SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie ESPOO Y-tunnus: (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A"

Transkriptio

1 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie ESPOO Y-tunnus: (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A Tilikausi SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma 3 Tase 4-5 Liitetiedot 6-8 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 9 Tuloslaskelmaerittely Tase-erittely 13-37

2 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Päättynyt tilikausi oli osuuskunnan viides tilikausi. Osuuskunnan sääntömääräinen varsinainen vuosikokous pidettiin Varsinaisessa vuosikokouksessa sekä ylimääräisessä osuuskuntakokouksessa käsitelty sääntömuutos vahvistettiin patentti- ja rekisterihallituksessa Sääntömuutoksen taustalla oli KHO:n päätös liittymismaksun arvonlisäverovelvollisuudesta mikäli liittymismaksu ei ole palautuskelpoinen. Uusissa säännöissä liittymismaksu on palautuskelpoinen. Se koskee vain jälkeen tehtyjä sopimuksia. HALLINTO Varsinaisessa vuosikokouksessa erovuorossa olevien Pentti Vanhalan, Bengt Fagerin ja Lars Edelmannin lisäksi Rainer Alho pyysi eroa hallituksesta. Lars Edelmann oli uudelleen käytettävissä. Eroavien tilalle valittiin Jan Kolster, Jukka Kauppala ja Ari Konttas. Lars Edelmann valittiin uudestaan. Muina hallituksen jäseninä jatkoivat Esko Haasmaa, Heikki Sirelius, Stig-Olof Sjöberg, Niklas Tevajärvi ja Lauri Tukiainen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Haasmaa ja varapuheenjohtajaksi Lauri Tukiainen. Kertomusvuoden aikana hallitus kokoontui 10 kertaa. Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi tilikauden aikana Robert Donner. Osuuskunnan tilintarkastajiksi valittiin Ahti Mannila (HTM) ja Kurt Wikström sekä varatilintarkastajiksi Tommi Aaltonen ja Lars Eklundh. Kertomusvuoden lopussa osuuskuntaan kuului 379 jäsentä. VARSINAINEN TOIMINTA Tilikauden aikana rakennettiin Lehtisaarten sisäistä vesihuoltoverkostoa. Verkosto on käyttöönottovalmis mennessä. Tilikauden lopussa oli liittymissopimuksia tehty kaikkiaan 355 kpl (310 kpl vuonna 2003). Verkostoon liittyneitä kiinteistöjä oli yhteensä 248 kappaletta (225), joista kesävesiliittymiä 28 kpl (27). Espoon Vesi on yhteistyössä osuuskunnan kanssa ryhtynyt toimenpiteisiin Soukanniemen ja Suvisaarientien jätevesien purkupisteissä esiintyvien hajuhaittojen poistamiseksi. TALOUS

3 Vuoden aikana kerättiin enemmän lainanlyhennysmaksuja kuin suunnitelman mukaiset lyhennykset olisivat vaatineet, ylijäämä- ja vuoden liittymismaksuista kerätyt varat käytettiin korkotuettoman lainan lisälyhentämiseen :lla. Tilikauden loppuun mennessä oli liittymismaksuja kertynyt kaikkiaan ( ), investointiavustusta saatu kaikkiaan (+0 ) ja lainoja kaikkiaan ( ). Espoon kaupunki maksoi toiminta-avustusta Tuloslaskelma osoittaa ,50 tappiota. Toiminnallinen tulos (tulos ennen suunnitelman mukaisia poistoja) on ,61 voitollinen. Hallitus esittää, että tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille. PALKAT JA PALKKIOT Toimitusjohtajalle ja kesätyöntekijälle maksetut palkat olivat yhteensä ( ). Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkaa tai kokouspalkkioita. ENNAKKOTIETOA VUODEN 2005 TOIMINNASTA Suunnitteilla on vesi-ja viemärijohtojen rakentaminen Pentalan saareen. Valmistelevien toimenpiteiden kestosta riippuen rakentaminen suoritetaan vuoden 2005 tai 2006 aikana. Suomenlahden merenkulkupiirin huomautuksen johdosta tarkistetaan Suinonsalmen johtojen sijainti yhdessä urakoitsijan kanssa ja suoritetaan tarvittavat korjaustoimenpiteet Suomenlahden merenkulkupiirin ohjeita noudattaen.

4 Suvisaariston Vesiosuuskunta T U L O S L A S K E L M A Tilikausi Tilikausi LIIKEVAIHTO , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,83- Ulkopuoliset palvelut 5 475, ,64- Yhteensä , ,47- Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,46- Henkilösivukulut Eläkekulut 2 975, ,79 Muut henkilösivukulut 982,54-932,97- Henkilöstökulut yht , ,64- Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,83- Liiketoiminnan muut kulut , ,25- LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,39- Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 514,48 921,76 Korkokulut ja muut rahoituskulut 4 432, ,47- Yhteensä 3 918, ,71- VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,10- VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,10- TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,10-

5 Suvisaariston Vesiosuuskunta T A S E Tilikausi Tilikausi VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1 168,04 0,00 Muut aineelliset hyödykkeet , ,29 Yhteensä , ,29 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT , ,29 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,16 Yhteensä , ,16 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,13 Siirtosaamiset 625, ,05 Yhteensä , ,18 Rahat ja pankkisaamiset , ,77 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT , ,11 VASTAAVAA , ,40

6 Suvisaariston Vesiosuuskunta T A S E Tilikausi Tilikausi VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,84 Ylikurssirahasto 357,68 0,00 Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot , ,33 Muut rahastot , ,00 Ed. tilikausien voitto(tappio) , ,71- Tilikauden voitto(tappio) , ,10- OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,36 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,85 Yhteensä , ,85 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,60 Ostovelat 2 438, ,56 Muut velat 1 036, ,92 Siirtovelat , ,11 Yhteensä , ,19 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,04 VASTATTAVAA , ,40

7 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LIITETIEDOT Henkilöstön liitetiedot Henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 1 ed. tilikaudella 1 1/04-12/04 1/03-12/03 Palkat 23, , Aktivoitu taseeseen -5, , , , Henkilösivukulut 5, , Aktivoitu taseeseen -1, , , , Koneet ja kalusto 1/04-12/04 1/03-12/03 Koneet ja kalusto tilik. alussa Lisäykset 1, Vähennykset Poisto Koneet ja kalusto tilik. lopussa 1, Poistoina käytetään evl:n menojäännöspoistoja. Muut aineelliset hyödykkeet Vesijohtoverkosto valmistui edellisen tilikauden aikana. Saadut avustukset ja maksetut kustannukset on kirjattu ryhmään muut aineelliset hyödykkeet. Saadut avustukset ovat edellisillä tilikausilla olleet ryhmässä saadut ennakot ja kustannukset ryhmässä ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat. Tilikauden aikana on tehty lisärakennustöitä. Poistot on suhteutettu aikaisempiin poistoihin. Saadut avustukset: 1/04-12/04 10/99-12/03 Espoon kaupunki , Uudenmaan ympäristökeskus , Uudenmaan liitto , Vesi- ja viemärilaitosyhdistys , yhteensä: 856, Saadut korvaukset, maanrakennus: 1/04-12/04 10/99-12/03 Espoon kaupunki , Tiehoito Bergö , , yhteensä: 283,696.22

8 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LIITETIEDOT Kustannukset: 1/04-12/04 10/99-12/03 materiaalit 37, , alihankinta 12, ,611, palkkakustannukset 5, , sivukulut 1, , kiinteät kulut , ,759, yhteensä: 3,817, Vesijohtoverkko Yhteenveto: Saadut avustukset -856, Saadut korvaukset -283, Kustannukset 3,817, Poisto edel. tk -87, Tilikauden poisto -91, Yhteensä 2,498, Poistot: Vesijohtoverkko poistetaan tasapoistoina. Poistoaika on 30 vuotta. Poistot on aloitettu vuonna Oman pääoman muutokset 1/04-12/04 1/03-12/03 Osuuspääoma 39, , Ylikurssirahasto Liittymismaksut 1,630, ,528, Muut rahastot 186, , Voitto/tappio ed. tilik. -169, , Tilikauden voitto/tappio -71, , Oma pääoma yhteensä 1,616, ,468, Lainojen jälkilaskelma 1/04-12/04 1/03-12/03 Lainanhoitotuotot liittymistä 112, , Lainanlyhennykset -156, , Korkokulut -3, , Muut lainanhoitokulut , Yli-/alijäämä -47, Ali-/ylijäämä edell. tilik Yli-/alijäämä tilik. -47, Yli-/alijäämä -47,

9 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LIITETIEDOT Vastuut ja vakuudet Lainat Allekirjoitukset Espoon kaupungilla on takausten vastuuvakuutena panttivelkakirjat 1-6 (à ,85 yht ,12 ) Maksettavat lainojen lyhennykset seuraavalla tilikaudella 90, Espoossa päivänä kuuta SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA Jan Kolster Heikki Sirelius Esko Haasmaa Jukka Kauppala Ari Konttas Lars Edelmann Stig-Olof Sjöberg Niklas Tevajärvi Lauri Tukiainen Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Espoossa päivänä kuuta Ahti Mannila HTM Kurt Wikström

10 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA Kirjanpitokirjat päivä- ja pääkirja pankkikirja tuloslaskelma ja tase tasekirja tase-erittelyt atk-listat pankin tiliotteet atk-listat sidottu kirja tasekirjaan sidottuna Tositelajit A PL M TP kassa-, pankki- osto- ja myyntitositteet palkkatositteet muistiotositteet tilinpäätösmuistiot Kaikki tositteet ovat paperitositteita ja niitä säilytetään yhtiön toimitiloissa. Kirjanpito on laadittu Econet 2000 kirjanpitoohjelmalla.

11 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TULOSLASKELMA AJALTA ECONET 2000 VER Tilikausi: Sivu 1(3) Tili Nimi Saldon muutos Saldo Liikevaihto LIIKEVAIHTO 3009 Muut hyvitykset alv 0 % 59,04-59,04-0,07-% 3100 Vesimaksut alv 22 % , ,90 24,07 % 3103 Perusmaksut alv 22 % , ,00 40,90 % 3105 Palvelumaksut alv 22 % 6 009, ,71 6,63 % 3107 Jätevesimaksut alv 22 % , ,78 28,54 % 3108 Jätevesimaksujen hyvitykset alv 22 % 41,23-41,23-0,05-% 3109 Vesimaksujen hyvitykset alv 22 % 17,68-17,68-0,02-% 3110 Perusmaksujen hyvitykset alv 22 % 12,29-12,29-0,01-% 3113 Laskutuslisä alv 22 % 2,01 2,01 0,00 % * Myyntituotot , ,16 100,00 % *** LIIKEVAIHTO , ,16 100,00 % Liiketoiminnan muut tuotot 3981 Toiminta-avustus alv 22 % , ,46 20,78 % * Liiket. muut tuotot , ,46 20,78 % ****** Tuotot yht , ,62 120,78 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4100 Ostot alv 22 % , ,12-48,76-% 4101 Vesi alv 22 % , ,28-11,03-% 4102 Sähkö alv 22 % 4 661, ,47-5,14-% 4103 Jätevesimaksut alv 22 % , ,61-21,44-% 4879 Siirtotili, vesijohtoverkon rakentaminen , ,15 41,57 % * Ostot tilik. aikana , ,33-44,80-% ** Aineet tarv.ja tavarat yht , ,33-44,80-% 4901 Palveluostot alv 0 % 389,67-389,67-0,43-% 4910 Ulkopuoliset palvelut alv 22 % , ,08-15,83-% 4911 Palveluostot alv 22 % 2 267, ,21-2,50-% 4912 Huolto- ja ylläpitopalvelut alv 22 % 1 185, ,08-1,31-% 4999 Siirtotili, vesijohtoverkon rakentamine , ,37 14,03 % * Ulkopuoliset palvelut 5 475, ,67-6,04-% **** Materiaalit ja palv.yht , ,00-50,84-% Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 5050 Palkat , ,00-28,64-% 5060 Lomapalkat 2 835, ,00 3,13 % 5089 Siirtotili, vesijohtoverkon rakentamine 5 576, ,00 6,15 % * Palkat , ,00-19,37-% Henkilösivukulut 5150 TEL/TaEL-maksu 5 091, ,06-5,61-% 5155 Työntekijän Eläkemaksuosuus 1 194, ,90 1,32 % 5189 Siirtotili, vesijohtoverkon rankentaminen 920,36 920,36 1,01 %

12 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TULOSLASKELMA AJALTA ECONET 2000 VER Tilikausi: Sivu 2(3) Tili Nimi Saldon muutos Saldo Liikevaihto * Eläkekulut 2 975, ,80-3,28-% 5250 Sosiaaliturvamaksut 651,94-651,94-0,72-% 5260 Tapaturmavak. maksut 223,36-223,36-0,25-% 5265 Työttömyysvakuutusmaksut 309,67-309,67-0,34-% 5266 Työntekijän työttömyysmaksuosuus 64,94 64,94 0,07 % 5270 Ryhmähenkivakuutus 27,77-27,77-0,03-% 5289 Siirtotili, vesijohtoverkon rankentaminen 165,26 165,26 0,18 % * Muut hlösivukulut 982,54-982,54-1,08-% ** Henkilösivukulut yht 3 958, ,34-4,36-% **** Henkilöstökulut yht , ,34-23,73-% Poistot ja arvonalentumiset Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 5870 Poistot koneista ja kalustosta 389,34-389,34-0,43-% 5880 Poistot muista aineellisista hyödykkeistä , ,77-100,49-% * Suunn.mukaiset poistot , ,11-100,92-% vastaavien hyödykkeistä ** Yht , ,11-100,92-% arvonalentumiset **** Poistot ja arvonalentumiset yht , ,11-100,92-% Liiketoiminnan muut kulut 6000 Työterveyshuolto 109,33-109,33-0,12-% 6010 Työvaatteet alv 22 % 167,26-167,26-0,18-% 6088 Muut sos. ja hlökulut 0 % 32,64 32,64 0,04 % * Vapaaeht.henkilöstökulut 243,95-243,95-0,27-% 6100 Toimitilavuokrat alv 22 % 245,90-245,90-0,27-% 6110 Toimitilavuokrat alv 0 % 900,00-900,00-0,99-% * Toimitilakulut 1 145, ,90-1,26-% 6290 Muut irtaimistokulut alv 22 % 43,52-43,52-0,05-% * Irtaimistokulut 43,52-43,52-0,05-% 6300 Matkakulut alv 22 % 9,02-9,02-0,01-% 6360 Kilometrikorvaukset 706,26-706,26-0,78-% * Matkakulut 715,28-715,28-0,79-% 6415 Poltto- ja voiteluaineet 0 % 6,53-6,53-0,01-% * Auto- ja kuljetuskulut 6,53-6,53-0,01-% 6555 Mainos- ja myynninedistäminen alv 0 % 252,00-252,00-0,28-% * Markkinointikulut 252,00-252,00-0,28-% 6610 Postikulut alv 22 % 887,48-887,48-0,98-% 6620 Puhelin- ja telefaxkulut alv 22 % 778,72-778,72-0,86-% 6630 Puhelin- ja telefaxkulut alv 0 % 355,13-355,13-0,39-% 6650 Pankkikulut 404,49-404,49-0,45-% 6700 Toimistokulut alv 22 % 1 039, ,97-1,15-% 6740 Vakuutukset 2 341, ,43-2,58-% 6750 Vieraat palvelut alv 22 % 876,28-876,28-0,97-% 6770 Kirjanpito ja laskutus alv 22 % 5 096, ,66-5,62-% 6771 Tilintarkastus alv 840,00-840,00-0,93-% 6775 Kirjanpito alv 0 % 259,00 259,00 0,29 % 6780 Kokouskulut alv 22 % 883,20-883,20-0,97-%

13 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TULOSLASKELMA AJALTA ECONET 2000 VER Tilikausi: Sivu 3(3) Tili Nimi Saldon muutos Saldo Liikevaihto 6785 Kokouskulut alv 17 % 7,49-7,49-0,01-% 6790 Kokouskulut alv 8 % 125,00-125,00-0,14-% 6795 Kokouskulut alv 0 % 592,00-592,00-0,65-% 6800 Jäsenmaksut 407,00-407,00-0,45-% 6900 Luottotappiot alv 22 % 195,29-195,29-0,22-% 6930 Luottotappiot alv 0 % 540,00-540,00-0,60-% 6990 Liiketoiminnan muut kulut 402,68-402,68-0,44-% 6995 Euron pyöristystili 2,73-2,73-0,00 % 6999 Siirtotili, vesijohtoverkon rakentaminen 326,07 326,07 0,36 % * Muut liiketoimininnan kulut , ,48-16,75-% *** Liiket.muut kulut yht , ,66-19,40-% ***** KULUT YHT , ,11-194,88-% ****** LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,49-74,10-% vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot 7321 Maksumuistutukset & viiv.korkotuotot 514,48 514,48 0,57 % * Korkotuotot 514,48 514,48 0,57 % ** Muut Korko- ja Rahoitustuotot yht 514,48 514,48 0,57 % Korkokulut ja muut rahoituskulut 8120 Korot rahalaitoslainoista 3 091, ,07-3,41-% 8190 Viivästyskorot 111,80-111,80-0,12-% 8195 Vähennyskelvottomat kulut 33,80-33,80-0,04-% 8196 Vähennyskelpoinen verokorotus 26,00-26,00-0,03-% 8198 Lainanlyhennysten siirto , ,00-124,40-% 8199 Lainanhoitotuotot liittymistä , ,55 124,40 % * Korkokulut 3 262, ,12-3,60-% 8220 Muut vieraan pääoman kulut 1 170, ,37-1,29-% * Muut rahoituskulut 1 170, ,37-1,29-% ** Rahoituskulut yht 4 432, ,49-4,89-% *** Rahoitustuotot ja kulut yht 3 918, ,01-4,32-% ****** VOITTO(TAPPIO) ENNEN , ,50-78,42-% SATUNNAISIA ERIÄ ****** VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILIN , ,50-78,42-% ****** TILIKAUDEN VOITTO(TAPPIO) , ,50-78,42-% Raportin nimi Tulpa.u98

14 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TASE AJALTA ECONET 2000 VER Tilikausi: Sivu 1(2) Tili Nimi V. alkusaldo Saldo V A S T A A V A A Koneet ja kalusto 1210 Koneet ja kalusto 22 % 0, , Suunnitelman mukainen poisto 0,00 389,34- * Koneet ja kalusto 0, ,04 ** Koneet ja kalusto yht 0, ,04 Muut aineelliset hyödykkeet 1270 Vesijohtoverkosto , , Rakentaminen tilikauden aikana , , Suunnitelman mukainen poisto , ,60- * Muut aineell.hyöd , ,73 ** Muut aineelliset hyöd. yht , ,73 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat *** Aineelliset hyödykkeet yht , ,77 **** PYSYVÄT VASTAAVAT YHT , ,77 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 1561 Liittymismaksut, Espoon Sähkö Oyj , ,16 * Muut saamiset , ,16 ** Pitkäaik.saamiset yht , ,16 Lyhytaikaiset saamiset 1600 Myyntisaamiset 1 114, ,01 * Myyntisaamiset 1 114, , Siirtosaamiset ,05 625,81 * Siirtosaamiset ,05 625,81 ** Lyhytaik.saamiset yht , ,82 Rahat ja pankkisaamiset 1980 Sampo , ,00 * Rahat ja ps yht , ,00 **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT , ,98 ***** VASTAAVAA YHT , ,75

15 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TASE AJALTA ECONET 2000 VER Tilikausi: Sivu 2(2) Tili Nimi V. alkusaldo Saldo V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA 2000 Osuuspääoma , ,00- * Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma , , Ylikurssirahasto 0,00 357,68- * Ylikurssirahasto 0,00 357,68- Muut rahastot 2090 Liittymismaksut , ,33- * Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot , , Muut rahastot , ,00- * Muut rahastot , ,00- ** Muut rahastot yht , ,33- *** , , Edellisten tilikausien tulos , ,81 * Ed.tilik.voitto(tappio) , ,81 * Tilik.voitto(tappio) 0, ,50 *** , ,31 **** OMA PÄÄOMA YHT , ,70- VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 2320 Sampo korkotukilaina nro , , Sampo kuntapankki Oyj , , Sampo korkotukilaina nro , , Sampo korkotukilaina nro , , Sampo korkotukilaina , , Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 0, ,64 * Lainat rahoituslaitoksilta , ,03- ** Pitkäaikainen vpo yht , ,03- Lyhytaikainen vieras pääoma 2630 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset , ,64- * Lainat rahoituslaitoksilta , , Ostovelat , ,62- * Ostovelat , , Ennakonpidätysvelka 1 710,00-986, Sosiaaliturvamaksuvelka 88,92-50,39- * Muut velat 1 798, , Siirtovelat , ,37- * Siirtovelat , ,37- ** Lyhytaikainen vpo yht , ,02- **** VIERAS PÄÄOMA YHT , ,05- ***** VASTATTAVAA YHT , ,75- ****** EROTTAA 0,00 0,00 Raportin nimi Tasepa.u98

16 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 1( Liittymismaksut, Espoon Sähkö Oyj Asiakas: E.ON FINLAND OYJ A ,00 0, ,00 LIITTYMÄ Yhteensä 1 200,00 0, ,00 Asiakas: ESPOON SÄHKÖ OYJ TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,16 0, ,16 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,00 0, ,00 E.ON FINLAND OYJ A ,00 0, ,00 E.ON

17 FINLAND OYJ Yhteensä ,16 0, ,16 Yhteensä ,16 0, , Myyntisaamiset Asiakas: A ,74 0,00 249, Yhteensä 249,74 0,00 249,74 Asiakas: ADAMS FELICIA A ,00 0,00 126, Asiakas: AHLMAN KRISTINA OCH KAJ A ,87 0,00 165, Yhteensä 165,87 0,00 165,87 Asiakas: AHLSTRÖM BÖRJE A ,00 0,00 126,

18 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 2(2 Asiakas: AHLSTRÖM KRISTER A ,00-0,00 126, , TUPLASUORITUS A ,25 0,00 41, Yhteensä 84,75-0,00 84,75- Asiakas: AHLSTRÖM-BRUEN MARIA A ,24 0,00 244, Yhteensä 244,24 0,00 244,24 Asiakas: AILUS REIJO A ,58 0, , Yhteensä 1 059,58 0, ,58 Asiakas: AIRIO LASSE JA PAULA A ,00 0,00 187, Yhteensä 187,00 0,00 187,00 Asiakas: ALHA RISTO A ,75 0,00 216, Yhteensä 216,75 0,00 216,75 Asiakas: ALHO RAINER A ,06 0,00 128, Yhteensä 128,06 0,00 128,06 Asiakas: ALLAS LIISA A ,50 0,00 131, Yhteensä 131,50 0,00 131,50 Asiakas: ALMQVIST FERDRIK A ,19 0,00 165, Yhteensä 165,19 0,00 165,19 Asiakas: ANTTILA KAIJA A ,31 0,00 90, Yhteensä 90,31 0,00 90,31 Asiakas: APPEL RAGNI A ,75 0,00 139, Yhteensä 139,75 0,00 139,75 Asiakas: AS OY ESPOON STAFFANINTIE A ,00 0,00 214, Yhteensä 214,00 0,00 214,00 Asiakas: AS OY ESPOON TIIRAK.LIISA A ,00 0,00 126, Asiakas: AS OY ESPOON ULLEBO A ,69 0,00 115, Yhteensä 115,69 0,00 115,69 Asiakas: AS OY ESPOON VILLA A ,74 0,00 260, Yhteensä 260,74 0,00 260,74 Asiakas: AS OY HEMVIKEN A ,06 0,00 95, Yhteensä 95,06 0,00 95,06

19 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 3(2 Asiakas: AS OY HERRANKUKKARO A ,25 0,00 178, Yhteensä 178,25 0,00 178,25 Asiakas: AS OY MERIPIHKA A ,56 0,00 232, A ,73 0,00 513, Yhteensä 746,29 0,00 746,29 Asiakas: AS OY SLÖÖRS A ,00 0,00 181, Yhteensä 181,00 0,00 181,00 Asiakas: AS OY SOUKANSIVU A ,00 0,00 126, Asiakas: AS OY STAFFANINLAAKSO A ,24 0,00 266, Yhteensä 266,24 0,00 266,24 Asiakas: AS OY STAKEVIK A ,25 0,00 178, Yhteensä 178,25 0,00 178,25 Asiakas: AS OY SUVISAARENTIE A ,31 0,00 147, A ,00 0,00 126, A ,00 0,00 126, Yhteensä 399,31 0,00 399,31 Asiakas: AS OY VERÄJÄTUPA A ,69 0,00 148, Yhteensä 148,69 0,00 148,69 Asiakas: AS OY VILLA POILAX A ,00 0,00 192, Yhteensä 192,00 0,00 192,00 Asiakas: BALTSCHEFFSKY THOMAS A ,00 0,00 203, Yhteensä 203,00 0,00 203,00 Asiakas: BLOM PETER A ,87 0,00 324, Yhteensä 324,87 0,00 324,87 Asiakas: BO AB ESBO SVINÖGR A ,06 0,00 238, Yhteensä 238,06 0,00 238,06 Asiakas: BO AB HVITBERGET A ,24 0,00 376, Yhteensä 376,24 0,00 376,24 Asiakas: BO AB VILLA FRIDHEM A ,25 0,00 167, Asiakas: BO AB VILLA SJÖBO Yhteensä 167,25 0,00 167,25

20 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 4( A ,00 0,00 192, Yhteensä 192,00 0,00 192,00 Asiakas: BORGSTRÖM ESKO A ,81 0,00 196, Yhteensä 196,81 0,00 196,81 Asiakas: CAJANDER OLE A ,25 0,00 134, Yhteensä 134,25 0,00 134,25 Asiakas: CALONIUS PEKKA A ,31 0,00 158, Yhteensä 158,31 0,00 158,31 Asiakas: CAVONIUS TORSTEN A ,87 0,00 231, Yhteensä 231,87 0,00 231,87 Asiakas: DAMSTEN OLOF A ,25 0,00 250, Yhteensä 250,25 0,00 250,25 Asiakas: DONNER MARINA A ,00 0,00 180, Yhteensä 180,00 0,00 180,00 Asiakas: EDELMANN GUNNAR A ,75 0,00 200, Yhteensä 200,75 0,00 200,75 Asiakas: EDELMANN JOHAN A ,31 0,00 147, Yhteensä 147,31 0,00 147,31 Asiakas: EDELMANN LARS A ,00 0,00 181, Yhteensä 181,00 0,00 181,00 Asiakas: EDELMANN MARINA A ,87 0,00 187, Yhteensä 187,87 0,00 187,87 Asiakas: EHNROOTH HENRIK A ,44 0,00 151, Yhteensä 151,44 0,00 151,44 Asiakas: EKSTRÖM FREDRIK A ,69 0,00 104, Yhteensä 104,69 0,00 104,69 Asiakas: ENARI MIKAEL A ,44 0,00 129, Yhteensä 129,44 0,00 129,44 Asiakas: ERHOLTZ MARKKU A ,37 0,00 182, Yhteensä 182,37 0,00 182,37 Asiakas: ERIKSSON FINN A ,00 0,00 252,

21 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 5(2 Yhteensä 252,00 0,00 252,00 Asiakas: ERIKSSON L, U,F A ,56 0,00 133, Yhteensä 133,56 0,00 133,56 Asiakas: ERIKSSON TUULA A ,00 0,00 126, Asiakas: ESBO SEGELFÖRENING A ,43 0,00 322, Yhteensä 322,43 0,00 322,43 Asiakas: ESPOON KAUPUNKI A ,62 0,00 289, Yhteensä 289,62 0,00 289,62 Asiakas: ESPOON KPKI/KIINT.PALV A ,00 0,00 126, Asiakas: FAGER BENGT A ,75 0,00 188, Yhteensä 188,75 0,00 188,75 Asiakas: FAS.SAMMALSLUTNING A ,74 0,00 260, Yhteensä 260,74 0,00 260,74 Asiakas: FAST.SAMMANSL.FELSUNDSVÄG A ,75 0,00 233, Yhteensä 233,75 0,00 233,75 Asiakas: FAST.SAMMANSL.SKATANTIE A ,75 0,00 222, Yhteensä 222,75 0,00 222,75 Asiakas: FAST.SAMMANSL.STAFFA A ,00 0,00 126, Asiakas: FAST.SAMMANSL.SÖKÖUDD A ,12 0,00 152, Yhteensä 152,12 0,00 152,12 Asiakas: FAST.SAMMANSL.TALLHOLM A ,75 0,00 207, A ,31 0,00 182, A ,00 0,00 159, A ,19 0,00 121, Yhteensä 670,25 0,00 670,25 Asiakas: FAST.SAMMANSL.TURVESILTA A ,75 0,00 189, Yhteensä 189,75 0,00 189,75 Asiakas: FASTANDELSLAG SANDBERG A ,50 0,00 323, Yhteensä 323,50 0,00 323,50

22 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 6(2 Asiakas: FASTSAMMANSL.FAGER NILS A ,00 0,00 126, Asiakas: FELIN PERTTI A ,06 0,00 205, Yhteensä 205,06 0,00 205,06 Asiakas: FELLMAN L-J A ,25 0,00 156, A ,62 0,00 256, Yhteensä 412,87 0,00 412,87 Asiakas: FINNE GUNNEL A ,00 0,00 170, Yhteensä 170,00 0,00 170,00 Asiakas: FORSELLES BIRGITTA A ,98 0,00 568, Yhteensä 568,98 0,00 568,98 Asiakas: FORSEN CLAES A ,00 0,00 209, Yhteensä 209,00 0,00 209,00 Asiakas: GESTRIN HÅKAN A ,00 0,00 126, Asiakas: GLUSCHKOFF KIRA A ,00 0,00 144, Yhteensä 144,00 0,00 144,00 Asiakas: GREF BRITA A ,75 0,00 255, Yhteensä 255,75 0,00 255,75 Asiakas: GRIPENBERG JOHAN A ,44 0,00 162, Yhteensä 162,44 0,00 162,44 Asiakas: HAASMAA ESKO A ,87 0,00 176, Yhteensä 176,87 0,00 176,87 Asiakas: HALIM BIRGIT A ,94 0,00 112, Yhteensä 112,94 0,00 112,94 Asiakas: HALLAMA ANITA A ,00 0,00 126, Asiakas: HALSAS JAANA A ,44 0,00 72, Yhteensä 72,44 0,00 72,44 Asiakas: HANDELSHUSET SJÖBERG A ,75 0,00 254, Yhteensä 254,75 0,00 254,75

23 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 7(2 Asiakas: HARJULA TERO A ,19 0,00 154, Yhteensä 154,19 0,00 154,19 Asiakas: HEINIVAARA SAARA JA OLLI A ,75 0,00 227, Yhteensä 227,75 0,00 227,75 Asiakas: HEISKANEN TYTTI A ,00 0,00 126, Asiakas: HELSINGIUS TERTTU A ,00 0,00 126, Asiakas: HERTSBERG LEO A ,79 0,00 293, A ,00 52,31 199, A ,24-0,00 88,24- AKTIV KAPITAL HERTZBERG LEO A ,00 0,00 262, Yhteensä 719,55 52,31 667,24 Asiakas: HERTZBERG LEO A ,00 0,00 257, Yhteensä 257,00 0,00 257,00 Asiakas: HILTUNEN MATTI A ,00 0,00 126, Asiakas: HOLMBERG GÖRAN A ,50 0,00 164, Yhteensä 164,50 0,00 164,50 Asiakas: HOLMSTRÖM HANS A ,68 0,00 214, Yhteensä 214,68 0,00 214,68 Asiakas: HONKANEN SUSANNA A ,31 0,00 136, Yhteensä 136,31 0,00 136,31 Asiakas: HUOTARI KARI A ,00 0,00 126, Asiakas: HYVÄRINEN EERO JA MAIJA A ,25 0,00 134, Yhteensä 134,25 0,00 134,25 Asiakas: HÄLLSTRÖM MIKA A ,24 0,00 255, Yhteensä 255,24 0,00 255,24 Asiakas: HÄMÄLÄINEN JARI-PEKKA A ,00 0,00 131, Asiakas: INKILÄINEN RAIMO Yhteensä 131,00 0,00 131,00

24 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 8( A ,81 0,00 240, Yhteensä 240,81 0,00 240,81 Asiakas: INKOVAARA RAIMO A ,00 0,00 137, Yhteensä 137,00 0,00 137,00 Asiakas: ISO LEHTISAAREN HOITOKUNT A ,00 0,00 137, Yhteensä 137,00 0,00 137,00 Asiakas: JAKAMA LEA OY A ,12 0,00 333, Yhteensä 333,12 0,00 333,12 Asiakas: JALANKA JUSSI A ,06 0,00 172, Yhteensä 172,06 0,00 172,06 Asiakas: JALO BARBRO JA GUNNAR A ,00 0,00 126, Asiakas: JALONEN ILKKA A ,25 0,00 178, Yhteensä 178,25 0,00 178,25 Asiakas: JAUHIAINEN PERTTU A ,12 0,00 152, Yhteensä 152,12 0,00 152,12 Asiakas: JOHANSSON ANDREAS A ,25 0,00 35, Yhteensä 35,25 0,00 35,25 Asiakas: JOHANSSON JEAN A ,87 0,00 132, Yhteensä 132,87 0,00 132,87 Asiakas: JOHNSSON CARL A ,25 0,00 134, Yhteensä 134,25 0,00 134,25 Asiakas: JOKINEN A JA PATRIKKA-JOK A ,56 0,00 155, Yhteensä 155,56 0,00 155,56 Asiakas: JOKINEN ARTO A ,00 0,00 90, Yhteensä 90,00 0,00 90,00 Asiakas: JORMAKKA EIJA A ,37 0,00 81, Yhteensä 81,37 0,00 81,37 Asiakas: JORONEN LIISA A ,62 0,00 135, Yhteensä 135,62 0,00 135,62 Asiakas: JULIN TUULIKKI A ,12 0,00 229,

25 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 9(2 Yhteensä 229,12 0,00 229,12 Asiakas: JUNNELIUS CHRISTIAN A ,31 0,00 328, Yhteensä 328,31 0,00 328,31 Asiakas: JUUTILAINEN KERSTIN A ,50 0,00 235, Yhteensä 235,50 0,00 235,50 Asiakas: JÄMSÄ LASSE A ,00 0,00 137, Yhteensä 137,00 0,00 137,00 Asiakas: JÄRVINEN TIMO A ,99 0,00 356, Yhteensä 356,99 0,00 356,99 Asiakas: KAAJAS MIKKO A ,43 0,00 206, Yhteensä 206,43 0,00 206,43 Asiakas: KAISLA AKI A ,24 0,00 288, Yhteensä 288,24 0,00 288,24 Asiakas: KAISLIKKO OY A ,62 0,00 256, Yhteensä 256,62 0,00 256,62 Asiakas: KALLIONIEMI MATTI A ,31 0,00 158, Yhteensä 158,31 0,00 158,31 Asiakas: KANNISTO REIJO A ,00 0,00 126, Asiakas: KARLSSON KATARINA A ,25 0,00 145, Yhteensä 145,25 0,00 145,25 Asiakas: KARME JOHANNA A ,00 0,00 126, Asiakas: KARPPINEN MARIANNE A ,00 0,00 126, Asiakas: KARSISTO MARJUT A ,13 0,00 64, Yhteensä 64,13 0,00 64,13 Asiakas: KARVONEN MIRJAMI A ,00 0,00 96, Yhteensä 96,00 0,00 96,00 Asiakas: KAUHANEN GUY A ,19 0,00 165, Yhteensä 165,19 0,00 165,19

26 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 10(2 Asiakas: KAUKONEN MERJA-LEENA A ,00 0,00 126, Asiakas: KAUPPINEN RIITTA A ,12 0,00 262, Yhteensä 262,12 0,00 262,12 Asiakas: KERKO KARI A ,00 0,00 126, Asiakas: KERTTULA LOTTA A ,00 0,00 126, Asiakas: KETTUNEN AIMO A ,18-0,00 56, Yhteensä 56,18-0,00 56,18- Asiakas: KIINT. OY SKATANTIE A ,93 0,00 277, Yhteensä 277,93 0,00 277,93 Asiakas: KIINT. OY SUVISAARENTIE A ,49 0,00 241, Yhteensä 241,49 0,00 241,49 Asiakas: KIINT. SVARTHOLMANTIE A ,00 0,00 126, Asiakas: KIINT.OY RAMSÖBERGET A ,25 0,00 189, Yhteensä 189,25 0,00 189,25 Asiakas: KIINT.OY UKONNIITTY A ,81 0,00 141, Yhteensä 141,81 0,00 141,81 Asiakas: KIINTEISTÖ OY PINGOUND A ,04 0,00 546, Yhteensä 546,04 0,00 546,04 Asiakas: KILPINEN PETTERI A ,82 0,00 53, Yhteensä 53,82 0,00 53,82 Asiakas: KINNUNEN TAINA A ,44 0,00 83, Yhteensä 83,44 0,00 83,44 Asiakas: KOCK MARJA-LIISA A ,37 0,00 198, Yhteensä 198,37 0,00 198,37 Asiakas: KONTTAS ARI A ,68 0,00 291, Asiakas: KORKKULA PASI Yhteensä 291,68 0,00 291,68

27 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 11( A ,00 0,00 126, A ,00 0,00 126, Yhteensä 252,00 0,00 252,00 Asiakas: KREULA ERKKI A ,00 0,00 126, Asiakas: KROUVILA SAKARI A ,00 0,00 126, Asiakas: KUISTILA KATJA A ,12 0,00 130, Yhteensä 130,12 0,00 130,12 Asiakas: KUORIKOSKI ELJA A ,00 0,00 126, Asiakas: KURIKKA KRISTINA A ,50 0,00 219, Yhteensä 219,50 0,00 219,50 Asiakas: KÄRKKÄINEN JOUKO A ,56 0,00 89, Yhteensä 89,56 0,00 89,56 Asiakas: KÄÄRIÄINEN KURT OCH BARB A ,50 0,00 87, Yhteensä 87,50 0,00 87,50 Asiakas: LAAKSONEN JUKKA A ,43 0,00 149, Yhteensä 149,43 0,00 149,43 Asiakas: LAINE MARTTI A ,49 0,00 307, Yhteensä 307,49 0,00 307,49 Asiakas: LAINE V DÖDSBO A ,25 0,00 206, Yhteensä 206,25 0,00 206,25 Asiakas: LAINE VILLE A ,00 0,00 225, Yhteensä 225,00 0,00 225,00 Asiakas: LARJOS JUHANI A ,50 0,00 197, Yhteensä 197,50 0,00 197,50 Asiakas: LEHTI MARITA A ,00 0,00 148, Yhteensä 148,00 0,00 148,00 Asiakas: LEHTIJÄRVI ANJA JA ASKO A ,00 0,00 126, Asiakas: LEINSON DAVID

28 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 12( A ,24 0,00 248, Yhteensä 248,24 0,00 248,24 Asiakas: LEPPÄNEN PETTERI A ,50 0,00 175, Yhteensä 175,50 0,00 175,50 Asiakas: LEPPÄNEN SABRA JA TAPIO A ,37 0,00 281, Yhteensä 281,37 0,00 281,37 Asiakas: LINDAHL ROBIN A ,00 0,00 126, Asiakas: LINDBLOM CARL-JOHAN A ,75 0,00 183, Yhteensä 183,75 0,00 183,75 Asiakas: LINDGREN BO A ,19 0,00 165, Yhteensä 165,19 0,00 165,19 Asiakas: LINDHOLM C OCH SEGERCRANT A ,24 0, , Yhteensä 1 742,24 0, ,24 Asiakas: LINDHOLM MARK A ,43 0,00 316, Yhteensä 316,43 0,00 316,43 Asiakas: LINDROOS ERIC A ,81 0,00 163, Yhteensä 163,81 0,00 163,81 Asiakas: LINDROOS ERIK A ,13 0,00 119, Yhteensä 119,13 0,00 119,13 Asiakas: LINDSTRÖM BJÖRN A ,81 0,00 240, Yhteensä 240,81 0,00 240,81 Asiakas: LUOMANEN MARITA A ,88 0,00 178, Yhteensä 178,88 0,00 178,88 Asiakas: LUOTO HILKKA A ,00 0,00 126, Asiakas: LUTHER RABBE A ,00 0,00 187, Yhteensä 187,00 0,00 187,00 Asiakas: LÅNGSTRÖM CHRISTIAN A ,25 0,00 200, Yhteensä 200,25 0,00 200,25 Asiakas: MAJANDER MARJA-TERTTU A ,31 0,00 136,

29 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 13(2 Yhteensä 136,31 0,00 136,31 Asiakas: MANGS ÅKE A ,50 0,00 192, Yhteensä 192,50 0,00 192,50 Asiakas: MARKKULA TIMO A ,06 0,00 128, Yhteensä 128,06 0,00 128,06 Asiakas: MATASKÄRSTIFTELSEN A ,24 0,00 639, Yhteensä 639,24 0,00 639,24 Asiakas: MATOMAA SIV A ,56 0,00 144, Yhteensä 144,56 0,00 144,56 Asiakas: MATOMAA SOLVEIG A ,69 0,00 148, Yhteensä 148,69 0,00 148,69 Asiakas: MIKKONEN RIKU-PEKKA A ,25 0,00 233, Yhteensä 233,25 0,00 233,25 Asiakas: MONTONEN ISMO A ,75 0,00 222, Yhteensä 222,75 0,00 222,75 Asiakas: MÄENPÄÄ HEIKKI A ,00 0,00 131, Yhteensä 131,00 0,00 131,00 Asiakas: MÄKI PEKKA A ,88 0,00 88, Yhteensä 88,88 0,00 88,88 Asiakas: MÄKINEN-RIPATTI RIITTA A ,18 0,00 209, Yhteensä 209,18 0,00 209,18 Asiakas: MÄNTYLÄ KALEVI A ,00 0,00 90, Yhteensä 90,00 0,00 90,00 Asiakas: NEMLANDEN MARITA A ,00 0,00 126, Asiakas: NIEMINEN MARJA A ,99 0,00 268, Yhteensä 268,99 0,00 268,99 Asiakas: NIININEN JARMO A ,31 0,00 158, Yhteensä 158,31 0,00 158,31 Asiakas: NISSINEN KARI A ,00 0,00 90, Yhteensä 90,00 0,00 90,00

30 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 14(2 Asiakas: NIVALA SEPPO A ,37 0,00 209, Yhteensä 209,37 0,00 209,37 Asiakas: NORDBERG JOHAN A ,56 0,00 204, Yhteensä 204,56 0,00 204,56 Asiakas: NORDBERG NORMAN A ,31 0,00 136, Yhteensä 136,31 0,00 136,31 Asiakas: NORDQVIST BROR DÖDSBO A ,00 0,00 126, Asiakas: NURMILAAKSO EILA JA JOONA A ,00 0,00 163, Yhteensä 163,00 0,00 163,00 Asiakas: NURMIO REIJO A ,56 0,00 199, Yhteensä 199,56 0,00 199,56 Asiakas: NYBERG CHRISTER A ,00 0,00 126, Asiakas: NYBLOM IRMA JA RAUNO A ,81 0,00 174, Yhteensä 174,81 0,00 174,81 Asiakas: NYHOLM KAJ ALAJOKI A ,75 0,00 133, Yhteensä 133,75 0,00 133,75 Asiakas: NYMALM HANNA A ,49 0,00 296, Yhteensä 296,49 0,00 296,49 Asiakas: OHRALAHTI BIRGITTA A ,00 0,00 126, Asiakas: OY BYVIKEN AB A ,75 0,00 233, Yhteensä 233,75 0,00 233,75 Asiakas: OY ERIKONS AB A ,37 0,00 138, Yhteensä 138,37 0,00 138,37 Asiakas: OY FURUHOLMSUDD A ,75 0,00 288, Yhteensä 288,75 0,00 288,75 Asiakas: OY REIVIIKKI A ,25 0,00 145, Yhteensä 145,25 0,00 145,25 Asiakas: OY TIA CONSULTING LTD

31 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 15( A ,00 0,00 252, Yhteensä 252,00 0,00 252,00 Asiakas: PAAKKINEN EVA A ,00 0,00 149, Yhteensä 149,00 0,00 149,00 Asiakas: PAAVOLAINEN ILPO A ,31 0,00 180, Yhteensä 180,31 0,00 180,31 Asiakas: PARTANEN LEO A ,06 0,00 183, Yhteensä 183,06 0,00 183,06 Asiakas: PAULIG-JUNGELL HELENA A ,25 0,00 192, Yhteensä 192,25 0,00 192,25 Asiakas: PEKKINEN ERKKI A ,19 0,00 132, Yhteensä 132,19 0,00 132,19 Asiakas: PERTTUNEN RISTO A ,00 0,00 126, Asiakas: PFYFFER KRISTEL A ,37 0,00 149, Yhteensä 149,37 0,00 149,37 Asiakas: PIVO HARRI A ,00 0,00 90, Yhteensä 90,00 0,00 90,00 Asiakas: PROCOPE & HORNBORG AA A ,11 0,00 361, Yhteensä 361,11 0,00 361,11 Asiakas: PUUSTINEN KERSTIN A ,74 0,00 304, Yhteensä 304,74 0,00 304,74 Asiakas: RAJALA CARINA A ,12 0,00 106, Yhteensä 106,12 0,00 106,12 Asiakas: RAJALA VEIJO A ,88 0,00 110, Yhteensä 110,88 0,00 110,88 Asiakas: RANKI KARI A ,00 0,00 126, Asiakas: RANKO KURT DÖDBO A ,00 0,00 126, Asiakas: RANTA PEKKA A ,75 0,00 128,

32 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 16(2 Yhteensä 128,75 0,00 128,75 Asiakas: RANTANEN SEPPO A ,62 0,00 146, Yhteensä 146,62 0,00 146,62 Asiakas: RAPELI EEVA A ,00 0,00 90, Yhteensä 90,00 0,00 90,00 Asiakas: RAUTALAHTI JUHA-PENTTI A ,00 0,00 126, Asiakas: RENKONEN OLLI-VEIKKO A ,37 0,00 127, Yhteensä 127,37 0,00 127,37 Asiakas: RENKONEN OSSI A ,87 0,00 154, Yhteensä 154,87 0,00 154,87 Asiakas: RINNE PEKKA A ,00 0,00 131, Yhteensä 131,00 0,00 131,00 Asiakas: ROSENGÅRD FOLKA A ,00 0,00 126, Asiakas: ROSENGÅRD MATS A ,62 0,00 322, Yhteensä 322,62 0,00 322,62 Asiakas: RYDGREN ANN-CHARLOTTE A ,68 0,00 225, Yhteensä 225,68 0,00 225,68 Asiakas: RYDGREN STEN A ,81 0,00 196, Yhteensä 196,81 0,00 196,81 Asiakas: SALMINEN JUHA A ,74 0,00 225, Yhteensä 225,74 0,00 225,74 Asiakas: SALO RIITTA A ,00 0,00 126, Asiakas: SALONEN JAAKKO A ,87 0,00 165, Yhteensä 165,87 0,00 165,87 Asiakas: SANDELIN KARIN A ,12 0,00 163, Yhteensä 163,12 0,00 163,12 Asiakas: SANTALA OLLI A ,00 0,00 90, Yhteensä 90,00 0,00 90,00

33 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 17(2 Asiakas: SARI PER A ,25 0,00 272, Yhteensä 272,25 0,00 272,25 Asiakas: SAVOLAINEN ULLA-MAIJA A ,71 0,00 220, Yhteensä 220,71 0,00 220,71 Asiakas: SCHANTZ VON MARCUS A ,50 0,00 164, Yhteensä 164,50 0,00 164,50 Asiakas: SCHUMACHER KURT A ,00 0,00 126, Asiakas: SEGERCRANTZ JOHAN A ,75 0,00 320, Yhteensä 320,75 0,00 320,75 Asiakas: SEGERCRANTZ MIKAEL A ,68 0,00 203, Yhteensä 203,68 0,00 203,68 Asiakas: SEGERCRANTZ MÅRTEN A ,37 0,00 138, Yhteensä 138,37 0,00 138,37 Asiakas: SEGERCRANTZ ROBERT A ,87 0,00 253, Yhteensä 253,87 0,00 253,87 Asiakas: SENAATTI-KIINTEISTÖT A ,00 0,00 126, Asiakas: SEPPÄLÄ JAAKKO A ,44 0,00 173, Yhteensä 173,44 0,00 173,44 Asiakas: SIHVONEN RAIMO A ,56 0,00 188, Yhteensä 188,56 0,00 188,56 Asiakas: SIIMES ILARI A ,43 0,00 305, Yhteensä 305,43 0,00 305,43 Asiakas: SIRELIUS HEIKKI A ,00 0,00 126, Asiakas: SIREN ARI A ,87 0,00 275, Yhteensä 275,87 0,00 275,87 Asiakas: SJÖBERG PER-HENRIK A ,56 0,00 138, Asiakas: SJÖBERG STIG Yhteensä 138,56 0,00 138,56

34 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 18( A ,12 0,00 229, Yhteensä 229,12 0,00 229,12 Asiakas: SKÄRGÅRDENS VÄNNER A ,99 0,00 246, Yhteensä 246,99 0,00 246,99 Asiakas: SOINI KERTTU PK A ,56 0,00 144, Yhteensä 144,56 0,00 144,56 Asiakas: SOURI RIITTA-LIISA A ,56 0,00 232, Yhteensä 232,56 0,00 232,56 Asiakas: SUNDMAN MARIA A ,13 0,00 75, Yhteensä 75,13 0,00 75,13 Asiakas: SUNDSTRÖM HENRIK A ,25 0,00 189, Yhteensä 189,25 0,00 189,25 Asiakas: SUNILA PEKKA A ,25 0,00 167, Yhteensä 167,25 0,00 167,25 Asiakas: SUOMENLAHDEN MERIVAR A ,25 0,00 145, Yhteensä 145,25 0,00 145,25 Asiakas: SUVISAAR.NAVIGAATIOS A ,06 0,00 194, Yhteensä 194,06 0,00 194,06 Asiakas: SÖDERHOLM KAJ A ,92 0,00 442, Yhteensä 442,92 0,00 442,92 Asiakas: SÖDERHOLM KLAS A ,06 0,00 150, Yhteensä 150,06 0,00 150,06 Asiakas: SÖDERSTRÖM MARIANNE A ,00 0,00 126, Asiakas: SÖKÖ SOMMARÖ F.BK A ,38 0,00 72, Yhteensä 72,38 0,00 72,38 Asiakas: TAIPALVESI HEIKKI A ,00 0,00 126, Asiakas: TENHUNEN MAIRE JA OLAVI A ,75 0,00 216, Yhteensä 216,75 0,00 216,75 Asiakas: TERVO MAISA A ,43 0,00 184,

35 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 19(2 Yhteensä 184,43 0,00 184,43 Asiakas: TEVAJÄRVI M OCH N A ,93 0,00 200, Yhteensä 200,93 0,00 200,93 Asiakas: THULE ANDERS A ,87 0,00 220, Yhteensä 220,87 0,00 220,87 Asiakas: TILANDER IRA A ,87 0,00 198, Yhteensä 198,87 0,00 198,87 Asiakas: TROBERG PEKKA A ,50 0,00 142, Yhteensä 142,50 0,00 142,50 Asiakas: TROIL WALTER A ,69 0,00 153, Yhteensä 153,69 0,00 153,69 Asiakas: TUKIAINEN LAURI A ,99 0,00 323, Yhteensä 323,99 0,00 323,99 Asiakas: TYLLILÄ JUHANI A ,00 0,00 126, Asiakas: TYLLILÄ P PK A ,87 0,00 691, Yhteensä 691,87 0,00 691,87 Asiakas: UUTTU KEIJO A ,00 0,00 148, Yhteensä 148,00 0,00 148,00 Asiakas: VAAHTERA TIMO JA ANNE A ,49 0,00 252, Yhteensä 252,49 0,00 252,49 Asiakas: WALZEL KIM A ,00 0,00 126, Asiakas: VANHANEN LARS A ,87 0,00 165, Yhteensä 165,87 0,00 165,87 Asiakas: VATANEN ANTTI A ,31 0,00 136, Yhteensä 136,31 0,00 136,31 Asiakas: WEBER HENRIK OCH MAYA A ,00 0,00 126, Asiakas: WEBER TEDDY A ,68 0,00 181, Yhteensä 181,68 0,00 181,68

36 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 20(2 Asiakas: WECKSTRÖM KAI A ,31 0,00 257, Yhteensä 257,31 0,00 257,31 Asiakas: WECKSTRÖM-NOUSIAINEN S A ,81 0,00 141, Yhteensä 141,81 0,00 141,81 Asiakas: WENDT VON CARL A ,25 0,00 195, Yhteensä 195,25 0,00 195,25 Asiakas: VESANTO ASKO A ,81 0,00 174, Yhteensä 174,81 0,00 174,81 Asiakas: WESTERBACK NINA A ,49 0,00 274, Yhteensä 274,49 0,00 274,49 Asiakas: VIITANIEMI PEKKA A ,63 0,00 58, Yhteensä 58,63 0,00 58,63 Asiakas: WIKSTRÖM JÖRGEN A ,00 0,00 93, Yhteensä 93,00 0,00 93,00 Asiakas: VILEN ULLA A ,06 0,00 150, Yhteensä 150,06 0,00 150,06 Asiakas: WINQVIST KRISTINA A ,69 0,00 139, Yhteensä 139,69 0,00 139,69 Asiakas: VIRKKUNEN JUKKA A ,00 0,00 126, Asiakas: VIRKKUNEN SOILI A ,00 0,00 120, Yhteensä 120,00 0,00 120,00 Asiakas: WUOKKO KARI A ,00 0,00 170, A ,74 0,00 238, Yhteensä 408,74 0,00 408,74 Asiakas: VUORIKALLIO REIJO A ,99 0,00 290, Yhteensä 290,99 0,00 290,99 Asiakas: VÄHÄHYYPPÄ PEKKA JA TERHI A ,75 0,00 128, Yhteensä 128,75 0,00 128,75 Asiakas: VÄNSKÄ HANNU A ,81 0,00 141, Yhteensä 141,81 0,00 141,81

SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A

SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A Tilikausi 01.01.2003-31.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS

PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS PRO LUOMU RY TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Pro Luomu ry TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2016 Sisällys Sivu Toimintakertomus 1-11 Tase 12 Tuloslaskelma 13 Liitetiedot 14 Luettelo kirjanpitokirjoista

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry

TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry 1 / 14 TILINPÄÄTÖS Joensuun Jääkarhut ry Ytunnus: 01.01.2016 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 14 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016 31.12.2016 Sisällysluettelo Vuosikertomus

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 31.12.2012 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry SISÄLLYSLUETTELO Tase 3-4 Tuloslaskelma 5 Liitetiedot 6 Liitetiedot 7-8 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Tililuettelo 10-11 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2012 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2012 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry

TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry 1 / 9 TASEKIRJA Suomen Lähetysneuvosto ry Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 9 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013

MAANOMISTAJAIN LIITTO - JORDÄGARNAS FÖRBUND RY T A S E K I R J A. Tilinpäätös 31.12.2013 MAANOMISTAJAIN LIITTO - T A S E K I R J A Tilinpäätös 31.12.2013 Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Kirjanpitokirjat Allekirjoitukset MAANOMISTAJAIN LIITTO - : y-tunnus 0201663-9 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Saunatar Finland Oy Ltd

Saunatar Finland Oy Ltd Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.4.2016-31.3.2017 Säilytettävä vähintään 31.3.2027 asti. Osoite: Kohmankaari 3 33310 TAMPERE Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2393377-8 TASEKIRJA 31.3.2017

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry

TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry 1 / 8 TILINPÄÄTÖS Eettisen kaupan puolesta ry Y-tunnus: 1.1. 31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 8 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3 Tuloslaskelma...

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2008 31.12.2008 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry

TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Suomen Muinaismuistoyhdistys ry Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN KAUKALOPALLO- JA RINGETTELIITTO RY. Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 Y-tunnus 2526928-4 TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Tase 3 Tilinpäätöksen liitetiedot 4 Tuloslaskelma toimialoittain 5 Budjettivertailu 6 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VIRPINIEMI GOLF OY

TILINPÄÄTÖS VIRPINIEMI GOLF OY TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2016 31.12.2016 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti.

... tllrti1. VALITILINPAATOS. Liikennevirta. Y-tunnus: 2588986-2 04.12.2013-31.1.2014. tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti. ...... VALITILINPAATOS Liikennevirta Oy Y-tunnus: 04.12.2013-31.1.2014 Tama tasekirja on sailvtettava 31.12.2024 asti tllrti1. Valitilinpaatos tilikaudelta 04.12.2013 - Sisallysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009

TULOSLASKELMA 10. Helsingin Vihreät ry. Y-tunnus 0832062-3 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 TULOSLASKELMA 10 01.01.2010 01.01.2009-31.12.2010-31.12.2009 VARSINAINEN TOIMINTA Yleinen järjestötoiminta 3000 Avustukset 1 147,90 821,70 3005 Kohdeavustukset, Vihreä liitto 12 456,72 11 475,00 3006 Saadut

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus

Suomen LVI-liitto SuLVI ry Y-tunnus Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Suomen LVIliitto SuLVI ry TILINPÄÄTÖS 31.12.2016 Suomen LVIliitto SuLVI ry Ytunnus 01169633 Tilikausi 1.1.31.12.2016 Sisällysluettelo Sivut Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014

TASEKIRJA. tilikausi 01.01. - 31.12.2014 SUOMEN RANSKANBULLDOGIT RY TASEKIRJA tilikausi 01.01. - 31.12.2014 Tasekirja on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10 ) Tilikauden tositeaineiston on säilytettävä vähintään

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-11

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta

TASEKIRJA Tilinpäätös tilikaudelta Kotipaikka: Helsinki TASEKIRJA 30.06.2017 Tilinpäätös tilikaudelta 01.07.2016-30.06.2017 Tilinpäätöksen on toteuttanut Pohjois-Helsingin Tilitoimisto Debet & Kredit Helsinki Sisällysluettelo Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Vesiosuuskunta Suoni TASEKIRJA Säilytettävä vähintään asti. Osoite: Mäntsälä. Y-tunnus

Vesiosuuskunta Suoni TASEKIRJA Säilytettävä vähintään asti. Osoite: Mäntsälä. Y-tunnus TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: 04600 Mäntsälä Y-tunnus 1083693-6 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 SISÄLLYS Tuloslaskelma 1 Tase

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA

Suomen Biljardiliitto ry. Radiokatu 20 00093 SLU. Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2013 Suomen liitto ry Radiokatu 20 00093 SLU Y-tunnus 0839243-2 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 3-12

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot