Toiminnallinen ulostamisvaikeusoireyhtymä

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnallinen ulostamisvaikeusoireyhtymä"

Transkriptio

1 Matti V. Kairaluoma LANTIONPOHJAN SAIRAUDET Toiminnallinen ulostamisvaikeusoireyhtymä Normaaliin ulostamiseen liittyvää monimutkaista hermostollista koordinaatiota ja fysiologiaa ei ole vielä täydellisesti selvitetty. Ulostamistapahtuma voi häiriintyä monista syistä, joista tavallisimmat liittyvät raskauteen ja synnytykseen, gynekologiseen laskeumaan tai aivo-suoliakselin neurogeenisiin häiriöihin. Ulostamisvaikeuden syitä selvitetään toiminnallisella kuvantamisella ja toiminnallisilla lantionpohjan tutkimuksilla. Lantionpohjan lihasten koordinaatiohäiriötä, paradoksaalista puborektaalikontraktiota (anismus) voidaan hoitaa biopalautehoidolla. Peräsuolen tuppeutumisen ja rektoseelen hoitoon on kehitetty uusi leikkausmenetelmä, jossa poistetaan tuppeutuva, emättimeen päin pullistuva peräsuolen osa. Jos ulostamisvaikeuden taustalla olevaan peräsuolen tuppeutumiseen liittyy gynekologinen laskeuma, rektoseele tai enteroseele, voidaan nämä kaikki korjata samanaikaisesti laparoskooppisella leikkauksella. Ummetusta esiintyy länsimaissa 8 30 %:lla ihmisistä (Stewart ym. 1999, Locke ym. 2000, Rao 2007). Ulostamisvaikeutta esiintyy heistä noin puolella, ja se on yleisempää naisilla ja lisääntyy iän myötä (D Hoore ja Penninckx 2003). Toiminnallinen ummetus jaetaan hidastuneeseen paksusuolen läpikulkuun (slow transit, colon inertia), ummetuspainotteiseen ärtyvän paksusuolen oireyhtymään ja ulostamisvaikeuteen (Rao 2007). Ulostamisvaikeusoireyhtymällä (obstructed defecation syndrome, ODS) tarkoitetaan tilaa, jossa peräsuolen tyhjentäminen on vaikeutunut mekaanisista tai toiminnallisista syistä. Patofysiologiaa Ulostamisvaikeus voi johtua mekaanisesta tai toiminnallisesta syystä. Mekaanista estettä ulostamiseen voivat aiheuttaa mm. leikkauksenjälkeinen peräaukon ahtauma, sädehoito, Crohnin tauti, peräsuolen tuppeutuminen (intussusseptio), lantionpohjan tai gynekologisten elinten laskeuma, rektoseele, enteroseele tai peräaukkokanavan tai peräsuolen kasvain (Andromanakos ym. 2006). Toiminnallinen ulostamisvaikeus voi johtua neurologisesta syystä ja johtaa lantionpohjan lihasten epänormaaliin toimintaan, dyssynergiaan ulostamisen yhteydessä (paradoksaalinen puborektaaliskontraktio, anismus) (Preston ja Lennard-Jones 1985). Myös puutteellinen kyky tuntea peräsuolen venymistä saattaa aiheuttaa ulostamisvaikeutta. Se voi olla keskushermostoperäistä kuten diabeteksen yhteydessä tai seurausta ulostamistarpeen pitkäaikaisesta huomioimatta jättämisestä (Gladman ym. 2006). Joskus ulostamisvaikeuden syynä on aikuistyyppinen Hirschsprungin tauti tai idiopaattinen peräsuolen laajeneminen, megarektum. Peräsuolen tuppeutuminen ja rektoseele. Peräsuolen tuppeutumisella ja rektoseelella on todennäköisesti yhteinen etiologia. On 221 Duodecim 2009;125:221 5

2 LANTIONPOHJAN SAIRAUDET 222 esitetty, että molemmat johtuvat peräsuolikohtusiteiden sekä peräsuolen ja emättimen tukikudosten venymisestä ja emättimen takaseinämän tuen vähenemisestä (Abendstein ym. 2008). Venyminen voi olla seurausta ponnistelusta ulostamisen yhteydessä, raskaudesta tai iän mukanaan tuomasta elastiinin vähenemisestä (Kairaluoma ym. tässä numerossa). Miehillä peräsuolen tuppeutuminen on todennäköisesti seurausta anismuksen aiheuttamasta pitkäaikaisesta ponnistelusta ulostamisen yhteydessä. Peräsuolen tuppeutuminen voi myös joskus johtaa peräsuolen täydelliseen pullistumiseen peräaukon ulkopuolelle, rektumprolapsiin. Tuppeutuminen ja rektoseele aiheuttavat ulostamisvaikeutta mekaanisesti muuttamalla ulosteen liikesuuntaa tai sulkemalla peräaukkokanavaa. Peräsuolen tuppeutuminen saattaa myös aiheuttaa mekaanisesti peräsuoleen haavauman (solitary rectum ulcer syndrome). Anismus paradoksaalinen puborektaalikontraktio. Normaalisti ulostamisen yhteydessä sisempi ja ulompi sulkijalihas sekä m. puborectalis ovat rentoutuneet. Viimeksi mainitun lihaksen rentoutuminen aiheuttaa anorektaalikulman oikenemisen ja lantionpohjan lievän laskeutumisen. Samanaikaisesti m. pubococcygeuksen lihaksen supistuminen aiheuttaa anaalikanavan lyhentymisen siten, että ulosteen anaalikanavasta kulkeutumisen vastus vähenee. Pallean ja vatsalihasten supistumisen aiheuttama kohonnut vatsaontelonsisäinen paine auttaa ulosteen kulkua peräsuolessa ja peräaukkokanavasta ulos (Andromanakos ym. 2006). Hallittu lantionpohjan elinten toiminta tarvitsee hermoston oikea-aikaisen käskytyksen. Ongelmia viskeraalisten tuovien hermojen herkkyydessä voi syntyä aivo-suoliakselin millä tahansa tasolla (Wingate ym. 2002, Gladman ym. 2006). Seurauksena saattaa olla ulostamisvaikeus, jonka tavallisimpia syitä ovat m. puborectaliksen tai sulkijalihasten vajavainen rentoutuminen sekä peräsuolen vajavainen supistuminen. Kahdella kolmasosalla potilaista anismus on hankinnainen häiriö; muilla ulostamisen koordinaation oppiminen on jäänyt vajavaiseksi jo lapsuudessa (Rao 2001). Lantionpohjan laskeuma on seurausta lantionpohjan lihasten toonisen aktiivisuuden vähenemisestä ja veltostumisesta. Syynä on todennäköisesti raskauteen, synnytykseen tai krooniseen ponnisteluun liittyvä sakraalialueen hermojen vaurio (Snooks ym. 1984). Lantionpohjan laskeumaa potevien normaaliin ulostamiseen tarvittava lantionpohjan tuki puuttuu. Sigmoideoseele ja enteroseele. Ohutsuolen laskeutuminen peräsuolen ja emättimen väliin (enteroseele, sigmoideoseele) esiintyy tavallisesti yhdessä rektoseelen, peräsuolen tuppeuman tai gynekologisen laskeuman kanssa (Kiilholma ja Nieminen tässä numerossa). Peräsuolen tuppeuman ja rektoseelen kanssa esiintyessään enteroseele on tavallisesti sekundaarinen. Entero- tai sigmoideoseele peräsuolen alakolmanneksen alueelle voivat aiheuttaa yksinäänkin ulostamisvaikeutta painaessaan peräsuolta ja tukkiessaan peräaukkokanavaa (Khaikin ja Wexner 2006). Oireet Tyypilliset ulostamisvaikeuden oireet ovat voimakas ponnistelu ulostamisen yhteydessä, esteen tunne, epätäydellinen tyhjeneminen sekä digitaatio (Scaglia ym. 1994). Ulostamisvaikeus voi aiheuttaa myös vatsakipuja tai kipua ulostamisen yhteydessä. Jos potilaalla on peräsuolen tuppeuma tai lantionpohjan laskeuma tai enteroseele painaa peräsuolta, peräsuolen paine kasvaa, rektoanaalinen inhibitorinen refleksi aktivoituu ja sisempi sulkijalihas relaksoituu (Duthie ja Bennett 1963). Laskeumapotilailla usein kyky tuntea ulosteen ja kaasun ero on heikentynyt ( sampling -refleksi) ja sisemmän sulkijalihaksen heikon palautumisen seurauksena esiintyy myös ulosteenkarkailua (Cornes ym. 1991). Pitkäaikainen ulostamisvaikeus johtaa paksusuolen hidastuneeseen läpikulkuun ( slow transit ummetus). Diagnostiikka Ulostamisvaikeuden diagnostiikan kulmakivet ovat kliininen tutkimus, paksusuolen tähystys orgaanisen syyn pois sulkemiseksi, oirehaas- M. V. Kairaluoma

3 tattelulomakkeet, lantionpohjan lihasaktiivisuuden (EMG) ja peräsuolen toiminnallinen varjoainetutkimus (defekografia) (Kairaluoma ym. tässä numerossa). Hoito Ulostamisvaikeuden oireita pystytään usein helpottamaan lisäämällä ravintoon riittävästi kuitua. Ennen leikkaushoidon suunnittelua kannattaa tehdä 3 6 kuukauden hoitokokeilu kuituvalmisteella. Usein oireet vähenevät niin, ettei leikkausta tarvita. Anismus hoidetaan biopalautehoidolla. Se tehoaa keskimäärin noin 64 %:lla potilaista (Palsson ym. 2004). Omassa aineistossamme yhden hoitosarjan jälkeen parani 77 % niistä, joilla ulostamisvaikeuden syynä oli pelkästään anismus (Kairaluoma ym. 2004). Sen sijaan oireet helpottuivat vain 50 %:lla niistä, joilla oli anismuksen lisäksi muukin syy ulostamisvaikeuteen. Jos biopalautehoito ei tehoa, voidaan kokeilla botuliinia, vaikka tulokset ovat siitä kirjallisuuden mukaan varsin heikot (Friedenberg ym. 2004). Jos potilaalla on anismus yhdistyneenä peräsuolen laskeumaan, tuppeumaan tai rektoseeleen, tulisi se hoitaa biopalautehoidolla ennen muiden ongelmien operatiivista hoitoa (Lau ym. 2000). Ulostamisvaikeutta aiheuttavan peräsuolen tuppeuman hoitoon on pääasiassa suositeltu ulostuslääkkeitä ja biopalautehoitoa (Khaikin ja Wexner 2006), erityisesti potilailla, joilla on pelkkä tuppeuma ilman muita lantionpohjan ongelmia (Choi ym. 2001, Hwang ym. 2006). Leikkaushoitoa on suositeltu potilaille, joilla on jokin yhdistelmähäiriö, kuten ulosteenkarkailu hermovaurion tai sulkijalihasvaurion myötä, tai potilaille, joilla tuppeuma on edennyt peräsuolen täydelliseksi laskeumaksi (Khaikin ja Wexner 2006). Tuoreessa 52 potilaan aineistossa (von Papen ym. 2007) laparoskooppinen peräsuolen ripustus paransi ulostamisvaikeuden 63 %:lla potilaista. Peräsuolen tuppeumaan liittyy yleensä muita lantionpohjan ongelmia, kuten rekto- tai enteroseele. Peräsuolen tuppeuman ja rektoseelen hoitoon on kehitetty uusi leikkausmenetelmä STARR (stapled transanal rectal resection) (Longo 8 8 YDINASIAT Ulostamisvaikeus voi johtua toiminnallisesta tai mekaanisesta syystä. Tavallisimmat syyt ovat peräsuolen tuppeutuminen ja siihen mahdollisesti liittyvä rektoseele tai gynekologinen laskeuma sekä lantionpohjan lihasten toimintahäiriö. 8 Ulostamisvaikeutta voidaan hoitaa lääkkeillä, biopalautehoidolla tai leikkauksella taustalla olevien tekijöiden mukaan. 2003, Renzi ym.2006), jossa poistetaan peräsuolta peräaukon kautta. Satunnaistamattomissa tutkimuksissa subjektiivisesti hyvä tulos on saavutettu STARR-leikkauksen jälkeen %:lla potilaista (Renzi ym. 2006, Frascio ym. 2008, Gagliardi ym. 2008). Jos peräsuolen tuppeuma on toissijainen ja liittyy alas laskeutuvaan enteroseeleen, sen ja mahdollisen kohdun tai emättimen laskeuman hoitamiseksi on kehitetty laparoskooppinen verkkoripustustekniikka (sakrokolporektopeksia) (D Hoore ym. 2004, Slawik ym. 2008, Kellokumpu tässä numerossa), jota voidaan käyttää myös rektumprolapsin hoidossa. Menetelmässä emättimen ja peräsuolen välinen tila avataan aivan lantionpohjaan saakka ja tilaan asetellaan verkko, joka kiinnitetään rektumin alaosaan, emättimen kärkeen ja promontoriumiin. Verkko estää peräsuolen laskeutumisen ja tuppeutumisen, sulkee peräsuolen ja emättimen välisen tilan ja korjaa myös mahdollisen emättimen tai kohdun laskeuman. Satunnaistettuja tutkimuksia tästä leikkauksesta ei vielä ole, mutta satunnaistamattomissa tutkimuksissa ulostamisvaikeuden oireet ovat helpottuneet noin 80 %:lla (van den Esschert ym. 2008, Slawik ym. 2008). Ulostamisvaikeuteen, joka johtuu lantionpohjan laskeumasta tai puutteellisesta kyvystä tuntea peräsuolen venyminen, ei ole vielä kehitetty hyvää leikkaushoitoa. Nämä potilaat hoidetaan konservatiivisesti kuituvalmistein ja ulostuslääkkein. Myös vesiperäruiskehuuhte- 223 Toiminnallinen ulostamisvaikeusoireyhtymä

4 LANTIONPOHJAN SAIRAUDET lut ovat näille potilaille hyödyllisiä. Sakraalihermostimulaatiota (SNS) on ulosteenkarkailun (Aitola ja Luukkonen tässä numerossa) lisäksi kokeiltu myös ummetuksen ja ulostamisvaikeuden hoidossa (Holzer ym. 2008). Aineistot ovat olleet varsin pieniä, ja hoidon hyöty näissä tapauksissa on vielä epäselvä. joilla on jokin gynekologinen laskeuma, tulee mahdollinen samanaikainen ulostamisvaikeus tai ulosteenkarkailu selvittää, sillä taustalla voi olla peräsuolesta johtuva ongelma. Ulostamisvaikeuden syiden selvittely ja hoito vaativat moniammatillista tiimiä, jossa tarvitaan kolorektaalikirurgian, gynekologian, radiologian ja lantiopohjaterapian osaamista. Lopuksi Vaikean ummetuksen syiden selvittelyssä tulee mahdollinen toiminnallinen ulostamisvaikeusoireyhtymä ottaa huomioon. Potilailla, MATTI V. KAIRALUOMA, dosentti, osastonylilääkäri Keski-Suomen keskussairaala, kirurgian klinikka, lantionpohjan tutkimus- ja hoitoyksikkö Keskussairaalantie Jyväskylä 224 Kirjallisuutta Abendstein B, Petros PE, Richardson PA, Goeschen K, Dodero D. The surgical anatomy of rectocele and anterior rectal wall intussusception. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008;19: Andromanakos N, Skandalakis P, Troupis T, Filippou D. Constipation of anorectal outlet obstruction: pathophysiology, evaluation and management. J Gastroenterol Hepatol 2006;21: Choi JS, Hwang YH, Salum MR, ym. Outcome and management of patients with large rectoanal intussusception. Am J Gastroenterol 2001;96: Cornes H, Bartolo DC, Stirrat GM. Changes in anal canal sensation after childbirth. Br J Surg 1991;78:74 7. D Hoore A, Cadoni R, Penninckx F. Longterm outcome of laparoscopic ventral rectopexy for total rectal prolapse. Br J Surg 2004;91: D Hoore A, Penninckx F. Obstructed defecation. Colorectal Dis 2003;5: Duthie HL, Bennett RC. The relation of sensation in the anal canal to the functional anal sphincter: a possible factor in anal continence. Gut 1963;4: van den Esschert JW, van Geloven AA, Vermulst N, ym. Laparoscopic ventral rectopexy for obstructed defecation syndrome. Surg Endosc 2008; painossa. Frascio M, Stabilini C, Ricci B, ym. Stapled transanal rectal resection for outlet obstruction syndrome: results and followup. World J Surg 2008;32: Friedenberg F, Gollamudi S, Parkman HP. The use of botulinum toxin for the treatment of gastrointestinal motility disorders. Dig Dis Sci 2004;49: Gagliardi G, Pescatori M, Altomare DF, ym. Results, outcome predictors, and complications after stapled transanal rectal resection for obstructed defecation. Dis Colon Rectum 2008;51: Gladman MA, Lunniss PJ, Scott SM, Swash M. Rectal hyposensitivity. Am J Gastroenterol 2006;101: Holzer B, Rosen HR, Novi G, ym. Sacral nerve stimulation in patients with severe constipation. Dis Colon Rectum 2008; 51: Hwang YH, Person B, Choi JS, ym. Biofeedback therapy for rectal intussusception. Tech Coloproctol 2006;10:11 5. Kairaluoma M, Raivio P, Kupila J, Aarnio M, Kellokumpu I. The role of biofeedback therapy in functional proctologic disorders. Scand J Surg 2004;93: Khaikin M, Wexner SD. Treatment strategies in obstructed defecation and fecal incontinence. World J Gastroenterol 2006;12: Lau CW, Heymen S, Alabaz O, Iroatulam AJ, Wexner SD. Prognostic significance of rectocele, intussusception, and abnormal perineal descent in biofeedback treatment for constipated patients with paradoxical puborectalis contraction. Dis Colon Rectum 2000;43: Locke GR 3rd, Pemberton JH, Phillips SF. AGA technical review on constipation. American Gastroenterological Association. Gastroenterology 2000;119: Longo A. Obstructed defecation because of rectal pathologies. Novel surgical treatment: stapled transanal rectal resection (STARR). 14th International Colorectal Disease Symposium , Fort Lauderdale, Florida. Palsson OS, Heymen S, Whitehead WE. Biofeedback treatment for functional anorectal disorders: a comprehensive efficacy review. Appl Psychophysiol Biofeedback 2004;29: von Papen M, Ashari LH, Lumley JW, Stevenson AR, Stitz RW. Functional results of laparoscopic resection rectopexy for symptomatic rectal intussusception. Dis Colon Rectum 2007;50:50 5. Preston DM, Lennard-Jones JE. Anismus in chronic constipation. Dig Dis Sci 1985;30: Rao SS. Dyssynergic defecation. Gastroenterol Clin North Am 2001;30: Rao SS. Constipation: evaluation and treatment of colonic and anorectal motility disorders. Gastroenterol Clin North Am 2007;36: Renzi A, Izzo D, Di Sarno G, Izzo GDi Martino N. Stapled transanal rectal resection to treat obstructed defecation caused by rectal intussusception and rectocele. Int J Colorectal Dis 2006;21: Scaglia M, Fasth S, Hallgren T, ym. Abdominal rectopexy for rectal prolapse. Influence of surgical technique on functional outcome. Dis Colon Rectum 1994;37: Slawik S, Soulsby R, Carter H, Payne H, Dixon AR. Laparoscopic ventral rectopexy, posterior colporrhaphy and vaginal sacrocolpopexy for the treatment of rectogenital prolapse and mechanical outlet obstruction. Colorectal Dis 2008;10: Snooks SJ, Setchell M, Swash M, Henry MM. Injury to innervation of pelvic floor sphincter musculature in childbirth. Lancet 1984;2: Stewart WF, Liberman JN, Sandler RS, ym. Epidemiology of constipation (EPOC) study in the United States: relation of clinical subtypes to sociodemographic features. Am J Gastroenterol 1999;94: Wingate D, Hongo M, Kellow J, Lindberg G, Smout A. Disorders of gastrointestinal motility: towards a new classification. J Gastroenterol Hepatol 2002;17 Suppl: S1 14.

5 Summary Functional obstructed defecation syndrome The complex neural coordination and physiology of normal defecation has not yet been completely explained. A defecation event can be disturbed for many reasons, the most common being associated with pregnancy and childbirth, gynaecological descent or neurogenic disturbances of the brain-bowel axis. Causes of obstructed defecation are elucidated by functional imaging and functional investigations of the pelvic floor. Biofeedback treatment can be applied to paradoxal puborectal contraction (anismus), a coordination disturbance of pelvic floor muscles. A new surgical procedure has been developed for the treatment of rectal invagination and rectocele. Sidonnaisuudet: Ei ilmoitusta sidonnaisuuksista 225

Lantionpohjan toimintaan liittyvät häiriöt ja niiden diagnostiikka

Lantionpohjan toimintaan liittyvät häiriöt ja niiden diagnostiikka Matti V. Kairaluoma, Pauliina Aukee ja Eeva Elomaa LANTIONPOHJAN SAIRAUDET Lantionpohjan toimintaan liittyvät häiriöt ja niiden diagnostiikka Lantionpohjan toimintahäiriöt ovat yleisiä, lähinnä naisten

Lisätiedot

Vaikean ummetuksen hoito

Vaikean ummetuksen hoito Pekka Luukkonen ja Markku Hillilä NÄIN HOIDAN Vaikean ummetuksen hoito Ummetus on yleisimpiä toiminnallisia vatsaoireita. Se saattaa liittyä hitaaseen läpikulkuaikaan, ulostamisvaikeusoireyhtymään tai

Lisätiedot

Anaali-inkontinenssin hoito

Anaali-inkontinenssin hoito Petri Aitola ja Pekka Luukkonen LANTIONPOHJAN SAIRAUDET Anaali-inkontinenssin hoito Anaali-inkontinenssin tutkiminen ja hoito avoterveydenhuollossa ovat yksinkertaisia ja useimmiten hyvin yleislääkärin

Lisätiedot

ONKO TEILLÄ VIRTSANKARKAILUA Kyllä Ei. Jos teillä on virtsankarkailua, niin vastatkaa oheisiin kysymyksiin ympäröimällä vastaus.

ONKO TEILLÄ VIRTSANKARKAILUA Kyllä Ei. Jos teillä on virtsankarkailua, niin vastatkaa oheisiin kysymyksiin ympäröimällä vastaus. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Potilasohje 1 (5) VIRTSANKARKAILUN EROTUSPISTEET/HAITTA-ASTE/ULOSTEEN KARKAILU Kuvaus: Kysely potilaalle virtsankarkailun erotuspisteet/haitta-aste/ulosteen karkailu VIRTSANKARKAILUN

Lisätiedot

Tunne itsesi. taas ehjäksi! Joka toiselle. Myös sinulle? naiselle saattaa kehittyä lantionpohjan laskeuma 1

Tunne itsesi. taas ehjäksi! Joka toiselle. Myös sinulle? naiselle saattaa kehittyä lantionpohjan laskeuma 1 Joka toiselle naiselle saattaa kehittyä lantionpohjan laskeuma 1 Myös sinulle? Tunne itsesi taas ehjäksi! Tietoa lantionpohjan elinten laskeumista ja hoidoista Lantionpohjan elinten laskeumat Lantion

Lisätiedot

VIRTSANKARKAILU, FYSIOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS

VIRTSANKARKAILU, FYSIOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS VIRTSANKARKAILU, FYSIOTERAPIAN VAIKUTTAVUUS - FYSIOTERAPEUTIN KÄYTÄNNÖN NÄKEMYS Fysioterapeutti, TtM Minna Törnävä, TAYS ft, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS),TtM, TtT-opisk SIDONNAISUUDET KAHDEN

Lisätiedot

LASKEUMAT JA VIRTSANKARKAILU. Eila Heiskanen Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri KSKS,Terveystalo

LASKEUMAT JA VIRTSANKARKAILU. Eila Heiskanen Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri KSKS,Terveystalo LASKEUMAT JA VIRTSANKARKAILU Eila Heiskanen Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri KSKS,Terveystalo Esityksen sisältö Laskeumien yleisyys, oireet ja hoito Virtsankarkailun yleisyys, oireet ja hoito

Lisätiedot

Uutisia Parkinson maailmasta. Filip Scheperjans, LT Neurologian erikoislääkäri, HYKS Neurologian klinikka Toimitusjohtaja, NeuroInnovation Oy

Uutisia Parkinson maailmasta. Filip Scheperjans, LT Neurologian erikoislääkäri, HYKS Neurologian klinikka Toimitusjohtaja, NeuroInnovation Oy Uutisia Parkinson maailmasta Filip Scheperjans, LT Neurologian erikoislääkäri, HYKS Neurologian klinikka Toimitusjohtaja, NeuroInnovation Oy Kaksi aihetta Parkinsonin taudin suolisto-oireet ja bakteerimuutokstet

Lisätiedot

REKTUMPROLAPSI JA SEN HOITO. Opas potilaille

REKTUMPROLAPSI JA SEN HOITO. Opas potilaille REKTUMPROLAPSI JA SEN HOITO Opas potilaille Lempi Rautanen Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

FINPOP 2015 Nina Ma'sson Erikoislääkäri Oyl gyn K- HKS

FINPOP 2015 Nina Ma'sson Erikoislääkäri Oyl gyn K- HKS FINPOP 2015 Nina Ma'sson Erikoislääkäri Oyl gyn K- HKS FINPOP - Taustoja Kohu vaginaalisiin verkkoleikkauksiin lii'yvistä riskeistä FDA:n varoitukset (2011) HALO- katsaus 2012 SHENIHR 2015 Miten meillä

Lisätiedot

Synnytinelinlaskeuma

Synnytinelinlaskeuma Gynekologisen Kirurgian Seura Synnytinelinlaskeuma Presymposium 27.9.2017 HYKS naistenklinikka, Seth Wichmann -sali Haartmaninkatu 2, 00290 Helsinki GKS Koulutuspäivät 28.-29.9.2017 Biomedicum, Helsinki

Lisätiedot

Paksunsuolen stenttihoito siltahoito ja palliaatio

Paksunsuolen stenttihoito siltahoito ja palliaatio Paksunsuolen stenttihoito siltahoito ja palliaatio Heikki Huhtinen, LT TYKS, vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka Gastroenterologiayhdistyksen syyskokous 20.9.2013, Kuopio Sidonnaisuudet Tutkimusrahoitusta

Lisätiedot

Neurologisen vaurion laatu

Neurologisen vaurion laatu Sähköstimulaatio; Mitä, miksi ja kenelle? Lantionpohjan sähköstimulaatio neurologisilla potilailla Sarianna Savolainen. TtM, fysioterapeutti Käpylän kuntoutuskeskus Synapsia 10.2.2012 Neurologisen vaurion

Lisätiedot

FINPOP- katsaus. GKS Nina Mattsson El, Oyl K- HKS

FINPOP- katsaus. GKS Nina Mattsson El, Oyl K- HKS FINPOP- katsaus GKS 23.9.2016 Nina Mattsson El, Oyl K- HKS FINPOP 2015 Finnish National Survey of Pelvic Organ Prolapse Surgery Selvittää gynekologisten laskeumaleikkausten 1) indikaatiot, 2) leikkausmenetelmät,

Lisätiedot

Gynekologiset laskeumat

Gynekologiset laskeumat Pentti Kiilholma ja Kari Nieminen LANTIONPOHJAN SAIRAUDET Gynekologiset laskeumat Lantionpohjan laskeumat ovat yleisiä synnyttäneillä naisilla, ja ne lisääntyvät edelleen vaihdevuosiiän jälkeen. Laskeumaleikkaus

Lisätiedot

Kun vatsa toimii, elämä sujuu

Kun vatsa toimii, elämä sujuu Kun vatsa toimii, elämä sujuu Hyvä rutiini voi tehdä ihmeitä Säännöllisen WC-rutiinin kehittäminen voi olla vaikeaa kroonisesta ummetuksesta tai inkontinenssista kärsiville tai aikaa vieviä suolentoimitusmenetelmiä

Lisätiedot

Suojaavan avanteen käyttö vähentää pysyvän avanteen riskiä matalissa kolorektaali- ja koloanaaliliitoksissa

Suojaavan avanteen käyttö vähentää pysyvän avanteen riskiä matalissa kolorektaali- ja koloanaaliliitoksissa Suojaavan avanteen käyttö vähentää pysyvän avanteen riskiä matalissa kolorektaali- ja koloanaaliliitoksissa Minna Räsänen LL, gastrokirurgian erikoislääkäri HYKS, Vatsakeskus Anna Lepistö dosentti, OYL

Lisätiedot

EILA HEISKANEN,EL KSKS,SYNNYTYS-JA NAISTENTAUDIT

EILA HEISKANEN,EL KSKS,SYNNYTYS-JA NAISTENTAUDIT EILA HEISKANEN,EL KSKS,SYNNYTYS-JA NAISTENTAUDIT 30.9.2016 OIREET JA TUTKIMINEN KONSERVATIIVINEN HOITO LEIKKAUSHOITO EHKÄISY YLEISTÄ LASKEUMISTA emättimen etuseinämän laskeuma (cystocele) emättimen takaseinämän

Lisätiedot

FINPOP 2015. GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS

FINPOP 2015. GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS FINPOP 2015 GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS Taustaa: Finhyst 2006 l I Brummer TH, Seppälä T, Härkki P. National learning curve of laparoscopic hysterectomy and trends in hysterectomy in Finland

Lisätiedot

Naisen yliaktiivisen rakon hoito

Naisen yliaktiivisen rakon hoito Naisen yliaktiivisen rakon hoito Gynekologian/urologian rajapinnassa LL Suvi Niemi Gynekologi, urologiksi erikoistuva lääkäri Gynekologi lähettää potilaan urologialle, koska arvioi, että potilas voisi

Lisätiedot

Entry-tekniikat GKS 23.9.2010

Entry-tekniikat GKS 23.9.2010 Entry-tekniikat Päivi Härkki GKS 23.9.2010 Laparoskopia Vakavien komplikaatioiden riski laparoskopioissa 0.3% 50% laparoskopian vakavista komplikaatioista johtuu sokkona tehtävästä alkuvaiheesta/entrystä

Lisätiedot

Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät. Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS

Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät. Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS Kohdunpoiston komplikaatiot ja niiden riskitekijät Tea Brummer ol Porvoon sairaala 14.10.2011 GKS Sisältö / Kohdunpoiston Komplikaatiot Insidenssi ja kehitys Suomessa Vaikuttavat tekijät: Gynekologisen

Lisätiedot

Krooninen alavatsakipu, suolistokipu? LT, erikoislääkäri Markku Pajala 23.9.2015

Krooninen alavatsakipu, suolistokipu? LT, erikoislääkäri Markku Pajala 23.9.2015 Krooninen alavatsakipu, suolistokipu? LT, erikoislääkäri Markku Pajala 23.9.2015 Kiitos kutsusta sidonnaisuudet Lääketehtaiden koulutusalaisuudet MSD, AbboF Lääketehtaiden koulutusmatkat MSD, AbboF, Takeda

Lisätiedot

Virtsarakon tai kohdunlaskeumaan liittyvän ponnistuskarkailun hoito. 26.09.2008 Seija Ala-Nissilä, LT TYKS, Naistenklinikka

Virtsarakon tai kohdunlaskeumaan liittyvän ponnistuskarkailun hoito. 26.09.2008 Seija Ala-Nissilä, LT TYKS, Naistenklinikka Virtsarakon tai kohdunlaskeumaan liittyvän ponnistuskarkailun hoito 26.09.2008 Seija Ala-Nissilä, LT TYKS, Naistenklinikka Pelvic prolapse and stress urinary incontinence Stress urinary incontinence (SUI)

Lisätiedot

Laskeumien ja verkkokomplikaa1oiden hoito Suomessa. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 28.9.2012

Laskeumien ja verkkokomplikaa1oiden hoito Suomessa. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 28.9.2012 Laskeumien ja verkkokomplikaa1oiden hoito Suomessa Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 28.9.2012 Sidonnaisuudet LT, naistentau1en ja synnytysten erikoislääkäri, urogynekologian lisäkoulutus Päätoimi

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

23.9.2010 GKS 2010 Reita Nyberg

23.9.2010 GKS 2010 Reita Nyberg Laparoskopia raskauden aikana el Reita Nyberg Naistentautien ja synnytysten vastuualue, TAYS Taustaa 1 odottaja / 500-635 tarvitsee vatsan alueen kirurgiaa muusta kuin obstetrisesta syystä appendisiitti,

Lisätiedot

Lantionpohjan lihasten harjoittelu. Potilasohje.

Lantionpohjan lihasten harjoittelu. Potilasohje. Lantionpohjan lihasten harjoittelu Potilasohje www.eksote.fi Fysioterapeutin ohjaus C1 aulassa maanantaisin ja torstaisin klo 10.15. Tervetuloa! Yleistä Lantionpohjan lihaksia tarvitaan normaalissa arkipäivän

Lisätiedot

Anaalifisteli. Näin hoidan. Etiologia

Anaalifisteli. Näin hoidan. Etiologia Näin hoidan Pekka Luukkonen Anaalifisteli Anaalifistelit ovat yleisiä ja vaivaavat työikäistä väestöä. Fistelit aiheuttavat huomattavaa haittaa, ja siksi ne tulisi hoitaa ajoissa. Leikkaus on ainoa auttava

Lisätiedot

The permanent address of the publication is http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta- 201210301070

The permanent address of the publication is http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta- 201210301070 This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere The permanent address of the publication is http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta- 201210301070 Author(s): Vaarala,

Lisätiedot

Cystocelen korjaus vaginaalisella verkolla. Teuvo Takala P-HKS GKS

Cystocelen korjaus vaginaalisella verkolla. Teuvo Takala P-HKS GKS Cystocelen korjaus vaginaalisella verkolla Teuvo Takala P-HKS GKS 26.09.08 Esityksen sisältö Johdanto Julkaistuja tutkimuksia Omia kokemuksia ja johtopäätöksiä Ei historiaa eikä epidemiologiaa Ei leikkaustekniikkaa

Lisätiedot

Lantionpohjan toimintahäiriöt

Lantionpohjan toimintahäiriöt Erika Halinen Sari Pulkkinen Lantionpohjan toimintahäiriöt Fysioterapeuttiset hoitokäytännöt Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti (AMK) Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö 27.4.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

Vaginan takaosan korjaus vaginaalisella verkolla

Vaginan takaosan korjaus vaginaalisella verkolla Vaginan takaosan korjaus vaginaalisella verkolla Tapio Väyrynen LL, osastonylilääkäri Hyvinkään sairaala GYNEKOLOGISEN KIRURGIAN SEURAN KOULUTUSPÄIVÄT Biomedicum, Helsinki 26.9.2008 Sidonnaisuudet kahden

Lisätiedot

Appendisiitin diagnostiikka

Appendisiitin diagnostiikka Appendisiitti score Panu Mentula LT, gastrokirurgi HYKS Appendisiitin diagnostiikka Anamneesi Kliiniset löydökset Laboratoriokokeet Ł Epätarkka diagnoosi, paljon turhia leikkauksia 1 Insidenssi ja diagnostinen

Lisätiedot

VIRTSAINKONTINENSSIN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET JA KUSTANNUS-VAIKUTTAVUUS. Pentti Kiilholma Dosentti Osastonylilää TYKS, Naistenklinikka

VIRTSAINKONTINENSSIN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET JA KUSTANNUS-VAIKUTTAVUUS. Pentti Kiilholma Dosentti Osastonylilää TYKS, Naistenklinikka VIRTSAINKONTINENSSIN YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET JA KUSTANNUS-VAIKUTTAVUUS Pentti Kiilholma Dosentti Osastonylilää ääkäri TYKS, Naistenklinikka Virtsainkontinenssi YLEINEN KIUSALLINEN SALATTU KANSANTAUTI

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

Lantionpohjan lihasharjoittelu raskauden aikana

Lantionpohjan lihasharjoittelu raskauden aikana Lantionpohjan lihasharjoittelu raskauden aikana Tammikuun kihlaus 27.1.2017 Ft, TtM-opiskelija Elina Anttonen Keski-Suomen keskussairaala Lantionpohjan lihasten toiminta ja raskauden aiheuttamat muutokset

Lisätiedot

Vaikean laskeuman nykyhoito. Riikka Aaltonen LT, Vastuualuejohtaja Tyks, Gynekologinen hoito

Vaikean laskeuman nykyhoito. Riikka Aaltonen LT, Vastuualuejohtaja Tyks, Gynekologinen hoito Vaikean laskeuman nykyhoito Riikka Aaltonen LT, Vastuualuejohtaja Tyks, Gynekologinen hoito Sidonnaisuudet LT, naistentau:en ja synnytysten erikoislääkäri, urogynekologian lisäkoulutus Vastuualuejohtaja,

Lisätiedot

Laparoskooppinen kohdunpoisto

Laparoskooppinen kohdunpoisto Gynekologinen peruskirurgia tänään Laparoskooppinen kohdunpoisto GKS 19.9.2014 Marjaleena Setälä PHKS marjaleena.setala@phsotey.fi Sidonnaisuudet Ylilääkäri Päijät-Hämeen keskussairaala, Lahti Laparoskooppisen

Lisätiedot

Suoliston alueen interventioradiologiaa

Suoliston alueen interventioradiologiaa Suoliston alueen interventioradiologiaa Erkki Kaukanen, radiologi, KYS rtg Toimenpideradiologia = endovasculaariset tekniikat akuutti ja krooninen suoliston iskemia visceraalialueen aneurysmat suoliston

Lisätiedot

GKS koulutuspäivät 13.10.2011 Marjaleena Setälä, EL 1. Fossa Douglas on endometrioosipesäkkeiden yleisin sijaintipaikka kuoppaa verhoava peritoneum sakrouteriiniset ligamentit peräsuoli 2. Endometrioosi

Lisätiedot

Fysioterapian vaiku0avauus

Fysioterapian vaiku0avauus Fysioterapian vaiku0avauus Tomi Mikkola! HYKS, NaiS!! Sidonnaisuudet Luento-/konsultaatiopalkkiot:!!Abbot, Astellas Pharma, Boston Scientific, Contura! Käypä Hoito työryhmän jäsen (2011)! Virtsankarkailu

Lisätiedot

Silikoniset vaginaaliset pessaarit

Silikoniset vaginaaliset pessaarit Silikoniset vaginaaliset pessaarit www.profem.eu ProFem_FIN_2019-01 ProFem SAYCO PTY Ltd:n rekisteröity tavaramerkki Pessaari Pessaarihoito 03 En voi uskoa, kuinka hyvin se on vaikuttanut. Pessaari on

Lisätiedot

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism

HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism HMG-CoA Reductase Inhibitors and safety the risk of new onset diabetes/impaired glucose metabolism Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP December 2011 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS New Class Warnings

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS UROGYNEKOLOGIA

TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS UROGYNEKOLOGIA TURUN YLIOPISTO Synnytys- ja naistentautioppi TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA LISÄKOULUTUS UROGYNEKOLOGIA TURUN YLIOPISTON LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA YLIOPISTON ANTAMA

Lisätiedot

Lantionpohjan anatomiaa. Riikka Aaltonen Tyks Naistenklinikka

Lantionpohjan anatomiaa. Riikka Aaltonen Tyks Naistenklinikka Lantionpohjan anatomiaa Riikka Aaltonen Tyks Naistenklinikka EGO 3.11.2016 Lantionpohjan anatomia on haastavaa Kolmiulotteista Kuvat pystyssä, leikattava ihminen gynekologisessa asennossa Potilailla laskeuma,

Lisätiedot

Naisten virtsankarkailun hoito: lantion pohjan lihasten vahvistus

Naisten virtsankarkailun hoito: lantion pohjan lihasten vahvistus Naisten virtsankarkailun hoito: lantion pohjan lihasten vahvistus Olavi Airaksinen Dosentti, ylilääkäri, kunoutuksen palveluyksikön johtaja kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys Fysiatrian klinikka,

Lisätiedot

Ison kohdun poisto. Eija Tomás, Tays

Ison kohdun poisto. Eija Tomás, Tays Ison kohdun poisto Eija Tomás, Tays Jo ennen muinoin... V. 120 Soranus Kreikassa Vaginaalinen hysterektomia 1813 Conrad Langenbeck ensimmäinen suunniteltu VH Ephraim McDowell Kentucky v.1809 Laparotomia

Lisätiedot

Laskeumaverkkojen teho ja turvallisuus. Tomi Mikkola Dos., kliininen opettaja HYKS

Laskeumaverkkojen teho ja turvallisuus. Tomi Mikkola Dos., kliininen opettaja HYKS Laskeumaverkkojen teho ja turvallisuus Tomi Mikkola Dos., kliininen opettaja HYKS Sidonnaisuudet Ulkomainen kongressi, koulutus, kokous American Medical Systems Astellas Boston Scientific Gynecare Miksi

Lisätiedot

Hip-Spine syndrooma ja EOS

Hip-Spine syndrooma ja EOS Hip-Spine syndrooma ja EOS eli selkä-lantio-linjauksen kuvantaminen Tekonivelpäivät 25.4.2019, Turku LT Katri Pernaa, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Vastuualuejohtaja, TYKS ORTO Selkäkeskus

Lisätiedot

Saako paksunsuolen syöpää leikata laparoskooppisesti?

Saako paksunsuolen syöpää leikata laparoskooppisesti? Gastroenterologiayhdistyksen syyskokous Kuopio 19. 20.9.2013 Saako paksunsuolen syöpää leikata laparoskooppisesti? el Saija Vuolio, Lapin Keskussairaala Historiaa Saksalainen Georg Kelling teki ensimmäisen

Lisätiedot

Raskauden ja synnytyksen vaikutus lantionpohjan toimintahäiriöihin

Raskauden ja synnytyksen vaikutus lantionpohjan toimintahäiriöihin Pauliina Aukee ja Kati Tihtonen KATSAUS Raskauden ja synnytyksen vaikutus lantionpohjan toimintahäiriöihin Raskaus ja alatiesynnytys vaikuttavat lantionpohjan toimintaan mekaanisen paineen ja kudosvaurioiden

Lisätiedot

Nuoren niska-hartiakipu

Nuoren niska-hartiakipu Nuoren niska-hartiakipu Jari Arokoski, prof. fysiatrian erikoislääkäri HYKS fysiatrian klinikka / Helsingin yliopisto Esityksen sisältö Epidemiologiaa Niskahartiakäsite Etiologia Nuoren niska-hartiakipuun

Lisätiedot

Sinulle, joka haluat lisätietoa inkontinenssista

Sinulle, joka haluat lisätietoa inkontinenssista Sinulle, joka haluat lisätietoa inkontinenssista Teksti: Inkontinenscentrum i Västra Götaland Kuvat: Kajsa Lundberg Layout: Svensk Information Pidätysvaikeuksia? Lirahtiko? Karkaileeko virtsa? Oletko pidätyskyvytön?

Lisätiedot

VAGINAN ONGELMAT LASKEUMAKIRURGIAN JÄLKEEN

VAGINAN ONGELMAT LASKEUMAKIRURGIAN JÄLKEEN VAGINAN ONGELMAT LASKEUMAKIRURGIAN JÄLKEEN Antti Valpas LT, ylilääkäri Synnytys- ja naistentautien yksikkö Etelä-Karjalan Keskussairaala, EKSOTE GKS 13 14.102011 Biomedicum, Helsinki Sidonnaisuudet Astellas

Lisätiedot

Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino. Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit

Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino. Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit Ongelmana labiili ja vaikeasti saavutettava sokeritasapaino Jorma Lahtela TAYS, sisätaudit Valtakunnallinen diabetespäivä 17.11.2015 38-vuotias nainen Diabetes todettu 12 vuotiaana Monipistoshoito 16-vuotiaasta

Lisätiedot

Kriittinen näkökulma vaginaalisiin verkkoihin. Tomi Mikkola Dos., osastonylilääkäri HYKS Naistenklinikka

Kriittinen näkökulma vaginaalisiin verkkoihin. Tomi Mikkola Dos., osastonylilääkäri HYKS Naistenklinikka Kriittinen näkökulma vaginaalisiin verkkoihin Tomi Mikkola Dos., osastonylilääkäri HYKS Naistenklinikka Sidonnaisuudet Luento- ja /tai konsultaatiopalkkiot Astellas Mylan Novo Nordisk Kongressikulut Astellas

Lisätiedot

Ranskalainen kirurgi Philippe Mouret suoritti

Ranskalainen kirurgi Philippe Mouret suoritti Katsaus Laparoskooppinen suolistokirurgia Ilmo Kellokumpu Laparoskooppisen suolistokirurgian välittöminä etuina pidetään vähäisempää toimenpiteen jälkeistä kipua, suolen toiminnan nopeampaa käynnistymistä,

Lisätiedot

Hyötyykö potilas leikkaushoidosta?

Hyötyykö potilas leikkaushoidosta? Hyötyykö potilas leikkaushoidosta? FINPOP 2015 6 kk:n seurannan tuloksiin viitaten Nina Mattsson, oyl K-HKS Sidonnaisuudet Päätoimi Osastoylilääkäri, Kanta-Hämeen Keskussairaala, Hämeenlinna Sivutoimet

Lisätiedot

Laskeumakirurgia ja raskaus. LL Kirsi Rinne GKS 25.9.08

Laskeumakirurgia ja raskaus. LL Kirsi Rinne GKS 25.9.08 Laskeumakirurgia ja raskaus LL Kirsi Rinne GKS 25.9.08 Laskeumat ja raskaus raskaus ja synnytys tärkeimmät syyt gynekologiseen laskeumaan pudendalishermovaurio, lihaksen vai faskian kompressio, venyttyminen

Lisätiedot

PELVICUS. Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n jäsentiedote 2/2014. PELVICUS tiedotteen kokosi Minna Törnävä. Kuvat: Vuokko Jernfors

PELVICUS. Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n jäsentiedote 2/2014. PELVICUS tiedotteen kokosi Minna Törnävä. Kuvat: Vuokko Jernfors PELVICUS Suomen Lantionpohjan Fysioterapeutit ry:n jäsentiedote 2/2014 PELVICUS tiedotteen kokosi Minna Törnävä. Kuvat: Vuokko Jernfors HALLITUKSEN TERVEISET Mukavaa kesää kaikille talvisesta säästä huolimatta.

Lisätiedot

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms

Harvinaissairauksien yksikkö. Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta. Taustaa. Alfa-tryptasemia. 21/03/16 /ms Lausunto Ehlers-Danlos tyyppi III:n taudinkuvasta Taustaa EDS potilasyhdistys ja yksittäinen potilas ovat lähestyneet HYKS harvinaissairauksien yksikköä ja pyytäneet lausuntoa, minkälainen sairaus Ehlers-Danlos

Lisätiedot

SAKRAALINEUROMODULAATIOHOIDON TULOKSET OYS:SSA UMMETUKSEN JA ULOSTEENKARKAILUN HOIDOSSA VUOSINA

SAKRAALINEUROMODULAATIOHOIDON TULOKSET OYS:SSA UMMETUKSEN JA ULOSTEENKARKAILUN HOIDOSSA VUOSINA SAKRAALINEUROMODULAATIOHOIDON TULOKSET OYS:SSA UMMETUKSEN JA ULOSTEENKARKAILUN HOIDOSSA VUOSINA 2008-2015 Kairaluoma, Valtteri Syventävien opintojen tutkielma Lääketieteen tutkinto-ohjelma Lääketieteellinen

Lisätiedot

Hengenahdistus palliatiivisessa ja saattohoitovaiheessa

Hengenahdistus palliatiivisessa ja saattohoitovaiheessa Hengenahdistus palliatiivisessa ja saattohoitovaiheessa Hengenahdistus on yleistä monien sairauksien loppuvaiheessa (kuva 1 ja 2). Hengenahdistuksen syyt ovat moninaisia (taulukko 1) ja ne on tärkeä selvittää,

Lisätiedot

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet

lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Saattohoidon opetus lääketieteen koulutuksessa nykytila ja haasteet Leila Niemi-Murola dosentti, kliininen opettaja Anestesiologian ja tehohoidon klinikka HY/HYKS Esityksen sisältö Työelämässä olevat,

Lisätiedot

Väestön ikääntyessä virtsankarkailuvaivojen

Väestön ikääntyessä virtsankarkailuvaivojen KATSAUS Naisen ponnistusinkontinenssin konservatiivinen hoito Pauliina Aukee ja Jorma Penttinen Lantionpohjan toimintahäiriöt lisääntyvät iän myötä. Tässä artikkelissa käsitellään niistä naisten yleisintä

Lisätiedot

ARVOISA VASTAANOTTAJA,

ARVOISA VASTAANOTTAJA, ARVOISA VASTAANOTTAJA, Pyydämme Teitä osallistumaan tutkimukseen, jossa kartoitetaan gynekologisten laskeumaleikkausten menetelmiä, komplikaatioita ja vaikutusta elämänlaatuun Suomessa vuonna 2015. Tiedote

Lisätiedot

Fabryn taudin neurologiset oireet ja löydökset. Aki Hietaharju Neurologipäivät Helsinki

Fabryn taudin neurologiset oireet ja löydökset. Aki Hietaharju Neurologipäivät Helsinki Fabryn taudin neurologiset oireet ja löydökset Aki Hietaharju Neurologipäivät Helsinki 31.10.2018 Fabryn tauti Lysosomaalinen kertymäsairaus Glykosfingolipidisubstraattien kertyminen plasmaan, virtsaan

Lisätiedot

Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito. Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2.

Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito. Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2. Lonkkamurtumapotilaan laiminlyöty (?) lääkehoito Matti J.Välimäki HYKS, Meilahden sairaala Endokrinologian klinikka Helsinki 5.2.2010 Osteoporoosin lääkehoito Mitä pitempi kokemus, sitä skeptisempi suhtautuminen

Lisätiedot

Naisen Sterilisaatio

Naisen Sterilisaatio Naisen Sterilisaatio El Outi Nevalainen alueellinen koulutus 27.10.2017 Sterilisaatio Sterilointi eli sterilisaatio on kirurginen toimenpide, jonka ensisijainen ja ihmisillä pääasiallinen tarkoitus on

Lisätiedot

Uudet tekniikat peräsuolisyövän kirurgisessa hoidossa

Uudet tekniikat peräsuolisyövän kirurgisessa hoidossa TEEMA SUOLISTOSYÖPÄ KATSAUS Tero Rautio, Matti Kairaluoma ja Juhani Sand Uudet tekniikat peräsuolisyövän kirurgisessa hoidossa Peräsuolisyöpä on suomalaisten miesten kahdeksanneksi ja naisten kymmenenneksi

Lisätiedot

Geriatripäivät 2013 Turku

Geriatripäivät 2013 Turku Eteisvärinäpotilaan antikoagulanttihoidon nykysuositukset Geriatripäivät 2013 Turku Matti Erkko OYL/Kardiologi TKS sydänpkl Normaali sinusrytmi ja eteisvärinä 2 2 Eteisvärinä on yleinen Eteisvärinä aiheuttaa

Lisätiedot

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille Eevi Jacksen 2016 Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille pinnallisia syviä munasarjakystia = endometrioomia Video erinäköisistä

Lisätiedot

Esimerkki uusista hoidoista lihavuuskirurgian tulokset ja tuleva rooli

Esimerkki uusista hoidoista lihavuuskirurgian tulokset ja tuleva rooli Esimerkki uusista hoidoista lihavuuskirurgian tulokset ja tuleva rooli Markku Luostarinen LT, Dosentti Kirurgian ylilääkäri Päijät-Hämeen keskussairaala Lihavuus Painoindeksi BMI (body mass index, kg/m

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Katja Sulonen POTILASOPAS GYNEKOLOGISILLE LASKEUMAPOTILAILLE

Katja Sulonen POTILASOPAS GYNEKOLOGISILLE LASKEUMAPOTILAILLE Katja Sulonen POTILASOPAS GYNEKOLOGISILLE LASKEUMAPOTILAILLE Fysioterapian koulutusohjelma 2015 POTILASOPAS GYNEKOLOGISILLE LASKEUMAPOTILAILLE Sulonen, Katja Satakunnan ammattikorkeakoulu Fysioterapian

Lisätiedot

Lymfadenektomiaan liittyvät komplikaatiot. Jyrki Jalkanen

Lymfadenektomiaan liittyvät komplikaatiot. Jyrki Jalkanen Lymfadenektomiaan liittyvät komplikaatiot GKS 14.10.2011 GKS 14.10.2011 Jyrki Jalkanen Lymfadenektomia gynekologisissa syövissä Vulva-ca nivuset/ (lantio) Cervix-ca lantio/para-aortaalitila Endometrium-ca

Lisätiedot

Duphalac Fruit 667 mg/ml , versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Duphalac Fruit 667 mg/ml , versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Duphalac Fruit 667 mg/ml 11.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Ummetus (epäsäännöllinen vatsan toiminta,

Lisätiedot

TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014

TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014 TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014 1. Tutkimussuunnitelman nimi FINPOP gynekologisten laskeumaleikkausten menetelmät, komplikaatiot ja vaikutus elämänlaatuun Suomessa vuonna 2015 2. Tutkijat Päätutkija:

Lisätiedot

Miksi pohja pettää? GKS 2017 Riikka Tähtinen el KYS

Miksi pohja pettää? GKS 2017 Riikka Tähtinen el KYS Miksi pohja pettää? GKS 2017 Riikka Tähtinen el KYS Sidonnaisuudet KYS urogynekologian suppea koulutusohjelma Suomen Urogynekologian pientyöryhmän kokous, tammikuu 2016, Astellas Laparoskopia kurssi maaliskuussa

Lisätiedot

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku

Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 1 Mitä uutta eturauhassyövän sädehoidosta? Mauri Kouri HUS Syöpätautien klinikka Onkologiapäivät 31.8.13 Turku 2 ASCO GU 2013 Radikaali prostatektomian jälkeinen sädehoito ARO 92-02 / AUO AP 09/95 10v

Lisätiedot

Laskeuman etiologiasta. LT Pia Heinonen Tyks, Naistenklinikka

Laskeuman etiologiasta. LT Pia Heinonen Tyks, Naistenklinikka Laskeuman etiologiasta LT Pia Heinonen Tyks, Naistenklinikka Sidonnaisuudet Teollisuuden järjestämät koulutustilaisuudet: Olympus, Astellas Laskeuman etiologia Monitekijäinen Eri tekijöiden yhteisvaikutus

Lisätiedot

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje.

Klaudikaatio eli katkokävely. Potilasohje. Klaudikaatio eli katkokävely Potilasohje Katkokävely eli klaudikaatio Yksi valtimotaudin mielipaikoista ovat alaraajoihin johtavat valtimot. Aortta haarautuu lantion korkeudella kahdeksi lonkkavaltimoksi,

Lisätiedot

Ulosteen kalprotektiinimääritys kliinikon näkemys

Ulosteen kalprotektiinimääritys kliinikon näkemys Ulosteen kalprotektiinimääritys kliinikon näkemys SKKYn ja Sairaalakemistit ry:n koulutuspäivät 16.11.2012 Dosentti, sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri Taina Sipponen 1 Kalprotektiinijulkaisut

Lisätiedot

Iäkkään ummetus. TPA Tampere: iäkkään ummetus

Iäkkään ummetus. TPA Tampere: iäkkään ummetus Iäkkään ummetus 1 Perustieto Ummetuksen määritelmä Ummetuksen yleisyys Ummetuksen merkitys Ummetuksen hoito Syventävä tieto Ummetuksen jaottelu ja syyt Ummetuksen tutkimukset Ummetuksen lääkehoito TPA:

Lisätiedot

Ólafur Ólafsson Uterus flags 2008 (outdoor installation, Reykjavik)

Ólafur Ólafsson Uterus flags 2008 (outdoor installation, Reykjavik) Ólafur Ólafsson Uterus flags 2008 (outdoor installation, Reykjavik) Yhteenvetoa väitöskirjasta / FINHYST 2006 Hysterectomy for benign indications in Finland 30.3.2012 HY GKS 27.9.2012 Tea Brummer Osatyöt

Lisätiedot

Kroonisen haimatulehduksen komplikaatioiden endoskooppinen hoito

Kroonisen haimatulehduksen komplikaatioiden endoskooppinen hoito Endoskopia Leena Kylänpää, Marianne Udd ja Jorma Halttunen Kroonisen haimatulehduksen komplikaatioiden endoskooppinen hoito Krooninen pankreatiitti on haimaa arpeuttava tauti, joka kehittyy akuuttien haimatulehdusten

Lisätiedot

Akuutit suolisto-ongelmat: ongelmat:

Akuutit suolisto-ongelmat: ongelmat: 2013 Akuutin vatsan radiologiaa / natiivimaha-rtg kuvantulkintaharjoitus Ryhmäopetus V1 Radiologian oppikirjassa sivut 259-284 ja 292-314 liittyvät aihepiiriin Akuutit suolisto-ongelmat: ongelmat: Lama

Lisätiedot

Jyrki Jalkanen. LKT, ylilääkäri. Keski-Suomen keskussairaala. Tapio Väyrynen. LL, osastonylilääkäri. Hyvinkään sairaala GKS

Jyrki Jalkanen. LKT, ylilääkäri. Keski-Suomen keskussairaala. Tapio Väyrynen. LL, osastonylilääkäri. Hyvinkään sairaala GKS Vaginaalinen vai laparoskooppinen laskeumaleikkaus? Jyrki Jalkanen LKT, ylilääkäri Keski-Suomen keskussairaala Tapio Väyrynen LL, osastonylilääkäri Hyvinkään sairaala GKS 28.9.2012 Biomedicum, Helsinki

Lisätiedot

Voiding Dysfunction. Voiding Dysfunction. LUTS (lower urinary tract symptom. Frequency Nocturia Urgency Dysuria

Voiding Dysfunction. Voiding Dysfunction. LUTS (lower urinary tract symptom. Frequency Nocturia Urgency Dysuria Voiding Dysfunction. Symptomatology and terminology of voiding dysfunction. International prostatic symptom scores (IPSS). Hematuria : definition and causes. Investigation for patient with hematuria..

Lisätiedot

MITÄ UUTTA BOTULIINIHOIDOISTA?

MITÄ UUTTA BOTULIINIHOIDOISTA? LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS KUNTOOTUS KOHALLEEN KUOPIO 10.-11.9.2015 MITÄ UUTTA BOTULIINIHOIDOISTA? Heli Sätilä LT, Lastenneurologi Ylilääkäri Päijät-Hämeen ks Liiallinen syljeneritys: johdanto Esiintyy

Lisätiedot

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies

Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Benchmarking Controlled Trial - a novel concept covering all observational effectiveness studies Antti Malmivaara, MD, PhD, Chief Physician Centre for Health and Social Economics National Institute for

Lisätiedot

Tekonivelleikkausten PROM tulokset. Antti Eskelinen

Tekonivelleikkausten PROM tulokset. Antti Eskelinen Tekonivelleikkausten PROM tulokset Antti Eskelinen 26.4.2019 Sidonnaisuudet Työantaja: Tekonivelsairaala Coxa Oy Luottamustehtävät: Asiantuntijatyöryhmän jäsen, Tekonivelrekisteri, THL Steering Committee

Lisätiedot

Tarvitaanko preoperatiivisia tutkimuksia rutiinisti?

Tarvitaanko preoperatiivisia tutkimuksia rutiinisti? Tarvitaanko preoperatiivisia tutkimuksia rutiinisti? Antti Haavisto antti.haavisto@phsotey.fi Päijät-Hämeen keskussairaala 26.4.2012 Preoperatiiviset tutkimukset Lab päiväkirurgiassa Onko mahdollista vähentää

Lisätiedot

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017)

Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) Käypä hoito -indikaattorit; Alaselkäkipu Ohessa kuvatut indikaattoriehdotukset pohjautuvat Alaselkäkipu Käypä hoito -suositukseen (2017) 1 2 Keston mukaan selkäkipu jaetaan akuuttiin (alle 6 vkoa), subakuuttiin

Lisätiedot

Synnytykseen liittyvät neuropatiat äidillä. Juhani V. Partanen Jorvin sairaala Kliinisen neurofysiologian osasto

Synnytykseen liittyvät neuropatiat äidillä. Juhani V. Partanen Jorvin sairaala Kliinisen neurofysiologian osasto Synnytykseen liittyvät neuropatiat äidillä Juhani V. Partanen Jorvin sairaala Kliinisen neurofysiologian osasto Synnytyskomplikaatioiden syitä Hypoteeseja altistumisesta neuropatialle: Vauvan koko ylittää

Lisätiedot

GE-komplikaatiot gynekologisessa kirurgiassa. Pekka Luukkonen HYKS Peijaksen sairaala

GE-komplikaatiot gynekologisessa kirurgiassa. Pekka Luukkonen HYKS Peijaksen sairaala gynekologisessa kirurgiassa Pekka Luukkonen HYKS Peijaksen sairaala Tapausselostus no 1 : 35-v Operoitu kahdesti endometrioosin takia aikaisemmin resekoitu rektoktovaginaalista endometrioosia rakkoresektio

Lisätiedot

Vaginaaliset verkkokorjaukset lantionpohjan laskeumien hoidossa

Vaginaaliset verkkokorjaukset lantionpohjan laskeumien hoidossa HALO-KATSAUS VERKOSSA ENSIN HALO-ryhmä: Pentti Kiilholma naistentautien ja synnytysopin dosentti, hallinnollinen osastonylilääkäri (eläkkeellä) Turun yliopisto, TYKS Naistenklinikka Matti Kairaluoma gastroenterologisen

Lisätiedot

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF

DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ MPU UEF DIABEETIKON SYDÄN MIKKO PUHAKKA KARDIOLOGI JA SISÄTAUTILÄÄKÄRI JYVÄSKYLÄ 11.5.2017 MPU UEF 1 SIDONNAISUUDET UEF kardiologian kliininen opettaja KYS konsultoiva kardiologi, Medisiininen keskus Osallistunut

Lisätiedot