Vihreä Moottoritie-esiselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihreä Moottoritie-esiselvitys"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI E18 Green and Smart EU-Russia Business Development Corridor Vihreä Moottoritie-esiselvitys VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI

2 ESISELVITYSHANKKEEN KUMPPANIT: HANKKEEN HALLINNOIJA Yhteistyössä LIIKENNEVIRASTON ja KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN kanssa

3 1. MIKÄ ON E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKE? 1.1. MIKÄ ON E18 MOOTTORITIE? E18 on 1890 km pitkä eurooppatie, joka alkaa Pohjois- Irlannin Craigavonista ja päättyy Pietariin kulkien läpi Norjan, Ruotsin ja Suomen. E18 on Suomen kansainvälisesti merkittävin tieosuus ja se on osa EU:n TEN-T-tieverkkoa. E18 kulkee Turun ja Naantalin satamista pääkaupunkiseudun läpi Vaalimaan rajanylityspaikalle. (Naantali Turku Salo Lohja Helsinki Porvoo Loviisa Kotka Hamina Vaalimaa). Venäjän puolella E18 kulkee M10-valtatietä Suomen ja Venäjän rajalta Pietariin. Oslo Tukholma Turku Helsinki Viipuri Pietari Karlstad Pietari Moskova Kristiansand Belfast Newcastle VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 3

4 1. MIKÄ ON E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKE? 1.2. NÄKÖKULMIA E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEESEEN 1. Yli miljardin euron investoinnin muuntaminen innovaatioiksi, tuottavuudeksi ja uudeksi liiketoiminnaksi 6. Palvelu- ja teknologia- kehityshankekokonaisuuden muodostaminen 5. E18-projektin tavoitteisiin ja mittareiden määrittämiseen liittyvän sidosryhmien välisten keskustelujen käynnistäminen E18 VIHREÄ MOOTTORITIE- HANKE 4. Living lab -ympäristön muodostaminen ja sen liittäminen ulkomaisiin living-lab ympäristöihin 2. Vihreän, eri liikennemuotoja tukevan väylän rakentaminen liikenteelle ympäristölle ja elinkeinoelämälle 3. Tulevaisuuden moottoriteiden tasapainoisen kestävän kehityksen näkökulman ja infrastruktuurin määrittäminen VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 4

5 2. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEN MAHDOLLISUUDET 2.1. MIKSI E18 ON SOVELTUVA KEHITYSHANKKEEKSI? Suomi E18-tien kunnostaminen: yli 1 miljardin lisäinvestoinnin hyödyn maksimointi PPP-investointimalli Tarve innovaatiotestialustalle ja living lab -konseptille: Kokonaisvaltaista testiympäristöä ei ole olemassa E18-liikenneväylän intermodaalisuus: satamat, rautatiet, tiet, jne. Suomen ja Venäjän liikenneministeriöiden hyvät suhteet ja tulevat yhteistyösopimukset Suomen ja Venäjän välinen yhteentoimivuus EU Kansainvälisyys EU:n käytävä Venäjälle Viisumivapaus venäläisille tulossa Yhdyspiste Euroopan ja Aasian liikenneverkostojen välillä E18 on osa Euroopan TENT-T -liikennerunkoverkkoa Kansainvälisen living lab -verkoston johtava asema Teknologioden ja palveluiden kehittäminen moottoritieympäristöön VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 5

6 2. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEN MAHDOLLISUUDET 2.2. AKATEEMINEN VIITEKEHYS KOROSTAA INFRASTRUKTUURIA YHTEISEN HYVÄN LUOMISESSA Porterin (1990) mukaan kansalliseen kilpailukykyyn vaikuttavat yrityksistä muodostuneet klusterit, asiakkaat, resurssit ja tukeva infrastruktuuri, jotka luovat tuottavuutta, innovaatiota ja uutta liiketoimintaa, tai keynesiläisittäin sanottuna yhteishyvää. Asiakkaat Vienti Tuonti Liiketoiminta Resurssit Tuottavuus Innovaatio Uusi liiketoiminta EU Suomi Venäjä Kiina Vienti Tuonti Valtion hallinto Valtion hallinto Liiketoiminta Tukevat yritykset ja infrastruktuuri E18 Tukevat yritykset ja infrastruktuuri Sattuma Sattuma Resurssit Tuottavuus Innovaatio Uusi liiketoiminta Asiakkaat Lähde: Adapted from Porter, M.E The Competitive Advantage of Nations. New York (NY), The Free Press. 855 p. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 6

7 2. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEN MAHDOLLISUUDET 2.3. KERROSMALLI JAKAA E18 VIHREÄ MOOTTORITIE- EKOSYSTEEMIN KOKONAISUUKSIKSI Kehitystä tukevat rakenteet, jotka mahdollistavat elementtien yhteen nivomisen Rahoitus Kannustimet, lainsäädäntö Ympäristöbrändit, ihmisten käyttäytyminen Test bed:n ja living lab:n rahoitus Liiketoimintasysteemit Liikenne- ja logistiikkajärjestelmät Kehitysjärjestelmät Energiatuotantojärjestelmät Living lab -verkosto Järjestelmien yhteentoimivuus Yksittäisten yritysten ja organisaatioiden tuotokset E18 vihreä moottoritieympäristöön Esim. Sähköautoinfrastruktuuri ja tuulivoima Test bed -ympäristö eri elementeille Systeemit Rakenteet Tiet, rautatiet, kanaalit, satamat, jne. Liikenne- ja energiajärjestelmät, kaupunkilogistiikka Tukevat järjestelmät: teknologia, IT, energia, arkkitehtuuri Kaavoitus Elementit Ympäristö Lähde: Pöyry analysis. Layer approach adapted from Murman, E.M., Allen, T.J. Engineering systems: an aircraft perspective. Engineering systems symposium, MIT, VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 7

8 8. 2. Business E18 MOOTTORITIEN corridor MAHDOLLISUUDET VIHREÄ MOOTTORITIE -TYÖPAJAAN PERUSTUVA NÄKEMYS E18- MOOTTORITIESTÄ 7. Green charter 2. Border 3. Economics 1. Chain of nodes 4. Development initiatives and test beds 6. Dialogue 5. Living lab E18 VIHREÄ VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS MOOTTORITIEKONSEPTIN LOPPURAPORTTI MÄÄRITTELY 8 8

9 3. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN SISÄLTÖ 3.1. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEN MISSIO JA VISIO 1. Chain of nodes 2. Border 3. Economics 4. Development initiatives and test beds 5. Living lab 6. Dialogue 7. Green charter 8. Business corridor E18 Vihreä moottoritien missio on maksimoida yhteinen hyvä hyödyntämällä parhaalla mahdollisella tavalla E18-moottoritien ympärille rakennettua ekosysteemiä. Yhteistä hyvää arvioidaan tasapainoisen kestävän kehityksen sosiaalisella, taloudellisella ja ymrpäristönäkökulmalla, jotka maksimoivat E18 Vihreän moottoritien arvon. E18 Vihreä moottoritien visio Vuonna 2014 E18 vihreä moottoritie on Kestävä liikenne-, elinkeinoelämä-, energia- ja yhteentoimivuuskäytävä Etelä-Suomen ja Venäjän välillä. Malli ja ensimmäinen vertailukohta tulevaisuuden moottoriteille Ekosysteemi, joka luo markkinapaikan kestäville palveluille ja teknologioille Tasapainoisen kestävän kehityksen vuoropuheluareena Euroopan johtava, ympäristön huomioimiseen keskittyvä, liikennesektorin living lab Yksi kansainvälisen living lab -verkoston merkittävimmistä tiedonvaihtokanavista Kestävä, vihreä ja ekologinen, energiatehokas, älykäs, turvallinen, yhteiskuntaa hyödyttävä, liiketoimintaa luova ja alusta kehityshankkeille ja yhteentoimivuudelle Koordinoitu rakennetun ympäristön ja ICT-sektorin strategisen huippuosaamisen keskittymien toimesta (RYM ja TIVIT). VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 9

10 3. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN SISÄLTÖ 3.2. SOLMUKOHTIEN KETJU, RAJA JA TALOUS 1. Chain of nodes 2. Border 3. Economics 4. Development initiatives and test beds 5. Living lab 6. Dialogue 7. Green charter 8. Business corridor 1. Solmukohtien ketju (Chain of nodes) Solmukohtien ketjun konsepti käsittää vihreän liikenteen, liiketoiminta- ja energiakäytävän, EU-Venäjä rajan ja kaupunkialueet ja niiden liitännäisalueet Ketju korostaa kuljetusten ja niitä tukevan infrastruktuurin intermodaalisuutta, esim. satamat, rautatie, tiestö, televiestintä Solmukohtien ketju määrittää raamin, jonka sisältö ulottuu kaikista kattavan järjestelmän osista yksittäisiin kehittämisaloitteisiin ja joka keskittyy erityisesti julkiseen ja yksityiseen tarjontaan ja tarpeisiin sisältäen kaikki käytävään liityvät investoinnit ja kulutuksen. Raami osoittaa Vihreän moottoritien infrastruktuurin, markkinoiden ja palveluiden liiiketoimintapotentiaalia. 2. Raja (Border) EU:n ja Venäjän välinen raja avaa mahdollisuuksia niin liiketoiminnan ja turismin edistämiseen, kuin taloudelliseen ja valtionhallinnolliseen yhteistyöhön esimerkiksi koskevien yhteentoimivuusperiaatteita koskevien, EU:n rajoihin kytkeytyvien, aloitteiden muodossa. 3. Talous (Economics) Yksi E18 Vihreän moottoritien avaintavoitteita on edistää rajat ylittävää ja alueellista liiketoimintaa: tuontia, vientiä, turismia, maanviljelyä, koulutusta jne. Vihreä käytävä luo kestävän markkinapaikan palveluille ja infrastruktuurille, esim. parannuksille rajan ylitykseen. Perimmiltään käytävä korostaa tuottavuutta, innovaatioita ja uusia liiketoimintoja. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 10

11 3. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN SISÄLTÖ 3.3. KEHITTÄMISALOITTEET, TESTIALUSTAT JA INNOVAATIOEKOSYSTEEMI 1. Chain of nodes 2. Border 3. Economics 4. Development initiatives and test beds 5. Living lab 6. Dialogue 7. Green charter 8. Business corridor 4. Kehittämisaloitteet ja testialustat (Development initiatives and test beds) Test bed luo alustan erityisesti uusien teknologioiden kokeilemiseen varustamalla tietyt osuudet mahdollistavilla teknologioilla, kuten sensoreilla ja putkituksilla. Jo tässä vaiheessa on E18 Vihreä moottoritie-työ tunnistanut kahtena viime vuotena lukuisia kehitysaloitteita, jotka ovat jatkokehitettävissä ja testattavissa kehitysalustaympäristössä. E18 muodostaa Suomen tärkeimmän moottoritielle perustettavan kokeilualustan. 5. Innovaatioekosysteemi (Living lab) Living lab on käyttäjäkeskeinen, avoimeen innovaatioon perustuva, innovaatioekosysteemi, jolla kehitetään palvelu- ja järjestelmäinnovaatioita. E18 Vihreä moottoritie-innovaatioekosysteemi ulottuu EU:n ja Venäjän rajan molemmille puolille palveluiden, valtiohallintojen ja teknologioiden yhteensopivuuden edistämiseksi. Living lab nivoo yhteen kumppaneita, joilla on yhteensopivat visiot, samansuuntaiset prioriteetit ja kohdistetut tavoitteet. Living lab kerää yhteen erillään olevia kehityshankkeita ekologisuusenergiatehokkuus-, älykkyys-, turvallisuus ja yhteensopivuushankkeiden portfolioksi Kansallisen innovaation lisäksi järjestelmä on avoin myös muista kansainvälisistä, kestävyyttä tavoittelevista, innovaatioekosysteemeistä Keinoja E18 Vihreä moottoritien kestävyys tavoitteiden saavuttamiseen ovat avoimet, mikäli mahdollista, kokonaiskuluiltaan matalat innovaatiot. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 11

12 3. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN SISÄLTÖ 3.4. VUOROPUHELU, ASEMOITU VIHREYS JA LIIKETOIMINTAKÄYTÄVÄ 1. Chain of nodes 2. Border 3. Economics 4. Development initiatives and test beds 5. Living lab 6. Dialogue 7. Green charter 6. Vuoropuhelu (Dialogue) Yhteishyvän maksimoimisen tavoite asetetaan läpinäkyvällä ja demokraattisella, käytävän asianomaisten osapuolien välisellä, keskustelulla. E18 Vihreä moottoritie-aloite tarjoaa poliittisen kontekstin niin EU:n ja Venäjän, kuin kehittämisaloitteiden väliselle keskustelulle. 7. Asemoitu vihreys (Green charter) Green charter määrittää yhteisen hyvän ja kestävyyden aktiviteetit E18 Vihreä moottoritie-ympäristössä. Yhteishyvä on määritetty sosiaalisten, ympäristöllisten ja taloudellisten tekijöiden, järjestelmän arvon maksimoivaksi kestävyydeksi. Green charter määrittää E18 Vihreä moottoritie-ympäristön todelliseksi rajanylitysedistysten kauppapaikaksi kehityshankeportfolioksi, joka koostuu ekologisuutta, energiatehokkuutta, älykkyyttä, turvallisuutta ja yhteensopivuutta edistävistä kehitysaskeleista Green charter edistää liikennevirroista ja turvallisuudesta liiketoiminnan kehittämiseen ja kestävyyteen etenevää julkisen sektorin ajattelua 8. Liiketoimintakäytävä (Business corridor) Vihreä liiketoimintakäytäväohjelma koordinoi elementti-, rakenne- ja systeemitasojen kehitysportfolioita, jotka koostuvat ekologisuutta, energiatehokkuutta, älykkyyttä, turvallisuutta ja yhteensopivuutta edistävistä kehitysaskeleista (liiketoimintatavoittein) 8. Business corridor VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 12

13 3. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN SISÄLTÖ 3.5. ESISELVITYSHANKKEEN TYÖOSUUDET 1. Vihreä moottoritie-konseptin hahmottelu rinnakkain E18-Koskenkylä- Kotka-urakan suunnittelun, hankinnan valmistelun ja tarjousten valmistelun kanssa. 2. Selvitys Vihreä moottoritie-järjestelmän hiilijalanjäljestä 3. Selvitys Vihreä moottoritie-järjestelmän maaseudulle tuomista mahdollisuuksista 4. Vihreä moottoritie-järjestelmän konseptointi ja kehityskäytävän edistämissuunnittelu VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 13

14 3. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN SISÄLTÖ 3.6. ESISELVITYSHANKKEEN TOIMENPITEET KOSKIEN UUSIA E18- MOOTTORITIEOSUUKSIA Esiselvityshanke käynnistyi kehittämistarpeiden tunnistamisella, jossa maankäytön suunnitelmia, tiesuunnitelmien, PPP- hankintakäytännön sekä lainsäädännön ja käytänteiden asettamia reunaehtoja vertailtiin alustavien kehittämisideoiden toteuttamisvaatimusten kanssa. Tavoitteena oli varmistua siitä, että tulevat E 18 moottoritieosuudet muodostavat vihreän kehityskäytävän kehittämiseen soveltuvan, riittävästi joustavuusoptioita sisältävän, alustan. Vihreän moottoritien esiselvitys ja konseptin suunnittelu eteni seuraavien työvaiheiden kautta: 1. Tunnistetut kehitysosa-alueet kattavan ideapankin luominen tiesuunnittelun ja E18- suunnitelmien benchmarkingin pohjaksi 2. Tiesuunnitteluprosessin ja E18-tiesuunnitelman sisällön benchmarking, toimenpideehdotukset 3. PPP- hankintamallin benchmarking ja toimenpide-ehdotukset 4. Tarjouspyyntösisällön benchmarking ja toimenpide-ehdotukset 5. Vihreä moottoritie-ajattelutavan luominen ja tavoitteiden määritteleminen 6. Tarjousten valmistelun yhteistyö synnytetyn Vihreä moottoritie-ajattelutavan pohjalta kaikkien tarjoajia kanssa 7. Tiealueen käytön reunaehtojen benchmarking, aiemmin linjaamattomien mahdollisuuksien reunaehtojen määrittely ja toimenpide-ehdotukset VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 14

15 3. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN SISÄLTÖ 3.7. SHOK-HANKE: E18 VIHREÄ MOOTTORIHANKKEEN PERUSTELUT JA EDELLYTYKSET Nykyinen infrastruurialan T&K-toiminta ei ole johtanut onnistuneisiin palvelutoteutuksiin. Pilottiprojekteihin keskittyminen kasvattaa entisestään nykyistä tutkimuslaitosten ja yliopistojen T&K-markkinaa, joka ei synnytä uusia palveluita eikä siten ratkaise varsinaisia ongelmia. Kehityshankkeiden alhaalta ylöspäin - lähestymistapa (esim. sekava yksittäisten ideoiden kerääminen) estää kokonaisvaltaisen palvelumarkkinan luomisen. E18 vihreä moottoritie -esiselvityksen loppupäätelmän mukaan palvelumarkkinat voidaan luoda ylhäältä alaspäin suuntautuvalla ohjelmalla, jota johtavat strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOKit), jos 1. Liikenne-, liiketoiminta- ja energiakäytävät, EU:n ja Venäjän välinen raja sekä kaupunkialueet että niiden rajapinnat ymmärretään järjestelmään kuuluvana infrastruktuurin solmuketjuna. 2. Järjestelmän tulisi luoda yhteistä hyvää. 3. Järjestelmällä on mitattavissa oleva vaikkakin stokastinen arvo, joka tarjoaa perustan tavoitteiden asettamiselle ja kehityksen analysoinnille. 4. Järjestelmä, sen ominaisuudet ja sen toimijoiden käyttäytyminen voidaan ymmärtää ja arvioida systeemisellä tasolla, vaikka ne olisivat epälineaarisia ja ei-ennustettavia. 5. Yhteisen hyvän maksimoinnin tavoite on asetettu läpinäkyvällä ja demokraattisella hankkeen sidosryhmien välisellä vuoropuhelulla. 6. Yhteinen hyvä on määritelty tasapainoisen kestävän kehityksen näkökulmia punniten (sosiaalinen, ympäristö, taloudellinen) järjestelmän arvon maksimoimiseksi. 7. Tavoitteiden saavuttamiseen käytetyt keinot ovat avoimia innovaatioille. 8. Tavoitteiden ja tasapainoisen kestävän kehityksen määrittelykeskustelut käynnistetään E18 vihreä moottoritie - living lab:ssa. 9. Kansallisten innovaatioiden lisäksi järjestelmä on avoin ulkopuolisille innovaatioille (esim. kansainväliset living lab verkostotapaamiset). 10. Palvelumarkkinan luomisen mahdollistaa tasapainoinen joukko yrityksiä, resursseja, infrastruuria, asiakkaita, lainsäädäntöa ja kannustimia, jotka johtavat tuottavuuteen, innovaatioihin ja yrittäjyyteen. Tämän vuoksi esimerkiksi suunnittelu ja kaavoitus yksinomaan eivät riitä markkinan luomiseen, vaikka niillä on merkittävä rooli markkinarajojen ja kannustimien määrittelyssä. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 15

16 4. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN ROADMAP 4.1. ESISELVITYKSESTÄ KANSALLISEEN JA KANSAINVÄLISEEN HANKKEESEEN Esiselvityshankkeen näkemyksen mukaan E18 Vihreä moottoriehanke kytkeytyy E18-moottoritien rakennusprojektiin ja kansainvälisiin kongresseihin. E18 Vihreä moottoritie-hankkeen tulokset esitellään vuonna 2014 älyliikenteen kongressissa Helsingissä. E18 vihreä moottorietiehankkeen vaiheet 1. Esiselvitys Ideointi Specifikaatiot Roadmap Taustatyö Mahdollistavat rakenteet 2. Kansallinen hanke Strategian määrittely Osallistujat & MoU E18 GMW charter SHOK rakenne Kansallinen living lab Hankekokonaisuuksien hallinta 3. Kansainvälinen hanke Living lab -verkosto Kansainvälinen yhteistyö Rajanylitys Yhteentoimivuus EU-tason kehityshankkeet E18 rakennusaikataulu Koskenkylä Kotka Hamina Vaalimaa Kongressit PIARC, Meksiko Kansainvälinen kiinnostus ITS World Congress, Wien Kansainvälinen yhteistyö ITS European Congress, Helsinki E18 GMW tulokset PIARC, Korea VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 16

17 4. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN ROADMAP 4.2. TOIMENPITEIDEN JA KANSALLISEN KILPAILUKYVYN VÄLINEN YHTEYS Liiketoiminta Valtion hallinto Asiakkaat Yritykset ja infrastruktuuri Resurssit Sattumat Intermodaalisuus Esiselvitys Yhteentoimivuus EU Venäjä -mallil SHOK Tasapainoinen kestävä kehitys Futuring PIARC 2011 Mexico City, Kansainvälisen hankkeen esittely Koskenkylä Kotka Kannustimet ja lainsäädäntö Rahoitus Living lab E18 rajanylitys living lab ITS World Wien Talouden rakenteelliset muutokset Liiketoimintamallit EU/Venäjä resurssit Living lab -verkosto Living lab -verkosto EU:ssa, Etelä-Koreassa, jne. Rahoituskonsepti Vihreän moottoritiekonseptin määrittely ja konseptin vientimahdollisuuksien luominen Brändäys E18 vihreän moottoritien brändi ITS Älyliikenteen kehittäminen Franchising Business caset Satamat, tiet, rautatie Liiketoimintamahdollisuuksien luominen Avoimen liiketoiminta-alustan muodostaminen E18 moottoritielle ITS Europe Helsinki Hamina Vaalimaa PIARC 2015 Etelä-Korea Rakentaminen aloitetaan vuonna 2015 Lainsäädäntö Resurssit E18 Konsepti Kysyntä Infrastruktuuri PPP rakennusprojektit Lähde: National diamond adapted from Porter, M.E The Competitive Advantage of Nations. New York (NY), The Free Press. 855 p. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 17

18 4. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN ROADMAP 4.3. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Huippuosaamiskeskittymien yhteisohjelmahankkeen käynnistäminen 2. Kansainvälisen avoimen instruktuuri-living lab -aloitteen valmistelu 3. ELY-hankekokonaisuuden toteuttaminen 4. Älyliikenteen kehitysosuuden luominen 5. Suomalaisen TEN-T Green Corridor-pilottihankkeen esittely ja rahoitushaku EU:ssa TIVIT ja RYM SHOK, Pöyry, yritykset: valmistellaan ja käynnistetään SHOKien välinen, avoin yhteisohjelma, joka luo SHOK-pohjaisen innovaatioalustan, etsii keinot tie-ekosysteemiin ongelmien ratkaisuun ja luo liiketoimintamahdollisuuksia E18-ympäristöön. Livi, Pöyry, SHOKit: esitellään kansallisesti E18-hanke, etenkin living lab - konsepti, etsitään yhteistyökumppanit ja verkottaudutaan niihin. Tavoitteena on muodostaa kansainvälinen infrastruktuuri- living lab -verkosto. Esittelyt alkavat PIARC kongressista ja E18-tuokset esitellään Euroopan ITS-kongressissa Helsingissä TEM: E18-hankkeista luodaan elinkeinojen kehittämisen, liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden sekä kestävän kehityksen ELY-hankekokonaisuus, jolla pilotoidaan valtionhallinnon uudistuksen mahdollistamia uusia ohjausmalleja (sääntely ja insentiivit). LVM: E18-tiestä tehdään osana liikennepoliittista selontekoa älyliikenteen kehitysosuus moottoritieliikenteen osalta (test bed). LVM: E18-tiehankkeiden pohjalta rakennetaan Euroopan ensimmäinen konseptoitu ja yritysten sekä valtionhallinnon kesken toteutettava Green Corridor, joka kirjataan liikennepoliittiseen selontekoon ja jolle haetaan pilottihankkeena EU:sta TEN-T-järjestelmän rahoitusta. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 18

19 4. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN ROADMAP 4.3. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 6. Ympäristövaikutus- ja elinkeinotarvearvioinnin kehittäminen 7. EU:n ja Venäjän välisten yhteistoimintaperiaatteiden kehittäminen ELY-ministeriöt: kehitetään väylien ympäristövaikutusarviointia siten, että arvioinnin funktiota täydennetään kattamaan myös elinkeinojen tarpeet. Näin pystytään synnyttämään kasvua mahdollistavia, kestävän kehityksen mukaisia käytävähankkeita, hyödyntämään työsuoritteet tarkemmin, keskittämään haittavaikutuksia ja tuottamaan väylähankkeiden kautta lisätuloja. LVM, TEM, UM: kehitetään EU:n ja Venäjän välistä vuoropuhelua, jonka tavoitteena on ottaa käyttöön EU:n yhteistoimintaperiaatteet E18-tiellä, esim. tullissa Suomen ja Venäjän välillä ja rekkajonojen ehkäisyssä. 8. Liiketoiminnan kehittäminen Yritykset: kehitetään E18 Vihreä moottoritie -brandi, jonka kokoaa alleen E18:n vaikutusalueella olevat elinkeinot, jotka hyödyntävät E18:n tarjoamaa infrastruktuuria ja kehitysalustaa sekä osallistuvat yhdessä väylän tunnetuksi tekemiseen ja hyödyntämiseen. 9. Liikenneväylien tavoitteiden asettamisen forum 10. Tulevaisuuden moottoritie -konseptin kehittäminen Kaikki: käydään E18-tien sidosryhmien välinen dialogi liikenneväylän muodostaman ekosysteemin tavoitteista ja miten voidaan rakentaa eri näkökulmat huomioiva tasapainoinen, kestävänkehityksen väyläratkaisu. Kaikki: osallistutaan tulevaisuuden moottoritie -konseptin kehittämiseen, joka mahdollistaa tasapainoisen väyläratkaisun toteuttamisen, huomioi sidosryhmien tarpeet ja luo vientimahdollisuuksia osallistujille. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 19

20 4. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN ROADMAP 4.4. SEURAAVAT ASKELEET (LYHYT AIKAVÄLI) Konseptointihanke onnistuneesti saavutti tavoitteensa ja tunnisti lyhyen aikavälin tavoitteeksi määrittää ja mallintaa kehityskäytyvän kansantaloudellinen nykyarvo. Suositeltava lähestymistapa konkreettisen nykyarvon määritykseen olisi yhteistyö MITn (Massachusetts Institute of Technology) ja Stevens Institute of Technology kanssa, jotka omaavat jo viitekehyksen vastaavien kompleksisten ympäristöjen ja living lab -kehitysalustojen arvomääritykseen (CLIOS viitekehys). E18 kehityskäytävä Venäjän ja EUn välillä luo merkittävät haasteet mallintamiselle perinteisin kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten lähestymistapojen avulla. Nykyarvo tulisi saavuttaa kansainvälisesti arvostetuin menetelmin, jotta konseptointityön tavoitteet olisivat ymmärrettävissa monien eri sidosryhmien näkökulmista. Nyky- ja tavoitearvomääritys tuo riittävän legitimiteetin pyrkimykselle, samanaikaisesti huolehtien että nykytila ja tavoite ovat kansantaloustieteen mukaisesti kommunikoitavissa (pitkäaikasvaikutukset- ja tavoitteet, vaihtoehtoiskustannukset, riskit ja mahdollisuudet). Konseptointityö suosittelee strategisen huippuosaamisen keskittymien (RYM ja TIVIT) alustaa julkisen sektorin näkökulmasta, jotta yksityissektorin osallistuminen voidaan varmistaa riittävän pitkälle aikavälille ja seuraava kehitysvaihe ei jää ainoastaan projektiksi. Kriittistä on lyhyen aikavälin tavoitteena myös saavuttaa Liikenne- ja viestintäministeriön hyväksyntä ja sitoutuminen. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 20

21 5. YHTEENVETO, E18 VIHREÄ MOOTTORITIE 5.1. KÄYTÄVÄN TUOTTAVUUS JA UUDET LIIKETOIMINNAT Moottoritiet vaativat miljardin euron investointeja. Avainkysymys on miten investoinnit muutetaan yhteiseksi hyväksi eli innovaatioiksi, tuottavuudeksi ja uusiksi liiketoiminnoiksi? E18 vihreä moottoritiehanke rakentaa vihreän, eri liikennemuotoja tukevan käytävän liikenteelle, ympäristölle ja elinkeinoelämälle sekä määrittelee tulevaisuuden moottoriteiden infrastruktuurin ja tasapainoisen kestävän kehityksen konseptin. Muodostamalla E18 vihreän moottoritien yhteyteen living lab- ja test bed ympäristöt käynnistetään avoin keskustelu E18-sidosryhmien välillä moottoritien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Koska samanlaisia moottoritie-ekosysteemin kehityshankkeita ei vielä ole, E18 vihreä moottoritiehanke muodostaa Euroopan johtavan palvelu- ja teknologiakehityshankekokonaisuuden. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 21

22 5. YHTEENVETO, E18 VIHREÄ MOOTTORITIE 5.2. KEHITYSKÄYTÄVÄN EDELLYTYKSET JA KILPAILUASETELMA Potentiaali nähtävissä vihreän ja älykkään EU:n ja Venäjän välisen liiketoiminnan kehittämiskäytävän luomisessa Kehityskäytävä vaikuttaa todennäköisimmin olevan muodostettavissa käytävään; jolla on olemassa oleva merkittävä rahoitusvolyymi, johon kohdistuu merkittäviä rakennustoimenpiteitä rakennustyöt luovat mahdollisuuksia erillisinä toteutettuna kalliiden kestävän kehityksen mukaisten järjestelmien asennuksille jonka kehittymiseen liittyy kansallisia ja valtioiden välisiä strategioita, Euroopassa EU:n merkitys korostuu ja EU:n ensisijainen hyöty on oltava perusteltavissa Valtioiden kiinnostus kertoo käytävän sijoittumisesta merkittäviin vuorovaikutusreitteihin Jo olemassa oleva kansallinen strategia antaa valmiudet nopeaa strategian tarkentamiseen johon kohdistuu laajaa kansainvälistä kiinnostusta Yhteisen kehitysekosysteemin hyöty perustuu merkittävästi siihen kohdistuvaan kv. huomioon Suomi ja E18-kehityskäytävä kilpailee muiden vastaavien käytävien kanssa asemasta tärkeimpänä EU:n ja Venäjän välisenä vuorovaikutuskäytävänä Suomen on E18-käytävä asemoimiseksi pystyttävä muita nopeampaan kehityksen fasilointiin ja ongelmien ratkomiseen Pitkä yhteistyö Venäjän kanssa sekä hyvät ja aktiiviset suhteet antavat Suomelle etumatkaa Pietarin metropolin sijainti rajan läheisyydessä ja uusi E18-moottoritie ovat myös Suomen vahvuuksia käytäväkilpailussa Kehityssysteemi on laaja ja siihen liittyvät niin julkisen sektori (EU, valtiot, maakunnat, kunnat), kuin yritykset ja kuluttajatkin VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 22

23 5. YHTEENVETO, E18 VIHREÄ MOOTTORITIE 5.2. EU-VENÄJÄ-KÄYTÄVÄ Rajojen ollessa auki: Huima liikenteen kasvupotentiaali Hki-Pietari-välillä tapahtuva liikkuminen dominoi muuta liikkumista Alueiden väestöpohjat Venäläisille väylä Suomeen ja Eurooppaan EU:lle merkittävä vuorovaikutuskäytävä Venäjälle Tulevaisuutta mm. kasvava rajan ylittävä pendelöinti VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 23

24 5. YHTEENVETO, E18 VIHREÄ MOOTTORITIE 5.2. EU-VENÄJÄ-KÄYTÄVÄ Käytävän kehitys tapahtuu janalla Perinteiset intressipiirit ja edunvalvonta-alueet eivät vastaa käytävän muotoa ja logiikkaa Tavoitteellinen kehittämisen edistäminen edellyttää janalla olevien toimijoiden yhteistä tavoitetta ja toimenpiteitä VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 24

25 5. YHTEENVETO, E18 VIHREÄ MOOTTORITIE 5.3. VIHREÄ KEHITYSKÄYTÄVÄ Vihreällä käsitetään; kestävän kehityksen mukaista infrastruktuuria, liikennettä ja toimintatapoja; Hiiliniukkuutta, energiatehokkuutta, älykkyyttä ja käytävän kestävää hyödyntämistä sujuvaa rajan ylittämistä valtiosta toiseen; työtä, kasvua ja investointeja elinvoimaisen valtioiden välisen liiketoimintakäytävän tavoitteellisen kehittämisen kautta; vaivattomasti saavutettavia palveluita; jäljelle jäävien haittojen kompensaatiota järjestelmän synnyttämillä hyödyillä. Käytävällä käsitetään; pelkkää tietä ja sillä liikkuvia ajoneuvoja laajempaa käytävää ja ekosysteemiä; käytävään integroitunutta kaupungit ja maaseudun kattavaa palvelukokonaisuutta; uusiutuvan energian tuotantokäytävää; yhteistä kestävän kehityksen brändin käytäväaluetta; maisemakäytävää; kansainvälistä logistiikkakäytävää; VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 25 tiedonkeräys- ja siirtoväylää.

26 Vihreä moottoritieelementtejä Kevyen liikenteen yhteys Hybridiasema Hidaslataus Maalämpöverkosto Energiatehokas valaistus Aurinkopaneelit Älykäs tie Lisättävä putkitusvaraus siltoihin ja pysäköintipaikoille Hidaslataus Finngridin 400 kv:n voimalinja VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 26

27 VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 27

28 5. YHTEENVETO, E18 VIHREÄ MOOTTORITIE 5.4. YHTEENVETO VIHREÄN MOOTTORITIE-JÄRJESTELMÄN VAIKUTUKSESTA HIILIJALANJÄLKEEN Vihreä moottoritie-järjestelmä sisältää merkittävän paikallisen päästövähennyspotentiaalin. Vihreän moottoritie -konseptin olennainen osa on uusiutuvan energian tuotanto tien varrella. Tien hiilijalanjälki voidaan puolittaa jo vuoteen 2015 mennessä tavanomaiseen moottoritiehen verrattuna. Tämä edellyttää, että uusiutuvien polttoaineiden osuus on 40 % myytävästä polttoaineesta, sähköautojen osuus liikennesuoritteesta on 6 % ja tien varrelle rakennetaan 30 tuulivoimalaa. Jos vihreälle moottoritielle rakennetaan 100 tuulivoimalaa vuoteen 2030 mennessä, niiden avulla voidaan vähentää energiajärjestelmän kasvihuonekaasupäästöjä jopa enemmän kuin vihreän moottoritien liikenne tuottaa Moottoritien käytönaikaiset päästöt syntyvät nykyisin lähes täysin liikennesuoritteista. Tehokkaimmin päästöjä voidaan vähentää siirtymällä sähkön ja biopolttoaineiden käyttöön ajoneuvoissa. Käyttövaiheella on tien elinkaarta tarkasteltaessa suurin päästövaikutus. Tien rakentamisen (sis. maanrakennus, pohjanvahvistus, päällysteet sekä varustelu) osuus tienpidon kokonaispäästöistä on 2-3 %. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 28

29 5. YHTEENVETO, E18 VIHREÄ MOOTTORITIE 5.5. YHTEENVETO VIHREÄN MOOTTORITIE-JÄRJESTELMÄN MAASEUDULLE TUOMISTA MAHDOLLISUUKSISTA Vihreä käytävä luo luonnollisen ja ylimaakunnallisen pohjan fyysisesti jalkautettavan yhteisen markkinointistrategian- ja profiilin luomiselle, jonka pohjalta ohjattavien ponnistelujen tuloksista hyötyisivät kaikki käytävän toimijat. Kehitettävissä ovat mm. tarjoamakonseptien sisällöt, kanavat, palveluportaalit, verkostoyhteistyö. Maaseudun mikroyrittäjä saisi merkittävästi toimintansa kehittämiseen hyötyjä rahoituskorista, jonka kautta toteutettava toiminta olisi pidempijänteistä ja rahoitus helposti hyödynnettävää. Manner-Suomen maaseutuohjelma ja Lieder rahoitus tarjoavat puitteita maaseutumatkailun ja muun maaseutuyrittämisen kehittämistoimille sekä investointien tukemiseen. Vihreän moottoritien profiiliin sopisi hyvin liikennepolttoaineeksi jalostetun biokaasun tuotanto ja jakelu. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 29

30 E18 Green and Smart EU-Russia Business Development Corridor Kiitoksia mielenkiinnostanne! More information: Aki Marjasvaara Project Director Municipality of Loviisa/ Green Highway Initiative mob Vihreä moottoritie-hankkeen ohjausryhmä VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 30

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA. Jussi Pitkälahti

E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA. Jussi Pitkälahti E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA 14.2.2013 E18 Turvallinen ja sujuva tie KOLOKO Hankkeen ansiosta liikenneturvallisuus paranee huomattavasti. Vuosittaiset henkilövahinko-onnettomuudet

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen Avoin DATA Avoin tieto Seminaari 22.4.2013 Mikkelissä Juha Ropponen Eurooppa 2020 visio ja sen kolme toisiaan vahvistavaa prioriteettia: Älykäs kasvu: Kestävä kasvu: Osallistava kasvu: osaamiseen ja innovointiin

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen, Fintrip-seminaari 27.8.2013

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

Digitalisaatio ja disruptiot liikennesektorilla

Digitalisaatio ja disruptiot liikennesektorilla Digitalisaatio ja disruptiot liikennesektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 Jan Juslén Tieto-osasto, Liikennevirasto Megatrendit Arvot ja asenteet muuttuvat Kaupungistuminen

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä?

Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? Työhyvinvoinnin strateginen ulottuvuus onko sitä? XXI Pohjois-Suomen työmarkkinaseminaari 22.1.2016 Tutkimusjohtaja, dos. Mikko Luoma Vaasan yliopisto Ajan henki Pitkä taantuma koettelee yksityistä ja

Lisätiedot

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G

E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G Lapin ilmastostrategia vuoteen 2030 asti E S I T T E L Y - J A K E S K U S T E L U T I L A I S U U S 1 0. 1 0. 2 0 1 2 A I N E E N T A I D E M U S E O M O N I C A T E N N B E R G TAUSTA Ilmastonmuutos

Lisätiedot

Puhdas ja turvallinen vesiliikenne Toiminnan aaltoja Itämeren hyväksi

Puhdas ja turvallinen vesiliikenne Toiminnan aaltoja Itämeren hyväksi Puhdas ja turvallinen vesiliikenne Toiminnan aaltoja Itämeren hyväksi 22.1.2014 Piia Karjalainen, Liikenne- ja viestintäministeriö Merenkulku Itämerellä ja globaalisti uusien haasteiden edessä Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle

Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle Eeran emergenssimalli: Verkostomalli ja yhteistyöalusta suomalaisten cleantech-yritysten kansainvälistymiselle 2013 Eera kehittää alustaa suomalaisen cleantech-osaamisen verkostoimiseksi ja viemiseksi

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

Connecting Europe Facility:

Connecting Europe Facility: Connecting Europe Facility: Kaupunkisolmukohdat TEN-T-rahoituksessa Arto Tevajärvi, Liikennevirasto 26.5.2016 Osiot TEN-T verkko ja Urban node - kaupunkisolmukohdat Kaupunkisolmukohtien strateginen kehittäminen

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun. Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun. Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tulevaisuuden liikenne- ja innovaatiopolitiikka: johdatus ryhmäkeskusteluun Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Edistystä tapahtuu mutta Edistystä tapahtuu: Biopolttoaineiden kehittäminen 2005

Lisätiedot

Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström 5.5.

Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström 5.5. Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön 2014-2016 Hankekoordinaattori Tarja Haaranen Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio-Biström 5.5.2015 Turku Sivu 1 6.5.2015 Resurssitehokas - AJATELKAA JÄRJESTELMIÄ

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Kierrolla kärkeen. Suomen tiekartta kiertotalouteen Kari Herlevi, Sitra Jätehuoltopäivät

Kierrolla kärkeen. Suomen tiekartta kiertotalouteen Kari Herlevi, Sitra Jätehuoltopäivät Kierrolla kärkeen Suomen tiekartta kiertotalouteen Kari Herlevi, Sitra Jätehuoltopäivät 4.10.2016 Maailmanlaajuisesti uniikki tiekartta Hallitus: Suomesta kiertotalouden globaali kärkimaa 3 miljardin euron

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Edessä väistämätön muutos

Edessä väistämätön muutos Edessä väistämätön muutos 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen -tilaisuus Pirkko Heikinheimo, VNK Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla Ilman ilmastopolitiikkaa Sen kanssa Lähde: MIT Sektorit kuvaavat

Lisätiedot

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen

Wood Valley Suomen puulaakso. Aki Saarinen Wood Valley Suomen puulaakso M. Sc. Paper Tech. (1991) MBA (2007) 1989-1997 Kymmene / UPM-Kymmene 1997-2011 Valmet / Metso Paper / Metso 2011- Humap Oy Sisältö Lähtö;lanne Näkemyksen avartaminen Wood Valley

Lisätiedot

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

EU:n tuleva ohjelmakausi Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto EU:n tuleva ohjelmakausi 2014-2020 Eira Varis Aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Aluepolitiikka 2014-2020 Euroopan komission rahoituskehysehdotus 10/2011 336 miljardia euroa, 5,3% vähennys

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Fintrip ideasta konkretiaksi syksy 2012

Fintrip ideasta konkretiaksi syksy 2012 Finnish Transport Research and Innovation Partnership Fintrip ideasta konkretiaksi syksy 2012 Finnish Transport Research and Innovation Partnership Liikenteen osaamis- ja innovaatioverkosto Johanna Särkijärvi,

Lisätiedot

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Suomi ilmastoasioiden huippuosaajaksi ja tekijäksi Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 2 22.3.2010 Globaali ongelma vaatii globaalin ratkaisun EU on hakenut sopimusta, jossa numerot ja summat ei julistusta

Lisätiedot

Uudistuva teollisuus Satakunnassa - Teollisuuden kasvuohjelma Teollisuuspilotti

Uudistuva teollisuus Satakunnassa - Teollisuuden kasvuohjelma Teollisuuspilotti Uudistuva teollisuus Satakunnassa - Teollisuuden kasvuohjelma Teollisuuspilotti Teollisuuden uusiutuminen on Satakunnan maakunnan kärkitavoite Teollisuuden uusiutumisen edistäminen on keskeinen Satakunnan

Lisätiedot

Fiksu kaupunki ohjelma : turvallisuus ja logistiikka sen teemoina

Fiksu kaupunki ohjelma : turvallisuus ja logistiikka sen teemoina Fiksu kaupunki ohjelma 2013-2017: turvallisuus ja logistiikka sen teemoina Logproof-loppuseminaari 14.11/2013 Ohjelmapäällikkö Virpi Mikkonen ja Johtava asiantuntija Ilmari Absetz Kokonaislaajuus 100 M,

Lisätiedot

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet

Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Digitaalinen tieto innovatiiviset palvelut hyvät yhteydet Liikenne- ja Hyvinvointia ja viestintäministeriö kilpailukykyä edistää väestön hyvillä yhteyksillä hyvinvointia ja elinkeinoelämän Toimivat liikenne-

Lisätiedot

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show

STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN Green Energy Green Energy Show STRATEGIA, TAVOITTESIIN JA TOSUUN 2.11.2016 Strategia Ensimmäisen kierroksen tavoite (Ohryssä 26.8.) Missio Visio Toimintaperiaatteet Painopistelinjauksia Toisen kierroksen tavoite (Ohryssä 21.10.) Tavoitteet

Lisätiedot

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy

Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Pirkanmaan ilmastostrategiatyö käynnistyy Ilmastostrategiatyön käynnistämisseminaari 14.11.2012, Tampere, Vapriikki Tom Frisk Pirkanmaan ELY-keskus 1. ILMASTOSTRATEGIATYÖN LÄHTÖKOHDAT Valtioneuvoston pitkän

Lisätiedot

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä

Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Tampere Tiedon keruu ja hyödyntäminen kaupunkiympäristössä Palvelualusta pilvessä välittää ja visualisoi tietoa eri lähteistä Hyötyjen ja hyödyntäjien tunnistaminen ja palveleminen Liikenne Sää WiFi Ilman

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli

Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli Älykäs kaupunki ja innovatiiviset hankinnat Innovaatioseteli 21.6.2016 Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö Lempäälä Ylöjärvi Pirkkala Orivesi Vesilahti alustat 6Aika AOA Nokia Tampere Kangasala Kaupunkien

Lisätiedot

Ethical Leadership and Management symposium

Ethical Leadership and Management symposium www.laurea.fi Ethical Leadership and Management symposium Hyvinvointipalvelut ekosysteemien tietojen mallintaminen 6.10.2016 Dos. Jorma Jokela 2 3 MORFEUS hanke WORKSHOP työskentelyn taustalla yliopettaja

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo

Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä Porvoo Matkailussa tapahtuu - ajankohtaista TEMistä 2.12.2013 Porvoo Nina Vesterinen Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista Kansainvälisten matkailijoiden saapumisia ( Vuonna 2030: Maapallolla

Lisätiedot

Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa

Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa Suomen energiaturvallisuus muuttuvassa maailmassa Tietoisku Strategisen tutkimuksen neuvoston Rakkaudesta tieteeseen tilaisuudessa, Helsinki/Musiikkitalo EL-TRAN & WINLAND 14.2.2017 Profs. Pami Aalto &

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö

Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen. Kuntien paikkatietoseminaari Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n kehittäminen Kuntien paikkatietoseminaari 6.2.2013 Tommi Oikarinen, valtiovarainministeriö Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia Linjausalueet ja erityiskysymykset VISIO

Lisätiedot

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen)

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen) Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (COM(2016) 501 lopullinen) 1 Strategian tavoitteet Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen tulee vuonna 2050 olla vähintään 60 prosenttia pienemmät

Lisätiedot

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011

Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Groove-rahoitushaku julkisille tutkimusorganisaatioille 7.6.-6.9.2011 Kehitysmaat ja kehittyvät maat avoinna uusiutuvan energian liiketoiminnalle DM 819060 06-2011 Groove - ohjelman tavoite Nostaa suomalaisten

Lisätiedot

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät

Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energiavarastot ja älykkäät järjestelmät Energian varastointi TEKES -seminaari 24.5.2016 Tatu Pahkala Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti TAVOITE: Uusiutuvan

Lisätiedot

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous

Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous Vihreä, keltainen, sininen ja punainen biotalous MMM:n tiekartta biotalouteen 2020 1 MMM:n hallinnonalan strategiset päämäärät Pellot, metsät, vedet, kotieläimet sekä kala- ja riistakannat ovat elinvoimaisia

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia

Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Näkökulmia kansallisen yhteistyön tärkeydestä Tekesin Green Growth ohjelman kokemuksia Suomen kestävän kehityksen toimikunta 6.6.2012 Kimmo Kanto yksikön johtaja ympäristötieto ja avaruussovellukset Tekes

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki YHTEISÖ Mitä avoimella innovaatioalustalla tarkoitetaan? Verkostovaikutus TILA TOIMINTA (Raunio ym. 2016) Mitä avoimella

Lisätiedot

Sähköajoneuvot Suomessa. työryhmämietintö

Sähköajoneuvot Suomessa. työryhmämietintö Sähköajoneuvot Suomessa työryhmämietintö 6.8.2009 Sähköajoneuvoklusterin nykyinen rakenne Valmet Automotive Kabus Patria BRB Bombardier Cargotec Kalmar Konecrains Ponsse Rocla Sandvik Mining John Deere

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli

Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti. Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti Riku Huttunen Kansallinen biotalouspaneeli 19.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä

Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä Mikä on kuntien ja kaupunkien rooli kasvussa ja alueiden kehittämisessä Varatoimitusjohtaja Timo Reina Suomi 2019 Kasvukipuja seminaari 1.11.2016 Finlandia-talo Maakuntauudistus kuntien kannalta Kysymys

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo

Skaftkärr. Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi. Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Skaftkärr Energiatehokkuus mahdollisuutena kaavoitusstrategiat uusiksi Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula Porvoo Kehityshankkeen rakenne Hankkeen kesto 2008-2012 Alueen rakentuminen 2011-2020 Rahoittajat

Lisätiedot

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030

Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Liikenteen khk-päästöt tavoitteet ja toimet vuoteen 2030 Mitä päästöjä tarkastellaan? Kansallinen energia- ja ilmastostrategia sekä keskipitkän aikavälin ilmastopoliittinen suunnitelma koskevat ainoastaan

Lisätiedot

ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ. Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä

ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ. Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä ENERGINEN KUNTA - TYRNÄVÄ Marjukka Manninen, kunnanjohtaja, Tyrnävä Tyrnäväläisten rohkeus ja ennakkoluulottomuus sekä ylpeys asuinympäristöstään ja juuristaan. Ainutlaatuinen kulttuuriympäristö ja maisema

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kehys vuoteen 2030

EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kehys vuoteen 2030 EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan kehys vuoteen 2030 Forestenergy 2020, Jyväskylä 8.10.2014 Pekka Tervo, TEM Komission tiedonanto ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuosille 2020-2030 (annettu 21.1.2014)

Lisätiedot

Minun tulevaisuuden kuntani

Minun tulevaisuuden kuntani Minun tulevaisuuden kuntani Tulevaisuuden kunta -seminaari 20.1.2016 Finlandia-talo Kaupunkien merkityksestä Kaupungistuminen on lähivuosikymmeninä Suomen talouden suurin projekti Osmo Soininvaara ja Mikko

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT

Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija VTT Pastori-Suntio-infotilaisuus: Älyliikenteen palvelujen kehittäminen Matti Roine, johtava tutkija 28.1.2011 VTT 2 Lähtökohtia Älyliikenteen palvelumarkkinoiden kehitys on ollut hidasta Taustalla on monia

Lisätiedot

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes

Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue. DM 420002 01-2009 Copyright Tekes Energia ja ympäristö liiketoiminta-alue Energia- ja ympäristöklusteri Energialiiketoiminta Ympäristöliiketoiminta Energian tuotanto Polttoaineiden tuotanto Jakelu Siirto Jakelu Jalostus Vesihuolto Jätehuolto

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

- Potentiaalia innovaatioiksi

- Potentiaalia innovaatioiksi - Potentiaalia innovaatioiksi Asmo Honkanen Luonnonvarakeskus 9.9.2016, Ruokaa lähelle ja kauas, Tervo Mitä on biotalous? Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon,

Lisätiedot

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille

TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille TESTAA tutkimusinfrastruktuurista hyötyä pk-sektorille OSKE tänään - miten huomenna? 4.11.2011 Janne Poranen, Technology Manager VTT Technical Research Centre of Finland 2 Esityksen sisältö Kuituprosessien

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet

Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Suomi ja kestävän kehityksen haasteet Maailmanpolitiikka ja tulevaisuuden kehityslinjat Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 11.5.2010 Mitä on kestävä kehitys? Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen

Lisätiedot

INKA2015-tutkimushaku 10.9.2015. Markku Koponen

INKA2015-tutkimushaku 10.9.2015. Markku Koponen INKA2015-tutkimushaku 10.9.2015 Markku Koponen Yleistä INKA-ohjelmassa edistetään kehitys- ja kokeiluympäristöjä, jotka mahdollistavat käyttäjien, yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyön ja ratkaisujen

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Kunnat ja kaupungit toimivat

Kunnat ja kaupungit toimivat Kunnat ja kaupungit toimivat Vauhtia päästövähennyksiin! -seminaari 17.4.2013 Säätytalo Lotta Mattsson, Kuntaliitto Kaupungistuminen ja päästökehitys Tällä hetkellä puolet maailman väestöstä elää kaupungeissa.

Lisätiedot

Horisontti kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee?

Horisontti kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee? Horisontti 2020 - kohti seuraavaa puiteohjelmaa Mitä Horisontti 2020 merkitsee? Johtaja Ari Pouttu Centre for Wireless Communications Oulun yliopisto Esityksen taustoitukseksi: Kolme kokoavaa otsikkoa

Lisätiedot

liiketoimintamahdollisuuksia Automaatiolla tuottavuutta ja koneenrakennukseen ELKOM 07 ECT Forum FIMA pääsihteeri Antti Sirén Governed by

liiketoimintamahdollisuuksia Automaatiolla tuottavuutta ja koneenrakennukseen ELKOM 07 ECT Forum FIMA pääsihteeri Antti Sirén Governed by ELKOM 07 ECT Forum 6.9.2007 Antti Sirén FIMA pääsihteeri Automaatiolla tuottavuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia koneenrakennukseen Miksi lisää automaatiota työkoneisiin? Automaation hyödyt asiakkaalle

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri

Ilmastonmuutos. Ihmiskunnan suurin haaste. Paula Lehtomäki Ympäristöministeri Ilmastonmuutos Ihmiskunnan suurin haaste Paula Lehtomäki Ympäristöministeri 1 2 Ilmastonmuutos edelleen tosiasia Maapallon keskimääräinen lämpötila noussut 100 vuoden aikana 0,74 C 15 lämpimintä vuotta

Lisätiedot

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma E 88/2015 vp Valtioneuvoston selvitys: Kierto kuntoon - Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma Eduskunnan talousvaliokunta 19.2.2016 Erja Fagerlund TEM/ innovaatio ja elinkeino-osasto Kilpailukyky

Lisätiedot