SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie ESPOO Y-tunnus: (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A"

Transkriptio

1 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie ESPOO Y-tunnus: (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A Tilikausi SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma 3 Tase 4-5 Liitetiedot 6-8 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 9 Tuloslaskelmaerittely Tase-erittely 13-37

2 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Päättynyt tilikausi oli osuuskunnan viides tilikausi. Osuuskunnan sääntömääräinen varsinainen vuosikokous pidettiin Varsinaisessa vuosikokouksessa sekä ylimääräisessä osuuskuntakokouksessa käsitelty sääntömuutos vahvistettiin patentti- ja rekisterihallituksessa Sääntömuutoksen taustalla oli KHO:n päätös liittymismaksun arvonlisäverovelvollisuudesta mikäli liittymismaksu ei ole palautuskelpoinen. Uusissa säännöissä liittymismaksu on palautuskelpoinen. Se koskee vain jälkeen tehtyjä sopimuksia. HALLINTO Varsinaisessa vuosikokouksessa erovuorossa olevien Pentti Vanhalan, Bengt Fagerin ja Lars Edelmannin lisäksi Rainer Alho pyysi eroa hallituksesta. Lars Edelmann oli uudelleen käytettävissä. Eroavien tilalle valittiin Jan Kolster, Jukka Kauppala ja Ari Konttas. Lars Edelmann valittiin uudestaan. Muina hallituksen jäseninä jatkoivat Esko Haasmaa, Heikki Sirelius, Stig-Olof Sjöberg, Niklas Tevajärvi ja Lauri Tukiainen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Haasmaa ja varapuheenjohtajaksi Lauri Tukiainen. Kertomusvuoden aikana hallitus kokoontui 10 kertaa. Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi tilikauden aikana Robert Donner. Osuuskunnan tilintarkastajiksi valittiin Ahti Mannila (HTM) ja Kurt Wikström sekä varatilintarkastajiksi Tommi Aaltonen ja Lars Eklundh. Kertomusvuoden lopussa osuuskuntaan kuului 379 jäsentä. VARSINAINEN TOIMINTA Tilikauden aikana rakennettiin Lehtisaarten sisäistä vesihuoltoverkostoa. Verkosto on käyttöönottovalmis mennessä. Tilikauden lopussa oli liittymissopimuksia tehty kaikkiaan 355 kpl (310 kpl vuonna 2003). Verkostoon liittyneitä kiinteistöjä oli yhteensä 248 kappaletta (225), joista kesävesiliittymiä 28 kpl (27). Espoon Vesi on yhteistyössä osuuskunnan kanssa ryhtynyt toimenpiteisiin Soukanniemen ja Suvisaarientien jätevesien purkupisteissä esiintyvien hajuhaittojen poistamiseksi. TALOUS

3 Vuoden aikana kerättiin enemmän lainanlyhennysmaksuja kuin suunnitelman mukaiset lyhennykset olisivat vaatineet, ylijäämä- ja vuoden liittymismaksuista kerätyt varat käytettiin korkotuettoman lainan lisälyhentämiseen :lla. Tilikauden loppuun mennessä oli liittymismaksuja kertynyt kaikkiaan ( ), investointiavustusta saatu kaikkiaan (+0 ) ja lainoja kaikkiaan ( ). Espoon kaupunki maksoi toiminta-avustusta Tuloslaskelma osoittaa ,50 tappiota. Toiminnallinen tulos (tulos ennen suunnitelman mukaisia poistoja) on ,61 voitollinen. Hallitus esittää, että tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille. PALKAT JA PALKKIOT Toimitusjohtajalle ja kesätyöntekijälle maksetut palkat olivat yhteensä ( ). Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkaa tai kokouspalkkioita. ENNAKKOTIETOA VUODEN 2005 TOIMINNASTA Suunnitteilla on vesi-ja viemärijohtojen rakentaminen Pentalan saareen. Valmistelevien toimenpiteiden kestosta riippuen rakentaminen suoritetaan vuoden 2005 tai 2006 aikana. Suomenlahden merenkulkupiirin huomautuksen johdosta tarkistetaan Suinonsalmen johtojen sijainti yhdessä urakoitsijan kanssa ja suoritetaan tarvittavat korjaustoimenpiteet Suomenlahden merenkulkupiirin ohjeita noudattaen.

4 Suvisaariston Vesiosuuskunta T U L O S L A S K E L M A Tilikausi Tilikausi LIIKEVAIHTO , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,83- Ulkopuoliset palvelut 5 475, ,64- Yhteensä , ,47- Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,46- Henkilösivukulut Eläkekulut 2 975, ,79 Muut henkilösivukulut 982,54-932,97- Henkilöstökulut yht , ,64- Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,83- Liiketoiminnan muut kulut , ,25- LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,39- Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 514,48 921,76 Korkokulut ja muut rahoituskulut 4 432, ,47- Yhteensä 3 918, ,71- VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,10- VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,10- TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,10-

5 Suvisaariston Vesiosuuskunta T A S E Tilikausi Tilikausi VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1 168,04 0,00 Muut aineelliset hyödykkeet , ,29 Yhteensä , ,29 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT , ,29 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,16 Yhteensä , ,16 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,13 Siirtosaamiset 625, ,05 Yhteensä , ,18 Rahat ja pankkisaamiset , ,77 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT , ,11 VASTAAVAA , ,40

6 Suvisaariston Vesiosuuskunta T A S E Tilikausi Tilikausi VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,84 Ylikurssirahasto 357,68 0,00 Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot , ,33 Muut rahastot , ,00 Ed. tilikausien voitto(tappio) , ,71- Tilikauden voitto(tappio) , ,10- OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,36 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,85 Yhteensä , ,85 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,60 Ostovelat 2 438, ,56 Muut velat 1 036, ,92 Siirtovelat , ,11 Yhteensä , ,19 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,04 VASTATTAVAA , ,40

7 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LIITETIEDOT Henkilöstön liitetiedot Henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 1 ed. tilikaudella 1 1/04-12/04 1/03-12/03 Palkat 23, , Aktivoitu taseeseen -5, , , , Henkilösivukulut 5, , Aktivoitu taseeseen -1, , , , Koneet ja kalusto 1/04-12/04 1/03-12/03 Koneet ja kalusto tilik. alussa Lisäykset 1, Vähennykset Poisto Koneet ja kalusto tilik. lopussa 1, Poistoina käytetään evl:n menojäännöspoistoja. Muut aineelliset hyödykkeet Vesijohtoverkosto valmistui edellisen tilikauden aikana. Saadut avustukset ja maksetut kustannukset on kirjattu ryhmään muut aineelliset hyödykkeet. Saadut avustukset ovat edellisillä tilikausilla olleet ryhmässä saadut ennakot ja kustannukset ryhmässä ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat. Tilikauden aikana on tehty lisärakennustöitä. Poistot on suhteutettu aikaisempiin poistoihin. Saadut avustukset: 1/04-12/04 10/99-12/03 Espoon kaupunki , Uudenmaan ympäristökeskus , Uudenmaan liitto , Vesi- ja viemärilaitosyhdistys , yhteensä: 856, Saadut korvaukset, maanrakennus: 1/04-12/04 10/99-12/03 Espoon kaupunki , Tiehoito Bergö , , yhteensä: 283,696.22

8 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LIITETIEDOT Kustannukset: 1/04-12/04 10/99-12/03 materiaalit 37, , alihankinta 12, ,611, palkkakustannukset 5, , sivukulut 1, , kiinteät kulut , ,759, yhteensä: 3,817, Vesijohtoverkko Yhteenveto: Saadut avustukset -856, Saadut korvaukset -283, Kustannukset 3,817, Poisto edel. tk -87, Tilikauden poisto -91, Yhteensä 2,498, Poistot: Vesijohtoverkko poistetaan tasapoistoina. Poistoaika on 30 vuotta. Poistot on aloitettu vuonna Oman pääoman muutokset 1/04-12/04 1/03-12/03 Osuuspääoma 39, , Ylikurssirahasto Liittymismaksut 1,630, ,528, Muut rahastot 186, , Voitto/tappio ed. tilik. -169, , Tilikauden voitto/tappio -71, , Oma pääoma yhteensä 1,616, ,468, Lainojen jälkilaskelma 1/04-12/04 1/03-12/03 Lainanhoitotuotot liittymistä 112, , Lainanlyhennykset -156, , Korkokulut -3, , Muut lainanhoitokulut , Yli-/alijäämä -47, Ali-/ylijäämä edell. tilik Yli-/alijäämä tilik. -47, Yli-/alijäämä -47,

9 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LIITETIEDOT Vastuut ja vakuudet Lainat Allekirjoitukset Espoon kaupungilla on takausten vastuuvakuutena panttivelkakirjat 1-6 (à ,85 yht ,12 ) Maksettavat lainojen lyhennykset seuraavalla tilikaudella 90, Espoossa päivänä kuuta SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA Jan Kolster Heikki Sirelius Esko Haasmaa Jukka Kauppala Ari Konttas Lars Edelmann Stig-Olof Sjöberg Niklas Tevajärvi Lauri Tukiainen Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Espoossa päivänä kuuta Ahti Mannila HTM Kurt Wikström

10 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA Kirjanpitokirjat päivä- ja pääkirja pankkikirja tuloslaskelma ja tase tasekirja tase-erittelyt atk-listat pankin tiliotteet atk-listat sidottu kirja tasekirjaan sidottuna Tositelajit A PL M TP kassa-, pankki- osto- ja myyntitositteet palkkatositteet muistiotositteet tilinpäätösmuistiot Kaikki tositteet ovat paperitositteita ja niitä säilytetään yhtiön toimitiloissa. Kirjanpito on laadittu Econet 2000 kirjanpitoohjelmalla.

11 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TULOSLASKELMA AJALTA ECONET 2000 VER Tilikausi: Sivu 1(3) Tili Nimi Saldon muutos Saldo Liikevaihto LIIKEVAIHTO 3009 Muut hyvitykset alv 0 % 59,04-59,04-0,07-% 3100 Vesimaksut alv 22 % , ,90 24,07 % 3103 Perusmaksut alv 22 % , ,00 40,90 % 3105 Palvelumaksut alv 22 % 6 009, ,71 6,63 % 3107 Jätevesimaksut alv 22 % , ,78 28,54 % 3108 Jätevesimaksujen hyvitykset alv 22 % 41,23-41,23-0,05-% 3109 Vesimaksujen hyvitykset alv 22 % 17,68-17,68-0,02-% 3110 Perusmaksujen hyvitykset alv 22 % 12,29-12,29-0,01-% 3113 Laskutuslisä alv 22 % 2,01 2,01 0,00 % * Myyntituotot , ,16 100,00 % *** LIIKEVAIHTO , ,16 100,00 % Liiketoiminnan muut tuotot 3981 Toiminta-avustus alv 22 % , ,46 20,78 % * Liiket. muut tuotot , ,46 20,78 % ****** Tuotot yht , ,62 120,78 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4100 Ostot alv 22 % , ,12-48,76-% 4101 Vesi alv 22 % , ,28-11,03-% 4102 Sähkö alv 22 % 4 661, ,47-5,14-% 4103 Jätevesimaksut alv 22 % , ,61-21,44-% 4879 Siirtotili, vesijohtoverkon rakentaminen , ,15 41,57 % * Ostot tilik. aikana , ,33-44,80-% ** Aineet tarv.ja tavarat yht , ,33-44,80-% 4901 Palveluostot alv 0 % 389,67-389,67-0,43-% 4910 Ulkopuoliset palvelut alv 22 % , ,08-15,83-% 4911 Palveluostot alv 22 % 2 267, ,21-2,50-% 4912 Huolto- ja ylläpitopalvelut alv 22 % 1 185, ,08-1,31-% 4999 Siirtotili, vesijohtoverkon rakentamine , ,37 14,03 % * Ulkopuoliset palvelut 5 475, ,67-6,04-% **** Materiaalit ja palv.yht , ,00-50,84-% Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 5050 Palkat , ,00-28,64-% 5060 Lomapalkat 2 835, ,00 3,13 % 5089 Siirtotili, vesijohtoverkon rakentamine 5 576, ,00 6,15 % * Palkat , ,00-19,37-% Henkilösivukulut 5150 TEL/TaEL-maksu 5 091, ,06-5,61-% 5155 Työntekijän Eläkemaksuosuus 1 194, ,90 1,32 % 5189 Siirtotili, vesijohtoverkon rankentaminen 920,36 920,36 1,01 %

12 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TULOSLASKELMA AJALTA ECONET 2000 VER Tilikausi: Sivu 2(3) Tili Nimi Saldon muutos Saldo Liikevaihto * Eläkekulut 2 975, ,80-3,28-% 5250 Sosiaaliturvamaksut 651,94-651,94-0,72-% 5260 Tapaturmavak. maksut 223,36-223,36-0,25-% 5265 Työttömyysvakuutusmaksut 309,67-309,67-0,34-% 5266 Työntekijän työttömyysmaksuosuus 64,94 64,94 0,07 % 5270 Ryhmähenkivakuutus 27,77-27,77-0,03-% 5289 Siirtotili, vesijohtoverkon rankentaminen 165,26 165,26 0,18 % * Muut hlösivukulut 982,54-982,54-1,08-% ** Henkilösivukulut yht 3 958, ,34-4,36-% **** Henkilöstökulut yht , ,34-23,73-% Poistot ja arvonalentumiset Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 5870 Poistot koneista ja kalustosta 389,34-389,34-0,43-% 5880 Poistot muista aineellisista hyödykkeistä , ,77-100,49-% * Suunn.mukaiset poistot , ,11-100,92-% vastaavien hyödykkeistä ** Yht , ,11-100,92-% arvonalentumiset **** Poistot ja arvonalentumiset yht , ,11-100,92-% Liiketoiminnan muut kulut 6000 Työterveyshuolto 109,33-109,33-0,12-% 6010 Työvaatteet alv 22 % 167,26-167,26-0,18-% 6088 Muut sos. ja hlökulut 0 % 32,64 32,64 0,04 % * Vapaaeht.henkilöstökulut 243,95-243,95-0,27-% 6100 Toimitilavuokrat alv 22 % 245,90-245,90-0,27-% 6110 Toimitilavuokrat alv 0 % 900,00-900,00-0,99-% * Toimitilakulut 1 145, ,90-1,26-% 6290 Muut irtaimistokulut alv 22 % 43,52-43,52-0,05-% * Irtaimistokulut 43,52-43,52-0,05-% 6300 Matkakulut alv 22 % 9,02-9,02-0,01-% 6360 Kilometrikorvaukset 706,26-706,26-0,78-% * Matkakulut 715,28-715,28-0,79-% 6415 Poltto- ja voiteluaineet 0 % 6,53-6,53-0,01-% * Auto- ja kuljetuskulut 6,53-6,53-0,01-% 6555 Mainos- ja myynninedistäminen alv 0 % 252,00-252,00-0,28-% * Markkinointikulut 252,00-252,00-0,28-% 6610 Postikulut alv 22 % 887,48-887,48-0,98-% 6620 Puhelin- ja telefaxkulut alv 22 % 778,72-778,72-0,86-% 6630 Puhelin- ja telefaxkulut alv 0 % 355,13-355,13-0,39-% 6650 Pankkikulut 404,49-404,49-0,45-% 6700 Toimistokulut alv 22 % 1 039, ,97-1,15-% 6740 Vakuutukset 2 341, ,43-2,58-% 6750 Vieraat palvelut alv 22 % 876,28-876,28-0,97-% 6770 Kirjanpito ja laskutus alv 22 % 5 096, ,66-5,62-% 6771 Tilintarkastus alv 840,00-840,00-0,93-% 6775 Kirjanpito alv 0 % 259,00 259,00 0,29 % 6780 Kokouskulut alv 22 % 883,20-883,20-0,97-%

13 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TULOSLASKELMA AJALTA ECONET 2000 VER Tilikausi: Sivu 3(3) Tili Nimi Saldon muutos Saldo Liikevaihto 6785 Kokouskulut alv 17 % 7,49-7,49-0,01-% 6790 Kokouskulut alv 8 % 125,00-125,00-0,14-% 6795 Kokouskulut alv 0 % 592,00-592,00-0,65-% 6800 Jäsenmaksut 407,00-407,00-0,45-% 6900 Luottotappiot alv 22 % 195,29-195,29-0,22-% 6930 Luottotappiot alv 0 % 540,00-540,00-0,60-% 6990 Liiketoiminnan muut kulut 402,68-402,68-0,44-% 6995 Euron pyöristystili 2,73-2,73-0,00 % 6999 Siirtotili, vesijohtoverkon rakentaminen 326,07 326,07 0,36 % * Muut liiketoimininnan kulut , ,48-16,75-% *** Liiket.muut kulut yht , ,66-19,40-% ***** KULUT YHT , ,11-194,88-% ****** LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,49-74,10-% vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot 7321 Maksumuistutukset & viiv.korkotuotot 514,48 514,48 0,57 % * Korkotuotot 514,48 514,48 0,57 % ** Muut Korko- ja Rahoitustuotot yht 514,48 514,48 0,57 % Korkokulut ja muut rahoituskulut 8120 Korot rahalaitoslainoista 3 091, ,07-3,41-% 8190 Viivästyskorot 111,80-111,80-0,12-% 8195 Vähennyskelvottomat kulut 33,80-33,80-0,04-% 8196 Vähennyskelpoinen verokorotus 26,00-26,00-0,03-% 8198 Lainanlyhennysten siirto , ,00-124,40-% 8199 Lainanhoitotuotot liittymistä , ,55 124,40 % * Korkokulut 3 262, ,12-3,60-% 8220 Muut vieraan pääoman kulut 1 170, ,37-1,29-% * Muut rahoituskulut 1 170, ,37-1,29-% ** Rahoituskulut yht 4 432, ,49-4,89-% *** Rahoitustuotot ja kulut yht 3 918, ,01-4,32-% ****** VOITTO(TAPPIO) ENNEN , ,50-78,42-% SATUNNAISIA ERIÄ ****** VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILIN , ,50-78,42-% ****** TILIKAUDEN VOITTO(TAPPIO) , ,50-78,42-% Raportin nimi Tulpa.u98

14 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TASE AJALTA ECONET 2000 VER Tilikausi: Sivu 1(2) Tili Nimi V. alkusaldo Saldo V A S T A A V A A Koneet ja kalusto 1210 Koneet ja kalusto 22 % 0, , Suunnitelman mukainen poisto 0,00 389,34- * Koneet ja kalusto 0, ,04 ** Koneet ja kalusto yht 0, ,04 Muut aineelliset hyödykkeet 1270 Vesijohtoverkosto , , Rakentaminen tilikauden aikana , , Suunnitelman mukainen poisto , ,60- * Muut aineell.hyöd , ,73 ** Muut aineelliset hyöd. yht , ,73 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat *** Aineelliset hyödykkeet yht , ,77 **** PYSYVÄT VASTAAVAT YHT , ,77 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 1561 Liittymismaksut, Espoon Sähkö Oyj , ,16 * Muut saamiset , ,16 ** Pitkäaik.saamiset yht , ,16 Lyhytaikaiset saamiset 1600 Myyntisaamiset 1 114, ,01 * Myyntisaamiset 1 114, , Siirtosaamiset ,05 625,81 * Siirtosaamiset ,05 625,81 ** Lyhytaik.saamiset yht , ,82 Rahat ja pankkisaamiset 1980 Sampo , ,00 * Rahat ja ps yht , ,00 **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT , ,98 ***** VASTAAVAA YHT , ,75

15 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TASE AJALTA ECONET 2000 VER Tilikausi: Sivu 2(2) Tili Nimi V. alkusaldo Saldo V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA 2000 Osuuspääoma , ,00- * Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma , , Ylikurssirahasto 0,00 357,68- * Ylikurssirahasto 0,00 357,68- Muut rahastot 2090 Liittymismaksut , ,33- * Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot , , Muut rahastot , ,00- * Muut rahastot , ,00- ** Muut rahastot yht , ,33- *** , , Edellisten tilikausien tulos , ,81 * Ed.tilik.voitto(tappio) , ,81 * Tilik.voitto(tappio) 0, ,50 *** , ,31 **** OMA PÄÄOMA YHT , ,70- VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 2320 Sampo korkotukilaina nro , , Sampo kuntapankki Oyj , , Sampo korkotukilaina nro , , Sampo korkotukilaina nro , , Sampo korkotukilaina , , Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 0, ,64 * Lainat rahoituslaitoksilta , ,03- ** Pitkäaikainen vpo yht , ,03- Lyhytaikainen vieras pääoma 2630 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset , ,64- * Lainat rahoituslaitoksilta , , Ostovelat , ,62- * Ostovelat , , Ennakonpidätysvelka 1 710,00-986, Sosiaaliturvamaksuvelka 88,92-50,39- * Muut velat 1 798, , Siirtovelat , ,37- * Siirtovelat , ,37- ** Lyhytaikainen vpo yht , ,02- **** VIERAS PÄÄOMA YHT , ,05- ***** VASTATTAVAA YHT , ,75- ****** EROTTAA 0,00 0,00 Raportin nimi Tasepa.u98

16 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 1( Liittymismaksut, Espoon Sähkö Oyj Asiakas: E.ON FINLAND OYJ A ,00 0, ,00 LIITTYMÄ Yhteensä 1 200,00 0, ,00 Asiakas: ESPOON SÄHKÖ OYJ TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,16 0, ,16 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,00 0, ,00 E.ON FINLAND OYJ A ,00 0, ,00 E.ON

17 FINLAND OYJ Yhteensä ,16 0, ,16 Yhteensä ,16 0, , Myyntisaamiset Asiakas: A ,74 0,00 249, Yhteensä 249,74 0,00 249,74 Asiakas: ADAMS FELICIA A ,00 0,00 126, Asiakas: AHLMAN KRISTINA OCH KAJ A ,87 0,00 165, Yhteensä 165,87 0,00 165,87 Asiakas: AHLSTRÖM BÖRJE A ,00 0,00 126,

18 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 2(2 Asiakas: AHLSTRÖM KRISTER A ,00-0,00 126, , TUPLASUORITUS A ,25 0,00 41, Yhteensä 84,75-0,00 84,75- Asiakas: AHLSTRÖM-BRUEN MARIA A ,24 0,00 244, Yhteensä 244,24 0,00 244,24 Asiakas: AILUS REIJO A ,58 0, , Yhteensä 1 059,58 0, ,58 Asiakas: AIRIO LASSE JA PAULA A ,00 0,00 187, Yhteensä 187,00 0,00 187,00 Asiakas: ALHA RISTO A ,75 0,00 216, Yhteensä 216,75 0,00 216,75 Asiakas: ALHO RAINER A ,06 0,00 128, Yhteensä 128,06 0,00 128,06 Asiakas: ALLAS LIISA A ,50 0,00 131, Yhteensä 131,50 0,00 131,50 Asiakas: ALMQVIST FERDRIK A ,19 0,00 165, Yhteensä 165,19 0,00 165,19 Asiakas: ANTTILA KAIJA A ,31 0,00 90, Yhteensä 90,31 0,00 90,31 Asiakas: APPEL RAGNI A ,75 0,00 139, Yhteensä 139,75 0,00 139,75 Asiakas: AS OY ESPOON STAFFANINTIE A ,00 0,00 214, Yhteensä 214,00 0,00 214,00 Asiakas: AS OY ESPOON TIIRAK.LIISA A ,00 0,00 126, Asiakas: AS OY ESPOON ULLEBO A ,69 0,00 115, Yhteensä 115,69 0,00 115,69 Asiakas: AS OY ESPOON VILLA A ,74 0,00 260, Yhteensä 260,74 0,00 260,74 Asiakas: AS OY HEMVIKEN A ,06 0,00 95, Yhteensä 95,06 0,00 95,06

19 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 3(2 Asiakas: AS OY HERRANKUKKARO A ,25 0,00 178, Yhteensä 178,25 0,00 178,25 Asiakas: AS OY MERIPIHKA A ,56 0,00 232, A ,73 0,00 513, Yhteensä 746,29 0,00 746,29 Asiakas: AS OY SLÖÖRS A ,00 0,00 181, Yhteensä 181,00 0,00 181,00 Asiakas: AS OY SOUKANSIVU A ,00 0,00 126, Asiakas: AS OY STAFFANINLAAKSO A ,24 0,00 266, Yhteensä 266,24 0,00 266,24 Asiakas: AS OY STAKEVIK A ,25 0,00 178, Yhteensä 178,25 0,00 178,25 Asiakas: AS OY SUVISAARENTIE A ,31 0,00 147, A ,00 0,00 126, A ,00 0,00 126, Yhteensä 399,31 0,00 399,31 Asiakas: AS OY VERÄJÄTUPA A ,69 0,00 148, Yhteensä 148,69 0,00 148,69 Asiakas: AS OY VILLA POILAX A ,00 0,00 192, Yhteensä 192,00 0,00 192,00 Asiakas: BALTSCHEFFSKY THOMAS A ,00 0,00 203, Yhteensä 203,00 0,00 203,00 Asiakas: BLOM PETER A ,87 0,00 324, Yhteensä 324,87 0,00 324,87 Asiakas: BO AB ESBO SVINÖGR A ,06 0,00 238, Yhteensä 238,06 0,00 238,06 Asiakas: BO AB HVITBERGET A ,24 0,00 376, Yhteensä 376,24 0,00 376,24 Asiakas: BO AB VILLA FRIDHEM A ,25 0,00 167, Asiakas: BO AB VILLA SJÖBO Yhteensä 167,25 0,00 167,25

20 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 4( A ,00 0,00 192, Yhteensä 192,00 0,00 192,00 Asiakas: BORGSTRÖM ESKO A ,81 0,00 196, Yhteensä 196,81 0,00 196,81 Asiakas: CAJANDER OLE A ,25 0,00 134, Yhteensä 134,25 0,00 134,25 Asiakas: CALONIUS PEKKA A ,31 0,00 158, Yhteensä 158,31 0,00 158,31 Asiakas: CAVONIUS TORSTEN A ,87 0,00 231, Yhteensä 231,87 0,00 231,87 Asiakas: DAMSTEN OLOF A ,25 0,00 250, Yhteensä 250,25 0,00 250,25 Asiakas: DONNER MARINA A ,00 0,00 180, Yhteensä 180,00 0,00 180,00 Asiakas: EDELMANN GUNNAR A ,75 0,00 200, Yhteensä 200,75 0,00 200,75 Asiakas: EDELMANN JOHAN A ,31 0,00 147, Yhteensä 147,31 0,00 147,31 Asiakas: EDELMANN LARS A ,00 0,00 181, Yhteensä 181,00 0,00 181,00 Asiakas: EDELMANN MARINA A ,87 0,00 187, Yhteensä 187,87 0,00 187,87 Asiakas: EHNROOTH HENRIK A ,44 0,00 151, Yhteensä 151,44 0,00 151,44 Asiakas: EKSTRÖM FREDRIK A ,69 0,00 104, Yhteensä 104,69 0,00 104,69 Asiakas: ENARI MIKAEL A ,44 0,00 129, Yhteensä 129,44 0,00 129,44 Asiakas: ERHOLTZ MARKKU A ,37 0,00 182, Yhteensä 182,37 0,00 182,37 Asiakas: ERIKSSON FINN A ,00 0,00 252,

21 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 5(2 Yhteensä 252,00 0,00 252,00 Asiakas: ERIKSSON L, U,F A ,56 0,00 133, Yhteensä 133,56 0,00 133,56 Asiakas: ERIKSSON TUULA A ,00 0,00 126, Asiakas: ESBO SEGELFÖRENING A ,43 0,00 322, Yhteensä 322,43 0,00 322,43 Asiakas: ESPOON KAUPUNKI A ,62 0,00 289, Yhteensä 289,62 0,00 289,62 Asiakas: ESPOON KPKI/KIINT.PALV A ,00 0,00 126, Asiakas: FAGER BENGT A ,75 0,00 188, Yhteensä 188,75 0,00 188,75 Asiakas: FAS.SAMMALSLUTNING A ,74 0,00 260, Yhteensä 260,74 0,00 260,74 Asiakas: FAST.SAMMANSL.FELSUNDSVÄG A ,75 0,00 233, Yhteensä 233,75 0,00 233,75 Asiakas: FAST.SAMMANSL.SKATANTIE A ,75 0,00 222, Yhteensä 222,75 0,00 222,75 Asiakas: FAST.SAMMANSL.STAFFA A ,00 0,00 126, Asiakas: FAST.SAMMANSL.SÖKÖUDD A ,12 0,00 152, Yhteensä 152,12 0,00 152,12 Asiakas: FAST.SAMMANSL.TALLHOLM A ,75 0,00 207, A ,31 0,00 182, A ,00 0,00 159, A ,19 0,00 121, Yhteensä 670,25 0,00 670,25 Asiakas: FAST.SAMMANSL.TURVESILTA A ,75 0,00 189, Yhteensä 189,75 0,00 189,75 Asiakas: FASTANDELSLAG SANDBERG A ,50 0,00 323, Yhteensä 323,50 0,00 323,50

22 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 6(2 Asiakas: FASTSAMMANSL.FAGER NILS A ,00 0,00 126, Asiakas: FELIN PERTTI A ,06 0,00 205, Yhteensä 205,06 0,00 205,06 Asiakas: FELLMAN L-J A ,25 0,00 156, A ,62 0,00 256, Yhteensä 412,87 0,00 412,87 Asiakas: FINNE GUNNEL A ,00 0,00 170, Yhteensä 170,00 0,00 170,00 Asiakas: FORSELLES BIRGITTA A ,98 0,00 568, Yhteensä 568,98 0,00 568,98 Asiakas: FORSEN CLAES A ,00 0,00 209, Yhteensä 209,00 0,00 209,00 Asiakas: GESTRIN HÅKAN A ,00 0,00 126, Asiakas: GLUSCHKOFF KIRA A ,00 0,00 144, Yhteensä 144,00 0,00 144,00 Asiakas: GREF BRITA A ,75 0,00 255, Yhteensä 255,75 0,00 255,75 Asiakas: GRIPENBERG JOHAN A ,44 0,00 162, Yhteensä 162,44 0,00 162,44 Asiakas: HAASMAA ESKO A ,87 0,00 176, Yhteensä 176,87 0,00 176,87 Asiakas: HALIM BIRGIT A ,94 0,00 112, Yhteensä 112,94 0,00 112,94 Asiakas: HALLAMA ANITA A ,00 0,00 126, Asiakas: HALSAS JAANA A ,44 0,00 72, Yhteensä 72,44 0,00 72,44 Asiakas: HANDELSHUSET SJÖBERG A ,75 0,00 254, Yhteensä 254,75 0,00 254,75

23 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 7(2 Asiakas: HARJULA TERO A ,19 0,00 154, Yhteensä 154,19 0,00 154,19 Asiakas: HEINIVAARA SAARA JA OLLI A ,75 0,00 227, Yhteensä 227,75 0,00 227,75 Asiakas: HEISKANEN TYTTI A ,00 0,00 126, Asiakas: HELSINGIUS TERTTU A ,00 0,00 126, Asiakas: HERTSBERG LEO A ,79 0,00 293, A ,00 52,31 199, A ,24-0,00 88,24- AKTIV KAPITAL HERTZBERG LEO A ,00 0,00 262, Yhteensä 719,55 52,31 667,24 Asiakas: HERTZBERG LEO A ,00 0,00 257, Yhteensä 257,00 0,00 257,00 Asiakas: HILTUNEN MATTI A ,00 0,00 126, Asiakas: HOLMBERG GÖRAN A ,50 0,00 164, Yhteensä 164,50 0,00 164,50 Asiakas: HOLMSTRÖM HANS A ,68 0,00 214, Yhteensä 214,68 0,00 214,68 Asiakas: HONKANEN SUSANNA A ,31 0,00 136, Yhteensä 136,31 0,00 136,31 Asiakas: HUOTARI KARI A ,00 0,00 126, Asiakas: HYVÄRINEN EERO JA MAIJA A ,25 0,00 134, Yhteensä 134,25 0,00 134,25 Asiakas: HÄLLSTRÖM MIKA A ,24 0,00 255, Yhteensä 255,24 0,00 255,24 Asiakas: HÄMÄLÄINEN JARI-PEKKA A ,00 0,00 131, Asiakas: INKILÄINEN RAIMO Yhteensä 131,00 0,00 131,00

24 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 8( A ,81 0,00 240, Yhteensä 240,81 0,00 240,81 Asiakas: INKOVAARA RAIMO A ,00 0,00 137, Yhteensä 137,00 0,00 137,00 Asiakas: ISO LEHTISAAREN HOITOKUNT A ,00 0,00 137, Yhteensä 137,00 0,00 137,00 Asiakas: JAKAMA LEA OY A ,12 0,00 333, Yhteensä 333,12 0,00 333,12 Asiakas: JALANKA JUSSI A ,06 0,00 172, Yhteensä 172,06 0,00 172,06 Asiakas: JALO BARBRO JA GUNNAR A ,00 0,00 126, Asiakas: JALONEN ILKKA A ,25 0,00 178, Yhteensä 178,25 0,00 178,25 Asiakas: JAUHIAINEN PERTTU A ,12 0,00 152, Yhteensä 152,12 0,00 152,12 Asiakas: JOHANSSON ANDREAS A ,25 0,00 35, Yhteensä 35,25 0,00 35,25 Asiakas: JOHANSSON JEAN A ,87 0,00 132, Yhteensä 132,87 0,00 132,87 Asiakas: JOHNSSON CARL A ,25 0,00 134, Yhteensä 134,25 0,00 134,25 Asiakas: JOKINEN A JA PATRIKKA-JOK A ,56 0,00 155, Yhteensä 155,56 0,00 155,56 Asiakas: JOKINEN ARTO A ,00 0,00 90, Yhteensä 90,00 0,00 90,00 Asiakas: JORMAKKA EIJA A ,37 0,00 81, Yhteensä 81,37 0,00 81,37 Asiakas: JORONEN LIISA A ,62 0,00 135, Yhteensä 135,62 0,00 135,62 Asiakas: JULIN TUULIKKI A ,12 0,00 229,

25 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 9(2 Yhteensä 229,12 0,00 229,12 Asiakas: JUNNELIUS CHRISTIAN A ,31 0,00 328, Yhteensä 328,31 0,00 328,31 Asiakas: JUUTILAINEN KERSTIN A ,50 0,00 235, Yhteensä 235,50 0,00 235,50 Asiakas: JÄMSÄ LASSE A ,00 0,00 137, Yhteensä 137,00 0,00 137,00 Asiakas: JÄRVINEN TIMO A ,99 0,00 356, Yhteensä 356,99 0,00 356,99 Asiakas: KAAJAS MIKKO A ,43 0,00 206, Yhteensä 206,43 0,00 206,43 Asiakas: KAISLA AKI A ,24 0,00 288, Yhteensä 288,24 0,00 288,24 Asiakas: KAISLIKKO OY A ,62 0,00 256, Yhteensä 256,62 0,00 256,62 Asiakas: KALLIONIEMI MATTI A ,31 0,00 158, Yhteensä 158,31 0,00 158,31 Asiakas: KANNISTO REIJO A ,00 0,00 126, Asiakas: KARLSSON KATARINA A ,25 0,00 145, Yhteensä 145,25 0,00 145,25 Asiakas: KARME JOHANNA A ,00 0,00 126, Asiakas: KARPPINEN MARIANNE A ,00 0,00 126, Asiakas: KARSISTO MARJUT A ,13 0,00 64, Yhteensä 64,13 0,00 64,13 Asiakas: KARVONEN MIRJAMI A ,00 0,00 96, Yhteensä 96,00 0,00 96,00 Asiakas: KAUHANEN GUY A ,19 0,00 165, Yhteensä 165,19 0,00 165,19

26 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 10(2 Asiakas: KAUKONEN MERJA-LEENA A ,00 0,00 126, Asiakas: KAUPPINEN RIITTA A ,12 0,00 262, Yhteensä 262,12 0,00 262,12 Asiakas: KERKO KARI A ,00 0,00 126, Asiakas: KERTTULA LOTTA A ,00 0,00 126, Asiakas: KETTUNEN AIMO A ,18-0,00 56, Yhteensä 56,18-0,00 56,18- Asiakas: KIINT. OY SKATANTIE A ,93 0,00 277, Yhteensä 277,93 0,00 277,93 Asiakas: KIINT. OY SUVISAARENTIE A ,49 0,00 241, Yhteensä 241,49 0,00 241,49 Asiakas: KIINT. SVARTHOLMANTIE A ,00 0,00 126, Asiakas: KIINT.OY RAMSÖBERGET A ,25 0,00 189, Yhteensä 189,25 0,00 189,25 Asiakas: KIINT.OY UKONNIITTY A ,81 0,00 141, Yhteensä 141,81 0,00 141,81 Asiakas: KIINTEISTÖ OY PINGOUND A ,04 0,00 546, Yhteensä 546,04 0,00 546,04 Asiakas: KILPINEN PETTERI A ,82 0,00 53, Yhteensä 53,82 0,00 53,82 Asiakas: KINNUNEN TAINA A ,44 0,00 83, Yhteensä 83,44 0,00 83,44 Asiakas: KOCK MARJA-LIISA A ,37 0,00 198, Yhteensä 198,37 0,00 198,37 Asiakas: KONTTAS ARI A ,68 0,00 291, Asiakas: KORKKULA PASI Yhteensä 291,68 0,00 291,68

27 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 11( A ,00 0,00 126, A ,00 0,00 126, Yhteensä 252,00 0,00 252,00 Asiakas: KREULA ERKKI A ,00 0,00 126, Asiakas: KROUVILA SAKARI A ,00 0,00 126, Asiakas: KUISTILA KATJA A ,12 0,00 130, Yhteensä 130,12 0,00 130,12 Asiakas: KUORIKOSKI ELJA A ,00 0,00 126, Asiakas: KURIKKA KRISTINA A ,50 0,00 219, Yhteensä 219,50 0,00 219,50 Asiakas: KÄRKKÄINEN JOUKO A ,56 0,00 89, Yhteensä 89,56 0,00 89,56 Asiakas: KÄÄRIÄINEN KURT OCH BARB A ,50 0,00 87, Yhteensä 87,50 0,00 87,50 Asiakas: LAAKSONEN JUKKA A ,43 0,00 149, Yhteensä 149,43 0,00 149,43 Asiakas: LAINE MARTTI A ,49 0,00 307, Yhteensä 307,49 0,00 307,49 Asiakas: LAINE V DÖDSBO A ,25 0,00 206, Yhteensä 206,25 0,00 206,25 Asiakas: LAINE VILLE A ,00 0,00 225, Yhteensä 225,00 0,00 225,00 Asiakas: LARJOS JUHANI A ,50 0,00 197, Yhteensä 197,50 0,00 197,50 Asiakas: LEHTI MARITA A ,00 0,00 148, Yhteensä 148,00 0,00 148,00 Asiakas: LEHTIJÄRVI ANJA JA ASKO A ,00 0,00 126, Asiakas: LEINSON DAVID

28 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 12( A ,24 0,00 248, Yhteensä 248,24 0,00 248,24 Asiakas: LEPPÄNEN PETTERI A ,50 0,00 175, Yhteensä 175,50 0,00 175,50 Asiakas: LEPPÄNEN SABRA JA TAPIO A ,37 0,00 281, Yhteensä 281,37 0,00 281,37 Asiakas: LINDAHL ROBIN A ,00 0,00 126, Asiakas: LINDBLOM CARL-JOHAN A ,75 0,00 183, Yhteensä 183,75 0,00 183,75 Asiakas: LINDGREN BO A ,19 0,00 165, Yhteensä 165,19 0,00 165,19 Asiakas: LINDHOLM C OCH SEGERCRANT A ,24 0, , Yhteensä 1 742,24 0, ,24 Asiakas: LINDHOLM MARK A ,43 0,00 316, Yhteensä 316,43 0,00 316,43 Asiakas: LINDROOS ERIC A ,81 0,00 163, Yhteensä 163,81 0,00 163,81 Asiakas: LINDROOS ERIK A ,13 0,00 119, Yhteensä 119,13 0,00 119,13 Asiakas: LINDSTRÖM BJÖRN A ,81 0,00 240, Yhteensä 240,81 0,00 240,81 Asiakas: LUOMANEN MARITA A ,88 0,00 178, Yhteensä 178,88 0,00 178,88 Asiakas: LUOTO HILKKA A ,00 0,00 126, Asiakas: LUTHER RABBE A ,00 0,00 187, Yhteensä 187,00 0,00 187,00 Asiakas: LÅNGSTRÖM CHRISTIAN A ,25 0,00 200, Yhteensä 200,25 0,00 200,25 Asiakas: MAJANDER MARJA-TERTTU A ,31 0,00 136,

29 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 13(2 Yhteensä 136,31 0,00 136,31 Asiakas: MANGS ÅKE A ,50 0,00 192, Yhteensä 192,50 0,00 192,50 Asiakas: MARKKULA TIMO A ,06 0,00 128, Yhteensä 128,06 0,00 128,06 Asiakas: MATASKÄRSTIFTELSEN A ,24 0,00 639, Yhteensä 639,24 0,00 639,24 Asiakas: MATOMAA SIV A ,56 0,00 144, Yhteensä 144,56 0,00 144,56 Asiakas: MATOMAA SOLVEIG A ,69 0,00 148, Yhteensä 148,69 0,00 148,69 Asiakas: MIKKONEN RIKU-PEKKA A ,25 0,00 233, Yhteensä 233,25 0,00 233,25 Asiakas: MONTONEN ISMO A ,75 0,00 222, Yhteensä 222,75 0,00 222,75 Asiakas: MÄENPÄÄ HEIKKI A ,00 0,00 131, Yhteensä 131,00 0,00 131,00 Asiakas: MÄKI PEKKA A ,88 0,00 88, Yhteensä 88,88 0,00 88,88 Asiakas: MÄKINEN-RIPATTI RIITTA A ,18 0,00 209, Yhteensä 209,18 0,00 209,18 Asiakas: MÄNTYLÄ KALEVI A ,00 0,00 90, Yhteensä 90,00 0,00 90,00 Asiakas: NEMLANDEN MARITA A ,00 0,00 126, Asiakas: NIEMINEN MARJA A ,99 0,00 268, Yhteensä 268,99 0,00 268,99 Asiakas: NIININEN JARMO A ,31 0,00 158, Yhteensä 158,31 0,00 158,31 Asiakas: NISSINEN KARI A ,00 0,00 90, Yhteensä 90,00 0,00 90,00

30 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 14(2 Asiakas: NIVALA SEPPO A ,37 0,00 209, Yhteensä 209,37 0,00 209,37 Asiakas: NORDBERG JOHAN A ,56 0,00 204, Yhteensä 204,56 0,00 204,56 Asiakas: NORDBERG NORMAN A ,31 0,00 136, Yhteensä 136,31 0,00 136,31 Asiakas: NORDQVIST BROR DÖDSBO A ,00 0,00 126, Asiakas: NURMILAAKSO EILA JA JOONA A ,00 0,00 163, Yhteensä 163,00 0,00 163,00 Asiakas: NURMIO REIJO A ,56 0,00 199, Yhteensä 199,56 0,00 199,56 Asiakas: NYBERG CHRISTER A ,00 0,00 126, Asiakas: NYBLOM IRMA JA RAUNO A ,81 0,00 174, Yhteensä 174,81 0,00 174,81 Asiakas: NYHOLM KAJ ALAJOKI A ,75 0,00 133, Yhteensä 133,75 0,00 133,75 Asiakas: NYMALM HANNA A ,49 0,00 296, Yhteensä 296,49 0,00 296,49 Asiakas: OHRALAHTI BIRGITTA A ,00 0,00 126, Asiakas: OY BYVIKEN AB A ,75 0,00 233, Yhteensä 233,75 0,00 233,75 Asiakas: OY ERIKONS AB A ,37 0,00 138, Yhteensä 138,37 0,00 138,37 Asiakas: OY FURUHOLMSUDD A ,75 0,00 288, Yhteensä 288,75 0,00 288,75 Asiakas: OY REIVIIKKI A ,25 0,00 145, Yhteensä 145,25 0,00 145,25 Asiakas: OY TIA CONSULTING LTD

31 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 15( A ,00 0,00 252, Yhteensä 252,00 0,00 252,00 Asiakas: PAAKKINEN EVA A ,00 0,00 149, Yhteensä 149,00 0,00 149,00 Asiakas: PAAVOLAINEN ILPO A ,31 0,00 180, Yhteensä 180,31 0,00 180,31 Asiakas: PARTANEN LEO A ,06 0,00 183, Yhteensä 183,06 0,00 183,06 Asiakas: PAULIG-JUNGELL HELENA A ,25 0,00 192, Yhteensä 192,25 0,00 192,25 Asiakas: PEKKINEN ERKKI A ,19 0,00 132, Yhteensä 132,19 0,00 132,19 Asiakas: PERTTUNEN RISTO A ,00 0,00 126, Asiakas: PFYFFER KRISTEL A ,37 0,00 149, Yhteensä 149,37 0,00 149,37 Asiakas: PIVO HARRI A ,00 0,00 90, Yhteensä 90,00 0,00 90,00 Asiakas: PROCOPE & HORNBORG AA A ,11 0,00 361, Yhteensä 361,11 0,00 361,11 Asiakas: PUUSTINEN KERSTIN A ,74 0,00 304, Yhteensä 304,74 0,00 304,74 Asiakas: RAJALA CARINA A ,12 0,00 106, Yhteensä 106,12 0,00 106,12 Asiakas: RAJALA VEIJO A ,88 0,00 110, Yhteensä 110,88 0,00 110,88 Asiakas: RANKI KARI A ,00 0,00 126, Asiakas: RANKO KURT DÖDBO A ,00 0,00 126, Asiakas: RANTA PEKKA A ,75 0,00 128,

32 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 16(2 Yhteensä 128,75 0,00 128,75 Asiakas: RANTANEN SEPPO A ,62 0,00 146, Yhteensä 146,62 0,00 146,62 Asiakas: RAPELI EEVA A ,00 0,00 90, Yhteensä 90,00 0,00 90,00 Asiakas: RAUTALAHTI JUHA-PENTTI A ,00 0,00 126, Asiakas: RENKONEN OLLI-VEIKKO A ,37 0,00 127, Yhteensä 127,37 0,00 127,37 Asiakas: RENKONEN OSSI A ,87 0,00 154, Yhteensä 154,87 0,00 154,87 Asiakas: RINNE PEKKA A ,00 0,00 131, Yhteensä 131,00 0,00 131,00 Asiakas: ROSENGÅRD FOLKA A ,00 0,00 126, Asiakas: ROSENGÅRD MATS A ,62 0,00 322, Yhteensä 322,62 0,00 322,62 Asiakas: RYDGREN ANN-CHARLOTTE A ,68 0,00 225, Yhteensä 225,68 0,00 225,68 Asiakas: RYDGREN STEN A ,81 0,00 196, Yhteensä 196,81 0,00 196,81 Asiakas: SALMINEN JUHA A ,74 0,00 225, Yhteensä 225,74 0,00 225,74 Asiakas: SALO RIITTA A ,00 0,00 126, Asiakas: SALONEN JAAKKO A ,87 0,00 165, Yhteensä 165,87 0,00 165,87 Asiakas: SANDELIN KARIN A ,12 0,00 163, Yhteensä 163,12 0,00 163,12 Asiakas: SANTALA OLLI A ,00 0,00 90, Yhteensä 90,00 0,00 90,00

33 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 17(2 Asiakas: SARI PER A ,25 0,00 272, Yhteensä 272,25 0,00 272,25 Asiakas: SAVOLAINEN ULLA-MAIJA A ,71 0,00 220, Yhteensä 220,71 0,00 220,71 Asiakas: SCHANTZ VON MARCUS A ,50 0,00 164, Yhteensä 164,50 0,00 164,50 Asiakas: SCHUMACHER KURT A ,00 0,00 126, Asiakas: SEGERCRANTZ JOHAN A ,75 0,00 320, Yhteensä 320,75 0,00 320,75 Asiakas: SEGERCRANTZ MIKAEL A ,68 0,00 203, Yhteensä 203,68 0,00 203,68 Asiakas: SEGERCRANTZ MÅRTEN A ,37 0,00 138, Yhteensä 138,37 0,00 138,37 Asiakas: SEGERCRANTZ ROBERT A ,87 0,00 253, Yhteensä 253,87 0,00 253,87 Asiakas: SENAATTI-KIINTEISTÖT A ,00 0,00 126, Asiakas: SEPPÄLÄ JAAKKO A ,44 0,00 173, Yhteensä 173,44 0,00 173,44 Asiakas: SIHVONEN RAIMO A ,56 0,00 188, Yhteensä 188,56 0,00 188,56 Asiakas: SIIMES ILARI A ,43 0,00 305, Yhteensä 305,43 0,00 305,43 Asiakas: SIRELIUS HEIKKI A ,00 0,00 126, Asiakas: SIREN ARI A ,87 0,00 275, Yhteensä 275,87 0,00 275,87 Asiakas: SJÖBERG PER-HENRIK A ,56 0,00 138, Asiakas: SJÖBERG STIG Yhteensä 138,56 0,00 138,56

34 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 18( A ,12 0,00 229, Yhteensä 229,12 0,00 229,12 Asiakas: SKÄRGÅRDENS VÄNNER A ,99 0,00 246, Yhteensä 246,99 0,00 246,99 Asiakas: SOINI KERTTU PK A ,56 0,00 144, Yhteensä 144,56 0,00 144,56 Asiakas: SOURI RIITTA-LIISA A ,56 0,00 232, Yhteensä 232,56 0,00 232,56 Asiakas: SUNDMAN MARIA A ,13 0,00 75, Yhteensä 75,13 0,00 75,13 Asiakas: SUNDSTRÖM HENRIK A ,25 0,00 189, Yhteensä 189,25 0,00 189,25 Asiakas: SUNILA PEKKA A ,25 0,00 167, Yhteensä 167,25 0,00 167,25 Asiakas: SUOMENLAHDEN MERIVAR A ,25 0,00 145, Yhteensä 145,25 0,00 145,25 Asiakas: SUVISAAR.NAVIGAATIOS A ,06 0,00 194, Yhteensä 194,06 0,00 194,06 Asiakas: SÖDERHOLM KAJ A ,92 0,00 442, Yhteensä 442,92 0,00 442,92 Asiakas: SÖDERHOLM KLAS A ,06 0,00 150, Yhteensä 150,06 0,00 150,06 Asiakas: SÖDERSTRÖM MARIANNE A ,00 0,00 126, Asiakas: SÖKÖ SOMMARÖ F.BK A ,38 0,00 72, Yhteensä 72,38 0,00 72,38 Asiakas: TAIPALVESI HEIKKI A ,00 0,00 126, Asiakas: TENHUNEN MAIRE JA OLAVI A ,75 0,00 216, Yhteensä 216,75 0,00 216,75 Asiakas: TERVO MAISA A ,43 0,00 184,

35 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 19(2 Yhteensä 184,43 0,00 184,43 Asiakas: TEVAJÄRVI M OCH N A ,93 0,00 200, Yhteensä 200,93 0,00 200,93 Asiakas: THULE ANDERS A ,87 0,00 220, Yhteensä 220,87 0,00 220,87 Asiakas: TILANDER IRA A ,87 0,00 198, Yhteensä 198,87 0,00 198,87 Asiakas: TROBERG PEKKA A ,50 0,00 142, Yhteensä 142,50 0,00 142,50 Asiakas: TROIL WALTER A ,69 0,00 153, Yhteensä 153,69 0,00 153,69 Asiakas: TUKIAINEN LAURI A ,99 0,00 323, Yhteensä 323,99 0,00 323,99 Asiakas: TYLLILÄ JUHANI A ,00 0,00 126, Asiakas: TYLLILÄ P PK A ,87 0,00 691, Yhteensä 691,87 0,00 691,87 Asiakas: UUTTU KEIJO A ,00 0,00 148, Yhteensä 148,00 0,00 148,00 Asiakas: VAAHTERA TIMO JA ANNE A ,49 0,00 252, Yhteensä 252,49 0,00 252,49 Asiakas: WALZEL KIM A ,00 0,00 126, Asiakas: VANHANEN LARS A ,87 0,00 165, Yhteensä 165,87 0,00 165,87 Asiakas: VATANEN ANTTI A ,31 0,00 136, Yhteensä 136,31 0,00 136,31 Asiakas: WEBER HENRIK OCH MAYA A ,00 0,00 126, Asiakas: WEBER TEDDY A ,68 0,00 181, Yhteensä 181,68 0,00 181,68

36 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 20(2 Asiakas: WECKSTRÖM KAI A ,31 0,00 257, Yhteensä 257,31 0,00 257,31 Asiakas: WECKSTRÖM-NOUSIAINEN S A ,81 0,00 141, Yhteensä 141,81 0,00 141,81 Asiakas: WENDT VON CARL A ,25 0,00 195, Yhteensä 195,25 0,00 195,25 Asiakas: VESANTO ASKO A ,81 0,00 174, Yhteensä 174,81 0,00 174,81 Asiakas: WESTERBACK NINA A ,49 0,00 274, Yhteensä 274,49 0,00 274,49 Asiakas: VIITANIEMI PEKKA A ,63 0,00 58, Yhteensä 58,63 0,00 58,63 Asiakas: WIKSTRÖM JÖRGEN A ,00 0,00 93, Yhteensä 93,00 0,00 93,00 Asiakas: VILEN ULLA A ,06 0,00 150, Yhteensä 150,06 0,00 150,06 Asiakas: WINQVIST KRISTINA A ,69 0,00 139, Yhteensä 139,69 0,00 139,69 Asiakas: VIRKKUNEN JUKKA A ,00 0,00 126, Asiakas: VIRKKUNEN SOILI A ,00 0,00 120, Yhteensä 120,00 0,00 120,00 Asiakas: WUOKKO KARI A ,00 0,00 170, A ,74 0,00 238, Yhteensä 408,74 0,00 408,74 Asiakas: VUORIKALLIO REIJO A ,99 0,00 290, Yhteensä 290,99 0,00 290,99 Asiakas: VÄHÄHYYPPÄ PEKKA JA TERHI A ,75 0,00 128, Yhteensä 128,75 0,00 128,75 Asiakas: VÄNSKÄ HANNU A ,81 0,00 141, Yhteensä 141,81 0,00 141,81

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 01/15-12/15 Sivu 7.1 MYYNTITUOTOT Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 22%/23% 297 322,91 280 559,59 Yhteensä 297 322,91 280 559,59 Myynti, rakentamispalvelut 3188 Myynti rakentamispalv. 0%(käänn. alv) 0,00 1 140,00 Yhteensä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry

TILIKARTTA. VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto. Suomen Kinestetiikkayhdistys ry TILIKARTTA Suomen Kinestetiikkayhdistys ry 1.1.2016 31.12.2016 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1200 Koneet ja kalusto Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011

Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. T A S E K I R J A 31.12.2011 Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.y. Y-tunnus 0222474-5 Kotipaikka: Helsinki Säilytä 31.12.2021 asti Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,11 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO

TULOSLASKELMA Rahayksikkö EURO Suomen Autoteknillinen Liitto Ry TULOSLASKELMA Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI Y-tunnus 0202100-8 1.1.2012 1.1.2011 Rahayksikkö EURO - 31.12.2012-31.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA Toiminnanala A Tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI

ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI ASUNTO OY NAANTALIN LINNAVUORI Y 1637708-0 TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 TILINPÄÄTÖS KAUDELTA 1.1-31.12.2014 Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot ja lisätiedot tilinpäätökseen 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli

ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli ki16 - Kiinteistöyhtiö ALV - Asterin malli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 Oy Höntsy Ab Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.6.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Homeros Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA SIVU 1 KIINTEISTÖ OY LAPINNIEMI I TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2014 YLEISTÄ Kiinteistöyhtiön toimialana on omistaa ja hallita Kiinteistö Oy Lapinniemen Kehräämö -nimisen osakeyhtiön asunto-osakkeita

Lisätiedot

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus

TASE VASTAAVAA. GR-moottoripyöräkerho ry. Y-tunnus TASE VASTAAVAA 31.12.2013 31.12.2012 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1031 ATK-ohjelmat 220,00 220,00 440,00 440,00 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET yhteensä 220,00 440,00

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot