Toimintakertomus 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2011"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2011 Järvenpään sosiaalisairaala A-klinikkasäätiö

2 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) Toiminta-ajatus Järvenpään sosiaalisairaala on riippuvuusongelmiin erikoistunut sairaala. Toiminta perustuu käypä hoito suosituksiin, moniammatilliseen yhteistyöhön ja pitkään kokemukseen päihdeongelmien hoidossa.

3 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) Yleiskatsaus Järvenpään sosiaalisairaala on A-klinikkasäätiön ja samalla koko Suomen ainoa päihdesairaala. Se tuottaa päihdehuollon laitospalveluita koko Suomen alueelle. Päihdehuollon laitospalvelutarpeen pieneneminen pakotti sosiaalisairaalan vähentämään sairaalan potilasja asiakaspaikat 71:een vuonna Hiljaisen alkuvuoden 2011 jälkeen asiakkaat ja hoitovuorokaudet alkoivat lisääntyä kuitenkin selvästi kesästä lähtien. Vuosi 2011 oli elvyttämistoimintojen aikaa Järvenpään sosiaalisairaalassa. Uudet kokeiluluontoiset palveluvakuutussopimukset solmittiin yhden kuntayhtymän ja neljän kunnan kanssa. Osallistuttiin useisiin päihdepalveluiden kilpailutuksiin, joista merkittävämpänä oli menestyminen Helsingin kaupungin päihdepalvelujen innovatiivisessa kilpailutuksessa vuosille Sosiaalisairaala sai tuotettavakseen mm. monipäihderiippuvaisten vieroitushoidon sekä lääkkeettömän yhteisöhoidon. Sosiaalisairaalan edellisvuoden taloudellinen tappio puolittui vuonna Vuonna 2011 Järvenpään sosiaalisairaala profiloitui entisestään paljon tukea tarvitsevien monipäihderiippuvaisten hoitopaikaksi. Katkaisu- ja vieroitushoidon lisääntynyt tarve pakotti aloittamaan valmistelut resurssien lisäämiseksi. Tämä toteutuu lopullisesti vuoden 2012 aikana, jolloin katkaisu- ja vieroitusosaston paikkalukua lisätään 15:sta paikasta 24:een paikkaan. Asiakaskunnasta naisia ja alle 30-vuotiaita oli n. 30 %. Sairaalaan tuli myös selkeämmin alkoholiriippuvaisia asiakkaita ympäri Suomea tehtyjen palveluvakuutussopimusten myötä ja henkilökunnan tietoisuus päihdehuollon alueellisten palveluiden eroista lisääntyi. Uutena toimintamuotona videovälitteiset ennakkoneuvottelut asiakkaan ja lähettäjän kanssa tukivat hoitoprosessiin sitoutumista ja saumattomien palveluketjujen rakentamista. Sosiaalisairaalan palvelutuotanto pysyi entisellään. Sairaalassa toimi 15-paikkainen katkaisu- ja vieroitusosasto, 24-paikkainen kuntoutusosasto, 18-paikkainen perheosasto ja 14-paikkainen Hietalinnayhteisö. Palvelujen tarpeen ja kysynnän lisääntyminen kaikilla osastoilla oli loppuvuodelle leimallista. Yhteistyössä Seurakuntopiston kanssa sosiaalisairaalassa suunniteltiin ja aloitettiin kehittämishanke vuosille nimeltään Kumppanuuksiin perustuva palvelukulttuuri A-klinikkasäätiön strategiatyöhön liittyen. Palveluvakuutussopimuksia jatkettiin entisten kumppaneiden kanssa ja uudet sopimukset solmittiin yhden kuntayhtymän ja kolmen kunnan kanssa. Markkinointia lisättiin selkeästi mm. säännöllisten tiedotteiden avulla. Sosiaalisairaalan tutkimus-, kehittämis-, ja koulutusyksikkö toimi mm. RAY-rahoituksella ja ulkopuolisella hankerahoituksella. Suurimpina hankkeina olivat EU-rahoitteinen kansainvälinen Paradise-hanke ja vankiloiden päihdetyötä tutkiva pohjoismainen Prison-hanke sekä RIPE-

4 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) rekisteritutkimus päihdeongelmien, sairastavuuden ja rikollisuuden yhteyksistä. Yksikkö arvioi myös palveluvakuutuskuntien asiakkaiden hoidon toteutumista. Vuoden lopussa yksikkö irrotettiin sosiaalisairaalasta A-klinikkasäätiön tutkimusyksiköksi. Järvenpään sosiaalisairaala on nousemassa taloudellisesta ja tuotannollisesta aallonpohjastaan. Selviä merkkejä siitä ovat päihdepalveluiden kilpailutuksissa menestyminen, uusien palveluvakuutussopimuksien solmiminen sekä lisääntyvä kumppanuuteen ja luottamukseen perustuvan yhteistyösuhteen kehittäminen niin kuntien kuin muidenkin yhteistyötahojen kanssa.

5 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) Hallinto Järvenpään sosiaalisairaalan johtajana toimi johtava ylilääkäri Pekka Heinälä oman toimensa ohella sosiaalisairaalan johdossa aloitti palvelujohtaja Timo Väisänen. Palvelujohtajan ja ylilääkärin apuna sisäisessä hallinnossa oli johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluivat apulaisjohtaja Erik Henriksson, ylihoitaja Päivi Jokinen, tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen ja kehittämispäällikkö Ritva Toivio ( asti). Yhteistoimintaneuvosto Yhteistoimintaneuvosto kokoontui neljä kertaa vuoden aikana. YTN:ssä johtoa edustivat apulaisjohtaja Erik Henriksson ja ylihoitaja Päivi Jokinen. Henkilöstön edustajat olivat toimistosihteeri Arja Aro, tutkimusapulainen Tarja Kujanen, sairaanhoitaja Tiina Sipilä, sairaanhoitaja Laura Roine, fysioterapeutti Riitta Latvakangas sekä sosiaaliterapeutti Leena Salminen). Puheenjohtajana toimi Laura Roine. Työsuojelutoimikunta Virkistystoimikunta Työsuojelutoimikunnan muodostivat apulaisjohtaja Erik Henriksson (työsuojelupäällikkö), ylihoitaja Päivi Jokinen sekä sairaala-apulainen Ritva-Leena Souranto (työsuojeluvaltuutettu). Työsuojelutoimikunnan kokouksiin osallistui myös henkilöstösihteeri Aini Storm (työterveyshuollon yhteyshenkilö). Toimikunta kokoontui 4 kertaa. Virkistystoimikunnan (VIRKUT) tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa virkistystoimintaa henkilökunnalle. Tavoitteena on lisätä yhdessäoloa eri henkilöstöryhmien välillä, ehkäistä työuupumusta ja tuoda iloa työarkeen. Virkkuihin kuuluivat Maija Elomaa (puheenjohtaja), Tarja Kujanen, Susanna Pirttijärvi, Riitta Latvakangas, Tiina Sipilä ja Irina Köntti. Selvästi Paras päivä vietettiin kajakkiin uskaltautuen ja melontaa opetellen. Pikkujoulut tapahtuivat laivalla, jonne rokkipukkikin oli karauttanut. Henkilökunta Sosiaalisairaalan henkilökunta on lueteltu ammattiryhmittäin ja nimikkeittäin oheisessa taulukossa. Lisäksi sairaalassa työskenteli Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntaliiton palkkaama sairaalapappi kolmena päivänä viikossa. Eri alojen opiskelijoita oli työharjoittelussa 17 opiskelijaa ja siviilipalvelusmiehiä oli vuoden aikana kolme.

6 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) Hoitohenkilöstö: Kokoaikainen Osa-aikainen Lääkärit 1 1 x 8 h/joka toinen vko 1 x 4 h /joka toinen vko 1 x 30 h/vko Osastonhoitajat 4 Apulaisosastonhoitajat 2 Sairaanhoitajat 18 Kehittäjäsairaanhoitaja 1 Lähihoitajat 5 Farmaseutti 1 x 30 h/vko Vastaava laboratoriohoitaja 1 Fysioterapeutti 1 Perhetyöntekijät 1 Kuntoutusohjaajat 1 Valvojat 3 Osastosihteerit 3 Psykologi 1 Asumispalvelukoordinaattori 1 Kehittäjäsosiaalityöntekijä 1 Sos.tt ja sos.terapeutit 7 Ohjaajat 3 Kehittämiskoordinaattori/ poliklinikkasairaanhoitaja 1 Tutkimus ja kehittäminen yhteensä 58 Tutkimuspäällikkö 1 Tutkimusapulainen 1 Vanhempi tutkija Kehittämispäällikkö (toimivapaalla alkaen) 1 Projektityöntekijä 1 Nuorempi tutkija Tutkija 1 Koulutussuunnittelija 1 1 x 30 h/vko 1 x 22 h/vko yhteensä 8

7 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) Kiinteistö ja kuljetus Kokopäiväinen Osa-aikainen Vastaava ohjaaja 1 Huoltomestari 1 Ohjaaja (huolto) 1 Autonkuljettaja 1 Siivous Siivoustyönohjaaja 1 Sairaala-apulainen 4 Keittiö Emäntä 1 Apulaisemäntä 1 Keittäjä 3 Johto + toimisto yhteensä 4 yhteensä 5 yhteensä 5 Palvelujohtaja alk. 1 Ylilääkäri (A-klinikkasäätiön ylilääkäri oto Ylihoitaja 1 Apulaisjohtaja 1 Toimistosihteeri 3 ATK-tuki 1 Johdon sihteeri 1 Henkilöstösihteeri 1 Palkanlaskija 1 pv/vkossa 1 x 15 h/vko yhteensä 11 Yhteensä koko henkilöstö 91 Kuntoutuspäällikkö opintovapaalla alkaen ja neuropsykologi toimivapaalla alkaen.

8 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) Järvenpään sosiaalisairaalan 60-vuotisjuhlat

9 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) Hoitotoiminta Katkaisu- ja vieroitushoito Katkaisu- ja vieroitusosasto on 15-paikkainen vapaaehtoiseen hoitoon perustuva suljettu osasto. Osasto on tarkoitettu sekä naisille että miehille. Katkaisuhoito on tarkoitettu välittömän katkaisuhoidon tarpeessa oleville alkoholiriippuvaisille. Vieroitushoito on tarkoitettu lääkeriippuvaisille, päihteiden sekakäyttäjille ja huumausaineiden käyttäjille. Osastolla tehdään myös korvaushoidon tarpeen arviointia, aloituksia, korvaushoitolääkkeen vaihtoja sekä kriisihoitoa. Osastolla toteutetaan myös kaksoisdiagnoosipotilaiden arviointijaksoja, tavoitteena on selvittää ja arvioida tarkoituksenmukaista hoitoa sekä hoitoketjua. Lisäksi katkaisu- ja vieroitushoito-osasto toimii talon sisäisenä kriisiosastona. Vuoden 2011 kevään aikana haasteena oli se, että katkaisu- ja vieroitusosaston työryhmä muodostui syksyllä 2010 tehtyjen osastomuutosten johdosta kolmen eri yhteisön työntekijöistä. Työryhmä etsi yhteisiä toimintalinjoja ja toimintatapoja mm. työnohjauksissa ja osastotunneilla. Potilasmäärät olivat vähäisiä keväällä, mutta kesästä loppuvuoteen saakka potilasmäärät lisääntyivät selvästi. Hoitojaksot kestivät keskimäärin kaksi viikkoa. Osastolla pidettiin yksi kehittämisiltapäivä sekä useita pidennettyjä osastotunteja. Tavoitteena oli osastomuutosten johdosta osaston uusien perustehtävien määritteleminen. Osastolla oli potilaita esimerkiksi alkoholikatkaisujaksolla ja lääke- ja huumevieroitusjaksolla, näistä eri hoitolinjoista tehtiin tsekkikortit arjen apuvälineiksi. Tavoitteena oli hallita paremmin hoitosuunnitelman toteutumista lyhyissä hoitosuhteissa. Osastolla oli melko vakiintunut henkilökunta. Vuoden 2011 aikana kaksi työntekijää siirtyi muihin tehtäviin. Henkilökunnasta kaksi suoritti YAMKtutkinnon ja yksi aloitti YAMK-opiskelun syksyllä Osaston työryhmä kävi ryhmätyönohjauksessa, työnohjaajana toimi Teijo Kurki. Sairaanhoitaja Sanna Ranta kävi vuoden aikana kouluttamassa opiskelijoita Seurakuntaopistolla. Seurakuntaopiston ja Järvenpään sosiaalisairaalan yhteisesti järjestämään Kognitiiviseen koulutukseen osallistui työryhmästä kaksi henkilöä. Viiden pisteen korva-akupunktiokoulutukseen osallistui viisi työryhmän jäsentä.

10 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) Kuntouttava hoito Miehet ja naiset Kuntouttavan osaston rakenne ja sisältö toimivat edellisen vuoden tapaan. Kesäaikana oli kahden kuukauden supistus: Naistenyhteisö siirtyi perheosaston tiloihin, ja kuntouttavalla osastolla toimi kaksi miesten yhteisöä kesäkuun puolesta välistä elokuun puoleen väliin. Potilaspaikkoja osastolla on 24 jakautuen niin, että kahdeksan paikkaa on varattu naisten yhteisölle (441) ja 16 paikkaa kahdelle miesten yhteisölle (442 ja 443). Sekä naisten- että miesten yhteisöjen hoidollinen lähestymistapa säilyi kognitiivis-behavioraalisena. Hoito ja kuntoutus toteutuivat rinnakkaisilla yksilö- ja ryhmähoidoilla, lisänä yhteisöhoidon sekä toiminnallisen kuntoutuksen elementit. Jokaiselle potilaalle nimettiin oma työntekijä, joka koordinoi hoitosuunnitelman toteutumista. Vuoden loppua kohden potilasvirta lisääntyi kuntouttavalle osastolle. Ajoittain miesten kuntoutukseen jouduttiin odottamaan paikkaa. Tilannetta helpotettiin käyttämällä tyhjiä perheosaston paikkoja miesten yhteisön jonon purkamiseen. Palveluvakuutussopimus-malli ohjasi kuntouttavan osaston hoito-ohjelmaa rajattuun neljän viikon laitoshoitoaikaan. Entistä merkittävämmäksi nousi verkostotyön tekeminen avohoidon ja lähettävän tahon kanssa potilaiden hoitojatkumon muodostumisessa. Ennakkoneuvottelut ja hoidon aikana sekä kotiutumisen jälkeen tapahtuneet verkostoneuvottelut auttoivat potilaita hyödyntämään kuntoutumisensa etenemistä avohoidossa. Toimintavuoden lopulla kuntouttavan sekä perheosaston lääkkeenjakokansliat yhdistyivät yhdeksi kansliaksi. Myös ilta- ja viikonloppuvuorojen sairaanhoitajaresurssi muuttui yhteiseksi perheosaston kanssa, ja näihin vuoroihin otettiin ns.välivuorolainen vastaamaan potilaiden moninaisiin tarpeisiin. Henkilökunta pohti kehittämisiltapäivissään hoidon tavoitteiden asettamista neljän viikon jaksolle. Myös oman työn priorisointi oli pohdintojen aiheena. Lisäksi aikaa käytettiin työryhmän keskinäiseen tutustumiseen, koska henkilökunnan vaihtuvuutta sekä muutoksia on koettu melko paljon. Työryhmällä oli säännöllinen ryhmätyönohjaus psykologi Jyri Tammisen kanssa noin kolmen viikon välein. Osastonhoitajana toimi Eija Ruokonen, jolla oli apulaisosastonhoitaja Kirsi Jokelan sekä hoitotyön esimiesten kanssa hallinnon työnohjaus kehittämiskonsultti Irma Hyvösen kanssa kuusi kertaa. Osaston lääkäreinä toimivat osa-aikaisesti Herkko Saari, joka vastasi miesten yhteisöistä ja Jonna Levola, joka toimi naisten yhteisön

11 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) lääkärinä osa-aikaisesti. Jonna Levolan siirryttyä tutkimustehtäviin ja toimivapaalle lokakuussa 2011, Herkko Saari vastasi osastonlääkärin tehtävistä naisten ja miesten yhteisöissä kokopäivätoimisesti loppuvuoden ajan. Perheet Perheosastolla vuosi 2011 oli vakiintumisen aikaa. Uusiin peruskorjattuihin tiloihin oli juuri ennen vuodenvaihdetta muutettu ja toiminnat löysivät vähitellen paikkansa. Uudet viihtyisät tilat ovat tarjonneet hyvät puitteet perhekuntoutuksen laadukkaalle toteuttamiselle ja henkilökunnan työviihtyvyydelle. Työryhmä vakiintui, mikä puolestaan on helpottanut työnkehittämistä ja käytäntöjen arviointia. Osastolla otettiin käyttöön parityöskentelymalli, jolloin perheen hoitoprosessin eteenpäin viemisestä vastaa työpari tukenaan moniammatillinen työryhmä. Erityisesti perhetyöntekijöiden kohdalla muutos merkitsi työnkuvan laajentumista, koska vastuu aikuispotilaan hoidosta lisääntyi. Edelleen tavoitteena on ollut perheen hyvinvoinnin turvaaminen ja päihteettömien selviytymistaitojen vahvistaminen. Perheen hoitosuunnitelman laadinnassa tärkeänä yhteistyökumppanina on avohoitoverkosto. Jokaisen perheen kanssa pidettiin säännöllisesti yhteyttä kotikuntaan. Osaston hoitopäivätavoitteet eivät toteutuneet vuoden aikana. Erityisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla perheitä oli vähän hoidossa. Kesällä osastolla hoidettiin perheiden lisäksi yksilökuntoutuksessa olleita naispotilaita. Syksyn aikana perheiden määrä lisääntyi. Vuoden aikana kaikki hoidossa olleet lapset olivat alle kouluikäisiä.

12 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) Toimintavuoden lopulla kuntouttavien osastojen lääkekansliat yhdistettiin ja iltapäivystyksestä vastasi yhteinen sairaanhoitaja. Lisäksi työvuorosuunnittelun uutena käytäntönä oli välivuorolainen, joka saattoi olla sosiaali- tai perhetyöntekijä. Osastonlääkärinä toimi alkusyksyyn asti Ellu Eik ja loppuvuoden vastuulääkärinä oli Kristiina Niinivaara. Osastonhoitajana oli Kaarina Salminen. Keväällä työryhmä aloitti yhteistyön työnohjaaja Veli Matti Helmisen kanssa. Kehittämisiltapäiviä pidettiin vuoden aikana kaksi. Yksi sairaanhoitaja osallistui kognitiiviseen peruskoulutukseen ja yksi sh akupunktiokoulutukseen. Hietalinna-yhteisö Vuosi 2011 oli Hietalinna-yhteisölle toiminnan kehittämisen ja voimakkaan kasvun aikaa. Lääkkeettömän terapeuttisen yhteisöhoidon asiakasmäärä palasi parin hiljaisemman vuoden jälkeen vuoden 2007 tasolle. RAY:n rahoittaman Vaiko (Vaihtoehtoja korvaushoidolle)- projektin puitteissa lääkkeettömän hoitomallin kehittämistä jatkettiin yhteistyössä kuntien omien palvelujen kanssa mm. hoidon sisältöjen, hoitoonohjauksen ja lääkelinjausten osalta. Helsingin kaupunki oli edelleen tärkein yhteistyökumppani. Verkostoitumiseen panostettiin mukaan lukien järjestöjen välinen yhteistyö. Etenkin toipumista tukevien jälkihoito- ja asumispolkujen kehittämisessä kuntayhteistyön rinnalle nousi muiden järjestöjen/palveluntuottajien kanssa tehtävä yhteistyö. Kasvaneesta asiakasmäärästä ja henkilökunnan kiireestä huolimatta lääkkeettömän yhteisöhoidon toiminta pysyi laadukkaana. Henkilökunta on sitoutunutta, ja menetelmäosaaminen on korkeaa tasoa (yhteisö menetelmänä). Terapeuttisen yhteisön hoitomalli edellyttää omia erillisiä tiloja, mikä toteutuu hyvin yhteisön nykyisissä tiloissa. Asiakaspalautteessa kiitettiin jälleen kerran ikivihreitä tekijöitä: raitista ja turvallista ilmapiiriä, vertaistukea/yhteisön tukea, toiminnallisuutta, lääkkeettömyyttä sekä tiivistä päivärytmiä.

13 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) Toiminnallinen kuntoutus Toiminnallisen kuntoutuksen tarjoamat palvelut olivat tärkeä osa potilaiden kokonaisvaltaista kuntoutumista yhteistyössä osastojen kanssa. Palveluiden tarvetta arvioitiin potilaan hoitosuunnitelmassa ja toteutuminen oli mahdollista joko yksilö- tai ryhmämuotoisena. Osastohenkilökunnan jakaman tiedon lisäksi potilaille järjestettiin viikoittain info-tilaisuus toiminnallisen kuntoutuksen mahdollisuuksista. Fysioterapeuttina sairaalassa toimi Riitta Latvakangas ja pajatoimintojen käytännön toteutuksesta vastasi Anja Haaparanta. Työntekijät osallistuivat tarvittavin osin osastojen raporteille, potilaan hoidon suunnitteluun ja verkostokokouksiin. Lähiesimiehenä toimi alkuvuodesta kehittämispäällikkö Ritva Toivio ja loppuvuodesta osastonhoitaja Kaarina Salminen. Työparin työnohjaajana oli Teijo Kurki. Vuonna 2011 pajalla toimivat suljettu tehdään käsin ryhmä ja avoimina toimivat vaatteiden korjaus- ja pajaryhmä. Suljetulle osastolle oli oma viikoittainen pajaryhmä. Työtoimintaa tarjottiin potilaille, joilla erityistavoitteena oli työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja aktivointi. Erikseen tarjottiin työ- ja toimintakyvyn tutkimuksiin liittyviä palveluita ulkopuolisen toimintaterapeutin toimesta. Fysioterapeutti tarjosi yksilöllistä hoitoa ja kuntoutusta osastonlääkärin arvioinnin perusteella. Miehille ja naisille oli omat viikoittaiset ryhmänsä, joissa oli ohjattua liikuntaa, venyttelyä, luovaa tanssia tai tietoisuus- ja rentoutusharjoituksia. Vuoden aikana oli vaihtuvia teemaryhmiä, joissa toteutettiin psykofyysistä fysioterapiaa esim. paniikkioireista kärsiville potilaille.

14 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) Laboratorio Laboratorion analyysivalikoima säilyi ennallaan niin veri- kuin virtsanäytteiden suhteen. Laboratoriolaitteille suoritettiin niiden vaatimat vuosihuollot. Uusia laitteita ei hankittu. Laboratoriolaitteiden huoltohinnat ja käytettävien reagenssien hinnat nousivat noin 5 % edellisvuoteen verrattuna. Laboratoriossa työskenteli yksi laboratoriohoitaja. Laboratorio oli suljettuna neljä viikkoa heinä-elokuussa kesäloman vuoksi. Verinäytteet otettiin Järvenpään terveyskeskuksessa ja analysoitiin HUSLAB:issa. Seulanäytteet lähetettiin Yhtyneet-Medix laboratorioon neljän viikon ajan. Kalevi Alopaeus ja Ritva Heikkilä jatkoivat laboratorion konsultoivina kemisteinä. Sairaalamikrobiologi Ritva Heikkilä suoritti tukilaboratoriokäynnin toukokuussa Kemisti Kalevi Alopaeus kävi vuoden aikana kuusi kertaa tarkastuskäynnillä. Laboratoriotutkimuksia tehtiin vuonna 2011 n kpl, joista n. 4% oli ulkopuolisten pyytämiä tutkimuksia. Yhteistyölaboratorioihin lähetettiin n. 450 näytettä. Laboratoriohoitaja osallistui kahteen sairaalan ulkopuoliseen koulutukseen, Labquality-päivät 2011 ja Thermo-Fisherin Konelab - koulutukseen. Ylilääkärin päätöksellä tukilaboratoriosopimusta ei enää uusittu vuodeksi 2012.

15 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) Koulutustoiminta Sosiaalisairaala toteutti päihdealan koulutusta yhteistyössä Seurakuntaopiston ja Diak-Etelän Järvenpään yksikön kanssa. Koulutussuunnittelijana (50 %) toimi Antti Weckroth. Koulutustoimintaa koordinoi yhteistyöryhmä, johon kuuluivat sosiaalisairaalan edustajina tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen ja ylihoitaja Päivi Jokinen. Erilaisia koulutuksia tai koulutustilaisuuksia oli vuoden aikana 34 ja niihin osallistui n. 200 eri henkilöä. Kognitiivisen psykoterapian perusteet päihdehoidossa -koulutus toteutettiin vuoden aikana yhteistyössä Seurakuntaopiston kanssa ja siihen osallistui 5 sairaalan omaa työntekijää ja 43 muualta tulevaa päihdetyön ammattilaista. Lisäksi sosiaalisairaalan henkilökunta osallistui videoyhteyksien välityksellä sekä päihdelääketieteen yhdistyksen että HUS:n psykiatrian alan kuukausittaisiin koulutusluentoihin. Henkilökunnalle toteutettiin myös väkivallan uhkatilanteiden hoitoon valmentavaa Avekki-koulutusta sekä akupunktiokoulutusta. Psykologi Nils Holmberg ja sosiaalityöntekijä Pirjo Kuisma vastasivat vankeinhoidon henkilökunnan Kalterit taakse -ohjelman ohjaajien työnohjauksesta ja konsultaatiosta. He osallistuivat myös vankilan henkilökunnan Kalterit taakse -koulutukseen ja ohjaajien päiville. Yksittäisiä luentoja käytiin pitämässä mm. Helsingin yliopiston päihdesosiaalityön koulutuksessa, ongelmapelaamisen koulutuksessa sekä eri oppilaitosten koulutusohjelmissa. Syksyllä 2011 suunniteltiin yhdessä Seurakuntaopiston kanssa laaja sosiaalisairaalan kehittämis- ja koulutushanke vuosille , joka sai nimekseen Kumppanuuksiin perustuva palvelukulttuuri Järvenpään sosiaalisairaalan strategiahanke. Hanke rakennetaan oppisopimuksena toteutettavan päihdetyön ammattitutkinnon varaan ja sen pääpaino on A-klinikkasäätiön uuden strategian jalkauttamisessa koulutuksen avulla.

16 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) Tutkimustoiminta Tutkimusyksikön esimiehenä toimi tutkimuspäällikkö, YTT Jouni Tourunen. YTT Antti Weckroth toimi tutkijana (50 %) ja Tarja Kujanen tutkimusapulaisena. FT Tuuli Pitkänen on toiminut vanhempana tutkijana A-klinikkasäätiön hoitotutkimusohjelman rahoituksella. Määräja osa-aikaisina tutkijoina ovat työskennelleet LL Jonna Levola ja yht.yo Teemu Kaskela. Yhteiskuntatieteiden ylioppilas Jaakko Pakka toimi korkeakouluharjoittelijana Tutkimusyksikön tavoitteena on o toteuttaa sairaalan kliinistä hoitotyötä ja kuntoutuksessa käytettäviä hoito-menetelmiä tukevia tutkimushankkeita sekä välittää tutkimustietoa työntekijöiden, asiakkaiden, läheisten ja kansalaisten käyttöön o rakentaa yhteistyöverkostoja yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden tutkimus- ja oppilaitosten kanssa o tarjota tutkijoille sairaalan toimintaan liittyviä tutkimusaiheita, tukea käytännön tutkimusjärjestelyissä sekä tutkimusten ohjausta. Tutkimusyksikkö osallistui kansainvälisen EU-rahoitteisen Paradise - hankkeen (Psychosocial Factors Relevant to Brain Disorders in Europe ) toisen vuoden toteutukseen valmistelemalla hankkeen haastattelulomakkeita ja artikkeleja päihdeongelmaisten psykososiaalisista vaikeuksista laajan kirjallisuuskatsauksen pohjalta. Paradise-hankkeen tuottaman aineiston kansalliseen raportointiin saatiin KELA:n tutkimusrahoitusta vuosille Päihdeongelmaisten elämänkulkua hoito-, vankeus-, rikollisuus-, kuolleisuus- ja verotietojen perusteella selvittävää rekisteritutkimusta toteutettiin Rikosseuraamusalan tutkimus- ja kehittämisrahoituksella. Tutkimusyksikkö toteutti pohjoismaisen vankiloiden päihdekuntoutusta tutkivan hankkeen ensimmäisen vuoden tuotoksena kansallisen maaraportin Prison-Based Drug Treatment in Finland. History, Shifts in Policy Making and Current Status. Hanke saa rahoitusta Pohjoismaiden ministerineuvoston alaiselta Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen pohjoismaiselta yhteistyölautakunnalta (NOS-HS). Palveluvakuutusmallin toimivuutta ja palveluvakuutuskunnista sosiaalisairaalan hoitoon tulleiden asiakkaiden hoitojaksojen toteutumista tutkittiin arviointi- ja seurantatutkimuksella välisenä aikana. Tuuli Pitkänen ja Teemu Kaskela osallistui ja pitivät kaksi esitelmää pohjoismaisten kriminologien

17 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) Vuonna 2011 valmistuneet opinnäytetyöt tutkimusseminaarissa Ruotsissa A- klinikkasäätiön Tiimi-lehdessä alkoi ilmestyä tutkittua - palsta, jolla tutkimusyksikön työntekijät kirjoittavat ajankohtaisista tutkimusteemoista. 40 vuotta Järvenpään sosiaalisairaalan yksikkönä toiminut tutkimusyksikkö päätettiin irrottaa sosiaalisairaalan yhteydestä A-klinikkasäätiön tutkimusyksiköksi vuoden 2012 alusta alkaen. Kaskela, Teemu: Haaveena normaali elämä. Tutkielma opioidikorvaushoitopotilaiden hoitoa koskevista mielipiteistä, hoidon tavoitteista ja psykososiaalisesta tilanteesta. Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma, elokuu Petra Huhtimo: Sain itsevarmuutta, kun olin aika hukassa. Askel Arkeen -valmennuskurssin kehittäminen korvaushoidon aloittaneille. Ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu Leena Salminen: Ei suoraan kylmään maailmaan". Rikosseuraamusalan työntekijöiden ja vankien näkemyksiä valvotun koevapauden mahdollisuudesta Järvenpään sosiaalisairaalassa. Ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu Talous Sosiaalisairaalan taloushallinnosta ja kiinteistöistä vastasi apulaisjohtaja. Vuonna 2011 hoitopäiviä kertyi yhteensä (ed. vuonna ). Käyttöaste oli 58 prosenttia (44 %). Paikkaluku oli 71 vuodepaikkaa (90 vuodepaikkaa). Tuotot olivat euroa (vähennystä 4,7 %) ja kulut olivat euroa (vähennystä 14 %). Tuottoihin sisältyy Raha-automaattiyhdistyksen myöntämä euron avustus tutkimustoimintaa varten. Palkkakulut olivat euroa (vähennystä 19 %) ja niiden osuus kaikista kuluista oli 74 %:ia. Tilikauden tappio oli euroa. Vuonna 2011 solmittiin uudet kokeiluluontoiset palveluvakuutussopimukset yhden kuntayhtymän ja neljän kunnan kanssa. Tuloja näistä sopimuksista kertyi euroa. A- klinikkasäätiö myi toimintavuonna tukiasunnot Y-säätiölle. Sosiaalisairaalan 29 asunnon myynnin avulla lainaa lyhennettiin toimintavuonna n. 2.1 milj. euroa.

18 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) Järvenpään sosiaalisairaalan tuotot ja kulut vuonna 2011: Vuosi 2011 T U O T O T ( ) Hoitotuotot ,69 Asiakasmaksut 8799,10 Käyttökorvaukset/sopimuskunnat ,00 Käyttökorvaukset/muut kunnat ,00 Palveluvakuutuskunnat/JSS ,00 Verkkoasunnot ,02 Pkl- ja jatkohoitokäynnit 9546,04 Tukiasuntovuokrat 68421,42 Laboratoriotuotot 961,50 Ammatillisen kuntoutuksen tuotot 3624,00 Käsityöpajan tuotot 994,30 Sis.hoitotoiminnan tuotot 58402,52 Julkaisut 91,00 Koulutus 9380,00 Työnohjaus 7978,17 Vankiloiden päihdetyö 43898,80 Työsuhdeasunnot 73464,70 Tila- ja laitevuokrat 71318,75 Ravintotuotot 33617,85 Muut tuotot 63403,77 Sis. muut tuotot 10601,90 Ray-avustus ,00 TUOTOT YHTEENSÄ ,53

19 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) K U L U T ( ) Palkat ,44 Sotu-maksut 69189,60 Sosiaalivakuutukset ,23 Henkilöstökulut yhteensä ,27 Koulutuskulut 15873,61 Työterveyshuolto 63776,56 Työnohjauskulut 28952,62 Työvaatteet 341,50 Muut henkilöstökulut 9492,23 Henkilöstön muut kulut yhteensä ,52 Lämmityskulut ,71 Sähkömaksut 88137,95 Vesi- ja jätemaksut 27277,80 Kiinteistönhoito 31632,92 Korjaus- ja huolto 85909,41 Kiinteistövero 43033,02 Siivouskulut 17451,70 Vartiointi- ja valvontakulut 1866,54 Kiinteistövakuutukset 16739,96 Piha-alueiden kunnossapito 1123,15 Muut huoneistokulut 763,05 Huoneistovuokrat 15277,74 Sis.huon.korot 87310,00 Huoneistokulut yhteensä ,95 Atk-laitteet 1449,68 Muu irtaimisto 11456,43 Irtaimistohankinnat yhteensä 12906,11 Ajoneuvokulut 25906,49 Matkakulut 18037,50 Markkinointikulut 9536,84 Ulkopuol.palv./potilaskulut 19150,50 Laboratoriotarvikkeet 70396,98 Lääkintätarvikkeet 78410,62 Elintarvikkeet ,58

20 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) Muut tarvikkeet/potilaskulut 15377,90 Vaatehuolto 14936,32 Vapaa-aika 1560,96 Kuljetukset 9868,52 Tukiasuntovastikkeet 25591,27 Lehtitilaukset 2438,95 Tukiasuntokorjaukset 1419,76 Toiminnallisen hoidon tarvikkeet 2319,59 Muut asiakaskulut 192,50 Palkkiolaskutus 46926,60 Kokous- ja neuvottelukulut 3267,82 Puhelinkulut 22621,81 Postikulut 2985,15 Toimistotarvikkeet 14706,59 Muut tarvikkeet 3049,73 Kopiointikulut 801,42 Painatuskulut 135,30 Siviilipalvelus 4633,75 Ilmoituskulut 903,68 Leasing-vuokrat 13765,13 ATK-tarvikkeet 522,16 Atk-palvelut 41207,38 Internet-kulut 7235,06 Muut palvelut 4174,63 Muut kulut 7143,10 Sis.muut kulut 175,60 Järjestetyn koulutuksen kulut 169,86 Ammattikirjallisuus 6342,20 Tilintarkastus 88,90 ATK-ohjelmat 4990,15 Muut kulut yhteensä ,30 KULUT YHTEENSÄ ,15

21 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) Tilastotietoja Potilaiden/asiakkaiden ja hoitopäivien määrä Keskimääräinen hoitoaika ja käyttöaste Toimintavuonna hoidossa oli 470 potilasta/asiakasta (ed. vuonna 345), hoitojaksoja oli 586 (ed. vuonna 497). Vanhempiensa mukana hoidossa oli 20 lasta, hoitojaksoja oli 22. Avohoitokäyntejä oli 33 potilaalla yhteensä 165. Toimintavuonna hoitopäiviä oli yhteensä (ed. vuonna 14678). Näistä 695 (5 %) oli potilaiden lapsien hoitopäiviä (ed. vuonna 1265). Keskimääräinen käyttöaste oli 58 % (ed. vuonna 44 %). Keskimääräinen hoitoaika oli 25 vuorokautta (ed. vuonna 27). Jos laskelmaan ei oteta mukaan ns. intervalli- tai kriisihoitojaksoja, keskimääräinen hoitoaika oli 26 vrk. Lasten keskimääräinen hoitoaika oli 32 vrk.

22 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) Potilaat/asiakkaat kotikunnan mukaan Seuraavassa on lueteltu potilaiden (aikuisten) hoitopäivät kotikunnan mukaan. Kotikunta Kotikunta Kotikunta Hoitopäivät Hoitopäivät Hoitopäivät Espoo 256 Kotka 100 Petäjävesi 22 Forssa 169 Kouvola 36 Porvoo 9 Hamina 58 Kristiinankaupunki 8 Pyhäjärvi 25 Hanko 88 Kuhmo 296 Raasepori 132 Helsinki 3316 Kuopio 383 Raisio 136 Hollola 60 Kurikka 24 Rauma 59 Hyvinkää 149 Kuusamo 188 Riihimäki 5 Hämeenlinna 184 Lahti 833 Rovaniemi 71 Ilmajoki 12 Lappeenranta 209 Salo 378 Ilomantsi 43 Lieksa 235 Sastamala 30 Isokyrö 32 Lohja 200 Seinäjoki 84 Jalasjärvi 28 Loimaa 75 Sipoo 25 Janakkala 192 Länsi-Turunmaa 119 Somero 30 Jokioinen 94 Maalahti 210 Sotkamo 138 Jyväskylä 24 Maarianhamina 54 Taivalkoski 40 Jämsä 5 Marttila 36 Tammela 24 Järvenpää 278 Mikkeli 51 Tampere 76 Kaarina 232 Mustasaari 124 Turku 581 Kajaani 728 Mäntsälä 7 Tuusula 129

23 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) Kangasala 19 Naantali 82 Ulkomaalainen 49 Kankaanpää 45 Nakkila 22 Uusikaupunki 3 Kauhava 13 Nastola 69 Vantaa 1785 Kauniainen 26 Nurmijärvi 6 Varkaus 496 Kempele 12 Outokumpu 83 Veteli 14 Kerava 448 Paimio 50 Ylivieska 17 Kirkkonummi 8 Paltamo 26 Kokemäki 19 Parkano 14 Yhteensä (79) 14436

24 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) Potilas- ja hoitotietoja % % Sukupuoli Mies Nainen Ikä (vuotta) Siviilisääty/perhetilanne Naimaton Naimisissa 18 Avio/avoliitto 33 Eronnut/erossa asuva Leski 1 2 Ei tietoa 2 Asuminen Yksin 49 Kumppanin/puolison kanssa 19 Lapsen/lasten kanssa 2 Kumppanin/puolison/lapsen kanssa 6 Muu 16 Ei tietoa 7 Asumismuoto Asunnoton 13 Asuntola 1 Muu laitosasuminen 1 Tukiasunto 2 Omistus/vuokra-asunto 70 Vanhempien luona 4 Väliaikainen asunto 1 Muu 1 Ei tietoa 7 Koulutus Peruskoulu kesken 2 Peruskoulu 46 Lukio 6 Ammatillinen peruskoulutus 29 Ammattikorkeakoulu/opisto 7 Yliopisto 3

25 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) % % Muu 1 Ei tietoa 6 Työ/elämäntilanne Työssä Työtön Eläke Kotiäiti/-isä 2 2 Opiskelija 4 6 Muu tilanne Ei tietoa 7 6 Hoitoajan päädiagnoosi Alkoholiriippuvuus Opioidiriippuvuus Kannabisriippuvuus 1 Riippuvuus rauhoittavista ja unilääkkeistä 5 6 Riippuvuus muista piristeistä 3 4 Riippuvuus useista lääkeaineista 3 5 Muut diagnoosit 4 7 Ei diagnoosia 13 9 Ensisijainen päihde Alkoholi Heroiini ja muut opiaatit Stimulantit Hypnootit ja sedatiivit 5 6 Kannabis 3 4 Muu päihdyttävä aine 1 Ei käyttöä (toiminnall.riippuvuus) 1 2 Ei riippuvuutta 1 Riippuvuus Alkoholi Huumeet 8 11 Lääkkeet 3 4 Alkoholi + lääkkeet Alkoholi + huumeet 3 7 Huumeet + lääkkeet Alkoholi + huumeet + lääkkeet Toiminnallinen riippuvuus 1 2 Ei riippuvuutta 1

26 Järvenpään sosiaalisairaala Toimintakertomus (26) Hoitojakson päättyminen Suunnitellusti Laitos/sairaalasiirto 7 10 Jäi lomalle 1 1 Uloskirjoitus sääntörikkomuksen vuoksi 7 4 Keskeytti hoito-ohjelman Suunniteltu ensisijainen jatkohoitopaikka Päihdehuollon avohoito Päihdehuollon laitoshoito Katkaisu/vieroitus laitoshoitona 3 Asumispalvelut 1 1 Psykiatrinen avohoito 3 5 Psykiatrinen osastohoito 1 3 Muu avohoito 3 5 Muu laitos/sairaala 2 3 Ei suunniteltua jatkohoitoa/ei tietoa 15 11

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 2011

Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 2011 Kainuulainen päihdeongelma toteutuneiden hoitojaksojen perusteella vuonna 211 Herätys seminaari 14.9.212 / Järvenpään sosiaalisairaala A-klinikkasäätiön Järvenpään sosiaalisairaala 9 paikkaa, korkea käyttöaste

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu)

TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Taustamateriaalia työpajaan 24.11.2016 Kysely yrityksille Yritys ten toimintaympäristö ja sijoittuminen Kysely yrityksille Kyselyn

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen 1.1.2017 1 (6) Sonera Ethernet Yleistä Tämä hinnasto sisältää Sonera Ethernet Operator ja Sonera Ethernet Capacity -tuotteet. Ethernet Operator - tuote koostuu nieluliittymästä (MEOD) ja siihen kytkettävistä

Lisätiedot

Eläkkeelle numeroina 2013

Eläkkeelle numeroina 2013 Eläkkeelle numeroina 2013 Voit tutustua eläkeläisen tukiin verkossa www.kela.fi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Eläkeasiat 020 692 202 Omaisen kuoltua 020 692 208 Sisältö: Kansaneläke 2 Takuueläke

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto / PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille

Lisätiedot

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet

Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Asuntomarkkina-asiantuntija Hannu Ahola 0400 996 067 Asumisoikeusasuntojen markkinatilanne ja käyttövastikkeet 2015 2016 5.1.2017 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA kerää

Lisätiedot

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014

Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista. Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tietoa Aspa-säätiö tukiasunnoista Kiinteistötoiminta Marsa Björkman 2014 Tehtävät tukiasuntojen hankinta vuokraustoiminta kunnossapito ja ylläpito hallinnollinen isännöinti erillisprojektit Henkilöstö

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Hoidon saatavuus terveyskeskuksissa

Hoidon saatavuus terveyskeskuksissa Hoidon saatavuus terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto/PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille

Lisätiedot

Nordean MS Lync ratkaisu

Nordean MS Lync ratkaisu Nordean MS Lync ratkaisu Miksi yhdistetty viestintäratkaisu Miten matka on edennyt Puheratkaisut Käytön laajuus Kokemuksia & tulevaisuuden odotuksia Olli Mäenpää (olli.maenpaa@nordea.com) Collaboration

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015)

Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015) Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015) Taulukossa kuvataan kunkin liittyjän liittymisajankohtasuunnitelma. Suunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa liittymisvalmistelujen

Lisätiedot

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari

Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Lapin sote-mallin maakuntaseminaari Rovaniemi Ministeri Huovinen OSASTONHOITAJAPÄIVÄT 2014 Sote-uudistuksen tavoitteet terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja terveyserojen kaventaminen sote-palvelujen

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2013 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa tiistaina 25.6. klo 9.00 Työttömien määrä pysynyt koko alkuvuoden korkealla tasolla

Lisätiedot

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I

H E L S I N G I N J A U U D E N M A A N S A I R AA N H O I T O P I I R I HYKS Nuorisopsykiatria Helsinkiläisiä nuoria on vuoden 2014 aikana tutkittu ja hoidettu HYKS Nuorisopsykiatrian Avohoidon, Osastohoidon ja Erityispalvelujen klinikassa. Organisaatio on sama, mutta yksikkömuutosten

Lisätiedot

VINNIN RAUTA TOKMANNI ESPOONTORI TOKMANNI LIPPULAIVA TOKMANNI MANKKAA TOKMANNI OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA

VINNIN RAUTA TOKMANNI ESPOONTORI TOKMANNI LIPPULAIVA TOKMANNI MANKKAA TOKMANNI OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA JÄLLEENMYYJÄ RAUTA DRAGSFJÄRD VINNIN RAUTA NTORI LIPPULAIVA MANKKAA OLARI K RAUTA EXPRESS SELLO HANKKIJA OY EURA RAKENNUSTARVIKE VILPPOLA OY LAAKSOJEN RAUTA OY HAMINAN VANHA RAUTAKAUPPA OY RAUTIA HEINOLA

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

Lähipalvelut, -demokratia ja elinvoima kuntaliitosprosesseissa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT

Lähipalvelut, -demokratia ja elinvoima kuntaliitosprosesseissa. Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT Lähipalvelut, -demokratia ja elinvoima kuntaliitosprosesseissa Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HTT 4.6.2014 Kunnan tulevaisuuden haasteita Kestävän kuntatalouden ratkaisut Sopimusohjauksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 2.3.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 2.3.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 59 LAUSUNTO KAHDESTA VANHUSTEN KUNTOUTUSPALVELUJEN KOKONAISUUTTA KOSKEVASTA TOIVOMUSPONNESTA Terke 2009-2185 Esityslistan asia TJA/15 TJA Terveyslautakunta päätti

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista

SISÄLLYS. N:o 834. Valtioneuvoston asetus. valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2001 N:o 834 839 SISÄLLYS N:o Sivu 834 Valtioneuvoston asetus valtionosuuden perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksissa (ei sisällä suun terveydenhuoltoa) Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, huhtikuu 2008 Selvitys Kysely toteutettiin huhtikuussa 2008 Luonteeltaan selvitys:

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä x päivänä yykuuta 20xx Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta 2014

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013

Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Kesäkuun työllisyyskatsaus 6/ Julkaisuvapaa tiistaina 23.7. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita kesäkuun lopussa yli 74 000 Uudenmaan

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2016

Työttömyyskatsaus Joulukuu 2016 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa joulukuussa 2016 Posio 21,9 Kotka 21,3 Ilomantsi 21,1 Salla 21,0 Saarijärvi 20,8 Lieksa 20,3 Rautjärvi 19,9 Juuka 19,7 Äänekoski

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Päättäjätutkimus 2015

Päättäjätutkimus 2015 Päättäjätutkimus 2015 Kuntapäättäjien mielipiteet - Jäsenmäärältään pienemmästä ja suuremmasta valtuustosta - Valtuuston valitsemasta ja suoralla vaalilla valittavasta pormestarista. Päättäjätutkimus 2015

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2016

Työttömyyskatsaus Lokakuu 2016 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa lokakuussa 2016 Pelkosenniemi 23,4 Muonio 20,3 Kolari 19,9 Posio 18,8 Kotka 18,6 Salla 18,4 Lieksa 18,4 Pori 18,1 Tohmajärvi 17,8

Lisätiedot

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi

Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 Varsinais-Suomi Indeksitalo 2016 tilaisuus, Turku, 14.9.2016 Juho Järvinen Talous- ja veroasiantuntija Kiinteistöliitto V-S Kiinteistöliiton Indeksitalo Vertailee kuntakohtaisesti määrittyviä

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa perjantaina 20.12. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita vajaa neljännes enemmän

Lisätiedot

AUDIT JA HOITOONOHJAUS

AUDIT JA HOITOONOHJAUS AUDIT JA HOITOONOHJAUS Jani Ruuska päihdeohjaaja Liisa Mustonen MT-palveluohjaaja Puh. 0400 115684 puh. 0400 115683 jani.ruuska@aanekoski.fi liisa.mustonen@aanekoski.fi tukiasumisen tiimi Äänekosken kaupunki

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 A/2015 M 1 (31) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon

-toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon Hyvästi jää, on vaikeaa nyt kuolla pois, kun linnut laulaa saa, kun kevät saapuu nauraen - Arto Sotavalta - -toivoa, lohtua ja laatua saattohoitoon 9.4.2015 KKE - ohjausryhmä SAATTAEN - hankkeen yhteiset

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, tammikuu 2013 Tutkija Jouni Nupponen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013

Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/2013 NÄKYMIÄ HEINÄKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 0295 020 914 Jouni Nupponen 0295 021 117 Heinäkuun työllisyyskatsaus 7/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70 F/2016 M 1 (35) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 28. päivänä marraskuuta 2016 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Syyskuu 2016

Työttömyyskatsaus Syyskuu 2016 Työttömyyskatsaus Syyskuu 2016 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa syyskuussa 2016 Pelkosenniemi 23,4 Posio 20,3 Muonio 19,9 Kotka 18,8 Salla 18,6 Lieksa 18,4 Tohmajärvi

Lisätiedot

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA

Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA Operaattorivertailu SELVITYS LTE VERKKOJEN NOPEUDESTA SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 YLEISTÄ... 4 TAVOITE... 5 PAIKKAKUNNAT... 5 MITATUT SUUREET JA MITTAUSJÄRJESTELMÄ... 6 MITATUT SUUREET... 6 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI

OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI OSASTON HOITOMUODOT 14.3.2016 KOKOVUOROKAUSIOSASTO S1, HYKS SYÖMISHÄIRIÖYKSIKKÖ SH ULLA-KAISA.KETTUNEN@HUS.FI OSASTO S1 12 + 2 potilaspaikkainen avo-osasto syömishäiriöyksikkö on yli 13-vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall

Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, syyskuu Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall Nuorten työllisyyden seuranta Uudenmaan alueella, Uudenmaan ELY-keskus Santtu Sundvall 1 Nuoret työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Uudellamaalla (Lähde: TEM/Työnvälitystilasto 1207.) - Alle 25-v.

Lisätiedot

Korvaushoidon tavoitteet. NAPS-projektin päätösseminaari Raisio Mia-Veera Koivisto

Korvaushoidon tavoitteet. NAPS-projektin päätösseminaari Raisio Mia-Veera Koivisto Korvaushoidon tavoitteet NAPS-projektin päätösseminaari 26.10.2007 Raisio Mia-Veera Koivisto Ohjat-projektin tiedonkeruu- ja toimintamenetelmät Psykososiaalisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisprojekti

Lisätiedot

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella

Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella Kotisairaalatoiminnan aloittaminen Eurajoella vastaava sairaanhoitaja Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosasto ja vanhainkoti Taustaa Kotisairaalatoiminnan tarkoituksena on tarjota potilaalle hänen kotonaan

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2016 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoja. edellisvuoteen ja talousarvioihin

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2016 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoja. edellisvuoteen ja talousarvioihin Mari Sjöholm Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon 2016 tammi-huhtikuun nettotoimintamenoja sekä niiden vertailuja edellisvuoteen ja talousarvioihin Kooste 58 suurimman kunnan, Etelä-Karjalan ja Kainuun

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, kesäkuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Pirjo Ylöstalo, Kela Puh. 020 63 41390 Selvitys 1/2011 Yleistä asumistukea saavien talouksien vuokrat tammikuussa 2011 1.2.2010 Yleistä

Lisätiedot

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura

Liite / Bilaga. Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran om utlåtande. Kunnat Kommuner Gieldat. Akaa Alajärvi Asikkala Askola Aura Liite / Bilaga Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi / Uppdaterande inventering av nationellt värdefulla landskapsområden Lausuntokierroksen jakelu / Sändlista för begäran

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, joulukuu Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Tuunia Keränen Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli 3 kk työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus

Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, marraskuu Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Nuorisotakuun seuranta Uudenmaan alueella, Tutkija Santtu Sundvall Uudenmaan ELY-keskus Seurantaan liittyvä käsitteistö Virta yli työttömyyteen % = Kuukauden aikana 3 kuukauden työttömyysrajan ylittäneiden

Lisätiedot

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta?

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Keski-Pohjanmaan keskussairaalan nuorisopsykiatrian yksikkö Psykologi Jaakko Hakulinen & sosiaalityöntekijä Riitta Pellinen 1 Nuorisopsykiatrian yksiköstä

Lisätiedot

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008

Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaistutkimus 2008 Kuntalaisten näkemyksiä palvelujen järjestämistavoista Paras-uudistuksesta ja kuntaliitoksista Kuntaliitto / Kuntakehitys ja tutkimus Marianne

Lisätiedot

jäsenmaksu Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi

jäsenmaksu Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi jäsenmaksu 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry 1,25% 374 103 Jyty Juuka-Valtimo ry 1,32%

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2014 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 0295 021 117 Tuunia Keränen 0295 020 914 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 20.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen kasvussa

Lisätiedot

ARTTU2 KUNTASEMINAARI Kuntatalo Pentti Meklin, Emeritusprofessori

ARTTU2 KUNTASEMINAARI Kuntatalo Pentti Meklin, Emeritusprofessori ARTTU2 KUNTASEMINAARI Kuntatalo 25.5.2016 Pentti Meklin, Emeritusprofessori 1. Nykyinen tilanne yleensä kunnissa ja erityisesti ARTTU2-kunnissa 2. Mitä tulevaisuus näyttäisi tuovan tullessaan? Kuvio 1.

Lisätiedot

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015

Toukokuun työllisyyskatsaus 5/2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Toukokuun työllisyyskatsaus 5/ Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6. klo 9.00 Toukokuun lopussa 11 716 avointa työpaikkaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2015. Lasten kotisairaanhoito Anu Usvasalo

Toiminta- kertomus 2015. Lasten kotisairaanhoito Anu Usvasalo Toiminta- kertomus 2015 Lasten kotisairaanhoito Anu Usvasalo Sisällysluettelo Yksikön esittely... 1 Lasten kotisairaanhoito... 2 Erityistarpeisten lasten hoitoringit... 2 Akuuttikotisairaala... 3 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013

Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013 Kuntouttava työtoiminta Espoossa 2013 Koppi Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hanke Projektisuunnittelija Hilla-Maaria Sipilä KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Yhteistyössä: Terveyden

Lisätiedot

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti

Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema, POTKU 4 hankkeen raportti Tammelakeskuksen terveysasema sijaitsee Tampereen kaupungin keskustassa. Aseman väestöpohja on noin 40 000 asukasta. Asiakaskunta on pääosin ikäihmisiä.

Lisätiedot

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus

HUS Saattohoitostrategia. Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus HUS Saattohoitostrategia Tiina Saarto, yl Palliatiivisen lääketieteen professori HYKS Syöpäkeskus Hanko Lohjan sha Lohja Hospital Paloniemi Hospital Raasepori Karjalohja Nummi- Pusula Tammiharju Hospital

Lisätiedot

Työttömyyskatsaus Marraskuu 2016

Työttömyyskatsaus Marraskuu 2016 Manner-Suomen kymmenen korkeimman ja matalimman työttömyysasteen kuntaa marraskuussa 2016 Lieksa 20,5 Posio 20,0 Pelkosenniemi 19,7 Salla 19,6 Ilomantsi 19,3 Kotka 19,3 Saarijärvi 18,8 Outokumpu 18,4 Kannonkoski

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.9. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 13,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013

Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/2013 NÄKYMIÄ HUHTIKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Santtu Sundvall 050 380 6231 Jouni Nupponen 050 395 5170 Huhtikuun työllisyyskatsaus 4/ Julkaisuvapaa tiistaina 21.5. klo 9.00 Työttömyys edelleen viime

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

Vaativan kuntoutuksen toteutus aivovamman saaneilla etäkuntoutuksena, AV Etäkuntoutus

Vaativan kuntoutuksen toteutus aivovamman saaneilla etäkuntoutuksena, AV Etäkuntoutus Vaativan kuntoutuksen toteutus aivovamman saaneilla etäkuntoutuksena, AV Etäkuntoutus Hankkeen tutkimus- ja kehittämisryhmä Kelan tukema etäkuntoutushanke Aivovamma Aivovamma on traumaattinen aivojen vaurio,

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Marraskuun työllisyyskatsaus 11/ Julkaisuvapaa tiistaina 22.12. klo 9.00 Marraskuun lopussa 9 537 avointa työpaikkaa kasvua

Lisätiedot

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander

Iäkkään akuuttisairaanhoidon. yhteistyönä toimintamalli. Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Iäkkään akuuttisairaanhoidon palveluketjun tehostaminen monitoimijaisena yhteistyönä toimintamalli Ylilääkäri Arja Mustamo Vanhustyön johtaja Johanna Lohtander Työpaja 28.11.2014 Lähtötilanne Tehostetun

Lisätiedot

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella

Ympärivuorokautinen hoito OYS-ERVA-alueella 1.4.2 Ympärivuorokautinen hoito OYSERVAalueella Sanna Salmela, projektipäällikkö Suvi Helanen, hankesuunnittelija Projekti: Järjestämissuunnitelman toteutusta tukeva työnjako ja laitospaikat Tausta ja

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015

Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 UUDENMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2015 klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 8,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Veijo Nevalainen Mielenterveystyön ylilääkäri Imatra. Väkivallaton mielenterveystyö

Veijo Nevalainen Mielenterveystyön ylilääkäri Imatra. Väkivallaton mielenterveystyö Veijo Nevalainen Mielenterveystyön ylilääkäri Imatra Väkivallaton mielenterveystyö Väkivallaton mielenterveystyö Potilaiden turvallisuus Väkivallaton mielenterveystyö Hoidon pakkokeinot Henkilökunnan turvallisuus

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2013 NÄKYMIÄ ELOKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen 050 395 5170 Elokuun työllisyyskatsaus 8/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.9. klo 9.00 Työttömiä nuoria yli 40 % enemmän kuin vuotta aiemmin Uudenmaan

Lisätiedot