SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie ESPOO Y-tunnus: (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A"

Transkriptio

1 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie ESPOO Y-tunnus: (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A Tilikausi SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma 3 Tase 4-5 Liitetiedot 6-8 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajeista 9 Tuloslaskelmaerittely Tase-erittely 13-37

2 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Päättynyt tilikausi oli osuuskunnan viides tilikausi. Osuuskunnan sääntömääräinen varsinainen vuosikokous pidettiin Varsinaisessa vuosikokouksessa sekä ylimääräisessä osuuskuntakokouksessa käsitelty sääntömuutos vahvistettiin patentti- ja rekisterihallituksessa Sääntömuutoksen taustalla oli KHO:n päätös liittymismaksun arvonlisäverovelvollisuudesta mikäli liittymismaksu ei ole palautuskelpoinen. Uusissa säännöissä liittymismaksu on palautuskelpoinen. Se koskee vain jälkeen tehtyjä sopimuksia. HALLINTO Varsinaisessa vuosikokouksessa erovuorossa olevien Pentti Vanhalan, Bengt Fagerin ja Lars Edelmannin lisäksi Rainer Alho pyysi eroa hallituksesta. Lars Edelmann oli uudelleen käytettävissä. Eroavien tilalle valittiin Jan Kolster, Jukka Kauppala ja Ari Konttas. Lars Edelmann valittiin uudestaan. Muina hallituksen jäseninä jatkoivat Esko Haasmaa, Heikki Sirelius, Stig-Olof Sjöberg, Niklas Tevajärvi ja Lauri Tukiainen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Haasmaa ja varapuheenjohtajaksi Lauri Tukiainen. Kertomusvuoden aikana hallitus kokoontui 10 kertaa. Osuuskunnan toimitusjohtajana toimi tilikauden aikana Robert Donner. Osuuskunnan tilintarkastajiksi valittiin Ahti Mannila (HTM) ja Kurt Wikström sekä varatilintarkastajiksi Tommi Aaltonen ja Lars Eklundh. Kertomusvuoden lopussa osuuskuntaan kuului 379 jäsentä. VARSINAINEN TOIMINTA Tilikauden aikana rakennettiin Lehtisaarten sisäistä vesihuoltoverkostoa. Verkosto on käyttöönottovalmis mennessä. Tilikauden lopussa oli liittymissopimuksia tehty kaikkiaan 355 kpl (310 kpl vuonna 2003). Verkostoon liittyneitä kiinteistöjä oli yhteensä 248 kappaletta (225), joista kesävesiliittymiä 28 kpl (27). Espoon Vesi on yhteistyössä osuuskunnan kanssa ryhtynyt toimenpiteisiin Soukanniemen ja Suvisaarientien jätevesien purkupisteissä esiintyvien hajuhaittojen poistamiseksi. TALOUS

3 Vuoden aikana kerättiin enemmän lainanlyhennysmaksuja kuin suunnitelman mukaiset lyhennykset olisivat vaatineet, ylijäämä- ja vuoden liittymismaksuista kerätyt varat käytettiin korkotuettoman lainan lisälyhentämiseen :lla. Tilikauden loppuun mennessä oli liittymismaksuja kertynyt kaikkiaan ( ), investointiavustusta saatu kaikkiaan (+0 ) ja lainoja kaikkiaan ( ). Espoon kaupunki maksoi toiminta-avustusta Tuloslaskelma osoittaa ,50 tappiota. Toiminnallinen tulos (tulos ennen suunnitelman mukaisia poistoja) on ,61 voitollinen. Hallitus esittää, että tappio kirjataan voitto- ja tappiotilille. PALKAT JA PALKKIOT Toimitusjohtajalle ja kesätyöntekijälle maksetut palkat olivat yhteensä ( ). Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkaa tai kokouspalkkioita. ENNAKKOTIETOA VUODEN 2005 TOIMINNASTA Suunnitteilla on vesi-ja viemärijohtojen rakentaminen Pentalan saareen. Valmistelevien toimenpiteiden kestosta riippuen rakentaminen suoritetaan vuoden 2005 tai 2006 aikana. Suomenlahden merenkulkupiirin huomautuksen johdosta tarkistetaan Suinonsalmen johtojen sijainti yhdessä urakoitsijan kanssa ja suoritetaan tarvittavat korjaustoimenpiteet Suomenlahden merenkulkupiirin ohjeita noudattaen.

4 Suvisaariston Vesiosuuskunta T U L O S L A S K E L M A Tilikausi Tilikausi LIIKEVAIHTO , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot , ,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,83- Ulkopuoliset palvelut 5 475, ,64- Yhteensä , ,47- Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,46- Henkilösivukulut Eläkekulut 2 975, ,79 Muut henkilösivukulut 982,54-932,97- Henkilöstökulut yht , ,64- Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,83- Liiketoiminnan muut kulut , ,25- LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,39- Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 514,48 921,76 Korkokulut ja muut rahoituskulut 4 432, ,47- Yhteensä 3 918, ,71- VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,10- VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,10- TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,10-

5 Suvisaariston Vesiosuuskunta T A S E Tilikausi Tilikausi VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 1 168,04 0,00 Muut aineelliset hyödykkeet , ,29 Yhteensä , ,29 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT , ,29 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,16 Yhteensä , ,16 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,13 Siirtosaamiset 625, ,05 Yhteensä , ,18 Rahat ja pankkisaamiset , ,77 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT , ,11 VASTAAVAA , ,40

6 Suvisaariston Vesiosuuskunta T A S E Tilikausi Tilikausi VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osuuspääoma , ,84 Ylikurssirahasto 357,68 0,00 Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot , ,33 Muut rahastot , ,00 Ed. tilikausien voitto(tappio) , ,71- Tilikauden voitto(tappio) , ,10- OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,36 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,85 Yhteensä , ,85 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,60 Ostovelat 2 438, ,56 Muut velat 1 036, ,92 Siirtovelat , ,11 Yhteensä , ,19 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,04 VASTATTAVAA , ,40

7 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LIITETIEDOT Henkilöstön liitetiedot Henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä tilikaudella 1 ed. tilikaudella 1 1/04-12/04 1/03-12/03 Palkat 23, , Aktivoitu taseeseen -5, , , , Henkilösivukulut 5, , Aktivoitu taseeseen -1, , , , Koneet ja kalusto 1/04-12/04 1/03-12/03 Koneet ja kalusto tilik. alussa Lisäykset 1, Vähennykset Poisto Koneet ja kalusto tilik. lopussa 1, Poistoina käytetään evl:n menojäännöspoistoja. Muut aineelliset hyödykkeet Vesijohtoverkosto valmistui edellisen tilikauden aikana. Saadut avustukset ja maksetut kustannukset on kirjattu ryhmään muut aineelliset hyödykkeet. Saadut avustukset ovat edellisillä tilikausilla olleet ryhmässä saadut ennakot ja kustannukset ryhmässä ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat. Tilikauden aikana on tehty lisärakennustöitä. Poistot on suhteutettu aikaisempiin poistoihin. Saadut avustukset: 1/04-12/04 10/99-12/03 Espoon kaupunki , Uudenmaan ympäristökeskus , Uudenmaan liitto , Vesi- ja viemärilaitosyhdistys , yhteensä: 856, Saadut korvaukset, maanrakennus: 1/04-12/04 10/99-12/03 Espoon kaupunki , Tiehoito Bergö , , yhteensä: 283,696.22

8 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LIITETIEDOT Kustannukset: 1/04-12/04 10/99-12/03 materiaalit 37, , alihankinta 12, ,611, palkkakustannukset 5, , sivukulut 1, , kiinteät kulut , ,759, yhteensä: 3,817, Vesijohtoverkko Yhteenveto: Saadut avustukset -856, Saadut korvaukset -283, Kustannukset 3,817, Poisto edel. tk -87, Tilikauden poisto -91, Yhteensä 2,498, Poistot: Vesijohtoverkko poistetaan tasapoistoina. Poistoaika on 30 vuotta. Poistot on aloitettu vuonna Oman pääoman muutokset 1/04-12/04 1/03-12/03 Osuuspääoma 39, , Ylikurssirahasto Liittymismaksut 1,630, ,528, Muut rahastot 186, , Voitto/tappio ed. tilik. -169, , Tilikauden voitto/tappio -71, , Oma pääoma yhteensä 1,616, ,468, Lainojen jälkilaskelma 1/04-12/04 1/03-12/03 Lainanhoitotuotot liittymistä 112, , Lainanlyhennykset -156, , Korkokulut -3, , Muut lainanhoitokulut , Yli-/alijäämä -47, Ali-/ylijäämä edell. tilik Yli-/alijäämä tilik. -47, Yli-/alijäämä -47,

9 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LIITETIEDOT Vastuut ja vakuudet Lainat Allekirjoitukset Espoon kaupungilla on takausten vastuuvakuutena panttivelkakirjat 1-6 (à ,85 yht ,12 ) Maksettavat lainojen lyhennykset seuraavalla tilikaudella 90, Espoossa päivänä kuuta SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA Jan Kolster Heikki Sirelius Esko Haasmaa Jukka Kauppala Ari Konttas Lars Edelmann Stig-Olof Sjöberg Niklas Tevajärvi Lauri Tukiainen Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Espoossa päivänä kuuta Ahti Mannila HTM Kurt Wikström

10 SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA Kirjanpitokirjat päivä- ja pääkirja pankkikirja tuloslaskelma ja tase tasekirja tase-erittelyt atk-listat pankin tiliotteet atk-listat sidottu kirja tasekirjaan sidottuna Tositelajit A PL M TP kassa-, pankki- osto- ja myyntitositteet palkkatositteet muistiotositteet tilinpäätösmuistiot Kaikki tositteet ovat paperitositteita ja niitä säilytetään yhtiön toimitiloissa. Kirjanpito on laadittu Econet 2000 kirjanpitoohjelmalla.

11 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TULOSLASKELMA AJALTA ECONET 2000 VER Tilikausi: Sivu 1(3) Tili Nimi Saldon muutos Saldo Liikevaihto LIIKEVAIHTO 3009 Muut hyvitykset alv 0 % 59,04-59,04-0,07-% 3100 Vesimaksut alv 22 % , ,90 24,07 % 3103 Perusmaksut alv 22 % , ,00 40,90 % 3105 Palvelumaksut alv 22 % 6 009, ,71 6,63 % 3107 Jätevesimaksut alv 22 % , ,78 28,54 % 3108 Jätevesimaksujen hyvitykset alv 22 % 41,23-41,23-0,05-% 3109 Vesimaksujen hyvitykset alv 22 % 17,68-17,68-0,02-% 3110 Perusmaksujen hyvitykset alv 22 % 12,29-12,29-0,01-% 3113 Laskutuslisä alv 22 % 2,01 2,01 0,00 % * Myyntituotot , ,16 100,00 % *** LIIKEVAIHTO , ,16 100,00 % Liiketoiminnan muut tuotot 3981 Toiminta-avustus alv 22 % , ,46 20,78 % * Liiket. muut tuotot , ,46 20,78 % ****** Tuotot yht , ,62 120,78 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4100 Ostot alv 22 % , ,12-48,76-% 4101 Vesi alv 22 % , ,28-11,03-% 4102 Sähkö alv 22 % 4 661, ,47-5,14-% 4103 Jätevesimaksut alv 22 % , ,61-21,44-% 4879 Siirtotili, vesijohtoverkon rakentaminen , ,15 41,57 % * Ostot tilik. aikana , ,33-44,80-% ** Aineet tarv.ja tavarat yht , ,33-44,80-% 4901 Palveluostot alv 0 % 389,67-389,67-0,43-% 4910 Ulkopuoliset palvelut alv 22 % , ,08-15,83-% 4911 Palveluostot alv 22 % 2 267, ,21-2,50-% 4912 Huolto- ja ylläpitopalvelut alv 22 % 1 185, ,08-1,31-% 4999 Siirtotili, vesijohtoverkon rakentamine , ,37 14,03 % * Ulkopuoliset palvelut 5 475, ,67-6,04-% **** Materiaalit ja palv.yht , ,00-50,84-% Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 5050 Palkat , ,00-28,64-% 5060 Lomapalkat 2 835, ,00 3,13 % 5089 Siirtotili, vesijohtoverkon rakentamine 5 576, ,00 6,15 % * Palkat , ,00-19,37-% Henkilösivukulut 5150 TEL/TaEL-maksu 5 091, ,06-5,61-% 5155 Työntekijän Eläkemaksuosuus 1 194, ,90 1,32 % 5189 Siirtotili, vesijohtoverkon rankentaminen 920,36 920,36 1,01 %

12 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TULOSLASKELMA AJALTA ECONET 2000 VER Tilikausi: Sivu 2(3) Tili Nimi Saldon muutos Saldo Liikevaihto * Eläkekulut 2 975, ,80-3,28-% 5250 Sosiaaliturvamaksut 651,94-651,94-0,72-% 5260 Tapaturmavak. maksut 223,36-223,36-0,25-% 5265 Työttömyysvakuutusmaksut 309,67-309,67-0,34-% 5266 Työntekijän työttömyysmaksuosuus 64,94 64,94 0,07 % 5270 Ryhmähenkivakuutus 27,77-27,77-0,03-% 5289 Siirtotili, vesijohtoverkon rankentaminen 165,26 165,26 0,18 % * Muut hlösivukulut 982,54-982,54-1,08-% ** Henkilösivukulut yht 3 958, ,34-4,36-% **** Henkilöstökulut yht , ,34-23,73-% Poistot ja arvonalentumiset Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 5870 Poistot koneista ja kalustosta 389,34-389,34-0,43-% 5880 Poistot muista aineellisista hyödykkeistä , ,77-100,49-% * Suunn.mukaiset poistot , ,11-100,92-% vastaavien hyödykkeistä ** Yht , ,11-100,92-% arvonalentumiset **** Poistot ja arvonalentumiset yht , ,11-100,92-% Liiketoiminnan muut kulut 6000 Työterveyshuolto 109,33-109,33-0,12-% 6010 Työvaatteet alv 22 % 167,26-167,26-0,18-% 6088 Muut sos. ja hlökulut 0 % 32,64 32,64 0,04 % * Vapaaeht.henkilöstökulut 243,95-243,95-0,27-% 6100 Toimitilavuokrat alv 22 % 245,90-245,90-0,27-% 6110 Toimitilavuokrat alv 0 % 900,00-900,00-0,99-% * Toimitilakulut 1 145, ,90-1,26-% 6290 Muut irtaimistokulut alv 22 % 43,52-43,52-0,05-% * Irtaimistokulut 43,52-43,52-0,05-% 6300 Matkakulut alv 22 % 9,02-9,02-0,01-% 6360 Kilometrikorvaukset 706,26-706,26-0,78-% * Matkakulut 715,28-715,28-0,79-% 6415 Poltto- ja voiteluaineet 0 % 6,53-6,53-0,01-% * Auto- ja kuljetuskulut 6,53-6,53-0,01-% 6555 Mainos- ja myynninedistäminen alv 0 % 252,00-252,00-0,28-% * Markkinointikulut 252,00-252,00-0,28-% 6610 Postikulut alv 22 % 887,48-887,48-0,98-% 6620 Puhelin- ja telefaxkulut alv 22 % 778,72-778,72-0,86-% 6630 Puhelin- ja telefaxkulut alv 0 % 355,13-355,13-0,39-% 6650 Pankkikulut 404,49-404,49-0,45-% 6700 Toimistokulut alv 22 % 1 039, ,97-1,15-% 6740 Vakuutukset 2 341, ,43-2,58-% 6750 Vieraat palvelut alv 22 % 876,28-876,28-0,97-% 6770 Kirjanpito ja laskutus alv 22 % 5 096, ,66-5,62-% 6771 Tilintarkastus alv 840,00-840,00-0,93-% 6775 Kirjanpito alv 0 % 259,00 259,00 0,29 % 6780 Kokouskulut alv 22 % 883,20-883,20-0,97-%

13 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TULOSLASKELMA AJALTA ECONET 2000 VER Tilikausi: Sivu 3(3) Tili Nimi Saldon muutos Saldo Liikevaihto 6785 Kokouskulut alv 17 % 7,49-7,49-0,01-% 6790 Kokouskulut alv 8 % 125,00-125,00-0,14-% 6795 Kokouskulut alv 0 % 592,00-592,00-0,65-% 6800 Jäsenmaksut 407,00-407,00-0,45-% 6900 Luottotappiot alv 22 % 195,29-195,29-0,22-% 6930 Luottotappiot alv 0 % 540,00-540,00-0,60-% 6990 Liiketoiminnan muut kulut 402,68-402,68-0,44-% 6995 Euron pyöristystili 2,73-2,73-0,00 % 6999 Siirtotili, vesijohtoverkon rakentaminen 326,07 326,07 0,36 % * Muut liiketoimininnan kulut , ,48-16,75-% *** Liiket.muut kulut yht , ,66-19,40-% ***** KULUT YHT , ,11-194,88-% ****** LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,49-74,10-% vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot 7321 Maksumuistutukset & viiv.korkotuotot 514,48 514,48 0,57 % * Korkotuotot 514,48 514,48 0,57 % ** Muut Korko- ja Rahoitustuotot yht 514,48 514,48 0,57 % Korkokulut ja muut rahoituskulut 8120 Korot rahalaitoslainoista 3 091, ,07-3,41-% 8190 Viivästyskorot 111,80-111,80-0,12-% 8195 Vähennyskelvottomat kulut 33,80-33,80-0,04-% 8196 Vähennyskelpoinen verokorotus 26,00-26,00-0,03-% 8198 Lainanlyhennysten siirto , ,00-124,40-% 8199 Lainanhoitotuotot liittymistä , ,55 124,40 % * Korkokulut 3 262, ,12-3,60-% 8220 Muut vieraan pääoman kulut 1 170, ,37-1,29-% * Muut rahoituskulut 1 170, ,37-1,29-% ** Rahoituskulut yht 4 432, ,49-4,89-% *** Rahoitustuotot ja kulut yht 3 918, ,01-4,32-% ****** VOITTO(TAPPIO) ENNEN , ,50-78,42-% SATUNNAISIA ERIÄ ****** VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILIN , ,50-78,42-% ****** TILIKAUDEN VOITTO(TAPPIO) , ,50-78,42-% Raportin nimi Tulpa.u98

14 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TASE AJALTA ECONET 2000 VER Tilikausi: Sivu 1(2) Tili Nimi V. alkusaldo Saldo V A S T A A V A A Koneet ja kalusto 1210 Koneet ja kalusto 22 % 0, , Suunnitelman mukainen poisto 0,00 389,34- * Koneet ja kalusto 0, ,04 ** Koneet ja kalusto yht 0, ,04 Muut aineelliset hyödykkeet 1270 Vesijohtoverkosto , , Rakentaminen tilikauden aikana , , Suunnitelman mukainen poisto , ,60- * Muut aineell.hyöd , ,73 ** Muut aineelliset hyöd. yht , ,73 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat *** Aineelliset hyödykkeet yht , ,77 **** PYSYVÄT VASTAAVAT YHT , ,77 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 1561 Liittymismaksut, Espoon Sähkö Oyj , ,16 * Muut saamiset , ,16 ** Pitkäaik.saamiset yht , ,16 Lyhytaikaiset saamiset 1600 Myyntisaamiset 1 114, ,01 * Myyntisaamiset 1 114, , Siirtosaamiset ,05 625,81 * Siirtosaamiset ,05 625,81 ** Lyhytaik.saamiset yht , ,82 Rahat ja pankkisaamiset 1980 Sampo , ,00 * Rahat ja ps yht , ,00 **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT , ,98 ***** VASTAAVAA YHT , ,75

15 Suvisaariston Vesiosuuskunta RAPORTOINTI TASE AJALTA ECONET 2000 VER Tilikausi: Sivu 2(2) Tili Nimi V. alkusaldo Saldo V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA 2000 Osuuspääoma , ,00- * Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma , , Ylikurssirahasto 0,00 357,68- * Ylikurssirahasto 0,00 357,68- Muut rahastot 2090 Liittymismaksut , ,33- * Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot , , Muut rahastot , ,00- * Muut rahastot , ,00- ** Muut rahastot yht , ,33- *** , , Edellisten tilikausien tulos , ,81 * Ed.tilik.voitto(tappio) , ,81 * Tilik.voitto(tappio) 0, ,50 *** , ,31 **** OMA PÄÄOMA YHT , ,70- VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma 2320 Sampo korkotukilaina nro , , Sampo kuntapankki Oyj , , Sampo korkotukilaina nro , , Sampo korkotukilaina nro , , Sampo korkotukilaina , , Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 0, ,64 * Lainat rahoituslaitoksilta , ,03- ** Pitkäaikainen vpo yht , ,03- Lyhytaikainen vieras pääoma 2630 Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset , ,64- * Lainat rahoituslaitoksilta , , Ostovelat , ,62- * Ostovelat , , Ennakonpidätysvelka 1 710,00-986, Sosiaaliturvamaksuvelka 88,92-50,39- * Muut velat 1 798, , Siirtovelat , ,37- * Siirtovelat , ,37- ** Lyhytaikainen vpo yht , ,02- **** VIERAS PÄÄOMA YHT , ,05- ***** VASTATTAVAA YHT , ,75- ****** EROTTAA 0,00 0,00 Raportin nimi Tasepa.u98

16 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 1( Liittymismaksut, Espoon Sähkö Oyj Asiakas: E.ON FINLAND OYJ A ,00 0, ,00 LIITTYMÄ Yhteensä 1 200,00 0, ,00 Asiakas: ESPOON SÄHKÖ OYJ TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP TP ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,16 0, ,16 SOP A ,08 0,00 967,08 SOP A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,08 0,00 967,08 ESPOON SÄHKÖ OYJ A ,00 0, ,00 E.ON FINLAND OYJ A ,00 0, ,00 E.ON

17 FINLAND OYJ Yhteensä ,16 0, ,16 Yhteensä ,16 0, , Myyntisaamiset Asiakas: A ,74 0,00 249, Yhteensä 249,74 0,00 249,74 Asiakas: ADAMS FELICIA A ,00 0,00 126, Asiakas: AHLMAN KRISTINA OCH KAJ A ,87 0,00 165, Yhteensä 165,87 0,00 165,87 Asiakas: AHLSTRÖM BÖRJE A ,00 0,00 126,

18 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 2(2 Asiakas: AHLSTRÖM KRISTER A ,00-0,00 126, , TUPLASUORITUS A ,25 0,00 41, Yhteensä 84,75-0,00 84,75- Asiakas: AHLSTRÖM-BRUEN MARIA A ,24 0,00 244, Yhteensä 244,24 0,00 244,24 Asiakas: AILUS REIJO A ,58 0, , Yhteensä 1 059,58 0, ,58 Asiakas: AIRIO LASSE JA PAULA A ,00 0,00 187, Yhteensä 187,00 0,00 187,00 Asiakas: ALHA RISTO A ,75 0,00 216, Yhteensä 216,75 0,00 216,75 Asiakas: ALHO RAINER A ,06 0,00 128, Yhteensä 128,06 0,00 128,06 Asiakas: ALLAS LIISA A ,50 0,00 131, Yhteensä 131,50 0,00 131,50 Asiakas: ALMQVIST FERDRIK A ,19 0,00 165, Yhteensä 165,19 0,00 165,19 Asiakas: ANTTILA KAIJA A ,31 0,00 90, Yhteensä 90,31 0,00 90,31 Asiakas: APPEL RAGNI A ,75 0,00 139, Yhteensä 139,75 0,00 139,75 Asiakas: AS OY ESPOON STAFFANINTIE A ,00 0,00 214, Yhteensä 214,00 0,00 214,00 Asiakas: AS OY ESPOON TIIRAK.LIISA A ,00 0,00 126, Asiakas: AS OY ESPOON ULLEBO A ,69 0,00 115, Yhteensä 115,69 0,00 115,69 Asiakas: AS OY ESPOON VILLA A ,74 0,00 260, Yhteensä 260,74 0,00 260,74 Asiakas: AS OY HEMVIKEN A ,06 0,00 95, Yhteensä 95,06 0,00 95,06

19 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 3(2 Asiakas: AS OY HERRANKUKKARO A ,25 0,00 178, Yhteensä 178,25 0,00 178,25 Asiakas: AS OY MERIPIHKA A ,56 0,00 232, A ,73 0,00 513, Yhteensä 746,29 0,00 746,29 Asiakas: AS OY SLÖÖRS A ,00 0,00 181, Yhteensä 181,00 0,00 181,00 Asiakas: AS OY SOUKANSIVU A ,00 0,00 126, Asiakas: AS OY STAFFANINLAAKSO A ,24 0,00 266, Yhteensä 266,24 0,00 266,24 Asiakas: AS OY STAKEVIK A ,25 0,00 178, Yhteensä 178,25 0,00 178,25 Asiakas: AS OY SUVISAARENTIE A ,31 0,00 147, A ,00 0,00 126, A ,00 0,00 126, Yhteensä 399,31 0,00 399,31 Asiakas: AS OY VERÄJÄTUPA A ,69 0,00 148, Yhteensä 148,69 0,00 148,69 Asiakas: AS OY VILLA POILAX A ,00 0,00 192, Yhteensä 192,00 0,00 192,00 Asiakas: BALTSCHEFFSKY THOMAS A ,00 0,00 203, Yhteensä 203,00 0,00 203,00 Asiakas: BLOM PETER A ,87 0,00 324, Yhteensä 324,87 0,00 324,87 Asiakas: BO AB ESBO SVINÖGR A ,06 0,00 238, Yhteensä 238,06 0,00 238,06 Asiakas: BO AB HVITBERGET A ,24 0,00 376, Yhteensä 376,24 0,00 376,24 Asiakas: BO AB VILLA FRIDHEM A ,25 0,00 167, Asiakas: BO AB VILLA SJÖBO Yhteensä 167,25 0,00 167,25

20 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 4( A ,00 0,00 192, Yhteensä 192,00 0,00 192,00 Asiakas: BORGSTRÖM ESKO A ,81 0,00 196, Yhteensä 196,81 0,00 196,81 Asiakas: CAJANDER OLE A ,25 0,00 134, Yhteensä 134,25 0,00 134,25 Asiakas: CALONIUS PEKKA A ,31 0,00 158, Yhteensä 158,31 0,00 158,31 Asiakas: CAVONIUS TORSTEN A ,87 0,00 231, Yhteensä 231,87 0,00 231,87 Asiakas: DAMSTEN OLOF A ,25 0,00 250, Yhteensä 250,25 0,00 250,25 Asiakas: DONNER MARINA A ,00 0,00 180, Yhteensä 180,00 0,00 180,00 Asiakas: EDELMANN GUNNAR A ,75 0,00 200, Yhteensä 200,75 0,00 200,75 Asiakas: EDELMANN JOHAN A ,31 0,00 147, Yhteensä 147,31 0,00 147,31 Asiakas: EDELMANN LARS A ,00 0,00 181, Yhteensä 181,00 0,00 181,00 Asiakas: EDELMANN MARINA A ,87 0,00 187, Yhteensä 187,87 0,00 187,87 Asiakas: EHNROOTH HENRIK A ,44 0,00 151, Yhteensä 151,44 0,00 151,44 Asiakas: EKSTRÖM FREDRIK A ,69 0,00 104, Yhteensä 104,69 0,00 104,69 Asiakas: ENARI MIKAEL A ,44 0,00 129, Yhteensä 129,44 0,00 129,44 Asiakas: ERHOLTZ MARKKU A ,37 0,00 182, Yhteensä 182,37 0,00 182,37 Asiakas: ERIKSSON FINN A ,00 0,00 252,

21 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 5(2 Yhteensä 252,00 0,00 252,00 Asiakas: ERIKSSON L, U,F A ,56 0,00 133, Yhteensä 133,56 0,00 133,56 Asiakas: ERIKSSON TUULA A ,00 0,00 126, Asiakas: ESBO SEGELFÖRENING A ,43 0,00 322, Yhteensä 322,43 0,00 322,43 Asiakas: ESPOON KAUPUNKI A ,62 0,00 289, Yhteensä 289,62 0,00 289,62 Asiakas: ESPOON KPKI/KIINT.PALV A ,00 0,00 126, Asiakas: FAGER BENGT A ,75 0,00 188, Yhteensä 188,75 0,00 188,75 Asiakas: FAS.SAMMALSLUTNING A ,74 0,00 260, Yhteensä 260,74 0,00 260,74 Asiakas: FAST.SAMMANSL.FELSUNDSVÄG A ,75 0,00 233, Yhteensä 233,75 0,00 233,75 Asiakas: FAST.SAMMANSL.SKATANTIE A ,75 0,00 222, Yhteensä 222,75 0,00 222,75 Asiakas: FAST.SAMMANSL.STAFFA A ,00 0,00 126, Asiakas: FAST.SAMMANSL.SÖKÖUDD A ,12 0,00 152, Yhteensä 152,12 0,00 152,12 Asiakas: FAST.SAMMANSL.TALLHOLM A ,75 0,00 207, A ,31 0,00 182, A ,00 0,00 159, A ,19 0,00 121, Yhteensä 670,25 0,00 670,25 Asiakas: FAST.SAMMANSL.TURVESILTA A ,75 0,00 189, Yhteensä 189,75 0,00 189,75 Asiakas: FASTANDELSLAG SANDBERG A ,50 0,00 323, Yhteensä 323,50 0,00 323,50

22 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 6(2 Asiakas: FASTSAMMANSL.FAGER NILS A ,00 0,00 126, Asiakas: FELIN PERTTI A ,06 0,00 205, Yhteensä 205,06 0,00 205,06 Asiakas: FELLMAN L-J A ,25 0,00 156, A ,62 0,00 256, Yhteensä 412,87 0,00 412,87 Asiakas: FINNE GUNNEL A ,00 0,00 170, Yhteensä 170,00 0,00 170,00 Asiakas: FORSELLES BIRGITTA A ,98 0,00 568, Yhteensä 568,98 0,00 568,98 Asiakas: FORSEN CLAES A ,00 0,00 209, Yhteensä 209,00 0,00 209,00 Asiakas: GESTRIN HÅKAN A ,00 0,00 126, Asiakas: GLUSCHKOFF KIRA A ,00 0,00 144, Yhteensä 144,00 0,00 144,00 Asiakas: GREF BRITA A ,75 0,00 255, Yhteensä 255,75 0,00 255,75 Asiakas: GRIPENBERG JOHAN A ,44 0,00 162, Yhteensä 162,44 0,00 162,44 Asiakas: HAASMAA ESKO A ,87 0,00 176, Yhteensä 176,87 0,00 176,87 Asiakas: HALIM BIRGIT A ,94 0,00 112, Yhteensä 112,94 0,00 112,94 Asiakas: HALLAMA ANITA A ,00 0,00 126, Asiakas: HALSAS JAANA A ,44 0,00 72, Yhteensä 72,44 0,00 72,44 Asiakas: HANDELSHUSET SJÖBERG A ,75 0,00 254, Yhteensä 254,75 0,00 254,75

23 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 7(2 Asiakas: HARJULA TERO A ,19 0,00 154, Yhteensä 154,19 0,00 154,19 Asiakas: HEINIVAARA SAARA JA OLLI A ,75 0,00 227, Yhteensä 227,75 0,00 227,75 Asiakas: HEISKANEN TYTTI A ,00 0,00 126, Asiakas: HELSINGIUS TERTTU A ,00 0,00 126, Asiakas: HERTSBERG LEO A ,79 0,00 293, A ,00 52,31 199, A ,24-0,00 88,24- AKTIV KAPITAL HERTZBERG LEO A ,00 0,00 262, Yhteensä 719,55 52,31 667,24 Asiakas: HERTZBERG LEO A ,00 0,00 257, Yhteensä 257,00 0,00 257,00 Asiakas: HILTUNEN MATTI A ,00 0,00 126, Asiakas: HOLMBERG GÖRAN A ,50 0,00 164, Yhteensä 164,50 0,00 164,50 Asiakas: HOLMSTRÖM HANS A ,68 0,00 214, Yhteensä 214,68 0,00 214,68 Asiakas: HONKANEN SUSANNA A ,31 0,00 136, Yhteensä 136,31 0,00 136,31 Asiakas: HUOTARI KARI A ,00 0,00 126, Asiakas: HYVÄRINEN EERO JA MAIJA A ,25 0,00 134, Yhteensä 134,25 0,00 134,25 Asiakas: HÄLLSTRÖM MIKA A ,24 0,00 255, Yhteensä 255,24 0,00 255,24 Asiakas: HÄMÄLÄINEN JARI-PEKKA A ,00 0,00 131, Asiakas: INKILÄINEN RAIMO Yhteensä 131,00 0,00 131,00

24 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 8( A ,81 0,00 240, Yhteensä 240,81 0,00 240,81 Asiakas: INKOVAARA RAIMO A ,00 0,00 137, Yhteensä 137,00 0,00 137,00 Asiakas: ISO LEHTISAAREN HOITOKUNT A ,00 0,00 137, Yhteensä 137,00 0,00 137,00 Asiakas: JAKAMA LEA OY A ,12 0,00 333, Yhteensä 333,12 0,00 333,12 Asiakas: JALANKA JUSSI A ,06 0,00 172, Yhteensä 172,06 0,00 172,06 Asiakas: JALO BARBRO JA GUNNAR A ,00 0,00 126, Asiakas: JALONEN ILKKA A ,25 0,00 178, Yhteensä 178,25 0,00 178,25 Asiakas: JAUHIAINEN PERTTU A ,12 0,00 152, Yhteensä 152,12 0,00 152,12 Asiakas: JOHANSSON ANDREAS A ,25 0,00 35, Yhteensä 35,25 0,00 35,25 Asiakas: JOHANSSON JEAN A ,87 0,00 132, Yhteensä 132,87 0,00 132,87 Asiakas: JOHNSSON CARL A ,25 0,00 134, Yhteensä 134,25 0,00 134,25 Asiakas: JOKINEN A JA PATRIKKA-JOK A ,56 0,00 155, Yhteensä 155,56 0,00 155,56 Asiakas: JOKINEN ARTO A ,00 0,00 90, Yhteensä 90,00 0,00 90,00 Asiakas: JORMAKKA EIJA A ,37 0,00 81, Yhteensä 81,37 0,00 81,37 Asiakas: JORONEN LIISA A ,62 0,00 135, Yhteensä 135,62 0,00 135,62 Asiakas: JULIN TUULIKKI A ,12 0,00 229,

25 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 9(2 Yhteensä 229,12 0,00 229,12 Asiakas: JUNNELIUS CHRISTIAN A ,31 0,00 328, Yhteensä 328,31 0,00 328,31 Asiakas: JUUTILAINEN KERSTIN A ,50 0,00 235, Yhteensä 235,50 0,00 235,50 Asiakas: JÄMSÄ LASSE A ,00 0,00 137, Yhteensä 137,00 0,00 137,00 Asiakas: JÄRVINEN TIMO A ,99 0,00 356, Yhteensä 356,99 0,00 356,99 Asiakas: KAAJAS MIKKO A ,43 0,00 206, Yhteensä 206,43 0,00 206,43 Asiakas: KAISLA AKI A ,24 0,00 288, Yhteensä 288,24 0,00 288,24 Asiakas: KAISLIKKO OY A ,62 0,00 256, Yhteensä 256,62 0,00 256,62 Asiakas: KALLIONIEMI MATTI A ,31 0,00 158, Yhteensä 158,31 0,00 158,31 Asiakas: KANNISTO REIJO A ,00 0,00 126, Asiakas: KARLSSON KATARINA A ,25 0,00 145, Yhteensä 145,25 0,00 145,25 Asiakas: KARME JOHANNA A ,00 0,00 126, Asiakas: KARPPINEN MARIANNE A ,00 0,00 126, Asiakas: KARSISTO MARJUT A ,13 0,00 64, Yhteensä 64,13 0,00 64,13 Asiakas: KARVONEN MIRJAMI A ,00 0,00 96, Yhteensä 96,00 0,00 96,00 Asiakas: KAUHANEN GUY A ,19 0,00 165, Yhteensä 165,19 0,00 165,19

26 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 10(2 Asiakas: KAUKONEN MERJA-LEENA A ,00 0,00 126, Asiakas: KAUPPINEN RIITTA A ,12 0,00 262, Yhteensä 262,12 0,00 262,12 Asiakas: KERKO KARI A ,00 0,00 126, Asiakas: KERTTULA LOTTA A ,00 0,00 126, Asiakas: KETTUNEN AIMO A ,18-0,00 56, Yhteensä 56,18-0,00 56,18- Asiakas: KIINT. OY SKATANTIE A ,93 0,00 277, Yhteensä 277,93 0,00 277,93 Asiakas: KIINT. OY SUVISAARENTIE A ,49 0,00 241, Yhteensä 241,49 0,00 241,49 Asiakas: KIINT. SVARTHOLMANTIE A ,00 0,00 126, Asiakas: KIINT.OY RAMSÖBERGET A ,25 0,00 189, Yhteensä 189,25 0,00 189,25 Asiakas: KIINT.OY UKONNIITTY A ,81 0,00 141, Yhteensä 141,81 0,00 141,81 Asiakas: KIINTEISTÖ OY PINGOUND A ,04 0,00 546, Yhteensä 546,04 0,00 546,04 Asiakas: KILPINEN PETTERI A ,82 0,00 53, Yhteensä 53,82 0,00 53,82 Asiakas: KINNUNEN TAINA A ,44 0,00 83, Yhteensä 83,44 0,00 83,44 Asiakas: KOCK MARJA-LIISA A ,37 0,00 198, Yhteensä 198,37 0,00 198,37 Asiakas: KONTTAS ARI A ,68 0,00 291, Asiakas: KORKKULA PASI Yhteensä 291,68 0,00 291,68

27 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 11( A ,00 0,00 126, A ,00 0,00 126, Yhteensä 252,00 0,00 252,00 Asiakas: KREULA ERKKI A ,00 0,00 126, Asiakas: KROUVILA SAKARI A ,00 0,00 126, Asiakas: KUISTILA KATJA A ,12 0,00 130, Yhteensä 130,12 0,00 130,12 Asiakas: KUORIKOSKI ELJA A ,00 0,00 126, Asiakas: KURIKKA KRISTINA A ,50 0,00 219, Yhteensä 219,50 0,00 219,50 Asiakas: KÄRKKÄINEN JOUKO A ,56 0,00 89, Yhteensä 89,56 0,00 89,56 Asiakas: KÄÄRIÄINEN KURT OCH BARB A ,50 0,00 87, Yhteensä 87,50 0,00 87,50 Asiakas: LAAKSONEN JUKKA A ,43 0,00 149, Yhteensä 149,43 0,00 149,43 Asiakas: LAINE MARTTI A ,49 0,00 307, Yhteensä 307,49 0,00 307,49 Asiakas: LAINE V DÖDSBO A ,25 0,00 206, Yhteensä 206,25 0,00 206,25 Asiakas: LAINE VILLE A ,00 0,00 225, Yhteensä 225,00 0,00 225,00 Asiakas: LARJOS JUHANI A ,50 0,00 197, Yhteensä 197,50 0,00 197,50 Asiakas: LEHTI MARITA A ,00 0,00 148, Yhteensä 148,00 0,00 148,00 Asiakas: LEHTIJÄRVI ANJA JA ASKO A ,00 0,00 126, Asiakas: LEINSON DAVID

28 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 12( A ,24 0,00 248, Yhteensä 248,24 0,00 248,24 Asiakas: LEPPÄNEN PETTERI A ,50 0,00 175, Yhteensä 175,50 0,00 175,50 Asiakas: LEPPÄNEN SABRA JA TAPIO A ,37 0,00 281, Yhteensä 281,37 0,00 281,37 Asiakas: LINDAHL ROBIN A ,00 0,00 126, Asiakas: LINDBLOM CARL-JOHAN A ,75 0,00 183, Yhteensä 183,75 0,00 183,75 Asiakas: LINDGREN BO A ,19 0,00 165, Yhteensä 165,19 0,00 165,19 Asiakas: LINDHOLM C OCH SEGERCRANT A ,24 0, , Yhteensä 1 742,24 0, ,24 Asiakas: LINDHOLM MARK A ,43 0,00 316, Yhteensä 316,43 0,00 316,43 Asiakas: LINDROOS ERIC A ,81 0,00 163, Yhteensä 163,81 0,00 163,81 Asiakas: LINDROOS ERIK A ,13 0,00 119, Yhteensä 119,13 0,00 119,13 Asiakas: LINDSTRÖM BJÖRN A ,81 0,00 240, Yhteensä 240,81 0,00 240,81 Asiakas: LUOMANEN MARITA A ,88 0,00 178, Yhteensä 178,88 0,00 178,88 Asiakas: LUOTO HILKKA A ,00 0,00 126, Asiakas: LUTHER RABBE A ,00 0,00 187, Yhteensä 187,00 0,00 187,00 Asiakas: LÅNGSTRÖM CHRISTIAN A ,25 0,00 200, Yhteensä 200,25 0,00 200,25 Asiakas: MAJANDER MARJA-TERTTU A ,31 0,00 136,

29 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 13(2 Yhteensä 136,31 0,00 136,31 Asiakas: MANGS ÅKE A ,50 0,00 192, Yhteensä 192,50 0,00 192,50 Asiakas: MARKKULA TIMO A ,06 0,00 128, Yhteensä 128,06 0,00 128,06 Asiakas: MATASKÄRSTIFTELSEN A ,24 0,00 639, Yhteensä 639,24 0,00 639,24 Asiakas: MATOMAA SIV A ,56 0,00 144, Yhteensä 144,56 0,00 144,56 Asiakas: MATOMAA SOLVEIG A ,69 0,00 148, Yhteensä 148,69 0,00 148,69 Asiakas: MIKKONEN RIKU-PEKKA A ,25 0,00 233, Yhteensä 233,25 0,00 233,25 Asiakas: MONTONEN ISMO A ,75 0,00 222, Yhteensä 222,75 0,00 222,75 Asiakas: MÄENPÄÄ HEIKKI A ,00 0,00 131, Yhteensä 131,00 0,00 131,00 Asiakas: MÄKI PEKKA A ,88 0,00 88, Yhteensä 88,88 0,00 88,88 Asiakas: MÄKINEN-RIPATTI RIITTA A ,18 0,00 209, Yhteensä 209,18 0,00 209,18 Asiakas: MÄNTYLÄ KALEVI A ,00 0,00 90, Yhteensä 90,00 0,00 90,00 Asiakas: NEMLANDEN MARITA A ,00 0,00 126, Asiakas: NIEMINEN MARJA A ,99 0,00 268, Yhteensä 268,99 0,00 268,99 Asiakas: NIININEN JARMO A ,31 0,00 158, Yhteensä 158,31 0,00 158,31 Asiakas: NISSINEN KARI A ,00 0,00 90, Yhteensä 90,00 0,00 90,00

30 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 14(2 Asiakas: NIVALA SEPPO A ,37 0,00 209, Yhteensä 209,37 0,00 209,37 Asiakas: NORDBERG JOHAN A ,56 0,00 204, Yhteensä 204,56 0,00 204,56 Asiakas: NORDBERG NORMAN A ,31 0,00 136, Yhteensä 136,31 0,00 136,31 Asiakas: NORDQVIST BROR DÖDSBO A ,00 0,00 126, Asiakas: NURMILAAKSO EILA JA JOONA A ,00 0,00 163, Yhteensä 163,00 0,00 163,00 Asiakas: NURMIO REIJO A ,56 0,00 199, Yhteensä 199,56 0,00 199,56 Asiakas: NYBERG CHRISTER A ,00 0,00 126, Asiakas: NYBLOM IRMA JA RAUNO A ,81 0,00 174, Yhteensä 174,81 0,00 174,81 Asiakas: NYHOLM KAJ ALAJOKI A ,75 0,00 133, Yhteensä 133,75 0,00 133,75 Asiakas: NYMALM HANNA A ,49 0,00 296, Yhteensä 296,49 0,00 296,49 Asiakas: OHRALAHTI BIRGITTA A ,00 0,00 126, Asiakas: OY BYVIKEN AB A ,75 0,00 233, Yhteensä 233,75 0,00 233,75 Asiakas: OY ERIKONS AB A ,37 0,00 138, Yhteensä 138,37 0,00 138,37 Asiakas: OY FURUHOLMSUDD A ,75 0,00 288, Yhteensä 288,75 0,00 288,75 Asiakas: OY REIVIIKKI A ,25 0,00 145, Yhteensä 145,25 0,00 145,25 Asiakas: OY TIA CONSULTING LTD

31 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 15( A ,00 0,00 252, Yhteensä 252,00 0,00 252,00 Asiakas: PAAKKINEN EVA A ,00 0,00 149, Yhteensä 149,00 0,00 149,00 Asiakas: PAAVOLAINEN ILPO A ,31 0,00 180, Yhteensä 180,31 0,00 180,31 Asiakas: PARTANEN LEO A ,06 0,00 183, Yhteensä 183,06 0,00 183,06 Asiakas: PAULIG-JUNGELL HELENA A ,25 0,00 192, Yhteensä 192,25 0,00 192,25 Asiakas: PEKKINEN ERKKI A ,19 0,00 132, Yhteensä 132,19 0,00 132,19 Asiakas: PERTTUNEN RISTO A ,00 0,00 126, Asiakas: PFYFFER KRISTEL A ,37 0,00 149, Yhteensä 149,37 0,00 149,37 Asiakas: PIVO HARRI A ,00 0,00 90, Yhteensä 90,00 0,00 90,00 Asiakas: PROCOPE & HORNBORG AA A ,11 0,00 361, Yhteensä 361,11 0,00 361,11 Asiakas: PUUSTINEN KERSTIN A ,74 0,00 304, Yhteensä 304,74 0,00 304,74 Asiakas: RAJALA CARINA A ,12 0,00 106, Yhteensä 106,12 0,00 106,12 Asiakas: RAJALA VEIJO A ,88 0,00 110, Yhteensä 110,88 0,00 110,88 Asiakas: RANKI KARI A ,00 0,00 126, Asiakas: RANKO KURT DÖDBO A ,00 0,00 126, Asiakas: RANTA PEKKA A ,75 0,00 128,

32 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 16(2 Yhteensä 128,75 0,00 128,75 Asiakas: RANTANEN SEPPO A ,62 0,00 146, Yhteensä 146,62 0,00 146,62 Asiakas: RAPELI EEVA A ,00 0,00 90, Yhteensä 90,00 0,00 90,00 Asiakas: RAUTALAHTI JUHA-PENTTI A ,00 0,00 126, Asiakas: RENKONEN OLLI-VEIKKO A ,37 0,00 127, Yhteensä 127,37 0,00 127,37 Asiakas: RENKONEN OSSI A ,87 0,00 154, Yhteensä 154,87 0,00 154,87 Asiakas: RINNE PEKKA A ,00 0,00 131, Yhteensä 131,00 0,00 131,00 Asiakas: ROSENGÅRD FOLKA A ,00 0,00 126, Asiakas: ROSENGÅRD MATS A ,62 0,00 322, Yhteensä 322,62 0,00 322,62 Asiakas: RYDGREN ANN-CHARLOTTE A ,68 0,00 225, Yhteensä 225,68 0,00 225,68 Asiakas: RYDGREN STEN A ,81 0,00 196, Yhteensä 196,81 0,00 196,81 Asiakas: SALMINEN JUHA A ,74 0,00 225, Yhteensä 225,74 0,00 225,74 Asiakas: SALO RIITTA A ,00 0,00 126, Asiakas: SALONEN JAAKKO A ,87 0,00 165, Yhteensä 165,87 0,00 165,87 Asiakas: SANDELIN KARIN A ,12 0,00 163, Yhteensä 163,12 0,00 163,12 Asiakas: SANTALA OLLI A ,00 0,00 90, Yhteensä 90,00 0,00 90,00

33 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 17(2 Asiakas: SARI PER A ,25 0,00 272, Yhteensä 272,25 0,00 272,25 Asiakas: SAVOLAINEN ULLA-MAIJA A ,71 0,00 220, Yhteensä 220,71 0,00 220,71 Asiakas: SCHANTZ VON MARCUS A ,50 0,00 164, Yhteensä 164,50 0,00 164,50 Asiakas: SCHUMACHER KURT A ,00 0,00 126, Asiakas: SEGERCRANTZ JOHAN A ,75 0,00 320, Yhteensä 320,75 0,00 320,75 Asiakas: SEGERCRANTZ MIKAEL A ,68 0,00 203, Yhteensä 203,68 0,00 203,68 Asiakas: SEGERCRANTZ MÅRTEN A ,37 0,00 138, Yhteensä 138,37 0,00 138,37 Asiakas: SEGERCRANTZ ROBERT A ,87 0,00 253, Yhteensä 253,87 0,00 253,87 Asiakas: SENAATTI-KIINTEISTÖT A ,00 0,00 126, Asiakas: SEPPÄLÄ JAAKKO A ,44 0,00 173, Yhteensä 173,44 0,00 173,44 Asiakas: SIHVONEN RAIMO A ,56 0,00 188, Yhteensä 188,56 0,00 188,56 Asiakas: SIIMES ILARI A ,43 0,00 305, Yhteensä 305,43 0,00 305,43 Asiakas: SIRELIUS HEIKKI A ,00 0,00 126, Asiakas: SIREN ARI A ,87 0,00 275, Yhteensä 275,87 0,00 275,87 Asiakas: SJÖBERG PER-HENRIK A ,56 0,00 138, Asiakas: SJÖBERG STIG Yhteensä 138,56 0,00 138,56

34 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 18( A ,12 0,00 229, Yhteensä 229,12 0,00 229,12 Asiakas: SKÄRGÅRDENS VÄNNER A ,99 0,00 246, Yhteensä 246,99 0,00 246,99 Asiakas: SOINI KERTTU PK A ,56 0,00 144, Yhteensä 144,56 0,00 144,56 Asiakas: SOURI RIITTA-LIISA A ,56 0,00 232, Yhteensä 232,56 0,00 232,56 Asiakas: SUNDMAN MARIA A ,13 0,00 75, Yhteensä 75,13 0,00 75,13 Asiakas: SUNDSTRÖM HENRIK A ,25 0,00 189, Yhteensä 189,25 0,00 189,25 Asiakas: SUNILA PEKKA A ,25 0,00 167, Yhteensä 167,25 0,00 167,25 Asiakas: SUOMENLAHDEN MERIVAR A ,25 0,00 145, Yhteensä 145,25 0,00 145,25 Asiakas: SUVISAAR.NAVIGAATIOS A ,06 0,00 194, Yhteensä 194,06 0,00 194,06 Asiakas: SÖDERHOLM KAJ A ,92 0,00 442, Yhteensä 442,92 0,00 442,92 Asiakas: SÖDERHOLM KLAS A ,06 0,00 150, Yhteensä 150,06 0,00 150,06 Asiakas: SÖDERSTRÖM MARIANNE A ,00 0,00 126, Asiakas: SÖKÖ SOMMARÖ F.BK A ,38 0,00 72, Yhteensä 72,38 0,00 72,38 Asiakas: TAIPALVESI HEIKKI A ,00 0,00 126, Asiakas: TENHUNEN MAIRE JA OLAVI A ,75 0,00 216, Yhteensä 216,75 0,00 216,75 Asiakas: TERVO MAISA A ,43 0,00 184,

35 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 19(2 Yhteensä 184,43 0,00 184,43 Asiakas: TEVAJÄRVI M OCH N A ,93 0,00 200, Yhteensä 200,93 0,00 200,93 Asiakas: THULE ANDERS A ,87 0,00 220, Yhteensä 220,87 0,00 220,87 Asiakas: TILANDER IRA A ,87 0,00 198, Yhteensä 198,87 0,00 198,87 Asiakas: TROBERG PEKKA A ,50 0,00 142, Yhteensä 142,50 0,00 142,50 Asiakas: TROIL WALTER A ,69 0,00 153, Yhteensä 153,69 0,00 153,69 Asiakas: TUKIAINEN LAURI A ,99 0,00 323, Yhteensä 323,99 0,00 323,99 Asiakas: TYLLILÄ JUHANI A ,00 0,00 126, Asiakas: TYLLILÄ P PK A ,87 0,00 691, Yhteensä 691,87 0,00 691,87 Asiakas: UUTTU KEIJO A ,00 0,00 148, Yhteensä 148,00 0,00 148,00 Asiakas: VAAHTERA TIMO JA ANNE A ,49 0,00 252, Yhteensä 252,49 0,00 252,49 Asiakas: WALZEL KIM A ,00 0,00 126, Asiakas: VANHANEN LARS A ,87 0,00 165, Yhteensä 165,87 0,00 165,87 Asiakas: VATANEN ANTTI A ,31 0,00 136, Yhteensä 136,31 0,00 136,31 Asiakas: WEBER HENRIK OCH MAYA A ,00 0,00 126, Asiakas: WEBER TEDDY A ,68 0,00 181, Yhteensä 181,68 0,00 181,68

36 Suvisaariston Vesiosuuskunta Sivu 20(2 Asiakas: WECKSTRÖM KAI A ,31 0,00 257, Yhteensä 257,31 0,00 257,31 Asiakas: WECKSTRÖM-NOUSIAINEN S A ,81 0,00 141, Yhteensä 141,81 0,00 141,81 Asiakas: WENDT VON CARL A ,25 0,00 195, Yhteensä 195,25 0,00 195,25 Asiakas: VESANTO ASKO A ,81 0,00 174, Yhteensä 174,81 0,00 174,81 Asiakas: WESTERBACK NINA A ,49 0,00 274, Yhteensä 274,49 0,00 274,49 Asiakas: VIITANIEMI PEKKA A ,63 0,00 58, Yhteensä 58,63 0,00 58,63 Asiakas: WIKSTRÖM JÖRGEN A ,00 0,00 93, Yhteensä 93,00 0,00 93,00 Asiakas: VILEN ULLA A ,06 0,00 150, Yhteensä 150,06 0,00 150,06 Asiakas: WINQVIST KRISTINA A ,69 0,00 139, Yhteensä 139,69 0,00 139,69 Asiakas: VIRKKUNEN JUKKA A ,00 0,00 126, Asiakas: VIRKKUNEN SOILI A ,00 0,00 120, Yhteensä 120,00 0,00 120,00 Asiakas: WUOKKO KARI A ,00 0,00 170, A ,74 0,00 238, Yhteensä 408,74 0,00 408,74 Asiakas: VUORIKALLIO REIJO A ,99 0,00 290, Yhteensä 290,99 0,00 290,99 Asiakas: VÄHÄHYYPPÄ PEKKA JA TERHI A ,75 0,00 128, Yhteensä 128,75 0,00 128,75 Asiakas: VÄNSKÄ HANNU A ,81 0,00 141, Yhteensä 141,81 0,00 141,81

SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A

SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A SUVISAARISTON VESIOSUUSKUNTA SOMMARÖ VATTENANDELSLAG Suvisaarentie 23 02380 ESPOO Y-tunnus: 1577951-2 (kotipaikka Espoo) T A S E K I R J A Tilikausi 01.01.2003-31.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 3 RAKENNUTTAMINEN...3 4 PAPERINKERÄYS...3 5 HENKILÖKUNTA...3 6 TALOUS...4 7 TUNNUSLUKUJA...

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 3 RAKENNUTTAMINEN...3 4 PAPERINKERÄYS...3 5 HENKILÖKUNTA...3 6 TALOUS...4 7 TUNNUSLUKUJA... 1 POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 31. toimintavuosi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 2.1 ASUNTOJEN VUOKRAUS... 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Vähikkäläntie 11 12400 TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta 01.05.2003-30.04.2004 vertailutietoineen

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013

Vantaan Nicehearts ry TASEKIRJA 31.12.2013 TASEKIRJA 31.12.2013 Kotipaikka Vantaa Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2013-31.12.2013 Sivu No Tuloslaskelma 1.1-1 Tase 2.1-2 Liitetiedot 3.1-2 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 4.1-2 Tasekirja on

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2013 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2013 DETECTION TECHNOLOGY OY

TASEKIRJA 31.12.2013 DETECTION TECHNOLOGY OY TASEKIRJA 31.12.2013 DETECTION TECHNOLOGY OY DETECTION TECHNOLOGY OY Y-tunnus 0878389-8, Kotipaikka Espoo TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013 31.12.2013 Sisällys: Toimintakertomus 1-4 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013

Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj T A S E K I R J A 31.12.2013 Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti 2 Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 953 113 Tasearvo... 4 721 163 Investoinnit... 224 424 Veden myynti... 793 741 m 3 Vesijohtoverkosto... 534 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 Kiinteistö Oy Kalajoen Keidas Karhuojantie 2 90460 Oulunsalo TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2010 1 Yleistä yhtiöstä Yhtiön omistamissa rakennuksissa huoneistot on varattu osakkeenomistajille

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7. www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5 Tuloslaskelma 6 7 Tase 8 9 Liitetiedot

Lisätiedot

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9

STS-SÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996. Toimintakertomus 1-3. Tuloslaskelma 4. Tase 5. Rahoituslaskelma 6. Taseen liitetiedot 7-9 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT VUODELTA 1996 Toimintakertomus 1-3 Tuloslaskelma 4 Tase 5 Rahoituslaskelma 6 Taseen liitetiedot 7-9 Käytetyt kirjanpitokirjat 9 Allekirjoitukset 10 Säätiön toiminnan tarkoitus Säätiöllä

Lisätiedot

vuosikertomus 2003 www.voas.fi

vuosikertomus 2003 www.voas.fi vuosikertomus 2003 EHDOTON KATTO Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2003 3-5 Tuloslaskelma 6-7 Tase 8-9

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään

KOKOUSKUTSU. As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään KOKOUSKUTSU As Oy Juhannusrinteen osakkeen omistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Aika: Tiistai 31.3.2009 klo 18.00 Paikka: Olarin Kirkon rippikoulusali, Olarinluoma 4, 02210 Espoo

Lisätiedot