Vihreä Moottoritie-esiselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vihreä Moottoritie-esiselvitys"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI E18 Green and Smart EU-Russia Business Development Corridor Vihreä Moottoritie-esiselvitys VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI

2 ESISELVITYSHANKKEEN KUMPPANIT: HANKKEEN HALLINNOIJA Yhteistyössä LIIKENNEVIRASTON ja KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN kanssa

3 1. MIKÄ ON E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKE? 1.1. MIKÄ ON E18 MOOTTORITIE? E18 on 1890 km pitkä eurooppatie, joka alkaa Pohjois- Irlannin Craigavonista ja päättyy Pietariin kulkien läpi Norjan, Ruotsin ja Suomen. E18 on Suomen kansainvälisesti merkittävin tieosuus ja se on osa EU:n TEN-T-tieverkkoa. E18 kulkee Turun ja Naantalin satamista pääkaupunkiseudun läpi Vaalimaan rajanylityspaikalle. (Naantali Turku Salo Lohja Helsinki Porvoo Loviisa Kotka Hamina Vaalimaa). Venäjän puolella E18 kulkee M10-valtatietä Suomen ja Venäjän rajalta Pietariin. Oslo Tukholma Turku Helsinki Viipuri Pietari Karlstad Pietari Moskova Kristiansand Belfast Newcastle VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 3

4 1. MIKÄ ON E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKE? 1.2. NÄKÖKULMIA E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEESEEN 1. Yli miljardin euron investoinnin muuntaminen innovaatioiksi, tuottavuudeksi ja uudeksi liiketoiminnaksi 6. Palvelu- ja teknologia- kehityshankekokonaisuuden muodostaminen 5. E18-projektin tavoitteisiin ja mittareiden määrittämiseen liittyvän sidosryhmien välisten keskustelujen käynnistäminen E18 VIHREÄ MOOTTORITIE- HANKE 4. Living lab -ympäristön muodostaminen ja sen liittäminen ulkomaisiin living-lab ympäristöihin 2. Vihreän, eri liikennemuotoja tukevan väylän rakentaminen liikenteelle ympäristölle ja elinkeinoelämälle 3. Tulevaisuuden moottoriteiden tasapainoisen kestävän kehityksen näkökulman ja infrastruktuurin määrittäminen VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 4

5 2. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEN MAHDOLLISUUDET 2.1. MIKSI E18 ON SOVELTUVA KEHITYSHANKKEEKSI? Suomi E18-tien kunnostaminen: yli 1 miljardin lisäinvestoinnin hyödyn maksimointi PPP-investointimalli Tarve innovaatiotestialustalle ja living lab -konseptille: Kokonaisvaltaista testiympäristöä ei ole olemassa E18-liikenneväylän intermodaalisuus: satamat, rautatiet, tiet, jne. Suomen ja Venäjän liikenneministeriöiden hyvät suhteet ja tulevat yhteistyösopimukset Suomen ja Venäjän välinen yhteentoimivuus EU Kansainvälisyys EU:n käytävä Venäjälle Viisumivapaus venäläisille tulossa Yhdyspiste Euroopan ja Aasian liikenneverkostojen välillä E18 on osa Euroopan TENT-T -liikennerunkoverkkoa Kansainvälisen living lab -verkoston johtava asema Teknologioden ja palveluiden kehittäminen moottoritieympäristöön VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 5

6 2. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEN MAHDOLLISUUDET 2.2. AKATEEMINEN VIITEKEHYS KOROSTAA INFRASTRUKTUURIA YHTEISEN HYVÄN LUOMISESSA Porterin (1990) mukaan kansalliseen kilpailukykyyn vaikuttavat yrityksistä muodostuneet klusterit, asiakkaat, resurssit ja tukeva infrastruktuuri, jotka luovat tuottavuutta, innovaatiota ja uutta liiketoimintaa, tai keynesiläisittäin sanottuna yhteishyvää. Asiakkaat Vienti Tuonti Liiketoiminta Resurssit Tuottavuus Innovaatio Uusi liiketoiminta EU Suomi Venäjä Kiina Vienti Tuonti Valtion hallinto Valtion hallinto Liiketoiminta Tukevat yritykset ja infrastruktuuri E18 Tukevat yritykset ja infrastruktuuri Sattuma Sattuma Resurssit Tuottavuus Innovaatio Uusi liiketoiminta Asiakkaat Lähde: Adapted from Porter, M.E The Competitive Advantage of Nations. New York (NY), The Free Press. 855 p. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 6

7 2. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEN MAHDOLLISUUDET 2.3. KERROSMALLI JAKAA E18 VIHREÄ MOOTTORITIE- EKOSYSTEEMIN KOKONAISUUKSIKSI Kehitystä tukevat rakenteet, jotka mahdollistavat elementtien yhteen nivomisen Rahoitus Kannustimet, lainsäädäntö Ympäristöbrändit, ihmisten käyttäytyminen Test bed:n ja living lab:n rahoitus Liiketoimintasysteemit Liikenne- ja logistiikkajärjestelmät Kehitysjärjestelmät Energiatuotantojärjestelmät Living lab -verkosto Järjestelmien yhteentoimivuus Yksittäisten yritysten ja organisaatioiden tuotokset E18 vihreä moottoritieympäristöön Esim. Sähköautoinfrastruktuuri ja tuulivoima Test bed -ympäristö eri elementeille Systeemit Rakenteet Tiet, rautatiet, kanaalit, satamat, jne. Liikenne- ja energiajärjestelmät, kaupunkilogistiikka Tukevat järjestelmät: teknologia, IT, energia, arkkitehtuuri Kaavoitus Elementit Ympäristö Lähde: Pöyry analysis. Layer approach adapted from Murman, E.M., Allen, T.J. Engineering systems: an aircraft perspective. Engineering systems symposium, MIT, VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 7

8 8. 2. Business E18 MOOTTORITIEN corridor MAHDOLLISUUDET VIHREÄ MOOTTORITIE -TYÖPAJAAN PERUSTUVA NÄKEMYS E18- MOOTTORITIESTÄ 7. Green charter 2. Border 3. Economics 1. Chain of nodes 4. Development initiatives and test beds 6. Dialogue 5. Living lab E18 VIHREÄ VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS MOOTTORITIEKONSEPTIN LOPPURAPORTTI MÄÄRITTELY 8 8

9 3. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN SISÄLTÖ 3.1. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEN MISSIO JA VISIO 1. Chain of nodes 2. Border 3. Economics 4. Development initiatives and test beds 5. Living lab 6. Dialogue 7. Green charter 8. Business corridor E18 Vihreä moottoritien missio on maksimoida yhteinen hyvä hyödyntämällä parhaalla mahdollisella tavalla E18-moottoritien ympärille rakennettua ekosysteemiä. Yhteistä hyvää arvioidaan tasapainoisen kestävän kehityksen sosiaalisella, taloudellisella ja ymrpäristönäkökulmalla, jotka maksimoivat E18 Vihreän moottoritien arvon. E18 Vihreä moottoritien visio Vuonna 2014 E18 vihreä moottoritie on Kestävä liikenne-, elinkeinoelämä-, energia- ja yhteentoimivuuskäytävä Etelä-Suomen ja Venäjän välillä. Malli ja ensimmäinen vertailukohta tulevaisuuden moottoriteille Ekosysteemi, joka luo markkinapaikan kestäville palveluille ja teknologioille Tasapainoisen kestävän kehityksen vuoropuheluareena Euroopan johtava, ympäristön huomioimiseen keskittyvä, liikennesektorin living lab Yksi kansainvälisen living lab -verkoston merkittävimmistä tiedonvaihtokanavista Kestävä, vihreä ja ekologinen, energiatehokas, älykäs, turvallinen, yhteiskuntaa hyödyttävä, liiketoimintaa luova ja alusta kehityshankkeille ja yhteentoimivuudelle Koordinoitu rakennetun ympäristön ja ICT-sektorin strategisen huippuosaamisen keskittymien toimesta (RYM ja TIVIT). VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 9

10 3. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN SISÄLTÖ 3.2. SOLMUKOHTIEN KETJU, RAJA JA TALOUS 1. Chain of nodes 2. Border 3. Economics 4. Development initiatives and test beds 5. Living lab 6. Dialogue 7. Green charter 8. Business corridor 1. Solmukohtien ketju (Chain of nodes) Solmukohtien ketjun konsepti käsittää vihreän liikenteen, liiketoiminta- ja energiakäytävän, EU-Venäjä rajan ja kaupunkialueet ja niiden liitännäisalueet Ketju korostaa kuljetusten ja niitä tukevan infrastruktuurin intermodaalisuutta, esim. satamat, rautatie, tiestö, televiestintä Solmukohtien ketju määrittää raamin, jonka sisältö ulottuu kaikista kattavan järjestelmän osista yksittäisiin kehittämisaloitteisiin ja joka keskittyy erityisesti julkiseen ja yksityiseen tarjontaan ja tarpeisiin sisältäen kaikki käytävään liityvät investoinnit ja kulutuksen. Raami osoittaa Vihreän moottoritien infrastruktuurin, markkinoiden ja palveluiden liiiketoimintapotentiaalia. 2. Raja (Border) EU:n ja Venäjän välinen raja avaa mahdollisuuksia niin liiketoiminnan ja turismin edistämiseen, kuin taloudelliseen ja valtionhallinnolliseen yhteistyöhön esimerkiksi koskevien yhteentoimivuusperiaatteita koskevien, EU:n rajoihin kytkeytyvien, aloitteiden muodossa. 3. Talous (Economics) Yksi E18 Vihreän moottoritien avaintavoitteita on edistää rajat ylittävää ja alueellista liiketoimintaa: tuontia, vientiä, turismia, maanviljelyä, koulutusta jne. Vihreä käytävä luo kestävän markkinapaikan palveluille ja infrastruktuurille, esim. parannuksille rajan ylitykseen. Perimmiltään käytävä korostaa tuottavuutta, innovaatioita ja uusia liiketoimintoja. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 10

11 3. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN SISÄLTÖ 3.3. KEHITTÄMISALOITTEET, TESTIALUSTAT JA INNOVAATIOEKOSYSTEEMI 1. Chain of nodes 2. Border 3. Economics 4. Development initiatives and test beds 5. Living lab 6. Dialogue 7. Green charter 8. Business corridor 4. Kehittämisaloitteet ja testialustat (Development initiatives and test beds) Test bed luo alustan erityisesti uusien teknologioiden kokeilemiseen varustamalla tietyt osuudet mahdollistavilla teknologioilla, kuten sensoreilla ja putkituksilla. Jo tässä vaiheessa on E18 Vihreä moottoritie-työ tunnistanut kahtena viime vuotena lukuisia kehitysaloitteita, jotka ovat jatkokehitettävissä ja testattavissa kehitysalustaympäristössä. E18 muodostaa Suomen tärkeimmän moottoritielle perustettavan kokeilualustan. 5. Innovaatioekosysteemi (Living lab) Living lab on käyttäjäkeskeinen, avoimeen innovaatioon perustuva, innovaatioekosysteemi, jolla kehitetään palvelu- ja järjestelmäinnovaatioita. E18 Vihreä moottoritie-innovaatioekosysteemi ulottuu EU:n ja Venäjän rajan molemmille puolille palveluiden, valtiohallintojen ja teknologioiden yhteensopivuuden edistämiseksi. Living lab nivoo yhteen kumppaneita, joilla on yhteensopivat visiot, samansuuntaiset prioriteetit ja kohdistetut tavoitteet. Living lab kerää yhteen erillään olevia kehityshankkeita ekologisuusenergiatehokkuus-, älykkyys-, turvallisuus ja yhteensopivuushankkeiden portfolioksi Kansallisen innovaation lisäksi järjestelmä on avoin myös muista kansainvälisistä, kestävyyttä tavoittelevista, innovaatioekosysteemeistä Keinoja E18 Vihreä moottoritien kestävyys tavoitteiden saavuttamiseen ovat avoimet, mikäli mahdollista, kokonaiskuluiltaan matalat innovaatiot. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 11

12 3. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN SISÄLTÖ 3.4. VUOROPUHELU, ASEMOITU VIHREYS JA LIIKETOIMINTAKÄYTÄVÄ 1. Chain of nodes 2. Border 3. Economics 4. Development initiatives and test beds 5. Living lab 6. Dialogue 7. Green charter 6. Vuoropuhelu (Dialogue) Yhteishyvän maksimoimisen tavoite asetetaan läpinäkyvällä ja demokraattisella, käytävän asianomaisten osapuolien välisellä, keskustelulla. E18 Vihreä moottoritie-aloite tarjoaa poliittisen kontekstin niin EU:n ja Venäjän, kuin kehittämisaloitteiden väliselle keskustelulle. 7. Asemoitu vihreys (Green charter) Green charter määrittää yhteisen hyvän ja kestävyyden aktiviteetit E18 Vihreä moottoritie-ympäristössä. Yhteishyvä on määritetty sosiaalisten, ympäristöllisten ja taloudellisten tekijöiden, järjestelmän arvon maksimoivaksi kestävyydeksi. Green charter määrittää E18 Vihreä moottoritie-ympäristön todelliseksi rajanylitysedistysten kauppapaikaksi kehityshankeportfolioksi, joka koostuu ekologisuutta, energiatehokkuutta, älykkyyttä, turvallisuutta ja yhteensopivuutta edistävistä kehitysaskeleista Green charter edistää liikennevirroista ja turvallisuudesta liiketoiminnan kehittämiseen ja kestävyyteen etenevää julkisen sektorin ajattelua 8. Liiketoimintakäytävä (Business corridor) Vihreä liiketoimintakäytäväohjelma koordinoi elementti-, rakenne- ja systeemitasojen kehitysportfolioita, jotka koostuvat ekologisuutta, energiatehokkuutta, älykkyyttä, turvallisuutta ja yhteensopivuutta edistävistä kehitysaskeleista (liiketoimintatavoittein) 8. Business corridor VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 12

13 3. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN SISÄLTÖ 3.5. ESISELVITYSHANKKEEN TYÖOSUUDET 1. Vihreä moottoritie-konseptin hahmottelu rinnakkain E18-Koskenkylä- Kotka-urakan suunnittelun, hankinnan valmistelun ja tarjousten valmistelun kanssa. 2. Selvitys Vihreä moottoritie-järjestelmän hiilijalanjäljestä 3. Selvitys Vihreä moottoritie-järjestelmän maaseudulle tuomista mahdollisuuksista 4. Vihreä moottoritie-järjestelmän konseptointi ja kehityskäytävän edistämissuunnittelu VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 13

14 3. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN SISÄLTÖ 3.6. ESISELVITYSHANKKEEN TOIMENPITEET KOSKIEN UUSIA E18- MOOTTORITIEOSUUKSIA Esiselvityshanke käynnistyi kehittämistarpeiden tunnistamisella, jossa maankäytön suunnitelmia, tiesuunnitelmien, PPP- hankintakäytännön sekä lainsäädännön ja käytänteiden asettamia reunaehtoja vertailtiin alustavien kehittämisideoiden toteuttamisvaatimusten kanssa. Tavoitteena oli varmistua siitä, että tulevat E 18 moottoritieosuudet muodostavat vihreän kehityskäytävän kehittämiseen soveltuvan, riittävästi joustavuusoptioita sisältävän, alustan. Vihreän moottoritien esiselvitys ja konseptin suunnittelu eteni seuraavien työvaiheiden kautta: 1. Tunnistetut kehitysosa-alueet kattavan ideapankin luominen tiesuunnittelun ja E18- suunnitelmien benchmarkingin pohjaksi 2. Tiesuunnitteluprosessin ja E18-tiesuunnitelman sisällön benchmarking, toimenpideehdotukset 3. PPP- hankintamallin benchmarking ja toimenpide-ehdotukset 4. Tarjouspyyntösisällön benchmarking ja toimenpide-ehdotukset 5. Vihreä moottoritie-ajattelutavan luominen ja tavoitteiden määritteleminen 6. Tarjousten valmistelun yhteistyö synnytetyn Vihreä moottoritie-ajattelutavan pohjalta kaikkien tarjoajia kanssa 7. Tiealueen käytön reunaehtojen benchmarking, aiemmin linjaamattomien mahdollisuuksien reunaehtojen määrittely ja toimenpide-ehdotukset VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 14

15 3. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN SISÄLTÖ 3.7. SHOK-HANKE: E18 VIHREÄ MOOTTORIHANKKEEN PERUSTELUT JA EDELLYTYKSET Nykyinen infrastruurialan T&K-toiminta ei ole johtanut onnistuneisiin palvelutoteutuksiin. Pilottiprojekteihin keskittyminen kasvattaa entisestään nykyistä tutkimuslaitosten ja yliopistojen T&K-markkinaa, joka ei synnytä uusia palveluita eikä siten ratkaise varsinaisia ongelmia. Kehityshankkeiden alhaalta ylöspäin - lähestymistapa (esim. sekava yksittäisten ideoiden kerääminen) estää kokonaisvaltaisen palvelumarkkinan luomisen. E18 vihreä moottoritie -esiselvityksen loppupäätelmän mukaan palvelumarkkinat voidaan luoda ylhäältä alaspäin suuntautuvalla ohjelmalla, jota johtavat strategisen huippuosaamisen keskittymät (SHOKit), jos 1. Liikenne-, liiketoiminta- ja energiakäytävät, EU:n ja Venäjän välinen raja sekä kaupunkialueet että niiden rajapinnat ymmärretään järjestelmään kuuluvana infrastruktuurin solmuketjuna. 2. Järjestelmän tulisi luoda yhteistä hyvää. 3. Järjestelmällä on mitattavissa oleva vaikkakin stokastinen arvo, joka tarjoaa perustan tavoitteiden asettamiselle ja kehityksen analysoinnille. 4. Järjestelmä, sen ominaisuudet ja sen toimijoiden käyttäytyminen voidaan ymmärtää ja arvioida systeemisellä tasolla, vaikka ne olisivat epälineaarisia ja ei-ennustettavia. 5. Yhteisen hyvän maksimoinnin tavoite on asetettu läpinäkyvällä ja demokraattisella hankkeen sidosryhmien välisellä vuoropuhelulla. 6. Yhteinen hyvä on määritelty tasapainoisen kestävän kehityksen näkökulmia punniten (sosiaalinen, ympäristö, taloudellinen) järjestelmän arvon maksimoimiseksi. 7. Tavoitteiden saavuttamiseen käytetyt keinot ovat avoimia innovaatioille. 8. Tavoitteiden ja tasapainoisen kestävän kehityksen määrittelykeskustelut käynnistetään E18 vihreä moottoritie - living lab:ssa. 9. Kansallisten innovaatioiden lisäksi järjestelmä on avoin ulkopuolisille innovaatioille (esim. kansainväliset living lab verkostotapaamiset). 10. Palvelumarkkinan luomisen mahdollistaa tasapainoinen joukko yrityksiä, resursseja, infrastruuria, asiakkaita, lainsäädäntöa ja kannustimia, jotka johtavat tuottavuuteen, innovaatioihin ja yrittäjyyteen. Tämän vuoksi esimerkiksi suunnittelu ja kaavoitus yksinomaan eivät riitä markkinan luomiseen, vaikka niillä on merkittävä rooli markkinarajojen ja kannustimien määrittelyssä. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 15

16 4. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN ROADMAP 4.1. ESISELVITYKSESTÄ KANSALLISEEN JA KANSAINVÄLISEEN HANKKEESEEN Esiselvityshankkeen näkemyksen mukaan E18 Vihreä moottoriehanke kytkeytyy E18-moottoritien rakennusprojektiin ja kansainvälisiin kongresseihin. E18 Vihreä moottoritie-hankkeen tulokset esitellään vuonna 2014 älyliikenteen kongressissa Helsingissä. E18 vihreä moottorietiehankkeen vaiheet 1. Esiselvitys Ideointi Specifikaatiot Roadmap Taustatyö Mahdollistavat rakenteet 2. Kansallinen hanke Strategian määrittely Osallistujat & MoU E18 GMW charter SHOK rakenne Kansallinen living lab Hankekokonaisuuksien hallinta 3. Kansainvälinen hanke Living lab -verkosto Kansainvälinen yhteistyö Rajanylitys Yhteentoimivuus EU-tason kehityshankkeet E18 rakennusaikataulu Koskenkylä Kotka Hamina Vaalimaa Kongressit PIARC, Meksiko Kansainvälinen kiinnostus ITS World Congress, Wien Kansainvälinen yhteistyö ITS European Congress, Helsinki E18 GMW tulokset PIARC, Korea VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 16

17 4. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN ROADMAP 4.2. TOIMENPITEIDEN JA KANSALLISEN KILPAILUKYVYN VÄLINEN YHTEYS Liiketoiminta Valtion hallinto Asiakkaat Yritykset ja infrastruktuuri Resurssit Sattumat Intermodaalisuus Esiselvitys Yhteentoimivuus EU Venäjä -mallil SHOK Tasapainoinen kestävä kehitys Futuring PIARC 2011 Mexico City, Kansainvälisen hankkeen esittely Koskenkylä Kotka Kannustimet ja lainsäädäntö Rahoitus Living lab E18 rajanylitys living lab ITS World Wien Talouden rakenteelliset muutokset Liiketoimintamallit EU/Venäjä resurssit Living lab -verkosto Living lab -verkosto EU:ssa, Etelä-Koreassa, jne. Rahoituskonsepti Vihreän moottoritiekonseptin määrittely ja konseptin vientimahdollisuuksien luominen Brändäys E18 vihreän moottoritien brändi ITS Älyliikenteen kehittäminen Franchising Business caset Satamat, tiet, rautatie Liiketoimintamahdollisuuksien luominen Avoimen liiketoiminta-alustan muodostaminen E18 moottoritielle ITS Europe Helsinki Hamina Vaalimaa PIARC 2015 Etelä-Korea Rakentaminen aloitetaan vuonna 2015 Lainsäädäntö Resurssit E18 Konsepti Kysyntä Infrastruktuuri PPP rakennusprojektit Lähde: National diamond adapted from Porter, M.E The Competitive Advantage of Nations. New York (NY), The Free Press. 855 p. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 17

18 4. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN ROADMAP 4.3. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Huippuosaamiskeskittymien yhteisohjelmahankkeen käynnistäminen 2. Kansainvälisen avoimen instruktuuri-living lab -aloitteen valmistelu 3. ELY-hankekokonaisuuden toteuttaminen 4. Älyliikenteen kehitysosuuden luominen 5. Suomalaisen TEN-T Green Corridor-pilottihankkeen esittely ja rahoitushaku EU:ssa TIVIT ja RYM SHOK, Pöyry, yritykset: valmistellaan ja käynnistetään SHOKien välinen, avoin yhteisohjelma, joka luo SHOK-pohjaisen innovaatioalustan, etsii keinot tie-ekosysteemiin ongelmien ratkaisuun ja luo liiketoimintamahdollisuuksia E18-ympäristöön. Livi, Pöyry, SHOKit: esitellään kansallisesti E18-hanke, etenkin living lab - konsepti, etsitään yhteistyökumppanit ja verkottaudutaan niihin. Tavoitteena on muodostaa kansainvälinen infrastruktuuri- living lab -verkosto. Esittelyt alkavat PIARC kongressista ja E18-tuokset esitellään Euroopan ITS-kongressissa Helsingissä TEM: E18-hankkeista luodaan elinkeinojen kehittämisen, liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden sekä kestävän kehityksen ELY-hankekokonaisuus, jolla pilotoidaan valtionhallinnon uudistuksen mahdollistamia uusia ohjausmalleja (sääntely ja insentiivit). LVM: E18-tiestä tehdään osana liikennepoliittista selontekoa älyliikenteen kehitysosuus moottoritieliikenteen osalta (test bed). LVM: E18-tiehankkeiden pohjalta rakennetaan Euroopan ensimmäinen konseptoitu ja yritysten sekä valtionhallinnon kesken toteutettava Green Corridor, joka kirjataan liikennepoliittiseen selontekoon ja jolle haetaan pilottihankkeena EU:sta TEN-T-järjestelmän rahoitusta. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 18

19 4. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN ROADMAP 4.3. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 6. Ympäristövaikutus- ja elinkeinotarvearvioinnin kehittäminen 7. EU:n ja Venäjän välisten yhteistoimintaperiaatteiden kehittäminen ELY-ministeriöt: kehitetään väylien ympäristövaikutusarviointia siten, että arvioinnin funktiota täydennetään kattamaan myös elinkeinojen tarpeet. Näin pystytään synnyttämään kasvua mahdollistavia, kestävän kehityksen mukaisia käytävähankkeita, hyödyntämään työsuoritteet tarkemmin, keskittämään haittavaikutuksia ja tuottamaan väylähankkeiden kautta lisätuloja. LVM, TEM, UM: kehitetään EU:n ja Venäjän välistä vuoropuhelua, jonka tavoitteena on ottaa käyttöön EU:n yhteistoimintaperiaatteet E18-tiellä, esim. tullissa Suomen ja Venäjän välillä ja rekkajonojen ehkäisyssä. 8. Liiketoiminnan kehittäminen Yritykset: kehitetään E18 Vihreä moottoritie -brandi, jonka kokoaa alleen E18:n vaikutusalueella olevat elinkeinot, jotka hyödyntävät E18:n tarjoamaa infrastruktuuria ja kehitysalustaa sekä osallistuvat yhdessä väylän tunnetuksi tekemiseen ja hyödyntämiseen. 9. Liikenneväylien tavoitteiden asettamisen forum 10. Tulevaisuuden moottoritie -konseptin kehittäminen Kaikki: käydään E18-tien sidosryhmien välinen dialogi liikenneväylän muodostaman ekosysteemin tavoitteista ja miten voidaan rakentaa eri näkökulmat huomioiva tasapainoinen, kestävänkehityksen väyläratkaisu. Kaikki: osallistutaan tulevaisuuden moottoritie -konseptin kehittämiseen, joka mahdollistaa tasapainoisen väyläratkaisun toteuttamisen, huomioi sidosryhmien tarpeet ja luo vientimahdollisuuksia osallistujille. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 19

20 4. E18 VIHREÄ MOOTTORITIEHANKKEEN ROADMAP 4.4. SEURAAVAT ASKELEET (LYHYT AIKAVÄLI) Konseptointihanke onnistuneesti saavutti tavoitteensa ja tunnisti lyhyen aikavälin tavoitteeksi määrittää ja mallintaa kehityskäytyvän kansantaloudellinen nykyarvo. Suositeltava lähestymistapa konkreettisen nykyarvon määritykseen olisi yhteistyö MITn (Massachusetts Institute of Technology) ja Stevens Institute of Technology kanssa, jotka omaavat jo viitekehyksen vastaavien kompleksisten ympäristöjen ja living lab -kehitysalustojen arvomääritykseen (CLIOS viitekehys). E18 kehityskäytävä Venäjän ja EUn välillä luo merkittävät haasteet mallintamiselle perinteisin kvantitatiivisten ja kvalitatiivisten lähestymistapojen avulla. Nykyarvo tulisi saavuttaa kansainvälisesti arvostetuin menetelmin, jotta konseptointityön tavoitteet olisivat ymmärrettävissa monien eri sidosryhmien näkökulmista. Nyky- ja tavoitearvomääritys tuo riittävän legitimiteetin pyrkimykselle, samanaikaisesti huolehtien että nykytila ja tavoite ovat kansantaloustieteen mukaisesti kommunikoitavissa (pitkäaikasvaikutukset- ja tavoitteet, vaihtoehtoiskustannukset, riskit ja mahdollisuudet). Konseptointityö suosittelee strategisen huippuosaamisen keskittymien (RYM ja TIVIT) alustaa julkisen sektorin näkökulmasta, jotta yksityissektorin osallistuminen voidaan varmistaa riittävän pitkälle aikavälille ja seuraava kehitysvaihe ei jää ainoastaan projektiksi. Kriittistä on lyhyen aikavälin tavoitteena myös saavuttaa Liikenne- ja viestintäministeriön hyväksyntä ja sitoutuminen. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 20

21 5. YHTEENVETO, E18 VIHREÄ MOOTTORITIE 5.1. KÄYTÄVÄN TUOTTAVUUS JA UUDET LIIKETOIMINNAT Moottoritiet vaativat miljardin euron investointeja. Avainkysymys on miten investoinnit muutetaan yhteiseksi hyväksi eli innovaatioiksi, tuottavuudeksi ja uusiksi liiketoiminnoiksi? E18 vihreä moottoritiehanke rakentaa vihreän, eri liikennemuotoja tukevan käytävän liikenteelle, ympäristölle ja elinkeinoelämälle sekä määrittelee tulevaisuuden moottoriteiden infrastruktuurin ja tasapainoisen kestävän kehityksen konseptin. Muodostamalla E18 vihreän moottoritien yhteyteen living lab- ja test bed ympäristöt käynnistetään avoin keskustelu E18-sidosryhmien välillä moottoritien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Koska samanlaisia moottoritie-ekosysteemin kehityshankkeita ei vielä ole, E18 vihreä moottoritiehanke muodostaa Euroopan johtavan palvelu- ja teknologiakehityshankekokonaisuuden. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 21

22 5. YHTEENVETO, E18 VIHREÄ MOOTTORITIE 5.2. KEHITYSKÄYTÄVÄN EDELLYTYKSET JA KILPAILUASETELMA Potentiaali nähtävissä vihreän ja älykkään EU:n ja Venäjän välisen liiketoiminnan kehittämiskäytävän luomisessa Kehityskäytävä vaikuttaa todennäköisimmin olevan muodostettavissa käytävään; jolla on olemassa oleva merkittävä rahoitusvolyymi, johon kohdistuu merkittäviä rakennustoimenpiteitä rakennustyöt luovat mahdollisuuksia erillisinä toteutettuna kalliiden kestävän kehityksen mukaisten järjestelmien asennuksille jonka kehittymiseen liittyy kansallisia ja valtioiden välisiä strategioita, Euroopassa EU:n merkitys korostuu ja EU:n ensisijainen hyöty on oltava perusteltavissa Valtioiden kiinnostus kertoo käytävän sijoittumisesta merkittäviin vuorovaikutusreitteihin Jo olemassa oleva kansallinen strategia antaa valmiudet nopeaa strategian tarkentamiseen johon kohdistuu laajaa kansainvälistä kiinnostusta Yhteisen kehitysekosysteemin hyöty perustuu merkittävästi siihen kohdistuvaan kv. huomioon Suomi ja E18-kehityskäytävä kilpailee muiden vastaavien käytävien kanssa asemasta tärkeimpänä EU:n ja Venäjän välisenä vuorovaikutuskäytävänä Suomen on E18-käytävä asemoimiseksi pystyttävä muita nopeampaan kehityksen fasilointiin ja ongelmien ratkomiseen Pitkä yhteistyö Venäjän kanssa sekä hyvät ja aktiiviset suhteet antavat Suomelle etumatkaa Pietarin metropolin sijainti rajan läheisyydessä ja uusi E18-moottoritie ovat myös Suomen vahvuuksia käytäväkilpailussa Kehityssysteemi on laaja ja siihen liittyvät niin julkisen sektori (EU, valtiot, maakunnat, kunnat), kuin yritykset ja kuluttajatkin VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 22

23 5. YHTEENVETO, E18 VIHREÄ MOOTTORITIE 5.2. EU-VENÄJÄ-KÄYTÄVÄ Rajojen ollessa auki: Huima liikenteen kasvupotentiaali Hki-Pietari-välillä tapahtuva liikkuminen dominoi muuta liikkumista Alueiden väestöpohjat Venäläisille väylä Suomeen ja Eurooppaan EU:lle merkittävä vuorovaikutuskäytävä Venäjälle Tulevaisuutta mm. kasvava rajan ylittävä pendelöinti VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 23

24 5. YHTEENVETO, E18 VIHREÄ MOOTTORITIE 5.2. EU-VENÄJÄ-KÄYTÄVÄ Käytävän kehitys tapahtuu janalla Perinteiset intressipiirit ja edunvalvonta-alueet eivät vastaa käytävän muotoa ja logiikkaa Tavoitteellinen kehittämisen edistäminen edellyttää janalla olevien toimijoiden yhteistä tavoitetta ja toimenpiteitä VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 24

25 5. YHTEENVETO, E18 VIHREÄ MOOTTORITIE 5.3. VIHREÄ KEHITYSKÄYTÄVÄ Vihreällä käsitetään; kestävän kehityksen mukaista infrastruktuuria, liikennettä ja toimintatapoja; Hiiliniukkuutta, energiatehokkuutta, älykkyyttä ja käytävän kestävää hyödyntämistä sujuvaa rajan ylittämistä valtiosta toiseen; työtä, kasvua ja investointeja elinvoimaisen valtioiden välisen liiketoimintakäytävän tavoitteellisen kehittämisen kautta; vaivattomasti saavutettavia palveluita; jäljelle jäävien haittojen kompensaatiota järjestelmän synnyttämillä hyödyillä. Käytävällä käsitetään; pelkkää tietä ja sillä liikkuvia ajoneuvoja laajempaa käytävää ja ekosysteemiä; käytävään integroitunutta kaupungit ja maaseudun kattavaa palvelukokonaisuutta; uusiutuvan energian tuotantokäytävää; yhteistä kestävän kehityksen brändin käytäväaluetta; maisemakäytävää; kansainvälistä logistiikkakäytävää; VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 25 tiedonkeräys- ja siirtoväylää.

26 Vihreä moottoritieelementtejä Kevyen liikenteen yhteys Hybridiasema Hidaslataus Maalämpöverkosto Energiatehokas valaistus Aurinkopaneelit Älykäs tie Lisättävä putkitusvaraus siltoihin ja pysäköintipaikoille Hidaslataus Finngridin 400 kv:n voimalinja VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 26

27 VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 27

28 5. YHTEENVETO, E18 VIHREÄ MOOTTORITIE 5.4. YHTEENVETO VIHREÄN MOOTTORITIE-JÄRJESTELMÄN VAIKUTUKSESTA HIILIJALANJÄLKEEN Vihreä moottoritie-järjestelmä sisältää merkittävän paikallisen päästövähennyspotentiaalin. Vihreän moottoritie -konseptin olennainen osa on uusiutuvan energian tuotanto tien varrella. Tien hiilijalanjälki voidaan puolittaa jo vuoteen 2015 mennessä tavanomaiseen moottoritiehen verrattuna. Tämä edellyttää, että uusiutuvien polttoaineiden osuus on 40 % myytävästä polttoaineesta, sähköautojen osuus liikennesuoritteesta on 6 % ja tien varrelle rakennetaan 30 tuulivoimalaa. Jos vihreälle moottoritielle rakennetaan 100 tuulivoimalaa vuoteen 2030 mennessä, niiden avulla voidaan vähentää energiajärjestelmän kasvihuonekaasupäästöjä jopa enemmän kuin vihreän moottoritien liikenne tuottaa Moottoritien käytönaikaiset päästöt syntyvät nykyisin lähes täysin liikennesuoritteista. Tehokkaimmin päästöjä voidaan vähentää siirtymällä sähkön ja biopolttoaineiden käyttöön ajoneuvoissa. Käyttövaiheella on tien elinkaarta tarkasteltaessa suurin päästövaikutus. Tien rakentamisen (sis. maanrakennus, pohjanvahvistus, päällysteet sekä varustelu) osuus tienpidon kokonaispäästöistä on 2-3 %. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 28

29 5. YHTEENVETO, E18 VIHREÄ MOOTTORITIE 5.5. YHTEENVETO VIHREÄN MOOTTORITIE-JÄRJESTELMÄN MAASEUDULLE TUOMISTA MAHDOLLISUUKSISTA Vihreä käytävä luo luonnollisen ja ylimaakunnallisen pohjan fyysisesti jalkautettavan yhteisen markkinointistrategian- ja profiilin luomiselle, jonka pohjalta ohjattavien ponnistelujen tuloksista hyötyisivät kaikki käytävän toimijat. Kehitettävissä ovat mm. tarjoamakonseptien sisällöt, kanavat, palveluportaalit, verkostoyhteistyö. Maaseudun mikroyrittäjä saisi merkittävästi toimintansa kehittämiseen hyötyjä rahoituskorista, jonka kautta toteutettava toiminta olisi pidempijänteistä ja rahoitus helposti hyödynnettävää. Manner-Suomen maaseutuohjelma ja Lieder rahoitus tarjoavat puitteita maaseutumatkailun ja muun maaseutuyrittämisen kehittämistoimille sekä investointien tukemiseen. Vihreän moottoritien profiiliin sopisi hyvin liikennepolttoaineeksi jalostetun biokaasun tuotanto ja jakelu. VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 29

30 E18 Green and Smart EU-Russia Business Development Corridor Kiitoksia mielenkiinnostanne! More information: Aki Marjasvaara Project Director Municipality of Loviisa/ Green Highway Initiative mob Vihreä moottoritie-hankkeen ohjausryhmä VIHREÄ MOOTTORITIE-ESISELVITYS LOPPURAPORTTI 30

Aki Marjasvaara 18.8.2010. Loviisan kaupunki Kehittämispalvelut

Aki Marjasvaara 18.8.2010. Loviisan kaupunki Kehittämispalvelut VIHREÄ MOOTTORITIE Aki Marjasvaara 18.8.2010 Loviisan kaupunki Kehittämispalvelut Vihreä + moottoritie - Ikuinen paradoksi? Taustaa Tien varrella Suomen merkittävin energianjalostuksen, - tuotannon ja

Lisätiedot

E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA. Jussi Pitkälahti

E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA. Jussi Pitkälahti E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA 14.2.2013 E18 Turvallinen ja sujuva tie KOLOKO Hankkeen ansiosta liikenneturvallisuus paranee huomattavasti. Vuosittaiset henkilövahinko-onnettomuudet

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy

Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Pohjoinen Kasvuvyöhyke: Avoin, tuote/palveluratkaisujen testaus-, kehitys ja liiketoiminta-alusta Jukka Viitanen Hubconcepts Oy 7. huhtikuuta, 2014 Pohjoinen kasvuvyöhykeseminaari Finlandia-talo Pohjoisen

Lisätiedot

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.

Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9. Anna-kaisa Ikonen Fiksu kaupunki ihmisen ehdoilla sujuvasti teknologioita hyödyntäen Ympäristöministeriö, pyöreän pöydän keskustelu 24.9.2013 Tampere on kansallinen koordinaattori INKA-ohjelmaan kuuluvassa

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Ajatuksia pohjoisesta kasvuvyöhykkeestä

Ajatuksia pohjoisesta kasvuvyöhykkeestä Ajatuksia pohjoisesta kasvuvyöhykkeestä Helsingin kilpailukyky Helsinki is placed second overall in the Top 25 European cities of fdi s European City of the Future 2014/15 rankings. Helsinki on maailman

Lisätiedot

TransSmart visio ja tiekartta Älykäs, vähähiilinen liikennejärjestelmä 2030. TransSmart seminaari 9.10.2014 Anu Tuominen ja Heidi Auvinen VTT

TransSmart visio ja tiekartta Älykäs, vähähiilinen liikennejärjestelmä 2030. TransSmart seminaari 9.10.2014 Anu Tuominen ja Heidi Auvinen VTT TransSmart visio ja tiekartta Älykäs, vähähiilinen liikennejärjestelmä 2030 TransSmart seminaari 9.10.2014 Anu Tuominen ja Heidi Auvinen VTT TransSmart tiekarttatyön tavoite Luoda kärkiohjelmalle yhteinen

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Tukholma-Turku-Helsinki-Pietari -kehityskäytävä

Tukholma-Turku-Helsinki-Pietari -kehityskäytävä Tukholma-Turku-Helsinki-Pietari -kehityskäytävä Kaupunginjohtaja Aleksi Randell Väylästä vetovoimaa - E18 kasvukäytävä -seminaari Helsinki, 22.3.2012 22.3.2012 Aleksi Randell 1 Euroopan TEN-T verkko 22.3.2012

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen. Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05.

Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen. Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05. Sähköisen liikenteen tiekarttatutkimus tuloksista tulevaisuuteen Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Dipoli, Espoo 14.05.2014 Pekka Malinen Sisältö 1. Tausta 2. Visio 3. Toimenpideohjelma 4. Kehityspolut

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 eduskunnalle Jarmo Heinonen Kehitysjohtaja Biotalous ja Cleantech Keskeiset toimenpiteet tavoitteiden

Lisätiedot

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto 13.3.2014 Sisältö Liikennevirasto lyhyesti Lähivuosina meillä ja maailmalla Liikenneviraston strategia Mitä älyliikenne tarkoittaa? Esimerkkejä

Lisätiedot

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen

Avoin DATA Avoin tieto Seminaari Mikkelissä. Juha Ropponen Avoin DATA Avoin tieto Seminaari 22.4.2013 Mikkelissä Juha Ropponen Eurooppa 2020 visio ja sen kolme toisiaan vahvistavaa prioriteettia: Älykäs kasvu: Kestävä kasvu: Osallistava kasvu: osaamiseen ja innovointiin

Lisätiedot

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT Innovatiivisen liikennejärjestelmän operoinnin tiekartta Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT 2 Tausta INTRANS-ohjelmalla tuetaan alan yhteisiä ponnisteluja

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen

Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista. Aki Parviainen Ajankohtaista Tekesistä ja Business Finlandista Aki Parviainen 7.11.2017 Business Finland 1.1.2018 alkaen Finpro ja Tekes yhdistyvät uudeksi Business Finland -organisaatioksi. Saman katon alla kaikki innovaatiotoiminnan,

Lisätiedot

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.

Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017. Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes. RESCA-hankkeen työpaja 23.9.2013 Pääposti Tekesin uudet ohjelmat Huippuostajat 2013-2016 Fiksu kaupunki 2013-2017 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen www.tekes.fi/huippuostajat Kasvua ja hyvinvointia

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys

Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Toimitusjohtajan katsaus Etelä-Suomen rataverkon kehittäminen, Helsinki Forssa Pori liikennekäytävän ratayhteyden esiselvitys Forssan seudun kommentti 25.02.2010 Timo Lindvall Forssan Seudun Kehittämiskeskus

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

E18- älykäs ja vihreä kasvukäytävä. Kaakkois-Suomen Venäjä-yhteistyöseminaari 11.6.2012 Kehittämispäällikkö Hanna Kailasto

E18- älykäs ja vihreä kasvukäytävä. Kaakkois-Suomen Venäjä-yhteistyöseminaari 11.6.2012 Kehittämispäällikkö Hanna Kailasto E18- älykäs ja vihreä kasvukäytävä Kaakkois-Suomen Venäjä-yhteistyöseminaari 11.6.2012 Kehittämispäällikkö Hanna Kailasto 1 Kasvukäytäväkokemuksista voimaa Kaakkois-Suomeen ESITYKSEN RAKENNE 1. Kasvukäytävähankkeen

Lisätiedot

Pohjois-Savon luonnonvarastrategian ja toimenpideohjelman esittely

Pohjois-Savon luonnonvarastrategian ja toimenpideohjelman esittely Kohti kestävää luonnonvarataloutta Pohjois-Savossa Hankkeet luonnonvarastrategian toteuttajina SAKKY 11.11.2014 Pohjois-Savon luonnonvarastrategian ja toimenpideohjelman esittely Jari Mutanen, johtaja,

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA. TransECO 2011, Jukka Räsänen

SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA. TransECO 2011, Jukka Räsänen SÄHKÖISTEN KULKUVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTON EDISTÄMINEN EUROOPPALAISIA LÄHESTYMISTAPOJA ESITYKSEN SISÄLTÖ Tausta ja tavoitteet Tarjonta ja kysyntä Erilaisia lähestymistapoja Suosituksia TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014

Tekes innovaatiorahoittajana. Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Tekes innovaatiorahoittajana Johtaja Reijo Kangas Tekes 7.4.2014 Rahoitamme sellaisten innovaatioiden kehittämistä, jotka tähtäävät kasvun ja uuden liiketoiminnan luomiseen Yritysten kehitysprojektit Tutkimusorganisaatioiden

Lisätiedot

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo

Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit. Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo Älykkään ja vihreän kasvun kaupungit Seutukaupunkipilotin tilannekatsaus Timo Vesiluoma, SEK 22.5.2013 Salo Seutukaupunkipilotit, yleistä: Pilottimenettely perustuu Kaupunkipoliittisen toimenpideohjelman

Lisätiedot

KESTÄVÄSTI KASVAVA, ÄLYKKÄÄSTI UUDISTUVA JOENSUU. Kari Karjalainen kaupunginjohtaja 23.1.2014

KESTÄVÄSTI KASVAVA, ÄLYKKÄÄSTI UUDISTUVA JOENSUU. Kari Karjalainen kaupunginjohtaja 23.1.2014 KESTÄVÄSTI KASVAVA, ÄLYKKÄÄSTI UUDISTUVA JOENSUU Kari Karjalainen kaupunginjohtaja 23.1.2014 JOENSUUN KAUPUNGIN JA KESKEISTEN TOIMIJOIDEN NÄKEMYS KAUPUNKISEUDUN YHTEISISTÄ KASVUVALINNOISTA Kestävästi kasvava,

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013

NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013 NELI-OHJELMA (Kouvola-Hamina-Kotka) (North European Logistics Institute) Kymenlaakson logistiikan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisohjelma 2007-2013 NELI-ohjelma 2007-2013 NELI- ohjelma 2007-2013 Kymenlaakson

Lisätiedot

TRANSSMART ÄLYKKÄIDEN LIIKENNEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Helsinki 10.10.2013, Matti Roine, johtava tutkija, VTT

TRANSSMART ÄLYKKÄIDEN LIIKENNEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Helsinki 10.10.2013, Matti Roine, johtava tutkija, VTT TRANSSMART ÄLYKKÄIDEN LIIKENNEPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Helsinki 10.10.2013, Matti Roine, johtava tutkija, VTT ÄLYKÄS JA VÄHÄHIILISTÄ ENERGIAA KÄYTTÄVÄ LIIKENNE VTT:N LIIKENTEEN KÄRKIOHJELMA 2013 - Liikenteen

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Kainuun bioenergiaohjelma

Kainuun bioenergiaohjelma Kainuun bioenergiaohjelma Kajaanin yliopistokeskus/cemis-oulu Metsäenergia Kainuussa seminaari 20.11.2012 Sivu 1 19.11.2012 Esityksen sisältö Kainuun bioenergiaohjelma 2011-2015 Ohjelman päivitys - Nettikysely

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI LIIKENTEESSÄ KÄYTET- TÄVIEN VAIHTOEHTOISTEN POLTTOAINEIDEN JAKELUSTA

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI LIIKENTEESSÄ KÄYTET- TÄVIEN VAIHTOEHTOISTEN POLTTOAINEIDEN JAKELUSTA Muistio 1(3) Esa Niemelä 20.4.2017 Eduskunnan talousvaliokunnalle Viite HE 25/2017 vp, kuuleminen 21.4.2017 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI LIIKENTEESSÄ KÄYTET- TÄVIEN VAIHTOEHTOISTEN POLTTOAINEIDEN

Lisätiedot

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics)

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Vähäpäästöisen talouden haasteita Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Haaste nro. 1: Kasvu Kasvu syntyy työn tuottavuudesta Hyvinvointi (BKT) kasvanut yli 14-kertaiseksi

Lisätiedot

INKA ja hankinnat 3.3.2015

INKA ja hankinnat 3.3.2015 INKA ja hankinnat 3.3.2015 INKA:n tavoitteet Vetovoimaiset hubit Kansainvälinen taso: EU miten saamme hubeista kansainvälisiä kärkiä? INKA luo osaamispohjaisia uusia yrityksiä ja uudistaa yritysten liiketoimintaa

Lisätiedot

Käyttäjäkokeiluista liiketoimintaa. TransSmart seminaari Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö VTT

Käyttäjäkokeiluista liiketoimintaa. TransSmart seminaari Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö VTT Käyttäjäkokeiluista liiketoimintaa TransSmart seminaari Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö VTT ÄLYKKÄÄT LIIKENNEPALVELUT Visio:» Älykäs, turvallinen ja kestävä liikkuminen vähähiilistä energiaa hyödyntäen»

Lisätiedot

Vähähiilisen talouden kolme erilaista pururataa Green new deal. Aleksi Neuvonen Demos Helsinki www.demos.fi

Vähähiilisen talouden kolme erilaista pururataa Green new deal. Aleksi Neuvonen Demos Helsinki www.demos.fi Vähähiilisen talouden kolme erilaista pururataa Green new deal Aleksi Neuvonen Demos Helsinki www.demos.fi Kyse ei ole teknologiasta vaan tarinasta, joka luo luottamusta uusiin mahdollisuuksiin yrittämisessä,

Lisätiedot

Tiekartta öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan Anniina Kontiokorpi Projektipäällikkö, DI Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Tiekartta öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan Anniina Kontiokorpi Projektipäällikkö, DI Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Tiekartta öljyvapaaseen ja vähähiiliseen Pohjois-Karjalaan 2040 1.11.2017 Anniina Kontiokorpi Projektipäällikkö, DI Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020 2010

Lisätiedot

VIHREÄ MOOTTORITIE-HANKE

VIHREÄ MOOTTORITIE-HANKE 1 ESITTELY 17.08.2010 VIHREÄ MOOTTORITIE-HANKE Vihreä moottoritie-esiselvityshankkeessa yritykset, kuntasektori ja valtionhallinto selvittävät yhdessä mahdollisuuksia luoda pian rakennettavasta E18-moottoritiestä

Lisätiedot

Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä Miten Suomi säilyttää kilpailukykynsä muuttuvassa maailmassa? Digitalisaatio Kaupungistuminen ja älykäs maaseutu Teknologinen kehitys Ilmastonmuutos Suomesta

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät?

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Helsingin seudun ilmastoseminaari 12.2.2015 1. Vihreä talous

Lisätiedot

EU:n metsästrategia; missä mennään. Teemu Seppä Robinwood Plus -työpaja Kajaani 8.12.2011

EU:n metsästrategia; missä mennään. Teemu Seppä Robinwood Plus -työpaja Kajaani 8.12.2011 EU:n metsästrategia; missä mennään Teemu Seppä Robinwood Plus -työpaja Kajaani 8.12.2011 Esityksen sisältö tilanne EU:ssa metsäasioiden käsittelyn osalta nykyinen EU:n metsästrategia EU:n metsästrategian

Lisätiedot

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Ohjelma toteutetaan Vaasan ja Seinäjoen seutujen yhteistyönä, johon osallistuvat alueen kaupungit ja kunnat sekä Merinova Oy ja Vaasan

Lisätiedot

Suomi Venäjä liikenne

Suomi Venäjä liikenne Suomi Venäjä liikenne Logistiikkapäivä, Kotka Lassi Hilska 30.5.2011 Venäjän liikenne? Liikenteen määristä Yhteistyömuodoista ja vaikuttamistavoista Käytännön hankkeista 2 Kuorma-autoliikenne vilkkaimmilla

Lisätiedot

Luonnonvarat ja kestävä talous

Luonnonvarat ja kestävä talous Luonnonvarat ja kestävä talous - Tekesin toimet jatkossa BioRefine ja Vesi loppuseminaari 26.11.2012 Teija Lahti-Nuuttila, Tekes Tekesin sisällölliset painopisteet Liiketoiminta globaaleissa arvoverkoissa

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet 18.11.2015 Jukka Talvi www.cafepress.com Voisko älyliikenne olla Oulun juttu? Selvitys huhti-elokuu 2015 Liiketoimintamahdollisuudet Toimijaverkosto Esitys tavoitteista

Lisätiedot

Älykäs ostaminen, fiksut kaupungit, ja biotalous Tekes haastaa uudistumaan eli miten ympäristö näkyy Tekesin strategiassa ja ohjelmissa

Älykäs ostaminen, fiksut kaupungit, ja biotalous Tekes haastaa uudistumaan eli miten ympäristö näkyy Tekesin strategiassa ja ohjelmissa Älykäs ostaminen, fiksut kaupungit, ja biotalous Tekes haastaa uudistumaan eli miten ympäristö näkyy Tekesin strategiassa ja ohjelmissa Elina Uitamo Varsinais-Suomen ELY-keskus/Tekes DM 926686 01-2013

Lisätiedot

Liikenteen monipalvelumalli

Liikenteen monipalvelumalli Liikenteen monipalvelumalli Kansallinen ohjelma - UDIT Luonnos Elias Pöyry, Eera Oy Juuso Kummala, Liikennevirasto 31.5.2011 Lähtökohtana monipalvelumallille on päästöjen vähentäminen ja turvallisuuden

Lisätiedot

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013

Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin kaupallistamisen edellytysten parantaminen lisää kasvua Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 22.3.2013 Cleantechin strateginen ohjelma CSO:n strategisia avainteemoja ovat: 1. Strateginen

Lisätiedot

Helsingin Satama. Vuosaari. Eteläsatama. Länsisatama. Helsingin kaupungin liikelaitos. Henkilömäärä 185. Liikevaihto 87 M

Helsingin Satama. Vuosaari. Eteläsatama. Länsisatama. Helsingin kaupungin liikelaitos. Henkilömäärä 185. Liikevaihto 87 M Helsingin kaupungin liikelaitos Henkilömäärä 185 Liikevaihto 87 M Helsingin Satama Kokonaisliikennemäärä (2011) 11,2 M tonnia Vuosaari Yksikköliikenne (2011) 10,2 M tonnia Markkinaosuus 25 % Suomen liikenteestä

Lisätiedot

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus

Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Lahden ilmastotavoitteet ja tulevaisuus Eero Vainio Lahden seudun ympäristölautakunnan puheenjohtaja Kaupunginvaltuutettu (SDP) Eero Vainio - Kuntien V ilmastokonferenssi -Tampere Lahti on kasvava ja elinvoimainen

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma

Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Innovatiiviset kaupungit INKA-ohjelma Pääkaupunkiseudun Val osallistuminen INKAan Kimmo Heinonen Elinkeinoasiamies Helsingin kaupunki 12.11.2013 INKA-ohjelma 2014-2020 Uusi innovaatiopolitiikan väline

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjaukset ja toimeenpano kunnissa ja alueilla Kuntien ilmastokampanjan juhlatapaaminen 14.11.2017 Johanna Kentala-Lehtonen, Ympäristöministeriö

Lisätiedot

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu

Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat Euregio Karelia seminaari Joensuu Euregio Karelia ja Toiminnan pääsuunnat 2020 Euregio Karelia seminaari 2.11.2016 Joensuu Euregio Karelia pähkinänkuoressa Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen yhteistyöalue

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030

Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 Tekesin lausunto Valtioneuvoston selonteosta keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta vuoteen 2030 Teija Lahti-Nuuttila, Jarmo Heinonen Tekes Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Lisätiedot

Vihreä talous ja TEEB eväitä vihreän talouden kehittämiseen

Vihreä talous ja TEEB eväitä vihreän talouden kehittämiseen Vihreä talous ja TEEB eväitä vihreän talouden kehittämiseen Riina Antikainen, Katriina Alhola, Suomen ympäristökeskus Marianne Kettunen, IEEP Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous 4.11. Ekosysteemipalveluiden

Lisätiedot

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit

Yritysten ja korkeakoulujen kehittämiskumppanuus. Maakuntakorkeakoulufoorumit Yritysten ja korkeakoulujen uj kehittämiskumppanuus Maakuntakorkeakoulufoorumit Sastamala Ikaalinen 8.3.2011 29.3.2011 Asiakkuusjohtaja Esa Ala-Uotila s akkuusjohtaja Esa la Uot la etunimi.sukunimi@tamk.fi

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020. ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 ICT JA ELEKTRONIIKKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa

Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Kohti uusiutuvaa ja hajautettua energiantuotantoa Mynämäki 30.9.2010 Janne Björklund Suomen luonnonsuojeluliitto ry Sisältö Hajautetun energiajärjestelmän tunnuspiirteet ja edut Hajautetun tuotannon teknologiat

Lisätiedot

Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa. Kotkan-Haminan seutu

Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa. Kotkan-Haminan seutu Yritysvuorovaikutus kaupunkiseutujen suunnittelussa Kotkan-Haminan seutu Ohjelma 10.12. 12.00 Salaattilounas 12.30 Avaussanat Pauli Korkiakoski, Cursor Oy 12.40 Kotkan-Haminan seudun suunnittelu muutoksessa

Lisätiedot

Peruskartoituksesta tavoitteisiin Miten löydämme oikeat tavoitteet? Pekka Salminen 10.3.2010 Vantaa

Peruskartoituksesta tavoitteisiin Miten löydämme oikeat tavoitteet? Pekka Salminen 10.3.2010 Vantaa Peruskartoituksesta tavoitteisiin Miten löydämme oikeat tavoitteet? Pekka Salminen 10.3.2010 Vantaa IMS ohjeistuksen mukainen strategisen ohjelman valmisteluprosessi Prosessin vaiheet + vaihekohtaisia

Lisätiedot

ITS Finland esiselvitys

ITS Finland esiselvitys ITS Finland esiselvitys Raine Hautala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Liikenne- ja viestintäministeriö VTT Jussa Consulting Traficon Oy SysOpen Oyj Raine Hautala # 1 Taustaa Liikennetelematiikan merkitys

Lisätiedot

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden

Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Yhteentoimivuus - kattaa strategisen, lainsäädännnöllisen, organisaatioiden välisen, semanttisen ja teknisen yhteentoimivuuden Leena Kononen 25.10.2013 1 Yhteentoimivuustyö EU:ssa ja Suomessa Tavoitteena

Lisätiedot

Big datan hyödyntäminen

Big datan hyödyntäminen Big datan hyödyntäminen LVM/FIIF-yhteistyö 1 0 /1 9 /1 4 Nykytilanne Useita olemassa olevia ohjelmia ja tahoja, josta yritykset ja tutkimuslaitokset voivat hakea rahoitusta Big Dataan ja teollisen internetin

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen, Fintrip-seminaari 27.8.2013

Lisätiedot

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017. 12.2.2011 Pekka Seppälä

ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017. 12.2.2011 Pekka Seppälä ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 12.2.2011 Pekka Seppälä Tausta Suuri päästövähennysten potentiaali Rakennetun ympäristön osuus energian loppukäytöstä 42 % Osuus päästöistä 38 % Sitoumukset

Lisätiedot

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu

From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu From waste to traffic fuel (W-FUEL) Erja Heino, MTT Liikennebiokaasu ja Suomi -seminaari 31.5, 2010 Joensuu PERUSTIETOA HANKKEESTA Nimi: From waste to traffic fuel (W-FUEL) Kesto: 1.9.2009 31.12.2011 Kokonaisbudjetti:

Lisätiedot

Aluekehityksen tilannekuvan ja valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelujen 2018 valmistelu. Alueiden uudistumisen neuvottelukunta

Aluekehityksen tilannekuvan ja valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelujen 2018 valmistelu. Alueiden uudistumisen neuvottelukunta Aluekehityksen tilannekuvan ja valtion ja maakuntien aluekehittämiskeskustelujen 2018 valmistelu Alueiden uudistumisen neuvottelukunta 17.11.2017 Aluekehityksen tilannekuva Aluekehityksen tilannekuva on

Lisätiedot

Tornionjokilaakson kuntaseminaari

Tornionjokilaakson kuntaseminaari Tornionjokilaakson kuntaseminaari 28.-29. syyskuuta 2016 Muonion Oloksella Kai Kaatra Maa- ja metsätalousministeriö Rajajokisopimuksen tarkoitus 1. Sopimuksen tarkoituksena on a) turvata vesienhoitoalueella

Lisätiedot

AIKO-hankelomake. Hankkeen toteuttaja:kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kyamk Oy ( alkaen Xamk Oy)

AIKO-hankelomake. Hankkeen toteuttaja:kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kyamk Oy ( alkaen Xamk Oy) Hankkeen nimi: Älykäs satama Kymenlaakson innovaatioveturina KYM1 Hankkeen aloitusajankohta: 1.10.2016 Hankkeen päättymisajankohta:31.5.2017 Hankkeen toteuttaja:kymenlaakson ammattikorkeakoulu Kyamk Oy

Lisätiedot

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät

Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä. Yrittäjänpäivä Naantali Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät Yritysvaikutukset elinvoiman lähteenä Yrittäjänpäivä Naantali 5.9.2017 Jorma Saariketo Varsinais-Suomen Yrittäjät 1 Kunta syntyy uudelleen Sote-palvelu- ja maakuntauudistus muuttavat Suomea Kuntien rooli

Lisätiedot

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen

Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Lahti Science Day 2017 Mari Eronen Cleantech-osaamisen kärjet ja kehittämistarpeet Lahden seudulla Selvityksessä kartoitettiin energiatehokkuuden

Lisätiedot

Digitalisaatio ja disruptiot liikennesektorilla

Digitalisaatio ja disruptiot liikennesektorilla Digitalisaatio ja disruptiot liikennesektorilla Siemens 160 vuotta Suomessa - juhlaseminaari 10.12.2015 Jan Juslén Tieto-osasto, Liikennevirasto Megatrendit Arvot ja asenteet muuttuvat Kaupungistuminen

Lisätiedot

Key facts PLEEC. Rahoitus. Kumppanit. Kesto. Planning for energy efficient cities. EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma

Key facts PLEEC. Rahoitus. Kumppanit. Kesto. Planning for energy efficient cities. EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Key facts PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria 13:sta Euroopan maasta 6 keskikokoista kaupunkia, 9 yliopistoa, 3 yritystä Kesto 36

Lisätiedot

HELSINGIN MASSAT 7.9.2015

HELSINGIN MASSAT 7.9.2015 HELSINGIN MASSAT 7.9.2015 Mikko Suominen kaupungin massakoordinaattori YLEISTEN ALUEIDEN KAIVUMAAT 2010 500 000 t maa-ainesjätteenä maankaatopaikoille 2012 180 000 t 2013 10 000 t 2014 0 t (hyötykäyttöön

Lisätiedot

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut

PASTORI-PROJEKTI. Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut PASTORI-PROJEKTI Paikkasidonnaisten liikenteen palveluiden liiketoiminta- ja toteutusratkaisut Älykkään liikenteen liiketoimintamallien ja toteutusratkaisujen kehittäminen Matti Roine ja Raine Hautala,

Lisätiedot

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS 13.10.2010 Esillä tiedotustilaisuudessa Liikennepolitiikan toimintaympäristö 2010-luvulla: Kiristyvä julkinen talous Talous- ja elinkeinorakenteen muutos

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset

Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän tulokset Aimo Aalto, TEM 19.1.2015 Hajautetun energiantuotannon työpaja Vaasa Taustaa Pienimuotoinen sähköntuotanto yleistyy Suomessa Hallitus edistää

Lisätiedot

Suomen logistinen kilpailukyky

Suomen logistinen kilpailukyky 1 Suomen logistinen kilpailukyky -Liikennepoliittisen selonteon selvitysmiesryhmä* ja Logistiikkaselvitys 2012 Väylät & Liikenne 2012 Erikoistutkija Tomi Solakivi 30.8.2012 *Jyrki Paavola (pj.), Antti

Lisätiedot

Tampere Grow. Smart. Together.

Tampere Grow. Smart. Together. Tampere Grow. Smart. Together. Grow. Smart. Together. Visio Kansainvälisesti tunnustettu, vetovoimainen, kestävän kehityksen älykaupunki Missio Menestymisen ja elämänlaadun parantaminen yhteistyön ja kilpailun

Lisätiedot

Smart Tampere Avoin Määrittely Petri Nykänen Smart Tampere liiketoimintakehitys Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö TREDEA

Smart Tampere Avoin Määrittely Petri Nykänen Smart Tampere liiketoimintakehitys Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö TREDEA Smart Tampere Avoin Määrittely Petri Nykänen Smart Tampere liiketoimintakehitys Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö TREDEA SRV/Studio Libeskind Hanke Hanke Hankeaihio Idea, Tavoite Ideoita

Lisätiedot

Älykäs kaupunki seminaari 26.3.2010 klo 12-16 Radisson Blue Royal, Hki, Runeberginkatu 2

Älykäs kaupunki seminaari 26.3.2010 klo 12-16 Radisson Blue Royal, Hki, Runeberginkatu 2 Älykäs kaupunki seminaari 26.3.2010 klo 12-16 Radisson Blue Royal, Hki, Runeberginkatu 2 Kolme näkökulmaa älykkääseen kaupunkiin Tila, Ubicom ja Kestävä yhdyskunta ohjelmat Tila Ohjelman painottuu muuttuviin

Lisätiedot