TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2013-2014"

Transkriptio

1 1 LIITE KHALL LIITE KVALT Versio TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA Toimenpidekooste Talouden tasapainottamistoimenpiteet ovat euromääräisiä muutoksia valtuuston vahvistamaan vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Toimenpiteet on kerätty palvelukeskuksittain. Kunkin tasapainottamistoimenpiteen kohdalla arvioidaan vuoden 2013 talousarvioon verrattuna kustannusvaikutus, vähentämistoimenpiteen aiheuttamat seuraukset ja vaikutukset sekä toimenpiteen aiheuttama riskiarvio. Henkilöstön vähentämisen osalta mainittava tasapainottamistoimenpiteenä vakanssi ja kustannusvaikutuksena kaikki henkilöstökulut (ml. sivukulut). Asiakirjassa on erillisiä kehityshankkeita, joiden selvittämisen jälkeen on saatavissa säästöjä tai toiminnan tehostamista. Kehityshankkeiden selvittäminen tehdään pääosin vuoden 2014 aikana. Lisäksi taulukkoon on kerätty talousarvioon varatut ja sisältyvät kertaluonteiset kulut, jotka poistuvat tulevina vuosina. HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Vapaaehtoiset palkattomat vapaat Lehti-ilmoitusten vähentäminen; markkinoinnin tarkempi kohdentaminen Lehti- ja ammattikirjallisuuden tilausten vähentäminen Kustannusvaikutus TA-14 Seuraukset ja vaikutukset M: Työn kuormitus lisääntyy. Toteutetaan 2013 ja 2014 M: Toteutettavissa ilmoituksia pienentämällä ja edullisempia sähköisiä ilmoituskanavia käyttämällä Toteutetaan 2013 ja 2014 M: Ei seurauksia. Toteutetaan vuonna 2014 Koulutus ja matkat M: Tieto-taito laskee, uusi tieto ei käytettävissä Toteutetaan 2013 ja 2014 Työllisyysmäärärahat M: (alkup. 557 t ) Yhdistysten avustukset/ yleisavustukset M: (alkup. 20 t ) Työllistämistoiminnan tehostaminen ja vaikuttavuuden parantaminen mm. ryhmätoimintaa lisäämällä. Toteutetaan vuonna 2014 Yhdistysten talous kiristyy. Toteutettu vuonna 2013

2 2 Orpon avustuksen vähentäminen, Jäähallista jääajan vähentäminen, messujen ja markkinoinnin ym. vähentäminen Tyky-toiminnan kustannuksia vähennetään henkilöstön pienentyessä Hallintopalvelujen toimistosihteeri Palkkakirjanpitäjä, määräaikaisen vähennys Kokouspalkkioiden karsiminen v ja 2014 (1 palkkioton kokous kaikilla hallintoelimillä, > 3 tunnin kokous) Valtuustoseminaari järjestetään yksipäiväisenä Orivedellä v Henkilöstön lomautukset n. 1 vko (koko henkilöstö, pl. sotehenkilöstö ja varhaiskasvatus); Ensisijainen tavoite lisätä palkattomien vapaiden pitämistä, mikäli näillä ei saavuteta riittävää säästöä, harkitaan lomautuksia uudelleen viimeistään Säynäniemen leirintäalueen vuokraaminen ulkopuoliselle yrittäjälle M: (alkup. 70 t ) Yhdistyksen/yrityksen talous kiristyy. Toteutetaan vuonna M: Tyky-toiminta supistuu. (alkup. 20 t ) Toteutetaan vuonna 2014 M: Tuntipalkkojen laskenta siirtyy palkanlaskentaan, arkistointi kanslistille. Toteutetaan vuonna 2014 M: Yt-alueen henkilöstön siirryttyä Tampereelle tehdään yhden henkilön vähennys. Toteutetaan vuonna 2014 M: Toteutetaan 2013 ja 2014 M: Saattaa karsia osallistujien määrää. Toteutetaan vuonna 2014 M: ? Työn kuormitus lisääntyy, työt kasaantuvat. Lomautusten hallinnolliset järjestelyt ovat erittäin työläät ja lomautuksista aiheutuu suurella todennäköisyydellä useita valituksia. M: (nettomenot kaupungille v. 2012) T: Toteutettu vuoden 2014 alusta. Vuosi 2013 M: (ilman lomautuksia) Vuosi 2014 M: (ilman lomautuksia) T: Jatkovalmisteltavat ja -päätettävät kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite (, määrä ym.) Vakanssien täyttäminen/ yhdistäminen vakanssien vapautumisen Työryhmä arvioi tilanteen vakanssin vapautuessa M: 1-3 vakanssin säästö/vuosi, euroa yhteydessä (koko kau- punki) Verojen korottaminen kunnallisvero +1,0 %-yks. T: +1,2 milj. euroa v Toteutettu vuodelle 2014

3 3 Verojen korottaminen kiinteistövero +0,05 %-yks. T: + 0,15 milj. euroa v Toteutettu vuodelle 2014 Kiinteistöverot nostetaan vähintään maan keskitasolle? v. kuluessa Toimistohenkilöstön käyttö joustavasti palvelukeskuksen sisällä sekä eri palvelukeskusten kesken; palvelujen yhdistäminen yhden johdon alle ja puhelinvaihteen ulkoistaminen; Markkinoinnin/yritysneuvojan työpanoksen kytkeminen tiiviimmin toimisto- ja kehittämispalveluihin (huom: tark.ltk siht. tehtävät) ASPA-hanke ja Juupajoen kuntaliitos/ yhteispalvelupisteen perustaminen Isännöintipalkkiot v NOPA-liikenne JUUPAJOKI Tarvitaan toimistopalveluille vetäjä Palkkioiden korotus vastaamaan työpanoksen määrää, ei verorahoilla subventointia Selvitetään reittien tarkoituksenmukaisuus ja kustannusvaikuttavuus seuraavan sopimuskauden alkuun mennessä KUNTALIITOS? Toimistoresurssit paremmin yhteisesti käytettäväksi; yhteispalvelun käynnistäminen; selvitetään vuoden 2014 aikana M: vakanssin vähennys T: euroa Toteutettu vuodelle 2014 Huomioitava mahdollinen kuntaliitos Juupajoen kanssa ja vaikutus NOPA-reitteihin Vuosi 2014 T: Kertakulut Kuluerä -määrä poistuu Tampereen yhteistoiminta-alueen valmistelun M: v kustannukset Pomoottorin maksuosuus hankekauden M: v päättymisen jälkeen; Kantri ry:n maksuosuus ao. määrän verran pienempi (alkup. 51,6 t ) Ysinetin avustus, kuntaliitosavustuksista M: v Poistuvat erät yhteensä M: M:

4 4 Sosiaali- ja terveysjaosto Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Vapaaehtoiset palkattomat vapaat, v Lehti-ilmoitusten vähentäminen (työpaikkailmoitukset), v Hankinnat jäädytetään, vain välttämättömät tehdään, v Järjestetään vain massakoulutuksia ja sisäisiä koulutuksia Orivedellä, v Eläköityvän sos.tt viran muuttaminen etuuskäsittelijäksi/sosiaaliohjaajaksi 7/13 Määrärahavaraus SHL:n mukaisiin kuljetuksiin (vähennetään ko. summa VPL:stä), v Kehitysvammaisten kuntoutusohjaajan/sos.tt ja vammaispalveluiden sos.ohjaajan yhdistäminen 100 % ohjaajaksi, v Perusterveydenhuollon päivystyksen uudelleen järjestely (MedGroup, kustannus /vuosi, sopimus päättyy ). Terveyskeskuksen päivystysajan lyhentäminen (esim. klo 8-16), jonka jälkeen Acuta. Kustannus-vaikutus Seuraukset ja vaikutukset TA-14 M: Työn kuormitus lisääntyy, työt kasaantuvat? M: Toteutettavissa ilmoituksia pienentämällä käyttämällä sähköisiä hakukanavia M: M: M: Neuvoteltava Tampereen kaupungin kanssa --> malli lähenee Tamperetta 0 Kuljetusten painopiste ikäihmisten osalta siirtyy SHL:ään --> malli lähenee Tamperetta, hillitsee kustannusten nousua seuraavien vuosien aikana M: Neuvoteltava Tampereen kaupungin kanssa. Kaikki kehitysvamma-huollon ja vammaispalveluiden työ keskittyy yhdelle työntekijälle --> haavoittuvaisuus M: Neuvoteltava Tampereen kaupungin kanssa. Ma-to klo ei omaa päivystystä etäisyys kasvaa, asiakasnäkökulma. Toisaalta päivystyksen järjestäminen nykymallin mukaan erittäin kallista, kustannukset tulisivat nousemaan vuonna 2014 jopa 30 % (n ) nykyisen palveluntuottajan kanssa. Toteutettu vuoden 2014 palvelutilauksessa ja talousarvion laadinnan yhteydessä. Eräjärvelle sote-palvelujen lähipalvelupiste, jossa mm. neuvola ja kotihoitopiste Eräjärven terveysaseman lääkäri- ja hammaslääkäripalvelujen keskittäminen yhteen pisteeseen. Turvataan: - lääkärien ja hammaslääkärien saatavuus (nyt ei ole hakijoita yhden lääkärin työpisteisiin), -seniorituen saatavuus, - työajan tehokkaampi käyttö (aikaa ei kulu liikkumiseen), - työn organisointi ja laitteiden käyttö tehokkaampaa yhdessä yksikössä. Toteutettu vuoden 2014 palvelutilauksessa ja talousarvion laadinnan yhteydessä.

5 5 Treen Yta: vapautuvien vakanssien tarveharkinta, mahdolliset muutokset Omaishoidon lomituksen palvelusetelikokeilu, v Toimistosihteerin (vanhuspalvelut) vakanssin vähentäminen Palvelujärjestelmän rakenne muuttuu lähemmäksi Tampereen kaupungin järjestelmää M: Varattua määrärahaa jää käyttämättä, koska palvelun tarjoajia on ollut vähän M: Vakanssia ei ollut välttämätöntä täyttää Tampereen yt-alueella. Palvelualuejohtajan/ 2. suunnittelupäällikön viran vähentäminen Vuodeosastopaikkojen vähentäminen ja tehostetun palveluasumisen lisääminen (nettosäästö noin 100 euroa/hoitopaikka x 10 paikkaa) Tehostetun palveluasumisen/ Onninkodin siirtäminen omalle tuotannolle M: M: Tehostamismahdollisuus sopimuksen päättyessä. Toteutettu alkaen Toteutetaan alkaen Toteutetaan vuoden 2014 alusta M: Toteutetaan vuoden 2015 alusta Vuosi 2013 M: Vuosi 2014 M: Vuosi 2015 M: Jatkovalmisteltavat ja -päätettävät kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite (, määrä ym.) Tilaratkaisujen uudelleenselvittely Lasten ja nuorten sosiaalipalveluiden keskittäminen Orivesi-taloon ja aikuisväestön sosiaalipalveluiden keskittäminen kaupungintalolle. Mielenterveystoimiston tilojen myynti. Sosiaalitoimen avopalveluiden tuotanto keskittyisi kahteen toimipisteeseen, yhteistyön tiivistyminen, asiakasnäkökulma. Toimitilojen määrä vähenee -> säästö vuokra- ja ylläpitokustannuksissa Oriveden Palvelutalosäätiön sopimuksen tarkistaminen Kehitysvammahuollon asumisyksikkö Vanhuspalveluiden palvelurakennemuutoshanke Henkilöstön siirrot tiloista toisiin. Kaikkiin tiloihin tulee käyttöä, ei kasvun mahdollisuuksia. Tampereelta vieraileville erityistyöntekijöille ja esimiehille täytyy löytää myös sopivat tilajärjestelyt ko. toimipisteisiin. Sopimusta tarkistetaan vuoden 2014 aikana Vähennetään ulkopuolisilta ostettavien laitos- ja avohoidon paikkamäärää. Uusi yksikkö omalle tuotannolle. Avo- ja laitoshoidon suhteen saattaminen valtakunnallisen laatusuosituksen 2013 tasolle (suunnit- Toteutetaan alkaen Oriveden Palvelutalosäätiön tuottamat palvelut vastaavat kaupungin palvelutarvetta Autettuja paikkoja 12 ja ohjattuja paikkoja 12. Nykyisessä ryhmäkodissa toiminta lakkaa. Toteutetaan alustavan arvion mukaan vuoden 2016 alusta.

6 6 telu käynnissä ja hakemus ARA:lle on lähetetty mennessä (Ki Oy Oriveden Kotikoivu)): Pitkäaikaisen laitoshoidon paikkamäärän vähentäminen 3,74% - 0,87% = 2,87% (Suositus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä 2 3% on pitkäaikaisessa laitoshoidossa.) - Kaikki paikat 43, muutoksen jälkeen 35 paikka (joista on 75 vuotta täyttäneiden käytössä 33. Vähennys 8 paikkaa. - Mitoitus 0,65 = 22,75 työntekijää (nykyinen henkilöstö 27) = - 4,25 Siirretään paikkojen vähentymisen myötä 4 vakanssia varahenkilöstöön säästetään sijaiskuluissa tai siirretään henkilöstö uuteen yksikköön. Terveyskeskuksen akuuttikuntoutuksen paikkamäärän tarveselvitys. Suunnitelma nykyisen ylikapasiteetin käytöstä tai sen vähentämisestä. Vähennys, arvio -20 paikkaa. Säästö n euroa (+ saadaan mitoitus suosituksen mukaiseksi + luovutaan 5 ja 3 hengen huoneista) Säästöarvio - 20 tk-paikkaa= euroa Arvio 23 tk- akuuttikuntoutus paikkaa riittää. Tarkoittaa n. 20 paikan vähennystä. Voidaanko palvelua myydä muille kunnille? Tilojen muu käyttö? Palvelurakenteen vastatessa nykyistä sekä pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen hoidon tarpeeseen tulee uudelleen arvioida terveyskeskussairaalan akuuttikuntoutuksen paikka määrä ja tehdä tarvittavat vähennykset. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen paikkamäärän lisääminen - tasosta 5,22% tasoon 7% - Suositus 75 vuotta täyttäneestä väestöstä 6 7% on pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen piirissä. Lyhytaikaisen hoidon paikkamäärän lisääminen vastaamaan tarvetta (omaishoidontuen vp:t) - Kaikki paikat nyt 75, joista 75 vuotta täyttäneille pitkäaikaisille as. kohdennettu 60 paikkaa (= 5,22%/ vastaavan ikäisestä väestöstä) ja loput 15 paikkaa alle 75-vuotiaille ja lyhytaikai- Rakennetaan uusi tehostetun palveluasuminen yksikkö Orivedelle yht. 45 paikkaa ( ryhmät) (samassa yhteydessä vanhainkotipaikkoja vähennetään 8, vuodeosastopaikkoja 20 ja kotiutetaan 15 asukasta ulkokunnista. Näin saatetaan vanhuspalvelurakenne suosituksenmukaiselle tasolle ja säästetään n euroa) Uusi tehostettu palv.asuminen: arvioidut kustannukset euroa Säästö vk: euroa Säästö tk: euroa

7 7 sen hoidon asiakkaille. Lisäys tarve 21 pitkäaikaista paikkaa ja 2 lyhytaikaista paikkaa yht. 23 paikkaa. Paikat yhteensä 98. Tehostetun palv.asumisen paikat vuonna 2013 yht. 73, joista Orivedellä yht. 58 paikkaa ja ulkokunnissa 15 paikkaa. Säästö ostopalvelut ulkokunnista: euroa Säästöt yht euroa Erotus uusi kohde - säästöt: euroa (Huom! luvut ovat laskennallisia arvioita) Lisäys 23 paikkaa + ulkokunnista kotiutettavat 15 yht. 38 paikkaa. Käyttöaste 95% huomioiden Orivedelle tarvitaan heti 40 uutta paikkaa. Huom! Vuoteen 2018 mennessä 75 vuotta täyttäneitä on Tästä laskien 7 % on 88 paikkaa. Alle 75- vuotiaiden tarve, jaksopaikkatarve ja käyttöaste 95 % huomioiden kokonaismäärä yht. 105 paikkaa. Lisäystarve vuoteen 2018 mennessä yht. 47 paikkaa Optimaalinen ryhmäkoko 15, siten 45 paikkaa ( ) ja mahd. tarv. 2 lisäpaikkaa. 75 vuotta täyttäneiden omaishoidon tuen saattaminen tasolta 2,1% (=24 as/v) tasolle 6%/ vastaavanikäisestä väestöstä (=69 as/v). Vuosittain + 10 tuen saajaa, neljän vuoden ajan. Kotihoidon tehostaminen - Ympärivuorokautisen kotihoidon käynnistäminen Edellä esitetyt toimet tukevat kotona asumista ja ehkäisevät/ siirtävät pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon piiriin joutumista. Säästöstä voidaan osoittaa määrärahat omaishoidontuen saajien määrän saattamiseksi suosituksen mukaiselle tasolle. Kotihoito saatetaan ympärivuorokautiseksi nykyistä toimintaa tehostamalla, kustannukset 0 euroa. Toteutettu alkaen

8 8 KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT Tasapainottamistoimenpiteet (Vuosien 2013 ja 2014 toimenpiteet toteutettu v talousarvion laadinnan yhteydessä) Holman koulussa esiopetus ja 1-2- luokat yhteen (yhden esiopettajan, lastenhoitajan ja osaaikaisen koulunkäyntiavustajan vähennys) Päilahden ryhmiksen toiminnan lakkaaminen alkaen (toimintakuluja + osa henkilöstökuluista) Erityislastentarhanopettajan työnkuvan muutos Lukujärjestysten, työjärjestysten ja kuljetusten tiukempi synkronointi Tuntikehysleikkaukset lv Yhteiskoululle yksi por vähemmän, lv Yhteiskoululle yksi por vähemmän Holman ja Päilahden koulujen toiminnan lakkaaminen Kuljetusten vähentäminen (uinti, jäähalli, teatteri, konsertit) Epätasa-arvoisuus keskusta-alue vs. kylät, toiminnan ja opetuksen laatu ja monipuolisuus heikkenee, ops:aa on kuitenkin noudatettava Koulunjohtajapalkkioiden muutokset (Eräjärvi ja Hirsilä) Tasapainottamistoimenpide Kustannusvaikutus TA-13 Kustannusvaikutus TA-14 Kustannusvaikutus TA-15 Kustannusvaikutus TA-16 Seuraukset ja vaikutukset Vuorohoidossa olevien oppilaiden kuljetus Keskuskoulusta ja Rok:sta hoitoon tai hoidosta koululle, perheiden toive koulupaikasta ei toteudu, suuri esiopetusryhmä Keskuskoululla Lapsen hoitopaikka ei ole välttämättä kotia lähellä, pyrkimys sijoittaa kuitenkin huoltajille luontaiseen suuntaan työmatkan suhteen Elto ei ole jatkuvasti läsnä pienryhmässä, työpanos laajemmalle käyttöön Tuntikehys kasvaa (?), pedagogisten ratkaisujen rajallisuus Ei voida tehdä (OKM:n rahoitus) (vaatii paikallisen opsmuutoksen ltk:n kautta) Suuremmat opetusryhmät, työn kuormitus lisääntyy, opetuksen laatu heikkenee (?), erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden asema ryhmässä heikkenee Keskuskoulun opetusryhmät kasvavat, oppilaiden koulumatkat pitenevät

9 9 Yhteistyö kirjoittajalukion kanssa, eri virka- ja työehtosopimuksesta johtuvien tuntien siirto erityistehtäviin Oriveden lukio ei enää tue kirjoittajalukion opetusta (sopimuksen purku tai uusiminen) Lukion kurssitarjonnan supistaminen soveltavien kurssien osalta Kurssitarjonnan supistaminen pienempien kielten osalta Nuorisotalon tuntityöläisten vähentäminen Nuorisopalveluiden toimintakorvausten leikkaus Liikuntapalveluiden avustusten leikkaus Latujen ajojen vähentäminen Kirjaston oppisopimushenkilön työsuhteen loppuminen Kirjaston hankintamäärärahojen leikkaus Kansalaisopiston tuntiopettajina muodollisesti epäpäteviä opettajia Kansalaisopiston opinto-oppaan painatuksen säästöt Kulttuuritapahtumien vähentäminen tai halvempi toteutus Kulttuuritoimintakorvausten leikkaus Lehti-ilmoitusten vähentäminen Työn osoittaminen opettajille omasta lukiosta yli jääville tunneille Kirjoittajalukio ei tod.näk. suostu sopimuksen muuttamiseen, jolloin lukion opettajille pitäisi osoittaa tunteja yläkoulun puolelta Supistaa kurssitarjotinta entisestään, tosin luonnollista kurssien poisjääntiäkin voi olla Kieliohjelmat supistuvat merkittävästi, opiskelijamäärä vähenee Aukioloaikojen supistaminen Seuroille ja yhteisöille myönnetään pienempiä avustuksia tai avustajien saajien määrä vähenee Leikataan toimintakorvauksia Vähemmän latuja kylille, keskustan laduissa vähemmän kunnossapitoa Opetuksen laatu heikkenee Ulkoasu ja laatu voivat hieman heiketä? Tapahtumia järjestetään vähemmän Avustuksia jaetaan vähemmän tai pienempiä summia Ilmoittelua on jo vähennetty ja ilmoituksia on pienennetty

10 10 Lehtitilausten vähentäminen Sijaisten vähentäminen Yleinen säästäminen, hankinnat, priorisointi, asenteet, siivouspalveluista säästäminen Tilavuokrista säästäminen (lähinnä kansalaisopisto), keskittäminen ja kustannustehokkuus Koulukirjastojen ajankohtainen valikoima supistuu, ammattikirjallisuus vähenee Kasvavat ryhmäkoot (etenkin vaka), työn kuormitus lisääntyy, turvallisuus heikkenee, työrauha opetusryhmissä heikkenee, vaikutus oppimistuloksiin(?), palvelun heikkeneminen (toiminnan supistuminen esim. liikuntapalveluissa)???? Materiaalin heikkolaatuisuus, tilojen hygienia (siivouksen laatu heikkenee)???? Vuosi 2013 M: Vuosi 2014 M: Vuosi 2015 M: Vuosi 2016 M: Jatkovalmisteltavat ja päätettävät kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite (, määrä ym.) Uusi päiväkoti Päiväkotihankintaa siirretään tarkasteltavaksi INVE: euroa myöhemmin, riskinä nykyisten tilojen ja ratkaisujen riittämättömyys, pienet yksiköt ja niiden rakennusten kunto, täyttö ylipaikoille, kalliit ja nopeat ratkaisut, turvallisuus, vaaratilanteet, terveys Vuoden 2014 talousarvion laadinnan yhteydessä hanketta siirretty vuosille Lukion ja Yhteiskoulun yhteinen rehtori Rehtoritehtävien yhdistäminen on Oriveden kokoisessa kaupungissa ja ko. kokoluokan yksiköissä on toiminnallisesti mahdollista ja toisi taloudellista säästöä. Tässä vaiheessa hankkeen valmistelua ei aloiteta, mutta asiaan on mahdollista palata erikseen niin harkittaessa.

11 11 Koulujen oppilaaksiottoalueiden tarkastelu Kansalaisopisto Päivähoidon kustannusten hallinta Esiopetuksen tuntimäärän vähentäminen Uskonnonopetuksen vähentäminen Kuljetusmatkojen pidentäminen 3 km -> 5 km Kvalt kokouksessa poistettu säästökohde Aamu- ja iltapäivätoiminnan supistaminen Tarkastellaan uudelleen oppilaaksiottoalueiden rajat. Voidaan toteuttaa aikaisintaan sen jälkeen, kun Keskuskoulun remontti on valmistunut Kustannusten vähentäminen esim. tuntikehystä karsimalla Oriveden päivähoidon kustannukset ovat selvästi seudullisia keskiarvoja korkeammat. Selvitettävä keinot kustannusten alentamiseksi/hallitsemiseksi. Selvitetään mahdollisuus esiopetuksen tuntimäärän vähentämiseen mm. opetuksen aloittamisen myöhentämisellä. Minimiryhmäkoko 10 oppilasta (nyt 3 oppilasta) Oppilaskuljetuksissa on lukuvuonna yhteensä 288 oppilasta. Kilometrirajan muuttaminen kolmesta kilometristä viiteen kilometriin myös esiopetuksen, ensimmäisen vuosiluokan ja toisen vuosiluokan oppilailla koskettaisi tällä hetkellä 50 oppilasta. Näistä oppilaista kuitenkin 36 saisi maksuttoman oppilaskuljetuksen koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Kilometrirajan muutos koskisi siis enää 14 oppilasta. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään kaikilla kouluilla klo 7 17 välillä. Toimintaa supistettaessa olisi mahdollinen esim. seuraavanlainen vaihtoehto: Toiminta-aikojen supistaminen tunnilla molemmista päistä, eli toiminta-ajat klo 8 16 välillä: Toimintatuntien vähennys 10 h/ryhmä, yhteensä 60 h/vk, 376 Tasataan Rovastinkankaan kouluun oppilaaksi tulevien määrää M: v > v alkaen kokonaissäästötavoite Toteutettu euron säästö vuoden 2014 talousarvion yhteydessä. Päivähoidon kustannukset saadaan laskemaan kehyskuntien keskiarvotasolle vuoden 2012 kustannustasoon verrattuna neljän (4) vuoden kuluessa. M: euroa Voidaan vähentää noin 20 tuntia vuodessa, ei saavuteta merkittävää säästöä. M: euroa (yksi ortodoksiuskonnon opetustunti) Säästöjä voisi olla saatavissa seuraavasti: - Eräjärven suunta /v - Hirsilän suunta /v. - Talviaisten suunta /v. - Kaikki yhteensä /v. Säästöjen toteutuminen vaatisi erittäin tarkkaa lukujärjestyssidonnaisuutta kuljetusten kanssa, mitä ei välttämättä ole mahdollista toteuttaa kaikilla kouluilla. Eriarvoisuus eri alueiden lasten suhteen kuljetuksissa korostuisi. - Säästö ilman yt-neuvotteluja (säästö määräaikaisten työtunneista) 10 kk euroa - Vakinaisten ja täyttä työaikaa tekevien avustajien tuntimääriä vähentämällä (edellyttää ytneuvotteluja) 10 kk euroa 12 kk euroa

12 12 h/vuosi, tällöin valtionosuuden vähennys 0 Vuosi 2014 M: Vuosi 2015 M: Kertakulut TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖPALVELUT Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide Kuluerä -määrä poistuu Keskuskoulun ja Rovastinkankaan koulun väistötilojen perustamiskustannukset Keskuskoulun väistötilojen vuokrien poistuminen /vuosi 2015 vuoden alusta Rovastinkankaan koulun väistötilojen vuokrien poistuminen /vuosi? Kustannusvaikutus TA-14 Seuraukset ja vaikutukset Tonttien ja lohkomiskulujen Voimaan hintojen tarkistus Taksojen ja maksujen tarkistukset v ml. vesi- ja kunnallistekniikan maksut Rantaosayleiskaavan kustannusten laskutus kaavan valmistuttua, aikaisintaan 2015 Tievalaistusten yösammutus, M: Syksystä 2013 lähtien. yleiset tiet Joudutaan asentamaan kellolaitteet. Vapaaehtoiset palkattomat vapaat M: Työn kuormitus lisääntyy Palveluiden ostot M: Tarkka harkinta ostoissa Aineet ja tarvikkeet M: -500 Tarkka harkinta ostoissa Lehtien tilaus, v M: -200 Lehtiä kierrätetään tehokkaammin. Koulutus M: Uusi tieto ei ole käytettävissä Puhdistamon laitosmiehen työsuhteen täyttämisen myöhentäminen Puistotyönjohtajan tehtävää ei täytetä T: Voimaan ; kunnallistekniikan maksut rakentamiskustannuksia vastaaviksi Toteutettu vuoden 2014 talousarviossa. T: M: Tiedon siirtäminen uudelle heikentyy, hiljainen tieto ei siirry Toteutettu vuonna 2013 M: v M: v > Työnjohto ja kaupungin puutarhurin lomien sijaisuus hankaloituu Toteutettu vuoden 2014 talousarviossa.

13 13 Leikkipuistojen lakkautus, koskisi alustavasti 4-6 leikkipuistoa, yht. 29 kpl V lakkautetaan 4 leikkipuistoa Puistojen inventointi ja tuotteistaminen Halkojen tekemisen ja myymisen lopettaminen sekä raivattavan puuaineksen myyminen biopolttoaineeksi Ostopalvelujen vähentäminen, tekniikka ja ympäristö Yksityistieavustusten karsiminen (vuoden 2014 talousarvion määräraha euroa), avustusta vähennetty euroa vuodelle , johtuu laitteiden purkukustannuksista. M: /v/kpl Palvelutasossa ei suurta pudotusta, määrärahat riittävät paremmin jäljelle jääviin leikkipuistoihin 0, jatkossa tuo Työnsuunnittelu tehostuu ja kustannustietoisuus säästöjä paranee M: Kaupungin kiinteistöissä ei tarvita halkoja, palvelua saa yksityisiltä toimijoilta M: Kaupungin oman henkilöstön työpanoksen tehostaminen Toteutetaan 2014 M: -?? Yksityisteiden ylläpito vähenee ja kunto heikkenee Vuosi 2013 M: Vuosi 2014 M: T: Vuosi 2015 T: Jatkovalmisteltavat ja päätettävät kehityshankkeet Hanke Sisältö Tavoite (, määrä ym.) Ulkoistaminen, tilapalvelu Selvitetään siivouksen ja kiinteistöpalvelun ulkoistaminen; hanketta ei kuitenkaan tässä vaiheessa ole järkevää lähteä valmistelemaan. Oman toiminnan tehostamista on jatkettava. Tilapalvelun toimintamallin, erityisesti kiinteistöhuollon, selvittäminen ja kustannustehokkuuden parantaminen. Teknisten palvelujen kaluston jatkohankinta Selvitetään kevään 2014 aikana tilapalvelun toiminnat ja selkeytetään menettelyjä sekä hallitaan tulevien kustannusten kehitystä. Tilapalvelun muuttaminen tilakeskukseksi. Harkitaan kaluston vanhenemisen yhteydessä hankitaanko uutta omaa kalustoa vai vuokrataanko se tai ostetaanko koko palvelu ulkopuoliselta. Saadaan kiinteistöittäin läpinäkyvää vertailutietoa, joka tuotetaan vuokrista tasolla /m2, jolloin voidaan seurata myös kiinteistöjen kustannustehokkuutta. Hillitään menokehitystä. Lisäksi laaditaan yhteistyössä loppukäyttäjien kanssa kirjalliset palvelusopimukset, jotka kattavat yhteisesti sovitut palvelut. Kaupungilla käytössä 3 traktoria ja kuorma-auto, harkitaan uuden kaluston hankinta leasingrahoituksella

14 14 Tilojen siivousmitoitusten tarkistaminen Kiinteistöjen sisätilojen lämpötila Pysäköintipaikkojen hinnankorotus Kunnallistekniikan töiden tehostaminen Rakennusautomaation hyödyntäminen, nimetään vastuuhenkilö Myytävien kohteiden kartoitus (vrt. kh ) lakkautettavat koulut, metsätilat ym. Palvelutuotannossa tarpeettomien kiinteistöjen myyminen Kiinteistönhoidon eläköitymiset täytetään sisäisesti Vesihuollon liikelaitoksen tai osakeyhtiön perustaminen Oriveden Aluelämpö Oy:n omistamisen käyttökelpoisuuden arviointi Harkitaan siivousmitoituksen tasojen tarkistaminen; tilojen siisteystason mahdollinen lasku Selvitetään kaupungin palvelutuotannon käytössä olevien kiinteistöjen 1 asteen lämpötilan laskun vaikutukset ja sitä kautta saatavat säästöt. Lämpötilat ovat kuitenkin noin 21 astetta. Virastojen/laitosten henkilökunnan käytössä olevien pysäköintipaikkojen hintojen korotus vähintään niistä aiheutuvia kustannuksia vastaavaksi (esim. 10 eurolla?) Työnsuunnittelua tehostamalla saadaan määrärahat riittämään laajenevan verkon hoitamiseksi nykyisellä rahoitustasolla Rakennusautomaatiota tehokkaammin hyödyntämällä ja kiinteistöjen käyttäjien kanssa yhteistyöllä saavutettaneen säästöjä Selvitetään mahdollisia myytäviä kohteita jo nyt myynnissä olevien lisäksi (mm. laadittavan metsäsuunnitelman pohjalta) Luovutaan tarpeettomista kiinteistöistä Tilapalvelun oman rakennusryhmän toiminta ajetaan alas, koska palveluita saatavilla kilpailukykyisesti markkinoilta Selvitetään vesihuollon toimintojen liikelaitostamista tai osakeyhtiön perustamista. Harkitaan yhtiön omistamisen käyttökelpoisuutta tai yhtiöstä edellytetyn osingonjaon lisäämistarvetta. Kiinteistönhoidon kannalta optimaalisen siivousmitoituksen saavuttaminen palvelukeskusten tarpeen perusteella. Valmistellaan vuoden 2014 aikana. M: Toteutetaan vuoden 2014 aikana T: Toteutetaan vuoden 2014 aikana M: vuoteen 2016 mennessä T: +?? 1 vakanssin säästö/vuosi M: Toimintojen selkeämpi eriyttäminen kaupungin toiminnoista erilliseksi yksiköksi, jolloin toimintojen kustannusvastaavuus on paremmin ohjattavissa. Osingonjaon lisäystavoite esim. T: euroa/vuosi. Omistajaohjaus vuodelle 2014 Vuosi 2014 M: T: Vuosi 2015 Vuosi 2016 M:

15 15 Kertakulut Kuluerä -määrä poistuu Vesihuoltoavustukset v YHTEENSÄ Vuosi Menosäästöt Tulolisäykset Kertakulujen vähennys YHTEENSÄ

16 16 MAHDOLLISIA MYYTÄVIÄ TILOJA JA ALUEITA Kiinteistö Laatu Kaavatilanne Toimenpiteet / aikataulu Muuta huomattavaa Säynäniemen leirintäalue Yliskylä, tila Säynäniemi RN:o 3:113 -nykyinen leirintäalue - pinta-ala 4,7 ha Asemakaavassa RT, telttailu- ja leirintäalue, kerrosala 1270 krs-m² Kaavan muuttaminen meneillään. Nykyisten rakennusten hyödyntämismahdollisuudet selvitettävä. Leirintäalue on vuokrattu yrittäjälle alkaen Keskustan ok-talo Orivesi, määräalat tiloista Kaksi AL-tonttia - pinta-ala yht. noin 1900 m² ja kerrosala 900 krs-m² Voimassaoleva asemakaava. Kaupunginhallitus päättänyt asemakaavan muuttamiseen ryhtymisestä Vuokrasopimus irtisanottu. Myynti kaavanmuutoksen jälkeen Entinen päiväkoti ja nuorisotalo tontteineen Tila Lääkärintalo Yleisen rakennuksen tontti (Y), tehokkuus e=0.70 -pinta-ala 3498 m² Voimassaoleva asemakaava. Kaupunginhallitus päättänyt asemakaavan muutokseen ryhtymisestä Mahdollinen myynti kaavanmuutoksen jälkeen. Liljan talo Orivesi, tila Willentalo RN:o 9:88 - ALK II tontti -rakennusoikeus noin 900 krs-m² Asemakaavan mukainen tontti Neuvottelut käynnissä vuokralaisen kanssa. Kohdetta koskee vuokrasopimus, joka uusittava, jollei synny kauppaa. - pinta-ala 2325 m² Vehkalahden tontti Vehkalahti, tila Venehojantie 16 RN:o 6:5 - AP tontti 5384 m² - kerrosala noin 1077 m² Asemakaavan mukainen tontti 132 / 3 Tila myynnissä valtuuston päättämällä hinnalla euroa. Entinen Shellin tontti Orivesi, tila Kääjäntie 1 RN:o 69:14 -entinen huoltoasematontti, rakennus purettu ja maaperä puhdistettu Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön (KM). Rakennusoikeus 3500 Tila myynnissä 35 /m² hinnalla. -lämpökeskuksen siirto

17 17 - pinta-ala 7692 m² krs-m². Pihkapolun rivitalo Orivesi, tila Pihkapolku 2 RN:o 6:274-7 asunnon rivitalo - tilan pinta-ala 3200 m² Asemakaavassa ARtontti Selvitetään yhdessä muiden asuntojen kanssa. Kaupungin metsäalueet -osaa tiloista koskee rantaosayleiskaavan laadinta Mahdollisiin toimenpiteisiin palataan metsäsuunnitelman laadinnan jälkeen. -metsäsuunnitelma uusitaan vuonna vaihtoalueiden tarve Toimenpiteissä tulee ottaa huomioon laadittavana oleva rantaosayleiskaava. VIIME VUOSINA MYYTYJÄ KIINTEISTÖJÄ - Aihtianjärven tontti - Naappilan koulu - Puharilan koulu - Talviaisten koulu - Matilaisen talo - Oriveden asema - Oriveden asevarikon alue (osa)

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 1 KV 10.2.2014 3 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2013-2014 Toimenpidekooste Talouden tasapainottamistoimenpiteet ovat euromääräisiä muutoksia valtuuston vahvistamaan vuoden 2013 talousarvioon verrattuna.

Lisätiedot

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta

Tasapainotuslaskurin tulokset. Ajalta Tasapainotuslaskurin tulokset Ajalta 2.2.-1.6.2015 Tasapainotuslaskurin tulokset Sivulla/laskurissa käyntejä 735 kpl Lähetettyjä vastauksia 198 kpl Tehtyjä valintoja 2 997 kpl Valintojen jakautuminen aihealueittain;

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet

Lisätiedot

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA Kaupunkirakenneyksikön toimenpiteet 260 000 puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen (191 00 ) yksityistieavustuksien leikkaus (32 000 ) lupa- ja viranomaistoiminnot

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden vaikuttajafoorumi 6.11.2012 Tarja Saarelainen, dosentti, HTT, tarkastuspäällikkö KONSERNIRAKENNE

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla

Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tarve henkilöstömenosäästöihin jatkuu kuntasektorilla Tiedotustilaisuus KT:n henkilöstömenosäästötiedustelun tuloksista 17.12.2014 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n henkilöstömenosäästötiedustelu

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEN TOTEUTUMA VUONNA 2015 Hallintopalvelut Kerimäen yhteispalvelupisteen siirto 80 000 0 Savonrannan yhteispalvelupisteen siirto 30 000 30 000 Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaminen

Lisätiedot

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo, 25.1.2016 alkaen vs. liikuntapäällikkö Terhi Kettunen KÄYTTÖTALOUS

Lisätiedot

Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Opetuksen suunnittelu lv , perusopetuksen säästöt 680/12.00.

Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Opetuksen suunnittelu lv , perusopetuksen säästöt 680/12.00. Koulutuslautakunta 93 08.12.2016 Koulutuslautakunta 1 02.02.2017 1 Opetuksen suunnittelu lv. 2017-2018, perusopetuksen säästöt 680/12.00.01/2016 Koulutuslautakunta 08.12.2016 93 Perusopetuksen toiminnasta

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen

Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Sivistyspalveluiden tilaratkaisujen kehittäminen Juvan kunta 10.2.2016 12.2.2016 Page 1 Toimeksiantona määritellä toimitilojen tarve Kunnanjohtaja perusti marraskuussa työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää

Lisätiedot

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014).

- 1 - Lasten kotihoidontuen kuntalisää maksetaan edelleen ajalla 1.1.2015-31.12.2016 (nykyinen sopimus Kelan kanssa päättyy 31.12.2014). - 1-1..1 Koululautakunta 1..1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys

SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN PALVELU- JA KOULUVERKKOSELVITYS 2015 / Jatkoselvitys Vaasan kaupunki Suomenkielinen koulutoimi Lokakuussa 2015 Sisällys: 1. Lautakunnan toimeksianto 2. Alueen 1 alakoulujen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75

Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75 Kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunta 75 23.10.2014 ESITYS SIVISTYSTOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIOKSI KUVLA 75 Sivistysjohtaja: Kaupunginkanslia on antanut hallintokunnille ohjeet vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Karsinnat ulkoisesta toimintakatteesta KAUPUNGIN YHTEISET Kaupunki lomauttaa henkilöstöään vuoden 2015

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten vertailu 2015 1 75 vuotta täyttäneen väestön määrän absoluuttinen ja suhteellinen kehitys Kuusikossa 31.12.2011 31.12.2015

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen

Ei lisäresurssia, olemassa olevien kohdentaminen. Nykyinen taso säilytetään. Ei lisäresurssia, Nykyinen Operatiivisen palvelutuotantosopimuksen perusopetuksen tulosalueella Mahdollistetaan monipuolinen ja korkeatasoinen kasvatus ja opetus Perusresurssien turvaaminen Kaikille lapsille ja oppilaille taataan

Lisätiedot

Talouden tasapainotus

Talouden tasapainotus Talouden tasapainotus 2014 2016 Kun vuoden 2013 talouden ennusmerkit keväällä osoittivat kaupungin talouden heikentyneen olennaisesti talousarviossa suunnitellusta ja toimitilastrategia valmistui luottamushenkilökäsittelyyn,

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1 Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala 6.2.2015 Timo Jalonen 1 Varhaiskasvatus Palvelualuejohtajat Maija-Liisa Rantanen, Vesa Kulmala ja Liliane Kjellman 16 kpl 1.475,7 htv Esitetyt toimenpiteet

Lisätiedot

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016

Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Sivistystoimen tilajärjestelyt 2016 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus 31.3.2016 Usean vuoden vireillä ollut yhtenäiskouluhanke saadaan päätökseen kesällä 2016. Kivijärven koulun vuosiluokan 1-6 ja Simpeleen

Lisätiedot

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016

Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 Mahdollinen kiinteistövaihto kaupungin ja Senaatti-kiinteistöjen välillä 13.1.2016 18.1.2016 1 Taustaa Valtionhallinnon toimintojen tiivistäminen jatkuu Kouvolassa Selvitystyö koskee tällä hetkellä mm.

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh

Perusturvakuntayhtymä Akseli.  Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh www.soteakseli.fi Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh 26.8.2015 118 Vuodeosastojen hoitopäivät TP-11 TP-12 TP-13 TP-14 TA-15 Maskun vuodeosasto Hoitopäivä 9322 8704 8439 6332

Lisätiedot

Tämä raportti perustuu Kouluikkunatietokantaan

Tämä raportti perustuu Kouluikkunatietokantaan Kuopion tilastotiedote 1/2017 Kuopion perusopetuksen ja lukiokoulutuksen Kouluikkuna 2015 Tämä raportti perustuu Kouluikkunatietokantaan 2015. Raportissa on käytetty perusopetuksen ja lukiopetuksen kustannustietoja

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen

Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 5 Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen Tasapainottamisohjelmassa on päätetty mm Savonrannan yhteispalvelupiste sekä muut kunnanvirastolla olevat palvelut siirrettään

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUS 1 (15) Kiteen kaupunki Talousarviomuutokset 2014 KH 15.9.2014

KAUPUNGINHALLITUS 1 (15) Kiteen kaupunki Talousarviomuutokset 2014 KH 15.9.2014 1 (15) KAUPUNGINHALLITUS KUST.P. tili HALLINTO 2200 4002 Vakinaisten palkat 6 207,13 PALVELUT 4011 Määräaikaiset palkat 8167,28 PALVELUT 4100 2422,08 4150 307,61 4160 402,48 4170 86,24 4180 7,18 17 600,00

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Tasapainoinen talous Ylöjärven kaupungin talousarvio 2017

Tasapainoinen talous Ylöjärven kaupungin talousarvio 2017 Tasapainoinen talous Ylöjärven kaupungin talousarvio 2017 Kaupunginjohtajan esitys 25.10.2016 Tasapainoinen talous Tavoitteena on ollut rakentaa vastuullinen, pidemmän tähtäyksen taloussuunnitteluun perustuva,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen vuosisuunnitelmaesitys vuodelle Ikila Eläkeläisvaltuusto vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen

Ikäihmisten palvelujen vuosisuunnitelmaesitys vuodelle Ikila Eläkeläisvaltuusto vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen Ikäihmisten palvelujen vuosisuunnitelmaesitys vuodelle 2016 Ikila 16.9.2015 Eläkeläisvaltuusto 29.10.2015 vs. tilaajapäällikkö Anniina Tirronen 1 Kaupunginhallituksen kehyslinjauksia TOP 10 -rakennemuutosesitysten

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 MERIKARVIAN KUNTA Hyväksytty: kv 9.11.2015 57 Voimaantulo: 11.11.2015 SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimi vastaa opetukseen, koulutukseen, päivähoitoon ja esiopetukseen, virkistykseen

Lisätiedot

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon Kaupunginhallitus antoi 1.6.2015 hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman 2016 2018 laadintaohjeet.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 265

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 265 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 265 Lasten ja nuorten lautakunta AIKA 29.09.2015 klo 18:00-20:35 PAIKKA Oriveden kaupungintalon kokoustilat KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten

Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten Kasvatus- ja opetuslautakunta 11 27.01.2016 Lisämäärärahan myöntäminen kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuntikehystä varten 316/12.00.01/2013 KOPLK 27.01.2016 11 Kaupunginvaltuusto on käsitellessään vuoden

Lisätiedot

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET

päivitetty YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET päivitetty 30.11.2015 YHDEN ALAKOULUN MALLIN LÄHTÖKOHDAT JA PERUSTEET 2 1. JOHDANTO Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta 71 21.09.2016 ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta 21.09.2016 71 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille 2017-2019.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Sosiaalijohtaja ehdottaa, että lautakunta päättää antaa vuoden 2015 arviointikertomukseen liittyen valtuustolle seuraavan selvityksen:

Sosiaalijohtaja ehdottaa, että lautakunta päättää antaa vuoden 2015 arviointikertomukseen liittyen valtuustolle seuraavan selvityksen: Sosiaalilautakunta 77 08.09.2016 Selvityksen antaminen/ arviointikertomus vuodelta 2015 60/02.02.02/2016 SOS 77 Sosiaalijohtaja Eija Komulainen Kaupunginhallitus on päättänyt pyytää kokouksessaan 4.7.2016

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen hankintailta

Hyvinvointipalvelujen hankintailta Hyvinvointipalvelujen hankintailta Päihde- ja mielenterveyspalveluiden sekä sosiaalisen tuen palveluiden hankinnat 2015 suunnittelupäällikkö Maritta Närhi Tuetun asumisen hankinta - puitekilpailutus -

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Vantaan kaupungin lausunto

Vantaan kaupungin lausunto Opetus- ja kulttuuriministeriö PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo@minedu.fi, rahoitus@minedu.fi OKM/26/010/2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää Vantaan kaupungilta lausuntoa hallituksen esityksestä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS

KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS KESKI-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI SOSIAALI- JA TERVEYS LAUTAKUNTA JA HELLI LIIKELAITOS Johtokunta Johtaja Airi Turunen Hallintopäällikkö vs. Marja Havukainen Johtava lääkäri Vastaava hammaslääkäri

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Kaarinan henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen avasi henkilöstötyöryhmän kuudennen kokouksen.

Kaarinan henkilöstöpäällikkö Sinikka Valtonen avasi henkilöstötyöryhmän kuudennen kokouksen. 17.6.2008 MUISTIO 6/2008 Kaarinan ja Piikkiön kuntaliitoksen henkilöstötyöryhmä Aika: 6.6.2008 kello 8.30 12.00 Paikka: Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus Läsnä: Merja Kyynäräinen, henkilöstön edustaja, Kaarinan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 24.1.2017 Liisa Niiranen 10,1 % 9 % 7,5 % 11,3 % Timo Aro 2016 Lapin väestöennuste Ennuste 2040 Ennuste 2030 Ennuste 2020

Lisätiedot

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA Kaupunginhallitus on 3.11.2015 395 talousarvion käsittelyn yhteydessä tehnyt seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina.

- 1 - Kaikki varhaiskasvatuksen yksiköt toimivat perhepäivähoidon varahoitopaikkoina. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Uuden 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisia tavoitteita viedään eteenpäin mm. varhaiskasvatussuunnitelmia ja lasten ja vanhempien osallisuutta

Lisätiedot

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI

SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI 1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016 Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Khall 29.02.2016 50 (Valm. maankäyttöpäällikkö) Kaupungin hallintosäännössä 41 määrätään että Tekninen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN KESKEISET PERUSTELUT Kaupunginhallituksen Ympäristökeskukselle antama raami on 516 000e. Ympäristökeskuksen talousarvioesitys vuodelle 2017 on

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016

KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 1 KUOPION KAUPUNKI Kasvun ja oppimisen palvelualue 4.2.2016 Perusopetuksen rehtorit ja koulusihteerit, päiväkodinjohtajat KOULUKULJETUSTEN HOITO LUKUVUONNA 2016-2017 Koulun rehtori ja päiväkodinjohtaja

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto

Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä. Eläkeläisneuvoston kokous Torstai Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto Ikääntyneiden asuminen Järvenpäässä Eläkeläisneuvoston kokous Torstai 28.2.2013 Suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto 1 2 3 TERÄSMUMMOT JA -VAARIT Yli 90-vuotiaat ovat yllättäneet Lahden sosiaali- ja terveysviraston.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017?

Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017? Miten kuntasektorilla säästettiin henkilöstömenoissa 2016? Mitkä ovat säästötarpeet 2017? KT:n tiedotustilaisuus 7.2.2017 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen KT:n tiedustelu henkilöstösäästöistä Tiedustelussa

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen

KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET alkaen 1 2 KITEEN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KOU- LUKULJETUSTEN PERIAATTEET 1.8.2011 alkaen Perusopetuslain 6 :n mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden koulumatkat ovat

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

21702174 Mielenterveystyö

21702174 Mielenterveystyö Kaupunginhallitus 30 01.02.2016 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen ja vakanssien lakkauttaminen 2016 170/01.01.00.00/2016 Kaupunginhallitus 01.02.2016 30 Valmistelijat: taloussuunnittelija Janne

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (5) 123 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle Lasten päiväkoti Yliskylän uudisrakennuksen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman hyväksymiseksi HEL 2016-002292

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot