Laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja työllistymisen esteet?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laaja-alaiset oppimisvaikeudet ja työllistymisen esteet?"

Transkriptio

1 Laaja-alaiset ppimisvaikeudet ja työllistymisen esteet? Vesa Närhi, PsT Kehitysvammaliitt Laaja-alaiset ppimisvaikeudet RAY:n rahittamien hankkeiden puitteissa NMI ja Kehitysvammaliitt Närhi, Seppälä & Kuikka (Tim.)(2010). Laajaalaiset ppimisvaikeudet. Niil Mäki Instituutti: Jyväskylä Taustana havainnt ppimisvaikeuksiin ja kehitysvammaisuuteen khdistuneiden hankkeiden liepeillä levista ihmisistä 1

2 Kulmat, jista LOV:ia määritelty 1. Suriutumisen vaikeus selviäminen vaatimuksista, jita kulu ja/tai työelämä asettaa n selvästi heikka suriutumisen vaikeudet selittyvät ensisijaisesti/suurelta lisin kgnitiivisista, taidllisista vaikeuksista käytännössä syntyvä määritelmä tutkimus vähäistä suriutumisen mittareita ei (muka) ikein le ngelmat suriutumisen ngelmat vivat jhtua hyvin mnista tekijöistä -> ryhmä hetergeeninen kaiken suhteen -> ei synnytä paljakaan tutkimusta tai systemaattisia tukitimia -> tiet jää jäsentymättömäksi Kulmat, jista LOV:ia määritelty 2. Suhteessa älykkyyteen/kehitysvammaisuuteen yleinen älykkyys n kehitysvammaisuuden diagnstisen rajan yläpulella, mutta selvästi (yli 1 keskihajntaa) keskiarvn alapulella timintakyky kehitysvammaisuuden diagnstisen rajan yläpulella lähenee entistä heikklahjaisuus diagnsia pistettu lukituksista -70 luvulta 3. suhteessa erityisiin ppimisvaikeuksiin lukemisen, kirjittamisen ja/tai matematiikan ngelmia n, mutta nämä taidt eivät merkittävästi era yleisestä älykkyydestä termit hitaat ppijat (slw learners), garden variety pr readers ngelmat pissulkuryhmä tutkimuksesta ja tukitimista tiet jää jäsentymättömäksi 2

3 Kuvauksia käytännöstä Paljn heikkja kulusurituksia jtain keskiverta heikmpaa nähtävissä kgnitin kehityksessä j ennen kuluikää jku aikuinen pitkällä ajalla hulissaan jatkuva lisäavun ja lisätuen tarve surituksissa Pekka Kuikka Kuvauksia käytännöstä Tiet- ja taitrakenteiden puutteita puutteita tekstien ymmärtämisessä ja tuttamisessa käsitteiden ymmärtäminen mnimutkaisten lauserakenteiden käsittäminen lauseiden ja tekstin suunnittelu ja tuttaminen puutteita matematiikan maksumisessa laskemisen perusperaatiiden harjaantuneisuus matematiikan suhdekäsitteet sanallisten matemaattisten ngelmien ratkaiseminen vaikeutta saavuttaa käsitteiden ymmärryksen abstraktia tasa, ymmärryksen jääminen liian kapeaksi / knkreettiseksi kasvava ikätvereista jälkeen jääminen kulutietjen ja taitjen maksumisessa Pekka Kuikka 3

4 Kuvauksia käytännöstä Käytännön taitjen avuttmuutta käytännön askareista ja timintatilanteissa taitpuutteista jhtuvaa töppäilyä, jka herättää humita yläkulussa man viikk- ja päiväjärjestyksen hahmttaminen vaikeus hallita aikatauluja yläkulussa leminen ikeassa paikassa ikeaan aikaan vaikeus itsenäisten suunnitelmien laadinnassa yläkulussa kurssien valitseminen jääminen passiiviseksi uusissa mnisaisissa tilanteissa esim. yrittämästä vetäytyminen Pekka Kuikka Kuvauksia käytännöstä Jillakin kanssakäymisen hankaluuksia vaikeus selviytyä vastavurisesta timinnasta vapaassa leikissä vaikeus hallita dttamattmia ja ristiriitaisia viestejä ssiaalisissa tilanteissa suhteet kulukavereihin pulmallisia häiriköivän pellen rli arka ja vetäytyvä kiusatuksi jutuminen Pekka Kuikka 4

5 Työelämän muuttuvat vaatimukset Taludellinen tiedtustimist Sumalaisen tellisuuden ja elinkeinelämän tiedtustimistn kalvsarjasta Työelämän muuts. Mitkä vat tulevaisuuden haasteet isty/kalvt_tymuuts.shtml (haettu 3/2008) Kaikissa ammateissa tarvitaan: yhteistyötaitja tietteknistä saamista kielitaita esiintymistaitja jatkuvaa man saamisen kehittämistä luvuutta ja ngelmanratkaisukykyä justavuutta ja pitkäjänteisyyttä ma-alitteisuutta ja npeaa maksumiskykyä rhkeutta khdata muutksia Mitä tutkimuskirjallisuus san laaja-alaisista ppimisvaikeuksista? 5

6 Kirjallisuuskatsaus systemaattinen kirjallisuushaku lähtökhtana keskimääräistä alempi älykkyys (ÄO 70 85) 4108 tutkimusta, jista 40 kelpasi tarkasteluun ällistyttävän vähän Peltpur, Närhi, Ahnen & Kaartinen (arviitavana); Peltpur ym. (2009). Systematic literature review f brderline intellectual functining. Mid-year meeting f the Internatinal Neurpsychlgical Sciety. Kirjallisuuskatsaus Tulkset 1. ppimisvaikeudet vaikeudet lukemisessa, kirjittamisessa ja matematiikassa tavallisia hyvin yhdenmukainen havaint 2. erityiset kgnitiiviset kyvyt jäivät jälkeen verrkeista prsessintinpeudessa, tarkkaavuuden ylläpidssa ja muistitaidissa ei erja inhibitikyvyssä (vähän tutkimusta näistä) Peltpur, Närhi, Ahnen & Kaartinen (arviitavana); Peltpur ym. (2009). Systematic literature review f brderline intellectual functining. Mid-year meeting f the Internatinal Neurpsychlgical Sciety. 6

7 Kirjallisuuskatsaus Tulkset 3. perhe- ja tverisuhteet riski vanhemmuuden ngelmille suhteessa sekä lievästi kehitysvammaisiin että tavanmaisesti kehittyviin lapsiin ngelmien epämääräisyys hämmentää vanhempia? ystävyyssuhteet heikmpia kuin verrkeilla mahdllinen selitys heikkudet ssiaalisten vihjeiden ymmärryksessä 4. ssiaalinen suriutuminen yliedustus rikllisten jukssa pjilla, ei tytöillä, enemmän aggressiivista käyttäytymistä Peltpur, Närhi, Ahnen & Kaartinen (arviitavana); Peltpur ym. (2009). Systematic literature review f brderline intellectual functining. Mid-year meeting f the Internatinal Neurpsychlgical Sciety. Kirjallisuuskatsaus Tulkset 5. Mielenterveysngelmat tavallisempia kuin verrkeilla 6. Kulutus kulutustas alempi kuin verrkeilla 7. Työllistyminen työttömyys mahdllisesti yleisempää ei täysin jhdnmukaisia tulksia työllistyminen vähemmän ammattitaita vaativiin ammatteihin varma tuls palkkatas alempi työllistyessä työura pitkään saman työnantajan palveluksessa naisilla perheenäidin ura tavallisempi kuin verrkeilla Peltpur, Närhi, Ahnen & Kaartinen (arviitavana); Peltpur ym. (2009). Systematic literature review f brderline intellectual functining. Mid-year meeting f the Internatinal Neurpsychlgical Sciety.. 7

8 Kirjallisuuskatsaus Humiita kknaisuutena kirjallisuuskatsauksen tulkset vat lgisia ja dtettuja tutkimusta kuitenkin vähän ja suhteellisen heikktasista ryhmätasn tutkimuksissa jatkum kehitysvammaisuus LOV:t erityiset ppimisvaikeudet tavanmaisesti kehittyvät nuret Peltpur, Närhi, Ahnen & Kaartinen (arviitavana); Peltpur ym. (2009). Systematic literature review f brderline intellectual functining. Mid-year meeting f the Internatinal Neurpsychlgical Sciety. Kirjallisuuskatsaus Humiita hetergeenisuus LOV:n sisällä kulussa perustaitjen tas vaihtelee nuresta tiseen aikuiselämässä selviäminen vaihtelee humattavasti kuluttautumisen nnistuminen keskeistä(?) aikuisuudessa ryhmätaslla pikkeavat työurat ei palja työpaikkjen vaihtja halu pysyä työssä, jssa pärjää(?) mitä tämä tarkittaa työelämän muuttuessa? naisilla perheenäidin työ tuleek tästä ngelmia jissain tilanteissa? vrt. ppimisvaikeustutkimuksesta tulevat havainnt varhaisesta vanhemmuudesta ja sen riskeistä Peltpur, Närhi, Ahnen & Kaartinen (arviitavana); Peltpur ym. (2009). Systematic literature review f brderline intellectual functining. Mid-year meeting f the Internatinal Neurpsychlgical Sciety.. 8

9 Kirjallisuuskatsaus Humiita kuten letettua laaja-alaiset OV:t n riski mneen suuntaan silti mnet pärjäävät hyvin mikäs tämän saa aikaan? hyvät piskelun perustaidt, jtka mahdllistavat pintjen läpiviemisen? sinnikkyys? tuen hakeminen ja saaminen tarvittaessa? hyvät ssiaaliset taidt? man paikan löytyminen? mien vahvuuksien ja heikkuksien ymmärtäminen? Peltpur, Närhi, Ahnen & Kaartinen (arviitavana); Peltpur ym. (2009). Systematic literature review f brderline intellectual functining. Mid-year meeting f the Internatinal Neurpsychlgical Sciety. Laaja-alaiset ppimisvaikeudet hankalasti työllistyvien jukssa 9

10 Laaja-alaiset ppimisvaikeudet hankalasti työllistyvien jukssa aineist työklinikalta (N=50) kriteeri: fyysisesti ja psyykkisesti terveitä ihmisiä, jiden yleinen älykkyys vähän alle keskiarvn (ÄO 70-85) merkittävä sa työklinikan asiakkaista 21% kaikista aineistn keruun aikana työklinikalle tulleista asiakkaista alle 30-vutiaista 40% (Lammi-Hiltunen, 2010) Laaja-alaiset ppimisvaikeudet hankalasti työllistyvien jukssa työhaluisia ihmisiä Omat tiveet jatksta työklinikalle tullessa % <30 v. > 30 v. 0 työ kulutus eläke EOS (Lammi-Hiltunen, 2010) 10

11 Laaja-alaiset ppimisvaikeudet hankalasti työllistyvien jukssa nuremmilla suurimmalla salla li ammatillinen kulutus; vanhemmat livat menneet suraan töihin Ammatillinen kulutus % Ei Mukaut. Yleisp. muu < 30 v. > 30 v. (Lammi-Hiltunen, 2010) Laaja-alaiset ppimisvaikeudet hankalasti työllistyvien jukssa nurilla ei juurikaan työkkemusta; salla vanhemmista pitkäkin Palkkatyökkemus vusina työklinikalle tullessa % < 30 v. > 30 v. 0 ei < >5 (Lammi-Hiltunen, 2010) 11

12 Laaja-alaiset ppimisvaikeudet hankalasti työllistyvien jukssa ppimisen vaikeudet katavat jnnekin aikuisuuteen siirryttäessä? alle 30%:lla li mainintaa ppimisvaikeuksista aiemmissa käytettävissä levissa lausunnissa kuitenkin perustaidt livat suurimmalla salla niin heikt, että niistä lisi vakavaa haittaa piskelulle (vaikeuden kriteeri verrkkien 4. persentiili) Oppimisvaikeudet sallistuneilla 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Lu Ki Mat Jku Ei On (Lammi-Hiltunen, 2010) Laaja-alaiset ppimisvaikeudet hankalasti työllistyvien jukssa Yhteenveta työhaluiset ja työkykyiset ihmiset, jilla n laaja-alaisia ppimisen vaikeuksia mudstivat merkittävän san työklinikan asiakkaista ei le syytä lettaa, että tämä aineist pikkeaisi muista vastaavista pulelle sallistuneista kirjitettiin eläkesusitus sallistuneista nuremmilla työurat (ammatillisesta kulutuksesta hulimatta) eivät lleet auenneet llenkaan vanhemmilla työllistyminen li nnistunut, mutta js li tullut pientä kremppaa tai vanha työ mennyt alta, uuden löytäminen ei llut nnistunut (Lammi-Hiltunen, 2010) 12

13 Laaja-alaiset ppimisvaikeudet ja palvelujen khtaaminen Laaja-alaiset ppimisvaikeudet ja palvelujen khtaaminen kgnitiivisista heikkuksista jhtuvat suriutumisen vaikeudet vat tavallisia vaikeudet alkavat lapsuudessa jatkuvat aikuisuuteen heikkuksista aiheutuu sitä suurempaa haittaa mitä krkeammat vaatimukset vat ppimisen (ja niihin liittyvien muiden) vaikeuksien merkitys työllistymisen esteinä n kasvanut(?) kulutuksen merkitys krstunut avustavia tehtäviä hävinnyt pätkätyöt vaativat aina uuden tehtävän ppimisen ja uuteen työyhteisöön speutumisen 13

14 Laaja-alaiset ppimisvaikeudet ja palvelujen khtaaminen palveluissa laaja-alaiset kgnitiiviset vaikeudet tunnistetaan vain hunsti, eikä ikein tiedetä mitä niille pitäisi tehdä kulussa vidaan tukea ja tuetaan sen jälkeen? minne katavat ppimisen vaikeudet aikuisuudessa? ihmisiltä ei puheesta ja tukitimista kyllä--lapsella n ppimisvaikeuksia, aikuinen syrjäytyy Tiivistystä laaja-alaisista ja kasautuneista piskeluvaikeuksista Alakulun ppimissurituksiin vaikeuksia aiheuttaneet kehitykselliset kykyjen kupat ja hyviä surituksia mahdllistaneet huiput vat ihmisen mukana kk eliniän ja vaikuttavat piskelu- ja työsurituksiin riippuen tehtävien vaatimuksista Ala-asteella silmiinpistävät kehitykselliset kykyjen kupat vivat peittyä yläasteella nurilta itseltään ja myös pettajilta ja vanhemmilta, kska päälle kasautuu silmiinpistävämpiä mtivaatin, mielialan ja kulutyössä jaksamisen ngelmia Kehitykselliset kykyjen heikkudet yhdessä päälle kasautuvien mielialan ja mtivaatin ngelmien kanssa vat ammattipintjen nivel- ja kriisivaiheiden pudkkuuden ja työllistymisen ngelmien keskeinen riskitekijä. Pekka Kuikka 14

15 Tiivistystä laaja-alaisista ja kasautuneista piskeluvaikeuksista Js peruskulun aikaan n tarvittu vahvja ja vusien kestisia piskelun tukia, n samanlaisen vahvan tuen tarve ilmeinen myös ammatillisissa pinnissa ja työllistymisessä J peruskulun yläasteella n kyettävä suunnittelemaan ammatillista piskelua siten, että vääriltä keskeytyksiin jhtaneilta alavalinnilta vältyttäisiin ja lisätuen mahdllisuus välittyisi ammatillisten pintjen piskelupaikkaan ja niissä suunniteltuun työpaikkaan heti siirtymien alussa Pekka Kuikka Tiivistystä laaja-alaisista ja kasautuneista piskeluvaikeuksista Mnet näistä nurista eivät kykene sellaiseen matimiseen ja aktiiviseen ammatillisen tulevaisuutensa suunnitteluun, jta peruskululaisten enemmistöltä vidaan dttaa. Jatkkuluskelpisuuden saavuttaminen ja nykyisen tiettyöpaintteisen ja kiireistyneen työelämän nrmaalitehtävissä selviytyminen n salle liian vaikeaa, mutta heilläkin lisi kykyä, ahkeruutta ja mtivaatita kapeampiin surittavalunteisiin ammatteihin Pekka Kuikka 15

16 Tukemisen haasteita Tukemisen haasteita nähdä kgnitiivisten taitjen heikkuksien suus vaikeuksissa ppimisen vaikeudet usein aikuisuudessa vaikea nähdä usein kgnitiivisten taitjen heikkuksista jhtuvien ppimisen vaikeuksien päälle kasaantuu muuta 16

17 Kielteinen kehä: ajattelu- ja timintatavat Jari-Erik Nurmi 2009 *Epännistumispelk *Vähäinen mtivaati *Tehtävän välttäminen *Epännistumispelk *Vähäinen mtivaati *Tehtävän välttäminen Epännistumisia Epännistumisia Miten katkaista ja ehkäistä kielteistä Mtivaatita ja asenteita Pekka Kuikka Kehityksellisistä kykyngelmista jhtuvien suritusvaikeuksien rinnalle vi kasautua mtivaatin ja mielialan muutksia Ylä-asteella ne tahtvat peittyä pettajilta ja lapselta / nurelta itseltään muiden päällekasautuvien pulmien alle: - Mtivaatilama; esim. tuskastuminen kaikkeen kulutukseen / piskeluun - Mielialan ngelmat; esim. kuluvaikeuksiin uupuminen Alakulussa laaja-alaiset ppimisen vaikeudet irehtivat silmiinpistävinä ppimisvaikeuksina Ammattipinnt ja työelämä näyttäytyy nurelle, vanhemmille ja peruskulun pettajillekin eräänlaisena pelastautumispaikkana hankaliksi sittautuneista peruskulupinnista. Kuitenkin laaja-alaiset piskelun vaikeudet vat pysyvälunteisia ja vaikeuttavat ja katkvat myös ammatillista piskelua ja työssä selviytymistä Pekka Kuikka 17

18 Pekka Kuikka 18

19 Tukemisen yleiset lähestymistavat Ihminen Heikk tait kehittyy & kuntutuu Ympäristö Odtukset & vaatimukset kevenevät 19

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet aikuisuuden kynnyksellä. Vesa Närhi Niilo Mäki Instituutti

Laaja-alaiset oppimisvaikeudet aikuisuuden kynnyksellä. Vesa Närhi Niilo Mäki Instituutti Laaja-alaiset oppimisvaikeudet aikuisuuden kynnyksellä Vesa Närhi Niilo Mäki Instituutti Laaja-alaiset oppimisvaikeudet RAY:n rahoittamien hankkeiden puitteissa NMI ja Kehitysvammaliitto Närhi, Seppälä

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA

LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUS- SUUNNITELMA 2014-2015 1 LAPPEENRANNAN STEINERKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OPETUSSUUNNITELMA 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyraportti

Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyraportti Uusi Paradigma Mun juttu! Mun tulevaisuus! Nuriskyselyraprtti Jensuun ylipist Savnlinnan kulutus- ja kehittämiskeskus Ulla Peräkrpi Saija Salmi Helmikuu 2009 Sisältö JOHDANTO 2 2 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS

Lisätiedot

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic)

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic) JALOSTUSNEUVOJIEN JATKOKURSSI 10.-11.4.2010 Jyväskylä Yhdistelty seuraavista luennista: KÄYTTÄYTYMISEN GENEETTINEN POHJA Riitta Liimatainen (Jalstusagrnmi, MMM, Opaskirakulun jhtaja, Kennelliitn MH-kuvaaja

Lisätiedot

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen

Mä oon nyt online! Lasten mediaympäristö muutoksessa. Elina Noppari, Niina Uusitalo, Reijo Kupiainen, Heikki Luostarinen Mä n nyt nline! Lasten mediaympäristö muutksessa Elina Nppari, Niina Uusital, Reij Kupiainen, Heikki Lustarinen Tampereen ylipist Tiedtuspin laits Julkaisuja / Publicatins Sarja / Series A 104/2008 SARJA

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

Kaija Rensujeff. "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!"* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Kaija Rensujeff. Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Kaija Rensujeff "Uusia mahdllisuuksia ja pieniä läpimurtja!"* - taitelijat vuden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Työpapereita - Wrking Papers 42 Taiteen keskustimikunta - Arts Cuncil f Finland

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille

Monialaisella palveluyhteistyöllä jatkopolkuja työpajojen asiakkaille Mnialaisella palveluyhteistyöllä jatkplkuja työpajjen asiakkaille Orivesi 25.4. 2014 Tekemällä ppii -hanke Ism Phjantammi Tmi Phjantammi ism@phjantammi.fi 050 5613426 Hankkeista ppia Tausta tälle esitykselle

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä Raprtti 24.2.2015 Väkivaltainen ekstremismi Sumessa tilannekatsaus 1/2015 Tiivistelmä Väkivaltaista ääriajattelua ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan sumalaisissa lukiissa ja ammattikuluissa. Varsinaisia

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Etelä-ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Sumen rakennerahast-hjelma Etelä-ja Länsi-Sumen alueellinen suunnitelma 25.5. 2014 Sisällys 1 Jhdant... 3 2 Etelä- ja Länsi-Sumi Eurppa 2020 strategian tteuttajana...

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI

LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ke 25.4.2012 kl 18.00 20.00 Paikka Steinerpäiväkti Pikku-Otava, Krppumäentie 1 A, Palkka Läsnä Lampinen Taru Malinen Maarit

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa

Seutu- ja yhdystiet tienpidon suunnittelussa Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 Seutu- ja yhdystiet tienpidn suunnittelussa Esiselvitys Tiehallinnn selvityksiä 30/2003 TIEHALLINTO Helsinki 2003

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE

ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING THE ESR- HANKEHANKEMUS: ASIAKASLÄHTÖINEN PALVELUMALLIN KEHITTÄMINEN NUORTEN AIKUISTEN TUKEMISEEN MONIKULTTUURISESSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ (ASPAKE) CLIENT- CENTERED DEVELOPMENT OF SERVICE MODEL FOR SUPPORTING

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot