PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET YHDISTYKSEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA PAINOTUKSET 2 3 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN KASVATUSKUMPPANUUSPOLKU VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMINEN 3 4 VARHAISKASVATUS PALOKANKAAN PÄIVÄKODISSA VARHAISKASVATUKSEN SUUNNITTELU LAPSILÄHTÖISYYS JA AIKUISEN ROOLI HYVINVOIVA LAPSI TUNNETAIDOT KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA VERKOSTOYHTEISTYÖ ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA MAAHANMUUTTAJAPERHEET 9 5 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN OPPIMIS-, TIETO- JA LAPSIKÄSITYS OPPIMISKÄSITYS TIETOKÄSITYS LAPSIKÄSITYS 10 6 OPPIMISEN ILO LEIKKIMINEN LIIKKUMINEN TUTKIMINEN TAITEELLINEN KOKEMINEN JA ILMAISEMINEN 12

3 7 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN KASVUYMPÄRISTÖ FYYSINEN KASVUYMPÄRISTÖ PSYYKKINEN KASVUYMPÄRISTÖ SOSIAALINEN KASVUYMPÄRISTÖ KOGNITIIVINEN KASVUYMPÄRISTÖ EMOTIONAALINEN KASVUYMPÄRISTÖ ESTEETTINEN KASVUYMPÄRISTÖ 14 8 VARHAISOPPIMISEN SISÄLLÖT MATEMAATTINEN AJATTELU JA YMMÄRTÄMINEN LUONNONTIETEELLINEN AJATTELU JA YMMÄRTÄMINEN HISTORIALLIS-YHTEISKUNNALLINEN AJATTELU JA YMMÄRTÄMINEN ESTEETTINEN AJATTELU JA YMMÄRTÄMINEN EETTINEN AJATTELU JA YMMÄRTÄMINEN USKONNOLLISKATSOMUKSELLINEN AJATTELU JA YMMÄRTÄMINEN 16 9 YHTEISÖLLISYYS PALOKANKAALLA HAVAINNOINTI JA DOKUMENTOINTI PALOKANKAAN PÄIVÄKODISSA JOKAPÄIVÄINEN HAVAINNOINTI JA DOKUMENTOINTI TOIMINNAN SEURAAMINEN, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 19

4 1 1 JOHDANTO on yksi Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) Kouvolan paikallisyhdistyksen neljästä päiväkodista. Se on toiseksi vanhin päiväkodeista ja aloitti toimintansa vuonna Nykyiseen kiinteistöön siirryttiin huhtikuussa Kiinteistössä on aiemmin toiminut mm. kauppa, neuvola ja kirjasto. Palokankaan päiväkodissa tarjoamme päivähoitoa 1-6 -vuotiaille lapsille. Päiväkodissamme tarjotaan myös esiopetusta. Palokankaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) on tehty työvälineeksi henkilökunnalle sekä tueksi vanhemmille heidän kasvatustehtävässään. Suunnitelman tarkoituksena on auttaa henkilökuntaa ja vanhempia muodostamaan yhteinen käsitys päiväkodin toiminnasta ja lapsesta. Varhaiskasvatussuunnitelman tekemisessä ja varhaiskasvatuksen toteuttamisessa meitä ohjaa niin valtakunnalliset kuin kunnallisetkin asiakirjat. Päiväkodin Vasua on työstetty Kouvolan kaupungin Vasun pohjalta. 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 2.1 Yhdistyksen toiminta-ajatus, arvopohja ja painotukset MLL:n Kouvolan paikallisyhdistyksemme kaikissa neljässä päiväkodeissa tavoitteenamme on, että tarjoamme lapsille päivähoitopalveluja turvallisessa varhaiskasvatusympäristössä, jossa ammatillisesti uudistuva ja arvopohjan tunnistava henkilöstö toimii kasvatuskumppaneina vanhempien kanssa. Perustehtävämme on lasten hoito, kasvatus ja opetus moniammatillisesti suunniteltuna ja toteutettuna. Moniammatillisuus päiväkodeissamme tarkoittaa, että meillä on erilaisia ammattikoulutuksia esim. lastentarhanopettaja, sosionomi (amk), lastenhoitaja, päivähoitaja, lähihoitaja jne. Kaikki koulutukset tuovat päivähoitoasetuksen mukaisen pätevyyden työskennellä päiväkodissa. Moniammatillisuus antaa meille laajempaa ja monipuolisempaa osaamista lasten hyväksi. Yhdistyksen päiväkotien toimintaa ja varhaiskasvatusta ohjaavat arvot ovat Lapset ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus Inhimillisyys Ilo

5 2 2.2 Palokankaan päiväkodin toiminta-ajatus ja painotukset Palokankaan päiväkodissa haluamme, että lapsella on turvallinen kasvuympäristö. Meille on tärkeää lapsen tunne-elämän vahvistaminen. Arkiliikunta tuo iloa lapsen elämään ja tukee kehitystä ja oppimista. Teemme yhteistyötä vanhempien kanssa kasvatuskumppaneina. Painotamme toiminnassamme: Kasvatuskumppanuus Alkukeskustelu (mahdollisuus kotikäynteihin) Esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen vanhempien kanssa Vanhempainillat Lasten ja vanhempien yhteiset liikuntatapahtumat Lasten ja vanhempien yhteiset te lat ja juhlat Liikunta: Liikunnalliset aamutuokiot Siirtymätilanteet (esim. kinkkaamalla vessaan) Mansikka-ahon liikuntahallivuorot Motoriset radat Sherborne -tuokio (tuokioilla harjoitellaan kehonhahmotusta, tilan tiedostamista, parityöskentelyä, ryhmätyöskentelyä, rentoutumista ja rauhoittumista) Piha-leikit, talviurheilu Metsäretket Tunteet: Tunnetaidot - tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, näyttäminen, hyväksyminen ja hallinta Tunnekirjat, tunnekuvat, tunnemittari Syli, lähellä olo sekä läsnä olo lasten kanssa Anteeksi pyytäminen - tietoisuus lapsella, mistä pyytää anteeksi Puutumme heti kiusaamiseen

6 3 3 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN KASVATUSKUMPPANUUSPOLKU Kasvatuskumppanuudessa yhdistyvät lapselle kaksi tärkeää tahoa: perhe ja päiväkodin henkilökunta. Vanhempien ja henkilöstön tiedot lapsesta luovat yhdessä parhaat edellytykset lapsen hyvinvoinnin turvaamiselle. Lapsen elämän tasapainoinen kehittyminen edellyttää hänestä vastuussa olevien aikuisten tiivistä yhteistyötä. Sitoudumme perheiden kanssa yhdessä kasvatuskumppanuuteen, jonka kantava voima on lapsen etu ja yhteinen toiminta lapsen parhaaksi. Tuemme perheitä heidän kasvatustehtävässään sekä varhaiskasvatuksen asiantuntijoina, että ollen ihmisinä lähellä ja läsnä. Kasvatuskumppanuus on kuin polku, jota kuljemme yhdessä perheiden kanssa. Yhteinen kulkeminen alkaa ennen hoidon tai esiopetuksen alkamista siihen päivään, kun hoitosuhde päättyy tai koulu alkaa. Kumppanuus ja yhdessä tekeminen on meille niin tärkeää, että tavoitteenamme on kouluttaa koko henkilökunta varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen (vavu). Tämä koulutus tukee meitä kumppanuudessa toimimiseen. 3.1 Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Kutsumme perheen tutustumaan päiväkotiin ennen hoidon tai esiopetuksen alkamista. Tarvittaessa teemme myös kotikäynnin. Vanhempien kanssa käydään keskustelu, jonka tarkoituksena on saada ensikäden tietoa lapsesta aloittaessamme yhteisen kumppanuuspolun kulkemisen. Samalla voimme antaa tietoa päiväkodista ja vähentää mahdollista jännitystä hoidon aloittamisesta. Vanhemmat ovat tervetulleita myös päiväkotiin ensimmäisinä päivinä viettämään aikaa lapsen kanssa. Alle 3-vuotiaiden lasten vanhempien läsnäolo ensimmäisinä viikkoina on erityisen toivottavaa. 4 VARHAISKASVATUS PALOKANKAAN PÄIVÄKODISSA Varhaiskasvatus on alle kouluikäisten lasten eri elämän piireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Päiväkodin varhaiskasvatus on tavoitteellista toimintaa. Tavoitteet määrittyvät aina sekä kunkin lapsen yksilöllisistä tarpeista että yhteiskunnallisista, yhteisistä tarpeista käsin.

7 4 Me Palokankaalla tarjoamme lapsille turvallisia ihmissuhteita, heidän kehitystä tukevaa toimintaa ja hyvän kasvuympäristön. Haluamme olla osaltamme edistämässä lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä. Meidän tehtävänämme on rikastaa, jäsentää, ohjata ja tukea lasten toimintaa. Näin olemme luomassa pohjaa lapsen itsenäiselle toimintakyvylle ja elinikäiselle oppimiselle. Palokankaalla näemme varhaiskasvatuksen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutena, joka toimii myös lapsen kulttuurisen kiinnittymisen vahvistajana ja tukee lapsen identiteetin rakentumista, itseksi kasvamista. 4.1 Varhaiskasvatuksen suunnittelu Jokaiselle lapselle tehdään päiväkodissamme lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma = lapsen Vasu. Se laaditaan yhdessä vanhempien kanssa. Suunnitelman tavoitteena on lapsen yksilöllisyyden ja vanhempien näkemysten huomioon ottaminen toiminnan järjestämisessä huomioiden, että päiväkodissa hoito, kasvatus ja opetus ovat ryhmätoimintaa. Lapsen Vasu laaditaan kasvatuskeskustelussa 1-3 kk toimintakauden tai hoitosuhteen alkamisesta. Yhteistyössä mietitään vanhempien ja päiväkodin yhteiset tavoitteet lapsen varhaiskasvatukselle. Suunnitelmassa otetaan huomioon lapsen kokemukset, tämän hetken tarpeet ja tulevaisuuden näkymät, lapsen mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja lapsen yksilölliset tuen ja ohjauksen tarpeet. Keskustelussa sovitaan myös vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön tavoista. Lapsen Vasu monistetaan molemmille osapuolille: päiväkotiin ja kotiin. Lapsen Vasua arvioidaan toimintakausittain uudessa keskustelussa sekä hoitosuhteen päättyessä. Vasu on käytössä lapsen koko hoitosuhteen ajan. Se on ns. kehkeytyvä suunnitelma, joka elää ja jalostuu yhdessä lasten ja perheiden kanssa toimiessamme. Lapsen Vasun laadinnasta ja päivittämisestä muodostuu jatkumo (prosessi); ne eivät ole yksittäisiä asioita. Tämä huomioidaan myös silloin, jos lapsi vaihtaa päiväkodin sisällä ryhmästä toiseen tai vaihtaa päivähoitopaikkaa.

8 5 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman eteneminen kaaviona: Lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma/ esiopetussuunnitelma Asiantuntijan näkemys erityinen v tuki Vanhempien näkemys lapsesta & kodin arvot ja toiveet Lapsen oma näkemys (Ikä ja kehitystaso huomioiden) Henkilökunnan näkemys lapsesta Päiväkodin oma varhaiskasvatussuunnitelma Kaikki käytettävissä oleva tieto/ koko lapsen hoitohistoria/ lapsen Vasun laadinta ja päivittäminen Kouvolan varhaiskasvatussuunnitelma Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma 4.2 Lapsilähtöisyys ja aikuisen rooli Toteuttamamme lapsilähtöisyys perustuu lapsen ainutlaatuisuuden tunnustamiseen. Jokainen lapsi on arvokas ja arvostettu. Hänellä on yksilöllisiä tarpeita, kiinnostuksen kohteita, vahvuuksia ja kysymyksiä esitettävänä. Aikuisen tehtävä on vastata tarpeisiin ja mahdollistaa lapsen oma vastausten etsintä niihin kysymyksiin, joita lapsi itse esittää. Aikuinen arvostaa lapsen ideoita ja niistä nousevaa toimintaa. Lapsilähtöisyytemme kunnioittaa jokaisen lapsen tapaa tarkastella maailmaa omana itsenään omista kokemuksistaan käsin. Aikuisen osa ei meidän mielestämme voi kuitenkaan olla lapsen kasvun, kehittymisen ja oppimisen taustavaikuttaja, vaan aktiivinen toimija. Lapsilähtöinen toimintamme edellyttää lapsen ajattelun ymmärtämistä, kykyä nähdä lapsi osana ympäristöään ja mahdollistaa lapselle ominaisimmat toimintatavat oppimisen välineenä.

9 6 Tältä pohjalta aikuisen on harkintaa käyttäen puututtava lapsen oppimiseen ja olla lapsen oppimisen vastuunkantaja. Aikuisen tehtävä on tarjota lapselle mahdollisuus valita, mutta antaa tukea valintojen tekemiseen, antaa lapselle mahdollisuus omatoimisuuteen, mutta auttaa tarvittaessa, kannustaa rohkeuteen seistä omilla jaloillaan, mutta pitää kädestä, elleivät jalat vielä yksin kanna. 4.3 Hyvinvoiva lapsi Hyvinvoiva lapsi on tyytyväinen, onnellinen ja hänellä on mahdollisuus toteuttaa sekä kehittää itseään. Päiväkodissa tavoittelemme toiminnallamme lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Se syntyy monien eri tekijöiden kokonaisuutena. Lapsen fyysisen hyvinvoinnin turvaaminen on päivähoidon päivittäistoimintojen perustehtäviä. Huolehdimme ruoan, liikunnan, levon ja terveyden edistämisen tasapainosta. Lasten terveyden edistämiseksi ulkoilemme päivittäin. Ulkona liikkuminen ja leikkiminen kohottavat fyysistä kuntoa, edistävät hyvää ruokahalua sekä auttavat kehon oikeanlaisen rasituksen ja levon vuorottelussa. Päiväkodissamme valmistetaan ruoka itse. Meillä on oma valmistuskeittiö, jossa valmistuvat maukkaat, ravintosisällöllisesti oikeanlaiset ateriat kaikille lapsille. Myös erilaiset ruoka-aineallergiat tulevat huomioiduiksi. Yhdistyksen omat laitosapulaiset huolehtivat siivouksesta ja puhdistuksessa käytettävät aineet ovat hajuttomia turhien allergiaoireiden estämiseksi. Fyysisen ympäristön siistimiseen osallistuvat kaikki yhteisön jäsenet kukin omalla tavallaan - myös lapset. Fyysisen turvallisuuden takaamiseksi päiväkodissamme toteutetaan turvallisuuskansioon koottua turvaohjeistusta, henkilökunnan perehdytyssuunnitelmaa ja jokaisessa päiväkodissa yksikön yhdessä laatimia sääntöjä, joihin henkilökunta sitoutuu. Säännöistä keskustellaan ja niitä luodaan tietysti myös yhdessä lasten kanssa. Meillä Palokankaalla edistetään psyykkistä turvallisuutta ja hyvinvointia aikuisen aidolla kiinnostuksella lapseen. Turvalliset aikuissuhteet takaavat lapselle hoivan, jota ilman lapsi ei tule toimeen. Annamme lapselle kokemuksia oman minän arvokkuudesta ja ainutlaatuisuudesta. Näitä kokemuksia lapsi tarvitsee hyvän lapsuuden toteutumiseen sekä tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen.

10 7 Sosiaalista terveyttä edistämme antamalla lapselle mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja ystävyyssuhteisiin. Voidakseen hyvin, lapsen on saatava kokea myös pettymyksen tunteita, ristiriitoja ja turhautumista. Lasta arvostavan ja hänestä välittävän aikuisen avulla lapsi selviytyy ja kasvaa kykeneväksi iloitsemaan myönteisyydestä. Hän oppii ottamaan vastuuta käyttäytymisestään ja osoittamaan myötätuntoa sekä empatiaa. 4.4 Tunnetaidot Perustarpeiden tyydytys, hoiva ja hellyys sekä puhe saavat pienissä lapsissa aikaan mielihyvää ja luovat perustan luottamukselle. Aikuisten omat tunteenilmaisut edistävät lapsen tunneelämän kehitystä ja antavat hänelle mallin tunteiden ilmaisusta ja hallinnasta. Lapset pitävät tärkeänä, että heidän seurassaan viihdytään. He tarvitsevat aikuisilta hyväksyntää, kiitosta ja myönteistä palautetta. Lapsen minäkuva syntyy pikkuhiljaa vuorovaikutuksessa. Me tuemme ja kannustamme lasta löytämään sanat kertomaan ja kuvailemaan hänen omia tuntemuksiaan ja näin myös selvittämään vaikeitakin ristiriitatilanteita. Lapset tarvitsevat aikuisten tukea ja lohdutusta kestääkseen omat ailahtelevat tunteensa. Meidän tehtävänä päiväkodissa on kestää myös lapsen pahat tunteet, kiukku, suuttumus ja raivo. Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää oppia ymmärtämään että erilaisten tunteiden näyttäminen on sallittua. Silloin kun lapsi saa muilta myötätuntoa osakseen hän oppii antamaan sitä myös muille pikkuhiljaa.

11 8 4.5 Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa Jokaisen yksilön tie itseensä ja ympäristöönsä käy paljolti kielellistä tietä. Kieli kehittyy luontevasti arjen vuorovaikutuksessa. Edistämme tätä kehittymistä aktiivisesti, tietoisesti ja tavoitteellisesti päivän kaikissa tilanteissa. Lasta rohkaistaan kielelliseen pohdintaan, ääneen ajattelemiseen ja selittämiseen. Emme halua puhua lapsen puolesta, vaan annamme hänelle mahdollisuuden itse puhua. On tärkeätä, että lapsi oppii paitsi vastaamaan, myös kysymään. On myös hyvä muistaa, että toisen kuunteleminen on yhtä tärkeää kuin puheen tuottaminen. Lapsen päiväkotipäivä on täynnä erilaisia kohtaamisia. Näissä kohtaamisissa lapsen kyky käyttää kieltä omalla persoonallisella tavallaan vahvistuu. Ollessaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa lapsi harjaantuu luontevaan esiintymiseen ja käyttämään ääntään tilanteeseen sopivalla tavalla. Häntä tuetaan ja kannustetaan oman persoonallisen ilmaisutapansa löytämisessä. Meidän jatkuvana tehtävänä on huolehtia siitä, että lasten toimintaympäristö on kielellisesti virikkeellinen ja lasten yksilöllistä kielellistä kehitystä edistävä. Lasten kieliympäristöön on kiinnitettävä erityistä huomiota silloin, kun päiväkodissa puhutaan useita kieliä. Kielellisen tietoisuuden laajentaminen ja kirjoitetun kielen tarkasteleminen ovat merkittävä osa tavoitteellista toimintaa päiväkodissa. Luemme lapsille päivittäin ja näin tuemme lapsen kiinnostusta lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen. 4.6 Verkostoyhteistyö Palokankaalla teemme verkostoyhteistyötä mahdollistaaksemme laadukkaat lasten ja perheiden tarpeita vastaavat varhaiskasvatuspalvelut. Yhteistyö tapahtuu kasvatuskumppanuuden ehdoilla yhdessä vanhempien kanssa. Verkostoyhteistyötä tehdään varhaiskasvatuksen linjausten mukaisesti koko laajan lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa. Verkostoomme kuuluu mm. neuvola, kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto) sekä lastensuojelu. Verkostoyhteistyön yhtenä tavoitteena on mahdollisimman varhainen vaikuttaminen riskitilanteissa.

12 9 4.7 Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana varhaiskasvatuksessa on vanhempien ja kasvatushenkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu tai lapsen aiemmin todettu erityisen tuen tarve. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen tai tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueella eripituisia aikoja. Tuen tarve voi syntyä myös tilanteessa, jossa lapsen kasvuolot vaarantuvat tai eivät turvaa hänen terveyttään ja kehitystään. Mikäli havaitsemme päiväkodissa lapsella tuen tarvetta, keskustelemme tilanteesta vanhempien kanssa. Henkilökunnan ja vanhempien tukena on alueen kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto). Yhdessä vanhempien kanssa mietimme tarvittavia tukitoimenpiteitä. Lapsen tarvitsema tuki aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tukitoimia voivat olla mm. lapsen kehityksen tehostettu seuraaminen, yhteistyön tehostaminen, erilaiset järjestelyt päiväkodissa, tutkimuksiin tai Kasperiin (kasvatus- ja perheneuvola) ohjaaminen (ohjauslomake). Lapsen tuen tarvetta arvioitaessa olennaista on tunnistaa ja määritellä lapsen yksilölliset toimintamahdollisuudet eri ympäristöissä ja erilaisissa kasvatuksellisissa tilanteissa sekä niihin liittyvät tuen ja ohjauksen tarpeet. 4.8 Maahanmuuttajaperheet Päiväkodissa pystymme jokapäiväisellä toiminnallamme edistämään luontevasti maahanmuuttajaperheiden Suomen tapa- ja käytös kulttuurin tuntemusta. Haluamme viestittää lapsille, että kaikki kulttuurit ovat yhtä arvokkaita erilaisuuksista huolimatta. Meillä Palokankaalla pidämme tärkeänä, että maahanmuuttaja perheiden lasten Vasun laadinnassa ja päivittämisessä on läsnä tulkki. Tulkin välityksellä molemmat osapuolet voivat käydä keskustelua omalla äidinkielellään ja asiat tulevat varmasti ymmärretyiksi. Näin pystymme parhaiten toimimaan tasavertaisina kasvatuskumppaneina. Päiväkodissa luomme pohjan maahanmuuttaja lasten kaksikielisyydelle. Ryhmän vuorovaikutus, päiväkodin lapset ja aikuiset tukevat lapsen suomen kielen oppimista ja haasteeksi jääkin maahanmuuttaja perheille säilyttää oma äidinkieli. Kannustammekin perheitä käyttämään keskinäisessä kommunikaatiossa omaa äidinkieltään.

13 10 5 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN OPPIMIS-, TIETO- JA LAPSIKÄSITYS 5.1 Oppimiskäsitys Meillä Palokankaalla aikuinen tukee lapsen uuden oppimista mahdollistamalla lapselle omakohtaisen tutkimisen, löytämisen, keksimisen ja oivaltamisen riemun. Aikuiset antavat positiivista asennetta tekemiseen ja muokkaavat oppimiskäsitystä myönteiseksi ja optimistiseksi. Meillä ymmärretään, että lapsen on saatava oppimiskokemuksia, jotka mahdollistavat sellaiset tiedot, taidot ja rohkeuden, joita lapsi tarvitsee kasvaessaan, kehittyessään ja ottaessaan vastuuta itsestään oman perheen ja kodin ulkopuolella. Meillä aikuiset tiedostavat lasten erilaiset tavat oppia. Tällöin lapsen on mahdollista edetä omassa kehityksellisessä tahdissaan ja omalla persoonallisella tavallaan 5.2 Tietokäsitys Lapsi on hyvin tiedonhaluinen: hän haluaa tietää loputtomiin ja tätä tiedonhalua tahdomme päiväkodissamme tukea. Palokankaalla haluamme ohjata lasta hankkimaan tietoa sekä jäsentelemään ja käyttämään sitä. Haluamme, että lapsi oppii soveltamaan hankkimiaan tietoja eri tilanteisiin ja myös hankkimaan tietoa lisää. Ymmärrämme, että lapsen kannalta merkityksellisintä on toimintatieto, jossa tieto kytkeytyy tekemiseen ja auttaa tekijää ymmärtämään, mitä hän on tekemässä ja miksi. Aikuisen työtä on tukea lasta, kun lapsi laajentaa tiedon kenttää lapselle mielekkäällä ja itse saavutettavalla tavalla. Vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen ovat kanavia kiinnostuksen herättämiseen, käsitteiden muodostamiseen ja tiedon levittämiseen. 5.3 Lapsikäsitys Palokankaalla näemme lapset tasavertaisina ja kokonaisina. Lapsia yksilöllisesti huomioimalla pystymme luomaan heille kykyä selviytyä kasvamisen tuomista haasteista. Päiväkodissa haluamme tukea ja kannustaa lasta näkemään ja vahvistamaan omia hyviä puoliaan. Meidän aikuisten tehtävä on antaa lapsen olla lapsi ja mahdollistaa se, että hän saa ja voi toimia itselleen ominaisella tavalla. Päiväkotitoiminnassa muistamme lapsen oikeuden itselleen merkityksellisiin ja tärkeisiin asioihin. Silloin hän kokee tulleensa kuulluksi ja nähdyksi sekä sitä kautta hyväksytyksi.

14 11 6 OPPIMISEN ILO Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä kokeminen sekä ilmaiseminen ovat lapselle ominaisia tapoja toimia ja ajatella. Toimiessaan itselleen mielekkäällä tavalla lapsi ilmentää ajatteluaan ja tunteitaan. Lapselle luonteva toiminta vahvistaa hänen hyvinvointiaan ja käsitystä itsestään sekä lisää hänen osallistumismahdollisuuksiaan erilaisiin toimintoihin. 6.1 Leikkiminen Leikkiessään lapsi oppii maailmasta uusia asioita, rakentaa omaa suhdettaan maailmaan sekä omaa identiteettiään, tutkii ja kokeilee. Lapset luovat koko ajan uutta kun heille antaa siihen mahdollisuuden, he käyttävät leikkinsä pohjana elettyä elämäänsä ja omia kokemuksiaan. Leikkiessään lapset jäljittelevät muita, pohtivat ja luovat koko ajan uutta. He käyttävät leikkinsä aineksina kaikkea näkemäänsä, kuulemaansa ja kokemaansa. Leikkiympäristön luominen, ylläpitäminen ja uudistaminen lasten kanssa ovat olennainen osa meidän varhaiskasvatustamme, johon mielellään otamme mukaan myös vanhempia. Meidän tehtävänämme onkin antaa tarpeeksi tilaa ja aikaa lasten leikille sekä tukea leikin jatkuvuutta.

15 Liikkuminen Liikkuminen luo lapselle iloa ja elämyksiä ja se on myös lapsen hyvinvoinnin ja terveen kasvun perusta. Liikkuessaan lapsi ajattelee, ilmaisee tunteitaan ja oppii koko ajan uutta. Liikkumalla paikasta toiseen lapsi hahmottaa ympäristöään ja liikkeen avulla lapsi myös tutustuu omaan kehoonsa. Lapsen tietoisuus omasta kehostaan ja sen hallinnasta luo pohjaa terveelle itsetunnolle. Me yhdistämme liikunnan ja liikkumisen luontevasti kaikkeen toimintaan ja opetukseen, mikä lisää lasten oppimisen mahdollisuuksia. 6.3 Tutkiminen Lapset ovat uupumattomia maailman tutkijoita. Syntymästään asti lapsi on aktiivinen ja utelias, haluaa kysellä ja pohtia. Tutkiessaan lapsi tyydyttää uteliaisuuttaan ja kokee osallisuutta ympärillään olevaan maailmaan ja yhteisöön. Lapsi kokee, että hänen tutkiva ihmettelynsä, kysymyksensä, pohdintansa ja toimintansa on merkityksellistä. Hän voi itse sekä yhdessä muiden kanssa rauhassa kokeillen tutkia uusia asioita. Yrityksen ja erehdyksen ja oivalluksen kokemus ylläpitää ja vahvistaa lapsessa oppimisen iloa. Meillä Palokankaalla kasvuympäristöissä on riittävästi mielenkiintoista tutkittavaa, mitä voi koskettaa, pudottaa maahan, haistella, katsella ja maistella. Välillä tutkiminen edellyttää leikkiä, välillä kirjoihin tutustumista, joskus rakentelua tai luontoon maastoutumista. 6.4 Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen Lapselle taiteelliset kokemukset syntyvät siinä kasvuympäristössä, jossa tarjotaan musiikillista ja draamallista toimintaa, kädentaitoja sekä lasten kirjallisuutta. Kun puhutaan lapsesta taiteen kokijana ja tekijänä, ei ole kysymys mistään erillisestä toiminnasta arkipäivässä vaan lapsi luo jatkuvasti kun saa mahdollisuuden ja rohkaisua. Taiteessa lapsella on mahdollisuus kokea mielikuvitusmaailmaa, jossa kaikki on mahdollista ja leikisti totta. Me Palokankaalla tarjoamme lapselle maailman, jossa on oppimisen iloa, muotoja, ääniä, värejä, tuoksuja, tuntemuksia ja eri aistien välittämiä kokemuksia.

16 13 7 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN KASVUYMPÄRISTÖ Meillä Palokankaalla kasvuympäristö on iloinen, avoin, rohkaiseva ja lapsen toiminnalle aikaa antava. Kasvuympäristömme herättää lapsissa mielenkiintoa, kokeilunhalua ja uteliaisuutta sekä kannustaa heitä toimimaan ja ilmaisemaan itseään. Tuemme kasvuympäristömme avulla monipuolisesti lapsen kasvua ja oppimista sekä oman toiminnan arviointia. 7.1 Fyysinen kasvuympäristö Meillä Palokankaalla on paljon tilaa lasten leikeille niin sisällä kuin ulkonakin. Monipuoliset, avarat ja valoisat tilamme sisällä mahdollistavat ryhmien jakautumisen leikki- ja toimintahetkiin. Sisätiloissa välineet ja materiaalit ovat lastenulottuvilla ja ergonomia on otettu huomioon kasvuympäristön suunnittelussa. Päiväkodissamme on paljon erilaisia liikuntavälineitä lasten saatavilla. Piha-alueemme on toimiva ja välineissä on otettu huomioon päiväkodin lasten ikäjakauma. Aivan pienimmille on oma aidattu piha-alue. Läheltä löytyy myös liikuntahalli, luistelupaikka ja valaistu kuntopolku, joita käytämme toiminnassamme aktiivisesti. Teemme myös retkiä luontoon ja muuhun lähiympäristöön. 7.2 Psyykkinen kasvuympäristö Psyykkinen kasvuympäristö on turvallinen ja ohjaava, huolta pitävä ja se antaa lapselle tilaisuuden yksin olemiselle, levolle sekä mahdollistaa myös oman rauhan. Meille on tärkeää iloisen, avoimen, lämpimän, sallivan ja rohkaisevan kasvatusilmapiirin luominen, koska tällaisessa ympäristössä lapsi voi kokea tulleensa hyväksytyksi. Ristiriitatilanteet selvitetään avoimesti ja kiusaamiseen puututaan heti. Meillä Palokankaalla ihmissuhteet lasten, vanhempien sekä henkilökunnan välillä ovat aidot ja avoimet. Aikuisella on syli, johon lapset voivat aina tulla ja aikuiset ovat aidosti läsnä kaikissa tilanteissa. Sitoudumme lasten ja henkilökunnan kanssa yhteisiin sääntöihin ja sopimuksiin. Näin takaamme lapsille turvallisuuden ja tasavertaisuuden tunteen. 7.3 Sosiaalinen kasvuympäristö Tavoitteenamme on luoda turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen lapsi saa olla yksilöllinen ja samalla tuntea yhteenkuuluvuutta ja hyväksyntää. Ryhmässä opetellaan ottamaan muut ryhmän jäsenet huomioon sekä harjoitellaan hyviä tapoja. Anteeksipyytämisen taito sekä ymmärrys miksi anteeksi pyydetään auttavat lasta kasvamaan yhteisön jäsenenä. Ryhmäytymiseen kiinnitetään erityisesti huomiota toimintakauden alkaessa sekä aina kun yhteisömme kasvaa uusilla jäsenillä.

17 14 Päiväkodissamme niin lapset kuin aikuisetkin pystyvät liikkumaan luontevasti ryhmästä toiseen. Vastuu lapsista on koko henkilökunnalla, ei vain ryhmän omilla aikuisilla. Jokainen lapsi on yksilöllinen ja toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon niin vanhempien kuin lastenkin toiveita. Aikuisten persoonallisen tapa tehdä työtä on päiväkotimme rikkaus. Hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan henkilökunnan erityisosaamista. 7.4 Kognitiivinen kasvuympäristö Kognitiivinen kasvuympäristö on suunnitelmallinen mutta joustava lasten tarpeille ja ajatuksille. Meillä Palokankaan päiväkodissa tuetaan lasten omaa pohdintaa, suunnittelua ja itsenäistä ajattelua sekä ongelmanratkaisukykyä. Mahdollistamme lasten omaehtoisen tutkimisen, leikin, työn ja touhun sekä annamme riittävästi tilaa luovuudelle. Hyödynnämme mahdollisimman paljon lasten omia kiinnostuksen kohteita ja heistä lähteviä ideoita. Rohkaisemme lapsia ja kannustamme heitä yrittämään sekä mahdollistamme yksilö ja ryhmätoiminnan. Käytämme lasten kanssa käsitekarttoja, jotka auttavat heitä jäsentämään omia ajatuksiaan. 7.5 Emotionaalinen kasvuympäristö Lapsi on riippuvainen aikuisista ja hän tarvitsee hoivaa sekä huolenpitoa. Voidakseen kasvaa ja kehittyä selviytyjäksi, vastuuntuntoiseksi sekä tasapuoliseksi, on lapsen saatava läheisyyttä, turvallisuutta ja vuorovaikutteisia ihmissuhteita. On todella tärkeää, että voimme suoda lapselle lämpöä ja turvaa. Myönteisessä ilmapiirissä lapsen myönteinen minäkuva vahvistuu. Palokankaalla turvallinen ja hyväntuulinen ilmapiiri syntyy yhdessä tekemisestä ja elämisen riemusta. Toiminnassamme on leikillisyyttä ja huumoria hyviä käytöstapoja unohtamatta. Meillä on sallittua näyttää kaikenlaisia tunteita. Pidämme tärkeänä, että lapsi oppii tunnistamaan ja nimeämään omia tunteitaan, minkä jälkeen hänen on helpompi hyväksyä ja hallita niitä. Hyväksymme toistemme erilaisuuden ja persoonallisen tavan toimia, näin viestitämme lapsille, että erilaisuus on rikkautta. 7.6 Esteettinen kasvuympäristö Lapsilla on mahdollisuus monipuolisesti harjoittaa kädentaitojaan. Lapsen töitä ja tekemisiä arvostetaan ja lapsi kokee että häntä odotetaan, toivotaan ja kaivataan. Se mahdollistaa jokaisen vahvuuksien esille tulemisen sekä antaa runsaasti mahdollisuuksia vertaisryhmän toimintaan ja kasvuun siinä. Kiinnitämme myös huomiota leikkiympäristön siisteyteen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen. Ulkona liikkuessamme meillä on aikaa pysähtyä ihastelemaan ja ihmettelemään luontoa. Sisällä suuret ikkunamme mahdollistavat muuttuvan ympäristön tutkimisen.

18 15 8 VARHAISOPPIMISEN SISÄLLÖT Meillä Palokankaalla varhaiskasvatuksen toteuttamisessa vuorottelevat lapsilähtöiset, lapsille ominaiset toiminnan tavat ja aikuislähtöiset varhaisoppimisen sisällöt. Lapset orientoituvat sisältöihin leikkimällä, liikkumalla, tutkimalla sekä taiteellisen kokemisen ja ilmaisemisen kautta. Lapset käyttävät hyväkseen aikuisten virittämät mahdollisuudet kuten erimerkiksi tarinat, tehtävät ja tutkimukset. Niiden kautta lapset saavat uusia ideoita ja kokemuksia sekä oppivat uusia asioita. Varhaisoppimisen sisällöt rikastuttavat lapsen maailmaa. Kun aikuiset ovat tietoisia sisällöistä, he tuovat niitä lapsen maailmaan. 8.1 Matemaattinen ajattelu ja ymmärtäminen Meillä Palokankaalla lapset pääsevät tutustumaan vertaamiseen, päättelemiseen ja laskemiseen arkielämän erilaisissa tilanteissa leikinomaisesti konkreettisten heille tuttujen ja heitä kiinnostavien materiaalien, esineiden ja välineiden avulla. Esimerkiksi numerot ja lukumäärät tulevat tutuiksi seuraamalla päivittäin yhdessä lasten kanssa ajankulkua kalenterin ja kellon avulla. 8.2 Luonnontieteellinen ajattelu ja ymmärtäminen Palokankaalla lasten lähiympäristö antaa oivat puitteet ja aiheet luonnon moninaisten ilmiöiden, eläimien ja kasvien tarkkailuun eri vuodenaikoina. Lapset havainnoivat ympäristöään ja oppivat näin seuraamaan luonnossa tapahtuvia muutoksia. Erilaisten kokeellisten menetelmien avulla pyritään havainnollistamaan lapsille asioiden syy- seuraus yhteyttä. Usein suurten

19 16 ikkunoidemme valossa kasvaakin monenlaisia kasveja, joiden kasvua lapset saavat seurata aina istutuksesta alkaen. 8.3 Historiallis-yhteiskunnallinen ajattelu ja ymmärtäminen Pyrimme antamaan lapsille kuvan menneisyydestä erilaisten esineiden, dokumenttien, tarinoiden ja näytelmien sekä teemapäivien avulla. Aika-ajoin tutustumme lähiympäristön ja kotiseudun kulttuurihistoriallisiin kohteisiin. Päiväkodin oma historia on tullut lapsille tutuksi hiljattain olleiden 40-vuotis juhlallisuuksien kautta. Nykyajan monikulttuurisuus näyttäytyy päiväkodissamme luontevasti lapsille maahanmuuttajataustaisten perheiden kautta. 8.4 Esteettinen ajattelu ja ymmärtäminen Palokankaalla tarjoamme lapsille omakohtaisia elämyksiä ja esiintymisen riemua kalenterivuoden aikana olevissa tapahtumissa sekä päivittäisissä oman ryhmän yhteiskokoontumisissa. Lapset oppivat arvostamaan omia ja muiden tuotoksia sekä esityksiä. Jokapäiväiseen toimintaamme kuuluvat erilaiset musiikki-, kuvataide-, sadutus- sekä lukuhetket. 8.5 Eettinen ajattelu ja ymmärtäminen Lasten jokapäiväinen elämä sisältää tilanteita ja tapahtumia, joita voidaan tarkastella ja pohtia oikean ja väärän, hyvän ja pahan, totuuden ja valheen näkökulmista. Päivittäisten tapahtumien kautta käsittelemme myös oikeudenmukaisuuden, tasa- arvon, kunnioituksen ja vapauden kysymyksiä. Lasten ikä- ja kehitystaso huomioiden puhumme peloista, ahdistuksesta ja syyllisyydestä turvallisessa ympäristössä. Tarjoamme lapsille mahdollisuuden hiljaisuuteen ja ihmettelyyn, kyselemiseen ja pohdintaan. Tuemme, kunnioitamme ja vahvistamme lapsen herkkyyttä ja kykyä ymmärtää sanatonta ja ei sanallista viestiä. Päiväkodissamme on käytössä Turvataitoja lapsille -kansio, jonka avulla lapsi tulee tietoiseksi mm. omasta henkilökohtaisesta koskemattomuudestaan. 8.6 Uskonnolliskatsomuksellinen ajattelu ja ymmärtäminen Lapsen henkilökohtaisessa Vasussa sovitaan vanhempien kanssa yhdessä uskonnolliskatsomuksellisesta lapsikohtaisesta sisällöstä. Seurakunta-yhteistyön merkeissä päiväkodissamme käy kuukusittain pyhäkoulun pitäjä. Päiväkodissa huomioimme kalenterivuoden mukaiset kirkolliset juhlapyhät osallistumalla seurakunnan järjestämiin tapahtumiin esim. pääsiäisvaellus, adventtikirkko. Käymme lasten kanssa keskusteluja perinteistä, tavoista sekä käytännöistä, joita uskontoihin tai katsomuksiin liittyy.

20 17 9 YHTEISÖLLISYYS PALOKANKAALLA Yhteisöllisyys on meille tärkeää. Yhteisöllisyys tarkoittaa toistemme kohtaamista, toisistamme välittämistä ja yhteistä vastuuta hyvinvoinnista. Kyetäksemme yhteisöllisyyteen sitoudumme arkityössämme avoimeen, säännölliseen vuorovaikutukseen. Teemme työtämme yhdessä sovittujen toimintatapojen mukaan. Yhteisöllisyyden ymmärtäminen edistää hyvinvointia luomalla myönteistä ilmapiiriä, jossa ristiriitojakin on helpompi ratkoa. Päiväkodissa toimimme isommissa sekä pienemmissä ryhmissä, joiden avulla edistämme lasten ryhmäytymistä ja yhdessä toimimista. Jokainen ryhmän jäsen on arvokas ja jokaisella on oma paikkansa ryhmässä. Ryhmä tukee yksilöllisyyttä, muttei itsensä huomioivaa itsekkyyttä. Ryhmäytyminen, samoin kuin yhteisöllisyys, tarvitsevat aikaa: sitä on oltava toisen kuuntelemiseen ja huomioimiseen. Aikuiset kuuntelevat lapsia, lapset kuuntelevat aikuisia, aikuiset kuuntelevat aikuisia, lapset kuuntelevat lapsia. Yhteisöllisyys kunnioittaa yksilön tarpeita ja perustuu tasavertaiselle vuorovaikutukselle. Yhteisöllisyytemme tavoitteena onkin, että opimme ilmaisemaan ja jakamaan ajatuksiamme avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Tällöin lasten niin kuin aikuistenkin vahvuudet tulevat yhteisön tuella paremmin esiin. Arvojemme mukaisesti toimintaamme ohjaavat toisen arvostus, suvaitsevaisuus, inhimillisyys ja yhteisvastuu. Hyvä käyttäytyminen toisiamme kohtaan edistää keskinäistä kunnioitusta. Se ei rajoita kenenkään toiminnan vapautta, vaan ohjaa kohti myönteistä yhteisöllisyyttä sekä antaa rohkeutta siirtyä tulevaisuudessa uusiin yhteisöihin ja auttaa löytämään niissäkin oman ainutlaatuisen paikkansa.

21 18 10 HAVAINNOINTI JA DOKUMENTOINTI PALOKANKAAN PÄIVÄKODISSA Palokankaalla havainnoimme ja dokumentoimme lasten toimintaa, koska haluamme tietää lasten ajatuksia ja oppia tuntemaan heidät paremmin. Se antaa myös mahdollisuuden jakaa tietoa vanhemmille siitä miten lapsi toimii, eikä pelkästään mitä lapsi on tehnyt. Havainnointimme perustuu positiiviseen näkökulmaan siitä mitä lapsi osaa ja mitkä ovat hänen vahvuutensa. Samalla saamme myös tietoa lapsen kehityksen osa-alueista, joihin hän tarvitsee vielä tukea ja harjoitusta. Havainnointimme toimii lisäksi perustana lapsiryhmän toiminnan suunnittelulle, sillä toiminnan tavoitteet, työskentelytavat, toimintaympäristön muokkaaminen, pienryhmiin jakaminen jne. lähtevät sen hetkisen lapsiryhmän tarpeista. Erilaiset teemat ja projektit saavat yleensä alkunsa lasten pohdinnoista ja mielenkiinnon kohteista Jokapäiväinen havainnointi ja dokumentointi Meillä on käytössä ryhmissä vihkot, joihin kirjataan jokaisesta lapsesta erikseen toiminnan ja leikin havainnointeja. Vihkoon kirjaamiseen osallistuvat kaikki työyhteisön jäsenet tilanteiden mukaan. Vihkoihin kirjatut asiat ovat oman lapsensa osalta vanhempien nähtävissä. Jokaisella lapsella on oma kansio, johon kerätään lapsen kanssa yhdessä mm. lapsen töitä, ajatuksia, omia tarinoita ja valokuvia. Mitä isommasta lapsesta on kyse, sitä enemmän hän itse kokoaa kansiotaan. Kannustamme lasta itse kertomaan omista leikeistään, retkistä, toiminnasta ja tapahtumista lapsen omasta näkökulmasta. Kasvun kansio on myös hyvä yhteistyön väline vanhempien kanssa. Palokankaalla käytämme sadutusta yhtenä havainnoinnin välineenä. Sadutuksen ohje on lyhyt ja sen kertomiseen yhdistyy kirjoittaminen, lukeminen ja kertojan / kertojien toivomat korjaukset. Saduttaja tarvitsee kynän ja paperin ja hän aloittaa sadutuksen kehottamalla: "Kerro satu (kertomus tai tarina), juuri sellaisena kuin haluat. Minä kirjoitan sen ylös sana sanalta, niin kuin sinä sen kerrot. Kun satu on valmis, minä luen sen sinulle ja voit korjata sitä mikäli haluat. Sadutusmenetelmää käytettäessä ei ennakoida eikä ohjata keskustelun kulkua, eikä myöskään arvioida kertomusta. Kertoja itse päättää mistä hän haluaa kertoa ja miten. Kertoja päättää myös siitä mitä hän jättää kertomatta, ja hänellä itsellään säilyy tekijänoikeus omaan kertomukseen ja tekstiin. Kaikkia lapsia sadutetaan yksilötasolla, näin varmistetaan lapsen yksilöllinen huomiointi ja tutustutaan lapseen. Käytämme monipuolisesti myös muita sadutus menetelmiä yksilö sadutuksen lisäksi.

22 19 Yhtenä havainnoinnin ja dokumentoinnin välineenä käytämme päiväkodin omaa lehteä "Palokankaan onni", joka ilmestyy vähintään kerran toimintakaudessa. Lehtiä säilytetään päiväkodilla ja ne ovat vanhempien vapaasti luettavissa. Lehdistä jää mukava muisto myös tuleville sukupolville ja niitä voi käyttää esim. toiminnan esittelyyn. 11 TOIMINNAN SEURAAMINEN, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Me Palokankaalla pysähdymme säännöllisesti miettimään, tutkimaan ja keskustelemaan yhdessä työyhteisön kanssa elettyä ja tehtyä työtä. Näin käymme työyhteisön jatkuvaa itsearviointia suhteessa perustehtävään. Jatkuva ja säännöllinen työyhteisön itsearviointi johtaa kaikkien sitoutumiseen yhteisiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Haluamme pitää huolta henkilöstön ammattitaidosta jatkuvalla koulutuksella. Tavoitteenamme on saada aikaan henkilöstössä halukkuus oman itsensä kehittämiseen. Kartoitamme päiväkotimme asiakkaiden tarpeita toimintakausittain, joko kartoituskyselyllä tai vanhempainiltojen keskusteluiden pohjalta. Haluamme näin tarkentaa päiväkotimme toimintasuunnitelman painotusalueita vanhempien näkemyksiä ja tarpeita vastaavaksi. Lisäksi kuuntelemme aktiivisesti vanhempien ajatuksia ja toiveita jokapäiväisessä toiminnassa sekä lapsen Vasun laadinnan ja päivittämisen yhteydessä. Käytössämme on myös palautevihko, johon kirjaamme asiakkailta tulleet palautteet. Käsittelemme palautteita niiden kiireellisyyden mukaan heti tai viikko- sekä kuukausipalavereissamme. Pyrimme siihen, että lapset osallistuvat toiminnan arviointiin mahdollisuuksiensa mukaan. Otamme lasten palautetta vastaan jokapäiväisessä toiminnassa, sadutuksessa jne. Olemme tämän toimintavuoden aikana ottaneet käyttöön TOUKKAPELIN. Tarkoituksena on käydä peli läpi jokaisen lapsen kanssa kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Toukkapelin yhteenveto liitetään lapsen Vasuun. Palokankaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma on henkilökunnan päivittäistä toimintaa ohjaava työväline. Myös vanhemmat voivat käyttää sitä oman kasvatustehtävänsä tukena. Varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään tarvittaessa.

23 20 Kiitämme kuvitukseen osallistuneita: Jokivuori Tapio Järvinen Mikael Laurinantti Sara Ojalainen Reko Solovieva Melani

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma

Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma Meri-Toppilan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä. Tavoitteenamme on kiireetön arki. Kirjaamme sovitut asiat ryhmävasuun. Päiväkotimme tilat ovat kaikkien

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma

Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma Hintan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Opimme yhdessä ja jaamme oppimaamme, minkä pohjalta kehitämme toimintaamme ja toimintaympäristöjämme. Luomme avoimen ja kannustavan ilmapiirin,

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pispalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee Pispalan harjulla vanhassa puutalossa. Talo pihapiireineen tarjoaa kauniin ja kodinomaisen toimintaympäristön lapsille. Päiväkodissamme

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja/vastuuhenkilö, yhteystiedot, Y-tunnus Lapsiryhmän ikärakenne Perushoitotilat/muut

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee kauniissa kansallismaisemassa Pyynikinharjun kainalossa, luonnonsuojelualueen tuntumassa ja Pyhäjärven läheisyydessä. Luonnonläheinen

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

1 JOHDANTO...1 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA...1

1 JOHDANTO...1 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA...1 1 JOHDANTO...1 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA...1 3 PUTKINOTKON PÄIVÄKOTI...2 3.1 PUTKINOTKON PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS...3 3.2 PUTKINOTKON KASVUYMPÄRISTÖ...4 4 YHTEISÖLLISYYS...6 5 KASVATUSKUMPPANUUSPOLKU...7

Lisätiedot

Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä

Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä Ilo ja oppiminen näkyviksi! Pedagoginen dokumentointi työmenetelmänä LTO, KT Piia Roos (KT Liisa Ahonen) Mitä uusi Vasu tuo tullessaan? 1 Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityssä toimii 2 montessoriryhmää, joiden ikäjakauma on noin 2,5-5 v. Ryhminen nimet ovat Peilivuori ja Salasaari. Molemmissa ryhmissä

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

MILLAINEN MINÄ OLEN?

MILLAINEN MINÄ OLEN? MILLAINEN MINÄ OLEN? hidas vilkas reipas voimakas tahtoinen keskitty mätön herkkä iloinen rohkea LAPSEN VALOKUVA tyytyväi nen sinnikäs utelias Toimintavuosi - omatoi minen ujo kärsiväl linen toiset huomioonott

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma

Vy Liinakko-Loimi-Varhela. Toimintasuunnitelma Vy Liinakko-Loimi-Varhela Toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintasuunnitelmassamme kuvataan, miten varhaiskasvatusta yksikössämme Liinakko-Loimi-Varhela pedagogisesti käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SALORINTEEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 MEIDÄN PÄIVÄKOTI SALORINTEEN PÄIVÄKOTI sijaitsee luonnonkauniissa ympäristössä Siivikkalan kaupunginosassa. Pihaa ympäröi luonnonmetsä ja lähellä on

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 HIRVENSALMEN KUNTA VARHAISKASVATUS 1 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi syntymäaika Kasvatuskumppanit: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön

Lisätiedot

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU

RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU RYHMÄVASU = LAPSIRYHMÄN TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016-2017 Liite 1 Toimintasuunnitelma suunnittelu pohjautuu lasten ja vanhempien osallisuuden mahdollistamiseen (aloitus- ja vasukeskustelut on käyty ennen

Lisätiedot

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma Kuovit päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Meille on tärkeää perheen, lapsen ja työkaverin kohtaaminen aidosti, lämpimästi ja välittäen. Ylläpidämme toiminnassamme ME HENKEÄ yhdessä

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm. Keskusteluun osallistujat LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen Vasu) on vanhempien ja päivähoidon henkilöstön välinen työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma (esiops) on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma

Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma Kuivasrannan päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Kohtelemme kaikkia lapsia ja huoltajia ystävällisesti, kuuntelemme heidän toiveitaan ja toteutamme niitä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 01.08.2006 132 Hyväksytty koulutuslautakunnassa 16.08.2006 110 Hyväksytty koulutuslautakunnassa

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu:

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA. Lapsen hetu: IISALMEN KAUPUNKI LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARPPEEN LASTENTARHA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARPPEEN LASTENTARHA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARPPEEN LASTENTARHA SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄKODIN ESITTELY 2. TOIMINTA-AJATUS 3. LAPSIKÄSITYS 4. OPPIMISKÄSITYS 5. LAPSELLE OMINAISET TAVAT TOIMIA 5.1 LEIKKIEN 5.2 LIIKKUEN

Lisätiedot

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Miten uskontodialogi liittyy päiväkotiin? Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavissa asiakirjoissa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

1. JOHDANTO...1 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA...3 3. YHTEISÖLLISYYS...5 4. SARKOLAN PÄIVÄKODIN KASVUYMPÄRISTÖ...6 5. KASVATUSKUMPPANUUSPOLKU...

1. JOHDANTO...1 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA...3 3. YHTEISÖLLISYYS...5 4. SARKOLAN PÄIVÄKODIN KASVUYMPÄRISTÖ...6 5. KASVATUSKUMPPANUUSPOLKU... 1. JOHDANTO...1 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA...3 3. YHTEISÖLLISYYS...5 4. SARKOLAN PÄIVÄKODIN KASVUYMPÄRISTÖ...6 5. KASVATUSKUMPPANUUSPOLKU...7 5.1 ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA...9 6. MITÄ PÄIVÄKODISSA

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Meripirtti Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmassa kuvaamme, miten varhaiskasvatusta käytännössä pedagogisesti toteutetaan Meripirtissä.

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Linnainmaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Linnainmaan päiväkodissa teemme työtä yhdessä isolla ja innostuneella joukolla lapsenne parhaaksi. Moniammatillisissa tiimeissä jokainen

Lisätiedot

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsiryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Itsearvioinnin, ryhmätyöskentelyn ja suunnittelun tueksi Ryhmävasu tehdään kauden alussa ja sitä arvioidaan vähintään kaksi kertaa toimikauden aikana; vuoden

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 / 11 Lapsen nimi: JOENSUUN KAUPUNKI LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline, jonka

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma

Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma Voit lisätä tähän oman yksikkösi kuvan! Pateniemen päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Muistamme kaikissa päivän hetkissä, että aikuinen on vuorovaikutuksen mallina. Toimimme sallivasti

Lisätiedot

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma

Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma Vaskitien päiväkodin toimintasuunnitelma 2017-2018 Toimintakulttuuri Toimimme pienryhmissä porrastaen, mikä mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja turvallisen vuorovaikutusilmapiirin. Pienryhmä

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4

Toiminta-ajatus 1. 1.1 Ryhmän tavoitteet 2. 1.2 Ryhmän arvot 3. Varhaiskasvatus ympäristömme 4 1 SISÄLLYS Toiminta-ajatus 1 1.1 Ryhmän tavoitteet 2 1.2 Ryhmän arvot 3 Varhaiskasvatus ympäristömme 4 Toiminnalliset orientaatiot lapsille ominainen tapa toimia 5 Sisällölliset orientaatiot tapa hahmottaa

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA LAPSEN ESIOPETUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: Lapsen esiopetussuunnitelma on esiopetuksen henkilöstön työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä,

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma

Yksikön toimintasuunnitelma Yksikön toimintasuunnitelma Apila-Lemmikin toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten varhaiskasvatusta käytännössä toteutetaan. Toimintasuunnitelma perustuu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Helsingin

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 21.8.2012 Veisun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämän mukaan meillä toimitaan: Haluamme kasvattaa yhdessä vanhempien kanssa tasapainoisia, toiset huomioonottavia, suvaitsevaisia ja ristiriitojakin

Lisätiedot