Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.leppävaaranlukio.fi"

Transkriptio

1 SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT * tähdellä merkityt ovat koulukohtaisia syventäviä kursseja 1. VUODEN SYVENTÄVÄT KURSSIT SU07 PUHEKIELI TARKASTELUUN Kurssilla käsitellään yleis- ja puhekieleen liittyviä seikkoja. Opiskelija tarkastelee oman projektityönsä kautta oppimiaan asioita. FD01 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA (ALKEISKURSSI) Ranskan alkeiskurssille ovat tervetulleita kaikki lukion opiskelijat: sekä vasta-alkajat että jo peruskoulussa ranskaa lukeneet, jotka haluavat kerrata perusasioita. Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. FD02 NÄIN ASIAT HOITUVAT Jatkoa edelliseen kurssiin. Peruskoulussa ranskaa lukeneet ovat tervetulleita kertaamaan myös tässä vaiheessa. Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Tämän kurssin jälkeen siirrytään B2-kielen kurssille FC1. FC01 VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Kurssi on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet ranskan opiskelun yläkoulussa tai jotka ovat suorittaneet lukiossa kurssit FD1 ja FD2. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. FC02 MEILLÄ JA MUUALLA Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. SD01 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA (ALKEISKURSSI) Saksan alkeiskurssille ovat tervetulleita kaikki lukiolaiset! Kurssilla opiskellaan perusasioita: tervehdyksiä, toivotuksia, opetellaan kertomaan itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskus-

2 telukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän kommunikaatiotilanteista. SD02 NÄIN ASIAT HOITUVAT Kakkoskurssi on saumatonta jatkoa alkeiskurssille. Aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Saksan opiskelu jatkuu SD2-kurssin jälkeen kurssilla SC1. SC01 VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Kurssi on tarkoitettu niille lukiolaisille, jotka ovat aloittaneet saksan opinnot yläkoulussa tai suorittaneet kurssit SD1-2 lukiossa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kurssilla harjoitellaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä kirjoittamistaitoa viestinnällisten tehtävien avulla ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. SC02 MEILLÄ JA MUUALLA Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja saksankielisten maiden ihmiset, maantiede, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla harjoitellaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä kirjoittamistaitoa viestinnällisten tehtävien avulla ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. MA11 LUKUTEORIA JA LOGIIKKA Lukuteoria tutkii erityisesti luonnollisten lukujen ominaisuuksia. Jaollisuus ja alkuluvut ovat lukuteorian keskeisiä käsitteitä. Teorialla on sovelluksia mm. koodien tarkistusmerkeissä (henkilötunnus, EAN, ISBN) ja tietoliikenteen salausmenetelmissä. Logiikan puolella keskitytään lähinnä matemaattisen todistuksen menetelmiin. MA20* MATEMATIIKAN NIVELTÄMISKURSSI Pitkän matematiikan opinnot aloitetaan niveltämiskurssilla. Kurssilla kerrataan ja syvennetään peruskoulun matematiikan oppimäärää. Lisäksi paneudutaan lukiomatematiikan opiskelutekniikkaan. Kurssi järjestetään 1. jaksossa. BI03 YMPÄRISTÖEKOLOGIA Kurssi käsittelee lähinnä eliölajeja uhkaavien ympäristötekijöiden kuvausta ja keinoja näiden uhkatilanteiden välttämiseksi. Kurssin keskeinen teema on maapallon biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Kurssiin kuuluu pari pienimuotoista itsenäistä työtä. FY02 LÄMPÖ Lämpö-kurssilla käsitellään lämpöoppiin liittyviä peruskäsitteitä, lämpölaajenemista, kaasujen tilanyhtälöitä, olomuodon muutoksia sekä termodynamiikan pääsääntöjä. Kurssilla opitaan mm. miksi järvi ei talvella jäädy pohjaan asti ja miksi perunat kypsyvät nopeasti painekattilassa. FY03 AALLOT Aallot-kurssi koostuu kolmesta kokonaisuudesta: mekaaninen aaltoliike, ääni ja valo aaltoliik-

3 keenä. Kurssilla opitaan mm. miksi aallot tulevat rantaan aina kohtisuoraan riippumatta tuulen suunnasta ja miksi äänet kuuluvat hyvin kaukaa järven toiselta puolelta. Kurssilla opitaan, että usein nähtävän sateenkaaren lisäksi voidaan nähdä toinenkin sateenkaari, jossa värit ovat päinvastaisessa järjestyksessä. KE02 KEMIAN MIKROMAAILMA Perehdytään alkuaineiden ominaisuuksiin, kemiallisiin sidoksiin ja jaksolliseen järjestelmään syvällisemmin. Tutkitaan orgaanisten yhdisteiden rakenteita. Opitaan ymmärtämään aineiden rakenteen ja ominaisuuksien välisiä yhteyksiä. PS02 IHMISEN PSYYKKINEN KEHITYS Minkälaisia kehityshaasteita yksilö kohtaa elämän eri vaiheissa? Kurssilla perehdytään yksilön psyykkiseen kehitykseen, taustalla vaikuttaviin biologisiin tekijöihin sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitykseen. LI03 VIRKISTY LIIKUNNASTA Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu useammasta liikuntamuodosta vuodenajat ja ryhmän rakenne huomioiden. Kurssin tarkempi ohjelma ja sisältö suunnitellaan yhdessä kunkin opiskelijaryhmän kanssa. LI06* MAILAPELIKURSSI Kurssin sisältönä on erilaisiin mailapeleihin tutustuminen ja pelaamisen ohella syventyminen sääntöihin, tekniikkaan ja taktiikkaan. Keskeisinä mailapeleinä ovat sulkapallo, squash, tennis, pöytätennis ja salibandy. 2. VUODEN SYVENTÄVÄT KURSSIT AI07 PUHEVIESTINNÄN TAITOJEN SYVENTÄMINEN Puheviestinnän kurssin tehtävät harjaannuttavat ja monipuolistavat puhumisen tai to ja. Vuorovaiku tustaitoja kehitetään erilaisissa puhetilanteissa, esim. panee leissa, neuvotteluissa, kokouksissa ja keskusteluissa. Vahvistetaan mm. taitoa puhua yleisön edessä, esittää oma mielipide ja kommentoida toisen sanomaa. Arvioidaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. SU07 PUHEKIELI TARKASTELUUN Kurssilla käsitellään yleis- ja puhekieleen liittyviä seikkoja. Opiskelija tarkastelee oman projektityönsä kautta oppimiaan asioita. EA08 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN Keskustelukurssi. Puhumisen harjoittelua aiheina ajankohtaiset tapahtumat ja aikaisempien kurssien aihepiirit, joista sanakokeita kurssin oppikirjan mukaan. Työtapoina mm. ääntämisen harjoittelua, sanaston kertausta, parikeskusteluja, puheita, esitelmiä, väittelyitä. Kurssin lopussa keskustelukoe, joka arvioidaan tuttuun tapaan Arvosanaan vaikuttavat myös kurssilla työskentely ja sanakokeet. Toisen ja/tai kolmannen jakson keskustelukurssit on tarkoitettu koulunsa päättäville kolmasluokkalaisille ja viidennen jakson kurssi toisen vuoden opiskelijoille ja hajauttajille.

4 FC03 ENNEN JA NYT Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. FC04 OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. FC05 KULTTUURI Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. FC06 YHTEINEN MAAPALLOMME Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. SA08 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN Keskustelukurssi. Puhumisen harjoittelua aiheina ajankohtaiset tapahtumat ja aikaisempien kurssien aihepiirit, joista sanakokeita kurssin oppikirjan mukaan. Työtapoina mm. ääntämisen harjoittelua, sanaston kertausta, parikeskusteluja, puheita, esitelmiä, väittelyitä. Kurssin lopussa keskustelukoe, joka arvioidaan tuttuun tapaan Arvosanaan vaikuttavat myös kurssilla työskentely ja sanakokeet. SC03 ENNEN JA NYT Toisen lukiovuoden saksan opiskelu alkaa tehokkaalla kertausjaksolla, jonka aikana palautetaan mieleen ensimmäisenä vuonna opitut asiat. Lisäksi kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla harjoitellaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä kirjoittamistaitoa viestinnällisten tehtävien avulla ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. SC04 OPISKELU JA TULEVAISUUS Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, opiskeluun ja työelämään. Harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti viestimistä kurssin aihepiireistä ja niihin liittyen omista toiveista ja suunnitelmista. Kielitaidon tasojen kuvausasteikolla ollaan peruskielitaidon alkuvaiheessa (A2.1). SC05 KULTTUURI Kurssin aihepiirinä on kulttuuri laajasti ymmärrettynä. Harjoitetaan kaikkia kielitaidon alueita. Kielitaidon tasojen kuvausasteikolla pyritään kehittämään tason A2.1 valmiuksia. SC06 YHTEINEN MAAPALLOMME Aihepiirinä on ihmisen toiminta yhteiskunnassa ja maapallolla. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä muita kielitaidon alueita unohtamatta. Pyrkimyksenä on päästä kielitaidon tasojen kuvausasteikolla kehittyvään peruskielitaitoon (A2.2).

5 MA12 NUMEERISIA JA ALGEBRAALISIA MENETELMIÄ Numeerisilla menetelmillä löydetään laskinta tai tietokoneohjelmia käyttäen likiarvoja matemaattisten tehtävien ratkaisuille. Kurssilla perehdytään yhtälön ratkaisun numeerisiin menetelmiin sekä funktion muutosnopeuden (derivaatta) ja pinta-alojen (integraali) määrittämiseen. Kurssi tukee toisen vuosiluokan pakollisia kursseja ja antaa hyvän pohjan kolmannen vuosiluokan pakollisille kursseille. NB07 TALOUSMATEMATIIKKA Perehdytään indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muihin vastaaviin laskelmiin sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Ongelman ratkaisussa sovelletaan edellisellä kursseilla opittuja laskentamenetelmiä. Suositellaan lyhyen matematiikan kirjoittajille. BI04 IHMISEN BIOLOGIA Kurssilla käsitellään mm. ihmisen lisääntyminen, aistit, hermosto, luusto Kurssi on itsenäinen kokonaisuus. GE03 RISKIEN MAAILMA Käsittelee muutoksia maapallon olosuhteissa, esimerkiksi maanjäristyksiä, myrskyjä ja tulvia. Kurssi edellyttää maantieteen 1. pakollisen kursin suorittamista. FY04 LIIKKEEN LAIT Tutkitaan etenemisliikkeen ilmiöitä kokeellisesti ja käsitellään niitä selittäviä malleja. Tarkastellaan energian ja liikemäärän säilymistä erilaisissa tilanteissa. FY05 PYÖRIMINEN JA GRAVITAATIO Opitaan sujuva vektorisuureiden käyttö dynamiikkaan ja statiikkaan liittyvien ongelmien käsittelyssä. Tutustutaan painovoiman luonteeseen ja sen alaiseen liikkeeseen. Perehdytään jäykän kappaleen pyörimisliikkeen kinematiikkaan ja dynamiikkaan. FY06 SÄHKÖ Tutustutaan sähköisten ilmiöiden fysikaalisiin perusteisiin ja niitä kuvaaviin suureisiin. Opitaan sähkövarausten vuorovaikutuksien kuvailutapoja ja niiden käyttöä varausten liikeratojen laskemisessa. Perehdytään tasavirtapiirien laskennalliseen käsittelyyn. Tehdään havainnollistavia demonstraatioita ja oppilastöitä. KE03 REAKTIOT JA ENERGIA Opitaan kirjoittamaan reaktioyhtälöitä ja käsittelemään reaktioita matemaattisesti. Tutkitaan kokeellisesti energianmuutoksia reaktiossa ja reaktion tapahtumiseen ja reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä. KE04 METALLIT JA MATERIAALIT Tutustutaan teollisesti merkittäviin raaka-aineisiin ja niiden jalostusprosesseihin. Syvennytään hapetuspelkistysreaktioiden käsittelyyn. UE04 USKONTOJEN MAAILMAT Kurssilla syvennytään suurten maailmanuskontojen yhteisiin ja erottaviin piirteisiin sekä siihen, miten ne vastaavat elämän peruskysymyksiin. Kurssilla tehdään projektityö, jossa tutkitaan

6 yhden kohdemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta esim. matkailijan tai kansainvälisen työntekijän näkökulmasta. Mahdollisuuksien mukaan tehdään vierailuja esim. synagogaan tai moskeijaan. ET04 KULTTUURI JA ELÄMÄNKATSOMUS Kurssin aikana tutustutaan eri kulttuurien elämänkatsomuksiin. Kurssi johdattaa lisäksi länsimaiseen aatehistoriaan. Käytössä ovat pääosin oppilaskeskeiset työtavat. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti. FF02 FILOSOFINEN ETIIKKA Kurssilla pohdimme mitä moraali on ja selvittelemme erilaisia elämänfilosofioita. Tutkimme moraalifilosofisia teorioita ja sovellamme niitä käytännön erityistapauksiin. Filosofisen etiikan rikas perinne antaa yhteisen pohjan, mutta omaa ja itsenäistä ajattelua etsitään ja kun se löydetään, sitä puolustetaan perusteellisesti. FF03 TIEDON JA TODELLISUUDEN FILOSOFIA Mitä todellisuus on ja mikä on todellista? Mitä voidaan tietää ja mihin tieto perustuu? Miksi tiedettä pidetään tienä luotettavaan tietoon? Miksi opettajia ja oppikirjoja pitäisi uskoa? Opiskelijoiden omakohtainen ihmettely toimii lähtökohtana, kun selvittelemme näitä ontologisia, tieto-opillisia ja tieteenfilosofisia kysymyksiä. Filosofian perinne toimii apuna. FF04 YHTEISKUNTAFILOSOFIA Miksi järjestäytynyt yhteiskunta on olemassa? Millainen on hyvä yhteiskunta? Käymme läpi yhteiskuntafilosofian historiaa ja politiikan filosofiaa. Pohdimme valtaa ja sen oikeuttamista sekä nyky-yhteiskunnan erityisongelmia monipuolisesti, syvällisesti ja johdonmukaisesti. HI05 SUOMEN VAIHEET ESIHISTORIASTA AUTONOMIAN AIKAAN Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä (Suomen asuttaminen, Suomen liittyminen läntiseen kulttuuripiiriin, keskiajan yhteiskunnallinen kehitys, Suomi suurvallan osana). Tavoitteena on tarkastella Suomen varhaishistoriaa kriittisestä näkökulmasta: mistä ja miten historiallista tietoa saadaan ja miten luotettavaa se on. HI06 KULTTUURIEN KOHTAAMINEN Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkin tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä kulttuurien historiallisen kehityksen ja nykyajan kautta sekä tarkastellaan kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Käsiteltävät kulttuurit valitaan Euroopan ulkopuolelta. (Painopiste on Kaukoidässä, ellei edellisen vuoden toukokuussa kurssille ilmoittautuneiden kanssa toisin sovita.) Oppilaskeskeiset työtavat. YH04 EUROOPPALAISUUS JA EUROOPAN UNIONI Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa Euroopan unionista käytävään keskusteluun. Keskeisiä teemoja ovat eurooppalainen identiteetti (eurooppalaiset arvot ja unionin kansalaisuus), unionin päätöksentekojärjestelmä ja Suomi sen osana, jäsenyyden edut ja haitat sekä uhkat ja mahdollisuudet.

7 PS03 IHMINEN TIEDONKÄSITTELIJÄNÄ Miksi unohdamme? Onko kaikki sitä miltä näyttää? Miksi joskus on vaikea keskittyä? Miksi nukumme ja näemme unia? Mikä on aivojen merkitys havaitsemisessa, tarkkaavaisuudessa, muistissa ja unissa? Miten aivovauriot vaikuttavat psyykkiseen toimintaan? Kurssilla perehdytään kognitiiviseen psykologiaan mm. tekemällä psykologisia kokeita tarkkaavaisuudesta ja muistista. MU03 MUSIIKKI MEILLÄ JA MUUALLA Kurssilla syvennetään muiden kulttuurien tuntemusta ja tutustutaan monipuolisesti tämän päivän musiikkiin kuuntelemalla ja itse musisoimalla. Kurssin aikana pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään konsertti- tai vierailukäyntejä. KU03 MEDIA JA KUVIEN VIESTIT Eritellään ja tulkitaan median kuvia ja niiden vaikutusmuotoja. Tehdään kuvataidetta mm. kuvajournalismin, sarjakuvan ja populaarikulttuurin pohjalta. Käytetään erilaisia kuvia ja tekniikoita oman tulkinnan välineenä. LI04 YHDESSÄ LIIKKUEN Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu useammasta liikuntamuodosta, jotka valitaan kurssin sisällön yhteissuunnittelussa. LI07* PALLOILUKURSSI Kurssin tavoitteena on syventää jo tuttuja pallopelejä ja niiden sovellutuksia, viitepelejä ja pelitaktiikoita sekä tutustua uusiin palloilulajeihin. Kurssin pallopelejä ovat jalkapallo/futsal, koripallo, lentopallo, käsipallo, pesäpallo ja salibandy. TE02 NUORET, TERVEYS JA ARKIELÄMÄ Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumusten ja selviytymisen keinojen osalta. Työskentelyssä korostuvat arvopohdinta ja keskustelut sekä toiminnalliset yksilö- ja ryhmäharjoitukset. TE03 TERVEYS JA TUTKIMUS Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttaviin tekijöihin ja näkökulmiin, terveyden ja sairauden tutkimiseen, terveydenhuollon eri käytäntöihin ja terveyspalvelujen tarjontaan. Työskentelyssä korostuvat tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen ja vierailukäynnit. 3. VUODEN SYVENTÄVÄT KURSSIT AI08 TEKSTITAITOJEN SYVENTÄMINEN Kerrataan tekstilajit ja -tyypit ja syvennetään erilaisten tekstien kriittistä lukutaitoa ja analysointivalmiuksia. Harjoitellaan tekstitaidon kokeessa tarvittavia taitoja. AI09 KIRJOITTAMINEN JA NYKYKULTTUURI Käsitellään ajankohtaisia kielen, kirjallisuuden ja viestinnän teemoja. Tarkastellaan mediatekstien ilmaisukeinoja ja syvennetään omien tekstien aiheiden käsittelyä ja ajattelun itsenäisyyttä. Kehitetään kirjallista ilmaisua esseekoetta varten.

8 SU08 ERILAISTEN TEKSTIEN KIRJOITTAMISTA Opiskelija syventää ja monipuolistaa kirjallisen ilmaisun taitojaan ja varmentuu kielen rakenteiden hallinnassa. Kurssilla harjoitellaan opiskelijan omat tarpeet ja kiinnostus huomioon ottaen erilaisten tekstien kirjoittamista sekä kirjoittamiseen, teksteihin ja kieleen liittyviä seikkoja. SU07 PUHEKIELI TARKASTELUUN Kurssilla käsitellään yleis- ja puhekieleen liittyviä seikkoja. Opiskelija tarkastelee oman projektityönsä kautta oppimiaan asioita. SU09 TEKSTIEN MAAILMASSA Opiskelija syventää lukemisen taitoaan ja suomalaisen ja mahdollisuuksien mukaan oman kulttuurinsa kirjallisuuden tuntemusta. Opiskelija lukee kaunokirjallisuutta ja asiatekstejä, esittelee teoksen ja kirjailijan, keskustelee ja kirjoittaa lukukokemuksestaan sekä mahdollisuuksien mukaan harjoittelee kääntämistä. BB06 RUOTSIN KESKUSTELUKURSSI Haluathan kehittää ruotsin suullista kielitaitoasi? Keskustelukurssilla käytämme mm. roolileikkejä, pari- ja ryhmäkeskusteluja unohtamatta ääntämistä. Suullinen kurssikoe. BB07 LAAJENEVA MAAILMANKUVAMME Kurssin keskeisenä tavoitteena on saada käsitys Pohjoismaiden asemasta Euroopassa ja laajemminkin maailmassa. Erityisesti painottuvat ekstensiivinen lukeminen, kuullun ymmärtäminen, ohjattu ja ohjaamaton kirjoittaminen sekä tiivistelmän tekeminen. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. EA07 LUONTO JA YMPÄRISTÖONGELMAT Kurssi käsittelee luontoa ja sen tilaa, ihmistä ja ihmisen suhdetta ympäristöönsä. Teksteihin liittyvät tehtävät harjoittavat tekstin ymmärtämistä ja sanastoa sekä kertaavat rakenteita. Aloitetaan ylioppilaskirjoitusten kaikkien osioiden harjoitteleminen. EA08 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN Keskustelukurssi. Puhumisen harjoittelua aiheina ajankohtaiset tapahtumat ja aikaisempien kurssien aihepiirit, joista sanakokeita kurssin oppikirjan mukaan. Työtapoina mm. ääntämisen harjoittelua, sanaston kertausta, parikeskusteluja, puheita, esitelmiä, väittelyitä. Kurssin lopussa keskustelukoe, joka arvioidaan tuttuun tapaan Arvosanaan vaikuttavat myös kurssilla työskentely ja sanakokeet. Toisen ja/tai kolmannen jakson keskustelukurssit on tarkoitettu koulunsa päättäville kolmasluokkalaisille ja viidennen jakson kurssi toisen vuoden opiskelijoille ja hajauttajille. FC07 TIEDE JA TEKNIIKKA Tutustutaan eri tieteenaloja, tekniikkaa ja viestinnän eri muotoja käsitteleviin teksteihin. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. FC08 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Kurssilla käsitellään luontoa ja sen ilmiöitä käsitteleviä tekstejä ja tutustutaan luontoon suh-

9 tautumiseen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. SA07 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Laajennetaan kielitaitoa ja tietämystä maailmasta lukemalla eri aiheita käsitteleviä tekstejä. Kerrataan sanastoa ja rakenteita ja hiotaan kirjallista ilmaisua. Valmistaudutaan päättökokeeseen. SA08 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN Keskustelukurssi. Puhumisen harjoittelua aiheina ajankohtaiset tapahtumat ja aikaisempien kurssien aihepiirit, joista sanakokeita kurssin oppikirjan mukaan. Työtapoina mm. ääntämisen harjoittelua, sanaston kertausta, parikeskusteluja, puheita, esitelmiä, väittelyitä. Kurssin lopussa keskustelukoe, joka arvioidaan tuttuun tapaan Arvosanaan vaikuttavat myös kurssilla työskentely ja sanakokeet. SC07 TIEDE JA TEKNIIKKA Tutustutaan nuoren aikuisen elämänpiiriin saksankielisessä kulttuurissa. Opitaan ottamaan kantaa entistä vaativammissa tilanteissa. Lukemista ja kirjoittamista harjoitellaan oppikirjan tekstien ja tehtävien avulla. Kuullun ymmärtämisen harjoittelussa käytetään mahdollisuuksien mukaan lisätehtäviä. Puhevalmiuteen kuuluvia taitoja harjoitellaan pari- ja pienryhmätyöskentelyssä. SC08 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Hankitaan tietoa saksalaisten historiasta, kulttuurista ja nykyisestä elämänmuodosta. Luetaan entistä vaativampia tekstejä. Vahvistetaan rakenteiden hallintaa. Valmistaudutaan päättökokeeseen. Koko oppimäärän tyydyttävästi suoritettuaan opiskelija selviytyy saksan kielellä arkipäivän tilanteista, ymmärtää kirjoitetun yleiskielisen tekstin pääasiallisen sisällön, pystyy kirjoittamaan lyhyen tekstin apuneuvoja käyttäen ja pysyy kehittämään kielitaitoaan edelleen omin avuin. MA13 DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENNAN JATKOKURSSI Täydennetään ja syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan kursseja. MA14* MATEMATIIKAN KOKONAISKUVA Käydään läpi laajan oppimäärän aiheet pitkittäisleikkauksin kurssirajat ylittäen. NB08 MATEMAATTISIA MALLEJA III Kurssilla syvennetään trigonometristen funktioiden käsittelytapoja. Lisäksi kurssilla tutustutaan vektorilaskennan alkeisiin. Suoritellaan lyhyen matematiikan kirjoittajille. Kurssi on vaativa. NB09* KERTAUSKURSSI Kerrataan lyhyen matematiikan oppimäärä. Kurssia suositellaan niille opiskelijoille, jotka aikovat kirjoittaa lyhyen matematiikan ylioppilaskirjoituksissa.

10 BI05 BIOTEKNOLOGIA Kurssin aiheina ovat mm. perinnölliset sairaudet, geenitekniikka, bakteerit ja virukset. Kurssiin sisältyy laaja pakollisten kurssien kertausjakso. Kurssi edellyttää pakollisten kurssien (=BI01 ja BI02) hyväksyttyä suorittamista. GE04 ALUETUTKIMUS Tehdään tutkielma itse valitusta alueesta. Opettaja toimii lähinnä työn ohjaajana. Edellytyksenä kurssille pääsylle on GE01:n ja GE02:n suorittaminen. Soveltuu myös niille 2. vuosikurssin opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet em. maantieteen pakolliset kurssit. Kurssille osallistuvalta odotetaan itsenäisen työskentelyn taitoja. FY07 SÄHKÖMAGNETISMI Käsitellään magneettisia perusilmiöitä. Tutustutaan sähkömagneettiseen induktioon ja sen soveltamiseen sähkötekniikassa. Tutkitaan vaihtovirtapiirien ominaisuuksia teoreettisesti ja kokeellisesti. Kokeellisissa tutkimuksissa opitaan käyttämään elektronisia mittalaitteita. FY08 AINE JA SÄTEILY Tutustutaan atomien maailmaa kuvaavan modernin fysiikan perusteisiin. Opitaan aalto-hiukkasdualismin merkitys sekä aineen ja energian ekvivalenssi. Perehdytään sähkömagneettisen säteilyn ja aineen vuorovaikutukseen sekä atomiytimissä tapahtuviin reaktioihin. KE05 REAKTIOT JA TASAPAINO Tutkitaan kemiallisen reaktion kinetiikkaa ja tasapainoa kokeellisesti ja laskennallisesti. Kurssilla keskeisiä asioita ovat happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset, liukoisuus ja liukoisuustasapaino. UE05 MIHIN SUOMALAINEN USKOO? Suomalainen uskonnollisuus mitä se on? Entä uskonnonvapaus Suomessa: vapautta uskonnosta vai vapautta uskontoon? Kurssilla tarkastellaan suomalaista uskonnollisuutta muinaisuskonnosta nykyajan uskonnollisiin liikkeisiin saakka. Kurssilla pyritään järjestämään vierailuja ja vierailijoita eri uskonnollisista liikkeistä mm. mormonit, Jehovan todistajat, Krishnaliike ja helluntaiherätys. ET05 KULTTUUREJA JA KATSOMUKSIA Kurssin aikana tutustutaan johonkin elämänkatsomukseen ja tutkitaan sen erityispiirteitä. Käytössä ovat oppilaskeskeiset työtavat, esim. projektityöskentely. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti. FF03 TIEDON JA TODELLISUUDEN FILOSOFIA Mitä todellisuus on ja mikä on todellista? Mitä voidaan tietää ja mihin tieto perustuu? Miksi tiedettä pidetään tienä luotettavaan tietoon? Miksi opettajia ja oppikirjoja pitäisi uskoa? Opiskelijoiden omakohtainen ihmettely toimii lähtökohtana, kun selvittelemme näitä ontologista, tieto-opillista ja tieteenfilosofisia kysymyksiä. Filosofian perinne toimii apuna. FF04 YHTEISKUNTAFILOSOFIA Miksi järjestäytynyt yhteiskunta on olemassa? Millainen on hyvä yhteiskunta? Käymme läpi yhteiskuntafilosofian historiaa ja politiikan filosofiaa. Pohdimme valtaa ja sen oikeuttamista sekä

11 nyky-yhteiskunnan erityisongelmia monipuolisesti, syvällisesti ja johdonmukaisesti. YH03 KANSALAISEN LAKITIETO Tavoitteet: Opiskelijalla on kyky ja valmius valvoa oikeuksiaan ja etujaan. Opiskelija osaa saattaa asiansa viranomaisen käsiteltäväksi. Opiskelija osaa toimia erilaisissa tilanteissa asiallisesti ja lain edellyttämällä tavalla. Opiskelija tuntee Suomen oikeusjärjestyksen keskeiset periaatteet. Keskeisiä aihepiirejä ovat: avioliittolainsäädäntö, perintöoikeus, asumiseen liittyvät asiat, velka, kuluttajansuoja, rikos- sekä työoikeus. Asioiden oppimisen helpottamiseksi ratkotaan runsaasti yksittäisiä oikeustapauksia. PS04 MOTIVAATIO, TUNTEET JA ÄLYKÄS TOIMINTA Mikä saa minut opiskelemaan? Miksi en joskus innostu opiskelusta? Voiko tunteita hallita ja miten? Kurssilla perehdytään motivaatioon ja tunteisiin eri näkökulmista (biologinen, sosiaalinen, psyykkinen). Tarkastellaan motivaation ja tunteiden keskinäistä yhteyttä sekä niiden säätelymahdollisuutta. Lisäksi perehdytään älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden kysymyksiin. PS05 PERSOONALLISUUS JA MIELENTERVEYS Miten minusta tuli minä? Miten yksilö voi säilyttää mielenterveytensä? Mikä sitä horjuttaa ja miksi toiset sairastuvat mieleltään? Kurssilla perehdytään erilaisiin psykologisiin näkökulmiin persoonallisuudesta ja sen kehityksestä. Tutustutaan myös hyvinvointia ylläpitäviin ja horjuttaviin tekijöihin, psyykkisiin häiriöihin sekä niiden hoitomuotoihin. MU04 MUSIIKKI VIESTII JA VAIKUTTAA Kurssilla tutustutaan musiikin eri käyttömuotoihin ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Sisältöalueina voivat olla esim. elokuvamusiikki, näyttämömusiikki tai mainosmusiikki. Kurssilla soitetaan ja lauletaan tai sävelletään itse aiheeseen liittyvää musiikkia. MU05 MUSIIKKIPROJEKTI Kurssilla opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat musiikkiproduktion, jonka laajuus ja vaativuus määräytyvät ryhmän koon ja taitojen mukaan. Kyseessä voi olla esim. musikaali, pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai musiikkivideo. KU04 TAITEEN KUVISTA OMIIN KUVIIN Opetellaan kuvataiteen sisältöjä ja erilaisia ilmaisutapoja. Harjoitellaan kuvan sommittelua ja värin, valon, varjon ja liikkeen kuvaamista kuvataiteen keinoin. Tulkitaan ja analysoidaan taidekuvia. KU05 NYKYTAITEEN TYÖPAJA Opetellaan tekemään ja arvioimaan nykytaidetta sekä havaitsemaan ja oivaltamaan visuaalisia merkityksiä ympäristössä. Tutkitaan joitakin taiteen alakulttuureita. Halutessaan saa toteuttaa jonkin laajemman kuvataideprojektin. LI05 KUNTOLIIKUNTA Kurssin tavoitteena on opiskelijan oman liikkumisen tehostaminen, kunnon kohottaminen ja seuraaminen sekä säännöllisen liikunnan harrastamisen merkityksen ymmärtäminen. Jokainen opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman. Kuntoa kohotetaan kurssin aikana sekä itsenäisesti että ryhmän kanssa yhdessä.

12 OP02 OPISKELU, TYÖELÄMÄ JA AMMATINVALINTA Kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat saada syvälliset tiedot työelämästä ja omista ammatinvalintamahdollisuuksistaan. Perehdymme suomalaiseen työelämään ja oppilaitoksiin vierailujen ja vierailijoiden välityksellä. Harjoittelemme työhakemuksen ja työsopimuksen tekoa sekä käyttäytymistä työhönottohaastattelussa. Haastatteluharjoitukset videoidaan ja analysoidaan. 1. VUODEN SOVELTAVAT KURSSIT AI10 ILMAISUTAIDON PERUSKURSSI Vahvistetaan ilmaisurohkeutta ja kehitetään yhteistyötaitoja monenlaisten ryhmätehtävien ja erilaisten keskittymis- ja improvisaatioharjoitusten avulla. AI11 ILMAISUTAIDON NÄYTELMÄKURSSI Syvennetään teatteri-ilmaisullisia taitoja ja valmistetaan yksi tai useampia draamallisia tuotoksia. AI14 LUKI-KURSSI Kurssin tavoitteena on perehtyä keskeisimpiin nuoruusiän kielellisiin vaikeuksiin sekä pohtia omia oppimismenetelmiä. Kurssi voidaan suorittaa itsenäisesti. AI15 OPPIMISTAITOJEN KURSSI Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan omaa tietämystä oppimistavoistaan sekä antaa käytännön vinkkejä lukio-opiskeluun (laajuus ½-kurssia). BB10 RUOTSIN NIVELTÄVÄ KURSSI Perusopetuksen keskeisten kurssisisältöjen kertauskurssi PD01 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Kurssilla harjoitellaan mm. kertomaan espanjaksi perusasioita itsestä (esim. nimi, ikä, kansalaisuus) ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. PD02 NÄIN ASIAT HOITUVAT Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja ravintolassa sekä tutustutaan esim. espanjalaiseen ruokakulttuuriin. TD01 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Opetellaan italian kielen alkeita, ääntämistä, kielioppia ja sanastoa. Tutustutaan Italiaan maana ja kulttuurimatkailun kohteena mm. videoiden ja musiikin avulla. TD02 NÄIN ASIAT HOITUVAT Jatketaan italian kielen alkeiden opiskelua. Opitaan mm. asioimaan turistina Italiassa erilaisissa liikkeissä, kahviloissa, ravintoloissa ja hotelleissa. VD01 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Kurssilla opitaan venäjän aakkoset ja arkikielen sanontoja. Pieniä keskusteluharjoituksia.

13 VD02 NÄIN ASIAT HOITUVAT Kurssilla opitaan keskeisimpiä rakenteita ja matkailuun liittyvää sanastoa. Tutustutaan venäläiseen kulttuuriin. FY09 FYSIIKAN PERUSTYÖT Tehdään kokeellisia fysiikan töitä eri aiheista, kuten lämpöopista, valo-opista ja mekaniikasta. Kurssi arvioidaan työselostusten perusteella. KE06 KEMIAN TYÖKURSSI I Opetellaan kemian kokeellista työskentelyä. Lähtötasovaatimuksena kemian pakollisen kurssin suoritus. Tehdään kemian pakolliseen kurssiin liittyviä töitä, esim. liekkikokeet, ionirakenteen tunnistus, tislaus. Kurssi arvioidaan laboratoriopäiväkirjan perusteella, arvosana: suoritettu tai hylätty. Kurssin maksimiosallistujamäärä on 20. LI08 UUDET LIIKUNTALAJIT Tavoitteena on tutustua opiskelijoille uusiin tai vähemmän harrastettuihin liikuntamuotoihin ja/ tai paikkoihin. Opiskelijoiden toiveet, vuodenajan tarjoamat mahdollisuudet ja kulkuyhteydet vaikuttavat siihen, mihin lajeihin tutustutaan. Osa lajeista on maksullisia. LI15 LIIKUNTAKERHO Soveltava liikuntakurssi, joka toteutetaan oppituntien ulkopuolella lukion liikuntasalissa pelaamalla opiskelijoiden valitsemia liikuntalajeja. Kurssisuorituksen saa 38 tunnin osallistumisen jälkeen. LI16 TUOMARI- JA TOIMITSIJAKURSSI AT01 TIETOTEKNIIKAN ALKEISKURSSI Kurssi on tarkoitettu lähinnä niille, joilla ei ole riittävää kokemusta tietotekniikan käytöstä. Kurssin jälkeen opiskelija osaa tehdä hallitusti laajankin tutkielman tietokoneella (kuvitus, taulukot, diagrammit yms.). Etusija 1. vuosiluokan opiskelijalla. Kurssilla suoritetaan osa tietokoneen ajokorttitutkinnosta. OP06 FRIENDS-ELÄMÄNHALLINNAN KURSSI Kurssilla perehdytään elämänhallinnan taitoihin (laajuus ½-kurssia). 2. VUODEN SOVELTAVAT KURSSIT AI12 TEATTERITAITEEN LUKIODIPLOMIKURSSI Valmistetaan teatteriesitys itsenäisesti yksin tai ryhmässä. Suoritukseen kuuluvat työsuunnitelma, työpäiväkirja ja oman työn arviointi esseessä. Diplomityön arvioivat oma opettaja ja teatterialan ammattilainen erikseen järjestettävässä tilaisuudessa. Osallistumisen edellytyksenä on kolme suoritettua ilmaisutaidon ja teatterin kurssia. AI13 TEATTERIOPIN KURSSI Tutustutaan keskeisiin teatterihistoriallisiin suuntauksiin, teoksiin ja teoreetikoihin. Kokeillaan käytännössä teatterin eri menetelmiä.

14 FY12 TÄHTITIETEENPERUSTEET Tutustutaan tähtitieteenperusteisiin. Kurssilla selvitetään mm. maailmankaikkeuden ja aurinkokuntamme rakenteita, tähtien elämänkaaret ja mistä eri alkuaineet ovat peräisin. Kurssilla tehdään ryhmätöitä ja mahdollisuuksien mukaan retkiä esimerkiksi planetaarioon. KE07 KEMIAN TYÖKURSSI II Syvennetään kemian kokeellista työskentelyä. Lähtötasovaatimuksena kemian kurssien 1-3 suoritus. Tehdään kemian kursseihin liittyviä töitä, esim. aineen tunnistus (kvalitatiivinen määritys), aineen määrän analysointi (kvantitatiivinen määritys), titraus. Kurssi arvioidaan laboratoriopäiväkirjan perusteella, arvosana: suoritettu tai hylätty. Maksimiosallistujamäärä on 20. PS06 MINÄ, SINÄ JA MUUT Kehitä itsetuntemustasi ja vuorovaikutustaitojasi ryhmässä toiminnallisin menetelmin. Kurssilla työskennellään mm. rooliharjoittelun, dramatisoinnin ja näyttelemisen avulla. Osanottajilta edellytetään valmiutta ja halukkuutta osallistua erilaisiin harjoituksiin. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. itsetunto, ystävyys- ja parisuhteet, vanhemmuus, ristiriidat, vuorovaikutustaidot, aggressio ja ryhmäilmiöt. LI09 VANHAT TANSSIT Kurssin tavoitteena on harjoittaa laaja-alaisesti opiskelijoiden tanssitaitoa. Siihen kuuluvat rytmikyvyn, askelten, ryhdin, tanssikuvioiden ja tilankäytön harjoittaminen sekä tanssimiseen liittyvät etikettisäännöt, kuten tanssipartnerin huomioiminen. Kurssin aikana valmistellaan vanhojen päivän tanssiesitys, joka koostuu erityylisestä tanssista, tilan koristelemisesta ja juhlien organisoimisesta. LI14 URHEILUN HARRASTEKURSSI Harrastekurssi on liikuntaa aktiivisesti ja tavoitteellisesti harrastavan omatoimisen harjoittelun perusteella suoritettava liikuntakurssi. Opiskelija laatii suunnitelman oman lajin harjoittelusta ja tavoitteista lajissaan. Liikuntaharrastuksen on oltava ohjattua ja/tai valvottua ja se toteutetaan yhden lukuvuoden aikana. Harrastekurssista laaditaan portfolio, johon liitetään todistus harjoittelusta. Kurssin voi suorittaa pakollisten liikuntakurssien suorituksen jälkeen. LI 17 HIIHTO- JA LASKETTELUKURSSI Hiihto- ja laskettelukurssi toteutetaan 3-5 vuorokauden hiihtomatkana Keski- tai Pohjois-Suomen laskettelukeskukseen 3. jakson aikana. Kurssilla hiihdetään ja lasketellaan omilla väleillä itsenäisesti, pienryhmissä sekä koko ryhmä yhdessä. Kurssin aikana toteutetaan kaikille yhteinen n. 20 km maastohiihtoretki. Laskettelukurssi on maksullinen. LI18 TANSSIN ESITTÄMISEN KURSSI Kurssin tavoitteena on tanssillisen kokonaisilmaisun ja viestintäkykyjen kehittäminen eri tanssityylejä harjoittamalla. Tanssikurssi on osa lukion tanssidiplomin suorittamista. LI19 TANSSIKOREOGRAFIAN KURSSI Kurssin tavoitteena on oppia tekemään tanssiesityksen koreografia. Oman koreografisen idean pohjalta kehitetään liikemateriaali, johon yhdistetään ääni ja visuaalinen ympäristö. Tanssikurssi on osa lukion tanssidiplomin suorittamista.

15 OP04 KANSAINVÄLISYYS TULEVAISUUTENA INTERNATIONAL AFFAIRS Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa tietoa uramahdollisuuksista kansainvälisissä työtehtävissä ja että opiskelija osaa etsiä tietoa kansainvälisistä työtehtävistä sekä hahmottaa kansainväliset työtehtävät tulevaisuuden mahdollisuutena. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija verkottuu. Kurssin aihepiirejä ovat kaupan, teollisuuden ja julkishallinnon kansainväliset työtehtävät ja niihin kasvaminen sekä erilaisten koulutusmahdollisuuksien tarjoamat edellytykset kansainväliselle uralle. Kurssiopetus tapahtuu luento-opetuksena. Pääosa sisällöistä toteutuu vierailijaluennoitsijoiden välittämän informaation kautta. Opintokäynnit. AT02 OHJELMOINNIN ALKEISKURSSI Kurssi edellyttää tietotekniikan alkeiskurssin suorittamisen. Kurssilla opiskellaan ohjelmoinnin alkeet ja suoritetaan osa tietokoneen ajokorttitutkinnosta. AT03 OHJELMOINNIN JATKOKURSSI Kurssilla opiskellaan ohjelmointia. Olio-ohjelmoinnin perusteet opiskellaan C++-kielellä. 3. VUOSILUOKAN SOVELTAVAT KURSSIT BB09 ABIKURSSI Abikurssi on ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille. EA10 ABIKURSSI Abikurssi on ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille. BI06 TYÖKURSSI Keskeistä biologian laborointia. Mm. porsaan sydän, DNA-eristys ja mikrobiviljelmät koulun eri tiloista. Retki Heurekan laboratorioon. BI07 EVOLUUTIO Maailmankaikkeuden synnystä elämän syntyyn ja lajien asteittaiseen kehittymiseen. Sukupuuttovaiheet. Ihmisen evoluutio. GE05 TYÖKURSSI Ilmakuvista profiilikuvauksiin ja omien karttojen laadintaan. Kartografian pienimuotoisia harjoitustöitä. Kurkistetaan ATK-pohjaisen paikkatietojärjestelmän saloihin. Kurssi on tarkoitettu itsenäisestä työskentelystä pitäville. GE06 ETELÄ-AMERIKKA Mantereen luonto ja kulttuuri. Mantereen asuttaminen ja mitä sitten tapahtui. Andit, Amazonas ja Tulimaa, kondori, marsu ja peruna FY11 MATEMAATTINEN FYSIIKKA Kurssille osallistuminen edellyttää laajan oppimäärän hyväksyttyä suoritusta. Kurssilla vahvistetaan fysiikan tehtävien ratkaisutaitoa ylioppilaskirjoituksia ja pääsykokeita silmällä pitäen.

16 KE07 KEMIAN TYÖKURSSI II Syvennetään kemian kokeellista työskentelyä. Lähtötasovaatimuksena kemian kurssien 1-3 suoritus. Tehdään kemian kursseihin liittyviä töitä, esim. aineen tunnistus (kvalitatiivinen määritys), aineen määrän analysointi (kvantitatiivinen määritys), titraus. Kurssi arvioidaan laboratoriopäiväkirjan perusteella, arvosana: suoritettu tai hylätty. Maksimiosallistujamäärä on 20. KE8 KEMIAN KOKONAISKUVA Tarkastellaan kemian aihepiirejä erikseen epäorgaanisen ja orgaanisen kemian näkökulmasta. Hankitaan rutiinia kemian tehtävien tekemisessä. KU06 KUVATAITEEN DIPLOMI Suoritettuaan vähintään neljä kuvataidekurssia opiskelija voi suorittaa lukiodiplomikurssin. Lukiodiplomi koostuu teoksesta, portfoliosta ja esseestä. Lukiodiplomin vuosittain vaihtuvia valtakunnallisia tehtävävaihtoehtoja on kuusi, joista opiskelija valitsee yhden. Tehtävissä käytettävä tekniikka (esim. piirtäminen, maalaaminen, valokuvaus tms.) on yleensä vapaavalintainen. Päättötodistukseen tulee hyväksytystä kurssista merkintä S. Kurssin arvosana näkyy liitteessä erillisessä diplomissa. LI10 KUNTOSALIKURSSI Kurssin keskeiset sisällöt ovat tutustuminen monipuoliseen kuntosaliharjoitteluun ja henkilökohtaisen kuntosaliohjelman suunnittelu. Jokaiselle kurssilaiselle laaditaan oma kuntosaliohjelma sekä tehdään lihaskuntotestit. Opiskelijat täyttävät kurssin aikana kuntosaliharjoituspäiväkirjaa. LI 11 RENTOUTUSKURSSI Rentoutumiskurssin tavoitteena on tutustuminen erilaisiin rentoutumistapoihin ja stressin hallintakeinoihin, virkistäytyminen koulutyön ohessa sekä psyykkisen ja fyysisen kunnon kehittäminen. Kurssi koostuu erilaisista rentoutumismuodoista sekä virkistävistä liikuntamuodoista kuten lenkkeily, uinti, lihaskuntoharjoittelu, kuntopainotteiset pelit ja venyttelyt. LI 12 RETKEILYKURSSI Retkeilykurssi toteutetaan syyslukukauden alussa yhden viikonlopun (pe-su) vaelluksena Nuuksion kansallispuistossa. Vaelluksen pituus on n. 25 km ja sen aikana opitaan retkeily- ja erätaitoja sekä luonnontuntemusta. Kurssilaiset tarvitsevat vaellukselle omat retkeilyvarusteet (rinkka, teltta, makuupussi jne.). Kurssille otetaan max. 20 opiskelijaa. LI 13 LIIKUNNAN LUKIODIPLOMIKURSSI Kurssilla suoritetaan liikunnan lukiodiplomi. Diplomin suorittamisen edellytyksenä on viiden liikuntakurssin hyväksytty suoritus. Lukiodiplomi koostuu oman lajin erityisosaamisesta, liikuntakykyisyystesteistä, oman lajin tutkielmasta ja lukioaikaisen liikunnan portfolion laadinnasta. Diplomikurssi on liikunnan erityisosaamisen kurssi ja sen suorittamisesta on hyötyä mm. liikunta-alan jatko-opintoihin aikoville.

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit:

Osoite: Puh. Pakolliset kurssit yht. 27,4 kurssia. Valinnaiset syventävät kurssit: PÄLKÄNEEN LUKION VALINTAKORTTI PITKÄ MATEMATIIKKA Sukunimi Henkilötunnus Etunimet_ Kotikunta_ Osoite: Puh._ Lukion aikana on suoritettava hyväksyttävästi vähintään 75 kurssia, käsittäen kaikki pakolliset

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA

6: Idän filosofia 7: Logiikan kurssi 8: Omakohtainen filosofia KURSSITARJONTA KURSSITARJONTA BIOLOGIA (BI) 1: Eliömaailma 2: Solu ja perinnöllisyys 3: Ympäristöekologia 4: Ihmisen biologia 5: Bioteknologia 7: Lajintuntemuskurssi 8: Biologian työkurssi 9: BI/KE -yhteistyökurssi 10:

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä

Äidinkieli. Valtakunnalliset pakolliset kurssit. ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti ÄI6 Kieli, kirjallisuus

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO OPETUSSUUNNITELMIEN VÄLILLÄ Liite 9 - Kurssien vastaavuustaulukko opetussuunnitelmien välillä 458 KUREN VATAAVUUTAULUKKO OPETUUUNNTELMEN VÄLLLÄ ÄDNKEL Tekstit ja vuorovaikutus Ä1 Ä1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Oppikirjat lukuvuonna 2017-2018 Äidinkieli Opiskelija voi valita Jukola-sarjasta joko painetun kirjan tai digikirjan. ÄI1: Jukola 1 ja Jukola Kielikirja. Sanoma Pro ÄI2: Jukola 2 ja Jukola Kielikirja.

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016

Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Pomarkun lukion kirjat 2015-2016 Äidinkieli Ai 1 ja Ai 2 Kieli ja tekstit 1 978 951 0 277 22 5 SanomaPro Ai 3 ja AI 4 Kieli ja tekstit 2 978 951 0 302 36 1 SanomaPro AI 1 - AI 9 Käsikirja 978 951 0 263

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI

KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI KIELET JA KANSAINVÄLISYYS JAPANI Kurssin nimi: JAPANI 1, Japanin kielen alkeet (JA1, soveltava) Ajankohta: Syyslukukausi: alkaen 11.9 keskiviikkoisin klo 17.00-. Yhteyshenkilö: Opettaja aaro.haavisto@helsinki.fi

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015

Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2014-2015 Kurssien suoritusaikasuositus: A (äidinkieli) 3 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7,8*,9* 8*,9* 3 vuoden kevät 1,2,3 4,5,6,7 6,7,8,9 4 vuoden syksy 1,2,3 4,5,6,7

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

Esivalinnat vuosikurssi

Esivalinnat vuosikurssi Esivalinnat 2018 1. vuosikurssi Äidinkieli ja kirjallisuus Toisen vuoden kurssit Pakolliset kurssit ÄI4 ÄI5 Syventävät kurssit ÄI7 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen puhe- ja keskusteluharjoituksia

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT

PAIMION LUKION LUKUVUODEN OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2017-2018 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden kurssit suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien kurssien sisältöihin Pedanetin avulla, jotta tulet valinneeksi

Lisätiedot

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro

FYSIIKKA Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä FY1 Sanoma Pro Fysiikka 2 Lämpö FY2 Sanoma Pro RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2017-2018 L1-L2 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia ja ympäristö

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016

PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 PYHÄJOEN LUKIO, OPPIKIRJAT LOPS 2016 Huom! Listaa täydennetään kun kirjavalinnat on lopullisesti päätetty. pakolliset kurssit punaisella kirjat lainattavissa lukion kirjastosta ÄIDINKIELI AI Haapala et

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio -> Tiedotteet opiskelijoille, ja Pedanetissä, https://peda.net/leppavirta/lukio/opiskelijalle

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

OPPIKIRJAT xls - Taul klo

OPPIKIRJAT xls - Taul klo YLITORNION YHTEISKOULUN LUKIO OPPIKIRJAT 2017-2018 KURSSI KIRJAN NIMI KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1. vuoden kurssi BI1 uusi OPS BIOS 1: Elämä ja evoluuutio SanomaPro lainakirja BI2 uusi OPS BIOS2: Ekologia

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV

IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV IITIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2017-2018 8.6.2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI1-9 Särmä-Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-28914-2 Otava I-III AI1 Särmä - Tehtäviä 1. LOPS. 2016 978-951-1-29024 -7 Otava

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 5.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3)

ÄI 6: Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (pakollinen / suoritusvuosi 3) Vihdin lukion oppikirjat lukuvuonna 2011-2012 Listassa on kursseilla vaadittavat oppikirjat oppiaineittain. Listasta puuttuvilla kursseilla ei ole oppikirjaa tai niitä ei järjestetä lukuvuonna 2011-2012.

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2014-2015 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015

OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015 OPPIKIRJALUETTELO 2014-2015 OPPIAINE OPPIKIRJAN NIMI KUSTANTAJA Myös oppikirjojen sähköiset versiot ovat vaihtoehto perinteiselle oppikirjalle, jollei toisin mainita ÄIDINKIELI AI01 Särmä. Suomen kieli

Lisätiedot

VIROLAHDEN LUKIO KIRJALISTA 2015-2016 27.5.2015

VIROLAHDEN LUKIO KIRJALISTA 2015-2016 27.5.2015 VIROLAHDEN LUKIO KIRJALISTA 2015-2016 27.5.2015 Kurssi Oppikirja ISBN Kustantaja BI01 Biologia. Elämä, kurssit 1-2 9789510280249 WSOY BI02 " " BI03 BIOS 3. Ympäristöekologia 9789510276310 " BI04 Biologia.

Lisätiedot

Ylöjärven lukion kirjalista

Ylöjärven lukion kirjalista Ylöjärven lukion kirjalista Listaan on merkitty kaikki lukuvuonna 2017-2018 tarjottavilla kursseilla tarvittavat kirjat. Jos listaan ei ole merkitty jollekin kurssille kirjaa lainkaan, kurssilla ei tarvita

Lisätiedot

Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole

Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole. Käytetty kirja kelpaa vain, jos tehtäviä ei ole F. E. Sillanpään lukio Oppikirjalista 2017-2018 KURSSI KIRJA KUSTANNUS- MUUTA YHTIÖ ÄI 01 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus ISBN 978-951-1-28914-2, myös e-kirja mahdl. ÄI 01 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT?

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT? Kaarinan Lukio 2009 010 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden

Lisätiedot

MADETOJAN MUSIIKKILUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

MADETOJAN MUSIIKKILUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA MADETOJAN MUSIIKKILUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus Kurssit 1-5, 7: uudistettu Särmä-sarja, sähköinen oppikirja, sähköiset tehtäväkirjat 1-7. (Otava) Kurssit 6, 8-9: Särmä-sarja

Lisätiedot

Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit. Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1. Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2. Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3

Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit. Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1. Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2. Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3 RANTASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2017-2018 I lk Äidinkieli Jukola Tekstioppi Sanoma Pro Kaikki kurssit Jukola 1 Sanoma Pro Kurssi 1 Jukola 2 Sanoma Pro Kurssi 2 Jukola 3 Sanoma Pro Kurssi 3 A1-Englanti

Lisätiedot

KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ

KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ KOULUKOHTAISTEN KURSSIEN YHDENMUKAISTAMINEN KURRE7 SIIRRYTTÄESSÄ 26.9.2008 Äidinkieli Ilmaisutaito Viestintä: ÄI10 Luova kirjoittaminen ÄI11 Kirjallisuuden kurssi ÄI12 Tekstin huolto ÄI13 Teatterin ja

Lisätiedot

ISBN Nimi Alv Hinta

ISBN Nimi Alv Hinta Hinnat ovat 1.1.2017 voimaan tulleita kustantajan hintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. TILAUKSET: www.oppinet.fi, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, 020 450 010 PALAUTUKSET: Tilatuilla tuotteilla

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014

OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014 OPPIKIRJALUETTELO 2013-2014 OPPIAINE OPPIKIRJAN NIMI KUSTANTAJA ÄIDINKIELI AI01 Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus. Otava Kivijalka. Lukion kielenhuoltoa. (Käytetään kaikilla kursseilla.) Tammi AI02 Särmä.

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot