KANGASALAN KUNTA SEURANTARAPORTTI Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seuranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANGASALAN KUNTA SEURANTARAPORTTI 2012. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2009 2012 seuranta"

Transkriptio

1 KANGASALAN KUNTA SEURANTARAPORTTI 2012 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seuranta Seurantaryhmä Anttila Kirsti, sosiaalityön johtaja, työryhmän sihteeri Aalto-Ropo Anni, varhaiskasvatusjohtaja Koskinen Asko, vapaa-aika koordinaattori Järvensivu Sirkka, hoitotyön johtaja Mäkelä Maija, vs. hoitotyön johtaja (4-11/2012) Ojala Seppo, sosiaali- ja terveyslautakunnan pj., työryhmän puh.joht. Ollila Mika, kasvatus- ja opetuslautakunnan pj. Pajukoski Leena, sivistystoimen johtaja 1) Strateginen tavoite: Lasten ja nuorten osallisuutta arvostetaan ja heidän mielipiteitä kuunnellaan Toimenpide Seuranta / indikaattori Lasten mukanaol määrä lisääntynyt vanhempainvarteissa ja sitä seurataan Vastuutaho Seuranta 10/2012 Lasten mukaan kutsuminen koulujen vanhempainvartteihin Erityisesti alakouluilla lasten mukanaolo lisääntynyt. Yläkouluilla hankalampaa toteuttaa. Lasten osallistuminen päivähoidossa lapsen ikä- ja kehitysvaiheen mahdollistamalla tavalla varhaiskasvatussuunnitelmien laadintaan Oppilaskuntien vaikutus-mahdollisuuksien lisääminen Lasten osallisuus varhaiskasvatussuunnitelmien laadinnassa lisääntynyt Oppilaskuntien tekemien aloitteiden seuranta ja toiminnan arviointi Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa otetaan huomio lasten osallisuus ja kysytään lapsen toiveita päivähoitoa kohtaan. Esimiehille ollut luento Lasten osallisuudesta Oppilaskuntien aloitteita ollut 5-10kpl/koulu v.2011 Lapsen kuulemisen menetelmien kehittäminen sosiaalityössä Nuorisovaltuust äänen kuulemisen tehostaminen nuorten asioissa Menetelmäkoulutuksiin osallistuttu ja menetelmien käyttöä seurattu Sosiaalityön johtaja Nuorisovaltuust tekemien aloitteiden käsittely, määrät ja käsittelyaikojen seuranta Menetelmäkoulutukseen osallistuttu perhetyössä v.2012 ja suunnitelma sosiaalityön ja perhetyön yhteisestä Lapsen kuulemiseen liittyvästä koulutuksesta keväälle 2013 Nuorisovaltuustoa informoidaan aloitteiden tekomahdollisuudesta: 1 aloite tehty v.2012 Nuorisovaltuust edustaja mukana vapaaaika- ja sivistysltk:ssa, kasvatus- ja opetusltk:ssa

2 2) Strateginen tavoite: Lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä vastaavat vanhemmat ja heitä tuetaan heidän kasvatustehtävässään Toimenpide Seuranta / indikaattori Vertaistuki/vanhempainryhmien kehittäminen ja lisääminen Vanhemmuuteen liittyvien luentojen järjestäminen Avoimen varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen Koulujen kerhotoiminnan vakiinnuttaminen osaksi koulujen toimintaa Vertaistukiryhmä/muu vanhempainryhmätoiminta lisääntynyt Erilaisten vanhemmuuteen liittyvien teemaluentojen määrä Avointa varhaiskasvatustoimintaa kehitetty yhteistyössä useiden eri toimijoiden kanssa kunnan eri alueilla Koulujen kerhotoiminta vakiintunut Vastuutaho Seuranta 10/2012 sosiaalityön johtaja, Kangasala Opist rehtori Perhetyön ohjaaja Perhekeskus Takataskussa ollut vanhempainryhmä keväällä 2011; MLL:n perhekahvilatoimintaa Omppulassa. Adhd-lasten vanhempainryhmä järjestetty ostopalveluna syksyllä 2012, jatkuu keväällä Vatialan alueella päivähoid ja neuvolan yhteistyönä vanhempainryhmä syksyllä 2012 Teemaluentoja ollut koulujen vanhempainyhdistysten ja järjestöjen järjestäminä v.2010 ja Avoin varhaiskasvatustoiminta kehittynyt kunnan usealla alueella: Omppulassa aloittanut perhekerho syksyllä 2009,Suoramalla 2010, Pikkolan, Suoraman ja Ruutanan päiväkodeissa parkkitoimintaa v.2011;kuhmalahdella perhekerho 2011, jatkuu v.2012 Vatialasssa perhekerho syksyllä Päiväkoteihin perustettu jkin verran vanhempaintoimikuntia. Varhaisen tuen kehittämisryhmä, jossa mukana kunta, srk, Mll, kokotunut säännöllisesti vuosina Kaikissa kouluissa ollut kerhotoimintaa hankerahoituksella Kerhotoiminnasta ollut juttu Kangasalan Sanomissa keväällä

3 2012 Vahvistetaan lasten ja nuorten terveyttä edistäviä elämäntapoja Kehitetään ehkäisevää päihdetyötä kouluissa Lasten ja nuorten terveyttä edistävien elämäntapojen kehittymistä seurattu kouluterveyskyselyn kautta Eri tilaisuuksien (luentojen yms.) määrä ja toteuttaja Leikki- ja kuntoliikuntamahdollisuuksia lisätty Koulujen ehkäisevän päihdetyön malli laadittu ja sovittu vastuujaosta Kangasala Opist rehtori Kouluterveyskyselyyn osallistuttu v.2009 ja v Kouluterveyskyselyn tuloksista ollut keväällä 2012 juttu Kangasalan Sanomissa ja tulokset huomioidaan Hyvinvointikertomuksessa ja seuraavassa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa Uuden v.2011 neuvola-asetuksen myötä neuvoloissa kiinnitetään huomiota koko perheen hyvinvointiin. Eri tilaisuuksien määrää ja toteuttajaa ei ole seurattu eikä raportoitu erikseen. Tilaisuuksista informoidaan kunnan nettisivuilla. Leikki- ja Liikuntapaikkojen kehittämissuunnitelma sisältyy Kangasalan Viheralueiden Toteuttamisohjelmaan vuosille Nuorten Ehkäisevän päihdetyön malli tehty yhteistyössä Selvis- ryhmän ja kouluterveydenhuoll kanssa v.2010 ja se päivitetty v Malli löytyy netistä. 3) Strateginen tavoite: Ympäristö turvallinen sekä sosiaalisesti että fyysisesti ja lasten ja nuorten tarpeet otetaan huomio ympäristön suunnittelussa Omin jaloin kouluun - tutkimushankkeen kautta saatujen tietojen hyödyntäminen liikenneturvallisuuden ja koululaisten omatoimisten koulumatkojen turvallisuuden lisäämiseksi Toimenpide Seuranta / indikaattori Vastuutaho Seuranta 10/2012 Tekninen johtaja On kuvattu ne toimenpiteet, miten kaavoituksessa ja yhdyskuntatekniikan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitu turvallinen koulumatka Omin jaloin kouluuntutkimushankkeen tulokset ovat koko ajan mukana kaavoituksessa ja yhdyskuntasuunnittelussa ja niitä toteutetaan vähitellen.

4 Kehitetään koulujen ja päiväkotien turvallisuutta ja ilkivallan ehkäisemistä Kehitetään ja seurataan lähiliikuntapaikkojen, puistojen ja leikkikenttien turvallisuutta ja toimivuutta ottaen huomio lasten ja nuorten tarpeet Varhaiskasvatuksen ja koulujen turvallisuussuunnitelmien toteuttaminen Valvtakameroiden määrä lisääntynyt vastaamaan tarvetta Turvallisuudesta raportoitu säännöllisesti. Tekninen johtaja 2010: Saarenmaantien kevyen liikenteen väylä rakennettu, Vatialan suunnitteilla, hidasteita Vatialantielle ja Suoramantielle TA2011: Tupatien ja alikulun kevyen liikenteen väylän selkeyttäminen Ta2012: Kevyenliikenteen rakentaminen Urkutehdas- Tarpilantie, lisäksi parannetaan kevyen liikenteen väylää Katajatien ja Kirkkoharjun koulun välillä. Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma valmistui 2009, ja se päivitetty Koulujen turvallisuussuunnitelmat päivitetty 2009 ja ne päivitetään lähes vuosittain. Koulujen turvallisuushanke käynnistyi v.2011 Valvtakameroita lisätään koko ajan, kun tulee uusia päiväkoteja, isoissa kouluissa jo valvtakamerat, Pikkolan koulun laajennuksen yhteyteen tullut valvtakameroita. Valvtakameroita ei ole puistoissa eikä lenkkikentillä. Niiden turvallisuus tarkistetaan ja dokumentoidaan säännöllisesti. 2011: Variksenmarjan ja Liutun leikkikenttien peruskorjaukset. Lisätään nuorten liikennekasvatusta, opastusta ja valvtaa Nuorten liikennerikkomusten ja moottoriajeuvonettomuuksien määrä vähentynyt Poliisi Liikennekasvatussuunnitelma päivitetty On olemassa liikennekasvatustyöryhmä. Kouluilla tietty nimikkopoliisi.

5 Luodaan toimintamalli eri ammattiryhmille perhe- ja lähisuhdeväkivalta tilanteisiin puuttumiselle Koulukiusaamisen ennalta ehkäisy ja koulukiusaamiseen puuttuminen Toimintamalli tehty Perhe- ja Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintamalli ammattilaisille valmistunut huhtikuussa Aiheesta ollut seminaari ammattilaisille 10/2012. Suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi ja toimintamalli kiusaamisen puuttumiseksi tehty jokaiseen kouluun Turvallisen median käytön opetusta lisätty ja tästä raportoitu Syksyllä 2009 hyväksytty koulukiusaamisen ehkäisyn toimintamalli. Kaikki koulut ovat olleet KivaKouluhankkeessa. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa lisätään mediaturvallisuus-kasvatusta Varhaiskasvatussuunnitelmassa ohjeistettu mediakasvatus alle kouluikäisille. Varhaiskasvatuksessa mediakoulutusta henkilökunnalle. Kouluissa asia hoitunut läpäisyperiaatteella. 4) Strateginen tavoite: Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja korjaavat palvelut ovat riittäviä ja laadukkaita Toimenpide Seuranta / indikaattori Vastuutaho Seuranta 10/2012 Hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja Nimetään Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä seuraamaan ja koordinoimaan Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutumista Kehitetään miammatillisuutta ja miasiantuntijuutta tukevia yhteistyökäytäntöjä Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä nimetty ja se kokotuu säännöllisesti ja arvioi suunnitelman toteutumista Yhteiset koulutustarpeet kartoitettu ja koulutuksia järjestetty Kunnanhallitus nimesi työryhmän Työryhmä kokotunut kaksi kertaa vuodessa. Syksyllä 2010 ollut koulutus liittyen miammatilliseen yhteistyöhön ja salassapito. Vuna 2011 ollut mialaista dialogisuuskoulutusta sekä nuorten aggressiivisuuteen liittyvä luento. Lokakuussa 2012 oli mialainen Lähisuhde- ja perheväkivallan seminaari.

6 Hyvinvointineuvola-toiminnan suunnittelu Kehitetään oppilashuoltoa Työryhmän nimeäminen ja suunnitelman tekeminen Kunnan oppilashuoll strategia laadittu Laajennettu oppilashuoltoryhmä kokotuu vuosittain Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava ylihoitaja Hyvinvointineuvolatoiminta ei ole ollut suunnitteilla eikä työryhmää ole nimetty Koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluja lisätty Oppilashuoll toimintasuunnitelma valmistunut v Se kunnan nettisivuilla Kouluterveydenhuoll toimintasuunnitelma valmistunut v.2012 Lisätään ennalta ehkäisevää perhetyötä Erityispedagogisen osaamisen lisääminen ja uusien toimintamallien kehittäminen varhaiskasvatuksessa Ennalta ehkäisevää perhetyötä tekevien perhetyöntekijöiden määrä lisääntynyt Päivähoidossa erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä Varhaiskasvatuksen erityisopettajien toiminnan arviointi kyselyn avulla Koulukuraattori- ja koulupsykologipalvelut ovat lisääntyneet seuraavasti: Kolmas koulukuraattori, toinen koulupsykologi aloittivat keväällä 2010 ja kolmas koulupsykologi aloitti syksyllä Ennaltaehkäisevään perhetyöhön saatu kaksi uutta perhetyöntekijää ja alkaen. Yhteensä perhetyöntekijöitä kolme. Vuodelle 2013 esitetty kahta uutta perhetyöntekijää. 5 varhaiskasvatuksen erityisopettajaa aloitti ; toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan syksyllä Kehitetään Lastensuojelun avohuoll tukitoimenpiteitä Järjestetty tukihenkilö/tukiperhe-koulutus Kangasala-Opist kanssa ja rekrytoitu lisää tukihenkilöitä/tukiperheitä Tukihenkilö/tukiperhekoulutus järjestetty syksyllä 2009 ja 2010 Kangasala opist kanssa, muutama uusi tukiperhe saatu. v.2011 ja 2012 aikana tehty yhteistyötä MLL:n ja srk:n kanssa uusien tukihenkilöiden ja tukiperheiden hankkimiseksi.

7 Kehitetään nuorten ja heidän perheittensä intensiivisen tuen mallia osallistumalla Kaste-hankkeeseen: Laaditaan Nuorisotoimen kehittämissuunnitelma Nuorten sijoitusten määrä vähenee Kehittämissuunnitelma tehty Tiloista tehty tarveselvitys Tekninen johtaja MLL:n Hämeen piirin kanssa tehty ostopalvelusopimus tukihenkilöiden hankkimiseksi MLL:n kautta. On osallistuttu lastensuojelun Intensiivisen perhetyön/avohuoll kehittämishankkeeseen v / Hankkeen myötä kehitetty Kangasalan intensiivisen perhetyön malli ja mialaisen yhteistyön käytäntöjä. Kaksi uutta lastensuojelun perhetyöntekijää aloitti 3/2010. Lastensuojelun perhetyöntekijöitä yhteensä seitsemän. Nuorten sijoitusten määrä ei ole vähentynyt vuosina vuotiaita nuoria ollut sijoitettuna vuoden aikana seuraavasti: v.2009: 26nuorta/54 lapsesta, v.2010: 29 nuorta/52lapsesta, 38 nuorta/65 lapsesta. v nuorten osuus uusista sijoituksista vähentynyt: 8 nuorta/ 27 lapsesta Nuorisotyön osalta valmistellaan Tampereen Seudun nuorisotyöohjelmaa syksyn 2012 aikana, ja ohjelma valmistuu 1/2013 Tilojen tarveselvitys liittyy Palveluverkkosuunnitelmaan. Nuorisopsykiatristen palvelujen kehittäminen Nuorisopsykiatrin viran vakinaistaminen ja nuorisopsykiatrisen työryhmän vahvistaminen sosiaalityöntekijällä Ylilääkäri Nuorisopsykiatriset palvelut ovat lisääntyneet seuraavasti: Vakituinen nuorisopsykiatri aloittanut keväällä 2010, osa-aikainen sosiaalityöntekijä ke-

8 väällä 2011, ja psykologi alkaen. Erikoistuvaan nuorisopsykiatrin virkaan haettu työntekijää, muta ei ole saatu. 5) Strateginen tavoite: Ennaltaehkäisyn ja varhaisen tukemisen ja puuttumisen periaatteita toteutetaan ja menetelmiä kehitetään syrjäytymisen ehkäisemiseksi Toimenpide Seuranta / indikaattori Vastuutaho Seuranta 10/2012 Tuetaan koulutuksen ulkopuolelle jääneitä vuotiaita nuoria mm. lisäopetuksella, ammattistartilla, Etsivä nuorisotyö-hankkeella, työpajatoiminnalla, työmarkkinatukiharjoittelulla Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden oppilaiden lukumäärä/lukuvuosi vähentynyt ja ja tukitoimissa olevien nuorten määrä/vuosi lisääntynyt Sosiaalityönjohtaja Ammattistartti jatkunut Pirk Kangasalan ammattioppilaitoksessa 10.luokka aloittanut syksyllä Etsivän nuorisotyön hanketta jatkettu ja sen vaikuttavuus kuvattu Sosiaalityönjohtaja Työllisyyspalvelupäällikkö Etsivä nuorisotyö työpajoilla-hanke jatkunut vuodesta 2008 alkaen. Hankkeeseen saatu Opetus.-ja Kultturiministeriön avustus. Alueena Kangasala ja Pälkäne. Toinen yksilöohjaaja aloittanut Vuodelle 2013 esitetään yksilöohjaajien työsuhteiden vakinaistamista. Vaikuttavuutta seurataan ohjausryhmässä. Nuorisolakiin tullut muutos etsivästä nuorisotyöstä ja tietojen saannista. Lain velvoittama nuorten mialainen ohjausja palveluverkostotyöryhmä perustettu syksyllä 2011 ja työryhmä kokotuu säännöllisesti. Työryhmän ksultaatioapuna syksyllä 2012 Sosiaalikehitys Oy:n Opit käyttöön- hankkeen työntekijät, joiden kanssa järjestetään mialaisia ammat-

9 Nuorille suunnatun työpajatoiminnan tarpeet selvitetty Työmarkkinatukiharjoitteluun osallistuneiden nuorten määrä lisääntynyt kunnan eri toimipisteissä Sosiaalityönjohtaja Työllisyyspalvelupäällikkö Sosiaalityönjohtaja Työllisyyspalvelupäällikkö tilaisten työpajoja teemana nuorten syrjäytymisen ehkäisy. ELY-keskuksen avustuksella palkattu nuorten työpajaohjaaja Rekolapajalle 10/2010 alkaen. Toisen pajaohjaajan palkkaamiseen haetaan avustusta vuodelle Ohjaaja järjestäisi ns. Starttiryhmiä työttömille nuorille. Lisäksi haetaan avustusta ohjaajalle, joka tukee nuorten elämänhallintataitoja. Alle 25v.työttömiä nuoria otettu kuntaan työmarkkinatukiharjoitteluun seuraavasti: v nuorta, v.2010: 40 nuorta, v nuorta, 10/2012 mennessä 26 nuorta. Määrän väheneminen edelliseen vuoteen verrattuna johtuu TE-toimist nuorten ohjauksen vähenemisestä.

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8 HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1.11.2010 / kunnanhallitus 1. JOHDANTO...3 1.1. Suunnitelman tarkoitus...3 1.2. Suunnittelutyö...4 1.3. Suunnitelman lähtökohdat...5 1.4.

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 Seuranta 27.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.1 A. NYKYTILA 1. LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI

Lisätiedot

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014-2017 Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014 2017 1 Sisällys I JOHDANTO... 4 II PIEKSÄMÄKI LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2009-2013 Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi syntyy

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2014

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2014 Sos.ltk 9.4.2013 14 / liite no 3 Sos.ltk 19.6.2013 31 / liite no 9 Kh 8.8.2013 Liite nro 1 ( 189) Kv 5.9.2013 Liite nro 1 ( 73) LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013-2014 MARTTILAN KUNTA Päivitetty

Lisätiedot

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013

Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Tammelan lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma 2011 2013 Vapaa-aikatoimi 2010 2011 SISÄLTÖ: 1. Johdanto 2. Edellinen ohjelma 3. Tilastotietoa kuntalaisista lasten ja nuorten näkökulmasta 4. Tammelan lapsi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA LEPPÄVIRRAN KUNTA. Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 0 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LEPPÄVIRRAN KUNTA Hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.6.2013 1 1 JOHDANTO: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA PROSESSINA... 3 I NYKYTILA JA TULEVAN

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ALAVUS 2013-2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Työn keskeiset käsitteet... 4 2.1 Ehkäisevä lastensuojelu... 5 2.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu...

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA vuosille 2010 2012 Mäntsälä ja Pornainen 2 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA vuosille 2010-2012 / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1. Johdanto 2. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013 Jyväskylän kaupunki 2 1 JOHDANTO JA LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 Lähtökohdat...5 1.2 Jatkotyöskentely, seuranta ja arviointi...5 2 SUUNNITELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET...

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kokemäen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

KOKEMÄEN KAUPUNKI. Kokemäen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma KOKEMÄEN KAUPUNKI Kokemäen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Perusturvalautakunta 7.12.2011 lausuntokierros-muokattu 01.06.2012 Kaupunginhallitus 20.08.2012 Kaupunginvaltuusto 10.09.2012 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman vuosittainen raportti vuosilta 2014-2015 ja suunnitelma vuodelle 2016

Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman vuosittainen raportti vuosilta 2014-2015 ja suunnitelma vuodelle 2016 Haapajärvi Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman vuosittainen raportti vuosilta 2014-2015 ja suunnitelma vuodelle 2016 OSA I PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 1. Hyvinvointitiedon

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

Ennen kaupunginvaltuuston kokousta. Klo 17.00 Nivalan liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideluonnoksen esittely

Ennen kaupunginvaltuuston kokousta. Klo 17.00 Nivalan liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideluonnoksen esittely -3, KV 20.9.2012 18:30 Ennen kaupunginvaltuuston kokousta Klo 17.00 Nivalan liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideluonnoksen esittely Klo 18.00 Heikki Häyrysen Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestyksen

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA Pertu 25.8.2004 Pertu liite 4 Kh 20.9.2004 Kh liite 1 Kv 4.10.2004 Kv liite 7 LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN TAVOITEOHJELMA

VIHDIN KUNTA Pertu 25.8.2004 Pertu liite 4 Kh 20.9.2004 Kh liite 1 Kv 4.10.2004 Kv liite 7 LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN TAVOITEOHJELMA VIHDIN KUNTA Pertu 25.8.2004 Pertu liite 4 Kh 20.9.2004 Kh liite 1 Kv 4.10.2004 Kv liite 7 LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN TAVOITEOHJELMA SISÄLLYS JOHDANTO...3 1. TURVALLINEN ARKI...5 1.1. ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLATOIMINTA...5

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA

LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2012-2016 TERVON KUNTA VISIO 2012-2016 Tervolaiset lapset ja nuoret kasvavat turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä terveiksi, itsenäisiksi ja aktiivisiksi aikuisiksi.

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2016 (Lastensuojelulaki 12 )

LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2016 (Lastensuojelulaki 12 ) SODANKYLÄN KUNTA LAPSI- JA PERHEPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2016 (Lastensuojelulaki 12 ) Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400-618 870 PL 60 www.sodankyla.fi 99601 Sodankylä etunimi.sukunimi@sodankyla.fi

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

NAANTALIN SOSIAALITYÖ / VIRAT JA PÄTEVYYDET

NAANTALIN SOSIAALITYÖ / VIRAT JA PÄTEVYYDET NAANTALIN SOSIAALITYÖ / VIRAT JA PÄTEVYYDET Lapsiperheet Sosiaalityön johtaja Jutta Merilahti, VTM, Sosiaalihuollon kelpoisuuslain 3 :n pätevyys Sosiaalityöntekijä Nina Fagerström, VTM, Sosiaalihuollon

Lisätiedot

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013

ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 ELÄMÄLLE SIIVET LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA Kinnula Pihtipudas Viitasaari 20.3..2013 SISÄLLYS 1. ALKUSANAT... 3 2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN NYKYTILA... 5 3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009-

UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- UURAISTEN HYVINVOINTI/LASTENSUOJELUSUUNNITELMA 2009- Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 1.1 Lastensuojelusuunnitelman lähtökohdat... 4 1.2. Lastensuojelusuunnitelman laadinta... 5 2 Työryhmän toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA

AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA AKAAN KAUPUNGIN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 17.01.2012 SISÄLLYS JOHDANTO 5 1 LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA 6 1.1 Väestörakenne ja väestöennuste 6 1.2 Työllisyys ja työttömyys

Lisätiedot