Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto"

Transkriptio

1 menettelysäännöt

2 Sisällysluettelo Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme Perusarvomme Johdanto Menettelysääntöjemme sovellettavuus Ristiriidat menettelysääntöjemme ja Danaher-yrityksen käytäntöjen tai soveltuvien lakien välillä Miten reagoimme huolenaiheisiin ja ilmoitamme rikkomuksista - tuo asia esiin! Raporttien tutkiminen ja rikkomusten seuraukset Me emme kosta Työnjohtajiin ja esimiehiin kohdistuvat lisäodotukset Paras joukkue voittaa Kollegoidemme kunnioittaminen Eturistiriitojen tunnistaminen ja eskaloiminen Toimitusketjumme ja muut liikekumppanimme ovat osa parasta joukkuetta Paras joukkue kunnioittaa sääntöjä Asiakkaan puhuvat, me kuuntelemme Reilu kilpailu Reilu ja rehellinen mainonta ja markkinointi Lahjusten ja asiaankuulumattomien maksusuoritusten välttäminen Lahjojen ja viihdetilaisuuksien antaminen ja vastaanottaminen Matkojen järjestäminen asiakkaille ja muille kolmansille osapuolille Valtioasiakkaiden kanssa työskenteleminen Kansainvälisen kaupan valvonnan mukaisuus Kaizen on elämän tapamme Rehellisyyden sekä lakien ja säädösten noudattamisen edistäminen ja ylläpitäminen Danaher-yrityksissä Tuotteiden laadun ja turvallisuuden edistäminen ja ylläpitäminen Lääketieteellisen teknologiatuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen Ympäristönsuojelun ja kestävien liiketoimintatapojen edistäminen ja ylläpitäminen Terveellisen ja turvallisen työympäristön varmistaminen Johtava innovaatio määrittelee tulevaisuutemme Tekijänoikeuksiemme suojeleminen Muiden tekijänoikeuksien kunnioittaminen Yrityksen tietokonejärjestelmien ja muiden teknologioiden käyttö innovaatiota ajavina työkaluina liiketoimen kaikilla alueilla Kilpailemme osakkeenomistajista Maineemme ylläpitäminen Sisäpiirikaupoista ja -vihjeistä pidättäytyminen Avoimen kirjanpidon ja arkistojen ylläpitäminen Danaher-yritysten arvokkaiden varallisuuksien turvaaminen Poliittiset ja hyväntekeväisyystoiminnot ja lahjoitukset Menettelysäännöistämme luopuminen Danaher Corporationin yhteystiedot Danaher Corporationin käytännöt (Danaher Corporation Policies)

3 Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme Hyvät Danaherin työntekijät: H.Lawrence Culp, Jr. Presidentti ja päätoimitusjohtaja Rehellinen toiminta perustuu henkilökohtaiseen ja meidän kaikkien yhteiseen menestykseen Danaherilla. Asiakkaat, sijoittajat, liikekumppanit, toimittajat ja kaikki työntekijämme haluavat tehdä töitä ja toimia sellaisen yrityksen kanssa, jolla on rehellisen ja reilun yrityksen maine ja joka tietää, miten sääntöjä tulee noudattaa. Tämän vuoksi meidän on luotava vahva rehellisyyden ja lakien sekä sääntöjen noudattamisen kulttuuri rakentaessamme johtavaa kansainvälistä yritystä. Rehellisyyden ja lakien sekä sääntöjen noudattamisen kulttuuri on selkeä kilpailuetu Danaherille. Asia voidaan nähdä myös niin, että tällaisen kulttuurin puuttuminen heikentää Danaheria ja voi vaikuttaa meihin kaikkiin ja yritykseemme negatiivisesti sekä nyt että tulevaisuudessa. Rehellisyyttä ja lakien sekä sääntöjen noudattamista koskeva mottomme oma rehellisyytesi, meidän menestyksemme kertoo kaiken. Perusperiaatteet ovat yksinkertaisia: ole reilu ja rehellinen aina, kun toimit Danaherin puolesta. Näiden periaatteiden mukaan ei kuitenkaan ole aina yksinkertaista toimia monimutkaisessa kansainvälisen liiketoiminnan ja lakien ympäristössä. Menettelysääntömme auttavat työntekijöitämme ymmärtämään niiden lakien ja sääntöjen perusteet, joita meidän on noudatettava. Ne selittävät tärkeimmät sisäiset säännöt, joita meidän tulee noudattaa varmistaaksemme, että teemme työmme ja harjoitamme liiketoimintaamme oikein. Julkaisemme nämä menettelysäännöt uudelleen tänä vuonna, mutta emme muuta perusperiaatteita. Päivitämme kuitenkin niitä niin, että ne sopivat Danaherin perusarvoihin. Painotamme rehellisyyden ja lakien sekä sääntöjen noudattamisen ja Danaherin kulttuurin välistä yhteyttä. Jatkuvan parantamisen vuoksi pyydän jokaista lukemaan uudelleen menettelysääntömme ja omaksumaan ne. Pyydä kaikkia olemaan tarkkana ja tuomaan asioita esiin, jos teillä on liiketoimintatapaan, tapahtumiin tai toimintaan liittyviä huolenaiheita, joita havaitset Danaherilla. Jos havaitset jotain, joka häiritsee sinua tai jota et ymmärrä, sinulla on velvollisuus ottaa asia esille. Käänny työnjohtajasi, toimitusjohtajan, kenen tahansa Danaherin toimihenkilön tai johtajan tai Danaherin lakiasiainosaston tai sisäisen tarkastusosaston puoleen. Voit myös käyttää Danaher Integrity & Compliance Helpline -sivustoa asian esiin tuomiseen. Tuo asia reilusti esiin. Ei ole mitään syytä olla hiljaa ja antaa yrityksemme maineen vaarantua. Minkään, ei edes suuren kaupan tekemisen tai vaatimusten täyttämisen eikä käskyjen noudattamisen voi antaa mennä sen edelle, että olet rehellinen ja velvollinen yrityksesi puolesta toimimaan oikein. Danaherin rehellisyyden ja lakien sekä sääntöjen noudattamisen kulttuuria ylläpitää ja voimistaa se, että jokainen toimii rehellisesti ja reilusti ja noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja. Oma rehellisyytesi on todellakin meidän menestyksemme. Arvostan sitä, että jokainen teistä sitoutuu Danaherilla toimimaan rehellisesti joka päivä. 02

4 Perusarvomme 03 Paras joukkue voittaa Työntekijämme ovat arvostetuimmat voimavaramme. Olemme innokkaita parhaiden mahdollisten kykyjen pitämiseen, kehittämiseen ja rekrytoimiseen. Danaher ja sen työntekijät voittavat, koska: Olemme ryhmäkeskeisiä, ja kaikki ovat mukana. Etsimme tietoon ja perimmäisiin syihin perustuvia ratkaisuja syyttelyn sijaan. Olemme vastuussa tuloksista ja toimitamme, mitä lupaamme. Emme ole poliittisia emmekä byrokraattisia. Olemme rehellisiä ja kunnioitamme toisia. Voittaminen on kivaa.

5 Laatu tulee ensin, AINA! Asiakkaan puhuvat, me kuuntelemme Strateginen suunnitelmamme perustuu asiakkaan ääneen. Vahvat, toistettavissa olevat prosessit tuottavat laatua, toimituksia ja edullisia kuluja, jollaisia asiakkaamme eivät osanneet odottaakaan. Danaherin liiketoimintajärjestelmä ON kulttuurimme. Poistamme aggressiivisesti ja jatkuvasti turhaa toimintaa liiketoimintaprosessiemme kaikista osista. Jatkuva parannus (Kaizen) on elämäntapamme Johtava innovaatio määrittelee tulevaisuutemme Käytämme jatkuvasti luovuuttamme tuotteisiin, palveluihin ja prosesseihin liittyviin teknologioihin. Epätavalliset ideat, niin pienet kuin suuretkin, lisäävät toimintamme arvoa. Saavutamme läpimurtoja käyttöprosessikäytännön kautta. Kilpailemme osakkeenomistajista Tuotot ovat tärkeitä, koska ne houkuttelevat ja auttavat pitämään uskollisia osakkeenomistajia. Osakkeenomistajat takaavat tulevaisuutemme tuomalla yritykseen pääomaa sijoituksiin ja kasvuun. 04

6 Johdanto Danaherin menestyksen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että jokainen Danaherin työntekijä toimii rehellisesti ja noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja ja käytäntöjä. Danaherin menettelysäännöt (The Danaher Standards of Conduct) ilmaisevat tämän perustavaa laatua olevan odotuksen ja antavat tarkempia ohjeita siihen, miten vastata tavallisiin rehellisyyteen ja lakien ja käytäntöjen noudattamiseen liittyviin kysymyksiin, joita tulee vastaan Danaher Companyn jokapäiväisen liiketoiminnan yhteydessä. Menettelysäännöt viittaavat myös muihin työntekijöiden käytössä oleviin lähteisiin, jotka vastaavat rehellisyyteen ja lakien ja käytäntöjen noudattamiseen liittyviin kysymyksiin, joihin menettelysäännöt eivät anna tarkkaa vastausta. Liiketoimintapäätösten tekeminen oikein, rehellisesti ja soveltuvia lakeja ja käytäntöjä noudattaen auttaa meitä ylläpitämään sen luottamuksen, jonka olemme rakentaneet monien sidosryhmiemme kanssa. Näihin kuuluvat asiakkaamme, toimittajamme, liikekumppanimme ja ne yhteisöt, joissa toimimme. Tämä on tulevan menestyksemme perusta. Alla joitakin määritelmiä, jotka kannattaa pitää mielessä menettelysääntöjä lukiessasi: Danaher ja Danaher-yritys tai Danaher-yritykset viittaavat Danaher Corporationiin ja jokaiseen Danaher Corporationiin liittyvään yritykseen, joka toimii missä päin maailmaa tahansa, oli se sitten suora tytäryhtiö tai ei. Työntekijät viittaa kaikkiin työntekijöihin (mukaan lukien toimihenkilöt) kaikissa Danaherkonsernin yrityksissä sekä Danaher-yritysten johtajiin heidän toimiessaan Danaher-yritysten edustajina. Danaherin menettelysääntöjä päivitetään ajoittain. Ajankohtainen versio löytyy aina mydanaherista.

7 Menettelysääntöjemme sovellettavuus Menettelysääntömme koskevat kaikkia työntekijöitä kaikissa Danaher-yrityksissä kaikkialla maailmassa. Työntekijöitä voidaan pyytää vahvistamaan, että he ovat lukeneet, ymmärtäneet ja soveltavat menettelysääntöjämme, mutta säännöt pätevät siitä huolimatta, onko työntekijä antanut tällaisen vahvistuksen vai ei. Odotamme myös agenttien, edustajien, itsenäisten urakoitsijoiden, konsulttien, toimittajien, liikekumppanien ja muiden liiketoimintaamme tukevien osapuolten toimivan yhtä rehellisesti ja noudattavan lakeja ja säädöksiä samoin kuin omat, menettelysääntöjä noudattavat työntekijämme. Ristiriidat menettelysääntöjemme ja Danaheryrityksen käytäntöjen tai soveltuvien lakien välillä Danaher-yritykset toimivat joka puolella maailmaa ja ovat monien erilaisten lakien alaisia. Danaher-yritykset julkaisevat myös omia käytäntöjään paikallisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Jos soveltuva laki on ristiriidassa menettelysääntöjemme tai Danaher-yrityksen käytännön kanssa tai jos laki antaa työntekijöille lisäoikeuksia tai -turvaa, lakia tulee noudattaa ja sen vaikutuksen alaisilla työntekijöillä on oikeus mainittuihin lisäoikeuksiin tai -turvaan. Jos Danaher-yrityksen käytäntö on ristiriidassa menettelysääntöjemme kanssa, tulee menettelysääntöjä noudattaa Danaher-yrityksen käytännön sijaan. Paikallisia liiketoimintatapoja tai -käytäntöjä, jotka ovat ristiriidassa menettelysääntöjemme tai Danaher-yrityksen käytännön kanssa, ei sallita (elleivät paikalliset lait niitä vaadi). Miten reagoimme huolenaiheisiin ja ilmoitamme rikkomuksista - tuo asia esiin! Menettelysääntömme ja muut Danaherin käytännöt sisältävät monia tavallisia rehellisyyteen ja lakien ja käytäntöjen noudattamiseen liittyviä kysymyksiä, joita saattaa tulla vastaan tavallisen liiketoiminnan yhteydessä. Aina, kun mietit rehellisyyteen tai lakien ja käytäntöjen noudattamiseen liittyvää ongelmaa, oli kyse sitten omasta tai toisen työntekijän toiminnasta, tarkista ohjeet menettelysäännöistä ja muista Danaher-käytännöistä. Jos olet yhä asiasta epävarma, keskustele siitä lähimmän esimiehesi tai työnjohtajasi kanssa, vanhemman esimiehen tai työnjohtajan kanssa, oman Danaher-konsernin yrityksesi henkilöstö- tai lakiosaston kanssa tai minkä tahansa Danaher-yrityksen henkilöstö-, laki- tai sisäisen tarkastusosaston henkilökunnan kanssa. 06

8 Jos uskot, että lakia, menettelysääntöjämme tai jotain muuta Danaherin käytäntöä on saatettu rikkoa tai ollaan rikkomassa, tuo asia rohkeasti esiin. Ilmoita rikkomuksesta tai mahdollisesta rikkomuksesta välittömälle esimiehellesi, työnjohtajallesi tai jollekulle seuraavista: Danaherissa työskentelevälle toiselle työnjohtajalle tai esimiehelle Danaherin henkilöstö- tai lakiosastolle kenelle tahansa Danaher Corporationin sisäisen tarkastusosaston henkilökuntaan kuuluvalle Danaher Corporationin henkilöstö- tai lakiosastolle Danaherin Integrity and Compliance Helpline -sivustolla osoitteessa tai kenelle tahansa Danaher Corporationin hallituksen jäsenelle Kaikkia työntekijöitä rohkaistaan kyseenalaistamaan toiminta, jos he ovat epävarmoja toiminnan rehellisyydestä tai lakien ja käytäntöjen noudattamisesta. Heidän myös odotetaan raportoivan heti kaikki todelliset tai mahdolliset lakien, menettelysääntöjemme tai muun Danaherin käytännön rikkomukset, ellei paikallinen laki toisin määrää. Tuomalla kysymyksesi tai rikkomukset hallinnon tietoon autat varmistamaan sen, että Danaher ylläpitää tiukkaa rehellisyyteen sekä lakien ja käytäntöjen noudattamiseen perustuvaa toimintaa. Näin autat rakentamaan tulevaa menestystä. Ohessa joitakin tärkeitä asioita, jotka kannattaa pitää mielessä rikkomuksista raportoidessasi: Työntekijän ei tule raportoida rikkomuksesta sellaiselle henkilölle, joka on osallisena rikkomukseen. Jos ilmoitat ongelmasta eikä asia ratkea, ilmoita asiasta uudelleen toista kanavaa käyttäen. Väärän raportin tietoinen tai piittaamaton antaminen voi johtaa rangaistuskäytäntöihin, mukaan lukien erottamiseen (soveltuvien lakien ja työntekijäsopimusten mukaisesti). Danaherin Integrity and Compliance Helpline -sivustolla voi tehdä raportteja nimettömänä, jos paikallinen laki sellaisen sallii. Huomioi kuitenkin, että nimettömänä pysyminen voi rajoittaa Danaherin kykyä tutkia asiaa kunnollisesti. Tästä syystä rohkaisemme sinua antamaan yksityiskohtaisia tietoja, mukaan lukien henkilöllisyytesi, kun teet raporttia. Raporttien tutkiminen ja rikkomusten seuraukset Kaikki lakien, menettelysääntöjemme tai muiden Danaher-käytäntöjen raportoidut rikkomukset tutkitaan. Rikkomuksiin syyllistyneet työntekijät voivat joutua tilanteeseen soveltuvien ja lakien mukaisten rangaistuskäytäntöjen kohteeksi, mukaan lukien erotetuksi. Tilanteen mukaan asiaan liittyvät henkilöt voivat myös joutua siviili- tai rikossyytteiden kohteiksi. 07

9 Me emme kosta Rehellisyyteen ja lakien sekä käytäntöjen noudattamiseen liittyvissä asioissa muista aina, että hiljaisuus ei auta meitä. Se vahingoittaa meitä. Tästä syystä meidän tulee rohkaista työympäristöä, jossa kaikki työntekijät tuntevat olonsa rauhalliseksi pyytäessään neuvoja rehellisyyteen ja lakien sekä käytäntöjen noudattamiseen liittyvissä kysymyksissä tai raportoidessaan hyvässä uskossa tunnettuja tai epäiltyjä lakien, menettelysääntöjemme tai muiden Danaher-käytäntöjen rikkomuksia. Raportin tekeminen hyvässä uskossa tarkoittaa, että raportin tekijä antaa kaiken hänellä olevan tiedon ja raportoi tilanteesta totuuden mukaisesti, riippumatta siitä, löytyykö raportin perusteella rikkomusta tai ei. Jos sinusta tuntuu, että sinulle kostetaan hyvässä uskossa antamasi raportin tekemisestä, ota yhteys johonkin kohdassa Miten reagoimme huolenaiheisiin ja ilmoitamme rikkomuksista luetelluista tahoista. Huomioi, että kostotoimiin syyllistyneet työntekijät voivat joutua tilanteeseen soveltuvien ja lakien mukaisten rangaistuskäytäntöjen kohteeksi, mukaan lukien erotetuksi. Työnjohtajiin ja esimiehiin kohdistuvat lisäodotukset Työnjohtajina ja esimiehinä toimivat työntekijät ovat Danaherin johtajia, ja heidän odotetaan toimivan menettelysääntöjen mukaisesti niin sanoissa kuin toimissakin toimien työntekijöiden vahvana esimerkkinä. Jos olet työnjohtaja tai esimies, sinun tulee toimia seuraavasti: Älä koskaan jätä huomiotta laitonta toimintaa, menettelysääntöjemme rikkomuksia, Danaher-yrityksen soveltuvien käytäntöjen rikkomuksia tai työntekijän muuta toimintaa, joka ei vastaa tiukkoja odotuksiamme työntekijöiden rehellisyydestä ja lakien sekä käytäntöjen noudattamisesta. Varmista, että alaisesi tuntevat menettelysääntömme, Danaher-yrityksen käytännöt sekä rehellisen lakeja ja käytäntöjä noudattavan työkulttuurin merkityksen. Varmista, että työympäristö on sellainen, jossa työntekijät tuntevat voivansa keskustella menettelysäännöistämme, soveltuvista laeista ja Danaher-käytännöistä sekä esiin tulevista huolenaiheista. Raportoi heti työntekijän kertomista rehellisyyteen tai lakien ja käytäntöjen noudattamiseen liittyvistä huolenaiheista ylemmälle henkilölle Danaherissa, jotta siihen voidaan reagoida, tai varmista henkilökohtaisesti, että huolenaihe tutkitaan objektiivisesti ja siihen reagoidaan soveltuvasti. Älä koskaan ryhdy kostotoimiin sellaista työntekijää kohtaan, joka hyvässä uskossa raportoi huolenaiheesta, joka liittyy todelliseen tai epäiltyyn rikkomukseen, ja käytä soveltuvia rangaistustoimia sellaista henkilöä kohtaan, joka ryhtyy kostotoimiin tai antaa niiden tapahtua. 08

10 Paras joukkue voittaa

11 Kollegoidemme kunnioittaminen Danaherissa olemme sitoutuneita kohtelemaan kollegoitamme kunnioittavasti, arvokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Tämä aikaansaamiseksi pidämme yllä positiivista työympäristöä, jossa ei sallita syrjintää eikä kiusaamista. Kunnioitamme myös kaikkia soveltuvia työlakeja. Maantieteellisestä sijainnista riippumatta kaikkien työntekijöihin liittyvien päätösten tulee perustua ainoastaan työhön liittyvään pätevyyteen. Sellaiset seikat kuin rotu, ihonväri, kansallisuus, uskonto, sukupuoli, ikä, siviilisääty, invaliditeetti, sotilasarvo, kansalaisuus, sukupuolinen suuntaus tai sukupuoli-identiteetti ei saa vaikuttaa asiaan. Kaikkien Danaher-yritysten työntekijöiden tulee olla vapaita kaikenlaisesta häirinnästä. Vaikka häirinnän laillinen määritelmä saattaa vaihdella maiden välillä, Danaherilla häirinnällä tarkoitetaan mitä tahansa toiseen työntekijään kohdistuvaa ei-toivottua käytöstä, joka tekee työympäristöstä alistavan, vihamielisen tai loukkaavan. On tärkeää huomata, että häirintä voi olla fyysistä, suullista tai kirjallista ja että se voi tapahtua henkilökohtaisesti tai muilla tavoin, esim. sähköpostitse. Häirinnän ei tarvitse olla luonteeltaan seksuaalista. Mahdollisesti loukkaavaan käytökseen kuuluvat seksuaalinen lähentely, rotua halventavat ilmaisut sekä negatiiviset kommentit tai vitsit, jotka liittyvät sellaisiin aiheisiin kuin rotu, uskonto, kansallisuus tai seksuaalinen suuntaus. Danaheryrityksissä tällaista käytöstä ei suvaita, riippumatta siitä, onko käytös lainvastaista vai ei, siinä maassa, jossa käytös tapahtuu. Lisäksi Danaher-yritysten tulee noudattaa kaikkia soveltuvia palkkoihin ja työtuntien määriin liittyviä lakeja niillä alueilla, joissa niillä on työntekijöitä. Tämä varmistaa, että oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä noudatetaan maailmanlaajuisesti. Danaher-yritysten ei myöskään tule palkata lapsi- tai pakkotyövoimaa eikä tietoisesti harjoittaa liiketoimintaa sellaisen toimittajan tai liiketoimintakumppanin kanssa, joka käyttää tällaista työvoimaa. Kaikkien työntekijöiden tulee ylläpitää positiivista työympäristöä, jossa harjoitetaan harkittua, ammattilaismaista tiedon vaihtoa. Meidän tulee välttää liioittelua, alentavia kommentteja, arvailua tai henkilöiden tai liiketoimien sopimatonta kuvaamista kaikissa sähköposteissa, sisäisissä muistiinpanoissa, muistioissa, virallisissa raporteissa ja muussa viestinnässä ja kirjanpidossa. Näiden periaatteiden noudattaminen parantaa työpaikkamme laatua. Danaherin menestystä varmistaa se, että pystymme houkuttelemme työntekijöitä, joilla on erilaisia kykyjä, vahvuuksia, ominaisuuksia ja joilla on erilainen tausta. Jos havaitset tilanteen, joka saattaa rikkoa mitä tahansa näistä periaatteista, kerro huolenaiheestasi jollekulle osassa Miten reagoimme huolenaiheisiin ja ilmoitamme rikkomuksista luetelluista tahoista. Muista, että Danaher ei salli kostotoimia ketään sellaista henkilö kohtaan, joka hyvässä uskossa raportoi huolenaiheen. 10

12 Kollegoidemme kunnioittaminen tarkoittaa myös toisten yksityisyyden kunnioittamista. Työntekijöinä annamme usein henkilökohtaisia tietoja, kuten yhteystietoja ja tietoja etuisuuksista, Danaher-yritykselle. Danaher-yritykset pitävät yllä työntekijöiden henkilökohtaisia tietoja, kuten palkkatietoja. Meillä kaikilla on velvollisuus turvata ja kunnioittaa kollegoidemme henkilökohtaisia tietoja soveltuvien lakien mukaisesti, mukaan lukien paikalliset yksityisyys- ja tietoturvalait. Jos työtehtäviisi kuuluu pääsy tämän kaltaisiin tietoihin, sinun tulee suojella niitä huolellisesti ja käyttää niitä vain työtehtäviesi vaatimalla tavalla. Kaikki työntekijöihin liittyvät kysymykset, kuten suositustietojen tarkistukset, tulisi ohjata henkilöstöosastollesi. Lisätietoja löydät kohdasta Personal Information Security Policy mydanaherista. K Juanan osasto on haastatellut avoinna olevan työpaikan hakijoita useiden viikkojen ajan. Juana tietää, että hänen Danaher-yrityksensä haluaa täyttää paikan mahdollisimman pian. Hän kuulee vahingossa työnjohtajansa kertovan vitsejä erään hakijan rodusta ja toisen sukupuolesta. Juana on melko varma, että työnjohtaja vain vitsaili, mutta pelkää, että hänen vitsinsä saattavat olla syrjiviä ja syynä siihen, ettei kumpaakaan henkilöä palkattu. Miten hänen pitäisi toimia? V Parhaan mahdollisen työvoiman ylläpitämiseksi kaikkien Danaher-yritysten työntekijöiden tulee omaksua monimuotoisuuden käsite ja toivottaa kaikki pätevät henkilöt tervetulleiksi rodusta, sukupuolesta tai mistä tahansa muusta syrjinnänvastaisuuteen liittyvästä ominaisuudesta huolimatta. Juanan työnjohtajan vitsit luovat epäystävällisen ympäristön ja saattavat merkitä, että hän tekee palkkauspäätöksiä, joiden perusteena ei ole työhön liittyvät tekijät. Juana tulisi tuoda huolenaiheensa esiin jollekin kohdassa Miten reagoimme huolenaiheisiin ja ilmoitamme rikkomuksista luetelluista tahoista. Eturistiriitojen tunnistaminen ja eskaloiminen Eturistiriita syntyy, kun työntekijän yksityiset edut ovat jotenkin tai vaikuttavat olevan ristiriidassa Danaheryrityksen etujen kanssa. Ristiriitatilanne voi syntyä, kun työntekijän henkilökohtaisessa toiminnassa tai kiinnostuksen kohteissa syntyy ristiriita, jonka seurauksena hänen on vaikea suorittaa työnsä Danaher-yrityksessä objektiivisesti tai tehokkaasti. Ristiriitatilanne voi myös syntyä, jos työntekijä tai hänen perheensä jäsen saa sopimatonta henkilökohtaista etua Danaher-yrityksen työntekijän aseman takia. Työntekijän on kiellettyä työskennellä Danaheryrityksessään missään roolissa tai osallistua mihinkään päätökseen, johon liittyy eturistiriita, ellei tilannetta ole esitetty työntekijän työnjohtajalle, joka on hyväksynyt, että työntekijä voi ottaa toimintaan osaa. Työntekijän tulee noudattaa kaikkia erityistoimintoja, joita työnjohtaja vaatii ristiriidan vähentämiseksi. Mikä tahansa eturistiriitatilanne, joka liittyy Danaher-yrityksen varatoimitusjohtajaan tai vanhempaan työntekijään, tulee viedä Danaher-konsernin lakiasianjohtajan tai toimitusjohtajan käsiteltäväksi, jotta voidaan määritellä, onko tilanteessa kyse todellisesta tai mahdollisesta eturistiriidasta, ja voidaan päättää sopivista toimista. Seuraavat osiot antavat lisäohjeita yleisiin eturistiriitatilanteisiin. 11

13 Suhteet toimittajiin ja asiakkaisiin Olet eturistiriidassa, jos sinä tai läheinen ystäväsi tai perheenjäsenesi on taloudellisesti sidoksissa yritykseen, joka myy Danaher-yritykselle tai ostaa Danaher-yritykseltä. Oma tai läheisen ystäväsi tai perheenjäsenesi etu voi johtaa siihen, ettet yritä saada Danaher-yrityksen kannalta parasta mahdollista kauppaa. Jos sinulla on tällainen eturistiriita, et voi jatkaa missään sellaisessa Danaher-yrityksen roolissa tai osallistua sellaisen Danaher-yrityksen päätökseen, joka liittyy yritykseen, johon sinulla, läheisellä ystävälläsi tai perheenjäsenelläsi on side. Sinun on ensin ilmoitettava tilanteesta työnjohtajallesi, jolloin ristiriita voidaan vähentää. Seuraavassa on esimerkkejä tämän kaltaisesta eturistiriidasta: Työntekijän puoliso saa palkkion Danaher-yritykselle tehdystä myynnistä Työntekijä valitsee myyjän, jonka omistaja, kumppani, johtaja, toimihenkilö tai työntekijä on Danaheryrityksen työntekijän perheenjäsen Työntekijä tekee jakelusopimuksen jakelijan kanssa, joka on lainannut hänelle rahaa Työntekijä on sellaisen toimittajan tai asiakkaan työntekijä, toimihenkilö tai omistaja, joka harjoittaa liiketoimintaa työntekijän Danaher-yrityksen kanssa On huomioitava, että eturistiriitaa ei ole, jos työntekijällä on taloudellinen suhde julkisesti noteerattuun yritykseen, joka harjoittaa liiketoimintaa Danaher-yrityksen kanssa, niin kauan kuin työntekijän side noteerattuun yritykseen rajoittuu julkisesti myytyjen arvopapereiden (kuten tavallisten tai etuoikeutettujen osakkeiden) omistukseen, joka käsittää vähemmän kuin 2 % kyseisestä luokasta ja/tai lainoista, jotka on otettu yrityksen normaalin toiminnan piirissä tavallisin kaupallisin ehdoin (kuten Danaherin kanssa liiketoimintaa harjoittavalta pankilta saatu asuntolaina). K Veroniquen aviomies on toimitusjohtaja yksityisessä yrityksessä, joka tarjoaa Danaher-yritykselle raaka-aineita. Hänen yrityksellään on hyvä maine, ja sillä on erittäin edulliset hinnat. Veronique ei ole vastuussa valinnasta, mutta hän kuuluu ryhmään, joka arvioi kaikki mahdolliset toimittajat. Veronique todella uskoo hänen aviomiehensä yrityksen olevan paras toimittaja, eikä hän halua vaarantaa sen mahdollisuuksia saada tarjottu sopimus. Pitääkö hänen ilmoittaa, että tämä on eturistiriita? V Kyllä, Veroniquen tulee kertoa tilanteesta työnjohtajalleen. Veroniquen henkilökohtainen suhde voi aiheuttaa sen, ettei hän pysty pysymään tilanteessa objektiivisena ja puolueettomana suorittaessaan työhönsä liittyviä velvollisuuksia. Hänen tulee ilmoittaa työnjohtajalleen suhteesta ja poistaa itsensä heti kokonaan aviomiehensä yritykseen liittyvien päätösten tekoprosessista. 12

14 Suhteet kilpailijoihin Ollessaan työsuhteessa Danaher-yritykseen työntekijät eivät saa ottaa vastaan työpaikkaa missään ulkopuolisessa yrityksessä, joka kilpailee Danaher-yrityksen kanssa. Lisäksi työntekijät eivät saa perustaa tai tukea mitään sellaisia liiketoimintoja, jotka kilpailevat tai aikovat kilpailla minkään Danaher-yrityksen kanssa. Jos saat tietää tällaisesta tilanteesta, sinun tulee kertoa siitä jollekin osiossa Miten reagoimme huolenaiheisiin ja ilmoitamme rikkomuksista luetelluista tahoista, ellei paikallinen laki vaadi toisin. Suhteet työntekijöihin Eturistiriita on olemassa, kun työntekijöillä on henkilökohtainen suhde, joka vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan liiketoiminnallisiin päätöksiin. Esimerkiksi työntekijän toimiminen läheisten perheenjäsenten esimiehenä tai siinä tapauksessa, jos läheinen perheenjäsen toimii epäsuorasti työntekijän alaisuudessa, tämä synnyttää eturistiriidan, ellei tilannetta tuoda esiin hyväksyttäväksi ja mahdollisten vähempien vaatimusten seuraamiseksi. Läheisellä perheenjäsenellä tarkoitetaan aviopuolisoita, avopuolisoita, lapsia, puolison lapsia, isä- tai äitipuolia, sisaruksia, avioliiton luomia sukulaisuussuhteita ja kaikkia muita ihmisiä, jotka ovat samaa sukua ja asuvat samassa taloudessa. Asiattomat henkilökohtaiset edut Kyseessä on myös eturistiriita, jos työntekijä vastaanottaa henkilökohtaista etua kolmannelta osapuolelta työntekijän Danaher-aseman ansiosta (esimerkiksi erityisalennus tai muu työntekijälle tai hänen perheenjäsenelleen tarjottu etu, joka ei ole tavallisen asiakkaan saatavissa) tai jos työntekijä saa suoraa etua Danaher-yrityksen kanssa suoritetusta liiketoiminnasta, kuten laina tai takuu Danaher-yritykseltä. Huomioi, että todellisen tai mahdollisen eturistiriidan olemassa olo ei välttämättä ole menettelysääntöjen rikkomus. Työskentelyn jatkaminen toisaalta Danaher-yrityksessäsi sellaisessa roolissa tai osallistuminen päätökseen, johon eturistiriita liittyy, ilman siitä kertomatta on rikkomus. Jos epäilet, että sinulla on eturistiriita, sinun tulee ilmoittaa asiasta työnjohtajallesi heti. Toimitusketjumme ja muut liikekumppanimme ovat osa parasta joukkuetta Suhteemme toimitusketjumme ja muihin liikekumppaneihimme on liiketoimintamme kannalta kriittinen Etsimme liikekumppaneita, joilla on samat arvot kuin meillä, ja odotamme, että he toimivat standardiemme mukaisesti harjoittaessaan liiketoimintaa Danaherin kanssa. Toimittajillemme asettamamme odotukset on esitetty dokumentissa Danaher Supplier Code of Conduct. 13

15 Turvaa aina toimittajiltamme ja muilta liikekumppaneiltamme saamamme luottamuksellisen tiedon yksityisyys ja tietoturva. Tämä koskee myös kolmansien osapuolien luottamuksellista tietoa, jonka olemme voineet vastaanottaa toimittajiltamme tai muilta liikekumppaneilta. Älä koskaan anna tällaista tietoa kolmannelle osapuolelle tai kollegalle, jonka ei liiketoiminnan takia tarvitse sitä tietää. Kun liikekumppani ei vastaa odotuksiamme, he vaarantavat Danaherin maineen. On tärkeää, että turvaamme Danaherin maineen raportoimalla kaiken sellaisen näiden kolmansien osapuolten toiminnan, joka vaikuttaa laittomalta tai epärehelliseltä ja joka liittyy meidän liiketoimintaamme. Jos epäilet tai havaitset kolmannen osapuolen, joka on liikekumppani, toimivan tai mahdollisesti toimivan tällä tavalla, sinun tulee raportoida se työnjohtajallesi heti, ellei paikallinen laki toisin sano. Paras joukkue kunnioittaa sääntöjä Danaherissä paras joukkue voittaa sääntöjä noudattaen. Sääntöjen noudattamiseen kuuluu sen tiedostaminen, milloin voit toimia ja milloin tarvitset hyväksynnän, ennen kuin voit edetä. Muista seuraavat säännöt, kun päätät ajankohdan ja sen, voitko toimia: Danaher Corporationin toimihenkilöt ovat ainoat työntekijät, joilla on oikeus allekirjoittaa dokumentteja tai käyttää valtaa Danaher Corporationin puolesta tai antaa muille valta tehdä niin. Jokaisella Danaher-yrityksellä on sopimusprosesseja, joiden tarkoitus on auttaa jokaisen Danaher-yrityksen varojen turvaamisessa ja tuottaa sopivaa hallintaa, jotta voimme hoitaa liiketoimintojamme tehokkaasti. Näissä prosesseissa tarkasti määritelty määräysvalta hinnoittelun ja tiettyjen sopimusehtojen suhteen on saatettu delegoida tietyille organisaatioille ja tietyille hallinnon tasoille. Allekirjoitusoikeus ja rahan käyttöoikeus voivat olla rajoitettuja ja ohjattu tietyille rooleille tai henkilöille. Liiketaloudellisten sitoumusten tekeminen näiden prosessien ulkopuolella, esimerkiksi erillisten kauppojen tai muiden muodossa, ei ole hyväksyttävää. Mikä tahansa palkkio tai työsuhdetoiminta, joka tuo työntekijälle suoraa etua, vaatii ylemmän esimiehen hyväksynnän eli työntekijän työnjohtajan esimiehen tulee hyväksyä toiminta, ennen kuin siihen voidaan ryhtyä. Esimerkkejä tällaisista toimista ovat työntekijän peruspalkan korottaminen, tulospalkkauksen tarjoaminen työntekijälle tai sen korottaminen sekä työntekijän palkkaaminen tai ylentäminen. Jos koskaan epäilet, että sinulla ei ole oikeutta allekirjoittaa dokumenttia tai toimia Danaher-yrityksen puolesta, älä etene toiminnassa, kunnes olet varmistanut, että sinulla on oikeus toimia tai olet saanut toiminnalle hyväksynnän työntekijältä, jolla on oikeus toimia. Jokaisen työntekijän tulee pyrkiä toimimaan oikeudenmukaisesti Danaherin asiakkaiden, toimittajien, kilpailijoiden ja muiden työntekijöiden kanssa. Kenenkään työntekijän ei tulisi käyttää epäoikeudenmukaisesti hyväksi ketään muuta manipuloimalla, salaamalla tietoja, sisäpiiritietojen väärinkäytöllä, esittämällä tärkeitä tietoja valheellisesti tai millään muulla epäoikeudenmukaisella liiketoimintatavalla. 14

16 Asiakkaan puhuvat, me kuuntelemme Reilu kilpailu Danaher-yritykset pyrkivät olemaan kilpailijoitaan parempia ja ottamaan markkinaosuuden, mutta teemme niin ainoastaan kilpailemalla reilusti ja noudattaen ympäri maailman voimassa olevia kilpailulakeja. Kilpailulait vaihtelevat paikasta toiseen, mutta niiden tarkoitus on sama. Nämä lait turvaavat ja suojelevat vapaita markkinoita, jotka tuottavat laadukkaita tuotteita ja palveluita kohtuullisin hinnoin. Kaikkien Danaher-yritysten ja työntekijöiden tulee noudattaa näitä lakeja joita kutsutaan myös kilpailurajoituksiksi, monopolilaeiksi tai kilpailulaeiksi aina harjoittaessamme liiketoimintaa. On joitakin tilanteita, joita tulisi välttää voidaksemme noudattaa näitä lakeja. Ensinnäkin, älä koskaan keskustele hinnoittelusta tai hinnoitteluun liittyvistä tiedoista kilpailijoiden kanssa. Tämä pätee myös yleiseen keskusteluun. Älä myöskään koskaan tee kilpailijan kanssa sopimusta, oli se sitten virallinen tai epävirallinen, suullinen tai kirjallinen, jossa jaetaan markkinoita, asiakkaita tai alueita. Älä keskustele asiakkaiden, toimittajien tai kilpailijoiden boikotoimisesta. Jos kilpailija aloittaa minkään edellä mainitun tapaisen keskustelun kanssasi, keskeytä keskustelu heti, kerro asiasta esimiehellesi ja dokumentoi toimintasi oman itsesi ja Danaher-yrityksesi suojaamiseksi. Muista, että samat säännöt pätevät myös ammattijärjestötapahtumiin. Oli tilanne mikä tahansa, pelkästään vaikutelma salaisesta sopimuksesta voi luoda suuren riskin Danaher-yritykselle. Kilpailulait eivät kiellä meitä ottamasta kilpailijoistamme niin paljon selvää kuin voimme. Emme kuitenkaan koskaan voi hankkia näitä tietoja laittomasti tai epärehellisesti. Emme esimerkiksi saa palkata kilpailijan työntekijää saadaksemme luottamuksellista tietoa tai pyytää uutta työntekijää paljastamaan luottamuksellista tietoa edellisestä työnantajastaan. Emme myöskään saa pyytää ketään paljastamaan tietoja, joiden paljastamiseen meille heillä ei ole lupaa. Jos olet aikaisemmin työskennellyt toisessa yrityksessä, älä paljasta Danaher-yritykselle tai työntekijälle mitään entisen työnantajasi luottamuksellista tietoa.

17 K Jamal osallistui hiljattain eräille messuille Danaher-yrityksen edustajana. Konferenssin lopussa pidetyillä illallisilla kilpailijan edustaja mainitsi Jamalille hänen yrityksensä harkitsevan hintojensa nostamista alalla olevien paineiden takia. Samat paineet koskevat Jamalin Danaher-yritystä. Voiko Jamal keskustella Danaher-yrityksensä hinnoittelusuunnitelmia kilpailijan edustajan kanssa? V Ei. Emme voi koskaan keskustella hinnoittelusta kilpailijan kanssa. Tämä koskee niin kilpailijan hinnoittelukäytäntöjen tai -suunnitelmien selvittämistä (muuten kuin julkisesti saatavilla olevan tiedon osalta) kuin omien hinnoittelusuunnitelmiemme paljastamista. Heti, kun huomaat, että kilpailija on ottamassa esille tällaisen aiheen, sinun tulee keskeyttää keskustelu, vaikka se tarkoittaisi poistumista paikalta kesken aterian. Kerro tapahtuneesta heti työnjohtajallesi ja dokumentoi toimintasi. Reilu ja rehellinen mainonta ja markkinointi Danaher-yritykset ovat sitoutuneita rehellisen ja paikkansa pitävän tiedon välittämiseen kertoessamme tuotteidemme eduista. Tämän vuoksi, kun työntekijämme keskustelevat tuotteistamme, palveluistamme ja hinnoistamme, niistä tulee puhua rehellisesti ja paikkansa pitävästi. Mainostamisessa tai markkinoinnissa toimivien työntekijöiden täytyy olla tietoisia kaikista soveltuvista laeista, jotka koskevat mainostamista ja markkinointia niissä paikoissa, joissa tuotteitamme mainostetaan ja markkinoidaan, sekä varmistaa, että niitä noudatetaan. Lääketieteellisissä tai hammaslääketieteellisissä liiketoimissa toimivien työntekijöiden tulee olla erityisen tarkkaavaisia näiden liiketoiminta-alueiden markkinointiin liittyvien monien säädösten takia. 16

18 Lahjusten ja asiaankuulumattomien maksusuoritusten välttäminen Jokaisessa maassa, jossa harrastamme liiketoimintaa, on lahjontaa ja korruptiota vastustavia lakeja, ja monissa maissa nämä lait koskevat myös toimintaa maan rajojen ulkopuolella. Meidän tulee noudattaa kaikkia näitä lakeja. Koska Danaher Corporation on yhdysvaltalainen pörssiyhtiö, kiinnitämme erityishuomiota Yhdysvaltain Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) lain lahjusten vastaisten vaatimusten seuraamiseen. Maasta riippumasta kaikissa näissä laeissa on samat peruskiellot: emme saa tarjota, käyttää tai antaa lahjusta, lahjusrahaa tai mitään muuta asiaankuulumatonta maksua tai muuta arvokasta minkään asiakkaan työntekijälle tai kenellekään valtion työntekijälle tehdäksemme kaupan, saadaksemme tietoja tai saadaksemme valtion luvan tai toimen tai saadaksemme mitään muuta liiketoiminnallista etua. Emme myöskään voi sallia kenenkään kolmannen osapuolen, kuten jakelijan, myyntiagentin, edustajan, neuvonantajan tai kenenkään muun, suorittaa tällaisia maksuja puolestamme. Jokaisen työntekijän, joka epäilee, että toinen työntekijä tai kuka tahansa kolmas osapuoli saattaa käyttää tällaisia asiaankuulumattomia maksuja tai tarjota mitä tahansa muuta arvokasta, tulee heti raportoida asiasta Danaher Corporationin lakiasiainosastolle tai jollekin muulle osassa Miten reagoimme huolenaiheisiin ja ilmoitamme rikkomuksista luetelluista tahoista, ellei paikallinen laki toisin määrää. Jos olet koskaan epävarma tilanteesta, jossa maksu saattaa rikkoa näitä määräyksiä tai lakia, sinun tulisi kysyä neuvoa, ennen kuin tarjoat tällaista maksua, maksat sen tai annat mitään sen kaltaista. Lisätietoja saat kohdasta Anti-Corruption Policy (Korruption vastainen menettely) mydanaherista. Lahjojen ja viihdetilaisuuksien antaminen ja vastaanottaminen Liikelahjojen vaihtaminen on usein tavanomainen osa hyvien ja toimivien suhteiden kehittämisessä asiakkaidemme, toimittajiemme ja muiden liikekumppaneiden kanssa. Meidän tulee kuitenkin olla erittäin varovaisia toimiessamme näin. Jos työntekijä vastaanottaa liiallisia lahjoja ja viihdetilaisuuksia liikekumppanilta, kyseisellä työntekijällä vaikuttaa olevan eturistiriita eikä hänen enää tulisi olla vastuussa kyseisestä liiketoiminnasta. Jos liikekumppanille annetaan liiallisia lahjoja tai viihdetilaisuuksia, meitä saatetaan syyttää lahjonnasta. Auttaaksemme työntekijöitämme hallitsemaan tällaisia riskejä olemme luoneet Gift & Entertainment Policy käytännön, joka on saatavissa mydanaheristä. Gift & Entertainment Policy käytäntö asettaa rajoitukset annettavien ja saatujen lahjojen arvolle ja kuvaa muut vaatimukset, jotka koskevat lahjojen sekä viihdetilaisuuksien antamista ja vastaanottamista kaikkien työntekijöiden kohdalla maailmanlaajuisesti. Lahjojen ja viihdetilaisuuksien tulee aina olla hyvänmaunmukaisia ja soveliaita liiketoimintasi kannalta eikä sen pidä olla Danaher-yrityksellesi nolostuttavaa. Seksuaalisesti suuntautuneita lahjoja tai viihdetilaisuuksia ei sallita. Jos olet epävarma, voitko antaa tai vastaanottaa lahjan tai viihdetilaisuuden Gift & Entertainment Policy käytännön mukaan, kysy asiasta työnjohtajaltasi tai joltakin kohdassa Miten reagoimme huolenaiheisiin ja ilmoitamme rikkomuksista luetelluista tahoista. 17

19 K Darius, joka on työntekijä, on osallisena neuvotteluissa urakoitsijan kanssa, joka haluaisi myydä palveluitaan Dariuksen Danaher-yritykselle. Urakoitsija on tarjoutunut viemään Dariuksen illalliselle, jotta he voivat tutustua toisiinsa ja keskustella liikeasioista. Voiko Darius ottaa kutsun vastaan? V Luultavasti. Liikeillalliset ovat yleensä hyväksyttäviä, kunhan ateria on luonteeltaan tavanomainen eikä liian ylellinen eikä sen oleteta vaikuttavan Dariuksen kykyyn tehdä puolueettomia päätöksiä Danaheryrityksensä puolesta. Dariuksen tulee käyttää harkintaa ja arvioida neuvotteluiden tilannetta sekä illallisen olosuhteita ja sitä, miltä kutsun vastaanottaminen vaikuttaisi. Matkojen järjestäminen asiakkaille ja muille kolmansille osapuolille Joskus paras tapa esitellä DBS-järjestelmällä aikaan saatu laatu asiakkaille tai muille kolmansille osapuolille on tuoda heidät Danaher-yritykseen, jotta he voivat nähdä sen itse. Jos Danaher-yritys maksaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen matkakulut, on tärkeää, että Customer Trip & Entertainment Policy käytäntöä noudatetaan mukaan lukien Trip Approval Form -lomakkeen täyttäminen ja hyväksyttäminen, ennen kun sitoudutaan korvaamaan asiakkaan tai kolmannen osapuolen matkakuluja. Tavallisesti Danaher-yritykset voivat hyväksyä asiakkaiden tai kolmansien osapuolien matkakulujen maksamisen, jos: Matkustaminen on tarpeellista Danaher-yrityksen tuotteiden tai palveluiden esittelemisen kannalta Matkajärjestelyt ovat vaatimattomat (esimerkiksi lennot economy-luokassa ja vaatimattomat majoitukset) Matkalle ei suunnitella mitään ylimääräisiä pysähdyksiä, elleivät ne liity suoraan matkan liiketoimintatarkoitukseen tai ellei matkustaja itse maksa siitä aiheutuvia kuluja eikä yritykselle aiheudu siitä mitään kuluja Matkustava asiakkaan tai kolmannen osapuolen edustajan esimies on saanut tiedon matkasta etukäteen, josta todistusaineistona mieluiten kirje, jossa pyydetään Danaheria maksamaan matkasta aiheutuneet kulut Matkan vastaanottajalla ei ole lakisääteisiä esteitä matkan vastaanottamiselle Niin pitkälti kuin mahdollista, matka-, majoitus- ja muut liittyvät matkakulut tulisi maksaa Danaher-yrityksien puolesta suoraan lentoyhtiölle, hotellille tai muulle palveluntarjoajalle. Jos on aivan pakollista korvata matkakulut suoraan matkustavalle henkilölle, kirjallinen kuitti erittelyineen on toimitettava ennen maksua. Customer Trip & Entertainment Policy käytäntö sekä Trip Approval Form -lomake ovat saatavissa mydanaherista. 18

20 Valtioasiakkaiden kanssa työskenteleminen Monien maiden valtiot ovat isoja tuote- ja palveluasiakkaita. Monilla valtioilla on voimassa lakeja, jotka asettavat useita vaatimuksia sille, miten he ostavat eri tuotteita ja palveluita sekä miten toimittajien tulee toimia näitä kauppoja hakiessaan sekä toimittaessaan saamansa sopimukset. Tarkat vaatimukset vaihtelevat, kuten myös lakien ja sääntöjen noudattamatta jättämisen seuraamukset. Tavanomainen lakiesimerkki on Yhdysvaltain False Claims Act -säädös, jonka mukaan on laitonta antaa väärää tietoa Yhdysvaltain valtion viranomaiselle valtion sopimuksen tai maksun saamiseksi. Joissain maissa näiden valtion sopimuksiin liittyvien säädösten rikkomisella voi olla merkittäviä seurauksia työntekijöille ja Danaher-yrityksille. Seuraamuksiin kuuluu mm. sakkoja, vankilatuomioita sekä kilpailuoikeuden menettäminen tulevissa valtionsopimuksissa. Riippumatta siitä missä työskentelet, jos haet valtion sopimusta Danaher-yrityksellesi tai olet vastuussa Danaheryrityksesi saaman valtion sopimuksen toimittamisesta, sinun vastuullasi on tietää ja noudattaa kaikkia soveltuvia valtion ostoon ja sopimuksiin liittyviä lakeja. Riippumatta alueellasi voimassa olevista laeista, seuraavia perusperiaatteita tulee noudattaa: Valtion ostotapahtumiin tulee aina osallistua suurimmalla mahdollisella rehellisyydellä ja totuuden mukaisuudella. Älä koskaan yritä saada valtion sopimusta tarjoamalla jotain arvokasta valtion työntekijälle tai valtion työntekijän sukulaiselle tai kumppanille. Älä koskaan yritä saada käsiisi tietoa sopimattomia keinoja käyttäen antaaksesi Danaherille epäoikeudenmukaisen edun valtion oston yhteydessä. Ole aina totuuden mukainen kaikessa valtion viranomaisten ja virastojen kanssa kirjallisesti ja suullisesti tapahtuvassa viestinnässä. Säilytä kaikki tarvittavat asiakirjat. Kansainvälisen kaupan valvonnan mukaisuus Danaher-yritykset valmistavat tuotteita Yhdysvalloissa, Euroopan unionissa, Kiinassa ja monissa muissa maissa. Danaher-yritykset myyvät tuotteitaan näissä ja monissa muissa maissa. Tästä syystä tavallinen Danaher-yritys on monien erilaisten tuonti- ja vientilakien alainen. Vientilait voivat rajoittaa sitä, minne kuljetamme raaka-aineita, osia ja valmiita tuotteita sekä teknistä tietoa ja tuotantotietoa. Vientilait voivat myös rajoittaa sitä, kenelle voimme lähettää näitä tuotteita ja mihin niitä voidaan toisessa maassa käyttää. Tarkat rajoitukset vaihtelevat sen mukaan, mitä olemme kuljettamassa, missä maassa olemme ja monista muista asioista. Näiden lakien ymmärtäminen on tarpeen myyntiä, tuottoa ja markkinointia suunniteltaessa, ja ne vaikuttavat moniin muihin liiketoimintamme puoliin. Lisätietoja vientilaeista löydät kohdasta Export Policy mydanaherista. 19

21 Tuontilait vaativat, että ilmoitamme tarkasti, mitä olemme tuomassa maahan ja että maksamme soveltuvat tullimaksut ja muut verot, jotka liittyvät kyseisiin tuotteisiin. Tarkat prosessit ja verot vaihtelevat maittain ja maahantuotavien tuotteiden tuontiluokan mukaan. Raaka-aineiden ja osien tuonnin tuontikulut voivat vaikuttaa tuotantokuluihimme, ja valmiiden tuotteiden tuontikulut voivat vaikuttaa myyntimarginaaliimme. Maailmanlaajuisen liiketoimintamme suunnittelu vaatii tuontilakien ymmärtämistä. Lisätietoja tuontilaeista löydät kohdasta Import Policy mydanaherista. K Mariela on Yhdysvalloissa työskentelevä työntekijä. Hän on myyntiedustajana Yhdysvalloissa toimivalle asiakkaalle ja saa tietää, että asiakas aikoo viedä tuotteet toiseen maahan. Voiko Mariela tehdä kaupat tietämättä tuotteiden lopullista kohdemaata? V Ei. Marielan tulee ottaa selville tieto kohdemaasta asiakkaalta ja varmistaa, että myytävä Danaheryrityksen tuote on luvallista viedä kyseiseen maahan. Jos Mariela ei ota selville tätä tietoa ja asiakas vie tuotteen kiellettyyn kohdemaahan, Yhdysvaltain vientiviranomaiset saattavat väittää, että Mariela ja hänen Danaher-yrityksensä ovat syyllistyneet vientirikkomukseen. Danaher-yritykset ovat sitoutuneet sen estämiseen, että Danaher-yritysten varoja käytetään rahanpesuun. Rahanpesu on yksilöiden tai organisaatioiden yritys kätkeä rikollisella tavalla saadut tuotot saamalla ne näyttämään laillisilta. On tärkeää, että tunnemme ja seuraamme kaikkia lakeja ja säädöksiä, joiden tarkoitus on estää rahanpesu. Tämä tarkoittaa, että voimme maksaa ja vastaanottaa maksuja tuotteista ja palveluista ainoastaan hyväksyttyjä ja kirjattuja maksutapoja käyttäen ja että meidän tulee olla tarkkaavaisia ja käyttää hyvää arviointikykyä epätavallisten asiakastapahtumien kanssa toimiessamme. Ole varuillasi, jos seuraavan kaltaisia hälyttäviä asioita ilmenee. Ne voivat merkitä rahanpesutoimintaa: Pyynnöt maksun suorittamisesta sellaiselle taholle, joka ei ole osallisena liiketoimessa (eli kolmannelle osapuolelle) tai joka ei ole laillisesti oikeutettu vastaanottamaan maksua Pyynnöt maksun vastaanottamisesta sellaiselta taholta, joka ei ole osallisena liiketoimessa (eli kolmannelta osapuolelta) tai joka ei ole laillisesti velvoitettu suorittamaan maksua Pyynnöt maksun vastaanottamisesta käteisenä, ellei turvattua pankkipalvelua ole käytössä Pyynnöt asiakkaan tilauksen toimittamisesta tavallisista toiminnoista poikkeavalla tavalla Pyynnöt rahanvaihdosta sellaisten tahojen kanssa, joilla ei ole lupaa toimia rahanvaihtajana 20

22 Kaizen on elämän tapamme

23 Rehellisyyden sekä lakien ja säädösten noudattamisen edistäminen ja ylläpitäminen Danaher-yrityksissä Rehellisyyden sekä lakien ja säädösten noudattamisen tiukka vaatimus on tulos, joka voidaan saavuttaa ja ylläpitää käyttäen samoja jatkuvan parantamisen ajatusmaailmaa ja työkaluja, joita käytämme kaikilla muilla Danaherliiketoiminnan osa-alueilla. Kun huomaat puutteita rehellisyydessä tai lakien ja säädösten noudattamisessa omalla vastuualueellasi, ota selvää tilanteen perimmäisestä syystä, ota käyttöön vastatoimenpiteitä ja paranna jatkuvasti prosesseja niin, että aikaisemmat ongelmat eivät toistu ja uudet ongelmat voidaan välttää. Tuotteiden laadun ja turvallisuuden edistäminen ja ylläpitäminen Danaherin menestyksen ydin on tuotteidemme laatu ja turvallisuus. Danaher Business System -järjestelmämme antaa meidän kehittää kestäviä, tehokkaita ja toistettavia prosesseja, jotka tuottavat parempaa tuotelaatua, nopeaa toimitusta ja kohtuullisia hintoja, jotka ylittävät asiakkaidemme odotukset. Vaikka palvelemme monia erilaisia asiakkaita monilla erilaisilla teollisuuden aloilla eri puolilla maailmaa, yksi asiakasodotus on aina sama: että kaikki Danaher-yritysten tuotteet ovat kaikkien soveltuvien lakien mukaisia tuotteen laadun ja turvallisuuden suhteen. Tästä syystä kaikkien Danaher-yritysten ja kaikkien tuotteiden suunnittelussa, kehittämisessä, tuottamisessa, testauksessa, merkitsemisessä, paketoinnissa, lokalisoinnissa, laadunvalvonnassa ja sertifioinnissa mukana olevien työntekijöiden tulee varmistaa, että: Tuotteemme valmistetaan kaikkien tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvien vaatimusten mukaisesti niissä paikoissa, joissa ne tuotetaan Tuotteemme ovat kaikkien tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvien vaatimusten mukaisia kaikilla markkinoilla, joilla niitä myydään Noudatamme kaikkia vaatimuksia, jotka liittyvät tuotteidemme laatu- ja turvallisuusmerkintöihin, sekä kaikkia laatu- ja turvallisuusvaatimuksia pakkauksen ja dokumentaation suhteen Suoritamme kaikki tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvät rekisteröinnit, tarkastukset, esitutkinnat ja muut prosessit, jotka laki vaatii ennen tuotteen päästämistä markkinoille Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteidemme laadusta tai turvallisuudesta, sinun tulee nostaa asia esiin työnjohtajasi, oman Danaher-yrityksesi laadunvalvonta- tai tuotetoiminnan kanssa tai jonkin osiossa Miten reagoimme huolenaiheisiin ja ilmoitamme rikkomuksista mainitun tahon kanssa. 22

24 Lääketieteellisen teknologiatuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen Jotkin Danaher-yrityksistä tuottavat ja myyvät lääketieteellisiä laitteita ja muita tuotteita, jotka ovat United States Food and Drug Administrationin (FDA) ja muiden maiden vastaavien virastojen hallinnan alaisia. Tuotteiden laatu- ja turvallisuusvaatimukset ovat näiden tuotteiden kohdalla laajoja ja monimutkaisia, ja niiden seuraamatta jättäminen voi johtaa markkinoiden menettämiseen ja mahdollisesti tuhoisaan asiakkaidemme luottamuksen menettämiseen. Meidän tulee varmistaa, että kaikki tällaiset säännöstellyt tuotteet, joita Danaher-yritykset valmistavat ja myyvät, noudattavat FDA:n ja muiden virastojen lääketieteellisiä laitteita koskevia sääntöjä ja säädöksiä kaikkialla maailmassa. Lisätietoja löydät kohdasta FDA Compliance Policy mydanaherista. Ympäristönsuojelun ja kestävien liiketoimintatapojen edistäminen ja ylläpitäminen Danaher-yrityksissä noudatamme tai ylitämme kaikki työhömme liittyvien ympäristölakien, -säädösten ja lupavaatimusten oletukset. Käytämme myös ympäristön kannalta hyviä tapoja meitä ympäröivän ympäristön suojelun varmistamiseksi. Ympäristösäädöksiin voi kuulua säännösteltyjen materiaalien käyttöön, hallintaan, kuljetukseen, varastointiin ja hävittämiseen liittyviä sääntöjä. Nämä materiaalit voivat joutua ympäristöön osana jätevettä, ilmastopäästöinä, kiinteänä jätteenä, vaarallisena jätteenä tai hallitsemattomina vuotoina. Myös säännöstelemättömiä materiaaleja tulee käsitellä vastuullisella, kestävällä tavalla. Monilla näistä säännöstelemättömistä materiaaleista voi myös olla haitallinen ympäristövaikutus, jos niitä käsitellään väärin. Danaher-yritykset ovat sitoutuneet: Jatkuvaan parannukseen ympäristöön liittyvässä toiminnassa, jätteen vähentämisessä ja saastumisen estämisessä Kestävien ympäristötoimien sisäistämiseen soveltuviin liiketoimintoihin, mukaan lukien hankinnat ja tuotteiden suunnittelu, testaus, tuottaminen ja ylläpito Ympäristövaikutusten huomioon ottamiseen uusien tuotteiden ja prosessien kehittämisen yhteydessä, tuottamisen materiaalien valinnassa ja ennen tilojen ostamista, vuokraamista tai myymistä Tilojemme suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon niin, että päästöt ja jätteiden tuottaminen on minimoitu Materiaalien vastuulliseen käyttämiseen, mukaan lukien niiden kierrättämiseen ja uudelleen käyttöön aina kuin mahdollista Kaikkien työntekijöiden odotetaan ymmärtävän ja noudattavan ympäristösäädöksiä päivittäisissä toimissaan. Jos työnkuvaasi kuuluu säännösteltyjen materiaalien käsittely tai se vaatii, että teet päätöksiä liittyen siihen, miten materiaaleja käytetään, varastoidaan, kuljetetaan tai hävitetään, tulee sinun huolehtia siitä, että niitä käsitellään laillisesti, vastuullisesti ja turvallisesti. 23 Lisätietoja löydät kohdasta Environmental, Health and Safety Policy mydanaherista.

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tarkoitus ja soveltamisala...1 Sitoumuksemme...1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen...2 Työntekijöiden resurssit...2 Raportointi...3 Kurinpidolliset

Lisätiedot

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN PARANTAA TERVEYTTÄ PARANTAA LUONTOA SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN KUNNIANTUNTOON TASAPUOLISUUTEEN Kuva-alue Liiketoimintanormisto ROBERT F. FRIEL, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA JOHDANTO PerkinElmer

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

Liiketoiminnan Menettelytavat

Liiketoiminnan Menettelytavat 6 9 Huolenaiheista ilmoittaminen Ihmisoikeudet 14 18 Eturistiriita Lahjat ja kestitys 24 30 33 Luottamuksellisten tietojen suojelu ja käyttö Tietojen eheys Liikekumppanit 37 45 Liiketoiminnan lahjomattomuus

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Viesti pääjohtajalta Haluan sanoa koko Black Boxin puolesta, että otamme sinut ilolla mukaan tiimiimme. Menestyksekäs, vuonna 1976 alkanut

Lisätiedot

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Ohjaavat meidän käyttäytymistä, päätöksentekoa ja toimintaa. Parkerin arvolauselma Me olemme Parker Yhtiömme toiminta perustuu reiluun kaupankäyntiin sekä asiakkaidemme

Lisätiedot

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin.

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Menettelysäännöt Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Meidän työmme Meidän asiakkaamme Meidän työntekijämme Meidän

Lisätiedot

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja .1 .2 LAATU onnistumme kaikessa toiminnassamme REHELLISYYS toimimme aina oikein OMISTAUTUMINEN sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja INNOVOINTI kehitämme jatkuvasti toimintaamme luovalla

Lisätiedot

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus Liiketapaohjeistus Kultaisten kaarien lupaus Koko liiketoimintamme perusta on, että olemme eettisiä, totuudenmukaisia ja luotettavia. Hyvän maineen luomiseen menee aikaa. Emme ole pelkkiä mainostajia.

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja 2 VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49 Page 1 Moraalisuuden arvo Liiketoiminnan eettiset säännöt 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49 Page 2 3330_SPC_COE_BTG_FIN_Layout 1 04/12/2012 10:49

Lisätiedot

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt

Moraalisuuden arvo. Liiketoiminnan eettiset säännöt Moraalisuuden arvo Liiketoiminnan eettiset säännöt 01 Pääjohtajan viesti... 02 Pääjohtajan viesti... 04 Sitoutuminen arvoihimme... 06 Eettisten sääntöjemme noudattaminen... 10 Velvollisuutemme... 14 Avun

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011

Liiketoiminnan menettelytapaohje. Compass Group PLC. Helmikuu 2011 Liiketoiminnan menettelytapaohje Compass Group PLC Helmikuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Viesti Richard Cousinsilta 3 Liiketoiminnan menettelytapaohje 4 Avun ja neuvojen pyytäminen 5 Speak Up 6 Visiot

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista.

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. 0 Eettiset säännöt Sisältö Johtokunnan viesti........................................ 04 1. Eettiset periaatteet

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eettinen yhtiö 3 Johdanto 4 Tietoa menettelysäännöistä 4

Sisällysluettelo. Eettinen yhtiö 3 Johdanto 4 Tietoa menettelysäännöistä 4 Menettelysäännöt Sisällysluettelo Eettinen yhtiö 3 Johdanto 4 Tietoa menettelysäännöistä 4 Taloudellinen ja tuotannollinen rehellisyys 5 Kirjanpito, valvonta ja petos 5 Sisäpiiritiedot 7 Tuoteturvallisuus

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen DuPontin toimintaohje Kestävän tulevaisuuden varmistaminen TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2015 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: Jo yli kahden vuosisadan ajan olemme ratkaisseet maailman haasteita

Lisätiedot

THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA

THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA Johtokunnan hyväksymä: 16. tammikuuta 2007 Johtokunnan hyväksynnän ensimmäinen tarkastettu versio: 18. lokakuuta 2011 Johtokunnan hyväksynnän

Lisätiedot

Kohti kestävää tulevaisuutta

Kohti kestävää tulevaisuutta DuPontin toimintaohje Kohti kestävää tulevaisuutta TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2011 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: DuPontin työntekijät ovat jo vuosisatojen ajan käyttäneet markkinaehtoista

Lisätiedot

ETIIKKA TOIMINTAMALLIMME

ETIIKKA TOIMINTAMALLIMME ETIIKKA TOIMINTAMALLIMME 2007 SISÄLTÖ L ORÉAL-HENKI ALKUSANAT Sir Lindsay Owen-Jones ja Jean-Paul Agon ALKUSANAT Hallitus KUINKA TÄTÄ OHJEISTOA KÄYTETÄÄN YKSILÖN KUNNIOITTAMINEN, LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMINEN

Lisätiedot

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot