Henkilöstötilinpäätös 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstötilinpäätös 2013"

Transkriptio

1 Henkilöstötilinpäätös 2013 Käsitelty yhteistyötoimikunnan ja työsuojelutoimikunnan yhteiskokouksessa

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Tunnuslukujen yhteenveto vuodelta Nykyiset henkilöstöpanokset Henkilöstön määrä ja henkilötyövuodet Ylityöt Yksilölliset työaikajärjestelyt Sukupuolirakenne Henkilöstön saatavuus ja vaihtuvuus Ikärakenne Koulutusrakenne Palkkausrakenne Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön tila Työtyytyväisyys Sairauspoissaolot Työtapaturmapoissaolot Työterveyspalvelut Henkilöstökoulutus Virkistystoiminta Henkilöstön tehokkuus Tuottavuus Taloudellisuus Henkilötyövuoden hinta Henkilöstön työvoimakustannukset Yhteistoiminta Yhteistoimintasopimus Luottamusmiesorganisaatio Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunnat Muu yhteistoiminta Työhyvinvointi... 34

3 1 Henkilöstötilinpäätös 1 Johdanto Niuvanniemen sairaalan toiminta-ajatus Sairaalan visio Niuvanniemen sairaala tuottaa korkealaatuista oikeuspsykiatrista erityistason hoitoa ja mielentilatutkimuksia. Sairaala vastaa osaltaan oikeuspsykiatrian alan henkilöstön työpaikkakoulutuksesta ja kehittämistoiminnasta. Sairaala toimii Itä-Suomen yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana, jonka tarkoituksena on huolehtia oikeuspsykiatrian perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimuksesta. Niuvanniemen sairaala on valtakunnallinen, kansainvälisesti arvostettu oikeuspsykiatrinen keskus Palvelumme ovat potilaslähtöisiä ja turvallisia sekä eettisesti ja taloudellisesti kilpailukykyisiä Olemme työstämme ja sen kehittämisestä innostuneita ammattilaisia ja huolehdimme työhyvinvoinnista. Arvomme on määritelty seuraavasti Potilaslähtöisyys Ihmisarvon kunnioittaminen ja oikeudenmukaisuuus Vaikuttavuus ja tuloksellisuus Ammatillisuus ja avoimuus Työhyvinvointi Niuvanniemen sairaalan menestykseen ja tuloksellisuuteen vaikuttaa ratkaisevasti se, miten osaavaa, motivoitunutta ja työkykyistä henkilöstöä sillä on. Jotta sairaalan visio ja arvot toteutuisivat, tulee henkilöstövoimavarojen seurantaan kiinnittää enenevässä määrin huomiota. Henkilöstötilinpäätös sisältää kattavat tiedot henkilöstön määrästä ja rakenteesta sekä henkilöstön tilasta (mm. työtyytyväisyys, fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi, vaihtuvuus, eri eläkkeille siirtyminen, sairastavuus). Tietoja seurataan usean vuoden ajalta, jotta saadaan luotettava kuva suunnasta, johon ollaan menossa. Voidaksemme edetä kohti visiota on sairaalan huolehdittava, että johtaminen, toiminnan organisointi, henkilöstön osaaminen, työmotivaatio, työtyytyväisyys, työkunto ja palkitseminen tukevat vision saavuttamista. Henkilöstötilinpäätös kertoo johdolle, henkilöstölle ja mm. tulosohjauksesta vastaavalle taholle, mikä on organisaation henkilöstön tila ja mihin osa-alueeseen tulisi jatkossa kiinnittää enemmän huomiota. Henkilöstötilinpäätös on nimetty yhdeksi sairaalan työhyvinvoinnin mittariksi.

4 2 2 Tunnuslukujen yhteenveto vuodelta 2013 Henkilöstöpanokset Vuosi Henkilöstön lkm Henkilöstön tila Sairauspoissaolot on laskettu työpäivinä ja tapaturmapoissaolot kalenteripäivinä. Henkilöstöinvestoinnit %-muutos edellisestä vuodesta HTV %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstön keski-ikä Palkkamenot %-muutos edellisestä vuodesta , ,5 42, , , ,1 43, , , ,3 43, , , ,3 44, , , ,2 44, ,5 Vuosi %-muutos edellisestä vuodesta %-muutos edellisestä vuodesta ,2-6,3 0,8 0, ,4 7,9 1,4 75, ,3 17,6 1,7 21, ,1-16,7 0,6-64, ,0-0,8 0,6 0,0 Vuosi Sairauspoissaolot/htv Tapaturmapoissaolot/htv Työterveyspalvelut /htv Henkilöstön tehokkuus %-muutos edellisestä vuodesta Virkistystoiminta /htv %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstökoulutus /htv %-muutos edellisestä vuodesta , , , , , , , , , , , , , , ,4 Vuosi %-muutos edellisestä vuodesta %-muutos edellisestä vuodesta (* Tuottavuusindeksi Taloudellisuusindeksi Henkilötyövuoden hinta %-muutos edellisestä vuodesta ,79-0,03 345,18-2, , ,15 0,80 360,12-4, , ,02 0,51 361,91-0, , ,86 2,21 364,37-0, , ,33-0,86 383,07-5, ,9 (* +merkkinen kehitys taloudellisuusindeksin muutoksessa tarkoittaa taloudellisuuden paranemista

5 3 3 Nykyiset henkilöstöpanokset 3.1 Henkilöstön määrä ja henkilötyövuodet Vuoden 2013 aikana Niuvanniemen sairaalan palveluksessa oli yhteensä 746 eri henkilöä. Tämä luku sisältää kaikki lyhyenkin ajan sairaalan palveluksessa vuoden aikana olleet henkilöt. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet Vuosi Lkm %-muutos Htv %-muutos edellisestä edellisestä vuodesta vuodesta , , , , , , , , , ,2 Henkilötyövuodet vähenivät 13 htv edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosista vakinaisten osuus oli 77 % (442 htv).

6 4 3.2 Ylityöt Alla olevasta taulukosta käy ilmi tehtyjen ylityötuntien määrä vuosina Lisätyökorvaus Ylityö 50% Ylityö 100% Yhteensä Htv yht. Ytpv/htv (357 pv) tunnit ,34 5,07 henkilöt (357 pv) tunnit ,41 5,88 henkilöt (378 pv) tunnit ,98 5,75 henkilöt (357 pv) tunnit ,52 5,03 henkilöt Yksilölliset työaikajärjestelyt Sairaalan palveluksessa oli vuoden 2013 aikana 90 osa-aikaista henkilöä. Osa-aikaisuuden syitä olivat: - osittainen hoitovapaa 30 henkilöä (15 miestä, 15 naista) - osa-aikaeläke 4 henkilö - osatyökyvyttömyyseläke 6 henkilöä (2 miestä, 4 naista) - määräaikainen osa-aikatyö 29 henkilöä (12 miestä, 17 naista) - muu osa-aikatyö 18 henkilöä (9 miestä, 9 naista)

7 5 Muita työaikajärjestelyjä: - vuorotteluvapaa 12 henkilöä (6 miestä, 6 naista) - toisen viran hoito omassa organisaatiossa 49 henkilöä (21 miestä, 28 naista) - palkaton yksityisasia 69 henkilöä ( 30 miestä, 39 naista) - opintovapaa 7 henkilöä (1 mies, 6 naista) Perhevapaat: - äitiys- tai vanhempainvapaa 18 henkilöä (7 miestä, 11 naista) - isyysvapaa 14 miestä - hoitovapaa 6 henkilöä (2 miestä, 4 naista) Alla olevasta taulukosta näkyy koko-/osa-aikaisen henkilöstön määrän kehitys. Niuvanniemen sairaalan palveluksessa vuosina ollut koko- ja osaaikainen henkilöstö Kokoaikaisia, lkm Osaaikaisia, lkm Koko henkilöstö Osa-aikaisten osuus, % vuosi , , , , ,1 3.4 Sukupuolirakenne Vuonna 2013 henkilötyövuodet jakaantuivat seuraavasti: miehet 240 htv (42 %) ja naiset 334 htv (58 %) palveluksessa olleista henkilöstä miehiä oli 239 (42 %) ja naisia 334 (58 %).

8 6 3.5 Henkilöstön saatavuus ja vaihtuvuus Rekrytoinnin onnistuminen on tärkeä kilpailutekijä. Ajalla auki julistettuihin 46 virkaan valittiin 37 henkilöä, joista miehiä oli 9 (24 %). Avoinna olevaan sairaanhoitajan virkaan hakijoita oli keskimäärin 2,5 hakijaa, osastonhoitajan virkaan 11 hakijaa, apulaisosastonhoitajan virkaan 2,6 hakijaa ja toimintaterapeutin virkaan 5 hakijaa. Ennakoivalla rekrytoinnilla pyritään varmistamaan tulevaisuuden henkilöstötarve erityisesti hoitohenkilöstön osalta. Merkittävä osa ennakoivaa rekrytointia on harjoittelussa olevat opiskelijat. Keräämällä palautetta perehdyttämisestä, lähtövaihtuvaisuuden syistä ja opiskelijoiden tyytyväisyydestä saadaan tärkeää tietoa johtamisen ja työnantajakuvan kehittämiseksi. Sairaala lisää tunnettavuuttaan työnantajana osallistumalla säännöllisesti vuosittain eri kohderyhmille suunnattuihin tilaisuuksiin mm. sairaanhoitajapäiville ja Itä-Suomen lääketiedetapahtumaan. Hakijoita Virkaan valitut Avoin virka Virkojen lkm Julistettu avoimeksi (pvm) Virka täytettiin Yhteensä mies nainen ulkoa sisältä Valittiin yht. (lkm) mies (lkm) nainen (lkm) Täyttämättä jääneet virat Osastonhoitaja Sairaanhoitaja Toimintaterapeutti Apulaisosastonhoitaja (NEVA) Erikoislääkäri Lähetti-vahtimestari Apulaisosastonhoitaja Sairaanhoitaja Laitoshuoltaja Ravitsemistyöntekijä Sairaanhoitaja Virkoja avoinna yht. 46 Hakijoita yht Sairaalan palveluksesta poistui 22 vakinaisessa virassa toiminutta henkilöä. Heistä irtisanoutui 12 henkilöä, vanhuuseläkkeelle jäi 9 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle1 henkilö. Työkyvyttömyys- ja yksilölliselle varhaiseläkkeelle siirtyneet Vuosi lkm %/htv Eläkemaksu % ,17 22, ,51 22, ,17 20, ,02 19, ,17 19,49

9 7 Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden määrä ja ikä vaikuttavat työnantajan eläkemaksun suuruuteen. Yhden prosenttiyksikön muutos eläkemaksussa merkitsee noin euron vaikutusta sairaalan henkilösivukuluihin. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus v Vuosi tulovaihtuvuus% lähtövaihtuvuus% ,26 2, ,60 1, ,95 2, ,13 2, ,41 2,04 Tulovaihtuvuuteen lasketaan viraston ulkopuolelta rekrytoitu henkilökunta. Vuonna 2013 vakinaiseen virkasuhteeseen rekrytoitiin 20 henkilöä sairaalan ulkopuolelta. Jos lähtövaihtuvuuteen lasketaan mukaan myös määräaikainen henkilöstö, joka on irtisanoutunut ennen määräaikaisen palvelussuhteen päättymistä (7 henkilöä), lähtövaihtuvuus prosentti on tällöin 3,24. Lähtövaihtuvuudessa ei ole mukana eläkkeelle siirtyneitä henkilöitä. Vuonna 2013 vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 61,62 vuotta (vuonna 2012: 60,4 vuotta, n=9). Lähtöhaastattelukysely Heinäkuussa 2011 otettiin käyttöön sähköinen lähtöhaastattelukysely. Kysely koskee toistaiseksi palvelussuhteeseen otettuja henkilöitä sekä määräaikaisia henkilöitä, joiden palvelussuhde on kestänyt vähintään kuusi kuukautta. Kyselyyn vastasi v henkilöä. Vastaajista kolme suosittelisi työpaikka muille ja kolme henkilöä voisi harkita palaavansa takaisin Niuvanniemen sairaalaan töihin. Lähtöhaastattelukyselystä on maininta irtisanoutumislomakkeessa ja irtisanoutuneen henkilön työsähköpostiin lähetetään muistutus kyselystä. Asteikkö: 5=täysin samaa mieltä, 1=täysin eri mieltä Otanta kysymyksistä: Yht. Ka. Työtehtävät olivat monipuolisia ,50 Koin palkkauksen oikeudenmukaiseksi ,33 Esimieheni kohteli alaisiaan tasavertaisesti ,67 Työpaikkani ilmapiiri oli hyvä ,33 Kehityskeskustelut edistivät ammatillista kehittymistäni ,50 Hoitotyön opiskelijoiden opiskelijaohjaus Niuvanniemen sairaalassa suoritetaan vuosittain noin 100 hoitotyön harjoittelua. Harjoittelun tehtävänä on osaltaan turvata työelämän tarpeita vastaava osaaminen ja ammattihenkilöiden saatavuus psykiatriseen hoitotyöhön. Harjoittelun aikana opiskelijat tutustuvat sairaalaan myös työnantajana ja mahdollisena tulevana työpaikkana. Hoitotyön opiskelijoiden tyytyväisyys saamaansa opetukseen ja ohjaukseen on ollut valtakunnallisessa vertailussa parhaimmistoa. Tavoitteena on kehittää opiskelijaohjausta opiskelijoilta saadun palautteen perusteella ja säilyttää paikka valtakunnallisen vertailun parhaimmistossa.

10 8 CLES (Clinical Learning Environment Scale) tulokset Niuvanniemen sairaala, keskiarvo 8,8 8,8 8,6 8,8 Valtakunnallinen, keskiarvo 8,3 8,3 8,4 8,5 3.6 Ikärakenne Vuoden 2013 lopussa koko henkilöstön keski-ikä oli 44,8 vuotta. Miesten keski-ikä oli 44,2 ja naisten 45,1 vuotta. Vuonna 2012 henkilöstön keski-ikä oli 44,4 vuotta (miehet 44,0 ja naiset 44,6). Suurin ikäryhmä koko henkilöstön osalta oli vuotiaat (16,2 %). Miesten osalta suurin ikäryhmä oli vuotiaat ja naisten osalta vuotiaat. Koko valtiosektorin osalta henkilöstön keski-ikä vuonna 2013 oli 46,1 vuotta. Henkilöstön ikärakenne sukupuolen mukaan Ikäryhmä Henkilöstö lkm Miehet lkm % miehistä Naiset lkm % naisista ,00 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 4 1, , ,00 Keski-ikä ja mediaani ammattinimikkeittäin, joissa on vähintään kuusi henkilöä (tiedot täysinä vuosina) kaikki vakinaiset ammattinimike keski-ikä mediaani keski-ikä mediaani apulaisosastonhoitaja osastonhoitaja sairaanhoitaja mielisairaanhoitaja toimintaterapeutti erikoislääkäri sairaalalääkäri psykologi sosiaalityöntekijä laitoshuoltaja ravitsemistyöntekijä toimistosihteeri

11 ikäryhmä vuosi vuosi vuosi vuosi vuosi tilanne lkm lkm lkm lkm lkm yht

12 Koulutusrakenne Henkilöstön koulutustasoindeksi nousi hieman verrattuna vuoteen Tämä johtui pääsääntöisesti naisten koulutustason noususta. Tavoitteena on nostaa henkilöstön koulutustasoa lähemmäksi valtionsektorin koulutustasoindeksin keskiarvoa (5,2). Vuonna 2013 koulutustasoindeksi oli 4,6. Naisten koulutustasoindeksi oli 4,8 ja miesten 4,3. Sairaalan henkilöstöstä 53 prosenttia on suorittanut keskiasteen tutkinnon (koulutustasoindeksi 3,5). Henkilöstöä kannustetaan hakeutumaan tutkintoon tähtäävään jatkokoulutukseen, jota pyritään tukemaan työaikajärjestelyin etukäteen sovittavan suunnitelman mukaisesti. Esimerkiksi sairaanhoitajakoulutukseen, psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkintoon tai muihin vastaaviin koulutuksiin voidaan myöntää työaikaa puolet opetuspäivien lukumäärästä, kuitenkin enintään 15 päivää kalenterivuodessa. Koulutusaste Mies Nainen Yhteensä % % % lkm lkm lkm miehistä naisista kaikista Perusaste ,8 0,6 0,7 Keskiaste ,5 44,0 53,4 Alin korkea-aste ,1 20,7 17,1 Alempi korkeakouluaste ,0 24,6 19,7 Ylempi korkeakouluaste ,4 9,0 7,5 Tutkijakoulutusaste ,1 1,2 1,6 Yhteensä ,0 100,0 100,0 Koulutustasoindeksi 4,27 4,78 4,57

13 11 Koulutustasoindeksi Niuvanniemen sairaala, Vanhan Vaasan sairaala ja koko valtion sektori yhteensä. Vuosi NS VVS Valtio ,3 4,5 5, ,3 4,6 5, ,5 4,6 5, ,6 4,6 5,2 Koulutusaste luokitellaan Tilastokeskuksen koulutusluokituksen mukaan. Perusasteen koulutuksen indeksiarvo on 1,5 ja tutkijakoulutusasteen indeksiarvo 8. Koulutustasoindeksi saadaan, kun kerrotaan eri koulutusasteen omaavien henkilöiden lukumäärät niiden koulutustasoindeksillä (vaihteluväli 1,5 8) ja lasketaan näin saadut tulot yhteen. Lopuksi jaetaan em. tulojen summa henkilöiden kokonaislukumäärällä.

14 Palkkausrakenne Sairaalan henkilöstö oli vuonna 2013 kokonaisuudessaan virkasuhteista. Taulukossa on huomioitu vakituinen henkilöstö ja avointa virkaa hoitavat henkilöt. Palkkaryhmä Mies lkm Nainen lkm Yhteensä % miehistä % naisista % kaikista Avoimet virat ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,46 0,35 0, ,85 0,00 0, ,00 19,44 11, ,78 0,69 1, ,00 6,25 3, ,24 15,63 31, ,41 5,21 6, ,44 27,08 23, ,09 7,29 6, ,46 5,21 3, ,85 1,04 1, ,00 1,04 0, ,46 4,51 2, ,46 2,43 1, ,46 0,69 0, ,46 1,04 0, ,00 0,00 0, ,46 0,00 0, ,78 2,08 2, ,93 0,00 0, ,39 0,00 0, ,00 100,00 100,00 27

15 Keskimääräinen säännöllisen työajan ansio ja suoritusarvioinnin keskiarvoprosentti 13

16 14 Suoriutuvuusarvioinnin ka-% sukupuoli mies 23,29 22,17 21,72 21,19 nainen 23,77 23,34 23,28 22,56 yhteensä 23,57 22,83 22,56 21,94 Tarkemmat tiedot löytyvät 1.4. ja tilanteen mukaan tehtävästä palkkatilastosta. Tulospalkkiojärjestelmä Sairaalan tulospalkkiojärjestelmä otettiin käyttöön vuonna Järjestelmään sisältyy kahdeksan tulosmittaria, joille on asetettu tulostavoitteet tasoille Tulospalkkio määräytyy toteutuneiden tulosten perusteella prosenttiperusteisesti teoreettisen maksimin ollessa 5,0 % tulospalkkioon oikeuttavasta vuosipalkasta. Vuoden 2013 toteutunut tulospalkkio on 1,025 % tulospalkkioon oikeuttavasta vuosipalkasta. Tulospalkkion kustannusvaikutus sairaalan henkilöstökuluihin on euroa, joka on noin 0,75 % sairaalan henkilöstökuluista. 3.9 Määräaikainen henkilöstö Määräaikaisessa virkasuhteessa oli yhteensä 89 henkilöä, 15,53 % henkilöstöstä (573). Vuotta aiemmin määräaikaisia oli 111 henkilöä, 18,91 % henkilöstöstä (587). Määräaikaiseksi ei lueta henkilöä, joka on nimitetty omaan tai toiseen virastoon määräaikaiseen virka- tai työsuhteeseen ja hänelle on myönnetty samaksi ajaksi palkatonta virkavapautta virasta tai toimestaan, jota hän hoitaa toistaiseksi. Määräaikaista henkilöstöä palkattiin seuraavilla perusteilla ja lisätiedoilla: muu lisätyön tarve, vuosilomat ja sairauspoissaolot, erilaiset virkavapaudet, avoimen viran väliaikainen hoito, potilaan hoito KYSissä, kuntoutustuen sijaisuudet, muu tilapäinen lisätyöntarve, palkallinen kuntoutus, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan sijaisuudet ja hoitovapaan sijaisuudet. Lisäksi määräaikaisiin virkasuhteisiin palkattiin erikoistuvia lääkäreitä määräaikaisesta henkilöstöstä 36 % oli miehiä ja 64 % oli naisia.

17 15 toteutunut miehet lkm naiset lkm yht lkm 2011 vakinaiset määräaikainen VVS yht %. valtio yht %. määräaikaisten %-osuus 24,63 23,89 24,22 25,8 13, vakinaiset määräaikainen määräaikaisten %-osuus 18,25 19,40 18,91 27,8 13, vakinaiset määräaikainen määräaikaisten %-osuus 13,39 17,07 15,53 28,3 13,6 Henkilöstömäärä kuukausittain tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu

18 16 4 Henkilöstön tila 4.1 Työtyytyväisyys Henkilöstön työtyytyväisyys on mitattu valtiolla käytössä olevalla VMBaro järjestelmällä. Tämä työtyytyväisyysjärjestelmä kattaa yli 80 prosenttia valtion henkilöstöstä. Työtyytyväisyyden kriittisenä rajana indeksiasteikolla 1-5 voidaan pitää indeksilukua 3. Jos työtyytyväisyysindeksi on 3:n alapuolella, siihen on kiinnitettävä kriittistä huomiota ja ryhdyttävä tarvittaessa korjaustoimenpiteisiin. Kun työtyytyväisyys ylittää 3,5 voidaan puhua normaalia paremmasta tasosta ja 4 jälkeen työtyytyväisyyden voidaan todeta olevan kunnossa. Alla esitetään työtyytyväisyysvertailu Niuvanniemen sairaala (NS), Vanhan Vaasan sairaala (VVS), Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL), Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja valtio. Sairaalan kysely tehtiin vuonna 2013, VVS viimeisin työtyytyväisyyskysely on tehty vuonna Asteikolla 1-5 yleisten kysymysten keskiarvo parantui edelliseen kyselyyn verrattuna ollen 3,47 (vuonna 2011: 3,40). Aikaisempaan kyselyyn verrattuna eniten osa-alueista olivat parantuneet tyytyväisyys johtamiseen, kehittymisen tukeen sekä työilmapiiriin ja yhteistyöhön. Vuoden 2011 kyselyyn verrattuna henkilöstö koki, että mahdollisuus uudistua työssä oli huonontunut samoin johtoryhmän ja johdon arvostus henkilökunnan työtä kohtaan koettiin laskeneen. Kyselyn perusteella määräaikainen henkilöstö oli tyytyväisempiä (keskiarvo 3,60) kuin vakinainen henkilöstö (keskiarvo 3,45). Samoin korkeampi koulutustaso lisäsi työtyytyväisyyttä. Lisäksi naiset olivat tyytyväisempiä kuin miehet. Sairaalassa on laadittu toimenpideohjelma työtyytyväisyyskyselyn esille tuomien asioiden johdosta ja työilmapiirin parantamiseksi. Ohjelma katselmoidaan ja päivitetään vuosittain. Seuraavan kerran työtyytyväisyyskysely tehdään vuonna 2015.

19 17 NS 2013 VVS 2012 THL 2013 STM 2013 Valtio 2013 Johtaminen 3,56 3,45 3,50 3,49 3,45 Työn sisältö ja haasteellisuus 3,65 3,52 3,83 3,74 3,70 Palkkaus 3,06 2,98 2,88 2,98 2,90 Kehittymisen tuki 3,41 3,38 3,17 3,44 3,21 Työilmapiiri ja yhteistyö 3,88 3,79 3,84 3,66 3,79 Työolot 3,64 3,49 3,31 3,42 3,62 Tiedon kulku 3,23 3,14 3,30 3,46 3,15 Työnantajakuva 3,07 3,22 3,03 3,52 3,30 Yhteensä 3,47 3,39 3,38 3,47 3,42 Uudistuminen ja innovatiivisuus 2,90 3,28 3,38 3,38 3,27 Oma arvio työhyvinvoinnista kouluasteikolla ,61 7,71 7,74 7,64 7,75 Kyllä % Kyllä % Kyllä % Kyllä % Kyllä % Halukkuus henkilökiertoon (osuus vastaajista %) 44,6 37,0 44,0 49,3 41,3 Aikomus vaihtaa työpaikkaa siihen liittyvän tyytymättömyyden vuoksi (osuus vastaajista %) 20,3 13,0 25,0 20,5 16,4 Työpaikan suosittelu (osuus vastaajista %) 68,7 84,0 62,0 74,7 74,1 Työtyytyväisyysindeksi: Vuosi Niuvanniemen Valtio Vanhan Vaasan THL STM sairaala sairaala ,17 3,37 3,12 3, ,33 3,58 3, ,40 3,37 3, ,40 3,39 3, ,47 3,42 3,38 3, Sairauspoissaolot Sairauspoissaolopäivien määrä henkilötyövuotta kohden on pysynyt lähes samana kuin vuonna Vuonna 2013 sairauspoissaolopäiviä (työpäiviä) henkilötyövuotta kohden oli 16,0 ja edellisenä vuonna 16,2. Työterveyshuollon tilastojen mukaan eniten työkyvyttömyyspäiviä aiheutui tuki- ja liikuntaelinsairauksista (49 %). Joista suurimpina alaryhminä oli selkäsairauksista sekä niska- ja hartiaseudun sairauksista aiheutuneet poissaolot. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot ovat usein pitkiä, mihin vaikuttavat paitsi vaiva itse myös merkittävästi pitkät jonotusajat erikoissairaanhoidon jatkotutkimuksiin ja toimenpiteisiin. Toiseksi yleisin sairauspoissaoloja aiheuttava ryhmä oli mielenterveyden häiriöt (13 %). Kolmanneksi yleisin poissaoloryhmä oli luokka muut (vajaat 13 %), jossa on

20 18 esim. hengityselinsairaudet, kasvaimet, ruoansulatuskanavan sairaudet ja raskauteen ja synnytykseen liittyvät poissaolot. Työkyvyttömyyttä pyritään ehkäisemään ennaltaehkäisevällä toiminnalla, varhaisella välittämisellä, verkostoneuvotteluilla, esimiestoiminnan parantamisella, kuntoutuksella, työkokeiluilla, erilaisilla työaikajärjestelyillä ja yksilöllisillä toimenkuvilla. Vuoden 2013 työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa panostettiin erityisesti työterveyshuollon kanssa tehtävään yhteistyöhön työhönpaluun tukemisessa pitkän sairauspoissaolon jälkeen, sekä ennaltaehkäisevään toimintaan. Osasairauspäivärahalla vuonna 2013 oli kolme henkilöä, samoin edellisenä vuonna. Vuodesta 2012 alkaen työntekijän on ollut esitettävä diagnoosillinen lääkärintodistus esimiehelleen. Tämän tarkoituksena on lisätä esimiehen vastuuta aikaisen välittämisen toimintamallin käyttämisessä. Vuosi Sairaustapauksia Sairauspäiviä (työpäivät) (eri henkilöitä) VVS valtio lkm lkm %-muutos pv/sairashlö pv/htv pv/htv pv/htv ,8 17,0 15,2 14,7 8, ,5 17,9 16,4 13,9 9, ,0 21,6 19,3 15,0 9, ,2 18,8 16,2 13,4 9, ,9 19,1 16,0 12,2 9,0

21 19 Esimiehen myöntämät virkavapaudet (1-3 päivää) sairauden perusteella ilman terveydenhoitajan tai lääkärin todistusta Vuosi Henkilöt Kalenteri- Pv/sairaspäivät henkilö , , , , sairauspäivän tapausten prosenttiosuus kaikista sairaustapauksista Vuosi Niuvanniemen Valtio sairaala ,7 76, ,2 75, ,2 76, ,2 76,1 Sairauspoissaoloprosentti Vuosi Sairauspoissaolo% Teoreettinen säännöllinen työaika päivinä/hlö , , , , Sairauspoissaoloprosentti kuvaa, paljonko teoreettisesta säännöllisestä työajasta menetetään sairauspoissaolojen vuoksi. Kertomusvuonna erilaisiin Kelan kuntoutuksiin osallistui yhteensä 4 henkilöä. Näistä Aslak-kuntoutuksessa oli 1 ja muussa Kelan kuntoutuksessa oli 3 henkilöä. 4.3 Työtapaturmapoissaolot Työtapaturmista johtuvien sairauspoissaolojen määrä väheni hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Työmatkalla sattuneista tapaturmista seurasi 169 kalenteripäivää sairauspoissaoloja (vuonna 2012: 52 kalenteripäivää ja vuonna 2011: 424 kalenteripäivää). Tapaturmista 25 tapausta ei vaatinut sairauspoissaoloa. Työsuojelutoimikunta käsittelee kaikki vakavat työtapaturmat. Työtapaturmia pyritään ehkäisemään ennakoivalla toiminnalla, henkilökunnan koulutuksella, läheltä piti tilanteiden tarkalla dokumentoinnilla ja analysoinnilla.

22 20 Tiedot kalenteripäivinä Vuosi Tapaturmia Tapaturmista aiheutuneita sairauspäiviä lkm %-muutos pv %-muutospv/tapaus pv/htv , ,1 5,77 0, , ,8 11,23 1, , ,6 15,61 1, , ,4 6,72 0, , ,0 6,00 0,6 Yllä oleva taulukko sisältää tapaukset, jotka on anottu Valtiokonttorilta työtapaturmina. Kaikkia anomuksia Valtiokonttori ei ole kuitenkaan hyväksynyt työtapaturmiksi. Tapaturmatilanteet Vuoden tapaturmatilanteet ja sairauspäivät/tapaturma 2011 Tapauk-sia Sairauspv/tapaus Sairauspv Sairauspv/tapaus Sairauspv Sairauspv/tapaus Tapauksia Sairauspv Tapauksia Turvallinen hoito-koul , , ,33 Tapaturma toimintayks , , ,13 Tapaturma työmatkalla/sairaala-alue , , ,08 Tapaturma osastolla/potilaan aiheuttama , , ,60 Virkamatka/Potilasretki 0 0 0, , ,00 Ammattitautiepäily , , ,00 Tyhy-iltapäivä ,00 Yhteensä , , ,00

23 21

24 Työterveyspalvelut Työterveysmenot sisältävät Suomen Terveystalo Oy:ltä ostetut palvelut ja lisäksi muita työterveyshuollosta aiheutuneita kustannuksia, kuten esimerkiksi sairaalan laboratorion ja EEG:n palkkamenoja, lääkkeitä, koneiden huoltokustannuksia ja tarvikemenoja. Työterveyspalvelut ostettiin Suomen Terveystalo Oy:ltä. Säännölliset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit, kuntoutus ja yhteistyö työpaikan kanssa toteutuivat vakiintuneen käytännön mukaisesti. Työfysioterapeutti järjesti taloustoimiston henkilöstölle ryhmämuotoista taukoliikuntaa ja ergonomiaryhmän. Vuonna 2012 pidetyn puhdistuspalvelun seurantaryhmä pidettiin keväällä Lisäksi työfysioterapeutti kävi työpisteissä arvioimassa ja ohjaamassa työergonomiaa sekä teki jatkosuosituksia. Työpsykologilla on ollut vuonna 2013 sekä ryhmä- ja yksilötapaamisia. Vuonna 2012 käynnistettiin kaksi vuotta kestävä Kilotalkoot ryhmä, osallistujia enintään 30 henkilöä. Tavoitteena oli pudottaa vähintään 5 % omasta painostaan ja pitää pudonnut paino kahden vuoden ajan. Tapaamiset ovat olleet yksilötapaamisia. Vuonna 2013 tähän ryhmään on osallistunut noin puolet alkuperäisistä osallistuja määrästä eli noin 15 henkilöä osallistui säännöllisesti kilotalkoot ryhmään. Heistä noin puolet saavutti asetetun tavoitteen. Motivaationa tavoitteen saavuttamiseen käytettiin runsasta terveyteen/painonhallintaan liittyvää materiaalia sekä hyvin suoriutuneet palkittiin vielä erityispalkinnoin. Vuonna 2013 käynnistettiin pilottihanke 12 h työvuorosta kahden osaston kanssa (os. 2 ja 7) ja sen työhön liittyvistä terveysvaikutuksista. Hanke kesti tammikuusta - elokuun loppuun. Työterveyshuolto teki vuorotyökyselyn osallistuneille ennen hanketta ja tämän päättymisen jälkeen. Lisäksi hankkeeseen osallistuneilla työntekijöille tehtiin terveystarkastus hankkeen päättymisen jälkeen. Terveystarkastukseen ja kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista, jonka kuitenkin moni osallistuja hyödynsi. Työpaikkaselvityksiä tehtiin 4 (osasto 12 ja 5, hoitotyön hallinto, L-talo). Vuosi Työterveys- /htv %-muutos VVS Niuva Valtio menot/v/ edellisestä /htv /htv /htv *) brutto *) brutto vuodesta *) brutto **) netto **) netto ,2 9, ,44 335, ,4-11, ,61 390, ,4 3, ,93 435, ,2 12, ,50 467, ,6 8, ,50 456,3 *) Työterveyshuollon palvelujen kustannuksista ei ole vähennetty työterveyshuollon palvelujen käytöstä KELAlta saadun palautuksen määrää (brutto) **) Työterveyshuollon palvelujen kustannuksista on vähennetty työterveyshuollon palvelujen käytöstä KELAlta saadun palautuksen määrää (netto). Sairaalan vuoden 2012 nettokuluihin sisältyy jaksotuskorjauksen vuoksi KELA-korvausta kahdelta vuodelta (2010, 2011).

25 Henkilöstökoulutus Sairaalan tukeman tai järjestämän koulutuksen tarkoituksena on henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen siten, että se edistää työntekijöiden työssä tarvitsemia tietoja ja taitoja sekä sairaalan arvoja, tuloksellisuutta ja henkilöstön hyvinvointia.

26 24 Sairaalassa koulutetaan oikeuspsykiatriaan erikoistuvia lääkäreitä. Keskimäärin koulutuksesta on valmistunut 1 2 oikeuspsykiatria vuodessa, toimintavuonna yksi. Henkilöstön kehittämisessä sairaala on sijoittanut voimavaroja mm. koulutusstrategiaan ja -suunnitelmaan perustuvaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Tällöin keskeisiä teemoja ovat psykologisten valmiuksien koulutukset (psykoedukaatiokoulutus, hoitosuhdekoulutukset, kognitiivisen psykoterapian perus- ja jatkokoulutus sekä päihdeongelman hallintaan liittyvä koulutus), biologiset ja farmakologiset koulutukset (somaattisen hoidon osaamisen ylläpito ja lääkehoitokoulutus), pakkokeinojen vähentämiseen tähtäävä koulutus, väkivallan hallinta ja turvallisuus, turvakorttikoulutus, ensiapukoulutus, GAF-koulutus ja rakenteisen kirjaamismallin koulutus. Oikeuspsykiatrisen hoitotyön tutkimuksen tuloksia sekä käypä hoito suositusta hyödynnettiin suunniteltaessa ja toteutettaessa spesifiä, oikeuspsykiatrisen potilaan hoidon tarpeisiin vastaavaa ammatillista täydennyskoulutusta. Niuvanniemen sairaalan kehittämishanketta pakkotoimien vähentämiseksi jatkettiin suunnitelman mukaan kaikilla osastoilla. Hoitoa kehitettiin potilaslähtöisesti siten, että pakkotoimia tarvittaisiin mahdollisimman vähän. Käytettyjä keinoja olivat mm. johtamisen tukeminen, potilaskohtaisen hoidon suunnittelun kehittäminen ja henkilökunnan työnohjaus. Koulutusmenot Koulutus- %-muutos menot/v edellisestä Vuosi /htv vuodesta , , , , ,4 Koulutusmenot sisältävät euroa maksuttomasta toiminnasta rahoitettua koulutusta ja euroa työnohjaukseen käytettyjä kustannuksia. Vuoden 2013 työnohjauskustannukset sisältävät noin palkkakustannuksia. Vastaavaa kustannuserää ei sisälly aikaisempien vuosien työnohjauskustannuksiin.

27 25 Maksuttomasta toiminnasta rahoitettu koulutus Työnohjaus Vuosi Koulutus- %-muutos menot/v edellisestä vuodesta , , , , ,6 Vuosi Menot/v %-muutos edellisestä vuodesta , , , , ,2

28 26 Työajan käytön kustannukset on laskettu joulukuun palkan mukaan. Alla olevasta taulukosta näkyvät koulutuksen kokonaiskustannukset eri vuosilta. Vuosi Koulutusmenot (sis. työajan kust.)/vuosi /htv %-muutos edellisestä vuodesta , , , , ,95

29 27 Alla olevat tiedot perustuvat koulutusseurantarekisteriin (Hr Personec) tallennettuihin tietoihin koulutukseen käytetyt tunnit Koulutuksen nimi Ea-koulutus Erikoistuvien lääkäreiden tutor-koulutukset 151, Henkilöstöhallinnon koulutus 1196, Hoitosuhde 1267, Laatukoulutus 59, Lääkehuolto 906, Muu koulutus 3801, Oikeuspsykiatrian yksikön koulutuskokoukset 1327, Opintokäynnit ja neuvottelut 440, Potilaan hoitoon liittyvä ammatillinen lisäkoulutus 7356, Ravintohuollon koulutus 48, Taloushallinnon koulutus 7, Tietotekniikan koulutus 496, Toimistoalan koulutus Turvakorttikoulutus Tutkintoon johtava koulutus 1611, Työnohjaus 2116, Hygieniapassi 307 Yhteensä 21578, Voimassa oleva turvakortti on 293 henkilöllä ( ). Vuonna 2013 turvakorttikoulutusta järjestettiin kuusi kertaa. Pelastautumisharjoituksia järjestettiin neljällä osastolla. 4.6 Virkistystoiminta Vuoden 2013 summa sisältää euroa Tyhy-/virkistystoiminnan kustannuksia. Virkistysmenot sisältävät myös henkilökunnan joululahjat, joiden arvo oli euroa. Sairaalan henkilökunnan käytössä olevan uuden kuntosalin avaimia oli vuoden 2013 lopussa 295 henkilöllä. Työnantaja tuki myös henkilöstön virkistystoimintaa hankkimalla henkilöstölle uintilippuja ja kulttuuriseteleitä, joiden arvosta se korvasi osan. Työnantaja tuki myös sairaalan urheilujoukkueiden toimintaa.

30 28 Vuosi Virkistys- /htv %-muutos menot/v edellisestä vuodesta ,1 20, ,0 5, ,0-15, ,9 20, ,0 0,1 5 Henkilöstön tehokkuus 5.1 Tuottavuus Tuottavuutta on mitattu jakamalla suoritteiden määrä henkilötyövuosilla. Suoritteiden määrä koostuu laskutettujen hoitopäivien ja mielentilatutkimuspäivien yhteismäärästä. Henkilötyövuosiin on laskettu koko henkilöstö lukuun ottamatta yliopistoopetukseen ja tieteelliseen tutkimustoimintaan palkattu henkilöstö. Vuosi Hoitopäivät Henkilöstö Tuottavuus Muutos, VVS htv tavoite toteuma % tuottavuus ,28 172,29 171,79-0,03 204, ,96 173,02 173,15 0,80 200, ,55 175,48 174,02 0,51 211, ,71 174,71 177,86 2,21 202, ,85 172,99 176,33-0,86 196,03

31 Taloudellisuus Taloudellisuus on laskettu jakamalla kokonaiskustannukset suoritteiden määrällä. Kokonaiskustannuksista on vähennetty yliopisto-opetuksen ja tieteellisen tutkimuksen liittyvät kustannukset. Vuosi Kokonais- Hoitopäivät Taloudellisuus Muutos, VVS, taloudellikustannukset euroa/vrk % (* suus euroa/vrk tavoite toteuma toteuma ,92 345,18-2,98 317, ,16 360,12-4,33 332, ,55 361,91-0,50 320, ,19 364,37-0,68 347, ,33 383,07-5,14 363,53 (*+ merkkinen kehitys tarkoittaa taloudellisuuden paranemista

32 Henkilötyövuoden hinta Vuosi Henkilö- %-muutos- Henkilösivutyövuosi/ edellisestä kulu % vuodesta ,30 25, ,47 22, ,91 21, ,92 22,256

33 31 Henkilötyövuoden hinta (kaikki palkkakustannukset/htv) on noussut edelliseen vuoteen nähden vajaat 3 prosenttia. 5.4 Henkilöstön työvoimakustannukset Työvoimakustannuserä euroa % tehdyn työajan palkoista % palkkasummasta % työvoima-kustannuksista I. PALKKASUMMA ,6 128,70 100,00 80,92 II. TEHDYN TYÖAJAN PALKAT ,1 100,00 77,70 62,87 A. VÄLILLISET PALKAT ,5 28,70 22,30 18, lomaraha ,7 5,62 4,36 3, vuosiloma-ajan palkat ,2 14,31 11,12 9, lapsen syntymä ja hoito ,4 0,41 0,32 0, sairausajan palkat ,3 6,15 4,78 3, eri virkavapaudet ,1 0,18 0,14 0, reservin kertausharjoitukset 814,6 0,00 0,00 0, koulutusajan palkat ,1 1,86 1,44 1, palkalliset arkipyhät 0,0 0,00 0,00 0, ammattiyhdistystoiminta ,1 0,05 0,04 0, yhteistoiminta 2 356,6 0,01 0,01 0, työsuojelun yhteistoiminta 3 048,5 0,02 0,01 0, virkistystoiminta ,9 0,08 0,06 0,05 B. SOSIAALITURVA ,8 26,26 20,41 16, työnantajan sotu-maksut ,7 2,63 2,04 1, LEL- ja TAEL-vakuutusmaksut 0,0 0,00 0,00 0, vapaaehtoiset eläkemaksut 0,0 0,00 0,00 0, VaEL-eläkemaksut ,8 25,70 19,97 16, tapaturmavakuutusmaksut ,3 0,96 0,74 0, ryhmähenkivakuutusmaksut 8 222,3 0,04 0,03 0, sairausvak. palautukset ,4-3,06-2,38-1,92 C. MUUT VÄLILLISET KUSTANNUKSET ,0 4,09 3,18 2, virka- ja suojapuvut 7 432,4 0,04 0,03 0, vapaat matkat 0,0 0,00 0,00 0, koulutus ,0 2,10 1,63 1, työsuojelu 0,0 0,00 0,00 0, väestönsuojelu 0,0 0,00 0,00 0, terv.- ja sairaudenhoito ,0 1,54 1,20 0, työpaikkaruokailu ,1 0,19 0,15 0, virk.- ja sosiaalitoiminta ,5 0,18 0,14 0, muut kustannukset 7 586,0 0,04 0,03 0,02 III. VÄLILLISET ,2 59,05 45,88 37,13 TYÖVOIMAKUSTANNUKSET IV. TYÖVOIMAKUSTANNUKSET YHTEENSÄ ,3 159,05 123,59 100,00

34 32 6 Yhteistoiminta Yhteistoiminta on johtamisen väline, jonka avulla edistetään toiminnan tuloksellisuutta ja parannetaan henkilöstön työelämän laatua, kun henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien asioiden suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Yhteistoiminnan tavoitteena on myös edistää sairaalan henkilöstöpolitiikan yleisten päämäärien toteutumista ja parantaa työyhteisön toimintaa ja työoloja. Hallinnon kehittämistyö, johon henkilöstö osallistuu, parantaa edellytyksiä tarjota pysyviä palvelusuhteita sekä kehittyviä ja sisällöltään monipuolisia työtehtäviä. 6.1 Yhteistoimintasopimus Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 651/88 15 :n nojalla Niuvanniemen sairaala sekä Niuvanniemen sairaalan JHL ry. Niuvanniemen sairaalan JUKO ry (Akavan liitot), Tehyn valtion ja yliopistojen valtakunnallinen ammattiosasto 164 ja STEKA ry:n Niuvanniemen sairaalan jaosto ovat tehneet sopimuksen yhteistoiminnasta Niuvanniemen sairaalassa allekirjoitettu yhteistoimintasopimus tuli voimaan ja on voimassa toistaiseksi kuuden viikon irtisanomisajoin.

35 Luottamusmiesorganisaatio Sairaalassa toimii neljä ammattijärjestöä: JHL ry, JUKO ry, Tehy ry ja STEKA ry, joilla kaikilla on valitut luottamusmiehet ja edustajat yhteistoimintaelimissä. 6.3 Yhteistyö- ja työsuojelutoimikunnat Yhteistyötoimikunta kokoontui seitsemän kertaa. Kokouksista kuusi oli yhteiskokouksia työsuojelutoimikunnan kanssa. Kokouksissa käsiteltyjä asioita olivat mm. Toimintakertomus 2012 Henkilöstötilinpäätös 2012 Talousarvioehdotus 2014 Tulossopimusraportti Tulossopimusluonnos 2014 Työsuojelutoimikunta kokoontui 12 kertaa vuonna Näistä kuusi oli yhteiskokouksia yhteistyötoimikunnan kanssa. Kokouksissa käsiteltyjä asioita olivat edellä mainittujen lisäksi mm. Työterveyshuollon raportit Työturvallisuustapahtumat Vakavat työtapaturmat Työterveyshuollon työpaikkakäynnit 6.4 Muu yhteistoiminta Niuvanniemen sairaalan henkilöstöpolitiikan arvoperustan muodostavat henkilöstön kanssa yhteisesti sovitut arvot. Sairaalan arvot: Potilaslähtöisyys Toimimme ja kehitämme toimintojamme potilaslähtöisesti. Potilas osallistuu kumppanina hoidon suunnitteluun, arviointiin ja päätöksentekoon. Keskeistä hoidossa ovat potilaan yksilölliset tarpeet, elämäntilanne ja voimavarat. Luomme ja tuemme potilaan yksilöllisiä auttamismenetelmiä. Otamme huomioon potilaan omaiset. Ihmisarvon kunnioittaminen ja oikeudenmukaisuus Ihmisarvon kunnioittaminen on toimintamme perusta. Hoito- ja tutkimustoimenpiteet perustuvat lääketieteelliseen ja hoidolliseen arvioon ja ne ovat perusteltavissa. Kunnioitamme potilaan itsemääräämistä ja yksityisyyttä. Arvostamme ja kunnioitamme toinen toisiamme ja toimimme sen mukaisesti. Toimintamme on johdonmukaista, perusteluta, avointa ja läpinäkyvää. Vaikuttavuus ja tuloksellisuus

36 34 Oikeuspsykiatrinen hoito vaikuttaa vakavia psykososiaalisia kärsimyksiä ja rikoksia ehkäisevästi. Toimintamme tuloksellisuus syntyy tutkimusnäyttöön perustuvasta vaikuttavasta hoidosta, taloudellisista ja sujuvista toimintaprosesseista sekä henkilöstön korkeatasoisesta moniammatillisesta osaamisesta ja motivaatiosta. Ammatillisuus ja avoimuus Toimimme lakien, asetusten ja sääntöjen mukaisesti viivytyksettä. Toimintamme on tavoitteellista, vastuullista, luotettavaa ja eettisesti hyväksyttävää. Huolehdimme potilaiden, henkilöstön ja verkostojen ajantasaisesta tiedon kulusta. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi itseään koskevissa asioissa. Annamme rakentavaa palautetta ja kohtelemme kaikkia tasapuolisesti. Työhyvinvointi Huolehdimme henkilökunnan työhyvinvoinnista. Turvallinen työympäristö on keskeinen henkilökunnan hyvinvointia ja jaksamista tukeva tekijä. Lakiin perustuva yhteistoimintamenettely on sairaalassa keskeinen voimavara. Selkeät toimenkuvat ja vastuut tukevat työhyvinvointia. Työntekijöiden aloitteellisuutta ja luovuutta tuetaan ja arvostetaan. 6.5 Työhyvinvointi Hyvän perustan työhyvinvoinnille on antanut laadunhallintaan liittyvien työprosessien selkeyttäminen. Johtosääntö ja ajan tasalla olevat toimenkuvat palvelevat työprosessien sujuvuutta. Työhyvinvointiin on panostettu koulutuksen, työnohjauksen, työterveyshuollon ja henkilökunnan monipuolisten osallistumismahdollisuuksien kautta. Työturvallisuuden ja hoidollisuuden tasapainoa arvioidaan jatkuvasti yhteistyössä henkilöstön kanssa. Terveellisten työaikojen toteutumista keskeytymättömässä kolmija kaksivuorotyössä seurataan jatkuvasti. Yksilön työhyvinvointi koostuu ammatillisen osaamisen lisäksi fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja henkisestä tasapainosta. Jokainen ihminen kantaa myös itse vastuuta kokonaishyvinvoinnistaan (Valtiokonttori, Kaiku-työhyvintointipalvelut). Sairaalassa on erillinen henkilöstön työhyvinvointisuunnitelma, jonka tavoitteena on tukea Niuvanniemen sairaalan vision saavuttamisesta sekä arvojen toteutumista turvaten sairaalan perustehtävän kannalta optimaalinen henkilöstön virkarakenne työkyvyn eri osa-alueet huomioon ottaen. Työhyvinvointisuunnitelma katselmoidaan vuosittain. Tyhy-ryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana kolme kertaa. Kaksi kokousta oli yhteiskokouksia työsuojelutoimikunnan ja työterveyshuollon kanssa. Näissä kokouksissa käsiteltiin työterveyshuollon tilastoja. Yksi kokous oli yhteiskokous laajennetun johtoryhmän ja yhteistyötoimikunnan kanssa. Tässä kokouksessa katselmoitiin toimenpideohjelma työtyytyväisyyskyselyn esille tuomien asioiden johdosta ja työilmapiirin parantamiseksi Niuvanniemen sairaalassa.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Hyväksytty Niuvanniemen sairaalan johtokunnassa 19.2.2015 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 6 1.3 Toiminnallinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SUOMEN AKATEMIA Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Käsitelty johtoryhmässä 8.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET... 3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2008 11.3.2009 Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös Henkilöstötilinpäätös 2013 31.3.2003 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 2.1. Henkilömäärä vuoden lopussa...3 2.2. Henkilömäärä kuukausittain...4 3. HENKILÖTYÖVUODET... 4 3.1. Henkilötyövuosien

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3

1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3 Käsittely: JIK ky Johtokunta 28.3.2014 JIK ky Yhtymäkokous 25.6.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstöresurssit... 3 2.1. Henkilöstömäärä... 3 2.1.1. Henkilöstön jakautuminen eri yksiköihin...

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013

SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013 SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013 Johtoryhmä 22.4.2014 Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 19 Tarkastuslautakunta 20.5.2014 Khall 26.5.2014 116 Kvalt 16.6.2014 19 Sisällys 1 Esipuhe... 3 2 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIA JA SEN TOTEUTTAMINEN... 2 Houkutteleva ja kilpailukykyinen työpaikka, johtaminen kunnossa joka tasolla ja henkilökunnan uudistustahto...

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus 2014 Sisällysluettelo Johdanto 1 Henkilöstöstrategia... 5 2 Henkilöstötuloslaskelma... 6 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 8 3.1. Palvelussuhdelaji, työaika, vaihtuvuus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Makasiini # 62687 RAPORTTI 62687 1 (14) HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ Johdanto...2 1.1 Henkilöstötilinpäätös...2 1.2 Ylijohtajan katsaus...2 1.3 Henkilöstön kehittämispäällikön katsaus...3

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 4 Sisällys. Johdanto... Henkilöstöraportin sisältö.. Henkilöstön määrä ja rakenne 4.. Vakinaiset ja määräaikaiset. 4.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... Henkilötyövuosi. 4.

Lisätiedot

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013

Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013 Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2013 Käsitelty 11.3.2014 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä 25.3.2014 yhteistyötoimikunnan kokouksessa 1(24) Sisällysluettelo HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 I

Lisätiedot

Tullin henkilöstötilinpäätös

Tullin henkilöstötilinpäätös Tullin henkilöstötilinpäätös 2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstöjohdon terveiset... 2 2. Johdanto... 3 3. Henkilöstörakenne... 4 3.1. Henkilöstön määrä... 4 3.2. Henkilöstön sukupuolirakenne... 5 3.3.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 13530 Hämeenlinna Puh. 03 6291 Hämeenlinnan yksikkö Ahvenistontie 20 13530 HÄMEENLINNA vaihde 03 6291 Riihimäen yksikkö Kontiontie 77, 11120 RIIHIMÄKI PL 140, 11101 RIIHIMÄKI vaihde

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 PORIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällysluettelo 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 Henkilöstömäärä... 4 Henkilötyövuosi... 6 Sukupuolijakauma... 6 Henkilöstön ikärakenne... 6 Henkilöstön vaihtuvuus...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2013 SISP/Hallintopalvelut Julkaisija Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Postiosoite: PL

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

PORI. Henkilöstöraportti 2013 Porin kaupunki

PORI. Henkilöstöraportti 2013 Porin kaupunki PORI Henkilöstöraportti 2013 Porin kaupunki Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Henkilöstötyö on hyvä työ... 3 1. Henkilöstömäärä... 4 Sukupuolijakauma... 5 Henkilötyövuosi... 5 2. Henkilöstön ikärakenne...

Lisätiedot

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004

HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2004 HALLINTOYKSIKKÖ HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 004 KÄSITELTY PÄÄJOHTAJAPALAVERISSA 1.6.005 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli.

Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli. Tullin henkilöstötilinpäätös 2011 Tullilaitoksen vuoden 2011 henkilöstötilinpäätöksen kokosi: Pia Pesu Tullin hallintopalvelut, Lappeenranta puh: 040 332 5075 pia.pesu@tulli.fi Taitto: Soili Pahtaja 2

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SUOMEN PANKKI

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SUOMEN PANKKI HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Organisaatio... 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne... 5 Henkilöstömäärän kehittyminen... 5 Ikärakenne... 7 Sukupuolijakauma...

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus Hätäkeskuslaitoksen henkilöstökertomus 2012 Sisällysluettelo 1 Henkilöstöstrategia...5 2 Henkilöstötuloslaskelma ja vaativuusluokat...6 3 Henkilöstön määrä ja rakenne...9 3.1. Henkilöstön ikäjakauma ja

Lisätiedot