LIESHARJUN tontti kysyntä vilkasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIESHARJUN tontti kysyntä vilkasta"

Transkriptio

1 LIESHARJUN tontti kysyntä vilkasta Energiatehokkuuden parantaminen Iin kunnassa Kun valtakunnassa puuhastellaan suurta kuntauudistusta, niin iiläisiä se ei ole halvaannuttanut. Kunnassa kaavoitetaan ja rakennetaan ja entiseen malliin. Iissä aiotaan toimia jatkossakin itsenäisesti, kunnan kaavoittaja Markku Vitikka tuumaa. Ja mikäs on toimiessa! Iin väkiluku on kasvanut jo yli vuosikymmenen tasaisesti ja uudisrakentaminen on ollut vilkasta vuodesta toiseen. Nyt Iin kunta aloittaa Liesharjun uuden alueen kunnallistekniikan rakentamisen. Ennakkoon voi todeta, että alue kiinnostaa, tiedusteluja tulee toistuvasti. Varauksia voi tehdä ja tontit luovutetaan varausjärjestyksessä. Tonteille pääsee rakentamaan viimeistään tämän vuoden elokuussa, Vitikka kertoo. Keskustaajaman kyljessä sijaitsevaan Liesharjuun voi rakentaa omakotitaloja ja paritaloja yhteensä 84 kpl. Rakentajamessuille Ouluun Iin kunta on tänäkin vuonna, edellisten vuosien tapaan Oulun rakentajamessuilla. Messuilla tarjotaan Liesharjun alueen tonttien lisäksi Illinsaaren, Alarannan, Kuivaniemen asemakylän, Olhavan ja Kaakkuriniemen tontteja. Messut ovat Ouluhallissa , ja Iin osasto on aikaisempaan tapaan keskeisellä paikalla. Tervetuloa messuille! Tonteista saa lisätietoja ja varauksia voi tehdä tekniseltä johtajalta Markku Vitikalta (keskellä), toimistosihteeri Paula Toloselta (vas.) ja aluearkkitehti Kaija Murajalta (oik.). Energiakäytön tehostamisella ja uusiutuvan energian käytöllä voidaan parantaa kunnan toimintojen taloudellisuutta sekä luoda työpaikkoja, mikä vahvistaa samalla aluetaloutta ja yritystoimintaa. Kunnissa kuluu tänäkin vuonna satoja miljoonia euroja taivaan tuuliin energiantuhlauksen vuoksi. Vain suomalaista kuntaa on ryhtynyt merkittäviin tekoihin energian säästämiseksi. Kunnissa pääosa energiasta eli prosenttia kulutetaan kiinteistöissä. Kiinteistöjen energiankulutuksen osalta säästöpotentiaali kunnissa voisi olla prosenttia. Energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimuksella pyritään parantamaan paitsi energiatehokkuutta niin myös edistämään uusiutuvan energian käyttöä. Energiatehokkuussopimuksella Iin kunta sitoutuu ohjeelliseen yhdeksän prosentin energiansäästöön vuosina Energian säästöön ja energian tehokkaaseen käyttöön liittyy myös tiedottaminen. Jatkossa Iin kunnan on toimittava esimerkillisesti energian säästöä ja energiatehokkuutta koskevissa asioissa sekä tiedotettava toimistaan aktiivisesti organisaation sisällä että organisaation ulkopuolella. Henkilökunnan, luottamushenkilöiden sekä kasvatus- ja opetustoiminnan energiansäästöä koskevat koulutukset on jatkossa otettava aktiivisesti käyttöön. Tulevaisuudessa on kaikkien sitouduttava Iin kunnassa energiansäästöön. Tämä on jokaisen kuntalaisen etu. Työtä varten kunnan on nimettävä yhteyshenkilö sekä laadittava vuoden kuluessa sopimuksesta toimintasuunnitelma, jossa esitetään toimet energiakäytön tehostamiseksi. Toimintasuunnitelma on hyväksyttävä vastuullisissa toimielimissä. Olen aloittanut uudessa työssä energiainsinöörinä Iilaakso Oy:n palveluksessa Työtehtävät ovat aluksi Iin kunnan ja Iilaakso Oy:n kiinteistöjen energian seurannan järjestäminen ja kiinteistöjen energiakatselmukset. Vuoden 2012 tavoitteena on laatia energiatehokkuussopimus työ- ja elinkeinoministeriön ja Iin kunnan kesken. JUKKA HÄRKIN energiainsinööri Puh Iilaakso Oy

2 2 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/2012 Otteita liikelaitosten toimintakertomuksista Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitos aloitti toimintansa Ateria- ja tilapalveluliikelaitos jaettiin neljään palvelualueeseen, joita ovat hallinto, ateriapalvelut, kiinteistöpalvelut ja puhdistuspalvelut. Hallinnon tehtävänä on vastata kokonaisuudessaan toiminnasta. Ateriapalvelut tuottavat suositusten mukaisia ateriapalveluita palvelusopimusten mukaisesti. Kiinteistöpalvelut huolehtivat kiinteistöjen päivittäisestä kiinteistöhoidosta ja kiinteistöpäivystyksestä sekä vastaavat kunnan suoraan omistamien asuntojen isännöinnistä. Puhdistuspalvelut hoitavat sopimuksen mukaisia ylläpito- ja perussiivouksia oli Iissä monenlaisten tapahtumien päivä. Silloin avattiin erilaisten juhlallisuuksien ohessa myös uusi yhteispalvelupiste. Iin maistraatissa vihittiin ensimmäinen pari kello Sormuksiin oli mahdollista saada teksti: Ii, Konsta ja Eva-Maria Immonen suunnittelivat menevänsä salaa naimisiin, mutta pienestä intiimistä vihkihetkestä tulikin valtakunnallinen mediatapahtuma, kun tahdon -sanomisen kellonajaksi ja paikaksi oli valikoitunut pelkkiä viivoja. Kuva: Pekka Peura/Kaleva Iin tilinpäätös 2011 ON plussalla Liikelaitoksen sisäiset asiakkaat olivat pääsääntöisesti kunnan kouluja ja päiväkoteja. Ulkoisia asiakkaita olivat Oulunkaaren laitokset. Ateriapalvelut tuottivat lounasaterioita noin kappaletta, josta vajaa oli ulkoista myyntiä. Aamu- ja välipaloja tehtiin vajaa ja päivällisiä noin ateriaa. Kiinteistöpalveluiden hoitamien kiinteistöjen neliömäärä oli noin neliötä ja puhdistuspalvelut siivosivat reilun kerrosneliön alueet vuoden aikana. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen palveluksessa on yhteensä 67 henkilöä. Hallinnossa on ollut yksi johtaja, ateriapalveluissa ateriapalveluesimies, yhdeksän kokkia ja 11 ruokapalvelutyöntekijää sekä kymmenen palvelutyöntekijää, jotka tekevät osan työajasta keittiötyötä ja osan puhdistustyötä. Kiinteistöpalveluilla on ollut kiinteistöpalveluesimies ja 10 kiinteistöhoitajaa. Puhdistuspalveluilla oli puhdistuspalveluesimies ja 22 puhdistuspalvelutyöntekijää sekä yksi palveluvastaava, joka hoiti puhdistuspalveluesimiehen tointa koko vuoden. Taloushallinnon, palkkalaskennan ja atk-huollon palvelut ostetaan seudulliselta kuntapalvelutoimistolta. Liikelaitoksen johtaja on Jaana Honkanen. teksti HELENA SIPOLA Viime vuoden lopussa on kulunut viisi vuotta Kuivaniemen ja Iin kuntaliitoksesta. Tämä aika on ollut muutosten aikaa. Toimintamenojen kasvua on suhteutettu tulojen muutoksiin taloudentasapainottamisohjelmalla. Nyt talouden tervehdyttämistoimenpiteet alkavat näkyä nyt kunnan taloudessa. Iin kunnanhallituksen valmistelema vuoden 2011 tilinpäätös on ylijäämäinen. Iin kunnan ja liikelaitosten yhteinen ylijäämä nousee 2,7 miljoonaan euroon. Hyvään tuloksen muodostumiseen vaikutti toimintamenojen alitus 1,2 miljoonalla eurolla, verotulojen nousu 0,9 miljoonalla eurolla ja valtionosuuksien lisäys 0,3 miljoonalla eurolla talousarvioon verrattuna. Myös rahoituskulut alenivat budjetoidusta 0,3 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveysmenot Oulunkaaren kuntayhtymä tuotti Iin kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, joihin oli budjetoitu 25 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoito toteutui budjetoidusti 9,1 miljoonaa euroa, ja oman tuotannon nettokustannukset alittavat budjetoidun 0,5 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot ovat 47 % koko kunnan toimintamenoista. Merkittävänä toiminnallisena muutoksena oli viime vuoden alussa toimintansa käynnistäneet liikelaitokset. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitos tuottaa ateria-, puhdistus- ja kiinteistönhoitopalveluita ja Ii-instituutti liikelaitos tuottaa kirjasto-, kulttuuri-, kansalaisopisto-, tapahtuma- ja nuorisopalveluita. Uusia investointeja Iin kunnan investointimenot olivat 3,0 miljoonaa euroa. Suurimmat investointikohteet viime vuonna olivat Ojakylän koulun rakentaminen ja Valtarin koulun mattojen uusiminen. Näihin investointeihin käytettiin miljoona euroa, myös terveyskeskuksen uuden osan rakentaminen aloitettiin viime vuonna. Iin vesiliikelaitoksen merkittävimmät investoinnit olivat viemäröintien saneeraukset, joihin käytettiin yhteensä 0,4 miljoonaa euroa ja jotka toteutuivat budjetoidun mukaisesti. Viime vuonna aloitettiin Oulun siirtoviemärin suunnittelu ja rakentaminen Ii-Haukipudas välille. Haukiputaalta siirtoviemäri jatkuu edelleen Oulun Taskilan jätevedenpuhdistamolle. Hankkeen rakennuttajana toimii sopimuksen perusteella Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus. Koko hankkeelle saadaan 0,7 miljoonaa euroa valtion rahoitusta. Koska investointimenot jäivät ennakoitua pienemmiksi ja käyttötalousmenot alittuivat ja tulot ylittyvät, ei kunta ottanut ollenkaan pitkäaikaista lainaa vuonna 2011, sen sijaan lainoja lyhennettiin 2,8 miljoonalla eurolla. Jokaista iiläistä kohti on kunnalla velkaa euroa. Iin kunnan asukasluku kasvoi viime vuonna 108 asukkaalla. Vuosittainen väkiluvun kasvu on ollut yhden prosentin luokkaa jo useamman vuoden. Uusia omakotitalon rakennuslupia myönnettiin viime vuonna 49 kappaletta, joista 10 oli paritalolle myönnettyä lupaa. Viime vuonna pidettiin Iin juhlapäivä Samana päivänä avattiin virallisesti Iin kunnan yhteispalvelupiste, jolle on annettu nimeksi Ii-piste. Palvelupiste antaa kuntalaisille yleisneuvontaa ja julkishallinnon viranomaispalveluja keskitetysti yhdestä paikasta ja johon kaikki kuntalaiset ovat tervetulleita. Iin vesiliikelaitoksen vuoden 2011 tärkeiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi asetettiin: - jätevedenpuhdistamon käsittelyn saattaminen ympäristölupapäätöksen tasolle - viemäriverkoston saneerausten painopistealueiden valinta ja töiden aloitus yhteistyössä kunnan teknisen toimen / katujen saneerauksen kanssa - tavoitteeksi on lisäksi asetettu kunnalle maksettavan peruspääoman koron 4 % nostaminen 5 %:iin. Uusia liittymissopimuksia tehtiin vuoden 2011 aikana 76 kpl, joista: - vesi- ja viemäriliittymiä 49 pääasiassa asemakaava-alueille ja kaksi (2) Pohjois-Iin alueelle uusiin kiinteistöihin - vesiliittymiä 19 asemakaava-alueiden ulkopuolelle - viemäriliittymiä kahdeksan (8), joista 5 vanhoihin ja yksi (1) uuteen kiinteistöön Pohjois-Iin urakka-alueelle. Muun muassa kiinteistökauppojen johdosta hyväksyttiin liittymissopimusten siirtoja noin 170 kpl. Vesiliikelaitoksen asiakkaana oli noin 7230 henkilöä. Vesihuoltolaitoksen palveluksessa oli vuoden alussa 3,5 henkilöä. Kun uusi asentaja aloitti , henkilöstön kokonaismäärä oli 4,5. Taloushallinnon, palkkalaskennan ja atk-huollon palvelut ostetaan seudulliselta kuntapalvelutoimistolta sen eri toimipisteistä (Kuivaniemi, Ii, Utajärvi). Vesiliikelaitoksella ei ole omaa rakennuskalustoa, vaan palvelut ostetaan yksityisiltä yrittäjiltä. Samoin erikoislaitehuolto, sähkölaitehuolto, kaukokäyttöjärjestelmän/valvonnan huolto ostetaan alan erikoisliikkeiltä. Myyntilaskutus siirrettiin syksyllä takaisin kuntaan seudulliselta kuntapalvelutoimistolta. Tehtävää hoitaa koulutoimiston ja vesiliikelaitoksen yhteinen toimistosihteeri. Kuntaan virkasuhteessa oleva kunnallistekniikan päällikkö on hoitanut ostopalveluperiaatteella laitoksen johtajan tehtäviä; arvioitu työmäärä 50 % koko työajasta. Vesiliikelaitoksen johtaja on Pekka Paaso. (LS)

3 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/ Ii-instituutti ON VAPAA-AJAN TAVARATALO Ii-instituutti syntyi vuoden 2011 alussa yhdistämällä kolmen eri organisaation toiminta saman liikelaitoksen alaisuuteen. Ensimmäinen toimintavuosi oli työntäyteinen. Tavanomaisten palveluiden tuottamisen ohella piti luoda yhteinen työkulttuuri ja toimintamalli. Liikelaitoksen johtaja Tarja Rahkola pitää Iiinstituutin syntymistä hyvänä ratkaisuna, vaikka ulospäin organisaatiomuutos on varmasti kuntalaisia hämmentänytkin. Rahkola sanoo, että siksi muutoksesta ja palveluista on tiedotettu aktiivisesti. Yksi näkyvä osa tiedotusta on Ii Happens -esite, joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuoden 2011 alkupuoliskolla. Esite ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja siihen kootaan kaikki Ii-instituutin palvelut ja tapahtumat. Liikelaitoksen palvelut käsittävät kansalaisopiston, taidekoulun, nuorisotyön ja KulttuuriKauppilan -toiminnat sekä kulttuuripalvelut, museot, liikuntapalvelut, matkailutapahtumat, Huilingin kahvilatoiminnan sekä kirjastopalvelut Iissä, Kuivaniemellä ja kirjastoautossa. Kulttuuri Kirjasto, kansalaisopisto ja kulttuuripalvelut järjestivät vuoden mittaan monenlaisia kulttuuripalveluita ja -tapahtumia sekä toteuttivat useita hankkeita. Liikunta- ja tapahtumaosasto toimi aktiivisesti koko vuoden. Uutena kulttuuritapahtumana oli syksyllä pidetty Valto Pernu Photo Marathon. Ii-instituutti oli mukana myös Ii tapahtuman järjestelyissä ja päivän ohjelmissa. Yhteistyössä Iin kunnan teknisten palveluiden kanssa toteutettiin Iin kulttuurimaisemareitti -EUhanke, jossa rakennettiin Iin vanhasta Haminasta KulttuuriKauppilaan kulttuuripolku. Reitin varrelle sijoitettiin alueen kulttuurihistoriasta kertovia opastauluja, Tarja Rahkola kertoo. Kansalaisopiston, taidekoulun ja kulttuuripalveluiden yhteisenä keskeisenä tavoitteena vuonna 2011 oli taidekoulun, ala- ja yläkoulujen sekä lukion kattavan kansainvälisen kuvataiteen oppimisympäristön suunnittelu ja hankkeistaminen. Iin kulttuuriopetuksen innovaatiojärjestelmä -hankkeeseen saatiinkin tänä vuonna rahoitus, ja hanke alkaa huhtikuun alussa, aiheesta lisää jutussa Pilottina taidekasvatusmalli. Nuoret ja liikunta Yhtenä suurena huolenaiheena Ii-instituutti on nähnyt nuoret. Nuorten puolesta on tehty työtä muun muassa laaja-alaisessa Huoli-työryhmässä. Työn tuloksena on laadittu nuorisotyön kehittämissuunnitelma, jonka Ii-instituutin johtokunta hyväksyi viime vuoden joulukuussa. Liikuntapalvelut ovat niin ikään yksi tärkeä painopistealue Ii-instituutin toiminnassa. Yhtenä suurena muutoksena liikuntapalveluihin organisaatiomuutoksessa tuli se, että Iin kunnan tekniset palvelut vastaavat nyt liikuntapaikoista ja niiden kunnossapidosta. Ii-instituutti puolestaan pyrkii siihen, että ihmiset liikkuvat sekä iloksi että terveyden tähden. Resurssit Ii-instituutti -liikelaitoksessa työskentelee yhteensä 16,3 päätoimista työntekijää, jotka siirtyivät vanhoina työntekijöinä Iin kunnasta ja Iilaakso Oy:stä instituuttiin. Lisäksi Ii-instituutissa työskentelee vuosittain noin 100 tuntiopettajaa ja muita tuntityöntekijöitä. Meillä on valtavan hyvä työilmapiiri, mikä auttaa tuottamaan palveluita tehokkaasti, Tarja Rahkola sanoo ja lisää, että toki kipeitäkin asioita on pitänyt ratkoa. Haastateltavaa on helppo uskoa. Kasvatustieteiden maisteri Tarja Rahkolan koulutustausta ja ammattimainen ote työhön tukee ulkopuolisen silmin tarkasteltuna hyvin liikelaitoksen johtajan toimenkuvaa. Psykologian lukeminen ja työnohjauksen oppeihin perehtyminen ovat varmasti käytännön työn lisäksi kasvattaneet Tarja Rahkolaa siten, että hänellä on kyky käsitellä myös ristiriitoja. Tämän Rahkola itsekin tunnustaa todeksi. Ihmiset ovat meillä nyt omilla paikoillaan. Myös itse olen sopivalla tuolilla, tämän organisaation johtaminen on minulle sopivaa, hän sanoo mutkitta ja kertoo pitävänsä työstään. Myös talous on tärkeää Ensimmäisen vuoden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutettiin erinomaisesti. Ii-instituutti myös käynnisti useita uusia projekteja, joiden kautta saatu rahoitus mahdollisti uusien ja ennakkoluulottomien hankkeiden eteenpäin viemistä. Liikelaitoksen vuoden 2011 liikeylijäämä ennen rahoituseriä oli euroa. Ii-instituutti noudattaa Iin kunnan sisäisen valvonnan ohjeita. Kiitoksen hyvin käynnistyneestä toiminnasta Tarja Rahkola antaa Iin kunnanhallituksen nimeämälle Ii-instituuttityöryhmälle, jonka hyviin suunnitelmiin toimintaa on ollut hyvä rakentaa. Kaksi muuta Iin kunnan vuoden 2011 alussa perustettua liikelaitosta ovat Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitos ja Iin vesiliikelaitos. LEILA SILTANEN Rahkola luonnehtii itseään sopivasti virkamiestyypiksi, joka pystyy päästämään myös itsensä irti tarvittaessa.

4 4 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/2012 Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. (Opetusministeriö, 2012) 1. Mitä etsitte? Sanna: Etsin alle 29 v nuoria, jotka ovat vailla työ- tai opiskelupaikkaa. Paula: Etsimme myös syrjäytyneitä tai syrjäytymisuhan alla olevia nuoria sekä koulu- ja armeijapudokkaita. 2. Mistä teidät löytää? jia kuten media. Lapsille ja nuorille on paljon erilaisia houkutuksia, ja vanhemmilla on kova haaste pitää lapsen ja nuoren kasvu sekä toiveet järkevissä rajoissa. Kaikkea ei kannata kokeilla, vaikka kaverit kokeilisivat. Paula: Olen samoilla linjoilla Sannan kanssa. Nykyvanhemmat ovat myös hyvin kiireisiä. Nuorelta kannattaisi kysyä päivittäin Mitä kuuluu?. Vaikka se saattaa sillä hetkellä ärsyttää niin nuori kyllä jälkikäteen osaa arvostaa vanhempaansa välittämisestä! Vaaranpaikkoja on paljon enemmän kuin esimerkiksi kymmenen tai parikymmentä vuotta sitten. Kerron nuorille, kun he suunnittelevat minne he menisivät, että koti on monesti se paras paikka. 5. Koko kylä kasvattaa kasvattaako? Sanna: Ii on pieni paikka, joten nuoret tunnetaan. Yhteisöllisyys näkyy positiivisella tavalla. On hyvä olla huolissaan myös toisesta se kertoo välittämisestä. On hyvä puskea nuori oikealle tielle. Iissä nuori ei pääse niin hukkaan kuin isommalla paikkakunnalla. Paula: Olen täysin samaa mieltä Sannan kanssa. Kun koko kylä kasvattaa, niin huolet tulevat paremmin jaetuksi ja nuorista pidetään hyvin huolta. 6. Sosiaalisen median merkitys? Sanna: Sosiaalinen media voi olla vaaranpaikka. Sosiaalista mediaa pystytään käyttämään myös kiusaamisen välineenä niin, että sitä eivät vanhemmat tai opettajat huomaa. Toisaalta Facebookissa nuoret saavat yhteyden esim. Etsiviin, joten silläkin on hyviä puolia. Paula: Nykyään nuoret viettävät paljon aikaa Facebookissa. Tämä vähentää ns. normaalia kanssakäymistä vanhempien ja kavereiden kanssa. Ylös, ulos ja lenkille eli enemmän tekemistä ja vähemmän tietokoneella oloa. Netti ei ole koko elämä. Olemme nykyaikaisia etsiviä, ja meidätkin löytää Facebookista profiililla Paula ja Sanna Etsivät Ii. 7. Mikä on parasta työssäsi? Sanna: Parasta on, kun saa tehdä töitä nuorten kanssa. Sitten kun yhteistyö toimii ja luottamussuhde kehittyy, se on työstä paras palkinto. Paula: Parasta tässä työssä ovat nuoret itse. Kahta samanlaista työpäivää ei ole jokainen päivä on erilainen. Nuoret ovat niin aitoja. Kun nuori ohjautuu eteenpäin niin, että siitä on hänelle hyötyä. Lisäksi ehdottomasti viikon huippuhetkiin kuuluvat munkkikahvit JoPo-luokan kanssa. 8. Mikä on haastavinta työssäsi? Sanna: Haastavinta on se, että jos nuorta ei tavoita. Jos tavoittaa kerran ja sen jälkeen ei saa nuorta kiinni ja kuule hänestä pitkään aikaan se turhauttaa ja herättää myös huolta etsivässä. Motivaation herättäminen omaan tulevaisuuteen on joskus todella haasteellista mutta sitten kun se herää, niin todella palkitsevaa sekä nuorelle että etsivälle. Sanna: Puolet työajastani ohjaan Starttipajalla nuoria. Minut tavoittaa Nätteporin alakerrasta toimistolta ja lisäksi olen tavoitettavissa Facebookissa päivittäin. Paula: Toimistopäivinä olen Nätteporin alakerrassa. Muina aikoina olen nuorisotiloilla Majakassa tai Parkissa. Vierailen säännöllisesti myös JoPoluokassa. Olen vähän siellä sun täällä tarpeen mukaan. Paula: Joitakin nuoria ei saa millään kiinni se luo työhön haastetta. Jos on sovittu tapaaminen ja nuori jättää tulematta, niin se harmittaa nuoren kannalta. Joidenkin nuorten kohdalla luottamuksen syntyminen ottaa aikansa vaaditaan useita puheluita, tekstiviestejä ja tapaamisia. Etsivän työ on siis haastavaa, mutta myös hyvin palkitsevaa. 9. Motot? 3. Miten nuoret ovat ottaneet teidät vastaan? Sanna: Jokainen päivä on uusi mahdollisuus! Sanna: Hyvin. Aluksi nuoret ihmettelivät, että kuka oikein ottaa yhteyttä. Apu otetaan kuitenkin yleensä vastaan, ja meitä ei koeta viranomaisiksi mitä me emme olekaan etsivinä. Etsivät ovat matalan kynnyksen palvelu nuorille. Paula: Pääosin meidät on otettu vastaan positiivisesti aluksi on kuitenkin pientä varautuneisuutta. Nuoret ovat kuitenkin jo oppineet tuntemaan meidät. Tätä kuvaa hyvin se, että syksyllä nuokkareilla kuuli nuorten suusta: Hei, etsivä-paula!, nyt ollaan jo sinut ja nuoret kutsuvat minua tuttavallisesti Paulaksi. 4. Mitä on vanhemmuus vuonna 2012? Sanna: Vanhemmuus on haastavaa. Nuorten elämä on erilaista, kun maailma on muuttunut. On ns. kasvatta- Iissä alle 29-vuotiaiden nuorten parissa etsivänä työskentelee Sanna Joensuu ja alle 18-vuotiaiden nuorten kanssa etsivänä työskentelee Paula Päkkilä. Sannaan ja Paulaan voivat ottaa yhteyttä niin vanhemmat, kaverit kuin nuoret itsekin. Uutena yhteydenottomuotona Etsiville on tulossa sähköinen yhteyden ottolomake Iin kunnan nettisivuille, jota kautta Etsiviin saa nopeasti ja helposti yhteyden. Paula: Ai metsäkoneet esim. Ponsse mun pari kaveria on Pudiksessa motokuskeina:) 10. Mitkä ovat lempikirjanne? Sanna: Coelho, Alkemisti. Paula: Nicholas Sparks, Tex Willer ja Aku Ankka. 11. Mitä harrastatte? Sanna: Joskus liikun, mutta pääosin vietän aikaa perheen kanssa oleillen. Paula: Harrastan virkkausta ja kutomista, jotta Parkin torkkupeitto valmistuisi nopeammin. Jos aikaa jää, niin käyn kuntosalilla, hiihtämässä ja uimassa. Lisäksi hoidan karvanaamoja. RIITTA RÄINÄ

5 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/ PILOTTINA TAIDEKASVATUSMALLI Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi Iin kunta käynnistää Iin kulttuuriopetuksen innovaatiojärjestelmä -hankkeen, jossa kehitetään valtakunnallisesti ainutlaatuinen taidekasvatusmalli. Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskuksen tukeman ESR-hankkeen aikana käynnistetään järjestelmä, joka tuottaa peruskoulut kattavan, asuinpaikasta riippumattoman kuvataideopetuksen kokonaisuuden, joka tähtää Suomen ensimmäisen kansainvälisen taiteen lukion avaamiseen. Hanke tuottaa jokaisella alakoululla jokaisen ikäryhmän kattavan kuvataideryhmän yhteistyössä taidekoulun kanssa; oppilas-ammattitaiteilija -vuorovaikutuksen yläkoulun kuvataiteen pakollisen kurssin yhteydessä ja yläkoulujen kuvataidepainotteisuuden; Iihin ainutlaatuisen, vetovoimaisen kansainvälisen kuvataiteen lukion; työpajatoimintaan uusia toimintamalleja taidekasvatuksesta sekä kaikille kunnassa työskenteleville opettajille täydennyskoulutusta kansainvälisestä taiteesta. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä lapsiperheiden viihtymistä Iissä. Hankkeessa myös hyödynnetään kunnassa jo olemassa oleva kansainvälinen taideosaaminen, jonka taidekeskus KulttuuriKauppilan residenssivieraat tuovat mukanaan. Lisäksi pyritään alueellisen saavutettavuuden ja vetovoimaisuuden vahvistamiseen. Huhtikuun alussa käynnistyvä hanke jatkuu saakka. Tavoitteena on, että syksyllä 2014 koko järjestelmä on käytössä kaikilla kunnan kouluasteilla. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on , josta kunnan ylimääräinen rahoitusosuus on arviolta Hanketta vetämään on valittu espoolainen filosofian tohtori Juha Oravala, joka aloittaa tehtävässään LEENA LÄMSÄ AJANKOHTAISTA Ii-instituutista koonnut RIITTA RÄINÄ KESÄNÄYTELMÄÄN ETSITÄÄN AVUSTAJIA Kansalaisopiston näytelmäryhmä etsii markkinaväkeä tulevan kesän näytelmään. Rinkelinmyyjiä, helppoheikkejä, laulajia, tanssijoita, silmänkääntäjiä, jonglöörejä, nuorallatanssijoita ja tavallisia torikauppiaita. Kaikenikäiset ja -kokoiset ovat tervetulleita mukaan! Tule tiedotus- ja ilmoittautumistilaisuuteen Iin työväentalolle sunnuntaina klo 12. Lisätietoja antaa näytelmäryhmän ohjaaja Anna-Kaisa Järvi, p AVUSTUKSET HAETTAVINA Ii-instituutilta klo mennessä voi hakea seuraavat avustukset: Kulttuurin yleis- ja kohdeavustukset Liikunnan ja nuorisotyön yleisavustukset Ii-instituutin avustushakemuksen saat internetistä osoitteesta ja sen voi jättää Nätteporin alakertaan toimistolle tai postittaa osoitteeseen Ii-instituutti, PL 24, Ii (Kuoreen merkintä, mitä avustusta haet). Huomioitavaa on, että Ii-instituutin tapahtuma-, liikunta- ja nuorisotyön kohdeavustuksia voi hakea jatkuvana niin kauan kuin avustusmäärärahoja on jäljellä. Lisätietoa: Kulttuurin yleis- ja kohdeavustukset: Leena Lämsä p Liikunta- ja tapahtuma-avustukset: Tapio Rissanen p ja Riitta Räinä p Nuorisotyön avustukset: Pekka Suopanki p LÄHDE MUKAAN KÄDENTAITOMESSUILLE! Iin kansalaisopisto järjestää retken Rovaniemen kädentaitomessuille lauantaina Lähtö on Nätteporista aamulla klo 8 ja paluu samana iltana viimeistään klo 20. Kuivaniemeltä otetaan ihmiset kyytiin sopimuksen mukaan. Matkan hinta on (riippuen lähtijöiden määrästä) ja lippu messualueelle maksaa 8. Kädentaitomessuilla voit tutustua kotimaisten kädentaitajien tuotteisiin sekä hankkia itsellesi tarvikkeita ja työvälineitä. Matkalla on mahdollisuus tutustua myös muihin Rovaniemen kulttuurikohteisiin, kuten Arktikumiin tai Korundiin. Ilmoittautumiset kansalaisopistoon ii.fi tai ). HAKU TAIDEKOULUUN ON ALKANUT Iin taidekouluun otetaan jokakeväiseen tapaan uusia oppilaita. Syksyllä alkavaan opetukseen voivat hakea eri-ikäiset lapset ja nuoret. Vuonna 2006 syntyneille tarjotaan varhaisiän valmentavia opintoja, jotka jakautuvat eri taiteenaloihin ja auttavat oppilaita valitsemaan oman taiteenalansa. Vanhemmat oppilaat jaetaan iän mukaan omiin ryhmiinsä. Taidekouluun voivat hakea niin entiset kuin uudetkin oppilaat. Iin taidekoulussa järjestetään taiteen perusopetusta, jolla tarkoitetaan tavoitteellista ja vuosittain etenevää eri taiteenalojen opetusta. Iissä taiteen perusopetusta annetaan kuvataiteessa, käsityössä ja musiikissa. Lisätiedot ja hakuohjeet: www. ii.fi/taidekoulu HAKU KANSALAISOPISTON SOITONOPETUKSEEN ALKANUT Haku kansalaisopiston soitonopetukseen lapsille, nuorille ja aikuisille mennessä samalla lomakkeella kuin taidekoulun musiikinopetukseen. / kansalaisopisto / lomakkeet. Lomakkeen voi palauttaa sähköpostin liitetiedostona tai opiston toimistoon Jokisuuntie 2. Postiosoite PL 24, Ii. Palautusohjeet myös lomakkeessa. HAKUOHJEET MUSIIKIN KESÄKURSSEILLE Iin lauluviikon kurssit: Lied-duokurssi, Laulun mestarikurssi, kaksi laulukurssia Lisätietoja ja lomakkeet: CVT-kurssi Lisätietoja: Ilmoittautuminen: / kansalaisopisto / kurssit / musiikki p tai p NUORISOTYÖ TIEDOTTAA Ii-instituutti liikelaitoksen Nuorisotyö järjestää suosittuja uimakouluja Haukiputaan Vesijatulissa kesällä 2012 viikolla 23. Kesäkerhoja suunnitellaan parasta aikaa, kertoo nuorisotyövastaava Pekka Suopanki. Kesäkerhojen ohjelmassa pyritään ottamaan huomioon eri-ikäiset lapset ja nuoret. Kesäkerhot suunnataan alakouluikäisille lapsille. Nuorisotilat Majakka ja Parkki ovat avoinna keväällä tiistaista perjantaihin klo Nuorisotilojen kesätauko alkaa toukokuun puolessavälissä ja ne avaavat ovensa jälleen syyskuun alussa. Nuorisotyötiimi on kuitenkin mukana kaikissa Ii-instituutin koko perheen tapahtumissa ja retkissä kesällä KIRJASTO TIEDOTTAA LASTEN KIRJOJEN varaaminen on nyt ilmaista. Varauksen noutomaksu ei enää koske lasten ja nuorten kirja-aineistoa. Tämä koskee myös seutuvarauksia. Voit siis varata lasten ja nuorten kirja-aineistoa Iin kirjastojen lisäksi myös muista OUTI-kirjastoista maksutta. Maksu jää kuitenkin voimaan DVD- ja bluray-levyille, CD-ROM-levyille sekä konsolipeleille ALKAEN lainaaminen Iin kirjastoissa on mahdollista vain kirjastokortilla. Esimerkiksi ajokortilla tai Kela-kortilla ei toukokuusta alkaen voi enää lainata. Niille asiakkaille, jotka ovat käyttäneet lainaamiseen muuta kuin kirjastokorttia, tehdään toukokuusta alkaen uusi OUTI-kirjastokortti maksutta. Muistathan, että myös Oulun kaupunginkirjasto on yksi OUTI-kirjastoista. Mikäli sinulla on Oulun kirjastokortti OUTI-kortin lisäksi, tarvitset jatkossa asioimiseen vain yhden kirjastokortin. Päivitä kirjastokorttiasiasi ajan tasalle! OUTI-KIRJASTOJEN VERKKOKIRJASTO löytyy osoitteesta Siellä voit selata OUTI- kirjastojen laajaa kokoelmaa. Lisäksi voit kirjautumalla katsella omia tietojasi sekä tehdä varauksia paikalla tai lainassa olevaan aineistoon. Kirjautumiseen tarvitset kirjastokortissa näkyvän asiakastunnuksesi lisäksi kirjastosta saatavan salasanan. Voit itse tilata mistä tahansa OUTI-kirjastosta paikalla olevaa aineistoa seutulainaksi verkkokirjaston kautta ja noutaa sen haluamastasi kirjastosta. Tämä seutulainapalvelu maksaa 0,50 /nide. Seutulainaus ei kuitenkaan koske Kuivaniemen kirjastoa kuljetustilanteen vuoksi. KURSSIKALENTERI Pesäpallo 90 vuotta! luento pesäpallon historiasta klo Huilingissa. Miksi pesäpallo keksittiin ja miten se kehittyi nykyiseen muotoonsa. Luennoitsija Pertti Huovinen. Vapaa pääsy. Tervetuloa! Iin lausuntaryhmän 30-vuotisjuhla klo alkaen Iin työväentalolla. Runoja vuosien varrelta. Mukana myös Iin laulupelimannit. Vapaa pääsy. Tervetuloa. Paju- ja risutyökurssi Oijärven Sampolassa 4.5. klo alkaen, seuraavat kokoontumiskerrat 6.5., ja Kurssimaksu 28. Ilm mennessä. Betoniesineitä puutarhaan Nätteporissa klo ja klo Muutama paikka vapaana. Kurssimaksu 12. Ilm mennessä. Turvebetonista puutarhan katseenvangitsijoita Kuivaniemen aseman koululla klo ja klo Kurssimaksu 12. Ilm mennessä. Turvebetonista puutarhan katseenvangitsijoita Nätteporissa klo ja 1.6. klo Kurssimaksu 12. Ilm mennessä. Koko opinto-ohjelman löydät sivulta: kohdasta vapaa-aika / kansalaisopisto / kurssit, jonka kautta voi myös ilmoittautua. Kansalaisopiston toimisto sijaitsee Iin kunnanvirastolla. Päätoimiset opettajat tavoittaa Nätteporista. Lisätietoa: Ii-instituutti liikelaitos, Iin kansalaisopisto p tai sähköpostilla NÄYTTELYT Yli-Iin lasten ja nuorten kuvallisen ilmaisun ryhmien töitä esillä Yli-Iin kirjastossa kirjaston aukioloaikoina. Kuivaniemen lasten ja nuorten kuvataidenäyttely huhtikuun ajan Kuivaniemen kirjastossa kirjaston aukioloaikoina. Iin Taidekoulun oppilastyönäyttely avoinna Iin kirjastossa ajalla Tervetuloa!

6 6 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/2012 TAPAHTUMAKALENTERI Satutuokio Kuivaniemen kirjastossa ti klo Kuivaniemen kirjastossa pidetään satutuokio lapsille kerran kuukaudessa. Satutuokioilla luetaan erilaisia satuja ja tarinoita, kuunnellaan iloista musiikkia, loruillaan ja muuta mukavaa! Lisätietoa: Kuivaniemen kirjastosta p Sanan ja sävelen ilta ti klo 19. Paikka: Iin kirkko. Hiljaisen viikon musiikillinen ilta. Mukana Cadenza-kuoro, yksinlaulua ja urkumusiikkia. Lisätietoa: Iin seurakunnan musiikkityö/kanttorit p Satutuokio Iin pääkirjastossa to klo Paikka: Nättepori. Iin pääkirjastossa pidetään satutuokio lapsille kerran kuukaudessa. Satutuokioilla luetaan erilaisia satuja ja tarinoita, kuunnellaan iloista musiikkia, loruillaan ja muuta mukavaa! Lisätietoa: Iin pääkirjastosta p Nätteporista, Iin kunnanviraston Ii-pisteestä, Kuivaniemi-talolta tai Movesta. Vie minut - laulustudion opiskelijoiden kevätkonsertti ke 2.5. klo Iin työväentalolla, bändi säestää, väliajalla maksullinen virvoketarjoilu. Liput 5 euroa. Lisätietoa: Ii-instituutti Jari Ruonala p Pesäpalloon lajitutustuminen ke klo Iin pesäpallokenttä ja to klo Kuivaniemen Aseman urheilukenttä. Max. 20 henk./ryhmä. Omalla kyydillä. Ilm. viim. viikkoa ennen p Lisätietoa Iin Urheilijat p Kuluje Ölövinä Pökisä - KKI kuntokampanja Hanki IiCard ennen ilmoittautumista Ii-instituutin Liikunta- ja tapahtumatoimistolta Nätteporista, Iin kunnanviraston Ii-pisteestä, Kuivaniemitalolta tai Movesta. Keilailuun lajitutustuminen ti klo Oulun Keilahalli. Max. 16 henk. Omalla kyydillä. Ilm. viim. viikkoa ennen p Lisätietoa Oulun Keilahalli p Kuluje Ölövinä Pökisä - KKI kuntokampanja Hanki IiCard ennen ilmoittautumista Ii-instituutin Liikunta- ja tapahtumatoimistolta Nätteporista, Iin kunnanviraston Ii-pisteestä, Kuivaniemi-talolta tai Movesta. Pilkkikilpailut su klo Huom! Jäävaraus soittele, mikä on jäätilanne. Paikka: Lainepudas, Ii. Lisätietoa: Iin Kalamiehet ry, Lauri Honkanen p Kevätkonsertti ti klo Yli-Iin Vorellissa. Kansalaisopiston ja taidekoulun opiskelijat ja ryhmät esiintyvät. Vapaa pääsy. Lisätietoa: Ii-instituutti Jari Ruonala p Kevätkonsertti ke klo Kuivaniemen koululla. Kansalaisopiston ja taidekoulun opiskelijat ja ryhmät esiintyvät. Vapaa pääsy. Lisätietoa: Ii-instituutti Jari Ruonala p Kevätkonsertti to klo Haminan koululla. Kansalaisopiston ja taidekoulun opiskelijat ja ryhmät esiintyvät. Vapaa pääsy. Maksullinen virvoketarjoilu, järjestää Haminan koulun vanhempainyhdistys. Lisätietoa: Ii-instituutti Jari Ruonala p Lasten laulutapahtuma to klo 19. Paikka: Iin seurakuntatalo. Laulamme yhdessä lasten hengellisiä lauluja. Mukana laulattamassa Haminan koulun kuoro ja Iin seurakunnan lapsikuoro. Lisätietoa: Iin seurakunnan musiikkityö/kanttorit p Tapahtumakalenterin tiedot ajalta on poimittu Ii kalenterista osoitteesta: Seuraava tapahtumakalenteri julkaistaan ja jaetaan kaikkiin talouksiin Iissä ilmestyvässä Iin Hyvät Tuulet -lehdessä saakka, joten käy ilmoittamassa tapahtumasi osoitteessa: tapahtuma Satutuokio Iin pääkirjastossa to klo Paikka: Nättepori. Iin pääkirjastossa pidetään satutuokio lapsille kerran kuukaudessa. Satutuokioilla luetaan erilaisia satuja ja tarinoita, kuunnellaan iloista musiikkia, loruillaan ja muuta mukavaa! Lisätietoa: Iin pääkirjastosta p Kirkkoväärtin kolmas kortti pe klo 18. Paikka: Kuivaniemen nuorisoseurantalo. Liput 10, sis. kahvi. Lisätietoa: Ii-instituutti/ Iin kansalaisopiston näytelmäryhmä Kuivaniemen Roolinvaihtajat, Sanna Kluukeri p Kirkkoväärtin kolmas kortti la klo 18. Paikka: Kuivaniemen nuorisoseurantalo. Liput 10, sis. kahvi. Lisätietoa: Ii-instituutti/ Iin kansalaisopiston näytelmäryhmä Kuivaniemen Roolinvaihtajat, Sanna Kluukeri p Kirkkoväärtin kolmas kortti su klo 15. Paikka: Kuivaniemen nuorisoseurantalo. Liput 10, sis. kahvi. Lisätietoa: Ii-instituutti/ Iin kansalaisopiston näytelmäryhmä Kuivaniemen Roolinvaihtajat, Sanna Kluukeri p Sauvakävelyyn lajitutustuminen la klo Kuivaniemen Aseman urheilukenttä ja la klo Kauppakeskus Kärkkäinen. Max. 40 henk./ ryhmä. Omalla kyydillä. Ilm. viim. viikkoa ennen p Lisätietoa PoPLi p Kuluje Ölövinä Pökisä - KKI kuntokampanja Hanki Ii Card ennen ilmoittautumista Ii-instituutin Liikunta- ja tapahtumatoimistolta Nätteporista, Iin kunnanviraston Ii-pisteestä, Kuivaniemi-talolta tai Movesta. Piloxing lajitutustuminen la klo 12 Liikuntakeskus Move. Max. 20 henk. Omalla kyydillä. Ilm. viim. viikkoa ennen p Lisätietoa Move p Kuluje Ölövinä Pökisä - KKI kuntokampanja Hanki IiCard ennen ilmoittautumista Ii-instituutin Liikunta- ja tapahtumatoimistolta Nätteporista, Iin kunnanviraston Ii-pisteestä, Kuivaniemi-talolta tai Movesta. Sulkapalloon lajitutustuminen la klo Valtarin koulu ja su klo Kuivaniemen Aseman liikuntahalli. Max. 15 henk./ryhmä. Omalla kyydillä. Ilm. viim. viikkoa ennen p Lisätietoa AC Susikädet p Kuluje Ölövinä Pökisä - KKI kuntokampanja Hanki IiCard ennen ilmoittautumista Ii-instituutin Liikunta- ja tapahtumatoimistolta Satutuokio Kuivaniemen kirjastossa ti klo Paikka: Kuivaniemi-talo. Kuivaniemen kirjastossa pidetään satutuokio lapsille kerran kuukaudessa. Satutuokioilla luetaan erilaisia satuja ja tarinoita, kuunnellaan iloista musiikkia, loruillaan ja muuta mukavaa! Lisätietoa: Kuivaniemen kirjastosta p Kehonhuoltoon lajitutustuminen la klo 12 Liikuntakeskus Move. Max. 30 henk. Omalla kyydillä. Ilm. viim. viikkoa ennen p Lisätietoa Move p Kuluje Ölövinä Pökisä - KKI kuntokampanja Hanki IiCard ennen ilmoittautumista Ii-instituutin Liikunta- ja tapahtumatoimistolta Nätteporista, Iin kunnanviraston Ii-pisteestä, Kuivaniemitalolta tai Movesta.

7 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/ Terveysaseman laajennusosa etenee aikataulussa Iin terveysaseman uudisosan rakentamisen vuoksi terveysasemalle kuljetaan Suvantolantien kautta. Parkkipaikalta lähtiessä täytyy muistaa väistää Suvantolantien liikennettä ja pyörätiellä kulkevia. TULE YRITTÄJÄKSI Vatungin Pookiin Toistaiseksi sisäänkäynti on rakennuksen itäpäädystä, ja ilmoittautumishuone on sisääntulon jälkeen vasemmalla. Ilmoittautumiseen pääsee vuoronumerolla. Uudisosaan tulee lääkärien ja hoitajien vastaanottohuoneet, joista on aiemmin ollut pula. Uudet huonejärjestelyt mahdollistavat lääkäri-hoitaja-työparien tiiviimmän toiminnan. Aiemmin käytössä on ollut vain yksi ensiaputoimenpidehuone, mutta nyt tulossa on kolme toimenpidehuonetta, ensiapuhuone ja erillinen tarkkailuhuone. Palveluesimies Leena Törmänen uskoo, että elokuun lopussa valmistuvat asialliset tilat ovat suuri apu rekrytoinnissa ja houkuttavat hyviä lääkäreitä ja muita asiantuntijoita. Kun laajennus on valmis, alkaa vanhojen tilojen remontointi. Sen jälkeen saman katon alle muuttavat myös työterveyshuolto, puhe- ja toimintaterapia sekä mielenterveyspalvelut. Tällä hetkellä mielenterveyspalvelut ovat remonttia paossa Micropoliksen C-siivessä ja työterveyspalvelut ja puhe- ja toimintaterapia toimivat Iin keskustassa. Remontissa fysioterapia saa paremmat ryhmätilat ja asianmukaiset hoitohuoneet. Laboratorioon tulevat eriytetyt näytteenottotilat, jotta yksityisyys säilyy paremmin. Samalla varataan tila myöhemmin hankittavalle rasitus-ekg:lle. Henkilökunnalle on tulossa suurempi ruokailutila sekä kokoustila, jossa pitää videoneuvotteluita. Omahoidon kautta voi asioida netissä Remontista huolimatta terveysaseman ajanvarausnumero (08) toimii normaalisti. Kiireellisissä asioissa kehotetaan soittamaan kello Vasta kymmenen jälkeen on kiireettömien puheluiden aika, ja laboratoriovastauksia tulee kysyä vasta kello 13 jälkeen. Jos puhelimeen ei ehditä vastata, nauhoite neuvoo asiakasta jättämään takaisinsoittopyynnön. Pyyntö jätetään puhelimen 1-näppäintä painamalla, minkä jälkeen puhelu katkeaa itsestään. Puhelimeen ei tarvitse sanoa mitään. Internetsivulla voi kysyä kiireettömistä terveysasioista hoitajilta ja lääkäreiltä sekä varata laboratorioaikoja. Lisätietoja: vastaanoton palveluesimies Leena Törmänen, RIITTA MUHONEN IIN kuntatiedote 2/2012 Julkaisija: Iin kunta, Jokisuuntie 2, Ii Vaihde: (08) Neuvonta: Faksi: (08) Toimitus: Leila Siltanen, p Käyntiosoite: Iin Hyvät Tuulet, Iin Micropolis, Piisilta 1, Ii HYVÄT TUULET Taitto: Rantapohja Paino: Suomalainen Lehtipaino Seuraava Iin Hyvät Tuulet -lehti ilmestyy tiistaina Lehden teemana on Iin kesä. TILAISUUKSIA JA KOKOUKSIA Iin JHL ry KEVÄTKOKOUS klo 18 Kuivaniemen Kievarissa. Paikalla aluetoimitsija Risto Säkkinen. Kahvitarjoilu ja arvontaa. Tervetuloa! Rytmikäs avaus tulevalle kuntokampanjalle Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:n Kuivaniemen kerho järjestää HYVÄNTEKEVÄISYYSTANSSIT Kuivaniemen Seuralla la klo Tule tanssimaan Markku Varangan orkesterin tahdissa. PUFFETTI TOIMII. Vapaaehtoinen pääsymaksu Kuivaniemen syöpäkerhon hyväksi! Tervetuloa joukolla mukaan! Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry, Kuivaniemen kerho KERHON KEVÄÄN PÄÄTÖSILTA Merihelmen kodalla ma klo 18 makkaranpaiston ja kahvittelun merkeissä. Lämpimästi tervetuloa! Kiinteistö Oy Vatungin Pooki tarjoaa Kuivaniemen Vatungin palvelusatamassa sijaitsevaa kahvila-ravintolaa innovatiiviseen yritystoimintaan. Kiinteistössä ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat tilat ja ympäristö antavat mahdollisuuksia monenlaiseen liiketoimintaan. Liiketoimintakonseptiin sopii erittäin hyvin palveluja, jotka on suunnattu matkailijoille, veneilijöille, jäällä ja hangilla liikkuville sekä luontoa arvostaville. Alueella on tasokas veneilijöiden huoltoasema, saunat, WC-tilat, keittiö ja oleskelutilat. Lisämahdollisuuksia kannattavaan liiketoimintaan tuo asuntovaunualue, suuri grillikota ja veneilijöiden polttoaineasema sekä uimaranta. Tarjottuun yhteistyösopimukseen kuuluu Vatungin Pookin puolesta kehittämis- ja liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelmien laatimista. Tule Hyvien Tuulien Pookiin! Lisätietoja: Virpi Käyhkö, p ja Ari Kaakkuriniemi, p Miten läheisen mielenterveyden häiriö vaikuttaa perheeseen -OMAISTILAISUUS psyykkisesti sairastuneiden omaisille ja läheisille järjestetään keskiviikkona 4.4. klo Iin päivätoiminnan tilassa os. Puistotie 15, Ii. Ohjelma: Miten mielenterveyden häiriö vaikuttaa perheeseen, Sanna Hyry, omaistyöntekijä, Hyvän mielen talo ry. Mistä apua Iissä mielenterveyskuntoutujille ja omaisille, Sanna Kurttila, kuntoutuksen ohjaaja, Iin päivätoiminta. TERVETULOA! Kahvitarjoilu. Lisätietoja: Sanna Hyry, p , TORIPÄIVÄ Iin Työväentalolla la klo Tule myymään uutta ja vanhaa! Pöytäpaikka 10 euroa tai peräkärrypaikka 5 euroa. Varaukset: Salme Tanninen p , Hannele Korhonen p

8 8 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/2012 Ribs yritysten kasvun tukena Rural Innovations and Business Systems -hankkeessa (Ribs), jossa Iin Micropolis Oy on mukana, keskitytään avustamaan Suomessa, Irlannissa, Skotlannissa, Islannissa ja Ruotsissa harvaan asutuilla alueilla toimivia pk-yrityksiä. Taantumien vaikutuksia pyritään vähentämään parantamalla pk-yritysten kilpailukykyä sekä tukemaan niiden kasvua. Toimimme myös tiedon kokoajana, Ribs-projektipäällikkö Kari Autio sanoo. Kasvukeskusten ulkopuolella toimivat pkyritykset ovat alueellaan tärkeitä työllistäjiä ja hoitavat harvaan asuttujen seutujen elinvoimaisuutta. Yritykset tarvitsevat tukea innovaatiotoimintaan ja kansainvälistymiseen, jotta tuotteet saadaan nopeammin markkinoille ja yritykset kasvaisivat, toimitusjohtaja Ari Alatossava Iin Micropolis Oy:stä painottaa. Innovaatioita tehdään kaikkialla, eikä innovaatiotoiminta ole keskittynyt Suomessa pelkästään suurille yliopistopaikkakunnille tai kasvukeskuksiin. Pienissä teollisuuskeskuksissa ja maaseutualueilla toimivat pk-yritykset tuottavat asiakkaiden tarpeista syntyneitä ja markkinoille lähes valmiita innovaatioita. Iin Micropolis, hankkeessa mukana olevat organisaatiot sekä kansainvälistymisen aloittaneet tai sitä suunnittelevat yritykset luovat yhdessä työkalun pk-yritysten kansainvälistymiseen. Kari Autio selvittää, että työkalua testataan hankkeessa mukana olevissa maissa. Lisäksi jokaiselle yritykselle tehdään konkreettinen toimenpidesuunnitelma kansainvälistymiseen, Autio lisää. LEILA SILTANEN Ribs-hankkeessa yhdistetään uusin innovaatiotoiminnan tutkimustieto ja kokeneille yritysneuvojille kertynyt käytännön kokemus viidestä hankkeen toimenpiteissä mukana olevista maista. Lue lisää: Iin kunnan nuorten kesätyöllistäminen vuonna 2012 IIN KUNNAN KESÄNUORISETELIHAKEMUS 2012 HAKEMUS IIN KUNNAN KESÄTYÖHÖN VUONNA 2012 (kunnan yksiköt) Täytä tämä lomake, mikäli et ole onnistunut saamaan työtä yksityiseltä työnantajalta. Kesätyö koskee v syntyneitä iiläisiä nuoria, lukuun ottamatta ylioppilaita, ammattiin valmistuneita tai työttömyysetuuteen oikeutettuja nuoria. Henkilötiedot (täytä HAKEMUS / SITOUMUS (Yritykset, seurakunta ja rekisteröidyt yhdistykset) Nuori täyttää tekstaten) Henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Osoite Iin kunta työllistää vuonna 2012 omiin yksiköihinsä 120 nuorta ja tukee yrityksiä, maatalousyrittäjiä, seurakuntaa ja rekisteröityjä yhdistyksiä 90 nuoren kesätyöllistämisessä myöntämällä 160 :n arvoisen kesäsetelin työpaikan tarjoamisesta nuorelle vähintään kahdeksi viikoksi. Kesätyöllistäminen koskee vuosina syntyneitä iiläisiä nuoria. Kesätyön yhtäjaksoinen pituus on 2 viikkoa ja työaika 60 tuntia/2 vkoa. Palkka on 300 euroa/2 vkoa (sis. lomakorvauksen). Nuori voi hakea kesätyöpaikkaa kunnan tai Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaali- ja terveysalan yksiköistä tai vaihtoehtoisesti ns. kesänuorisetelillä yrityksistä, maatalousyrityksistä sekä rekisteröidyistä yhdistyksistä. Hakulomakkeet voi tulostaa Iin kunnan nettisivustoilta ja niitä on jaossa yläkouluilla opinto-ohjaajilla, Iin ja Kuivaniemen kirjastoissa ja Yhteispalvelupisteessä Iin kunnanvirastolla ja Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimistossa Haukiputaalla. Tarvittaessa kunnan kesätyöpaikat (ei kesänuorisetelipaikat) arvotaan ja paikat täytetään arvontajärjestyksessä kuitenkin siten, että edellisvuonna kunnan kesätöissä olleet nuoret ovat toissijaisia. Kaikki ehdot täyttävät nuoret pyritään kuitenkin työllistämään määrärahojen puitteissa. Lisätietoja: työnsuunnittelija Marja-Leena Sergejeff, ts. tiimivastaava Lea Aalto, Osoite Koulutus Peruskoulun päättymisvuosi Koulutus Peruskoulun päättymisvuosi Puh. Sähköpostiosoite Lukio: luokka/aloitusvuosi ja arvioitu päättymisvuosi Muu, mikä (esim. ammattioppilaitoksen nimi, luokka/aloitusvuosi ja arvioitu päättymisvuosi) Kielitaito Lisätietoja Harrastukset ja erityisosaaminen Allekirjoitus Paikka ja pvm Puh. Sähköpostiosoite Oppilaitos (missä opiskelet peruskoulun jälkeen, mihin kouluun hakenut) Opintojen aloitusvuosi Opintojen arvioitu päättymisvuosi Kielitaito Aiempi työkokemus Työnantaja Työtehtävät Aika Vuoden 2012 kesätyötoiveet Ajokortti (mopokortti/traktorikortti/ajokortti) Allekirjoitus K E S Ä N U O R I S E T E L I Työnantaja täyttää Yritys tai yhdistys Toimiala Osoite Puhelin Kotikunta Yhteyshenkilö Toivomus työpaikasta ja työtehtävistä (merkitse vaihtoehdot 1-3) Päiväkoti Vanhuspalvelut Kehitysvammaisten asumispalvelut Kehitysvammaisten päivätai työtoiminta Muu hoitotyö Museo Kirjasto Kulttuuri Keittiötyöt Siivoustyöt Nuorisotoimi/Leirit Kiinteistönhuolto ja ulkoalueiden hoito Muuta, mitä Toivomus työjaksosta (huomioidaan mahdollisuuksien mukaan) rasti ruutuun: Aika, jolloin et voi ottaa vastaan kesätyötä ( + perustelut) Lisätietoja Harrastukset ja erityisosaaminen Ajokortti (mopokortti/traktorikortti/ajokortti) Muuta Hakijan allekirjoitus Vakuutan antamani tiedot oikeiksi sekä suostun tietojeni antamiseen työnantajalle Sitoumus Yritys työllistää ko. nuoren kesätöihin 2 viikon ajaksi liitteenä olevien ehtojen mukaisesti. (Liitteenä on nuoren kesätyöllistämiseen liittyvät vähimmäisehdot.) työpaikan saantia varten vuonna 2012 Päiväys Allekirjoitus Palautus Lomakkeen palautus perjantaina klo mennessä Iin kunnanviraston HUOM! Paikka ja pvm Allekirjoitus yhteispalvelupisteeseen tai Kuivaniemi-talon aulassa olevaan palautuslaatikkoon. - Kunta järjestää kesätyöpaikkoja rajoitetusti ja tarvittaessa ne arvotaan hakijoiden kesken. - Kesätyöpaikkoja arvottaessa etusijalla ovat ne nuoret, jotka eivät ole olleet kesätöissä kunnalla edelliskesänä. - Kesätyön työaika on kaksi viikkoa, yht. 60 t (30 t/vko) ja palkka lomakorvauksineen 300 /2 vko KESÄNUORISETELIN NUORI PALAUTTAA TÄYTETTYNÄ VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA klo mennessä Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteeseen tai Kuivaniemi-talon ala-aulassa olevaan palautuslaatikkoon. - Ilmoitathan meille, mikäli saat kesätöitä muualta! - Jos tilanteesi muuttuu, ilmoita toukokuun loppuun mennessä.

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Puhelinnumero Etunimet Sähköpostiosoite Osoite Ammatti Henkilötunnus Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

KOULULAISTEN KESÄTÖIDEN HAKULOMAKE saap:

KOULULAISTEN KESÄTÖIDEN HAKULOMAKE saap: KOULULAISTEN KESÄTÖIDEN HAKULOMAKE saap: VUOSINA 1998 2000 SYNTYNEILLE KEMIJÄRVILÄISILLE Sukunimi ja etunimet Sotu Puhelinnumero Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Kotipaikkakunta Koulu/oppilaitos

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki Johdatus uusille opettajille Opettajankokous 27.8.2015 Olli Ruohomäki Petäjä on alueellinen kansalaisopisto Ennen kurssin alkua Poikkea toimistolla täyttämässä tuntiopettajalomake sekä pankkiyhteyslomake.

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.

Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola. Askolan kunta HAKEMUS Askolantie 30 Kunnan avustus rekisteröidyille järjestöille/yhdistyksille/seuroille 07500 Askola Toimintavuosi Puh. (019) 529 100/vaihde www.askola.fi Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut

Lisätiedot

Lasten Parlamentti Varpaset

Lasten Parlamentti Varpaset Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille ohjattua toimintaa, esiintymismahdollisuuksia, tietoa, neuvontaa ja henkilökohtaista tukea. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

2. PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS

2. PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS HAKULOMAKE 1/6 Hakuaika päättyy 14.2.2014 klo Hakemus ja sen liitteet jätetään 4 kappaleena sen yliopiston psykologian oppiaineeseen, johon hakija ensisijaisesti pyrkii. Kuoreen merkintä Haku erikoispsykologin

Lisätiedot

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013

Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013 Lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan tarkoitetun valtionavustuksen käyttö Kainuun ja Pohjois- Pohjanmaan maakunnissa vuonna 2013 Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto / Opetus- ja kulttuuritoimi

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7

4. YLEISAVUSTUKSEN ENNAKKO 6 4A. Miten ennakkoa haetaan 7 0 SISÄLTÖ: 1. YLEISTÄ 1 1A. Avustusmuodot 1 2. KAIKKIA AVUSTUSMUOTOJA KOSKEVAT EHDOT 1 2A. Myöntämisen edellytykset 1 2B. Myöntämisessä otetaan huomioon 2 2C. Avustettavien yhteisöjen määritelmät 2 2D.

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN HYVINKÄÄN KAUPUNGIN LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnassa 13.12.2012 86 SISÄLLYSLUETTELO LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUJEN AVUSTUSSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko

Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Kylien Salo, Terveyspalvelujen palveluverkko Työpaja 16.4.2015 Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Salon kaupunki Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden aktivointi ja neuvonta Tiedotus:

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

KESÄTYÖ. Avoimet kesätyöpaikat

KESÄTYÖ. Avoimet kesätyöpaikat KESÄTYÖ 22.02.2016 Kesko on todettu kansainvälisessä Global 100 -listauksessa maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi. Pistä hakemus vetämään niin käsissäsi voi olla kesätyöpaikka, josta jää

Lisätiedot

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10

Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2011 Sivistyslautakunta Sivu 1 (13) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.4.2011 klo 18.00 19.10 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Pertti

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

KEHITYS- JA KASVATUSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO

KEHITYS- JA KASVATUSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO HAKULOMAKE 1/6 KEHITYS- JA KASVATUSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO Hakuaika päättyy 14.2.2014 klo 15.45. Hakemus ja sen liitteet jätetään 3 kappaleena

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN TAMMIKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN TAMMIKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN TAMMIKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA

SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA SOTKAMON KANSALAISOPISTON LAATUKÄSIKIRJA Sotkamon kansalaisopiston henkilöstö on työstänyt Osaava - koulutuksen aikana vuosina 2011 2012 opistolle räätälöityä laatukäsikirjaa. Käsikirja on EFQM (European

Lisätiedot

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2017!

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2017! Laukaan seurakunta tervetuloa 2017! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2017. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi nuorista käy rippikoulun

Lisätiedot

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS

Syyskuu Velkuan Kummelissa tiistaisin NAANTALIN SEURAKUNTA LÄÄKÄRIN VASTAANOTTOPÄIVÄT NAANTALIN 4H-YHDISTYS Syyskuu 2016 NAANTALIN SEURAKUNTA Syksyn toimintaa Velkualla Messu kirkossa su 11.9. klo 16.30. Risto Räty ja Tiina Lustig Kummelissa: Ehtoollishartaus ke 14.9. ja 12.10. klo 17. Marja Saantola ja Reini

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään.

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään. Rippikoulut 2016 Vuonna 2016 rippikouluikäisiä ovat vuonna 2001 syntyneet nuoret. Rippikouluun voivat ilmoittautua myös ne, joilla rippikoulu on jäänyt käymättä tai jos on aloittanut koulun 6-vuotiaana

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016

OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016 TORNION OAY:N TIEDOTE 4.4.2016 OAJ:N TORNION PAIKALLISYHDISTYS TIEDOTTAA 4.4.2016 1. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu ja Tasa-arvotyö on taitolaji -julkaisu 2. TVA-neuvottelijat 3. OPI-tiedote 4. Kevään

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt

Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Vapaa-aikalautakunta 10 12.2.2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 37 25.2.2013 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 49 11.3.2013 27 Liikuntapalvelujen tehtäväjärjestelyt

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Mikkolan navetta 21.1.2012 Ellinoora Auvinen kulttuurituottaja Hanksalmen kunta Hankasalmi Kolme taajamaa: Kirkonkylä, Asema ja Niemisjärvi Noin neljännes asukkaista

Lisätiedot

Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti

Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti Maatalouden kriisipaketin toimet hyvinvoinnin tueksi Välitä viljelijästä - projekti MTK-yhdistysten pj-siht.päivät Itä-ja Keski-Suomi 2.2.2017 Eila Eerola Hallituksen kriisipaketista tukea hyvinvointityöhön

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8. 23.09.2015 Sivu 1 / 1 988/02.05.01/2015 144 Eräiden taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosten hyväksyminen 1.8.2015 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Leena Lemiläinen-Honkanen,

Lisätiedot

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma

Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskuksen helmikuun ohjelma Taatalan palvelukeskus on avoin kohtaamispaikka. Palvelukeskuksessa voitte saada ohjausta- ja neuvontaa sosiaaliohjaajalta, käydä aterioimassa ravintolassa ja

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2

Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2 Ylläpitomallien informaatio ja keskustelupäivä, perjantaina 29. toukokuuta 2009 Rovakatu 2 Kulttuuri instituuttia ei perustettu tilanäkökulmasta lähtien. syksyllä 2004 valtuuston päättämänä tehtävänä perustetulla

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet

Kysely kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä/kaikki alueet (avokysymysten vastaukset erikseen) N= 138 Taustakysymykset Opetusalue 12 ( 9% ) Alue 1 (Jokikylän, Kuivaniemi ja Olhava) 29 ( 21% ) Alue 2 (Alaranta, Ojakylä ja Pohjois-Ii) 62 ( 45% ) Alue 3 (Asema, Hamina

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 74 Pääkaupunkiseudun Helsingin Selkäyhdistys ry:n oikaisuvaatimus sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksestä HEL 2015-000578 T 02 05 01 00 Päätös päätti

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Takahuhdin koulu lv

HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA. Takahuhdin koulu lv HARRASTAVA ILTAPÄIVÄTOIMINTA Takahuhdin koulu lv. 2016-2017 MA TI KE TO PE BÄNDIKERHO 4.-6.- luokkalaisille Klo 15.15 16.45 A-talo lk 118 Pelikerho 1.-2.lk. Klo 15.00 15.45. Pelikerho 3.-4.lk. Klo 15.45

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

2005 Lantula- Talo. Yhteinen olohuone. Yhteinen tavoite Kuitenkin matka isompaan työllistämiseen on kestänyt vuosia.

2005 Lantula- Talo. Yhteinen olohuone. Yhteinen tavoite Kuitenkin matka isompaan työllistämiseen on kestänyt vuosia. 2005 Lantula- Talo Yhteinen olohuone Yhteinen tavoite Kuitenkin matka isompaan työllistämiseen on kestänyt vuosia. Vuonna 2012 kyläsuunnitelmaan nuorten työllistäminen!! kokemusta aikuisten työllistämisestä:

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen.

Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. JOHDANTO Tämä osallistumista ja vahvuuksia edistävä toimintamalli on toteutettu opinnäytetyö projektina Pirilän toimintakeskukseen. Mallin tarkoituksena on antaa seuraaville toimintapäivän tekijöille ideoita

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Kiltauutiset 3/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta

Kiltauutiset 3/2016. Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Kiltauutiset 3/2016 Kaartin Jääkärirykmentin Kilta Puheenjohtajalta Arvon jäsenet Muutoksen tuulet puhaltavat taas kerran Santahaminassa. Tällä kertaa vaikutuksia tulee myös meihin kiltalaisiin. Puolustusvoimissa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista.

Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. ETSIVÄNUORISOTYÖ Vuosiraportti 2015 Paula Timonen Nurmeksen etsivänuorisotyö on osa Nuoriso- ja matkailukeskys Hyvärilä Oy:n toteuttamista paikallisista nuorisopalveluista. Etsivien tyypillinen asiakas

Lisätiedot

Lainatarjouspyyntö. Iisalmen kaupunki Taloustoimi 26.1.2016 1 (3)

Lainatarjouspyyntö. Iisalmen kaupunki Taloustoimi 26.1.2016 1 (3) 26.1.2016 1 (3) Iisalmen kaupunki (sisältää myös Iisalmen Vesi -liikelaitoksen) sekä tytäryhteisöt Ylä- Savon SOTE kuntayhtymä, Iisalmen Teollisuuskylä Oy ja Kiinteistö Oy Petterinkulma pyytävät rahalaitoksenne

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 RANUAN KR. KANSANOPISTO REISJÄRVEN KRISTILLINEN OPISTO Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Innovatiivinen kaupunki B2B Match Making. Karjasillan koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus

Innovatiivinen kaupunki B2B Match Making. Karjasillan koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus Innovatiivinen kaupunki B2B Match Making Karjasillan koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus 9.9.2014 Sisältö: Taustaa: Oulun sitoutuminen INKA/ Älykäs kaupunki ohjelman toteuttamiseen ja ohjelmien

Lisätiedot

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000 Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Työnhakijan TE-palvelut verkossa

Työnhakijan TE-palvelut verkossa 1.2017 Työnhakijan TE-palvelut verkossa Juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii OMA ASIOINTI te-palvelut.fi Oma asiointi -palvelu Asioi TE-toimiston kanssa verkossa henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelussa.

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

TAPAHTUMATIETOJEN YLLÄPIDON KÄYTTÖOHJE

TAPAHTUMATIETOJEN YLLÄPIDON KÄYTTÖOHJE TAPAHTUMATIETOJEN YLLÄPIDON KÄYTTÖOHJE Menovinkit Keskiviikon Kulttuuri KE ja päivän Kulttuuri-osaston Kalenteri-sivulle. Yhdistystoiminta Maanantain Mielipide-osastolle. Näyttelyt Keskiviikon Kulttuuri

Lisätiedot

Omaistukitoiminta keväällä 2016

Omaistukitoiminta keväällä 2016 Omaistukitoiminta keväällä 2016 Kevään aikana on mahdollisuus osallistua keskusteluryhmiin, teematapaamisiin jne. Toivotamme yhdessä eri toimijoiden kanssa teidät sydämellisesti tervetulleiksi ja toivomme,

Lisätiedot

Juhlavuoden organisaatio

Juhlavuoden organisaatio Juhlavuoden organisaatio Valtuuskunta 70 jäsentä, pj. pääministeri Juha Sipilä Hallitus 12 jäsentä, pj. valtiosihteeri Paula Lehtomäki Sihteeristö valtioneuvoston kansliassa 7 henkilöä, pääsihteeri Pekka

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot