Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "www.leppävaaranlukio.fi"

Transkriptio

1 SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT * tähdellä merkityt ovat koulukohtaisia syventäviä kursseja 1. VUODEN SYVENTÄVÄT KURSSIT SU07 PUHEKIELI TARKASTELUUN Kurssilla käsitellään yleis- ja puhekieleen liittyviä seikkoja. Opiskelija tarkastelee oman projektityönsä kautta oppimiaan asioita. FD01 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA (ALKEISKURSSI) Ranskan alkeiskurssille ovat tervetulleita kaikki lukion opiskelijat: sekä vasta-alkajat että jo peruskoulussa ranskaa lukeneet, jotka haluavat kerrata perusasioita. Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. FD02 NÄIN ASIAT HOITUVAT Jatkoa edelliseen kurssiin. Peruskoulussa ranskaa lukeneet ovat tervetulleita kertaamaan myös tässä vaiheessa. Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Tämän kurssin jälkeen siirrytään B2-kielen kurssille FC1. FC01 VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Kurssi on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka ovat aloittaneet ranskan opiskelun yläkoulussa tai jotka ovat suorittaneet lukiossa kurssit FD1 ja FD2. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. FC02 MEILLÄ JA MUUALLA Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. SD01 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA (ALKEISKURSSI) Saksan alkeiskurssille ovat tervetulleita kaikki lukiolaiset! Kurssilla opiskellaan perusasioita: tervehdyksiä, toivotuksia, opetellaan kertomaan itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskus-

2 telukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän kommunikaatiotilanteista. SD02 NÄIN ASIAT HOITUVAT Kakkoskurssi on saumatonta jatkoa alkeiskurssille. Aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Saksan opiskelu jatkuu SD2-kurssin jälkeen kurssilla SC1. SC01 VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET Kurssi on tarkoitettu niille lukiolaisille, jotka ovat aloittaneet saksan opinnot yläkoulussa tai suorittaneet kurssit SD1-2 lukiossa. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kurssilla harjoitellaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä kirjoittamistaitoa viestinnällisten tehtävien avulla ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. SC02 MEILLÄ JA MUUALLA Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja saksankielisten maiden ihmiset, maantiede, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla harjoitellaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä kirjoittamistaitoa viestinnällisten tehtävien avulla ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. MA11 LUKUTEORIA JA LOGIIKKA Lukuteoria tutkii erityisesti luonnollisten lukujen ominaisuuksia. Jaollisuus ja alkuluvut ovat lukuteorian keskeisiä käsitteitä. Teorialla on sovelluksia mm. koodien tarkistusmerkeissä (henkilötunnus, EAN, ISBN) ja tietoliikenteen salausmenetelmissä. Logiikan puolella keskitytään lähinnä matemaattisen todistuksen menetelmiin. MA20* MATEMATIIKAN NIVELTÄMISKURSSI Pitkän matematiikan opinnot aloitetaan niveltämiskurssilla. Kurssilla kerrataan ja syvennetään peruskoulun matematiikan oppimäärää. Lisäksi paneudutaan lukiomatematiikan opiskelutekniikkaan. Kurssi järjestetään 1. jaksossa. BI03 YMPÄRISTÖEKOLOGIA Kurssi käsittelee lähinnä eliölajeja uhkaavien ympäristötekijöiden kuvausta ja keinoja näiden uhkatilanteiden välttämiseksi. Kurssin keskeinen teema on maapallon biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Kurssiin kuuluu pari pienimuotoista itsenäistä työtä. FY02 LÄMPÖ Lämpö-kurssilla käsitellään lämpöoppiin liittyviä peruskäsitteitä, lämpölaajenemista, kaasujen tilanyhtälöitä, olomuodon muutoksia sekä termodynamiikan pääsääntöjä. Kurssilla opitaan mm. miksi järvi ei talvella jäädy pohjaan asti ja miksi perunat kypsyvät nopeasti painekattilassa. FY03 AALLOT Aallot-kurssi koostuu kolmesta kokonaisuudesta: mekaaninen aaltoliike, ääni ja valo aaltoliik-

3 keenä. Kurssilla opitaan mm. miksi aallot tulevat rantaan aina kohtisuoraan riippumatta tuulen suunnasta ja miksi äänet kuuluvat hyvin kaukaa järven toiselta puolelta. Kurssilla opitaan, että usein nähtävän sateenkaaren lisäksi voidaan nähdä toinenkin sateenkaari, jossa värit ovat päinvastaisessa järjestyksessä. KE02 KEMIAN MIKROMAAILMA Perehdytään alkuaineiden ominaisuuksiin, kemiallisiin sidoksiin ja jaksolliseen järjestelmään syvällisemmin. Tutkitaan orgaanisten yhdisteiden rakenteita. Opitaan ymmärtämään aineiden rakenteen ja ominaisuuksien välisiä yhteyksiä. PS02 IHMISEN PSYYKKINEN KEHITYS Minkälaisia kehityshaasteita yksilö kohtaa elämän eri vaiheissa? Kurssilla perehdytään yksilön psyykkiseen kehitykseen, taustalla vaikuttaviin biologisiin tekijöihin sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitykseen. LI03 VIRKISTY LIIKUNNASTA Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu useammasta liikuntamuodosta vuodenajat ja ryhmän rakenne huomioiden. Kurssin tarkempi ohjelma ja sisältö suunnitellaan yhdessä kunkin opiskelijaryhmän kanssa. LI06* MAILAPELIKURSSI Kurssin sisältönä on erilaisiin mailapeleihin tutustuminen ja pelaamisen ohella syventyminen sääntöihin, tekniikkaan ja taktiikkaan. Keskeisinä mailapeleinä ovat sulkapallo, squash, tennis, pöytätennis ja salibandy. 2. VUODEN SYVENTÄVÄT KURSSIT AI07 PUHEVIESTINNÄN TAITOJEN SYVENTÄMINEN Puheviestinnän kurssin tehtävät harjaannuttavat ja monipuolistavat puhumisen tai to ja. Vuorovaiku tustaitoja kehitetään erilaisissa puhetilanteissa, esim. panee leissa, neuvotteluissa, kokouksissa ja keskusteluissa. Vahvistetaan mm. taitoa puhua yleisön edessä, esittää oma mielipide ja kommentoida toisen sanomaa. Arvioidaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. SU07 PUHEKIELI TARKASTELUUN Kurssilla käsitellään yleis- ja puhekieleen liittyviä seikkoja. Opiskelija tarkastelee oman projektityönsä kautta oppimiaan asioita. EA08 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN Keskustelukurssi. Puhumisen harjoittelua aiheina ajankohtaiset tapahtumat ja aikaisempien kurssien aihepiirit, joista sanakokeita kurssin oppikirjan mukaan. Työtapoina mm. ääntämisen harjoittelua, sanaston kertausta, parikeskusteluja, puheita, esitelmiä, väittelyitä. Kurssin lopussa keskustelukoe, joka arvioidaan tuttuun tapaan Arvosanaan vaikuttavat myös kurssilla työskentely ja sanakokeet. Toisen ja/tai kolmannen jakson keskustelukurssit on tarkoitettu koulunsa päättäville kolmasluokkalaisille ja viidennen jakson kurssi toisen vuoden opiskelijoille ja hajauttajille.

4 FC03 ENNEN JA NYT Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. FC04 OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNITELMAT Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. FC05 KULTTUURI Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. FC06 YHTEINEN MAAPALLOMME Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. SA08 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN Keskustelukurssi. Puhumisen harjoittelua aiheina ajankohtaiset tapahtumat ja aikaisempien kurssien aihepiirit, joista sanakokeita kurssin oppikirjan mukaan. Työtapoina mm. ääntämisen harjoittelua, sanaston kertausta, parikeskusteluja, puheita, esitelmiä, väittelyitä. Kurssin lopussa keskustelukoe, joka arvioidaan tuttuun tapaan Arvosanaan vaikuttavat myös kurssilla työskentely ja sanakokeet. SC03 ENNEN JA NYT Toisen lukiovuoden saksan opiskelu alkaa tehokkaalla kertausjaksolla, jonka aikana palautetaan mieleen ensimmäisenä vuonna opitut asiat. Lisäksi kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla harjoitellaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä kirjoittamistaitoa viestinnällisten tehtävien avulla ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. SC04 OPISKELU JA TULEVAISUUS Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, opiskeluun ja työelämään. Harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti viestimistä kurssin aihepiireistä ja niihin liittyen omista toiveista ja suunnitelmista. Kielitaidon tasojen kuvausasteikolla ollaan peruskielitaidon alkuvaiheessa (A2.1). SC05 KULTTUURI Kurssin aihepiirinä on kulttuuri laajasti ymmärrettynä. Harjoitetaan kaikkia kielitaidon alueita. Kielitaidon tasojen kuvausasteikolla pyritään kehittämään tason A2.1 valmiuksia. SC06 YHTEINEN MAAPALLOMME Aihepiirinä on ihmisen toiminta yhteiskunnassa ja maapallolla. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä muita kielitaidon alueita unohtamatta. Pyrkimyksenä on päästä kielitaidon tasojen kuvausasteikolla kehittyvään peruskielitaitoon (A2.2).

5 MA12 NUMEERISIA JA ALGEBRAALISIA MENETELMIÄ Numeerisilla menetelmillä löydetään laskinta tai tietokoneohjelmia käyttäen likiarvoja matemaattisten tehtävien ratkaisuille. Kurssilla perehdytään yhtälön ratkaisun numeerisiin menetelmiin sekä funktion muutosnopeuden (derivaatta) ja pinta-alojen (integraali) määrittämiseen. Kurssi tukee toisen vuosiluokan pakollisia kursseja ja antaa hyvän pohjan kolmannen vuosiluokan pakollisille kursseille. NB07 TALOUSMATEMATIIKKA Perehdytään indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muihin vastaaviin laskelmiin sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Ongelman ratkaisussa sovelletaan edellisellä kursseilla opittuja laskentamenetelmiä. Suositellaan lyhyen matematiikan kirjoittajille. BI04 IHMISEN BIOLOGIA Kurssilla käsitellään mm. ihmisen lisääntyminen, aistit, hermosto, luusto Kurssi on itsenäinen kokonaisuus. GE03 RISKIEN MAAILMA Käsittelee muutoksia maapallon olosuhteissa, esimerkiksi maanjäristyksiä, myrskyjä ja tulvia. Kurssi edellyttää maantieteen 1. pakollisen kursin suorittamista. FY04 LIIKKEEN LAIT Tutkitaan etenemisliikkeen ilmiöitä kokeellisesti ja käsitellään niitä selittäviä malleja. Tarkastellaan energian ja liikemäärän säilymistä erilaisissa tilanteissa. FY05 PYÖRIMINEN JA GRAVITAATIO Opitaan sujuva vektorisuureiden käyttö dynamiikkaan ja statiikkaan liittyvien ongelmien käsittelyssä. Tutustutaan painovoiman luonteeseen ja sen alaiseen liikkeeseen. Perehdytään jäykän kappaleen pyörimisliikkeen kinematiikkaan ja dynamiikkaan. FY06 SÄHKÖ Tutustutaan sähköisten ilmiöiden fysikaalisiin perusteisiin ja niitä kuvaaviin suureisiin. Opitaan sähkövarausten vuorovaikutuksien kuvailutapoja ja niiden käyttöä varausten liikeratojen laskemisessa. Perehdytään tasavirtapiirien laskennalliseen käsittelyyn. Tehdään havainnollistavia demonstraatioita ja oppilastöitä. KE03 REAKTIOT JA ENERGIA Opitaan kirjoittamaan reaktioyhtälöitä ja käsittelemään reaktioita matemaattisesti. Tutkitaan kokeellisesti energianmuutoksia reaktiossa ja reaktion tapahtumiseen ja reaktionopeuteen vaikuttavia tekijöitä. KE04 METALLIT JA MATERIAALIT Tutustutaan teollisesti merkittäviin raaka-aineisiin ja niiden jalostusprosesseihin. Syvennytään hapetuspelkistysreaktioiden käsittelyyn. UE04 USKONTOJEN MAAILMAT Kurssilla syvennytään suurten maailmanuskontojen yhteisiin ja erottaviin piirteisiin sekä siihen, miten ne vastaavat elämän peruskysymyksiin. Kurssilla tehdään projektityö, jossa tutkitaan

6 yhden kohdemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta esim. matkailijan tai kansainvälisen työntekijän näkökulmasta. Mahdollisuuksien mukaan tehdään vierailuja esim. synagogaan tai moskeijaan. ET04 KULTTUURI JA ELÄMÄNKATSOMUS Kurssin aikana tutustutaan eri kulttuurien elämänkatsomuksiin. Kurssi johdattaa lisäksi länsimaiseen aatehistoriaan. Käytössä ovat pääosin oppilaskeskeiset työtavat. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti. FF02 FILOSOFINEN ETIIKKA Kurssilla pohdimme mitä moraali on ja selvittelemme erilaisia elämänfilosofioita. Tutkimme moraalifilosofisia teorioita ja sovellamme niitä käytännön erityistapauksiin. Filosofisen etiikan rikas perinne antaa yhteisen pohjan, mutta omaa ja itsenäistä ajattelua etsitään ja kun se löydetään, sitä puolustetaan perusteellisesti. FF03 TIEDON JA TODELLISUUDEN FILOSOFIA Mitä todellisuus on ja mikä on todellista? Mitä voidaan tietää ja mihin tieto perustuu? Miksi tiedettä pidetään tienä luotettavaan tietoon? Miksi opettajia ja oppikirjoja pitäisi uskoa? Opiskelijoiden omakohtainen ihmettely toimii lähtökohtana, kun selvittelemme näitä ontologisia, tieto-opillisia ja tieteenfilosofisia kysymyksiä. Filosofian perinne toimii apuna. FF04 YHTEISKUNTAFILOSOFIA Miksi järjestäytynyt yhteiskunta on olemassa? Millainen on hyvä yhteiskunta? Käymme läpi yhteiskuntafilosofian historiaa ja politiikan filosofiaa. Pohdimme valtaa ja sen oikeuttamista sekä nyky-yhteiskunnan erityisongelmia monipuolisesti, syvällisesti ja johdonmukaisesti. HI05 SUOMEN VAIHEET ESIHISTORIASTA AUTONOMIAN AIKAAN Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista kulttuuriperintöä (Suomen asuttaminen, Suomen liittyminen läntiseen kulttuuripiiriin, keskiajan yhteiskunnallinen kehitys, Suomi suurvallan osana). Tavoitteena on tarkastella Suomen varhaishistoriaa kriittisestä näkökulmasta: mistä ja miten historiallista tietoa saadaan ja miten luotettavaa se on. HI06 KULTTUURIEN KOHTAAMINEN Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkin tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä kulttuurien historiallisen kehityksen ja nykyajan kautta sekä tarkastellaan kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Käsiteltävät kulttuurit valitaan Euroopan ulkopuolelta. (Painopiste on Kaukoidässä, ellei edellisen vuoden toukokuussa kurssille ilmoittautuneiden kanssa toisin sovita.) Oppilaskeskeiset työtavat. YH04 EUROOPPALAISUUS JA EUROOPAN UNIONI Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa Euroopan unionista käytävään keskusteluun. Keskeisiä teemoja ovat eurooppalainen identiteetti (eurooppalaiset arvot ja unionin kansalaisuus), unionin päätöksentekojärjestelmä ja Suomi sen osana, jäsenyyden edut ja haitat sekä uhkat ja mahdollisuudet.

7 PS03 IHMINEN TIEDONKÄSITTELIJÄNÄ Miksi unohdamme? Onko kaikki sitä miltä näyttää? Miksi joskus on vaikea keskittyä? Miksi nukumme ja näemme unia? Mikä on aivojen merkitys havaitsemisessa, tarkkaavaisuudessa, muistissa ja unissa? Miten aivovauriot vaikuttavat psyykkiseen toimintaan? Kurssilla perehdytään kognitiiviseen psykologiaan mm. tekemällä psykologisia kokeita tarkkaavaisuudesta ja muistista. MU03 MUSIIKKI MEILLÄ JA MUUALLA Kurssilla syvennetään muiden kulttuurien tuntemusta ja tutustutaan monipuolisesti tämän päivän musiikkiin kuuntelemalla ja itse musisoimalla. Kurssin aikana pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään konsertti- tai vierailukäyntejä. KU03 MEDIA JA KUVIEN VIESTIT Eritellään ja tulkitaan median kuvia ja niiden vaikutusmuotoja. Tehdään kuvataidetta mm. kuvajournalismin, sarjakuvan ja populaarikulttuurin pohjalta. Käytetään erilaisia kuvia ja tekniikoita oman tulkinnan välineenä. LI04 YHDESSÄ LIIKKUEN Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Kurssi koostuu useammasta liikuntamuodosta, jotka valitaan kurssin sisällön yhteissuunnittelussa. LI07* PALLOILUKURSSI Kurssin tavoitteena on syventää jo tuttuja pallopelejä ja niiden sovellutuksia, viitepelejä ja pelitaktiikoita sekä tutustua uusiin palloilulajeihin. Kurssin pallopelejä ovat jalkapallo/futsal, koripallo, lentopallo, käsipallo, pesäpallo ja salibandy. TE02 NUORET, TERVEYS JA ARKIELÄMÄ Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita nuoren arkielämän terveystottumusten ja selviytymisen keinojen osalta. Työskentelyssä korostuvat arvopohdinta ja keskustelut sekä toiminnalliset yksilö- ja ryhmäharjoitukset. TE03 TERVEYS JA TUTKIMUS Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttaviin tekijöihin ja näkökulmiin, terveyden ja sairauden tutkimiseen, terveydenhuollon eri käytäntöihin ja terveyspalvelujen tarjontaan. Työskentelyssä korostuvat tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen ja vierailukäynnit. 3. VUODEN SYVENTÄVÄT KURSSIT AI08 TEKSTITAITOJEN SYVENTÄMINEN Kerrataan tekstilajit ja -tyypit ja syvennetään erilaisten tekstien kriittistä lukutaitoa ja analysointivalmiuksia. Harjoitellaan tekstitaidon kokeessa tarvittavia taitoja. AI09 KIRJOITTAMINEN JA NYKYKULTTUURI Käsitellään ajankohtaisia kielen, kirjallisuuden ja viestinnän teemoja. Tarkastellaan mediatekstien ilmaisukeinoja ja syvennetään omien tekstien aiheiden käsittelyä ja ajattelun itsenäisyyttä. Kehitetään kirjallista ilmaisua esseekoetta varten.

8 SU08 ERILAISTEN TEKSTIEN KIRJOITTAMISTA Opiskelija syventää ja monipuolistaa kirjallisen ilmaisun taitojaan ja varmentuu kielen rakenteiden hallinnassa. Kurssilla harjoitellaan opiskelijan omat tarpeet ja kiinnostus huomioon ottaen erilaisten tekstien kirjoittamista sekä kirjoittamiseen, teksteihin ja kieleen liittyviä seikkoja. SU07 PUHEKIELI TARKASTELUUN Kurssilla käsitellään yleis- ja puhekieleen liittyviä seikkoja. Opiskelija tarkastelee oman projektityönsä kautta oppimiaan asioita. SU09 TEKSTIEN MAAILMASSA Opiskelija syventää lukemisen taitoaan ja suomalaisen ja mahdollisuuksien mukaan oman kulttuurinsa kirjallisuuden tuntemusta. Opiskelija lukee kaunokirjallisuutta ja asiatekstejä, esittelee teoksen ja kirjailijan, keskustelee ja kirjoittaa lukukokemuksestaan sekä mahdollisuuksien mukaan harjoittelee kääntämistä. BB06 RUOTSIN KESKUSTELUKURSSI Haluathan kehittää ruotsin suullista kielitaitoasi? Keskustelukurssilla käytämme mm. roolileikkejä, pari- ja ryhmäkeskusteluja unohtamatta ääntämistä. Suullinen kurssikoe. BB07 LAAJENEVA MAAILMANKUVAMME Kurssin keskeisenä tavoitteena on saada käsitys Pohjoismaiden asemasta Euroopassa ja laajemminkin maailmassa. Erityisesti painottuvat ekstensiivinen lukeminen, kuullun ymmärtäminen, ohjattu ja ohjaamaton kirjoittaminen sekä tiivistelmän tekeminen. Valmistaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. EA07 LUONTO JA YMPÄRISTÖONGELMAT Kurssi käsittelee luontoa ja sen tilaa, ihmistä ja ihmisen suhdetta ympäristöönsä. Teksteihin liittyvät tehtävät harjoittavat tekstin ymmärtämistä ja sanastoa sekä kertaavat rakenteita. Aloitetaan ylioppilaskirjoitusten kaikkien osioiden harjoitteleminen. EA08 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN Keskustelukurssi. Puhumisen harjoittelua aiheina ajankohtaiset tapahtumat ja aikaisempien kurssien aihepiirit, joista sanakokeita kurssin oppikirjan mukaan. Työtapoina mm. ääntämisen harjoittelua, sanaston kertausta, parikeskusteluja, puheita, esitelmiä, väittelyitä. Kurssin lopussa keskustelukoe, joka arvioidaan tuttuun tapaan Arvosanaan vaikuttavat myös kurssilla työskentely ja sanakokeet. Toisen ja/tai kolmannen jakson keskustelukurssit on tarkoitettu koulunsa päättäville kolmasluokkalaisille ja viidennen jakson kurssi toisen vuoden opiskelijoille ja hajauttajille. FC07 TIEDE JA TEKNIIKKA Tutustutaan eri tieteenaloja, tekniikkaa ja viestinnän eri muotoja käsitteleviin teksteihin. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. FC08 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Kurssilla käsitellään luontoa ja sen ilmiöitä käsitteleviä tekstejä ja tutustutaan luontoon suh-

9 tautumiseen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Valmentaudutaan ylioppilaskirjoituksiin. SA07 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Laajennetaan kielitaitoa ja tietämystä maailmasta lukemalla eri aiheita käsitteleviä tekstejä. Kerrataan sanastoa ja rakenteita ja hiotaan kirjallista ilmaisua. Valmistaudutaan päättökokeeseen. SA08 PUHU JA YMMÄRRÄ PAREMMIN Keskustelukurssi. Puhumisen harjoittelua aiheina ajankohtaiset tapahtumat ja aikaisempien kurssien aihepiirit, joista sanakokeita kurssin oppikirjan mukaan. Työtapoina mm. ääntämisen harjoittelua, sanaston kertausta, parikeskusteluja, puheita, esitelmiä, väittelyitä. Kurssin lopussa keskustelukoe, joka arvioidaan tuttuun tapaan Arvosanaan vaikuttavat myös kurssilla työskentely ja sanakokeet. SC07 TIEDE JA TEKNIIKKA Tutustutaan nuoren aikuisen elämänpiiriin saksankielisessä kulttuurissa. Opitaan ottamaan kantaa entistä vaativammissa tilanteissa. Lukemista ja kirjoittamista harjoitellaan oppikirjan tekstien ja tehtävien avulla. Kuullun ymmärtämisen harjoittelussa käytetään mahdollisuuksien mukaan lisätehtäviä. Puhevalmiuteen kuuluvia taitoja harjoitellaan pari- ja pienryhmätyöskentelyssä. SC08 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS Hankitaan tietoa saksalaisten historiasta, kulttuurista ja nykyisestä elämänmuodosta. Luetaan entistä vaativampia tekstejä. Vahvistetaan rakenteiden hallintaa. Valmistaudutaan päättökokeeseen. Koko oppimäärän tyydyttävästi suoritettuaan opiskelija selviytyy saksan kielellä arkipäivän tilanteista, ymmärtää kirjoitetun yleiskielisen tekstin pääasiallisen sisällön, pystyy kirjoittamaan lyhyen tekstin apuneuvoja käyttäen ja pysyy kehittämään kielitaitoaan edelleen omin avuin. MA13 DIFFERENTIAALI- JA INTEGRAALILASKENNAN JATKOKURSSI Täydennetään ja syvennetään differentiaali- ja integraalilaskennan kursseja. MA14* MATEMATIIKAN KOKONAISKUVA Käydään läpi laajan oppimäärän aiheet pitkittäisleikkauksin kurssirajat ylittäen. NB08 MATEMAATTISIA MALLEJA III Kurssilla syvennetään trigonometristen funktioiden käsittelytapoja. Lisäksi kurssilla tutustutaan vektorilaskennan alkeisiin. Suoritellaan lyhyen matematiikan kirjoittajille. Kurssi on vaativa. NB09* KERTAUSKURSSI Kerrataan lyhyen matematiikan oppimäärä. Kurssia suositellaan niille opiskelijoille, jotka aikovat kirjoittaa lyhyen matematiikan ylioppilaskirjoituksissa.

10 BI05 BIOTEKNOLOGIA Kurssin aiheina ovat mm. perinnölliset sairaudet, geenitekniikka, bakteerit ja virukset. Kurssiin sisältyy laaja pakollisten kurssien kertausjakso. Kurssi edellyttää pakollisten kurssien (=BI01 ja BI02) hyväksyttyä suorittamista. GE04 ALUETUTKIMUS Tehdään tutkielma itse valitusta alueesta. Opettaja toimii lähinnä työn ohjaajana. Edellytyksenä kurssille pääsylle on GE01:n ja GE02:n suorittaminen. Soveltuu myös niille 2. vuosikurssin opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet em. maantieteen pakolliset kurssit. Kurssille osallistuvalta odotetaan itsenäisen työskentelyn taitoja. FY07 SÄHKÖMAGNETISMI Käsitellään magneettisia perusilmiöitä. Tutustutaan sähkömagneettiseen induktioon ja sen soveltamiseen sähkötekniikassa. Tutkitaan vaihtovirtapiirien ominaisuuksia teoreettisesti ja kokeellisesti. Kokeellisissa tutkimuksissa opitaan käyttämään elektronisia mittalaitteita. FY08 AINE JA SÄTEILY Tutustutaan atomien maailmaa kuvaavan modernin fysiikan perusteisiin. Opitaan aalto-hiukkasdualismin merkitys sekä aineen ja energian ekvivalenssi. Perehdytään sähkömagneettisen säteilyn ja aineen vuorovaikutukseen sekä atomiytimissä tapahtuviin reaktioihin. KE05 REAKTIOT JA TASAPAINO Tutkitaan kemiallisen reaktion kinetiikkaa ja tasapainoa kokeellisesti ja laskennallisesti. Kurssilla keskeisiä asioita ovat happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset, liukoisuus ja liukoisuustasapaino. UE05 MIHIN SUOMALAINEN USKOO? Suomalainen uskonnollisuus mitä se on? Entä uskonnonvapaus Suomessa: vapautta uskonnosta vai vapautta uskontoon? Kurssilla tarkastellaan suomalaista uskonnollisuutta muinaisuskonnosta nykyajan uskonnollisiin liikkeisiin saakka. Kurssilla pyritään järjestämään vierailuja ja vierailijoita eri uskonnollisista liikkeistä mm. mormonit, Jehovan todistajat, Krishnaliike ja helluntaiherätys. ET05 KULTTUUREJA JA KATSOMUKSIA Kurssin aikana tutustutaan johonkin elämänkatsomukseen ja tutkitaan sen erityispiirteitä. Käytössä ovat oppilaskeskeiset työtavat, esim. projektityöskentely. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti. FF03 TIEDON JA TODELLISUUDEN FILOSOFIA Mitä todellisuus on ja mikä on todellista? Mitä voidaan tietää ja mihin tieto perustuu? Miksi tiedettä pidetään tienä luotettavaan tietoon? Miksi opettajia ja oppikirjoja pitäisi uskoa? Opiskelijoiden omakohtainen ihmettely toimii lähtökohtana, kun selvittelemme näitä ontologista, tieto-opillista ja tieteenfilosofisia kysymyksiä. Filosofian perinne toimii apuna. FF04 YHTEISKUNTAFILOSOFIA Miksi järjestäytynyt yhteiskunta on olemassa? Millainen on hyvä yhteiskunta? Käymme läpi yhteiskuntafilosofian historiaa ja politiikan filosofiaa. Pohdimme valtaa ja sen oikeuttamista sekä

11 nyky-yhteiskunnan erityisongelmia monipuolisesti, syvällisesti ja johdonmukaisesti. YH03 KANSALAISEN LAKITIETO Tavoitteet: Opiskelijalla on kyky ja valmius valvoa oikeuksiaan ja etujaan. Opiskelija osaa saattaa asiansa viranomaisen käsiteltäväksi. Opiskelija osaa toimia erilaisissa tilanteissa asiallisesti ja lain edellyttämällä tavalla. Opiskelija tuntee Suomen oikeusjärjestyksen keskeiset periaatteet. Keskeisiä aihepiirejä ovat: avioliittolainsäädäntö, perintöoikeus, asumiseen liittyvät asiat, velka, kuluttajansuoja, rikos- sekä työoikeus. Asioiden oppimisen helpottamiseksi ratkotaan runsaasti yksittäisiä oikeustapauksia. PS04 MOTIVAATIO, TUNTEET JA ÄLYKÄS TOIMINTA Mikä saa minut opiskelemaan? Miksi en joskus innostu opiskelusta? Voiko tunteita hallita ja miten? Kurssilla perehdytään motivaatioon ja tunteisiin eri näkökulmista (biologinen, sosiaalinen, psyykkinen). Tarkastellaan motivaation ja tunteiden keskinäistä yhteyttä sekä niiden säätelymahdollisuutta. Lisäksi perehdytään älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden kysymyksiin. PS05 PERSOONALLISUUS JA MIELENTERVEYS Miten minusta tuli minä? Miten yksilö voi säilyttää mielenterveytensä? Mikä sitä horjuttaa ja miksi toiset sairastuvat mieleltään? Kurssilla perehdytään erilaisiin psykologisiin näkökulmiin persoonallisuudesta ja sen kehityksestä. Tutustutaan myös hyvinvointia ylläpitäviin ja horjuttaviin tekijöihin, psyykkisiin häiriöihin sekä niiden hoitomuotoihin. MU04 MUSIIKKI VIESTII JA VAIKUTTAA Kurssilla tutustutaan musiikin eri käyttömuotoihin ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa ja mediassa. Sisältöalueina voivat olla esim. elokuvamusiikki, näyttämömusiikki tai mainosmusiikki. Kurssilla soitetaan ja lauletaan tai sävelletään itse aiheeseen liittyvää musiikkia. MU05 MUSIIKKIPROJEKTI Kurssilla opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat musiikkiproduktion, jonka laajuus ja vaativuus määräytyvät ryhmän koon ja taitojen mukaan. Kyseessä voi olla esim. musikaali, pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juhliin, äänite tai musiikkivideo. KU04 TAITEEN KUVISTA OMIIN KUVIIN Opetellaan kuvataiteen sisältöjä ja erilaisia ilmaisutapoja. Harjoitellaan kuvan sommittelua ja värin, valon, varjon ja liikkeen kuvaamista kuvataiteen keinoin. Tulkitaan ja analysoidaan taidekuvia. KU05 NYKYTAITEEN TYÖPAJA Opetellaan tekemään ja arvioimaan nykytaidetta sekä havaitsemaan ja oivaltamaan visuaalisia merkityksiä ympäristössä. Tutkitaan joitakin taiteen alakulttuureita. Halutessaan saa toteuttaa jonkin laajemman kuvataideprojektin. LI05 KUNTOLIIKUNTA Kurssin tavoitteena on opiskelijan oman liikkumisen tehostaminen, kunnon kohottaminen ja seuraaminen sekä säännöllisen liikunnan harrastamisen merkityksen ymmärtäminen. Jokainen opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman. Kuntoa kohotetaan kurssin aikana sekä itsenäisesti että ryhmän kanssa yhdessä.

12 OP02 OPISKELU, TYÖELÄMÄ JA AMMATINVALINTA Kurssi on tarkoitettu niille, jotka haluavat saada syvälliset tiedot työelämästä ja omista ammatinvalintamahdollisuuksistaan. Perehdymme suomalaiseen työelämään ja oppilaitoksiin vierailujen ja vierailijoiden välityksellä. Harjoittelemme työhakemuksen ja työsopimuksen tekoa sekä käyttäytymistä työhönottohaastattelussa. Haastatteluharjoitukset videoidaan ja analysoidaan. 1. VUODEN SOVELTAVAT KURSSIT AI10 ILMAISUTAIDON PERUSKURSSI Vahvistetaan ilmaisurohkeutta ja kehitetään yhteistyötaitoja monenlaisten ryhmätehtävien ja erilaisten keskittymis- ja improvisaatioharjoitusten avulla. AI11 ILMAISUTAIDON NÄYTELMÄKURSSI Syvennetään teatteri-ilmaisullisia taitoja ja valmistetaan yksi tai useampia draamallisia tuotoksia. AI14 LUKI-KURSSI Kurssin tavoitteena on perehtyä keskeisimpiin nuoruusiän kielellisiin vaikeuksiin sekä pohtia omia oppimismenetelmiä. Kurssi voidaan suorittaa itsenäisesti. AI15 OPPIMISTAITOJEN KURSSI Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan omaa tietämystä oppimistavoistaan sekä antaa käytännön vinkkejä lukio-opiskeluun (laajuus ½-kurssia). BB10 RUOTSIN NIVELTÄVÄ KURSSI Perusopetuksen keskeisten kurssisisältöjen kertauskurssi PD01 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Kurssilla harjoitellaan mm. kertomaan espanjaksi perusasioita itsestä (esim. nimi, ikä, kansalaisuus) ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. PD02 NÄIN ASIAT HOITUVAT Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja ravintolassa sekä tutustutaan esim. espanjalaiseen ruokakulttuuriin. TD01 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Opetellaan italian kielen alkeita, ääntämistä, kielioppia ja sanastoa. Tutustutaan Italiaan maana ja kulttuurimatkailun kohteena mm. videoiden ja musiikin avulla. TD02 NÄIN ASIAT HOITUVAT Jatketaan italian kielen alkeiden opiskelua. Opitaan mm. asioimaan turistina Italiassa erilaisissa liikkeissä, kahviloissa, ravintoloissa ja hotelleissa. VD01 HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA Kurssilla opitaan venäjän aakkoset ja arkikielen sanontoja. Pieniä keskusteluharjoituksia.

13 VD02 NÄIN ASIAT HOITUVAT Kurssilla opitaan keskeisimpiä rakenteita ja matkailuun liittyvää sanastoa. Tutustutaan venäläiseen kulttuuriin. FY09 FYSIIKAN PERUSTYÖT Tehdään kokeellisia fysiikan töitä eri aiheista, kuten lämpöopista, valo-opista ja mekaniikasta. Kurssi arvioidaan työselostusten perusteella. KE06 KEMIAN TYÖKURSSI I Opetellaan kemian kokeellista työskentelyä. Lähtötasovaatimuksena kemian pakollisen kurssin suoritus. Tehdään kemian pakolliseen kurssiin liittyviä töitä, esim. liekkikokeet, ionirakenteen tunnistus, tislaus. Kurssi arvioidaan laboratoriopäiväkirjan perusteella, arvosana: suoritettu tai hylätty. Kurssin maksimiosallistujamäärä on 20. LI08 UUDET LIIKUNTALAJIT Tavoitteena on tutustua opiskelijoille uusiin tai vähemmän harrastettuihin liikuntamuotoihin ja/ tai paikkoihin. Opiskelijoiden toiveet, vuodenajan tarjoamat mahdollisuudet ja kulkuyhteydet vaikuttavat siihen, mihin lajeihin tutustutaan. Osa lajeista on maksullisia. LI15 LIIKUNTAKERHO Soveltava liikuntakurssi, joka toteutetaan oppituntien ulkopuolella lukion liikuntasalissa pelaamalla opiskelijoiden valitsemia liikuntalajeja. Kurssisuorituksen saa 38 tunnin osallistumisen jälkeen. LI16 TUOMARI- JA TOIMITSIJAKURSSI AT01 TIETOTEKNIIKAN ALKEISKURSSI Kurssi on tarkoitettu lähinnä niille, joilla ei ole riittävää kokemusta tietotekniikan käytöstä. Kurssin jälkeen opiskelija osaa tehdä hallitusti laajankin tutkielman tietokoneella (kuvitus, taulukot, diagrammit yms.). Etusija 1. vuosiluokan opiskelijalla. Kurssilla suoritetaan osa tietokoneen ajokorttitutkinnosta. OP06 FRIENDS-ELÄMÄNHALLINNAN KURSSI Kurssilla perehdytään elämänhallinnan taitoihin (laajuus ½-kurssia). 2. VUODEN SOVELTAVAT KURSSIT AI12 TEATTERITAITEEN LUKIODIPLOMIKURSSI Valmistetaan teatteriesitys itsenäisesti yksin tai ryhmässä. Suoritukseen kuuluvat työsuunnitelma, työpäiväkirja ja oman työn arviointi esseessä. Diplomityön arvioivat oma opettaja ja teatterialan ammattilainen erikseen järjestettävässä tilaisuudessa. Osallistumisen edellytyksenä on kolme suoritettua ilmaisutaidon ja teatterin kurssia. AI13 TEATTERIOPIN KURSSI Tutustutaan keskeisiin teatterihistoriallisiin suuntauksiin, teoksiin ja teoreetikoihin. Kokeillaan käytännössä teatterin eri menetelmiä.

14 FY12 TÄHTITIETEENPERUSTEET Tutustutaan tähtitieteenperusteisiin. Kurssilla selvitetään mm. maailmankaikkeuden ja aurinkokuntamme rakenteita, tähtien elämänkaaret ja mistä eri alkuaineet ovat peräisin. Kurssilla tehdään ryhmätöitä ja mahdollisuuksien mukaan retkiä esimerkiksi planetaarioon. KE07 KEMIAN TYÖKURSSI II Syvennetään kemian kokeellista työskentelyä. Lähtötasovaatimuksena kemian kurssien 1-3 suoritus. Tehdään kemian kursseihin liittyviä töitä, esim. aineen tunnistus (kvalitatiivinen määritys), aineen määrän analysointi (kvantitatiivinen määritys), titraus. Kurssi arvioidaan laboratoriopäiväkirjan perusteella, arvosana: suoritettu tai hylätty. Maksimiosallistujamäärä on 20. PS06 MINÄ, SINÄ JA MUUT Kehitä itsetuntemustasi ja vuorovaikutustaitojasi ryhmässä toiminnallisin menetelmin. Kurssilla työskennellään mm. rooliharjoittelun, dramatisoinnin ja näyttelemisen avulla. Osanottajilta edellytetään valmiutta ja halukkuutta osallistua erilaisiin harjoituksiin. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. itsetunto, ystävyys- ja parisuhteet, vanhemmuus, ristiriidat, vuorovaikutustaidot, aggressio ja ryhmäilmiöt. LI09 VANHAT TANSSIT Kurssin tavoitteena on harjoittaa laaja-alaisesti opiskelijoiden tanssitaitoa. Siihen kuuluvat rytmikyvyn, askelten, ryhdin, tanssikuvioiden ja tilankäytön harjoittaminen sekä tanssimiseen liittyvät etikettisäännöt, kuten tanssipartnerin huomioiminen. Kurssin aikana valmistellaan vanhojen päivän tanssiesitys, joka koostuu erityylisestä tanssista, tilan koristelemisesta ja juhlien organisoimisesta. LI14 URHEILUN HARRASTEKURSSI Harrastekurssi on liikuntaa aktiivisesti ja tavoitteellisesti harrastavan omatoimisen harjoittelun perusteella suoritettava liikuntakurssi. Opiskelija laatii suunnitelman oman lajin harjoittelusta ja tavoitteista lajissaan. Liikuntaharrastuksen on oltava ohjattua ja/tai valvottua ja se toteutetaan yhden lukuvuoden aikana. Harrastekurssista laaditaan portfolio, johon liitetään todistus harjoittelusta. Kurssin voi suorittaa pakollisten liikuntakurssien suorituksen jälkeen. LI 17 HIIHTO- JA LASKETTELUKURSSI Hiihto- ja laskettelukurssi toteutetaan 3-5 vuorokauden hiihtomatkana Keski- tai Pohjois-Suomen laskettelukeskukseen 3. jakson aikana. Kurssilla hiihdetään ja lasketellaan omilla väleillä itsenäisesti, pienryhmissä sekä koko ryhmä yhdessä. Kurssin aikana toteutetaan kaikille yhteinen n. 20 km maastohiihtoretki. Laskettelukurssi on maksullinen. LI18 TANSSIN ESITTÄMISEN KURSSI Kurssin tavoitteena on tanssillisen kokonaisilmaisun ja viestintäkykyjen kehittäminen eri tanssityylejä harjoittamalla. Tanssikurssi on osa lukion tanssidiplomin suorittamista. LI19 TANSSIKOREOGRAFIAN KURSSI Kurssin tavoitteena on oppia tekemään tanssiesityksen koreografia. Oman koreografisen idean pohjalta kehitetään liikemateriaali, johon yhdistetään ääni ja visuaalinen ympäristö. Tanssikurssi on osa lukion tanssidiplomin suorittamista.

15 OP04 KANSAINVÄLISYYS TULEVAISUUTENA INTERNATIONAL AFFAIRS Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa tietoa uramahdollisuuksista kansainvälisissä työtehtävissä ja että opiskelija osaa etsiä tietoa kansainvälisistä työtehtävistä sekä hahmottaa kansainväliset työtehtävät tulevaisuuden mahdollisuutena. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija verkottuu. Kurssin aihepiirejä ovat kaupan, teollisuuden ja julkishallinnon kansainväliset työtehtävät ja niihin kasvaminen sekä erilaisten koulutusmahdollisuuksien tarjoamat edellytykset kansainväliselle uralle. Kurssiopetus tapahtuu luento-opetuksena. Pääosa sisällöistä toteutuu vierailijaluennoitsijoiden välittämän informaation kautta. Opintokäynnit. AT02 OHJELMOINNIN ALKEISKURSSI Kurssi edellyttää tietotekniikan alkeiskurssin suorittamisen. Kurssilla opiskellaan ohjelmoinnin alkeet ja suoritetaan osa tietokoneen ajokorttitutkinnosta. AT03 OHJELMOINNIN JATKOKURSSI Kurssilla opiskellaan ohjelmointia. Olio-ohjelmoinnin perusteet opiskellaan C++-kielellä. 3. VUOSILUOKAN SOVELTAVAT KURSSIT BB09 ABIKURSSI Abikurssi on ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille. EA10 ABIKURSSI Abikurssi on ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville opiskelijoille. BI06 TYÖKURSSI Keskeistä biologian laborointia. Mm. porsaan sydän, DNA-eristys ja mikrobiviljelmät koulun eri tiloista. Retki Heurekan laboratorioon. BI07 EVOLUUTIO Maailmankaikkeuden synnystä elämän syntyyn ja lajien asteittaiseen kehittymiseen. Sukupuuttovaiheet. Ihmisen evoluutio. GE05 TYÖKURSSI Ilmakuvista profiilikuvauksiin ja omien karttojen laadintaan. Kartografian pienimuotoisia harjoitustöitä. Kurkistetaan ATK-pohjaisen paikkatietojärjestelmän saloihin. Kurssi on tarkoitettu itsenäisestä työskentelystä pitäville. GE06 ETELÄ-AMERIKKA Mantereen luonto ja kulttuuri. Mantereen asuttaminen ja mitä sitten tapahtui. Andit, Amazonas ja Tulimaa, kondori, marsu ja peruna FY11 MATEMAATTINEN FYSIIKKA Kurssille osallistuminen edellyttää laajan oppimäärän hyväksyttyä suoritusta. Kurssilla vahvistetaan fysiikan tehtävien ratkaisutaitoa ylioppilaskirjoituksia ja pääsykokeita silmällä pitäen.

16 KE07 KEMIAN TYÖKURSSI II Syvennetään kemian kokeellista työskentelyä. Lähtötasovaatimuksena kemian kurssien 1-3 suoritus. Tehdään kemian kursseihin liittyviä töitä, esim. aineen tunnistus (kvalitatiivinen määritys), aineen määrän analysointi (kvantitatiivinen määritys), titraus. Kurssi arvioidaan laboratoriopäiväkirjan perusteella, arvosana: suoritettu tai hylätty. Maksimiosallistujamäärä on 20. KE8 KEMIAN KOKONAISKUVA Tarkastellaan kemian aihepiirejä erikseen epäorgaanisen ja orgaanisen kemian näkökulmasta. Hankitaan rutiinia kemian tehtävien tekemisessä. KU06 KUVATAITEEN DIPLOMI Suoritettuaan vähintään neljä kuvataidekurssia opiskelija voi suorittaa lukiodiplomikurssin. Lukiodiplomi koostuu teoksesta, portfoliosta ja esseestä. Lukiodiplomin vuosittain vaihtuvia valtakunnallisia tehtävävaihtoehtoja on kuusi, joista opiskelija valitsee yhden. Tehtävissä käytettävä tekniikka (esim. piirtäminen, maalaaminen, valokuvaus tms.) on yleensä vapaavalintainen. Päättötodistukseen tulee hyväksytystä kurssista merkintä S. Kurssin arvosana näkyy liitteessä erillisessä diplomissa. LI10 KUNTOSALIKURSSI Kurssin keskeiset sisällöt ovat tutustuminen monipuoliseen kuntosaliharjoitteluun ja henkilökohtaisen kuntosaliohjelman suunnittelu. Jokaiselle kurssilaiselle laaditaan oma kuntosaliohjelma sekä tehdään lihaskuntotestit. Opiskelijat täyttävät kurssin aikana kuntosaliharjoituspäiväkirjaa. LI 11 RENTOUTUSKURSSI Rentoutumiskurssin tavoitteena on tutustuminen erilaisiin rentoutumistapoihin ja stressin hallintakeinoihin, virkistäytyminen koulutyön ohessa sekä psyykkisen ja fyysisen kunnon kehittäminen. Kurssi koostuu erilaisista rentoutumismuodoista sekä virkistävistä liikuntamuodoista kuten lenkkeily, uinti, lihaskuntoharjoittelu, kuntopainotteiset pelit ja venyttelyt. LI 12 RETKEILYKURSSI Retkeilykurssi toteutetaan syyslukukauden alussa yhden viikonlopun (pe-su) vaelluksena Nuuksion kansallispuistossa. Vaelluksen pituus on n. 25 km ja sen aikana opitaan retkeily- ja erätaitoja sekä luonnontuntemusta. Kurssilaiset tarvitsevat vaellukselle omat retkeilyvarusteet (rinkka, teltta, makuupussi jne.). Kurssille otetaan max. 20 opiskelijaa. LI 13 LIIKUNNAN LUKIODIPLOMIKURSSI Kurssilla suoritetaan liikunnan lukiodiplomi. Diplomin suorittamisen edellytyksenä on viiden liikuntakurssin hyväksytty suoritus. Lukiodiplomi koostuu oman lajin erityisosaamisesta, liikuntakykyisyystesteistä, oman lajin tutkielmasta ja lukioaikaisen liikunnan portfolion laadinnasta. Diplomikurssi on liikunnan erityisosaamisen kurssi ja sen suorittamisesta on hyötyä mm. liikunta-alan jatko-opintoihin aikoville.

LEPPÄVAARAN LUKIO LUOTTAMUS ELÄMÄ LIIKUNTA UNELMAT LOYAL EXERCISE LIFE UNIQUE

LEPPÄVAARAN LUKIO LUOTTAMUS ELÄMÄ LIIKUNTA UNELMAT LOYAL EXERCISE LIFE UNIQUE LEPPÄVAARAN LUKIO LUOTTAMUS ELÄMÄ LIIKUNTA UNELMAT LOYAL EXERCISE LIFE UNIQUE OPINTO-OPAS 2015-2016 Yläkerran pohjapiirros Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. YLEISTÄ... 3 LUKION YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio

LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET. Lukuvuosi 2015-2016. info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio LUOSTARIVUOREN LUKIO KURSSISELOSTEET Lukuvuosi 2015-2016 info.edu.turku.fi/luostarivuorenlukio SISÄLLYSLUETTELO LUOSTARIVUOREN LUKION KURSSITARJONTA... 3 1. VUODEN OPISKELIJOILLE SUOSITELTAVAT KURSSIT...

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA:

SISÄLLYS LUKION OSOITETIETOJA: SISÄLLYS OPISKELIJALLE... 1 VALINTAKORTIN TÄYTTÖ... 1 OPPIAINEET JA KURSSISISÄLLÖT... 2 1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 2 RUOTSI (B1)... 3 3 ENGLANTI (A1)... 5 4 SAKSA B3 (lukiossa alkava oppimäärä)...

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2015-2016 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 13

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET

ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET ORIVEDEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011-2012 2 1.8.2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaan BIOLOGIA... 4 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO... 5 ENGLANTI, A1-kieli... 7 FILOSOFIA... 9 FYSIIKKA... 10 HISTORIA... 14

Lisätiedot

KURSSIOPAS LV. 2015-2016

KURSSIOPAS LV. 2015-2016 1 KURSSIOPAS LV. 2015-2016 2 LUKION KURSSIT YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75 KURSSIA, joista PAKOLLISIA 47 (lyhyt mat.) tai 51 (pitkä mat.) SYVENTÄVIÄ VÄHINTÄÄN 10 OPPIAINE PAKOLLISET SYVENTÄVÄT lkm (kurssien nrot)

Lisätiedot

Lyhyet kurssi- kuvaukset

Lyhyet kurssi- kuvaukset Lyhyet kurssi- kuvaukset 2015-2016 KAURIALAN LUKIO päivitetty 16.12.2014 Tässä oppaassa on kuvattuna valtakunnallisten syventävien ja koulukohtaisten soveltavien kurssien sisällöt, joita omassa koulussa

Lisätiedot

2008-2009. Kurssiopas

2008-2009. Kurssiopas 2008-2009 Kurssiopas Hervannan lukio Opiskelijankatu 31, 33720 Tampere 2008-2009 Tämä kurssiopas sisältää tiivistetyt kuvaukset Hervannan lukion kursseista. Sisällön lisäksi kursseista on esitetty tärkeitä

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

Lempäälän Lukion. Valintaopas

Lempäälän Lukion. Valintaopas Lempäälän Lukion Valintaopas 9.-luokkalaisille 2014-2015 Lukio-opiskelusta Kenelle lukio-opiskelu sopii? Sinulle, Jos olet menestynyt peruskoulun lukuaineissa ilman suurempia ponnisteluja Jos et pelkää

Lisätiedot

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava

Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011. Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Opas yhdistelmäopintoja suorittavalle 2010 2011 19.1.2011 Savonlinnan seutu: Kerimäki, Punkaharju, Savonlinna, Sulkava Sisällys 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Mikä Mun juttu on?... 1 1.2 Mun juttu opiskelu... 1 1.3

Lisätiedot

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015

Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Kurssikuvaukset Janakkalan lukio 2014 2015 Sisällysluettelo Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä...2 KIELET (A)...4 Englanti (A)...4 Saksa (A)...7 KIELET (B1)...8 RUB Ruotsi (B1)...9 KIELET (B2)...10

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013-

Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Suomussalmen lukio Opetussuunnitelma 2013- Kuusi hyvää syytä olla Suomussalmen lukiossa viihtyisä oppimisympäristö lukiomme opettajat tietävät, mistä puhuvat mielenkiintoisia projekteja ja opintomatkoja

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio. Kauppiaskatu 17 20100 Turku Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Kauppiaskatu 17 20100 Turku rehtori Riikka Lindroos puh. 2629305, 050-4323671 vs.apulaisrehtori Virpi Lieri puh. 2629304, 044-9074402 koulusihteeri Maisa Lehvänen puh.

Lisätiedot

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11

Valkeakosken Tietotien lukio. Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken Tietotien lukio Kurssivalintaopas lv. 2010-11 Valkeakosken TIETOTIEN LUKIO Tietotie 3 37630 VALKEAKOSKI Kanslia avoinna klo 8.00-15.30 puh. 040 335 6251 fax (03) 5691 8103 (koulutoimisto)

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna. 1 Punkaharjun lukio Palomäentie 2 58500 PUNKAHARJU rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.fi opinto-ohjaaja

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET Sisällys

KURSSISELOSTEET Sisällys KURSSISELOSTEET Sisällys 1. Äidinkieli ja kirjallisuus 2. A-KIELI ENGLANTI 3. A-KIELI RUOTSI 4. B1-KIELI RUOTSI 5. A2-SAKSA 6. B3-SAKSA 7. B2-SAKSA 8. B3-RANSKA 9. B2-SAKSA 10. B3-VENÄJÄ 11. B3-ITALIA

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO

KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO KURSSIESITE 2015 16 KALLION LUKIO SAATTEEKSI Tässä kurssiesitteessä on esitelty lyhyesti lukuvuonna 2015 2016 tarjottavat kurssit. Tutustu kurssien sisältöön ja tee esivalintasi Wilmaan. Esivalintatarjotin

Lisätiedot

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio Lv. 2015-2016 Teuvan lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SANASTOA 3 TUNTIJAKO 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 6 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla

Lisätiedot

Tornion yhteislyseon lukio

Tornion yhteislyseon lukio Tornion yhteislyseon lukio - Kurssiesite 2008 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION KURSSIESITE 2008 ESIPUHE 1 OPPIAINEIDEN KURSSIEN ARVIOINTI OPS 2007 2 LUKION OPPIAINEIDEN SUORITUSJÄRJESTYS OPS-2007 3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO Teerimäenkatu 2-4 05900 Hyvinkää Puh. 040 155 6310 Fax. (019) 459 2408 Sähköposti: HyvinkaanSveitsinlukio@hyvinkaa.fi www.hyvinkaansveitsinlukio.fi KURSSISELOSTEET 2015 2016 Jokaisesta

Lisätiedot

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015

HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 HAMINAN LUKIO KURSSIKUVAUKSET 2014 2015 Kurssiesitteet 1. Äidinkieli 6 KIELET 2. B1-kieli ruotsi 8 3. A1-kieli: englanti 9 4. A2-kieli saksa 11 5. B2-kieli: saksa (yläkoulussa alkanut kieli) ja B3-kieli:

Lisätiedot

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml.

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011 Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. SISÄLTÖ Toiminta-ajatus ja tavoitteet s.3 Aineryhmät Äidinkieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4

SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu Kaarinan lukio 4 Opiskelu nykylukiossa 5 Ylioppilaskirjoitukset 6 Opinto-ohjaus 7 Suositeltava etenemisjärjestys 8 Oppiaineet ja kurssiesittelyt Äidinkieli 9 Englanti 11 Ruotsi

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot