KUKA PUHUU? NMI MATERIAL PÅ SVENSKA HUR PRESTERAR FINLANDSSVENSKA BARN I ÖVERSATTA PSYKOLOGISKA TESTBATTERIER (WISC-IV OCH NEPSY-II)?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUKA PUHUU? NMI MATERIAL PÅ SVENSKA HUR PRESTERAR FINLANDSSVENSKA BARN I ÖVERSATTA PSYKOLOGISKA TESTBATTERIER (WISC-IV OCH NEPSY-II)?"

Transkriptio

1 Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne UTREDNING AV INLÄRNINGSSVÅRIGHETER HOS FINLANDSSVENSKA BARN - HAR VI TILLFÖRLITLIGA MÄTMETODER? Ääriryhmien (imetysaika alle 1 kk vs yli 12 kk) välillä pieni ero älykkyystesteissä (d=0,25) 30vuotiaana (WAIS-III) Älykkyys selitti 72% tulojen vaihtelusta 30-vuotiaana Fre kl Elhusets auditorium, Runebergsgatan 1 A, Helsingfors HUR PRESTERAR FINLANDSSVENSKA BARN I ÖVERSATTA PSYKOLOGISKA TESTBATTERIER (WISC-IV OCH NEPSY-II)? The association between breastfeeding and child IQ can be largely explained by sociodemographic factors, parental lifestyle and maternal IQ. Our results cannot confirm beneficial effects of breastfeeding on child intelligence. Sajjad, A., Tharner, A., Kiefte-de Jong, et al. (2015). Breastfeeding duration and non-verbal IQ in children. Journal of epidemiology and community health. Pekka Räsänen varatoiminnanjohtaja, neuropsykologi (VET) Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylä 1 2 KUKA PUHUU? Syväoja, H., Tammelin, T., Ahonen, T. Räsänen, P., Tolvanen, A., Kankaanpää, A., & Kantomaa, M.T. (in press). Internal consistency and stability of the CANTAB neuropsychological test battery in children. Psychological Assessment. Aunio, P. & Räsänen, P. (in press). Core numerical skills for learning arithmetic in children aged five to eight years. European Early Childhood Education Research Journal. Hannula-Sormunen, M. M., Lehtinen E., & Räsänen P. (in press, May 2015). Children s preschool subitizing, spontaneous focusing on numerosity and counting skills as predictors of mathematical performance 6-7 years later at school. Mathematical Thinking and Learning. Räsänen, P. (in press, April 2015). Computer-assisted Interventions on Basic Number Skills. In R. Cohen Kadosh & A. Dowker, (eds.) The Oxford Handbook of Mathematical Cognition. Oxford University Press. Räsänen, P., Käser, T., Wilson, A., von Aster, M., Maslov, O., & Maslova, U. (2015). Assistive Technology for Supporting Learning Numeracy (pp ). In B O Neill & A. Gillespie, (eds.) Assistive Technology for Cognition: A handbook for clinicians and developers. Current Issues in Neuropsychology. Psychology Press. Mazzocco, M., & Räsänen, P. (2013). Contributions of longitudinal studies to evolving definitions and knowledge of developmental dyscalculia. Trends in Neuroscience and Education, 2, Zhang, X., Koponen, T., Räsänen, P., Aunola, K., Lerkkanen, M., & Nurmi, J. (2013). Linguistic and Spatial Skills Predict Early Arithmetic Development via Counting Sequence Knowledge. Child Development. 3 NMI MATERIAL PÅ SVENSKA LUKIMAT - Inlärnings- och utvärderingsplattform för grundläggande läsfärdigheter samt för inlärningsberedskap i matematik (NMI 2007 ) Kaninhistorier Träning i aktiv hörförståelse (på hösten 2015)(Mattinen, Kajamies, Räsänen, Hannula-Sormunen, Lehtinen, 2014) Nallematte - Program för utveckling av tidig matematisk inlärningsförmåga (Mattinen, Räsänen, HannulaSormunen, Lehtinen, 2010; översättning till svenska 2013) KTLT - Ett test i räknefärdighet för årskurser 7 9, (Räsänen & Leino, 2005; Räsänen, Leino, Linnanmäki, Korhonen, 2012) LENE - Den neurologiska bedömningen av barn i lekåldern (Riitta Valtonen, Kirsi Mustonen & työryhmä, 2003; översättning till svenska 2012) RMAT - Test av räknefärdighet hos elever i åldern 9-12 år (Räsänen, 2004; Räsänen, Linnanmäki, Haapamäki, Skagersten, översättning till svenska 2008) KUMMI 1. Läsförståelse: Teorier och övningar (Aro, 2002; översättning till svenska 2007) 4

2 LUKIMAT - VIERAILIJATILASTO (1 KK): RUOTSINKIELISET SIVUT Keskimäärin n. 6 uutta vierailijaa/työpäivä Suomesta ja 5 Ruotsista MIHIN PSYKOLOGISIA TESTEJÄ TARVITAAN? 5 6 Kognitiivisten taitojen eri osa-alueet (kieli, sujuvuus, hahmotus, muisti, yms.) Lasku- taitojen valmiudet 1. luokalla Erilaisia matemaattisia taitoja 4. luokalla MIKSI PITÄÄ OLLA PSYKOLOGISIA TESTEJÄ? Niillä voidaan tutkia ajattelun ilmiöitä, joita ei voi suoraan havainnoida (esim. sanavarasto, työmuisti) Testien avulla voidaan sekä ennustaa että selittää (lue: ymmärtää) menestymistä erilaisissa oppimista, osaamista, päättelyä, jne. vaativissa tilanteissa Zhang, X., Räsänen, P., Koponen, T., Aunola, K., Lerkkanen, M., & Nurmi, J. (in preparation). Knowing, Applying, and Reasoning about Arithmetic: Roles of Domain-General and Numerical Skills in Multiple Domains of Arithmetic Learning Tämä ymmärrys auttaa meitä sekä ymmärtämään että tukemaan paremmin yksilöitä ja kehittämään uusia tuen muotoja 7 8

3 KAKSI TRADITIOTA TESTIRAKENTEISSA 1. Tarkastellaan kykyjä ja taitoja jatkumona erittäin heikosta erinomaiseen psykometrinen lähestymistapa, mm. WISC 2. Ajatellaan, että on olemassa iso tavanomaisen osaamisen vaihtelu (kaikkien pitäisi osata) ja sitä heikommat suoritukset kertovat aivotoiminnallisista pulmista Psykometrinen neuropsykologinen lähestymistapa, alunperin Nepsy Molemmissa lähtökohtana on, että verrataan yksilön tai ryhmän suoritusta johonkin viiteryhmään. Neuropsykologinen 9 TESTIEN HISTORIA: WISC Taustalla 1890-luvulta alkaneet kehitysvammaisuustutkimukset sekä I ja II MS rekrytointitutkimukset Pääosa eri tehtävämalleista on peräisin luvuilta Psykometrinen lähestymistapa Versiot 1 3 jako kielelliseen ja suoritusindeksiin, uudessa 4-versiossa otettu käyttöön uusien älykkyysteorioiden käsitteet, mutta ei rakennetta 10 tehtävää ja 4 indeksiä (kielellinen päättely, havaintopäättely, työmuisti, prosessointinopeus) Muut yleisimmät testipatterit perustuvat teoreettisesti ja rakenteellisesti monitasoiseen CHC-malliin. Näitä ei ole suomennettu. 10 TESTIEN HISTORIA: WISC Wechsler-Bellevue Intelligence test, 1939 myöhemmin nimellä WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC), 1949 (Suomessa ilman normeja 1974) Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI), 1967 WISC-R, 1974 (Suomessa 1984) WISC-III, 1991 (Suomessa 1999) WISC-IV, 2003 (Suomessa 2010) 11 12

4 WISC-IV NORMITUS SUOMESSA Yhdysvalloissa virallista väestönlaskentaa tekevä kauppaministeriön U.S. Bureau of the Census on laatinut aineiston keruuta varten väestöä edustavat tiedot iän, sukupuolen, rodun, oman tai vanhempien koulutuksen ja maanosan mukaan. Yhdysvaltalaisia aineistot on kerätty rekrytoimalla testattavat eri paikoista, esimerkiksi ostoskeskuksista tai nettiyhteisöistä. Suomessa viimeisimpiin Wechslerin testeihin tehtiin otanta suomenkielisestä väestöstä väestörekisteristä iän ja paikkakunnan mukaan, minkä perusteella on WPPSI-III:n ja WISC-IV:n normiaineiston testattaville lähetetty pyyntö osallistua tutkimuksiin. WISC-IV NORMITUS SUOMESSA Wechslerin yhdysvaltalaisten testistöjen normitaulukoissa esitettävät arvot perustuvat aineistoon, jossa ei ole mukana henkilöitä, joilla on todettu sairauksia (esimerkiksi epilepsia tai aivovamma), lääkityksiä, kuulo- tai näkövammoja tai muita tiloja, jotka vaikuttaisivat kognitiiviseen suorituskykyyn. Edellä mainittujen ryhmien tuloksia ei siis ole sisällytetty normiaineistoon. Lisäksi tutkittavien äidinkieli on ollut englanti. Myös suomalaisten Wechslerin testistöjen viimeisimpien laitosten (WPPSI-III ja WISC-IV) sekä WAIS-IV:n kohdalla on normiaineiston keruussa käytetty vastaavia poissulkukriteereitä kuin Yhdysvalloissa ja poistettu kaikki tutkittavat, joilla on ollut jokin tutkimuksesta poissulkemiseen vaikuttava lääkärin diagnosoitu sairaus tai muu tila tai tutkittavan äidinkieli ei ole ollut suomi. yksittäisen henkilön testituloksia verrataan aina normaaliväestössä olevaan kykyjen vaihteluun Poissulkukriteerien vuoksi testistö ei välttämättä erottele hyvin heikkoja tuloksia saavia toisistaan. 13 WISC-IV NORMITUS RUOTSISSA Ruotsalaiseen WISC-IV:en oli kerätty pieni ruotsalaisten lasten otos (n=290) tunnuslukujen vertailua varten, mutta sitä ei ole hyödynnetty normitaulukkojen laskemiseen. Samaa strategiaa on noudatettu myös ruotsalaisen WPPSI:n osalta, jossa osapsykometrisistä analyyseistä oli tehty pienen ruotsalaisen otoksen (n=318) perusteella, mutta normit ovat Iso-Britannian testistä. 14 TESTIEN HISTORIA: NEPSY Taustalla aivovauriotutkimukset ja niihin liittyvät neuropsykologiset testit ensimmäisissä versioissa neuropsykologinen lähestymistapa, joka myöhemmin tehtäviä kehittämällä muutettu psykometriseksi Norjassa käytetään ruotsalaista versiota WISC-IV:stä ja sen normitaulukoita

5 Kehitys noin tai yli 1 sd edelliseen ikäryhmään Kehitys noin 0,5 sd edelliseen ikäryhmään Kehitys selväs7 alle 0,5 sd edelliseen ikäryhmään useimmissa testeissä ei kehitystä 11-ikävuoden jälkeen poikkeuksena kiirehditty nimeäminen visuaalinen tarkkaavuus sanojen keksiminen merkittäviä sukupuolieroja tarkkaavuuden muistin visuo-spatiaalisten ja sosiaalisen havaitsemisen tehtävissä hieman yllättäen järjestelmällisiä sukupuolieroja ei kielellisissä tai sensomotorisissa tehtävissä 12/37 sukupuolieroja ei raportoitu MITÄ TESTAAMINEN OIKEASTAAN ON? Esim. Sanavarasto Suomen kielen perussanakirjassa on noin satatuhatta sanaa, kaikkia näitä ei voi kysyä, joten pitää ottaa pieni, mutta mahdollisimman edustava otos sanoista: kaikkien ymmärtämästä harvojen ymmärtämään kysytään näiden sanojen merkitystä isolta joukolta sen kielen ja kulttuurin omaksuneita henkilöitä, jotta tiedetään, miten tavanomaista on osata nämä sanat. sanojen valinta on tarkkaa puuhaa. Sanojen tuttuus on kulttuurisidonnaista ja kulttuurissa muuttuvaa (komelianttari, leiviskä, puhelinluettelo) KIELI- JA KULTTUURISIDONNAISUUS Puhelinluettelo - Telefonkatalog 19 20

6 WISC-IV KIELI- JA KULTTUURISIDONNAISUUS Matriisipäättely oivaltavan älykkyyden ja yleisen älykkyyden mitta (vrt. Raven matriisit) neljä erityyppistä matriisipäättelymallia: diskreetin ja jatkuvan mallin täydentäminen, analoginen päättely, sarjallinen päättely 21 Kirjain-numerosarjat 22 NEPSY-II KIELI- JA KULTTUURISIDONNAISUUS Sano ensin numerot järjestyksessä ja sitten kirjaimet sequencing, mental manipulation, attention, short-term auditory memory, visuospatial imaging, processing speed 23 24

7 NMI-WISC -TUTKIMUS: KONTROLLIRYHMÄN KESKITASO 1 MILTÄ NÄYTTÄÄ TAVALLINEN KOGNITIIVINEN SUORITUSPROFIILI Esimerkki Suomen keskimääräisimmistä lapsista 1 14" T11" T T13" T14" T15" T1 T17" T1 T19" 4" 2" 25 Normiaineistoon verrattuna WISC - 4 LTK Verrokki n mean 7,91 7,48 SD 2,62 2,2 0" pienin vaihtelu: 6 12 pistettä (2 SD) YT_s3" SK_s3" LA_s3" SV_s3" YK_s3" KT_s3" MK_s3" KJ_s3" KU_s3" KO_s3" 26 MITÄ TARKOITTAA ERON SUURUUS 2SD? SD = standard deviation, keskihajonta käytetään usein eron suuruuden vakioituna mittana WISC-IV:n suomalaisessa normiaineistossa (n>800), josta oli poistettu lapset, joilla on kehityksellisiä häiriöitä tai oppimisvaikeuksia, keskimääräinen vaihtelu parhaimman ja heikoimman osatestin välillä 8,59 standardipistettä asteikolla 10±3. pituus- ja painotaulukoissa 2SD on tavanomaisesta selvästi poikkeava 27 28

8 MITÄ TARKOITTAA ERON SUURUUS 2SD? Jos lasten keskipituus on 140 cm ja keskihajonta on 10 cm silloin cm välillä on 67% lapsista ja 2 SD = 120 tai 160 cm pitkä lapsi (heitä on 2%+2%) Suomenruotsinkieliset lapset ja WISC-IV Alustava tarkastelu keskeisistä tuloksista Kognitiivisissa mitoissa ero tarkoittaa samaa kuin keskitasoisen ja lievästi kehitysvammaisen tai keskitasoisen ja huippulahjakkaan välillä 29 WISC-IV osatestien standardipisteet suomalaisiin ja ruotsalaisiin normeihin suhteutettuna, 1 lk Kielellinen Havainto Työmuisti P-nopeus 30 WISC-IV osatestien standardipisteet suomalaisiin ja ruotsalaisiin normeihin suhteutettuna, 4 5 lk Kielellinen Havainto Työmuisti P-nopeus 13" 11" 13" 11" 2SD 9" 7" FIN" SWE" 2SD 9" 7" FIN" SWE" 5" Likheter" Ordförråd" Förståelse" Blockmönster" Bildkategorier" Huom! Käännös tehty suomalaisesta versiosta. Matriser" SifferrepeEEon" BokstavsGsifferGserier" Kodning" Symbolletning" 5" Likheter" Ordförråd" Förståelse" Blockmönster" Bildkategorier" Huom! Käännös tehty suomalaisesta versiosta. Matriser" SifferrepeEEon" BokstavsGsifferGserier" Kodning" Symbolletning" 31 32

9 Nuorempien ja vanhempien ikäryhmien indeksi- ja kokonaisäo-pisteet suomenkielisten normeihin suhteutettuna 130# 120# 110# 100# 90# Younger# Older# Kognitiivisten testien sanalliset kuvaukset 80# 70# VCI# PRI# WMI# PSI# FSIQ# Vanha tautiluokitus Testilautakunnan suositus 35 36

10 NEPSY-II NEPSY-II NEPSY&II(och(Svenska(normer( Nepsy&II(och(Finska(normer(( " 14" Younger" Older" Total" Younger" Older" Total" 4" 4" 2" 2" 0" Förståelse"av" instruk6oner" Påskyndad" benämning" Seman6sk" Fonologisk" Minne"för"namn" Fonologisk" bearbetning" Ordflöde 0" Förståelse"av" instruk6oner" Påskyndad"benämning" Ordflöde" Minne"för"namn" Minne"för"beräCelser" Ordlistor" KAHDET NORMIT 13" 11" 9" Förståelse"av"instruk9oner" Påskyndad"benämning" TESTITULOSTEN TULKINTA 7" Finska" Svenska" 39 40

11 MITÄ TEHDÄ? WISC-IV suomalaisen version tehtävien ja normien käyttö havaintopäättelyssä, työmuistissa ja prosessointinopeudessa mahdollista WISC-IV kielellisten mittojen käännökset eivät tuota mielekkäitä tuloksia NEPSY-II (ruotsalainen) äänteiden prosessointi, nimien muistaminen, ohjeiden ymmärtäminen, kiirehditty nimeäminen epävarmoja käytettäväksi NEPSY-II (suomalainen) kiirehditty nimeäminen, kertomuksen oppiminen, ohjeiden ymmärtäminen epävarmoja käytettäväksi MITÄ TEHDÄ? Lue syksyllä ilmestyvä oppaamme tarkasti! ILS (Inlärningsvårigheter) -hanke NMI, yhteistyössä Åbo Akademin (Psykologian ja logopedian laitos, Vaasan erityisopetuksen yksikkö), Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa on aloittanut lasten oppimisvalmiuksiin ja lukemiseen liittyvien kielellisten taitoihin liittyvän kehittämishankkeen, jossa myös kerätään edustavia viiteaineistoja lukutaitoihin liittyviin keskeisiin testeihin. Pilottitutkimukset aloitettu keväällä KIITOS -TACK Erityiset kiitokset yhteistyöstä Tutkimukseen osallistuneet lapset sen mahdollistaneet vanhemmat ja koulut Åbo Akademi Psykologian laitos Folkhälsan Svenska Kulturfonden Brita Maria Rendlunds Minne Svenska Folkskolans vänner 43

Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia

Laskemiskyvyn häiriö eli dyskalkulia KATSAUS Pekka Räsänen 1168 Laskutaidon merkitys lisääntyy koulutusintensiivisessä yhteiskunnassa. Tämä asettaa haasteen kouluille ja yhteiskunnalle, sillä yksilölliset erot jo kyvyissä hahmottaa lukumääriä

Lisätiedot

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Suomalaiset lapset ovat menestyneet hyvin kansainvälisissä lukutaitovertailuissa.

Lisätiedot

Tiina Siiskonen. Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen

Tiina Siiskonen. Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen Tiina Siiskonen Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 386 Tiina Siiskonen Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen

Lisätiedot

TIETOKONEPELIEN PELAAMISEN YHTEYS KOGNITIIVISIIN TAITOIHIN JA KOULUSUORIUTUMISEEN LAPSILLA

TIETOKONEPELIEN PELAAMISEN YHTEYS KOGNITIIVISIIN TAITOIHIN JA KOULUSUORIUTUMISEEN LAPSILLA TIETOKONEPELIEN PELAAMISEN YHTEYS KOGNITIIVISIIN TAITOIHIN JA KOULUSUORIUTUMISEEN LAPSILLA Annika Kiuru Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Psykologian laitos Toukokuu 2005 TIIVISTELMÄ Tietokonepelien

Lisätiedot

Älykkyyden moduuliteoria ja kehitysvammaisuus

Älykkyyden moduuliteoria ja kehitysvammaisuus Tutkimukset Elina Kontu Raija Pirttimaa Älykkyyden moduuliteoria ja kehitysvammaisuus Lyhyesti määriteltynä kehitysvammaisuus on toiminnallinen tila, joka alkaa lapsuudessa ja jossa älyllisiin rajoituksiin

Lisätiedot

Jo 3,5-vuotiaiden fonologiset, kielelliset ja kirjaintuntemuksen taidot ennakoivat toisen luokan lopun lukemisen taitoja

Jo 3,5-vuotiaiden fonologiset, kielelliset ja kirjaintuntemuksen taidot ennakoivat toisen luokan lopun lukemisen taitoja Tutkimukset Anne Puolakanaho Jo 3,5-vuotiaiden fonologiset, kielelliset ja kirjaintuntemuksen taidot ennakoivat toisen luokan lopun lukemisen taitoja Tämä artikkeli pohjautuu Anne Puolakanahon väitöskirjaan

Lisätiedot

PSYKOLOGISTEN TESTIEN KÄYTTÖ SUOMESSA Testaamisen määrä ja yleisimmät testit

PSYKOLOGISTEN TESTIEN KÄYTTÖ SUOMESSA Testaamisen määrä ja yleisimmät testit PSYKOLOGISTEN TESTIEN KÄYTTÖ SUOMESSA Testaamisen määrä ja yleisimmät testit Kuuskorpi, Taina & Keskinen, Esko 10.4.2008 Tiedonhankinta ja -käsittely ovat merkittävä osa psykologista työtä. Asiakastyössä

Lisätiedot

Eri nimeämistaitojen yhteys myöhempiin lukitaitoihin

Eri nimeämistaitojen yhteys myöhempiin lukitaitoihin TIETEELLISET ARTIKKELIT PSYKOLOGIA 49 (01), 014 Salla Berg, Minna Poutanen, Tuire Kangas, Kaisa Peltomaa, Marit Korkman, Pekka Lahti-Nuuttila & Laura Hokkanen Eri nimeämistaitojen yhteys myöhempiin lukitaitoihin

Lisätiedot

Englannin kielen harjoitusohjelma esimerkkinä kielellisten vaikeuksien interventiotutkimuksesta

Englannin kielen harjoitusohjelma esimerkkinä kielellisten vaikeuksien interventiotutkimuksesta Tutkimukset Piia Vilenius-Tuohimaa Paavo H.T. Leppänen Englannin kielen harjoitusohjelma esimerkkinä kielellisten vaikeuksien interventiotutkimuksesta Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet aiheuttavat

Lisätiedot

Santtu kirjoittaa tuetusti. Tapaustutkimus hyvätasoisen autistisen koululaisen kirjoittamisen itsenäistämisen kokeilusta.

Santtu kirjoittaa tuetusti. Tapaustutkimus hyvätasoisen autistisen koululaisen kirjoittamisen itsenäistämisen kokeilusta. Santtu kirjoittaa tuetusti. Tapaustutkimus hyvätasoisen autistisen koululaisen kirjoittamisen itsenäistämisen kokeilusta. Helena Tynjälä Logopedian pro gradu-tutkielma Helsingin yliopisto Puhetieteiden

Lisätiedot

Pienten lasten tehtäväsuuntautuneisuus ja sen kehittyminen päiväkodin lukutuokioissa

Pienten lasten tehtäväsuuntautuneisuus ja sen kehittyminen päiväkodin lukutuokioissa Artikkeleita 482 Kasvatus 5/2013 SATU LAITINEN AINO MATTINEN ANU KAJAMIES MARJA VAURAS JANNE LEPOLA Pienten lasten tehtäväsuuntautuneisuus ja sen kehittyminen päiväkodin lukutuokioissa Laitinen, Satu Mattinen,

Lisätiedot

ARMI Luku- ja kirjoitustaidon arviointimateriaali 1. luokalle

ARMI Luku- ja kirjoitustaidon arviointimateriaali 1. luokalle Kokeilut ja käytänteet Marja-Kristiina Lerkkanen Anna-Maija Poikkeus Ritva Ketonen ARMI Luku- ja kirjoitustaidon arviointimateriaali 1. luokalle Toistaiseksi on olemassa vain vähän sellaisia luku- ja kirjoitustaidon

Lisätiedot

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA NUORILLE

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA NUORILLE OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA NUORILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA...

Lisätiedot

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA MATEMATIIKAN OPPIMISVAIKEUKSISTA...

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Matematiikan arviointi esiopetus

Tuen tarpeen tunnistaminen. Matematiikan arviointi esiopetus Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus Sisältö Käsikirja Käyttäjän opas Tekninen opas Syksy Esitysohjeet opettajalle Lapsen tehtävälomake Tarkistuslomake Talvi Esitysohjeet opettajalle

Lisätiedot

TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa

TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa Tutkimukset Tuija Aro Marja-Leena Laakso Vesa Närhi TOMERA Toiminnanohjauksen ja itsesäätelyn kehityksen tukeminen päivähoidossa Tutkittaessa oppimisvaikeuksien taustalla olevia tekijöitä on havaittu,

Lisätiedot

HYÖDYLLINEN PAKKOLASKU

HYÖDYLLINEN PAKKOLASKU Juhani Rautopuro (toim.) HYÖDYLLINEN PAKKOLASKU Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 2012 Koulutuksen seurantaraportit 2013:3 Koulutuksen seurantaraportit 2013:3 Juhani Rautopuro (toim.)

Lisätiedot

MATEMATIIKKAA PIOTR BAZIAN SALAMAMENETELMÄLLÄ KUULOVAMMAISILLE JA AUTISTISILLE LAPSILLE

MATEMATIIKKAA PIOTR BAZIAN SALAMAMENETELMÄLLÄ KUULOVAMMAISILLE JA AUTISTISILLE LAPSILLE MATEMATIIKKAA PIOTR BAZIAN SALAMAMENETELMÄLLÄ KUULOVAMMAISILLE JA AUTISTISILLE LAPSILLE Tarja Ajo Matematiikan pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos Syksy 2013

Lisätiedot

Kehityksen ja oppimisen ongelmien varhainen tunnistaminen Lene-arvioinnin avulla

Kehityksen ja oppimisen ongelmien varhainen tunnistaminen Lene-arvioinnin avulla JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 357 Riitta Valtonen Kehityksen ja oppimisen ongelmien varhainen tunnistaminen Lene-arvioinnin avulla Kehityksen ongelmien päällekkäisyys ja

Lisätiedot

Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa

Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa Jarkko Hautamäki, Sirkku Kupiainen, Jukka Marjanen, Mari-Pauliina Vainikainen ja Risto Hotulainen Oppimaan oppiminen peruskoulun päättövaiheessa Tilanne vuonna 2012 ja muutos vuodesta 2001 Tutkimuksia

Lisätiedot

Hannu Virtanen Selkokielen tarvearvio 2014

Hannu Virtanen Selkokielen tarvearvio 2014 Hannu Virtanen Selkokielen tarvearvio 2014 1 Sisällys 1. Esipuhe... 3 2. Kuka tarvitsee selkokieltä?... 4 3. Aiemmat tarvearviot...,... 6 4. Kansainvälistä tietoa (Leealaura Leskelä)... 7 5. Taustatietoa

Lisätiedot

FASILITOINTI FAKTAA, FIKTIOTA VAI FILUNKIA?

FASILITOINTI FAKTAA, FIKTIOTA VAI FILUNKIA? FASILITOINTI FAKTAA, FIKTIOTA VAI FILUNKIA? Ulla Ojalammi ja Marjatta Leppänen Erityispedagogiikan pro gradu tutkielma Kevät 2005 Erityispedagogiikan laitos Jyväskylä Jyväskylän yliopisto Erityispedagogiikan

Lisätiedot

TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja

TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja jälkeen kuntoutuksen Tiina Lassila Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN

OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN PERUSKOULUN NELJÄNNELLÄ LUOKALLA Heini Aatola Luokanopettajakoulutus Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen osasto ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UNIVERSITY

Lisätiedot

Suomalaissuomenruotsalainen. koti lapsen kaksikielisenä kasvuympäristönä

Suomalaissuomenruotsalainen. koti lapsen kaksikielisenä kasvuympäristönä HEIDI RONTU Suomalaissuomenruotsalainen koti lapsen kaksikielisenä kasvuympäristönä aksikieliselle suomalais-suomenruotsalaiselle pariskunnalle syntyvä lapsi syntyy perheeseen, jollaisia suomenruotsalaiset

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA NUORTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA...

Lisätiedot

Tätä artikkelia kirjoitettaessa. osaamisen tunnistamisen

Tätä artikkelia kirjoitettaessa. osaamisen tunnistamisen Tämän artikkelin kannalta keskeisin kysymys valelääkäritapauksessa liittyy asiantuntemuksen tunnistamisen haasteisiin. Miten on mahdollista, että valelääkärit saattoivat työskennellä ammattiyhteisössä

Lisätiedot

Helsinki 2013. Lukemisvaikeudet ja osa-aikainen erityisopetus

Helsinki 2013. Lukemisvaikeudet ja osa-aikainen erityisopetus Helsinki 2013 Lukemisvaikeudet ja osa-aikainen erityisopetus Tutkimuksia 344 Anne-Mari Panula Lukemisvaikeudet ja osa-aikainen erityisopetus Seurantatutkimus esikoulusta yhdeksännen luokan loppuun Esitetään

Lisätiedot

Mitä auttajan on hyvä tietää, kun lapsella on lukemisvaikeuksia? Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2

Mitä auttajan on hyvä tietää, kun lapsella on lukemisvaikeuksia? Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Mitä auttajan on hyvä tietää, kun lapsella on lukemisvaikeuksia? Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Kirjaimet kiinnostavat lapsia jo varhain. Kielellisesti suuntautuneet

Lisätiedot

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi Veera Kannosto-Puhakka 136143 Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikan

Lisätiedot