KERIMAAN RANTA-ASEMAKAAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KERIMAAN RANTA-ASEMAKAAVA"

Transkriptio

1 LIITE 2 1 KERIGOLF OY, PUIKKARI OY, OSMO VEPSÄLÄINEN KERIMAAN RANTA-ASEMAKAAVA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pöyry Environment Oy Valtakatu 25 FI Lappeenranta Finland Kotipaikka Helsinki, Finland Y-tunnus Puh Fax maajavesi.poyry.fi Päiväys Viite BR Sivu 1 (10) Aloite, hakijat Kerigolf Oy, Puikkari Oy, Osmo Vepsäläinen. Suunnittelualue Ukonmurrontie Kerimaantie Torvelantie Tihviintie Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti.

2 Suunnittelualue sijaitsee Kerimäen keskustaajaman länsipuolella, noin 9 km Kerimäen keskustasta ja noin 15 km Savonlinnasta. Alueen pohjoispuolella kulkee kantatie 71. Asemakaavoitettava alue käsittää Kerimaan lomakeskuksen lähiympäristöineen. Alue rajoittuu lännessä Sylkky järveen. Suunnittelualueen keskeisimmän osan muodostaa Kerimaan Lomakeskus, johon kuuluu Puikkari Oy:n omistaman päätilan lisäksi useita kymmeniä yksityisomistuksessa olevia loma-asuntokiinteistöjä ja määräaloja. Lomakeskuksen ympärillä on kaksi Kerigolf Oy:n omistamaa tilaa, joista toinen on kahdessa osassa. Kerigolfin alueen sisään jäävä tila 18:48 ei kuulu asemakaavaan. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu Tielammen ja Säynelammen välissä sijaitseva Kalliomäen tila. Kerimaan Lomakeskuksen alueella on voimassa Sylkynrannan rantaasemakaava, joka saatetaan ajan tasalle. Kerigolfin alue ja Kalliomäen tila ovat asemakaavoittamattomia. Suunnittelualueen pinta-ala on alustavan rajauksen mukaan noin 112 ha. Alustava aluerajaus on esitetty oheisella kartalla. 2 Kalliomäki (Osmo Vepsäläinen) Kerigolf Kerimaa (Puikkari Oy) Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti ja alustava rajaus (Copyright Maanmittauslaitos) Kerigolf

3 Mitä on tekeillä 3 Suunnittelualueelle laaditaan ranta-asemakaava, joka Kerimaan Lomakeskuksen osalta korvaa voimassa olevan Sylkynrannan ranta-asemakaavan. Asemakaavoituksen tarkoituksena on mahdollistaa Kerimaan Lomakeskuksen sekä Kerigolf Oy:n ja Kalliomäen alueiden pitkäjänteinen kehittäminen matkailupalvelujen ja loma-asumisen alueena. Kaavan tavoitteena on varautua mm. seuraaviin toimintoihin ja kaavateknisiin muutoksiin: Kerigolf Oy:n alue: Uusi klubirakennus Kerigolfin omistamalle alueelle (vastaanotto, ravintola, myymälä, pukutilat, toimisto, sauna jne). Lomarakennuspaikkoja, esim., yksittäis- ja paritalot (lomarivitalot) Golfkentän laajennusvara Talvisin kelkkarata harjoituslyöntialueelle Ulko-oleskelupaikat Kadut ja ajoyhteydet Harjoituskenttä Kerimaan Lomakeskuksen (Puikkari Oy:n) alue: Tonttikohtaisen rakennusoikeuden nostaminen Kerroslukujen tarkistaminen Eräiden kortteleiden ajoyhteyksien muuttaminen toteutuneen tilanteen ja maasto-olojen mukaisiksi sekä tarvittaessa muuttaminen katualueiksi. Rantakorttelin 8 RM rakentamisen lisääminen ja Sylkyn ranta-alueen rakentamismahdollisuuksien selvittäminen mm. sauna- ja kokoustiloina. Nykyisen huoltoalueen (korttelin 14 YU) muuttaminen ns. wellnesskeskukseksi. Sauna- ja kokoustilojen sijoittaminen Kannantakaisen rantaan. Uusi saunan rakennusala/ rakennuspaikka LV-2-alueen viereen. Kaavamääräyksien täsmentäminen mm. paritalojen mahdollistamiseksi. Korttelien ja tonttien rajojen täsmentäminen olemassa olevien kiinteistörajojen mukaisiksi. Kalliomäen tilan alueelle on tarkoitus kaavoittaa loma-asumista, joka liittyy saumattomasti Kerigolfin puoleiseen rakentamiseen. Suunnittelun yleisenä tavoitteena on alueen monipuolinen ympärivuotinen toiminta. Kaavaratkaisussa pyritään hyvään muunneltavuuteen ja joustavuuteen sekä kiinnitetään erityistä huomiota laadukkaan ympäristön luomiseen sekä luonnon ja maiseman huomioonottamiseen. Itse suunnittelutyö suoritetaan kaksivaiheisena siten, että ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan yleissuunnitelmatasoisesti tulevien toimintojen tilatarpeet ja sijoittuminen alueelle. Eri toimintojen sijoittumista ja laajuutta tarkastellaan vaihtoehtojen kautta. Nykytilanne Kerimaan Lomakeskuksen rakentaminen käynnistyi 1980-luvun alussa. Vuosina 1983 ja -84 Kerimaassa pidettiin Suomen ensimmäiset loma-asuntomessut, joihin valtakunnallisesti merkittävimmät puutalorakentajat rakensivat näytemökkinsä. Nykyisin Kerimaan lomakeskuksen alueella on lähes 70 loma-asuntomökkiä,

4 joista lomakeskuksen omistamia on 13 ja loput yksityisiä. Lisäksi Kerimaa vuokraa ja markkinoi yksityisten omistamia mökkejä. Vuonna 2007 alueelle valmistui kahdeksan huoneiston luhtihotelli. Uudisrakentaminen on parin viime vuoden ajan ollut vilkasta ja alueelle on parhaillaan rakenteilla useita mökkejä. Kannantakasen lammen rannassa sijaitsevat Kerimaan lomakeskuksen vastaanotto- ja ravintolarakennus, toimistorakennus ja tanssilava. Näiden eteläpuolella Kerigolf Oy:lle vuokratulla maalla on golfklubirakennus. Pitkälahden rannassa sijaitsevat kolme saunaa ja huoltorakennus sekä kauempana rannasta laavu ja kota. Lomakeskuksen aluetta kiertää myös valaistu ulkoilureitti. Kerigolf Oy:n alue muodostuu kahdesta osasta, jotka sijoittuvat Kerimaan Lomakeskuksen molemmin puolin. Pohjoisempi osa-alue rajoittuu pohjoisessa Säynelampeen ja kiinteistörajaan, kaakossa Torvelantiehen ja lounaassa Puikkari Oy:n rajaan. Alueen sisään jää yksityinen maatila. Eteläisempi kaavoitettavista alueista rajautuu pohjoisessa Puikkari Oy:n rajaan, idässä ja etelässä seurakunnan omistamaan alueeseen ja lännessä Tihviintiehen ja kiinteistörajaan. Pääosa Kerigolf Oy:n alueesta on golfkenttää, joka käsittää 18 väylää vesiesteineen. Osa väylistä sijoittuu Puikkari Oy:n ja vähäisiltä osin Kerimäen seurakunnan maille. Kerigolfin alueella ei ole rakennuksia muutamaa kevytrakenteista huolto/kioskirakennelmaa ja katosta lukuun ottamatta. Kerigolfin huoltorakennus ja halli sijaitsevat Puikkari Oy:n omistamalla maalla lomakylän koillisosassa. Kerimaan alueella on sisäinen vesi- ja viemäriverkosto, joka on liitetty Kerimäen kunnan vesi- ja viemäriverkostoon Anttolan suuntaan. Lisäksi alueelta johtaa Kerimäen kirkonkylään Ukonmurrontietä noudatteleva paineviemäri, jota ei kuitenkaan ole otettu käyttöön. Kerimaan eteläpuolelle on suunnitteilla Kerimäki- Savonlinna-siirtoviemäri, jonka rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden vaihteessa. Lomakylän ulkopuolinen osa suunnittelualueesta on pääasiassa kumpuilevaa, vaihtelevaa metsämaastoa ja suurelta osin rakennettua golfkenttää. Osa maastosta on kivikkoista ja osin myös kallioista. Suunnittelualueella ei ole tiedossa olevia muinaisjäännöksiä. Suunnittelualueen länsiosaan ulottuu pohjoisesta III luokan pohjavesialue Käärmeharju B, jonka kokonaispinta-ala on 1,87 km² ja muodostumisalueen pinta-ala 1,10 km². Seutu- ja yleiskaavoissa osoitettu Taplinkankaan pohjavesialueen varaus on poistettu. Kerimaan pääliikenneyhteytenä kuntakeskukseen ja Savonlinnan suuntaan on Kantatie 71 (Anttolantie). Varsinaisen suunnittelualueen liikenneverkko muodostuu yksityisteistä (Ukonmurrontie, Torvelantie, Kerimaantie ja Tihviintie) ja rantakaavan pohjalta rakennetuista kaavateistä. Lisäksi suunnittelualueella on kiinteistöjen pääsyteitä, polkuja ja golfväylien huoltoteitä. Talvella alueella risteilee hiihtolatuja ja moottorikelkkareittejä. Suunnittelualueella on useita keski- ja pienjännitesähköjohtoja (20 kv ja 0,4 kv). Pylväsmuuntamot sijaitsevat golfklubin vieressä sekä Lampitien ja Tihviintien varsilla. Pienjännitejohdoista osa on kaapeloitu. 4

5 Asemakaavoitettavan alueen suurimmat maanomistajat ovat Kerigolf Oy, Puikkari Oy ja Osmo Vepsäläinen. Lisäksi alueella on useita pienempiä maanomistajia. Kaavoitustilanne Maakuntahallitus päätti , että Etelä-Savon maakuntaliitto aloittaa Etelä-Savon maakuntakaavan laatimisen. Kaava laaditaan koko Etelä-Savon alueelle ja siinä käsitellään kaikkia aluevaraustyyppejä. Maakuntakaava tulee aikanaan vahvistuessaan korvaamaan seutukaavan. Maakuntahallitus on asettanut maakuntakaavan laadintaa varten ohjausryhmän. Maakuntakaava valmistuu arviolta vuonna 2008, minkä jälkeen se tarvitsee vielä ympäristöministeriön vahvistuksen. Siihen asti voimassa on Etelä-Savon seutukaava. Etelä-Savon seutukaava on vahvistettu kuutena eri vaihekaavana, joista 4a, 4b ja 4c ovat alueellisia vaihekaavoja seutukunnittain. Seutukaavassa suunnittelualueen eteläosa ja pohjoisin osa on merkitty maa- ja metsätalousvaltaisena alueena (M). Itäosa suunnittelualueesta sijoittuu Huosion virkistysalueelle, joka on tarkoitettu pääasiassa tehokasta retkeilytoimintaa varten (VR). Suunnittelumääräysten mukaan alueen käyttöä suunniteltaessa on osoitettava ulkoilu- ja rakentamisalueet sekä annettava ohjeet yksityiskohtaisesta maankäytöstä ja maisemanhoidosta. Rakentamismääräyksissä on määritelty: alueella saa rakentaa vain yleistä virkistäytymistä ja maa- ja metsätaloutta palvelevia rakennuksia sekä suorittaa rakennusten peruskorjauksia. Lisäksi suosituksena on, että alueelle tulisi tarvittaessa laatia yksityiskohtainen käyttösuunnitelma. Maankamaran kaivaminen, louhiminen ja täyttäminen sekä muut niihin verrattavat toimenpiteet tulisi sallia vain, mikäli ne eivät haittaa alueen pää-asiallisen käyttömuodon mukaista toimintaa. Metsiä uudistettaessa tulisi ottaa huomioon alueen virkistyskäyttö. Kasvillisuus tulisi säilyttää mahdollisimman monipuolisena. Osin suunnittelualueelle ulottuu myös Taplinkankaan pohjavesialue (pv), joka on Etelä-Savon ympäristökeskuksen mukaan poistettu pohjavesialue. Pohjavesialueen kanssa osin päällekkäin on merkintä arvokas harjumaisema (ah). Merkinnällä osoitetaan harjualueita tai muita geologisia muodostumia, joilla soranotosta saattaa aiheutua maa-aineslaissa mainittuja seurauksia. Tämä alue kattaa suunnittelualueen eteläosat. Suunnittelualueen länsi- ja keskiosa on merkitty matkailupalvelujen alueena (RM). Suunnittelumääräyksen mukaan alueelle saa rakentaa matkailun sekä siihen liittyvien virkistyksen ja liikenteen edellyttämiä rakennuksia. Rajaus käsittää likimain Kerimaan lomakeskuksen alueen. Lomakeskuksesta kaakkoon on Punkaharjun puolelle ulottuva M2- varaus eli maa- ja metsätalousvaltainen alue, soranotolta suojeltava harjualue. Asemakaavaratkaisun seutukaavan mukaisuus selvitetään kaavaprosessin aikana yhdessä Etelä-Savon maakuntaliiton kanssa. 5

6 6 Ote Etelä-Savon seutukaavasta. Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Kerimäen Anttolan osayleiskaava, joka on hyväksytty Kerimäen kunnanvaltuustossa Kaavassa alueella on varauksia matkailupalvelujen alueesta (RM), maa- ja metsätalousvaltaisesta alueesta, jolla on ympäristöarvoja tai ulkoilun ohjaamistarvetta (MU), retkeily- ja ulkoilualuetta (VR) ja maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). MUaluetta koskee suositus, että alueelle ei tulisi rakentaa uudisrakennuksia. Lisäksi on merkitty vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue (pv-2), joka on ympäristökeskuksen mukaan poistettu pohjavesialue, sekä lähes koko suunnittelualueen kattava radonhaitta-alue (r). Kaava-alueelle ulottuu myös pv-3-merkinnällä varustettu Käärmeharju B-pohjavesialue. Harjualueelle on merkitty ulkoilureitti. Yleisinä määräyksinä on annettu, että mikäli rakennuspaikka on lähempänä kuin 20 metriä yleisestä vesijohto- ja viemäriverkosta, rakennuspaikka on liitettävä ao. verkostoon. Suunnittelualueen keskelle jäävä maatila on merkitty erillispientalojen korttelialueeksi (AO-1) ja maatalousalueeksi (MT). Ote Kerimäen Anttolan osayleiskaavasta.

7 Kerimaan Lomakylän alueella on voimassa Etelä-Savon ympäristökeskuksen vahvistama Sylkynrannan ranta-asemakaava. Asemakaavassa Kerimaan Lomakylän alueella on varauksia asuinpientalojen korttelialueille (AP), urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueelle (YU), virkistysalueille (V), urheilu- ja virkistyspalvelualueille, jotka on varattu golf-alueeksi, jossa liikkuminen on rajoitettua (VU -G), uimaranta-alueelle (VV), loma-asuntojen korttelialueille (RA), matkailua palvelevien rakennusten korttelialueille (RM ja RM-1) ja yksityisille venevalkamille (LV-1 ja LV-2). Lisäksi on merkitty vedenottamo (E-1), pumppaamo (E-2), kylän yhteisranta (E-3) ja vesialue (W). 7 Ote Sylkynrannan ranta-asemakaavasta.

8 Muut suunnitelmat ja päätökset 8 Kerimäen kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja se on astunut voimaan vuoden 2002 alusta. Laadittavat selvitykset Vaikutusarviointia varten suunnittelualueelle on laadittu kevään ja kesän 2007 aikana luonto- ja maisemaselvitys asemakaavatyön edellyttämällä tarkkuudella. Mitä vaikutuksia kaavahankkeella on Asemakaavan toteuttamisella on vaikutuksia mm. luontoon ja maisemaan, yhdyskuntatalouteen ja elinkeinojen kehitykseen. Kaavan toteuttamisen vaikutuksia arvioidaan kaavatyössä seuraavan jaottelun pohjalta. Osa vaikutuksista ulottuu varsinaista suunnittelualuetta laajemmalle. Vaikutusalue määritellään kunkin vaikutuksen kohdalla yksilöllisesti, sillä arvioitavat vaikutukset ovat luonteeltaan hyvinkin erilaisia. 1. Ekologiset vaikutukset - Vaikutukset maisemaan - Vaikutukset maa- ja kallioperään - Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin sekä luonnon monimuotoisuuteen - Vaikutukset vesien tilaan ja pohjaveteen. 2. Taloudelliset vaikutukset - vaikutukset yhdyskuntatalouteen 3. Sosiaaliset vaikutukset - Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön - Vaikutukset palvelujen saatavuuteen - Vaikutukset liikenneverkkoon ja liikenneturvallisuuteen - Vaikutukset kunnan elinkeinoelämän kehitykseen ja työllisyyteen 4. Kulttuuriset vaikutukset - Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen - Vaikutukset rakennuksiin ja rakenteisiin - Vaikutukset yhdyskuntateknisen huollon verkostoihin - Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kiinteisiin muinaisjäännöksiin - Vaikutukset seudullisten suunnitelmien toteutumiseen - Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutuminen Lisäksi selvitetään mahdollisten haittojen lieventämismahdollisuudet. Osalliset Suunnittelussa ovat osallisia ainakin seuraavat viranomaistahot ja sidosryhmät: Viranomaiset: Etelä-Savon ympäristökeskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Savonlinnan maakuntamuseo, Museovirasto, Etelä-Savon Pelastuslaitos. Kerimäen kunnan luottamuselimet ja hallintokunnat: kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, tekninen lautakunta, rakennuslautakunta, vapaa-aika- ja kulttuurilautakunta, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/ terveysvalvonta. Maanomistajat: Yksityiset maanomistajat, Kerimäen seurakunta.

9 Alueen yhdistykset: Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri ry, Kerimäki- seura, Anttolan seudun kyläyhdistys. Muut: Sonera Carrier Networks Oyj, Savonlinnan puhelin Oy, Suur- Savon Sähkö Oy. Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Kaikista merkittävistä kuulemis- ja päätöksentekovaiheista ilmoitetaan kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan virallisissa ilmoituslehdissä (Puruvesi ja Itä-Savo). Suunnittelualueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen asukkaita ja maanomistajia informoidaan henkilökohtaisilla kirjeillä tärkeimmistä suunnitteluvaiheista. Kaava-aineistot pidetään nähtävillä kunnan teknisessä toimistossa ja internetsivulla. Kaavaprosessi on käynnistetty keväällä 2007 Kerigolfin alueen asemakaavana, jonka osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä Suunnittelualueeseen on liitetty tämän jälkeen Kerimaan lomakeskus ja Kalliomäen tilan alue. Suunnittelun kulku ja alustava aikataulu 1. Työn käynnistysvaihe; maalis-huhtikuu Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen (MRL 63 ). 2. Perustietojen kokoaminen ja analysointi; maalis- toukokuu 2007, täydennys elokuu Aluetta koskevan aineiston kokoaminen ja tarvittavien täydennysten suorittaminen. Luontoselvitys. 3. Yleisinformaatio työn aloittamisesta; toukokuu 2007 (MRL 63 ). OAS:n toimittaminen viranomaisille kommentointia varten (informaatio työn alkamisesta ja lähtökohdista sekä keskustelu osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä). (MRL 66, MRA 26 ). 4. Kuulutus suunnittelun alkamisesta ja OAS:n nähtävillä olosta (MRL 62 ja 63 ); Puruvesi- ja Itä-Savo-lehti Osallisilla mahdollisuus antaa palautetta OAS:sta ja sen riittävyydestä sekä pyytää neuvottelua tarvittaessa Ympäristökeskuksen kanssa (MRL 64 ). 5. Alustavat luonnokset; kesä-syksy Asemakaavaluonnos. Asemakaavaluonnoksen laadinta ja ympäristövaikutusten alustava selvittäminen. Aloitus- ja luonnosvaiheen viranomaispalaveri Yleisötilaisuus Luonnosvaiheen kuuleminen; Luonnoksen ja valmisteluaineiston asettaminen nähtäville kommentointia varten (MRA 30 ) ja lausunnot tärkeimmiltä viranomaisilta ja kunnan hallintokunnilta. 8. Kaavaluonnoksen tarkistaminen saadun palautteen pohjalta. 9. Asemakaavaehdotus. Kunnanhallituksen käsittely. Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi (MRA 27 ). Muistutukset. Li- 9

10 säksi lausunnot tarvittaessa (MRA 28 ) mm. seuraavilta: Etelä-Savon Ympäristökeskus, Etelä-Savon maakuntaliitto. 10. Viranomaisneuvottelu tarvittaessa (MRA 26 ) lausuntojen saavuttua. 11. Asemakaavaehdotuksen mahdollinen tarkistaminen. Kaavaehdotuksen asettaminen tarvittaessa uudelleen nähtäville tai niiden kuuleminen erikseen, joita muutokset koskettavat (MRA 32 ). 12. Kaavan hyväksyminen. Kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsittely (MRL 52 ). Tiedottaminen kunnanvaltuuston päätöksestä. 13. Mahdollinen valitusprosessi Kuopion Hallinto-oikeuteen ja Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa suunnittelun kuluessa. 10 Yhteystiedot Pöyry Environment Oy Matti Veijovuori (kaavan laatija) Valtakatu LAPPEENRANTA p fax Kerigolf Oy Toimitusjohtaja Lauri Auvinen Kerimaantie KERIMÄKI p Puikkari Oy Toimitusjohtaja Pekka Nurminen Porakuja VANTAA p Osmo Vepsäläinen Veteraaninkuja 2 as SAVONLINNA p

11 Pöyry Environment oy LIITE 3 Valtakatu Lappeenranta Kotipaikka Helsinki Y-tunnus Puh Fax Muistio Viite BR Sivu 1 (3) Päiväys Yhteyshlö Matti Veijovuori KERIMAAN RANTA-ASEMAKAAVA ALOITUS- JA LUONNOSVAIHEEN VIRANOMAISNEUVOTTELU Aika: klo Paikka: Kerimaan lomakeskus, Kerimäki Läsnä: Jorma Mattinen Kerimäen kunta Pekka K. Häkkinen Etelä-Savon ympäristökeskus Satu Karjalainen Paavo Nykänen Martti Koponen Savonlinnan maakuntamuseo Pekka Nurminen Puikkari Oy Keijo Tolppa Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa Oy Osmo Vepsäläinen Lauri Auvinen Kerigolf Oy Matti Veijovuori Pöyry Environment Oy 1. Jorma Mattinen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi. Mattinen kertoi, että alun perin asemakaavaa tehtiin vain Kerigolfin alueelle, mutta myöhemmin suunnittelualue laajennettiin Puikkari Oy:n ja Osmo Vepsäläisen alueille. Tämä neuvottelu kattaa kaikkien kolmen maanomistajan alueet, joita käsitellään yhtenä ranta-asemakaavana. 2. Taustaa: Lauri Auvinen kertoi, että golfkenttä avattiin vuonna Tilat ovat käyneet pieniksi eivätkä vastaa nykyisiä vaatimuksia. Kerigolf tarvitsee uuden keskusrakennuksen ja sen yhteyteen golfharjoittelualueen. Samalla on herännyt ajatus, miksei myös Kerigolfin alueelle voisi sijoittaa lomarakentamista. Osmo Vepsäläinen kertoi lähteneensä mukaan, kun näytti, että maa-alueelle on käyttöä. Pekka Nurminen kertoi, että Kerimaan 1990-luvulla laadittuun ranta-asemakaavaan on tullut pieniä muutostarpeita, jotka nyt päivitetään. Viime vuosina rakentaminen on vilkastunut alueella mukavasti ja nyt on tarkoitus nostaa rakennusoikeuksia vastaamaan asiakkaiden toiveita. 3. Luontoselvitys: Satu Karjalainen kertoi, että biologin mukaan luontoselvitys on riittävä ja hyvä. 4. Muinaismuistot: Martti Koponen totesi, että suurimmasta osasta aluetta ei ole mitään tietoja muinaisjäännöksistä. Kaavaa varten ei tarvita täydennysinventointeja, Koponen saattaa poiketa alueella itse. Niihin paikkoihin, joista voisi jotain löytyä, ei kohdistu rakentamista. Lisäksi paikkoja on jo aiemmin möyritty moneen kertaan.

12 2 5. Kaavoituksen lähtökohdat ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS): Satu Karjalainen totesi, että alue on paikkana otollinen ja sijainti hyvä. Alueella ei ole suuria ympäristöarvoja. Onko tarpeen tehdä yleiskaavallinen tarkastelu, vaikka alueella onkin oikeusvaikutukseton yleiskaava? Vesi- ja viemäriverkon olemassa olo on positiivinen asia. Pekka Häkkinen tiedusteli, miksi kaava on tehty rantaasemakaavana. Todettiin, että pohjalla on ranta-asemakaava, kaava laaditaan matkailua ja loma-asumista varten ja hakijana ovat yksityiset maanomistajat. OAS:ään ei ollut huomautettavaa. 6. Kaavaluonnos: Matti Veijovuori esitteli asemakaavaluonnoksen. Kortteli 16 jäi aikoinaan vahvistamatta, perusteluina maisemallisesti arka paikka ja suuri rakennusoikeus. Pekka Nurminen kertoi, että tarve ottaa kortteli 16 uudelleen kaavaan lähtee siitä, että vanha saunarakennusten alue ei ole enää nykyvaatimusten mukainen. Tarvitaan sauna- ja kokoustilaa, oheistoimintaa ja saunoja uudesta näkökulmasta, saunamaailma. Kerimaalla on suuret kokoustilatarpeet, nyt toiminta levittäytyisi laajemmalle alueelle. Jos saunoja puretaan, pitää olla mahdollisuus tehdä korvaava isompi sauna. Tämä kaava tähtää ainakin vuoden päähän. Pekka Häkkinen totesi, että MRL:n rantarakentamisen sisältövaatimuksissa on korostetusti sopeutuminen rantamaisemaan. Onko vapaata rantaviivaa alueella riittävästi? Lain muuttuminen ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tulo edellisen kaavan jälkeen eivät ole muuttaneet näitä periaatteita. Pääperusteena on MRL:n 73 :n mukaiset rantarakentamisen sisältövaatimukset. Pekka Nurminen vastasi, että käyttötarkoitus on eri, kuin edellisessä kaavassa, nyt alue olisi laajemman joukon käytettävissä. Muita paikkoja toiminnalle ei löydy, sinänsä rakentamisen lisäys on pieni. Kyseisellä alueella ei ole tähän asti ollut käyttöä, joten sen käyttöön otto ei vaikuta rannan käyttömahdollisuuksiin. Kun Sylkyn rannan käyttö lisääntyy, on parempi, että yritysasiakkaiden alue on erikseen. Näin vapautetaan uimarantaa, joka on yksi tärkeimmistä alueista, sen varsinaiseen käyttöön. Todettiin, että kaavaratkaisua tarkennetaan vielä tältä osin ja asiassa etsitään kompromissia. Pekka Häkkinen esitti, että asemakaavan vaikutusarviointiin otetaan yleiskaavallista näkökulmaa. Ainakin tiestön ja teknisen huollon riittävyys tulee käsitellä. Alueella on korkeita radonpitoisuuksia ja vesi on rautapitoista. Radonista on ilmeisesti olemassa jokin selvitys. Luontokohteiden huomioiminen: Satu Karjalainen totesi, että on hyvä, että luontokohteet on väistetty rakentamisessa; olisi silti hyvä, jos kohteissa olisi kaavakartalla luo-merkintä. Myös ah-merkintää voisi tarkentaa. Kangasvuokon säilyminen olisi hyvä varmistaa. Keskusteltiin, onko golfin ja loma-asumisen limittäminen toisiinsa turvallista. Pekka Nurminen totesi, että kaavalla ei luoda uusia vaaranpaikkoja. Ongelmalliset kohteet ovat jo rakentuneita tai muodostettuja kiinteistöjä. Käytäntö tuo suojaustoimenpiteitä. Kerigolfin alueella vaarapaikkojen muodostuminen on ehkäisty korttelien sijoituksella. Golfaajien liikkuminen tapahtuu golfväylällä, joten väylän ulkopuolelle ei kohdistu kulutusta. Auvisen mukaan kangasvuokkoesiintymä ei ole rakennetulla golfkenttäalueella, sen osalta ei ole rakentamisuhkaa.

13 3 Pekka Nurminen toi esiin, että ratkaisu tukeutuu kunnan palvelurakenteeseen ja elinkeinopolitiikkaan, mikä on hyvä näyttää asiakirjoissa. Satu Karjalainen toivoi, että kaava-asiakirjoissa esitetään olemassa olevat ja uudet rakennusoikeudet ja rakentamisen lisäys. Rakentamisen vaikutukset kalliorinteessä tarkennetaan. 7. Ranta-asemakaava tontin osan lunastuksen perusteena: Paavo Nykäsen mukaan ranta-asemakaava ei tässä suhteessa poikkea normaalista asemakaavasta eli arvokkaamman puoliskon haltija voi lunastaa vähemmän arvokkaan (=pienemmän). 8. Etelä-Savon liiton kommentit: Janne Nulpponen liitosta on kommentoinut kokousaineistosta mm., että hanke on toiminnallisesti seutukaavan mukainen eikä vähäisten rajauseroavaisuuksien vuoksi seutukaavaan verrattuna ole hänen nähdäkseen tarvetta kuulla YM:ää. Kaavan ohjauksessa mennään seutukaavan mukaisesti, kun maakuntakaava on kesken. Maakuntakaavaluonnoksessa Kerimaa ja Kerigolf näkyvät hieman seutukaavaa yleispiirteisemmin. Alue on merkitty luonnokseen merkinnällä: V-rm: virkistysmatkailualue. 9. Yhteenvetona todettiin, että kaavaluonnokseen ja asiakirjoihin tehdään palaverissa esille tuodut täydennykset ja muutokset. Kaavaluonnos asetetaan nähtäville vielä lokakuun aikana. Tontinomistajien kantoja selvitetään yleisötilaisuudessa Kaikkien kiinteistöjen omistajat pyritään saamaan kaavaan mukaan, vaikka sinänsä siihen ei voitane pakottaa. Jos jokin kiinteistö jää pois, sen kohdalla jää voimaan nykyinen ranta-asemakaava. 10. Jorma Mattinen päätti kokouksen n. kello 12. Lopullisen muistion jakelu: Pekka K. Häkkinen Satu Karjalainen Paavo Nykänen Jarmo Vauhkonen Janne Nulpponen Martti Koponen Museovirasto/ kirjaamo Lauri Auvinen Pekka Nurminen Osmo Vepsäläinen Jorma Mattinen Kari Rannanpiha Jouko Piiparinen Keijo Tolppa Matti Laamanen

KERIMÄEN KUNTA KERIGOLF OY:N ASEMAKAAVA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Aloite, hakija. Kerigolf Oy.

KERIMÄEN KUNTA KERIGOLF OY:N ASEMAKAAVA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Aloite, hakija. Kerigolf Oy. 1 KERIMÄEN KUNTA KERIGOLF OY:N ASEMAKAAVA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pöyry Environment Oy Valtakatu 25 FI-53100 Lappeenranta Finland Kotipaikka Helsinki,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh.(015) 532 203, Fax.(015) 532 098 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MÄNTYSAAREN

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. ISO-VIRKASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA Rantasalmen kunta

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. ISO-VIRKASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA Rantasalmen kunta ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA LIITE 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ISO-VIRKASAAREN RANTA-ASEMAKAAVA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA.

ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. Joroisten kunta 1(6) JOROISTEN KUNTA GOLF-ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMKAAVAAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 407 JA 408, URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN SEKÄ KATUALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 67080506.BBK 04/2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kerimäen kunta 1 Aloite Yksityinen maanomistaja on tehnyt aloitteen ranta-asemakaavan laatimiseksi tiloille 246-434-1-9 Suoniemi ja 246-414-2-74

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh.(015) 532 203, Fax.(015) 532 098 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KOKKOLAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/5 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 120 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen korttelia 110, 119

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/6 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS OLD COURSE- GOLFALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Valkamalahdentietä ja golfaluetta Tahkovuoren

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA ENONKOSKI SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA 25.2.2014 Näkymä Kurtinniemestä pohjoiseen Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KOLARI 2. KUNNANOSA ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVAN MUUTOS Kortteli 5 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 23.06.2014 Kolarin kunta -

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, SAPPEEN KYLÄ RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KORTTELEITA 8, 13, 14, 15, 16 JA 17 SEKÄ KORTTELIN 6 RAKENNUSPAIKKOJA 2 JA3, KORTTELIN 7 RAKENNUSPAIKKOJA 2, 3, 4,

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA

KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA KALLIOMÄEN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE KIINTEISTÖÄ KALLIOMÄKI 635-432-3-108 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 02.10.2015 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

POLVIJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

POLVIJÄRVI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.4.2012 POLVIJÄRVI Salolan tilan ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee osia Polvijärven kunnan Saarivaaran kylän kiinteistöstä 607-413-21-7 Salola Ranta-asemakaavaan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 PUUMALAN KUNTA, KIRKON KORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS Asemakaavan laaditaan Puumalan taajaman keskustaan.

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JUANKOSKI Pieksän järvien ja Muuruvesi - Karhonvesi roykmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JUANKOSKI Pieksän järvien rantaosayleiskaavan ja Muuruveden Karhonveden rantaosayleiskaavan muutos Rantaosayleiskaavamuutokset koskevat tiloja Haukiniemi 434-1- 129, Venhonranta 434-2-58, Pieksänranta

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat

LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131 Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on 1. KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 131. Suunnittelualue

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 67080377.BBK 09/2008 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Rautavaaran kunta (www.rautavaara.fi) 1 Aloite Rautavaaran kunta. Tekninen lautakunta on hyväksynyt 20.5.2008 (Tekn.ltk. 15. ) esityksen n

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299)

Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä korttelit 83 ja 299) KITTILÄN KUNTA Puh 040 356 500, Fax 016-642259 20.10.2014 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Hissitien asemakaavamuutos, osa 2 (Levin asemakaava-alueen kortteli 27 tontti 1, kortteli 31 tontti 7, sekä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 16WWE0492 5/2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KEHVONSALON KARTANON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Sisältö 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelutehtävän määrittely 3 1.2 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

Niemilomat Oy ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23

Niemilomat Oy ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23 LEPPÄVIRTA Niemilomat Oy ranta-asemakaava Ranta-asemakaava koskee Unnukan Tetriniemeen ja Tetrisaariin sijoittuvia Sahkarlahden kylän 430 tiloja 7:22 JA 7:23 1.6.2015 Maanmittauslaitos Ortokuva 2013 LEPPÄVIRTA

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu

tilat Kivihaka ja Kotiranta. Rotimon ja Marttisenjärven osayleiskaava on vahvistettu Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

LIITE 1 PYHTÄÄN KUNTA KEIHÄSSALMEN ASEMAKAAVA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUALUE

LIITE 1 PYHTÄÄN KUNTA KEIHÄSSALMEN ASEMAKAAVA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUALUE LIITE 1 PYHTÄÄN KUNTA Ramboll Finland Oy Valtakatu 25 FI-53100 Lappeenranta Kotipaikka Espoo, Finland www.ramboll.fi Päiväys 30.9.2014 Viite Sivu 1 (8) KEIHÄSSALMEN ASEMAKAAVA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PUDASJÄRVEN KAUPUNKI HULHAVANAHON, ISO-SYÖTTEEN JA LUOKKAVAARAN ASEMA- KAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.10.2010 Ote ajantasa-asemakaavasta. Asemakaavan muutosalue sijaitsee

Lisätiedot

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.8.2016 LOVIISA, LAPPNORUDDEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) NILSIÄN KAUPUNKI Tahkovuori ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 124 ja 125 (osa) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 5.5.2011 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI. TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 215 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS

NILSIÄN KAUPUNKI. TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 215 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 215 (osa) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee korttelin 215 rakennuspaikkoja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.10.2013 SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot