TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA lv TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO

2 1 TYÖVÄENOPISTO 3 2 TYÖSUHTEEN EHDOT Henkilötiedot Työsopimus Palkka, palkanmaksu ja matkalaskut Palkka- ja työtodistukset, viikkotuntierittely Sairastuminen ja tilapäinen hoitovapaa Rikosrekisteriote lasten kanssa työskenteleviltä Päiväkirja Tuntiopettajan HelleWi OPETTAMINEN Lukuvuoden tärkeät päivämäärät Ammattitaidon kehittäminen Tukea opetustilanteiden haasteisiin OPISKELIJOILLE VÄLITETTÄVÄ TIETO Opiskelijalomake Laskutus ja kurssien maksaminen Kurssitodistus Palautelomake Toiminta vaara- tai hätätilanteissa Aktiivinen opiskelijayhdistys OPETUSTILAT JA VÄLINEET Opetustilojen käytänteet Avaimet Sampolan käytänteet Kestävä kehitys YHTEYSTIEDOT Johto ja toimisto Koulutusalueista vastaavat johtavat opettajat ja suunnittelijat LOMAKKEET 21

3 1 TYÖVÄENOPISTO Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta kanssamme! Kädessäsi on tuntiopettajan toimintakäsikirja, johon on koottu asioita, joihin voit tuntiopettajana työssäsi törmätä. Käytäntömme elävät jossain määrin vuosittain, joten luethan tekstin huolella, vaikka olisit opettanut meillä aiemminkin aloittanut Tampereen seudun työväenopisto toimii Tampereen ja Ylöjärven alueella. Viime lukuvuonna toteutimme yli 360 opettajan ja luennoitsijan voimin 1930 kurssilla yhteensä yli oppituntia. Mukana oli lähes kurssilaista. Vakinaisia työntekijöitä on 31. Opetusta annetaan viidellä eri aihealueella: Tieto: kasvatukselliset ja yhteiskunnalliset aineet, puutarha, tietotekniikka Terveyden edistäminen: terveys ja itsehoito, tanssi, terveysliikunta, jooga ja itämaiset harjoitukset Kädentaidot: käsityöt, askartelu Taide: teatteri- ja puheilmaisu, luova kirjoittaminen, kuvataide, musiikki Kielet: noin 20 eri kieltä, useissa kielissä perus- ja keskitaso 3 2 TYÖSUHTEEN EHDOT 2.1 Henkilötiedot Uudet tuntiopettajat täyttävät henkilötietolomakkeen jo sopiessaan kurssista suunnittelijan kanssa. Lomakkeen tietoja käytetään luotaessa työntekijälle työsuhdetta ja palkanmääräytymisperusteita. Henkilötietolomake löytyy kotisivuiltamme: fi/tyovaenopisto/opistoinfo/tuntiopettajille.html Verokortti toimitetaan opistosihteeri Johanna Wiljakka-Jokiniemelle viimeistään kaksi viikkoa ennen palkanmaksupäivää. Valokuva verokortista ei käy, mutta pdf-tiedosto käy. Ajantasaisen ja oikean verokortin toimittaminen työnantajalle ajallaan on työntekijän vastuulla. Työväenopisto muistaa työntekijöitään 20-, 30- ja 40-vuotisansiomerkeillä, siksi henkilötietolomakkeessa kysytään aiempaa toimintaasi kansalaisopistoissa. Kansalaisopistojen liitto (KOL) myöntää ansiomerkkejä jäsenopistojen ja opiskelijakuntien työntekijöille sekä toimi- ja luottamushenkilöille, jotka ovat hoitaneet tointaan tai luottamustehtäviään aktiivisesti ja ovat muutoinkin paikallisen kansalais- ja työväenopistotoiminnan kannalta tunnustuksen ansainneet. Lisäksi tarjoamme erilaisia teematilaisuuksia, kuten yleisluennot ja neuvontaa, mm. oppimis- ja lukivaikeuksiin liittyvää henkilökohtaista ohjaus-, tuki- ja neuvontapalvelua Opinverstaassa. Järjestämme myös tilauskoulutusta.

4 2.2 Työsopimus 4 Lain soveltamisesta saa lisätietoa toimistopäällikkö Helena Mäkiseltä. Työsuhteeseen sovellamme Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES, Osio F). Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetuksessa sovelletaan liitettä 11, muille liitettä 12. Kurssin oppilasryhmän vähimmäiskoko näkyy työsopimuksessa ja päiväkirjaassa. Kurssi perutaan, mikäli ilmoittautuneiden määrä ei viikkoa ennen kurssin alkamisajankohtaa täytä asetettua vähimmäisopiskelijamäärää. Mikäli opiskelijamäärä putoaa pysyvästi (kolme kertaa peräkkäin) alle vähimmäiskoon, tulee opetuksen jatkamisesta neuvotella suunnittelijan kanssa. Opetuksen suunnittelija tekee mahdolliset perumis- ja keskeyttämispäätökset. Kanssasi tehdään kirjallinen kahdenkeskinen työsopimus. Rehtori allekirjoittaa sopimuksen opiston puolesta, ja sitten se lähetetään sinulle postitse syyskuun aikana. Allekirjoita sopimus ja palauta se toimistoon. Syys- ja kevätlukukaudelle tehdään Opettajalla on velvollisuus ilmoittaa yksityisopetuksen opintonsa keskeyttäneistä opiskelijoista toimistoon. Opinnot aloittamatta jättäneen tai keskeyttäneen opiskelijan tunnit vähennetään opettajan opetustunneista. Opiskelijoita kutsutaan varasijoilta erilliset työsopimukset. Kevätlukukauden työsopimus vain opiston kautta. tehdään tammikuussa. 2.3 Palkka, palkanmaksu ja matkalaskut Työsopimuksessa kerrotaan: * työsopimuksen osapuolet * työsuhteen alkamisajankohta ja määräaikaisen työsopimuksen kesto ja peruste * työn suorituspaikka * työtehtävien pääasiallinen laatu + muut työnantajan määräämät tehtävät * palkka tai muu vastike sekä palkanmaksukausi * työaika * irtisanomisaika * työsuhteessa sovellettava työehtosopimus Opettamisesta maksetaan palkka palkkataulukon mukaan. Alkujaan palkkataulukon mukaiset tuntipalkat ovat määräytyneet päätoimisen opettajan kuukausipalkasta. Nykyisin työehtosopimus määrittelee tuntiopettajan perustuntipalkan ala- ja ylärajan. Työväenopistossa, ja useimmissa muissakin kansalaisopistoissa, on säilytetty alkuperäinen tuntipalkkojen jaottelu, jossa peruspalkka on jaettu kolmeen ryhmään koulutuksen mukaan ja tietyistä lisäkoulutuksista tulee prosentuaalinen palkan nousu.

5 5 TUNTIOPETTAJIEN PALKKATAULUKKO % määrävuosikorotus Tutkinto euroa euroa Ylempi korkeakoulu, esim. FK 28,35 30,05 Alempi korkeakoulu, esim. HuK 26,51 28,10 Muu koulutus 25,17 26,68 5 % Aikuiskasv./ kasvatustiet. perusopinnot Ylempi korkeakoulu, esim. FK 29,77 31,55 Alempi korkeakoulu, esim. HuK 27,83 29,50 Muu koulutus 26,43 28,01 10 % Opettajan pedagogiset opinnot Ylempi korkeakoulu, esim. FK 31,19 33,06 Alempi korkeakoulu, esim. HuK 29,16 30,91 Muu koulutus 27,69 29,35 Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus Soveltuva alan korkeakoulututkinto, kuvataiteen opistoasteinen kelpoisuus tai taiteilija, jolla pedagoginen kelpoisuus 27,33 Muu koulutus 25,78 KVTES:n osalta ei yleiskorotusta makseta Mallit 12,31 Säestäjät 14,34 Voidaksemme määritellä palkkasi työehtosopimuksen mukaisesti, uusi opettaja tuo alkuperäiset tutkintotodistukset nähtäväksi suunnittelijalle tai opistosihteeri Johanna Wiljakka-Jokiniemelle. Todistuksista otetaan kopio työväenopistolle. Ilman todistuksia palkka maksetaan muu koulutus mukaisesti. Vähintään keskimäärin 16 viikkotuntia opettavalle opettajalle, joka on opettanut kolme vuotta vähintään keskimäärin 16 tuntia viikossa omassa tai jossain muussa kansalaisopistossa, maksetaan 6 % korkeampi tuntipalkkio. Opetustuntimäärää laskettaessa otetaan huomioon vain yhden kansalaisopiston tunnit. Keskimääräistä viikkotuntia laskettaessa jakajana käytetään työviikkojen määrää.

6 6 Tampereen kaupunki maksaa palkat jälkikäteen seuraavan kuukauden viidentenätoista (15.) päivänä. Säännöllisesti koko lukukauden opettaville opettajille maksetaan palkat kuukausittain opetussuunnitelman mukaisista toteutuneista tunneista. Lyhyt- ja viikonloppukurssien opettajille ja sijaisille palkka maksetaan opetuksen päätyttyä seuraavan kuukauden palkanmaksupäivänä. Matkalaskut toimitetaan opiston toimistoon täytettynä ja allekirjoitettuna heti kurssin päättymisen jälkeen. Kirjaa todelliset kilometrit, omavastuuvähennys 6 km/suunta tehdään maksamisen yhteydessä. Matkat korvataan yleensä julkisen kulkuneuvon taksojen mukaisesti. Oman auton käytöstä on sovittava erikseen opetuksestasi vastaavan suunnittelijan kanssa. Vaillinaisesti täytettyä matkalaskua ei voida Ilmoita mahdollisista tuntimuutoksista (ks. s. maksaa. OVTES:n mukaan lasten ja nuorten taidekoulun matkoista ei makseta matkakuluja. 9) heti palkanmaksuvirheiden estämiseksi. Lopulliset tarkistukset tehdään lukukausittain viimeisen palkanmaksun yhteydessä päiväkirjan perusteella, siksi on erittäin tärkeää, että palautat päiväkirjan toimistoon välittömästi kurssin päätyttyä. Jos käytät sähköistä päiväkirjaa, paperista päiväkirjaa ei tarvit- Mikäli sinulla on suunnittelijan kanssa sovittuja muita kuluja, niiden kuitit tulee toimittaa suunnittelijalle asiatarkastusta varten kyseisen lukukauden aikana. Myöhemmin toimitettujen tositteiden mukaisia kuluja ei voida maksaa. se palauttaa. Malleille, säestäjille ja vierailijoille tehdään 2.4 Palkka- ja työtodistukset, viikkotuntierittely työsopimus niiden tietojen perusteella, jotka he kirjaavat erilliseen palkantilauslomakkeeseen. Palkka maksetaan kuukauden viimeisenä päivänä. Toimita palkkiolomake toteutuneista työajoista Johannalle palkanmaksua varten kuukauden 10. päivään mennessä. Luentopalkkiot maksetaan palkkiolaskun perusteella kuukauden 15. päivä ja viimeinen päivä. Tampereen kaupungin linjauksen mukaisesti palkkalaskelmat toimitetaan sähköisessä muodossa kaikille palkansaajille. Sähköistä palkkalaskelmaasi pääset katsomaan verkkopankkitunnuksillasi koska tahansa ja miltä koneelta tahansa. Sähköisen palkkalaskelman voi tulostaa esimerkiksi veroehdotuksen tarkistamista varten tai palkkatodistukseksi tai tallentaa sähköisen palkkalaskelman omiin tiedostoihin. Tulosteen saamiseksi valitse palkkalaskelmasivulla ruudun oikeasta yläkulmasta toiminto: Tallenna. Tulostamista varten riittää, jos valitset avautuvasta ruudusta avaa-toiminnon, tallentamista ei siis ole

7 välttämätöntä tehdä loppuun saakka. Jos valitset avautuvasta tallenna, palkkalaskelma tallentuu valitsemaasi muistiin. 7 Työttömyyskassalle lähetettävän todistuksen viikkotuntierittelyn teet itse. Opistosihteerit varmentavat allekirjoituksellaan annetut tiedot oikeiksi. Lomakkeita saat liitostasi. Pankki ei näe palkkalaskelmia, sillä ne eivät ole pankkien palvelimella. Palvelimella säilytetään 18 viimeisintä sähköistä palkkalaskelmaa. Uusi tuntiopettaja: Mikäli haluat paperisen palkkalaskelman, sinun tulee ilmoittaa siitä erikseen täyttämällä Ilmoitus paperisesta palkkalaskelmasta -lomake. Lisätietoja saat Johanna Wiljakka-Jokiniemeltä. 2.5 Sairastuminen ja tilapäinen hoitovapaa Tampereen kaupungin ohjeiden mukaisesti kaikki sairauspoissaolot ilmoitetaan joko soittamalla tai henkilökohtaisesti esimiehen luona käymällä. Tekstiviesti tai sähköposti ei riitä ilmoitukseksi. Työväenopistossa on sovittu, että kurssien suunnittelusta vastaava henkilö edustaa työnantajaa. Jos sairastut, ilmoita siitä välittömästi kurssisi suunnittelijalle tai opiston toimistoon sijaisjärjestelyjen vuoksi. Verkkopankin palkkalaskelma kelpaa palkkatodistuksena. Se on nähtävissä verkkopankissasi 2-3 päivää ennen palkanmaksua. Muut palkkatodistukset jo maksetuista tai edellisen lukukauden palkoista voi pyytää taloushallinnon palvelukeskuksesta puh tai sähköpostilla: tampere.fi Tuntityöntekijöiden työsuhde alkaa samalla kuin hänen lukukauden ensimmäinen oppituntinsa tai työtehtävänsä. Tuntiopettajalle, jonka työsuhde on kestänyt vähintään kuukauden, maksetaan sairausajan palkkaa yhdeksältä arkipäivältä (ma-la) sekä Virallisen työtodistuksen, esim. työpaikan hakuun, voit tilata: https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet /596/lomake.html tai puhelimitse hallintopalvelukeskuksesta klo puh Jos sairastumispäivältä, mikäli hän toimittaa sairaudestaan sairauslomatodistuksen. Jos työsuhde on kestänyt kuukautta lyhyemmän ajan, työntekijällä on oikeus saada 50 prosenttia palkastaan (TSL /55). haluat tarkemman selvityksen tehdystä työstä, pyydä erillinen liite työtodistukseesi opiston toimistosta. Ylöjärven työväenopiston aikaiset työtodistukset pyydetään Ylöjärven kaupungilta Terveydenhoitaja voi kirjoittaa sairauslomaa kolmeksi päiväksi, lääkäri sitä pidemmistä. Sairaustodistus on toimitettava toimistoon seitsemän päivän kuluessa todistuksen allekirjoituspäivästä, muutoin ensimmäinen sairauslomapäivä on palkaton. Kaupungin työterveyspalvelut eivät ole tuntityöntekijöiden käy-

8 8 tai muuta huolenpitoa tai muuta työskentelyä ja jossa ollaan henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. Lakia ei sovelleta jos tehtävät kestävät yhden vuoden aikana yhteensä enintään kolme kuukautta. tössä, koska yhtäjaksoinen työsuhde ei ole yli 6 kk. Jos opetat keskimäärin vähintään 14 viikkotuntia, sinulle maksetaan sairausajan palkkaa 60 kalenteripäivän ajan 100 % palkasta ja 120 kalenteripäivän ajan 2/3 palkasta. Edellytyksenä on, että palvelussuhde on jatkunut ennen sairauslomaa 60 kalenteripäivää tai edellisen työkauden palvelussuhde on jatkunut kauden loppuun saakka keskimäärin 14 tuntia viikossa. Lapsille suunnattujen kurssien ja lapsia yksittäin opettavat opettajat ovat lain mukaan velvollisia esittämään rikosrekisteriotteensa. Ote, joka ei saa Tilapäiseen hoitovapaaseen on oikeutettu keskimäärin yli 14 viikkotuntia opettava tuntiopettaja, jonka alle 10 vuotias lapsi sairastuu äkillisesti. Palkkaa maksetaan enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä lapsen sairastumisesta lukien. Sinun on toimitettava terveydenhoitajan tai lääkärin todistus sairaudesta. Jos opetat työväenopistossa alle 14 olla yli kuutta kuukautta vanhempi, esitetään lukukauden alkaessa Tampereella rehtori Matti Saarelle tai rehtori Heli Tiaiselle ja Ylöjärvellä apulaisrehtori Päivi Varjosalolle. Maksullisen rikosrekisteriotteen voi tilata Oikeusrekisterikeskuksesta: Syksyllä esitetty rikosrekisteriote on voimassa kevätlukukaudellakin, sitä ei tarvitse esittää uudelleen. viikkotuntia, sinulla ei ole oikeutta palkalliseen tilapäiseen hoitovapaaseen. 2.7 Päiväkirja Keskimäärin yli 14 viikkotuntia opettava tuntiopettaja on oikeutettu myös äitiysvapaan palkkaan kunnallisen työehtosopimuksen mukaisesti, jos työsuhde on kestänyt ennen vapaan alkua vähintään 2 kk. Päiväkirja on kurssihallinnon keskeinen työkalu ja virallinen asiakirja, siksi vain opettaja tekee merkintöjä päiväkirjaan. Läsnäolomerkinnät tehdään esimerkiksi nimenhuudon avulla. Huom. arkistoinnin takia merkintöjä ei voi tehdä lyijykynällä. Älä tee 2.6 Rikosrekisteriote päiväkirjaan ylimääräisiä merkintöjä. Lakia lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) sovelletaan työhön, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan tai muiden aikuisten läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen (alle 18 v) kasvatusta, opetusta, hoitoa Opetuksen päätyttyä on kaikki päiväkirjat, myös perutut kurssit, viipymättä palautettava toimistoon. Päiväkirjan huolellinen täyttäminen ja nopea palauttaminen kurssin päätyttyä on tärkeää jo siksi, että saat palkkasi nopeasti. Syksyn ja kevään kursseilla

9 9 on erilliset päiväkirjat. Jos opetat Sampolassa, älä kuljeta päiväkirjaa kotiin, Tampereen kaupunki pyrkii lisäämään sähköistä toimintaa ja arkistointia. Siten myös työväenopistossa vaan säilytä sitä riippukansiossa/lokerikossa. Toimiston henkilökunta voi tarvita päiväkirjaasi myös opetusten välillä. siirrytään käyttämään sähköistä päiväkirjaa. Toivomme, että mahdollisimman moni opettaja ottaisi 2.8 Tuntiopettajan HelleWi käyttöön HelleWin kautta täytettävän sähköisen päiväkirjan. Ks. ohje seuraavasta luvusta. Ilmoita sähköisen päiväkirjan käyttöönotosta Elise Laitiselle. Sähköistä päiväkirjaa käyttävän ei tarvitse säilyttää Tuntiopettajien käytössä on verkossa toimiva kurssihallintajärjestelmä, HelleWi: https://www.opistopalvelut.fi/tampere/tuntiopettajat.htm paperista päiväkirjaa Sampolan riipparissa tai palauttaa sitä tuntien päätyttyä. HelleWistä voit katsoa niiden kurssien tietoja, joissa Aina kun alun perin määritellyn oppitunnin aikatauluun tulee muutos, siitä on merkittävä selitys päiväkirjaan. Päiväkirjan huomautuksiin merkitään myös mm. vierailijoiden (myös mallit + säestäjät) ja olet merkitty ensisijaiseksi opettajaksi ja täyttää sähköistä päiväkirjaa. HelleWistä saat mm. ilmoittautuneiden opiskelijoiden yhteystiedot, kurssisuunnitelman ym. Opiskelijoiden yhteystietoja saa käyttää vain opiston kurssiasioista tiedottamista varten. sijaisten nimet sekä heidän tuntimääränsä. Kirjoita myös lyhyt teksti todistusta varten sille varattuun tilaan. Kun opiskelijat pyytävät todistuksia opistolta, kurssin sisältö otetaan päiväkirjasta. Valitse vasemmalta valikosta Kurssit, ja sen jälkeen keltaiselta pohjalta Omat kurssit. Kurssin tunnuslinkin takaa löytyy opiskelijaluettelo ja Pidäthän huolen siitä, että päiväkirja on aina ajantasalla ja että kaikkien opiskelijoiden nimet ovat siinä. kurssin nimilinkistä kurssin tiedot. Sähköisen päiväkirjan linkistä pääset täyttämään kurssikohtaista päiväkirjaa. Opettaja ei saa ottaa opiskelijoita kurssille suoraan ovelta, sillä opiskelijalla voi olla opiskelukielto tai jonossa voi olla muita ennen tulijaa. Edellytä opiskelijalta aina ilmoittautumista joko netin tai toimiston kautta. Jos opiskelijalla on oikeus vaihtaa kurssia, ja hän käyttää oikeuttaan, tee siitä merkintä päiväkirjaan, ja pyydä opiskelijaa ilmoittamaan asiasta toimistoon maksusekaannusten välttämiseksi. HelleWin Käyttäjätunnuksen ja salasanan saat pyytämällä niitä opistosihteeri Ulla Jousmäeltä. Ilmoita

10 tunnuksia pyytäessäsi tietokoneesi IP-numero, jonka 10 löydät netistä menemällä tietokoneellasi osoitteeseen: oppilaat saavat oikean määrän opetusta muutoksista huolimatta. Pitkillä kursseilla voidaan kuitenkin jättää pitämättä 1-2 opetuskertaa opettajan sairastumisen takia. Siitä on kerrottu opiskelijalle opiskeluohjeissa. Sinun kannattaa käydä katsomassa kurssille tulijoiden määrä erityisesti kurssin alkuvaiheessa. Esimerkiksi jos ryhmä on täysi jo ennakkoilmoittautuneista, 3.1 Lukuvuoden tärkeät päivämäärät osa opiskelijoista on todennäköisesti jäänyt varasijalle. Varasijalle jääneet eivät näy päiväkirjassasi. Älä siksi lupaa paikkaa ovelta tulevalle. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 3 OPETTAMINEN Syyslukukausi , SHA:ssa , syysloma Opisto on suljettu Kevätlukukausi SHA:ssa Talviloma Opetuksen suunnittelijat auttavat ja tukevat sinua opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä mahdollisissa ongelmatilanteissa. SHA:ssa opetus myös kiirastorstaina, muualla ei opetusta kiirastorstaina klo 15 jälkeen. Pääsiäisenä ei opetusta. Tunnit alkavat ja päättyvät päiväkirjaan merkityn 3.2 Ammattitaidon kehittäminen ajan mukaisesti. Aikataulumuutoksia tulee välttää, koska opiskelijat ovat varanneet tietyn ajankohdan opiskeluunsa ja opetustilakin on varattu vain kyseiselle ajalle. Mikäli joudut pakottavasta syystä muuttamaan kurssisi kokoontumisaikaa, sovi siitä ensin suunnittelijan kanssa. Varmista, että muutos sopii kaikille opiskelijoillesi. Ilmoita opiston toimistoon, Open Café on työväenopiston tuntiopettajille tarkoitettu kokemusten vaihtopaikka rennosti rupatellen ja kahvitellen. Suunnittelijaopettaja Minna Kymäläinen keittää kahvit Sampolan luokassa T23 kerran kuussa klo : 23.9., ja Ei ennakkoilmoittautumista. Tervetuloa! jos joku opiskelijoistasi ei ole saanut muutoksesta tietoa. Kaikki muutokset on ilmoitettava mahdollisimman varhain, että opiskelijat ehtivät saada siitä tiedon. Pirkanmaan Osaava-hankkeen puitteissa järjestetään monenlaista maksutonta koulutusta tuntiopettajille. Ajantasaiset tiedot löytyvät osoitteesta: www. ospi.fi Koulutuksista laitetaan opettajille tietoa Opettaja ja suunnittelija ovat vastuussa siitä, että myös sähköpostilla, pidäthän sähköpostiosoitteesi

11 ajantasalla. 11 sovitaan Minna Kymäläisen kanssa, puh Tuntiopettajana voit opastaa opiskelijoita Työväenopisto järjestää opettajille ja ohjaajille suunnattuja kursseja. Ilmoittautuminen kursseille netissä: tai toimistoon soittamalla. ottamaan häneen yhteyttä. Voit myös itse varata ajan Minnalle, jos haluat jutella eteesi tulleista opetustilanteista tai kuulla vinkkejä siitä, miten erilaiset oppijat voi ottaa paremmin huomioon opetuksessa. Tuntiopettaja, jolla on vähintään 14 tuntia opetusta lukukauden aikana, voi opiskella samalla lukukaudella opiston kursseilla maksutta, mikäli ryhmässä on tilaa. Ilmoittaudu toimiston kautta, jolloin saat samalla tiedon siitä, onko kurssilla tilaa. Huom! Jos 3.3 Tukea opetustilanteiden haasteisiin et tule kurssille, niin muistathan peruuttaa ilmoittautumisesi. Tuntiopettajia koskevat samat peruutusehdot kuin muitakin opiskelijoita. Opistossa opiskelee monenlaisia opiskelijoita, ja jotkut opetustilanteet voivat olla haastavia. Älä jää Opettajan ammattitaidon kehittämistä voidaan tukea myös harkinnanvaraisella oman opetusalan täydennyskoulutukseen suunnatulla tuntiopettajan koulutusmäärärahalla. Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan rehtori Matti Saarelle. Hakemuksessa tulee näkyä tiedot koulutuksesta kuluineen sekä tieto muualta haetusta tuesta. Koulutuksen jälkeen toimita kurssitodistuskopio ja selvitys kustannuksista kuitteineen toimistopäällikkö Helena Mäkiselle. Avustus voidaan myöntää enintään joka toinen vuosi. Tuen määrä on sidoksissa työsuhteessa määritellyn yksin pohtimaan vaikeita tilanteita, vaan ota yhteyttä omaan suunnittelijaasi, sillä kyse on työhyvinvoinnistasi. Voitte yhdessä pohtia tilannetta ja mahdollisia toimintavaihtoehtoja. Tilanteesta riippuen ryhmässä voidaan esimerkiksi teettää välipalautteet, ottaa asia puheeksi ryhmän tai yksittäisen opiskelijan kanssa, tehdä opetusjärjestelyihin muutoksia jne. Vaihtoehtoja on monia. Viime kädessä rehtori voi erottaa opiskelijan perustellusta syystä. 4 OPISKELIJOILLE VÄLITETTÄVÄ TIETO 4.1 Opiskelijalomake opetustuntimäärään ja työvuosiin. Opinverstas antaa maksutonta oppimis- ja lukivaikeuksiin liittyvää henkilökohtaista ohjaus-, tuki- ja neuvontapalvelua. Henkilökohtaiset tapaamisajat Lain mukaan oppilaitoksen on ylläpidettävä opiskelijarekisteriä. Rekisterin avulla toteutamme oppilaitoksen velvollisuutta toimittaa valtion opetushallintoviranomaisille niiden määräämät koulutuksen arvioin-

12 nissa, kehittämisessä, tilastoinnissa ja seurannassa tarvittavat välttämättömät tiedot. Ennakkoon ilmoittautuvilta opiskelijoilta saamme kaikki tarvittavat tiedot ilmoittautumisen yhteydessä. 12 saan, hänen tulee maksaa se viimeistään ilmoittautumisen yhteydessä saatuna eräpäivänä. Maksukäytännöt kerrotaan opiskelijoille esitteessä ja kotisivuillamme. Mikäli opiskelijoilla on kysyttävää laskutuksesta, pyydä ottamaan yhteyttä syksyllä opistosihteeri Sirkka Hakamäkeen, puh ja keväällä opistosihteeri Kirsi Ikoseen, puh Kurssilaskutusta ollaan siirtämässä Tampereen taloushallintopalvelukeskuksen hoidettavaksi mahdollisesti jo keväällä. Tiedotamme lisää sähköisessä tuntiopettajakirjeessä sitten, kun asia selviää. Ohjaa ne opiskelijat, joiden nimi ei löydy päiväkirjasta, ilmoittautumaan toimistoon tai netin kautta ennen seuraavaa kertaa. Jos opiskelija kertoo ilmoittautuneensa, etkä voi tarkistaa, pyydä häntä täyttämään ilmoittautumislomake. Tyhjiä lomakkeita löytyy Sampolan opettajainhuoneesta, Ylöjärven koulutuskeskus Valosta ja pääkirjasto Metsosta. Muualla opettaville niitä voidaan lähettää muutamia päiväkirjan mukana. Lomakkeet palautetaan mahdollisimman pian, mutta viimeistään kolmannen Kurssin hinnassa on huomioitu, että 1-2 kertaa koko lukukauden kurssista voi peruuntua esim. opettajan sairauden vuoksi, eikä korvaavaa kertaa ole aina mahdollista järjestää. kokoontumiskerran jälkeen toimistoon. Tarkistamme lomakkeiden avulla, että meillä on opiskelija varmasti rekisterissä. Opetushallitus on myöntänyt työväenopistoille opintosetelityyppistä avustusta. Avustusta käytetään Tampereella työttömien ja Ylöjärvellä ikäihmisten 65+ -kurssien kurssimaksuihin. Lisäksi Tampereen kaupungin ikäihmisten lautakunta tukee syksyllä 2014 yli 65-vuotiaiden tamperelaisten opiskelijoiden 65+ -kursseja ja Ylöjärven kaupunginhallitus Ylöjärvellä pidettävien kurssien työttömien alennusta. Otathan huomioon, että ilmoittautumisjärjestelmän mukaan opiskelija on varannut paikan vasta, kun hänen tietonsa on syötetty HelleWiin. Siten netissä päiväkirjojen tulostuksen jälkeen ilmoittautuva voi saada paikan ryhmään ennen tunnille suoraan tullutta ilmoittautujaa, jos lomake palautuu toimistoon kovin myöhään. Ohjaa siis opiskelija ilmoittautumaan myös netissä. Tamperelainen ja ylöjärveläinen opiskelija voi hakea syksyllä avustusta yhteen kurssimaksuun. Ikäihmiset voivat saada +65-alennusta vain niistä kursseista, 4.2 Laskutus ja kurssien maksaminen joissa on maininta alennuksesta. Muiden kuntien asukkaat eivät ole oikeutettuja alennukseen. Jos opiskelija ei ole maksanut kurssia ilmoittautues- Avustusta haetaan opintosetelin hakulomakkeella

13 ilmoittautumisen jälkeen ennen kurssin alkamista. Mikäli opiskelija on ilmoittautunut kurssille kurssin alkamisen jälkeen, hän hakee alennusta ilmoittautumispäivänä. Jo maksetuista kurssimaksuista ei myönnetä alennusta. ja Liikuntaseteleitä, TYKY-kuntoseteleitä ja Virikese- 13 teleitä. Kurssin voi maksaa myös Sportti- & Kulttuuripassilla. Liikuntaseteleitä voi käyttää vain liikunnallisten kurssien maksamiseen. Opiston lahjakortteja on myynnissä toimistossa ja Sampolan kahvio Pulinassa. Tampereella seteleillä ja lahjakorteilla maksettaessa asioidaan Sampolan kahviossa. Myönnetty avustus on henkilökohtainen, sitä ei voi antaa toiselle eikä muuttaa rahaksi. Kielteisestä Ylöjärvellä setelit toimitetaan opiston toimistoon. Setelit on allekirjoitettava. päätöksestä ilmoitamme hakijalle henkilökohtaisesti. Hakuomakkeita on saatavissa toimistosta ja opiston kotisivuilta. Sampolan Kahvila Pulinan aukioloajat ma-to klo , la klo Avoinna myös lukiolaisten syyslomaviikolla Valon Kahvila Messin aukioloajat ma-pe klo koululaisten syyslomaviikolla suljettu 4.3 Kurssitodistus Opiskelija saa kurssilta läsnäolotodistuksen niin halutessaan. Lomakkeita, joilla opiskelija tilaa todistuksen, saa toimistosta ja kotisivuilta. Vain rehtorilla on todistuksenanto-oikeus. Työttömät voivat saada lukukauden aikana 35 euron alennuksen yhdestä syksyn ja kevään kurssimaksusta. Kurssin kohdalla on maininta, jos alennusta ei myönnetä. Avustusta haetaan aikaisintaan kuukautta ennen kurssin alkamista. Hakemuslomakkeita on Todistus ja lasku postitetaan kotiin. Todistus postituksineen maksaa 10. Toimitusaika on noin kaksi viikkoa. Neuvo opiskelijoita asioimaan toimistossa. saatavissa toimistosta tai kotisivuiltamme. Hakemukseen liitetään kopio työttömyyskassan tai Kelan viimeisestä maksutositteesta tai tosite näytetään hakemusta jätettäessä. Alennusta hakiessa esitetään aina viimeisin maksutosite. 4.4 Palautelomake Otamme kurssimaksuna vastaan Smartum Kulttuuri- Keskeisenä apuvälineenä työmme kehittymisessä ja kehittämisessä toimii työstä saamamme palaute.

14 Sitä on jokaisen hyvä kerätä opetuksestaan: aivan uutta kurssia pitäessäsi, ollessasi ensimmäistä kertaa opistossa opettajana sekä muulloinkin oman ja suunnittelijan harkinnan mukaan. Palautetta voi kerätä myös kurssin aikana, silloin voi vielä vaikuttaa kurssin kulkuun ja ohjelmaan. 14 Vaaratilanteessa (esim. palohälytys) olet vastuussa ryhmäsi evakuoinnista. Mikäli joku opiskelijasi saa sairauskohtauksen, toimi tilanteen mukaan ja hälytä tarvittaessa ambulanssi. Vahtimestareilla on ensiapukoulutus. Pikkuhaavereita varten ota etukäteen selvää lähimmän lääkekaapin sijainti. Järjestyksenpitoon liittyvissä asioissa voit Sampolassa tarvittaessa Opettajainhuoneen kansiosta ja internetistä (www. tampere.fi/tyovaenopisto/opistoinfo/tuntiopettajille. kutsua paikalle vahtimestarin. Vahtimestarin tavoitettavuusnumero on html) löydät valmiita palautelomakepohjia. Monista niitä itsellesi, ja täytä myös opettajan kurs-siarviolomake. Voit myös laatia itse lomakkeen. Kun olet Opisto on vakuuttanut kaikki alle 16-vuotiaat opiskelijansa. Yli 16-vuotiaita tapaturma-alttiiden ryhmien opiskelijoita kehotetaan ottamaan vakuutus. analysoinut palautteen, toimita se kurssistasi vastaavalle henkilölle. Hänen kanssaan voit käydä keskusteluja palautteen ja omien kokemustesi pohjalta. 4.6 Aktiivinen opiskelijayhdistys Näin toteutamme opistotoimintaa säätelevän lain edellyttämää itsearviointia. Mikäli sinulla on parannusehdotuksia tai ideoita työväenopiston toimintakäytäntöihin, ota yhteys päätoimiseen henkilöstöön. Työväenopiston opiskelijoilla on kaksi yhdistystä, Tampereen työväenopiston opiskelijat ry ja Ylöjärven työväenopiston opiskelijat ry. Lisätietoa: 4.5 Toiminta vaara- tai hätätilanteissa Tampereen työväenopiston opiskelijat ry: tai puheenjohtaja Matti Tila, puh Opetuspaikan ilmoitustaululla on kyseisen kiinteistön pelastussuunnitelma, jossa on ohjeita tulipalon tai muun onnettomuuden varalta. Tutustu ohjeisiin. Ylöjärven työväenopiston opiskelijat ry: puheenjohtaja Pasi Jokinen (puh ) ja sihteeri Sisko Sirén (puh ). Perehdy opetuspisteesi hätäuloskäynteihin ennen opetuksesi alkua. Käy suunnittelijasi kanssa läpi turvallisuusasiat. Yleinen hätänumero 112 Tampereen terveyspalvelujen neuvonta ja ajanvaraus Ylöjärven terveyskeskus Myrkytystietokeskus

15 5 OPETUSTILAT JA VÄLINEET 15 Muista sulkea luokan ovi! 5.1 Opetustilojen käytänteet Työväenopiston päätoimipisteet sijaitsevat Koulutuskeskus Valossa, Sampolassa ja Tammelan koululla Kaikkien väliaikaistilojen käytännöistä (ovien avaaminen, kopiointi, siivous ym.) saat ohjeet koulutusalueesi suunnittelijalta. 5.2 Avaimet (Sara Hildén -akatemia). Lisäksi meillä on oma metallityöpaja Onkiniemessä. Opisto vuokraa opetustiloja myös mm. Monitoimitalo 13:sta, Tampereella ja Ylöjärvellä sijaisevista kouluista sekä yksityisiltä. Luovutetuista avaimista pidetään kirjaa. Työsuhteen päättyessä tuntiopettajan on palautettava avain. Jos kurssisi jatkuvat keväällä, voit pitää avaimen joulutauolla, mutta palauta se heti kevään viimeisen kerran jälkeen. Myös työpisteen muuttuessa tarpeettomat avaimet on luovutettava pois. Suurimmassa osassa Tampereen kouluista on paikalla iltakäytönvalvoja, mutta Ylöjärvellä ei. Iltakäytönvalvojalta voit kysyä esim. opetustilan lämpötilaan tai ilmastointiin liittyviä kysymyksiä. Hänen tehtäviinsä kuuluu luokkatilojen avaaminen ja sulkeminen, mutta voit kysyä häneltä apua myös laitteistoon liittyen. Ennen opetuksen alkamista on hyvä käydä tutustumassa tilaan ja sen käytäntöihin. Tila-asioista keskustelet ensisijassa suunnittelijasi kanssa. Sampolassa opettavat kuittaavat itselleen avaimen vahtimestarilta. Atk- ja musiikkiluokkiin tarvitaan lisäksi erillinen kulunvalvonta-avain. Luokissa jatkuvasti opettavalle tilataan henkilökohtainen kulunvalvonta-avain. Lyhytaikaiseen käyttöön avainta tarvitseva tuntiopettaja kuittaa vierailija-avaimen ennen tuntien alkua vahtimestarilta. Muista palauttaa avaimet tuntien päättyessä! Ylöjärvellä opettavat saavat avaimensa opistosihteeri Eeva Pulkilta. Kurssisuunnitteluvaiheessa opetuksen suunnittelijat ovat varanneet kurssiasi varten opetustilan. Mikäli kurssisi kokoontuukin suunnitelmasta poikkeavasti tai tarvitset jollekin kerralle toisenlaisia tiloja ryhmäsi käyttöön, ota yhteyttä vahtimestariin/iltakäytönvalvojaan tilavarauksen tarkistamiseksi/tekemiseksi. Huolehdi siitä, että luokka on järjestyksessä tuntiesi jälkeen niin, että seuraava opettaja pääsee opettamaan, eikä joudu siivoamaan edellisen tunnin jälkeen. Laita kalusteet paikalleen, jos olette siirtäneet niitä tuntien aikana. Sammuta laitteet ja tauluvalo. Avainturvallisuus on tärkeä osa lukituksella aikaansaatua kaupungin kiinteistöjen suojausta. Se on viime kädessä käyttäjän huolellisuutta ja avainten oikeaa säilytystä. Avaimia pitää säilyttää kuin arvoesinettä: avain on vähintään yhtä arvokas kuin sen avaamien ovien takana oleva omaisuuskin. Sampo-

16 lan hävinneestä avaimesta perimme 100 euroa. 16 ongelmatilanteessa ota yhteyttä Ylöjärven kaupungin Tilakeskuksen päivystävään kiinteistönhoitajaan puh Ylöjärven yhtenäiskoululla ja Urheilutalolla päivystävän kiinteistönhuoltajan tavoittaa matkapuhelinnumerosta Soppeenharjun koululla on käytössä koodilukkojärjestelmä. Se on pääsisäänkäynnin ovessa ja numeropaneeli on ulko-oven oikealla puolella. Koodia ei turvallisuussyistä lähetetä postitse, vaan opettajan Ulko-ovia ei saa jättää auki opetuksen ajaksi, mikäli ne ovat normaalisti lukittuna. Ovien väliin ei myöskään saa jättää mitään ylimääräistä, esim. keppejä, kiviä tms., sillä ovet ja sähkölukot voivat vaurioitua. Soppeenharjun koululla on kaikissa ovissa sähkölukot. Mikäli ovea pidetään auki yli 10 min, lähtee on itse muistettava tiedustella se Eevalta, puh , hyvissä ajoin ennen kurssin alkua. Lisäksi tarvitset avaimen päästäksesi opetusluokkaan. Avain käy myös ulko-oveen. Kotitalousluokan ja teknisen työn tilojen osalta käytetään edelleen omia avaimellisia sisäänkäyntejä, joissa koodilukitusta ei ole. siitä hälytys kiinteistönhoitajille, ja päivystäjä tulee paikalle tarkistamaan tilanteen. Jokaisesta päivystyskäynnistä tulee 125 euron lasku. Lasku osoitetaan hälytyksen aiheuttajalle. Soppeenharjun, Vuorentaustan ja Siivikkalan koulujen kiinteistönhoidon päivystysnumero on Viljakkalan ilta- ja viikonloppupäivystysnumero Avainten on oltava jatkuvasti ne vastaanottaneen on Kurun ilta- ja viikonloppupäivystysnumero on henkilön hallussa eikä hän saa luovuttaa niitä muille. Avaimissa ei saa olla sellaisia merkintöjä, joiden 5.3 Sampolan käytänteet perusteella ne voisi yhdistää tiettyihin kiinteistöihin. Jos epäilet, että avaimesi on joutunut vääriin käsiin, sinun tulee kääntyä välittömästi, tapauksesta riippuen, kurssejasi suunnittelevan henkilön, avainvastaavan tai tilakeskuksen (Ylöjärvi) puoleen. Sampolassa vahtimestarin tehtäviin kuuluu mm. yleinen järjestyksen pito, laitteistoista huolehtiminen ja tilojen varausasiat sekä Sampolan oppimisympäristön toimivuuden varmistaminen. Ylöjärvellä toimivat: Iltaisin tai viikonloppuisin sattuneessa kiireellisessä Syksystä 2015 alkaen jokaisen Sampolassa opettavan tuntiopettajan tulisi käyttää työväenopiston kuvallista henkilökorttia. Toimita sitä varten sähköi-

17 nen tai muu valokuva itsestäsi apulaisrehtori Tuula Vataselle. Ellei sinulla ole kuvaa, opistosihteeri Ulla 17 tussilla eikä Smartin taulupyyhintä saa käyttää tussitaulun pyyhkimiseen. Käsittelethän laitteita huolellisesti. Jos laite vioittuu, tai se ei toimi, ilmoita siitä Jousmäki voi kuvata sinut. Valmiin henkilökortin saat vahtimestarilta yhtä aikaa avaimen kanssa, ja sekin vahtimestarille mahdollisimman pian, että saamme laitteen heti korjattavaksi. palautetaan työsuhteen päättyessä. Jos haluat luoda opetusmateriaalia Sampolassa Useimmissa Sampolan luokissa on kosketusnäyttötaulu, tietokone, dokumenttikamera ja blueray-soitin. Laitteet toimivat opetusverkossa, ja sitä varten opettaja tarvitsee opetusverkon tunnukset. Opetusverkon tunnukset ovat henkilökohtaiset. Saat ne avainten kuittauksen yhteydessä vahtimestarilta. Samoja tunnuksia tarvitset käyttääksesi Sampolan langatonta verkkoa (Wireless Tampere) sekä opettajainhuoneessa, jos haluat päästä tietokoneelle. käytettävälle Smart-kosketusnäyttötaululle, imuroi kotikoneellesi Smart Notebook -ohjelma kuukauden kokeilukäyttöön osoitteesta: Smart-ohjelmien asennus-väliotsikon alla viimeisimpänä on teksti Kaikki SMART-ohjelmistot ladattavissa täältä. Notebook-ohjelman aktivointikoodi on NB-SEBSW-C2I6Y-XG6IE-SIAII. Syötä tuoteavain Notebook 10-asennuksen yhteydessä tai asennuksen jälkeen 30 päivän kuluessa. Aktivoinnin voi tehdä Langattomaan verkkoon kirjaudut seuraavasti: 1 Käynnistä Internet-selain Tervetuloa Notebookiin -ikkunan Ohje/Tuki -välilehdellä tai valitsemalla Notebookin valikosta Ohje -> Tarkista päivitykset ja aktivointi. 2 Valitse langattomien verkkojen listasta Wireless Tampere. 3 käyttäjä nimi: salasana: opetusverkon salasana Työväenopiston kopiokoneet ovat lukollisten ovien takana. Ne on tarkoitettu vain opettajien käyttöön, älä lähetä opiskelijaa kopioimaan. Vältä turhaa kopiointia. Suosittelemme, että toimitat isommat opetusmateriaalit kopioitavaksi vahtimestarille. Mikäli tarvitset laitteita, joita ei ole luokassa vakiovarusteena, tee varaus vahtimestaripisteessä olevaan laitteiston varauslistaan. Pyydä tarvittaessa käytönopastusta. Näin säästytään kopiokoneiden ruuhkautumiselta ja tukkeutumiselta. Sampolassa pidettävien tuntien materiaali tulee toimittaa vähintään kolme päivää ennen opetusta, muualla pidettävien oppituntien materiaali noin viikkoa aiemmin. Anna ennakkoon Luokkien Smart-aktiivivalkotaulut ja tussitaulut ovat vierekkäin. Smartille ei saa kirjoittaa tussitaulun tehtävästä kopioinnista selkeät ohjeet: lukumäärä, sivujen yksi/kaksipuolisuus, nidontatoive ja selkeästi nimesi, kurssin nimi, tuntien alkamisaika sekä missä

18 18 opetustilassa. Huomioithan Kopioston tekijänoikeussäännöt, jotka löytyvät kopiokoneen lähettyviltä. Esiintyvien ja esittävien ryhmien esityksiin ja näyttelyihin liittyvästä mainosten kopioinnista on annettu o o o vähennä sähkönkulutusta sammuttamalla laitteet, jotka eivät ole käytössä tuuleta tehokkaasti, älä jätä ikkunoita auki sammuta valot, jos olet luokkasi viimeinen käyttäjä (ks. lukujärjestys oven ulkopuolelta) erilliset ohjeet. Kysy tarkemmin ainealueesi suunnittelijalta. 6 YHTEYSTIEDOT 6.1 Johto ja toimisto Siisteys on tärkeä osa viihtyvyyttä. Päätoimipisteiden välisiivous tehdään päiväkäyttäjän tuntien päättymisen jälkeen, ennen työväenopiston tunteja. Annathan siivoojille rauhan tehdä työnsä loppuun. Luokkiin pääsee n. 15 min ennen tuntien alkamista. Luokasta on pyrittävä poistumaan heti tuntien jälkeen. Sampolan vahtimestaritkin haluavat päästä kotiin iltavuoron päättyessä - ethän jää enää klo 21 jälkeen sisätiloihin. Normaali suihkussa käynti ja vaatteiden vaihto liikuntaryhmien jälkeen on ymmärrettävää. Työväenopiston puhelinnumero opiskelijoiden yhteydenottoja varten on Kurssitiedustelut, ilmoittautumiset ja peruutukset opetuskaudella puh ja ma - to klo , pe klo Muulloin ma - pe klo kotisivut: S-posti: Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa paitsi: helena.m.makinen Sampolan parkkipaikka on tarkoitettu vain henkilökunnan käyttöön. Siksi parkkeeraamiseen tarvitaan henkilökohtainen lupa. Pyydä sitä vahtimestarilta. Pidä lupa parkkeerauksen aikana näkyvillä, sillä pysäköintialue on pysäköintivalvonnan piirissä. Rehtori Matti Saari, puh vastaa koko työväenopiston toiminnasta Rehtori Heli Tiainen (SHA), puh vastaa Sara Hildén -akatemian toiminnasta 5.4 Kestävä kehitys Apulaisrehtori Päivi Varjosalo, puh vastaa Koulutuskeskus Valon toiminnasta Huomioithan kestävän kehityksen periaatteet opetuk-sessa ja opetusmateriaalien käytössä: Apulaisrehtori Tuula Vatanen, puh vastaa Sampolan toiminnasta o o vähennä paperin kulutusta, jätepaperi keräykseen lajittele jätteet Toimistopäällikkö Helena Mäkinen, puh vastaa opiston toimisto- ja vahtimestaripalveluista

19 19 Vahtimestari Sami Virtanen, puh Vahtimestarien tavoitettavuusnumero: Myös lukion vahtimestari Tommi Vesterinen auttaa tarvittaessa. Koulutuskeskus Valossa sijaitseva toimisto: Pallotie 5, Ylöjärvi Toimisto avoinna ma - to klo , pe klo Sampolassa sijaitseva toimisto: Sammonkatu 2, Tampere Toimisto avoinna ja ma - to , pe klo Muulloin toimisto on auki ma - to klo , pe klo Opistosihteerit Sirkka Hakamäki saakka, puh sen jälkeen Kirsi Ikonen, puh laskutus, kurssimaksut ja maksupalautukset Eeva Pulkki, puh avaimet, tilat, asiakaspalvelu Opistosihteerit Ulla Jousmäki, puh tiedottaminen Sanni Roikonen saakka, sen jälkeen Sara Hildén -akatemiassa sijaitseva toimisto: Ilmarinkatu 17, Tampere Toimisto avoinna ma - pe klo Sirkka Hakamäki, puh asiakaspalvelu Elise Laitinen, puh päiväkirjat, matkalaskut Opistosihteeri Kirsi Ikonen saakka, sen jälkeen Aila Lemmetty, puh Johanna Wiljakka-Jokiniemi, puh palkat, matkalaskut, työtodistukset Muu hallintohenkilökunta: Opetusavustaja-vahtimestari Jaakko Hukkanen, Muu hallintohenkilökunta: puh Järjestelymestari Janne Hietanen, puh Vahtimestari Jari Huhtakallio poissa , sijaisena Sami Torvinen, puh

20 6.2 Koulutusalueista vastaava henkilöstö 20 Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa paitsi heidi.korhonen3 Tieto Kristiina Kestinen, puh yhteiskuntatieteet Minna Kymäläinen, puh oppiminen ja kasvatus, itsetuntemus ja ihmissuhdetaidot, Opinverstas Taide Ajanki Riikka, vuorotteluvapaalla syyslukukauden, sijaisena Juulia Saarikoski, puh Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus, Taidekaari-työpajat Heidi Saramäki, puh Terveyden edistäminen Anne Kilponen, puh Tampereen terveys ja itsehoito, tanssi, terveysliikunta, jooga ja itämaiset harjoitukset Peltomaa Virpi, sij. Korhonen Heidi, puh Ylöjärven terveys ja itsehoito, tanssi, terveysliikunta, jooga ja itämaiset harjoitukset Kuvataiteen perusopetus Merja Honkkila, puh Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus Helinä Huotari, puh Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus Mikko Kallio, puh saakka, jonka jälkeen sijainen kuvataide, musiikki, teatteritaide Kädentaito Sirpa Kujanpää, puh Kristiina Kestinen, puh sanataide/kirjoittaminen tekstiilityö ja askartelu Tampereella Seppo Riihonen, puh tekniset aineet Tampereella Ulla Tujula, puh käsityöt ja askartelu Ylöjärvellä Kielet Kristiina Kestinen, puh suomi Anneli Rousti-Klemetti, puh englanti Ylöjärvellä, muut kielet Katriina Toivonen-Salo, puh englanti Tampereella, ruotsi, venäjä Kimmo Vehmas, puh saksa, ranska, espanja, italia

21 7 LOMAKKEET JA OHJEET 21 Lomakkeet löytyvät myös Tampereen seudun työväenopiston tuntiopettajien omasta Virta-työtilasta Kaikkia tuntityöntekijöiden henkilöstöhallintoon liittyviä lomakkeita löytyy kopioina toimistosta tai kotisivuiltamme: tampere.fi/tyovaenopisto/opistoinfo/ tuntiopettajille.html Sivuilta löydät mm. o o o o o henkilötietolomake palkantilauslomakkeet Matkalasku Ilmoitus pankkitilinumerosta/muutoksesta Kurssin arviointilomakkeet (https://virta.pirnet.fi), joka avautuu syyskuussa Jos meillä on sähköpostiosoitteesi tiedossa, sinulle lähetetään kutsu työtilaan. Työtilaan tallennetaan lomakkeiden lisäksi erilaisia henkilöstöhallintoon liittyviä asiakirjoja ja ohjeita. Pyrimme pitämään sähköisenä viimeisimmät versiot. Työtilassa on myös keskustelufoorumi, jossa voi kysyä työhön liittyvistä mieltä askarruttavia asioista.

TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA

TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA lv 2015-2016 Päivitetty 5.2.2016, lukuvuoden aikana tehdyt päivitykset sinisellä TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO 1 TYÖVÄENOPISTO 3 2 TYÖSUHTEEN EHDOT 3 2.1 Henkilötiedot...3

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA

TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA lv 2015-2016 Päivitetty 9.11.2015, päivitykset sinisellä TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO 1 TYÖVÄENOPISTO 3 2 TYÖSUHTEEN EHDOT 3 2.1 Henkilötiedot...3 2.2 Työsopimus...4

Lisätiedot

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki Johdatus uusille opettajille Opettajankokous 27.8.2015 Olli Ruohomäki Petäjä on alueellinen kansalaisopisto Ennen kurssin alkua Poikkea toimistolla täyttämässä tuntiopettajalomake sekä pankkiyhteyslomake.

Lisätiedot

Tuntiopettajan HelleWi ja sähköinen päiväkirja

Tuntiopettajan HelleWi ja sähköinen päiväkirja Tuntiopettajan HelleWi ja sähköinen päiväkirja 26.1.2017 Yleistä Ohjeen tarkoituksena on opastaa tuntiopettaja HelleWi -ohjelman käyttöön kurssisuunnittelun, oppilaiden tietojen (yhteydenottoa varten)

Lisätiedot

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola

KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA. Info uusille opettajille Wellamo opisto Päivikki Tapiola KANSALAISOPISTO TYÖPAIKKANA Info uusille opettajille Wellamo opisto 29.8.2016 Päivikki Tapiola VAPAA SIVISTYSTYÖ: villiä ja vapaata? Laki vapaasta sivistystyöstä (932 / 1998) Vapaan sivistystyön tarkoituksena

Lisätiedot

HelleWikurssinhallintajärjestelmä. Tuntiopettajat

HelleWikurssinhallintajärjestelmä. Tuntiopettajat HelleWikurssinhallintajärjestelmä Tuntiopettajat HelleWi-kurssihallintaohjelma tuntiopettajalle OHJELMAAN KIRJAUTUMINEN Jotta voit käyttää HelleWiä tuntiopettajana, tarvitset itsellesi tunnukset. Nämä

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364 20101 Turku Puh. 02 330 000 Yhteisösähköposti: vammaispalvelut@turku.fi

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET TUNNUKSEN JA SALASANAN HANKKIMINEN

KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET TUNNUKSEN JA SALASANAN HANKKIMINEN KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET Yleistä Opiston Internet-ilmoittautuminen perustuu siihen, että jokaisella ilmoittautujalla täytyy olla oma käyttäjätunnus ja salasana, jolla ilmoittautuminen

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet maisteriohjelmiin hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

Opettajainkokous. 2.9.2010 Porin työväenopiston auditorio. Heikki Haaparanta 9/3/10. Porin kaupungin työväenopisto Ulvilan kansalaisopisto

Opettajainkokous. 2.9.2010 Porin työväenopiston auditorio. Heikki Haaparanta 9/3/10. Porin kaupungin työväenopisto Ulvilan kansalaisopisto Opettajainkokous 2.9.2010 Porin työväenopiston auditorio 1 Tuntiopettaja on opiston kasvot! Tuntiopettajat tekevät opiston kannalta äärettömän merkittävää työtä. Tuntiopettajien työpanos on sitä, mistä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala

HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS. terveydenhuoltoala sosiaaliala HENKILÖSTÖVUOKRAUS/TYÖSUHDEOPAS terveydenhuoltoala sosiaaliala Sisällysluettelo Tervetuloa Kuhilaan työntekijäksi!... 3 KUHILAS TYÖNANTAJANA... 4 PALKANMAKSU... 5 Ylityöt...6 Lomakorvaus, lomalisä ja lomaraha...6

Lisätiedot

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille

Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille Tervetuloa LUT:iin! Ohjeet yhteishaussa hyväksytyille SISÄLTÖ Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen Opintoportaali Uni Opetuksen alkaminen ja infopäivät LOAS ja opiskelijakortti Opintotuki

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Vanhus- ja vammaispalvelut HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI TYÖNTEKIJÄLLE 0 9 OHJEITA TYÖNTEKIJÄLLE 2 9.1 Vakuutukset... 2 9.2 Työsopimus... 2 9.3 Työaika ja työtuntilistat... 3 9.4

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

WWW. sivut, jotka työntekijän tulee tietää.

WWW. sivut, jotka työntekijän tulee tietää. 1 WWW. sivut, jotka työntekijän tulee tietää. www.jasentieto.fi > Jäsenrekisteri www.tyoteho.fi >Tuntikirjaukset www.asiointitili.suomi.fi > Palkanmaksu ja työsopimus www.espoo.fi/liikunta / webtimmi >

Lisätiedot

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJAN OPAS. Työkausi 2015-2016

JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJAN OPAS. Työkausi 2015-2016 JOKILÄÄNIN KANSALAISOPISTON TUNTIOPETTAJAN OPAS Työkausi 2015-2016 Kurssimaksut Muistakaa sanoa kurssien alussa, että peruutus on aina tehtävä opiston toimistoon, jotta tiedetään ottaa asia huomioon laskutuksessa!

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA

TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA lv 2016-2017 Netissä aina päivitetty versio. Lukuvuoden aikana tehdyt päivitykset näkyvät sinisellä TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO 1 TYÖVÄENOPISTO 3 2 TYÖSUHTEEN EHDOT

Lisätiedot

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi

Weboodi. Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi Weboodi Katri Laaksonen Oppimisen IT oodi@aalto.fi WebOodissa: Henkilötietojen ylläpito Henkilötietojen luovutusluvat ja niiden ylläpito Ilmoittautuminen opetukseen / tentteihin Virallinen suoritusrekisteri

Lisätiedot

1.1 Kirjaudu omalla tunnuksellasi Kipaan kilpailulisenssin numerolla ja salasanallasi.

1.1 Kirjaudu omalla tunnuksellasi Kipaan kilpailulisenssin numerolla ja salasanallasi. (MAKSUJÄRJESTELMÄ) Suomen Ratsastajainliitto on ottamassa käyttöönsä maksujärjestelmän Kipaan. Kun ilmoittaudut kilpailuun, niin kaikki maksaminen tapahtuu verkkopankin kautta. Kilpailun loputtua saat

Lisätiedot

Tavoitteena voi olla

Tavoitteena voi olla elukio-opiskelu Tavoite elukion verkkosivut elukioon ja sen kursseille ilmoittautuminen Kurssivalinnat Opiskelu Opetus Koeviikko Kurssin arviointimerkinnät Uusintakoe Ohjaus Tavoitteena voi olla o ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka määrätään palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Osio F Liite 13 Kansanopisto Palkka ja työaika OSIO F LIITE 13 KANSANOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin tehtäväkohtainen palkka Rehtorin (4 07 01 01 1) tehtäväkohtainen palkka

Lisätiedot

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4

1. ASIAKKAAN OHJEET... 2. 1.1 Varauksen tekeminen... 2. 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4. 1.3 Varauksen peruminen... 4 1. ASIAKKAAN OHJEET... 2 1.1 Varauksen tekeminen... 2 1.2 Käyttäjätunnuksen luominen... 4 1.3 Varauksen peruminen... 4 1.4 Omien tietojen muokkaaminen... 5 1.5 Salasanan muuttaminen... 5 2. TYÖNTEKIJÄN

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala 2015 Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Faksi 02 262 6448 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi

Lisätiedot

Tervetuloa opettajaksi Revontuli-Opistoon!

Tervetuloa opettajaksi Revontuli-Opistoon! TUNTIOPETTAJAN OPAS Syksy 2017 Kevät 2018 0 Tervetuloa opettajaksi Revontuli-Opistoon! Revontuli-Opisto on Enontekiön, Kittilän ja Sodankylän kuntien yhteinen alueellinen kansalaisopisto, joka aloitti

Lisätiedot

Tervetuloa opettajaksi Revontuli-Opistoon!

Tervetuloa opettajaksi Revontuli-Opistoon! TUNTIOPETTAJAN OPAS syksy 2015 kevät 2016 0 Tervetuloa opettajaksi Revontuli-Opistoon! Revontuli-Opisto on Enontekiön, Kittilän ja Sodankylän kuntien yhteinen alueellinen kansalaisopisto, joka aloitti

Lisätiedot

ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ. Tuntiopettajan

ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ. Tuntiopettajan ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ Tuntiopettajan opas syksy 2013 OPPIMISEN ILOA KAIKILLE! toimistot Enontekiö Kittilä Kunnan virastotalo Vanha kunnanvirasto Ounastie 165 Valtatie 28 99400 Enontekiö 99100 Kittilä

Lisätiedot

Ohje huoltajille Helmen käytöstä

Ohje huoltajille Helmen käytöstä Ohje huoltajille Helmen käytöstä Tervetuloa Seinäjoen Helmen käyttäjäksi! Helmi on oppilaiden, opettajien ja huoltajien väliseen viestintään tarkoitettu ohjelma. Sieltä näet helposti mm. oppilaan arvosanat

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE Sisällys Täysi-ikäinen opiskelija... 1 ehops... 4 Tuntimerkinnät... 5 Opiskelijan työssäoppiminen Wilmassa... 7 Pankkiyhteys ateriakorvauksiin... 9 Työssäoppiminen alkaa...

Lisätiedot

RAAHE-OPISTON OPETTAJAN OPAS 2012-2013

RAAHE-OPISTON OPETTAJAN OPAS 2012-2013 Kotisivut: http://www.raahe.fi/raaheopisto/ RAAHE-OPISTON OPETTAJAN OPAS 2012-2013 TERVETULOA RAAHE-OPISTOON! Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi Raahe-opiston opettajaksi. Raahe-opisto toimii kolmen

Lisätiedot

ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ. Tuntiopettajan. opas

ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ. Tuntiopettajan. opas ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ Tuntiopettajan opas kevät 2014 ENONTEKIÖ KITTILÄ SODANKYLÄ toimistot Enontekiö Kittilä Kunnan virastotalo Vanha kunnanvirasto Ounastie 165 Valtatie 28 99400 Enontekiö 99100

Lisätiedot

Omien tietojen päivittäminen, käytettävyyskalenteri ja keikkakalenteri

Omien tietojen päivittäminen, käytettävyyskalenteri ja keikkakalenteri OHJE 1 (5) Omien tietojen päivittäminen, käytettävyyskalenteri ja keikkakalenteri Hakemuksen jätettyäsi Kuntarekry palvelun kautta voit omilla tunnuksillasi päivittää tietoja ja käytettävyyskalenteriasi

Lisätiedot

1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) - opetusvelvollisuus enintään 280 tuntia vuodessa

1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) - opetusvelvollisuus enintään 280 tuntia vuodessa URHEILUOPISTOT REHTORIT JA APULAISREHTORIT 1 Peruspalkat, kokemuslisä ja opetusvelvollisuus (1.4.2013 lukien) Pöytäkirjamerkintä: Palkkamääräysten edessä marginaalissa oleva 6-numeroinen numerosarja on

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ Yleinen vastuu työn tekemisestä 1. Työntekijän on työskenneltävä työsopimuksen mukaisesti vastuuntuntoisesti sekä Suomen lakia noudattaen kansalaisuudesta riippumatta.

Lisätiedot

Tavoitteena voi olla

Tavoitteena voi olla elukio-opiskelu Tavoite elukion verkkosivut elukioon ja sen kursseille ilmoittautuminen Kurssivalinnat Opiskelu Opetus Koeviikko Kurssin arviointimerkinnät Uusintakoe Ohjaus Tavoitteena voi olla o o o

Lisätiedot

Voit käyttää tunnuksiasi tilataksesi materiaaleja Sanoma Pron verkkokaupasta.

Voit käyttää tunnuksiasi tilataksesi materiaaleja Sanoma Pron verkkokaupasta. OPETTAJAN REKISTERÖITYMINEN JA SALASANAN HALLINTA 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä Sanoma Pron palveluihin saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit.

Lisätiedot

Lautakunta. Päätös. tarjonnasta. Kurssi-maksut Avustukset, muu rahoitus =TUNTI KEHYS + 10% Aikataulu. Kurssikuvaukset. Päätös.

Lautakunta. Päätös. tarjonnasta. Kurssi-maksut Avustukset, muu rahoitus =TUNTI KEHYS + 10% Aikataulu. Kurssikuvaukset. Päätös. Kurssisuunnittelu Tuntikehykset, painopisteet ainealueittain ja kunnittain, suunnitelmapyyntö entisille Suunnittelupäivä: Yhteiset teemat, aikataulut, tallennusohjeet, vapaa ideointi, tapahtumat, näyttelyt

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE SISÄLLYS 1. Rekisteröityminen 2. Kirjautuminen 3. Sijaisrekisterin välilehdet 4. Hakemuksen tekeminen 5. Haastatteluajan varaus 6. Kalenterin

Lisätiedot

Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1

Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1 Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1 KURSSIN JÄRJESTÄMISEN VAIHEET 3.3.2015 Opas kurssin järjestämiseksi 2 Kurssin järjestämisen vaiheet 1. Kurssituntivaraus Ideat

Lisätiedot

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite).

1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). OSIO F LIITE 11 LASTEN JA NUORTEN TAIDEKOULU I PALKKA JA TYÖAIKA 1 Rehtorin palkka 1 mom. Rehtorin tehtäväkohtainen palkka määrätään paikallisesti palkkaasteikon puitteissa (ks. palkkaliite). Em. palkka-asteikon

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen...

1. JOHDANTO... 2. 1.1 Rekisteröityminen... 2. 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3. 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 1 HAKIJAN OHJEET Sisällys 1. JOHDANTO... 2 1.1 Rekisteröityminen... 2 1.2. Henkilökohtaiset asetukset... 3 1.3. Salasanan muuttaminen ja uuden salasanan tilaaminen... 4 2. OMA PROFIILINI... 5 2.1. Liikkuminen

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu

Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Hakijan ohje Opetushallitus syksy 2013 Yliopistohaku.fi -palvelun Oma haku -palvelu Sisältö Yliopistohaku.fi palvelun Oma haku -palvelu... 2 Aloitusnäyttö... 4 Kirjaudu Oma haku -palveluun... 5 Entä jos

Lisätiedot

Porvoon kansalaisopisto. Tuntiopettajan opas

Porvoon kansalaisopisto. Tuntiopettajan opas Porvoon kansalaisopisto Tuntiopettajan opas 2014 2015 2 Porvoon kansalaisopisto Työvuosi 2014 2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS Sisältö 1. Tervetuloa Porvoon kansalaisopistoon... 3 2. Kurssin laadunparantamissykli...

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA

TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA kevät 2017 Netissä aina päivitetty versio. Lukuvuoden aikana tehdyt päivitykset näkyvät sinisellä Toimintakäsikirja on päivitetty syksystä 2016 päivitetty 24.3.2017 TAMPEREEN

Lisätiedot

Opettajan opas Tehtävät Toimiston henkilöstö Ylitorniolla: Pellossa:

Opettajan opas Tehtävät Toimiston henkilöstö Ylitorniolla: Pellossa: Opettajan opas Tervetuloa Meän Opiston opettajaksi aktiiviseen ja osaavaan joukkoon. Meän Opisto on Ylitornion ja Pellon kuntien yhteinen seutuopisto. Meän Opistossa järjestetään n. 7300 tuntia vuodessa

Lisätiedot

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa

Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa Työelämän pelisäännöt oppisopimuskoulutuksessa 1 SISÄLTÖ Työsopimus... 4 Koeaika... 4 Palkanmaksu ja verotus... 4 Oppisopimustyöntekijän oikeudet ja velvollisuudet... 5 Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet...

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS lukuvuosi 2015-2016 Hyvät oppilaat Musiikkiopiston aukioloajat Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa työskentelyänne Lauttasaaren musiikkiopistossa. Tähän

Lisätiedot

MATKA- JA KULUHALLINTA -OHJELMA TEM (Travel and Expense Management) Päivitetty

MATKA- JA KULUHALLINTA -OHJELMA TEM (Travel and Expense Management) Päivitetty MATKA- JA KULUHALLINTA -OHJELMA TEM (Travel and Expense Management) Päivitetty 29.8.2016 otettu käyttöön 1.2.2010 Lahden kaupungin kaikissa yksiköissä käytettävissä internetissä, käynnistyslinkki löytyy

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA

TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA syksy 2017 Netissä aina päivitetty versio. Lukuvuoden aikana tehdyt päivitykset tulevat näkymään sinisellä TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO 1 TYÖVÄENOPISTO 3 2 TYÖSUHTEEN

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA

TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA syksy 2017 Netissä aina päivitetty versio. Lukuvuoden aikana tehdyt päivitykset tulevat näkymään sinisellä Viimeisin päivitys 11.12.2017 TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

Nordea Tunnusluvut -sovelluksen käyttöönotto

Nordea Tunnusluvut -sovelluksen käyttöönotto 1/7 Nordea Tunnusluvut -sovelluksen käyttöönotto Käyttöönotto lyhyesti: 1. Lataa Tunnusluvut-sovellus mobiililaitteesi sovelluskaupasta. 2. Kun sovellus on ladattu, aloita tunnuslukusovelluksen käyttöönotto

Lisätiedot

OPISKELIJAN PIKAOPAS

OPISKELIJAN PIKAOPAS SISÄLTÖ Työvälineet 3 Kirjautuminen ejollakseen 4 Salasana unohtui 5 Aloitusnäkymä 6 Toiminnot aloitusnäkymässä 7-8 Opiskelu 9 Omien suoritusten seuranta 10 Helppari auttaa 11 2 TYÖVÄLINEET ejollas-opintojasi

Lisätiedot

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt

turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt turun seudun musiikkiopisto Turun seudun musiikkiopiston säännöt 2 Yleistä Tähän järjestyssääntöön/opinto-oppaaseen on koottu musiikkioppilaitoksia ja taiteen perusopetusta koskevia yleisiä sääntöjä sekä

Lisätiedot

OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA

OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA 1 Henkilöstöpalvelut 2015 (12.8.2015) OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA Hakemus Turun yliopistossa avoinna olevaan tehtävään tehdään täyttämällä hakemus ja liittämällä tarvittavat

Lisätiedot

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista

YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE. Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Abi- info YLIOPPILASKOE ON KYPSYYSKOE Vastuu on Sinulla tutkinnon ajoituksesta ja valinnoista Käytännön vinkkejä Ajoissa paikalle Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun YTL:n www-sivuihin on linkki

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA

TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA TUNTIOPETTAJAN TOIMINTAKÄSIKIRJA kevät 2018 Netissä aina päivitetty versio. Lukuvuoden aikana tehdyt päivitykset tulevat näkymään sinisellä Viimeisin päivitys 29.1.2018 TAMPEREEN SEUDUN TYÖVÄENOPISTO 1

Lisätiedot

Tuntiopettajan muistilista

Tuntiopettajan muistilista Tuntiopettajan muistilista Tervetuloa opettajaksi Huittisten seudun kansalaisopistoon! Opistomme palvelee Huittisten ja Harjavallan kaupungeissa sekä Punkalaitumen kunnassa. Opiskelijoita on vuosittain

Lisätiedot

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite)

1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka. 2 Opettajan hinnoittelutunnukset peruspalkka (ks. palkkaliite) OSIO F LIITE 12 Kansalaisopisto Palkka OSIO F LIITE 12 KANSALAISOPISTO I VIRAN/TOIMENHALTIJOIDEN PALKKA 1 Rehtorin ja apulaisrehtorin tehtäväkohtainen palkka 1 mom. Rehtorin (4 06 01 00 1) tehtäväkohtainen

Lisätiedot

Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa. Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4.

Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa. Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4. Opiskelijan sosiaaliturva ulkomaille ja Suomeen muutettaessa Merja Siltanen-Kallio Suunnittelija, kansainvälisten asioiden osaamiskeskus 27.4.2017 Opiskelijan sosiaaliturvaan kuuluminen 30 minuutissa 1.

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op

Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Aikuisopetuksen tehtäviin suuntautuvat opettajan pedagogiset opinnot 60 op Minna Daniel 15.6.2016 1 Opinnot Joka vuosi aloittaa 85 aikuisopetukseen suuntautuvaa opiskelijaa, joista puolet tutkintoopiskelijoita

Lisätiedot

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016

BALLET KAUKAMETSÄ. Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016 BALLET KAUKAMETSÄ Kainuun musiikkiopiston tanssiosaston opinto- opas 2015-2016 Kuvat: Natalia Hoskio, Anni Kääriäinen, Valeria Andreeva KAINUUN MUSIIKKIOPISTON BALLET KAUKAMETSÄ Ballet Kaukametsä antaa

Lisätiedot

OMA ASIOINTI HENKILÖASIAKKAALLE Ilmoittautuminen työnhakijaksi

OMA ASIOINTI HENKILÖASIAKKAALLE Ilmoittautuminen työnhakijaksi OMA ASIOINTI HENKILÖASIAKKAALLE Ilmoittautuminen työnhakijaksi Ilmoittaudu työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi Oma asiointi -sivuston kautta. Jos sinulla ei ole työnhakua aloittaessasi

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus KEVÄT 2018 Jyväskylän Kansalaisopisto Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus Monikulttuurikeskus Gloria Huhtasuon asukasyhdistys Jyvälän Setlementti ry SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN Versio Oikeudet: 31.8.2015 vj huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa.

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI. Palveluun sisään kirjautuminen. Arviointilomakkeen kuittaaminen

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI. Palveluun sisään kirjautuminen. Arviointilomakkeen kuittaaminen Ohje opiskelijalle 1 (7) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi on ajankohtaista, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy työpaikkaohjaajasi kanssa

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen

YLIOPPILASTUTKINTO. -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen YLIOPPILASTUTKINTO -Tutkinnon rakenne - edellytykset - ilmoittautuminen TUTKINNON RAKENNE (1) Neljä pakollista ainetta, äidinkieli ja kolme seuraavista: Ruotsi Matematiikka Yksi reaaliaine Vieras kieli

Lisätiedot

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi

Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE. www.nettirassi.fi Kätevästi netissä KÄYTTÖOHJE www.nettirassi.fi Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen ja rekisteröityminen... 4 2. Omat jutut kansio... 8 2.1. Omat tiedostot:... 8 2.2. Omat seurannat... 9 3. Omat terveystiedot...

Lisätiedot

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas

Lyseopaneeli 2.0. Käyttäjän opas Lyseopaneeli 2.0 Käyttäjän opas 1. Esittely Lyseopaneeli on Oulun Lyseon lukion käyttäjätietojen hallintapalvelu jonka tarkoitus on niputtaa yhteen muutamia oleellisia toimintoja. 2. Yleistä paneelin käytöstä

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA

TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA TYÖNTEKIJÄN OHJE: PALKKALASKELMAN LÄHETTÄMINEN TYÖNANTAJALLE RAKENNUSLIITON PALKKALASKURILLA Rakennusliitto tarjoaa sivuillaan palkkalaskurin, joka on tarkoitettu yksityisille työtä tekeville rakennusalan

Lisätiedot

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys

Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys Sosiaalialan polkuopinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Sisällys TERVETULOA AVOIMEN AMK:N POLKUOPINTOIHIN!... 2 Mikä on avoin AMK?... 2 Polkuopiskelun idea... 2 Sosiaalialan polulla opiskelu... 3 Polkuopinnoissa

Lisätiedot

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN

HUOLTAJAN OHJE TIETOJEN PÄIVITTÄMINEN HUOLTAJAKSI ILMOITTAUTUMINEN REKISTERÖITYMINEN 3.2.2016 vj Oikeudet: huoltaja HUOLTAJAN OHJE Tämä ohje on tarkoitettu partiolaisen huoltajalle. Ohjeesta selviää kuinka huoltaja voi toimia huollettavansa partiojäsenyyteen liittyvissä asioissa. Huoltajalla,

Lisätiedot

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja

Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työpaikan/ Järjestön nimi: PEREHDYTYSOPAS 1/2015 Osaava tekijä hanke Verkostomainen työpaja Työntekijä (nimi ja puhelin) Perehdyttäjä (nimi ja puhelin) Perehdytysajankohta/-kohdat 1. JÄRJESTÖN TOIMINTA

Lisätiedot

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE

Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti klo Tervetuloa! UEF ADUCATE Johdanto kauppatieteiden opiskeluun ti 10.2.2015 klo 17.00-18 Tervetuloa! Kaikille avoin yliopisto Avoin yliopisto opetus vastaa yliopiston perusopetusta eli avoimessa yliopistossa tehdyt opintosuoritukset

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI. Palveluun sisään kirjautuminen

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI. Palveluun sisään kirjautuminen Ohje opiskelijalle 1 (7) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi on ajankohtaista, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy työpaikkakouluttajasi kanssa

Lisätiedot

TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE

TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE 26.11.2013 Toimintatilasto 2013 TOIMINTATILASTOJEN (2013) TÄYTTÖOHJE Toimintatilasto palvelee ensisijaisesti nais-, varhaisnuoriso- ja nuoriso-osastoja, mutta myös alueellisia pelastusliittoja ja valtakunnallista

Lisätiedot

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET - KAUPPATIETEET OPISKELIJAKSI HAKEMINEN Kuinka pitkään saan opiskella? Opinto-oikeusaika on perusopintokokonaisuudessa kolme lukukautta, aineopintokokonaisuudessa neljä lukukautta

Lisätiedot

Sähköinen ilmoittautuminen Salibandyliiton tapahtumaan

Sähköinen ilmoittautuminen Salibandyliiton tapahtumaan SUOMEN SALIBANDYLIITTO SÄHKÖINEN ILMOITTAUTUMISJÄRJESTELMÄ OHJEEN VERSIO 1.4. (s. 1) Sähköinen ilmoittautuminen Salibandyliiton tapahtumaan Seuraavilla sivuilla opastamme tekemään ilmoittautumisen liiton

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ!

TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! TERVETULOA OPISKELEMAAN MOODLE-OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ! Tämä on opiskelijan Moodle-opas, josta saat tärkeimmät neuvot opiskellessasi LOVe lääkehoidon verkkokursseilla Moodle- oppimisympäristössä. Seuraamalla

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA

KÄYTTÄJÄTUNNUS JA SALASANA Tervehdys täältä Kuopion kaupungin rekrytointipalvelusta. Kiitämme Sinua jättämästäsi hakemuksesta sijaispankkiimme sekä jo mahdollisista tekemistäsi sijaisuuksista Kuopion kaupungille. Syksy on tulossa

Lisätiedot

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää.

3) Työaika. Vuorotyö: Jos työtä tehdään illalla, yöllä, aamulla tai päivällä, työntekijälle maksetaan vuorotyölisää. 3) Työaika Työaikalaissa on yleissääntö, jonka mukaan: Työaika on 8 tuntia päivässä ja 40 tuntia viikossa. Jos työntekijä tekee enemmän työtä, työ on ylityötä. Ylityöstä maksetaan ylityökorvaus, joka on

Lisätiedot

3. Täytä Kertamatkustajan tiedot huolellisesti ja klikkaa Tallenna. Etunimi ja sukunimi täytyy kirjoittaa isolla alkukirjaimella!

3. Täytä Kertamatkustajan tiedot huolellisesti ja klikkaa Tallenna. Etunimi ja sukunimi täytyy kirjoittaa isolla alkukirjaimella! M2-MATKALASKUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE 1 (10) A. Kirjautuminen järjestelmään 1. Mene osoitteeseen https://m2.oaj.fi 2. Klikkaa Paina tästä kirjautuaksesi. Anna OAJ:n jäsensivujen käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

Sonera ID. huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi

Sonera ID. huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi Sonera ID huippukätevä sähköinen henkilötodistus omassa matkapuhelimessasi 2 Joko sinulla on henkilöllisyystodistus matkapuhelimessasi? Sonera ID -mobiilivarmenne on uudenlainen sähköinen henkilötodistus,

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2013-2014

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2013-2014 TUNTIOPETTAJAN OPAS 2013-2014 Rovalan Setlementti ry Rovala 5, 96100 ROVANIEMI puh. 040 487 3010, fax (016) 312 870 kansalaisopisto@rovala.fi www.facebook.com/rovaniemenkansalaisopisto Arvoisa tuntiopettajamme

Lisätiedot

NUORTEN KESÄTYÖPASSI 2015

NUORTEN KESÄTYÖPASSI 2015 NUORTEN 2015 KESÄTYÖPASSI Mikä on kesätyöpassi? Kesätyöpassi on tarkoitettu sinulle 1.1.1997-30.6.2001 välillä syntynyt hartolalainen nuori. Työsuhteen pituus on kolme viikkoa välillä 2.5.-31.8.2015.

Lisätiedot

TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU 1 (7) TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvioinnissa työpaikkakouluttajalla on suuri merkitys. Hän on ammattilainen, joka

Lisätiedot

Puulan seutuopiston henkilöstön syyslukukauden aloitustilaisuus. Toivakka

Puulan seutuopiston henkilöstön syyslukukauden aloitustilaisuus. Toivakka Puulan seutuopiston henkilöstön syyslukukauden aloitustilaisuus Toivakka 29.8.2017 Illan ohjelma Rehtorin ajankohtaiskatsaus Uusia käytäntöjä/poimintoja Opettajan oppaasta (mm. kiky-tunnit) Hankeuutisia

Lisätiedot