TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA lv TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO

2 1 TYÖVÄENOPISTO 3 2 TYÖSUHTEEN EHDOT Henkilötiedot Työsopimus Palkka, palkanmaksu ja matkalaskut Palkka- ja työtodistukset, viikkotuntierittely Sairastuminen ja tilapäinen hoitovapaa Rikosrekisteriote lasten kanssa työskenteleviltä Päiväkirja Tuntiopettajan HelleWi OPETTAMINEN Lukuvuoden tärkeät päivämäärät Ammattitaidon kehittäminen Tukea opetustilanteiden haasteisiin OPISKELIJOILLE VÄLITETTÄVÄ TIETO Opiskelijalomake Laskutus ja kurssien maksaminen Kurssitodistus Palautelomake Toiminta vaara- tai hätätilanteissa Aktiivinen opiskelijayhdistys OPETUSTILAT JA VÄLINEET Opetustilojen käytänteet Avaimet Sampolan käytänteet Kestävä kehitys YHTEYSTIEDOT Johto ja toimisto Koulutusalueista vastaavat johtavat opettajat ja suunnittelijat LOMAKKEET 21

3 1 TYÖVÄENOPISTO Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta kanssamme! Kädessäsi on tuntiopettajan toimintakäsikirja, johon on koottu asioita, joihin voit tuntiopettajana työssäsi törmätä. Käytäntömme elävät jossain määrin vuosittain, joten luethan tekstin huolella, vaikka olisit opettanut meillä aiemminkin aloittanut Tampereen seudun työväenopisto toimii Tampereen ja Ylöjärven alueella. Viime lukuvuonna toteutimme yli 360 opettajan ja luennoitsijan voimin 1930 kurssilla yhteensä yli oppituntia. Mukana oli lähes kurssilaista. Vakinaisia työntekijöitä on 31. Opetusta annetaan viidellä eri aihealueella: Tieto: kasvatukselliset ja yhteiskunnalliset aineet, puutarha, tietotekniikka Terveyden edistäminen: terveys ja itsehoito, tanssi, terveysliikunta, jooga ja itämaiset harjoitukset Kädentaidot: käsityöt, askartelu Taide: teatteri- ja puheilmaisu, luova kirjoittaminen, kuvataide, musiikki Kielet: noin 20 eri kieltä, useissa kielissä perus- ja keskitaso 3 2 TYÖSUHTEEN EHDOT 2.1 Henkilötiedot Uudet tuntiopettajat täyttävät henkilötietolomakkeen jo sopiessaan kurssista suunnittelijan kanssa. Lomakkeen tietoja käytetään luotaessa työntekijälle työsuhdetta ja palkanmääräytymisperusteita. Henkilötietolomake löytyy kotisivuiltamme: fi/tyovaenopisto/opistoinfo/tuntiopettajille.html Verokortti toimitetaan opistosihteeri Johanna Wiljakka-Jokiniemelle viimeistään kaksi viikkoa ennen palkanmaksupäivää. Valokuva verokortista ei käy, mutta pdf-tiedosto käy. Ajantasaisen ja oikean verokortin toimittaminen työnantajalle ajallaan on työntekijän vastuulla. Työväenopisto muistaa työntekijöitään 20-, 30- ja 40-vuotisansiomerkeillä, siksi henkilötietolomakkeessa kysytään aiempaa toimintaasi kansalaisopistoissa. Kansalaisopistojen liitto (KOL) myöntää ansiomerkkejä jäsenopistojen ja opiskelijakuntien työntekijöille sekä toimi- ja luottamushenkilöille, jotka ovat hoitaneet tointaan tai luottamustehtäviään aktiivisesti ja ovat muutoinkin paikallisen kansalais- ja työväenopistotoiminnan kannalta tunnustuksen ansainneet. Lisäksi tarjoamme erilaisia teematilaisuuksia, kuten yleisluennot ja neuvontaa, mm. oppimis- ja lukivaikeuksiin liittyvää henkilökohtaista ohjaus-, tuki- ja neuvontapalvelua Opinverstaassa. Järjestämme myös tilauskoulutusta.

4 2.2 Työsopimus 4 Lain soveltamisesta saa lisätietoa toimistopäällikkö Helena Mäkiseltä. Työsuhteeseen sovellamme Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES, Osio F). Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetuksessa sovelletaan liitettä 11, muille liitettä 12. Kurssin oppilasryhmän vähimmäiskoko näkyy työsopimuksessa ja päiväkirjaassa. Kurssi perutaan, mikäli ilmoittautuneiden määrä ei viikkoa ennen kurssin alkamisajankohtaa täytä asetettua vähimmäisopiskelijamäärää. Mikäli opiskelijamäärä putoaa pysyvästi (kolme kertaa peräkkäin) alle vähimmäiskoon, tulee opetuksen jatkamisesta neuvotella suunnittelijan kanssa. Opetuksen suunnittelija tekee mahdolliset perumis- ja keskeyttämispäätökset. Kanssasi tehdään kirjallinen kahdenkeskinen työsopimus. Rehtori allekirjoittaa sopimuksen opiston puolesta, ja sitten se lähetetään sinulle postitse syyskuun aikana. Allekirjoita sopimus ja palauta se toimistoon. Syys- ja kevätlukukaudelle tehdään Opettajalla on velvollisuus ilmoittaa yksityisopetuksen opintonsa keskeyttäneistä opiskelijoista toimistoon. Opinnot aloittamatta jättäneen tai keskeyttäneen opiskelijan tunnit vähennetään opettajan opetustunneista. Opiskelijoita kutsutaan varasijoilta erilliset työsopimukset. Kevätlukukauden työsopimus vain opiston kautta. tehdään tammikuussa. 2.3 Palkka, palkanmaksu ja matkalaskut Työsopimuksessa kerrotaan: * työsopimuksen osapuolet * työsuhteen alkamisajankohta ja määräaikaisen työsopimuksen kesto ja peruste * työn suorituspaikka * työtehtävien pääasiallinen laatu + muut työnantajan määräämät tehtävät * palkka tai muu vastike sekä palkanmaksukausi * työaika * irtisanomisaika * työsuhteessa sovellettava työehtosopimus Opettamisesta maksetaan palkka palkkataulukon mukaan. Alkujaan palkkataulukon mukaiset tuntipalkat ovat määräytyneet päätoimisen opettajan kuukausipalkasta. Nykyisin työehtosopimus määrittelee tuntiopettajan perustuntipalkan ala- ja ylärajan. Työväenopistossa, ja useimmissa muissakin kansalaisopistoissa, on säilytetty alkuperäinen tuntipalkkojen jaottelu, jossa peruspalkka on jaettu kolmeen ryhmään koulutuksen mukaan ja tietyistä lisäkoulutuksista tulee prosentuaalinen palkan nousu.

5 5 TUNTIOPETTAJIEN PALKKATAULUKKO % määrävuosikorotus Tutkinto euroa euroa Ylempi korkeakoulu, esim. FK 28,35 30,05 Alempi korkeakoulu, esim. HuK 26,51 28,10 Muu koulutus 25,17 26,68 5 % Aikuiskasv./ kasvatustiet. perusopinnot Ylempi korkeakoulu, esim. FK 29,77 31,55 Alempi korkeakoulu, esim. HuK 27,83 29,50 Muu koulutus 26,43 28,01 10 % Opettajan pedagogiset opinnot Ylempi korkeakoulu, esim. FK 31,19 33,06 Alempi korkeakoulu, esim. HuK 29,16 30,91 Muu koulutus 27,69 29,35 Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus Soveltuva alan korkeakoulututkinto, kuvataiteen opistoasteinen kelpoisuus tai taiteilija, jolla pedagoginen kelpoisuus 27,33 Muu koulutus 25,78 KVTES:n osalta ei yleiskorotusta makseta Mallit 12,31 Säestäjät 14,34 Voidaksemme määritellä palkkasi työehtosopimuksen mukaisesti, uusi opettaja tuo alkuperäiset tutkintotodistukset nähtäväksi suunnittelijalle tai opistosihteeri Johanna Wiljakka-Jokiniemelle. Todistuksista otetaan kopio työväenopistolle. Ilman todistuksia palkka maksetaan muu koulutus mukaisesti. Vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia opettavalle opettajalle, joka on opettanut kolme vuotta vähintään keskimäärin 16 tuntia viikossa omassa tai jossain muussa kansalaisopistossa, maksetaan 6 % korkeampi tuntipalkkio. Opetustuntimäärää laskettaessa otetaan huomioon vain yhden kansalaisopiston tunnit. Keskimääräistä viikkotuntia laskettaessa jakajana käytetään työviikkojen määrää.

6 6 Tampereen kaupunki maksaa palkat jälkikäteen seuraavan kuukauden viidentenätoista (15.) päivänä. Säännöllisesti koko lukukauden opettaville opettajille maksetaan palkat kuukausittain opetussuunnitelman mukaisista toteutuneista tunneista. Lyhyt- ja viikonloppukurssien opettajille ja sijaisille palkka maksetaan opetuksen päätyttyä seuraavan kuukauden palkanmaksupäivänä. Matkalaskut toimitetaan opiston toimistoon täytettynä ja allekirjoitettuna heti kurssin päättymisen jälkeen. Kirjaa todelliset kilometrit, omavastuuvähennys 6 km/suunta tehdään maksamisen yhteydessä. Matkat korvataan yleensä julkisen kulkuneuvon taksojen mukaisesti. Oman auton käytöstä on sovittava erikseen opetuksestasi vastaavan suunnittelijan kanssa. Vaillinaisesti täytettyä matkalaskua ei voida Ilmoita mahdollisista tuntimuutoksista (ks. s. maksaa. OVTES:n mukaan lasten ja nuorten taidekoulun matkoista ei makseta matkakuluja. 9) heti palkanmaksuvirheiden estämiseksi. Lopulliset tarkistukset tehdään lukukausittain viimeisen palkanmaksun yhteydessä päiväkirjan perusteella, siksi on erittäin tärkeää, että palautat päiväkirjan toimistoon välittömästi kurssin päätyttyä. Jos käytät sähköistä päiväkirjaa, paperista päiväkirjaa ei tarvit- Mikäli sinulla on suunnittelijan kanssa sovittuja muita kuluja, niiden kuitit tulee toimittaa suunnittelijalle asiatarkastusta varten kyseisen lukukauden aikana. Myöhemmin toimitettujen tositteiden mukaisia kuluja ei voida maksaa. se palauttaa. Malleille, säestäjille ja vierailijoille tehdään 2.4 Palkka- ja työtodistukset, viikkotuntierittely työsopimus niiden tietojen perusteella, jotka he kirjaavat erilliseen palkantilauslomakkeeseen. Palkka maksetaan kuukauden viimeisenä päivänä. Toimita palkkiolomake toteutuneista työajoista Johannalle palkanmaksua varten kuukauden 10. päivään mennessä. Luentopalkkiot maksetaan palkkiolaskun perusteella kuukauden 15. päivä ja viimeinen päivä. Tampereen kaupungin linjauksen mukaisesti palkkalaskelmat toimitetaan sähköisessä muodossa kaikille palkansaajille. Sähköistä palkkalaskelmaasi pääset katsomaan verkkopankkitunnuksillasi koska tahansa ja miltä koneelta tahansa. Sähköisen palkkalaskelman voi tulostaa esimerkiksi veroehdotuksen tarkistamista varten tai palkkatodistukseksi tai tallentaa sähköisen palkkalaskelman omiin tiedostoihin. Tulosteen saamiseksi valitse palkkalaskelmasivulla ruudun oikeasta yläkulmasta toiminto: Tallenna. Tulostamista varten riittää, jos valitset avautuvasta ruudusta avaa-toiminnon, tallentamista ei siis ole

7 välttämätöntä tehdä loppuun saakka. Jos valitset avautuvasta tallenna, palkkalaskelma tallentuu valitsemaasi muistiin. 7 Työttömyyskassalle lähetettävän todistuksen viikkotuntierittelyn teet itse. Opistosihteerit varmentavat allekirjoituksellaan annetut tiedot oikeiksi. Lomakkeita saat liitostasi. Pankki ei näe palkkalaskelmia, sillä ne eivät ole pankkien palvelimella. Palvelimella säilytetään 18 viimeisintä sähköistä palkkalaskelmaa. Uusi tuntiopettaja: Mikäli haluat paperisen palkkalaskelman, sinun tulee ilmoittaa siitä erikseen täyttämällä Ilmoitus paperisesta palkkalaskelmasta -lomake. Lisätietoja saat Johanna Wiljakka-Jokiniemeltä. 2.5 Sairastuminen ja tilapäinen hoitovapaa Tampereen kaupungin ohjeiden mukaisesti kaikki sairauspoissaolot ilmoitetaan joko soittamalla tai henkilökohtaisesti esimiehen luona käymällä. Tekstiviesti tai sähköposti ei riitä ilmoitukseksi. Työväenopistossa on sovittu, että kurssien suunnittelusta vastaava henkilö edustaa työnantajaa. Jos sairastut, ilmoita siitä välittömästi kurssisi suunnittelijalle tai opiston toimistoon sijaisjärjestelyjen vuoksi. Verkkopankin palkkalaskelma kelpaa palkkatodistuksena. Se on nähtävissä verkkopankissasi 2-3 päivää ennen palkanmaksua. Muut palkkatodistukset jo maksetuista tai edellisen lukukauden palkoista voi pyytää taloushallinnon palvelukeskuksesta puh tai sähköpostilla: tampere.fi Tuntityöntekijöiden työsuhde alkaa samalla kuin hänen lukukauden ensimmäinen oppituntinsa tai työtehtävänsä. Tuntiopettajalle, jonka työsuhde on kestänyt vähintään kuukauden, maksetaan sairausajan palkkaa yhdeksältä arkipäivältä (ma-la) sekä Virallisen työtodistuksen, esim. työpaikan hakuun, voit tilata: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet /596/lomake.html tai puhelimitse hallintopalvelukeskuksesta klo puh Jos sairastumispäivältä, mikäli hän toimittaa sairaudestaan sairauslomatodistuksen. Jos työsuhde on kestänyt kuukautta lyhyemmän ajan, työntekijällä on oikeus saada 50 prosenttia palkastaan (TSL /55). haluat tarkemman selvityksen tehdystä työstä, pyydä erillinen liite työtodistukseesi opiston toimistosta. Ylöjärven työväenopiston aikaiset työtodistukset pyydetään Ylöjärven kaupungilta Terveydenhoitaja voi kirjoittaa sairauslomaa kolmeksi päiväksi, lääkäri sitä pidemmistä. Sairaustodistus on toimitettava toimistoon seitsemän päivän kuluessa todistuksen allekirjoituspäivästä, muutoin ensimmäinen sairauslomapäivä on palkaton. Kaupungin työterveyspalvelut eivät ole tuntityöntekijöiden käy-

8 8 tai muuta huolenpitoa tai muuta työskentelyä ja jossa ollaan henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. Lakia ei sovelleta jos tehtävät kestävät yhden vuoden aikana yhteensä enintään kolme kuukautta. tössä, koska yhtäjaksoinen työsuhde ei ole yli 6 kk. Jos opetat keskimäärin vähintään 14 viikkotuntia, sinulle maksetaan sairausajan palkkaa 60 kalenteripäivän ajan 100 % palkasta ja 120 kalenteripäivän ajan 2/3 palkasta. Edellytyksenä on, että palvelussuhde on jatkunut ennen sairauslomaa 60 kalenteripäivää tai edellisen työkauden palvelussuhde on jatkunut kauden loppuun saakka keskimäärin 14 tuntia viikossa. Lapsille suunnattujen kurssien ja lapsia yksittäin opettavat opettajat ovat lain mukaan velvollisia esittämään rikosrekisteriotteensa. Ote, joka ei saa Tilapäiseen hoitovapaaseen on oikeutettu keskimäärin yli 14 viikkotuntia opettava tuntiopettaja, jonka alle 10 vuotias lapsi sairastuu äkillisesti. Palkkaa maksetaan enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä lapsen sairastumisesta lukien. Sinun on toimitettava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus sairaudesta. Jos opetat työväenopistossa alle 14 olla yli kuutta kuukautta vanhempi, esitetään lukukauden alkaessa Tampereella rehtori Matti Saarelle tai rehtori Heli Tiaiselle ja Ylöjärvellä apulaisrehtori Päivi Varjosalolle. Maksullisen rikosrekisteriotteen voi tilata Oikeusrekisterikeskuksesta: Syksyllä esitetty rikosrekisteriote on voimassa kevätlukukaudellakin, sitä ei tarvitse esittää uudelleen. viikkotuntia, sinulla ei ole oikeutta palkalliseen tilapäiseen hoitovapaaseen. 2.7 Päiväkirja Keskimäärin yli 14 viikkotuntia opettava tuntiopettaja on oikeutettu myös äitiysvapaan palkkaan kunnallisen työehtosopimuksen mukaisesti, jos työsuhde on kestänyt ennen vapaan alkua vähintään 2 kk. Päiväkirja on kurssihallinnon keskeinen työkalu ja virallinen asiakirja, siksi vain opettaja tekee merkintöjä päiväkirjaan. Läsnäolomerkinnät tehdään esimerkiksi nimenhuudon avulla. Huom. arkistoinnin takia merkintöjä ei voi tehdä lyijykynällä. Älä tee 2.6 Rikosrekisteriote päiväkirjaan ylimääräisiä merkintöjä. Lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) sovelletaan työhön, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan tai muiden aikuisten läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen (alle 18 v) kasvatusta, opetusta, hoitoa Opetuksen päätyttyä on kaikki päiväkirjat, myös perutut kurssit, viipymättä palautettava toimistoon. Päiväkirjan huolellinen täyttäminen ja nopea palauttaminen kurssin päätyttyä on tärkeää jo siksi, että saat palkkasi nopeasti. Syksyn ja kevään kursseilla

9 9 on erilliset päiväkirjat. Jos opetat Sampolassa, älä kuljeta päiväkirjaa kotiin, Tampereen kaupunki pyrkii lisäämään sähköistä toimintaa ja arkistointia. Siten myös työväenopistossa vaan säilytä sitä riippukansiossa/lokerikossa. Toimiston henkilökunta voi tarvita päiväkirjaasi myös opetusten välillä. siirrytään käyttämään sähköistä päiväkirjaa. Toivomme, että mahdollisimman moni opettaja ottaisi 2.8 Tuntiopettajan HelleWi käyttöön HelleWin kautta täytettävän sähköisen päiväkirjan. Ks. ohje seuraavasta luvusta. Ilmoita sähköisen päiväkirjan käyttöönotosta Elise Laitiselle. Sähköistä päiväkirjaa käyttävän ei tarvitse säilyttää Tuntiopettajien käytössä on verkossa toimiva kurssihallintajärjestelmä, HelleWi: https://www.opistopalvelut.fi/tampere/tuntiopettajat.htm paperista päiväkirjaa Sampolan riipparissa tai palauttaa sitä tuntien päätyttyä. HelleWistä voit katsoa niiden kurssien tietoja, joissa Aina kun alun perin määritellyn oppitunnin aikatauluun tulee muutos, siitä on merkittävä selitys päiväkirjaan. Päiväkirjan huomautuksiin merkitään myös mm. vierailijoiden (myös mallit + säestäjät) ja olet merkitty ensisijaiseksi opettajaksi ja täyttää sähköistä päiväkirjaa. HelleWistä saat mm. ilmoittautuneiden opiskelijoiden yhteystiedot, kurssisuunnitelman ym. Opiskelijoiden yhteystietoja saa käyttää vain opiston kurssiasioista tiedottamista varten. sijaisten nimet sekä heidän tuntimääränsä. Kirjoita myös lyhyt teksti todistusta varten sille varattuun tilaan. Kun opiskelijat pyytävät todistuksia opistolta, kurssin sisältö otetaan päiväkirjasta. Valitse vasemmalta valikosta Kurssit, ja sen jälkeen keltaiselta pohjalta Omat kurssit. Kurssin tunnuslinkin takaa löytyy opiskelijaluettelo ja Pidäthän huolen siitä, että päiväkirja on aina ajantasalla ja että kaikkien opiskelijoiden nimet ovat siinä. kurssin nimilinkistä kurssin tiedot. Sähköisen päiväkirjan linkistä pääset täyttämään kurssikohtaista päiväkirjaa. Opettaja ei saa ottaa opiskelijoita kurssille suoraan ovelta, sillä opiskelijalla voi olla opiskelukielto tai jonossa voi olla muita ennen tulijaa. Edellytä opiskelijalta aina ilmoittautumista joko netin tai toimiston kautta. Jos opiskelijalla on oikeus vaihtaa kurssia, ja hän käyttää oikeuttaan, tee siitä merkintä päiväkirjaan, ja pyydä opiskelijaa ilmoittamaan asiasta toimistoon maksusekaannusten välttämiseksi. HelleWin Käyttäjätunnuksen ja salasanan saat pyytämällä niitä opistosihteeri Ulla Jousmäeltä. Ilmoita

10 tunnuksia pyytäessäsi tietokoneesi IP-numero, jonka 10 löydät netistä menemällä tietokoneellasi osoitteeseen: oppilaat saavat oikean määrän opetusta muutoksista huolimatta. Pitkillä kursseilla voidaan kuitenkin jättää pitämättä 1-2 opetuskertaa opettajan sairastumisen takia. Siitä on kerrottu opiskelijalle opiskeluohjeissa. Sinun kannattaa käydä katsomassa kurssille tulijoiden määrä erityisesti kurssin alkuvaiheessa. Esimerkiksi jos ryhmä on täysi jo ennakkoilmoittautuneista, 3.1 Lukuvuoden tärkeät päivämäärät osa opiskelijoista on todennäköisesti jäänyt varasijalle. Varasijalle jääneet eivät näy päiväkirjassasi. Älä siksi lupaa paikkaa ovelta tulevalle. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 3 OPETTAMINEN Syyslukukausi , SHA:ssa , syysloma Opisto on suljettu Kevätlukukausi SHA:ssa Talviloma Opetuksen suunnittelijat auttavat ja tukevat sinua opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä mahdollisissa ongelmatilanteissa. SHA:ssa opetus myös kiirastorstaina, muualla ei opetusta kiirastorstaina klo 15 jälkeen. Pääsiäisenä ei opetusta. Tunnit alkavat ja päättyvät päiväkirjaan merkityn 3.2 Ammattitaidon kehittäminen ajan mukaisesti. Aikataulumuutoksia tulee välttää, koska opiskelijat ovat varanneet tietyn ajankohdan opiskeluunsa ja opetustilakin on varattu vain kyseiselle ajalle. Mikäli joudut pakottavasta syystä muuttamaan kurssisi kokoontumisaikaa, sovi siitä ensin suunnittelijan kanssa. Varmista, että muutos sopii kaikille opiskelijoillesi. Ilmoita opiston toimistoon, Open Café on työväenopiston tuntiopettajille tarkoitettu kokemusten vaihtopaikka rennosti rupatellen ja kahvitellen. Suunnittelijaopettaja Minna Kymäläinen keittää kahvit Sampolan luokassa T23 kerran kuussa klo : 23.9., ja Ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa! jos joku opiskelijoistasi ei ole saanut muutoksesta tietoa. Kaikki muutokset on ilmoitettava mahdollisimman varhain, että opiskelijat ehtivät saada siitä tiedon. Pirkanmaan Osaava-hankkeen puitteissa järjestetään monenlaista maksutonta koulutusta tuntiopettajille. Ajantasaiset tiedot löytyvät osoitteesta: www. ospi.fi Koulutuksista laitetaan opettajille tietoa Opettaja ja suunnittelija ovat vastuussa siitä, että myös sähköpostilla, pidäthän sähköpostiosoitteesi

11 ajantasalla. 11 sovitaan Minna Kymäläisen kanssa, puh Tuntiopettajana voit opastaa opiskelijoita Työväenopisto järjestää opettajille ja ohjaajille suunnattuja kursseja. Ilmoittautuminen kursseille netissä: tai toimistoon soittamalla. ottamaan häneen yhteyttä. Voit myös itse varata ajan Minnalle, jos haluat jutella eteesi tulleista opetustilanteista tai kuulla vinkkejä siitä, miten erilaiset oppijat voi ottaa paremmin huomioon opetuksessa. Tuntiopettaja, jolla on vähintään 14 tuntia opetusta lukukauden aikana, voi opiskella samalla lukukaudella opiston kursseilla maksutta, mikäli ryhmässä on tilaa. Ilmoittaudu toimiston kautta, jolloin saat samalla tiedon siitä, onko kurssilla tilaa. Huom! Jos 3.3 Tukea opetustilanteiden haasteisiin et tule kurssille, niin muistathan peruuttaa ilmoittautumisesi. Tuntiopettajia koskevat samat peruutusehdot kuin muitakin opiskelijoita. Opistossa opiskelee monenlaisia opiskelijoita, ja jotkut opetustilanteet voivat olla haastavia. Älä jää Opettajan ammattitaidon kehittämistä voidaan tukea myös harkinnanvaraisella oman opetusalan täydennyskoulutukseen suunnatulla tuntiopettajan koulutusmäärärahalla. Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan rehtori Matti Saarelle. Hakemuksessa tulee näkyä tiedot koulutuksesta kuluineen sekä tieto muualta haetusta tuesta. Koulutuksen jälkeen toimita kurssitodistuskopio ja selvitys kustannuksista kuitteineen toimistopäällikkö Helena Mäkiselle. Avustus voidaan myöntää enintään joka toinen vuosi. Tuen määrä on sidoksissa työsuhteessa määritellyn yksin pohtimaan vaikeita tilanteita, vaan ota yhteyttä omaan suunnittelijaasi, sillä kyse on työhyvinvoinnistasi. Voitte yhdessä pohtia tilannetta ja mahdollisia toimintavaihtoehtoja. Tilanteesta riippuen ryhmässä voidaan esimerkiksi teettää välipalautteet, ottaa asia puheeksi ryhmän tai yksittäisen opiskelijan kanssa, tehdä opetusjärjestelyihin muutoksia jne. Vaihtoehtoja on monia. Viime kädessä rehtori voi erottaa opiskelijan perustellusta syystä. 4 OPISKELIJOILLE VÄLITETTÄVÄ TIETO 4.1 Opiskelijalomake opetustuntimäärään ja työvuosiin. Opinverstas antaa maksutonta oppimis- ja lukivaikeuksiin liittyvää henkilökohtaista ohjaus-, tuki- ja neuvontapalvelua. Henkilökohtaiset tapaamisajat Lain mukaan oppilaitoksen on ylläpidettävä opiskelijarekisteriä. Rekisterin avulla toteutamme oppilaitoksen velvollisuutta toimittaa valtion opetushallintoviranomaisille niiden määräämät koulutuksen arvioin-

12 nissa, kehittämisessä, tilastoinnissa ja seurannassa tarvittavat välttämättömät tiedot. Ennakkoon ilmoittautuvilta opiskelijoilta saamme kaikki tarvittavat tiedot ilmoittautumisen yhteydessä. 12 saan, hänen tulee maksaa se viimeistään ilmoittautumisen yhteydessä saatuna eräpäivänä. Maksukäytännöt kerrotaan opiskelijoille esitteessä ja kotisivuillamme. Mikäli opiskelijoilla on kysyttävää laskutuksesta, pyydä ottamaan yhteyttä syksyllä opistosihteeri Sirkka Hakamäkeen, puh ja keväällä opistosihteeri Kirsi Ikoseen, puh Kurssilaskutusta ollaan siirtämässä Tampereen taloushallintopalvelukeskuksen hoidettavaksi mahdollisesti jo keväällä. Tiedotamme lisää sähköisessä tuntiopettajakirjeessä sitten, kun asia selviää. Ohjaa ne opiskelijat, joiden nimi ei löydy päiväkirjasta, ilmoittautumaan toimistoon tai netin kautta ennen seuraavaa kertaa. Jos opiskelija kertoo ilmoittautuneensa, etkä voi tarkistaa, pyydä häntä täyttämään ilmoittautumislomake. Tyhjiä lomakkeita löytyy Sampolan opettajainhuoneesta, Ylöjärven koulutuskeskus Valosta ja pääkirjasto Metsosta. Muualla opettaville niitä voidaan lähettää muutamia päiväkirjan mukana. Lomakkeet palautetaan mahdollisimman pian, mutta viimeistään kolmannen Kurssin hinnassa on huomioitu, että 1-2 kertaa koko lukukauden kurssista voi peruuntua esim. opettajan sairauden vuoksi, eikä korvaavaa kertaa ole aina mahdollista järjestää. kokoontumiskerran jälkeen toimistoon. Tarkistamme lomakkeiden avulla, että meillä on opiskelija varmasti rekisterissä. Opetushallitus on myöntänyt työväenopistoille opintosetelityyppistä avustusta. Avustusta käytetään Tampereella työttömien ja Ylöjärvellä ikäihmisten 65+ -kurssien kurssimaksuihin. Lisäksi Tampereen kaupungin ikäihmisten lautakunta tukee syksyllä 2014 yli 65-vuotiaiden tamperelaisten opiskelijoiden 65+ -kursseja ja Ylöjärven kaupunginhallitus Ylöjärvellä pidettävien kurssien työttömien alennusta. Otathan huomioon, että ilmoittautumisjärjestelmän mukaan opiskelija on varannut paikan vasta, kun hänen tietonsa on syötetty HelleWiin. Siten netissä päiväkirjojen tulostuksen jälkeen ilmoittautuva voi saada paikan ryhmään ennen tunnille suoraan tullutta ilmoittautujaa, jos lomake palautuu toimistoon kovin myöhään. Ohjaa siis opiskelija ilmoittautumaan myös netissä. Tamperelainen ja ylöjärveläinen opiskelija voi hakea syksyllä avustusta yhteen kurssimaksuun. Ikäihmiset voivat saada +65-alennusta vain niistä kursseista, 4.2 Laskutus ja kurssien maksaminen joissa on maininta alennuksesta. Muiden kuntien asukkaat eivät ole oikeutettuja alennukseen. Jos opiskelija ei ole maksanut kurssia ilmoittautues- Avustusta haetaan opintosetelin hakulomakkeella

13 ilmoittautumisen jälkeen ennen kurssin alkamista. Mikäli opiskelija on ilmoittautunut kurssille kurssin alkamisen jälkeen, hän hakee alennusta ilmoittautumispäivänä. Jo maksetuista kurssimaksuista ei myönnetä alennusta. ja Liikuntaseteleitä, TYKY-kuntoseteleitä ja Virikese- 13 teleitä. Kurssin voi maksaa myös Sportti- & Kulttuuripassilla. Liikuntaseteleitä voi käyttää vain liikunnallisten kurssien maksamiseen. Opiston lahjakortteja on myynnissä toimistossa ja Sampolan kahvio Pulinassa. Tampereella seteleillä ja lahjakorteilla maksettaessa asioidaan Sampolan kahviossa. Myönnetty avustus on henkilökohtainen, sitä ei voi antaa toiselle eikä muuttaa rahaksi. Kielteisestä Ylöjärvellä setelit toimitetaan opiston toimistoon. Setelit on allekirjoitettava. päätöksestä ilmoitamme hakijalle henkilökohtaisesti. Hakuomakkeita on saatavissa toimistosta ja opiston kotisivuilta. Sampolan Kahvila Pulinan aukioloajat ma-to klo , la klo Avoinna myös lukiolaisten syyslomaviikolla Valon Kahvila Messin aukioloajat ma-pe klo koululaisten syyslomaviikolla suljettu 4.3 Kurssitodistus Opiskelija saa kurssilta läsnäolotodistuksen niin halutessaan. Lomakkeita, joilla opiskelija tilaa todistuksen, saa toimistosta ja kotisivuilta. Vain rehtorilla on todistuksenanto-oikeus. Työttömät voivat saada lukukauden aikana 35 euron alennuksen yhdestä syksyn ja kevään kurssimaksusta. Kurssin kohdalla on maininta, jos alennusta ei myönnetä. Avustusta haetaan aikaisintaan kuukautta ennen kurssin alkamista. Hakemuslomakkeita on Todistus ja lasku postitetaan kotiin. Todistus postituksineen maksaa 10. Toimitusaika on noin kaksi viikkoa. Neuvo opiskelijoita asioimaan toimistossa. saatavissa toimistosta tai kotisivuiltamme. Hakemukseen liitetään kopio työttömyyskassan tai Kelan viimeisestä maksutositteesta tai tosite näytetään hakemusta jätettäessä. Alennusta hakiessa esitetään aina viimeisin maksutosite. 4.4 Palautelomake Otamme kurssimaksuna vastaan Smartum Kulttuuri- Keskeisenä apuvälineenä työmme kehittymisessä ja kehittämisessä toimii työstä saamamme palaute.

14 Sitä on jokaisen hyvä kerätä opetuksestaan: aivan uutta kurssia pitäessäsi, ollessasi ensimmäistä kertaa opistossa opettajana sekä muulloinkin oman ja suunnittelijan harkinnan mukaan. Palautetta voi kerätä myös kurssin aikana, silloin voi vielä vaikuttaa kurssin kulkuun ja ohjelmaan. 14 Vaaratilanteessa (esim. palohälytys) olet vastuussa ryhmäsi evakuoinnista. Mikäli joku opiskelijasi saa sairauskohtauksen, toimi tilanteen mukaan ja hälytä tarvittaessa ambulanssi. Vahtimestareilla on ensiapukoulutus. Pikkuhaavereita varten ota etukäteen selvää lähimmän lääkekaapin sijainti. Järjestyksenpitoon liittyvissä asioissa voit Sampolassa tarvittaessa Opettajainhuoneen kansiosta ja internetistä (www. tampere.fi/tyovaenopisto/opistoinfo/tuntiopettajille. kutsua paikalle vahtimestarin. Vahtimestarin tavoitettavuusnumero on html) löydät valmiita palautelomakepohjia. Monista niitä itsellesi, ja täytä myös opettajan kurs-siarviolomake. Voit myös laatia itse lomakkeen. Kun olet Opisto on vakuuttanut kaikki alle 16-vuotiaat opiskelijansa. Yli 16-vuotiaita tapaturma-alttiiden ryhmien opiskelijoita kehotetaan ottamaan vakuutus. analysoinut palautteen, toimita se kurssistasi vastaavalle henkilölle. Hänen kanssaan voit käydä keskusteluja palautteen ja omien kokemustesi pohjalta. 4.6 Aktiivinen opiskelijayhdistys Näin toteutamme opistotoimintaa säätelevän lain edellyttämää itsearviointia. Mikäli sinulla on parannusehdotuksia tai ideoita työväenopiston toimintakäytäntöihin, ota yhteys päätoimiseen henkilöstöön. Työväenopiston opiskelijoilla on kaksi yhdistystä, Tampereen työväenopiston opiskelijat ry ja Ylöjärven työväenopiston opiskelijat ry. Lisätietoa: 4.5 Toiminta vaara- tai hätätilanteissa Tampereen työväenopiston opiskelijat ry: tai puheenjohtaja Matti Tila, puh Opetuspaikan ilmoitustaululla on kyseisen kiinteistön pelastussuunnitelma, jossa on ohjeita tulipalon tai muun onnettomuuden varalta. Tutustu ohjeisiin. Ylöjärven työväenopiston opiskelijat ry: puheenjohtaja Pasi Jokinen (puh ) ja sihteeri Sisko Sirén (puh ). Perehdy opetuspisteesi hätäuloskäynteihin ennen opetuksesi alkua. Käy suunnittelijasi kanssa läpi turvallisuusasiat. Yleinen hätänumero 112 Tampereen terveyspalvelujen neuvonta ja ajanvaraus Ylöjärven terveyskeskus Myrkytystietokeskus

15 5 OPETUSTILAT JA VÄLINEET 15 Muista sulkea luokan ovi! 5.1 Opetustilojen käytänteet Työväenopiston päätoimipisteet sijaitsevat Koulutuskeskus Valossa, Sampolassa ja Tammelan koululla Kaikkien väliaikaistilojen käytännöistä (ovien avaaminen, kopiointi, siivous ym.) saat ohjeet koulutusalueesi suunnittelijalta. 5.2 Avaimet (Sara Hildén -akatemia). Lisäksi meillä on oma metallityöpaja Onkiniemessä. Opisto vuokraa opetustiloja myös mm. Monitoimitalo 13:sta, Tampereella ja Ylöjärvellä sijaisevista kouluista sekä yksityisiltä. Luovutetuista avaimista pidetään kirjaa. Työsuhteen päättyessä tuntiopettajan on palautettava avain. Jos kurssisi jatkuvat keväällä, voit pitää avaimen joulutauolla, mutta palauta se heti kevään viimeisen kerran jälkeen. Myös työpisteen muuttuessa tarpeettomat avaimet on luovutettava pois. Suurimmassa osassa Tampereen kouluista on paikalla iltakäytönvalvoja, mutta Ylöjärvellä ei. Iltakäytönvalvojalta voit kysyä esim. opetustilan lämpötilaan tai ilmastointiin liittyviä kysymyksiä. Hänen tehtäviinsä kuuluu luokkatilojen avaaminen ja sulkeminen, mutta voit kysyä häneltä apua myös laitteistoon liittyen. Ennen opetuksen alkamista on hyvä käydä tutustumassa tilaan ja sen käytäntöihin. Tila-asioista keskustelet ensisijassa suunnittelijasi kanssa. Sampolassa opettavat kuittaavat itselleen avaimen vahtimestarilta. Atk- ja musiikkiluokkiin tarvitaan lisäksi erillinen kulunvalvonta-avain. Luokissa jatkuvasti opettavalle tilataan henkilökohtainen kulunvalvonta-avain. Lyhytaikaiseen käyttöön avainta tarvitseva tuntiopettaja kuittaa vierailija-avaimen ennen tuntien alkua vahtimestarilta. Muista palauttaa avaimet tuntien päättyessä! Ylöjärvellä opettavat saavat avaimensa opistosihteeri Eeva Pulkilta. Kurssisuunnitteluvaiheessa opetuksen suunnittelijat ovat varanneet kurssiasi varten opetustilan. Mikäli kurssisi kokoontuukin suunnitelmasta poikkeavasti tai tarvitset jollekin kerralle toisenlaisia tiloja ryhmäsi käyttöön, ota yhteyttä vahtimestariin/iltakäytönvalvojaan tilavarauksen tarkistamiseksi/tekemiseksi. Huolehdi siitä, että luokka on järjestyksessä tuntiesi jälkeen niin, että seuraava opettaja pääsee opettamaan, eikä joudu siivoamaan edellisen tunnin jälkeen. Laita kalusteet paikalleen, jos olette siirtäneet niitä tuntien aikana. Sammuta laitteet ja tauluvalo. Avainturvallisuus on tärkeä osa lukituksella aikaansaatua kaupungin kiinteistöjen suojausta. Se on viime kädessä käyttäjän huolellisuutta ja avainten oikeaa säilytystä. Avaimia pitää säilyttää kuin arvoesinettä: avain on vähintään yhtä arvokas kuin sen avaamien ovien takana oleva omaisuuskin. Sampo-

16 lan hävinneestä avaimesta perimme 100 euroa. 16 ongelmatilanteessa ota yhteyttä Ylöjärven kaupungin Tilakeskuksen päivystävään kiinteistönhoitajaan puh Ylöjärven yhtenäiskoululla ja Urheilutalolla päivystävän kiinteistönhuoltajan tavoittaa matkapuhelinnumerosta Soppeenharjun koululla on käytössä koodilukkojärjestelmä. Se on pääsisäänkäynnin ovessa ja numeropaneeli on ulko-oven oikealla puolella. Koodia ei turvallisuussyistä lähetetä postitse, vaan opettajan Ulko-ovia ei saa jättää auki opetuksen ajaksi, mikäli ne ovat normaalisti lukittuna. Ovien väliin ei myöskään saa jättää mitään ylimääräistä, esim. keppejä, kiviä tms., sillä ovet ja sähkölukot voivat vaurioitua. Soppeenharjun koululla on kaikissa ovissa sähkölukot. Mikäli ovea pidetään auki yli 10 min, lähtee on itse muistettava tiedustella se Eevalta, puh , hyvissä ajoin ennen kurssin alkua. Lisäksi tarvitset avaimen päästäksesi opetusluokkaan. Avain käy myös ulko-oveen. Kotitalousluokan ja teknisen työn tilojen osalta käytetään edelleen omia avaimellisia sisäänkäyntejä, joissa koodilukitusta ei ole. siitä hälytys kiinteistönhoitajille, ja päivystäjä tulee paikalle tarkistamaan tilanteen. Jokaisesta päivystyskäynnistä tulee 125 euron lasku. Lasku osoitetaan hälytyksen aiheuttajalle. Soppeenharjun, Vuorentaustan ja Siivikkalan koulujen kiinteistönhoidon päivystysnumero on Viljakkalan ilta- ja viikonloppupäivystysnumero Avainten on oltava jatkuvasti ne vastaanottaneen on Kurun ilta- ja viikonloppupäivystysnumero on henkilön hallussa eikä hän saa luovuttaa niitä muille. Avaimissa ei saa olla sellaisia merkintöjä, joiden 5.3 Sampolan käytänteet perusteella ne voisi yhdistää tiettyihin kiinteistöihin. Jos epäilet, että avaimesi on joutunut vääriin käsiin, sinun tulee kääntyä välittömästi, tapauksesta riippuen, kurssejasi suunnittelevan henkilön, avainvastaavan tai tilakeskuksen (Ylöjärvi) puoleen. Sampolassa vahtimestarin tehtäviin kuuluu mm. yleinen järjestyksen pito, laitteistoista huolehtiminen ja tilojen varausasiat sekä Sampolan oppimisympäristön toimivuuden varmistaminen. Ylöjärvellä toimivat: Iltaisin tai viikonloppuisin sattuneessa kiireellisessä Syksystä 2015 alkaen jokaisen Sampolassa opettavan tuntiopettajan tulisi käyttää työväenopiston kuvallista henkilökorttia. Toimita sitä varten sähköi-

17 nen tai muu valokuva itsestäsi apulaisrehtori Tuula Vataselle. Ellei sinulla ole kuvaa, opistosihteeri Ulla 17 tussilla eikä Smartin taulupyyhintä saa käyttää tussitaulun pyyhkimiseen. Käsittelethän laitteita huolellisesti. Jos laite vioittuu, tai se ei toimi, ilmoita siitä Jousmäki voi kuvata sinut. Valmiin henkilökortin saat vahtimestarilta yhtä aikaa avaimen kanssa, ja sekin vahtimestarille mahdollisimman pian, että saamme laitteen heti korjattavaksi. palautetaan työsuhteen päättyessä. Jos haluat luoda opetusmateriaalia Sampolassa Useimmissa Sampolan luokissa on kosketusnäyttötaulu, tietokone, dokumenttikamera ja blueray-soitin. Laitteet toimivat opetusverkossa, ja sitä varten opettaja tarvitsee opetusverkon tunnukset. Opetusverkon tunnukset ovat henkilökohtaiset. Saat ne avainten kuittauksen yhteydessä vahtimestarilta. Samoja tunnuksia tarvitset käyttääksesi Sampolan langatonta verkkoa (Wireless Tampere) sekä opettajainhuoneessa, jos haluat päästä tietokoneelle. käytettävälle Smart-kosketusnäyttötaululle, imuroi kotikoneellesi Smart Notebook -ohjelma kuukauden kokeilukäyttöön osoitteesta: Smart-ohjelmien asennus-väliotsikon alla viimeisimpänä on teksti Kaikki SMART-ohjelmistot ladattavissa täältä. Notebook-ohjelman aktivointikoodi on NB-SEBSW-C2I6Y-XG6IE-SIAII. Syötä tuoteavain Notebook 10-asennuksen yhteydessä tai asennuksen jälkeen 30 päivän kuluessa. Aktivoinnin voi tehdä Langattomaan verkkoon kirjaudut seuraavasti: 1 Käynnistä Internet-selain Tervetuloa Notebookiin -ikkunan Ohje/Tuki -välilehdellä tai valitsemalla Notebookin valikosta Ohje -> Tarkista päivitykset ja aktivointi. 2 Valitse langattomien verkkojen listasta Wireless Tampere. 3 käyttäjä nimi: salasana: opetusverkon salasana Työväenopiston kopiokoneet ovat lukollisten ovien takana. Ne on tarkoitettu vain opettajien käyttöön, älä lähetä opiskelijaa kopioimaan. Vältä turhaa kopiointia. Suosittelemme, että toimitat isommat opetusmateriaalit kopioitavaksi vahtimestarille. Mikäli tarvitset laitteita, joita ei ole luokassa vakiovarusteena, tee varaus vahtimestaripisteessä olevaan laitteiston varauslistaan. Pyydä tarvittaessa käytönopastusta. Näin säästytään kopiokoneiden ruuhkautumiselta ja tukkeutumiselta. Sampolassa pidettävien tuntien materiaali tulee toimittaa vähintään kolme päivää ennen opetusta, muualla pidettävien oppituntien materiaali noin viikkoa aiemmin. Anna ennakkoon Luokkien Smart-aktiivivalkotaulut ja tussitaulut ovat vierekkäin. Smartille ei saa kirjoittaa tussitaulun tehtävästä kopioinnista selkeät ohjeet: lukumäärä, sivujen yksi/kaksipuolisuus, nidontatoive ja selkeästi nimesi, kurssin nimi, tuntien alkamisaika sekä missä

18 18 opetustilassa. Huomioithan Kopioston tekijänoikeussäännöt, jotka löytyvät kopiokoneen lähettyviltä. Esiintyvien ja esittävien ryhmien esityksiin ja näyttelyihin liittyvästä mainosten kopioinnista on annettu o o o vähennä sähkönkulutusta sammuttamalla laitteet, jotka eivät ole käytössä tuuleta tehokkaasti, älä jätä ikkunoita auki sammuta valot, jos olet luokkasi viimeinen käyttäjä (ks. lukujärjestys oven ulkopuolelta) erilliset ohjeet. Kysy tarkemmin ainealueesi suunnittelijalta. 6 YHTEYSTIEDOT 6.1 Johto ja toimisto Siisteys on tärkeä osa viihtyvyyttä. Päätoimipisteiden välisiivous tehdään päiväkäyttäjän tuntien päättymisen jälkeen, ennen työväenopiston tunteja. Annathan siivoojille rauhan tehdä työnsä loppuun. Luokkiin pääsee n. 15 min ennen tuntien alkamista. Luokasta on pyrittävä poistumaan heti tuntien jälkeen. Sampolan vahtimestaritkin haluavat päästä kotiin iltavuoron päättyessä - ethän jää enää klo 21 jälkeen sisätiloihin. Normaali suihkussa käynti ja vaatteiden vaihto liikuntaryhmien jälkeen on ymmärrettävää. Työväenopiston puhelinnumero opiskelijoiden yhteydenottoja varten on Kurssitiedustelut, ilmoittautumiset ja peruutukset opetuskaudella puh ja ma - to klo , pe klo Muulloin ma - pe klo kotisivut: S-posti: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa paitsi: helena.m.makinen Sampolan parkkipaikka on tarkoitettu vain henkilökunnan käyttöön. Siksi parkkeeraamiseen tarvitaan henkilökohtainen lupa. Pyydä sitä vahtimestarilta. Pidä lupa parkkeerauksen aikana näkyvillä, sillä pysäköintialue on pysäköintivalvonnan piirissä. Rehtori Matti Saari, puh vastaa koko työväenopiston toiminnasta Rehtori Heli Tiainen (SHA), puh vastaa Sara Hildén -akatemian toiminnasta 5.4 Kestävä kehitys Apulaisrehtori Päivi Varjosalo, puh vastaa Koulutuskeskus Valon toiminnasta Huomioithan kestävän kehityksen periaatteet opetuk-sessa ja opetusmateriaalien käytössä: Apulaisrehtori Tuula Vatanen, puh vastaa Sampolan toiminnasta o o vähennä paperin kulutusta, jätepaperi keräykseen lajittele jätteet Toimistopäällikkö Helena Mäkinen, puh vastaa opiston toimisto- ja vahtimestaripalveluista

19 19 Vahtimestari Sami Virtanen, puh Vahtimestarien tavoitettavuusnumero: Myös lukion vahtimestari Tommi Vesterinen auttaa tarvittaessa. Koulutuskeskus Valossa sijaitseva toimisto: Pallotie 5, Ylöjärvi Toimisto avoinna ma - to klo , pe klo Sampolassa sijaitseva toimisto: Sammonkatu 2, Tampere Toimisto avoinna ja ma - to , pe klo Muulloin toimisto on auki ma - to klo , pe klo Opistosihteerit Sirkka Hakamäki saakka, puh sen jälkeen Kirsi Ikonen, puh laskutus, kurssimaksut ja maksupalautukset Eeva Pulkki, puh avaimet, tilat, asiakaspalvelu Opistosihteerit Ulla Jousmäki, puh tiedottaminen Sanni Roikonen saakka, sen jälkeen Sara Hildén -akatemiassa sijaitseva toimisto: Ilmarinkatu 17, Tampere Toimisto avoinna ma - pe klo Sirkka Hakamäki, puh asiakaspalvelu Elise Laitinen, puh päiväkirjat, matkalaskut Opistosihteeri Kirsi Ikonen saakka, sen jälkeen Aila Lemmetty, puh Johanna Wiljakka-Jokiniemi, puh palkat, matkalaskut, työtodistukset Muu hallintohenkilökunta: Opetusavustaja-vahtimestari Jaakko Hukkanen, Muu hallintohenkilökunta: puh Järjestelymestari Janne Hietanen, puh Vahtimestari Jari Huhtakallio poissa , sijaisena Sami Torvinen, puh

20 6.2 Koulutusalueista vastaava henkilöstö 20 Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa paitsi heidi.korhonen3 Tieto Kristiina Kestinen, puh yhteiskuntatieteet Minna Kymäläinen, puh oppiminen ja kasvatus, itsetuntemus ja ihmissuhdetaidot, Opinverstas Taide Ajanki Riikka, vuorotteluvapaalla syyslukukauden, sijaisena Juulia Saarikoski, puh Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus, Taidekaari-työpajat Heidi Saramäki, puh Terveyden edistäminen Anne Kilponen, puh Tampereen terveys ja itsehoito, tanssi, terveysliikunta, jooga ja itämaiset harjoitukset Peltomaa Virpi, sij. Korhonen Heidi, puh Ylöjärven terveys ja itsehoito, tanssi, terveysliikunta, jooga ja itämaiset harjoitukset Kuvataiteen perusopetus Merja Honkkila, puh Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus Helinä Huotari, puh Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus Mikko Kallio, puh saakka, jonka jälkeen sijainen kuvataide, musiikki, teatteritaide Kädentaito Sirpa Kujanpää, puh Kristiina Kestinen, puh sanataide/kirjoittaminen tekstiilityö ja askartelu Tampereella Seppo Riihonen, puh tekniset aineet Tampereella Ulla Tujula, puh käsityöt ja askartelu Ylöjärvellä Kielet Kristiina Kestinen, puh suomi Anneli Rousti-Klemetti, puh englanti Ylöjärvellä, muut kielet Katriina Toivonen-Salo, puh englanti Tampereella, ruotsi, venäjä Kimmo Vehmas, puh saksa, ranska, espanja, italia

21 7 LOMAKKEET JA OHJEET 21 Lomakkeet löytyvät myös Tampereen seudun työväenopiston tuntiopettajien omasta Virta-työtilasta Kaikkia tuntityöntekijöiden henkilöstöhallintoon liittyviä lomakkeita löytyy kopioina toimistosta tai kotisivuiltamme: tampere.fi/tyovaenopisto/opistoinfo/ tuntiopettajille.html Sivuilta löydät mm. o o o o o henkilötietolomake palkantilauslomakkeet Matkalasku Ilmoitus pankkitilinumerosta/muutoksesta Kurssin arviointilomakkeet (https://virta.pirnet.fi), joka avautuu syyskuussa Jos meillä on sähköpostiosoitteesi tiedossa, sinulle lähetetään kutsu työtilaan. Työtilaan tallennetaan lomakkeiden lisäksi erilaisia henkilöstöhallintoon liittyviä asiakirjoja ja ohjeita. Pyrimme pitämään sähköisenä viimeisimmät versiot. Työtilassa on myös keskustelufoorumi, jossa voi kysyä työhön liittyvistä mieltä askarruttavia asioista.

TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA

TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA lv 2015-2016 Päivitetty 5.2.2016, lukuvuoden aikana tehdyt päivitykset sinisellä TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO 1 TYÖVÄENOPISTO 3 2 TYÖSUHTEEN EHDOT 3 2.1 Henkilötiedot...3

Lisätiedot

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki Johdatus uusille opettajille Opettajankokous 27.8.2015 Olli Ruohomäki Petäjä on alueellinen kansalaisopisto Ennen kurssin alkua Poikkea toimistolla täyttämässä tuntiopettajalomake sekä pankkiyhteyslomake.

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJAN OPAS. Työkausi 2015-2016

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJAN OPAS. Työkausi 2015-2016 JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJAN OPAS Työkausi 2015-2016 Kurssimaksut Muistakaa sanoa kurssien alussa, että peruutus on aina tehtävä opiston toimistoon, jotta tiedetään ottaa asia huomioon laskutuksessa!

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Lautakunta. Päätös. tarjonnasta. Kurssi-maksut Avustukset, muu rahoitus =TUNTI KEHYS + 10% Aikataulu. Kurssikuvaukset. Päätös.

Lautakunta. Päätös. tarjonnasta. Kurssi-maksut Avustukset, muu rahoitus =TUNTI KEHYS + 10% Aikataulu. Kurssikuvaukset. Päätös. Kurssisuunnittelu Tuntikehykset, painopisteet ainealueittain ja kunnittain, suunnitelmapyyntö entisille Suunnittelupäivä: Yhteiset teemat, aikataulut, tallennusohjeet, vapaa ideointi, tapahtumat, näyttelyt

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

Suomeksi Näin käytät ereseptiä

Suomeksi Näin käytät ereseptiä Suomeksi Näin käytät ereseptiä Kaikkialla Suomessa siirrytään vaiheittain käyttämään sähköistä reseptiä eli ereseptiä. Tarkista, mitkä apteekit ja terveydenhuollon toimipaikat käyttävät jo ereseptiä. Saat

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA

TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA lv 2016-2017 Netissä aina päivitetty versio. Lukuvuoden aikana tehdyt päivitykset näkyvät sinisellä TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO 1 TYÖVÄENOPISTO 3 2 TYÖSUHTEEN EHDOT

Lisätiedot

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Oppitunteja seurataan nettiselaimilla Youtube-tyylisen video-ohjelman kautta, eikä mitään erillistä ohjelmaa tarvitse asentaa. Palvelua voi käyttää

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 18.10.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa. HOAY:n luottamusmiesjaos 2016

Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa. HOAY:n luottamusmiesjaos 2016 Opettajien vuorotteluvapaa Helsingin opetusvirastossa HOAY:n luottamusmiesjaos 2016 Miksi ihmeessä? Työntekijälle pidempi vapaa opiskeluun, lasten tai omaisten hoitoon, lepoon, harrastuksiin... Työttömälle

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita

KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa. Kokemuksia ja käytännön ohjeita KesäJeesi -toiminta Koulutuskeskus Sedun tiloissa Kokemuksia ja käytännön ohjeita 2 SISÄLTÖ 1 KesäJeesi -toiminnan taustaa... 3 2 Toiminta KesäJeesi -pajoilla - mitä, miksi ja miten... 4 3 Uraohjaus osana

Lisätiedot

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen

TILITOIMISTO. Vantaa alkaen TILITOIMISTO Vantaa 1.1.2016 alkaen Econia Yrityspalvelut Oy Käsittelemme tänään Toimitettavat lomakkeet palkanlaskentaan Työsopimuksen täyttäminen Päätösten vaikutus palkanlaskentaan Tuntilistat Sairauslomat

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS... 1 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN... 1 WEBOODIN OPINTO-OPAS... 2 Opetus-välilehti... 3 Tentit-välilehti... 3 Tutkintorakenteet-välilehti... 4 Opintojaksot-välilehti...

Lisätiedot

Avoimen opiskelijan opas

Avoimen opiskelijan opas Avoimen opiskelijan opas päivitetty 13.11.2013 LIIKETALOUDEN YKSIKÖN ESITTELY Koulutusohjelmat Liiketalouden yksikössä voi opiskella viidessä eri ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Mikäli opintojaksolla käytetään tenttiakvaariotenttiä, avoinna olevat tenttiperiodit löytyvät SoleOPSista opintojaksoselosteelta. Kaikilla opintojaksoilla ei käytetä tenttiakvaariota.

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016

WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WEBOODIN PIKAOHJE 29.4.2016 WebOodissa opiskelija voi tarkastaa omat henkilötietonsa, muuttaa tai lisätä yhteystietojaan, ilmoittautua opetukseen ja tentteihin, ilmoittautua yliopistoon, selata omia opintojaan

Lisätiedot

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille)

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) 2016 Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) Tämä ohjeistus sisältää seuraavat osiot: 1. Osoitteen muutos 2. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 3. Ilmoittautuminen toteutukselle (opinnolle) 4. HOPS / suoritusten

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.7. PÄIVITETTY 31.5.2016 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO - ohje pelaajasiirron tekemiseen. Tässä ohjeessa ei opasteta mistä seuran tunnuksen ja salasanan Palvelusivustolle

Lisätiedot

2016-17 ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA. Siv.ltk. 7.6.2016 45 VAKKOLAN KOSKI

2016-17 ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA. Siv.ltk. 7.6.2016 45 VAKKOLAN KOSKI 2016-17 ASKOLAN KUNNAN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA VAKKOLAN KOSKI Siv.ltk. 7.6.2016 45 SISÄLTÖ: Johdanto 2 Toiminnan tavoitteet 2 Toiminta-aika ja lukuvuoden työajat 3 Hakumenettely ja haku

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

OPISKELIJAN PIKAOPAS

OPISKELIJAN PIKAOPAS SISÄLTÖ Työvälineet 3 Kirjautuminen ejollakseen 4 Salasana unohtui 5 Aloitusnäkymä 6 Toiminnot aloitusnäkymässä 7-8 Oma sähköpostiosoitteesi 9 Opiskelu 10 Omien suoritusten seuranta 11 Helppari auttaa

Lisätiedot

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille

Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Populus matkojen hallinta Käyttöohje kansalaisopiston opettajille Päivitetty 8.2.2017 Sisältö: 1. Populukseen kirjautuminen ja käyttäjätunnukset 2. Useammat ajot samalle matkalaskulle 3. Yksittäisen matkalaskun

Lisätiedot

Hyvä suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman jäsen!

Hyvä suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman jäsen! Hyvä suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman jäsen! Vuoden 2016 eläinmäärät ja muut tiedot pyydetään tallentamaan Internetissä. Jos tämä ei ole mahdollista, tiedot voi toimittaa postitse tai sähköpostitse

Lisätiedot

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016

Tuntiopettajien työhyvinvointi Kysely syyskuussa 2016 Tuntiopettajien työhyvinvointi 2016 Kysely syyskuussa 2016 10. Työmotivaationi on 11. Työssäni tapahtuu muutoksia 12. Koen viikoittaisen työmääräni kokonaisuudessaan (mukaan lukien muut työtehtävät) 13.

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Pirkanmaan Maakunnallinen verkkokurssitarjotin

Pirkanmaan Maakunnallinen verkkokurssitarjotin Pirkanmaan Maakunnallinen verkkokurssitarjotin (http://www.seututarjotin.fi) Opo info 22.3.2012 Minna Helynen PAOK Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelma minna.helynen@tampere.fi http://paokhanke.ning.com

Lisätiedot

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi!

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! Seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun kulmakivi Päätehtävämme on tuottaa urheilijoita sekä aktivoida liikkumaan. Miten tätä päätehtävää voidaan tukea? Sama tuska

Lisätiedot

On aika alkaa valmistautua tulevaan Mongolian matkaan! Tässä tietoa viisumista.

On aika alkaa valmistautua tulevaan Mongolian matkaan! Tässä tietoa viisumista. Visumservice Kasarmikatu 44 / PL 14 00131 Helsinki MONGOLIAN VIISUMI On aika alkaa valmistautua tulevaan Mongolian matkaan! Tässä tietoa viisumista. TEMAn kaikki viisumihakemukset hoidetaan Visumservicessä.

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas BALLET KAUKAMETSÄ Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto-opas 2016-2017 KAINUUN MUSIIKKIOPISTON BALLET KAUKAMETSÄ Ballet Kaukametsä antaa tanssin perusopetusta ja eri-ikäisille tanssijoille tarjotaan

Lisätiedot

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi

Tervetuloa. koululaisen vanhemmaksi Tervetuloa koululaisen vanhemmaksi Lukuvuosi 2016-2017 Syyslukukausi ti 16.8. ke 21.12.2016, lisäksi 5.12. on vapaapäivä Syysloma to 13.10. su 16.10. Kevätlukukausi ke 4.1. la 3.6.2017 Talviloma ma 20.

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi.

Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. HYVÄ HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJA Ohessa ohjeita henkilökohtaisen avustajan työsuhteeseen liittyen. Ohjekirje on hyvä antaa myös avustajan/-jien luettavaksi. Tuntilistat Työnantajat palauttavat

Lisätiedot

VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017

VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017 VERTAISOPINTO- RYHMÄT 2017 Mikä muuttuu? Vertaisopintoryhmät asioivat sähköisesti Sivisverkossa. Yhteyshenkilöllä on henkilökohtainen Sivisverkon käyttäjätunnus. Yhteyshenkilö voi samalla Sivisverkon käyttäjätunnuksella

Lisätiedot

2016 Perehdyttäminen

2016 Perehdyttäminen 2016 Perehdyttäminen PEREHDYTTÄMISOHJELMA Perehdytettävä: Vastuuhenkilö: TYÖHÖNOTON VALMISTELU Tehtävien läpikäyminen ja suunnittelu Työpaikkailmoituksen laatiminen Alkutietojen antaminen Työhönottohaastattelujen

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

Päivämäärät Lomapäivät Kesto

Päivämäärät Lomapäivät Kesto Päivämäärät Lomapäivät Kesto Tasot 23.01. 19.05. 20.02. 24.02. 14.04. 17.04 21.04. 15 viikkoa -> 22t 30min A1 C1 20.03. 19.05. 14.04. 17.04. 21.04 8 viikkoa -> 12t A2 C1 Kurssityyppi Taso Ajankohta A:

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE YHTEISHAUN TULOKSET JULKAISTAAN AIKAISINTAAN TORSTAINA 16.6.2016 Ammatilliseen oppilaitokseen opiskelijaksi valitulle ilmoitetaan valinnasta

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2013 Tiedotustilaisuus ke 21.11.2012 klo 12.30-13.30 Harjoittelu osana opintoja KM-tutkintoon

Lisätiedot

muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin

muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin Uudelleensijoittuminen tarjoaa mahdollisuuden jatkaa valtion palveluksessa Alueellistamisen ja tuottavuuden parantamiseen tähtäävien

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikakokeilu

Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikakokeilu Ammatillisen koulutuksen vuosityöaikakokeilu Ammatillisia oppilaitoksia koskeva vuosityöaikakokeilu Sopimuksen tavoitteena on saada kokemuksia opettajiin paremmin soveltuvasta työajasta, työajan suunnittelusta,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna

Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna Koulutuskeskus Sedun työelämäyhteistyön kehittämisjaksot / työelämäjaksot lukuvuonna 2014 2015 Koulutuskeskus Sedun henkilöstöllä on mahdollisuus hakea jatkuvalla haulla työelämäyhteistyön kehittämisjaksolle

Lisätiedot

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen

SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen PELAAJASIIRTOJEN OHJE VERSIO 1.4. PÄIVITETTY 23.6.2015 s. 1 SALIBANDYN PALVELUSIVUSTO Ohje pelaajasiirron tekemiseen Huom! Tässä ohjeessa kerromme kuinka siirto tehdään vapaalla siirtoajalla, jolloin vanhan

Lisätiedot

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen

oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen oppimispeli esi- ja alkuopetusikäisten lasten matemaattisten taitojen tukemiseen ILMAINEN Lukimat-verkkopalvelun (www.lukimat.fi) kautta saatava tietokonepeli EKAPELI-MATIKKA Ekapeli-Matikka on tarkoitettu

Lisätiedot

Tilaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarpeellisen rikosrekisteriotteen.

Tilaan lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarpeellisen rikosrekisteriotteen. MUSIIKKIOPISTO ARKIPELAGIN OPETTAJAN OPAS 1. Rikosrekisteriotteen ohje Uuden opettajan on pyydettävä rikosrekisteriote oikeusrekisterikeskuksesta itselleen ja esittää se rehtorille työn alkaessa. Rekisteriote

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen

Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Ammattiosaamisen näytöt ja työssäoppiminen Sisältö 3 Yleistä ammattiosaamisen näytöistä ja työssäoppimisesta 4 Opettajan näyttö- ja työssäoppimistyön korvaaminen 5 Oppilaitoksessa vai työpaikassa? 6 Matkakorvaukset

Lisätiedot

Tenttiin ilmoittautuminen ja tenttivarauksen muuttaminen SoftTutor-sovelluksessa

Tenttiin ilmoittautuminen ja tenttivarauksen muuttaminen SoftTutor-sovelluksessa Tenttiin ilmoittautuminen ja tenttivarauksen muuttaminen SoftTutor-sovelluksessa Sisällysluettelo: 1 Tentin aloitusajat... 1 2 Tenttiin ilmoittautuminen... 1 2.1 Yleiseen tenttiin ilmoittautuminen... 3

Lisätiedot

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään.

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään. Rippikoulut 2016 Vuonna 2016 rippikouluikäisiä ovat vuonna 2001 syntyneet nuoret. Rippikouluun voivat ilmoittautua myös ne, joilla rippikoulu on jäänyt käymättä tai jos on aloittanut koulun 6-vuotiaana

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN

OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN OPAS RESURS BANKIN YRITYSPALVELUIHIN www.resursbank.fi OTA YHTEYTTÄ YHTEYSTIEDOT LIIKKEILLE Osasto Puhelin Aukioloajat Milloin Luottolinja (09) 622 4309 ma pe klo 8 21 la 9 18, su 12 18 Yleisnumero luoton

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen

Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Helsinki Opetusneuvos Hely Parkkinen Pidennetty oppivelvollisuus Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsinki 29.4.2011 Opetusneuvos Hely Parkkinen 1 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 5 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKIMUODOT

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

OHJE 1: Uudet oppilaat

OHJE 1: Uudet oppilaat 1 OHJE 1: Uudet oppilaat HUOM! Jos Sinulla on jo Peda.net-tunnukset suomalaisen koulusi kautta, Sinun ei tarvitse rekisteröityä uudelleen. Kirjaudu sisään Omaan tilaasi ja aloita ohjeiden luku sivulta

Lisätiedot

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo

HARJOITTELU VUONNA Tiedotustilaisuus ke klo TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus HARJOITTELU VUONNA 2017 Tiedotustilaisuus ke 23.11.2016 klo 10.00-11 (Virta 114) Harjoittelu osana opintoja KASELOHA

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka

Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka Osio C Liite 6 Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 6 TAIDE JA VIESTINTÄKULTTUURIOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Taide- ja viestintäkulttuurioppilaitosten

Lisätiedot

Valmistumisklinikka Viestintätieteiden tiedekunta

Valmistumisklinikka Viestintätieteiden tiedekunta Valmistumisklinikka 25.1.2017 Viestintätieteiden tiedekunta Ohjelma Uusi tiedekunta, mikä muuttuu? Voit hakea HuK-tutkintoa kun Gradun palautuksesta maisteriksi Kalmanrajat keväällä 2017 Todistushakemuksen

Lisätiedot

Opiskelijan perustietolomake

Opiskelijan perustietolomake Opiskelijan perustietolomake 11.5.2010 Opiskelijarekisteri / Jaana Sälekari 11.5.2010 1 Perustietolomake on nyt yksisivuinen Perustietolomakkeet löytyvät kolmella kielellä opiskelijarekisterin tukisivuilta

Lisätiedot

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku

LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE. 1 WebOodin käyttäjätunnukset. 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku LAY - WEBOODI 3.3 PIKAOHJE OPISKELIJOILLE 1 WebOodin käyttäjätunnukset... 1 2 Opintojaksojen ja aikataulujen haku... 1 3 Henkilötiedot... 2 4 Opetukseen / tentteihin ilmoittautuminen... 3 5 Suoritusotteen

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Diacor Turku extranet

Diacor Turku extranet Diacor Turku extranet Extranet on asiakasyritystemme vastuuhenkilöille tarkoitettu sähköinen palvelukanava. Diacor Turun extranet- sivustolla yrityksen kontaktihenkilön on mahdollista kirjata työntekijöiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto 7/2015 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Opetusvirasto 7/2015 Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja Toimialarehtori, Palvelu ja viestintä Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 7 Fysiikan, kemian ja matematiikan tuntiopettajan virkasuhteinen tehtävä, työavain 25-978-15 HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Toimialarehtori

Lisätiedot

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka

OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C Liite 9 Merenkulkuoppilaitos Soveltaminen ja palkka OSIO C LIITE 9 MERENKULKUOPPILAITOS I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Merenkulkuoppilaitoksen opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtoina sovelletaan

Lisätiedot

SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE 20.6.2016 SISÄLLYS 1. Rekisteröityminen 2. Kirjautuminen 3. Hakemuksen tekeminen 4. Haastatteluajan varaus 5. Kalenterin käyttö 6. Sijaisuusehdotukset

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

HAE KSL-KURSSITUKEA SÄHKÖISESTI! TIRAMISUN KÄYTTÖOHJE

HAE KSL-KURSSITUKEA SÄHKÖISESTI! TIRAMISUN KÄYTTÖOHJE HAE KSL-KURSSITUKEA SÄHKÖISESTI! TIRAMISUN KÄYTTÖOHJE Kurssin järjestämisen vaiheet 1. Kurssituntihakemus Ideat tulevan vuoden kursseista syntyvät: hae tarvittavat opetustunnit marraskuun loppuun mennessä.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 30 Asianro 1901/00.01.02.00/2016 Taiteen perusopetuksen käsityön laajan oppimäärän opetuksen aloittaminen Kuopiossa, Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hakemus kasvun

Lisätiedot