Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.leppävaaranlukio.fi"

Transkriptio

1 SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT * tähdellä merkityt ovat koulukohtaisia syventäviä kursseja 1. VUODEN SYVENTÄVÄT KURSSIT SU07 PUHEKIELI TARKASTELUUN Kurssilla käsitellään yleis- ja puhekieleen liittyviä seikkoja. Opiskelija tarkastelee oman projektityönsä kautta oppimiaan asioita. FD01 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA (ALKEISKURSSI) Ranskan alkeiskurssille ovat tervetulleita kaikki lukion opiskelijat: sekä vasta-alkajat että jo peruskoulussa ranskaa lukeneet, jotka haluavat kerrata perusasioita. Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. FD02 NÄIN ASIAT HOITUVAT Jatkoa edelliseen kurssiin. Peruskoulussa ranskaa lukeneet ovat tervetulleita kertaamaan myös tässä vaiheessa. Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Tämän kurssin jälkeen siirrytään B2-kielen kurssille FC1. FC01 VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Kurssi on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet ranskan opiskelun yläkoulussa tai jotka ovat suorittaneet lukiossa kurssit FD1 ja FD2. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. FC02 MEILLÄ JA MUUALLA Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. SD01 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA (ALKEISKURSSI) Saksan alkeiskurssille ovat tervetulleita kaikki lukiolaiset! Kurssilla opiskellaan perusasioita: tervehdyksiä, toivotuksia, opetellaan kertomaan itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskus-

2 telukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän kommunikaatiotilanteista. SD02 NÄIN ASIAT HOITUVAT Kakkoskurssi on saumatonta jatkoa alkeiskurssille. Aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Saksan opiskelu jatkuu SD2-kurssin jälkeen kurssilla SC1. SC01 VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Kurssi on tarkoitettu niille lukiolaisille, jotka ovat aloittaneet saksan opinnot yläkoulussa tai suorittaneet kurssit SD1-2 lukiossa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kurssilla harjoitellaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä kirjoittamistaitoa viestinnällisten tehtävien avulla ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. SC02 MEILLÄ JA MUUALLA Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja saksankielisten maiden ihmiset, maantiede, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla harjoitellaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä kirjoittamistaitoa viestinnällisten tehtävien avulla ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. MA11 LUKUTEORIA JA LOGIIKKA Lukuteoria tutkii erityisesti luonnollisten lukujen ominaisuuksia. Jaollisuus ja alkuluvut ovat lukuteorian keskeisiä käsitteitä. Teorialla on sovelluksia mm. koodien tarkistusmerkeissä (henkilötunnus, EAN, ISBN) ja tietoliikenteen salausmenetelmissä. Logiikan puolella keskitytään lähinnä matemaattisen todistuksen menetelmiin. MA20* MATEMATIIKAN NIVELTÄMISKURSSI Pitkän matematiikan opinnot aloitetaan niveltämiskurssilla. Kurssilla kerrataan ja syvennetään peruskoulun matematiikan oppimäärää. Lisäksi paneudutaan lukiomatematiikan opiskelutekniikkaan. Kurssi järjestetään 1. jaksossa. BI03 YMPÄRISTÖEKOLOGIA Kurssi käsittelee lähinnä eliölajeja uhkaavien ympäristötekijöiden kuvausta ja keinoja näiden uhkatilanteiden välttämiseksi. Kurssin keskeinen teema on maapallon biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Kurssiin kuuluu pari pienimuotoista itsenäistä työtä. FY02 LÄMPÖ Lämpö-kurssilla käsitellään lämpöoppiin liittyviä peruskäsitteitä, lämpölaajenemista, kaasujen tilanyhtälöitä, olomuodon muutoksia sekä termodynamiikan pääsääntöjä. Kurssilla opitaan mm. miksi järvi ei talvella jäädy pohjaan asti ja miksi perunat kypsyvät nopeasti painekattilassa. FY03 AALLOT Aallot-kurssi koostuu kolmesta kokonaisuudesta: mekaaninen aaltoliike, ääni ja valo aaltoliik-

3 keenä. Kurssilla opitaan mm. miksi aallot tulevat rantaan aina kohtisuoraan riippumatta tuulen suunnasta ja miksi äänet kuuluvat hyvin kaukaa järven toiselta puolelta. Kurssilla opitaan, että usein nähtävän sateenkaaren lisäksi voidaan nähdä toinenkin sateenkaari, jossa värit ovat päinvastaisessa järjestyksessä. KE02 KEMIAN MIKROMAAILMA Perehdytään alkuaineiden ominaisuuksiin, kemiallisiin sidoksiin ja jaksolliseen järjestelmään syvällisemmin. Tutkitaan orgaanisten yhdisteiden rakenteita. Opitaan ymmärtämään aineiden rakenteen ja ominaisuuksien välisiä yhteyksiä. PS02 IHMISEN PSYYKKINEN KEHITYS Minkälaisia kehityshaasteita yksilö kohtaa elämän eri vaiheissa? Kurssilla perehdytään yksilön psyykkiseen kehitykseen, taustalla vaikuttaviin biologisiin tekijöihin sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitykseen. LI03 VIRKISTY LIIKUNNASTA Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu useammasta liikuntamuodosta vuodenajat ja ryhmän rakenne huomioiden. Kurssin tarkempi ohjelma ja sisältö suunnitellaan yhdessä kunkin opiskelijaryhmän kanssa. LI06* MAILAPELIKURSSI Kurssin sisältönä on erilaisiin mailapeleihin tutustuminen ja pelaamisen ohella syventyminen sääntöihin, tekniikkaan ja taktiikkaan. Keskeisinä mailapeleinä ovat sulkapallo, squash, tennis, pöytätennis ja salibandy. 2. VUODEN SYVENTÄVÄT KURSSIT AI07 PUHEVIESTINNÄN TAITOJEN SYVENTÄMINEN Puheviestinnän kurssin tehtävät harjaannuttavat ja monipuolistavat puhumisen tai to ja. Vuorovaiku tustaitoja kehitetään erilaisissa puhetilanteissa, esim. panee leissa, neuvotteluissa, kokouksissa ja keskusteluissa. Vahvistetaan mm. taitoa puhua yleisön edessä, esittää oma mielipide ja kommentoida toisen sanomaa. Arvioidaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. SU07 PUHEKIELI TARKASTELUUN Kurssilla käsitellään yleis- ja puhekieleen liittyviä seikkoja. Opiskelija tarkastelee oman projektityönsä kautta oppimiaan asioita. EA08 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN Keskustelukurssi. Puhumisen harjoittelua aiheina ajankohtaiset tapahtumat ja aikaisempien kurssien aihepiirit, joista sanakokeita kurssin oppikirjan mukaan. Työtapoina mm. ääntämisen harjoittelua, sanaston kertausta, parikeskusteluja, puheita, esitelmiä, väittelyitä. Kurssin lopussa keskustelukoe, joka arvioidaan tuttuun tapaan Arvosanaan vaikuttavat myös kurssilla työskentely ja sanakokeet. Toisen ja/tai kolmannen jakson keskustelukurssit on tarkoitettu koulunsa päättäville kolmasluokkalaisille ja viidennen jakson kurssi toisen vuoden opiskelijoille ja hajauttajille.

4 FC03 ENNEN JA NYT Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. FC04 OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. FC05 KULTTUURI Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. FC06 YHTEINEN MAAPALLOMME Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. SA08 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN Keskustelukurssi. Puhumisen harjoittelua aiheina ajankohtaiset tapahtumat ja aikaisempien kurssien aihepiirit, joista sanakokeita kurssin oppikirjan mukaan. Työtapoina mm. ääntämisen harjoittelua, sanaston kertausta, parikeskusteluja, puheita, esitelmiä, väittelyitä. Kurssin lopussa keskustelukoe, joka arvioidaan tuttuun tapaan Arvosanaan vaikuttavat myös kurssilla työskentely ja sanakokeet. SC03 ENNEN JA NYT Toisen lukiovuoden saksan opiskelu alkaa tehokkaalla kertausjaksolla, jonka aikana palautetaan mieleen ensimmäisenä vuonna opitut asiat. Lisäksi kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla harjoitellaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä kirjoittamistaitoa viestinnällisten tehtävien avulla ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. SC04 OPISKELU JA TULEVAISUUS Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, opiskeluun ja työelämään. Harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti viestimistä kurssin aihepiireistä ja niihin liittyen omista toiveista ja suunnitelmista. Kielitaidon tasojen kuvausasteikolla ollaan peruskielitaidon alkuvaiheessa (A2.1). SC05 KULTTUURI Kurssin aihepiirinä on kulttuuri laajasti ymmärrettynä. Harjoitetaan kaikkia kielitaidon alueita. Kielitaidon tasojen kuvausasteikolla pyritään kehittämään tason A2.1 valmiuksia. SC06 YHTEINEN MAAPALLOMME Aihepiirinä on ihmisen toiminta yhteiskunnassa ja maapallolla. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä muita kielitaidon alueita unohtamatta. Pyrkimyksenä on päästä kielitaidon tasojen kuvausasteikolla kehittyvään peruskielitaitoon (A2.2).

5 MA12 NUMEERISIA JA ALGEBRAALISIA MENETELMIÄ Numeerisilla menetelmillä löydetään laskinta tai tietokoneohjelmia käyttäen likiarvoja matemaattisten tehtävien ratkaisuille. Kurssilla perehdytään yhtälön ratkaisun numeerisiin menetelmiin sekä funktion muutosnopeuden (derivaatta) ja pinta-alojen (integraali) määrittämiseen. Kurssi tukee toisen vuosiluokan pakollisia kursseja ja antaa hyvän pohjan kolmannen vuosiluokan pakollisille kursseille. NB07 TALOUSMATEMATIIKKA Perehdytään indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muihin vastaaviin laskelmiin sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Ongelman ratkaisussa sovelletaan edellisellä kursseilla opittuja laskentamenetelmiä. Suositellaan lyhyen matematiikan kirjoittajille. BI04 IHMISEN BIOLOGIA Kurssilla käsitellään mm. ihmisen lisääntyminen, aistit, hermosto, luusto Kurssi on itsenäinen kokonaisuus. GE03 RISKIEN MAAILMA Käsittelee muutoksia maapallon olosuhteissa, esimerkiksi maanjäristyksiä, myrskyjä ja tulvia. Kurssi edellyttää maantieteen 1. pakollisen kursin suorittamista. FY04 LIIKKEEN LAIT Tutkitaan etenemisliikkeen ilmiöitä kokeellisesti ja käsitellään niitä selittäviä malleja. Tarkastellaan energian ja liikemäärän säilymistä erilaisissa tilanteissa. FY05 PYÖRIMINEN JA GRAVITAATIO Opitaan sujuva vektorisuureiden käyttö dynamiikkaan ja statiikkaan liittyvien ongelmien käsittelyssä. Tutustutaan painovoiman luonteeseen ja sen alaiseen liikkeeseen. Perehdytään jäykän kappaleen pyörimisliikkeen kinematiikkaan ja dynamiikkaan. FY06 SÄHKÖ Tutustutaan sähköisten ilmiöiden fysikaalisiin perusteisiin ja niitä kuvaaviin suureisiin. Opitaan sähkövarausten vuorovaikutuksien kuvailutapoja ja niiden käyttöä varausten liikeratojen laskemisessa. Perehdytään tasavirtapiirien laskennalliseen käsittelyyn. Tehdään havainnollistavia demonstraatioita ja oppilastöitä. KE03 REAKTIOT JA ENERGIA Opitaan kirjoittamaan reaktioyhtälöitä ja käsittelemään reaktioita matemaattisesti. Tutkitaan kokeellisesti energianmuutoksia reaktiossa ja reaktion tapahtumiseen ja reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä. KE04 METALLIT JA MATERIAALIT Tutustutaan teollisesti merkittäviin raaka-aineisiin ja niiden jalostusprosesseihin. Syvennytään hapetuspelkistysreaktioiden käsittelyyn. UE04 USKONTOJEN MAAILMAT Kurssilla syvennytään suurten maailmanuskontojen yhteisiin ja erottaviin piirteisiin sekä siihen, miten ne vastaavat elämän peruskysymyksiin. Kurssilla tehdään projektityö, jossa tutkitaan

6 yhden kohdemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta esim. matkailijan tai kansainvälisen työntekijän näkökulmasta. Mahdollisuuksien mukaan tehdään vierailuja esim. synagogaan tai moskeijaan. ET04 KULTTUURI JA ELÄMÄNKATSOMUS Kurssin aikana tutustutaan eri kulttuurien elämänkatsomuksiin. Kurssi johdattaa lisäksi länsimaiseen aatehistoriaan. Käytössä ovat pääosin oppilaskeskeiset työtavat. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti. FF02 FILOSOFINEN ETIIKKA Kurssilla pohdimme mitä moraali on ja selvittelemme erilaisia elämänfilosofioita. Tutkimme moraalifilosofisia teorioita ja sovellamme niitä käytännön erityistapauksiin. Filosofisen etiikan rikas perinne antaa yhteisen pohjan, mutta omaa ja itsenäistä ajattelua etsitään ja kun se löydetään, sitä puolustetaan perusteellisesti. FF03 TIEDON JA TODELLISUUDEN FILOSOFIA Mitä todellisuus on ja mikä on todellista? Mitä voidaan tietää ja mihin tieto perustuu? Miksi tiedettä pidetään tienä luotettavaan tietoon? Miksi opettajia ja oppikirjoja pitäisi uskoa? Opiskelijoiden omakohtainen ihmettely toimii lähtökohtana, kun selvittelemme näitä ontologisia, tieto-opillisia ja tieteenfilosofisia kysymyksiä. Filosofian perinne toimii apuna. FF04 YHTEISKUNTAFILOSOFIA Miksi järjestäytynyt yhteiskunta on olemassa? Millainen on hyvä yhteiskunta? Käymme läpi yhteiskuntafilosofian historiaa ja politiikan filosofiaa. Pohdimme valtaa ja sen oikeuttamista sekä nyky-yhteiskunnan erityisongelmia monipuolisesti, syvällisesti ja johdonmukaisesti. HI05 SUOMEN VAIHEET ESIHISTORIASTA AUTONOMIAN AIKAAN Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä (Suomen asuttaminen, Suomen liittyminen läntiseen kulttuuripiiriin, keskiajan yhteiskunnallinen kehitys, Suomi suurvallan osana). Tavoitteena on tarkastella Suomen varhaishistoriaa kriittisestä näkökulmasta: mistä ja miten historiallista tietoa saadaan ja miten luotettavaa se on. HI06 KULTTUURIEN KOHTAAMINEN Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkin tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä kulttuurien historiallisen kehityksen ja nykyajan kautta sekä tarkastellaan kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Käsiteltävät kulttuurit valitaan Euroopan ulkopuolelta. (Painopiste on Kaukoidässä, ellei edellisen vuoden toukokuussa kurssille ilmoittautuneiden kanssa toisin sovita.) Oppilaskeskeiset työtavat. YH04 EUROOPPALAISUUS JA EUROOPAN UNIONI Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa Euroopan unionista käytävään keskusteluun. Keskeisiä teemoja ovat eurooppalainen identiteetti (eurooppalaiset arvot ja unionin kansalaisuus), unionin päätöksentekojärjestelmä ja Suomi sen osana, jäsenyyden edut ja haitat sekä uhkat ja mahdollisuudet.

7 PS03 IHMINEN TIEDONKÄSITTELIJÄNÄ Miksi unohdamme? Onko kaikki sitä miltä näyttää? Miksi joskus on vaikea keskittyä? Miksi nukumme ja näemme unia? Mikä on aivojen merkitys havaitsemisessa, tarkkaavaisuudessa, muistissa ja unissa? Miten aivovauriot vaikuttavat psyykkiseen toimintaan? Kurssilla perehdytään kognitiiviseen psykologiaan mm. tekemällä psykologisia kokeita tarkkaavaisuudesta ja muistista. MU03 MUSIIKKI MEILLÄ JA MUUALLA Kurssilla syvennetään muiden kulttuurien tuntemusta ja tutustutaan monipuolisesti tämän päivän musiikkiin kuuntelemalla ja itse musisoimalla. Kurssin aikana pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään konsertti- tai vierailukäyntejä. KU03 MEDIA JA KUVIEN VIESTIT Eritellään ja tulkitaan median kuvia ja niiden vaikutusmuotoja. Tehdään kuvataidetta mm. kuvajournalismin, sarjakuvan ja populaarikulttuurin pohjalta. Käytetään erilaisia kuvia ja tekniikoita oman tulkinnan välineenä. LI04 YHDESSÄ LIIKKUEN Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu useammasta liikuntamuodosta, jotka valitaan kurssin sisällön yhteissuunnittelussa. LI07* PALLOILUKURSSI Kurssin tavoitteena on syventää jo tuttuja pallopelejä ja niiden sovellutuksia, viitepelejä ja pelitaktiikoita sekä tutustua uusiin palloilulajeihin. Kurssin pallopelejä ovat jalkapallo/futsal, koripallo, lentopallo, käsipallo, pesäpallo ja salibandy. TE02 NUORET, TERVEYS JA ARKIELÄMÄ Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumusten ja selviytymisen keinojen osalta. Työskentelyssä korostuvat arvopohdinta ja keskustelut sekä toiminnalliset yksilö- ja ryhmäharjoitukset. TE03 TERVEYS JA TUTKIMUS Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttaviin tekijöihin ja näkökulmiin, terveyden ja sairauden tutkimiseen, terveydenhuollon eri käytäntöihin ja terveyspalvelujen tarjontaan. Työskentelyssä korostuvat tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen ja vierailukäynnit. 3. VUODEN SYVENTÄVÄT KURSSIT AI08 TEKSTITAITOJEN SYVENTÄMINEN Kerrataan tekstilajit ja -tyypit ja syvennetään erilaisten tekstien kriittistä lukutaitoa ja analysointivalmiuksia. Harjoitellaan tekstitaidon kokeessa tarvittavia taitoja. AI09 KIRJOITTAMINEN JA NYKYKULTTUURI Käsitellään ajankohtaisia kielen, kirjallisuuden ja viestinnän teemoja. Tarkastellaan mediatekstien ilmaisukeinoja ja syvennetään omien tekstien aiheiden käsittelyä ja ajattelun itsenäisyyttä. Kehitetään kirjallista ilmaisua esseekoetta varten.

8 SU08 ERILAISTEN TEKSTIEN KIRJOITTAMISTA Opiskelija syventää ja monipuolistaa kirjallisen ilmaisun taitojaan ja varmentuu kielen rakenteiden hallinnassa. Kurssilla harjoitellaan opiskelijan omat tarpeet ja kiinnostus huomioon ottaen erilaisten tekstien kirjoittamista sekä kirjoittamiseen, teksteihin ja kieleen liittyviä seikkoja. SU07 PUHEKIELI TARKASTELUUN Kurssilla käsitellään yleis- ja puhekieleen liittyviä seikkoja. Opiskelija tarkastelee oman projektityönsä kautta oppimiaan asioita. SU09 TEKSTIEN MAAILMASSA Opiskelija syventää lukemisen taitoaan ja suomalaisen ja mahdollisuuksien mukaan oman kulttuurinsa kirjallisuuden tuntemusta. Opiskelija lukee kaunokirjallisuutta ja asiatekstejä, esittelee teoksen ja kirjailijan, keskustelee ja kirjoittaa lukukokemuksestaan sekä mahdollisuuksien mukaan harjoittelee kääntämistä. BB06 RUOTSIN KESKUSTELUKURSSI Haluathan kehittää ruotsin suullista kielitaitoasi? Keskustelukurssilla käytämme mm. roolileikkejä, pari- ja ryhmäkeskusteluja unohtamatta ääntämistä. Suullinen kurssikoe. BB07 LAAJENEVA MAAILMANKUVAMME Kurssin keskeisenä tavoitteena on saada käsitys Pohjoismaiden asemasta Euroopassa ja laajemminkin maailmassa. Erityisesti painottuvat ekstensiivinen lukeminen, kuullun ymmärtäminen, ohjattu ja ohjaamaton kirjoittaminen sekä tiivistelmän tekeminen. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. EA07 LUONTO JA YMPÄRISTÖONGELMAT Kurssi käsittelee luontoa ja sen tilaa, ihmistä ja ihmisen suhdetta ympäristöönsä. Teksteihin liittyvät tehtävät harjoittavat tekstin ymmärtämistä ja sanastoa sekä kertaavat rakenteita. Aloitetaan ylioppilaskirjoitusten kaikkien osioiden harjoitteleminen. EA08 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN Keskustelukurssi. Puhumisen harjoittelua aiheina ajankohtaiset tapahtumat ja aikaisempien kurssien aihepiirit, joista sanakokeita kurssin oppikirjan mukaan. Työtapoina mm. ääntämisen harjoittelua, sanaston kertausta, parikeskusteluja, puheita, esitelmiä, väittelyitä. Kurssin lopussa keskustelukoe, joka arvioidaan tuttuun tapaan Arvosanaan vaikuttavat myös kurssilla työskentely ja sanakokeet. Toisen ja/tai kolmannen jakson keskustelukurssit on tarkoitettu koulunsa päättäville kolmasluokkalaisille ja viidennen jakson kurssi toisen vuoden opiskelijoille ja hajauttajille. FC07 TIEDE JA TEKNIIKKA Tutustutaan eri tieteenaloja, tekniikkaa ja viestinnän eri muotoja käsitteleviin teksteihin. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. FC08 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Kurssilla käsitellään luontoa ja sen ilmiöitä käsitteleviä tekstejä ja tutustutaan luontoon suh-

9 tautumiseen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. SA07 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Laajennetaan kielitaitoa ja tietämystä maailmasta lukemalla eri aiheita käsitteleviä tekstejä. Kerrataan sanastoa ja rakenteita ja hiotaan kirjallista ilmaisua. Valmistaudutaan päättökokeeseen. SA08 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN Keskustelukurssi. Puhumisen harjoittelua aiheina ajankohtaiset tapahtumat ja aikaisempien kurssien aihepiirit, joista sanakokeita kurssin oppikirjan mukaan. Työtapoina mm. ääntämisen harjoittelua, sanaston kertausta, parikeskusteluja, puheita, esitelmiä, väittelyitä. Kurssin lopussa keskustelukoe, joka arvioidaan tuttuun tapaan Arvosanaan vaikuttavat myös kurssilla työskentely ja sanakokeet. SC07 TIEDE JA TEKNIIKKA Tutustutaan nuoren aikuisen elämänpiiriin saksankielisessä kulttuurissa. Opitaan ottamaan kantaa entistä vaativammissa tilanteissa. Lukemista ja kirjoittamista harjoitellaan oppikirjan tekstien ja tehtävien avulla. Kuullun ymmärtämisen harjoittelussa käytetään mahdollisuuksien mukaan lisätehtäviä. Puhevalmiuteen kuuluvia taitoja harjoitellaan pari- ja pienryhmätyöskentelyssä. SC08 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Hankitaan tietoa saksalaisten historiasta, kulttuurista ja nykyisestä elämänmuodosta. Luetaan entistä vaativampia tekstejä. Vahvistetaan rakenteiden hallintaa. Valmistaudutaan päättökokeeseen. Koko oppimäärän tyydyttävästi suoritettuaan opiskelija selviytyy saksan kielellä arkipäivän tilanteista, ymmärtää kirjoitetun yleiskielisen tekstin pääasiallisen sisällön, pystyy kirjoittamaan lyhyen tekstin apuneuvoja käyttäen ja pysyy kehittämään kielitaitoaan edelleen omin avuin. MA13 DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENNAN JATKOKURSSI Täydennetään ja syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan kursseja. MA14* MATEMATIIKAN KOKONAISKUVA Käydään läpi laajan oppimäärän aiheet pitkittäisleikkauksin kurssirajat ylittäen. NB08 MATEMAATTISIA MALLEJA III Kurssilla syvennetään trigonometristen funktioiden käsittelytapoja. Lisäksi kurssilla tutustutaan vektorilaskennan alkeisiin. Suoritellaan lyhyen matematiikan kirjoittajille. Kurssi on vaativa. NB09* KERTAUSKURSSI Kerrataan lyhyen matematiikan oppimäärä. Kurssia suositellaan niille opiskelijoille, jotka aikovat kirjoittaa lyhyen matematiikan ylioppilaskirjoituksissa.

10 BI05 BIOTEKNOLOGIA Kurssin aiheina ovat mm. perinnölliset sairaudet, geenitekniikka, bakteerit ja virukset. Kurssiin sisältyy laaja pakollisten kurssien kertausjakso. Kurssi edellyttää pakollisten kurssien (=BI01 ja BI02) hyväksyttyä suorittamista. GE04 ALUETUTKIMUS Tehdään tutkielma itse valitusta alueesta. Opettaja toimii lähinnä työn ohjaajana. Edellytyksenä kurssille pääsylle on GE01:n ja GE02:n suorittaminen. Soveltuu myös niille 2. vuosikurssin opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet em. maantieteen pakolliset kurssit. Kurssille osallistuvalta odotetaan itsenäisen työskentelyn taitoja. FY07 SÄHKÖMAGNETISMI Käsitellään magneettisia perusilmiöitä. Tutustutaan sähkömagneettiseen induktioon ja sen soveltamiseen sähkötekniikassa. Tutkitaan vaihtovirtapiirien ominaisuuksia teoreettisesti ja kokeellisesti. Kokeellisissa tutkimuksissa opitaan käyttämään elektronisia mittalaitteita. FY08 AINE JA SÄTEILY Tutustutaan atomien maailmaa kuvaavan modernin fysiikan perusteisiin. Opitaan aalto-hiukkasdualismin merkitys sekä aineen ja energian ekvivalenssi. Perehdytään sähkömagneettisen säteilyn ja aineen vuorovaikutukseen sekä atomiytimissä tapahtuviin reaktioihin. KE05 REAKTIOT JA TASAPAINO Tutkitaan kemiallisen reaktion kinetiikkaa ja tasapainoa kokeellisesti ja laskennallisesti. Kurssilla keskeisiä asioita ovat happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset, liukoisuus ja liukoisuustasapaino. UE05 MIHIN SUOMALAINEN USKOO? Suomalainen uskonnollisuus mitä se on? Entä uskonnonvapaus Suomessa: vapautta uskonnosta vai vapautta uskontoon? Kurssilla tarkastellaan suomalaista uskonnollisuutta muinaisuskonnosta nykyajan uskonnollisiin liikkeisiin saakka. Kurssilla pyritään järjestämään vierailuja ja vierailijoita eri uskonnollisista liikkeistä mm. mormonit, Jehovan todistajat, Krishnaliike ja helluntaiherätys. ET05 KULTTUUREJA JA KATSOMUKSIA Kurssin aikana tutustutaan johonkin elämänkatsomukseen ja tutkitaan sen erityispiirteitä. Käytössä ovat oppilaskeskeiset työtavat, esim. projektityöskentely. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti. FF03 TIEDON JA TODELLISUUDEN FILOSOFIA Mitä todellisuus on ja mikä on todellista? Mitä voidaan tietää ja mihin tieto perustuu? Miksi tiedettä pidetään tienä luotettavaan tietoon? Miksi opettajia ja oppikirjoja pitäisi uskoa? Opiskelijoiden omakohtainen ihmettely toimii lähtökohtana, kun selvittelemme näitä ontologista, tieto-opillista ja tieteenfilosofisia kysymyksiä. Filosofian perinne toimii apuna. FF04 YHTEISKUNTAFILOSOFIA Miksi järjestäytynyt yhteiskunta on olemassa? Millainen on hyvä yhteiskunta? Käymme läpi yhteiskuntafilosofian historiaa ja politiikan filosofiaa. Pohdimme valtaa ja sen oikeuttamista sekä

11 nyky-yhteiskunnan erityisongelmia monipuolisesti, syvällisesti ja johdonmukaisesti. YH03 KANSALAISEN LAKITIETO Tavoitteet: Opiskelijalla on kyky ja valmius valvoa oikeuksiaan ja etujaan. Opiskelija osaa saattaa asiansa viranomaisen käsiteltäväksi. Opiskelija osaa toimia erilaisissa tilanteissa asiallisesti ja lain edellyttämällä tavalla. Opiskelija tuntee Suomen oikeusjärjestyksen keskeiset periaatteet. Keskeisiä aihepiirejä ovat: avioliittolainsäädäntö, perintöoikeus, asumiseen liittyvät asiat, velka, kuluttajansuoja, rikos- sekä työoikeus. Asioiden oppimisen helpottamiseksi ratkotaan runsaasti yksittäisiä oikeustapauksia. PS04 MOTIVAATIO, TUNTEET JA ÄLYKÄS TOIMINTA Mikä saa minut opiskelemaan? Miksi en joskus innostu opiskelusta? Voiko tunteita hallita ja miten? Kurssilla perehdytään motivaatioon ja tunteisiin eri näkökulmista (biologinen, sosiaalinen, psyykkinen). Tarkastellaan motivaation ja tunteiden keskinäistä yhteyttä sekä niiden säätelymahdollisuutta. Lisäksi perehdytään älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden kysymyksiin. PS05 PERSOONALLISUUS JA MIELENTERVEYS Miten minusta tuli minä? Miten yksilö voi säilyttää mielenterveytensä? Mikä sitä horjuttaa ja miksi toiset sairastuvat mieleltään? Kurssilla perehdytään erilaisiin psykologisiin näkökulmiin persoonallisuudesta ja sen kehityksestä. Tutustutaan myös hyvinvointia ylläpitäviin ja horjuttaviin tekijöihin, psyykkisiin häiriöihin sekä niiden hoitomuotoihin. MU04 MUSIIKKI VIESTII JA VAIKUTTAA Kurssilla tutustutaan musiikin eri käyttömuotoihin ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Sisältöalueina voivat olla esim. elokuvamusiikki, näyttämömusiikki tai mainosmusiikki. Kurssilla soitetaan ja lauletaan tai sävelletään itse aiheeseen liittyvää musiikkia. MU05 MUSIIKKIPROJEKTI Kurssilla opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat musiikkiproduktion, jonka laajuus ja vaativuus määräytyvät ryhmän koon ja taitojen mukaan. Kyseessä voi olla esim. musikaali, pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai musiikkivideo. KU04 TAITEEN KUVISTA OMIIN KUVIIN Opetellaan kuvataiteen sisältöjä ja erilaisia ilmaisutapoja. Harjoitellaan kuvan sommittelua ja värin, valon, varjon ja liikkeen kuvaamista kuvataiteen keinoin. Tulkitaan ja analysoidaan taidekuvia. KU05 NYKYTAITEEN TYÖPAJA Opetellaan tekemään ja arvioimaan nykytaidetta sekä havaitsemaan ja oivaltamaan visuaalisia merkityksiä ympäristössä. Tutkitaan joitakin taiteen alakulttuureita. Halutessaan saa toteuttaa jonkin laajemman kuvataideprojektin. LI05 KUNTOLIIKUNTA Kurssin tavoitteena on opiskelijan oman liikkumisen tehostaminen, kunnon kohottaminen ja seuraaminen sekä säännöllisen liikunnan harrastamisen merkityksen ymmärtäminen. Jokainen opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman. Kuntoa kohotetaan kurssin aikana sekä itsenäisesti että ryhmän kanssa yhdessä.

12 OP02 OPISKELU, TYÖELÄMÄ JA AMMATINVALINTA Kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat saada syvälliset tiedot työelämästä ja omista ammatinvalintamahdollisuuksistaan. Perehdymme suomalaiseen työelämään ja oppilaitoksiin vierailujen ja vierailijoiden välityksellä. Harjoittelemme työhakemuksen ja työsopimuksen tekoa sekä käyttäytymistä työhönottohaastattelussa. Haastatteluharjoitukset videoidaan ja analysoidaan. 1. VUODEN SOVELTAVAT KURSSIT AI10 ILMAISUTAIDON PERUSKURSSI Vahvistetaan ilmaisurohkeutta ja kehitetään yhteistyötaitoja monenlaisten ryhmätehtävien ja erilaisten keskittymis- ja improvisaatioharjoitusten avulla. AI11 ILMAISUTAIDON NÄYTELMÄKURSSI Syvennetään teatteri-ilmaisullisia taitoja ja valmistetaan yksi tai useampia draamallisia tuotoksia. AI14 LUKI-KURSSI Kurssin tavoitteena on perehtyä keskeisimpiin nuoruusiän kielellisiin vaikeuksiin sekä pohtia omia oppimismenetelmiä. Kurssi voidaan suorittaa itsenäisesti. AI15 OPPIMISTAITOJEN KURSSI Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan omaa tietämystä oppimistavoistaan sekä antaa käytännön vinkkejä lukio-opiskeluun (laajuus ½-kurssia). BB10 RUOTSIN NIVELTÄVÄ KURSSI Perusopetuksen keskeisten kurssisisältöjen kertauskurssi PD01 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Kurssilla harjoitellaan mm. kertomaan espanjaksi perusasioita itsestä (esim. nimi, ikä, kansalaisuus) ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. PD02 NÄIN ASIAT HOITUVAT Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja ravintolassa sekä tutustutaan esim. espanjalaiseen ruokakulttuuriin. TD01 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Opetellaan italian kielen alkeita, ääntämistä, kielioppia ja sanastoa. Tutustutaan Italiaan maana ja kulttuurimatkailun kohteena mm. videoiden ja musiikin avulla. TD02 NÄIN ASIAT HOITUVAT Jatketaan italian kielen alkeiden opiskelua. Opitaan mm. asioimaan turistina Italiassa erilaisissa liikkeissä, kahviloissa, ravintoloissa ja hotelleissa. VD01 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Kurssilla opitaan venäjän aakkoset ja arkikielen sanontoja. Pieniä keskusteluharjoituksia.

13 VD02 NÄIN ASIAT HOITUVAT Kurssilla opitaan keskeisimpiä rakenteita ja matkailuun liittyvää sanastoa. Tutustutaan venäläiseen kulttuuriin. FY09 FYSIIKAN PERUSTYÖT Tehdään kokeellisia fysiikan töitä eri aiheista, kuten lämpöopista, valo-opista ja mekaniikasta. Kurssi arvioidaan työselostusten perusteella. KE06 KEMIAN TYÖKURSSI I Opetellaan kemian kokeellista työskentelyä. Lähtötasovaatimuksena kemian pakollisen kurssin suoritus. Tehdään kemian pakolliseen kurssiin liittyviä töitä, esim. liekkikokeet, ionirakenteen tunnistus, tislaus. Kurssi arvioidaan laboratoriopäiväkirjan perusteella, arvosana: suoritettu tai hylätty. Kurssin maksimiosallistujamäärä on 20. LI08 UUDET LIIKUNTALAJIT Tavoitteena on tutustua opiskelijoille uusiin tai vähemmän harrastettuihin liikuntamuotoihin ja/ tai paikkoihin. Opiskelijoiden toiveet, vuodenajan tarjoamat mahdollisuudet ja kulkuyhteydet vaikuttavat siihen, mihin lajeihin tutustutaan. Osa lajeista on maksullisia. LI15 LIIKUNTAKERHO Soveltava liikuntakurssi, joka toteutetaan oppituntien ulkopuolella lukion liikuntasalissa pelaamalla opiskelijoiden valitsemia liikuntalajeja. Kurssisuorituksen saa 38 tunnin osallistumisen jälkeen. LI16 TUOMARI- JA TOIMITSIJAKURSSI AT01 TIETOTEKNIIKAN ALKEISKURSSI Kurssi on tarkoitettu lähinnä niille, joilla ei ole riittävää kokemusta tietotekniikan käytöstä. Kurssin jälkeen opiskelija osaa tehdä hallitusti laajankin tutkielman tietokoneella (kuvitus, taulukot, diagrammit yms.). Etusija 1. vuosiluokan opiskelijalla. Kurssilla suoritetaan osa tietokoneen ajokorttitutkinnosta. OP06 FRIENDS-ELÄMÄNHALLINNAN KURSSI Kurssilla perehdytään elämänhallinnan taitoihin (laajuus ½-kurssia). 2. VUODEN SOVELTAVAT KURSSIT AI12 TEATTERITAITEEN LUKIODIPLOMIKURSSI Valmistetaan teatteriesitys itsenäisesti yksin tai ryhmässä. Suoritukseen kuuluvat työsuunnitelma, työpäiväkirja ja oman työn arviointi esseessä. Diplomityön arvioivat oma opettaja ja teatterialan ammattilainen erikseen järjestettävässä tilaisuudessa. Osallistumisen edellytyksenä on kolme suoritettua ilmaisutaidon ja teatterin kurssia. AI13 TEATTERIOPIN KURSSI Tutustutaan keskeisiin teatterihistoriallisiin suuntauksiin, teoksiin ja teoreetikoihin. Kokeillaan käytännössä teatterin eri menetelmiä.

14 FY12 TÄHTITIETEENPERUSTEET Tutustutaan tähtitieteenperusteisiin. Kurssilla selvitetään mm. maailmankaikkeuden ja aurinkokuntamme rakenteita, tähtien elämänkaaret ja mistä eri alkuaineet ovat peräisin. Kurssilla tehdään ryhmätöitä ja mahdollisuuksien mukaan retkiä esimerkiksi planetaarioon. KE07 KEMIAN TYÖKURSSI II Syvennetään kemian kokeellista työskentelyä. Lähtötasovaatimuksena kemian kurssien 1-3 suoritus. Tehdään kemian kursseihin liittyviä töitä, esim. aineen tunnistus (kvalitatiivinen määritys), aineen määrän analysointi (kvantitatiivinen määritys), titraus. Kurssi arvioidaan laboratoriopäiväkirjan perusteella, arvosana: suoritettu tai hylätty. Maksimiosallistujamäärä on 20. PS06 MINÄ, SINÄ JA MUUT Kehitä itsetuntemustasi ja vuorovaikutustaitojasi ryhmässä toiminnallisin menetelmin. Kurssilla työskennellään mm. rooliharjoittelun, dramatisoinnin ja näyttelemisen avulla. Osanottajilta edellytetään valmiutta ja halukkuutta osallistua erilaisiin harjoituksiin. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. itsetunto, ystävyys- ja parisuhteet, vanhemmuus, ristiriidat, vuorovaikutustaidot, aggressio ja ryhmäilmiöt. LI09 VANHAT TANSSIT Kurssin tavoitteena on harjoittaa laaja-alaisesti opiskelijoiden tanssitaitoa. Siihen kuuluvat rytmikyvyn, askelten, ryhdin, tanssikuvioiden ja tilankäytön harjoittaminen sekä tanssimiseen liittyvät etikettisäännöt, kuten tanssipartnerin huomioiminen. Kurssin aikana valmistellaan vanhojen päivän tanssiesitys, joka koostuu erityylisestä tanssista, tilan koristelemisesta ja juhlien organisoimisesta. LI14 URHEILUN HARRASTEKURSSI Harrastekurssi on liikuntaa aktiivisesti ja tavoitteellisesti harrastavan omatoimisen harjoittelun perusteella suoritettava liikuntakurssi. Opiskelija laatii suunnitelman oman lajin harjoittelusta ja tavoitteista lajissaan. Liikuntaharrastuksen on oltava ohjattua ja/tai valvottua ja se toteutetaan yhden lukuvuoden aikana. Harrastekurssista laaditaan portfolio, johon liitetään todistus harjoittelusta. Kurssin voi suorittaa pakollisten liikuntakurssien suorituksen jälkeen. LI 17 HIIHTO- JA LASKETTELUKURSSI Hiihto- ja laskettelukurssi toteutetaan 3-5 vuorokauden hiihtomatkana Keski- tai Pohjois-Suomen laskettelukeskukseen 3. jakson aikana. Kurssilla hiihdetään ja lasketellaan omilla väleillä itsenäisesti, pienryhmissä sekä koko ryhmä yhdessä. Kurssin aikana toteutetaan kaikille yhteinen n. 20 km maastohiihtoretki. Laskettelukurssi on maksullinen. LI18 TANSSIN ESITTÄMISEN KURSSI Kurssin tavoitteena on tanssillisen kokonaisilmaisun ja viestintäkykyjen kehittäminen eri tanssityylejä harjoittamalla. Tanssikurssi on osa lukion tanssidiplomin suorittamista. LI19 TANSSIKOREOGRAFIAN KURSSI Kurssin tavoitteena on oppia tekemään tanssiesityksen koreografia. Oman koreografisen idean pohjalta kehitetään liikemateriaali, johon yhdistetään ääni ja visuaalinen ympäristö. Tanssikurssi on osa lukion tanssidiplomin suorittamista.

15 OP04 KANSAINVÄLISYYS TULEVAISUUTENA INTERNATIONAL AFFAIRS Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa tietoa uramahdollisuuksista kansainvälisissä työtehtävissä ja että opiskelija osaa etsiä tietoa kansainvälisistä työtehtävistä sekä hahmottaa kansainväliset työtehtävät tulevaisuuden mahdollisuutena. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija verkottuu. Kurssin aihepiirejä ovat kaupan, teollisuuden ja julkishallinnon kansainväliset työtehtävät ja niihin kasvaminen sekä erilaisten koulutusmahdollisuuksien tarjoamat edellytykset kansainväliselle uralle. Kurssiopetus tapahtuu luento-opetuksena. Pääosa sisällöistä toteutuu vierailijaluennoitsijoiden välittämän informaation kautta. Opintokäynnit. AT02 OHJELMOINNIN ALKEISKURSSI Kurssi edellyttää tietotekniikan alkeiskurssin suorittamisen. Kurssilla opiskellaan ohjelmoinnin alkeet ja suoritetaan osa tietokoneen ajokorttitutkinnosta. AT03 OHJELMOINNIN JATKOKURSSI Kurssilla opiskellaan ohjelmointia. Olio-ohjelmoinnin perusteet opiskellaan C++-kielellä. 3. VUOSILUOKAN SOVELTAVAT KURSSIT BB09 ABIKURSSI Abikurssi on ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille. EA10 ABIKURSSI Abikurssi on ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille. BI06 TYÖKURSSI Keskeistä biologian laborointia. Mm. porsaan sydän, DNA-eristys ja mikrobiviljelmät koulun eri tiloista. Retki Heurekan laboratorioon. BI07 EVOLUUTIO Maailmankaikkeuden synnystä elämän syntyyn ja lajien asteittaiseen kehittymiseen. Sukupuuttovaiheet. Ihmisen evoluutio. GE05 TYÖKURSSI Ilmakuvista profiilikuvauksiin ja omien karttojen laadintaan. Kartografian pienimuotoisia harjoitustöitä. Kurkistetaan ATK-pohjaisen paikkatietojärjestelmän saloihin. Kurssi on tarkoitettu itsenäisestä työskentelystä pitäville. GE06 ETELÄ-AMERIKKA Mantereen luonto ja kulttuuri. Mantereen asuttaminen ja mitä sitten tapahtui. Andit, Amazonas ja Tulimaa, kondori, marsu ja peruna FY11 MATEMAATTINEN FYSIIKKA Kurssille osallistuminen edellyttää laajan oppimäärän hyväksyttyä suoritusta. Kurssilla vahvistetaan fysiikan tehtävien ratkaisutaitoa ylioppilaskirjoituksia ja pääsykokeita silmällä pitäen.

16 KE07 KEMIAN TYÖKURSSI II Syvennetään kemian kokeellista työskentelyä. Lähtötasovaatimuksena kemian kurssien 1-3 suoritus. Tehdään kemian kursseihin liittyviä töitä, esim. aineen tunnistus (kvalitatiivinen määritys), aineen määrän analysointi (kvantitatiivinen määritys), titraus. Kurssi arvioidaan laboratoriopäiväkirjan perusteella, arvosana: suoritettu tai hylätty. Maksimiosallistujamäärä on 20. KE8 KEMIAN KOKONAISKUVA Tarkastellaan kemian aihepiirejä erikseen epäorgaanisen ja orgaanisen kemian näkökulmasta. Hankitaan rutiinia kemian tehtävien tekemisessä. KU06 KUVATAITEEN DIPLOMI Suoritettuaan vähintään neljä kuvataidekurssia opiskelija voi suorittaa lukiodiplomikurssin. Lukiodiplomi koostuu teoksesta, portfoliosta ja esseestä. Lukiodiplomin vuosittain vaihtuvia valtakunnallisia tehtävävaihtoehtoja on kuusi, joista opiskelija valitsee yhden. Tehtävissä käytettävä tekniikka (esim. piirtäminen, maalaaminen, valokuvaus tms.) on yleensä vapaavalintainen. Päättötodistukseen tulee hyväksytystä kurssista merkintä S. Kurssin arvosana näkyy liitteessä erillisessä diplomissa. LI10 KUNTOSALIKURSSI Kurssin keskeiset sisällöt ovat tutustuminen monipuoliseen kuntosaliharjoitteluun ja henkilökohtaisen kuntosaliohjelman suunnittelu. Jokaiselle kurssilaiselle laaditaan oma kuntosaliohjelma sekä tehdään lihaskuntotestit. Opiskelijat täyttävät kurssin aikana kuntosaliharjoituspäiväkirjaa. LI 11 RENTOUTUSKURSSI Rentoutumiskurssin tavoitteena on tutustuminen erilaisiin rentoutumistapoihin ja stressin hallintakeinoihin, virkistäytyminen koulutyön ohessa sekä psyykkisen ja fyysisen kunnon kehittäminen. Kurssi koostuu erilaisista rentoutumismuodoista sekä virkistävistä liikuntamuodoista kuten lenkkeily, uinti, lihaskuntoharjoittelu, kuntopainotteiset pelit ja venyttelyt. LI 12 RETKEILYKURSSI Retkeilykurssi toteutetaan syyslukukauden alussa yhden viikonlopun (pe-su) vaelluksena Nuuksion kansallispuistossa. Vaelluksen pituus on n. 25 km ja sen aikana opitaan retkeily- ja erätaitoja sekä luonnontuntemusta. Kurssilaiset tarvitsevat vaellukselle omat retkeilyvarusteet (rinkka, teltta, makuupussi jne.). Kurssille otetaan max. 20 opiskelijaa. LI 13 LIIKUNNAN LUKIODIPLOMIKURSSI Kurssilla suoritetaan liikunnan lukiodiplomi. Diplomin suorittamisen edellytyksenä on viiden liikuntakurssin hyväksytty suoritus. Lukiodiplomi koostuu oman lajin erityisosaamisesta, liikuntakykyisyystesteistä, oman lajin tutkielmasta ja lukioaikaisen liikunnan portfolion laadinnasta. Diplomikurssi on liikunnan erityisosaamisen kurssi ja sen suorittamisesta on hyötyä mm. liikunta-alan jatko-opintoihin aikoville.

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan

KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan KURSSIEN VASTAAVUUSTAULUKKO Kurssien järjestys on tehty OPS2016 mukaan VASTAAVUUS OPETUSSUUNNITELMA 2004 OPETUSSUUNNITELMA 2016 (2016 lukion aloittavat opiskelijat) (2015 tai aikaisemmin aloittaneet lukiolaiset)

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS

Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Lukion kurssit uusi OPS Lukion kurssit vanha OPS Pakolliset valtakunnalliset syventävät kurssit koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit Lyhenne nimi Lyhen nimi ne ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016

RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 RAUTJÄRVEN LUKION OPPIKIRJALISTA LUKUVUONNA 2016-2017 tilanne 20.5.2016 Oppiaine Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN BIOLOGIA Koralli 1, Elämä ja evoluutio BI1 Otava 978-951-1-29113-8 Koralli 2, Ekologia

Lisätiedot

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen)

ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) - ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti (pakollinen) ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (pakollinen) Päivitys 22.4.2016 Päivälukio: Kurssi uudessa OPSissa Päiväluki o: Vanhan OPS:n Aikuislukio: Kurssi uudessa OPSissa ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen) ÄI2 Kieli,

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma

Kerttulin lukion kurssien valintaopas Uusi opetussuunnitelma 1 Kerttulin lukion kurssien valintaopas 2017-2018 Uusi opetussuunnitelma OHJEITA KURSSIVALINTOJEN TEKOON Tarkista ensin YO-suunnitelmasi. Tulosteet => KERlu suunnitelma yo-kirjoitusten suorittamisesta.

Lisätiedot

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua

VANHA OPS: kurssin nimi vanha koodi uusi koodi -Kurssien MAA5-8 tukikurssi zmaa18 MAA17 Funktiolaskennan tukikurssi Ongelmanratkaisua -Eliömaailma zbi1 BI01 Elämä ja evoluutio -Ympäristöekologia zbi3 BI02 Ekologia ja ympäristö -Solu ja perinnöllisyys zbi2 BI03 Solu ja perinnöllisyys -Ihmisen biologia zbi4 BI04 Ihmisen biologia -Bioteknologia

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14

Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Kouvolan Lyseon Lukio Kurssit 2010-, voimassa ikäluokille 13 ja 14 Arviointi: Pakolliset: arvosana, Syventävät: arvosana, Soveltavat: Suoritettu merkintä ÄIDINKIELI ÄI 1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS kurssit kirjan nimi ISBN kustantaja. AI4 Kieli ja tekstit 2 978 952 63 1000 8 (paperikirja) SanomaPro Oppikirjat 2016 2017 OPPIKIRJAN HANKINTAAN LIITTYVÄÄ: Kaikilla opiskelijoilla tulee olla opiskelussaan oma kannettava tietokone. Vinkkejä koneen hankintaan saa Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/ohjeet/digabi/ytl_paatelaiteohje_2016_fi.pdf

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

ISBN Nimi Alv Hinta

ISBN Nimi Alv Hinta Hinnat ovat 1.1.2017 voimaan tulleita kustantajan hintoja. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. TILAUKSET: www.oppinet.fi, asiakaspalvelu.publishing@edita.fi, 020 450 010 PALAUTUKSET: Tilatuilla tuotteilla

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO KURSSILUETTELO 1.1.2007 P VSy KSy So = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = koulukohtainen syventävä kurssi = soveltava

Lisätiedot

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015

Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 Sepän lukion Tikkakosken toimipisteen kirjaluettelo lv. 2014-2015 ÄIDINKIELI (ÄI) ÄI1 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI2 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI3 Särmä mielellään digikirja OTAVA ÄI4 Särmä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2016-2017 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos SanomaPro 9789526336725 Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1 MAY1 alk. 9789526303819 Tekijä

Lisätiedot

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE

KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 1 A B C D KIIMINGIN LUKION KIRJALISTA LUKUVUODELLE 2016-2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk

TAI SÄRMÄ: Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja 978-951-1-29027-8 Otava 48 kk KUNINKAANTIEN LUKIO Lukuvuonna 2016 2017 käytettävät oppikirjat ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Ykkösvuoden opiskelijat: ÄI01 - ÄI03: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus: 978-951-1-28914-2 Otava TAI SÄRMÄ:

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät.

Särmä-oppikirja voi olla digikirjan muodossa, tehtävä- ja kielioppikirjat eivät. Vihdin lukion ensimmäisen vuoden oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Huom! Syksyllä 2016 lukion aloittavat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaan. Ole tarkkana, että hankit juuri sen kirjan, joka listassa

Lisätiedot

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita.

LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET. osaamistavoitteita. LIITE 16.6.2016 LUKIOKURSSEIHIN LIITTYVÄT YHTEISTEN TUTKINNON OSIEN MUUTOKSET 3.1.1.1 Äidinkieli, suomi Nykyinen teksti Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI 1),

Lisätiedot

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille.

Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. Joensuun yhteiskoulun lukion kaikki kurssit, jotka ovat lukion aikana tarjolla syksyllä 2016 lukio-opintonsa aloittaville opiskelijoille. BI01 BI02 BI03 BI04 BI05 BI06 BI07 BI08 BI09 EAB31 EAB32 EAB33

Lisätiedot

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä

5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä 5.5.6 Vieraat kielet, Aasian ja Afrikan kielet, B3-oppimäärä Aasian ja Afrikan kielillä tarkoitetaan maailman valtakieliä, kuten japania, kiinaa tai arabiaa, joissa käytetään monenlaisia kirjoitusjärjestelmiä.

Lisätiedot

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja

Lisätietoja. 978 952 63 0686 5 978 952 63 3712 8 Jukola 3 (ÄI3) Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja kurssinumero ISBN Lisätietoja Kirjalista on myös lukion kotisivuilla, osoitteessa: www.leppavirta.fi/lukio > Tiedotteet opiskelijoille LEPPÄVIRRAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kustantaja Kirjasarja Oppikirja ja

Lisätiedot

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos).

Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus (2016 tai uudempi painos). LUKUVUODEN 2016 2017 OPPIKIRJAT Toim. huom. LOPS2016 tarkoittaa uutta lukion opetussuunnitelmaa vuonna 2016 lukion aloittaville. Äidinkieli ja kirjallisuus, AI Haapala, Hellström, Kantola, ym.: Särmä -

Lisätiedot

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2.

A-oppimäärä B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 B1.2 B2-oppimäärä A2.2 A2.1 A2.2 A2.2 B1.1 A2.1 A2.2 B3-oppimäärä A2.1 A2.2 A2.1 A2.1 A2.2 A1.3 A2. Saksan kieli Saksan kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015-

Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- Oppiaineet ja niihin liittyvät kurssit Yhteislyseo, 2015- rvosana rvosana uoritusmerkintä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ (ÄI) 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01) 2. Tekstien rakenteita

Lisätiedot

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010

Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 1 Lukioiden uuden ja vanhan opetussuunnitelman vastaavuudet 8.9.2016 Nuorten ops Aikuisten ops ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS OPS 2016 OPS 2010 OPS 2016 OPS 2010 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä 1.

Lisätiedot

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA

KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA KANNUKSEN LUKIO ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN LINJA Eläinlääketieteellinen linja Kannuksen lukion eläinlääketieteellinen linja on luonnontieteisiin suuntautunut opintolinja. Eläinlääketieteellisellä linjalla

Lisätiedot

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

3.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 3.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6

1. luokka Karapalo ym. Insights 1 OTAVA Insights 2 Insights luokka: Karapalo ym. Open Road 4 OTAVA Open Road 5 Open Road 6 NURMEKSEN LUKIO Koulukatu 1 75500 NURMES puhelin rehtori 04010 45171 kanslia 04010 45172 13.6.2016 1 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 Ensimmäinen vuosiluokka opiskelee uuden, syksyllä 2016 käyttöön otettavan

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO lv / VANHA OPS

OPPIKIRJALUETTELO lv / VANHA OPS KUUSANKOSKEN LUKIO OPPIKIRJALUETTELO lv. 2016-2017 / VANHA OPS Lukion käyttämät oppikirjat voidaan korvata vastaavalla sähköisellä materiaalilla, mikäli sellainen on kirjasarjaan olemassa. Opiskelija vastaa

Lisätiedot

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä A2-VENÄJÄ vl.4-6 4.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV

KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV KOKKOLAN KAUPUNGIN SUOMENKIELINEN LUKIOKOULUTUS KOKKOLAN SUOMALAISEN LUKION (KOKKOLAN AIKUISLUKION) OPPIKIRJALUETTELO LV 2016-2017 : LUKIO-OPINTONSA SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVAT OPISKELIJAT VANHA OPETUSSUUNNITELMA:

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017. SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3

OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017. SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3 1/5 Äidinkieli ja kirjallisuus OLARIN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 SÄRMÄ. Digioppikirja Kurssit 1-3: digitehtäväkirjat 1-3 SÄRMÄ. Digioppikirja tai painettu oppikirja Kurssit 4-9: tehtävävihkot 4-9 Kurssi

Lisätiedot

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!!

VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN OPPIKIRJAT Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! VANHAN (W) OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISTEN KURSSIEN Tarkista wilmasta, oletko tulossa uuden vai vanhan opsin kurssille!! Lukion kurssit: PAKOLLINEN SYVENTÄVÄ SOVELTAVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS AI 1 Kieli,

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO

KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO KRISTIINANKAUPUNGIN LUKIO Oppikirjaluettelo lukuvuodelle 2016-2017 Vuosikurssi 1 Vuosikurssi 2 Vuosikurssi 3 ENGLANTI A-kieli Karsten-Davies-Kae-Myller jne Ikonen-Mäkelä jne: Ikonen-Mäkelä jne: On Track

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS!

KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, Kauhava Puh Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE KAIKISTA OPPIKIRJOISTA VIIMEISIN PAINOS! KAUHAVAN LUKIO Kauppatie 109, 62200 Kauhava Puh. 040 5745460 Sivu 1 (21) OPPIKIRJAT LUKUVUODELLE 2016-2017 ÄIDINKIELI ÄI oppikirjan nimi kustantaja 1 pak. *Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus+ Tehtäviä

Lisätiedot

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT

NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT NAKKILAN LUKIO 14.6.2016 Porintie 13 29250 NAKKILA NAKKILAN LUKION OPPIKIRJALISTA LV. 2016-2017, SENIORIT JA ABIT Oppiaine Koodi Oppikirja Kurssi Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO

Lukion kurssiluettelo HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO 1 Lukion kurssiluettelo 1.12.2016 HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN LUKIO P VSo = valtakunnallinen pakollinen kurssi = valtakunnallinen syventävä kurssi = valtakunnallinen soveltava kurssi = koulukohtainen

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE Oppikirjat 2016-2017 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT SYKSYLLÄ 2016 ALOITTAVILLE ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 Jukola 1 SanomaPro x Jukola 2 SanomaPro x Jukola

Lisätiedot

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta

Kurssi Kirjan nimi Kust. Kirjan ISBN Hinta IISALMEN LYSEO DIGIKIRJALISTA 2016-2017 Oppikirja-alennus koskee vain painettuja kotimaisia kirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan verkkokaupan kautta voi ostaa ja ladata Otavan digikirjoja. Suomalaisen Kirjakaupan

Lisätiedot

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat

LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat LIEKSAN LUKIO Lukuvuoden 2014-2015 oppikirjat Lyhenne AI AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06 AI07 AI08 AI09 BI Oppimateriaali Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, WSOY

Lisätiedot

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA

Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA PORKKALAN LUKION (VANHA OPS) OPPIKIRJAT LV 2016-2017 Äidinkieli Kurssit 1-3 Uuden OPSin mukaiset kirjat. SÄRMÄ-oppikirja + kurssivihot samaa sarjaa. OTAVA Ruotsi A Heti alussa kaikille Galleri grammatik

Lisätiedot

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat

Kirjalista [lv ] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kirjalista [lv. 2016-2017] Abit ja jatkajat eli vanhan Lops:n mukaan opiskelevat Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI4-6 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit hankkia myös sähköisenä) ja Kielenhuolto-tehtävävihko, Otava. Muiden tehtävävihkojen käytöstä sovitaan

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN!

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2011-12

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna

Oppikirjat lukuvuonna Älä hanki valmiiksi täytettyjä oppikirjoja. Niiden käyttö on esimerkiksi vieraissa kielissä kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI01-ÄI03: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -sarjan uusi oppikirja (voit

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

KIERTOTUNTIKAAVION JA KURSSITARJOTTIMEN OHJEET 2010-2011 JA MUUTAMIA VINKKEJÄ YLEISOHJEET

KIERTOTUNTIKAAVION JA KURSSITARJOTTIMEN OHJEET 2010-2011 JA MUUTAMIA VINKKEJÄ YLEISOHJEET 1 KIERTOTUNTIKAAVION JA KURSSITARJOTTIMEN OHJEET 2010-2011 JA MUUTAMIA VINKKEJÄ YLEISOHJEET Lue läpi nämä ohjeet ennen kuin alat tehdä lukujärjestystä! Wilman kurssitarjotin Löydät 5. jakson kurssitarjottimet

Lisätiedot

SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS. 3 SUOMI TOISENA KIELENÄ. 4 ENGLANTI (A1-KIELI). 5 RUOTSI (B1-KIELI). 7 RANSKA (B2-KIELI). 9 SAKSA (B2-KIELI).

SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS. 3 SUOMI TOISENA KIELENÄ. 4 ENGLANTI (A1-KIELI). 5 RUOTSI (B1-KIELI). 7 RANSKA (B2-KIELI). 9 SAKSA (B2-KIELI). IISALMEN LYSEOON AIKOVAN OPAS 2010 2 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 SUOMI TOISENA KIELENÄ... 4 ENGLANTI (A1-KIELI)... 5 RUOTSI (B1-KIELI)... 7 RANSKA (B2-KIELI)... 9 SAKSA (B2-KIELI)... 10 VENÄJÄ

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim.

Oppikirjat lukuvuonna , tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. Arkadian yhteislyseo Oppikirjat lukuvuonna 2016-2017, 1.8.2015 tai sitä ennen aloitetut lukio-opinnot (kurssitarjottimessa w-etumerkin kursseille, esim. wäi4) Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015

Oppikirjat lukuvuonna 2014 2015 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna

Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna Rautalammin lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Kurssikirjaksi voit valita myös digikirjan, mikäli sellainen on saatavilla. KIRJAN NIMI KUSTANTAJA KURSSI ISBN BIOLOGIA Paperiset kirjat Bios 1: Elämä

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 1 Huom. valmiiksi täytettyjen oppikirjojen käyttö kursseilla on ehdottomasti kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS K 1-3: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja.

Lisätiedot

LUKIODIPLOMIT. Kuvataide. K i rjallisuus. Media Musiikki Liikunta.

LUKIODIPLOMIT. Kuvataide. K i rjallisuus. Media Musiikki Liikunta. LUKIODIPLOMIT Kuvataide K i rjallisuus Media Musiikki Liikunta http://www.edu.fi/lukiodiplomit TAIDEPAINOTUS taito- ja taideaineet valokuvaus elokuvaus taidehistoria musiikkiprojekti steel band kuoro Kuvataiteen

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

TYÖSKENTELYMENETELMÄT

TYÖSKENTELYMENETELMÄT Äidinkieli ÄIDINKIELI (ÄI) Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Kaikilla äidinkielen kursseilla keskiössä ovat tekstit: tekstejä luetaan,

Lisätiedot

YHTEISKUNTAOPPI. Opetuksen tavoitteet: Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

YHTEISKUNTAOPPI. Opetuksen tavoitteet: Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija YHTEISKUNTAOPPI Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijoiden käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta. Yhteiskunnan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisen

Lisätiedot

Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET. lukuvuodelle 2016-2017

Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET. lukuvuodelle 2016-2017 Ensimmäiselle lukiovuodelle suunniteltujen SYVENTÄVIEN ja SOVELTAVIEN KURSSIEN LYHYET KUVAUKSET lukuvuodelle 2016-2017 Äidinkieli ja kirjallisuus sekä ilmaisutaito KURSSI 11: Median maailma nettikurssi

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet liikunnan opetussuunnitelmassa:

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet liikunnan opetussuunnitelmassa: 3.19 Liikunta Liikunnanopetuksen tehtävänä on edistää terveellistä ja aktiivista elämäntapaa sekä ohjata opiskelijaa ymmärtämään liikunnan merkitys fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Lisätiedot

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset ERKKO-LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 26.5.2016 K A I K I S T A O P P I K I R J O I S T A U U S I N / V I I M E I S I N P A I N O S! Tekijät Kirjan nimi ISBN (paperikirja) Kustantaja Kurssi Huomautukset

Lisätiedot

Kurssivastaavuudet: wanha OPS

Kurssivastaavuudet: wanha OPS wbi1 Eliömaailma BI01 Elämä ja evoluutio wbi2 Solu ja perinnöllisyys BI03 Solu ja perinnöllisyys wbi3 Ympäristöekologia BI02 Ekologia ja ympäristö wbi4 Ihmisen biologia BI04 Ihmisen biologia wbi5 Bioteknologia

Lisätiedot

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK

enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK enorssi Annele Laaksonen, KT TY/ TNK Esi- ja peruskouluikäisille maahanmuuttajataustaisille lapsille voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta perusopetuslain (628/1998) mukaisesti. Sitä voidaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma (ops) vaihtuu syksystä 2016. Jos aloitat nyt lukion, hankit pääsääntöisesti kirjoja, jotka on merkitty sanoilla uusi ops.

Opetussuunnitelma (ops) vaihtuu syksystä 2016. Jos aloitat nyt lukion, hankit pääsääntöisesti kirjoja, jotka on merkitty sanoilla uusi ops. HYVINKÄÄN YHTEISKOULUN LUKION KIRJALISTA LV. 2016-2017 Opetussuunnitelma (ops) vaihtuu syksystä 2016. Jos aloitat nyt lukion, hankit pääsääntöisesti kirjoja, jotka on merkitty sanoilla uusi ops. Mikäli

Lisätiedot

Venäjä, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset:

Venäjä, B3-kieli. Oppikirjat: Muu materiaali: Kuuntelut, äänitteet: Lähiopetuksen painotukset: Etätehtävät: Päivystykset: Venäjä, B3-kieli Muu materiaali: Arviointi: Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän venäjän kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen

Lisätiedot

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Haapala ym. : Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, ISBN Otava JOENSUUN YHTEISKOULUN LUKION 12.05.2016 sivu 1 ( 5 ) ÄI01 ÄI02 ÄI03 ENA01 ENA02 ENA03 RAA01 RAA02 RAA03 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ja kirjallisuus Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena

Lisätiedot