Lasten altistuminen väkivallalle yksilön, perheen ja yhteiskunnan ongelmana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten altistuminen väkivallalle yksilön, perheen ja yhteiskunnan ongelmana"

Transkriptio

1 Lasten altistuminen väkivallalle yksilön, perheen ja yhteiskunnan ongelmana Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, VET lasten psykoterapeutti erityisasiantuntija; Lapset, nuoret ja perheet -osasto

2 Lapsiin kohdistuva väkivalta on yleistä Kaikissa tunnetuissa ihmisyhteisöissä lapsia kohdellaan väkivaltaisesti ihmiselle ominaista: todellista kuormaa ei tunneta kuoleminen on yleisempää kuin esim. leukemiaan kymmenesosa suomalaislapsista kertoo kokeneensa monia väkivallan muotoja (lapsiuhritutkimus) Vanhemman ja lapsen välinen tarveristiriita Lapsen tarpeet ovat yhdelle vanhemmalle kohtuuttomia kenenkään ei tulisi joutua selviämään yksin stressin noustessa vanhempi kääntyy sitä vastaan, joka aiheuttaa välittömän stressin sosiaalinen tuki suojelee 2

3 Miten lapsi altistuu vanhempien väliselle väkivallalle Kaikki lapset, joiden kodissa on väkivaltaa, altistuvat itse väkivallalle lapsi läsnä useimmiten itsekin kohteena usein Aistimukset ovat laaja-alaisia näkeminen, kuuleminen, haistaminen, tunteminen vaistoaminen Vähän ymmärtämisen ja työstämisen välineitä suuri vaikutus lapsen tapaan jäsentää maailma väkivalta alkaa vähitellen oikeuttaa itseään 3

4 Mikä aiheuttaa väkivaltaa Väkivalta lisää väkivaltaa yhteisö, yhteiskunta epäoikeudenmukaisuus, näköalattomuus Altistuminen lapsena väkivallalle vahvin yksittäinen ennustetekijä Valtaa korostava ankara kasvatus Lapsi ja hänen käyttäytymisensä vammaisuus ja muu erityisyys käyttäytymishäiriöt kiintymyssuhdehäiriöt ankara kasvatus 4

5 Väkivallan vaikutustavat Hermosto kehittyy käytön ja kokemusten kautta perussäädöt pienenä: miten pysyä yhteydessä toiseen täysin keskeinen koko hermoston järjestäytymiselle Stressi on avain hermoston kehitykselle lyhytaikainen ja säädelty stressi tukee kehitystä pitkittyneellä stressillä pysyviä hajottavia vaikutuksia Kehollinen terveys pohjaa kehohermoston joustavalle toiminnalle Sosiaalinen kehitys tunnesäätelyn kehitys älyllinen kehitys 5

6 Keholliset vaikutukset Pitkäaikainen, hellittämätön stressi vaikuttaa suoraan kehollisiin toimintoihin autonominen hermosto säätelee kokoaikaista tilaa yhteys moniin kansansairauksiin metabolinen oireyhtymä: lihavuus, sydän- ja verisuonitaudit Perimän nopeutunut vanheneminen geenien suojarakenteet haurastuvat telomeerit lyhenevät jo lapsuudessa lyhentää elämää arviolta 10 vuotta Elämäntavat lisäävät varhaista kuolleisuutta 6

7 Sosiaaliset vaikutukset Kokemukset yhteydestä toiseen satuttavia ei harjaannu huomaamaan hyväntahtoisuutta kokee toisen torjuvana tai vihamielisenä tulee ymmärretyksi pahantahtoisena tai outona En tarvitse ketään: itsestä huolehtiminen syöminen, viiltely, addiktiot toimivia keinoja sietää olla olemassa Toisen hallitseminen väkivallalla taistele tai pakene hermoston looginen toiminto Häviäminen tilanteesta dissosiaatio 7

8 Tunne-elämän vaikutukset Tunnesäätelyn taidot kehittyvät kiintymyssuhteissa hajanainen tai häiriintynyt kiintymyssuhde ominaista väkivaltaisissa perheissä kielteiset tunteet korostuvat tunteet pysyvät kokonaisvaltaisina Vaikea lukea toisen tunneviestejä kokee toiset korostuneesti vihamielisinä ahdistustaipumus vahvistuu Jaettua iloa vähän masennuksen ja itsetuhoisuuden pohja 8

9 Älyllisen kehityksen vaikutukset Väkivallan ja mitatun älykkyyden välillä vahva kielteinen yhteys mitä enemmän altistunut, sitä voimakkaammin mitattu älykkyys on alle odotusarvon Kouluvaikeudet keskittyminen itsesuojeluun ja selviämiseen varhain kasautuvat havainnot itsestä huonona sosiaaliset ja tunnesäätelyn vaikeudet opettajien odotukset toteuttavat itseään jo varhaiskasvatuksessa 9

10 Mielenterveysvaikutukset Pysyviä taipumuksia hermoston käsitellä saamaansa informaatiota Masennus ja ahdistushäiriöt Ajatushäiriöt psykoosit kuten skitsofrenia kaksisuuntainen mielialahäiriö (mania) PTSD: traumaperäinen stressihäiriö tunkeutuvat mielikuvat ja tunteet taistele, pakene tai jähmety -toiminnot dissosiatiivinen identiteettihäiriö 10

11 Traumaperäinen stressihäiriö PTSD Pelkkä aikuisen koettu trauma ei riitä sairastumiseen Kehittyy varhaisten ihmissuhteissa koettujen traumojen pohjalta väkivalta, jossa ei ole saanut jäsentämisen tukea kiintymyssuhdetraumat Persoonallisuus toimii vähintään kahdessa eri tilassa näennäisesti normaali persoonallisuus NNP tunteiden vallassa oleva persoonallisuus TVP 11

12 Yksinkertainen PTSD Persoonallisuus NNP Arjen toiminnan järjestelmät Pakene-TVP mukaillen: Anne Suokas-Cunliffe 12

13 Kompleksinen PTSD Persoonallisuus NNP Taistelu -TVP Pako -TVP Jähmety-TVP mukaillen: Anne Suokas-Cunliffe 13

14 Dissosiatiivinen identiteettihäiriö NNP NNP TVP NNP Taistelu -TVP Pako -TVP Jähmety-TVP TVP Persoonallisuus mukaillen: Anne Suokas-Cunliffe 14

15 Myöhempi kehitys Elämäntapavalinnat Ylipaino ja addiktiot keinoja yrittää sietää olla olemassa kaveripiiri kaventuu ja suuntautuu Väkivalta muodostuu tavaksi selvitä kaveripiirin valinta: kiusaaminen ja kiusatuksi tuleminen rikollisuus elämäntapana omien lasten korjaava vaikutus jää vajaaksi Korkean riskin elämyshakuisuus seksuaalinen riskikäytäytyminen 15

16 Miten lapset selviävät Joustavasti pärjääviä on jopa puolet Yksilöllisiä ja suhdetekijöitä Kokemus että voi toimia paneutuminen omaan elämään: koulu, harrastukset suojautuminen omaan huoneeseen, musiikkiin Hyvä suhde läheiseen aikuiseen: kiintymyssuhde oman kokemuksen jakaminen uskotuksi tuleminen omaa jäsentymistä tukeva toinen luottamus, ettei itse tarvitse suojella aikuista 16

17 Miten lapset selviävät: Sosiaaliset tekijät Perhe vahvat siteet ja ajettu arvomaailma kulttuuri, jossa jakamista ja iloa kyky ottaa vastaan apua Yhteisö ryhmään kuulumisen kokemus arvojen kokeminen omaksi Yhteiskunta rakenteet tukevat lapsen selviämistä: koulu, auttamisrakenteet tunnistaminen ja tutkiminen jaettu tarina 17

18 Trauman jälkeinen kasvu Uusi jäsennys merkitsee, että mennyt saa uuden muodon huomion suuntaaminen lapsen selviytymistapoihin Kokemus, että on saanut enemmän kuin menettänyt Vaatii yhteisöä, joka jakaa lapsen todellisuuden ja kunnioittaa lapsen kokemusta väkivalta on järisyttävä kokemus, jonka jälkeen todellisuus on toinen kuin ilman sitä tai ennen sitä Mahdollisuus auttaa toisia tukee myötätunnon kehitystä 18

19 Perhe Aikuisen hyvinvoinnin keskeinen lähde Onnistuminen parisuhteessa ja vanhempana vahvistaa itsetuntoa lapsi haastaa vahvasti onnistuminen lisää voimavaroja onnistuminen mahdollista vain jos saa tukea Lapsena koettu väkivalta lisää alttiutta väkivaltaiseen kasvatuskulttuuriin sortuminen väkivaltaan on monelle vanhemmalla musertava kokemus vanhempi-lapsi suhdetta voi hoitaa 19

20 Yhteiskunta Onnistuminen yhteiskuntana näkyy sen kyvyssä huolehtia heikoimmista moninaisuuden vaaliminen tuo vahvuutta kaikilla alueilla Syrjään joutuminen lisää pahantahtoisuutta ja toisen kokemista pahantahtoisena toisten onnistuminen toisten kustannuksella synnyttää väkivaltaa väkivalta synnyttää väkivaltaa kuritusväkivalta lisää muutakin väkivaltaa: yli neljännes suomalaisvanhemmista hyväksyy vielä Kulttuurin kyseenalaistaminen välttämätöntä 20

21 Väkivallan vaikutusten vähentäminen Uskalla nähdä, uskalla ilmoittaa Luota siihen, että voidaan auttaa että löytyy tapoja auttaa, jotka eivät vaurioita lisää Yhteen nivottu tutkinnan, auttamisen ja suojelun kansallinen kehittäminen Lastenasiantalo toimintatapaa pilotoidaan Lastahankkeessa poliisi, syyttäjä, lastensuojelu, erikoissairaanhoito tunnistetaan se, ettei ilmiötä voi lähestyä vain oman tehtävän kautta kaikille kriisin ensiapu eikä vain hoito sitä tarvitseville 21

22 Kiitos! 22

ADOPTIOLAPSEN ERITYISYYS - MITEN KOHDATA, MITEN AUTTAA, MITEN JAKSAA

ADOPTIOLAPSEN ERITYISYYS - MITEN KOHDATA, MITEN AUTTAA, MITEN JAKSAA ADOPTIOLAPSEN ERITYISYYS - MITEN KOHDATA, MITEN AUTTAA, MITEN JAKSAA Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, lasten psykoterapeutti, Theraplay-terapeutti Erityisasiantuntija, Lapset, nuoret ja perheet osasto, THL

Lisätiedot

VÄKIVALTA JA NE KOKEMUKSET ON OLLU SIELLÄ JA NE NÄKYY NYT TÄSSÄ ELÄMÄSSÄ. Sijoitettujen lasten väkivaltakokemusten kohtaaminen sijaisperheessä

VÄKIVALTA JA NE KOKEMUKSET ON OLLU SIELLÄ JA NE NÄKYY NYT TÄSSÄ ELÄMÄSSÄ. Sijoitettujen lasten väkivaltakokemusten kohtaaminen sijaisperheessä VÄKIVALTA JA NE KOKEMUKSET ON OLLU SIELLÄ JA NE NÄKYY NYT TÄSSÄ ELÄMÄSSÄ Sijoitettujen lasten väkivaltakokemusten kohtaaminen sijaisperheessä Eija Husu Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede/Sosiaalityö Kasvatustieteiden/Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS

ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS ULKOSUOMALAISEN SELVIYTYMISOPAS Toim. Maria Onuigbo ja Jarmo Karjalainen Lukijalle Elämän laadun vaaliminen on erityisen tärkeää silloin, kun asutaan ulkomailla eikä käytettävissä ole perinteistä sosiaalista

Lisätiedot

lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli

lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli lastenpsykiatrian ylilääkäri Anita Puustjärvi ESSHP, Mikkeli elämänkaaren vaiheet elämän kehitysvaiheisiin kuuluvat sikiöaika, lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus, jotka jokainen jakautuvat puolestaan

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten kriisit ja traumat

Maahanmuuttajanuorten kriisit ja traumat Maahanmuuttajanuorten kriisit ja traumat Päivän teemoja Perustietoa kriiseistä ja traumoista Kriisien ja traumojen ilmenemisestä Traumatisoituneen / kriisiytyneen ihmisen kohtaamisesta ja auttamisesta

Lisätiedot

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS OPAS NuOrteN mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille Mauri Marttunen Taina Huurre Thea Strandholm Riitta Viialainen (toim.) 25 Nuorten mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa

Lisätiedot

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta

Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Kymmenen kysymystä kasvatuksesta Toim. Elina Nivala Lasten Keskus Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys

Lisätiedot

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.) vertaisryhmä. Käsikirja. väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Auli Ojuri (toim.) 2 vertaisryhmä-käsikirja 3 Lukijalle Käsissäsi oleva kirja on tarkoitettu auttamisen

Lisätiedot

Hyvän mielen koulu. Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi. Suomen Mielenterveysseura

Hyvän mielen koulu. Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi. Suomen Mielenterveysseura Hyvän mielen koulu Mielenterveys lapsuuden ja nuoruuden voimaksi Suomen Mielenterveysseura Julkaisija: Suomen Mielenterveysseura 2008 Teksti: Marjo Hannukkala ja Kristina Salonen Piirroskuvat: Liinamaija

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

2 MIKÄ ON KRIISI? 1 JOHDANTO

2 MIKÄ ON KRIISI? 1 JOHDANTO 1 JOHDANTO Koulu pyrkii ennaltaehkäisemään onnettomuuksia ja parantamaan sekä henkistä että fyysistä työympäristöä. Täysin turvalliseen kouluympäristöön ei kuitenkaan koskaan päästä. Siksi koulun on kriisivalmius-

Lisätiedot

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista?

Ihmiset toivovat parisuhdetta, joka olisi onnellinen ja kestäisi mahdollisimman kauan. Mutta onko se mahdollista? KESTÄVÄN PARISUHTEEN SALAISUUS (Otteita Kaarina Määtän kirjasta koonnut Ulla Andersson) Kaarina Määttä on etsinyt kirjaansa varten tapoja, joita suomalaiset käyttävät saadakseen parisuhteensa toimimaan.

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

Avioeroprosessi on hyvin henkilökohtainen matka, mutta samalla siinä on jotain yleisesti ja yhteisesti koettua. ALUEET

Avioeroprosessi on hyvin henkilökohtainen matka, mutta samalla siinä on jotain yleisesti ja yhteisesti koettua. ALUEET 1 NAISTEN KOKEMUKSIA AVIOEROSTA JA SELVIYTYMISESTÄ Päivi Korvuo ja Minna Tenhunen-Kejonen: pro gradu tutkielma, Kuopion yliopisto 2000. (Tiivistelmä Ulla Andersson) AVIOERO PROSESSINA: Avioeroprosessi

Lisätiedot

Olisipa minullakin edes yksi ystävä.

Olisipa minullakin edes yksi ystävä. Olisipa minullakin edes yksi ystävä. Yksinäisyys lasten silmin Ida-Maria Spets, 0308171 Pro gradu -tutkielma Kevät 2014 Sosiaalityö Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskunta tieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena

Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto Keskinuoruuden kasvu ja kehitys vanhempi nuoren kasvun tukena 1 Tämä opas on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

LAPSEN SURU JA SUREVAN LAPSEN TUKEMINEN VANHEMMAN KUOLEMAN JÄLKEEN

LAPSEN SURU JA SUREVAN LAPSEN TUKEMINEN VANHEMMAN KUOLEMAN JÄLKEEN LAPSEN SURU JA SUREVAN LAPSEN TUKEMINEN VANHEMMAN KUOLEMAN JÄLKEEN Suomen nuoret lesket ry Sirpa Mynttinen 2010 Minä tiedän ikävän. Se on sellaista, jonka tuntee joka puolella itsessään. Eniten se tuntuu

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN. Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN. Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMINEN Toimintamalleja Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken toimijatahoille Sisällys ALKUSANAT... 1 1 JOHDANTO... 2 2 LÄHISUHDEVÄKIVALLAN MUODOT... 3 3 VÄKIVALLAN TUNNISTAMINEN...

Lisätiedot

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA

LUPA NÄKYÄ JA KUULUA LUPA NÄKYÄ JA KUULUA NEUROLOGISIA ERITYISVAIKEUKSIA OMAAVIEN NUORTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA KOKEMUKSIA ELÄMÄNLANKA- PROJEKTIN KUNTOUTUSKURSSIN RYHMÄJAKSOLTA. Aino Kauppinen, Laura Venäläinen ja Nina Ovaskainen

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7. Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 7 2010 Jännittäminen osana elämää opiskelijaopas 1 Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima Julkaisija: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö Tilaukset: Ylioppilaiden

Lisätiedot

Se, mikä ei tule yhdessä jaetuksi, esimerkiksi puhutuksi, tulee jonkun kannettavaksi. (Martti Siirala, 1966)

Se, mikä ei tule yhdessä jaetuksi, esimerkiksi puhutuksi, tulee jonkun kannettavaksi. (Martti Siirala, 1966) SUOMEN NUORISOPSYKIATRINEN YHDISTYS RY Nuorisopsykiatrian päivät 3. 4.4.2014 HYY/DOMUS, Hietaniemenkatu 14. A. Helsinki Ylisukupolvisuus ja traumatisoituminen - nuoren oire paljastaa vanhemman traumahistorian

Lisätiedot

Satu Palolahti. ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004

Satu Palolahti. ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004 1 Satu Palolahti ALKOHOLIN ONGELMAKÄYTÖN EHKÄISYÄ ETSIMÄSSÄ Ehkäisevä päihdetyö kokonaisvaltaisessa viitekehyksessä 9.3.2004 2 Siis kauneutta on. Rakkautta on. Iloa on. Kaikki maailman kurjuudesta kärsivät,

Lisätiedot

KAIJA LAJUNEN, MINNA ANDELL, LEENA JALAVA, KAIJA KEMPPAINEN, MARJO PAKKANEN JA MIRJA YLENIUS-LEHTONEN. Turvataitoja lapsille

KAIJA LAJUNEN, MINNA ANDELL, LEENA JALAVA, KAIJA KEMPPAINEN, MARJO PAKKANEN JA MIRJA YLENIUS-LEHTONEN. Turvataitoja lapsille KAIJA LAJUNEN, MINNA ANDELL, LEENA JALAVA, KAIJA KEMPPAINEN, MARJO PAKKANEN JA MIRJA YLENIUS-LEHTONEN Turvataitoja lapsille Turvataitoja lapsille Materiaalityöryhmä: Kaija Lajunen, psykologi, psykoterapeutti

Lisätiedot

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi. Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Nuorten hyvin- ja pahoinvointi Konsensuskokous 1.-3.2.10 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia tilaisuuksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä toimintatapoja olemassa olevaan tutkimusnäyttöön

Lisätiedot

Kuinka työntekijä voi tukea lapsen mentalisaatiokykyä? Nina Pyykkönen Erikoispsykologi, PsL Psykoterapeutti YET

Kuinka työntekijä voi tukea lapsen mentalisaatiokykyä? Nina Pyykkönen Erikoispsykologi, PsL Psykoterapeutti YET Kuinka työntekijä voi tukea lapsen mentalisaatiokykyä? Nina Pyykkönen Erikoispsykologi, PsL Psykoterapeutti YET Reflektiosta Reflektio on tärkeää kaikissa aikuisten, lasten, vanhempien ja ammatti-ihmisten

Lisätiedot

MEDIA JA MEDIAKASVATUS

MEDIA JA MEDIAKASVATUS SEURAAVA TEKSTI ON 3. LUKU MEDIALEIKIN OHJAUSKIRJASTA MEDIA JA MEDIAKASVATUS Maailma on muuttunut päivistä, jolloin mediakasvatus oli sanomalehtien leikkelemistä. Tänään media on läsnä taukoamatta ja kaikkialla.

Lisätiedot

SYÖMISHÄIRIÖT. mistä on kyse? Ensitieto-opas syömishäiriöön sairastuneiden lasten ja nuorten vanhemmille

SYÖMISHÄIRIÖT. mistä on kyse? Ensitieto-opas syömishäiriöön sairastuneiden lasten ja nuorten vanhemmille SYÖMISHÄIRIÖT mistä on kyse? Ensitieto-opas syömishäiriöön sairastuneiden lasten ja nuorten vanhemmille Oppaan tilaukset: Syömishäiriöliitto-SYLI ry puh. 02 251 9716 info@syomishairioliitto.fi www.syomishairioliitto.fi

Lisätiedot

Vanhemmuuden tukemisen menetelmänä vanhemmuuden roolikartta

Vanhemmuuden tukemisen menetelmänä vanhemmuuden roolikartta Käsiteltävät aiheet: Vanhemmuuden tukeminen (vanhemmuuden roolikartta) Perheiden erilaiset elämäntilanteet ja niiden kohtaaminen Huoli puheeksi Verkostotyö Vanhemmuuden tukemisen menetelmänä vanhemmuuden

Lisätiedot

ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina

ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Saija Matela Anna Valkonen ELÄÄ JA VANHETA YHDESSÄ JA PITÄÄ HUOLTA TOISESTA Seurustelevan kehitysvammaisen parin tarina Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena

Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena 1 Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Tiivistelmä Opettajankoulutuksen kehittämishanke Erilaiset temperamentit ja kasvatusvuorovaikutus kasvattajien yhteisenä haasteena Mari Vilén 2009 2 Vilén Mari

Lisätiedot