Kutsuttu palvelemaan lähetystyöntekijänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kutsuttu palvelemaan lähetystyöntekijänä"

Transkriptio

1 Kutsuttu palvelemaan lähetystyöntekijänä STI Ritva Olkkola-Pääkkönen, TM, lehtori, työnohjaaja Johdanto Tuula on erikoistunut lääkäri ja Jari pappi, joka viihtyy seurakuntatyössä. Heillä on koti ja kaksi pientä reipasta poikaa. Kun ajattelen, mitä Tuulalla ja Jarilla on edessään, jos he lähtevät Etiopiaan lähetystyöhön, sydäntäni kouraisee. Edeltäjäni sanoi, ettei halua palata koulutussihteerin toimeen, koska siinä on niin paljon mukana ihmiselämän painavissa valinnoissa. Mistä on kysymys? 1. Jumala rakastaa kansoja 5. Moos. 33:3 Jumalan rakkaus, josta kaikki ihmiset ovat tulleet kokemuksellisesti osallisiksi luomisen lahjojen ja kristityt erityisesti lunastuksen lahjojen kautta, kohdistuu kaikkiin ihmisiin, heimoihin eli kansoihin. Jeesus Kristus, Jumalan Poika, tuli maailmaan pelastamaan maailman. Hänen inkarnoitumisensa tapahtui Isän tahdosta: Kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa. Gal. 4:4. Isän Jumalan, seemiläisittäin ilmaistuna sydämen tähden, länsimaalaisittain Isän Jumalan tahdon tähden, Kristus sanoo maailmaan tullessaan: Uhreja ja lahjoja sinä et halunnut, mutta sinä loit minulle ruumiin Hepr.10:5. Voidakseen ruumiissaan sovittaa maailman synnit Jumalan Poika tuli maailmaan. Hän sanoi: Tässä olen. Olen tullut täyttämään sinun tahtosi Hepr.10:9. Isän Jumalan tahdosta ihmisille kaikista kansoista on valmistettu Golgatalla pelastus. Se on jo täytetty ja valmis vastaanotettavaksi uskon kautta Jeesukseen Kristukseen sen Jumalan sanan mukaan, jonka apostolit ja alkuseurakunta ovat meille Raamatussa tallentaneet Pyhän Hengen johdatuksessa. Jumalan tahto ihmistä kohtaan on hyvä. Tämä on ihmisen toivon kiintopiste, epätoivon voittaja, synnin, kuoleman ja Paholaisen voittanut Jumalan Isän sydämen laupeus ja rakkaus. Sitä me kutsumme lyhyesti armoksi ja helposti unohdamme, miten valtava sisältä pienellä sanalla on. Jumalan armo vaikuttaa Jeesukseen Kristukseen, armon Tuojaan, uskovalle ihmiselle sen, mitä mikään muu voima ei pysty tekemään. Se on kirjoitettu esim. Hebr.10:10: Tämän tahdon mukaisesti meidät on pyhitetty ainutkertaisella uhrilla, kun Jeesus Kristus uhrasi oman ruumiinsa.

2 Isän Jumalan sydämen rakkaus kansoja kohtaan on tullut Pojassa ja hänen lähettämisessään täydelliseksi. Rakkauden koskettamat ihmiset voivat ja saavat ylistää Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä, palvoa Häntä ja palvella lähimmäisiään Jumalan rakkaudella, joka on vuodatettu heidän sydämiinsä. 2. Minä lähetän teidät Joh. 20:21 Mutta Jeesus Kristus ei vain itse toteuttanut Isän tahtoa, vaan hän, joka rakasti omiaan, antoi heillekin mahdollisuuden palvella Isän tahdon mukaan. Te olette ystäviäni, kun teette sen minkä käsken teidän tehdä. Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte. Joh. 15: Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: Ottakaa Pyhä Henki. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi. Joh. 20:22. Voimme kiistellä kussakin kirkkokunnassa niiden traditioiden pohjalta, jotka meillä on siitä, mitä nämä sanat tarkoittavat. Väitän, että ne tarkoittavat ainakin sitä, että kiellämme anteeksiannon niiltä ihmisiltä, joille emme ole evankeliumia vieneet, vaan jotka istuvat kuoleman varjon maassa ilman toivoa. Minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle on yhtä kuin menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla ja opettamalla. Jumalan Isän sydämen rakkaus kansoja kohtaan vaati Jeesuksen tulemaan maailmaan, ja sen saman rakkauden hän on vuodattanut opetuslastensa sydämiin, että he menisivät ja tekisivät kaikki kansat hänen opetuslapsiksensa. Pysyvä hedelmä on vain se, mikä säilyy iankaikkiseen elämään. Kootkaa aarteita taivaaseen eli kootkaa ihmisiä taivaaseen! Tässä elämässä kaikki on kuoleman lain alaista, myös hedelmät, joita ihmisen elämä voi tuottaa, mutta pysyvä hedelmä syntyy, kun Pyhä Henki luo uskon ihmissydämeen. Alkuseurakunnan elämäntavaksi tuli evankeliumin asia. Ei vain Pietari tai Paavali olleet sen valtaamia, vaan teltantekijäpariskunta, erilaiset virkamiehet, muutamat entiset fariseukset, monet uskoon tulleet juutalaiset, nuoret miehet ja naiset. Seurakunnalla oli tehtävä, se oli kutsuttu palvelemaan Jumalan rakkauden välikappaleena. Olla kristitty oli sama kuin olla todistaja. Kaikki eivät jättäneet kutsumustaan kotiseuduillaan, mutta kaikki olivat mukana palveluksessa. Uutiset evankeliumin leviämisestä olivat yhteinen ilo ja uutiset siitä, mitä sen levittäminen maksoi, yhteinen rukousaihe.

3 Raamatunkäännöstyö alkoi jo voimakkaan syyrialaisen lähetysvaiheen aikana 400-luvulla ja loi pohjan idän vanhoille kirkoille. Miltä olisi maailmanhistoria näyttänyt, jos jo silloin olisivat kaikki kansat saaneet omalle kielellensä Raamatun? Olisiko Tuomas-kirkko Intiassa vahvistunut? Olisivatko arabit säästyneet synkretistisiltä harhaopeilta ja islamilta? Kyselen näitä siksi, että olen nähnyt, kuinka kristillinen usko on säilynyt Etiopian ortodoksisessa kirkossa eristyksessä muusta kristikunnassa, islamin ja pakanuuden paineessa 400-luvulta asti. Uskon, että sen pelasti häviämästä ennen kaikkea vanha giisinkielinen raamatunkäännös. Joka tapauksessa evankeliumin leviämin sen aikaiseen tunnettuun maailmaan oli seurausta siitä, että Jumalan tahto otettiin vakavasti ja oma elämä pantiin likoon rakkauden levittämiseksi kaikille kansoille. Lähetyskutsu sisältää aina jotain anteeksisaaneen ihmisen kiitollisuudesta. Velallisen sydämestä lähtee myös hyvän tekemisen ajatus, ja paljon hyvää voidaan tehdä maailmassa sen pohjalta. Eräs SPR:n työntekijä sanoi kerran: Kyllä teillä on helppoa rekrytoida varoja ja ihmisiä työhön, koska te kutsutte vain ne, jotka ovat Jumalalta jo saaneet niin paljon, että heillä on itsellään halu tehdä työtä. Toista se on meidän, joiden pitää vedota ihmisen oletettuun omaan hyvyyteen auttaa toisia ihmisiä. Velallisen rakkaus sisältää vihaa ja mittauttaa omia ja toisten saavutuksia kilpailun ja eripuraisuuden hengessä. Lähetystyöntekijä on ihminen, joka on saanut syntinsä anteeksi ja sitoutunut Jumalan evankeliumin eteenpäin viemiseen koko elämällään. Koska hän on ihminen, hän kokee myös velallisen rakkautta, enemmän tai vähemmän, ja lähettien kesken syntyy ihmissuhdeongelmia tästä syystä vielä helpommin. Petyttyään omaan rakkaudettomuuteensa lähetti kuitenkin heittäytyy Jumalan rakkauden puhdistettavaksi ja täytettäväksi, elää Jumalan armosta kaikesta omasta lihallisuudestaan huolimatta. Lähetystyöntekijä on ihminen, jonka ei ole tarvis, kuten 60-luvun kehitysmaaidealisti tunnusti, pettyä maailman parantumattomuuteen. Hän saa nähdä, että Jumala voi paljon enemmän kuin mitä me anomme tai ymmärrämme. Pysyvän hedelmän tuottaa Jumalan Pyhä Henki, mutta lähettiä tarvitaan tuomaan Sana ja sen kautta Pyhä Henki ihmisten ulottuville. Lähetystyöntekijä on kokoaikainen hengellisen työn tekijä, vaikka hän käytännössä hoitaisi kirjanpitoa. Lähetystyöntekijän työ on välttämätöntä, jotta evankeliumi pääsisi eteenpäin. On vaikeaa tehdä eroa paikallisseurakunnan työn ja lähetystyön välillä varsinkin siellä, missä on eri kulttuureihin kuuluvia, saavuttamattomia ihmisryhmiä aivan kotiovella. Ei kaikki nuorenkaan kirkon työ, joka saa lähetystyöntekijöitä palvelukseensa, ole sitä, mitä lähetys näkee työkseen. Otan esimerkin Etiopiasta: Lähettisukupolvet, jotka tekivät siellä työtä 1950-luvulta 1990-luvulle, katsoivat kaiken kirkon työn olevan lähetystyöksi itselleen sopivaa. Mutta tämän vuosituhannen puolelle siirryttäessä, varojen ja lähettimäärän supistuessa, pohjoismaisessa yhteistyössä Norjan luterilaisen lähetysliiton kanssa (www.nlm.no) toimivat lähetit ovat priorisoineet uudella tavalla. Vanhoilta työaluilta on lähdetty eikä kirkon hallinnollisiin tai seurakunnallisiin tehtäviin anneta työntekijöitä. Vain raamattukoulutusta annetaan tai tuetaan, aids-työtä diakoniatyönä ja evankelioimistyötä outreach-ohjelmissa eli

4 saavuttamattomien heimojen parissa.. Terveydenhoitotyötä voidaan lisätä joksikin aikaa, esim. sitoutua Ginirin sairaalan toimintaan, jos se palvelee nimenomaan uusien heimojen saavuttamista evankeliumilla. Tämän linjauksen ovat tehneet kentällä olevat nuoret lähetit kotimaan johdon kanssa yhteistyössä ja he ovat neuvotelleet sen yhteistyösopimuksen pohjaksi Mekane Yesus -kirkon kanssa. Kunnioitan nuorten lähettien itsenäistä ajattelua ja toimintaa lähetyksen itselleen määrittelemän tavoitteen kannalta. Vanhat lähetit ovat nuorten mielestä tehneet paljon virheitä ja olleet liian kauan kirkon itsenäistymistä estämässä palvelemalla kirkon tehtävissä. 3. Hän joutuu paljon kärsimään Ap. t. 9:16 Jos lähetystyöntekijän työ onnistuisi ilman rakastamista, hänen ei tarvitsisi olla uskovan kansan lähettämä ja esirukousten kohde. Mutta koska Jumalan rakkauden on saatava syntinen ihminen luopumaan jostain toisten pelastumisen tähden, kohtaamaan ystävällisesti vieraat ihmiset ja heidän kulttuurinsa, inkarnoitumaan itse uuden kansan ja kirkon jäseneksi, hän tarvitsee esirukousta ollakseen joutumatta epätoivoon itsestänsä. Lähetti tarvitsee armoa elää evankeliumista sydämessään, jotta hän voisi antaa ulkonaisen ihmisensä kulua niin kuin rakkaus eri tilanteissa ilmi tullakseen vaatii. Evankeliumilla ei ole oikotietä. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi 1. Kor. 13:1 3! 4. Peilinä oma elämä Tulin uskoon 16-vuotiaana Jämsässä. Elin mukana opiskelijaherätyksessä 60- luvulla ja olin sisälähetysihminen, kunnes 1964 sain lähetyskutsun. OPKO järjesti Joutjärvellä opiskelijakokouksen. Sitä ennen jouduin tekemään valinnan mielessäni. Jos tapahtuisi niin kuin kuvitelmissani pelkäsin, että kokouksen aikana kutsuttaisiin erityisesti niitä, jotka tahtovat antaa elämänsä Jumalan käyttöön ulkokentillä, pitäisin sitä todella Jumalan kutsuna minulle. En ollut päässyt rauhaan ajatuksesta muulla tavalla kuin päättämällä, että jos kutsu esitetään, vastaan myönteisesti. Unohdin koko asian pian sen jälkeen, kun olin tehnyt päätöksen, uskoen, että kyseessä oli vain oman sydämeni mielikuvitusleikki. Mutta kun tapahtui juuri niin kuin olin pelännyt, oli helppo suostua Jumalan kutsuun. Sain kokea saman päivän iltana Jumalan erikoista siunausta ja pelko

5 tulevaisuudesta otettiin pois. Suurin huoli tuli siitä, miten kertoisin äidilleni lähetyskutsusta. Lähiomaisten elämään lähettikutsumus vaikuttaa monella tavalla. Oli luovuttava sisälähetystyöstä, ja siinä lohduttivat Urho Muroman sanat: Ulkolähetys ensiksi. Sain lähteä 1968 norjalaiseen työyhteyteen Etiopiaan ensimmäisenä suomalaisena lähettinä ja odotella, kunnes Eira Helke lähetettiin puolentoista vuoden kuluttua. Naisteologille piti etsiä kielikoulun jälkeen työtä. Sellaista ei ennen ollut. Löytyi lapsi- ja nuorisotyö. Pyhäkoulun perustamisesta seurakuntiin, sen organisoimisesta ja kouluttamisesta hiippakuntatasolla ja kirkon tasolla tuli elämäntehtäväni. Jumala oli valmistanut työtä varten kotimaassa siunaamalla erityisesti lasten leirejä, joita pidin. Palvelin myös naistyössä ja kristillisen kasvatuksen neuvonantajana. Yhden kirjakaupan sain avata jännittävissä olosuhteissa Mengistu Haile Mariamin viimeisinä hallituspäivinä. Ulkonaisesti 17 vuoden elämään Etiopiassa sisältyi kaksi vallankumousta ja yksi sota. Punaisen terrorin vuosi oli hyvin raskas, koska maassa tehtiin paljon vääryyttä maolaisuuden ja leninismin välienselvittelyissä. Sain nähdä seurakunnan synnyn sidamo-heimossa, gudjien keskuudessa ja boranoiden parissa. Sain toimia vainotun seurakunnan palveluksessa ja työskennellä Jeesuksen nimen tähden kidutetun työtoverin kanssa. Varustimme seurakuntia jo kohtaamaan tilannetta, jossa kirkolla ei voisi olla keskusjohtoa ollenkaan. Oli paljon surullisia viestejä vainoista ja luopioista. Ilona olivat rohkeat nuoret kristityt ja monet uskolliset. Lähettäjieni esirukous kohdistui kauttani työtovereihini ja Mekane Yesus -kirkkoon. Sitten tuli uskonnonvapaus 1991 ja kirkko alkoi kasvaa räjähdysmäisesti. En ollut aikonut jäädä Suomeen 1992, mutta minua pyydettiin tekemään se. Olen aina ollut, omalle ikäpolvelleni tyypillisesti, hengellisiin auktoriteetteihini luottava ja niin tottelin. Työskentelin Suomen Raamattuopistossa kunnes sain uuden kutsumuksen yksityiselämääni, menin naimisiin leskimiehen kanssa ja muutin Kainuuseen. Sieltä Kylväjä kutsui palvelukseensa ja nyt eläkeikä jo häämöttää. Olen saanut toteuttaa lähetyskutsuani, sisälähetyskutsuani, kutsuani palvella naisena avioliitossa ja kutsuani kouluttaa lähettejä. Jumala on hyvä räätäli valmistaessaan ikeen, jota tahtoo lapsensa kantavan. Olen elänyt rikkaan ja monipuolisen elämän. Kutsumus on kantanut ja loppuelämälle riittää muistoja, esirukousta ja työtä niin paljon kuin voimia ja päiviä annetaan. Ihminen on onnellisin, jos hän voi olla kuuliainen nuoruutensa näylle, sanoi Per Wallendorff, lähetti ja lähetysjohtaja.

6 Samalla tavalla kuin muutkin lähetit olen monikulttuurinen identiteettini puolesta. Joskus yritin taistella sitä vastaan, että minut aina mielletään Etiopian ja lähetystyön edustajaksi mutta turhaa se on! Toiset näkevät, että kutsumus kulkee mukana hautaan asti ja niin on hyvä.

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

Luen kun ehdin vai luen vaikka en ehtisikään?

Luen kun ehdin vai luen vaikka en ehtisikään? 1 Luen kun ehdin vai luen vaikka en ehtisikään? Miksi Raamatun lukeminen on tärkeää? Jotain Raamatun tärkeydestä meille opettaa se miten Jeesus suhtautui siihen: Matt.5:18: Jeesus sanoi, että Raamatusta

Lisätiedot

Missä on elämäsi ilo? Missä on Sinun elämäsi suurin ilo? Miten etsit iloa elämääsi?

Missä on elämäsi ilo? Missä on Sinun elämäsi suurin ilo? Miten etsit iloa elämääsi? Taivaan kansalaisina maailmassa Joh. 15:10-17 10. Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan. 11. "Olen puhunut

Lisätiedot

Mitä varten Ketä varten? Mikä on Sinun elämäsi tarkoitus? Mitä varten olet ylipäänsä olemassa? Mikä on olemassaolon

Mitä varten Ketä varten? Mikä on Sinun elämäsi tarkoitus? Mitä varten olet ylipäänsä olemassa? Mikä on olemassaolon 21. sunnuntai helluntaista Jeesuksen lähettiläät Joh. 13:16-20 16. Totisesti, totisesti: ei palvelija ole herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. 17. Kun te tämän tiedätte ja myös toimitte

Lisätiedot

Avioliittoon vihkiminen

Avioliittoon vihkiminen Avioliittoon vihkiminen 1. Johdantomusiikki Seurakunta seisoo. 2. Alkusiunaus Pappi Isän ja + Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Seurakunta Aamen. 3. Johdantosanat 4. Psalmi 5. Rukous 6. Raamatunluku Luetaan

Lisätiedot

Elämäntiellä Kari Kuusisto Kari Kuusisto Opas Opas oikean tien oikean tien kulkemiseen kulkemiseen

Elämäntiellä Kari Kuusisto Kari Kuusisto Opas Opas oikean tien oikean tien kulkemiseen kulkemiseen Elämäntiellä Kari Kuusisto Opas oikean tien kulkemiseen Niinkuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan; ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he

Lisätiedot

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net

Uusi Elämä Nro. Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net Uusi Elämä Nro Yhteiskristillinen herätyslehti Uusi Elämä, PL 74, 33101 Tampere www.uusielama.net 7/2014 Helluntaipastori Miko Puustelli: Nyt Jumala nostaa esiin Jeremia-sukupolven Sivu 7 Piispa Seppo

Lisätiedot

MITÄ PYHITYS ON? Pyhitys

MITÄ PYHITYS ON? Pyhitys MITÄ PYHITYS ON? Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. (Joh. 15:4) Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä kukaan ei ole näkevä Herraa. (Hepr. 12:14) Pyhitys Pyhitys on sana,

Lisätiedot

Kuka on kristitty? ...ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. (Apostolien teot 11:26)

Kuka on kristitty? ...ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi. (Apostolien teot 11:26) Kristityt Kotisivu http://kristityt.info Näiden sivujen levittäminen muuttamattomassa, täydellisissä muodossa henkilökohtaiseen käyttöön on sallittu. Jokainen muunmuotoinen käyttö tai julkaisu on mahdollista

Lisätiedot

Avioliittoon vihkiminen

Avioliittoon vihkiminen Avioliittoon vihkiminen Avioliittoon vihkiminen voidaan toimittaa sen jälkeen, kun vihittävät ovat saaneet todistuksen siitä, että avioliiton solmimiselle ei ole estettä. Kirkollisesti vihittävien tulee

Lisätiedot

ETSIKÄÄ JUMALAN VALTAKUNTAA Matt. 6:25-34

ETSIKÄÄ JUMALAN VALTAKUNTAA Matt. 6:25-34 ETSIKÄÄ JUMALAN VALTAKUNTAA Matt. 6:25-34 25. Sen tähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte ja mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä pukisitte yllenne. Eikö henki ole enemmän

Lisätiedot

Ilosanomakysymyksiä varhaisnuorille Luukas

Ilosanomakysymyksiä varhaisnuorille Luukas Ilosanomakysymyksiä varhaisnuorille Luukas Mailis Janatuisen teksteistä muokannut Outi Paukkunen Tämän oppaan kysymykset on suunnattu pääasiassa 10-12-vuotiaille, mutta hätätilassa niitä voi käyttää 7-14

Lisätiedot

Uusi Elämä. Kalevi Lehtinen on poissa sivu 3. Peter Youngren julisti Arkenin konferenssissa Jumalan armosta ja rakkaudesta. 25-vuotista taivaltaan

Uusi Elämä. Kalevi Lehtinen on poissa sivu 3. Peter Youngren julisti Arkenin konferenssissa Jumalan armosta ja rakkaudesta. 25-vuotista taivaltaan Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 7-8/2011 Kalevi Lehtinen on poissa sivu 3 Arken seurakunta juhli 25-vuotista taivaltaan

Lisätiedot

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos

OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN. Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos OPETTAMINEN, KUTSUMUKSISTA SUURIN Evankeliumin opettamisen lähdeteos Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko Suomi Mielipiteitä

Lisätiedot

Herra antama uskonhenki

Herra antama uskonhenki 1 Pirjon opetus 7.11.2010 Herra antama uskonhenki Tässä viime aikoina Jumala on erikoisesti puhunut siitä niin, että Hänen syvä halunsa on nostaa seurakunta ja seurakunnat vaeltamaan lopunajan vuosina

Lisätiedot

Uusi Elämä. Forssan uskovat siunaavat Israelia sivu 7. Opettaja Jumalan koulussa sivu 10. Uskoontulo pelasti avioliittomme sivu 8

Uusi Elämä. Forssan uskovat siunaavat Israelia sivu 7. Opettaja Jumalan koulussa sivu 10. Uskoontulo pelasti avioliittomme sivu 8 Forssa Extra Rakkauden ja toivon sanomaa sivut 3-16 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku - www.uusielama.net Nro 3/2011 Pastori Kalevi Jokinen: Forssan

Lisätiedot

Sinulle. Sanoma 2013 MAJAKKA. Ristin Ristin Kansan Kansan EVANKELIOIMISNUMERO 2013 painos 2011 50 000 kpl www.helluntaikansa.fi

Sinulle. Sanoma 2013 MAJAKKA. Ristin Ristin Kansan Kansan EVANKELIOIMISNUMERO 2013 painos 2011 50 000 kpl www.helluntaikansa.fi Sinulle Sanoma 2013 n n EVANKELIOIMISNUMERO 2013 painos 2011 50 000 kpl www.helluntaikansa.fi MAJAKKA Myrskyjen keskellä majakka on, se siinä luo valoaan. Myrskyjen keskellä majakka on, se Jumalan Sana,

Lisätiedot

Ystäväkirje. Joulujuhla. Kiitämme kuluneesta vuodesta sekä toivotamme Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja Armorikasta Uutta Vuotta 2014!

Ystäväkirje. Joulujuhla. Kiitämme kuluneesta vuodesta sekä toivotamme Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja Armorikasta Uutta Vuotta 2014! Ystäväkirje Joulukuu 2013 nro 3 Kiitämme kuluneesta vuodesta sekä toivotamme Siunattua Vapahtajamme syntymäjuhlaa ja Armorikasta Uutta Vuotta 2014! Lehtomäen kodin väki Ev. lut. lähimmäislähetys ry Osoite:

Lisätiedot

VASTUUMME Mark. 10:42-45

VASTUUMME Mark. 10:42-45 VASTUUMME Mark. 10:42-45 42. Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi heille: "Te tiedätte, että hallitsijan asemassa olevat ovat kansojen herroina, ja että kansojen mahtavat käyttävät valtaansa niitä kohtaan.

Lisätiedot

HERRA ELÄÄ Pastori Ei'ichi Itoon elämänkerta

HERRA ELÄÄ Pastori Ei'ichi Itoon elämänkerta HERRA ELÄÄ Pastori Ei'ichi Itoon elämänkerta Suomennos Jorma Pihkala JOHDANTO Japanin protestanttinen lähetyshistoria on varsin lyhyt. Kun amerikkalaiset sotalaivat pakottivat 250 vuotta muusta maailmasta

Lisätiedot

ÄLYKÄS HUONEENHALTIJA Luuk.16:1-15

ÄLYKÄS HUONEENHALTIJA Luuk.16:1-15 ÄLYKÄS HUONEENHALTIJA Luuk.16:1-15 1. Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen: "Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että tämä tuhlasi hänen omaisuuttaan. 2. Hän kutsui miehen eteensä

Lisätiedot

Israelin Pelastuksen Shofarin jäsenet Jumalan opetuslapsia muuttumassa Arvottomista saviastioista astioiksi jaloon käyttöön.

Israelin Pelastuksen Shofarin jäsenet Jumalan opetuslapsia muuttumassa Arvottomista saviastioista astioiksi jaloon käyttöön. Pelastuksen Shofarin toimintaperiaate Israelin Pelastuksen Shofarin jäsenet Jumalan opetuslapsia muuttumassa Arvottomista saviastioista astioiksi jaloon käyttöön. Tehkää minun iloni täydelliseksi niin,

Lisätiedot

Pyhäkön lamppu. Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 5 2003.»Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut» 1. Sam. 3:3

Pyhäkön lamppu. Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 5 2003.»Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut» 1. Sam. 3:3 Pyhäkön lamppu Suomen Luther-säätiön tiedotuslehti 5 2003»Eikä Jumalan lamppu ollut vielä sammunut» 1. Sam. 3:3 I t s e t u t k i s t e l u j a JMG-Studio, Kaj Lindqvist Onkohan todella niin, että kaikilla

Lisätiedot

Kirkkaudesta löytyy kaikki

Kirkkaudesta löytyy kaikki 1 Debbie Botteicher 24.4.2011 Kirkkaudesta löytyy kaikki Jeesuksen ristinkuolema Me elämme aivan mahdottoman jänniä aikoja ja meidän täytyy todella käyttää tämä aika hyväksemme. Minä uskon, että kun puhun

Lisätiedot

ENSIMMÄINEN RAKKAUS Ilm 2:1-7

ENSIMMÄINEN RAKKAUS Ilm 2:1-7 ENSIMMÄINEN RAKKAUS Ilm 2:1-7 1. "Efeson seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on seitsemän tähteä oikeassa kädessään ja joka käyskentelee seitsemän kultajalkaisen lampun keskellä: 2.

Lisätiedot

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. Rauha teille! Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 3 Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Kansi: Kimmo Pälikkö Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Rajakatu 7, 15100

Lisätiedot

Kun meillä vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille Raamattuhetki hiippakunnallisessa diakoniapäivässä 23.4.

Kun meillä vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille Raamattuhetki hiippakunnallisessa diakoniapäivässä 23.4. 1 Kun meillä vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille Raamattuhetki hiippakunnallisessa diakoniapäivässä 23.4.2015 Kuopiossa hiippakuntadekaani, TT Sakari Häkkinen, tuomiokapituli Kun meillä

Lisätiedot

6. Sana Joos.1:8. 8. Rukous Fil.4:6-7

6. Sana Joos.1:8. 8. Rukous Fil.4:6-7 Raamatunlauseita luettavaksi ja opeteltavaksi: Tulosta, leikkaa irti ja ota mukaan kalenterisi väliin tai lompakkoosi. Lue ja opettele ulkoa esim. kaksi jaetta viikossa vaikkapa bussissa tai junassa istuessasi.

Lisätiedot

Roomalaiskirjeen 8. luvussa Paavali rohkaisee kristittyjä elämään Jumalan lapsina mitään pelkäämättä.

Roomalaiskirjeen 8. luvussa Paavali rohkaisee kristittyjä elämään Jumalan lapsina mitään pelkäämättä. Hyvä Sisärengaslainen, Lisää Room.8:sta? http://www.sley.fi/luennot /Raamattu/UT/Room/08E K.htm Roomalaiskirjeen 8. luvussa Paavali rohkaisee kristittyjä elämään Jumalan lapsina mitään pelkäämättä. Kysymyksiä,

Lisätiedot

LAUPIAS SAMARIALAINEN Luuk. 10:25-37

LAUPIAS SAMARIALAINEN Luuk. 10:25-37 LAUPIAS SAMARIALAINEN Luuk. 10:25-37 25. Eräs lainoppinut nousi ja koetteli Jeesusta kysymällä: "Opettaja, mitä minun on tehtävä periäkseni iäisen elämän?" 26. Jeesus sanoi hänelle: "Mitä on laissa* kirjoitettuna?

Lisätiedot