LIESHARJUN tontti kysyntä vilkasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIESHARJUN tontti kysyntä vilkasta"

Transkriptio

1 LIESHARJUN tontti kysyntä vilkasta Energiatehokkuuden parantaminen Iin kunnassa Kun valtakunnassa puuhastellaan suurta kuntauudistusta, niin iiläisiä se ei ole halvaannuttanut. Kunnassa kaavoitetaan ja rakennetaan ja entiseen malliin. Iissä aiotaan toimia jatkossakin itsenäisesti, kunnan kaavoittaja Markku Vitikka tuumaa. Ja mikäs on toimiessa! Iin väkiluku on kasvanut jo yli vuosikymmenen tasaisesti ja uudisrakentaminen on ollut vilkasta vuodesta toiseen. Nyt Iin kunta aloittaa Liesharjun uuden alueen kunnallistekniikan rakentamisen. Ennakkoon voi todeta, että alue kiinnostaa, tiedusteluja tulee toistuvasti. Varauksia voi tehdä ja tontit luovutetaan varausjärjestyksessä. Tonteille pääsee rakentamaan viimeistään tämän vuoden elokuussa, Vitikka kertoo. Keskustaajaman kyljessä sijaitsevaan Liesharjuun voi rakentaa omakotitaloja ja paritaloja yhteensä 84 kpl. Rakentajamessuille Ouluun Iin kunta on tänäkin vuonna, edellisten vuosien tapaan Oulun rakentajamessuilla. Messuilla tarjotaan Liesharjun alueen tonttien lisäksi Illinsaaren, Alarannan, Kuivaniemen asemakylän, Olhavan ja Kaakkuriniemen tontteja. Messut ovat Ouluhallissa , ja Iin osasto on aikaisempaan tapaan keskeisellä paikalla. Tervetuloa messuille! Tonteista saa lisätietoja ja varauksia voi tehdä tekniseltä johtajalta Markku Vitikalta (keskellä), toimistosihteeri Paula Toloselta (vas.) ja aluearkkitehti Kaija Murajalta (oik.). Energiakäytön tehostamisella ja uusiutuvan energian käytöllä voidaan parantaa kunnan toimintojen taloudellisuutta sekä luoda työpaikkoja, mikä vahvistaa samalla aluetaloutta ja yritystoimintaa. Kunnissa kuluu tänäkin vuonna satoja miljoonia euroja taivaan tuuliin energiantuhlauksen vuoksi. Vain suomalaista kuntaa on ryhtynyt merkittäviin tekoihin energian säästämiseksi. Kunnissa pääosa energiasta eli prosenttia kulutetaan kiinteistöissä. Kiinteistöjen energiankulutuksen osalta säästöpotentiaali kunnissa voisi olla prosenttia. Energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimuksella pyritään parantamaan paitsi energiatehokkuutta niin myös edistämään uusiutuvan energian käyttöä. Energiatehokkuussopimuksella Iin kunta sitoutuu ohjeelliseen yhdeksän prosentin energiansäästöön vuosina Energian säästöön ja energian tehokkaaseen käyttöön liittyy myös tiedottaminen. Jatkossa Iin kunnan on toimittava esimerkillisesti energian säästöä ja energiatehokkuutta koskevissa asioissa sekä tiedotettava toimistaan aktiivisesti organisaation sisällä että organisaation ulkopuolella. Henkilökunnan, luottamushenkilöiden sekä kasvatus- ja opetustoiminnan energiansäästöä koskevat koulutukset on jatkossa otettava aktiivisesti käyttöön. Tulevaisuudessa on kaikkien sitouduttava Iin kunnassa energiansäästöön. Tämä on jokaisen kuntalaisen etu. Työtä varten kunnan on nimettävä yhteyshenkilö sekä laadittava vuoden kuluessa sopimuksesta toimintasuunnitelma, jossa esitetään toimet energiakäytön tehostamiseksi. Toimintasuunnitelma on hyväksyttävä vastuullisissa toimielimissä. Olen aloittanut uudessa työssä energiainsinöörinä Iilaakso Oy:n palveluksessa Työtehtävät ovat aluksi Iin kunnan ja Iilaakso Oy:n kiinteistöjen energian seurannan järjestäminen ja kiinteistöjen energiakatselmukset. Vuoden 2012 tavoitteena on laatia energiatehokkuussopimus työ- ja elinkeinoministeriön ja Iin kunnan kesken. JUKKA HÄRKIN energiainsinööri Puh Iilaakso Oy

2 2 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/2012 Otteita liikelaitosten toimintakertomuksista Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitos aloitti toimintansa Ateria- ja tilapalveluliikelaitos jaettiin neljään palvelualueeseen, joita ovat hallinto, ateriapalvelut, kiinteistöpalvelut ja puhdistuspalvelut. Hallinnon tehtävänä on vastata kokonaisuudessaan toiminnasta. Ateriapalvelut tuottavat suositusten mukaisia ateriapalveluita palvelusopimusten mukaisesti. Kiinteistöpalvelut huolehtivat kiinteistöjen päivittäisestä kiinteistöhoidosta ja kiinteistöpäivystyksestä sekä vastaavat kunnan suoraan omistamien asuntojen isännöinnistä. Puhdistuspalvelut hoitavat sopimuksen mukaisia ylläpito- ja perussiivouksia oli Iissä monenlaisten tapahtumien päivä. Silloin avattiin erilaisten juhlallisuuksien ohessa myös uusi yhteispalvelupiste. Iin maistraatissa vihittiin ensimmäinen pari kello Sormuksiin oli mahdollista saada teksti: Ii, Konsta ja Eva-Maria Immonen suunnittelivat menevänsä salaa naimisiin, mutta pienestä intiimistä vihkihetkestä tulikin valtakunnallinen mediatapahtuma, kun tahdon -sanomisen kellonajaksi ja paikaksi oli valikoitunut pelkkiä viivoja. Kuva: Pekka Peura/Kaleva Iin tilinpäätös 2011 ON plussalla Liikelaitoksen sisäiset asiakkaat olivat pääsääntöisesti kunnan kouluja ja päiväkoteja. Ulkoisia asiakkaita olivat Oulunkaaren laitokset. Ateriapalvelut tuottivat lounasaterioita noin kappaletta, josta vajaa oli ulkoista myyntiä. Aamu- ja välipaloja tehtiin vajaa ja päivällisiä noin ateriaa. Kiinteistöpalveluiden hoitamien kiinteistöjen neliömäärä oli noin neliötä ja puhdistuspalvelut siivosivat reilun kerrosneliön alueet vuoden aikana. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen palveluksessa on yhteensä 67 henkilöä. Hallinnossa on ollut yksi johtaja, ateriapalveluissa ateriapalveluesimies, yhdeksän kokkia ja 11 ruokapalvelutyöntekijää sekä kymmenen palvelutyöntekijää, jotka tekevät osan työajasta keittiötyötä ja osan puhdistustyötä. Kiinteistöpalveluilla on ollut kiinteistöpalveluesimies ja 10 kiinteistöhoitajaa. Puhdistuspalveluilla oli puhdistuspalveluesimies ja 22 puhdistuspalvelutyöntekijää sekä yksi palveluvastaava, joka hoiti puhdistuspalveluesimiehen tointa koko vuoden. Taloushallinnon, palkkalaskennan ja atk-huollon palvelut ostetaan seudulliselta kuntapalvelutoimistolta. Liikelaitoksen johtaja on Jaana Honkanen. teksti HELENA SIPOLA Viime vuoden lopussa on kulunut viisi vuotta Kuivaniemen ja Iin kuntaliitoksesta. Tämä aika on ollut muutosten aikaa. Toimintamenojen kasvua on suhteutettu tulojen muutoksiin taloudentasapainottamisohjelmalla. Nyt talouden tervehdyttämistoimenpiteet alkavat näkyä nyt kunnan taloudessa. Iin kunnanhallituksen valmistelema vuoden 2011 tilinpäätös on ylijäämäinen. Iin kunnan ja liikelaitosten yhteinen ylijäämä nousee 2,7 miljoonaan euroon. Hyvään tuloksen muodostumiseen vaikutti toimintamenojen alitus 1,2 miljoonalla eurolla, verotulojen nousu 0,9 miljoonalla eurolla ja valtionosuuksien lisäys 0,3 miljoonalla eurolla talousarvioon verrattuna. Myös rahoituskulut alenivat budjetoidusta 0,3 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveysmenot Oulunkaaren kuntayhtymä tuotti Iin kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, joihin oli budjetoitu 25 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoito toteutui budjetoidusti 9,1 miljoonaa euroa, ja oman tuotannon nettokustannukset alittavat budjetoidun 0,5 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot ovat 47 % koko kunnan toimintamenoista. Merkittävänä toiminnallisena muutoksena oli viime vuoden alussa toimintansa käynnistäneet liikelaitokset. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitos tuottaa ateria-, puhdistus- ja kiinteistönhoitopalveluita ja Ii-instituutti liikelaitos tuottaa kirjasto-, kulttuuri-, kansalaisopisto-, tapahtuma- ja nuorisopalveluita. Uusia investointeja Iin kunnan investointimenot olivat 3,0 miljoonaa euroa. Suurimmat investointikohteet viime vuonna olivat Ojakylän koulun rakentaminen ja Valtarin koulun mattojen uusiminen. Näihin investointeihin käytettiin miljoona euroa, myös terveyskeskuksen uuden osan rakentaminen aloitettiin viime vuonna. Iin vesiliikelaitoksen merkittävimmät investoinnit olivat viemäröintien saneeraukset, joihin käytettiin yhteensä 0,4 miljoonaa euroa ja jotka toteutuivat budjetoidun mukaisesti. Viime vuonna aloitettiin Oulun siirtoviemärin suunnittelu ja rakentaminen Ii-Haukipudas välille. Haukiputaalta siirtoviemäri jatkuu edelleen Oulun Taskilan jätevedenpuhdistamolle. Hankkeen rakennuttajana toimii sopimuksen perusteella Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus. Koko hankkeelle saadaan 0,7 miljoonaa euroa valtion rahoitusta. Koska investointimenot jäivät ennakoitua pienemmiksi ja käyttötalousmenot alittuivat ja tulot ylittyvät, ei kunta ottanut ollenkaan pitkäaikaista lainaa vuonna 2011, sen sijaan lainoja lyhennettiin 2,8 miljoonalla eurolla. Jokaista iiläistä kohti on kunnalla velkaa euroa. Iin kunnan asukasluku kasvoi viime vuonna 108 asukkaalla. Vuosittainen väkiluvun kasvu on ollut yhden prosentin luokkaa jo useamman vuoden. Uusia omakotitalon rakennuslupia myönnettiin viime vuonna 49 kappaletta, joista 10 oli paritalolle myönnettyä lupaa. Viime vuonna pidettiin Iin juhlapäivä Samana päivänä avattiin virallisesti Iin kunnan yhteispalvelupiste, jolle on annettu nimeksi Ii-piste. Palvelupiste antaa kuntalaisille yleisneuvontaa ja julkishallinnon viranomaispalveluja keskitetysti yhdestä paikasta ja johon kaikki kuntalaiset ovat tervetulleita. Iin vesiliikelaitoksen vuoden 2011 tärkeiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi asetettiin: - jätevedenpuhdistamon käsittelyn saattaminen ympäristölupapäätöksen tasolle - viemäriverkoston saneerausten painopistealueiden valinta ja töiden aloitus yhteistyössä kunnan teknisen toimen / katujen saneerauksen kanssa - tavoitteeksi on lisäksi asetettu kunnalle maksettavan peruspääoman koron 4 % nostaminen 5 %:iin. Uusia liittymissopimuksia tehtiin vuoden 2011 aikana 76 kpl, joista: - vesi- ja viemäriliittymiä 49 pääasiassa asemakaava-alueille ja kaksi (2) Pohjois-Iin alueelle uusiin kiinteistöihin - vesiliittymiä 19 asemakaava-alueiden ulkopuolelle - viemäriliittymiä kahdeksan (8), joista 5 vanhoihin ja yksi (1) uuteen kiinteistöön Pohjois-Iin urakka-alueelle. Muun muassa kiinteistökauppojen johdosta hyväksyttiin liittymissopimusten siirtoja noin 170 kpl. Vesiliikelaitoksen asiakkaana oli noin 7230 henkilöä. Vesihuoltolaitoksen palveluksessa oli vuoden alussa 3,5 henkilöä. Kun uusi asentaja aloitti , henkilöstön kokonaismäärä oli 4,5. Taloushallinnon, palkkalaskennan ja atk-huollon palvelut ostetaan seudulliselta kuntapalvelutoimistolta sen eri toimipisteistä (Kuivaniemi, Ii, Utajärvi). Vesiliikelaitoksella ei ole omaa rakennuskalustoa, vaan palvelut ostetaan yksityisiltä yrittäjiltä. Samoin erikoislaitehuolto, sähkölaitehuolto, kaukokäyttöjärjestelmän/valvonnan huolto ostetaan alan erikoisliikkeiltä. Myyntilaskutus siirrettiin syksyllä takaisin kuntaan seudulliselta kuntapalvelutoimistolta. Tehtävää hoitaa koulutoimiston ja vesiliikelaitoksen yhteinen toimistosihteeri. Kuntaan virkasuhteessa oleva kunnallistekniikan päällikkö on hoitanut ostopalveluperiaatteella laitoksen johtajan tehtäviä; arvioitu työmäärä 50 % koko työajasta. Vesiliikelaitoksen johtaja on Pekka Paaso. (LS)

3 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/ Ii-instituutti ON VAPAA-AJAN TAVARATALO Ii-instituutti syntyi vuoden 2011 alussa yhdistämällä kolmen eri organisaation toiminta saman liikelaitoksen alaisuuteen. Ensimmäinen toimintavuosi oli työntäyteinen. Tavanomaisten palveluiden tuottamisen ohella piti luoda yhteinen työkulttuuri ja toimintamalli. Liikelaitoksen johtaja Tarja Rahkola pitää Iiinstituutin syntymistä hyvänä ratkaisuna, vaikka ulospäin organisaatiomuutos on varmasti kuntalaisia hämmentänytkin. Rahkola sanoo, että siksi muutoksesta ja palveluista on tiedotettu aktiivisesti. Yksi näkyvä osa tiedotusta on Ii Happens -esite, joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuoden 2011 alkupuoliskolla. Esite ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja siihen kootaan kaikki Ii-instituutin palvelut ja tapahtumat. Liikelaitoksen palvelut käsittävät kansalaisopiston, taidekoulun, nuorisotyön ja KulttuuriKauppilan -toiminnat sekä kulttuuripalvelut, museot, liikuntapalvelut, matkailutapahtumat, Huilingin kahvilatoiminnan sekä kirjastopalvelut Iissä, Kuivaniemellä ja kirjastoautossa. Kulttuuri Kirjasto, kansalaisopisto ja kulttuuripalvelut järjestivät vuoden mittaan monenlaisia kulttuuripalveluita ja -tapahtumia sekä toteuttivat useita hankkeita. Liikunta- ja tapahtumaosasto toimi aktiivisesti koko vuoden. Uutena kulttuuritapahtumana oli syksyllä pidetty Valto Pernu Photo Marathon. Ii-instituutti oli mukana myös Ii tapahtuman järjestelyissä ja päivän ohjelmissa. Yhteistyössä Iin kunnan teknisten palveluiden kanssa toteutettiin Iin kulttuurimaisemareitti -EUhanke, jossa rakennettiin Iin vanhasta Haminasta KulttuuriKauppilaan kulttuuripolku. Reitin varrelle sijoitettiin alueen kulttuurihistoriasta kertovia opastauluja, Tarja Rahkola kertoo. Kansalaisopiston, taidekoulun ja kulttuuripalveluiden yhteisenä keskeisenä tavoitteena vuonna 2011 oli taidekoulun, ala- ja yläkoulujen sekä lukion kattavan kansainvälisen kuvataiteen oppimisympäristön suunnittelu ja hankkeistaminen. Iin kulttuuriopetuksen innovaatiojärjestelmä -hankkeeseen saatiinkin tänä vuonna rahoitus, ja hanke alkaa huhtikuun alussa, aiheesta lisää jutussa Pilottina taidekasvatusmalli. Nuoret ja liikunta Yhtenä suurena huolenaiheena Ii-instituutti on nähnyt nuoret. Nuorten puolesta on tehty työtä muun muassa laaja-alaisessa Huoli-työryhmässä. Työn tuloksena on laadittu nuorisotyön kehittämissuunnitelma, jonka Ii-instituutin johtokunta hyväksyi viime vuoden joulukuussa. Liikuntapalvelut ovat niin ikään yksi tärkeä painopistealue Ii-instituutin toiminnassa. Yhtenä suurena muutoksena liikuntapalveluihin organisaatiomuutoksessa tuli se, että Iin kunnan tekniset palvelut vastaavat nyt liikuntapaikoista ja niiden kunnossapidosta. Ii-instituutti puolestaan pyrkii siihen, että ihmiset liikkuvat sekä iloksi että terveyden tähden. Resurssit Ii-instituutti -liikelaitoksessa työskentelee yhteensä 16,3 päätoimista työntekijää, jotka siirtyivät vanhoina työntekijöinä Iin kunnasta ja Iilaakso Oy:stä instituuttiin. Lisäksi Ii-instituutissa työskentelee vuosittain noin 100 tuntiopettajaa ja muita tuntityöntekijöitä. Meillä on valtavan hyvä työilmapiiri, mikä auttaa tuottamaan palveluita tehokkaasti, Tarja Rahkola sanoo ja lisää, että toki kipeitäkin asioita on pitänyt ratkoa. Haastateltavaa on helppo uskoa. Kasvatustieteiden maisteri Tarja Rahkolan koulutustausta ja ammattimainen ote työhön tukee ulkopuolisen silmin tarkasteltuna hyvin liikelaitoksen johtajan toimenkuvaa. Psykologian lukeminen ja työnohjauksen oppeihin perehtyminen ovat varmasti käytännön työn lisäksi kasvattaneet Tarja Rahkolaa siten, että hänellä on kyky käsitellä myös ristiriitoja. Tämän Rahkola itsekin tunnustaa todeksi. Ihmiset ovat meillä nyt omilla paikoillaan. Myös itse olen sopivalla tuolilla, tämän organisaation johtaminen on minulle sopivaa, hän sanoo mutkitta ja kertoo pitävänsä työstään. Myös talous on tärkeää Ensimmäisen vuoden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutettiin erinomaisesti. Ii-instituutti myös käynnisti useita uusia projekteja, joiden kautta saatu rahoitus mahdollisti uusien ja ennakkoluulottomien hankkeiden eteenpäin viemistä. Liikelaitoksen vuoden 2011 liikeylijäämä ennen rahoituseriä oli euroa. Ii-instituutti noudattaa Iin kunnan sisäisen valvonnan ohjeita. Kiitoksen hyvin käynnistyneestä toiminnasta Tarja Rahkola antaa Iin kunnanhallituksen nimeämälle Ii-instituuttityöryhmälle, jonka hyviin suunnitelmiin toimintaa on ollut hyvä rakentaa. Kaksi muuta Iin kunnan vuoden 2011 alussa perustettua liikelaitosta ovat Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitos ja Iin vesiliikelaitos. LEILA SILTANEN Rahkola luonnehtii itseään sopivasti virkamiestyypiksi, joka pystyy päästämään myös itsensä irti tarvittaessa.

4 4 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/2012 Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. (Opetusministeriö, 2012) 1. Mitä etsitte? Sanna: Etsin alle 29 v nuoria, jotka ovat vailla työ- tai opiskelupaikkaa. Paula: Etsimme myös syrjäytyneitä tai syrjäytymisuhan alla olevia nuoria sekä koulu- ja armeijapudokkaita. 2. Mistä teidät löytää? jia kuten media. Lapsille ja nuorille on paljon erilaisia houkutuksia, ja vanhemmilla on kova haaste pitää lapsen ja nuoren kasvu sekä toiveet järkevissä rajoissa. Kaikkea ei kannata kokeilla, vaikka kaverit kokeilisivat. Paula: Olen samoilla linjoilla Sannan kanssa. Nykyvanhemmat ovat myös hyvin kiireisiä. Nuorelta kannattaisi kysyä päivittäin Mitä kuuluu?. Vaikka se saattaa sillä hetkellä ärsyttää niin nuori kyllä jälkikäteen osaa arvostaa vanhempaansa välittämisestä! Vaaranpaikkoja on paljon enemmän kuin esimerkiksi kymmenen tai parikymmentä vuotta sitten. Kerron nuorille, kun he suunnittelevat minne he menisivät, että koti on monesti se paras paikka. 5. Koko kylä kasvattaa kasvattaako? Sanna: Ii on pieni paikka, joten nuoret tunnetaan. Yhteisöllisyys näkyy positiivisella tavalla. On hyvä olla huolissaan myös toisesta se kertoo välittämisestä. On hyvä puskea nuori oikealle tielle. Iissä nuori ei pääse niin hukkaan kuin isommalla paikkakunnalla. Paula: Olen täysin samaa mieltä Sannan kanssa. Kun koko kylä kasvattaa, niin huolet tulevat paremmin jaetuksi ja nuorista pidetään hyvin huolta. 6. Sosiaalisen median merkitys? Sanna: Sosiaalinen media voi olla vaaranpaikka. Sosiaalista mediaa pystytään käyttämään myös kiusaamisen välineenä niin, että sitä eivät vanhemmat tai opettajat huomaa. Toisaalta Facebookissa nuoret saavat yhteyden esim. Etsiviin, joten silläkin on hyviä puolia. Paula: Nykyään nuoret viettävät paljon aikaa Facebookissa. Tämä vähentää ns. normaalia kanssakäymistä vanhempien ja kavereiden kanssa. Ylös, ulos ja lenkille eli enemmän tekemistä ja vähemmän tietokoneella oloa. Netti ei ole koko elämä. Olemme nykyaikaisia etsiviä, ja meidätkin löytää Facebookista profiililla Paula ja Sanna Etsivät Ii. 7. Mikä on parasta työssäsi? Sanna: Parasta on, kun saa tehdä töitä nuorten kanssa. Sitten kun yhteistyö toimii ja luottamussuhde kehittyy, se on työstä paras palkinto. Paula: Parasta tässä työssä ovat nuoret itse. Kahta samanlaista työpäivää ei ole jokainen päivä on erilainen. Nuoret ovat niin aitoja. Kun nuori ohjautuu eteenpäin niin, että siitä on hänelle hyötyä. Lisäksi ehdottomasti viikon huippuhetkiin kuuluvat munkkikahvit JoPo-luokan kanssa. 8. Mikä on haastavinta työssäsi? Sanna: Haastavinta on se, että jos nuorta ei tavoita. Jos tavoittaa kerran ja sen jälkeen ei saa nuorta kiinni ja kuule hänestä pitkään aikaan se turhauttaa ja herättää myös huolta etsivässä. Motivaation herättäminen omaan tulevaisuuteen on joskus todella haasteellista mutta sitten kun se herää, niin todella palkitsevaa sekä nuorelle että etsivälle. Sanna: Puolet työajastani ohjaan Starttipajalla nuoria. Minut tavoittaa Nätteporin alakerrasta toimistolta ja lisäksi olen tavoitettavissa Facebookissa päivittäin. Paula: Toimistopäivinä olen Nätteporin alakerrassa. Muina aikoina olen nuorisotiloilla Majakassa tai Parkissa. Vierailen säännöllisesti myös JoPoluokassa. Olen vähän siellä sun täällä tarpeen mukaan. Paula: Joitakin nuoria ei saa millään kiinni se luo työhön haastetta. Jos on sovittu tapaaminen ja nuori jättää tulematta, niin se harmittaa nuoren kannalta. Joidenkin nuorten kohdalla luottamuksen syntyminen ottaa aikansa vaaditaan useita puheluita, tekstiviestejä ja tapaamisia. Etsivän työ on siis haastavaa, mutta myös hyvin palkitsevaa. 9. Motot? 3. Miten nuoret ovat ottaneet teidät vastaan? Sanna: Jokainen päivä on uusi mahdollisuus! Sanna: Hyvin. Aluksi nuoret ihmettelivät, että kuka oikein ottaa yhteyttä. Apu otetaan kuitenkin yleensä vastaan, ja meitä ei koeta viranomaisiksi mitä me emme olekaan etsivinä. Etsivät ovat matalan kynnyksen palvelu nuorille. Paula: Pääosin meidät on otettu vastaan positiivisesti aluksi on kuitenkin pientä varautuneisuutta. Nuoret ovat kuitenkin jo oppineet tuntemaan meidät. Tätä kuvaa hyvin se, että syksyllä nuokkareilla kuuli nuorten suusta: Hei, etsivä-paula!, nyt ollaan jo sinut ja nuoret kutsuvat minua tuttavallisesti Paulaksi. 4. Mitä on vanhemmuus vuonna 2012? Sanna: Vanhemmuus on haastavaa. Nuorten elämä on erilaista, kun maailma on muuttunut. On ns. kasvatta- Iissä alle 29-vuotiaiden nuorten parissa etsivänä työskentelee Sanna Joensuu ja alle 18-vuotiaiden nuorten kanssa etsivänä työskentelee Paula Päkkilä. Sannaan ja Paulaan voivat ottaa yhteyttä niin vanhemmat, kaverit kuin nuoret itsekin. Uutena yhteydenottomuotona Etsiville on tulossa sähköinen yhteyden ottolomake Iin kunnan nettisivuille, jota kautta Etsiviin saa nopeasti ja helposti yhteyden. Paula: Ai metsäkoneet esim. Ponsse mun pari kaveria on Pudiksessa motokuskeina:) 10. Mitkä ovat lempikirjanne? Sanna: Coelho, Alkemisti. Paula: Nicholas Sparks, Tex Willer ja Aku Ankka. 11. Mitä harrastatte? Sanna: Joskus liikun, mutta pääosin vietän aikaa perheen kanssa oleillen. Paula: Harrastan virkkausta ja kutomista, jotta Parkin torkkupeitto valmistuisi nopeammin. Jos aikaa jää, niin käyn kuntosalilla, hiihtämässä ja uimassa. Lisäksi hoidan karvanaamoja. RIITTA RÄINÄ

5 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/ PILOTTINA TAIDEKASVATUSMALLI Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi Iin kunta käynnistää Iin kulttuuriopetuksen innovaatiojärjestelmä -hankkeen, jossa kehitetään valtakunnallisesti ainutlaatuinen taidekasvatusmalli. Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskuksen tukeman ESR-hankkeen aikana käynnistetään järjestelmä, joka tuottaa peruskoulut kattavan, asuinpaikasta riippumattoman kuvataideopetuksen kokonaisuuden, joka tähtää Suomen ensimmäisen kansainvälisen taiteen lukion avaamiseen. Hanke tuottaa jokaisella alakoululla jokaisen ikäryhmän kattavan kuvataideryhmän yhteistyössä taidekoulun kanssa; oppilas-ammattitaiteilija -vuorovaikutuksen yläkoulun kuvataiteen pakollisen kurssin yhteydessä ja yläkoulujen kuvataidepainotteisuuden; Iihin ainutlaatuisen, vetovoimaisen kansainvälisen kuvataiteen lukion; työpajatoimintaan uusia toimintamalleja taidekasvatuksesta sekä kaikille kunnassa työskenteleville opettajille täydennyskoulutusta kansainvälisestä taiteesta. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä lapsiperheiden viihtymistä Iissä. Hankkeessa myös hyödynnetään kunnassa jo olemassa oleva kansainvälinen taideosaaminen, jonka taidekeskus KulttuuriKauppilan residenssivieraat tuovat mukanaan. Lisäksi pyritään alueellisen saavutettavuuden ja vetovoimaisuuden vahvistamiseen. Huhtikuun alussa käynnistyvä hanke jatkuu saakka. Tavoitteena on, että syksyllä 2014 koko järjestelmä on käytössä kaikilla kunnan kouluasteilla. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on , josta kunnan ylimääräinen rahoitusosuus on arviolta Hanketta vetämään on valittu espoolainen filosofian tohtori Juha Oravala, joka aloittaa tehtävässään LEENA LÄMSÄ AJANKOHTAISTA Ii-instituutista koonnut RIITTA RÄINÄ KESÄNÄYTELMÄÄN ETSITÄÄN AVUSTAJIA Kansalaisopiston näytelmäryhmä etsii markkinaväkeä tulevan kesän näytelmään. Rinkelinmyyjiä, helppoheikkejä, laulajia, tanssijoita, silmänkääntäjiä, jonglöörejä, nuorallatanssijoita ja tavallisia torikauppiaita. Kaikenikäiset ja -kokoiset ovat tervetulleita mukaan! Tule tiedotus- ja ilmoittautumistilaisuuteen Iin työväentalolle sunnuntaina klo 12. Lisätietoja antaa näytelmäryhmän ohjaaja Anna-Kaisa Järvi, p AVUSTUKSET HAETTAVINA Ii-instituutilta klo mennessä voi hakea seuraavat avustukset: Kulttuurin yleis- ja kohdeavustukset Liikunnan ja nuorisotyön yleisavustukset Ii-instituutin avustushakemuksen saat internetistä osoitteesta ja sen voi jättää Nätteporin alakertaan toimistolle tai postittaa osoitteeseen Ii-instituutti, PL 24, Ii (Kuoreen merkintä, mitä avustusta haet). Huomioitavaa on, että Ii-instituutin tapahtuma-, liikunta- ja nuorisotyön kohdeavustuksia voi hakea jatkuvana niin kauan kuin avustusmäärärahoja on jäljellä. Lisätietoa: Kulttuurin yleis- ja kohdeavustukset: Leena Lämsä p Liikunta- ja tapahtuma-avustukset: Tapio Rissanen p ja Riitta Räinä p Nuorisotyön avustukset: Pekka Suopanki p LÄHDE MUKAAN KÄDENTAITOMESSUILLE! Iin kansalaisopisto järjestää retken Rovaniemen kädentaitomessuille lauantaina Lähtö on Nätteporista aamulla klo 8 ja paluu samana iltana viimeistään klo 20. Kuivaniemeltä otetaan ihmiset kyytiin sopimuksen mukaan. Matkan hinta on (riippuen lähtijöiden määrästä) ja lippu messualueelle maksaa 8. Kädentaitomessuilla voit tutustua kotimaisten kädentaitajien tuotteisiin sekä hankkia itsellesi tarvikkeita ja työvälineitä. Matkalla on mahdollisuus tutustua myös muihin Rovaniemen kulttuurikohteisiin, kuten Arktikumiin tai Korundiin. Ilmoittautumiset kansalaisopistoon ii.fi tai ). HAKU TAIDEKOULUUN ON ALKANUT Iin taidekouluun otetaan jokakeväiseen tapaan uusia oppilaita. Syksyllä alkavaan opetukseen voivat hakea eri-ikäiset lapset ja nuoret. Vuonna 2006 syntyneille tarjotaan varhaisiän valmentavia opintoja, jotka jakautuvat eri taiteenaloihin ja auttavat oppilaita valitsemaan oman taiteenalansa. Vanhemmat oppilaat jaetaan iän mukaan omiin ryhmiinsä. Taidekouluun voivat hakea niin entiset kuin uudetkin oppilaat. Iin taidekoulussa järjestetään taiteen perusopetusta, jolla tarkoitetaan tavoitteellista ja vuosittain etenevää eri taiteenalojen opetusta. Iissä taiteen perusopetusta annetaan kuvataiteessa, käsityössä ja musiikissa. Lisätiedot ja hakuohjeet: www. ii.fi/taidekoulu HAKU KANSALAISOPISTON SOITONOPETUKSEEN ALKANUT Haku kansalaisopiston soitonopetukseen lapsille, nuorille ja aikuisille mennessä samalla lomakkeella kuin taidekoulun musiikinopetukseen. / kansalaisopisto / lomakkeet. Lomakkeen voi palauttaa sähköpostin liitetiedostona tai opiston toimistoon Jokisuuntie 2. Postiosoite PL 24, Ii. Palautusohjeet myös lomakkeessa. HAKUOHJEET MUSIIKIN KESÄKURSSEILLE Iin lauluviikon kurssit: Lied-duokurssi, Laulun mestarikurssi, kaksi laulukurssia Lisätietoja ja lomakkeet: CVT-kurssi Lisätietoja: Ilmoittautuminen: / kansalaisopisto / kurssit / musiikki p tai p NUORISOTYÖ TIEDOTTAA Ii-instituutti liikelaitoksen Nuorisotyö järjestää suosittuja uimakouluja Haukiputaan Vesijatulissa kesällä 2012 viikolla 23. Kesäkerhoja suunnitellaan parasta aikaa, kertoo nuorisotyövastaava Pekka Suopanki. Kesäkerhojen ohjelmassa pyritään ottamaan huomioon eri-ikäiset lapset ja nuoret. Kesäkerhot suunnataan alakouluikäisille lapsille. Nuorisotilat Majakka ja Parkki ovat avoinna keväällä tiistaista perjantaihin klo Nuorisotilojen kesätauko alkaa toukokuun puolessavälissä ja ne avaavat ovensa jälleen syyskuun alussa. Nuorisotyötiimi on kuitenkin mukana kaikissa Ii-instituutin koko perheen tapahtumissa ja retkissä kesällä KIRJASTO TIEDOTTAA LASTEN KIRJOJEN varaaminen on nyt ilmaista. Varauksen noutomaksu ei enää koske lasten ja nuorten kirja-aineistoa. Tämä koskee myös seutuvarauksia. Voit siis varata lasten ja nuorten kirja-aineistoa Iin kirjastojen lisäksi myös muista OUTI-kirjastoista maksutta. Maksu jää kuitenkin voimaan DVD- ja bluray-levyille, CD-ROM-levyille sekä konsolipeleille ALKAEN lainaaminen Iin kirjastoissa on mahdollista vain kirjastokortilla. Esimerkiksi ajokortilla tai Kela-kortilla ei toukokuusta alkaen voi enää lainata. Niille asiakkaille, jotka ovat käyttäneet lainaamiseen muuta kuin kirjastokorttia, tehdään toukokuusta alkaen uusi OUTI-kirjastokortti maksutta. Muistathan, että myös Oulun kaupunginkirjasto on yksi OUTI-kirjastoista. Mikäli sinulla on Oulun kirjastokortti OUTI-kortin lisäksi, tarvitset jatkossa asioimiseen vain yhden kirjastokortin. Päivitä kirjastokorttiasiasi ajan tasalle! OUTI-KIRJASTOJEN VERKKOKIRJASTO löytyy osoitteesta Siellä voit selata OUTI- kirjastojen laajaa kokoelmaa. Lisäksi voit kirjautumalla katsella omia tietojasi sekä tehdä varauksia paikalla tai lainassa olevaan aineistoon. Kirjautumiseen tarvitset kirjastokortissa näkyvän asiakastunnuksesi lisäksi kirjastosta saatavan salasanan. Voit itse tilata mistä tahansa OUTI-kirjastosta paikalla olevaa aineistoa seutulainaksi verkkokirjaston kautta ja noutaa sen haluamastasi kirjastosta. Tämä seutulainapalvelu maksaa 0,50 /nide. Seutulainaus ei kuitenkaan koske Kuivaniemen kirjastoa kuljetustilanteen vuoksi. KURSSIKALENTERI Pesäpallo 90 vuotta! luento pesäpallon historiasta klo Huilingissa. Miksi pesäpallo keksittiin ja miten se kehittyi nykyiseen muotoonsa. Luennoitsija Pertti Huovinen. Vapaa pääsy. Tervetuloa! Iin lausuntaryhmän 30-vuotisjuhla klo alkaen Iin työväentalolla. Runoja vuosien varrelta. Mukana myös Iin laulupelimannit. Vapaa pääsy. Tervetuloa. Paju- ja risutyökurssi Oijärven Sampolassa 4.5. klo alkaen, seuraavat kokoontumiskerrat 6.5., ja Kurssimaksu 28. Ilm mennessä. Betoniesineitä puutarhaan Nätteporissa klo ja klo Muutama paikka vapaana. Kurssimaksu 12. Ilm mennessä. Turvebetonista puutarhan katseenvangitsijoita Kuivaniemen aseman koululla klo ja klo Kurssimaksu 12. Ilm mennessä. Turvebetonista puutarhan katseenvangitsijoita Nätteporissa klo ja 1.6. klo Kurssimaksu 12. Ilm mennessä. Koko opinto-ohjelman löydät sivulta: kohdasta vapaa-aika / kansalaisopisto / kurssit, jonka kautta voi myös ilmoittautua. Kansalaisopiston toimisto sijaitsee Iin kunnanvirastolla. Päätoimiset opettajat tavoittaa Nätteporista. Lisätietoa: Ii-instituutti liikelaitos, Iin kansalaisopisto p tai sähköpostilla NÄYTTELYT Yli-Iin lasten ja nuorten kuvallisen ilmaisun ryhmien töitä esillä Yli-Iin kirjastossa kirjaston aukioloaikoina. Kuivaniemen lasten ja nuorten kuvataidenäyttely huhtikuun ajan Kuivaniemen kirjastossa kirjaston aukioloaikoina. Iin Taidekoulun oppilastyönäyttely avoinna Iin kirjastossa ajalla Tervetuloa!

6 6 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/2012 TAPAHTUMAKALENTERI Satutuokio Kuivaniemen kirjastossa ti klo Kuivaniemen kirjastossa pidetään satutuokio lapsille kerran kuukaudessa. Satutuokioilla luetaan erilaisia satuja ja tarinoita, kuunnellaan iloista musiikkia, loruillaan ja muuta mukavaa! Lisätietoa: Kuivaniemen kirjastosta p Sanan ja sävelen ilta ti klo 19. Paikka: Iin kirkko. Hiljaisen viikon musiikillinen ilta. Mukana Cadenza-kuoro, yksinlaulua ja urkumusiikkia. Lisätietoa: Iin seurakunnan musiikkityö/kanttorit p Satutuokio Iin pääkirjastossa to klo Paikka: Nättepori. Iin pääkirjastossa pidetään satutuokio lapsille kerran kuukaudessa. Satutuokioilla luetaan erilaisia satuja ja tarinoita, kuunnellaan iloista musiikkia, loruillaan ja muuta mukavaa! Lisätietoa: Iin pääkirjastosta p Nätteporista, Iin kunnanviraston Ii-pisteestä, Kuivaniemi-talolta tai Movesta. Vie minut - laulustudion opiskelijoiden kevätkonsertti ke 2.5. klo Iin työväentalolla, bändi säestää, väliajalla maksullinen virvoketarjoilu. Liput 5 euroa. Lisätietoa: Ii-instituutti Jari Ruonala p Pesäpalloon lajitutustuminen ke klo Iin pesäpallokenttä ja to klo Kuivaniemen Aseman urheilukenttä. Max. 20 henk./ryhmä. Omalla kyydillä. Ilm. viim. viikkoa ennen p Lisätietoa Iin Urheilijat p Kuluje Ölövinä Pökisä - KKI kuntokampanja Hanki IiCard ennen ilmoittautumista Ii-instituutin Liikunta- ja tapahtumatoimistolta Nätteporista, Iin kunnanviraston Ii-pisteestä, Kuivaniemitalolta tai Movesta. Keilailuun lajitutustuminen ti klo Oulun Keilahalli. Max. 16 henk. Omalla kyydillä. Ilm. viim. viikkoa ennen p Lisätietoa Oulun Keilahalli p Kuluje Ölövinä Pökisä - KKI kuntokampanja Hanki IiCard ennen ilmoittautumista Ii-instituutin Liikunta- ja tapahtumatoimistolta Nätteporista, Iin kunnanviraston Ii-pisteestä, Kuivaniemi-talolta tai Movesta. Pilkkikilpailut su klo Huom! Jäävaraus soittele, mikä on jäätilanne. Paikka: Lainepudas, Ii. Lisätietoa: Iin Kalamiehet ry, Lauri Honkanen p Kevätkonsertti ti klo Yli-Iin Vorellissa. Kansalaisopiston ja taidekoulun opiskelijat ja ryhmät esiintyvät. Vapaa pääsy. Lisätietoa: Ii-instituutti Jari Ruonala p Kevätkonsertti ke klo Kuivaniemen koululla. Kansalaisopiston ja taidekoulun opiskelijat ja ryhmät esiintyvät. Vapaa pääsy. Lisätietoa: Ii-instituutti Jari Ruonala p Kevätkonsertti to klo Haminan koululla. Kansalaisopiston ja taidekoulun opiskelijat ja ryhmät esiintyvät. Vapaa pääsy. Maksullinen virvoketarjoilu, järjestää Haminan koulun vanhempainyhdistys. Lisätietoa: Ii-instituutti Jari Ruonala p Lasten laulutapahtuma to klo 19. Paikka: Iin seurakuntatalo. Laulamme yhdessä lasten hengellisiä lauluja. Mukana laulattamassa Haminan koulun kuoro ja Iin seurakunnan lapsikuoro. Lisätietoa: Iin seurakunnan musiikkityö/kanttorit p Tapahtumakalenterin tiedot ajalta on poimittu Ii kalenterista osoitteesta: Seuraava tapahtumakalenteri julkaistaan ja jaetaan kaikkiin talouksiin Iissä ilmestyvässä Iin Hyvät Tuulet -lehdessä saakka, joten käy ilmoittamassa tapahtumasi osoitteessa: tapahtuma Satutuokio Iin pääkirjastossa to klo Paikka: Nättepori. Iin pääkirjastossa pidetään satutuokio lapsille kerran kuukaudessa. Satutuokioilla luetaan erilaisia satuja ja tarinoita, kuunnellaan iloista musiikkia, loruillaan ja muuta mukavaa! Lisätietoa: Iin pääkirjastosta p Kirkkoväärtin kolmas kortti pe klo 18. Paikka: Kuivaniemen nuorisoseurantalo. Liput 10, sis. kahvi. Lisätietoa: Ii-instituutti/ Iin kansalaisopiston näytelmäryhmä Kuivaniemen Roolinvaihtajat, Sanna Kluukeri p Kirkkoväärtin kolmas kortti la klo 18. Paikka: Kuivaniemen nuorisoseurantalo. Liput 10, sis. kahvi. Lisätietoa: Ii-instituutti/ Iin kansalaisopiston näytelmäryhmä Kuivaniemen Roolinvaihtajat, Sanna Kluukeri p Kirkkoväärtin kolmas kortti su klo 15. Paikka: Kuivaniemen nuorisoseurantalo. Liput 10, sis. kahvi. Lisätietoa: Ii-instituutti/ Iin kansalaisopiston näytelmäryhmä Kuivaniemen Roolinvaihtajat, Sanna Kluukeri p Sauvakävelyyn lajitutustuminen la klo Kuivaniemen Aseman urheilukenttä ja la klo Kauppakeskus Kärkkäinen. Max. 40 henk./ ryhmä. Omalla kyydillä. Ilm. viim. viikkoa ennen p Lisätietoa PoPLi p Kuluje Ölövinä Pökisä - KKI kuntokampanja Hanki Ii Card ennen ilmoittautumista Ii-instituutin Liikunta- ja tapahtumatoimistolta Nätteporista, Iin kunnanviraston Ii-pisteestä, Kuivaniemi-talolta tai Movesta. Piloxing lajitutustuminen la klo 12 Liikuntakeskus Move. Max. 20 henk. Omalla kyydillä. Ilm. viim. viikkoa ennen p Lisätietoa Move p Kuluje Ölövinä Pökisä - KKI kuntokampanja Hanki IiCard ennen ilmoittautumista Ii-instituutin Liikunta- ja tapahtumatoimistolta Nätteporista, Iin kunnanviraston Ii-pisteestä, Kuivaniemi-talolta tai Movesta. Sulkapalloon lajitutustuminen la klo Valtarin koulu ja su klo Kuivaniemen Aseman liikuntahalli. Max. 15 henk./ryhmä. Omalla kyydillä. Ilm. viim. viikkoa ennen p Lisätietoa AC Susikädet p Kuluje Ölövinä Pökisä - KKI kuntokampanja Hanki IiCard ennen ilmoittautumista Ii-instituutin Liikunta- ja tapahtumatoimistolta Satutuokio Kuivaniemen kirjastossa ti klo Paikka: Kuivaniemi-talo. Kuivaniemen kirjastossa pidetään satutuokio lapsille kerran kuukaudessa. Satutuokioilla luetaan erilaisia satuja ja tarinoita, kuunnellaan iloista musiikkia, loruillaan ja muuta mukavaa! Lisätietoa: Kuivaniemen kirjastosta p Kehonhuoltoon lajitutustuminen la klo 12 Liikuntakeskus Move. Max. 30 henk. Omalla kyydillä. Ilm. viim. viikkoa ennen p Lisätietoa Move p Kuluje Ölövinä Pökisä - KKI kuntokampanja Hanki IiCard ennen ilmoittautumista Ii-instituutin Liikunta- ja tapahtumatoimistolta Nätteporista, Iin kunnanviraston Ii-pisteestä, Kuivaniemitalolta tai Movesta.

7 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/ Terveysaseman laajennusosa etenee aikataulussa Iin terveysaseman uudisosan rakentamisen vuoksi terveysasemalle kuljetaan Suvantolantien kautta. Parkkipaikalta lähtiessä täytyy muistaa väistää Suvantolantien liikennettä ja pyörätiellä kulkevia. TULE YRITTÄJÄKSI Vatungin Pookiin Toistaiseksi sisäänkäynti on rakennuksen itäpäädystä, ja ilmoittautumishuone on sisääntulon jälkeen vasemmalla. Ilmoittautumiseen pääsee vuoronumerolla. Uudisosaan tulee lääkärien ja hoitajien vastaanottohuoneet, joista on aiemmin ollut pula. Uudet huonejärjestelyt mahdollistavat lääkäri-hoitaja-työparien tiiviimmän toiminnan. Aiemmin käytössä on ollut vain yksi ensiaputoimenpidehuone, mutta nyt tulossa on kolme toimenpidehuonetta, ensiapuhuone ja erillinen tarkkailuhuone. Palveluesimies Leena Törmänen uskoo, että elokuun lopussa valmistuvat asialliset tilat ovat suuri apu rekrytoinnissa ja houkuttavat hyviä lääkäreitä ja muita asiantuntijoita. Kun laajennus on valmis, alkaa vanhojen tilojen remontointi. Sen jälkeen saman katon alle muuttavat myös työterveyshuolto, puhe- ja toimintaterapia sekä mielenterveyspalvelut. Tällä hetkellä mielenterveyspalvelut ovat remonttia paossa Micropoliksen C-siivessä ja työterveyspalvelut ja puhe- ja toimintaterapia toimivat Iin keskustassa. Remontissa fysioterapia saa paremmat ryhmätilat ja asianmukaiset hoitohuoneet. Laboratorioon tulevat eriytetyt näytteenottotilat, jotta yksityisyys säilyy paremmin. Samalla varataan tila myöhemmin hankittavalle rasitus-ekg:lle. Henkilökunnalle on tulossa suurempi ruokailutila sekä kokoustila, jossa pitää videoneuvotteluita. Omahoidon kautta voi asioida netissä Remontista huolimatta terveysaseman ajanvarausnumero (08) toimii normaalisti. Kiireellisissä asioissa kehotetaan soittamaan kello Vasta kymmenen jälkeen on kiireettömien puheluiden aika, ja laboratoriovastauksia tulee kysyä vasta kello 13 jälkeen. Jos puhelimeen ei ehditä vastata, nauhoite neuvoo asiakasta jättämään takaisinsoittopyynnön. Pyyntö jätetään puhelimen 1-näppäintä painamalla, minkä jälkeen puhelu katkeaa itsestään. Puhelimeen ei tarvitse sanoa mitään. Internetsivulla voi kysyä kiireettömistä terveysasioista hoitajilta ja lääkäreiltä sekä varata laboratorioaikoja. Lisätietoja: vastaanoton palveluesimies Leena Törmänen, RIITTA MUHONEN IIN kuntatiedote 2/2012 Julkaisija: Iin kunta, Jokisuuntie 2, Ii Vaihde: (08) Neuvonta: Faksi: (08) Toimitus: Leila Siltanen, p Käyntiosoite: Iin Hyvät Tuulet, Iin Micropolis, Piisilta 1, Ii HYVÄT TUULET Taitto: Rantapohja Paino: Suomalainen Lehtipaino Seuraava Iin Hyvät Tuulet -lehti ilmestyy tiistaina Lehden teemana on Iin kesä. TILAISUUKSIA JA KOKOUKSIA Iin JHL ry KEVÄTKOKOUS klo 18 Kuivaniemen Kievarissa. Paikalla aluetoimitsija Risto Säkkinen. Kahvitarjoilu ja arvontaa. Tervetuloa! Rytmikäs avaus tulevalle kuntokampanjalle Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:n Kuivaniemen kerho järjestää HYVÄNTEKEVÄISYYSTANSSIT Kuivaniemen Seuralla la klo Tule tanssimaan Markku Varangan orkesterin tahdissa. PUFFETTI TOIMII. Vapaaehtoinen pääsymaksu Kuivaniemen syöpäkerhon hyväksi! Tervetuloa joukolla mukaan! Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry, Kuivaniemen kerho KERHON KEVÄÄN PÄÄTÖSILTA Merihelmen kodalla ma klo 18 makkaranpaiston ja kahvittelun merkeissä. Lämpimästi tervetuloa! Kiinteistö Oy Vatungin Pooki tarjoaa Kuivaniemen Vatungin palvelusatamassa sijaitsevaa kahvila-ravintolaa innovatiiviseen yritystoimintaan. Kiinteistössä ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat tilat ja ympäristö antavat mahdollisuuksia monenlaiseen liiketoimintaan. Liiketoimintakonseptiin sopii erittäin hyvin palveluja, jotka on suunnattu matkailijoille, veneilijöille, jäällä ja hangilla liikkuville sekä luontoa arvostaville. Alueella on tasokas veneilijöiden huoltoasema, saunat, WC-tilat, keittiö ja oleskelutilat. Lisämahdollisuuksia kannattavaan liiketoimintaan tuo asuntovaunualue, suuri grillikota ja veneilijöiden polttoaineasema sekä uimaranta. Tarjottuun yhteistyösopimukseen kuuluu Vatungin Pookin puolesta kehittämis- ja liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelmien laatimista. Tule Hyvien Tuulien Pookiin! Lisätietoja: Virpi Käyhkö, p ja Ari Kaakkuriniemi, p Miten läheisen mielenterveyden häiriö vaikuttaa perheeseen -OMAISTILAISUUS psyykkisesti sairastuneiden omaisille ja läheisille järjestetään keskiviikkona 4.4. klo Iin päivätoiminnan tilassa os. Puistotie 15, Ii. Ohjelma: Miten mielenterveyden häiriö vaikuttaa perheeseen, Sanna Hyry, omaistyöntekijä, Hyvän mielen talo ry. Mistä apua Iissä mielenterveyskuntoutujille ja omaisille, Sanna Kurttila, kuntoutuksen ohjaaja, Iin päivätoiminta. TERVETULOA! Kahvitarjoilu. Lisätietoja: Sanna Hyry, p , TORIPÄIVÄ Iin Työväentalolla la klo Tule myymään uutta ja vanhaa! Pöytäpaikka 10 euroa tai peräkärrypaikka 5 euroa. Varaukset: Salme Tanninen p , Hannele Korhonen p

8 8 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/2012 Ribs yritysten kasvun tukena Rural Innovations and Business Systems -hankkeessa (Ribs), jossa Iin Micropolis Oy on mukana, keskitytään avustamaan Suomessa, Irlannissa, Skotlannissa, Islannissa ja Ruotsissa harvaan asutuilla alueilla toimivia pk-yrityksiä. Taantumien vaikutuksia pyritään vähentämään parantamalla pk-yritysten kilpailukykyä sekä tukemaan niiden kasvua. Toimimme myös tiedon kokoajana, Ribs-projektipäällikkö Kari Autio sanoo. Kasvukeskusten ulkopuolella toimivat pkyritykset ovat alueellaan tärkeitä työllistäjiä ja hoitavat harvaan asuttujen seutujen elinvoimaisuutta. Yritykset tarvitsevat tukea innovaatiotoimintaan ja kansainvälistymiseen, jotta tuotteet saadaan nopeammin markkinoille ja yritykset kasvaisivat, toimitusjohtaja Ari Alatossava Iin Micropolis Oy:stä painottaa. Innovaatioita tehdään kaikkialla, eikä innovaatiotoiminta ole keskittynyt Suomessa pelkästään suurille yliopistopaikkakunnille tai kasvukeskuksiin. Pienissä teollisuuskeskuksissa ja maaseutualueilla toimivat pk-yritykset tuottavat asiakkaiden tarpeista syntyneitä ja markkinoille lähes valmiita innovaatioita. Iin Micropolis, hankkeessa mukana olevat organisaatiot sekä kansainvälistymisen aloittaneet tai sitä suunnittelevat yritykset luovat yhdessä työkalun pk-yritysten kansainvälistymiseen. Kari Autio selvittää, että työkalua testataan hankkeessa mukana olevissa maissa. Lisäksi jokaiselle yritykselle tehdään konkreettinen toimenpidesuunnitelma kansainvälistymiseen, Autio lisää. LEILA SILTANEN Ribs-hankkeessa yhdistetään uusin innovaatiotoiminnan tutkimustieto ja kokeneille yritysneuvojille kertynyt käytännön kokemus viidestä hankkeen toimenpiteissä mukana olevista maista. Lue lisää: Iin kunnan nuorten kesätyöllistäminen vuonna 2012 IIN KUNNAN KESÄNUORISETELIHAKEMUS 2012 HAKEMUS IIN KUNNAN KESÄTYÖHÖN VUONNA 2012 (kunnan yksiköt) Täytä tämä lomake, mikäli et ole onnistunut saamaan työtä yksityiseltä työnantajalta. Kesätyö koskee v syntyneitä iiläisiä nuoria, lukuun ottamatta ylioppilaita, ammattiin valmistuneita tai työttömyysetuuteen oikeutettuja nuoria. Henkilötiedot (täytä HAKEMUS / SITOUMUS (Yritykset, seurakunta ja rekisteröidyt yhdistykset) Nuori täyttää tekstaten) Henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Osoite Iin kunta työllistää vuonna 2012 omiin yksiköihinsä 120 nuorta ja tukee yrityksiä, maatalousyrittäjiä, seurakuntaa ja rekisteröityjä yhdistyksiä 90 nuoren kesätyöllistämisessä myöntämällä 160 :n arvoisen kesäsetelin työpaikan tarjoamisesta nuorelle vähintään kahdeksi viikoksi. Kesätyöllistäminen koskee vuosina syntyneitä iiläisiä nuoria. Kesätyön yhtäjaksoinen pituus on 2 viikkoa ja työaika 60 tuntia/2 vkoa. Palkka on 300 euroa/2 vkoa (sis. lomakorvauksen). Nuori voi hakea kesätyöpaikkaa kunnan tai Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaali- ja terveysalan yksiköistä tai vaihtoehtoisesti ns. kesänuorisetelillä yrityksistä, maatalousyrityksistä sekä rekisteröidyistä yhdistyksistä. Hakulomakkeet voi tulostaa Iin kunnan nettisivustoilta ja niitä on jaossa yläkouluilla opinto-ohjaajilla, Iin ja Kuivaniemen kirjastoissa ja Yhteispalvelupisteessä Iin kunnanvirastolla ja Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimistossa Haukiputaalla. Tarvittaessa kunnan kesätyöpaikat (ei kesänuorisetelipaikat) arvotaan ja paikat täytetään arvontajärjestyksessä kuitenkin siten, että edellisvuonna kunnan kesätöissä olleet nuoret ovat toissijaisia. Kaikki ehdot täyttävät nuoret pyritään kuitenkin työllistämään määrärahojen puitteissa. Lisätietoja: työnsuunnittelija Marja-Leena Sergejeff, ts. tiimivastaava Lea Aalto, Osoite Koulutus Peruskoulun päättymisvuosi Koulutus Peruskoulun päättymisvuosi Puh. Sähköpostiosoite Lukio: luokka/aloitusvuosi ja arvioitu päättymisvuosi Muu, mikä (esim. ammattioppilaitoksen nimi, luokka/aloitusvuosi ja arvioitu päättymisvuosi) Kielitaito Lisätietoja Harrastukset ja erityisosaaminen Allekirjoitus Paikka ja pvm Puh. Sähköpostiosoite Oppilaitos (missä opiskelet peruskoulun jälkeen, mihin kouluun hakenut) Opintojen aloitusvuosi Opintojen arvioitu päättymisvuosi Kielitaito Aiempi työkokemus Työnantaja Työtehtävät Aika Vuoden 2012 kesätyötoiveet Ajokortti (mopokortti/traktorikortti/ajokortti) Allekirjoitus K E S Ä N U O R I S E T E L I Työnantaja täyttää Yritys tai yhdistys Toimiala Osoite Puhelin Kotikunta Yhteyshenkilö Toivomus työpaikasta ja työtehtävistä (merkitse vaihtoehdot 1-3) Päiväkoti Vanhuspalvelut Kehitysvammaisten asumispalvelut Kehitysvammaisten päivätai työtoiminta Muu hoitotyö Museo Kirjasto Kulttuuri Keittiötyöt Siivoustyöt Nuorisotoimi/Leirit Kiinteistönhuolto ja ulkoalueiden hoito Muuta, mitä Toivomus työjaksosta (huomioidaan mahdollisuuksien mukaan) rasti ruutuun: Aika, jolloin et voi ottaa vastaan kesätyötä ( + perustelut) Lisätietoja Harrastukset ja erityisosaaminen Ajokortti (mopokortti/traktorikortti/ajokortti) Muuta Hakijan allekirjoitus Vakuutan antamani tiedot oikeiksi sekä suostun tietojeni antamiseen työnantajalle Sitoumus Yritys työllistää ko. nuoren kesätöihin 2 viikon ajaksi liitteenä olevien ehtojen mukaisesti. (Liitteenä on nuoren kesätyöllistämiseen liittyvät vähimmäisehdot.) työpaikan saantia varten vuonna 2012 Päiväys Allekirjoitus Palautus Lomakkeen palautus perjantaina klo mennessä Iin kunnanviraston HUOM! Paikka ja pvm Allekirjoitus yhteispalvelupisteeseen tai Kuivaniemi-talon aulassa olevaan palautuslaatikkoon. - Kunta järjestää kesätyöpaikkoja rajoitetusti ja tarvittaessa ne arvotaan hakijoiden kesken. - Kesätyöpaikkoja arvottaessa etusijalla ovat ne nuoret, jotka eivät ole olleet kesätöissä kunnalla edelliskesänä. - Kesätyön työaika on kaksi viikkoa, yht. 60 t (30 t/vko) ja palkka lomakorvauksineen 300 /2 vko KESÄNUORISETELIN NUORI PALAUTTAA TÄYTETTYNÄ VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA klo mennessä Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteeseen tai Kuivaniemi-talon ala-aulassa olevaan palautuslaatikkoon. - Ilmoitathan meille, mikäli saat kesätöitä muualta! - Jos tilanteesi muuttuu, ilmoita toukokuun loppuun mennessä.

Millainen on Ii vuonna 2020?

Millainen on Ii vuonna 2020? 02 2014 Millainen on Ii vuonna 2020? Iin kunnanvaltuusto käynnisti Iin kuntastrategian laatimisen ma 10.3.2014 Valtarin koululla järjestetyssä Iin tulevaisuuden rakentamistyön aloitusistunnossa. Ii 2020

Lisätiedot

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa 02 2015 Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa vastaa hyväntuulisesti nauraen heinäkuussa virallisesti eläkkeelle siirtyvä kunnanjohtaja Markku Kehus, kun häneltä kysytään, millaisia keskusteluja viriää Iistä

Lisätiedot

Kunnat lausuvat ja esittävät

Kunnat lausuvat ja esittävät 01 2013 Kunnat lausuvat ja esittävät teksti LEILA SILTANEN Valtiovarainministeriö lähetti kunnille viime marraskuussa lausuntopyynnön koskien kuntarakennelakiuudistusta. Yleisen lausunnon lisäksi ministeriön

Lisätiedot

Valtuustokausi puolivälissä - PUOLUERYHMIEN NÄKEMYKSIÄ

Valtuustokausi puolivälissä - PUOLUERYHMIEN NÄKEMYKSIÄ 01 2015 Valtuustokausi puolivälissä - PUOLUERYHMIEN NÄKEMYKSIÄ Iin kuuden suurimman puolueryhmien puheenjohtajia pyydettiin antamaan tilannekatsaus Iistä vastaamalla kolmeen kysymykseen. Vastauksien pituus

Lisätiedot

Kuntavaalit. Osekk vieraili Iissä

Kuntavaalit. Osekk vieraili Iissä 04 2012 Kuntavaalit Osekk vieraili Iissä Vuoden 2012 kunnallisvaalit järjestetään 28. lokakuuta 2012. Vaalien ennakkoäänestys järjestetään Suomessa 17. 23. lokakuuta ja ulkomailla 17. 20. lokakuuta. Uusien

Lisätiedot

ajan. Kotiseutuviikon uutuutena on ilmainen ja kaikille avoin kulttuurisauvakävelykierros,

ajan. Kotiseutuviikon uutuutena on ilmainen ja kaikille avoin kulttuurisauvakävelykierros, 03 2013 Iin kotiseutuviikko 30.6.-7.7.2013 teksti MARI MAUNU Iin kotiseutuviikkoa vietetään perinteiseen tapaan kesän puolivälissä. Viikon ohjelmaan mahtuu monenmoista tapahtumaa kaikenikäisille. Kotiseutuviikko

Lisätiedot

Valtuusto hyväksyi kouluverkkotyöryhmän tulokset - OPETUSTILOJA UUDISTETAAN

Valtuusto hyväksyi kouluverkkotyöryhmän tulokset - OPETUSTILOJA UUDISTETAAN 03 2015 Valtuusto hyväksyi kouluverkkotyöryhmän tulokset - OPETUSTILOJA UUDISTETAAN Kunnanhallituksen perustaman kouluverkon kehittämistyöryhmän laatima selvitys kouluverkko- ja päivähoidon järjestämisestä

Lisätiedot

Iin Aseman KOULU MAALÄMPÖÖN

Iin Aseman KOULU MAALÄMPÖÖN 04 2013 Iin Aseman KOULU MAALÄMPÖÖN kuvat ja teksti: LEILA SILTANEN Vuonna 1959 rakennetun ja vuonna 1982 laajennetun Iin Aseman koulun alkuperäinen öljylämmitys vaihdettiin maalämpöön. Tiensä päähän tullut

Lisätiedot

Kuntauudistuksessa isoja kokonaisuuksia ratkottavana

Kuntauudistuksessa isoja kokonaisuuksia ratkottavana 01 2014 Kuntauudistuksessa isoja kokonaisuuksia ratkottavana Ii on mukana Oulun erityisalueen kuntajakoselvityksessä yhdessä Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien kanssa.

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS JATKAA KASVUA Pohjois-Pohjanmaalla - Ii kärjessä

TYÖTTÖMYYS JATKAA KASVUA Pohjois-Pohjanmaalla - Ii kärjessä 04 2014 TYÖTTÖMYYS JATKAA KASVUA Pohjois-Pohjanmaalla - Ii kärjessä Iin työttömyys on jatkanut kasvuaan kunnan työllistämistoimista huolimatta. Kesäkuun lopussa Iin työttömyysaste nousi Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU

IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin iissä. IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU 3/2014 Tintti Riipukset alk. 79,- Rajoitettu erä. Värit vaihtelevat. Pikkujoulukukat meiltä www.arvokovaoy.fi

Lisätiedot

IIN PYÖRITTÄÄ KUNTAA. Iin kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi syyskuun. Hyvä talous HYVÄT TUULET. Iin kuntatiedote viranomaistiedote

IIN PYÖRITTÄÄ KUNTAA. Iin kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi syyskuun. Hyvä talous HYVÄT TUULET. Iin kuntatiedote viranomaistiedote IIN HYVÄT Iin kuntatiedote viranomaistiedote TUULET 04 2011 Hyvä talous PYÖRITTÄÄ KUNTAA Ehdota vuoden ilmastoteko Tunnustus voidaan myöntää energia-alalla toimivalle tai alaan liittyvälle yritykselle

Lisätiedot

IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014. Kuivaniemi Kievari

IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014. Kuivaniemi Kievari jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin iissä. JAKELUA MYÖS YLI-IISSÄ IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014 HYVÄ PAIKKA HAMPAILLESI H A M M A S L Ä Ä K Ä R I K E S K U S OULULAISTA

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi Ylöjärven kaupungin tiedotuslehti Keskiviikkona 11.2.2015 Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat Sivu 6 Perhekioski avasi ovensa Elossa Sivu 5 Varhain tukea vanhuksen arkeen Sivu 8 Y-linjalla ideat muuttuvat

Lisätiedot

IILÄINEN. Väriä. Maisemaravintola Merihelmi. on helmi meren rannalla. syksyyn! Soita TAKSI numerosta 08-106 466. Vaatteet, rinkat, reput nyt meiltä!

IILÄINEN. Väriä. Maisemaravintola Merihelmi. on helmi meren rannalla. syksyyn! Soita TAKSI numerosta 08-106 466. Vaatteet, rinkat, reput nyt meiltä! jakelu talouksiin ja yrityksiin iissä ja simossa. IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI ELO-SYYSKUU 2/2015 Maisemaravintola Merihelmi on helmi meren rannalla 145 Aamupala klo 8.00-10.00 Noutopöytälounas

Lisätiedot

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI?

Sote si. Sote ottaa ensiaskeleita. Faktaa MIKSI? MITEN? MIKÄ NIMEKSI? Sote ottaa ensiaskeleita Sote on vielä outo kirjainyhdistelmä. Soteen kannattaa kuitenkin tutustua, sillä se on mukana jokaisen elämässä jossakin vaiheessa. Kyseessä on sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä

Lisätiedot

Muistikoordinaattori tukilinkkinä sivu 11. Liikenneturvallisuus puntarissa sivu 6. Taaborin kesä kutsuu sivu 8-10

Muistikoordinaattori tukilinkkinä sivu 11. Liikenneturvallisuus puntarissa sivu 6. Taaborin kesä kutsuu sivu 8-10 N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 2 2 0 1 0 Liikenneturvallisuus puntarissa sivu 6 Taaborin kesä kutsuu sivu 8-10 Muistikoordinaattori tukilinkkinä sivu 11 Pääkirjoitus Nurmijärvi lukuina

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki, puh. 044-445 6801, fax. 08 816 2800, www.karsamaki.fi Avoinna arkisin klo 9:00 15:00 Julkinen tiedote,

Lisätiedot

Yrittäjät aamukahvilla

Yrittäjät aamukahvilla M Itella Oyj Iin Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 3 /2011 Mielenterveyskuntoutusta Iissä sivu 8 Iiläisen yritystoiminnan historiaa sivu 12 Maanpuolustus kiinnostaa Yli-Iissä sivu 14 Iin Yrittäjät ry iiläinen

Lisätiedot

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset. Kesätöitä nuorille. Haukipudashiihto. Uuden Oulun palveluja. Hiihtolomaviikko.

TILITORI. TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset. Kesätöitä nuorille. Haukipudashiihto. Uuden Oulun palveluja. Hiihtolomaviikko. HAUKIPUTAAN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI 1/2012 24.2.2012 Nro 86 1 JULKINEN TIEDOTE TÄSSÄ LEHDESSÄ mm. Vaalien tulokset Kesätöitä nuorille Uuden Oulun palveluja Haukipudashiihto Hiihtolomaviikko Yksityistiet Kuva:

Lisätiedot

Rauhallista joulua ja onnea uudelle vuodelle

Rauhallista joulua ja onnea uudelle vuodelle 5 2009 2 Pääkirjoitus Rauhallista joulua ja onnea uudelle vuodelle Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen ja Riian uusi kaupunginjohtaja Nils Ušakovs löivät marraskuisessa tapaamisessaan kättä päälle jo

Lisätiedot

Morjens LOVIISAN KAUPUNGIN VIRALLINEN TIEDOTE 1/2012

Morjens LOVIISAN KAUPUNGIN VIRALLINEN TIEDOTE 1/2012 Morjens LOVIISAN KAUPUNGIN VIRALLINEN TIEDOTE 1/2012 R Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Hyvä talousvuosi 2011 Loviisan kirjasto 150 vuotta Näyttely Loviisan esihistoriasta Liite:

Lisätiedot

Leijat lentävät kaupungintalolla Raision museo Harkon kesänäyttely. Kaupungin kesätauko 1.-28.7. Perhepulmiin puree nopea ja notkea apu Sivu 3

Leijat lentävät kaupungintalolla Raision museo Harkon kesänäyttely. Kaupungin kesätauko 1.-28.7. Perhepulmiin puree nopea ja notkea apu Sivu 3 IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 3 2013 Raision kaupungin tiedotuslehti Perhepulmiin puree nopea ja notkea apu Sivu 3 Omakotitontit

Lisätiedot

Joulupuu-keräyksellä joulumieltä paikallisille perheille Taas on se aika vuodesta jolloin lapset. Lapsi puheeksi! Suoraveloitus.

Joulupuu-keräyksellä joulumieltä paikallisille perheille Taas on se aika vuodesta jolloin lapset. Lapsi puheeksi! Suoraveloitus. IK Itella Posti Oy Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen IA Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 5 2013 Raision kaupungin tiedotuslehti Yllättääkö talvi? Sivu 3 Lapsi puheeksi! Sivu 9 Joulupuu-keräyksellä

Lisätiedot

pr-lähettiläiksi Kaavoituskatsaus Kaupunki hakee nuoria s. 14 s. 4 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI In English, p. 16

pr-lähettiläiksi Kaavoituskatsaus Kaupunki hakee nuoria s. 14 s. 4 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI In English, p. 16 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 3.1.2014 www.lappeenranta.fi In English, p. 16 s. 14 Kaupunki hakee nuoria pr-lähettiläiksi Uimari Vilma Ruotsalainen tähtää Rion olympialaisiin. s. 9 12 Kaavoituskatsaus

Lisätiedot

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio

PYLKÖNPOSTI. Kuvaaja Timo Tuhkio PYLKÖNPOSTI Kuvaaja Timo Tuhkio 1/2007 SISALLYSLUETTELO: KUNTALIITOSNEUVOTTELUT KÄYNNISTYVÄT...1 KESKUSHALLINTO TIEDOTTAA...3 EDUSKUNTAVAALIT 2007...3 PYLKÖNMÄEN KUNNAN PUHELINNUMEROT MUUTTUIVAT 1.12.2006...3

Lisätiedot

NASTA. Naantali mä tykkään susta. Naantali-päivänä 23.8. julkistettiin 4/2011. levyllinen musiikkia Naantalista Teksti ja kuvat: Anu Anttila

NASTA. Naantali mä tykkään susta. Naantali-päivänä 23.8. julkistettiin 4/2011. levyllinen musiikkia Naantalista Teksti ja kuvat: Anu Anttila Naantalin kaupungin tiedotuslehti 4/2011 Naantali-päivänä 23.8. julkistettiin Naantali-aiheinen cd-levy, jonka on tuottanut kotiseutuyhdistys Vallis Gratiae ry. Levyn kokonaissuunnittelusta vastasi dir.mus.

Lisätiedot

Arjessa mukana. Suomen ensimmäinen asukasagentti Kaupunki työllistää Kasvatus on kumppanuutta

Arjessa mukana. Suomen ensimmäinen asukasagentti Kaupunki työllistää Kasvatus on kumppanuutta 2/2007 3/2010 Arjessa mukana H Ä M E E N L I N N A N K A U P U N G I N A S U K A S L E H T I 3 / 2 0 1 0 Suomen ensimmäinen asukasagentti Kaupunki työllistää Kasvatus on kumppanuutta Pääkirjoitus Lapsia,

Lisätiedot

Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014

Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014 SAVITAIPALEEN KUNTA 040 158 6542 www.savitaipale.fi, kunta@savitaipale.fi Terveisiä kunnantuvalta! 1/2014 Kehitystä ja kehittynyttä Savitaipaleella Savitaipaleen kunta palkkaa elinkeinoasiamiehen kokopäiväiseen

Lisätiedot