Strateginen suunnittelu ja kehittäminen. Työryhmän väliraportti , Merikarvia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strateginen suunnittelu ja kehittäminen. Työryhmän väliraportti 7.2.2014, Merikarvia"

Transkriptio

1 Strateginen suunnittelu ja kehittäminen Työryhmän väliraportti , Merikarvia

2 Työryhmän toimeksianto Työryhmän toimeksiantona on ollut tarkastella selvityksen 1. vaiheessa strategisen suunnittelun ja kehittämisen nykytilaa ja painopisteitä selvitysalueen kunnissa sekä määritellä keskeisiä huomioita strategisen suunnittelun ja kehittämisen yhtäläisyyksistä ja eroavaisuuksista sekä liitoksen mahdollisuuksista. Työryhmä on kokoontunut 1. vaiheessa neljä kertaa. Seuraavassa vaiheessa työryhmä tarkastelee mitä mahdollisuuksia uusi kunta tuo strategiseen suunnitteluun ja kehittämiseen organisoinnin ja tavoitteiden tasoilla.

3 Tehtäväalueen kuvaus ja rajaus Työryhmä rajasi tarkastelunsa strategiseen suunnitteluun ja strategiseen kehittämiseen. Tällä tarkoitetaan kuntaorganisaatioiden sekä kuntien toimintaympäristön ja toimintaedellytysten pitkäjänteistä ja johdonmukaista kehittämistä. Rajapinta esimerkiksi maankäytön suunnitteluun ja elinkeinopolitiikkaan on käytännössä näkymätön, joten yhteistyö erityisestiryhmän 3. Malpe ja elinvoima kanssa on ollut tärkeää. Selvitystyötä on myös koordinoitu yhdessä ryhmän 8. Osallisuus ja lähivaikuttaminen sekä palveluverkkoja käsittelevien ryhmien kanssa. Työryhmän puheenjohtaja ja useat jäsenet ovat osallistuneet edellä mainittujen muiden ryhmien työskentelyyn. Tässä työssä on käyty läpi rajapintoja MAL-asioissa sekä pohdittu elinvoiman käsitettä.

4 Vertailukohteet Työryhmä valitsi selvitysvaiheen vertailukohteiksi Hämeenlinnan, Seinäjoen ja Oulun kaupunkiseudut, joissa on tehty monen kunnan liitoksia ja on tällä hetkellä käynnissä liitosselvityksiä. Työryhmän toisessa kokouksessa vierailivat liitosselvitysten vastuuhenkilöt Hämeenlinnan ja Seinäjoen selvitysalueilta. Edellä mainittuja vertailukohteiden kokemusperäistä tietoa käytetään tarkemmin selvityksen toisessa vaiheessa.

5 Nykytilakuvaus Kaikissa selvitysalueen kaupungeissa ja kunnissa on perinteinen toimialalähtöinen organisaatiorakenne ja jonkinasteinen konsernirakenne. Erillistä kehittämishenkilöstöä on selvitysalueen kunnissa hyvin vähän ja kehittäminen on yleisesti osa johtavien viranhaltijoiden toimenkuvaa. Porissa henkilöstöä on monipuolisemmin kaupungin koosta johtuen. Strategisen suunnittelun painopisteet ovat kaikissa selvitysalueen kunnissa samansuuntaiset. Palvelut Talous, Elinkeinopolitiikka, liite Selvitysalueen kuntien talous on heikentynyt viime vuosina ja tulevaisuus näyttää synkemmältä. Valtioneuvoston viimeaikaiset ratkaisut, muun muassa rakennepoliittinen paketti ja valtionosuusuudistus, asettavat vielä suurempia haasteita lähitulevaisuudelle. Tulevaisuuden palvelutarpeet muuttuvat rajusti kunnissa väestökehityksestä johtuen. Kasvu alueellamme on liian pientä ja heikentää kilpailukykyämme.

6 Kehittämiskohteita Alueen yhtenäisyys, palvelut - palveluverkko, identiteetti Edunvalvonta - tehostaminen, yksittäinen alueen yhteinen hyöty Elinvoiman kasvattaminen - tärkein asia, koskee kaikkia nykyisiä kuntia, mm. yrittäjyys, osaaminen, sopimukselliset asiat Strategiatyössä riittävät resurssit

7 KUNTIEN VOIMASSA OLEVIEN STRATEGIOIDEN KESKEISET TAVOITTEET, VISIO JA ERITYISPIIRTEET KUNTA KESKEISET TAVOITTEET VISIO ERITYISTÄ Pori KV Työ ja yrittäminen Kilpailukykyinen kaupunki, johon on hyvät liikenneyhteydet Lapset ja nuoret Hyvinvoivat lapset ja aikuiset, ongelmien ennaltaehkäisy Hyvä elämä Hyvinvointierojen kaventaminen, modernit palvelut, yhteistyö, keskustelevuus Tapahtumat Porilainen pärjää. Strategia on suunnattu suurelle yleisölle. Kuva on keskeisessä roolissa. Ulvila KV 2010 Peruspalveluiden järjestäminen Monituottajamalli, omien palveluiden tuottavuus ja laatu, ennaltaehkäisevät palvelut, elinympäristö Tasapainoinen talous Kehittämistoiminta, aktiivinen elinkeinopolitiikka, tuotteistaminen Tehokkaat, joustavat ja seudulliset toimintamallit Asiakaslähtöisyys, johtamisjärjestelmä, seudullinen palveluverkosto Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Harjavalta KV x.x Laadukkaat kuntapalvelut Kustannustehokkaat ja kattavat palvelut, osaava henkilöstö, palveluprosessien tehostaminen, laatumittarit Elinvoimainen yritystoiminta Työpaikkaomavaraisuuden edistäminen, työllisyysasteen 70 %:iin, koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen väestössä Hyvät liikenneyhteydet Matkahuoltopalvelujen säilyttäminen, liikennetarjonnan säilyttäminen, VT-2 yhteysvälihanke, Kt-43 peruskorjaus, Merstolan eritasoristeys, syväväylä Mäntyluotoon Viihtyisä ympäristö Tonttitarjonnan ja asuntotarjonnan lisääminen, uudisrakentamisen edistäminen, sujuvat tie- ja kevytväyläyhteydet, viihtyisä ympäristö Yhteistyö Profiloiduttu yhteistyön kaupungiksi, verkostoituminen, laajaalaiset yhteistyösopimukset Monipuolinen kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminta Profiloiduttu laadukkaan elämän kaupungiksi, hyvinvointi lisääntynyt, hyvinvointierot kaventuneet Tasapainoinen kuntatalous Harjavalta työllä aallon harjalle

8 Kokemäki KV 2010? Hyvät peruspalvelut Monipuoliset vapaa-ajanpalvelut Oman kotikunnan arvostaminen Monipuolinen elinkeinorakenne Viihtyisä ympäristö Tasapainoinen kuntatalous Kehittyvä kuntaorganisaatio Hyvä elämä Kokemäellä Strategisia päämääriä ei ole selitetty tarkemmin. Pomarkku KV Merikarvia KV Aktiivinen elinkeinopolitiikka Uusien työpaikkojen synnyttäminen teollisuuteen ja palveluihin, työttömyysasteen pudottaminen Tasapainoinen talous Vuosikate poistojen suuruinen, investoinneista 50 % tulorahoituksella, velkamäärä kuntien keskitasolla Asiakaslähtöiset palvelut Määrällisesti ja laadullisesti riittävät, saavutettavat palvelut, perusturvan palveluiden taloudellisuus ja vaikuttavuus Viihtyisä asuinympäristö Kuntamarkkinointi Pomarkun imagon vahvistaminen hyvien palveluiden asumis- ja palvelukuntana Hyvä kunta- ja seutuyhteistyö Onnistunut henkilöstöpolitiikka Kunta on houkutteleva ja uudistumiskykyinen työnantaja, jolla on osaava henkilöstö. Turvataan henkilöstön hyvinvointi, pätevyys ja työtyytyväisyys. Toimivat palvelut Yritykset, työpaikat ja ihmisten ammattitaito Paikallisen elinvoiman vauhdittaminen ja väestön vähentymisen estäminen Valtatie 8 ja Tuorila Yhteydet maakuntaan ja maailmalle, sijainnin hyödyntäminen ja etäisyyden voittaminen, Tuorilan teollisuusalueen rakentaminen Viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö Identiteetin ja kuntahengen nostaminen, vapaa-aikapalvelujen monipuolistaminen, tonttitarjonnan takaaminen, meren ja joen hyödyntäminen Talous Lainamäärän pitäminen alhaalla, veroprosentti maan keskitasolla Itsenäinen Merikarvia Merikarvia haluaa säilyä itsenäisenä kuntana. Pomarkku on luonnonläheinen, turvallinen ja uudistumiskykyinen asuinkunta. Kunnan hyvä taloudellinen asema sekä vahva kunta- ja seutuyhteistyö luovat perustan laadukkaille ja monipuolisille palveluille. Ei visiota

9 Nakkila KV Luvia KV Siikainen Lavia Vetovoimainen Nakkila Vuohimäenkaari, menestyvät elinkeinot, kasvava asukasmäärä, alueen keskustaajama Kunnalliset peruspalvelut Tehokkaat ja turvalliset peruspalvelut, seudulliset palvelut Hyvinvoinnin edistäminen Kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut, hyvä ympäristö Kunnan itsenäisyys Vahva talous Viihtyisä ympäristö Monipuolinen yrityselämä Hyvä henkilöstö Hallintokuntien välinen yhteistyö Kuntarajat ylittävä yhteistyö Laadukkaat peruspalvelut Vanhusten hoivapalvelut omassa kunnassa Kaavoitus koko kunnan alueella Ei strategiaa, mutta talousarviossa on määritelty strategiset painopisteet, jotka ovat Ei strategiaa Vireä, palveleva ja turvallinen Ei erillistä visiota

10 PORIN SELVITYSALUEEN KESKEISET OLEMASSA OLEVAT JA TULEVAT STRATEGISET VALINNAT KUNTA KOLME KESKEISTÄ STRATEGISTA VALINTAA TÄLLÄ HETKELLÄ UUDEN KUNNAN KOLME KESKEISTÄ STRATEGISTA VALINTAA Harjavalta 1. Vakavarainen, tasapainoinen kuntatalous 2. Edistää laadukkailla palveluilla kaupunkilaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja mahdollisuutta hyvään elämään 3. Mahdollistaa monipuolinen asuminen ja yritystoiminta Kokemäki 1. Oman kotikunnan arvostaminen ja viihtyisä ympäristö, joka pitää sisällään hyvät peruspalvelut ja monipuoliset vapaa-ajanpalvelut 2. Monipuolinen elinkeinorakenne 3. Tasapainoinen kuntatalous ja kehittyvä kuntaorganisaatio HUOM! TA 1. Vahva talous 2. Laadukkaat, vaikuttavat ja tasa-arvoiset kunnalliset palvelut 3. Kestävä kehitys Lavia Luvia 1. Itsenäinen Luvian kunta 1. Lähidemokratia ja yhteisöllisyys 2. Vahva talous 2. Elinvoimaisuus 3. Peruspalveluiden turvaaminen 3. Alueellinen palveluverkko Nakkila 1. Vetovoimainen Nakkila 2. Kunnalliset peruspalvelut 3. Hyvinvoinnin edistäminen Merikarvia 1. Toimivat palvelut ja asukkaiden hyvinvointi, joka sisältää hyvät lähipalvelut ja asumisvaihtoehdot eri elämäntilanteisiin 2. Aluetalouden vahvistaminen, joka sisältää yritysten kehitysmahdollisuuksien tukemisen, hyvän yritysilmapiirin ja tasapainoisen kuntatalouden 3. Paikallisyhteisön kehittäminen ja päätöksenteko Pomarkku 1. Tasapainoinen talous 2. Toimiva elinkeinopolitiikka (työpaikat, asukashankinta) 3. Onnistunut elinkeinopolitiikka Pori 1. Työn ja yrittämisen Pori 2. Lasten ja nuorten Pori 3. Hyvän elämän ja tapahtumien Pori Siikainen 1. Lähipalveluiden säilyminen 2. Työpaikkojen lisääminen 3. Asukasluvun lisääminen Ulvila 1. Vastuu asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista toteuttaen aktiivista elinkeinopolitiikkaa yhteistyössä erillisten verkostojen kanssa 2. Elinympäristön viihtyvyys: kehyskunta, jossa on tarjolla erilaisia asumisen ja elämisen ympäristöjä edulliseen hintaan luonnonläheisessä ympäristössä 3. Logistinen sijainti ja ympäristö hyvä sijaintialueena niin elinkeinoelämälle kuin asukkaille 1. Hallinnollinen selkeys 2. Elinvoiman säilyttäminen nykyisissä kuntakeskuksissa ja lähipalveluiden säilyttäminen 3. Toiminnallinen ja taloudellinen tehokkuus 1. Elinvoima, joka sisältää menestyvän yritystoiminnan, toimivan koulutusjärjestelmän ja vahvat kehityskäytävät valtateiden 2- ja 8 suuntaisesti 2. Verkostomainen palvelurakenne, joka pitää sisällään lähipalvelut ja keskitetyt palvelut 3. Yhteisöllisyys, jonka keskiössä ovat esim. kylä-, kaupunki-, asukas- ja harrastusyhteisöt Läpileikkaavina teemoina kansainvälisyys, resurssiviisas toiminta ja kestävä ja realistinen talouspohja 1. Aluetalouden vahvistaminen 2. Seutukunnan tasapuolinen kehittäminen 3. Lähipalveluiden turvaaminen paikallisista lähtökohdista 1. Hyvät ja saavutettava lähipalvelut 2. Talous 3. Onnistunut elinkeinopolitiikka 1. Ulkoinen elinvoima: kasvu, houkutteleva toimintaympäristö, saavutettavuus ja vahva kansallinen asema 2. Sisäinen elinvoima: vahva kuntatalous, toimiva organisaatio 3. Toimiva palveluverkko 1. Lähipalveluiden säilyminen 2. Maankäyttö ja kaavoitus (rakentamisen salliminen myös haja-asutusalueilla) 3. Kustannusten nousun hillitseminen 1. Elinkeinoelämän = työpaikkojen turvaaminen tasavertaisesti koko Uuden Kunnan alueella 2. Kohtuullisten lähipalveluiden turvaamisen mahdollisuus tasavertaisesti Uuden Kunnan alueella 3. Taloudellinen tasapaino

Myötävirrassa menestykseen

Myötävirrassa menestykseen Harjavallan kaupungin strategia 2016 Myötävirrassa menestykseen Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä Sisältö Strategian merkitys kaupungin johtamisessa Mitä strategia edellyttää johdolta, päättäjiltä

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS Raporttiversio 2.9.2014 FCG Konsultointi Oy Jarmo Asikainen, Jarkko Majava, Anni Antila, Anna Laiho ja Matti Riekki Sisällys Johdanto... 4 1 Selvityksen tausta ja

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Sisällys I YHTEENVETO... 2 YHTEENVETO TALOUSARVION KESKEISISTÄ ASIOISTA... 2 PAINOPISTEALUEET TALOUSARVIO 2014... 3 II YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI

PORIN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI PORIN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2020 HARJAVALTA HUITTINEN KOKEMÄKI LUVIA MERIKARVIA NAKKILA POMARKKU PORI ULVILA PORIN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2020 Sisältö Esipuhe... 6 Paras -kaupunkiseutusuunnitelmasta

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 Kuntastrategian ohjausryhmä 15.3.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 12.4.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 1.9.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 27.9.2011 Strategia-

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Työryhmän loppuraportti

Työryhmän loppuraportti Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Työryhmän loppuraportti Uuden kunnan palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Kasvatus- ja koulutustyöryhmä 28.5.2014 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2.

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

Lempäälä luovaa, joustavaa palvelua ja monenlaisia mahdollisuuksia tarjoava ihmisen kokoinen kunta

Lempäälä luovaa, joustavaa palvelua ja monenlaisia mahdollisuuksia tarjoava ihmisen kokoinen kunta TOIMINTA-AJATUS Lempäälä on itsenäinen, hyvän asumisen ja kilpailukykyisten palvelujen kunta, jossa maaseutu ja kaupunki kohtaavat. Kunnan vetovoiman takaa sen sijainti Suomen nopeimmin kehittyvällä alueella

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020

IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 1 IIN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2020 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toimintaympäristö muuttuu 3. Strategian laatiminen, toteuttaminen ja seuranta 4. Iin arvot ja toimintaperiaatteet 5. Iin visio 6. Tavoitteet

Lisätiedot

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Esko Tonteri / luvut 1 5, 7 ja 9 10 Eero Laesterä ja Tuomas Hanhela, Perlacon Oy

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI

2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI 2. HEINÄVEDEN KUNNAN STRATEGIA 2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI Toimintaympäristön analyysi muodostaa kuntastrategian lähtökohdan. Valmisteluun osallistuneet tunnistivat kuntaorganisaation sisäiset vahvuudet

Lisätiedot

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen

Suunnittelupäällikkö Marja Riitta Pulkkinen Muistio Raision kaupunginvaltuuston strategiaseminaari 19.4.2013 Suunnittelup päällikkö Marja Riitta Pulkkinen 1 1. Tilaisuuden avaus Hallituksen puheenjohtaja Ari Leinonen toivotti osallistujat lämpimästi

Lisätiedot

TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA!

TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA! TÄYNNÄ MAHDOLLISUUKSIA! YLÄ-SAVON VETURIN PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA 2014 2020 6.6.2014 Kilpivirrantie 7 74120 IISALMI www.ylasavonveturi.fi p. (0440) 760773 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLÄ-SAVON VETURIN

Lisätiedot

TAIPALSAARI-STRATEGIA

TAIPALSAARI-STRATEGIA TAIPALSAARI-STRATEGIA Tulee varmaan satama. Koska täällä on paljon veneitä. Taipalsaari laajenee ja maatilat vähenevät, mutta asukasluku kasvaa. Tulee saaristohotelleita ja museoita sekä Saimaan risteilyjä

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

UUSI ALAVUS 2020 Kehittämisohjelma Kesäkuu 2014

UUSI ALAVUS 2020 Kehittämisohjelma Kesäkuu 2014 UUSI ALAVUS 2020 Kehittämisohjelma Kesäkuu 2014 Uusi Alavus 2020 Johdanto Uusi Alavus 2020 kehittämisohjelmalla eli kaupunkistrategialla linjataan kaupunkilaisten hyvinvoinnin, kaupunkikonsernin oman toiminnan

Lisätiedot

NAKKILA 2012 STRATEGIA

NAKKILA 2012 STRATEGIA NAKKILA 2012 STRATEGIA TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT VISIO 2012 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT STRATEGISET PAINOPISTEALUEET KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT STRATEGISET KUMPPANUUDET PALVELUSTRATEGIAN

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus

Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus 2011 1 1 Leppävirran kunta 2011 Taitto: Kari Viinikainen, Leppäkerttu Oy Kuvat: Leppävirran kunta, Leppävirran kotiseutumuseo Grafiikat: Tilastokeskus 2 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Ydinkysymys... 4

Lisätiedot

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE

TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMARAKENNE Kunnan talousarviovuosi on kalenterivuosi. Kunnanvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kunnalle seuraavaksi vuodeksi talousarvion. Sen hyväksymisen yhteydessä

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYS

ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYS ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYS RAPORTTI 9.12.2014 FCG KONSULTOINTI OY Anssi Hietaharju, Aija Tuimala, Kimmo Haapasalo Sisällysluettelo 1. SELVITYSHANKKEEN TAUSTA, TAVOITE JA TOTEUTUS... 1 1.1

Lisätiedot

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Valtuusto 16.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2012-2014 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA...

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Strategia

Kuhmoisten kunta Strategia Kuhmoisten kunta Strategia 1.9.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO YHTEENVETO KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO YHTEENVETO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA ANALYYSI 2.1 Kuhmoisten aikaisempi strategia

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009

LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 Valtuuston hyväksymä 23.1.2006 ( 3) LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2009 1 Lopen kunnan strategian päivittäminen Johtoryhmä 5.9., 29.9., 24.10. ja 21.11.2005 Valtuusto 12. - 13.10.2005 Toimialatyöskentely : Hallinto

Lisätiedot

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015

Hämeen liitto. Häme Region Häme Region. Hyvä Häme Kanta-Hämeen hyvinvointistrategia 2015 Hämeen liitto Häme Region Häme Region Hyvä Häme en hyvinvointistrategia 2015 SOSIAALIKEHITYS OY Antti Pelto-Huikko Päivi Heinonen Juha Kaakinen Kannen kuva: Häme-markkinointi HYVÄ HÄME en hyvinvointistrategia

Lisätiedot