Biologian yhteisvalintakoe klo 9-13 Luentosali L1. Fysiikan valintakoe 7.6. klo Luentosali L6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Biologian yhteisvalintakoe klo 9-13 Luentosali L1. Fysiikan valintakoe 7.6. klo Luentosali L6"

Transkriptio

1 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA (ennakkotieto) 2016 Oulun yliopistoon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa, osoitteessa Yhteishaun hakuaika syksyllä 2016 alkaviin opintoihin on klo 15 mennessä. Valintakokeet pidetään seuraavasti Linnanmaan yliopistokampuksella (kts. salien sijainti www-osoitteesta): Biologian yhteisvalintakoe klo 9-13 Luentosali L1 Fysiikan valintakoe 7.6. klo Luentosali L6 Kemian valintakoe 8.6. klo Luentosali L9 (vain ei yo:t) Maantieteen valintakoe klo 9-13 Luentosalit L5 ja L6 Matematiikan valintakoe klo Luentosali L9 (vain ei yo:t) Sisäänkäynti yliopistolle esim. 2T- tai R- ovesta

2 2 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA (ennakkotieto) 2016 VALINTAPERUSTEET TUTKINTO-OHJELMAT (Koulutusalat) Biologian tutkinto-ohjelma - aineenopettajan sv, (johon koulutusohjelman opiskelijat voivat pyrkiä myöhemmin erillisellä haulla), toinen opetettava aine maantiede, kemia, psykologia tai terveystieto - biotieteen sv - ekologian sv - antaa jatkokoulutuskelpoisuuden tutkinto-ohjelman pääaineissa ekologia sekä genetiikka ja fysiologia Fysiikan tutkinto-ohjelma - aineenopettajan sv (johon koulutusohjelman opiskelijat voivat pyrkiä myöhemmin erillisellä haulla); toinen opetettava aine kemia, matematiikka tai tietotekniikka - maan ja avaruuden fysiikan sv - aineen rakenteen ja toiminnan fysiikan sv (sisältää myös lääketieteen tekniikan ohjelman) - antaa jatkokoulutuskelpoisuuden tutkinto-ohjelman pääaineissa biofysiikassa, fysiikassa, teoreettisessa fysiikassa sekä tähtitieteessä. Kemian tutkinto-ohjelma - aineenopettajan sv (johon koulutusohjelman opiskelijat voivat pyrkiä myöhemmin erillisellä haulla), toinen opetettava aine fysiikka, matematiikka tai tietotekniikka - epäorgaanisen ja fysikaalisen kemian sv - orgaanisen kemian sv - antaa jatkokoulutuskelpoisuuden tutkinto-ohjelman pääaineissa epäorgaanisessa, fysikaalisessa, orgaanisessa sekä rakennetutkimuksen kemiassa. Maantieteen tutkinto-ohjelma - aineenopettajan sv (johon koulutusohjelman opiskelijat voivat pyrkiä myöhemmin erillisellä haulla), toinen opetettava aine biologia - maantieteen sv, pääaineena maantiede, jonka erikoistumisaloja ovat luonnon-, kulttuuri- ja matkailumaantiede, geoinformatiikka, sekä aluekehitys ja aluepolitiikka - antaa jatkokoulutuskelpoisuuden tutkinto-ohjelman pääaineessa maantieteessä. Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma - aineenopettajan sv (johon koulutusohjelman opiskelijat voivat pyrkiä myöhemmin myös erillisellä haulla), toinen opetettava aine fysiikka, kemia tai tietotekniikka - matematiikan sv - sovelletun matematiikan sv - tilastotieteen sv - antaa jatkokoulutuskelpoisuuden tutkinto-ohjelman pääaineissa matematiikassa, tilastotieteessä sekä sovelletussa matematiikassa.

3 3 HAKUMENETTELY Miten haetaan Todistusjäljennökset / hakemuksen liitteet Korkeakouluissa on käytössä sähköinen yhteishaku / yhteisvalinta. Yhteishakuun kuuluviin koulutuksiin haetaan täyttämällä hakemus verkko-osoitteessa Yhteishaku alkaa ja päättyy klo Opintopolku.fi Hakemuksen voi edelleen tehdä paperisella hakulomakkeella. Tällöin hakijan tulee ottaa yhteyttä korkeakouluun saadakseen asiakaspalvelumallin mukaiseen lomakkeen. Lomake luodaan yhteishaussa kullekin hakijalle henkilökohtaisesti. Hakija palauttaa lomakkeen korkeakoulun antamaan osoitteeseen, jossa virkailija tallentaa lomakkeen sähköiseksi hakemukseksi Opintopolkuun Korkeakoulujen vuoden 2016 yhteishaussa voit hakea enintään kuuteen (6) koulutukseen. Hakijan tulee asettaa hakukohteensa hakulomakkeella ensisijaisuusjärjestykseen. Se on sitova priorisointi, joka vaikuttaa olennaisesti hakijalle tarjottavaan korkeakouluopiskelupaikkaan. Hakijalle tarjotaan enintään yhtä opiskelupaikkaa yhteishakuun kuuluvista koulutuksista, vaikka hän voisi valintamenestyksensä perusteella olla hyväksyttävissä useampaankin kohteeseen. Hyväksymisen peruminen Mikäli hyväksyminen opiskelijaksi perustuu hakemuksessa ilmoitettuihin tai hakemuksen liitteeksi toimitetuissa dokumenteissa oleviin virheellisiin tietoihin, hyväksyminen perutaan. ALOITUSPAIKKOJEN MÄÄRÄ 2016 Biologian tutkinto-ohjelma ) - ensikertalaiskiintiö 36 Fysiikan tutkinto-ohjelma 85 - ensikertalaiskiintiö 60 Kemian tutkinto-ohjelma 55 -ensikertalaiskiintiö 39 Maantieteen tutkinto-ohjelma 35 -ensikertalaiskiintiö 25 Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma 80 - ensikertalaiskiintiö 56 Matemaattisten tieteiden aineenopettajan koulutus 35 -ensikertalaiskiintiö 25 Yhteensä ) saamelaiskiintiö yksi (1) paikka ERILLISVALINTARYHMÄT Ylioppilastutkintoon rinnastettavat tutkinnot Ylioppilastutkintoa vastaavan International Baccalaureate-tutkinnon, Reifeprüfung-tutkinnon tai European Baccalaureatetutkinnon suorittanut rinnastetaan ylioppilastutkinnon suorittaneisiin. Tarkemmat tiedot valintaperusteista hakukohteiden yhteydessä. Ammattikorkeakoulututkinnon tai Ammatillisen tutkinnon suorittaneet Opiskelijaksi voidaan valita ammattikorkeakoulututkinnon tai ammatillisen tutkinnon suorittaneita (esim. ammatillisissa oppilaitoksissa opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tai vähintään kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet). Ylioppilastutkintoa suorittamattomien tulee osallistua kaikkiin pyrkimänsä tutkinto-ohjelman valintaperusteissa vaaditta-

4 4 viin valintakokeisiin ja heidän valintansa ratkaisee valintakokeissa saavutettu pistemäärä. Valintakokeessa on valittavan saatava vähintään valintakokeen hyväksymiselle asetettu pistemäärä. Ammattikorkeakoulututkinnon tai ammatillisen tutkinnon suorittaneita voidaan hyväksyä enintään viisi kunkin tutkinto-ohjelman aloituspaikkamäärästä. Liitteiden viimeiset toimittamispäivät Ammatillisen tutkinnon tai IB-, EB- tai Reifeprüfung tutkinnon suorittaneiden/suorittavien on lähetettävä erikseen hakemuksensa liitteeksi jäljennökset todistuksistaan klo mennessä. Mikäli em. tutkinnon suorittaminen on kesken hakuajan päättyessä, on hakijan toimitettava oppilaitoksen antama ennakkoarviointi ammatillisen tutkinnon suorittamisesta tai IB- ja EB- hakijoiden on toimitettava todistus, joka sisältää predicted grades arvosanat yhteispisteineen. - Hakukelpoisuuden tuottavan ammatillisen tutkinnon keväällä 2016 suorittavien on toimitettava jäljennös tutkintotodistuksestaan klo 15 mennessä. - IB- ja EB-tutkinnon keväällä 2016 suorittavien on toimitettava jäljennös tutkintotodistuksestaan klo mennessä Hakijoiden on erikseen lähetettävä hakemaansa yliopistoon oikeiksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksistaan (joko lopullinen tutkintotodistus tai koulun antama ennakkoarviointi siitä, että tutkinto on valmis viimeistään Ne on toimitettava klo mennessä Oulun yliopistoon osoitteella: Oulun yliopisto / Opiskelijakeskus, Hakijapalvelut, PL 8100, Oulun yliopisto. Biologian tutkinto-ohjelman osalta liitteet lähetetään klo mennessä Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin osoitteella: Itä- Suomen yliopisto, Hakijapalvelut, PL 1627, 70211Kuopio Ennen lähettämistä liitteisiin on selvästi kirjoitettava minkä tiedekunnan ja tutkinto-ohjelman (hakukohteen) hakua liitteet koskevat. Liitteisiin on myös merkittävä hakijan hakijanumero ja henkilötunnus. Fysiikan, kemian tai matematiikan kilpailussa menestyneet Matemaattisten Aineiden Opettajien MAOL ry:n järjestämässä kansallisessa lukion fysiikan, kemian tai matematiikan kilpailun avoimessa sarjassa kymmenen parhaan joukkoon sijoittunut ylioppilas hyväksytään hakemaansa fysiikan, kemian tai matemaattisten tieteiden koulutusohjelman valinnoissa pelkän kilpailumenestymisensä perusteella. Hakijoiden on erikseen lähetettävä klo mennessä Oulun yliopistoon oikeaksi todistettu jäljennös sijoittumisesta kymmenen parhaan joukkoon ja se lähetetään osoitteella: Oulun yliopisto, Hakijapalvelut, PL 8100, Oulun yliopisto Ennen lähettämistä liitteisiin on selvästi kirjoitettava minkä tiedekunnan ja tutkinto-ohjelman (hakukohteen) hakua liitteet koskevat. Liitteisiin on myös merkittävä hakijan hakijanumero ja henkilötunnus. Avoimeen yliopisto-opetukseen osallistuneet Avoimessa yliopistossa opiskelleita voidaan valita tiedekuntaan vuosittain enintään kaksikymmentäviisi (25). Hakijan tulee olla suorittanut avoimessa yliopisto-opetuksessa vähintään 85 opintopistettä (tai vastaavasti 50 opintoviikkoa) Oulun yliopiston tai jonkin muun suomalaisen tiede- tai taidekorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisia opintoja joko kahdessa luonnontieteellisessä oppiaineessa, toisessa vähintään 60 op (tai vastaavasti 35 ov) ja toisessa vähintään 25 op (tai vastaavasti 15 ov) tai yhdessä luonnontieteellisen tiedekunnan oppiaineessa vähintään 85 op (tai vastaavasti 50 ov). Tiedekunnan harkinnan mukaan 25 op (tai vastaavasti 15 ov opinnot) voidaan korvata myös vastaavilla muiden tiedekuntien opinnoilla. Valintaperusteena käytetään opintomenestystä sekä tarvittaessa erillistä valintakoetta. Suoritusten on oltava mielekäs kokonaisuus kummassakin oppiaineessa ja todistuksesta täytyy selvästi ilmetä suorituksen laajuus sekä millä arvosanalla ja minkä yliopiston vaatimusten mukaan se on suoritettu. Pelkkä rekisteriote ei riitä, jos siitä ei selvästi ilmene suoritetun kokonaisuuden laajuus ja kokonaisarvostelu (välttävät tiedot 1/5, tyydyttävät tiedot 2/5, hyvät tiedot 3/5, kiitettävät tiedot 4/5 tai erinomaiset tiedot 5/5). Lisäksi kaikissa tapauksissa suoritusten on oltava valmiit hakuajan päättymiseen mennessä (todistus suorituksesta lähetetään erikseen). Hakuajan jälkeen tehtyjä korotuksia ja muutoksia kokonaisuuden arvosteluun tai laajuuteen ei enää oteta huomioon. Hakijoiden on erikseen lähetettävä klo mennessä oikeaksi todistettu jäljennös suorituksistaan. Kun hakeminen koskee Oulun yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan fysiikan, kemian, maantieteen tai matemaattisten tieteiden tutkinto-hjelmia liitteet lähetetään klo mennessä Oulun yliopistoon osoitteella: Oulun yliopisto / Opiskelijakeskus, Hakijapalvelut, PL 8100, Oulun yliopisto. Biologian tutkinto-ohjelman osalta liitteet lähetetään klo mennessä Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin osoitteella: Itä- Suomen yliopisto, Hakijapalvelut, PL 1627, 70211Kuopio Ennen lähettämistä liitteisiin on selvästi kirjoitettava minkä tiedekunnan ja tutkinto-ohjelman (hakukohteen) hakua liitteet koskevat. Liitteisiin on myös merkittävä hakijan hakijanumero ja henkilötunnus.

5 5 Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet Oulun yliopistossa luonnontieteellisessä tiedekunnassa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet säilyttävät opintooikeutensa täydentäviä opintoja varten. Muualla vastaavan tutkinnon suorittaneet voivat saada tällaisen opintooikeuden koulutusdekaanin päätöksellä (erillinen haku). Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla on periaatteessa oikeus jatko-opintojen suorittamiseen. Oikeus suorittaa uusi FM-tutkinto myönnetään vain hakemuksesta tiedekunnan päätöksellä. Opinto-oikeuden siirtoa / hakua pelkän maisterintutkinnon suoritusoikeuden saamiseksi Oulun yliopiston luonnontieteelliseen tiedekuntaan hakeville hakuaika lukuvuonna on vain kerran vuodessa Tällöin opinto-oikeus alkaa Tarkempia ohjeita voi kysyä tiedekunnan koulutuspäälliköltä. Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet Ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden (tiede- tai taidekorkeakoulu / yliopisto) saavuttaneet valitaan aina valintakokeen perusteella. VALINTAKOKEET Hakijoille ei lähetetä erillistä kutsua valintakokeisiin (Huom! Matemaattisten tieteiden aineenopettajan koulutuksen valintoihin liittyvään soveltuvuuskokeeseen kutsutaan erikseen sähköpostitse). Kaikille niille, jotka eivät täytä fysiikan, kemian tai matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelman valintaperusteissa mainittuja suoravalintaehtoja tai joilla ei ole valintakoetta korvaavia aikaisempia suorituksia (väh. 25, 60, 120 op tai vastaavasti 15, 35 tai 75 ov yliopistollinen opintokokonaisuus), mahdollinen hyväksyminen tapahtuu kyseisen tutkinto-ohjelman tarkempien valintaperusteiden mukaan joko todistuspisteiden, yhteispisteiden (valintakoe ja todistuspisteet) tai valintakokeen perusteella, joten valintakokeeseen osallistuminen on pakollinen (paitsi kemian ja matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelmien valintakokeeseen osallistuminen on mahdollista vain ei-yliopppilaille). Jos hakijalla on valintakoetta korvaavia aikaisempia suorituksia ja hän haluaa tästä huolimatta osallistua valintakokeisiin, niistä saatava pistemäärä otetaan huomioon vain siinä tapauksessa, että se on korkeampi kuin em. opintokokonaisuuksista tai opintokokonaisuudesta saatava pistemäärä. (Huom! Matemaattisten tieteiden aineenopettajan koulutuksen hakukohteen erilaiset valintaperusteet) Valintakokeet pidetään yliopistolla Linnanmaalla enimmäkseen ns. isoissa luentosaleissa (sijaitsevat yliopiston ns. vanhalla puolella sisäänkäynti joko 2T- tai R-ovesta, Ovissa on opasteita, kts. karttoja osoitteesta: Valintakokeisiin osallistuvien on oltava paikalla puoli tuntia ennen koetilaisuuden alkua. Kokeisiin osallistuvan on todistettava koetilaisuudessa henkilöllisyytensä (valokuvallinen virallinen henkilöllisyystodistus ajokortti, henkilötodistus tms.). Lisäksi hakijan on valintakokeessa merkittävä vastauspaperiinsa täydellinen henkilötunnuksensa (syntymäaika ja tunnusosa). Koetilaisuuteen hakija saa ottaa mukaansa kyniä, kumin, teroittimen, viivaimen. Jos kyseessä on yhteisvalinta tai valintakoeyhteistyö, hakulomakkeessa tulee mainita, missä yliopistossa hakija osallistuu valintakokeeseen, mikäli hän osallistuu valintakokeeseen. Hakeminen tapahtuu yliopistojen valtakunnallisen yhteishaun sivuston kautta osoitteessa opintopolku.fi. Ylioppilastutkinnossa hyväksytyn taskulaskimen käyttö sallitaan ainoastaan fysiikan ja kemian kokeissa. Sähköiset viestintälaitteet on kielletty. Huom! Valintakokeissa ei saa käyttää taulukkokirjaa; tarvittavat suureet annetaan tehtäväpaperin mukana. Huom! Hakija saa osallistua vain sellaisten tutkinto-ohjelmien valintaperusteissa määriteltyihin valintakokeisiin, joihin hän on määräaikaan mennessä ilmoittanut hakevansa. Asia tarkastetaan tarvittaessa ennen koetta tiedekunnan palvelupisteessä. Vilppi valintakokeessa Mikäli hakija syyllistyy valintakokeessa vilppiin, valintatilaisuuden valvoja voi välittömästi poistaa hakijan koetilaisuudesta ja koesuoritus hylätään. Jos vilppi havaitaan koetilaisuuden jälkeen, koe hylätään.

6 6 Erityisjärjestelyt valintakokeessa Jos hakija aisti- tai liikuntavamman, oppimisvaikeuden tai jonkin sairauden takia tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa, tulee hänen tehdä kirjallinen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus. Hakemuksen liitteenä hakijan tulee toimittaa lääkärin, psykologin, puheterapeutin tai vastaavan asiantuntijalausunto, josta selviää vamman tai sairauden laatu sekä erityisjärjestelyn tarve. Hakija voi esittää hakemuksen liitteeksi myös Ylioppilastutkintolautakunnan erityisjärjestelyjä koskevan päätöksen. Tyypillisiä järjestelyjä ovat olleet esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen tai lisäajan järjestäminen valintakoetilanteessa. Järjestelyt vaihtelevat koulutusalasta, koulutusalan valtakunnallisesta yhteistyöstä ja kokeen luonteesta riippuen. Hakemus toimitetaan liitteineen Oulun yliopiston Hakijapalveluihin osoitteeseen: Oulun yliopisto / Opiskelijakeskus, Hakijapalvelut, PL 8100, Oulun yliopisto. Hakemus liitteineen tulee olla perillä klo mennessä. Kyseisen ajankohdan jälkeen saapunut hakemus voidaan hyväksyä vain siinä tapauksessa, että hakija osoittaa, että tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen. Valintakokeen jälkeen toimitettuja todistuksia ei oteta enää huomioon. Erityisjärjestelyitä valintakokeisiin haetaan lomakkeella. Jos hakija hakee Oulun yliopistossa useampaan hakukohteeseen, hänen tulee merkitä lomakkeelle kaikki valintakokeet, joihin erityisjärjestelyä haetaan. Hakulomake on saatavilla osoitteessa Kukin tiedekunta päättää kuitenkin tapauskohtaisesti erityisjärjestelyiden myöntämisestä ja jokaista hakijaa tiedotetaan ko. päätöksestä. HUOM! Tärkeää yhteisvalinnoista: Hakemus on tehtävä siihen yliopistoon, jossa osallistuu valintakokeisiin! Valintakoeyhteistyö Fysiikan valintakoe on yhteinen pyrittäessä Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisiin tiedekuntiin, Itä- Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekuntaan (Kuopion kampus) sekä Oulun yliopiston luonnontie teelliseen tiedekuntaan. Fysiikan valintakoe järjestetään klo ja se perustuu lukion fysiikan koko oppimäärään (vähintään 8 kurssia). Kokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä. Hakijan on valittava sähköisessä hakujärjestelmässä (opintopolku.fi) hakulomakkeelle kaikki ne yliopistot, joihin hakee. Hakija voi osallistua valintakokeeseen valitsemallaan paikkakunnalla (ilmoitetaan hakulomakkeella). Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden yhteistyössä mukana olevien tiedekuntien valinnoissa, joihin hän on hakenut. Vaikka valintakokeet ovat yhteiset, niin jokaisella yhteistyössä mukana olevalla tiedekunnalla on omat valintaperusteensa. Tarkemmat tiedot kunkin tiedekunnan valintaperusteista selviävät tiedekuntien verkkosivuilta. Matemaattisten tieteiden aineenopettajan koulutuksen valinnan soveltuvuushaastattelu Hakijat kutsutaan erikseen aineenopettajan soveltuvuushaastatteluun ja heille lähetetään täytettäväksi taustatietolomake ja ohjeistus. Kutsu aineenopettajan koulutuksen soveltuvuushaastatteluun lähetetään erikseen valintakriteerit täyttäville touko-kesäkuun vaihteessa. Samalla kirjeessä ilmoitetaan tarkka haastatteluaika ja paikka. Haastattelut järjestetään välisenä aikana klo 8.00 alkaen ja ne pidetään Oulun yliopistolla Linnanmaan yliopistorakennuksessa Oulussa. Tarkemmat tiedot ko. hakukohteen kuvauksissa. HUOM! Aineenopettajan soveltuvuushaastatteluun kutsutun on saavuttava paikalle viimeistään 15 minuuttia ennen haastatteluaikaa. Mahdolliset peruutukset on ilmoitettava kirjallisesti luonnontieteellisen tiedekunnan palvelupisteeseen. Mikäli hakija ei osallistu soveltuvuushaastatteluun, häntä ei voida huomioida aineenopettajan koulutuksen valinnoissa. Matemaattisten tieteiden aineenopettajan koulutuksen aineenopettajan soveltuvuushaastattelu järjestetään vain Oulun yliopistossa. HUOM. Ns. vanhamuotoisen reaalikokeen suorittaneet eivät voi saada pisteitä suorittamastaan reaalikokeesta tässä valinnassa vaikka olisivatkin siellä vastanneet fysiikan ja/tai kemian kysymyksiin. Siksi heitä kehotetaan hakemaan suoraan myös matemaattisten tieteiden koulutusohjelmaan ja siellä sitten myöhemmin aineenopettajan linjalle.

7 7 VALINTAKOKEIDEN AIKATAULUT 2016 Biologian tutkinto-ohjelma biologian yhteisvalintakoe to klo 9 13 Fysiikan tutkinto-ohjelma fysiikan koe ti 7.6. klo Kemian tutkinto-ohjelma kemian koe ke 8.6. klo Maantieteen tutkinto-ohjelma maantieteen koe ma klo 9 13 Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma matematiikan koe ma klo Matemaatisten tieteiden aineenopettajan koulutuksen soveltuvuuskoe klo 8.00 alkaen (soveltuvuuskokeeseen kutsutaan erikseen vain hakukriteerit täyttävät ja kutsun yhteydessä ilmoitetaan haastattelupaikka. VALINTAKOEVAATIMUKSET Huom! Mikäli valintakoe perustuu lukion oppimäärään, niin tällöin noudatetaan vuonna 2005 käyttöönotettua opetussuunnitelmaa (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, OPH:n määräys 33/ 011/ 2003) Biologian yhteisvalinnan valintakoe * Biologian valintakokeessa on viisi pakollista tehtävää, joihin kaikkiin on vastattava. Valintakokeen tehtävät perustuvat vuonna 2005 käyttöön otettuun lukion biologian opetussuunnitelmaan (pakolliset kurssit ja syventävät kurssit) ja mahdollisesti kokeessa jaettavaan aineistoon. Tehtävät laaditaan niin, että ne mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastausten pituus on rajattu. Tehtävät arvostellaan kokonaispistein ja jokaisesta tehtävästä on mahdollista saada 42 pistettä. Yhteisvalintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä (maksimipistemäärä 5 x 42 = 210 pistettä jaettuna kolmella) Fysiikan valintakoe Fysiikan valintakoe perustuu lukion fysiikan koko oppimäärään (vähintään 8 kurssia). Fysiikan kokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä. Kemian valintakoe (koskee vain ei-ylioppilaita) Kemian valintakoe perustuu lukion kemian koko oppimäärään (vähintään 5 kurssia). Kemian valintakokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä. Maantieteen valintakoe Maantieteen valintakoe perustuu lukion maantieteen oppimäärään (lukion kurssit 1 4) ja sen soveltamiseen. Maantieteen valintakokeessa voi olla monivalintatehtäviä, määritelmäkysymyksiä ja/tai esseetyyppisiä kysymyksiä. Maantieteen kokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä. Matematiikan valintakoe (koskee vain ei-ylioppilaita) Matematiikan valintakoe perustuu lukion pitkän matematiikan pakolliseen oppimäärään (vähintään 10 kurssia). Matematiikan kokeen maksimipistemäärä on 60 pistettä.

8 8 VALINTAPERUSTEET ja VALINTAPISTEIDEN LASKEMINEN 2016 BIOLOGIAN TUTKINTO-OHJELMA Biologian yhteisvalinta Yleistä Biologian opiskelijat valitaan yhteisesti Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistoihin sekä Helsingin yliopiston biotieteellisen tiedekunnan seuraaviin hakukohteisiin: biologia; akvaattiset tieteet; ympäristötieteet, Helsinki; ympäristötieteet, Lahti. Kaikille pakollinen valintakoe on yhteinen, mutta todistuksista annettavat pisteet vaihtelevat eri yliopistojen valintajärjestelmissä. Hakija voi tulla valituksi vain yhteen yhteisvalinnassa mukana olevaan yliopistoon / hakukohteeseen opiskelijaksi. Tiedot eri yliopistojen valintaperusteista saa kyseisten yliopistojen valintaoppaista ja www-sivuilta. Eri yliopistojen biologian koulutuksen pääaineista saa tietoja kyseisten yliopistojen opinto- ja haku/valintaoppaista ja www-sivuilta: Hakumenettely Biologian yhteisvalinta on myös osa yliopistojen yhteistä sähköistä hakujärjestelmää. Samana vuonna voi hakea korkeintaan neljään yhteisvalinnan hakukohteeseen (kohteita on yhteensä kahdeksan). Yhteisvalinnassa mukana olevista Helsingin yliopiston hakukohteista (biologia; akvaattiset tieteet; ympäristötieteet, Helsinki; ympäristötieteet, Lahti) on kuitenkin mahdollista hakea samana vuonna korkeintaan kahteen kohteeseen siten, että Helsingissä sijaitsevista hakukohteista voi valita vain yhden (biologia; akvaattiset tieteet; ympäristötieteet, Helsinki). Mikäli hakija haluaa hakea kahteen biologian yhteisvalinnan Helsingin yliopiston hakukohteeseen, nämä voivat siis olla joko biologia ja ympäristötieteiden Lahden hakukohde, akvaattiset tieteet ja ympäristötieteiden Lahden hakukohde tai ympäristötieteiden Helsingin ja Lahden hakukohteet. Ilmoita yhteisvalinnan hakukohteet pyrkimisjärjestyksessä (ilmoitus on sitova). Hakuajan päätyttyä et voi enää muuttaa hakukohteita tai koepaikkakuntaa. Biologian yhteisvalinnan valintakokeessa on viisi pakollista tehtävää, joihin kaikkiin on vastattava. Valintakokeen tehtävät perustuvat vuonna 2005 käyttöön otettuun lukion biologian opetussuunnitelmaan (pakolliset kurssit ja syventävät kurssit, Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, OPH:n määräys 33/011/2003 ja kokeessa mahdollisesti jaettavaan aineistoon. Tehtävät laaditaan niin, että ne mittaavat hakijan kykyä hahmottaa suuria kokonaisuuksia sekä kykyä yhdistellä, päätellä, arvioida ja soveltaa tietoa. Vastaustilan pituus on rajattu. Kuvat ja kaaviot ovat mahdollisia. Tehtävät arvioidaan kokonaispistein ja jokaisesta tehtävästä on mahdollista saada 43 pistettä. Yhteisvalintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä (maksimipistemäärä 5 x 42 pistettä= 210 pistettä jaettuna kolmella). Biologian tutkinto-ohjelmaan Ouluun valitaan opiskelijaa (HUOM! yksi (1) kiintiöpaikka tarvittaessa saamelaisopiskelijalle (ensikertalaiskiintiö 36) Jono 1: Valinta biologian tutkinto-ohjelmaan yhteispisteiden, (ylioppilastodistuksesta ja pakollisesta yhteisvalintakokeesta saatavan pistemäärän perusteella (maksimi 175 pistettä) Yhteispisteiden perusteella valitaan ensin 25 parasta hakijaa, joista ensin 18 parasta ensikertalaista hakijaa ja tämän jälkeen 7 seuraavaksi parasta riippumatta siitä, ovatko hakijat ensikertalaisia vai eivät. Yhteispisteet ovat ylioppilastutkintotodistuksesta (maksimi 105 pistettä) ja biologian pakollisesta yhteisvalintakokeesta (maksimi 70 pistettä) saatavien pistemäärien summa (maksimi 175 pistettä). Ylioppilastodistuksen arvosanoista annetaan pisteitä viidestä kokeesta äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä (äidinkieli voi olla myös inarinsaame, pohjoissaame tai koltansaame) kieli matematiikka kaksi ainereaalia Näin saatu yhteispistemäärä todistuksesta on maksimissaan. (105 pistettä) Ylioppilastodistuspisteet lasketaan seuraavasti: äidinkieli pitkän oppimäärän mukaiset kokeet (pit- L E M C B A

9 kä kieli ja pitkä matematiikka) ainereaali (biologia, fysiikka, kemia, maantiede) suomi/ruotsi toisena kielenä lyhyen tai keskipitkän oppimäärän mukaiset kokeet ainereaali (psykologia, terveystieto) Huom! - tässä tapauksessa vieraaksi kieleksi ei lasketa ruotsin (suomen) kieltä, joka on toinen kotimainen kieli; - kielen kohdalla valitaan se, joka antaa parhaan pistemäärän; - kahdesta parhaasta ainereaalista (biologia, fysiikka, kemia, maantiede, psykologia ja terveystieto) saa taulukon mukaiset pisteet. Myös korotukset otetaan huomioon. Muita reaalikokeita ei huomioida. - matematiikan kohdalla valitaan se koe (lyhyt tai pitkä), joka antaa parhaan pistemäärän. Myös korotukset otetaan huomioon; Jono 2: Valinta biologian tutkinto-ohjelmaan biologian yhteisvalintakokeen perusteella (maksimi 70 pistettä) Pakollisen biologian yhteisvalintakokeen pistemäärän (maksimi 70 pistettä) perusteella valitaan muut opiskelijat jäljellä olevista sen jälkeen, kun ensin on valittu 25 opiskelijaa valintaperusteiden mukaisten yhteispisteiden (ylioppilastutkintotodistus- ja yhteisvalintakoepisteiden) perusteella (kohta 1). Valintakokeen perusteella valitaan 25 hakijaa, joista ensin 18 parasta ensikertalaista hakijaa ja tämän jälkeen 7 seuraavaksi parasta riippumatta siitä, ovatko hakijat ensikertalaisia vai eivät. Valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä. Valintakoe on pakollinen ja tullakseen valituksi hakijan on saatava vähintään 70% valintakokeessa kysymyksiin vastanneiden saamien koepisteiden keskiarvosta. Valintakokeeseen osallistuvan on oltava paikalla puoli tuntia ennen koetilaisuuden alkua. Kokeeseen osallistuvan on todistettava koetilaisuudessa henkilöllisyytensä (valokuvallinen virallinen henkilöllisyystodistus). Varsinaisessa valinnassa hyväksymisrajalla tasapisteissä olevien paremmuus ja hyväksyminen määräytyvät valintakoekiintiössä yhteispisteiden perusteella ja yhteispistekiintiössä valintaperusteiden mukaisesti valintakoemenestymisen perusteella. Valinta saamelaiskiintiössä: Biologian tutkinto-ohjelmaan voidaan valita omassa kiintiössä enintään yksi (1) saamen kielen taitoinen opiskelija. Hakijan valinnan edellytyksenä on, että hän on saanut valintakokeessa vähintään valintakokeen hyväksymiselle asetetun pistemäärän. Lisäksi hakijalta edellytetään, että hän on suorittanut saamen kielen lukion äidinkielen kurssina tai että hän muutoin on hankkinut vastaavan kielitaidon. Tarvittaessa saamen kielen taito voidaan todeta vielä erikseen. Todistus saamen kielen suorittamisesta lukion äidinkielen kurssina tai ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeen suorittamisesta saamen kielellä on toimitettava erikseen ja lähetettävä klo mennessä osoitteella: Oulun yliopisto / Opiskelijakeskus Hakijapalvelut PL Oulun yliopisto Ennen lähettämistä liitteisiin on selvästi kirjoitettava minkä tiedekunnan ja tutkinto-ohjelman (hakukohteen) hakua liitteet koskevat. Liitteisiin on myös merkittävä hakijan hakijanumero ja henkilötunnus. FYSIIKAN TUTKINTO-OHJELMA Fysiikan tutkinto-ohjelmaan valitaan 85 opiskelijaa seuraavien valintaperusteiden mukaisesti (ensikertalaiskiintiö 60). Jono 1: Suora valinta Tutkinto-ohjelmaan hyväksytään suoraan ne ylioppilaat, joilla Uusimuotoisessa (vuonna 2006 tai sen jälkeen suoritetussa) ainereaalikokeessa fysiikan arvosana on laudatur, eximia cum laude approbatur, magna cum laude approbatur tai cum laude approbatur. Vastaavasti IB-tutkintoon kuuluvassa fysiikan HL-kokeessa arvosana on 4, 5, 6 tai 7 oikeuttaa suoravalituksi tulemiseen. Myös Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton (MAOL) ry:n järjestämässä kansallisessa lukion fysiikan kilpailun avoimessa sarjassa kymmenen parhaan joukkoon sijoittunut ylioppilas hyväksytään hakemaansa fysiikan tutkinto-ohjelmaan pelkän kilpailumenestyksen perusteella. Hakijoiden on erikseen lähetettävä mennessä Oulun yliopistoon osoitteella: Oulun yliopisto / Opiskelijakeskus, Hakijapalvelut, PL 8100,90014 Oulun yliopisto, oikeaksi todistettu jäljennös sijoittumisesta 10 parhaan joukkoon.

10 10 Jono 2: Valinta todistuspisteiden perusteella: Todistuspisteiden, perusteella (maksimi 128 pistettä) fysiikan koulutusohjelmaan valitaan ensin 20 parasta Taulukossa lyhenne sv tarkoittaa sitä, että ko. arvosana täyttää suoravalintaehdon. Äidinkiellellä tarkoitetaan joko suomen, ruotsin, inarinsaamen, pohjoissaamen tai koltansaamen kieltä. Ylioppilastodistuspisteet lasketaan seuraavasti: Koe L E M C B A Fysiikan ainereaalikoe sv sv sv sv Matematiikan koe (pitkä oppimäärä) Matematiikan koe (lyhyt oppimäärä) Biologian, Kemian tai Maantieteen ainereaalikoe tai Äidinkielen koe (arvosana, joka antaa parhaan pistemäärän) Vieraan kielen koe tai Toinen kotimainen kieli (paras pitkä oppimäärä) HUOM! Matematiikan (lyhyt tai pitkä) arvosanoista valitaan vain toinen, joka antaa parhaan pistemäärän. IB-tutkintotodistuksen arvosanojen antamat pisteet lasketaan seuraavasti: Koe Fysiikan koe (HL/SL) sv sv sv sv Matematiikan koe (HL) Matematiikan koe (SL/Methods) Biologian, Kemian tai Maantieteen ainereaalikoe tai Äidinkielen koe (arvosana, joka antaa parhaan pistemäärän, HL/SL) Englannin A, A2 tai B (HL/SL) tai toisen kotimaisen kielen / A2 koe (arvosana, joka antaa parhaan pistemäärän, HL/SL) HUOM! Matematiikan (HL tai SL/Methods) arvosanoista valitaan vain toinen (se, joka antaa parhaan pistemäärän) Jono 3: Valinta valintakokeen perusteella Pakollisen fysiikan valintakokeen pistemäärän perusteella valitaan 15 parasta hakijaa suoraan jäljellä olevista sen jälkeen, kun ensin on valittu 20 opiskelijaa todistuspisteiden perusteella (Jono 2). Valintakokeesta on mahdollista saada enintään 60 pistettä. Huom. Jotta hakija voisi tulla huomioiduksi fysiikan tutkinto-ohjelman valinnoissa fysiikan valintakokeen perusteella, hänen kokeesta saamansa pistemäärän tulee olla vähintään 70 % valintakokeessa saatujen pistemäärien keskiarvosta. Huom! Valinnassa hyväksymisrajalla tasapisteissä olevien hakijoiden paremmuus määräytyy jonossa 2 ylioppilas- tai IBtutkintotodistuksen fysiikan kokeen arvosanan perusteella ja jonossa 3 todistuspisteiden perusteella jonon 2 valintaperusteiden mukaisesti. Kaikki ne hakijat, jotka ovat näiden paremmuussääntöjen soveltamisen jälkeen edelleen tasapisteissä, tuleva valituksi tutkinto-ohjelmaan. KEMIAN TUTKINTO-OHJELMA Kemian tutkinto-ohjelmaan valitaan 55 opiskelijaa seuraavien valintaperusteiden mukaisesti (ensikertalaiskiintiö 39) Jono 1: Suoravalinta

11 11 Tutkinto-ohjelmaan hyväksytään suoraan ne hakijat, joilla uusimuotoisessa (vuonna 2006 tai sen jälkeen suoritetussa) kemian ainereaalikokeesta on arvosana laudatur tai IB-tutkintoon kuuluvassa kemian HL-kokeessa arvosana on 7. Myös Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton (MAOL) ry:n järjestämässä kansallisessa lukion kemian kilpailun avoimessa sarjassa kymmenen parhaan joukkoon sijoittunut ylioppilas hyväksytään hakemaansa kemian tutkintio-ohjelmaan pelkän kilpailumenestyksen perusteella. Hakijoiden on erikseen lähetettävä mennessä Oulun yliopistoon osoitteella: Oulun yliopisto / Opiskelijakeskus, Hakijapalvelut, PL 8100,90014 Oulun yliopisto, oikeaksi todistettu jäljennös sijoittumisesta 10 parhaan joukkoon. Jono 2: Valinta todistuspisteiden perusteella (maksimi 162) Ylioppilastodistuspisteet lasketaan seuraavasti: Koe L E M C B A Kemian ainereaalikoe sv Matematiikan koe (pitkä oppimäärä) Matematiikan koe (lyhyt oppimäärä) Äidinkielen koe Fysiikan ainereaalikoe IB-tutkinnon todistuspisteet lasketaan seuraavasti: Koe Kemia (HL/SL) sv Matematiikan koe (HL) Matematiikan koe (SL/Methods) Äidinkieli (HL/SL) Fysiikka (HL/SL) Sv= suoravalintaehto täyttyy Huom! Matematiikan (lyhyt tai pitkä) arvosanoista valitaan vain toinen, joka antaa parhaan pistemäärän. Huom! Äidinkieli on suomenkieli, ruotsinkieli, inarinsaame, pohjoissaame tai koltansaame Jono 3: Valinta kemian valintakokeella (koskee vain ei-ylioppilaita), 5 aloituspaikkaa Kemian valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Enimmäispistemäärä on 60 pistettä. Valintakokeen perusteella kemian koulutusohjelmaan valitaan 5 parasta hakijaa. Hakijoille ei lähetetä erillistä kutsua kokeeseen. Kemian valintakoe perustuu lukion kemian koko oppimäärään (vähintäin 5 kurssia). Valintakokeessa noudatetaan vuonna 2005 käyttöön otettua opetussuunniltelmaa (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, OPH:n määräys 33/011/2003). Huom! Valituksi tulevat eri jonojen perusteella: Suoravalinnalla otetaan ensin jonosta 1 kaikki suoravalintaan oikeutetut ja loput jonosta 2 ottaen huomioon jonosta 3 valituksi tulevat. Varsinaisessa valinnassa todistuspistekiintiössä (jono2) ja valintakoekiintiössä (jono3) hyväksytään hyväksymisrajalla kaikki tasapisteen saaneet.

12 12 MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA Maantieteen tutkinto-ohjelmaan valitaan 35 opiskelijaa seuraavien valintaperusteiden mukaisesti (ensikertalaiskiintiö 25) Jono 1: Valinta maantieteen valintakokeella Pelkän pakollisen valintakokeen perusteella hyväksytään viisitoista (15) parhaiten valintakokeessa menestynyttä opiskelijaa. Valintakokeista saatava pistemäärä on maksimissaan 60 pistettä. Valintakoe on pakollinen ja tullakseen valituksi hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 20 pistettä. Jono 2: Valinta yhteispisteiden (ylioppilastutkintotodistus- ja valintakoepisteiden) perusteella (maksimi 105). Yhteispisteiden, (ylioppilastutkintotodistus- ja valintakoepisteiden) perusteella maantieteen koulutusohjelmaan valitaan 20 parasta Yhteispisteet ovat ylioppilastutkintotodistuksesta (maksimi 45 pistettä) ja maantieteen valintakokeesta (maksimi 60 pistettä) saatavien pistemäärien summa. Ylioppilastodistuspisteet lasketaan seuraavasti: Koe L E M C B A Matematiikan koe (pitkä oppimäärä) Matematiikan koe (lyhyt oppimäärä) Äidinkielen koe Reaalikokeen ennen vuotta 2006 suorittaneet Reaalikoe Ainereaalikokeen vuonna 2006 tai sen jälkeen suorittaneet Maantieteen ainereaalikoe Paras muu ainereaalikoe Vieraan kielen koe (paras pitkä oppimäärä) Huom! Ylioppilastodistuspisteissä huomioidaan vain kolme em. kokeista. Matematiikan (lyhyt tai pitkä) ja vieraan kielen arvosanoista valitaan vain toinen arvosana, joka antaa parhaan pistemäärän. Myös korotukset otetaan huomioon. Mikäli hakijalla on mahdollisuus saada valintapisteitä sekä ennen vuotta 2006 suoritetusta reaalikokeen arvosanasta että vuonna 2006 tai sen jälkeen suoritetusta joko maantiedon tai muun ainereaalikokeen (paras) arvosanasta, valitaan se koe, joka antaa parhaan pistemäärän. Myös korotukset otetaan huomioon. Tässä tapauksessa vieraaksi kieleksi ei lasketa ruotsin (suomen) kieltä, joka on toinen kotimainen kieli. IB-todistuksesta saatavat pisteet: Koe Paras reaaliaine (HL/SL) Matematiikan koe (HL) Matematiikan koe (SL/Methods) Äidinkieli (HL/SL) Englanti A, A2, B (HL/SL) Pisteistä huomioidaan vain kolme em. aineista. Matematiikkassa (joko HL tai SL/Methods) ja englannissa (HL/SL) arvosanoista valitaan vain toinen arvosana, joka antaa parhaan pistemäärän kyseisen alan kokeesta. Tasapisteissä määrittävä sääntö:

13 13 Varsinaisessa valinnassa hyväksymisrajalla tasapisteissä olevien paremmuus ja hyväksyminen määräytyvät valintakoekiintiössä (jono 1) yhteispisteiden perusteella ja yhteispistekiintiössä (jono 2) valintaperusteiden mukaisesti valintakoemenestymisen perusteella. Tasapistetilanteissa hakijoita tarkastellaan ensisijaisesti yhteispisteiden mukaan. Mikäli hakijat ovat tasapistetilanteessa, kaikki em. hakijat hyväksytään. MATEMAATTISTEN TIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMA Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelmaan valitaan 80 opiskelijaa seuraavien valintaperusteiden mukaan (ensikertalaiskiintiö 56) Jono 1: Suora valinta Tutkinto-ohjelman valintaperusteiden mukaan hyväksytään suoraan ne hakijat, joilla ainakin toinen seuraavista ehdoista on voimassa: 1) ylioppilastutkinnon matematiikan pitkän oppimäärän kokeen arvosana on laudatur tai eximia cum laude approbatur 2) ylioppilastutkinnon matematiikan pitkän oppimäärän kokeen arvosana on magna cum laude approbatur sekä sen lisäksi äidinkielen tai joko ennen vuotta 2006 suoritetun reaalikokeen tai vuonna 2006 tai sen jälkeen suoritetun fysiikan tai kemian ainereaalikokeen arvosana on laudatur tai eximia cum laude approbatur. Valintaperusteiden mukaan hyväksytään myös suoraan ne IB-ylioppilaat, jolla International Baccalaureate-tutkinnon 1) matematiikan arvosana (HL) on 6 tai 7 tai 2) IB-HL matematiikka on 5 sekä äidinkielestä, fysiikasta tai kemiasta arvosana HL/SL 7 tai 6, tai arvosana 5 tasolla HL. Myös Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton (MAOL) ry:n järjestämässä kansallisessa lukion matematiikan kilpailun avoimessa sarjassa kymmenen parhaan joukkoon sijoittunut ylioppilas hyväksytään hakemaansa matematiikan tutkintoohjelmaan pelkän kilpailumenestyksen perusteella. Hakijoiden on erikseen lähetettävä mennessä Oulun yliopistoon osoitteella: Oulun yliopisto / Opiskelijakeskus, Hakijapalvelut, PL 8100,90014 Oulun yliopisto, oikeaksi todistettu jäljennös sijoittumisesta 10 parhaan joukkoon. Jono 2: Valinta ylioppilastutkintotodistuspisteiden perusteella (maksimi 151) Ylioppilastutkintotodistuspisteiden perusteella matemaattisten tieteiden koulutusohjelmaan valitaan 15 parasta Ylioppilastutkintotodistuspisteiden perusteella hyväksymisen kynnysehtona on ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur tai lyhyen matematiikan koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (IB-tutkinnon HL-tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 4 tai SL-tason koe vähintään arvosanalla 6) Todistuspisteet lasketaan ylioppilastutkintotodistuksesta (maksimi 151 pistettä) seuraavasti Ylioppilastodistuspisteet lasketaan seuraavasti: Koe L E M C B A Matematiikan koe (pitkä oppimäärä) sv sv X X Matematiikan koe (lyhyt oppimäärä) X X X X Äidinkielen koe Ainereaalikokeen vuonna 2006 tai sen jälkeen suorittaneet Fysiikan tai Kemian ainereaalikoe - arvosana, joka antaa parhaan pistemäärän Paras seuraavista: Vieraan kielen koe tai toinen kotimainen kieli Sv= suoravalintaehto täyttyy X= et voi hakea matemaattisten tieteiden koulutusohjelmaan liian alhaisen matematiikan arvosanan vuoksi HUOM: *Matematiikan (lyhyt tai pitkä) arvosanoista valitaan vain toinen, joka antaa parhaan pistemäärän. * Äidinkieli on joko suomen- tai ruotsinkieli tai inarinsaame, pohjoissaame tai koltansaame.

14 IB-tutkinnon pisteet lasketaan seuraavasti: 14 Koe Matematiikan koe (HL) sv sv X X Matematiikan koe (SL/Methods) X X X X Äidinkieli (HL/SL) Paras reaaliaine (HL/SL) Englanti A, A2 tai B (HL/SL) tai toinen kotimainen (arvosana, joka antaa parhaan pistemäärän) 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Sv= suoravalintaehto täyttyy X= et voi hakea matemaattisten tieteiden koulutusohjelmaan liian alhaisen matematiikan arvosanan vuoksi HUOM! Matematiikan (HL tai SL/Methods) arvoisanoista valitaan vain toinen (se, joka antaa paremman pistemäärän) Jono 3: Valinta matemaattisten tieteiden koulutusohjelmaan matematiikan valintakokeen kautta (koskee vain ei-ylioppilaita) Matematiikan valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Enimmäispistemäärä on 60 pistettä. Valintakokeen perusteella matemaattisten tieteiden koulutusohjelmaan valitaan korkeintaan 5 opiskelijaa. * Varsinaisessa valinnassa hyväksymisrajalla tasapisteissä olevien paremmuus ja hyväksyminen määräytyvät todistuspistekiintiössä (jono 2) matematiikan ylioppilastodistuspisteiden perusteella (kts. taulukko) ja valintakoekiintiössä (jono 3) hyväksytään hyväksymisrajalla kaikki tasapisteet saaneet. MATEMAATTISTEN TIETEIDEN AINEENOPETTAJAN KOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINTA Matemaattisten tieteiden aineenopettajan koulutukseen valitaan 35 opiskelijaa seuraavien valintaperusteiden mukaan (ensikertalaiskiintiö 25) 1. Aineenhallinnan valintaperusteet Matemaattisten tieteiden aineenopettajakoulutukseen hakijalla täytyy olla pitkästä matematiikasta vähintään magna cum laude approbatur tai parempi arvosana (vastaavasti IB-tutkinnosta: matematiikka HL vähintään 5). Aineenhallinnasta annetaan pisteitä ylioppilastutkinnon perusteella seuraavan taulukon mukaisesti: Koe L E M C Matematiikan koe (pitkä oppimäärä) X Fysiikan tai Kemian ainereaalikoe (arvosana, joka antaa parhaan pistemäärän) Äidinkielen koe X = jos pitkän matematiikan arvosana on C tai huonompi ei opiskelija täytä vähimmäisvaatimuksia, eikä hän voi hakea aineenopettajan koulutukseen Vastaavasti IB-tutkintotodistuksen perusteella aineenhallinnasta annetaan pisteitä seuraavasti: Koe Matematiikan koe (HL) X Paras reaaliaine (HL / SL) Äidinkielen koe (HL/SL)

15 15 X = jos pitkän matematiikan arvosana (HL) on 4 tai huonompi ei opiskelija täytä vähimmäisvaatimuksia, eikä hän voi hakea aineenopettajan koulutukseen Aineenhallinnasta saatavat pisteet lasketaan yhteen, jolloin aineenhallinnasta voi saada 1-10 pistettä. Vanhanmuotoisen reaalikokeen suorittaneet, ja muut henkilöt, jotka eivät täytä yllä mainittua ehtoa, eivät voi hakea suoraan aineenopettajakoulutukseen. Huomaa kuitenkin, että matemaattisten tieteiden koulutusohjelmassa voi hakeutua erillisen valinnan kautta aineenopettajakoulutukseen myös opintojen myöhemmässä vaiheessa. Tällöin kehotetaan hakemaan matemaattisten tieteiden koulutusohjelmaan (Hakukohde: Matemaattiset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri). 2. Aineenopettajan soveltuvuushaastattelu Hakijat kutsutaan erikseen aineenopettajan soveltuvuushaastatteluun ja heille lähetetään täytettäväksi taustatietolomake ja ohjeistus. Kutsu aineenopettajan koulutuksen soveltuvuushaastatteluun lähetetään touko-kesäkuun vaihteessa. Samalla kirjeessä ilmoitetaan tarkka haastatteluaika ja paikka. Haastattelut järjestetään välisenä aikana klo 8.00 alkaen ja ne pidetään Oulun yliopistolla Linnanmaan yliopistorakennuksessa Oulussa. Haastatteluun kutsutaan kaikki opintopolussa matemaattisten tieteiden aineenopettajan koulutukseen hakeneet, jotka täyttävät edellä mainitut aineenhallinnan valintaperusteet. Soveltuvuuskoehaastattelusta voi saada 0 15 pistettä, alin hyväksytty pistemäärä on kahdeksan (8). Haastattelussa arvioidaan hakijan koulutettavuutta opettajan tehtäviin. Huomiota kiinnitetään myös hakijan vuorovaikutustaitoihin. Haastattelun tavoitteena on selvittää hakijan käsityksiä itsestään matematiikan opiskelijana ja tulevana matematiikan, fysiikan tai kemian opettajana. 3. Valinta Hakijan on saatava soveltuvuushaastattelusta vähintään 8 pistettä voidakseen tulla hyväksytyksi. Hakijat laitetaan järjestykseen aineenhallinnan ja soveltuvuushaastattelun pisteiden yhteismäärän perusteella. Tasapisteiden sattuessa hakija, jolla on soveltuvuushaastattelusta korkeammat pisteet, on etusijalla. HUOM! Tuloksen ennakoimiseksi IB-tutkinnon suorittaneiden on lähetettävä erikseen hakemuksensa liitteeksi oikeiksi todistetut jäljennökset todistuksistaan (koulun antama ennakkoarviointi 2016 kirjoittavilta IB:t Predicted Grade todistus yhteispisteineen tai oikeaksi todistettu kopio todistuksesta 2015 tai aikaisemmin tutkinnon suorittaneilta. Ne toimitetaan klo mennessä Oulun yliopistoon osoitteella: Oulun yliopisto, Hakijapalvelut, PL 8100, Oulun yliopisto. IB- keväällä 2016 suorittavien on toimitettava jäljennös lopullisesta tutkintotodistuksestaan em. osoitteeseen klo mennessä. YLIOPPILASTUTKINTOON RINNASTETTAVAT TUTKINNOT Ylioppilastutkintoa vastaavan International Baccalaureate -tutkinnon, European Baccalaureate -tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittanut rinnastetaan ylioppilastutkinnon suorittaneisiin. Fysiikan tutkinto-ohjelmaan voivat tulla hyväksytyksi suoraan ne International Baccalaureate -tutkinnon suorittaneet ylioppilaat, joilla on fysiikan HL-kokeessa arvosana 4, 5, 6 tai 7. Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelmaan voi tulla hyväksytyksi suoraan sellainen, jolla International Baccalaureate-tutkinnon 1) matematiikan arvosana (HL) on 6 tai 7 tai vastaavasti 2) IB-HL matematiikka on 5 sekä äidinkielestä, fysiikasta tai kemiasta arvosana HL/SL 7 tai 6, tai arvosana 5 tasolla HL. Kemian tutkinto-ohjelmaan voi tulla hyväksytyksi suoraan sellainen, jolla International Baccalaureate-tutkinnon kemian (HL) arvosana on 7. Muuten International Baccalaureate-tutkinnon suorittaneisiin sovelletaan vuoden 2016 opiskelijavalinnoissa alla olevia rinnastuspisteitä siten kuin kunkin tutkinto-ohjelman muut varsinaiset valintaperusteet määräävät (kts. tarkemmin edellä kuvatut valintaperusteet ylioppilaille). Tuloksen ennakoimiseksi IB-, EB- tai Reifeprüfung tutkinnon suorittaneiden on lähetettävä erikseen hakemuksensa liitteeksi oikeiksi todistetut jäljennökset todistuksistaan (koulun antama ennakkoarviointi 2016 kirjoittavilta IB:t Predicted Grade todistus yhteispisteineen tai oikeaksi todistettu kopio todistuksesta 2015 tai aikaisemmin tutkinnon suorittaneilta. Ne toimitetaan fysiikan, kemian, maantieteen, matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelman sekä matemaattisten tieteiden aineenopettajan koulutuksen hakujen osalta klo mennessä Oulun yliopistoon osoitteella: Oulun yliopisto, Hakijapalvelut, PL 8100, Oulun yliopisto. Biologian tutkinto-ohjelman liitteet lähetetään klo mennessä Itä-Suomen yliopiston hakijapalveluihin osoitteella: Itä- Suomen yliopisto, Hakijapalvelut, PL 1627, 70211Kuopio IB- ja EB-tutkinnon keväällä 2016 suorittavien on toimitettava jäljennös lopullisesta tutkintotodistuksestaan em. osoitteeseen klo mennessä. Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelmaan voi tulla hyväksytyksi suoraan sellainen, jolla Reifeprüfung-tutkinnon matematiikan pistemäärä on Muuten Reifeprüfung-tutkinto rinnastetaan valintaperusteissa mahdollisuuksien mukaan IB-tutkintoon, kuitenkin siten, että hyväksytyksi tulemisen edellytyksenä on menestyminen koulutusohjelman valin-

16 16 takokeissa. Tällöin valittavan on valintakokeessa saatava vähintään hyväksyttyjen ylioppilaiden alinta pistemäärää vastaava pistemäärä taikka valintakokeen hyväksymiselle asetettu pistemäärä. European Baccalaureate- tutkinto rinnastetaan valintaperusteissa mahdollisuuksien mukaan IB-tutkintoon, kuitenkin siten, että hyväksytyksi tulemisen edellytyksenä on menestyminen koulutusohjelman valintakokeissa. Tällöin valittavan on valintakokeessa saatava vähintään hyväksyttyjen ylioppilaiden alinta pistemäärää vastaava pistemäärä taikka valintakokeen hyväksymiselle asetettu pistemäärä. IB-arvosanojen rinnastuspisteistä Biologian koulutusohjelma * International Baccalaureate (IB) -tutkinnon suorittaneiden hakijoiden ylioppilastutkintoa vastaavat pisteet lasketaan kertomalla tutkinnon yhteispistemäärä (maksimissaan 45) 105:llä ja saatu luku jaetaan 45:llä. * European Baccalaureate (EB) -tutkinnon suorittaneiden hakijoiden pisteet lasketaan kertomalla tutkinnon yhteispistemäärä (maksimissaan 100) 105:llä ja saatu luku jaetaan 100:lla. * Reifepru fungtutkinnon suorittaneiden hakijoiden pisteet lasketaan kertomalla tutkinnon yhteispistemäärä (maksimissaan 300) 105:llä ja saatu luku jaetaan 300:lla. * Ne hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilas-, IB-, EB- tai Reifepru fung-tutkintoa, valitaan pelkän valintakokeen perusteella. Saman vuoden IB- tai EB-tutkintoa suorittavat hakijat valitaan ehdollisesti. Todistuspisteiden skaalaus: IB-, EB- ja Reifeprüfung-tutkintojen osalta Maksimi IB: 45 x 105 / 45 Maksimi EB: 100 x 105 / 100 (vain valintakoevalinta) Maksimi Reifeprüfung: 300 x 105 / 300 (vain valintakoevalinta) TULOSTEN JULKAISEMINEN Yhteisvalinnan tulokset ilmoitetaan sähköisesti Opintopolussa viimeistään Opiskelijaksi hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan mennessä. OIKAISUPYYNNÖT Oikaisupyynnöt tulee jättää klo mennessä Fysiikan, kemian, maantieteen, matemaattisten tieteiden tai Matemaattisten tieteiden aineenopettajan koulutuksen valinnan tulokseen voi pyytää kirjallisesti oikaisua tiedekunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnössä on tarkkaan yksilöitävä se kohta, johon oikaisua haetaan. Oikaisupyyntö on toimitettava osoitteeseen: Oulun yliopiston tutkintolautakunta / Oulun yliopiston kirjaamo PL 8000, Oulun yliopisto. Oikaisupyyntöä ei voi tehdä pyrkimisjärjestykseen. Biologian yhteisvalinnan osalta oikaisupyynnöt lähetetään vastuuyliopistoon, osoitteeseen: Itä- Suomen yliopisto, Hakijapalvelut, PL 1627, 70211Kuopio Oikaisupyyntöä ei voi tehdä pyrkimisjärjestykseen. OPINTOJEN LYKKÄYS Tiedekuntaan hyväksytyn tulee paikan vastaanottamisen jälkeen ilmoittautua yliopistoon läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Ohjeet ilmoittautumisesta Yliopistolain (558/2009) 39 :n mukaan Yliopiston lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Opetusta annetaan yliopiston määrääminä ajanjaksoina. Sellaisen opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoittanut ottavansa vastaan opiskelupaikan, tulee asianomaisen yliopiston määräämällä tavalla ilmoittautua yliopistoon, jonka jälkeen hänet merkitään opiskelijaksi. Opiskelijan on joka lukuvuosi yliopiston määräämällä tavalla ilmoittauduttava läsnä olevaksi tai poissa olevaksi. Saman lain 40 :n mukaan: Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on: 1) kuvataiteen kandidaatin tutkintoon johtavassa koulutuksessa kolme ja puoli lukuvuotta; ja 2) muuhun alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa kolme lukuvuotta.

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET KOULUTUSOHJELMAT (Koulutusalat) Biologian ko - aineenopettajan sv, (johon koulutusohjelman opiskelijat

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET KOULUTUSOHJELMAT (Koulutusalat) Biologian koulutusohjelma - aineenopettajan sv, (johon koulutusohjelman

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN TUTKINTO-OHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2016 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2016 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto)

KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2016 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) 1 OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2016 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) Geotieteiden tutkinto-ohjelma GEOTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA - geologian ja mineralogian suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA. 2015 (ennakkotieto)

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA. 2015 (ennakkotieto) 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto)

OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) 1 OULUN YLIOPISTON KAIVANNAISALAN (OMS) TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET (ennakkotieto) KOULUTUSOHJELMAT(Koulutusalat) Geotieteiden koulutusohjelma - geologian ja mineralogian suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 VALINTAPERUSTEET BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 Koulutusohjelmassa suoritettava

Lisätiedot

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMA 1 TIETO- JA SÄHKÖTEKNIIKAN TIEDEKUNTA TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN KOULUTUSOHJELMAN OPISKELIJAVALINTA 2015 Valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan opiskelemaan valittavien uusien

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2013 Yliopistoissa on käytössä sähköinen yhteishaku ja siihen kuuluviin koulutuksiin haetaan täyttämällä hakemus verkko-osoitteessa

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA

LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1 LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta (BMTK) Kaivannaisalan tiedekunta (OMS) Luonnontieteellinen tiedekunta (LuTK) Tieto ja sähkötekniikan tiedekunta (TST) Abipäivät

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA ENNAKKOTIEDOT

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA ENNAKKOTIEDOT 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2010 ENNAKKOTIEDOT Tiedekunnan valintaperusteet vahvistetaan lokakuussa ja virallinen valintaopas ilmestyy keväällä 2010. Kaikki tiedot

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA

LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2010 Yliopistoissa on käytössä sähköinen yhteishaku ja siihen kuuluviin koulutuksiin haetaan täyttämällä hakemus verkko-osoitteessa

Lisätiedot

LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA ENNAKKOTIEDOT

LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA ENNAKKOTIEDOT 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2011 ENNAKKOTIEDOT Tiedekunnan viralliset valintaperusteet julkaistaan myöhemmin joulu-tammikuussa tällä samalla verkkosivulla. Kaikki

Lisätiedot

- mitä pitäisi tietää?

- mitä pitäisi tietää? - mitä pitäisi tietää? Haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi Voit hakea enintään 6 korkeakoulujen yhteishaussa olevaan koulutukseen (yliopistojen & ammattikorkeakoulujen hakukohteet) Voit saman

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2014 ESITYS VALINTAPERUSTEIKSI Virallisesti tiedekunnan valintaperusteet julkaistaan myöhemmin joulu-tammikuussa tällä samalla verkkosivulla.

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2013 Virallisesti tiedekunnan valintaperusteet julkaistaan myöhemmin joulu-tammikuussa tällä samalla verkkosivulla. Kaikki tiedot tulee

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Opiskelijavalinta ja opiskelu Tekniikan ala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Teknillinen tiedekunta Missä voi opiskella diplomi insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

Biologian yhteisvalintakoe 26.5. klo 9-13 Luentosali L1. Fysiikan valintakoe 7.6. klo 10-13 Luentosali L6

Biologian yhteisvalintakoe 26.5. klo 9-13 Luentosali L1. Fysiikan valintakoe 7.6. klo 10-13 Luentosali L6 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA (ennakkotieto) 2016 Oulun yliopistoon haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa, osoitteessa www.opintopolku.fi Yhteishaun

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2011 SOSIOLOGIAN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Sirpa Nelo Missä voi opiskella diplomi-insinööriksi ja arkkitehdiksi? DIA -yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot OULU Vaasa

Lisätiedot

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 1 BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2016 Koulutustarjonta ja hakukohteet Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntaan valitaan korkeakoulujen sähköisessä yhteishaussa (opintopolku.fi)

Lisätiedot

ABI-päivät 14. 15.11. 2012

ABI-päivät 14. 15.11. 2012 Vuonna 2012 Heikki Kuoppala ABI-päivät 14. 15.11. 2012 Koulutusohjelmat Biokemia Biologia Fysiikka Geotieteet Kemia Maantiede Matemaattiset tieteet Tietojenkäsittelytieteet * 23 suuntautumisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiologian yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiologian yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA Hakeminen Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet SOSIAALITYÖN YHTEISVALINTA 2011 Hakeminen Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2011 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen

Lisätiedot

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2017

BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2017 1 BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN TIEDEKUNTA VALINTAPERUSTEET 2017 Koulutustarjonta ja hakukohteet Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekuntaan valitaan korkeakoulujen sähköisessä yhteishaussa (opintopolku.fi)

Lisätiedot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot

Lukion vanhempainilta 16. Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Lukion vanhempainilta 16 Yo-kirjoitukset ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinto Ylioppilaaksi tuloon vaaditaan yokirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET

OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET 1 OULUN YLIOPISTON LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJAVALINTA 2015 (ennakkotieto) VALINTAPERUSTEET KOULUTUSOHJELMAT (Koulutusalat) Biologian ko - aineenopettajan sv, (johon koulutusohjelman opiskelijat

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu

Opiskelijavalinta ja opiskelu Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillistieteellinen koulutusala Koulutuspäällikkö Heikki Kuoppala Tässä mahdollisesti esitetty virheellinen tieto ei ole peruste esimerkiksi oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta

luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta JOENSUUN KAMPUS Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Aineenopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia Biologia

Lisätiedot

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018

ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 LIITE 2 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA ERILLISET OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op) 2018 1. HAKUEDELLYTYKSET Yleisenä edellytyksenä erillisiin opettajan pedagogisiin opintoihin hakemiselle on, että hakija

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kohteiden pisteitys 2016 Yhteispistejono: Yhteispistevalintaa varten valintapisteet muodostuvat ensisijaisuuspisteiden, koepisteiden sekä ylioppilastutkinnon arvosanojen

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2014 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 13.-14.11.2013 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010

Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Sosiaalityön yhteisvalinnan valintaperusteet 2010 Hakukohteet: Sosiaalityön yhteisvalinnassa voi keväällä 2010 hakea Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Tampereen

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellinen ala

Matemaattis-luonnontieteellinen ala Biologia Helsinki (Lahti), Oulu, Turku, Jyväskylä Joensuussa hakukohteena biotiede Yhteisvalinta (biohaku.fi), Joensuu ei mukana Yhteispiste- ja valintakoejono Joensuuhun vain todistusvalinta Valintakoetyyppi

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 215 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 11.-12.11.2015 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus

Ylioppilastutkinto. Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus Tutkinnon rakenne Tutkintoon kuuluu vähintään neljä pakollista koetta Äidinkieli Äidinkielen koe

Lisätiedot

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta)

Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Taloustiede, kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta) Valintaperusteet Tämä hakukohde on osa kauppatieteellisen alan yhteisvalintaa. Valinta perustuu

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. Valintaperusteet 214 1 (5) LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Lääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 153 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat, IB-, EB-

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Sisältö MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN tiedekunnan tutkintoja... 102 TUTKINNOT JA OPINTO-OIKEUDET... 102 Yhteishaku...103 TEKNIIKAN KANDIDAATIN JA DIPLOMI-INSINÖÖRIN

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta

Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta Lääketieteellinen tiedekunta opiskelusta ja kevään 2012 opiskelijavalinnasta ABI-päivät 14.-15.11.2012 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi p. 0294 48 5102 Lääketieteellisen

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo

Opiskelijavalinta ja opiskelu. Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Opiskelijavalinta ja opiskelu Teknillinen tiedekunta Opintoasiainpäällikkö Sirpa Nelo Missä voit opiskella diplomiinsinööriksi ja arkkitehdiksi? OULU Vaasa Turku Tampere Helsinki Lappeenranta Koulutusohjelmat

Lisätiedot

Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu

Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu Aineenopettajan ja luokanopettajan koulutus, matematiikka, fysiikka ja kemia, Joensuu A ineenopettaian ja luokanopettajan koulutus antaa laaja-alaisen opettajan kelpoisuuden. Koulutusohjelmaan valitut

Lisätiedot

Valintaperusteet 2016 1 (6)

Valintaperusteet 2016 1 (6) Valintaperusteet 216 1 (6) HAMMASLÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittamaan valitaan 4 uutta opiskelijaa. HAKEMINEN HAKIJARYHMÄT Hakea voivat ylioppilaat,

Lisätiedot

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa

Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Tervetuloa! Musiikkiesitys lukio-opinnoista ylioppilastutkinnosta opettajien tapaaminen 2. vsk ryhmänohjaajat luokissa 3. vsk jatko-opinnoista ala-aulassa Ylioppilas Lukion oppimäärä min. 75 kurssia (pakolliset,

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET 2016

VALINTAPERUSTEET 2016 VALINTAPERUSTEET 06 Korkeakoulujen yhteishaku - kandidaattiohjelmat SISÄLTÖ Aloituspaikat hakukohteittain.... Ensikertalaisille varattavat aloituspaikat... Hakuohjeet.... Hakukelpoisuus.... Tärkeät päivämäärät....

Lisätiedot

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN VALINTAPERUSTEET 2010 Päävalinnat... 2 Valintaperusteet koulutusohjelmittain... 7 Biokemian koulutusohjelma... 7 Biologian koulutusohjelma... 8 Fysikaalisten

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuopas Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

HELSINGIN YLIOPISTO. Hakuopas Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta HELSINGIN YLIOPISTO Hakuopas 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta SISÄLLYS 1 TUTKINNOT... 1 2 TIEDEKUNNAN KOULUTUSTARJONTA... 2 3 PÄÄVALINTA... 4 3.1 Päävalinnassa hyväksyttävien opiskelijoiden

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Valintaopas 2013 TUTKINNOT JA KOULUTUSOHJELMAT Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa suoritetaan alempana korkeakoulututkintona luonnontieteiden tai

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 16. 25.8.2010 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus Jatko-opiskelu Jatko-opiskelu Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus 18.4.2017 Rauman Lyseon lukio 2 Yliopistot suoritetaan ensin

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018 2. hakuaika 14.3.-28.3.2018 klo 15.00 Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Yksi yhteishaku, yksi hakulomake max. kuusi hakukohdetta Hakukohteet

Lisätiedot

Luonnontieteellinen tiedekunta OPOJA-yliopistolla. Heikki Kuoppala 01.02.2013

Luonnontieteellinen tiedekunta OPOJA-yliopistolla. Heikki Kuoppala 01.02.2013 Luonnontieteellinen tiedekunta OPOJA-yliopistolla Heikki Kuoppala 01.02.2013 Yleistä Tiedekunta on yksi monitieteisimpiä ja kansainvälisimpiä yksiköitä, jossa perinteiset matemaattisluonnontieteelliset

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Lääketiede apulaisprofessori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö

Lääketiede apulaisprofessori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö Abi-infon ohjelma 2015 Lääketiede ja Hammaslääketiede Lääketiede apulaisprofessori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö Hammaslääketiede kliininen

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA OPINTO-OHJAUS ABIVUONNA JATKO-OPINNOT

VANHEMPAINILTA OPINTO-OHJAUS ABIVUONNA JATKO-OPINNOT VANHEMPAINILTA 3.10.2017 OPINTO-OHJAUS ABIVUONNA JATKO-OPINNOT Opinto-ohjaus abivuonna HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS Lukion oppimäärän tarkistaminen: kokonaiskurssikertymä ja pakolliset kurssit - väh. 75 kurssia,

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014)

OULUN YLIOPISTO. Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) OULUN YLIOPISTO Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 3 000 työntekijää 9 tiedekuntaa (1/2014) MONITIETEINEN MONIPUOLINEN Arkkitehtuurin tiedekunta Biokemian

Lisätiedot

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info

YLIOPPILASKIRJOITUKSET. Info YLIOPPILASKIRJOITUKSET Info 14.11.2017 RAKENNE Tutkintoon kuuluu neljä koetta. Äidinkielen koe pakollinen kaikille Lisäksi kolme seuraavista neljästä: * Toinen kotimainen kieli * Matematiikka * Yksi vieras

Lisätiedot

Lääketiede ja Hammaslääketiede

Lääketiede ja Hammaslääketiede Abi-infon ohjelma 2014 Lääketiede ja Hammaslääketiede Lääketiede yliopistonlehtori Petteri Nieminen terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö Hammaslääketiede kliininen

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2014 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

Lukio-opinnoistaopinnoista

Lukio-opinnoistaopinnoista Kirjoittajainfo KYL 6.5.2010 Lukio-opinnoistaopinnoista Lukion päättötodistus» Minimi 75 kurssia» Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) PÄÄHAUN VALINTAPISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN määräytyvät alkupisteiden ja pääsykoepisteiden perusteella. Valintapisteiden enimmäismäärä on 165. 1 ALKUPISTEET Alkupisteet muodostuvat

Lisätiedot

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg

YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015. Rehtori Mika Strömberg YO-INFO K2016 ILMOITTAUTUMINEN 2.11.2015 Rehtori Mika Strömberg LUKION PÄÄTTÖTODISTUS AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO YLIOPPILASTODISTUS KEVÄT 2016? LUKION PÄÄTTÖTODISTUS Lukio-opinnot yhteensä vähintään 75

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012

Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012 Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan valintaperusteet 2012 Päävalinta (yhteishaku ja valintakoe) Hakeminen Hakukohteet Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hakukohteina ovat yhteiskuntatieteiden ja filosofian

Lisätiedot

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1

MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) Opintoasiainosasto Liite 1 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU 1 (7) PÄÄHAUN (SK/SM) VALINTAPISTEIDEN MÄÄRÄYTYMINEN Valintapisteet määräytyvät esivalinnan alkupisteiden sekä valinta- ja soveltuvuuskoepisteiden perusteella. Valintapisteiden

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2010 Uudet opiskelijat Vuonna 2010 uusia opiskelijoita otetaan näyttelijäntyön, ohjauksen, dramaturgian, valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelmiin, teatteriopettajan

Lisätiedot

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta

Yo-infoa ykkösille tammikuussa Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta Yo-infoa ykkösille tammikuussa 2015 Lisätietoa yo-kirjoituksista löydät sivulta www.ylioppilastutkinto.fi Kaikille pakollinen koe: Äidinkieli / suomi toisena kielenä Näistä valittava kolme pakollista koetta:

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002

Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavat erilliset opettajan pedagogiset opinnot 2002-2003 TÄYDENTÄVÄ HAKU 28.8.-21.10.2002 Virtuaalisesti toteutettavien erillisten opettajan pedagogisten opintojen hakuaika jatkuu

Lisätiedot

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Lisähaku 23.-.25.8.2010 Koulutusohjelmat joihin voi hakea: Puutekniikan koulutusohjelma, Kuopio Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Lausuntoversio 10.7.2017 Asetusluonnos Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Abiturienttien vanhempainilta. KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen

Abiturienttien vanhempainilta. KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen Abiturienttien vanhempainilta KESKIVIIKKO 11.11.2015 klo 17.30 Rehtori Sinikka Luoma Opinto-ohjaaja Matti Iivanainen AIKATAULUA ABEILLE Kurssit (vähän pakollisia, syventävät, soveltavat, kertaukset) 75

Lisätiedot

Abien vanhempainilta Tervetuloa!

Abien vanhempainilta Tervetuloa! Abien vanhempainilta 27.8.2013 Tervetuloa! Lukuvuoden tapahtumia/abit Syksyn yo-kokeet 9.9. 27.9.2013 1. jakson koeviikko 25.9. 1.10.2013 Retkiä oppilaitoksiin Syysloma 21.10-27.10.2013 2. jakson koeviikko

Lisätiedot

Kevään 2018 haut. Oulun yliopisto

Kevään 2018 haut. Oulun yliopisto Kevään 2018 haut Kandi + Maisterikoulutukset Opintopolussa 2 2.11.2017 Maisterikoulutukset Opintopolussa 3 2.11.2017 Kandidaatti- ja maisterikoulutus 3 + 2 v - Hae kandidaatti- ja maisterikoulutukseen

Lisätiedot

Korkeakoulujen valintojen uudistukset

Korkeakoulujen valintojen uudistukset Korkeakoulujen valintojen uudistukset Riku Hanhinen 10.11. Opintopolku ja muut oppijan palvelut -tilaisuus Johdanto Mikä muuttuu 2018? Mikä muuttuu 2019? Mikä muuttuu 2020? Mistä löydän lisätietoa? 2 Alatunnisteteksti

Lisätiedot

Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista

Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista Turun yliopistolla toiseksi eniten hakijoita suomalaisyliopistoista kevään yhteishaussa. Yhteishaussa hakeneet: hakijoita 16378 (v. 2015: 16312) valintakokeisiin osallistui 11875 hakijaa hyväksyttyjen

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa

Ylioppilastutkinto. Älä muuta perustyylidiaa Ylioppilastutkinto Ylioppilastutkintotodistukseen vaaditaan yo-kirjoitusten lisäksi lukion päättötodistus tai ammatillisen tutkinnon todistus Kokelaan tulee itse olla tietoinen ylioppilaskokeiden määräyksistä

Lisätiedot

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus

Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus Lääketieteellinen tiedekunta Lääketieteelliset ja terveystieteiden koulutusalat Kontinkankaan kampus ABI-päivät 12.-13.11.2014 Koulutuspäällikkö Minna Hallia Lääketieteellinen tiedekunta minna.hallia@oulu.fi

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot