Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto"

Transkriptio

1 menettelysäännöt

2 Sisällysluettelo Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme Perusarvomme Johdanto Menettelysääntöjemme sovellettavuus Ristiriidat menettelysääntöjemme ja Danaher-yrityksen käytäntöjen tai soveltuvien lakien välillä Miten reagoimme huolenaiheisiin ja ilmoitamme rikkomuksista - tuo asia esiin! Raporttien tutkiminen ja rikkomusten seuraukset Me emme kosta Työnjohtajiin ja esimiehiin kohdistuvat lisäodotukset Paras joukkue voittaa Kollegoidemme kunnioittaminen Eturistiriitojen tunnistaminen ja eskaloiminen Toimitusketjumme ja muut liikekumppanimme ovat osa parasta joukkuetta Paras joukkue kunnioittaa sääntöjä Asiakkaan puhuvat, me kuuntelemme Reilu kilpailu Reilu ja rehellinen mainonta ja markkinointi Lahjusten ja asiaankuulumattomien maksusuoritusten välttäminen Lahjojen ja viihdetilaisuuksien antaminen ja vastaanottaminen Matkojen järjestäminen asiakkaille ja muille kolmansille osapuolille Valtioasiakkaiden kanssa työskenteleminen Kansainvälisen kaupan valvonnan mukaisuus Kaizen on elämän tapamme Rehellisyyden sekä lakien ja säädösten noudattamisen edistäminen ja ylläpitäminen Danaher-yrityksissä Tuotteiden laadun ja turvallisuuden edistäminen ja ylläpitäminen Lääketieteellisen teknologiatuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen Ympäristönsuojelun ja kestävien liiketoimintatapojen edistäminen ja ylläpitäminen Terveellisen ja turvallisen työympäristön varmistaminen Johtava innovaatio määrittelee tulevaisuutemme Tekijänoikeuksiemme suojeleminen Muiden tekijänoikeuksien kunnioittaminen Yrityksen tietokonejärjestelmien ja muiden teknologioiden käyttö innovaatiota ajavina työkaluina liiketoimen kaikilla alueilla Kilpailemme osakkeenomistajista Maineemme ylläpitäminen Sisäpiirikaupoista ja -vihjeistä pidättäytyminen Avoimen kirjanpidon ja arkistojen ylläpitäminen Danaher-yritysten arvokkaiden varallisuuksien turvaaminen Poliittiset ja hyväntekeväisyystoiminnot ja lahjoitukset Menettelysäännöistämme luopuminen Danaher Corporationin yhteystiedot Danaher Corporationin käytännöt (Danaher Corporation Policies)

3 Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme Hyvät Danaherin työntekijät: H.Lawrence Culp, Jr. Presidentti ja päätoimitusjohtaja Rehellinen toiminta perustuu henkilökohtaiseen ja meidän kaikkien yhteiseen menestykseen Danaherilla. Asiakkaat, sijoittajat, liikekumppanit, toimittajat ja kaikki työntekijämme haluavat tehdä töitä ja toimia sellaisen yrityksen kanssa, jolla on rehellisen ja reilun yrityksen maine ja joka tietää, miten sääntöjä tulee noudattaa. Tämän vuoksi meidän on luotava vahva rehellisyyden ja lakien sekä sääntöjen noudattamisen kulttuuri rakentaessamme johtavaa kansainvälistä yritystä. Rehellisyyden ja lakien sekä sääntöjen noudattamisen kulttuuri on selkeä kilpailuetu Danaherille. Asia voidaan nähdä myös niin, että tällaisen kulttuurin puuttuminen heikentää Danaheria ja voi vaikuttaa meihin kaikkiin ja yritykseemme negatiivisesti sekä nyt että tulevaisuudessa. Rehellisyyttä ja lakien sekä sääntöjen noudattamista koskeva mottomme oma rehellisyytesi, meidän menestyksemme kertoo kaiken. Perusperiaatteet ovat yksinkertaisia: ole reilu ja rehellinen aina, kun toimit Danaherin puolesta. Näiden periaatteiden mukaan ei kuitenkaan ole aina yksinkertaista toimia monimutkaisessa kansainvälisen liiketoiminnan ja lakien ympäristössä. Menettelysääntömme auttavat työntekijöitämme ymmärtämään niiden lakien ja sääntöjen perusteet, joita meidän on noudatettava. Ne selittävät tärkeimmät sisäiset säännöt, joita meidän tulee noudattaa varmistaaksemme, että teemme työmme ja harjoitamme liiketoimintaamme oikein. Julkaisemme nämä menettelysäännöt uudelleen tänä vuonna, mutta emme muuta perusperiaatteita. Päivitämme kuitenkin niitä niin, että ne sopivat Danaherin perusarvoihin. Painotamme rehellisyyden ja lakien sekä sääntöjen noudattamisen ja Danaherin kulttuurin välistä yhteyttä. Jatkuvan parantamisen vuoksi pyydän jokaista lukemaan uudelleen menettelysääntömme ja omaksumaan ne. Pyydä kaikkia olemaan tarkkana ja tuomaan asioita esiin, jos teillä on liiketoimintatapaan, tapahtumiin tai toimintaan liittyviä huolenaiheita, joita havaitset Danaherilla. Jos havaitset jotain, joka häiritsee sinua tai jota et ymmärrä, sinulla on velvollisuus ottaa asia esille. Käänny työnjohtajasi, toimitusjohtajan, kenen tahansa Danaherin toimihenkilön tai johtajan tai Danaherin lakiasiainosaston tai sisäisen tarkastusosaston puoleen. Voit myös käyttää Danaher Integrity & Compliance Helpline -sivustoa asian esiin tuomiseen. Tuo asia reilusti esiin. Ei ole mitään syytä olla hiljaa ja antaa yrityksemme maineen vaarantua. Minkään, ei edes suuren kaupan tekemisen tai vaatimusten täyttämisen eikä käskyjen noudattamisen voi antaa mennä sen edelle, että olet rehellinen ja velvollinen yrityksesi puolesta toimimaan oikein. Danaherin rehellisyyden ja lakien sekä sääntöjen noudattamisen kulttuuria ylläpitää ja voimistaa se, että jokainen toimii rehellisesti ja reilusti ja noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja. Oma rehellisyytesi on todellakin meidän menestyksemme. Arvostan sitä, että jokainen teistä sitoutuu Danaherilla toimimaan rehellisesti joka päivä. 02

4 Perusarvomme 03 Paras joukkue voittaa Työntekijämme ovat arvostetuimmat voimavaramme. Olemme innokkaita parhaiden mahdollisten kykyjen pitämiseen, kehittämiseen ja rekrytoimiseen. Danaher ja sen työntekijät voittavat, koska: Olemme ryhmäkeskeisiä, ja kaikki ovat mukana. Etsimme tietoon ja perimmäisiin syihin perustuvia ratkaisuja syyttelyn sijaan. Olemme vastuussa tuloksista ja toimitamme, mitä lupaamme. Emme ole poliittisia emmekä byrokraattisia. Olemme rehellisiä ja kunnioitamme toisia. Voittaminen on kivaa.

5 Laatu tulee ensin, AINA! Asiakkaan puhuvat, me kuuntelemme Strateginen suunnitelmamme perustuu asiakkaan ääneen. Vahvat, toistettavissa olevat prosessit tuottavat laatua, toimituksia ja edullisia kuluja, jollaisia asiakkaamme eivät osanneet odottaakaan. Danaherin liiketoimintajärjestelmä ON kulttuurimme. Poistamme aggressiivisesti ja jatkuvasti turhaa toimintaa liiketoimintaprosessiemme kaikista osista. Jatkuva parannus (Kaizen) on elämäntapamme Johtava innovaatio määrittelee tulevaisuutemme Käytämme jatkuvasti luovuuttamme tuotteisiin, palveluihin ja prosesseihin liittyviin teknologioihin. Epätavalliset ideat, niin pienet kuin suuretkin, lisäävät toimintamme arvoa. Saavutamme läpimurtoja käyttöprosessikäytännön kautta. Kilpailemme osakkeenomistajista Tuotot ovat tärkeitä, koska ne houkuttelevat ja auttavat pitämään uskollisia osakkeenomistajia. Osakkeenomistajat takaavat tulevaisuutemme tuomalla yritykseen pääomaa sijoituksiin ja kasvuun. 04

6 Johdanto Danaherin menestyksen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että jokainen Danaherin työntekijä toimii rehellisesti ja noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja ja käytäntöjä. Danaherin menettelysäännöt (The Danaher Standards of Conduct) ilmaisevat tämän perustavaa laatua olevan odotuksen ja antavat tarkempia ohjeita siihen, miten vastata tavallisiin rehellisyyteen ja lakien ja käytäntöjen noudattamiseen liittyviin kysymyksiin, joita tulee vastaan Danaher Companyn jokapäiväisen liiketoiminnan yhteydessä. Menettelysäännöt viittaavat myös muihin työntekijöiden käytössä oleviin lähteisiin, jotka vastaavat rehellisyyteen ja lakien ja käytäntöjen noudattamiseen liittyviin kysymyksiin, joihin menettelysäännöt eivät anna tarkkaa vastausta. Liiketoimintapäätösten tekeminen oikein, rehellisesti ja soveltuvia lakeja ja käytäntöjä noudattaen auttaa meitä ylläpitämään sen luottamuksen, jonka olemme rakentaneet monien sidosryhmiemme kanssa. Näihin kuuluvat asiakkaamme, toimittajamme, liikekumppanimme ja ne yhteisöt, joissa toimimme. Tämä on tulevan menestyksemme perusta. Alla joitakin määritelmiä, jotka kannattaa pitää mielessä menettelysääntöjä lukiessasi: Danaher ja Danaher-yritys tai Danaher-yritykset viittaavat Danaher Corporationiin ja jokaiseen Danaher Corporationiin liittyvään yritykseen, joka toimii missä päin maailmaa tahansa, oli se sitten suora tytäryhtiö tai ei. Työntekijät viittaa kaikkiin työntekijöihin (mukaan lukien toimihenkilöt) kaikissa Danaherkonsernin yrityksissä sekä Danaher-yritysten johtajiin heidän toimiessaan Danaher-yritysten edustajina. Danaherin menettelysääntöjä päivitetään ajoittain. Ajankohtainen versio löytyy aina mydanaherista.

7 Menettelysääntöjemme sovellettavuus Menettelysääntömme koskevat kaikkia työntekijöitä kaikissa Danaher-yrityksissä kaikkialla maailmassa. Työntekijöitä voidaan pyytää vahvistamaan, että he ovat lukeneet, ymmärtäneet ja soveltavat menettelysääntöjämme, mutta säännöt pätevät siitä huolimatta, onko työntekijä antanut tällaisen vahvistuksen vai ei. Odotamme myös agenttien, edustajien, itsenäisten urakoitsijoiden, konsulttien, toimittajien, liikekumppanien ja muiden liiketoimintaamme tukevien osapuolten toimivan yhtä rehellisesti ja noudattavan lakeja ja säädöksiä samoin kuin omat, menettelysääntöjä noudattavat työntekijämme. Ristiriidat menettelysääntöjemme ja Danaheryrityksen käytäntöjen tai soveltuvien lakien välillä Danaher-yritykset toimivat joka puolella maailmaa ja ovat monien erilaisten lakien alaisia. Danaher-yritykset julkaisevat myös omia käytäntöjään paikallisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Jos soveltuva laki on ristiriidassa menettelysääntöjemme tai Danaher-yrityksen käytännön kanssa tai jos laki antaa työntekijöille lisäoikeuksia tai -turvaa, lakia tulee noudattaa ja sen vaikutuksen alaisilla työntekijöillä on oikeus mainittuihin lisäoikeuksiin tai -turvaan. Jos Danaher-yrityksen käytäntö on ristiriidassa menettelysääntöjemme kanssa, tulee menettelysääntöjä noudattaa Danaher-yrityksen käytännön sijaan. Paikallisia liiketoimintatapoja tai -käytäntöjä, jotka ovat ristiriidassa menettelysääntöjemme tai Danaher-yrityksen käytännön kanssa, ei sallita (elleivät paikalliset lait niitä vaadi). Miten reagoimme huolenaiheisiin ja ilmoitamme rikkomuksista - tuo asia esiin! Menettelysääntömme ja muut Danaherin käytännöt sisältävät monia tavallisia rehellisyyteen ja lakien ja käytäntöjen noudattamiseen liittyviä kysymyksiä, joita saattaa tulla vastaan tavallisen liiketoiminnan yhteydessä. Aina, kun mietit rehellisyyteen tai lakien ja käytäntöjen noudattamiseen liittyvää ongelmaa, oli kyse sitten omasta tai toisen työntekijän toiminnasta, tarkista ohjeet menettelysäännöistä ja muista Danaher-käytännöistä. Jos olet yhä asiasta epävarma, keskustele siitä lähimmän esimiehesi tai työnjohtajasi kanssa, vanhemman esimiehen tai työnjohtajan kanssa, oman Danaher-konsernin yrityksesi henkilöstö- tai lakiosaston kanssa tai minkä tahansa Danaher-yrityksen henkilöstö-, laki- tai sisäisen tarkastusosaston henkilökunnan kanssa. 06

8 Jos uskot, että lakia, menettelysääntöjämme tai jotain muuta Danaherin käytäntöä on saatettu rikkoa tai ollaan rikkomassa, tuo asia rohkeasti esiin. Ilmoita rikkomuksesta tai mahdollisesta rikkomuksesta välittömälle esimiehellesi, työnjohtajallesi tai jollekulle seuraavista: Danaherissa työskentelevälle toiselle työnjohtajalle tai esimiehelle Danaherin henkilöstö- tai lakiosastolle kenelle tahansa Danaher Corporationin sisäisen tarkastusosaston henkilökuntaan kuuluvalle Danaher Corporationin henkilöstö- tai lakiosastolle Danaherin Integrity and Compliance Helpline -sivustolla osoitteessa tai kenelle tahansa Danaher Corporationin hallituksen jäsenelle Kaikkia työntekijöitä rohkaistaan kyseenalaistamaan toiminta, jos he ovat epävarmoja toiminnan rehellisyydestä tai lakien ja käytäntöjen noudattamisesta. Heidän myös odotetaan raportoivan heti kaikki todelliset tai mahdolliset lakien, menettelysääntöjemme tai muun Danaherin käytännön rikkomukset, ellei paikallinen laki toisin määrää. Tuomalla kysymyksesi tai rikkomukset hallinnon tietoon autat varmistamaan sen, että Danaher ylläpitää tiukkaa rehellisyyteen sekä lakien ja käytäntöjen noudattamiseen perustuvaa toimintaa. Näin autat rakentamaan tulevaa menestystä. Ohessa joitakin tärkeitä asioita, jotka kannattaa pitää mielessä rikkomuksista raportoidessasi: Työntekijän ei tule raportoida rikkomuksesta sellaiselle henkilölle, joka on osallisena rikkomukseen. Jos ilmoitat ongelmasta eikä asia ratkea, ilmoita asiasta uudelleen toista kanavaa käyttäen. Väärän raportin tietoinen tai piittaamaton antaminen voi johtaa rangaistuskäytäntöihin, mukaan lukien erottamiseen (soveltuvien lakien ja työntekijäsopimusten mukaisesti). Danaherin Integrity and Compliance Helpline -sivustolla voi tehdä raportteja nimettömänä, jos paikallinen laki sellaisen sallii. Huomioi kuitenkin, että nimettömänä pysyminen voi rajoittaa Danaherin kykyä tutkia asiaa kunnollisesti. Tästä syystä rohkaisemme sinua antamaan yksityiskohtaisia tietoja, mukaan lukien henkilöllisyytesi, kun teet raporttia. Raporttien tutkiminen ja rikkomusten seuraukset Kaikki lakien, menettelysääntöjemme tai muiden Danaher-käytäntöjen raportoidut rikkomukset tutkitaan. Rikkomuksiin syyllistyneet työntekijät voivat joutua tilanteeseen soveltuvien ja lakien mukaisten rangaistuskäytäntöjen kohteeksi, mukaan lukien erotetuksi. Tilanteen mukaan asiaan liittyvät henkilöt voivat myös joutua siviili- tai rikossyytteiden kohteiksi. 07

9 Me emme kosta Rehellisyyteen ja lakien sekä käytäntöjen noudattamiseen liittyvissä asioissa muista aina, että hiljaisuus ei auta meitä. Se vahingoittaa meitä. Tästä syystä meidän tulee rohkaista työympäristöä, jossa kaikki työntekijät tuntevat olonsa rauhalliseksi pyytäessään neuvoja rehellisyyteen ja lakien sekä käytäntöjen noudattamiseen liittyvissä kysymyksissä tai raportoidessaan hyvässä uskossa tunnettuja tai epäiltyjä lakien, menettelysääntöjemme tai muiden Danaher-käytäntöjen rikkomuksia. Raportin tekeminen hyvässä uskossa tarkoittaa, että raportin tekijä antaa kaiken hänellä olevan tiedon ja raportoi tilanteesta totuuden mukaisesti, riippumatta siitä, löytyykö raportin perusteella rikkomusta tai ei. Jos sinusta tuntuu, että sinulle kostetaan hyvässä uskossa antamasi raportin tekemisestä, ota yhteys johonkin kohdassa Miten reagoimme huolenaiheisiin ja ilmoitamme rikkomuksista luetelluista tahoista. Huomioi, että kostotoimiin syyllistyneet työntekijät voivat joutua tilanteeseen soveltuvien ja lakien mukaisten rangaistuskäytäntöjen kohteeksi, mukaan lukien erotetuksi. Työnjohtajiin ja esimiehiin kohdistuvat lisäodotukset Työnjohtajina ja esimiehinä toimivat työntekijät ovat Danaherin johtajia, ja heidän odotetaan toimivan menettelysääntöjen mukaisesti niin sanoissa kuin toimissakin toimien työntekijöiden vahvana esimerkkinä. Jos olet työnjohtaja tai esimies, sinun tulee toimia seuraavasti: Älä koskaan jätä huomiotta laitonta toimintaa, menettelysääntöjemme rikkomuksia, Danaher-yrityksen soveltuvien käytäntöjen rikkomuksia tai työntekijän muuta toimintaa, joka ei vastaa tiukkoja odotuksiamme työntekijöiden rehellisyydestä ja lakien sekä käytäntöjen noudattamisesta. Varmista, että alaisesi tuntevat menettelysääntömme, Danaher-yrityksen käytännöt sekä rehellisen lakeja ja käytäntöjä noudattavan työkulttuurin merkityksen. Varmista, että työympäristö on sellainen, jossa työntekijät tuntevat voivansa keskustella menettelysäännöistämme, soveltuvista laeista ja Danaher-käytännöistä sekä esiin tulevista huolenaiheista. Raportoi heti työntekijän kertomista rehellisyyteen tai lakien ja käytäntöjen noudattamiseen liittyvistä huolenaiheista ylemmälle henkilölle Danaherissa, jotta siihen voidaan reagoida, tai varmista henkilökohtaisesti, että huolenaihe tutkitaan objektiivisesti ja siihen reagoidaan soveltuvasti. Älä koskaan ryhdy kostotoimiin sellaista työntekijää kohtaan, joka hyvässä uskossa raportoi huolenaiheesta, joka liittyy todelliseen tai epäiltyyn rikkomukseen, ja käytä soveltuvia rangaistustoimia sellaista henkilöä kohtaan, joka ryhtyy kostotoimiin tai antaa niiden tapahtua. 08

10 Paras joukkue voittaa

11 Kollegoidemme kunnioittaminen Danaherissa olemme sitoutuneita kohtelemaan kollegoitamme kunnioittavasti, arvokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Tämä aikaansaamiseksi pidämme yllä positiivista työympäristöä, jossa ei sallita syrjintää eikä kiusaamista. Kunnioitamme myös kaikkia soveltuvia työlakeja. Maantieteellisestä sijainnista riippumatta kaikkien työntekijöihin liittyvien päätösten tulee perustua ainoastaan työhön liittyvään pätevyyteen. Sellaiset seikat kuin rotu, ihonväri, kansallisuus, uskonto, sukupuoli, ikä, siviilisääty, invaliditeetti, sotilasarvo, kansalaisuus, sukupuolinen suuntaus tai sukupuoli-identiteetti ei saa vaikuttaa asiaan. Kaikkien Danaher-yritysten työntekijöiden tulee olla vapaita kaikenlaisesta häirinnästä. Vaikka häirinnän laillinen määritelmä saattaa vaihdella maiden välillä, Danaherilla häirinnällä tarkoitetaan mitä tahansa toiseen työntekijään kohdistuvaa ei-toivottua käytöstä, joka tekee työympäristöstä alistavan, vihamielisen tai loukkaavan. On tärkeää huomata, että häirintä voi olla fyysistä, suullista tai kirjallista ja että se voi tapahtua henkilökohtaisesti tai muilla tavoin, esim. sähköpostitse. Häirinnän ei tarvitse olla luonteeltaan seksuaalista. Mahdollisesti loukkaavaan käytökseen kuuluvat seksuaalinen lähentely, rotua halventavat ilmaisut sekä negatiiviset kommentit tai vitsit, jotka liittyvät sellaisiin aiheisiin kuin rotu, uskonto, kansallisuus tai seksuaalinen suuntaus. Danaheryrityksissä tällaista käytöstä ei suvaita, riippumatta siitä, onko käytös lainvastaista vai ei, siinä maassa, jossa käytös tapahtuu. Lisäksi Danaher-yritysten tulee noudattaa kaikkia soveltuvia palkkoihin ja työtuntien määriin liittyviä lakeja niillä alueilla, joissa niillä on työntekijöitä. Tämä varmistaa, että oikeudenmukaisia työsuhdekäytäntöjä noudatetaan maailmanlaajuisesti. Danaher-yritysten ei myöskään tule palkata lapsi- tai pakkotyövoimaa eikä tietoisesti harjoittaa liiketoimintaa sellaisen toimittajan tai liiketoimintakumppanin kanssa, joka käyttää tällaista työvoimaa. Kaikkien työntekijöiden tulee ylläpitää positiivista työympäristöä, jossa harjoitetaan harkittua, ammattilaismaista tiedon vaihtoa. Meidän tulee välttää liioittelua, alentavia kommentteja, arvailua tai henkilöiden tai liiketoimien sopimatonta kuvaamista kaikissa sähköposteissa, sisäisissä muistiinpanoissa, muistioissa, virallisissa raporteissa ja muussa viestinnässä ja kirjanpidossa. Näiden periaatteiden noudattaminen parantaa työpaikkamme laatua. Danaherin menestystä varmistaa se, että pystymme houkuttelemme työntekijöitä, joilla on erilaisia kykyjä, vahvuuksia, ominaisuuksia ja joilla on erilainen tausta. Jos havaitset tilanteen, joka saattaa rikkoa mitä tahansa näistä periaatteista, kerro huolenaiheestasi jollekulle osassa Miten reagoimme huolenaiheisiin ja ilmoitamme rikkomuksista luetelluista tahoista. Muista, että Danaher ei salli kostotoimia ketään sellaista henkilö kohtaan, joka hyvässä uskossa raportoi huolenaiheen. 10

12 Kollegoidemme kunnioittaminen tarkoittaa myös toisten yksityisyyden kunnioittamista. Työntekijöinä annamme usein henkilökohtaisia tietoja, kuten yhteystietoja ja tietoja etuisuuksista, Danaher-yritykselle. Danaher-yritykset pitävät yllä työntekijöiden henkilökohtaisia tietoja, kuten palkkatietoja. Meillä kaikilla on velvollisuus turvata ja kunnioittaa kollegoidemme henkilökohtaisia tietoja soveltuvien lakien mukaisesti, mukaan lukien paikalliset yksityisyys- ja tietoturvalait. Jos työtehtäviisi kuuluu pääsy tämän kaltaisiin tietoihin, sinun tulee suojella niitä huolellisesti ja käyttää niitä vain työtehtäviesi vaatimalla tavalla. Kaikki työntekijöihin liittyvät kysymykset, kuten suositustietojen tarkistukset, tulisi ohjata henkilöstöosastollesi. Lisätietoja löydät kohdasta Personal Information Security Policy mydanaherista. K Juanan osasto on haastatellut avoinna olevan työpaikan hakijoita useiden viikkojen ajan. Juana tietää, että hänen Danaher-yrityksensä haluaa täyttää paikan mahdollisimman pian. Hän kuulee vahingossa työnjohtajansa kertovan vitsejä erään hakijan rodusta ja toisen sukupuolesta. Juana on melko varma, että työnjohtaja vain vitsaili, mutta pelkää, että hänen vitsinsä saattavat olla syrjiviä ja syynä siihen, ettei kumpaakaan henkilöä palkattu. Miten hänen pitäisi toimia? V Parhaan mahdollisen työvoiman ylläpitämiseksi kaikkien Danaher-yritysten työntekijöiden tulee omaksua monimuotoisuuden käsite ja toivottaa kaikki pätevät henkilöt tervetulleiksi rodusta, sukupuolesta tai mistä tahansa muusta syrjinnänvastaisuuteen liittyvästä ominaisuudesta huolimatta. Juanan työnjohtajan vitsit luovat epäystävällisen ympäristön ja saattavat merkitä, että hän tekee palkkauspäätöksiä, joiden perusteena ei ole työhön liittyvät tekijät. Juana tulisi tuoda huolenaiheensa esiin jollekin kohdassa Miten reagoimme huolenaiheisiin ja ilmoitamme rikkomuksista luetelluista tahoista. Eturistiriitojen tunnistaminen ja eskaloiminen Eturistiriita syntyy, kun työntekijän yksityiset edut ovat jotenkin tai vaikuttavat olevan ristiriidassa Danaheryrityksen etujen kanssa. Ristiriitatilanne voi syntyä, kun työntekijän henkilökohtaisessa toiminnassa tai kiinnostuksen kohteissa syntyy ristiriita, jonka seurauksena hänen on vaikea suorittaa työnsä Danaher-yrityksessä objektiivisesti tai tehokkaasti. Ristiriitatilanne voi myös syntyä, jos työntekijä tai hänen perheensä jäsen saa sopimatonta henkilökohtaista etua Danaher-yrityksen työntekijän aseman takia. Työntekijän on kiellettyä työskennellä Danaheryrityksessään missään roolissa tai osallistua mihinkään päätökseen, johon liittyy eturistiriita, ellei tilannetta ole esitetty työntekijän työnjohtajalle, joka on hyväksynyt, että työntekijä voi ottaa toimintaan osaa. Työntekijän tulee noudattaa kaikkia erityistoimintoja, joita työnjohtaja vaatii ristiriidan vähentämiseksi. Mikä tahansa eturistiriitatilanne, joka liittyy Danaher-yrityksen varatoimitusjohtajaan tai vanhempaan työntekijään, tulee viedä Danaher-konsernin lakiasianjohtajan tai toimitusjohtajan käsiteltäväksi, jotta voidaan määritellä, onko tilanteessa kyse todellisesta tai mahdollisesta eturistiriidasta, ja voidaan päättää sopivista toimista. Seuraavat osiot antavat lisäohjeita yleisiin eturistiriitatilanteisiin. 11

13 Suhteet toimittajiin ja asiakkaisiin Olet eturistiriidassa, jos sinä tai läheinen ystäväsi tai perheenjäsenesi on taloudellisesti sidoksissa yritykseen, joka myy Danaher-yritykselle tai ostaa Danaher-yritykseltä. Oma tai läheisen ystäväsi tai perheenjäsenesi etu voi johtaa siihen, ettet yritä saada Danaher-yrityksen kannalta parasta mahdollista kauppaa. Jos sinulla on tällainen eturistiriita, et voi jatkaa missään sellaisessa Danaher-yrityksen roolissa tai osallistua sellaisen Danaher-yrityksen päätökseen, joka liittyy yritykseen, johon sinulla, läheisellä ystävälläsi tai perheenjäsenelläsi on side. Sinun on ensin ilmoitettava tilanteesta työnjohtajallesi, jolloin ristiriita voidaan vähentää. Seuraavassa on esimerkkejä tämän kaltaisesta eturistiriidasta: Työntekijän puoliso saa palkkion Danaher-yritykselle tehdystä myynnistä Työntekijä valitsee myyjän, jonka omistaja, kumppani, johtaja, toimihenkilö tai työntekijä on Danaheryrityksen työntekijän perheenjäsen Työntekijä tekee jakelusopimuksen jakelijan kanssa, joka on lainannut hänelle rahaa Työntekijä on sellaisen toimittajan tai asiakkaan työntekijä, toimihenkilö tai omistaja, joka harjoittaa liiketoimintaa työntekijän Danaher-yrityksen kanssa On huomioitava, että eturistiriitaa ei ole, jos työntekijällä on taloudellinen suhde julkisesti noteerattuun yritykseen, joka harjoittaa liiketoimintaa Danaher-yrityksen kanssa, niin kauan kuin työntekijän side noteerattuun yritykseen rajoittuu julkisesti myytyjen arvopapereiden (kuten tavallisten tai etuoikeutettujen osakkeiden) omistukseen, joka käsittää vähemmän kuin 2 % kyseisestä luokasta ja/tai lainoista, jotka on otettu yrityksen normaalin toiminnan piirissä tavallisin kaupallisin ehdoin (kuten Danaherin kanssa liiketoimintaa harjoittavalta pankilta saatu asuntolaina). K Veroniquen aviomies on toimitusjohtaja yksityisessä yrityksessä, joka tarjoaa Danaher-yritykselle raaka-aineita. Hänen yrityksellään on hyvä maine, ja sillä on erittäin edulliset hinnat. Veronique ei ole vastuussa valinnasta, mutta hän kuuluu ryhmään, joka arvioi kaikki mahdolliset toimittajat. Veronique todella uskoo hänen aviomiehensä yrityksen olevan paras toimittaja, eikä hän halua vaarantaa sen mahdollisuuksia saada tarjottu sopimus. Pitääkö hänen ilmoittaa, että tämä on eturistiriita? V Kyllä, Veroniquen tulee kertoa tilanteesta työnjohtajalleen. Veroniquen henkilökohtainen suhde voi aiheuttaa sen, ettei hän pysty pysymään tilanteessa objektiivisena ja puolueettomana suorittaessaan työhönsä liittyviä velvollisuuksia. Hänen tulee ilmoittaa työnjohtajalleen suhteesta ja poistaa itsensä heti kokonaan aviomiehensä yritykseen liittyvien päätösten tekoprosessista. 12

14 Suhteet kilpailijoihin Ollessaan työsuhteessa Danaher-yritykseen työntekijät eivät saa ottaa vastaan työpaikkaa missään ulkopuolisessa yrityksessä, joka kilpailee Danaher-yrityksen kanssa. Lisäksi työntekijät eivät saa perustaa tai tukea mitään sellaisia liiketoimintoja, jotka kilpailevat tai aikovat kilpailla minkään Danaher-yrityksen kanssa. Jos saat tietää tällaisesta tilanteesta, sinun tulee kertoa siitä jollekin osiossa Miten reagoimme huolenaiheisiin ja ilmoitamme rikkomuksista luetelluista tahoista, ellei paikallinen laki vaadi toisin. Suhteet työntekijöihin Eturistiriita on olemassa, kun työntekijöillä on henkilökohtainen suhde, joka vaikuttaa tai näyttää vaikuttavan liiketoiminnallisiin päätöksiin. Esimerkiksi työntekijän toimiminen läheisten perheenjäsenten esimiehenä tai siinä tapauksessa, jos läheinen perheenjäsen toimii epäsuorasti työntekijän alaisuudessa, tämä synnyttää eturistiriidan, ellei tilannetta tuoda esiin hyväksyttäväksi ja mahdollisten vähempien vaatimusten seuraamiseksi. Läheisellä perheenjäsenellä tarkoitetaan aviopuolisoita, avopuolisoita, lapsia, puolison lapsia, isä- tai äitipuolia, sisaruksia, avioliiton luomia sukulaisuussuhteita ja kaikkia muita ihmisiä, jotka ovat samaa sukua ja asuvat samassa taloudessa. Asiattomat henkilökohtaiset edut Kyseessä on myös eturistiriita, jos työntekijä vastaanottaa henkilökohtaista etua kolmannelta osapuolelta työntekijän Danaher-aseman ansiosta (esimerkiksi erityisalennus tai muu työntekijälle tai hänen perheenjäsenelleen tarjottu etu, joka ei ole tavallisen asiakkaan saatavissa) tai jos työntekijä saa suoraa etua Danaher-yrityksen kanssa suoritetusta liiketoiminnasta, kuten laina tai takuu Danaher-yritykseltä. Huomioi, että todellisen tai mahdollisen eturistiriidan olemassa olo ei välttämättä ole menettelysääntöjen rikkomus. Työskentelyn jatkaminen toisaalta Danaher-yrityksessäsi sellaisessa roolissa tai osallistuminen päätökseen, johon eturistiriita liittyy, ilman siitä kertomatta on rikkomus. Jos epäilet, että sinulla on eturistiriita, sinun tulee ilmoittaa asiasta työnjohtajallesi heti. Toimitusketjumme ja muut liikekumppanimme ovat osa parasta joukkuetta Suhteemme toimitusketjumme ja muihin liikekumppaneihimme on liiketoimintamme kannalta kriittinen Etsimme liikekumppaneita, joilla on samat arvot kuin meillä, ja odotamme, että he toimivat standardiemme mukaisesti harjoittaessaan liiketoimintaa Danaherin kanssa. Toimittajillemme asettamamme odotukset on esitetty dokumentissa Danaher Supplier Code of Conduct. 13

15 Turvaa aina toimittajiltamme ja muilta liikekumppaneiltamme saamamme luottamuksellisen tiedon yksityisyys ja tietoturva. Tämä koskee myös kolmansien osapuolien luottamuksellista tietoa, jonka olemme voineet vastaanottaa toimittajiltamme tai muilta liikekumppaneilta. Älä koskaan anna tällaista tietoa kolmannelle osapuolelle tai kollegalle, jonka ei liiketoiminnan takia tarvitse sitä tietää. Kun liikekumppani ei vastaa odotuksiamme, he vaarantavat Danaherin maineen. On tärkeää, että turvaamme Danaherin maineen raportoimalla kaiken sellaisen näiden kolmansien osapuolten toiminnan, joka vaikuttaa laittomalta tai epärehelliseltä ja joka liittyy meidän liiketoimintaamme. Jos epäilet tai havaitset kolmannen osapuolen, joka on liikekumppani, toimivan tai mahdollisesti toimivan tällä tavalla, sinun tulee raportoida se työnjohtajallesi heti, ellei paikallinen laki toisin sano. Paras joukkue kunnioittaa sääntöjä Danaherissä paras joukkue voittaa sääntöjä noudattaen. Sääntöjen noudattamiseen kuuluu sen tiedostaminen, milloin voit toimia ja milloin tarvitset hyväksynnän, ennen kuin voit edetä. Muista seuraavat säännöt, kun päätät ajankohdan ja sen, voitko toimia: Danaher Corporationin toimihenkilöt ovat ainoat työntekijät, joilla on oikeus allekirjoittaa dokumentteja tai käyttää valtaa Danaher Corporationin puolesta tai antaa muille valta tehdä niin. Jokaisella Danaher-yrityksellä on sopimusprosesseja, joiden tarkoitus on auttaa jokaisen Danaher-yrityksen varojen turvaamisessa ja tuottaa sopivaa hallintaa, jotta voimme hoitaa liiketoimintojamme tehokkaasti. Näissä prosesseissa tarkasti määritelty määräysvalta hinnoittelun ja tiettyjen sopimusehtojen suhteen on saatettu delegoida tietyille organisaatioille ja tietyille hallinnon tasoille. Allekirjoitusoikeus ja rahan käyttöoikeus voivat olla rajoitettuja ja ohjattu tietyille rooleille tai henkilöille. Liiketaloudellisten sitoumusten tekeminen näiden prosessien ulkopuolella, esimerkiksi erillisten kauppojen tai muiden muodossa, ei ole hyväksyttävää. Mikä tahansa palkkio tai työsuhdetoiminta, joka tuo työntekijälle suoraa etua, vaatii ylemmän esimiehen hyväksynnän eli työntekijän työnjohtajan esimiehen tulee hyväksyä toiminta, ennen kuin siihen voidaan ryhtyä. Esimerkkejä tällaisista toimista ovat työntekijän peruspalkan korottaminen, tulospalkkauksen tarjoaminen työntekijälle tai sen korottaminen sekä työntekijän palkkaaminen tai ylentäminen. Jos koskaan epäilet, että sinulla ei ole oikeutta allekirjoittaa dokumenttia tai toimia Danaher-yrityksen puolesta, älä etene toiminnassa, kunnes olet varmistanut, että sinulla on oikeus toimia tai olet saanut toiminnalle hyväksynnän työntekijältä, jolla on oikeus toimia. Jokaisen työntekijän tulee pyrkiä toimimaan oikeudenmukaisesti Danaherin asiakkaiden, toimittajien, kilpailijoiden ja muiden työntekijöiden kanssa. Kenenkään työntekijän ei tulisi käyttää epäoikeudenmukaisesti hyväksi ketään muuta manipuloimalla, salaamalla tietoja, sisäpiiritietojen väärinkäytöllä, esittämällä tärkeitä tietoja valheellisesti tai millään muulla epäoikeudenmukaisella liiketoimintatavalla. 14

16 Asiakkaan puhuvat, me kuuntelemme Reilu kilpailu Danaher-yritykset pyrkivät olemaan kilpailijoitaan parempia ja ottamaan markkinaosuuden, mutta teemme niin ainoastaan kilpailemalla reilusti ja noudattaen ympäri maailman voimassa olevia kilpailulakeja. Kilpailulait vaihtelevat paikasta toiseen, mutta niiden tarkoitus on sama. Nämä lait turvaavat ja suojelevat vapaita markkinoita, jotka tuottavat laadukkaita tuotteita ja palveluita kohtuullisin hinnoin. Kaikkien Danaher-yritysten ja työntekijöiden tulee noudattaa näitä lakeja joita kutsutaan myös kilpailurajoituksiksi, monopolilaeiksi tai kilpailulaeiksi aina harjoittaessamme liiketoimintaa. On joitakin tilanteita, joita tulisi välttää voidaksemme noudattaa näitä lakeja. Ensinnäkin, älä koskaan keskustele hinnoittelusta tai hinnoitteluun liittyvistä tiedoista kilpailijoiden kanssa. Tämä pätee myös yleiseen keskusteluun. Älä myöskään koskaan tee kilpailijan kanssa sopimusta, oli se sitten virallinen tai epävirallinen, suullinen tai kirjallinen, jossa jaetaan markkinoita, asiakkaita tai alueita. Älä keskustele asiakkaiden, toimittajien tai kilpailijoiden boikotoimisesta. Jos kilpailija aloittaa minkään edellä mainitun tapaisen keskustelun kanssasi, keskeytä keskustelu heti, kerro asiasta esimiehellesi ja dokumentoi toimintasi oman itsesi ja Danaher-yrityksesi suojaamiseksi. Muista, että samat säännöt pätevät myös ammattijärjestötapahtumiin. Oli tilanne mikä tahansa, pelkästään vaikutelma salaisesta sopimuksesta voi luoda suuren riskin Danaher-yritykselle. Kilpailulait eivät kiellä meitä ottamasta kilpailijoistamme niin paljon selvää kuin voimme. Emme kuitenkaan koskaan voi hankkia näitä tietoja laittomasti tai epärehellisesti. Emme esimerkiksi saa palkata kilpailijan työntekijää saadaksemme luottamuksellista tietoa tai pyytää uutta työntekijää paljastamaan luottamuksellista tietoa edellisestä työnantajastaan. Emme myöskään saa pyytää ketään paljastamaan tietoja, joiden paljastamiseen meille heillä ei ole lupaa. Jos olet aikaisemmin työskennellyt toisessa yrityksessä, älä paljasta Danaher-yritykselle tai työntekijälle mitään entisen työnantajasi luottamuksellista tietoa.

17 K Jamal osallistui hiljattain eräille messuille Danaher-yrityksen edustajana. Konferenssin lopussa pidetyillä illallisilla kilpailijan edustaja mainitsi Jamalille hänen yrityksensä harkitsevan hintojensa nostamista alalla olevien paineiden takia. Samat paineet koskevat Jamalin Danaher-yritystä. Voiko Jamal keskustella Danaher-yrityksensä hinnoittelusuunnitelmia kilpailijan edustajan kanssa? V Ei. Emme voi koskaan keskustella hinnoittelusta kilpailijan kanssa. Tämä koskee niin kilpailijan hinnoittelukäytäntöjen tai -suunnitelmien selvittämistä (muuten kuin julkisesti saatavilla olevan tiedon osalta) kuin omien hinnoittelusuunnitelmiemme paljastamista. Heti, kun huomaat, että kilpailija on ottamassa esille tällaisen aiheen, sinun tulee keskeyttää keskustelu, vaikka se tarkoittaisi poistumista paikalta kesken aterian. Kerro tapahtuneesta heti työnjohtajallesi ja dokumentoi toimintasi. Reilu ja rehellinen mainonta ja markkinointi Danaher-yritykset ovat sitoutuneita rehellisen ja paikkansa pitävän tiedon välittämiseen kertoessamme tuotteidemme eduista. Tämän vuoksi, kun työntekijämme keskustelevat tuotteistamme, palveluistamme ja hinnoistamme, niistä tulee puhua rehellisesti ja paikkansa pitävästi. Mainostamisessa tai markkinoinnissa toimivien työntekijöiden täytyy olla tietoisia kaikista soveltuvista laeista, jotka koskevat mainostamista ja markkinointia niissä paikoissa, joissa tuotteitamme mainostetaan ja markkinoidaan, sekä varmistaa, että niitä noudatetaan. Lääketieteellisissä tai hammaslääketieteellisissä liiketoimissa toimivien työntekijöiden tulee olla erityisen tarkkaavaisia näiden liiketoiminta-alueiden markkinointiin liittyvien monien säädösten takia. 16

18 Lahjusten ja asiaankuulumattomien maksusuoritusten välttäminen Jokaisessa maassa, jossa harrastamme liiketoimintaa, on lahjontaa ja korruptiota vastustavia lakeja, ja monissa maissa nämä lait koskevat myös toimintaa maan rajojen ulkopuolella. Meidän tulee noudattaa kaikkia näitä lakeja. Koska Danaher Corporation on yhdysvaltalainen pörssiyhtiö, kiinnitämme erityishuomiota Yhdysvaltain Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) lain lahjusten vastaisten vaatimusten seuraamiseen. Maasta riippumasta kaikissa näissä laeissa on samat peruskiellot: emme saa tarjota, käyttää tai antaa lahjusta, lahjusrahaa tai mitään muuta asiaankuulumatonta maksua tai muuta arvokasta minkään asiakkaan työntekijälle tai kenellekään valtion työntekijälle tehdäksemme kaupan, saadaksemme tietoja tai saadaksemme valtion luvan tai toimen tai saadaksemme mitään muuta liiketoiminnallista etua. Emme myöskään voi sallia kenenkään kolmannen osapuolen, kuten jakelijan, myyntiagentin, edustajan, neuvonantajan tai kenenkään muun, suorittaa tällaisia maksuja puolestamme. Jokaisen työntekijän, joka epäilee, että toinen työntekijä tai kuka tahansa kolmas osapuoli saattaa käyttää tällaisia asiaankuulumattomia maksuja tai tarjota mitä tahansa muuta arvokasta, tulee heti raportoida asiasta Danaher Corporationin lakiasiainosastolle tai jollekin muulle osassa Miten reagoimme huolenaiheisiin ja ilmoitamme rikkomuksista luetelluista tahoista, ellei paikallinen laki toisin määrää. Jos olet koskaan epävarma tilanteesta, jossa maksu saattaa rikkoa näitä määräyksiä tai lakia, sinun tulisi kysyä neuvoa, ennen kuin tarjoat tällaista maksua, maksat sen tai annat mitään sen kaltaista. Lisätietoja saat kohdasta Anti-Corruption Policy (Korruption vastainen menettely) mydanaherista. Lahjojen ja viihdetilaisuuksien antaminen ja vastaanottaminen Liikelahjojen vaihtaminen on usein tavanomainen osa hyvien ja toimivien suhteiden kehittämisessä asiakkaidemme, toimittajiemme ja muiden liikekumppaneiden kanssa. Meidän tulee kuitenkin olla erittäin varovaisia toimiessamme näin. Jos työntekijä vastaanottaa liiallisia lahjoja ja viihdetilaisuuksia liikekumppanilta, kyseisellä työntekijällä vaikuttaa olevan eturistiriita eikä hänen enää tulisi olla vastuussa kyseisestä liiketoiminnasta. Jos liikekumppanille annetaan liiallisia lahjoja tai viihdetilaisuuksia, meitä saatetaan syyttää lahjonnasta. Auttaaksemme työntekijöitämme hallitsemaan tällaisia riskejä olemme luoneet Gift & Entertainment Policy käytännön, joka on saatavissa mydanaheristä. Gift & Entertainment Policy käytäntö asettaa rajoitukset annettavien ja saatujen lahjojen arvolle ja kuvaa muut vaatimukset, jotka koskevat lahjojen sekä viihdetilaisuuksien antamista ja vastaanottamista kaikkien työntekijöiden kohdalla maailmanlaajuisesti. Lahjojen ja viihdetilaisuuksien tulee aina olla hyvänmaunmukaisia ja soveliaita liiketoimintasi kannalta eikä sen pidä olla Danaher-yrityksellesi nolostuttavaa. Seksuaalisesti suuntautuneita lahjoja tai viihdetilaisuuksia ei sallita. Jos olet epävarma, voitko antaa tai vastaanottaa lahjan tai viihdetilaisuuden Gift & Entertainment Policy käytännön mukaan, kysy asiasta työnjohtajaltasi tai joltakin kohdassa Miten reagoimme huolenaiheisiin ja ilmoitamme rikkomuksista luetelluista tahoista. 17

19 K Darius, joka on työntekijä, on osallisena neuvotteluissa urakoitsijan kanssa, joka haluaisi myydä palveluitaan Dariuksen Danaher-yritykselle. Urakoitsija on tarjoutunut viemään Dariuksen illalliselle, jotta he voivat tutustua toisiinsa ja keskustella liikeasioista. Voiko Darius ottaa kutsun vastaan? V Luultavasti. Liikeillalliset ovat yleensä hyväksyttäviä, kunhan ateria on luonteeltaan tavanomainen eikä liian ylellinen eikä sen oleteta vaikuttavan Dariuksen kykyyn tehdä puolueettomia päätöksiä Danaheryrityksensä puolesta. Dariuksen tulee käyttää harkintaa ja arvioida neuvotteluiden tilannetta sekä illallisen olosuhteita ja sitä, miltä kutsun vastaanottaminen vaikuttaisi. Matkojen järjestäminen asiakkaille ja muille kolmansille osapuolille Joskus paras tapa esitellä DBS-järjestelmällä aikaan saatu laatu asiakkaille tai muille kolmansille osapuolille on tuoda heidät Danaher-yritykseen, jotta he voivat nähdä sen itse. Jos Danaher-yritys maksaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen matkakulut, on tärkeää, että Customer Trip & Entertainment Policy käytäntöä noudatetaan mukaan lukien Trip Approval Form -lomakkeen täyttäminen ja hyväksyttäminen, ennen kun sitoudutaan korvaamaan asiakkaan tai kolmannen osapuolen matkakuluja. Tavallisesti Danaher-yritykset voivat hyväksyä asiakkaiden tai kolmansien osapuolien matkakulujen maksamisen, jos: Matkustaminen on tarpeellista Danaher-yrityksen tuotteiden tai palveluiden esittelemisen kannalta Matkajärjestelyt ovat vaatimattomat (esimerkiksi lennot economy-luokassa ja vaatimattomat majoitukset) Matkalle ei suunnitella mitään ylimääräisiä pysähdyksiä, elleivät ne liity suoraan matkan liiketoimintatarkoitukseen tai ellei matkustaja itse maksa siitä aiheutuvia kuluja eikä yritykselle aiheudu siitä mitään kuluja Matkustava asiakkaan tai kolmannen osapuolen edustajan esimies on saanut tiedon matkasta etukäteen, josta todistusaineistona mieluiten kirje, jossa pyydetään Danaheria maksamaan matkasta aiheutuneet kulut Matkan vastaanottajalla ei ole lakisääteisiä esteitä matkan vastaanottamiselle Niin pitkälti kuin mahdollista, matka-, majoitus- ja muut liittyvät matkakulut tulisi maksaa Danaher-yrityksien puolesta suoraan lentoyhtiölle, hotellille tai muulle palveluntarjoajalle. Jos on aivan pakollista korvata matkakulut suoraan matkustavalle henkilölle, kirjallinen kuitti erittelyineen on toimitettava ennen maksua. Customer Trip & Entertainment Policy käytäntö sekä Trip Approval Form -lomake ovat saatavissa mydanaherista. 18

20 Valtioasiakkaiden kanssa työskenteleminen Monien maiden valtiot ovat isoja tuote- ja palveluasiakkaita. Monilla valtioilla on voimassa lakeja, jotka asettavat useita vaatimuksia sille, miten he ostavat eri tuotteita ja palveluita sekä miten toimittajien tulee toimia näitä kauppoja hakiessaan sekä toimittaessaan saamansa sopimukset. Tarkat vaatimukset vaihtelevat, kuten myös lakien ja sääntöjen noudattamatta jättämisen seuraamukset. Tavanomainen lakiesimerkki on Yhdysvaltain False Claims Act -säädös, jonka mukaan on laitonta antaa väärää tietoa Yhdysvaltain valtion viranomaiselle valtion sopimuksen tai maksun saamiseksi. Joissain maissa näiden valtion sopimuksiin liittyvien säädösten rikkomisella voi olla merkittäviä seurauksia työntekijöille ja Danaher-yrityksille. Seuraamuksiin kuuluu mm. sakkoja, vankilatuomioita sekä kilpailuoikeuden menettäminen tulevissa valtionsopimuksissa. Riippumatta siitä missä työskentelet, jos haet valtion sopimusta Danaher-yrityksellesi tai olet vastuussa Danaheryrityksesi saaman valtion sopimuksen toimittamisesta, sinun vastuullasi on tietää ja noudattaa kaikkia soveltuvia valtion ostoon ja sopimuksiin liittyviä lakeja. Riippumatta alueellasi voimassa olevista laeista, seuraavia perusperiaatteita tulee noudattaa: Valtion ostotapahtumiin tulee aina osallistua suurimmalla mahdollisella rehellisyydellä ja totuuden mukaisuudella. Älä koskaan yritä saada valtion sopimusta tarjoamalla jotain arvokasta valtion työntekijälle tai valtion työntekijän sukulaiselle tai kumppanille. Älä koskaan yritä saada käsiisi tietoa sopimattomia keinoja käyttäen antaaksesi Danaherille epäoikeudenmukaisen edun valtion oston yhteydessä. Ole aina totuuden mukainen kaikessa valtion viranomaisten ja virastojen kanssa kirjallisesti ja suullisesti tapahtuvassa viestinnässä. Säilytä kaikki tarvittavat asiakirjat. Kansainvälisen kaupan valvonnan mukaisuus Danaher-yritykset valmistavat tuotteita Yhdysvalloissa, Euroopan unionissa, Kiinassa ja monissa muissa maissa. Danaher-yritykset myyvät tuotteitaan näissä ja monissa muissa maissa. Tästä syystä tavallinen Danaher-yritys on monien erilaisten tuonti- ja vientilakien alainen. Vientilait voivat rajoittaa sitä, minne kuljetamme raaka-aineita, osia ja valmiita tuotteita sekä teknistä tietoa ja tuotantotietoa. Vientilait voivat myös rajoittaa sitä, kenelle voimme lähettää näitä tuotteita ja mihin niitä voidaan toisessa maassa käyttää. Tarkat rajoitukset vaihtelevat sen mukaan, mitä olemme kuljettamassa, missä maassa olemme ja monista muista asioista. Näiden lakien ymmärtäminen on tarpeen myyntiä, tuottoa ja markkinointia suunniteltaessa, ja ne vaikuttavat moniin muihin liiketoimintamme puoliin. Lisätietoja vientilaeista löydät kohdasta Export Policy mydanaherista. 19

21 Tuontilait vaativat, että ilmoitamme tarkasti, mitä olemme tuomassa maahan ja että maksamme soveltuvat tullimaksut ja muut verot, jotka liittyvät kyseisiin tuotteisiin. Tarkat prosessit ja verot vaihtelevat maittain ja maahantuotavien tuotteiden tuontiluokan mukaan. Raaka-aineiden ja osien tuonnin tuontikulut voivat vaikuttaa tuotantokuluihimme, ja valmiiden tuotteiden tuontikulut voivat vaikuttaa myyntimarginaaliimme. Maailmanlaajuisen liiketoimintamme suunnittelu vaatii tuontilakien ymmärtämistä. Lisätietoja tuontilaeista löydät kohdasta Import Policy mydanaherista. K Mariela on Yhdysvalloissa työskentelevä työntekijä. Hän on myyntiedustajana Yhdysvalloissa toimivalle asiakkaalle ja saa tietää, että asiakas aikoo viedä tuotteet toiseen maahan. Voiko Mariela tehdä kaupat tietämättä tuotteiden lopullista kohdemaata? V Ei. Marielan tulee ottaa selville tieto kohdemaasta asiakkaalta ja varmistaa, että myytävä Danaheryrityksen tuote on luvallista viedä kyseiseen maahan. Jos Mariela ei ota selville tätä tietoa ja asiakas vie tuotteen kiellettyyn kohdemaahan, Yhdysvaltain vientiviranomaiset saattavat väittää, että Mariela ja hänen Danaher-yrityksensä ovat syyllistyneet vientirikkomukseen. Danaher-yritykset ovat sitoutuneet sen estämiseen, että Danaher-yritysten varoja käytetään rahanpesuun. Rahanpesu on yksilöiden tai organisaatioiden yritys kätkeä rikollisella tavalla saadut tuotot saamalla ne näyttämään laillisilta. On tärkeää, että tunnemme ja seuraamme kaikkia lakeja ja säädöksiä, joiden tarkoitus on estää rahanpesu. Tämä tarkoittaa, että voimme maksaa ja vastaanottaa maksuja tuotteista ja palveluista ainoastaan hyväksyttyjä ja kirjattuja maksutapoja käyttäen ja että meidän tulee olla tarkkaavaisia ja käyttää hyvää arviointikykyä epätavallisten asiakastapahtumien kanssa toimiessamme. Ole varuillasi, jos seuraavan kaltaisia hälyttäviä asioita ilmenee. Ne voivat merkitä rahanpesutoimintaa: Pyynnöt maksun suorittamisesta sellaiselle taholle, joka ei ole osallisena liiketoimessa (eli kolmannelle osapuolelle) tai joka ei ole laillisesti oikeutettu vastaanottamaan maksua Pyynnöt maksun vastaanottamisesta sellaiselta taholta, joka ei ole osallisena liiketoimessa (eli kolmannelta osapuolelta) tai joka ei ole laillisesti velvoitettu suorittamaan maksua Pyynnöt maksun vastaanottamisesta käteisenä, ellei turvattua pankkipalvelua ole käytössä Pyynnöt asiakkaan tilauksen toimittamisesta tavallisista toiminnoista poikkeavalla tavalla Pyynnöt rahanvaihdosta sellaisten tahojen kanssa, joilla ei ole lupaa toimia rahanvaihtajana 20

22 Kaizen on elämän tapamme

23 Rehellisyyden sekä lakien ja säädösten noudattamisen edistäminen ja ylläpitäminen Danaher-yrityksissä Rehellisyyden sekä lakien ja säädösten noudattamisen tiukka vaatimus on tulos, joka voidaan saavuttaa ja ylläpitää käyttäen samoja jatkuvan parantamisen ajatusmaailmaa ja työkaluja, joita käytämme kaikilla muilla Danaherliiketoiminnan osa-alueilla. Kun huomaat puutteita rehellisyydessä tai lakien ja säädösten noudattamisessa omalla vastuualueellasi, ota selvää tilanteen perimmäisestä syystä, ota käyttöön vastatoimenpiteitä ja paranna jatkuvasti prosesseja niin, että aikaisemmat ongelmat eivät toistu ja uudet ongelmat voidaan välttää. Tuotteiden laadun ja turvallisuuden edistäminen ja ylläpitäminen Danaherin menestyksen ydin on tuotteidemme laatu ja turvallisuus. Danaher Business System -järjestelmämme antaa meidän kehittää kestäviä, tehokkaita ja toistettavia prosesseja, jotka tuottavat parempaa tuotelaatua, nopeaa toimitusta ja kohtuullisia hintoja, jotka ylittävät asiakkaidemme odotukset. Vaikka palvelemme monia erilaisia asiakkaita monilla erilaisilla teollisuuden aloilla eri puolilla maailmaa, yksi asiakasodotus on aina sama: että kaikki Danaher-yritysten tuotteet ovat kaikkien soveltuvien lakien mukaisia tuotteen laadun ja turvallisuuden suhteen. Tästä syystä kaikkien Danaher-yritysten ja kaikkien tuotteiden suunnittelussa, kehittämisessä, tuottamisessa, testauksessa, merkitsemisessä, paketoinnissa, lokalisoinnissa, laadunvalvonnassa ja sertifioinnissa mukana olevien työntekijöiden tulee varmistaa, että: Tuotteemme valmistetaan kaikkien tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvien vaatimusten mukaisesti niissä paikoissa, joissa ne tuotetaan Tuotteemme ovat kaikkien tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvien vaatimusten mukaisia kaikilla markkinoilla, joilla niitä myydään Noudatamme kaikkia vaatimuksia, jotka liittyvät tuotteidemme laatu- ja turvallisuusmerkintöihin, sekä kaikkia laatu- ja turvallisuusvaatimuksia pakkauksen ja dokumentaation suhteen Suoritamme kaikki tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen liittyvät rekisteröinnit, tarkastukset, esitutkinnat ja muut prosessit, jotka laki vaatii ennen tuotteen päästämistä markkinoille Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tuotteidemme laadusta tai turvallisuudesta, sinun tulee nostaa asia esiin työnjohtajasi, oman Danaher-yrityksesi laadunvalvonta- tai tuotetoiminnan kanssa tai jonkin osiossa Miten reagoimme huolenaiheisiin ja ilmoitamme rikkomuksista mainitun tahon kanssa. 22

24 Lääketieteellisen teknologiatuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmistaminen Jotkin Danaher-yrityksistä tuottavat ja myyvät lääketieteellisiä laitteita ja muita tuotteita, jotka ovat United States Food and Drug Administrationin (FDA) ja muiden maiden vastaavien virastojen hallinnan alaisia. Tuotteiden laatu- ja turvallisuusvaatimukset ovat näiden tuotteiden kohdalla laajoja ja monimutkaisia, ja niiden seuraamatta jättäminen voi johtaa markkinoiden menettämiseen ja mahdollisesti tuhoisaan asiakkaidemme luottamuksen menettämiseen. Meidän tulee varmistaa, että kaikki tällaiset säännöstellyt tuotteet, joita Danaher-yritykset valmistavat ja myyvät, noudattavat FDA:n ja muiden virastojen lääketieteellisiä laitteita koskevia sääntöjä ja säädöksiä kaikkialla maailmassa. Lisätietoja löydät kohdasta FDA Compliance Policy mydanaherista. Ympäristönsuojelun ja kestävien liiketoimintatapojen edistäminen ja ylläpitäminen Danaher-yrityksissä noudatamme tai ylitämme kaikki työhömme liittyvien ympäristölakien, -säädösten ja lupavaatimusten oletukset. Käytämme myös ympäristön kannalta hyviä tapoja meitä ympäröivän ympäristön suojelun varmistamiseksi. Ympäristösäädöksiin voi kuulua säännösteltyjen materiaalien käyttöön, hallintaan, kuljetukseen, varastointiin ja hävittämiseen liittyviä sääntöjä. Nämä materiaalit voivat joutua ympäristöön osana jätevettä, ilmastopäästöinä, kiinteänä jätteenä, vaarallisena jätteenä tai hallitsemattomina vuotoina. Myös säännöstelemättömiä materiaaleja tulee käsitellä vastuullisella, kestävällä tavalla. Monilla näistä säännöstelemättömistä materiaaleista voi myös olla haitallinen ympäristövaikutus, jos niitä käsitellään väärin. Danaher-yritykset ovat sitoutuneet: Jatkuvaan parannukseen ympäristöön liittyvässä toiminnassa, jätteen vähentämisessä ja saastumisen estämisessä Kestävien ympäristötoimien sisäistämiseen soveltuviin liiketoimintoihin, mukaan lukien hankinnat ja tuotteiden suunnittelu, testaus, tuottaminen ja ylläpito Ympäristövaikutusten huomioon ottamiseen uusien tuotteiden ja prosessien kehittämisen yhteydessä, tuottamisen materiaalien valinnassa ja ennen tilojen ostamista, vuokraamista tai myymistä Tilojemme suunnitteluun, käyttöön ja ylläpitoon niin, että päästöt ja jätteiden tuottaminen on minimoitu Materiaalien vastuulliseen käyttämiseen, mukaan lukien niiden kierrättämiseen ja uudelleen käyttöön aina kuin mahdollista Kaikkien työntekijöiden odotetaan ymmärtävän ja noudattavan ympäristösäädöksiä päivittäisissä toimissaan. Jos työnkuvaasi kuuluu säännösteltyjen materiaalien käsittely tai se vaatii, että teet päätöksiä liittyen siihen, miten materiaaleja käytetään, varastoidaan, kuljetetaan tai hävitetään, tulee sinun huolehtia siitä, että niitä käsitellään laillisesti, vastuullisesti ja turvallisesti. 23 Lisätietoja löydät kohdasta Environmental, Health and Safety Policy mydanaherista.

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Tamtron Group. May 31, 2013

Tamtron Group. May 31, 2013 Code of Conduct Tamtronin maine on tärkein omaisuutemme ja maineeseen vaikuttaa oma käytöksemme. Asiakkaat ja muut yhteistyökumppanit edellyttävät meiltä korkeaa etiikkaa samalla kun me täytämme sitoumuksemme

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI

HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on rahallinen avustus kunnalta. Palvelusetelillä voi ostaa palveluita, jotka kunnan kuuluu järjestää asukkailleen. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT

MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT 4.4.1. MUIDEN HENKILÖIDEN KUIN TIEDOTUSVÄLINEIDEN EDUSTAJIEN TALLENTEISIIN EUROOPAN PARLAMENTIN TILOISSA SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT PUHEMIEHISTÖN PÄÄTÖS 9. TOUKOKUUTA 2016 EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIEHISTÖ,

Lisätiedot

Eettinen toimintaohje

Eettinen toimintaohje Eettinen toimintaohje Me Tokmannilla haluamme toimia vastuullisesti ja odotamme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme. Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan terveiset 4 2. Ihmisten reilu ja kunnioittava kohtelu

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE

PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 2013 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOONOHJAUSOHJE 25.9.2013 Versio 1.0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus 1 (8) Sisällysluettelo 1 ALKOHOLIN JA MUIDEN PÄIHTEIDEN

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1

Keskuskauppakamarin Arvosteluperusteet LVV-koe 23.4.2016 välittäjäkoelautakunta. Kysymys 1 Kysymys 1 a) Välityslain mukaan välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. On kuitenkin mahdollista, että vuokravälitystä koskevat toimeksiantosopimukset kohtaavat, jolloin välityspalkkio jaetaan osapuolten

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS

POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 0 POSIVIRE OY:N OSAKASSOPIMUS Luonnos 26.10.2011, muutokset 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen taustaa 3. Sopimuksen tarkoitus 4. Yhtiön osakepääoma, osakkeiden

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Hyvän liiketavan periaatteet

Hyvän liiketavan periaatteet Hyvän liiketavan periaatteet 1. Tausta... 1 2. Terveys ja turvallisuus... 1 3. Työntekijäsuhteet... 2 4. Liiketoimintakäytännöt... 2 5. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen... 3 6. Yhteisö... 3 7. Ympäristö...

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus.

Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö. Schaeffler Groupin toimintaohjeet. Lahjomattomuus. Luottamus. Yhteistyö. Vastuullisuus. Kunnioitus. Yhteistyö Vastuullisuus Kunnioitus Lahjomattomuus Tasapuolisuus Luottamus Avoimuus Schaeffler Groupin toimintaohjeet Avoimuus, Luottamus ja Yhteistyö Hyvät Kollegat, Schaefflerin liiketoiminta perustuu

Lisätiedot

Tietoturvallisuusliite

Tietoturvallisuusliite Tietoturvallisuusliite [Yhteistyökumppanin nimi] STATUS Laatinut: Tarkastanut ja hyväksynyt: Versio no: Tiedoston nimi: Tallennushakemisto: Pvm SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 1 Määritelmät... 3

Lisätiedot

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa

Turre Legal neuvottelee Asiakkaan puolesta sovintosopimuksen oikeudenomistajien kanssa TOIMEKSIANTOSOPIMUS A. Toimeksisaaja Toimeksiannon toimeksisaaja on. Toimeksiannon vastuulakimies on Jussi Kari. Turre Legal voi käyttää myös muita lakimiehiä palvelun toteuttamiseen. B. Palvelut suorittaa

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE

EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE EETTINEN OHJEISTO TÄRKEITÄ PERIAATTEITA MEILLÄ TYÖSKENTELEVILLE 1 Vaikka liiketoimintamme kehittyy jatkuvasti, vaatimuksemme eettisestä toiminnasta eivät muutu. Meillä kaikilla on velvollisuus toimia kunnioittavasti

Lisätiedot

YIT:n liiketoimintaperiaatteet

YIT:n liiketoimintaperiaatteet YIT:n liiketoimintaperiaatteet Sisällys 1 Missio, visio ja arvot YIT:n toiminnan perusta 4 2 YIT:n johtamisen periaatteet 6 3 YIT:n suhteet sidosryhmiin 8 3.1 Suhde YIT:n asiakkaisiin 8 3.2 Suhde YIT:n

Lisätiedot

Suominen Oyj:n eettinen ohje

Suominen Oyj:n eettinen ohje 1(8) 26.3.2014 Suominen Oyj:n eettinen ohje Suominen Oyj, Itämerentori 2, 00180 Helsinki Puh. 010 214 300, faksi 09 773 1109, sähköposti etunimi.sukunimi@suominencorp.com Y-tunnus 16801419, kotipaikka

Lisätiedot

Tarkastuskomitean mandaatti

Tarkastuskomitean mandaatti EKP JULKINEN Tarkastuskomitean mandaatti Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on perustanut EKP:n työjärjestyksen artiklan 9a nojalla korkean tason tarkastuskomitean. Se vahvistaa nykyisiä sisäisen ja

Lisätiedot

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria.

1. Lapsen oikeuksien julistus koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien julistuksessa lapsiksi kutsutaan sekä lapsia että nuoria. Lapsen oikeuksien julistus Barnkonventionen på finska för barn och ungdomar YK:n lapsen oikeuksien julistus annettiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien julistuksessa luetellaan oikeudet, jotka jokaisella

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot

Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen Waltti- nettilatauspalvelun käyttöehdot 1. Yleistä Näitä verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Kajaanin kaupungin joukkoliikenteen (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamaan

Lisätiedot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2016 Nämä käyttöehdot ( Käyttöehdot ) sääntelevät Artist Exchange Oy:n ( AEx tai me ) tarjoaman verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Kuinka Dell Bank International d.a.c. käyttää henkilö- ja liiketoimintatietojasi

Kuinka Dell Bank International d.a.c. käyttää henkilö- ja liiketoimintatietojasi Kuinka Dell Bank International d.a.c. käyttää henkilö- ja liiketoimintatietojasi Osa A: Luottotietotoimistot ja petostentorjuntavirarastot 1. Mikä on luottotietotoimisto? Luottotietotoimistot keräävät

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Elämäsi. mahdollisuus!

Elämäsi. mahdollisuus! Elämäsi mahdollisuus! MIKSI partylite PartyLite auttaa sinua aloittamaan sinun elämäntyylisi sopivan liiketoiminnan, jolla voit saavuttaa unelmasi. Miksi PartyLite? Kodin tuoksut ovat kasvava liiketoiminnan

Lisätiedot

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina

Varoitukset turvallisuusjohdon työkaluina Varoitukset johdon työkaluina Juuso Lehtinen jalehtin@cc.hut.fi Kirja - Warnings and Risk Communication Useita kirjoittajia Toimittanut Michael S. Wogalter David M. DeJoy Kenneth R. Laughery Julkaisija:

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA (LIITE POL 29 JA 35-36 ) PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! HÄIRITSEE OPETUSTA TAI MUUTOIN oppilaan huoltajille koulun opettaja

Lisätiedot

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM!

PUUTTUMISKEINO KUULEMINEN ILMOITTAMINEN KIRJAAMINEN TOIMIVALTA HUOM! 1 (6) PUUTTUMINEN JA OJENTAMINEN PERUSOPETUKSESSA Kasvatuskeskustelu ensisijaisena toimena, kun oppilas häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita

Lisätiedot

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää.

Lahjaveroilmoituksen antaa lahjansaaja. Pääsääntöisesti lahjaveroilmoitusta varten ei tarvita liitteitä eikä niitä voi verkkolomakkeella lähettää. Lahjaveroilmoitus -verkkolomake Täyttöohjeet Lomaketta täyttäessäsi etene järjestyksessä täyttäen kaikki pakolliset valkoiset kentät (*) sekä muut ilmoitettavat tiedot. Harmaisiin kenttiin et voi ilmoittaa

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat?

Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Markkinoinnin FAQ mitä ovat hyvät tavat? Technopolis, Vantaa 18.3.2016 OTL, varatuomari Paula Paloranta Keskuskauppakamari Esitys Kilpailijan epäreilu menettely onko mitään tehtävissä? Entä jos haluan

Lisätiedot

EETTISET toimintaperiaatteet 2016

EETTISET toimintaperiaatteet 2016 EETTISET toimintaperiaatteet 2016 1. Tavoitteet ja periaatteet Miksi etiikka on Ifille tärkeää? Yksinkertaisesti siksi, että on oikein toimia eettisesti oikealla tavalla. Mutta siihen on myös vahvoja liiketoiminnallisia

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä

Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Tasa-arvolain syrjintäkiellot työelämässä Mahdollisuus vai taakka? Koulutus työelämän asiantuntijoille 30.4.2015 Eurobarometri 77.4. Syrjintä EU:ssa vuonna 2012. Aineisto kerätty 6/2012. 2 30.4.2015 3

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTEL- MÄSTÄ Liite E Salassapito- ja tietoturvasitoumus 1 (5) VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (5) Salassapito-

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät

Yt-lakikysely Suomen Yrittäjät Yt-lakikysely 2007 Suomen Yrittäjät 28.12.2007 1 YT-lain keskeiset velvoitteet 20 29 työntekijää työllistäville yrityksille Tiedottamisvelvollisuus vähintään 2 kertaa vuodessa yrityksen taloudellisesta

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO VERKOSTOFOORUMI 17.8.2012 KUOPIO Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ilmoitusvelvollisuus ja tutkiminen Petra Kjällman Ensi ja turvakotien liitto, Kirkkohallitus/, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Venäjän kaupan matkustajan muistilista. Elä matkusta Venäjälle!

Venäjän kaupan matkustajan muistilista. Elä matkusta Venäjälle! Venäjän kaupan matkustajan muistilista Elä matkusta Venäjälle! Elä lähde Venäjälle! Miksi? On helpompaa ja järkevämpää kutsua potentiaalinen asiakas ja tai/ammattimedia kotikentälle, jossa kaikki elementit

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen

Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen Asiakastilaisuudet liikkeeseenlaskijoille Maaliskuu 2016 1 Sisältö Velvollisuudet ja luettelot Liiketoimet Palvelun

Lisätiedot

Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa

Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa Tietosuoja sosiaali- ja terveyden huollossa tietohallintoylilääkäri Pirkko Kortekangas, VSSHP Lähi- ja perushoitajien alueellinen koulutuspäivä 19.10.2016 Tyks, T-sairaala, Haartman-Sali VSSHP Kehittämispalvelut

Lisätiedot

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI

SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI SOPIMUS SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA VIETNAMIN SOSIALISTISEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ DIPLOMAATTISTEN TAI KONSULIEDUSTUSTOJEN TAI KANSAINVÄLISISSÄ JÄRJESTÖISSÄ TOIMIVIEN PYSYVIEN EDUSTUSTOJEN

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Klassinen 360 palaute DEMO

Klassinen 360 palaute DEMO Klassinen 3 palaute DEMO Arvion saaja: Erkki Esimerkki 7.9.1 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Klassinen 3 palaute DEMO Sivu 1 / 8 3 ESIMIESTEN ARVIOINTI 3 asteen mittauksessa

Lisätiedot

Tehtävä on kaksiosainen.

Tehtävä on kaksiosainen. YRITYSKAUPPASOPIMUKSET ENNAKKOTEHTÄVÄ TAUSTAKUVAUS ENNAKKOTEHTÄVÄ Juuso Innanen ja Niklas Blomström omistavat tasaosuuksin vuonna 2003 perustamansa suomalaisen Chaos Entertainment Oy:n koko osakekannan.

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ TYÖELÄMÄN PELISÄÄNTÖJÄ 1 TYÖSOPIMUS Ennen töiden alkua on hyvä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit.

Sinnikkyys. Teet paljon töitä saattaaksesi loppuun sen, minkä aloitit. Urheus Olet rohkea henkilö, joka ei peräänny uhkien, haasteiden, vaikeuksien tai kivun edessä. Puhut sen puolesta, mikä on oikein, vaikka kohtaisit vastustusta. Toimit vakaumuksesi mukaan. 1 Sinnikkyys

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot