3-15. Ministeriä innostaa, että kuntien toimintavapaus lisääntyy eikä uusia velvoitteita tule. ANU VEHVILÄINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3-15. Ministeriä innostaa, että kuntien toimintavapaus lisääntyy eikä uusia velvoitteita tule. ANU VEHVILÄINEN"

Transkriptio

1 KUINKA KAUAS ELÄKEPÄIVÄT KARKAAVAT? ELÄKEUUDISTUS EDELLYTTÄÄ MUUTOKSIA IT-JÄRJESTELMIIN IISALMEN IKÄOHJELMA HELPOTTAA ELÄKÖITYMISTÄ EKONOMI KUNTATYÖSSÄ HARVINAINEN ILMIÖ KEVA PÅ SVENSKA S. 27 ANU VEHVILÄINEN VAPAAMPI TULEVAISUUS Ministeriä innostaa, että kuntien toimintavapaus lisääntyy eikä uusia velvoitteita tule.

2 Pääkirjoitus. Sisältö. Puheet ja arki eivät kohtaa Laskelmien ja tutkimusten mukaan on selvää, että työuria pitää pidentää. Yksi keino on nostaa vanhuuseläkkeen ikärajaa. Vuonna 2017 voimaan tulevan uudistuksen myötä eläkeikä nouseekin asteittain. En muista kuulleeni, että työurien pidentämistä olisi kukaan viime aikoina vastustanut juhla- tai muissa puheissa. Aivan toisenlaisia keskusteluja käydään työpaikoilla. Vaikuttaa siltä, että kun paineet tehostamiseen ja säästämiseen johtavat henkilöstön vähentämiseen, monet pitävät parhaana ja pehmeimpänä keinona Eläkkeelle päästään, kun samaan aikaan työttömäksi joudutaan. vanhimpien työntekijöiden siirtymistä tai siirtämistä eläkkeelle. Kuntien ja valtion leipä on tuntunut turvatummalta kuin yksityisellä sektorilla, mutta Kevan tutkimusten mukaan usko turvallisempiin julkisen sektorin työpaikkoihinkin murenee hiljalleen. Yt-neuvottelujen tuoksinassa kuusikymppiset ja vähän nuoremmatkin työntekijät tuntevat olonsa epävarmaksi luvun lamavuosina työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä kasvoi merkittävästi, ja myöhemmin talouden nousun myötä hakemusten määrä jälleen väheni. Ehdottavatko työnantajat iäkkäille työkyvyttömyys- tai muita eläkejärjestelyjä jälleen 2010-luvun puolivälissä ja toistuuko hakemuspiikki? Toisaalta työkaverit kyselevät 60-vuotisjuhliaan lähestyviltä etkö jo haluaisi viettää enemmän aikaa lastenlasten kanssa ja eikös sinulla ole jo asuntolainat maksettuina. Vaatii vähintäänkin pientä itsepäisyyttä, että tässä tilanteessa haluaa jäädä vielä muutamaksi vuodeksi tehostettuun organisaatioon. KANNEN KUVA Carl Bergman kuvasi Anu Vehviläisen JULKAISIJA Keva (33. vuosikerta) PÄÄTOIMITTAJA Jouni Kempas, p , Unioninkatu 43, PL 425, Helsinki TOIMITUSNEUVOSTO Eläköitymisen tai eläkkeelle siirtämisen houkuttelevuus vaikuttaa arkiseen kielenkäyttöömmekin: eläkkeelle päästään, kun samaan aikaan työttömäksi joudutaan. Monet todella nauttivat sosiaalisesti hyväksytystä vapaudestaan, ja eläke tuntuu ansaitulta kiitokselta tehdystä työstä. Työttömyys sitä vastoin voi merkitä ihmiselle ajatusta, että hänet on yksilönä suljettu työn, työmarkkinoiden ja sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle. Työuria on vaikea pidentää ja ikääntyneiden arvostusta ja halua jatkaa työssä lisätä, jos työtä ei ole. Juhlapuheiden ja ihmisten arjessa kokeman välinen ristiriita on kestänyt vuosia, eikä sitä voi helposti poistaa tai edes vähentää. Pelkään, että ristiriita voi nakertaa eläkejärjestelmän muutosten uskottavuutta ja sitä kautta muutosten hyväksyttävyyttä. Asenteet ikääntyviä työntekijöitä kohtaan muuttuvat hitaasti, ja asennemuutokset aiheuttavat muutoksia käytännössä eli avaavat työmahdollisuuksia ikääntyneille vielä hitaammin. Toivon, että puheet ja ihmisten kokema arki alkavat lähestyä toisiaan, kun Suomen talous vihdoin lähtee kasvuun. Jouni Kempas Päätoimittaja Keva: Frederik Forssell, Roman Goebel, Jouni Kempas, Leena Kymäläinen, Tero Manninen, Marjatta Ollila ja Ulla Palmroos Fondamenta Media Oy: Susanna Cygnel, Helinä Hirvikorpi ja Kirsi Poikolainen TOIMITUS Fondamenta Media Oy, Fredrikinkatu 24 A 3, Helsinki TOIMITUSSIHTEERI Susanna Cygnel, ULKOASU Marko von Konow SVENSK ÖVERSÄTTNING Översättningsenheten vid Keva PAINO Libris Oy, Helsinki ISSN , verkkojulkaisu ISSN OSOITELÄHDE Keva, lehtirekisteri TILAUKSET JA OSOITTEENMUUTOKSET 12 Vaikuttaja Kuntaministeri Anu Vehviläinen uskoo, että tulevaisuuden kunta voisi olla enemmän elinvoimaisuuden ja vetovoiman moottori kuin peruspalveluautomaatti. Joka tapauksessa kunnan tehtävät muuttuvat ja toimintavapaus lisääntyy. 2 PÄÄKIRJOITUS 4 SUOMEN KUVIA. Aamulenkki. 6 OTTEITA. Kevan sijoitukset tuottivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla hyvin. Sote-alueiden eläkkeet Kevaan. Kuntajohtajat somettavat työssään. Kevan työelämäasiantuntija Satu Haapakoski tuntee kuntien henkilöstöpalvelutarpeet. Pelastuslaitosten työhyvinvointi myötätuulessa. Karoliina Kiuru lakiasianjohtajaksi. 22 KEVA. It-johtaja Paula Sivunen kertoo, että eläkeuudistuksen takia Kevan tietojärjestelmiä pitää muuttaa melkoisesti. 24 ELÄMÄÄ ARJESSA. Ekonomi Sami Sipilä on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän talousjohtaja ja harvinaisuus kunta-alalla. 26 KOMMUUNISTI ihmettelee kreikkalaista eläkejuttua. 27 KEVA PÅ SVENSKA. Ledaren. I Idensalmi används ett nytt program för planering av pensioneringen. Kommunminister Anu Vehviläinen gläder sig över kommunernas nya handlingsfrihet. Pensionsreformen förlänger yrkeskarriärerna för att pensionerna också framöver ska kunna betalas med arbetstagarnas pengar. Pensionsreformen kräver betydande ändringar i Kevas datasystem. 16 Reportaasi Eläkeiän alaraja nousee. Tavoitteena on pidentää työuria, jotta eläkkeet maksettaisiin jatkossakin työtätekevien rahoilla. Se vaikuttaa muun muassa kirjastosihteerin, sairaanhoitajan ja nuorisotyöntekijän eläkeikään. PALSTAT 6 LUOTTAMUKSELLA. Työterveyslaitoksen Antti Koivula korostaa työntekijän arvoa monimutkaisten asioiden ratkaisijana. 9 NÄIN SEN TEIMME. Iisalmessa ikäohjelma auttaa eläkkeelle siirtymisen suunnittelussa. 10 MITEN ON? Hannele Kantanen kertoo, nostaako kuntoutus eläkeikää. 11 TUTKITUSTI. Kuntajohtajien hyvinvointi tutkittiin. 2 KEVA KEVA 3

3 Suomen kuvia. Suomen kuvia. Aamulenkki Haukiputaan Pallon jalkapalloilijat tekevät aamulenkkiään Oulujoen varrella. He valmistautuvat illan otteluun Rovaniemen FC Santa Clausia vastaan. Tämä Lasaretinsaari on yksi Oulun hienoimpia paikkoja ja vain noin kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Ennen vanhaan tässä kuohusi vapaa Merikoski, mutta se padottiin jo 1940-luvulla. Oulu on merenrantakaupunki, vaikkei sitä aina muisteta Oulujoki johdattaa lopulta avomerelle. Illan peli päättyi 8 1 Haukiputaan Pallon voittoon, joten aamulenkki Pohjois-Pohjanmaan kulttuurimaisemassa kannatti. Valokuvaaja Kai Tirkkonen, Oulu 4 KEVA KEVA 5

4 Luottamuksella. Otteita. Rohkeasti työhyvinvoinnin tukena Meillä ei ole enää yksinkertaisia töitä, vaan ihmisten pitää oppia nopeasti paljon ja hallita monimutkaisia asioita. Oleellista on kehittää työtä, teknologiaa ja ihmistä kokonaisuutena, sanoo Työterveyslaitoksen uusi pääjohtaja Antti Koivula. Miksi työssäjaksaminen ja työterveys ovat tärkeitä teemoja? Kaikki lähtee hyvinvoivasta ja motivoituneesta työntekijästä. Suomessa työväestö on keskimäärin vanhempaa kuin muualla, joten meidän on erityisen tärkeää huolehtia ikääntyvien työkyvyn ja -ilon säilymisestä. Mitä on jo saavutettu ja mitä vielä tehtävänä? Tilastojen valossa on menty eteenpäin: muun muassa työtapaturmien määrät ovat vähentyneet. Mutta uusia haasteita tulee. Digitalisaatio muuttaa työtehtäviä ja työn tekemisen tapoja. Oleellista on kehittää työtä, teknologiaa ja ihmistä kokonaisuutena eikä kutakin erikseen. Millainen on työhyvinvointijohtamisen tulevaisuus? Yksilön arvo monimutkaisten asioiden ratkaisijana kasvaa koko ajan. Uskon, että kaikki työntekijät tuntevat parhaiten oman työnsä, ja siksi he ovat parhaita ihmisiä vastaamaan oman työnsä johtamisesta. Johtajien tehtävänä on edellytysten luominen ja työntekijöiden tukeminen. Meillä on oltava kyky nähdä uudella tavalla ja rohkeutta tehdä asioita ajoissa. Samalla on hyväksyttävä, että matkan varrelle osuu epäonnistumisiakin. Kuinka hallitusohjelma vaikuttaa työhyvinvoinnin edistämisen raameihin? Tämä syksy ratkaisee pitkälti suunnan. Meillä on poikkeuksellisen paljon päätettävää. Yhteiskuntasopimuksen piti sisältää monia työelämän ja työhyvinvoinnin elementtejä, kuten eläkeasioita, työterveyshuoltoa, työaikaa ja kuntoutuslinjauksia. Monet työelämää kehittävät systeemimme on viritetty suurten yritysten tarpeisiin. Suomi vastaa kasvuhaasteeseen melko varmasti yrittäjyyden, start-up:ien ja pkyritysten voimin. On mietittävä, miten työsuojelu, työterveyshuolto ja työhyvinvointi kehitetään vastaamaan näiden kasvua edistävien ryhmien tarpeita. Muutamankin tunnin työaika tuntuu tuskalliselta, jos ihminen ei selviä töistään tai työilmapiiri on huono, huomauttaa Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula. Miten työaikojen pidentäminen vaikuttaa työhyvinvointiin? Muutamien tuntien muutokset viikkotyöajoissa eivät ole useimmille kriittisiä, mutta jotkin erityisryhmät, kuten pienten lasten vanhemmat ja osatyökykyiset, tarvitsevat tukea. Jos työhyvinvointi ei ole kunnossa esimerkiksi ihminen ei selviä töistään, yksikössä on huono työilmapiiri tai esimieheltä ei saa tukea - neljänkin tunnin työaika tuntuu tuskalliselta. Toisaalta monet tekevät ylitöitä mielellään, kun työ vie mukanaan. Pitäisi varmistaa, että ihmiset lepäävät riittävästi. TEKSTI SARI ALHAVA / KUVA RISTO TÖRRÖ Keva onnistui hyvin sijoituksissaan KEVAN SIJOITUKSET TUOTTIVAT vuoden ensimmäisellä puoliskolla 6,6 prosenttia, mikä on erittäin hyvä saavutus epävakailla markkinoilla. Sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 44,9 miljardia. Euromääräinen tuotto oli 2,8 miljardia. Paras tuotto tuli osakkeista ja osakerahastoista, peräti 13,6 prosenttia. Korko sijoitusten tuotto oli 1,8 prosenttia ja kiinteistösijoitusten 3,5 prosenttia. Keva myi riskipitoisia sijoituksiaan alkuvuoden aikana, minkä seurauksena likvidien varojen määrä oli kesäkuun lopussa ennätysmäisesti yli neljä miljardia. Alkuvuoden myynnit vähentävät menetyksiämme osakekurssien laskiessa, kertoo sijoitusjohtaja Ari Huotari. Hän kuvailee vuoden alkukuukausia suorastaan epätodellisen suopeaksi sijoittajille. Siksi olikin perusteltua myydä osa sijoitussalkusta. Kertynyt käteiskassa, joka on nyt suurempi kuin koskaan aikaisemmin Kevan sijoitushistoriassa, mahdollistaa tarvittaessa tarttumisen nopeasti uusiin, hyviin sijoituskohteisiin. Huotarin mukaan Keva pyrkii edelleen lisäämään kiinteistöjen osuutta sijoitussalkussaan. Tällä hetkellä niiden osuus on noin kuusi prosenttia. Epävarmassa taloustilanteessa kiinteistöt tarjoavat vakaata kassavirtaa ja inflaatiosuojaa, Huotari perustelee. Suomen taloustilanne näyttää nyt kehnolta ja saattaa vielä heiketäkin, mutta Huotarin mukaan se ei vaikuta isommin Kevan sijoituksiin, koska kiinteistöjä lukuun ottamatta niiden painopiste on muualla kuin kotimaisissa kohteissa. Kevan sijoitusvarallisuudesta korkosijoitusten osuus oli kesäkuun lopussa 44,2 prosenttia, osakkeiden ja osakerahastojen 36,5, kiinteistösijoitusten 6,3, pääomasijoitusten ja noteeraamattomien sijoitusten 6,2, hedge-rahastojen 6,2 ja hyödykesijoitusten 0,6 prosenttia. Kuntajohtaja somettaa KEVAN LUVUT Joka neljäs kuntajohtaja hyödyntää sosiaalista mediaa omassa johtamisessaan. Eniten sitä käyttävät naiset, nuoret ja suurten kaupunkien johtajat. Sosiaalisen median avulla kuntajohtaja saa pidettyä yllä aktiivista vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa ja tiedotettua kunnan asioista. Myös oman johtamisen näkyväksi tuominen ja henkilöbrändin kehittäminen luonnistuvat somessa. Haasteeksi muodostuu helposti se, että sosiaalisen median kautta on vaivatonta antaa julkista kansalaispalautetta ja sen läpikäyminen kuormittaa. Kuntajohtajien suhdetta sosiaaliseen mediaan tarkasteltiin osana Kevan ja Kuntajohtajat ry:n toteuttamaa Kuntajohtajien työhyvinvointi -tutkimusta henkilöä siirtyi tammi-kesäkuussa vanhuuseläkkeelle kunnan, valtion tai kirkon palveluksesta. Vanhuuseläkkeelle jäätiin keskimäärin 64 -vuotiaana. Sote-alueiden eläkkeet Kevaan Noin kuntatyöntekijän työnantaja vaihtuu soteuudistuksen myötä. KUNNAT JA KUNTAYHTYMÄT eivät jatkossa enää tuota sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja, ehdottaa sosiaalija terveydenhuollon uudistukseen sekä itsehallintoalueiden perustamiseen perehtynyt selvityshenkilötyöryhmä. Tehtävät siirtyvät perustettaville itsehallintoalueille. Tämä merkitsee mittavaa omaisuuden ja henkilöstön siirtoa pois kunnilta. Henkilöstön siirroissa noudatetaan liikkeenluovutusperiaatetta. Ehdotuksen mukaan itsehallintoalueen henkilöstön asemaan, palvelussuhteen ehtoihin sekä eläketurvaan ja eläkejärjestelmään olisi perusteltua soveltaa kuntien henkilöstöä koskevia säädöksiä. Eläkevakuutukset tulisi hoitaa keskitetysti Kevassa, eli samoin kuin jos henkilöstö pysyisi kunnan palveluksessa, sanoo selvitystyöryhmän puheenjohtaja, Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti. Ehdotettu ratkaisu vaatii muutoksia lainsäädäntöön, mutta kyseessä on kuntatalouden ja eläkejärjestelmän vakauden kannalta erittäin tärkeä asia. Työnantajan muutos koskee lähes puolta KuEL-vakuutetuista. Jos näin iso osa eläkevakuutetuista siirtyisi muualle, vaikutus kuntatalouteen olisi dramaattinen jo kertyneiden eläkevastuiden kannalta, Kevan toimitusjohtaja Jukka Männistö kommentoi. On hienoa, että Pöystin johtama työryhmä on ottanut huomioon tämän näkökulman. Se osoittaa, että työryhmä on tehnyt tarkkaa ja harkittua työtä. TEKSTI KATARIINA KRABBE / KUVA CARL BERGMAN 6 KEVA KEVA 7

5 Otteita. Näin sen teimme. Jotta töissä voitaisiin hyvin Työelämäasiantuntija Satu Haapakoski tietää, millaista tukea kuntien henkilöstöpalvelut tarvitsevat. Kun Satu Haapakoski, 43, työskenteli Hämeenlinnan kaupungin henkilöstöpalveluissa, hän osallistui Kevan järjestämiin työpajoihin ja seminaareihin. Mielen perukoille jäi muhimaan, että tekevätpä he mielenkiintoista työtä. Kun Kevassa avautui viime syksynä työelämäasiantuntijan pesti, Haapakoski tiesi sen olevan häntä varten. Työhyvinvoinnin asiat ovat aina kiinnostaneet minua. Tällä hetkellä kirjoitan työn ohella työoikeudellista gradua, jonka aiheena on työnantajan oikeudelliset velvoitteet työurien pidentämisessä. Olen saanut työpaikalta paljon ideoita ja inspiraatiota, Haapakoski kertoo. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja sosiaalipyskologi. Tänä syksynä hän valmistuu myös hallintotieteiden maisteriksi. Haapakoski työskentelee Työelämäpalvelut-yksikön kehittämistiimissä. Hänen vastuullaan on erityisesti aktiivisen tuen toimintatapa, siihen liittyvä kehittäminen ja konsultaatio asiakasorganisaatioihin päin. Aktiivisen tuen toimintatapa tarkoittaa tapaa, jolla organisaatiossa johdetaan työntekijöiden työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Eli mitä esimiehet ja työyhteisöt tekevät, jotta ihmiset viihtyisivät töissä mahdollisimman pitkään. Olemme kehittäneet työpaikoille myös aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalun, joka julkaistaan netissä. Minä konsultoin tarvittaessa, jotta organisaatio pääsee eteenpäin. Yksikön asiakkaita ovat kaikki kunnat, kaupungit, kirkko ja Kela. Haapakosken viimeisin isompi projekti oli Oulun hiippakunnan seurakuntien kehittämishanke, joka vei hänet useaan otteeseen Ouluun kehittämisryhmän tapaamiseen. Palveluun kuului myös seurakuntien esimiesten valmennusta. Työelämäasiantuntijat tekevät myös työhyvinvointikyselyjä. Ne ovat laajoja puolen vuoden kehittämishankkeita, joihin haetaan kaksi kertaa vuodessa. TEKSTI VIRPI MELLERI KUVA CARL BERGMAN Pelastuslaitokset myötätuuleen Pelastuslaitosten työhyvinvointi- ja turvallisuusasiat ovat saaneet uutta pontta. Sisäasiainministeriön asettaman valtakunnallisen yhteistyöelimen tehtävänä oli noin neljän vuoden aikana laajasti tarkastella pelastuslaitosten työturvallisuus- ja työterveysasioita sekä pohtia ratkaisuja havaittuihin ongelmiin. Suuntaviivoja vedettiin ja toimintamalleja rakennettiin. Nyt on luotu hedelmällinen pohja toimivien käytäntöjen rakentamiseen yhdessä. Merkittävintä on, että sekä työnantaja- että työntekijäpuolet sitoutuvat pelastuslaitosten työhyvinvoinnin edistämiseen, kertoo Kevan ylilääkäri Lisbeth Forsman-Grönholm, yksi yhteistyöelimen jäsen. Projektin tärkeä osa, työhyvinvointikysely toteutettiin toissa keväänä. Sen tavoitteena oli saada valtakunnallisesti tietoa pelastuslaitosten henkilöstön, kuten palomiesten ja ensihoitajien työhyvinvoinnista. Pelastuslaitosten työntekijät kokevat vastausten perusteella työssään vahvuuksina muun muassa osaamisen, työn tavoitteiden selkeyden, sitoutumisen, hyvän fyysisen ja henkisen kunnon sekä työn ja vapaa-ajan välisen tasapainon. Kehittämistä olisi esimerkiksi johtamisen avoimuudessa ja oikeudenmukaisuudessa, työuran kehittymismahdollisuuksissa ja työhyvinvoinnissa. Huolta herätti pelko, ettei pääsisi terveenä eläkkeelle. Kyselyssä selvisi, että pelastuslaitosten työhyvinvointia pitää pilkkoa pienempiin paloihin. Eri osa-alueita edistetään keskenään täysin erilaisin työkaluin. Siksi muodostettiin työryhmiä, jotka pureutuivat kukin yhtä tiettyä asiantuntijuutta vaativiin kysymyksiin, Forsman-Grönholm luonnehtii. INFOKIERTUE ELÄKEUUDISTUKSESTA Keva järjestää vuonna 2017 voimaan tulevasta eläkeuudistuksesta kertovan infokiertueen ensi vuoden tammi toukokuussa. Eläkeuudistusinfoja järjestetään ympäri Suomen, yhteensä 60 suomenkielistä ja 10 ruotsinkielistä tilaisuutta. Lisää tietoa: (Tapahtumat) Terveenä ja tyytyväisenä eläkkeelle Eläkkeelle siirtyminen on monelle henkilökohtainen asia. Siksi Iisalmessa kehitettiin esimiesten työkalu kehityskeskusteluihin. Työuran loppupuolella työntekijän työkyky ja hyvinvointi sekä työuran summittainen kesto ovat työnantajalle tärkeitä tietoja. Ensisijaisesti haluamme huolehtia työntekijän jaksamisesta työuran loppuvaiheessa. Kun tiedämme, missä mennään, voimme tarjota juuri oikeanlaista tukea tarvittaessa, toteaa Iisalmen kaupungin henkilöstöpäällikkö Sinikka Laatikainen. Tiedot auttavat myös henkilöstösuunnittelussa. Rekrytointi ja perehdytys pystytään aloittamaan ajoissa, kun eläköitymisaikeet tiedetään. Virka- ja työehtosopimuksen mukaan ilmoitus eläkkeelle jäämisestä voidaan tehdä työnantajan näkökulmasta melko myöhään. Töihin jäävien työntekijöiden jaksamisen kannalta on tärkeää, ettei jouduta toimimaan pitkiä aikoja vajaamiehityksellä, Laatikainen jatkaa. IISALMESSA ON LAADITTU Lähellä eläkeikää -ohjeistus esimiehen työkaluksi. Siinä on muun muassa kysymyksiä työuran loppupuolelta. Ohjeistusta käytetään kehityskeskusteluissa tasapuolisesti kaikilla organisaatiotasoilla joka vuosi siitä lähtien, kun työntekijä täyttää 60 vuotta. Utelut työkyvystä ja eläkesuunnitelmista eivät siis tule kenellekään yllätyksenä, sillä samat kysymykset esitetään kaikille. Tänä vuonna 60 täyttänyt Elli Kettunen keskusteli toukokuussa esimiehensä kanssa ensimmäistä kertaa uuden mallin mukaisesti. Kävimme asiat aika nopeasti läpi, koska edellisestä kehityskeskustelusta ei ollut kulunut kauan. Kirjasimme minun ja työyksikköni tämän hetken tilanteen, Kettunen sanoo ja kertoo jatkavansa työuraansa näillä näkymin vielä kolme vuotta. Kettunen on päiväkodin johtajana itsekin esimies ja pitää ohjeistusta tarpeellisena. Elli Kettunen, 60, aikoo jatkaa työuraansa vielä 3 vuotta. Henkilöstöjohtaja Sinikka Laatikainen kertoo, että Iisalmessa halutaan ihmiset terveenä eläkkeelle. Tähän on koottu hienosti kaikki työssä jaksamista edistävät keinot. Tämä työ on fyysisesti raskasta. On tärkeä tietää, miten työntekijää voi tukea, että hän pystyisi tekemään töitä eläkeikään saakka tai ainakin mahdollisimman lähelle sitä. Työaikajoustot ovat mahdollisia. Olemme myös antaneet eläkeikää lähestyville enemmän päiväunille nukuttamisvuoroja, jolloin pääsee lepuuttamaan jalkoja ja olemaan meluttomassa tilassa. Olemme lisäksi siirtäneet heitä isompien lasten ryhmiin, joissa ei ole niin paljon nostamista, Kettunen kertoo. ELÄKKEELLE JÄÄMINEN on ainutkertainen, herkkäkin tapahtuma. Haluamme kunnioittaa selkeällä toimintamallilla työntekijää ja hänen työuraansa. Tavoitteenamme on, että jokainen työntekijä lähtee meiltä eläkkeelle terveenä ja tyytyväisenä, Sinikka Laatikainen sanoo. Lähellä eläkeikää -ohjeistus on osa huhtikuussa käyttöön otettua Iisalmen ikäohjelmaa. Siinä käsitellään laajemmin ikäjohtamista eli eri-ikäisten työntekijöiden tarpeiden huomioon ottamista työpaikalla. Ohjelma kattaa koko työuran: työelämään astuminen, erilaiset haasteet sekä kriisit työvuosien varrella ja vanhuuseläkkeelle jääminen. TEKSTI SARI ALHAVA / KUVA RISTO ANTIKAINEN IISALMEN OHJEISTUS LÄHELLE ELÄKEIKÄÄ Eläköitymisen pelisäännöt ovat esimiehen työkalu kaikkien yli 60-vuotiaiden työntekijöiden vuosittaisissa kehityskeskustelussa. Tarkoitus on selvittää, mitä tukea työntekijä tarvitsee työssä jaksamiseen, ja milloin voi olla tarve rekrytoida uusia työntekijöitä eläkkeelle jäävien tilalle. Työyhteisöstä nousi esiin neljä kehitysaluetta, jotka haluttiin ohjelmaan: työkyvyn ylläpitäminen, henkilöstön osaaminen, työn ja työajan joustot sekä työyhteisön kehittäminen. Ikäohjelman tavoitteena on henkilöstön hyvinvointi, sairauspoissaolojen vähentäminen, resurssien riittäminen palvelujen tuottamiseen ja kuntalaisten palvelujen joustavuus. 8 KEVA KEVA 9

6 Otteita. Tutkitusti. Ota yhteyttä asiakaspäällikköösi KEVASSA JOKAISELLA työnantajaasiakkaalla on oma asiakaspäällikkö, johon voi olla yhteydessä kaikissa asioissa. Asiakkaiden on sujuva toimia Kevan kanssa, kun tuttu asiakasvastaava hoitaa asioita. Palvelu nopeutuu, kun ei tarvitse pohtia, minne päin Kevaa missäkin asiassa tarvitsee olla yhteydessä, kertoo asiakkuuspäällikkö Jaana Kekäläinen. Yleisimmin asiakaspäällikön kanssa käydään läpi eläkemaksuihin vaikuttavia asioita, yhtiöittämisiä, työkykyj ohtamista ja Kevan tarjoamia palveluja. Uudet asiakkaat saavat perehdytystä Kevassa asioimiseen. Kaikissa asiakasorganisaatioissa ei pystytä käymään, mutta tarkoituksena on, että jokaiseen työnantaja-asiakkaaseen ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä vähintään kerran vuodessa. Keva on jatkossa yhä aktiivisempi ja asiakkaita aiempaa tarkemmalla korvalla kuunteleva eläketalo. Työnantajan oma asiakasvastaava on osa uutta asiakaskeskeistä ajattelutapaa, jota on rakennettu viime syksystä alkaen. Samalla pyritään parantamaan palvelujen vaikuttavuutta, esimerkiksi suuntaamaan työkykyjohtamista tukevia palveluja asiakkaille, joille ne ovat eniten hyödyksi. Tavoitteena on myös hyödyttää mahdollisimman monia vakuutettuja. Asiakasprosessien ja asiakkuuksien johtamisen jäntevöittämisellä pystymme parantamaan asiakaskokemusta, tarjoamaan palvelujamme yhä vaikuttavammin ja olemaan yhä lähempänä asiakkaita, kertoo Kevan asiakkuustoiminnasta vastaava varatoimitusjohtaja Kimmo Mikander. miten on? Nostaako kuntoutus eläkeikää? KYSYMYS: Olen ollut kuutisen vuotta osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Täytin keväällä 63 vuotta. Kuvittelin, että voin silloin lopettaa työt ja saan täyden eläkkeen. Mutta mitään ei kuulunut, joten kysyin asiasta ja sain vastauksen, että eläkkeeni muuttuu vanhuus eläkkeeksi vasta noin vuoden päästä. Työpaikallani on ollut muitakin osatyökyvyttömyyseläkeläisiä, ja he ovat päässeet täydelle eläkkeelle 63-vuotiaina. Minulle sanottiin, että oltuani aiemmin kuntoutuksessa eläkeikäni on korkeampi. Miten se voi vaikuttaa, kun kuntoutuksesta on kulunut jo melkein kymmenen vuotta? VASTAUS: Olet todennäköisesti saanut kuntoutuksesi aikana joko kuntoutusrahaa tai kuntoutustukea ja se todellakin on syynä siihen, ettet saa vanhuuseläkettäsi vielä 63-vuotiaana. Kun työkyvyttömyyseläke alkaa kuntoutusrahan tai kuntoutustuen jälkeen, eläkettä ei lasketa uudelleen vaan se määräytyy ns. entisin perustein. Se tarkoittaa, että eläke on samansuuruinen kuin aiempi kuntoutusetuuskin oli. Näin tehdään, kun eläke alkaa välittömästi kuntoutusetuuden päättyessä tai kuntoutusetuuden päättymisestä on kulunut alle kaksi vuotta. Työkyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi siinä iässä, joka henkilöllä oli työkyvyttömyyden alkaessa. Kuntoutusraha ja kuntoutustuki lasketaan samoin periaattein kuin työkyvyttömyyseläke. Näin ollen VOIT ANTAA PALAUTETTA osoitteessa OTK KAROLIINA KIURU on aloittanut työnsä Kevan uutena lakiasiainjohtajana. Hän seuraa tehtävässä eläkkeelle siirtynyttä Anne Perälehto-Virkkalaa. Keva ja eläkeala lakeineen ovat tulleet Kiurulle tutuksi jo vuodesta Edellisessä tehtävässään lakiasianpäällikkönä hän muun muassa osallistui julkisten eläkelakien yhdistämisen ja eläkeuudistuksen valmistelun taustatyöhön. - On tulossa jännittävä syksy. Kiinnostava nähdä, millaisia asioita eläkeuudistuksen ja kuntoutusetuuden alkamisajankohta on määrännyt sinulle sen iän, jossa eläkkeesi muuttuu vanhuuseläkkeeksi. Ja kun kuntoutusetuus on alkanut ennen vuotta 2006, se on laskettu silloin voimassa olleiden säännösten mukaan. Vuonna 2005 voimaan tulleen muutoksen mukaan vuonna 2006 tai sen jälkeen alkanut osatyökyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 63 vuoden iässä (tai sitä alemmassa ammatillisessa eläkeiässä). Mutta vaikka osatyökyvyttömyyseläke olisi alkanut vuonna 2006 tai sen jälkeen, se saattaa silti olla ns. vanhojen sääntöjen mukainen. Jos työkyvyttömyyseläke on myönnetty entisin perustein, se on määräytynyt ensimmäisen päätöksen antamisajankohdan mukaan. Jos on esimerkiksi myönnetty useita määräaikaisia eläkkeitä, se ensimmäinen päätös, jossa eläkkeen määrä on laskettu, saattaa olla useiden vuosien takaa. Jos eläke on määräytynyt entisin perustein, siitä on aina maininta eläkepäätöksessä. Kevan eläketiedottaja Hannele Kantanen vastaa tällä palstalla lukijoiden kysymyksiin. Kiuru lakiyksikön johtoon Kevasta annettavan lain eduskuntakäsittelyssä nousee esille, hän pohtii. Kiurun johtama lakiyksikkö palvelee koko Kevaa esimerkiksi eläkelakien tulkinnassa, ja hän osallistuu Kevan toimintaan liittyvien lakien valmisteluun. - Teen läheisesti työtä Kevan johdon ja kaikkien kevalaisten kanssa. Se on yksi tämän uuden tehtäväni parhaista puolista. Kiuru on tutustunut Kevan toimintaan myös Kevan hallituksen, valtuuskunnan ja johtoryhmän sihteerinä. Työ antaa, kantaa ja kuormittaa Kuntajohtaja on tyytyväinen ja vahva työssään, vaikka elämä on tasapainoilua muutoksen, stressin, tekemättömien töiden ja perhe-elämän välillä. Kunnan johtaminen on selvästikin inspiroivaa työtä, sillä usea kuntajohtaja tuntee itsensä vahvaksi, tarmokkaaksi ja innostuneeksi. Työ tuo tyydytystä ja antaa voimavaroja. Tehtävään hakeutuu henkilöitä, jotka nauttivat työskentelystä näköalapaikalla poliittisen vallan ja kuntalaisten välimaastossa. Kuntajohtajana voi oikeasti vaikuttaa asioihin, perustelee Kurikan kaupunginjohtaja Paavo Tyrväinen, Suomen Kuntajohtajat Ry puheenjohtaja. Kuntajohtajien työkyky ja työtyytyväisyys ovat korkealla, sillä selvästi isoin osa kokee voivansa työssään henkisesti hyvin tai jopa erinomaisesti. Palkkauskin on kunnossa eli tehtävien vaativuus ja siitä saatava korvaus ovat tasapainossa. Tiedot perustuvat elokuussa julkaistuun Kevan ja Suomen Kuntajohtajat Ry:n tutkimukseen. VAAKAKUPISSA TYÖN TUOMAN tyydytyksen kanssa painavat kuormittavat tekijät, joita kyllä riittää kunnan ruorissa. Stressiä kokee reilusti yli puolet. Nyt meneillään olevat sote-uudistukset ja kuntarakenteiden muutokset yhdistettynä julkisen talouden heikkoon tilanteeseen ovat omiaan lisäämään stressiä. Mutta paineita pitää tässä työssä sietää, Tyrväinen huomauttaa. Kuntajohtaja viipyy työssä keskimäärin 49,5 tuntia viikossa, mutta silti tekemättömät työt tuntuvat kasaantuvan. Samaan aikaan monella on tunne siitä, että kotiasioita tulee laiminlyötyä päivittäin. Kuntajohtaja on käytännössä aina töissä. Hän elää jatkuvasti läsnä kuntalaisten arjessa, oli virka-aika mikä tahansa, Tyrväinen kertoo. PERHE ON KUNTAJOHTAJAN tärkein tukija, vaikka sille ei aina liikekään aikaa. Myös kunnan hallituksen puheenjohtaja, johtoryhmän jäsenet, ystävät ja toiset kuntajohtajat kuuluvat tukiverkostoon. Lisäksi etenkin poliittiset päättäjät ovat tärkeä viiteryhmä. Kaikkein eniten kuntajohtajan työtä tukisi avoin keskustelu johtavien poliitikkojen kanssa, Tyrväinen kiteyttää. Kaksi kolmesta kuntajohtajasta käy kehityskeskusteluja esimiehensä, kuten kunnan hallituksen tai valtuuston puheenjohtajan, kanssa. Keskustelujen koetaan vastaavan tarpeita ja odotuksia. Kahdella kolmesta on johtajasopimus, jossa määritellään ehtoja työtehtäviin, palkitsemiseen ja irtisanomiseen. Kehityskeskustelut ovat tärkeitä. Niihin pitää liittää tuloskeskustelu eli sen läpikäyminen, mitä kunnanjohtajalta odotetaan, Tyrväinen toteaa. Hänelle Kurikka on kuudes johdettava kunta. Paras kombinaatio kunnanjohtajan kehityskeskustelussa on itse työrukkasen lisäksi kunnan valtuuston puheenjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Joskus minulla on ollut pöydän toisella puolella kokonainen johtajistorivi, mutta se ei ole hedelmällisin keskusteluasetelma. ETENKIN NYT KUNNISSA velloo muutos ja siihen lähes jokainen kuntajohtaja on mielestään valmis. Noin joka kolmannes kuntajohtajista sanoo, että keskustelu rakenteellisista uudistuksista vaikuttaa työhyvinvointiin. Siitä huolimatta myllerrykset eivät ihan helposti pääse kuntajohtajan ihon alle, sillä melko harva pelkää oman työpaikkansa puolesta ja aika monella on suunnitelma siltä varalta, että työ loppuu. TEKSTI SUSANNA CYGNEL / KUVITUS ANNA-KAISA JORMANAINEN MIKÄ TUTKIMUS? Keva toteutti Kuntajohtajien työhyvinvointi tutkimuksen Suomen Kuntajohtajat Ry:n kanssa. Kyselyyn vastasi yhteensä 146 kuntajohtajaa (vastausprosentti 48). 10 KEVA KEVA 11

7 Vaikuttaja. Vaikuttaja. Lisää vapautta kunnille Kuntaministeri Anu Vehviläinen haastaa kuntapäättäjät pohtimaan: ehkä kunta on tulevaisuudessa enemmän elinvoiman edistäjä kuin peruspalveluautomaatti. TEKSTI HELINÄ HIRVIKORPI / KUVAT CARL BERGMAN usi hallitus on strategiansa luonut. Menossa on hallitusohjelman täsmentäminen ja toimeenpano. Kuntaja uudistusministeri Anu Vehviläinen on innostunut siitä, että kunnat saavat lisää toimintavapautta. Kunnat tuntevat parhaiten omat olosuhteensa. Toimintaympäristöt ovat varsin erilaisia, joten asiat eivät ole useinkaan monistettavia. Jyrki Kataisen hallitus päätti, että kuntien tehtäviin ja velvoitteisiin haetaan säästöjä miljardilla eurolla. Konsensus on myös siitä, että kunnille pitää suoda enemmän toimintavapautta, ministeri Vehviläinen sanoo. Kuntaministeri Henna Virkkusen aikana laskettiin, että kunnilla oli 535 tehtävää ja lähes tuhat velvoitetta. Parin viime vuoden aikana on tehtäviä vielä lisätty. Nyt hallitusohjelmassa luvataan, ettei tehtäviä ja velvoitteita lisätä. Uudet tehtävät syntyvät Vehviläisen mukaan usein niin, että eduskunta tekee erityislainsäädäntöä hyvissä aikeissa ihmisten elinolojen parantamiseksi ja samalla aina syntyy kunnille uusia velvoitteita. On laadittava selvityksiä ja suunnitelmia. Valvontaviranomaiset haluavat omia raporttejaan. Näin kuntien elämästä on tehty melko säädeltyä. Suomi on kansainvälisestikin varsin lainsäädäntöintensiivinen maa. Monet asiat on säädelty lakitasolla. Perustuslakikin on varsin velvoittava. Ministeri Vehviläinen arvioi, että kunnissa myös alempitasoisesta ohjauksesta on tullut velvoittavaa. Suositukset nähdään usein kuin määräävä laki. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa raportointi vie paljon varsinaista toiminta-aikaa, eli aikaa ihmisten kohtaamiselta. KUNNAT SAAVAT VAPAAMMAT kädet järjestää palvelunsa ja soveltaa määräyksiä. Tässä täytyy olla tarkka, ettei sovelleta miten tahansa. Palveluissa täytyy säilyttää ihmisten tasavertaisuus. Toimintavapaus voi olla vaikka sitä, että ei anneta täsmällisiä ryhmäkokosäädöksiä siitä, minkä verran luokassa on oppilaita, mitkä ovat päivähoidon ryhmäkoot tai henkilöstömitoitukset. Liikkumavaraa täytyy olla, koska silläkin on merkitystä, millainen ryhmä on koostumukseltaan, Vehviläinen linjaa. Hänen mielestään kunnat voivat myös itse hakea luovia ratkaisuja yhteistyössä toistensa kanssa. Esimerkiksi tuskin mikään kunta haluaa lopettaa kirjastoaan, onhan se tärkein kulttuuripalvelu kunnassa, mutta aineistot voivat olla kuntien yhteistä. Otan esimerkin omasta maakunnastani Pohjois-Karjalasta: Liperi alkoi kokeilla vuonna 2012 tuntiperusteista maksua päivähoidossa, ja nyt on jo hyvät tulokset asukkaan kunnassa on saatu lähes puolen miljoonan säästöt vuositasolla. Valtioneuvoston linnassa ei välttämättä tiedetä kuntien paikallisia haasteita, ja kunnat ovat itse parhaita asiantuntijoita. Minusta on tärkeää, että kunnat hakevat myös itse omia malleja, ovat innovatiivisia ja kokeilevat rohkeasti. Esimerkiksi kyytipalvelujen järjestämisessä Kelan, sosiaali- ja terveyspalvelun sekä sivistyspuolen kuljetuksissa varoja voidaan käyttää tehokkaammin. HALLITUSOHJELMAN MAINITSEMA suurpiirteisempi ohjaus ei Vehviläisen mukaan tarkoita sitä, ettei millään ole mitään väliä. Tärkeintä on katsoa tiukan sääntelyn sijaan, mitä tulokset ovat ja millaisia palveluja ihmiset saavat, eikä ensisijaisesti sitä, millä keinoin kuntalaisten tasavertainen palvelu on saavutettu. Kunnat saavat aiempaa vapaammat kädet. Suosituksia on usein pidetty kuin lakina, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen sanoo. 12 KEVA KEVA 13

8 Vaikuttaja. Kunnilla on vahva itsemääräämisoikeus. Se on Vehviläisen mielestä erittäin tärkeä ja sitä pitää kunnioittaa. Esimerkiksi kuntaliitoksiin ei voida pakottaa, vaan niitä on tehtävä vapaaehtoisuuden pohjalta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus on ministeri Juha Rehulan vastuulla, ja siinä asioita ratkaistaan kuntien puolesta. Kunnat ovat uuden edessä: kuntien rooli ja tehtävät muuttuvat sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut ovat isommilla harteilla. Nyt on aihetta pohtia, mikä on kuntien tehtävä tulevaisuudessa, kun ne eivät enää ole peruspalvelukuntia. Ehkä ja 2030-luvuilla kunnista tulee enemmän ihmisten yhteisöjä, jotka huolehtivat seudun elinvoimaisuudesta sekä houkuttelevuudesta elinkeinoelämän ja yritysten sijoittumiskohteena. Kunnat järjestävät myös kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita, ministeri Anu Vehviläinen ennakoi. Haastan kuntalaiset ja kuntapäättäjät pohtimaan tätä asiaa! Ihmisille asuinpaikka on tärkeä identiteettikysymys. Oman paikkakunnan identiteetti voi säilyä, vaikka tehtävät ja kuntarajat muuttuvat. Itse olen nykyisestä Joensuusta. Siellä on tehty viime vuosina lukuisia kuntaliitoksia. Identiteetiltään kiihtelysvaaralaiset ovat edelleen kiihtelysvaaralaisia. Siellä on otettu käyttöön pitäjäneuvosto, joka tukee asukkaiden paikallisuutta ja aloitteellisuutta alueensa kehittämisessä. Ehkä kunnista tulee enemmän ihmisten yhteisöjä, jotka huolehtivat seudun elinvoimaisuudesta. Vaikuttaja. UUDISTUSMINISTERI ON VEHVILÄISEN toinen tehtävä. Kaikki ministerit tekevät uudistuksia, mutta ministeri Vehviläisellä on vastuu koordinoida julkisen puolen digi talisaatioon ja kokeilutoimintaan kuuluvia asioita. Hallituksella on viisi keskeistä tavoitetta: hyvinvointi, osaaminen, työllisyys ja kasvu, biotalous sekä toimintatapojen muuttaminen. Suomi halutaan nostaa jaloilleen. Säästäminen ja rakenneuudistukset eivät riitä, vaan tarvitsemme myös toimintatapojen uudistusta. Nimenomaan kunnissa pitäisi järjestää kokeiluja ja testata rohkeasti asioita. Kesällä Porin SuomiArenassa professori Vesa Puttonen naureskeli hallitusohjelman kohtaa kokeilukulttuurista. Talousmies ei ajatellut, että monia käytännön asioita on syytä kokeilla ja testata pienemmässä mittakaavassa, ennen kuin ne otetaan valtakunnallisesti käyttöön. Eiköhän siinä säästy julkista rahaakin. DIGITALISAATIO ON ISO MÖHKÄLE, jonka arvioidaan uudistavan toimintatapoja joka taholla. Vehviläinen arvioi, että digitalisaation avulla myös julkisella puolella voidaan parantaa tuottavuutta, kun monet prosessit on digitalisoitu eli ne hoituvat sähköisesti. Hyvä esimerkki on verohallinnon tekemä veroehdotus. Iso juttu tulee olemaan kansallinen tulorekisteri, jota valtiovarainministeriö valmistelee. Kun se on käytössä, voidaan koko ajan toimia esimerkiksi työttömyyskorvausten ja lyhytaikaisen työn vastaanottamisen helpottamiseksi. Ministerin mielestä asiat täytyy muuttaa digimuotoon käyttäjät huomioiden. Samoja tietoja ei tarvitse antaa kuin kerran, mutta tietoturvan on oltava kattava. - Kansallinen tulorekisteri, jota valtiovarainministeriö valmistelee, helpottaa lyhytaikaisen työn vastaanottamista, kertoo Anu Vehviläinen. SIVUPERSOONA LUIN PÄÄAINEENA YLIOPISTOSSA kotimaista kirjallisuutta, kunnes politiikka vei. Kirjallisuus on edelleen minulle tärkeää vapaa-aikanani. Joka kesä luen uudelleen kirjan Höytiäisestä, järvestä Joensuun pohjoispuolella. Se on minulle rakas. Vapaa-ajan paikkani on Kontiolahdella, siinä rannalla. Järvi ja sitä ympäröivä luonto antavat voimaa. Ja tietysti lukeminen. Pyrin seuraamaan ja lukemaan kotimaista kirjallisuutta, jota on mielestäni tuettava lukemalla. Kirjallisuus on tärkeä osa kulttuuriamme. Esimerkiksi Pirjo Hassisen kirjoista pidän. Antoisia lukuelämyksiä ovat olleet Riikka Ala-Harjan Maihinnousu, Tommi Kinnusen Neljäntienristeys, Antti Heikkisen Pihkatappi ja Jussi Valtosen He eivät tiedä mitä he tekevät. Kuka: Anu Vehviläinen Mikä: kunta- ja uudistusministeri 2015 Syntynyt: 1963 Leppävirralla Koulutus: filosofian maisteri 1994 Ura: kansanedustaja ja 2007, liikenneministeri Perhe: leski, 14-vuotias poika Motto: Aamu on iltaa viisaampi. Aina pitää olla myös mahdollisuus siihen, että asiat saa hoidetuksi muullakin tavalla. Digitalisoinnin arkipäiväistäminen tarkoittaa myös laajakaistayhteyksiä kaikkialle, jotta ihmiset voivat hoitaa asiat sähköisesti. Nyt jo 80 prosenttia maanviljelijöistä tekee tukihakemuksensa sähköisesti. KASVUKESKUKSET KASVAVAT ja pienet haja-asutusalueet hiipuvat. Kuntien yhdistyessä palvelut siirtyvät isoihin keskuksiin. Joidenkin mielestä Suomea ei tarvitse pitääkään asuttuna kuin paikoin. Ministeri Vehviläinen sanoo vierastavansa sitä, että olisi erikseen maaseutu politiikkaa ja kaupunkipolitiikkaa. Suomen hyvinvointi on kiinni siitä, että ajatellaan koko Suomea. Maakunnissa on paljon osaamista. Luonnonvarat, biotalous ja elintarviketuotanto ovat perusasiaa, mutta digitalisaatio mahdollistaa työn, joka ei ole paikasta kiinni. Monia töitä voi tehdä kasvukeskusten ulkopuolella. Siksi hallitusohjelmassa on kirjaus, että myös haja-asutusalueille rakentamisen pitäisi olla nykyistä helpompaa. Ne, jotka tietoisesti valitsevat haja-asutusalueen, ovat valmiit siihen, ettei palveluja ole heti nurkan takana. Kaksoiskuntalaisuuttakin kannattaa harkita. Vehviläinenn asuu itse kolmessa kodissa: työaikana kerrostalossa Helsingin Kruununhaassa sekä Joensuussa rivitalossa 14-vuotiaan pojan kanssa ja vapaa-ajalla Kontiolahdella Höytiäisen rannalla. Ministeri Anu Vehviläinen oli Kevan hallituksessa vuoteen 2007 saakka, jolloin hänen oli jätettävä tehtävä tullessaan liikenneministeriksi. Nykyisen kuntaministerin tehtävään kuuluu Kevan valvonta. Keva on tärkeä instituutio, ja sen rooli on laajentunut entisestään, hän sanoo. 14 KEVA KEVA 15

9 Reportaasi. Reportaasi. Kuinka kauas eläkepäivät karkaavat? Eduskunta käsittelee eläkeuudistusehdotusta syksyllä, ja tavoitteena on eläkeiän nostaminen. Uudistus vaikuttaa esimerkiksi monen kirjastosihteerin, sairaanhoitajan ja nuorisotyönohjaajan tulevaisuuteen. TEKSTI KATARIINA KRABBE / KUVAT CARL BERGMAN irjastosihteeri Leena Nordman, 62, on seurannut julkisen sektorin eläkeuudistusta tarkkaan. Eläkeiän lähestyessä on paljon mietittävää, ja totta kai häntä kiinnostaa, miten uudistus vaikuttaa omassa elämässä. Julkisen sektorin eläkeuudistus noudattelee yksityisten alojen eläkesopimusta, ja eläkeikä nousee asteittain. Nykyisin vanhuuseläkeiän alaikäraja on 63 vuotta. Muutokset eläkeiän määrittelyssä vaikuttavat vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneiden eläkkeisiin, joten Nordmanin eläkeikä säilyy ennallaan. Eläkeikä ei ennen sen saavuttamista ole mikään saavutettu etu, toisin kuin jo kertyneet eläkkeet. Silti ihmisten on voitava varautua näin suuriin asioihin ajoissa, sanoo hallitusneuvos Erik Strömberg sosiaali- ja terveysministeriöstä. Lakiesitys tulee syksyllä eduskunnan käsittelyyn, ja sen on tarkoitus astua voimaan vuoden 2017 alussa. Vuonna 1955 syntyneet täyttävät 63 vuotta vuonna 2018, ja heidän eläke-ikänsä on 63 vuotta 3 kuukautta. Seuraavana vuonna syntyneillä on vuosi enemmän aikaa varautua, ja heidän eläkeikänsä nousee kuudella kuukaudella, Strömberg selittää uudistuksen logiikkaa. Eläkeikää korotetaan siis aina kolme kuukautta ikäluokkaa kohden, kunnes päästään 65 vuoden eläkeikään. Vuonna 1962 syntyneet on ensimmäinen ikäluokka, jonka eläkeikä on 65 vuotta. Monilla julkisella sektorilla työskentelevillä eläkeikä on kuitenkin 65 vuotta tai lähellä sitä jo nyt. Noin :lla ennen vuotta 1960 syntyneellä, julkisella Leena Nordman ei jää Helsingin yliopiston kirjastosta eläkkeelle vielä 63-vuotiaana, vaikka voisi. 16 KEVA KEVA 17

10 Reportaasi. Reportaasi. Ammatteja katoaa ja syntyy. Sosiaaliturvan pitää olla yhtenäinen systeemi. sektorilla pitkään työskennelleellä on vielä voimassa henkilökohtainen eläkeikä. Esimerkiksi Erik Strömbergin henkilökohtainen eläkeikä on 64 vuotta ja 4 kuukautta. Nämä yleistä ikärajaa korkeammat henkilökohtaiset eläkeiät jäävät ennalleen. Leena Nordman on työskennellyt valtion palveluksessa, Helsingin yliopiston kirjastossa, vuodesta 2002 lähtien, ja hänen eläkeiäkseen on eläkeotteissa merkitty täsmälleen 65. Viimeisimmässä eläkeotteessa oli kuitenkin yllätys, sillä eläkeikä olikin laskenut 63:een. Soitin Kevaan ihmeissäni, hän kertoo. Selvisi, että alempi eläkeikä johtui siitä, että hän oli astunut valtion palvelukseen vuoden 1992 jälkeen, eikä hänellä siten ole henkilökohtaista eläkeikää. Yleinen eläkeikä laski vuoden 2005 uudistuksen yhteydessä 65 vuodesta 63:een. Niillä, jotka ovat tulleet palvelukseen vuoden 1992 jälkeen, on samat eläke-edut sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, eli jo lähes 80 prosentilla palkansaajista. Nyt on neuvoteltu ennen vuotta 1993 julkisen sektorin palvelukseen astuneiden eläke-eduista, Strömberg selittää. Vaikka Nordman voisi jäädä eläkkeelle kaksi vuotta aikaisemmin kuin oli luullut, hän ei muuta suunnitelmiaan. Tuntuisi todella hurjalta lähteä eläkkeelle jo vuoden päästä. Minulla ei ole mitään paineita siirtyä eläkkeelle, sillä olen terve ja työkykyinen, työni ei ole liian kuormittavaa ja työilmapiiri on hyvä, hän sanoo. Nordman työskenteli aiemmin matkailualalla. Se oli niin hektistä ja stressaavaa, että tilanne voisi olla toisenlainen, jos hän ei olisi opiskellut uutta ammattia lähes viisikymppisenä. Leikkaussalihoitaja Kaisa Kekin eläkeikä on tällä hetkellä 67 vuotta ja 5 kuukautta. Hän uskoo jaksavansa sinne asti töissä. JULKISELLA SEKTORILLA ON JOITAKIN ammatteja, joissa eläkeikä voi olla yleistä eläkeikää alhaisempi. Tällainen ammatillinen eläkeikä on esimerkiksi sellaisilla poliiseilla, palomiehillä, opettajilla sekä sairaanhoitajilla ja muilla hoitoalan ammattilaisilla, jotka ovat olleet työssä valtion tai kunnan palkkalistoilla jo vuonna 1989 ja ovat tuolloin valinneet ammatillisen eläkeiän säilyttämisen. Nyt heidän eläkeikäänsä nostetaan samassa suhteessa kuin muidenkin. Maksimissaan korotus voi olla kaksi vuotta. Tämä joukko ei ole kovin iso. Vuonna 2018, jolloin uusi laki alkaa vaikuttaa eläkeikään, heitä on noin 8 500, Strömberg toteaa. Kaikkiaan julkisella sektorilla on noin puoli miljoonaa palkansaajaa. Henkilöstöjärjestöt eivät ole hyväksyneet ammatillisten eläkeikien korotusta. Strömberg pitää kuitenkin tärkeänä, etteivät eläkeikäerot julkisen ja yksityisen sektorin välillä kasvaisi. Lisäksi hän muistuttaa, ettei ammattinimike välttämättä kerro työn kuormituksesta. Ammatit vaihtuvat, niitä katoaa ja syntyy. Sosiaaliturvan pitää olla yhtenäinen systeemi. Työnantajan tehtävä on huolehtia ihmisten jaksamisesta. Esityksen mukaan myös sotilaiden eläkeikää nostetaan samassa suhteessa kuin muidenkin, mutta tästäkään asiasta ei ole yksimielisyyttä. Sotilaat pääsevät nykyään eläkkeelle useimmiten 55-vuotiaina. SAIRAANHOITAJA KAISA KEKKI, 29, tekee fyysisesti raskasta työtä Lastenklinikan leikkaussalihoitajana. Voisin hyvin kuvitella jatkavani sairaanhoitajana eläkeikään asti. Meillä on nytkin töissä lähemmäs 70-vuotiaita, jotka tekevät keikkaa. Se on siis ainakin mahdollista, jos vain pysyn terveenä. Sairaanhoitajan työssä seistään, kävellään edestakaisin ja nostellaan potilaita. Erityisen raskaita ovat päivystysvuorot. Niistä pääsee usein kotiin vasta puolen yön jälkeen. Myös kotona on oltava aamuun asti varalla niin, että työpaikalle ehtii puolessa tunnissa. On kuitenkin suhteellisen harvinaista, että kotiin päästyä tarvitsisi lähteä enää uudestaan töihin. Kekki ei koe työtään henkisesti kuormittavaksi. Lapset useimmiten paranevat hyvin ja ovat ihania potilaita, jotka suhtautuvat sairauteensa hyvin. Eläkejärjestelmä ehtii todennäköisesti vielä muuttua, ennen kuin Kaisa Kekki saavuttaa eläkeikänsä, joka on Eläketurvakeskuksen laskurin tämän hetkisen arvion mukaan 67 vuotta ja 5 kuukautta. Tulevaa työkykyä tai jaksamistakaan on vaikea arvioida realistisesti. Työn kuormittavuutta voi kuitenkin tarvittaessa vähentää. Vanhemmat kollegat eivät yleensä enää tee päivystysvuoroja. Itse jään pian äitiyslomalle ja töihin palattuani haluaisin tehdä lyhyempää työaikaa, mikä on yleensä meillä onnistunutkin. On erittäin tärkeää, että työ joustaa elämäntilanteen mukaan. Jos Kekki jatkaa nykyisessä työssään koko työuransa, hänellä voisi olla nykyisen järjestelmän mukaisesti mahdollisuus hakea 63-vuotiaana työuraeläkettä. Sitä voi hakea, jos on tehnyt siihen mennessä raskasta tai kuluttavaa työtä 38 vuotta. Oikeutta työuraeläkkeeseen ei kuitenkaan määrittele ammatti, vaan työn kuormittavuus, joka arvioidaan henkilökohtaisesti. Se voi olla fyysistä tai henkistä. Julkisten alojen eläkelait yhdistetään ELÄKEIKÄ ON UUDISTUKSESSA sidottu elinajanodotteeseen. Tarkoituksena on pitää eläke- ja työssäoloajan suhde vuoden 2025 tasolla. Jos odotettavissa oleva elinikä pitenee, eläkeiän alarajaa nostetaan vuodesta 2030 lähtien vuosittain enintään kahdella kuukaudella. Töölön seurakunnan nuorisotyönohjaaja Mikko Saari, 46, ei tästä hetkahda. ETK:n eli Eläketurvakeskuksen laskurin mukaan hänen arvioitu eläkeikänsä olisi 65 vuotta ja 9 kuukautta. Loppujen lopuksi aika pienistä ajanjaksoista tässä puhutaan. Ymmärrän hyvin, että eläkeikää pitää nostaa, koska valtion talous on kuralla. Olisi tuulimyllyjä vastaan taistelua, jos rankkoja päätöksiä ei nyt tehtäisi. Siltä kannalta hyväksyn uudistuksen täysin. Saarella on esikuvanaan useampia henkilöitä, jotka ovat tehneet kirkon nuorisotyötä eläkeikään asti. Hän uskoo jatkavansa työssään eläkeiän alaikärajan yli. Minulla oli ikäkriisi jo kolmikymppisenä, vuonna 2000, kun tulin töihin Töölön seurakuntaan. Olin aiemmin työskennellyt Helsingin NMKY:ssä, jossa olin aloittaessani ollut vain vähän nuoria vanhempi luottokaveri. Yhtäkkiä nuoret suhtautuivatkin minuun kuin aikuiseen. Nythän tässä käydään jo viittäkymmentä, ja äijäytyminen näkyy paitsi ohimoilla, myös sielussa. Mutta ei täällä tarvitsekaan olla epätoivoisen nuorekas. Saari vastaa seurakunnan rippikoulun jälkeisestä nuorisotyöstä. Hän pitää muun muassa nuorten iltoja kolmena iltana viikossa ja organisoi Pop-messuja. Perjantaisin hän on vetänyt nuorten yökahvilaa jo 15 vuoden ajan. Monet kaverit ihmettelevät, miten jaksan vuodesta toiseen viettää perjantai-illat nuorten kanssa, mutta minulle tämä työ sopii. Valitsisin saman ammatin uudestaan, jos olisin nyt parikymppinen. Nuorisotyönohjaajalla ei ole määriteltyä työaikaa. Tämä on enemmän elämäntapa kuin työ. Uskon, että teen elämäni loppuun asti sekä kirkollista nuorisotyötä että toimittajan työtä, jota olen aina tehnyt ohessa freelance-pohjalta. Niiden keskinäinen suhde voi vaihdella, mutta uskon jatkavani molempia jossain määrin myös eläkkeellä. Eläkkeen riittävyyteen Saari suhtautuu luottavaisesti, vaikka palkkioina maksetuista freelance-töistä ei ole eläkettä karttunutkaan. Luotan siihen, ettei tässä maassa kukaan nälkään kuole. JULKISEN SEKTORIN eläkeuudistuksen valmistelujen yhteydessä on sorvattu kuntien, valtion ja kirkon eläkelait sekä Kelan henkilöstön eläkkeiden säädökset yhdeksi eläkelaiksi. Uusi julkisten alojen yhteinen eläkelaki tulee voimaan samaan aikaan eläkeuudistuksen kanssa vuoden 2017 alusta. Yhdistettävänä on 117 pykälää. Lisäksi voimaanpanolakiin kirjoitettiin kolmisenkymmentä pykälää, hallitusneuvos Erik Strömberg sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo. Vielä voimassaolevien lakien sisällöissä on eroa lähinnä vain yksityiskohdissa, joten vaikka työ oli iso, se oli luonteeltaan teknistä. Sanamuodoissa oli kuitenkin paljon eroavaisuuksia, joten jokainen pykälä käytiin läpi ja kirjoitettiin uudestaan. Kun eläkelakeja muutetaan, kaikki ennen muutosten voimaantuloa kartutetut eläkkeet jäävät voimaan, sillä niillä on perustuslain suoja. Ennen vuotta 1993 palvelukseen astuneilla on voinut olla parempia eläke-etuja kuin muilla. Siksi tarvittiin paljon aikarajoja, jotka kirjattiin erilliseen voimaanpanolakiin. Siirtymäkauden jälkeen, kun aikarajat ovat menneet ohi, voimaanpanolakia ei enää tarvita. Varsinainen eläkelaki koskee kaikkia samalla tavalla. Suuri osa julkisen sektorin eläkeuudistukseen liittyvästä valmistelusta on tehty Kevassa. Erityisesti Kevan lakiasianjohtaja Anne Perälehto-Virkkala, johtava asiantuntija Pertti Männistö sekä matemaatikko Antti Soininen ovat tehneet talven mittaan valtavan työmäärän. Heidän panoksensa on ollut valmistelutyössä erittäin tärkeä, Strömberg kiittää. 18 KEVA KEVA 19

11 Reportaasi. Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei sisällä tulorajoja tai työssäkäyntivelvoittteita. Reportaasi. Nuorisotyönohjaaja Mikko Saari hyväksyy eläkeiän noston. Hänen mielestään kyse on aika pienistä ajanjaksoista. KIRJASTOSIHTEERI LEENA NORDMAN on huolissaan toimeentulostaan eläkkeellä. Olen aina työskennellyt melko pienipalkkaisilla aloilla, joten eläke ei tule olemaan kaksinen. Olin ajatellut, että superkarttuma auttaisi, mutta nyt en ehdikään kartuttaa sitä kuin puoli vuotta. Jatkossa eläkettä karttuu 1,5 prosenttia palkasta, paitsi 53 vuotta täyttäneille karttuu 1,7 prosenttia vuoden 2025 loppuun asti. Tavoitteena työurien pidentäminen ELÄKEUUDISTUKSEN TAVOITTEENA on pidentää työuria, jotta eläkkeet tulisivat jatkossakin maksetuiksi työtätekevien rahoilla. Koska eliniän odote kasvaa ja työelämään tulevat ikäluokat pienenevät, yhtälö ei ole mahdollinen, ellei eläkkeelle siirtymistä myöhennetä. Silloin liian pienen ihmismäärän pitäisi maksaa liian monen eläkkeitä, hallitusneuvos Erik Strönberg sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo. Eliniän pidentyminen on tuonut ihmisille lisää terveitä ja hyväkuntoisia vuosia. Samaan aikaan työ on muuttunut fyysisesti vähemmän kuormittavaksi kuin ennen. Ei siis ole myöskään tarkoituksenmukaista, että täysin työkykyiset ihmiset viettäisivät eläkkeellä vuosikymmeniä. Työkyvyttömyyseläke säilyy uudistuksessa ennallaan. Nykyinen 4,5 prosentin superkarttuma poistuu kaikilta heti lain tullessa voimaan Sen tilalle tulee lykkäyskorotus. Jos työskentelyä jatkaa oman ikäluokkansa vanhuuseläkkeen alarajan jälkeen, karttunutta eläkettä korotetaan 0,4 prosenttia jokaista työskentelykuukautta kohti. Jos henkilökohtainen eläkeikä on korkeampi kuin yleinen vanhuuseläkeikä, korotus lasketaan yleisestä eläkeiästä lähtien. Lykkäyskorotus sinänsä ei vaikuta Nordmanin päätökseen jatkaa töissä yleisen eläkeiän jälkeen, mutta palkalla on vaikutusta haluun jatkaa. Hän on kuitenkin kiinnostunut myös osa-aikaeläkkeen mahdollisuudesta. Osa-aikaeläke poistuu eläkeuudistuksen myötä. Nordman voisi kuitenkin vielä halutessaan jäädä osa-aikaeläkkeelle vanhoin säännöin ennen vuotta Meille Kevaan on tullut paljon kyselyjä siitä, säilyykö osa-aikaeläkkeen mahdollisuus siihen oikeutetuilla ja jatkuuko osa-aikaeläke uudistuksen jälkeen, syksyllä itsekin eläkkeelle jäävä lakiasiainjohtaja Anne Perälehto-Virkkala kertoo. Hänellä on myös vastaus: Osa-aikaeläke jatkuu, jos sille jää vanhoin säännöin, mutta jos se keskeytyy vuonna 2017 tai myöhemmin yli kuudeksi kuukaudeksi, sitä ei voi enää saada takaisin. Osa-aikaeläkkeen tilalle tulee osittainen varhennettu vanhuuseläke, jolle voi jäädä aikaisintaan 61-vuotiaana. Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä voi nostaa joko 25 tai 50 prosenttia eläkkeen alkamiseen mennessä kertyneestä eläkkeestä. Siihen tehdään 0,4 prosentin varhennusvähennys jokaiselta kuukaudelta, jolta eläkkeen alkamisaikaa varhennetaan omasta alimmasta vanhuuseläkeiästä. Varhennusvähennys jää pysyväksi myös eläkeiän saavuttamisen jälkeen. Eläkkeen loppuosan saa täysimääräisenä vanhuuseläkeiän ylityttyä. Sana varhennettu on tässä hieman harhaanjohtava, sillä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi jäädä myös vanhuuseläkeiässä tai sen jälkeen, jolloin varhennusvähennystä ei tietenkään tehdä. Päinvastoin, jos jää osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle vasta oman ikäluokkansa vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen, myös ensimmäisenä nostettavaan eläkkeen osaan tehdään lykkäyskorotus. Jäljelle jäävään osaan tehdään lykkäyskorotus sitten, kun henkilö jää kokonaan vanhuuseläkkeelle, Perälehto-Virkkala selittää. OSITTAINEN VARHENNETTU vanhuuseläke on osa-aikaeläkettä joustavampi, sillä se ei sisällä mitään tulorajoja tai työssäkäyntivelvoitetta. Tämä helpottaa eläkkeensaajan elämää ja karsii byrokratiaa. Osa-aikaeläkkeen ansionseuranta pyörii koko ajan, ja eläkkeiden takaisinperintä on ollut aikamoinen rumba, kun tulorajat ovat ylittyneet. Uudessa järjestelmässä eläkkeensaaja voi huoletta tehdä ruuhka-aikoina ylitöitä ja pitää vaikka pidempiä vapaita välillä, Perälehto-Virkkala kertoo. Nordman pitää joustavuutta iloisena uutisena. Tekisin mielelläni jossain vaiheessa esimerkiksi nelipäiväistä työviikkoa, mutta osa-aikaeläkkeen puitteissa se ei ole mahdollista. Uusi systeemi saattaisikin siis olla houkuttelevampi. Vanhuuseläkkeen alaikäraja v ja sitä ennen syntyneellä 63 vuotta v syntyneellä 63 v 3 kk v syntyneellä 63 v 6 kk v syntyneellä 63 v 9 kk v syntyneellä 64 v v syntyneellä 64 v 3 kk v syntyneellä 64 v 6 kk v syntyneellä 64 v 9 kk v syntyneellä 65 v Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneen työntekijän alin vanhuuseläkeikä sopeutetaan eliniän muutokseen ja ikä vahvistetaan vuonna, jona työntekijä täyttää 62 vuotta. Työttömän oikeus jäädä eläkkeelle 62-vuotiaana säilyy vuoteen KEVA KEVA 21

2-15. KUNTA-ALAN MONIOTTELIJA Kevan hallituksen puheenjohtaja tuntee kunta-asiakkaat pormestarin työstään. ANNA-KAISA IKONEN

2-15. KUNTA-ALAN MONIOTTELIJA Kevan hallituksen puheenjohtaja tuntee kunta-asiakkaat pormestarin työstään. ANNA-KAISA IKONEN www.keva.fi 2-15 KOULUMAAILMASSA TUULETETAAN RAKENTEITA KIUSAAMINEN LOPPUI VIHDOIN NÄIN ELÄKKEET RAHOITETAAN DIAKONI AUTTAA HANKALASSA VAIHEESSA KEVA PÅ SVENSKA S. 27 ANNA-KAISA IKONEN KUNTA-ALAN MONIOTTELIJA

Lisätiedot

Hyvinvointiministeri

Hyvinvointiministeri KOKKOLA MITTAUTTI TYÖHYVINVOINNIN KOULUA JOHDETAAN KUIN YRITYSTÄ 4-2011 WWW.KEVA.FI TIEDÄTKÖ, MITEN VARHE- MAKSUJA VERTAILLAAN? OSATYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE KELPAA MONELLE KEVA PÅ SVENSKA S. 27 Hyvinvointiministeri

Lisätiedot

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin

Rouva Helsinki. Kaupungin pomo haluaa eroon vanhoista laitosrakenteista. Suurliitos synnyttää uuden Oulun. työkyky käyttöön. sopeutuu markkinoihin Suurliitos synnyttää uuden Oulun Selvitysmies Lehto: työkyky käyttöön 2-2011 www.keva.fi Kevan sijoitusstrategia sopeutuu markkinoihin paljonko henkilöstöä kunnissa vuonna 2020? Keva på svenska s. 27 Rouva

Lisätiedot

Menevä ministeri Kuntauudistus pisti Virkkuseen vipinää. Tampere haluaa houkutella työvoimaa. Vastuullisuus on. ahdingossa vai auringossa?

Menevä ministeri Kuntauudistus pisti Virkkuseen vipinää. Tampere haluaa houkutella työvoimaa. Vastuullisuus on. ahdingossa vai auringossa? Tampere haluaa houkutella työvoimaa Vastuullisuus on viisautta sijoittamisessa 2-2012 www.keva.fi Rehtori viihtyy koulun käytävillä Kunnanjohtajat ahdingossa vai auringossa? Keva på svenska s. 27 Menevä

Lisätiedot

mister mansikka Kuntapalveluiden järjestäminen on toisinaan turhan tunteikasta touhua. Turussa muutetaan osakeyhtiöiksi

mister mansikka Kuntapalveluiden järjestäminen on toisinaan turhan tunteikasta touhua. Turussa muutetaan osakeyhtiöiksi Turussa muutetaan liikelaitokset osakeyhtiöiksi 3-2011 www.keva.fi Ylijohtaja Laajala: tavoitteena elinvoimainen kuntarakenne Konserniohje helpottaa Jyväskylän valintoja Ammatillinen kuntoutus vie takaisin

Lisätiedot

Mallipormestari. Manse puskee tulevaisuuteen uudistuksia uhkuen. Vantaa kantaa huolta henkilöstön työkyvystä

Mallipormestari. Manse puskee tulevaisuuteen uudistuksia uhkuen. Vantaa kantaa huolta henkilöstön työkyvystä 4-2012 www.keva.fi Mallipormestari Manse puskee tulevaisuuteen uudistuksia uhkuen. Vantaa kantaa huolta henkilöstön työkyvystä Satakunnassa sanottiin kyllä aktiiviselle tuelle Eläkebuumi on jo täällä:

Lisätiedot

3:2013. Maksut ja etuudet. karsia vai kasvattaa? Työmarkkinajohtajat eläkeneuvottelujen asetelmista. s. 4

3:2013. Maksut ja etuudet. karsia vai kasvattaa? Työmarkkinajohtajat eläkeneuvottelujen asetelmista. s. 4 3:2013 Maksut ja etuudet karsia vai kasvattaa? Työmarkkinajohtajat eläkeneuvottelujen asetelmista s. 4 Vale, emävale, tilasto? Pääkirjoitus Toimitus Päätoimittaja: Kati Kalliomäki Vt. Toimituspäällikkö:

Lisätiedot

Ajatuksiakin voi johtaa Jokainen ansaitsee hyvän esimiehen. Uutta syntyy vain kokeilemalla

Ajatuksiakin voi johtaa Jokainen ansaitsee hyvän esimiehen. Uutta syntyy vain kokeilemalla 7/2013 Ajatuksiakin voi johtaa Jokainen ansaitsee hyvän esimiehen Uutta syntyy vain kokeilemalla 26 32 36 31.10. numero 7/2013 Kansi: Kaisa Siren Esimiestyö on tasapainottelua...10 Työajan vaikutukset

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 4 2014

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 4 2014 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 4 2014 Kelassa varaudutaan vaaraan SIVU 40 Edustajakokouksessa keskusteltiin tulevaisuudesta SIVU 54 JÄSENEMME AHVENANMAALLA SIVU 10 TEEMANA eläkeuudistus

Lisätiedot

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia?

Ilmarinen LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN. Pitkästä työurasta hyve. Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2011 Pitkästä työurasta hyve Vaatiiko eläkejärjestelmä remonttia? Minkälaiseen Suomeen työeläke syntyi? LAPPI LUMOSI KATJA KUUSIMÄEN LÄÄKÄRIASEMA YLLÄKSELLE

Lisätiedot

KARTTAA HASARDEJA. Eläkeraha 2 : 2015. KUNTOUTUS ELÄKEIKÄ ORAS Monen toimijan palapeli torjuu työkyvyttömyyttä. Sivu 4

KARTTAA HASARDEJA. Eläkeraha 2 : 2015. KUNTOUTUS ELÄKEIKÄ ORAS Monen toimijan palapeli torjuu työkyvyttömyyttä. Sivu 4 2 : 2015 Eläkeraha KARTTAA HASARDEJA Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio välttää uhkapeliä. Sivu 16 KUNTOUTUS ELÄKEIKÄ ORAS Monen toimijan palapeli torjuu työkyvyttömyyttä. Sivu 4 Lähes kaikissa

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

11 / 2014. Tuore tutkimus: Tylsyys lisää työn kuormittavuutta SAARA VÄHÄSAARI SEURAA SUKUAAN

11 / 2014. Tuore tutkimus: Tylsyys lisää työn kuormittavuutta SAARA VÄHÄSAARI SEURAA SUKUAAN 11 / 2014 Tuore tutkimus: Tylsyys lisää työn kuormittavuutta SAARA VÄHÄSAARI SEURAA SUKUAAN SISÄLLYS 11/2014 Lähihoitaja Saara Vähäsaaren äiti ja 62mummokin ovat hoitajia. 16 Perushoitaja Marjaana Vartiainen

Lisätiedot

Työnohjaus TEHOSTAA ESIMIESTYÖTÄ METSÄNHOITAJA. Metsänhoitajan vinkit ulkomaankomennukselle. Suurin osa oman alan kesätöissä.

Työnohjaus TEHOSTAA ESIMIESTYÖTÄ METSÄNHOITAJA. Metsänhoitajan vinkit ulkomaankomennukselle. Suurin osa oman alan kesätöissä. Metsänhoitajaliitto ry:n jäsenlehti 4/2014 6 Työnohjaus TEHOSTAA ESIMIESTYÖTÄ 14 TÖIHIN ULKOMAILLE? Metsänhoitajan vinkit ulkomaankomennukselle 16 KESÄTYÖKYSELY 2014 Suurin osa oman alan 28 kesätöissä.

Lisätiedot

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan

URA. Sivistyksen airuet Ammatti-identiteettinä yhteiskunnan rakentaminen. Valtiotieteilijä on nyt. 13 Irtisanotun oikeudet 28 9 askelta omaan lomaan Valtiotieteilijä on nyt URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 2-2012 EDUNVALVONTA Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana VALOKEILASSA Ilman viestintää ei voi vaikuttaa LANSEERAUS Liitolle uusi nimi

Lisätiedot

Ilmarinen KOVAA JA KORKEALLA. Työterveyskö vain lääkäreiden asia? Lama ei lannista Päivikki Palosaarta. Vilahda verkkoon tilaa sähköinen työeläkeote

Ilmarinen KOVAA JA KORKEALLA. Työterveyskö vain lääkäreiden asia? Lama ei lannista Päivikki Palosaarta. Vilahda verkkoon tilaa sähköinen työeläkeote Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2010 Työterveyskö vain lääkäreiden asia? Lama ei lannista Päivikki Palosaarta Vilahda verkkoon tilaa sähköinen työeläkeote PURSERI IRMELI RISTILUOMA:

Lisätiedot

Työeläke. Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE

Työeläke. Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE 5 2 0 1 0 Työeläke Eläketurvastaan huolehtinut mäkikotka Matti Hautamäki EI HYPPÄÄ TYHJÄN PÄÄLLE Sisältö 5 2010 4 13 22 24 4 Ammatikseen urheilevien eläketurva Mäkihyppääjä Matti Hautamäki ja jääkiekkoilija

Lisätiedot

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti

RVL. Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6. Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! rautatievirkamiesliiton jäsenlehti RAUTATIEVIRKAMIES RVL rautatievirkamiesliiton jäsenlehti 4 2014 Oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta sivu 6 Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2015! Pääkirjoitus Puheenjohtaja Seppo Juselius 040 073

Lisätiedot

1/2012. Työelämä karsastaa erilaisuutta. Aivovamma. ei ole este työuralle. Työvalmentajan tuella työelämään

1/2012. Työelämä karsastaa erilaisuutta. Aivovamma. ei ole este työuralle. Työvalmentajan tuella työelämään 1/2012 Aivovamma ei ole este työuralle Työelämä karsastaa erilaisuutta Työvalmentajan tuella työelämään Pääkirjoitus Raamisopimus vauhdittaa vammaisten työllistymistä V ammaisten työllistymisen edistämisessä

Lisätiedot

URA. Valintana yrittäjyys. 36 Muutoksia vakuutuksissa 9 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta. ILMIÖ Työelämä murroksessa

URA. Valintana yrittäjyys. 36 Muutoksia vakuutuksissa 9 Liiton uusi hallitus. EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta. ILMIÖ Työelämä murroksessa MCI URA Lehti yhteiskunta-alan korkeakoulutetuille 4-2014 EDUNVALVONTA Akava ulkona eläkeratkaisusta ILMIÖ Työelämä murroksessa OIKEILLE URILLE Lisää vetoa työnhakuun KLIKKAA LISÄÄ www.uralehti.fi Valintana

Lisätiedot

Ilmarinen ROMU KIERTÄÄ UUDEKSI. Työyhteisötaidot jokaisen vastuulla. Muutosvalmennus yhdisti Haaga-Helian. Sosiaalitupo säilyy

Ilmarinen ROMU KIERTÄÄ UUDEKSI. Työyhteisötaidot jokaisen vastuulla. Muutosvalmennus yhdisti Haaga-Helian. Sosiaalitupo säilyy Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 1/2009 ROMU KIERTÄÄ UUDEKSI Työyhteisötaidot jokaisen vastuulla Muutosvalmennus yhdisti Haaga-Helian Sosiaalitupo säilyy Ilmarinen 1/09 Sisältö Pääkirjoitus

Lisätiedot

Ilmarinen. Bitwise: Leikkimieltä ja vaativia. ratkaisu. Kuntoutus työhön vai eläkkeelle yli 60 vuodeksi? Työkyvyttömyyseläkkeen. tarkan luupin alla

Ilmarinen. Bitwise: Leikkimieltä ja vaativia. ratkaisu. Kuntoutus työhön vai eläkkeelle yli 60 vuodeksi? Työkyvyttömyyseläkkeen. tarkan luupin alla Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 2/2012 Bitwise: Leikkimieltä ja vaativia ratkaisuja Kuntoutus työhön vai eläkkeelle yli 60 vuodeksi? Työkyvyttömyyseläkkeen ratkaisu tarkan luupin alla

Lisätiedot

Kehittyvä asiantuntijuus. Sivu 4. Työsuojelupäällikkö näkee väsymisen. Työssä jaksaminen. Sivu 6. Työn vaihto auttaa jaksamaan.

Kehittyvä asiantuntijuus. Sivu 4. Työsuojelupäällikkö näkee väsymisen. Työssä jaksaminen. Sivu 6. Työn vaihto auttaa jaksamaan. 1 2008 Kehittyvä asiantuntijuus Sivu 4 Työsuojelupäällikkö näkee väsymisen Sivu 6 Työssä jaksaminen Työn vaihto auttaa jaksamaan Sivu 8 Koita jaksaa ainakin tämä vuosi En ole varmasti ainoa, joka tahtomattaankin

Lisätiedot

Työhyvinvointia kaikille sukupolville

Työhyvinvointia kaikille sukupolville Työhyvinvointia kaikille sukupolville Lukijalle Työelämään kohdistuvat paineet pyrkivät nakertamaan työssä jaksamista ja siinä viihtymistä. Jatkuvat muutokset toimintaympäristössä ja epävarmuus tulevaisuudesta

Lisätiedot

LIISA RINTAKALLIO. Piristystä pimeään aikaan! reilu pohjalainen nainen. Osaamisen tuotteistaminen Monimuoto-opiskelu

LIISA RINTAKALLIO. Piristystä pimeään aikaan! reilu pohjalainen nainen. Osaamisen tuotteistaminen Monimuoto-opiskelu JOULUKUU 2 0 1 4 4 LIISA RINTAKALLIO reilu pohjalainen nainen Piristystä pimeään aikaan! Osaamisen tuotteistaminen Monimuoto-opiskelu OSATYÖKYKY KIRKON ELÄKEJÄRJESTELMÄ YLLÄTTÄVÄT TILANTEET DIAKONIATYÖNTEKIJÖIDEN

Lisätiedot

Ilmarinen KOHTI TULEVAISUUTTA! Faktaa ja fiktiota nykytyöstä. Debatissa eläketurvan haasteet. Pienetkin yritykset ulkomaille

Ilmarinen KOHTI TULEVAISUUTTA! Faktaa ja fiktiota nykytyöstä. Debatissa eläketurvan haasteet. Pienetkin yritykset ulkomaille Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2011 KOHTI TULEVAISUUTTA! Faktaa ja fiktiota nykytyöstä Debatissa eläketurvan haasteet Pienetkin yritykset ulkomaille Ilmarinen 4/2011 Sisältö Pääkirjoitus

Lisätiedot

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon

Ilmarinen KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN TAPIO POSTI: Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 4/2009 Miten johdat itseäsi? Yksilöllisyyttä vanhusten hoitoon Maksutaso ja eläkemuutokset 2010 TAPIO POSTI: KÄDENJÄLKI RATKAISEE VIHERALAN BISNEKSEN

Lisätiedot

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI

käyttöön TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta JUTTUTYYPPI JUTTUTYYPPI käyttöön OSATYÖKYKYISTEN TYÖLLISTYMISEN ERIKOISLEHTI 1/2015 TEEMANA välityömarkkinat 100 yhteydenottoa YKSI työpaikka TYÖSSÄ MS-taudista huolimatta KYVYT KÄYTTÖÖN 1/2015 PÄÄKIRJOITUS Marjatta

Lisätiedot

ilmarinen Kestääkö hyvinvointi? Leif Fagernäs: UUTISET Asiakkaat hyötyvät hyvästä tuloksesta Työeläkevarojen sijoittamisella on väliä

ilmarinen Kestääkö hyvinvointi? Leif Fagernäs: UUTISET Asiakkaat hyötyvät hyvästä tuloksesta Työeläkevarojen sijoittamisella on väliä ilmarinen Ilmarisen lehti TEL- ja YEL-asiakkaille 1/2005 UUTISET Leif Fagernäs: Kestääkö hyvinvointi? Asiakkaat hyötyvät hyvästä tuloksesta Työeläkevarojen sijoittamisella on väliä Kuntoutus on yhteispeliä

Lisätiedot

EI PITKIÄ LISTOJA BULEVARDILLE.

EI PITKIÄ LISTOJA BULEVARDILLE. 3 2015 TOIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK:N LEHTI Työaikalaki joustaa jo. Sivu 12-13. Ikääntymiseen varautuminen vaihtelee Euroopassa. Sivut 14-15. Digitalisaatio voi tehdä juristista sähköisen. Sivut 16-17.

Lisätiedot