RYM Oy ja tutkimusohjelmat - kuntasektorin keskeinen rooli. KEHTO-foorumi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RYM Oy ja tutkimusohjelmat - kuntasektorin keskeinen rooli. KEHTO-foorumi 18.03.2010"

Transkriptio

1 RYM Oy ja tutkimusohjelmat - kuntasektorin keskeinen rooli KEHTO-foorumi

2 RYM Oy ja tutkimusohjelmat 1. Osakkaat 2. Tutkimusagenda 3. Tutkimusohjelmien valmisteluprosessi 4. Tietomalleja hyödyntävät liiketoimintaprosessit 5. Sisäympäristö 6. Energiatehokkaat yhdyskuntakonseptit 7. Yhteenveto

3 RAKENNUSLIIKKEET Destia Oy Lemminkäinen Oyj Lujatalo Oy NCC Rakennus Oy Rakennusosakeyhtiö Hartela Skanska Oy SRV Yhtiöt Oyj YIT Oyj TUOTETEOLLISUUS Oy Halton Group Ltd maxit Oy Ab Parma Oy Paroc Oy Ab Rautaruukki Oyj Rudus Oy SPU Systems Oy Uponor Suomi Oy RYM Oy 52 osakasta KIINTEISTÖNOMISTAJAT Senaatti-kiinteistöt VVO-Yhtymä Oyj SUUNNITTELIJAT / OHJELMISTOT AITTA Oy Arkkitehdit Tommila Oy Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co Oy AX-konsultit Oy Fatman Oy FCG Planeko Oy Finnmap Consulting Oy Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Micro Aided Design Oy Pöyry CM Oy Ramboll Finland Oy Rapal Oy Sito Oy Tekla Oyj Vianova Systems Finland Oy WSP Finland Oy KAUPUNGIT Helsingin kaupunki Espoon kaupunki Lahden kaupunki Tampereen kaupunki MUUT Suomen Rakennuslehti Oy Rakennustieto Oy Ramirent Finland Oy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Cramo Finland Oy ISS Palvelut Oy Kiinteistöalan koulutussäätiö TUTKIMUSTAHOT Oulun yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Teknillinen korkeakoulu VTT Työterveyslaitos Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Turun ammattikorkeakoulu

4 Strateginen tutkimusagenda TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TULOKSENA Suomessa on maailman parhaisiin kuuluva ihmisten, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan toimintaympäristö, joka vastaa kestävän kehityksen asettamiin haasteisiin. Rakennettua ympäristöä kehitetään käyttäjä- ja asiakaslähtöisesti siten, että se edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ja luo hyvät kilpailuedellytykset sekä palvelee mahdollisimman hyvin teollisuuden ja muun liiketoiminnan, asumisen ja kulutuksen muuttuvia tarpeita.

5 Tutkimusohjelmien valmisteluprosessi SRA Ideat/ tutkimusaloitteet Ohjelmakehityksen käynnistyspäätös Ohjelmakehitys Ohjelmasuunnittelun käynnistyspäätös Ohjelmasuunnittelu Vahvistus käynnistämisestä Konsortio- ja rahoitussopimukset Hallitus, osakkaat, alan yritykset ja tutkimusosapuolet Hallitus/tj Hallitus Valmisteluryhmä Työryhmä Hallitus Konsortion jäsenet ja rahoittajat Näkemys ja visio Ohjelma-aihio Tavoitteet Sisältö Potentiaaliset osallistujat (rahoitussitoumus) Ohjelmahakemus Tutkimussuunnitelma Konsortiorakenne Osallistumisilmoitus

6 RYM Oy ja tutkimusohjelmat 1. Tutkimusohjelmat pohjautuvat toimijoiden tahtotilaan Kuntien tulevaisuuden visio 2. Toimijoilla aktiivinen rooli tutkimusohjelmien valmistelussa Veturitoimijat (vastuulliset kirjoittajat: ohjelma, työpaketti, projekti) Demoalueet / Living Labit 3. Huippuosaamisen synnyttäminen vaatii merkittävää panostusta Investointi suhteessa tulevaisuuden hyötyihin 4. Keskittymä tarkoittaa strategisia valintoja Kansainvälinen kärkiosaaminen ja liiketoimintamahdollisuudet 5. RYM Oy:n toiminnan ydintä ovat Tutkimusohjelmat Avointa pitkäjänteistä strategista tutkimusta

7 Valmistelussa olevat tutkimusohjelmat 1. Tietomalleja hyödyntävät liiketoimintaprosessit 2. Sisäympäristö 3. Energiatehokkaat yhdyskuntakonseptit Sisäympäristö Energiatehokkaat yhdyskuntakonseptit Tietomalleja hyödyntävät liiketoimintaprosessit

8 Tietomalleja hyödyntävät liiketoimintaprosessit WP 1: Industrial Trends People & Value Networks Sho WP 2 Käyttäjän toiminta Omistus, Ylläpito Investointi Value-Driven Business Models Arvoanalyysit WP 3 Käyttäjän toiminta Omistus, Ylläpito Investointi Model-based Work Processes WP 4 Verkostot Seminaarit Koulutus WP 6: Dissemination and Communication Käyttäjän toiminta Omistus, Ylläpito Investointi State of Art Integration Technologies Short Term, Medium Term, Long Term Projects Impact WP 5 Käyttäjän toiminta Omistus, Ylläpito Investointi Julkaisut Seuranta Ohjelman päivitykset Raportointi WP 7: Programme Management & Coordination

9 Tietomalleja hyödyntävät liiketoimintaprosessit Visiona on nostaa tietomalleja hyödyntämällä koko rakennus- ja kiinteistöalan arvoverkon tuottavuus uudelle tasolle sekä luoda tietomalleista suomalainen menestystuote 1. Ansaintaprosessit ovat muuttuneet 2. Loppukäyttäjät hyödyntävät tietomalleja 3. Liiketoimintamuutosten nopeuttamiseksi halutaan käyttää tietomalleja 4. On syntynyt sosiaalinen BIM / BIM Opetus on muuttunut 6. Tietomallia hyödynnetään muilla tieteenaloilla Tutkimusohjelman fokus alueiksi on muodostunut: Liiketoimintamallit, työprosessit, osaaminen ja integroituteknologia sekä näitä näkökulmia tukevat demo-alustat/virtual Living Labit.

10 Mikä on muuttunut ohjelman avulla Loppukäyttäjät ja muut toimialat käyttävät Käyttö alalla arkipäivää Helppokäyttöisyys Uudistuneet sopimukset Uusi ansaintalogiikka sekä prosessit Toimiva tiedonsiirto Suomalainen menestystuote Sosiaalinen BIM BIM 2.0 Poikki tieteellisyys Konferenssi BIM / org.teor. Virtual Living Lab business

11 Mahdollisia yritysryhmähankkeita KIRA tasoista State of art Kaupallistamispotentiaali LT / Strategia Yritys tasoista Johtaminen / Organisaatio Liiketoimintaprosessi Uusiliiketoiminta KIRA / Loppukäyttäjät Organisointi Työprosessit Työnteon muutos rakennusliike Liikkeenjohto Käyttäjän strategian Liiketoimintastrategia toteuttaminen ja päätöksenteon tukeminen Oppiminen Opetusmateriaali + valmennus Kiinko, RIL, AMK Toiminnan suun.&sim. BIM avulla LT-pros. tasoista Toteutusmallit/ Hankinta Projekti tasoista KIRA Hankintatoimi Infra hankinta LV + kaupungit Yhdyskuntarakenteet Case kaavoitus Kaavoitus, lupaprosessi rakennusliike BIM CITY Verkosto rakennusliikkeet, tuoteteollisuus, omistaja Tuotannon suunnittelu Tuotannon & simulointi suunnittelu & simulointi Sopimusjuridiikka Sopimusjuridiikka LCA & LCC Sijoitustoiminta Tiedonhallinta kunnissa Sijoitusprosessi Kiint.omistaja Manageri Teknologia Rakennusautomaatio Infrayritys Koneautomaatio Talotekniikkayritys Langaton tiedonsiirto telekommunikaatio BIM Standardointi Infra ja talo yhteensopiva globaalistandardi Käytettävyys, muotoilu Käytettävyyden helppokäyttöisyys,visuaalisu parantaminen us muotoilusäätiö Sosiaalinen BIM, BIM 2.0

12 Sisäympäristö WP x: Industrial Trends Käytettävyyden ja olosuhteiden hallinta Arvoanalyysit DEMOkohteet Käyttäjälähtöisyys Verkostot Seminaarit Koulutus WP y: Dissemination and Communication State of Art Energiatehokas sisäympäristö Julkaisut Seuranta Ohjelman päivitykset Raportointi WP z: Programme Management & Coordination

13 Sisäympäristö Sisäympäristö kokonaisuutena on suomalaisen kiinteistö- ja rakennusalan tunnustettu huippuosaamis- ja liiketoiminta-alue. Syntyneen osaamisen ja teknologian avulla edistetään käyttäjien tuottavuutta, viihtyvyyttä ja terveyttä ekologisesti kestävällä tavalla. Sisäympäristön ja käyttäjän välinen vuorovaikutus ymmärretään paremmin Ymmärretään syvällisesti, miten ihminen kokee sisäympäristön eri ominaisuudet sekä fysiologisesti että psyykkisesti Käyttäjien tyytyväisyyttä, viihtyvyyttä, tuottavuutta ja terveellisyyttä edistävät vaikutukset tunnistetaan Käytettävyyden edellytykset erilaisissa sisäympäristöissä hallitaan Käyttäjän tarpeiden ja prosessien syvällisempi ymmärtäminen mahdollistaa kilpailukykyisen teknologian ja palveluliiketoiminnan kehittämisen Kyetään tunnistamaan ja tyydyttämään käyttäjien todelliset dynaamisesti muuttuvat tarpeet Erilaisten tilojen ja käyttäjien, myös erityisryhmien tarpeet ja sisäympäristölle asettamat vaatimukset hallitaan Ymmärretään kulttuurierojen ja erilaisten ilmasto-olosuhteiden vaikutus ja kyetään huomioimaan ne suunnittelussa, toteutuksessa ja ylläpidossa Tarpeiden mukainen käyttäjäystävällisyys, helppokäyttöisyys ja yksilöllinen sisäympäristöolosuhteiden säätäminen ja kehittäminen Käyttäjien osallistuminen sisäympäristön suunnitteluun on mallinnettu ja toimii käytännössä Sisäympäristöjen olosuhteet saavutetaan ekologisesti kestävällä tavalla Kiinteistökannan sisäympäristöjen ja tilojen energiatehokkuuden edellytykset Energiankäytön ja tuotannon integrointi Talotekniikan/energiajärjestelmien ja rakenteiden integrointi Tilat/sisäympäristöt mahdollistavat monikäyttöisyyden ja muunneltavuuden

14 Mikä on muuttunut ohjelman avulla Käyttäjän kokemuksen ymmärtäminen Käyttäjän osallistuminen Sisäympäristö vaikuttaa hinnoitteluun / tuottoon Toimialajako on muuttunut Korrelaatio sisäympäristön ja tuottavuuden / terveyden Olosuhteiden ja energian hallinta kehittynyt Uudistuneet sopimukset Suomalaiset menestystuotteet Sisäympäristö Konferenssi Living Lab business Hyvä sisäympäristö säästää energiaa

15 Mahdollisia tutkimusta tukevia yritysryhmähankkeita Toimialajako Työtapojen muutos vaikutus tilaan Tila vientituotteena Käyttäjä Käyttäjälähtöisyys Suun., rak., ylläpito, Monikäyttöisyys muutos Käytettävyys Kokemus Fyysinen / psyykkienn Laitteiden, pintojen, tuotteiden kokeminen Vaikuttavuus tuottavuus, terveys Tila lääkkeenä Tulevaisuuden sairaala Säätö ja hallinta SY:n mittaus, ohjaus, säätötekn. Olosuhteiden kytkeminen sopimuksiin SY:n hallinta elinkaaren aikana (BIM) Muuntojoustavuus Energia Energiatehokkuus potentiaali 0-energia Uusiutuvat Rak.fysiikka, laitteiden ja materiaalien integrointi

16 Energiatehokkaat yhdyskuntakonseptit WP x: Industrial Trends Ekotehokkuus Arvoanalyysit Demo-Cityt uudis/muunto/korjaus Yhdyskuntakonseptista vientituote Verkostot Seminaarit Koulutus WP y: Dissemination and Communication State of Art Käyttäjälähtöisyys Kaupunkirakenne Omaisuuden hallinta Digitaalisuus Julkaisut Seuranta Ohjelman päivitykset Raportointi WP z: Programme Management & Coordination

17 Energiatehokkaat yhdyskuntakonseptit Ekologisesti kestävät ja digitaalisuuden hyödyntämiseen perustuvat yhdyskuntakonseptit ovat suomalaisen kiinteistö- ja rakennusalan tunnustettu huippuosaamisalue. Osaaminen on vahvistanut suomalaista rakennus- ja kaupunkisuunnitteluosaamista sekä kehittyvien maiden markkinoille suunnattujen yhdyskuntakonseptien kilpailukykyä. Käyttäjän ja ympäristön välinen vuorovaikutus ymmärretään paremmin Ymmärretään ihmisen käyttäytymistä ja kokemusmaailmaa erilaisissa yhdyskunnissa ja kaupunkiympäristöissä Yhdyskuntien rakenteellisia ja toiminnallisia ominaisuuksia sekä itseorganisoituvaa kasvua kyetään mallintamaan Kaupunkisuunnittelu hyödyntää mallinnustyökaluja ja soveltaa näihin perustuvia käyttäjien osallistumismenettelyjä Yhdyskunnat toimivat käyttäjälähtöisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla Integroivien ja joustavien kaupunkirakenteiden kehittäminen - liikenne ja maankäyttö tukevat toisiaan Vetovoimaisen ja kilpailukykyisen joukkoliikenteen kehittäminen Kaikki rakentaminen tukee koko yhdyskunnan energiatehokkuutta Arjen sujuvuutta, työhyvinvointia ja innovaatioita edistävät yhdyskunnat Digitaalisten palvelujen ja elämysten integrointi kaupunkirakenteeseen Alueiden arvon ylläpito ja parantaminen

18 Tuottavuus Työssä jaksaminen Energiatehokkuus Mahdollisia hyötyjä Käyttäjälähtöisyys Arjen sujuvuus Kasvun hallinta Vetovoimatekijä Sisäympäristö Energiatehokkaat yhdyskuntakonseptit Living Labien kautta tulosten nopea hyödyntäminen Tietomalleja hyödyntävät liiketoimintaprosessit Päätöksenteon tukeminen Toimintamallit Työnteon muuttuminen

19 Liite 1. Tutkimusohjelmien kehitysvaiheen toimintamalli 2. Tutkimusohjelmien suunnitteluvaiheen toimintamalli

20 Valmisteluprosessi - ohjelmakehitys 1. Tiedotetaan Ohjelmakehityksen aloittamisesta Laitetaan RYM:n sivuille ja osakaskirjeeseen tiedote ohjelmankehityksen aloittamisesta 2. Muodostetaan valmisteluryhmä Yritykset osallistuvat omalla kustannuksellaan valmisteluryhmään, ryhmälle valitaan vetäjä. 3. Valmistelutyöpaja Mitä pitää tehdä? (WS 1) Valmisteluryhmä järjestää työpajan, jossa lyhyen alustuksen jälkeen yritykset kertovat mitä tietoa he tarvitsevat. 4. Yritystapaamiset Valmisteluryhmän vetäjä (yritysedustaja) käy potentiaaliset yritykset läpi, keskustellen yrityksen tulevaisuuden liiketoimintaan liittyvistä tarpeista. 5. Valmisteluryhmä kokoaa alustavan Roadmap Yritystapaamisen ja valmistelutyöpajan perusteella kootaan alustava Roadmap, jossa on esitetty ohjelman visio ja työpaketteihin liittyvät tutkimuskysymykset sekä haastavimmat yritysideat. 6. Pienoisseminaari onko tulkittu tarpeita oikein? (WS 2) Valmisteluryhmän vetäjä esittelee alustavan kartan. Ja haastaa yritykset kommentoimaan onko yrityksen tarpeet tulkittu oikein. Kuulutamme Työpakettien ja taskien vetovastuun ottajia. 7. Yritykset toimittavat MoU (Rahoitussitoumus) Yritykset allekirjoittavat MoU jossa on heidän alustava panostus (htv/ ) Yritykset nimeävät vastuujohtajan ja vastuuhenkilön. 8. Valmisteluryhmä kokoaa aineiston Hallituskäsittelyä 2 varten -Tutkimuksen organisaatio -MoU:t liitteenä -Arvioinnin perusteella valitut tutkimustiimit 9. Hallitus päättää käynnistää Ohjelmasuunnittelun

21 valmisteluprosessi - ohjelmasuunnittelu 10. Tiedotetaan Ohjelmasuunnitellun aloituksesta 10. Työpakettien vastuulliset kirjoittavat työpakettisuunnitelman ja vastaavat että muodostaa tasapainoisen kokonaisuuden 11. Taskien vastuulliset yritysedustajat ja valittujen tutkimustiimien vetäjät laativat rinnakkain tutkimus- ja yritysprojektisuunnitelman 12. Tilataan suunnitelman kirjoitustyö 1-2 huipputoimijalta Työpaketti (WP) ja projekti (task) tasoinen tarkempi tekemisen kuvaus (wp- ja taskleadereiltä) toimii runkona. 13. Yritykset toimittavat Osallistumisilmoituksen Yritykset allekirjoittavat osallistumisilmoituksen, jossa on heidän panostus ( ) 1. vuosi tarkkana ja 2-n vuodet arviona. 14. vastuullinen kirjoittaja ja RYM/CTO kokoavat tutkimussuunnitelman pohjalta hakemuksen Tekesiin 15. Hallitus päättää hakemuksen jättämisestä Tekesiin Aineistona 14-15

SHOK-tutkimusohjelmien suunnittelu ja toteutus. RYM Oy Ari Ahonen / Anssi Salonen

SHOK-tutkimusohjelmien suunnittelu ja toteutus. RYM Oy Ari Ahonen / Anssi Salonen SHOKtutkimusohjelmien suunnittelu ja toteutus RYM Oy Ari Ahonen / Anssi Salonen RYM Oy ja tutkimusohjelmat 1. Tutkimusohjelmat pohjautuvat toimijoiden tahtotilaan Yritysten tulevaisuuden visio 2. Toimijoilla

Lisätiedot

MIKÄ ON STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄ?

MIKÄ ON STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄ? MIKÄ ON STRATEGISEN HUIPPUOSAAMISEN KESKITTYMÄ? Uudenlainen tapa koota huippu-osaamista ja t&k-resursseja yritysten ja yhteiskunnan kannalta tärkeisiin kohteisiin Keskittymien toimintamalli: Yritykset,

Lisätiedot

RYM Oy. Built Environment Innovations

RYM Oy. Built Environment Innovations RYM Oy Built Environment Innovations Tutkimuslaitokset ja yliopistot Rakennettu ympäristö RYM Oy Teollisuus Energia ja ympäristö CLEEN Oy Metallituotteet ja koneenrakennus FIMECC Oy Metsäteollisuus Metsäklusteri

Lisätiedot

RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008

RYM-SHOKin esittely. KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008 RYM-SHOKin esittely KEHTO-kehittämiskonsortion kokous 6.11.2008 SHOK-statuksen edellyttämä uusi toimintatapa rakennetun ympäristön tutkimustoiminnassa Osaamiskeskittymiä ja huippuyksiköitä RYM-SHOK RYM-SHOK

Lisätiedot

Suuntana arvoverkottunut rakentaminen. Sara-teknologiaohjelma 2003 2007

Suuntana arvoverkottunut rakentaminen. Sara-teknologiaohjelma 2003 2007 Suuntana arvoverkottunut rakentaminen Sara-teknologiaohjelma 2003 2007 OSA-ALUEET Asiakastarpeiden hallinta Tuotteet, järjestelmät ja palvelut Prosessien hallinta LAAJUUS 108 tutkimus- ja kehityshanketta

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme

KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU. Rakennettu ympäristömme KÄYTTÄJÄT PALVELUT TILAT YHDYSKUNTA LAATU Rakennettu ympäristömme Julkaisija/ Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Toimitus/ Juha Salmi, Jukka Pekkanen, Katja Lindroos Lay-out/ Dog Design Henkilökuvat/ Katja

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta. Loppuraportti

Kestävä yhdyskunta. Loppuraportti Kestävä yhdyskunta Loppuraportti Kestävä yhdyskunta 2007 2012 Kestävä yhdyskunta -ohjelman pääteemoja olivat maankäytönsuunnittelu, energiatehokas rakentaminen ja uusiutuvan energiantuotannon integroiminen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla:

TIIVISTELMÄ. Tähän tavoitteeseen ohjelma pyrkii seuraavien neljän strategisen linjauksen avulla: TIIVISTELMÄ Asumisen klusteriohjelman toimijoita ovat käyttäjälähtöisten asumisratkaisujen tutkimiseen ja kehittämiseen perehtyneet tutkimusyksiköt ja laitokset, näiden osaamista hyödyntävät yritykset,

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013

Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Östersundom-klinikan tulosraportti Helmikuu 2013 Yhteenveto työpajojen ja seminaarien aineistoista 2 Tilaajan alkusanat Paikallisten resurssien entistä parempaan hyödyntämiseen energiantuotannossa Uusiutuvien

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä

Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä Toimialakohtainen selvitystyö projektoivan teollisuuden nykytilasta ja kehitystrendeistä LAITOSTOIMITUKSET JA SUURET TOIMITUKSET Pekka Huuhka, Petri Merisaari, Mikael von Hertzen, Tommi Salonen Teknologiakatsaus

Lisätiedot

MUOTO 2005. Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005. Teknologiaohjelmaraportti 10/2006. Loppuraportti

MUOTO 2005. Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005. Teknologiaohjelmaraportti 10/2006. Loppuraportti MUOTO 2005 Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005 Teknologiaohjelmaraportti 10/2006 Loppuraportti MUOTO 2005 Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa

Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa RAPORTTI 4/2014 Korjausrakentaminen palveluja ja teollista toimintaa Rakennettu ympäristö 2009 2014 Sampsa Nissinen, Eero Lukin, Tekes Suvi Nenonen, Robert Eriksson, Juha-Matti Junnonen, Jan-Erik Gussander,

Lisätiedot

Kestävä yhdyskunta-ohjelma 2007-2012 Virpi Mikkonen 27.10.2010 Lähilämpöverkot matalaenergiarakentamisessa. Copyright Tekes

Kestävä yhdyskunta-ohjelma 2007-2012 Virpi Mikkonen 27.10.2010 Lähilämpöverkot matalaenergiarakentamisessa. Copyright Tekes Kestävä yhdyskunta-ohjelma 2007-2012 Virpi Mikkonen 27.10.2010 Lähilämpöverkot matalaenergiarakentamisessa Copyright Tekes Esityksen rakenne Kestävä yhdyskunta -ohjelman yleisesittely Kuluttajia kiinnostaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden tiloja rakentamassa

Tulevaisuuden tiloja rakentamassa Tulevaisuuden tiloja rakentamassa Katsaus Tila-ohjelmaan 2008 2012 Tila-ohjelma 2008 2012 Astu sisään Tila-ohjelman loppuraporttiin ja tutustu ohjelman teemoihin, tapahtumiin, rahoitettuihin projekteihin

Lisätiedot

RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit. (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma

RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit. (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma RESCA - Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit (Renewable Energy Solutions in City Areas) Hankesuunnitelma 1 Suurten kaupunkien uusiutuvat energiaratkaisut ja pilotit: Hankesuunnitelma

Lisätiedot

METROPOLIALUEEN AIEHAKEMUS INNOVATIIVISET KAUPUNGIT -OHJELMAAN

METROPOLIALUEEN AIEHAKEMUS INNOVATIIVISET KAUPUNGIT -OHJELMAAN METROPOLIALUEEN AIEHAKEMUS INNOVATIIVISET KAUPUNGIT -OHJELMAAN 19. 2. 2013 Sisällysluettelo JOHDANTO 4 Metropolialueen tavoitteet kehittämistoiminnalle 5 Metropolialueen innovaatiokeskittymä ja sen kehittämistarpeet

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys

Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010. Vision strategiapäivitys Kiinteistö- ja rakennusklusterin VISIO 2010 Vision strategiapäivitys 23.11.2005 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSKLUSTERIN VISIO 2010 Vuonna 2000 käynnistyneen visioprosessin tarkoituksena on ollut muodostaa kokonaiskuva

Lisätiedot

Murroksista strategisiin valintoihin

Murroksista strategisiin valintoihin Murroksista strategisiin valintoihin RAKLIn strategiatyön pohjaksi on tehty laaja tulevaisuuden ennakointityö. Tuloksena syntyi murroskartta, joka kuvaa eri näkökulmista yhteiskuntaan sekä kiinteistö-

Lisätiedot

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction

Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta rakentamista Towards Value Networks in Construction Tapio Koivu, Hans Björnsson Teknologiakatsaus/Technology Review 137/2003 Kohti kansainvälistä arvoverkottunutta

Lisätiedot

MUOTO 2005. Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005. Teknologiaohjelmaraportti 10/2006

MUOTO 2005. Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005. Teknologiaohjelmaraportti 10/2006 MUOTO 2005 Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005 Teknologiaohjelmaraportti 10/2006 Loppuraportti MUOTO 2005 Teollisen muotoilun teknologiaohjelma 2002 2005 Loppuraportti Teknologiaohjelmaraportti

Lisätiedot

Virtuaalitilat. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Virtuaalitilat. Tila-ohjelman tuloskatsaus Virtuaalitilat Tila-ohjelman tuloskatsaus Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68

4. TAUSTAA MUOTOILU- MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 6. MUOTOILUN TILA VUONNA 2012 77. 5.1. Muotoiluympäristö muuttuu 68 Sisällys 1. MUOTOILE SUOMI MUOTOILUSTA UUTTA KASVUA 5 2. VISIO 2020 JA MUOTOILUN EKOSYSTEEMi 15 3. STRATEGISET TAVOITTEET 21 3.1 Muotoiluymmärrys ja osallistuvuus kansalaisyhteiskunnassa ovat vahvoja.

Lisätiedot

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020

Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla. Tutkimus- ja innovaatiostrategia 2014-2020 Älykäs erikoistuminen Uudellamaalla Tutkimus ja innovaatiostrategia 20142020 Esipuhe On erikoistuttava olennaiseen ja tehtävä enemmän synergisesti yhdessä EU edellyttää kyetäkseen saavuttamaan tähänastista

Lisätiedot

Allianssimallista yhdessä innovoimisen voimaa

Allianssimallista yhdessä innovoimisen voimaa visio joulukuu skol 2012 Allianssimallista yhdessä innovoimisen voimaa 6 Parviainen Arkkitehdit Nuorissa osaajissa on vetovoimaa! 9 Tiimiyttävä toimitila on tuottava investointi 14 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen

Lisätiedot

ratkaisujen kehittämiseen

ratkaisujen kehittämiseen Tulevaisuusfoorumi: vähäpäästöinen Suomi ja talous 27.1.2010 Kooste 27.1.2010 työpajan tuotoksista Innovatiivisia mahdollisuuksia vähäpäästöisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen kehittämiseen TKK Dipolissa

Lisätiedot

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2012 2 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTOLLE Tutkimus- ja

Lisätiedot