PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN"

Transkriptio

1 PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN URAKKAOHJELMA JANAKKALAN KUNTA

2 JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS URAKKAOHJELMA S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Rakennuskohde Kohteen rakennustyöt Rakennuttaja Rakennuttaminen ja valvonta Suunnittelija URAKKAMUOTO Yleistä Maksuperuste URAKAN LAAJUUS Yleistä Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA...3 Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet...3 Työaikataulu RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET...3 Luvat ja tarkastusmaksut...3 Suunnitelmien toimittaminen...3 Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset LAATU JA YMPÄRISTÖ...4 Urakoitsijan laadunvalvonta...4 Ympäristön suojelu ja kestävä kehitys...4 Vaihtoehtoiset tuotteet ASIAKIRJAT...4 Tarjouspyyntöasiakirjat...4 Urakkasopimusasiakirjat...4 Asiakirjojen pätevyysjärjestys...5 Asiakirjojen julkisuus URAKKA-AIKA...5 Töiden aloitus...5 Rakennusaika...5 Työaika...5 Viivästyminen URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET...6 Takuuaika...6 Vakuudet...6 Vakuutukset...6 Urakoitsijan työnantaja-asemasta ja tilaajavastuulaista (1233/2006) johtuvat velvollisuudet RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS...8 Urakkahinnan muodostuminen Urakkahinnan maksaminen Ennakko Loppuerä... 8

3 10.3 Hintasidonnaisuudet Muutostyöt Rakennuttajan vakuudet OMISTUSOIKEUS Ylijäämämassat VALVONTA Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan laadunvalvonta Paikallisvalvonta TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Kirjaukset ja kokoukset Tarkastukset Ympäristön kiinteistöjen katselmus Aloituskatselmus Suunnitelmakatselmus Vastaanottotarkastus ja jälkitarkastus TYÖVOIMA Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset Tunnisteet ja työvoiman kirjaus VASTAANOTTO ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Tarjouksen hylkääminen Tarjousten vertailuperusteet TARJOUS Tarjouksen muoto Tarjouksen voimassaoloaika Lisätiedot Rakennuspaikka ja siihen tutustuminen Tarjouksen tekeminen Hankintaneuvottelut Urakkaneuvottelut VALTIOVALLAN LAINSÄÄDÄNNÖLLISET TOIMENPITEET Turvallisuusliitteen tarkoitus Päätoteuttaja Töiden yhteensovitus ja työsuojelu Työsuojelusäädökset Yhdyshenkilöt ja yhteystiedot Kuvaus työkohteesta ja tehtävistä töistä Kohteen tyypilliset työturvallisuusriskit Kaivutyöt Yleistä työn suorituksesta Tukirakenteet ja telineet Rakennustyövälineet Palosuojelu Pölyn leviämisen estäminen Putoamissuojaus Kulkutiet Työalueet Urakka-alueen vanhat kaapelit ja putkijohdot...20

4 3.3 Urakka-alueen ulkopuoliset alueet Työmaan aitaaminen ja rakenteiden suojaus Ympäristön puhtaanapito Liikenneväylien puhtaanpito...21 LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE

5 1 (14) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Rakennuskohde 1.2 Kohteen rakennustyöt 1.3 Rakennuttaja 1.4 Rakennuttaminen ja valvonta 1.5 Suunnittelija Hanke: Janakkalan kunnan Turengin taajamassa Pyhämäentien ja Kukkulapolun kunnallistekniikan ja katurakenteiden perusparantaminen. Kohde sijaitsee Turengin keskustassa. Työssä rakennetaan ja saneerataan Pyhämäentien ja Kukkulapolun kunnallisteknisiä töitä urakkatarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa. Urakka sisältää Pyhämäentien ja Kukkulapolun saneerauksen kokonaisuudessaan. Rakennuttajina toimivat Janakkalan kunta ja Janakkalan Vesi liikelaitos, jotka toimivat myös YSE 98 mukaisina tilaajina. Rakennuttajatehtävät ja valvonnan hoitavat tilaajat. nimi: Janakkalan kunta, Tekniikka ja ympäristö osoite: Juttilantie 1, Turenki puh: yht.henk: Pekka Heinonen, kunnallistekninen suunnittelija 2 URAKKAMUOTO 2.1 Yleistä Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa valittu urakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja työmaapalveluista. 2.2 Maksuperuste 3. URAKAN LAAJUUS Urakkatyöt tehdään siten, että urakoitsijalle maksetaan urakkaan kuuluvat työsuoritteet maksuerätaulukon mukaisesti maksuerän mukaisen työn tultua valmiiksi. Maksuerätaulukko tulee hyväksyttää tilaajalla. 3.1 Yleistä Rakennustyö käsittää Pyhämäentien ja Kukkulapolun kunnallistekniikan saneerauksen vaatimat rakennustyöt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakkatarjouspyyntösuunnitelmissa on esitetty työt valmiisiin rakenteisiin asti.

6 2 (14) Urakoitsijan tulee sisällyttää kokonaishintaansa kaikki urakkaasiakirjoissa esitetyt valmiin työsuoritteen aikaansaamiseksi tarvittavat kustannukset purku-, työ-, materiaali-, alihankinta- ja yleis- sekä yhteiskustannuksineen. Lisäksi urakkaan kuuluu myös vesi- ja viemärijärjestelmien tarkemittaus. Tarkemittaus tehdään kartastokoordinaattijärjestelmässä (KKJ) X,Y sekä N-43 korkeusjärjestelmässä Z. Tulostus sähköisessä muodossa sekä yhtenä paperikopiosarjana. Tarkemittauksissa käytetään tilaajan mittauskoodiluetteloa. Urakoitsijan on tehtävä työnsä vaiheittain. Työalueeksi voidaan kerrallaan ottaa vain yksittäinen kaavatie. Uudelle tieosuudelle siirrytään vasta, kun kaikki urakkaan kuuluvat työt on ko. tiellä tehty. Koko työsuoritusta koskeva katukohtainen työsuunnitelma, joka sisältää myös vesihuollon vaiheistuksen on hyväksytettävä tilaajalla ennen kuin mihinkään töihin ryhdytään. Lisäksi urakoitsijan tulee järjestää alueen asukkaille tiedotustilaisuus, jossa em. suunnitelma esitellään. Ennen kuin työt kullakin tiellä aloitetaan, jakaa urakoitsija aina sen asukkaille erillisen tiedotteen. Urakoitsijan tulee koko työsuorituksen ajan pitää huoli siitä, että liikenne koko alueella ja tonteille toimii. Tarvittavien kulkusiltojen tekeminen kuuluu urakoitsijalle. Kiinteistöjen vesihuoltoon ei saa tulla muita katkoksia kuin yksittäisistä liitäntätöistä johtuvat. Urakkaan sisältyvät suunnitelmien mukaisten töiden lisäksi työmaan johtovelvollisuudet sekä työmaapalvelut. Urakoitsijan on kustannuksellaan selvitettävä työalueella olevien kaapeleiden ja erilaisten johtojen sijainti ao. laitoksilta. Mahdollisista vaurioista tai niiden korjauksesta on vastuullinen yksinomaan urakoitsija. 3.2 Rakennuttajan hankinnat ja erillisurakat Janakkalan Vesi hankkii tontti- ja runkovesijohtojen sulkuventtiilit liittimineen ja varusteineen. Janakkalan kunnan katuvalourakoitsija uusii työn aikana osan alueen katuvaloista. Näiden töiden tekemisestä mahdollisesti aiheutuva haitta ei oikeuta urakoitsijaa lisäkorvauksiin.

7 3 (14) 4. TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet Urakoitsijan on huolehdittava eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta ottaen huomioon kaikki tässä urakkaohjelmassa sekä rakennustapaselostuksessa esitetyt asiat. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä sekä muut työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat on toimitettava rakennuttajalle kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Työaikataulu Urakoitsijan on laadittava työaikataulu kahden viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Aikatauluun merkitään työvaiheet viikoittain. Näin laadittu aikataulu hyväksytään yhteisesti velvoittavaksi aikatauluksi. Aikataulun toteutumista seurataan työmaakokouksissa. Urakoitsija on velvollinen noudattamaan sovittua aikataulua. Muutoksia työaikatauluun voidaan tehdä vain yhteisesti sopimalla työmaakokouksessa. 5. RAKENNUTTAJAN TOIMENPITEET Luvat ja tarkastusmaksut Suunnitelmien toimittaminen Työhön ei tarvita rakennuslupaa. Urakoitsija vastaa muista työsuoritukseen liittyvistä lupien hankkimisista. Urakoitsija hankkii kustannuksellaan viranomaisten ja tarkastavien laitosten vaatimat luvat, tarkastukset ja mittaukset. Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle työmaatarpeisiin ensimmäisessä työmaakokouksessa 3 sarjaa kopioita laadituttamistaan piirustuksista ja muista asiakirjoista. Aliurakka- ja hankintatarjouspyyntöihin tarvitsemiensa piirustusten kopiosarjat kustantaa urakoitsija. Rakennustyön suorittamista koskevat rajoitukset Kaikenlainen häiritsevää melua aiheuttava työ on alueella kielletty arkisin klo ja pyhäpäivisin kokonaisuudessaan.

8 4 (14) 6. LAATU JA YMPÄRISTÖ Urakoitsijan laadunvalvonta Ympäristön suojelu ja kestävä kehitys Vaihtoehtoiset tuotteet Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojensa ja aliurakoitsijoidensa rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset. Urakoitsijan tulee laatia työmaan ympäristösuunnitelma ja hyväksyttää se rakennuttajalla. Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita saman laatuisia tuotteita urakoitsijan on hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan hyväksyminen. Valmistajan tyyppimerkinnällä mainittujen laitteiden tyyppimerkintöjen muuttuessa tai saatavuuden loppuessa ei veloitusta tai hyvitystä suoriteta korvattaessa laite rakennuttajan hyväksymällä vastaavalla laitteella. 7. ASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta sähköisessä muodossa. Tarvitsemansa paperikopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeen liitteenä Urakkasopimus laaditaan urakkasopimuslomakkeelle RT Urakoissa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT tässä urakkaohjelmassa ja työstä laadittavassa urakkasopimuksessa mainituin poikkeuksin. Urakkasopimukseen liitetään mahdolliset hankinta- ja urakkaneuvottelupöytäkirjat, YSE 1998, tämä urakkaohjelma liitteineen, tarjouspyyntökirje liitteineen, tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset sekä tarjous.

9 5 (14) Asiakirjojen pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus 8. URAKKA-AIKA Lisäksi urakoissa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa. Asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE :n mukainen täydennettynä siten, että hankintaneuvottelupöytäkirja on pätevyysjärjestyksessä heti ennen tarjousta ja työturvallisuusliite on urakkaohjelman osa. Rakennuttaja lähettää kuntalain mukaisesti kaikille tarjoajille päätösotteen urakkapäätöksestä oikaisuvaatimusohjeineen. Kaikki tarjous- ja sopimusasiakirjat ovat julkisia urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa, jolloin tarjousta, huomioon ottaen lain määräykset, voidaan harkinnan mukaan tältä osin käsitellä sopimuksen allekirjoituksen jälkeenkin salaisena. Töiden aloitus Rakennusaika Työt voidaan aloittaa, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Töiden tulee olla täysin valmiina ja vastaanotettuna mennessä. Mikäli työt valmistuvat ennen urakkasopimuksen mukaista määräaikaa TÄYSIN VALMIISEEN KUNTOON, voi rakennuttaja ottaa työt vastaan, mutta mitään hyvityskorvausta ei suoriteta. Työaika Työt edellytetään tehtäväksi yksivuorotyönä normaalina työaikana. Mikäli urakoitsija haluaa tehdä jonkin työosan vuoro- tai viikonlopputyönä, on kyseisen urakoitsijan haettava ko. työhön tarvittavat viranomaisluvat ja lisäksi sovittava asiasta aina rakennuttajan kanssa. Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Työpäivällä tarkoitetaan täyttä vuorokautta; lauantaita, sunnuntaita ja rakennusalan yleisiä vapaapäiviä ei lueta työpäiviksi. Viivästyssakon määrä työpäivältä on 0,2 % urakkahinnasta.

10 6 (14) 9. URAKOITSIJAN VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Takuuaikaa on vastaanottotarkastuksesta lukien kaksi vuotta. Ensimmäisen takuuvuoden jälkeen suoritetaan välitarkastus, jonka yhteydessä todetaan ne työt, jotka tulee korjata jo tässä vaiheessa. Mikäli jollekin rakennusosalle, koneelle tai laitteelle valmistaja tai toimittaja antaa kahta vuotta pidemmän takuun ilmoittamalla tästä julkisesti tai yksityisesti, vaaditaan myös näistä rakennuttajalle kirjallinen rakennuttajan nimiin annettu todistus. Vakuudet Vakuutukset Yleisten sopimusehtojen 36 :n mukaisesti tulee urakoitsijan antaa rakennuttajalle rakennusajan vakuudeksi 10 % urakkahinnasta ja takuuajan vakuudeksi 2 % urakkahinnasta. Urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE :n mukaisesti vahinkovakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa. Vakuutuksen voimassaolotodistus tulee toimittaa rakennuttajalle ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista. Edellä olevan lisäksi tulee työmaalla toimivalla urakoitsijalla olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus. Urakoitsijan työnantaja-asemasta ja tilaajavastuulaista (1233/2006) johtuvat velvollisuudet Tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset selvitykset Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat enintään 3 kk vanhat tiedot / todistukset. Todistusten antopäivä on ratkaiseva. - Selvitys siitä, onko yritys merkitty - ennakkoperintärekisteriin - työnantajarekisteriin sekä - arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. - Kaupparekisteriote. - Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. - Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. - Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

11 7 (14) Selvitykseksi hyväksytään myös muu kuin viranomaisen antama todistus/selvitys, jos sen on antanut yleisesti luotettavana pidetty muu arvioija tai tietojen ylläpitäjä (kuten esim. RALA ry tai Henkilöja Yritysarviointi SETI Oy) Jos urakoitsija on ulkomainen yritys, yrityksen on toimitettava vastaavat tiedot yrityksen sijoittautumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvitysten on oltava suomen kielellä. Veroja ja eläkemaksuja koskevat todistukset on toimitettava 12 kuukauden välein, jos urakka kestää yli 12 kuukautta. Maksujen laiminlyöminen on urakkasopimuksen purkuperuste. Mikäli urakoitsijan omistuspohjassa tai ylimmässä johdossa tapahtuu sopimuksen voimassaoloaikana muutoksia, on urakoitsija velvollinen ilmoittamaan niistä tilaajalle kirjallisesti. Tilaajan niin vaatiessa urakoitsija on tällöin velvollinen esittämään uudet tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Urakoitsijan on vaadittava selvityksiä omia aliurakoitaan koskevissa tarjouspyynnöissä. Mikäli urakoitsija laiminlyö nämä velvoitteet, tilaajalla on oikeus purkaa urakkasopimus. Erikseen voidaan sopia siitä, että urakoitsija toimittaa jonkun tilaajavastuulain mukaisen selvityksen vasta sopimuksen syntymisen jälkeen. Mikäli urakoitsija ei toimita selvitystä sovitussa ajassa, on tilaajalla oikeus purkaa urakkasopimus. Ulkomainen työvoima Mikäli urakassa käytetään lähetettyjä työntekijöitä, urakoitsijan on ennen työn aloittamista ilmoitettava lähettävän yrityksen Suomessa oleva liikepaikka tai ilmoitettava lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) 4a :n mukainen edustaja Suomessa. Työtä ei saa aloittaa ennen em. tietojen antamista. Jos edustaja vaihtuu, on urakoitsijan ilmoitettava uudesta edustajasta välittömästi tilaajalle. Mikäli em. tietoja ei ole annettu, urakoitsija vakuuttaa urakkasopimuksen allekirjoituksella sen ettei lähetettyjä työntekijöitä käytetä. Urakoitsijan on muutoinkin huolehdittava, että ulkomaisen työvoiman osalta noudatetaan lähetetyistä työntekijöistä annetun lain (1146/1999) ja ulkomaalaislain (301/2004) säännöksiä kaikilta osin. Urakoitsijan on vaadittaessa esitettävä tilaajalle em. lakien tarkoittamia selvityksiä esimerkiksi oleskeluluvista.

12 8 (14) 10. RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen 10.2 Urakkahinnan maksaminen Ennakko Loppuerä Hintaperuste on kokonaishinta. Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero erikseen kadunrakennustöille ja vesihuollolle. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen. Tarjousten vertailuhinta on kadunrakennustöiden ja vesihuollon yhteenlaskettu tarjoushinta. Urakoitsija laatii maksuerätaulukon, jonka rakennuttaja erikseen hyväksyy. Maksuerät lasketaan arvonlisäverottomina ja arvonlisävero lisätään kuhunkin laskuun. Kokonaisurakan ennakon suuruus on 5 % urakkahinnasta. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyönvakuus on otettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt aloitettu. Viimeinen maksuerä (loppuerä) on 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun rakennuskohde on valmis ja vastaanotettu sekä takuuajan vakuudet ja luovutusasiakirjat on luovutettu rakennuttajalle Maksujen suoritusaika ja viivästyskorko 10.3 Hintasidonnaisuudet Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan 21 vuorokauden kuluessa siitä, kun lasku on rakennuttajalle esitetty ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Rakennuttajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Laskuissa tulee näkyä verollinen hinta, veroton hinta, arvonlisäveron osuus sekä merkintä alv.rek. Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän sitoutuu maksamaan urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka. Laskun virheellisyydestä aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija. Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta.

13 9 (14) 10.4 Muutostyöt Suunnittelijoilta saadut lisäselvitykset ja ohjeet ovat rakennuttajaa sitovia vain, mikäli rakennuttaja on ne kirjallisesti vahvistanut urakoitsijalle Rakennuttajan vakuudet Urakoitsija on velvollinen tarvittaessa tekemään myös muutostöitä. Ellei näistä töistä voida sopia muuta hintaa, voi urakoitsija lisätä omakustannushintaan 12 prosentin yleiskustannuslisän, jonka lisäksi näistä töistä ei rakennuttajalle saa aiheutua muita kustannuksia. Arvonlisävero lisätään näin saatuun hintaan erikseen. Urakoitsijan tulee antaa rakennussuunnitelmien muutoksen vaikutuksesta urakkahintaan yksilöity muutostyötarjous. Tarjoukset tulee numeroida antamisjärjestyksessä. Tarjouksessa urakoitsijan on esitettävä kaikki muutoksesta johtuvat huomautuksensa ja vaatimuksensa. Ellei niitä ole esitetty, katsotaan tarjous annetussa laajuudessa lopulliseksi. Tarjoukseen on merkittävä myös ne piirustukset, joista määrät on laskettu. Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 11 OMISTUSOIKEUS 11.1 Ylijäämämassat Kaikki työstä syntyvät ylijäämämassat ja -materiaalit ovat urakoitsijan omaisuutta ja urakoitsijan on vietävä ne kokonaistyösuoritukseensa kuuluvana käsittelymaksuineen asianomaisille kaatopaikoille. Puhtaat ylijäämämaamassat voidaan ajaa Janakkalan kunnan Paturin maankaatopaikalle tilaajan ohjeiden mukaan. 12 VALVONTA 12.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet 12.2 Rakennuttajan laadunvalvonta Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan projektiryhmän, jonka kokoonpano ja valtuudet ilmoitetaan urakkasopimuksessa ja ensimmäisessä työmaakokouksessa. Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättävät kunnan eri toimielimet valtuuksiensa puitteissa. Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa yleisten sopimusehtojen :n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta.

14 10 (14) 12.3 Paikallisvalvonta Rakennuttaja järjestää työmaalle paikallisvalvojan. 13 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 13.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 13.2 Kirjaukset ja kokoukset 13.3 Tarkastukset Urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastuullinen työnjohtaja. Urakoitsijan tulee lisäksi ilmoittaa rakennuttajalle työmaan työsuojeluorganisaatio. Urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle. Työmaakokouksia pidetään yleensä neljän viikon välein Ympäristön kiinteistöjen katselmus Ennen rakennustöiden aloittamista on urakoitsijan pidettävä naapurikiinteistöissä mahdollisten rakennustyön aiheuttamien vaurioiden toteamista varten ns. alkukatselmus sekä töiden loputtua ns. loppukatselmus Aloituskatselmus Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, missä rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten Suunnitelmakatselmus Suunnitelmakatselmus pidetään sovittaessa ennen töiden aloittamista ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi. Suunnitelmakatselmuksissa noudatetaan YSE Vastaanottotarkastus ja jälkitarkastus Jokainen sopijapuoli maksaa tarkastuksista aiheutuneet omat kustannuksensa. 14 TYÖVOIMA 14.1 Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset Valitun urakoitsijan tulee valvoa käyttämiensä aliurakoitsijoiden verojen ja lakeihin perustuvien työnantajamaksujen asianmukaista suorittamista ja vaatia aliurakoitsijoilta samanlaiset selvitykset verojäämistä ja työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin.

15 11 (14) 14.2 Tunnisteet ja työvoiman kirjaus 15 VASTAANOTTO Rakennuttajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Samoin tarjoajan on varauduttava toimittamaan rakennuttajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista voimassa olevat ennakkoperintärekisteriote ja todistus arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijalla tulee olla joko Rakentamisen Laatu RALA ry:n toteama pätevyys tarjouspyynnön edellyttämällä toimialalla tai urakoitsijan tulee muuten toimittaa vastaavat pätevyyden osoittamiseksi tarvittavat tiedot. Vastaavat tiedot pitävät sisällään edellä vaadittujen lisäksi: - tiedon yrityksen referensseistä tarjouspyynnön edellyttämällä toimialalla - luotettavan selvityksen yrityksen laadunvarmistuksen tasosta sekä tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä vuodelta Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi. Jokaisen aliurakoitsijan ja hankkijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat rakennuttajalle (päätoteuttajalle) työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Vastaanottotarkastus suoritetaan yleisten sopimusehtojen määräysten ja ohjeiden mukaisesti. 16 ERIMIELISYYDET 16.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Mahdolliset urakkasopimusta koskevat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Ellei tällöinkään päästä sopimukseen, niin riitaisuudet jätetään Suomen lain mukaan ratkaistavaksi Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin loppuselvitys pidettiin, sekä takuuaikana ilmeneviksi väitettyjä vikoja koskevat riitaisuudet viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä jolloin takuukatselmus pidettiin.

16 12 (14) 17 URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET 17.1 Tarjouksen hylkääminen 17.2 Tarjousten vertailuperusteet Tarjous voidaan hylätä, jos se ei ole tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen, sisältää omia ehtoja tai pyydetyt erittelyt puuttuvat. Tarjous voidaan hylätä muillakin perusteilla, joita on lueteltu esimerkiksi julkisia hankintoja koskevassa laissa tai asetuksissa. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset. Myöhästyneet tarjoukset palautetaan avaamattomina. Urakoitsijaksi valitaan arvonlisäverottomalta vertailuhinnaltaan (urakkahinnaltaan) halvimman tarjouksen antanut urakoitsija. Määräluettelon määrät eivät ole sidottuja vaan ne on laskettu valmiista suunnitelmista urakkkalaskennan avuksi. 18 TARJOUS 18.1 Tarjouksen muoto 18.2 Tarjouksen voimassaoloaika Urakkatarjous on annettava käyttämällä oheisia rakennuttajan laatimia urakkatarjouslomakkeita. Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, kunnes jonkun tarjouksen tehneen kanssa on allekirjoitettu urakkasopimus työn suorittamisesta, kuitenkin enintään 90 vuorokautta tarjouspyyntökirjeessä määrätystä tarjouksen jättöpäivästä ja se mukaan lukien Lisätiedot Urakkaa koskevia lisätietoja voidaan antaa ennen tarjouksen jättämistä annettavissa kirjallisissa kaikille tarjoajille yhtä aikaa lähetettävissä tiedonannoissa. Urakkalaskentaa koskeviin kysymyksiin vastaa Janakkalan kunnan maanrakennuspäällikkö Ville Mattila puh. (03) sekä Janakkalan Veden vesihuoltoinsinööri Ari Kaunisto puh. (03) Rakennuttajan asiantuntijoilta tai suunnittelijoilta urakkalaskentavaiheen aikana saadut lisäselvitykset tai ohjeet eivät ole rakennuttajaa sitovia, ellei niitä rakennuttajan allekirjoittamina kirjallisesti toimiteta kaikille tarjoajille Rakennuspaikka ja siihen tutustuminen Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsijat tutustuvat rakennuspaikkaan ja siellä vallitseviin olosuhteisiin ennen tarjouksen antamista.

17 13 (14) 18.5 Tarjouksen tekeminen 18.6 Hankintaneuvottelut 18.7 Urakkaneuvottelut Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa, jossa on merkintä Pyhämäentien ja Kukkulapolun saneeraus. Tarjouksen antaneiden urakoitsijoiden kanssa rakennuttaja käy, ennen urakasta päättämistä, hankintaneuvotteluja vain seuraavista asioista: 1. kun on tarpeen varmistua tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta, 2. suurien hintaerojen syiden selvittäminen rakennuttajan arvion ja urakkatarjousten välillä, 3. rakennuttajan ja urakoitsijan erikseen laskemien määrien erojen selvittäminen, tai 4. urakoitsijan esittämien tarjousvaihtoehtojen selvittäminen. Sopijapuolet voivat tarvittaessa ennen sopimuksen allekirjoittamista käydä urakkaneuvotteluja YSE 1998:n 63 mukaisesti. 19 VALTIOVALLAN LAINSÄÄDÄNNÖLLISET TOIMENPITEET Muuten noudatetaan YSE 1998:n 49, mutta sosiaalikulujen osalta rakennuttaja katsoo, että valtiovallan lainsäädännöllisiä toimenpiteitä voivat olla muutokset seuraavissa kohdissa: - Sotu-maksu (työnantajan lapsilisämaksu, sairausvakuutusmaksu ja kansaneläkemaksu) - LEL-maksu - TEL-maksu - työttömyysvakuutusmaksu Valtiovallan lainsäädännöllisten toimenpiteiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon, kun ne on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa. Urakoitsijan tulee tehdä tarjouksensa käyttäen tarjoushetkellä voimassaolevaa arvonlisäveroprosenttia. Jos kustannusmuutokset ovat yli , ne otetaan aina huomioon. Laskutuksen tai hyvityksen alarajana tässä kohdassa tarkoitettujen kustannusmuutosten kohdalla on

18 14 (14) Janakkalassa 7. päivänä maaliskuuta 2011 Ville Mattila Maanrakennuspäällikkö Ari Kaunisto Vesihuoltoinsinööri LIITE Työturvallisuusliite

19 PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE

20 TYÖTURVALLISUUSLIITE S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 0 YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 0.2 Päätoteuttaja 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 0.4 Työsuojelusäädökset 0.5 Yhdyshenkilöt ja yhteystiedot 1 VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 1.1 Kuvaus työkohteesta ja tehtävistä töistä 1.2 Kohteen tyypilliset työturvallisuusriskit 1.3 Kaivutyöt 1.4 Räjäytys- ja louhintatyöt 2 RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 2.1 Yleistä työn suorituksesta 2.2 Tukirakenteet ja telineet 2.3 Rakennustyövälineet 2.4 Palosuojelu 2.5 Pölyn leviämisen estäminen 2.6 Putoamissuojaus 2.7 Kulkutiet 3 RAKENNUSALUE JA SEN OLOSUHTEET 3.1 Työalueet 3.2 Urakka-alueen vanhat kaapelit ja putkijohdot 3.3 Urakka-alueen ulkopuoliset alueet 4 YMPÄRISTÖN SUOJAUS 4.1 Työmaan aitaaminen ja rakenteiden suojaus 4.2 Ympäristön puhtaanapito 4.3 Liikenneväylien puhtaanapito

21 0 YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 0.2 Päätoteuttaja 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu Tämä turvallisuusliite on rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen (RakVNp) 629/94 5. :n mukainen rakennustyön suunnittelua ja valmistelua varten laadittu asiakirja. Sen lisäksi turvallisuusliite sisältää rakennuksen käytöstä rakennustyölle asetetut turvallisuusvaatimukset. Tämä asiakirja kertoo hankkeen erityisiä työturvallisuusriskejä ja -vaaroja aiheuttavista olosuhteista ja työvaiheista niin, että urakoitsijat voivat varautua niihin asianmukaisesti. Lisäksi tässä esitetään käyttöturvallisuudesta aiheutuvat rakennustyölle asetetut erityiset rajoitukset ja vaatimukset. Tämä asiakirja täydentää rakennus- ja erikoistyöselityksiä. Rakennuskohteeseen valittu urakoitsija vastaa VNp 629/94:n 9. :n mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista. Päätoteuttajan on noudatettava, mitä voimaantulleessa valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta määrätään. Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita. Urakoitsija laatii työmaalle yhteiset turvallisuusohjeet ja vastaa, että jokainen omaan tai aliurakoitsijoiden henkilöstöön kuuluva on perehdytetty työmaan turvallisuusohjeisiin ennen heidän tuloaan työmaalle. Yleistä Urakoitsija vastaa töiden yhteensovittamisesta ja työsuojeluorganisaatiosta sekä aliurakoitsijoiden välisestä työsuojeluyhteistyöstä. Työvaiheiden yhteensovitus Työaikataulu Urakoitsijan on otettava huomioon töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa työturvallisuuden vaatimukset. Työaikataulu ja suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä sekä muut työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat on toimitettava rakennuttajalle ennen ao. työvaiheen aloitusta. Työvaiheet on ajoitettava siten, että työt voidaan suorittaa turvallisesti ja aiheuttamatta vaaraa muille työmaan työntekijöille tai ympäristölle. Rakennusalueen työmaajärjestelyt Urakoitsijan on suunniteltava rakennustyömaa-alueen käyttö siten, että tapaturman ja palovaaran sekä terveyden haitta ovat mahdollisimman vähäiset.

22 0.4 Työsuojelusäädökset Rakennuskohteessa noudatetaan työsuojelua koskevia lakeja ja määräyksiä, jotka tulee olla nähtävillä työmaalla. 0.5 Yhdyshenkilöt ja yhteystiedot Rakennuttaja nimeää hankkeelle turvallisuuskoordinaattorin. Urakoitsija nimeää hankkeelle työturvallisuudesta vastaavan henkilön. Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä pitää urakoitsija ajan tasalla olevaa listaa, joka päivitetään kuukausittain esim. työmaakokousten yhteydessä. Jokaisen aliurakoitsijan tulee ilmoittaa turvallisuudesta vastaavat henkilöt tähän listaan. 1 VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 1.1 Kuvaus työkohteesta ja tehtävistä töistä Urakka käsittää Pyhämäentien ja Kukkulapolun kunnallistekniikan rakentamisen. Töitä tehdään yleisen liikenteen ja asutuksen välittömässä läheisyydessä. 1.2 Kohteen tyypilliset työturvallisuusriskit 1.3 Kaivutyöt 1.4 Räjäytys- ja louhintatyöt Työssä on erityisesti otettava huomioon seuraavat seikat: - työskentely kaivannoissa - työskentely työkoneiden läheisyydessä ja alla - pölyä ja melua aiheuttavat työt - nosto- ja siirtotyöt - työskentely urakka-alueen ulkopuolisen liikenteen läheisyydessä Jos kaivumassoja ei kuljeteta välittömästi pois työkohteesta, on niiden läjittäminen tehtävä vähintään viiden (5) metrin etäisyydelle kaivannon reunasta. Myöskään välivarastoitavia rakennekerrosmassoja ei saa läjittää lähemmäs kaivantoa. Raskasta työmaaliikennettä ei saa olla kahta (2) metriä lähempänä tukematonta kaivannon reunaa. Kaivantojen luiskakaltevuuksia ei saa tehdä jyrkemmiksi kuin suunnitelmassa on esitetty. Mikäli kaivutasossa havaitaan häiriintymisherkkiä silttipitoisia maita on kaivannon luiskakaltevuutta loivennettava välittömästi vähintään kaltevuuteen 1:1. Kaikki räjäytettävät kentät on peitettävä asianmukaisella tavalla. Panostuksessa on huomioitava lähellä olevat rakennukset sekä olemassa olevat, säilytettävät rakenteet. Kaikki lähialueella olevat herkät laitteet on selvitettävä ja sovittava asianosaisten kanssa tarvittavista suojauksista vaurioiden ehkäisemiseksi sekä katselmusten suorittamiseksi.

23 Louhintatyöt on suoritettava julkaisun Räjäytys- ja louhintatöiden järjestysohjeen ( 410/86) mukaan. 2 RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA 2.1 Yleistä työn suorituksesta 2.2 Tukirakenteet ja telineet 2.3 Rakennustyövälineet 2.4 Palosuojelu 2.5 Pölyn leviämisen estäminen 2.6 Putoamissuojaus Urakoitsijan tulee käyttää työn suorituksessa työn luonteen vaatimaa ammattitaitoista työnjohtoa ja työvoimaa. Erikoisammattitaitoa vaativissa osasuorituksissa käytetään alan tuntevia, hyvän ammattitaidon omaavia työkuntia, aliurakoitsijoita ja -hankkijoita. Aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden tulee olla rakennuttajan hyväksymiä luotettavia alansa erikoisliikkeitä. Urakoitsijan on tiedotettava alueen kiinteistöjä työmaan aikaisista muutoksista (mm. ajoneuvoliikenteen kulkureitteihin) tai lyhytaikaisista sähkö- ja vesikatkoista. Urakoitsija vastaa tukirakenteiden suunnittelusta ja rakentamisesta. Viranomaisten niin vaatiessa urakoitsijan tulee laadituttaa tukirakenteesta rakennepiirustukset ja hyväksyttää ne tarkastavilla viranomaisilla. Urakoitsija vastaa, että työ- ja suojatelineet toteutetaan työmaalla RakVNp:n 24. :n mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. Telinetöissä käytetään telineeseen kiinnitettävää telinekorttia. Tikkaita käytetään vain nousuja ja laskeutumisia varten, ei telineenä. Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoituksenmukaisia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on varustettava tarvittaessa sellaisella apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, rakennusosille tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. Urakoitsija on velvollinen kiinnittämään erityistä huomiota paloturvallisuuteen ja toimimaan vastuualueella niin, että tulipalon vaaraa ei synny ja noudattamaan myöhemmin työmaalle laadittavia sekä viranomaisten antamia suojeluohjeita. Pölyä synnyttävissä työvaiheissa on käytettävä kohdepoistolla varustettuja laitteita. Pölyn kulkeutuminen työalueiden ulkopuolelle on tehokkaasti estettävä. Kaikki rakentamisen yhteydessä esiintyvät kuilut ja muut aukot, joihin henkilöt tai tavarat saattavat pudota, on suojattava kansin tai kaitein.

24 Urakoitsija vastaa, että putoamissuojaus toteutetaan työmaalla RakVNp:n 26. :n mukaisesti rakennustöiden turvallisuusmääräyksiä noudattaen. 2.7 Kulkutiet Urakoitsijan tulee huolehtia, että kulkutiet ovat turvalliset liikkua ja vapaat kaapeleista ja letkuista. 3 RAKENNUSALUE JA SEN OLOSUHTEET 3.1 Työalueet Päätoteuttajan on laadittava työaluesuunnitelma ja siihen liittyvä liikennejärjestelysuunnitelma ja esitettävä ne rakennuttajan hyväksyttäväksi. Työaluesuunnitelmassa on esitettävä työmaan suojaus- ja merkitsemistoimenpiteet ja ne on suunniteltava ja toteutettava siten, että sekä työmaalla työskentelevien työturvallisuus että työmaan ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu. Työmaalle tulee asentaa työmaataulu (1 kpl), mistä ilmenee rakennuttajien ja urakoitsijan nimi ja puhelinnumero. 3.2 Urakka-alueen vanhat kaapelit ja putkijohdot 3.3 Urakka-alueen ulkopuoliset alueet Mikäli urakka-alueella on käytössä olevia kaapeleita, vesi- tai viemärijohtoja tai kaasuputkistoja tulee urakoitsijan selvittää niiden sijainti. Käytössä olevat vesihuollon runkolinjat on esitetty suunnitelmakartoilla harmaalla värillä. Mikäli urakoitsija haluaa työnaikaiseen käyttöön urakka-alueeseen kuulumattoman katu- tai muun alueen, on hänen sovittava suoraan asianomaisen viranomaisen tai alueen haltijan kanssa ko. alueen käyttömahdollisuudesta ja -ehdoista. Viranomaisten kanssa on urakoitsijan sovittava yleiseen liikenteeseen liittyvistä seikoista kuten esim. ajoporteista työmaalle. 4 YMPÄRISTÖN SUOJAUS 4.1 Työmaan aitaaminen ja rakenteiden suojaus Urakoitsijan on aidattava rakennusalue viranomaisten määräyksien mukaan sekä pidettävä aitaukset viranomaisten edellyttämässä kunnossa. Urakoitsijan tulee erityisesti huolehtia rakennusalueella olevien kaivantojen huolellisesta aitaamisesta sekä eri rakenteiden ja rakennelmien suojauksesta siten, että ulkopuolisille henkilöille ei aiheudu vaaraa työmaatoiminnasta. Urakoitsijan tulee lisäksi asettaa yleisen turvallisuuden ja viranomaisten vaatimat työnaikaiset varoitusmerkit ja -valot tarkoitustaan vastaaville paikoille. Samoin urakoitsijan tulee sopia viranomaisten kanssa mahdollisista liikennealueelle tulevista työnaikaisista liikennemerkeistä.

25 4.2 Ympäristön puhtaanapito Päätoteuttajalle kuuluu työstä johtuva ympäristön puhtaanapito. Työt on järjestettävä siten, että ympäristölle ei aiheudu tarpeettomia likaantumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia. 4.3 Liikenneväylien puhtaanpito Urakoitsijalla on velvollisuus pitää käyttämänsä ajoväylät ja kadut siisteinä ja terveydellisesti tyydyttävinä poistamalla kerääntynyt lika, roskat ja irtonaiset esineet ajoradoilta.

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi

AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi AS OY ROVANIEMEN TUOHITIE 4 Tuohitie 4 96910 Rovaniemi URAKKAOHJELMA Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen Urakkaohjelma 2 RAKENNUSHANKE Rakennushanke käsittää As Oy Rovaniemen Tuohitie 4. Salaoja-

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTAVIRASTO VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA HEL 2015-010163 Tekninen yksikkö VHA 18.9.2015 HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSLAITOS HELSINGIN KAUPUNGIN VIRANOMAISLAITURIEN RAKENNUSTYÖ URAKKAOHJELMA 18.9.2015 HELSINGIN

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT

HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN PÄÄLLYSTYSTYÖT 1/6 URAKKAOHJELMA NAKKILA HARJAVALTA 3.2.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN JA NAKKILAN KUNNAN KESÄN 2017 2018 PÄÄLLYSTYSTYÖT 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Osoite: keskustie

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA

MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA MYRSKYLÄN KUNTA TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA 1 Sisältö MYRSKYLÄN KUNTA... 0 TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS... 0 URAKKAOHJELMA... 0 SISÄLTÖ... 1 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 3 0.1 RAKENNUTTAJA,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA. Päiväys 20.5. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka PIENET KADUNRAKENNUSKOHTEET 2010/2 URAKKAOHJELMA Päiväys 20.5.2010 P.M. URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA... 1

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA

URAKKAOHJELMA. Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA s. 1/12 Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO SUNNANVIKIN ALUEEN KATUJEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISURAKKA URAKKAOHJELMA TEKNLTK 536/2011 5.10.2011 s. 2/12 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA

Lisätiedot

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä

Sivu 1 / 13 URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA. KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN KUNTA Koivukoti Sairaalatie 2 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Kunta Koivukoti

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU

Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU Pohjos-Suomen Teollisuusopisto Johtamislaboratorio Vellamontie 12 90500 OULU URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 5.03.2010 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISHINTAURAKKA URAKKAOHJELMAN

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS

PUNKALAITUMEN KUNTA TEKNINEN TOIMI VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 12.9.2017 Sisällys 2(5) RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 SUUNNITTELIJAT... 3 KATSELMUKSET... 3 URAKKAMUOTO JA URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET... 3 TILAAJAN VELVOLLISUUDET... 3 SOPIMUSASIAKIRJAT...

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 Tilaaja: Iin Kunta Jokisuuntie 2 91100 Ii Hanke: Vesijohtojen uusinta (vuokratalo) Talo C, Ratatie, Kuivaniemi, Iin Kunta Johdanto Hankkeen tarkoituksena on uusia Ratatien Talo

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä

URAKKAOHJELMA KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 1 / 13 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 9 A 99100 Kittilä Sivu 2 / 13 01 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 01.11 Rakennuskohde 01.12 Tilaaja Rakennuskohde sijaitsee Kittilässä. Kittilän Yläaste Valtatie 9 A

Lisätiedot

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma

Polvijärven kunta. Kallioniementien peruskorjaus plv. 0-1323. Rakennussuunnitelma Polvijärven kunta Rakennussuunnitelma 08.10.2013 Polvijärven kunta 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2. Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3. Päätoteuttaja...

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä Turvallisuusasiakirja (Valtioneuvoston asetus 205 / 2009) 9.6.2010 Hannikaisenkatu 17

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010

Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 Tarjouspyyntö Sivu 1/1 VIITE: KANSALLINEN HANKINTAILMOITUS JULKISTEN HANKINTOJEN ILMOITUSKANA- VALLA 31.3.2010 PYHÄN FIS-RINNE Pelkosenniemen kunta pyytää tarjoustanne Pyhän FIS-rinne -urakasta kaikkine

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET.

SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET. SOPIMUS(luonnos) KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET KÄSIN ASENNETTAVAT PÄÄLLYSRAKENTEET Hanke Nurmijärven kunnan Klaukkalan ja Lepsämän alueurakka 1.10.2017-30.9.2020. Urakkakohde Urakkakohteina Nurmijärven

Lisätiedot

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA

TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA TALIN LIIKUNTAPUISTO TEKONURMIKENTÄN PERUSKORJAUSTYÖ URAKKAOHJELMA 12.7.2016 HELSINGIN KAUPUNKI URAKKAOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 5 1.1 Rakennuttaja 5 1.2 Tilaaja 5 1.3 Rakennuskohde

Lisätiedot

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma

Myrskylän kunta 24.01.2012 1119. Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma Päiväkoti Helmi-Tarhan saneeraus ja lisärakennus Urakkaohjelma 24.01.2012 1119 Arkkitehtitoimisto Hovi & Nikki, 48100 KOTKA tel. +358 5 210 3400 posti@edifica.fi Sisältö SISÄLTÖ... 2 0 RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA

LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA TURVALLISUUSASIAKIRJA LIEKSA LIEKSAN ETELÄPÄÄN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLTOSUUNNITELMA 7.6.2010 Lieksa 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Turvallisuuskoordinaattori... 3 1.3 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut

Rakennuttajan edustajana ja tilaajana toimii Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus/rakentamispalvelut KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 2015 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOPIMUKSEN KOHDE 1.1 Rakennuttaja 1.2 Tilaaja 1.3 Toimittaja Rakennuttaja on Järvenpään kaupunki Rakennuttajan edustajana ja tilaajana

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt

TARJOUSPYYNTÖ Asfaltointityöt YLÖJÄRVEN KAUPUNKI HANKE YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN asfaltointityöt vuonna 2016-2018 Asfaltointityöt 2(5) TYÖN NIMI Asfaltointiurakka 2016-2018 HANKINTAMENETTELY Kyseessä on julkinen kansallisen kynnysarvon ylittävä

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA

KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Kinnulan kunta URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(3) KIINTEISTÖJEN LIITTÄMINEN VESIHUOLTOVERKOSTOON KINNULAN KUNNAN ALUEELLA Tarjouspyynnön kohde Kinnulan kunta pyytää Teiltä tarjousta kiinteistöjen liittämisestä yksikköhintaurakkana

Lisätiedot

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö

Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö 1(5) TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyö Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan sataman väylien ja satama-altaiden monikeilaustyöstä. Työssä on noudatettava

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa

Keskustien perusparannus. Puumala, Kirkonkylä PUUMALA. Tilaajan edustajat Sopimusasioissa Työsuoritukseen liittyvissä asioissa Kunnanhallitus 14.8.2017 142 liite nro 1 URAKKASOPIMUS 8.8.2017 1(6) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Ajoratamerkintätyöt 2013-2015, tarjouspyyntö 2(6) 1. Työn nimi Ajoratamerkintätyöt 2013-2015 2. Ilmoitus ja hankintamenettely Hankinnassa käytetään avointa menettelyä.

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS MÄNTTÄVILPPULAN KAUPUNKI Päivämäärä 20.3.2017 Työn nimi Päällystysurakka 2017 Tarjouspyynnön kohde MänttäVilppulan kaupunki pyytää teiltä katujen ja muiden

Lisätiedot

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS

KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS KLAUKKALAN JÄÄHALLI LIIKELAITOS KLAUKKALAN JÄÄHALLIN LAAJENNUS JA OSITTAINEN PE- RUSKORJAUS Hankintaohje kylmä- ja iv-konteista Laatinut: S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A NURMIJÄRVEN KUNTA Hankintaohje

Lisätiedot

Kalaasin alueen kunnallistekniikka

Kalaasin alueen kunnallistekniikka Mäntsälän Kunta Mäntsälän Vesi Kalaasin alueen kunnallistekniikka Urakkaohjelma 2.7.2010 Tarkistanut Kirjoittanut Pekka Savolainen Asko Määttänen Mäntsälän kunta Heikinkuja 4 FI-04600 MÄNTSÄLÄ Finland

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT

URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT URAKKAOHJELMA HYÖKKÄLÄN ALAKOULUN VÄISTÖTILAT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TIEDOT... 3 1.1 TILAAJA... 3 1.2 TOIMITTAJA... 3 2. RAKENNUSKOHDE... 3 2.1 RAKENNUSKOHDE... 3 2.2 RAKENNUSPAIKKA... 3 3. HANKKEEN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA1 (7) HARJAVALTA 24.6.2013 MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILTA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA MULLINMÄENTIEN SILTA2 (7) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 1.1. TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJAN

Lisätiedot

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere

Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Tohlopinkadun katusaneerausurakka, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen pyytää tarjoustanne Tohlopinkadun saneeraamisesta tämän tarjouspyyntökirjeen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015

NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 17.3.2015 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2015 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT

URAKKAOHJELMA. Hirvikosken koulu Rakennuksen purku LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT Hanke 94308 Rakennuskohde Hirvikosken koulu Rakennuksen purku URAKKAOHJELMA Päiväys 15.10.2015 Laatija Loimaan kaupunki Rakennuttamispalvelut Rakennuttamisinsinööri

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

Työturvallisuusasiakirja. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL

Työturvallisuusasiakirja. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL Työturvallisuusasiakirja Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. 2. YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

KENTTÄVAHDINTIEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN

KENTTÄVAHDINTIEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN KENTTÄVAHDINTIEN KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 6.5.2010 JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS VATTENFALL VERKKO OY EMPOWER OY 2 (18) 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. RAKENNUSKOHDE...

Lisätiedot

Hyhkyn katusaneerausurakka , Tampere

Hyhkyn katusaneerausurakka , Tampere TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Hyhkyn katusaneerausurakka 2009-2010, Tampere 1 Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupunki / Kaupunkiympäristön kehittäminen ja Tampereen Vesi pyytävät tarjoustanne Hyhkyn alueen katujen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ...

URAKKAOHJELMA 6.2.2015. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka) ... URAKKAOHJELMA 6.2.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: HIEKAN POISTO 2015 (pääurakka)... Laatija Tekniset- ja ympäristöpalvelut, Liedon kunta URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO URAKKAOHJELMA...

Lisätiedot

TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET

TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET TÄHTITAAJAMAN SUUNNITTELUKOHTEET Urakkaohjelma Iitin kunta 0534 C93271 18.4.2008 FCG PLANEKO OY Urakkaohjelma 0534-C93271 Kuopio/ Teemu Saastamoinen 18.4.2008 IITIN KUNTA KESKIKADUN JA LINJA-AUTOASEMAN

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10

VANTAAN KAUPUNKI RUUSUKVARTSINKATU, LUMIKVARTSINKATU TYÖTURVALLISUUSLIITE. No 53209 / 10 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 1(5) VANTAAN KAUPUNKI TYÖTURVALLISUUSLIITE No 53209 / 10 25.05.2014 VANTAAN KAUPUNKI 16UBS0001 2(5) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3

Lisätiedot

RITVALANKADUN SANEERAUS

RITVALANKADUN SANEERAUS 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS TARJOUSPYYNTÖ RITVALANKADUN SANEERAUS 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä - Vilppulan kaupungin tekninen palvelukeskus ja Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto

Lisätiedot

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja

LVIA-URAKKA URAKKASOPIMUSLUONNOS. (Jakeluosoite) OULUN KAUPUNKI. XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: ja XX.X.2015 Sivu 1/8 Projektinumero: 601252 ja 601253 Tilaaja: Liikelaitos Oulun Tilakeskus PL 30 90015 OULUN KAUPUNKI Urakoitsija: (Urakoitsijayritys) (Jakeluosoite) Hanke: Monitilatoimistomuutokset 2015-16

Lisätiedot

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO

Siuntion kunta / Tekninen toimisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Siuntion kunta / Tekninen toiisto Krouvintie 1 02580 SIUNTIO Störsvikintien Mt 11240, kevyen liikenteen väylän rakentainen välillä Kantatie 51 Saunanieentie, Siuntio URAKKAOHJELMA I SISÄLLYSLUETTELO: 1.TIETOJA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 98)

URAKKAOHJELMA (YSE 98) URAKKAOHJEMA 1 Rakennuskohde Ranuan eläinpuiston piha-alue URAKKAOHJELMA (YSE 98) 21.6.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennusurakka (=pääurakka) (Rakennustekniset työt) Laatija: Jari

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana 12.3.2014 Nro 9117 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Aron uuden päiväkodin pihaleikkivälineiden

Lisätiedot

RAKENNUSURAKKASOPIMUS

RAKENNUSURAKKASOPIMUS Kiinteistö Oy Mallisoppari 00100 HELSINKI RAKENNUSURAKKASOPIMUS Hanke Rakennuskohde Urakan kohteena on Vuokra Oy:n omistaman Kiinteistö Oy Mallisopparin (, 00100 Helsinki) pihan kunnostustyöt. Kiinteistö

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012

TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.2.2012 1(6) SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus 3 1.4 Yhdyshenkilöt... 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET

Lisätiedot

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015

2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 1 (5) KAUNIAISTEN KAUPUNKI BREDANNIITYNKUJA, BREDAÄNGSGRÄNDEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 6.8.2015 2238/752 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Vetelin kunta. Urakkaohjelma Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus PÄÄURAKKA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: 1 Vetelin kunta Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus Urakkaohjelma 4.1.2017 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA 2 ESITIEDOT 1.1 Rakennuskohteen nimi ja sijainti Rakennuskohde

Lisätiedot

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI

VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI Tunnistetiedot Rakennuskohde VIMPELINLAAKSON KEHITTÄMISLIIKELAITOS KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU TAITO 2 UIMA-ALLASTILAN MUUTOS ÄLYSALIKSI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 04.04.2016 Tämä urakkaohjelma koskee

Lisätiedot

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8

Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Liite 1 Urakkaohjelma Sivu 1/8 KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1 Tilaaja: Jalasjärven kunta Tekniset palvelut Kirkkotie

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (purku, rakennus ja sähköurakka) Laatija: Tilassa Oy Töölönkatu

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Rakennuskohde: Hartolan yhtenäiskoulu URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 29.3.2016 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA (PÄÄURAKKA) Sisällysluettelo 0 Rakennushankkeen yhteystiedot... 4

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA

TARJOUSPYYNTÖ. Riihipellontie 5 talot A - B - C, 7 talot A - B - C ja 8 talot A - B - C SAARIJÄRVI ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ ULKO-OVIEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16-10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Riihipellontie

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017

8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 Sivu 1 Tuusulan kunta 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS- JA HIEKOITUSURAKKA 2013 2017 URAKKASOPIMUS LUONNOS Sivu 2 Rakennuttaja Tilaaja Tuusulan kunta Tekninen toimi Urakoitsija Kohde 8 MATTILA-MAHLAMÄKI AURAUS-

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila.

Saneerauskohde on Nakkilan yhteiskoulu. Rakennuspaikan osoite on Porintie 13, Nakkila. 1 URAKKAOHJELMA Rakennusosasto 5.6.2014 NAKKILAN YHTEISKOULUN JÄTEVESIVIEMÄREIDEN SANEERAUKSET 2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Nakkilan kunta, Tekninen lautakunta Porintie 11 29250

Lisätiedot

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411 Vastaanottaja: (1/5).... Urakkatarjouspyyntö Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi, Eurajoki Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki 12.2.2016 Tekninen osasto tel 02 6774 511, fax 02 6774 798 PL 77, 28401 ULVILA Urakkaohjelma s. 1 ( 15 ) Vanhankylän koulu laajennus-, sekä muutos- ja peruskorjaustyö URAKKAOHJELMA Ulvila

Lisätiedot

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö 19.11.2002 Sivu 1/5 1. HALLINNOLLISET ASIAT 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa tilaajan

Lisätiedot