Make Trade Simple Kasvua kansainvälisestä kaupasta Toimintasuunnitelma 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Make Trade Simple Kasvua kansainvälisestä kaupasta Toimintasuunnitelma 2013"

Transkriptio

1 Kansainvälinen kauppakamari Make Trade Simple 1 Kasvua kansainvälisestä kaupasta ICC Sumen timintaympäristön kehitys ja strategiset linjaukset ICC Sumen timinnan painpisteet 2013 ICC Prgram f Actin 2013 Timintasuunnitelma 2013

2 ICC PÄHKINÄNKUORESSA Elinkeinelämän kansainvälinen yhteistyö TOIMINTA KÄYTÄNNÖSSÄ Vaikuttaminen edunvalvnta Yritysten hyvät käytännöt - itsesääntely Ulkmaankaupan käytännöt ja menettelyt Kansainvälisen kaupan pelisäännöt Yritysten kansainväliseen timintaympäristöön vaikuttaminen ja sen kehityksen seuranta Keskeiset maailmantaluden timijat kuten G20, YK, WTO, EU, USA, Kiina, Intia, Brasilia, Venäjä ja muut Yrityskäytännöt ja yritysvastuu Yritysten hyvät käytännöt ja itsesääntely hankintaketjujen riskienhallinta, ympäristövaikutukset, lahjnnan ehkäisy, vastuullinen kaupallinen viestintä Kansainvälisen kaupan menettelyt Yritysten ulkmaankauppamenettelyt Kansainväliset mallispimukset Timitusehdt Incterms 2010 Rahitus ja maksutavat - Remburssit Vakuudet Demand-takaus Asiakirjat ATA Carn et Riidanratkaisu ja riskienhallinta ICC Arbitratin & ADR ICC Cmmercial Crime Services YRITYSTEN GLOBAALI YHTEISTYÖ Wrld Business Organizatin - elinkeinelämä maailmanlaajuisesti kaikilta timialilta. Puheenjhtajat 2013: Gerald Wrms (Rthschild, Ranska); Harld McGraw III (McGraw-Hill, USA), Victr Fung (Li & Fung, Hngkng). Maailmanlaajuinen verkst: Kansainvälinen sihteeristö (Pariisi), Pääsihteeri Jean Guy Carrier ICC-edustus 92 maassa, jäseniä yli 120 maassa ICC Cmmissins - yritysasiantuntijaverkst Yritysjäseniä 120 maassa, kuten ABB, Akz Nbel, Alcatel, BASF, Citibank, Cca-Cla, Daimler, Ericssn, FIAT, IBM, Micrsft, Nestlé, Nkia, Philips, Ri Tint, SAS, Shell, Siemens, Sny, Telefnica, Unilever ja Yah. TOIMINTA-ALUEET Kauppa- ja investintiplitiikka Kansainvälinen talusplitiikka Finanssimarkkinat Kansainvälinen vertus Ympäristö, energia ja kestävä kehitys Yritysten vastuullisuus Kilpailuplitiikka Mainnta ja markkininti Kuljetukset ja lgistiikka Sähköinen liiketiminta ja tietyhteiskunta Tellisikeudet ja tekijänikeus Kansainvälinen spimusikeus ja -käytäntö Yritysrahitus ja maksutavat Riidanratkaisu ICC SUOMI ICC FINLAND Sumen elinkeinelämän kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö ICC-asiissa ICC-jäseniä keskeiset yritykset ja järjestöt Ainutlaatuinen sumalaisten yritys- ja järjestöasiantuntijiden verkst. 2

3 SISÄLLYS ICC Sumen timinta pähkinänkuressa 2 ICC Sumen timinta ja tavitteet 2013 lyhyesti 4 ICC Sumen timinnan lähtökhdat glbaaleissa verkstissa vahvuus 5 ICC Sumen timintaympäristön kehitys ja strategiset linjaukset ICC Sumen timinnan painpisteet ja agenda ICC Sumen timinnan riskit, haasteet ja resurssit ICC Glbal Prgram f Actin Kansainvälinen yhteistyö ICC SUOMI 2013 KESKEISET TAVOITTEET Missi: Vahvistamme sumalaisten yritysten menestystä kansainvälisessä kaupassa Visi: Olemme käytännönläheinen ja saava kumppani yrityksille ja muille timijille Keint: Vaikutamme verktamme palvelemme kansainvälisessä kaupassa Tavitteet: Sumen valti timii aktiivisesti terveen kilpailun ja kaupan vapauden pulesta EU:ssa. Tavitteena aidsti kasvua edistävä ja markkinita avaava spu mnenkeskisissä WTO-kauppaneuvtteluissa ja npea edistyminen EU-USA-kauppaneuvtteluissa vuden 2013 aikana. Sumalaisyritysten timinta yhä laajemmin glbaaleissa arvketjuissa ja kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa edellyttää, että markkinilla n tasavertaisemmat pelisäännöt kauppa-, investinti- energia- ja ympäristöasiissa. Sumen tai EU:n ei tule situtua miin erillisratkaisuihin, jtka eivät varmista sumalaisille yrityksille tasavertaisia kansainvälisiä kilpailukykyedellytyksiä. Sumen elinkeinelämän kansainvälistä vaikuttamista ja muuta yhteistyötä n kehitettävä vuden 2013 aikana ennakkluulttmasti Team Finland verkstssa kunkin timijan vahvuudet ja saaminen laajasti ja tehkkaasti hyödyntäen. ICC Sumen glbaalit vaikuttamisverkstt ja käytännönläheiset ulkmaankaupan palvelut kskien kaupankäytäntöjä, rahitusta, timitusta ja riskienhallintaa n tarkitus tuda nykyistä paremmin erikkisten yritysten kansainvälistymisen tueksi.

4 1. ICC Sumen timinta ja tavitteet yhteenvet TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS JA STRATEGISET LINJAUKSET Haaste Linjauksia ja timenpiteitä Ajankhta Maailmantaluden epävarmuus Emme elä tyhjiössä kaupan vapauden pulustus Sumessa Timivien pelisääntöjen tarve Kasvava kansainvälistyminen Resurssitehkkuus business case Järjestöjen timiva työnjak sallistuminen keskusteluun ja viranmaisvaikuttamiseen Kaupasta kasvun eväitä vapaakauppaspimusten ennakkluultn kehittäminen sallistuminen keskusteluun ja viranmaisvaikuttamiseen Yrityksille kansainvälisen kaupan saamista yritysten tarpeet humiiva, parempi palvelutarjnta Team Finland-yhteistyössä Sumalaissaamista esille - sumalaiset yritystarinat saksi ICC Green Ecnmy business case agendaa (cleantech-prmti). Ketterä verkstyhteistyö arjen haasteissa - glbaalin ICCverkstn hyödyntäminen vaikuttamisessa ja kansainvälistymisessä Team Finland -yhteistyössä TOIMINNAN PAINOPISTEET JA AGENDA 2013 Teema Timenpiteitä Ajankhta Markkiniden timivuus Kansainvälisen kaupan edistäminen - prtektinismin ehkäisy Kasvua kansainvälisestä kaupasta Liiketiminta riskit eri markkinilla Lahjnnanehkäisy Yritysvastuu Kaupankäynnin timivuus Rahitus Timitus Riskit ja riidat Yhteistyö ja kumppanuudet Edunvalvnta Palvelut Kaupan esteet karsittava - Sumen kauppa- ja investintipliittiset intressit sana ICC G20 ja ICC Wrld Trade Agenda. Osallistuminen kansainväliseen ja kansalliseen vaikuttajayhteistyöhön. Kasvua edistävää sääntelyä - Muut ajankhtaiset edunvalvntahankkeet ICC-agendalla: kilpailu, digitaalisuus, ympäristö ja energia, ver, IPR, ICT ja liikejuridiikka. Osallistuminen kansainväliseen ja kansalliseen vaikuttajayhteistyöhön. Tehkasta lahjnnanehkäisyä Uudistuvien ICC Anti- Crruptin työkalujen hallinta Sumessa kulutustilaisuuksia ja yritysyhteistyötä vuden 2013 aikana Osaava yritysvastuu - Glbal Cmpact alitteen hyödyntäminen sumalaisyrityksissä laajemmin kansainvälistä näkemystä saksi kansallista tekemistä Glbal Cmpact Nrdic Netwrk ja Wrkshp Sumessa vunna Timiva kaupan rahitus Yritysten ja pankkien tiivis ICC Trade Finance yhteistyö sana uudistuvan sääntelyn seurantaa ja rahitusta kskevien palveluiden kehittämistä. Sujuvat kaupan prsessit yritysten yhteistyö Inctermstimitusehtjen saava hyödyntäminen tavaran timitusten turvaamisessa. Osaava kaupan riskien ja riitjen hallinta ICCasiantuntijapalveluiden saava hyödyntäminen Sumessa. Verkstyhteistyö - Timiva EK-yhteistyö erityisesti kauppa-, energia- ja ympäristöplitiikassa. Tiivis kauppakamariyhteistyö kansainvälisen timintaympäristön seurannassa, yritysten kansainvälistymisen ja itsesääntelyn edistämisessä. Kaupalliset kumppanuudet Ulkmaankaupan kaupallisten palveluiden markkininnin ja tutekehityksen tehstaminen kumppanuuksilla esimerkiksi kauppakamarien kanssa

5 2. Timinnan lähtökhdat glbaalissa verkstssa vahvuus Verkst: Kansainvälinen kauppakamari ICC n aina aidsti glbaali, yrityksille kaikilta timialille avin elinkeinelämän järjestö, jlla yritys- ja järjestöjäseniä yli 120 maasta. Maailmanlaajuisesti 92 kansallista sasta yhdessä Pariisissa timivan kansainvälisen sihteeristön kanssa mudstavat ainutlaatuisen yrityselämän glbaalin yhteistyöverkstn. ICC Sumi n aktiivinen ja vaikutusvaltainen timija tässä yhteistyössä. 5 Missi: ICC Sumi vahvistaa sumalaisyritysten menestystä kansainvälisessä kaupassa. Visi: ICC Sumi edistää käytännönläheisesti kansainvälistä kauppaa tarjamalle palveluita, jtka syntyvät tiiviissä yritysyhteistyössä kansallisia ja kansainvälisiä verkstja hyödyntäen. Arvt: ICC Sumen timintaa hjaavia keskeisiä periaatteita vat Vapaus Hyvinvinnin kasvun vahvistaminen taluden vapauteen luttaen Kansainvälisyys Ennakkluultn suhtautuminen kansainväliseen yhteistyöhön Yhteistyökykyisyys Aktiivinen, vastuullinen ja lutettava verkttuja Keint: ICC Sumi vaikuttaa kansainvälisen kaupan timivuuteen Fkusitu vaikuttaminen, Käytännönläheinen itsesääntely ja Yrityksille suunnatut saamispalvelut. Missi Vahvistaa sumlaisyritysten menestystä kansainvälisessä kaupassa Arvt Vapaus Kansainvälisyys Yhteistyökyky Visi Edistää kansainvälistä kauppaa käytännönläheisesti yritysten kanssa verkstja hyödyttäen Kasvua kansainvälisestä kaupasta Menestystekijät Verkstt Kansainvälisyys Yritysvetisuus Keint Edunvalvnta Itsesääntely Palvelut

6 3. Timintaympäristön kehitys ja strategiset linjaukset Maailmantaluden epävarma kehitys: Taluden rakennemuuts n käynnissä. Nusevien taluksien rli krstuu. Uusia taluksia nusee tavittelemaan kasvua ja investinteja. Läntiset hyvinvintimaat jutuvat uudistumaan. Eurpassa ja Sumessa n hitaan kasvun kausi, mutta epävarmuutta liittyy myös kehittyvien markkiniden taluksiin. Maailmantaluden muutkset vaikuttavat Sumen taluden rakenteisiin ja timintatapihin. Uusi nrmaali n vasta mututumassa. Kansainvälinen kauppa tarjaa yhä kasvun eväitä myös sumalaisille yrityksille. 6 Vaikutus ICC Sumen timintaan: Krstamme kansainvälistymisen vaikutuksia Sumeen emme elä tyhjiössä. Krstamme avimen kansainvälisen kaupan hyötyjä Sumelle ei paluuta entiseen. Timivien pelisääntöjen tarve: Kansainvälistyvä liiketiminta khtaa paikallisten nrmien kirjavuuden, jpa prtektinismi. Taluden epävarmuus lisää pliittisia paineita yritysten timintaympäristön sääntelyyn. Ylisääntelyn vaarat vat ilmeiset. Tisaalta kansainvälisistä kauppa- ja ilmastpelisäännöistä ei tahd löytyä spua. Markkinat sirpalituvat ja jakautua selvemmin kauppablkkeihin. Kansainvälisen kaupan ja investintien pelisäännöt kaipaavat kehittämistä. Pliittista yksimielisyyttä n vaikeata saavuttaa. Kasvava prtektinismi n vaarana. Sumen kaltaiselle avimen taludelle tämä n myrkkyä. Sumen edunvalvnta EU:ssa ja kahdenvälissä talussuhteissa n krstumassa. Kansainvälisessä päätöksentessa Sumen ääni n kuuluttava nykyistä laajemmin ja tehkkaammin. Vaikutus ICC Sumen timintaan: Osallistumme aktiivisesti kansainväliseen ICC-yhteistyöhön agendalla G20, WTO, YK. Vahvistamme suria yhteistyöverkstjamme EU, USA, BRIC. Kehitämme EU-seurantaa ja vaikuttamista sana glbaalia vaikuttamista ja yhteistyötä. Kansainvälistymisen uudet ulttuvuudet: Yritysten liiketiminnan kansainvälistyminen jatkuu. Sumalaisten yritysten liikevaihdsta ja jpa työvimasta kasvava sa n Sumen, jpa Eurpan ulkpulella. Tämä tu uudenlaisia ulkisia ja sisäisiä liiketimintahaasteita. Kasvua kansainvälistymisestä hakevat myös pk-yritykset. Erikkiset yritykset eri timialilta kaipaavat käytännön läheistä tieta kansainvälisen kaupan käytännöistä ja hyödyllisistä verkstista. Järjestöihin khdistuu uudenlaisia dtuksia. Vaikutus ICC Sumen timintaan: Tutamme yrityksille tieta markkinista ja vaikuttamisverkstjen hyödyntämistä. Tarjamme käytännönläheisiä palveluita kaupankäynnin arjen työkaluista. Seuraamme ja selvitämme säännöllisesti asiakasyritysten tarpeiden kehittymistä. Resurssitehkkuus kannusteena: Pliittista paineista ja sääntelystä riippumatta yrityksillä n liiketimintamtiivi kehittää liiketiminnan kestävyyttä (sustainability) kuten energia- ja resurssitehkkuus sekä vähäpäästöisyys. Yritysten psitiivinen eklginen ja ssiaalinen jalanjälki n tämän päivän kilpailuvaltteja. Vihreä talus edistyy tehkkaimmin yritys- ja teknlgiavetisesti kuin pliittisessa hjauksessa. Tämä lu liiketimintamahdllisuuksia sumalaisyrityksille. Kansainvälinen kaupallistaminen n yhä haasteellista. Yritysten esiintyminen edelläkävijänä, ratkaisuntarjajana krstuu.

7 Vaikutus ICC Sumen timintaan: Krstamme markkinahaasteiden kääntämistä mahdllisuuksiksi saavalla sääntelyllä. Nstamme Sumesta hyviä yrityskäytäntöjä saksi kansainvälistä yhteistyötä. Yritystiminnan uskttavuus: Yritysten liiketiminnan läpinäkyvyyttä peräänkuulutetaan. Omistajat ja muut sidsryhmät haluavat tietää enemmän yritysten timintatavista ja riskienhallinnasta eri markkinilla ja eri kulttuureissa. Maineen ja riskienhallinta krstuu. Yrityksillä n liiketimintamtiivi hitaa uskttavasti asiansa. Pliittinen paine kiristää liiketiminnan hallinnan (cmpliance) ja siitä kskevan raprtinnin sääntelyä kasvaa. Itsesääntelyn timivuutta usein kyseenalaistetaan. Kansainvälistyvät yritykset kaipaavat työkaluja kansainvälisestä itsesääntelystä, ei niinkään kansallisesta. 7 Vaikutus ICC Sumen timintaan: Kehitämme palveluita tukeakseen kansainvälistä saamista ja hyviä yrityskäytäntöjä Tarjamme kansainvälisen itsesääntelyn tutteita yritysten käyttöön Järjestöjen työnjak: Taluden muutkset heijastuvat eri tavin elinkeinelämän järjestöjen timintaan kansainvälisesti ja kansallisesti. Yritysten dtukset järjestöjen timintaa khtaan eriytyvät riippuen niiden liiketiminnan lunteesta. Yritykset ja uudet yritysjhtajasukuplvet dttavat järjestötiminnan lisäarvn jalstuvan. Kansainvälisten yritysten tarpeet vat erilaiset kuin ktimarkkinayritysten. Sumessakin järjestöjen timinta muuttuu asiakastarpeiden mukaisesti. Työmarkkinakysymykset heijastuvat EK:n ja timialaliittjen timintaa. Maakuntien kehitys ja tarpeet vaikuttavat Keskuskauppakamarin ja 19 kauppakamarin timintaan. Valtivallan käynnistämä Team Finland-yhteistyö haastaa myös elinkeinelämän järjestöt kehittämään Sumen yrityselämän kansainvälistymistä sekä kansainvälistä vaikuttamista timintaympäristön seuranta mukaan lukien. Vaikutus ICC Sumen timintaan: Timimme tiiviissä yhteistyössä jäsenyritysten kanssa timinnan kehittämisessä. Kehitämme luntevaa yhteistyötä ja työnjaka ktimaisten järjestöjen kanssa. Teemme EK:n kanssa vaikuttamisyhteistyötä kauppa- ja ympäristöplitiikassa. Teemme Kauppakamarien kanssa yhteistyötä laajasti timintaympäristön seurannassa. Vahvistamme yhteistyötä FinnCham-verkstn kanssa meillä ja maailmalla. Kehitämme myös EU-seurantaa sana ICC Eurpe Regin ja kauppakamariyhteistyötä Kehitämme kaupallisiin palveluihin liittyvää kauppakamariyhteistyötä.

8 Yritysten kansainvälisen timintaympäristön haasteita Hyvät käytännöt Uskttava kv itsesääntely case ICC Markkinataluden pulustus Glbaalit pelisäännöt Kansainvälinen timintaympäristö - Market access & market rules: -Talus, kauppa, investinnit, kilpailu, ver, IPR - Resurssitehkkuus - Kestävä kehitys, energia, ilmast ICC Tls fr Trade 8 Mnen kirjavien markkiniden armilla - Yritysten ulkiset ja sisäiset riskit ja mahdllisuudet - Yritysvastuu - Lahjnnan ehkäisy Glbaali ICCverkst & FinnCham & Finpr Kaupankäynnin arjen timivuus - Kaupan käytännöt - Spimusten, timitusten, rahituksen pelisäännöt - Riskit ja riidat Kansainvälistymisen vaikuttaja- ja tukiverkstt -Liiketiminnan uudet mahdllisuudet - Kv. edunvalvnnan tarve Eri timijaverkstt yritysten käytettävissä Kansainvälinen timintaympäristö -Talus, kauppa, investinnit, kilpailu - Kestävä kehitys, energia, ilmast OECD / BIAC ILO / IOE EU / BusinessEurpe UN/WTO/G20/ ICC Yritys yhteiskunnassa - itsesääntely Vastuullinen liiketiminta CSR Yritysten ulkiset ja sisäiset riskit Lahjnnan ehkäisy ICC EK EK-verkstt Venäjä, Kiina K3/Eurchambers Finpr Invest in Finland Kansainvälistyminen Kansainväliset verkstt Ulkmaankaupan käytännöt - Kaupan asiakirjat - Kaupan käytännöt -Kaupan mallit & hjeet - Riidanratkaisu K3 FinnChams/ Kauppayhd. ICC / K3 Team Finland UM/TEM

9 4. Timinnan painpisteet ja agenda 2013 Kansainvälisessä vaikuttamisessa ja yhteistyössä hyödynnämme ensisijaisesti glbaalia ICC-verksta ja kansainvälisiä teemakhtaisia ICC-yritysasiantuntijaryhmiä (ICC Cmmissin). Kansainvälisestä timinnasta (Prgram f Actin) valitsemme ne timinnan painpisteet, jtka vat sumalaisen yrityselämän edunvalvnnan kannalta keskeisiä ja yrityksille lisäarva tuttavia. Tämän lisäksi kehitämme kansainvälistä ja kansallista vaikuttamisyhteistyötä niin EU-asiissa kuin muiden jhtavien taluksien (USA, BRIC) sääntelyn seurannassa Markkiniden timivuus kansainvälisen liiketiminnan pelisäännöt Kansainvälistä kauppaa edistävä sääntely: Kansainvälisessä kaupassa markkinille pääsy ja markkinilla timinta nykyistä tasavertaisimmin timintaehdin (level playing field) n terveen markkinataluden ja kansainvälisen kilpailun perusehtja. Seuraamme laajasti yritysten kansainvälisen liiketimintaympäristön kehitystä ja vaikutamme sitä kskevaan regulaatin kansainvälisiä ja kansallisia verkstja hyödyttäen. Edunvalvnta-agendalla n erityisesti kansainvälinen kauppa-, investinti- ja kilpailuplitiikka sekä ver- ja IPR-sääntelyä. Tämän hella seuraamme kansainvälisiä linjauksia kestävästä kehityksestä resurssi- ja energiatehkkuuden sekä vähäpäästöisyyden edistämiseksi. Lisäksi tuttavuutta edistävän digitaalisen taluden kansainvälisen kehitystä n seurannassa. Vuden 2013 keskeiset hankkeet ICC Wrld Trade Agenda 2013 kasvua kansainvälisestä kaupasta: ICC Sumi sallistuu kansainväliseen vaikuttamisyhteistyöhön kaupan pelisääntöjen kehittämiseksi mnenkeskisessä yhteistyössä. Käytännössä tavitteena n nstaa esille yrityselämän vahva taht WTOneuvtteluiden lppuunsaattamiseksi sekä uusien investintipelisääntöjen kehittämiseksi. Järjestämme asiasta tilaisuuden Sumessa. ICC G20 wrk 2013 maailmantaluden sutuisa kehitys: ICC Sumi sallistuu kansainväliseen vaikuttamisyhteistyöhön, jssa seurataan G20-maiden timia maailmantaludessa matkalla khti kesällä 2013 Pietarissa pidettävää G20-kkusta. Julkaisemme Sumessa markkinita kuvaavat Wrld Ecnmic Survey-, ICC Open Market Index-, ICC G20 Business Screcard ja ICC Trade and Finance Rep rt -selvitykset. ICC Cmmissin Netwrk yritysasiantuntijayhteistyö: Sumessa ICC-seurantaryhmät kkntuvat vuden aikana vähintään 1 kkukseen, jssa svitaan sallistumisista kansainvälisiin kkuksiin ja Sumen tavitteista. Kkukset järjestetään tarvittaessa yhteistyössä EK:n, Keskuskauppakamarin tai muun tahn kanssa teemasta riippuen.

10 4.2. Yritykset eri markkinahaasteissa liiketiminnan riskienhallinta Yritysvastuun uudet ulttuvuudet: Kansainvälisessä kaupassa yritykset khtaavat erilaisista paikallisista nrmeista ja kulttuureista jhtuvia markkina- ja sidsryhmähaasteita, jtka saattavat kskea lahjntaa, vertusta, työelämää tai ympäristöä kskevia ristiriitaisia dtuksia. Timivien yrityskhtaisten timintahjeiden (cde f cnduct) ja käytäntöjen avulla yritykset pystyvät timimaan uskttavasti markkina-alueesta riippumatta. ICC:n kansainväliset itsesääntelyhjeet tarjavat käytännön läheistä apua yrityksen arkeen. ICC edistää kansainvälistä Glbal Cmpact alitetta riskienhallinnan työkaluna. 10 Vuden 2013 keskeiset hankkeet: ICC Anti-Crruptin Cdes, ICC Anti Crruptin Clause & Cmpliance and ICC Ethical Training: ICC Sumi tteuttaa lahjnnanehkäisyyn liittyvän yritystilaisuuden Sumessa hyödyntäen ICC:n uudistuvaa hjeistusta. Glbal Cmpact: ICC Sumi järjestetään Phjismaisten yritysten verkstn kkuksen syksyllä Sumessa. Asiassa tehdään yhteistyötä yritysten ja keskeisten ministeriöiden (UM ja TEM) kanssa. Sumalaisille yrityksille järjestetään myös erillisiä Glbal Cmpact tietiskuja vuden 2013 aikana. Yritysvastuu Sumessa: Yhteistyötä ministeriöiden (UM, TEM, OM) sekä järjestöjen, kuten EK:n ja Keskuskauppakamarin kanssa kehitetään kansainvälisen itsesääntelyn tunnettuisuuden vahvistamiseksi Sumessa. ICC Sumen edustaja sallistuu TEM:n yritys- ja yhteiskuntavastuuneuvttelukunnan timintaan Kaupankäynnin timivuus kaupankäynnin työkalut ja saaminen Kaupankäynnin menettelyiden saava hallinta: Kansainvälisessä kaupankäynnin timivuutta vidaan edistää saavalla spimus-, timitusehtjen ja maksutapjen käytöllä sekä riskienhallinnalla. ICC:n kansainvälisen kaupan spimus- ja timitusehdt sekä maksutapasäännöt tarjavat yrityksille ainutlaatuista apua arjen haasteisiin. Samin riskien ja riidanhallintapalvelut vat hyödyllisiä. Vuden 2013 keskeiset hankkeet: Rahitus - ICC Trade Finance: ICC Sumi seuraa kansainvälisiä timia kaupan rahituksen sääntelyn kehittämisessä ja sen vaikutuksista yritysten arkeen. Sumessa pidetään tarvittaessa yritysten ja pankkien Trade Finance tapaamisia sekä järjestää teemakhtaiset seminaarit. Timitus Incterms 2010: ICC Sumi seuraa ja pastaa sumalaisia yrityksiä Incterms 2010 timitusehtjen saavassa käytössä. Sumessa annetaan tarvittaessa tulkintasusituksia ja järjestään teemakhtaisia seminaareja. Timitusehtjen suhde uudistettava leviin Phjismaisiin hulintaehtihin (PSYM) ja Vakilaivausehtihin selvitetään vuden aikana. Samalla kehitetään timitusprsessien hallintaa hahmttavia sähköisiä asiantuntijapalveluita.

11 Spimus ICC Mdel Cntracts: ICC Sumi julkistaa Sumessa uudet ICC-mallispimukset sekä järjestää tarvittaessa niihin liittyvää kulutusta. Riskienhallinta ICC Cmmercial Crime Services: ICC Sumi järjestää Sumessa ICC:n riskienhallintapalveluita kansainvälisessä kaupassa käsittelevän tilaisuuden. Riitjenhallinta ICC Dispute Reslutin Services: ICC Sumi järjestää Sumessa kansainvälistä ICC-välimiesmenettelyä käsittelevän Yung Arbitratrs Frum tilaisuuden. Yhteistyötä Keskuskauppakamarin välimiesinstituutin kanssa kehitetään kansallisen saamisen vahvistamiseksi Timivat kaupalliset palvelut paremmalla yhteistyöllä lisäarva asiakkaille Maksullisen palvelutiminnan kautta ICC tuttaa kansainvälisen kaupan saamiseen ja verkstihin perustuvia, yritysten liiketimintaa tukevia lisäarvpalveluita. ICC Sumi markkini ja myy kyseisiä palveluita, lähinnä kansainvälisen kaupan julkaisuita ja seminaareja kk Sumessa ICC Palvelu Oy:n kautta. Palvelutiminnan kilpailuetuna n vahva ICC-brändi ja maine kansainvälisen kaupan saavana asiantuntijarganisaatina. Haasteena n rajalliset markkininti-, jakelu- ja tutekehitysresurssit. Vuden 2013 keskeiset hankkeet: Strategiset kumppanuudet: ICC Sumi selvittää vuden aikana kaupallisten palveluiden tteuttamista ja kehittämistä ICC-brändin alla, mutta tiiviissä yhteistyössä saavien kumppaneiden kanssa. Vaihtehdt ulkistamisesta erilaisiin yhteistyömutihin selvitetään. Valtakunnallinen kumppanuus: Laajan ja tehkkaan valtakunnallisen kaupallisen ICC-palvelun turvaamiseksi selvitetään yhteistyömahdllisuuksia kk kauppakamariryhmän kanssa. Kumppanuudet yksittäisten kaupallisten timijiden kanssa vat myös mahdllisia.

12 4.5. Verkstyhteistyö Team Finland hengessä glbaaleja verkstja hyödyntäen Järjestöyhteistyön kehittäminen: Sumalaisyritysten kansainvälistyminen ja timintaympäristössä tapahtuvat npeatkin muutkset haastavat sumalaisen elinkeinelämän timintamalleja kansainvälinen vaikuttaminen ja yhteistyö mukaan lukien. Tästä syystä ICC Sumi n keskustellut EK:n ja Keskuskauppakamarin kanssa järjestöjen timintaan, yhteistyöhön ja työnjakn khdistuvista uusista dtuksista. Samalla n phdittu tarvetta tiivistää resurssiyhteistyötä ja kehittää edunvalvnnan timintamalleja Team Finland-hengessä. 12 Yhteiset ja erityiset edunvalvntatarpeet: Sumessa n syytä edelleen kehittää EU- ja kv. edunvalvntaa sekä sen vaikuttavuutta. Erilaisia kumppanuuksia vidaan kehittää. Tapauskhtaisesti n timittava ikeita kumppaneita ja verkstja hyödyntäen. Yhden luukun edunvalvntatimintamalli ei vi lla itseisarv. Kukin timijan resurssit eivät välttämättä kasva, jten tulksellisuutta n taviteltava resurssiyhteistyöllä. Glbaalin yhteistyön krstuva tarve: Yritykset näkevät ICC:n ja ICC Sumen timinnan painarvn ja merkityksen krstuvan sumalaisen elinkeinelämän kansainvälistyessä. Ait glbaali näkökulma kaikkine haasteineen kiinnstaa yrityksiä ja ne näkevät kasvavan vaikuttamis- ja verkstmerkityksen ICC-timinnassa. Myös ICC:n kaupan arjen työkalut ja kansainvälinen itsesääntely ketaan hyödylliseksi. Itsenäinen, verkttunut ICC Sumessa: ICC Sumen taludellinen ja timinnallinen itsenäisyys n perusteltua ttaen humin vahva ICC-brändi ja timintamallin ketteryys. ICC-kustannusrasite yrityksille n yhä hyvin khtuullinen ja timinnan lisäarv yrityksille hyvä. Järjestöyhteistyö: Tapauskhtainen, tiivis vaikuttamisyhteistyö EK:n ja timialaliittjen substanssiasiantuntijiden kanssa n tivttavaa myös jatkssa. ICC Sumi tekee tiivistä yhteistyötä myös Keskuskauppakamarin ja kauppakamareiden ml. Finncham-verkst kanssa niin edunvalvnnallisesti kuin pkyritysten kansainvälistymisen edistämiseksi. Vuden 2013 keskeiset hankkeet: EK-yhteistyö: ICC Sumi tekee vaikuttamisyhteistyötä erityisesti kauppa-, ympäristö- ja energiaplitiikan kysymyksissä EK:n ja timialaliittjen kanssa ttaen humin jäsenyritysten tarpeet ja eri verkstjen tehkas hyödyntäminen kansainvälisesti (OECD/BIAC; ILO/IOE) ja EUtasn yhteistyö (BusinessEurpe). Kauppakamariyhteistyö: ICC Sumi tekee yhteistyötä kauppakamariryhmän kanssa laajasti kansainväliseen timintaympäristöön liittyvässä seurannassa ja vaikuttamissa kansainvälisesti ja EU-taslla ttaen humin jäsenyritysten tarpeet sekä kauppakamariverkstjen tehkas hyödyntäminen kansainvälisesti (ICC Wrld Chambers Federatin / FinnChams) ja Eurpassa (ICC Eurpe Regin / Eurchambers)

13 Yhteistyöverkstt Team Finland hengessä VAIKUTTAMINEN VERKOSTOT & PALVELUT 13 OECD / BIAC ILO/ILO EU / Business Eurpe EK - Talusplitiikka -Kasvu ja kilpailukyky - Lainsäädäntö ja työelämä - Infra & ympäristö Pk-yrittäjyys Timialaliitt Team Finland UM / TEM Finpr Invest in Finland MFI / Fintra Finnfacts Finnvera Finnfund FinNde Tekes SVKK (Venäjä) SRKK (Rutsi) ELY ICC G20/YK/WTO/BRIC/EU Eurchambers / K3 FinnCham Kauppakamariverkst K3 - Talus & elinkeinplitiikka -Juridiikka & itsesääntely - Vertus - Kilpailukyky & Palvelut EK alue Kauppakamarit 19 kpl 5. Timinnan riskit, haasteet ja resurssit 2013 Timinnan riskit: Suurin riski n taluden pitkäkestinen laskusuhdanne. Se vaikuttaa jäsenmäärän kehitykseen ja kaupallisten palveluiden kysyntään sekä näin heikentää taludellisia timintaresursseja. Tähän varaudutaan vahvistamalla nykyisten jäsenten asiakastyytyväisyyttä ja kehittämällä timinnan kulurakenteen justavuutta. Asiakastyytyväisyyttä selvitetään säännöllisemmin. Timinnan haasteet: Haasteisiin kuuluu yritysten erilaistuviin asiakasdtuksiin vastaaminen nykyisin vaatimattmin resurssein. Tähän varaudutaan timinnan verkstmaisuutta ja kumppanuuksia sekä fkusintia kehittämällä. Samalla pyritään parantamaan timinnan ktimaista tunnettuisuutta media- ja sidsryhmäviestintää vahvistamalla. Timinnan resurssit: Timinnan perustan mudstavat jäsenmaksututt (85%) ja kaupalliset tutt (25%). Kaupallisia tuttja pyritään kasvattamaan uudenlaisilla yhteistyösuhteilla ja kumppanuuksilla kattavan markkininnin takaamiseksi. Timistn henkilökunnan (2 hlö) mudstavat maajhtaja ja timistpäällikkö. Erilaisten asiantuntijayhteistyömutjen avulla timinnan resursseja ja asiantuntemusta pyritään vahvistamaan Keskuskauppakamarin ja mahdllisuuksien mukaan muiden timijiden kuten EK:n kanssa.

14 6. ICC Glbal Prgram n Actin 2013 ICC Sumen edustajat sallistuvat, seuraavat ja vaikuttavat kansainvälisesti ICC Cmmissin verkstn, jlle n vahvistettu aina vusittain kansainvälinen timintasuunnitelma. Kuten edellä n esitelty, ICC Sumi valitsee aina vusittain siitä Sumen kannalta muutaman painpisteen timintavudelle tästä laajasta kansainvälisestä agendasta, jka sisältää 2013 seuraavat teemat: 14 KANSAINVÄLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA REGULAATIO Ecnmic Plicy Business views n shrt and lng-term aspects f the glbal ecnmic crisis incl. ecnmic stabilizatin. Trade and Investments Business views n trade and investment - Wrld Trade Agenda and G20 Prjects Trade and investment prtectinism better framewrk fr internatinal investment. Business views n bilateral/reginal free trade agreements. Study n frced lcalizatin. Business views n custms valuatin, classificatin, custms duties n trade in intellectual prperty and services. Implementatin f ICC Guidelines fr Traders and ICC Custms Guidelines in practice. Cmpetitin Business views n EU refrms n cllective redress, technlgy transfer agreements, minrity sharehldings. Envirnment and Energy Prmtin f ICC Green Ecnmy Radmap - nline platfrm with best practices. Sharing best practices n resurce efficiency based n ne selected value-chain. Sharing energy efficiency practices in emerging markets via SMEs. Business views n sustainable infrastructure financing and investment. Taxatin Business views n transfer pricing f intangibles fr incme tax purpses. Business views n tax transparency and exit taxes. Prmtin f ICC envirnmental taxatin principles and business views n tax-related climate change measures. Intellectual Prperty Launch ICC Intellectual Prperty Radmap 2013 Reprt n the psitive rle f IP in supprting innvatin and technlgy develpment Business views n Bilgical Diversity and Access t Genetic Resurces. Business views n Intellectual prperty law and its rle in develping new businesses. Business views n IP issues raised by scial netwrks and virtual cmmunities Digital Ecnmy Business/gvernment dialgue n the use f ICTs in internatinal trade. Business views n privacy plicy and regulatry framewrks (EU, Cuncil f Eurpe, US, APEC). Glbal business pririties fr the digital ecnmy. Business views n Mdernizatin f Mutual Legal Assistance Treaties and infrastructure/strage mandates. Business views n Internet and ICTs (G8, G20, UN, Internet Gvernance Frum, Cuncil f Eurpe). Gvernment plicies n Clud Cmputing, Internet f Things, Machine t Machine, Vice ver Internet ITU Wrld Telecmmunicatins Plicy Frum (WTPF). ICANN in light f the new generic tp-level dmain (gtld) expansin plan. Business views n Internatinal Cmpetitin Netwrk - premerger cntrl practices and cmpliance prgrammes Business views n trade secrets prtectin

15 KANSAINVÄLISEN KAUPAN MENETTELYT JA PALVELUT Dispute Reslutin Arbitratin Study n the rle f parties and their in-huse cunsel in imprving the time and cst efficiency f arbitratin. Revise the ICC ADR, Expertise and Dispute Bard Rules. Examine the criteria that arbitratrs may take int accunt in allcating the csts f the arbitratin. Trade Finance - Banking Practice Launch the revised Internatinal Standard Banking Practice (ISBP). Launch Bank Payment Obligatin (BPO) guidelines in partnership with SWIFT. Update ICC Trade Finance Register Business views n Basel capital framewrk fr trade finance Launch f Market intelligence reprts n trade finance. Official pinins n queries n UCP, URC, URDG. Business views n Anti-mney laundering and ecnmic sanctins. Cmmercial Law and Practice Business views n Legal framewrk fr internatinal prcurement. Launch f New mdel cntracts and checklists - jint ventures and methds fr internatinalizing. Business views n Regulatin n a Cmmn Eurpean Sales Law. Business views n Hague Cnference and the EC n specific jurisdictin and applicable law Supprt effective use f the Incterms 2010 rules glbally. Drafting ICC principles t facilitate cmmercial negtiatins. Transprt and Lgistics Business views n Glbal slutins fr air transprt and vessel emissins. Business views n Harmnizatin f security regulatins in aviatin. Prmte Call t Actin n Piracy (CAP) 15 KANSAINVÄLINEN YRITYSVASTUU JA RISKIENHALLINTA Crprate Respnsibility and Anti-crruptin Business views n UN Cnventin against Crruptin (UNCAC) Business views n Fighting crruptin - G20 Wrking Grup. Launch f ICC Ethics and Cmpliance Training Handbk Business views n UN Guiding Principles n business and human rights. Prmte Business cases fr crprate respnsibility Business views n Evlutin f crprate respnsibility reprting. Launch f ICC Guidelines n Gifts and Hspitality. Marketing and Advertising Prmte Self-regulatin in advertising in APEC regin (Asia-Pacific). Launch f ICC Framewrk fr Respnsible Envirnmental Marketing Cmmunicatins. Business views n Digital interactive media, cnsumer cnfidence and prtectin.

16 7. Kansainvälinen yhteistyö 2013 ICC Sumen keskeiset edustukset ICC Eurpe Regin Cnsultative: Martin Granhlm timii asti ICC Eurpan alueen puheenjhtajana ja raprti kehityksestä ICC:n hallitukselle. Tim Vuri edustaa Sumea ryhmässä. 16 ICC Internatinal Curt f Arbitratin: Carita Wallgren-Lindhlm timii Sumen edustajan ICC:n välitystumiistuimessa timikauden. ICC Permanent Head f Natinal Cmmittees: Tim Vuri edustaa Sumen 92 kansallista ICC-sast kattavassa yhteistyöryhmässä. Kauppakamareiden kansainvälinen yhteistyö WCF 2013 Kauppakamareiden kansainvälinen yhteistyöelin, Wrld Chambers Federatin (WCF) timii Pariisissa ICC:n yhteydessä. Sumesta Keskuskauppakamarin ja kauppakamareiden edustajat sallistuvat WCF:n timintaan. Keskuskauppakamari vastaa ensisijaisesti WCF-seurannasta. WCF ylläpitää ATA-carnet- tullausasiakirjajärjestelmää, Wrld Chamber Netwrk verkkpalveluja ja muuta kansainvälistä yhteistyötä eri maiden ja maansien kauppakamareiden kesken. WCF järjestää jka tinen vusi kngressin. Seuraava Wrld Chambers Cngress pidetään 2013 Dhassa, Qatarissa. WCF General Cuncil: Keskuskauppakamarin timitusjhtaja Rist E.J. Penttilä edustaa Sumea WCF:n ylimmässä päättävässä timielimessä. ICC Glbal Agenda 2013 Keskeiset kansainväliset yritysvaikuttajille suunnatut tapahtumat vunna 2014 vat: ICC Asia Pacific CEO Frum , New Delhi, Intia ICC Wrld Business Summit n Wrld Trade Agenda Dha, Qatar Wrld Chambers Cngress Dha, Qatar Sumesta yritysedustajia n tarkitus sallistua mainittuihin tilaisuuksiin. *** (Final )

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppakamari

Kansainvälinen kauppakamari ASIA 4 - ICC Sumen syyskkus 24-11-2016 Timinta, jäsenmaksut ja budjetti 2017 - LIITE Kansainvälinen kauppakamari 1 Timintasuunnitelma 2017 Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Sumen sast ry Hallituksen esitys

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston kolmanteen verkostotapaamiseen! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn klmanteen verksttapaamiseen! #liikkujanplku Meitä n paljn, vanhja tuttuja ja aivan uusia kasvja. Olette kaikki yhtä lämpimästi tervetulleita! http://www.sprt.fi/verkstt/liikkujan-plku-verkst

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Liikkujan polku. Matleena Livson

Liikkujan polku. Matleena Livson Liikkujan plku Matleena Livsn 21.11.2015 Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Mikä n Liikkujan plku verkst? Miten verkst timii ja kuinka pääsee mukaan? Miten harrasteliikunta

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista?

Miksi suomalaisten syntyvyys on alhaista? Miksi sumalaisten syntyvyys n alhaista? Ehkäisyvälineet Naisten kulutusajan pidentyminen Krkea aviitumisikä krkea synnyttämisikä, mikä heikentää hedelmällisyyttä eivätkä naiset enää ehdi tehdä mnta lasta

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

Liikkujan polku -verkosto

Liikkujan polku -verkosto Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt? Sinä teet, minä teen Visik tekemisiä yhdistää ja saada ismpia tulksia aikaiseksi? Khderyhmä tiedssa, kanavat kunnssa Keneltä löytyisi sisältöjä? Yksinäistä

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamari. (Team Finland)

Kymenlaakson kauppakamari. (Team Finland) Kymenlaakson kauppakamari (Team Finland) 20.9.2016 4:30 team.finland.fi Julkisrahoitteisten toimijoiden rakenne todettiin hajanaiseksi ja siiloutuneeksi. Syntyi 36 toimintasuositusta. Kärjessä oli yhden

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10.

AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017. Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. (v 0.7 2.10. 15.10.2014 AVOIMEN TIETEEN JA TUTKIMUKSEN TIEKARTTA 2014-2017 Tutkimuksen avimuudella yllättäviä löytöjä ja luvaa ivaltamista (v 0.7 2.10.2014) Hum! Oikeuksien hallinnan työryhmän kmmentit lisätään asiantuntijaryhmän/strategiaryhmän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Välitystalous tasapuoliset kilpailuolosuhteet

Välitystalous tasapuoliset kilpailuolosuhteet KUVA (krkeus vi vaihdella) KUVA (krkeus vi vaihdella) KUVA (krkeus vi vaihdella) Välitystalus tasapuliset kilpailulsuhteet 30.6.2016 Tim Lappi KUVA (krkeus vi vaihdella) Työtä ja hyvinvintia kk Sumeen

Lisätiedot

Yleistä. Veronkierron ja veropetosten sekä aggressiivisen verosuunnittelu vastaiset toimet

Yleistä. Veronkierron ja veropetosten sekä aggressiivisen verosuunnittelu vastaiset toimet EU ja VEROTUS Yleistä EU-verplitiikan vi jakaa kahteen saan: Välitön: kunkin jäsenmaan yksinmaisessa timivallassa Välillinen: vaikuttaa tavariden, ihmisten, palveluiden vapaaseen liikkumiseen yhteistyötä

Lisätiedot

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian uudistaminen. Pääsihteeri Vesa Valtonen

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian uudistaminen. Pääsihteeri Vesa Valtonen Yhteiskunnan turvallisuusstrategian uudistaminen Pääsihteeri Vesa Valtnen 23.11.2016 www.turvallisuuskmitea.fi 1 Kknaismaanpulustuksesta kknaisturvallisuuteen www.turvallisuuskmitea.fi 2003 2006 2010 YTS2010

Lisätiedot

Ministerineuvoston selonteko opetusministerien (MR-U) vuosia 2008 2010 koskevan koulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä

Ministerineuvoston selonteko opetusministerien (MR-U) vuosia 2008 2010 koskevan koulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä DOKUMENT 11 Ministerineuvstn selntek petusministerien (MR-U) vusia 2008 2010 kskevan kulutus- ja tutkimusalan strategian tilasta ja etenemisestä Jhdant Opetus- ja tutkimusministerineuvstn (MR-U) kulutus-

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1

Henkilöstön työsuhteen tehokas hallinta vt. Toimitusjohtaja Marita Lehikoinen, FCG Kuntarekry Oy Page 1 Henkilöstön työsuhteen tehkas hallinta vt. Timitusjhtaja Marita Lehikinen, FCG Kuntarekry Oy 21.9.2016 Page 1 Tarjamme rganisaatin HR-timinnlle, jhdlle, esimiehille ja henkilöstölle palveluita, jiden avulla

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan

Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Korjausrakentamisen tutkimus VTT:ssä -tutkimuksen sijoittuminen VTT:n tutkimusstrategiaan Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1.2010 Teknologiajohtaja Eva Häkkä-Rönnholm, VTT 2 VTT Group

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta.

me-talo konsepti. Kohti myönteistä tulevaisuutta. me-tal knsepti. Khti myönteistä tulevaisuutta. 2 visi. 2050 Sumessa ei le yhtään syrjäytynyttä lasta eikä nurta painpistealueet. maahanmuuttajanuret mielenterveyden tuki ja palvelut kulutus työllistyminen

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Sähköverkkoyhtiöiden valokuituinvestoinnit Ruotsissa. Loppuraportti 10.12.2015

Sähköverkkoyhtiöiden valokuituinvestoinnit Ruotsissa. Loppuraportti 10.12.2015 Sähköverkkyhtiöiden valkuituinvestinnit Rutsissa Lppuraprtti 10.12.2015 Selvityksen tteuttaminen Selvitystyön rutsin suudesta n erillinen englanninkielinen kalvsarja Electrical and fiber netwrks fr husehld

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA

Kirkkonummen musiikkiopisto - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut OPETUSSUUNNITELMA 2004/2009 Kirkknummen musiikkipist - Kyrkslätts musikinstitut Kirkknummen musiikkipist n perustettu vunna 1972, kunnallistettu 1.1.1989

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015. Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 4.6.2015 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma Kuulumisten vaiht Viestintä aiheen jatka: uudistuneet nurten ja aikuisten harrasteliikunnan

Lisätiedot

Kansallisen MAL-verkoston arviointi

Kansallisen MAL-verkoston arviointi Kansallisen MAL-verkstn arviinti Alustavia tulksia Elkuu 2015 Kysely ja haastattelut Kysely tteutettiin 3.6.- 12.6. Surveypal-järjestelmän kautta. Vastauksia kerättiin sekä khdennetusti verkstn työssä

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Verkko-oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö Pyyntö 1 (5) Tietpyyntö Verkk-ppimisympäristö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi Pyyntö 2 (5) 1 Tausta Kyseessä ei le tarjuspyyntö, hankintailmitus tai ennakkilmitus, vaan palveluja

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet

Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Ympäristöinnovaatioiden mahdollisuudet Venla Virkamäki Tutkija Suomen ympäristökeskus 10.12.2013 Liiketoimintaa ympäristöstä Tilastokeskus Sisältö 1. Haaste 2. Mahdollisuus 3. Ratkaisu Kohti kestävää ympäristöpolitiikkaa

Lisätiedot

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kehittämispäivä

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kehittämispäivä Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kehittämispäivä Ryhmäkeskustelujen tiivistelmät 1 June 2016 TUTKIMUS, PROFILOITUMINEN JA NOUSEVAT ALAT ryhmä 1. pj. Sari Pietikäinen Avainkysymys: Mihin yhteiskunnalliseen

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Sisäinen turvallisuus Kntilahti 6.5.2013 Phjis-Karjalan Ssiaaliturvayhdistys Ville Elnheim Phjis-Karjalan Ssiaaliturvayhdistys Maakunnallinen ssiaali- ja terveyspliittinen

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Team Finland -uudistus. Mikko Härkönen

Team Finland -uudistus. Mikko Härkönen Team Finland -uudistus Mikko Härkönen 8.2.2016 Uudistustyön fokus Kansainvälistymispalveluiden selkeyttäminen asiakaslähtöisiksi Pk-yrityksille tarjottavien innovaatio- ja kansainvälistymispalveluiden

Lisätiedot

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä 1 Kansalaisvaikuttaminen ja demkratia - valmistelutyöryhmä KOKOUS 3 Aika: 6.5.2014 kell 17.30 Paikka: Kkemäen kaupungintal / kaupunginhallituksen kkushune Työryhmän jäsenet: Marja Vaitmaa (pj) / Luvia

Lisätiedot

PAPERI-INSINÖÖRIT PAPPERSINGENJÖRERNA

PAPERI-INSINÖÖRIT PAPPERSINGENJÖRERNA PAPERI-INSINÖÖRIT PAPPERSINGENJÖRERNA Paperi-insinöörit ry Perustettu 1914 Henkilöjäseniä n. 2700 Yritysjäseniä 36 PI n Sumen metsäklusterin yhteinen frum Strategia VISIO: PI n yhdistyksenä kansainvälisesti

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi

22.9.2015. Riihimäen Yritystalo, Teklan nh, 3.krs, osoite Eteläinen Asemakatu 2, Riihimäki. Osallistujat Paavo Vuori, puheenjohtaja Hausjärvi Muisti 1 (7) HAUSJÄRVEN, HYVINKÄÄN, LOPEN JA RIIHIMÄEN SEUDULLISEN LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN KOKOUS Aika kl 14.00 16.00 Paikka Riihimäen Yritystal, Teklan nh, 3.krs, site Eteläinen Asemakatu 2, Osallistujat

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Team Finland -esittely

Team Finland -esittely Team Finland -esittely Arktisuus elintarvikeviennin mahdollisuutena 16.11.2016 Kirsi Kosunen Etelä-Savon Team Finland koordinaattori 14/11/2016 Team Finland -viestintä, syyskuu 2016 2 Team Finland pähkinänkuoressa

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Terveyttä ja turvallisuutta koskevat suuntaviivat urheilun ja aktiivisen vapaa-ajan sektorilla

Terveyttä ja turvallisuutta koskevat suuntaviivat urheilun ja aktiivisen vapaa-ajan sektorilla Terveyttä ja turvallisuutta kskevat suuntaviivat urheilun ja aktiivisen vapaa-ajan sektrilla Laatinut: Eurpan sektrikhtainen ssiaalisen vurpuhelun kmitea urheilua ja aktiivista vapaa-aikaa varten (Testausvaihe)

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

Hallituksen yrittäjyyshanke

Hallituksen yrittäjyyshanke Hallituksen yrittäjyyshanke Valtion ja kuntien rooli elinkeinopolitiikassa / Kuntamarkkinat 14.9.2016 Teollisuusneuvos Ulla Hiekkanen-Mäkelä Yritys- ja alueosasto Yritysrakenne Suomessa Suomessa on 283

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla?

Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Valmistavan teollisuuden tulevaisuus Pirkanmaalla? Suomessa toimii monipuolinen, globaaleja markkinoita ymmärtävä ja jatkuvasti uudistuva teollisuus, joka tuottaa korkeaa arvonlisää Suomeen Teollisuuden

Lisätiedot

Hengitysterveyttä ja hyvää elämää

Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysterveyttä ja hyvää elämää Hengitysliiton toimintalinjaukset 2010-2014 ohjelma Toimintaa yhdessä uudistaen, tehtyä työtä arvostaen Hengitysliiton toimintalinjaukset ohjelman tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes

Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella Jukka Leppälahti Tekes Pilotoinnin ja kasvupolun rahoitus Cleantech alueella 25.8.2015 Jukka Leppälahti Tekes Tilaisuuden tavoite Kertoa millaista rahoitusta on saatavilla erityisesti pk-yritysten pilotointihankkeisiin ja sitä

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto

Nuorten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen Liikkujan polku -verkosto Nurten ja aikuisten harrasteliikunta - teemaryhmän tapaaminen 10.3.2016 Liikkujan plku -verkst Iltapäivän hjelma (kl 13.30-15.30) Esittäytymiset KKI-hanketuki Hyvien käytäntöjen jakaminen: Lunais-Sumen

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Tullin strategia

Tullin strategia Tullin strategia 2016 2019 17.1.2017 Sumen tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen ikeellisuuden. kantaa tehkkaasti tavaravert. tarjaa palveluita asiakaslähtöisesti. sujaa yhteiskuntaa,

Lisätiedot

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit

Viranomaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttri Liite 1 (9) Viranmaisten yhteiskäyttöiset rekisterit Valtiknttrin Valmiina digikiriin selvityksessä ehdtettiin tiednhallinnan kknaisarkkitehtuurin kuvausta ja timeenpana sekä rekisterienpidn

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi

Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Muistio 1 (5) VM040:00/2013 885/00.01.00.01/2013 19.2.2015 ICT-toiminto Anne Kauhanen-Simanainen Margit Suurhasko Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi Avoimen

Lisätiedot

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke)

Järviruoko energiaksi, vesien tila paremmaksi Pohjois-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Järviruk energiaksi, vesien tila paremmaksi Phjis-Karjalassa (JÄREÄ-hanke) Kuva Eemil Tlvanen 13.6.2013 Jensuun Tiedepuist, Jensuu Ilna Jensuu Sumen ympäristökeskus, Jensuun timipaikka Järviruk energiaksi,

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot