TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA lv TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO

2 1 TYÖVÄENOPISTO 3 2 TYÖSUHTEEN EHDOT Henkilötiedot Työsopimus Palkka, palkanmaksu ja matkalaskut Palkka- ja työtodistukset, viikkotuntierittely Sairastuminen ja tilapäinen hoitovapaa Rikosrekisteriote lasten kanssa työskenteleviltä Päiväkirja Tuntiopettajan HelleWi OPETTAMINEN Lukuvuoden tärkeät päivämäärät Ammattitaidon kehittäminen Tukea opetustilanteiden haasteisiin OPISKELIJOILLE VÄLITETTÄVÄ TIETO Opiskelijalomake Laskutus ja kurssien maksaminen Kurssitodistus Palautelomake Toiminta vaara- tai hätätilanteissa Aktiivinen opiskelijayhdistys OPETUSTILAT JA VÄLINEET Opetustilojen käytänteet Avaimet Sampolan käytänteet Kestävä kehitys YHTEYSTIEDOT Johto ja toimisto Koulutusalueista vastaavat johtavat opettajat ja suunnittelijat LOMAKKEET 21

3 1 TYÖVÄENOPISTO Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta kanssamme! Kädessäsi on tuntiopettajan toimintakäsikirja, johon on koottu asioita, joihin voit tuntiopettajana työssäsi törmätä. Käytäntömme elävät jossain määrin vuosittain, joten luethan tekstin huolella, vaikka olisit opettanut meillä aiemminkin aloittanut Tampereen seudun työväenopisto toimii Tampereen ja Ylöjärven alueella. Viime lukuvuonna toteutimme yli 360 opettajan ja luennoitsijan voimin 1930 kurssilla yhteensä yli oppituntia. Mukana oli lähes kurssilaista. Vakinaisia työntekijöitä on 31. Opetusta annetaan viidellä eri aihealueella: Tieto: kasvatukselliset ja yhteiskunnalliset aineet, puutarha, tietotekniikka Terveyden edistäminen: terveys ja itsehoito, tanssi, terveysliikunta, jooga ja itämaiset harjoitukset Kädentaidot: käsityöt, askartelu Taide: teatteri- ja puheilmaisu, luova kirjoittaminen, kuvataide, musiikki Kielet: noin 20 eri kieltä, useissa kielissä perus- ja keskitaso 3 2 TYÖSUHTEEN EHDOT 2.1 Henkilötiedot Uudet tuntiopettajat täyttävät henkilötietolomakkeen jo sopiessaan kurssista suunnittelijan kanssa. Lomakkeen tietoja käytetään luotaessa työntekijälle työsuhdetta ja palkanmääräytymisperusteita. Henkilötietolomake löytyy kotisivuiltamme: fi/tyovaenopisto/opistoinfo/tuntiopettajille.html Verokortti toimitetaan opistosihteeri Johanna Wiljakka-Jokiniemelle viimeistään kaksi viikkoa ennen palkanmaksupäivää. Valokuva verokortista ei käy, mutta pdf-tiedosto käy. Ajantasaisen ja oikean verokortin toimittaminen työnantajalle ajallaan on työntekijän vastuulla. Työväenopisto muistaa työntekijöitään 20-, 30- ja 40-vuotisansiomerkeillä, siksi henkilötietolomakkeessa kysytään aiempaa toimintaasi kansalaisopistoissa. Kansalaisopistojen liitto (KOL) myöntää ansiomerkkejä jäsenopistojen ja opiskelijakuntien työntekijöille sekä toimi- ja luottamushenkilöille, jotka ovat hoitaneet tointaan tai luottamustehtäviään aktiivisesti ja ovat muutoinkin paikallisen kansalais- ja työväenopistotoiminnan kannalta tunnustuksen ansainneet. Lisäksi tarjoamme erilaisia teematilaisuuksia, kuten yleisluennot ja neuvontaa, mm. oppimis- ja lukivaikeuksiin liittyvää henkilökohtaista ohjaus-, tuki- ja neuvontapalvelua Opinverstaassa. Järjestämme myös tilauskoulutusta.

4 2.2 Työsopimus 4 Lain soveltamisesta saa lisätietoa toimistopäällikkö Helena Mäkiseltä. Työsuhteeseen sovellamme Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES, Osio F). Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetuksessa sovelletaan liitettä 11, muille liitettä 12. Kurssin oppilasryhmän vähimmäiskoko näkyy työsopimuksessa ja päiväkirjaassa. Kurssi perutaan, mikäli ilmoittautuneiden määrä ei viikkoa ennen kurssin alkamisajankohtaa täytä asetettua vähimmäisopiskelijamäärää. Mikäli opiskelijamäärä putoaa pysyvästi (kolme kertaa peräkkäin) alle vähimmäiskoon, tulee opetuksen jatkamisesta neuvotella suunnittelijan kanssa. Opetuksen suunnittelija tekee mahdolliset perumis- ja keskeyttämispäätökset. Kanssasi tehdään kirjallinen kahdenkeskinen työsopimus. Rehtori allekirjoittaa sopimuksen opiston puolesta, ja sitten se lähetetään sinulle postitse syyskuun aikana. Allekirjoita sopimus ja palauta se toimistoon. Syys- ja kevätlukukaudelle tehdään Opettajalla on velvollisuus ilmoittaa yksityisopetuksen opintonsa keskeyttäneistä opiskelijoista toimistoon. Opinnot aloittamatta jättäneen tai keskeyttäneen opiskelijan tunnit vähennetään opettajan opetustunneista. Opiskelijoita kutsutaan varasijoilta erilliset työsopimukset. Kevätlukukauden työsopimus vain opiston kautta. tehdään tammikuussa. 2.3 Palkka, palkanmaksu ja matkalaskut Työsopimuksessa kerrotaan: * työsopimuksen osapuolet * työsuhteen alkamisajankohta ja määräaikaisen työsopimuksen kesto ja peruste * työn suorituspaikka * työtehtävien pääasiallinen laatu + muut työnantajan määräämät tehtävät * palkka tai muu vastike sekä palkanmaksukausi * työaika * irtisanomisaika * työsuhteessa sovellettava työehtosopimus Opettamisesta maksetaan palkka palkkataulukon mukaan. Alkujaan palkkataulukon mukaiset tuntipalkat ovat määräytyneet päätoimisen opettajan kuukausipalkasta. Nykyisin työehtosopimus määrittelee tuntiopettajan perustuntipalkan ala- ja ylärajan. Työväenopistossa, ja useimmissa muissakin kansalaisopistoissa, on säilytetty alkuperäinen tuntipalkkojen jaottelu, jossa peruspalkka on jaettu kolmeen ryhmään koulutuksen mukaan ja tietyistä lisäkoulutuksista tulee prosentuaalinen palkan nousu.

5 5 TUNTIOPETTAJIEN PALKKATAULUKKO % määrävuosikorotus Tutkinto euroa euroa Ylempi korkeakoulu, esim. FK 28,35 30,05 Alempi korkeakoulu, esim. HuK 26,51 28,10 Muu koulutus 25,17 26,68 5 % Aikuiskasv./ kasvatustiet. perusopinnot Ylempi korkeakoulu, esim. FK 29,77 31,55 Alempi korkeakoulu, esim. HuK 27,83 29,50 Muu koulutus 26,43 28,01 10 % Opettajan pedagogiset opinnot Ylempi korkeakoulu, esim. FK 31,19 33,06 Alempi korkeakoulu, esim. HuK 29,16 30,91 Muu koulutus 27,69 29,35 Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus Soveltuva alan korkeakoulututkinto, kuvataiteen opistoasteinen kelpoisuus tai taiteilija, jolla pedagoginen kelpoisuus 27,33 Muu koulutus 25,78 KVTES:n osalta ei yleiskorotusta makseta Mallit 12,31 Säestäjät 14,34 Voidaksemme määritellä palkkasi työehtosopimuksen mukaisesti, uusi opettaja tuo alkuperäiset tutkintotodistukset nähtäväksi suunnittelijalle tai opistosihteeri Johanna Wiljakka-Jokiniemelle. Todistuksista otetaan kopio työväenopistolle. Ilman todistuksia palkka maksetaan muu koulutus mukaisesti. Vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia opettavalle opettajalle, joka on opettanut kolme vuotta vähintään keskimäärin 16 tuntia viikossa omassa tai jossain muussa kansalaisopistossa, maksetaan 6 % korkeampi tuntipalkkio. Opetustuntimäärää laskettaessa otetaan huomioon vain yhden kansalaisopiston tunnit. Keskimääräistä viikkotuntia laskettaessa jakajana käytetään työviikkojen määrää.

6 6 Tampereen kaupunki maksaa palkat jälkikäteen seuraavan kuukauden viidentenätoista (15.) päivänä. Säännöllisesti koko lukukauden opettaville opettajille maksetaan palkat kuukausittain opetussuunnitelman mukaisista toteutuneista tunneista. Lyhyt- ja viikonloppukurssien opettajille ja sijaisille palkka maksetaan opetuksen päätyttyä seuraavan kuukauden palkanmaksupäivänä. Matkalaskut toimitetaan opiston toimistoon täytettynä ja allekirjoitettuna heti kurssin päättymisen jälkeen. Kirjaa todelliset kilometrit, omavastuuvähennys 6 km/suunta tehdään maksamisen yhteydessä. Matkat korvataan yleensä julkisen kulkuneuvon taksojen mukaisesti. Oman auton käytöstä on sovittava erikseen opetuksestasi vastaavan suunnittelijan kanssa. Vaillinaisesti täytettyä matkalaskua ei voida Ilmoita mahdollisista tuntimuutoksista (ks. s. maksaa. OVTES:n mukaan lasten ja nuorten taidekoulun matkoista ei makseta matkakuluja. 9) heti palkanmaksuvirheiden estämiseksi. Lopulliset tarkistukset tehdään lukukausittain viimeisen palkanmaksun yhteydessä päiväkirjan perusteella, siksi on erittäin tärkeää, että palautat päiväkirjan toimistoon välittömästi kurssin päätyttyä. Jos käytät sähköistä päiväkirjaa, paperista päiväkirjaa ei tarvit- Mikäli sinulla on suunnittelijan kanssa sovittuja muita kuluja, niiden kuitit tulee toimittaa suunnittelijalle asiatarkastusta varten kyseisen lukukauden aikana. Myöhemmin toimitettujen tositteiden mukaisia kuluja ei voida maksaa. se palauttaa. Malleille, säestäjille ja vierailijoille tehdään 2.4 Palkka- ja työtodistukset, viikkotuntierittely työsopimus niiden tietojen perusteella, jotka he kirjaavat erilliseen palkantilauslomakkeeseen. Palkka maksetaan kuukauden viimeisenä päivänä. Toimita palkkiolomake toteutuneista työajoista Johannalle palkanmaksua varten kuukauden 10. päivään mennessä. Luentopalkkiot maksetaan palkkiolaskun perusteella kuukauden 15. päivä ja viimeinen päivä. Tampereen kaupungin linjauksen mukaisesti palkkalaskelmat toimitetaan sähköisessä muodossa kaikille palkansaajille. Sähköistä palkkalaskelmaasi pääset katsomaan verkkopankkitunnuksillasi koska tahansa ja miltä koneelta tahansa. Sähköisen palkkalaskelman voi tulostaa esimerkiksi veroehdotuksen tarkistamista varten tai palkkatodistukseksi tai tallentaa sähköisen palkkalaskelman omiin tiedostoihin. Tulosteen saamiseksi valitse palkkalaskelmasivulla ruudun oikeasta yläkulmasta toiminto: Tallenna. Tulostamista varten riittää, jos valitset avautuvasta ruudusta avaa-toiminnon, tallentamista ei siis ole

7 välttämätöntä tehdä loppuun saakka. Jos valitset avautuvasta tallenna, palkkalaskelma tallentuu valitsemaasi muistiin. 7 Työttömyyskassalle lähetettävän todistuksen viikkotuntierittelyn teet itse. Opistosihteerit varmentavat allekirjoituksellaan annetut tiedot oikeiksi. Lomakkeita saat liitostasi. Pankki ei näe palkkalaskelmia, sillä ne eivät ole pankkien palvelimella. Palvelimella säilytetään 18 viimeisintä sähköistä palkkalaskelmaa. Uusi tuntiopettaja: Mikäli haluat paperisen palkkalaskelman, sinun tulee ilmoittaa siitä erikseen täyttämällä Ilmoitus paperisesta palkkalaskelmasta -lomake. Lisätietoja saat Johanna Wiljakka-Jokiniemeltä. 2.5 Sairastuminen ja tilapäinen hoitovapaa Tampereen kaupungin ohjeiden mukaisesti kaikki sairauspoissaolot ilmoitetaan joko soittamalla tai henkilökohtaisesti esimiehen luona käymällä. Tekstiviesti tai sähköposti ei riitä ilmoitukseksi. Työväenopistossa on sovittu, että kurssien suunnittelusta vastaava henkilö edustaa työnantajaa. Jos sairastut, ilmoita siitä välittömästi kurssisi suunnittelijalle tai opiston toimistoon sijaisjärjestelyjen vuoksi. Verkkopankin palkkalaskelma kelpaa palkkatodistuksena. Se on nähtävissä verkkopankissasi 2-3 päivää ennen palkanmaksua. Muut palkkatodistukset jo maksetuista tai edellisen lukukauden palkoista voi pyytää taloushallinnon palvelukeskuksesta puh tai sähköpostilla: tampere.fi Tuntityöntekijöiden työsuhde alkaa samalla kuin hänen lukukauden ensimmäinen oppituntinsa tai työtehtävänsä. Tuntiopettajalle, jonka työsuhde on kestänyt vähintään kuukauden, maksetaan sairausajan palkkaa yhdeksältä arkipäivältä (ma-la) sekä Virallisen työtodistuksen, esim. työpaikan hakuun, voit tilata: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet /596/lomake.html tai puhelimitse hallintopalvelukeskuksesta klo puh Jos sairastumispäivältä, mikäli hän toimittaa sairaudestaan sairauslomatodistuksen. Jos työsuhde on kestänyt kuukautta lyhyemmän ajan, työntekijällä on oikeus saada 50 prosenttia palkastaan (TSL /55). haluat tarkemman selvityksen tehdystä työstä, pyydä erillinen liite työtodistukseesi opiston toimistosta. Ylöjärven työväenopiston aikaiset työtodistukset pyydetään Ylöjärven kaupungilta Terveydenhoitaja voi kirjoittaa sairauslomaa kolmeksi päiväksi, lääkäri sitä pidemmistä. Sairaustodistus on toimitettava toimistoon seitsemän päivän kuluessa todistuksen allekirjoituspäivästä, muutoin ensimmäinen sairauslomapäivä on palkaton. Kaupungin työterveyspalvelut eivät ole tuntityöntekijöiden käy-

8 8 tai muuta huolenpitoa tai muuta työskentelyä ja jossa ollaan henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. Lakia ei sovelleta jos tehtävät kestävät yhden vuoden aikana yhteensä enintään kolme kuukautta. tössä, koska yhtäjaksoinen työsuhde ei ole yli 6 kk. Jos opetat keskimäärin vähintään 14 viikkotuntia, sinulle maksetaan sairausajan palkkaa 60 kalenteripäivän ajan 100 % palkasta ja 120 kalenteripäivän ajan 2/3 palkasta. Edellytyksenä on, että palvelussuhde on jatkunut ennen sairauslomaa 60 kalenteripäivää tai edellisen työkauden palvelussuhde on jatkunut kauden loppuun saakka keskimäärin 14 tuntia viikossa. Lapsille suunnattujen kurssien ja lapsia yksittäin opettavat opettajat ovat lain mukaan velvollisia esittämään rikosrekisteriotteensa. Ote, joka ei saa Tilapäiseen hoitovapaaseen on oikeutettu keskimäärin yli 14 viikkotuntia opettava tuntiopettaja, jonka alle 10 vuotias lapsi sairastuu äkillisesti. Palkkaa maksetaan enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä lapsen sairastumisesta lukien. Sinun on toimitettava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus sairaudesta. Jos opetat työväenopistossa alle 14 olla yli kuutta kuukautta vanhempi, esitetään lukukauden alkaessa Tampereella rehtori Matti Saarelle tai rehtori Heli Tiaiselle ja Ylöjärvellä apulaisrehtori Päivi Varjosalolle. Maksullisen rikosrekisteriotteen voi tilata Oikeusrekisterikeskuksesta: Syksyllä esitetty rikosrekisteriote on voimassa kevätlukukaudellakin, sitä ei tarvitse esittää uudelleen. viikkotuntia, sinulla ei ole oikeutta palkalliseen tilapäiseen hoitovapaaseen. 2.7 Päiväkirja Keskimäärin yli 14 viikkotuntia opettava tuntiopettaja on oikeutettu myös äitiysvapaan palkkaan kunnallisen työehtosopimuksen mukaisesti, jos työsuhde on kestänyt ennen vapaan alkua vähintään 2 kk. Päiväkirja on kurssihallinnon keskeinen työkalu ja virallinen asiakirja, siksi vain opettaja tekee merkintöjä päiväkirjaan. Läsnäolomerkinnät tehdään esimerkiksi nimenhuudon avulla. Huom. arkistoinnin takia merkintöjä ei voi tehdä lyijykynällä. Älä tee 2.6 Rikosrekisteriote päiväkirjaan ylimääräisiä merkintöjä. Lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) sovelletaan työhön, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan tai muiden aikuisten läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen (alle 18 v) kasvatusta, opetusta, hoitoa Opetuksen päätyttyä on kaikki päiväkirjat, myös perutut kurssit, viipymättä palautettava toimistoon. Päiväkirjan huolellinen täyttäminen ja nopea palauttaminen kurssin päätyttyä on tärkeää jo siksi, että saat palkkasi nopeasti. Syksyn ja kevään kursseilla

9 9 on erilliset päiväkirjat. Jos opetat Sampolassa, älä kuljeta päiväkirjaa kotiin, Tampereen kaupunki pyrkii lisäämään sähköistä toimintaa ja arkistointia. Siten myös työväenopistossa vaan säilytä sitä riippukansiossa/lokerikossa. Toimiston henkilökunta voi tarvita päiväkirjaasi myös opetusten välillä. siirrytään käyttämään sähköistä päiväkirjaa. Toivomme, että mahdollisimman moni opettaja ottaisi 2.8 Tuntiopettajan HelleWi käyttöön HelleWin kautta täytettävän sähköisen päiväkirjan. Ks. ohje seuraavasta luvusta. Ilmoita sähköisen päiväkirjan käyttöönotosta Elise Laitiselle. Sähköistä päiväkirjaa käyttävän ei tarvitse säilyttää Tuntiopettajien käytössä on verkossa toimiva kurssihallintajärjestelmä, HelleWi: https://www.opistopalvelut.fi/tampere/tuntiopettajat.htm paperista päiväkirjaa Sampolan riipparissa tai palauttaa sitä tuntien päätyttyä. HelleWistä voit katsoa niiden kurssien tietoja, joissa Aina kun alun perin määritellyn oppitunnin aikatauluun tulee muutos, siitä on merkittävä selitys päiväkirjaan. Päiväkirjan huomautuksiin merkitään myös mm. vierailijoiden (myös mallit + säestäjät) ja olet merkitty ensisijaiseksi opettajaksi ja täyttää sähköistä päiväkirjaa. HelleWistä saat mm. ilmoittautuneiden opiskelijoiden yhteystiedot, kurssisuunnitelman ym. Opiskelijoiden yhteystietoja saa käyttää vain opiston kurssiasioista tiedottamista varten. sijaisten nimet sekä heidän tuntimääränsä. Kirjoita myös lyhyt teksti todistusta varten sille varattuun tilaan. Kun opiskelijat pyytävät todistuksia opistolta, kurssin sisältö otetaan päiväkirjasta. Valitse vasemmalta valikosta Kurssit, ja sen jälkeen keltaiselta pohjalta Omat kurssit. Kurssin tunnuslinkin takaa löytyy opiskelijaluettelo ja Pidäthän huolen siitä, että päiväkirja on aina ajantasalla ja että kaikkien opiskelijoiden nimet ovat siinä. kurssin nimilinkistä kurssin tiedot. Sähköisen päiväkirjan linkistä pääset täyttämään kurssikohtaista päiväkirjaa. Opettaja ei saa ottaa opiskelijoita kurssille suoraan ovelta, sillä opiskelijalla voi olla opiskelukielto tai jonossa voi olla muita ennen tulijaa. Edellytä opiskelijalta aina ilmoittautumista joko netin tai toimiston kautta. Jos opiskelijalla on oikeus vaihtaa kurssia, ja hän käyttää oikeuttaan, tee siitä merkintä päiväkirjaan, ja pyydä opiskelijaa ilmoittamaan asiasta toimistoon maksusekaannusten välttämiseksi. HelleWin Käyttäjätunnuksen ja salasanan saat pyytämällä niitä opistosihteeri Ulla Jousmäeltä. Ilmoita

10 tunnuksia pyytäessäsi tietokoneesi IP-numero, jonka 10 löydät netistä menemällä tietokoneellasi osoitteeseen: oppilaat saavat oikean määrän opetusta muutoksista huolimatta. Pitkillä kursseilla voidaan kuitenkin jättää pitämättä 1-2 opetuskertaa opettajan sairastumisen takia. Siitä on kerrottu opiskelijalle opiskeluohjeissa. Sinun kannattaa käydä katsomassa kurssille tulijoiden määrä erityisesti kurssin alkuvaiheessa. Esimerkiksi jos ryhmä on täysi jo ennakkoilmoittautuneista, 3.1 Lukuvuoden tärkeät päivämäärät osa opiskelijoista on todennäköisesti jäänyt varasijalle. Varasijalle jääneet eivät näy päiväkirjassasi. Älä siksi lupaa paikkaa ovelta tulevalle. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 3 OPETTAMINEN Syyslukukausi , SHA:ssa , syysloma Opisto on suljettu Kevätlukukausi SHA:ssa Talviloma Opetuksen suunnittelijat auttavat ja tukevat sinua opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä mahdollisissa ongelmatilanteissa. SHA:ssa opetus myös kiirastorstaina, muualla ei opetusta kiirastorstaina klo 15 jälkeen. Pääsiäisenä ei opetusta. Tunnit alkavat ja päättyvät päiväkirjaan merkityn 3.2 Ammattitaidon kehittäminen ajan mukaisesti. Aikataulumuutoksia tulee välttää, koska opiskelijat ovat varanneet tietyn ajankohdan opiskeluunsa ja opetustilakin on varattu vain kyseiselle ajalle. Mikäli joudut pakottavasta syystä muuttamaan kurssisi kokoontumisaikaa, sovi siitä ensin suunnittelijan kanssa. Varmista, että muutos sopii kaikille opiskelijoillesi. Ilmoita opiston toimistoon, Open Café on työväenopiston tuntiopettajille tarkoitettu kokemusten vaihtopaikka rennosti rupatellen ja kahvitellen. Suunnittelijaopettaja Minna Kymäläinen keittää kahvit Sampolan luokassa T23 kerran kuussa klo : 23.9., ja Ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa! jos joku opiskelijoistasi ei ole saanut muutoksesta tietoa. Kaikki muutokset on ilmoitettava mahdollisimman varhain, että opiskelijat ehtivät saada siitä tiedon. Pirkanmaan Osaava-hankkeen puitteissa järjestetään monenlaista maksutonta koulutusta tuntiopettajille. Ajantasaiset tiedot löytyvät osoitteesta: www. ospi.fi Koulutuksista laitetaan opettajille tietoa Opettaja ja suunnittelija ovat vastuussa siitä, että myös sähköpostilla, pidäthän sähköpostiosoitteesi

11 ajantasalla. 11 sovitaan Minna Kymäläisen kanssa, puh Tuntiopettajana voit opastaa opiskelijoita Työväenopisto järjestää opettajille ja ohjaajille suunnattuja kursseja. Ilmoittautuminen kursseille netissä: tai toimistoon soittamalla. ottamaan häneen yhteyttä. Voit myös itse varata ajan Minnalle, jos haluat jutella eteesi tulleista opetustilanteista tai kuulla vinkkejä siitä, miten erilaiset oppijat voi ottaa paremmin huomioon opetuksessa. Tuntiopettaja, jolla on vähintään 14 tuntia opetusta lukukauden aikana, voi opiskella samalla lukukaudella opiston kursseilla maksutta, mikäli ryhmässä on tilaa. Ilmoittaudu toimiston kautta, jolloin saat samalla tiedon siitä, onko kurssilla tilaa. Huom! Jos 3.3 Tukea opetustilanteiden haasteisiin et tule kurssille, niin muistathan peruuttaa ilmoittautumisesi. Tuntiopettajia koskevat samat peruutusehdot kuin muitakin opiskelijoita. Opistossa opiskelee monenlaisia opiskelijoita, ja jotkut opetustilanteet voivat olla haastavia. Älä jää Opettajan ammattitaidon kehittämistä voidaan tukea myös harkinnanvaraisella oman opetusalan täydennyskoulutukseen suunnatulla tuntiopettajan koulutusmäärärahalla. Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan rehtori Matti Saarelle. Hakemuksessa tulee näkyä tiedot koulutuksesta kuluineen sekä tieto muualta haetusta tuesta. Koulutuksen jälkeen toimita kurssitodistuskopio ja selvitys kustannuksista kuitteineen toimistopäällikkö Helena Mäkiselle. Avustus voidaan myöntää enintään joka toinen vuosi. Tuen määrä on sidoksissa työsuhteessa määritellyn yksin pohtimaan vaikeita tilanteita, vaan ota yhteyttä omaan suunnittelijaasi, sillä kyse on työhyvinvoinnistasi. Voitte yhdessä pohtia tilannetta ja mahdollisia toimintavaihtoehtoja. Tilanteesta riippuen ryhmässä voidaan esimerkiksi teettää välipalautteet, ottaa asia puheeksi ryhmän tai yksittäisen opiskelijan kanssa, tehdä opetusjärjestelyihin muutoksia jne. Vaihtoehtoja on monia. Viime kädessä rehtori voi erottaa opiskelijan perustellusta syystä. 4 OPISKELIJOILLE VÄLITETTÄVÄ TIETO 4.1 Opiskelijalomake opetustuntimäärään ja työvuosiin. Opinverstas antaa maksutonta oppimis- ja lukivaikeuksiin liittyvää henkilökohtaista ohjaus-, tuki- ja neuvontapalvelua. Henkilökohtaiset tapaamisajat Lain mukaan oppilaitoksen on ylläpidettävä opiskelijarekisteriä. Rekisterin avulla toteutamme oppilaitoksen velvollisuutta toimittaa valtion opetushallintoviranomaisille niiden määräämät koulutuksen arvioin-

12 nissa, kehittämisessä, tilastoinnissa ja seurannassa tarvittavat välttämättömät tiedot. Ennakkoon ilmoittautuvilta opiskelijoilta saamme kaikki tarvittavat tiedot ilmoittautumisen yhteydessä. 12 saan, hänen tulee maksaa se viimeistään ilmoittautumisen yhteydessä saatuna eräpäivänä. Maksukäytännöt kerrotaan opiskelijoille esitteessä ja kotisivuillamme. Mikäli opiskelijoilla on kysyttävää laskutuksesta, pyydä ottamaan yhteyttä syksyllä opistosihteeri Sirkka Hakamäkeen, puh ja keväällä opistosihteeri Kirsi Ikoseen, puh Kurssilaskutusta ollaan siirtämässä Tampereen taloushallintopalvelukeskuksen hoidettavaksi mahdollisesti jo keväällä. Tiedotamme lisää sähköisessä tuntiopettajakirjeessä sitten, kun asia selviää. Ohjaa ne opiskelijat, joiden nimi ei löydy päiväkirjasta, ilmoittautumaan toimistoon tai netin kautta ennen seuraavaa kertaa. Jos opiskelija kertoo ilmoittautuneensa, etkä voi tarkistaa, pyydä häntä täyttämään ilmoittautumislomake. Tyhjiä lomakkeita löytyy Sampolan opettajainhuoneesta, Ylöjärven koulutuskeskus Valosta ja pääkirjasto Metsosta. Muualla opettaville niitä voidaan lähettää muutamia päiväkirjan mukana. Lomakkeet palautetaan mahdollisimman pian, mutta viimeistään kolmannen Kurssin hinnassa on huomioitu, että 1-2 kertaa koko lukukauden kurssista voi peruuntua esim. opettajan sairauden vuoksi, eikä korvaavaa kertaa ole aina mahdollista järjestää. kokoontumiskerran jälkeen toimistoon. Tarkistamme lomakkeiden avulla, että meillä on opiskelija varmasti rekisterissä. Opetushallitus on myöntänyt työväenopistoille opintosetelityyppistä avustusta. Avustusta käytetään Tampereella työttömien ja Ylöjärvellä ikäihmisten 65+ -kurssien kurssimaksuihin. Lisäksi Tampereen kaupungin ikäihmisten lautakunta tukee syksyllä 2014 yli 65-vuotiaiden tamperelaisten opiskelijoiden 65+ -kursseja ja Ylöjärven kaupunginhallitus Ylöjärvellä pidettävien kurssien työttömien alennusta. Otathan huomioon, että ilmoittautumisjärjestelmän mukaan opiskelija on varannut paikan vasta, kun hänen tietonsa on syötetty HelleWiin. Siten netissä päiväkirjojen tulostuksen jälkeen ilmoittautuva voi saada paikan ryhmään ennen tunnille suoraan tullutta ilmoittautujaa, jos lomake palautuu toimistoon kovin myöhään. Ohjaa siis opiskelija ilmoittautumaan myös netissä. Tamperelainen ja ylöjärveläinen opiskelija voi hakea syksyllä avustusta yhteen kurssimaksuun. Ikäihmiset voivat saada +65-alennusta vain niistä kursseista, 4.2 Laskutus ja kurssien maksaminen joissa on maininta alennuksesta. Muiden kuntien asukkaat eivät ole oikeutettuja alennukseen. Jos opiskelija ei ole maksanut kurssia ilmoittautues- Avustusta haetaan opintosetelin hakulomakkeella

13 ilmoittautumisen jälkeen ennen kurssin alkamista. Mikäli opiskelija on ilmoittautunut kurssille kurssin alkamisen jälkeen, hän hakee alennusta ilmoittautumispäivänä. Jo maksetuista kurssimaksuista ei myönnetä alennusta. ja Liikuntaseteleitä, TYKY-kuntoseteleitä ja Virikese- 13 teleitä. Kurssin voi maksaa myös Sportti- & Kulttuuripassilla. Liikuntaseteleitä voi käyttää vain liikunnallisten kurssien maksamiseen. Opiston lahjakortteja on myynnissä toimistossa ja Sampolan kahvio Pulinassa. Tampereella seteleillä ja lahjakorteilla maksettaessa asioidaan Sampolan kahviossa. Myönnetty avustus on henkilökohtainen, sitä ei voi antaa toiselle eikä muuttaa rahaksi. Kielteisestä Ylöjärvellä setelit toimitetaan opiston toimistoon. Setelit on allekirjoitettava. päätöksestä ilmoitamme hakijalle henkilökohtaisesti. Hakuomakkeita on saatavissa toimistosta ja opiston kotisivuilta. Sampolan Kahvila Pulinan aukioloajat ma-to klo , la klo Avoinna myös lukiolaisten syyslomaviikolla Valon Kahvila Messin aukioloajat ma-pe klo koululaisten syyslomaviikolla suljettu 4.3 Kurssitodistus Opiskelija saa kurssilta läsnäolotodistuksen niin halutessaan. Lomakkeita, joilla opiskelija tilaa todistuksen, saa toimistosta ja kotisivuilta. Vain rehtorilla on todistuksenanto-oikeus. Työttömät voivat saada lukukauden aikana 35 euron alennuksen yhdestä syksyn ja kevään kurssimaksusta. Kurssin kohdalla on maininta, jos alennusta ei myönnetä. Avustusta haetaan aikaisintaan kuukautta ennen kurssin alkamista. Hakemuslomakkeita on Todistus ja lasku postitetaan kotiin. Todistus postituksineen maksaa 10. Toimitusaika on noin kaksi viikkoa. Neuvo opiskelijoita asioimaan toimistossa. saatavissa toimistosta tai kotisivuiltamme. Hakemukseen liitetään kopio työttömyyskassan tai Kelan viimeisestä maksutositteesta tai tosite näytetään hakemusta jätettäessä. Alennusta hakiessa esitetään aina viimeisin maksutosite. 4.4 Palautelomake Otamme kurssimaksuna vastaan Smartum Kulttuuri- Keskeisenä apuvälineenä työmme kehittymisessä ja kehittämisessä toimii työstä saamamme palaute.

14 Sitä on jokaisen hyvä kerätä opetuksestaan: aivan uutta kurssia pitäessäsi, ollessasi ensimmäistä kertaa opistossa opettajana sekä muulloinkin oman ja suunnittelijan harkinnan mukaan. Palautetta voi kerätä myös kurssin aikana, silloin voi vielä vaikuttaa kurssin kulkuun ja ohjelmaan. 14 Vaaratilanteessa (esim. palohälytys) olet vastuussa ryhmäsi evakuoinnista. Mikäli joku opiskelijasi saa sairauskohtauksen, toimi tilanteen mukaan ja hälytä tarvittaessa ambulanssi. Vahtimestareilla on ensiapukoulutus. Pikkuhaavereita varten ota etukäteen selvää lähimmän lääkekaapin sijainti. Järjestyksenpitoon liittyvissä asioissa voit Sampolassa tarvittaessa Opettajainhuoneen kansiosta ja internetistä (www. tampere.fi/tyovaenopisto/opistoinfo/tuntiopettajille. kutsua paikalle vahtimestarin. Vahtimestarin tavoitettavuusnumero on html) löydät valmiita palautelomakepohjia. Monista niitä itsellesi, ja täytä myös opettajan kurs-siarviolomake. Voit myös laatia itse lomakkeen. Kun olet Opisto on vakuuttanut kaikki alle 16-vuotiaat opiskelijansa. Yli 16-vuotiaita tapaturma-alttiiden ryhmien opiskelijoita kehotetaan ottamaan vakuutus. analysoinut palautteen, toimita se kurssistasi vastaavalle henkilölle. Hänen kanssaan voit käydä keskusteluja palautteen ja omien kokemustesi pohjalta. 4.6 Aktiivinen opiskelijayhdistys Näin toteutamme opistotoimintaa säätelevän lain edellyttämää itsearviointia. Mikäli sinulla on parannusehdotuksia tai ideoita työväenopiston toimintakäytäntöihin, ota yhteys päätoimiseen henkilöstöön. Työväenopiston opiskelijoilla on kaksi yhdistystä, Tampereen työväenopiston opiskelijat ry ja Ylöjärven työväenopiston opiskelijat ry. Lisätietoa: 4.5 Toiminta vaara- tai hätätilanteissa Tampereen työväenopiston opiskelijat ry: tai puheenjohtaja Matti Tila, puh Opetuspaikan ilmoitustaululla on kyseisen kiinteistön pelastussuunnitelma, jossa on ohjeita tulipalon tai muun onnettomuuden varalta. Tutustu ohjeisiin. Ylöjärven työväenopiston opiskelijat ry: puheenjohtaja Pasi Jokinen (puh ) ja sihteeri Sisko Sirén (puh ). Perehdy opetuspisteesi hätäuloskäynteihin ennen opetuksesi alkua. Käy suunnittelijasi kanssa läpi turvallisuusasiat. Yleinen hätänumero 112 Tampereen terveyspalvelujen neuvonta ja ajanvaraus Ylöjärven terveyskeskus Myrkytystietokeskus

15 5 OPETUSTILAT JA VÄLINEET 15 Muista sulkea luokan ovi! 5.1 Opetustilojen käytänteet Työväenopiston päätoimipisteet sijaitsevat Koulutuskeskus Valossa, Sampolassa ja Tammelan koululla Kaikkien väliaikaistilojen käytännöistä (ovien avaaminen, kopiointi, siivous ym.) saat ohjeet koulutusalueesi suunnittelijalta. 5.2 Avaimet (Sara Hildén -akatemia). Lisäksi meillä on oma metallityöpaja Onkiniemessä. Opisto vuokraa opetustiloja myös mm. Monitoimitalo 13:sta, Tampereella ja Ylöjärvellä sijaisevista kouluista sekä yksityisiltä. Luovutetuista avaimista pidetään kirjaa. Työsuhteen päättyessä tuntiopettajan on palautettava avain. Jos kurssisi jatkuvat keväällä, voit pitää avaimen joulutauolla, mutta palauta se heti kevään viimeisen kerran jälkeen. Myös työpisteen muuttuessa tarpeettomat avaimet on luovutettava pois. Suurimmassa osassa Tampereen kouluista on paikalla iltakäytönvalvoja, mutta Ylöjärvellä ei. Iltakäytönvalvojalta voit kysyä esim. opetustilan lämpötilaan tai ilmastointiin liittyviä kysymyksiä. Hänen tehtäviinsä kuuluu luokkatilojen avaaminen ja sulkeminen, mutta voit kysyä häneltä apua myös laitteistoon liittyen. Ennen opetuksen alkamista on hyvä käydä tutustumassa tilaan ja sen käytäntöihin. Tila-asioista keskustelet ensisijassa suunnittelijasi kanssa. Sampolassa opettavat kuittaavat itselleen avaimen vahtimestarilta. Atk- ja musiikkiluokkiin tarvitaan lisäksi erillinen kulunvalvonta-avain. Luokissa jatkuvasti opettavalle tilataan henkilökohtainen kulunvalvonta-avain. Lyhytaikaiseen käyttöön avainta tarvitseva tuntiopettaja kuittaa vierailija-avaimen ennen tuntien alkua vahtimestarilta. Muista palauttaa avaimet tuntien päättyessä! Ylöjärvellä opettavat saavat avaimensa opistosihteeri Eeva Pulkilta. Kurssisuunnitteluvaiheessa opetuksen suunnittelijat ovat varanneet kurssiasi varten opetustilan. Mikäli kurssisi kokoontuukin suunnitelmasta poikkeavasti tai tarvitset jollekin kerralle toisenlaisia tiloja ryhmäsi käyttöön, ota yhteyttä vahtimestariin/iltakäytönvalvojaan tilavarauksen tarkistamiseksi/tekemiseksi. Huolehdi siitä, että luokka on järjestyksessä tuntiesi jälkeen niin, että seuraava opettaja pääsee opettamaan, eikä joudu siivoamaan edellisen tunnin jälkeen. Laita kalusteet paikalleen, jos olette siirtäneet niitä tuntien aikana. Sammuta laitteet ja tauluvalo. Avainturvallisuus on tärkeä osa lukituksella aikaansaatua kaupungin kiinteistöjen suojausta. Se on viime kädessä käyttäjän huolellisuutta ja avainten oikeaa säilytystä. Avaimia pitää säilyttää kuin arvoesinettä: avain on vähintään yhtä arvokas kuin sen avaamien ovien takana oleva omaisuuskin. Sampo-

16 lan hävinneestä avaimesta perimme 100 euroa. 16 ongelmatilanteessa ota yhteyttä Ylöjärven kaupungin Tilakeskuksen päivystävään kiinteistönhoitajaan puh Ylöjärven yhtenäiskoululla ja Urheilutalolla päivystävän kiinteistönhuoltajan tavoittaa matkapuhelinnumerosta Soppeenharjun koululla on käytössä koodilukkojärjestelmä. Se on pääsisäänkäynnin ovessa ja numeropaneeli on ulko-oven oikealla puolella. Koodia ei turvallisuussyistä lähetetä postitse, vaan opettajan Ulko-ovia ei saa jättää auki opetuksen ajaksi, mikäli ne ovat normaalisti lukittuna. Ovien väliin ei myöskään saa jättää mitään ylimääräistä, esim. keppejä, kiviä tms., sillä ovet ja sähkölukot voivat vaurioitua. Soppeenharjun koululla on kaikissa ovissa sähkölukot. Mikäli ovea pidetään auki yli 10 min, lähtee on itse muistettava tiedustella se Eevalta, puh , hyvissä ajoin ennen kurssin alkua. Lisäksi tarvitset avaimen päästäksesi opetusluokkaan. Avain käy myös ulko-oveen. Kotitalousluokan ja teknisen työn tilojen osalta käytetään edelleen omia avaimellisia sisäänkäyntejä, joissa koodilukitusta ei ole. siitä hälytys kiinteistönhoitajille, ja päivystäjä tulee paikalle tarkistamaan tilanteen. Jokaisesta päivystyskäynnistä tulee 125 euron lasku. Lasku osoitetaan hälytyksen aiheuttajalle. Soppeenharjun, Vuorentaustan ja Siivikkalan koulujen kiinteistönhoidon päivystysnumero on Viljakkalan ilta- ja viikonloppupäivystysnumero Avainten on oltava jatkuvasti ne vastaanottaneen on Kurun ilta- ja viikonloppupäivystysnumero on henkilön hallussa eikä hän saa luovuttaa niitä muille. Avaimissa ei saa olla sellaisia merkintöjä, joiden 5.3 Sampolan käytänteet perusteella ne voisi yhdistää tiettyihin kiinteistöihin. Jos epäilet, että avaimesi on joutunut vääriin käsiin, sinun tulee kääntyä välittömästi, tapauksesta riippuen, kurssejasi suunnittelevan henkilön, avainvastaavan tai tilakeskuksen (Ylöjärvi) puoleen. Sampolassa vahtimestarin tehtäviin kuuluu mm. yleinen järjestyksen pito, laitteistoista huolehtiminen ja tilojen varausasiat sekä Sampolan oppimisympäristön toimivuuden varmistaminen. Ylöjärvellä toimivat: Iltaisin tai viikonloppuisin sattuneessa kiireellisessä Syksystä 2015 alkaen jokaisen Sampolassa opettavan tuntiopettajan tulisi käyttää työväenopiston kuvallista henkilökorttia. Toimita sitä varten sähköi-

17 nen tai muu valokuva itsestäsi apulaisrehtori Tuula Vataselle. Ellei sinulla ole kuvaa, opistosihteeri Ulla 17 tussilla eikä Smartin taulupyyhintä saa käyttää tussitaulun pyyhkimiseen. Käsittelethän laitteita huolellisesti. Jos laite vioittuu, tai se ei toimi, ilmoita siitä Jousmäki voi kuvata sinut. Valmiin henkilökortin saat vahtimestarilta yhtä aikaa avaimen kanssa, ja sekin vahtimestarille mahdollisimman pian, että saamme laitteen heti korjattavaksi. palautetaan työsuhteen päättyessä. Jos haluat luoda opetusmateriaalia Sampolassa Useimmissa Sampolan luokissa on kosketusnäyttötaulu, tietokone, dokumenttikamera ja blueray-soitin. Laitteet toimivat opetusverkossa, ja sitä varten opettaja tarvitsee opetusverkon tunnukset. Opetusverkon tunnukset ovat henkilökohtaiset. Saat ne avainten kuittauksen yhteydessä vahtimestarilta. Samoja tunnuksia tarvitset käyttääksesi Sampolan langatonta verkkoa (Wireless Tampere) sekä opettajainhuoneessa, jos haluat päästä tietokoneelle. käytettävälle Smart-kosketusnäyttötaululle, imuroi kotikoneellesi Smart Notebook -ohjelma kuukauden kokeilukäyttöön osoitteesta: Smart-ohjelmien asennus-väliotsikon alla viimeisimpänä on teksti Kaikki SMART-ohjelmistot ladattavissa täältä. Notebook-ohjelman aktivointikoodi on NB-SEBSW-C2I6Y-XG6IE-SIAII. Syötä tuoteavain Notebook 10-asennuksen yhteydessä tai asennuksen jälkeen 30 päivän kuluessa. Aktivoinnin voi tehdä Langattomaan verkkoon kirjaudut seuraavasti: 1 Käynnistä Internet-selain Tervetuloa Notebookiin -ikkunan Ohje/Tuki -välilehdellä tai valitsemalla Notebookin valikosta Ohje -> Tarkista päivitykset ja aktivointi. 2 Valitse langattomien verkkojen listasta Wireless Tampere. 3 käyttäjä nimi: salasana: opetusverkon salasana Työväenopiston kopiokoneet ovat lukollisten ovien takana. Ne on tarkoitettu vain opettajien käyttöön, älä lähetä opiskelijaa kopioimaan. Vältä turhaa kopiointia. Suosittelemme, että toimitat isommat opetusmateriaalit kopioitavaksi vahtimestarille. Mikäli tarvitset laitteita, joita ei ole luokassa vakiovarusteena, tee varaus vahtimestaripisteessä olevaan laitteiston varauslistaan. Pyydä tarvittaessa käytönopastusta. Näin säästytään kopiokoneiden ruuhkautumiselta ja tukkeutumiselta. Sampolassa pidettävien tuntien materiaali tulee toimittaa vähintään kolme päivää ennen opetusta, muualla pidettävien oppituntien materiaali noin viikkoa aiemmin. Anna ennakkoon Luokkien Smart-aktiivivalkotaulut ja tussitaulut ovat vierekkäin. Smartille ei saa kirjoittaa tussitaulun tehtävästä kopioinnista selkeät ohjeet: lukumäärä, sivujen yksi/kaksipuolisuus, nidontatoive ja selkeästi nimesi, kurssin nimi, tuntien alkamisaika sekä missä

18 18 opetustilassa. Huomioithan Kopioston tekijänoikeussäännöt, jotka löytyvät kopiokoneen lähettyviltä. Esiintyvien ja esittävien ryhmien esityksiin ja näyttelyihin liittyvästä mainosten kopioinnista on annettu o o o vähennä sähkönkulutusta sammuttamalla laitteet, jotka eivät ole käytössä tuuleta tehokkaasti, älä jätä ikkunoita auki sammuta valot, jos olet luokkasi viimeinen käyttäjä (ks. lukujärjestys oven ulkopuolelta) erilliset ohjeet. Kysy tarkemmin ainealueesi suunnittelijalta. 6 YHTEYSTIEDOT 6.1 Johto ja toimisto Siisteys on tärkeä osa viihtyvyyttä. Päätoimipisteiden välisiivous tehdään päiväkäyttäjän tuntien päättymisen jälkeen, ennen työväenopiston tunteja. Annathan siivoojille rauhan tehdä työnsä loppuun. Luokkiin pääsee n. 15 min ennen tuntien alkamista. Luokasta on pyrittävä poistumaan heti tuntien jälkeen. Sampolan vahtimestaritkin haluavat päästä kotiin iltavuoron päättyessä - ethän jää enää klo 21 jälkeen sisätiloihin. Normaali suihkussa käynti ja vaatteiden vaihto liikuntaryhmien jälkeen on ymmärrettävää. Työväenopiston puhelinnumero opiskelijoiden yhteydenottoja varten on Kurssitiedustelut, ilmoittautumiset ja peruutukset opetuskaudella puh ja ma - to klo , pe klo Muulloin ma - pe klo kotisivut: S-posti: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa paitsi: helena.m.makinen Sampolan parkkipaikka on tarkoitettu vain henkilökunnan käyttöön. Siksi parkkeeraamiseen tarvitaan henkilökohtainen lupa. Pyydä sitä vahtimestarilta. Pidä lupa parkkeerauksen aikana näkyvillä, sillä pysäköintialue on pysäköintivalvonnan piirissä. Rehtori Matti Saari, puh vastaa koko työväenopiston toiminnasta Rehtori Heli Tiainen (SHA), puh vastaa Sara Hildén -akatemian toiminnasta 5.4 Kestävä kehitys Apulaisrehtori Päivi Varjosalo, puh vastaa Koulutuskeskus Valon toiminnasta Huomioithan kestävän kehityksen periaatteet opetuk-sessa ja opetusmateriaalien käytössä: Apulaisrehtori Tuula Vatanen, puh vastaa Sampolan toiminnasta o o vähennä paperin kulutusta, jätepaperi keräykseen lajittele jätteet Toimistopäällikkö Helena Mäkinen, puh vastaa opiston toimisto- ja vahtimestaripalveluista

19 19 Vahtimestari Sami Virtanen, puh Vahtimestarien tavoitettavuusnumero: Myös lukion vahtimestari Tommi Vesterinen auttaa tarvittaessa. Koulutuskeskus Valossa sijaitseva toimisto: Pallotie 5, Ylöjärvi Toimisto avoinna ma - to klo , pe klo Sampolassa sijaitseva toimisto: Sammonkatu 2, Tampere Toimisto avoinna ja ma - to , pe klo Muulloin toimisto on auki ma - to klo , pe klo Opistosihteerit Sirkka Hakamäki saakka, puh sen jälkeen Kirsi Ikonen, puh laskutus, kurssimaksut ja maksupalautukset Eeva Pulkki, puh avaimet, tilat, asiakaspalvelu Opistosihteerit Ulla Jousmäki, puh tiedottaminen Sanni Roikonen saakka, sen jälkeen Sara Hildén -akatemiassa sijaitseva toimisto: Ilmarinkatu 17, Tampere Toimisto avoinna ma - pe klo Sirkka Hakamäki, puh asiakaspalvelu Elise Laitinen, puh päiväkirjat, matkalaskut Opistosihteeri Kirsi Ikonen saakka, sen jälkeen Aila Lemmetty, puh Johanna Wiljakka-Jokiniemi, puh palkat, matkalaskut, työtodistukset Muu hallintohenkilökunta: Opetusavustaja-vahtimestari Jaakko Hukkanen, Muu hallintohenkilökunta: puh Järjestelymestari Janne Hietanen, puh Vahtimestari Jari Huhtakallio poissa , sijaisena Sami Torvinen, puh

20 6.2 Koulutusalueista vastaava henkilöstö 20 Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa paitsi heidi.korhonen3 Tieto Kristiina Kestinen, puh yhteiskuntatieteet Minna Kymäläinen, puh oppiminen ja kasvatus, itsetuntemus ja ihmissuhdetaidot, Opinverstas Taide Ajanki Riikka, vuorotteluvapaalla syyslukukauden, sijaisena Juulia Saarikoski, puh Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus, Taidekaari-työpajat Heidi Saramäki, puh Terveyden edistäminen Anne Kilponen, puh Tampereen terveys ja itsehoito, tanssi, terveysliikunta, jooga ja itämaiset harjoitukset Peltomaa Virpi, sij. Korhonen Heidi, puh Ylöjärven terveys ja itsehoito, tanssi, terveysliikunta, jooga ja itämaiset harjoitukset Kuvataiteen perusopetus Merja Honkkila, puh Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus Helinä Huotari, puh Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus Mikko Kallio, puh saakka, jonka jälkeen sijainen kuvataide, musiikki, teatteritaide Kädentaito Sirpa Kujanpää, puh Kristiina Kestinen, puh sanataide/kirjoittaminen tekstiilityö ja askartelu Tampereella Seppo Riihonen, puh tekniset aineet Tampereella Ulla Tujula, puh käsityöt ja askartelu Ylöjärvellä Kielet Kristiina Kestinen, puh suomi Anneli Rousti-Klemetti, puh englanti Ylöjärvellä, muut kielet Katriina Toivonen-Salo, puh englanti Tampereella, ruotsi, venäjä Kimmo Vehmas, puh saksa, ranska, espanja, italia

21 7 LOMAKKEET JA OHJEET 21 Lomakkeet löytyvät myös Tampereen seudun työväenopiston tuntiopettajien omasta Virta-työtilasta Kaikkia tuntityöntekijöiden henkilöstöhallintoon liittyviä lomakkeita löytyy kopioina toimistosta tai kotisivuiltamme: tampere.fi/tyovaenopisto/opistoinfo/ tuntiopettajille.html Sivuilta löydät mm. o o o o o henkilötietolomake palkantilauslomakkeet Matkalasku Ilmoitus pankkitilinumerosta/muutoksesta Kurssin arviointilomakkeet (https://virta.pirnet.fi), joka avautuu syyskuussa Jos meillä on sähköpostiosoitteesi tiedossa, sinulle lähetetään kutsu työtilaan. Työtilaan tallennetaan lomakkeiden lisäksi erilaisia henkilöstöhallintoon liittyviä asiakirjoja ja ohjeita. Pyrimme pitämään sähköisenä viimeisimmät versiot. Työtilassa on myös keskustelufoorumi, jossa voi kysyä työhön liittyvistä mieltä askarruttavia asioista.

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon.

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon. 1 TERVETULOA OPETTAJAKSI VALKEAKOSKI-OPISTOON! Opistossamme työskentelee lukuvuosittain n. 180 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa sekä 23 ns. päätoimista työntekijää (14 opetushenkilöä ja 9 hallintohenkilöstöön

Lisätiedot

Lue tämä opas huolellisesti, löydät siitä varmasti vastauksia useimpiin kysymyksiisi.

Lue tämä opas huolellisesti, löydät siitä varmasti vastauksia useimpiin kysymyksiisi. Päivitetty 25.8.2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS TYÖVUODELLE 2015 2016 TERVETULOA JOUKKOOMME Tervetuloa opettajaksi Saarijärven kaupungin omistamaan kansalaisopistoon. Toimimme Saarijärven ja Kannonkosken alueilla.

Lisätiedot

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 Kuva Pekka Agarth Sisältö Hallinto ja henkilöstö... 4 HENKILÖSTÖN YHTEYSTIEDOT, e-mail: etunimi.sukunimi@kajaani.fi... 4 Kaukametsän hallinto ja talouspalvelut...

Lisätiedot

Tervetuloa töihin! 11.8.2015 Olli Ruohomäki apulaisrehtori ma.

Tervetuloa töihin! 11.8.2015 Olli Ruohomäki apulaisrehtori ma. Sisällys Tervetuloa töihin!... 2 Yleistietoa opistosta... 3 Tiiviisti taloudesta... 4 Päätoiminen henkilöstö... 5 Lukuvuoden 2015-2016 aikataulu... 6 Perehdyttäminen... 6 Työsopimus... 6 Rikosrekisteriote...

Lisätiedot

Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS

Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS Keravan Opiston TUNTIOPETTAJAN OPAS Sisältö OPISTON TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA VISIOT... 2 Keravan Opiston toimintaa ohjaavat seuraavat perusarvot:... 2 KURSSIEN SUUNNITTELU... 2 TIEDOTTAMINEN JA MARKKINOINTI...

Lisätiedot

Opettajaohjeet. Kuva Vesa Mikkola

Opettajaohjeet. Kuva Vesa Mikkola Opettajaohjeet Kuva Vesa Mikkola Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan Setlementti ry:n ylläpitämä Ahjolan kansalaisopisto on perustettu v. 1935. Kansalaisopisto on merkittävä osa Ahjolan Setlementin toimintaa.

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto!

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto! OPETTAJAN OPAS 2015 2016 lapinlahtelaisten yhteinen opisto! KASKIKUUSEN KANSALAISOPISTO YHTEINEN OPISTOMME! YHTEYSTIEDOT Kaskikuusen kansalaisopisto Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI puh. rehtori 040-488 3201

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 Rovalan Setlementti ry Rovala 5, 96100 ROVANIEMI puh. 040 487 3010, fax (016) 312 870 kansalaisopisto@rovala.fi www.facebook.com/rovaniemenkansalaisopisto Arvoisa tuntiopettajamme

Lisätiedot

TUNTI- OPETTAJAN OPAS

TUNTI- OPETTAJAN OPAS TUNTI- OPETTAJAN OPAS Lukuvuosi 2015 2016 1 Tervetuloa tuntiopettajaksi Helsingin työväenopistoon! Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto on jo yli 100 vuotta tarjonnut aikuisille yleissivistävää

Lisätiedot

Mäntyharjun kansalaisopisto

Mäntyharjun kansalaisopisto Mäntyharjun kansalaisopisto Opettajan opas 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄTOIMINEN HENKILÖKUNTA... 3 KANSALAISOPISTON KANSLIA... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 MAKSUT OPINTOPIIREISSÄ... 4 OPETUS ALKAA... 4 OPINTOSETELIT...

Lisätiedot

Porvoon kansalaisopisto. Tuntiopettajan opas

Porvoon kansalaisopisto. Tuntiopettajan opas Porvoon kansalaisopisto Tuntiopettajan opas 2014 2015 2 Porvoon kansalaisopisto Työvuosi 2014 2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS Sisältö 1. Tervetuloa Porvoon kansalaisopistoon... 3 2. Kurssin laadunparantamissykli...

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS 2015-2016

OPETTAJAN OPAS 2015-2016 Järvenpään Opisto Kansakoulunkatu 1, 04400 Järvenpää puh. (09) 2719 2498 jarvenpaanopisto@jarvenpaa.fi www.jarvenpaa.fi/jarvenpaanopisto OPETTAJAN OPAS 2015-2016 Koulutustarveselvitykset Kurssiehdotus

Lisätiedot

Opettajan muistilista 2014-2015. 27.8.2014 Jokihelmen opisto

Opettajan muistilista 2014-2015. 27.8.2014 Jokihelmen opisto Opettajan muistilista 2014-2015 27.8.2014 Jokihelmen opisto Sisältö 1 TERVETULOA JOUKKOOMME JOKIHELMEN OPISTOON... 2 2 TOIMISTOT... 3 2.1 Opiston kotisivu ja sähköposti 3 3 HENKILÖSTÖ... 4 3.1 Opistosihteerit

Lisätiedot

SYKSY 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO

SYKSY 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO SYKSY 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO 2 Sisällysluettelo Tampere Ylöjärvi Kuinka ilmoittaudun kursseille...4...4 Henkilökunta...6....6 Toimipaikat...8...8 Taiteen perusopetus...9...9

Lisätiedot

SYKS Y 2014 TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO

SYKS Y 2014 TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO SYKS Y 2014 TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO Sisällysluettelo Tampere Ylöjärvi Kurssille ilmoittautuminen...4...4 Hyvä tietää...4...4 Henkilökunta...5....5 Toimipaikat...7...7 Taiteen perusopetus...8...8

Lisätiedot

KEV Ä T 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO

KEV Ä T 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO KEV Ä T 2015 TAMPERE YLÖJÄRVI TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO Sisällysluettelo Tampere Ylöjärvi Kursseille ilmoittautuminen...4...4 Henkilökunta...5....5 Toimipaikat...7...7 Taiteen perusopetus...8...8

Lisätiedot

Tuntiopettajan muistilista

Tuntiopettajan muistilista Tuntiopettajan muistilista Tervetuloa opettajaksi Huittisten seudun kansalaisopistoon! Opistomme palvelee Huittisten ja Harjavallan kaupungeissa sekä Punkalaitumen kunnassa. Opiskelijoita on vuosittain

Lisätiedot

TERVETULOA JOUKKOOMME. 3 3 3 TOIMISTOT JA OPISTOSIHTEERIT. 4 HENKILÖSTÖ. 4 4 16 4 5 OPETUSAJAT. 5 OPETTAJAN TYÖSUHDE JA PALKANMAKSU.

TERVETULOA JOUKKOOMME. 3 3 3 TOIMISTOT JA OPISTOSIHTEERIT. 4 HENKILÖSTÖ. 4 4 16 4 5 OPETUSAJAT. 5 OPETTAJAN TYÖSUHDE JA PALKANMAKSU. OPETTAJAN MUISTILISTA 2008-2009 SISÄLTÖ TERVETULOA JOUKKOOMME... 3 Toiminta-ajatus... 3 Visio...3 TOIMISTOT JA OPISTOSIHTEERIT... 4 HENKILÖSTÖ... 4 Rehtori ja aluerehtorit... 4 Päätoimiset opettajat ja

Lisätiedot

JUHANNUSKYLÄN KOULU 2015-2016 LUOKAT 1-6

JUHANNUSKYLÄN KOULU 2015-2016 LUOKAT 1-6 JUHANNUSKYLÄN KOULU 2015-2016 LUOKAT 1-6 SISÄLLYS YHTEYSTIETOJA... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ JA AIKOJA... 4 TIEDOTTAMINEN... 5 KÄYTTÄJÄTUNNUKSET JA SALASANAT... 7 ARVIOINTI... 8 RANGAISTUSKÄYTÄNNÖT... 8 OHJAUS...

Lisätiedot

ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ. Tuntiopettajan. opas

ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ. Tuntiopettajan. opas ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ Tuntiopettajan opas kevät 2014 ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ toimistot Enontekiö Kittilä Kunnan virastotalo Vanha kunnanvirasto Ounastie 165 Valtatie 28 99400 Enontekiö 99100

Lisätiedot

Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus

Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus Opiskelijan infopaketti nuorten koulutus 2014 2015 Yhteystietoja Sisällysluettelo Hyria koulutus Oy / Hyria aikuiskoulutus Oy Torikatu 18 (PL 67) 05800 Hyvinkää Vaihde (019) 778 3000 info@hyria.fi Hyria

Lisätiedot

Terveydenhuoltoala. Palvelualat. Opetusala. Päiväkoti- ja nuorisoala. on väliä

Terveydenhuoltoala. Palvelualat. Opetusala. Päiväkoti- ja nuorisoala. on väliä Terveydenhuoltoala Palvelualat Opetusala Päiväkoti- ja nuorisoala llä Kun työ on väliä Sisältö Sisältö Tervetuloa Seureen! Seure Henkilöstöpalvelut Oy on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteisesti

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

Salon kansalaisopisto

Salon kansalaisopisto Salon kansalaisopisto Opinto-opas kevät 2015 Juhlakevään tapahtumia: 23.3.-31.3. Grafiikan näyttely Salon kirjasto, Vilhonkatu 2 1.4.-30.4. Lasten ja nuorten kuvataiteen ja käsityön näyttely Steissi, Mariankatu

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Tämä on Ansioturvan ABC 2013, ole hyvä! Maksoimme vuonna 2012 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 408 miljoonaa

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot