Kunnanvaltuusto nro 9/ SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanvaltuusto nro 9/2012 12.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 78 KV 79 KV 80 KV 81 KV 82 KV 83 KV 84 KV 85 KV 86 KV 87 KV 88 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2012 talousarvion muuttaminen Vuoden 2013 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosäännön hyväksyminen ja kunnanhallituksen johtosäännön muuttaminen Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännön muuttaminen Kunta-asunnot oy:n takausanomukset Palonummen 2 -alueen tonttien hinnoittelu HUS-kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Luettelo valtuustoon valituista Lohjan kaupungin ja n kunnan henkilöstön siirtosopimuksen hyväksyminen Virkojen ja toimien perustaminen perusturvaosastolle

2 Sivu 2 Nro 9/2012 Kokouspaikka- ja aika Läsnä olevat jäsenet Aleksis Kiven koulu klo Muut läsnä olevat Asiat Allekirjoitukset Rabbe Dahlqvist puheenjohtaja Jarkko Sorvanto pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä, aika ja paikka Kunnantalo Todistaa, allekirjoitus Virka-asema Jarkko Sorvanto hallintojohtaja

3 Sivu 3 KV 78 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN päättää 1. todeta kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Vuorossa olevat jäsenet ovat Yrjö Kokkonen ja Mikael Westermarck. Lautakunta Kunnanhallitus

4 Sivu 4 KH:520 /2012 KV 79 KH VUODEN 2012 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Vuoden 2012 talousarvion verotuloiksi on hyväksytyssä talousarviossa merkitty 23,52 miljoonaa euroa kunnallisveron osalta, 0,524 miljoonaa euroa yhteisöveron osalta ja 1,759 miljoonaa euroa kiinteistöveron osalta. Yhteensä verotuloarvio oli 25,803 miljoonaa euroa. Tämän hetken ennusteen mukaan kunnan verotuloarviota on syytä tarkistaa. Muun muassa kiinteistöverojen laskeminen vuodelle 2012 ja marraskuun verotulojen oikaisutilitys aiheuttavat muutostarpeen talousarvion verotuloarvioon. Kuntaverojen kertymäosuuden arvioidaan vuoden 2012 osalta olevan 23,156 miljoonaa euroa ja kiinteistöverotulojen 1,352 miljoonaa euroa. Yhteisöverokertymäksi arvioidaan noin 0,46 miljoonaa eroa. Tilikauden tulokseksi tulisi näin ollen noin euroa. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää vuoden 2012 talousarvion kunnallisverotuloiksi 23,156 miljoonaa euroa, kiinteistöverotuloiksi 1,352 miljoonaa euroa ja yhteisöverotuloiksi euroa. Käsittely: Laaksonen Janhusen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Koska oli tehty kannatettu ehdotus pöydälle panosta, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat pöydälle panoa äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista, äänestävät ei. Äänestyksessä pöydälle pano voitti äänin 6 (Janhunen, Karell, Laaksonen, Martin, Penttinen, Svanfeldt) 5 (Kaisla, Parviainen, Huittinen, Ryynänen, Sarviaho). KH Asia jätettiin pöydälle. Verotuloennusteen alentaminen tulee vaikuttamaan merkittävästi kunnan vuoden 2012 tulokseen. Ennuste verotulojen oikaisutilityksestä tuli elokuun lopulla. Asiasta on alustavasti informoitu kunnanhallitusta. Kunnan johtoryhmä on selvittänyt verotuloennusteen paikkansa pitävyyttä ja analysoinut kunnan talouden kokonaistilannetta sekä tutkinut toimenpidemahdollisuuksia, joilla voidaan kompensoida ennustettua verotulojen alentumista vaikuttamalla muihin kunnan tuloihin ja menoihin. Toimintatulot ovat 12,6 prosenttia kokonaistuloista ja koostuvat omaisuuden myynnistä (mm. tontit) ja erilaisista maksuista, kuten päivähoito-, vesi- Lautakunta Kunnanhallitus

5 Sivu 5 ja viemärimaksuista. Toimintatulot ovat syyskuun alun tilanteen mukaan jäljessä ns. tasaisen kertymän mukaan. Tämä johtuu laskutuksen jaksotuksista, sillä käyttömaksujen laskutus tapahtuu viiveellä. Lisäksi yleinen taloudellinen tilanne on selvästi vaikuttanut tonttimyyntiä hidastavasti. Toimintamenot koostuvat pääasiassa henkilöstökuluista (31,5 %) ja palveluiden ostoista (58,9 %). Lisäksi toimintamenoihin kuuluvat materiaaliostot, avustukset ja muut toimintakulut. Muut tulokseen vaikuttavat menot ovat korkomenot ja poistot. Korkojen alhaisen tason vuoksi korkomenot tulevat alittumaan talousarvion. Myös osa investoinneista siirtyy, jolloin poistojen ennustetaan jäävän budjetoitua alemmaksi. Toimintamenot ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti. Loppuvuoden osalta henkilöstömenoihin voitaisiin vaikuttaa vain rajuin menetelmin, jotka kokemuksen mukaan toisaalta lisäävät hallintokuluja ja toisaalta vähentävät henkilöstön työmotivaatiota. Lyhyellä tähtäimellä kustannusvaikutukset ovat jopa negatiivisia. Johtoryhmän päätelmänä on, että henkilöstömenoihin ei käytännössä pystytä vaikuttamaan toiminnan laadun kärsimättä. Ostomenot taas syntyvät suurimmalta osin LOST:n ja HUS:n maksuista, jotka ovat ennakkoon sidottuja ja jotka tasataan myöhemmin kulutuksen mukaiseksi. Johtoryhmä on syyskuun alussa päättänyt ilmoittaa osastoille, että palveluiden ostoissa sekä aineiden ja tarvikkeiden ostoissa on noudatettava erityistä tarkkuutta. Lisäksi on kiinnitetty huomiota talousarvion toimintatuottojen saavuttamiseen. Tekninen osasto onkin saanut tehtäväksi laatia suunnitelman siitä, kuinka tekninen osasto pysyy vuoden 2012 talousarviossa toimintatuottojen osalta tai jopa ylittää talousarvion. Teknisen osaston tulee kiinnittää huomiota erityisesti tonttimyyntiin ja sen tehostamiseen. Lisäksi ns. Palonummi 2 alue tuli saada avatuksi myyntiin mahdollisimman pikaisesti ja tämän mahdollistamat toimenpiteet piti viipymättä aloittaa. Näillä toimenpiteillä haetaan sellaista vaikuttavuutta, jolla tulos saataisiin pysymään positiivisena. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää vuoden 2012 talousarvion kunnallisverotuloiksi 23,156 miljoonaa euroa, kiinteistöverotuloiksi 1,352 miljoonaa euroa ja yhteisöverotuloiksi euroa. Ehdotus hyväksyttiin. KV 79 Lautakunta Kunnanhallitus

6 Sivu 6 KH:521 /2012 KV 80 VUODEN 2013 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA KH Liite 1 n kunnanhallitus on päättänyt vuoden 2013 talousarviokehyksestä. Vuoden 2013 kehyksen lähtökohtana on pidetty vuoden 2012 talousarviota sekä tiedossa olevia muutoksia. Vuoden 2013 inflaatiokehityksen odotetaan olevan 2,5 %. Henkilöstökuluihin on sisällytetty palkkakustannusten 2,3 %:n nousun aiheuttama määrärahojen kasvu. Kunnanhallitus kävi kokouksessaan lähetekeskustelun vuoden 2013 talousarviosta. Väestönkasvu on 2,51 % (Tilastokeskuksen väestöennusteen mukainen n kasvuennuste vuodelle 2012) ja sen vaikutus kustannuksiin on 1,81 %. Ensi vuoden talousarviossa ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa lähdetään siitä, että tuloveroprosentti on edelleen 21 prosenttia. Kiinteistöveroprosentteja korotetaan siten, että yleinen kiinteistöveroprosentti nousee 0,80 prosentista 1,20 prosenttiin, vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti 0,38 prosentista 0,5 prosenttiin, muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,98 prosentista 1,1 prosenttiin ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2 prosentista 3 prosenttiin. Valtion talouden kehys vuosille valmistui maaliskuun 2012 lopussa. Valtion ensi vuoden talousarvio on eduskunnan käsittelyssä. Ensi vuonna valtionosuuksien lisäleikkaus on yhteensä 125 miljoonaa euroa, seuraavana 250 miljoonaa euroa ja 2015 vuoden leikkaus on 500 miljoonaa euroa. Leikkaus toteutetaan tasasuuruisena /asukas -eränä eikä valtionosuuksien indeksitarkistukseen kosketa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusindeksi kuitenkin jäädytetään vuodelle Vuotta 2013 koskeva valtionosuuksien leikkaus on noin 141 /asukas, vuonna 2014 se on 165 /asukas ja vuoden 2015 leikkaus on 210 /asukas. Kehyksessä laskettuihin valtionosuuksiin vuodelle 2013 on tehty Kuntaliiton ilmoittama arvio 2,7 %:n indeksitarkistus. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on tarkistanut yleisohjettaan kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Tarkistettu yleisohje astuu voimaan Uuden suosituksen mukaan poistoaikojen pituutena käytetään suosituksen alarajoja, ellei pidemmän poistoajan käyttämiseen ole erityistä hyödykekohtaista perustetta. Poistosuunnitelman Lautakunta Kunnanhallitus

7 Sivu 7 tarkistamisen euromääräinen vaikutus on otettu huomioon talousarvioehdotuksessa. Investointien määräksi (netto) ehdotetaan 5,58 miljoonaa euroa vuodelle Talousarvioehdotuksen 2013 toimintakate on -29,2 MEUR. Tilikauden tulos ja ylijäämä on 390 tuhatta euroa. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää 1. vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle ,00 % 2. määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2013: 1. yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20 % 2. vakituiseen asumiseen käytetyt rakennukset 0,50 % 3. muut asuinrakennukset 1,10 % 4. rakentamattomat rakennuspaikat 3,00 % 5. yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % 3. hyväksyä liitteen mukaisesti vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Kunnanhallitus oikeuttaa lisäksi kunnanjohtajan tekemään vuoden 2013 talousarvioon ja vuosien taloussuunnitelmaan teknisiä muutoksia. Käsittely: Kokouksessa jaettiin rahoitusosa taulukko. Lisäksi kokouksessa jaettiin talousarviokirjan ruotsiksi käännetty versio. Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti: Investointiosan 5 Vesihuoltolaitos kohdan hankkeet: Vanhan viemäriverkon korjaus vuodelle euroa Pumppaamojen peruskorjaus vuodelle euroa Tieyhteys pumppaamoihin vuodelle euroa Barråsan vedenottamon kalkkikiven alkaloinnin suunnittelu vuodelle euroa. Svanfeldt Parviaisen kannattamana ehdotti seuraavia kiinteistöveroprosentteja vuodelle 2013: 1. yleinen kiinteistöveroprosentti 1,05 % 2. vakituiseen asumiseen käytetyt rakennukset 0,45 % 3. muut asuinrakennukset 1,05 % 4. rakentamattomat rakennuspaikat 2,10 % 5. yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % Lautakunta Kunnanhallitus

8 Sivu 8 Koska oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Svanfeldtin ehdotusta äänestävät ei. Äänestyksessä Svanfeldtin ehdotus voitti äänin 6 (Karell, Laaksonen, Martin, Parviainen, Ryynänen, Svanfeldt) 4 (Janhunen, Kaisla, Lovén, Sarviaho). Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää 1. vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle ,00 % 2. määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2013: 1. yleinen kiinteistöveroprosentti 1,05 % 2. vakituiseen asumiseen käytetyt rakennukset 0,45 % 3. muut asuinrakennukset 1,05 % 4. rakentamattomat rakennuspaikat 2,10 % 5. yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % 3. hyväksyä liitteen mukaisesti vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman seuraavin muutoksin: Investointiosan 5 Vesihuoltolaitos kohdan hankkeet: Vanhan viemäriverkon korjaus vuodelle euroa Pumppaamojen peruskorjaus vuodelle euroa Tieyhteys pumppaamoihin vuodelle euroa Barråsan vedenottamon kalkkikiven alkaloinnin suunnittelu vuodelle euroa. KV 80 Liite 1 Kunnanhallitus oikeutti lisäksi kunnanjohtajan tekemään vuoden 2013 talousarvioon ja vuosien taloussuunnitelmaan teknisiä muutoksia. Lautakunta Kunnanhallitus

9 Sivu 9 KH:524 /2012 KV 81 KH Liite 2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN JA KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN n kunta järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut omana toimintana alkaen. Uuden tehtäväalueen, perusturvan, perustamisesta aiheutuu myös johtosääntötasoisia muutoksia. on perustanut perusturvaosaston ja tehnyt tältä osin tarvittavat muutokset kunnan hallintosääntöön. Nyt hyväksyttäväksi esitetään perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosääntö. Johtosääntömuutos aiheuttaa luottamushenkilöorganisaatiossa kahden uuden toimielimen perustamisen: perusturvalautakunnan ja sen alaisen yksilöasioita käsittelevän yksilöasioiden jaoston. Viranhaltijaorganisaation osalta perusturvaosasto jaetaan kolmeen tulosalueeseen eli terveyspalveluihin, sosiaalipalveluihin ja vanhuspalveluihin. Viranhaltijoiden omalla tehtäväalueellaan käyttämästä toimivallasta määrätään perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosäännössä. Sitä vastoin esimerkiksi henkilöstö- tai hankintatoimivallasta määrätään kunnan henkilöstösäännössä ja hankintasäännössä. Viranhaltijoiden yksilöasioissa käyttämästä toimivallasta määrää perusturvalautakunta erillisellä päätöksellä. Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosääntö on laadittu niin, että se on rakenteellisesti ja sääntelytasoltaan samanlainen muiden lautakuntien ja lautakuntien alaisten osastojen johtosääntöjen kanssa. Uusi johtosääntö astuu voimaan Samalla kumotaan kunnanhallituksen johtosäännön sosiaali- ja terveystoimen järjestämistä koskevat pykälät. Perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosääntö on käsitelty kunnan yt-ryhmässä Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1. hyväksyy alkaen voimaan perusturvalautakunnan ja perusturvaosaston johtosäännön liitteen mukaisesti 2. kumoaa lukien kunnanhallituksen johtosäännön pykälät 4 ja 5. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanhallitus

10 Sivu 10 KV 81 Liite 2 Lautakunta Kunnanhallitus

11 Sivu 11 KH:525 /2012 KV 82 KH Liite 3 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SEKÄ TEKNISEN OSASTON JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Osana n kunnan johtamisjärjestelmän kehittämistä tarkastellaan myös teknisen osaston organisaatiota ja toimivaltakysymyksiä. Nyt tehtävillä johtosääntömuutoksilla kehitetään teknisen osaston toimintaa ja tehdään muutokset teknisen osaston johtamisjärjestelmään. Tässä yhteydessä otetaan huomioon myös maaseutuhallinnon organisoinnissa vuoden vaihteessa tapahtuvat muutokset ja varaudutaan teknisen osaston hallintohenkilökunnan eläköitymisien aiheuttamaan muutostarpeeseen. Nyt hyväksyttäväksi esitetään muutoksia teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosääntöön. Muutokset nykyiseen johtosääntöön käyvät ilmi oheismateriaalista. Johtosääntömuutos ei aiheuta muutoksia luottamushenkilöorganisaatiossa. Viranhaltijaorganisaation osalta tekninen osasto jaetaan edelleen kolmeen tulosalueeseen. Tulosalueiden nimien ja tulosaluepäällikköinä toimivien viranhaltijoiden osalta tapahtuu muutoksia. Viranhaltijoiden omalla tehtäväalueellaan käyttämästä toimivallasta määrätään teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosäännössä. Sitä vastoin esimerkiksi henkilöstö- tai hankintatoimivallasta määrätään kunnan henkilöstösäännössä ja hankintasäännössä. Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosääntö on rakenteellisesti ja sääntelytasoltaan samanlainen muiden lautakuntien ja lautakuntien alaisten osastojen johtosääntöjen kanssa. Johtosääntömuutokset astuvat voimaan Teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosääntö on käsitelty kunnan yt-ryhmässä Ehdotus: KV 82 Liite 3 Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy alkaen muutokset teknisen lautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen osaston johtosääntöön liitteen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanhallitus

12 Sivu 12 KH:364 /2012 KV 83 KUNTA-ASUNNOT OY:N TAKAUSANOMUKSET EKEJAMAAP Kunta-asunnot Oy anoo tytäryhtiölleen Kunta-aravat Oy:lle euron suuruista omavelkaista takausta lainalle, joka otettaisiin korvaamaan kunnalle vuonna 2002 poismaksettuja tertiäärilainoja varten otettua lyhytaikaista lainaa ja Kunta-asunnot Oy:lle euron suuruista omavelkaista takausta sosiaaliseen asumiseen otettujen lainojen muuntamiseksi lyhytaikaisesta pitkäaikaiseksi lainaksi. Lähtökohtana ensimmäiselle lainatakauspyynnölle olisi oikaista virheellinen menettely asuntokannan luovuttamisen yhteydessä. Tertiäärilainatakaus kohdennettaisiin vuokratalokohtaisesti n kunnassa. Toisen takauspyynnön toteutuessa kunnan takausvastuuksi tulisi 85 euroa neliömetriä kohden. Lisäksi Kunta-asunnot Oy tiedustelee kunnan kantaa suunnattuun osakeantiin omistajakunnille osakepääoman korottamiseksi ja halukkuutta merkitä yhtiön osakkeita. (Kunta-asunnot Oy:n kirje ja Aran kirje liitteinä). on päättänyt luovuttaa omistamiensa kiinteistöosakeyhtiöiden osakekannan Kunta-aravat Oy:lle apporttimenettelyllä siten, että n kunta sai luovuttamansa omaisuuden vastikkeeksi Kunta-aravat Oy:n uusia osakkeita ja Kunta-aravat Oy maksoi kunnalle sen luovuttamiin yhtiöihin sijoittamansa tertiääri- ja muut lainat osakassopimuksessa olevin ehdoin ja maksuajoin. Kunta vastasi apporttiomaisuuden luovutuskirjan perusteella luovutuksen kohteissa olevista lainoista ja muista velkakirjoissa mainituista velvoitteista siltä osin, kun niitä erääntyi maksettavaksi mennessä ja siitä eteenpäin Kunta-aravat Oy. Luovutettavien yhtiöiden kiinnitetyt panttikirjat luovutettiin vapaina Kunta-aravat Oy:n haltuun. Vuokra-asunnoista luopumiseksi tehdyn päätöksen perusteina n pöytäkirjan liitteenä olevassa osakassopimuksessa on mainittu mm. seuraavaa: - Osakkeenomistajien taloudellinen tuki rajoittuu osakemerkintään. Osakkeenomistajat eivät muutoin sitoudu tukemaan taloudellisesti yhtiötä. - Kunta-asunnot Oy:n tulee huolehtia toiminnassaan tarvittavien lainavakuuksien järjestämisestä, kun kysymys on asuntojen uustuotannosta tai peruskorjattavien asuntojen omarahoitusosuuksista. Lautakunta Kunnanhallitus

13 Sivu 13 - Mikäli osakkeenomistaja on antanut takauksen tai muun vakuuden Kunta-asunnot Oy:öön tai sen tytäryhtiöön apporttina siirtyvän vuokratalokiinteistön tai yhtiön puolesta, Kunta-asunnot Oy tai sen tytäryhtiö sitoutuu vapauttamaan kyseisen vakuuden osakkaan käyttöön ja järjestämään uuden vakuuden yhden vuoden kuluessa siitä, kun omistusoikeus on siirtynyt. - Osakkeenomistaja voi niin halutessaan vaikuttaa alueensa vuokraustoimintaan tukemalla taloudellisesti Kunta-asunnot Oy:tä tai sen tytäryhtiötä, myöntämällä esim. lainoja tai antamalla takauksia taikka muulla tavoin. Tässä tarkoitetusta tuesta koituva taloudellinen hyöty siirretään yhtiön omistaman vuokratalokiinteistön tai -yhtiön hyväksi siten kuin kyseinen osakkeenomistaja ja Kunta-asunnot Oy tai sen tytäryhtiö keskenään sopivat. Kunta-asunnot Oy:n edustaja tulee kokoukseen selvittämään takausasiaa. Ehdotus: Merkitään tj. Jarmo Kuosan esitys tiedoksi. Ehdotuksen mukaan. KH Liite 4 Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää: 1) myöntää Kunta-asunnot Oy:n tytäryhtiölle Kunta-aravat Oy:lle riittävää vastavakuutta vastaan euron suuruisen omavelkaisen takauksen lainalle, joka otetaan korvaamaan kunnalle pois maksettuja tertiäärilainoja varten otettua lyhytaikaista lainaa 2) myöntää Kunta-asunnot Oy:lle riittävää vastavakuutta vastaan euron suuruisen omavelkaisen takauksen sosiaaliseen asumiseen otettujen lainojen muuntamiseksi lyhytaikaisesta pitkäaikaiseksi lainaksi 3) valtuuttaa kunnanhallituksen hyväksymään takausten vastavakuuden. Lisäksi kunnanhallitus päättää ilmoittaa Kunta-asunnot Oy:lle, että se ei ole halukas merkitsemään uusia osakkeita suunnatun osakeannin kautta. KV 83 Liite 4 Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanhallitus

14 Sivu 14 KH:526 /2012 KV 84 PALONUMMEN 2 -ALUEEN TONTTIEN HINNOITTELU EKEJAMAAP Oheismateriaali Elinkeino- ja maapoliittinen toimikunta on tehnyt ehdotuksen tonttien Liite 2 hinnoittelua varten ( / 3) Palonummen kaaren alkuosan ja Palonummen mäen varrelta. Palonummen 1 alueen hintalistan mukainen tontin keskihinta on euroa ja tontin keskikoko 1 502,09 m². Palonummen 2 alueen alkuosan tontin keskihinta ehdotuksen mukaan on eur ja tontin keskikoko m². Mainittakoon, että liitteen taulukossa tonttien pinta-alat on täsmentyneet kaavoittajan mittauksen mukaisesti. Muutokset ovat vähäisiä. Koko Palonummen 2 alueen tonttien keskikoko on 1 585,94 m² ja keskihinta euroa. Kiinteistönvälittäjää on kuultu tonttihintoja määritettäessä. Hinnoittelussa huomioitu, että tontit on tarkoitus panna myyntiin v Oheismateriaali ja liitteet: - Oheismateriaalina elinkeino- ja maapoliittisen toimikunnan päätöksen liite ( / 3 /liite no 2) - Liitteenä tonttihintataulukko ja asemakaava Ehdotus: Esitetään kunnanhallitukselle, että Palonummen 2 alueen tontin hinnat määritetään liitteen mukaisesti niiden tonttien osalta joille hintaa ei vielä ole ehdotettu. Myyntiajankohdaksi on oletettu v Ehdotuksen mukaan. KH Liite 5 Ehdotus: KV 84 Liite 5 Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se päättää ottaa Palonummi 2 alueen uudet korttelialueet myyntiin ja vahvistaa tonttien hinnat liitteen mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanhallitus

15 Sivu 15 KH:519 /2012 KV 85 KH HUS-KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN HUS-kuntayhtymä on lähettänyt jäsenkunnilleen kirjeen, jossa ehdotetaan kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista. Perussopimuksen 2 :n mukaan HUS:n jäsenkunnat ovat: Askola, Espoo, Hankoo, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karjalohja, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Nummi-Pusula, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo,, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Perussopimuksen 4 :ssä on lueteltu kuntayhtymän jakautuminen edelleen sairaanhoitoalueisiin. Valtioneuvosto on päätöksellään päättänyt, että Karjalohjan kunta liitetään Lohjan kaupunkiin Lisäksi valtioneuvosto on pätöksellään päättänyt, että Nummi-Pusulan kunta lakkaa ja yhdistyy Lohjan kaupunkiin Em. kuntajaossa tapahtuvien muutosten takia kuntayhtymän perussopimukseen 2 ja 4 tulee muuttaa vastaamaan uutta tilannetta : Kuntajakolain 36 :n mukaan kuntien yhdistyessä siirtyvät lakkaavan kunnan oikeudet, luvat, omaisuus, velat ja velvoitteet uudelle kunnalle. Myös Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kuntien peruspääomaosuudet HUS:ssa siirtyvät Lohjan kaupungille. Kuntalain 79 :n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa jäsenkuntien yhtäpitävillä päätöksillä. HUS:n perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään 2/3 jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Jäsenkuntaa ei kuitenkaan voida ilman suostumustaan velvoittaa osallistumaan uusien vapaaehtoisten tehtävien hoitamiseen ja näistä aiheutuviin kustannuksiin. HUS-kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan esittää, että HUS:n jäsenkunnat päättäisivät muuttaa HUS:n perussopimuksen 2 :n ja 4 :n seuraavan sisältöisiksi lukien: 2 Jäsenkunnat Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat: Askola, Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lautakunta Kunnanhallitus

16 Sivu 16 Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo,, Tuusula, Vantaa ja Vihti. 4 Sairaanhoitoalueet Sairaanhoidon toiminnan organisoimiseksi sairaanhoitopiiri jakaantuu kunnittain Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan ja muihin sairaanhoitoalueisiin seuraavasti: Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan sairaanhoitoalue, jonka virallisena lyhennyksenä käytetään HYKS-sairaanhoitoalue Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Vantaa Hyvinkään sairaanhoitoalue Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula Lohjan sairaanhoitoalue, Karkkila, Lohja,, Vihti Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Hanko, Inkoo, Raasepori Porvoon sairaanhoitoalue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy HUS:n perussopimuksen 2 :n ja 4 :n seuraavan sisältöiseksi lukien: 2 Jäsenkunnat Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat: Askola, Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo,, Tuusula, Vantaa ja Vihti. 4 Sairaanhoitoalueet Sairaanhoidon toiminnan organisoimiseksi sairaanhoitopiiri jakaantuu kunnittain Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan ja muihin sairaanhoitoalueisiin seuraavasti: Helsingin seudun yliopistollisen keskussairaalan sairaanhoitoalue, jonka virallisena lyhennyksenä käytetään HYKS-sairaanhoitoalue Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Vantaa Hyvinkään sairaanhoitoalue Lautakunta Kunnanhallitus

17 Sivu 17 Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuusula Lohjan sairaanhoitoalue, Karkkila, Lohja,, Vihti Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Hanko, Inkoo, Raasepori Porvoon sairaanhoitoalue Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Sipoo KV 85 Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanhallitus

18 Sivu 18 KH:564 /2012 KV 86 LUETTELO VALTUUSTOON VALITUISTA KH Liite 4 Ehdotus: Vaalilain 95 :n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on viipymättä annettava valtuustolle luettelo kunnallisvaaleissa valtuutetuiksi valituista ja heidän varajäsenistään. Kunnanhallitus merkitsee liitteen luettelon tiedoksi ja toimittaa luettelon vaalilain 95 :n mukaisesti kunnanvaltuustolle. Kunnanhallitus merkitsi liitteen luettelon tiedoksi ja toimitti luettelon vaalilain 95 :n mukaisesti kunnanvaltuustolle. KV 86 Liite 6 Lautakunta Kunnanhallitus

19 Sivu 19 KH:568 /2012 KV 87 KH Liite 2 LOHJAN KAUPUNGIN JA SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖN SIIRTOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Lohjan kaupunginvaltuusto on sanonut irti yhteistoimintaalueen ja ns. Lost-sopimuksen vuoden 2012 lopusta. Irtisanomisaika on 18 kuukautta. Lohjan yhdistymishallitus on kokouksessaan päättänyt, että Lohja ei järjestä sosiaali- ja terveyspalveluja yhteistyössä n ja Inkoon kuntien kanssa eikä asiasta ole tarpeen käydä neuvotteluja. Lohjan kaupungin, n ja Inkoon kunnanjohtajat ovat nimenneet kaksi työryhmää, joilla toisella tehtävänä on ollut valmistella henkilöstön siirtosopimus ja toisella valmistella talousasiat ja tietojärjestelmien siirto. Henkilöstöasioita valmistelleeseen työryhmään ovat kuuluneet perusturvajohtaja Arja Yliluoma Lohjalta, henkilöstöpäällikkö Sari Kiili sta ja talouspäällikkö Charlotta Lindvall Inkoosta. Kokouksiin ovat osallistuneet myös konsultti Tom Axberg Inkoosta ja osin perusturvajohtaja Benita Öberg sta. Henkilöstön edustajana on toiminut Leila Streng Lohjalta. Henkilöstön siirtosopimuksen periaatteena on liikkeenluovutus. Henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä entisin palkkaeduin. Irtisanomissuoja on viisi vuotta. Sopimusteksti on liitteenä. n kunnan yhteistoimintaryhmä on käsitellyt siirtosopimusta Lohjan yhteistyötoimikunta on käsitellyt siirtosopimusta kokouksessaan Yhteistyötoimikunta päätti todeta lausuntonaan yhdistymishallitukselle Lohjan kaupungin ja n kunnan henkilöstön siirtosopimuksesta, että siihen lisätään kohta Lohjan kaupunki antaa palvelussuhdetodistuksen työntekijälle. Muilta osin siirtosopimuksesta ei ole huomautettavaa. Yhteistoimintalain mukaiset henkilöstön kuulemistilaisuudet on viety loppuun Henkilöstön siirtolista on liitteenä. Listassa on henkilön nykyinen tehtävä ja nimike sekä tehtävä ja nimike ssa. Ennen vuoden vaihdetta siihen voi tulla muutoksia mm. irtisanoutumisten, perhevapaiden ja sairauslomien vuoksi. Ammattijärjestöjen kanssa on sovittu, että sopimus tehdään kahtena kappaleena, joista toisen allekirjoittaa Tehy yksin ja toisen muut ammattijärjestöt Lautakunta Kunnanhallitus

20 Sivu 20 yhdessä. Siirtyvien nimilista on sama kummassakin allekirjoituskappaleessa. Ehdotus: KV 87 Liite 7 Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se 1) hyväksyy liitteen mukaisesti siirtosopimuksen ja henkilöstön siirtolistan 2) oikeuttaa perusturvajohtajan tekemään tekniset muutokset henkilöstön siirtolistaan. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanhallitus

21 Sivu 21 KH:475 /2012 KV 88 VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMINEN PERUSTURVAOSASTOLLE KH Perusturvajohtaja johtaa n kunnan perusturvaosastoa, joka jakaantuu kolmeen tulosalueeseen: terveyspalvelut, johtajana johtava lääkäri, sosiaalipalvelut, jota johtaa sosiaalipäällikkö ja vanhuspalvelut, jota johtaa vanhuspalvelupäällikkö. Perusturvaosastolle perustetaan tässä vaiheessa seuraavat virat ja toimet: 1 johtava lääkäri 4 terveyskeskuslääkäriä 1 sosiaalipäällikkö 1 vanhuspalvelupäällikkö 2 sosiaalityöntekijää 2 toimistosihteeriä Näiden virkojen ja tointen henkilöstökuluiksi arvioidaan n /vuosi. Osa näistä viroista ja toimista on laitettu hakuun, jotta varmistettaisiin se, että henkilökunta on saatavissa hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Ehdotus: Kunnanhallitus 1. ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se perustaa seuraavat virat ja toimet alkaen: - 1 johtava lääkäri (virka) - 4 terveyskeskuslääkäriä (virka) - 1 sosiaalipäällikkö (virka) - 1 vanhuspalvelupäällikkö (virka) - 2 sosiaalityöntekijää (virka) - 2 toimistosihteeriä (toimi) 2. toteaa, että hakuprosessi niihin virkoihin ja toimiin, joihin tässä vaiheessa on palkattava henkilökuntaa, on aloitettu. Ehdotus hyväksyttiin. KV Käsittely: Keskustan valtuustoryhmä/varpio ehdotti, että ehdotetut virat ja toimet perustetaan alkaen. Koska tehtyä ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kunnanvaltuuston yksimielisesti hyväksyneen sen. Lautakunta Kunnanhallitus

22 Sivu 22 päätti yksimielisesti perustaa seuraavat virat ja toimet alkaen: - 1 johtava lääkäri (virka) - 4 terveyskeskuslääkäriä (virka) - 1 sosiaalipäällikkö (virka) - 1 vanhuspalvelupäällikkö (virka) - 2 sosiaalityöntekijää (virka) - 2 toimistosihteeriä (toimi). Pykälä tarkastettiin kokouksessa. KH Liite 3 Liikkeenluovutukseen liittyvät yhteistoimintalain ( /449) 11 mukaiset kuulemistilaisuudet LOST:n yhteistoiminta-aluetta purettaessa ja sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä järjestettäväksi n kunnan omana toimintana alkaen on pidetty välisenä aikana. LOST:n purkamiseen liittyvän henkilöstösopimuksen mukaisesti n kunta perustaa niille siirtyville henkilöille, jotka tulevat käyttämään julkista valtaa, nykyisiä virkasuhteita vastaavat virat sekä toteaa muiden osalta työsuhteet alkaen. Listaus perustettavista viroista ja toimista on liitteenä. Ehdotus: KV 88 Liite 8 Kunnanhallitus 1) ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se perustaa liitteen mukaiset virat ja toimet alkaen. 2) toteaa, että hakuprosessi niihin virkoihin ja toimiin, joihin tässä vaiheessa on palkattava henkilökuntaa, voidaan aloittaa. Ehdotus hyväksyttiin. Lautakunta Kunnanhallitus

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 16/2012 5.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 16/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 216 KH 217 KH 218 KH 219 KH 220 KH 221 KH 222 KH 223 KH 224 KH 225 KH 226 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma

Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma nro 8/2010 SISÄLLYSLUETTELO KV 89 KV 90 Kokouksen järjestäytyminen Vuoden 2011 talousarvioehdotus ja vuosien 2012-2014 taloussuunnitelma KV 91 Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 92 Lasten kotihoidon

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 14/2012 1.10.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 14/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 179 KH 180 KH 181 KH 182 KH 183 KH 184 KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 KH 189 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Talouden

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 6/2014 6.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 54 KV 55 Kokouksen järjestäytyminen Sivistyslautakunnan ja sivistysosaston johtosäännön muuttaminen KV 56 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 57 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2013 6.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2013 6.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO KV 51 KV 52 KV 53 KV 54 KV 55 KV 56 Kokouksen järjestäytyminen Jäsenen valinta Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaostoon Sovellusasiantuntijan

Lisätiedot

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä

Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Siuntion kunnanvaltuuston kuntaliitospäätöksestä nro 7/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 95 KH 96 KH 97 KH 98 KH 99 KH 100 KH 101 KH 102 KH 103 KH 104 KH 105 KH 106 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan.

Läsnä 32, poissa 3 valtuutettua nimenhuutoluettelon mukaan. -1, KV 21.10.2010 18:30 Kokousaika 21.10.2010 kello 18.30-21.03. Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä 32, poissa

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/2013 30.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 173 KH 174 KH 175 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset KH 176 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA. Martti Syväniemi 1-5 6-14 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 1 / 2012 1 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.5.2012 klo 13.00 14.53 Kokouspaikka Kokoushotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 TUUSULA Saapuvilla olleet edustajat

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 7/2011 5.9.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2011 SISÄLLYSLUETTELO KV 62 KV 63 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman seuranta KV 64 Lisämäärärahaesitys teknisen lautakunnan tehtäväalueelle 2011 KV 65 KV 66 KV 67 KV 68 KV

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 10/2013 5.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 85 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 86 Vuoden 2013 talousarvion investointimäärärahan muuttaminen TEKNLTK 87 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 10/2013 TEKNLTK

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 3/2015 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 46 KH 47 KH 48 KH 49 KH 50 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Rakennusjärjestyksen uusiminen n kunnan ympäristönsuojelumääräykset Lausunto Metsähallituksen selvityksestä

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 10/2012 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO KV 90 KV 91 KV 92 KV 93 KV 94 KV 95 Kokouksen järjestäytyminen Valtuustoaloite n koulukuljetusperiaatteiden uusimiseksi Valtuustoaloite koskien skuuttaus- ja skeittauspuiston

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Valtuusto Aika 14.11.2013 klo 13:00-17:20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 58 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 7/2013 3.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 7/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 106 KH 107 KH 108 Kokouksen järjestäytyminen n kunnan vuoden 2012 talousarvioylitykset Kunta-asunnot Oy:n takauksen täytäntöönpano KH 109 Pohjois-n osayleiskaavan muutoshanke

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 17 KH 18 KH 19 KH 20 KH 21 KH 22 KH 23 KH 24 KH 25 KH 26 KH 27 KH 28 KH 29 KH 30 KH 31 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunnon antaminen Lohjan kaupungille

Lisätiedot

Torstai 28.11.2013 klo 10.00 11.57 Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Torstai 28.11.2013 klo 10.00 11.57 Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 10 / 2013 179 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Kokouspaikka Torstai 28.11.2013 klo 10.00 11.57 Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.12.2012 klo 18:03-21:23 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanvaltuusto nro 4/2014 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2014 SISÄLLYSLUETTELO KV 31 Kokouksen järjestäytyminen KV 32 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013 KV 33 Vuoden 2013 tilinpäätös KV 34 Osavuosikatsaus 1/2014 KV 35 Investointimäärärahat

Lisätiedot