INTIALAINEN LÄÄKETIEDE AYURVEDA OPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INTIALAINEN LÄÄKETIEDE AYURVEDA OPAS"

Transkriptio

1 INTIALAINEN LÄÄKETIEDE AYURVEDA OPAS LYHENNETTY PAINOS KURSSIMATERIAALI Kalevi Lehtonen ISBN X-COPY TURKU 2010

2 INTIALAINEN LÄÄKETIEDE AYURVEDA OPAS SISÄLLYS KURSSIMATERIAALI LYHENNETTY PAINOS 1. Johdanto 1 2. Alkuperä ja historia 3 3. Ayurveda Elämän Tiede 4 4. Kolme olemusta ( TRIDOSHA ) 9 5. Terveys ja sairaus Diagnoosit Hoidot Ennalta ehkäisevät hoidot Prakruti perusrakenne Dosha tyypit Kolme Gunaa-henkiset ominaisuudet Elämän energiat Ravinto ja ruokailu Päivärutiinit Vuodenaikojen vaikutus Seksi ja Ayurveda Jooga ja meditaatio Ayurvedan perushoidot Ayurvedan erikoisterveydenhoidot Suomalaisten Ayurveda tuotteiden kehitystyö Ayurveda koulutus Muita luontaishoitoja 52 ISBN

3 JOHDANTO Vuonna 1972 Intian terveysministeriö antoi ohjeet virallisen lääkintäjärjestelmän kehittämiseksi jokaiseen osavaltioon. Se sisälsi vaatimukset yliopistotasoisen lääkärikoulutuksen järjestämiseksi koko maassa. Lisäksi annettiin ohjeet lääketehtaiden toiminnasta ja tarkastusvirastojen perustamiseksi. Myös hoitajakoulutus virallistettiin. Ayurveda on perinteinen Intialainen lääkintämuoto, jota harjoitetaan laajalti myös muissa lähialueiden valtioissa. Se perustuu erittäin vanhaan perimätietoon ja sen juuret on voitu paikantaa aikaan aina vuotta ennen Kristuksen syntymää. Hoitojärjestelmää on jatkuvasti kehitetty kautta aikakausien ja Intiassa se on tarkkaan tutkittu lääketieteen alue. Ayurveda-lääketieteen harjoittaminen tänä päivänä perustuu klassisiin tutkimuksiin joita kutsutaan sanskriitin kielisellä nimellä SAMHITAS sekä perimätiedon käytännön viisauksiin. Erityisesti lääkäreiden Charaka ja Susruta antamia ohjeita 1000-luvulta ekr. käytetään edelleenkin avuksi Intialaisen lääketieteen kehittämiseksi. Susruta oli myös kirurgian asiantuntija. Sieltä sai alkunsa myös länsimainen plastiikkakirurgia. Sanskriitin kieli on Intiassa pappien ja lääkäreiden yleisesti käyttämä perinteinen kieli ja se vastaa meillä länsimaissa käyttötavoiltaan latinan kieltä. Ayurveda eroaa muista lääketieteellisistä järjestelmistä lähinnä perusteorian osalta. Ayurvedan teoreettinen puoli saa alkunsa Intian vanhoista filosofisista ajatusmalleista. Kun tarkastelemme Ayurvedaa maailmanlaajuisesti, niin sen pääasiallinen ero on juuri tässä filosofisessa tarkastelutavassa. Länsimainen lääkintä perustuu enemmän analyyttisiin menetelmiin. Kun taas Ayuervedassa pyritään kokonaisvaltaiseen,

4 2 holistiseen näkemykseen. Vastaavasti länsimainen lääkintä perustuu enemmän mekaaniseen tarkastelutapaan. Ayurvedassa käytetään yrttejä, mineraaleja ja eläinkunnasta peräisin olevia lääkkeitä hoitoihin ja parantamaan sairauksia. Ayurveda ei ole vain kansanparantajien perinteinen hoitomuoto, vaan se on nykyisin tieteellinen lääkintäjärjestelmä. Tieteelliset menetelmät joilla Ayurvedassa asioita tutkitaan ovat erilaisia kuin länsimaissa. Kuitenkin sillä on omat loogiset metodinsa ja täten se on tieteellinen järjestelmä. Ayurvedan harjoittaminen edellyttää loogisten normien asettamista. Täten ennen hoitojen määräämistä on myös välttämätöntä tehdä asiakkaalle kunnollinen diagnoosi Ayurvedisen ajattelutavan mukaan. Perusteellinen perehtyminen Ayurvedaan vie paljon aikaa jotta oppii harjoittamaan sitä tieteellisesti. Yliopistollinen lääkärikoulutus Prof. Sharma opettamassa Udaipurin Ayurveda yliopistossa anatomiaa ensimmäisen vuosikurssin oppilaille. Ensimmäiset kaksi vuotta ovat lähinnä anatomian opetusta. Kussakin osavaltiossa puhutaan paikallista kieltä. Hindi on yleisimmin käytetty. Lisäksi englannin kielen käyttö on yleistä. Lääketieteelliset termit ovat sanskriitiksi ja latinaksi. Ayurveda on Intian terveysministeriön alaista virallista lääketiedettä, Indian Medical System AYUSH. Jokaisessa osavaltiossa on omat yliopistot koulutusta ja tutkimustoimintaa varten. Yliopistoissa on kurssit viidelle erilaiselle hoitomuodolle : Ayurveda elämäntiede, se on laajin ja yleisin Sidha-lääketiede, jota harjoitetaan erityisesti etelä-intiassa Unani-lääketiede, joka perustuu Persialais-Kreikkalaisiin hoitoihin Naturopatia eli luontaislääkintä Homeopatia, joka on saksalaisen lääkäri Hahnemannin kehittämä hoitomuoto. Niiden lisäksi on luonnollisesti myös länsimaiseen lääkintään kouluttavia yliopistoja. Niitä on kuitenkin vähemmän. Intiassa Ayurvedan perusopinnot ( B.A.M.S tutkinto) edellyttävät vähintään viiden ja puolen vuoden yhtäjaksoista opiskelua siihen valtuutetussa Ayurveda Collegessa.

5 3 Niitä on jokaisessa Intian osavaltiossa, esim. Keralassa toimii tällä hetkellä viisitoista oppilaitosta, joista kuuluisin on Kottakalin kaupungissa sijaitseva Arya Vaidya Sala yliopisto. Intiassa koulunkäynti alkaa jo 3-vuotiaana. Ennen yliopistoa on kahden vuoden valmistava opiskelu. Lääkärikoulutus aloitetaan anatomilla ja fysiologialla. Se on samanlaista kuin länsimaissakin ( latina ). Sen jälkeen on perinteisten hoitomuotojen opiskelu (sanskriiti). Lopuksi tulee tautioppi, lääkkeet, hoidot ja harjoittelut yliopiston sairaalassa ja lääketehtaissa. Yliopistoissa on myös joogaprofessori joka opettaa sitä 1,5 vuoden aikana muiden opintojen ohessa. Opiskelijat keräävät myös itse hoitavia yrttejä, valmistavat niistä lääkkeitä ja opettelevat tekemään hoitoja. Lääkärikoulutukseen hakee vuosittain kuhunkin yliopistoon kymmeniä tuhansia, mutta vain pieni osa heistä voidaan ottaa opiskelemaan. Lääkärin erikoistumiskoulutus ( MD ) kestää 3,5 vuotta. Hoitajakoulutusta varten on oppilaitoksia joissa opiskelun pituus on 6 kk 2 vuotta riippuen koulutuksen laajuudesta. Riittävän pitkän koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat terveysminiteriön sertifikaatin ( vastaa meillä rekisteröityjä hierojia). Terveysminiteriön alaisena toimii myös alan tutkimuslaitoksia kunkin osavaltion alueella. Llääketehtaita valvovat tarkastusvirastot joissa on tarvittavat laboratoriolaitteet analyysien tekemiseen. Intiassa on lääketehtaita jotka noudattavat hyvän lääkevalmistuksen GMP-vaatimuksia. Niissä valmistetaan lääkkeitä kotimaan tarpeisiin ja alihankintana länsimaisille lääketehtaille myös Suomeen. 2. ALKUPERÄ JA HISTORIA Ayurveda on peräisin kaukaa Intian esi-vediseltä ajalta. Aikaisimmat kirjoitukset niiltä ajoilta ovat Rigveda ja Atharva-veda ( 5000 vuotta e.kr.), joissa on mainittu Intialaisia perinteisiä tietoja terveydenhoidosta ja sairauksista. Ayurvedan perustekstit kuten Charak Samhita ja Sushruta Samhita on kirjoitettu noin 1000 vuotta e.kr. Niissä annetaan taidokkaasti tarkkoja ohjeita miten elää terveesti koko elämänkaaren ajan. Terveyden ylläpitämiseen liittyvien periaatteiden lisäksi niissä annetaan laajalti terapeuttisia ohjeita sairauksien voittamiseksi. Nämä hyvän terveyden periaatteet ja terapeuttiset toimenpiteet johtavat ihmisen kehon, mielen, sosiaalisen sekä henkisen elämän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

6 4 Intialaiset tieteet ovat maailmanlaajuisesti arvostettuja. Olemme saaneet sieltä mm. desimaalijärjestelmän, algebran ja monia tähtitieteellisiä oivalluksia. Ayurveda on yksi terveydenhoidon vanhimmista järjestelmistä, jossa on mukana koko elämän kattava ennaltaehkäisevä että hoitava näkökanta. Se tukee maailman terveysjärjestön WHOn esittämiä periaatteita nykyaikaisen lääkintähoidon järjestämiseksi. Monissa maissa se on jo hyväksytty viralliseksi hoitomuodoksi ja myynnissä on satoja erilaisia hyväksyttyä hoitotuotetta. Euroopassa mm. Saksassa ja Englannissa on myös Ayurveda sairaaloita. 3. AYURVEDA - Elämän Tiede Termi Ayurveda ( lausutaan : aju rveeda ) Ayurveda on yhdistelmä kahdesta sanskriitin sanasta AAYUS ja VEDA. AYUS tarkoittaa elämää ja VEDA tietoa tai tiedettä. Täten termi Ayurveda tarkoittaa elämäntiedettä, tietoa elämästä. Se merkitsee myös samaa kuin sana biologia. Käytännössä termiä käytetään kuvaamaan kokonaisvaltaista lääkintäjärjestelmää. Ayurvedassa ja Intialaisessa lääketieteessä on integroitu anatomiset, psykologiset ja energeettiset ajatukset. Sen perusajatuksena on elää harmoniassa myös ympäristön kanssa. Ayurvedan määritelmä Ayurveda voidaan määrittää monella tapaa. Sitä tarkastellaan eri lähtökohdista. Oheisena muutamia tärkeitä näkökohtia: 1) Ayurveda on elämäntiede 2) Ayurveda on tiede joka opettaa miten hallita ja suojella elämää 3) Ayurveda on tiede jonka kautta voi tunnistaa ja havainnollistaa elämää 4) Ayurveda on tiede joka käsittelee asioita jotka edistävät elämää. Poistavat sen haittavaikutuksia. Se käsittelee sairauksien tautioppia ja niiden hoitoja.

7 5 Ayurveda-tieteen kahdeksan kliinistä osa-aluetta Oheisena ne on luettelo jossa pyritään kuvaamaan myös niiden vastaavaa länsimaista lääketieteen käsitettä. Osa-alue (sanskr.) Moderni vastike 1. KAAYA CIKITSAA General medicine Yleislääketiede 2. BAALA CICITSAA Pediatrics Lastentaudit 3. GRAHA CIKITSAA Psychiatry Psyykkiset sairaudet 4. S AALAAKYA CIKITSAA E.N.T.,Ophthalmolgy Korva, nenä, & Dental sciences Suu, hammas 5. S ALYA CIKITSAA Surgery Kirurgia 6. VISHA CIKITSAA Toxicology Myrkytys 7. RASAAYANA CIKITSAA Rejuvenation theraby Uudistuminen 8. VAAJEEKARANA CIKITSAA Reproductive medicine Lisääntyminen Viiden elementin teoria Me keräämme informaatiota ulkoisesta ympäristöstä viiden aistin välityksellä. Mikä tahansa seuraavan asteen informaatio perustuu niihin aistiemme ensimmäiseen informaatioon, jotka ovat tulleet näiden viiden aistin välityksellä. Mielikuvat, johtopäätelmät jne. perustuvat oivalluksiin joita havaintokykymme pystyy tuottamaan.

8 6 Aistit vastaanottavat viittä erilaista tietoa. Ne ovat : haju, maku, väri ja valo, tunto ja ääni. Aistien kohteet ottavat huomioon juuri ne rakenteet jotka liittyvät sen toiminta-alueen aineeseen. Aistit pystyvät havainnoimaan yhdeksästä eri aineesta tai toiminnosta vain viisi. Muut toiminnot kuten aika, suunta, mieli ja sielu ovat normaalien aistihavaintojen ulkopuolella, mutta ovat kuitenkin havainnollistettavissa muulla tavoin. BANCHA BHOOTA - ELEMENTIT Nuo viisi suoraan aistittavissa olevaa informaatiota ovat saaneet seuraavat nimitykset 1). Maa (BHOOMI, earth), 2). Vesi (JALA, water), 3). Tuli ( AGNI, fire), 4).Ilma tai tuuli (VAAYU, air, wind) ja 5). Avaruus, Eetteri tai Tila (AAKAS A, ether). Näitä kutsutaan alkuaineiksi tai yksinkertaisesti elementeiksi (BHOOTA). Kannattaa muistaa että nämä ovat vain käsitteellisiä. Ne eivätkä tarkoita kirjaimellisesti ainetta maa, vesi jne. vaan niiden olemusta. Nimitysten tarkoituksena on ainoastaan antaa kuva siitä minkä tyyppisestä ilmiöstä on kysymys. Näitä viittä elementtiä kuvataan yhteisesti nimityksellä Pancha Bhoota.

9 7 PANCHA BHOOTA. Termi PANCHA tarkoittaa numeroa viisi. Termi BOOTHA tarkoittaa tässä olemassa olevaa asiaa. Myös alkuaineet ovat ainoastaan käsitteellisiä ja ilmenevät vain silloin kun itse käsite on paikkaansa pitävä. Tällöin sitä nimitetään BOOTHAksi. Elementtien nimet ovat kielikuvia. Ne ovat ainoastaan teknisiä nimityksiä. Jokaiselle viidelle elementille Ayurveda on antanut kuvauksen joka vastaa sen erikoisominaisuutta. Elementit ja niiden ominaisuudet ovat : Nimi Erikoisominaisuus Lisäominaisuus 1. Maa (earth) Tuoksu ( smell, GANDHA) Maku, väri, tunto, ääni 2. Vesi (water) Maku ( taste, RASA) Väri, tunto, ääni 3. Tuli (fire) Väri ( color, ROOPA) Tunto, ääni 4. Ilma (air) Tunto ( touch, SPARS A) Ääni 5. Eteerinen (ether)ääni ( sound, S ABDA) Hiljaisuus, rauha Materiaa voidaan kokea samanaikaisesti useamman aistielimen kautta koska kaikessa materiassa on mukana kaikki viisi elementtiä aina läsnä. Kuitenkin materiaalit eroavat toisistaan ominaisuuksiensa puolesta koska niiden alkuaineiden perusrakenteet ovat erilaiset. Oheiset ominaisuudet auttavat tunnistamaan elementit tuntoaistimuksen perusteella : Elementti Tunnistettavissa oleva ominaisuus 1. Maa (BHOOMI) Kiinteä ( solidity ) 2. Vesi (JALA) Nestemäinen ( liquidity ) 3. Tuli (AGNI) Lämmin ( heat ) 4. Ilma (VAAYU) Liikkuva ( mobility ) 5. Eteerinen (AKAAS) Kaikkialla esiintyvä ( lack of resistance ) AAKAAS eli eteeristä elementtiä ei voi havaita tuntoaistilla. Kuitenkin sen voi tunnistaa myös tuntoaistilla koska jokainen orgaaninen aisti havaitsee myös jonkun kohteen poissaolon. Jokaisella kohteella on oltava oma tilansa eli paikkansa avaruudessa. Nämä elementit syntyivät havainnollistamaan sitä olemusta joka niillä on. Kaikki luonnossa ja universumissa ja myös me ihmiset koostumme näistä viidestä elementistä. Nämä elementit kehittävät meissä myös määrätynlaisia fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia. Ne esiintyvät solujen rakenteissa, DNAssa, atomeissa.

10 8 Elämä muodostuu Ayurveda-lääketieteessä kehon, aistien, mielen ja sielun kokonaisuudesta. Ihminen on koostumus kolmesta olemuksesta Vata, Pitta ja Kapha. Kehon rakenne eli matriisi Sekä seitsemästä peruskudoksesta Rasa, Rakta, Mansa, Meda, Asthi, Majja, Shukra 1. LYMFA 2. VERI 3. LIHAS 4. RASVA 5. LUU 6. LUUYDIN 7. MUNASOLU+SIITTIÖ

11 9 Täten koko kehon matriisirakenne koostuu olemuspuolesta, kudoksista ja kuona-aineista. Sekä kehon kuona-aineista kuten ulosteet, virtsa ja hiki. Kehon matriisin kehittyminen ja rappeutuminen perustuu ruuan laatuun. Ravinto suodattuu olemukseen, kudoksiin ja ulosteisiin. Ruuan nauttiminen, sen sulatus, imeytyminen, yhteyttäminen, jakautuminen ja aineenvaihdunta ovat vuorovaikutuksessa terveyden ja sairauksien kanssa. Siihen vaikuttaa myös huomattavasti psyykkiset mekanismit ja elämän palo eli bio-tuli (Agni). Agni sulattaa ja muuntaa mieltä ja energiaa. Olet sitä miten ruuansulatuksesi toimii. 4. KOLME OLEMUSTA ( TRIDOSHA) Perusolemukset eli DOSHAT ovat VATA, PITTA ja KAPHA. Se joka voi mennä helposti epätasapainoon Näille sanskriitin kielisille sanoille ei voi antaa varsinaista käännöstä koska ne muodostavat laajemman asiakokonaisuuden. Oheisena kuvauksia siitä mistä on kysymys.

12 10 (1) VATA : I. Johdanto VATA on voimakkain ja aktiivisin DOSHA. Tämä perustuu sen liikkuvuuteen. VATA ohjaa ja säätää kaikkia elämän järjestelmän muita osa-alueita. Muut DOSHAT eivät ole aktiivisesti liikkeessä. Niiden liike syntyy VATAn vaikutuksesta. VATA on ainoa kuiva DOSHA. Kaksi muuta DOSHAA ovat kosteita, sulassa tilassa olevia tai limaisia. VATA on hyvin epävakaa. Se sekoittuu helposti. Suurin osa sairauksista on VATAN aiheuttamia. Epänormaalin korkea määrä VATAA vähentää kehon materiaalista puolta ja siten aiheuttaa rappeutumista. II. Termi Termi VATA tarkoittaa kirjaimellisesti tuulta. Se tulee sanasta VAA, joka tarkoittaa liikettä. Monet VATA DOSHAn ominaisuudet ovat samantapaisia kuin on tuulen luonne. Siksi se onkin nimetty tuulen liikkeen mukaan. Vata aiheuttaa epätasapainon muihin Doshiin. III. VATAn ominaisuudet VATA on kuiva, kevyt, kylmä, karkea, pieni, liikkuva, kova ja epäjohdonmukainen. Ominaisuuksiensa mukaisesti se tekee kehon kuivaksi, kevyeksi, kylmäksi, karkeaksi, liikkuvaksi ja kovaksi. Hyvin pienikokoisena se voi kulkea aivan pientenkin huokosten läpi. Luonteeltaan epäjohdonmukaisena se tuo mukanaan myös epäjohdonmukaista toimintaa. Myös ne sairaudet jotka johtuvat VATA-tilasta oireilevat epäjohdonmukaisesti ja arvaamattomasti. IV. Normaalit toiminnot VATA ilmentää innostusta ja valveutuneisuutta, kontrolloi hengitystä ja vaikuttaa liikkeisiin ja reflekseihin. Se avustaa kehon materiaalien kulkua ja myötävaikuttaa solujen hyvään aineenvaihduntaan. Se pitää tuntoaistit toiminnassa. (2) PITTA : I. Johdanto PITTA on ainoa DOSHA joka on luonteeltaan kuuma. Se on vastaavanlainen kuin tuli. PITAn vastaavuus tulen kanssa on niin samanlainen että se tuottaa samanlaisia lopputuloksia ja täten se on identtinen tulen kanssa. Mutta yleisesti ottaen huomaamme että PITTA ja biologinen tuli (AGNI) ovat kuitenkin periaatteeltaan

13 11 kaksi erilaista toimintaa. PITTA on vastuussa kaikista biokemiallisista muutoksista jotka tapahtuvat elävässä kehossa. PITTA on luonteeltaan katabolistinen ( pilkkoo ja hajottaa ) koska se hyödyntää ja vapauttaa energiaa. Mutta kannattaa huomioida myös se että anaboliset (aineenvaihdunnan) muutokset edellyttävät PITAn apua, Jokainen kemiallinen muutos kehossa on PITAn vaikutuksen alainen. II. III. Termi PITTA tulee sanskriitin sanasta TAP, joka tarkoittaa kuumaa. Ominaisuudet PITTA on terävä, kuuma, normaali painoltaan, pahanhajuinen, virtaava ja juokseva. Se ei ole kuiva. Mutta se ei ole myöskään kostea tai voiteleva ( öljyinen) kuten KAPHA. Kuitenkin sen voi ajatella olevan kohtuullisen voiteleva. PITTA on ainoa kuuma DOSHA. VATA voi puolestaan olla toisinaan terävä ja nopeasti toimiva. Mutta terävyys ei ole sille jatkuvasti ominaista. PITTA on aina terävä. VATA on kevyt. Se on kevyempi kuin PITTA. Epämiellyttävä haju, rasvainen tuoksu, tulevee PITAn avustamalla kehosta ulos tulleista saastuneista eritteistä. Edelleen PITTA on ohjaava tekijä kehon tuoksuille, erityisesti hikoilun kautta. Kuona-aineet eli ama poistuvat Pitan avulla kehosta. PITAn liikkuvaa luonnetta voisi ajatella kuvattavaksi pisarana vettä tai öljyä joka tiputetaan vaakasuorassa olevalle levylle. VATAn liike on aktiivista. Farmatologisesti PITAn virtaava luonne voidaan ymmärtää johtuvan ulosteista tai puhdistavista vaikutuksista. Vaikkakin PITTA on juoksevaa, sillä ei ole juoksevien aineiden perinteisiä ominaisuuksia. Tämä johtuu siitä että tulen luonne on erilainen kuin vesielementti. Sen voidaan ajatella olevan enemmän luonteeltaan samanlaista kuin sula metalli. IV. Normaalit toiminnot PITTA vastaa ruoansulatuksesta. Se tuottaa janon, nälän ja ruokahalun. Se kehittää kehon lämmön. Se inspiroi oivalluksiin ja mielen muutoksiin. Se kehittää täydellisen ja hyvän kiiltävän ihon. Se tuottaa kehon pehmeyden. Sillä on tärkeä osuus aivojen korkeimmissa toiminnoissa. Se huolehtii älykkyydestä, tahdonvoimasta ja rohkeudesta. (3) KAPHA : I. Johdanto KAPHA on kehon rakentaja. Se on luonteeltaan anabolinen ja vastaa energian varastoinnista. Se on iso ja vakaa. Kaikki kehon rakenteelliset materiat ovat

14 12 KAPHAn aikaansaamia. Se vastaa kehon kasvusta, korjaamisesta ja ravinnon taltioimisesta. II. Termi Termi KAPHA liittyy sanaan KAM, joka tarkoittaa vettä. Se ilmaisee sen että KAPHA muodostuu vedestä tai vetisestä ( limaisesta ) aineesta. III. Ominaisuudet KAPHA on raskas ja se on ainoa raskas DOSHA. Se on viileä. Huomaa että VATA on myös kylmä. Se on hyvin vetinen, enemmän kuin PITTA. Kannattaa muistaa että VATA on kuiva ja ei-vetinen. KAPHA on etanamainen. Se tarkoittaa että sen liikkeet ovat hitaat. Vastaavasti PITTA on sen vastakohta ja liikkeiltään nopea. Kapha on pehmeä ja vastaavasti VATA on karkea. Tämän ominaisuuden ansiosta KAPHA antaa keholle sen tarvitsemat voitelevat ominaisuudet ja pehmeyden. KAPHAlla on öljymäinen voiteleva ja limainen olemus ( phlegem). Erityisesti nivelet tarvitsevat näitä ominaisuuksia. KAPHA on tahnamainen ja se kehittää elinten ja nivelten sidosaineet. KAPHA on vakaa ja antaa tasapainoa kehon rakenteille. IV. Normaalit toiminnot KAPHA antaa keholle tasapainon ja se on täten ainoa tasapainottava DOSHA. Se antaa voitelua liikkuville elimille kehossa. Se kehittää kosteutta keholle ja tarkistaa nestetasapainon. Se eheyttää nivelet. Se kontrolloi kehon anaboliset toiminnat ja varmistaa kaikkien kudosten toimivuuden. Se tasapainottaa energiajärjestelmät ja järjestää erilaisia energiavarastoja. Saksalaisella psykiatrilla Ernst Kretschmerillä ( s ) oli samanlaisia ajatuksia kun hän tutki kolmea arkkityyppiä : Leptosominen, Atleettinen ja Pykninen tyyppi. Hän määritteli kullekin tyypille sekä kehon rakenteet että mielen luonteet samansuuntaisesti kuin Ayurvedassakin perinteisesti on esitetty. Samoin ne yleisimmät fyysiset ja psyykkiset sairaudet joita kullakin tyypille oli ominaista. 5. TERVEYS JA SAIRAUS Terveys tai sairaus on riippuvainen siitä miten kehon koko matriisin ( DHATU ) tasapaino on läsnä tai ei-läsnä sekä myös eri ominaisuuksien (DOSHA) keskinäisistä tasapainotiloista. Sekä sisäiset että ulkoiset osatekijät voivat aiheuttaa epätasapainoa

15 13 luonnolliseen olotilaan. Tämä epätasapainotila aiheuttaa fyysiset ja psyykkiset sairaudet. Tasapainon häiriintyminen voi aiheutua virheellisestä ravinnosta, huonoista tottumuksista ja siitä että ei noudata terveitä elintapoja. Vuodenaikojen epätavalliset muutokset, epäterveelliset liikuntaharjoitukset tai aistien väärinkäyttö aiheuttavat epätasapainoa. Keholle sopimattomat liikkeet ja negatiiviset mielentilat voivat aiheuttaa normaalin tasapainon järkkymistä. Geneettiset perimät ja myös astrologiset vaikutukset voidaan myös huomioida tautimäärittelyissä. Hoito perustuu kehon matriisin tasapainotilan saattamiseksi takaisin normaaliin tilaan oikealla ruokavaliolla, hyvillä elämänrutiineilla ja tavoilla. Hoidoissa käytetään vahvistavia yrttilääkkeitä ja suosittelemalla Panchakarmapuhdistavia ja Rasyana-uudistavia terapioita. 6. DIAGNOOSIT Ayurvedassa diagnoosi tehdään aina tutkimalla potilasta kokonaisvaltaisesti. Lääkäri huomioi huolellisesti myös potilaan sisäiset psykologiset tilat ja mielen tasapainon ( guna ). Hän tutkii myös ne tekijät jotka vaikuttavat potilaan kudosrakenteisiin ( dhatu ) ja olemukseen (dosha). Missä sairaus sijaitsee, potilaan taudinkestävyyteen ja elinvoimaan, hänen päivärutiineihinsa, ruokailutapoihin, kliiniseen kuntoon, kehon puolustusjärjestelmiin, ruoansulatuksen toimintaan ja potilaan sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristön olosuhteisiin. Diagnoosiin kuluu lisäksi seuraavia tutkimuksia : Yleiset fyysiset tutkimukset Pulssin lukeminen Virtsan tutkimus Ulosteiden tutkimukset Kielen ja silmien tutkimukset Ihon ja korvien tutkimukset, sisältäen myös tuntoaistin ja kuulon tarkistukset Haastattelussa saadaan lisää tietoa kehon ja mielen tilasta. Diagnooseissa käytetään nykyisin myös laboratorioista saatavia tietoja. 7. HOIDOT Ennakoi tuleva tilanne! Hoidot perustuvat häiriintyneen tasapainotilan eheyttämiseen. On hyvä hoitaa itseään jo ennen kuin sairauksia on ilmentynyt. Terapeuttisten hoitojen perusperiaatteena on että se on ainoastaan oikea hoito joka tekee terveeksi ja hän on paras lääkäri joka parantaa sairauden. Susruta Samhitas

16 14 Tämä on keskeinen periaate Ayurvedan tavoitteista eli terveydestä huolehtiminen ja sen tukeminen, tautien ehkäiseminen ja sairaudesta parantaminen. Sairauden hoitaminen perustuu siihen että ne syy-seuraus tekijät jotka aiheuttavat epätasapainon poistetaan kehon matriisista. Sairauden aiheuttajat hoidetaan Panchakarma-puhdistus ( viisi toimenpidettä) menetelmällä, lääkkeillä, sopivalla dieetillä, liikunnalla ja erilaisilla hoitokuureilla jotka palauttavat ennalleen kehon epätasapainon ja elinvoiman tai minimoi taudin uusiintumista. Normaalisti hoidoissa käytetään lääkkeitä, erikoisruokavalioita ja ohjattuja rutiinitoimintoja. Näiden kolmen osa-alueen hoitojen mitoittaminen ja annostukset määritellään kahdella tavalla. * Ensimmäisessä hoidon sisällön lähestymistavassa näiden kolmen hoitomuodon mitoitus tapahtuu taudin syiden tarkasteluun ja taudin ilmenemismuotoihin. * Toinen lähestymistapa on määritellä näille kolmelle osa-alueelle sopivat lääkeannokset, erikoisdieetit ja liikuntamuodot. Ne tähtäävät syytekijöiden tai taudin aiheuttajien poistamiseen. Näitä kahta terapeuttista lähestymistapaa nimitetään Ayurvedassa Hoitomuodot Vipreeta - ja Vipreetarthkari- hoidoiksi. Sairauksien ja epätasapainotilojen hoidot voidaan jakaa pääpiirteissään seuraavasti : a). Shodhana terapia - Puhdistautuminen (Purification Treatment) b). Shamana terapia - Lievittävät hoidot (Palliative Treatments) c). Pathya Vyavastha - Dieetit ja liikunta (Prescription of diet and activity) d). Nidan Parivarjan - Tautien aiheuttajien ja syiden poistaminen (Avoidance of disease causing and aggrivating factors) e). Satvavajaya - Psyykkiset sairaudet (Psychoterapy) f). Rasayana terapia - Immonologiset ja uudistavat lääkkeet ( Use of immunomodulators and rejuve nation medicines) (a). Shodhana terapian tarkoituksena on poistaa somaattiset ja psykosomaattiset tauteja aiheuttavat tekijät. Tässä prosessissa käytetään sisäisiä ja ulkoisia puhdistavia hoitoja. Yleisimmin käytetty hoitomuoto siinä on - Panchakarma - viisi toimenpidettä ( lääke-geen juominen, lääkinnällinen oksentaminen, vatsan tyhjennys, öljyperäruiske, yrttikeittoperäruiske ja nenän lääkkeellinen puhdistushoito sekä tarvittaessa myös kuppaus).

17 15 Kirurgisia toimenpiteitä ei siinä tehdä. Tärkeintä on saada keho puhtaaksi kaikista kuona-aineista. Vasta sen jälkeen on mahdollista löytää varsinainen syy sairauteen. - Pre-panchakarma - alustava puhdistautuminen ( ulkoiset ja sisäiset öljyhoidot ja hikoileminen). Panchakarma hoidot tähtäävät aineenvaihdunnan hallintaan. Siihen liittyvät erilaiset puhdistautumistoiminnot ja sen lisäksi sitä tukevat terapeuttiset hoidot. Tämä hoito on erityisesti suositeltavaa neurologisissa sairauksissa, lihasten ja luuston rakenteellisissa sairauksissa, määrätyissä verisuoni ja hermostorakenteen hoidoissa, hengitysalueen sairauksissa, aineenvaihdunta- ja rappeutumis-/ kulumaoireissa. (b). Shamana terapia palauttaa olemuksen ( dosha ) elinvoiman. Prosessi jolla häiriintynyt olemuspuoli saadaan palautettua normaaliin tilaan ilman että häiritään toisten olemuspuolten toimintaa, sitä kutsutaan nimityksellä shamana. Tässä hoidossa kohennetaan ruokahalua, ruoansulatusta, käytetään erilaisia harjoituksia ja auringon vaikutusta, raitista ulkoilmaa jne. Tällaista hoitoa käytetään erityisesti kauneudenhoidossa ja rentouttavina sekä rauhoittavina. Myös painonhallintaan se on hyvä osahoito. (c). Pathya Vyavastha koostuu niistä arvoista joita käytetään osoittamaan ruokavalion, harjoitusten, elintapojen ja tunteiden tilaa ja niiden vastareaktioita ( indikaatio ja kontraindikaatio). Tämä tehdään tarkastelemalla terapeuttisten toimenpiteiden tulosten muutoksia ja taudinaiheuttajan aiheuttamien haittavaikutusten poistumista. Siinä painotetaan esim. ruokavalion niitä puolia mitä saa ja mitä ei saa syödä. Tällöin ruuansulatuksen tuli - Agni tasapainottuu ja optimoi ruuan imeytymisen siten, että ruuan yhteyttäminen toimii oikein ja antaa lisää voimia kehon kudoksille. (d). Nidan Parivarja hoitaa potilaan tiedossa olevan sairauden käyttämällä oikeata ruokavaliota ja antamalla hyviä elämäntapaohjeita. Se antaa myös suunnan ideoille jotka auttavat niiden hoitavien tekijöiden täsmentämistä ja haittatekijöiden poistamista siten, että myös taudin uusiintuminen voidaan estää. (e). Satvavajaya keskittyy pääasiassa mielenterveyden alueelle ja sen sairauksiin. Näissä hoidoissa kehitetään rohkeutta, muistia ja keskittymiskykyä. Rauhoitetaan mieli harhailemasta epäolennaisuuksiin. Meditaatio on yksi hoitomuodoista. Psykologiaa ja psykiatriaa on Ayurvedassa tutkittu laajalti ja se sisältää hyvin suuren valikoiman erilaisia mielenterveyteen ja sen sairauksiin liittyviä hoitomuotoja. (f). Rasyana theraby käsittelee elämän voiman kehittämistä ja vitaliteettia. Kehon matriisin, muistin ja älyn kehittäminen. Nostetaan tautien vastustuskykyä ja

18 16 palautetaan nuoruuden voimia. Kehon kudosten ennustettavissa olevien kulumien ja heikentymien ennalta ehkäisevät hoidot ja terveyden kokonaisvaltainen huolehtiminen ovat ne alueet missä Rasayana terapiassa kiinnitetään erityisesti huomiota. Tämän hoidon positiivia lopputuloksia ovat ihon loiston ja kehon optimaalisen voiman kehittyminen sekä herkkyys. 8. ENNALTA EHKÄISEVÄT HOIDOT Ayurvedassa on kehitetty erittäin elävästi kuvaavia analyyttisiä menetelmiä sairauksien alkuvaiheista ja eriasteisista etenemismahdollisuuksista. Ne antavat monipuolisesti lisävalaistusta havaita sairauksien alkaminen hyvin varhaisessa vaiheessa jo paljon ennen kuin itse sairaus on vielä oireillut. Se auttaa ratkaisevasti tässä lääkintäjärjestelmässä huolehtimaan oikealla tavalla ja tehokkaasti hoidoista. Se estää taudin etenemisen sekä löytää juuri sellaiset sopivat terapiat jotka hillitsevät sairauden pahentumista jo sen alkuvaiheessa. 9. PRAKRUTHI - perusrakenne ( Luonnon perusrakenne, Constitutional Nature ) Prakruthi eli jokaisen yksilön luonnollinen perusrakenne määräytyy sinä hetkenä kun munasolu hedelmöittyy. Alttius sairauksille syntyy munasolun ja siittiöiden laadusta sekä geneettisestä perimästä. Täten yksilön luonnollinen perusrakenne määräytyy paikan ja niiden viiden peruselementin mukaan jotka silloin ilmenevät vanhempien geeneissä, SUKRA ja ARTHAVA ( miehen siittiö ja naisen munasolu, Male and Female genetes). Kun syntymärakenne on saatu jo hedelmöittymisen yhteydessä niin emme enää voi vaihtaa perusrakenteita myöhempien tarpeiden mukaan. Täten munasolulla ja siittiöllä on erittäin suuri vaikutus. Ayurvedassa korostetaan myös hyvän hedelmöittymishetken terveysvaikutuksia missä olosuhteissa hedelmöittyminen tapahtuu. Vaikka meihin vaikuttavat ympäristön kulttuuritekijät, sosiaaliset olosuhteet ja muut ympäristötekijät joko positiivisesti tai negatiivisesti niin syntymän luonnollinen perusrakenne on kuitenkin saatu sen hetken viiden elementin vaikutusten mukaan ja niiden yhdistelmä pysyy samana. Meillä on kaikilla oma perusdosha. Mutta elementtien erilaiset vaikutukset elämän aikana voivat kuitenkin muuttua ympäristötekijöiden, ruokailutottumusten, elämäntapojen jne. mukaan. Intialaisessa veda-kulttuurissa myös avaruuden taivaankappaleiden vaikutuksia on tutkittu hyvin paljon ja siellä on vahva astrologian tuntemus. Erityisesti pappissukujen (Brahmi) perinteisiin kuuluu niiden opettaminen ja käyttäminen myös arkielämän ongelmia ratkaistaessa. Intialainen Veda-astrologialla on omat

19 17 laskentaperusteensa ja perinteensä. Kullakin planeetalla on myös oma luonteensa ja se vaikuttaa energeettisesti meidän doshien tilaan. Esim. kuulla on hyvin suuri vaikutus vesielementtiin joka näkyy esimerkiksi vuorovesien muodossa merissä. Aurinko vahvistaa elämän tulta. Mars, punainen planeetta, yhdistetään verenkiertoon ja maksan toimintaan. Länsimaisessa lääketieteessäkin on kiinnitetty huomiota maan ja planeettojen elektro-magneettisten kenttien hoidollisista tai haitallisista vaikutuksista. 10. DOSHA-tyypit VATA PITTA KAPHA Ayurvedassa on seitsemän perusrakennetta ( Dosha, Prakruti ) : 1. VATA tyyppi 2. PITTA tyyppi 3. KAPHA tyyppi ja niiden yhdistelmät

20 18 4. VATA PITTA 5. VATA KAPHA 6. PITTA KAPHA 7. VATA PITTA KAPHA tyyppi Vata tyyppi, Pitta tyyppi ja Kapha tyyppi ovat kolme luonnon perusrakennetta (DOSHA) eli olemusta ja muut niiden yhdistelmiä. Eläinten hoidoissa käytetään myös hyväksi Doshien antaa tietoa. Luonteenpiirteet : 1. VATA ( tuuli, ilma ominainen tyyppi ) Kevytrakenteinen ja hoikka. Tukka, hampaat, luusto, ja iho ovat hauraita. Pää, rintakehä, kädet, nenä, silmät ja huulet ovat kapeita ja kuivia. Nivelien liikkeet ovat joustavia. Yleisiä ominaisuuksia ovat : Puhe Uni Unet Nälkä / jano Maut Mielenlaatu Liikkeet Hikoilu Suolen toiminta Seksi Terveys Sairaudet Alttiudet Nopeaa Kevyttä ja häiriintyvää Toiminnallisia ja painajaisia, eloisia Vaihtelevaa Makea, hapan, suolainen Iloinen, aktiivinen, hidas, täsmällinen, levoton Nopea, aktiivinen, helposti liikkuva Runsasta Kuiva, kova, ummetusta Vaihtelevaa Heikko, yleensä lyhytikäisiä Herkkiä sairastumaan, heikko vastustuskyky Hermoston ja mielenterveyden epätasapainotilat 2. PITTA ( tuli-elementin hallitsema tyyppi ) Keskikokoinen. Tukka voi olla pehmeän ohut ja harmaantuu ennen aikaisesti, kiharainen ja kaljuuntuva. Taipumusta epämiellyttävään ihon tuoksuun. Ei siedä kuumaa. Ohut iho. Pään muoto, rintakehä, kädet, jalat, silmät, nenä ja huulet jne. ovat normaalit ja ei-kuivat. Silmät tulevat herkästi punaisiksi. Puhe Uni Unet Nälkä / jano Maut Mielen laatu Liikkeet Terävää, katkeilevaa, pidättäytyvää Vähäuninen Pelokkaita, vihaisia Voimakas Kylmät, karvaat, kutistavat, makeat Uskalias, määrätietoinen, väkivaltainen, älykäs Pidättyviä

21 19 Hikoilu Vatsan toiminta Seksi Terveys Alttiudet Runsasta Puolikiinteä, öljyinen, löysää Keskimääräinen Keskinkertainen vastustuskyky Kaikkiin aineenvaihdunnan ongelmiin 3. KAPHA ( vetinen tyyppirakenne ) Voimakas, hyvin muodostunut, isot luut, usein ylipainoinen, pehmeä, rehevä. Tumma rasvainen tukka. Vahva iho. Pää, rintakehä, kädet ja jalat, nivelet, nenä, silmät, huulet ovat isot, kosteat ja hyvin muodostuneet. Voi sietää lämmintä ja jonkin verran kylmää. Puhe Uni Unet Nälkä / jano Maut Mielenlaatu Liikkeet Hikoilu Vatsan toiminta Seksi Terveys Sairaudet Alttiudet Hidasta ja vakaata Hyvin syvää Uimiseen liittyviä, kauniita maisemia, järviä ja meriä Vähäinen ja vakaa Tulinen, hapan, karvas Hiljainen ja ystävällinen, riippuvainen, kiitollinen, rehellinen, iloinen Hitaat ja vakaat Keskinkertainen Normaali Hyvin voimakas Hyvä Hyvä taudinkestävyys Kaikki hengityselimiin ja nesteenkiertojärjestelmään liittyvät sairaudet, nivelten ongelmat. Limaan liittyvät ongelmat. Yhden Doshan perusrakenne yksin tai kolmen Doshan ( Tridosha ; Vata, Pitta, Kapha ) samanaikainen perusrakenne esiintyy hyvin harvoin sellaisenaan. Yleisin on kahden Doshan perusrakenteen yhdistelmä. Edellä olevat kuvaukset ovat ainoastaan suuntaa antavia ja helpottavat Doshaolemuksien perusrakenteiden hahmottamista. Me kaikki olemme yksilöitä. Kehon ja mielen ominaisuudet voivat myös jonkin verran poiketa toisistaan.

22 KOLME GUNAA HENKISET OMINAISUUDET Doshat vaikuttavat lähinnä meidän kehon ja mielen tasoilla. Gunat taas kohdistuvat meidän tunne ja henkisen elämän alueisiin. Ayurveda mukaan on kolme GUNAA. Ne ovat : satva, rajas ja tamas. Niillä on seuraavat fyysiset ominaisuudet : SATVA RAJAS TAMAS - tasapainon tila - puhdas mielen tila joka auttaa henkistä kasvua - nostaa mielen tasoa - tasapainottaa negatiiviset ja positiiviset - hyvän elämän, rakkauden, luottamuksen, rehellisyyden, uskon ja täydellisyyden perusta - kehittää elämän voimaa - aktivoi ja stimuloi positiivisia voimia - tunnistaa muutoksia, voimia jotka ohjaavat eri gunien vaikutuksia - tasapainottaa tai yhdistää - liittyy tunteiden muutoksiin kuten ; pelko/luottamus, rakkaus/viha kiintymys/erimielisyys - intohimon ja kiintymyksen laatu - passiivinen, jarruttava, vastakkainen voima - vie alaspäin tietämättömyyteen ja jumittumiseen - aiheuttaa tyhmyyttä, velttoutta, raskautta ja pysähtyneisyyttä. Nämä kolme Gunaa ovat jatkuvasti muuttuvia ja liiketilassa sekä vaikuttavat toinen toisiinsa. Jokin näistä kolmesta Gunasta on ovat meille luontaisia, mutta meillä on jokaisella aikoja jolloin olemme enemmän henkisesti satvisessa selkeyden tilassa, rajastisessa toiminnallisessa tai tamastisessa pysähtyneeden tilassa.

23 21 Kaikkia näitä tiloja tarvitaan. Sairaudet liittyvät tamas- tiloihin. Varastoimme kehoomme kuona-aineita ja jätteitä fyysisellä, mielen- sekä henkisen elämän tasoilla. Rajastisia tiloja tarvitaan kehon ja mielen muutostilojen aikaansaamiseksi. Ayurveda auttaa kehittämään satvista elämänlaatua lisäämällä henkistä voimaa ja nostamalla tietoisuutta. Tasapaino syntyy kehon ja mielen puhdistautumisen kautta. Ayurveda ja joogaharjoitukset voivat auttaa siirtymään tamas-tilasta, rajakseen ja siitä edelleen satviseen tilaan. 12. ELÄMÄN ENERGIAT PRANA elämän energia ( vitaali-, bioenergia ) Elämän voima Prana vaikuttaa kaikkeen elolliseen. Ilman sitä mikään ei voi olla elävää, hengittävää ja liikkuvaa. Prana on tietoisuuden ja luovuuden bioenergiaa. Kehon ja hengen yhteys syntyy paranan kautta. Ayurveda mukaan elämänvoiman vitaalienergian tukokset ovat sairauksien aiheuttajia. Saamme lisää terveyttä varastoimalla elämänvoimaa - pranaa. Pranaa muodostuu ruuasta, hengityksen avulla hapesta ja korkeammasta värähtelystä. Se tapahtuu nykylääketieteen valossa mm. solujen ATP-tuotannossa ( adenosiinitrifosfaatti) ja solussa olevan mitokondrion liikkeillä. Länsimaisissa tieteissä se liittyy nanolääketieteeseen, kvanttimekaniikkaan, ydinfysiikkaan, ihmisen hermoston hienorakenteeseen, sähkö- magneettisiin ilmiöihin, genetiikkaan, psykologiaan ja mikroverenkiertoon. Yksinkertaisin keino pranan kehittämiseen on hengittäminen. Hapen saaminen solujen toimintaa varten. Kun olemme tietoisia hengityksestä niin olemme tietoisia myös pranan virtauksesta ja autamme sitä liikkeelle. Hengityksellä on tärkeä osuus sekä hoitojen antajilla että potilaalla. Joogassa sitä kutsutaan Pranajamahengityksesksi. Shakra-energiapyörteet sijaitsevat kehon tärkeimpien sisäelinten ja umpirauhasten alueilla. Kehon erilaiset tukokset vaikuttavat chakrojen toimintaan. Bioenergia liittyy elektromagneettisiin ilmiöihin ja fotonien toimintaan. Se heijastuu myös kehon ulkopuolelle UV-alueella jolloin sitä nimitetään Aura-ilmiöksi.

24 22 NADIT energiaväylät Nadit ovat ne näkymättömät energiaväylät ( hermostorakenne ) joiden kautta prana - energia virtaa. Vastaa hermostorakennetta ja meridiaaneja. Nadeissa on kolme pääväylää ja koko verkosto käsittää jopa eri kanavaa. Ayurvedan mukaan jokainen sairaus on tukos jossain näissä energiaradoissa. Hierontahoidoissa käytetään lääkitseviä yrttiöljyjä jolloin ne auttavat energiavirtoja avautumaan tukoksista ja saamaan prana-energia virtaamaan. Tärkeimmät kolme Nadia ; Sushuma-, Ida-ja Pingala-nadit sijaitsevat selkärangan alueella. Niiden prana varastoituu mielen ja kehon tasapainotilaksi. MARMA- energiapisteet Marmapisteet ovat herkkiä energia kohtia kehossa joissa sijaitsee elämän voimat. Kirurgiassa pyritään leikkaukset tekemään niin että näihin kohtiin ei tehdä viiltoja. Vastaavat trikkeri tai akupisteitä. Kehossa on yhteensä 107 marmapistettä joista 37 sijaitsee pään alueetta. Jokainen marmapiste johtaa nadien kautta johonkin elimeen, doshaan tai kehon toimintaan. Marmapisteet sijaitsevat lihaksissa, jänteissä ja nivelkohdissa. Ayurvedissä hieronnoissa stimuloidaan marma -energiapisteitä pyörittävillä hierontaliikkeillä. 13. RAVINTO JA RUOKAILU Kuusi makua Viisi väriä Neljä aistia Kolme Doshaa Kaksi suuntaa Yksi suu Ravinto ja päivittäinen elämäntapa on terveytemme perusta. Sen takia on syytä tiedostaa että ei ole olemassa yhtä dieettiä joka sopii kaikille ihmisille. On joitakin vaihtoehtoja joita kannattaa opetella tunnistamaan silloin kun tehdään yksilöllistä dieettiä ja se perustuu kunkin henkilön omaan Doshaperusolemukseen. Oheisena lista ravinnon perusteista : Kunkin ruuan luontaiset ominaisuudet Miten kukin luonnon ominaisuus muuttuu ruuansulatuksen yhteydessä Ruokien yhteisvaikutukset oikeat ja huonot yhdistelmät Paljonko kutakin ruokalajia tarvitaan Kunkin yksilön tarvitsema ruokamäärä

25 23 Paikan ja ilmaston vaikutus siellä kasvatettuun ruoka-aineeseen, valmistustavat ja kulutuskäyttäytymiset Vuodenaikojen ja vuorokauden vaikutus Keinotekoisten lisäaineiden, kemikaalien, säilöntä- ja väriaineiden välttäminen. Happo-emäs tasapainon oikea suhde. Yleensä ruoka on liian hapanta. Ruokailuvihjeet ja elämäntapaohjeet Yleisiä ohjeita parempaan ruuansulatukseen : 1. Käy suihkussa tai kylvyssä ennen ruokailua. Kylpy ruokailun jälkeen hidastaa ruuansulatusta. 2. Syö kotona ja kotiruokaa aina kun siihen on mahdollisuus. Aterioi yksin, perheen kanssa tai niiden hyvien ystävien seurassa joiden kanssa tunnet olosi rentoutuneeksi ja turvalliseksi. 3. Syö tuoretta, paikallista ruokaa, jota on saatavilla juuri sillä vuodenajalla. Suomalaisille varsinkin marjat ovat erittäin suositeltavia. 4. Pidä säännölliset ruokailuajat. 5. Jätä ruokien väliin aikaa 2 4 tuntia. Tarvittaessa voit nauttia pienen välipalan. 6. Juo ( lipitä) pieniä tilkkasia haaleaa vettä ruokailun yhteydessä. Älä koskaan juo jäävettä. 7. Syö kaikkia kuutta makua sisältävää ruokaa : makea, hapan, mausteinen, kirpeä, suolainen ja kutistava. Vaihtele niitä sen mukaan kuin tarvitaan sen hetken doshan tasapainottamiseksi. Myös väreillä on merkitystä. Paitsi että kaunis kattaus herättää ruokahalua niin myös väreillä on erilaisia vaikutuksia. 8. Vältä seksiä, syvällistä opiskelua, äläkä nuku ainakaan tuntiin ruuan jälkeen. TV:n katselu ja lukeminen ruokailun aikana tai heti sen jälkeen haittaa ruuansulatusta. Vältä sopimattomia ruokayhdistelmiä kuten : liian kuumat + kylmät ruuat raaka + keitetyt ruuat maito + kala maito + liha. maito + sitrushedelmät Valkoisen riisin liiallista käyttöä kannattaa välttää. VATAN RUOKAVALIO 1. Syö kohtuullisesti, pieniä määriä useammin ja aina kun on näläntunnetta. Suosi lämpimiä ruokia ja juomia, voitelevia ( kasviöljyt) ruokia ja pääosiltaan makeita,

26 24 happamia ja suolaisia makuja. Aterian väliin jättäminen ei ole hyväksi eikä myöskään liiallinen syöminen. Käytä laimeita mausteita ja vähän suolaa perusruuansulatuksen helpottamiseksi. 2. Vatan ruuansulatus ei ole niin voimakas, joten kiinnitä ateriointiin eritystä huomiota ja vältä TV:n katselua, lukemista jne. aterioinnin aikana. 3. Vata kasvaa Intiassa kevään aikana. Suomessa syksyllä ja talvella, kuiva/kylmä tammi- helmikuu on korkean vatan vuodenaikaa. Iltapäivisin, matkustaessa, voimakkaassa melussa ja ikää tullessa lisää. Ole silloin erittäin tarkkaavainen ruokailun suhteen. Mene nukkumaan ennen klo Suojele niska, pää ja rintakehä vedolta. Pidä itsesi lämpimänä varsinkin kylmissä ilmasto-olosuhteissa. 5. Vältä mausteista, kirpeätä, kutistavaa, kevyttä, kuivaa ja kylmää ruokaa. OSTOASLISTA : VILJAT : Ruskea riisi, basmatiriisi, kaura, vehnä. HEDELMÄT JA MARJAT: Hedelmät jotka ovat makeita, mehukkaita ja kunnolla kypsiä sopivat parhaiten. Banaani, mango, sitruuna, melooni, taatelit, kookospähkinä, papaija, appelsiini, viinirypäleet, luumut, persikka. Makeat marjat kuten mustikka, hilla ja vadelma. KASVIKSET : Vihreät pavut, kurkku, porkkana, sipuli, herneet, sienet, tomaatti, makeat perunat, nauris, parsa, etikkavihannekset. ELÄINRUUAT. Munat, kana, lammas, katkarapu. Liharuuat on parasta valmistaa valkosipulin, inkiväärin ja mustan pippurin kanssa. Liha keitetään kunnolla ja tarjoillaan muhennoksena tai kastikkeen kanssa. MAUSTEET : Kaikki mausteet sopivat kohtuullisesti käytettynä. MAITOTUOTTEET : Kunnolliset luonnon mukaiset maitotuotteet ( mieluimmin suoraan luomutilalta ) vahvistavat kehoa ja antavat sille rakennus- ja voiteluainetta. Kaikki maitotuotteet ovat soveliaita, erityisesti piimää, viiliä ja täysmaitoa. PÄHKINÄT JA SIEMENET : Kaikki pähkinät soveltuvat. Pähkinät ovat parhaimmillaan liotettuina, ruokien yhteydessä tai jauhettuina pähkinävoiksi. Ei paahdettuja tai suolattuja pähkinöitä.

27 25 MAKEUTTAJAT : Raakasokerituotteet, hunaja, melassi, vaahterasiirappi. JUOMAT : Parasta lämpiminä tai ainakin huoneenlämpöisinä. Yrttijuomat ja teet sekä niihin lisäksi mausteita, jotka lämmittävät kehoa ja helpottavat ruuansulatusta. RUOKAILU ULKONA : Syö mieluimmin keittoja raakavihannesten sijasta tai lisää niihin öljyä jotta ne olisivat helpommin sulavia Vältä vahvoja alkoholijuomia ja olutta Juo lopuksi lämmintä vettä tai teetä. PITAN RUOKAVALIO 1. Viileät ruuat ja juomat ovat sopivia Pitalle. Makeat, karvaat ja kutistaat maultaan. Vain hieman suolaa. 2. Syö kunnollinen pääruoka tai ainakin runsas lounas keskipäivän aikoihin. Syö rauhallisessa paikassa ja kiitollisella mielellä. 3. Voimakkaan ruuansulatuksen ansiosta he yleensä kehittävät tavan syödä liikaa, nauttia liian rasvaisia, maustettuja ja voimakkaita ruokia. 4. Vältä liian myöhään illalla syömistä. Tuorehedelmäjuomat ja vihannekset sopivat iltapalaksi. 5. Vältä ylikypsää, voimakkaasti maustettuja tai maultaan happamia ruokia, samoin kahvia, punaista lihaa, liikaa munia ja alkoholia. 6. Kiinnitä erikoisesti huomiota ruokailuun silloin kun Pita tekijät ovat korkeimmillaan ; kesällä, lämpimässä, keskellä päivää ja keskellä yötä. 7. Tee kävelylenkkejä viileässä ilmassa ja hiero päälaki kookosöljyllä iltaisin. OSTOSLISTA : VILJAT : Ohra, basmatiriisi, vehnä, ruis, riisikakut, kaura. HEDELMÄT JA MARJAT : Makeat hedelmät ovat hyviä. Mango, melooni, ananas, appelsiini, viinirypäleet, kirsikat, kookospähkinät. Mansikka, viinimarjat. Ne ovat myös parhaita iltapaloja.

28 26 VIHANNEKSET : Voimakas ruuansulatus kuluttaa nopeasti sekä vitamiineja että mineraaleja ja sen takia runsas vihannesten käyttö on erittäin tärkeätä. Parsa, kukkakaali, perunat, sienet, nauris, pavut, kaali, kurkku, herneet. On hyvä välttää retiisiä, valkosipulia, chiliä ja väkevää pippuria. ELÄINRUUAT : Kasvisruuat ovat parhaita koska liharuuat ovat liian lihottavia tai tuottavat liikaa lämpöä. Eläinruuat saavat Pitta henkilön liian tarmokkaaksi. Pienet määrät kanaruokaa ja kalaa ovat hyväksi. Ayurvedassa suositellaan riistalihaa. MAUSTEET : Ei liikaa väkeviä mausteita. Kardemumma, korianteri, minttu, neem, kurkuma, sitruunaruoho, kumina ja vastaavat miedot mausteet hyvin pieninä määrinä ovat soveliaita. Vältä inkivääriä, pippuria, chiliä ja suolaa. MAITOTUOTTEET : Maito ja maitotuotteet sekä soijamaito ( ei geenimuunneltua) tuovat viileyttä ja ravitsevat Pitta henkilöitä. Vältä kovaa ja vanhentunutta juustoa. Tofu on sopivaa. Jugurttia voi nauttia lassi-muodossa (3 osaa jogurttia ja 1 osa lämmintä vettä sekä hieman sokeria tai suolaa. lisää makua saa marjoista ja hedelmistä). PÄHKINÄT JA SIEMENET : Parhaita idätettyinä. Auringonkukan ja kurpitsa siemenet, herneet ja ohranjyvä ovat hyviä. Yleisesti ottaen ne ovat kuitenkin öljyisiä ja väkeviä, poikkeuksena kuitenkin kookos pähkinän neste joka on erittäin suositeltavaa. MAKEUTTAJAT : Suosi ruokosokeria ja vaahtera siirappia. Makea maku on hyväksi, mutta ei kuitenkaan pitkiä jaksoja kerrallaan. Vältä hunajaa ja melassia, koska ne voivat aiheuttaa Pitta henkilölle hätäisyyttä ja äkkipikaisuutta varsinkin kesäaikana. JUOMAT : Voit käyttää hieman mustaa ja vihreää teetä. Hieman olutta on parempi kuin viini. Vältä voimakkaita alkoholijuomia ja suolaisia pähkinöitä sekä suolakeksejä. ULKONA SYÖMINEN : Japanilainen ( ei liian öljyinen ja suolainen ), Kiinalainen, keski - aasialainen ravintola on hyvä valinta. Hedelmät ovat parhaita iltapaloja. Vältä tai älä käytä ollenkaan alkoholia, teetä, kahvia, juustoja.

29 27 Lisää vähän sitruunaa tai limeä juomaveteen. Vältä Meksikolaisia, Italialaista ja myös useimpia Intialaisia ravintoloita koska niiden ruuat ovat usein liian maustettuja tai suolaisia. KAPHAN RUOKAVALIO 1. Vaihda pois vanhat tavat ja syö vähemmän ja parempilaatuista ruokaa. Se on avain menestykseen. 2. Ruuat jotka ovat maultaan kirpeitä, väkeviä ja kutistavia ovat parhaita. Vältä tai älä käytä ollenkaan makeita, happamia ja suolaisia ruokia. 3. Voit helposti jättää väliin aamiaisen ja paastota yhden päivän tai jopa viikon. Paras ruokailuaika on klo välillä. Suosi vähäsuolaista, vähärasvaista, runsaasti kuituja sisältävää ja kevyesti keitettyä ruokaa. Suklaan ja jäätelön syöminen iltaisin on ehdottomasti kiellettyä. 4. Ota pieni kävelylenkki ruuan jälkeen. Vältä nukkumista ruokailun jälkeen koska se lisää kehon painoa. 5. Kapha lisääntyy aikaisin aamulla, myöhään illalla, talvella ja keväisin. Ole silloin erittäin huolellinen ruokailun suhteen ja vältä rasvaisia aamiaisia ja myöhään illalla syömistä. 6. Huolehdi säännöllisestä liikunnasta, käy saunassa ja kylvyissä jotta hikoilisit. OSTOSLISTA : VILJAT : Ohra, basmatiriisi, maissi, hirssi, paahdetut jyvät, ruis, tattari. HEDELMÄT JA MARJAT : Kirsikat, omena, persikka, päärynä, aprikoosi, mustamarja-aronia. Kuivatut hedelmät ovat parhaita. Marjat yleensä ; mansikka, musta- ja punainen viinimarja, puolukka ja karviainen. VIHANNEKSET : Kaikki vihannekset jotka kasvavat maan pinnan yläpuolella ovat hyviä. Versot, pinaatti, kaali, kukkakaali, meloni, lehtisalaatti, vihreät lehdet, vihreä pippuri, mustapippuri, vihreät salaatit, vihreät pavut, retiisi, nauris, Porkkana, sipuli, parsa, sienet. Pavut ovat parhaita vähärasvaisia proteiinituotteita. ELÄIN RUUAT : Yleisesti niiden pitää olla vähärasvaisia. Tuoretta järvikalaa, jänistä, peuraa, poroa ja hirvenlihaa.

30 28 MAUSTEET : Mustaa pippuria, chiliä, korianterin lehtiä, mintun lehtiä, timjami, rosmariini, inkivääri, sinappi. Yleensä kaikki mausteet ovat hyviä. Vältä tamarin-palkoa. Käytä hyvin vähän suolaa. MAITOTUOTTEET : Yleensä kaikki maitotuotteet ovat viilentäviä ja raskaita. Tarvittaessa voit käyttää vuohen maitoa. Vähän geetä ( kirkastettua voita ) auttaa ruuansulatuksessa. PÄHKINÄT JA SIEMENET : Kurpitsan siemenet ja auringonkukan siemenet ovat hyviä toisinaan käytettyinä. MAKEUTTAJAT : Stevia kasvista saa makeutta. Makeat hiilihappoiset virvoitusjuomat ovat pahasta. Hunajaa pari teelusikallista aamuisin auttaa painon hallinnassa. Älä koskaan kuumenna tai keitä hunajaa. JUOMAT : Aloe Vera- ja marja mehu, vihannesmehut, yrttiteet, toisinaan mustaa teetä tai kahvia. 14. PÄIVÄRUTIINIT - DINACHARYA Ayurvedassa suositellaan jokaiselle yksilölle sopivaa päivärutiinia ( Dina = päivä, Acharya = käyttäytyminen ). Se pitää olemukset (TRIDOSHA ) terveellisessä tasapainossa ja auttaa ruuansulatusta sekä aineenvaihduntaa ( agni ) toimimaan oikealla tavalla. Päivärutiineissa on erilaisia vaihtoehtoja, jotka valitaan juuri tämän hetken tilanteesi mukaan ( prakriti). Oheisena vinkkejä päivittäiseen ohjelmaasi : Herääminen ja ylösnouseminen Koska biologiset toimintomme ovat mm. yhteydessä auringon nousuun ja laskuun, on hyvä tahdistaa myös sisäinen kellomme sen mukaan. Päiväntasaajan kohdalla se onkin helpompaa kun päivän pituus on suurin piirtein vakio kaikkina vuodenaikoina. Ihanteellista on ladata kehomme solujen energiat illalla auringon laskiessa päivän päätteeksi. Aamulla lasillinen haalea vettä auttaa yön aikana kehoomme kerääntyneiden kuona-aineiden poistumista. Ulostaminen Yön viimeiset tunnit ovat Vata-aikaa, eritteiden poistumisen aikaa.

31 29 Luonnollisin aika kehon ulosteiden poistamiseen on heti aamulla. Tämä toimenpide auttaa muidenkin yön aikana kerääntyneiden kuona-aineiden, Kapha-tuotosten, poistamiseen. Suolen tyhjennys pari kertaa päivässä on suotavaa. Ei kuitenkaan heti ruokailun jälkeen. Virtsan tyhjennys on silloinkin suositeltavaa. Tutki ulosteet joka aamu ja jos havaitset niissä muutoksia tai näet huonon ruuansulatuksen merkkejä niin aloita lyhyt paasto. Se auttaa kehoa lepäämään ja korjaa sen toiminnot ennen kuin niistä aiheutuu sairauksia. Älä koskaan pidättele tai estä kehon luonnollisia toimintoja kuten nälkää, janoa, unta, aivastusta, haukottelua, oksennusta, ilmavaivoja ja hikkaa. Niiden estäminen aiheuttaa epämukavan olon ja jopa sairauksia. Puhtaus Pesemällä kunnolla kaikki jäsenet, suu, silmät ja nenä. Silloin puhdistuu myös kehon aistijärjestelmät. Parhainta on kylpeä puhtaassa lähdevedessä, harjata hampaat ( se pitää tehdä joka ruokailun jälkeen ). Puhdista kieli sitä peittävästä myrkyllisestä ama - katteesta. Sitä varten on saatavissa kielenpuhdistus liuska. Suun huuhtelu ja kurlaaminen suolavedellä ja sekoita hieman kurkumaa niin se pitää ikenet, suun ja kurkun terveenä. On tärkeätä saada pois kurkussa olevat kuonaaineet. Nenä ja korvat huuhdellaan kunnolla. Silmät voi huuhdella vedellä jota on hetken pidetty suussa ( sylki on hyvää silmille ). Pidä tukkasi hyvin hoidettuna, kynnet leikattuina ja käytä puhtaita vaatteita. Voit lisätä myös itsellesi sopivaa luonnonmukaista parfyymiä ja tunne itsesi hyvinvoivaksi koko päivän. Älä käytä koskaan kemiallisia ehosteita. Iho on meidän suurin elin ja sitä kautta imeytyy haitallisia aineita hyvin tehokkaasti. Liikunta Säännöllinen liikunta nostaa kehon vastustuskykyä, vähentää jännitystä ja estää sairauksien tulemista kohottamalla immuunijärjestelmän toimintaa - puhdistamalla kaikkia kanavia, lisäten verenkiertoa ja kuona-aineiden poistumista sekä lisää rasvan polttoa. Hieronta on hyväksi. Samoin hengitysharjoitukset ja jooga-asanat. Liiallinen voimaliikunta voi olla haitallista ( maitohapot ) ja aiheuttaa riippuvuutta. Liikunnan yhteydessä kannattaa tehdä hengitysharjoituksia solujen hapen lisäämiseksi. Iän ja kehon tyypin huomioiden : Vata Pitta kevyttä rauhoittavaa liikuntaa keskisuoritusta vaativia lajeja

32 30 Kapha voi harrastaa voimaliikuntaa. Käytä liikuntasuoritukseen korkeintaan puolet kapasiteetistasi. Varsinkin raskas liikunta ei ole terveellistä heti ruokailun jälkeen, sairauksien aikana ja aina on muistettava käyttää rytmistä hengitystä suoritusten yhteydessä. Uinti, kävely ja jopa laulaminen ja nauraminen antavat lisävireyttä. Hieronta Jokaiselle on hieronta hyväksi. Sen voi tehdä myös itse sopivalla yrttiöljyllä. Niiden käytössä on kuitenkin syytä saada asiantuntijan opastusta. Yrttiöljyjen käyttö on aina suositeltavaa. Se tekee ihon joustavaksi. Se lisää verenkiertoa ja täten kiihdyttää kuona-aineiden poistumista sekä rentouttaa kehoa ja poistaa stressiä. Se lisää myös hyväolon oksitosiini-hormoonia. Tee hieronta siihen suuntaan mihin ihokarvat kaartuvat, levitä koko keholle hieman hyvää öljyä erityisesti energiakohteisiin. Hiero koko päänalue ainakin kerran viikossa. Yleensä on suositeltavaa että päätä hierotaan päivittäin. Jos Sinulla ei ole aikaa koko kehon hierontaan niin hiero ainakin jalkapohjat hyvällä luonnon mukaisella öljyllä. Ayurvedisilla koko kehon ja pää-kasvo hoitaja kursseilla saat lisäohjeita. Meditaatio Meditaatio tai mietiskely on oivallinen tapa rauhoittaa mieltä. Sen vaikutuksista aivojen toimintaan ja kehon terveysvaikutuksista on tehty paljon tutkimuksia. Lyhytkin aika päivittäin riittää poistamaan stressiä ja jännitystä sekä tyynnyttää ja antamaan hyvän olon. Mietiskelyssä aivojen toiminta harmonisoituu. Paras aika sille on heti kyvyn jälkeen kun keho on puhdas. Toiveiden ja mielihalujen hallitseminen on avain pitkään ja terveeseen elämään. Mikä tahansa hiljentyminen on mietiskelyä silloin kun se on vilpitöntä ja sydämestä tulevaa. Yksinkertaisin ja hyvin tervehdyttävää on auringon valon kultauksen ja sen moninaisten värien katseleminen sen nousun ja laskun aikana.

33 31 Kun mietiskelystä tuleesäännöllinen tapa niin elämästäsi voi tulla kokonaisvaltaisesti todella nautittavaa ja terveellistä. Vaatetus Paikallisten ilmasto-olosuhteiden ja sen hetkisen sään mukaan myös vaatetus muodostaa osan hyvää oloa. Vaatetuksen pitäisi olla kevyttä ja ilmavaa sekä valmistettu luonnon materiaaleista kuten villa, puuvilla, silkki tai pellava. Käytä aina puhtaita vaatteita, älä koskaan käytä toisten vaatteita paitsi pyhien. Energia tulee keholle päälaen kautta ja poistuu jaloista aiheuttaen erikoisen lämmön energiavirrassa, täten saastunut energia yleensä kerääntyy jalkineisiin. Joten älä käytä toisten kenkiä, äläkä vie kenkiä sisätiloihin ja kävele paljasjaloin aina kun se on mahdollista. Työpaikka Työssäoloaika muodostaa yleensä kaksi kolmasosaa meidän elämästä. Menestyminen tai epäonnistuminen ammatissamme vaikuttaa itsetuntoomme sekä itsearvostukseen. Täten on tärkeätä että ammatti on sopiva meidän Dosha- olemukseen ( prakriti ). VATA henkilöt työskentelevät mieluummin lyhyillä voimakkailla energiajaksoilla. Paljon energiaa vaativa työ voi myös näännyttää heidät. Sen tasapainottamiseksi rutiininomainen työ olisi helpompaa vaikkakaan ei niin mielenkiintoista. Heille on tarpeellista rauhoittaa kotiolot ja työpaikan ilmapiiri. Vata tarvitsee riittävästi lepoa iltapäivisin. Huoneilma ei saa olla liian kylmä tai kuivaa kuten elektroniikkatehtaiden ilmastoidut huoneet tai tehtaiden pölyiset olosuhteet. Ihanteellinen työ on sellainen että se herättää riittävästi kiinnostusta ja se sisältää sopivasti tasapainottavia rutiinitöitä. PITTA henkilöt ovat erittäin käytännöllisiä ja ovat hyviä toimisto työntekijöitä, mutta eivät niinkään omaperäisiä. Luonnollisen agressiivisuuden ja itsenäisyyden ansiosta nämä realistit näkevät tehtävät haasteina jotka pitää voittaa. He asettavat aktiivisuuden kaiken edelle ja he antavat itsestään paljon. Vaatien myös mieleltä ja keholta täydellisyyttä. He eivät pidä viivytyksistä ja suunnittelevat työnsä huolellisesti pitääkseen lupauksensa. Heidän on huolehdittava siitä että yksityiselämä ja työ eivät sekoitu keskenään. Heidän tulee välttää fyysisesti hermostuttavaa työtä ja kuumia työolosuhteita ( metalliverstaat ja valimot ). Heidän tulee myös kuunnella enemmän toisia. Heidän tulee löytää oikea suhtautuminen työhön niin ettei se stressaa ja aiheuta liikaa kilpailutilanteita. KAPHA henkilöiden tasapaino ja rauhallisuus tekevät heistä oivallisia henkilöstö- ja hallintotyöntekijöitä. Mutta se voi myös turhauttaa heitä. Heidän tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen että työ on myös haasteellisen vaihtelevaa tai muuten he juuttuvat rutiineihin. Myös fyysinen liikunta on tarpeen jottei laiskuus yllätä. He ovat hitaita liikkeelle lähtijöitä aamulla. Heille kilpailutilanteet tekevät hyvää, mutta ne voivat myös aiheuttaa stressiä.

34 32 Parisuhteen valinta Ayurvedan viisaus suosii samanlaisten olemusten yhdistymistä koska silloin he ovat tunne-elämältään, asenteiltaan ja seksuaalisuudessa samankaltaisia. Valitettavasti kuitenkaan niin samanlaisia persoonallisuuksia ei ole olemassa. Valitsemalla pariksi oikean persoonan joka innoittaa ja tasapainottaa omaa olemuspuolta ja innoittaa kehittämään myös itseään luo hyvän parisuhteen. Uni Unella on tervehdyttävä vaikutus silloin kun se rauhoittaa mielen. Uni lataa meidän energioita ja tasapainottaa tunne-elämää. Yö on luonnollinen aika nukkua ja päivänokosten pituus saa olla korkeintaan 15 min. Poikkeuksena kuitenkin nuoret, vanhukset, heikossa kunnossa olevat, ne joilla on sairauksia tai pahoja traumoja. He tarvitsevat pidempää yöunta. Ei ole hyvä syödä vatsaa täydeksi juuri ennen nukkumaan menoa. Oikealla kyljellä nukkuminen on rentouttavinta ja hyvä kehon joogalle. Vasemmalla kyljellä nukkuminen auttaa ruuansulatusta ja nostaa mielenkiinnon ruokaan, uneen ja seksiin. Se on hyvä asento ruokailun jälkeen. Nukkuminen puolittain selällään ja kokonaan vatsalla voi aiheuttaa sairauksia. Nukkuminen päälaki osoittaen itään ja jalat länteen antaa parhaimman meditatiivisen unen. Pesemällä kädet, jalat ja kasvot helpotat uneen pääsyä. Älä koskaan nuku keittiössä. Mene sänkyyn vain silloin kun olet menossa nukkumaan. 6 8 tunnin uni on riittävä. Ihanteellisin unen tila on Yoga-tila. Silloin keho on täysin rentoutunut ja mieli sekä tietoisuus rauhan tilassa. 15. VUODENAIKOJEN VAIKUTUS - RITUCHARYA Termi prakriti tarkoittaa olemusta sekä tämän hetken kehon tilana että sen yhteyttä ympäröivään luontoon. Vuodenaikojen muutokset vaikuttavat Doshien tilaan koska kullakin niillä on oma voimakkaammin vaikuttava elementtinsä (bhotas). Tuuli, kylmä ja kuiva ilmanala lisää vataa, Kuuma kostea ilma lisää pittaa

35 33 Kylmä kostea ilma lisään kaphaa. Ayurvedassa annetaan ohjeita ilmanalojen muutosten aiheuttamien Doshien epätasapainotilojen tasapainottamiseksi. Tärkeätä on varautua vuodenaikojen muutoksiin ennakolta. Kullekin vuodenajalle on erityiset ravinto-ohjeet (ahar), paikalliset olosuhteet huomioivat ohjeet (vihara) ja päivittäiset elämän rutiinit (karya). Niitä noudattamalla pysyvät olemukset (dosha) tasapainossa. Ne auttavat kohtaamaan terveellä tavalla eri vuodenaikojen aiheuttamat stressit ja jännitykset. Ayurveda-kirjallisuudessa vuosi on jaettu kuuteen vuodenaikaan (ritus) : monsuuniaika (varsha), syksy (sharada), talvi (hemanta), myöhäistalvi (shishira), kesä (girshma) ja kevät (vasanta). Suomessa kannattaa muistaa että meillä vuodenajat ovat erilaisia kuin Intiassa.. Vuodenaikojen vaikutus kolmeen doshaan ja elämäntapaehdotukset niille kullekin ovat seuraavat : Monsuuniaika ( sadeaika). Suomessa kylmä ja kostea syksy : RUOKAVALIO Ruuansulatus heikkenee ja kehon Vata-ominaisuudet lisääntyvät. Silloin kannattaa noudattaa kohtuullista ruokavaliota. Ruis ja makeiset kannattaa vaihtaa kutistaviin, karvaisiin ja mausteisiin ruokiin sekä lisätä viljan ja riisin syöntiä. Muista aina keittää ja jäähdyttää juomavesi. Jos on mahdollista niin lisää siihen hieman hunajaa. Älä kuumenna hunajaa. MUISTILISTA Mene öljyhierontoihin ja ota säännöllisesti hoitavia kylpyjä. Suo itsellesi päivänokoset. Vältä etelässä liikkumista auringonpaisteessa. Voimakkaat liikuntaharrastukset eivät ole hyväksi. Syksy. Suomessa varhaistalvi : RUOKAVALIO Nyt voit nauttia namipaloista kutistavien, karvaiden ja makeiden makujen kanssa. Käytä riisiä, ohraa, kauraa ja vehnää, piimän, kaalin, juustojen ja maidon kanssa. Vältä lihaa ja jogurttia. MUISTILISTA

36 34 Hierontaa lämpimillä yrttiöljyillä. Nyt on oikea aika mennä kuppaukseen ja puhdistushoitoihin ( ks. Panchakarma-syväpuhdistrushoito, suositeltavinta ottaa se Intiassa ). Vältä etelässä liikaa auringonottoa. Läntiset merituulet ovat pahasta. Talvi : RUOKAVALIO Riisin kanssa voit käyttää mausteisia, öljyisiä, happamia ja suolaisia ruokia. Hyväksi ovat myös luomu-lehmänmaito ja ruokosokerijuoma. Juo lämmintä vettä, sillä se lisää elämänenergiaa. Vältä kevyttä ruokaa koska se lisää Vata-ominaisuutta. Kevät : RUOKAVALIO Kapha lisääntyy lämpimien säiden vaikutuksesta ja häiritsee ruuansulatusjärjestelmää. Vältä raskaita, öljyisiä, happamia, makeita ruokia ja juomia koska ne nostavat Kaphaa. Syö sen sijaan ohraa, kauraa, vehnää, riisiä ja karvaita vihanneksia. MUISTILISTA Harrasta reipasta liikuntaa ja käy lämpimässä yrttiöljyhieronnassa. Lopeta tupakanpoltto. Vältä päivänokosia. Kesä : RUOKAVALIO Kesä on Pitta aikaa. Käytä runsaasti nestemäistä ravintoa. Varo nestevajausta. Vältä polttavan makuisia, happamia ja suolaisia ruokia. Hemmottele itseäsi makeilla, viileillä ja öljyisillä ruuilla. Lintujen ja riista eläinten liha on hyväksi. Samoin kala. MUISTILISTA Vältä tehokasta liikuntaa ja liiallista seksiä. Vältä liiallista auringonottoa ja vaarallisia UV-säteitä. Nauti puutarhasi viilentävästä ilmapiiristä ja kukkien tuomasta tasapainosta. Voit ottaa lyhyet päivänokoset. Yllä esitetty vuodenaikojen ohjeet on tarkoitettu Intian olosuhteisiin ja meillä Suomessa pitää ottaa luonnollisesti huomioon paikallinen ilmasto.

37 35 TALVI : joulu -, tammi-, helmikuu Kapha Vata aikaa KEVÄT : maalis-, huhti-, toukokuu Kapha Pitta-aikaa KESÄ : kesä-, heinä-, elokkuu Pitta-aikaa SYKSY : syys-, loka- marraskuu Vata-aikaa Suomessa kannattaa käyttää tuoreita kotimaisia luomutuotteita sekä suosia paikallisia tuottajia. 16. SEKSI JA AYURVEDA Seksin tarpeellisuus elämässämme on pysynyt melkein muuttumattomana kautta aikakausien. Se on yksi Ayurvedan kolmesta peruspilarista. Kriittinen suhtautuminen siihen on kuitenkin tarpeen : Seksi on yksi luonnollinen elämän osa-alue ( Dinacharya). Ilta ja pari tuntia illallisen jälkeen on oikea aika läheisyydelle. Se on Kaphaaikaa. Täydellinen nautinnon seksuaalisesta yhtymisestä saat kun se tapahtuu oikeana aikana. Se lisää kummankin terveyttä ja elinvoimaa. Paras tulos saavutetaan kun kumpikin osapuoli on kehon ja mielen henkisillä tasoilla kiintyneitä toisiinsa. Hellää kosketusta, tuoksut, ruoka, musiikki ja ilmapiiri näyttelevät pääosaa hyvän läheisyyden luomiseksi. Peverssillä ja huonolla seksillä on heikentävä vaikutus tunne-elämään ja fyysiseen terveyteen, koska se tuhoaa elämänvoimaa ja laittaa Doshat epätasapainoon. Liika Vata tekee tunne-elämän haavoittuvaksi ja lisää pelkotiloja. Liika Pitta-tilan nousu kehittää vihan tunteita ja turhautumista. Liika Kapha- tilan nousu tekee vaativaksi ja omistushaluiseksi. Seksin tarpeen jaksottuminen on riippuvainen kunkin yksilön olemuksesta (Dosha) ja vuodenajasta. Kapha haluaa enemmän seksiä kuin vastaavasti Pitta ja Vata. Jälkimmäisillä on enemmän muita virikkeitä elämässään. Pitta on joskus kiinnostuneempi vaihtamaan seksipartneria. Kun taas Vata, jolla on usein vaikeuksia tehdä päätöksiä, tarvitsee enemmän läheisyyttä ja hellyyttä. Ayurvedassa on hoitomuoto paremman seksielämän saamiseksi. Sitä kutsutaan Vajikaran-terapiaksi. Siinä hoidetaan myös miesten potenssihäiriöitä ja haluttomuutta. Monia muitakin terapioita on myös siihen tarkoitukseen. Samanaikaisesti hoidoissa käytetään myös yrttilääkitystä ( aphrodisiac supplements), jotta seksuaalinen kanssakäyminen saadaan nautinnolliseksi ja kiinnostavaksi. Sillä

38 36 voidaan myös lisätä seksuaalista kyvykkyyttä ja kehittää muitakin rakastamiseen liittyviä ominaisuuksia. 17. JOOGA JA MEDITAATIO Jooga on henkinen harjoitusjärjestelmä jota on harjoitettu Intiassa jo n vuoden ajan. Joogan perustana on ajatus, että ihminen ei ole vain fyysinen olento vaan siihen liittyy paljon muuta. Se mitä tämä muuta on, voidaan saada selville Yogaa harjoittamalla. Perinteisesti Jooga on ollut vuosituhansien aikana tie kohti vapautta ja valaistumista. Valaistuminen on tila, jossa tietoisuus on vapaa kaikista tunne ja fyysisen kehon vaatimuksista. Tämä vapauden tila voidaan kokea jopa hyvän olon tunteen tai kivun aikana. Me olemme puhdasta tietoisuutta ja yhtä kaiken olemassaolon kanssa. Tätä kutsutaan Yogassa itsensä tiedostamiseksi. Patanjalia pidetään joogan perinteisenä kehittäjänä. Koska Yoga on perinteisesti Intiassa henkinen harjoitus niin suosituksena on että ensin keho puhdistetaan Ayurveda-ohjeiden mukaisesti. Joogaa ja meditaatiota tutkitaan Ayurveda yliopistoissa laajalti yleensä sen terveysvaikutuksista ja esim. urheiluvalmennuksessa. Lääkäreille opetetaan alan professorin johdolla kahden vuoden aikana joogaa. Yliopistoissa koulutetaan joogaterapeutteja. Yogassa on kahdeksan ( astanga) askelta : 1. Yama pidättäytyminen 2. Niyama noudattaminen 3. Asana liikkeet 4. Pranayama hengitys 5. Prathyahara aistien hallinta 6. Dhrana - keskittyminen 7. Dhyana meditaatio 8. Samadi yhteys Ikuiseen Yama yksilön ja sosiaalisen elämän käyttäytymisohjeet. Niyama asennoituminen Yogan henkeen. Asana fyysisen kehon hallintaohjeet. Pranayama bioenergian hallitseminen hengitysharjoituksilla. Prathyahara kaikkien aistien keskittäminen sisäänpäin. Dharana mielen keskittäminen yhteen kohteeseen.

39 37 Dhyana Samadi meditaatio, mietiskely. ylitajuinen tietoisuuden tila. Viisi ensimmäistä liittyy psyko-fyysiseen kehoomme, ulkoiseen tietoisuuteen (Bahiranga) Hatha Yogaan. Kolme viimeistä vaikuttavat meidän psyykkeeseen ja niitä kutsutaan sisäiseksi (Antra) Raja Yogaksi. Jooga antaa lisää voimaa ja energiaa, se avaa sisäiset energiaratamme. Se on todella tehokas rentoutumis- ja liikuntamenetelmä joka avaa mielen kohti korkeampia tietoisuuden tiloja. Mitkä tahansa henkilökohtaiset tavoitteesi Yogan suhteen ovat niin on hyvä muistaa joogan perinteinen tavoite : Yoga auttaa Sinua löytämään kaikki kehitysmahdollisuutesi. Kullekin Dosda-tyypille suositellaan erilaisia Yoga harjoituksia. Ayurveda lääkäri antaa ohjeita Sinulle sopivista jooga-harjoituksista. 18. AYURVEDAN PERUSHOIDOT Intiassa on satoja erilaisia hoitomuotoja. Niillä on erilaisia nimityksiä riippuen osavaltiosta. Pohjoisessa hoidot ovat erilaisia kuin etelässä. Himalajan rinteillä ilmasto ja olosuhteet ovat luonnollisesti erilaisia kuin etelän trooppisissa maisemissa. Suomen olosuhteissa voidaan kuitenkin tehdä vain hyvin pieni osa hoidoista.

40 38 Intiassa hoidot aloitetaan jo äidin raskausaikana. Heti syntymän jälkeen kätilö aloittaa vauvan päivittäisen hieronnan. Samalla hän opettaa äidin tekemään lapselle hieronnan. Opetus kestää 40 päivää synnytyksen jälkeen. Sopivan hoitomuodon valitsee lääkäri konsultoinnin yhteydessä. HOIDOT SUOMESSA Suomessa edellytyksenä on että hoitaja on saanut hyvän koulutuksen Ayurveda hoidoista. Yleensä he ovat hoitoalan ammattilaisia. Suositeltavaa on ottaa Suomessa vain perushierontoja ja hoitoja. Hoitoihinkin kannattaa ensisijaisesti käyttää kotimaisia tuotteita. Oheisena joitakin esimerkkejä Ayurveda hoidoista. Perinteiset aidot Ayurvediset öljyhieronnat KOKO KEHON HOIDOT PÄÄ- JA KASVOHOIDOT KIZI-YRTTIHOIDOT Ayurvedinen öljyhieronta on turvallinen ja tehokas menetelmä elimistön kokonaisvaltaiseen puhdistamiseen ja kroonisten särky- ja kiputilojen hoitamiseen.

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet

Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet Koripallovalmennuksen tukitoimet Harjoittelu, ravinto ja lepo kehittymisen kulmakivet 2.1. Koripallovalmennuksen tukitoimet Kehittymisen pyhä kolmiyhteys HARJOITTELU KEHITYS Kuormitus-kolmion pinta-alan kasvua eli harjoittelun lisääntymistä

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Urheilijan ravitsemus Ravitsemussuositukset Monipuolista ja värikästä Sopivasti ja riittävästi Nauttien ja kiireettömästi Ruokaympyrä Ruokakolmio Lautasmalli

Lisätiedot

Johdatus aisteihin. Tunti 1

Johdatus aisteihin. Tunti 1 Johdatus aisteihin Tunti 1 MIKÄ ON SAPERE? (tämä vain opettajalle tiedoksi) Sapere on latinaa ja tarkoittaa maistella, tuntea Sapere on ravitsemuskasvatusta, jossa ruokaa käsitellään aistien näkökulmasta

Lisätiedot

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa

Suolisto ja vastustuskyky. Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suolisto ja vastustuskyky Lapin urheiluakatemia koonnut: Kristi Loukusa Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen

Lisätiedot

Urheiluravitsemuksen perusteet / HaVe step ry 20.3.2008

Urheiluravitsemuksen perusteet / HaVe step ry 20.3.2008 1. Kehitys koostuu ns. kehityskolmiosta. Jonka osina ovat Harjoittelu, Lepo ja Ravinto. 2. Ruokailun tavoite on olla yksi luonteva osa urheilijan kokonaisuutta. Urheilijan ravitsemuksen A B C A= Arkiruokailu

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut?

Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka. Miksi maanviljelijä ajaa jyrällä perunamaalla? Mikä kaali voi syödä sinut? Syökää porkkanaa! Mikä akka asuu pellossa? Palsternakka Mikä on oranssi kana? Porkkana Mistä kalasta saa kasviskiusausta? Ruokalasta Mikä kaali voi syödä sinut? Shakaali Mitä pitsaa voi kasvattaa puutarhassa?

Lisätiedot

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen

RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO. Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen RUOANSULATUS JA SUOLISTON KUNTO Iida Elomaa & Hanna-Kaisa Virtanen Edellisen leirin Kotitehtävä Tarkkaile sokerin käyttöäsi kolmen päivän ajalta ja merkkaa kaikki sokeria ja piilosokeria sisältävät ruuat

Lisätiedot

2,5dl 1kpl / 3,75dl 1,5kpl

2,5dl 1kpl / 3,75dl 1,5kpl Määrät 10kg / 20kg tavoitteen mukaan. Jos määrää ei ilmoitettu, syö vapaasti. * katso lista vaiheeseen sopivista tuotteista MAANANTAI Aamupala: Kaurapuuro Välipala: 2,5dl tai 1kpl / 3,75dl tai 1,5kpl Lounas:

Lisätiedot

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA

TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA TOIMINTAA RUUAN VOIMALLA Ruoka vaikuttaa monella tapaa toimintakykyysi: päivittäisistä toiminnoista, kotitöistä ja liikkumisesta suoriutumiseen muistiin, oppimiseen ja tarkkaavaisuuteen elämänhallintaan

Lisätiedot

SALPA NESTETASAPAINO- JA RUOKALUENTO

SALPA NESTETASAPAINO- JA RUOKALUENTO SALPA NESTETASAPAINO- JA RUOKALUENTO Nyrkkisäännöt päivittäiseen nesteytykseen ovat: juodaan jokaisen aterian yhteydessä vettä ja muita juomia 2-3 lasillista riippuen nesteen tarpeesta kuumissa olosuhteissa

Lisätiedot

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula

Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta. Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula Tyypin 2 diabetes Hoito-ohje ikääntyneille Ruokavalio ja liikunta Sairaanhoitajaopiskelijat Lauri Tams ja Olli Vaarula 1 Johdanto Arviolta 500 000 suomalaista sairastaa diabetesta ja määrä kasvaa koko

Lisätiedot

LOMAKE B. TERVEYDENHOITAJAN LOMAKE Ohjeet terveydenhoitajalle:

LOMAKE B. TERVEYDENHOITAJAN LOMAKE Ohjeet terveydenhoitajalle: Lasten ruoka-allergiatutkimus 1 Lomake nro (A- tai A0-lomakkeesta, terveydenhoitaja täyttää) LOMAKE B. TERVEYDENHOITAJAN LOMAKE Ohjeet terveydenhoitajalle: I II Huoltaja palauttaa kyselylomakkeen. KYSY:

Lisätiedot

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun

EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN. Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun EVÄITÄ RUOKAPUHEISIIN Vinkkejä jokapäiväiseen ruokailuun Mieltä keventäviä ajatuksia ruoasta Syömisellä voi vaikuttaa hyvinvointiin ja jaksamiseen Säännöllinen ateriarytmi on terveyden kannalta parasta

Lisätiedot

NÄIN TALTUTAT TURHAN TURVOTUKSEN!

NÄIN TALTUTAT TURHAN TURVOTUKSEN! NÄIN TALTUTAT TURHAN TURVOTUKSEN! SELVÄSTIKIN Olet ihminen, joka ymmärtää sen, että Sinä olet itsellesi se tärkein ihminen. Haluat saada kehosi kuntoon, jotta voit nauttia elämästäsi täysillä ja jaksat

Lisätiedot

Kehittymisen kulmakiviä. Harri M. Hakkarainen LitM, LL, valmentaja

Kehittymisen kulmakiviä. Harri M. Hakkarainen LitM, LL, valmentaja Kehittymisen kulmakiviä Harri M. Hakkarainen LitM, LL, valmentaja Kehittymisen perusideaa! l HARJOITUKSEN AIKANA KUKAAN EI KEHITY! l SUORITUSKYKY HEIKKENEE HARJOITUKSEN AIKANA JA KEHITYS TAPAHTUU HARJOITUSTA

Lisätiedot

LOS MONTEROS. Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA

LOS MONTEROS. Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA LOS MONTEROS Espanjalainen ilta RESEPTIKIRJA Tumma gazpacho 500 g Kumato-tomaatteja 1 valkosipulin kynsi 1 rkl valkoviinietikkaa 1 dl maalaispatongin pehmeää sisusta 1 tl suolaa 1 tl sokeria Koristeiksi

Lisätiedot

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI

santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Yläkouluakatemialeiri vko 32 2015 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI 2 11.8.2015 PALAUTUMINEN -kehittymisen kulmakivi - Harjoittelun tarkoitus

Lisätiedot

Nuoren liikkujan ruokavalio

Nuoren liikkujan ruokavalio Nuoren liikkujan ruokavalio Rakenna ruokavaliosi hyvälle pohjalle Valitse monipuolisen ruokavalion pohjaksi ruoka-aineita kolmion alaosasta ja täydennä päivittäin seuraavista kerroksista. Huipun sattumat

Lisätiedot

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy

Painonhallinnan perusteet. Valio Oy Painonhallinnan perusteet. Painonhallinta onnistuu Painonhallinnan periaate on yksinkertainen: paino tippuu, jos syö vähemmän kuin kuluttaa. Käytännössä onnistuminen vaatii suunnittelua ja sitoutumista

Lisätiedot

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi

Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus. Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi Ikääntyneen muistisairaan ravitsemus Ravitsemuksen erityispiirteitä ja keinoja hyvän ravitsemuksen ylläpitämiseksi 2015 1 Ravitsemustilan merkitys ikääntyneelle Ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja lihaskuntoa

Lisätiedot

AUTOKLINIKKATUTKIMUS RAVINTOMUUTTUJIA KOSKEVAT KOMMENTIT AK MUUTTUJA AU MUUTTUJA RUOANVALMISTUKSESSA KÄYTETTY RASVA

AUTOKLINIKKATUTKIMUS RAVINTOMUUTTUJIA KOSKEVAT KOMMENTIT AK MUUTTUJA AU MUUTTUJA RUOANVALMISTUKSESSA KÄYTETTY RASVA AUTOKLINIKKATUTKIMUS RAVINTOMUUTTUJIA KOSKEVAT KOMMENTIT AK MUUTTUJA AU MUUTTUJA V7049 MUUTTUJAN NIMI RUOANVALMISTUKSESSA KÄYTETTY RASVA KOMMENTTI Haastattelussa kysyttiin erikseen ruoanvalmistuksessa

Lisätiedot

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi /

Keinomunuaisyksikkö/Dialyysi / RUOKAVALIO PERITONEAALI-DIALYYSIN AIKANA Ruokavalio on osa hoitoa Ruokavalio on osa hoitoa peritoneaali - dialyysihoidon aikana ja siihen osaan Sinä voit vaikuttaa eniten. Ruokavalion tavoitteena on ylläpitää

Lisätiedot

PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA. Tiina Lahti. Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12.

PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA. Tiina Lahti. Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12. PAINONPUDOTUSSUUNNITELMA Tiina Lahti Tavoitepaino: 70kg Lähtöpaino: 76,5kg Painonpudotus: 6,5kg Tavoiteajankohta: Klo 19.00 11.12.2009 Aikaa: 11 vrk Tiistai 1.12 - Keskiviikko 9.12 Aamupaino: 76,5kg Iltapaino:

Lisätiedot

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin...

Sisällys. 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... Sisällys Esipuhe...11 Kirjoittajat... 15 1 Aamu... 17 1.1 Hyvin vai huonosti nukuttu yö? Yöunen vaikutus terveyteen, painonhallintaan ja seuraavan päivän ruokavalintoihin... 17 Mitä unen aikana tapahtuu?...18

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat

URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Sokeri, piilosokeri ja välipalat Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 45 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Sokeri Sokerit sisältävät vain tyhjää

Lisätiedot

Ruokaa Sydänystävälle!

Ruokaa Sydänystävälle! Ruokaa Sydänystävälle! Hyvän olon ruoka? Hyvää oloa tukee ruokavalio, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti: kasvisten, marjojen ja hedelmien käyttöön, täysjyväviljavalmisteiden käyttöön, rasvan ja hiilihydraattien

Lisätiedot

RAVITSEMUSOPAS AVANNE- JA IPAA- LEIKATUILLE

RAVITSEMUSOPAS AVANNE- JA IPAA- LEIKATUILLE LIITE 2. Ravitsemusopas avanne- ja IPAA-leikatuille RAVITSEMUSOPAS AVANNE- JA IPAA- LEIKATUILLE Hyvä avanne- tai IPAA-leikattu Ravinto on elämälle ja terveydelle välttämätöntä. Avanneleikkaus saattaa muuttaa

Lisätiedot

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä

Healthy eating at workplace promotes work ability. Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Healthy eating at workplace promotes work ability Terveellinen ruokailu työpaikalla edistää työkykyä Jaana Laitinen Dosentti, Team Leader Työterveyslaitos, Suomi Finnish Institute of Occupational Health

Lisätiedot

Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin. Sanni Virta ja Liisa-Maija Rautio

Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin. Sanni Virta ja Liisa-Maija Rautio Hyvän ateriarytmin sovittaminen harjoitusrytmiin Ravintoasioissa urheilijoilla on usein eniten parantamisen varaa. Erityisesti arkisyömiseen tulisi panostaa Urheilijan fyysinen kehitys tapahtuu arkisen

Lisätiedot

Ideoita aktiivisempaan ja terveempään elämäntapaan. www.lifestyleexpo.fi

Ideoita aktiivisempaan ja terveempään elämäntapaan. www.lifestyleexpo.fi Ideoita aktiivisempaan ja terveempään elämäntapaan. Ilma Raittiin ilman edut Edistää aivotoimintaa Vahvistaa vastustuskykyä Antaa enemmän vireyttä koko päivään Vähentää ahdistusta ja rauhoittaa mieltä

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa?

Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa? Ravitsemus, terveys ja työ kuinka jaksaa paremmin arjessa? Liikettä Lahden alueen yrittäjille 26.5.2016 Laura Manner, ETM Ravitsemusasiantuntija Terveurheilija.fi 1 Luennon sisältö Ravitsemus osana terveyttä

Lisätiedot

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja?

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? Kotitehtävä Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja? VÄLIPALA Tehtävä Sinun koulupäiväsi on venähtänyt pitkäksi etkä ehdi ennen illan harjoituksia

Lisätiedot

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015

Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Yläkouluakatemia viikot 6 ja 7 /2015 Suoliston vaikutus terveyteen Vatsa ja suolisto ovat terveyden kulmakiviä -> niiden hyvinvointi heijastuu sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin Jopa 80% ihmisen

Lisätiedot

LINSEED VALO 24 H. Kastike: 1 dl Rypsiöljyä 1 rkl Vaaleaa balsamicoetikkaa 0,5 dl 24h tyrni-pellavarouhe

LINSEED VALO 24 H. Kastike: 1 dl Rypsiöljyä 1 rkl Vaaleaa balsamicoetikkaa 0,5 dl 24h tyrni-pellavarouhe LINSEED VALO 24 H Salaatti grillatusta halloumijuustosta ja paahdettua tyrni pellavaa 200 g Halloumijuustoa 2 Avomaankurkkua valkosipulinkynsi rypsiöljyä persiljaa ½ cantaloupe meloni Sydänsalaattia tai

Lisätiedot

TÄSSÄ VÄHÄN KORJAUKSIA Hyvää työtä!

TÄSSÄ VÄHÄN KORJAUKSIA Hyvää työtä! TÄSSÄ VÄHÄN KORJAUKSIA Hyvää työtä! pullaa - jauhoa, maitoa, kananmunaa, leivinjauhetta,, margariinia... leipää - jauhoa, leivinjauhetta,, maitoa/ kalakeittoa -, kalaa (esim. lohta), tilliä, perunaa, kermaa,,

Lisätiedot

Marjoilla menoksi! Power PUHTI PUUROAAMIAINEN. Energy ÄKKILÄHTIJÄN MARJASMOOTHIE. Spurtti MARJAINEN MYSLI-JOGURTTI. Eco OMENA-MARJA -TUOREPUURO

Marjoilla menoksi! Power PUHTI PUUROAAMIAINEN. Energy ÄKKILÄHTIJÄN MARJASMOOTHIE. Spurtti MARJAINEN MYSLI-JOGURTTI. Eco OMENA-MARJA -TUOREPUURO Power PUHTI PUUROAAMIAINEN Energy ÄKKILÄHTIJÄN MARJASMOOTHIE Spurtti MARJAINEN MYSLI-JOGURTTI Eco OMENA-MARJA -TUOREPUURO Chatti AAMUTORKUN SÄMPYLÄAAMIAINEN Groovy AAMUVIRKUN MARJAMUNAKAS Marjoilla menoksi!

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

Saperesta ruokailoa koko perheelle. Asiakasraati 22.9.2010 Aila Koistinen 1

Saperesta ruokailoa koko perheelle. Asiakasraati 22.9.2010 Aila Koistinen 1 Saperesta ruokailoa koko perheelle Asiakasraati 22.9.2010 Aila Koistinen 1 Sapere -menetelmän taustaa Jaques Puisaisin (ransk. kemisti ja etnologi) kehittämä 5 aistin löytämiseen ja niiden kautta kokemukselliseen

Lisätiedot

Välipalat. Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa

Välipalat. Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa Välipalat Hyvä välipala on kuin ateria pienoiskoossa Kotitehtävien tarkistus Keskustele parisi kanssa Mitä mainoksia löysit? Mitä ne lupaavat? Pitävätkö lupaukset? Mitä tiedät..? Millainen on hyvä välipala?

Lisätiedot

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa?

Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Onko ruokavaliolla merkitystä reumasairauksien hoidossa? Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Ravitsemuksen merkitys reuman hoidossa Monipuolinen

Lisätiedot

Esimerkkiateriat. Aamiainen

Esimerkkiateriat. Aamiainen Esimerkkiateriat Aamiainen 1) Muroaamiainen All Bran murot (1dl) + marjoja, rasvaton maito 2dl muroihin + ruisleipä, jonka päälle keittokinkkua (3 siivua), tomaattia ja lehtisalaattia 365kcal, kuituja

Lisätiedot

Helpoin tapa syödä hyvin

Helpoin tapa syödä hyvin Helpoin tapa syödä hyvin Patrik Borg HY Liikuntalääketieteen yksikkö, Syömishäiriökeskus HYVÄ SYÖMINEN TERVEYS NAUTITTAVUUS/HAUSKUUS SOSIAALISUUS MIELIALA VIREYSTILA PAINO KUNTO STRESSITTÖMYYS HYVÄ FIILIS

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet

URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ravinnon laatu, suojaravintoaineet Yläkouluakatemia 2015-2016 Vko 36 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI SUOJARAVINTOAINEET https://www.youtube.com/watch?v=cgcpdskk1o8&spfreload=10

Lisätiedot

Ravinto ja hammasterveys

Ravinto ja hammasterveys Ravinto ja hammasterveys Hyvän hammasterveyden perusteet Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

Urheilijan ravitsemus

Urheilijan ravitsemus Ravinto Kehitys kolmio Urheilijan ravitsemus A. ARKIRUOKAILU KUNTOON rytmiä ja laatua päivän aterioihin B. RIITTÄVÄ JUOMINEN Vesi C. TURNAUKSET / PITKÄT PELI REISSUT eväät juomiset D. ASENNE syömisellä

Lisätiedot

Puhtaus mies. Puhtaus edistää terveyttä. Se edistää myös hyvää oloa, koska on kiva olla puhdas. Puhtaana myös tuoksut hyvälle.

Puhtaus mies. Puhtaus edistää terveyttä. Se edistää myös hyvää oloa, koska on kiva olla puhdas. Puhtaana myös tuoksut hyvälle. Puhtaus mies Puhtaus edistää terveyttä. Se edistää myös hyvää oloa, koska on kiva olla puhdas. Puhtaana myös tuoksut hyvälle. Puhtaus ei ole vain oma asiasi. Puhtaus on tärkeää, kun olet tekemisissä muiden

Lisätiedot

Luennot. >> Aiempien presentaatioideni slideja voi katsoa: slideshare.com/jaakkohalmetoja. Superlatiiveja lautaselle...2

Luennot. >> Aiempien presentaatioideni slideja voi katsoa: slideshare.com/jaakkohalmetoja. Superlatiiveja lautaselle...2 Luennot Olen valikoinut tälle vuodelle 6 pääasiallista luentokonseptia, joiden ympäriltä puhun. Näiden aihealueiden lisäksi eri teemoja voidaan vapaasti yhdistellä kuulijoita parhaalla mahdollisella tavalla

Lisätiedot

Ikäihmisen ravitsemus

Ikäihmisen ravitsemus Ikäihmisen ravitsemus Ravitsemusterapeutti Nea Kurvinen Ravitsemusterapia Balans www.ravitsemusbalans.fi Puh. 044 2525 311, nea.kurvinen@ravitsemusbalans.fi Mitä muutoksia ikä voi tuoda syömiseen? Nälän

Lisätiedot

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen

Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN. 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Kirsi Englund RATKAISUJA ARKIRUOKAAN 4 askelta helppoon hyvinsyömiseen Osa 2: ASKELEET PAREMPAAN ARKIRUOKAAN Panosta oikeisiin asioihin, ruokavalion perusteet kuntoon Arkiruoka kuntoon mikä on oleellista

Lisätiedot

Pakkaus 1 kg, annoskokosuositukset; pääruoka 300gr/hlö, lisuke 150 gr/hlö

Pakkaus 1 kg, annoskokosuositukset; pääruoka 300gr/hlö, lisuke 150 gr/hlö Ravintola Finnsin noutomyynti tuotteet 2015 Ravintola Finnsistä voit tilata tarjoiluita juhliin, illanviettoihin yms. tilaisuuksiin. Tiedustelut Finns asiakaspalvelusta, sähköposti finns@omnia.fi. Tilauksenne

Lisätiedot

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011 Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Minun tieni Siksi tahtoisin sanoa sinulle, joka hoidat omaistasi. Rakasta häntä Niin paljon, että rakastat

Lisätiedot

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja.

Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Vaikuta rintojesi terveyteen. Tee oikeita valintoja. Rintojen terveys on tärkeää Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Suomessa rintasyöpään sairastuu vuosittain noin 5000 ja kuolee lähes 900 naista. Aktiivinen

Lisätiedot

Franco Canteri Lakshmin perustaja

Franco Canteri Lakshmin perustaja 1 Franco Canteri Lakshmin perustaja Lakshmi on toiminut luonnonkosmetiikka- ja hyvinvointialalla jo yli 20 vuotta. Sarja perustuu ayurvediseen, kokonaisvaltaiseen ajattelutapaan, jossa ihminen huomioidaan

Lisätiedot

hoitoon HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

hoitoon HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI sen k u t e m m u Ohjeita hoitoon HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Mitä on ummetus? Ummetuksella tarkoitetaan harventunutta suolen toimintaa, johon liittyy ulostamisvaikeuksia. Se on hyvin yleinen

Lisätiedot

Alle 1-vuotiaan ruokailu

Alle 1-vuotiaan ruokailu SYÖDÄÄN YHDESSÄ Alle 1-vuotiaan ruokailu Ruokasuositukset lapsiperheille 2016 SYÖDÄÄN YHDESSÄ Lapsen ensimmäinen ruokavuosi rakentaa pohjaa monipuolisille ja terveellisille ruokatottumuksille. Lapsen myötä

Lisätiedot

Nimi Ikä Paino Pituus

Nimi Ikä Paino Pituus Nimi Ikä Paino Pituus Osoite Puhelin Sähköposti Arjen tottumukset Sisältääkö työsi fyysistä ponnistelua? A) Paljon B) Jonkin verran C) Hieman D) Ei ollenkaan Miten kuljet työmatkasi? A) Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Nuoren urheilijan kehityksen ja kasvun, menestyksen ja nousujohteisen uran tekijöitä. 30.9.2015 Suomen Jääkiekkoliitto / Karhu-Kissat ry 1

Nuoren urheilijan kehityksen ja kasvun, menestyksen ja nousujohteisen uran tekijöitä. 30.9.2015 Suomen Jääkiekkoliitto / Karhu-Kissat ry 1 Nuoren urheilijan kehityksen ja kasvun, menestyksen ja nousujohteisen uran tekijöitä 30.9.2015 Suomen Jääkiekkoliitto / Karhu-Kissat ry 1 1) KOTI Kannustus ja tuki Positiivinen palaute Liikuntamyönteisyys

Lisätiedot

BLUES MK -01 Blue. Nimi Nro

BLUES MK -01 Blue. Nimi Nro BLUES MK -01 Blue Nimi Nro Harjoituspäiväkirja Kesä 2013 Hyvä Blues 01 Blue pelaaja, Olet päässyt edellisen kauden aikana hieman maistamaan sitä, miltä kilpakiekon pelaaminen tai jääkiekon treenaaminen

Lisätiedot

VESILIUKOISET VITAMIINIT

VESILIUKOISET VITAMIINIT SUOJARAVINTOAINEET ENERGIAN LISÄKSI TARVITSEMME RAVINTOAINEITA ELINTOIMINTOJEMME YLLÄPITÄMISEEN JA SÄÄTELYTEHTÄVIIN SUOJARAVINTOAINEET VITAMIINIT KIVENNÄISAINEET eli mineraalit VESILIUKOISET VITAMIINIT

Lisätiedot

torstaina 15. lokakuuta 2009 Ruokafaktat

torstaina 15. lokakuuta 2009 Ruokafaktat Ruokafaktat - 0 10 % 20 % 30 % 40 % ilmastopäästöt Sähkönkäyttö Liikenne Fossiilisten polttoaineiden käyttö Teollisuustuotanto hiilidioksidi Metsäkato Maatalous Jätteet METAANI Ruoan ILMASTOPÄÄSTÖT Kauppa

Lisätiedot

BIOLOGIA 1. kurssi 7. luokka

BIOLOGIA 1. kurssi 7. luokka 1. kurssi 7. luokka Kurssin tavoitteena on ohjata oppilasta ymmärtämään elämän perusilmiöitä ja vesiekosysteemien rakennetta ja toimintaa. Tavoitteena on, että oppilas oppii tunnistamaan ja luokittelemaan

Lisätiedot

Täysrehut pieneläimille

Täysrehut pieneläimille is the place for your Headline Page 1 Täysrehut pieneläimille JR FARM FARMI TÄYSREHU www.tujoma.fi is the place for your Headline Page 2 Sisältää ainulaatuisen Farm food koostumuksen jossa on mm. inuliiniä

Lisätiedot

SABZI SAMOSA 4,00 4.00 MEAT SAMOSA 4.50 MACHI KOFTA 4.50 ALU CHOP 6.50 SABZI PAKORA 4.00 CHINGRI PAKORA 6.00 MURGI TIKKA 7.50

SABZI SAMOSA 4,00 4.00 MEAT SAMOSA 4.50 MACHI KOFTA 4.50 ALU CHOP 6.50 SABZI PAKORA 4.00 CHINGRI PAKORA 6.00 MURGI TIKKA 7.50 Starter SABZI SAMOSA 4,00 4.00 - Tarjoillaan salaatin ja kolmen eri chutneyn kanssa. MEAT SAMOSA 4.50 - Tarjoillaan salaatin ja kolme eri chutneyn kanssa. MACHI KOFTA 4.50 -Ruodotonta paistettua lohta

Lisätiedot

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ

150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ Resepti 33-40 150 RESEPTIÄ NESTLÉLTÄ 18 FITNESS AAMIAISSMOOTHIE Ainesosat - 2 dl pakastevadelmia - Puolikas banaani - Vaniljan makuinen juotava jogurtti - Vähän hedelmätuoremehua - 3-5 rkl FITNESS-muroja

Lisätiedot

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa

Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Urheilijan ravitsemus ja vastustuskyky - Valion tuotteet urheilijan ravitsemuksessa Infektiot, allergiat ja astma urheilussa sairaudet ja vammat urheilussa UKK-instituutti 5.11.2012 Marika Laaksonen, ETT,

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle

Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle Opas seurannan tueksi Tyypin 2 diabeetikolle 2 3 Lukijalle Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa sinua sairautesi seurannassa ja antaa lisäksi tietoa sinua hoitavalle hoitohenkilökunnalle hoitotasapainostasi.

Lisätiedot

PRETZELIT PRETZELIT. Aidot saksalaiset pretzelit. Kaakaomurupretzel. Uutuus! Kaakaomurupretzel 3756. Lämmitä kevyesti

PRETZELIT PRETZELIT. Aidot saksalaiset pretzelit. Kaakaomurupretzel. Uutuus! Kaakaomurupretzel 3756. Lämmitä kevyesti Aidot saksalaiset pretzelit Pretzelit ovat perinteisiä suolaisia leivonnaisia, joita on valmistettu Saksassa vuosisatojen ajan. Ne ovat edullisia ja helposti mukaan otettavia välipaloja, jotka sopivat

Lisätiedot

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi

URHEILIJAN RAVINTO. Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli. Yläkouluakatemia Vko 31. santasport.fi santasport.fi URHEILIJAN RAVINTO Ateriarytmi, Urheilijan lautasmalli Yläkouluakatemia 2016-2017 Vko 31 Santasport Lapin Urheiluopisto I Hiihtomajantie 2 I 96400 ROVANIEMI Ravintovalmennuksen tavoitteet

Lisätiedot

Diabeetikon ruokailu sairaalassa

Diabeetikon ruokailu sairaalassa Diabeetikon ruokailu sairaalassa { Ravitsemusterapeutti Roope Mäkelä Satks Ruokavaliosuositus Diabeetikoille suositellaan samanlaista ruokaa kuin koko väestölle Ravitsemushoito on oleellinen osa diabeteksen

Lisätiedot

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin?

10 yleistä kysymystä leivästä. Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? 10 yleistä kysymystä leivästä Jokaisella on oma näkemyksensä leivästä. Mutta perustuuko se olettamuksiin vai oikeisiin faktoihin? Onko leipä terveellistä? Kyllä Leipä sisältää paljon hyvää kuitua, hiilihydraattia,

Lisätiedot

Sydäntä keventävää asiaa

Sydäntä keventävää asiaa Sydäntä keventävää asiaa Kolesterolia kannattaa alentaa aktiivisesti Kuudella kymmenestä suomalaisesta aikuisesta on kohonnut veren kolesterolipitoisuus 1. Kun veressä on liikaa kolesterolia, sitä alkaa

Lisätiedot

URHEILIJAN ravitsemusopas

URHEILIJAN ravitsemusopas URHEILIJAN ravitsemusopas Olympiajoukkueen ravitsemuskumppani Hyvällä ruoalla hyviin tuloksiin Laadukas, järkevästi koostettu ruokavalio Järkevästi koostetun ruokavalion avulla urheilijat voivat: Urheilijan

Lisätiedot

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO

KILPAILU- JA PELIREISSUT. Lapin urheiluakatemia RAVINTO KILPAILU- JA PELIREISSUT Lapin urheiluakatemia RAVINTO Rasvat edistävät urheilijan energiansaantia, palautumista, terveyttä ja kehitystä. Niukka rasvansaanti häiritsee hormonitoimintaa. Rasvoja saa mm.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Kemppainen, Rahkonen, Korkiakangas, Laitinen Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Herättelevät kysymykset ammattikuljettajalle Terveenä ja hyvinvoivana jo työuran alussa POHDI OMAA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISTÄSI VASTAAMALLA SEURAAVIIN KYSYMYKSIIN: TYÖ Kuinka monta tuntia

Lisätiedot

TALVEN RETRIITTI 2013 JOOGA & CHI KUNG LÄSNÄOLO, SYDÄN JA ELINVOIMA

TALVEN RETRIITTI 2013 JOOGA & CHI KUNG LÄSNÄOLO, SYDÄN JA ELINVOIMA TALVEN RETRIITTI 2013 JOOGA & CHI KUNG LÄSNÄOLO, SYDÄN JA ELINVOIMA ABHAYALOKA BUDDHALAINEN RETRIITTIKESKUS (Loppi n.70km Helsingistä) PE-SU 13.12.-15.12.2013 LAADUKKAASTA OHJELMASTA LÖYDÄT eli muutama

Lisätiedot

1 800 kcal ruokavalio

1 800 kcal ruokavalio 1 800 kcal ruokavalio Ruokavaliosuositukset: Energiasisältö: 1 800 kcal Proteiinipitoisuus: n. 20 % päivittäisestä energiansaannista, eli 81 90 g Rasvapitoisuus: n. 30 % päivittäisestä energiansaannista,

Lisätiedot

High Definition Body Lift selluliittigeeli

High Definition Body Lift selluliittigeeli High Definition Body Lift selluliittigeeli Lehdistötiedote helmikuu 2009 Paras tapa huolehtia vartalon virtaviivaisesta ulkonäöstä on syödä terveellisesti ja liikkua säännöllisesti. Liikunta ja runsaasti

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

Terra - täysin uusi sarja pieneläimille

Terra - täysin uusi sarja pieneläimille Terra - täysin uusi sarja pieneläimille Terra sisältää parhaat luonnon raaka-aineet kunnioittaen eläimen luonnollisia syömistapoja. Terra täyttää eläimen ruokinnalliset tarpeet. KOOSTUMUS: Kasvisperäiset

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

BASILIKA (Ocimum basilikum) SITRUUNAMELISSA (Melissa officinalis) TIMJAMI TARHA-AJURUOHO (Thymus vulgaris) PIPARMINTTU (Mentha piperita)

BASILIKA (Ocimum basilikum) SITRUUNAMELISSA (Melissa officinalis) TIMJAMI TARHA-AJURUOHO (Thymus vulgaris) PIPARMINTTU (Mentha piperita) SITRUUNAMELISSA (Melissa officinalis) Monivuotinen, helppo kasvattaa. Istuta lämpimälle suojaisalle kasvupaikalle tai ruukkuun. Sopii suolaisiin tai makeisiin ruokiin. Antaa hyvän maun erilaisiin juomiin.

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

Ravinnosta puhtia päivään 15.3.2011 UKK-Instituutti Anna Ojala, ETM, ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti

Ravinnosta puhtia päivään 15.3.2011 UKK-Instituutti Anna Ojala, ETM, ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti Ravinnosta puhtia päivään 15.3.2011 UKK-Instituutti Anna Ojala, ETM, ravitsemusasiantuntija, UKK-instituutti Liikkuvan nuoren perusteita välipalakäytännöt Liikkuvan nuoren perusteet www.tervekoululainen.fi

Lisätiedot

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016 Raskauden aikainen suun terveys Raskaus ja suun terveys Odottavan äidin suun terveys Raskaus, perhe ja suut Sikiön suun terveys Tupakointi Ravinto Hampaiden puhdistus Suun hoitotoimenpiteet raskausaikana

Lisätiedot

Tasapainoinen Ravitsemus

Tasapainoinen Ravitsemus Tasapainoinen Ravitsemus Juha ja Sari Eriksson Itsenäiset Jälleenmyyjät Omat taustat ja kokemukset Juha Eriksson 50v.. Perhe: Vaimo Sari, 4 lasta Samuli 17v, Krista 19v, Niklas 22v, ja Sami 24 v Ammatti:

Lisätiedot

Psyykkisten rakenteiden kehitys

Psyykkisten rakenteiden kehitys Psyykkisten rakenteiden kehitys Bio-psykososiaalinen näkemys: Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys riippuu bioloogisista, psykoloogisista ja sosiaalisista tekijöistä Lapsen psyykkisen kehityksen kannalta

Lisätiedot

TERVETULOA TOIMENPITEESEEN. Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille

TERVETULOA TOIMENPITEESEEN. Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille TERVETULOA TOIMENPITEESEEN Kirjallinen opas kita- ja nielurisaleikkaukseen tulevien lasten vanhemmille Hyvä vanhempi Tämä opas on tarkoitettu Sinulle, kun lapsesi on tulossa kita- tai nielurisaleikkaukseen.

Lisätiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista

Usein kysyttyjä kysymyksiä nielurisaleikkauksista Tietoa nielurisaleikkauksesta Tämän tiedotteen tarkoituksena on auttaa potilasta voimaan mahdollisimman hyvin ja palaamaan normaaliin ruokavalioon ja normaaleihin aktiviteetteihin mahdollisimman nopeasti

Lisätiedot

Kotitehtävän tarkastus

Kotitehtävän tarkastus Kotitehtävän tarkastus Tarkistetaan edellisen tunnin kotitehtävä Kuidun saanti Ruuanvalmistus Tehtävä Keskustele parisi kanssa Kuka teidän perheessä kokkaa yleensä? Kuka päättää mitä syödään? Onko ruoka

Lisätiedot

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma

THASO12 - Ravitsemus Janne Rautiainen TH11K. Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 25.10.2011 Janne Rautiainen TH11K Hoitotyön koulutusohjelma THASO12 - Ravitsemus 2 / 7 5.9.2012 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ensimmäinen ohjauskerta... 4 2.1 Ravintoanamneesi... 4 2.2

Lisätiedot

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN

URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN Urhean valmentajakoulutus URHEILURAVITSEMUKSEN PERUSTEET RENTOUS RUOKAILUUN LAURA MANNER JA MARI LAHTI 4.12.2014 Terveurheilija.fi 1 Ravinto, ravitsemus ja ruoka? Ravinto = ruoka, juoma tai aine, jota

Lisätiedot

Pärjääminen päivästä toiseen. 50 avioliittovuoden jälkeen ei voisi muuta tehdä kuin hoitaa hänet. - Omaishoitaja Päijät-Hämeestä -

Pärjääminen päivästä toiseen. 50 avioliittovuoden jälkeen ei voisi muuta tehdä kuin hoitaa hänet. - Omaishoitaja Päijät-Hämeestä - Etenevien muistisairauksien oireisiin kuuluu muistivaikeuksien lisäksi heikentyminen muillakin toimintakyvyn osa-alueilla. Läheisesi toimintakyvyn heikentymistä voidaan hidastaa monin keinoin, esimerkiksi

Lisätiedot

Nuoren urheilijan ravitsemus. Kari Korpilahti sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri 10.3.2015

Nuoren urheilijan ravitsemus. Kari Korpilahti sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri 10.3.2015 Nuoren urheilijan ravitsemus Kari Korpilahti sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri 10.3.2015 Sisältö Miksi oikea ravitsemus on tärkeää nuorelle urheilijalle Ruokavalion pääperiaatteet Energiatasapaino

Lisätiedot

Tehoja ravinnosta ravitsemus voiman kehittämisen tukena. Terve Urheilija -iltaseminaari Varalan urheiluopisto 24.4.2014 ETM, Anna Ojala

Tehoja ravinnosta ravitsemus voiman kehittämisen tukena. Terve Urheilija -iltaseminaari Varalan urheiluopisto 24.4.2014 ETM, Anna Ojala Tehoja ravinnosta ravitsemus voiman kehittämisen tukena Terve Urheilija -iltaseminaari Varalan urheiluopisto 24.4.2014 ETM, Anna Ojala Anna Ojala 25/4/14 1 Palautuminen ja superkompensaatio Ravinto, neste,

Lisätiedot

PELIMIEHEN HARJOITUSPÄIVÄKIRJA ILOISUUS - URHEILULLISUUS LUOVUUS YRITTÄMINEN - OPPIMINEN

PELIMIEHEN HARJOITUSPÄIVÄKIRJA ILOISUUS - URHEILULLISUUS LUOVUUS YRITTÄMINEN - OPPIMINEN LIMIEHEN HARJOITUSPÄIVÄKIRJA ILOIUS URHEILULLIUS LUOVUUS ROHUS YRITTÄMINEN OPPIMINEN Hyvä Pelimies, Riittävän, laadukkaan ja erityisesti monipuolisen harjoittelun avulla Sinulla on mahdollisuus kehittyä

Lisätiedot

2014-2015 WELLNESS & BALANCE, ESPOO

2014-2015 WELLNESS & BALANCE, ESPOO 2014-2015 WELLNESS & BALANCE, ESPOO Seasonal Yoga, Joogaopettaja koulutus Espoo 2014-2015 (Koulutus on pääasiassa englanninkielinen) Seasonal Yoga (SYTT) on kansainvälinen itsenäinen jooga koulu, joka

Lisätiedot