNNANJOHTAJAN INFO

6 Nro 12/2007 Sivu 4 HALL:151 / KAAVOITUSKATSAUS 2008 Kh 164 / , liite nro 6 Kaavoittaja Jani Hiltunen, Maankäyttö- ja Rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Vuoden 2008 kaavoituskatsaus on laadittu ja siitä ilmenee Sodankylän kunnan alueella olevien kaavoitushankkeiden tavoitteelliset ajankohdat ja kaavoituksen suuntaus. Kaavoituskatsauksessa ei ole sellaisia kaavoja, jotka tulisivat vireille ilman erillisiä kaavakohtaisia tiedotuksia. KAAVOITTAJAN EHDOTUS: hyväksyy vuodelle 2008 tehdyn kaavoituskatsauksen ja hyväksyy katsauksessa vuoden 2008 kaavoitustöiksi listatut yleis- ja asemakaavoituskohteet vuoden 2008 kaavoitusohjelmaksi. Esitän että, kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen. päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Toimeksi: Hiltunen Kh 192 / , liite nro 1 Kunnanhallituksen kanssa käydyn keskustelun pohjalta kaavoituskatsaukseen on tehty selkeyttäviä ja lisäinformaatiota antavia korjauksia. KAAVOITTAJAN EHDOTUS: hyväksyy vuodelle 2008 tehdyn kaavoituskatsauksen ja hyväksyy katsauksessa vuoden 2008 kaavoitustöiksi listatut yleis- ja asemakaavoituskohteet vuoden 2008 kaavoitusohjelmaksi. Esitän että, kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.

7 Nro 12/2007 Sivu KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, POHJOISOSAN 4-TIEN LIIKENNEALUE Kh , liite nro 2 Kaavoittaja Jani Hiltunen, Kirkonkylän ja Sattasen välisen kevyenliikenteen väylän (JK+PP) toteuttaminen 4-tien vierelle vaatii kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan muutosta ja laajennusta. Kevyenliikenteenväylän tarvitseman alueen vuoksi nykyistä 4-tien liikennealuetta tulee laajentaa itään Pohjantien risteyksestä pohjoiseen aina pohjoisen infopisteen liepeille saakka. Asemakaavamuutos ja -laajennus tulee saada valmiiksi ennen varsinaisen kevyenliikenteenväylän rakennussuunnitelmaa, koska rakennussuunnitelmaa ei voida hyväksyä, mikäli se on kaavan vastainen. Asemakaavatyön tulisi olla tuolloin valmiina vuoden 2009 alussa. Kaavamuutos ja -laajennusalue on rajattu likimääräisesti liitekarttaan. KAAVOITTAJAN EHDOTUS: päättää käynnistää asemakaavan muutoksen ja laajennuksen koskien kirkonkylän pohjoisosan 4-tien liikennealuetta. Esitän että, kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.

8 Nro 12/2007 Sivu KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, KEMIJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE Kh 397 / , liite nro 1 Kaavoittaja Jani Hiltunen, Kemijärventien teollisuusalueella sijaitsevat kunnan vapaat tontit ovat loppuneet. Kunnanvaltuuston päätöksellä hankittu Oivala 4:51 tila on asemakaavoitettava ennen sen rakennuskäyttöön ottamista. Tarkoituksena on asemakaavoittaa kunnan hankkiman tilan alueelle lisää teollisuustontteja, jotka liittyvät nykyiseen teollisuusalueeseen ja laajentavat näin alueen teollisuustonttien tarjontaa. Asemakaavan rajauskartasta selviää muutettava ja laajennettava asemakaava-alue. Asemakaavan muutos tehdään teknisen osaston/kaavoituksen omana työnä, koska voidaan olettaa, ettei hankkeessa tarvitse tehdä laajoja selvityksiä, eikä vaikutusten arviointeja. Omana työnä tehtäessä ei tarvitse käyttää ulkopuolista konsultteja, eikä kaavan laadinnasta tällöin koidu kunnalle lisäkustannuksia. KAAVOITTAJAN EHDOTUS: antaa teknisen osaston valmisteltavaksi asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liitekarttaan rajatulle alueelle. KUNNANJOHTAJAN ESITYS: Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan esityksen. hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. kuuli asiantuntijana kaavoittaja Jani Hiltusta klo pykälien osalta. Toimeksi: tekniset palvelut Tiedoksi: Hiltunen, Norberg

9 Nro 12/2007 Sivu 7 Kh 194 / , liite nro 3 Kirkonkylän asemakaavan Kemijärventien teollisuusalueelle on laadittu kaavaluonnos. Kaavoitusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on postitettu osallisille ja vireille tulosta on kuulutettu Asemakaavan valmisteluvaiheesta on kuulutettu ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä teknisellä osastolle välisen ajan. Kaavasta on kuulutettu kuten kunnallisten ilmoitusten kuuluttamisesta on päätetty. Asemakaavan laajennuksessa muodostuvat uudet korttelit ja Korttelit on osoitettu käyttötarkoitukseltaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi (T) ja kortteli 1159 on osoitettu merkinnällä teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). TY-merkinnällä pyritään minimoimaan Tuohiaavantien varteen sijoittuvan teollisuuden vaikutuksia lähiympäristöön. Suojaviheralueita (EV) on osoitettu sekä lähialueiden asuinkortteleiden suojaamiseen että myös alueen itäpuolella virtaavan kuivatusojan Haisuojan suojaamiseksi teollisuuden mahdollisilta haitoilta. Asemakaava-alueelle on lisäksi osoitettu lähivirkistysalueita (VL), katualueita, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET) jäteveden pumppaamoa varten sekä johtovarauksia. Alueelle asemakaavalla muodostuu 11 kpl varsinaista teollisuusja varastointitonttia ja 2 kpl TY teollisuustonttia, joissa on esitetty erityisiä määräyksiä toiminnalle. KAAVOITTAJAN EHDOTUS: hyväksyy päivätyn kaavaluonnoksen ja - selostuksen sekä asettaa ne maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti asemakaavaehdotuksena julkisesti nähtäville ja 28 :n mukaisesti lausunnolle. hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.

10 Nro 12/2007 Sivu KELUJÄRVI - RAJALA YLEISKAAVA Kh 257 / Liite nro 6 Suunnitteluteknikko Mauri Norberg Kunnan tämän vuoden kaavoitusohjelmaan kuuluu Kelujärvi-Rajala alueen yleiskaavoituksen käynnistäminen. Yleiskaava laaditaan Rajala, Sattanen, Siurunmaa, Puolakkavaara ja Kelujärvi kylien ja lähivesistöjen alueelle jonka pinta-ala on noin km². Kaava-alue on merkitty liitteenä seuraavaan karttaan. Kaava-alueella sijaitsee noin 1400 rekisteröityä tilaa. Kaavoitustyön hallittavuuden, osallisten määrän ja alueiden erilaisuuden vuoksi työ vaiheistetaan kolmeen osaan niin, että 1. vaihe on Kelujärvi-Puolakkavaara-Siurunmaan alue 2. vaihe on Sattasen kyläalue ja Kitisenjoen rantavyöhykkeet 3. vaihe on Sattasjoki-Jeesiöjoki-Rajala alueet Kaavoitukselle on laadittu tavoiteaikataulu jonka mukaan - perusselvitykset on valmiina tammikuu kaavaluonnokset valmistuvat kesäkuu-syyskuu kaavaehdotus on kunnan käsittelyssä helmikuu-maaliskuu 2007 Tekninen osasto on pyytänyt yleiskaavoituksesta tarjoukset neljältä konsulttitoimistolta, joista kolme jätti seuraavat tarjoukset: Maa- ja Vesi Oy (alv 0 %) Suunnittelukeskus Oy (alv 0 %) Ympäristötaito Oy (alv 0 %) Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen hyväksymisperusteena on - tilaajan arvio konsultin perehtyneisyydestä vastaaviin kaavatöihin - konsultin käytettävissä olevat todelliset henkilöresurssit - kokonaishinta - kaavoitustyön tarkennettu aikataulu - konsultin valintaa ei ratkaise pelkästään halvin kokonaishinta - tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset Tekninen osasto on verrannut tarjoukset ja ne esitellään kokouksessa. Kaikki tarjoukset ovat keskenään vertailukelpoisia. Suunnitteluteknikko Norberg esittää, että yleiskaavan laatijaksi valitaan Ympäristötaito Oy kokonaispalkkiolla (alv 0 %). Toimialajohtaja Kovanen esittää hyväksyttäväksi valmistelijan esityksen. Vt.kj: Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy suunnitteluteknikon esityksen.

11 Nro 12/2007 Sivu 9 Kh:n käsitt: Keskustelun kuluessa jäsen Tarja Oksanen varajäsen Heidi Alarieston ja jäsen Ahti Korvasen kannattamana esitti, että kaavoitustyön vaiheistusta muutetaan siten, että 1. vaiheena on Sattasen kyläalue ja Kitisenjoen rantavyöhykkeet ja 2. vaiheena Kelujärvi-Puolakkavaara-Siurunmaan alue. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi jäsen Oksasen tehneen esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen. Puheenjohtaja tiedusteli, vastustaako kukaan jäsen Oksasen tekemää muutosesitystä. Päätös: Koska ei vastustanut, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen esittelijän ehdotuksen korjattuna jäsen Tarja Oksasen tekemällä muutoksella kaavoitustyön vaiheistukseen. Toimeksi: tekninen toimi Tiedoksi: tarjouksen jättäneet, Norberg Kh 98 / Kaavoittaja Jani Hiltunen, puh , : MTK- Sodankylä on lähestynyt kuntaa Pentti Rytisalon allekirjoittamalla kirjeellä liittyen Kelujärvi - Rajala - Sattanen alueelle tehtävään osayleiskaavaan. MTK - Sodankylä vaatii perustettavaksi yhteistyöryhmän, jonka jäseneksi MTK nimeämillään henkilöillä osallistuisi. Yleiskaavan laatimisen ajaksi voidaan perustaa paikallinen ohjausryhmä. Ohjausryhmään tulisi kokemusten perusteella ottaa mukaan: - alueen kylien kylätoimikuntien edustajat (Kelujärvi, Sattanen, Rajala) - metsänhoitoyhdistyksen edustaja - alueen paliskunnat (Oraniemi, Sattasniemi) - MTK:n edustaja - metsähallitus, metsätalous - kaavoittavan viranomaisen, kunnanhallituksen määräämät edustajat - kaavanlaatija ja kaavatyössä toimivat viranhaltijat. KAAVOITTAJAN EHDOTUS: hyväksyy ehdotuksen ja määrää perustettavaksi Kelujärvi - Rajala - Sattanen osayleiskaavan ohjausryhmään edellä mainittujen elinten osoittamat edustajat. päättää perustaa Kelujärvi-Rajala-Sattanen osayleiskaavan ohjausryhmän ja nimeää siihen edustajansa. Muita em. tahoja pyydetään nimeämään omat edustajansa po. ohjausryhmään.

12 Nro 12/2007 Sivu 10 hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja nimesi kunnan edustajiksi po. ohjausryhmään Tuomo Kustulan ja Markku Kuukasjärven. Toimeksi: Hiltunen Tiedoksi: Kustula, Kuukasjärvi, em. yhteistyötahot Kh 156 / Liite nro 1 Kaavoittaja Jani Hiltunen, puh tai : Käynnissä olevan Kelujärvi - Rajala - Sattanen osayleiskaavan laajentaminen on tullut tarpeelliseksi Ala-Postojoen alueen maanomistajien pyynnöstä. Ala-Postojoen alue oli suunniteltu jätettäväksi ko. kaava-alueen ulkopuolelle, mutta alueen pienuuden vuoksi sen yleiskaavoittamiselle yksistään ei ole tarpeeksi suuria paineita. Alueen liittäminen jo työn alla olevaan Kelujärvi - Rajala - Sattanen osayleiskaava-alueeseen on katsottava aiheelliseksi siitäkin syystä, että alueen liittämisen jälkeen kunnan alueella 4-tien länsipuolen suurimmat rakennuspainealueet Jeesiöjoelta pohjoiseen tulisivat käsitellyksi yleiskaavatasolla. Laajennusalueen aikataulu tultaisiin liittämään nykyiseen aikatauluun, eikä aikataulutus alueen liittämisen vuoksi muutu. Kelujärvi - Rajala - Sattanen osayleiskaavoitustyötä tekevää konsulttia (Ympäristötaito Oy) on pyydetty tarjoamaan Ala-Postojoen alueen liittämistä ko. kaava-alueeseen. Ympäristötaito Oy on tarjonnut liittämään alueen yleiskaavaan 7500 (Alv 0 %):n lisähinnalla, liitekartan mukaisesti. KAAVOITTAJAN EHDOTUS: hyväksyy Ympäristötaito Oy:n tekemän tarjouksen ja päättää liittää Kelujärvi - Rajala - Sattanen osayleiskaava-alueeseen Ala- Postojen alueen. hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen. hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Puheenjohtaja Arja Mäkitalo poistui esteellisenä (HallL 28.3 ) kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varajäsen Marja Aikio saapui kokoukseen tämän pykälän ajaksi. Koska kunnanhallituksen I ja II varapuheenjohtaja olivat poissa kokouksesta, kunnanhallitus valitsi yksimielisesti tilapäiseksi puheenjohtajaksi Veikko Virtasen, joka toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan. käsitteli tämän asian pykälän 152 jälkeen. Toimeksi: Norberg, Hiltunen Tiedoksi: tekninen toimi, Ympäristötaito Oy

13 Nro 12/2007 Sivu 11 Kh 195 / , liite nro 4 Kaavoittaja Jani Hiltunen, Kelujärven Sattasen ja Rajalan kylien alueelle laadittavasta Kelujärvi - Rajala yleiskaavasta on valmistunut kaikkia osa-alueita, pois lukien Sattasen kyläalue, koskeva yleiskaavaehdotus. Sattasen kyläalueelle, kylän tiiviin rakenteen vuoksi on jouduttu tekemään esitystavaltaan tarkempi yleiskaava ja sen vuoksi on alueelle tehty myös tarkentavia lisäselvityksiä. Sattasen kylän tarkennealue on lisäselvitysten tekemisen ja tarkenteen laatimisen vuoksi jäljessä muun kaava-alueen aikataulusta. Sattasen kyläalueen yleiskaava-alueelle on valmistunut tarkennettu yleiskaavaluonnos. Sattasen alue käsitellään ehdotuksena kunnanhallituksessa erillisenä, mutta koko kaava-aineisto on tarkoituksen mukaista viedä yhtäaikaa kunnanvaltuuston käsittelyyn. Yleiskaavatyö on käynnistynyt v MRL 30 :n mukainen valmisteluvaiheen kuuleminen koskien kaikkia osa-alueita on järjestetty Lisäksi kaava-aineiston esittelystä on järjestetty tilaisuudet Kelujärvellä ja Sattasessa. Yleiskaava-alueelle on laadittu suoraan rakentamiseen oikeuttava ns. rantaosayleiskaava. Yleiskaavassa on osoitettu alueita mm. lomarakentamiselle, vakituiselle asumiselle ja matkailupalveluille. Kaavassa on lisäksi osoitettu alueita mm. virkistymiselle, maa- ja metsätaloudelle ja luonnonsuojelulle sekä kaavaan on esitetty kulttuuriympäristöllisesti merkittäviä rakennus- ja aluekohteita. Rakentamisen mitoituksen pohjaksi on tehty kantatilatarkastelu, jolla rantojen rakennusoikeuksia voidaan jakaa yhden mukaisesti kaikkien kantatilojen kesken. Tarkemmin aineisto esitellään kokouksessa. KAAVOITTAJAN EHDOTUS: hyväksyy Kelujärvi - Rajala yleiskaavaehdotuksen ja asettaa sen MRA 19 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja MRA 20 :n mukaan lausunnolle. hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

14 Nro 12/2007 Sivu PYHÄ - LUOSTO YLEISKAAVA, OSA-ALUE 9 / KITISEN JOKIVARSI Kh 196 / , liite nro 5 Suunnitteluteknikko Mauri Norberg Sodankylän, Pelkosenniemen ja Kemijärven kuntien yhteistyönä laadittavasta noin 700 km² suuruisesta Pyhä-Luosto alueen yleiskaavasta on valmistunut osa-alueen 9 (Kitisen jokivarsi) koskeva yleiskaavaehdotus. Yleiskaavatyö on käynnistynyt v Ensimmäinen viranomaiskokous on pidetty ja MRL 30 :n mukainen valmisteluvaiheen kuuleminen osa-alueesta 9 on järjestetty Yleiskaavan laatiminen on ollut osittain keskeytyksissä, koska matkailukeskusten ydinalueille on samanaikaisesti laadittu Ecosign Mountain Resort Planners Ltd:n toimesta suunnitelmat rinnealueiden, reitistöjen lähtöalueiden ja tiiviin palvelu- ja majoituskylän rakentamiseksi. Suunnitelmat valmistuivat v loppupuolella ja ne ovat pohjana ydinalueiden yleiskaavoissa. Ecosign-suunnitelmat on laadittu tiiviissä yhteistyössä alueen maanomistajien, yritysten ja yrittäjien sekä kuntien kanssa. Yleiskaava-alueelle on laadittu suoraan rakentamiseen oikeuttava ns. rantaosayleiskaava. Yleiskaavassa on osoitettu alueita mm. lomarakentamiselle, vakituiselle asumiselle ja matkailupalveluille. Rakentamisen mitoituksen pohjaksi on tehty kantatilatarkastelu, jolla rantojen rakennusoikeuksia voidaan jakaa yhden mukaisesti kaikkien kantatilojen kesken. Kaavassa on lisäksi osoitettu alueita, joille yhdyskuntarakentamisen ajatellaan laajenevan ja niille on jätetty mahdollisuus tarkemmalle kaavoitukselle tulevaisuudessa. Tällaiset alueet sijaitsevat Luoston matkailukeskuksen tuntumassa, alueilla, joille lomarakentaminen voi tulevaisuudessa laajentua. Tarkemmin aineisto esitellään kokouksessa. SUUNNITTELUTEKNIKON EHDOTUS: hyväksyy Pyhä-Luosto yleiskaavan, Sodankylän osa-alue 9/Kitisen jokivarren yleiskaavaehdotuksen ja asettaa sen MRA 19 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja MRA 20 :n mukaan lausunnoille. hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

15 Nro 12/2007 Sivu LUOSTON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kh 425 / , Liite nro 5 Suunnitteluteknikko Mauri Norberg, puh on hyväksynyt Luoston matkailukeskuksen päivätyn yleiskaavaehdotuksen ja asettanut sen MRA 19 mukaisesti julkisesti nähtäville. Uusi yleiskaava tulee olemaan ohjeena asemakaavaa muutettaessa. Kunta on käynnistämässä Metsähallituksen kanssa neuvottelut Luoston matkailualueen kehittämisestä sekä uusien alueiden kaavoituksen ja kunnallistekniikan järjestelyistä. Tavoitteena on, että asemakaavan muutokset ja toteutus etenevät vaiheittain Metsähallituksen kanssa sovittavan maankäyttösopimuksen mukaan. Asemakaavan muutosalue on rajattu liitekarttaan. Suunnitteluteknikko Norberg esittää, että kunnanhallitus - päättää käynnistää Metsähallituksen kanssa neuvottelut Luoston alueen kehittämisestä, kaavoittamisesta ja kaavan toteuttamisesta - antaa teknisen osaston tehtäväksi valmistella neuvottelujen pohjalta maankäyttösopimus joka tuodaan erikseen kh:n hyväksyttäväksi - antaa teknisen osaston tehtäväksi käynnistää Luoston asemakaavan muutokset liitekarttaan rajatuilla alueella Metsähallituksen kanssa sovittavan maankäyttösopimuksen mukaan. Kj:n esitys: hyväksyy suunnitteluteknikon esityksen. Päätös: hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Toimeksi: Norberg Tiedoksi: tekninen toimi Kh 197 / , liite nro 6 Kaavoittaja Jani Hiltunen, Luoston keskustan alueelle on laadittu asemakaavaluonnos ja kaavarunko. Kaavarungossa on tarkennettu yleiskaavan periaatteita ja sitä voidaan käyttää perustana myöhemmälle asemakaavoittamiselle. Kaavarunko ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavamuoto, mutta sitä käytetään suunnittelun apuvälineenä tilanteissa, joissa halutaan suunnitella kerralla periaatteet laajemmalle alueelle kuin on välttämätöntä sillä hetkellä asemakaavoittaa.

16 Nro 12/2007 Sivu 14 Kaavoitusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on postitettu osallisille ja vireille tulosta on kuulutettu Asemakaavan valmisteluvaiheesta on kuulutettu ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä teknisellä osastolla välisen ajan. Kaavasta on kuulutettu kuten kunnallisten ilmoitusten kuuluttamisesta on päätetty. Asemakaavan tavoitteita kuvataan kaavaselostuksessa mm. näin: "Asemakaavan ensisijainen tavoite on mahdollistaa Luoston matkailukeskuksen kehittäminen kehittämissuunnitelman ja strategian mukaisesti. Tavoitteena on palvelujen ja vuodepaikkojen huomattava kasvu rakentamalla hotellimajoitustiloja ja loma-asuntoja." Ecosignin laatima suunnitelma (Master Plan) sisältää kansainvälisesti hyväksi todetun matkailukeskusten suunnitteluperiaatteen, mittakaavaltaan ihmisläheisen tiiviin kävelykylän. Matkailukeskuksen suunnittelun tavoitteena on luoda selkeästi ympäristöstä erottuva hotellimajoitusta, erilaisia kaupallisia palveluja sekä vapaa-ajan palveluja tarjoava alue. Alueen kokonaisrakenne on pitkälti lyöty kiinni Ecosignin suunnitelmissa ja siihen pohjautuvassa yleiskaavassa. Ecosignin suunnitelmien ja yleiskaavan mukaiset keskeiset muutokset ovat: - Tiestö - Ukko-Luostontien ja Luostontien yhdistävä noin 2 km pitkä uusi tieyhteys sekä uusi kiertoliittymä Luostontien ja Pyhä-Luostontien risteyksessä. (Ecosignin havainnepiirroksissa on esitetty kiertoliittymä myös Luostontien ja uuden yhdystien risteykseen.) - Täydennysrakentaminen Luostontien varrelle: tiivis keskustatoimintojen alue, kaupallisten palvelujen alue ja matkailupalvelujen alue - Rakentaminen uuden yhdystien varrelle: keskustatoimintojen alue ja loma-asuntoalueet - Uudet loma-asuntoalueet ja asuntovaunualue Ukkoluostontien varrella". Aineisto esitellään tarkemmin kokouksessa. Alueen maanomistajien kanssa tehdään osapuolia sitovat maankäyttösopimukset maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n mukaisesti sen jälkeen kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. KAAVOITTAJAN EHDOTUS: hyväksyy kaavaluonnoksen ja -selostuksen sekä asettaa ne maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti asemakaavaehdotuksena julkisesti nähtäville ja 28 :n mukaisesti lausunnolle. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy alueelle laaditun kaavarungon ja asettaa sen asemakaava-aineiston mukaisesti nähtäville ja lausunnoille. hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.

17 Nro 12/2007 Sivu 15 TEK:72 / MOOTTORIKELKKAREITIN VIRALLISTAMINEN VÄLILLE KIRKONKYLÄ-KITTILÄN KUNNAN RAJA (KEULAKKOPÄÄ) Tekn. ltk 12 / , liite nro 6 Maanmittausteknikko Seppo Jokiniemi, Teknisellä osastolla on valmisteltu maastoliikennelain (1710/95) mukaisen moottorikelkkareitin virallistamista välille Sodankylän kirkonkylä-kittilän kunnan raja. Reitti lähtee Torvinen-Kirkonkylä reitistä Jeesiöjoen etelärannalta ja kulkee varuskunnan länsipuolelta Kaarestunturin kautta Keulakkopäähän, jossa se liittyy Kittilän kunnan ylläpitämään moottorikelkkareitistöön. Reitin rakentaminen on saatu sisällytettyä Itä-Lapin moottorikelkkareitistön kehittämisprojektiin. Projektin tarkoituksena on rakentaa ja kunnostaa eri matkailukeskusten välisiä runkoreitistöjä. Reitistö kattaa Kuusamon, Sallan, Rovaniemen, Sodankylän kunnat päätyen Leville. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on n ja sille on tarkoitus on hakea EU-rahoitus. Jotta Sodankylän kunnan alueen runkoreitit saadaan hankkeen piiriin, tulee reitit olla joko maanmittaustoimituksissa vahvistuneita tai reittitoimitus vireillä. Nyt virallistettavaksi esitettävän reitin pituus on n. 59 km ja sen toteutuksen kustannusarvio on n (ALV 0 %). Reitistä ja siirtymäreitistä on laadittu reittisuunnitelma, josta ilmenee rakentamisen tavoitteet, toteutus, reittivarusteet, kustannusarvio, ja maanomistajat. Kiinteistönomistajille ja/tai haltijoille, alueen paliskunnalle sekä viranomaisille ja muille asianosaisille on suunnitteluvaiheessa lähetetty kirjalliset lausuntopyynnöt reittisuunnitelmasta. Saadut lausunnot ja muutosesitykset on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon käsiteltävänä olevassa suunnitelmassa. MAANMITTAUSTEKNIKON EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää asettaa Sodankylän kirkonkylä-kittilän kunnan raja (Keulakkopää) välisen reittisuunnitelman maastoliikennelain mukaisesti yleisesti nähtäville. TIEMESTARIN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan tekemän esityksen. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen. Tiedoksi: Seppo Jokiniemi

18 Nro 12/2007 Sivu 16 Kh 198 / , liite nro 7 Maanmittausteknikko Seppo Jokiniemi, Reittisuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä välisen ajan kunnan teknisellä osastolla. Lausunnot suunnitelmasta on pyydetty Lapin Liitolta, Jääkäriprikaatilta, Sattasniemen ja Syväjärven paliskunnilta, FinGrid Oyj:ltä, poliisilta, Metsähallitukselta ja jokaiselta kiinteistön omistajalta, jota suunnitelma koskee. Reittisuunnitelmasta ovat antaneet kirjallisen lausunnon Metsähallitus ja Jääkäriprikaati. Lausunnossaan MH esittää, että reittisuunnitelmaa korjataan siten, että ne osuudet reitistä, jotka sijaitsevat MH:n kesä- tai talviteillä, siirretään niiltä teiden ulkopuolelle. Saittavaarassa olevan kotkanpesän vuoksi on reitti siirretty kokonaisuudessaan vaaran eteläpuolelle. MH on esittänyt karttaliitteillä korvaavat alueet reitin sijoittamiseksi uuteen paikkaan. Reittisuunnitelma muutoksineen on esitetty oheisella liitekartalla. Muutosesitykset voidaan toteuttaa. Jääkäriprikaatin kanssa yhteistyössä on reitti sijoitettu sen hallinnoimalle harjoitusalueelle siten, että se ei haittaa Prikaatin toimintaa. Lausunnossaan Jääkäriprikaati toteaa, että sillä ei ole estettä esitetyn suunnitelman toteuttamiseksi. FinGrid Oyj on antanut jo aikaisemmin luvan sijoittaa reitti hallinnoimalleen 110 kv:n johtokadulle. MAANMITTAUSTEKNIKON EHDOTUS: päättää esittää kunnan ympäristölautakunnalle, että se hyväksyy maastoliikennelain 15 :n mukaisesti kelkkareitin perustamiseksi laaditun reittisuunnitelman ja lain 14 :n mukaisesti hyväksyy kelkkareitin pitäjäksi Sodankylän kunnan. hyväksyy maanmittausteknikon ehdotuksen.

19 Nro 12/2007 Sivu TALOUSHALLINNON TEHTÄVIEN SIIRTO POLARMON OY:LLE Talousjohtaja Sirkka Kreivi Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnat ovat tehneet useita vuosia yhteistyötä eri toimialoilla. Vuodesta 2003 lukien yhteistyöhön tuli mukaan tietotekniikka seutuverkon muodossa. Tämän jälkeen kunnat ovat hankkineet yhteisiä ohjelmistoja sosiaalitoimeen ja taloushallintoon. Ohjelmat ovat luontevasti ohjanneet kuntien yhteistyön syventämiseen. Kunnat perustivat syksyllä 2007 Polarmon Oy -nimisen yhtiön, jonka osakkeista Sodankylän kunta omistaa 4/9, Inarin kunta 3/9 ja Utsjoen kunta 2/9. Yhtiöltä kunnat ovat ostaneet lukien kuntien palkanlaskentapalvelut. Yhtiöön siirtyi ns. vanhoina työntekijöinä Sodankylän kunnasta kolme kanslistia, Inarin kunnasta kolme ja Utsjoen kunnasta yksi. Sodankylän kunnanvaltuusto on mm. talousarviossa 2008 asettanut tavoitteeksi siirtää kunnan taloushallinnon muitakin tehtäviä ja työntekijöitä perustettuun yhtiöön. Valtuuston tahdon mukaisesti asiaa on valmisteltu ja Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän palveluksessa on ollut projektipäällikkö, joka on valmistellut kuntien taloushallinnosta vastaavien johdolla muiden taloushallinnon tehtävien siirtoa Polarmon Oy:lle. Valmistelussa on mm. tehty - kustannusvertailut kunnan oma työ/ostopalvelu Polarmon Oy:ltä - yksilöity yhtiöltä ostettavat taloushallinnon palvelut - arvioitu tehtävien hoitoon tarvittava henkilöstön määrä - valmisteltu ostopalvelusopimus - valmisteltu henkilöstön siirtosopimus. Valmistelun perusteella ovat kuntien talousvastaavat päätyneet ehdottamaan, että kunnat ostaisivat lukien Polarmon Oy:ltä mm. kirjanpidon, ostolaskujen käsittelyn, myyntilaskujen käsittelyn, maksuliikenteen ja saatavien seurannan ja perinnän. Palvelujen hinta määritellään suoriteperusteisesti. Tavoitteena on kuntien taloushallinnon prosessien yhdenmukaistaminen ja säästöjen aikaansaaminen. Valmisteltavasta asiasta on annettu tietoa Hallinto- ja elinkeinopalvelujen toimialan yhteisissä tilaisuuksissa sekä keskusteltu valmistelun eri vaiheissa taloushallintotehtäviä hoitavien henkilöiden kanssa. Taloushallinnon avainhenkilöstö on osallistunut myös projektipäällikön kanssa valmisteluun sen eri vaiheissa. Sodankylän kunnasta yhtiöön siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutusmääräyksiä noudattaen neljä henkilöä, Inarin kunnasta neljä henkilö ja Utsjoen kunnasta yksi henkilö. Työntekijöitten työntekopaikka säilyy kunnissa, joiden palveluksesta he siirtyvät yhtiöön.

20 Nro 12/2007 Sivu 18 TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: päättää 1. ostaa taloushallinnon palvelut lukien Polarmon Oy:ltä 2. hyväksyä liitteenä olevat ostopalvelusopimuksen ja henkilöstön siirtosopimuksen. 3. myöhemmin ketkä neljä kunnan taloushallinnon tehtäviä hoitavista viranhaltijoista siirtyvät Polarmon Oy:n palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteiden mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä. hyväksyy talousjohtajan ehdotuksen.

21 Nro 12/2007 Sivu LUPA LASTENHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN TOISTAISEKSI Sivistysltk 65 / Sivistystoimenjohtaja Hilkka Orava puh Lastenhoitajan/päivähoitajan määräaikaisissa työsuhteissa toimineet Ulla- Maija Lintula, Anne Kakko ja Kaija Väyrynen antoivat työsuhdeasioitaan koskevien asioiden hoidon asianajaja Hannu Autosen hoidettavaksi vuoden 2007 lopulla. Samasta asiasta on TNJ/Tehy tehnyt esityksen perusturvalautakunnalle jo Tavoitteena kaikilla on ollut työsuhteen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi, koska työsopimuslain mukaista määräaikaisuuden perustetta ei asianosaisten, ammattijärjestön ja asianajajan mielestä ole olemassa. Asiasta on pyydetty Kuntaliiton lausunto ja käyty useita neuvotteluita henkilöstöpäällikön johdolla. Aivan yksiselitteistä vastausta työsopimusten laillisuudesta ei Kuntaliitoltakaan saatu. Viime kädessä lain tulkinnan ratkaisee tuomioistuin. Asianosaisten välisessä neuvottelussa sovittiin , että kunta voi tehdä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen alkaen Ulla- Maija Lintulan kanssa, koska hänen kohdallaan ei ole ollut työsopimuslain mukaista määräaikaisuuden perustetta, mikäli kunnanhallitus hyväksyy toimen täyttämisen toistaiseksi. Päivähoidossa on yksi lastenhoitajan/päivähoitajan toimi täyttämättä, joten tointa ei tarvitse perustaa. Toimeen vakinaistettu toimii tarpeen mukaan eri toimipisteissä toistaiseksi viran- ja toimenhaltijoiden sijaisena. SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN ESITYS: Sivistyslautakunta esittää, että kunnanhallitus antaa luvan lastenhoitajan toimen täyttämiseen toistaiseksi. Kh 200 / Sivistyslautakunta käsittelee asian kokouksessaan Päätösesitys tuodaan kokoukseen.

22 Nro 12/2007 Sivu TALOUSSIHTEERIN (SIVISTYSPALVELUT) VIRAN TÄYTTÄMINEN Sivistysltk 68 / Sivistystoimenjohtaja Hilkka Orava puh Taloussihteeri Antti Ylitalo siirtyy toimimaan Aleksanteri Kenan koulun Kaarrostien toimipisteen kanslistina. Ylitalo on ollut työkokeilussa kanslistin tehtäviin alkaen ja työkokeilu päättyy Heinäkuun Ylitalo on vuosilomalla. Hallintokuntien kesken on sovittu siirrosta ja esitetty asia kunnanjohtajan päätettäväksi. Taloussihteerin toimenkuvaan kuuluvat kaikki sivistystoimen talousarvion valmisteluun ja seurantaan liittyvät asiat, laskujen hyväksymiset, tilitykset, tarjousten valmistelu ja kilpailuttaminen, ATK- asiat ja päivähoidon maksujen perinnästä huolehtiminen. Sivistystoimi on kunnan toiseksi suurin tulosalue perusturvapalveluiden jälkeen, joten se tarvitsee talousasioita hoitavan henkilön. SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN ESITYS: Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa taloussihteerin viran täyttämiseen toistaiseksi. Kh 201 / Sivistyslautakunta käsittelee asian kokouksessaan Päätösesitys tuodaan kokoukseen.

23 Nro 12/2007 Sivu LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN TOIMEKSI JA TOIMEN TÄYTTÄMINEN Sivistysltk 64 / Sivistystoimenjohtaja Hilkka Orava, puh Lastentarhanopettaja Raili Laajala on irtisanoutunut lastentarhanopettajan virasta alkaen. Viran sijoituspaikka on Paulaharjun päiväkoti. Lastentarhanopettajan viran muuttaminen toimeksi ja toimen täyttäminen on päiväkodin toiminnan kannalta välttämätön. Päiväkodin henkilöstörakenne lapsiryhmässä, jossa on 21 lasta, on 1 lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa. Lastentarhanopettaja vastaa ryhmän pedagogisesta suunnittelusta ja toiminnasta. Kyseisessä ryhmässä on myös esioppilaita, joiden opetuksesta lastentarhanopettaja vastaa. Lastentarhanopettajan sijaisuus on ollut täytettynä, joten määräraha palkkaukseen on talousarviossa. SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN ESITYS: Sivistyslautakunta esittää, että kunnanhallitus muuttaa lastentarhanopettajan viran toimeksi ja antaa luvan toimen täyttämiseen toistaiseksi. Kh 202 / Sivistyslautakunta käsittelee asian kokouksessaan Päätösesitys tuodaan kokoukseen.

24 Nro 12/2007 Sivu TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN VÄLIAIKAISESTI KANSLISTI MARJA NÄSILLE Perusturvajohtaja Harri Tiuraniemi, puh : Vuosilomien vuoksi kanslisti Marja Näsille tulee myöntää väliaikainen kunnan tilinkäyttöoikeus ajalle kunnan tilille POP PERUSTURVAJOHTAJAN EHDOTUS: myöntää väliaikaisen tilinkäyttöoikeuden kanslisti Marja Näsille ajalle tilille POP hyväksyy perusturvajohtajan esityksen.

25 Nro 12/2007 Sivu JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN HALL:157 /2008 Hallintosihteeri Raili Aho, puh : Jääkäriprikaatin Ylä-Lapin aluetoimisto on ilmoittanut, että syksyn 2008 kutsunnat pidetään Sodankylässä klo ja klo (varapäivä) Jääkäriprikaatissa. Kutsunnoissa on yksi kutsuntalautakunta, johon aluetoimisto pyytää kuntaa nimeämään kunnan edustajan ja hänelle varaedustajan mennessä. Lisäksi pyydetään nimeämään kutsuntalääkäri. Kutsunnat avaa päivittäin Ylä-Lapin aluetoimiston edustaja. Avauspuheen jälkeen kunnan, seurakunnan, poliisin ja veteraanien edustajat esittävät lyhyen tervehdyksensä kutsunnanalaisille. Tilaisuuden juhlallisesta luonteesta johtuen korostetaan, ettei tervehdyksen tule olla julistuksellinen. Tervehdyksen tulisi tukea ja rohkaista nuoria miehiä kutsunnoista alkavalle asevelvollisuusajalle sekä rohkaista heitä kasvamaan palveluksen kautta yhteiskuntakelpoisiksi kansalaisiksi. Kestoltaan tervehdysten tulisi olla noin 3-5 minuutin pituisia. Jääkäriprikaatin Ylä-Lapin aluetoimisto esittää, että vakiintuneen tavan mukaisesti kunta tai seurakunta tai molemmat yhdessä järjestäisivät kutsuntatilaisuudessa tarjoilun oman kuntansa kutsunnanalaisille sekä avaustilaisuuteen osallistuville kahvin ja pullan. Kutsunnanalaisten määrästä riippuen koko tilaisuus kestää iltapäivään noin klo saakka. Tämän johdosta tulisi harkita mahdollisuutta tarjota kutsunnanalaisille kahvin lisäksi myös esim. keittolounas. Vuonna 2007 on kutsuntalautakuntaan nimetty jäseniksi Risto Niemi ja Anneli Immonen-Mokko ja varajäseniksi Tuomo Kustula ja Tarja Oksanen. HALLINTOSIHTEERIN EHDOTUS: nimeää kutsuntalautakuntaan yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen vuoden 2008 kutsuntoja varten. Kutsuntaan osallistuville kutsunnanalaisilla kunta tarjoaa lounaan sekä avaustilaisuuteen osallistuville kahvin ja pullan. hyväksyy hallintosihteerin esityksen.

26 Nro 12/2007 Sivu EDUSTAJAN NIMEÄMINEN METSÄHALLITUKSEN KUNTAKOHTAISEEN YHTEISTYÖRYHMÄÄN HALL:167 /2008 Hallintosihteeri Raili Aho, puh : Metsähallitusta koskevan asetuksen 9 :n mukaisesti Metsähallitus voi asettaa saamelaisten kotiseutualueelle yhteistyöryhmiä, joihin kuuluu Metsähallituksen ja alueen väestön edustajia. Yhteistyöryhmien tehtävänä on käsitellä ao. kunnan aluetta koskevia laajakantoisia Metsähallituksen toimintoja. Yhteistyöryhmillä on neuvoa antava asema ja ne voivat myös tehdä aloitteita ja esityksiä Metsähallitukselle. Edellisen yhteistyöryhmän toimikausi päättyi vuoden 2007 lopussa. Metsähallitus pyytää kuntaa nimeämään mennessä edustajan ja varaedustajan Inarin ja Sodankylän kuntien yhteistyöryhmään toimikaudelle Inaria ja Sodankylää koskevaan yhteistyöryhmään nimetään edustajat seuraavasti: - 2 edustajaa Inarin kunnasta - 1 edustaja Sodankylän kunnasta - 2 edustajaa Saamelaiskäräjiltä - 1 Kolttien nimeämä edustaja Edellisellä kaudella Sodankylän kunnan edustajana on ollut kunnanjohtaja Vesa Tuunainen ja varalla Urpo Mokko. nimeää yhden edustajan ja varaedustajan Inarin ja Sodankylän kuntien yhteistyöryhmään toimikaudeksi

27 Nro 12/2007 Sivu HAASTE KUNNANHUUHDONNAN SM-KISOJEN LAPIN KULTA -SARJAAN HALL:4 /2008 Kunnanjohtaja Vesa Tuunainen, puh : Sodankylän kunnanhallituksen puheenjohtaja Arja Mäkitalo ja Kultamuseoyhdistys ry:n puheenjohtaja Kauko Launonen ovat haastaneet Lapin kuntien edustajat osallistumaan leikkimieliseen Lapin Kulta -sarjaan. Kilpailu käydään lauantaina kisojen avauksen jälkeen noin klo Kisaan osallistutaan kolmihenkisin joukkuein. päättää ottaa vastaan haasteen osallistua Lapin Kulta - sarjaan ja nimeää edustajat ko. sarjaan.

28 Nro 12/2007 Sivu 26 HALL:160 / LAUSUNTO LUONNOKSEEN OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI EDUNVALVONTA-ALUEISTA Kunnanjohtaja Vesa Tuunainen, puh : Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta oikeusministeriön asetukseksi oikeusaputoimistojen edunvalvonta-alueista. Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä hallituksen esitys (HE 45/2008) holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimilain ja valtion oikeusaputoimistosta annetun lain muuttamisesta. Esityksen mukaan voimassa olevat edunvalvonnat siirtyvät oikeusaputoimistojen järjestettäväksi lukien, elleivät palveluntuottaja ja oikeusaputoimisto toisin sovi. Uusien edunvalvontojen järjestäminen tulee oikeusaputoimistojen tehtäväksi kuitenkin jo lukien. Hallituksen esityksen mukaan maa jaetaan edunvalvontapalveluiden tuottamista varten edunvalvonta-alueisiin, joista kuhunkin kuuluu yksi tai useampi kunta. Oikeusministeriön luonnoksen mukaan edunvalvontapalveluista vastaavia oikeusaputoimistoja olisi 41. Luonnoksen mukaan Lappi kuuluu Rovaniemen oikeusapupiiriin. Lapin kunnat jaetaan kolmeen oikeusaputoimistoon, joita ovat Kemin oikeusaputoimisto, Rovaniemen oikeusaputoimisto ja Sodankylän oikeusaputoimisto. Viimeksi mainittuun kuuluvat Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kunnat. Sodankylän kunnan alueella holhoustoimen edunvalvontapalvelujen tuottajana toimii Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä. Kuntayhtymä tuottaa palvelut myös Inarin, Utsjoen, Kittilän ja Muonion kunnille. Toimipisteitä on Ivalossa, Sodankylässä ja Kittilässä. Kokemusten perusteella palvelut on tuotettu hyvin. Oikeusministerin luonnoksen mukaan palvelujen tuottamisalue laajenisi nykytilanteesta lännessä Enontekiön, Kolarin ja Pellon kuntiin sekä idässä Savukosken ja Pelkosenniemen kuntiin. Tuottamisalueen laajeneminen tapahtuisi naapurikuntiin, eikä lisää palveluntuottajien matkoja kohtuuttomasti. Etuna on riittävän suuri palvelun tuottajien joukko, joka kykenee kehittämään toimintaansa laajempana yksikkönä ja sijaistamaan sekä neuvomaan toisiaan. ilmoittaa lausuntonaan, että Sodankylän kunta tukee oikeusministeriön esitystä oikeusaputoimistojen edunvalvonta-alueista. Sodankylä pitää kuitenkin tärkeänä, että nykyiset edunvalvonnan toimipisteet Ivalossa, Sodankylässä ja Kittilässä säilyvät ja vahvistuvat.

29 Nro 12/2007 Sivu 27 HALL:173 / LAUSUNTO KEVITSAN KAIVOSTIEN TIESUUNNITELMASTA Kh 208 / , liite nro 9 Suunnitteluteknikko Norberg puh : Lapin tiepiiri pyytää Sodankylän kunnan lausuntoa Kevitsan kaivostien tiesuunnitelmasta ja suunnitelmaa vastaan mahdollisesti tehdyistä muistutuksista. Tiesuunnitelma pidetään yleisesti nähtävillä välisen ajan. Kevitsan kaivostie rakennetaan maantienä valtatieltä 4 alkaen Kevitsan kaivosalueen rajalle. Tien pituus on 7,01 km ja leveys 6,5 m. Tie jatkuu tästä edelleen kaivosalueen sisäisenä tienä. Tielle rakennetaan Vajusuvannon silta, pituus 148,6 m ja Mataraojan silta, pituus 6 m. Tiehankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu euroa. Kevitsan kaivostien sijainti on vahvistetun oikeusvaikutteisen Lokka-Koitilainen-Kevitsa yleiskaavan mukainen. Tiehanke on tarkoitus toteuttaa vuosina Kiireellisen aikataulu vuoksi tiepiiri pyytää lausuntoa kesäkuun aikana. Tekninen osasto on laatinut Kevitsan tiesuunnitelmasta lausunnon. SUUNNITTELUTEKNIKON EHDOTUS: esittää Lapin tiepiirille lausuntonaan liitteen mukaisen teknisen osaston laatiman lausunnon ja ilmoittaa, että tiesuunnitelman hyväksymiseen ei ole kaavoituksellisia esteitä. valtuuttaa kunnanjohtajan antamaan vastineen tiesuunnitelmaa vastaan mahdollisesti tehdyistä muistutuksista hyväksyy suunnitteluteknikon esityksen.

30 Nro 12/2007 Sivu 28 HALL:93 / AVUSTUSANOMUS / PERUSPÄÄOMAN KOKOAMINEN SÄÄTIÖÖN Kh 160 / , liite nro 2 Kunnanjohtaja Vesa Tuunainen, puh : Kultamuseoyhdistys ry esittää oheisella kirjeellään, että Sodankylän kunta merkitsisi euroa peruspääomaa Kultamuseosäätiöön Inarin samansuuruisen erän rinnalla. Ehdotuksessa em. peruspääoman maksatus olisi mahdollista jaksottaa käytävien neuvottelujen perusteella eriin. Liitteenä on Kultamuseoyhdistyksen laatimat tulevan Kultamuseosäätiön säännöt. Inarin kunta on käsitellyt ( ) Kultamuseoyhdistyksen ehdotusta ja esittää että, Sodankylän kunnanhallitus kutsuu kokoon Sodankylän ja Inarin kuntien välisen neuvottelun koskien Kultamuseosäätiötä ja muita kuntien yhteistyöhön liittyviä asioita. kutsuu Inarin kunnan edustajat kokoukseen koskien Kultamuseosäätiön perustamista. nimeää edustajansa neuvotteluun. hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen ja nimesi neuvottelijoiksi Arja Mäkitalon ja Vesa Tuunaisen. Tiedoksi: kj, Mäkitalo Kh 209 / Kultamuseoyhdistyksen esityksestä osallistua perustettavan Kultamuseosäätiön peruspääomaan on puhelimitse neuvoteltu Inarin kunnan edustajien kanssa. Edelleen Inarin kunnan kanssa on sovittu pidettäväksi klo kuntien yhteistyöneuvottelut, jossa asialistalla on mm. em. säätiön peruspääoma-asia. Tavoitteena on päästä yhteiseen näkemykseen kuntien mahdollisesti sijoittamasta pääomaosuudesta perustettavaan säätiöön. Lista valmistuu ja lähetetään ennen neuvottelua: asia esitellään kokouksessa.

31 Nro 12/2007 Sivu LÄÄKÄRIN VIRKOJEN TÄYTTÄMINEN HALL:115 /2008 Perusturvaltk 23 / Johtava lääkäri Raisa Pihajoki, puh : Terveyskeskuksessa on ollut haettavana kaksi terveyskeskuslääkärin virkaa ja terveyskeskuslääkärin viransijaisuuksia mennessä. Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään hakemus vakinaisiin virkoihin eikä myöskään sijaisuuksiin. Myöskään lääkärityövoimaa välittävät firmat eivät ole pystyneet toimittamaan riittävästi työntekijöitä. Sijaisia on haettu myöskin suoralla ilmoittelulla eri kanavien kautta. JOHTAVAN LÄÄKÄRIN ESITYS: Perusturvalautakunta 1. merkitsee asian tiedokseen, 2. käy keskustelua syntyneestä tilanteesta. Perusturvalautakunta merkitsi asian tiedokseen. Lisäksi käydyn keskustelun pohjalta perusturvalautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen Pohjois-Lapin kuntayhtymälle selvittää mahdollisuus seutukunnalliseen hankkeeseen lääkäreiden rekrytoimiseksi Lappiin. Päätettäväksi: kh Kh 102 / hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen. KJ:N MUUTETTU PÄÄTÖSESITYS: hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen ja ko. selvitystyön tekee elinkeinotoimi. hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun päätösesityksen. Toimeksi: elinkeinotoimi Tiedoksi: perusturvapalvelut, Pihajoki, Timo Lohi

32 Nro 12/2007 Sivu 30 Kh 210 / , liite nro 10 Elinkeinojohtaja Jyrki Manninen, puh : Sodankylän terveyskeskuksessa on yhteensä 7 lääkärin virkaa, joista tällä hetkellä on täytettynä 2 kokoaikaisena ja 1 osa-aikaisena. Toistuvista hakuilmoituksista huolimatta avoinna oleviin lääkärin virkoihin ei ole ollut hakijoita. Lisäksi on otettava huomioon, että kaikilla nykyisillä lääkäreillä on oikeus siirtyä eläkkeelle seuraavien 5-6 vuoden kuluessa. Tähän liittyen perusturvalautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle erityistoimenpiteisiin ryhtymistä. on antanut elinkeinotoimelle tehtäväksi selvittää lääkäreiden rekrytointia. Elinkeinotoimi on perustanut asiaa selvittävän työryhmän, jossa jäseninä ovat perusturvajohtaja Harri Tiuraniemi, johtava lääkäri Raisa Pihajoki, kehittämispäällikkö Timo Lohi, elinkeinojohtaja Jyrki Manninen, yritysasiamies Kauko Nurmela ja matkailuasiamies Marjo Helenius. Työryhmä on laatinut toimintasuunnitelman lääkärien rekrytoimiseksi. Käytännön suunnittelua varten työryhmä on päättänyt teettää luonnoksen rekrytointiohjelman pohjaksi. Luonnoksen on laatinut Proinno Design Oy työryhmän antamien ohjeiden mukaisesti. Luonnoksen mukaan markkinointiohjelma on kolmivaiheinen ja kampanjaaika noin yksi vuosi. Tavoitteena on, että sodankylän terveyskeskuksen kaikki 7 lääkärin virkaa ovat täytettynä mennessä. Markkinointiohjelman kohderyhminä ovat Sodankylässä syntyneet tai joskus työskennelleet lääkärit sekä elämänmuutosta kaipaavat, kokeneet, noin vuotiaat Lapissa asumisesta kiinnostuneet lääkärit. Heille tarjotaan luonnonläheistä, onnellista asumista, erittäin hyvää työympäristöä ja mandollisuutta ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen ruuhkasuomen ulkopuolella. Markkinoinnissa tullaan käyttämään perinteisiä ja moderneja digitaalisia keinoja, erityisesti käyttäen Internetiä hyväksi. Lisäksi osallistutaan esimerkiksi lääkäripäiville. Kampanjan ensimmäinen vaihe tulee sisältämään alustavan markkinointisuunnitelman, kampanjailmeen ja sisällön suunnittelun, mediastrategian, sisältötuotannon soveltuvin osin, haastattelut, kuvaukset ja tekstisuunnittelun. Toinen vaihe sisältää erityisesti digitaalista viestintää ja kohdennettua lehtiviestintää Lääkärilehdessä ja Duodecim-aikakauslehdessä, esittely- ja messumateriaalin suunnittelun ja toteutuksen lääkäripäiviä varten, kampanjan väliarvioinnin ja jatkotoimista päättämisen. Kolmas vaihe toteutetaan keväällä 2009 ja siinä painottuvat ammattijulkaisut, messutilaisuudet ja lääkäreiden koulutuspäivät.

33 Nro 12/2007 Sivu 31 Tässä hankkeessa kerättyä ja muokattua aineistoa voidaan käyttää kaikessa kunnan tiedottamisessa ja imagomarkkinoinnissa. Ensimmäisen ja toisen vaiheen kustannukset tulevat olemaan noin ,-. ELINKEINOJOHTAJAN EHDOTUS: 1. hyväksyy rekrytointiohjelman vaiheet yksi ja kaksi toteutettavaksi esitetyn suunnitelman pohjalta. 2. Vaiheen kolme toteutuksesta kunnanhallitus päättää erikseen. 3. myöntää rekrytointiohjelman vaiheiden yksi ja kaksi toteuttamiseksi Elinkeino- ja kehittämisrahastosta KJ:N ESITYS Valtuuston päätöksessä / 35 todetaan mm. seuraavaa: Valtuusto myöntää kunnanhallitukselle vuodelle euron käyttövaltuudet elinkeino- ja kehittämisrahaston varoista kunnan rahoitusosuuksiin elinkeinojen kehittämishankkeissa sekä velvoittaa kunnanhallituksen käsittelemään yksityiskohtaisen euron käyttösuunnitelman ennen rahaston varojen käyttöä. 1. toteaa kehittämisrahaston käyttösuunnitelmasta v seuraavaa: Tarkan käyttösuunnitelman tekeminen on vaikeaa, koska hankkeet ja erilaiset kehittämistarpeet pääsääntöisesti syntyvät tarpeen ja kohteen ilmaantuessa siten, että niiden etukäteen ennakointi tai suunnittelu on hyvin haasteellista. päättää kehittämisrahaston käyttämisestä tapauskohtaisesti. 2. Lääkäreiden rekrytointikampanja on elinkeinojen kehittämisen perustaa eli ilman hyvin toimivaa terveydenhuoltoa monien muiden elinkeinojen kehittämistoimien toteuttaminen jää tuloksiltaan todennäköisesti vajaaksi. 3. hyväksyy rekrytointiohjelman vaiheet yksi ja kaksi toteutettavaksi esitetyn suunnitelman pohjalta. 4. Vaiheen kolme toteutuksesta kunnanhallitus päättää erikseen. 5. myöntää rekrytointiohjelman vaiheiden yksi ja kaksi toteuttamiseksi Elinkeino- ja kehittämisrahastosta euroa.

34 Kokouspäivämäärä Sivu PALVELU-, PAIKALLIS- JA ASIOINTILIIKENTEEN KILPAILUTUS Elinkeinojohtaja Jyrki Manninen, puh Sodankylän kunta on pyytänyt palvelu-, paikallis- ja asiointiliikenteen hoitamisesta tarjoukset ajalle Määräaikaan mennessä kunnalle toimitettiin 8 eri tarjoajan tarjoukset. Annetut tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset yritykselle ja ajokalustolle. Tarjoukset on pyydetty seuraavista kohteista: 1. Sodankylä Kelujärvi - Sodankylä 2. Sodankylä Petkula - Sodankylä 3. Syväjärvi Sodankylä 4. Sodankylä Rajala Sodankylä 5. Sodankylä Orajärvi Sodankylä 6. Sodankylä Unarin Luusua 7. Sodankylän palveluliikenne 8. Sodankylän paikallisliikenne Tarjouksen reiteille ovat jättäneet seuraavat liikennöitsijät: Kohde 1: Erkki Salmi Kajon Oy Kohde 2: Jari Kaunisvaara Taksi Mikko Norberg Kuljetusliike M.Vaara JBus Oy Kajon Oy Kohde 3: Taksiautoilijat Jouko Vaarala ja Jorma Lahtela Kajon Oy Kohde 4: Kuljetusliike M.Vaara JBus Oy Kajon Oy Kohde 5: Kajon Oy Kohde 6: Kuljetusliike M.Vaara JBus Oy Kohde 7: Kuljetusliike M.Vaara JBus Oy Kajon Oy Markus Valvio

35 Kokouspäivämäärä Sivu 33 Kohde 8: Kuljetusliike M.Vaara JBus Oy Kajon Oy Markus Valvio Jari Kaunisvaara Kilpailutuksesta tiedottamisesta, tarjousasiakirjojen laatimisesta ja jätettyjen tarjousten oikeellisuudesta sekä yhteenvedosta on vastannut Teemu Kinnunen Ramboll Finland Oy:stä. ELINKEINOJOHTAJAN EHDOTUS: päättää saatujen tarjousten perusteella ostaa liikenteen ajalle seuraavilta ehdot täyttäviltä, halvimman tarjouksen jättäneiltä liikennöitsijöiltä: Kohde: Liikennöitsijä: 1. Sodankylä Kelujärvi Sodankylä Erkki Salmi hintaan 24,- /ajokerta 2. Sodankylä Petkula Sodankylä Kuljetusliike M.Vaara hintaan 38,50 /ajokerta 3. Syväjärvi Sodankylä Taksiautoilijat Jouko Vaarala ja Jorma Lahtela hintaan 68-56,50 /ajokerta tarjouksen mukaisesti 4. Sodankylä Rajala Sodankylä Kuljetusliike M.Vaara hintaan 35,50 /ajokerta 5. Sodankylä Orajärvi Sodankylä Tarjouspyynnön kohteesta luo vuttiin, koska koulukuljetuksien vuoksi vuorolle ei ole tarvetta 6. Sodankylä Unarin Luusua Kuljetusliike M.Vaara hintaan 105 /ajokerta 7. Sodankylän palveluliikenne Kuljetusliike M.Vaara hintaan 34 /tunti 8. Sodankylän paikallisliikenne Kuljetusliike M.Vaara hintaan 35 /tunti hyväksyy elinkeinojohtajan ehdotuksen.

Käsittellyt asiat. 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 80. 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 82

Käsittellyt asiat. 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 80. 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 82 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 4/2008 Kokousaika Torstai 24.04.2008 klo 09.05 12.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsittellyt asiat sivu Asia no 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

43 Kunnanjohtajan info 73. 44 Valtuustoaloite/ Vappu Postila 74

43 Kunnanjohtajan info 73. 44 Valtuustoaloite/ Vappu Postila 74 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 3/2008 Kokousaika Tiistai 19.02.2008 klo 10.00 16.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsitellyt asiat Asia no Sivu 42 Järjestäytymisasiat 72 43 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 106 KH 107 KH 108 Kokouksen järjestäytyminen n kunnan vuoden 2012 talousarvioylitykset Kunta-asunnot Oy:n takauksen täytäntöönpano KH 109 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 27.8.2012, kello 17.00 19.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174

Käsittellyt asiat. 92 Hallintojohtajan viran täyttäminen 171. 93 Elinkeino- ja kehittämisrahaston sääntöjen muutos sekä käyttövaltuus 174 Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 6/2008 Kokousaika Tiistai 26.03.2008 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Käsittellyt asiat sivu Asia no 91 Järjestäytymisasiat 170 92 Hallintojohtajan

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Aika 03.08.2015 klo 15:00 16:43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008 1. 81 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 2. 82 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008 1. 81 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 2. 82 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 5/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 28.04.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 2 / 2005 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Perjantai 15.04.2005 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 10.3.2009 klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 110 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja

Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja Nro Sivu Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja Valtuusto Keskuskatu 29 A, Jokioinen 4 77 Kokousaika Torstai 27.6.2013 klo 18.00-18.42 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 4.6.2012, kello 17.00 19.54 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone

Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai 16.6.2008 klo 18.30 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 10 / 2008 Aika Maanantai klo 18.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 10/2008 ASIA LIITE 146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Kunnanhallitus Aika 10.03.2015 klo 10:00-14:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 2/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 04.02.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 94 POIKKEAMINEN KOSKIEN LIESIPOUKAMA NIMISTÄ TILAA RN:O 2:127 HULIPPAAN KYLÄSSÄ... 216 95 VESIJOHTOVUOTOJEN LASKUTUSPERUSTEET... 218 96 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 9.3.2010 klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 84 KOKOUSAIKA klo 10.00-13.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126. Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 128 71 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 129 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 126 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.3.2015 klo 18:30 20.17 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot