TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2013-2014"

Transkriptio

1 1 LIITE KHALL LIITE KVALT Versio TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Toimenpidekooste Talouden tasapainottamistoimenpiteet ovat euromääräisiä muutoksia valtuuston vahvistamaan vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Toimenpiteet on kerätty palvelukeskuksittain. Kunkin tasapainottamistoimenpiteen kohdalla arvioidaan vuoden 2013 talousarvioon verrattuna kustannusvaikutus, vähentämistoimenpiteen aiheuttamat seuraukset ja vaikutukset sekä toimenpiteen aiheuttama riskiarvio. Henkilöstön vähentämisen osalta mainittava tasapainottamistoimenpiteenä vakanssi ja kustannusvaikutuksena kaikki henkilöstökulut (ml. sivukulut). Asiakirjassa on erillisiä kehityshankkeita, joiden selvittämisen jälkeen on saatavissa säästöjä tai toiminnan tehostamista. Kehityshankkeiden selvittäminen tehdään pääosin vuoden 2014 aikana. Lisäksi taulukkoon on kerätty talousarvioon varatut ja sisältyvät kertaluonteiset kulut, jotka poistuvat tulevina vuosina. HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Vapaaehtoiset palkattomat vapaat Lehti-ilmoitusten vähentäminen; markkinoinnin tarkempi kohdentaminen Lehti- ja ammattikirjallisuuden tilausten vähentäminen Kustannusvaikutus TA-14 Seuraukset ja vaikutukset M: Työn kuormitus lisääntyy. Toteutetaan 2013 ja 2014 M: Toteutettavissa ilmoituksia pienentämällä ja edullisempia sähköisiä ilmoituskanavia käyttämällä Toteutetaan 2013 ja 2014 M: Ei seurauksia. Toteutetaan vuonna 2014 Koulutus ja matkat M: Tieto-taito laskee, uusi tieto ei käytettävissä Toteutetaan 2013 ja 2014 Työllisyysmäärärahat M: (alkup. 557 t ) Yhdistysten avustukset/ yleisavustukset M: (alkup. 20 t ) Työllistämistoiminnan tehostaminen ja vaikuttavuuden parantaminen mm. ryhmätoimintaa lisäämällä. Toteutetaan vuonna 2014 Yhdistysten talous kiristyy. Toteutettu vuonna 2013

2 2 Orpon avustuksen vähentäminen, Jäähallista jääajan vähentäminen, messujen ja markkinoinnin ym. vähentäminen Tyky-toiminnan kustannuksia vähennetään henkilöstön pienentyessä Hallintopalvelujen toimistosihteeri Palkkakirjanpitäjä, määräaikaisen vähennys Kokouspalkkioiden karsiminen v ja 2014 (1 palkkioton kokous kaikilla hallintoelimillä, > 3 tunnin kokous) Valtuustoseminaari järjestetään yksipäiväisenä Orivedellä v Henkilöstön lomautukset n. 1 vko (koko henkilöstö, pl. sotehenkilöstö ja varhaiskasvatus); Ensisijainen tavoite lisätä palkattomien vapaiden pitämistä, mikäli näillä ei saavuteta riittävää säästöä, harkitaan lomautuksia uudelleen viimeistään Säynäniemen leirintäalueen vuokraaminen ulkopuoliselle yrittäjälle M: (alkup. 70 t ) Yhdistyksen/yrityksen talous kiristyy. Toteutetaan vuonna M: Tyky-toiminta supistuu. (alkup. 20 t ) Toteutetaan vuonna 2014 M: Tuntipalkkojen laskenta siirtyy palkanlaskentaan, arkistointi kanslistille. Toteutetaan vuonna 2014 M: Yt-alueen henkilöstön siirryttyä Tampereelle tehdään yhden henkilön vähennys. Toteutetaan vuonna 2014 M: Toteutetaan 2013 ja 2014 M: Saattaa karsia osallistujien määrää. Toteutetaan vuonna 2014 M: ? Työn kuormitus lisääntyy, työt kasaantuvat. Lomautusten hallinnolliset järjestelyt ovat erittäin työläät ja lomautuksista aiheutuu suurella todennäköisyydellä useita valituksia. M: (nettomenot kaupungille v. 2012) T: Toteutettu vuoden 2014 alusta. Vuosi 2013 M: (ilman lomautuksia) Vuosi 2014 M: (ilman lomautuksia) T: Jatkovalmisteltavat ja -päätettävät kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite (, määrä ym.) Vakanssien täyttäminen/ yhdistäminen vakanssien vapautumisen Työryhmä arvioi tilanteen vakanssin vapautuessa M: 1-3 vakanssin säästö/vuosi, euroa yhteydessä (koko kau- punki) Verojen korottaminen kunnallisvero +1,0 %-yks. T: +1,2 milj. euroa v Toteutettu vuodelle 2014

3 3 Verojen korottaminen kiinteistövero +0,05 %-yks. T: + 0,15 milj. euroa v Toteutettu vuodelle 2014 Kiinteistöverot nostetaan vähintään maan keskitasolle? v. kuluessa Toimistohenkilöstön käyttö joustavasti palvelukeskuksen sisällä sekä eri palvelukeskusten kesken; palvelujen yhdistäminen yhden johdon alle ja puhelinvaihteen ulkoistaminen; Markkinoinnin/yritysneuvojan työpanoksen kytkeminen tiiviimmin toimisto- ja kehittämispalveluihin (huom: tark.ltk siht. tehtävät) ASPA-hanke ja Juupajoen kuntaliitos/ yhteispalvelupisteen perustaminen Isännöintipalkkiot v NOPA-liikenne JUUPAJOKI Tarvitaan toimistopalveluille vetäjä Palkkioiden korotus vastaamaan työpanoksen määrää, ei verorahoilla subventointia Selvitetään reittien tarkoituksenmukaisuus ja kustannusvaikuttavuus seuraavan sopimuskauden alkuun mennessä KUNTALIITOS? Toimistoresurssit paremmin yhteisesti käytettäväksi; yhteispalvelun käynnistäminen; selvitetään vuoden 2014 aikana M: vakanssin vähennys T: euroa Toteutettu vuodelle 2014 Huomioitava mahdollinen kuntaliitos Juupajoen kanssa ja vaikutus NOPA-reitteihin Vuosi 2014 T: Kertakulut Kuluerä -määrä poistuu Tampereen yhteistoiminta-alueen valmistelun M: v kustannukset Pomoottorin maksuosuus hankekauden M: v päättymisen jälkeen; Kantri ry:n maksuosuus ao. määrän verran pienempi (alkup. 51,6 t ) Ysinetin avustus, kuntaliitosavustuksista M: v Poistuvat erät yhteensä M: M:

4 4 Sosiaali- ja terveysjaosto Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Vapaaehtoiset palkattomat vapaat, v Lehti-ilmoitusten vähentäminen (työpaikkailmoitukset), v Hankinnat jäädytetään, vain välttämättömät tehdään, v Järjestetään vain massakoulutuksia ja sisäisiä koulutuksia Orivedellä, v Eläköityvän sos.tt viran muuttaminen etuuskäsittelijäksi/sosiaaliohjaajaksi 7/13 Määrärahavaraus SHL:n mukaisiin kuljetuksiin (vähennetään ko. summa VPL:stä), v Kehitysvammaisten kuntoutusohjaajan/sos.tt ja vammaispalveluiden sos.ohjaajan yhdistäminen 100 % ohjaajaksi, v Perusterveydenhuollon päivystyksen uudelleen järjestely (MedGroup, kustannus /vuosi, sopimus päättyy ). Terveyskeskuksen päivystysajan lyhentäminen (esim. klo 8-16), jonka jälkeen Acuta. Kustannus-vaikutus Seuraukset ja vaikutukset TA-14 M: Työn kuormitus lisääntyy, työt kasaantuvat? M: Toteutettavissa ilmoituksia pienentämällä käyttämällä sähköisiä hakukanavia M: M: M: Neuvoteltava Tampereen kaupungin kanssa --> malli lähenee Tamperetta 0 Kuljetusten painopiste ikäihmisten osalta siirtyy SHL:ään --> malli lähenee Tamperetta, hillitsee kustannusten nousua seuraavien vuosien aikana M: Neuvoteltava Tampereen kaupungin kanssa. Kaikki kehitysvamma-huollon ja vammaispalveluiden työ keskittyy yhdelle työntekijälle --> haavoittuvaisuus M: Neuvoteltava Tampereen kaupungin kanssa. Ma-to klo ei omaa päivystystä etäisyys kasvaa, asiakasnäkökulma. Toisaalta päivystyksen järjestäminen nykymallin mukaan erittäin kallista, kustannukset tulisivat nousemaan vuonna 2014 jopa 30 % (n ) nykyisen palveluntuottajan kanssa. Toteutettu vuoden 2014 palvelutilauksessa ja talousarvion laadinnan yhteydessä. Eräjärvelle sote-palvelujen lähipalvelupiste, jossa mm. neuvola ja kotihoitopiste Eräjärven terveysaseman lääkäri- ja hammaslääkäripalvelujen keskittäminen yhteen pisteeseen. Turvataan: - lääkärien ja hammaslääkärien saatavuus (nyt ei ole hakijoita yhden lääkärin työpisteisiin), -seniorituen saatavuus, - työajan tehokkaampi käyttö (aikaa ei kulu liikkumiseen), - työn organisointi ja laitteiden käyttö tehokkaampaa yhdessä yksikössä. Toteutettu vuoden 2014 palvelutilauksessa ja talousarvion laadinnan yhteydessä.

5 5 Treen Yta: vapautuvien vakanssien tarveharkinta, mahdolliset muutokset Omaishoidon lomituksen palvelusetelikokeilu, v Toimistosihteerin (vanhuspalvelut) vakanssin vähentäminen Palvelujärjestelmän rakenne muuttuu lähemmäksi Tampereen kaupungin järjestelmää M: Varattua määrärahaa jää käyttämättä, koska palvelun tarjoajia on ollut vähän M: Vakanssia ei ollut välttämätöntä täyttää Tampereen yt-alueella. Palvelualuejohtajan/ 2. suunnittelupäällikön viran vähentäminen Vuodeosastopaikkojen vähentäminen ja tehostetun palveluasumisen lisääminen (nettosäästö noin 100 euroa/hoitopaikka x 10 paikkaa) Tehostetun palveluasumisen/ Onninkodin siirtäminen omalle tuotannolle M: M: Tehostamismahdollisuus sopimuksen päättyessä. Toteutettu alkaen Toteutetaan alkaen Toteutetaan vuoden 2014 alusta M: Toteutetaan vuoden 2015 alusta Vuosi 2013 M: Vuosi 2014 M: Vuosi 2015 M: Jatkovalmisteltavat ja -päätettävät kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite (, määrä ym.) Tilaratkaisujen uudelleenselvittely Lasten ja nuorten sosiaalipalveluiden keskittäminen Orivesi-taloon ja aikuisväestön sosiaalipalveluiden keskittäminen kaupungintalolle. Mielenterveystoimiston tilojen myynti. Sosiaalitoimen avopalveluiden tuotanto keskittyisi kahteen toimipisteeseen, yhteistyön tiivistyminen, asiakasnäkökulma. Toimitilojen määrä vähenee -> säästö vuokra- ja ylläpitokustannuksissa Oriveden Palvelutalosäätiön sopimuksen tarkistaminen Kehitysvammahuollon asumisyksikkö Vanhuspalveluiden palvelurakennemuutoshanke Henkilöstön siirrot tiloista toisiin. Kaikkiin tiloihin tulee käyttöä, ei kasvun mahdollisuuksia. Tampereelta vieraileville erityistyöntekijöille ja esimiehille täytyy löytää myös sopivat tilajärjestelyt ko. toimipisteisiin. Sopimusta tarkistetaan vuoden 2014 aikana Vähennetään ulkopuolisilta ostettavien laitos- ja avohoidon paikkamäärää. Uusi yksikkö omalle tuotannolle. Avo- ja laitoshoidon suhteen saattaminen valtakunnallisen laatusuosituksen 2013 tasolle (suunnit- Toteutetaan alkaen Oriveden Palvelutalosäätiön tuottamat palvelut vastaavat kaupungin palvelutarvetta Autettuja paikkoja 12 ja ohjattuja paikkoja 12. Nykyisessä ryhmäkodissa toiminta lakkaa. Toteutetaan alustavan arvion mukaan vuoden 2016 alusta.

6 6 telu käynnissä ja hakemus ARA:lle on lähetetty mennessä (Ki Oy Oriveden Kotikoivu)): Pitkäaikaisen laitoshoidon paikkamäärän vähentäminen 3,74% - 0,87% = 2,87% (Suositus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä 2 3% on pitkäaikaisessa laitoshoidossa.) - Kaikki paikat 43, muutoksen jälkeen 35 paikka (joista on 75 vuotta täyttäneiden käytössä 33. Vähennys 8 paikkaa. - Mitoitus 0,65 = 22,75 työntekijää (nykyinen henkilöstö 27) = - 4,25 Siirretään paikkojen vähentymisen myötä 4 vakanssia varahenkilöstöön säästetään sijaiskuluissa tai siirretään henkilöstö uuteen yksikköön. Terveyskeskuksen akuuttikuntoutuksen paikkamäärän tarveselvitys. Suunnitelma nykyisen ylikapasiteetin käytöstä tai sen vähentämisestä. Vähennys, arvio -20 paikkaa. Säästö n euroa (+ saadaan mitoitus suosituksen mukaiseksi + luovutaan 5 ja 3 hengen huoneista) Säästöarvio - 20 tk-paikkaa= euroa Arvio 23 tk- akuuttikuntoutus paikkaa riittää. Tarkoittaa n. 20 paikan vähennystä. Voidaanko palvelua myydä muille kunnille? Tilojen muu käyttö? Palvelurakenteen vastatessa nykyistä sekä pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen hoidon tarpeeseen tulee uudelleen arvioida terveyskeskussairaalan akuuttikuntoutuksen paikka määrä ja tehdä tarvittavat vähennykset. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen paikkamäärän lisääminen - tasosta 5,22% tasoon 7% - Suositus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä 6 7% on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen piirissä. Lyhytaikaisen hoidon paikkamäärän lisääminen vastaamaan tarvetta (omaishoidontuen vp:t) - Kaikki paikat nyt 75, joista 75 vuotta täyttäneille pitkäaikaisille as. kohdennettu 60 paikkaa (= 5,22%/ vastaavan ikäisestä väestöstä) ja loput 15 paikkaa alle 75-vuotiaille ja lyhytaikai- Rakennetaan uusi tehostetun palveluasuminen yksikkö Orivedelle yht. 45 paikkaa ( ryhmät) (samassa yhteydessä vanhainkotipaikkoja vähennetään 8, vuodeosastopaikkoja 20 ja kotiutetaan 15 asukasta ulkokunnista. Näin saatetaan vanhuspalvelurakenne suosituksenmukaiselle tasolle ja säästetään n euroa) Uusi tehostettu palv.asuminen: arvioidut kustannukset euroa Säästö vk: euroa Säästö tk: euroa

7 7 sen hoidon asiakkaille. Lisäys tarve 21 pitkäaikaista paikkaa ja 2 lyhytaikaista paikkaa yht. 23 paikkaa. Paikat yhteensä 98. Tehostetun palv.asumisen paikat vuonna 2013 yht. 73, joista Orivedellä yht. 58 paikkaa ja ulkokunnissa 15 paikkaa. Säästö ostopalvelut ulkokunnista: euroa Säästöt yht euroa Erotus uusi kohde - säästöt: euroa (Huom! luvut ovat laskennallisia arvioita) Lisäys 23 paikkaa + ulkokunnista kotiutettavat 15 yht. 38 paikkaa. Käyttöaste 95% huomioiden Orivedelle tarvitaan heti 40 uutta paikkaa. Huom! Vuoteen 2018 mennessä 75 vuotta täyttäneitä on Tästä laskien 7 % on 88 paikkaa. Alle 75- vuotiaiden tarve, jaksopaikkatarve ja käyttöaste 95 % huomioiden kokonaismäärä yht. 105 paikkaa. Lisäystarve vuoteen 2018 mennessä yht. 47 paikkaa Optimaalinen ryhmäkoko 15, siten 45 paikkaa ( ) ja mahd. tarv. 2 lisäpaikkaa. 75 vuotta täyttäneiden omaishoidon tuen saattaminen tasolta 2,1% (=24 as/v) tasolle 6%/ vastaavanikäisestä väestöstä (=69 as/v). Vuosittain + 10 tuen saajaa, neljän vuoden ajan. Kotihoidon tehostaminen - Ympärivuorokautisen kotihoidon käynnistäminen Edellä esitetyt toimet tukevat kotona asumista ja ehkäisevät/ siirtävät pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon piiriin joutumista. Säästöstä voidaan osoittaa määrärahat omaishoidontuen saajien määrän saattamiseksi suosituksen mukaiselle tasolle. Kotihoito saatetaan ympärivuorokautiseksi nykyistä toimintaa tehostamalla, kustannukset 0 euroa. Toteutettu alkaen

8 8 KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT Tasapainottamistoimenpiteet (Vuosien 2013 ja 2014 toimenpiteet toteutettu v talousarvion laadinnan yhteydessä) Holman koulussa esiopetus ja 1-2- luokat yhteen (yhden esiopettajan, lastenhoitajan ja osaaikaisen koulunkäyntiavustajan vähennys) Päilahden ryhmiksen toiminnan lakkaaminen alkaen (toimintakuluja + osa henkilöstökuluista) Erityislastentarhanopettajan työnkuvan muutos Lukujärjestysten, työjärjestysten ja kuljetusten tiukempi synkronointi Tuntikehysleikkaukset lv Yhteiskoululle yksi por vähemmän, lv Yhteiskoululle yksi por vähemmän Holman ja Päilahden koulujen toiminnan lakkaaminen Kuljetusten vähentäminen (uinti, jäähalli, teatteri, konsertit) Epätasa-arvoisuus keskusta-alue vs. kylät, toiminnan ja opetuksen laatu ja monipuolisuus heikkenee, ops:aa on kuitenkin noudatettava Koulunjohtajapalkkioiden muutokset (Eräjärvi ja Hirsilä) Tasapainottamistoimenpide Kustannusvaikutus TA-13 Kustannusvaikutus TA-14 Kustannusvaikutus TA-15 Kustannusvaikutus TA-16 Seuraukset ja vaikutukset Vuorohoidossa olevien oppilaiden kuljetus Keskuskoulusta ja Rok:sta hoitoon tai hoidosta koululle, perheiden toive koulupaikasta ei toteudu, suuri esiopetusryhmä Keskuskoululla Lapsen hoitopaikka ei ole välttämättä kotia lähellä, pyrkimys sijoittaa kuitenkin huoltajille luontaiseen suuntaan työmatkan suhteen Elto ei ole jatkuvasti läsnä pienryhmässä, työpanos laajemmalle käyttöön Tuntikehys kasvaa (?), pedagogisten ratkaisujen rajallisuus Ei voida tehdä (OKM:n rahoitus) (vaatii paikallisen opsmuutoksen ltk:n kautta) Suuremmat opetusryhmät, työn kuormitus lisääntyy, opetuksen laatu heikkenee (?), erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden asema ryhmässä heikkenee Keskuskoulun opetusryhmät kasvavat, oppilaiden koulumatkat pitenevät

9 9 Yhteistyö kirjoittajalukion kanssa, eri virka- ja työehtosopimuksesta johtuvien tuntien siirto erityistehtäviin Oriveden lukio ei enää tue kirjoittajalukion opetusta (sopimuksen purku tai uusiminen) Lukion kurssitarjonnan supistaminen soveltavien kurssien osalta Kurssitarjonnan supistaminen pienempien kielten osalta Nuorisotalon tuntityöläisten vähentäminen Nuorisopalveluiden toimintakorvausten leikkaus Liikuntapalveluiden avustusten leikkaus Latujen ajojen vähentäminen Kirjaston oppisopimushenkilön työsuhteen loppuminen Kirjaston hankintamäärärahojen leikkaus Kansalaisopiston tuntiopettajina muodollisesti epäpäteviä opettajia Kansalaisopiston opinto-oppaan painatuksen säästöt Kulttuuritapahtumien vähentäminen tai halvempi toteutus Kulttuuritoimintakorvausten leikkaus Lehti-ilmoitusten vähentäminen Työn osoittaminen opettajille omasta lukiosta yli jääville tunneille Kirjoittajalukio ei tod.näk. suostu sopimuksen muuttamiseen, jolloin lukion opettajille pitäisi osoittaa tunteja yläkoulun puolelta Supistaa kurssitarjotinta entisestään, tosin luonnollista kurssien poisjääntiäkin voi olla Kieliohjelmat supistuvat merkittävästi, opiskelijamäärä vähenee Aukioloaikojen supistaminen Seuroille ja yhteisöille myönnetään pienempiä avustuksia tai avustajien saajien määrä vähenee Leikataan toimintakorvauksia Vähemmän latuja kylille, keskustan laduissa vähemmän kunnossapitoa Opetuksen laatu heikkenee Ulkoasu ja laatu voivat hieman heiketä? Tapahtumia järjestetään vähemmän Avustuksia jaetaan vähemmän tai pienempiä summia Ilmoittelua on jo vähennetty ja ilmoituksia on pienennetty

10 10 Lehtitilausten vähentäminen Sijaisten vähentäminen Yleinen säästäminen, hankinnat, priorisointi, asenteet, siivouspalveluista säästäminen Tilavuokrista säästäminen (lähinnä kansalaisopisto), keskittäminen ja kustannustehokkuus Koulukirjastojen ajankohtainen valikoima supistuu, ammattikirjallisuus vähenee Kasvavat ryhmäkoot (etenkin vaka), työn kuormitus lisääntyy, turvallisuus heikkenee, työrauha opetusryhmissä heikkenee, vaikutus oppimistuloksiin(?), palvelun heikkeneminen (toiminnan supistuminen esim. liikuntapalveluissa)???? Materiaalin heikkolaatuisuus, tilojen hygienia (siivouksen laatu heikkenee)???? Vuosi 2013 M: Vuosi 2014 M: Vuosi 2015 M: Vuosi 2016 M: Jatkovalmisteltavat ja päätettävät kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite (, määrä ym.) Uusi päiväkoti Päiväkotihankintaa siirretään tarkasteltavaksi INVE: euroa myöhemmin, riskinä nykyisten tilojen ja ratkaisujen riittämättömyys, pienet yksiköt ja niiden rakennusten kunto, täyttö ylipaikoille, kalliit ja nopeat ratkaisut, turvallisuus, vaaratilanteet, terveys Vuoden 2014 talousarvion laadinnan yhteydessä hanketta siirretty vuosille Lukion ja Yhteiskoulun yhteinen rehtori Rehtoritehtävien yhdistäminen on Oriveden kokoisessa kaupungissa ja ko. kokoluokan yksiköissä on toiminnallisesti mahdollista ja toisi taloudellista säästöä. Tässä vaiheessa hankkeen valmistelua ei aloiteta, mutta asiaan on mahdollista palata erikseen niin harkittaessa.

11 11 Koulujen oppilaaksiottoalueiden tarkastelu Kansalaisopisto Päivähoidon kustannusten hallinta Esiopetuksen tuntimäärän vähentäminen Uskonnonopetuksen vähentäminen Kuljetusmatkojen pidentäminen 3 km -> 5 km Kvalt kokouksessa poistettu säästökohde Aamu- ja iltapäivätoiminnan supistaminen Tarkastellaan uudelleen oppilaaksiottoalueiden rajat. Voidaan toteuttaa aikaisintaan sen jälkeen, kun Keskuskoulun remontti on valmistunut Kustannusten vähentäminen esim. tuntikehystä karsimalla Oriveden päivähoidon kustannukset ovat selvästi seudullisia keskiarvoja korkeammat. Selvitettävä keinot kustannusten alentamiseksi/hallitsemiseksi. Selvitetään mahdollisuus esiopetuksen tuntimäärän vähentämiseen mm. opetuksen aloittamisen myöhentämisellä. Minimiryhmäkoko 10 oppilasta (nyt 3 oppilasta) Oppilaskuljetuksissa on lukuvuonna yhteensä 288 oppilasta. Kilometrirajan muuttaminen kolmesta kilometristä viiteen kilometriin myös esiopetuksen, ensimmäisen vuosiluokan ja toisen vuosiluokan oppilailla koskettaisi tällä hetkellä 50 oppilasta. Näistä oppilaista kuitenkin 36 saisi maksuttoman oppilaskuljetuksen koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Kilometrirajan muutos koskisi siis enää 14 oppilasta. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikilla kouluilla klo 7 17 välillä. Toimintaa supistettaessa olisi mahdollinen esim. seuraavanlainen vaihtoehto: Toiminta-aikojen supistaminen tunnilla molemmista päistä, eli toiminta-ajat klo 8 16 välillä: Toimintatuntien vähennys 10 h/ryhmä, yhteensä 60 h/vk, 376 Tasataan Rovastinkankaan kouluun oppilaaksi tulevien määrää M: v > v alkaen kokonaissäästötavoite Toteutettu euron säästö vuoden 2014 talousarvion yhteydessä. Päivähoidon kustannukset saadaan laskemaan kehyskuntien keskiarvotasolle vuoden 2012 kustannustasoon verrattuna neljän (4) vuoden kuluessa. M: euroa Voidaan vähentää noin 20 tuntia vuodessa, ei saavuteta merkittävää säästöä. M: euroa (yksi ortodoksiuskonnon opetustunti) Säästöjä voisi olla saatavissa seuraavasti: - Eräjärven suunta /v - Hirsilän suunta /v. - Talviaisten suunta /v. - Kaikki yhteensä /v. Säästöjen toteutuminen vaatisi erittäin tarkkaa lukujärjestyssidonnaisuutta kuljetusten kanssa, mitä ei välttämättä ole mahdollista toteuttaa kaikilla kouluilla. Eriarvoisuus eri alueiden lasten suhteen kuljetuksissa korostuisi. - Säästö ilman yt-neuvotteluja (säästö määräaikaisten työtunneista) 10 kk euroa - Vakinaisten ja täyttä työaikaa tekevien avustajien tuntimääriä vähentämällä (edellyttää ytneuvotteluja) 10 kk euroa 12 kk euroa

12 12 h/vuosi, tällöin valtionosuuden vähennys 0 Vuosi 2014 M: Vuosi 2015 M: Kertakulut TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖPALVELUT Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Kuluerä -määrä poistuu Keskuskoulun ja Rovastinkankaan koulun väistötilojen perustamiskustannukset Keskuskoulun väistötilojen vuokrien poistuminen /vuosi 2015 vuoden alusta Rovastinkankaan koulun väistötilojen vuokrien poistuminen /vuosi? Kustannusvaikutus TA-14 Seuraukset ja vaikutukset Tonttien ja lohkomiskulujen Voimaan hintojen tarkistus Taksojen ja maksujen tarkistukset v ml. vesi- ja kunnallistekniikan maksut Rantaosayleiskaavan kustannusten laskutus kaavan valmistuttua, aikaisintaan 2015 Tievalaistusten yösammutus, M: Syksystä 2013 lähtien. yleiset tiet Joudutaan asentamaan kellolaitteet. Vapaaehtoiset palkattomat vapaat M: Työn kuormitus lisääntyy Palveluiden ostot M: Tarkka harkinta ostoissa Aineet ja tarvikkeet M: -500 Tarkka harkinta ostoissa Lehtien tilaus, v M: -200 Lehtiä kierrätetään tehokkaammin. Koulutus M: Uusi tieto ei ole käytettävissä Puhdistamon laitosmiehen työsuhteen täyttämisen myöhentäminen Puistotyönjohtajan tehtävää ei täytetä T: Voimaan ; kunnallistekniikan maksut rakentamiskustannuksia vastaaviksi Toteutettu vuoden 2014 talousarviossa. T: M: Tiedon siirtäminen uudelle heikentyy, hiljainen tieto ei siirry Toteutettu vuonna 2013 M: v M: v > Työnjohto ja kaupungin puutarhurin lomien sijaisuus hankaloituu Toteutettu vuoden 2014 talousarviossa.

13 13 Leikkipuistojen lakkautus, koskisi alustavasti 4-6 leikkipuistoa, yht. 29 kpl V lakkautetaan 4 leikkipuistoa Puistojen inventointi ja tuotteistaminen Halkojen tekemisen ja myymisen lopettaminen sekä raivattavan puuaineksen myyminen biopolttoaineeksi Ostopalvelujen vähentäminen, tekniikka ja ympäristö Yksityistieavustusten karsiminen (vuoden 2014 talousarvion määräraha euroa), avustusta vähennetty euroa vuodelle , johtuu laitteiden purkukustannuksista. M: /v/kpl Palvelutasossa ei suurta pudotusta, määrärahat riittävät paremmin jäljelle jääviin leikkipuistoihin 0, jatkossa tuo Työnsuunnittelu tehostuu ja kustannustietoisuus säästöjä paranee M: Kaupungin kiinteistöissä ei tarvita halkoja, palvelua saa yksityisiltä toimijoilta M: Kaupungin oman henkilöstön työpanoksen tehostaminen Toteutetaan 2014 M: -?? Yksityisteiden ylläpito vähenee ja kunto heikkenee Vuosi 2013 M: Vuosi 2014 M: T: Vuosi 2015 T: Jatkovalmisteltavat ja päätettävät kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite (, määrä ym.) Ulkoistaminen, tilapalvelu Selvitetään siivouksen ja kiinteistöpalvelun ulkoistaminen; hanketta ei kuitenkaan tässä vaiheessa ole järkevää lähteä valmistelemaan. Oman toiminnan tehostamista on jatkettava. Tilapalvelun toimintamallin, erityisesti kiinteistöhuollon, selvittäminen ja kustannustehokkuuden parantaminen. Teknisten palvelujen kaluston jatkohankinta Selvitetään kevään 2014 aikana tilapalvelun toiminnat ja selkeytetään menettelyjä sekä hallitaan tulevien kustannusten kehitystä. Tilapalvelun muuttaminen tilakeskukseksi. Harkitaan kaluston vanhenemisen yhteydessä hankitaanko uutta omaa kalustoa vai vuokrataanko se tai ostetaanko koko palvelu ulkopuoliselta. Saadaan kiinteistöittäin läpinäkyvää vertailutietoa, joka tuotetaan vuokrista tasolla /m2, jolloin voidaan seurata myös kiinteistöjen kustannustehokkuutta. Hillitään menokehitystä. Lisäksi laaditaan yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa kirjalliset palvelusopimukset, jotka kattavat yhteisesti sovitut palvelut. Kaupungilla käytössä 3 traktoria ja kuorma-auto, harkitaan uuden kaluston hankinta leasingrahoituksella

14 14 Tilojen siivousmitoitusten tarkistaminen Kiinteistöjen sisätilojen lämpötila Pysäköintipaikkojen hinnankorotus Kunnallistekniikan töiden tehostaminen Rakennusautomaation hyödyntäminen, nimetään vastuuhenkilö Myytävien kohteiden kartoitus (vrt. kh ) lakkautettavat koulut, metsätilat ym. Palvelutuotannossa tarpeettomien kiinteistöjen myyminen Kiinteistönhoidon eläköitymiset täytetään sisäisesti Vesihuollon liikelaitoksen tai osakeyhtiön perustaminen Oriveden Aluelämpö Oy:n omistamisen käyttökelpoisuuden arviointi Harkitaan siivousmitoituksen tasojen tarkistaminen; tilojen siisteystason mahdollinen lasku Selvitetään kaupungin palvelutuotannon käytössä olevien kiinteistöjen 1 asteen lämpötilan laskun vaikutukset ja sitä kautta saatavat säästöt. Lämpötilat ovat kuitenkin noin 21 astetta. Virastojen/laitosten henkilökunnan käytössä olevien pysäköintipaikkojen hintojen korotus vähintään niistä aiheutuvia kustannuksia vastaavaksi (esim. 10 eurolla?) Työnsuunnittelua tehostamalla saadaan määrärahat riittämään laajenevan verkon hoitamiseksi nykyisellä rahoitustasolla Rakennusautomaatiota tehokkaammin hyödyntämällä ja kiinteistöjen käyttäjien kanssa yhteistyöllä saavutettaneen säästöjä Selvitetään mahdollisia myytäviä kohteita jo nyt myynnissä olevien lisäksi (mm. laadittavan metsäsuunnitelman pohjalta) Luovutaan tarpeettomista kiinteistöistä Tilapalvelun oman rakennusryhmän toiminta ajetaan alas, koska palveluita saatavilla kilpailukykyisesti markkinoilta Selvitetään vesihuollon toimintojen liikelaitostamista tai osakeyhtiön perustamista. Harkitaan yhtiön omistamisen käyttökelpoisuutta tai yhtiöstä edellytetyn osingonjaon lisäämistarvetta. Kiinteistönhoidon kannalta optimaalisen siivousmitoituksen saavuttaminen palvelukeskusten tarpeen perusteella. Valmistellaan vuoden 2014 aikana. M: Toteutetaan vuoden 2014 aikana T: Toteutetaan vuoden 2014 aikana M: vuoteen 2016 mennessä T: +?? 1 vakanssin säästö/vuosi M: Toimintojen selkeämpi eriyttäminen kaupungin toiminnoista erilliseksi yksiköksi, jolloin toimintojen kustannusvastaavuus on paremmin ohjattavissa. Osingonjaon lisäystavoite esim. T: euroa/vuosi. Omistajaohjaus vuodelle 2014 Vuosi 2014 M: T: Vuosi 2015 Vuosi 2016 M:

15 15 Kertakulut Kuluerä -määrä poistuu Vesihuoltoavustukset v YHTEENSÄ Vuosi Menosäästöt Tulolisäykset Kertakulujen vähennys YHTEENSÄ

16 16 MAHDOLLISIA MYYTÄVIÄ TILOJA JA ALUEITA Kiinteistö Laatu Kaavatilanne Toimenpiteet / aikataulu Muuta huomattavaa Säynäniemen leirintäalue Yliskylä, tila Säynäniemi RN:o 3:113 -nykyinen leirintäalue - pinta-ala 4,7 ha Asemakaavassa RT, telttailu- ja leirintäalue, kerrosala 1270 krs-m² Kaavan muuttaminen meneillään. Nykyisten rakennusten hyödyntämismahdollisuudet selvitettävä. Leirintäalue on vuokrattu yrittäjälle alkaen Keskustan ok-talo Orivesi, määräalat tiloista Kaksi AL-tonttia - pinta-ala yht. noin 1900 m² ja kerrosala 900 krs-m² Voimassaoleva asemakaava. Kaupunginhallitus päättänyt asemakaavan muuttamiseen ryhtymisestä Vuokrasopimus irtisanottu. Myynti kaavanmuutoksen jälkeen Entinen päiväkoti ja nuorisotalo tontteineen Tila Lääkärintalo Yleisen rakennuksen tontti (Y), tehokkuus e=0.70 -pinta-ala 3498 m² Voimassaoleva asemakaava. Kaupunginhallitus päättänyt asemakaavan muutokseen ryhtymisestä Mahdollinen myynti kaavanmuutoksen jälkeen. Liljan talo Orivesi, tila Willentalo RN:o 9:88 - ALK II tontti -rakennusoikeus noin 900 krs-m² Asemakaavan mukainen tontti Neuvottelut käynnissä vuokralaisen kanssa. Kohdetta koskee vuokrasopimus, joka uusittava, jollei synny kauppaa. - pinta-ala 2325 m² Vehkalahden tontti Vehkalahti, tila Venehojantie 16 RN:o 6:5 - AP tontti 5384 m² - kerrosala noin 1077 m² Asemakaavan mukainen tontti 132 / 3 Tila myynnissä valtuuston päättämällä hinnalla euroa. Entinen Shellin tontti Orivesi, tila Kääjäntie 1 RN:o 69:14 -entinen huoltoasematontti, rakennus purettu ja maaperä puhdistettu Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM). Rakennusoikeus 3500 Tila myynnissä 35 /m² hinnalla. -lämpökeskuksen siirto

17 17 - pinta-ala 7692 m² krs-m². Pihkapolun rivitalo Orivesi, tila Pihkapolku 2 RN:o 6:274-7 asunnon rivitalo - tilan pinta-ala 3200 m² Asemakaavassa ARtontti Selvitetään yhdessä muiden asuntojen kanssa. Kaupungin metsäalueet -osaa tiloista koskee rantaosayleiskaavan laadinta Mahdollisiin toimenpiteisiin palataan metsäsuunnitelman laadinnan jälkeen. -metsäsuunnitelma uusitaan vuonna vaihtoalueiden tarve Toimenpiteissä tulee ottaa huomioon laadittavana oleva rantaosayleiskaava. VIIME VUOSINA MYYTYJÄ KIINTEISTÖJÄ - Aihtianjärven tontti - Naappilan koulu - Puharilan koulu - Talviaisten koulu - Matilaisen talo - Oriveden asema - Oriveden asevarikon alue (osa)

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN JATKOVALMISTELTAVAT HANKKEET

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN JATKOVALMISTELTAVAT HANKKEET Lasten ja nuorten lautakunta 39 20.05.2014 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTUSOHJELMAN JATKOVALMISTELTAVAT HANKKEET Lanu 39 Oriveden kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 10.2.2014

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta Tasapainotuslaskurin tulokset Ajalta 2.2.-1.6.2015 Tasapainotuslaskurin tulokset Sivulla/laskurissa käyntejä 735 kpl Lähetettyjä vastauksia 198 kpl Tehtyjä valintoja 2 997 kpl Valintojen jakautuminen aihealueittain;

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 347 978 Toimintakulut - 2 467

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Saneerausohjelma v. 2015-2018 Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Kanslia Asuntojen myyntivoitto 500 Myydään tehostetusti erillisosakkeet (10 KPL) Kulttuurilaitosten avustukset 150 Teatteri, orkesteri, musiikkiopisto

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan linjauksia

Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden ja toiminnan linjauksia Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2012 toteutetut toimenpiteet ja 2013 2016 toimenpiteet, vaikutus n. 1,9 M /v. Kiirastorstain lista 2009, vaikutus n. 1 M /v. Palvelujen

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden vaikuttajafoorumi 6.11.2012 Tarja Saarelainen, dosentti, HTT, tarkastuspäällikkö KONSERNIRAKENNE

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Valtuustoseminaarin 22.4.2013 antia, yksilötehtävät ja ryhmätyöt

Valtuustoseminaarin 22.4.2013 antia, yksilötehtävät ja ryhmätyöt 1 LOIMAAN KAUPUNKI 25.4.2013 Valtuustoseminaarin 22.4.2013 antia, yksilötehtävät ja ryhmätyöt Yhteiset säästökohteet, konsernia koskevat kohteet Vuokra-asuntojen määrän hallittu alasajo. /määrän vähentäminen

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015 Hallintopalvelut Kerimäen yhteispalvelupisteen siirto 80 000 0 Savonrannan yhteispalvelupisteen siirto 30 000 30 000 Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaminen

Lisätiedot

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013)

Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) 1.3 Strategiset kehittämishankkeet 2014 Talouden tasapainottamisohjelma 2014-2016 (tarkistettu, 18.11.2013) Valtuustokauden tavoitteena on tehtyjen linjausten mukaisesti talouden tasapainon saavuttaminen

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo, 25.1.2016 alkaen vs. liikuntapäällikkö Terhi Kettunen KÄYTTÖTALOUS

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75 Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75 Sivistysjohtaja: Kaupunginkanslia on antanut hallintokunnille ohjeet vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille 23.9.2014

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille 23.9.2014 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille 23.9.2014 Talouden tasapainottamisohjelman valmistelutilanne ja palveluverkkomuutossuunnitelmat Juha Kuusisto, kaupunginjohtaja Marjatta Lilja, talousjohtaja

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli

Perusturvakuntayhtymä Akseli www.soteakseli.fi Vuodeosastotoiminta ja muistisairaiden lyhytaikainen intervallihoito ssa, Yh 30.9.2015 142 Yksi vuodeosasto, esitetyn rakenneuudistuksen hyödyt ja tavoitteet Laadukkaan vuodeosastotoiminnan

Lisätiedot

Joustavat henkilöstöratkaisut varmistavat palvelutuotannon ja kustannustehokkuuden

Joustavat henkilöstöratkaisut varmistavat palvelutuotannon ja kustannustehokkuuden Joustavat henkilöstöratkaisut varmistavat palvelutuotannon ja kustannustehokkuuden Palvelutarjooma Rekrytointipalvelut Hallinnollinen tukipalvelu, haastattelut, sijaisvinkkaus, seurantapalvelu Sijaispalvelu

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Talouden tasapainotus

Talouden tasapainotus Talouden tasapainotus 2014 2016 Kun vuoden 2013 talouden ennusmerkit keväällä osoittivat kaupungin talouden heikentyneen olennaisesti talousarviossa suunnitellusta ja toimitilastrategia valmistui luottamushenkilökäsittelyyn,

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi.

Vasite -tiimi on Utajärven kunnan vapaan sivistystyön ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstön tiimi. Sivistyspalvelut Liite 1/28.10.2014 Utajärven kunnan sivistyspalvelut tarjoaa osaavan organisaationsa ja verkostoituneen palvelurakenteensa avulla kuntalaisille kehittyneet, asiakaslähtöiset palvelut,

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri

Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet. Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Valtion vuoden 2015 talousarvioesityksen painopisteet Opetus- ja kulttuuritoimi Marja Lahtinen vt. johtaja, opetus ja kulttuuri Opetus- ja kulttuuritoimen valtion määrärahaesitys 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset

Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset oimielin Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi ulosalue Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Yhteyshenkilö

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 265

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 265 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 265 Lasten ja nuorten lautakunta AIKA 29.09.2015 klo 18:00-20:35 PAIKKA Oriveden kaupungintalon kokoustilat KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine

Perusturvakuntayhtymä Akseli. www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine www.soteakseli.fi 7.10.2015 Tuija Hassinen-Laine Sosiaali- ja perhepalvelut, koko linja 14.10.2015 2 Sosiaali- ja perhepalvelut, tulosyksiköt 14.10.2015 3 Sosiaalityö- ja perhepalveluiden palvelulinja

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU

YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU SOTK AMON KUNTA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELU Kokousaika Tiistai 18.3.2014 klo 9.00-10.30 Kokouspaikka Paikalla Kunnanvirasto, valtuustosali Työnantaja Petri Kauppinen Paula Halonen Pentti Piirainen Mika Kilpeläinen

Lisätiedot

TALOUSARVION KORJAUKSET 2011 TE 17.8.2011

TALOUSARVION KORJAUKSET 2011 TE 17.8.2011 KH 22.8. 191 1 (10) TALOUSARVION KORJAUKSET TE 17.8. TOIMIELIN KAUPUNGINHALLITUS TEHTÄVÄALUE YLEINEN HALLINTO TULOSYKSIKKÖ Konsernijohto Tuotot 1040 Tulot vastuuvakuutuksesta/turusen oikeudenkäynti 0 62

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 Kunta-alan työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 KT Kuntatyönantajat KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö. Se ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö

Palvelut. Helsingin seudun keskeiset tunnusluvut / Espoon kaupungin kaupunkikehitysyksikkö Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Nuorten ja aikuisten toisen asteen koulutus ja muu aikuiskoulutus Kulttuuri, liikunta ja vapaa-ajanpalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Rahoitusmalli 2013 2.12.2009. asta.tolonen@kainuu.fi

Rahoitusmalli 2013 2.12.2009. asta.tolonen@kainuu.fi Rahoitusmalli 2013 2.12.2009 asta.tolonen@kainuu.fi 2010 2012 Kunnan rahoitusosuus Kainuun maakunnalle: Kuntien rahoitusosuudet maakuntahallinnolle määritellään prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Espoon omaishoidon tie. Matti Mäkelä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry

Espoon omaishoidon tie. Matti Mäkelä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Espoon omaishoidon tie Matti Mäkelä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Omaishoidon tuen kattavuus Indikaattori ilmaisee vuoden aikana omaishoidon tukea saaneiden asiakkaiden osuuden tuhatta asukasta kohti.

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

Tämä raportti perustuu Kouluikkunatietokantaan

Tämä raportti perustuu Kouluikkunatietokantaan Kuopion tilastotiedote 1/2017 Kuopion perusopetuksen ja lukiokoulutuksen Kouluikkuna 2015 Tämä raportti perustuu Kouluikkunatietokantaan 2015. Raportissa on käytetty perusopetuksen ja lukiopetuksen kustannustietoja

Lisätiedot

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet

Väestörakenteen muutoksen aiheuttamat tarpeet Väestön ikääntyminen, palvelut ja tarvittavat investoinnit Kansalainen, kuntalainen, asiakas Vanhusten määrä lisääntyy räjähdysmäisesti, eräissä kunnissa yli 64 vuotiaiden määrä kasvaa vuoden 2015 loppuun

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

Tasapainoinen talous Ylöjärven kaupungin talousarvio 2017

Tasapainoinen talous Ylöjärven kaupungin talousarvio 2017 Tasapainoinen talous Ylöjärven kaupungin talousarvio 2017 Kaupunginjohtajan esitys 25.10.2016 Tasapainoinen talous Tavoitteena on ollut rakentaa vastuullinen, pidemmän tähtäyksen taloussuunnitteluun perustuva,

Lisätiedot

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 08.10.2015 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille 7.9.2015

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

KUNTIEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Case Lohja Katri Kalske 2.10.2014

KUNTIEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Case Lohja Katri Kalske 2.10.2014 KUNTIEN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN Case Lohja Katri Kalske 2.10.2014 Talouden suunta ja vaihtoehdot 2013 laadittiin skenaariot kaupungin talouden kehityksestä ja laskelmat niistä VE 1 Menokuri VE 2 Normaalikehitys

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja ehdottaa, että lautakunta päättää antaa vuoden 2015 arviointikertomukseen liittyen valtuustolle seuraavan selvityksen:

Sosiaalijohtaja ehdottaa, että lautakunta päättää antaa vuoden 2015 arviointikertomukseen liittyen valtuustolle seuraavan selvityksen: Sosiaalilautakunta 77 08.09.2016 Selvityksen antaminen/ arviointikertomus vuodelta 2015 60/02.02.02/2016 SOS 77 Sosiaalijohtaja Eija Komulainen Kaupunginhallitus on päättänyt pyytää kokouksessaan 4.7.2016

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon Kaupunginhallitus antoi 1.6.2015 hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman 2016 2018 laadintaohjeet.

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen vuosisuunnitelmaesitys vuodelle Ikila Eläkeläisvaltuusto vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen

Ikäihmisten palvelujen vuosisuunnitelmaesitys vuodelle Ikila Eläkeläisvaltuusto vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen Ikäihmisten palvelujen vuosisuunnitelmaesitys vuodelle 2016 Ikila 16.9.2015 Eläkeläisvaltuusto 29.10.2015 vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen 1 Kaupunginhallituksen kehyslinjauksia TOP 10 -rakennemuutosesitysten

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS 1 (15) Kiteen kaupunki Talousarviomuutokset 2014 KH 15.9.2014

KAUPUNGINHALLITUS 1 (15) Kiteen kaupunki Talousarviomuutokset 2014 KH 15.9.2014 1 (15) KAUPUNGINHALLITUS KUST.P. tili HALLINTO 2200 4002 Vakinaisten palkat 6 207,13 PALVELUT 4011 Määräaikaiset palkat 8167,28 PALVELUT 4100 2422,08 4150 307,61 4160 402,48 4170 86,24 4180 7,18 17 600,00

Lisätiedot

MYYDÄÄN. Monien mahdollisuuksien kiinteistöt Metsäkouluntiellä Sanginsuussa Oulujoen varrella

MYYDÄÄN. Monien mahdollisuuksien kiinteistöt Metsäkouluntiellä Sanginsuussa Oulujoen varrella MYYDÄÄN Monien mahdollisuuksien kiinteistöt Metsäkouluntiellä Sanginsuussa Oulujoen varrella - Kolme oppilaitosrakennusta - Viisi oppilasasuntolarakennusta - Yksi kurssiasuntolarakennus - Yksi neljäasuntoinen

Lisätiedot