PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET YHDISTYKSEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA PAINOTUKSET 2 3 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN KASVATUSKUMPPANUUSPOLKU VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMINEN 3 4 VARHAISKASVATUS PALOKANKAAN PÄIVÄKODISSA VARHAISKASVATUKSEN SUUNNITTELU LAPSILÄHTÖISYYS JA AIKUISEN ROOLI HYVINVOIVA LAPSI TUNNETAIDOT KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA VERKOSTOYHTEISTYÖ ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA MAAHANMUUTTAJAPERHEET 9 5 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN OPPIMIS-, TIETO- JA LAPSIKÄSITYS OPPIMISKÄSITYS TIETOKÄSITYS LAPSIKÄSITYS 10 6 OPPIMISEN ILO LEIKKIMINEN LIIKKUMINEN TUTKIMINEN TAITEELLINEN KOKEMINEN JA ILMAISEMINEN 12

3 7 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN KASVUYMPÄRISTÖ FYYSINEN KASVUYMPÄRISTÖ PSYYKKINEN KASVUYMPÄRISTÖ SOSIAALINEN KASVUYMPÄRISTÖ KOGNITIIVINEN KASVUYMPÄRISTÖ EMOTIONAALINEN KASVUYMPÄRISTÖ ESTEETTINEN KASVUYMPÄRISTÖ 14 8 VARHAISOPPIMISEN SISÄLLÖT MATEMAATTINEN AJATTELU JA YMMÄRTÄMINEN LUONNONTIETEELLINEN AJATTELU JA YMMÄRTÄMINEN HISTORIALLIS-YHTEISKUNNALLINEN AJATTELU JA YMMÄRTÄMINEN ESTEETTINEN AJATTELU JA YMMÄRTÄMINEN EETTINEN AJATTELU JA YMMÄRTÄMINEN USKONNOLLISKATSOMUKSELLINEN AJATTELU JA YMMÄRTÄMINEN 16 9 YHTEISÖLLISYYS PALOKANKAALLA HAVAINNOINTI JA DOKUMENTOINTI PALOKANKAAN PÄIVÄKODISSA JOKAPÄIVÄINEN HAVAINNOINTI JA DOKUMENTOINTI TOIMINNAN SEURAAMINEN, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 19

4 1 1 JOHDANTO on yksi Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) Kouvolan paikallisyhdistyksen neljästä päiväkodista. Se on toiseksi vanhin päiväkodeista ja aloitti toimintansa vuonna Nykyiseen kiinteistöön siirryttiin huhtikuussa Kiinteistössä on aiemmin toiminut mm. kauppa, neuvola ja kirjasto. Palokankaan päiväkodissa tarjoamme päivähoitoa 1-6 -vuotiaille lapsille. Päiväkodissamme tarjotaan myös esiopetusta. Palokankaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) on tehty työvälineeksi henkilökunnalle sekä tueksi vanhemmille heidän kasvatustehtävässään. Suunnitelman tarkoituksena on auttaa henkilökuntaa ja vanhempia muodostamaan yhteinen käsitys päiväkodin toiminnasta ja lapsesta. Varhaiskasvatussuunnitelman tekemisessä ja varhaiskasvatuksen toteuttamisessa meitä ohjaa niin valtakunnalliset kuin kunnallisetkin asiakirjat. Päiväkodin Vasua on työstetty Kouvolan kaupungin Vasun pohjalta. 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 2.1 Yhdistyksen toiminta-ajatus, arvopohja ja painotukset MLL:n Kouvolan paikallisyhdistyksemme kaikissa neljässä päiväkodeissa tavoitteenamme on, että tarjoamme lapsille päivähoitopalveluja turvallisessa varhaiskasvatusympäristössä, jossa ammatillisesti uudistuva ja arvopohjan tunnistava henkilöstö toimii kasvatuskumppaneina vanhempien kanssa. Perustehtävämme on lasten hoito, kasvatus ja opetus moniammatillisesti suunniteltuna ja toteutettuna. Moniammatillisuus päiväkodeissamme tarkoittaa, että meillä on erilaisia ammattikoulutuksia esim. lastentarhanopettaja, sosionomi (amk), lastenhoitaja, päivähoitaja, lähihoitaja jne. Kaikki koulutukset tuovat päivähoitoasetuksen mukaisen pätevyyden työskennellä päiväkodissa. Moniammatillisuus antaa meille laajempaa ja monipuolisempaa osaamista lasten hyväksi. Yhdistyksen päiväkotien toimintaa ja varhaiskasvatusta ohjaavat arvot ovat Lapset ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus Inhimillisyys Ilo

5 2 2.2 Palokankaan päiväkodin toiminta-ajatus ja painotukset Palokankaan päiväkodissa haluamme, että lapsella on turvallinen kasvuympäristö. Meille on tärkeää lapsen tunne-elämän vahvistaminen. Arkiliikunta tuo iloa lapsen elämään ja tukee kehitystä ja oppimista. Teemme yhteistyötä vanhempien kanssa kasvatuskumppaneina. Painotamme toiminnassamme: Kasvatuskumppanuus Alkukeskustelu (mahdollisuus kotikäynteihin) Esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen vanhempien kanssa Vanhempainillat Lasten ja vanhempien yhteiset liikuntatapahtumat Lasten ja vanhempien yhteiset te lat ja juhlat Liikunta: Liikunnalliset aamutuokiot Siirtymätilanteet (esim. kinkkaamalla vessaan) Mansikka-ahon liikuntahallivuorot Motoriset radat Sherborne -tuokio (tuokioilla harjoitellaan kehonhahmotusta, tilan tiedostamista, parityöskentelyä, ryhmätyöskentelyä, rentoutumista ja rauhoittumista) Piha-leikit, talviurheilu Metsäretket Tunteet: Tunnetaidot - tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, näyttäminen, hyväksyminen ja hallinta Tunnekirjat, tunnekuvat, tunnemittari Syli, lähellä olo sekä läsnä olo lasten kanssa Anteeksi pyytäminen - tietoisuus lapsella, mistä pyytää anteeksi Puutumme heti kiusaamiseen

6 3 3 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN KASVATUSKUMPPANUUSPOLKU Kasvatuskumppanuudessa yhdistyvät lapselle kaksi tärkeää tahoa: perhe ja päiväkodin henkilökunta. Vanhempien ja henkilöstön tiedot lapsesta luovat yhdessä parhaat edellytykset lapsen hyvinvoinnin turvaamiselle. Lapsen elämän tasapainoinen kehittyminen edellyttää hänestä vastuussa olevien aikuisten tiivistä yhteistyötä. Sitoudumme perheiden kanssa yhdessä kasvatuskumppanuuteen, jonka kantava voima on lapsen etu ja yhteinen toiminta lapsen parhaaksi. Tuemme perheitä heidän kasvatustehtävässään sekä varhaiskasvatuksen asiantuntijoina, että ollen ihmisinä lähellä ja läsnä. Kasvatuskumppanuus on kuin polku, jota kuljemme yhdessä perheiden kanssa. Yhteinen kulkeminen alkaa ennen hoidon tai esiopetuksen alkamista siihen päivään, kun hoitosuhde päättyy tai koulu alkaa. Kumppanuus ja yhdessä tekeminen on meille niin tärkeää, että tavoitteenamme on kouluttaa koko henkilökunta varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen (vavu). Tämä koulutus tukee meitä kumppanuudessa toimimiseen. 3.1 Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Kutsumme perheen tutustumaan päiväkotiin ennen hoidon tai esiopetuksen alkamista. Tarvittaessa teemme myös kotikäynnin. Vanhempien kanssa käydään keskustelu, jonka tarkoituksena on saada ensikäden tietoa lapsesta aloittaessamme yhteisen kumppanuuspolun kulkemisen. Samalla voimme antaa tietoa päiväkodista ja vähentää mahdollista jännitystä hoidon aloittamisesta. Vanhemmat ovat tervetulleita myös päiväkotiin ensimmäisinä päivinä viettämään aikaa lapsen kanssa. Alle 3-vuotiaiden lasten vanhempien läsnäolo ensimmäisinä viikkoina on erityisen toivottavaa. 4 VARHAISKASVATUS PALOKANKAAN PÄIVÄKODISSA Varhaiskasvatus on alle kouluikäisten lasten eri elämän piireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Päiväkodin varhaiskasvatus on tavoitteellista toimintaa. Tavoitteet määrittyvät aina sekä kunkin lapsen yksilöllisistä tarpeista että yhteiskunnallisista, yhteisistä tarpeista käsin.

7 4 Me Palokankaalla tarjoamme lapsille turvallisia ihmissuhteita, heidän kehitystä tukevaa toimintaa ja hyvän kasvuympäristön. Haluamme olla osaltamme edistämässä lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä. Meidän tehtävänämme on rikastaa, jäsentää, ohjata ja tukea lasten toimintaa. Näin olemme luomassa pohjaa lapsen itsenäiselle toimintakyvylle ja elinikäiselle oppimiselle. Palokankaalla näemme varhaiskasvatuksen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutena, joka toimii myös lapsen kulttuurisen kiinnittymisen vahvistajana ja tukee lapsen identiteetin rakentumista, itseksi kasvamista. 4.1 Varhaiskasvatuksen suunnittelu Jokaiselle lapselle tehdään päiväkodissamme lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma = lapsen Vasu. Se laaditaan yhdessä vanhempien kanssa. Suunnitelman tavoitteena on lapsen yksilöllisyyden ja vanhempien näkemysten huomioon ottaminen toiminnan järjestämisessä huomioiden, että päiväkodissa hoito, kasvatus ja opetus ovat ryhmätoimintaa. Lapsen Vasu laaditaan kasvatuskeskustelussa 1-3 kk toimintakauden tai hoitosuhteen alkamisesta. Yhteistyössä mietitään vanhempien ja päiväkodin yhteiset tavoitteet lapsen varhaiskasvatukselle. Suunnitelmassa otetaan huomioon lapsen kokemukset, tämän hetken tarpeet ja tulevaisuuden näkymät, lapsen mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja lapsen yksilölliset tuen ja ohjauksen tarpeet. Keskustelussa sovitaan myös vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön tavoista. Lapsen Vasu monistetaan molemmille osapuolille: päiväkotiin ja kotiin. Lapsen Vasua arvioidaan toimintakausittain uudessa keskustelussa sekä hoitosuhteen päättyessä. Vasu on käytössä lapsen koko hoitosuhteen ajan. Se on ns. kehkeytyvä suunnitelma, joka elää ja jalostuu yhdessä lasten ja perheiden kanssa toimiessamme. Lapsen Vasun laadinnasta ja päivittämisestä muodostuu jatkumo (prosessi); ne eivät ole yksittäisiä asioita. Tämä huomioidaan myös silloin, jos lapsi vaihtaa päiväkodin sisällä ryhmästä toiseen tai vaihtaa päivähoitopaikkaa.

8 5 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman eteneminen kaaviona: Lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma/ esiopetussuunnitelma Asiantuntijan näkemys erityinen v tuki Vanhempien näkemys lapsesta & kodin arvot ja toiveet Lapsen oma näkemys (Ikä ja kehitystaso huomioiden) Henkilökunnan näkemys lapsesta Päiväkodin oma varhaiskasvatussuunnitelma Kaikki käytettävissä oleva tieto/ koko lapsen hoitohistoria/ lapsen Vasun laadinta ja päivittäminen Kouvolan varhaiskasvatussuunnitelma Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma 4.2 Lapsilähtöisyys ja aikuisen rooli Toteuttamamme lapsilähtöisyys perustuu lapsen ainutlaatuisuuden tunnustamiseen. Jokainen lapsi on arvokas ja arvostettu. Hänellä on yksilöllisiä tarpeita, kiinnostuksen kohteita, vahvuuksia ja kysymyksiä esitettävänä. Aikuisen tehtävä on vastata tarpeisiin ja mahdollistaa lapsen oma vastausten etsintä niihin kysymyksiin, joita lapsi itse esittää. Aikuinen arvostaa lapsen ideoita ja niistä nousevaa toimintaa. Lapsilähtöisyytemme kunnioittaa jokaisen lapsen tapaa tarkastella maailmaa omana itsenään omista kokemuksistaan käsin. Aikuisen osa ei meidän mielestämme voi kuitenkaan olla lapsen kasvun, kehittymisen ja oppimisen taustavaikuttaja, vaan aktiivinen toimija. Lapsilähtöinen toimintamme edellyttää lapsen ajattelun ymmärtämistä, kykyä nähdä lapsi osana ympäristöään ja mahdollistaa lapselle ominaisimmat toimintatavat oppimisen välineenä.

9 6 Tältä pohjalta aikuisen on harkintaa käyttäen puututtava lapsen oppimiseen ja olla lapsen oppimisen vastuunkantaja. Aikuisen tehtävä on tarjota lapselle mahdollisuus valita, mutta antaa tukea valintojen tekemiseen, antaa lapselle mahdollisuus omatoimisuuteen, mutta auttaa tarvittaessa, kannustaa rohkeuteen seistä omilla jaloillaan, mutta pitää kädestä, elleivät jalat vielä yksin kanna. 4.3 Hyvinvoiva lapsi Hyvinvoiva lapsi on tyytyväinen, onnellinen ja hänellä on mahdollisuus toteuttaa sekä kehittää itseään. Päiväkodissa tavoittelemme toiminnallamme lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Se syntyy monien eri tekijöiden kokonaisuutena. Lapsen fyysisen hyvinvoinnin turvaaminen on päivähoidon päivittäistoimintojen perustehtäviä. Huolehdimme ruoan, liikunnan, levon ja terveyden edistämisen tasapainosta. Lasten terveyden edistämiseksi ulkoilemme päivittäin. Ulkona liikkuminen ja leikkiminen kohottavat fyysistä kuntoa, edistävät hyvää ruokahalua sekä auttavat kehon oikeanlaisen rasituksen ja levon vuorottelussa. Päiväkodissamme valmistetaan ruoka itse. Meillä on oma valmistuskeittiö, jossa valmistuvat maukkaat, ravintosisällöllisesti oikeanlaiset ateriat kaikille lapsille. Myös erilaiset ruoka-aineallergiat tulevat huomioiduiksi. Yhdistyksen omat laitosapulaiset huolehtivat siivouksesta ja puhdistuksessa käytettävät aineet ovat hajuttomia turhien allergiaoireiden estämiseksi. Fyysisen ympäristön siistimiseen osallistuvat kaikki yhteisön jäsenet kukin omalla tavallaan - myös lapset. Fyysisen turvallisuuden takaamiseksi päiväkodissamme toteutetaan turvallisuuskansioon koottua turvaohjeistusta, henkilökunnan perehdytyssuunnitelmaa ja jokaisessa päiväkodissa yksikön yhdessä laatimia sääntöjä, joihin henkilökunta sitoutuu. Säännöistä keskustellaan ja niitä luodaan tietysti myös yhdessä lasten kanssa. Meillä Palokankaalla edistetään psyykkistä turvallisuutta ja hyvinvointia aikuisen aidolla kiinnostuksella lapseen. Turvalliset aikuissuhteet takaavat lapselle hoivan, jota ilman lapsi ei tule toimeen. Annamme lapselle kokemuksia oman minän arvokkuudesta ja ainutlaatuisuudesta. Näitä kokemuksia lapsi tarvitsee hyvän lapsuuden toteutumiseen sekä tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen.

10 7 Sosiaalista terveyttä edistämme antamalla lapselle mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja ystävyyssuhteisiin. Voidakseen hyvin, lapsen on saatava kokea myös pettymyksen tunteita, ristiriitoja ja turhautumista. Lasta arvostavan ja hänestä välittävän aikuisen avulla lapsi selviytyy ja kasvaa kykeneväksi iloitsemaan myönteisyydestä. Hän oppii ottamaan vastuuta käyttäytymisestään ja osoittamaan myötätuntoa sekä empatiaa. 4.4 Tunnetaidot Perustarpeiden tyydytys, hoiva ja hellyys sekä puhe saavat pienissä lapsissa aikaan mielihyvää ja luovat perustan luottamukselle. Aikuisten omat tunteenilmaisut edistävät lapsen tunneelämän kehitystä ja antavat hänelle mallin tunteiden ilmaisusta ja hallinnasta. Lapset pitävät tärkeänä, että heidän seurassaan viihdytään. He tarvitsevat aikuisilta hyväksyntää, kiitosta ja myönteistä palautetta. Lapsen minäkuva syntyy pikkuhiljaa vuorovaikutuksessa. Me tuemme ja kannustamme lasta löytämään sanat kertomaan ja kuvailemaan hänen omia tuntemuksiaan ja näin myös selvittämään vaikeitakin ristiriitatilanteita. Lapset tarvitsevat aikuisten tukea ja lohdutusta kestääkseen omat ailahtelevat tunteensa. Meidän tehtävänä päiväkodissa on kestää myös lapsen pahat tunteet, kiukku, suuttumus ja raivo. Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää oppia ymmärtämään että erilaisten tunteiden näyttäminen on sallittua. Silloin kun lapsi saa muilta myötätuntoa osakseen hän oppii antamaan sitä myös muille pikkuhiljaa.

11 8 4.5 Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa Jokaisen yksilön tie itseensä ja ympäristöönsä käy paljolti kielellistä tietä. Kieli kehittyy luontevasti arjen vuorovaikutuksessa. Edistämme tätä kehittymistä aktiivisesti, tietoisesti ja tavoitteellisesti päivän kaikissa tilanteissa. Lasta rohkaistaan kielelliseen pohdintaan, ääneen ajattelemiseen ja selittämiseen. Emme halua puhua lapsen puolesta, vaan annamme hänelle mahdollisuuden itse puhua. On tärkeätä, että lapsi oppii paitsi vastaamaan, myös kysymään. On myös hyvä muistaa, että toisen kuunteleminen on yhtä tärkeää kuin puheen tuottaminen. Lapsen päiväkotipäivä on täynnä erilaisia kohtaamisia. Näissä kohtaamisissa lapsen kyky käyttää kieltä omalla persoonallisella tavallaan vahvistuu. Ollessaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa lapsi harjaantuu luontevaan esiintymiseen ja käyttämään ääntään tilanteeseen sopivalla tavalla. Häntä tuetaan ja kannustetaan oman persoonallisen ilmaisutapansa löytämisessä. Meidän jatkuvana tehtävänä on huolehtia siitä, että lasten toimintaympäristö on kielellisesti virikkeellinen ja lasten yksilöllistä kielellistä kehitystä edistävä. Lasten kieliympäristöön on kiinnitettävä erityistä huomiota silloin, kun päiväkodissa puhutaan useita kieliä. Kielellisen tietoisuuden laajentaminen ja kirjoitetun kielen tarkasteleminen ovat merkittävä osa tavoitteellista toimintaa päiväkodissa. Luemme lapsille päivittäin ja näin tuemme lapsen kiinnostusta lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen. 4.6 Verkostoyhteistyö Palokankaalla teemme verkostoyhteistyötä mahdollistaaksemme laadukkaat lasten ja perheiden tarpeita vastaavat varhaiskasvatuspalvelut. Yhteistyö tapahtuu kasvatuskumppanuuden ehdoilla yhdessä vanhempien kanssa. Verkostoyhteistyötä tehdään varhaiskasvatuksen linjausten mukaisesti koko laajan lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa. Verkostoomme kuuluu mm. neuvola, kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto) sekä lastensuojelu. Verkostoyhteistyön yhtenä tavoitteena on mahdollisimman varhainen vaikuttaminen riskitilanteissa.

12 9 4.7 Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana varhaiskasvatuksessa on vanhempien ja kasvatushenkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu tai lapsen aiemmin todettu erityisen tuen tarve. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen tai tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueella eripituisia aikoja. Tuen tarve voi syntyä myös tilanteessa, jossa lapsen kasvuolot vaarantuvat tai eivät turvaa hänen terveyttään ja kehitystään. Mikäli havaitsemme päiväkodissa lapsella tuen tarvetta, keskustelemme tilanteesta vanhempien kanssa. Henkilökunnan ja vanhempien tukena on alueen kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto). Yhdessä vanhempien kanssa mietimme tarvittavia tukitoimenpiteitä. Lapsen tarvitsema tuki aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tukitoimia voivat olla mm. lapsen kehityksen tehostettu seuraaminen, yhteistyön tehostaminen, erilaiset järjestelyt päiväkodissa, tutkimuksiin tai Kasperiin (kasvatus- ja perheneuvola) ohjaaminen (ohjauslomake). Lapsen tuen tarvetta arvioitaessa olennaista on tunnistaa ja määritellä lapsen yksilölliset toimintamahdollisuudet eri ympäristöissä ja erilaisissa kasvatuksellisissa tilanteissa sekä niihin liittyvät tuen ja ohjauksen tarpeet. 4.8 Maahanmuuttajaperheet Päiväkodissa pystymme jokapäiväisellä toiminnallamme edistämään luontevasti maahanmuuttajaperheiden Suomen tapa- ja käytös kulttuurin tuntemusta. Haluamme viestittää lapsille, että kaikki kulttuurit ovat yhtä arvokkaita erilaisuuksista huolimatta. Meillä Palokankaalla pidämme tärkeänä, että maahanmuuttaja perheiden lasten Vasun laadinnassa ja päivittämisessä on läsnä tulkki. Tulkin välityksellä molemmat osapuolet voivat käydä keskustelua omalla äidinkielellään ja asiat tulevat varmasti ymmärretyiksi. Näin pystymme parhaiten toimimaan tasavertaisina kasvatuskumppaneina. Päiväkodissa luomme pohjan maahanmuuttaja lasten kaksikielisyydelle. Ryhmän vuorovaikutus, päiväkodin lapset ja aikuiset tukevat lapsen suomen kielen oppimista ja haasteeksi jääkin maahanmuuttaja perheille säilyttää oma äidinkieli. Kannustammekin perheitä käyttämään keskinäisessä kommunikaatiossa omaa äidinkieltään.

13 10 5 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN OPPIMIS-, TIETO- JA LAPSIKÄSITYS 5.1 Oppimiskäsitys Meillä Palokankaalla aikuinen tukee lapsen uuden oppimista mahdollistamalla lapselle omakohtaisen tutkimisen, löytämisen, keksimisen ja oivaltamisen riemun. Aikuiset antavat positiivista asennetta tekemiseen ja muokkaavat oppimiskäsitystä myönteiseksi ja optimistiseksi. Meillä ymmärretään, että lapsen on saatava oppimiskokemuksia, jotka mahdollistavat sellaiset tiedot, taidot ja rohkeuden, joita lapsi tarvitsee kasvaessaan, kehittyessään ja ottaessaan vastuuta itsestään oman perheen ja kodin ulkopuolella. Meillä aikuiset tiedostavat lasten erilaiset tavat oppia. Tällöin lapsen on mahdollista edetä omassa kehityksellisessä tahdissaan ja omalla persoonallisella tavallaan 5.2 Tietokäsitys Lapsi on hyvin tiedonhaluinen: hän haluaa tietää loputtomiin ja tätä tiedonhalua tahdomme päiväkodissamme tukea. Palokankaalla haluamme ohjata lasta hankkimaan tietoa sekä jäsentelemään ja käyttämään sitä. Haluamme, että lapsi oppii soveltamaan hankkimiaan tietoja eri tilanteisiin ja myös hankkimaan tietoa lisää. Ymmärrämme, että lapsen kannalta merkityksellisintä on toimintatieto, jossa tieto kytkeytyy tekemiseen ja auttaa tekijää ymmärtämään, mitä hän on tekemässä ja miksi. Aikuisen työtä on tukea lasta, kun lapsi laajentaa tiedon kenttää lapselle mielekkäällä ja itse saavutettavalla tavalla. Vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen ovat kanavia kiinnostuksen herättämiseen, käsitteiden muodostamiseen ja tiedon levittämiseen. 5.3 Lapsikäsitys Palokankaalla näemme lapset tasavertaisina ja kokonaisina. Lapsia yksilöllisesti huomioimalla pystymme luomaan heille kykyä selviytyä kasvamisen tuomista haasteista. Päiväkodissa haluamme tukea ja kannustaa lasta näkemään ja vahvistamaan omia hyviä puoliaan. Meidän aikuisten tehtävä on antaa lapsen olla lapsi ja mahdollistaa se, että hän saa ja voi toimia itselleen ominaisella tavalla. Päiväkotitoiminnassa muistamme lapsen oikeuden itselleen merkityksellisiin ja tärkeisiin asioihin. Silloin hän kokee tulleensa kuulluksi ja nähdyksi sekä sitä kautta hyväksytyksi.

14 11 6 OPPIMISEN ILO Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä kokeminen sekä ilmaiseminen ovat lapselle ominaisia tapoja toimia ja ajatella. Toimiessaan itselleen mielekkäällä tavalla lapsi ilmentää ajatteluaan ja tunteitaan. Lapselle luonteva toiminta vahvistaa hänen hyvinvointiaan ja käsitystä itsestään sekä lisää hänen osallistumismahdollisuuksiaan erilaisiin toimintoihin. 6.1 Leikkiminen Leikkiessään lapsi oppii maailmasta uusia asioita, rakentaa omaa suhdettaan maailmaan sekä omaa identiteettiään, tutkii ja kokeilee. Lapset luovat koko ajan uutta kun heille antaa siihen mahdollisuuden, he käyttävät leikkinsä pohjana elettyä elämäänsä ja omia kokemuksiaan. Leikkiessään lapset jäljittelevät muita, pohtivat ja luovat koko ajan uutta. He käyttävät leikkinsä aineksina kaikkea näkemäänsä, kuulemaansa ja kokemaansa. Leikkiympäristön luominen, ylläpitäminen ja uudistaminen lasten kanssa ovat olennainen osa meidän varhaiskasvatustamme, johon mielellään otamme mukaan myös vanhempia. Meidän tehtävänämme onkin antaa tarpeeksi tilaa ja aikaa lasten leikille sekä tukea leikin jatkuvuutta.

15 Liikkuminen Liikkuminen luo lapselle iloa ja elämyksiä ja se on myös lapsen hyvinvoinnin ja terveen kasvun perusta. Liikkuessaan lapsi ajattelee, ilmaisee tunteitaan ja oppii koko ajan uutta. Liikkumalla paikasta toiseen lapsi hahmottaa ympäristöään ja liikkeen avulla lapsi myös tutustuu omaan kehoonsa. Lapsen tietoisuus omasta kehostaan ja sen hallinnasta luo pohjaa terveelle itsetunnolle. Me yhdistämme liikunnan ja liikkumisen luontevasti kaikkeen toimintaan ja opetukseen, mikä lisää lasten oppimisen mahdollisuuksia. 6.3 Tutkiminen Lapset ovat uupumattomia maailman tutkijoita. Syntymästään asti lapsi on aktiivinen ja utelias, haluaa kysellä ja pohtia. Tutkiessaan lapsi tyydyttää uteliaisuuttaan ja kokee osallisuutta ympärillään olevaan maailmaan ja yhteisöön. Lapsi kokee, että hänen tutkiva ihmettelynsä, kysymyksensä, pohdintansa ja toimintansa on merkityksellistä. Hän voi itse sekä yhdessä muiden kanssa rauhassa kokeillen tutkia uusia asioita. Yrityksen ja erehdyksen ja oivalluksen kokemus ylläpitää ja vahvistaa lapsessa oppimisen iloa. Meillä Palokankaalla kasvuympäristöissä on riittävästi mielenkiintoista tutkittavaa, mitä voi koskettaa, pudottaa maahan, haistella, katsella ja maistella. Välillä tutkiminen edellyttää leikkiä, välillä kirjoihin tutustumista, joskus rakentelua tai luontoon maastoutumista. 6.4 Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen Lapselle taiteelliset kokemukset syntyvät siinä kasvuympäristössä, jossa tarjotaan musiikillista ja draamallista toimintaa, kädentaitoja sekä lasten kirjallisuutta. Kun puhutaan lapsesta taiteen kokijana ja tekijänä, ei ole kysymys mistään erillisestä toiminnasta arkipäivässä vaan lapsi luo jatkuvasti kun saa mahdollisuuden ja rohkaisua. Taiteessa lapsella on mahdollisuus kokea mielikuvitusmaailmaa, jossa kaikki on mahdollista ja leikisti totta. Me Palokankaalla tarjoamme lapselle maailman, jossa on oppimisen iloa, muotoja, ääniä, värejä, tuoksuja, tuntemuksia ja eri aistien välittämiä kokemuksia.

16 13 7 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN KASVUYMPÄRISTÖ Meillä Palokankaalla kasvuympäristö on iloinen, avoin, rohkaiseva ja lapsen toiminnalle aikaa antava. Kasvuympäristömme herättää lapsissa mielenkiintoa, kokeilunhalua ja uteliaisuutta sekä kannustaa heitä toimimaan ja ilmaisemaan itseään. Tuemme kasvuympäristömme avulla monipuolisesti lapsen kasvua ja oppimista sekä oman toiminnan arviointia. 7.1 Fyysinen kasvuympäristö Meillä Palokankaalla on paljon tilaa lasten leikeille niin sisällä kuin ulkonakin. Monipuoliset, avarat ja valoisat tilamme sisällä mahdollistavat ryhmien jakautumisen leikki- ja toimintahetkiin. Sisätiloissa välineet ja materiaalit ovat lastenulottuvilla ja ergonomia on otettu huomioon kasvuympäristön suunnittelussa. Päiväkodissamme on paljon erilaisia liikuntavälineitä lasten saatavilla. Piha-alueemme on toimiva ja välineissä on otettu huomioon päiväkodin lasten ikäjakauma. Aivan pienimmille on oma aidattu piha-alue. Läheltä löytyy myös liikuntahalli, luistelupaikka ja valaistu kuntopolku, joita käytämme toiminnassamme aktiivisesti. Teemme myös retkiä luontoon ja muuhun lähiympäristöön. 7.2 Psyykkinen kasvuympäristö Psyykkinen kasvuympäristö on turvallinen ja ohjaava, huolta pitävä ja se antaa lapselle tilaisuuden yksin olemiselle, levolle sekä mahdollistaa myös oman rauhan. Meille on tärkeää iloisen, avoimen, lämpimän, sallivan ja rohkaisevan kasvatusilmapiirin luominen, koska tällaisessa ympäristössä lapsi voi kokea tulleensa hyväksytyksi. Ristiriitatilanteet selvitetään avoimesti ja kiusaamiseen puututaan heti. Meillä Palokankaalla ihmissuhteet lasten, vanhempien sekä henkilökunnan välillä ovat aidot ja avoimet. Aikuisella on syli, johon lapset voivat aina tulla ja aikuiset ovat aidosti läsnä kaikissa tilanteissa. Sitoudumme lasten ja henkilökunnan kanssa yhteisiin sääntöihin ja sopimuksiin. Näin takaamme lapsille turvallisuuden ja tasavertaisuuden tunteen. 7.3 Sosiaalinen kasvuympäristö Tavoitteenamme on luoda turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen lapsi saa olla yksilöllinen ja samalla tuntea yhteenkuuluvuutta ja hyväksyntää. Ryhmässä opetellaan ottamaan muut ryhmän jäsenet huomioon sekä harjoitellaan hyviä tapoja. Anteeksipyytämisen taito sekä ymmärrys miksi anteeksi pyydetään auttavat lasta kasvamaan yhteisön jäsenenä. Ryhmäytymiseen kiinnitetään erityisesti huomiota toimintakauden alkaessa sekä aina kun yhteisömme kasvaa uusilla jäsenillä.

17 14 Päiväkodissamme niin lapset kuin aikuisetkin pystyvät liikkumaan luontevasti ryhmästä toiseen. Vastuu lapsista on koko henkilökunnalla, ei vain ryhmän omilla aikuisilla. Jokainen lapsi on yksilöllinen ja toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon niin vanhempien kuin lastenkin toiveita. Aikuisten persoonallisen tapa tehdä työtä on päiväkotimme rikkaus. Hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan henkilökunnan erityisosaamista. 7.4 Kognitiivinen kasvuympäristö Kognitiivinen kasvuympäristö on suunnitelmallinen mutta joustava lasten tarpeille ja ajatuksille. Meillä Palokankaan päiväkodissa tuetaan lasten omaa pohdintaa, suunnittelua ja itsenäistä ajattelua sekä ongelmanratkaisukykyä. Mahdollistamme lasten omaehtoisen tutkimisen, leikin, työn ja touhun sekä annamme riittävästi tilaa luovuudelle. Hyödynnämme mahdollisimman paljon lasten omia kiinnostuksen kohteita ja heistä lähteviä ideoita. Rohkaisemme lapsia ja kannustamme heitä yrittämään sekä mahdollistamme yksilö ja ryhmätoiminnan. Käytämme lasten kanssa käsitekarttoja, jotka auttavat heitä jäsentämään omia ajatuksiaan. 7.5 Emotionaalinen kasvuympäristö Lapsi on riippuvainen aikuisista ja hän tarvitsee hoivaa sekä huolenpitoa. Voidakseen kasvaa ja kehittyä selviytyjäksi, vastuuntuntoiseksi sekä tasapuoliseksi, on lapsen saatava läheisyyttä, turvallisuutta ja vuorovaikutteisia ihmissuhteita. On todella tärkeää, että voimme suoda lapselle lämpöä ja turvaa. Myönteisessä ilmapiirissä lapsen myönteinen minäkuva vahvistuu. Palokankaalla turvallinen ja hyväntuulinen ilmapiiri syntyy yhdessä tekemisestä ja elämisen riemusta. Toiminnassamme on leikillisyyttä ja huumoria hyviä käytöstapoja unohtamatta. Meillä on sallittua näyttää kaikenlaisia tunteita. Pidämme tärkeänä, että lapsi oppii tunnistamaan ja nimeämään omia tunteitaan, minkä jälkeen hänen on helpompi hyväksyä ja hallita niitä. Hyväksymme toistemme erilaisuuden ja persoonallisen tavan toimia, näin viestitämme lapsille, että erilaisuus on rikkautta. 7.6 Esteettinen kasvuympäristö Lapsilla on mahdollisuus monipuolisesti harjoittaa kädentaitojaan. Lapsen töitä ja tekemisiä arvostetaan ja lapsi kokee että häntä odotetaan, toivotaan ja kaivataan. Se mahdollistaa jokaisen vahvuuksien esille tulemisen sekä antaa runsaasti mahdollisuuksia vertaisryhmän toimintaan ja kasvuun siinä. Kiinnitämme myös huomiota leikkiympäristön siisteyteen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen. Ulkona liikkuessamme meillä on aikaa pysähtyä ihastelemaan ja ihmettelemään luontoa. Sisällä suuret ikkunamme mahdollistavat muuttuvan ympäristön tutkimisen.

18 15 8 VARHAISOPPIMISEN SISÄLLÖT Meillä Palokankaalla varhaiskasvatuksen toteuttamisessa vuorottelevat lapsilähtöiset, lapsille ominaiset toiminnan tavat ja aikuislähtöiset varhaisoppimisen sisällöt. Lapset orientoituvat sisältöihin leikkimällä, liikkumalla, tutkimalla sekä taiteellisen kokemisen ja ilmaisemisen kautta. Lapset käyttävät hyväkseen aikuisten virittämät mahdollisuudet kuten erimerkiksi tarinat, tehtävät ja tutkimukset. Niiden kautta lapset saavat uusia ideoita ja kokemuksia sekä oppivat uusia asioita. Varhaisoppimisen sisällöt rikastuttavat lapsen maailmaa. Kun aikuiset ovat tietoisia sisällöistä, he tuovat niitä lapsen maailmaan. 8.1 Matemaattinen ajattelu ja ymmärtäminen Meillä Palokankaalla lapset pääsevät tutustumaan vertaamiseen, päättelemiseen ja laskemiseen arkielämän erilaisissa tilanteissa leikinomaisesti konkreettisten heille tuttujen ja heitä kiinnostavien materiaalien, esineiden ja välineiden avulla. Esimerkiksi numerot ja lukumäärät tulevat tutuiksi seuraamalla päivittäin yhdessä lasten kanssa ajankulkua kalenterin ja kellon avulla. 8.2 Luonnontieteellinen ajattelu ja ymmärtäminen Palokankaalla lasten lähiympäristö antaa oivat puitteet ja aiheet luonnon moninaisten ilmiöiden, eläimien ja kasvien tarkkailuun eri vuodenaikoina. Lapset havainnoivat ympäristöään ja oppivat näin seuraamaan luonnossa tapahtuvia muutoksia. Erilaisten kokeellisten menetelmien avulla pyritään havainnollistamaan lapsille asioiden syy- seuraus yhteyttä. Usein suurten

19 16 ikkunoidemme valossa kasvaakin monenlaisia kasveja, joiden kasvua lapset saavat seurata aina istutuksesta alkaen. 8.3 Historiallis-yhteiskunnallinen ajattelu ja ymmärtäminen Pyrimme antamaan lapsille kuvan menneisyydestä erilaisten esineiden, dokumenttien, tarinoiden ja näytelmien sekä teemapäivien avulla. Aika-ajoin tutustumme lähiympäristön ja kotiseudun kulttuurihistoriallisiin kohteisiin. Päiväkodin oma historia on tullut lapsille tutuksi hiljattain olleiden 40-vuotis juhlallisuuksien kautta. Nykyajan monikulttuurisuus näyttäytyy päiväkodissamme luontevasti lapsille maahanmuuttajataustaisten perheiden kautta. 8.4 Esteettinen ajattelu ja ymmärtäminen Palokankaalla tarjoamme lapsille omakohtaisia elämyksiä ja esiintymisen riemua kalenterivuoden aikana olevissa tapahtumissa sekä päivittäisissä oman ryhmän yhteiskokoontumisissa. Lapset oppivat arvostamaan omia ja muiden tuotoksia sekä esityksiä. Jokapäiväiseen toimintaamme kuuluvat erilaiset musiikki-, kuvataide-, sadutus- sekä lukuhetket. 8.5 Eettinen ajattelu ja ymmärtäminen Lasten jokapäiväinen elämä sisältää tilanteita ja tapahtumia, joita voidaan tarkastella ja pohtia oikean ja väärän, hyvän ja pahan, totuuden ja valheen näkökulmista. Päivittäisten tapahtumien kautta käsittelemme myös oikeudenmukaisuuden, tasa- arvon, kunnioituksen ja vapauden kysymyksiä. Lasten ikä- ja kehitystaso huomioiden puhumme peloista, ahdistuksesta ja syyllisyydestä turvallisessa ympäristössä. Tarjoamme lapsille mahdollisuuden hiljaisuuteen ja ihmettelyyn, kyselemiseen ja pohdintaan. Tuemme, kunnioitamme ja vahvistamme lapsen herkkyyttä ja kykyä ymmärtää sanatonta ja ei sanallista viestiä. Päiväkodissamme on käytössä Turvataitoja lapsille -kansio, jonka avulla lapsi tulee tietoiseksi mm. omasta henkilökohtaisesta koskemattomuudestaan. 8.6 Uskonnolliskatsomuksellinen ajattelu ja ymmärtäminen Lapsen henkilökohtaisessa Vasussa sovitaan vanhempien kanssa yhdessä uskonnolliskatsomuksellisesta lapsikohtaisesta sisällöstä. Seurakunta-yhteistyön merkeissä päiväkodissamme käy kuukusittain pyhäkoulun pitäjä. Päiväkodissa huomioimme kalenterivuoden mukaiset kirkolliset juhlapyhät osallistumalla seurakunnan järjestämiin tapahtumiin esim. pääsiäisvaellus, adventtikirkko. Käymme lasten kanssa keskusteluja perinteistä, tavoista sekä käytännöistä, joita uskontoihin tai katsomuksiin liittyy.

20 17 9 YHTEISÖLLISYYS PALOKANKAALLA Yhteisöllisyys on meille tärkeää. Yhteisöllisyys tarkoittaa toistemme kohtaamista, toisistamme välittämistä ja yhteistä vastuuta hyvinvoinnista. Kyetäksemme yhteisöllisyyteen sitoudumme arkityössämme avoimeen, säännölliseen vuorovaikutukseen. Teemme työtämme yhdessä sovittujen toimintatapojen mukaan. Yhteisöllisyyden ymmärtäminen edistää hyvinvointia luomalla myönteistä ilmapiiriä, jossa ristiriitojakin on helpompi ratkoa. Päiväkodissa toimimme isommissa sekä pienemmissä ryhmissä, joiden avulla edistämme lasten ryhmäytymistä ja yhdessä toimimista. Jokainen ryhmän jäsen on arvokas ja jokaisella on oma paikkansa ryhmässä. Ryhmä tukee yksilöllisyyttä, muttei itsensä huomioivaa itsekkyyttä. Ryhmäytyminen, samoin kuin yhteisöllisyys, tarvitsevat aikaa: sitä on oltava toisen kuuntelemiseen ja huomioimiseen. Aikuiset kuuntelevat lapsia, lapset kuuntelevat aikuisia, aikuiset kuuntelevat aikuisia, lapset kuuntelevat lapsia. Yhteisöllisyys kunnioittaa yksilön tarpeita ja perustuu tasavertaiselle vuorovaikutukselle. Yhteisöllisyytemme tavoitteena onkin, että opimme ilmaisemaan ja jakamaan ajatuksiamme avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Tällöin lasten niin kuin aikuistenkin vahvuudet tulevat yhteisön tuella paremmin esiin. Arvojemme mukaisesti toimintaamme ohjaavat toisen arvostus, suvaitsevaisuus, inhimillisyys ja yhteisvastuu. Hyvä käyttäytyminen toisiamme kohtaan edistää keskinäistä kunnioitusta. Se ei rajoita kenenkään toiminnan vapautta, vaan ohjaa kohti myönteistä yhteisöllisyyttä sekä antaa rohkeutta siirtyä tulevaisuudessa uusiin yhteisöihin ja auttaa löytämään niissäkin oman ainutlaatuisen paikkansa.

21 18 10 HAVAINNOINTI JA DOKUMENTOINTI PALOKANKAAN PÄIVÄKODISSA Palokankaalla havainnoimme ja dokumentoimme lasten toimintaa, koska haluamme tietää lasten ajatuksia ja oppia tuntemaan heidät paremmin. Se antaa myös mahdollisuuden jakaa tietoa vanhemmille siitä miten lapsi toimii, eikä pelkästään mitä lapsi on tehnyt. Havainnointimme perustuu positiiviseen näkökulmaan siitä mitä lapsi osaa ja mitkä ovat hänen vahvuutensa. Samalla saamme myös tietoa lapsen kehityksen osa-alueista, joihin hän tarvitsee vielä tukea ja harjoitusta. Havainnointimme toimii lisäksi perustana lapsiryhmän toiminnan suunnittelulle, sillä toiminnan tavoitteet, työskentelytavat, toimintaympäristön muokkaaminen, pienryhmiin jakaminen jne. lähtevät sen hetkisen lapsiryhmän tarpeista. Erilaiset teemat ja projektit saavat yleensä alkunsa lasten pohdinnoista ja mielenkiinnon kohteista Jokapäiväinen havainnointi ja dokumentointi Meillä on käytössä ryhmissä vihkot, joihin kirjataan jokaisesta lapsesta erikseen toiminnan ja leikin havainnointeja. Vihkoon kirjaamiseen osallistuvat kaikki työyhteisön jäsenet tilanteiden mukaan. Vihkoihin kirjatut asiat ovat oman lapsensa osalta vanhempien nähtävissä. Jokaisella lapsella on oma kansio, johon kerätään lapsen kanssa yhdessä mm. lapsen töitä, ajatuksia, omia tarinoita ja valokuvia. Mitä isommasta lapsesta on kyse, sitä enemmän hän itse kokoaa kansiotaan. Kannustamme lasta itse kertomaan omista leikeistään, retkistä, toiminnasta ja tapahtumista lapsen omasta näkökulmasta. Kasvun kansio on myös hyvä yhteistyön väline vanhempien kanssa. Palokankaalla käytämme sadutusta yhtenä havainnoinnin välineenä. Sadutuksen ohje on lyhyt ja sen kertomiseen yhdistyy kirjoittaminen, lukeminen ja kertojan / kertojien toivomat korjaukset. Saduttaja tarvitsee kynän ja paperin ja hän aloittaa sadutuksen kehottamalla: "Kerro satu (kertomus tai tarina), juuri sellaisena kuin haluat. Minä kirjoitan sen ylös sana sanalta, niin kuin sinä sen kerrot. Kun satu on valmis, minä luen sen sinulle ja voit korjata sitä mikäli haluat. Sadutusmenetelmää käytettäessä ei ennakoida eikä ohjata keskustelun kulkua, eikä myöskään arvioida kertomusta. Kertoja itse päättää mistä hän haluaa kertoa ja miten. Kertoja päättää myös siitä mitä hän jättää kertomatta, ja hänellä itsellään säilyy tekijänoikeus omaan kertomukseen ja tekstiin. Kaikkia lapsia sadutetaan yksilötasolla, näin varmistetaan lapsen yksilöllinen huomiointi ja tutustutaan lapseen. Käytämme monipuolisesti myös muita sadutus menetelmiä yksilö sadutuksen lisäksi.

22 19 Yhtenä havainnoinnin ja dokumentoinnin välineenä käytämme päiväkodin omaa lehteä "Palokankaan onni", joka ilmestyy vähintään kerran toimintakaudessa. Lehtiä säilytetään päiväkodilla ja ne ovat vanhempien vapaasti luettavissa. Lehdistä jää mukava muisto myös tuleville sukupolville ja niitä voi käyttää esim. toiminnan esittelyyn. 11 TOIMINNAN SEURAAMINEN, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Me Palokankaalla pysähdymme säännöllisesti miettimään, tutkimaan ja keskustelemaan yhdessä työyhteisön kanssa elettyä ja tehtyä työtä. Näin käymme työyhteisön jatkuvaa itsearviointia suhteessa perustehtävään. Jatkuva ja säännöllinen työyhteisön itsearviointi johtaa kaikkien sitoutumiseen yhteisiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Haluamme pitää huolta henkilöstön ammattitaidosta jatkuvalla koulutuksella. Tavoitteenamme on saada aikaan henkilöstössä halukkuus oman itsensä kehittämiseen. Kartoitamme päiväkotimme asiakkaiden tarpeita toimintakausittain, joko kartoituskyselyllä tai vanhempainiltojen keskusteluiden pohjalta. Haluamme näin tarkentaa päiväkotimme toimintasuunnitelman painotusalueita vanhempien näkemyksiä ja tarpeita vastaavaksi. Lisäksi kuuntelemme aktiivisesti vanhempien ajatuksia ja toiveita jokapäiväisessä toiminnassa sekä lapsen Vasun laadinnan ja päivittämisen yhteydessä. Käytössämme on myös palautevihko, johon kirjaamme asiakkailta tulleet palautteet. Käsittelemme palautteita niiden kiireellisyyden mukaan heti tai viikko- sekä kuukausipalavereissamme. Pyrimme siihen, että lapset osallistuvat toiminnan arviointiin mahdollisuuksiensa mukaan. Otamme lasten palautetta vastaan jokapäiväisessä toiminnassa, sadutuksessa jne. Olemme tämän toimintavuoden aikana ottaneet käyttöön TOUKKAPELIN. Tarkoituksena on käydä peli läpi jokaisen lapsen kanssa kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Toukkapelin yhteenveto liitetään lapsen Vasuun. Palokankaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma on henkilökunnan päivittäistä toimintaa ohjaava työväline. Myös vanhemmat voivat käyttää sitä oman kasvatustehtävänsä tukena. Varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään tarvittaessa.

23 20 Kiitämme kuvitukseen osallistuneita: Jokivuori Tapio Järvinen Mikael Laurinantti Sara Ojalainen Reko Solovieva Melani

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA IDA VALPURIN JA PIKKU-IIDAN PÄIVÄKOTEIHIN Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen linjauksen mukaan Hyvä kasvatus sytyttää joka päivä 2014 SISÄLLYS 1. SAATTEEKSI 2.PÄIVÄKOTIEN ESITTELY

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma

Arjen ylistys. Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Arjen ylistys Järvenpään varhaiskasvatussuunnitelma Sisältö 1. NÄIN SYNTYI JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 2. JÄRVENPÄÄN VARHAISKASVATUSTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT 5 3. ONNELLINEN JA HYVINVOIVA LAPSI

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma Kurikan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2013 Johdanto.............................................. 2 1. Kurikkalaisen varhaiskasvatuksen visio, toiminta-ajatus ja yhteiset linjaukset....... 4 2.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNKI SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2007 Ilo elää Joensuussa 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1.Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2005 Lasten kommentteja Kivaa on Pihaleikit, kaverit, piirtäminen, majaleikki, välipala, keinuminen, retket UNO peli ja Afrikan tähti, jumppa

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA

Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA Porin kaupungin ESIOPETUSSUUNNITELMA Perusturvalautakunta 01.07.2009 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. ESIOPETUS JA SEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAT YLEISET PERIAATTEET 1 2. ESIOPETUS PORISSA 2 2.1. Esiopetuksen järjestäminen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus 2014 Lukijalle Riihimäen kuntakohtainen Varhaiskasvatussuunnitelma on tehty päiväkotien, perhepäivähoidon, erityisvarhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peurankadun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Saatteeksi KOKKOLAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta 1.Toiminta-ajatus ja arvopohja 2. Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012 Monikulttuurisuus Helsingissä Sisällysluettelo Esipuhe 3 1 Monikulttuurisuus Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 4 1.1 Kulttuurien välinen kohtaaminen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

1. ESIOPETUKSEMME TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ESIOPETUKSEMME TAVOITTEET... 2 3. ESIOPETUKSEMME TOTEUTAMISTA KOSKEVIA PERIAATTEITA... 3 3.1.

1. ESIOPETUKSEMME TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ESIOPETUKSEMME TAVOITTEET... 2 3. ESIOPETUKSEMME TOTEUTAMISTA KOSKEVIA PERIAATTEITA... 3 3.1. 1. ESIOPETUKSEMME TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ESIOPETUKSEMME TAVOITTEET... 2 3. ESIOPETUKSEMME TOTEUTAMISTA KOSKEVIA PERIAATTEITA... 3 3.1. OPPIMISKÄSITYS... 3 3.2. OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 3.3. TYÖTAVAT... 4

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA

SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI ESIOPETUSSUUNNITELMA Someron kaupungin esiopetussuunnitelma perustuu lainsäädäntöön. Opetushallitus on päättänyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2010 (Opetushallituksen määräys

Lisätiedot