Työn sisältö on arkkitehti ja pääsuunnittelu kokonaissuorituksena näiden laskenta-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työn sisältö on arkkitehti ja pääsuunnittelu kokonaissuorituksena näiden laskenta-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa."

Transkriptio

1 1 Arkkitehtisuunnittelu Pyydämme suunnittelutarjoustanne Hattulan kunnan vanhainkoti Tuulia-kodin peruskorjauksen ja laajennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelusta tehtyjen hankesuunnitelmien mukaisessa laajuudessa. Rakennuttaja Hattulan kunta, tekninen yksikkö Parolantie Parola Tekninen johtaja Janne Teeriaho , Hattula - Kiinteistöt Oy Parolantie 56 a Parola Toimitusjohtaja Risto Hast , Työn sisältö on arkkitehti ja pääsuunnittelu kokonaissuorituksena näiden laskenta-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Tarjous: Kokonaishintatarjous on tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti osa suoritteisiin eriteltynä (liitelomake) ja täydennettynä tarjouspyyntöasiakirjaan merkityin aikaveloitusperustein. Hintatiedot laitetaan erilliseen kuoreen johon merkintä Tarjous. Muut tarjouksessa pyydetyt tarjousasiapaperit ja Tarjous kuori laitetaan pääkuoreen ja päälle merkintä Tuulia-koti, ARK- ja pääsuunnittelu. Tarjous kokonaisuudessaan on jätettävä viimeistään klo osoitteella Hattula Kiinteistöt Oy Parolantie 56 a Parola Kuoreen merkintä: Tuulia-koti, ARK- ja pääsuunnittelu Tarjous on voimassa 90 vrk viimeisestä jättöpäivästä.

2 2 Avaaminen Lisätietoja Rakennuttaja avaa, ei julkinen. Hattula - Kiinteistöt Oy Risto Hast

3 3 HATTULAN KUNNAN VANHAINKOTI TUULIAKODIN ARKITEHTISUUNNITTELU Arvioitu työtuntimäärä yhteensä h Suunnittelu yhteensä (alv 0 %) Tarjoajan allekirjoitus yritys

4 4 SUUNNITTELU RAKENNUTTAJA KONSULTTTI Hattula-Kiinteistöt Oy Parolantie 56 a Parola Risto Hast, gsm , sähköposti KÄYTTÄJÄ Hattulan kunta Perusturva, Vanhainkoti- ja asumispalvelut Parolantie Parola RAKENNUSKOHDE Kohde on Hattulan kunnan vanhainkoti Tuulia-koti ja sen muuttaminen ikäihmisten hyvinvointikeskukseksi. Tuulia-koti sijaitsee Hattulan kunnan Katinalan kylässä osoitteessa Vanhainkodintie 3. Kohde koostuu kolmesta eri vuosina rakennetusta rakennusosasta (merkitty kaaviokuvaan): - Iltatuuli v Tornitalo v Rauhala v Lisäksi Rauhalan kellaritiloissa on maavarainen kellaritila 373 m2, johon on hankesuunnitelmassa sijoitettu fysioterapiatilat sekä päivähoitotilojen tarvitsemat tilat. Rauhalaan tehdään pieniä muutoksia joista suurin on wc-tilojen wc-istuinten tukikahvat ja altaiden muutokset. Rauhala jää muutoin ennalleen. Katso liite 1. Tornitalo muutetaan toimistotiloiksi sekä kokous- ja neuvottelutiloiksi huonetilaohjelman mukaisesti. Lisäksi vesikate uusitaan, päivitetään ilmanvaihto ja sisätiloissa tehdään kevyt pintakorjaus. Kellaritiloihin tulevat ehdotetut tilat liitteen 1 mukaisesti. Iltatuuli ja Tyrväntölä peruskorjataan siten, että rakennusosaan asennetaan ilmastointi (uusi iv-konehuone) ja huoneet muutetaan rungon sisällä siten, että vaadittu huonemitoitus toteutuu. Huoneita pyritään toteuttamaan lukumäärällisesti mahdollisimman paljon. Huoneet muutetaan siten että vähimmäismitoitus toteutuu. Em. tilat peruskorjataan siten että Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet ja toteutus ohjeessa mainittu kodinomaisuus saavutetaan. Tyrväntölään (Iltatuulen päätyosa) tulee toteuttaa asuinhuoneita. Nykyisin Tyrväntölän alueella on kaksi asuntoa ja tyhjillään oleva saunaosasto sekä autotalli.

5 5 Iltatuulen julkisivu uusitaan kauttaaltaan, samoin lämmöneristys. Vesikatto paikataan ja maalataan ikkunat ja ovet uusitaan tarpeen mukaan. Iltatuulen sisäpiha muutetaan tasaiseksi, jotta vanhusten on siinä helppo liikkua. Katso käyttäjien ohjeet liite 1. Iltatuulen ja nykyisen aulan välissä on keittiö. Keittiötiloja laajennetaan Iltatuuleen päin. Keittiössä on nykyisin liian pieni astioiden pesupaikka. Astianpesulinjasto uusitaan nykyinen sijainti säilyttäen. Toimisto ja kuivavarasto siirretään muualle, esim. Iltatuuleen, jossa jo sijaitsevat siivoustila, kompressoritila ja kylmiöt. Valmiissa kokonaisuudessa asukaspaikkoja pitää olla yht. 76 kpl. Lisäksi nykyisen rakennuksen alalle tulevat päivätoiminta ja terapiatoiminta. Katso liite 1. Laajennuksen tulee sijoittua tontille siten, että se on kiinteässä yhteydessä nykyisiin toimintoihin. Tämä mahdollistaa joustavan yöpäivystyksen. Nykyistä Rauhalan kellariosan sisäänkäyntiä voidaan hyödyntää myös laajennusosan sisäänkäyntinä. Katso liite 1. Kaavan nykyiset rakentamisrajat eivät ole esteenä laajennuksen toteuttamiselle. Laajennuksessa on huomioitava väestönsuojatilat, jotka tulee rakentaa vain laajennusta varten. Kaikki piha- ja liikenne alueet kuuluvat suunnittelun piiriin. Hattulan kunta on teettänyt kohteen hankesuunnitelman, johon jatkototeutus tulee pohjautua. Laajennuksen ohjeellinen sijainti on merkitty tontille. Täydelliset tarjouspyyntöasiakirjat on tilattavissa osoitteesta Tarjouspyyntöasiakirjat: tilaohjelma (liite 1) ps-arkkitehtisuunnittelijan pisteytyslomake ps-arkkitehtisuunnittelijan referenssilomake arvotaulukon käyttö (liite 2) hankesuunnitelman kaaviot (PDF) nykytilanteen piirustukset (PDF) Nykyinen tilanne rakennuksen piirustuksista on PDF-muodossa. Huomioitava että PDF-muodossa olevat piirustukset eivät ole mittakaavassa. Suunnitelmatarjouksen perustana olevat laajuustiedot on esitetty liitteen huonetilaohjelmassa ja piirustuksissa. Kohteelle on laadittu kokonaiskustannusarvio, joka ohjaa suunnittelua ja sen ratkaisuja. Kustannusarvio on 5,5 M (alv 0 %)

6 6 Suunnittelutyö suoritetaan sekä rakennuttajan että rakennuttajan ja käyttäjän (Hattulan kunta) yhteisessä ohjauksessa ja asiakirjojen tulee olla ennen toteutusta molempien osapuolten yhteisesti hyväksymät. Rakennuskohde on vanhainkoti, joka on koko rakennusajan toiminnassa (Iltatuuli, Rauhala, Tornitalo ja Tyrväntölä). Nykyisen rakennuskannan ja tulevan laajennuksen tulee niveltyä toisiinsa siten, että syntyvä kokonaisuus on toiminnallisesti ja esteettisesti onnistunut. Päivätoimintakokonaisuus on suunniteltava siten, että alueella ei ole tasoeroja (ei hissejä, portaita tai luiskaa). Tornitalo on betonirunkoinen rakennus, jossa on tiilivuoraus. Iltatuuli on betonirunkoinen (pilari-palkki) rakennus, jossa on tiilivuoraus. Vanhoja rakennepiirustuksia on saatavilla. Kaikki muutos- ja korjaustyöt tulee suunnitella siten, että kantavat rakenteet säilytetään nykyisellään. Tiloihin tehdään kuitenkin käyttötarkoitusmuutoksia, joten saneeraus on kokonaisvaltainen niin pintarakenteiden (sisä+ulko) kuin LVIASSpr- asennusten osalta. Mahdollisten tekniikan syöttölinjat tullaan myös uusimaan. Uudisrakennuksen toteutusmallia ei ole määritelty, joten mahdollisessa valmisosatoteutuksessa vaadittavat valmisosasuunnitelmat tullaan sisällyttämään urakoitsijan suoritukseksi. Kaikkien nykyisten rakennusosien lämmitysjärjestelmä on liitetty alueella olevaan aluelämpöverkostoon, johon myös laajennus tulee liittää. Kohde varustetaan automaattisella sammutusjärjestelmällä; sprinklerisuunnittelu sisällytetään LVIASSpr suunnittelijan suoritukseen. Rakennuttajan suoritusvelvollisuuteen (myös suunnittelutehtäviin) sisältyvät kaikki rakenteet, järjestelmät ja laitteet, joiden katsotaan kuuluvan vanhusten ympärivuorokautisen hoiva ja palvelut käyttöön, kuten esim. hälytys- ja kulunvalvontajärjestelmät, potilaskutsujärjestelmät, sammutus- ja ilmaisinjärjestelmät, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmät, keittiö- ja muut kiinteästi asennettavat kalusteet, kiinteät valosuojaukset (mm. sälekaihtimet yms.) vanhusten käyttöön soveltuvat wc- ja pesutilojen erikoiskalusteet sekä erikoistoimintaan liittyvät kalusteet / myös irtokalusteet), kameravalvonta. Lisäksi on huomioitava pyykkien ja jätteiden joustava ja hygieeninen käsittely ja säilytys. LAADUNHALLINTA Kaikkien osapuolten roolit ja tehtävät kirjataan erilliseen laadunhallinta-asiakirjaan, joka laaditaan pääsuunnittelijan johdolla rakennuttajan ja suunnittelijoiden kesken yhteistyössä. Laadunhallintatoimenpiteet kohdistuvat hankkeen onnistumisen kannalta kriittisiin osa-alueisiin, joita ovat mm: - Energiansäästötoimenpiteet - Laatoitetut ja vedeneristetyt rakenteet - Vaipan rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta - Pintojen korroosion ennalta ehkäisy - Rakenteiden turvallisuus

7 7 Tilaaja kuvaa ja asettaa laatutavoitteet em. laadunhallinta-asiakirjassa. Laatutavoitteet esitetään kriittisimpien ja tärkeimpien rakenteiden, järjestelmien ja toimintojen osalta. Suunnittelijoiden tehtävänä on määritellä, kuinka asetetut tavoitteet voidaan johtaa käytäntöön. Toteutussuunnitelmiin on kuvattava konkreettiset laatuvaatimukset. Laatuvaatimusten on oltava myös todennettavissa. Sellaisia laatuvaatimuksia, joita ei voi todentaa työmaalla tai esivalmistuslaitoksessa, ei määritellä. Laatuvaatimusmäärittelyssä esitetään myös niiden todentamistapa. Todentamistapoja voivat olla erilaiset laadunvarmistusmittaukset, laadunvarmistuskokeet, tarkastukset ja katselmukset. Laadunhallinta ei kohdistu vain rakentamisaikaisiin osasuorituksiin vaan myös rakennukseen kokonaisuutena. Toiminnallisia laatuvaatimuksia asetetaan mm. sisäilman ladun, sisäilmasto-olosuhteiden, energian kulutuksen, pintojen korroosion ja laitteiden toimivuuden suhteen. Suunnittelijat laativat yhdessä muiden osapuolten kanssa laadunvarmistussuunnitelman, joka on osa koko hankkeen laadunhallinta-asiakirjaa. Suunnitelman tekemisestä vastaa kunkin osa-alueen suunnittelija (RAK, LVIASpr, S) Suunnitelman laatimisen koordinoinnista vastaa pääsuunnittelija. Urakoitsijat ja suunnittelijat vastaavat omalta osaltaan perustietojen viemisestä rakennuksen huoltokirjaan. Huoltokirjan tulee sisältää mm. rakennusosien ja järjestelmien tarvittavat huollot ja määräaikaistarkastukset. Lisäksi huoltokirjassa esitetään, miten rakennusautomaation avulla seurattavia olosuhteita tiloissa ja rakenteissa seurataan ja miten seurantatietoa hyödynnetään. HANKINTA; URAKOINTI Kohteen hankinnat ja urakoinnit tullaan suorittamaan noudattaen julkisten hankintojen määreitä. Suunnittelijoiden hankintailmoitus on julkaistaan Hilmassa (kansallinen hanke) Suunnittelijoiden hankinnassa on kirjattu noudatettavaksi avointa menettelyä ja suunnittelijoiden tarjousten viimeisimmäksi jättöajankohdan määräajaksi on merkitty Kohteen suunnittelu jaetaan seuraaviin kokonaisosasuoritteisiin: - arkkitehti- ja pääsuunnittelu - rakennesuunnittelu - pohjatutkimukset ja geosuunnittelu - LVIASpr-suunnittelu - sähkösuunnittelu Tässä tarjouspyynnössä pyydetään vain arkkitehti- ja pääsuunnittelun tarjousta. Kohteen toteutuksesta tullaan julkaisemaan avoin urakkatarjouspyyntö HILMA:ssa syksyllä Urakkakilpailutuksen perusteella kohteeseen tullaan valitsemaan rakennustöiden pääurakoitsija, joka tehtäviin kuuluu kaikki tehtävät rakennustyön loppuunsaattamiseksi, joita ei ole erikseen merkitty kuuluvaksi johonkin muuhun sivu-urakkaan tai toimitukseen. Maatöiden urakkasuoritteet tullaan sisällyttämään rakennustöiden pääurakoitsijan suoritukseen. Kohteen toteutusmallia ei ole päätetty

8 8 hankesuunnitelmavaiheessa, joten suunnittelutarjouksiin ei sisällytetä valmisosien tuotantosuunnittelua. Suunnitteluvaihe toteutetaan paikalla toteutettavan ratkaisumallin pohjalta. HUOM! urakoitsijalle varataan mahdollisuus muuttaa urakkamalli toteutus elementtitoteutukseksi, joten valittavilla (suunnittelua tarjoavilla) suunnittelijoilla tulee olla mahdollisuus (kapasiteetti) tarvittaessa suorittaa vaadittavat muutossuunnitelmat sekä valmisosien tuotantosuunnittelu toteuttavan urakoitsijan suorittamana hankintana tähän tarjouspyyntöön kirjattuihin aikatauluperusteisiin sovittaen. Mahdolliset työt tehdään kysytyillä yksikköhinnoilla Kohteessa tulee toimimaan pääurakkaan alistettuina seuraavat sivu-urakoitsijat, jotka rakennuttaja valitsee erikseen; luettelon urakkasuoritukset voidaan yhdistää suuremmiksi kokonaisuuksiksi: - LVV-urakoitsija - IV-urakoitsija - Automaatiourakoitsija - Sähköurakoitsija - Sprinkleriurakoitsija Kohteessa tulee mahdollisesti toimimaan myös muita rakennuttajan tai käyttäjän valitsemia toimittajia, joiden työsuoritusten alistamisesta pääurakkaan päätetään urakkalaskentavaiheessa suoritekohtaisesti. Suunnittelijoiden tulee huomioida edellä kuvattujen hajotettujen urakkasuoritusten vaikutus omaan suoritukseensa (suunnittelijakohtaisten tehtäväluettelojen määrittämässä laajuudessa). Urakka-asiakirjojen kokoamisesta, postittamisesta jne. vastaa valittava rakennuttajakonsultti; poikkeukset ja täydennykset tehtäväluetteloihin on kirjattu tähän tarjouspyyntöön. SUUNNITTELUN ORGANISOINTI Kaikkien tähän tarjouspyyntöön kirjattujen suunnittelutehtävien tilaajana toimii Hattula kunta. Suunnitteluin ohjaukseen tulee osallistumaan sekä rakennuttajan että käyttäjän edustajat. Tarvittavat päätökset suunnittelun aikana viedään Hattulan kunnan päätöksenteko organisaatioon. Suunnittelutyön käytännön organisointia ja yhteensovittamista hoitaa valittavan pääsuunnittelijan lisäksi rakennuttajakonsultti. Suunnittelukokouksia tullaan kohteen suunnitteluvaiheen aikana pitämään rakennuttajan johdolla noin kuukauden välein; tämän lisäksi suunnittelutarjoukseen tulee sisällyttää matkakustannuksineen mahdolliset suunnittelijoiden keskinäiset kokoontumiset sekä tulevat työmaakokoukset joita on aloituskokouksen lisäksi noin 15 kpl. Arkkitehtisuunnittelun ja pääsuunnittelun tehtävät ja vaatimukset: - Pääsuunnittelijantehtävät tehtäväluettelon PS01/RT mukaiset, koskee uudis ja korjausrakentamista, tehtävät - Arkkitehtisuunnittelijan tehtävät tehtäväluettelon ARK95/RT mukaiset, koskee niin uudiskuin korjausrakentamista, tehtävät (tehtävä suoritteet )

9 9 - Täydentävänä tehtävänä osallistuminen rakennusurakoitsijan valintaa liittyviin urakkaneuvotteluihin - Huonekohtainen sisustussuunnittelu käyttäjävaateiden mukaisesti (urakkasuoritteisiin sisällytetään myös erikoiskäyttötarkoituksen mukaisia irtokalusteita) - Suunnittelu- ja työmaakokoukset sekä muut hankkeeseen liittyvät kokoukset, vastaanotto- ym. tarkastukset sisältyvät suunnittelutehtävän kokonaispalkkioon matkakustannuksineen - Suunnittelutyöhön (ja nyt tehtävään tarjoukseen) tulee sisällyttää myös tavanomaiset lisä- ja muutostyöt. - Suunnittelutyö suoritetaan 3D-mallintamalla tietokoneavusteisesti. Suunnittelutyö etenee vaiheittain (luonnosvaihe, urakkalaskentavaihe, toteutusvaihe, rakennusaikaiset tehtävät). Jos kohteen suoritus keskeytyy työsuorituksen aikana, on rakennuttaja velvollinen suorittamaan korvausta suunnittelijalle ainoastaan suoritetun työsuorituksen pohjalta; suoritus määritellään laadittavan maksuerätaulukon pohjalta täydentäen tarvittavilta osin sovittavan tuntiveloitushinnaston perusteella. Suunnittelijan tulee suunnittelutyössään huomioida viranomaismääräykset. Suunnittelija tulee huolehtia siitä, että suunnittelussa otetaan huomioon valtioneuvoston päätös (VNp 205/09) rakennustyön turvallisuudesta. SOPIMUSEHDOT JA SOPIMUSLOMAKKEET - Konsulttisopimus RT sopimuksessa eritellyt liitteet - Konsulttitoiminnan Yleiset Sopimusehdot KSE Suunnittelijakohtaiset tehtäväluettelot (vrt. edellä) - muut asiakirjat sopimuksessa mainitussa järjestyksessä. VELOITUSPERUSTEET; MAKSUSUORITUS Tehtäväsuoritteet sovitaan kiinteällä kokonaispalkkiolla; sopimus täydennetään suoritepohjaisesti määritetyllä maksuerätaulukolla. Tietokonejärjestelmien /-ohjelmistojen tms. suunnitteluvälineistön käytöstä ei makseta erilliskorvausta. Matkakustannuksen tulee sisältyä suunnittelun kokonaispalkkioon. Kaikista palkkioon sisältymättömistä kustannuksista on sovittava rakennuttajan edustajan kanssa etukäteen. Suunnitelmien ja asiakirjojen kopioinnista vastaa rakennuttaja; suunnittelijoiden keskinäinen suunnitelmien ja asiakirjojen kierto suoritetaan sähköisesti ilman rakennuttajalle tulevia kopiokustannuksia. Tulostus ja kopiointityöt suoritetaan rakennuttajan määrittelemässä kopiolaitoksessa rakennuttajan määrittämien sarjamäärien mukaisesti.

10 10 Mahdollisten lisä- ja muutostöiden osalle määritetään sopimukseen henkilöryhmiin sidottu aikaveloitukseen perustuva yksikköhinnasto; em. tuntiveloitushinnasto on liitettävä tarjoukseen. AIKATAULU Tämän tarjouspyynnön liitteenä on projektille laadittu alustava aikataulu. Suunnittelijan tulee tarjousvaiheessa sitoutua ko. aikataulussa pysymiseen; suunnittelijakohtaiset lähtötietovaateet yms. kirjataan laaditun aikataulurungon pohjalta. Olennaisia aikataulumääreitä suunnittelutyölle ovat seuraavat: - suunnittelutyön käynnistäminen muun erikoissuunnittelua varten pohjat valmiit urakoiden urakkalaskentavaihe /yleisesti) töiden käynnistyminen rakennuskohteessa projektin valmistuminen TARJOUKSET; TARJOUSTEN KÄSITTELY; VALINTA Tarjousten tulee toimittaa tarjouspyyntöön merkityllä tavalla määräaikaan mennessä rakennuttajalle. Rakennuttajan edustaja suorittavat tarjouskäsittelyn mukaisen käsittelyn/pisteytyksen tarjousten pohjalta; lopullisen valinnan tekee tilaaja eli Hattulan kunta. Tarjoukseen tule kirjata tarjouspyyntölomakkeen mukaisesti arvioitu työmäärä. Tehtävän tarjouksen tulee sisältää rakennuttajan määrittämän mukaisesti kaikki arkkitehtisuunnittelun suunnittelutehtävät. Suunnittelutarjouksen tekijän tulee toimittaa rakennuttajalle tarjouksen liitteenä seuraavat asiakirjat (tilaajavastuu lain mukaiset). - selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisterin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverollisten rekisteriin - kaupparekisteriote - todistus verojen maksamisesta - todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta - todistus voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta

11 11 Tarjousten vertailussa kiinnitetään huomiota tarjoushinnan lisäksi tarjouksen tekijän ammatilliseen pätevyyteen sekä varmuuteen suoriutua toimeksiannosta määrätyn aikataulun puitteissa. Laadun ja hinnan pisteytys suoritetaan Arvo-taulukoinnin perusteella. Arviointi suoritetaan seuraavin painotusarvoin: - hinta 60 % - laatu 40 % o Pääsuunnittelijan koulutus taulukon 1 ja kokemus (referenssi lomake) taulukon 2 mukaisesti. Painoarvo 20 % o Arkkitehtisuunnittelijan koulutus taulukon 1 ja kokemus (referenssilomake) taulukon 2 mukaisesti. Painoarvo 10 % o prosessikuvaus 10 %. Katso alempana Taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen arvioimiseksi tulee tarjoajan toimittaa rakennuttajalle: - tilinpäätöstiedot viimeisimmältä tilikaudelta - referenssiluettelo vastaavankokoisista kohteista viiden viimeisen vuoden ajalta. Teknisen ja taloudellisen arvioinnin suorittamiseksi tulee tarjoukseen liittää referenssimateriaalin lisäksi alustava suunnittelijan prosessikuvaus, jossa on kuvattuna 1. Työn henkilö- ja vastuu organisaatio. Voidaan mainita muidenkin työhön osallistuvien koulutus ja kokemus yms.(10-4 p.). 2. Työn sisällöllinen kulku (prosessi) (10-4 p.) 3. Työkohtainen laadunvarmistus (ei laatujärjestelmä) (10-4 p.) 4. Työkohtainen riskien hallinta(10-4 p.). 5. Alihankintojen määrä ja hallinta (10-4 p. maksimi määrä jos ei ole alihankintoja). 6. Tiedonkulun varmistaminen (10-4 p.) 7. Aikataulu / 10-4 p.) Tarjouspyynnössä mainittu aikataulu antaa maksimi määrän. Prosessikuvauksen painoarvo on 10 %. Prosessikuvauksen tulee olla mahdollisimman laaja. Tarjous voidaan jättää hyväksymättä jos se ei ole tarjouspyynnön mukainen tai jos siinä on tarjouspyynnön vastainen virhe tai ehto. Tarjous voidaan myös jättää hyväksymättä, jos tarjottu hinta kohteen työmäärään ja vaativuuteen nähden niin alhainen, ettei sillä voida suoriutua tehtävästään määrällisesti, laadullisesti tai aikataulullisesti. Lisäksi kaikki kommunikointi tapahtuu vain ja ainoastaan suomenkielellä. Rakennuttaja varaa oikeuden olla hyväksymättä mitään tarjouksista. Tällöinkään rakennuttaja ja tarjouksen tekijä eivät ole oikeutettuja esittämään toiseen osapuoleen kohdistuvia vaatimuksia Tarjousta koskevat kysymykset tulee osoittaa sähköpostiosoitteeseen mennessä. Kysymyksiin vastataan Hattulan kunnan nettisivuilla klo mennessä.

12 12 LISÄTIETOJEN ANTAMINEN Projektia koskevia lisätietoja antaa rakennuttajan edustaja Risto Hast, Hattula - Kiinteistöt Oy tai tekninen johtaja Janne Teeriaho, Hattulan kunta. Yhteystiedot on kirjattu aiemmin. Käynnistä paikalla on sovittava Risto Hastin kanssa erikseen.

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ RAK TARJOUSPYYNTÖ RAKENNESUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1 (8) RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena ovat Nikkilän Sydämen koulukeskuksen rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Nikkilän Sydän on Sipoon Nikkilään v. 2016

Lisätiedot

Osmajoentie 75, 78210Varkaus

Osmajoentie 75, 78210Varkaus Osmajoentie 75, 78210Varkaus YHTEYSTIEDOT RAKENNUTTAJA PL 87 70101 KUOPIO RAKENNUTTAJAN YHTEYSHENKILÖT Tulosaluejohtaja, tilapalvelut Ari Orsjoki 044-785 3005 ari.orsjoki@sakky.fi Rakennuttaja Tapani Lehmusaho

Lisätiedot

Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx

Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2015 922 Vesilahti 12.8.2015 Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintatuotot 6 313 128 2 535 783 3 777 345 40,2 2 880 055 6 110 921

Lisätiedot

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä.

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Savonlinnan keskussairaala) leikkausyksikön ja yhteispäivystyksen uudisrakennuksen ja saneerauksen talotekniikan suunnittelu 1. Tarjouspyyntö Pyydämme suunnittelutarjoustanne

Lisätiedot

Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus

Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus TARJOUSPYYNTÖ 1 /(5) SUUNNITTELUTARJOUSPYYNTÖ / ARKKITEHTISUUNNITTELU Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus Teuvan kunnan tekninen toimi pyytää kirjallista suunnittelutarjousta oheisten

Lisätiedot

PAROLAN KOULU JA NUORISOTALO MERVENTIE 12 JA PAROLANTIE 53 13720 PAROLA U R A K K A O H J E L M A

PAROLAN KOULU JA NUORISOTALO MERVENTIE 12 JA PAROLANTIE 53 13720 PAROLA U R A K K A O H J E L M A MERVENTIE 12 JA PAROLANTIE 53 13720 PAROLA U R A K K A O H J E L M A 1.3.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSKOHTEESTA 4 2 URAKKAMUOTO 5 2.1 YLEISTÄ 5 2.2 URAKKASUHTEET 5 3 URAKAN LAAJUUS 5 3.1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT /...-// Tl:::. 0-/ I C: tcet:::) URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA Keskuskoulun keittiösaneeraus ds,d,a.o/y Hanke n:o 94398 Loimaan kaupungin tekninen lautakunta

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32754 Päiväys 09.06.2015

Raahen kaupunki. Tarjouspyyntö 32754 Päiväys 09.06.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32754 Tikkalan koulun laajennus 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Maire Ylisirniö Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6

TARJOUSPYYNTÖ. Sivu 2/6 9.6.2015 Sivu 1/6 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: HAMK, Visamäki Korkeakoulukeskuksen laajentaminen KOKONAISSUUNNITTELU, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen Ammattikorkeakoulu keskittää toimintansa Visamäen

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN LUKIO PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 12.8.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka Automaatiourakka

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI s.1/25 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKAOHJELMA -jaettu urakka alistamisehdoin s.2/25 1 RAKENNUSHANKE 1.1 Korjauskohde Työ käsittää kehitysvammaisten toimintakeskuskäytössä

Lisätiedot

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö PUNKALAITUMEN KUNTA Tekniset palvelut SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN VESIHUOLTOSUUNNITELMA ASIAKIRJALUETTELO Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 1 / 24 URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 Kotipaikka: Nurmijärvi Y-Tunnus 0761288-6 www.nva.fi KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 2 / 24 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. URAKKATARJOUSPYYNTÖ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUSIKAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTARAKENTEEN KORJAUS Pyydämme urakkatarjousta alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan. Rakennuttaja: Uudenkaupungin

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot