LIESHARJUN tontti kysyntä vilkasta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIESHARJUN tontti kysyntä vilkasta"

Transkriptio

1 LIESHARJUN tontti kysyntä vilkasta Energiatehokkuuden parantaminen Iin kunnassa Kun valtakunnassa puuhastellaan suurta kuntauudistusta, niin iiläisiä se ei ole halvaannuttanut. Kunnassa kaavoitetaan ja rakennetaan ja entiseen malliin. Iissä aiotaan toimia jatkossakin itsenäisesti, kunnan kaavoittaja Markku Vitikka tuumaa. Ja mikäs on toimiessa! Iin väkiluku on kasvanut jo yli vuosikymmenen tasaisesti ja uudisrakentaminen on ollut vilkasta vuodesta toiseen. Nyt Iin kunta aloittaa Liesharjun uuden alueen kunnallistekniikan rakentamisen. Ennakkoon voi todeta, että alue kiinnostaa, tiedusteluja tulee toistuvasti. Varauksia voi tehdä ja tontit luovutetaan varausjärjestyksessä. Tonteille pääsee rakentamaan viimeistään tämän vuoden elokuussa, Vitikka kertoo. Keskustaajaman kyljessä sijaitsevaan Liesharjuun voi rakentaa omakotitaloja ja paritaloja yhteensä 84 kpl. Rakentajamessuille Ouluun Iin kunta on tänäkin vuonna, edellisten vuosien tapaan Oulun rakentajamessuilla. Messuilla tarjotaan Liesharjun alueen tonttien lisäksi Illinsaaren, Alarannan, Kuivaniemen asemakylän, Olhavan ja Kaakkuriniemen tontteja. Messut ovat Ouluhallissa , ja Iin osasto on aikaisempaan tapaan keskeisellä paikalla. Tervetuloa messuille! Tonteista saa lisätietoja ja varauksia voi tehdä tekniseltä johtajalta Markku Vitikalta (keskellä), toimistosihteeri Paula Toloselta (vas.) ja aluearkkitehti Kaija Murajalta (oik.). Energiakäytön tehostamisella ja uusiutuvan energian käytöllä voidaan parantaa kunnan toimintojen taloudellisuutta sekä luoda työpaikkoja, mikä vahvistaa samalla aluetaloutta ja yritystoimintaa. Kunnissa kuluu tänäkin vuonna satoja miljoonia euroja taivaan tuuliin energiantuhlauksen vuoksi. Vain suomalaista kuntaa on ryhtynyt merkittäviin tekoihin energian säästämiseksi. Kunnissa pääosa energiasta eli prosenttia kulutetaan kiinteistöissä. Kiinteistöjen energiankulutuksen osalta säästöpotentiaali kunnissa voisi olla prosenttia. Energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimuksella pyritään parantamaan paitsi energiatehokkuutta niin myös edistämään uusiutuvan energian käyttöä. Energiatehokkuussopimuksella Iin kunta sitoutuu ohjeelliseen yhdeksän prosentin energiansäästöön vuosina Energian säästöön ja energian tehokkaaseen käyttöön liittyy myös tiedottaminen. Jatkossa Iin kunnan on toimittava esimerkillisesti energian säästöä ja energiatehokkuutta koskevissa asioissa sekä tiedotettava toimistaan aktiivisesti organisaation sisällä että organisaation ulkopuolella. Henkilökunnan, luottamushenkilöiden sekä kasvatus- ja opetustoiminnan energiansäästöä koskevat koulutukset on jatkossa otettava aktiivisesti käyttöön. Tulevaisuudessa on kaikkien sitouduttava Iin kunnassa energiansäästöön. Tämä on jokaisen kuntalaisen etu. Työtä varten kunnan on nimettävä yhteyshenkilö sekä laadittava vuoden kuluessa sopimuksesta toimintasuunnitelma, jossa esitetään toimet energiakäytön tehostamiseksi. Toimintasuunnitelma on hyväksyttävä vastuullisissa toimielimissä. Olen aloittanut uudessa työssä energiainsinöörinä Iilaakso Oy:n palveluksessa Työtehtävät ovat aluksi Iin kunnan ja Iilaakso Oy:n kiinteistöjen energian seurannan järjestäminen ja kiinteistöjen energiakatselmukset. Vuoden 2012 tavoitteena on laatia energiatehokkuussopimus työ- ja elinkeinoministeriön ja Iin kunnan kesken. JUKKA HÄRKIN energiainsinööri Puh Iilaakso Oy

2 2 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/2012 Otteita liikelaitosten toimintakertomuksista Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitos aloitti toimintansa Ateria- ja tilapalveluliikelaitos jaettiin neljään palvelualueeseen, joita ovat hallinto, ateriapalvelut, kiinteistöpalvelut ja puhdistuspalvelut. Hallinnon tehtävänä on vastata kokonaisuudessaan toiminnasta. Ateriapalvelut tuottavat suositusten mukaisia ateriapalveluita palvelusopimusten mukaisesti. Kiinteistöpalvelut huolehtivat kiinteistöjen päivittäisestä kiinteistöhoidosta ja kiinteistöpäivystyksestä sekä vastaavat kunnan suoraan omistamien asuntojen isännöinnistä. Puhdistuspalvelut hoitavat sopimuksen mukaisia ylläpito- ja perussiivouksia oli Iissä monenlaisten tapahtumien päivä. Silloin avattiin erilaisten juhlallisuuksien ohessa myös uusi yhteispalvelupiste. Iin maistraatissa vihittiin ensimmäinen pari kello Sormuksiin oli mahdollista saada teksti: Ii, Konsta ja Eva-Maria Immonen suunnittelivat menevänsä salaa naimisiin, mutta pienestä intiimistä vihkihetkestä tulikin valtakunnallinen mediatapahtuma, kun tahdon -sanomisen kellonajaksi ja paikaksi oli valikoitunut pelkkiä viivoja. Kuva: Pekka Peura/Kaleva Iin tilinpäätös 2011 ON plussalla Liikelaitoksen sisäiset asiakkaat olivat pääsääntöisesti kunnan kouluja ja päiväkoteja. Ulkoisia asiakkaita olivat Oulunkaaren laitokset. Ateriapalvelut tuottivat lounasaterioita noin kappaletta, josta vajaa oli ulkoista myyntiä. Aamu- ja välipaloja tehtiin vajaa ja päivällisiä noin ateriaa. Kiinteistöpalveluiden hoitamien kiinteistöjen neliömäärä oli noin neliötä ja puhdistuspalvelut siivosivat reilun kerrosneliön alueet vuoden aikana. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitoksen palveluksessa on yhteensä 67 henkilöä. Hallinnossa on ollut yksi johtaja, ateriapalveluissa ateriapalveluesimies, yhdeksän kokkia ja 11 ruokapalvelutyöntekijää sekä kymmenen palvelutyöntekijää, jotka tekevät osan työajasta keittiötyötä ja osan puhdistustyötä. Kiinteistöpalveluilla on ollut kiinteistöpalveluesimies ja 10 kiinteistöhoitajaa. Puhdistuspalveluilla oli puhdistuspalveluesimies ja 22 puhdistuspalvelutyöntekijää sekä yksi palveluvastaava, joka hoiti puhdistuspalveluesimiehen tointa koko vuoden. Taloushallinnon, palkkalaskennan ja atk-huollon palvelut ostetaan seudulliselta kuntapalvelutoimistolta. Liikelaitoksen johtaja on Jaana Honkanen. teksti HELENA SIPOLA Viime vuoden lopussa on kulunut viisi vuotta Kuivaniemen ja Iin kuntaliitoksesta. Tämä aika on ollut muutosten aikaa. Toimintamenojen kasvua on suhteutettu tulojen muutoksiin taloudentasapainottamisohjelmalla. Nyt talouden tervehdyttämistoimenpiteet alkavat näkyä nyt kunnan taloudessa. Iin kunnanhallituksen valmistelema vuoden 2011 tilinpäätös on ylijäämäinen. Iin kunnan ja liikelaitosten yhteinen ylijäämä nousee 2,7 miljoonaan euroon. Hyvään tuloksen muodostumiseen vaikutti toimintamenojen alitus 1,2 miljoonalla eurolla, verotulojen nousu 0,9 miljoonalla eurolla ja valtionosuuksien lisäys 0,3 miljoonalla eurolla talousarvioon verrattuna. Myös rahoituskulut alenivat budjetoidusta 0,3 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveysmenot Oulunkaaren kuntayhtymä tuotti Iin kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut, joihin oli budjetoitu 25 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoito toteutui budjetoidusti 9,1 miljoonaa euroa, ja oman tuotannon nettokustannukset alittavat budjetoidun 0,5 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot ovat 47 % koko kunnan toimintamenoista. Merkittävänä toiminnallisena muutoksena oli viime vuoden alussa toimintansa käynnistäneet liikelaitokset. Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitos tuottaa ateria-, puhdistus- ja kiinteistönhoitopalveluita ja Ii-instituutti liikelaitos tuottaa kirjasto-, kulttuuri-, kansalaisopisto-, tapahtuma- ja nuorisopalveluita. Uusia investointeja Iin kunnan investointimenot olivat 3,0 miljoonaa euroa. Suurimmat investointikohteet viime vuonna olivat Ojakylän koulun rakentaminen ja Valtarin koulun mattojen uusiminen. Näihin investointeihin käytettiin miljoona euroa, myös terveyskeskuksen uuden osan rakentaminen aloitettiin viime vuonna. Iin vesiliikelaitoksen merkittävimmät investoinnit olivat viemäröintien saneeraukset, joihin käytettiin yhteensä 0,4 miljoonaa euroa ja jotka toteutuivat budjetoidun mukaisesti. Viime vuonna aloitettiin Oulun siirtoviemärin suunnittelu ja rakentaminen Ii-Haukipudas välille. Haukiputaalta siirtoviemäri jatkuu edelleen Oulun Taskilan jätevedenpuhdistamolle. Hankkeen rakennuttajana toimii sopimuksen perusteella Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus. Koko hankkeelle saadaan 0,7 miljoonaa euroa valtion rahoitusta. Koska investointimenot jäivät ennakoitua pienemmiksi ja käyttötalousmenot alittuivat ja tulot ylittyvät, ei kunta ottanut ollenkaan pitkäaikaista lainaa vuonna 2011, sen sijaan lainoja lyhennettiin 2,8 miljoonalla eurolla. Jokaista iiläistä kohti on kunnalla velkaa euroa. Iin kunnan asukasluku kasvoi viime vuonna 108 asukkaalla. Vuosittainen väkiluvun kasvu on ollut yhden prosentin luokkaa jo useamman vuoden. Uusia omakotitalon rakennuslupia myönnettiin viime vuonna 49 kappaletta, joista 10 oli paritalolle myönnettyä lupaa. Viime vuonna pidettiin Iin juhlapäivä Samana päivänä avattiin virallisesti Iin kunnan yhteispalvelupiste, jolle on annettu nimeksi Ii-piste. Palvelupiste antaa kuntalaisille yleisneuvontaa ja julkishallinnon viranomaispalveluja keskitetysti yhdestä paikasta ja johon kaikki kuntalaiset ovat tervetulleita. Iin vesiliikelaitoksen vuoden 2011 tärkeiksi toiminnallisiksi tavoitteiksi asetettiin: - jätevedenpuhdistamon käsittelyn saattaminen ympäristölupapäätöksen tasolle - viemäriverkoston saneerausten painopistealueiden valinta ja töiden aloitus yhteistyössä kunnan teknisen toimen / katujen saneerauksen kanssa - tavoitteeksi on lisäksi asetettu kunnalle maksettavan peruspääoman koron 4 % nostaminen 5 %:iin. Uusia liittymissopimuksia tehtiin vuoden 2011 aikana 76 kpl, joista: - vesi- ja viemäriliittymiä 49 pääasiassa asemakaava-alueille ja kaksi (2) Pohjois-Iin alueelle uusiin kiinteistöihin - vesiliittymiä 19 asemakaava-alueiden ulkopuolelle - viemäriliittymiä kahdeksan (8), joista 5 vanhoihin ja yksi (1) uuteen kiinteistöön Pohjois-Iin urakka-alueelle. Muun muassa kiinteistökauppojen johdosta hyväksyttiin liittymissopimusten siirtoja noin 170 kpl. Vesiliikelaitoksen asiakkaana oli noin 7230 henkilöä. Vesihuoltolaitoksen palveluksessa oli vuoden alussa 3,5 henkilöä. Kun uusi asentaja aloitti , henkilöstön kokonaismäärä oli 4,5. Taloushallinnon, palkkalaskennan ja atk-huollon palvelut ostetaan seudulliselta kuntapalvelutoimistolta sen eri toimipisteistä (Kuivaniemi, Ii, Utajärvi). Vesiliikelaitoksella ei ole omaa rakennuskalustoa, vaan palvelut ostetaan yksityisiltä yrittäjiltä. Samoin erikoislaitehuolto, sähkölaitehuolto, kaukokäyttöjärjestelmän/valvonnan huolto ostetaan alan erikoisliikkeiltä. Myyntilaskutus siirrettiin syksyllä takaisin kuntaan seudulliselta kuntapalvelutoimistolta. Tehtävää hoitaa koulutoimiston ja vesiliikelaitoksen yhteinen toimistosihteeri. Kuntaan virkasuhteessa oleva kunnallistekniikan päällikkö on hoitanut ostopalveluperiaatteella laitoksen johtajan tehtäviä; arvioitu työmäärä 50 % koko työajasta. Vesiliikelaitoksen johtaja on Pekka Paaso. (LS)

3 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/ Ii-instituutti ON VAPAA-AJAN TAVARATALO Ii-instituutti syntyi vuoden 2011 alussa yhdistämällä kolmen eri organisaation toiminta saman liikelaitoksen alaisuuteen. Ensimmäinen toimintavuosi oli työntäyteinen. Tavanomaisten palveluiden tuottamisen ohella piti luoda yhteinen työkulttuuri ja toimintamalli. Liikelaitoksen johtaja Tarja Rahkola pitää Iiinstituutin syntymistä hyvänä ratkaisuna, vaikka ulospäin organisaatiomuutos on varmasti kuntalaisia hämmentänytkin. Rahkola sanoo, että siksi muutoksesta ja palveluista on tiedotettu aktiivisesti. Yksi näkyvä osa tiedotusta on Ii Happens -esite, joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuoden 2011 alkupuoliskolla. Esite ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja siihen kootaan kaikki Ii-instituutin palvelut ja tapahtumat. Liikelaitoksen palvelut käsittävät kansalaisopiston, taidekoulun, nuorisotyön ja KulttuuriKauppilan -toiminnat sekä kulttuuripalvelut, museot, liikuntapalvelut, matkailutapahtumat, Huilingin kahvilatoiminnan sekä kirjastopalvelut Iissä, Kuivaniemellä ja kirjastoautossa. Kulttuuri Kirjasto, kansalaisopisto ja kulttuuripalvelut järjestivät vuoden mittaan monenlaisia kulttuuripalveluita ja -tapahtumia sekä toteuttivat useita hankkeita. Liikunta- ja tapahtumaosasto toimi aktiivisesti koko vuoden. Uutena kulttuuritapahtumana oli syksyllä pidetty Valto Pernu Photo Marathon. Ii-instituutti oli mukana myös Ii tapahtuman järjestelyissä ja päivän ohjelmissa. Yhteistyössä Iin kunnan teknisten palveluiden kanssa toteutettiin Iin kulttuurimaisemareitti -EUhanke, jossa rakennettiin Iin vanhasta Haminasta KulttuuriKauppilaan kulttuuripolku. Reitin varrelle sijoitettiin alueen kulttuurihistoriasta kertovia opastauluja, Tarja Rahkola kertoo. Kansalaisopiston, taidekoulun ja kulttuuripalveluiden yhteisenä keskeisenä tavoitteena vuonna 2011 oli taidekoulun, ala- ja yläkoulujen sekä lukion kattavan kansainvälisen kuvataiteen oppimisympäristön suunnittelu ja hankkeistaminen. Iin kulttuuriopetuksen innovaatiojärjestelmä -hankkeeseen saatiinkin tänä vuonna rahoitus, ja hanke alkaa huhtikuun alussa, aiheesta lisää jutussa Pilottina taidekasvatusmalli. Nuoret ja liikunta Yhtenä suurena huolenaiheena Ii-instituutti on nähnyt nuoret. Nuorten puolesta on tehty työtä muun muassa laaja-alaisessa Huoli-työryhmässä. Työn tuloksena on laadittu nuorisotyön kehittämissuunnitelma, jonka Ii-instituutin johtokunta hyväksyi viime vuoden joulukuussa. Liikuntapalvelut ovat niin ikään yksi tärkeä painopistealue Ii-instituutin toiminnassa. Yhtenä suurena muutoksena liikuntapalveluihin organisaatiomuutoksessa tuli se, että Iin kunnan tekniset palvelut vastaavat nyt liikuntapaikoista ja niiden kunnossapidosta. Ii-instituutti puolestaan pyrkii siihen, että ihmiset liikkuvat sekä iloksi että terveyden tähden. Resurssit Ii-instituutti -liikelaitoksessa työskentelee yhteensä 16,3 päätoimista työntekijää, jotka siirtyivät vanhoina työntekijöinä Iin kunnasta ja Iilaakso Oy:stä instituuttiin. Lisäksi Ii-instituutissa työskentelee vuosittain noin 100 tuntiopettajaa ja muita tuntityöntekijöitä. Meillä on valtavan hyvä työilmapiiri, mikä auttaa tuottamaan palveluita tehokkaasti, Tarja Rahkola sanoo ja lisää, että toki kipeitäkin asioita on pitänyt ratkoa. Haastateltavaa on helppo uskoa. Kasvatustieteiden maisteri Tarja Rahkolan koulutustausta ja ammattimainen ote työhön tukee ulkopuolisen silmin tarkasteltuna hyvin liikelaitoksen johtajan toimenkuvaa. Psykologian lukeminen ja työnohjauksen oppeihin perehtyminen ovat varmasti käytännön työn lisäksi kasvattaneet Tarja Rahkolaa siten, että hänellä on kyky käsitellä myös ristiriitoja. Tämän Rahkola itsekin tunnustaa todeksi. Ihmiset ovat meillä nyt omilla paikoillaan. Myös itse olen sopivalla tuolilla, tämän organisaation johtaminen on minulle sopivaa, hän sanoo mutkitta ja kertoo pitävänsä työstään. Myös talous on tärkeää Ensimmäisen vuoden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutettiin erinomaisesti. Ii-instituutti myös käynnisti useita uusia projekteja, joiden kautta saatu rahoitus mahdollisti uusien ja ennakkoluulottomien hankkeiden eteenpäin viemistä. Liikelaitoksen vuoden 2011 liikeylijäämä ennen rahoituseriä oli euroa. Ii-instituutti noudattaa Iin kunnan sisäisen valvonnan ohjeita. Kiitoksen hyvin käynnistyneestä toiminnasta Tarja Rahkola antaa Iin kunnanhallituksen nimeämälle Ii-instituuttityöryhmälle, jonka hyviin suunnitelmiin toimintaa on ollut hyvä rakentaa. Kaksi muuta Iin kunnan vuoden 2011 alussa perustettua liikelaitosta ovat Iin ateria- ja tilapalveluliikelaitos ja Iin vesiliikelaitos. LEILA SILTANEN Rahkola luonnehtii itseään sopivasti virkamiestyypiksi, joka pystyy päästämään myös itsensä irti tarvittaessa.

4 4 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/2012 Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa vastauksia nuoren mieltä askarruttaviin kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut. Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. (Opetusministeriö, 2012) 1. Mitä etsitte? Sanna: Etsin alle 29 v nuoria, jotka ovat vailla työ- tai opiskelupaikkaa. Paula: Etsimme myös syrjäytyneitä tai syrjäytymisuhan alla olevia nuoria sekä koulu- ja armeijapudokkaita. 2. Mistä teidät löytää? jia kuten media. Lapsille ja nuorille on paljon erilaisia houkutuksia, ja vanhemmilla on kova haaste pitää lapsen ja nuoren kasvu sekä toiveet järkevissä rajoissa. Kaikkea ei kannata kokeilla, vaikka kaverit kokeilisivat. Paula: Olen samoilla linjoilla Sannan kanssa. Nykyvanhemmat ovat myös hyvin kiireisiä. Nuorelta kannattaisi kysyä päivittäin Mitä kuuluu?. Vaikka se saattaa sillä hetkellä ärsyttää niin nuori kyllä jälkikäteen osaa arvostaa vanhempaansa välittämisestä! Vaaranpaikkoja on paljon enemmän kuin esimerkiksi kymmenen tai parikymmentä vuotta sitten. Kerron nuorille, kun he suunnittelevat minne he menisivät, että koti on monesti se paras paikka. 5. Koko kylä kasvattaa kasvattaako? Sanna: Ii on pieni paikka, joten nuoret tunnetaan. Yhteisöllisyys näkyy positiivisella tavalla. On hyvä olla huolissaan myös toisesta se kertoo välittämisestä. On hyvä puskea nuori oikealle tielle. Iissä nuori ei pääse niin hukkaan kuin isommalla paikkakunnalla. Paula: Olen täysin samaa mieltä Sannan kanssa. Kun koko kylä kasvattaa, niin huolet tulevat paremmin jaetuksi ja nuorista pidetään hyvin huolta. 6. Sosiaalisen median merkitys? Sanna: Sosiaalinen media voi olla vaaranpaikka. Sosiaalista mediaa pystytään käyttämään myös kiusaamisen välineenä niin, että sitä eivät vanhemmat tai opettajat huomaa. Toisaalta Facebookissa nuoret saavat yhteyden esim. Etsiviin, joten silläkin on hyviä puolia. Paula: Nykyään nuoret viettävät paljon aikaa Facebookissa. Tämä vähentää ns. normaalia kanssakäymistä vanhempien ja kavereiden kanssa. Ylös, ulos ja lenkille eli enemmän tekemistä ja vähemmän tietokoneella oloa. Netti ei ole koko elämä. Olemme nykyaikaisia etsiviä, ja meidätkin löytää Facebookista profiililla Paula ja Sanna Etsivät Ii. 7. Mikä on parasta työssäsi? Sanna: Parasta on, kun saa tehdä töitä nuorten kanssa. Sitten kun yhteistyö toimii ja luottamussuhde kehittyy, se on työstä paras palkinto. Paula: Parasta tässä työssä ovat nuoret itse. Kahta samanlaista työpäivää ei ole jokainen päivä on erilainen. Nuoret ovat niin aitoja. Kun nuori ohjautuu eteenpäin niin, että siitä on hänelle hyötyä. Lisäksi ehdottomasti viikon huippuhetkiin kuuluvat munkkikahvit JoPo-luokan kanssa. 8. Mikä on haastavinta työssäsi? Sanna: Haastavinta on se, että jos nuorta ei tavoita. Jos tavoittaa kerran ja sen jälkeen ei saa nuorta kiinni ja kuule hänestä pitkään aikaan se turhauttaa ja herättää myös huolta etsivässä. Motivaation herättäminen omaan tulevaisuuteen on joskus todella haasteellista mutta sitten kun se herää, niin todella palkitsevaa sekä nuorelle että etsivälle. Sanna: Puolet työajastani ohjaan Starttipajalla nuoria. Minut tavoittaa Nätteporin alakerrasta toimistolta ja lisäksi olen tavoitettavissa Facebookissa päivittäin. Paula: Toimistopäivinä olen Nätteporin alakerrassa. Muina aikoina olen nuorisotiloilla Majakassa tai Parkissa. Vierailen säännöllisesti myös JoPoluokassa. Olen vähän siellä sun täällä tarpeen mukaan. Paula: Joitakin nuoria ei saa millään kiinni se luo työhön haastetta. Jos on sovittu tapaaminen ja nuori jättää tulematta, niin se harmittaa nuoren kannalta. Joidenkin nuorten kohdalla luottamuksen syntyminen ottaa aikansa vaaditaan useita puheluita, tekstiviestejä ja tapaamisia. Etsivän työ on siis haastavaa, mutta myös hyvin palkitsevaa. 9. Motot? 3. Miten nuoret ovat ottaneet teidät vastaan? Sanna: Jokainen päivä on uusi mahdollisuus! Sanna: Hyvin. Aluksi nuoret ihmettelivät, että kuka oikein ottaa yhteyttä. Apu otetaan kuitenkin yleensä vastaan, ja meitä ei koeta viranomaisiksi mitä me emme olekaan etsivinä. Etsivät ovat matalan kynnyksen palvelu nuorille. Paula: Pääosin meidät on otettu vastaan positiivisesti aluksi on kuitenkin pientä varautuneisuutta. Nuoret ovat kuitenkin jo oppineet tuntemaan meidät. Tätä kuvaa hyvin se, että syksyllä nuokkareilla kuuli nuorten suusta: Hei, etsivä-paula!, nyt ollaan jo sinut ja nuoret kutsuvat minua tuttavallisesti Paulaksi. 4. Mitä on vanhemmuus vuonna 2012? Sanna: Vanhemmuus on haastavaa. Nuorten elämä on erilaista, kun maailma on muuttunut. On ns. kasvatta- Iissä alle 29-vuotiaiden nuorten parissa etsivänä työskentelee Sanna Joensuu ja alle 18-vuotiaiden nuorten kanssa etsivänä työskentelee Paula Päkkilä. Sannaan ja Paulaan voivat ottaa yhteyttä niin vanhemmat, kaverit kuin nuoret itsekin. Uutena yhteydenottomuotona Etsiville on tulossa sähköinen yhteyden ottolomake Iin kunnan nettisivuille, jota kautta Etsiviin saa nopeasti ja helposti yhteyden. Paula: Ai metsäkoneet esim. Ponsse mun pari kaveria on Pudiksessa motokuskeina:) 10. Mitkä ovat lempikirjanne? Sanna: Coelho, Alkemisti. Paula: Nicholas Sparks, Tex Willer ja Aku Ankka. 11. Mitä harrastatte? Sanna: Joskus liikun, mutta pääosin vietän aikaa perheen kanssa oleillen. Paula: Harrastan virkkausta ja kutomista, jotta Parkin torkkupeitto valmistuisi nopeammin. Jos aikaa jää, niin käyn kuntosalilla, hiihtämässä ja uimassa. Lisäksi hoidan karvanaamoja. RIITTA RÄINÄ

5 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/ PILOTTINA TAIDEKASVATUSMALLI Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi Iin kunta käynnistää Iin kulttuuriopetuksen innovaatiojärjestelmä -hankkeen, jossa kehitetään valtakunnallisesti ainutlaatuinen taidekasvatusmalli. Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskuksen tukeman ESR-hankkeen aikana käynnistetään järjestelmä, joka tuottaa peruskoulut kattavan, asuinpaikasta riippumattoman kuvataideopetuksen kokonaisuuden, joka tähtää Suomen ensimmäisen kansainvälisen taiteen lukion avaamiseen. Hanke tuottaa jokaisella alakoululla jokaisen ikäryhmän kattavan kuvataideryhmän yhteistyössä taidekoulun kanssa; oppilas-ammattitaiteilija -vuorovaikutuksen yläkoulun kuvataiteen pakollisen kurssin yhteydessä ja yläkoulujen kuvataidepainotteisuuden; Iihin ainutlaatuisen, vetovoimaisen kansainvälisen kuvataiteen lukion; työpajatoimintaan uusia toimintamalleja taidekasvatuksesta sekä kaikille kunnassa työskenteleville opettajille täydennyskoulutusta kansainvälisestä taiteesta. Tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia sekä lapsiperheiden viihtymistä Iissä. Hankkeessa myös hyödynnetään kunnassa jo olemassa oleva kansainvälinen taideosaaminen, jonka taidekeskus KulttuuriKauppilan residenssivieraat tuovat mukanaan. Lisäksi pyritään alueellisen saavutettavuuden ja vetovoimaisuuden vahvistamiseen. Huhtikuun alussa käynnistyvä hanke jatkuu saakka. Tavoitteena on, että syksyllä 2014 koko järjestelmä on käytössä kaikilla kunnan kouluasteilla. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on , josta kunnan ylimääräinen rahoitusosuus on arviolta Hanketta vetämään on valittu espoolainen filosofian tohtori Juha Oravala, joka aloittaa tehtävässään LEENA LÄMSÄ AJANKOHTAISTA Ii-instituutista koonnut RIITTA RÄINÄ KESÄNÄYTELMÄÄN ETSITÄÄN AVUSTAJIA Kansalaisopiston näytelmäryhmä etsii markkinaväkeä tulevan kesän näytelmään. Rinkelinmyyjiä, helppoheikkejä, laulajia, tanssijoita, silmänkääntäjiä, jonglöörejä, nuorallatanssijoita ja tavallisia torikauppiaita. Kaikenikäiset ja -kokoiset ovat tervetulleita mukaan! Tule tiedotus- ja ilmoittautumistilaisuuteen Iin työväentalolle sunnuntaina klo 12. Lisätietoja antaa näytelmäryhmän ohjaaja Anna-Kaisa Järvi, p AVUSTUKSET HAETTAVINA Ii-instituutilta klo mennessä voi hakea seuraavat avustukset: Kulttuurin yleis- ja kohdeavustukset Liikunnan ja nuorisotyön yleisavustukset Ii-instituutin avustushakemuksen saat internetistä osoitteesta ja sen voi jättää Nätteporin alakertaan toimistolle tai postittaa osoitteeseen Ii-instituutti, PL 24, Ii (Kuoreen merkintä, mitä avustusta haet). Huomioitavaa on, että Ii-instituutin tapahtuma-, liikunta- ja nuorisotyön kohdeavustuksia voi hakea jatkuvana niin kauan kuin avustusmäärärahoja on jäljellä. Lisätietoa: Kulttuurin yleis- ja kohdeavustukset: Leena Lämsä p Liikunta- ja tapahtuma-avustukset: Tapio Rissanen p ja Riitta Räinä p Nuorisotyön avustukset: Pekka Suopanki p LÄHDE MUKAAN KÄDENTAITOMESSUILLE! Iin kansalaisopisto järjestää retken Rovaniemen kädentaitomessuille lauantaina Lähtö on Nätteporista aamulla klo 8 ja paluu samana iltana viimeistään klo 20. Kuivaniemeltä otetaan ihmiset kyytiin sopimuksen mukaan. Matkan hinta on (riippuen lähtijöiden määrästä) ja lippu messualueelle maksaa 8. Kädentaitomessuilla voit tutustua kotimaisten kädentaitajien tuotteisiin sekä hankkia itsellesi tarvikkeita ja työvälineitä. Matkalla on mahdollisuus tutustua myös muihin Rovaniemen kulttuurikohteisiin, kuten Arktikumiin tai Korundiin. Ilmoittautumiset kansalaisopistoon ii.fi tai ). HAKU TAIDEKOULUUN ON ALKANUT Iin taidekouluun otetaan jokakeväiseen tapaan uusia oppilaita. Syksyllä alkavaan opetukseen voivat hakea eri-ikäiset lapset ja nuoret. Vuonna 2006 syntyneille tarjotaan varhaisiän valmentavia opintoja, jotka jakautuvat eri taiteenaloihin ja auttavat oppilaita valitsemaan oman taiteenalansa. Vanhemmat oppilaat jaetaan iän mukaan omiin ryhmiinsä. Taidekouluun voivat hakea niin entiset kuin uudetkin oppilaat. Iin taidekoulussa järjestetään taiteen perusopetusta, jolla tarkoitetaan tavoitteellista ja vuosittain etenevää eri taiteenalojen opetusta. Iissä taiteen perusopetusta annetaan kuvataiteessa, käsityössä ja musiikissa. Lisätiedot ja hakuohjeet: www. ii.fi/taidekoulu HAKU KANSALAISOPISTON SOITONOPETUKSEEN ALKANUT Haku kansalaisopiston soitonopetukseen lapsille, nuorille ja aikuisille mennessä samalla lomakkeella kuin taidekoulun musiikinopetukseen. / kansalaisopisto / lomakkeet. Lomakkeen voi palauttaa sähköpostin liitetiedostona tai opiston toimistoon Jokisuuntie 2. Postiosoite PL 24, Ii. Palautusohjeet myös lomakkeessa. HAKUOHJEET MUSIIKIN KESÄKURSSEILLE Iin lauluviikon kurssit: Lied-duokurssi, Laulun mestarikurssi, kaksi laulukurssia Lisätietoja ja lomakkeet: CVT-kurssi Lisätietoja: Ilmoittautuminen: / kansalaisopisto / kurssit / musiikki p tai p NUORISOTYÖ TIEDOTTAA Ii-instituutti liikelaitoksen Nuorisotyö järjestää suosittuja uimakouluja Haukiputaan Vesijatulissa kesällä 2012 viikolla 23. Kesäkerhoja suunnitellaan parasta aikaa, kertoo nuorisotyövastaava Pekka Suopanki. Kesäkerhojen ohjelmassa pyritään ottamaan huomioon eri-ikäiset lapset ja nuoret. Kesäkerhot suunnataan alakouluikäisille lapsille. Nuorisotilat Majakka ja Parkki ovat avoinna keväällä tiistaista perjantaihin klo Nuorisotilojen kesätauko alkaa toukokuun puolessavälissä ja ne avaavat ovensa jälleen syyskuun alussa. Nuorisotyötiimi on kuitenkin mukana kaikissa Ii-instituutin koko perheen tapahtumissa ja retkissä kesällä KIRJASTO TIEDOTTAA LASTEN KIRJOJEN varaaminen on nyt ilmaista. Varauksen noutomaksu ei enää koske lasten ja nuorten kirja-aineistoa. Tämä koskee myös seutuvarauksia. Voit siis varata lasten ja nuorten kirja-aineistoa Iin kirjastojen lisäksi myös muista OUTI-kirjastoista maksutta. Maksu jää kuitenkin voimaan DVD- ja bluray-levyille, CD-ROM-levyille sekä konsolipeleille ALKAEN lainaaminen Iin kirjastoissa on mahdollista vain kirjastokortilla. Esimerkiksi ajokortilla tai Kela-kortilla ei toukokuusta alkaen voi enää lainata. Niille asiakkaille, jotka ovat käyttäneet lainaamiseen muuta kuin kirjastokorttia, tehdään toukokuusta alkaen uusi OUTI-kirjastokortti maksutta. Muistathan, että myös Oulun kaupunginkirjasto on yksi OUTI-kirjastoista. Mikäli sinulla on Oulun kirjastokortti OUTI-kortin lisäksi, tarvitset jatkossa asioimiseen vain yhden kirjastokortin. Päivitä kirjastokorttiasiasi ajan tasalle! OUTI-KIRJASTOJEN VERKKOKIRJASTO löytyy osoitteesta Siellä voit selata OUTI- kirjastojen laajaa kokoelmaa. Lisäksi voit kirjautumalla katsella omia tietojasi sekä tehdä varauksia paikalla tai lainassa olevaan aineistoon. Kirjautumiseen tarvitset kirjastokortissa näkyvän asiakastunnuksesi lisäksi kirjastosta saatavan salasanan. Voit itse tilata mistä tahansa OUTI-kirjastosta paikalla olevaa aineistoa seutulainaksi verkkokirjaston kautta ja noutaa sen haluamastasi kirjastosta. Tämä seutulainapalvelu maksaa 0,50 /nide. Seutulainaus ei kuitenkaan koske Kuivaniemen kirjastoa kuljetustilanteen vuoksi. KURSSIKALENTERI Pesäpallo 90 vuotta! luento pesäpallon historiasta klo Huilingissa. Miksi pesäpallo keksittiin ja miten se kehittyi nykyiseen muotoonsa. Luennoitsija Pertti Huovinen. Vapaa pääsy. Tervetuloa! Iin lausuntaryhmän 30-vuotisjuhla klo alkaen Iin työväentalolla. Runoja vuosien varrelta. Mukana myös Iin laulupelimannit. Vapaa pääsy. Tervetuloa. Paju- ja risutyökurssi Oijärven Sampolassa 4.5. klo alkaen, seuraavat kokoontumiskerrat 6.5., ja Kurssimaksu 28. Ilm mennessä. Betoniesineitä puutarhaan Nätteporissa klo ja klo Muutama paikka vapaana. Kurssimaksu 12. Ilm mennessä. Turvebetonista puutarhan katseenvangitsijoita Kuivaniemen aseman koululla klo ja klo Kurssimaksu 12. Ilm mennessä. Turvebetonista puutarhan katseenvangitsijoita Nätteporissa klo ja 1.6. klo Kurssimaksu 12. Ilm mennessä. Koko opinto-ohjelman löydät sivulta: kohdasta vapaa-aika / kansalaisopisto / kurssit, jonka kautta voi myös ilmoittautua. Kansalaisopiston toimisto sijaitsee Iin kunnanvirastolla. Päätoimiset opettajat tavoittaa Nätteporista. Lisätietoa: Ii-instituutti liikelaitos, Iin kansalaisopisto p tai sähköpostilla NÄYTTELYT Yli-Iin lasten ja nuorten kuvallisen ilmaisun ryhmien töitä esillä Yli-Iin kirjastossa kirjaston aukioloaikoina. Kuivaniemen lasten ja nuorten kuvataidenäyttely huhtikuun ajan Kuivaniemen kirjastossa kirjaston aukioloaikoina. Iin Taidekoulun oppilastyönäyttely avoinna Iin kirjastossa ajalla Tervetuloa!

6 6 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/2012 TAPAHTUMAKALENTERI Satutuokio Kuivaniemen kirjastossa ti klo Kuivaniemen kirjastossa pidetään satutuokio lapsille kerran kuukaudessa. Satutuokioilla luetaan erilaisia satuja ja tarinoita, kuunnellaan iloista musiikkia, loruillaan ja muuta mukavaa! Lisätietoa: Kuivaniemen kirjastosta p Sanan ja sävelen ilta ti klo 19. Paikka: Iin kirkko. Hiljaisen viikon musiikillinen ilta. Mukana Cadenza-kuoro, yksinlaulua ja urkumusiikkia. Lisätietoa: Iin seurakunnan musiikkityö/kanttorit p Satutuokio Iin pääkirjastossa to klo Paikka: Nättepori. Iin pääkirjastossa pidetään satutuokio lapsille kerran kuukaudessa. Satutuokioilla luetaan erilaisia satuja ja tarinoita, kuunnellaan iloista musiikkia, loruillaan ja muuta mukavaa! Lisätietoa: Iin pääkirjastosta p Nätteporista, Iin kunnanviraston Ii-pisteestä, Kuivaniemi-talolta tai Movesta. Vie minut - laulustudion opiskelijoiden kevätkonsertti ke 2.5. klo Iin työväentalolla, bändi säestää, väliajalla maksullinen virvoketarjoilu. Liput 5 euroa. Lisätietoa: Ii-instituutti Jari Ruonala p Pesäpalloon lajitutustuminen ke klo Iin pesäpallokenttä ja to klo Kuivaniemen Aseman urheilukenttä. Max. 20 henk./ryhmä. Omalla kyydillä. Ilm. viim. viikkoa ennen p Lisätietoa Iin Urheilijat p Kuluje Ölövinä Pökisä - KKI kuntokampanja Hanki IiCard ennen ilmoittautumista Ii-instituutin Liikunta- ja tapahtumatoimistolta Nätteporista, Iin kunnanviraston Ii-pisteestä, Kuivaniemitalolta tai Movesta. Keilailuun lajitutustuminen ti klo Oulun Keilahalli. Max. 16 henk. Omalla kyydillä. Ilm. viim. viikkoa ennen p Lisätietoa Oulun Keilahalli p Kuluje Ölövinä Pökisä - KKI kuntokampanja Hanki IiCard ennen ilmoittautumista Ii-instituutin Liikunta- ja tapahtumatoimistolta Nätteporista, Iin kunnanviraston Ii-pisteestä, Kuivaniemi-talolta tai Movesta. Pilkkikilpailut su klo Huom! Jäävaraus soittele, mikä on jäätilanne. Paikka: Lainepudas, Ii. Lisätietoa: Iin Kalamiehet ry, Lauri Honkanen p Kevätkonsertti ti klo Yli-Iin Vorellissa. Kansalaisopiston ja taidekoulun opiskelijat ja ryhmät esiintyvät. Vapaa pääsy. Lisätietoa: Ii-instituutti Jari Ruonala p Kevätkonsertti ke klo Kuivaniemen koululla. Kansalaisopiston ja taidekoulun opiskelijat ja ryhmät esiintyvät. Vapaa pääsy. Lisätietoa: Ii-instituutti Jari Ruonala p Kevätkonsertti to klo Haminan koululla. Kansalaisopiston ja taidekoulun opiskelijat ja ryhmät esiintyvät. Vapaa pääsy. Maksullinen virvoketarjoilu, järjestää Haminan koulun vanhempainyhdistys. Lisätietoa: Ii-instituutti Jari Ruonala p Lasten laulutapahtuma to klo 19. Paikka: Iin seurakuntatalo. Laulamme yhdessä lasten hengellisiä lauluja. Mukana laulattamassa Haminan koulun kuoro ja Iin seurakunnan lapsikuoro. Lisätietoa: Iin seurakunnan musiikkityö/kanttorit p Tapahtumakalenterin tiedot ajalta on poimittu Ii kalenterista osoitteesta: Seuraava tapahtumakalenteri julkaistaan ja jaetaan kaikkiin talouksiin Iissä ilmestyvässä Iin Hyvät Tuulet -lehdessä saakka, joten käy ilmoittamassa tapahtumasi osoitteessa: tapahtuma Satutuokio Iin pääkirjastossa to klo Paikka: Nättepori. Iin pääkirjastossa pidetään satutuokio lapsille kerran kuukaudessa. Satutuokioilla luetaan erilaisia satuja ja tarinoita, kuunnellaan iloista musiikkia, loruillaan ja muuta mukavaa! Lisätietoa: Iin pääkirjastosta p Kirkkoväärtin kolmas kortti pe klo 18. Paikka: Kuivaniemen nuorisoseurantalo. Liput 10, sis. kahvi. Lisätietoa: Ii-instituutti/ Iin kansalaisopiston näytelmäryhmä Kuivaniemen Roolinvaihtajat, Sanna Kluukeri p Kirkkoväärtin kolmas kortti la klo 18. Paikka: Kuivaniemen nuorisoseurantalo. Liput 10, sis. kahvi. Lisätietoa: Ii-instituutti/ Iin kansalaisopiston näytelmäryhmä Kuivaniemen Roolinvaihtajat, Sanna Kluukeri p Kirkkoväärtin kolmas kortti su klo 15. Paikka: Kuivaniemen nuorisoseurantalo. Liput 10, sis. kahvi. Lisätietoa: Ii-instituutti/ Iin kansalaisopiston näytelmäryhmä Kuivaniemen Roolinvaihtajat, Sanna Kluukeri p Sauvakävelyyn lajitutustuminen la klo Kuivaniemen Aseman urheilukenttä ja la klo Kauppakeskus Kärkkäinen. Max. 40 henk./ ryhmä. Omalla kyydillä. Ilm. viim. viikkoa ennen p Lisätietoa PoPLi p Kuluje Ölövinä Pökisä - KKI kuntokampanja Hanki Ii Card ennen ilmoittautumista Ii-instituutin Liikunta- ja tapahtumatoimistolta Nätteporista, Iin kunnanviraston Ii-pisteestä, Kuivaniemi-talolta tai Movesta. Piloxing lajitutustuminen la klo 12 Liikuntakeskus Move. Max. 20 henk. Omalla kyydillä. Ilm. viim. viikkoa ennen p Lisätietoa Move p Kuluje Ölövinä Pökisä - KKI kuntokampanja Hanki IiCard ennen ilmoittautumista Ii-instituutin Liikunta- ja tapahtumatoimistolta Nätteporista, Iin kunnanviraston Ii-pisteestä, Kuivaniemi-talolta tai Movesta. Sulkapalloon lajitutustuminen la klo Valtarin koulu ja su klo Kuivaniemen Aseman liikuntahalli. Max. 15 henk./ryhmä. Omalla kyydillä. Ilm. viim. viikkoa ennen p Lisätietoa AC Susikädet p Kuluje Ölövinä Pökisä - KKI kuntokampanja Hanki IiCard ennen ilmoittautumista Ii-instituutin Liikunta- ja tapahtumatoimistolta Satutuokio Kuivaniemen kirjastossa ti klo Paikka: Kuivaniemi-talo. Kuivaniemen kirjastossa pidetään satutuokio lapsille kerran kuukaudessa. Satutuokioilla luetaan erilaisia satuja ja tarinoita, kuunnellaan iloista musiikkia, loruillaan ja muuta mukavaa! Lisätietoa: Kuivaniemen kirjastosta p Kehonhuoltoon lajitutustuminen la klo 12 Liikuntakeskus Move. Max. 30 henk. Omalla kyydillä. Ilm. viim. viikkoa ennen p Lisätietoa Move p Kuluje Ölövinä Pökisä - KKI kuntokampanja Hanki IiCard ennen ilmoittautumista Ii-instituutin Liikunta- ja tapahtumatoimistolta Nätteporista, Iin kunnanviraston Ii-pisteestä, Kuivaniemitalolta tai Movesta.

7 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/ Terveysaseman laajennusosa etenee aikataulussa Iin terveysaseman uudisosan rakentamisen vuoksi terveysasemalle kuljetaan Suvantolantien kautta. Parkkipaikalta lähtiessä täytyy muistaa väistää Suvantolantien liikennettä ja pyörätiellä kulkevia. TULE YRITTÄJÄKSI Vatungin Pookiin Toistaiseksi sisäänkäynti on rakennuksen itäpäädystä, ja ilmoittautumishuone on sisääntulon jälkeen vasemmalla. Ilmoittautumiseen pääsee vuoronumerolla. Uudisosaan tulee lääkärien ja hoitajien vastaanottohuoneet, joista on aiemmin ollut pula. Uudet huonejärjestelyt mahdollistavat lääkäri-hoitaja-työparien tiiviimmän toiminnan. Aiemmin käytössä on ollut vain yksi ensiaputoimenpidehuone, mutta nyt tulossa on kolme toimenpidehuonetta, ensiapuhuone ja erillinen tarkkailuhuone. Palveluesimies Leena Törmänen uskoo, että elokuun lopussa valmistuvat asialliset tilat ovat suuri apu rekrytoinnissa ja houkuttavat hyviä lääkäreitä ja muita asiantuntijoita. Kun laajennus on valmis, alkaa vanhojen tilojen remontointi. Sen jälkeen saman katon alle muuttavat myös työterveyshuolto, puhe- ja toimintaterapia sekä mielenterveyspalvelut. Tällä hetkellä mielenterveyspalvelut ovat remonttia paossa Micropoliksen C-siivessä ja työterveyspalvelut ja puhe- ja toimintaterapia toimivat Iin keskustassa. Remontissa fysioterapia saa paremmat ryhmätilat ja asianmukaiset hoitohuoneet. Laboratorioon tulevat eriytetyt näytteenottotilat, jotta yksityisyys säilyy paremmin. Samalla varataan tila myöhemmin hankittavalle rasitus-ekg:lle. Henkilökunnalle on tulossa suurempi ruokailutila sekä kokoustila, jossa pitää videoneuvotteluita. Omahoidon kautta voi asioida netissä Remontista huolimatta terveysaseman ajanvarausnumero (08) toimii normaalisti. Kiireellisissä asioissa kehotetaan soittamaan kello Vasta kymmenen jälkeen on kiireettömien puheluiden aika, ja laboratoriovastauksia tulee kysyä vasta kello 13 jälkeen. Jos puhelimeen ei ehditä vastata, nauhoite neuvoo asiakasta jättämään takaisinsoittopyynnön. Pyyntö jätetään puhelimen 1-näppäintä painamalla, minkä jälkeen puhelu katkeaa itsestään. Puhelimeen ei tarvitse sanoa mitään. Internetsivulla voi kysyä kiireettömistä terveysasioista hoitajilta ja lääkäreiltä sekä varata laboratorioaikoja. Lisätietoja: vastaanoton palveluesimies Leena Törmänen, RIITTA MUHONEN IIN kuntatiedote 2/2012 Julkaisija: Iin kunta, Jokisuuntie 2, Ii Vaihde: (08) Neuvonta: Faksi: (08) Toimitus: Leila Siltanen, p Käyntiosoite: Iin Hyvät Tuulet, Iin Micropolis, Piisilta 1, Ii HYVÄT TUULET Taitto: Rantapohja Paino: Suomalainen Lehtipaino Seuraava Iin Hyvät Tuulet -lehti ilmestyy tiistaina Lehden teemana on Iin kesä. TILAISUUKSIA JA KOKOUKSIA Iin JHL ry KEVÄTKOKOUS klo 18 Kuivaniemen Kievarissa. Paikalla aluetoimitsija Risto Säkkinen. Kahvitarjoilu ja arvontaa. Tervetuloa! Rytmikäs avaus tulevalle kuntokampanjalle Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry:n Kuivaniemen kerho järjestää HYVÄNTEKEVÄISYYSTANSSIT Kuivaniemen Seuralla la klo Tule tanssimaan Markku Varangan orkesterin tahdissa. PUFFETTI TOIMII. Vapaaehtoinen pääsymaksu Kuivaniemen syöpäkerhon hyväksi! Tervetuloa joukolla mukaan! Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys ry, Kuivaniemen kerho KERHON KEVÄÄN PÄÄTÖSILTA Merihelmen kodalla ma klo 18 makkaranpaiston ja kahvittelun merkeissä. Lämpimästi tervetuloa! Kiinteistö Oy Vatungin Pooki tarjoaa Kuivaniemen Vatungin palvelusatamassa sijaitsevaa kahvila-ravintolaa innovatiiviseen yritystoimintaan. Kiinteistössä ja sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat tilat ja ympäristö antavat mahdollisuuksia monenlaiseen liiketoimintaan. Liiketoimintakonseptiin sopii erittäin hyvin palveluja, jotka on suunnattu matkailijoille, veneilijöille, jäällä ja hangilla liikkuville sekä luontoa arvostaville. Alueella on tasokas veneilijöiden huoltoasema, saunat, WC-tilat, keittiö ja oleskelutilat. Lisämahdollisuuksia kannattavaan liiketoimintaan tuo asuntovaunualue, suuri grillikota ja veneilijöiden polttoaineasema sekä uimaranta. Tarjottuun yhteistyösopimukseen kuuluu Vatungin Pookin puolesta kehittämis- ja liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelmien laatimista. Tule Hyvien Tuulien Pookiin! Lisätietoja: Virpi Käyhkö, p ja Ari Kaakkuriniemi, p Miten läheisen mielenterveyden häiriö vaikuttaa perheeseen -OMAISTILAISUUS psyykkisesti sairastuneiden omaisille ja läheisille järjestetään keskiviikkona 4.4. klo Iin päivätoiminnan tilassa os. Puistotie 15, Ii. Ohjelma: Miten mielenterveyden häiriö vaikuttaa perheeseen, Sanna Hyry, omaistyöntekijä, Hyvän mielen talo ry. Mistä apua Iissä mielenterveyskuntoutujille ja omaisille, Sanna Kurttila, kuntoutuksen ohjaaja, Iin päivätoiminta. TERVETULOA! Kahvitarjoilu. Lisätietoja: Sanna Hyry, p , TORIPÄIVÄ Iin Työväentalolla la klo Tule myymään uutta ja vanhaa! Pöytäpaikka 10 euroa tai peräkärrypaikka 5 euroa. Varaukset: Salme Tanninen p , Hannele Korhonen p

8 8 IIN HYVÄT TUULET - kuntatiedote 2/2012 Ribs yritysten kasvun tukena Rural Innovations and Business Systems -hankkeessa (Ribs), jossa Iin Micropolis Oy on mukana, keskitytään avustamaan Suomessa, Irlannissa, Skotlannissa, Islannissa ja Ruotsissa harvaan asutuilla alueilla toimivia pk-yrityksiä. Taantumien vaikutuksia pyritään vähentämään parantamalla pk-yritysten kilpailukykyä sekä tukemaan niiden kasvua. Toimimme myös tiedon kokoajana, Ribs-projektipäällikkö Kari Autio sanoo. Kasvukeskusten ulkopuolella toimivat pkyritykset ovat alueellaan tärkeitä työllistäjiä ja hoitavat harvaan asuttujen seutujen elinvoimaisuutta. Yritykset tarvitsevat tukea innovaatiotoimintaan ja kansainvälistymiseen, jotta tuotteet saadaan nopeammin markkinoille ja yritykset kasvaisivat, toimitusjohtaja Ari Alatossava Iin Micropolis Oy:stä painottaa. Innovaatioita tehdään kaikkialla, eikä innovaatiotoiminta ole keskittynyt Suomessa pelkästään suurille yliopistopaikkakunnille tai kasvukeskuksiin. Pienissä teollisuuskeskuksissa ja maaseutualueilla toimivat pk-yritykset tuottavat asiakkaiden tarpeista syntyneitä ja markkinoille lähes valmiita innovaatioita. Iin Micropolis, hankkeessa mukana olevat organisaatiot sekä kansainvälistymisen aloittaneet tai sitä suunnittelevat yritykset luovat yhdessä työkalun pk-yritysten kansainvälistymiseen. Kari Autio selvittää, että työkalua testataan hankkeessa mukana olevissa maissa. Lisäksi jokaiselle yritykselle tehdään konkreettinen toimenpidesuunnitelma kansainvälistymiseen, Autio lisää. LEILA SILTANEN Ribs-hankkeessa yhdistetään uusin innovaatiotoiminnan tutkimustieto ja kokeneille yritysneuvojille kertynyt käytännön kokemus viidestä hankkeen toimenpiteissä mukana olevista maista. Lue lisää: Iin kunnan nuorten kesätyöllistäminen vuonna 2012 IIN KUNNAN KESÄNUORISETELIHAKEMUS 2012 HAKEMUS IIN KUNNAN KESÄTYÖHÖN VUONNA 2012 (kunnan yksiköt) Täytä tämä lomake, mikäli et ole onnistunut saamaan työtä yksityiseltä työnantajalta. Kesätyö koskee v syntyneitä iiläisiä nuoria, lukuun ottamatta ylioppilaita, ammattiin valmistuneita tai työttömyysetuuteen oikeutettuja nuoria. Henkilötiedot (täytä HAKEMUS / SITOUMUS (Yritykset, seurakunta ja rekisteröidyt yhdistykset) Nuori täyttää tekstaten) Henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Osoite Iin kunta työllistää vuonna 2012 omiin yksiköihinsä 120 nuorta ja tukee yrityksiä, maatalousyrittäjiä, seurakuntaa ja rekisteröityjä yhdistyksiä 90 nuoren kesätyöllistämisessä myöntämällä 160 :n arvoisen kesäsetelin työpaikan tarjoamisesta nuorelle vähintään kahdeksi viikoksi. Kesätyöllistäminen koskee vuosina syntyneitä iiläisiä nuoria. Kesätyön yhtäjaksoinen pituus on 2 viikkoa ja työaika 60 tuntia/2 vkoa. Palkka on 300 euroa/2 vkoa (sis. lomakorvauksen). Nuori voi hakea kesätyöpaikkaa kunnan tai Oulunkaaren kuntayhtymän sosiaali- ja terveysalan yksiköistä tai vaihtoehtoisesti ns. kesänuorisetelillä yrityksistä, maatalousyrityksistä sekä rekisteröidyistä yhdistyksistä. Hakulomakkeet voi tulostaa Iin kunnan nettisivustoilta ja niitä on jaossa yläkouluilla opinto-ohjaajilla, Iin ja Kuivaniemen kirjastoissa ja Yhteispalvelupisteessä Iin kunnanvirastolla ja Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimistossa Haukiputaalla. Tarvittaessa kunnan kesätyöpaikat (ei kesänuorisetelipaikat) arvotaan ja paikat täytetään arvontajärjestyksessä kuitenkin siten, että edellisvuonna kunnan kesätöissä olleet nuoret ovat toissijaisia. Kaikki ehdot täyttävät nuoret pyritään kuitenkin työllistämään määrärahojen puitteissa. Lisätietoja: työnsuunnittelija Marja-Leena Sergejeff, ts. tiimivastaava Lea Aalto, Osoite Koulutus Peruskoulun päättymisvuosi Koulutus Peruskoulun päättymisvuosi Puh. Sähköpostiosoite Lukio: luokka/aloitusvuosi ja arvioitu päättymisvuosi Muu, mikä (esim. ammattioppilaitoksen nimi, luokka/aloitusvuosi ja arvioitu päättymisvuosi) Kielitaito Lisätietoja Harrastukset ja erityisosaaminen Allekirjoitus Paikka ja pvm Puh. Sähköpostiosoite Oppilaitos (missä opiskelet peruskoulun jälkeen, mihin kouluun hakenut) Opintojen aloitusvuosi Opintojen arvioitu päättymisvuosi Kielitaito Aiempi työkokemus Työnantaja Työtehtävät Aika Vuoden 2012 kesätyötoiveet Ajokortti (mopokortti/traktorikortti/ajokortti) Allekirjoitus K E S Ä N U O R I S E T E L I Työnantaja täyttää Yritys tai yhdistys Toimiala Osoite Puhelin Kotikunta Yhteyshenkilö Toivomus työpaikasta ja työtehtävistä (merkitse vaihtoehdot 1-3) Päiväkoti Vanhuspalvelut Kehitysvammaisten asumispalvelut Kehitysvammaisten päivätai työtoiminta Muu hoitotyö Museo Kirjasto Kulttuuri Keittiötyöt Siivoustyöt Nuorisotoimi/Leirit Kiinteistönhuolto ja ulkoalueiden hoito Muuta, mitä Toivomus työjaksosta (huomioidaan mahdollisuuksien mukaan) rasti ruutuun: Aika, jolloin et voi ottaa vastaan kesätyötä ( + perustelut) Lisätietoja Harrastukset ja erityisosaaminen Ajokortti (mopokortti/traktorikortti/ajokortti) Muuta Hakijan allekirjoitus Vakuutan antamani tiedot oikeiksi sekä suostun tietojeni antamiseen työnantajalle Sitoumus Yritys työllistää ko. nuoren kesätöihin 2 viikon ajaksi liitteenä olevien ehtojen mukaisesti. (Liitteenä on nuoren kesätyöllistämiseen liittyvät vähimmäisehdot.) työpaikan saantia varten vuonna 2012 Päiväys Allekirjoitus Palautus Lomakkeen palautus perjantaina klo mennessä Iin kunnanviraston HUOM! Paikka ja pvm Allekirjoitus yhteispalvelupisteeseen tai Kuivaniemi-talon aulassa olevaan palautuslaatikkoon. - Kunta järjestää kesätyöpaikkoja rajoitetusti ja tarvittaessa ne arvotaan hakijoiden kesken. - Kesätyöpaikkoja arvottaessa etusijalla ovat ne nuoret, jotka eivät ole olleet kesätöissä kunnalla edelliskesänä. - Kesätyön työaika on kaksi viikkoa, yht. 60 t (30 t/vko) ja palkka lomakorvauksineen 300 /2 vko KESÄNUORISETELIN NUORI PALAUTTAA TÄYTETTYNÄ VIIMEISTÄÄN PERJANTAINA klo mennessä Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteeseen tai Kuivaniemi-talon ala-aulassa olevaan palautuslaatikkoon. - Ilmoitathan meille, mikäli saat kesätöitä muualta! - Jos tilanteesi muuttuu, ilmoita toukokuun loppuun mennessä.

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT

POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT POLVIJÄRVEN KUNNAN NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT Kesätöihin otetaan: v. 1994-1997 syntyneitä polvijärveläisiä koululaisia ja opiskelijoita, jotka jatkavat opintojaan syksyllä 2013 ja jotka eivät ole saaneet muuta

Lisätiedot

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos Ii-instituutti liikelaitos Vapaa-ajan tavaratalo SYYSLOMA Lapset Nuoret Ti 21.10.2014 Retki Kärppäotteluun Kärppäottelu & Golden Rax retki Aloita syyslomasi vauhdikkaasti Iiinstituutin nuorisotyön järjestämällä

Lisätiedot

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos

SYYSLOMA. Lapset Nuoret. Vapaa-ajan tavaratalo. Ii-instituutti liikelaitos Ii-instituutti liikelaitos Vapaa-ajan tavaratalo SYYSLOMA Lapset Nuoret Ma 21.10.2013 Megazone & Golden Rax retki Aloita syyslomasi vauhdikkaasti Iiinstituutin nuorisotyön järjestämällä retkellä! Käymme

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Lokakuu 2015 Huittisten kaupunginkirjastoon kuuluvat Huittisten pääkirjasto ja Vampulan kirjasto. Huittisten kaupunginkirjasto kuuluu Satakirjastoihin. Satakirjastoihin

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Osoite Ammatti Puhelinnumero Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä asuvat Henkilöiden

Lisätiedot

ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2. Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti:

ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2. Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti: ALKUKARTOITUSLOMAKE (päivitys 1/13) TYÖPAJA TORPPA / STARTTIPAJA / AITTA-VERSTAS 1/2 Nimi: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin: Sähköposti: Asuminen? Onko sinulla lapsia? Koulutus: ( ) asun vanhempien kanssa

Lisätiedot

26.9.2013 Iin työikäisten kokemuksia hyvinvoinnistaan ja siihen liittyvistä palveluista Anitta Koistinen & Pirkko Sandelin

26.9.2013 Iin työikäisten kokemuksia hyvinvoinnistaan ja siihen liittyvistä palveluista Anitta Koistinen & Pirkko Sandelin Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kulttuurialan palvelut tehostuvat kokemustiedolla ja yhteistyöllä 26.9.2013 Iin työikäisten kokemuksia hyvinvoinnistaan ja siihen liittyvistä palveluista Anitta Koistinen

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Puhelinnumero Etunimet Sähköpostiosoite Osoite Ammatti Henkilötunnus Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite

Kaikkien kirjasto. Näin käytät kirjastoa. Selkoesite Kaikkien kirjasto Näin käytät kirjastoa Selkoesite Kaikkien kirjasto Tämä esite on julkaistu osana Kaikkien kirjasto -kampanjaa. Kampanjan toteuttavat Selkokeskus, Kulttuuria kaikille -palvelu ja Suomen

Lisätiedot

VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015

VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015 VETELIN KUNNAN KESÄTYÖTUKI 2015 NUORI Tähtää Työelämään! Nuorten kesätyötuki 2015 Vetelin kunta on varannut kesälle 2015 nuorten työllistämiseen yhteensä 5 600. Kesätyötuen tavoitteena on kannustaa nuoria

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 267 23% mies 13% 19% 77% nainen 87% 81% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hyvinkään pääkirjasto

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014 Päävastuualueen johtajan katsaus Vapaa-aikapalveluiden toimintotasoiset sitovuustasot ovat vapaa-aikapalveluiden hallinto, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut,

Lisätiedot

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun?

Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Kuka voi tulla rippikouluun? Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2016 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2016! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta

Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta Sanomalehti syntyy vuorovaikutuksesta 1. Sähköpostilla 2. Puhelimella suoraan päätoimittajaan, toimitussihteeriin tai toimittajaan (numerot lehden viimeisellä aukeamalla) 3. Kirjeellä/kortilla 4. Facebookisssa,

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen

VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen VASKI kirjastot: uusi järjestelmä ja uusia kirjastoja 2.5. alkaen Kysymyksiä ja vastauksia (muutokset mahdollisia) Milloin Vaski laajenee? Milloin oma kirjasto on osa Vaskia? Laajentunut Vaski avaa ovensa

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA Iin kunnan sähköautopilotti 2014 -? Ari Alatossava Micropolis Oy Iin kunta Uusiutuvan energian edelläkävijä Noin 10 000 asukkaan kunta Oulun työssäkäyntialueella

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 1 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE LOKAKUU 2016 Sisältö: Seuraava kuntatiedote... 1 Valtuuston kokous... 1 Viemärilaitoksen päivystys... 1 Avoin luento/ Pääasia muistista... 1 MTK-Pyhäntä tiedottaa... 1 Eläkeliitto

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille

Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Erityislinjan opiskelijoiden huoltajille Ranuan kr. kansanopiston erityislinja on tarkoitettu kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville. Toiminta käynnistyi vuonna 2003 kehitysvammaisten

Lisätiedot

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016

Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 Ratamo-kirjastojen ja Lopen kirjaston asiakaskysely 2016 1. Vastaajan sukupuoli: Vastaajien määrä: 1237 mies 19% 22% 16% 22% 24% nainen 81% 78% 84% 78% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Hausjärvi

Lisätiedot

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Syksy, ole tervetullut nyt koivut keltakultaa loistaa auringossa, pihlajat on pelkkää purppuraa ja vaahterassa ruskalehdet

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

KOULULAISTEN KESÄTÖIDEN HAKULOMAKE saap:

KOULULAISTEN KESÄTÖIDEN HAKULOMAKE saap: KOULULAISTEN KESÄTÖIDEN HAKULOMAKE saap: VUOSINA 1998 2000 SYNTYNEILLE KEMIJÄRVILÄISILLE Sukunimi ja etunimet Sotu Puhelinnumero Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Kotipaikkakunta Koulu/oppilaitos

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu

Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Villa Arttu Kevät 2018 VILLA ARTTU KEVÄT 2018 OHJELMA TERVETULOA VILLA ARTUN NÄYTTELYIHIN, TYÖPAJOIHIN JA TAPAHTUMIIN! Keväällä 2018 Villa Artussa on monenlaisia näyttelyitä,

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry JÄSENTIEDOTE 2/2015 Tässä tiedotteessa Yhdistyskuulumiset... 2 Hallituksen kokoukset... 2 Toimiston kesäloma... 2 Lahden Seudun me itse... 2 Vapaa-ajan toiminta...

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU

ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Vanhemmille ASKOLAN KUVATAIDEKOULU Askolan kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1992. Koulun ylläpitäjänä toimii Askolan kuvataidekoulun kannatusyhdistys ry. Koulu on antanut taiteen perusopetusta syksystä

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 JÄSENTIEDOTE Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 Joulun aika ja kauden käännös Kiitos kaikille jäsenille, taustajoukoille ja yhteistyökumppaneille syyskaudesta. Järvenpään Voimistelijoiden

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja

Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Virtuaalipoluilla edistämään nuorten informaatio- ja medialukutaitoja Maija Saraste Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kirjastotapaaminen Saransk 7.10.2011 1 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeenlinna

Lisätiedot

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki

Johdatus uusille opettajille. Opettajankokous Olli Ruohomäki Johdatus uusille opettajille Opettajankokous 27.8.2015 Olli Ruohomäki Petäjä on alueellinen kansalaisopisto Ennen kurssin alkua Poikkea toimistolla täyttämässä tuntiopettajalomake sekä pankkiyhteyslomake.

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin

TET työelämä tutuksi. Juniori kohtaa seniorin TET työelämä tutuksi Juniori kohtaa seniorin Työelämä tutuksi TET eli työelämään tutustuminen on yläasteen ja lukion oppilaille järjestettävä opetussuunnitelman mukainen työelämään tutustumisjakso. Sen

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Kunnallis K t unnallis en t palvelujen palv ta t rjon a t rjon a t tulevaisuudessa Kys Ky e s l e y l markkinakadulla markkinak 2013

Kunnallis K t unnallis en t palvelujen palv ta t rjon a t rjon a t tulevaisuudessa Kys Ky e s l e y l markkinakadulla markkinak 2013 Kunnallisten palvelujen tarjonta tulevaisuudessa Kysely markkinakadulla 20 Kysely tehtiin Kajaanin markkinakadulla. 6.7.20 Kyselylomakkeita oli jaossa eri puolueiden markkinapaikoilla Kysely oli osittain

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa

Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa Yhteisöteatteria Perhonjokilaaksossa AIKATAULU VIRITÄ! -tapahtumista Perhonjokilaakson alueella Aikataulu päivittyy edelleen riippuen kunkin yhteisön toiveista ja tarpeista. Osa tilaisuuksista on avoimia,

Lisätiedot

KOULULAISTEN TUTUSTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

KOULULAISTEN TUTUSTUMINEN TYÖELÄMÄÄN 2/2008 TYÖMARKKINAT 2 Ari Sipilä/Birgitta Ruuti/ar 5.2.2008 1(2) KOULULAISTEN TUTUSTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Teknologiateollisuus ry, Metallityöväen Liitto ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Erityisalojen toimihenkilöliitto

Lisätiedot

Asuntohakemus. Vuokra-asunnot

Asuntohakemus. Vuokra-asunnot Asuntohakemus Vuokra-asunnot Asuntohakemus Uusi hakemus Jatkohakemus Sisäinen vaihto Täyttömalli Kaikki tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia ja ne tulee täyttää. Emme voi käsitellä puutteellisesti

Lisätiedot

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2013 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry

Hakija Tarkoitus Anottu summa Saanut v.2013 Esitys Lieksan Kuuloyhdistys ry 1 AVUSTUKSET 2014 toiminta-avustukset Lieksan Kuuloyhdistys ry jäs. 147 Yhdistys toimii alueensa kuulonhuollon hyväksi jakaen tietoutta apuvälineistä ja niiden käytöstä sekä ohjaten jäseniään hakemaan

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2010 SISÄLTÖ Kuntatiedotteista... 1 Valtuuston kokouskutsu... 1 112-päivä Pyhännällä... 2 Mitä haluaisit opiskella kansalaisopistossa... 2 Pyhännän rintamaveteraanien

Lisätiedot

Hämeenlinnan Reumayhdistys ry

Hämeenlinnan Reumayhdistys ry Hämeenlinnan Reumayhdistys ry Jäsentiedote 1/2017 1 HALLITUS V. 2017 Puheenjohtaja Tuiri Iso-Hollo tuiri.iso-hollo@elisanet.fi p. 050-3016043 Varapuheenjohtaja Rainer Paakkonen rainer.paakkonen@pp.inet.fi

Lisätiedot

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi.

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Selvitä ilmoituksesta pyydetäänkö sinua ottamaan yhteyttä: soittamalla, lähettämällä hakemus tai täyttämällä lomake.

Lisätiedot

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki

Kulttuurin avustukset 23.4.2014. Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki Kulttuurin avustukset 23.4.2014 Lastenkulttuurin päällikkö Reeli Karimäki AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEN YLEISET PERIAATTEET Kulttuuritoimintaan tarkoitettujen avustusten jakoperusteet noudattavat Vantaan kaupungin

Lisätiedot

Tervetuloa Kievarin päiväkotiin!

Tervetuloa Kievarin päiväkotiin! 1 Tervetuloa Kievarin päiväkotiin! 2 1.1 Yhteystiedot Postiosoite: Kievarin päiväkoti Kievarintie 13 04300 Tuusula Puhelin: Päiväkodin johtaja: 040-314 4858- Guldbaggarna 040-314 4859- Auringonkukat 040-314

Lisätiedot

Yhdistystiedote 3/2015

Yhdistystiedote 3/2015 Yhdistystiedote 3/2015 Tervehdys yhdistysaktiivi, Kevät etenee hyvää vauhtia. Useimpien kanssa tapasimmekin jo liittokokouksessa. Tässä yhdistystiedotteessa on koottu tärkeimpiä liiton kuulumisia teille

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

Lasten Parlamentti Varpaset

Lasten Parlamentti Varpaset Nuorisopalvelut Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille ohjattua toimintaa, esiintymismahdollisuuksia, tietoa, neuvontaa ja henkilökohtaista tukea. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä

Torstaina 4.6. Puolustusvoimain lippujuhlan päivä TOIMINTAOHJELMA 1.6.-7.6.2015 PALVELUKESKUS AVOINNA; MA-TO 7.30-15.00, PE 7.30-15.00 ja LA 7.30-12.00 PALVELUKESKUS SIIRTYY KESÄAIKAAN! SULJEMME 1.6.-30.8. MAANANTAISTA PERJANTAIHIN KLO 15.00. Maanantaina

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET TUNNUKSEN JA SALASANAN HANKKIMINEN

KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET TUNNUKSEN JA SALASANAN HANKKIMINEN KANSALAISOPISTON INTERNET-ILMOITTAUTUMISEN OHJEET Yleistä Opiston Internet-ilmoittautuminen perustuu siihen, että jokaisella ilmoittautujalla täytyy olla oma käyttäjätunnus ja salasana, jolla ilmoittautuminen

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Erikoiskirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA

OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA OHJEET KEHITYSKESKUSTELULLE ÅBO AKADEMIN PSYKOLOGIHARJOITTELIJOIDEN KANSSA Hyvät harjoittelunohjaajat, Åbo Akademin psykologian ja logopedian laitos (IPL) työskentelee projektin parissa, jonka tavoitteena

Lisätiedot

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA

KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA KOKEMUKSIA SÄHKÖAJONEUVOJEN HANKINNOISTA Iin kunnan sähköautopilotti 2014 Kari Manninen Iilaakso Oy Iin kunta Uusiutuvan energian edelläkävijä Noin 10 000 asukkaan kunta Pohjois- Pohjanmaalla Tavoitteena

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Khall 267 Valmistelija hallintojohtaja Liisa Virkkunen, p. 0505-395 0302

Khall 267 Valmistelija hallintojohtaja Liisa Virkkunen, p. 0505-395 0302 267 12.10.2010 295 26.10.2010 324 10.11.2010 341 16.11.2010 33 01.02.2011 Ii-instituutti-liikelaitoksen johtajan viran perustaminen ja viran aukijulistaminen/virkavalinnan valmistelu/viran vaali/virkavaalin

Lisätiedot

TAUSTAA IIN OPETUSALUEJAON NYKYMALLI TARKASTELUNÄKÖKULMAT

TAUSTAA IIN OPETUSALUEJAON NYKYMALLI TARKASTELUNÄKÖKULMAT Iin kunta SELVITYS UUDESTA OPETUSALUEJAOSTA 1.8.2012 TAUSTAA Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 21.12.2009 päättänyt Iin kunnan talouden tasapainottamissuunnitelmasta. Vuoden 2010 aikana laadittiin edelliseen

Lisätiedot

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille

Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Irman käyttöohje Tunturisuunnistajille Tämä ohje on tarkoitettu niille suunnistajille joilla ei ole koskaan ollut nk. lisenssiä. Mikäli sinulla on joskus ollut lisenssi, niin ohjeet Irman käyttöön löytyvät

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Nuorten elämäntaitojen vahvistaminen 27.11.2013

Nuorten elämäntaitojen vahvistaminen 27.11.2013 Nuorten elämäntaitojen vahvistaminen 27.11.2013 Ulla Sirviö-Hyttinen, Suomen Lions liitto ry./ Lions Quest-ohjelmat Sanna Jattu, Nuorten keskus ry Anna-Maija Lahtinen, Suomen lasten ja nuorten säätiö Elämäntaidot

Lisätiedot

Lahden kaupungin lukiokoulutuksen kulttuuriohjelma

Lahden kaupungin lukiokoulutuksen kulttuuriohjelma Lahden kaupungin lukiokoulutuksen kulttuuriohjelma Ohjeet opiskelijoille elokuussa 2017 (lv. 2017 2018) Lisätiedot: susanna.koponen@lahti.fi ja p. 050 398 5775 www.lahti.fi/palvelut/koulutus/lukiokoulutus/lukiokoulutuksen-kulttuuriohjelma

Lisätiedot

Tervetuloa Partneripäiville!

Tervetuloa Partneripäiville! Tervetuloa Partneripäiville! Hallituspartnereiden Partneripäivät Oulussa 12.9.2014 Yhteistyössä: Partneripäivät 12.9.2014, ohjelma 10.30 Ilmoittautuminen alkaa Radisson Blu hotelli, Hallituskatu 1, Oulu

Lisätiedot