Työn sisältö on arkkitehti ja pääsuunnittelu kokonaissuorituksena näiden laskenta-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työn sisältö on arkkitehti ja pääsuunnittelu kokonaissuorituksena näiden laskenta-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa."

Transkriptio

1 1 Arkkitehtisuunnittelu Pyydämme suunnittelutarjoustanne Hattulan kunnan vanhainkoti Tuulia-kodin peruskorjauksen ja laajennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelusta tehtyjen hankesuunnitelmien mukaisessa laajuudessa. Rakennuttaja Hattulan kunta, tekninen yksikkö Parolantie Parola Tekninen johtaja Janne Teeriaho , Hattula - Kiinteistöt Oy Parolantie 56 a Parola Toimitusjohtaja Risto Hast , Työn sisältö on arkkitehti ja pääsuunnittelu kokonaissuorituksena näiden laskenta-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Tarjous: Kokonaishintatarjous on tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti osa suoritteisiin eriteltynä (liitelomake) ja täydennettynä tarjouspyyntöasiakirjaan merkityin aikaveloitusperustein. Hintatiedot laitetaan erilliseen kuoreen johon merkintä Tarjous. Muut tarjouksessa pyydetyt tarjousasiapaperit ja Tarjous kuori laitetaan pääkuoreen ja päälle merkintä Tuulia-koti, ARK- ja pääsuunnittelu. Tarjous kokonaisuudessaan on jätettävä viimeistään klo osoitteella Hattula Kiinteistöt Oy Parolantie 56 a Parola Kuoreen merkintä: Tuulia-koti, ARK- ja pääsuunnittelu Tarjous on voimassa 90 vrk viimeisestä jättöpäivästä.

2 2 Avaaminen Lisätietoja Rakennuttaja avaa, ei julkinen. Hattula - Kiinteistöt Oy Risto Hast

3 3 HATTULAN KUNNAN VANHAINKOTI TUULIAKODIN ARKITEHTISUUNNITTELU Arvioitu työtuntimäärä yhteensä h Suunnittelu yhteensä (alv 0 %) Tarjoajan allekirjoitus yritys

4 4 SUUNNITTELU RAKENNUTTAJA KONSULTTTI Hattula-Kiinteistöt Oy Parolantie 56 a Parola Risto Hast, gsm , sähköposti KÄYTTÄJÄ Hattulan kunta Perusturva, Vanhainkoti- ja asumispalvelut Parolantie Parola RAKENNUSKOHDE Kohde on Hattulan kunnan vanhainkoti Tuulia-koti ja sen muuttaminen ikäihmisten hyvinvointikeskukseksi. Tuulia-koti sijaitsee Hattulan kunnan Katinalan kylässä osoitteessa Vanhainkodintie 3. Kohde koostuu kolmesta eri vuosina rakennetusta rakennusosasta (merkitty kaaviokuvaan): - Iltatuuli v Tornitalo v Rauhala v Lisäksi Rauhalan kellaritiloissa on maavarainen kellaritila 373 m2, johon on hankesuunnitelmassa sijoitettu fysioterapiatilat sekä päivähoitotilojen tarvitsemat tilat. Rauhalaan tehdään pieniä muutoksia joista suurin on wc-tilojen wc-istuinten tukikahvat ja altaiden muutokset. Rauhala jää muutoin ennalleen. Katso liite 1. Tornitalo muutetaan toimistotiloiksi sekä kokous- ja neuvottelutiloiksi huonetilaohjelman mukaisesti. Lisäksi vesikate uusitaan, päivitetään ilmanvaihto ja sisätiloissa tehdään kevyt pintakorjaus. Kellaritiloihin tulevat ehdotetut tilat liitteen 1 mukaisesti. Iltatuuli ja Tyrväntölä peruskorjataan siten, että rakennusosaan asennetaan ilmastointi (uusi iv-konehuone) ja huoneet muutetaan rungon sisällä siten, että vaadittu huonemitoitus toteutuu. Huoneita pyritään toteuttamaan lukumäärällisesti mahdollisimman paljon. Huoneet muutetaan siten että vähimmäismitoitus toteutuu. Em. tilat peruskorjataan siten että Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet ja toteutus ohjeessa mainittu kodinomaisuus saavutetaan. Tyrväntölään (Iltatuulen päätyosa) tulee toteuttaa asuinhuoneita. Nykyisin Tyrväntölän alueella on kaksi asuntoa ja tyhjillään oleva saunaosasto sekä autotalli.

5 5 Iltatuulen julkisivu uusitaan kauttaaltaan, samoin lämmöneristys. Vesikatto paikataan ja maalataan ikkunat ja ovet uusitaan tarpeen mukaan. Iltatuulen sisäpiha muutetaan tasaiseksi, jotta vanhusten on siinä helppo liikkua. Katso käyttäjien ohjeet liite 1. Iltatuulen ja nykyisen aulan välissä on keittiö. Keittiötiloja laajennetaan Iltatuuleen päin. Keittiössä on nykyisin liian pieni astioiden pesupaikka. Astianpesulinjasto uusitaan nykyinen sijainti säilyttäen. Toimisto ja kuivavarasto siirretään muualle, esim. Iltatuuleen, jossa jo sijaitsevat siivoustila, kompressoritila ja kylmiöt. Valmiissa kokonaisuudessa asukaspaikkoja pitää olla yht. 76 kpl. Lisäksi nykyisen rakennuksen alalle tulevat päivätoiminta ja terapiatoiminta. Katso liite 1. Laajennuksen tulee sijoittua tontille siten, että se on kiinteässä yhteydessä nykyisiin toimintoihin. Tämä mahdollistaa joustavan yöpäivystyksen. Nykyistä Rauhalan kellariosan sisäänkäyntiä voidaan hyödyntää myös laajennusosan sisäänkäyntinä. Katso liite 1. Kaavan nykyiset rakentamisrajat eivät ole esteenä laajennuksen toteuttamiselle. Laajennuksessa on huomioitava väestönsuojatilat, jotka tulee rakentaa vain laajennusta varten. Kaikki piha- ja liikenne alueet kuuluvat suunnittelun piiriin. Hattulan kunta on teettänyt kohteen hankesuunnitelman, johon jatkototeutus tulee pohjautua. Laajennuksen ohjeellinen sijainti on merkitty tontille. Täydelliset tarjouspyyntöasiakirjat on tilattavissa osoitteesta Tarjouspyyntöasiakirjat: tilaohjelma (liite 1) ps-arkkitehtisuunnittelijan pisteytyslomake ps-arkkitehtisuunnittelijan referenssilomake arvotaulukon käyttö (liite 2) hankesuunnitelman kaaviot (PDF) nykytilanteen piirustukset (PDF) Nykyinen tilanne rakennuksen piirustuksista on PDF-muodossa. Huomioitava että PDF-muodossa olevat piirustukset eivät ole mittakaavassa. Suunnitelmatarjouksen perustana olevat laajuustiedot on esitetty liitteen huonetilaohjelmassa ja piirustuksissa. Kohteelle on laadittu kokonaiskustannusarvio, joka ohjaa suunnittelua ja sen ratkaisuja. Kustannusarvio on 5,5 M (alv 0 %)

6 6 Suunnittelutyö suoritetaan sekä rakennuttajan että rakennuttajan ja käyttäjän (Hattulan kunta) yhteisessä ohjauksessa ja asiakirjojen tulee olla ennen toteutusta molempien osapuolten yhteisesti hyväksymät. Rakennuskohde on vanhainkoti, joka on koko rakennusajan toiminnassa (Iltatuuli, Rauhala, Tornitalo ja Tyrväntölä). Nykyisen rakennuskannan ja tulevan laajennuksen tulee niveltyä toisiinsa siten, että syntyvä kokonaisuus on toiminnallisesti ja esteettisesti onnistunut. Päivätoimintakokonaisuus on suunniteltava siten, että alueella ei ole tasoeroja (ei hissejä, portaita tai luiskaa). Tornitalo on betonirunkoinen rakennus, jossa on tiilivuoraus. Iltatuuli on betonirunkoinen (pilari-palkki) rakennus, jossa on tiilivuoraus. Vanhoja rakennepiirustuksia on saatavilla. Kaikki muutos- ja korjaustyöt tulee suunnitella siten, että kantavat rakenteet säilytetään nykyisellään. Tiloihin tehdään kuitenkin käyttötarkoitusmuutoksia, joten saneeraus on kokonaisvaltainen niin pintarakenteiden (sisä+ulko) kuin LVIASSpr- asennusten osalta. Mahdollisten tekniikan syöttölinjat tullaan myös uusimaan. Uudisrakennuksen toteutusmallia ei ole määritelty, joten mahdollisessa valmisosatoteutuksessa vaadittavat valmisosasuunnitelmat tullaan sisällyttämään urakoitsijan suoritukseksi. Kaikkien nykyisten rakennusosien lämmitysjärjestelmä on liitetty alueella olevaan aluelämpöverkostoon, johon myös laajennus tulee liittää. Kohde varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä; sprinklerisuunnittelu sisällytetään LVIASSpr suunnittelijan suoritukseen. Rakennuttajan suoritusvelvollisuuteen (myös suunnittelutehtäviin) sisältyvät kaikki rakenteet, järjestelmät ja laitteet, joiden katsotaan kuuluvan vanhusten ympärivuorokautisen hoiva ja palvelut käyttöön, kuten esim. hälytys- ja kulunvalvontajärjestelmät, potilaskutsujärjestelmät, sammutus- ja ilmaisinjärjestelmät, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmät, keittiö- ja muut kiinteästi asennettavat kalusteet, kiinteät valosuojaukset (mm. sälekaihtimet yms.) vanhusten käyttöön soveltuvat wc- ja pesutilojen erikoiskalusteet sekä erikoistoimintaan liittyvät kalusteet / myös irtokalusteet), kameravalvonta. Lisäksi on huomioitava pyykkien ja jätteiden joustava ja hygieeninen käsittely ja säilytys. LAADUNHALLINTA Kaikkien osapuolten roolit ja tehtävät kirjataan erilliseen laadunhallinta-asiakirjaan, joka laaditaan pääsuunnittelijan johdolla rakennuttajan ja suunnittelijoiden kesken yhteistyössä. Laadunhallintatoimenpiteet kohdistuvat hankkeen onnistumisen kannalta kriittisiin osa-alueisiin, joita ovat mm: - Energiansäästötoimenpiteet - Laatoitetut ja vedeneristetyt rakenteet - Vaipan rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta - Pintojen korroosion ennalta ehkäisy - Rakenteiden turvallisuus

7 7 Tilaaja kuvaa ja asettaa laatutavoitteet em. laadunhallinta-asiakirjassa. Laatutavoitteet esitetään kriittisimpien ja tärkeimpien rakenteiden, järjestelmien ja toimintojen osalta. Suunnittelijoiden tehtävänä on määritellä, kuinka asetetut tavoitteet voidaan johtaa käytäntöön. Toteutussuunnitelmiin on kuvattava konkreettiset laatuvaatimukset. Laatuvaatimusten on oltava myös todennettavissa. Sellaisia laatuvaatimuksia, joita ei voi todentaa työmaalla tai esivalmistuslaitoksessa, ei määritellä. Laatuvaatimusmäärittelyssä esitetään myös niiden todentamistapa. Todentamistapoja voivat olla erilaiset laadunvarmistusmittaukset, laadunvarmistuskokeet, tarkastukset ja katselmukset. Laadunhallinta ei kohdistu vain rakentamisaikaisiin osasuorituksiin vaan myös rakennukseen kokonaisuutena. Toiminnallisia laatuvaatimuksia asetetaan mm. sisäilman ladun, sisäilmasto-olosuhteiden, energian kulutuksen, pintojen korroosion ja laitteiden toimivuuden suhteen. Suunnittelijat laativat yhdessä muiden osapuolten kanssa laadunvarmistussuunnitelman, joka on osa koko hankkeen laadunhallinta-asiakirjaa. Suunnitelman tekemisestä vastaa kunkin osa-alueen suunnittelija (RAK, LVIASpr, S) Suunnitelman laatimisen koordinoinnista vastaa pääsuunnittelija. Urakoitsijat ja suunnittelijat vastaavat omalta osaltaan perustietojen viemisestä rakennuksen huoltokirjaan. Huoltokirjan tulee sisältää mm. rakennusosien ja järjestelmien tarvittavat huollot ja määräaikaistarkastukset. Lisäksi huoltokirjassa esitetään, miten rakennusautomaation avulla seurattavia olosuhteita tiloissa ja rakenteissa seurataan ja miten seurantatietoa hyödynnetään. HANKINTA; URAKOINTI Kohteen hankinnat ja urakoinnit tullaan suorittamaan noudattaen julkisten hankintojen määreitä. Suunnittelijoiden hankintailmoitus on julkaistaan Hilmassa (kansallinen hanke) Suunnittelijoiden hankinnassa on kirjattu noudatettavaksi avointa menettelyä ja suunnittelijoiden tarjousten viimeisimmäksi jättöajankohdan määräajaksi on merkitty Kohteen suunnittelu jaetaan seuraaviin kokonaisosasuoritteisiin: - arkkitehti- ja pääsuunnittelu - rakennesuunnittelu - pohjatutkimukset ja geosuunnittelu - LVIASpr-suunnittelu - sähkösuunnittelu Tässä tarjouspyynnössä pyydetään vain arkkitehti- ja pääsuunnittelun tarjousta. Kohteen toteutuksesta tullaan julkaisemaan avoin urakkatarjouspyyntö HILMA:ssa syksyllä Urakkakilpailutuksen perusteella kohteeseen tullaan valitsemaan rakennustöiden pääurakoitsija, joka tehtäviin kuuluu kaikki tehtävät rakennustyön loppuunsaattamiseksi, joita ei ole erikseen merkitty kuuluvaksi johonkin muuhun sivu-urakkaan tai toimitukseen. Maatöiden urakkasuoritteet tullaan sisällyttämään rakennustöiden pääurakoitsijan suoritukseen. Kohteen toteutusmallia ei ole päätetty

8 8 hankesuunnitelmavaiheessa, joten suunnittelutarjouksiin ei sisällytetä valmisosien tuotantosuunnittelua. Suunnitteluvaihe toteutetaan paikalla toteutettavan ratkaisumallin pohjalta. HUOM! urakoitsijalle varataan mahdollisuus muuttaa urakkamalli toteutus elementtitoteutukseksi, joten valittavilla (suunnittelua tarjoavilla) suunnittelijoilla tulee olla mahdollisuus (kapasiteetti) tarvittaessa suorittaa vaadittavat muutossuunnitelmat sekä valmisosien tuotantosuunnittelu toteuttavan urakoitsijan suorittamana hankintana tähän tarjouspyyntöön kirjattuihin aikatauluperusteisiin sovittaen. Mahdolliset työt tehdään kysytyillä yksikköhinnoilla Kohteessa tulee toimimaan pääurakkaan alistettuina seuraavat sivu-urakoitsijat, jotka rakennuttaja valitsee erikseen; luettelon urakkasuoritukset voidaan yhdistää suuremmiksi kokonaisuuksiksi: - LVV-urakoitsija - IV-urakoitsija - Automaatiourakoitsija - Sähköurakoitsija - Sprinkleriurakoitsija Kohteessa tulee mahdollisesti toimimaan myös muita rakennuttajan tai käyttäjän valitsemia toimittajia, joiden työsuoritusten alistamisesta pääurakkaan päätetään urakkalaskentavaiheessa suoritekohtaisesti. Suunnittelijoiden tulee huomioida edellä kuvattujen hajotettujen urakkasuoritusten vaikutus omaan suoritukseensa (suunnittelijakohtaisten tehtäväluettelojen määrittämässä laajuudessa). Urakka-asiakirjojen kokoamisesta, postittamisesta jne. vastaa valittava rakennuttajakonsultti; poikkeukset ja täydennykset tehtäväluetteloihin on kirjattu tähän tarjouspyyntöön. SUUNNITTELUN ORGANISOINTI Kaikkien tähän tarjouspyyntöön kirjattujen suunnittelutehtävien tilaajana toimii Hattula kunta. Suunnitteluin ohjaukseen tulee osallistumaan sekä rakennuttajan että käyttäjän edustajat. Tarvittavat päätökset suunnittelun aikana viedään Hattulan kunnan päätöksenteko organisaatioon. Suunnittelutyön käytännön organisointia ja yhteensovittamista hoitaa valittavan pääsuunnittelijan lisäksi rakennuttajakonsultti. Suunnittelukokouksia tullaan kohteen suunnitteluvaiheen aikana pitämään rakennuttajan johdolla noin kuukauden välein; tämän lisäksi suunnittelutarjoukseen tulee sisällyttää matkakustannuksineen mahdolliset suunnittelijoiden keskinäiset kokoontumiset sekä tulevat työmaakokoukset joita on aloituskokouksen lisäksi noin 15 kpl. Arkkitehtisuunnittelun ja pääsuunnittelun tehtävät ja vaatimukset: - Pääsuunnittelijantehtävät tehtäväluettelon PS01/RT mukaiset, koskee uudis ja korjausrakentamista, tehtävät - Arkkitehtisuunnittelijan tehtävät tehtäväluettelon ARK95/RT mukaiset, koskee niin uudiskuin korjausrakentamista, tehtävät (tehtävä suoritteet )

9 9 - Täydentävänä tehtävänä osallistuminen rakennusurakoitsijan valintaa liittyviin urakkaneuvotteluihin - Huonekohtainen sisustussuunnittelu käyttäjävaateiden mukaisesti (urakkasuoritteisiin sisällytetään myös erikoiskäyttötarkoituksen mukaisia irtokalusteita) - Suunnittelu- ja työmaakokoukset sekä muut hankkeeseen liittyvät kokoukset, vastaanotto- ym. tarkastukset sisältyvät suunnittelutehtävän kokonaispalkkioon matkakustannuksineen - Suunnittelutyöhön (ja nyt tehtävään tarjoukseen) tulee sisällyttää myös tavanomaiset lisä- ja muutostyöt. - Suunnittelutyö suoritetaan 3D-mallintamalla tietokoneavusteisesti. Suunnittelutyö etenee vaiheittain (luonnosvaihe, urakkalaskentavaihe, toteutusvaihe, rakennusaikaiset tehtävät). Jos kohteen suoritus keskeytyy työsuorituksen aikana, on rakennuttaja velvollinen suorittamaan korvausta suunnittelijalle ainoastaan suoritetun työsuorituksen pohjalta; suoritus määritellään laadittavan maksuerätaulukon pohjalta täydentäen tarvittavilta osin sovittavan tuntiveloitushinnaston perusteella. Suunnittelijan tulee suunnittelutyössään huomioida viranomaismääräykset. Suunnittelija tulee huolehtia siitä, että suunnittelussa otetaan huomioon valtioneuvoston päätös (VNp 205/09) rakennustyön turvallisuudesta. SOPIMUSEHDOT JA SOPIMUSLOMAKKEET - Konsulttisopimus RT sopimuksessa eritellyt liitteet - Konsulttitoiminnan Yleiset Sopimusehdot KSE Suunnittelijakohtaiset tehtäväluettelot (vrt. edellä) - muut asiakirjat sopimuksessa mainitussa järjestyksessä. VELOITUSPERUSTEET; MAKSUSUORITUS Tehtäväsuoritteet sovitaan kiinteällä kokonaispalkkiolla; sopimus täydennetään suoritepohjaisesti määritetyllä maksuerätaulukolla. Tietokonejärjestelmien /-ohjelmistojen tms. suunnitteluvälineistön käytöstä ei makseta erilliskorvausta. Matkakustannuksen tulee sisältyä suunnittelun kokonaispalkkioon. Kaikista palkkioon sisältymättömistä kustannuksista on sovittava rakennuttajan edustajan kanssa etukäteen. Suunnitelmien ja asiakirjojen kopioinnista vastaa rakennuttaja; suunnittelijoiden keskinäinen suunnitelmien ja asiakirjojen kierto suoritetaan sähköisesti ilman rakennuttajalle tulevia kopiokustannuksia. Tulostus ja kopiointityöt suoritetaan rakennuttajan määrittelemässä kopiolaitoksessa rakennuttajan määrittämien sarjamäärien mukaisesti.

10 10 Mahdollisten lisä- ja muutostöiden osalle määritetään sopimukseen henkilöryhmiin sidottu aikaveloitukseen perustuva yksikköhinnasto; em. tuntiveloitushinnasto on liitettävä tarjoukseen. AIKATAULU Tämän tarjouspyynnön liitteenä on projektille laadittu alustava aikataulu. Suunnittelijan tulee tarjousvaiheessa sitoutua ko. aikataulussa pysymiseen; suunnittelijakohtaiset lähtötietovaateet yms. kirjataan laaditun aikataulurungon pohjalta. Olennaisia aikataulumääreitä suunnittelutyölle ovat seuraavat: - suunnittelutyön käynnistäminen muun erikoissuunnittelua varten pohjat valmiit urakoiden urakkalaskentavaihe /yleisesti) töiden käynnistyminen rakennuskohteessa projektin valmistuminen TARJOUKSET; TARJOUSTEN KÄSITTELY; VALINTA Tarjousten tulee toimittaa tarjouspyyntöön merkityllä tavalla määräaikaan mennessä rakennuttajalle. Rakennuttajan edustaja suorittavat tarjouskäsittelyn mukaisen käsittelyn/pisteytyksen tarjousten pohjalta; lopullisen valinnan tekee tilaaja eli Hattulan kunta. Tarjoukseen tule kirjata tarjouspyyntölomakkeen mukaisesti arvioitu työmäärä. Tehtävän tarjouksen tulee sisältää rakennuttajan määrittämän mukaisesti kaikki arkkitehtisuunnittelun suunnittelutehtävät. Suunnittelutarjouksen tekijän tulee toimittaa rakennuttajalle tarjouksen liitteenä seuraavat asiakirjat (tilaajavastuu lain mukaiset). - selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisterin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverollisten rekisteriin - kaupparekisteriote - todistus verojen maksamisesta - todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta - todistus voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta

11 11 Tarjousten vertailussa kiinnitetään huomiota tarjoushinnan lisäksi tarjouksen tekijän ammatilliseen pätevyyteen sekä varmuuteen suoriutua toimeksiannosta määrätyn aikataulun puitteissa. Laadun ja hinnan pisteytys suoritetaan Arvo-taulukoinnin perusteella. Arviointi suoritetaan seuraavin painotusarvoin: - hinta 60 % - laatu 40 % o Pääsuunnittelijan koulutus taulukon 1 ja kokemus (referenssi lomake) taulukon 2 mukaisesti. Painoarvo 20 % o Arkkitehtisuunnittelijan koulutus taulukon 1 ja kokemus (referenssilomake) taulukon 2 mukaisesti. Painoarvo 10 % o prosessikuvaus 10 %. Katso alempana Taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen arvioimiseksi tulee tarjoajan toimittaa rakennuttajalle: - tilinpäätöstiedot viimeisimmältä tilikaudelta - referenssiluettelo vastaavankokoisista kohteista viiden viimeisen vuoden ajalta. Teknisen ja taloudellisen arvioinnin suorittamiseksi tulee tarjoukseen liittää referenssimateriaalin lisäksi alustava suunnittelijan prosessikuvaus, jossa on kuvattuna 1. Työn henkilö- ja vastuu organisaatio. Voidaan mainita muidenkin työhön osallistuvien koulutus ja kokemus yms.(10-4 p.). 2. Työn sisällöllinen kulku (prosessi) (10-4 p.) 3. Työkohtainen laadunvarmistus (ei laatujärjestelmä) (10-4 p.) 4. Työkohtainen riskien hallinta(10-4 p.). 5. Alihankintojen määrä ja hallinta (10-4 p. maksimi määrä jos ei ole alihankintoja). 6. Tiedonkulun varmistaminen (10-4 p.) 7. Aikataulu / 10-4 p.) Tarjouspyynnössä mainittu aikataulu antaa maksimi määrän. Prosessikuvauksen painoarvo on 10 %. Prosessikuvauksen tulee olla mahdollisimman laaja. Tarjous voidaan jättää hyväksymättä jos se ei ole tarjouspyynnön mukainen tai jos siinä on tarjouspyynnön vastainen virhe tai ehto. Tarjous voidaan myös jättää hyväksymättä, jos tarjottu hinta kohteen työmäärään ja vaativuuteen nähden niin alhainen, ettei sillä voida suoriutua tehtävästään määrällisesti, laadullisesti tai aikataulullisesti. Lisäksi kaikki kommunikointi tapahtuu vain ja ainoastaan suomenkielellä. Rakennuttaja varaa oikeuden olla hyväksymättä mitään tarjouksista. Tällöinkään rakennuttaja ja tarjouksen tekijä eivät ole oikeutettuja esittämään toiseen osapuoleen kohdistuvia vaatimuksia Tarjousta koskevat kysymykset tulee osoittaa sähköpostiosoitteeseen mennessä. Kysymyksiin vastataan Hattulan kunnan nettisivuilla klo mennessä.

12 12 LISÄTIETOJEN ANTAMINEN Projektia koskevia lisätietoja antaa rakennuttajan edustaja Risto Hast, Hattula - Kiinteistöt Oy tai tekninen johtaja Janne Teeriaho, Hattulan kunta. Yhteystiedot on kirjattu aiemmin. Käynnistä paikalla on sovittava Risto Hastin kanssa erikseen.

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen.

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen. Laihian Kunta 1(6) SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Monnarin koulun uudisrakennuksen arkkitehti-, rakenne-, LVI- AS- ja geosuunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6 9.6.2015 Sivu 1/6 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: HAMK, Visamäki Korkeakoulukeskuksen laajentaminen KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen Ammattikorkeakoulu keskittää toimintansa Visamäen

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä.

Tarjoushinta annetaan kokonaishintana arvonlisävero eriteltynä. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

13.3.2014 LAUNOSTEN KOULUN LAAJENNUS SANEERAUS TARJOUSPYYNTÖ RAKENNE SUUNNITTELUSTA

13.3.2014 LAUNOSTEN KOULUN LAAJENNUS SANEERAUS TARJOUSPYYNTÖ RAKENNE SUUNNITTELUSTA - Lopen kunnan tekninen toimi pyytää tarjoustanne Launosten koulun laajennuksen ja saneerauksen RAKENNE-suunnittelutehtävistä. Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä ja KSE 95 (RT 13-10574)

Lisätiedot

Honkalehdontie 8 43700 KYYJÄRVI y-tunnus 0176410-9 19.6.2014

Honkalehdontie 8 43700 KYYJÄRVI y-tunnus 0176410-9 19.6.2014 KYYJÄRVEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 43700 KYYJÄRVI y-tunnus 0176410-9 19.6.2014 SUUNNITTELUPALVELUN TARJOUSPYYNTÖ TILAAJA JA HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Nopolan koulukeskuksen uudisrakennuksen arkkitehtisuunnittelusta

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU

EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU TARJOUSPYYNTÖ 23.6.2011 EURAN TERVEYSKESKUS-VANHAIKODIN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU 1. Tilaaja Euran kunta Tekniset palvelut PL 22 27511 Eura 2. Tilaajan yhteyshenkilöt Tekninen johtaja

Lisätiedot

Paranvahe 1 ja 3 26100 Rauma c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Valtakatu 2 26100 Rauma

Paranvahe 1 ja 3 26100 Rauma c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Valtakatu 2 26100 Rauma URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sähköurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 415/10.03.02/2014 Päiväys 27.03.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 415/10.03.02/2014 Lieksan Kuhmonkadun tekniikkatalon rakentaminen, RAU-työt, sivu-urakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 132442288 merja.kautto@pkky.fi

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta

26.6.2015. Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 26.6.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin putkiurakasta ja lmanvaihtourakasta Oulaisten kaupunki pyytää urakkatarjousta Oulaisten uuden uimahallin

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Kauhajoen terveyskeskuksen peruskorjaus Alakattotyöt aliurakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Kari Kulmala (040) Pyydämme urakkatarjoustanne Kauhajoen terveyskeskuksen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ

HARJAVALLAN KAUPUNKI URAKKATARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/5 Harjavallan kaupunki / Koulukeskuksen pysäköintialue Kokonaishintaurakka Arvoisa urakoitsija, Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous

Lisätiedot

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1

T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 T A R J O U S P Y Y N T Ö 28. 1. 2 0 1 1 SUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy pyytää Teiltä tarjousta (As Oy Mäkärä) -nimiseen rakennuskohteeseen vesikattojen ja yläpohjien peruskorjauksen

Lisätiedot

1/7. AVAIN Rakennuttaja Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- 5 0,000 0,000 Manuaalinen. --- ladattu --- ladattu ---

1/7. AVAIN Rakennuttaja Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- 5 0,000 0,000 Manuaalinen. --- ladattu --- ladattu --- 1/7 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 17026 / 60/48-paikkainen ikääntyvien tehostetun palveluasumisen palvelukoti (Pisteytys kohderyhmittäin) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä.

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Savonlinnan keskussairaala) leikkausyksikön ja yhteispäivystyksen uudisrakennuksen ja saneerauksen arkkitehtisuunnittelu 1. Tarjouspyyntö Pyydämme suunnittelutarjoustanne

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 114/10.03.02/2015 Päiväys 24.04.2015 1/5 TARJOUSPYYNTÖ 114/10.03.02/2015 Peltolan E-rakennus, 1. vaihe, konehuoneen rakentaminen 3. kerrokseen ja LVISA-työt, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ARKKITEHTISUUNNITTELUSTA SUUNNITTELUOHJE ARKKITEHTISUUNNITTELU PÄÄSUUNNITTELU 7.12.2011. Mäntyharjun kunta PÄIVÄKOTI

TARJOUSPYYNTÖ ARKKITEHTISUUNNITTELUSTA SUUNNITTELUOHJE ARKKITEHTISUUNNITTELU PÄÄSUUNNITTELU 7.12.2011. Mäntyharjun kunta PÄIVÄKOTI TARJOUSPYYNTÖ ARKKITEHTISUUNNITTELUSTA SUUNNITTELUOHJE ARKKITEHTISUUNNITTELU PÄÄSUUNNITTELU 7.12.2011 Mäntyharjun kunta PÄIVÄKOTI Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUPALVELUN TARJOUSPYYNTÖ... 3 2 TILAAJA JA

Lisätiedot

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/5 FI-Valkeakoski: Rakennustyöt 2009/S 156-227660 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, PL 119, FIN-37601

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013

Pöytyän kunta. Tarjouspyyntö 07171 Päiväys 28.01.2013 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 07171 KORJAUSILMOITUS: Kyrön päiväkoti, uudisrakennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pöytyän kunnan tekninen toimiala Jani Koskinen Yläneentie 11 B 21870 Riihikoski Suomi

Lisätiedot

KOY Raumanmerenkatu 11 osoitteessa Raumanmerenkatu 11 sijaitsevan kerrostalon

KOY Raumanmerenkatu 11 osoitteessa Raumanmerenkatu 11 sijaitsevan kerrostalon URAKKATARJOUSPYYNTÖ Rakennusurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Tarjouspyyntö 139/10.03.02/2015 Päiväys 01.04.2015 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 139/10.03.02/2015 KORJAUSILMOITUS: Metalli- ja autohallin vesikaton korjaus, Rakennustekniset työt, pääurakka 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Esko Tahvanainen Suomi puh.

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

Harjuniityn liikuntahalli Suunnittelutarjouspyyntö

Harjuniityn liikuntahalli Suunnittelutarjouspyyntö NOKIAN KAUPUNKI Tekninen keskus Harjuniityn liikuntahalli Suunnittelutarjouspyyntö Nokian kaupungin tekninen keskus pyytää suunnittelutarjoustanne Harjuniityn liikuntahallin rakenne-, lvia- ja sähkösuunnittelusta.

Lisätiedot

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä.

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Savonlinnan keskussairaala) leikkausyksikön ja yhteispäivystyksen uudisrakennuksen ja saneerauksen talotekniikan suunnittelu 1. Tarjouspyyntö Pyydämme suunnittelutarjoustanne

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hanke: Rantsilan päiväkoti

KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hanke: Rantsilan päiväkoti 1 TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2014 Sivu 1/ 5 Rantsilan päiväkoti Tilaaja: Siikalatvan kunta Tekniset palvelut Pulkkilantie 4 92600 PULKKILA KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hanke: Rantsilan päiväkoti SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt

URAKKATARJOUSPYYNTÖ Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt URAKKATARJOUSPYYNTÖ URAKKATARJOUSPYYNTÖ Etelä-Karjalan keskussairaalan laajennuksen maanrakennus- ja louhintatyöt URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1 RAKENNUTTAJA 2 Tarjouspyynnön kohde ja tehtäväkuvaus 2.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen:

Tarjous on jätettävä suljetussa kirjekuoressa 7.6.2013 klo 12:00 mennessä osoitteeseen: Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KATU- JA ULKOVALAISTUKSEN SANEERAUS 2013-2014 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Jalasjärven kunnan tekniset palvelut pyytää teiltä tarjousta valaisinsaneerauksista yksikköhintaisena kokonaishintaurakkana

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

Erillisinä tarjouksina pyydetään rakenne-, LVIAS ja rakennesuunnittelu.

Erillisinä tarjouksina pyydetään rakenne-, LVIAS ja rakennesuunnittelu. TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELUSTA Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne pää- ja arkkitehtisuunnittelutehtävistä Viitasaaren kaupunkiin rakennettavasta päiväkodista.

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus

Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus TARJOUSPYYNTÖ 1 /(5) SUUNNITTELUTARJOUSPYYNTÖ / ARKKITEHTISUUNNITTELU Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus Teuvan kunnan tekninen toimi pyytää kirjallista suunnittelutarjousta oheisten

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Pääurakkana. Nro 9206 7.2.2014 TARJOUSPYYNTÖ Sanssinkoulu Pääurakkana 7.2.2014 Nro 9206 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Sanssinkoulu Koiviston siiven sekä siihen liittyvän matalan osan vesikaton uusimisesta

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7)

LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) LAUKAAN KUNTA LEPPÄVEDEN PÄIVÄKOTI 1(7) Tekninen osasto RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA Tilapalvelu 30.1.2015 TARJOUSPYYNTÖ Laukaan kunnan teknisen osaston tilapalvelu pyytää tarjoustanne Tiituspohjan koulun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA, 08 42941, fax 08 4294229 TARJOUSPYYNTÖ 27.5.2015 Hanke: Ylivieskan kaupungintalon peruskorjaus TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGINTALON HANKE- JA RAKENNUSSUUNNITTELUSTA

Lisätiedot

Suunnittelun tarjouspyyntö

Suunnittelun tarjouspyyntö Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä:

Tarjouksen tulee sisältää erilliset hinnat seuraavien jäteastioiden tyhjennyksistä: 1 Keuruun kaupunki 2.6.2015 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitos pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista

Lisätiedot

OULAISTEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKE- JA RAKENNUS- SUUNNITTELU, OULAINEN

OULAISTEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKE- JA RAKENNUS- SUUNNITTELU, OULAINEN OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 14.5.2013 OULAISTEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKE- JA RAKENNUS- SUUNNITTELU, OULAINEN Oulaisten kaupunki pyytää tarjoustanne asiakohdassa

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka.

Harjavallan kaupunki, Tekninen lautakunta Keskustie 5b,29200 Harjavalta. Urakkamuotona on kokonaishintaurakka. HARJAVALLAN KAUPUNKI Tekniset palvelut Keskustie 5b Päiväys Dnro 29200 HARJAVALTA 8.7.2013 URAKKAOHJELMA MULLINMÄENTIE,POROLANOJAN SILLAN RAKENTAMINEN 1 TILAAJA JA RAKENNUTTAJA Nimi: Osoite: Harjavallan

Lisätiedot

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411

Vastaanottaja: (1/5) Eurajoen kunta / Tekninen toimi Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI Kunnaninsinööri Katja Niemelä 044 312 4411 Vastaanottaja: (1/5).... Urakkatarjouspyyntö Koulutien katusuunnitelma ja hiekkatekonurmi, Eurajoki Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ 30.3.2015. Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

URAKKATARJOUSPYYNTÖ 30.3.2015. Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. 1 (3) URAKKATARJOUSPYYNTÖ 30.3.2015 LINNALAN KAMPUS Muutokset 2015 Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja Rakennuskohde Urakan sisältö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ. Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana. Nro 9117 12.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ Aron päiväkoti Pihaleikkivarusteiden hankinta Erillishankinta pienurakkana 12.3.2014 Nro 9117 Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme urakkatarjoustanne Aron uuden päiväkodin pihaleikkivälineiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA

TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA 10.10.2010 Sivu 1/5 Tilaaja: Keskustie 2-4 12100 Oitti Hanke: Monnin kiinteistöjen ja alueiden hoito TARJOUSPYYNTÖ HAUSJÄRVEN KUNNAN JA ERITYISESTI MONNIN KIINTEISTÖJEN JA YLEISTEN ALUEIDEN HOIDOSTA Kohdetiedot

Lisätiedot

Paranvahe 1 ja 3 26100 Rauma c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Valtakatu 2 26100 Rauma

Paranvahe 1 ja 3 26100 Rauma c/o Rauman kaupungin isännöintitoimisto Valtakatu 2 26100 Rauma URAKKATARJOUSPYYNTÖ Rakennusurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013

TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 TARJOUSPYYNTÖ 15.4.2013 Tilaaja: Iin Kunta Jokisuuntie 2 91100 Ii Hanke: Vesijohtojen uusinta (vuokratalo) Talo C, Ratatie, Kuivaniemi, Iin Kunta Johdanto Hankkeen tarkoituksena on uusia Ratatien Talo

Lisätiedot

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus.

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Rakennusurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kainuun keskussairaalan laajennus, ppkl ja nd-yksikkö

URAKKATARJOUSPYYNTÖ. Kainuun keskussairaalan laajennus, ppkl ja nd-yksikkö URAKKATARJOUSPYYNTÖ 1(1) Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Tarjous tehdään alla mainitulla tavalla eriteltynä. Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998

LUONNOS RT 80260 URAKKASOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET. toukokuu 1998 toukokuu 1998 1 (10) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Tilaaja: Hattulan kunta 13880 HATTULA Sivu 1/7 Hanke: KOKONAISSUUNNITTELU, 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 Yleistä... 3 2 Hankintailmoitus... 3 3 Hankintamenettely... 3 4 Tarjous...

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5

KOKEMÄEN KAUPUNKI YHDYSKUNTAOSASTO 7.5.2014 1/5 7.5.2014 1/5 URAKKATARJOUSPYYNTÖ PENTTILÄNNIEMEN ASUNTOALUEEN VALAISTUKSEN SANEERAUS (Dnro 55/423/2010) 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan aikataulu Kokemäen kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Penttilänniemen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Kaupunkiympäristön kehittäminen 21.3.2014 1092/11.02.02/2014 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) PILAANTUNEESEEN MAAPERÄÄN LIITTYVÄT SELVITYKSET, LUPAPROSESSIT JA PUHDISTUSTÖIDEN VALVONTA -PUITESOPIMUS, Tampere Tarjouspyynnön kohde Sopimuskausi Optiot Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 23.4.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Uusi rantasauna KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon uuden rantasaunan rakentamisesta. Rakentamispaikka sijaitsee

Lisätiedot

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys

Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YPÄJÄN KUNTA JA LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja varavesiyhteys Tarjouspyyntö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy P25129 Tarjouspyyntö Kauko Marttila

Lisätiedot

Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta päivähoidosta päiväkotihoidon osalta.

Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta päivähoidosta päiväkotihoidon osalta. OULAISTEN KAUPUNKI, Perusturvakeskus TARJOUSPYYNTÖ PÄIVÄHOIDON OSTOPALVELUSTA Oulaisten kaupungin perusturvalautakunta pyytää tarjousta ostopalveluna hankittavasta päivähoidosta päiväkotihoidon osalta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014

TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 28.3.2014 Tarjouspyyntö siivouspalveluiden hoitamisesta Pihtiputaan Muurasjärven koulun-, Muurasjärven neuvolan sekä Muurasjärven kotipalvelun tiloihin. 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014 YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014 Sivu 1/11 Tilaaja: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä PL 30 74101 IISALMI Hanke: Asevelikatu 4 toimitilojen muutostyöt TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014 Sivu 2/11

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä.

Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. 07.05.2015 TARJOUSPYYNTÖ Kokkolan Sataman raiteiden kunnostustyöt 2015 Kokkolan Satama Oy pyytää tarjoustanne Kokkolan Syväsataman ja Kantasataman raiteiden kunnostustöistä. Toimituksen sisältö Toimitus

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN TARJOUSPYYNTÖ TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON SEUTUYHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne Tampereen kaupunkiseudun ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEI- DEN JA PALOILMOITTIMIEN TARKASTUS

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEI- DEN JA PALOILMOITTIMIEN TARKASTUS TARJOUSPYYNTÖ ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEI- DEN JA PALOILMOITTIMIEN TARKASTUS AUTOMAATTISTEN SAMMUTUSLAITTEIDEN, PALOILMOITTIMIEN, PALOVAROITIN- JÄRJESTELMIEN SEKÄ SAVUNPOISTOLUUKKUJEN

Lisätiedot

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HUONEISTOREMONTIT (VUOSISOPIMUS)

ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HUONEISTOREMONTIT (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ ESPOON ASUNNOT OY:N KIINTEISTÖJEN HUONEISTOREMONTIT (VUOSISOPIMUS) Pyydämme tarjoustanne Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen huoneistoremonttien teosta tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto TARJOUSPYYNTÖ KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyynnön kohde: Kittilän kunta pyytää Teiltä kokonaishintatarjousta Ylä-

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 13.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 2(6) Satamapaviljongin vuokraus sekä vierassatamapalveluiden järjestäminen Lutakossa 2012-2014 Tarjouspyynnön kohde vuokraa Lutakon satamassa olevan

Lisätiedot

Tontti- ja paikkatietopalvelut / MK TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 17.04.2012

Tontti- ja paikkatietopalvelut / MK TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 17.04.2012 Tontti- ja paikkatietopalvelut / MK TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 17.04.2012 RAJAMERKKIEN KARTOITUS Kirkkonummen kunta pyytää tarjoustanne rajamerkkien kartoittamiselle maastomittauksella Kirkkonummen Luomasta Kylmälään

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet)

LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) LIITE 2 1 (5) TARJOUSLOMAKE, ATERIA- JA LÄHETTIKULJETUKSET 11.1.2016 (tavoite) 31.12.2016 (+ optiovuodet) Tarjouslomakkeen täyttöohje Tarjouslomaketta täyttäessä tulee ottaa huomioon seuraavat asiat: Palveluntuottajan

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1.2

JOUTSAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1.2 1. Tarjouspyynnön kohde: Joutsan kunnan tekninen osasto pyytää teiltä tarjousta Oravakivi Karimäki alueen yksityisteiden Y1, Y2, Y3 ja Y25/K4 rakentamisesta liitteenä olevien asiakirjojen ja piirustusten

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

( 2 6. 4. 2 0 1 0, p ä i v i t e t t y 1 7. 5. )

( 2 6. 4. 2 0 1 0, p ä i v i t e t t y 1 7. 5. ) PROJEKTINJOHTOPALVELUT OY 1/(6) T A R J O U S P Y Y N T Ö L U O N N O S ( 2 6. 4. 2 0 1 0, p ä i v i t e t t y 1 7. 5. ) HANKESUUNNITTELUN TARJOUSPYYNTÖ Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy pyytää Teiltä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 10.7.2014

Tarjouspyyntö 10.7.2014 LUVIAN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN LVIA-SUUNNITTELU Hankinnan kohde: Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain perusteella koulun

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011. 1. Hankintamenettely

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011. 1. Hankintamenettely 1(4) Tekniikka- ja ympäristöosasto KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011 1. Hankintamenettely Avoin menettely, puitejärjestely. Hankinta alittaa EU-kynnysarvon. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA:ssa

Lisätiedot

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE

VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1/5 MÄNTTÄ - VILPPULAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS Seppälän puistotie 15 35800 Mänttä TARJOUSPYYNTÖ VIRKAMIEHENKADUN SANEERAUS VÄLILTÄ KOSKELANKATU - VIRTASALMENTIE 1 Tarjouspyynnön kohde Mänttä -

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJELMA KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO UTINKATU 85, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

SUUNNITTELUOHJELMA KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO UTINKATU 85, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO UTINKATU 85, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS Kouvolan kaupunki, Tilaliikelaitos 15.9.2010 UTINKATU 85 PERUSKORJAUS 1 Tilaliikelaitos 1 RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde Kouvolan kaupungissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk Tj/8 16.02.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) Palmia-liikelaitoksen jk Tj/8 16.02.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2/2012 1 (7) 17 Palmian työvoima vuokraus, H100-11-1 HEL 2011-010157 T 02 08 02 00 Päätös Johtokunta päätti vuokratyövoimapalveluiden hankinnasta esityslistalla esitetyin

Lisätiedot

1/5. Raahen Rakennuskol mio Oy. Rakennuspal velu Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- 379 677 --- 347 800 ---

1/5. Raahen Rakennuskol mio Oy. Rakennuspal velu Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- 379 677 --- 347 800 --- kaupunki 1/5 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 28314 / sairaalan julkisivukorjaus 2. vaihe (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 2 Kelvollisia tarjouksia yhteensä: 2 Julkisivukorjausurakka

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGINTALON KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄ

KEMIN KAUPUNGINTALON KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄ KEMIN KAUPUNKI 6.11.2011 Tilapalvelu Valtakatu 26 TARJOUSPYYNTÖ 94100 KEMI KEMIN KAUPUNGINTALON KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄ Pyydämme tarjoustanne oheisien liitteiden 1 ja 2 mukaisesta järjestelmästä kirjallisena

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET PÄIVÄRINTEEN MONITOIMITALO KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET = KYSYMYS o =VASTAUS Tarjouspyynnössä viitataan ARK12, jota täydennetään erillis- ja täydentävillä tehtävillä. Erillis-

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Jyväskylä: Rakennustyöt 2010/S 32-045907 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Education Facilities Oy, Lyseonkatu 4, FI-40100 Jyväskylä,

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot