TARVIKETIETO joulukuu 2008 voimassa asti 1 (6)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARVIKETIETO joulukuu 2008 voimassa 1.1.2012 asti 1 (6) www.somfy.fi"

Transkriptio

1 RTrkennusselostus Net TARVIKETIETO joulukuu 8 voimss sti 1 (6) RT Tlo 88 Tlo 9 X68 SfB J64.1 Hoito j huoltokoodi AURINKOSUOJIEN, LUONNONVALAISTUKSEN JA LUONNOLLISEN TUULETUKSEN AUTOMAATTISET SÄÄTÖLAITTEET Somfy Nordic Ab, Finlnd nimeo Somfy vlmist moottoreit j utomtiikkoj sekä niihin liittyviä tuotteit. Somfy toimii 51 mss j työllistää noin 47 henkilöä. Somfy on mrkkinjohtj llln. Asikkin on noin 3 mmttimist litevlmistj, joiden kutt Somfytuotteit käyttää noin miljoon kuluttj. Somfyn läheinen yhteistyö j vuorovikutus johtvien litevlmistjien knss on luonut kestävän pohjn tuotekehitykselle, lukuisille ptentoiduille innovtioille j käyttäjäystävällisille sovellutuksille. Esimerkkinä ovt Somfy nimeo ohjusjärjestelmät. Somfy pnost jtkuvsti tuotekehitykseen j ldunvlvontn j myöntää moottoreille j utomtiikoille viiden vuoden tkuun. Somfy utomtiikt Dynmisten Julkisivujen Hllintn NÄYTTELY JA KOULUTUSKESKUS Somfyn näyttelytil j koulutuskeskus Helsingin Konlss trjo inutltuisen mhdollisuuden tutustu stviss oleviin urinkosuojrtkisuihin j perehtyä niiden toimintn sekä ohjusrtkisuihin. Somfyn trjomt plvelut, konsulttio j koulutus päätöksentekijöille, kiinteistönomistjille, rkkitehdeille, suunnittelijoille sekä litevlmistjille j sentjille vrmist urinkosuojuksen ldukkn toteutuksen j lopputuloksen. OPPIMATERIAALIA JA MITOITUSOHJELMIA Somfy toimii euroopplisesti sekä milmnljuisesti yhteistyössä sidosryhmien j tutkimuslitosten knss. Siksi Somfyltä on stviss ldukst oppimterili sekä mitoitusohjelmi, jotk helpottvt järjestelmän vlinnss. Kikiss näissä sioiss sinu plvelee Somfyn tekninen tuki sekä sovittess näyttely j koulutuskeskus. PHYSIBELtutkimuslitos on rportissn 5_9A_ESSO, ESCORPEU5 (www.esso.org) todennut, että oikein ohjtull j suunnitellull urinkosuojrtkisull voidn svutt mm. seurvi etuj: Puoless tutkituist 4 tpuksest voidn ktiivinen energi kuluttv jäähdytysjärjestelmä korvt kokonn pssiivisell urinkosuojuksell. Lämmityksen vtim energintrve voi lske jop 9 % Pohjoismiss. Jäähdytyksen vtim energintrve voi lske jop 89 % Pohjoismiss. Aurinkosuojuksen merkitys ksv ikkunpintln suurentuess eikä ikkunn Urvoll ole juurikn merkitystä jäähdytystrpeen pienenemiseen. Sisävlistuksen oslt on tutkimuksin todettu, että vlistukseen käytettävästä energist on säästettävissä luonnonvlo oikein hyödyntämällä % (Belok, Luonnonvlistuksen j sisäilmston merkitys terveydelle j tuottvuudelle on ljsti tunnustettu. JÄLLEENMYYNTIVERKOSTO Somfy Nordic, Finlnd mrkkinoi moottoreit j ohjuslitteit jälleenmyyntiverkoston kutt. Lähimmän vltuutetun jälleenmyyjän j litevlmistjn löydät osoitteest KL/6/RP Oy/Rkennustieto Oy Rkennustietosäätiö RTS 8 Tämän kortin sitiedoist vst toimeksintj.

2 8 RT trviketieto AURINKOSUOJAUS Aurinkosuojuksen tvoite Nykyikisell utomtisoidull urinkosuojuksell pienennetään jäähdytyksen vtim energin trvett. Suojuksell säästetään energi lämmityksessä j vlistuksess sekä prnnetn sisävlistuksen että ilmn ltu. Viihtyvyys, hyvinvointi j tuottvuus kohentuvt. Hyvin toteutetun urinkosuojuksen merkitys on tärkeä os sekä ympäristön että yksilön hyvinvointi j terveyttä. Aurinkosuojus on tärkeä tekijä ilmstonmuutoksen torjunnss. Auringonvlo j vlistus Auringon iheuttm kokonisvlistusvoimkkuus EteläSuomess pilvettömällä säällä vktsoss on suurimmilln klx. Puolipilvisissäkin olosuhteiss svutetn noin 4 klx:n vlistusvoimkkuus. Näkötrkkuutt vtivss työssä tulee vlistusvoimkkuuden oll suositusten mukn noin 75 lx (,75 klx) j näyttöpäätetyössä enintään lx (,5 klx). Auringonvlo ylittää siis jop yli stkertisesti vlistustrpeen. Vlistusvoimkkuus j trve vihtelee. Luonnonvlon käyttö on suositeltv, terveellinen j energi säästävä tp vlist. Miellyttävän sisäympäristön iknsmiseksi on välttämätöntä säännöstellä sisään tulevn vlon määrää olosuhteiden mukn. Luonnonvlistuksen, urinkosuojuksen j lämmityksen hyödyntäminen voidn ott huomioon muiden litteiden mitoituksess. Säästöä svutetn sekä rkentmisess että käytössä. Auringonvlo j sisälämpötil Aurinko säteilee mhn jtkuvsti energi yli 1 kertisen määrän verrttun tuottmmme j kuluttmmme energin. Aurinkoenergin hyödyntäminen onkin yksi suurimmist hsteistmme. Noin puolet urinkosäteilyn energist on näkyvän vlon lueell j siirtyy ikkunoiden kutt rkennuksiin. Siirtymistä kuvtn uringonsäteilyn kokonisläpäisysuhteell g. Ikkunn grvon olless,75 5 % uringon energist heijstuu tkisin ti sitoutuu ikkunrkenteeseen j 75 % siirtyy sisälle. Säteilyn törmättyä sisätiln pintoihin energi muuttuu lämmöksi j johtuu rkenteisiin sekä säteilee tiln. Lämpösäteilyksi muuttunut urinkoenergi ei kykene poistumn säteilyn muuttuneen llonpituuden tki yhtä tehokksti kuin tuli sisään. Ikkunn kykyä pitää lämpösäteily sisällä kuvtn lämmönläpäisykertoimell U. Nykyikiset energitehokkt ikkunt j muut rkenteet edesuttvt lämmön sisällä pysymistä. Molemmt tekijät, g j Urvo, on otettv huomioon ikkun j suojrtkisu vlittess. Euroopn olosuhteiss kirkkn lsin, jonk l on 1 m, voidn todet säteilevän sisätiln lämpöenergi...5 kw. Tämän tehokkn lämmönlähteen termostttin voi toimi ulkopuolinen utomtisoitu urinkosuojus, jot onkin in ensisijisesti hyödynnettävä pssiivisen keinon ennen energi kuluttvn rtkisun rkentmist j käyttöä. Energitloudellinen rkennus Somfy kehittää j vlmist moottoreit j utomttisi säätöjärjestelmiä energitloudellisen j terveellisen sumisen edistämiseksi. Somfyrtkisut kttvt urinkosuojuksen, luonnonvlistuksen j tuuletuksen hllinnn. Pssiivisin menetelminä nämä ovt energi säästäviä j vähän ympäristöä kuormittvi. Energitehoks rkentminen j suminen on hyvin jnkohtist. Mtlenergitlot ovt rke. Nykyisissä pssiivitloiss olln jo tilnteess, joss seinärkenteiden j muiden rkenneosien eristävyys ei ole enää yksin rtkisev tekijä. Yksinkertisimmilln sisätilojen lämmitykseen riittää sisällä toimivien koneiden, litteiden j ihmisten tuottm lämpöenergi. Jäähdytyksen trve lk muodostu yhä merkityksellisemmäksi energinkuluttjksi. Tutkimuksien mukn vuosittinen lämpökuormitus on lähes yhtä suuri sekä Roomss että Tukholmss. Olln tilnteess, joss on otettv huomioon ikkunoiden kutt tphtuvn molemminsuuntisen lämmönvihdon merkitys energitloudelle j ympäristön kuormitukselle. Direktiivin /91/EC j RkMK D3:n mukisesti rkennusmääräyksemme velvoittvt käyttämään ensisijisesti pssiivisi säätelymenetelmiä. Pljon lämpökuorm tuottviss kohteiss, kuten toimistorkennuksiss, eri ilmnvihto j lämmitysjärjestelmät on suunniteltu tukemn toisin miellyttävän sisälämpötiln svuttmiseksi. Moniss kohteiss pelkkä urinkosuojus on riittävä toimenpide. Hyvinvoinnin knnlt ikkunpintlojen pienentäminen ti vlonpääsyn pysyvä rjoittminen ei ole rtkisu meillä, kun pimeä ik on suhteellisen pitkä. Ympäristö j knsinväliset velvoitteet Vuonn 1997 päättivät teollisuusmt hillitä ilmston muutost Kioton sopimuksell. Euroopn Unioni on ltinut omi jäsenmitn velvoittvi ohjeistuksi, kuten Green Pper of Energy Efficiency j rkentmist ohjvn EPBDohjelmn (direktiivi /91/EC). Erityisesti rkentmist koskev ohjeistus on trpeellinen, kosk rkennukset kuluttvt EU:n lueell yli 4 % primrienergist. Osuus on suurin j ksvv. EU:n tvoite on vähentää rkennussektorin hiilidioksidipäästöjä 44 Mt vuodess. ESCORPEU5 ESSO:n tutkimus on osoittnut, että tehostmll yksin urinkosuojust on mhdollist pienentää hiilidioksidipäästöjä 111 Mt vuodess, mikä yksistään jo ylittää tvoitteen. Pnostminen utomtisoituun urinkosuojukseen on luonnollinen skel pyrittäessä energitloudelliseen j kestävään rkentmiseen j sumiseen. Lisätietoj: 1% 4% % % % % % Ulko j sisäpuolisen urinkosuojuksen grvoj. 8% 6% 4% % 84% 1% 4% 1% 15% 35% Toimistolitteet Inform.teknologi Vlistus LVIS Veden lämmitys Rkennuspiklle kuljetettu mterili Rkennuksen käyttö Rkentminen, purku j kierrätys Rkennusten energin kulutuksen jkutuminen OECD:n mukn Rkennukset 4 % Liikenne 3 % Teollisuus 8 % Million Metric Tons of Crbon 6 4 BUILDINGS TRANSPORTATION INDUSTRY Rkentmisen osuus milmn energinkulutuksess KL/6/RP Oy/Rkennustieto Oy Rkennustietosäätiö RTS 8 Tämän kortin sitiedoist vst toimeksintj.

3 RT trviketieto 3 AURINKOSUOJAUSRATKAISUT Ulkopuoliset urinkosuojusrtkisut Ulkopuoliset urinkosuojt vrjostvt erittäin tehokksti j pysäyttävät lämpösäteilyn rkennuksen ulkopuolelle. Tämän vuoksi ne säästävät energi j viilentävät sisätiloj suojusrtkisuist tehokkimmin. Somfy nimeo utomtiikll vrustettuin ne Ikkunmrkiisi Perinteinen j tehoks suoj kikkiin ikkunoihin, joiss vksuuntinen ulottuvuus ei rjoit. Mks. mitt n. 5 x 1, x 1, m(lxhxu), g = %, 1 m/s LT56, Ore WT56 3 VAC,,4...,1 A Mrkisolette Oivllinen rtkisu erityisesti korkeisiin ikkunoihin. Screenkihdin j ikkunmrkiisi yhdessä. Mks. mitt n. 3x3x,6m(lxhxu), g = %, 1 m/s LT56, Ore WT56 Terssimrkiisi Ikkunoiden eteen, joiss ulkotil on hyötykäytössä. Suuri ulottuvuus j tuet knkn tsoss. Mks. mitt n. 7x3,6m(lxu), g = %, 8 m/s LT56, Ore WT56 Pergolmrkiisi Suurten vkpintojen j tittuvien pintojen rtkisu. Knkn kiristysjärjestelmä. Mks. mitt n. 6x7m(lxu), g = %, 1 m/s LT56, Ore WT56 mhdollistvt hllitun lämmön siirtymisen ikkunoiden kutt molempiin suuntiin, in trpeen mukn, luoden prhn mhdollisen sisälämpötiln j vlistuksen. Sälerullin Tehoks urinkosuojus, lisä j äänieristys. Vlistuksen hllint lmellien ukotuksell. Mks. mitt n. 4x3m(lxh), g = n. 1 %, 16 m/s LT56, Oximo WT Screen Suodtt vlo hlutull tvll j säilyttää läpinäkyvyyden. Knkn kiristys mhdollist. Mks. mitt n. 3x3m(lxh), g = %, 1 m/s LT56, Alte Julkisivusälekihdin Säädettävä sälekulm mhdollist vlon suuntuksen. Täysin suljettviss. Mks. mitt n. 3x4m(lxh), g = %, 14 m/s Orient MU, Stehle HTM 3 VAC,,4...,95 A Korimrkiisi Ktutson liiketilojen minospintrtkisu. Moottoroitun nostettviss pois ktuhuolto vrten. Mks. mitt n. 5x1,x1,m(lxhxu) Jet 3 VAC,,5 A Sisäpuoliset urinkosuojusrtkisut Sisäpuolinen urinkosuoj on prhimmilln, kun hlutn vikutt sisävlistuksen ltuun j häikäisyn estoon kikiss sääolosuhteiss. Nykyikisill teknisillä kngsmterileill, Screen knkill, svutetn myös erinomisi lämpöteknisiä etuj. Tällöin on erityisesti kiinnitettävä huomiot ikkunjärjestelmien yhteistoimintn. Somfy nimeo utomtiikll voidn sekä sisä että ulkopuolinen järjestelmä synkronoid toimimn yhdessä. Näin svutetn prs mhdollinen suojus esimerkiksi vtivn työympäristöön. Ohjusjärjestelmään voidn suojusjärjestelmien lisäksi yhdistää synkronoitun myös utomttinen ikkuntuuletus j yöjäähdytys. Rullkihdin Lj värivlikoim vputt sisustmn. Myös äänettömät moottorit. Pimennys j screen mhdollisi. Mks. mitt n. 4x5m(lxh), g = % LT8, Sonesse, 4 VDC,,3...,9 A LS4, Sonesse 3 VAC,,3...,8 A Verhot Erityisesti korkeisiin ikkunoihin j näyttävään sisustmiseen. Kikki verhomterilit. Mks. leveys 1 m. Verhopinot 5 ti 5 kg. g = % Glystro 5, 4 VDC, 1, A Glystro 5, 4 VDC,,7 A Sälekihdin Vlon säätö j täysi sulkeminen mhdollist. Asennettviss myös ikkunoiden väliin. Mks. mitt n. 3,5 x 3,4 m (l x h), g = % LW5, LWE5 4 VDC,,3...,6 A LS4 3 VAC,,3...,5 A Plissé Knkinen lskos ti kennokihdin. Kihtimen muotoilu mhdollist. Lj värivlikoim. Mks. mitt n. 3,5 x 3,4 m (l x h), g = 1...6% LW5, LWE5 4 VDC,,3...,6 A LS4 3 VAC,,3...,5 A Pystylmellikihdin Erityisesti korkeisiin tiloihin j vinoyläreunisille ikkunoille. Vlo suunnttviss. Pimennys j screen. Mks. mitt n. 6x4m(lxh), g = % Somfyohjuslitteet 4 VDC j 3 VAC moottoreille Lskoskihdin Koristeellinen j sisustuksellinen rtkisu. Pehmeä kngsvikutelm. Lj värivlikoim. Mks. mitt n. 3,5 x 3,4 m (l x h), g = % LW5, LWE5 4 VDC,,3...,6 A LS4 3 VAC,,3...,5 A Sivull nnetut rvot ovt ohjeellisi j perustuvt eri vlmistjien ilmoittmiin keskimääräisiin rvoihin. Trkst tiedot in litetoimittjltsi! KL/6/RP Oy/Rkennustieto Oy Rkennustietosäätiö RTS 8 Tämän kortin sitiedoist vst toimeksintj.

4 ominisuuksill helppokäyttöisessä muodoss. Sisältää mm. jstimen. Sekä käyttö että setusten tekeminen on vivtont visulisen näyttöpneelin vull. Tuulinturi Sdenturi trviketieto 4 Näyttöpneeli IB JA IB+ VÄYLÄOHJAUKSET tuulinturi Rdiokukosäätimet Rdio Technology Somfy AurinkoTuulinturi Sdenturi nturi Solo vyöhykettä off on Rdiokukosäätimet Rdio Technology Somfy Solo vyöhykettä Aurinkotuulinturi nturi Soliris IB Näyttöpneeli ukosäätimet Rdio logy Somfy Tuulinturi Sdenturi Soliris IB järjestelmässä on urinkosuojien sekä sälekihtimien ohjuksess trvittvt perustoiminnot (urinko j tuuliutomtiikk). Järjestelmä sopii käytettäväksi yksityistlouksiss j pienissä liikekiinteistöissä. Aurinkotoiminto on vlinninen j pois kytkettävissä. kynnysrvot säädettävissä. Vlo j tuulenvoimkkuuden Ohjelmoitv välisento, mielisento. Aurinkosäleen vuskulmn säätö. Ohjelmoitv Tuulinturi Sdenturi tuulinturi nturi Ylöstoimintoon liitettävissä erillinen sdenturi j jstin. Somfy IB väylälähtö SELV 9 V, x x,6 mm < 1 m. IBväyläreleillä Centrlis Uno IB, IB j IB4 on mhdollist ohjt noin 4 moottori. Moottoreill voi oll lisäksi pikllinen käyttökytkin. Vyöhyke nimeo 1 Solo 1 IB j nimeo Solo IB Vyöhyke nimeo Solo järjestelmissä on kikkien sisä j ulkourinkosuojien ohjukseen trvittvt perustoiminnot sekä lisäksi energinsäästötoiminnot, sisäänrkennettu jstin j näyttöpneelikäyttö. Järjestelmät sopii käytettäväksi julkisiss j yksityisissä kiinteistöissä. tiedot löytyvät nimeo Solo sennusohjeest. Khden urinko j tuulinturin vp määrittely Trkemmt Kikki kynnysrvot j viivejt numeerisesti säädettävissä. Sde j ulkolämpötilnturi liitettävissä. Tulot: plohälytys, rkennus j vyöhykekytkimet. Lähdöt: virheilmoitus potentili vp (mks. 4 V / 1A). Somfy IB väylälähtö SELV 9 V, x x,6 mm < 1 m IBväyläreleillä Centrlis Uno IB, IB, IB4 j 4AC/DCE voiohjt noin 4 moottori väylässä (Solo : 8 moottori). Itsenäinendn ohjusjärjestelmä urinkosuojille pienempiin kiinteistöihin voi oll lisäksi pikllinen käyttökytkin ti rdio Moottoreill nimeo tekee pienempien kiinteistöjen urinkokukosäädin. suojien käytöstä helppo Hrkittu käytännöllisyys j pljon toimintoj meo Hrkittu käytännöllisyys j pljon toimintoj imeonimeo Premium ohj tehokksti j joustvsti nimeoeston, Premium ohj tehokksti j joustvsti mium häikäisyn luonnonvlistuksen, sisälämpötiln mium häikäisyn eston, luonnonvlistuksen, sisälämpötiln ukosäätimet Rdio luonnollisen hllinnn, tuuletuksen j yöjäähdytyk älykäs Vyöhyke 1 luonnollisen j yöjäähdytyklogy Somfy sen.hllinnn, Järjestelmä sllii myöstuuletuksen kunkin käyttäjän yksilölliset en j älykäs misten sllii myös kunkin käyttäjän yksilölliset sen. niin Järjestelmä hluttess. Kikki huippuominisuudet ynmistentoiveet llintn toiveet niin hluttess. Kikki huippuominisuudet Hllintnsmss kustnnustehokkss järjestelmässä. smss kustnnustehokkss järjestelmässä. Vyöhyke nimeo Solo Trkemmt tiedot löytyvät nimeo Solo sennusohjeest. tkisu srtkisu ätimet Rdio met mfyrdio y nturi RT Solo 1 1 vyöhyke ennettu nettu isu u tuulinturi Suunt Suunt Selkeä j käyttäjäystävällinen järjestelmä energinsäästö ominisuuksill Vyöhykettä Vyöhykettä UlkonturiUlkonturi SisänturiSisänturi Solo 1 1 vyöhyke Ohjusyksikkö Ohjusyksikkö(BuCo) (BuCo)8:lle 8:llevyöhykkeelle vyöhykkeelle Rkennuskytkin Rkennuskytkin Moottoriyksikkö() Moottoriyksikkö() PCohjelmisto käyttöä PCohjelmisto käyttöä j setuksi vrten j setuksi vrten Rdiokukosäätimet Rdio Technology Somfy x1x1 x4x4 Suunt Suunt x4 x4 SisänturiSisänturi 11 & & UlkonturiUlkonturi Ohjusyksikkö 1 Ohjusyksikkö 1 PCohjelmisto käyttöä PCohjelmisto j setuksi käyttöä vrten j setuksi vrten x16 x16 Vyöhykettä SoloVyöhykettä vyöhykettä Moottoriyksikkö Moottoriyksikkö Ohjusyksikkö = 16 vyöhykettä Ohjusyksikkö = 16 vyöhykettä Rdiokukosäätimet Rdio TechnologyRkennuskytkin Somfy Moottoriyksikkö Rkennuskytkin Moottoriyksikkö nimeo Premium IB+ nimeo Solo täydentää nimeo perhettä trjoten ljennetun perustson toiminnot kompktiss j helppokäyttöisessä muodoss. Sisältää mm. jstimen. Sekä käyttö että setusten tekeminen on vivtont visulisen näyttöpneelin vull. Somfyn nimeo tuoteperheellä voidn vstt kiinteistönomistn kolmeen toiveeseen: energi j käyttökustnnusten optimointiin, tilojen käytön tehokkuuteen j tuottvuuteen sekä kokonisuuden esteettiseen xtyylikkyyteen. Energin kulutus optimoidn hyödyntämällä urinkolämpö tlvell j pitämällä lämpö ulkon kesällä. Toiminnot voidn jst Aurinkoprhll mhdollisell tvll. Tuulinturi SdenturiLuonnonolosuhteet, uringon sem, tuulinturi nturi rkennuksen sijinti j ilmnsuunt, vlon määrä ym. tekijät sekä yhteistoimint muiden tloteknisten järjestelmien knss voidn ott huomioon. Näyttöpneeli Investointikustnnuksiss nimeojärjestelmillä urinkosuojukseen yhdistetty luonnonvlistus j yöjäähdytys pienentää trvittv jäähdytysjärjestelmää. Järjestelmä on helposti hllittviss modernill tekniikll visulisen PC käyttöliittymän vull. 4 KiinteistönIBkäyttäjät oppivt itse vikuttmn olosuhteisiin. nimeojärjestelmät sopivt kikkien urinkosuojien ohjukseen kikiss kiinteistötyypeissä j käyttötrpeiss. Enintään 16 ohjusvyöhykettä j 64 moottori j ohjusvyöhykkeeseen enintään 1 moottoriyksikköä (4 moottori). Vyöhykekohtinen urinkonturointi j ohjus. Monipuolinen nturointimhdollisuus, mm. urinko, tuuli, tuulen suunt,aurinko lämpötil j sde. Tuulinturi Sdenturi tuulinturi nturi vlikoim Monipuolinen ennlt hrkittuj ohjusstrtegioit j suojusrtkisuihin perustuvi toimintoj j säätöjä. Vkion kttv vlikoim erityyppisiä jstimi järjestelmän, vyöhykkeiden j käyttömukvuuden hllintn. Virhesähköposti, etäkäyttö j lokikirjus. Turv j mukvuustoiminnot priorisoitu trkoituksenmukisesti. Vyöhyke Vyöhyke 1 Pkksen, steen, lumisteen j jäätymisen hllint. Aurinkoseurnt sekä sisäj ulkosuojien synkronointi vkion. Liittimet turv, lämmitys j jäähdytysjärjestelmiin. Somfy IB+ väylälähtö 3 b/s, x x,6 mm < 1 m / väylä. Älykäs vihto utomttisen ohjuksen j pikllisen ohjuksen välillä toteutettviss käyttökytkimellä, rdiokukosäätimellä ti Trkemmt tiedot löytyvät nimeo Solo sennusohjeest. läsnäolotunnistimell. Järjestelmä on helposti päivitettävissä rkennuksen tiljärjestelyjen muuttuess. Moottoriyksikön ljennusos Moottoriyksikön ljennusos Trkemmt tiedot löytyvät nimeo Premium sennusohjeest. Trkemmt tiedot löytyvät nimeo Premium sennusohjeest. KL/6/RP Oy/Rkennustieto Oy Rkennustietosäätiö RTS 8 Tämän kortin sitiedoist vst toimeksintj.

5 Rtkisu jok on helposti nimeo EIB/KNX järjestelmän vull voidn urinkosuojrtkisut nimeo integroitviss muihin tloteknisiin järjestelmiin. trviketieto 5 moottoriyksiköiden integroid sumttomsti vpit tuloj muiden voidn toimintojen myös kuten hyödyntää keinovlistuksen, muiden toimilitteiden jäähdytys, lämmitys, ohjmiseen RT hälytys kustnnustehokkll j lukitusjärjestelmien tvll. knss nimeo moottoriyksiköiden vpit tuloj voidn myös hyödyntää muiden toimilitteiden ohjmiseen STANDARDOIDUT x3 VÄYLÄOHJAUKSET kustnnustehokkll tvll. Yhdistelmänturi Sisälämpötil nimeo EIB/KNX Aurinko Tuuli Lämpötilt Sde Tuulensuunt x3 Yhdistelmänturi 3 V 3 V ti nimeo EIB/ KNX: voimen väylästndrdin Mx 8 universli EIB/ KNX digitlist tulo suorituskyky j mhdollisuudet urinkosuojlitteille. ti Rtkisu jok on helposti nimeo nimeo EIB/KNX järjestelmän vull voidn urinkosuojrtkisut Lon: integroid voimen sumttomsti väylästndrdin muiden suori toimin integroitviss muihin tloteknisiin järjestelmiin. tuskyky tojen kuten j mhdollisuudet keinovlistuksen, urinkosuojlitteille. jäähdytys, lämmitys, nimeo hälytys j lukitusjärjestelmien EIB/KNX kytkin knss Pikllinen stndrdikytkin Rdiokukosäätimet Rdio nimeo Lon komponentit ovt LonMrk, hyväksyttyjä. Technology Somfy Vuorovikutteinen rtkisu Aurinkosuoj nimeo moottoriyksiköiden sekä EIB/KNX ikkunnvuslitteet kytkin vpit Pikllinen voidn tuloj voidn niillä stndrdikytkin Rdiokukosäätimet Rdio Technology Ljennusmhdollisuus Nämä nimeo Lon jok on yhteensopiv Somfy kikkien LonMrktuotteiden kustnnustehokkll tuotteet tvll. trjovt mksimlisen käyt liittää myös sumttomksi hyödyntää muiden osksi muut toimilitteiden tlotekniikk. ohjmiseen Ljennusmhdollisuus knss suuriss rkennuktömukvuuden j toiminnllisuuden yhdessä keinovlistuksen, ilmnvihdon, lämmityksen, turvllisuuden ym. siss. muiden ohjusjärjestelmien knss. Lonsolmu voidn x3 ljent IB+ liverkoll kustnnustehokkll tvll. Yhdistelmänturi Sisälämpötil Trkemmt tiedot löytyvät nimeo EIB/ KNX sennusohjeest. Aurinko Tuuli 3 V yhteensopiv kikille urinkosuojille j ikkunnvjille 3V yhteensopiv kikille urinkosuojille j ikkunnvjille 3 V nimeo Aurinkoseurntyksikkö 3 V 3V ti yhteensopiv kikille urinkosuojille j ikkunnvjille 4 V ti ti 3V Mx 8 Mx 8 Mx 8 yhteensopiv kikille urinkosuojille j ikkunnvjille Rdiokukosäätimet Rdio Technology Somfy Ljennusmhdollisuus Rdiokukosäätimet Rdio Technology Somfy Ljennusmhdollisuus Sisälämpötil Moottoriyksikkö EIB/KNX Moottoriyksikkö Lon Universli Lontulo Moottoriyksikkö EIB/KNX Moottoriyksikkö EIB/KNX EIB/KNX kytkin Lonkytkin EIB väylä universli EIB/ KNX digitlist tulo väylä universli EIB/ KNX digitlist tulo EIB väylä EIB väylä Pikllinen stndrdikytkin Tuuli Lämpötilt Sde Tuulensuunt Lon tphtumj kytkintiedot voidn välittää muille Lonlitteille verkoss moottoriyksikön vpiden tulojen kutt. LNSohjelmisto KL/6/RP Oy/Rkennustieto Oy Rkennustietosäätiö RTS 8 Tämän kortin sitiedoist vst toimeksintj. Trkemmt tiedot löytyvät nimeo Lon sennusohjeest. Aurinko Trkemmt tiedot löytyvät nimeo EIB/ KNX sennusohjeest. Aurinko Pikllinen stndrdikytkin Trkemmt tiedot löytyvät nimeo EIB/ KNX sennusohjeest. Tuuli Lämpötilt ETSohjelmisto ETSohjelmisto Lämpötilt ETSohjelmisto Sde Tuulensuunt Sde Tuulensuunt Avoin väylästndrdi mhdollist kiinteistön kikkien teknisten järjestelmien sumttomn yhteensopivuuden. Somfy nimeo KNX/EIB tuoteperheellä ohjtn kikki urinkosuoji j vuslitteit Somfyn hllitsemll käyttäjämukvuudell. nimeo IB+ järjestelmän trjomien ominisuuksien lisäksi on mhdollisuus käyttää kikki muit EIBlitteit, kuten jstimi, ntureit, kytkimiä j viestejä, moottoriyksiköiden ohjmiseen. nimeo EIB/KNX moottoriyksiköiden vhvuuksi ovt: Nope sennus j joustv sijoitettvuus. Hrkitut sennusyksityiskohdt, kuten jousiliittimet. Tuotteet ovt käytettävissä jo sennusviheess ilmn ETSohjelmointi. 4 erikseen ohjelmoitv moottorilähtöä. Moottorikohtiset piklliset kytkinliittimet. Kytkinliittimiä (8 kpl) voidn käyttää myös muiden väylän litteiden ohjmiseen vkiokytkimillä, himmennystoiminto. Kytkimet voidn helposti korvt rdiokukosäätimellä myös jälkisennuksiss. Rdiokukosäätimellä voi ohjt myös väylän muit litteit, himmennystoiminto. Tuoteominisuudet huomioiv käyttäjää opstv ohjelmointi ETSohjelmistoll. Älykäs utomtti/mnulitoimintotiln vihto. Yli 64 moottori j rjttomsti ohjusvyöhykkeitä toteutettviss. Sääsem, sisälämpötilnturi ym. nimeo Lon LonMrkhyväksytyt tuotteet sopivt käytettäväksi joustvsti kiinteistön kikkien teknisten järjestelmien knss. Erillistä utomtiikkyksikköä ei trvit, vn äly sisältyy moottoriyksikköön j on moottorikohtisesti ohjelmoitviss. nimeo IB+ järjestelmän ominisuuksien lisäksi mhdollisuus käyttää kikki muit LonMrk litteit, kuten jstimi, ntureit, kytkimiä j viestejä. Best LonMrkproduct of the yer 7. Nope sennus j joustv sijoitettvuus. 4 erikseen ohjelmoitv moottorilähtöä. Kytkinliittimiä (8 kpl) voidn vpsti käyttää myös muiden väylän litteiden ohjmiseen. Somfyn lverkko teknologi mhdollist jop ohjelmoitv moottorilähtöä j 4 kytkintä ti liiketunnistint yhdellä Lonsolmull. Rdiokukosäätimellä voi ohjt myös väylän muit litteit, himmennystoiminto. Voidn korvt kytkimet myös jälkisennuksess. Tuoteominisuudet huomioiv käyttäjää opstv ohjelmointi. Pugin. NL FcilitiesTE. Älykäs utomtti/mnulitoimintotiln vihto. Yli 64 moottori j rjttomsti ohjusvyöhykkeitä toteutettviss. Aurinko, tuuli j ryhmäohjusyksiköt sekä näyttöpneeli stvn. Edistyksellinen urinkoseurnttoiminto.

6 Lon IB+ RT nimeo : Yhteensopiv kikille urinkosuojille j ikkunnvjille trviketieto 6 OHJAUSLAITTEIDEN VALINTATAULUKOT JA LISÄTIEDOT nimeo VALINTAOPAS > Solo 1 / Premium EIB/ KNX LON MOOTTORIYKSIKÖIDEN VALINTAOPAS Solo 1 / Premium EIB/ KNX LON moottorimäärä ohjusvyöhykkeiden määrä pikllinen käyttö ominisuuksien ljuus turvtoiminnot mukvuus/ energinsäästö toiminnot pikllinen kytkin rdiokukosäädin infrpunlähetin yleiset kehittyneet hälytys tulo tuulen voimkkuus tuulen suunt sde ulkolämpötil lumi pkknen jäätyminen sisälämpötil urinko urinkoseurnt läsnäolotunnistin ikkunkontkti tulo läm./jäähd. yhteistoimint, muu rkennusutomtio lokitiedostot rkennusjstin vyöhykekohtinen ohjus vyöhykejstin käyttöliittymä voin väylästndrdi käyttäjältä vdittv mmttitidon tso pinike/vin PCohjelmisto näyttöpneeli < 4 / 8 *** nturi () mtl < ***** 4 nturi 4 1 8:lle vyöhykkeelle perehtynyt > 64 > 16 ***** > 4 nturi > 4 > 1 korke > 64 > 16 ***** > 4 nturi > 4 > 1 korke / 4 rele Pintsennus IB Moottoriyksikkö () AC Pint ti DIN sennettv 3VAC Pint ti DIN sennettv Muuntj 4V DC /,1 A 1/3VAC 3VAC IB4 Moottoriyksikkö () DC erillisellä muuntjll 4VDC Moottoriyksikkö () DC/DCE muuntjll Pint ti DIN sennettv Sis. muuntjn 4V DC 5 ma / moottorilähtö Vltuutetut Somfyjälleenmyyjät j litevlmistjt: Tekninen tuki Suomess: nimeomnulit j tekniset tiedot ldttviss: EIB/KNX j Lontiedostot ldttviss: HALLINTAJÄRJESTELMIEN YHTEENSOPIVUUS OPCyhteensopiv BuCo IP nimeo IB+ (urinkosuojus) LVIS KeskusPC EIB/KNX Vlistus OPCyhteensopivuus mhdol Kpeloitu kytkin list nimeo j muiden järjestelmien yhteisvlvonnn j rjtun keskitetyn käytön. Mhdollist hllit keskitetysti jop 18 nimeo IB+ ohjusvyöhykettä. OPC ohjelmisto on myös jälkisennettviss. Rdiokukosäädin Dliyhteensopiv nimeo IB+ dli yksiköllä on mhdollist liittää IB+ moottoriyksikkö dlivlistuksenohjukseen. Kullekin neljälle moottorille on muodostettviss om osoite, joll moottori voidn sito itsenäisesti dliryhmään. Dliväylän komennoill on sm prioriteetti kuin pikllisill käyttökytkimillä. KODIN JA PIENEN JÄLKIASENNUSKOHTEEN RTSLAITTEET Rdio Technologi Somfy Vrm rdiotekniikk Vähemmän johtoj Uusi toimintoj voidn liittää ilmn uusi johtovetoj Yksinkertinen sennus j ohjelmointi Somfy RTS järjestelmän litteet trvitsevt syöttösähköistyksen ti ovt itsenäisesti pristoill j urinkokennoill toimivi. Litteiden välinen tiedonvihto tphtuu RTSrdioteknologin vull, mikä mhdollist litteiston vivttomn ljennuksen j on eduksi jälkisennustilnteiss. Järjestelmään voi kuulu urinkosuojlitteiden utomtisointi sisä j ulkovlistuksen ohjus j himmennys terssilämmittimien ohjus. Erilliset vstnottimet mhdollistvt monenliset rtkisut kodin ohjusjärjestelmässä. Kikki litteit voi ohjt smll tyylikkäällä kukosäätimellä. Myös utomtisoitu litteiden yhteistoimint j jstus ovt mhdollisi. Aurinkonturi Tuulinturi Tuulinturi Aurinko j tuulinturi Ajstin MARKKINOINTI JA NEUVONTA Somfy Nordic Ab, Finlnd Ruosilnkuj 3 B 39 HELSINKI Puhelin (9) Fksi (9) MYYNTI Vltuutettu Somfyjälleenmyyjä: KL/6/RP Oy/Rkennustieto Oy Rkennustietosäätiö RTS 8 Tämän kortin sitiedoist vst toimeksintj.

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Aurinkosuojaus integroituna osaksi kestävää rakentamista. SUOMEN AURINKOSUOJAUS RY

Aurinkosuojaus integroituna osaksi kestävää rakentamista. SUOMEN AURINKOSUOJAUS RY Aurinkosuojaus integroituna osaksi kestävää rakentamista REHVA Guide books Sivu 2 HAASTE Suunnittelukulttuurin tulee kehittyä ja oppia uusia keinoja. Aurinkosuojajärjestelmä on huomioitava suunnittelun

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

Solutions for power transmission. Liukukiskot.

Solutions for power transmission. Liukukiskot. Solutions for power trnsmission Liukukiskot www.konflex.fi "T" PROFIILI YKSIRIV.LLE T0 T1 T T3 T4 *T5 *T6 *T7 *T8 06-1 08-1 -1 1-1 -1-1 -1-1 3-1 75 80 -- -- -- - - -,6,,6,4 4,3 5,6 6,9 7,8 "T" PROFIILI

Lisätiedot

Uuteen kotiin uusi_senera_lore.indd

Uuteen kotiin uusi_senera_lore.indd Uuteen kotiin Luotettavaa lämmitystekniikkaa SENERA Oy Yli 20 vuoden kokemus rakentamisesta Useita tuhansia tyytyväisiä maalämpöasiakkaita Uudisrakennusten maalämpöjärjestelmien erikoisosaaja SENERAn

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Asiakkaalle tuotettu arvo

Asiakkaalle tuotettu arvo St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla

Lisätiedot

AINA TÄYDELLISESTI TAIVUTETUT PUTKET

AINA TÄYDELLISESTI TAIVUTETUT PUTKET AINA TÄYDELLISESTI TAIVUTETUT PUTKET Vivton, trkk j oikein mitoitettu Etsitkö 2D ti 3D tivutettu putke? Käytä hyödyksi Q-rilingin räätälöityä putken tivutus plvelu j jätä tivutus meidän tehtäväksemme!

Lisätiedot

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala

9kpedu. Opetussu unn itelma 201 5. Putkiasentaja. Keski-Pohja n maan am mattiopisto. Talotekn i i kan perustutkinto, Putkiasen n u ksen osaam isala 9kpedu Keski-Pohj n mn m mttiopisto Opetussu unn itelm 01 5 Tlotekn i i kn perustutkinto, Putkisen n u ksen osm isl Putkisentj ldittu: 18.06.015 Kimmo Nykänen hyväksytty: 6.6.015 $ 96 rl-. Sirkku Purontus

Lisätiedot

Palosuojakanavajärjestelmä tehalit.fwk

Palosuojakanavajärjestelmä tehalit.fwk Plosuojknvjärjestelmä tehlit.fwk Tuliplo voi nopesti iheutt vkvi seurmuksi kerrostlo-, julkisen sektorin sekä teollisuuden kiinteistöissä.siksi uusi sähkösennuksi koskevss setuksess määrätään, että porrskäytäville

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella Srjrtkisun etsiminen Mplell Olkoon trksteltvn ensimmäisen kertluvun differentiliyhtälö: > diffyht:= diff(y(x, x=1y(x^; d diffyht := = dx y( x 1 y( x Tälle pyritään etsimään srjrtkisu origokeskisenä potenssisrjn.

Lisätiedot

LKM Asennuskanavat, teräs

LKM Asennuskanavat, teräs LKM Asennusknvt, teräs LKM. Luotettv kpelien j johtojen suoj. Teräksisillä sennusknvill LKM on kksi käyttöluett. Kestäviä LKMsennusknvi käytetään koneiden j litteistojen yhteydessä kpelien j johtojen sennukseen

Lisätiedot

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön.

Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Compact-Y Teknologiaa energian säästöön. Uusissa Compact-Y jäähdytyslaitteissa ja lämpöpumpuissa käytetään R410A kylmäainetta ja energiaa säästämään suunniteltua AdaptiveFunction Plus käyttölogiikkaa.

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [

1. Derivaatan Testi. Jos funktio f on jatkuva avoimella välillä ]a, b[ ja x 0 ]a, b[ on kriit. tai singul. piste niin. { f (x) > 0, x ]a, x 0 [ 1. Derivtn Testi Jos funktio f on jtkuv voimell välillä ], b[ j x 0 ], b[ on kriit. ti singul. piste niin { f (x) < 0, x ], x 0 [ f x (x) > 0, x ]x 0, b[ 0 on lokli minimipiste (1) { f (x) > 0, x ], x

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30 Digitlinen videonkäsittely Hrjoitus 5, vstukset tehtäviin 5-30 Tehtävä 5. ) D DCT sdn tekemällä ensin D DCT kullekin riville, j toistmll D DCT tuloksen sdun kuvn srkkeill. -D N-pisteen DCT:, k 0 N ( k),

Lisätiedot

Suorat, käyrät ja kaarevuus

Suorat, käyrät ja kaarevuus Suort, käyrät j krevuus Jukk Tuomel Professori Mtemtiikn litos, Joensuun yliopisto Suor? Tämä kirjoitus on eräänlinen jtko Timo Tossvisen suorn määritelmää koskevn kirjoitukseen Solmun numeross 2/2002.

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2016 Kierros 5, 8. 12. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D1: Hhmolusekkeet ovt esimerkiksi UN*X-järjestelmien tekstityökluiss käytetty säännöllisten lusekkeiden

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN 3..07 VEKTOREILLA LASKEMINEN YHTEENLASKU VEKTORIT, MAA Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on

Lisätiedot

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus Tietojenkäsittelytiede 24 Joulukuu 2005 sivut 8 21 Toimittj: Jorm Trhio c kirjoittj(t) Historiljennus mllipohjisess testuksess Timo Kellomäki Tmpereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikn litos 1 Johdnto

Lisätiedot

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä

Lisätiedot

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F)

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F) T 79.148 Tietojenkäsittelyteorin perusteet 2.4 Äärellisten utomttien minimointi Voidn osoitt, että jokisell äärellisellä utomtill on yksikäsitteinen ekvivlentti (so. smn kielen tunnistv) tilmäärältään

Lisätiedot

Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä. Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma

Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä. Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma Zehnder Nova Neo Tehokasta lämmitystä ja mukavuusviilennystä Lämmitys Viilennys Raitis ilma Puhdas ilma 1 Tämän päivän, huomisen ja tulevaisuuden vesikiertoinen lämpöpatteri. Matalan lämpötilan lämmitysjärjestelmät

Lisätiedot

6 Integraalilaskentaa

6 Integraalilaskentaa 6 Integrlilskent 6. Integrlifunktio Funktion f integrlifunktioksi snotn funktiot F, jonk derivtt on f. Siis F (x) = f (x) määrittelyjoukon jokisell muuttujn rvoll x. Merkitään F(x) = f (x) dx. Integrlifunktion

Lisätiedot

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. ja 24 V a.c. 230 V a.c. ja 24 V a.c. Kuvaus ja sovellus Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, yksi liitin. säätölaitteessa on yksilöllisesti suunniteltu taustavalaistu näyttö. Grafiikkaa

Lisätiedot

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin

Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin Sivu 1/6 PEMCO PMFC- puhallinpattereiden ohjaus Pemcon puhallinpattereiden ohjaus on toteutettu sekä suunnittelija, että käyttäjän kannalta mahdollisimman helpoilla ja tehokkailla ratkaisuilla. Pemco tarjoaa

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 26 Kierros 3, 25. 29. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tmpereen mmttikorkekoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU KEHITTÄMISHANKE Opettjnkoulutuksen kehittämishnke Vpn sivistystyön käsityön lyhytkurssien sisällöllinen kehittäminen Anj Rosenberg 2008 TAMPEREEN

Lisätiedot

LÄMMÖSTÄ SÄHKÖKSI PAIKALLINEN SÄHKÖN TUOTANTO ORC-TEKNOLOGIALLA

LÄMMÖSTÄ SÄHKÖKSI PAIKALLINEN SÄHKÖN TUOTANTO ORC-TEKNOLOGIALLA LÄMMÖSTÄ SÄHKÖKSI PAIKALLINEN SÄHKÖN TUOTANTO ORC-TEKNOLOGIALLA t n t eh o n r + Pmoottori 0% j o p 1 hkon s t hdollmison M + j lm uotnnonikllisesti st yhteissst p biom VISIOMME Triogen on sitoutunut tekemään

Lisätiedot

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys

V Päästön havaittavuus ja valvonta VI Päästön todennäköisyys I suunt II Mperä j pint Riskinro, 0410901 I tieliikenn e j tienpito vlttiet 3 j 10, tie 130 Vlttiet 3 j 10 kuuluvt korkeimpn kunnosspitoluo kkn Is (normlisti in pljn). Molemmt tiet ovt merkittäviä vrllisten

Lisätiedot

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti

Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas

Lisätiedot

Switch to. app control 24,0 C

Switch to. app control 24,0 C Switch to app control 24,0 C makuuhuone olohuone Ohjaa kotiasi 3 sovelluksella Puhelin on aina käsillä! Ohjaa kotiasi älypuhelimella, joka on kaukosäätimenä aina käsillä ja toimii missä ja milloin tahansa.

Lisätiedot

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU Asennusohje ESD-2995-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit AHXAMK-W 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki Puh:09-5123420

Lisätiedot

GreenWarehouse langaton valaisinjärjestelmä, jolla saat energiasäästöjä

GreenWarehouse langaton valaisinjärjestelmä, jolla saat energiasäästöjä Lighting GreenWarehouse langaton valaisinjärjestelmä, jolla saat energiasäästöjä Tämän järjestelmän avulla varastojen suunnittelijat ja laitosten johtajat voivat saada aikaan merkittäviä energiasäästöjä.

Lisätiedot

IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA

IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA 1 TRENDIKATSAUS 3/215 (31.12.215) TULEVAISUUSLOIKKA ETELÄ-SAVON ENNAKOINTIHANKE 215-217 IKÄÄNTYMINEN ETELÄ-SAVOSSA KATSAUS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN VÄESTÖN IKÄÄNTYMISKEHITYKSEEN Tähän ktsukseen on koottu

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Asntjn viitops Dikin Althrm - Mtln lämpötiln Split + ERHQ011-014-016BA ERLQ011-014-016CA EHVH/X11+16S18CB EHVH/X11+16S26CB Asntjn viitops Dikin Althrm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluttlo Sisällysluttlo

Lisätiedot

Aurinkoenergia Suomessa

Aurinkoenergia Suomessa Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi,

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Teemat Kaavoittajan vastine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013

Teemat Kaavoittajan vastine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 ja 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013 n:o Tekijä os Teemt Kvoittjn vstine 16.1.2013 Kokoukset 12.12.12 j 3.1.13, muutosesitys 16.1.2013 LAUSUNNOT L1 Kymenlkson liitto c joen j meren rntojen tulvherkkyys on huomioitu toteutt mkuntkvn tvoitett

Lisätiedot

AirDirtVec. ilman- ja lianerottimet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin.

AirDirtVec. ilman- ja lianerottimet lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. www.hogforsgst.fi AirDirtVec ilman- ja lianerotin on teknisesti erittäin laadukas, helppokäyttöinen sekä ulkoasultaan selkeä tuote, jonka asennettavuus on omaa luokkaansa. AirDirtVec ilman- ja lianerottimet

Lisätiedot

Syysrypsin kylvö kevätviljaan

Syysrypsin kylvö kevätviljaan Syysrypsin kylvö kevätviljn Antti Tuulos j Pirjo Mäkelä Soveltvn biologin litos, PL 27, 00014 Helsingin yliopisto, emil: ntti.tuulos@helsinki.fi j pirjo.mkel@helsinki.fi Tiivistelmä Syysrypsi on vrteenotettv

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa

Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS

ARITERM ÖLJYLÄMMITYS. Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ARITERM ÖLJYLÄMMITYS Ariterm 17 -sarjan öljykattilat Ariterm 30 S öljykattila ÖLJYLÄMMITYS ÖLJYLÄMMITYS ON LUOTETTAVA JA VAIVATON LÄMMITYSTAPA! Lämmityksen hyötysuhde on vanhoissa kattiloissa yleensä nykyaikaisia

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 2012 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ CyberKnife KYSiin, s. 4 KYSin rkenteet kevenevät, s. 14 Nope kotiutus vähentää kustnnuksi, s. 24 Henkreikä 1 / 2012 Pääkirjoitus... 3 Trkkuussädehoitolite

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Asennusohjeet. devireg 316

Asennusohjeet. devireg 316 FI Asennusohjeet devireg 316 devireg 316 on monikäyttöinen DIN-kiskoon asennettava termostaatti. devireg 316 asennetaan keskukseen, jonka rakennesyvyys tulee olla vähintään 52 mm. Asennus: Termostaatti

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2016, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy

Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen. Erik Raita Polarsol Oy Uuden sukupolven energiaratkaisu kiinteistöjen lämmitykseen Erik Raita Polarsol Oy Polarsol pähkinänkuoressa perustettu 2009, kotipaikka Joensuu modernit tuotantotilat Jukolanportin alueella ISO 9001:2008

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2015, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki

Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin,

Lisätiedot

TULVAONGELMA ESPOOSSA

TULVAONGELMA ESPOOSSA TULVAONGELMA ESPOOSSA Espoon tulvtyöryhmä 6.10.2005 ESIPUHE Teknisen j ympäristötoimen johtoryhmä setti 1.6.05 työryhmän vlmistelemn tulvkysymyksen hllinnn j toimenpideperitteiden vlmistelu. Työryhmän

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Matematiikkaa pintakäsittelijöille. Peruslaskutoimitukset. Isto Jokinen 2015

MATEMATIIKKA. Matematiikkaa pintakäsittelijöille. Peruslaskutoimitukset. Isto Jokinen 2015 MATEMATIIKKA Mtemtiikk pintkäsittelijöille Peruslskutoimitukset Isto Jokinen 01 SISÄLTÖ 1. Lskujärjestys 1. Murtoluvuill lskeminen. Suureet j mittyksiköt. Potenssi. Juuri 6. Tekijäyhtälöiden rtkiseminen

Lisätiedot

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT?

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? Asmptootti Asmptootti on suor ti muu kärä, jot funktion kuvj f() rjtt lähest, kun muuttujn rvot lähestvät tiettä luku ti ääretöntä. Rjoitutn luksi niihin tpuksiin, joiss smptootti

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä

määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä Turvapiirien määrä UTUSAFE tuotteet: Riese hätä-seis- ja turvareleet www.utupowel.fi UTU Powel Oy Komponentit puh. (09) 274 6411 fax. (09) 274641 Hätä-seisrele, turvaluokka 4 3565201 SAFE 4 24 V AC/DC 3 av. 1 s. 3565202

Lisätiedot

ARKKITEHTUURIN KEINOT ASUNTOJEN ENERGIARATKAISUISSA YLILÄMMÖN HALLINTA

ARKKITEHTUURIN KEINOT ASUNTOJEN ENERGIARATKAISUISSA YLILÄMMÖN HALLINTA ARKKITEHTUURIN KEINOT ASUNTOJEN ENERGIARATKAISUISSA YLILÄMMÖN HALLINTA R A K E N N U S V A L V O N N A N A J A N K O H T A I S S E M I N A A R I 1 2. 1 2. 2 0 1 6 KIMMO LYLYKANGAS ARKKITEHTI SAFA ARKKITEHTUURITOIMISTO

Lisätiedot

5 Jatkuvan funktion integraali

5 Jatkuvan funktion integraali 5 Jkuvn funkion inegrli Derivlle kääneisä käsieä kusun inegrliksi. Aloien inegrliin uusuminen esimerkillä. Esimerkki 5.. Tuonolioksess on phunu kemiklivuoo. Määriellään funkio V sien, eä V () on vuoneen

Lisätiedot

LYHYEN MATEMATIIKAN SIMULOITU YO-KOE 2 RATKAISUT

LYHYEN MATEMATIIKAN SIMULOITU YO-KOE 2 RATKAISUT Lyhyt mtemtiikk YO-vlmennus 8. mliskuut 00 LYHYEN MATEMATIIKAN SIMULOITU YO-KOE RATKAISUT. Trkstelln yhtälöpri, polynomin sievennöstä j lusekkeeseen sijoittmist. ) Rtkistn jälkimmäisestä yhtälöstä x, jolle

Lisätiedot

1.1. Laske taskulaskimella seuraavan lausekkeen arvo ja anna tulos kolmen numeron tarkkuudella: tan 60,0 = 2,950... 2,95

1.1. Laske taskulaskimella seuraavan lausekkeen arvo ja anna tulos kolmen numeron tarkkuudella: tan 60,0 = 2,950... 2,95 9..008 (9). Lskime käyttö.. Lske tskulskimell seurv lusekkee rvo j tulos kolme umero trkkuudell: 4 + 7 t 60,0 + Rtkisu: 4 + 7 =,950...,95 t 60,0 + Huom: Lskimiss o yleesä kolme eri kulmyksikköjärjestelmää:

Lisätiedot

L 0 L. (a) Entropian ääriarvo löydetään derivaatan nollakohdasta, dl = al 0 L )

L 0 L. (a) Entropian ääriarvo löydetään derivaatan nollakohdasta, dl = al 0 L ) 76638A Termofysiikk Hrjoitus no. 6, rtkisut syyslukukusi 014) 1. Trkstelln L:n pituist nuh, jonk termodynmiikn perusreltio on de = d Q + d W = T ds + F dl, 1) missä F on voim, joll nuh venytetään reversiibelisti

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ

ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ Säästä kotisi lämmityskuluissa jopa 40 % ÄLYKÄS HUONEKOHTAINEN LÄMMITYKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄ Sisältö Kotivo Oy Kiinteistön nykytilanne Kotivo-laitteen toimintaperiaate Kotivon säästöt ja hyödyt Kotivon

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima

Venttiilit, säätimet + järjestelmät. jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Venttiilit, säätimet + järjestelmät Lämpöä laadukkaasti Cocon QTZ säätöventtiili lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien säätöön Tuotevalikoima Cocon QTZ säätöventtiili Toiminta, rakenne Oventrop Cocon QTZ

Lisätiedot

missä t on matkaan raosta varjostimelle kuluva aika. Jos suihkun elektronien liikemäärä x- sunnassa on p x,on min y0min 0min

missä t on matkaan raosta varjostimelle kuluva aika. Jos suihkun elektronien liikemäärä x- sunnassa on p x,on min y0min 0min S-11446 Fysiikk IV (Sf), I Välikoe 154 1 Elektronisuihku, joss elektronien noeus on v, suu kohtisuorsti rkoon, jonk leveys on d Ron läi kuljettun elektronit osuvt etäisyydellä D olevn vrjostimeen Mikä

Lisätiedot

601 Olkoon tuntematon kateetti a ja tuntemattomat kulmat α ja β Ratkaistaan kulmat. 8,4 = 12. Ratkaistaan varjon pituus x. 14 x = 44,

601 Olkoon tuntematon kateetti a ja tuntemattomat kulmat α ja β Ratkaistaan kulmat. 8,4 = 12. Ratkaistaan varjon pituus x. 14 x = 44, Pyrmidi 3 Geometri tehtävien rtkisut sivu 08 60 Olkoon tuntemton kteetti j tuntemttomt kulmt j β Rtkistn kulmt. 8,4 cos 8,4 cos 45,579... 46 β 90 60 4 Rtkistn vrjon pituus 3 44,470... 44 Rtkistn kteetti.

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT FI.TBPA5.1615 Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

Aika- ja valvontareleet Valintaopas

Aika- ja valvontareleet Valintaopas Aika- ja valvontareleet Valintaopas KOMPOETIT JA EIKOISKAAPELIT 2 7 Kumppanuudella parempiin tuloksiin. SKS Automaatio Oy antaa koneen- ja kojeistorakentajille teknisen etulyöntiaseman automaatioon liittyvissä

Lisätiedot

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS HARJAVALLANKADUN KIERTOLTTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemvn muutos osee Hrjvlln upungin 0 Siltln upunginosn ortteleit j seä tuluett j 0 Vltln upunginosn ortteli 0 seä puistoluett. Sitovt

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys

Vesikiertoinen lattialämmitys Vesikiertoinen lattialämmitys Enerline viihtyisyyttä energiatehokkaasti Vaivaton ja huoltovapaa Lattialämmityksen huonekohtaisten termostaattien avulla saat eri tiloihin valitsemasi lämpötilat vaivattomasti.

Lisätiedot