SOSIAALITURVA 6/04. Kunnat iltapäivätoiminnan pyörittäjiksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALITURVA 6/04. Kunnat iltapäivätoiminnan pyörittäjiksi"

Transkriptio

1 SOSIAALITURVA 6/04 Kunnat iltapäivätoiminnan pyörittäjiksi

2 Pääkirjoitus 5. huhtikuuta 2004 Päivähoidon puutelista lyhenee Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi viime vuosikymmenen lopulla taloudelliselta yhteistyö- ja kehittämisjärjestöltä OECD:ltä arvion Suomen päivähoidosta. Se valmistui vuonna Arviossa Suomen päivähoito todettiin pääosin hyväksi, mutta kehitettävääkin löytyi. Kehittämistä kaipasivat varhaiskasvatuksen opetussuunnitelma, koululaisten iltapäivähoito, henkilöstön täydennyskoulutus ja kotihoidon tuki. Arvioinnin aikana esiopetusuudistus oli juuri valmisteilla, ja se oli arvioijien tiedossa. Kaikille 6-vuotiaille ilmainen esiopetus alkoi vuoden 2001 elokuussa. Tänä vuonna puutelistalta toteutuvat koululaisten iltapäivähoito ja varhaiskasvatuksen suunnitelma. Elokuun alusta tulevat voimaan perusopetuslain ja opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muutokset, joiden mukaan kunnat saavat valtionosuutta pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Lakimuutokset eivät velvoita kuntaa järjestämään toimintaa, mutta valtionosuutta saa vain järjestetystä toiminnasta. Kunta voi itse päättää, minkä hallintokunnan alaista toiminta on. Se voi järjestää toiminnan itse tai ostaa palveluja saamallaan valtionosuudella esimerkiksi järjestöiltä tai seurakunnilta. Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti ala-asteen luokkien oppilaille sekä erityisopetuksessa oleville lapsille. Subjektiivista oikeutta toimintaan oppilailla ei ole, mutta perusopetuslaissa todetaan, että otettaessa lapsia toimintaan heihin pitää soveltaa yhdenvertaisia valintaperusteita. Perusopetuslaissa koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon tavoitteita ovat kodin ja koulun kasvatustyön ja lapsen tunne-elämän kehityksen ja eettisen kasvun tukeminen, lasten hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden ja osallisuuden edistäminen yhteiskunnassa sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Tässä mielessä aamu- ja iltapäivätoiminta on väline myös sosiaalityölle ja lastensuojelulle. Vaikka vastuu toiminnan järjestämisestä ei olekaan sosiaalitoimella, sen intressissä on, että toimintaa järjestetään kunnassa ja että se vastaa lasten ja perheiden tarpeita. Valtioneuvosto teki vuonna 2002 päätöksen varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista. Linjauksiin perustuvat, Stakesin johdolla valmistellut varhaiskasvatussuunnitelman perusteet valmistuivat viime syksynä. Nyt ovat vuorossa kunnat, joiden pitäisi arvioida omien varhaiskasvatuksen palvelujensa toteutumista ja sisältöä Stakesin perusteiden pohjalta. Perusteet eivät koske vain päivähoitoa, vaan kaikkia muitakin alle kouluikäisten lasten tarvitsemia palveluja kunnassa. Sosiaalityölle ja lastensuojelulle Stakesin varhaiskasvatussuunnitelman perusteet antavat pohjan arvioida yksittäisen lapsen varhaiskasvatuksen toteutumista lapsen hyvinvointia edistävästi. Seuraavana lasten hoidossa ja kasvatuksessa lieneekin vuorossa päivähoitolain laajentaminen varhaiskasvatuslaiksi, johon koottaisiin kaikki viime vuosien päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kehityspalaset. Merja Moilanen SOSIAALITURVA 6/ vsk Perustettu 1912 Ilmestyy 19 kertaa vuonna 2004 Julkaisija Huoltaja-säätiö talouspäällikkö Yrjö Saarinen p , Säätiö edistää ja tukee sosiaalihuoltoon kohdistuvaa ja siihen läheisesti liittyvää tieteellistä tutkimusta, alalla toimivien ammattikoulutusta sekä valistusja tiedotustoimintaa. Huoltaja-säätiön hallitus: Aulikki Kananoja, pj. Alpo Komminaho, varapj. Päivi Ahonen Leena Niemi Riitta Pihlaja Sosiaaliturvan toimitus Mannerheimintie 31 A 3, Helsinki p , fax päätoimittaja Merja Moilanen p toimitussihteeri Satu Kontiainen p toimittaja Minna Tarvainen p toimitussihteeri Erja Saarinen (vap.) toimitussihteeri Lea Suoninen-Erhiö (vap.) Taitto: Tero Valtonen,Vihreä Peto Oy Tilaukset ja osoitteenmuutokset Internet: toimistosihteeri Janina Venäläinen p , fax Tilaushinnat ,50 /vuosi, kestotilaus 45 /vuosi, opiskelijatilaus 24,75 /vuosi Sosiaaliturva-lehden irtonumeroita saa toimituksesta 4,20 /kpl, yli 10 kappaleen tilauksista alennus 25 %. Koulutus- ja työpaikkailmoitukset tekstin jälkeen, hinta 3,42 palstamm:ltä, palstan leveys 90 mm. Hintaan lisätään alv. 22 %. p , fax Mannerheimintie 31 A 3, Helsinki Mainosilmoitukset Julkaisu Bookers Oy Sanna Laaksonen p Kirjapaino ISSN SOSIAALITURVA 6/2004

3 Tässä numerossa Orimattilan iltapäiväkodissa ekaluokkalaiset totuttelevat koululaisen päivärytmiin. s.4. Vasu ohjaa kuntia oman varhaiskasvatussuunnitelman tekoon. s.14. Suomen väkiluku ei uusiudu, ellei syntyvyys nouse nykyisestä 1,7 lapsesta 2,1 lapseen naista kohti. s Päivähoidon puutelista lyhenee Merja Moilanen 4 Iltapäivähoito tuo turvallisuutta pienille koululaisille Satu Kontiainen 6 Haataisen joululahja avataan elokuussa Satu Kontiainen 8 Iltapäivä rullaa nyt Kontulassa Minna Tarvainen 10 Lea Pulkkiselle Väestöliiton Elsa Enäjärvi-Haavion palkinto Satu Kontiainen 12 Slummimainen lähiympäristö syrjäyttää Juha-Matti Rautiainen 14 Vasusta opastusta varhaiskasvatukseen Merja Moilanen 16 Uusia näkökulmia päiväkotien vanhempainilloissa pohdittavaksi Kati-Pupita Mattila 18 Syntyvyyden nousu on elinehto kansan ja kulttuurin säilymiselle Matti Sillanpää 20 Kolumni Tele- ja muita visioita Kati Peltola 21 Kirjallisuutta Ikääntymisen mestareita Paula Konsti 22 Hilda Häkkinen on katsellut maailmaa 110 vuotta Jouko Siirilä 24 Nettipaloja Vinkkejä varhaiskasvatukseen Erja Saarinen 25 Tuomisia & Viemisiä Jalkautunut vapaaehtoistyö tukee viranomaistyötä Roomassa Päivi Ahonen & Tero Ristimäki 26 Väitöksiä Onko ikä iästä kiinni? Briitta Koskiaho 27 Kirjallisuutta Käsikirja lapsidiakoniasta Väitöksiä Kannen kuva: Satu Kontiainen Kuvassa Orimattilan MLL:n iltapäiväkodin lapsia. Seuraava Sosiaaliturva 7/04 postitetaan lukijoille 22.huhtikuuta Siihen aiottujen työpaikka- ja koulutusilmoitusten on oltava toimituksessa viimeistään 15.huhtikuuta SOSIAALITURVA 6/2004 3

4 Iltapäivähoito tuo turvallisuutta pienille koululaisille Orimattilassa toimiva pienten koululaisten iltapäiväkoti täyttää tänä vuonna 25 vuotta.iltapäiväkodin kodinomaiset puitteet luovat turvallista tunnelmaa ja monipuolinen ohjelma opettaa järkeviä tapoja viettää iltapäivää. Mannerheimin lastensuojeluliiton tuottama palvelu aloitti toimintansa kerhomuotoisena vuonna 1979 liiton aktiivi Merja Hytösen aloitteesta. Kaupungin päiväkodeissa ei ollut puolipäiväpaikkoja pienille koululaisille eikä muita kerhotoiminnan järjestäjiä ollut, joten iltapäivätoimintaa oli kaivattu. Kaupunki on ostanut MLL:n tuottaman palvelun vuodesta 1983, jolloin toiminta määriteltiin päiväkotimaiseksi. Paikkoja iltapäiväkodissa on 18, ja hoitomaksut määräytyvät vanhempien tulojen perusteella. Paikat on varattu ekaluokkalaisille ja erityisopetuksessa oleville tokaluokkalaisille. Kuten muissakin päiväkodeissa, laadimme vuosisuunnitelmat ja viikko-ohjelmat. Ohjelmat halutaan silti pitää melko vapaana, selvänä erotuksena koulutyöstä, iltapäiväkodin vastaava, sosiaalikasvattaja Tiia Korpi kertoo. Iltapäiväkodissa työskentelevät Korven lisäksi lähihoitaja Pia Mäkinen ja avustaja Niina Paappanen. Alun perin kotia pyöritettiin kahdella työntekijällä, mutta kahden kuluneen vuoden ajan kodissa on ollut hieman enemmän erityislapsia, ja kolmas työntekijä on koettu tarpeelliseksi. Läksyrauhan vallitessa ekaluokkalaiset keskittyvät hienosti tehtäviinsä. Milan Mäkipää laskee matikan tehtäviä. Läksyt ensin! Ensimmäiset lapset tulevat iltapäivähoitoon puolenpäivän aikaan. Heti alkaa kuhina. Leluja kaivettaisiin mielellään esiin, mutta ensin on kuitenkin tehtävä läksyt. Tiia Korpi korostaa, että lapsien on hyvä oppia tekemään läksyt hyvän vireystilan vallitessa. On paljon mieluisampaa tehdä läksyt silloin, kun vielä jaksaa ja on hyvällä tuulella. Jos läksyt jäävät myöhään iltaan, ja niitä tehdään väsyneenä ja kiukkuisena, niin niistä jää aina vaan ikävämpi tunne. Läksyjen tekeminen näyttää olevan hauskaa! Uskon, että lapset oppivat täällä hyvän tavan tehdä läksynsä heti koulupäivän päät- Tuliko laskut oikein? Ville Salovaara kysyy ohjaajalta. Sitten leikkimään! Pojat kilpailevat, kenen hyrrä puskee muut laudalta. Hyrrät ovat poikien uusi villitys. KUVAT:SATU KONTIAINEN 4 SOSIAALITURVA 6/2004

5 teeksi, ja jatkavat tapaa myöhemminkin, Korpi pohtii tarkastaessaan Milan Mäkipään matikantehtäviä. Muut laskut olivat oikein, mutta tuota kohtaa voisit miettiä vielä. Päiväjärjestys opettaa itsenäisyyteen Iltapäivähoidossa opastetaan päättämään itsenäisesti iltapäivän ohjelmasta. Ennen koulunkäynnin aloittamista lasten päivät ovat ohjelmoituja päivähoidossa tai vanhempien kanssa kotona. Koululaisen päivät ovat heti ensimmäiseltä luokalta itsenäisempiä. Lapsi laajentaa pikku hiljaa elinpiiriään. Pulmia voi syntyä siitä, että lapset eivät osaa tehdä oikeita valintoja, käyttää vapauttaan oikein. Nykypäivän ympäristössä paljon sellaista, joka voi ohjata lapsen kehitystä haitallisiin suuntiin. Turvallisen aikuisen ohjauksella lapsi pikku hiljaa oppii, millainen päiväohjelma hänelle hyväksi ja vieläpä hauska. Iltapäivätoiminnan tärkeä tavoite on esitellä lapsille erilaisia harrastuksia ja järkeviä iltapäivänviettotapoja. Annamme mahdollisuuden nähdä, mitä kaikkea kivaa voi tehdä, Tiia Korpi tiivistää. Parhaat leikit Läksyjen teon aikana vallitsee läksyrauha. Tehtävänsä valmiiksi saaneet lapset siirtyvät toiseen huoneeseen leikkimään. Kun kaikki ovat tehneet läksynsä, yhteiset leikit voivat todella alkaa. Perinteiset vettä kengässä ja rikkinäinen puhelin -leikit ovat suosittuja. Hyllyssä on myös monta pinoa ahkerasti käytössä olevia lautapelejä, on Afrikan tähteä ja Kimbleä. Tämänhetkinen villitys on kuitenkin hyrrät. Pojat kilpailevat, kenen hyrrä puskee muiden hyrrät laudalta. Aikaisempaa pyörimisennätystä, aikaa 2:15 yritetään rikkoa. Ville Salovaaran musta hyrrä näyttää olevan tänään suvereeni molemmissa sarjoissa. Iltapäiväkodin ryhmä on tänä keväänä poikapainotteinen. 15 lapsen ryhmästä tyttöjä on vain kaksi. Erityisesti pojille lasten keskinäiset ystävyyssuhteet ovat hyvin tärkeitä. Pojat odottavat kovasti, että pääsevät leikkimään yhdessä läksyjen teon jälkeen. Tytöt tahtovat enemmänkin piirtää ja askarrella,tiia Korpi kertoo. Tiia Korpi pohtii iltapäivähoidon parhaita puolia: Turvallisen aikuisen opastamana itsenäistyvä koululainen pikku hiljaa oppii, millainen päiväohjelma on hänelle hyväksi ja vieläpä hauska. Jos lapsi ei asu keskustassa, hänellä voi olla pitkäkin matka kavereiden luo. Kaverisuhteet saattavat etäisyyden takia jäädä vähemmälle. Iltapäivähoidossa kavereita on automaattisesti ja uusia ystävyyssuhteita muodostuu. Täällä solmitut ystävyydet jatkuvat toiselle luokalle mentäessä. Lapset tapaavat koulun jälkeen ja viettävät vapaa-aikaa yhdessä opitulla tavalla. SATU KONTIAINEN Läsnä oleva aikuinen Muutama pojista kyselee pian puolenpäivän jälkeen välipalan perään.välipalaa tarjotaan kello 14. Menu on suunniteltu koulun ruokalistaa silmälläpitäen torstaisin ei tarjota pannaria. Välipalan valmistaa joku kolmesta ohjaajasta iltapäiväkodin omassa keittiössä. Vielä ennen välipalaa kokoonnutaan kuuntelemaan pidempi satu. Lapset rauhoittuvat leikeistään, ja saattaa joku vähän oikaistakin seinänpituiselle sohvalle. Iltapäivähoito tarjoaa lapsille ennen kaikkea turvallisuutta. Ohjelman ja viihdykkeen sijaan aikuisen läsnäolo on lapsille tärkeintä. Vaikka tämän ikäiset lapset leikkivät jo paljon keskenään, on heille tärkeää tietää, että olemme koko ajan saatavilla, Korpi pohtii. Vaihtoehto monille lapsille olisi useampi yksinäinen tunti päivässä odotusta ja kelloon katsomista, milloin vanhemmat tulevat töistä kotiin. Hakijoita riittää Pian välipalan jälkeen lähdetään porukalla ulkoilemaan. Usein leikitään iltapäiväkodin pihalla, mutta retkiä tehdään viikoittain myös läheiseen leikkipuistoon, pulkkamäkeen, paikallislehden toimitukseen tai vaikkapa kynttiläpajalle. Pian koittavaa paloaseman retkeä lapset odottavat innoissaan. Kelistä riippuen ulkona ollaan tavallisesti siihen asti, kun vanhemmat työpäivän päätteeksi hakevat lapsensa hoidosta. Viimeiset lähtevät kello 17 aikaan. Joidenkin vanhempien kanssa on sovittu, että lapsi voi lähteä itse kotiinpäin tiettyyn kellonaikaan. Kevään edetessä nämä kellonajat monesti aikaistuvat. Päivät ovat valoisampia, keli on lämpimämpi ja itsekseen oloon voidaan pikku hiljaa totutella seuraavaa syksyä varten, Korpi kertoo. Monet haluaisivat jatkaa hoitoa vielä toisen luokan syksynä, mutta siihen ei ole iltapäiväkodissa mahdollisuutta. Syksyllä iltapäiväkotiin otetaan taas uusi ryhmä ekaluokkalaisia. Haku iltapäiväkodin paikoista avataan keväällä. Toukokuussa käyvät uudet ekaluokkalaiset tutustumassa kouluun, jolloin Tiia Korpi on esittelemässä iltapäivähoitoa. Paikat täyttyisivät tavallisesti hetikin, mutta niistä päätetään vasta kesän aikana. Joskus mattimyöhäiselle on löytynyt paikka vielä alkusyksystä. Hakijoita on jatkuvasti enemmän kuin voimme ottaa. Paikkakiintiömme on 18, ja siitä pidetään kiinni. Näissä puitteissa voimme tarjota lapsille sopivasti sitä kodinomaisuutta ja turvallisuutta, mitä he iltapäiväänsä kaipaavatkin. Satu Kontiainen SOSIAALITURVA 6/2004 5

6 Orimattilan iltapäivätoimintaan ei tule muutoksia vielä tänä syksynä Orimattilassa on runsaat asukasta. Kaupungissa on 13 ala-astetta, ja ikäluokka on noin 180 oppilasta. Iltapäivätoiminnassa on mukana yhteensä noin lasta, joista kaikki eivät käy kerhoissa päivittäin. Iltapäivätoimintaa järjestetään Orimattilassa useimmilla ala-asteilla. Tärkeimpiä järjestäjiä ovat MLL, 4H-yhdistys, seurakunta ja päihdejärjestö Tolkku. Muiden paitsi MLL:n iltapäiväkodin toiminta on kerhomuotoista. Lamavuosina koululaisten hoitoa on jouduttu karsimaan. Koululaisten kunnallinen hoito tiputettiin pois perhepäivähoidosta. MLL:n pitkään toiminutta iltapäiväkotia on kannatellut kriisivaiheiden yli lähinnä se, että siellä hoidetaan myös erityisopetuksessa olevia lapsia, Orimattilan päivähoidonjohtaja Marketta Andersson kertoo. Vanha sopimus kaupungin ja MLL:n iltapäiväkodin kanssa on uusittu lähes automaattisesti vuosittain. Sopimukseen on oltu tyytyväisiä. Kaupungissa ei ole vastaavia palveluntuottajia, joten kilpailuttamista ei ole koettu mielekkääksi. Syksyllä voimaantuleva perusopetuslain uudistus saattaa ennen pitkää muuttaa tilannetta,andersson pohtii. Orimattila ei lähde vielä tänä syksynä muuttamaan kaupungin iltapäivätoimintaa lakiesityksen mukaiseksi. Asiaan palataan keväällä talousarvioiden laatimisen yhteydessä. Oletus on, että syksystä 2005 kaupunki koordinoi iltapäivätoimintaa lain mukaan. Paineet iltapäivätoiminnan lisäämiseen ilman muuta kasvavat lakimuutoksen myötä. Paineita lisää myös se, että Orimattila on kasvukunta. Lahti-Helsinki -oikoradan valmistuminen kasvattaa kuntaa ennestään. Kasvu tuntuu ensimmäisenä päivähoidossa,andersson uskoo. Kaupungin sosiaali- ja opetustoimi suunnittelevat parhaillaan tarvekartoitusta ja toimintasuunnitelmaa lain voimaantuloa varten. On selvitettävä toimijoiden joukko seuraavaa vuotta ajatellen. Arvioimme, minkälaiseen kysyntään pitää varautua. Yksi keskeinen kysymys on, mistä löydämme riittävästi ammattitaitoisia ohjaajia. Lakimuutos toivotetaan kuitenkin lämpimästi tervetulleeksi. Lasten turvallisuus on aina tavoiteltava asia. SATU KONTIAINEN Orimattilan päivähoidonjohtaja Marketta Andersson korostaa, että koululaisten iltapäivähoitoa koskevaan lakimuutokseen on valmistauduttava sosiaalitoimen ja opetustoimen tiiviissä yhteistyössä. Satu Kontiainen Haataisen joululahja avataan elokuussa Pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan odotetaan lisääntyvän huimasti valtionrahoituksen myötä.tampereella on valmistauduttu toiminnan kaksinkertaistumiseen. Elokuun ensimmäisenä päivänä tulee voimaan perusopetuslain ja opetusja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muutos. Uudistetun lain mukaan kunnat saavat valtionosuutta pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan. Toiminta on tarkoitettu ensisijaisesti ala-asteen luokkien oppilaille sekä erityisopetuksessa oleville lapsille. Hallituksen esityksen mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettäisiin keskimäärin 570 tuntia lasta kohden koulutyövuodessa eli noin kolme tuntia päivässä. 57 prosentin valtionosuus lasketaan tämän tuntimäärän pohjalta. Ohjaustunnin hinta arvioidaan vuosittain valtion talousarviossa. Kunta voi järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai ostaa palveluja saamallaan valtionosuudella vaikkapa järjestöiltä tai seurakunnilta. Lakimuutos ei kuitenkaan velvoita kuntaa järjestämään toimintaa. Kunnan vastuulla on koordinoida toimintaa: tehdä toimintasuunnitelma ja seurata ja arvioida sen toteutumista. Kaikkien palveluntuottajien hoitopaikkoja anotaan keskitetysti kunnalta, joka päättää niiden jakamisesta. Asetuksessa määritellään myös ohjaajien kelpoisuusvaatimukset. Tampere heti mukaan Syksyn 2004 aamu- ja iltapäivätoimintaa varten on kunnille päätetty jakaa valtionosuutta noin 200 euroa toimintaan osallistuvaa lasta kohden. Rahamäärä perustuu hallituksen arvioon keskimääräisen ohjaustunnin hinnasta ja siitä, että keskimäärin 68 prosenttia luokan oppilaista tarvitsee iltapäivähoitoa. Ensi vuodesta valtionosuus lasketaan valtion talousarvion rajoissa vahvistetun ohjaustunnin hinnan ja toimintaan osallistuvien lapsien määrän perusteella. Kunnat ilmoittavat syksyisin lapsimäärän. Etukäteisarvio hoidettua lasta kohden on noin 450 euroa ensi vuodelta. Tampereen kaupungissa päästään heti tänä syksynä mukaan lakiuudistukseen. Rahat osoitetaan toimintaan valmisteilla olevasta lisätalousarviosta. Tätä on ryhdytty suunnittelemaan hyvissä ajoin. Tammikuussa kysyimme eka- ja tokaluokkalaisten vanhemmilta, kuinka moni on kiinnostunut aamu- ja iltapäivätoiminnasta, kertoo Tampereen kaupungin vs. kulttuuritoimenjohtaja Tuula Martikainen. Iltapäiväkerhotoiminta on Tampereella ollut vuodesta 1998 kulttuuritoimen nuorisopalvelujen ja peruskoulutoimen yhteisellä vastuulla. Sosiaali- ja terveystoimi on vastannut erityiskoulujen lasten iltapäiväkerhotoiminnasta.vuoden 2005 alusta toiminta siirtyy kokonaan opetustoimeen. 6 SOSIAALITURVA 6/2004

7 Enemmän kuin kolme tuntia Hallituksen esityksen mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestettäisiin noin kolme tuntia päivässä. Tämän tuntimäärän perusteella kunta saisi periä vanhemmilta kohtuullista, kuitenkin enintään 60 euron suuruista kuukausimaksua lapsen hoidosta. Käytännössä hoitoa järjestetään usein enemmän kuin kolme tuntia. Tampereella iltapäivätoimintaa on nykyisin klo 12-17, ja maksu on 95 euroa kuukaudessa. Kaupunki haluaa pitää määrät vähintään samoina. Valtionosuutta ei makseta kuin kolmesta tunnista, ja kunta saakin periä tätä pidemmistä hoitopäivistä 60 euroa suurempaa kuukausimaksua. Tampereella halutaan tarjota monipuolista toimintaa koko iltapäivälle.toimintaan ei ole varaa 60 eurolla, Martikainen perustelee. Myös aamutoiminnasta klo 8-10 ollaan Tampereella hyvin kiinnostuneita tammikuussa tehdyn kyselyn mukaan. Näin hoitotunteja kertyisi päivittäin seitsemän. Kaikilla seitsemän tuntia ei tule useinkaan täyteen, koska lapsilla on eri mittaisia koulupäiviä. Kerhotunteja kertyy Tampereen arvion mukaan keskimäärin viisi tuntia päivässä, vaikka lapsi olisikin aamutoiminnassa. Päivittäiset tuntimäärät siis vaihtelevat. Porrastettu maksu ei silti ole vaihtoehto, koska ohjaajien on vaikea valvoa lasten hoitotunteja. Monissa kerhoissa yhteinen ohjattu ohjelma alkaa vasta kello 15 aikaan, kun kaikki ovat paikalla, ja läksyt on tehty. Eihän lapselle voi sanoa, että sinä et voi osallistua leikkiin tai retkelle, koska tuntisi tulivat juuri täyteen,tuula Martikainen pohtii. Tietenkin hinnoittelun toiseksi vaihtoehdoksi voidaan ottaa nollaryhmä pienituloisille vanhemmille. Kunta voi halutes- SATU KONTIAINEN saan käyttää vaikkapa päivähoidon vähimmäistulorajoja vanhempien maksukykyä määritellessään. Tampereella nollaryhmään arvioidaan kuuluvan noin joka kymmenes lapsi. Ryhtiä järjestämistapoihin Monissa kunnissa on järjestetty iltapäivätoimintaa jo monien vuosien ajan, ja järjestämistavat ovat kirjavia. On järjestöjen ja yhteisöjen pitämiä kerhoja, joista jotkut ovat voineet saada Raytukea, on päiväkotimaista tai perhepäivähoitoa, joiden hinnat ovat määräytyneet vanhempien tulojen perusteella. Lakiesityksen mukaan kunta päättää, missä laajuudessa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään. Otettaessa lapsia aamu- ja iltapäivätoimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Kunta koordinoi järjestämistä, ja se voi tuottaa palvelut itse tai ostaa ne ulkopuoliselta tuottajataholta. Muiden palveluntuottajien kanssa voidaan tehdä ostopalvelusopimus tai heitä voidaan avustaa toiminnan järjestämisessä. Yhdistykset voivat myös jatkaa kunnan rinnalla iltapäivätoimintaansa kuten ennenkin, mutta ilman tukea, jos ne päättävät olla osallistumatta kunnan toimintamalliin. Tampereen kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan malli ei ole vielä kansissa. Valmisteilla olevassa toimintasuunnitelmassa päätetään toiminnan hallinnoinnista ja seurannasta. Suunnitelmaan kirjataan sisältövaatimuksia muun muassa toiminta-ajoista, ohjelmasta, valvonnasta, välipalasta, tilapuitteista ja ohjaajien kelpoisuusvaatimuksista. Tilat ovat tavallisesti koululuokissa tai nuorisotaloilla. Kun toiminta lisääntyy, kunta joutuu yhä useammin vuokramaan sopivia tiloja. Meidän täytyy sitoutua vuokrasopimuksiin ja välipalatoimittajiin.tämän vuoksi myös vanhempien täytyy sitoutua toimintaan koko lukuvuodeksi. Uusia palveluntuottajia kaivataan Iltapäivätoiminnan työvoimatarpeen arvellaan Tampereella lähes kaksinkertaistuvan lakiuudistuksen myötä. Kaupungin vastuulla on valvoa, että ohjaajat täyttävät lain mukaiset kelpoisuusvaatimukset. Jossain vaiheessa tuntui, että ohjaajien kelpoisuudelta vaaditaan liikaakin, puhuttiin peräti opettajan pätevyydestä. Ohjaajien palkkataso ei voi kuitenkaan olla niin korkea. Toivomme, että saamme ohjaajiksi nuorisotyöntekijöitä ja muita vastaavia. Pulaa ohjaajista ei toistaiseksi ole ollut. Olemme pystyneet tarjoamaan vakituisia paikkoja, jotka houkuttelevat, Tuula Martikainen kertoo. Tampereella toivotaan, että yhä useampi palveluntuottaja kiinnostuu lähtemään mukaan, kun iltapäivätoiminnan järjestäminen ei ole taloudellisesti yhtä raskasta ja epävarmaa kuin ennen. Kutsuimme lukuisan joukon potentiaalisia palveluntuottajia, kuten urheiluseurojen ja nuorisojärjestöjen edustajia keskustelemaan iltapäivätoiminnan aloittamisesta. Moni innostuikin alkuun, mutta alkoi arastella, kun kuuli tietyistä sisältövaatimuksista. Jotkut olivat luulleet, että tästä saa helpolla hyvän bisneksen, Martikainen naurahtaa. Vaikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta lainuudistuksen myötä siirretään Tampereella vuonna 2005 opetustoimen alaisuuteen, on Martikaisen mukaan toiminnassa korostettava edelleen kulttuuritoimisuutta harrastusmahdollisuuksia ja laadukasta vapaa-aikaa. Tämän vuoksi myös iltapäivähoidon henkilöstön taustat ovat suurelta osin nuorisotoimessa. Iltapäivätoiminnan ei tarvitse eikä se saakaan olla opetustoimen jatke. Se on kokonaisvaltaista lapsesta huolehtimista, jossa vapaamuotoinen toiminta ja harrastusmahdollisuudet ovat keskeisessä asemassa. Satu Kontiainen Kuntien tavat järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa ovat hyvin kirjavia. Lakimuutos kasvattaa iltapäivätoiminnan turvallisuutta, jatkuvuutta ja arvostusta, Tampereen vs. kulttuuritoimenjohtaja Tuula Martikainen toivoo. SOSIAALITURVA 6/2004 7

8 Iltapäivä rullaa nyt Kontulassa Kontulan alue sai tasoitusta koululaisten iltapäivätoiminnan järjestämiseen hankerahoituksista. MINNA TARVAINEN Kevätaurinko porottaa Itä-Helsingissä ja sulattaa lumipenkkoja elementtitalojen välissä.tunnelma tiivistyy kuumaksi myös myllypurolaisessa urheiluhallissa, sillä siellä pelataan ensimmäistä kertaa Kontulan, Kivikon ja Vesalan iltapäivälasten sählyturnaus. Otteluun voidaan odottaa mukaan lapsia 12 ryhmästä. Pari vuotta sitten hallissa olisi sählätty pienemmällä porukalla. Iltapäivätoiminnan tilanne oli kaupungin toiseksi heikoin. Lama ja leikkaukset olivat haukanneet kaupungin tarjoamia hoitomahdollisuuksia. Järjestöjen iltapäiväryhmät puuttuivat Kontulasta. Järjestöt eivät voineet perustaa seudulle toimintaa, koska sille ei ollut maksajaa. Esimerkiksi keskisellä tai eteläisellä alueella perheillä oli maksukykyä ja ehkä enemmän ymmärrystä, kuinka tärkeätä iltapäivätoiminta on. Näillä alueilla voi olla järjestöjä, joilla oli toimintaa. Meidän alueellamme tiedettiin, että vanhemmilla ei ole varaa maksaa toiminnasta, Koululaisten iltapäivätoiminta -hankkeen projektikoordinaattori Nina Korhonen kertoo. Tällä hetkellä alueen 650 eka- ja tokaluokkalaiselle on iltapäiväryhmiä hyvin. Leikkipuistojen, päiväkotien ja koulujen toiminnan lisäksi on hankkeen avulla saatu mukaan järjestöjä. FC Kontu, HJK ja Kalliolan nuoret järjestävät kiinteää, päivittäistä ryhmämuotoista toimintaa. Kierrätyskeskus ja Puotinkylän Valtti pitävät kerhoa kerran viikossa. Olemme pystyneet tarjoamaan perheille palvelua, joka on ollut suhteessa heidän maksukykyynsä. Myös järjestöt ovat voineet lähteä toimintaan mukaan ilman riskiä, sillä olemme kantaneet taloudellista vastuuta. Kiinteät järjestöjen ryhmät maksavat perheelle 50 euroa kuukaudessa. Kerhot ovat maksuttomia. Alueen iltapäiväryhmiin on voitu palkata myös kiertävä liikunnanohjaaja. Kaikkien käytössä oleva tarvikelainaamo on jatkuvan kehitystyön alla. Piilossa kytevä tarve esiin Kontulassa iltapäivätoiminnan laajentaminen ei lähtenyt laeista tai vanhempien kovaäänisistä vaatimuksista, vaan pinnan alla kypsyneestä alueen tarpeesta. Toive järjestön tuottamasta hoidollisesta ja toiminnallisesta iltapäivätoiminnasta ei voinut tulla vanhemmilta, koska tällaista mallia ei ole täällä aikaisemmin ollut. Ei voi toivoa sellaista, mistä ei tiedä, Korhonen muistuttaa. Nina Korhosen mielestä iltapäivätoiminnan paikkoja pitää voida kohdistaa sellaisille lapsille, jotka niitä eniten tarvitsevat. Nina Korhonen aloitti iltapäivätoiminnan verkostojen kutomisen vuonna 2001 Helsingin kaupungin positiivisen diskriminaation projektissa. Myöhemmin projektin nimi muutettiin varhaiseksi puuttumiseksi. Jossakin vaiheessa nimi vaihdettiin vielä varhaisen tuen projektiksi. Varsinainen iltapäivätoiminnan kumppanuushanke sai alkunsa vuonna 2002 EU:n, kaupungin ja opetusministeriön rahoituksen turvin Urban-projektin alla, mutta Korhonen puhuu edelleen puuttumisesta. Tämä on varhaista puuttumista pienten koululaisten tilanteeseen. Voimme arvata, millainen kehityskulku on, jos heillä ei ole paikkaa tai kotiolot ovat sellaiset, että sinne ei ole hyvä mennä tai kotona pelataan viisi tuntia pleikkaria tai ei mennäkään kotiin vaan ostarille pyörimään. Me puutumme siihen. Tehostettu koordinointi tarpeen Hankkeen juuret ovat positiivisen diskriminaation ajatuksessa: huono-osaisuutta tasoitetaan yhteiskunnan tekemällä ylimääräisellä satsauksella. Kontula sai vetoavuksi kokopäiväisen koordinoijan iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Alueen yhteistyöverkostoissa oli jo noussut ituja, mutta homma ei kuulunut selkeästi kenenkään tontille. Helsingissä iltapäivätoiminnan koordinointivastuu on normaalisti opetusvirastolla. Jokainen ala-aste on nimennyt koordinaattoriksi yhden koulun opettajista, jonka työajasta yksi tunti viikossa on korvamerkitty koordinoimiseen. Hänen tehtävänään on koota koulun, päiväkotien, leikkipuistojen, seurakuntien, järjestöjen ynnä muiden voimat iltapäivätoimintaa varten alueryhmässä. Ryhmät toimivat eri puolilla kaupunkia eri volyymeillä. Jossakin se toimii hyvin. Koordinoijaopettaja voi olla hirveän innostunut koordinoimiseen ja toimijoita riittää. Jossakin heitä ei saata olla ollenkaan. Tuntuu työläältä saada toimijoita kasaan oman työn ohella. Kontulassa kehitetty malli on erilainen. Alueen neljällä ala-asteella on opettajakoordinaattorit, mutta heidän lisäkseen Korhonen koordinoi tehostetusti sosiaaliviras- 8 SOSIAALITURVA 6/2004

9 Positiivinen diskriminaatio tarkoittaa tasapainottamista joillakin on vähemmän, niin heihin pitää satsata enemmän, Jos tutkijasosiaalityöntekijä Sirpa Tapola Heikki Waris instituutista kiteyttää positiivisen diskriminaation ajatuksen. Käsite on vanhaa perua sosiaalipolitiikassa. Sen lanseerasi Richard Titmuss vuonna Positiivisen diskriminaation periaatetta on käytetty niin rotuerottelua purettaessa kuin sukupuolten välistä tasa-arvoa tavoiteltaessa. Helsingissä tätä tasapainotuksen periaatetta sovelletaan aluetasolla. Taustalla on kaupunginhallituksen antama suositus vuodelta 1998 käyttää lisäresurssia syrjäytymisen ehkäisyyn. 90-luvulla nostettiin esiin huoli kaupungin jakaantumisesta ja huono-osaisuuden jakautumisesta. Helsingissä ei ole suuria slummialueita, mutta on joitakin pieniä köyhyystaskuja. Laajasta polarisoitumiskehityksestä ei Tapolan mukaan voida puhua. Helsingissä positiivisen diskriminaation alueet löytyivät tietyllä laskentamallilla. Mallissa käytettiin aluetilastollisia muuttujia, joiden avulla kuvataan hyvinvoinnin resurssien jakautumista väestössä. Muuttujia olivat: yksinhuoltajien osuus perheistä vuokra-asuntojen osuus asuntokannasta matalan koulutustason osuus yli 15-vuotiaista kaupungin vuokra-asukkaiden osuus asukkaista toimeentulotukea saavia asukkaista vuoden loppuessa lapsiperheiden keskitulot työttömyysaste Laskentamallissa on otettu huomioon lasten määrä ja vieraskielisten osuus heistä. Positiivisen diskriminaation käsitteeseen ei sisälly Tapolan mukaan arvolatausta. Jos alueella on esimerkiksi paljon maahanmuuttajia, se tuo ilman muuta omat erityispiirteensä palvelujärjestelmään. Jos päiväkodissa on monia kansallisuuksia, joiden kanssa toimitaan, siellä tarvitaan jotakin lisää. Näin voidaan tasata lasten mahdollisuuksia selviytyä suomalaisessa yhteiskunnassa. On iso asia, että osaa suomea ja omaa äidinkieltään. Silloin on mahdollisuus selviytyä koulussa ja työelämässä. Ohikulkija voi erottaa kaupunginosan ehkä siitä, että siellä asuu enemmän ulkomaalaistaustaista väestöä kuin muualla Helsingissä. Esimerkiksi tässä Vuosaaressa ja Meri-Rastilassa näkyy kyllä maahanmuuttajia toiseen tahtiin kuin Eirassa. Positiivisen diskriminaation hankkeet pyörähtivät käyntiin kymmenellä alueella vuonna Kuusi alueista on idässä, muut ovat kaakkoisen, keskisen, koillisen ja pohjoisen sosiaalikeskuksen alueilla. Positiivisen diskriminaation projektin hankkeissa alueen asukkaille ja toimijoille on järjestetty erilaisia kohtauspaikkoja, asukaspuistoja ja perhekahviloita. Sirpa Tapola kertoo, että myös vertaistuen ryhmät ovat osoittautuneet tärkeiksi. Asiakkaiden tarpeet ja palvelujärjestelmän kehittäminen Positiivinen diskriminaation periaatetta sovelletaan Helsingin sosiaalivirastossa käytäntöön varhaisen tuen ja puuttumisen otteella. Nämä kuvaavat tehtävää työtä ja toimintaa, Tapola sanoo. Työotteen lisäksi kaupunki linjasi kohderyhmän. Hankkeiden avulla pyritään tukemaan alle kouluikäisiä lapsia, lapsiperheitä ja maahanmuuttajaperheitä. Tämän tiukempia raameja kaupunki ei ole toiminnalle asettanut. Alueet ovat voineet päättää, miten ja mihin ne ovat lisärahoja käyttäneet. Erilaisia työmuotoja on kymmeniä. Hankkeissa tehdään muun muassa yksilö- ja perhekohtaista työtä, yhdyskunta- ja verkostotyötä sekä kehitetään varhaisen tuen työkäytäntöjä. Hanketyöntekijöitä on voitu palkata noin 25. He ovat liikkuneet virastojen ja palveluiden välimaastossa ja tarjonneet ylimääräistä potkua normaalijärjestelmiin kohdata asiakkaiden tarpeita. Palveluiden kynnystä on pystytty madaltamaan. Asiakkaan avunpyynnön ei tarvitse tulla niin jäsentyneesti, että minulla on nyt päihdeongelmaa tai masennusta tai muuta. Ihmisillä voi olla monenlaisia ja laaja-alaisia ongelmia. Lähdetään asiakkaan tilanteesta eikä siitä, mitä meillä on tarjota. Ihmisen ei tarvitse sopeutua palvelujärjestelmään, vaan meidän pitää joustaa. Paitsi asukkaiden, kehitystyön aikana on opittu tunnistamaan myös palvelujärjestelmien tarpeita. Useimpiin päiväkoteihin on esimerkiksi tullut perhetyöntekijä vahvistamaan sosiaalialan osaamista. Päivähoito ja pedagoginen työ ovat päiväkodin perustehtäviä. Mutta maailma on muuttunut, niin myös yhteiskunta ja perheet. Päiväkodin työntekijät näkevät siellä arjessa paljon muutakin. He havainnoivat, miten vanhemmat voivat, kuinka lapsi pärjää. Ei niiltä voi sulkea silmiään. Siellä on tarvittu tukea perheiden kohtaamiseen. MINNA TARVAINEN ton leivissä koko alueen iltapäivätoimintaa. Hän järjestää myös yhteistä koulutusta alueen ohjaajille. Verkostoja on siis kolmentasoisia: koko alueen ohjausryhmätyylinen yhteistyöverkosto, neljän ala-asteen koulukohtaiset verkostot ja ohjaajien verkosto. Korhonen koordinoi taustalla kaikkia. Paikkoja pitää voida kohdistaa Tämä on poikkeuksellinen alue siten, että täällä voi olla paljon vanhempia kotona, työttöminä tai muuten. Onko silloin tarvetta iltapäivätoimintaan? Näkevätkö vanhemmat sen tarpeen vai eivät? Nina Korhonen kuvaa verkostoissa käytyjen ensimmäisten keskustelujen sisältöjä. Enää iltapäivähoidon tarvetta ei tarvitse perustella. Vanhemmat hakevat paikkoja syksyn ryhmiin kiivaaseen tahtiin. Elokuussa voimaan tuleva laki on viimeistään vakuuttanut epäilijät toiminnan välttämättömyydestä. Nyt Korhonen kantaa huolta iltapäivätoiminnan kohdistamisesta. Uuden iltapäivähoitolain voimaantulon jälkeenkin pitäisi olla mahdollista osoittaa paikkoja sel- SOSIAALITURVA 6/2004 9

10 laisille lapsille, jotka niitä eniten tarvitsevat. Lakiin on kirjattu, että lapset pitää valita yhdenmukaisin perustein. Miten lakia pitäisi tulkita? Voidaanko valinta tehdä harkinnan mukaan, tehdäänkö se arpomalla vai otetaanko lapset ilmoittautumisjärjestyksessä? Kontulan alueella on tarjolla hoiva-asteeltaan erityyppistä iltapäivätoimintaa. Leikkipuistossa ja järjestöjen kerran viikossa pitämissä kerhoissa ryhmä on löyhä. Lapset ja ohjaajat saattavat vaihtua. Kukaan ei valvo, tuleeko lapsi paikalle vai. Kiinteissä ryhmissä puolestaan ihmiset pysyvät samoina päivästä toiseen. Ohjaajat soittavat kotiin, jos lasta ei ala kuulua. Ote on hoidollisempi ja tuttuus tuo turvallisuutta. Korhonen tekee paikkojen hakuvaiheessa esikoulun kanssa yhteistyötä. Jos esikoulun opettajat ovat arvioineet jonkun lapsista tarvitsevan hoidollista iltapäivätoimintaa, he ovat voineet ehdottaa vanhemmille paikan hakemista. Erilaisten perheiden lapset tarvitsevat erilaista hoitoa. Muutakin kuin jalkapalloa Iltapäivätoiminnassa mukana olevat järjestöt ovat aatemaailmaltaan erilaisia. Kalliolan nuoret ry kuuluu aatemaailmaltaan kristilliseen Kalliolan Setlementtiin. Kierrätyskeskus ajaa ympäristön asiaa. Puotinkylän Valtti on puolestaan urheiluseura. FC Kontu ja HJK ovat jalkapalloseuroja. Minulta kysytään usein muun muassa, onko HJK:n toiminta pelkkää jalkapalloa, koska se on jalkapallojärjestö. Ei ole. Heillä on viikko-ohjelma, jota he noudattavat. Heidän toimintansa perustuu siihen, että siellä on paljon liikuntaa. Mutta liikunta ei ole pakollista eikä se ole pääasia. Pääasia on yhdessä olo, turvallinen aikuinen ja kaverit. Iltapäivätoiminnan järjestäjät ovat pohtineet yhdessä toiminnan sisältöä. Isot linjaukset, perusteet ja rakenteet ovat samoja. Silti ryhmistä ei pyritäkään muokkaamaan täysin identtisiä. Lapsille iltapäivä on vapaa-aikaa. Keinutien ala-asteella lapset piirsivät, mitä he haluaisivat iltapäivisin tehdä. Kaksi kolmasosaa toivoi liikuntaa jossakin muodossa. Leikkiminen nousi toisena vahvana toiveena. Yhteistyöstä pitää hyötyä molempien Yhteistyö viranomaisten ja järjestöjen välillä on saatu pyörimään hyvin. Useita vuosia urheiluseurassa työskennellyt Korhonen muistuttaakin, että sekä järjestön että kaupungin täytyy voittaa yhteistyöstä jotakin. Kun järjestö lähtee mukaan, emme voi kaupungin edustajina ajatella, että siitä on vain meille hyötyä, hän napauttaa. FC Kontu on tehnyt ison loikkauksen palkatessaan iltapäivätoimintaan työntekijöitä, sillä järjestö on toiminut tähän saakka täysin vapaaehtoisvoimin. Nyt siitä on tullut työnantaja. Jonkun täytyy maksaa palkka. Kuka huolehtii lomista ja eläkkeistä, kuka huolehtii, jos työntekijä sairastuu? Järjestöissä on johtokunta, jossa kaikki toimivat vapaaehtoisesti. Ei siellä olla palkkalistoilla. He vastaavat näistä asioista vapaaehtoisesti. Palkinnoksi seura on saanut imagon kohotusta. Iltapäivätoiminta on muuttanut ja laajentanut jalkapalloseuran toimintaa. Entäpä jatko? Toiminnasta tulee lakisääteistä, mutta Helsingissä laki ei vielä syksyllä vaikuta kentällä. Hankkeella on Urban-rahoitus järjestyksessä kesään saakka. Jatkoneuvottelut ovat kesken. Täytyy toivoa, että järjestöt ja alue ovat saaneet vahvistusta ja yhteistyö virastojen ja järjestöjen kanssa olisi jo saanut sellaista voimaa, että se voisi jatkaa. Itse kuitenkin uskon, että tämä tarvitsee vielä ainakin yhden toimikauden, Nina Korhonen sanoo. Lisätietoja Urban-projektista löytyy Internetin sivuilta Minna Tarvainen Lea Pulkkiselle Väestöliiton Elsa Enäjärvi-Haavion palkinto Väestöliitto myöntää Elsa Enäjärvi-Haavion palkinnon joka toinen vuosi tunnustuksena naiselle, joka on merkittävästi osallistunut perhe- ja väestöpolitiikan kehittämiseen tai edistänyt naisen osallistumismahdollisuuksia perheen, työn tai yhteiskunnallisen toiminnan piirissä euron suuruisen palkinnon sai tänä vuonna Jyväskylän yliopiston professori Lea Pulkkinen.Palkinto jaettiin vuonna 2001 ensimmäistä kertaa, jolloin sen sai Helsingin yliopiston professori Riitta Jallinoja. Viiden lapsen äiti, filosofian tohtori Elsa Enäjärvi-Haavio ( ) oli Väestöliiton hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja liiton perustamisesta 1941 lähtien aina kuolemaansa saakka. Hän oli myös Väestöliiton kotisisarkoulutuksen kantavia voimia. Palkinto myönnetään Kotisisaropiston kannatusyhdistyksen rahaston tuotosta. Lea Pulkkisen palkitsemiseen vaikutti hänen perhettä ja lasten kehitystä koskeva kansainvälisestikin ainutlaatuinen tutkimustyönsä sekä lasten ja vanhemmuuden arvostusta vahvistavat julkiset puheenvuoronsa. Pulkkinen on merkittävästi kehittänyt uusia käytäntöjä lasten ja nuorten kasvatuksen ja perheiden voimavarojen tukemiseksi. Hän on aktiivisesti osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kritisoinut suomalaisen perhepolitiikan sekavuutta. Hän ehdottaakin kolmentasoista tukea lapsiperheiden ja vanhemmuuden tukemiseksi. Hänen mukaansa olisi varsin tarpeellista valmentaa tulevia vanhempia perhe-elämään. Ihmisen ja yhteiskunnan kannalta uuden sukupolven kasvattaminen on vastuullisin tehtävä.tähän ei kuitenkaan edellytetä minkäänlaista valmennusta,pulkkinen pahoitteli palkintojenjakotilaisuudessa pitämässä puheessaan. Vanhemmille olisi Lea Pulkkisen mukaan osoitettava lapsilähtöisen kasvatuksen tärkeys. Tähän tehtävään voisivat neuvolajärjestelmän ohessa osallistua erilaiset aikuiskoulutuksen organisaatiot. Lapsilähtöinen kasvatus on paras ennuste lapsen tasapainoiselle kehitykselle ja kasvulle yhteiskuntaan sopeutuvaksi toimintakykyiseksi ihmiseksi. Pulkkinen painotti, että vanhemmuutta ei voida riittävästi tukea ilman linjakasta perhepolitiikkaa, joka osoittaa vanhemmuuden arvostusta. Lapsiperheiden taloudelliset tukijärjestelmät olisi saatettava ajan tasalle. Olisi mietittävä, minkälaista arvojärjestelmää ilmentää esimerkiksi se, että lastenhoitotyö on yhtä arvokasta kuin työttömyys. Linjakasta perhepolitiikkaa on myös tarkoituksenmukainen, kattava ja laadukas päivähoitojärjestelmä, jossa vaihtoehtoja on tarjolla joustavasti perheen muuttuviin tilanteisiin. Pulkkisen mukaan pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on lapsen kannalta erinomainen ratkaisu, joka helpottaa myös vanhempien työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Satu Kontiainen Lea Pulkkinen painotti palkintojenjakotilaisuudessa pitämässään puheessa vanhemmuuden arvostuksen ja lapsiperheiden tuen lisäämistä. SATU KONTIAINEN 10 SOSIAALITURVA 6/2004

11

12 Juha-Matti Rautiainen Slummimainen lähiympäristö syrjäyttää Suomen kaupungeissa on pieniä virallisiin tilastoihin piiloutuvia slummimaisia alueita. Niissä asuvat moniongelmaisten perheiden lapset ovat vaarassa syrjäytyä jo elämänsä alkutaipaleella. Väite, että Suomessa ei ole slummeja pitää paikkansa siltä osin, että täällä ei ole vielä laajoja slummiutuneita asuinalueita. Tosiasiassa myös meillä on meneillään sosiaalisen erilaistumisen prosessi, joka tuottaa toisaalta hyviä asuinalueita ja toisaalta segregaatiota eli ei-toivottua alueellista erilaistumista.tietyille asuinalueille keskittyy sosioekonomiselta asemaltaan, tulotasoltaan, varallisuudeltaan ja koulutustasoltaan vähäosaista väestöä. Maailmalla slummeissa asuvien etninen tausta eroaa yleisesti kaupungin muusta valtaväestöstä. Lisäksi huono-osaisuus kietoutuu monimutkaisella tavalla yhteen. Ihmisiä vaivaa tavallista enemmän muun muassa työttömyys sekä päihde- ja mielenterveysongelmat. Pikku-slummit katseilta piilossa Valtaosa suomalaisista ei tiedosta pienten, joitakin kortteleita käsittävien slummimaisten alueiden olemassaoloa. Slummit ovat yleensä siellä, missä me tavalliset ihmiset emme liiku. Slummit sijaitsevat kaikkialla maailmassa kaupunginosissa, jotka ovat kaukana merestä ja puistoista, alavilla paikoilla ja huonojen liikenneyhteyksien päässä alueilla, joissa ei ole työpaikkoja eikä palveluja. Skandinaavisen slummialueen erityispiirteenä on, että asuinrakennuksia ei ole päästetty pahasti rappeutumaan. Puhtaanapito ja jätehuolto toimivat normaalisti. Korttelit eivät eroa ulkoisesti muista lähiöistä. Ne eivät vastaa meille välittynyttä mielikuvaa Etelätai Pohjois-Amerikan suurkaupunkien slummeista, vaikka ne täyttäisivät muut slummien ominaisuudet. Poliittiset päättäjät ja virkamiehetkään eivät välttämättä tunnista slummiutunutta aluetta edes kaupunginosia kuvaavista tilastoista. Tämä on paradoksaalista, koska tilastot juuri tuovat esille slummiutumista määrittelevien ilmiöiden kuten työttömyyden, koulutustason ja sosioekonomisen aseman alueellisen esiintymisen. Havaitsemisen estää niin sanottu ekologinen tai tilastolli- Skandinaavisen slummialueen erityispiirteenä on, että asuinrakennuksia ei ole päästetty pahasti rappeutumaan. Puhtaanapito ja jätehuolto toimivat normaalisti. Ne eivät vastaa mielikuvaa Etelätai Pohjois-Amerikan suurkaupunkien slummeista, vaikka ne täyttäisivät muut slummien ominaisuudet. nen harha. Kaupunkien ja kaupunkiseutujen tarkastelussa käytetään alueyksikköinä hallinnollisia aluejakoja tai toiminnallisia alueita. Ne ovat liian suuria, jotta slummiutuminen voitaisiin huomata. Vain muutaman korttelin kokoiset sosiaalisen pahoinvoinnin alueet hukkuvat keskiarvoihin. Hälyttävä deprivaation, marginalisaation, syrjäytymisen ja elämänhallinnan puutteen kasautuminen jää näkymättömäksi. Se on olemassa vain niille, jotka elävät juuri tällä tarkasti rajatulla alueella. (ks. ekologisesta harhasta esim.vaattovaara 1998) Sanomalehdet esittelivät maamme kuuluisimpien asumalähiöiden hyvinvointiprofiileja loppukesällä 2003 juuri siten, että pienet slummit jäivät niissä näkymättömiksi. Slummien läheisyydessä vallitseva hyvinvointi tasoitti kokonaiskuvan vähintään mukiinmeneväksi. Epätavallinen onkin tavallista Etenkin heikoimpien perheiden lapsille slummi on totaalinen ympäristö, koska he elävät alueella viikosta toiseen 24 tuntia vuorokaudessa.vanhemmat eivät käy lastensa kanssa virkistäytymässä muissa kaupunginosissa, sukulaisten luona ja lomamatkoilla. Liikkumiseen ei ole tarvetta tai mahdollisuuksia. Lapset kasvavat ympäristössä, jossa aikuiset käyttävät jatkuvasti päihteitä ja käyttäytyvät impulsiivisesti. Rikollisuus, väkivalta, työttömyys, masentuneisuus ja näköalattomuus ovat arkipäivää. Lapset näkevät tavallisena elämänmallina sellaisen, mitä muualla pidetään epätavallisena. Töissä käyvät ja omaa elä- RAIMO LIETSALA 12 SOSIAALITURVA 6/2004

13 määnsä hallitsevat ihmiset jäävät näkymättömiksi ohikulkijoiksi tässä todellisuudessa.tämä ei voi olla vaikuttamatta lapsen ihmiskäsitykseen, maailmankuvaan ja käsitykseen omasta itsestään pian nuorena naisena tai miehenä. Syrjäytyminen vahingoittaa tunne-elämää Yksilölle syrjäytyminen tarkoittaa vaikeutta integroitua yhteiskuntaan. Se on osattomuutta niistä yhteiskunnan toimintajärjestelmistä ja yhteisöistä, jotka ylläpitävät elämisen laatua ja elämänhallintaa. Syrjäytyminen, kuten slummiutuminenkaan, ei ole jokotai -ilmiö. Ihmiset voivat syrjäytyä eriasteisesti eri elämänalueilta: koulutuksesta, työstä, harrastuksista, yhteiskunnallisesta osallistumisesta, edunvalvonnasta, ihmissuhteista sekä yhteiskunnan ja sen kulttuurin arvoista ja normeista. (Ks. Hämäläinen 1998.) Syrjäytyminen ei merkitse ainoastaan toimeentulo-ongelmia. Se aiheuttaa vaikeuksia tyydyttää sellaisia yhteenkuuluvuuden ja kasvun tarpeita, jotka antavat elämään mielekkyyttä. Positiivisena mallina toimivien aikuissuhteiden heiveröisyys ja puute rakastetuksi ja hyväksytyksi tulemisesta vahingoittavat lasten tunne-elämää. Lasten persoonallisuudelle ei muodostu riittävää kasvupohjaa kulttuurissamme oikeina pidetyille arvoille. (Vrt. Hämäläinen 1998.) Arvotajunta liittää yhteiskuntaan Kari E. Turusen (1993) mukaan todellisuus värittyy arvostuksista. Asioihin, esineisiin, symboleihin, tapahtumiin, henkilöihin, kykyihin ja laitoksiin kohdistuu aina arvostusta. Arvostamisen kohteet ja sisällöt omaksutaan yleensä lähiyhteisöistä ja elämäntavasta. Siinä on jotakin automaattista, se toimii kaiken aikaa: jokainen arvostaa jotakin. Arvostaminen on yksi keskeinen sielun toiminto. Arvotajunta on olennainen osa ihmisen, kulttuuriolennon, persoonallisuutta. Sen avulla lapsen ja aikuisen on mahdollista liittyä ja sopeutua ympäröivään yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Heikon perheen sisäinen vuorovaikutus ei tue riittävästi lasten iänmukaista kasvua ja kehitystä. Lapset ovat vaarassa jäädä vaille ominaisuuksia, joiden avulla koulussa ja työelämässä pärjää. Arvotajunnan lisäksi ihmiseltä vaaditaan keskittymiskykyä, turhaumansietokykyä, pitkäjänteisyyttä, kestävyyttä ja juuri tietynlaisia vuorovaikutusvalmiuksia. Nämä lapset tarvitsevat päiväkodin ja koulun lisäksi turvallisten ja luotettavien aikuista tukea. Alueilla olisikin oltava vahvasti resurssoitu iltapäivä- ja kerhotoiminta. Koulun voimavarat riittävät korkeintaan toteamaan, että lapsilla ei ole sopivia ominaisuuksia vastata koulun asettamiin vaatimuksiin. Toivottomuutta ja hampun tuoksua Suomalaisten pikkuslummien pihoilla ja porraskäytävissä ajelehtii lapsia, joiden tulevaisuus on riittämättömän huolenpidon takia uhattuna. He joutuvat viettämään aikansa kodin seinien ulkopuolella, koska vanhempien ja näiden ystävien päihderiippuvuus ja mielenterveysongelmat tekevät oman kodin jopa vaaralliseksi. Kotona voi olla vastassa fyysistä väkivaltaa sekä lasta hylkivä ja mitätöivä asenne. Perheissä saattaa olla käytäntönä, että lapsilla ei ole kotiavainta. Kotiin pääsy läksyjen pariin ja nukkumaan venyy välillä pitkäksi. Onneksi alueiden kulttuuriin kuuluu myös se, että naapurit ottavat lapsia yöpymään kotiinsa, kun huoltajilla on meneillään esimerkiksi paha päihdekierre. Monet lapset näyttävät hoitamattomilta. He ovat likaisia, vaatteet ovat nuhruisia, he kärsivät puutteellisesta ja epäsäännöllisestä ruokailumahdollisuudesta. Joidenkin vaatteissa ja hiuksissa viipyilee pinttynyt hampun savun haju. Lapset ovat myös väsyneitä. Iltapäivätoiminnan rauhallisina hetkinä he voivat nukahdella. Alueiden kerhojen ja seuratoimintojen vetäjät kuulevat jo alle 10-vuotiaiden huokaavan: Minulla ei ole tulevaisuutta. Useat lapset ovat masentuneita. Erääseen vaikealla alueella järjestettyyn iltapäivätilaisuuteen oli kutsuttu poliisi kertomaan lapsille laillisuuteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista. Poliisi kertoi, että kaupoista näpistäminen on laitonta ja siitä voi koitua seuraamuksia. Pieni poika pyysi innokkaasti puheenvuoroa. Sen saatuaan hän kertoi asiantuntevasti, kuinka varastelun vuoksi voi joutua koulukotiin ja sen jälkeen pääsee vankilaan. Poliisi kiiruhti kertomaan, että rikosrekisterimerkinnät ja vankeustuomiot ovat huono asia, sillä näitä saaneiden ihmisten on vaikea päästä töihin. Tähän poika kommentoi, että ei hän ole koskaan töihin aikonut mennäkään. Nämä reilusti alle kymmenvuotiaan pojan ajatukset kertovat, kuinka jo pienet lapset pitävät syrjäytymistä elämään luonnostaan kuuluvana asiana. Urbaani managerismi slummiuttaa Slummiutumiseen vaikuttavat kaupunkisuunnittelu, sen taustalla poliittinen päätöksenteko ja markkinavoimat. Markkinavoimat vaikuttavat alueen sijaintiin, palvelujen saatavuuteen ja asuntoalueen haluttavuuteen. Mielikuvat asuinalueen naapuristosta ohjaavat vahvasti valintoja. Asuinalueiden sosiaaliseen erilaistumiseen vaikutetaan suunnitelmallisesti kaavoituspolitiikalla ja kaupunkien omistamien asuntojen sijoittelulla. Usein kaupungin vuokra-asunnot sijoitetaan pienelle alueelle ja niihin asutetaan heikkoresurssisia ja moniongelmaisia perheitä. Ajoittain esimerkiksi Helsingissä on löytynyt poliittista tahtoa yrittää estää slummiutumista rakentamalla uusia vuokra-asuntolähiöitä hyvien kulkuyhteyksien varrelle, palvelujen tuntumaan ja vesistön ääreen. Tästä huolimatta monet muut slummille tyypilliset ominaisuudet ovat niissä vahvasti läsnä. Slummiutumisen päästyä alulle alueen haluttavuus alkaa voimistaa segregoitumisprosessia. Toisten perheiden on pakko päästä alueelta pois, toisten taas on pakko muuttaa sinne. Keskiarvoajattelu ei auta Näyttää siltä, että Suomessa ei tiedetä slummeista mitään. Ehkä juuri tämän vuoksi meillä on varaa pitää niitä vielä kielteisinä ilmiöinä. Kun slummien olemassaolo ennen pitkää huomataan, niiden oikeutus ja kasvu perusteltaneen jollakin ylivertaisella argumentilla. Perustelu voi kuulua tyyliin: Suomessakin on slummeja, koska niitä on kaikkialla muualla. Ne ovat luonnollinen ja väistämätön ilmiö kaupunkimaisen elämänmuodon kehityksessä. Toivottavasti ihmiset eivät suostu ajattelemaan näin, vaan tahtovat ehkäistä slummiutumista ja tukea heikoimpien perheiden lasten kasvua ja kehitystä. Voimavarojen kohdistaminen vaatii nykyistä rehellisempää ja huolellisempaa kaupunginosien ja korttelien tuntemusta ja eri toimijoiden kiinteää yhteistyötä. Keskiarvoajattelulla ei tätä toistaiseksi marginaalisen kokoista ongelmaa hoideta. Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden lisensiaatti ja toimii Helsingin Diakonissalaitoksella erityisasiantuntijana. LÄHTEET: Hämäläinen, Juha:Nuorten arvot ja elämäntyylit kiristyvien työmarkkinoiden yhteiskunnassa.teoksessa:välitä musta, Diakonian vuosikirja, 1998 Turunen, Kari E.: Arvojen todellisuus. Gummerus, Jyväskylä, 1993 Vaattovaara, Mari: Pääkaupunkiseudun sosiaalinen erilaistuminen. Helsingin kaupungin tietokeskus, 1998:7 SOSIAALITURVA 6/

SOSIAALITURVA 8/04. Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan

SOSIAALITURVA 8/04. Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan SOSIAALITURVA 8/04 Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan Pääkirjoitus 10. toukokuuta 2004 Lasten psykososiaalinen tuki on kuntien vastuulla Asiantuntijat varoittivat

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. VEP antoi välineitä kuntien yhteistyöhön. Varhaiskasvatus verkostoituu Lapissa 2/04

SOSIAALITURVA. VEP antoi välineitä kuntien yhteistyöhön. Varhaiskasvatus verkostoituu Lapissa 2/04 SOSIAALITURVA 2/04 VEP antoi välineitä kuntien yhteistyöhön Varhaiskasvatus verkostoituu Lapissa Pääkirjoitus 2. helmikuuta 2004 Vepin perintöä ei saa hukata Vuoden vaihteessa päättyi kuusi vuotta kestänyt

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Mihin lapset unohtuivat? 2/02. vuotta. Helmikuu

SOSIAALITURVA. Mihin lapset unohtuivat? 2/02. vuotta. Helmikuu SOSIAALITURVA 90 vuotta Helmikuu 2/02 Mihin lapset unohtuivat? Pääkirjoitus 1. helmikuuta 2002 Lasten hyvinvointi on tahdon asia Tulevaisuus on lasten ja lapsissa on tulevaisuus! Minkälainen tämä tulevaisuus

Lisätiedot

1/04 Vanhustyötä tehdään yhteisin voimin Etelä-Karjalassa

1/04 Vanhustyötä tehdään yhteisin voimin Etelä-Karjalassa SOSIAALITURVA 1/04 Vanhustyötä tehdään yhteisin voimin Etelä-Karjalassa Pääkirjoitus 16. tammikuuta 2004 SOSIAALIHUOLTO IHMISARVOISIA TEKOJA Sosiaalihuolto on laajentunut ja kehittynyt mittavasti niistä

Lisätiedot

1/03 Iäkkäät maahanmuuttajat tarvitsevat tukea kotoutumiseen

1/03 Iäkkäät maahanmuuttajat tarvitsevat tukea kotoutumiseen SOSIAALITURVA 1/03 Iäkkäät maahanmuuttajat tarvitsevat tukea kotoutumiseen Pääkirjoitus 16. tammikuuta 2003 Maahanmuuttajavanhuksia ei saa unohtaa kotouttamistyössä Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03

SOSIAALITURVA. Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä. Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu 4/03 SOSIAALITURVA Henkilökohtaisen avustajan hankkiminen on työlästä 4/03 Riippumaton sosiaaliasiamies on kaikkien etu Pääkirjoitus 5. maaliskuuta 2003 Yhdellä pallilla istuva sosiaaliasiamies on kaikkien

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Sakkovangit halutaan pois vankiloista. Täpötäydessä Kylmäkosken vankilassa sosiaalityöhön ei jää aikaa 12/03

SOSIAALITURVA. Sakkovangit halutaan pois vankiloista. Täpötäydessä Kylmäkosken vankilassa sosiaalityöhön ei jää aikaa 12/03 SOSIAALITURVA 12/03 Sakkovangit halutaan pois vankiloista Täpötäydessä Kylmäkosken vankilassa sosiaalityöhön ei jää aikaa Pääkirjoitus 19. elokuuta 2003 Vankiluvun kasvu syö pohjaa tuloksekkaalta sosiaalityöltä

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMALAIN YHDISTÄMISELLÄ VAMMAISET KESKENÄÄN

VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMALAIN YHDISTÄMISELLÄ VAMMAISET KESKENÄÄN SOSIAALITURVA 8/05 Laki velvoittaa taas täydennyskoulutukseen Teknisiin apuvälineisiin perehtymiseen tarvitaan aikaa ja apua Vammaisten lastensuojelu jää helposti vamman varjoon VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMALAIN

Lisätiedot

10/05 Maahanmuuttajat tarvitsevat kotoutumisen tueksi omakielistä neuvontaa

10/05 Maahanmuuttajat tarvitsevat kotoutumisen tueksi omakielistä neuvontaa SOSIAALITURVA 10/05 Maahanmuuttajat tarvitsevat kotoutumisen tueksi omakielistä neuvontaa Pääkirjoitus 15. kesäkuuta 2005 Maahanmuuttajaperheet tarvitsevat tukea Maahanmuuttajien määrä on Suomessa viidessätoista

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Huolet rohkeasti puheeksi! Olen hyvä, olen ainutlaatuinen

Huolet rohkeasti puheeksi! Olen hyvä, olen ainutlaatuinen Elokuu 12/00 SOSIAALITURVA Huolet rohkeasti puheeksi! Hämeenkyrössä saa apua oppimisvaikeuksiin Lapsen ääni kuuluviin Olen hyvä, olen ainutlaatuinen SOSIAALITURVA 12/2000 1 1 3/9/06, 2:05 PM SOSIAALITURVA

Lisätiedot

Ehkäistään perheiden ongelmia

Ehkäistään perheiden ongelmia 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 10 2006 Sosiaalipolitiikka paljon esillä EU-puheenjohtajuuskaudella Kansanvallan juhlia juhlitaan liian aikaisin Lastensuojelulain pakkokeinojen muutokset: Kiinnipitäminen

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 5/04. Kiire koettelee sosiaalityön etiikkaa

SOSIAALITURVA 5/04. Kiire koettelee sosiaalityön etiikkaa SOSIAALITURVA 5/04 Kiire koettelee sosiaalityön etiikkaa Pääkirjoitus 18. maaliskuuta 2004 Sosiaaliasiamiestoiminnasta kertyvä tieto kannattaa hyödyntää Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

apua ajoissa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Paras ja lastensuojelu Päivähoitoa lapselle kahdessa kunnassa? Päihdehoidon polku ikäihmisille

apua ajoissa sosiaalialan riippumaton ammattilehti Paras ja lastensuojelu Päivähoitoa lapselle kahdessa kunnassa? Päihdehoidon polku ikäihmisille 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 18 2006 Paras ja lastensuojelu Päivähoitoa lapselle kahdessa kunnassa? Päihdehoidon polku ikäihmisille Lappeenrannassa hoitoketju on kunnossa sakkopäiviä nolla Eroperheille

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 10/02. vuotta

SOSIAALITURVA 10/02. vuotta SOSIAALITURVA 90 vuotta 10/02 Hoivayrittäjät verkostoituvat Ruotsissa kuntalainen voi valita palvelunsa Kotkassa kilpailutettiin kotihoito ylikansallinen yritys voitti Pääkirjoitus 14. kesäkuuta 2002 Suomessa

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. matkalla aikuisuuteen. Uusi tyttötyö tukee 14/03

SOSIAALITURVA. matkalla aikuisuuteen. Uusi tyttötyö tukee 14/03 SOSIAALITURVA 14/03 Uusi tyttötyö tukee matkalla aikuisuuteen Pääkirjoitus 17. syyskuuta 2003 Oma tila Nuorena en tuntenut ketään, joka olisi viihtynyt kotikuntani nuorisotalossa. Talo oli ruma. Kävin

Lisätiedot

Miten kunnissa arvioidaan vanhusten palvelutarve? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Kuulluksi tuleminen on perusoikeus myös päihdeasiakkaalle

Miten kunnissa arvioidaan vanhusten palvelutarve? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Kuulluksi tuleminen on perusoikeus myös päihdeasiakkaalle 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 7 2006 Kuulluksi tuleminen on perusoikeus myös päihdeasiakkaalle Tampere avaa tietä yksityistämiselle Hissi on vanhuksille ovi ulkomaailmaan Arki ei suju. Tarvitaanko

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Missä viipyvät lastensuojelulain uudistukset? Lastensuojelulla heikot toimintaedellytykset Pohjois-Suomen kunnissa

SOSIAALITURVA. Missä viipyvät lastensuojelulain uudistukset? Lastensuojelulla heikot toimintaedellytykset Pohjois-Suomen kunnissa Syyskuu 14/01 SOSIAALITURVA Onko sukulaissijoitus hyvä vaihtoehto lapselle? Missä viipyvät lastensuojelulain uudistukset? Lastensuojelulla heikot toimintaedellytykset Pohjois-Suomen kunnissa SOSIAALITURVA

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Ommaan kottiin. Asumisvalmennus tukee nuoren vammaisen itsenäistymistä 7/04

SOSIAALITURVA. Ommaan kottiin. Asumisvalmennus tukee nuoren vammaisen itsenäistymistä 7/04 SOSIAALITURVA 7/04 Ommaan kottiin Asumisvalmennus tukee nuoren vammaisen itsenäistymistä Pääkirjoitus 22. huhtikuuta 2004 Vammaispalvelulakien uudistus alkoi Hallitus on ottanut ohjelmaansa vammaispalvelulakien

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista. Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon 15/03

SOSIAALITURVA. Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista. Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon 15/03 SOSIAALITURVA 15/03 Kunnan päihdepalvelut ajoissa kuntoon Päihdehoitoon pääsy on sattumanvaraista Pääkirjoitus 2. lokakuuta 2003 Lapsilla on oikeus päihteettömään ympäristöön Kun ensi vuonna alkoholin

Lisätiedot

8/2000 SOSIAALITURVA. Sosiaalipalvelut mielenterveyskuntoutujan tukena arjessa. Mielenterveystyö Hämeenkyrössä ja Kuopiossa

8/2000 SOSIAALITURVA. Sosiaalipalvelut mielenterveyskuntoutujan tukena arjessa. Mielenterveystyö Hämeenkyrössä ja Kuopiossa Toukokuu 8/2000 SOSIAALITURVA Sosiaalipalvelut mielenterveyskuntoutujan tukena arjessa Mielenterveystyö Hämeenkyrössä ja Kuopiossa 1 3/6/06, 4:10 PM SOSIAALITURVA 8/2000 88. vsk Tässä numerossa Ilmestyy

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon sosiaalialan riippumaton ammattilehti 17 2007 Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon Maisteriohjelmia tarvitaan edelleen Luottamushenkilö vastaa: Parkano tarvitsee kumppaneita Avoimuus lisää julkishallinnon

Lisätiedot

10/04 Pätkätyöt ja tukipäätösten viipyminen johtavat velkakierteeseen

10/04 Pätkätyöt ja tukipäätösten viipyminen johtavat velkakierteeseen SOSIAALITURVA 10/04 Pätkätyöt ja tukipäätösten viipyminen johtavat velkakierteeseen Pääkirjoitus 11. kesäkuuta 2004 Velkojen selvittelystä velkaantumisen ehkäisyyn Lamanaikaisten velkaongelmien selvittely

Lisätiedot

4/04 Kielenopetus avaa maahanmuuttajalle tien työelämään

4/04 Kielenopetus avaa maahanmuuttajalle tien työelämään SOSIAALITURVA 4/04 Kielenopetus avaa maahanmuuttajalle tien työelämään Pääkirjoitus 3. maaliskuuta 2004 Riittämätön kielen opetus pitää yllä maahanmuuttajien syrjintää Tutkija Toby Archer pitää Ulkopoliittisen

Lisätiedot

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 2007 J.P. Roos vaatii tervettä järkeä lastensuojeluun Ruotsalaisten tutkimusten mukaan lastensuojelun tulokset näyttävät kehnoilta Pitkä huoltoselvitysaika voi olla

Lisätiedot

Suomen Lastenhoitoalan Liiton julkaisu 1/2009

Suomen Lastenhoitoalan Liiton julkaisu 1/2009 SLaL Suomen Lastenhoitoalan Liiton julkaisu 1/2009 Tunti tunnista ei vetele ylitöiden korvaaminen..4 Vuoden lastenhoitaja Raija Roitto... 8 Tässä numerossa: Lapsi tarvitsee vanhemman aikaa ja tukea...

Lisätiedot

Raskaus ja päihteet. - vaikea yhdistelmä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa

Raskaus ja päihteet. - vaikea yhdistelmä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3 2009 Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa Valtiolta edes ohjeet ruotsiksi! Senioriliike puolustaa ihmisarvoista vanhenemista Viestintä tueksi sosiaalialan muutoksiin

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Tietotekniikka saatava tukemaan asiakaslähtöistä työtä 17/02. vuotta

SOSIAALITURVA. Tietotekniikka saatava tukemaan asiakaslähtöistä työtä 17/02. vuotta SOSIAALITURVA 90 vuotta 17/02 Tietotekniikka saatava tukemaan asiakaslähtöistä työtä Pääkirjoitus 6. marraskuuta 2002 Tietotekniikka antaa uusia mahdollisuuksia asiakaslähtöiseen työhön Kunnissa uusitaan

Lisätiedot

VANHEMPIEN 2 SANOMAT

VANHEMPIEN 2 SANOMAT VANHEMPIEN 2 SANOMAT 11 S U O M E N V A N H E M P A I N L I I T T O M A R I A N K A T U 2 8 B 5, 0 0 1 7 0 H E L S I N K I Yksin ei voi kasvaa, eikä kasvattaa Opettajaksi opiskeleva Idols-tähti Lotta Sandholm:

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Alkoholi on ykköspäihde huumehoito vie rahat Vertaistukea verkossa Sosiaalipalvelut Firenzessä ja Helsingissä 12/02.

SOSIAALITURVA. Alkoholi on ykköspäihde huumehoito vie rahat Vertaistukea verkossa Sosiaalipalvelut Firenzessä ja Helsingissä 12/02. SOSIAALITURVA 90 vuotta 12/02 Alkoholi on ykköspäihde huumehoito vie rahat Vertaistukea verkossa Sosiaalipalvelut Firenzessä ja Helsingissä Pääkirjoitus 20. elokuuta 2002 ENNÄTYKSIÄ JA VIRTUAALISTA VERTAISTUKEA

Lisätiedot