TARVIKETIETO joulukuu 2008 voimassa asti 1 (6)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARVIKETIETO joulukuu 2008 voimassa 1.1.2012 asti 1 (6) www.somfy.fi"

Transkriptio

1 RTrkennusselostus Net TARVIKETIETO joulukuu 8 voimss sti 1 (6) RT Tlo 88 Tlo 9 X68 SfB J64.1 Hoito j huoltokoodi AURINKOSUOJIEN, LUONNONVALAISTUKSEN JA LUONNOLLISEN TUULETUKSEN AUTOMAATTISET SÄÄTÖLAITTEET Somfy Nordic Ab, Finlnd nimeo Somfy vlmist moottoreit j utomtiikkoj sekä niihin liittyviä tuotteit. Somfy toimii 51 mss j työllistää noin 47 henkilöä. Somfy on mrkkinjohtj llln. Asikkin on noin 3 mmttimist litevlmistj, joiden kutt Somfytuotteit käyttää noin miljoon kuluttj. Somfyn läheinen yhteistyö j vuorovikutus johtvien litevlmistjien knss on luonut kestävän pohjn tuotekehitykselle, lukuisille ptentoiduille innovtioille j käyttäjäystävällisille sovellutuksille. Esimerkkinä ovt Somfy nimeo ohjusjärjestelmät. Somfy pnost jtkuvsti tuotekehitykseen j ldunvlvontn j myöntää moottoreille j utomtiikoille viiden vuoden tkuun. Somfy utomtiikt Dynmisten Julkisivujen Hllintn NÄYTTELY JA KOULUTUSKESKUS Somfyn näyttelytil j koulutuskeskus Helsingin Konlss trjo inutltuisen mhdollisuuden tutustu stviss oleviin urinkosuojrtkisuihin j perehtyä niiden toimintn sekä ohjusrtkisuihin. Somfyn trjomt plvelut, konsulttio j koulutus päätöksentekijöille, kiinteistönomistjille, rkkitehdeille, suunnittelijoille sekä litevlmistjille j sentjille vrmist urinkosuojuksen ldukkn toteutuksen j lopputuloksen. OPPIMATERIAALIA JA MITOITUSOHJELMIA Somfy toimii euroopplisesti sekä milmnljuisesti yhteistyössä sidosryhmien j tutkimuslitosten knss. Siksi Somfyltä on stviss ldukst oppimterili sekä mitoitusohjelmi, jotk helpottvt järjestelmän vlinnss. Kikiss näissä sioiss sinu plvelee Somfyn tekninen tuki sekä sovittess näyttely j koulutuskeskus. PHYSIBELtutkimuslitos on rportissn 5_9A_ESSO, ESCORPEU5 (www.esso.org) todennut, että oikein ohjtull j suunnitellull urinkosuojrtkisull voidn svutt mm. seurvi etuj: Puoless tutkituist 4 tpuksest voidn ktiivinen energi kuluttv jäähdytysjärjestelmä korvt kokonn pssiivisell urinkosuojuksell. Lämmityksen vtim energintrve voi lske jop 9 % Pohjoismiss. Jäähdytyksen vtim energintrve voi lske jop 89 % Pohjoismiss. Aurinkosuojuksen merkitys ksv ikkunpintln suurentuess eikä ikkunn Urvoll ole juurikn merkitystä jäähdytystrpeen pienenemiseen. Sisävlistuksen oslt on tutkimuksin todettu, että vlistukseen käytettävästä energist on säästettävissä luonnonvlo oikein hyödyntämällä % (Belok, Luonnonvlistuksen j sisäilmston merkitys terveydelle j tuottvuudelle on ljsti tunnustettu. JÄLLEENMYYNTIVERKOSTO Somfy Nordic, Finlnd mrkkinoi moottoreit j ohjuslitteit jälleenmyyntiverkoston kutt. Lähimmän vltuutetun jälleenmyyjän j litevlmistjn löydät osoitteest KL/6/RP Oy/Rkennustieto Oy Rkennustietosäätiö RTS 8 Tämän kortin sitiedoist vst toimeksintj.

2 8 RT trviketieto AURINKOSUOJAUS Aurinkosuojuksen tvoite Nykyikisell utomtisoidull urinkosuojuksell pienennetään jäähdytyksen vtim energin trvett. Suojuksell säästetään energi lämmityksessä j vlistuksess sekä prnnetn sisävlistuksen että ilmn ltu. Viihtyvyys, hyvinvointi j tuottvuus kohentuvt. Hyvin toteutetun urinkosuojuksen merkitys on tärkeä os sekä ympäristön että yksilön hyvinvointi j terveyttä. Aurinkosuojus on tärkeä tekijä ilmstonmuutoksen torjunnss. Auringonvlo j vlistus Auringon iheuttm kokonisvlistusvoimkkuus EteläSuomess pilvettömällä säällä vktsoss on suurimmilln klx. Puolipilvisissäkin olosuhteiss svutetn noin 4 klx:n vlistusvoimkkuus. Näkötrkkuutt vtivss työssä tulee vlistusvoimkkuuden oll suositusten mukn noin 75 lx (,75 klx) j näyttöpäätetyössä enintään lx (,5 klx). Auringonvlo ylittää siis jop yli stkertisesti vlistustrpeen. Vlistusvoimkkuus j trve vihtelee. Luonnonvlon käyttö on suositeltv, terveellinen j energi säästävä tp vlist. Miellyttävän sisäympäristön iknsmiseksi on välttämätöntä säännöstellä sisään tulevn vlon määrää olosuhteiden mukn. Luonnonvlistuksen, urinkosuojuksen j lämmityksen hyödyntäminen voidn ott huomioon muiden litteiden mitoituksess. Säästöä svutetn sekä rkentmisess että käytössä. Auringonvlo j sisälämpötil Aurinko säteilee mhn jtkuvsti energi yli 1 kertisen määrän verrttun tuottmmme j kuluttmmme energin. Aurinkoenergin hyödyntäminen onkin yksi suurimmist hsteistmme. Noin puolet urinkosäteilyn energist on näkyvän vlon lueell j siirtyy ikkunoiden kutt rkennuksiin. Siirtymistä kuvtn uringonsäteilyn kokonisläpäisysuhteell g. Ikkunn grvon olless,75 5 % uringon energist heijstuu tkisin ti sitoutuu ikkunrkenteeseen j 75 % siirtyy sisälle. Säteilyn törmättyä sisätiln pintoihin energi muuttuu lämmöksi j johtuu rkenteisiin sekä säteilee tiln. Lämpösäteilyksi muuttunut urinkoenergi ei kykene poistumn säteilyn muuttuneen llonpituuden tki yhtä tehokksti kuin tuli sisään. Ikkunn kykyä pitää lämpösäteily sisällä kuvtn lämmönläpäisykertoimell U. Nykyikiset energitehokkt ikkunt j muut rkenteet edesuttvt lämmön sisällä pysymistä. Molemmt tekijät, g j Urvo, on otettv huomioon ikkun j suojrtkisu vlittess. Euroopn olosuhteiss kirkkn lsin, jonk l on 1 m, voidn todet säteilevän sisätiln lämpöenergi...5 kw. Tämän tehokkn lämmönlähteen termostttin voi toimi ulkopuolinen utomtisoitu urinkosuojus, jot onkin in ensisijisesti hyödynnettävä pssiivisen keinon ennen energi kuluttvn rtkisun rkentmist j käyttöä. Energitloudellinen rkennus Somfy kehittää j vlmist moottoreit j utomttisi säätöjärjestelmiä energitloudellisen j terveellisen sumisen edistämiseksi. Somfyrtkisut kttvt urinkosuojuksen, luonnonvlistuksen j tuuletuksen hllinnn. Pssiivisin menetelminä nämä ovt energi säästäviä j vähän ympäristöä kuormittvi. Energitehoks rkentminen j suminen on hyvin jnkohtist. Mtlenergitlot ovt rke. Nykyisissä pssiivitloiss olln jo tilnteess, joss seinärkenteiden j muiden rkenneosien eristävyys ei ole enää yksin rtkisev tekijä. Yksinkertisimmilln sisätilojen lämmitykseen riittää sisällä toimivien koneiden, litteiden j ihmisten tuottm lämpöenergi. Jäähdytyksen trve lk muodostu yhä merkityksellisemmäksi energinkuluttjksi. Tutkimuksien mukn vuosittinen lämpökuormitus on lähes yhtä suuri sekä Roomss että Tukholmss. Olln tilnteess, joss on otettv huomioon ikkunoiden kutt tphtuvn molemminsuuntisen lämmönvihdon merkitys energitloudelle j ympäristön kuormitukselle. Direktiivin /91/EC j RkMK D3:n mukisesti rkennusmääräyksemme velvoittvt käyttämään ensisijisesti pssiivisi säätelymenetelmiä. Pljon lämpökuorm tuottviss kohteiss, kuten toimistorkennuksiss, eri ilmnvihto j lämmitysjärjestelmät on suunniteltu tukemn toisin miellyttävän sisälämpötiln svuttmiseksi. Moniss kohteiss pelkkä urinkosuojus on riittävä toimenpide. Hyvinvoinnin knnlt ikkunpintlojen pienentäminen ti vlonpääsyn pysyvä rjoittminen ei ole rtkisu meillä, kun pimeä ik on suhteellisen pitkä. Ympäristö j knsinväliset velvoitteet Vuonn 1997 päättivät teollisuusmt hillitä ilmston muutost Kioton sopimuksell. Euroopn Unioni on ltinut omi jäsenmitn velvoittvi ohjeistuksi, kuten Green Pper of Energy Efficiency j rkentmist ohjvn EPBDohjelmn (direktiivi /91/EC). Erityisesti rkentmist koskev ohjeistus on trpeellinen, kosk rkennukset kuluttvt EU:n lueell yli 4 % primrienergist. Osuus on suurin j ksvv. EU:n tvoite on vähentää rkennussektorin hiilidioksidipäästöjä 44 Mt vuodess. ESCORPEU5 ESSO:n tutkimus on osoittnut, että tehostmll yksin urinkosuojust on mhdollist pienentää hiilidioksidipäästöjä 111 Mt vuodess, mikä yksistään jo ylittää tvoitteen. Pnostminen utomtisoituun urinkosuojukseen on luonnollinen skel pyrittäessä energitloudelliseen j kestävään rkentmiseen j sumiseen. Lisätietoj: 1% 4% % % % % % Ulko j sisäpuolisen urinkosuojuksen grvoj. 8% 6% 4% % 84% 1% 4% 1% 15% 35% Toimistolitteet Inform.teknologi Vlistus LVIS Veden lämmitys Rkennuspiklle kuljetettu mterili Rkennuksen käyttö Rkentminen, purku j kierrätys Rkennusten energin kulutuksen jkutuminen OECD:n mukn Rkennukset 4 % Liikenne 3 % Teollisuus 8 % Million Metric Tons of Crbon 6 4 BUILDINGS TRANSPORTATION INDUSTRY Rkentmisen osuus milmn energinkulutuksess KL/6/RP Oy/Rkennustieto Oy Rkennustietosäätiö RTS 8 Tämän kortin sitiedoist vst toimeksintj.

3 RT trviketieto 3 AURINKOSUOJAUSRATKAISUT Ulkopuoliset urinkosuojusrtkisut Ulkopuoliset urinkosuojt vrjostvt erittäin tehokksti j pysäyttävät lämpösäteilyn rkennuksen ulkopuolelle. Tämän vuoksi ne säästävät energi j viilentävät sisätiloj suojusrtkisuist tehokkimmin. Somfy nimeo utomtiikll vrustettuin ne Ikkunmrkiisi Perinteinen j tehoks suoj kikkiin ikkunoihin, joiss vksuuntinen ulottuvuus ei rjoit. Mks. mitt n. 5 x 1, x 1, m(lxhxu), g = %, 1 m/s LT56, Ore WT56 3 VAC,,4...,1 A Mrkisolette Oivllinen rtkisu erityisesti korkeisiin ikkunoihin. Screenkihdin j ikkunmrkiisi yhdessä. Mks. mitt n. 3x3x,6m(lxhxu), g = %, 1 m/s LT56, Ore WT56 Terssimrkiisi Ikkunoiden eteen, joiss ulkotil on hyötykäytössä. Suuri ulottuvuus j tuet knkn tsoss. Mks. mitt n. 7x3,6m(lxu), g = %, 8 m/s LT56, Ore WT56 Pergolmrkiisi Suurten vkpintojen j tittuvien pintojen rtkisu. Knkn kiristysjärjestelmä. Mks. mitt n. 6x7m(lxu), g = %, 1 m/s LT56, Ore WT56 mhdollistvt hllitun lämmön siirtymisen ikkunoiden kutt molempiin suuntiin, in trpeen mukn, luoden prhn mhdollisen sisälämpötiln j vlistuksen. Sälerullin Tehoks urinkosuojus, lisä j äänieristys. Vlistuksen hllint lmellien ukotuksell. Mks. mitt n. 4x3m(lxh), g = n. 1 %, 16 m/s LT56, Oximo WT Screen Suodtt vlo hlutull tvll j säilyttää läpinäkyvyyden. Knkn kiristys mhdollist. Mks. mitt n. 3x3m(lxh), g = %, 1 m/s LT56, Alte Julkisivusälekihdin Säädettävä sälekulm mhdollist vlon suuntuksen. Täysin suljettviss. Mks. mitt n. 3x4m(lxh), g = %, 14 m/s Orient MU, Stehle HTM 3 VAC,,4...,95 A Korimrkiisi Ktutson liiketilojen minospintrtkisu. Moottoroitun nostettviss pois ktuhuolto vrten. Mks. mitt n. 5x1,x1,m(lxhxu) Jet 3 VAC,,5 A Sisäpuoliset urinkosuojusrtkisut Sisäpuolinen urinkosuoj on prhimmilln, kun hlutn vikutt sisävlistuksen ltuun j häikäisyn estoon kikiss sääolosuhteiss. Nykyikisill teknisillä kngsmterileill, Screen knkill, svutetn myös erinomisi lämpöteknisiä etuj. Tällöin on erityisesti kiinnitettävä huomiot ikkunjärjestelmien yhteistoimintn. Somfy nimeo utomtiikll voidn sekä sisä että ulkopuolinen järjestelmä synkronoid toimimn yhdessä. Näin svutetn prs mhdollinen suojus esimerkiksi vtivn työympäristöön. Ohjusjärjestelmään voidn suojusjärjestelmien lisäksi yhdistää synkronoitun myös utomttinen ikkuntuuletus j yöjäähdytys. Rullkihdin Lj värivlikoim vputt sisustmn. Myös äänettömät moottorit. Pimennys j screen mhdollisi. Mks. mitt n. 4x5m(lxh), g = % LT8, Sonesse, 4 VDC,,3...,9 A LS4, Sonesse 3 VAC,,3...,8 A Verhot Erityisesti korkeisiin ikkunoihin j näyttävään sisustmiseen. Kikki verhomterilit. Mks. leveys 1 m. Verhopinot 5 ti 5 kg. g = % Glystro 5, 4 VDC, 1, A Glystro 5, 4 VDC,,7 A Sälekihdin Vlon säätö j täysi sulkeminen mhdollist. Asennettviss myös ikkunoiden väliin. Mks. mitt n. 3,5 x 3,4 m (l x h), g = % LW5, LWE5 4 VDC,,3...,6 A LS4 3 VAC,,3...,5 A Plissé Knkinen lskos ti kennokihdin. Kihtimen muotoilu mhdollist. Lj värivlikoim. Mks. mitt n. 3,5 x 3,4 m (l x h), g = 1...6% LW5, LWE5 4 VDC,,3...,6 A LS4 3 VAC,,3...,5 A Pystylmellikihdin Erityisesti korkeisiin tiloihin j vinoyläreunisille ikkunoille. Vlo suunnttviss. Pimennys j screen. Mks. mitt n. 6x4m(lxh), g = % Somfyohjuslitteet 4 VDC j 3 VAC moottoreille Lskoskihdin Koristeellinen j sisustuksellinen rtkisu. Pehmeä kngsvikutelm. Lj värivlikoim. Mks. mitt n. 3,5 x 3,4 m (l x h), g = % LW5, LWE5 4 VDC,,3...,6 A LS4 3 VAC,,3...,5 A Sivull nnetut rvot ovt ohjeellisi j perustuvt eri vlmistjien ilmoittmiin keskimääräisiin rvoihin. Trkst tiedot in litetoimittjltsi! KL/6/RP Oy/Rkennustieto Oy Rkennustietosäätiö RTS 8 Tämän kortin sitiedoist vst toimeksintj.

4 ominisuuksill helppokäyttöisessä muodoss. Sisältää mm. jstimen. Sekä käyttö että setusten tekeminen on vivtont visulisen näyttöpneelin vull. Tuulinturi Sdenturi trviketieto 4 Näyttöpneeli IB JA IB+ VÄYLÄOHJAUKSET tuulinturi Rdiokukosäätimet Rdio Technology Somfy AurinkoTuulinturi Sdenturi nturi Solo vyöhykettä off on Rdiokukosäätimet Rdio Technology Somfy Solo vyöhykettä Aurinkotuulinturi nturi Soliris IB Näyttöpneeli ukosäätimet Rdio logy Somfy Tuulinturi Sdenturi Soliris IB järjestelmässä on urinkosuojien sekä sälekihtimien ohjuksess trvittvt perustoiminnot (urinko j tuuliutomtiikk). Järjestelmä sopii käytettäväksi yksityistlouksiss j pienissä liikekiinteistöissä. Aurinkotoiminto on vlinninen j pois kytkettävissä. kynnysrvot säädettävissä. Vlo j tuulenvoimkkuuden Ohjelmoitv välisento, mielisento. Aurinkosäleen vuskulmn säätö. Ohjelmoitv Tuulinturi Sdenturi tuulinturi nturi Ylöstoimintoon liitettävissä erillinen sdenturi j jstin. Somfy IB väylälähtö SELV 9 V, x x,6 mm < 1 m. IBväyläreleillä Centrlis Uno IB, IB j IB4 on mhdollist ohjt noin 4 moottori. Moottoreill voi oll lisäksi pikllinen käyttökytkin. Vyöhyke nimeo 1 Solo 1 IB j nimeo Solo IB Vyöhyke nimeo Solo järjestelmissä on kikkien sisä j ulkourinkosuojien ohjukseen trvittvt perustoiminnot sekä lisäksi energinsäästötoiminnot, sisäänrkennettu jstin j näyttöpneelikäyttö. Järjestelmät sopii käytettäväksi julkisiss j yksityisissä kiinteistöissä. tiedot löytyvät nimeo Solo sennusohjeest. Khden urinko j tuulinturin vp määrittely Trkemmt Kikki kynnysrvot j viivejt numeerisesti säädettävissä. Sde j ulkolämpötilnturi liitettävissä. Tulot: plohälytys, rkennus j vyöhykekytkimet. Lähdöt: virheilmoitus potentili vp (mks. 4 V / 1A). Somfy IB väylälähtö SELV 9 V, x x,6 mm < 1 m IBväyläreleillä Centrlis Uno IB, IB, IB4 j 4AC/DCE voiohjt noin 4 moottori väylässä (Solo : 8 moottori). Itsenäinendn ohjusjärjestelmä urinkosuojille pienempiin kiinteistöihin voi oll lisäksi pikllinen käyttökytkin ti rdio Moottoreill nimeo tekee pienempien kiinteistöjen urinkokukosäädin. suojien käytöstä helppo Hrkittu käytännöllisyys j pljon toimintoj meo Hrkittu käytännöllisyys j pljon toimintoj imeonimeo Premium ohj tehokksti j joustvsti nimeoeston, Premium ohj tehokksti j joustvsti mium häikäisyn luonnonvlistuksen, sisälämpötiln mium häikäisyn eston, luonnonvlistuksen, sisälämpötiln ukosäätimet Rdio luonnollisen hllinnn, tuuletuksen j yöjäähdytyk älykäs Vyöhyke 1 luonnollisen j yöjäähdytyklogy Somfy sen.hllinnn, Järjestelmä sllii myöstuuletuksen kunkin käyttäjän yksilölliset en j älykäs misten sllii myös kunkin käyttäjän yksilölliset sen. niin Järjestelmä hluttess. Kikki huippuominisuudet ynmistentoiveet llintn toiveet niin hluttess. Kikki huippuominisuudet Hllintnsmss kustnnustehokkss järjestelmässä. smss kustnnustehokkss järjestelmässä. Vyöhyke nimeo Solo Trkemmt tiedot löytyvät nimeo Solo sennusohjeest. tkisu srtkisu ätimet Rdio met mfyrdio y nturi RT Solo 1 1 vyöhyke ennettu nettu isu u tuulinturi Suunt Suunt Selkeä j käyttäjäystävällinen järjestelmä energinsäästö ominisuuksill Vyöhykettä Vyöhykettä UlkonturiUlkonturi SisänturiSisänturi Solo 1 1 vyöhyke Ohjusyksikkö Ohjusyksikkö(BuCo) (BuCo)8:lle 8:llevyöhykkeelle vyöhykkeelle Rkennuskytkin Rkennuskytkin Moottoriyksikkö() Moottoriyksikkö() PCohjelmisto käyttöä PCohjelmisto käyttöä j setuksi vrten j setuksi vrten Rdiokukosäätimet Rdio Technology Somfy x1x1 x4x4 Suunt Suunt x4 x4 SisänturiSisänturi 11 & & UlkonturiUlkonturi Ohjusyksikkö 1 Ohjusyksikkö 1 PCohjelmisto käyttöä PCohjelmisto j setuksi käyttöä vrten j setuksi vrten x16 x16 Vyöhykettä SoloVyöhykettä vyöhykettä Moottoriyksikkö Moottoriyksikkö Ohjusyksikkö = 16 vyöhykettä Ohjusyksikkö = 16 vyöhykettä Rdiokukosäätimet Rdio TechnologyRkennuskytkin Somfy Moottoriyksikkö Rkennuskytkin Moottoriyksikkö nimeo Premium IB+ nimeo Solo täydentää nimeo perhettä trjoten ljennetun perustson toiminnot kompktiss j helppokäyttöisessä muodoss. Sisältää mm. jstimen. Sekä käyttö että setusten tekeminen on vivtont visulisen näyttöpneelin vull. Somfyn nimeo tuoteperheellä voidn vstt kiinteistönomistn kolmeen toiveeseen: energi j käyttökustnnusten optimointiin, tilojen käytön tehokkuuteen j tuottvuuteen sekä kokonisuuden esteettiseen xtyylikkyyteen. Energin kulutus optimoidn hyödyntämällä urinkolämpö tlvell j pitämällä lämpö ulkon kesällä. Toiminnot voidn jst Aurinkoprhll mhdollisell tvll. Tuulinturi SdenturiLuonnonolosuhteet, uringon sem, tuulinturi nturi rkennuksen sijinti j ilmnsuunt, vlon määrä ym. tekijät sekä yhteistoimint muiden tloteknisten järjestelmien knss voidn ott huomioon. Näyttöpneeli Investointikustnnuksiss nimeojärjestelmillä urinkosuojukseen yhdistetty luonnonvlistus j yöjäähdytys pienentää trvittv jäähdytysjärjestelmää. Järjestelmä on helposti hllittviss modernill tekniikll visulisen PC käyttöliittymän vull. 4 KiinteistönIBkäyttäjät oppivt itse vikuttmn olosuhteisiin. nimeojärjestelmät sopivt kikkien urinkosuojien ohjukseen kikiss kiinteistötyypeissä j käyttötrpeiss. Enintään 16 ohjusvyöhykettä j 64 moottori j ohjusvyöhykkeeseen enintään 1 moottoriyksikköä (4 moottori). Vyöhykekohtinen urinkonturointi j ohjus. Monipuolinen nturointimhdollisuus, mm. urinko, tuuli, tuulen suunt,aurinko lämpötil j sde. Tuulinturi Sdenturi tuulinturi nturi vlikoim Monipuolinen ennlt hrkittuj ohjusstrtegioit j suojusrtkisuihin perustuvi toimintoj j säätöjä. Vkion kttv vlikoim erityyppisiä jstimi järjestelmän, vyöhykkeiden j käyttömukvuuden hllintn. Virhesähköposti, etäkäyttö j lokikirjus. Turv j mukvuustoiminnot priorisoitu trkoituksenmukisesti. Vyöhyke Vyöhyke 1 Pkksen, steen, lumisteen j jäätymisen hllint. Aurinkoseurnt sekä sisäj ulkosuojien synkronointi vkion. Liittimet turv, lämmitys j jäähdytysjärjestelmiin. Somfy IB+ väylälähtö 3 b/s, x x,6 mm < 1 m / väylä. Älykäs vihto utomttisen ohjuksen j pikllisen ohjuksen välillä toteutettviss käyttökytkimellä, rdiokukosäätimellä ti Trkemmt tiedot löytyvät nimeo Solo sennusohjeest. läsnäolotunnistimell. Järjestelmä on helposti päivitettävissä rkennuksen tiljärjestelyjen muuttuess. Moottoriyksikön ljennusos Moottoriyksikön ljennusos Trkemmt tiedot löytyvät nimeo Premium sennusohjeest. Trkemmt tiedot löytyvät nimeo Premium sennusohjeest. KL/6/RP Oy/Rkennustieto Oy Rkennustietosäätiö RTS 8 Tämän kortin sitiedoist vst toimeksintj.

5 Rtkisu jok on helposti nimeo EIB/KNX järjestelmän vull voidn urinkosuojrtkisut nimeo integroitviss muihin tloteknisiin järjestelmiin. trviketieto 5 moottoriyksiköiden integroid sumttomsti vpit tuloj muiden voidn toimintojen myös kuten hyödyntää keinovlistuksen, muiden toimilitteiden jäähdytys, lämmitys, ohjmiseen RT hälytys kustnnustehokkll j lukitusjärjestelmien tvll. knss nimeo moottoriyksiköiden vpit tuloj voidn myös hyödyntää muiden toimilitteiden ohjmiseen STANDARDOIDUT x3 VÄYLÄOHJAUKSET kustnnustehokkll tvll. Yhdistelmänturi Sisälämpötil nimeo EIB/KNX Aurinko Tuuli Lämpötilt Sde Tuulensuunt x3 Yhdistelmänturi 3 V 3 V ti nimeo EIB/ KNX: voimen väylästndrdin Mx 8 universli EIB/ KNX digitlist tulo suorituskyky j mhdollisuudet urinkosuojlitteille. ti Rtkisu jok on helposti nimeo nimeo EIB/KNX järjestelmän vull voidn urinkosuojrtkisut Lon: integroid voimen sumttomsti väylästndrdin muiden suori toimin integroitviss muihin tloteknisiin järjestelmiin. tuskyky tojen kuten j mhdollisuudet keinovlistuksen, urinkosuojlitteille. jäähdytys, lämmitys, nimeo hälytys j lukitusjärjestelmien EIB/KNX kytkin knss Pikllinen stndrdikytkin Rdiokukosäätimet Rdio nimeo Lon komponentit ovt LonMrk, hyväksyttyjä. Technology Somfy Vuorovikutteinen rtkisu Aurinkosuoj nimeo moottoriyksiköiden sekä EIB/KNX ikkunnvuslitteet kytkin vpit Pikllinen voidn tuloj voidn niillä stndrdikytkin Rdiokukosäätimet Rdio Technology Ljennusmhdollisuus Nämä nimeo Lon jok on yhteensopiv Somfy kikkien LonMrktuotteiden kustnnustehokkll tuotteet tvll. trjovt mksimlisen käyt liittää myös sumttomksi hyödyntää muiden osksi muut toimilitteiden tlotekniikk. ohjmiseen Ljennusmhdollisuus knss suuriss rkennuktömukvuuden j toiminnllisuuden yhdessä keinovlistuksen, ilmnvihdon, lämmityksen, turvllisuuden ym. siss. muiden ohjusjärjestelmien knss. Lonsolmu voidn x3 ljent IB+ liverkoll kustnnustehokkll tvll. Yhdistelmänturi Sisälämpötil Trkemmt tiedot löytyvät nimeo EIB/ KNX sennusohjeest. Aurinko Tuuli 3 V yhteensopiv kikille urinkosuojille j ikkunnvjille 3V yhteensopiv kikille urinkosuojille j ikkunnvjille 3 V nimeo Aurinkoseurntyksikkö 3 V 3V ti yhteensopiv kikille urinkosuojille j ikkunnvjille 4 V ti ti 3V Mx 8 Mx 8 Mx 8 yhteensopiv kikille urinkosuojille j ikkunnvjille Rdiokukosäätimet Rdio Technology Somfy Ljennusmhdollisuus Rdiokukosäätimet Rdio Technology Somfy Ljennusmhdollisuus Sisälämpötil Moottoriyksikkö EIB/KNX Moottoriyksikkö Lon Universli Lontulo Moottoriyksikkö EIB/KNX Moottoriyksikkö EIB/KNX EIB/KNX kytkin Lonkytkin EIB väylä universli EIB/ KNX digitlist tulo väylä universli EIB/ KNX digitlist tulo EIB väylä EIB väylä Pikllinen stndrdikytkin Tuuli Lämpötilt Sde Tuulensuunt Lon tphtumj kytkintiedot voidn välittää muille Lonlitteille verkoss moottoriyksikön vpiden tulojen kutt. LNSohjelmisto KL/6/RP Oy/Rkennustieto Oy Rkennustietosäätiö RTS 8 Tämän kortin sitiedoist vst toimeksintj. Trkemmt tiedot löytyvät nimeo Lon sennusohjeest. Aurinko Trkemmt tiedot löytyvät nimeo EIB/ KNX sennusohjeest. Aurinko Pikllinen stndrdikytkin Trkemmt tiedot löytyvät nimeo EIB/ KNX sennusohjeest. Tuuli Lämpötilt ETSohjelmisto ETSohjelmisto Lämpötilt ETSohjelmisto Sde Tuulensuunt Sde Tuulensuunt Avoin väylästndrdi mhdollist kiinteistön kikkien teknisten järjestelmien sumttomn yhteensopivuuden. Somfy nimeo KNX/EIB tuoteperheellä ohjtn kikki urinkosuoji j vuslitteit Somfyn hllitsemll käyttäjämukvuudell. nimeo IB+ järjestelmän trjomien ominisuuksien lisäksi on mhdollisuus käyttää kikki muit EIBlitteit, kuten jstimi, ntureit, kytkimiä j viestejä, moottoriyksiköiden ohjmiseen. nimeo EIB/KNX moottoriyksiköiden vhvuuksi ovt: Nope sennus j joustv sijoitettvuus. Hrkitut sennusyksityiskohdt, kuten jousiliittimet. Tuotteet ovt käytettävissä jo sennusviheess ilmn ETSohjelmointi. 4 erikseen ohjelmoitv moottorilähtöä. Moottorikohtiset piklliset kytkinliittimet. Kytkinliittimiä (8 kpl) voidn käyttää myös muiden väylän litteiden ohjmiseen vkiokytkimillä, himmennystoiminto. Kytkimet voidn helposti korvt rdiokukosäätimellä myös jälkisennuksiss. Rdiokukosäätimellä voi ohjt myös väylän muit litteit, himmennystoiminto. Tuoteominisuudet huomioiv käyttäjää opstv ohjelmointi ETSohjelmistoll. Älykäs utomtti/mnulitoimintotiln vihto. Yli 64 moottori j rjttomsti ohjusvyöhykkeitä toteutettviss. Sääsem, sisälämpötilnturi ym. nimeo Lon LonMrkhyväksytyt tuotteet sopivt käytettäväksi joustvsti kiinteistön kikkien teknisten järjestelmien knss. Erillistä utomtiikkyksikköä ei trvit, vn äly sisältyy moottoriyksikköön j on moottorikohtisesti ohjelmoitviss. nimeo IB+ järjestelmän ominisuuksien lisäksi mhdollisuus käyttää kikki muit LonMrk litteit, kuten jstimi, ntureit, kytkimiä j viestejä. Best LonMrkproduct of the yer 7. Nope sennus j joustv sijoitettvuus. 4 erikseen ohjelmoitv moottorilähtöä. Kytkinliittimiä (8 kpl) voidn vpsti käyttää myös muiden väylän litteiden ohjmiseen. Somfyn lverkko teknologi mhdollist jop ohjelmoitv moottorilähtöä j 4 kytkintä ti liiketunnistint yhdellä Lonsolmull. Rdiokukosäätimellä voi ohjt myös väylän muit litteit, himmennystoiminto. Voidn korvt kytkimet myös jälkisennuksess. Tuoteominisuudet huomioiv käyttäjää opstv ohjelmointi. Pugin. NL FcilitiesTE. Älykäs utomtti/mnulitoimintotiln vihto. Yli 64 moottori j rjttomsti ohjusvyöhykkeitä toteutettviss. Aurinko, tuuli j ryhmäohjusyksiköt sekä näyttöpneeli stvn. Edistyksellinen urinkoseurnttoiminto.

6 Lon IB+ RT nimeo : Yhteensopiv kikille urinkosuojille j ikkunnvjille trviketieto 6 OHJAUSLAITTEIDEN VALINTATAULUKOT JA LISÄTIEDOT nimeo VALINTAOPAS > Solo 1 / Premium EIB/ KNX LON MOOTTORIYKSIKÖIDEN VALINTAOPAS Solo 1 / Premium EIB/ KNX LON moottorimäärä ohjusvyöhykkeiden määrä pikllinen käyttö ominisuuksien ljuus turvtoiminnot mukvuus/ energinsäästö toiminnot pikllinen kytkin rdiokukosäädin infrpunlähetin yleiset kehittyneet hälytys tulo tuulen voimkkuus tuulen suunt sde ulkolämpötil lumi pkknen jäätyminen sisälämpötil urinko urinkoseurnt läsnäolotunnistin ikkunkontkti tulo läm./jäähd. yhteistoimint, muu rkennusutomtio lokitiedostot rkennusjstin vyöhykekohtinen ohjus vyöhykejstin käyttöliittymä voin väylästndrdi käyttäjältä vdittv mmttitidon tso pinike/vin PCohjelmisto näyttöpneeli < 4 / 8 *** nturi () mtl < ***** 4 nturi 4 1 8:lle vyöhykkeelle perehtynyt > 64 > 16 ***** > 4 nturi > 4 > 1 korke > 64 > 16 ***** > 4 nturi > 4 > 1 korke / 4 rele Pintsennus IB Moottoriyksikkö () AC Pint ti DIN sennettv 3VAC Pint ti DIN sennettv Muuntj 4V DC /,1 A 1/3VAC 3VAC IB4 Moottoriyksikkö () DC erillisellä muuntjll 4VDC Moottoriyksikkö () DC/DCE muuntjll Pint ti DIN sennettv Sis. muuntjn 4V DC 5 ma / moottorilähtö Vltuutetut Somfyjälleenmyyjät j litevlmistjt: Tekninen tuki Suomess: nimeomnulit j tekniset tiedot ldttviss: EIB/KNX j Lontiedostot ldttviss: HALLINTAJÄRJESTELMIEN YHTEENSOPIVUUS OPCyhteensopiv BuCo IP nimeo IB+ (urinkosuojus) LVIS KeskusPC EIB/KNX Vlistus OPCyhteensopivuus mhdol Kpeloitu kytkin list nimeo j muiden järjestelmien yhteisvlvonnn j rjtun keskitetyn käytön. Mhdollist hllit keskitetysti jop 18 nimeo IB+ ohjusvyöhykettä. OPC ohjelmisto on myös jälkisennettviss. Rdiokukosäädin Dliyhteensopiv nimeo IB+ dli yksiköllä on mhdollist liittää IB+ moottoriyksikkö dlivlistuksenohjukseen. Kullekin neljälle moottorille on muodostettviss om osoite, joll moottori voidn sito itsenäisesti dliryhmään. Dliväylän komennoill on sm prioriteetti kuin pikllisill käyttökytkimillä. KODIN JA PIENEN JÄLKIASENNUSKOHTEEN RTSLAITTEET Rdio Technologi Somfy Vrm rdiotekniikk Vähemmän johtoj Uusi toimintoj voidn liittää ilmn uusi johtovetoj Yksinkertinen sennus j ohjelmointi Somfy RTS järjestelmän litteet trvitsevt syöttösähköistyksen ti ovt itsenäisesti pristoill j urinkokennoill toimivi. Litteiden välinen tiedonvihto tphtuu RTSrdioteknologin vull, mikä mhdollist litteiston vivttomn ljennuksen j on eduksi jälkisennustilnteiss. Järjestelmään voi kuulu urinkosuojlitteiden utomtisointi sisä j ulkovlistuksen ohjus j himmennys terssilämmittimien ohjus. Erilliset vstnottimet mhdollistvt monenliset rtkisut kodin ohjusjärjestelmässä. Kikki litteit voi ohjt smll tyylikkäällä kukosäätimellä. Myös utomtisoitu litteiden yhteistoimint j jstus ovt mhdollisi. Aurinkonturi Tuulinturi Tuulinturi Aurinko j tuulinturi Ajstin MARKKINOINTI JA NEUVONTA Somfy Nordic Ab, Finlnd Ruosilnkuj 3 B 39 HELSINKI Puhelin (9) Fksi (9) MYYNTI Vltuutettu Somfyjälleenmyyjä: KL/6/RP Oy/Rkennustieto Oy Rkennustietosäätiö RTS 8 Tämän kortin sitiedoist vst toimeksintj.

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

Kohteen turvaluokitus on

Kohteen turvaluokitus on LVI 03-10517 SIT 13-610091 KH X4-00513 INFRA 053-710109 ST 41.01 HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten.

Lisätiedot

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa ArcGIS Server ArcGIS for Server Luo, j j hllitse pikktieto ArcGIS Serverin vull voidn luod plveluit keskitetysti, hllinnoid näitä plveluit j jk niitä orgnistion sisällä sekä verkoss. Plveluj voidn helposti

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia.

RTS 16:2. Tässä ohjeessa esitetään ajoneuvojen ja yleisimpien autotyyppien mittoja, massoja sekä liikenteeseen hyväksymistä koskevia rajoituksia. RTS 16:2 RT XX-XXXXX KH XX-XXXXX Infr x-x AJONEUVOJEN MITTOJA OHJEET xxxkuu 2016 1 (8) korv RT 98-10914 Tässä ohjeess esitetään joneuvojen j yleisimpien utotyyppien mittoj, mssoj sekä liikenteeseen hyväksymistä

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Mittamuuntajien yleiset ominaisuudet

Mittamuuntajien yleiset ominaisuudet Mittmuuntjien yleiset ominisuudet Eurolite Oy on vuonn 1988 perustettu sähkötekniikn tuotteiden mhntuontiin, mrkkinointiin j myyntiin erikoistunut sintuntijyritys. Keskeisenä tvoitteen on hyvä siksplvelu,

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

www.somfy.fi Glystro Moottoroidut verhot Yhdellä painalluksella olohuoneeseen saadaan yksityisyyttä

www.somfy.fi Glystro Moottoroidut verhot Yhdellä painalluksella olohuoneeseen saadaan yksityisyyttä www.somfy.fi Glystro Moottoroidut verhot Yhdellä painalluksella olohuoneeseen saadaan yksityisyyttä Moottoroi verhot Glystrolla ja nautit aina verho Tunnet olevasi kuin teatterissa aina kun Glystro -moottoroitu

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS. Vastaanottaja Orimattilan kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys. Päivämäärä 9.10.

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS. Vastaanottaja Orimattilan kaupunki. Asiakirjatyyppi Hulevesiselvitys. Päivämäärä 9.10. Vstnottj Orimttiln kupunki Asikirjtyyi Hulevesiselvitys Päivämäärä 9.10.2014 Viite 1510015383 HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA-ALUE HULEVESISELVITYS ORIMATTILAN KAUPUNKI, 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA- ALUE, HULEVESISELVITYS

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT FI.TBV.10929 Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT 1. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee 2(3)-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä,

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

Glydea Moottoroidut verhot.

Glydea Moottoroidut verhot. Glydea Moottoroidut verhot www.somfy.fi Moottoroi verhot Glydea ja nautit aina verho Tunnet olevasi kuin teatterissa aina kun Glydea -moottoroitu verho liukuu silkinpehmeästi kiskollaan. Sopii täydellisesti

Lisätiedot

Audi Top Service News

Audi Top Service News Audi Top Service News Audi Teknistä etumtk syksy-tlvi 2013 Audi-huoltoplveluiden erikoisnumero Audi t i e t s u r v s i ä Alkuper t i e k k i v r t j Audi Top Service AN 613 jlkimrkkinointi_1-8.indd 1

Lisätiedot

Somfy kesäterassille Nautiskelua kaikissa tilanteissa. www.somfy.fi

Somfy kesäterassille Nautiskelua kaikissa tilanteissa. www.somfy.fi Somfy kesäterassille Nautiskelua kaikissa tilanteissa www.somfy.fi Somfyn avulla terassistasi tulee ihana "ulkotila", jota voidaan käyttää varhaiskeväästä myöhäissyksyyn. Somfyn avulla voit nauttia markiisistasi

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

BERKER EIB/KNX -TALOAUTOMAATIO

BERKER EIB/KNX -TALOAUTOMAATIO BERKER EIB/KNX -TALOAUTOMAATIO KUINKA ÄLYKÄS SINUN KOTISI ON? Toisille koti merkitsee lepoa ja rauhaa arjen kiireistä, toisille viihtymistä ystävien, perheen tai harrastusten parissa. Tarpeemme vaihtelevat,

Lisätiedot

ULKOPUOLiset AURi NKOs UOJAt

ULKOPUOLiset AURi NKOs UOJAt ULKOPUOLiset AURi NKOs UOJAt Auringolta suojautuminen on tärkeä osa asumista sekä nykyaikaista rakentamista. Ulkotiloissa viilentävällä varjolla on tärkeä rooli paitsi viihtyisyyden myös terveytesi kannalta.

Lisätiedot

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA COOLS COOLSIDE uusi JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE Jäähdytysteho Kylmäine Puhllintyyppi Mikroprosessori jop 96,0 kw sroll R410A ksili MP.COM T: MONO DXA (R410A) Jäähdytysteho jop 21,9 kw Ilmluhdutteinen

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151.

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151. UUDET TUOTTEET Srj 500 Trkt tieot sivull 104. DIGIMATIC-työntömitt, suojluokk IP-67 Srj 573 Trkt tieot sivull 112. Erikoistyöntömitt, suojluokk IP-67 Konepjtyöntömitt hiilikuituvhvisteinen Srj 552 Trkt

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

Somfy kesäterassille Nautiskelua kaikissa tilanteissa. www.somfy.fi

Somfy kesäterassille Nautiskelua kaikissa tilanteissa. www.somfy.fi Somfy kesäterassille Nautiskelua kaikissa tilanteissa www.somfy.fi Somfyn avulla terassistasi tulee ihana "ulkotila", jota voidaan käyttää varhaiskeväästä myöhäissyksyyn. Somfyn avulla voit nauttia markiisistasi

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

Koestusnormit: VDE 0660 osa 500/IEC Suoritettu koestus: Nimellinen virtapiikkien kestävyys I pk. Ip hetkellinen oikosulkuvirta [ka]

Koestusnormit: VDE 0660 osa 500/IEC Suoritettu koestus: Nimellinen virtapiikkien kestävyys I pk. Ip hetkellinen oikosulkuvirta [ka] Oikosulkukestoisuus EC:n mukn Oikosulkukestoisuus DN EN 439-1/EC 439-1:n mukn Tyyppikoestus DN EN 439-1 Järjestelmän tyyppikoestuksen yhteyessä suoritettiin seurvt Rittl-virtkiskojärjestelmien sekä vstvien

Lisätiedot

TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.10.2014 asti 1 (6) Leveys, mm Moottori sivulla. Moottori keskellä

TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.10.2014 asti 1 (6) Leveys, mm Moottori sivulla. Moottori keskellä TARVIKETIETO lokakuu 2012 voimassa 30.10.2014 asti 1 (6) RT 38312 317 Talo 2000 418 Talo 90 X31 ikkunatarvikkeet SfB F32 Hoito- ja huoltokoodi WAREMA-AURINKOSUOJATUOTTEET julkisivusälekaihtimet liukuvarsimarkiisit

Lisätiedot

Eurokoodit tulevat myös elementtien nostoihin!

Eurokoodit tulevat myös elementtien nostoihin! NOSTOANKKURIT j -TARVIKKEET KÄYTTÖOHJE Päivitetty 27.03.2012 Eurokoodit tulevt myös elementtien nostoihin! BY:n käyttöselosteet nro BY 287, BY 326, BY 339, BY351, BY 366 BY-EC2-27 Semtun kierteisten nostojärjestelmien

Lisätiedot

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä

Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä Sopimustekstin käännös 30.03.2015 (epävirllinen) Counil of Europe Trety Series - No. 199 Euroopn neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnllisest merkityksestä Fro, 27.10.2005 Johnto Euroopn

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

9 A I N. Alkuperäinen piiri. Nortonin ekvivalentti R T = R N + - U T = I N R N. Théveninin ekvivalentti DEE-11110 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET

9 A I N. Alkuperäinen piiri. Nortonin ekvivalentti R T = R N + - U T = I N R N. Théveninin ekvivalentti DEE-11110 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET DEE11110 SÄHKÖTEKNIIKAN PERUSTEET http://www.tut.fi/smg/course.php?id=57 Rtkisut Hrjoitukset 3, 2014 Tehtävä 1. Pyydetään muodostmn nnetun piirin Nortonin ekvivlentti. Nortonin, smoin kuin Theveninin,

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Glydea. Moottoroidut verhot. www.sunsystems.fi

Glydea. Moottoroidut verhot. www.sunsystems.fi Glydea Moottoroidut verhot www.sunsystems.fi Moottoroi verhot...... ja nauti! Tunnet olevasi kuin teatterissa aina kun Glydea -moottoroitu verho liukuu silkinpehmeästi kiskollaan. Sopii täydellisesti kotiteatteriin!

Lisätiedot

Opetussu unn itelma 201 5

Opetussu unn itelma 201 5 (ykpedu Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Audiovisulisen viestinnän perustutkinto, Medi-ssistentti ldittu: 04.08.015 Jussi Järviniemi hyväksytty:6.8.015 S f r0 -l l-l Purontus rehtori

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

Opetussuunn itelma 201 5

Opetussuunn itelma 201 5 Keski-Pohjn mn m mttiopisto Opetussuunn itelm 201 5 Nuoriso- j vp-jn ohjuksen perustutkinto, N uoriso- j vp-jnohj hyväksytty: 26.6.2015 $ 96 -ì ú-l- \ rkku Purontus rehtori L SISALLYS I NUORISO- JA VAPAA-AJAN

Lisätiedot

Solutions for power transmission. Liukukiskot.

Solutions for power transmission. Liukukiskot. Solutions for power trnsmission Liukukiskot www.konflex.fi "T" PROFIILI YKSIRIV.LLE T0 T1 T T3 T4 *T5 *T6 *T7 *T8 06-1 08-1 -1 1-1 -1-1 -1-1 3-1 75 80 -- -- -- - - -,6,,6,4 4,3 5,6 6,9 7,8 "T" PROFIILI

Lisätiedot

KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN

KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunt Energitekniikn koulutusohjelm KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN Lppeenrnnss 1.2.2010

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks.

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks. ekninen tuote-esite NV4-PC oimilite -tie j 3-tie istukkventtiileille Voim N Nimellisjännite C/DC 4V Ohjus: uki-kiinni, 3-piste Nimellisiskunpituus mm ekniset tiedot urvllisuusohjeet Sähköiset tiedot Nimellisjännite

Lisätiedot

Mikrotalousteoria 2, 2008, osa III

Mikrotalousteoria 2, 2008, osa III Sisältö Mikrotlousteori 2, 2008, os III Yrityksen tuotntofunktiost 2 Pnosten substituoitvuus 2 3 Yrityksen teori 3 4 Mittkvedut tuotnnoss 5 5 Yksikkökustnnusten j skltuottojen steen välinen yhteys 5 6

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Koestusnormit: VDE 0660 osa 500/IEC Suoritettu koestus: Nimellinen virtapiikkien kestävyys I pk. Ip hetkellinen oikosulkuvirta [ka]

Koestusnormit: VDE 0660 osa 500/IEC Suoritettu koestus: Nimellinen virtapiikkien kestävyys I pk. Ip hetkellinen oikosulkuvirta [ka] Oikosulkukstoisuus DN EN 439-1/EC 439-1 mukn Tyyppikostus DN EN 439-1 Järjstlmän tyyppikostuksn yhtyssä suoritttiin survt Rittl-virtkiskojärjstlmin skä vstvin Rittl RiLin-komponnttin kostukst: Eristysominisuut

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit Tuettu oppisopimus Luokk Tukiprosessit Ydintehtävä Nuorten tukeminen oppisopimuskoulutuksen ikn Prosessin trkoitus Tutkinnon ti ostukinnon sminen oppisopimuskoulutuksell Prosessin lähtötilnne Työttömän

Lisätiedot

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa.

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. UUDET living by Danfoss -termostaatit. Harppaus kohti laadukkaampaa asumista. Asenna ja unohda Uudet living by Danfoss termostaatit

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015)

LATO - Lastensuojelun ja toimeentulotuen toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehittäminen ja tehostaminen(2014-2015) LATO - Lstensuojelun j toimeentulotuen toimintprosessien j tiedonhllinnn kehittäminen j tehostminen(2014-2015) 27.9.2013 Päivitetty: 30.12.2013 Sisältö 1 YHTEENVETO... 3 1.1 TAUSTA JA PERUSTELUT... 4 2

Lisätiedot

FRIGO NESTEJÄÄHDYTTEISET JA ILMALAUHDUTTEISET VEDENJÄÄHDYTTIMET. RCGROUP SpA C_GNR_0508

FRIGO NESTEJÄÄHDYTTEISET JA ILMALAUHDUTTEISET VEDENJÄÄHDYTTIMET. RCGROUP SpA C_GNR_0508 FRIGO NESTEJÄÄHDYTTEISET JA ILMALAUHDUTTEISET VEDENJÄÄHDYTTIMET Jäähdytysteho Jäähdytysteho Kylmäine Mikroprosessori 127,0 4 149,0 155,0 1 761,0 mäntä/ruuvi/keskipko R407C/R134 MP99/MP.COM MONIPUOLINEN

Lisätiedot

Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen

Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact on todistetusti monipuolinen ja energiatehokas ilma/vesilämpöpumppu patteri- ja lattialämmitysjärjestelmiin sekä käyttöveden

Lisätiedot

Tasogeometriassa käsiteltiin kuvioita vain yhdessä tasossa. Avaruusgeometriassa tasoon tulee kolmas ulottuvuus, jolloin saadaan kappaleen tilavuus.

Tasogeometriassa käsiteltiin kuvioita vain yhdessä tasossa. Avaruusgeometriassa tasoon tulee kolmas ulottuvuus, jolloin saadaan kappaleen tilavuus. KOLMIULOTTEISI KPPLEIT Tsogeometriss käsiteltiin kuvioit vin ydessä tsoss. vruusgeometriss tsoon tulee kolms ulottuvuus, jolloin sdn kppleen tilvuus. SUORKULMINEN SÄRMIÖ Suorkulmisess särmiössä kikki kulmt

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

6 Kertausosa. 6 Kertausosa

6 Kertausosa. 6 Kertausosa Kertusos Kertusos. ) b). ) b). ) ( ( ) : ) ( : ) b) { : [ ( ) ]} { :[ - ]} { : } -{ - } -{} c) ( ) : - ( ) ( ) ( ) ( 9) 9 9 Kertusos. ) ( ) b) ( ). ) ) ) b) / / c) : 7 7. ) ) ) b) Kertusos c) : 7 ( 9)

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

ja differenssi jokin d. Merkitään tämän jonon n:n ensimmäisen jäsenen summaa kirjaimella S

ja differenssi jokin d. Merkitään tämän jonon n:n ensimmäisen jäsenen summaa kirjaimella S 3.3. Aritmeettie summ 3.3. Aritmeettie summ Mikä olisi helpoi tp lske 0 esimmäistä luoollist luku yhtee? Olisiko r voim käyttö 0 + + + 3 + + 00 hyvä jtus? Tekiik vull se iki toimii. Fiksumpiki tp kuiteki

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Tlotekn i i kn perustutkinto, Putkisen n u ksen osm isl Putkisentj ldittu: 18.06.015 Kimmo Nykänen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 rl-. Sirkku Purontus

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja

9kpedu. Opetussu unn itelma 2015. Keski-Pohjanmaan am mattiopisto. Sähköasentaja sekä automaatioasentaja 9kpedu Keski-Pohjnmn m mttiopisto Opetussu unn itelm 2015 Sähkö- j utomtiotekniikn perustutkinto, Sähkö- j utomtiotekniikn osmisl Sähkösentj sekä utomtiosentj ldittu: 25.06.2015 Mrko Päiveröinen hyväksytty:

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

Data Groupin asiakaslehti. Asiakkaan kokoisia palveluja. Avaa ja tutustu

Data Groupin asiakaslehti. Asiakkaan kokoisia palveluja. Avaa ja tutustu Dt Groupin sikslehti Asikkn kokoisi plveluj Av j tutustu n! ill m im h r lu p e v l ksp i s - Aktiivinen kumppni Trjomme erittäin ljn vlikoimn yrittäjän rke helpottvi plve lutuotteit. Osn niistä voit tutustu

Lisätiedot

SOMFY KESÄTERASSILLE. www.somfy.fi

SOMFY KESÄTERASSILLE. www.somfy.fi SOMFY KESÄTERASSILLE www.somfy.fi SOMFYN AVULLA Somfyn avulla voit nauttia markiisistasi kaikissa tilanteissa. Moottorilla se toimii helposti ja mukavasti ilman raskasta veivaamista. Aurinko- ja tuuliautomatiikka

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus.

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus. Knuf Sfor Sätilysuojlvy 03/2009 Knuf Sfor Sätilysuojlvy 0% lyijyä. 100% turvllisuus. Knuf Sfor Knuf Sfor Suoj röntgnsätiltä Lyijytön Suoj plolt Hlppo snt Hyvä äännristävyys Ympäristöystävällinn hävittää

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

SEMTU Oy NOSTOANKKURIT ja -TARVIKKEET

SEMTU Oy NOSTOANKKURIT ja -TARVIKKEET SEMTU Oy NOSTOANKKURIT j -TARVIKKEET Käyttöohje 1.4.2000 BY:n käyttöselosteet nro 259, 287, 326, 339 j 351 Päivitetty 15.06.2011 semtu oy - PL 124 04201 KERAVA puh. (09) 2747950, fx (09) 27479540 E-mil:

Lisätiedot

TIETOA MUISTILÄÄKETUTKIMUKSISTA

TIETOA MUISTILÄÄKETUTKIMUKSISTA TIETOA MUISTILÄÄKETUTKIMUKSISTA MUISTIN HEIKKENEMINEN MIKSI JA MITEN LÄÄKETUTKIMUKSIA TEHDÄÄN ONKO LÄÄKETUTKIMUKSIIN OSALLISTUMINEN TURVALLISTA MITEN MUISTILÄÄKETUTKIMUKSIIN PÄÄSEE MUKAAN Muistin toimint

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Mtemtiikn tukikurssi Kurssikert 4 Tilvuuden j vipn ln lskeminen Kuten iemmin käsittelimme, määrätyn integrlin vull voi lske pintloj j tilvuuksi. Tyypillisenä sovelluksen tilvuuden lskemisest on tpus, joss

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

IMS-SÄÄDIN OPTIVENT ULTRA» TEKNISET TIEDOT AIR COMFORT AIR MANAGEMENT FI

IMS-SÄÄDIN OPTIVENT ULTRA» TEKNISET TIEDOT AIR COMFORT AIR MANAGEMENT FI AIR COFORT AIR ANAGEENT 0054.FI.207.0.06 IS-SÄÄDIN OPTIVENT UTRA» TEKNISET TIEDOT 2 OPTIVENT UTRA Tekniset tiedot IS-SÄÄDIN USA, UDA USA UDA IS-säätimiä voidn käyttää sekä tulo- että poistoilmvirrn säätöön.

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Käyttöohje Säilytä autossa!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Käyttöohje Säilytä autossa! S 00 / S 00 P / S 00 Käyttöohje Säilytä utoss! S 00 / S 00 P / S 00 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... Turvllisuusohjeit... Tärkeitä ohjeit... Käyttötrkoitus... Käyttöohje Lämmitys S 00 / S 00 P...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

5.6.201,5 28/0L1,/201,5

5.6.201,5 28/0L1,/201,5 OPETUSHATIITUS UTBITDNINGSSTYRETSEN uaanavs 5.6.201,5 28/0L1,/201,5 Koulutuksen jrlestlt Voimssoloik:7.8.2075 lken toistiseksi Sidnnokset, joihin toimivlt mddrdyksen ntmiseen pefustuu: L 637/7998,11 $:n

Lisätiedot

AINA TÄYDELLISESTI TAIVUTETUT PUTKET

AINA TÄYDELLISESTI TAIVUTETUT PUTKET AINA TÄYDELLISESTI TAIVUTETUT PUTKET Vivton, trkk j oikein mitoitettu Etsitkö 2D ti 3D tivutettu putke? Käytä hyödyksi Q-rilingin räätälöityä putken tivutus plvelu j jätä tivutus meidän tehtäväksemme!

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot