TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2013-2014"

Transkriptio

1 1 LIITE KHALL LIITE KVALT Versio TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Toimenpidekooste Talouden tasapainottamistoimenpiteet ovat euromääräisiä muutoksia valtuuston vahvistamaan vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Toimenpiteet on kerätty palvelukeskuksittain. Kunkin tasapainottamistoimenpiteen kohdalla arvioidaan vuoden 2013 talousarvioon verrattuna kustannusvaikutus, vähentämistoimenpiteen aiheuttamat seuraukset ja vaikutukset sekä toimenpiteen aiheuttama riskiarvio. Henkilöstön vähentämisen osalta mainittava tasapainottamistoimenpiteenä vakanssi ja kustannusvaikutuksena kaikki henkilöstökulut (ml. sivukulut). Asiakirjassa on erillisiä kehityshankkeita, joiden selvittämisen jälkeen on saatavissa säästöjä tai toiminnan tehostamista. Kehityshankkeiden selvittäminen tehdään pääosin vuoden 2014 aikana. Lisäksi taulukkoon on kerätty talousarvioon varatut ja sisältyvät kertaluonteiset kulut, jotka poistuvat tulevina vuosina. HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Vapaaehtoiset palkattomat vapaat Lehti-ilmoitusten vähentäminen; markkinoinnin tarkempi kohdentaminen Lehti- ja ammattikirjallisuuden tilausten vähentäminen Kustannusvaikutus TA-14 Seuraukset ja vaikutukset M: Työn kuormitus lisääntyy. Toteutetaan 2013 ja 2014 M: Toteutettavissa ilmoituksia pienentämällä ja edullisempia sähköisiä ilmoituskanavia käyttämällä Toteutetaan 2013 ja 2014 M: Ei seurauksia. Toteutetaan vuonna 2014 Koulutus ja matkat M: Tieto-taito laskee, uusi tieto ei käytettävissä Toteutetaan 2013 ja 2014 Työllisyysmäärärahat M: (alkup. 557 t ) Yhdistysten avustukset/ yleisavustukset M: (alkup. 20 t ) Työllistämistoiminnan tehostaminen ja vaikuttavuuden parantaminen mm. ryhmätoimintaa lisäämällä. Toteutetaan vuonna 2014 Yhdistysten talous kiristyy. Toteutettu vuonna 2013

2 2 Orpon avustuksen vähentäminen, Jäähallista jääajan vähentäminen, messujen ja markkinoinnin ym. vähentäminen Tyky-toiminnan kustannuksia vähennetään henkilöstön pienentyessä Hallintopalvelujen toimistosihteeri Palkkakirjanpitäjä, määräaikaisen vähennys Kokouspalkkioiden karsiminen v ja 2014 (1 palkkioton kokous kaikilla hallintoelimillä, > 3 tunnin kokous) Valtuustoseminaari järjestetään yksipäiväisenä Orivedellä v Henkilöstön lomautukset n. 1 vko (koko henkilöstö, pl. sotehenkilöstö ja varhaiskasvatus); Ensisijainen tavoite lisätä palkattomien vapaiden pitämistä, mikäli näillä ei saavuteta riittävää säästöä, harkitaan lomautuksia uudelleen viimeistään Säynäniemen leirintäalueen vuokraaminen ulkopuoliselle yrittäjälle M: (alkup. 70 t ) Yhdistyksen/yrityksen talous kiristyy. Toteutetaan vuonna M: Tyky-toiminta supistuu. (alkup. 20 t ) Toteutetaan vuonna 2014 M: Tuntipalkkojen laskenta siirtyy palkanlaskentaan, arkistointi kanslistille. Toteutetaan vuonna 2014 M: Yt-alueen henkilöstön siirryttyä Tampereelle tehdään yhden henkilön vähennys. Toteutetaan vuonna 2014 M: Toteutetaan 2013 ja 2014 M: Saattaa karsia osallistujien määrää. Toteutetaan vuonna 2014 M: ? Työn kuormitus lisääntyy, työt kasaantuvat. Lomautusten hallinnolliset järjestelyt ovat erittäin työläät ja lomautuksista aiheutuu suurella todennäköisyydellä useita valituksia. M: (nettomenot kaupungille v. 2012) T: Toteutettu vuoden 2014 alusta. Vuosi 2013 M: (ilman lomautuksia) Vuosi 2014 M: (ilman lomautuksia) T: Jatkovalmisteltavat ja -päätettävät kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite (, määrä ym.) Vakanssien täyttäminen/ yhdistäminen vakanssien vapautumisen Työryhmä arvioi tilanteen vakanssin vapautuessa M: 1-3 vakanssin säästö/vuosi, euroa yhteydessä (koko kau- punki) Verojen korottaminen kunnallisvero +1,0 %-yks. T: +1,2 milj. euroa v Toteutettu vuodelle 2014

3 3 Verojen korottaminen kiinteistövero +0,05 %-yks. T: + 0,15 milj. euroa v Toteutettu vuodelle 2014 Kiinteistöverot nostetaan vähintään maan keskitasolle? v. kuluessa Toimistohenkilöstön käyttö joustavasti palvelukeskuksen sisällä sekä eri palvelukeskusten kesken; palvelujen yhdistäminen yhden johdon alle ja puhelinvaihteen ulkoistaminen; Markkinoinnin/yritysneuvojan työpanoksen kytkeminen tiiviimmin toimisto- ja kehittämispalveluihin (huom: tark.ltk siht. tehtävät) ASPA-hanke ja Juupajoen kuntaliitos/ yhteispalvelupisteen perustaminen Isännöintipalkkiot v NOPA-liikenne JUUPAJOKI Tarvitaan toimistopalveluille vetäjä Palkkioiden korotus vastaamaan työpanoksen määrää, ei verorahoilla subventointia Selvitetään reittien tarkoituksenmukaisuus ja kustannusvaikuttavuus seuraavan sopimuskauden alkuun mennessä KUNTALIITOS? Toimistoresurssit paremmin yhteisesti käytettäväksi; yhteispalvelun käynnistäminen; selvitetään vuoden 2014 aikana M: vakanssin vähennys T: euroa Toteutettu vuodelle 2014 Huomioitava mahdollinen kuntaliitos Juupajoen kanssa ja vaikutus NOPA-reitteihin Vuosi 2014 T: Kertakulut Kuluerä -määrä poistuu Tampereen yhteistoiminta-alueen valmistelun M: v kustannukset Pomoottorin maksuosuus hankekauden M: v päättymisen jälkeen; Kantri ry:n maksuosuus ao. määrän verran pienempi (alkup. 51,6 t ) Ysinetin avustus, kuntaliitosavustuksista M: v Poistuvat erät yhteensä M: M:

4 4 Sosiaali- ja terveysjaosto Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Vapaaehtoiset palkattomat vapaat, v Lehti-ilmoitusten vähentäminen (työpaikkailmoitukset), v Hankinnat jäädytetään, vain välttämättömät tehdään, v Järjestetään vain massakoulutuksia ja sisäisiä koulutuksia Orivedellä, v Eläköityvän sos.tt viran muuttaminen etuuskäsittelijäksi/sosiaaliohjaajaksi 7/13 Määrärahavaraus SHL:n mukaisiin kuljetuksiin (vähennetään ko. summa VPL:stä), v Kehitysvammaisten kuntoutusohjaajan/sos.tt ja vammaispalveluiden sos.ohjaajan yhdistäminen 100 % ohjaajaksi, v Perusterveydenhuollon päivystyksen uudelleen järjestely (MedGroup, kustannus /vuosi, sopimus päättyy ). Terveyskeskuksen päivystysajan lyhentäminen (esim. klo 8-16), jonka jälkeen Acuta. Kustannus-vaikutus Seuraukset ja vaikutukset TA-14 M: Työn kuormitus lisääntyy, työt kasaantuvat? M: Toteutettavissa ilmoituksia pienentämällä käyttämällä sähköisiä hakukanavia M: M: M: Neuvoteltava Tampereen kaupungin kanssa --> malli lähenee Tamperetta 0 Kuljetusten painopiste ikäihmisten osalta siirtyy SHL:ään --> malli lähenee Tamperetta, hillitsee kustannusten nousua seuraavien vuosien aikana M: Neuvoteltava Tampereen kaupungin kanssa. Kaikki kehitysvamma-huollon ja vammaispalveluiden työ keskittyy yhdelle työntekijälle --> haavoittuvaisuus M: Neuvoteltava Tampereen kaupungin kanssa. Ma-to klo ei omaa päivystystä etäisyys kasvaa, asiakasnäkökulma. Toisaalta päivystyksen järjestäminen nykymallin mukaan erittäin kallista, kustannukset tulisivat nousemaan vuonna 2014 jopa 30 % (n ) nykyisen palveluntuottajan kanssa. Toteutettu vuoden 2014 palvelutilauksessa ja talousarvion laadinnan yhteydessä. Eräjärvelle sote-palvelujen lähipalvelupiste, jossa mm. neuvola ja kotihoitopiste Eräjärven terveysaseman lääkäri- ja hammaslääkäripalvelujen keskittäminen yhteen pisteeseen. Turvataan: - lääkärien ja hammaslääkärien saatavuus (nyt ei ole hakijoita yhden lääkärin työpisteisiin), -seniorituen saatavuus, - työajan tehokkaampi käyttö (aikaa ei kulu liikkumiseen), - työn organisointi ja laitteiden käyttö tehokkaampaa yhdessä yksikössä. Toteutettu vuoden 2014 palvelutilauksessa ja talousarvion laadinnan yhteydessä.

5 5 Treen Yta: vapautuvien vakanssien tarveharkinta, mahdolliset muutokset Omaishoidon lomituksen palvelusetelikokeilu, v Toimistosihteerin (vanhuspalvelut) vakanssin vähentäminen Palvelujärjestelmän rakenne muuttuu lähemmäksi Tampereen kaupungin järjestelmää M: Varattua määrärahaa jää käyttämättä, koska palvelun tarjoajia on ollut vähän M: Vakanssia ei ollut välttämätöntä täyttää Tampereen yt-alueella. Palvelualuejohtajan/ 2. suunnittelupäällikön viran vähentäminen Vuodeosastopaikkojen vähentäminen ja tehostetun palveluasumisen lisääminen (nettosäästö noin 100 euroa/hoitopaikka x 10 paikkaa) Tehostetun palveluasumisen/ Onninkodin siirtäminen omalle tuotannolle M: M: Tehostamismahdollisuus sopimuksen päättyessä. Toteutettu alkaen Toteutetaan alkaen Toteutetaan vuoden 2014 alusta M: Toteutetaan vuoden 2015 alusta Vuosi 2013 M: Vuosi 2014 M: Vuosi 2015 M: Jatkovalmisteltavat ja -päätettävät kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite (, määrä ym.) Tilaratkaisujen uudelleenselvittely Lasten ja nuorten sosiaalipalveluiden keskittäminen Orivesi-taloon ja aikuisväestön sosiaalipalveluiden keskittäminen kaupungintalolle. Mielenterveystoimiston tilojen myynti. Sosiaalitoimen avopalveluiden tuotanto keskittyisi kahteen toimipisteeseen, yhteistyön tiivistyminen, asiakasnäkökulma. Toimitilojen määrä vähenee -> säästö vuokra- ja ylläpitokustannuksissa Oriveden Palvelutalosäätiön sopimuksen tarkistaminen Kehitysvammahuollon asumisyksikkö Vanhuspalveluiden palvelurakennemuutoshanke Henkilöstön siirrot tiloista toisiin. Kaikkiin tiloihin tulee käyttöä, ei kasvun mahdollisuuksia. Tampereelta vieraileville erityistyöntekijöille ja esimiehille täytyy löytää myös sopivat tilajärjestelyt ko. toimipisteisiin. Sopimusta tarkistetaan vuoden 2014 aikana Vähennetään ulkopuolisilta ostettavien laitos- ja avohoidon paikkamäärää. Uusi yksikkö omalle tuotannolle. Avo- ja laitoshoidon suhteen saattaminen valtakunnallisen laatusuosituksen 2013 tasolle (suunnit- Toteutetaan alkaen Oriveden Palvelutalosäätiön tuottamat palvelut vastaavat kaupungin palvelutarvetta Autettuja paikkoja 12 ja ohjattuja paikkoja 12. Nykyisessä ryhmäkodissa toiminta lakkaa. Toteutetaan alustavan arvion mukaan vuoden 2016 alusta.

6 6 telu käynnissä ja hakemus ARA:lle on lähetetty mennessä (Ki Oy Oriveden Kotikoivu)): Pitkäaikaisen laitoshoidon paikkamäärän vähentäminen 3,74% - 0,87% = 2,87% (Suositus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä 2 3% on pitkäaikaisessa laitoshoidossa.) - Kaikki paikat 43, muutoksen jälkeen 35 paikka (joista on 75 vuotta täyttäneiden käytössä 33. Vähennys 8 paikkaa. - Mitoitus 0,65 = 22,75 työntekijää (nykyinen henkilöstö 27) = - 4,25 Siirretään paikkojen vähentymisen myötä 4 vakanssia varahenkilöstöön säästetään sijaiskuluissa tai siirretään henkilöstö uuteen yksikköön. Terveyskeskuksen akuuttikuntoutuksen paikkamäärän tarveselvitys. Suunnitelma nykyisen ylikapasiteetin käytöstä tai sen vähentämisestä. Vähennys, arvio -20 paikkaa. Säästö n euroa (+ saadaan mitoitus suosituksen mukaiseksi + luovutaan 5 ja 3 hengen huoneista) Säästöarvio - 20 tk-paikkaa= euroa Arvio 23 tk- akuuttikuntoutus paikkaa riittää. Tarkoittaa n. 20 paikan vähennystä. Voidaanko palvelua myydä muille kunnille? Tilojen muu käyttö? Palvelurakenteen vastatessa nykyistä sekä pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen hoidon tarpeeseen tulee uudelleen arvioida terveyskeskussairaalan akuuttikuntoutuksen paikka määrä ja tehdä tarvittavat vähennykset. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen paikkamäärän lisääminen - tasosta 5,22% tasoon 7% - Suositus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä 6 7% on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen piirissä. Lyhytaikaisen hoidon paikkamäärän lisääminen vastaamaan tarvetta (omaishoidontuen vp:t) - Kaikki paikat nyt 75, joista 75 vuotta täyttäneille pitkäaikaisille as. kohdennettu 60 paikkaa (= 5,22%/ vastaavan ikäisestä väestöstä) ja loput 15 paikkaa alle 75-vuotiaille ja lyhytaikai- Rakennetaan uusi tehostetun palveluasuminen yksikkö Orivedelle yht. 45 paikkaa ( ryhmät) (samassa yhteydessä vanhainkotipaikkoja vähennetään 8, vuodeosastopaikkoja 20 ja kotiutetaan 15 asukasta ulkokunnista. Näin saatetaan vanhuspalvelurakenne suosituksenmukaiselle tasolle ja säästetään n euroa) Uusi tehostettu palv.asuminen: arvioidut kustannukset euroa Säästö vk: euroa Säästö tk: euroa

7 7 sen hoidon asiakkaille. Lisäys tarve 21 pitkäaikaista paikkaa ja 2 lyhytaikaista paikkaa yht. 23 paikkaa. Paikat yhteensä 98. Tehostetun palv.asumisen paikat vuonna 2013 yht. 73, joista Orivedellä yht. 58 paikkaa ja ulkokunnissa 15 paikkaa. Säästö ostopalvelut ulkokunnista: euroa Säästöt yht euroa Erotus uusi kohde - säästöt: euroa (Huom! luvut ovat laskennallisia arvioita) Lisäys 23 paikkaa + ulkokunnista kotiutettavat 15 yht. 38 paikkaa. Käyttöaste 95% huomioiden Orivedelle tarvitaan heti 40 uutta paikkaa. Huom! Vuoteen 2018 mennessä 75 vuotta täyttäneitä on Tästä laskien 7 % on 88 paikkaa. Alle 75- vuotiaiden tarve, jaksopaikkatarve ja käyttöaste 95 % huomioiden kokonaismäärä yht. 105 paikkaa. Lisäystarve vuoteen 2018 mennessä yht. 47 paikkaa Optimaalinen ryhmäkoko 15, siten 45 paikkaa ( ) ja mahd. tarv. 2 lisäpaikkaa. 75 vuotta täyttäneiden omaishoidon tuen saattaminen tasolta 2,1% (=24 as/v) tasolle 6%/ vastaavanikäisestä väestöstä (=69 as/v). Vuosittain + 10 tuen saajaa, neljän vuoden ajan. Kotihoidon tehostaminen - Ympärivuorokautisen kotihoidon käynnistäminen Edellä esitetyt toimet tukevat kotona asumista ja ehkäisevät/ siirtävät pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon piiriin joutumista. Säästöstä voidaan osoittaa määrärahat omaishoidontuen saajien määrän saattamiseksi suosituksen mukaiselle tasolle. Kotihoito saatetaan ympärivuorokautiseksi nykyistä toimintaa tehostamalla, kustannukset 0 euroa. Toteutettu alkaen

8 8 KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT Tasapainottamistoimenpiteet (Vuosien 2013 ja 2014 toimenpiteet toteutettu v talousarvion laadinnan yhteydessä) Holman koulussa esiopetus ja 1-2- luokat yhteen (yhden esiopettajan, lastenhoitajan ja osaaikaisen koulunkäyntiavustajan vähennys) Päilahden ryhmiksen toiminnan lakkaaminen alkaen (toimintakuluja + osa henkilöstökuluista) Erityislastentarhanopettajan työnkuvan muutos Lukujärjestysten, työjärjestysten ja kuljetusten tiukempi synkronointi Tuntikehysleikkaukset lv Yhteiskoululle yksi por vähemmän, lv Yhteiskoululle yksi por vähemmän Holman ja Päilahden koulujen toiminnan lakkaaminen Kuljetusten vähentäminen (uinti, jäähalli, teatteri, konsertit) Epätasa-arvoisuus keskusta-alue vs. kylät, toiminnan ja opetuksen laatu ja monipuolisuus heikkenee, ops:aa on kuitenkin noudatettava Koulunjohtajapalkkioiden muutokset (Eräjärvi ja Hirsilä) Tasapainottamistoimenpide Kustannusvaikutus TA-13 Kustannusvaikutus TA-14 Kustannusvaikutus TA-15 Kustannusvaikutus TA-16 Seuraukset ja vaikutukset Vuorohoidossa olevien oppilaiden kuljetus Keskuskoulusta ja Rok:sta hoitoon tai hoidosta koululle, perheiden toive koulupaikasta ei toteudu, suuri esiopetusryhmä Keskuskoululla Lapsen hoitopaikka ei ole välttämättä kotia lähellä, pyrkimys sijoittaa kuitenkin huoltajille luontaiseen suuntaan työmatkan suhteen Elto ei ole jatkuvasti läsnä pienryhmässä, työpanos laajemmalle käyttöön Tuntikehys kasvaa (?), pedagogisten ratkaisujen rajallisuus Ei voida tehdä (OKM:n rahoitus) (vaatii paikallisen opsmuutoksen ltk:n kautta) Suuremmat opetusryhmät, työn kuormitus lisääntyy, opetuksen laatu heikkenee (?), erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden asema ryhmässä heikkenee Keskuskoulun opetusryhmät kasvavat, oppilaiden koulumatkat pitenevät

9 9 Yhteistyö kirjoittajalukion kanssa, eri virka- ja työehtosopimuksesta johtuvien tuntien siirto erityistehtäviin Oriveden lukio ei enää tue kirjoittajalukion opetusta (sopimuksen purku tai uusiminen) Lukion kurssitarjonnan supistaminen soveltavien kurssien osalta Kurssitarjonnan supistaminen pienempien kielten osalta Nuorisotalon tuntityöläisten vähentäminen Nuorisopalveluiden toimintakorvausten leikkaus Liikuntapalveluiden avustusten leikkaus Latujen ajojen vähentäminen Kirjaston oppisopimushenkilön työsuhteen loppuminen Kirjaston hankintamäärärahojen leikkaus Kansalaisopiston tuntiopettajina muodollisesti epäpäteviä opettajia Kansalaisopiston opinto-oppaan painatuksen säästöt Kulttuuritapahtumien vähentäminen tai halvempi toteutus Kulttuuritoimintakorvausten leikkaus Lehti-ilmoitusten vähentäminen Työn osoittaminen opettajille omasta lukiosta yli jääville tunneille Kirjoittajalukio ei tod.näk. suostu sopimuksen muuttamiseen, jolloin lukion opettajille pitäisi osoittaa tunteja yläkoulun puolelta Supistaa kurssitarjotinta entisestään, tosin luonnollista kurssien poisjääntiäkin voi olla Kieliohjelmat supistuvat merkittävästi, opiskelijamäärä vähenee Aukioloaikojen supistaminen Seuroille ja yhteisöille myönnetään pienempiä avustuksia tai avustajien saajien määrä vähenee Leikataan toimintakorvauksia Vähemmän latuja kylille, keskustan laduissa vähemmän kunnossapitoa Opetuksen laatu heikkenee Ulkoasu ja laatu voivat hieman heiketä? Tapahtumia järjestetään vähemmän Avustuksia jaetaan vähemmän tai pienempiä summia Ilmoittelua on jo vähennetty ja ilmoituksia on pienennetty

10 10 Lehtitilausten vähentäminen Sijaisten vähentäminen Yleinen säästäminen, hankinnat, priorisointi, asenteet, siivouspalveluista säästäminen Tilavuokrista säästäminen (lähinnä kansalaisopisto), keskittäminen ja kustannustehokkuus Koulukirjastojen ajankohtainen valikoima supistuu, ammattikirjallisuus vähenee Kasvavat ryhmäkoot (etenkin vaka), työn kuormitus lisääntyy, turvallisuus heikkenee, työrauha opetusryhmissä heikkenee, vaikutus oppimistuloksiin(?), palvelun heikkeneminen (toiminnan supistuminen esim. liikuntapalveluissa)???? Materiaalin heikkolaatuisuus, tilojen hygienia (siivouksen laatu heikkenee)???? Vuosi 2013 M: Vuosi 2014 M: Vuosi 2015 M: Vuosi 2016 M: Jatkovalmisteltavat ja päätettävät kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite (, määrä ym.) Uusi päiväkoti Päiväkotihankintaa siirretään tarkasteltavaksi INVE: euroa myöhemmin, riskinä nykyisten tilojen ja ratkaisujen riittämättömyys, pienet yksiköt ja niiden rakennusten kunto, täyttö ylipaikoille, kalliit ja nopeat ratkaisut, turvallisuus, vaaratilanteet, terveys Vuoden 2014 talousarvion laadinnan yhteydessä hanketta siirretty vuosille Lukion ja Yhteiskoulun yhteinen rehtori Rehtoritehtävien yhdistäminen on Oriveden kokoisessa kaupungissa ja ko. kokoluokan yksiköissä on toiminnallisesti mahdollista ja toisi taloudellista säästöä. Tässä vaiheessa hankkeen valmistelua ei aloiteta, mutta asiaan on mahdollista palata erikseen niin harkittaessa.

11 11 Koulujen oppilaaksiottoalueiden tarkastelu Kansalaisopisto Päivähoidon kustannusten hallinta Esiopetuksen tuntimäärän vähentäminen Uskonnonopetuksen vähentäminen Kuljetusmatkojen pidentäminen 3 km -> 5 km Kvalt kokouksessa poistettu säästökohde Aamu- ja iltapäivätoiminnan supistaminen Tarkastellaan uudelleen oppilaaksiottoalueiden rajat. Voidaan toteuttaa aikaisintaan sen jälkeen, kun Keskuskoulun remontti on valmistunut Kustannusten vähentäminen esim. tuntikehystä karsimalla Oriveden päivähoidon kustannukset ovat selvästi seudullisia keskiarvoja korkeammat. Selvitettävä keinot kustannusten alentamiseksi/hallitsemiseksi. Selvitetään mahdollisuus esiopetuksen tuntimäärän vähentämiseen mm. opetuksen aloittamisen myöhentämisellä. Minimiryhmäkoko 10 oppilasta (nyt 3 oppilasta) Oppilaskuljetuksissa on lukuvuonna yhteensä 288 oppilasta. Kilometrirajan muuttaminen kolmesta kilometristä viiteen kilometriin myös esiopetuksen, ensimmäisen vuosiluokan ja toisen vuosiluokan oppilailla koskettaisi tällä hetkellä 50 oppilasta. Näistä oppilaista kuitenkin 36 saisi maksuttoman oppilaskuljetuksen koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Kilometrirajan muutos koskisi siis enää 14 oppilasta. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikilla kouluilla klo 7 17 välillä. Toimintaa supistettaessa olisi mahdollinen esim. seuraavanlainen vaihtoehto: Toiminta-aikojen supistaminen tunnilla molemmista päistä, eli toiminta-ajat klo 8 16 välillä: Toimintatuntien vähennys 10 h/ryhmä, yhteensä 60 h/vk, 376 Tasataan Rovastinkankaan kouluun oppilaaksi tulevien määrää M: v > v alkaen kokonaissäästötavoite Toteutettu euron säästö vuoden 2014 talousarvion yhteydessä. Päivähoidon kustannukset saadaan laskemaan kehyskuntien keskiarvotasolle vuoden 2012 kustannustasoon verrattuna neljän (4) vuoden kuluessa. M: euroa Voidaan vähentää noin 20 tuntia vuodessa, ei saavuteta merkittävää säästöä. M: euroa (yksi ortodoksiuskonnon opetustunti) Säästöjä voisi olla saatavissa seuraavasti: - Eräjärven suunta /v - Hirsilän suunta /v. - Talviaisten suunta /v. - Kaikki yhteensä /v. Säästöjen toteutuminen vaatisi erittäin tarkkaa lukujärjestyssidonnaisuutta kuljetusten kanssa, mitä ei välttämättä ole mahdollista toteuttaa kaikilla kouluilla. Eriarvoisuus eri alueiden lasten suhteen kuljetuksissa korostuisi. - Säästö ilman yt-neuvotteluja (säästö määräaikaisten työtunneista) 10 kk euroa - Vakinaisten ja täyttä työaikaa tekevien avustajien tuntimääriä vähentämällä (edellyttää ytneuvotteluja) 10 kk euroa 12 kk euroa

12 12 h/vuosi, tällöin valtionosuuden vähennys 0 Vuosi 2014 M: Vuosi 2015 M: Kertakulut TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖPALVELUT Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Kuluerä -määrä poistuu Keskuskoulun ja Rovastinkankaan koulun väistötilojen perustamiskustannukset Keskuskoulun väistötilojen vuokrien poistuminen /vuosi 2015 vuoden alusta Rovastinkankaan koulun väistötilojen vuokrien poistuminen /vuosi? Kustannusvaikutus TA-14 Seuraukset ja vaikutukset Tonttien ja lohkomiskulujen Voimaan hintojen tarkistus Taksojen ja maksujen tarkistukset v ml. vesi- ja kunnallistekniikan maksut Rantaosayleiskaavan kustannusten laskutus kaavan valmistuttua, aikaisintaan 2015 Tievalaistusten yösammutus, M: Syksystä 2013 lähtien. yleiset tiet Joudutaan asentamaan kellolaitteet. Vapaaehtoiset palkattomat vapaat M: Työn kuormitus lisääntyy Palveluiden ostot M: Tarkka harkinta ostoissa Aineet ja tarvikkeet M: -500 Tarkka harkinta ostoissa Lehtien tilaus, v M: -200 Lehtiä kierrätetään tehokkaammin. Koulutus M: Uusi tieto ei ole käytettävissä Puhdistamon laitosmiehen työsuhteen täyttämisen myöhentäminen Puistotyönjohtajan tehtävää ei täytetä T: Voimaan ; kunnallistekniikan maksut rakentamiskustannuksia vastaaviksi Toteutettu vuoden 2014 talousarviossa. T: M: Tiedon siirtäminen uudelle heikentyy, hiljainen tieto ei siirry Toteutettu vuonna 2013 M: v M: v > Työnjohto ja kaupungin puutarhurin lomien sijaisuus hankaloituu Toteutettu vuoden 2014 talousarviossa.

13 13 Leikkipuistojen lakkautus, koskisi alustavasti 4-6 leikkipuistoa, yht. 29 kpl V lakkautetaan 4 leikkipuistoa Puistojen inventointi ja tuotteistaminen Halkojen tekemisen ja myymisen lopettaminen sekä raivattavan puuaineksen myyminen biopolttoaineeksi Ostopalvelujen vähentäminen, tekniikka ja ympäristö Yksityistieavustusten karsiminen (vuoden 2014 talousarvion määräraha euroa), avustusta vähennetty euroa vuodelle , johtuu laitteiden purkukustannuksista. M: /v/kpl Palvelutasossa ei suurta pudotusta, määrärahat riittävät paremmin jäljelle jääviin leikkipuistoihin 0, jatkossa tuo Työnsuunnittelu tehostuu ja kustannustietoisuus säästöjä paranee M: Kaupungin kiinteistöissä ei tarvita halkoja, palvelua saa yksityisiltä toimijoilta M: Kaupungin oman henkilöstön työpanoksen tehostaminen Toteutetaan 2014 M: -?? Yksityisteiden ylläpito vähenee ja kunto heikkenee Vuosi 2013 M: Vuosi 2014 M: T: Vuosi 2015 T: Jatkovalmisteltavat ja päätettävät kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite (, määrä ym.) Ulkoistaminen, tilapalvelu Selvitetään siivouksen ja kiinteistöpalvelun ulkoistaminen; hanketta ei kuitenkaan tässä vaiheessa ole järkevää lähteä valmistelemaan. Oman toiminnan tehostamista on jatkettava. Tilapalvelun toimintamallin, erityisesti kiinteistöhuollon, selvittäminen ja kustannustehokkuuden parantaminen. Teknisten palvelujen kaluston jatkohankinta Selvitetään kevään 2014 aikana tilapalvelun toiminnat ja selkeytetään menettelyjä sekä hallitaan tulevien kustannusten kehitystä. Tilapalvelun muuttaminen tilakeskukseksi. Harkitaan kaluston vanhenemisen yhteydessä hankitaanko uutta omaa kalustoa vai vuokrataanko se tai ostetaanko koko palvelu ulkopuoliselta. Saadaan kiinteistöittäin läpinäkyvää vertailutietoa, joka tuotetaan vuokrista tasolla /m2, jolloin voidaan seurata myös kiinteistöjen kustannustehokkuutta. Hillitään menokehitystä. Lisäksi laaditaan yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa kirjalliset palvelusopimukset, jotka kattavat yhteisesti sovitut palvelut. Kaupungilla käytössä 3 traktoria ja kuorma-auto, harkitaan uuden kaluston hankinta leasingrahoituksella

14 14 Tilojen siivousmitoitusten tarkistaminen Kiinteistöjen sisätilojen lämpötila Pysäköintipaikkojen hinnankorotus Kunnallistekniikan töiden tehostaminen Rakennusautomaation hyödyntäminen, nimetään vastuuhenkilö Myytävien kohteiden kartoitus (vrt. kh ) lakkautettavat koulut, metsätilat ym. Palvelutuotannossa tarpeettomien kiinteistöjen myyminen Kiinteistönhoidon eläköitymiset täytetään sisäisesti Vesihuollon liikelaitoksen tai osakeyhtiön perustaminen Oriveden Aluelämpö Oy:n omistamisen käyttökelpoisuuden arviointi Harkitaan siivousmitoituksen tasojen tarkistaminen; tilojen siisteystason mahdollinen lasku Selvitetään kaupungin palvelutuotannon käytössä olevien kiinteistöjen 1 asteen lämpötilan laskun vaikutukset ja sitä kautta saatavat säästöt. Lämpötilat ovat kuitenkin noin 21 astetta. Virastojen/laitosten henkilökunnan käytössä olevien pysäköintipaikkojen hintojen korotus vähintään niistä aiheutuvia kustannuksia vastaavaksi (esim. 10 eurolla?) Työnsuunnittelua tehostamalla saadaan määrärahat riittämään laajenevan verkon hoitamiseksi nykyisellä rahoitustasolla Rakennusautomaatiota tehokkaammin hyödyntämällä ja kiinteistöjen käyttäjien kanssa yhteistyöllä saavutettaneen säästöjä Selvitetään mahdollisia myytäviä kohteita jo nyt myynnissä olevien lisäksi (mm. laadittavan metsäsuunnitelman pohjalta) Luovutaan tarpeettomista kiinteistöistä Tilapalvelun oman rakennusryhmän toiminta ajetaan alas, koska palveluita saatavilla kilpailukykyisesti markkinoilta Selvitetään vesihuollon toimintojen liikelaitostamista tai osakeyhtiön perustamista. Harkitaan yhtiön omistamisen käyttökelpoisuutta tai yhtiöstä edellytetyn osingonjaon lisäämistarvetta. Kiinteistönhoidon kannalta optimaalisen siivousmitoituksen saavuttaminen palvelukeskusten tarpeen perusteella. Valmistellaan vuoden 2014 aikana. M: Toteutetaan vuoden 2014 aikana T: Toteutetaan vuoden 2014 aikana M: vuoteen 2016 mennessä T: +?? 1 vakanssin säästö/vuosi M: Toimintojen selkeämpi eriyttäminen kaupungin toiminnoista erilliseksi yksiköksi, jolloin toimintojen kustannusvastaavuus on paremmin ohjattavissa. Osingonjaon lisäystavoite esim. T: euroa/vuosi. Omistajaohjaus vuodelle 2014 Vuosi 2014 M: T: Vuosi 2015 Vuosi 2016 M:

15 15 Kertakulut Kuluerä -määrä poistuu Vesihuoltoavustukset v YHTEENSÄ Vuosi Menosäästöt Tulolisäykset Kertakulujen vähennys YHTEENSÄ

16 16 MAHDOLLISIA MYYTÄVIÄ TILOJA JA ALUEITA Kiinteistö Laatu Kaavatilanne Toimenpiteet / aikataulu Muuta huomattavaa Säynäniemen leirintäalue Yliskylä, tila Säynäniemi RN:o 3:113 -nykyinen leirintäalue - pinta-ala 4,7 ha Asemakaavassa RT, telttailu- ja leirintäalue, kerrosala 1270 krs-m² Kaavan muuttaminen meneillään. Nykyisten rakennusten hyödyntämismahdollisuudet selvitettävä. Leirintäalue on vuokrattu yrittäjälle alkaen Keskustan ok-talo Orivesi, määräalat tiloista Kaksi AL-tonttia - pinta-ala yht. noin 1900 m² ja kerrosala 900 krs-m² Voimassaoleva asemakaava. Kaupunginhallitus päättänyt asemakaavan muuttamiseen ryhtymisestä Vuokrasopimus irtisanottu. Myynti kaavanmuutoksen jälkeen Entinen päiväkoti ja nuorisotalo tontteineen Tila Lääkärintalo Yleisen rakennuksen tontti (Y), tehokkuus e=0.70 -pinta-ala 3498 m² Voimassaoleva asemakaava. Kaupunginhallitus päättänyt asemakaavan muutokseen ryhtymisestä Mahdollinen myynti kaavanmuutoksen jälkeen. Liljan talo Orivesi, tila Willentalo RN:o 9:88 - ALK II tontti -rakennusoikeus noin 900 krs-m² Asemakaavan mukainen tontti Neuvottelut käynnissä vuokralaisen kanssa. Kohdetta koskee vuokrasopimus, joka uusittava, jollei synny kauppaa. - pinta-ala 2325 m² Vehkalahden tontti Vehkalahti, tila Venehojantie 16 RN:o 6:5 - AP tontti 5384 m² - kerrosala noin 1077 m² Asemakaavan mukainen tontti 132 / 3 Tila myynnissä valtuuston päättämällä hinnalla euroa. Entinen Shellin tontti Orivesi, tila Kääjäntie 1 RN:o 69:14 -entinen huoltoasematontti, rakennus purettu ja maaperä puhdistettu Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM). Rakennusoikeus 3500 Tila myynnissä 35 /m² hinnalla. -lämpökeskuksen siirto

17 17 - pinta-ala 7692 m² krs-m². Pihkapolun rivitalo Orivesi, tila Pihkapolku 2 RN:o 6:274-7 asunnon rivitalo - tilan pinta-ala 3200 m² Asemakaavassa ARtontti Selvitetään yhdessä muiden asuntojen kanssa. Kaupungin metsäalueet -osaa tiloista koskee rantaosayleiskaavan laadinta Mahdollisiin toimenpiteisiin palataan metsäsuunnitelman laadinnan jälkeen. -metsäsuunnitelma uusitaan vuonna vaihtoalueiden tarve Toimenpiteissä tulee ottaa huomioon laadittavana oleva rantaosayleiskaava. VIIME VUOSINA MYYTYJÄ KIINTEISTÖJÄ - Aihtianjärven tontti - Naappilan koulu - Puharilan koulu - Talviaisten koulu - Matilaisen talo - Oriveden asema - Oriveden asevarikon alue (osa)

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille 23.9.2014

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille 23.9.2014 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille 23.9.2014 Talouden tasapainottamisohjelman valmistelutilanne ja palveluverkkomuutossuunnitelmat Juha Kuusisto, kaupunginjohtaja Marjatta Lilja, talousjohtaja

Lisätiedot

Toimenpide- ja hankekooste - Kaupunginhallitus 29.10.2012

Toimenpide- ja hankekooste - Kaupunginhallitus 29.10.2012 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2013 Toimenpide- ja hankekooste - Kaupunginhallitus 29.10.2012 Tasapainottamistoimenpiteet ovat suoria, euromääräisiä muutoksia lautakuntien esityksiin vuoden 2013 talousarvioksi.

Lisätiedot

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle Porin kaupungin toiminnalliset muutokset Loppuraportti kaupunginhallitukselle Tulosalueiden selvitykset tulevien vuosien toiminnallisista muutoksista talouden tasapainottamiseksi. Taloushallinto 26.5.2014

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Talouden tasapainottamisohjelma 2015-2018

Oriveden kaupunki Talouden tasapainottamisohjelma 2015-2018 Oriveden kaupunki Talouden tasapainottamisohjelma 2015-2018 HT Eero Laesterä Johtoryhmän kokous 8.9.2014 Johtoryhmän kokous 12.9.2014 Ohjausryhmä 16.9.2014 Valtuustoseminaari 22.9.2014 Ohjausryhmä 30.9.2014

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kankaanpään kaupunki Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kaupunginhallitus 4.6.2012 JOHDANTO Vuoden 2011 heikon tuloksen ja vuodelle 2012 ennakoidun alijäämän surauksena kaupunginhallitus

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Akaan kaupunki Talouden tasapainottaminen 2015-2019 Akaan kaupunginvaltuusto 17.6.2015 41 1 PROSESSISTA Haastattelut Ohjausryhmä Luottamushenkilöt (valtuuston ja hallituksen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014

SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 SAVONLINNAN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2014 Kaupunginjohtajan esitys 22.10.2013 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Vetelin kunta Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Sisällysluettelo Lähtötilanne..3 Tilinpäätösennuste...3 Kattamisvelvoite..5 Tasapainotustoimenpiteet.. 5

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 11.5.2015 liite nro 1 (2/37)

Kaupunginhallitus 11.5.2015 liite nro 1 (2/37) Kaupunginhallitus 11.5.215 liite nro 1 (2/37) Sisällysluettelo 1 Perusteet... 3 1.1 Toivomusponsi... 3 1.2 Edellinen tasapainottamisohjelma... 3 1.3 Strategia... 3 1.4 Kriisikunnan kriteerien täyttyminen...

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI. Palvelujen järjestämis- ja hankintapoliittinen ohjelma

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI. Palvelujen järjestämis- ja hankintapoliittinen ohjelma VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Palvelujen järjestämis- ja hankintapoliittinen ohjelma FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 1 (43) SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1 Palvelujen järjestämis- ja hankintapoliittisen

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Siikalatvan kunta. Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys. Ohjausryhmän 6. kokous 11.8.

Siikalatvan kunta. Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys. Ohjausryhmän 6. kokous 11.8. Siikalatvan kunta Ohjausryhmän esitys talouden tasapainottamisohjelmaksi 2015-2018, kunnanjohtajan esitys Ohjausryhmän 6. kokous 11.8.2015 Kirjasivat: HT Eero Laesterä KTM Katja Pesonen Tasapainottamisen

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki Talousarvio 212 Taloussuunnitelma 213-214 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 13.12.211 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISPERUSTELUT 3 1.1. Kansantalouden kehitysnäkymät. 3 1.2. Kuntatalouden kehitysnäkymät...

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO

VUODEN 2010 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMA YHTEENVETO 2 VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2011-2012 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...4 Talousarvion

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Hyväksytty Kunnanvaltuusto 19.12.2013 68 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat

Lisätiedot

Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen

Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen Ideoita toiminnan ja talouden tasapainottamiseen 1. Kirjoita ehdotuksesi kaupungin toimintojen tehostamiseksi ja talouden kohentamiseksi. Vastaajien määrä: 53 Kuntaliitos - Kuntaliitos maaliin ja hallinnon

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti 4.11.2014 1 (6) Riski (talous) Riski (toiminta) 0 Myöhässä Suuri Pieni 0 0

Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti 4.11.2014 1 (6) Riski (talous) Riski (toiminta) 0 Myöhässä Suuri Pieni 0 0 Uudistamisohjelman toimenpiteiden koonti 4.11.2014 1 (6) 1 Hyvinvointi Erikoissairaanhoito / oma ja ostopalvelu 2 Hyvinvointi Ympärivuorokautinen hoiva Oikea aikainen sairaan ja sairaalahoito (sairaalan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot