Iin kunnan väliraportti Julkaistu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Iin kunnan väliraportti 31.7.2014. Julkaistu 25.9.2014"

Transkriptio

1 Iin kunnan väliraportti Julkaistu

2 2 Iin kunnan väliraportointi Kunnanvaltuusto on hyväksynyt talousarvion :ssä 140. Talousarviossa on hyväksytty kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Valtuuston päättää taloudesta ja kunnanhallituksen tehtävänä on järjestää talouden hoito. Iin kunnanhallitus vastaa kunnan talouden hoidosta ja seurannasta. Toimielimillä ja johtavilla viranhaltijoilla sekä kaikilla esimiehillä on vastuu johtamansa toiminnan osalta taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimielimet seuraavat kunnanvaltuuston asettamien sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista säännöllisesti vuoden aikana. Väliraportoinnin yhteydessä toimielimet raportoivat kunnanhallitukselle ja valtuustolle sitovien tavoitteiden toteutumisesta ja ennusteesta loppuvuodelle. Kunnanhallitus arvio väliraportoinnin perusteella kunnan taloustilanteen ja päättää toimenpiteistä talousarvion tavoitteisiin pääsemiseksi. Heinäkuun toteutumaprosentti tasaisella vauhdilla on 58,3 %. Iin kunnan talouden toteutuminen Tunnusluvut Vuosikate/asukas kehittyy ennusteen mukaan 158 e/asukas. Arvioidun nousun syynä on toimintakulujen heinäkuun lopun toteuman perusteella tehty ennuste loppuvuodelle. Ennusteen perusteella toimintakulut jäävät 1,9 milj. euroa alle budjetoidun. Verotuloennusteen mukaan verotuloja kertyy 0,2 milj. euroa budjetoitua enemmän, mutta valtionosuuksia kertyy 0,285 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Jos kaikki budjetoidut investoinnit toteutetaan vuoden aikana, nousevat nettoinvestoinnit asukasta kohden 20 eurolla. Koska vuosikatteen odotetaan nousevan budjetoidusta, ei todennäköisesti loppuvuoden aikana tarvitse nostaa koko budjetoitua pitkäaikaista lainaa. Lainanhoitokate on alle yhden, joka tarkoittaa heikkoa lainanhoitokykyä.

3 3 Iin kunnan tuloslaskelma 7/2014 Tuottoja kertyi heinäkuun loppuun mennessä 57,6 % budjetoidusta jos ei huomioida Jokikylän koulun öljyvahinkoon myönnettyä lisämäärärahaa ja vakuutuskorvausta. Tuet ja avustukset sisältävät työllistämistuet joita on budjetoitu kertyvän 340 t. Heinäkuun loppuun mennessä työllistämistukea on tilitetty 249 t, joka on 73 % budjetoidusta. Muihin toimintatuottoihin sisältyy Jokikylän koulun öljyvahinkoon liittyviä vakuutuskorvauksia 291 t. Jos vakuutuskorvaus vähennetään tämän vuoden tuloista, on tuottoja kertynyt n. 80 t vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kustannusten toteuma verrattuna edelliseen vuoteen on 965 t enemmän kuin edellisen vuoden heinäkuun lopussa. Kustannukset sisältävät Jokikylän koulun öljyvahingosta aiheutuneet kustannukset 353 t. Palvelujen ostoista maksetaan Oulunkaaren kuntayhtymälle sopimuksen mukaiset ennakkoerät kuukausittain.

4 Henkilöstökulut ovat nousseet viime vuodesta 1,9 %. Heinäkuun lopun toteumaprosentti oli 55,1 %, jossa on alitusta tämän hetken tasaisen vauhdin (58,3 %) toteutumaan n euroa. Loma-ajan palkat maksetaan tasetililtä, joten syksyllä henkilöstökuluja kertyy enemmän suhteessa kesäaikaan. Verotuloja ja valtionosuuksia on kertynyt alkuvuoden aikana yhteensä 1,3 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna. Poistoja on kertynyt tänä vuonna euroa enemmän kuin samana aikana viime vuonna. Valtionosuuksiin on budjetoitu euroa liika. Tilikauden ylijäämä on tämän vuoden heinäkuun lopussa euroa parempi kuin viime vuoden saman ajan tilanteessa. 4 Verotulojen toteutuminen Verotulojen ennuste perustuu veroennustekehikkoon jonka perustana Suomen kuntaliitto on käyttänyt Verohallinnon julkaisemia tilastoja. Päivitetyssä kehikossa on otettu huomioon muun muassa verontilitysten kehitys.

5 5 Rahoitustoiminta Vuoden 2014 aikana ei ole vielä nostettu pitkäaikaista lainaa. YLEISHALLINTO JA HALLINTOPALVELUT

6 6 1. Palvelusuunnitelma Yleishallinto: vaalit, kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, kuntayhteistyö, verotus, tarkastuslautakunta, kansalaiskunnan tukipalvelut, maaseudun viranomaistehtävät, lähineuvostot ja maankäytön suunnittelu (yleis- ja asemakaavoitus) Elinvoimapalvelut: Micropoliksen sopimus, Oulun Seudun Leader ja hankerahoitus Asia-, tieto- ja talouspalvelut: neuvonta- ja monistus sekä yhteis- ja etäpalvelupisteen palvelut, tietohuolto- ja talouspalvelut, hankinnat ja logistiikka Henkilöstöpalvelut: henkilöstöpalvelut, työkykyä ylläpitävä toiminta, työterveyshuolto, yhteistoiminta ja työsuojelu Työllistäminen: palkkatuki, työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta, työpajatoiminta, nuorten kesätyöllistäminen, yhteisöjen ja yritysten tukeminen työttömien työllistämisessä 2. Sitovat tavoitteet ja perustelutekstit Yleishallinto: Terve kuntatalous; talouden tasapainotussuunnitelman laatiminen vuosille Kuntakonsernin omistajaohjauksen tehostaminen; tytäryhtiöiden toimitusjohtajien kuulemiset säännöllisiksi Iin kuntastrategia asiakirjan laatimisprosessin käynnistäminen Euroopan Parlamentin vaalien toimittaminen ja ennakkoäänestyksen, toteuttaminen toimistotiimin henkilöstön voimin. Maankäytön suunnittelu: Iin keskustaajaman osayleiskaavan saaminen kaavaehdotusvaiheeseen. Elinvoimapalvelut: Iin elinvoimapalveluista vastaavat toimijat toteuttavat Iin elinkeino-ohjelman tavoitteita. Iissä tavoitellaan kasvun jatkumista, työllisyyden lisäämistä sekä uusiutuvan energian tuotannon lisäämistä ja edelleen tehostuvaa resurssien käyttöä. Kasvu Kuntamarkkinointi Kuntamarkkinointia viedään eteenpäin pääosin aikaisemmin hyväksi todetulla tavalla. Päämarkkinointitapahtumana toteutetaan kunta- ja tonttimarkkinointia huhtikuussa Oulun Rakentajamessuilla, uutena Kemi-Tornio alueen rakentajamessut maaliskuussa. Iin Hyvät Tuulet kuntatiedotetta julkaistaan aikaisemman käytännön mukaan 5 krt vuodessa, tienvarsitaulut ovat edelleen aktiivisessa käytössä mm. ajankohtaisten tapahtumien markkinointiin, www-sivuja kehitetään tarpeen mukaan. Ii 640 vuotta juhlavuoden tiedottaminen toteutetaan pääosin kuntamarkkinoinnin toimesta. Uusiutuvan energian brändiä vahvistetaan edelleen viestinnän avulla. Laajakaista Kevään aikana teetetään Iin valokuiden verkkosuunnitelma sekä selvitys Iin tietoliikenteen tarpeista ja nykyisten toimenpiteiden kustannuksista. Matkailun ja kulttuurin edistäminen Selvitetään mahdollisuutta saada Iihin yksityinen hotellitason investointi, johon myös mahdollinen KulttuuriKauppilan toisen vaiheen tarve sijoittuisi. Matkailussa ollaan edelleen mukana Oulun Matkailu Oy:n toiminnassa. Työllisyyden lisääminen Työllisyyden hoitoon lähdetään rakentamaan iiläistä työllistämismallia, joka rakentuu

7 7 yritysten, kunnan ja työnhakijoiden yhteistyöhön. IiRekry aktivointityön käynnistäminen,. IiRekry pörssi ja tilaisuus toteutetaan. Energia Meneillään olevilla toimenpiteillä lisätään uusiutuvan energian käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa. Käytännössä tämä tarkoittaa uusia tuulivoimainvestointeja maalle ja merelle, bioenergian hyödyntämistä lämmön ja sähkön tuotannossa, energian käytön tehostamista sekä kunnan että yritysten ja kuntalaisten piirissä. TEMin energiatehokkuussopimuksen tavoitteiden saavuttaminen vuoden 2014 aikana. Aurinkoenergia- ja sähköautopilottien käynnistäminen. Elinkeinopalveluiden organisoituminen Elinkeinopalveluiden kokonaisuuden hallinta siirtyy Iin Micropolis Oy:lle, Iilaakso Oy on jatkossa kiinteistöjen kehitysyhtiö. Asia-, tieto- ja talouspalvelut: Etäpalvelun valtakunnalliseen käyttöönottoon osallistuminen (= Vm:n Etäpalveluhanke) Yhteispalvelupisteen kehittäminen yhteispalvelu- ja etäpalvelupisteeksi Iin kunnan taloussäännön uudistaminen uutta ohjeistusta vastaavaksi Henkilöstöpalvelut: Parempi työyhteisö kyselyn tulosten analysointi, johtopäätösten teko ja toimenpiteet Työn vaativuuden arviointiprosessin (TVA) aloittaminen Esimieskoulutus (3-4 pv) kaikille toimialajohtajille ja lähiesimiehille Yhteistoimintamenettelyn kehittäminen; säännölliset yt- ja työsuojelutoimikunnan kokoukset (=4 x vuodessa) Työllistäminen: Iin kunnassa työttömyysprosentti alle Pohjois-Pohjanmaan keskiarvon kunta työllistää pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia ja nuoria palkkatuella yhteensä 24 henkilötyövuoden verran avustetaan työttömiä työllistäviä yhdistyksiä :lla ja paikallisia yrityksiä palkkatukeen oikeutettujen alle 25-vuotiaiden nuorten työllistämisessä :lla nuorten kesätyöllistäminen: työllistetään 120 vuonna syntynyttä nuorta kunnan toimipisteisiin ja tuetaan 90 nuoren työllistymistä yrityksiin ja yhdistyksiin työpajatoimintaa tarjotaan 60 henkilölle (Iipaja, starttipaja, seinätön työpajatoiminta) oppilaitosyhteistyön, työpajatoimintojen opinnollistamisen ja seinättömän työpajatoiminnan kehittäminen hankerahoituksella matalan kynnyksen kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintojen kehittäminen yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa yli 500 päivää työttömänä olleiden määrän vähentäminen ja aktivointiasteen nostaminen 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle HALLINTOPALVELUT Yleishallinto: Iin kuntastrategia on valmistunut ja on toimielinkäsittelyssä alkusyksyn aikana. Europarlamenttivaalien (25.5.) toimittaminen toteutui suunnitelman mukaisesti. Maankäytön suunnittelu: Iin keskustaajaman osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä keväällä 2014 ja maapoliittinen työryhmä on käsitellyt saatua palautetta. Käsittelyn myötä on todettu kaavassa olevan niin paljon korjattavia ja täydennettäviä asioita, että se on tarkoituksenmukaista asettaa luonnoksena nähtäville toisen kerran. Tällöin kaavaehdotusvaihe siirtyy vuodelle Asia- tieto- ja talouspalvelut:

8 8 Yhteispalvelupisteen henkilöstö on osallistunut Pohjois-Pohjanmaan liiton järjestämään etäpalvelun työpajaan. Iin kunnan yhteispalvelupisteessä on ollut Kelan asiantuntija paikalla yhtenä päivänä viikossa lukien. Iin kunnan taloussääntö on päivitetty ja liitetty osaksi hallintosääntöä. Henkilöstöpalvelut: Henkilöstöjaosto päätti kokouksessaan ( , 5 ), että Iin kunnassa aloitetaan tehtävien vaativuuden arviointiprosessi kuluvan vuoden aikana. Iin kunnan kaikki esimiehet ovat osallistuneet keväällä 2014 alkaneeseen lähiesimiesvalmennus koulutukseen, jonka toteuttajana on Rastor Oy. Koulutus, joka jatkuu vielä syksyn 2014 aikana, toteutetaan oppisopimuskoulutuksena yhteistyössä OSAOn kanssa. Elinvoimapalvelut: Kuntamarkkinointi Kuntamarkkinointia tehty Oulun ja Kemi-Tornio alueen rakentajamessuilla. Hyvät Tuulet kuntatiedote julkaistu kevään aikana 3 kertaa. Tienvarsitauluissa on markkinoitu ajankohtaisia tapahtumia. Uusiutuvan energian roolia korostettu viestinnässä. Ii mukana Pohjoismaiden neuvoston ympäristöpalkintoehdokkaana. Laajakaista Kevään aikana toteutettiin verkkosuunnitelman kilpailutus ja suunnitelma on valmis. Parhaillaan on meneillään selvitys kunnan tietoliikennejärjestelmien nykytilasta ja kustannuksista. Selvitys valmistuu syyskuun puoliväliin mennessä. Matkailun ja kulttuurin edistäminen Selvitystä varten on tehty hankesuunnitelma, jota ei ole jätetty rahoittajalle. Oulun Matkailu Oy:n informaatiota on välitetty iiläisille yrityksille. Työllisyyden lisääminen IiRaekry tilaisuus järjestettiin keväällä. Työllistämiskoordinaattorin paikka on ollut haussa kesän aikana ja tehtävään on valittu Helena Ylisirniö. Energia Koulut mukaan Euronet 50/50 hankkeeseen. Aseman koululle LED-valaistus. Aurinkokeräinjärjestelmä Micropolikseen on kilpailutettu ja tukipäätös ELY-keskukselta saatu. Investointi toteutetaan syksyn aikana. Sähköautot saatiin huhti-toukokuussa. Autojen täysimittaista käyttöä on haitannut se, että latauspisteissä on ollut teknisiä ongelmia eikä pikalatauspistettä (Autokeitaan pihalla) ole vielä saatu toimittajalta. Vuosien energiasäästö- ja uusiutuvan energian lisäämistoimilla on säästetty kiinteistöjen energiankulutusta yhteensä 2245 MWh. Lisäksi vuositasolla n litraa öljyä on korvattu maalämmöllä, kaukolämmöllä ja hakkeella. Ii tulee saavuttamaan TEM energiatehokkuussopimuksen mukaisen 9 % säästötavoitteet vuoden 2014 aikana. Elinkeinopalveluiden organisoituminen Siirto toteutettiin vuoden 2013/2014 vaihteessa. Työllistäminen: Iin kunnan työttömyysprosentti ei alita Pohjois-Pohjanmaan keskiarvoa vaikean työllisyystilanteen vuoksi. Iin työttömyysprosentti on vaihdellut ajalla ,2:sta 18,8 prosenttiin. Iin kunta on työllistänyt pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia ja nuoria arvioitua enemmän, ajalla yhteensä 18 henkilötyövuoden verran. Eri pituisissa työsuhteissa on ollut yhteensä 66 henkilöä, joista velvoitetyöllistettyjä 9 ja alle 29-vuotiaita 9.

9 9 Tukityöllistämisen palkkakustannusten arvioidaan ylittyvän noin ja sivukulujen TE-toimiston myöntämän palkkatukitulon arvioidaan ylittyvän noin Työllistämisen palvelukeskus on esittänyt kunnanhallitukselle lisämäärärahan myöntämistä palkkakustannusten ja sivukulujen kattamiseen yhteensä Työllistämisen nettokustannukset eivät kuitenkaan ylity. Yhdistyksille ja yrityksille myönnettävien kuntalisien osalta menot alittuvat. Työllistämisen kuntalisää maksettu yhdistyksille mennessä 3940,49. Nuorten kesätyöllistämisen osalta tavoitteet saavutettiin. Kesätyötä kunnan yksiköissä tarjottiin 120 nuorelle ja kesäsetelillä tuettiin 81 nuoren työllistymistä yrityksiin ja yhteisöihin. Työpajatoimintoihin osallistunut 59 henkilöä. Työpajatoiminnan liiketoiminnantulot eivät toteudu arvioin mukaisesti. Yrityksille tehtävät alihankintatyöt ovat vähentyneet yritysten liiketoimintaan liittyvien suhdannevaihteluiden vuoksi. Nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen saatu valtionavustusta arvioitua vähemmän. Nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen vuodelle 2013 myönnetystä valtionavustuksesta siirrettiin vuoden 2014 taseeseen ja vuodelle 2014 valtionavustusta saatu valtionvustusta käytettävissä yhteensä Talousarvioista esitetään poistettavaksi nuorten työpajatoiminnan kehittämisen osalta muut tuet ja avustukset Käyttämättä jäävälle valtionavustukselle haetaan käyttöoikeuden siirtoa vuodelle Kuntouttavaa työtoimintaa toteutettu kunnan eri toimipisteissä, Iipajalla ja ryhmätoimintoina Iin keskustaajamassa ja Kuivaniemellä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistunut 42 henkilöä. Iin kuntaan on laadittu työllisyyssuunnitelma vuosille , jonka kunnanvaltuusto hyväksyi Kunnanvaltuusto hyväksyi osana työllistämissuunnitelmaa kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan työsuhteen perustamisen ja myönsi palkkakustannusten kattamiseen euron lisämäärärahaa vuoden 2014 talousarvioon. Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja aloittaa työnsä

10 10

11 11 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalvelut 1. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelusuunnitelma: Sosiaali- ja terveyspalveluista hyväksytään erillinen järjestämissopimus. Perhepalveluiden painopisteet/tavoitteet Iissä Kehitetään jälkihuoltopalveluja yhteisen seudullisen sosiaaliohjaajan työpanoksella. Kehitetään kuntouttavan työtoiminnan toimintatapoja vahvistamalla asiakkaan työllistymisedellytyksiä ja toimintakykyä. Kehitysvammaisten tilapäishoidon järjestäminen. Asumispoliittinen ohjelmatyö: kehitysvammaisten asumispalveluiden uudelleen kartoitus, omien yksiköiden tarjonta, päihdeasiakkaiden asumispalvelut ja tukipalvelut. Terveyspalveluiden painopisteet/tavoitteet Iissä Lääkäriresurssin lisääminen niin, että pystytään tuottamaan lakisääteiset palvelut kasvavalle väestölle. Suun terveydenhuollon tilaresurssitarpeisiin vastaaminen. Neuropsykologisten ostopalveluiden siirtäminen soveltuvin osin omaksi toiminnaksi. Vanhuspalveluiden painopisteet/tavoitteet Iissä Palvelunohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen. Varhaisen tuen palveluiden vahvistaminen kotiin annettavissa palveluissa. Asumispoliittinen ohjelmatyö ja senioriasuntokannan arviointi. Nykyisten asumis- ja hoivakotitilojen kuntoon perustuva käytön arviointi. 2. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttötalous sitovuustasoilla / tulosalueilla Oulunkaaren ja Iin kunnan väliseen järjestämissopimukseen kirjatut toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Tavoitteiden etenemisestä raportoidaan tarkemmin kolmesti vuodessa laadittavan osavuosikatsauksen yhteydessä. Osavuosikatsaus pitää sisällään ns. liikennevaloraportin (järjestämissopimuksen tavoitteiden toteutuminen), laajennetun taloustiedotteen (sis. sairauspoissaolot) sekä suorite- ja eurotiedot ajalta touko-elokuu Oulunkaaren kuntayhtymän osavuosikatsaus valmistuu , jonka jälkeen se toimitetaan omistajakunnille.

12 12 OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT 1. Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Koko hallintokunta Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen Lapset Puheeksi- toimintamallin jalkauttaminen Perusopetus Erityisopetuksen kehittäminen Perusopetuksen päättävien jatko-opiskelupaikan saaminen Oppilashuollon kehittäminen Uuden opetussuunnitelman laatiminen Iin lukio Opiskelijamäärän kasvattaminen Opinto-ohjauksen kehittäminen Verkkopedagogiikan kehittäminen ja sähköisiin YO-kirjoituksiin valmistautuminen Opiskelijahuollon kehittäminen Jokainen ylioppilaskirjoituksiin osallistuva opiskelija saa ylioppilastodistuksen ja lukion päättötodistuksen Uuden opetussuunnitelman laatiminen Päivähoito ja varhaiskasvatus Varhaiserityiskasvatuksen laadun kehittäminen Varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman laatiminen Talousarvioon vaikuttavat toiminnalliset muutokset Koko hallintokunta Henkilöstökuluihin 0,75% kasvu Sisäisten kulujen nousu 10,9% Hallinto- ja tukipalvelut Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on siirretty muu peruskoulutoiminta alle. Perusopetus Koulujen opetusryhmien tarkasteleminen Iin lukio Ei muutoksia

13 13 Päivähoito ja varhaiskasvatus Haminan päiväkodin osasto moduulikoulun yhteyteen Investoinnit Moduulikoulun kalustaminen Moduulikoulun tarvikkeet ja tavarat Haminan koulun päärakennuksen perusparannus 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Koko hallintokunta Henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen Työhyvinvointia on kehitetty selkeyttämällä koulujen ja päiväkotien käytänteitä, yhteisiä sääntöjä ja toimintatapoja. Ohjeistukset on päivitetty. Tiedonkulkua on kehitetty edelleen. Henkilöstön kanssa pidetään säännöllisesti henkilöstökokouksia, jotka antavat mahdollisuuden keskusteluun ja asioiden esille nostamiseen eri ammattiryhmien välillä. Kunnan toimintamallit varhaisen puuttumisen ym. osalta ovat käytössä ja niillä pyritään riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Työympäristön riskitekijöitä kartoitetaan koko ajan ja puutteet korjataan. Vuosittain tehdään riskiarviointi, jossa kartoitetaan kattavasti riskitekijät ja sovitaan puutteiden korjaamisesta. Yksiköiden uhka-arviointi tehdään helmikuussa, jonka pohjalta fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset uhat kartoitetaan ja laaditaan korjaavat toimenpiteet. Samassa kartoituksessa kartoitetaan myös kiinteistöt ja pihat. Kiinteistöstä ja pihasta esille nousseet uhat toimitetaan tekniselle toimelle / ateria- ja tilapalveluihin jatkotoimenpiteitä varten. Työtekijöiden toiveita ja tarpeita työmäärän suhteen on otettu huomioon. Kehityskeskustelut on käyty jokaisessa yksikössä. Lapset Puheeksi- toimintamallin jalkauttaminen Henkilöstön koulutus on alkanut päivähoidon ja koulun henkilöstön osalta ja jatkuu. Menetelmää on jo testattu Haminan koulussa ja päiväkodeissa. Toimintamallin tiedottaminen huoltajille jatkuu mm. vanhempainilloissa. Perusopetus Erityisopetuksen kehittäminen Erityisopetusta ja varahaiserityisopetusta on kehitetty kouluttamalla henkilökuntaa täsmäkoulutuksella ja keskittämällä resurssia ryhmään. Erityisopettajien työnkuva mietitään aina edellisenä keväänä tiedossa olevien oppilaiden ja resurssin suhteen. Erityisopetuksen järjestämisen perusteina ovat joustavuus, nopea reagointi ja pyrkimys löytää jokaisella tukea tarvitsevalle oppilaalle riittävä tuki. Yhdenkään oppilaan osalta ei saa tulla sitä tilannetta, että ratkaisua ei löydy. Sitä haetaan ja uusia kokeillaan niin kauan, että oppilaan koulunkäynti saadaan parantumaan. Perusopetuksen päättävien jatko-opiskelupaikan saaminen Kaikki perusopetuksen päättäneet saivat jatko-opiskelupaikan sekä Valtarin että Kuivaniemen kouluissa.

14 14 Oppilashuollon kehittäminen Oppilashuoltolain muutosten myötä alustava uusi suunnitelma tehtiin keväällä 2014 ja sitä on toteutettu alkaen. Oppilas- ja opiskelijahuoltoa on kehitetty päivittämällä oppilashuollon suunnitelmia, synkronoimalla OHR-toimintaa ja laajentamalla yhteistyötä Oulunkaaren toimijoiden kanssa. Oppilashuollon suunnitelmaa laaditaan yhdessä Oulunkaaren henkilöstön kanssa. Uuden opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelmatyö etenee. Perusopetuksen tuntijakokeskustelu on käynnissä ja päätös uudesta tuntijaosta tulee vuoden 2014 loppuun mennessä. Iin lukio Opiskelijamäärän kasvattaminen Lukion 1. vuosiluokan opiskelijamäärä kasvoi elokuussa 2014 samoin, kuin elokuussa 2013, mutta abiturienttien pieni määrä laski koko lukion opiskelijamäärää 5:dellä opiskelijalla edelliseen vuoteen verrattuna. Opinto-ohjauksen kehittäminen Resurssia on lisätty opinto-ohjaukseen. Verkkopedagogiikan kehittäminen ja sähköisiin YO-kirjoituksiin valmistautuminen Moodle-oppimisympäristö on otettu käyttöön. Uuden koulun myötä TVT-laitteisto ja ympäristö on saatettu hyvälle tasolle. Opiskelijahuollon kehittäminen Oppilashuoltolain muutosten myötä alustava uusi suunnitelma tehtiin keväällä 2014 ja sitä on toteutettu alkaen. Oppilashuollon suunnitelmaa laaditaan yhdessä Oulunkaaren henkilöstön kanssa. Jokainen ylioppilaskirjoituksiin osallistuva opiskelija saa ylioppilastodistuksen ja lukion päättötodistuksen Päättötodistuksen sai jokainen opiskelija. YO-todistusta vaille jäi kolme opiskelijaa. Uuden opetussuunnitelman laatiminen Opetussuunnitelmatyö etenee. Päivähoito ja varhaiskasvatus Varhaiserityiskasvatuksen laadun kehittäminen Askeleittain koulutusta on järjestetty henkilökunnalle. Varhaiserityisopettajan työpanosta on keskitetty enemmän ryhmiin. Psykologin konsultaatiota on lisätty. Varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman laatiminen Varhaiskasvatussuunnitelmien ja esiopetussuunnitelmien laadinta on aloitettu ohjausryhmässä. Työ pitää olla valmis Talousarvioon vaikuttavat toiminnalliset muutokset Koko hallintokunta Henkilöstökuluihin 0,75% kasvu Sisäisten kulujen nousu 10,9% Toteuman 1-7/2014 mukaan henkilöstökulut ovat laskeneet 3% verrattuna toteumaan

15 15 1-7/2013. Palvelujen ostot ovat laskeneet 5,3% verrattuna toteumaan 1-7/2013 ja toimintakulut (vuokrat) ovat kasvaneet 25,3% verrattuna toteumaan 1-7/2013. Hallinto- ja tukipalvelut Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on siirretty muu peruskoulutoiminta alle. Toteutunut. Perusopetus Koulujen opetusryhmien tarkasteleminen Opetusryhmiä on tarkasteltu ja pääsääntöisesti ryhmien oppilasmäärää on kasvatettu. Iin lukio Ei muutoksia Ei muutoksia toiminnassa. Päivähoito ja varhaiskasvatus Haminan päiväkodin osasto moduulikoulun yhteyteen Uusi päiväkotiosasto on rakenteilla ja valmistunee loka-marraskuussa Investoinnit Moduulikoulun kalustaminen Toteutunut suunnitelmien mukaan. Moduulikoulun tarvikkeet ja tavarat Toteutunut suunnitelmien mukaan. Haminan koulun päärakennuksen perusparannus Haminan koulun perusparannus on investointiohjelmassa. Henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen on tehty useita erilaisia toimenpiteitä ja se näkyy positiivisesti kahdesti vuodessa tehdyssä arvioinnissa. Arvioinnit tehdään jokaisessa yksikössä. Sekä peruskoulu että lukio on kehittänyt verkkopedagogiikkaa useilla eri sektoreilla. Henkilöstöä on koulutettu ja välineitä sekä oppimisympäristöä on kehitetty. Opetussuunnitelmauudistus etenee aikataulussa. Muilta osin saavutamme asetetut tavoitteet, mutta Lapset Puheeksi- toimintamalliin emme ehdi kouluttaa kuin arviolta 15% henkilöstöstä vuoden 2014 loppuun mennessä. Talouden tilanne Talousarvion tammi-heinäkuun 2014 määrärahojen käyttö-% saisi olla enintään 58,33% Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan käyttötalous sitovuustasoilla/tulosalueilla

16 16 Riskit Väestön kasvu on hieman hidastunut, mutta esim. talouden epävakauden, työttömyyden ja pätkätöiden vuoksi mm. päivähoitoon kohdistuu paineita. Edelleen osa varhaiskasvatuksen ja koulujen kiinteistöistä vaatii mm. ilmastoinnin osalta kunnostustöitä. Riskienhallintasuunnitelman mukaan Ojakylän, Ylirannan, Haminan ja Pohjois-Iin koulujen sisäilmatutkimukset on suoritettu, työnohjausta on annettu tarvittaessa, henkilökuntaa ja johtoa

17 17 on täsmäkoulutettu, työolosuhteita on parannettu mm. uhka-arvion perusteella, ennakoivaa oppilashuoltotyötä on vahvistettu, varhaiserityisopettajan työpanosta on kohdennettu, valvontakameroita lisätty ja ovien lukituksia parannettu. TEKNISET PALVELUT 1. Teknisen lautakunnan ja valvontalautakunnan valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Hallinto ja rakennuttaminen Rakennushankkeiden toteuttaminen talousarvion määrärahojen puitteissa. Kunnallistekniikka Kuivaniemen kaukolämmön toimituksen kilpailuttaminen ja uudelleenjärjestely. Valvonta Keskeneräisten rakennuslupien määrän vähentäminen. Lautakunnan hyväksymät muut tavoitteet Vaikuttavuustavoitteet Hallinto ja rakennuttaminen Uuden koulurakennuksen valmistuminen käyttökuntoon kahdessa vaiheessa. Haminan koulun peruskorjauksen suunnitelmien valmistuminen. Hoivaosaston tilojen suunnittelu ja ensimmäisen vaiheen toteutus. Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminnan jatkaminen. Keskustaajaman osayleiskaavan saaminen ehdotusvaiheeseen. Kunnallistekniikka Taajamaympäristön luonnontilaisten puistojen parantaminen. Liikuntapaikkojen hoidon tason säilyttäminen. Leikkikenttien tason parantaminen niiden käyttömäärän mukaisessa järjestyksessä. Tuotantotavoitteet Talousarvioon vaikuttavat toiminnalliset muutokset: Hallinto ja rakennuttaminen Kilpailuttaminen pienissä investoinneissa ostopalveluna. Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminnan jatkaminen. Kunnallistekniikka Kaukolämmön toimittamisen kilpailuttaminen. Liikuntapaikkojen hoidossa ammattimiehen vakanssin vakinaistaminen. Taajaman ympäristön raivaus- ja hoitotyöt. Valvonta Toimintamenojen kattaminen pääosin tuloilla.

18 18 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Hallinto ja rakennuttaminen Rakennusinvestoinneista on valmistunut logistiikkakeskus Uuden hoivaosaston suunnittelu valmistumassa Muut investoinnit Iin terveysaseman korjaus, tehty ääneneristyskorjauksia, jatkuu. Nikkarin päiväkodin ilmanvaihdon parannustyö on tehty Uuden koulun ja päiväkodin pohjatyöt valmistuneet Valtarintien kevyen liikenteen väylä valmistunut Vatungin kalasataman laiturit kunnostettu Kuivaniemen Nesteen liikennejärjestelyt toteutettu Paloaseman väestönsuojan ilmanvaihto parannettu Kunnanviraston korjaustyö, ensimmäinen vaihe tehty Kaikki käynnistyneet investoinnit on kilpailutettu. Logistiikkakeskuksen valmistuminen siirtyi vuoden 2014 puolelle, määräraha , lisätarve , tulot , lisäys Maankäytön suunnittelu Aluearkkitehtitoiminta jatkuu vuoden 2014 Keskustaajaman osayleiskaava on luonnosvaiheessa ja on ollut nähtävillä kevään aikana. Kaavaluonnos asetetaan toistamiseen luonnoksena nähtäville, joten kaavaehdotusvaihe siirtyy vuodelle Liesharjun asemakaavaa on paalutettu maastoon tarvittavilta osin. Jokikylän koulun öljyvahinkoa koskien koulurakennus on päätetty purkaa. Määrärahaa on varattu, menot ja tulot Toteutuma menot ja tulot Vakuutusyhtiö korvaa vahingosta aiheutuvat menot. Kunnallistekniikka Kaukolämpöliiketoiminta kilpailutettiin ja liiketoiminta siirtyy BioTermo Oy:lle alkaen. Taajamaympäristöjen luonnontilaisia puistometsiä on kunnostettu ja työ jatkuu loppuvuoden. Liikuntapaikkamestari irtisanoutui lukien ja henkilöstöjärjestelyt päätetään syksyn kuluessa. Valvonta Rakennuslupien määrä on vähentynyt edellisvuodesta, mutta tuulivoimalalupien myötä talousarvion tuloarvio on toteutumassa. 3. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

19 II-INSTITUUTTI -LIIKELAITOS 19

20 20 1. Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Koulutus 8500 opetustuntia ja 2500 kursseille osallistujaa Toteutetaan Innoste -hankkeessa teema "Ii 640 vuotta", mukana koulujen ja taidekoulun ryhmät Nuorisotyö Nuorten itsenäisyysjuhla Ii 640 vuoden kunniaksi nuorisovaltuuston järjestämänä Nuorisotilat Iissä ja Kuivaniemellä nuorisotyöntekijän johdolla, kävijämäärätavoite Iissä 150 nuorta ja Kuivaniemellä 60 nuorta / toimintaviikko Koulutus ja nuorisotyö sisältyy "Etsivä nuorisotyö" -projekti: tuloja ja menoja Kansainvälisyys ja kulttuuri Museon uudistaminen osana Iin 640 juhlavuotta - uusi museonäyttely valmis vuoden lopussa sekä aloitetaan museopedagogian levittäminen kouluihin Art Ii Biennaalin toteutus kesäkuussa 2014 Liikunta ja tapahtumat Liikunnassa tavoitteena on aikusten terveyttä edistävän liikunnan lisääminen ja liikkujien lisääntyminen - Liikuntatapahtumissa tavoite vähintaan 500 suorituskertaa - Liikunta-avustukset suunnataan ennaltaehkäisevien liikuntamahdollisuuksien järjestämiseen kuntalaisille, kävijämääratavoite 3500 henkilöä Tuotetaan tapahtumat "Ii 640 vuotta" teemalla - tavoitteena kävijää: - Iin Lumivalakiat - Kuningasjätkä - Kuivaniemen Pitäjämarkkinat - Wanhan Haminan Markkinat - tapahtuma-avustusten kävijämäärätavoite 3500 henkilöä Kirjasto Kokonaislainaus lainaa Iiläisten lukemisharrastuksen lisääminen - painopistealueena lapset ja nuoret - lisätään kirjavinkkausta ja muita tätä tavoitetta tukevia toimintoja 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Koulutus Tavoitteet toteutuvat Kevätlukukaudella -14 pidetty 5107 tuntia ja osallistujia on ollut 1953 Teema Ii 640 vuotta toteutetaan taidekoulussa syksyllä -14 Nuorisotyö Tavoitteet toteutuvat Nuorisovaltuusto järjestää nuorten itsenäisyysjuhlan yhteistyössä Valtarin koulun kanssa. Keväällä -14 Kuivanimen Majakassa kävijöitä on ollut tavoitteen mukainen määrä 60 nuorta / viikko, mutta Iin nuorisotila Parkissa on käynyt noin 70 nuorta / viikko eli siellä ei ole ollut tavoitteen mukaisia kävijämääriä. Kuivaniemen nuorisotila siirtyi keskustaan vuoden alussa ja myös Iin nuorisotila siirtyy keskustaan syyskuussa -14 ja kävijämäärätavoite toteutunee syksyllä. Etsivä nuorisotyö -projektiin on saatu Kansainvälisyys- ja kulttuuri Tavoitteet toteutuvat

21 Museon näyttelyn uudistamiseen on saatu 6000 avustus museovirastolta ja ensimmäinen osa näyttelystä valmistuu vuoden 2014 lopussa ja toinen osa keväällä Museopedagogiiikka on huomioitu eli erityisesti lapset ja nuoret sekä toiminnallisuus on huomioitu uudessa näyttelyssä. Yhteistyö koulujen kanssa on aloitettu. Art Ii Biennaali on onnistuneesti toteutettu kesäkuussa Liikunta ja tapahtumat Tavoitteet toteutuvat muuten paitsi yksi tapahtuma Iin Lumivalakiat on jäänyt toteuttamatta ja siksi osallistujamäärätavoite ei toteudu. Liikuntapalveluissa järjestettiin keväällä kaksi perheliikuntatapahtumaa kuutamohiihto, johon osallistui noin 120 henkilöä ja Iijokipyöräily, johon osallistui 170 henkilöä. Lisäksi keväällä käynnistyi Iissä on ILO liikuntahanke, jonka tavoitteena on edistää aikuisten työssä käyvien ihmisten liikuntaa. Hankkeeseen saatiin avustus Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta. Liikuntatapahtumien 500 suorituskerran tavoite toteutuu. Myönnetyt liikunta-avustukset on suunnattu ennaltaehkäisevien liikuntamahdollisuuksien järjestämiseen. Iin Lumivalakiat jäi toteuttamatta lumen puutteen vuoksi. Muissa tapahtumissa on ollut yhteensä noin 7000 kävijää. Joulukuussa on Wanhan Haminan Markkinat, mutta todennäköisesti Lumivalakiat -tapahtuman peruuttamisen vuoksi jäädään osallistujan tavoitteesta. Tapahtuma-avustuksia saaneiden tapahtumien kävijämäärä on ollut noin 4000 eli tavoite on toteutunut. Kirjasto Tavoitteet toteutuvat kokonaislainaus lainaa, mikä on 53 % tavoitteesta Iiläisten lukemisharrastusta on aktivoitu panostamalla lasten ja nuorten kiinnostuksen lukuinnostuksen herättämiseen mm. lukiolaisten klassikko -projektilla, järjestämällä kirjailijavierailuja, toimittamalla koululuokkiin lukupaketteja, kirjavinkkauksella ja kirjastonkäytön opetuksella. Syksyllä otetaan käyttöön alakoululaisten kirjallisuusdiplomi. 3. Taloudellinen tilanne

22 22 Talousarvio on toteutunut tammi-heinäkuun aikana suunnitellun mukaisesti paitsi tulot ovat jääneet hieman vähemmiksi. Tämä johtuu pääosin siitä, että kansalaisopiston ja taidekoulun koko lukuvuoden kurssimaksut laskutetaan syksyllä eli tulot tulevat toteutumaan suunnitellun mukaisesti ja määrärahat riittävät loppuvuoden toimintaan. IIN ATERIA- JA TILAPALVELULIIKELAITOS

23 23 1. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunnan palvelusuunnitelma: palvelualueen/palvelualueiden yleiset perusteet ja kehitysnäkymät Hallinto: Hallinto linjaa kiinteistö-, ateria-, ja puhdistuspalvelualueiden toimintaa johtokunnan tavoitteiden mukaisesti. Kiinteistöpalvelut: Kiinteistötoimi huolehtii kiinteistöomaisuuden arvon säilymisestä ja käyttökelpoisuudesta. Kiinteistötoimi vastaa kiinteistöjen kuten opetus-, hoito-, asuin- ja kokoontumisrakennuksien hallinnosta ja vuokrauksesta ja kiinteistönpidosta sekä kunnan suoraan omistamien asuntojen isännöinnistä. Ateriapalvelut: Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa kaikille asiakasryhmilleen monipuolisia ja laadukkaita ateriapalveluita, jotka täyttävät eri-ikäisten ruokailijoiden odotukset ja ravinnontarpeet. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin. Puhdistuspalvelut: Puhdistuspalvelujen ensisijainen tarkoitus on huolehtia siivouksellisin keinoin kiinteistöjen kunnossapidosta ja vastata asiakkaiden työympäristön viihtyvyydestä. 2. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen johtokunnan sitovat tavoitteet ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet Strategiset päämäärät Asiakasnäkökulma Asiakkaista huolehditaan tarjoamalla laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita ja huolehtimalla ympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Ollaan tavoitettavissa ja toimitaan asiakkaan kanssa yhteistyössä. Prosessinäkökulma Oman palvelutuotannon kilpailukyvystä huolehditaan. Tehostetaan tuotantoprosessin vaiheita ja pyritään poistamaan niitä, jotka eivät tuo lisäarvoa, näin palveluprosessit voivat keskittyä tuottamansa palvelun laatuun ja kehittämiseen. Tehtävänkuvien ja mitoitusten myötä vastuualueet selkeytetään. Talousnäkökulma Talous tasapainossa. Kilpailukykyä parannetaan tehostamalla liikelaitoksen omia toimintatapoja. Tuotteistuksella tuodaan läpinäkyvyyttä toimintaan. Osaaminen ja uudistaminen näkökulma Henkilöstön kehittäminen on tärkeä osa liikelaitoksen toimintaa. Henkilöstön osaaminen kartoitetaan ja kehittämis- ja koulutustarpeet suunnitellaan sen mukaan. Mahdollisuus uuden oppimiselle antaa lisää intoa toimenkuvan monipuolistamiselle ja mahdollisesti myös uusien yhteyksien luomiselle. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksessa on kokonaisvaltainen riskienarviointi ja kriittisten toimintojen jatkuvuus on kirjattu poikkeusolosuunnitelmaan. Asiakasnäkökulma Toimenpiteet Mittarit Määräajoin toteutettavat asiakaskyselyt ja tuloksien hyödyntäminen toiminnassa Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla

24 Palveluiden saatavuus Asiakastyytyväisyys palveluiden saatavuuteen ja laatuun 24 Asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole vielä tehty vuodelle 2014 Laatupalavereita käyty asiakkaan kanssa, epäkohtiin pyritään puuttumaan välittömästi Prosessinäkökulma Toimenpiteet Mittarit Palveluprosessien toimivuus Keskitytään tuottamiin palveluiden laatuun ja kehittämiseen Täsmennetään vastuualueita ja tehtäviä Tuotteistus, tehtäväkuvien päivittäminen Asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla Ajan tasalla olevat tuotteistusraportit ja tehtävänkuvat ja mitoitus Palveluprosessien kuvaaminen loppusuoralla Tehtäväkuvien päivittäminen aloitetaan palveluprosessien kuvaamisen jälkeen Mitoitusta päivitetään jatkuvasti Talousnäkökulma Toimenpiteet Mittarit Talous tasapainossa Jatkuva seuranta ja nopea Budjetissa pysyminen reagointi Tuotteistaminen Tuotteistusohjelman jatkuva Ajan tasalla oleva tieto päivittäminen Talousseuranta johtokunnan kokouksissa Tieto jaetaan taloustilanteesta esimiespalaverimuistioiden kautta henkilöstölle Taloustilanne esitellään myös liikelaitoksen yhteisessä infossa, joka pidetään kaksi kertaa vuodessa Osaaminen ja uudistamien Toimenpiteet Mittarit näkökulma Henkilöstön kehittäminen Tuetaan aktiivista kehittämistä ja kouluttamista Koulutusmäärärahojen käyttöprosentti Turvallisuuden ja hyvinvoinnin kehittäminen Riskien hallinta ja perehdyttämisopas koko Suunnitelmat ajan tasalla ja päivitetty liikelaitoksen käyttöön Kesäkuussa oli seudullinen koulutuspäivä ateria- ja puhdistuspalveluhenkilöstölle Esimiehet esimiesvalmennuksessa Kiinteistönhoitajien energiakoulutus peruuntui, pidetään syksyllä Perehdytysopas valmis, käydään vielä läpi henkilöstön kanssa kehittämistyöryhmässä Riskienhallinta on kokoaikaista. Riskin toteutuessa, asia käydään läpi perusteellisesti ja tehdään raportti tapahtuneesta 3. Toiminnalliset muutokset Iin ateria- ja tilapalveluiden TA-2014 on laadittu vuoden 2013 tuotteistuksen pohjalta. Hallinto Hallintoon on lisätty vuodelle 2014 palkkamenoihin 0,75 % korotus. hallinnon toimintamenot ovat hieman alittuneet. Kiinteistöpalvelut Kiinteistöpalveluihin on tullut lisänä uuden koulun menot. Palkkoihin on lisätty 0,75 % korotus. Korotuksia on kirjattu jätehuoltoon, sähköön, sisäisiin vesimaksuihin, rakennusten ja huoneistojen vuokriin sekä koneiden ja laitteiden korjauskustannuksiin. Korotuksia on jouduttu kirjaamaan muihin palveluihin, mihin kuuluu murtohälytykset, videovalvonta, vartiointi, ja tekninen isännöinti sekä uuden koulun kulut. Rakennusten

25 25 kunnossapitoon on lisätty palotarkastusten ja terveystarkastajan tekemien tarkastusten määräämät korjaukset. Kiinteistöpalveluiden tulot ovat toteutuneet lähes odotetusti, hieman ylittyneet. Tuloihin vaikuttanut ulkoisten ja sisäisten muut myyntituotot, joita on esim. Oulunkaarelle ja kunnalle tehtävät tilaustyöt. toimintamenot ovat alittuneet. Osto-ohjeita on noudatettu. Remontit pyritty tekemään omana työnä aina kun se vain on ollut mahdollista. Ateriapalvelut Palkkoihin on lisätty 0,75 % korotus. Palkkamenoja on kertaalleen tarkistettu ja yhdistelmätyöntekijöiden palkkakuluja on osaksi siirretty puhdistuksen menoihin. Näin ollen ateriapalveluiden kokonaismenot ovat laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna. Ateriapalveluiden toimintatuotot ovat alittuneet vajaa 2 %. Aterioita on tilattu vähemmän. Toimintamenot ovat alittuneet. Tavaroiden kuljetuspalvelut tili on ylittynyt. Korotukseen ei osattu varautua kun kilpailutukset oli vielä kesken talousarvion teko hetkellä. Osto-ohjeita on noudatettu ja pyritty hoitamaan lyhyet sijaisuudet omalla väellä. Puhdistuspalvelut Palkkoihin on lisätty 0,75 % korotus. Puhdistuksen palkkamenoihin on tullut lisäystä, koska ateriapalveluilta on siirretty palkkamenoaja puhdistukseen. Puhdistuksen palkkamenoihin on lisätty myös yhden kokopäiväisen ja kuuden tunnin puhdistuspalvelutyöntekijän palkkamenot. Puhdistuspalvelutyöntekijöitä tarvitaan lisää työntekijöitä, koska uuteen kouluun tulee 3100 m2 lisää siivottavaa alaa. Työntekijämäärän palkkamenot on laskettu kahdeksalta kuukaudelta ja siitä on vähennetty parakkien poisto. Korotuksia on tullut myös siivousaineisiin ja tarvikkeisiin, kalustoon, saniteettitarvikkeisiin sekä vaihtomattoihin. Korotukset kohdistuvat uuteen kouluun. Puhdistuspalveluiden toimintatulot ovat toteutuneet odotetusti. Toimintatulot ovat alittuneet. Osto-ohjeita on noudatettu ja pyritty hoitamaan lyhyet sijaisuudet omalla väellä.

26 26

27 27 IIN VESILIIKELAITOS 1. Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet, kustannusvaikutukset ja perustelutekstit Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet Talousvesi Vesijohtoverkoston toiminta-alueella turvataan talousvedelle asetetut vaatimukset ja suositukset täyttävän talousveden saanti. Vedenottamoilla tuotetun talousveden määrä m3 (2010: m3, 2011: m3, 2012: m3, ) Laskutetun talousveden määrä m3 (2010: m3, 2011: m3, m3) Jätevesi Viemäriverkoston toiminta-alueella turvataan toimivan viemäriverkoston ja jätevedenpumppaamoiden toiminta. Investointeja kohdennetaan heikkokuntoisimpien, vanhojen viemäriverkostojen alueelle, jolla vähennetään Ouluun puhdistettavaksi pumpattavan jäteveden määrää. Ouluun pumpattavan jäteveden määrä m3 (aiemmin jätevedenpuhdistamolla käsitellyn jäteveden määrä: 2010: m3, 2011: m3, 2012: m3) Laskutetun jäteveden määrä m3 (2010: m3, 2011: m3, 2012: m3) Investoinnit Viemäriverkoston saneerauskohteita ohjataan sekä heikkokuntoisimmille ja eniten hulevesiä verkostoon päästäville alueille että katusaneerausten kohteena oleville alueille. Aloitetaan Ojakylän alueen viemäriverkon rakentaminen. Toteuttamistavasta tehdään erillinen päätös. Talousveden laatu turvataan suositusten mukaiseksi Ritokankaan ja Simppalan vedenottamoiden kalkkikivialkkaloinnin saneerauksella. 2. Sitovien tavoitteiden toteutuminen ja arvio loppuvuodelle Talous- ja jätevesimäärien toteutumat on otettu koska laskutuksen, vesi- ja jätevesihuollon raportit valmistuvat puolivuosittain. Talousvesi: tuotettu vesimäärä: raportoinnit vain vuodenvaihteessa (2013: m 3 ) laskutettu vesimäärä m saakka (2013: m 3 ) Jätevesi käsitelty jätevesi m saakka (2013: m 3 ) laskutettu jätevesi m saakka (2013: m 3 ) Talous- ja jäteveden osalta määrät eivät tule vuoden 2014 aikana poikkeamaan olennaisesti aiemmista vuosista. Käsiteltävän jäteveden määrään vaikuttaa vielä syksyn sateisuus.

28 3. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

29 29 Taloudellisten tavoitteiden voidaan todeta toteutuvan suunnitellun mukaisesti eikä talousarvion muuttamiseen ole tarvetta. 4. Investointien toteutuminen Simppalan ja Ritokankaan vedenottamoiden saneeraus Simppalan ja Ritokankaan vedenottamoiden saneeraus (kalkkikiven uusiminen) on toteutettu pääosin laitoksen omana työnä. Työt eivät aiheuttaneet katkoksia talousveden jakelussa ja tarkkailutuloksista on havaittavissa, että toimitettavan talousveden ph on noussut noin 7,8 tasolle (suositus 6,5-9). Lisäksi on uusittu Ritokankaan kaivon raakavesipumput (2 kpl) sekä sinne raakavettä toimittavan Ahvenkankaan vedenottamon pumppu (1 kpl). Ojakylän viemäröinti / suunnittelu Vuoden 2014 talousarviota hyväksyttäessä päätettiin, että hankkeen toteuttamistavasta (paineviemäröinti / viettoviemäröinti) tehdään erillinen päätös. Hankkeen toteutusvaihtoehtojen vertailukustannukset on päivitetty vastaamaan nykytasoa ja vesiliikelaitoksen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan Viemäröinnin suunnittelu / saneeraus Suvantolan alueen viemäröinnin saneerauksen urakkakilpailu on aloitettu heinäkuun 2014 lopussa ja hanke toteutetaan syksyn 2014 aikana.

30 30

31 IIN KUNNAN INVESTOINNIT 31

32 32

33 33

34 34

35 35 TYTÄRYHTEISÖJEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIEDOT Iin Vuokratalot Oy 1. Toiminta-ajatus: Asuntojen vuokraus 2. Painopistealueet: Asukastyytyväisyys, nykyajan laatuvaatimukset, käyttöaste 3. Toiminnalliset tavoitteet: -laatia pitkäntähtäimen suunnitelmia kiinteistöihin -peruskorjaussuunnitelman tekeminen ja esittäminen kunnanhallitukselle -käyttöasteen parantaminen 4. Talous ( ) TP 2012 TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Oma pääoma , , ,52 Vieras pääoma , , ,01 -siitä lainakanta 5. Tunnusluvut TP 2012 TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Sumupoistot , , ,81 Asuntoja kpl Käyttöaste 88,29 80, Tilanne :Vajaasta käyttöasteesta johtuu, että valtionkonttorin lainoja on maksamatta. Huoneistoja aletaan vuokraamaan mielenterveyskuntoutujille ja Valtiokonttorille laitetaan hakemukset talouden tervehdyttämiseksi. Kuivaniemen Vuokratalot Oy 1. Toiminta-ajatus: Asuntojen vuokraus 2. Painopistealueet: Asukastyytyväisyys, Nykyajan laatuvaatimukset 3. Toiminnalliset tavoitteet:

36 36 -laatia pitkäntähtäimen suunnitelmia kiinteistöihin. -peruskorjaussuunnitelman tekeminen ja esittäminen kunnanhallitukselle 4. Talous ( ) TP 2012 TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Oma pääoma , , ,73 Vieras pääoma , , ,43 -siitä lainakanta Tilanne : Käyttöaste on , 93,37 %, TA liikevaihto 2014, , tavoitteet täyttyy Kiinteistö Oy Rinmanni 1. Toiminta-ajatus: Asuntojen vuokraus 2. Painopistealueet: Asukastyytyväisyys, Nykyajan laatuvaatimukset, käyttöaste 3. Toiminnalliset tavoitteet: -peruskorjaussuunnitelman tekeminen ja esittäminen kunnanhallitukselle -laatia pitkäntähtäimen suunnitelmia kiinteistöihin 4. Talous ( ) TP 2012 TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Oma pääoma , , ,98 Vieras pääoma , , ,76 -siitä lainakanta Tilanne : Käyttöaste on , 93,62 %, tällä hetkellä 1 asunto tyhjillään. liikevaihto TA , tavoitteessa pysytty. Kiinteistö Oy Kuivaniemen Sotaveteraani 1. Toiminta-ajatus: 2. Painopistealueet: Veteraanien ja ikäihmisten asuminen 3. Toiminnalliset tavoitteet: 4. Talous ( ) TP 2012 TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Oma pääoma Vieras pääoma siitä lainakanta Tilanne : Vuokrausaste ajalla on ollut 100 %. Asukasvaihtuvuutta ei ole ollut. Vuokrakertymä samalla ajalla 18588,15, vuokrasaamisten määrä 0. Korjauksissa on normaaleja vuosihuoltokuluja. Kuivaniemen Merihelmi Oy 1. Toiminta-ajatus: Yhtiö vuokraa, ylläpitää ja kehittää Merihelmen alueen toimintaa 2. Painopistealueet: Kiinteistön ylläpito ja vuokraustoiminta 3. Toiminnalliset tavoitteet: Vuokrausasteen pitäminen nykyisellään ja talous positiivisena 4. Talous (1000 )

37 37 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Oma pääoma Vieras pääoma -siitä lainakanta Tilanne : Kuivaniemen Merihelmi Oy on vuokrannut tilat Rynkynranta Oy:lle ja Sievin Savi Oy:lle. Rynkynranta Oy toimii kahvila- ja ravintola yrittäjänä kiinteistössä ja Sievin savi Oy:n myymälä toimii kenkäliikkeenä. Tilat on vuokrattu 100% vuokralaisten käyttöön. Talouden osalta 8/2014 yhtiön liikevaihto on n ja tulos Yhtiön taloutta rasittaa huomattavat vuokrasaatavat, asian ratkaisemiseksi neuvottelut on käynnissä. Vuoden 2014 aikana kiinteistössä ei ole tehty merkittäviä korjauksia. Iilaakso Oy 1. Toiminta-ajatus: Iilaakso Oy rakennuttaa ja vuokraa toimitiloja yrityksille sekä tekee kunnalle vuosittain palvelusopimuksen mukaisia energiatehokkuuteen liittyviä toimia 2. Painopistealueet: Toimitilojen hallinta ja vuokraus, uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto ja energiatehokkuustoimenpiteet 3. Toiminnalliset tavoitteet: Vuokrausasteen pitäminen nykytasolla, säästää energiankulutuksessa, talouden saaminen positiiviseksi. 4. Talous (1000 ) TP 2012 TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Oma pääoma Vieras pääoma -siitä lainakanta Tilanne : Kiinteistöyhtiö Iilaakso Oy palvelee yrityksiä rakennuttamalla ja vuokraamalla teollisuus- ja toimistotiloja sekä kannustaa yrityksiä investoimaan Iihin. Lisäksi Iilaakso Oy vastaa kunnan kiinteistöjen teknisestä isännöinnistä sekä kiinteistöihin liittyvien energiatehokkuustoimenpiteiden toimeenpanosta ja uusien toimenpiteiden kehitystyöstä. Koko kevät on rakennettu yhtiön historian suurinta investointia eli uutta koulua. Uutena investointina Pipelife Finland Oy:lle vuokrattua maa-aluetta on laajennettu ja alue on muutettu parkkipaikka-alueeksi. Tämä mahdollistaa tuotannon laajentamisen. Vuokraustoiminta on alkuvuodesta pysynyt entisellä tasolla. Pienien toimistotilojen kysyntää on ollut. Isoista tiloista on edelleen tyhjillään Raasakan tuotantotilat. Energiatehokkuustoimenpiteitä on jatkettu kunnan kiinteistöjen osalta ja uusina asioina on tehty Iin kunnan uusiutuvan energian kuntakatselmus, katuvaloselvitys sekä otettu sähköautot käyttöön. Talouden osalta 8/2014 yhtiön liikevaihto on 758 t (2013 vastaavana aikana 941 t ) ja tulos -179 t (-97 t ). Suurin yksittäinen tappion syy on Raasakan hallin ylläpito- ja lainanhoitokustannukset. Investointeja on tehty 3,3 M edestä. Iin Micropolis Oy 1. Toiminta-ajatus: Yhtiö luo yrityksiä, työpaikkoja ja elinvoimaa Oulun seudulle 2. Painopistealueet: Uusiutuva energia sekä ympäristöosaaminen 3. Toiminnalliset tavoitteet: Kuntaviestinnän kehittäminen, Uusiutuvan energian käytön lisääminen, IiRekry palvelun käynnistäminen, HINKU -toiminnan laajentaminen yrityksiin ja kotitalouksiin, taloudellinen tulos positiivinen 4. Talous (1000 )

38 38 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Oma pääoma 0, Vieras pääoma -siitä lainakanta Tilanne : Kehittämis- ja markkinointiyhtiö Iin Micropolis Oy on asiantuntijayritys, joka kehittää ja luo uuteen teknologiaan ja osaamiseen perustuvaa yritystoimintaa. Yhtiö vauhdittaa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Iin Micropolis Oy:n asiantuntijat toimivat erityisesti uusiutuvan energia- ja ympäristöalan liiketoimintaedellytysten ja -mallien sekä yritys- ja tutkimusverkostojen kehittäjinä. Työtä tehdään yhteistyössä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Iin Micropolis Oy tarjoaa yrityksille asiantuntijapalveluita yritysten kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä EU-rahoituksen hyödyntämiseen yritysten kilpailukyvyn ja markkina-aseman vahvistamisessa. Micropolis on toiminut vuoden alusta Iin elinkeino-ohjelman pääasiallisena toteuttajana (kts raportti toisaalla). Lisäksi Micropolis on toiminut valtakunnallisissa ja alueellisissa kehittämishankkeissa toteuttajana. Talouden osalta 8/2104 yhtiön liikevaihto on 796 t (365 t ) ja tulos 21 t (-27 t ). Tulos on kehittynyt odotusten mukaisesti. Kuivaniemen Vesi Oy 1. Toiminta-ajatus: Veden puhdistus ja jakelu 2. Painopistealueet 3. Toiminnalliset tavoitteet: Viemäröinnin laajentaminen 4. Talous (1000 ) TP 2012 TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Oma pääoma Vieras pääoma -siitä lainakanta Tilanne : Toiminta on ollut vakiintunutta edelliseen vuoteen verrattuna. Alkukesästä uusittiin vesilaskutuksen uusi laskutus- ja reskontraohjelma. Korjaus- ja huoltokustannuksia on ollut vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto on n Myyntisaamisten määrä keskimäärin samalla tasolla verrattuna edelliseen vuoteen. Iin Energia Oy 1. Toiminta-ajatus: tuottaa, myydä ja siirtää sähköä kilpailukykyisesti ja häiriöttä 2. Painopistealueet: sähköntuotanto, -jakelu ja -myynti 3. Toiminnalliset tavoitteet: sähköntuotannon omavaraisuus, verkkotoiminnan kehittäminen EMV:n valvontamallin mukaan, sähkönmyynnin laajentaminen 4. Talous (1000 ) TP 2012 TPE 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Liikevaihto Liikevoitto Tilikauden tulos Oma pääoma

Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion toteutuman väliraportti tammi-heinäkuulta 2014

Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion toteutuman väliraportti tammi-heinäkuulta 2014 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 70 18.09.2014 Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talousarvion toteutuman väliraportti tammi-heinäkuulta 2014 Opetvarh 70 1. Valtuuston hyväksymät sitovat tavoitteet,

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut

Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 76 05.10.2011 Vuoden 2012 talousarvio / palvelusopimus / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut Opetvarh 76 Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan talousarvio/palvelusopimus

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI PALVELUALUE: SIVISTYSPALVELUT TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit I) 30.4. II) 30.8.

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TAVOITE TOIMENPIDE TOTEUTUMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekla 16.6.2015 29, liite no 10 Tekninen toimi TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjauksen jatkaminen Alapitkän

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon

Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Kaupunginhallitus 297 26.11.2012 Kaupunginvaltuusto 77 03.12.2012 Toimenpiteet syyskuun 2012 ennusteen johdosta / Perusturvakuntayhtymä Karviaisen lisämääräraha vuoden 2012 talousarvioon Karviaisessa on

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

5. Eriytetyt tilinpäätökset

5. Eriytetyt tilinpäätökset 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Vesihuoltolaitos: kirjanpidollisesti eritytetty taseyksikkö Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitos on laskennallisesti kunnan toiminnasta eriytetty taseyksikkö. Toiminnasta

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan

Kunnanhallitus on kokouksessaan antanut talousarvion 2016 laadintaohjeet. Ohjeen mukaan Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) 55 Sivistyslautakunnan talousarvio vuodelle 2016 MjuDno-2015-1252 Valmistelija / lisätiedot: Suvi Pirnes-Toivanen suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi Liitteet 1

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2013 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2013 toimeenpano palvelualoittain... 3 1.1 Henkilöstöpalvelut...

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017

TULOSLASKELMA TP-2015 TA-2016 TAE-2017 RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 1 1,00 1,00 0,0 1 1 * vakituiset 1 1,00 1,00 0,0 1 1 Rakennusluvat 116 110 105-5 180 180 Toimenpideluvat 59 70 70 0 100 100 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Arviointikriteerit, mittarit. Sisäilma- ja rakennetutkimukset. resurssointi. Toteutuneet toimenpiteet

Arviointikriteerit, mittarit. Sisäilma- ja rakennetutkimukset. resurssointi. Toteutuneet toimenpiteet 1 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA - Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten lukumäärän väheneminen / koulujen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita.

Kertomuksen teksti saattaa sisältää myös muita sellaisia kannanottoja ja havaintoja, joihin voidaan antaa vastineita. ARVIOINTIKERTOMUS 2015 -HAVAINNOT Taulukko on merkinnyt kertomukseensa numeroituihin kehyksiin sellaiset havainnot, joista lautakunta odottaa saavansa vastineet ja/tai selvitykset. Ohessa havainnot taulukko.

Lisätiedot

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT Vapaa-aikaltk. 25.9.2008 LIITE 1 Uudenkaupungin kaupunki Tavoitteiden toteutuminen ajalta 1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT 1040046 Vapaa-aikapalvelut Toiminta-ajatus Vapaa-aikatoimi lisää liikuntapalveluja

Lisätiedot

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %

Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu % MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 1-8/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta TULOSLASKELMA JA TP TA Elokuun toteuma Elokuun toteuma Laskennal. / / Muutos

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot