191 Kunnanjohtajan info Kaavoituskatsaus Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, pohjoisosan 4-tien liikennealue 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "191 Kunnanjohtajan info 3. 192 Kaavoituskatsaus 2008 4. 193 Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, pohjoisosan 4-tien liikennealue 5"

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 12/2008 Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Asialista sivu Asia no 190 Järjestäytymisasiat Kunnanjohtajan info Kaavoituskatsaus Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, pohjoisosan 4-tien liikennealue Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kemijärventien teollisuusalue Kelujärvi - rajala yleiskaava Pyhä-Luosto yleiskaava, osa-alue 9 / Kitisen jokivarsi Luoston asemakaavan muutos Moottorikelkkareitin virallistaminen välille Kirkonkylä-Kittilän kunnan raja (Keulakkopää) Taloushallinnon tehtävien siirto Polarmon Oy:lle Lupa lastenhoitajan toimen täyttämiseen toistaiseksi Taloussihteerin (sivistyspalvelut) viran täyttäminen Lastentarhanopettajan viran muuttaminen toimeksi ja toimen täyttäminen Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen väliaikaisesti kanslisti Marja Näsille Jäsenten ja varajäsenten nimeäminen kutsuntalautakuntaan Edustajan nimeäminen Metsähallituksen kuntakohtaiseen yhteistyöryhmään Haaste kunnanhuuhdonnan SM-kisojen Lapin Kulta -sarjaan Lausunto luonnokseen oikeusministeriön asetukseksi edunvalvonta-alueista Lausunto Kevitsan kaivostien tiesuunnitelmasta Avustusanomus / Peruspääoman kokoaminen säätiöön Lääkärin virkojen täyttäminen Palvelu-, paikallis- ja asiointiliikenteen kilpailutus Asunto Oy Sodankylän Luoston Ahmakaarre -nimisen yhtiön osakkeiden vaihto Yhtiöiden fuusiointi Vuokrataloyhtiöiden tertiäärilainojen korkojen laskutus vuodelta

2 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 12/ Tiedoksi Muut asiat Kunnanjohtaja Vesa Tuunaisen virkavapaus/vuosiloma 41 Pöytäkirjan nähtävilläpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävillä kunnanviraston kirjaamossa. Puheenjohtaja Arja Mäkitalo

3 Nro 12/2007 Sivu 1 Kokousaika Tiistai klo Kokouspaikka Kunnanvirasto, kh:n kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajien valinta nimeää kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina klo 9-11 kunnanvirastolla. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Pentti Rytisalo ja Veikko Virtanen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Puheenjohtaja Arja Mäkitalo Pöytäkirjanpitäjä Raili Aho Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä Kunnanviraston kirjaamo Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Kaija Lehtola

4 Nro 12/2007 Sivu JÄRJESTÄYTYMISASIAT hyväksyy lähetetyn esityslistan työjärjestyksekseen.

5 Nro 12/2007 Sivu KUNNANJOHTAJAN INFO

6 Nro 12/2007 Sivu 4 HALL:151 / KAAVOITUSKATSAUS 2008 Kh 164 / , liite nro 6 Kaavoittaja Jani Hiltunen, Maankäyttö- ja Rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Vuoden 2008 kaavoituskatsaus on laadittu ja siitä ilmenee Sodankylän kunnan alueella olevien kaavoitushankkeiden tavoitteelliset ajankohdat ja kaavoituksen suuntaus. Kaavoituskatsauksessa ei ole sellaisia kaavoja, jotka tulisivat vireille ilman erillisiä kaavakohtaisia tiedotuksia. KAAVOITTAJAN EHDOTUS: hyväksyy vuodelle 2008 tehdyn kaavoituskatsauksen ja hyväksyy katsauksessa vuoden 2008 kaavoitustöiksi listatut yleis- ja asemakaavoituskohteet vuoden 2008 kaavoitusohjelmaksi. Esitän että, kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen. päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. Toimeksi: Hiltunen Kh 192 / , liite nro 1 Kunnanhallituksen kanssa käydyn keskustelun pohjalta kaavoituskatsaukseen on tehty selkeyttäviä ja lisäinformaatiota antavia korjauksia. KAAVOITTAJAN EHDOTUS: hyväksyy vuodelle 2008 tehdyn kaavoituskatsauksen ja hyväksyy katsauksessa vuoden 2008 kaavoitustöiksi listatut yleis- ja asemakaavoituskohteet vuoden 2008 kaavoitusohjelmaksi. Esitän että, kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.

7 Nro 12/2007 Sivu KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, POHJOISOSAN 4-TIEN LIIKENNEALUE Kh , liite nro 2 Kaavoittaja Jani Hiltunen, Kirkonkylän ja Sattasen välisen kevyenliikenteen väylän (JK+PP) toteuttaminen 4-tien vierelle vaatii kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan muutosta ja laajennusta. Kevyenliikenteenväylän tarvitseman alueen vuoksi nykyistä 4-tien liikennealuetta tulee laajentaa itään Pohjantien risteyksestä pohjoiseen aina pohjoisen infopisteen liepeille saakka. Asemakaavamuutos ja -laajennus tulee saada valmiiksi ennen varsinaisen kevyenliikenteenväylän rakennussuunnitelmaa, koska rakennussuunnitelmaa ei voida hyväksyä, mikäli se on kaavan vastainen. Asemakaavatyön tulisi olla tuolloin valmiina vuoden 2009 alussa. Kaavamuutos ja -laajennusalue on rajattu likimääräisesti liitekarttaan. KAAVOITTAJAN EHDOTUS: päättää käynnistää asemakaavan muutoksen ja laajennuksen koskien kirkonkylän pohjoisosan 4-tien liikennealuetta. Esitän että, kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.

8 Nro 12/2007 Sivu KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, KEMIJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE Kh 397 / , liite nro 1 Kaavoittaja Jani Hiltunen, Kemijärventien teollisuusalueella sijaitsevat kunnan vapaat tontit ovat loppuneet. Kunnanvaltuuston päätöksellä hankittu Oivala 4:51 tila on asemakaavoitettava ennen sen rakennuskäyttöön ottamista. Tarkoituksena on asemakaavoittaa kunnan hankkiman tilan alueelle lisää teollisuustontteja, jotka liittyvät nykyiseen teollisuusalueeseen ja laajentavat näin alueen teollisuustonttien tarjontaa. Asemakaavan rajauskartasta selviää muutettava ja laajennettava asemakaava-alue. Asemakaavan muutos tehdään teknisen osaston/kaavoituksen omana työnä, koska voidaan olettaa, ettei hankkeessa tarvitse tehdä laajoja selvityksiä, eikä vaikutusten arviointeja. Omana työnä tehtäessä ei tarvitse käyttää ulkopuolista konsultteja, eikä kaavan laadinnasta tällöin koidu kunnalle lisäkustannuksia. KAAVOITTAJAN EHDOTUS: antaa teknisen osaston valmisteltavaksi asemakaavan muutoksen ja laajennuksen liitekarttaan rajatulle alueelle. KUNNANJOHTAJAN ESITYS: Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan esityksen. hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen. kuuli asiantuntijana kaavoittaja Jani Hiltusta klo pykälien osalta. Toimeksi: tekniset palvelut Tiedoksi: Hiltunen, Norberg

9 Nro 12/2007 Sivu 7 Kh 194 / , liite nro 3 Kirkonkylän asemakaavan Kemijärventien teollisuusalueelle on laadittu kaavaluonnos. Kaavoitusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on postitettu osallisille ja vireille tulosta on kuulutettu Asemakaavan valmisteluvaiheesta on kuulutettu ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä teknisellä osastolle välisen ajan. Kaavasta on kuulutettu kuten kunnallisten ilmoitusten kuuluttamisesta on päätetty. Asemakaavan laajennuksessa muodostuvat uudet korttelit ja Korttelit on osoitettu käyttötarkoitukseltaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueiksi (T) ja kortteli 1159 on osoitettu merkinnällä teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). TY-merkinnällä pyritään minimoimaan Tuohiaavantien varteen sijoittuvan teollisuuden vaikutuksia lähiympäristöön. Suojaviheralueita (EV) on osoitettu sekä lähialueiden asuinkortteleiden suojaamiseen että myös alueen itäpuolella virtaavan kuivatusojan Haisuojan suojaamiseksi teollisuuden mahdollisilta haitoilta. Asemakaava-alueelle on lisäksi osoitettu lähivirkistysalueita (VL), katualueita, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue (ET) jäteveden pumppaamoa varten sekä johtovarauksia. Alueelle asemakaavalla muodostuu 11 kpl varsinaista teollisuusja varastointitonttia ja 2 kpl TY teollisuustonttia, joissa on esitetty erityisiä määräyksiä toiminnalle. KAAVOITTAJAN EHDOTUS: hyväksyy päivätyn kaavaluonnoksen ja - selostuksen sekä asettaa ne maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti asemakaavaehdotuksena julkisesti nähtäville ja 28 :n mukaisesti lausunnolle. hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.

10 Nro 12/2007 Sivu KELUJÄRVI - RAJALA YLEISKAAVA Kh 257 / Liite nro 6 Suunnitteluteknikko Mauri Norberg Kunnan tämän vuoden kaavoitusohjelmaan kuuluu Kelujärvi-Rajala alueen yleiskaavoituksen käynnistäminen. Yleiskaava laaditaan Rajala, Sattanen, Siurunmaa, Puolakkavaara ja Kelujärvi kylien ja lähivesistöjen alueelle jonka pinta-ala on noin km². Kaava-alue on merkitty liitteenä seuraavaan karttaan. Kaava-alueella sijaitsee noin 1400 rekisteröityä tilaa. Kaavoitustyön hallittavuuden, osallisten määrän ja alueiden erilaisuuden vuoksi työ vaiheistetaan kolmeen osaan niin, että 1. vaihe on Kelujärvi-Puolakkavaara-Siurunmaan alue 2. vaihe on Sattasen kyläalue ja Kitisenjoen rantavyöhykkeet 3. vaihe on Sattasjoki-Jeesiöjoki-Rajala alueet Kaavoitukselle on laadittu tavoiteaikataulu jonka mukaan - perusselvitykset on valmiina tammikuu kaavaluonnokset valmistuvat kesäkuu-syyskuu kaavaehdotus on kunnan käsittelyssä helmikuu-maaliskuu 2007 Tekninen osasto on pyytänyt yleiskaavoituksesta tarjoukset neljältä konsulttitoimistolta, joista kolme jätti seuraavat tarjoukset: Maa- ja Vesi Oy (alv 0 %) Suunnittelukeskus Oy (alv 0 %) Ympäristötaito Oy (alv 0 %) Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen hyväksymisperusteena on - tilaajan arvio konsultin perehtyneisyydestä vastaaviin kaavatöihin - konsultin käytettävissä olevat todelliset henkilöresurssit - kokonaishinta - kaavoitustyön tarkennettu aikataulu - konsultin valintaa ei ratkaise pelkästään halvin kokonaishinta - tilaaja pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset Tekninen osasto on verrannut tarjoukset ja ne esitellään kokouksessa. Kaikki tarjoukset ovat keskenään vertailukelpoisia. Suunnitteluteknikko Norberg esittää, että yleiskaavan laatijaksi valitaan Ympäristötaito Oy kokonaispalkkiolla (alv 0 %). Toimialajohtaja Kovanen esittää hyväksyttäväksi valmistelijan esityksen. Vt.kj: Ehdotan, että kunnanhallitus hyväksyy suunnitteluteknikon esityksen.

11 Nro 12/2007 Sivu 9 Kh:n käsitt: Keskustelun kuluessa jäsen Tarja Oksanen varajäsen Heidi Alarieston ja jäsen Ahti Korvasen kannattamana esitti, että kaavoitustyön vaiheistusta muutetaan siten, että 1. vaiheena on Sattasen kyläalue ja Kitisenjoen rantavyöhykkeet ja 2. vaiheena Kelujärvi-Puolakkavaara-Siurunmaan alue. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi jäsen Oksasen tehneen esittelijän ehdotuksesta poikkeavan kannatetun esityksen. Puheenjohtaja tiedusteli, vastustaako kukaan jäsen Oksasen tekemää muutosesitystä. Päätös: Koska ei vastustanut, puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen esittelijän ehdotuksen korjattuna jäsen Tarja Oksasen tekemällä muutoksella kaavoitustyön vaiheistukseen. Toimeksi: tekninen toimi Tiedoksi: tarjouksen jättäneet, Norberg Kh 98 / Kaavoittaja Jani Hiltunen, puh , : MTK- Sodankylä on lähestynyt kuntaa Pentti Rytisalon allekirjoittamalla kirjeellä liittyen Kelujärvi - Rajala - Sattanen alueelle tehtävään osayleiskaavaan. MTK - Sodankylä vaatii perustettavaksi yhteistyöryhmän, jonka jäseneksi MTK nimeämillään henkilöillä osallistuisi. Yleiskaavan laatimisen ajaksi voidaan perustaa paikallinen ohjausryhmä. Ohjausryhmään tulisi kokemusten perusteella ottaa mukaan: - alueen kylien kylätoimikuntien edustajat (Kelujärvi, Sattanen, Rajala) - metsänhoitoyhdistyksen edustaja - alueen paliskunnat (Oraniemi, Sattasniemi) - MTK:n edustaja - metsähallitus, metsätalous - kaavoittavan viranomaisen, kunnanhallituksen määräämät edustajat - kaavanlaatija ja kaavatyössä toimivat viranhaltijat. KAAVOITTAJAN EHDOTUS: hyväksyy ehdotuksen ja määrää perustettavaksi Kelujärvi - Rajala - Sattanen osayleiskaavan ohjausryhmään edellä mainittujen elinten osoittamat edustajat. päättää perustaa Kelujärvi-Rajala-Sattanen osayleiskaavan ohjausryhmän ja nimeää siihen edustajansa. Muita em. tahoja pyydetään nimeämään omat edustajansa po. ohjausryhmään.

12 Nro 12/2007 Sivu 10 hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen ja nimesi kunnan edustajiksi po. ohjausryhmään Tuomo Kustulan ja Markku Kuukasjärven. Toimeksi: Hiltunen Tiedoksi: Kustula, Kuukasjärvi, em. yhteistyötahot Kh 156 / Liite nro 1 Kaavoittaja Jani Hiltunen, puh tai : Käynnissä olevan Kelujärvi - Rajala - Sattanen osayleiskaavan laajentaminen on tullut tarpeelliseksi Ala-Postojoen alueen maanomistajien pyynnöstä. Ala-Postojoen alue oli suunniteltu jätettäväksi ko. kaava-alueen ulkopuolelle, mutta alueen pienuuden vuoksi sen yleiskaavoittamiselle yksistään ei ole tarpeeksi suuria paineita. Alueen liittäminen jo työn alla olevaan Kelujärvi - Rajala - Sattanen osayleiskaava-alueeseen on katsottava aiheelliseksi siitäkin syystä, että alueen liittämisen jälkeen kunnan alueella 4-tien länsipuolen suurimmat rakennuspainealueet Jeesiöjoelta pohjoiseen tulisivat käsitellyksi yleiskaavatasolla. Laajennusalueen aikataulu tultaisiin liittämään nykyiseen aikatauluun, eikä aikataulutus alueen liittämisen vuoksi muutu. Kelujärvi - Rajala - Sattanen osayleiskaavoitustyötä tekevää konsulttia (Ympäristötaito Oy) on pyydetty tarjoamaan Ala-Postojoen alueen liittämistä ko. kaava-alueeseen. Ympäristötaito Oy on tarjonnut liittämään alueen yleiskaavaan 7500 (Alv 0 %):n lisähinnalla, liitekartan mukaisesti. KAAVOITTAJAN EHDOTUS: hyväksyy Ympäristötaito Oy:n tekemän tarjouksen ja päättää liittää Kelujärvi - Rajala - Sattanen osayleiskaava-alueeseen Ala- Postojen alueen. hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen. hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Puheenjohtaja Arja Mäkitalo poistui esteellisenä (HallL 28.3 ) kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Varajäsen Marja Aikio saapui kokoukseen tämän pykälän ajaksi. Koska kunnanhallituksen I ja II varapuheenjohtaja olivat poissa kokouksesta, kunnanhallitus valitsi yksimielisesti tilapäiseksi puheenjohtajaksi Veikko Virtasen, joka toimi puheenjohtajana tämän pykälän ajan. käsitteli tämän asian pykälän 152 jälkeen. Toimeksi: Norberg, Hiltunen Tiedoksi: tekninen toimi, Ympäristötaito Oy

13 Nro 12/2007 Sivu 11 Kh 195 / , liite nro 4 Kaavoittaja Jani Hiltunen, Kelujärven Sattasen ja Rajalan kylien alueelle laadittavasta Kelujärvi - Rajala yleiskaavasta on valmistunut kaikkia osa-alueita, pois lukien Sattasen kyläalue, koskeva yleiskaavaehdotus. Sattasen kyläalueelle, kylän tiiviin rakenteen vuoksi on jouduttu tekemään esitystavaltaan tarkempi yleiskaava ja sen vuoksi on alueelle tehty myös tarkentavia lisäselvityksiä. Sattasen kylän tarkennealue on lisäselvitysten tekemisen ja tarkenteen laatimisen vuoksi jäljessä muun kaava-alueen aikataulusta. Sattasen kyläalueen yleiskaava-alueelle on valmistunut tarkennettu yleiskaavaluonnos. Sattasen alue käsitellään ehdotuksena kunnanhallituksessa erillisenä, mutta koko kaava-aineisto on tarkoituksen mukaista viedä yhtäaikaa kunnanvaltuuston käsittelyyn. Yleiskaavatyö on käynnistynyt v MRL 30 :n mukainen valmisteluvaiheen kuuleminen koskien kaikkia osa-alueita on järjestetty Lisäksi kaava-aineiston esittelystä on järjestetty tilaisuudet Kelujärvellä ja Sattasessa. Yleiskaava-alueelle on laadittu suoraan rakentamiseen oikeuttava ns. rantaosayleiskaava. Yleiskaavassa on osoitettu alueita mm. lomarakentamiselle, vakituiselle asumiselle ja matkailupalveluille. Kaavassa on lisäksi osoitettu alueita mm. virkistymiselle, maa- ja metsätaloudelle ja luonnonsuojelulle sekä kaavaan on esitetty kulttuuriympäristöllisesti merkittäviä rakennus- ja aluekohteita. Rakentamisen mitoituksen pohjaksi on tehty kantatilatarkastelu, jolla rantojen rakennusoikeuksia voidaan jakaa yhden mukaisesti kaikkien kantatilojen kesken. Tarkemmin aineisto esitellään kokouksessa. KAAVOITTAJAN EHDOTUS: hyväksyy Kelujärvi - Rajala yleiskaavaehdotuksen ja asettaa sen MRA 19 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja MRA 20 :n mukaan lausunnolle. hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

14 Nro 12/2007 Sivu PYHÄ - LUOSTO YLEISKAAVA, OSA-ALUE 9 / KITISEN JOKIVARSI Kh 196 / , liite nro 5 Suunnitteluteknikko Mauri Norberg Sodankylän, Pelkosenniemen ja Kemijärven kuntien yhteistyönä laadittavasta noin 700 km² suuruisesta Pyhä-Luosto alueen yleiskaavasta on valmistunut osa-alueen 9 (Kitisen jokivarsi) koskeva yleiskaavaehdotus. Yleiskaavatyö on käynnistynyt v Ensimmäinen viranomaiskokous on pidetty ja MRL 30 :n mukainen valmisteluvaiheen kuuleminen osa-alueesta 9 on järjestetty Yleiskaavan laatiminen on ollut osittain keskeytyksissä, koska matkailukeskusten ydinalueille on samanaikaisesti laadittu Ecosign Mountain Resort Planners Ltd:n toimesta suunnitelmat rinnealueiden, reitistöjen lähtöalueiden ja tiiviin palvelu- ja majoituskylän rakentamiseksi. Suunnitelmat valmistuivat v loppupuolella ja ne ovat pohjana ydinalueiden yleiskaavoissa. Ecosign-suunnitelmat on laadittu tiiviissä yhteistyössä alueen maanomistajien, yritysten ja yrittäjien sekä kuntien kanssa. Yleiskaava-alueelle on laadittu suoraan rakentamiseen oikeuttava ns. rantaosayleiskaava. Yleiskaavassa on osoitettu alueita mm. lomarakentamiselle, vakituiselle asumiselle ja matkailupalveluille. Rakentamisen mitoituksen pohjaksi on tehty kantatilatarkastelu, jolla rantojen rakennusoikeuksia voidaan jakaa yhden mukaisesti kaikkien kantatilojen kesken. Kaavassa on lisäksi osoitettu alueita, joille yhdyskuntarakentamisen ajatellaan laajenevan ja niille on jätetty mahdollisuus tarkemmalle kaavoitukselle tulevaisuudessa. Tällaiset alueet sijaitsevat Luoston matkailukeskuksen tuntumassa, alueilla, joille lomarakentaminen voi tulevaisuudessa laajentua. Tarkemmin aineisto esitellään kokouksessa. SUUNNITTELUTEKNIKON EHDOTUS: hyväksyy Pyhä-Luosto yleiskaavan, Sodankylän osa-alue 9/Kitisen jokivarren yleiskaavaehdotuksen ja asettaa sen MRA 19 :n mukaisesti julkisesti nähtäville ja MRA 20 :n mukaan lausunnoille. hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

15 Nro 12/2007 Sivu LUOSTON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kh 425 / , Liite nro 5 Suunnitteluteknikko Mauri Norberg, puh on hyväksynyt Luoston matkailukeskuksen päivätyn yleiskaavaehdotuksen ja asettanut sen MRA 19 mukaisesti julkisesti nähtäville. Uusi yleiskaava tulee olemaan ohjeena asemakaavaa muutettaessa. Kunta on käynnistämässä Metsähallituksen kanssa neuvottelut Luoston matkailualueen kehittämisestä sekä uusien alueiden kaavoituksen ja kunnallistekniikan järjestelyistä. Tavoitteena on, että asemakaavan muutokset ja toteutus etenevät vaiheittain Metsähallituksen kanssa sovittavan maankäyttösopimuksen mukaan. Asemakaavan muutosalue on rajattu liitekarttaan. Suunnitteluteknikko Norberg esittää, että kunnanhallitus - päättää käynnistää Metsähallituksen kanssa neuvottelut Luoston alueen kehittämisestä, kaavoittamisesta ja kaavan toteuttamisesta - antaa teknisen osaston tehtäväksi valmistella neuvottelujen pohjalta maankäyttösopimus joka tuodaan erikseen kh:n hyväksyttäväksi - antaa teknisen osaston tehtäväksi käynnistää Luoston asemakaavan muutokset liitekarttaan rajatuilla alueella Metsähallituksen kanssa sovittavan maankäyttösopimuksen mukaan. Kj:n esitys: hyväksyy suunnitteluteknikon esityksen. Päätös: hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen. Toimeksi: Norberg Tiedoksi: tekninen toimi Kh 197 / , liite nro 6 Kaavoittaja Jani Hiltunen, Luoston keskustan alueelle on laadittu asemakaavaluonnos ja kaavarunko. Kaavarungossa on tarkennettu yleiskaavan periaatteita ja sitä voidaan käyttää perustana myöhemmälle asemakaavoittamiselle. Kaavarunko ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavamuoto, mutta sitä käytetään suunnittelun apuvälineenä tilanteissa, joissa halutaan suunnitella kerralla periaatteet laajemmalle alueelle kuin on välttämätöntä sillä hetkellä asemakaavoittaa.

16 Nro 12/2007 Sivu 14 Kaavoitusta koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on postitettu osallisille ja vireille tulosta on kuulutettu Asemakaavan valmisteluvaiheesta on kuulutettu ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä teknisellä osastolla välisen ajan. Kaavasta on kuulutettu kuten kunnallisten ilmoitusten kuuluttamisesta on päätetty. Asemakaavan tavoitteita kuvataan kaavaselostuksessa mm. näin: "Asemakaavan ensisijainen tavoite on mahdollistaa Luoston matkailukeskuksen kehittäminen kehittämissuunnitelman ja strategian mukaisesti. Tavoitteena on palvelujen ja vuodepaikkojen huomattava kasvu rakentamalla hotellimajoitustiloja ja loma-asuntoja." Ecosignin laatima suunnitelma (Master Plan) sisältää kansainvälisesti hyväksi todetun matkailukeskusten suunnitteluperiaatteen, mittakaavaltaan ihmisläheisen tiiviin kävelykylän. Matkailukeskuksen suunnittelun tavoitteena on luoda selkeästi ympäristöstä erottuva hotellimajoitusta, erilaisia kaupallisia palveluja sekä vapaa-ajan palveluja tarjoava alue. Alueen kokonaisrakenne on pitkälti lyöty kiinni Ecosignin suunnitelmissa ja siihen pohjautuvassa yleiskaavassa. Ecosignin suunnitelmien ja yleiskaavan mukaiset keskeiset muutokset ovat: - Tiestö - Ukko-Luostontien ja Luostontien yhdistävä noin 2 km pitkä uusi tieyhteys sekä uusi kiertoliittymä Luostontien ja Pyhä-Luostontien risteyksessä. (Ecosignin havainnepiirroksissa on esitetty kiertoliittymä myös Luostontien ja uuden yhdystien risteykseen.) - Täydennysrakentaminen Luostontien varrelle: tiivis keskustatoimintojen alue, kaupallisten palvelujen alue ja matkailupalvelujen alue - Rakentaminen uuden yhdystien varrelle: keskustatoimintojen alue ja loma-asuntoalueet - Uudet loma-asuntoalueet ja asuntovaunualue Ukkoluostontien varrella". Aineisto esitellään tarkemmin kokouksessa. Alueen maanomistajien kanssa tehdään osapuolia sitovat maankäyttösopimukset maankäyttö- ja rakennuslain 91b :n mukaisesti sen jälkeen kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. KAAVOITTAJAN EHDOTUS: hyväksyy kaavaluonnoksen ja -selostuksen sekä asettaa ne maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti asemakaavaehdotuksena julkisesti nähtäville ja 28 :n mukaisesti lausunnolle. Lisäksi kunnanhallitus hyväksyy alueelle laaditun kaavarungon ja asettaa sen asemakaava-aineiston mukaisesti nähtäville ja lausunnoille. hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen.

17 Nro 12/2007 Sivu 15 TEK:72 / MOOTTORIKELKKAREITIN VIRALLISTAMINEN VÄLILLE KIRKONKYLÄ-KITTILÄN KUNNAN RAJA (KEULAKKOPÄÄ) Tekn. ltk 12 / , liite nro 6 Maanmittausteknikko Seppo Jokiniemi, Teknisellä osastolla on valmisteltu maastoliikennelain (1710/95) mukaisen moottorikelkkareitin virallistamista välille Sodankylän kirkonkylä-kittilän kunnan raja. Reitti lähtee Torvinen-Kirkonkylä reitistä Jeesiöjoen etelärannalta ja kulkee varuskunnan länsipuolelta Kaarestunturin kautta Keulakkopäähän, jossa se liittyy Kittilän kunnan ylläpitämään moottorikelkkareitistöön. Reitin rakentaminen on saatu sisällytettyä Itä-Lapin moottorikelkkareitistön kehittämisprojektiin. Projektin tarkoituksena on rakentaa ja kunnostaa eri matkailukeskusten välisiä runkoreitistöjä. Reitistö kattaa Kuusamon, Sallan, Rovaniemen, Sodankylän kunnat päätyen Leville. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on n ja sille on tarkoitus on hakea EU-rahoitus. Jotta Sodankylän kunnan alueen runkoreitit saadaan hankkeen piiriin, tulee reitit olla joko maanmittaustoimituksissa vahvistuneita tai reittitoimitus vireillä. Nyt virallistettavaksi esitettävän reitin pituus on n. 59 km ja sen toteutuksen kustannusarvio on n (ALV 0 %). Reitistä ja siirtymäreitistä on laadittu reittisuunnitelma, josta ilmenee rakentamisen tavoitteet, toteutus, reittivarusteet, kustannusarvio, ja maanomistajat. Kiinteistönomistajille ja/tai haltijoille, alueen paliskunnalle sekä viranomaisille ja muille asianosaisille on suunnitteluvaiheessa lähetetty kirjalliset lausuntopyynnöt reittisuunnitelmasta. Saadut lausunnot ja muutosesitykset on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon käsiteltävänä olevassa suunnitelmassa. MAANMITTAUSTEKNIKON EHDOTUS: Tekninen lautakunta päättää asettaa Sodankylän kirkonkylä-kittilän kunnan raja (Keulakkopää) välisen reittisuunnitelman maastoliikennelain mukaisesti yleisesti nähtäville. TIEMESTARIN ESITYS: Tekninen lautakunta hyväksyy valmistelijan tekemän esityksen. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen. Tiedoksi: Seppo Jokiniemi

18 Nro 12/2007 Sivu 16 Kh 198 / , liite nro 7 Maanmittausteknikko Seppo Jokiniemi, Reittisuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä välisen ajan kunnan teknisellä osastolla. Lausunnot suunnitelmasta on pyydetty Lapin Liitolta, Jääkäriprikaatilta, Sattasniemen ja Syväjärven paliskunnilta, FinGrid Oyj:ltä, poliisilta, Metsähallitukselta ja jokaiselta kiinteistön omistajalta, jota suunnitelma koskee. Reittisuunnitelmasta ovat antaneet kirjallisen lausunnon Metsähallitus ja Jääkäriprikaati. Lausunnossaan MH esittää, että reittisuunnitelmaa korjataan siten, että ne osuudet reitistä, jotka sijaitsevat MH:n kesä- tai talviteillä, siirretään niiltä teiden ulkopuolelle. Saittavaarassa olevan kotkanpesän vuoksi on reitti siirretty kokonaisuudessaan vaaran eteläpuolelle. MH on esittänyt karttaliitteillä korvaavat alueet reitin sijoittamiseksi uuteen paikkaan. Reittisuunnitelma muutoksineen on esitetty oheisella liitekartalla. Muutosesitykset voidaan toteuttaa. Jääkäriprikaatin kanssa yhteistyössä on reitti sijoitettu sen hallinnoimalle harjoitusalueelle siten, että se ei haittaa Prikaatin toimintaa. Lausunnossaan Jääkäriprikaati toteaa, että sillä ei ole estettä esitetyn suunnitelman toteuttamiseksi. FinGrid Oyj on antanut jo aikaisemmin luvan sijoittaa reitti hallinnoimalleen 110 kv:n johtokadulle. MAANMITTAUSTEKNIKON EHDOTUS: päättää esittää kunnan ympäristölautakunnalle, että se hyväksyy maastoliikennelain 15 :n mukaisesti kelkkareitin perustamiseksi laaditun reittisuunnitelman ja lain 14 :n mukaisesti hyväksyy kelkkareitin pitäjäksi Sodankylän kunnan. hyväksyy maanmittausteknikon ehdotuksen.

19 Nro 12/2007 Sivu TALOUSHALLINNON TEHTÄVIEN SIIRTO POLARMON OY:LLE Talousjohtaja Sirkka Kreivi Inarin, Sodankylän ja Utsjoen kunnat ovat tehneet useita vuosia yhteistyötä eri toimialoilla. Vuodesta 2003 lukien yhteistyöhön tuli mukaan tietotekniikka seutuverkon muodossa. Tämän jälkeen kunnat ovat hankkineet yhteisiä ohjelmistoja sosiaalitoimeen ja taloushallintoon. Ohjelmat ovat luontevasti ohjanneet kuntien yhteistyön syventämiseen. Kunnat perustivat syksyllä 2007 Polarmon Oy -nimisen yhtiön, jonka osakkeista Sodankylän kunta omistaa 4/9, Inarin kunta 3/9 ja Utsjoen kunta 2/9. Yhtiöltä kunnat ovat ostaneet lukien kuntien palkanlaskentapalvelut. Yhtiöön siirtyi ns. vanhoina työntekijöinä Sodankylän kunnasta kolme kanslistia, Inarin kunnasta kolme ja Utsjoen kunnasta yksi. Sodankylän kunnanvaltuusto on mm. talousarviossa 2008 asettanut tavoitteeksi siirtää kunnan taloushallinnon muitakin tehtäviä ja työntekijöitä perustettuun yhtiöön. Valtuuston tahdon mukaisesti asiaa on valmisteltu ja Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän palveluksessa on ollut projektipäällikkö, joka on valmistellut kuntien taloushallinnosta vastaavien johdolla muiden taloushallinnon tehtävien siirtoa Polarmon Oy:lle. Valmistelussa on mm. tehty - kustannusvertailut kunnan oma työ/ostopalvelu Polarmon Oy:ltä - yksilöity yhtiöltä ostettavat taloushallinnon palvelut - arvioitu tehtävien hoitoon tarvittava henkilöstön määrä - valmisteltu ostopalvelusopimus - valmisteltu henkilöstön siirtosopimus. Valmistelun perusteella ovat kuntien talousvastaavat päätyneet ehdottamaan, että kunnat ostaisivat lukien Polarmon Oy:ltä mm. kirjanpidon, ostolaskujen käsittelyn, myyntilaskujen käsittelyn, maksuliikenteen ja saatavien seurannan ja perinnän. Palvelujen hinta määritellään suoriteperusteisesti. Tavoitteena on kuntien taloushallinnon prosessien yhdenmukaistaminen ja säästöjen aikaansaaminen. Valmisteltavasta asiasta on annettu tietoa Hallinto- ja elinkeinopalvelujen toimialan yhteisissä tilaisuuksissa sekä keskusteltu valmistelun eri vaiheissa taloushallintotehtäviä hoitavien henkilöiden kanssa. Taloushallinnon avainhenkilöstö on osallistunut myös projektipäällikön kanssa valmisteluun sen eri vaiheissa. Sodankylän kunnasta yhtiöön siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutusmääräyksiä noudattaen neljä henkilöä, Inarin kunnasta neljä henkilö ja Utsjoen kunnasta yksi henkilö. Työntekijöitten työntekopaikka säilyy kunnissa, joiden palveluksesta he siirtyvät yhtiöön.

20 Nro 12/2007 Sivu 18 TALOUSJOHTAJAN EHDOTUS: päättää 1. ostaa taloushallinnon palvelut lukien Polarmon Oy:ltä 2. hyväksyä liitteenä olevat ostopalvelusopimuksen ja henkilöstön siirtosopimuksen. 3. myöhemmin ketkä neljä kunnan taloushallinnon tehtäviä hoitavista viranhaltijoista siirtyvät Polarmon Oy:n palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteiden mukaisesti ns. vanhoina työntekijöinä. hyväksyy talousjohtajan ehdotuksen.

21 Nro 12/2007 Sivu LUPA LASTENHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEEN TOISTAISEKSI Sivistysltk 65 / Sivistystoimenjohtaja Hilkka Orava puh Lastenhoitajan/päivähoitajan määräaikaisissa työsuhteissa toimineet Ulla- Maija Lintula, Anne Kakko ja Kaija Väyrynen antoivat työsuhdeasioitaan koskevien asioiden hoidon asianajaja Hannu Autosen hoidettavaksi vuoden 2007 lopulla. Samasta asiasta on TNJ/Tehy tehnyt esityksen perusturvalautakunnalle jo Tavoitteena kaikilla on ollut työsuhteen muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi, koska työsopimuslain mukaista määräaikaisuuden perustetta ei asianosaisten, ammattijärjestön ja asianajajan mielestä ole olemassa. Asiasta on pyydetty Kuntaliiton lausunto ja käyty useita neuvotteluita henkilöstöpäällikön johdolla. Aivan yksiselitteistä vastausta työsopimusten laillisuudesta ei Kuntaliitoltakaan saatu. Viime kädessä lain tulkinnan ratkaisee tuomioistuin. Asianosaisten välisessä neuvottelussa sovittiin , että kunta voi tehdä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen alkaen Ulla- Maija Lintulan kanssa, koska hänen kohdallaan ei ole ollut työsopimuslain mukaista määräaikaisuuden perustetta, mikäli kunnanhallitus hyväksyy toimen täyttämisen toistaiseksi. Päivähoidossa on yksi lastenhoitajan/päivähoitajan toimi täyttämättä, joten tointa ei tarvitse perustaa. Toimeen vakinaistettu toimii tarpeen mukaan eri toimipisteissä toistaiseksi viran- ja toimenhaltijoiden sijaisena. SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN ESITYS: Sivistyslautakunta esittää, että kunnanhallitus antaa luvan lastenhoitajan toimen täyttämiseen toistaiseksi. Kh 200 / Sivistyslautakunta käsittelee asian kokouksessaan Päätösesitys tuodaan kokoukseen.

22 Nro 12/2007 Sivu TALOUSSIHTEERIN (SIVISTYSPALVELUT) VIRAN TÄYTTÄMINEN Sivistysltk 68 / Sivistystoimenjohtaja Hilkka Orava puh Taloussihteeri Antti Ylitalo siirtyy toimimaan Aleksanteri Kenan koulun Kaarrostien toimipisteen kanslistina. Ylitalo on ollut työkokeilussa kanslistin tehtäviin alkaen ja työkokeilu päättyy Heinäkuun Ylitalo on vuosilomalla. Hallintokuntien kesken on sovittu siirrosta ja esitetty asia kunnanjohtajan päätettäväksi. Taloussihteerin toimenkuvaan kuuluvat kaikki sivistystoimen talousarvion valmisteluun ja seurantaan liittyvät asiat, laskujen hyväksymiset, tilitykset, tarjousten valmistelu ja kilpailuttaminen, ATK- asiat ja päivähoidon maksujen perinnästä huolehtiminen. Sivistystoimi on kunnan toiseksi suurin tulosalue perusturvapalveluiden jälkeen, joten se tarvitsee talousasioita hoitavan henkilön. SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN ESITYS: Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa taloussihteerin viran täyttämiseen toistaiseksi. Kh 201 / Sivistyslautakunta käsittelee asian kokouksessaan Päätösesitys tuodaan kokoukseen.

23 Nro 12/2007 Sivu LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN TOIMEKSI JA TOIMEN TÄYTTÄMINEN Sivistysltk 64 / Sivistystoimenjohtaja Hilkka Orava, puh Lastentarhanopettaja Raili Laajala on irtisanoutunut lastentarhanopettajan virasta alkaen. Viran sijoituspaikka on Paulaharjun päiväkoti. Lastentarhanopettajan viran muuttaminen toimeksi ja toimen täyttäminen on päiväkodin toiminnan kannalta välttämätön. Päiväkodin henkilöstörakenne lapsiryhmässä, jossa on 21 lasta, on 1 lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa. Lastentarhanopettaja vastaa ryhmän pedagogisesta suunnittelusta ja toiminnasta. Kyseisessä ryhmässä on myös esioppilaita, joiden opetuksesta lastentarhanopettaja vastaa. Lastentarhanopettajan sijaisuus on ollut täytettynä, joten määräraha palkkaukseen on talousarviossa. SIVISTYSTOIMENJOHTAJAN ESITYS: Sivistyslautakunta esittää, että kunnanhallitus muuttaa lastentarhanopettajan viran toimeksi ja antaa luvan toimen täyttämiseen toistaiseksi. Kh 202 / Sivistyslautakunta käsittelee asian kokouksessaan Päätösesitys tuodaan kokoukseen.

24 Nro 12/2007 Sivu TILINKÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN VÄLIAIKAISESTI KANSLISTI MARJA NÄSILLE Perusturvajohtaja Harri Tiuraniemi, puh : Vuosilomien vuoksi kanslisti Marja Näsille tulee myöntää väliaikainen kunnan tilinkäyttöoikeus ajalle kunnan tilille POP PERUSTURVAJOHTAJAN EHDOTUS: myöntää väliaikaisen tilinkäyttöoikeuden kanslisti Marja Näsille ajalle tilille POP hyväksyy perusturvajohtajan esityksen.

25 Nro 12/2007 Sivu JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN HALL:157 /2008 Hallintosihteeri Raili Aho, puh : Jääkäriprikaatin Ylä-Lapin aluetoimisto on ilmoittanut, että syksyn 2008 kutsunnat pidetään Sodankylässä klo ja klo (varapäivä) Jääkäriprikaatissa. Kutsunnoissa on yksi kutsuntalautakunta, johon aluetoimisto pyytää kuntaa nimeämään kunnan edustajan ja hänelle varaedustajan mennessä. Lisäksi pyydetään nimeämään kutsuntalääkäri. Kutsunnat avaa päivittäin Ylä-Lapin aluetoimiston edustaja. Avauspuheen jälkeen kunnan, seurakunnan, poliisin ja veteraanien edustajat esittävät lyhyen tervehdyksensä kutsunnanalaisille. Tilaisuuden juhlallisesta luonteesta johtuen korostetaan, ettei tervehdyksen tule olla julistuksellinen. Tervehdyksen tulisi tukea ja rohkaista nuoria miehiä kutsunnoista alkavalle asevelvollisuusajalle sekä rohkaista heitä kasvamaan palveluksen kautta yhteiskuntakelpoisiksi kansalaisiksi. Kestoltaan tervehdysten tulisi olla noin 3-5 minuutin pituisia. Jääkäriprikaatin Ylä-Lapin aluetoimisto esittää, että vakiintuneen tavan mukaisesti kunta tai seurakunta tai molemmat yhdessä järjestäisivät kutsuntatilaisuudessa tarjoilun oman kuntansa kutsunnanalaisille sekä avaustilaisuuteen osallistuville kahvin ja pullan. Kutsunnanalaisten määrästä riippuen koko tilaisuus kestää iltapäivään noin klo saakka. Tämän johdosta tulisi harkita mahdollisuutta tarjota kutsunnanalaisille kahvin lisäksi myös esim. keittolounas. Vuonna 2007 on kutsuntalautakuntaan nimetty jäseniksi Risto Niemi ja Anneli Immonen-Mokko ja varajäseniksi Tuomo Kustula ja Tarja Oksanen. HALLINTOSIHTEERIN EHDOTUS: nimeää kutsuntalautakuntaan yhden jäsenen ja hänelle varajäsenen vuoden 2008 kutsuntoja varten. Kutsuntaan osallistuville kutsunnanalaisilla kunta tarjoaa lounaan sekä avaustilaisuuteen osallistuville kahvin ja pullan. hyväksyy hallintosihteerin esityksen.

26 Nro 12/2007 Sivu EDUSTAJAN NIMEÄMINEN METSÄHALLITUKSEN KUNTAKOHTAISEEN YHTEISTYÖRYHMÄÄN HALL:167 /2008 Hallintosihteeri Raili Aho, puh : Metsähallitusta koskevan asetuksen 9 :n mukaisesti Metsähallitus voi asettaa saamelaisten kotiseutualueelle yhteistyöryhmiä, joihin kuuluu Metsähallituksen ja alueen väestön edustajia. Yhteistyöryhmien tehtävänä on käsitellä ao. kunnan aluetta koskevia laajakantoisia Metsähallituksen toimintoja. Yhteistyöryhmillä on neuvoa antava asema ja ne voivat myös tehdä aloitteita ja esityksiä Metsähallitukselle. Edellisen yhteistyöryhmän toimikausi päättyi vuoden 2007 lopussa. Metsähallitus pyytää kuntaa nimeämään mennessä edustajan ja varaedustajan Inarin ja Sodankylän kuntien yhteistyöryhmään toimikaudelle Inaria ja Sodankylää koskevaan yhteistyöryhmään nimetään edustajat seuraavasti: - 2 edustajaa Inarin kunnasta - 1 edustaja Sodankylän kunnasta - 2 edustajaa Saamelaiskäräjiltä - 1 Kolttien nimeämä edustaja Edellisellä kaudella Sodankylän kunnan edustajana on ollut kunnanjohtaja Vesa Tuunainen ja varalla Urpo Mokko. nimeää yhden edustajan ja varaedustajan Inarin ja Sodankylän kuntien yhteistyöryhmään toimikaudeksi

27 Nro 12/2007 Sivu HAASTE KUNNANHUUHDONNAN SM-KISOJEN LAPIN KULTA -SARJAAN HALL:4 /2008 Kunnanjohtaja Vesa Tuunainen, puh : Sodankylän kunnanhallituksen puheenjohtaja Arja Mäkitalo ja Kultamuseoyhdistys ry:n puheenjohtaja Kauko Launonen ovat haastaneet Lapin kuntien edustajat osallistumaan leikkimieliseen Lapin Kulta -sarjaan. Kilpailu käydään lauantaina kisojen avauksen jälkeen noin klo Kisaan osallistutaan kolmihenkisin joukkuein. päättää ottaa vastaan haasteen osallistua Lapin Kulta - sarjaan ja nimeää edustajat ko. sarjaan.

28 Nro 12/2007 Sivu 26 HALL:160 / LAUSUNTO LUONNOKSEEN OIKEUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI EDUNVALVONTA-ALUEISTA Kunnanjohtaja Vesa Tuunainen, puh : Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta oikeusministeriön asetukseksi oikeusaputoimistojen edunvalvonta-alueista. Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä hallituksen esitys (HE 45/2008) holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimilain ja valtion oikeusaputoimistosta annetun lain muuttamisesta. Esityksen mukaan voimassa olevat edunvalvonnat siirtyvät oikeusaputoimistojen järjestettäväksi lukien, elleivät palveluntuottaja ja oikeusaputoimisto toisin sovi. Uusien edunvalvontojen järjestäminen tulee oikeusaputoimistojen tehtäväksi kuitenkin jo lukien. Hallituksen esityksen mukaan maa jaetaan edunvalvontapalveluiden tuottamista varten edunvalvonta-alueisiin, joista kuhunkin kuuluu yksi tai useampi kunta. Oikeusministeriön luonnoksen mukaan edunvalvontapalveluista vastaavia oikeusaputoimistoja olisi 41. Luonnoksen mukaan Lappi kuuluu Rovaniemen oikeusapupiiriin. Lapin kunnat jaetaan kolmeen oikeusaputoimistoon, joita ovat Kemin oikeusaputoimisto, Rovaniemen oikeusaputoimisto ja Sodankylän oikeusaputoimisto. Viimeksi mainittuun kuuluvat Enontekiön, Inarin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Savukosken, Sodankylän ja Utsjoen kunnat. Sodankylän kunnan alueella holhoustoimen edunvalvontapalvelujen tuottajana toimii Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä. Kuntayhtymä tuottaa palvelut myös Inarin, Utsjoen, Kittilän ja Muonion kunnille. Toimipisteitä on Ivalossa, Sodankylässä ja Kittilässä. Kokemusten perusteella palvelut on tuotettu hyvin. Oikeusministerin luonnoksen mukaan palvelujen tuottamisalue laajenisi nykytilanteesta lännessä Enontekiön, Kolarin ja Pellon kuntiin sekä idässä Savukosken ja Pelkosenniemen kuntiin. Tuottamisalueen laajeneminen tapahtuisi naapurikuntiin, eikä lisää palveluntuottajien matkoja kohtuuttomasti. Etuna on riittävän suuri palvelun tuottajien joukko, joka kykenee kehittämään toimintaansa laajempana yksikkönä ja sijaistamaan sekä neuvomaan toisiaan. ilmoittaa lausuntonaan, että Sodankylän kunta tukee oikeusministeriön esitystä oikeusaputoimistojen edunvalvonta-alueista. Sodankylä pitää kuitenkin tärkeänä, että nykyiset edunvalvonnan toimipisteet Ivalossa, Sodankylässä ja Kittilässä säilyvät ja vahvistuvat.

29 Nro 12/2007 Sivu 27 HALL:173 / LAUSUNTO KEVITSAN KAIVOSTIEN TIESUUNNITELMASTA Kh 208 / , liite nro 9 Suunnitteluteknikko Norberg puh : Lapin tiepiiri pyytää Sodankylän kunnan lausuntoa Kevitsan kaivostien tiesuunnitelmasta ja suunnitelmaa vastaan mahdollisesti tehdyistä muistutuksista. Tiesuunnitelma pidetään yleisesti nähtävillä välisen ajan. Kevitsan kaivostie rakennetaan maantienä valtatieltä 4 alkaen Kevitsan kaivosalueen rajalle. Tien pituus on 7,01 km ja leveys 6,5 m. Tie jatkuu tästä edelleen kaivosalueen sisäisenä tienä. Tielle rakennetaan Vajusuvannon silta, pituus 148,6 m ja Mataraojan silta, pituus 6 m. Tiehankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu euroa. Kevitsan kaivostien sijainti on vahvistetun oikeusvaikutteisen Lokka-Koitilainen-Kevitsa yleiskaavan mukainen. Tiehanke on tarkoitus toteuttaa vuosina Kiireellisen aikataulu vuoksi tiepiiri pyytää lausuntoa kesäkuun aikana. Tekninen osasto on laatinut Kevitsan tiesuunnitelmasta lausunnon. SUUNNITTELUTEKNIKON EHDOTUS: esittää Lapin tiepiirille lausuntonaan liitteen mukaisen teknisen osaston laatiman lausunnon ja ilmoittaa, että tiesuunnitelman hyväksymiseen ei ole kaavoituksellisia esteitä. valtuuttaa kunnanjohtajan antamaan vastineen tiesuunnitelmaa vastaan mahdollisesti tehdyistä muistutuksista hyväksyy suunnitteluteknikon esityksen.

30 Nro 12/2007 Sivu 28 HALL:93 / AVUSTUSANOMUS / PERUSPÄÄOMAN KOKOAMINEN SÄÄTIÖÖN Kh 160 / , liite nro 2 Kunnanjohtaja Vesa Tuunainen, puh : Kultamuseoyhdistys ry esittää oheisella kirjeellään, että Sodankylän kunta merkitsisi euroa peruspääomaa Kultamuseosäätiöön Inarin samansuuruisen erän rinnalla. Ehdotuksessa em. peruspääoman maksatus olisi mahdollista jaksottaa käytävien neuvottelujen perusteella eriin. Liitteenä on Kultamuseoyhdistyksen laatimat tulevan Kultamuseosäätiön säännöt. Inarin kunta on käsitellyt ( ) Kultamuseoyhdistyksen ehdotusta ja esittää että, Sodankylän kunnanhallitus kutsuu kokoon Sodankylän ja Inarin kuntien välisen neuvottelun koskien Kultamuseosäätiötä ja muita kuntien yhteistyöhön liittyviä asioita. kutsuu Inarin kunnan edustajat kokoukseen koskien Kultamuseosäätiön perustamista. nimeää edustajansa neuvotteluun. hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan esityksen ja nimesi neuvottelijoiksi Arja Mäkitalon ja Vesa Tuunaisen. Tiedoksi: kj, Mäkitalo Kh 209 / Kultamuseoyhdistyksen esityksestä osallistua perustettavan Kultamuseosäätiön peruspääomaan on puhelimitse neuvoteltu Inarin kunnan edustajien kanssa. Edelleen Inarin kunnan kanssa on sovittu pidettäväksi klo kuntien yhteistyöneuvottelut, jossa asialistalla on mm. em. säätiön peruspääoma-asia. Tavoitteena on päästä yhteiseen näkemykseen kuntien mahdollisesti sijoittamasta pääomaosuudesta perustettavaan säätiöön. Lista valmistuu ja lähetetään ennen neuvottelua: asia esitellään kokouksessa.

31 Nro 12/2007 Sivu LÄÄKÄRIN VIRKOJEN TÄYTTÄMINEN HALL:115 /2008 Perusturvaltk 23 / Johtava lääkäri Raisa Pihajoki, puh : Terveyskeskuksessa on ollut haettavana kaksi terveyskeskuslääkärin virkaa ja terveyskeskuslääkärin viransijaisuuksia mennessä. Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään hakemus vakinaisiin virkoihin eikä myöskään sijaisuuksiin. Myöskään lääkärityövoimaa välittävät firmat eivät ole pystyneet toimittamaan riittävästi työntekijöitä. Sijaisia on haettu myöskin suoralla ilmoittelulla eri kanavien kautta. JOHTAVAN LÄÄKÄRIN ESITYS: Perusturvalautakunta 1. merkitsee asian tiedokseen, 2. käy keskustelua syntyneestä tilanteesta. Perusturvalautakunta merkitsi asian tiedokseen. Lisäksi käydyn keskustelun pohjalta perusturvalautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen Pohjois-Lapin kuntayhtymälle selvittää mahdollisuus seutukunnalliseen hankkeeseen lääkäreiden rekrytoimiseksi Lappiin. Päätettäväksi: kh Kh 102 / hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen. KJ:N MUUTETTU PÄÄTÖSESITYS: hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen ja ko. selvitystyön tekee elinkeinotoimi. hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun päätösesityksen. Toimeksi: elinkeinotoimi Tiedoksi: perusturvapalvelut, Pihajoki, Timo Lohi

32 Nro 12/2007 Sivu 30 Kh 210 / , liite nro 10 Elinkeinojohtaja Jyrki Manninen, puh : Sodankylän terveyskeskuksessa on yhteensä 7 lääkärin virkaa, joista tällä hetkellä on täytettynä 2 kokoaikaisena ja 1 osa-aikaisena. Toistuvista hakuilmoituksista huolimatta avoinna oleviin lääkärin virkoihin ei ole ollut hakijoita. Lisäksi on otettava huomioon, että kaikilla nykyisillä lääkäreillä on oikeus siirtyä eläkkeelle seuraavien 5-6 vuoden kuluessa. Tähän liittyen perusturvalautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle erityistoimenpiteisiin ryhtymistä. on antanut elinkeinotoimelle tehtäväksi selvittää lääkäreiden rekrytointia. Elinkeinotoimi on perustanut asiaa selvittävän työryhmän, jossa jäseninä ovat perusturvajohtaja Harri Tiuraniemi, johtava lääkäri Raisa Pihajoki, kehittämispäällikkö Timo Lohi, elinkeinojohtaja Jyrki Manninen, yritysasiamies Kauko Nurmela ja matkailuasiamies Marjo Helenius. Työryhmä on laatinut toimintasuunnitelman lääkärien rekrytoimiseksi. Käytännön suunnittelua varten työryhmä on päättänyt teettää luonnoksen rekrytointiohjelman pohjaksi. Luonnoksen on laatinut Proinno Design Oy työryhmän antamien ohjeiden mukaisesti. Luonnoksen mukaan markkinointiohjelma on kolmivaiheinen ja kampanjaaika noin yksi vuosi. Tavoitteena on, että sodankylän terveyskeskuksen kaikki 7 lääkärin virkaa ovat täytettynä mennessä. Markkinointiohjelman kohderyhminä ovat Sodankylässä syntyneet tai joskus työskennelleet lääkärit sekä elämänmuutosta kaipaavat, kokeneet, noin vuotiaat Lapissa asumisesta kiinnostuneet lääkärit. Heille tarjotaan luonnonläheistä, onnellista asumista, erittäin hyvää työympäristöä ja mandollisuutta ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen ruuhkasuomen ulkopuolella. Markkinoinnissa tullaan käyttämään perinteisiä ja moderneja digitaalisia keinoja, erityisesti käyttäen Internetiä hyväksi. Lisäksi osallistutaan esimerkiksi lääkäripäiville. Kampanjan ensimmäinen vaihe tulee sisältämään alustavan markkinointisuunnitelman, kampanjailmeen ja sisällön suunnittelun, mediastrategian, sisältötuotannon soveltuvin osin, haastattelut, kuvaukset ja tekstisuunnittelun. Toinen vaihe sisältää erityisesti digitaalista viestintää ja kohdennettua lehtiviestintää Lääkärilehdessä ja Duodecim-aikakauslehdessä, esittely- ja messumateriaalin suunnittelun ja toteutuksen lääkäripäiviä varten, kampanjan väliarvioinnin ja jatkotoimista päättämisen. Kolmas vaihe toteutetaan keväällä 2009 ja siinä painottuvat ammattijulkaisut, messutilaisuudet ja lääkäreiden koulutuspäivät.

33 Nro 12/2007 Sivu 31 Tässä hankkeessa kerättyä ja muokattua aineistoa voidaan käyttää kaikessa kunnan tiedottamisessa ja imagomarkkinoinnissa. Ensimmäisen ja toisen vaiheen kustannukset tulevat olemaan noin ,-. ELINKEINOJOHTAJAN EHDOTUS: 1. hyväksyy rekrytointiohjelman vaiheet yksi ja kaksi toteutettavaksi esitetyn suunnitelman pohjalta. 2. Vaiheen kolme toteutuksesta kunnanhallitus päättää erikseen. 3. myöntää rekrytointiohjelman vaiheiden yksi ja kaksi toteuttamiseksi Elinkeino- ja kehittämisrahastosta KJ:N ESITYS Valtuuston päätöksessä / 35 todetaan mm. seuraavaa: Valtuusto myöntää kunnanhallitukselle vuodelle euron käyttövaltuudet elinkeino- ja kehittämisrahaston varoista kunnan rahoitusosuuksiin elinkeinojen kehittämishankkeissa sekä velvoittaa kunnanhallituksen käsittelemään yksityiskohtaisen euron käyttösuunnitelman ennen rahaston varojen käyttöä. 1. toteaa kehittämisrahaston käyttösuunnitelmasta v seuraavaa: Tarkan käyttösuunnitelman tekeminen on vaikeaa, koska hankkeet ja erilaiset kehittämistarpeet pääsääntöisesti syntyvät tarpeen ja kohteen ilmaantuessa siten, että niiden etukäteen ennakointi tai suunnittelu on hyvin haasteellista. päättää kehittämisrahaston käyttämisestä tapauskohtaisesti. 2. Lääkäreiden rekrytointikampanja on elinkeinojen kehittämisen perustaa eli ilman hyvin toimivaa terveydenhuoltoa monien muiden elinkeinojen kehittämistoimien toteuttaminen jää tuloksiltaan todennäköisesti vajaaksi. 3. hyväksyy rekrytointiohjelman vaiheet yksi ja kaksi toteutettavaksi esitetyn suunnitelman pohjalta. 4. Vaiheen kolme toteutuksesta kunnanhallitus päättää erikseen. 5. myöntää rekrytointiohjelman vaiheiden yksi ja kaksi toteuttamiseksi Elinkeino- ja kehittämisrahastosta euroa.

34 Kokouspäivämäärä Sivu PALVELU-, PAIKALLIS- JA ASIOINTILIIKENTEEN KILPAILUTUS Elinkeinojohtaja Jyrki Manninen, puh Sodankylän kunta on pyytänyt palvelu-, paikallis- ja asiointiliikenteen hoitamisesta tarjoukset ajalle Määräaikaan mennessä kunnalle toimitettiin 8 eri tarjoajan tarjoukset. Annetut tarjoukset täyttivät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset yritykselle ja ajokalustolle. Tarjoukset on pyydetty seuraavista kohteista: 1. Sodankylä Kelujärvi - Sodankylä 2. Sodankylä Petkula - Sodankylä 3. Syväjärvi Sodankylä 4. Sodankylä Rajala Sodankylä 5. Sodankylä Orajärvi Sodankylä 6. Sodankylä Unarin Luusua 7. Sodankylän palveluliikenne 8. Sodankylän paikallisliikenne Tarjouksen reiteille ovat jättäneet seuraavat liikennöitsijät: Kohde 1: Erkki Salmi Kajon Oy Kohde 2: Jari Kaunisvaara Taksi Mikko Norberg Kuljetusliike M.Vaara JBus Oy Kajon Oy Kohde 3: Taksiautoilijat Jouko Vaarala ja Jorma Lahtela Kajon Oy Kohde 4: Kuljetusliike M.Vaara JBus Oy Kajon Oy Kohde 5: Kajon Oy Kohde 6: Kuljetusliike M.Vaara JBus Oy Kohde 7: Kuljetusliike M.Vaara JBus Oy Kajon Oy Markus Valvio

35 Kokouspäivämäärä Sivu 33 Kohde 8: Kuljetusliike M.Vaara JBus Oy Kajon Oy Markus Valvio Jari Kaunisvaara Kilpailutuksesta tiedottamisesta, tarjousasiakirjojen laatimisesta ja jätettyjen tarjousten oikeellisuudesta sekä yhteenvedosta on vastannut Teemu Kinnunen Ramboll Finland Oy:stä. ELINKEINOJOHTAJAN EHDOTUS: päättää saatujen tarjousten perusteella ostaa liikenteen ajalle seuraavilta ehdot täyttäviltä, halvimman tarjouksen jättäneiltä liikennöitsijöiltä: Kohde: Liikennöitsijä: 1. Sodankylä Kelujärvi Sodankylä Erkki Salmi hintaan 24,- /ajokerta 2. Sodankylä Petkula Sodankylä Kuljetusliike M.Vaara hintaan 38,50 /ajokerta 3. Syväjärvi Sodankylä Taksiautoilijat Jouko Vaarala ja Jorma Lahtela hintaan 68-56,50 /ajokerta tarjouksen mukaisesti 4. Sodankylä Rajala Sodankylä Kuljetusliike M.Vaara hintaan 35,50 /ajokerta 5. Sodankylä Orajärvi Sodankylä Tarjouspyynnön kohteesta luo vuttiin, koska koulukuljetuksien vuoksi vuorolle ei ole tarvetta 6. Sodankylä Unarin Luusua Kuljetusliike M.Vaara hintaan 105 /ajokerta 7. Sodankylän palveluliikenne Kuljetusliike M.Vaara hintaan 34 /tunti 8. Sodankylän paikallisliikenne Kuljetusliike M.Vaara hintaan 35 /tunti hyväksyy elinkeinojohtajan ehdotuksen.

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4 Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 5/2008 Kokousaika 21.05.2008 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsittellyt asiat Asia no 65 JÄRJESTÄYTYMISASIAT 2 66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2015 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2015 Kaavoitusjaosto 30.7.2015, 16 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II: KORTTELIT 214 JA 215 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014, 17.5.2017 Osallistumis-

Lisätiedot

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2008 64 Kokousaika Tiistai 24.06.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 28.1.2014 2 TEKNISEN TOIMEN VUODEN 2014 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekn. ltk. 1 Lavian kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2013 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2014, taloussuunnitelman

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Drno 20/2016) RUKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 140, 141 JA 142, YLEISELLÄ PYSÄKÖINTIALUEELLA JA NIIHIN LIITTYVILLÄ KATU-, URHEILU-, JA VIRKISTYS-, VESI- SEKÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUEILLA

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61

Liitteet: - Kaavaluonnos, liite 1/ 61 - Asemakaavamerkinnät, liite 2/ 61 - Asemakaavaselostus, liite 3/ 61 Valtuusto 6 09.09.2013 6 S 19 C Joensuun venesataman asemakaavan hyväksyminen 152/10.02.03/2012 KAAVJAOS 61 Kaavoitusjaosto 12.6.2012 Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva matti.kanerva (at)

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Ympäristöministeriö on 16.6.2005 vahvistanut Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavan.

Ympäristöministeriö on 16.6.2005 vahvistanut Lapin meri- ja rannikkoalueen tuulivoimamaakuntakaavan. KAAVOITUSKATSAUS Kaavoitusasioita valmistelee tekninen lautakunta. Kaavoitukseen kuuluu eriasteisten kaavojen ja niihin liittyvien selvitysten laatiminen, kaavaasioiden valmistelu luottamusmiehille, vuorovaikutteisuuden

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin.

Päätös: Maanmittausinsinöörin ehdotus hyväksyttiin. Kaavoitustoimikunta 21 08.12.2006 Joutsan kunnanhallitus, -2007 81 05.03.2007 Kaavoitustoimikunta 24 05.10.2007 Joutsan kunnanhallitus 39 04.02.2008 Kaavoitustoimikunta 7 10.04.2008 Joutsan kunnanhallitus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS

SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS SALLAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Luonnos 13.12.2016 EY 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) VÄINÖNTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 240 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue

YLÖJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Suunnittelualue YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK.10.6.2014 Dnro 270/51.512/2014 Asemakaavan muutos Kirkonseudun Kuruntien liikennealueiden sekä korttelin 8 tontin 6 ja korttelin 282 tontin 2 muutos välillä Soppeenmäki - Viljakkalantie

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos Metsäranta-tilan 1:284 alueella, Kaavoitustoimikunta 5 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 28 11.05.2015 Kunnanhallitus 120 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 50 12.10.2015 Kunnanhallitus 229 19.10.2015 Kunnanvaltuusto 87 10.11.2015 Kymijoen -

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.9.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015).

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto. Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 1/ 2011 Elinkeinojaosto 1 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantaina 10.01.2011 klo 14.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORNAINEN LINNUNLAULUN PÄIVÄKOTI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 24.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Sallatunturin asemakaava Pan Parks Poropuisto alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 09.07.2009 Sallan kunta Seitap Oy 2009 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 7.12.2016 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299)

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299) 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos (Levin asemakaava-alueen korttelit 27/1, 31/7, 32/1,2,4, 36/2-3, 83, 299) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.9.2009 Ilmakuva Leviltä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos.

Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden 61, 65, 67, 68 ja 255 asemakaavan muutos. Tekninen lautakunta 20 03.04.2014 Tekninen lautakunta 33 27.05.2014 Tekninen lautakunta 47 11.09.2014 Tekninen lautakunta 7 29.01.2015 Tekninen lautakunta 26 16.06.2015 Lapinlahden kirkonseudun kortteleiden

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus

Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan muutos, valtatien 12 liikennejärjestelyt, Tillola, kaavaehdotus Kaavoitustoimikunta 21 20.05.2014 Kaavoitustoimikunta 28 08.09.2014 Kaavoitustoimikunta 22 11.05.2015 Kunnanhallitus 118 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 51 12.10.2015 Kausala - Kirkonkylä -osayleiskaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011

KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Käyttösuunnitelma vuodelle Sivistystoimen toimintakertomus 2011 KOLARIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2012 Sivistyslautakunta Aika Tiistai 21.02.2012 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat nro Liite nro 10 3 Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 11 4 Sivistystoimen

Lisätiedot

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 8/2011 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 29.09.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. liite 1 4. liite 2-4 5. 6. 7. liite 6-8 Kokouksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy

Kaustisen kunta. Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy 710 Kaustisen kunta Kanttorilan asemakaavan muutos korttelissa 153 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS HKM Infra Oy Nikolaintie 6 A 62200 KAUHAVA (06) 434 2300 www.hkminfra.fi Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 11.12.2013 OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(5) OLLILANTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 236 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2016

KAAVOITUSKATSAUS 2016 Rautalammin kunta KAAVOITUSKATSAUS 2016 Kaavoitusjaosto 16.2.2017, 3 Kunnanhallitus 27.2.2017 62 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus

Lisätiedot

Inari. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos Korttelit 79 ja 80 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.01.2016

Inari. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos Korttelit 79 ja 80 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.01.2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos Korttelit 79 ja 80 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 25.01.2016 Inarin kunta Seitap Oy 2016 Seitap

Lisätiedot