Vihreä Moottoritie-esiselvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihreä Moottoritie-esiselvitys"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI E18 Green and Smart EU-Russia Business Development Corridor Vihreä Moottoritie-esiselvitys VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI

2 ESISELVITYSHANKKEEN KUMPPANIT: HANKKEEN HALLINNOIJA Yhteistyössä LIIKENNEVIRASTON ja KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN kanssa

3 1. MIKÄ ON E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKE? 1.1. MIKÄ ON E18 MOOTTORITIE? E18 on 1890 km pitkä eurooppatie, joka alkaa Pohjois- Irlannin Craigavonista ja päättyy Pietariin kulkien läpi Norjan, Ruotsin ja Suomen. E18 on Suomen kansainvälisesti merkittävin tieosuus ja se on osa EU:n TEN-T-tieverkkoa. E18 kulkee Turun ja Naantalin satamista pääkaupunkiseudun läpi Vaalimaan rajanylityspaikalle. (Naantali Turku Salo Lohja Helsinki Porvoo Loviisa Kotka Hamina Vaalimaa). Venäjän puolella E18 kulkee M10-valtatietä Suomen ja Venäjän rajalta Pietariin. Oslo Tukholma Turku Helsinki Viipuri Pietari Karlstad Pietari Moskova Kristiansand Belfast Newcastle VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 3

4 1. MIKÄ ON E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKE? 1.2. NÄKÖKULMIA E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEESEEN 1. Yli miljardin euron investoinnin muuntaminen innovaatioiksi, tuottavuudeksi ja uudeksi liiketoiminnaksi 6. Palvelu- ja teknologia- kehityshankekokonaisuuden muodostaminen 5. E18-projektin tavoitteisiin ja mittareiden määrittämiseen liittyvän sidosryhmien välisten keskustelujen käynnistäminen E18 VIHREÄ MOOTTORITIE- HANKE 4. Living lab -ympäristön muodostaminen ja sen liittäminen ulkomaisiin living-lab ympäristöihin 2. Vihreän, eri liikennemuotoja tukevan väylän rakentaminen liikenteelle ympäristölle ja elinkeinoelämälle 3. Tulevaisuuden moottoriteiden tasapainoisen kestävän kehityksen näkökulman ja infrastruktuurin määrittäminen VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 4

5 2. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEN MAHDOLLISUUDET 2.1. MIKSI E18 ON SOVELTUVA KEHITYSHANKKEEKSI? Suomi E18-tien kunnostaminen: yli 1 miljardin lisäinvestoinnin hyödyn maksimointi PPP-investointimalli Tarve innovaatiotestialustalle ja living lab -konseptille: Kokonaisvaltaista testiympäristöä ei ole olemassa E18-liikenneväylän intermodaalisuus: satamat, rautatiet, tiet, jne. Suomen ja Venäjän liikenneministeriöiden hyvät suhteet ja tulevat yhteistyösopimukset Suomen ja Venäjän välinen yhteentoimivuus EU Kansainvälisyys EU:n käytävä Venäjälle Viisumivapaus venäläisille tulossa Yhdyspiste Euroopan ja Aasian liikenneverkostojen välillä E18 on osa Euroopan TENT-T -liikennerunkoverkkoa Kansainvälisen living lab -verkoston johtava asema Teknologioden ja palveluiden kehittäminen moottoritieympäristöön VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 5

6 2. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEN MAHDOLLISUUDET 2.2. AKATEEMINEN VIITEKEHYS KOROSTAA INFRASTRUKTUURIA YHTEISEN HYVÄN LUOMISESSA Porterin (1990) mukaan kansalliseen kilpailukykyyn vaikuttavat yrityksistä muodostuneet klusterit, asiakkaat, resurssit ja tukeva infrastruktuuri, jotka luovat tuottavuutta, innovaatiota ja uutta liiketoimintaa, tai keynesiläisittäin sanottuna yhteishyvää. Asiakkaat Vienti Tuonti Liiketoiminta Resurssit Tuottavuus Innovaatio Uusi liiketoiminta EU Suomi Venäjä Kiina Vienti Tuonti Valtion hallinto Valtion hallinto Liiketoiminta Tukevat yritykset ja infrastruktuuri E18 Tukevat yritykset ja infrastruktuuri Sattuma Sattuma Resurssit Tuottavuus Innovaatio Uusi liiketoiminta Asiakkaat Lähde: Adapted from Porter, M.E The Competitive Advantage of Nations. New York (NY), The Free Press. 855 p. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 6

7 2. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEN MAHDOLLISUUDET 2.3. KERROSMALLI JAKAA E18 VIHREÄ MOOTTORITIE- EKOSYSTEEMIN KOKONAISUUKSIKSI Kehitystä tukevat rakenteet, jotka mahdollistavat elementtien yhteen nivomisen Rahoitus Kannustimet, lainsäädäntö Ympäristöbrändit, ihmisten käyttäytyminen Test bed:n ja living lab:n rahoitus Liiketoimintasysteemit Liikenne- ja logistiikkajärjestelmät Kehitysjärjestelmät Energiatuotantojärjestelmät Living lab -verkosto Järjestelmien yhteentoimivuus Yksittäisten yritysten ja organisaatioiden tuotokset E18 vihreä moottoritieympäristöön Esim. Sähköautoinfrastruktuuri ja tuulivoima Test bed -ympäristö eri elementeille Systeemit Rakenteet Tiet, rautatiet, kanaalit, satamat, jne. Liikenne- ja energiajärjestelmät, kaupunkilogistiikka Tukevat järjestelmät: teknologia, IT, energia, arkkitehtuuri Kaavoitus Elementit Ympäristö Lähde: Pöyry analysis. Layer approach adapted from Murman, E.M., Allen, T.J. Engineering systems: an aircraft perspective. Engineering systems symposium, MIT, VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 7

8 8. 2. Business E18 MOOTTORITIEN corridor MAHDOLLISUUDET VIHREÄ MOOTTORITIE -TYÖPAJAAN PERUSTUVA NÄKEMYS E18- MOOTTORITIESTÄ 7. Green charter 2. Border 3. Economics 1. Chain of nodes 4. Development initiatives and test beds 6. Dialogue 5. Living lab E18 VIHREÄ VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS MOOTTORITIEKONSEPTIN LOPPURAPORTTI MÄÄRITTELY 8 8

9 3. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN SISÄLTÖ 3.1. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEN MISSIO JA VISIO 1. Chain of nodes 2. Border 3. Economics 4. Development initiatives and test beds 5. Living lab 6. Dialogue 7. Green charter 8. Business corridor E18 Vihreä moottoritien missio on maksimoida yhteinen hyvä hyödyntämällä parhaalla mahdollisella tavalla E18-moottoritien ympärille rakennettua ekosysteemiä. Yhteistä hyvää arvioidaan tasapainoisen kestävän kehityksen sosiaalisella, taloudellisella ja ymrpäristönäkökulmalla, jotka maksimoivat E18 Vihreän moottoritien arvon. E18 Vihreä moottoritien visio Vuonna 2014 E18 vihreä moottoritie on Kestävä liikenne-, elinkeinoelämä-, energia- ja yhteentoimivuuskäytävä Etelä-Suomen ja Venäjän välillä. Malli ja ensimmäinen vertailukohta tulevaisuuden moottoriteille Ekosysteemi, joka luo markkinapaikan kestäville palveluille ja teknologioille Tasapainoisen kestävän kehityksen vuoropuheluareena Euroopan johtava, ympäristön huomioimiseen keskittyvä, liikennesektorin living lab Yksi kansainvälisen living lab -verkoston merkittävimmistä tiedonvaihtokanavista Kestävä, vihreä ja ekologinen, energiatehokas, älykäs, turvallinen, yhteiskuntaa hyödyttävä, liiketoimintaa luova ja alusta kehityshankkeille ja yhteentoimivuudelle Koordinoitu rakennetun ympäristön ja ICT-sektorin strategisen huippuosaamisen keskittymien toimesta (RYM ja TIVIT). VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 9

10 3. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN SISÄLTÖ 3.2. SOLMUKOHTIEN KETJU, RAJA JA TALOUS 1. Chain of nodes 2. Border 3. Economics 4. Development initiatives and test beds 5. Living lab 6. Dialogue 7. Green charter 8. Business corridor 1. Solmukohtien ketju (Chain of nodes) Solmukohtien ketjun konsepti käsittää vihreän liikenteen, liiketoiminta- ja energiakäytävän, EU-Venäjä rajan ja kaupunkialueet ja niiden liitännäisalueet Ketju korostaa kuljetusten ja niitä tukevan infrastruktuurin intermodaalisuutta, esim. satamat, rautatie, tiestö, televiestintä Solmukohtien ketju määrittää raamin, jonka sisältö ulottuu kaikista kattavan järjestelmän osista yksittäisiin kehittämisaloitteisiin ja joka keskittyy erityisesti julkiseen ja yksityiseen tarjontaan ja tarpeisiin sisältäen kaikki käytävään liityvät investoinnit ja kulutuksen. Raami osoittaa Vihreän moottoritien infrastruktuurin, markkinoiden ja palveluiden liiiketoimintapotentiaalia. 2. Raja (Border) EU:n ja Venäjän välinen raja avaa mahdollisuuksia niin liiketoiminnan ja turismin edistämiseen, kuin taloudelliseen ja valtionhallinnolliseen yhteistyöhön esimerkiksi koskevien yhteentoimivuusperiaatteita koskevien, EU:n rajoihin kytkeytyvien, aloitteiden muodossa. 3. Talous (Economics) Yksi E18 Vihreän moottoritien avaintavoitteita on edistää rajat ylittävää ja alueellista liiketoimintaa: tuontia, vientiä, turismia, maanviljelyä, koulutusta jne. Vihreä käytävä luo kestävän markkinapaikan palveluille ja infrastruktuurille, esim. parannuksille rajan ylitykseen. Perimmiltään käytävä korostaa tuottavuutta, innovaatioita ja uusia liiketoimintoja. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 10

11 3. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN SISÄLTÖ 3.3. KEHITTÄMISALOITTEET, TESTIALUSTAT JA INNOVAATIOEKOSYSTEEMI 1. Chain of nodes 2. Border 3. Economics 4. Development initiatives and test beds 5. Living lab 6. Dialogue 7. Green charter 8. Business corridor 4. Kehittämisaloitteet ja testialustat (Development initiatives and test beds) Test bed luo alustan erityisesti uusien teknologioiden kokeilemiseen varustamalla tietyt osuudet mahdollistavilla teknologioilla, kuten sensoreilla ja putkituksilla. Jo tässä vaiheessa on E18 Vihreä moottoritie-työ tunnistanut kahtena viime vuotena lukuisia kehitysaloitteita, jotka ovat jatkokehitettävissä ja testattavissa kehitysalustaympäristössä. E18 muodostaa Suomen tärkeimmän moottoritielle perustettavan kokeilualustan. 5. Innovaatioekosysteemi (Living lab) Living lab on käyttäjäkeskeinen, avoimeen innovaatioon perustuva, innovaatioekosysteemi, jolla kehitetään palvelu- ja järjestelmäinnovaatioita. E18 Vihreä moottoritie-innovaatioekosysteemi ulottuu EU:n ja Venäjän rajan molemmille puolille palveluiden, valtiohallintojen ja teknologioiden yhteensopivuuden edistämiseksi. Living lab nivoo yhteen kumppaneita, joilla on yhteensopivat visiot, samansuuntaiset prioriteetit ja kohdistetut tavoitteet. Living lab kerää yhteen erillään olevia kehityshankkeita ekologisuusenergiatehokkuus-, älykkyys-, turvallisuus ja yhteensopivuushankkeiden portfolioksi Kansallisen innovaation lisäksi järjestelmä on avoin myös muista kansainvälisistä, kestävyyttä tavoittelevista, innovaatioekosysteemeistä Keinoja E18 Vihreä moottoritien kestävyys tavoitteiden saavuttamiseen ovat avoimet, mikäli mahdollista, kokonaiskuluiltaan matalat innovaatiot. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 11

12 3. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN SISÄLTÖ 3.4. VUOROPUHELU, ASEMOITU VIHREYS JA LIIKETOIMINTAKÄYTÄVÄ 1. Chain of nodes 2. Border 3. Economics 4. Development initiatives and test beds 5. Living lab 6. Dialogue 7. Green charter 6. Vuoropuhelu (Dialogue) Yhteishyvän maksimoimisen tavoite asetetaan läpinäkyvällä ja demokraattisella, käytävän asianomaisten osapuolien välisellä, keskustelulla. E18 Vihreä moottoritie-aloite tarjoaa poliittisen kontekstin niin EU:n ja Venäjän, kuin kehittämisaloitteiden väliselle keskustelulle. 7. Asemoitu vihreys (Green charter) Green charter määrittää yhteisen hyvän ja kestävyyden aktiviteetit E18 Vihreä moottoritie-ympäristössä. Yhteishyvä on määritetty sosiaalisten, ympäristöllisten ja taloudellisten tekijöiden, järjestelmän arvon maksimoivaksi kestävyydeksi. Green charter määrittää E18 Vihreä moottoritie-ympäristön todelliseksi rajanylitysedistysten kauppapaikaksi kehityshankeportfolioksi, joka koostuu ekologisuutta, energiatehokkuutta, älykkyyttä, turvallisuutta ja yhteensopivuutta edistävistä kehitysaskeleista Green charter edistää liikennevirroista ja turvallisuudesta liiketoiminnan kehittämiseen ja kestävyyteen etenevää julkisen sektorin ajattelua 8. Liiketoimintakäytävä (Business corridor) Vihreä liiketoimintakäytäväohjelma koordinoi elementti-, rakenne- ja systeemitasojen kehitysportfolioita, jotka koostuvat ekologisuutta, energiatehokkuutta, älykkyyttä, turvallisuutta ja yhteensopivuutta edistävistä kehitysaskeleista (liiketoimintatavoittein) 8. Business corridor VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 12

13 3. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN SISÄLTÖ 3.5. ESISELVITYSHANKKEEN TYÖOSUUDET 1. Vihreä moottoritie-konseptin hahmottelu rinnakkain E18-Koskenkylä- Kotka-urakan suunnittelun, hankinnan valmistelun ja tarjousten valmistelun kanssa. 2. Selvitys Vihreä moottoritie-järjestelmän hiilijalanjäljestä 3. Selvitys Vihreä moottoritie-järjestelmän maaseudulle tuomista mahdollisuuksista 4. Vihreä moottoritie-järjestelmän konseptointi ja kehityskäytävän edistämissuunnittelu VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 13

14 3. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN SISÄLTÖ 3.6. ESISELVITYSHANKKEEN TOIMENPITEET KOSKIEN UUSIA E18- MOOTTORITIEOSUUKSIA Esiselvityshanke käynnistyi kehittämistarpeiden tunnistamisella, jossa maankäytön suunnitelmia, tiesuunnitelmien, PPP- hankintakäytännön sekä lainsäädännön ja käytänteiden asettamia reunaehtoja vertailtiin alustavien kehittämisideoiden toteuttamisvaatimusten kanssa. Tavoitteena oli varmistua siitä, että tulevat E 18 moottoritieosuudet muodostavat vihreän kehityskäytävän kehittämiseen soveltuvan, riittävästi joustavuusoptioita sisältävän, alustan. Vihreän moottoritien esiselvitys ja konseptin suunnittelu eteni seuraavien työvaiheiden kautta: 1. Tunnistetut kehitysosa-alueet kattavan ideapankin luominen tiesuunnittelun ja E18- suunnitelmien benchmarkingin pohjaksi 2. Tiesuunnitteluprosessin ja E18-tiesuunnitelman sisällön benchmarking, toimenpideehdotukset 3. PPP- hankintamallin benchmarking ja toimenpide-ehdotukset 4. Tarjouspyyntösisällön benchmarking ja toimenpide-ehdotukset 5. Vihreä moottoritie-ajattelutavan luominen ja tavoitteiden määritteleminen 6. Tarjousten valmistelun yhteistyö synnytetyn Vihreä moottoritie-ajattelutavan pohjalta kaikkien tarjoajia kanssa 7. Tiealueen käytön reunaehtojen benchmarking, aiemmin linjaamattomien mahdollisuuksien reunaehtojen määrittely ja toimenpide-ehdotukset VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 14

15 3. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN SISÄLTÖ 3.7. SHOK-HANKE: E18 VIHREÄ MOOTTORIHANKKEEN PERUSTELUT JA EDELLYTYKSET Nykyinen infrastruurialan T&K-toiminta ei ole johtanut onnistuneisiin palvelutoteutuksiin. Pilottiprojekteihin keskittyminen kasvattaa entisestään nykyistä tutkimuslaitosten ja yliopistojen T&K-markkinaa, joka ei synnytä uusia palveluita eikä siten ratkaise varsinaisia ongelmia. Kehityshankkeiden alhaalta ylöspäin - lähestymistapa (esim. sekava yksittäisten ideoiden kerääminen) estää kokonaisvaltaisen palvelumarkkinan luomisen. E18 vihreä moottoritie -esiselvityksen loppupäätelmän mukaan palvelumarkkinat voidaan luoda ylhäältä alaspäin suuntautuvalla ohjelmalla, jota johtavat strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOKit), jos 1. Liikenne-, liiketoiminta- ja energiakäytävät, EU:n ja Venäjän välinen raja sekä kaupunkialueet että niiden rajapinnat ymmärretään järjestelmään kuuluvana infrastruktuurin solmuketjuna. 2. Järjestelmän tulisi luoda yhteistä hyvää. 3. Järjestelmällä on mitattavissa oleva vaikkakin stokastinen arvo, joka tarjoaa perustan tavoitteiden asettamiselle ja kehityksen analysoinnille. 4. Järjestelmä, sen ominaisuudet ja sen toimijoiden käyttäytyminen voidaan ymmärtää ja arvioida systeemisellä tasolla, vaikka ne olisivat epälineaarisia ja ei-ennustettavia. 5. Yhteisen hyvän maksimoinnin tavoite on asetettu läpinäkyvällä ja demokraattisella hankkeen sidosryhmien välisellä vuoropuhelulla. 6. Yhteinen hyvä on määritelty tasapainoisen kestävän kehityksen näkökulmia punniten (sosiaalinen, ympäristö, taloudellinen) järjestelmän arvon maksimoimiseksi. 7. Tavoitteiden saavuttamiseen käytetyt keinot ovat avoimia innovaatioille. 8. Tavoitteiden ja tasapainoisen kestävän kehityksen määrittelykeskustelut käynnistetään E18 vihreä moottoritie - living lab:ssa. 9. Kansallisten innovaatioiden lisäksi järjestelmä on avoin ulkopuolisille innovaatioille (esim. kansainväliset living lab verkostotapaamiset). 10. Palvelumarkkinan luomisen mahdollistaa tasapainoinen joukko yrityksiä, resursseja, infrastruuria, asiakkaita, lainsäädäntöa ja kannustimia, jotka johtavat tuottavuuteen, innovaatioihin ja yrittäjyyteen. Tämän vuoksi esimerkiksi suunnittelu ja kaavoitus yksinomaan eivät riitä markkinan luomiseen, vaikka niillä on merkittävä rooli markkinarajojen ja kannustimien määrittelyssä. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 15

16 4. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN ROADMAP 4.1. ESISELVITYKSESTÄ KANSALLISEEN JA KANSAINVÄLISEEN HANKKEESEEN Esiselvityshankkeen näkemyksen mukaan E18 Vihreä moottoriehanke kytkeytyy E18-moottoritien rakennusprojektiin ja kansainvälisiin kongresseihin. E18 Vihreä moottoritie-hankkeen tulokset esitellään vuonna 2014 älyliikenteen kongressissa Helsingissä. E18 vihreä moottorietiehankkeen vaiheet 1. Esiselvitys Ideointi Specifikaatiot Roadmap Taustatyö Mahdollistavat rakenteet 2. Kansallinen hanke Strategian määrittely Osallistujat & MoU E18 GMW charter SHOK rakenne Kansallinen living lab Hankekokonaisuuksien hallinta 3. Kansainvälinen hanke Living lab -verkosto Kansainvälinen yhteistyö Rajanylitys Yhteentoimivuus EU-tason kehityshankkeet E18 rakennusaikataulu Koskenkylä Kotka Hamina Vaalimaa Kongressit PIARC, Meksiko Kansainvälinen kiinnostus ITS World Congress, Wien Kansainvälinen yhteistyö ITS European Congress, Helsinki E18 GMW tulokset PIARC, Korea VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 16

17 4. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN ROADMAP 4.2. TOIMENPITEIDEN JA KANSALLISEN KILPAILUKYVYN VÄLINEN YHTEYS Liiketoiminta Valtion hallinto Asiakkaat Yritykset ja infrastruktuuri Resurssit Sattumat Intermodaalisuus Esiselvitys Yhteentoimivuus EU Venäjä -mallil SHOK Tasapainoinen kestävä kehitys Futuring PIARC 2011 Mexico City, Kansainvälisen hankkeen esittely Koskenkylä Kotka Kannustimet ja lainsäädäntö Rahoitus Living lab E18 rajanylitys living lab ITS World Wien Talouden rakenteelliset muutokset Liiketoimintamallit EU/Venäjä resurssit Living lab -verkosto Living lab -verkosto EU:ssa, Etelä-Koreassa, jne. Rahoituskonsepti Vihreän moottoritiekonseptin määrittely ja konseptin vientimahdollisuuksien luominen Brändäys E18 vihreän moottoritien brändi ITS Älyliikenteen kehittäminen Franchising Business caset Satamat, tiet, rautatie Liiketoimintamahdollisuuksien luominen Avoimen liiketoiminta-alustan muodostaminen E18 moottoritielle ITS Europe Helsinki Hamina Vaalimaa PIARC 2015 Etelä-Korea Rakentaminen aloitetaan vuonna 2015 Lainsäädäntö Resurssit E18 Konsepti Kysyntä Infrastruktuuri PPP rakennusprojektit Lähde: National diamond adapted from Porter, M.E The Competitive Advantage of Nations. New York (NY), The Free Press. 855 p. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 17

18 4. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN ROADMAP 4.3. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Huippuosaamiskeskittymien yhteisohjelmahankkeen käynnistäminen 2. Kansainvälisen avoimen instruktuuri-living lab -aloitteen valmistelu 3. ELY-hankekokonaisuuden toteuttaminen 4. Älyliikenteen kehitysosuuden luominen 5. Suomalaisen TEN-T Green Corridor-pilottihankkeen esittely ja rahoitushaku EU:ssa TIVIT ja RYM SHOK, Pöyry, yritykset: valmistellaan ja käynnistetään SHOKien välinen, avoin yhteisohjelma, joka luo SHOK-pohjaisen innovaatioalustan, etsii keinot tie-ekosysteemiin ongelmien ratkaisuun ja luo liiketoimintamahdollisuuksia E18-ympäristöön. Livi, Pöyry, SHOKit: esitellään kansallisesti E18-hanke, etenkin living lab - konsepti, etsitään yhteistyökumppanit ja verkottaudutaan niihin. Tavoitteena on muodostaa kansainvälinen infrastruktuuri- living lab -verkosto. Esittelyt alkavat PIARC kongressista ja E18-tuokset esitellään Euroopan ITS-kongressissa Helsingissä TEM: E18-hankkeista luodaan elinkeinojen kehittämisen, liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden sekä kestävän kehityksen ELY-hankekokonaisuus, jolla pilotoidaan valtionhallinnon uudistuksen mahdollistamia uusia ohjausmalleja (sääntely ja insentiivit). LVM: E18-tiestä tehdään osana liikennepoliittista selontekoa älyliikenteen kehitysosuus moottoritieliikenteen osalta (test bed). LVM: E18-tiehankkeiden pohjalta rakennetaan Euroopan ensimmäinen konseptoitu ja yritysten sekä valtionhallinnon kesken toteutettava Green Corridor, joka kirjataan liikennepoliittiseen selontekoon ja jolle haetaan pilottihankkeena EU:sta TEN-T-järjestelmän rahoitusta. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 18

19 4. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN ROADMAP 4.3. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 6. Ympäristövaikutus- ja elinkeinotarvearvioinnin kehittäminen 7. EU:n ja Venäjän välisten yhteistoimintaperiaatteiden kehittäminen ELY-ministeriöt: kehitetään väylien ympäristövaikutusarviointia siten, että arvioinnin funktiota täydennetään kattamaan myös elinkeinojen tarpeet. Näin pystytään synnyttämään kasvua mahdollistavia, kestävän kehityksen mukaisia käytävähankkeita, hyödyntämään työsuoritteet tarkemmin, keskittämään haittavaikutuksia ja tuottamaan väylähankkeiden kautta lisätuloja. LVM, TEM, UM: kehitetään EU:n ja Venäjän välistä vuoropuhelua, jonka tavoitteena on ottaa käyttöön EU:n yhteistoimintaperiaatteet E18-tiellä, esim. tullissa Suomen ja Venäjän välillä ja rekkajonojen ehkäisyssä. 8. Liiketoiminnan kehittäminen Yritykset: kehitetään E18 Vihreä moottoritie -brandi, jonka kokoaa alleen E18:n vaikutusalueella olevat elinkeinot, jotka hyödyntävät E18:n tarjoamaa infrastruktuuria ja kehitysalustaa sekä osallistuvat yhdessä väylän tunnetuksi tekemiseen ja hyödyntämiseen. 9. Liikenneväylien tavoitteiden asettamisen forum 10. Tulevaisuuden moottoritie -konseptin kehittäminen Kaikki: käydään E18-tien sidosryhmien välinen dialogi liikenneväylän muodostaman ekosysteemin tavoitteista ja miten voidaan rakentaa eri näkökulmat huomioiva tasapainoinen, kestävänkehityksen väyläratkaisu. Kaikki: osallistutaan tulevaisuuden moottoritie -konseptin kehittämiseen, joka mahdollistaa tasapainoisen väyläratkaisun toteuttamisen, huomioi sidosryhmien tarpeet ja luo vientimahdollisuuksia osallistujille. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 19

20 4. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN ROADMAP 4.4. SEURAAVAT ASKELEET (LYHYT AIKAVÄLI) Konseptointihanke onnistuneesti saavutti tavoitteensa ja tunnisti lyhyen aikavälin tavoitteeksi määrittää ja mallintaa kehityskäytyvän kansantaloudellinen nykyarvo. Suositeltava lähestymistapa konkreettisen nykyarvon määritykseen olisi yhteistyö MITn (Massachusetts Institute of Technology) ja Stevens Institute of Technology kanssa, jotka omaavat jo viitekehyksen vastaavien kompleksisten ympäristöjen ja living lab -kehitysalustojen arvomääritykseen (CLIOS viitekehys). E18 kehityskäytävä Venäjän ja EUn välillä luo merkittävät haasteet mallintamiselle perinteisin kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten lähestymistapojen avulla. Nykyarvo tulisi saavuttaa kansainvälisesti arvostetuin menetelmin, jotta konseptointityön tavoitteet olisivat ymmärrettävissa monien eri sidosryhmien näkökulmista. Nyky- ja tavoitearvomääritys tuo riittävän legitimiteetin pyrkimykselle, samanaikaisesti huolehtien että nykytila ja tavoite ovat kansantaloustieteen mukaisesti kommunikoitavissa (pitkäaikasvaikutukset- ja tavoitteet, vaihtoehtoiskustannukset, riskit ja mahdollisuudet). Konseptointityö suosittelee strategisen huippuosaamisen keskittymien (RYM ja TIVIT) alustaa julkisen sektorin näkökulmasta, jotta yksityissektorin osallistuminen voidaan varmistaa riittävän pitkälle aikavälille ja seuraava kehitysvaihe ei jää ainoastaan projektiksi. Kriittistä on lyhyen aikavälin tavoitteena myös saavuttaa Liikenne- ja viestintäministeriön hyväksyntä ja sitoutuminen. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 20

21 5. YHTEENVETO, E18 VIHREÄ MOOTTORITIE 5.1. KÄYTÄVÄN TUOTTAVUUS JA UUDET LIIKETOIMINNAT Moottoritiet vaativat miljardin euron investointeja. Avainkysymys on miten investoinnit muutetaan yhteiseksi hyväksi eli innovaatioiksi, tuottavuudeksi ja uusiksi liiketoiminnoiksi? E18 vihreä moottoritiehanke rakentaa vihreän, eri liikennemuotoja tukevan käytävän liikenteelle, ympäristölle ja elinkeinoelämälle sekä määrittelee tulevaisuuden moottoriteiden infrastruktuurin ja tasapainoisen kestävän kehityksen konseptin. Muodostamalla E18 vihreän moottoritien yhteyteen living lab- ja test bed ympäristöt käynnistetään avoin keskustelu E18-sidosryhmien välillä moottoritien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Koska samanlaisia moottoritie-ekosysteemin kehityshankkeita ei vielä ole, E18 vihreä moottoritiehanke muodostaa Euroopan johtavan palvelu- ja teknologiakehityshankekokonaisuuden. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 21

22 5. YHTEENVETO, E18 VIHREÄ MOOTTORITIE 5.2. KEHITYSKÄYTÄVÄN EDELLYTYKSET JA KILPAILUASETELMA Potentiaali nähtävissä vihreän ja älykkään EU:n ja Venäjän välisen liiketoiminnan kehittämiskäytävän luomisessa Kehityskäytävä vaikuttaa todennäköisimmin olevan muodostettavissa käytävään; jolla on olemassa oleva merkittävä rahoitusvolyymi, johon kohdistuu merkittäviä rakennustoimenpiteitä rakennustyöt luovat mahdollisuuksia erillisinä toteutettuna kalliiden kestävän kehityksen mukaisten järjestelmien asennuksille jonka kehittymiseen liittyy kansallisia ja valtioiden välisiä strategioita, Euroopassa EU:n merkitys korostuu ja EU:n ensisijainen hyöty on oltava perusteltavissa Valtioiden kiinnostus kertoo käytävän sijoittumisesta merkittäviin vuorovaikutusreitteihin Jo olemassa oleva kansallinen strategia antaa valmiudet nopeaa strategian tarkentamiseen johon kohdistuu laajaa kansainvälistä kiinnostusta Yhteisen kehitysekosysteemin hyöty perustuu merkittävästi siihen kohdistuvaan kv. huomioon Suomi ja E18-kehityskäytävä kilpailee muiden vastaavien käytävien kanssa asemasta tärkeimpänä EU:n ja Venäjän välisenä vuorovaikutuskäytävänä Suomen on E18-käytävä asemoimiseksi pystyttävä muita nopeampaan kehityksen fasilointiin ja ongelmien ratkomiseen Pitkä yhteistyö Venäjän kanssa sekä hyvät ja aktiiviset suhteet antavat Suomelle etumatkaa Pietarin metropolin sijainti rajan läheisyydessä ja uusi E18-moottoritie ovat myös Suomen vahvuuksia käytäväkilpailussa Kehityssysteemi on laaja ja siihen liittyvät niin julkisen sektori (EU, valtiot, maakunnat, kunnat), kuin yritykset ja kuluttajatkin VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 22

23 5. YHTEENVETO, E18 VIHREÄ MOOTTORITIE 5.2. EU-VENÄJÄ-KÄYTÄVÄ Rajojen ollessa auki: Huima liikenteen kasvupotentiaali Hki-Pietari-välillä tapahtuva liikkuminen dominoi muuta liikkumista Alueiden väestöpohjat Venäläisille väylä Suomeen ja Eurooppaan EU:lle merkittävä vuorovaikutuskäytävä Venäjälle Tulevaisuutta mm. kasvava rajan ylittävä pendelöinti VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 23

24 5. YHTEENVETO, E18 VIHREÄ MOOTTORITIE 5.2. EU-VENÄJÄ-KÄYTÄVÄ Käytävän kehitys tapahtuu janalla Perinteiset intressipiirit ja edunvalvonta-alueet eivät vastaa käytävän muotoa ja logiikkaa Tavoitteellinen kehittämisen edistäminen edellyttää janalla olevien toimijoiden yhteistä tavoitetta ja toimenpiteitä VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 24

25 5. YHTEENVETO, E18 VIHREÄ MOOTTORITIE 5.3. VIHREÄ KEHITYSKÄYTÄVÄ Vihreällä käsitetään; kestävän kehityksen mukaista infrastruktuuria, liikennettä ja toimintatapoja; Hiiliniukkuutta, energiatehokkuutta, älykkyyttä ja käytävän kestävää hyödyntämistä sujuvaa rajan ylittämistä valtiosta toiseen; työtä, kasvua ja investointeja elinvoimaisen valtioiden välisen liiketoimintakäytävän tavoitteellisen kehittämisen kautta; vaivattomasti saavutettavia palveluita; jäljelle jäävien haittojen kompensaatiota järjestelmän synnyttämillä hyödyillä. Käytävällä käsitetään; pelkkää tietä ja sillä liikkuvia ajoneuvoja laajempaa käytävää ja ekosysteemiä; käytävään integroitunutta kaupungit ja maaseudun kattavaa palvelukokonaisuutta; uusiutuvan energian tuotantokäytävää; yhteistä kestävän kehityksen brändin käytäväaluetta; maisemakäytävää; kansainvälistä logistiikkakäytävää; VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 25 tiedonkeräys- ja siirtoväylää.

26 Vihreä moottoritieelementtejä Kevyen liikenteen yhteys Hybridiasema Hidaslataus Maalämpöverkosto Energiatehokas valaistus Aurinkopaneelit Älykäs tie Lisättävä putkitusvaraus siltoihin ja pysäköintipaikoille Hidaslataus Finngridin 400 kv:n voimalinja VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 26

27 VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 27

28 5. YHTEENVETO, E18 VIHREÄ MOOTTORITIE 5.4. YHTEENVETO VIHREÄN MOOTTORITIE-JÄRJESTELMÄN VAIKUTUKSESTA HIILIJALANJÄLKEEN Vihreä moottoritie-järjestelmä sisältää merkittävän paikallisen päästövähennyspotentiaalin. Vihreän moottoritie -konseptin olennainen osa on uusiutuvan energian tuotanto tien varrella. Tien hiilijalanjälki voidaan puolittaa jo vuoteen 2015 mennessä tavanomaiseen moottoritiehen verrattuna. Tämä edellyttää, että uusiutuvien polttoaineiden osuus on 40 % myytävästä polttoaineesta, sähköautojen osuus liikennesuoritteesta on 6 % ja tien varrelle rakennetaan 30 tuulivoimalaa. Jos vihreälle moottoritielle rakennetaan 100 tuulivoimalaa vuoteen 2030 mennessä, niiden avulla voidaan vähentää energiajärjestelmän kasvihuonekaasupäästöjä jopa enemmän kuin vihreän moottoritien liikenne tuottaa Moottoritien käytönaikaiset päästöt syntyvät nykyisin lähes täysin liikennesuoritteista. Tehokkaimmin päästöjä voidaan vähentää siirtymällä sähkön ja biopolttoaineiden käyttöön ajoneuvoissa. Käyttövaiheella on tien elinkaarta tarkasteltaessa suurin päästövaikutus. Tien rakentamisen (sis. maanrakennus, pohjanvahvistus, päällysteet sekä varustelu) osuus tienpidon kokonaispäästöistä on 2-3 %. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 28

29 5. YHTEENVETO, E18 VIHREÄ MOOTTORITIE 5.5. YHTEENVETO VIHREÄN MOOTTORITIE-JÄRJESTELMÄN MAASEUDULLE TUOMISTA MAHDOLLISUUKSISTA Vihreä käytävä luo luonnollisen ja ylimaakunnallisen pohjan fyysisesti jalkautettavan yhteisen markkinointistrategian- ja profiilin luomiselle, jonka pohjalta ohjattavien ponnistelujen tuloksista hyötyisivät kaikki käytävän toimijat. Kehitettävissä ovat mm. tarjoamakonseptien sisällöt, kanavat, palveluportaalit, verkostoyhteistyö. Maaseudun mikroyrittäjä saisi merkittävästi toimintansa kehittämiseen hyötyjä rahoituskorista, jonka kautta toteutettava toiminta olisi pidempijänteistä ja rahoitus helposti hyödynnettävää. Manner-Suomen maaseutuohjelma ja Lieder rahoitus tarjoavat puitteita maaseutumatkailun ja muun maaseutuyrittämisen kehittämistoimille sekä investointien tukemiseen. Vihreän moottoritien profiiliin sopisi hyvin liikennepolttoaineeksi jalostetun biokaasun tuotanto ja jakelu. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 29

30 E18 Green and Smart EU-Russia Business Development Corridor Kiitoksia mielenkiinnostanne! More information: Aki Marjasvaara Project Director Municipality of Loviisa/ Green Highway Initiative mob Vihreä moottoritie-hankkeen ohjausryhmä VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 30

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE

RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE RESURSSITEHOKAS LOGISTIIKKA-ALUE Forssan seudulle sijoittuvan logistiikkakeskittymän mahdollisuuksien tarkastelua Heikki Lahtinen TIIVISTELMÄ Tekijä Heikki Lahtinen Vuosi 2014 Työn nimi Resurssitehokas

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama v Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriö t yö- ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö sitra liikennevirasto trafi tivit oy rym oy v a l l a n

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

E18- älykäs ja vihreä kasvukäytävä. Kaakkois-Suomen Venäjä-yhteistyöseminaari 11.6.2012 Kehittämispäällikkö Hanna Kailasto

E18- älykäs ja vihreä kasvukäytävä. Kaakkois-Suomen Venäjä-yhteistyöseminaari 11.6.2012 Kehittämispäällikkö Hanna Kailasto E18- älykäs ja vihreä kasvukäytävä Kaakkois-Suomen Venäjä-yhteistyöseminaari 11.6.2012 Kehittämispäällikkö Hanna Kailasto 1 Kasvukäytäväkokemuksista voimaa Kaakkois-Suomeen ESITYKSEN RAKENNE 1. Kasvukäytävähankkeen

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen

Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet. Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen Uusimaa innovaatio-ekosysteeminä kehittämisen painoalueet Loppuraportti 24.6.2014 Pirjo Ståhle & Kaisa Oksanen 2 Sisällys 1. Tausta...3 2. Alueellinen innovaatiotoiminta...6 2.1 Innovatiivisuuden edellytyksistä...6

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Vihreän talouden toimintamalli

Vihreän talouden toimintamalli 168 Vihreän talouden toimintamalli Tapaustutkimus Sodankylästä Laura Kitti, Ulla Ovaska, Olli Wuori (toim.) 168 Vihreän talouden toimintamalli Tapaustutkimus Sodankylästä Laura Kitti, Ulla Ovaska, Olli

Lisätiedot

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 1 STRATEGISET VALINNAT 2014-2017 Uusimaa-ohjelman strategiset valinnat vuosille 2014-2017 ovat Kasvun mahdollisuudet, Toimiva arki ja Kestävä luonnontalous.

Lisätiedot

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle

VR-Yhtymä Oy 2009. Kohti uutta liikennepolitiikkaa. Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille. Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle VR-Yhtymä Oy 2009 Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Toisen sukupolven älystrategia liikenteelle Ohjelmia ja strategioita 1/2013 Kohti uutta liikennepolitiikkaa

Lisätiedot

Opas palvelualan innovoinnista

Opas palvelualan innovoinnista Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Opas palvelualan innovoinnista Yritys- ja teollisuustoiminta 4 3 Opassarja Miten pk-yrityksiä koskevaa politiikkaa voidaan

Lisätiedot

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille

Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille Edellytyksiä Kajaanin Datakeskus-klusterille University of Oulu Department of Information Processing Science Master s Thesis Kati Haverinen 11.11.2011 2 Tiivistelmä Tarve uusille datakeskuksille on koko

Lisätiedot

ESIPUHE 5 TIIVISTELMÄ 7 SUMMARY 9

ESIPUHE 5 TIIVISTELMÄ 7 SUMMARY 9 3 ESIPUHE 5 TIIVISTELMÄ 7 SUMMARY 9 1 2 JOHDANTO 11 VISIO 2015 12 3 VUODEN 2005 KÄRKIHANKKEIDEN TOTEUTUMINEN 13 4 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSIA 18 4.1 Liikenne- ja ympäristöpoliittiset muutokset 18 4.2

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN AIEHAKEMUS INNOVATIIVISET KAUPUNGIT -OHJELMAAN

METROPOLIALUEEN AIEHAKEMUS INNOVATIIVISET KAUPUNGIT -OHJELMAAN METROPOLIALUEEN AIEHAKEMUS INNOVATIIVISET KAUPUNGIT -OHJELMAAN 19. 2. 2013 Sisällysluettelo JOHDANTO 4 Metropolialueen tavoitteet kehittämistoiminnalle 5 Metropolialueen innovaatiokeskittymä ja sen kehittämistarpeet

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

TransSmart-kärkiohjelman visio ja tiekartta. Älykäs, vähähiilinen liikennejärjestelmä 2030. Anu Tuominen Heidi Auvinen

TransSmart-kärkiohjelman visio ja tiekartta. Älykäs, vähähiilinen liikennejärjestelmä 2030. Anu Tuominen Heidi Auvinen S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 146 TransSmart-kärkiohjelman visio ja tiekartta Älykäs, vähähiilinen liikennejärjestelmä 2030 Anu Tuominen Heidi Auvinen VTT TECHNOLOGY 146 TransSmart-kärkiohjelman

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

BIOENERGIA-ALAN INNOVAATIOJÄRJESTELMÄN KEHITYS TAMPEREEN SEUDULLA

BIOENERGIA-ALAN INNOVAATIOJÄRJESTELMÄN KEHITYS TAMPEREEN SEUDULLA Työraportteja 67/2003 Working Papers Paula Hakola BIOENERGIA-ALAN INNOVAATIOJÄRJESTELMÄN KEHITYS TAMPEREEN SEUDULLA Tampereen yliopisto Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos Työelämän tutkimuskeskus Työelämän

Lisätiedot

Älykkäät sähköverkot. Selvitys älykkäistä sähköverkoista ja niiden kehityksestä Euroopan unionissa ja Suomessa

Älykkäät sähköverkot. Selvitys älykkäistä sähköverkoista ja niiden kehityksestä Euroopan unionissa ja Suomessa Älykkäät sähköverkot Selvitys älykkäistä sähköverkoista ja niiden kehityksestä Euroopan unionissa ja Suomessa AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU ENERGIATEKNIIKAN LAITOS Harjoitustyö Ene-59.4320 13.10.2010

Lisätiedot

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista

Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista s Tutkimus pikaraitiotien vaikutuksista Ekologinen ja taloudellinen arviointi Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Pikaraitiotietä koskeva selvitys on ensimmäinen konkreettinen

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI

MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI Kaakkois-Suomen liikennestrategia MARKKU KIVARI REIJO HELAAKOSKI RAPORTTEJA 86 2014 KAAKKOIS-SUOMEN LIIKENNESTRATEGIA Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Markku Kivari Kansikuva:

Lisätiedot

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin

Suomen harpattava uusiin innovaatioihin Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Suomen harpattava uusiin innovaatioihin EK:n innovaatiopoliittiset linjaukset vuoteen 2015 3 Sisältö Esipuhe...5

Lisätiedot

KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ

KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ Pekka Malinen Tero Haahtela SÄHKÖISEN LIIKENTEEN TOIMENPIDEOHJELMA KOHTI PÄÄSTÖTÖNTÄ LIIKENNETTÄ 1 SISÄLTÖ esipuhe 3 sähköisen liikenteen tila suomessa 4 Tuotteita ja palveluja sähköiseen liikenteeseen

Lisätiedot

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma

ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA teemaohjelma ENERGIA JA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIA TEEMAN TEEMAOHJELMA KUOPIO 2008 2 Pohjois-Savon liiton julkaisu A 55 Kannet: Irma Toivanen Taitto: Marja Partanen Painosmäärä

Lisätiedot

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Tulokset, johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset Paula Tommila ja Pekka Pokela Gaia Consulting

Lisätiedot