Make Trade Simple Kasvua kansainvälisestä kaupasta Toimintasuunnitelma 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Make Trade Simple Kasvua kansainvälisestä kaupasta Toimintasuunnitelma 2013"

Transkriptio

1 Kansainvälinen kauppakamari Make Trade Simple 1 Kasvua kansainvälisestä kaupasta ICC Sumen timintaympäristön kehitys ja strategiset linjaukset ICC Sumen timinnan painpisteet 2013 ICC Prgram f Actin 2013 Timintasuunnitelma 2013

2 ICC PÄHKINÄNKUORESSA Elinkeinelämän kansainvälinen yhteistyö TOIMINTA KÄYTÄNNÖSSÄ Vaikuttaminen edunvalvnta Yritysten hyvät käytännöt - itsesääntely Ulkmaankaupan käytännöt ja menettelyt Kansainvälisen kaupan pelisäännöt Yritysten kansainväliseen timintaympäristöön vaikuttaminen ja sen kehityksen seuranta Keskeiset maailmantaluden timijat kuten G20, YK, WTO, EU, USA, Kiina, Intia, Brasilia, Venäjä ja muut Yrityskäytännöt ja yritysvastuu Yritysten hyvät käytännöt ja itsesääntely hankintaketjujen riskienhallinta, ympäristövaikutukset, lahjnnan ehkäisy, vastuullinen kaupallinen viestintä Kansainvälisen kaupan menettelyt Yritysten ulkmaankauppamenettelyt Kansainväliset mallispimukset Timitusehdt Incterms 2010 Rahitus ja maksutavat - Remburssit Vakuudet Demand-takaus Asiakirjat ATA Carn et Riidanratkaisu ja riskienhallinta ICC Arbitratin & ADR ICC Cmmercial Crime Services YRITYSTEN GLOBAALI YHTEISTYÖ Wrld Business Organizatin - elinkeinelämä maailmanlaajuisesti kaikilta timialilta. Puheenjhtajat 2013: Gerald Wrms (Rthschild, Ranska); Harld McGraw III (McGraw-Hill, USA), Victr Fung (Li & Fung, Hngkng). Maailmanlaajuinen verkst: Kansainvälinen sihteeristö (Pariisi), Pääsihteeri Jean Guy Carrier ICC-edustus 92 maassa, jäseniä yli 120 maassa ICC Cmmissins - yritysasiantuntijaverkst Yritysjäseniä 120 maassa, kuten ABB, Akz Nbel, Alcatel, BASF, Citibank, Cca-Cla, Daimler, Ericssn, FIAT, IBM, Micrsft, Nestlé, Nkia, Philips, Ri Tint, SAS, Shell, Siemens, Sny, Telefnica, Unilever ja Yah. TOIMINTA-ALUEET Kauppa- ja investintiplitiikka Kansainvälinen talusplitiikka Finanssimarkkinat Kansainvälinen vertus Ympäristö, energia ja kestävä kehitys Yritysten vastuullisuus Kilpailuplitiikka Mainnta ja markkininti Kuljetukset ja lgistiikka Sähköinen liiketiminta ja tietyhteiskunta Tellisikeudet ja tekijänikeus Kansainvälinen spimusikeus ja -käytäntö Yritysrahitus ja maksutavat Riidanratkaisu ICC SUOMI ICC FINLAND Sumen elinkeinelämän kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö ICC-asiissa ICC-jäseniä keskeiset yritykset ja järjestöt Ainutlaatuinen sumalaisten yritys- ja järjestöasiantuntijiden verkst. 2

3 SISÄLLYS ICC Sumen timinta pähkinänkuressa 2 ICC Sumen timinta ja tavitteet 2013 lyhyesti 4 ICC Sumen timinnan lähtökhdat glbaaleissa verkstissa vahvuus 5 ICC Sumen timintaympäristön kehitys ja strategiset linjaukset ICC Sumen timinnan painpisteet ja agenda ICC Sumen timinnan riskit, haasteet ja resurssit ICC Glbal Prgram f Actin Kansainvälinen yhteistyö ICC SUOMI 2013 KESKEISET TAVOITTEET Missi: Vahvistamme sumalaisten yritysten menestystä kansainvälisessä kaupassa Visi: Olemme käytännönläheinen ja saava kumppani yrityksille ja muille timijille Keint: Vaikutamme verktamme palvelemme kansainvälisessä kaupassa Tavitteet: Sumen valti timii aktiivisesti terveen kilpailun ja kaupan vapauden pulesta EU:ssa. Tavitteena aidsti kasvua edistävä ja markkinita avaava spu mnenkeskisissä WTO-kauppaneuvtteluissa ja npea edistyminen EU-USA-kauppaneuvtteluissa vuden 2013 aikana. Sumalaisyritysten timinta yhä laajemmin glbaaleissa arvketjuissa ja kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa edellyttää, että markkinilla n tasavertaisemmat pelisäännöt kauppa-, investinti- energia- ja ympäristöasiissa. Sumen tai EU:n ei tule situtua miin erillisratkaisuihin, jtka eivät varmista sumalaisille yrityksille tasavertaisia kansainvälisiä kilpailukykyedellytyksiä. Sumen elinkeinelämän kansainvälistä vaikuttamista ja muuta yhteistyötä n kehitettävä vuden 2013 aikana ennakkluulttmasti Team Finland verkstssa kunkin timijan vahvuudet ja saaminen laajasti ja tehkkaasti hyödyntäen. ICC Sumen glbaalit vaikuttamisverkstt ja käytännönläheiset ulkmaankaupan palvelut kskien kaupankäytäntöjä, rahitusta, timitusta ja riskienhallintaa n tarkitus tuda nykyistä paremmin erikkisten yritysten kansainvälistymisen tueksi.

4 1. ICC Sumen timinta ja tavitteet yhteenvet TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS JA STRATEGISET LINJAUKSET Haaste Linjauksia ja timenpiteitä Ajankhta Maailmantaluden epävarmuus Emme elä tyhjiössä kaupan vapauden pulustus Sumessa Timivien pelisääntöjen tarve Kasvava kansainvälistyminen Resurssitehkkuus business case Järjestöjen timiva työnjak sallistuminen keskusteluun ja viranmaisvaikuttamiseen Kaupasta kasvun eväitä vapaakauppaspimusten ennakkluultn kehittäminen sallistuminen keskusteluun ja viranmaisvaikuttamiseen Yrityksille kansainvälisen kaupan saamista yritysten tarpeet humiiva, parempi palvelutarjnta Team Finland-yhteistyössä Sumalaissaamista esille - sumalaiset yritystarinat saksi ICC Green Ecnmy business case agendaa (cleantech-prmti). Ketterä verkstyhteistyö arjen haasteissa - glbaalin ICCverkstn hyödyntäminen vaikuttamisessa ja kansainvälistymisessä Team Finland -yhteistyössä TOIMINNAN PAINOPISTEET JA AGENDA 2013 Teema Timenpiteitä Ajankhta Markkiniden timivuus Kansainvälisen kaupan edistäminen - prtektinismin ehkäisy Kasvua kansainvälisestä kaupasta Liiketiminta riskit eri markkinilla Lahjnnanehkäisy Yritysvastuu Kaupankäynnin timivuus Rahitus Timitus Riskit ja riidat Yhteistyö ja kumppanuudet Edunvalvnta Palvelut Kaupan esteet karsittava - Sumen kauppa- ja investintipliittiset intressit sana ICC G20 ja ICC Wrld Trade Agenda. Osallistuminen kansainväliseen ja kansalliseen vaikuttajayhteistyöhön. Kasvua edistävää sääntelyä - Muut ajankhtaiset edunvalvntahankkeet ICC-agendalla: kilpailu, digitaalisuus, ympäristö ja energia, ver, IPR, ICT ja liikejuridiikka. Osallistuminen kansainväliseen ja kansalliseen vaikuttajayhteistyöhön. Tehkasta lahjnnanehkäisyä Uudistuvien ICC Anti- Crruptin työkalujen hallinta Sumessa kulutustilaisuuksia ja yritysyhteistyötä vuden 2013 aikana Osaava yritysvastuu - Glbal Cmpact alitteen hyödyntäminen sumalaisyrityksissä laajemmin kansainvälistä näkemystä saksi kansallista tekemistä Glbal Cmpact Nrdic Netwrk ja Wrkshp Sumessa vunna Timiva kaupan rahitus Yritysten ja pankkien tiivis ICC Trade Finance yhteistyö sana uudistuvan sääntelyn seurantaa ja rahitusta kskevien palveluiden kehittämistä. Sujuvat kaupan prsessit yritysten yhteistyö Inctermstimitusehtjen saava hyödyntäminen tavaran timitusten turvaamisessa. Osaava kaupan riskien ja riitjen hallinta ICCasiantuntijapalveluiden saava hyödyntäminen Sumessa. Verkstyhteistyö - Timiva EK-yhteistyö erityisesti kauppa-, energia- ja ympäristöplitiikassa. Tiivis kauppakamariyhteistyö kansainvälisen timintaympäristön seurannassa, yritysten kansainvälistymisen ja itsesääntelyn edistämisessä. Kaupalliset kumppanuudet Ulkmaankaupan kaupallisten palveluiden markkininnin ja tutekehityksen tehstaminen kumppanuuksilla esimerkiksi kauppakamarien kanssa

5 2. Timinnan lähtökhdat glbaalissa verkstssa vahvuus Verkst: Kansainvälinen kauppakamari ICC n aina aidsti glbaali, yrityksille kaikilta timialille avin elinkeinelämän järjestö, jlla yritys- ja järjestöjäseniä yli 120 maasta. Maailmanlaajuisesti 92 kansallista sasta yhdessä Pariisissa timivan kansainvälisen sihteeristön kanssa mudstavat ainutlaatuisen yrityselämän glbaalin yhteistyöverkstn. ICC Sumi n aktiivinen ja vaikutusvaltainen timija tässä yhteistyössä. 5 Missi: ICC Sumi vahvistaa sumalaisyritysten menestystä kansainvälisessä kaupassa. Visi: ICC Sumi edistää käytännönläheisesti kansainvälistä kauppaa tarjamalle palveluita, jtka syntyvät tiiviissä yritysyhteistyössä kansallisia ja kansainvälisiä verkstja hyödyntäen. Arvt: ICC Sumen timintaa hjaavia keskeisiä periaatteita vat Vapaus Hyvinvinnin kasvun vahvistaminen taluden vapauteen luttaen Kansainvälisyys Ennakkluultn suhtautuminen kansainväliseen yhteistyöhön Yhteistyökykyisyys Aktiivinen, vastuullinen ja lutettava verkttuja Keint: ICC Sumi vaikuttaa kansainvälisen kaupan timivuuteen Fkusitu vaikuttaminen, Käytännönläheinen itsesääntely ja Yrityksille suunnatut saamispalvelut. Missi Vahvistaa sumlaisyritysten menestystä kansainvälisessä kaupassa Arvt Vapaus Kansainvälisyys Yhteistyökyky Visi Edistää kansainvälistä kauppaa käytännönläheisesti yritysten kanssa verkstja hyödyttäen Kasvua kansainvälisestä kaupasta Menestystekijät Verkstt Kansainvälisyys Yritysvetisuus Keint Edunvalvnta Itsesääntely Palvelut

6 3. Timintaympäristön kehitys ja strategiset linjaukset Maailmantaluden epävarma kehitys: Taluden rakennemuuts n käynnissä. Nusevien taluksien rli krstuu. Uusia taluksia nusee tavittelemaan kasvua ja investinteja. Läntiset hyvinvintimaat jutuvat uudistumaan. Eurpassa ja Sumessa n hitaan kasvun kausi, mutta epävarmuutta liittyy myös kehittyvien markkiniden taluksiin. Maailmantaluden muutkset vaikuttavat Sumen taluden rakenteisiin ja timintatapihin. Uusi nrmaali n vasta mututumassa. Kansainvälinen kauppa tarjaa yhä kasvun eväitä myös sumalaisille yrityksille. 6 Vaikutus ICC Sumen timintaan: Krstamme kansainvälistymisen vaikutuksia Sumeen emme elä tyhjiössä. Krstamme avimen kansainvälisen kaupan hyötyjä Sumelle ei paluuta entiseen. Timivien pelisääntöjen tarve: Kansainvälistyvä liiketiminta khtaa paikallisten nrmien kirjavuuden, jpa prtektinismi. Taluden epävarmuus lisää pliittisia paineita yritysten timintaympäristön sääntelyyn. Ylisääntelyn vaarat vat ilmeiset. Tisaalta kansainvälisistä kauppa- ja ilmastpelisäännöistä ei tahd löytyä spua. Markkinat sirpalituvat ja jakautua selvemmin kauppablkkeihin. Kansainvälisen kaupan ja investintien pelisäännöt kaipaavat kehittämistä. Pliittista yksimielisyyttä n vaikeata saavuttaa. Kasvava prtektinismi n vaarana. Sumen kaltaiselle avimen taludelle tämä n myrkkyä. Sumen edunvalvnta EU:ssa ja kahdenvälissä talussuhteissa n krstumassa. Kansainvälisessä päätöksentessa Sumen ääni n kuuluttava nykyistä laajemmin ja tehkkaammin. Vaikutus ICC Sumen timintaan: Osallistumme aktiivisesti kansainväliseen ICC-yhteistyöhön agendalla G20, WTO, YK. Vahvistamme suria yhteistyöverkstjamme EU, USA, BRIC. Kehitämme EU-seurantaa ja vaikuttamista sana glbaalia vaikuttamista ja yhteistyötä. Kansainvälistymisen uudet ulttuvuudet: Yritysten liiketiminnan kansainvälistyminen jatkuu. Sumalaisten yritysten liikevaihdsta ja jpa työvimasta kasvava sa n Sumen, jpa Eurpan ulkpulella. Tämä tu uudenlaisia ulkisia ja sisäisiä liiketimintahaasteita. Kasvua kansainvälistymisestä hakevat myös pk-yritykset. Erikkiset yritykset eri timialilta kaipaavat käytännön läheistä tieta kansainvälisen kaupan käytännöistä ja hyödyllisistä verkstista. Järjestöihin khdistuu uudenlaisia dtuksia. Vaikutus ICC Sumen timintaan: Tutamme yrityksille tieta markkinista ja vaikuttamisverkstjen hyödyntämistä. Tarjamme käytännönläheisiä palveluita kaupankäynnin arjen työkaluista. Seuraamme ja selvitämme säännöllisesti asiakasyritysten tarpeiden kehittymistä. Resurssitehkkuus kannusteena: Pliittista paineista ja sääntelystä riippumatta yrityksillä n liiketimintamtiivi kehittää liiketiminnan kestävyyttä (sustainability) kuten energia- ja resurssitehkkuus sekä vähäpäästöisyys. Yritysten psitiivinen eklginen ja ssiaalinen jalanjälki n tämän päivän kilpailuvaltteja. Vihreä talus edistyy tehkkaimmin yritys- ja teknlgiavetisesti kuin pliittisessa hjauksessa. Tämä lu liiketimintamahdllisuuksia sumalaisyrityksille. Kansainvälinen kaupallistaminen n yhä haasteellista. Yritysten esiintyminen edelläkävijänä, ratkaisuntarjajana krstuu.

7 Vaikutus ICC Sumen timintaan: Krstamme markkinahaasteiden kääntämistä mahdllisuuksiksi saavalla sääntelyllä. Nstamme Sumesta hyviä yrityskäytäntöjä saksi kansainvälistä yhteistyötä. Yritystiminnan uskttavuus: Yritysten liiketiminnan läpinäkyvyyttä peräänkuulutetaan. Omistajat ja muut sidsryhmät haluavat tietää enemmän yritysten timintatavista ja riskienhallinnasta eri markkinilla ja eri kulttuureissa. Maineen ja riskienhallinta krstuu. Yrityksillä n liiketimintamtiivi hitaa uskttavasti asiansa. Pliittinen paine kiristää liiketiminnan hallinnan (cmpliance) ja siitä kskevan raprtinnin sääntelyä kasvaa. Itsesääntelyn timivuutta usein kyseenalaistetaan. Kansainvälistyvät yritykset kaipaavat työkaluja kansainvälisestä itsesääntelystä, ei niinkään kansallisesta. 7 Vaikutus ICC Sumen timintaan: Kehitämme palveluita tukeakseen kansainvälistä saamista ja hyviä yrityskäytäntöjä Tarjamme kansainvälisen itsesääntelyn tutteita yritysten käyttöön Järjestöjen työnjak: Taluden muutkset heijastuvat eri tavin elinkeinelämän järjestöjen timintaan kansainvälisesti ja kansallisesti. Yritysten dtukset järjestöjen timintaa khtaan eriytyvät riippuen niiden liiketiminnan lunteesta. Yritykset ja uudet yritysjhtajasukuplvet dttavat järjestötiminnan lisäarvn jalstuvan. Kansainvälisten yritysten tarpeet vat erilaiset kuin ktimarkkinayritysten. Sumessakin järjestöjen timinta muuttuu asiakastarpeiden mukaisesti. Työmarkkinakysymykset heijastuvat EK:n ja timialaliittjen timintaa. Maakuntien kehitys ja tarpeet vaikuttavat Keskuskauppakamarin ja 19 kauppakamarin timintaan. Valtivallan käynnistämä Team Finland-yhteistyö haastaa myös elinkeinelämän järjestöt kehittämään Sumen yrityselämän kansainvälistymistä sekä kansainvälistä vaikuttamista timintaympäristön seuranta mukaan lukien. Vaikutus ICC Sumen timintaan: Timimme tiiviissä yhteistyössä jäsenyritysten kanssa timinnan kehittämisessä. Kehitämme luntevaa yhteistyötä ja työnjaka ktimaisten järjestöjen kanssa. Teemme EK:n kanssa vaikuttamisyhteistyötä kauppa- ja ympäristöplitiikassa. Teemme Kauppakamarien kanssa yhteistyötä laajasti timintaympäristön seurannassa. Vahvistamme yhteistyötä FinnCham-verkstn kanssa meillä ja maailmalla. Kehitämme myös EU-seurantaa sana ICC Eurpe Regin ja kauppakamariyhteistyötä Kehitämme kaupallisiin palveluihin liittyvää kauppakamariyhteistyötä.

8 Yritysten kansainvälisen timintaympäristön haasteita Hyvät käytännöt Uskttava kv itsesääntely case ICC Markkinataluden pulustus Glbaalit pelisäännöt Kansainvälinen timintaympäristö - Market access & market rules: -Talus, kauppa, investinnit, kilpailu, ver, IPR - Resurssitehkkuus - Kestävä kehitys, energia, ilmast ICC Tls fr Trade 8 Mnen kirjavien markkiniden armilla - Yritysten ulkiset ja sisäiset riskit ja mahdllisuudet - Yritysvastuu - Lahjnnan ehkäisy Glbaali ICCverkst & FinnCham & Finpr Kaupankäynnin arjen timivuus - Kaupan käytännöt - Spimusten, timitusten, rahituksen pelisäännöt - Riskit ja riidat Kansainvälistymisen vaikuttaja- ja tukiverkstt -Liiketiminnan uudet mahdllisuudet - Kv. edunvalvnnan tarve Eri timijaverkstt yritysten käytettävissä Kansainvälinen timintaympäristö -Talus, kauppa, investinnit, kilpailu - Kestävä kehitys, energia, ilmast OECD / BIAC ILO / IOE EU / BusinessEurpe UN/WTO/G20/ ICC Yritys yhteiskunnassa - itsesääntely Vastuullinen liiketiminta CSR Yritysten ulkiset ja sisäiset riskit Lahjnnan ehkäisy ICC EK EK-verkstt Venäjä, Kiina K3/Eurchambers Finpr Invest in Finland Kansainvälistyminen Kansainväliset verkstt Ulkmaankaupan käytännöt - Kaupan asiakirjat - Kaupan käytännöt -Kaupan mallit & hjeet - Riidanratkaisu K3 FinnChams/ Kauppayhd. ICC / K3 Team Finland UM/TEM

9 4. Timinnan painpisteet ja agenda 2013 Kansainvälisessä vaikuttamisessa ja yhteistyössä hyödynnämme ensisijaisesti glbaalia ICC-verksta ja kansainvälisiä teemakhtaisia ICC-yritysasiantuntijaryhmiä (ICC Cmmissin). Kansainvälisestä timinnasta (Prgram f Actin) valitsemme ne timinnan painpisteet, jtka vat sumalaisen yrityselämän edunvalvnnan kannalta keskeisiä ja yrityksille lisäarva tuttavia. Tämän lisäksi kehitämme kansainvälistä ja kansallista vaikuttamisyhteistyötä niin EU-asiissa kuin muiden jhtavien taluksien (USA, BRIC) sääntelyn seurannassa Markkiniden timivuus kansainvälisen liiketiminnan pelisäännöt Kansainvälistä kauppaa edistävä sääntely: Kansainvälisessä kaupassa markkinille pääsy ja markkinilla timinta nykyistä tasavertaisimmin timintaehdin (level playing field) n terveen markkinataluden ja kansainvälisen kilpailun perusehtja. Seuraamme laajasti yritysten kansainvälisen liiketimintaympäristön kehitystä ja vaikutamme sitä kskevaan regulaatin kansainvälisiä ja kansallisia verkstja hyödyttäen. Edunvalvnta-agendalla n erityisesti kansainvälinen kauppa-, investinti- ja kilpailuplitiikka sekä ver- ja IPR-sääntelyä. Tämän hella seuraamme kansainvälisiä linjauksia kestävästä kehityksestä resurssi- ja energiatehkkuuden sekä vähäpäästöisyyden edistämiseksi. Lisäksi tuttavuutta edistävän digitaalisen taluden kansainvälisen kehitystä n seurannassa. Vuden 2013 keskeiset hankkeet ICC Wrld Trade Agenda 2013 kasvua kansainvälisestä kaupasta: ICC Sumi sallistuu kansainväliseen vaikuttamisyhteistyöhön kaupan pelisääntöjen kehittämiseksi mnenkeskisessä yhteistyössä. Käytännössä tavitteena n nstaa esille yrityselämän vahva taht WTOneuvtteluiden lppuunsaattamiseksi sekä uusien investintipelisääntöjen kehittämiseksi. Järjestämme asiasta tilaisuuden Sumessa. ICC G20 wrk 2013 maailmantaluden sutuisa kehitys: ICC Sumi sallistuu kansainväliseen vaikuttamisyhteistyöhön, jssa seurataan G20-maiden timia maailmantaludessa matkalla khti kesällä 2013 Pietarissa pidettävää G20-kkusta. Julkaisemme Sumessa markkinita kuvaavat Wrld Ecnmic Survey-, ICC Open Market Index-, ICC G20 Business Screcard ja ICC Trade and Finance Rep rt -selvitykset. ICC Cmmissin Netwrk yritysasiantuntijayhteistyö: Sumessa ICC-seurantaryhmät kkntuvat vuden aikana vähintään 1 kkukseen, jssa svitaan sallistumisista kansainvälisiin kkuksiin ja Sumen tavitteista. Kkukset järjestetään tarvittaessa yhteistyössä EK:n, Keskuskauppakamarin tai muun tahn kanssa teemasta riippuen.

10 4.2. Yritykset eri markkinahaasteissa liiketiminnan riskienhallinta Yritysvastuun uudet ulttuvuudet: Kansainvälisessä kaupassa yritykset khtaavat erilaisista paikallisista nrmeista ja kulttuureista jhtuvia markkina- ja sidsryhmähaasteita, jtka saattavat kskea lahjntaa, vertusta, työelämää tai ympäristöä kskevia ristiriitaisia dtuksia. Timivien yrityskhtaisten timintahjeiden (cde f cnduct) ja käytäntöjen avulla yritykset pystyvät timimaan uskttavasti markkina-alueesta riippumatta. ICC:n kansainväliset itsesääntelyhjeet tarjavat käytännön läheistä apua yrityksen arkeen. ICC edistää kansainvälistä Glbal Cmpact alitetta riskienhallinnan työkaluna. 10 Vuden 2013 keskeiset hankkeet: ICC Anti-Crruptin Cdes, ICC Anti Crruptin Clause & Cmpliance and ICC Ethical Training: ICC Sumi tteuttaa lahjnnanehkäisyyn liittyvän yritystilaisuuden Sumessa hyödyntäen ICC:n uudistuvaa hjeistusta. Glbal Cmpact: ICC Sumi järjestetään Phjismaisten yritysten verkstn kkuksen syksyllä Sumessa. Asiassa tehdään yhteistyötä yritysten ja keskeisten ministeriöiden (UM ja TEM) kanssa. Sumalaisille yrityksille järjestetään myös erillisiä Glbal Cmpact tietiskuja vuden 2013 aikana. Yritysvastuu Sumessa: Yhteistyötä ministeriöiden (UM, TEM, OM) sekä järjestöjen, kuten EK:n ja Keskuskauppakamarin kanssa kehitetään kansainvälisen itsesääntelyn tunnettuisuuden vahvistamiseksi Sumessa. ICC Sumen edustaja sallistuu TEM:n yritys- ja yhteiskuntavastuuneuvttelukunnan timintaan Kaupankäynnin timivuus kaupankäynnin työkalut ja saaminen Kaupankäynnin menettelyiden saava hallinta: Kansainvälisessä kaupankäynnin timivuutta vidaan edistää saavalla spimus-, timitusehtjen ja maksutapjen käytöllä sekä riskienhallinnalla. ICC:n kansainvälisen kaupan spimus- ja timitusehdt sekä maksutapasäännöt tarjavat yrityksille ainutlaatuista apua arjen haasteisiin. Samin riskien ja riidanhallintapalvelut vat hyödyllisiä. Vuden 2013 keskeiset hankkeet: Rahitus - ICC Trade Finance: ICC Sumi seuraa kansainvälisiä timia kaupan rahituksen sääntelyn kehittämisessä ja sen vaikutuksista yritysten arkeen. Sumessa pidetään tarvittaessa yritysten ja pankkien Trade Finance tapaamisia sekä järjestää teemakhtaiset seminaarit. Timitus Incterms 2010: ICC Sumi seuraa ja pastaa sumalaisia yrityksiä Incterms 2010 timitusehtjen saavassa käytössä. Sumessa annetaan tarvittaessa tulkintasusituksia ja järjestään teemakhtaisia seminaareja. Timitusehtjen suhde uudistettava leviin Phjismaisiin hulintaehtihin (PSYM) ja Vakilaivausehtihin selvitetään vuden aikana. Samalla kehitetään timitusprsessien hallintaa hahmttavia sähköisiä asiantuntijapalveluita.

11 Spimus ICC Mdel Cntracts: ICC Sumi julkistaa Sumessa uudet ICC-mallispimukset sekä järjestää tarvittaessa niihin liittyvää kulutusta. Riskienhallinta ICC Cmmercial Crime Services: ICC Sumi järjestää Sumessa ICC:n riskienhallintapalveluita kansainvälisessä kaupassa käsittelevän tilaisuuden. Riitjenhallinta ICC Dispute Reslutin Services: ICC Sumi järjestää Sumessa kansainvälistä ICC-välimiesmenettelyä käsittelevän Yung Arbitratrs Frum tilaisuuden. Yhteistyötä Keskuskauppakamarin välimiesinstituutin kanssa kehitetään kansallisen saamisen vahvistamiseksi Timivat kaupalliset palvelut paremmalla yhteistyöllä lisäarva asiakkaille Maksullisen palvelutiminnan kautta ICC tuttaa kansainvälisen kaupan saamiseen ja verkstihin perustuvia, yritysten liiketimintaa tukevia lisäarvpalveluita. ICC Sumi markkini ja myy kyseisiä palveluita, lähinnä kansainvälisen kaupan julkaisuita ja seminaareja kk Sumessa ICC Palvelu Oy:n kautta. Palvelutiminnan kilpailuetuna n vahva ICC-brändi ja maine kansainvälisen kaupan saavana asiantuntijarganisaatina. Haasteena n rajalliset markkininti-, jakelu- ja tutekehitysresurssit. Vuden 2013 keskeiset hankkeet: Strategiset kumppanuudet: ICC Sumi selvittää vuden aikana kaupallisten palveluiden tteuttamista ja kehittämistä ICC-brändin alla, mutta tiiviissä yhteistyössä saavien kumppaneiden kanssa. Vaihtehdt ulkistamisesta erilaisiin yhteistyömutihin selvitetään. Valtakunnallinen kumppanuus: Laajan ja tehkkaan valtakunnallisen kaupallisen ICC-palvelun turvaamiseksi selvitetään yhteistyömahdllisuuksia kk kauppakamariryhmän kanssa. Kumppanuudet yksittäisten kaupallisten timijiden kanssa vat myös mahdllisia.

12 4.5. Verkstyhteistyö Team Finland hengessä glbaaleja verkstja hyödyntäen Järjestöyhteistyön kehittäminen: Sumalaisyritysten kansainvälistyminen ja timintaympäristössä tapahtuvat npeatkin muutkset haastavat sumalaisen elinkeinelämän timintamalleja kansainvälinen vaikuttaminen ja yhteistyö mukaan lukien. Tästä syystä ICC Sumi n keskustellut EK:n ja Keskuskauppakamarin kanssa järjestöjen timintaan, yhteistyöhön ja työnjakn khdistuvista uusista dtuksista. Samalla n phdittu tarvetta tiivistää resurssiyhteistyötä ja kehittää edunvalvnnan timintamalleja Team Finland-hengessä. 12 Yhteiset ja erityiset edunvalvntatarpeet: Sumessa n syytä edelleen kehittää EU- ja kv. edunvalvntaa sekä sen vaikuttavuutta. Erilaisia kumppanuuksia vidaan kehittää. Tapauskhtaisesti n timittava ikeita kumppaneita ja verkstja hyödyntäen. Yhden luukun edunvalvntatimintamalli ei vi lla itseisarv. Kukin timijan resurssit eivät välttämättä kasva, jten tulksellisuutta n taviteltava resurssiyhteistyöllä. Glbaalin yhteistyön krstuva tarve: Yritykset näkevät ICC:n ja ICC Sumen timinnan painarvn ja merkityksen krstuvan sumalaisen elinkeinelämän kansainvälistyessä. Ait glbaali näkökulma kaikkine haasteineen kiinnstaa yrityksiä ja ne näkevät kasvavan vaikuttamis- ja verkstmerkityksen ICC-timinnassa. Myös ICC:n kaupan arjen työkalut ja kansainvälinen itsesääntely ketaan hyödylliseksi. Itsenäinen, verkttunut ICC Sumessa: ICC Sumen taludellinen ja timinnallinen itsenäisyys n perusteltua ttaen humin vahva ICC-brändi ja timintamallin ketteryys. ICC-kustannusrasite yrityksille n yhä hyvin khtuullinen ja timinnan lisäarv yrityksille hyvä. Järjestöyhteistyö: Tapauskhtainen, tiivis vaikuttamisyhteistyö EK:n ja timialaliittjen substanssiasiantuntijiden kanssa n tivttavaa myös jatkssa. ICC Sumi tekee tiivistä yhteistyötä myös Keskuskauppakamarin ja kauppakamareiden ml. Finncham-verkst kanssa niin edunvalvnnallisesti kuin pkyritysten kansainvälistymisen edistämiseksi. Vuden 2013 keskeiset hankkeet: EK-yhteistyö: ICC Sumi tekee vaikuttamisyhteistyötä erityisesti kauppa-, ympäristö- ja energiaplitiikan kysymyksissä EK:n ja timialaliittjen kanssa ttaen humin jäsenyritysten tarpeet ja eri verkstjen tehkas hyödyntäminen kansainvälisesti (OECD/BIAC; ILO/IOE) ja EUtasn yhteistyö (BusinessEurpe). Kauppakamariyhteistyö: ICC Sumi tekee yhteistyötä kauppakamariryhmän kanssa laajasti kansainväliseen timintaympäristöön liittyvässä seurannassa ja vaikuttamissa kansainvälisesti ja EU-taslla ttaen humin jäsenyritysten tarpeet sekä kauppakamariverkstjen tehkas hyödyntäminen kansainvälisesti (ICC Wrld Chambers Federatin / FinnChams) ja Eurpassa (ICC Eurpe Regin / Eurchambers)

13 Yhteistyöverkstt Team Finland hengessä VAIKUTTAMINEN VERKOSTOT & PALVELUT 13 OECD / BIAC ILO/ILO EU / Business Eurpe EK - Talusplitiikka -Kasvu ja kilpailukyky - Lainsäädäntö ja työelämä - Infra & ympäristö Pk-yrittäjyys Timialaliitt Team Finland UM / TEM Finpr Invest in Finland MFI / Fintra Finnfacts Finnvera Finnfund FinNde Tekes SVKK (Venäjä) SRKK (Rutsi) ELY ICC G20/YK/WTO/BRIC/EU Eurchambers / K3 FinnCham Kauppakamariverkst K3 - Talus & elinkeinplitiikka -Juridiikka & itsesääntely - Vertus - Kilpailukyky & Palvelut EK alue Kauppakamarit 19 kpl 5. Timinnan riskit, haasteet ja resurssit 2013 Timinnan riskit: Suurin riski n taluden pitkäkestinen laskusuhdanne. Se vaikuttaa jäsenmäärän kehitykseen ja kaupallisten palveluiden kysyntään sekä näin heikentää taludellisia timintaresursseja. Tähän varaudutaan vahvistamalla nykyisten jäsenten asiakastyytyväisyyttä ja kehittämällä timinnan kulurakenteen justavuutta. Asiakastyytyväisyyttä selvitetään säännöllisemmin. Timinnan haasteet: Haasteisiin kuuluu yritysten erilaistuviin asiakasdtuksiin vastaaminen nykyisin vaatimattmin resurssein. Tähän varaudutaan timinnan verkstmaisuutta ja kumppanuuksia sekä fkusintia kehittämällä. Samalla pyritään parantamaan timinnan ktimaista tunnettuisuutta media- ja sidsryhmäviestintää vahvistamalla. Timinnan resurssit: Timinnan perustan mudstavat jäsenmaksututt (85%) ja kaupalliset tutt (25%). Kaupallisia tuttja pyritään kasvattamaan uudenlaisilla yhteistyösuhteilla ja kumppanuuksilla kattavan markkininnin takaamiseksi. Timistn henkilökunnan (2 hlö) mudstavat maajhtaja ja timistpäällikkö. Erilaisten asiantuntijayhteistyömutjen avulla timinnan resursseja ja asiantuntemusta pyritään vahvistamaan Keskuskauppakamarin ja mahdllisuuksien mukaan muiden timijiden kuten EK:n kanssa.

14 6. ICC Glbal Prgram n Actin 2013 ICC Sumen edustajat sallistuvat, seuraavat ja vaikuttavat kansainvälisesti ICC Cmmissin verkstn, jlle n vahvistettu aina vusittain kansainvälinen timintasuunnitelma. Kuten edellä n esitelty, ICC Sumi valitsee aina vusittain siitä Sumen kannalta muutaman painpisteen timintavudelle tästä laajasta kansainvälisestä agendasta, jka sisältää 2013 seuraavat teemat: 14 KANSAINVÄLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA REGULAATIO Ecnmic Plicy Business views n shrt and lng-term aspects f the glbal ecnmic crisis incl. ecnmic stabilizatin. Trade and Investments Business views n trade and investment - Wrld Trade Agenda and G20 Prjects Trade and investment prtectinism better framewrk fr internatinal investment. Business views n bilateral/reginal free trade agreements. Study n frced lcalizatin. Business views n custms valuatin, classificatin, custms duties n trade in intellectual prperty and services. Implementatin f ICC Guidelines fr Traders and ICC Custms Guidelines in practice. Cmpetitin Business views n EU refrms n cllective redress, technlgy transfer agreements, minrity sharehldings. Envirnment and Energy Prmtin f ICC Green Ecnmy Radmap - nline platfrm with best practices. Sharing best practices n resurce efficiency based n ne selected value-chain. Sharing energy efficiency practices in emerging markets via SMEs. Business views n sustainable infrastructure financing and investment. Taxatin Business views n transfer pricing f intangibles fr incme tax purpses. Business views n tax transparency and exit taxes. Prmtin f ICC envirnmental taxatin principles and business views n tax-related climate change measures. Intellectual Prperty Launch ICC Intellectual Prperty Radmap 2013 Reprt n the psitive rle f IP in supprting innvatin and technlgy develpment Business views n Bilgical Diversity and Access t Genetic Resurces. Business views n Intellectual prperty law and its rle in develping new businesses. Business views n IP issues raised by scial netwrks and virtual cmmunities Digital Ecnmy Business/gvernment dialgue n the use f ICTs in internatinal trade. Business views n privacy plicy and regulatry framewrks (EU, Cuncil f Eurpe, US, APEC). Glbal business pririties fr the digital ecnmy. Business views n Mdernizatin f Mutual Legal Assistance Treaties and infrastructure/strage mandates. Business views n Internet and ICTs (G8, G20, UN, Internet Gvernance Frum, Cuncil f Eurpe). Gvernment plicies n Clud Cmputing, Internet f Things, Machine t Machine, Vice ver Internet ITU Wrld Telecmmunicatins Plicy Frum (WTPF). ICANN in light f the new generic tp-level dmain (gtld) expansin plan. Business views n Internatinal Cmpetitin Netwrk - premerger cntrl practices and cmpliance prgrammes Business views n trade secrets prtectin

15 KANSAINVÄLISEN KAUPAN MENETTELYT JA PALVELUT Dispute Reslutin Arbitratin Study n the rle f parties and their in-huse cunsel in imprving the time and cst efficiency f arbitratin. Revise the ICC ADR, Expertise and Dispute Bard Rules. Examine the criteria that arbitratrs may take int accunt in allcating the csts f the arbitratin. Trade Finance - Banking Practice Launch the revised Internatinal Standard Banking Practice (ISBP). Launch Bank Payment Obligatin (BPO) guidelines in partnership with SWIFT. Update ICC Trade Finance Register Business views n Basel capital framewrk fr trade finance Launch f Market intelligence reprts n trade finance. Official pinins n queries n UCP, URC, URDG. Business views n Anti-mney laundering and ecnmic sanctins. Cmmercial Law and Practice Business views n Legal framewrk fr internatinal prcurement. Launch f New mdel cntracts and checklists - jint ventures and methds fr internatinalizing. Business views n Regulatin n a Cmmn Eurpean Sales Law. Business views n Hague Cnference and the EC n specific jurisdictin and applicable law Supprt effective use f the Incterms 2010 rules glbally. Drafting ICC principles t facilitate cmmercial negtiatins. Transprt and Lgistics Business views n Glbal slutins fr air transprt and vessel emissins. Business views n Harmnizatin f security regulatins in aviatin. Prmte Call t Actin n Piracy (CAP) 15 KANSAINVÄLINEN YRITYSVASTUU JA RISKIENHALLINTA Crprate Respnsibility and Anti-crruptin Business views n UN Cnventin against Crruptin (UNCAC) Business views n Fighting crruptin - G20 Wrking Grup. Launch f ICC Ethics and Cmpliance Training Handbk Business views n UN Guiding Principles n business and human rights. Prmte Business cases fr crprate respnsibility Business views n Evlutin f crprate respnsibility reprting. Launch f ICC Guidelines n Gifts and Hspitality. Marketing and Advertising Prmte Self-regulatin in advertising in APEC regin (Asia-Pacific). Launch f ICC Framewrk fr Respnsible Envirnmental Marketing Cmmunicatins. Business views n Digital interactive media, cnsumer cnfidence and prtectin.

16 7. Kansainvälinen yhteistyö 2013 ICC Sumen keskeiset edustukset ICC Eurpe Regin Cnsultative: Martin Granhlm timii asti ICC Eurpan alueen puheenjhtajana ja raprti kehityksestä ICC:n hallitukselle. Tim Vuri edustaa Sumea ryhmässä. 16 ICC Internatinal Curt f Arbitratin: Carita Wallgren-Lindhlm timii Sumen edustajan ICC:n välitystumiistuimessa timikauden. ICC Permanent Head f Natinal Cmmittees: Tim Vuri edustaa Sumen 92 kansallista ICC-sast kattavassa yhteistyöryhmässä. Kauppakamareiden kansainvälinen yhteistyö WCF 2013 Kauppakamareiden kansainvälinen yhteistyöelin, Wrld Chambers Federatin (WCF) timii Pariisissa ICC:n yhteydessä. Sumesta Keskuskauppakamarin ja kauppakamareiden edustajat sallistuvat WCF:n timintaan. Keskuskauppakamari vastaa ensisijaisesti WCF-seurannasta. WCF ylläpitää ATA-carnet- tullausasiakirjajärjestelmää, Wrld Chamber Netwrk verkkpalveluja ja muuta kansainvälistä yhteistyötä eri maiden ja maansien kauppakamareiden kesken. WCF järjestää jka tinen vusi kngressin. Seuraava Wrld Chambers Cngress pidetään 2013 Dhassa, Qatarissa. WCF General Cuncil: Keskuskauppakamarin timitusjhtaja Rist E.J. Penttilä edustaa Sumea WCF:n ylimmässä päättävässä timielimessä. ICC Glbal Agenda 2013 Keskeiset kansainväliset yritysvaikuttajille suunnatut tapahtumat vunna 2014 vat: ICC Asia Pacific CEO Frum , New Delhi, Intia ICC Wrld Business Summit n Wrld Trade Agenda Dha, Qatar Wrld Chambers Cngress Dha, Qatar Sumesta yritysedustajia n tarkitus sallistua mainittuihin tilaisuuksiin. *** (Final )

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Sumen rakennerahast-hjelma Etelä-ja Länsi-Sumen alueellinen suunnitelma 25.5. 2014 Sisällys 1 Jhdant... 3 2 Etelä- ja Länsi-Sumi Eurppa 2020 strategian tteuttajana...

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 TIEHALLINTO Helsinki 2003

Lisätiedot

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN

5. TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISTA TUKEVAT TOIMINTATAPAMME - JOHTAMINEN - OPPIMINEN - INNOSTAMINEN KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 2. KAVIOURAN SYNTY 3. TAVOITTEEMME 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME - YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ Viestintä

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

2013 Kansainvälinen kauppakamari

2013 Kansainvälinen kauppakamari 2013 Kansainvälinen kauppakamari International Chamber of Commerce The world business organization MAKE TRADE SIMPLE ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys Omaishitajat ja Läheiset -Liitn timinnan tarkitus ja strategiset painpisteet... 2 Painpistealueiden keskeiset timenpiteet vunna 2014... 2 Yhteistyökumppanit ja verkstt...

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot

Finland National Meeting

Finland National Meeting www.epsiplus.net Eurpe s ne-stp shp n Public Sectr Infrmatin re-use Twards the 2008 review f the Directive n PSI re-use Finland Natinal Meeting 2 nd Octber 2007, Tampere REPORT Prepared by Chris Crbin

Lisätiedot

Aikuiskoulutusneuvoston julkaisuja 18/2005 AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAA JA AIKUISKOULUTUSTA KÄSITTELEVÄN TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA NYKYTILA

Aikuiskoulutusneuvoston julkaisuja 18/2005 AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAA JA AIKUISKOULUTUSTA KÄSITTELEVÄN TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA NYKYTILA Aikuiskulutusneuvstn julkaisuja 18/2005 AIKUISKOULUTUSPOLITIIKKAA JA AIKUISKOULUTUSTA KÄSITTELEVÄN TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA NYKYTILA Aikuiskulutusneuvstn tutkimusjast 2005 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUTKIMUSJAOSTON

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 1. Timintakertmus 3 1.1. Jhdn katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Timinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 6 1.2.2 Siirt- ja sijitusmenjen vaikuttavuus...

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE!

ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE! Sivu 98 ROHKEE, MUTTA SOPII SULLE! Pirkanmaan maakuntastrategia 2040 Pirkanmaan maakuntastrategian lunns Sivu 99 ESIPUHE Pirkanmaan maakuntastrategia tähtää mittaviin, jissakin asiissa järjestelmätasisiin

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN?

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? Saija Hpea Opinnäytetyö Tukkuu 2015 Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi (ylempi AMK) TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikrkeakulu Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi

Lisätiedot

Muistio EU:n erillisohjelmien infotilaisuuksista

Muistio EU:n erillisohjelmien infotilaisuuksista Muisti EU:n erillishjelmien inftilaisuuksista Phjis-Savn liitn hallinnima Best Practices in the Baltic Sea Area hanke järjesti yhteistyössä Itä- Sumen ylipistn kulutus- ja kehittämispalvelu Aducaten hallinniman

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppakamari

Kansainvälinen kauppakamari 2012 Kansainvälinen kauppakamari ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen Kaupan ja investointien toimivuus Yritysten toimintaedellytykset G20/G8, WTO,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Hyväksytty hallitus 15.11.2012 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Sisällysluettel 1. Timintasuunnitelma 1 Strategiatyö ja jhtaminen 2 Julkiset hallinttehtävät

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Maantieselvitys. HAMK Maantieselvitys. Loppuraportti

Maantieselvitys. HAMK Maantieselvitys. Loppuraportti Maantieselvitys HAMK Maantieselvitys Lppuraprtti 1 COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki ikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai saa siitä ei saa kpiida tai jäljentää missään mudssa ilman Pöyry Finland Oy:n

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi Pirkanmaan maankäyttövaihtehdt ja vaikutusten arviinti Kste raprtista saadusta palautteesta MKH 7.4.2014 PIKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 Teemme muutsta yhdessä 1. JOHDANTO 6 2. KUNNAT 7 2.1. Ydinkaupunkiseutu

Lisätiedot