PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN"

Transkriptio

1 PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN URAKKAOHJELMA JANAKKALAN KUNTA

2 JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS URAKKAOHJELMA S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuskohde Kohteen rakennustyöt Rakennuttaja Rakennuttaminen ja valvonta Suunnittelija URAKKAMUOTO Yleistä Maksuperuste URAKAN LAAJUUS Yleistä Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA...3 Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet...3 Työaikataulu RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET...3 Luvat ja tarkastusmaksut...3 Suunnitelmien toimittaminen...3 Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset LAATU JA YMPÄRISTÖ...4 Urakoitsijan laadunvalvonta...4 Ympäristön suojelu ja kestävä kehitys...4 Vaihtoehtoiset tuotteet ASIAKIRJAT...4 Tarjouspyyntöasiakirjat...4 Urakkasopimusasiakirjat...4 Asiakirjojen pätevyysjärjestys...5 Asiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA...5 Töiden aloitus...5 Rakennusaika...5 Työaika...5 Viivästyminen URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET...6 Takuuaika...6 Vakuudet...6 Vakuutukset...6 Urakoitsijan työnantaja-asemasta ja tilaajavastuulaista (1233/2006) johtuvat velvollisuudet RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS...8 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Ennakko Loppuerä... 8

3 10.3 Hintasidonnaisuudet Muutostyöt Rakennuttajan vakuudet OMISTUSOIKEUS Ylijäämämassat VALVONTA Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan laadunvalvonta Paikallisvalvonta TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Kirjaukset ja kokoukset Tarkastukset Ympäristön kiinteistöjen katselmus Aloituskatselmus Suunnitelmakatselmus Vastaanottotarkastus ja jälkitarkastus TYÖVOIMA Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset Tunnisteet ja työvoiman kirjaus VASTAANOTTO ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Tarjouksen hylkääminen Tarjousten vertailuperusteet TARJOUS Tarjouksen muoto Tarjouksen voimassaoloaika Lisätiedot Rakennuspaikka ja siihen tutustuminen Tarjouksen tekeminen Hankintaneuvottelut Urakkaneuvottelut VALTIOVALLAN LAINSÄÄDÄNNÖLLISET TOIMENPITEET Turvallisuusliitteen tarkoitus Päätoteuttaja Töiden yhteensovitus ja työsuojelu Työsuojelusäädökset Yhdyshenkilöt ja yhteystiedot Kuvaus työkohteesta ja tehtävistä töistä Kohteen tyypilliset työturvallisuusriskit Kaivutyöt Yleistä työn suorituksesta Tukirakenteet ja telineet Rakennustyövälineet Palosuojelu Pölyn leviämisen estäminen Putoamissuojaus Kulkutiet Työalueet Urakka-alueen vanhat kaapelit ja putkijohdot...20

4 3.3 Urakka-alueen ulkopuoliset alueet Työmaan aitaaminen ja rakenteiden suojaus Ympäristön puhtaanapito Liikenneväylien puhtaanpito...21 LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE

5 1 (14) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuskohde 1.2 Kohteen rakennustyöt 1.3 Rakennuttaja 1.4 Rakennuttaminen ja valvonta 1.5 Suunnittelija Hanke: Janakkalan kunnan Turengin taajamassa Pyhämäentien ja Kukkulapolun kunnallistekniikan ja katurakenteiden perusparantaminen. Kohde sijaitsee Turengin keskustassa. Työssä rakennetaan ja saneerataan Pyhämäentien ja Kukkulapolun kunnallisteknisiä töitä urakkatarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa. Urakka sisältää Pyhämäentien ja Kukkulapolun saneerauksen kokonaisuudessaan. Rakennuttajina toimivat Janakkalan kunta ja Janakkalan Vesi liikelaitos, jotka toimivat myös YSE 98 mukaisina tilaajina. Rakennuttajatehtävät ja valvonnan hoitavat tilaajat. nimi: Janakkalan kunta, Tekniikka ja ympäristö osoite: Juttilantie 1, Turenki puh: yht.henk: Pekka Heinonen, kunnallistekninen suunnittelija 2 URAKKAMUOTO 2.1 Yleistä Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa valittu urakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista. 2.2 Maksuperuste 3. URAKAN LAAJUUS Urakkatyöt tehdään siten, että urakoitsijalle maksetaan urakkaan kuuluvat työsuoritteet maksuerätaulukon mukaisesti maksuerän mukaisen työn tultua valmiiksi. Maksuerätaulukko tulee hyväksyttää tilaajalla. 3.1 Yleistä Rakennustyö käsittää Pyhämäentien ja Kukkulapolun kunnallistekniikan saneerauksen vaatimat rakennustyöt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakkatarjouspyyntösuunnitelmissa on esitetty työt valmiisiin rakenteisiin asti.

6 2 (14) Urakoitsijan tulee sisällyttää kokonaishintaansa kaikki urakkaasiakirjoissa esitetyt valmiin työsuoritteen aikaansaamiseksi tarvittavat kustannukset purku-, työ-, materiaali-, alihankinta- ja yleis- sekä yhteiskustannuksineen. Lisäksi urakkaan kuuluu myös vesi- ja viemärijärjestelmien tarkemittaus. Tarkemittaus tehdään kartastokoordinaattijärjestelmässä (KKJ) X,Y sekä N-43 korkeusjärjestelmässä Z. Tulostus sähköisessä muodossa sekä yhtenä paperikopiosarjana. Tarkemittauksissa käytetään tilaajan mittauskoodiluetteloa. Urakoitsijan on tehtävä työnsä vaiheittain. Työalueeksi voidaan kerrallaan ottaa vain yksittäinen kaavatie. Uudelle tieosuudelle siirrytään vasta, kun kaikki urakkaan kuuluvat työt on ko. tiellä tehty. Koko työsuoritusta koskeva katukohtainen työsuunnitelma, joka sisältää myös vesihuollon vaiheistuksen on hyväksytettävä tilaajalla ennen kuin mihinkään töihin ryhdytään. Lisäksi urakoitsijan tulee järjestää alueen asukkaille tiedotustilaisuus, jossa em. suunnitelma esitellään. Ennen kuin työt kullakin tiellä aloitetaan, jakaa urakoitsija aina sen asukkaille erillisen tiedotteen. Urakoitsijan tulee koko työsuorituksen ajan pitää huoli siitä, että liikenne koko alueella ja tonteille toimii. Tarvittavien kulkusiltojen tekeminen kuuluu urakoitsijalle. Kiinteistöjen vesihuoltoon ei saa tulla muita katkoksia kuin yksittäisistä liitäntätöistä johtuvat. Urakkaan sisältyvät suunnitelmien mukaisten töiden lisäksi työmaan johtovelvollisuudet sekä työmaapalvelut. Urakoitsijan on kustannuksellaan selvitettävä työalueella olevien kaapeleiden ja erilaisten johtojen sijainti ao. laitoksilta. Mahdollisista vaurioista tai niiden korjauksesta on vastuullinen yksinomaan urakoitsija. 3.2 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Janakkalan Vesi hankkii tontti- ja runkovesijohtojen sulkuventtiilit liittimineen ja varusteineen. Janakkalan kunnan katuvalourakoitsija uusii työn aikana osan alueen katuvaloista. Näiden töiden tekemisestä mahdollisesti aiheutuva haitta ei oikeuta urakoitsijaa lisäkorvauksiin.

7 3 (14) 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet Urakoitsijan on huolehdittava eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta ottaen huomioon kaikki tässä urakkaohjelmassa sekä rakennustapaselostuksessa esitetyt asiat. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä sekä muut työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat on toimitettava rakennuttajalle kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Työaikataulu Urakoitsijan on laadittava työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Aikatauluun merkitään työvaiheet viikoittain. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan sovittua aikataulua. Muutoksia työaikatauluun voidaan tehdä vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 5. RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET Luvat ja tarkastusmaksut Suunnitelmien toimittaminen Työhön ei tarvita rakennuslupaa. Urakoitsija vastaa muista työsuoritukseen liittyvistä lupien hankkimisista. Urakoitsija hankkii kustannuksellaan viranomaisten ja tarkastavien laitosten vaatimat luvat, tarkastukset ja mittaukset. Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin ensimmäisessä työmaakokouksessa 3 sarjaa kopioita laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset Kaikenlainen häiritsevää melua aiheuttava työ on alueella kielletty arkisin klo ja pyhäpäivisin kokonaisuudessaan.

8 4 (14) 6. LAATU JA YMPÄRISTÖ Urakoitsijan laadunvalvonta Ympäristön suojelu ja kestävä kehitys Vaihtoehtoiset tuotteet Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojensa ja aliurakoitsijoidensa rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset. Urakoitsijan tulee laatia työmaan ympäristösuunnitelma ja hyväksyttää se rakennuttajalla. Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita saman laatuisia tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. Valmistajan tyyppimerkinnällä mainittujen laitteiden tyyppimerkintöjen muuttuessa tai saatavuuden loppuessa ei veloitusta tai hyvitystä suoriteta korvattaessa laite rakennuttajan hyväksymällä vastaavalla laitteella. 7. ASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta sähköisessä muodossa. Tarvitsemansa paperikopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä Urakkasopimus laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT Urakoissa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT tässä urakkaohjelmassa ja työstä laadittavassa urakkasopimuksessa mainituin poikkeuksin. Urakkasopimukseen liitetään mahdolliset hankinta- ja urakkaneuvottelupöytäkirjat, YSE 1998, tämä urakkaohjelma liitteineen, tarjouspyyntökirje liitteineen, tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset sekä tarjous.

9 5 (14) Asiakirjojen pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus 8. URAKKA-AIKA Lisäksi urakoissa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE :n mukainen täydennettynä siten, että hankintaneuvottelupöytäkirja on pätevyysjärjestyksessä heti ennen tarjousta ja työturvallisuusliite on urakkaohjelman osa. Rakennuttaja lähettää kuntalain mukaisesti kaikille tarjoajille päätösotteen urakkapäätöksestä oikaisuvaatimusohjeineen. Kaikki tarjous- ja sopimusasiakirjat ovat julkisia urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa, jolloin tarjousta, huomioon ottaen lain määräykset, voidaan harkinnan mukaan tältä osin käsitellä sopimuksen allekirjoituksen jälkeenkin salaisena. Töiden aloitus Rakennusaika Työt voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Töiden tulee olla täysin valmiina ja vastaanotettuna mennessä. Mikäli työt valmistuvat ennen urakkasopimuksen mukaista määräaikaa TÄYSIN VALMIISEEN KUNTOON, voi rakennuttaja ottaa työt vastaan, mutta mitään hyvityskorvausta ei suoriteta. Työaika Työt edellytetään tehtäväksi yksivuorotyönä normaalina työaikana. Mikäli urakoitsija haluaa tehdä jonkin työosan vuoro- tai viikonlopputyönä, on kyseisen urakoitsijan haettava ko. työhön tarvittavat viranomaisluvat ja lisäksi sovittava asiasta aina rakennuttajan kanssa. Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Työpäivällä tarkoitetaan täyttä vuorokautta; lauantaita, sunnuntaita ja rakennusalan yleisiä vapaapäiviä ei lueta työpäiviksi. Viivästyssakon määrä työpäivältä on 0,2 % urakkahinnasta.

10 6 (14) 9. URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Takuuaikaa on vastaanottotarkastuksesta lukien kaksi vuotta. Ensimmäisen takuuvuoden jälkeen suoritetaan välitarkastus, jonka yhteydessä todetaan ne työt, jotka tulee korjata jo tässä vaiheessa. Mikäli jollekin rakennusosalle, koneelle tai laitteelle valmistaja tai toimittaja antaa kahta vuotta pidemmän takuun ilmoittamalla tästä julkisesti tai yksityisesti, vaaditaan myös näistä rakennuttajalle kirjallinen rakennuttajan nimiin annettu todistus. Vakuudet Vakuutukset Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaisesti tulee urakoitsijan antaa rakennuttajalle rakennusajan vakuudeksi 10 % urakkahinnasta ja takuuajan vakuudeksi 2 % urakkahinnasta. Urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE :n mukaisesti vahinkovakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa. Vakuutuksen voimassaolotodistus tulee toimittaa rakennuttajalle ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista. Edellä olevan lisäksi tulee työmaalla toimivalla urakoitsijalla olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Urakoitsijan työnantaja-asemasta ja tilaajavastuulaista (1233/2006) johtuvat velvollisuudet Tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset selvitykset Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat enintään 3 kk vanhat tiedot / todistukset. Todistusten antopäivä on ratkaiseva. - Selvitys siitä, onko yritys merkitty - ennakkoperintärekisteriin - työnantajarekisteriin sekä - arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. - Kaupparekisteriote. - Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. - Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. - Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

11 7 (14) Selvitykseksi hyväksytään myös muu kuin viranomaisen antama todistus/selvitys, jos sen on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä (kuten esim. RALA ry tai Henkilöja Yritysarviointi SETI Oy) Jos urakoitsija on ulkomainen yritys, yrityksen on toimitettava vastaavat tiedot yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvitysten on oltava suomen kielellä. Veroja ja eläkemaksuja koskevat todistukset on toimitettava 12 kuukauden välein, jos urakka kestää yli 12 kuukautta. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Mikäli urakoitsijan omistuspohjassa tai ylimmässä johdossa tapahtuu sopimuksen voimassaoloaikana muutoksia, on urakoitsija velvollinen ilmoittamaan niistä tilaajalle kirjallisesti. Tilaajan niin vaatiessa urakoitsija on tällöin velvollinen esittämään uudet tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Urakoitsijan on vaadittava selvityksiä omia aliurakoitaan koskevissa tarjouspyynnöissä. Mikäli urakoitsija laiminlyö nämä velvoitteet, tilaajalla on oikeus purkaa urakkasopimus. Erikseen voidaan sopia siitä, että urakoitsija toimittaa jonkun tilaajavastuulain mukaisen selvityksen vasta sopimuksen syntymisen jälkeen. Mikäli urakoitsija ei toimita selvitystä sovitussa ajassa, on tilaajalla oikeus purkaa urakkasopimus. Ulkomainen työvoima Mikäli urakassa käytetään lähetettyjä työntekijöitä, urakoitsijan on ennen työn aloittamista ilmoitettava lähettävän yrityksen Suomessa oleva liikepaikka tai ilmoitettava lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 4a :n mukainen edustaja Suomessa. Työtä ei saa aloittaa ennen em. tietojen antamista. Jos edustaja vaihtuu, on urakoitsijan ilmoitettava uudesta edustajasta välittömästi tilaajalle. Mikäli em. tietoja ei ole annettu, urakoitsija vakuuttaa urakkasopimuksen allekirjoituksella sen ettei lähetettyjä työntekijöitä käytetä. Urakoitsijan on muutoinkin huolehdittava, että ulkomaisen työvoiman osalta noudatetaan lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) ja ulkomaalaislain (301/2004) säännöksiä kaikilta osin. Urakoitsijan on vaadittaessa esitettävä tilaajalle em. lakien tarkoittamia selvityksiä esimerkiksi oleskeluluvista.

12 8 (14) 10. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen 10.2 Urakkahinnan maksaminen Ennakko Loppuerä Hintaperuste on kokonaishinta. Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero erikseen kadunrakennustöille ja vesihuollolle. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen. Tarjousten vertailuhinta on kadunrakennustöiden ja vesihuollon yhteenlaskettu tarjoushinta. Urakoitsija laatii maksuerätaulukon, jonka rakennuttaja erikseen hyväksyy. Maksuerät lasketaan arvonlisäverottomina ja arvonlisävero lisätään kuhunkin laskuun. Kokonaisurakan ennakon suuruus on 5 % urakkahinnasta. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyönvakuus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt aloitettu. Viimeinen maksuerä (loppuerä) on 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennuskohde on valmis ja vastaanotettu sekä takuuajan vakuudet ja luovutusasiakirjat on luovutettu rakennuttajalle Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko 10.3 Hintasidonnaisuudet Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun lasku on rakennuttajalle esitetty ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Rakennuttajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Laskuissa tulee näkyä verollinen hinta, veroton hinta, arvonlisäveron osuus sekä merkintä alv.rek. Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän sitoutuu maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta.

13 9 (14) 10.4 Muutostyöt Suunnittelijoilta saadut lisäselvitykset ja ohjeet ovat rakennuttajaa sitovia vain, mikäli rakennuttaja on ne kirjallisesti vahvistanut urakoitsijalle Rakennuttajan vakuudet Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa tekemään myös muutostöitä. Ellei näistä töistä voida sopia muuta hintaa, voi urakoitsija lisätä omakustannushintaan 12 prosentin yleiskustannuslisän, jonka lisäksi näistä töistä ei rakennuttajalle saa aiheutua muita kustannuksia. Arvonlisävero lisätään näin saatuun hintaan erikseen. Urakoitsijan tulee antaa rakennussuunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity muutostyötarjous. Tarjoukset tulee numeroida antamisjärjestyksessä. Tarjouksessa urakoitsijan on esitettävä kaikki muutoksesta johtuvat huomautuksensa ja vaatimuksensa. Ellei niitä ole esitetty, katsotaan tarjous annetussa laajuudessa lopulliseksi. Tarjoukseen on merkittävä myös ne piirustukset, joista määrät on laskettu. Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 11 OMISTUSOIKEUS 11.1 Ylijäämämassat Kaikki työstä syntyvät ylijäämämassat ja -materiaalit ovat urakoitsijan omaisuutta ja urakoitsijan on vietävä ne kokonaistyösuoritukseensa kuuluvana käsittelymaksuineen asianomaisille kaatopaikoille. Puhtaat ylijäämämaamassat voidaan ajaa Janakkalan kunnan Paturin maankaatopaikalle tilaajan ohjeiden mukaan. 12 VALVONTA 12.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 12.2 Rakennuttajan laadunvalvonta Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan projektiryhmän, jonka kokoonpano ja valtuudet ilmoitetaan urakkasopimuksessa ja ensimmäisessä työmaakokouksessa. Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättävät kunnan eri toimielimet valtuuksiensa puitteissa. Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen :n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta.

14 10 (14) 12.3 Paikallisvalvonta Rakennuttaja järjestää työmaalle paikallisvalvojan. 13 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 13.2 Kirjaukset ja kokoukset 13.3 Tarkastukset Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastuullinen työnjohtaja. Urakoitsijan tulee lisäksi ilmoittaa rakennuttajalle työmaan työsuojeluorganisaatio. Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. Työmaakokouksia pidetään yleensä neljän viikon välein Ympäristön kiinteistöjen katselmus Ennen rakennustöiden aloittamista on urakoitsijan pidettävä naapurikiinteistöissä mahdollisten rakennustyön aiheuttamien vaurioiden toteamista varten ns. alkukatselmus sekä töiden loputtua ns. loppukatselmus Aloituskatselmus Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, missä rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään sovittaessa ennen töiden aloittamista ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi. Suunnitelmakatselmuksissa noudatetaan YSE Vastaanottotarkastus ja jälkitarkastus Jokainen sopijapuoli maksaa tarkastuksista aiheutuneet omat kustannuksensa. 14 TYÖVOIMA 14.1 Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset Valitun urakoitsijan tulee valvoa käyttämiensä aliurakoitsijoiden verojen ja lakeihin perustuvien työnantajamaksujen asianmukaista suorittamista ja vaatia aliurakoitsijoilta samanlaiset selvitykset verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin.

15 11 (14) 14.2 Tunnisteet ja työvoiman kirjaus 15 VASTAANOTTO Rakennuttajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Samoin tarjoajan on varauduttava toimittamaan rakennuttajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista voimassa olevat ennakkoperintärekisteriote ja todistus arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijalla tulee olla joko Rakentamisen Laatu RALA ry:n toteama pätevyys tarjouspyynnön edellyttämällä toimialalla tai urakoitsijan tulee muuten toimittaa vastaavat pätevyyden osoittamiseksi tarvittavat tiedot. Vastaavat tiedot pitävät sisällään edellä vaadittujen lisäksi: - tiedon yrityksen referensseistä tarjouspyynnön edellyttämällä toimialalla - luotettavan selvityksen yrityksen laadunvarmistuksen tasosta sekä tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä vuodelta Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Jokaisen aliurakoitsijan ja hankkijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat rakennuttajalle (päätoteuttajalle) työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Vastaanottotarkastus suoritetaan yleisten sopimusehtojen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. 16 ERIMIELISYYDET 16.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Mahdolliset urakkasopimusta koskevat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Ellei tällöinkään päästä sopimukseen, niin riitaisuudet jätetään Suomen lain mukaan ratkaistavaksi Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin loppuselvitys pidettiin, sekä takuuaikana ilmeneviksi väitettyjä vikoja koskevat riitaisuudet viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä jolloin takuukatselmus pidettiin.

16 12 (14) 17 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 17.1 Tarjouksen hylkääminen 17.2 Tarjousten vertailuperusteet Tarjous voidaan hylätä, jos se ei ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen, sisältää omia ehtoja tai pyydetyt erittelyt puuttuvat. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai asetuksissa. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Myöhästyneet tarjoukset palautetaan avaamattomina. Urakoitsijaksi valitaan arvonlisäverottomalta vertailuhinnaltaan (urakkahinnaltaan) halvimman tarjouksen antanut urakoitsija. Määräluettelon määrät eivät ole sidottuja vaan ne on laskettu valmiista suunnitelmista urakkkalaskennan avuksi. 18 TARJOUS 18.1 Tarjouksen muoto 18.2 Tarjouksen voimassaoloaika Urakkatarjous on annettava käyttämällä oheisia rakennuttajan laatimia urakkatarjouslomakkeita. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään 90 vuorokautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä ja se mukaan lukien Lisätiedot Urakkaa koskevia lisätietoja voidaan antaa ennen tarjouksen jättämistä annettavissa kirjallisissa kaikille tarjoajille yhtä aikaa lähetettävissä tiedonannoissa. Urakkalaskentaa koskeviin kysymyksiin vastaa Janakkalan kunnan maanrakennuspäällikkö Ville Mattila puh. (03) sekä Janakkalan Veden vesihuoltoinsinööri Ari Kaunisto puh. (03) Rakennuttajan asiantuntijoilta tai suunnittelijoilta urakkalaskentavaiheen aikana saadut lisäselvitykset tai ohjeet eivät ole rakennuttajaa sitovia, ellei niitä rakennuttajan allekirjoittamina kirjallisesti toimiteta kaikille tarjoajille Rakennuspaikka ja siihen tutustuminen Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijat tutustuvat rakennuspaikkaan ja siellä vallitseviin olosuhteisiin ennen tarjouksen antamista.

17 13 (14) 18.5 Tarjouksen tekeminen 18.6 Hankintaneuvottelut 18.7 Urakkaneuvottelut Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa, jossa on merkintä Pyhämäentien ja Kukkulapolun saneeraus. Tarjouksen antaneiden urakoitsijoiden kanssa rakennuttaja käy, ennen urakasta päättämistä, hankintaneuvotteluja vain seuraavista asioista: 1. kun on tarpeen varmistua tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta, 2. suurien hintaerojen syiden selvittäminen rakennuttajan arvion ja urakkatarjousten välillä, 3. rakennuttajan ja urakoitsijan erikseen laskemien määrien erojen selvittäminen, tai 4. urakoitsijan esittämien tarjousvaihtoehtojen selvittäminen. Sopijapuolet voivat tarvittaessa ennen sopimuksen allekirjoittamista käydä urakkaneuvotteluja YSE 1998:n 63 mukaisesti. 19 VALTIOVALLAN LAINSÄÄDÄNNÖLLISET TOIMENPITEET Muuten noudatetaan YSE 1998:n 49, mutta sosiaalikulujen osalta rakennuttaja katsoo, että valtiovallan lainsäädännöllisiä toimenpiteitä voivat olla muutokset seuraavissa kohdissa: - Sotu-maksu (työnantajan lapsilisämaksu, sairausvakuutusmaksu ja kansaneläkemaksu) - LEL-maksu - TEL-maksu - työttömyysvakuutusmaksu Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa. Urakoitsijan tulee tehdä tarjouksensa käyttäen tarjoushetkellä voimassaolevaa arvonlisäveroprosenttia. Jos kustannusmuutokset ovat yli , ne otetaan aina huomioon. Laskutuksen tai hyvityksen alarajana tässä kohdassa tarkoitettujen kustannusmuutosten kohdalla on

18 14 (14) Janakkalassa 7. päivänä maaliskuuta 2011 Ville Mattila Maanrakennuspäällikkö Ari Kaunisto Vesihuoltoinsinööri LIITE Työturvallisuusliite

19 PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE

20 TYÖTURVALLISUUSLIITE S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 0 YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 0.2 Päätoteuttaja 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 0.4 Työsuojelusäädökset 0.5 Yhdyshenkilöt ja yhteystiedot 1 VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 1.1 Kuvaus työkohteesta ja tehtävistä töistä 1.2 Kohteen tyypilliset työturvallisuusriskit 1.3 Kaivutyöt 1.4 Räjäytys- ja louhintatyöt 2 RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 2.1 Yleistä työn suorituksesta 2.2 Tukirakenteet ja telineet 2.3 Rakennustyövälineet 2.4 Palosuojelu 2.5 Pölyn leviämisen estäminen 2.6 Putoamissuojaus 2.7 Kulkutiet 3 RAKENNUSALUE JA SEN OLOSUHTEET 3.1 Työalueet 3.2 Urakka-alueen vanhat kaapelit ja putkijohdot 3.3 Urakka-alueen ulkopuoliset alueet 4 YMPÄRISTÖN SUOJAUS 4.1 Työmaan aitaaminen ja rakenteiden suojaus 4.2 Ympäristön puhtaanapito 4.3 Liikenneväylien puhtaanapito

21 0 YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 0.2 Päätoteuttaja 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu Tämä turvallisuusliite on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen (RakVNp) 629/94 5. :n mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja. Sen lisäksi turvallisuusliite sisältää rakennuksen käytöstä rakennustyölle asetetut turvallisuusvaatimukset. Tämä asiakirja kertoo hankkeen erityisiä työturvallisuusriskejä ja -vaaroja aiheuttavista olosuhteista ja työvaiheista niin, että urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti. Lisäksi tässä esitetään käyttöturvallisuudesta aiheutuvat rakennustyölle asetetut erityiset rajoitukset ja vaatimukset. Tämä asiakirja täydentää rakennus- ja erikoistyöselityksiä. Rakennuskohteeseen valittu urakoitsija vastaa VNp 629/94:n 9. :n mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista. Päätoteuttajan on noudatettava, mitä voimaantulleessa valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta määrätään. Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita. Urakoitsija laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja vastaa, että jokainen omaan tai aliurakoitsijoiden henkilöstöön kuuluva on perehdytetty työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle. Yleistä Urakoitsija vastaa töiden yhteensovittamisesta ja työsuojeluorganisaatiosta sekä aliurakoitsijoiden välisestä työsuojeluyhteistyöstä. Työvaiheiden yhteensovitus Työaikataulu Urakoitsijan on otettava huomioon töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa työturvallisuuden vaatimukset. Työaikataulu ja suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä sekä muut työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat on toimitettava rakennuttajalle ennen ao. työvaiheen aloitusta. Työvaiheet on ajoitettava siten, että työt voidaan suorittaa turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa muille työmaan työntekijöille tai ympäristölle. Rakennusalueen työmaajärjestelyt Urakoitsijan on suunniteltava rakennustyömaa-alueen käyttö siten, että tapaturman ja palovaaran sekä terveyden haitta ovat mahdollisimman vähäiset.

22 0.4 Työsuojelusäädökset Rakennuskohteessa noudatetaan työsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä, jotka tulee olla nähtävillä työmaalla. 0.5 Yhdyshenkilöt ja yhteystiedot Rakennuttaja nimeää hankkeelle turvallisuuskoordinaattorin. Urakoitsija nimeää hankkeelle työturvallisuudesta vastaavan henkilön. Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä pitää urakoitsija ajan tasalla olevaa listaa, joka päivitetään kuukausittain esim. työmaakokousten yhteydessä. Jokaisen aliurakoitsijan tulee ilmoittaa turvallisuudesta vastaavat henkilöt tähän listaan. 1 VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 1.1 Kuvaus työkohteesta ja tehtävistä töistä Urakka käsittää Pyhämäentien ja Kukkulapolun kunnallistekniikan rakentamisen. Töitä tehdään yleisen liikenteen ja asutuksen välittömässä läheisyydessä. 1.2 Kohteen tyypilliset työturvallisuusriskit 1.3 Kaivutyöt 1.4 Räjäytys- ja louhintatyöt Työssä on erityisesti otettava huomioon seuraavat seikat: - työskentely kaivannoissa - työskentely työkoneiden läheisyydessä ja alla - pölyä ja melua aiheuttavat työt - nosto- ja siirtotyöt - työskentely urakka-alueen ulkopuolisen liikenteen läheisyydessä Jos kaivumassoja ei kuljeteta välittömästi pois työkohteesta, on niiden läjittäminen tehtävä vähintään viiden (5) metrin etäisyydelle kaivannon reunasta. Myöskään välivarastoitavia rakennekerrosmassoja ei saa läjittää lähemmäs kaivantoa. Raskasta työmaaliikennettä ei saa olla kahta (2) metriä lähempänä tukematonta kaivannon reunaa. Kaivantojen luiskakaltevuuksia ei saa tehdä jyrkemmiksi kuin suunnitelmassa on esitetty. Mikäli kaivutasossa havaitaan häiriintymisherkkiä silttipitoisia maita on kaivannon luiskakaltevuutta loivennettava välittömästi vähintään kaltevuuteen 1:1. Kaikki räjäytettävät kentät on peitettävä asianmukaisella tavalla. Panostuksessa on huomioitava lähellä olevat rakennukset sekä olemassa olevat, säilytettävät rakenteet. Kaikki lähialueella olevat herkät laitteet on selvitettävä ja sovittava asianosaisten kanssa tarvittavista suojauksista vaurioiden ehkäisemiseksi sekä katselmusten suorittamiseksi.

23 Louhintatyöt on suoritettava julkaisun Räjäytys- ja louhintatöiden järjestysohjeen ( 410/86) mukaan. 2 RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 2.1 Yleistä työn suorituksesta 2.2 Tukirakenteet ja telineet 2.3 Rakennustyövälineet 2.4 Palosuojelu 2.5 Pölyn leviämisen estäminen 2.6 Putoamissuojaus Urakoitsijan tulee käyttää työn suorituksessa työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa. Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuorituksissa käytetään alan tuntevia, hyvän ammattitaidon omaavia työkuntia, aliurakoitsijoita ja -hankkijoita. Aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden tulee olla rakennuttajan hyväksymiä luotettavia alansa erikoisliikkeitä. Urakoitsijan on tiedotettava alueen kiinteistöjä työmaan aikaisista muutoksista (mm. ajoneuvoliikenteen kulkureitteihin) tai lyhytaikaisista sähkö- ja vesikatkoista. Urakoitsija vastaa tukirakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Viranomaisten niin vaatiessa urakoitsijan tulee laadituttaa tukirakenteesta rakennepiirustukset ja hyväksyttää ne tarkastavilla viranomaisilla. Urakoitsija vastaa, että työ- ja suojatelineet toteutetaan työmaalla RakVNp:n 24. :n mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Telinetöissä käytetään telineeseen kiinnitettävää telinekorttia. Tikkaita käytetään vain nousuja ja laskeutumisia varten, ei telineenä. Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on varustettava tarvittaessa sellaisella apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. Urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueella niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja noudattamaan myöhemmin työmaalle laadittavia sekä viranomaisten antamia suojeluohjeita. Pölyä synnyttävissä työvaiheissa on käytettävä kohdepoistolla varustettuja laitteita. Pölyn kulkeutuminen työalueiden ulkopuolelle on tehokkaasti estettävä. Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt tai tavarat saattavat pudota, on suojattava kansin tai kaitein.

24 Urakoitsija vastaa, että putoamissuojaus toteutetaan työmaalla RakVNp:n 26. :n mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. 2.7 Kulkutiet Urakoitsijan tulee huolehtia, että kulkutiet ovat turvalliset liikkua ja vapaat kaapeleista ja letkuista. 3 RAKENNUSALUE JA SEN OLOSUHTEET 3.1 Työalueet Päätoteuttajan on laadittava työaluesuunnitelma ja siihen liittyvä liikennejärjestelysuunnitelma ja esitettävä ne rakennuttajan hyväksyttäväksi. Työaluesuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet ja ne on suunniteltava ja toteutettava siten, että sekä työmaalla työskentelevien työturvallisuus että työmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu. Työmaalle tulee asentaa työmaataulu (1 kpl), mistä ilmenee rakennuttajien ja urakoitsijan nimi ja puhelinnumero. 3.2 Urakka-alueen vanhat kaapelit ja putkijohdot 3.3 Urakka-alueen ulkopuoliset alueet Mikäli urakka-alueella on käytössä olevia kaapeleita, vesi- tai viemärijohtoja tai kaasuputkistoja tulee urakoitsijan selvittää niiden sijainti. Käytössä olevat vesihuollon runkolinjat on esitetty suunnitelmakartoilla harmaalla värillä. Mikäli urakoitsija haluaa työnaikaiseen käyttöön urakka-alueeseen kuulumattoman katu- tai muun alueen, on hänen sovittava suoraan asianomaisen viranomaisen tai alueen haltijan kanssa ko. alueen käyttömahdollisuudesta ja -ehdoista. Viranomaisten kanssa on urakoitsijan sovittava yleiseen liikenteeseen liittyvistä seikoista kuten esim. ajoporteista työmaalle. 4 YMPÄRISTÖN SUOJAUS 4.1 Työmaan aitaaminen ja rakenteiden suojaus Urakoitsijan on aidattava rakennusalue viranomaisten määräyksien mukaan sekä pidettävä aitaukset viranomaisten edellyttämässä kunnossa. Urakoitsijan tulee erityisesti huolehtia rakennusalueella olevien kaivantojen huolellisesta aitaamisesta sekä eri rakenteiden ja rakennelmien suojauksesta siten, että ulkopuolisille henkilöille ei aiheudu vaaraa työmaatoiminnasta. Urakoitsijan tulee lisäksi asettaa yleisen turvallisuuden ja viranomaisten vaatimat työnaikaiset varoitusmerkit ja -valot tarkoitustaan vastaaville paikoille. Samoin urakoitsijan tulee sopia viranomaisten kanssa mahdollisista liikennealueelle tulevista työnaikaisista liikennemerkeistä.

25 4.2 Ympäristön puhtaanapito Päätoteuttajalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. Työt on järjestettävä siten, että ympäristölle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia. 4.3 Liikenneväylien puhtaanpito Urakoitsijalla on velvollisuus pitää käyttämänsä ajoväylät ja kadut siisteinä ja terveydellisesti tyydyttävinä poistamalla kerääntynyt lika, roskat ja irtonaiset esineet ajoradoilta.

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Kiinteistö Oy Pappilantie 52 VIEMÄRISANEERAUS Merkki: Kiinteistö oy Pappilantie 52 viemärisaneeraus URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 14.2.2014 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 22.04.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka)

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT /...-// Tl:::. 0-/ I C: tcet:::) URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA Keskuskoulun keittiösaneeraus ds,d,a.o/y Hanke n:o 94398 Loimaan kaupungin tekninen lautakunta

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN LUKIO PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 12.8.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka Automaatiourakka

Lisätiedot

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE FCG Finnish Consulting Group Oy NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE Urakkaohjelma P14142 21.5.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot