Työn sisältö on arkkitehti ja pääsuunnittelu kokonaissuorituksena näiden laskenta-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työn sisältö on arkkitehti ja pääsuunnittelu kokonaissuorituksena näiden laskenta-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa."

Transkriptio

1 1 Arkkitehtisuunnittelu Pyydämme suunnittelutarjoustanne Hattulan kunnan vanhainkoti Tuulia-kodin peruskorjauksen ja laajennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelusta tehtyjen hankesuunnitelmien mukaisessa laajuudessa. Rakennuttaja Hattulan kunta, tekninen yksikkö Parolantie Parola Tekninen johtaja Janne Teeriaho , Hattula - Kiinteistöt Oy Parolantie 56 a Parola Toimitusjohtaja Risto Hast , Työn sisältö on arkkitehti ja pääsuunnittelu kokonaissuorituksena näiden laskenta-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Tarjous: Kokonaishintatarjous on tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti osa suoritteisiin eriteltynä (liitelomake) ja täydennettynä tarjouspyyntöasiakirjaan merkityin aikaveloitusperustein. Hintatiedot laitetaan erilliseen kuoreen johon merkintä Tarjous. Muut tarjouksessa pyydetyt tarjousasiapaperit ja Tarjous kuori laitetaan pääkuoreen ja päälle merkintä Tuulia-koti, ARK- ja pääsuunnittelu. Tarjous kokonaisuudessaan on jätettävä viimeistään klo osoitteella Hattula Kiinteistöt Oy Parolantie 56 a Parola Kuoreen merkintä: Tuulia-koti, ARK- ja pääsuunnittelu Tarjous on voimassa 90 vrk viimeisestä jättöpäivästä.

2 2 Avaaminen Lisätietoja Rakennuttaja avaa, ei julkinen. Hattula - Kiinteistöt Oy Risto Hast

3 3 HATTULAN KUNNAN VANHAINKOTI TUULIAKODIN ARKITEHTISUUNNITTELU Arvioitu työtuntimäärä yhteensä h Suunnittelu yhteensä (alv 0 %) Tarjoajan allekirjoitus yritys

4 4 SUUNNITTELU RAKENNUTTAJA KONSULTTTI Hattula-Kiinteistöt Oy Parolantie 56 a Parola Risto Hast, gsm , sähköposti KÄYTTÄJÄ Hattulan kunta Perusturva, Vanhainkoti- ja asumispalvelut Parolantie Parola RAKENNUSKOHDE Kohde on Hattulan kunnan vanhainkoti Tuulia-koti ja sen muuttaminen ikäihmisten hyvinvointikeskukseksi. Tuulia-koti sijaitsee Hattulan kunnan Katinalan kylässä osoitteessa Vanhainkodintie 3. Kohde koostuu kolmesta eri vuosina rakennetusta rakennusosasta (merkitty kaaviokuvaan): - Iltatuuli v Tornitalo v Rauhala v Lisäksi Rauhalan kellaritiloissa on maavarainen kellaritila 373 m2, johon on hankesuunnitelmassa sijoitettu fysioterapiatilat sekä päivähoitotilojen tarvitsemat tilat. Rauhalaan tehdään pieniä muutoksia joista suurin on wc-tilojen wc-istuinten tukikahvat ja altaiden muutokset. Rauhala jää muutoin ennalleen. Katso liite 1. Tornitalo muutetaan toimistotiloiksi sekä kokous- ja neuvottelutiloiksi huonetilaohjelman mukaisesti. Lisäksi vesikate uusitaan, päivitetään ilmanvaihto ja sisätiloissa tehdään kevyt pintakorjaus. Kellaritiloihin tulevat ehdotetut tilat liitteen 1 mukaisesti. Iltatuuli ja Tyrväntölä peruskorjataan siten, että rakennusosaan asennetaan ilmastointi (uusi iv-konehuone) ja huoneet muutetaan rungon sisällä siten, että vaadittu huonemitoitus toteutuu. Huoneita pyritään toteuttamaan lukumäärällisesti mahdollisimman paljon. Huoneet muutetaan siten että vähimmäismitoitus toteutuu. Em. tilat peruskorjataan siten että Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet ja toteutus ohjeessa mainittu kodinomaisuus saavutetaan. Tyrväntölään (Iltatuulen päätyosa) tulee toteuttaa asuinhuoneita. Nykyisin Tyrväntölän alueella on kaksi asuntoa ja tyhjillään oleva saunaosasto sekä autotalli.

5 5 Iltatuulen julkisivu uusitaan kauttaaltaan, samoin lämmöneristys. Vesikatto paikataan ja maalataan ikkunat ja ovet uusitaan tarpeen mukaan. Iltatuulen sisäpiha muutetaan tasaiseksi, jotta vanhusten on siinä helppo liikkua. Katso käyttäjien ohjeet liite 1. Iltatuulen ja nykyisen aulan välissä on keittiö. Keittiötiloja laajennetaan Iltatuuleen päin. Keittiössä on nykyisin liian pieni astioiden pesupaikka. Astianpesulinjasto uusitaan nykyinen sijainti säilyttäen. Toimisto ja kuivavarasto siirretään muualle, esim. Iltatuuleen, jossa jo sijaitsevat siivoustila, kompressoritila ja kylmiöt. Valmiissa kokonaisuudessa asukaspaikkoja pitää olla yht. 76 kpl. Lisäksi nykyisen rakennuksen alalle tulevat päivätoiminta ja terapiatoiminta. Katso liite 1. Laajennuksen tulee sijoittua tontille siten, että se on kiinteässä yhteydessä nykyisiin toimintoihin. Tämä mahdollistaa joustavan yöpäivystyksen. Nykyistä Rauhalan kellariosan sisäänkäyntiä voidaan hyödyntää myös laajennusosan sisäänkäyntinä. Katso liite 1. Kaavan nykyiset rakentamisrajat eivät ole esteenä laajennuksen toteuttamiselle. Laajennuksessa on huomioitava väestönsuojatilat, jotka tulee rakentaa vain laajennusta varten. Kaikki piha- ja liikenne alueet kuuluvat suunnittelun piiriin. Hattulan kunta on teettänyt kohteen hankesuunnitelman, johon jatkototeutus tulee pohjautua. Laajennuksen ohjeellinen sijainti on merkitty tontille. Täydelliset tarjouspyyntöasiakirjat on tilattavissa osoitteesta Tarjouspyyntöasiakirjat: tilaohjelma (liite 1) ps-arkkitehtisuunnittelijan pisteytyslomake ps-arkkitehtisuunnittelijan referenssilomake arvotaulukon käyttö (liite 2) hankesuunnitelman kaaviot (PDF) nykytilanteen piirustukset (PDF) Nykyinen tilanne rakennuksen piirustuksista on PDF-muodossa. Huomioitava että PDF-muodossa olevat piirustukset eivät ole mittakaavassa. Suunnitelmatarjouksen perustana olevat laajuustiedot on esitetty liitteen huonetilaohjelmassa ja piirustuksissa. Kohteelle on laadittu kokonaiskustannusarvio, joka ohjaa suunnittelua ja sen ratkaisuja. Kustannusarvio on 5,5 M (alv 0 %)

6 6 Suunnittelutyö suoritetaan sekä rakennuttajan että rakennuttajan ja käyttäjän (Hattulan kunta) yhteisessä ohjauksessa ja asiakirjojen tulee olla ennen toteutusta molempien osapuolten yhteisesti hyväksymät. Rakennuskohde on vanhainkoti, joka on koko rakennusajan toiminnassa (Iltatuuli, Rauhala, Tornitalo ja Tyrväntölä). Nykyisen rakennuskannan ja tulevan laajennuksen tulee niveltyä toisiinsa siten, että syntyvä kokonaisuus on toiminnallisesti ja esteettisesti onnistunut. Päivätoimintakokonaisuus on suunniteltava siten, että alueella ei ole tasoeroja (ei hissejä, portaita tai luiskaa). Tornitalo on betonirunkoinen rakennus, jossa on tiilivuoraus. Iltatuuli on betonirunkoinen (pilari-palkki) rakennus, jossa on tiilivuoraus. Vanhoja rakennepiirustuksia on saatavilla. Kaikki muutos- ja korjaustyöt tulee suunnitella siten, että kantavat rakenteet säilytetään nykyisellään. Tiloihin tehdään kuitenkin käyttötarkoitusmuutoksia, joten saneeraus on kokonaisvaltainen niin pintarakenteiden (sisä+ulko) kuin LVIASSpr- asennusten osalta. Mahdollisten tekniikan syöttölinjat tullaan myös uusimaan. Uudisrakennuksen toteutusmallia ei ole määritelty, joten mahdollisessa valmisosatoteutuksessa vaadittavat valmisosasuunnitelmat tullaan sisällyttämään urakoitsijan suoritukseksi. Kaikkien nykyisten rakennusosien lämmitysjärjestelmä on liitetty alueella olevaan aluelämpöverkostoon, johon myös laajennus tulee liittää. Kohde varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä; sprinklerisuunnittelu sisällytetään LVIASSpr suunnittelijan suoritukseen. Rakennuttajan suoritusvelvollisuuteen (myös suunnittelutehtäviin) sisältyvät kaikki rakenteet, järjestelmät ja laitteet, joiden katsotaan kuuluvan vanhusten ympärivuorokautisen hoiva ja palvelut käyttöön, kuten esim. hälytys- ja kulunvalvontajärjestelmät, potilaskutsujärjestelmät, sammutus- ja ilmaisinjärjestelmät, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmät, keittiö- ja muut kiinteästi asennettavat kalusteet, kiinteät valosuojaukset (mm. sälekaihtimet yms.) vanhusten käyttöön soveltuvat wc- ja pesutilojen erikoiskalusteet sekä erikoistoimintaan liittyvät kalusteet / myös irtokalusteet), kameravalvonta. Lisäksi on huomioitava pyykkien ja jätteiden joustava ja hygieeninen käsittely ja säilytys. LAADUNHALLINTA Kaikkien osapuolten roolit ja tehtävät kirjataan erilliseen laadunhallinta-asiakirjaan, joka laaditaan pääsuunnittelijan johdolla rakennuttajan ja suunnittelijoiden kesken yhteistyössä. Laadunhallintatoimenpiteet kohdistuvat hankkeen onnistumisen kannalta kriittisiin osa-alueisiin, joita ovat mm: - Energiansäästötoimenpiteet - Laatoitetut ja vedeneristetyt rakenteet - Vaipan rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta - Pintojen korroosion ennalta ehkäisy - Rakenteiden turvallisuus

7 7 Tilaaja kuvaa ja asettaa laatutavoitteet em. laadunhallinta-asiakirjassa. Laatutavoitteet esitetään kriittisimpien ja tärkeimpien rakenteiden, järjestelmien ja toimintojen osalta. Suunnittelijoiden tehtävänä on määritellä, kuinka asetetut tavoitteet voidaan johtaa käytäntöön. Toteutussuunnitelmiin on kuvattava konkreettiset laatuvaatimukset. Laatuvaatimusten on oltava myös todennettavissa. Sellaisia laatuvaatimuksia, joita ei voi todentaa työmaalla tai esivalmistuslaitoksessa, ei määritellä. Laatuvaatimusmäärittelyssä esitetään myös niiden todentamistapa. Todentamistapoja voivat olla erilaiset laadunvarmistusmittaukset, laadunvarmistuskokeet, tarkastukset ja katselmukset. Laadunhallinta ei kohdistu vain rakentamisaikaisiin osasuorituksiin vaan myös rakennukseen kokonaisuutena. Toiminnallisia laatuvaatimuksia asetetaan mm. sisäilman ladun, sisäilmasto-olosuhteiden, energian kulutuksen, pintojen korroosion ja laitteiden toimivuuden suhteen. Suunnittelijat laativat yhdessä muiden osapuolten kanssa laadunvarmistussuunnitelman, joka on osa koko hankkeen laadunhallinta-asiakirjaa. Suunnitelman tekemisestä vastaa kunkin osa-alueen suunnittelija (RAK, LVIASpr, S) Suunnitelman laatimisen koordinoinnista vastaa pääsuunnittelija. Urakoitsijat ja suunnittelijat vastaavat omalta osaltaan perustietojen viemisestä rakennuksen huoltokirjaan. Huoltokirjan tulee sisältää mm. rakennusosien ja järjestelmien tarvittavat huollot ja määräaikaistarkastukset. Lisäksi huoltokirjassa esitetään, miten rakennusautomaation avulla seurattavia olosuhteita tiloissa ja rakenteissa seurataan ja miten seurantatietoa hyödynnetään. HANKINTA; URAKOINTI Kohteen hankinnat ja urakoinnit tullaan suorittamaan noudattaen julkisten hankintojen määreitä. Suunnittelijoiden hankintailmoitus on julkaistaan Hilmassa (kansallinen hanke) Suunnittelijoiden hankinnassa on kirjattu noudatettavaksi avointa menettelyä ja suunnittelijoiden tarjousten viimeisimmäksi jättöajankohdan määräajaksi on merkitty Kohteen suunnittelu jaetaan seuraaviin kokonaisosasuoritteisiin: - arkkitehti- ja pääsuunnittelu - rakennesuunnittelu - pohjatutkimukset ja geosuunnittelu - LVIASpr-suunnittelu - sähkösuunnittelu Tässä tarjouspyynnössä pyydetään vain arkkitehti- ja pääsuunnittelun tarjousta. Kohteen toteutuksesta tullaan julkaisemaan avoin urakkatarjouspyyntö HILMA:ssa syksyllä Urakkakilpailutuksen perusteella kohteeseen tullaan valitsemaan rakennustöiden pääurakoitsija, joka tehtäviin kuuluu kaikki tehtävät rakennustyön loppuunsaattamiseksi, joita ei ole erikseen merkitty kuuluvaksi johonkin muuhun sivu-urakkaan tai toimitukseen. Maatöiden urakkasuoritteet tullaan sisällyttämään rakennustöiden pääurakoitsijan suoritukseen. Kohteen toteutusmallia ei ole päätetty

8 8 hankesuunnitelmavaiheessa, joten suunnittelutarjouksiin ei sisällytetä valmisosien tuotantosuunnittelua. Suunnitteluvaihe toteutetaan paikalla toteutettavan ratkaisumallin pohjalta. HUOM! urakoitsijalle varataan mahdollisuus muuttaa urakkamalli toteutus elementtitoteutukseksi, joten valittavilla (suunnittelua tarjoavilla) suunnittelijoilla tulee olla mahdollisuus (kapasiteetti) tarvittaessa suorittaa vaadittavat muutossuunnitelmat sekä valmisosien tuotantosuunnittelu toteuttavan urakoitsijan suorittamana hankintana tähän tarjouspyyntöön kirjattuihin aikatauluperusteisiin sovittaen. Mahdolliset työt tehdään kysytyillä yksikköhinnoilla Kohteessa tulee toimimaan pääurakkaan alistettuina seuraavat sivu-urakoitsijat, jotka rakennuttaja valitsee erikseen; luettelon urakkasuoritukset voidaan yhdistää suuremmiksi kokonaisuuksiksi: - LVV-urakoitsija - IV-urakoitsija - Automaatiourakoitsija - Sähköurakoitsija - Sprinkleriurakoitsija Kohteessa tulee mahdollisesti toimimaan myös muita rakennuttajan tai käyttäjän valitsemia toimittajia, joiden työsuoritusten alistamisesta pääurakkaan päätetään urakkalaskentavaiheessa suoritekohtaisesti. Suunnittelijoiden tulee huomioida edellä kuvattujen hajotettujen urakkasuoritusten vaikutus omaan suoritukseensa (suunnittelijakohtaisten tehtäväluettelojen määrittämässä laajuudessa). Urakka-asiakirjojen kokoamisesta, postittamisesta jne. vastaa valittava rakennuttajakonsultti; poikkeukset ja täydennykset tehtäväluetteloihin on kirjattu tähän tarjouspyyntöön. SUUNNITTELUN ORGANISOINTI Kaikkien tähän tarjouspyyntöön kirjattujen suunnittelutehtävien tilaajana toimii Hattula kunta. Suunnitteluin ohjaukseen tulee osallistumaan sekä rakennuttajan että käyttäjän edustajat. Tarvittavat päätökset suunnittelun aikana viedään Hattulan kunnan päätöksenteko organisaatioon. Suunnittelutyön käytännön organisointia ja yhteensovittamista hoitaa valittavan pääsuunnittelijan lisäksi rakennuttajakonsultti. Suunnittelukokouksia tullaan kohteen suunnitteluvaiheen aikana pitämään rakennuttajan johdolla noin kuukauden välein; tämän lisäksi suunnittelutarjoukseen tulee sisällyttää matkakustannuksineen mahdolliset suunnittelijoiden keskinäiset kokoontumiset sekä tulevat työmaakokoukset joita on aloituskokouksen lisäksi noin 15 kpl. Arkkitehtisuunnittelun ja pääsuunnittelun tehtävät ja vaatimukset: - Pääsuunnittelijantehtävät tehtäväluettelon PS01/RT mukaiset, koskee uudis ja korjausrakentamista, tehtävät - Arkkitehtisuunnittelijan tehtävät tehtäväluettelon ARK95/RT mukaiset, koskee niin uudiskuin korjausrakentamista, tehtävät (tehtävä suoritteet )

9 9 - Täydentävänä tehtävänä osallistuminen rakennusurakoitsijan valintaa liittyviin urakkaneuvotteluihin - Huonekohtainen sisustussuunnittelu käyttäjävaateiden mukaisesti (urakkasuoritteisiin sisällytetään myös erikoiskäyttötarkoituksen mukaisia irtokalusteita) - Suunnittelu- ja työmaakokoukset sekä muut hankkeeseen liittyvät kokoukset, vastaanotto- ym. tarkastukset sisältyvät suunnittelutehtävän kokonaispalkkioon matkakustannuksineen - Suunnittelutyöhön (ja nyt tehtävään tarjoukseen) tulee sisällyttää myös tavanomaiset lisä- ja muutostyöt. - Suunnittelutyö suoritetaan 3D-mallintamalla tietokoneavusteisesti. Suunnittelutyö etenee vaiheittain (luonnosvaihe, urakkalaskentavaihe, toteutusvaihe, rakennusaikaiset tehtävät). Jos kohteen suoritus keskeytyy työsuorituksen aikana, on rakennuttaja velvollinen suorittamaan korvausta suunnittelijalle ainoastaan suoritetun työsuorituksen pohjalta; suoritus määritellään laadittavan maksuerätaulukon pohjalta täydentäen tarvittavilta osin sovittavan tuntiveloitushinnaston perusteella. Suunnittelijan tulee suunnittelutyössään huomioida viranomaismääräykset. Suunnittelija tulee huolehtia siitä, että suunnittelussa otetaan huomioon valtioneuvoston päätös (VNp 205/09) rakennustyön turvallisuudesta. SOPIMUSEHDOT JA SOPIMUSLOMAKKEET - Konsulttisopimus RT sopimuksessa eritellyt liitteet - Konsulttitoiminnan Yleiset Sopimusehdot KSE Suunnittelijakohtaiset tehtäväluettelot (vrt. edellä) - muut asiakirjat sopimuksessa mainitussa järjestyksessä. VELOITUSPERUSTEET; MAKSUSUORITUS Tehtäväsuoritteet sovitaan kiinteällä kokonaispalkkiolla; sopimus täydennetään suoritepohjaisesti määritetyllä maksuerätaulukolla. Tietokonejärjestelmien /-ohjelmistojen tms. suunnitteluvälineistön käytöstä ei makseta erilliskorvausta. Matkakustannuksen tulee sisältyä suunnittelun kokonaispalkkioon. Kaikista palkkioon sisältymättömistä kustannuksista on sovittava rakennuttajan edustajan kanssa etukäteen. Suunnitelmien ja asiakirjojen kopioinnista vastaa rakennuttaja; suunnittelijoiden keskinäinen suunnitelmien ja asiakirjojen kierto suoritetaan sähköisesti ilman rakennuttajalle tulevia kopiokustannuksia. Tulostus ja kopiointityöt suoritetaan rakennuttajan määrittelemässä kopiolaitoksessa rakennuttajan määrittämien sarjamäärien mukaisesti.

10 10 Mahdollisten lisä- ja muutostöiden osalle määritetään sopimukseen henkilöryhmiin sidottu aikaveloitukseen perustuva yksikköhinnasto; em. tuntiveloitushinnasto on liitettävä tarjoukseen. AIKATAULU Tämän tarjouspyynnön liitteenä on projektille laadittu alustava aikataulu. Suunnittelijan tulee tarjousvaiheessa sitoutua ko. aikataulussa pysymiseen; suunnittelijakohtaiset lähtötietovaateet yms. kirjataan laaditun aikataulurungon pohjalta. Olennaisia aikataulumääreitä suunnittelutyölle ovat seuraavat: - suunnittelutyön käynnistäminen muun erikoissuunnittelua varten pohjat valmiit urakoiden urakkalaskentavaihe /yleisesti) töiden käynnistyminen rakennuskohteessa projektin valmistuminen TARJOUKSET; TARJOUSTEN KÄSITTELY; VALINTA Tarjousten tulee toimittaa tarjouspyyntöön merkityllä tavalla määräaikaan mennessä rakennuttajalle. Rakennuttajan edustaja suorittavat tarjouskäsittelyn mukaisen käsittelyn/pisteytyksen tarjousten pohjalta; lopullisen valinnan tekee tilaaja eli Hattulan kunta. Tarjoukseen tule kirjata tarjouspyyntölomakkeen mukaisesti arvioitu työmäärä. Tehtävän tarjouksen tulee sisältää rakennuttajan määrittämän mukaisesti kaikki arkkitehtisuunnittelun suunnittelutehtävät. Suunnittelutarjouksen tekijän tulee toimittaa rakennuttajalle tarjouksen liitteenä seuraavat asiakirjat (tilaajavastuu lain mukaiset). - selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisterin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverollisten rekisteriin - kaupparekisteriote - todistus verojen maksamisesta - todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta - todistus voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta

11 11 Tarjousten vertailussa kiinnitetään huomiota tarjoushinnan lisäksi tarjouksen tekijän ammatilliseen pätevyyteen sekä varmuuteen suoriutua toimeksiannosta määrätyn aikataulun puitteissa. Laadun ja hinnan pisteytys suoritetaan Arvo-taulukoinnin perusteella. Arviointi suoritetaan seuraavin painotusarvoin: - hinta 60 % - laatu 40 % o Pääsuunnittelijan koulutus taulukon 1 ja kokemus (referenssi lomake) taulukon 2 mukaisesti. Painoarvo 20 % o Arkkitehtisuunnittelijan koulutus taulukon 1 ja kokemus (referenssilomake) taulukon 2 mukaisesti. Painoarvo 10 % o prosessikuvaus 10 %. Katso alempana Taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen arvioimiseksi tulee tarjoajan toimittaa rakennuttajalle: - tilinpäätöstiedot viimeisimmältä tilikaudelta - referenssiluettelo vastaavankokoisista kohteista viiden viimeisen vuoden ajalta. Teknisen ja taloudellisen arvioinnin suorittamiseksi tulee tarjoukseen liittää referenssimateriaalin lisäksi alustava suunnittelijan prosessikuvaus, jossa on kuvattuna 1. Työn henkilö- ja vastuu organisaatio. Voidaan mainita muidenkin työhön osallistuvien koulutus ja kokemus yms.(10-4 p.). 2. Työn sisällöllinen kulku (prosessi) (10-4 p.) 3. Työkohtainen laadunvarmistus (ei laatujärjestelmä) (10-4 p.) 4. Työkohtainen riskien hallinta(10-4 p.). 5. Alihankintojen määrä ja hallinta (10-4 p. maksimi määrä jos ei ole alihankintoja). 6. Tiedonkulun varmistaminen (10-4 p.) 7. Aikataulu / 10-4 p.) Tarjouspyynnössä mainittu aikataulu antaa maksimi määrän. Prosessikuvauksen painoarvo on 10 %. Prosessikuvauksen tulee olla mahdollisimman laaja. Tarjous voidaan jättää hyväksymättä jos se ei ole tarjouspyynnön mukainen tai jos siinä on tarjouspyynnön vastainen virhe tai ehto. Tarjous voidaan myös jättää hyväksymättä, jos tarjottu hinta kohteen työmäärään ja vaativuuteen nähden niin alhainen, ettei sillä voida suoriutua tehtävästään määrällisesti, laadullisesti tai aikataulullisesti. Lisäksi kaikki kommunikointi tapahtuu vain ja ainoastaan suomenkielellä. Rakennuttaja varaa oikeuden olla hyväksymättä mitään tarjouksista. Tällöinkään rakennuttaja ja tarjouksen tekijä eivät ole oikeutettuja esittämään toiseen osapuoleen kohdistuvia vaatimuksia Tarjousta koskevat kysymykset tulee osoittaa sähköpostiosoitteeseen mennessä. Kysymyksiin vastataan Hattulan kunnan nettisivuilla klo mennessä.

12 12 LISÄTIETOJEN ANTAMINEN Projektia koskevia lisätietoja antaa rakennuttajan edustaja Risto Hast, Hattula - Kiinteistöt Oy tai tekninen johtaja Janne Teeriaho, Hattulan kunta. Yhteystiedot on kirjattu aiemmin. Käynnistä paikalla on sovittava Risto Hastin kanssa erikseen.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti.

Urakkatarjouspyyntö- ja suunnitelma-asiakirjat annetaan urakkalaskentaan vain sähköisesti. OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 9.3.2015 Urakkatarjouspyyntö Oulaisten uuden uimahallin rakennus(pää)-, putki-, ilmanvaihto-, sähkö-, rakennusautomaatio-, vedenkäsittely- ja vesiliukumäkiurakoista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Laihian keskuskoulun ilmanvaihtolaitteiden suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. TILAAJA JA HANKINTA

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

OULAISTEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKE- JA RAKENNUS- SUUNNITTELU, OULAINEN

OULAISTEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKE- JA RAKENNUS- SUUNNITTELU, OULAINEN OULAISTEN KAUPUNKI Tekninen keskus TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 14.5.2013 OULAISTEN TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSEN HANKE- JA RAKENNUS- SUUNNITTELU, OULAINEN Oulaisten kaupunki pyytää tarjoustanne asiakohdassa

Lisätiedot

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus.

Rauman Asunnot Oy:n osoitteessa Tarvolantie 1 sijaitsevan kerrostalon peruskorjaus. URAKKATARJOUSPYYNTÖ Rakennusurakka Tarjouspyyntö Pyydämme urakkatarjoustanne tässä tarjouspyynnössä esitetystä hankkeesta. Tarjous pyydetään erittelemään alla mainitulla tavalla. Tarjoukseen on liitettävä

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Hanke: Hakalahden päiväkodin muutos- ja laajennus Katajistontie YLIVIESKA

Ylivieskan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Hanke: Hakalahden päiväkodin muutos- ja laajennus Katajistontie YLIVIESKA Ylivieskan kaupunki Ratakatu 1 84100 YLIVIESKA, 08 42941 TARJOUSPYYNTÖ 20.2.2017 Hanke: Hakalahden päiväkodin muutos- ja laajennus Katajistontie 15 84100 YLIVIESKA TARJOUSPYYNTÖ HAKALAHDEN PÄIVÄKODIN Arkkitehtisuunnittelusta

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(7) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle

Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille sekä optiotalvikaudelle Urjalan kunta TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 Urjalan kunnan talvikunnossapitotöiden hankinta talvikausille 2016 2017 + 2017 2018 + 2018 2019 sekä optiotalvikaudelle 2019 2020 TARJOUS Tarjoan/tarjoamme Urjalan

Lisätiedot

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax Internet

Rakennuspaikka sijaitsee Raahessa, osoitteessa Rantakatu 4, Raahe. Puhelin Telefax  Internet 1/7 55515 Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus 3.vaihe 1. : Suomi puh. fax kaisu.mourujarvi@ras.fi : : 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Raahen sairaala ja terveyskeskus, julkisivukorjaus

Lisätiedot

Riihikosken yhtenäiskoulun rakennuttajakonsultti ja valvonta

Riihikosken yhtenäiskoulun rakennuttajakonsultti ja valvonta LUONNOS PÖYTYÄN KUNTA Riihikosken yhtenäiskoulun rakennuttajakonsultti ja valvonta Tarjouspyyntö FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P30382P001 Tarjouspyyntö 1 (7) Marttila Kauko Sisällysluettelo 1 TIETOA

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014 YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014 Sivu 1/11 Tilaaja: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä PL 30 74101 IISALMI Hanke: Asevelikatu 4 toimitilojen muutostyöt TARJOUSPYYNTÖ 20.11.2014 Sivu 2/11

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA

RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA TARJOUSPYYNTÖ RADIOGRAAFINEN LAITTEISTO TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ JEDU NIVALA 18.12.2014 TARJOUSPYYNTÖ TEOLLISUUSKÄYTTÖÖN SOVELTUVAN RADIOGRAAFISEN LAITTEISTON HANKKIMISESTA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203186-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2010/S 132-203186 HANKINTAILMOITUS

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009

TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) ASUNNOT OY Kiinteistönhoitopalvelu 30.12.2009 TARJOUSPYYNTÖ 1 ( 5 ) 1. YLEISTÄ Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy (VVA Oy) on Viitasaarella toimiva, kaupunkiomisteinen vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Vuokrattava on 431 huoneistoa 29 kiinteistössä. Asunnot

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 16.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ MAA-AINESTEN TOIMITTAMISESTA Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia maa-ainesten toimittamisesta

Lisätiedot

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa:

Ehdokkaan sähköpostiosoite, johon tiedoksiannot ja päätökset voidaan toimittaa: Hankintailmoitus / liite 1.1 1(8) EHDOKKAAN TIEDOT: Ehdokkaan nimi: Ehdokkaan osoite: Y-tunnus: Allekirjoitus ja nimenselvennys: Allekirjoittajalla on laillinen nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja: Kyllä

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta

Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta Tarjouspyyntö pp.kk.2015 Luonnos: Tietoliikennepalveluiden hankinta 1 Tarjouskilpailun järjestäjä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama ammatillisen osaamisen ja työelämän

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot

JUUAN KUNTA

JUUAN KUNTA Tekninen palvelualue Kuntatekniikan päällikkö Seppo Portimo TARJOUSPYYNTÖ/AURAUS JA LIUKKAUDEN TORJUNTA Juuan kunnan tekninen palvelualue pyytää tarjouksia (alv 0 %) ajalle syksy 2014 kevät 2017 Aurausalueen

Lisätiedot

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165399-2011:text:fi:html FI-Oulu: Rakennustyöt 2011/S 101-165399 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

32440 Alastaro I Puh. (02) I wwwloimaaji

32440 Alastaro I Puh. (02) I wwwloimaaji Loimaan kaupunki Loimaa ~ Tekninen- ja Ympäristö Loimijoentie 74 palvelukeskus 32440 Alastaro I Puh. (02) 761 10 I wwwloimaaji Jyvällä tulevaisuudesta 8.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ LOIMAAN LIIKUNTAHALLIN ILTA-

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut

KEMINMAAN KUNTA Tekniset palvelut Tekniset palvelut Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Urakka LASSILAN KOULUN PERUSKUIVATUKSEN UUSIMINEN Tarjouspyyntökirje pvm. 3.8.2015 Kokous Tarjousten avaus- ja käsittelytilaisuus Aika 14.8.2014

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys.

Yhteyshenkilö Satu Sikanen Hankinnan kohteena on Etelä-Karjalan maakunta-areenaa koskeva esiselvitys. TARJOUSPYYNTÖ 1. HANKINTAYKSIKKÖ Etelä-Karjalan liitto Kauppakatu 40 D 53100 Lappeenranta ekarjala.fi/liitto Yhteyshenkilö Satu Sikanen satu.sikanen@ekarjala.fi 0400 661318 2. HANKINTAMENETTELY Kyseessä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Liite 2 10

Tekninen lautakunta Liite 2 10 Tekninen lautakunta 31.1.2017 Liite 2 10 04.01.2017 1/11 89432 Virallinen nimi Kansallinen yritys- ja Postiosoite Postitoimipaikka Mikkeli Postinumero 50100 Maa Suomi Carita Hakkarainen +358 447942667

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ

LOIMAAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PURKU-URAKKAAN Hanke numero 004500 Tilaaja Loimaan kaupungin tekninen lautakunta / rakennuttamispalvelut pyytää urakkatarjoustanne alla mainitusta kohteesta liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. Tarjous

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

Nokian kaupungin Tilapalvelut pyytää tarjoustanne pienten ilmanvaihtokoneiden vuosihuollosta

Nokian kaupungin Tilapalvelut pyytää tarjoustanne pienten ilmanvaihtokoneiden vuosihuollosta Tilaaja Nokian kaupunki Tilapalvelut Harjukatu 21 37100 Nokia Aihe Tarjouspyyntö Hanke Nokian kaupungin Tilapalvelut pyytää tarjoustanne pienten ilmanvaihtokoneiden vuosihuollosta Hankkeen sisältö ja laajuus

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

LISÄKIRJE NRO 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL

LISÄKIRJE NRO 1 Katu- ja puisto-osasto Investointitoimisto HEL KATUJEN SUUNNITTELUN PUITESOPIMUS 2016-2017 Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto on pyytänyt tarjoustanne otsikossa mainitusta puitesopimuksesta 15.10.2015 päivätyllä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2016 Maankäyttöpalvelut

KALAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2016 Maankäyttöpalvelut KALAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 17.3.2016 Maankäyttöpalvelut TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAAVASUUNNITTELUN PUITEJÄRJESTELY 2016-2020 Kalajoen kaupunki on reilun 12 500 asukkaan kehittyvä kaupunki Pohjois-Pohjanmaalla.

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 2668/2016 Keskustahanke 20.6.2016 1 (5) 20.6.2016 1 (5) TAMPELLAN ESPLANADIN, HELMISENRAITIN JA VERSTAANKADUN RAKENNUSURAKKA, Ranta-Tampella / Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin yhteistyössä Tampereen Kaukolämpö Oy:n, Tampereen

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

Kuuselan seniorikeskus, uudisrakennus ja peruskorjaus.

Kuuselan seniorikeskus, uudisrakennus ja peruskorjaus. Kuuselan seniorikeskus, uudisrakennus ja peruskorjaus. Tieto Versio 1 URL http://dk.mercell.com/permalink/34615202.aspx Ulkoinen hankinta ID 196808-2012 Hankinnan tyyppi Ennakkoilmoitus Asiakirjan tyyppi

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016

TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1 (6) LUONNOS TARJOUSPYYNTÖ xx.12.2012 TARJOUSPYYNTÖ ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA VUOSILLE 2013 2016 1. Hankintayksikkö Tarjous pyydetään kuntalain 72 :n mukaisesta

Lisätiedot

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi:

LIITE 1 1 (6) DNRO DNRO 310/00/03/032/ Ehdokkaan nimi: LIITE 1 1 (6) Ehdokkaan nimi: PAKOLLISET POISSULKEMISPERUSTEET JA EHDOKKAITA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Täytettävä lomake, palautetaan osallistumishakemuksen liitteenä Ohjeet ehdokkaalle: Tämä on

Lisätiedot

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx

1 (7) XX:n ptl xx/xx.xx.200x xx 1 (7) KONSULTTISOPIMUS NRO 07/X000 Hankenumero xxx KOHDE TEHTÄVÄ xxxxxxxxx xxxxxxxxx KOKONAISHINTA, ERITYISET KORVAUKSET JA KULUT Kokonaishinta arvonlisäveroineen xxxx euroa, ilman arvonlisäveroa xxxx

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS

YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS Tarjousten pisteytys- ja valintaperusteet 1(5) YHTEINEN ERITTELEMÄTTÖMIEN KONSULTTIPALVELUIDEN SUUNNITTELU- JA RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN PUITESOPIMUS 2017-2018 ASIKKALAN KUNTA HEINOLAN KAUPUNKI HOLLOLAN

Lisätiedot

1 Tarjoajan perustiedot Tarjottava jäänhoitokone Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta

1 Tarjoajan perustiedot Tarjottava jäänhoitokone Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta LIITE 1 Tarjouslomake sivu 1(5) Jäänhoitokone Sisällys 1 Tarjoajan perustiedot... 2 2 Tarjottava jäänhoitokone... 2 3 Ehdottomat vaatimukset ja arvonlisäveroton kokonaishinta... 2-3 4 Huolto- ja varaosapalvelut...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5)

TAMPEREEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Dno: TRE: 1829/2014 Keskustahanke 27.6.2016 1 (5) 27.6.2016 1 (5) VUOLTEENTORIN RAKENNUSURAKKA, Tampere 1. Tarjouspyynnön kohde Tampereen kaupungin pyytää tarjoustanne Vuolteentorin rakentamisesta tämän tarjouspyynnön ja jäljempänä mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Tarjouslomake 1(8) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 1/2016 Diaarinumero Tarjouslomake, kohde 10 Tarjous jätettävä 26.9.2016 klo 12:00 mennessä Oulun toimivalta-alueen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSVIRASTO 1(6) Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen KPO 13 KIT1

HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSVIRASTO 1(6) Katu- ja puisto-osasto Jukka Myyryläinen KPO 13 KIT1 RAKENNUSVIRASTO 1(6) PACIUKSENKADUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN SUUNNITTELU Hankinnan kohde Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto pyytää tarjoustanne otsikossa mainitusta suunnittelutehtävästä.

Lisätiedot

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä Lapin Jätehuolto kuntayhtymä POLTTOKELPOISEN- JA RAKENNUSJÄTTEEN SIIRTOKULJETUS KITTILÄN, SODANKYLÄN, KEMIJÄRVEN JA IVALON SIIRTOKUORMAUSASEMILTA SEKÄ SAVUKOSKEN, PELKOSENNIEMEN, SALLAN, ENONTEKIÖN JA

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

FI-Helsinki: Rakennustyöt 2010/S HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Helsinki: Rakennustyöt 2010/S HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261862-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Rakennustyöt 2010/S 171-261862 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJELMA

SUUNNITTELUOHJELMA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SUUNNITTELUOHJELMA 31.1.2017 Sivu 1/13 Tilaaja: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä PL 30 74101 IISALMI Hanke: Asevelikadun toimipisteen suunnittelu, Sakkyn uudisrakennusosio SUUNNITTELUOHJELMA

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen:

Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: Inkoon sataman ja rannan suunnittelu sekä asemakaavoitus Esitetyt kysymykset vastauksineen Inkoon sataman ja rannan suunnittelun sekä asemakaavoituksen kilpailutukseen: 1. Ote tarjouspyynnöstä: Pyydämme

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Korpilahden satama RAKENNUSURAKKA Käsittelyvaihe 1. tarjouksen sisältövaatimukset Pyydämme tarjoustanne Korpilahden sataman

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKKÖ 1. YLEISTÄ 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE Tervola on n. 3300 asukkaan kunta Lapin eteläosassa. Suun terveydenhuollossa on kolme hammaslääkärin virkaa ja suuhygienistin toimi;

Lisätiedot

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut.

Tarjoaja on suorittanut verot, sosiaaliturvamaksut sekä eläkevakuutusmaksut. Liite 1 TARJOAJAA JA PALVELUA KOSKEVAT EHDOT Tarjoajaa koskevat kelpoisuusehdot Palveluntarjoajan tulee merkitä rastilla yksiselitteinen vastaus täyttyvätkö kelpoisuusehdot. Joissain kohdissa edellytetään

Lisätiedot

Viitaten palveluliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen:

Viitaten palveluliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen: TARJOUS - PALVELULIIKENNE Tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää liitteen 3.1 mukainen kaavake. Tämän kaavakkeen sijasta tarjoaja voi toimittaa vastaavan kalustoluettelonsa,

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA

Vaalan kunta. Vaalantie 14 91700 VAALA Vaalan kunta Tekniset palvelut Vaalantie 14 91700 VAALA Tarjouspyyntö Vaalan Palvelutalosäätiön, Vaalan Vanhustentaloyhdistys ry:n, Kiinteistö Oy Vaalahakan, As Oy Vaalan Uitonkartanon ja Kiinteistö Oy

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö

Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Heikinniementie 2a:n tarjouspyyntö Rakennukset Asemakaava Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta myy Meilahdessa, osoitteessa Heikinniementie 2a sijaitsevat kaksi rakennusta ja vuokraa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

KEMIN KULTTUURIKESKUKSEN KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄ

KEMIN KULTTUURIKESKUKSEN KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄ KEMIN KAUPUNKI 28.11.2011 Tilapalvelu Valtakatu 26 94100 KEMI TARJOUSPYYNTÖ KEMIN KULTTUURIKESKUKSEN KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄ Pyydämme tarjoustanne oheisien liitteiden 1 ja 2 mukaisesta järjestelmästä

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN KONSULTTIPALVELUIDEN KUMPPANUUSSOPIMUS

KUNNALLISTEKNIIKAN KONSULTTIPALVELUIDEN KUMPPANUUSSOPIMUS 28.10.2016 1/10 73599 KUNNALLISTEKNIIKAN KONSULTTIPALVELUIDEN KUMPPANUUSSOPIMUS 1. : Nina Vartiainen 2 Suomi puh. +358 503390562 nina.vartiainen@naantali.fi : : : hankintatoimi. 2. Hankinnan kohde Hankinnan

Lisätiedot

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT

LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT LUMIKORVEN JÄTTEIDENKÄSITTELYALUEEN TYÖKONE-, SEKÄ JÄTELAVOJEN VUOKRAUS- JA TYHJENNYSPALVELUT Urakka-alueet A, B ja C Pyydämme tarjoustanne Lumikorven jätteidenkäsittelyalueelle vastaanotettujen rakennus-

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot