MAANANTAI 5. SYYSKUUTA 2005

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANANTAI 5. SYYSKUUTA 2005"

Transkriptio

1 1-001 MAANANTAI 5. SYYSKUUTA Puhetta johti puhemies BORRELL FONTELLES (Istunto avattiin klo ) Istunnon avaaminen Puhemies. Julistan Euroopan parlamentin 7. heinäkuuta 2005 keskeytetyn istuntokauden uudelleen avatuksi Äänestymiskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen: ks. pöytäkirja Oikaisu pidetyn istunnon pöytäkirjaan: ks. pöytäkirja Puhemiehen julkilausuma Puhemies. Seuraavaksi haluaisin antaa julkilausuman, joka koskee tänä kesänä todistamiamme tapahtumia. Kuten muistanette, 7. heinäkuuta eli viimeisen istuntomme aikana ennen lomien alkamista Lontoossa tehdyt terrori-iskut yllättivät meidät täydellisesti. Kuten tuolloin pelkäsimme, isku vaati paljon uhreja. Terrorismin uhka leijuu yhä Euroopan yllä, ja heinäkuiset sekä niitä seuranneet tapahtumat pakottavat meidät kiinnittämään tähän ongelmaan erityistä huomiota. Tätä kesää ovat kuitenkin leimanneet myös muut murheelliset asiat: terrorismin jatkuminen Irakissa, kauhistuttavat luonnonkatastrofit ja onnettomuudet, jotka ovat aiheuttaneet tuskaa monille perheille maailmalla erityisesti täällä Euroopassa ja tällä hetkellä varsinkin Yhdysvalloissa. Tiedätte varmaan, että tänä kesänä olen jokaisen onnettomuuden sattuessa välittänyt heti parlamentin solidaarisuuden osoitukset näistä traagisista tapahtumista kärsineiden maiden viranomaisille. Olemme antaneet äänemme kuulua jokaisen onnettomuuden hetkellä. Tänään meidän kaikkien olisi mielestäni myös yhdessä otettava osaa näiden tapahtumien uhreiksi joutuneiden perheiden suruun, niiden suruun, jotka ovat menettäneet rakkaitaan maailmalla riehuvissa hengenvaarallisissa konflikteissa. On mainittava erityisesti Yhdysvallat; maata on juuri kohdannut käsittämättömän laaja onnettomuus, joka on järkyttänyt koko maailmaa. Uhrien määrä näyttää kasvavan hyvin suureksi, tuhannet ovat joutuneet siirtymään kotiseudultaan, ja sekä taloudelliset että yhteiskuntarakenteelle aiheutuneet vahingot ovat hyvin vakavia. Päivittäinen terrorismi tappaa Irakissa jatkuvasti monia ihmisiä. Tarvitaan vain yksi huhu, kuten kävi muutama viikko sitten, jolloin Bagdadissa sillalla aiheutunut paniikki johti yli tuhannen ihmisen kuolemaan. Traagiset matkustajalentokone- ja helikopterionnettomuudet ovat johtaneet 400 henkilön kuolemaan Indonesiassa, Kreikassa, Venezuelassa, Perussa ja Itämerellä sekä Afganistanissa, jossa on kuollut eurooppalaisia sotilaita tässä tapauksessa he olivat espanjalaisia, mutta he olisivat voineet olla mistä tahansa Euroopan maasta helikopterionnettomuudessa. Nyt kannattaisi muistaa sanat, jotka Afganistanin presidentti Karzai lausui meille täällä parlamentissa korostaessaan eurooppalaisten joukkojen tärkeää tehtävää ihmisoikeuksien puolustajina ja rauhan ylläpitäjinä Afganistanissa. Eikä tässä vielä kaikki: Itävallassa, Saksassa, Bulgariassa, Romaniassa ja Sveitsissä tuhoisat tulvat ovat aiheuttaneet kymmenien ihmisten kuoleman ja pakottaneet sadattuhannet asukkaat siirtymään kotiseuduiltaan. Vakavia taloudellisia vahinkoja ovat aiheuttaneet rankkasateet, joista puolet Euroopan maista on kärsinyt, sekä valtava kuivuus, joka on vaivannut toista puolikasta Euroopan maista. Tämä kuivuus on ruokkinut erityisesti Portugalissa, Ranskassa ja Espanjassa metsäpaloja, joissa on kuollut kymmeniä ihmisiä, heidän joukossaan myös liekkejä vastaan taistelleita palomiehiä ja lentäjiä. Näiden joko tulvivan veden tai joissakin tapauksissa veden puuttumisen aiheuttamien ympäristövahinkojen seurauksia on hyvin vaikea korjata. Meidän on muistettava, että nämä rajut luonnonkatastrofit ovat seurausta siitä epätasapainosta, johon Euroopan unioni on kiinnittänyt ja johon sen on jatkossakin kiinnitettävä erityistä huomiota. Hyvät kollegat, suurimmassa osassa näistä katastrofeista Euroopan unioni on osoittanut, että se pystyy toimimaan ja auttamaan uhreja ripeästi. Meidän on osoitettava solidaarisuuttamme hyödyntämällä onnettomuuksien ennaltaehkäisyä koskevia valmiuksiamme ja toimintavalmiuksiamme. Parlamentilla on tänään mahdollisuus keskustella aiheesta esityslistallamme olevien komission julkilausumien yhteydessä. Lähiaikoina meidän on myös annettava säädöksiä lentoturvallisuuden parantamisesta. Kommentoituani lyhyesti lopuillaan olevan kesän murheellisia tapahtumia haluaisin pyytää teitä nyt, kun

2 6 05/09/2005 taas olemme koolla, viettämään minuutin hiljaisuuden ja osoittamaan solidaarisuuttamme ja syvintä myötätuntoamme kaikille uhreille. (Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.) Puhemiehen ilmoitus (jäsenten ohjesääntö): ks. pöytäkirja Parlamentin kokoonpano: ks. pöytäkirja Valtakirjojen tarkastus: ks. pöytäkirja Pyyntö parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi: ks. pöytäkirja Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot: ks. pöytäkirja Yhteispäätösmenettelyä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen: ks. pöytäkirja Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja Vetoomukset: ks. pöytäkirja Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 116 artikla): ks. pöytäkirja Neuvoston toimittamat sopimustekstit: ks. pöytäkirja Käsittelyjärjestys Puhemies. Torstaina 1. syyskuuta pidetyn puhemieskonferenssin työjärjestyksen 130 ja 131 artiklan mukaisesti laatima tämän istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos on jaettu. Maanantaihin ja tiistaihin ei ole ehdotettu muutoksia. Näin ollen maanantain ja tiistain osalta esityslista pysyy ennallaan. Keskiviikko: Puhemieskonferenssissa käydyn keskustelun seurauksena Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmä on pyytänyt, että esityslistalle lisätään Brokin mietintö Euroopan talousyhteisön ja Turkin välisen assosiointisopimuksen lisäpöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin laajentumisen vuoksi. Koska aihe on moniulotteinen, jonkun on mielestäni selvitettävä tätä pyyntöä. Jäsen Frassoni haluaa tehdä sen Monica Frassoni (Verts/ALE). (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ryhmäni on sitä mieltä, että tämä aihe on pidettävä esityslistalla. Olimme kannattaneet Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän samanlaista pyyntöä. He kuitenkin päättivät muuttaa mielensä, syistä, jotka eivät meidän nähdäksemme liittyneet Euroopan unioniin vaan erääseen hyvin tärkeään tapahtumaan eräässä jäsenvaltiossa. Mielestämme Turkkia koskevaa keskustelua ei pidä pelätä. Päinvastoin sellaista keskustelua tarvitaan, ja on tärkeää pitää pöytäkirjaa koskeva kysymys erillään laajemmasta kysymyksestä, josta keskustelemme syyskuun toisella istuntojaksolla. Tällä tavoin voimme keskittyä erityisesti Kyprosta koskevaan aiheeseen, josta Turkki todellakin on osittain vastuussa, vaikka meidän on muistettava, että vastuussa on myös Kyproksen tasavalta. Pidämme aihetta tärkeänä, ja yhtä tärkeää on, että parlamentti voi käsitellä sitä vapaasti sekä keskustella ja päättää siitä täysin muista toimielimistä eli neuvostosta tai komissiosta erillään. Arvoisa puhemies, meidän on todellakin otettava huomioon, että tiedämme jo, mikä neuvoston päätös tulee olemaan, sillä epävirallinen neuvoston kokous on jo pidetty Martin Schulz (PSE). (DE) Arvoisa puhemies, viime torstaina pidetyssä puheenjohtajakokouksessa meillä oli tilaisuus keskustella tästä aiheesta. Tiedän, että useimpien muiden ryhmien tavoin sosiaalidemokraattien ryhmä ei pidä tarkoituksenmukaisena sitä, että äänestys toimitettaisiin tällä viikolla. Yhtenä syynä tähän on yleisten asioiden neuvostossa parhaillaan käytävä keskustelu, joka koskee erityisesti Kyprokseen liittyviä vielä avoinna olevia kysymyksiä. Tämä monien muiden seikkojen ohella osoittaa, että meidän olisi keskusteltava koko paketista eli assosiointisopimuksen hyväksymisestä sekä kaikista muista Turkinpolitiikkaamme liittyvistä kysymyksistä sekä komissiolle 3. lokakuuta varten annettavista neuvotteluvaltuuksista syyskuun toisella istuntojaksolla. Tämän vuoksi olemme sitä mieltä, että jäsen Frassonin ehdotus olisi hylättävä Elmar Brok (PPE-DE), esittelijä. (DE) Arvoisa puhemies, esittelijänä haluaisin pyytää suostumustanne siihen, että pyydämme neuvostoa antamaan meille tietoja siitä, miten lisäpöytäkirjaa olisi sovellettava, kun otetaan huomioon siihen liittyvä Turkin antama uusi lausunto, ennen kuin teemme minkäänlaisia päätöksiä ja viimeistään 26. syyskuuta (Parlamentti hylkäsi keskiviikon esityslistaan ehdotetun muutoksen.)

3 05/09/ Torstai: Puhemies. Euroopan kansanpuolueen ryhmä on pyytänyt, että Syyriassa olevien poliittisten vankien tilannetta koskeva keskustelu korvattaisiin Valko- Venäjän ihmisoikeuksia koskevalla keskustelulla João de Deus Pinheiro (PPE-DE) (PT) Asia on melko yksinkertainen: ulkoasiainvaliokunta on valmis hyväksymään EU:n ja Syyrian välisiä suhteita koskevan mietinnön hyvin todennäköisesti jo ensi viikolla. Sen vuoksi erillisen päätöslauselman laatiminen mietinnön lisäksi ei tällä hetkellä tunnu kaikkein sopivimmalta menettelyltä. Mitä Valko-Venäjään tulee, monia parlamentin jäseniä estettiin pääsemästä maahan elokuussa, eli samaan aikaan kuin riippumattomiin tiedotusvälineisiin, toimittajiin, opposition edustajiin ja kansalaisjärjestöihin kohdistuneet hyökkäykset lisääntyivät hälyttävästi. Lisäksi monia Valko-Venäjän hallituksen vastustajia, ulkomaalaisia toimittajia sekä Valko-Venäjän puolalaisten liiton johtajia on pidätetty. Tämän vuoksi suhteita Syyriaan koskeva kiireellinen keskustelu olisi mielestämme korvattava Valko-Venäjän tilannetta koskevalla kiireellisellä keskustelulla Pasqualina Napoletano (PSE). (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, minun on todettava Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmän jäsenille, että on suuri ero siinä, äänestetäänkö assosiointisopimuksesta vai päätöslauselmasta, joka koskee kahta ihmisoikeuksiin kohdistunutta loukkaustapausta Syyriassa. Nämä tapaukset liittyvät kahteen parlamentin jäseneen, joista toinen on ollut pitkään nälkälakossa. Sen vuoksi kyseessä on todellinen hätätilanne. Valko-Venäjän tilanteesta olemme kaikki samaa mieltä, ja me kaikki olemme siitä huolissamme. Muistuttaisin kuitenkin, että 5. heinäkuuta parlamentti keskusteli komission julkilausumasta ja että 10. heinäkuuta hyväksyimme enemmän tai vähemmän samoja aiheita käsittelevän päätöslauselman. Näin ollen parlamentin auktoriteetti ei mielestäni perustu niinkään yhä uusiin päätöslauselmiin, vaan pikemminkin siihen, että varmistetaan, että päätöslauselmien pohjalta ryhdytään asianmukaisiin toimiin. Lopuksi pyydämme puhemiestä laatimaan kirjeen, joka koskee kahden parlamentin jäsenen ja kansalaisjärjestöjen tilannetta. Valko-Venäjän osalta pyydämme, että aiheesta käydään uusi keskustelu esimerkiksi seuraavassa täysistunnossa, jotta voimme kiirehtiä neuvostoa ja komissiota. Näin ollen kannatamme ehdotusta säilyttää Syyrian tilanne kiireellisiä aiheita koskevan keskustelun aiheena (Parlamentti hylkäsi torstain esityslistaa koskevan muutosehdotuksen.) Hans-Gert Poettering (PPE-DE). (DE) Arvoisa puhemies, äänestys on toimitettu, sen tulos on selvä, ja me tietenkin kunnioitamme sitä. Haluaisin kuitenkin ottaa esiin jäsen Napoletanon mainitseman asian. Valko-Venäjä on edelleenkin tärkeä aihe, ja meidän olisi keskusteltava siitä jossakin tulevista istunnoista. Ehdottaisin, että keskustelu käydään syyskuun toisella istuntojaksolla. Ryhmämme toimistolla pidettiin juuri kokous, johon osallistui vieraita Valko-Venäjältä. Maan tilanne on hyvin uhkaava, ja siksi pyydän parlamentin jäseniä suostumaan siihen, että keskustelu käydään syyskuun toisella istuntojaksolla. Pyydän tätä koko sydämestäni teiltä kaikilta Puhemies. Kiitos, jäsen Poettering. Olen varma siitä, että poliittisten ryhmien puheenjohtajat ottavat pyyntönne tarkasti huomioon ja auttavat näin teitä vahvistamaan seuraavan istuntojakson esityslistan. (Istuntojakson esityslista hyväksyttiin.) Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista Puhemies. Esityslistalla ovat seuraavina minuutin puheenvuoroja koskevat pyynnöt. Ne esitetään niiden ohjeiden mukaan, jotka olen antanut teille kirjeitse ja joiden avulla voimme vähitellen alkaa käydä tätä keskustelua järjestelmällisemmin Zsolt László Becsey (PPE-DE). (HU) Kuultuani uutisen Vojvodinan unkarilaisten liiton puheenjohtajaan József Kaszaan kohdistuneesta pommi-iskuyrityksestä kävin viime viikolla paikan päällä. Pystyin itse varmistumaan siitä, että käsikranaatti oli todellakin tarkoitettu József Kaszalle. Suboticassa saatoin vain tehdä sen johtopäätöksen, että Serbia ja Montenegron pohjoisessa maakunnassa Vojvodinassa, eli aivan Euroopan unionin rajalla, kansallisiin vähemmistöihin kohdistetut vakavat iskut eivät ole päättyneet. Todellisuudessa tilanne on pahentunut. Tämänkaltaisissa todistetuissa vähemmistöihin ja ihmisoikeuksiin kohdistuvissa loukkaustapauksissa Euroopan parlamentilla on velvollisuus ottaa huomioon tosiasiat eikä näihin tapauksiin sekaantuneiden serbipoliitikkojen antamia lausuntoja, joissa he puolustelevat toimintatapojaan. Tämä lähestymistapa on perusteltu erityisesti sellaisen maan tapauksessa, jonka kanssa EU aikoo aloittaa assosiointineuvottelut syksyllä. Euroopan parlamentilla on myös velvollisuus hyödyntää budjettivaltaansa ja käyttää Serbia ja Montenegrolle antamaansa tukea kyseisen vähemmistön suojeluun. Euroopan parlamentin velvollisuutena on myös toteuttaa omia seurantatoimiaan säännöllisemmin ja puhua suoraan siitä, millaisen maan kanssa unioni on syventämässä suhteitaan. Lopuksi Euroopan parlamentilla on myös velvollisuus muistaa, että József

4 8 05/09/2005 Kaszan lisäksi Vojvodinassa on noin unkarilaista ja muihin vähemmistöihin kuuluvaa henkilöä, jotka tarvitsevat suojelua Csaba Sándor Tabajdi (PSE). (HU) Haluan esittää vastalauseen kymmenen uuden jäsenvaltion yhdeksän kielen puolesta, sillä jälleen kerran uusia jäsenvaltioita syrjitään. Tämän vuoden heinäkuussa EY:n henkilöstövalintatoimisto (EPSO) julkisti kilpailun, jossa kaikista 25 jäsenvaltiosta kotoisin olevat ehdokkaat voivat osallistua kokeisiin samanaikaisesti. Tarkoituksena on rekrytoida 700 uutta "julkishallinnon virkamiestä", kuten heitä EU:ssa nimitetään, mutta kielivaatimuksiin kuuluvat vain 15 vanhan jäsenvaltion 11 kieltä. Tämä tarkoittaa sitä, että hollantilaiset voivat suorittaa kokeen hollanniksi, kun taas unkarilaiset, puolalaiset, tšekkiläiset, slovakialaiset, slovenialaiset, virolaiset, latvialaiset, liettualaiset ja maltalaiset eivät voi suorittaa koetta äidinkielellään, vaan heidän on suoritettava se jollakin 15 vanhan jäsenvaltion 11 kielestä. Tämä on räikeää syrjintää ja ristiriidassa Euroopan unionin hengen kanssa. Arvoisa puhemies, pyydän teitä olen toimittanut pyyntöni teille myös kirjallisena ryhtymään viipymättä toimiin tämän syrjinnän estämiseksi Marios Matsakis (ALDE). (EN) Arvoisa puhemies, 14. elokuuta kyproslaisen halpalentoyhtiön lentokoneelle sattuneessa onnettomuudessa kuoli 121 ihmistä. Kyproksen kaltaiselle pienelle maalle inhimilliset menetykset ovat olleet murskaavia, ja, arvoisa puhemies, haluaisin kiittää teitä ja kaikkia kollegojani uhrien omaisille osoitetuista surunvalitteluista. Nyt kun onnettomuuden tarkkaa syytä koskevat tutkimukset ovat vielä kesken, tietoomme on tullut virallisia raportteja, joiden mukaan pitkäaikaiset organisaatiovirheet ja hallinnolliset puutteet ovat saattaneet johtaa siihen, ettei Kyproksen siviiliilmailulaitos ole pystynyt hoitamaan asianmukaisesti tehtäväänsä lentoturvallisuuden varmistajana. Vaikka Kyproksen hallitus on sitoutunut ryhtymään välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin, on nyt selvää, että komissio on ollut tietoinen tilanteesta jo jonkin aikaa, mutta kuitenkin vaiennut siitä, ja suosinut hitaita ja tehottomia korjaavia toimenpiteitä. Muiden jäsenvaltioiden siviili-ilmailuviranomaisilla voi olla samankaltaisia turvallisuusongelmia, ja korjaavia toimenpiteitä saatetaan tarvita kiireellisesti. Kun komissio antaa myöhemmin tänä iltana parlamentille tiedonannon, toivon, että komissio tekee meille harvinaisen selväksi, että se aikoo pikaisesti ryhdistäytyä tehtävässään siviili-ilmailuviranomaisten vartijana ja varmistaa, että avoimuutta noudatetaan tarkasti Pál Schmitt (PPE-DE). (HU) Arvoisa puhemies, kiitos äskettäisten luonnonkatastrofien ja muiden onnettomuuksien muistamisesta. Haluaisin nyt puhua Keski-Eurooppaa vaivaavista tulvista. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat kärsineet joenpenkkojen sortumisen ja valtavien rankkasateiden seurauksena Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa, Sloveniassa, Romaniassa, Bulgariassa ja Unkarissa. Tilanne on selvästi pahin Romaniassa: kevättulvien seurauksena maa kärsi valtavia vahinkoja heinä- ja elokuussa. Tulvat, jotka ovat ulottuneet 34 maakunnan alueelle ja jotka ovat vaatineet paljon uhreja, ovat jättäneet 575 asuinaluetta, koteja, monia satoja kilometrejä moottoritietä, 83 koulua, 29 päiväkotia, sairaaloita ja kirkkoja veden alle. Romanian luonnonkatastrofien aiheuttamien vahinkojen taloudelliset kustannukset ovat 1,5 miljardia euroa. Totean unkarilaisen valtuuskunnan puolesta, että meillä on velvollisuus auttaa kyseisen alueen asukkaita kaikin mahdollisin keinoin. Romania joka on köyhin tulvien vahingoittamista maista ei pysty kattamaan jälleenrakennuksen valtavia kustannuksia omilla varoillaan. Sen vuoksi se tarvitsee Euroopan solidaarisuusrahastosta mahdollisimman pian apua pelastustoimien toteuttamiseen. Pyydän ystävällisesti tukeanne tässä asiassa Alyn Smith (Verts/ALE). (EN) Arvoisa puhemies, Edinburghin ja Skotlannin puolesta pyydän hartaasti teitä ja puhemiehistöä harkitsemaan uudelleen puhemiehistön virheellistä päätöstä pitää yhteinen AKT- EU-edustajakokous kotikaupunkini Edinburghin sijasta Strasbourgissa. On jo riittävän huono asia, että meidän on tultava Strasbourgiin, puhumattakaan siitä, että myös viattomat kolmannet osapuolet joutuvat kärsimään siitä. Edinburgh ja Skotlanti isännöivät G8-huippukokousta tänä vuonna. Yhdistynyt kuningaskunta on tällä hetkellä Euroopan unionin puheenjohtajavaltio, ja Skotlanti haluaa, että tämä kokous pidetään Edinburghissa. Edinburghin tarjous oli parempi ja halvempi. Skotlannin hallitus myöntää Skotlannin puntaa tapahtuman toteuttamiseen. Skotlannissa olemme tottuneet ottamaan vastaan päivittäin satojatuhansia ihmisiä ja osoittamaan heille lämmintä skotlantilaista vieraanvaraisuutta. Haluamme, että kokous pidetään Edinburghissa, ja haluamme tehdä osuutemme sen toteutumiseksi. Toivon, että myös te ja puhemiehistö pystytte tekemään osuutenne ja harkitsemaan asiaa uudelleen Pedro Guerreiro (GUE/NGL). (PT) Komission jäsenen Mandelsonin äskettäiset lausunnot ovat olleet hälyttäviä, ja niitä on mahdoton hyväksyä. Hän on vedonnut EU:n suurimpien tukku- ja jälleenmyyjien etuihin ja ilmoittanut aikovansa myöntää luvan niiden kymmenientuhansien tekstiilituotteiden maahantuonnille, jotka tulli on toistaiseksi takavarikoinut, koska ne ovat ylittäneet Kiinan kansantasavallan kanssa tehdyssä sopimuksessa määritetyt kiintiöt. On harmillista, ettei komission jäsen suhtautunut yhtä omistautuneesti unionin tekstiilintuotannon puolustamiseen esimerkiksi ottamalla käyttöön suojalausekkeita muutama kuukausi sitten, kun tekstiiliala kohtasi varsinaisen tuontitavaroiden tulvan, joka ei ole vieläkään tyrehtynyt.

5 05/09/ Tämänhetkinen tilanne on osoittanut, ketkä EU:ssa todellisuudessa hyötyvät tekstiilialan vapauttamisesta: suurimmat maahantuojat ja tukkumyyjät ovat kasvattaneet voittomarginaaliaan yhä käsittämättömämmille tasoille. Monet asiat ovat vaakalaudalla: unionin vaate- ja tekstiilialan puolustaminen ja sen varmistaminen, ettei tuhansia yrityksiä ja työpaikkoja pyyhkäistä pois ja ettei unionissa jouduta kokemaan tästä johtuvia kauhistuttavia sosiaalisia ja taloudellisia seurauksia Georgios Karatzaferis (IND/DEM). (EL) Arvoisa puhemies, aiemmin oli puhetta lisäpöytäkirjasta. En ole kuitenkaan varma, tietävätkö kaikki, mistä Turkin ja Kyproksen välillä tarkkaan ottaen on kysymys: Turkki ei tunnusta Kyprosta. Tämä on suora loukkaus kaikkia meitä kohtaan. Se loukkaa kaikkia meitä parlamentin jäseniä, jotka tunnustamme Kyproksen ja jotka pidämme Kyprosta edustavia Euroopan parlamentin jäseniä vertaisinamme. Sitten Turkki tulee ja sanoo: "Me emme tunnusta kyproslaisia." Tämä siis loukkaa meitä, jotka tunnustamme kyproslaiset. Asia on tutkittava perusteellisesti, ja meidän on saatava Turkki ymmärtämään, ettei se voi ryhtyä Euroopan unionin häiriköksi jo ennen kuin se on edes liittynyt unioniin. Tämä on käsittämätöntä. Kuvitelkaa, jos se ei tunnustaisi Espanjaa, teidän kotimaatanne. Kuvitelkaa, jos se ei tunnustaisi Saksaa tai Ranskaa kävisimmekö silloin tästä edes keskustelua? Pienten ja suurten maiden välillä ei saa olla minkäänlaista syrjintää. Kaikki maat ovat tasavertaisia, ja sen vuoksi Turkki ei voi halveksia demokratiaa näin loukkaavalla tavalla. Euroopan unioni perustuu ennen kaikkea demokratiaan ja muiden kansojen kunnioitukseen, eikä Turkki voi vain rynniä tänne loukkaamaan niitä toimielimiä ja arvoja, joita Euroopan unioni kipeästi tarvitsee Koenraad Dillen (NI). (NL) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, 3. lokakuuta unionille annetaan tilaisuus korjata viime vuonna tekemänsä suuri virhe päättämällä, ettei liittymisneuvotteluja Turkin kanssa sittenkään aloiteta. Monissa jäsenvaltioissa mieliala on muuttunut selvästi viime vuodesta. Nyt kun määräpäivä 3. lokakuuta lähestyy, mieleen tulee erityisesti Ranskan hallitus. Se, miten röyhkeästi ja ylimielisesti Ankara kieltäytyi parantamasta millään tavoin ihmisoikeustilannetta esimerkkeinä voidaan mainita Armenian kansanmurhan tunnustaminen sekä äskettäin turkkilaiselle kirjailijalle Orhan Pamukille esitetyt pöyristyttävät syytökset, jotka liittyvät kurdivähemmistön kielellisiin oikeuksiin osoittaa, että Turkki ja sen kulttuuri eivät vieläkään vastaa eurooppalaisia arvojamme. Mainittakoon myös naurettava tilanne, joka liittyi niin sanottuun Ankaran pöytäkirjaan ja siihen, että Turkin hallitus kieltäytyy sinnikkäästi tunnustamasta EU:n jäsenvaltiota Kyprosta. Dominique De Villepin ja Angela Merkel ovat monien muiden tavoin täysin oikeassa todetessaan, että tämän vuoksi Turkkia ei voida hyväksyä joukkoomme. Toivon siis, että parlamentti välittää Turkille tämän nimenomaisen viestin Gyula Hegyi (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, Latvian edustaja, jäsen Zīle viittasi puheenvuorooni, joka koski Latviassa elävän unkarilaisvähemmistön tilannetta, ja hän syytti minua "parlamentille valehtelemisesta". Edustan toisenlaista poliittista kulttuuria enkä käytä tuollaisia ilmaisuja kollegoistani. Hän on varmasti vain väärinymmärryksen viaton uhri. Hänen puheenvuoronsa jälkeen minulla oli tilaisuus keskustella Latvian unkarilaisvähemmistön johtajien kanssa. Käsittääkseni Latviassa elävien unkarilaisten on lähes mahdotonta läpäistä niin sanottuja kansalaisuuskokeita siitä huolimatta, että he ovat saaneet koulutuksensa kyseisessä maassa. Sen sijaan muiden etnisten ryhmien edustajat latvialaiset ja muiden Baltian maiden kansalaiset ovat saaneet kansalaisuuden ilmaiseksi tai lähes ilmaiseksi. Tätä minä tarkoitin, ja tätä minä nimitän epäoikeudenmukaiseksi menettelytavaksi. Yleisesti kaikenlainen etninen syrjintä on vastoin unionin demokraattisia perusihanteita, mutta unkarilaisten tapauksessa tällaiselle syrjinnälle ei löydy perusteita edes historiasta Hannes Swoboda (PSE). (DE) Haluaisin antaa varauksettoman tukeni niille, jotka sanovat, että meidän on autettava Romaniaa selviytymään vakavasta luonnonkatastrofista tänä vaikeana aikana, jona sen on myös valmistauduttava Euroopan unionin jäsenyyteen. Tosin jäsenyys ei tunnu mielestäni hyvältä ajatukselta, kun otetaan huomioon, että hallitus pyrkii lakimuutoksen avulla poistamaan virasta parlamentin molempien huoneiden sekä useiden alueparlamenttien puhemiehet, vaikka nykyinen vaalikausi ei ole vielä edes päättynyt. Mielestäni Romanialla on nyt hoidettavana tärkeämpiäkin tehtäviä, esimerkiksi sisäisen yksimielisyyden varmistaminen. Arvoisa puhemies, ehkäpä te voisitte tiedustella kollegojenne tilanteesta Romaniassa? Pyytäisin ennen kaikkea muiden poliittisten ryhmien edustajia käyttämään vaikutusvaltaansa ja pyrkimään siihen, että nämä asiat saadaan ratkaistua yksimielisesti ja ilman sisäisiä häiriöitä eikä ryhtymällä tällaisiin toimiin oppositiopuolueita vastaan. Romania tarvitsee poliittista yksimielisyyttä, mikäli se aikoo suoriutua hyvin valmistautumisestaan Euroopan unionin jäsenyyteen ja elämään yhtenä unionin jäsenvaltioista Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE-DE). (ES) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan kiinnittää

6 10 05/09/2005 huomiotanne Espanjan ja Euroopan unionin kansalaisen Francisco Larrañagan tapaukseen. Hänet on tuomittu kuolemaan Filippiineillä. Valitettavasti pari viikkoa sitten Filippiinien tuomioistuin vahvisti jälleen hänen kuolemantuomionsa, ja lähtölaskenta on jo alkanut. Tiedämme, että tuomio annettiin täysin säännönvastaisesti ja ettei Paco Larrañagalla ollut mahdollisuutta asianmukaiseen puolustukseen. Monet silminnäkijät ovat nimittäin tukeneet häntä ja sanoneet nähneensä hänet muualla sinä päivänä ja siihen kellonaikaan, kun murha, josta häntä syytetään, tehtiin. Nyt on kuitenkin tärkeintä pelastaa Larrañagan henki, ja kaikkien toimielinten on kannettava kortensa kekoon tämän oikeudenmukaisen vaatimuksen puolesta. Hyvät kollegat, Euroopan unionin kansalainen aiotaan surmata, emmekä voi sulkea silmiämme siltä, että kaikkien kansalaisten tärkeintä ihmisoikeutta eli oikeutta elämään loukataan. Tämän vuoksi pyydän parlamentin puhemiestä kääntymään kiireellisesti Filippiinien hallituksen ja presidentin puoleen ja pyytämään, että presidentti soveltaa Francisco Larrañagan tapauksessa armahdusoikeuttaan, jotta tätä Espanjan ja Euroopan kansalaista ei teloitettaisi Puhemies. Jäsen Iturgaiz, paljon kiitoksia siitä, että kerroitte minulle kyseisen kansalaisen tilanteesta. Selvitämme tapausta, ja toimimme tarvittaessa ehdotuksenne mukaisesti Charles Tannock (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, viime viikolla oli Beslanin verilöylyn ensimmäinen vuosipäivä. Verilöylyssä kuoli 331 ihmistä, joista 186 oli lapsia. Ihme kyllä, syyllisyytensä tähän rikokseen tunnustanut Šamil Basajev nimitettiin 25. elokuuta niin sanotun Tšetšenian pakolaishallituksen varapuheenjohtajaksi. Tämä mies on etsintäkuulutettu sotarikollinen, ja hänellä on läheiset suhteet islamistiseen terroristiryhmään Al Qa'idaan. Tällä hetkellä Tanskassa poliittisena pakolaisena elävä niin sanottu ulkoministeri Osman Ferzaouli sanoo, että näin Basajev toimii tulevaisuudessa vastuullisemmin. Kulttuuriministeri Ahmed Zakajev asuu myös pakolaisena kotikaupungissani Lontoossa, ja hän on aiemmin kieltänyt, että hänellä olisi minkäänlaisia yhteyksiä Basajeviin. Venäjä syyttää varmasti Euroopan unionia kaksinaismoralismista, sillä samalla kun EU pyytää oikeutetusti Venäjää rankaisemaan Tšetšenian kauheuksiin syyllistyneitä, EU suojelee kuitenkin näitä terrorismin tukijoita. Tanskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusten olisi kumottava Ferzaoulin ja Zakajevin pakolaisasema David Martin (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, Skotlannin länsirannikolla sijaitsevan Clyde-joen alajuoksun alueella on erinomainen maine maailmanluokan valtamerialusten valmistamisessa. Tuotanto on ollut selkeässä laskussa viimeisen 30 vuoden ajan. Nyt Ferguson's-yhtiön joka on yksi muutamasta jäljellä olevasta tehtaasta tulevaisuus on uhattuna. Arvoisa puhemies, kuten tiedätte, kaikki uudet laivatilaukset on Euroopan unionissa tehtävä julkisen tarjouskilpailun kautta. Ferguson's-yhtiö hävisi äskettäin tarjouskilpailun puolalaiselle Gdanskissa sijaitsevalle Remontowa-yhtiölle. Ferguson's-yhtiö on sitä mieltä, että kilpailu hävittiin epäoikeudenmukaisin perustein. Komissio tutkii parhaillaan kyseisen tehtaan mahdollisesti saamia valtiontukia. Otan asian esiin tänään, koska meneillään on kahta uutta laivaa koskevat tarjouskilpailut ja koska on tärkeää, että seuraavassa kilpailussa ehdot ovat kaikille samat. Arvoisa puhemies, pyydän teitäkin kehottamaan komissiota saattamaan tutkimuksensa loppuun mahdollisimman pian, jotta voimme varmistua siitä, että kyseisessä urakkasopimuksia koskevassa tarjouskilpailussa kaikki lähtevät samalta viivalta ja ettei yksi yhtiö joutuu kilpailemaan toinen käsi selän taakse sidottuna Claude Moraes (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiinnittää parlamentin huomion vaalipiirissäni Lontoossa käytyyn tärkeään työmarkkinakiistaan, jolla oli vaikutuksia tuhansiin matkustajiin kaikkialla Euroopassa. Kysymyksessä ovat Gate Gourmet -yhtiön työntekijät, joista 670 irtisanottiin mielivaltaisesti 13. elokuuta ilman erorahaa. Tämä johti British Airways -lentoyhtiön henkilöstön laajamittaiseen lakkoon ja aiheutti vakavia häiriötä monille matkustajille. Kävin kesälomallani tapaamassa näitä työntekijöitä, ja haluaisin kiinnittää parlamentin huomion siihen, että osalla tällaisista yhtiöistä on huono maine työmarkkinaosapuolien silmissä ja että sovinnollista ratkaisua tarvitaan. Työntekijät haluavat vain takaisin töihin, ja ellei se ole mahdollista, he haluavat erorahan. Yhtiö on menossa oikeaan suuntaan, mutta meidän olisi tehtävä selväksi, että haluamme oikeudenmukaisia ja tasapainoisia työmarkkinasuhteita kaikkialle Euroopan unioniin sekä lainmukaisuutta, jotta vastaavia kuluttajille aiheutuvia häiriöitä voidaan välttää ja jotta työntekijät voivat jatkaa elämäänsä. Haluamme myös, että yli 30 vuotta tällaisten yhtiöiden palveluksessa olleet saavat osakseen ansaitsemaansa oikeudenmukaisuutta Bairbre de Brún (GUE/NGL). (EN) Arvoisa puhemies, (Puhuja puhui iirin kielellä.) IRA teki 28. heinäkuuta historiallisen päätöksen lopettaa aseelliset taistelut. Sinn Féin uskoo, että nyt on mahdollista saavuttaa Irlannin tasavaltalaisten tavoitteet puhtaasti rauhanomaisin ja demokraattisin keinoin. Tällä rohkealla aloitteella poistetaan kaikki jäljellä olevat esteet todelliselta poliittiselta edistykseltä ja yhteiseltä

7 05/09/ tulevaisuudelta. Niillä, jotka pitivät IRA:ta ainoana esteenä rauhalle, ei ole enää verukkeita esitettävänään. Demokraattisella unionistipuolueella on velvollisuus ryhtyä yhteistyöhön puolueeni kanssa. Toistaiseksi puolue on kuitenkin kieltäytynyt siitä. Myös Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksella on velvollisuus soveltaa pitkänperjantain sopimusta, josta se on kuitenkin toistaiseksi laistanut. Samaan aikaan suojattomat katolilais- ja nationalistikodit ovat kesän aikana joutuneet hyökkäysten kohteeksi. Tiilet, polttopullot, putkipommit ja ammuskelu ovat olleet niille jatkuvaa todellisuutta. Asukkaat ovat tunteneet itsensä suojattomiksi ja voimattomiksi, ja he ovat olleet vihaisia Pohjois-Irlannin poliisilaitoksen toimettomuuteen ja unionistien poliittisten edustajien vaitonaisuuteen. Kaikilla Irlannin rauhanprosessiin osallistuvilla on valtava tehtävä edessään Georgios Papastamkos (PPE-DE). (EL) Arvoisa puhemies, äskettäin Euroopassa ja muualla maailmassa sattuneiden traagisten lento-onnettomuuksien joiden uhreille tekin juuri esititte surunvalittelunne vuoksi on välttämätöntä määrittää uudelleen, missä kulkee raja, joka erottaa toisistaan tarpeen vapauttaa Euroopan siviili-ilmailuala ja estää alalla esiintyvän kilpailun vääristyminen sekä sitäkin tärkeämmän ja oikeutetun vaatimuksen säilyttää mahdollisimman tiukat turvallisuusvaatimukset. Euroopan unionilla on velvollisuus vähintäänkin tehdä lakialoite, jolla lujitetaan siviili-ilmailualan teknisten ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamista koskevaa sääntelykehystä. Euroopan lentoturvallisuusviraston olisi hyväksyttävä vaatimuksemme sekä toimet, joita se on suositellut tai joihin se aikoo ryhtyä. Kun verrataan keskenään "vapauttamiseen", "markkinoihin" ja "lentoturvallisuuteen" liittyviä oikeutettuja etuja, vaadimme, että "lentoturvallisuus" asetetaan niistä etusijalle. Tämä viesti meidän on annettava näiden murheellisten lento-onnettomuuksien jälkeen James Hugh Allister (NI). (EN) Arvoisa puhemies, edellisen tapaamisemme jälkeen unionin jäsenvaltio Irlannin tasavalta on häpeällisesti suojellut kolmea rikoksista tuomittua kansainvälistä terroristia. IRA:n terroristit Monaghan, Connolly ja McCauley tuomittiin oikeudenmukaisesti FARC-sissien kouluttamisesta Kolumbiassa. He välttyivät takuumaksujen maksamiselta sanotaan, että Dublinin hallitus maksoi niistä osan ja nyt, IRA:n kanssa tehdyn halpamaisen sopimuksen seurauksena, ja huolimatta Interpolin näistä miehistä antamasta pidätysmääräyksestä, he rehvastelevat häpeämättömästi Dublinissa. Tähän päivään mennessä Irlanti ei ole tehnyt mitään täyttääkseen kansainväliset velvollisuutensa, vaan se tarjoaa edelleen näille kansainvälisille terroristeille suojapaikan, pitäen näin pilkkanaan niitä kansainvälisen terrorismin torjuntaa koskevia sitoumuksiaan, jotka se antoi puheenjohtajavaltiona tässä istuntosalissa. Tuomitsen tämän kaksinaismoralismin ja tuomitsen tämän tekopyhyyden, mutta ennen kaikkea kehotan Dublinin hallitusta tekemään lopun tästä häpeästä ja palauttamaan karkulaiset välittömästi Jörg Leichtfried (PSE). (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan hyödyntää tätä tilaisuutta ja tuoda parlamentin tietoon eräiden eurooppalaisten nuorten tekemän erinomaisen aloitteen. Noin 50 nuorta kuudesta Euroopan maasta osallistui erään vaalipiirini ammattikorkeakoulun järjestämään työpajaan, jossa he esittivät omaa "Euroopan parlamenttiaan" tarkoituksenaan tehdä EU:sta puoleensavetävämpi kansalaisten kannalta. Tästä poiki kansalaisten Euroopan luomista koskeva päätöslauselma, ja haluaisin nyt mainita siitä muutaman seikan. Nuorten "Euroopan parlamentti" kehottaa komissiota tarjoamaan Euroopan kansalaisille ymmärrettävää tietoa jäsenvaltioista ja unionin päätöksenteosta sekä monimuotoisista kulttuuritapahtumista. He vaativat laajentumisprosessin hidastamista, ja jotta EU:sta voitaisiin antaa perusteellisempaa tietoa, nuorten parlamentti ehdottaa, että EU ja jäsenvaltioiden yleisradioyhtiöt tekisivät tiiviimpää yhteistyötä. He ovat selkeästi sitä mieltä, että EU:n tiedotusaineiston on saavutettava kansalaiset heidän arkielämässään ja päivittäisessä elinympäristössään. He myös pitävät tärkeänä sitä, että EU tekee laaja-alaista yhteistyötä jäsenvaltioissa koulutuksen alalla toimivien instituutioiden kanssa kulttuurisen, historiallisen ja poliittisen tietoisuuden edistämiseksi James Nicholson (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, olen samoilla linjoilla jäsen Allisterin kanssa ja haluaisin kiinnittää parlamentin huomion siihen, että kesän aikana todistimme niin sanotun Kolumbian kolmikon palaamista Dubliniin Irlannin tasavaltaan. Kuten varmasti tiedätte, arvoisa puhemies, nämä kolme miestä tuomittiin Kolumbiassa FARC-terroristien avustamisesta kyseisessä maassa. Kansainvälisen terrorismin torjumisen nimissä nämä miehet olisi palautettava Kolumbiaan kärsimään loppuun heille alun perin annetut tuomiot, eikä heidän saa antaa kulkea vapaina, kuten he tällä hetkellä tekevät kansainvälistä tahtoa halveksuen. Ei voida antaa tyhjiä lupauksia kansainvälisen terrorismin torjunnasta ja katsoa samalla läpi sormien sitä, mitä tapahtuu Euroopan unionin jäsenvaltiossa. On ryhdyttävä toimiin ja tehtävä se tinkimättä, ja toimien olisi oltava hyvin vastuullisia ja tehokkaita Proinsias De Rossa (PSE). (EN) Arvoisa puhemies, haluan muistuttaa sekä jäsen Allisteria että jäsen Nicholsonia sekä ehdottomasti jäsen de Brúnia siitä, että

8 12 05/09/2005 Irlannin tasavallassa noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta ja että laki tulee toteutumaan mainituissa tapauksissa. Haluaisin myös muistuttaa jäsen de Brúnia siitä, ettei hänellä ole oikeutta käyttää termiä "Óglaigh na héireann" viitatessaan IRA:han. "Óglaigh na héireann" tarkoittaa Irlannin armeijaa eikä laitonta irlantilaista järjestöä IRA:ta. Pidän tänään puheenvuoron siksi, että haluan toivottaa Freedom Drive -tapahtumaan osallistuvat tervetulleiksi Euroopan parlamenttiin. Vammaiset odottavat unionin auttavan heitä saavuttamaan täyden vapauden ja arvostuksen Euroopan kansalaisina. Meidän on kuunneltava heitä ja toimittava, ja erityisesti komission ja neuvoston on todellakin kuunneltava heitä ja vastattava tehokkaasti heidän oikeutettuihin huolenaiheisiinsa. Koska minulla ei ole mahdollisuutta tehdä tätä keskustelun myöhemmässä vaiheessa, haluaisin nyt esittää syvimmän osanottoni kaikille niille, jotka New Orleansissa ja muualla Yhdysvalloissa ovat menettäneet sukulaisiaan, ystäviään ja myös omaisuuttaan hurrikaani Katrinan vuoksi. Tästä on hyvä ottaa opiksi poliittisessa mielessä, mutta vieläkin tärkeämpää on se, että unioni tarjoaa näiden ihmisten auttamiseksi kaiken sen avun, jota Yhdysvallat tarvitsee ja pyytää Mairead McGuinness (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, haluan puhua parlamentille hyvin käytännönläheisestä aiheesta, joka on Irlannin naudanlihantuottajien erityinen huolenaihe mutta joka myös liittyy hyvin olennaisesti äskettäisiin yhteistä maatalouspolitiikkaa koskeviin uudistuksiin. Kesäkuukausien aikana olemme Irlannissa todistaneet, millaisia suoria vaikutuksia halvan brasilialaisen naudanlihan tuonnilla on ollut markkinoihin. Mikäli muistatte, komission jäsen Fischler lupasi maataloustuottajille vähemmän byrokratiaa ja parempia markkinahintoja. Olemme kuitenkin saaneet kaikkien unionin maataloustuottajien kanssa huomata, miten heidän tuotteidensa hinnat määräytyvät Euroopan unionin ulkopuolisen halvimman tuottajan mukaan. Olemme nähneet, miten tekstiilituotannolle on käynyt koko unionissa. Käykö tulevaisuudessa samalla tavalla myös Euroopan unionin maatalous- ja elintarviketuotannolle? Marraskuussa pidettävät maailmankauppaneuvottelut lähestyvät, joten kehotan komissiota varmistamaan, että naudanlihaa kohdellaan arkaluonteisena tuotteena ja että emme tuhoa omia naudanlihantuottajiamme kolmansista maista tulevan halpatuonnin vuoksi. Lisäisin vielä, että unionin omia maataloustuottajia koskevat säädökset ovat hyvin tiukkoja ja paljon hankalampia noudattaa kuin unionin ulkopuolella tuotettuja elintarvikkeita koskevat säädökset. Myös tämä olisi otettava huomioon Jan Tadeusz Masiel (NI). (PL) Arvoisa puhemies, kun katselin Belgian televisiota kesäloman aikana, kuulin Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen puolueen arvostelevan sitä, että Euroopan parlamentti lahjoittaa miljoona euroa Kölnissä järjestettäville katolisen kirkon Maailman nuorisopäiville. Haluaisin tehdä tiettäväksi, että olen tyrmistynyt tästä Euroopan kristillistä menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta vastaan käytävästä sodasta. Euroopan ei tarvitse olla välttämättä kristillinen, eikä mikään estä sitä olemasta maallinen. Kuitenkin, ellemme kunnioita uskontoa, joka on kuulunut meille kautta historian ja jonka ansiosta Eurooppa sai alkunsa, on olemassa vaara, että maanosastamme tulee jonain päivänä islamilainen. Ellei vielä ole liian myöhäistä, meidän olisi pyrittävä estämään sitä tapahtumasta Urszula Krupa (IND/DEM). (PL) Arvoisa puhemies, jo toisen kerran kuluneen kuuden kuukauden aikana haluaisin esittää parlamentille vastalauseen katolilaisten loukkaamisesta. Tällä kertaa minua on kehotettu tekemään niin, koska Częstochowin Neitsyt Mariaa esittävä kuva on häpäisty Brysselin parlamentissa solidaarisuusliikkeen 25. merkkipäivän kunniaksi järjestetyssä näyttelyssä. Jasna Góran Musta Madonna on puolalaisille Jumalan jälkeen kaikkein pyhin olento, ja kuten eräs runoilija on asian ilmaissut, "jopa ne, jotka eivät usko mihinkään, uskovat häneen." Muistuttaisin parlamenttia siitä, että ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevan yleissopimuksen mukaan kaikilla on oikeus uskonnonvapauteen. Tämä tekee uskonnollisen suvaitsevaisuuden pakolliseksi ja takaa myös hartaudenharjoituksessa käytettävien esineiden kunnioittamisen. Mikäli tätä periaatetta ei pystytä noudattamaan, se loukkaa sekä katolilaisia että muita, jotka kunnioittavat Mustaa Madonnaa, Puolan tasavallan kuningatarta, sekä kyseistä yleissopimusta. Huomauttaisin, että kristinuskoon perustuvat arvot ovat keskeinen osa eurooppalaista kulttuuria sekä mantereemme kansojen yhteistä kulttuuriperintöä Bogdan Pęk (IND/DEM). (PL) Arvoisa puhemies, kaikkien niiden puolesta, jotka vastustavat Euroopan perustuslakia, haluan hyödyntää tätä tilaisuutta ja tervehtiä parlamenttia sen ensimmäisessä istunnossa kesäloman jälkeen. Haluan kertoa jäsenille, että Puolassa on saatu hyvä sienisato ja paljon muitakin metsän tuotteita Euroopan unionissa vallitsevasta kriisistä huolimatta. Meillä menee oikein hyvin, ja perustuslain vastustajien määrä kasvaa kohisten. Samanaikaisesti haluaisin myös kehottaa Euroopan unionia noudattamaan niitä periaatteita, joita se julisti ennen kuin uudet jäsenvaltiot liittyivät siihen, nimittäin tasavertaisuutta, rehellisyyttä ja oikeudenmukaista välien selvittelyä

9 05/09/ Libor Rouček (PSE). (CS) Arvoisa puhemies, kesän aikana kolme uutta valtiota ratifioi Euroopan perustuslain, nimittäin Kypros, Malta ja Luxemburg. Luxemburgissa ratifioinnissa sovellettiin kansanäänestystä. Haluaisin todeta pitäväni erittäin myönteisenä tätä kehitystä, joka osoittaa, että Euroopan perustuslaki ei suinkaan ole kuollut, vaikka sen vastustajat eli euroskeptikot saattavat niin luullakin. Kehottaisin myös niitä maita, jotka eivät vielä ole ratifioineet Euroopan perustuslakia kotimaani Tšekin tasavalta mukaan luettuna pyrkimään tekemään niin lähikuukausien aikana. Kaksi kolmasosaa Tšekin tasavallan kansalaisista haluaisi esittää mielipiteensä Euroopan perustuslaista, ja 49 prosenttia kannattaa sitä edelleen. Ratifioiminen edellyttää myös, että parlamentti vahvistaa vuoropuhelua kansalaistensa kanssa ja vauhdittaa keskustelua sekä Euroopan perustuslain ratifioinnista että tietenkin Euroopan unionin tulevaisuudesta Nirj Deva (PPE-DE). (EN) Arvoisa puhemies, kiitän teitä siitä, että kiinnititte huomiota Louisianassa ja New Orleansissa sattuneeseen luonnonkatastrofiin. Osa näistä ihmisistä on ranskalaisten ja espanjalaisten jälkeläisiä, ja he ovat tietenkin Yhdysvaltain kansalaisia. Euroopan komissiolla on mahdollisuus tarjota Yhdysvalloille erittäin hyviä neuvoja ja tukea ECHOohjelman avulla. Vastaavissa onnettomuuksissa kaikkialla maailmassa ECHOlla on ollut merkittävä neuvonantajan rooli niin Indonesiassa ja Sri Lankassa tsunamin jälkeen kuin muissakin, esimerkiksi Mosambikin tulvien aiheuttamissa, onnettomuuksissa. Olen keskustellut aiheesta komission jäsenen Michelin kanssa ja pyydän, että parlamentti kehottaa komission jäsentä lähettämään ECHO-ryhmän antamaan neuvoja Yhdysvaltain liittovaltion ja osavaltion viranomaisille saamistamme kokemuksista vastaavien onnettomuuksien yhteydessä. Meillä on nyt tilaisuus antaa jotakin takaisin Yhdysvaltojen kansalle Ashley Mote (NI). (EN) Arvoisa puhemies, meijerikonserni Parmalatin romahdusta tutkineet syyttäjät nostivat 29. heinäkuuta Milanossa rikossyytteet UBS:n, Deutsche Bankin, Citigroupin ja Morgan Stanleyn tytäryhtiöitä vastaan. Kahden vuorokauden kuluttua tästä entinen Citibankin johtokunnan jäsen kuoli pudotessaan asunnostaan New Yorkissa ja entinen Euroopan keskuspankin puheenjohtaja Wim Duisenberg löydettiin kuolleena omasta uima-altaastaan. Duisenbergilla oli tietenkin Deutsche Bankin tuki takanaan hänen pyrkiessään EKP:n puheenjohtajaksi. Näiden erikoisten ja odottamattomien kuolintapausten omituisen samanaikaisuuden ja ajoituksen vuoksi parlamentti ehkä haluaa, että Europol ja tiedustelupalvelu tutkisivat tarkasti niihin liittyvät olosuhteet Bogusław Sonik (PPE-DE). (PL) Arvoisa puhemies, elokuun puolivälissä rajavartijat epäsivät puolalaisilta Euroopan parlamentin jäseniltä pääsyn Valko-Venäjälle. Pyydän siis puhemiestä esittämään tästä virallisen vastalauseen, sillä alun perin puhemiehen edustaja kieltäytyi kommentoimasta tätä asiaa, joka hänen mukaansa oli vain puolalaisia Euroopan parlamentin jäseniä koskeva yksityisasia. Olin yksi näistä neljästä parlamentin jäsenestä, joilta evättiin elokuussa pääsy Valko-Venäjälle sen jälkeen, kun meiltä oli ensin toukokuussa evätty pääsy Kuubaan. Fidel Castro ja Valko-Venäjän diktaattori Alexander Lukašenko vähät välittävät kansainvälisistä säännöistä. Pääkaupungit Havanna ja Minsk ovat ihmisoikeusloukkauksien ja yleisen mielipiteen tukahduttamisen symboleja. Syy matkaani Valko-Venäjälle oli se, että Lukašenko oli aloittanut uudet vainot niitä kansalaisia kohtaan, jotka ovat hänen kanssaan eri mieltä. Viimeiset jäljellä olleet riippumattomat sanomalehdet on lakkautettu, pääsy Internetiin on estetty ja oppositioaktivisteja on pidätetty, vangittu ja tuomittu. Sama kohtalo on kohdannut Valko- Venäjän puolalaisten liiton demokraattisesti valittuja johtajia. Tämä liitto oli viimeinen kansalaisjärjestö, joka ei ollut vielä alkanut marssia Minskin diktatuurin tahdissa. Pyydän puhemiestä varmistamaan, että EU:n toimielimet ryhtyvät toimiin Lukašenkon vainoamien aktivistien tukemiseksi. On ryhdyttävä painostamaan Lukašenkon virkamiehiä ja tukemaan myös Valko-Venäjällä kuuluvia naapurimaiden riippumattomia radioasemia ja - ohjelmia. Tällaiset lähetykset ovat tulevaisuudessa valkovenäläisten ainoa riippumattoman tiedon lähde Milan Gaľa (PPE-DE). (SK) Nykymaailmassa joudumme valitettavasti todistamaan monia luonnonkatastrofeja, kuten tulvia tai tuhoisan kuivuuden aiheuttamia metsäpaloja. En varmaankaan sano nyt mitään uutta, mutta minusta tuntuu, että aliarvioimme jatkuvasti lintuinfluenssapandemian aiheuttamaa todellista uhkaa. WHO:n influenssaohjelman johtaja Klaus Stöhr totesi saksalaisella radiokanavalla, että mikäli virus muuttuu, se leviää nopeasti. Stöhr toteaa, että eräiden tulevaisuudennäkymien mukaan virus voi levitä koko maailmaan 3 6 kuukaudessa. Läsnä olevien monien kollegoiden tavoin olen sitä mieltä, että jäsenvaltioiden ja koko Euroopan unionin ennalta ehkäisevät toimenpiteet ovat olleet riittämättömiä, mikä voi johtua osittain rahoituksen puutteesta tai siitä, ettei tarvittavia varoja haluja myöntää. Mielestäni meidän on kehitettävä paljon nopeammin järjestelmää, jonka avulla Euroopan solidaarisuusrahastosta voidaan antaa tukea lintuinfluenssaa koskevia ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ja viruslääkkeiden ostamista varten Puhemies. Keskustelu tästä aiheesta on päättynyt.

10 14 05/09/ Puhetta ryhtyi johtamaan varapuhemies OUZKÝ Luonnonkatastrofit (tulipalot ja tulvat) Puhemies. Esityslistalla on seuraavana komission julkilausuma luonnonkatastrofeista (tulipalot ja tulvat) Stavros Dimas, komission jäsen. (EL) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, tämän kesän äärimmäiset sääolosuhteet ovat jättäneet jälkeensä hävitystä monissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa, ja monet ovat menettäneet henkensä myös niissä onnettomuuksissa, joista puhemies aiemmin mainitsi. Tämän vuoksi minäkin haluaisin esittää komission jäsenten kollegion puolesta surunvalittelut ja ilmaista tukevamme näiden katastrofien ja onnettomuuksien uhreja. Iberian niemimaa on kärsinyt pahimmasta kuivuudesta 60 vuoteen, ja tämä yhdessä korkeiden lämpötilojen kanssa sai metsäpalot leviämään Etelä-Eurooppaan. Metsäpalojen riehuessa tulvat peittivät alleen Keski- Euroopan ja hurrikaani Katrina saapui Yhdysvaltojen eteläisiin osavaltioihin. Tulvia ja metsäpaloja esiintyy Euroopassa usein. Tänä vuonna niiden seuraukset olivat tavallista vakavampia, mutta niiden esiintyminen ei ollut mitenkään yllättävää. Tämän vuoksi poliittisten johtajien on ennakoitava tällaisia onnettomuuksia suunnittelemalla toimenpiteitä, joiden avulla onnettomuuksia voidaan ehkäistä ennalta aina kuin mahdollista ja käyttämällä kaikkia mahdollisia resursseja kriisien hoitamiseen mahdollisimman tehokkaasti. Yhteisön pelastuspalvelumekanismi hyväksyttiin vuonna 2001, jotta Euroopan unioni voisi toimia tehokkaasti ja koordinoidusti vakavissa hätätilanteissa. Järjestelmää käytetään jäsenvaltioiden käytettävissä olevien resurssien koordinoimiseen avun antamiseksi. Mekanismi auttaa myös pelastusharjoitusten järjestämisessä ja mahdollisten skenaarioiden suunnittelussa ja simuloinnissa, jotta jäsenvaltioiden pelastuspalvelumekanismeissa mahdollisesti olevat aukot ja ongelmat voidaan havaita. Mekanismin avulla edistetään myös jäsenvaltioiden hätäpalvelujen yhteistyötä ja yhteentoimivuutta. Kun mekanismi otettiin Portugalissa hallituksen pyynnöstä käyttöön, Euroopan unioni pystyi vuorokauden kuluessa järjestämään useiden sammutuslentokoneiden ja helikopterien lähettämisen Ranskasta, Italiasta, Espanjasta, Saksasta ja Alankomaista sekä niiden osallistumisen sammutustöihin portugalilaisten palomiesten apuna. Tämän avun ja paremman sään ansiosta metsäpalot onnistuttiin pysäyttämään muutaman päivän kuluessa. Tällä tavoin tilanne saatiin hallintaan, ja tänään puolen päivän aikaan metsäpaloja oli enää vain viisi, kun niitä 22. elokuuta oli yli 50. Mekanismia käytettiin myös avun antamiseen Bulgarialle ja Romanialle, jotka olivat kaksi tulvista pahiten kärsinyttä maata. Monet jäsenvaltiot tarjosivat apua lähettämällä paikalle pelastusyksiköitä, pumppuja, puhdistusvälineitä ja muita resursseja Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin välityksellä. Parhaillaan Euroopan unioni avustaa Yhdysvaltoja merkittävällä tavalla ja osallistuu maan ponnistuksiin hurrikaani Katrinan aiheuttamien tuhojen korjaamiseksi. Eilen sunnuntaina vastaanotimme Yhdysvalloilta virallisen avunpyynnön ja otimme välittömästi käyttöön pelastuspalvelumekanismin koordinoidaksemme jäsenvaltioiden tuhoalueille tarjoamaa apua. Unionin avustuspaketti koostuu jäsenvaltioiden antamasta avusta, joka vaihtelee aineellisesta avusta laitteistoihin sekä asiantuntijoista ja muista asiantuntijoista koostuviin ryhmiin. Asiantuntijayksiköt sekä muut tarvikkeet ovat jo saapuneet Yhdysvaltoihin. Yhteisön pelastuspalvelumekanismista on nyt tullut tärkeä eurooppalaisen avun koordinointiväline. Tämänkesäisten tapahtumien sekä viimevuotisen Aasian tsunamikatastrofin yhteydessä toteutetut avustustoimet ovat osoittaneet, että mekanismi toimii tyydyttävästi. Parannettavaa kuitenkin on, ja sen vuoksi komissio ehdotti huhtikuussa 2005 toimenpidekokonaisuutta Euroopan unionin toimintavalmiuksien kehittämiseksi pelastuspalvelujen alalla. Toimenpiteisiin sisältyy ehdotuksia, jotka koskevat avun kuljetuksen parantamista sekä Euroopan unionin mahdollisuutta vuokrata erikoisvälineistöä, kuten lisää sammutuslentokoneita, kolmansista maista. Juuri tällaisilla toimenpiteillä Euroopan kansalaisia eikä vain Euroopan kansalaisia voidaan suojella paremmin tulevilta onnettomuuksilta. Neuvosto tutkii parhaillaan toimenpidekokonaisuutta pelastuspalvelun tehostamiseksi. Olen varma siitä, että Euroopan parlamentti kannattaa ehdotuksiamme ja tukee meitä tässä pyrkimyksessä. Pelastuspalvelua voidaan käyttää ainoastaan aivan hätätilan alkuvaiheessa. Muita resursseja on käytettävä onnettomuuksien seurausten hoitamisessa ja niiden ennaltaehkäisyssä. Tästä jäsen Pan Ouzký puhui aiemmin. Komissiolla on joitakin tällaisia resursseja käytössään. Mainitsen esimerkkejä niistä. Maaseudun kehittämisohjelmista tuetaan hyvin monenlaisia metsätaloustoimintoja varoilla, jotka on tarkoitettu metsäpalojen ehkäisemiseen ja vahinkoja kärsineiden metsien ennallistamiseen. Forest focus -ohjelmaa koskeva asetus on uusin käytössämme oleva väline, jolla voidaan seurata metsäpaloja ehkäisevien toimenpiteiden soveltamista.

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008

MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 19-05-2008 1 MAANANTAI 19. TOUKOKUUTA 2008 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 17.05.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 8. toukokuuta

Lisätiedot

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-001 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 9. HUHTIKUUTA 2003 3-002 (Istunto avattiin klo 9.00.) Puhetta johti puhemies COX 3-003 Alavanos (GUE/NGL). (EL) Arvoisa puhemies, käytän puheenvuoron kulttuuri-, nuoriso-, koulutus-,

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 18-02-2009 1 KESKIVIIKKO 18. HELMIKUUTA 2009 PUHETTA JOHTI puhemies Hans-Gert PÖTTERING (Istunto avattiin klo 15.00.) 1. Istuntokauden uudelleen avaaminen Puhemies. (DE) Julistan torstaina 5. helmikuuta

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 25. LOKAKUUTA 2006

KESKIVIIKKO 25. LOKAKUUTA 2006 3-001 KESKIVIIKKO 25. LOKAKUUTA 2006 3-002 3-003 Puhetta johti puhemies BORRELL FONTELLES Istunnon avaaminen saattamalla terroristit oikeuden eteen ja vastaamalla terrori-iskuihin asianmukaisesti mahdollisimman

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 25. TOUKOKUUTA 2005

KESKIVIIKKO 25. TOUKOKUUTA 2005 3-001 KESKIVIIKKO 25. TOUKOKUUTA 2005 3-002 Puhetta johti puhemies BORRELL FONTELLES huolestumistani näistä tapahtumista ja tuomitsemasta niitä, kuten komissio ja neuvosto ovat jo tehneet. (Istunto avattiin

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009 1 KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Puhemiehen julkilausumat Puhemies. (DE) Hyvät parlamentin jäsenet, haluan

Lisätiedot

TORSTAI 13. JOULUKUUTA 2007

TORSTAI 13. JOULUKUUTA 2007 1 TORSTAI 13. JOULUKUUTA 2007 Puhetta johti varapuhemies Luigi COCILOVO 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00) Richard Corbett (PSE).- (EN) Arvoisa puhemies, käytän työjärjestyshuomautuksen

Lisätiedot

TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008

TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008 10-07-2008 1 TORSTAI 10. HEINÄKUUTA 2008 PUHETTA JOHTI varapuhemies Martine ROURE 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00) Daniel Cohn-Bendit (Verts/ALE). (FR) Arvoisa puhemies, haluaisin tarkistaa

Lisätiedot

LIITE (Kirjalliset vastaukset)

LIITE (Kirjalliset vastaukset) LIITE (Kirjalliset vastaukset) KYSYMYKSET NEUVOSTOLLE (Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltio vastaa yksin näistä vastauksista.) Kysymyksen nro 10 esittäjä Jacky Henin (H-0093/07) Työterveys ja

Lisätiedot

Unionin tila 2015: Rehellisyyden, yhtenäisyyden ja solidaarisuuden aika

Unionin tila 2015: Rehellisyyden, yhtenäisyyden ja solidaarisuuden aika Euroopan komissio - Puhe - [Muutosvarauksin] Unionin tila 2015: Rehellisyyden, yhtenäisyyden ja solidaarisuuden aika Strasbourgin 9. syyskuutata 2015 Jean-Claude JUNCKER Euroopan komission puheenjohtaja

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies SCHMID 2-009 Puhemies. Hyvä jäsen Turmes, voisitteko selventää kantaanne? (Istunto avattiin klo 9.02.) 2-003 Päätös kiireellisestä

Lisätiedot

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009

TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 1 TIISTAI 13. TAMMIKUUTA 2009 Puhetta johti varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Vastaanotetut asiakirjat: ks. pöytäkirja 3. Keskustelu ihmisoikeuksien

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008

KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 1 KESKIVIIKKO 22. LOKAKUUTA 2008 Puhetta johti varapuhemies Marek SIWIEC 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Lääkkeiden myyntilupien ehtojen muutokset Lääkkeiden väärentäminen (keskustelu)

Lisätiedot

ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003

ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003 2-001 ISTUNTO TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2003 2-002 Puhetta johti varapuhemies VIDAL-QUADRAS ROCA (Istunto avattiin klo 9.05.) 2-003 EKP:n puheenjohtajan nimittäminen 2-004 Puhemies. Esityslistalla on seuraavana

Lisätiedot

TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006

TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006 2-001 TIISTAI 12. JOULUKUUTA 2006 2-002 Puhetta johti varapuhemies OUZKÝ osana perusoikeuksien ja oikeusasioiden yleisohjelmaa (KOM(2005)0122 - C6-0096/2005-2005/0040(COD)) 2-003 2-004 (Istunto avattiin

Lisätiedot

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET. Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) LIITE NEUVOSTOLLE ESITETTÄVÄT KYSYMYKSET Aihe: Luottamus YUTP:aa kohtaan Kysymyksen nro 11 esittäjä Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous

Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunto: Syyria, Mario Monti ja tuleva huippukokous Helmikuun Strasbourgin täysistunnon 13.-16.2.2012 asialistalla on monia tärkeitä teemoja. Mepit keskustelevat Syyrian tilanteesta

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden

Lisätiedot

Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Herman Van Rompuy: Tämä talouskriisi joka on 1930-luvun jälkeen suurin taloudellinen taantuma Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ISSN 1830-6330 Helmikuu 2013 / 02 teemanumero FI ETSK info Euroopan talousja sosiaalikomitea silta Euroopan ja järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan välillä PÄÄKIRJOITUS Hyvä lukija Näemme ETSK:ssa itsemme

Lisätiedot

Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen

Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen pamfletti_final.indd 1 Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta Anna Kontula & Taneli Hämäläinen 23.7.2015 13:48:47 Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Lintulahdenkatu 10,

Lisätiedot

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro

Poliittiset suuntaviivat. Avauspuheenvuoro Uusi alku Euroopalle: Työllisyyden, kasvun, oikeudenmukaisuuden ja demokraattisen muutoksen ohjelma Poliittiset suuntaviivat seuraavalle Euroopan komissiolle Avauspuheenvuoro Euroopan parlamentin täysistunnossa

Lisätiedot

FRA. Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne

FRA. Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne FRA Muihin jäsenvaltioihin muuttavien ja niihin asettautuvien Euroopan unionin romanikansalaisten tilanne Noviembre de 2009 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi

Lisätiedot

EP täysistunnossa 14. 16. kesäkuuta

EP täysistunnossa 14. 16. kesäkuuta EP täysistunnossa 14. 16. kesäkuuta Focus Mepit äänestivät Strasbourgissa itsenäisten kuljetusyrittäjien työajoista, elintarvikemerkinnöistä ja EU-kansalaisten oikeudesta käännöksiin rikosoikeusmenettelyissä.

Lisätiedot

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI.

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI. Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007 www.ein.eu DV\697413.doc 2/57 DV\697413.doc Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata

Lisätiedot

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp Lähde 20.7.2012 kello 11:09 http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_72_2012_ke_p_1.shtml Täysistunnon pöytäkirja PTK 72/2012 vp < Paluu Sivun loppuun Tarkistamaton versio1.1 PTK 72/2012 vp 72.

Lisätiedot

Puhe Venäjän federaation liittokokoukselle

Puhe Venäjän federaation liittokokoukselle Puhe Venäjän federaation liittokokoukselle 12. marraskuuta 2009, Moskova, Kremlin Suuri palatsi 12. marraskuuta 2009 Vuotuinen linjapuhe liittokokoukselle. Kuva: Venäjän presidentin lehdistöpalvelu DMITRI

Lisätiedot

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 PTK 9/2011 vp 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN

EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN EUROOPAN UNIONIN LAAJENTAMINEN *** SAAVUTUKSET JA HAASTEET Wim Kokin selonteko Euroopan komissiolle Wim Kok syntyi Bergambachtissa vuonna 1938. Ennen poliittista uraansa hän toimi aktiivisesti ammattiyhdistysliikkeessä,

Lisätiedot