PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET YHDISTYKSEN TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS JA PAINOTUKSET 2 3 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN KASVATUSKUMPPANUUSPOLKU VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMINEN 3 4 VARHAISKASVATUS PALOKANKAAN PÄIVÄKODISSA VARHAISKASVATUKSEN SUUNNITTELU LAPSILÄHTÖISYYS JA AIKUISEN ROOLI HYVINVOIVA LAPSI TUNNETAIDOT KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA VERKOSTOYHTEISTYÖ ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA MAAHANMUUTTAJAPERHEET 9 5 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN OPPIMIS-, TIETO- JA LAPSIKÄSITYS OPPIMISKÄSITYS TIETOKÄSITYS LAPSIKÄSITYS 10 6 OPPIMISEN ILO LEIKKIMINEN LIIKKUMINEN TUTKIMINEN TAITEELLINEN KOKEMINEN JA ILMAISEMINEN 12

3 7 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN KASVUYMPÄRISTÖ FYYSINEN KASVUYMPÄRISTÖ PSYYKKINEN KASVUYMPÄRISTÖ SOSIAALINEN KASVUYMPÄRISTÖ KOGNITIIVINEN KASVUYMPÄRISTÖ EMOTIONAALINEN KASVUYMPÄRISTÖ ESTEETTINEN KASVUYMPÄRISTÖ 14 8 VARHAISOPPIMISEN SISÄLLÖT MATEMAATTINEN AJATTELU JA YMMÄRTÄMINEN LUONNONTIETEELLINEN AJATTELU JA YMMÄRTÄMINEN HISTORIALLIS-YHTEISKUNNALLINEN AJATTELU JA YMMÄRTÄMINEN ESTEETTINEN AJATTELU JA YMMÄRTÄMINEN EETTINEN AJATTELU JA YMMÄRTÄMINEN USKONNOLLISKATSOMUKSELLINEN AJATTELU JA YMMÄRTÄMINEN 16 9 YHTEISÖLLISYYS PALOKANKAALLA HAVAINNOINTI JA DOKUMENTOINTI PALOKANKAAN PÄIVÄKODISSA JOKAPÄIVÄINEN HAVAINNOINTI JA DOKUMENTOINTI TOIMINNAN SEURAAMINEN, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 19

4 1 1 JOHDANTO on yksi Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) Kouvolan paikallisyhdistyksen neljästä päiväkodista. Se on toiseksi vanhin päiväkodeista ja aloitti toimintansa vuonna Nykyiseen kiinteistöön siirryttiin huhtikuussa Kiinteistössä on aiemmin toiminut mm. kauppa, neuvola ja kirjasto. Palokankaan päiväkodissa tarjoamme päivähoitoa 1-6 -vuotiaille lapsille. Päiväkodissamme tarjotaan myös esiopetusta. Palokankaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) on tehty työvälineeksi henkilökunnalle sekä tueksi vanhemmille heidän kasvatustehtävässään. Suunnitelman tarkoituksena on auttaa henkilökuntaa ja vanhempia muodostamaan yhteinen käsitys päiväkodin toiminnasta ja lapsesta. Varhaiskasvatussuunnitelman tekemisessä ja varhaiskasvatuksen toteuttamisessa meitä ohjaa niin valtakunnalliset kuin kunnallisetkin asiakirjat. Päiväkodin Vasua on työstetty Kouvolan kaupungin Vasun pohjalta. 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOPOHJA JA PAINOTUKSET 2.1 Yhdistyksen toiminta-ajatus, arvopohja ja painotukset MLL:n Kouvolan paikallisyhdistyksemme kaikissa neljässä päiväkodeissa tavoitteenamme on, että tarjoamme lapsille päivähoitopalveluja turvallisessa varhaiskasvatusympäristössä, jossa ammatillisesti uudistuva ja arvopohjan tunnistava henkilöstö toimii kasvatuskumppaneina vanhempien kanssa. Perustehtävämme on lasten hoito, kasvatus ja opetus moniammatillisesti suunniteltuna ja toteutettuna. Moniammatillisuus päiväkodeissamme tarkoittaa, että meillä on erilaisia ammattikoulutuksia esim. lastentarhanopettaja, sosionomi (amk), lastenhoitaja, päivähoitaja, lähihoitaja jne. Kaikki koulutukset tuovat päivähoitoasetuksen mukaisen pätevyyden työskennellä päiväkodissa. Moniammatillisuus antaa meille laajempaa ja monipuolisempaa osaamista lasten hyväksi. Yhdistyksen päiväkotien toimintaa ja varhaiskasvatusta ohjaavat arvot ovat Lapset ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus Inhimillisyys Ilo

5 2 2.2 Palokankaan päiväkodin toiminta-ajatus ja painotukset Palokankaan päiväkodissa haluamme, että lapsella on turvallinen kasvuympäristö. Meille on tärkeää lapsen tunne-elämän vahvistaminen. Arkiliikunta tuo iloa lapsen elämään ja tukee kehitystä ja oppimista. Teemme yhteistyötä vanhempien kanssa kasvatuskumppaneina. Painotamme toiminnassamme: Kasvatuskumppanuus Alkukeskustelu (mahdollisuus kotikäynteihin) Esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen vanhempien kanssa Vanhempainillat Lasten ja vanhempien yhteiset liikuntatapahtumat Lasten ja vanhempien yhteiset te lat ja juhlat Liikunta: Liikunnalliset aamutuokiot Siirtymätilanteet (esim. kinkkaamalla vessaan) Mansikka-ahon liikuntahallivuorot Motoriset radat Sherborne -tuokio (tuokioilla harjoitellaan kehonhahmotusta, tilan tiedostamista, parityöskentelyä, ryhmätyöskentelyä, rentoutumista ja rauhoittumista) Piha-leikit, talviurheilu Metsäretket Tunteet: Tunnetaidot - tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, näyttäminen, hyväksyminen ja hallinta Tunnekirjat, tunnekuvat, tunnemittari Syli, lähellä olo sekä läsnä olo lasten kanssa Anteeksi pyytäminen - tietoisuus lapsella, mistä pyytää anteeksi Puutumme heti kiusaamiseen

6 3 3 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN KASVATUSKUMPPANUUSPOLKU Kasvatuskumppanuudessa yhdistyvät lapselle kaksi tärkeää tahoa: perhe ja päiväkodin henkilökunta. Vanhempien ja henkilöstön tiedot lapsesta luovat yhdessä parhaat edellytykset lapsen hyvinvoinnin turvaamiselle. Lapsen elämän tasapainoinen kehittyminen edellyttää hänestä vastuussa olevien aikuisten tiivistä yhteistyötä. Sitoudumme perheiden kanssa yhdessä kasvatuskumppanuuteen, jonka kantava voima on lapsen etu ja yhteinen toiminta lapsen parhaaksi. Tuemme perheitä heidän kasvatustehtävässään sekä varhaiskasvatuksen asiantuntijoina, että ollen ihmisinä lähellä ja läsnä. Kasvatuskumppanuus on kuin polku, jota kuljemme yhdessä perheiden kanssa. Yhteinen kulkeminen alkaa ennen hoidon tai esiopetuksen alkamista siihen päivään, kun hoitosuhde päättyy tai koulu alkaa. Kumppanuus ja yhdessä tekeminen on meille niin tärkeää, että tavoitteenamme on kouluttaa koko henkilökunta varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen (vavu). Tämä koulutus tukee meitä kumppanuudessa toimimiseen. 3.1 Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Kutsumme perheen tutustumaan päiväkotiin ennen hoidon tai esiopetuksen alkamista. Tarvittaessa teemme myös kotikäynnin. Vanhempien kanssa käydään keskustelu, jonka tarkoituksena on saada ensikäden tietoa lapsesta aloittaessamme yhteisen kumppanuuspolun kulkemisen. Samalla voimme antaa tietoa päiväkodista ja vähentää mahdollista jännitystä hoidon aloittamisesta. Vanhemmat ovat tervetulleita myös päiväkotiin ensimmäisinä päivinä viettämään aikaa lapsen kanssa. Alle 3-vuotiaiden lasten vanhempien läsnäolo ensimmäisinä viikkoina on erityisen toivottavaa. 4 VARHAISKASVATUS PALOKANKAAN PÄIVÄKODISSA Varhaiskasvatus on alle kouluikäisten lasten eri elämän piireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta. Päiväkodin varhaiskasvatus on tavoitteellista toimintaa. Tavoitteet määrittyvät aina sekä kunkin lapsen yksilöllisistä tarpeista että yhteiskunnallisista, yhteisistä tarpeista käsin.

7 4 Me Palokankaalla tarjoamme lapsille turvallisia ihmissuhteita, heidän kehitystä tukevaa toimintaa ja hyvän kasvuympäristön. Haluamme olla osaltamme edistämässä lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän kehitystä. Meidän tehtävänämme on rikastaa, jäsentää, ohjata ja tukea lasten toimintaa. Näin olemme luomassa pohjaa lapsen itsenäiselle toimintakyvylle ja elinikäiselle oppimiselle. Palokankaalla näemme varhaiskasvatuksen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutena, joka toimii myös lapsen kulttuurisen kiinnittymisen vahvistajana ja tukee lapsen identiteetin rakentumista, itseksi kasvamista. 4.1 Varhaiskasvatuksen suunnittelu Jokaiselle lapselle tehdään päiväkodissamme lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma = lapsen Vasu. Se laaditaan yhdessä vanhempien kanssa. Suunnitelman tavoitteena on lapsen yksilöllisyyden ja vanhempien näkemysten huomioon ottaminen toiminnan järjestämisessä huomioiden, että päiväkodissa hoito, kasvatus ja opetus ovat ryhmätoimintaa. Lapsen Vasu laaditaan kasvatuskeskustelussa 1-3 kk toimintakauden tai hoitosuhteen alkamisesta. Yhteistyössä mietitään vanhempien ja päiväkodin yhteiset tavoitteet lapsen varhaiskasvatukselle. Suunnitelmassa otetaan huomioon lapsen kokemukset, tämän hetken tarpeet ja tulevaisuuden näkymät, lapsen mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja lapsen yksilölliset tuen ja ohjauksen tarpeet. Keskustelussa sovitaan myös vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön tavoista. Lapsen Vasu monistetaan molemmille osapuolille: päiväkotiin ja kotiin. Lapsen Vasua arvioidaan toimintakausittain uudessa keskustelussa sekä hoitosuhteen päättyessä. Vasu on käytössä lapsen koko hoitosuhteen ajan. Se on ns. kehkeytyvä suunnitelma, joka elää ja jalostuu yhdessä lasten ja perheiden kanssa toimiessamme. Lapsen Vasun laadinnasta ja päivittämisestä muodostuu jatkumo (prosessi); ne eivät ole yksittäisiä asioita. Tämä huomioidaan myös silloin, jos lapsi vaihtaa päiväkodin sisällä ryhmästä toiseen tai vaihtaa päivähoitopaikkaa.

8 5 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman eteneminen kaaviona: Lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma/ esiopetussuunnitelma Asiantuntijan näkemys erityinen v tuki Vanhempien näkemys lapsesta & kodin arvot ja toiveet Lapsen oma näkemys (Ikä ja kehitystaso huomioiden) Henkilökunnan näkemys lapsesta Päiväkodin oma varhaiskasvatussuunnitelma Kaikki käytettävissä oleva tieto/ koko lapsen hoitohistoria/ lapsen Vasun laadinta ja päivittäminen Kouvolan varhaiskasvatussuunnitelma Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma 4.2 Lapsilähtöisyys ja aikuisen rooli Toteuttamamme lapsilähtöisyys perustuu lapsen ainutlaatuisuuden tunnustamiseen. Jokainen lapsi on arvokas ja arvostettu. Hänellä on yksilöllisiä tarpeita, kiinnostuksen kohteita, vahvuuksia ja kysymyksiä esitettävänä. Aikuisen tehtävä on vastata tarpeisiin ja mahdollistaa lapsen oma vastausten etsintä niihin kysymyksiin, joita lapsi itse esittää. Aikuinen arvostaa lapsen ideoita ja niistä nousevaa toimintaa. Lapsilähtöisyytemme kunnioittaa jokaisen lapsen tapaa tarkastella maailmaa omana itsenään omista kokemuksistaan käsin. Aikuisen osa ei meidän mielestämme voi kuitenkaan olla lapsen kasvun, kehittymisen ja oppimisen taustavaikuttaja, vaan aktiivinen toimija. Lapsilähtöinen toimintamme edellyttää lapsen ajattelun ymmärtämistä, kykyä nähdä lapsi osana ympäristöään ja mahdollistaa lapselle ominaisimmat toimintatavat oppimisen välineenä.

9 6 Tältä pohjalta aikuisen on harkintaa käyttäen puututtava lapsen oppimiseen ja olla lapsen oppimisen vastuunkantaja. Aikuisen tehtävä on tarjota lapselle mahdollisuus valita, mutta antaa tukea valintojen tekemiseen, antaa lapselle mahdollisuus omatoimisuuteen, mutta auttaa tarvittaessa, kannustaa rohkeuteen seistä omilla jaloillaan, mutta pitää kädestä, elleivät jalat vielä yksin kanna. 4.3 Hyvinvoiva lapsi Hyvinvoiva lapsi on tyytyväinen, onnellinen ja hänellä on mahdollisuus toteuttaa sekä kehittää itseään. Päiväkodissa tavoittelemme toiminnallamme lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Se syntyy monien eri tekijöiden kokonaisuutena. Lapsen fyysisen hyvinvoinnin turvaaminen on päivähoidon päivittäistoimintojen perustehtäviä. Huolehdimme ruoan, liikunnan, levon ja terveyden edistämisen tasapainosta. Lasten terveyden edistämiseksi ulkoilemme päivittäin. Ulkona liikkuminen ja leikkiminen kohottavat fyysistä kuntoa, edistävät hyvää ruokahalua sekä auttavat kehon oikeanlaisen rasituksen ja levon vuorottelussa. Päiväkodissamme valmistetaan ruoka itse. Meillä on oma valmistuskeittiö, jossa valmistuvat maukkaat, ravintosisällöllisesti oikeanlaiset ateriat kaikille lapsille. Myös erilaiset ruoka-aineallergiat tulevat huomioiduiksi. Yhdistyksen omat laitosapulaiset huolehtivat siivouksesta ja puhdistuksessa käytettävät aineet ovat hajuttomia turhien allergiaoireiden estämiseksi. Fyysisen ympäristön siistimiseen osallistuvat kaikki yhteisön jäsenet kukin omalla tavallaan - myös lapset. Fyysisen turvallisuuden takaamiseksi päiväkodissamme toteutetaan turvallisuuskansioon koottua turvaohjeistusta, henkilökunnan perehdytyssuunnitelmaa ja jokaisessa päiväkodissa yksikön yhdessä laatimia sääntöjä, joihin henkilökunta sitoutuu. Säännöistä keskustellaan ja niitä luodaan tietysti myös yhdessä lasten kanssa. Meillä Palokankaalla edistetään psyykkistä turvallisuutta ja hyvinvointia aikuisen aidolla kiinnostuksella lapseen. Turvalliset aikuissuhteet takaavat lapselle hoivan, jota ilman lapsi ei tule toimeen. Annamme lapselle kokemuksia oman minän arvokkuudesta ja ainutlaatuisuudesta. Näitä kokemuksia lapsi tarvitsee hyvän lapsuuden toteutumiseen sekä tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen.

10 7 Sosiaalista terveyttä edistämme antamalla lapselle mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja ystävyyssuhteisiin. Voidakseen hyvin, lapsen on saatava kokea myös pettymyksen tunteita, ristiriitoja ja turhautumista. Lasta arvostavan ja hänestä välittävän aikuisen avulla lapsi selviytyy ja kasvaa kykeneväksi iloitsemaan myönteisyydestä. Hän oppii ottamaan vastuuta käyttäytymisestään ja osoittamaan myötätuntoa sekä empatiaa. 4.4 Tunnetaidot Perustarpeiden tyydytys, hoiva ja hellyys sekä puhe saavat pienissä lapsissa aikaan mielihyvää ja luovat perustan luottamukselle. Aikuisten omat tunteenilmaisut edistävät lapsen tunneelämän kehitystä ja antavat hänelle mallin tunteiden ilmaisusta ja hallinnasta. Lapset pitävät tärkeänä, että heidän seurassaan viihdytään. He tarvitsevat aikuisilta hyväksyntää, kiitosta ja myönteistä palautetta. Lapsen minäkuva syntyy pikkuhiljaa vuorovaikutuksessa. Me tuemme ja kannustamme lasta löytämään sanat kertomaan ja kuvailemaan hänen omia tuntemuksiaan ja näin myös selvittämään vaikeitakin ristiriitatilanteita. Lapset tarvitsevat aikuisten tukea ja lohdutusta kestääkseen omat ailahtelevat tunteensa. Meidän tehtävänä päiväkodissa on kestää myös lapsen pahat tunteet, kiukku, suuttumus ja raivo. Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää oppia ymmärtämään että erilaisten tunteiden näyttäminen on sallittua. Silloin kun lapsi saa muilta myötätuntoa osakseen hän oppii antamaan sitä myös muille pikkuhiljaa.

11 8 4.5 Kielen merkitys varhaiskasvatuksessa Jokaisen yksilön tie itseensä ja ympäristöönsä käy paljolti kielellistä tietä. Kieli kehittyy luontevasti arjen vuorovaikutuksessa. Edistämme tätä kehittymistä aktiivisesti, tietoisesti ja tavoitteellisesti päivän kaikissa tilanteissa. Lasta rohkaistaan kielelliseen pohdintaan, ääneen ajattelemiseen ja selittämiseen. Emme halua puhua lapsen puolesta, vaan annamme hänelle mahdollisuuden itse puhua. On tärkeätä, että lapsi oppii paitsi vastaamaan, myös kysymään. On myös hyvä muistaa, että toisen kuunteleminen on yhtä tärkeää kuin puheen tuottaminen. Lapsen päiväkotipäivä on täynnä erilaisia kohtaamisia. Näissä kohtaamisissa lapsen kyky käyttää kieltä omalla persoonallisella tavallaan vahvistuu. Ollessaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa lapsi harjaantuu luontevaan esiintymiseen ja käyttämään ääntään tilanteeseen sopivalla tavalla. Häntä tuetaan ja kannustetaan oman persoonallisen ilmaisutapansa löytämisessä. Meidän jatkuvana tehtävänä on huolehtia siitä, että lasten toimintaympäristö on kielellisesti virikkeellinen ja lasten yksilöllistä kielellistä kehitystä edistävä. Lasten kieliympäristöön on kiinnitettävä erityistä huomiota silloin, kun päiväkodissa puhutaan useita kieliä. Kielellisen tietoisuuden laajentaminen ja kirjoitetun kielen tarkasteleminen ovat merkittävä osa tavoitteellista toimintaa päiväkodissa. Luemme lapsille päivittäin ja näin tuemme lapsen kiinnostusta lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen. 4.6 Verkostoyhteistyö Palokankaalla teemme verkostoyhteistyötä mahdollistaaksemme laadukkaat lasten ja perheiden tarpeita vastaavat varhaiskasvatuspalvelut. Yhteistyö tapahtuu kasvatuskumppanuuden ehdoilla yhdessä vanhempien kanssa. Verkostoyhteistyötä tehdään varhaiskasvatuksen linjausten mukaisesti koko laajan lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa. Verkostoomme kuuluu mm. neuvola, kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto) sekä lastensuojelu. Verkostoyhteistyön yhtenä tavoitteena on mahdollisimman varhainen vaikuttaminen riskitilanteissa.

12 9 4.7 Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Lapsen tuen tarpeen arvioinnin lähtökohtana varhaiskasvatuksessa on vanhempien ja kasvatushenkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu tai lapsen aiemmin todettu erityisen tuen tarve. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen tai tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueella eripituisia aikoja. Tuen tarve voi syntyä myös tilanteessa, jossa lapsen kasvuolot vaarantuvat tai eivät turvaa hänen terveyttään ja kehitystään. Mikäli havaitsemme päiväkodissa lapsella tuen tarvetta, keskustelemme tilanteesta vanhempien kanssa. Henkilökunnan ja vanhempien tukena on alueen kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto). Yhdessä vanhempien kanssa mietimme tarvittavia tukitoimenpiteitä. Lapsen tarvitsema tuki aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tukitoimia voivat olla mm. lapsen kehityksen tehostettu seuraaminen, yhteistyön tehostaminen, erilaiset järjestelyt päiväkodissa, tutkimuksiin tai Kasperiin (kasvatus- ja perheneuvola) ohjaaminen (ohjauslomake). Lapsen tuen tarvetta arvioitaessa olennaista on tunnistaa ja määritellä lapsen yksilölliset toimintamahdollisuudet eri ympäristöissä ja erilaisissa kasvatuksellisissa tilanteissa sekä niihin liittyvät tuen ja ohjauksen tarpeet. 4.8 Maahanmuuttajaperheet Päiväkodissa pystymme jokapäiväisellä toiminnallamme edistämään luontevasti maahanmuuttajaperheiden Suomen tapa- ja käytös kulttuurin tuntemusta. Haluamme viestittää lapsille, että kaikki kulttuurit ovat yhtä arvokkaita erilaisuuksista huolimatta. Meillä Palokankaalla pidämme tärkeänä, että maahanmuuttaja perheiden lasten Vasun laadinnassa ja päivittämisessä on läsnä tulkki. Tulkin välityksellä molemmat osapuolet voivat käydä keskustelua omalla äidinkielellään ja asiat tulevat varmasti ymmärretyiksi. Näin pystymme parhaiten toimimaan tasavertaisina kasvatuskumppaneina. Päiväkodissa luomme pohjan maahanmuuttaja lasten kaksikielisyydelle. Ryhmän vuorovaikutus, päiväkodin lapset ja aikuiset tukevat lapsen suomen kielen oppimista ja haasteeksi jääkin maahanmuuttaja perheille säilyttää oma äidinkieli. Kannustammekin perheitä käyttämään keskinäisessä kommunikaatiossa omaa äidinkieltään.

13 10 5 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN OPPIMIS-, TIETO- JA LAPSIKÄSITYS 5.1 Oppimiskäsitys Meillä Palokankaalla aikuinen tukee lapsen uuden oppimista mahdollistamalla lapselle omakohtaisen tutkimisen, löytämisen, keksimisen ja oivaltamisen riemun. Aikuiset antavat positiivista asennetta tekemiseen ja muokkaavat oppimiskäsitystä myönteiseksi ja optimistiseksi. Meillä ymmärretään, että lapsen on saatava oppimiskokemuksia, jotka mahdollistavat sellaiset tiedot, taidot ja rohkeuden, joita lapsi tarvitsee kasvaessaan, kehittyessään ja ottaessaan vastuuta itsestään oman perheen ja kodin ulkopuolella. Meillä aikuiset tiedostavat lasten erilaiset tavat oppia. Tällöin lapsen on mahdollista edetä omassa kehityksellisessä tahdissaan ja omalla persoonallisella tavallaan 5.2 Tietokäsitys Lapsi on hyvin tiedonhaluinen: hän haluaa tietää loputtomiin ja tätä tiedonhalua tahdomme päiväkodissamme tukea. Palokankaalla haluamme ohjata lasta hankkimaan tietoa sekä jäsentelemään ja käyttämään sitä. Haluamme, että lapsi oppii soveltamaan hankkimiaan tietoja eri tilanteisiin ja myös hankkimaan tietoa lisää. Ymmärrämme, että lapsen kannalta merkityksellisintä on toimintatieto, jossa tieto kytkeytyy tekemiseen ja auttaa tekijää ymmärtämään, mitä hän on tekemässä ja miksi. Aikuisen työtä on tukea lasta, kun lapsi laajentaa tiedon kenttää lapselle mielekkäällä ja itse saavutettavalla tavalla. Vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen ovat kanavia kiinnostuksen herättämiseen, käsitteiden muodostamiseen ja tiedon levittämiseen. 5.3 Lapsikäsitys Palokankaalla näemme lapset tasavertaisina ja kokonaisina. Lapsia yksilöllisesti huomioimalla pystymme luomaan heille kykyä selviytyä kasvamisen tuomista haasteista. Päiväkodissa haluamme tukea ja kannustaa lasta näkemään ja vahvistamaan omia hyviä puoliaan. Meidän aikuisten tehtävä on antaa lapsen olla lapsi ja mahdollistaa se, että hän saa ja voi toimia itselleen ominaisella tavalla. Päiväkotitoiminnassa muistamme lapsen oikeuden itselleen merkityksellisiin ja tärkeisiin asioihin. Silloin hän kokee tulleensa kuulluksi ja nähdyksi sekä sitä kautta hyväksytyksi.

14 11 6 OPPIMISEN ILO Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä kokeminen sekä ilmaiseminen ovat lapselle ominaisia tapoja toimia ja ajatella. Toimiessaan itselleen mielekkäällä tavalla lapsi ilmentää ajatteluaan ja tunteitaan. Lapselle luonteva toiminta vahvistaa hänen hyvinvointiaan ja käsitystä itsestään sekä lisää hänen osallistumismahdollisuuksiaan erilaisiin toimintoihin. 6.1 Leikkiminen Leikkiessään lapsi oppii maailmasta uusia asioita, rakentaa omaa suhdettaan maailmaan sekä omaa identiteettiään, tutkii ja kokeilee. Lapset luovat koko ajan uutta kun heille antaa siihen mahdollisuuden, he käyttävät leikkinsä pohjana elettyä elämäänsä ja omia kokemuksiaan. Leikkiessään lapset jäljittelevät muita, pohtivat ja luovat koko ajan uutta. He käyttävät leikkinsä aineksina kaikkea näkemäänsä, kuulemaansa ja kokemaansa. Leikkiympäristön luominen, ylläpitäminen ja uudistaminen lasten kanssa ovat olennainen osa meidän varhaiskasvatustamme, johon mielellään otamme mukaan myös vanhempia. Meidän tehtävänämme onkin antaa tarpeeksi tilaa ja aikaa lasten leikille sekä tukea leikin jatkuvuutta.

15 Liikkuminen Liikkuminen luo lapselle iloa ja elämyksiä ja se on myös lapsen hyvinvoinnin ja terveen kasvun perusta. Liikkuessaan lapsi ajattelee, ilmaisee tunteitaan ja oppii koko ajan uutta. Liikkumalla paikasta toiseen lapsi hahmottaa ympäristöään ja liikkeen avulla lapsi myös tutustuu omaan kehoonsa. Lapsen tietoisuus omasta kehostaan ja sen hallinnasta luo pohjaa terveelle itsetunnolle. Me yhdistämme liikunnan ja liikkumisen luontevasti kaikkeen toimintaan ja opetukseen, mikä lisää lasten oppimisen mahdollisuuksia. 6.3 Tutkiminen Lapset ovat uupumattomia maailman tutkijoita. Syntymästään asti lapsi on aktiivinen ja utelias, haluaa kysellä ja pohtia. Tutkiessaan lapsi tyydyttää uteliaisuuttaan ja kokee osallisuutta ympärillään olevaan maailmaan ja yhteisöön. Lapsi kokee, että hänen tutkiva ihmettelynsä, kysymyksensä, pohdintansa ja toimintansa on merkityksellistä. Hän voi itse sekä yhdessä muiden kanssa rauhassa kokeillen tutkia uusia asioita. Yrityksen ja erehdyksen ja oivalluksen kokemus ylläpitää ja vahvistaa lapsessa oppimisen iloa. Meillä Palokankaalla kasvuympäristöissä on riittävästi mielenkiintoista tutkittavaa, mitä voi koskettaa, pudottaa maahan, haistella, katsella ja maistella. Välillä tutkiminen edellyttää leikkiä, välillä kirjoihin tutustumista, joskus rakentelua tai luontoon maastoutumista. 6.4 Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen Lapselle taiteelliset kokemukset syntyvät siinä kasvuympäristössä, jossa tarjotaan musiikillista ja draamallista toimintaa, kädentaitoja sekä lasten kirjallisuutta. Kun puhutaan lapsesta taiteen kokijana ja tekijänä, ei ole kysymys mistään erillisestä toiminnasta arkipäivässä vaan lapsi luo jatkuvasti kun saa mahdollisuuden ja rohkaisua. Taiteessa lapsella on mahdollisuus kokea mielikuvitusmaailmaa, jossa kaikki on mahdollista ja leikisti totta. Me Palokankaalla tarjoamme lapselle maailman, jossa on oppimisen iloa, muotoja, ääniä, värejä, tuoksuja, tuntemuksia ja eri aistien välittämiä kokemuksia.

16 13 7 PALOKANKAAN PÄIVÄKODIN KASVUYMPÄRISTÖ Meillä Palokankaalla kasvuympäristö on iloinen, avoin, rohkaiseva ja lapsen toiminnalle aikaa antava. Kasvuympäristömme herättää lapsissa mielenkiintoa, kokeilunhalua ja uteliaisuutta sekä kannustaa heitä toimimaan ja ilmaisemaan itseään. Tuemme kasvuympäristömme avulla monipuolisesti lapsen kasvua ja oppimista sekä oman toiminnan arviointia. 7.1 Fyysinen kasvuympäristö Meillä Palokankaalla on paljon tilaa lasten leikeille niin sisällä kuin ulkonakin. Monipuoliset, avarat ja valoisat tilamme sisällä mahdollistavat ryhmien jakautumisen leikki- ja toimintahetkiin. Sisätiloissa välineet ja materiaalit ovat lastenulottuvilla ja ergonomia on otettu huomioon kasvuympäristön suunnittelussa. Päiväkodissamme on paljon erilaisia liikuntavälineitä lasten saatavilla. Piha-alueemme on toimiva ja välineissä on otettu huomioon päiväkodin lasten ikäjakauma. Aivan pienimmille on oma aidattu piha-alue. Läheltä löytyy myös liikuntahalli, luistelupaikka ja valaistu kuntopolku, joita käytämme toiminnassamme aktiivisesti. Teemme myös retkiä luontoon ja muuhun lähiympäristöön. 7.2 Psyykkinen kasvuympäristö Psyykkinen kasvuympäristö on turvallinen ja ohjaava, huolta pitävä ja se antaa lapselle tilaisuuden yksin olemiselle, levolle sekä mahdollistaa myös oman rauhan. Meille on tärkeää iloisen, avoimen, lämpimän, sallivan ja rohkaisevan kasvatusilmapiirin luominen, koska tällaisessa ympäristössä lapsi voi kokea tulleensa hyväksytyksi. Ristiriitatilanteet selvitetään avoimesti ja kiusaamiseen puututaan heti. Meillä Palokankaalla ihmissuhteet lasten, vanhempien sekä henkilökunnan välillä ovat aidot ja avoimet. Aikuisella on syli, johon lapset voivat aina tulla ja aikuiset ovat aidosti läsnä kaikissa tilanteissa. Sitoudumme lasten ja henkilökunnan kanssa yhteisiin sääntöihin ja sopimuksiin. Näin takaamme lapsille turvallisuuden ja tasavertaisuuden tunteen. 7.3 Sosiaalinen kasvuympäristö Tavoitteenamme on luoda turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen lapsi saa olla yksilöllinen ja samalla tuntea yhteenkuuluvuutta ja hyväksyntää. Ryhmässä opetellaan ottamaan muut ryhmän jäsenet huomioon sekä harjoitellaan hyviä tapoja. Anteeksipyytämisen taito sekä ymmärrys miksi anteeksi pyydetään auttavat lasta kasvamaan yhteisön jäsenenä. Ryhmäytymiseen kiinnitetään erityisesti huomiota toimintakauden alkaessa sekä aina kun yhteisömme kasvaa uusilla jäsenillä.

17 14 Päiväkodissamme niin lapset kuin aikuisetkin pystyvät liikkumaan luontevasti ryhmästä toiseen. Vastuu lapsista on koko henkilökunnalla, ei vain ryhmän omilla aikuisilla. Jokainen lapsi on yksilöllinen ja toiminnan suunnittelussa otetaan huomioon niin vanhempien kuin lastenkin toiveita. Aikuisten persoonallisen tapa tehdä työtä on päiväkotimme rikkaus. Hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan henkilökunnan erityisosaamista. 7.4 Kognitiivinen kasvuympäristö Kognitiivinen kasvuympäristö on suunnitelmallinen mutta joustava lasten tarpeille ja ajatuksille. Meillä Palokankaan päiväkodissa tuetaan lasten omaa pohdintaa, suunnittelua ja itsenäistä ajattelua sekä ongelmanratkaisukykyä. Mahdollistamme lasten omaehtoisen tutkimisen, leikin, työn ja touhun sekä annamme riittävästi tilaa luovuudelle. Hyödynnämme mahdollisimman paljon lasten omia kiinnostuksen kohteita ja heistä lähteviä ideoita. Rohkaisemme lapsia ja kannustamme heitä yrittämään sekä mahdollistamme yksilö ja ryhmätoiminnan. Käytämme lasten kanssa käsitekarttoja, jotka auttavat heitä jäsentämään omia ajatuksiaan. 7.5 Emotionaalinen kasvuympäristö Lapsi on riippuvainen aikuisista ja hän tarvitsee hoivaa sekä huolenpitoa. Voidakseen kasvaa ja kehittyä selviytyjäksi, vastuuntuntoiseksi sekä tasapuoliseksi, on lapsen saatava läheisyyttä, turvallisuutta ja vuorovaikutteisia ihmissuhteita. On todella tärkeää, että voimme suoda lapselle lämpöä ja turvaa. Myönteisessä ilmapiirissä lapsen myönteinen minäkuva vahvistuu. Palokankaalla turvallinen ja hyväntuulinen ilmapiiri syntyy yhdessä tekemisestä ja elämisen riemusta. Toiminnassamme on leikillisyyttä ja huumoria hyviä käytöstapoja unohtamatta. Meillä on sallittua näyttää kaikenlaisia tunteita. Pidämme tärkeänä, että lapsi oppii tunnistamaan ja nimeämään omia tunteitaan, minkä jälkeen hänen on helpompi hyväksyä ja hallita niitä. Hyväksymme toistemme erilaisuuden ja persoonallisen tavan toimia, näin viestitämme lapsille, että erilaisuus on rikkautta. 7.6 Esteettinen kasvuympäristö Lapsilla on mahdollisuus monipuolisesti harjoittaa kädentaitojaan. Lapsen töitä ja tekemisiä arvostetaan ja lapsi kokee että häntä odotetaan, toivotaan ja kaivataan. Se mahdollistaa jokaisen vahvuuksien esille tulemisen sekä antaa runsaasti mahdollisuuksia vertaisryhmän toimintaan ja kasvuun siinä. Kiinnitämme myös huomiota leikkiympäristön siisteyteen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen. Ulkona liikkuessamme meillä on aikaa pysähtyä ihastelemaan ja ihmettelemään luontoa. Sisällä suuret ikkunamme mahdollistavat muuttuvan ympäristön tutkimisen.

18 15 8 VARHAISOPPIMISEN SISÄLLÖT Meillä Palokankaalla varhaiskasvatuksen toteuttamisessa vuorottelevat lapsilähtöiset, lapsille ominaiset toiminnan tavat ja aikuislähtöiset varhaisoppimisen sisällöt. Lapset orientoituvat sisältöihin leikkimällä, liikkumalla, tutkimalla sekä taiteellisen kokemisen ja ilmaisemisen kautta. Lapset käyttävät hyväkseen aikuisten virittämät mahdollisuudet kuten erimerkiksi tarinat, tehtävät ja tutkimukset. Niiden kautta lapset saavat uusia ideoita ja kokemuksia sekä oppivat uusia asioita. Varhaisoppimisen sisällöt rikastuttavat lapsen maailmaa. Kun aikuiset ovat tietoisia sisällöistä, he tuovat niitä lapsen maailmaan. 8.1 Matemaattinen ajattelu ja ymmärtäminen Meillä Palokankaalla lapset pääsevät tutustumaan vertaamiseen, päättelemiseen ja laskemiseen arkielämän erilaisissa tilanteissa leikinomaisesti konkreettisten heille tuttujen ja heitä kiinnostavien materiaalien, esineiden ja välineiden avulla. Esimerkiksi numerot ja lukumäärät tulevat tutuiksi seuraamalla päivittäin yhdessä lasten kanssa ajankulkua kalenterin ja kellon avulla. 8.2 Luonnontieteellinen ajattelu ja ymmärtäminen Palokankaalla lasten lähiympäristö antaa oivat puitteet ja aiheet luonnon moninaisten ilmiöiden, eläimien ja kasvien tarkkailuun eri vuodenaikoina. Lapset havainnoivat ympäristöään ja oppivat näin seuraamaan luonnossa tapahtuvia muutoksia. Erilaisten kokeellisten menetelmien avulla pyritään havainnollistamaan lapsille asioiden syy- seuraus yhteyttä. Usein suurten

19 16 ikkunoidemme valossa kasvaakin monenlaisia kasveja, joiden kasvua lapset saavat seurata aina istutuksesta alkaen. 8.3 Historiallis-yhteiskunnallinen ajattelu ja ymmärtäminen Pyrimme antamaan lapsille kuvan menneisyydestä erilaisten esineiden, dokumenttien, tarinoiden ja näytelmien sekä teemapäivien avulla. Aika-ajoin tutustumme lähiympäristön ja kotiseudun kulttuurihistoriallisiin kohteisiin. Päiväkodin oma historia on tullut lapsille tutuksi hiljattain olleiden 40-vuotis juhlallisuuksien kautta. Nykyajan monikulttuurisuus näyttäytyy päiväkodissamme luontevasti lapsille maahanmuuttajataustaisten perheiden kautta. 8.4 Esteettinen ajattelu ja ymmärtäminen Palokankaalla tarjoamme lapsille omakohtaisia elämyksiä ja esiintymisen riemua kalenterivuoden aikana olevissa tapahtumissa sekä päivittäisissä oman ryhmän yhteiskokoontumisissa. Lapset oppivat arvostamaan omia ja muiden tuotoksia sekä esityksiä. Jokapäiväiseen toimintaamme kuuluvat erilaiset musiikki-, kuvataide-, sadutus- sekä lukuhetket. 8.5 Eettinen ajattelu ja ymmärtäminen Lasten jokapäiväinen elämä sisältää tilanteita ja tapahtumia, joita voidaan tarkastella ja pohtia oikean ja väärän, hyvän ja pahan, totuuden ja valheen näkökulmista. Päivittäisten tapahtumien kautta käsittelemme myös oikeudenmukaisuuden, tasa- arvon, kunnioituksen ja vapauden kysymyksiä. Lasten ikä- ja kehitystaso huomioiden puhumme peloista, ahdistuksesta ja syyllisyydestä turvallisessa ympäristössä. Tarjoamme lapsille mahdollisuuden hiljaisuuteen ja ihmettelyyn, kyselemiseen ja pohdintaan. Tuemme, kunnioitamme ja vahvistamme lapsen herkkyyttä ja kykyä ymmärtää sanatonta ja ei sanallista viestiä. Päiväkodissamme on käytössä Turvataitoja lapsille -kansio, jonka avulla lapsi tulee tietoiseksi mm. omasta henkilökohtaisesta koskemattomuudestaan. 8.6 Uskonnolliskatsomuksellinen ajattelu ja ymmärtäminen Lapsen henkilökohtaisessa Vasussa sovitaan vanhempien kanssa yhdessä uskonnolliskatsomuksellisesta lapsikohtaisesta sisällöstä. Seurakunta-yhteistyön merkeissä päiväkodissamme käy kuukusittain pyhäkoulun pitäjä. Päiväkodissa huomioimme kalenterivuoden mukaiset kirkolliset juhlapyhät osallistumalla seurakunnan järjestämiin tapahtumiin esim. pääsiäisvaellus, adventtikirkko. Käymme lasten kanssa keskusteluja perinteistä, tavoista sekä käytännöistä, joita uskontoihin tai katsomuksiin liittyy.

20 17 9 YHTEISÖLLISYYS PALOKANKAALLA Yhteisöllisyys on meille tärkeää. Yhteisöllisyys tarkoittaa toistemme kohtaamista, toisistamme välittämistä ja yhteistä vastuuta hyvinvoinnista. Kyetäksemme yhteisöllisyyteen sitoudumme arkityössämme avoimeen, säännölliseen vuorovaikutukseen. Teemme työtämme yhdessä sovittujen toimintatapojen mukaan. Yhteisöllisyyden ymmärtäminen edistää hyvinvointia luomalla myönteistä ilmapiiriä, jossa ristiriitojakin on helpompi ratkoa. Päiväkodissa toimimme isommissa sekä pienemmissä ryhmissä, joiden avulla edistämme lasten ryhmäytymistä ja yhdessä toimimista. Jokainen ryhmän jäsen on arvokas ja jokaisella on oma paikkansa ryhmässä. Ryhmä tukee yksilöllisyyttä, muttei itsensä huomioivaa itsekkyyttä. Ryhmäytyminen, samoin kuin yhteisöllisyys, tarvitsevat aikaa: sitä on oltava toisen kuuntelemiseen ja huomioimiseen. Aikuiset kuuntelevat lapsia, lapset kuuntelevat aikuisia, aikuiset kuuntelevat aikuisia, lapset kuuntelevat lapsia. Yhteisöllisyys kunnioittaa yksilön tarpeita ja perustuu tasavertaiselle vuorovaikutukselle. Yhteisöllisyytemme tavoitteena onkin, että opimme ilmaisemaan ja jakamaan ajatuksiamme avoimessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Tällöin lasten niin kuin aikuistenkin vahvuudet tulevat yhteisön tuella paremmin esiin. Arvojemme mukaisesti toimintaamme ohjaavat toisen arvostus, suvaitsevaisuus, inhimillisyys ja yhteisvastuu. Hyvä käyttäytyminen toisiamme kohtaan edistää keskinäistä kunnioitusta. Se ei rajoita kenenkään toiminnan vapautta, vaan ohjaa kohti myönteistä yhteisöllisyyttä sekä antaa rohkeutta siirtyä tulevaisuudessa uusiin yhteisöihin ja auttaa löytämään niissäkin oman ainutlaatuisen paikkansa.

21 18 10 HAVAINNOINTI JA DOKUMENTOINTI PALOKANKAAN PÄIVÄKODISSA Palokankaalla havainnoimme ja dokumentoimme lasten toimintaa, koska haluamme tietää lasten ajatuksia ja oppia tuntemaan heidät paremmin. Se antaa myös mahdollisuuden jakaa tietoa vanhemmille siitä miten lapsi toimii, eikä pelkästään mitä lapsi on tehnyt. Havainnointimme perustuu positiiviseen näkökulmaan siitä mitä lapsi osaa ja mitkä ovat hänen vahvuutensa. Samalla saamme myös tietoa lapsen kehityksen osa-alueista, joihin hän tarvitsee vielä tukea ja harjoitusta. Havainnointimme toimii lisäksi perustana lapsiryhmän toiminnan suunnittelulle, sillä toiminnan tavoitteet, työskentelytavat, toimintaympäristön muokkaaminen, pienryhmiin jakaminen jne. lähtevät sen hetkisen lapsiryhmän tarpeista. Erilaiset teemat ja projektit saavat yleensä alkunsa lasten pohdinnoista ja mielenkiinnon kohteista Jokapäiväinen havainnointi ja dokumentointi Meillä on käytössä ryhmissä vihkot, joihin kirjataan jokaisesta lapsesta erikseen toiminnan ja leikin havainnointeja. Vihkoon kirjaamiseen osallistuvat kaikki työyhteisön jäsenet tilanteiden mukaan. Vihkoihin kirjatut asiat ovat oman lapsensa osalta vanhempien nähtävissä. Jokaisella lapsella on oma kansio, johon kerätään lapsen kanssa yhdessä mm. lapsen töitä, ajatuksia, omia tarinoita ja valokuvia. Mitä isommasta lapsesta on kyse, sitä enemmän hän itse kokoaa kansiotaan. Kannustamme lasta itse kertomaan omista leikeistään, retkistä, toiminnasta ja tapahtumista lapsen omasta näkökulmasta. Kasvun kansio on myös hyvä yhteistyön väline vanhempien kanssa. Palokankaalla käytämme sadutusta yhtenä havainnoinnin välineenä. Sadutuksen ohje on lyhyt ja sen kertomiseen yhdistyy kirjoittaminen, lukeminen ja kertojan / kertojien toivomat korjaukset. Saduttaja tarvitsee kynän ja paperin ja hän aloittaa sadutuksen kehottamalla: "Kerro satu (kertomus tai tarina), juuri sellaisena kuin haluat. Minä kirjoitan sen ylös sana sanalta, niin kuin sinä sen kerrot. Kun satu on valmis, minä luen sen sinulle ja voit korjata sitä mikäli haluat. Sadutusmenetelmää käytettäessä ei ennakoida eikä ohjata keskustelun kulkua, eikä myöskään arvioida kertomusta. Kertoja itse päättää mistä hän haluaa kertoa ja miten. Kertoja päättää myös siitä mitä hän jättää kertomatta, ja hänellä itsellään säilyy tekijänoikeus omaan kertomukseen ja tekstiin. Kaikkia lapsia sadutetaan yksilötasolla, näin varmistetaan lapsen yksilöllinen huomiointi ja tutustutaan lapseen. Käytämme monipuolisesti myös muita sadutus menetelmiä yksilö sadutuksen lisäksi.

22 19 Yhtenä havainnoinnin ja dokumentoinnin välineenä käytämme päiväkodin omaa lehteä "Palokankaan onni", joka ilmestyy vähintään kerran toimintakaudessa. Lehtiä säilytetään päiväkodilla ja ne ovat vanhempien vapaasti luettavissa. Lehdistä jää mukava muisto myös tuleville sukupolville ja niitä voi käyttää esim. toiminnan esittelyyn. 11 TOIMINNAN SEURAAMINEN, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Me Palokankaalla pysähdymme säännöllisesti miettimään, tutkimaan ja keskustelemaan yhdessä työyhteisön kanssa elettyä ja tehtyä työtä. Näin käymme työyhteisön jatkuvaa itsearviointia suhteessa perustehtävään. Jatkuva ja säännöllinen työyhteisön itsearviointi johtaa kaikkien sitoutumiseen yhteisiin tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Haluamme pitää huolta henkilöstön ammattitaidosta jatkuvalla koulutuksella. Tavoitteenamme on saada aikaan henkilöstössä halukkuus oman itsensä kehittämiseen. Kartoitamme päiväkotimme asiakkaiden tarpeita toimintakausittain, joko kartoituskyselyllä tai vanhempainiltojen keskusteluiden pohjalta. Haluamme näin tarkentaa päiväkotimme toimintasuunnitelman painotusalueita vanhempien näkemyksiä ja tarpeita vastaavaksi. Lisäksi kuuntelemme aktiivisesti vanhempien ajatuksia ja toiveita jokapäiväisessä toiminnassa sekä lapsen Vasun laadinnan ja päivittämisen yhteydessä. Käytössämme on myös palautevihko, johon kirjaamme asiakkailta tulleet palautteet. Käsittelemme palautteita niiden kiireellisyyden mukaan heti tai viikko- sekä kuukausipalavereissamme. Pyrimme siihen, että lapset osallistuvat toiminnan arviointiin mahdollisuuksiensa mukaan. Otamme lasten palautetta vastaan jokapäiväisessä toiminnassa, sadutuksessa jne. Olemme tämän toimintavuoden aikana ottaneet käyttöön TOUKKAPELIN. Tarkoituksena on käydä peli läpi jokaisen lapsen kanssa kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Toukkapelin yhteenveto liitetään lapsen Vasuun. Palokankaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma on henkilökunnan päivittäistä toimintaa ohjaava työväline. Myös vanhemmat voivat käyttää sitä oman kasvatustehtävänsä tukena. Varhaiskasvatussuunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään tarvittaessa.

23 20 Kiitämme kuvitukseen osallistuneita: Jokivuori Tapio Järvinen Mikael Laurinantti Sara Ojalainen Reko Solovieva Melani

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU

HALLILAN PÄIVÄKOTI. Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU HALLILAN PÄIVÄKOTI Varhaiskasvatussuunnitelma - VASU Päiväkodissamme toimii 6 ryhmää: Nuput Pallerot Tenavat Naperot Nappulat Muksut Toiminta-ajatus Meille on tärkeää, että lapsi kokee olonsa turvalliseksi

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen vasun tekeminen perustuu varhaiskasvatuslakiin. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma

Havusten varhaiskasvatussuunnitelma Havusten varhaiskasvatussuunnitelma 2010 2011 Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 SAARENKYLÄ Havusten ryhmän puh. 050 5710814 Puh.klo16.30 jälk. 040 5197574 Tervetuloa Havusiin! Havuset on tällä hetkellä

Lisätiedot

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA MÄKITUVAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. ARVOT 2.1 VASTUULLISUUS 2.2 AVOIMUUS 2.3 UUDISTUMISKYKY 2.4 YHTEISTYÖ JA PALVELUHENKISYYS 3. TOIMINTA-AJATUS 4.

Lisätiedot

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma

Melukylän Päiväkoti. Alatalo Välitalo Ylätalo. Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän Päiväkoti Alatalo Välitalo Ylätalo Varhaiskasvatussuunnitelma Melukylän päiväkodin VASU:n sisällysluettelo: Melukylän päiväkodin talot ja ryhmät Päiväjärjestys Arvot Visiot Toiminta-ajatus Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Onnenkenkä sijaitsee Orimattilassa Pennalan kylässä. Vieressä toimivat koulu sekä kaupungin päiväkoti, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Lasten kanssa teemme retkiä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma

Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma Yksityisen perhepäivähoidon omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelma 1. Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelun tuottaja/vastuuhenkilö, yhteystiedot, Y-tunnus Lapsiryhmän ikärakenne Perushoitotilat/muut

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Varhaiskasvatussuunnitelma. Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. Varhaiskasvatussuunnitelma Vanhemmuutta tukien, yhteistyössä kotien kanssa annetaan lapsille turvallinen kasvuympäristö. 2014 Ypäjän varhaiskasvatuspalvelut Päiväkoti Heporanta: Pollet, Ponit ja Varsat

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan!

Tervetuloa esiopetusiltaan! Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetus Järvenpäässä toimintakaudella 2010-2011 Esiopetuksen hakemusten palautus 19.2. mennessä Tiedot esiopetuspaikasta 31.5. mennessä Esiopetus alkaa 1.9.2010 ja päättyy

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien yhteinen työväline, jonka avulla luodaan yhteisiä tavoitteita ja sopimuksia siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI

JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI JOUPIN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI Joupin ryhmis sijaitsee Joupin viihtyisällä asuntoalueella hyvien ulkoilumahdollisuuksien läheisyydessä. Ulkoilemme paljon läheisillä leikkikentillä sekä teemme metsäretkiä Kultavuoressa.

Lisätiedot

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla

Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma. Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkoti Metsästäjän päiväkoti Atala-Metsästäjän päivähoitoyksikköön kuuluu 3 esiopetusryhmää Atalan koululla Toiminta-ajatus Luomme

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI

ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI ALUEELLINEN ASIAKASRAATI VÄINÖLÄN PÄIVÄKOTI 12.12.2016 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU Honkajoen kunta Sivistystoimi Varhaiskasvatus KIS KIS KISSANPOIKA KISSA TANSSII JÄÄLLÄ SUKAT KENGÄT KAINALOSSA HIENO PAITA PÄÄLLÄ VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA/VASU 3-5 VUOTIAAT Lapsen nimi Syntymäaika Päivähoitopaikka

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Villilän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta ajatus: Villilän päiväkoti toimii yhteistyössä perheiden kanssa lapsuutta ja lapsen tulevaisuutta kunnioittavan hyvän ja turvallisen leikki ja oppimisympäristön

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Pappilan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Yksilönä yhdessä Pappilan päiväkodin toiminta ajatus Pappilan päiväkoti Päiväkodin puh. Takahuhdinkatu 77 040 824 4601 33560 Tampere Johtajan

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä.

Toiminta-ajatus. Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Toivion päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Kiireettömyys, turvallisuus, lasten osallisuus ja kasvattajan aito läsnäolo arjessa ovat päiväkodissamme tärkeitä. Päiväkodissamme toteutamme

Lisätiedot

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO

nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 1 nimi VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KEITELE, PIELAVESI, TERVO, VESANTO 2 Hyvä kotiväki Lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö ovat koti ja perhe. Varhaiskasvatus vastaa osaltaan lapsen hyvinvoinnista,

Lisätiedot

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma

Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Joku hajatelma, lausahdus tähän etusivulle. Märynummen varhaiskasvatusyksikön varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma Yhdessä käsikkäin samaan suuntaan matkaamme, elämän pienillä poluilla. Tervetuloa

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KULHON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUS KULHON PÄIVÄKODISSA Kulhon päiväkoti Pönkäniementie 4a2 80910 Kulho p.040 140 8145 p. 040 707 3375 (päiväkodin johtaja/raija Pynnönen) Kulhon

Lisätiedot

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA NAPAPIIRIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1.NAPAPIIRIN PÄIVÄKOTI Napapiirin päiväkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2012. Talossa on yhteensä 8 ryhmää joista Hallat 3-6-v sijaitsee erillisessä rakennuksessa.

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus

Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista. Opetushallitus Yhteenveto VASU2017 verkkokommentoinnin vastauksista Opetushallitus Verkkokommentointi VASU2017 Opetushallituksen nettisivuilla oli kaikille kansalaisille avoin mahdollisuus osallistua perusteprosessiin

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Edivan lomakkeen pohjalta muokattu) Salassa pidettävä, arkistoitava, kopio siirtyy lapsen mukana 1 F:\koti\_Varhaiskasvatus\Vasu\Lapsen-vasulomake-2015.doc Lapsen nimi: (kuva) Synt.aika: Tärkeimmät puh.nrot: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat:

Lisätiedot

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KYÖSTIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kyöstin päiväkoti Kyöstin päiväkoti on 105-paikkainen yksikkö, joka on kahdessa eri rakennuksessa toimiva kokonaisuus. Idyllisessä Kartano-rakennuksessa

Lisätiedot

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JANAKKALAN KUNTA PERHEPÄIVÄHOITO SYRJÄKYLÄN SYLVIT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYLI, HALI, HUUMORI, RAVINTO, RAJAT JA RAKKAUS; SIINÄ TARJOOMAMME PAKKAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ARVOT KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 IISALMEN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUKESKUS OHJATUN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 Sisällys JOHDANTO 3 1 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 4 2 KASVATUSKUMPPANUUS 4 3 LAPSEN OMA VASU 6 4 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan

Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan Ounasrinteen päiväkoti Kasvua ja oppimista arjessa pienryhmätoiminnan keinoin Mitä ajattelet ja sanot minusta, sitä luulet minusta; sinä olet sellainen minulle miten minut näet. Usko kuitenkin, että mitä

Lisätiedot

LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016

LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016 LASTENTALO KUUSIPIHAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 LASTENTALO KUUSIPIHA... 4 2.1 ESITTELY... 4 2.2 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.3 ARVOT... 6 2.4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 7 3

Lisätiedot

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Atalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Henkilökunta ja päiväkodin lapsiryhmät YKSIKÖN KUVAUS Atalan päiväkoti sijaitsee itä-tampereella, Atalan liikekeskuksen ja Halimasjärven luonnonpuiston läheisyydessä.

Lisätiedot

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki

RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> Mitä se on Miten lapsilähtöisyys meillä toteutuu Liikkumisen riemu Pienryhmätoiminta Leikki RAITIN PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 -> SISÄLTÖ: 1. PÄIVÄKOTIMME 2. TOIMINTA-AJATUKSEMME 3. PÄIVÄKOTIMME ARVOT 4. KASVATUSKSELLISET TAVOITTEEMME 5. LAPSILÄHTÖISYYS Mitä se on Miten lapsilähtöisyys

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2016-2017 VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Jakomäki-Puistola-Suutarila varhaiskasvatusalue Varhaiskasvatusvirasto HELSINGIN KAUPUNKI 1 26.5.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 ARVOT... 2 3 TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu

RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu RAPORTTI TYÖELÄMÄJAKSOLTA 2.4.-1.6.2012 Päiväkoti Huvikumpu, Oulu Jokilaakojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto/ sosiaali- ja terveysala Jukka Tervola Sisällysluettelo 1. Yhteenveto.. 3 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa

Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Liikkuminen ja hyvinvointi varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 19.9.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus VASU2017 työskentelyä ohjanneet keskeiset asiakirjat Varhaiskasvatuslaki (2015) - Perustetyön

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio vasusta siirtyy huoltajan mukana lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Syntymäaika: Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma / esiopetuksen oppimissuunnitelma Tämä on lapsen varhaiskasvatussuunnitelma, joka sisältää esiopetuksen oppimissuunnitelman sekä mahdollisen tehostetun eli varhaisen tai

Lisätiedot

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Marttilan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Sosiaalilautakunta 16.2.2012 13/ liite no 4 1 SISÄLTÖ 1. Johdanto 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Kasvatus ja opetusmenetelmät 4. Yhteistyö 5. Erityinen tuki

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa

Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa Suunnitelmallinen kiusaamisen ehkäisy osana varhaiskasvatuksen suunnitelmaa Erikoistutkija Liisa Heinämäki, THL Yksikön päällikkö Päivi Lindberg, THL 16.4.2010 Esityksen nimi / Tekijä 1 Kiusaaminen varhaisvuosina?

Lisätiedot

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Näsipuiston päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kasvua keskellä kaupunkia Päiväkotimme sijaitsee keskustan tuntumassa Hämeenpuiston pohjoispäässä. Keskeinen sijaintimme suo mahdollisuuden

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja:

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 14 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen nimi: / 20 Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet

Lomake täytetään tekstaamalla. Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Liitteet Kopio siirtyy lapsen mukana Sivu 1 / 13 Lomake täytetään tekstaamalla LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / 20 Lapsen nimi: Ikä: Päiväkoti/perhepäivähoitaja: Keskusteluun osallistujat: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA

SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA SUUNNITELMA KASVATTAJAYHTEISÖN TOIMINTA- TAVOISTA Lapsen varhaiskasvatus ja esiopetuksen oppimissuunnitelmat ovat perusta tiimien työn suunnittelulle. Suunnitelma kasvattajayhteisön toimintatavoista on

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset

Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely vastaukset Ulvilan varhaiskasvatuksen laatukysely 2016 vastaukset Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 1. Lapseni ikä on Lapseni hoitopaikka (Kaikki) 2. Lapseni on Palvelut ja tiedottaminen (Kaikki) 1. Olen saanut riittävästi

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010

TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILIN VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA 2009 2010 TAIKAPEILI Taikapeilin ryhmä koostuu 3 6 vuotiaista lapsista, joista esikoululaisia on kahdeksan. Ryhmässämme on tällä hetkellä 30 lasta. Lastentarhanopettajina

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat

LEIKKIKOONTI. Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat LEIKKIKOONTI Espoo, Helsinki ja Vantaa sekä ohjaajat 21.5.2014 ESITYKSEN JÄSENTELY 1. Leikin filosofisia lähtökohtia 2. Leikki ja oppiminen 3. Leikki ja didaktiikka 4. Leikki ja pedagogiikka 5. Leikin

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma

Poutapilvi. Varhaiskasvatussuunnitelma Poutapilvi Varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Poutapilvi s. 3 2. Arvot s. 5 3. Pienryhmät s. 7 4. Kasvatuskumppanuus s. 8 5. Hyvinvoiva lapsi s. 10 Perushoitotilanteet 6. Lapselle ominaiset

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA

KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA KILPIÄISTEN PÄIVÄKODIN VARHAIS- KASVATUS- SUUNNITELMA TOIMINTA-AJATUKSEMME Kilpiäisten päiväkoti tarjoaa lapsille laadukasta varhaiskasvatusta vuonna 2009 valmistuneissa tiloissa. Päiväkotimme on avara,

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1/9 Lapsen nimi: Pvm: Keskusteluun osallistujat: LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu) on päivähoidon henkilöstön ja vanhempien työväline, jonka avulla luodaan

Lisätiedot

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI

KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI KASVUA JA OPPIMISTA TUKEVA TOIMINTAKULTTUURI L U O N N O S P E R U S O P E T U K S E N O P E T U S S U U N N I T E L M A N P E R U S T E I K S I 2 0 1 4 ( 1 4. 1 1. 2 0 1 2 ) KOULUN TOIMINTAKULTTUURI Historiallisesti

Lisätiedot

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa

OPS Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa OPS 2016 Turvallisuus opetussuunnitelmauudistuksessa Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelma LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 3.1. Perusopetuksen tehtävä 3.2 Koulun kasvatus- ja

Lisätiedot

Äidinkielen tukeminen. varhaiskasvatuksessa. Taru Venho. Espoon kaupunki

Äidinkielen tukeminen. varhaiskasvatuksessa. Taru Venho. Espoon kaupunki Äidinkielen tukeminen varhaiskasvatuksessa Taru Venho Suomi toisena kielenä -lastentarhanop. Espoon kaupunki Äidinkieli voidaan Nissilän, Martinin, Vaaralan ja Kuukan (2006) mukaan määritellä neljällä

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot