KERIMAAN RANTA-ASEMAKAAVA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERIMAAN RANTA-ASEMAKAAVA"

Transkriptio

1 LIITE 2 1 KERIGOLF OY, PUIKKARI OY, OSMO VEPSÄLÄINEN KERIMAAN RANTA-ASEMAKAAVA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pöyry Environment Oy Valtakatu 25 FI Lappeenranta Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus Puh Fax maajavesi.poyry.fi Päiväys Viite BR Sivu 1 (10) Aloite, hakijat Kerigolf Oy, Puikkari Oy, Osmo Vepsäläinen. Suunnittelualue Ukonmurrontie Kerimaantie Torvelantie Tihviintie Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti.

2 Suunnittelualue sijaitsee Kerimäen keskustaajaman länsipuolella, noin 9 km Kerimäen keskustasta ja noin 15 km Savonlinnasta. Alueen pohjoispuolella kulkee kantatie 71. Asemakaavoitettava alue käsittää Kerimaan lomakeskuksen lähiympäristöineen. Alue rajoittuu lännessä Sylkky järveen. Suunnittelualueen keskeisimmän osan muodostaa Kerimaan Lomakeskus, johon kuuluu Puikkari Oy:n omistaman päätilan lisäksi useita kymmeniä yksityisomistuksessa olevia loma-asuntokiinteistöjä ja määräaloja. Lomakeskuksen ympärillä on kaksi Kerigolf Oy:n omistamaa tilaa, joista toinen on kahdessa osassa. Kerigolfin alueen sisään jäävä tila 18:48 ei kuulu asemakaavaan. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu Tielammen ja Säynelammen välissä sijaitseva Kalliomäen tila. Kerimaan Lomakeskuksen alueella on voimassa Sylkynrannan rantaasemakaava, joka saatetaan ajan tasalle. Kerigolfin alue ja Kalliomäen tila ovat asemakaavoittamattomia. Suunnittelualueen pinta-ala on alustavan rajauksen mukaan noin 112 ha. Alustava aluerajaus on esitetty oheisella kartalla. 2 Kalliomäki (Osmo Vepsäläinen) Kerigolf Kerimaa (Puikkari Oy) Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti ja alustava rajaus (Copyright Maanmittauslaitos) Kerigolf

3 Mitä on tekeillä 3 Suunnittelualueelle laaditaan ranta-asemakaava, joka Kerimaan Lomakeskuksen osalta korvaa voimassa olevan Sylkynrannan ranta-asemakaavan. Asemakaavoituksen tarkoituksena on mahdollistaa Kerimaan Lomakeskuksen sekä Kerigolf Oy:n ja Kalliomäen alueiden pitkäjänteinen kehittäminen matkailupalvelujen ja loma-asumisen alueena. Kaavan tavoitteena on varautua mm. seuraaviin toimintoihin ja kaavateknisiin muutoksiin: Kerigolf Oy:n alue: Uusi klubirakennus Kerigolfin omistamalle alueelle (vastaanotto, ravintola, myymälä, pukutilat, toimisto, sauna jne). Lomarakennuspaikkoja, esim., yksittäis- ja paritalot (lomarivitalot) Golfkentän laajennusvara Talvisin kelkkarata harjoituslyöntialueelle Ulko-oleskelupaikat Kadut ja ajoyhteydet Harjoituskenttä Kerimaan Lomakeskuksen (Puikkari Oy:n) alue: Tonttikohtaisen rakennusoikeuden nostaminen Kerroslukujen tarkistaminen Eräiden kortteleiden ajoyhteyksien muuttaminen toteutuneen tilanteen ja maasto-olojen mukaisiksi sekä tarvittaessa muuttaminen katualueiksi. Rantakorttelin 8 RM rakentamisen lisääminen ja Sylkyn ranta-alueen rakentamismahdollisuuksien selvittäminen mm. sauna- ja kokoustiloina. Nykyisen huoltoalueen (korttelin 14 YU) muuttaminen ns. wellnesskeskukseksi. Sauna- ja kokoustilojen sijoittaminen Kannantakaisen rantaan. Uusi saunan rakennusala/ rakennuspaikka LV-2-alueen viereen. Kaavamääräyksien täsmentäminen mm. paritalojen mahdollistamiseksi. Korttelien ja tonttien rajojen täsmentäminen olemassa olevien kiinteistörajojen mukaisiksi. Kalliomäen tilan alueelle on tarkoitus kaavoittaa loma-asumista, joka liittyy saumattomasti Kerigolfin puoleiseen rakentamiseen. Suunnittelun yleisenä tavoitteena on alueen monipuolinen ympärivuotinen toiminta. Kaavaratkaisussa pyritään hyvään muunneltavuuteen ja joustavuuteen sekä kiinnitetään erityistä huomiota laadukkaan ympäristön luomiseen sekä luonnon ja maiseman huomioonottamiseen. Itse suunnittelutyö suoritetaan kaksivaiheisena siten, että ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan yleissuunnitelmatasoisesti tulevien toimintojen tilatarpeet ja sijoittuminen alueelle. Eri toimintojen sijoittumista ja laajuutta tarkastellaan vaihtoehtojen kautta. Nykytilanne Kerimaan Lomakeskuksen rakentaminen käynnistyi 1980-luvun alussa. Vuosina 1983 ja -84 Kerimaassa pidettiin Suomen ensimmäiset loma-asuntomessut, joihin valtakunnallisesti merkittävimmät puutalorakentajat rakensivat näytemökkinsä. Nykyisin Kerimaan lomakeskuksen alueella on lähes 70 loma-asuntomökkiä,

4 joista lomakeskuksen omistamia on 13 ja loput yksityisiä. Lisäksi Kerimaa vuokraa ja markkinoi yksityisten omistamia mökkejä. Vuonna 2007 alueelle valmistui kahdeksan huoneiston luhtihotelli. Uudisrakentaminen on parin viime vuoden ajan ollut vilkasta ja alueelle on parhaillaan rakenteilla useita mökkejä. Kannantakasen lammen rannassa sijaitsevat Kerimaan lomakeskuksen vastaanotto- ja ravintolarakennus, toimistorakennus ja tanssilava. Näiden eteläpuolella Kerigolf Oy:lle vuokratulla maalla on golfklubirakennus. Pitkälahden rannassa sijaitsevat kolme saunaa ja huoltorakennus sekä kauempana rannasta laavu ja kota. Lomakeskuksen aluetta kiertää myös valaistu ulkoilureitti. Kerigolf Oy:n alue muodostuu kahdesta osasta, jotka sijoittuvat Kerimaan Lomakeskuksen molemmin puolin. Pohjoisempi osa-alue rajoittuu pohjoisessa Säynelampeen ja kiinteistörajaan, kaakossa Torvelantiehen ja lounaassa Puikkari Oy:n rajaan. Alueen sisään jää yksityinen maatila. Eteläisempi kaavoitettavista alueista rajautuu pohjoisessa Puikkari Oy:n rajaan, idässä ja etelässä seurakunnan omistamaan alueeseen ja lännessä Tihviintiehen ja kiinteistörajaan. Pääosa Kerigolf Oy:n alueesta on golfkenttää, joka käsittää 18 väylää vesiesteineen. Osa väylistä sijoittuu Puikkari Oy:n ja vähäisiltä osin Kerimäen seurakunnan maille. Kerigolfin alueella ei ole rakennuksia muutamaa kevytrakenteista huolto/kioskirakennelmaa ja katosta lukuun ottamatta. Kerigolfin huoltorakennus ja halli sijaitsevat Puikkari Oy:n omistamalla maalla lomakylän koillisosassa. Kerimaan alueella on sisäinen vesi- ja viemäriverkosto, joka on liitetty Kerimäen kunnan vesi- ja viemäriverkostoon Anttolan suuntaan. Lisäksi alueelta johtaa Kerimäen kirkonkylään Ukonmurrontietä noudatteleva paineviemäri, jota ei kuitenkaan ole otettu käyttöön. Kerimaan eteläpuolelle on suunnitteilla Kerimäki- Savonlinna-siirtoviemäri, jonka rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden vaihteessa. Lomakylän ulkopuolinen osa suunnittelualueesta on pääasiassa kumpuilevaa, vaihtelevaa metsämaastoa ja suurelta osin rakennettua golfkenttää. Osa maastosta on kivikkoista ja osin myös kallioista. Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia muinaisjäännöksiä. Suunnittelualueen länsiosaan ulottuu pohjoisesta III luokan pohjavesialue Käärmeharju B, jonka kokonaispinta-ala on 1,87 km² ja muodostumisalueen pinta-ala 1,10 km². Seutu- ja yleiskaavoissa osoitettu Taplinkankaan pohjavesialueen varaus on poistettu. Kerimaan pääliikenneyhteytenä kuntakeskukseen ja Savonlinnan suuntaan on Kantatie 71 (Anttolantie). Varsinaisen suunnittelualueen liikenneverkko muodostuu yksityisteistä (Ukonmurrontie, Torvelantie, Kerimaantie ja Tihviintie) ja rantakaavan pohjalta rakennetuista kaavateistä. Lisäksi suunnittelualueella on kiinteistöjen pääsyteitä, polkuja ja golfväylien huoltoteitä. Talvella alueella risteilee hiihtolatuja ja moottorikelkkareittejä. Suunnittelualueella on useita keski- ja pienjännitesähköjohtoja (20 kv ja 0,4 kv). Pylväsmuuntamot sijaitsevat golfklubin vieressä sekä Lampitien ja Tihviintien varsilla. Pienjännitejohdoista osa on kaapeloitu. 4

5 Asemakaavoitettavan alueen suurimmat maanomistajat ovat Kerigolf Oy, Puikkari Oy ja Osmo Vepsäläinen. Lisäksi alueella on useita pienempiä maanomistajia. Kaavoitustilanne Maakuntahallitus päätti , että Etelä-Savon maakuntaliitto aloittaa Etelä-Savon maakuntakaavan laatimisen. Kaava laaditaan koko Etelä-Savon alueelle ja siinä käsitellään kaikkia aluevaraustyyppejä. Maakuntakaava tulee aikanaan vahvistuessaan korvaamaan seutukaavan. Maakuntahallitus on asettanut maakuntakaavan laadintaa varten ohjausryhmän. Maakuntakaava valmistuu arviolta vuonna 2008, minkä jälkeen se tarvitsee vielä ympäristöministeriön vahvistuksen. Siihen asti voimassa on Etelä-Savon seutukaava. Etelä-Savon seutukaava on vahvistettu kuutena eri vaihekaavana, joista 4a, 4b ja 4c ovat alueellisia vaihekaavoja seutukunnittain. Seutukaavassa suunnittelualueen eteläosa ja pohjoisin osa on merkitty maa- ja metsätalousvaltaisena alueena (M). Itäosa suunnittelualueesta sijoittuu Huosion virkistysalueelle, joka on tarkoitettu pääasiassa tehokasta retkeilytoimintaa varten (VR). Suunnittelumääräysten mukaan alueen käyttöä suunniteltaessa on osoitettava ulkoilu- ja rakentamisalueet sekä annettava ohjeet yksityiskohtaisesta maankäytöstä ja maisemanhoidosta. Rakentamismääräyksissä on määritelty: alueella saa rakentaa vain yleistä virkistäytymistä ja maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia sekä suorittaa rakennusten peruskorjauksia. Lisäksi suosituksena on, että alueelle tulisi tarvittaessa laatia yksityiskohtainen käyttösuunnitelma. Maankamaran kaivaminen, louhiminen ja täyttäminen sekä muut niihin verrattavat toimenpiteet tulisi sallia vain, mikäli ne eivät haittaa alueen pää-asiallisen käyttömuodon mukaista toimintaa. Metsiä uudistettaessa tulisi ottaa huomioon alueen virkistyskäyttö. Kasvillisuus tulisi säilyttää mahdollisimman monipuolisena. Osin suunnittelualueelle ulottuu myös Taplinkankaan pohjavesialue (pv), joka on Etelä-Savon ympäristökeskuksen mukaan poistettu pohjavesialue. Pohjavesialueen kanssa osin päällekkäin on merkintä arvokas harjumaisema (ah). Merkinnällä osoitetaan harjualueita tai muita geologisia muodostumia, joilla soranotosta saattaa aiheutua maa-aineslaissa mainittuja seurauksia. Tämä alue kattaa suunnittelualueen eteläosat. Suunnittelualueen länsi- ja keskiosa on merkitty matkailupalvelujen alueena (RM). Suunnittelumääräyksen mukaan alueelle saa rakentaa matkailun sekä siihen liittyvien virkistyksen ja liikenteen edellyttämiä rakennuksia. Rajaus käsittää likimain Kerimaan lomakeskuksen alueen. Lomakeskuksesta kaakkoon on Punkaharjun puolelle ulottuva M2- varaus eli maa- ja metsätalousvaltainen alue, soranotolta suojeltava harjualue. Asemakaavaratkaisun seutukaavan mukaisuus selvitetään kaavaprosessin aikana yhdessä Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa. 5

6 6 Ote Etelä-Savon seutukaavasta. Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Kerimäen Anttolan osayleiskaava, joka on hyväksytty Kerimäen kunnanvaltuustossa Kaavassa alueella on varauksia matkailupalvelujen alueesta (RM), maa- ja metsätalousvaltaisesta alueesta, jolla on ympäristöarvoja tai ulkoilun ohjaamistarvetta (MU), retkeily- ja ulkoilualuetta (VR) ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). MUaluetta koskee suositus, että alueelle ei tulisi rakentaa uudisrakennuksia. Lisäksi on merkitty vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (pv-2), joka on ympäristökeskuksen mukaan poistettu pohjavesialue, sekä lähes koko suunnittelualueen kattava radonhaitta-alue (r). Kaava-alueelle ulottuu myös pv-3-merkinnällä varustettu Käärmeharju B-pohjavesialue. Harjualueelle on merkitty ulkoilureitti. Yleisinä määräyksinä on annettu, että mikäli rakennuspaikka on lähempänä kuin 20 metriä yleisestä vesijohto- ja viemäriverkosta, rakennuspaikka on liitettävä ao. verkostoon. Suunnittelualueen keskelle jäävä maatila on merkitty erillispientalojen korttelialueeksi (AO-1) ja maatalousalueeksi (MT). Ote Kerimäen Anttolan osayleiskaavasta.

7 Kerimaan Lomakylän alueella on voimassa Etelä-Savon ympäristökeskuksen vahvistama Sylkynrannan ranta-asemakaava. Asemakaavassa Kerimaan Lomakylän alueella on varauksia asuinpientalojen korttelialueille (AP), urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle (YU), virkistysalueille (V), urheilu- ja virkistyspalvelualueille, jotka on varattu golf-alueeksi, jossa liikkuminen on rajoitettua (VU -G), uimaranta-alueelle (VV), loma-asuntojen korttelialueille (RA), matkailua palvelevien rakennusten korttelialueille (RM ja RM-1) ja yksityisille venevalkamille (LV-1 ja LV-2). Lisäksi on merkitty vedenottamo (E-1), pumppaamo (E-2), kylän yhteisranta (E-3) ja vesialue (W). 7 Ote Sylkynrannan ranta-asemakaavasta.

8 Muut suunnitelmat ja päätökset 8 Kerimäen kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja se on astunut voimaan vuoden 2002 alusta. Laadittavat selvitykset Vaikutusarviointia varten suunnittelualueelle on laadittu kevään ja kesän 2007 aikana luonto- ja maisemaselvitys asemakaavatyön edellyttämällä tarkkuudella. Mitä vaikutuksia kaavahankkeella on Asemakaavan toteuttamisella on vaikutuksia mm. luontoon ja maisemaan, yhdyskuntatalouteen ja elinkeinojen kehitykseen. Kaavan toteuttamisen vaikutuksia arvioidaan kaavatyössä seuraavan jaottelun pohjalta. Osa vaikutuksista ulottuu varsinaista suunnittelualuetta laajemmalle. Vaikutusalue määritellään kunkin vaikutuksen kohdalla yksilöllisesti, sillä arvioitavat vaikutukset ovat luonteeltaan hyvinkin erilaisia. 1. Ekologiset vaikutukset - Vaikutukset maisemaan - Vaikutukset maa- ja kallioperään - Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin sekä luonnon monimuotoisuuteen - Vaikutukset vesien tilaan ja pohjaveteen. 2. Taloudelliset vaikutukset - vaikutukset yhdyskuntatalouteen 3. Sosiaaliset vaikutukset - Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön - Vaikutukset palvelujen saatavuuteen - Vaikutukset liikenneverkkoon ja liikenneturvallisuuteen - Vaikutukset kunnan elinkeinoelämän kehitykseen ja työllisyyteen 4. Kulttuuriset vaikutukset - Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen - Vaikutukset rakennuksiin ja rakenteisiin - Vaikutukset yhdyskuntateknisen huollon verkostoihin - Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kiinteisiin muinaisjäännöksiin - Vaikutukset seudullisten suunnitelmien toteutumiseen - Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Lisäksi selvitetään mahdollisten haittojen lieventämismahdollisuudet. Osalliset Suunnittelussa ovat osallisia ainakin seuraavat viranomaistahot ja sidosryhmät: Viranomaiset: Etelä-Savon ympäristökeskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Savonlinnan maakuntamuseo, Museovirasto, Etelä-Savon Pelastuslaitos. Kerimäen kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, tekninen lautakunta, rakennuslautakunta, vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/ terveysvalvonta. Maanomistajat: Yksityiset maanomistajat, Kerimäen seurakunta.

9 Alueen yhdistykset: Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri ry, Kerimäki- seura, Anttolan seudun kyläyhdistys. Muut: Sonera Carrier Networks Oyj, Savonlinnan puhelin Oy, Suur- Savon Sähkö Oy. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan virallisissa ilmoituslehdissä (Puruvesi ja Itä-Savo). Suunnittelualueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen asukkaita ja maanomistajia informoidaan henkilökohtaisilla kirjeillä tärkeimmistä suunnitteluvaiheista. Kaava-aineistot pidetään nähtävillä kunnan teknisessä toimistossa ja internetsivulla. Kaavaprosessi on käynnistetty keväällä 2007 Kerigolfin alueen asemakaavana, jonka osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä Suunnittelualueeseen on liitetty tämän jälkeen Kerimaan lomakeskus ja Kalliomäen tilan alue. Suunnittelun kulku ja alustava aikataulu 1. Työn käynnistysvaihe; maalis-huhtikuu Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen (MRL 63 ). 2. Perustietojen kokoaminen ja analysointi; maalis- toukokuu 2007, täydennys elokuu Aluetta koskevan aineiston kokoaminen ja tarvittavien täydennysten suorittaminen. Luontoselvitys. 3. Yleisinformaatio työn aloittamisesta; toukokuu 2007 (MRL 63 ). OAS:n toimittaminen viranomaisille kommentointia varten (informaatio työn alkamisesta ja lähtökohdista sekä keskustelu osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä). (MRL 66, MRA 26 ). 4. Kuulutus suunnittelun alkamisesta ja OAS:n nähtävillä olosta (MRL 62 ja 63 ); Puruvesi- ja Itä-Savo-lehti Osallisilla mahdollisuus antaa palautetta OAS:sta ja sen riittävyydestä sekä pyytää neuvottelua tarvittaessa Ympäristökeskuksen kanssa (MRL 64 ). 5. Alustavat luonnokset; kesä-syksy Asemakaavaluonnos. Asemakaavaluonnoksen laadinta ja ympäristövaikutusten alustava selvittäminen. Aloitus- ja luonnosvaiheen viranomaispalaveri Yleisötilaisuus Luonnosvaiheen kuuleminen; Luonnoksen ja valmisteluaineiston asettaminen nähtäville kommentointia varten (MRA 30 ) ja lausunnot tärkeimmiltä viranomaisilta ja kunnan hallintokunnilta. 8. Kaavaluonnoksen tarkistaminen saadun palautteen pohjalta. 9. Asemakaavaehdotus. Kunnanhallituksen käsittely. Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (MRA 27 ). Muistutukset. Li- 9

10 säksi lausunnot tarvittaessa (MRA 28 ) mm. seuraavilta: Etelä-Savon Ympäristökeskus, Etelä-Savon maakuntaliitto. 10. Viranomaisneuvottelu tarvittaessa (MRA 26 ) lausuntojen saavuttua. 11. Asemakaavaehdotuksen mahdollinen tarkistaminen. Kaavaehdotuksen asettaminen tarvittaessa uudelleen nähtäville tai niiden kuuleminen erikseen, joita muutokset koskettavat (MRA 32 ). 12. Kaavan hyväksyminen. Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsittely (MRL 52 ). Tiedottaminen kunnanvaltuuston päätöksestä. 13. Mahdollinen valitusprosessi Kuopion Hallinto-oikeuteen ja Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnittelun kuluessa. 10 Yhteystiedot Pöyry Environment Oy Matti Veijovuori (kaavan laatija) Valtakatu LAPPEENRANTA p fax Kerigolf Oy Toimitusjohtaja Lauri Auvinen Kerimaantie KERIMÄKI p Puikkari Oy Toimitusjohtaja Pekka Nurminen Porakuja VANTAA p Osmo Vepsäläinen Veteraaninkuja 2 as SAVONLINNA p

11 Pöyry Environment oy LIITE 3 Valtakatu Lappeenranta Kotipaikka Helsinki Y-tunnus Puh Fax Muistio Viite BR Sivu 1 (3) Päiväys Yhteyshlö Matti Veijovuori KERIMAAN RANTA-ASEMAKAAVA ALOITUS- JA LUONNOSVAIHEEN VIRANOMAISNEUVOTTELU Aika: klo Paikka: Kerimaan lomakeskus, Kerimäki Läsnä: Jorma Mattinen Kerimäen kunta Pekka K. Häkkinen Etelä-Savon ympäristökeskus Satu Karjalainen Paavo Nykänen Martti Koponen Savonlinnan maakuntamuseo Pekka Nurminen Puikkari Oy Keijo Tolppa Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa Oy Osmo Vepsäläinen Lauri Auvinen Kerigolf Oy Matti Veijovuori Pöyry Environment Oy 1. Jorma Mattinen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Mattinen kertoi, että alun perin asemakaavaa tehtiin vain Kerigolfin alueelle, mutta myöhemmin suunnittelualue laajennettiin Puikkari Oy:n ja Osmo Vepsäläisen alueille. Tämä neuvottelu kattaa kaikkien kolmen maanomistajan alueet, joita käsitellään yhtenä ranta-asemakaavana. 2. Taustaa: Lauri Auvinen kertoi, että golfkenttä avattiin vuonna Tilat ovat käyneet pieniksi eivätkä vastaa nykyisiä vaatimuksia. Kerigolf tarvitsee uuden keskusrakennuksen ja sen yhteyteen golfharjoittelualueen. Samalla on herännyt ajatus, miksei myös Kerigolfin alueelle voisi sijoittaa lomarakentamista. Osmo Vepsäläinen kertoi lähteneensä mukaan, kun näytti, että maa-alueelle on käyttöä. Pekka Nurminen kertoi, että Kerimaan 1990-luvulla laadittuun ranta-asemakaavaan on tullut pieniä muutostarpeita, jotka nyt päivitetään. Viime vuosina rakentaminen on vilkastunut alueella mukavasti ja nyt on tarkoitus nostaa rakennusoikeuksia vastaamaan asiakkaiden toiveita. 3. Luontoselvitys: Satu Karjalainen kertoi, että biologin mukaan luontoselvitys on riittävä ja hyvä. 4. Muinaismuistot: Martti Koponen totesi, että suurimmasta osasta aluetta ei ole mitään tietoja muinaisjäännöksistä. Kaavaa varten ei tarvita täydennysinventointeja, Koponen saattaa poiketa alueella itse. Niihin paikkoihin, joista voisi jotain löytyä, ei kohdistu rakentamista. Lisäksi paikkoja on jo aiemmin möyritty moneen kertaan.

12 2 5. Kaavoituksen lähtökohdat ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS): Satu Karjalainen totesi, että alue on paikkana otollinen ja sijainti hyvä. Alueella ei ole suuria ympäristöarvoja. Onko tarpeen tehdä yleiskaavallinen tarkastelu, vaikka alueella onkin oikeusvaikutukseton yleiskaava? Vesi- ja viemäriverkon olemassa olo on positiivinen asia. Pekka Häkkinen tiedusteli, miksi kaava on tehty rantaasemakaavana. Todettiin, että pohjalla on ranta-asemakaava, kaava laaditaan matkailua ja loma-asumista varten ja hakijana ovat yksityiset maanomistajat. OAS:ään ei ollut huomautettavaa. 6. Kaavaluonnos: Matti Veijovuori esitteli asemakaavaluonnoksen. Kortteli 16 jäi aikoinaan vahvistamatta, perusteluina maisemallisesti arka paikka ja suuri rakennusoikeus. Pekka Nurminen kertoi, että tarve ottaa kortteli 16 uudelleen kaavaan lähtee siitä, että vanha saunarakennusten alue ei ole enää nykyvaatimusten mukainen. Tarvitaan sauna- ja kokoustilaa, oheistoimintaa ja saunoja uudesta näkökulmasta, saunamaailma. Kerimaalla on suuret kokoustilatarpeet, nyt toiminta levittäytyisi laajemmalle alueelle. Jos saunoja puretaan, pitää olla mahdollisuus tehdä korvaava isompi sauna. Tämä kaava tähtää ainakin vuoden päähän. Pekka Häkkinen totesi, että MRL:n rantarakentamisen sisältövaatimuksissa on korostetusti sopeutuminen rantamaisemaan. Onko vapaata rantaviivaa alueella riittävästi? Lain muuttuminen ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tulo edellisen kaavan jälkeen eivät ole muuttaneet näitä periaatteita. Pääperusteena on MRL:n 73 :n mukaiset rantarakentamisen sisältövaatimukset. Pekka Nurminen vastasi, että käyttötarkoitus on eri, kuin edellisessä kaavassa, nyt alue olisi laajemman joukon käytettävissä. Muita paikkoja toiminnalle ei löydy, sinänsä rakentamisen lisäys on pieni. Kyseisellä alueella ei ole tähän asti ollut käyttöä, joten sen käyttöön otto ei vaikuta rannan käyttömahdollisuuksiin. Kun Sylkyn rannan käyttö lisääntyy, on parempi, että yritysasiakkaiden alue on erikseen. Näin vapautetaan uimarantaa, joka on yksi tärkeimmistä alueista, sen varsinaiseen käyttöön. Todettiin, että kaavaratkaisua tarkennetaan vielä tältä osin ja asiassa etsitään kompromissia. Pekka Häkkinen esitti, että asemakaavan vaikutusarviointiin otetaan yleiskaavallista näkökulmaa. Ainakin tiestön ja teknisen huollon riittävyys tulee käsitellä. Alueella on korkeita radonpitoisuuksia ja vesi on rautapitoista. Radonista on ilmeisesti olemassa jokin selvitys. Luontokohteiden huomioiminen: Satu Karjalainen totesi, että on hyvä, että luontokohteet on väistetty rakentamisessa; olisi silti hyvä, jos kohteissa olisi kaavakartalla luo-merkintä. Myös ah-merkintää voisi tarkentaa. Kangasvuokon säilyminen olisi hyvä varmistaa. Keskusteltiin, onko golfin ja loma-asumisen limittäminen toisiinsa turvallista. Pekka Nurminen totesi, että kaavalla ei luoda uusia vaaranpaikkoja. Ongelmalliset kohteet ovat jo rakentuneita tai muodostettuja kiinteistöjä. Käytäntö tuo suojaustoimenpiteitä. Kerigolfin alueella vaarapaikkojen muodostuminen on ehkäisty korttelien sijoituksella. Golfaajien liikkuminen tapahtuu golfväylällä, joten väylän ulkopuolelle ei kohdistu kulutusta. Auvisen mukaan kangasvuokkoesiintymä ei ole rakennetulla golfkenttäalueella, sen osalta ei ole rakentamisuhkaa.

13 3 Pekka Nurminen toi esiin, että ratkaisu tukeutuu kunnan palvelurakenteeseen ja elinkeinopolitiikkaan, mikä on hyvä näyttää asiakirjoissa. Satu Karjalainen toivoi, että kaava-asiakirjoissa esitetään olemassa olevat ja uudet rakennusoikeudet ja rakentamisen lisäys. Rakentamisen vaikutukset kalliorinteessä tarkennetaan. 7. Ranta-asemakaava tontin osan lunastuksen perusteena: Paavo Nykäsen mukaan ranta-asemakaava ei tässä suhteessa poikkea normaalista asemakaavasta eli arvokkaamman puoliskon haltija voi lunastaa vähemmän arvokkaan (=pienemmän). 8. Etelä-Savon liiton kommentit: Janne Nulpponen liitosta on kommentoinut kokousaineistosta mm., että hanke on toiminnallisesti seutukaavan mukainen eikä vähäisten rajauseroavaisuuksien vuoksi seutukaavaan verrattuna ole hänen nähdäkseen tarvetta kuulla YM:ää. Kaavan ohjauksessa mennään seutukaavan mukaisesti, kun maakuntakaava on kesken. Maakuntakaavaluonnoksessa Kerimaa ja Kerigolf näkyvät hieman seutukaavaa yleispiirteisemmin. Alue on merkitty luonnokseen merkinnällä: V-rm: virkistysmatkailualue. 9. Yhteenvetona todettiin, että kaavaluonnokseen ja asiakirjoihin tehdään palaverissa esille tuodut täydennykset ja muutokset. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville vielä lokakuun aikana. Tontinomistajien kantoja selvitetään yleisötilaisuudessa Kaikkien kiinteistöjen omistajat pyritään saamaan kaavaan mukaan, vaikka sinänsä siihen ei voitane pakottaa. Jos jokin kiinteistö jää pois, sen kohdalla jää voimaan nykyinen ranta-asemakaava. 10. Jorma Mattinen päätti kokouksen n. kello 12. Lopullisen muistion jakelu: Pekka K. Häkkinen Satu Karjalainen Paavo Nykänen Jarmo Vauhkonen Janne Nulpponen Martti Koponen Museovirasto/ kirjaamo Lauri Auvinen Pekka Nurminen Osmo Vepsäläinen Jorma Mattinen Kari Rannanpiha Jouko Piiparinen Keijo Tolppa Matti Laamanen

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNKI SYVÄLAHDEN ALUEEN TUULIVOIMAYLEISKAAVA Pöyry Finland Oy Valtakatu 25 53100 Lappeenranta www.poyry.fi Päiväys 28.3.2012 Viite Sivu 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN ALOITE

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos

Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos Lappeenrannan kaupunki 16USP0069 ASEMAKAAVASELOSTUS Rauhan sataman alue Asemakaava, asemakaavan muutos 3.7.2013 1 Lappeenrannan kaupunki: Rauhan sataman alue; asemakaava, asemakaavan muutos 3.7.2013 Lappeenrannan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 67080377.BBK 09/2008 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Rautavaaran kunta (www.rautavaara.fi) 1 Aloite Rautavaaran kunta. Tekninen lautakunta on hyväksynyt 20.5.2008 (Tekn.ltk. 15. ) esityksen n

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ SIKUALAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN LUONNOS 27.11.2014, EHDOTUS 28.3.2015 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 2. TIIVISTELMÄ... 5

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh.(015) 532 203, Fax.(015) 532 098 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOKKOLAN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KIVIKON ASEMAKAAVA Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KAAVASELOSTUS Luonnos 7.10.2014 (kaavaselostusta täydennetään kaavaehdotusta laadittaessa)

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO- LUOKKAVAARA PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 27.4.2011. kuva alueelta

PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO- LUOKKAVAARA PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 27.4.2011. kuva alueelta PUDASJÄRVI SYÖTE HULHAVANAHO- LUOKKAVAARA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 27.4.2011 kuva alueelta Vireilletulosta on ilmoitettu Hyväksytty kunnanhallituksessa..2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa..2011

Lisätiedot

Jaamankankaan ranta-asemakaava

Jaamankankaan ranta-asemakaava Ympäristölautakunta 202 24.10.2012 Ympäristölautakunta 164 18.09.2013 Ympäristölautakunta 47 26.02.2014 Ympäristölautakunta 103 16.04.2014 Kunnanhallitus 138 19.05.2014 Kunnanvaltuusto 39 09.06.2014 Jaamankankaan

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS INKOON KUNTA Kuruuddenin ranta-asemakaavan tarkistus KAAVAEHDOTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 15.05.2014 1/21 1 Perus- ja tunnistetiedot Kunta: Kaavan laatija: Inkoon kunta Oy Arkkitehtisuunnittelu Arkitekturum

Lisätiedot

Siilinjärvi. Hyväksymiskäsittely: Toimielin Pvm Liite Kunnanhallitus 10.12.2012 235 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 41 3

Siilinjärvi. Hyväksymiskäsittely: Toimielin Pvm Liite Kunnanhallitus 10.12.2012 235 1 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 41 3 Siilinjärvi Panninniemi 3 1. kunnanosa Korttelit 3372 3388 Asemakaava ja asemakaavan muutos Vireilletulosta ilmoitettu: 10.4.2012 Hyväksymiskäsittely: Toimielin Pvm Liite Kunnanhallitus 10.12.2012 235

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 1 L.,. Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 Etelä-Savo 18.11.2010 Punkaharjun kunta Tekninen toimisto PL 18 58500 PUNKAHARJU Lausuntopyyntö 14.10.2010 Lausunto

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA

PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA MUHOKSEN KUNTA ASEMAKAAVAN SELOSTUS PÄIVÄNPAISTEENMAAN ASEMAKAAVA Asemakaavan muutos koskee Päivärinteen asemakaavan itäosan virkistys- ja maa- ja metsätalousalueita. Asemakaavalla muodostetaan korttelit

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS

MIEHIKKÄLÄ. K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LEIRIKESKUKSEN ALUE KAAVASELOSTUS MIEHIKKÄLÄ K-Vizit Oy MIEHIKKÄLÄN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Perus- ja tunnistetiedot... 4 1.2 Suunnitteluorganisaatio... 4 1.3 Yleiskaavan muutoksen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. ISO-VIRKASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA Rantasalmen kunta

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. ISO-VIRKASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA Rantasalmen kunta ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA LIITE 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ISO-VIRKASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

Lisätiedot