GEOCALC-STABILITEETTILASKENTAOHJELMAN MAANNAULAUSOMINAISUUDEN KÄYTTÖ. Ohjelmaversio 2.0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GEOCALC-STABILITEETTILASKENTAOHJELMAN MAANNAULAUSOMINAISUUDEN KÄYTTÖ. Ohjelmaversio 2.0"

Transkriptio

1 GEOCALC-STABILITEETTILASKENTAOHJELMAN MAANNAULAUSOMINAISUUDEN KÄYTTÖ Ohjelmaversio 2.0

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. MAAN NAULAUS MAAN NAULAUS YLEISESTI MAAN NAULAUS GEOCALC STABILITY-OHJELMASSA OHJELMAN VÄLILEHDET 5 2. ESIMERKKILASKELMAT ANKKUROITU TUKIMUURI JOKIPENKEREEN VAHVISTAMINEN 9 3. KIRJALLISUUTTA 16

3 3 1. Maan naulaus 1.1. Maan naulaus yleisesti Maannaulausmenetelmän ideana on asentaa nauloja, jotka ovat käytännössä halkaisijaltaan mm terästankoja, joko luonnon luiskaan tai rakennettavaan luiskaan parantamaan luiskan stabiliteettia. Naulat voidaan asentaa maahan joko suoraan täryttämällä, lyömällä, paineilmalla ampumalla tai porattuun reikään injektoimalla. Injektoidun naulan halkaisija on tyypillisesti mm. Nauloja asennetaan normaalisti 0,5 4,0 kpl/m 2. Maan naulausta voidaan pitää varteenotettava vahvistusmenetelmä varsinkin silloin, kun luiskan kokonaisvarmuus ilman vahvistustoimenpiteitä on tasolla F = 0,9 1,4. Maanaulan luiskaa vahvistava vaikutus perustuu siihen, että vaarallisimman liukupinnan kulkiessa naulojen poikki, luiskan leikkautumista vastustavalle puolelle jääneeseen naulan osuuteen mobilisoituu luiskan pienen siirtymän johdosta vetojännitys lisäten leikkautumista vastustavaa voimaa (kuva 1.1). Luiskaa vahvistava vaikutus on vetojännityksen lisäksi naulaan mobilisoituvilla leikkaus- ja taivutusjännityksillä. Ne ovat kuitenkin merkittävyydeltään pieniä, eikä niitä yleensä laskennassa huomioida. Kuva 1.1. Maanauloilla vahvistetun seinän toiminta pääpiirteittäin. Alkuperäinen kuva: Nordic Guidelines for Reinforced Soils And Fills s. 90 Naulan pituus arvioidaan rinteen korkeuden mukaan. Naulan pituuden tulisi yleensä olla 0,5 0,8 kertaa lujitettavan rinteen korkeus. Teoriassa paras tehokkuus saadaan asentamalla naulat vaakasuoraan tai jopa hieman yläviistoon 0-5 asteen kulmaan. Työteknisesti naulojen asennuskulmana on kuitenkin yleensä käytetty astetta vaakatasosta alaspäin, jolloin injektointi voidaan suorittaa painovoiman vaikutuksesta. Naulojen k/k väli arvioidaan naulan pituuden ja halkaisijan mukaan yhtälöillä 1.1 ja 1.2. k/k = (0,3 0,6 D π L) (1.1)

4 4 k/k = (d 2 /0,0004 0,0008) (1.2), missä L = naulan pituus [m] D = injektoinnin halkaisija [m] d = naulan teräsosan halkaisija [m] Tyypillisesti k/k-väli vaihtelee metrin molemmin puolin Maan naulaus GeoCalc Stability-ohjelmassa GeoCalc 2 Stability ohjelmalla on mahdollista laskea naulatun luiskan varmuutta kolmella eri tavalla: 1. Nail Load: Syötetyn naulan vetolujuuden avulla. Ohjelma käyttää suoraan tätä laskenta-arvona. 2. Bond Strength: Syötetyn naulan ulosvetovastuksen mukaan. Tästä arvosta ohjelma ottaa laskennassa huomioon sen naulan tehokkaan pituuden, joka jää liukupinnan ulkopuolelle. 3. Bond Capacity: Injektoidun naulan halkaisijan, tehokkaan normaalijännityksen sekä naulan ja maan välisen kitkakertoimen avulla. Tässä vaihtoehdossa käyttäjä syöttää injektoidun naulan halkaisijan (Grout Hole Dia [m]) ja varmuuskertoimen (Safety Factor). Muut arvot ohjelma laskee itse. Tämäkin laskentatapa huomio laskennassa vain sen naulan tehokkaan pituuden, joka jää liukupinnan ulkopuolelle. HUOM. Jos ohjelmalle on syötetty arvoja, jotka mahdollistavat useamman laskentatavan, ohjelma käyttää varovaisinta laskentatapaa eli vaihtoehtoa, joka tuottaa pienimmän kokonaisvarmuuden. Jos jollekin naulalle valitaan Bond Capacity laskenta, on kyseinen laskenta automaattisesti vaihtoehtona myös muilla mallissa olevilla nauloilla. Naulan kokonaisvastus (total bond load) lasketaan Bond Capacity-laskentaan yhtälöllä 1.3. T t = ΣL i (2Dσ`vtanφ i +πdc i`)/fs (1.3), missä L i = naulan tehokas pituus D = naulan halkaisija

5 5 Fs = tartuntajännityksen varmuuskerroin (Safety Factor). Kertoimen oletusarvo on 2,0. Alustavia arvioita ulosvetovastuksesta voidaan tehdä maalajikohtaisten kuvaajien ja taulukoiden avulla. Taulukoita on esitetty esimerkiksi julkaisussa Nordic Guidelines for Reinforced Soils And Fills. Maanaulojen ulosvetovastus tulee aina selvittää nauloille tehtävillä kuormituskokeilla varsinaisella rakennuspaikalla. Suoritettavien ulosvetokokeiden tai kuormituskokeiden määrään on otettu kantaa maannaulausta koskevassa standardiluonnoksessa pren Ohjelman välilehdet Nail-välilehden sarakkeet: Kuva 1.2. GeoCalc-Stability ohjelman Nail-välilehti. Id Kunkin naulan yksilöivä tunnusluku 1 n. X [m] Naulan lähtöpiste määritellään X- ja Z-koordinaattien perustella. X-koordinaatti ilmaisee naulan lähtöpisteen horisontaalisessa suunnassa. Z [m] Z-koordinaatti ilmaisee naulan lähtöpisteen pystysuunnassa. Length [m] Annetaan naulan pituus metreinä. (Yleensä naulan pituus on 0,5 0,8 kertaa luiskan korkeus.) Angle [deg] Naulan asennuskulma määritellään asteina vaakatasosta alaspäin. (Yleensä 10º...20º) Calculation Method Määritellään laskentamenetelmä/laskentamenetelmät. (ks. kappale 1.2.)

6 6 Nail Load [kn] Määritellään naulan vetolujuus. Ohjelma käyttää suoraan tätä kokonaislujuutta laskennassa. Bond Strength [kn] Naulan ulosvetovastus. Arvoja annettaessa tulee huomata että kenttään tulee syöttää kokonaisarvo kn eikä arvoa kn/m, jota usein käytetään. Ohjelma laskee automaattisesti ulosvetovastuksesta sen osan, joka vaikuttaa naulan tehokkaalla osalla eli liukupinnan ulkopuolelle jäävällä osalla. Ungrout Length [m] Ohjelma olettaa lähtökohtaisesti että naula injektoidaan koko pituudeltaan. Jos osa naulan yläpäästä jätetään injektoimatta, voidaan injektoimattoman osuuden pituus syöttää tähän kenttään. Ungrout Length ominaisuus on käytössä vain Bond capacity -laskennassa. Jos halutaan mallintaa täysin injektoimattomia nauloja, tulee tämä ominaisuuden sijaan käyttää Bond capacity -laskennassa Grout Hole Dia -kohdassa naulan teräsosan halkaisijan arvoa. Rock Bond [kn] Jos naula injektoidaan osittain kallioon saakka, tähän kohtaan voidaan määritellä kalliosta saatava tartuntavoima. Jos naulaa ei mallinneta yltämään määriteltyyn kallioon saakka, kenttään syötetyillä arvoilla ei ole merkitystä laskennassa. Grout hole diameter [m] Määritetään injektoidun naulan halkaisija metreissä Bond capacity laskentaa varten. Safety Factor Naulan ja maan välisen tartunnan varmuuskerroin Bond capacity -laskennassa. (ks. kappale 1.2) Hor. Spacing [m] Syötetään naulojen vaakasuuntainen etäisyys toisistaan. Muut lähtöarvot General välilehden Default Values -valikosta voidaan valita kohdasta Load Application, kohdistuuko naulan kuormitus liukupinnalle (Slip), vai naulan päähän (Head). Oletusarvoisesti kuormitus kohdistuu liukupinnalle. Muuta huomioitavaa laskennassa Laskentametodina on suositeltavaa käyttää menetelmää, joka toteuttaa ainakin liukupinnan voimatasapainoehdon, sillä nauloista aiheutuu yleensä suuria vaakavoimia. Tällaisia menetelmiä ovat esimerkiksi Janbun yksinkertaistettu menetelmä ja Morgenstern-Price menetelmä. Esimerkiksi paljon käytetty Bishopin yksinkertaistettu menetelmä toteuttaa vain momenttitasapainoehdon.

7 7 2. Esimerkkilaskelmat 2.1. ANKKUROITU TUKIMUURI Tässä esimerkissä tehdään alustava tarkastelu 8 m korkean tukimuurin ankkuroimiseksi maanauloilla moreeniin tai vaihtoehtoisesti kallioon. Tukimuuri perustetaan jyrkkään moreeniluiskaan. Taustatäyttö tehdään hiekasta. Tavoitteena on saavuttaa kokonaisvarmuus F=1,8. Käytetyt materiaaliparametrit on esitetty kuvassa 2.1. Kuva 2.1. Materiaaliparametrit. Laskenta aloitetaan geometrian luomisesta kuten kuvissa on esitetty. Kaikki laskelmat on tehty ympyräliukupinnalla käyttäen Janbun yksinkertaistettua laskentamenetelmää. Kuvat Geometrian luominen ja maakerrosten asettaminen. Tukimuuria ei ole mallinnettu varsinaiseen geometriaan lainkaan vaan tukimuurin dimensiot on piirretty malliin vasta geometrian luonnin jälkeen Forbidden Domain toiminnolla, joka löytyy Advanced-välilehdeltä. Toinen vaihtoehto on piirtää tukimuuri geometriaan ja syöttää sille keinotekoisensuuret maan lujuusparametrit. Suositeltavaa on kuitenkin mallintaa rakenteet tässä esimerkissä esitetyllä tavalla.

8 8 Kuvat Tukimuurin mallintaminen forbidden domain toiminnolla ja vaarallisin liukupinta (F=1,32) ilman ankkurointia. Ensimmäinen laskenta suoritettiin ilman nauloja tai ankkurointia. Kokonaisvarmuudeksi saatiin tällöin F=1,32. Seuraavaksi mallinnetaan naulat. Naulat lähtevät tukimuurin pinnasta ja yltävät kallioon asti, kuten kuvassa 2.6 on esitetty. Naulojen pystysuuntainen etäisyys on noin 1,6m ja vaakasuuntainen etäisyys 2,0m. Nail Load laskentatavalla voidaan tässä vaiheessa määrittää, kuinka suuri voima nauloihin tarvitaan halutun kokonaisvarmuuden saavuttamiseksi. Nail Load -arvoja kasvatetaan, kunnes haluttu kokonaisvarmuus saavutetaan. Näin tehden todetaan kokonaisvarmuuden olevan vaadittu F=1,80, kun kunkin naulan Nail Load arvo on 240 kn. Tarvittava voima on niin suuri että on oletettavaa, ettei sitä pelkästään moreenikerrokseen injektoimalla voida ainakaan laskennallisesti saavuttaa. Kuvat Naulojen mallinnus sekä kokonaisvarmuus F=1,80, joka saavutettiin Nail Load -arvoilla 240 kn. Suoritetaan kuitenkin kyseinen laskenta. Tällöin valitaan laskentatavaksi pelkkä Bond Capacity. Naulan injektoinnin halkaisijaksi syötetään 0,1m ja varmuuskertoimen annetaan olla oletusarvoisesti F S =2,0. Tämä varmuuskerroin vastaa maan ja injektoinnin välistä kitkakertoimen arvoa α=0,5, mikä on varsin varovainen oletus. Suoritetaan laskenta ja todetaan kokonaisvarmuuden olevan nyt F=1,45.

9 9 Report-välilehdeltä nähdään, että naulojen kapasiteetiksi on näillä laskenta-arvoilla tullut laskennassa kn. Kapasiteettia voitaisiin kasvattaa lisäämällä naulojen määrää, kasvattamalla injektoinnin halkaisijaa tai varmuuskerrointa pienentämällä. Arvot ovat kuitenkin niin paljon pienempiä kuin tarvittava 240 kn voima, että kustannustehokkainta lienee naulojen injektointi kallioon. Nyt vaihtoehtoja on kaksi; Aiemman Nail Load laskennan perusteella tiedetään, että jos naulat injektoidaan vain kallioon, tarvittava voima on 240 kn. Tässä tapauksessa kuitenkin injektointireiät porataan joka tapauksessa moreenikerroksen läpi, joten injektointi kannattaa ulottaa myös maakerroksiin ja käyttää niiden kapasiteetti hyödyksi. Tässä vaiheessa tiedetään myös että maakerrosten kapasiteetti on noin 70 kn per naula. Tehdään kuitenkin tarkistuslaskenta. Annetaan laskenta-arvojen olla muutoin entisellään, mutta lisätään Rock Bond arvoksi 170 kn (=240kN 70kN). Nyt laskenta ottaa huomioon sekä maasta laskennallisesti saatavan että kalliosta saatavan syötetyn kapasiteetin. Laskenta tuottaa kokonaisvarmuudeksi F=1,80. Report-välilehdeltä nähdään kuvassa 2.8 esitetyt laskennassa käytetyt naulojen kokonaiskapasiteetit (Actual load), jotka ovat kn, mikä vastaa hyvin alussa tehtyä Nail Load tarkastelua. Kuva 2.8. Laskennassa käytetyt nauloista mobilisoidut voimat (Actual load (kn)). Näin ollen voidaan todeta että, jos naulat injektoidaan koko matkalta, tarvitsee kallioankkuroinnin kapasiteetin olla noin 170 kn JOKIPENKEREEN VAHVISTAMINEN Esimerkkilaskelma on julkaisusta Nordic Guidelines For Reinforced Soils And Fills. Annex F, Example 2. Kyseisessä esimerkissä tarkastellaan joen törmällä kulkevan tien stabiliteetin parantamista maan naulauksella. Luonnonluiskan korkeus on noin 17 metriä. Esimerkissä on käytetty ENV 7 mukaisesti osavarmuuskertoimia, jolloin pyritään varmuuteen FOS > 1,00. Tarkastelussa on erityinen paino naulojen määrän, sijainnin ja

10 10 pituuden vaikutuksella. Tarkoituksena on asentaa luiskan yläosaan pienempi määrä pitkiä maanauloja, sillä joentörmän alaosaan nauloja on työteknisesti vaikea asentaa. Maanaulojen mitoituslujuus perustuu tässä esimerkissä naulojen vetokokeista saatuihin tuloksiin. Kuva 2.9. Havainnekuva tilanteesta. Lähde: Nordic Guidelines for Reinforced Soils And Fills, Annex F. Maaperä vaihtelee silttisestä hiekasta soraiseen hiekkamoreeniin. Kallion pinta on noin 8 14 m syvyydessä. Pohjaveden pinnan on oletettu olevan joen vedenpinnan tasolla. Laskennat suoritettiin käyttäen Janbu`s Simpilified metodia ja ympyräliukupintaa. Lähtötilanteessa luiskan varmuuden todettiin olevan FOS=0,82. Naulauksen alustava layout Vahvistukseen käytetään injektoituja nauloja, joiden teräsosan halkaisija on 25 mm ja kokonaishalkaisija 0,1 m. Naulojen pituus voidaan alustavasti arvioida jokipenkereen korkeuden mukaan. Naulojen pituuden tulisi olla 0,5 0,8 H = 8,5 13,6 m. Naulojen k/k-välin tulisi halkaisijaltaan 0,1 m injektoinnilla ja 8 m pitkillä nauloilla olla (0,3 0,6 0,1 π 8) = 0,87 1,23 m. Naulan teräsosan halkaisijan (0,025 m) perusteella naulojen etäisyyden tulisi olla (0,025 2 /0,0004 0,0008) = 0,88 1,25 m. Kyseisessä tapauksessa naulojen asentaminen luiskaan on siinä määrin hankalaa, että naulojen kappalemäärää pyritään pitämään mahdollisimman pienenä. Näin ollen naulojen k/k-väliksi valitaan alustavasti 0,9 1,2 m sijaan 1,4 metriä. Naulojen asennustoleranssi on 0,1 m, joten suunnittelussa käytetään naulojen etäisyytenä 1,4 m + 0,1 m = 1,5 m. Laskentaparametrit Maan tilavuuspainona käytetään 18 kn/m 3. Tilavuuspainon osavarmuuskertoimena käytetään arvoa 1,0, sillä tilavuuspainon kasvattaminen kasvattaa myös naulojen ulosvetovastusta tehokkaiden jännitysten kasvaessa. Koheesion arvona käytetään 0 kpa. Kitkakulmien arvot on esitetty taulukossa 2.1.

11 11 Taulukko 2.1. Maakerrosten kitkakulmat; karakteristiset- ja suunnitteluarvot. φ k (º) φ d (º) sihk 36 30,2 Hk Mr Luiskaan kohdistuu rakennuksen aiheuttama 10 kpa pysyvä kuorma sekä tieliikenteestä johtuva 20 kpa muuttuva kuorma. Pysyvän kuorman osavarmuuskertoimena käytetään arvoa 1,0 ja muuttuvan kuorman osavarmuuskertoimena arvoa 1,3. Tällöin laskennassa käytettävät kuormat ovat: Pysyvä kuorma = 1,0 10 kpa = 10 kpa Muuttuva kuorma = 1,3 20 kpa = 26 kpa Naulan ulosvetovastus q s vaihtelee Clouterren kuvaajien mukaan (Nordic guidelines for reinforced soils and fills, s.29) hiekkaan injektoiduilla nauloilla välillä 0,05 0,1 MPa. Tällöin ulosvetovoima naulametriä kohden on yhtälön 2.1 mukaisesti: T = π D q s = π 0,1 m kpa = 15,7 31,4 kn/m. (2.1) Kenttäkokeissa on ulosvetovastuksen arvoksi saatu neljällä kokeella keskimäärin T k = 35 kn/m. Arvoa pienennetään osavarmuuskertoimilla yhtälöiden 2.2 ja 2.3 mukaisesti. T d = η T k γ T (2.2) γ T = γ φ γ m = 1,25 1,4 = 1,75 (2.3) η = 0,77 (määritetään ulosvetokokeiden perusteella, taulukko 2.9 julkaisussa Nordic guidelines for reinforced soils and fills ) Tällöin suunnitteluarvo T d on 35 T d = 0,77 = 15,4 kn/m 1,75 Naulojen välimatka pituussuunnassa on 1,5 m, joka voidaan syöttää kohtaan Horizontal Spacing. Tällöin naulojen vaakasuuntaista etäisyyttä ei tarvitse huomioida ulosvetovoiman määrittelyssä. 8 m pitkillä nauloille voidaan näin ollen käyttää laskennassa Bond Strength arvoa 8 m 15,4 kn/m = 123,2 kn. Vaihtoehtojen vertailu Näillä edellä esitetyillä laskenta-arvoilla saatiin GeoCalc-Stability ohjelmalla varmuudeksi kuvassa 2.10 esitetty FOS = 0,98.

12 12 Kuva Joen törmään on mallinnettu 8 kpl 8m pitkiä maanauloja. Naulat ulottuvat luiskan alaosaan asti. Varmuus FOS = 0,98 on kuitenkin hieman liian pieni. Toisena vaihtoehtona tarkasteltiin neljää riviä 12 m pitkiä nauloja luiskan yläosaan. Tällöin Bond Strength arvona käytettiin laskennassa arvoa 12 m 15,4 kn/m = 184,8 kn. Muut parametrit säilyivät muuttumattomina. Tässä vaihtoehdossa todettiin varmuuden olevan kuvan 2.11 mukainen FOS = 1,07. Kuva Törmän yläosaan on mallinnettu 4 kpl 12 m pitkiä injektoituja nauloja. Nyt varmuus on FOS = 1,07. Pitempien naulojen asentaminen on myös selvästi kustannustehokkaampi vaihtoehto, sillä naulametrejä kuluu 25 % vähemmän kuin lyhyitä nauloja käytettäessä. Lisäksi naulojen asentaminen luiskan yläosaan on työteknisesti helpompaa kuin alaosaan. Näin ollen

13 13 valitaan jatkotarkasteluun edellä mainittu neljästä 12 m pitkästä naulasta koostuva vaihtoehto Jatkoanalyysi Jatkoanalyysilla täytyy selvittää muiden kuin vetokapasiteetin ylittymisestä seuraavien murtumismekanismien mahdollisuus. Analyysi voidaan tehdä Multi-Criteria menetelmää käyttäen. Tarkastelussa on mukana neljä erilaista murtumistapausta: [1] Naulan ja maan välisen sidoksen pettäminen [2] Maan leikkautuminen naulan alla [3] Naulan murtuminen vetojännityksestä [4] Naulan murtuminen taipumalla tai leikkautumalla Ensimmäinen [1], naulan ja maan sidoksen pettämistä koskeva tarkastelu tehtiin jo GeoCalc-laskennan yhteydessä. [2] Maan leikkautuminen naulan alla Leikkausvoiman tulee täyttää ehdot 2.4. ja 2.5. D 2 [kn] (2.4) 4EI = 4 k D [m] (2.5) RN l0 p u l 0 h,missä k h = maan vaakasuora alustaluku, (tässä tapauksessa MN/m 3 ) EI = naulan jäykkyys vain teräsosan osalta, (Ø 25 mm harjateräkselle EI = 4025 knm 2 ) p u = maan sivupaineen ääriarvo, (tässä tapauksessa kpa) D = naulan halkaisija injektointi mukaan lukien l 0 4EI k D = 4 = h ,33 m 200 0,1 Tällöin saadaan leikkauskestävyyden vertailuarvoksi. 0,1 R N 5,33 800kPa kn [3] Naulan murtuminen vetojännityksestä Veto- ja leikkausjännityksen yhteisvaikutuksen tulee täyttää ehto 2.6.

14 14 T T lim it 2 R + R N N _ lim it 2 1 (2.6),missä T limit = vetokestävyyden raja-arvo RRN_limit = leikkauskestävyyden raja-arvo [kn] [kn] Tässä tapauksessa naulan teräsosa kestäisi noin 100 kn jännityksen. Suurimmat naulalla kohdistuvat kuormat ovat kuitenkin tässä tapauksessa pienempiä, luokkaa kn. Arvot ovat nähtävissä GeoCalcin Report välilehdeltä (kuva 2.12). Kuva Naulojen laskennassa käytetyt voimat ilmenevät Report-välilehdeltä. [4] Naulan murtuminen taipumalla tai leikkautumalla Leikkausvoiman tulee täyttää seuraava ehto: 2 M 0 T RN b 1 + cdl0 pu l 0 T (2.7) limit,missä b ja c ovat vakioita; b = 1,62

15 15 c = 0,24 M 0 = teräksen plastinen momentti Tässä tapauksessa myös tämä ehto rajoittaa naulan vetokestävyyden noin 100 kn jännitykselle. Näin ollen tapaus yksi [1], eli naulan ja maan välisen sidoksen pettäminen on luiskan stabiliteetin kannalta rajoittavin tekijä. Lisäksi tulee huomioida naulojen vetokapasiteetin riittävyys luiskan aktiivisella puolella. Tämä varmistetaan luiskan pintarakenteen suunnittelulla. Pintarakenteen tulee kestää nauloihin kohdistuvat kuormitukset. Tässä esimerkkitapauksessa päädyttiin ratkaisuun, jossa aktiivipuolen kapasiteettia kasvatettiin lisäämällä naulojen päihin levyjä, jotka jakavat vetojännityksen laajemmalle alueelle luiskassa. Tässä esimerkissä esitettyjen laskentavaiheiden lisäksi tulee suunnitella ja ottaa huomioon myös muut julkaisussa Nordic guidelines for reinforced soils and fills kappaleessa 3 käsitellyt osatekijät, kuten korroosio ja kuivatus.

16 16 3. Kirjallisuutta /1/ Aalto A, Slunga E, Tanska H, Forsman J, Lahtinen P. Synteettiset geovahvisteet, Suunnittelu ja rakentaminen, Geovahvisteprojekti. Tampere 1998, Rakennustieto Oy. 138 s. /2/ Cheng Y.M. Slope Manual. /3/ Hsai-Yang Fang (editor). Foundation Engineering Handbook, Second edition. New York 1991, Van Nostrand Reinhold. 923 s. /4/ Länsivaara T, Cheng Y.M. Slope Stability Analysis by improved solution procedures /5/ Rathmayer Hans (editor). Grouting Soil Improvement Geosystems including Reinforcement, Finnish Geotechnical Society. Tampere 2000, Rakennustieto Oy. 570 s. /6/ Rogbeck Y, Alén C, Franzén G, Kjeld A, Odén K, Rathmayer H, Want A, Øiseth E. Nordic Guidelines for Reinforced Soils And Fills. 2003, tarkistettu 2005, Nordic Geosynthetic Group, A Section of Nordic Geotechnical Societies, Nordic Industrial Fund. 204 s. /7/ /8/

juha jaakkonen Osavarmuus- ja kokonaisvarmuusmenettelyn vaikutus vanhojen kriittisten ratapenkereiden laskennalliseen varmuustasoon

juha jaakkonen Osavarmuus- ja kokonaisvarmuusmenettelyn vaikutus vanhojen kriittisten ratapenkereiden laskennalliseen varmuustasoon 51 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä juha jaakkonen Osavarmuus- ja kokonaisvarmuusmenettelyn vaikutus vanhojen kriittisten ratapenkereiden laskennalliseen varmuustasoon Juha Jaakkonen Osavarmuus-

Lisätiedot

Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa

Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa Tielaitos Pohjarakennusohjeet sillansuunnittelussa Sillansuunnittelu Helsinki 1999 TIEHALLINTO Siltayksikkö Pohjanrakennusohjeet sillansuunnittelussa Tielaitos TIEHALLINTO Helsinki 1999 ISBN 951-726-583-2

Lisätiedot

tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin

tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin www.ruukki.fi tukiseinäratkaisu kaikkiin olosuhteisiin RUUKKI RD -PAALUSEINÄ 2 Ruukki RD -paaluseinä Toiminnassamme yhdistyvät teräs- ja pohjarakentamisen osaaminen Ruukki on yksi Euroopan merkittävimpiä

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiepenkereiden ja -leikkausten suunnittelu Tien pohjarakenteiden suunnitteluohjeet

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tiepenkereiden ja -leikkausten suunnittelu Tien pohjarakenteiden suunnitteluohjeet 09 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tiepenkereiden ja -leikkausten suunnittelu Tien pohjarakenteiden suunnitteluohjeet Tiepenkereiden ja -leikkausten suunnittelu Tien pohjarakenteiden suunnitteluohjeet Liikenneviraston

Lisätiedot

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje

Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Paalulaattojen ja paaluhatturakenteiden suunnitteluohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2001 ISBN 951-726-817-3 TIEH 2100007-01 Edita

Lisätiedot

GeoCalc Stabiliteetti käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.1 3.9.2010

GeoCalc Stabiliteetti käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.1 3.9.2010 GeoCalc Stabiliteetti käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.1 3.9.2010 2(11) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleistä... 3 2. Laskennan tiedot (General)... 3 3. Näyttöasetukset (View)...

Lisätiedot

Eurokoodin soveltamisohje Geotekninen suunnittelu NCCI 7 7.11.2013

Eurokoodin soveltamisohje Geotekninen suunnittelu NCCI 7 7.11.2013 35 2013 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Geotekninen suunnittelu NCCI 7 7.11.2013 SILTOJEN JA POHJARAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJEET Geotekninen suunnittelu NCCI 7 Siltojen ja pohjarakenteiden suunnitteluohjeet 7.11.2013

Lisätiedot

MIKKO PELTOMAA BETONI-TERÄS -LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN

MIKKO PELTOMAA BETONI-TERÄS -LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN MIKKO PELTOMAA BETONI-TERÄS -LIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU EUROKOODIEN MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: prof. Ralf Lindberg TkT Vesa Järvinen TkL Olli Saarinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa

Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa 1 16X170289 24.1.2014 Aurinkolämmön varastointi Östersundomissa 2 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n antamaa

Lisätiedot

Silmälasimatkojen varastonohjauksen kehittäminen

Silmälasimatkojen varastonohjauksen kehittäminen TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun kehittämisprojekti CS20A0400 Silmälasimatkojen varastonohjauksen kehittäminen 17.1.2014 Jarkko Lappalainen SISÄLLYS 1. JOHDANTO...1 2. VFA ESITTELY...2 2.1 Toimintatapa...2

Lisätiedot

POTKURILASKENNAN VALIDOINTI JA GEOMETRIAN SIIRTO CFD-LASKENNAN TARPEISIIN

POTKURILASKENNAN VALIDOINTI JA GEOMETRIAN SIIRTO CFD-LASKENNAN TARPEISIIN 1 Opinnäytetyö (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka Laiva- ja venetekniikka 2015 Janne Juvasmaa POTKURILASKENNAN VALIDOINTI JA GEOMETRIAN SIIRTO CFD-LASKENNAN TARPEISIIN 2 OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

GeoCalc Painuma käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.3 27.1.2012

GeoCalc Painuma käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.3 27.1.2012 GeoCalc Painuma käyttöesimerkki Vianova Systems Finland Oy Versio 2.3 27.1.2012 2(22) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Yleistä... 3 2. Geometrian lähtötiedot... 3 3. Laskennan tiedot (General)...

Lisätiedot

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT

BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT BETONIELEMENTTIEN NOSTOLENKIT JA -ANKKURIT 2 Julkaisija: Betoniteollisuus ry Kustantaja: Suomen Rakennusmedia Oy Copyright: Betoniteollisuus ry Suomen Rakennusmedia Oy ISBN: 978-952-5785-75-3 ISBN (pdf):

Lisätiedot

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET

SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET SSAB:n teräspaalut SUUNNITTELU- JA ASENNUSOHJEET Ohje käsittelee SSAB:n valmistamia lyömällä ja puristamalla asennettavia RR- ja RRs-paaluja, injektoituja lyömällä asennettavia RR-CSG-paaluja sekä poraamalla

Lisätiedot

1. YLEISTÄ... 2. 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN... 3 2.1 Jatkuva sortuma... 3 2.2 Jatkuvan sortuman rajoittaminen... 3

1. YLEISTÄ... 2. 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN... 3 2.1 Jatkuva sortuma... 3 2.2 Jatkuvan sortuman rajoittaminen... 3 1 Betoninormikortti 23: LIITOSTEN MITOITUS ONNETTOMUUSKUORMILLE STANDARDIN SFS-EN-1991-1-7 YLEISET KUORMAT, ONNETTOMUUSKUORMAT MUKAAN SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JATKUVAN SORTUMAN RAJOITTAMINEN...

Lisätiedot

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv

Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv Käsittely- ja asennusohje Dryrex Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10-20 kv KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE 1 (62) KÄSITTELY- JA ASENNUSOHJE DRYREX Monitoimikaapelit AHXAMK-WM 10 20 kv Sisällys Soveltamisala... 2

Lisätiedot

STYROFOAM Ratkaisut Maarakenteiden routasuojaus

STYROFOAM Ratkaisut Maarakenteiden routasuojaus CI/SfB (9-) Rn7 (M2) Syyskuu 2000 STYROFOAM Ratkaisut Maarakenteiden routasuojaus * * * Sisältö Alkusanat Alkusanat............. 02 Johdanto............. 02 Teiden routasuojaus..... 05 Lentokenttien routasuojaus...........

Lisätiedot

6 Turbulentin virtauksen laskenta

6 Turbulentin virtauksen laskenta 154 6 Turbulentin virtauksen laskenta 6.1 Turbulentti virtaus Ensimmäisessä luvussa kuvailtiin eräitä yksinkertaisia virtaustapauksia, joissa turbulenssin käsite tuli esille. Harva käsite on arkikielessä

Lisätiedot

JUSSI JAAKKOSELA PUTKISILLAN LÄMPÖLIIKKEIDEN AIHEUTTAMIEN VOIMIEN MÄÄRITTÄMINEN SILTALOHKOJEN LIITOKSILLE JA KIINTOPISTEILLE.

JUSSI JAAKKOSELA PUTKISILLAN LÄMPÖLIIKKEIDEN AIHEUTTAMIEN VOIMIEN MÄÄRITTÄMINEN SILTALOHKOJEN LIITOKSILLE JA KIINTOPISTEILLE. JUSSI JAAKKOSELA PUTKISILLAN LÄMPÖLIIKKEIDEN AIHEUTTAMIEN VOIMIEN MÄÄRITTÄMINEN SILTALOHKOJEN LIITOKSILLE JA KIINTOPISTEILLE Diplomityö Tarkastaja: Professori Ralf Lindberg Tarkastaja ja aihe hyväksytty

Lisätiedot

KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN

KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 Menetelmäkuvaus TPPT 17 Espoo, 22.11.2001 KUORMITUSKESTÄVYYSMITOITUS - PÄÄLLYSRAKENTEEN VÄSYMINEN Kuormituskertaluku Päällysteen väsymiskriteeri

Lisätiedot

6. Skedulointi eli vuoronnus

6. Skedulointi eli vuoronnus 100 Sulautettu ohjelmointi 6. Skedulointi eli vuoronnus Skeduloinnin eli vuoronnuksen (scheduling) tehtävä voidaan tiivistää kysymykseen, miten seuraavaksi suoritukseen otettava prosessi valitaan. Valintaperusteita

Lisätiedot

Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä

Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä Pientaajuisten magneettikenttähäiriöiden pienentämismenetelmiä Tommi Keikko, Jari Isokorpi, Leena Korpinen Tampereen teknillinen korkeakoulu Tutkimus on tehty Sähkövoimatekniikan kehityspoolin tuella.

Lisätiedot

NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO

NORMIKORTTI N:o 18. Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO 1 NORMIKORTTI N:o 18 Palkkeihin tuetun ontelolaataston suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. SOVELTAMISALA 3. MURTORAJATILA 4. KÄYTTÖRAJATILA 5. SUUNNITTELUN YLEISOHJEET JA RAKENTEELLISET OHJEET 6.

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelu

Betonirakenteiden suunnittelu Eero Saarinen, iplomi-insinööri Rakennusinsinööritoimisto Eero Saarinen Oy Tässä artikkelissa annetaan ohjeita betonirakenteien suunnittelusta henkilöille, jotka vain tilapäisesti suorittavat rakennesuunnittelua.

Lisätiedot

Sivuvaunullisen kilpamoottoripyörän pyöräntuennan uudelleensuunnittelu

Sivuvaunullisen kilpamoottoripyörän pyöräntuennan uudelleensuunnittelu Broberg Peter Manninen Pauli Nissilä Jere Toivonen Tuomas Sivuvaunullisen kilpamoottoripyörän pyöräntuennan uudelleensuunnittelu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Kone- ja tuotantotekniikka

Lisätiedot

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa

Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu. Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Sähkötekniikan laitos Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Matti Koivisto Tuntimittausdatan käyttö sähkökuorman ennustamisessa Diplomityö, joka

Lisätiedot

Tarkastelua sillan ja sen reunapalkkien rakentamiseen liittyvistä seikoista

Tarkastelua sillan ja sen reunapalkkien rakentamiseen liittyvistä seikoista Tarkastelua sillan ja sen reunapalkkien rakentamiseen liittyvistä seikoista 1 Sisällysluettelo ESIPUHE 1. YLEISTÄ REUNAPALKIN SUUNNITTELUSTA ESIMERKKEJÄ ESIINTYNEISTÄ MUOTOVIRHEISTÄ KUVA 1. Wattkastin

Lisätiedot

Raskaan kaluston energiankäytön tehostaminen Osahanke 5: Linja-auton energiankulutuksen mallinnus

Raskaan kaluston energiankäytön tehostaminen Osahanke 5: Linja-auton energiankulutuksen mallinnus Raskaan kaluston energiankäytön tehostaminen Osahanke 5: Linja-auton energiankulutuksen mallinnus Osku Kaijalainen puh : +358-9-451 5706 Autotekniikan laboratorio Tutkija osku.kaijalainen@hut.fi Tommi

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

INSINÖÖRITIETEIDEN JA ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN LAITOS

INSINÖÖRITIETEIDEN JA ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN LAITOS TEKNILLINEN KORKEAKOULU INSINÖÖRITIETEIDEN JA ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA RAKENNE- JA RAKENNUSTUOTANTOTEKNIIKAN LAITOS Teppo Mäkikunnas Eurokoodin vaikutus teräsbetonisten laattakehäsiltojen mitoitukseen

Lisätiedot