TARVIKETIETO joulukuu 2008 voimassa asti 1 (6)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARVIKETIETO joulukuu 2008 voimassa 1.1.2012 asti 1 (6) www.somfy.fi"

Transkriptio

1 RTrkennusselostus Net TARVIKETIETO joulukuu 8 voimss sti 1 (6) RT Tlo 88 Tlo 9 X68 SfB J64.1 Hoito j huoltokoodi AURINKOSUOJIEN, LUONNONVALAISTUKSEN JA LUONNOLLISEN TUULETUKSEN AUTOMAATTISET SÄÄTÖLAITTEET Somfy Nordic Ab, Finlnd nimeo Somfy vlmist moottoreit j utomtiikkoj sekä niihin liittyviä tuotteit. Somfy toimii 51 mss j työllistää noin 47 henkilöä. Somfy on mrkkinjohtj llln. Asikkin on noin 3 mmttimist litevlmistj, joiden kutt Somfytuotteit käyttää noin miljoon kuluttj. Somfyn läheinen yhteistyö j vuorovikutus johtvien litevlmistjien knss on luonut kestävän pohjn tuotekehitykselle, lukuisille ptentoiduille innovtioille j käyttäjäystävällisille sovellutuksille. Esimerkkinä ovt Somfy nimeo ohjusjärjestelmät. Somfy pnost jtkuvsti tuotekehitykseen j ldunvlvontn j myöntää moottoreille j utomtiikoille viiden vuoden tkuun. Somfy utomtiikt Dynmisten Julkisivujen Hllintn NÄYTTELY JA KOULUTUSKESKUS Somfyn näyttelytil j koulutuskeskus Helsingin Konlss trjo inutltuisen mhdollisuuden tutustu stviss oleviin urinkosuojrtkisuihin j perehtyä niiden toimintn sekä ohjusrtkisuihin. Somfyn trjomt plvelut, konsulttio j koulutus päätöksentekijöille, kiinteistönomistjille, rkkitehdeille, suunnittelijoille sekä litevlmistjille j sentjille vrmist urinkosuojuksen ldukkn toteutuksen j lopputuloksen. OPPIMATERIAALIA JA MITOITUSOHJELMIA Somfy toimii euroopplisesti sekä milmnljuisesti yhteistyössä sidosryhmien j tutkimuslitosten knss. Siksi Somfyltä on stviss ldukst oppimterili sekä mitoitusohjelmi, jotk helpottvt järjestelmän vlinnss. Kikiss näissä sioiss sinu plvelee Somfyn tekninen tuki sekä sovittess näyttely j koulutuskeskus. PHYSIBELtutkimuslitos on rportissn 5_9A_ESSO, ESCORPEU5 (www.esso.org) todennut, että oikein ohjtull j suunnitellull urinkosuojrtkisull voidn svutt mm. seurvi etuj: Puoless tutkituist 4 tpuksest voidn ktiivinen energi kuluttv jäähdytysjärjestelmä korvt kokonn pssiivisell urinkosuojuksell. Lämmityksen vtim energintrve voi lske jop 9 % Pohjoismiss. Jäähdytyksen vtim energintrve voi lske jop 89 % Pohjoismiss. Aurinkosuojuksen merkitys ksv ikkunpintln suurentuess eikä ikkunn Urvoll ole juurikn merkitystä jäähdytystrpeen pienenemiseen. Sisävlistuksen oslt on tutkimuksin todettu, että vlistukseen käytettävästä energist on säästettävissä luonnonvlo oikein hyödyntämällä % (Belok, Luonnonvlistuksen j sisäilmston merkitys terveydelle j tuottvuudelle on ljsti tunnustettu. JÄLLEENMYYNTIVERKOSTO Somfy Nordic, Finlnd mrkkinoi moottoreit j ohjuslitteit jälleenmyyntiverkoston kutt. Lähimmän vltuutetun jälleenmyyjän j litevlmistjn löydät osoitteest KL/6/RP Oy/Rkennustieto Oy Rkennustietosäätiö RTS 8 Tämän kortin sitiedoist vst toimeksintj.

2 8 RT trviketieto AURINKOSUOJAUS Aurinkosuojuksen tvoite Nykyikisell utomtisoidull urinkosuojuksell pienennetään jäähdytyksen vtim energin trvett. Suojuksell säästetään energi lämmityksessä j vlistuksess sekä prnnetn sisävlistuksen että ilmn ltu. Viihtyvyys, hyvinvointi j tuottvuus kohentuvt. Hyvin toteutetun urinkosuojuksen merkitys on tärkeä os sekä ympäristön että yksilön hyvinvointi j terveyttä. Aurinkosuojus on tärkeä tekijä ilmstonmuutoksen torjunnss. Auringonvlo j vlistus Auringon iheuttm kokonisvlistusvoimkkuus EteläSuomess pilvettömällä säällä vktsoss on suurimmilln klx. Puolipilvisissäkin olosuhteiss svutetn noin 4 klx:n vlistusvoimkkuus. Näkötrkkuutt vtivss työssä tulee vlistusvoimkkuuden oll suositusten mukn noin 75 lx (,75 klx) j näyttöpäätetyössä enintään lx (,5 klx). Auringonvlo ylittää siis jop yli stkertisesti vlistustrpeen. Vlistusvoimkkuus j trve vihtelee. Luonnonvlon käyttö on suositeltv, terveellinen j energi säästävä tp vlist. Miellyttävän sisäympäristön iknsmiseksi on välttämätöntä säännöstellä sisään tulevn vlon määrää olosuhteiden mukn. Luonnonvlistuksen, urinkosuojuksen j lämmityksen hyödyntäminen voidn ott huomioon muiden litteiden mitoituksess. Säästöä svutetn sekä rkentmisess että käytössä. Auringonvlo j sisälämpötil Aurinko säteilee mhn jtkuvsti energi yli 1 kertisen määrän verrttun tuottmmme j kuluttmmme energin. Aurinkoenergin hyödyntäminen onkin yksi suurimmist hsteistmme. Noin puolet urinkosäteilyn energist on näkyvän vlon lueell j siirtyy ikkunoiden kutt rkennuksiin. Siirtymistä kuvtn uringonsäteilyn kokonisläpäisysuhteell g. Ikkunn grvon olless,75 5 % uringon energist heijstuu tkisin ti sitoutuu ikkunrkenteeseen j 75 % siirtyy sisälle. Säteilyn törmättyä sisätiln pintoihin energi muuttuu lämmöksi j johtuu rkenteisiin sekä säteilee tiln. Lämpösäteilyksi muuttunut urinkoenergi ei kykene poistumn säteilyn muuttuneen llonpituuden tki yhtä tehokksti kuin tuli sisään. Ikkunn kykyä pitää lämpösäteily sisällä kuvtn lämmönläpäisykertoimell U. Nykyikiset energitehokkt ikkunt j muut rkenteet edesuttvt lämmön sisällä pysymistä. Molemmt tekijät, g j Urvo, on otettv huomioon ikkun j suojrtkisu vlittess. Euroopn olosuhteiss kirkkn lsin, jonk l on 1 m, voidn todet säteilevän sisätiln lämpöenergi...5 kw. Tämän tehokkn lämmönlähteen termostttin voi toimi ulkopuolinen utomtisoitu urinkosuojus, jot onkin in ensisijisesti hyödynnettävä pssiivisen keinon ennen energi kuluttvn rtkisun rkentmist j käyttöä. Energitloudellinen rkennus Somfy kehittää j vlmist moottoreit j utomttisi säätöjärjestelmiä energitloudellisen j terveellisen sumisen edistämiseksi. Somfyrtkisut kttvt urinkosuojuksen, luonnonvlistuksen j tuuletuksen hllinnn. Pssiivisin menetelminä nämä ovt energi säästäviä j vähän ympäristöä kuormittvi. Energitehoks rkentminen j suminen on hyvin jnkohtist. Mtlenergitlot ovt rke. Nykyisissä pssiivitloiss olln jo tilnteess, joss seinärkenteiden j muiden rkenneosien eristävyys ei ole enää yksin rtkisev tekijä. Yksinkertisimmilln sisätilojen lämmitykseen riittää sisällä toimivien koneiden, litteiden j ihmisten tuottm lämpöenergi. Jäähdytyksen trve lk muodostu yhä merkityksellisemmäksi energinkuluttjksi. Tutkimuksien mukn vuosittinen lämpökuormitus on lähes yhtä suuri sekä Roomss että Tukholmss. Olln tilnteess, joss on otettv huomioon ikkunoiden kutt tphtuvn molemminsuuntisen lämmönvihdon merkitys energitloudelle j ympäristön kuormitukselle. Direktiivin /91/EC j RkMK D3:n mukisesti rkennusmääräyksemme velvoittvt käyttämään ensisijisesti pssiivisi säätelymenetelmiä. Pljon lämpökuorm tuottviss kohteiss, kuten toimistorkennuksiss, eri ilmnvihto j lämmitysjärjestelmät on suunniteltu tukemn toisin miellyttävän sisälämpötiln svuttmiseksi. Moniss kohteiss pelkkä urinkosuojus on riittävä toimenpide. Hyvinvoinnin knnlt ikkunpintlojen pienentäminen ti vlonpääsyn pysyvä rjoittminen ei ole rtkisu meillä, kun pimeä ik on suhteellisen pitkä. Ympäristö j knsinväliset velvoitteet Vuonn 1997 päättivät teollisuusmt hillitä ilmston muutost Kioton sopimuksell. Euroopn Unioni on ltinut omi jäsenmitn velvoittvi ohjeistuksi, kuten Green Pper of Energy Efficiency j rkentmist ohjvn EPBDohjelmn (direktiivi /91/EC). Erityisesti rkentmist koskev ohjeistus on trpeellinen, kosk rkennukset kuluttvt EU:n lueell yli 4 % primrienergist. Osuus on suurin j ksvv. EU:n tvoite on vähentää rkennussektorin hiilidioksidipäästöjä 44 Mt vuodess. ESCORPEU5 ESSO:n tutkimus on osoittnut, että tehostmll yksin urinkosuojust on mhdollist pienentää hiilidioksidipäästöjä 111 Mt vuodess, mikä yksistään jo ylittää tvoitteen. Pnostminen utomtisoituun urinkosuojukseen on luonnollinen skel pyrittäessä energitloudelliseen j kestävään rkentmiseen j sumiseen. Lisätietoj: 1% 4% % % % % % Ulko j sisäpuolisen urinkosuojuksen grvoj. 8% 6% 4% % 84% 1% 4% 1% 15% 35% Toimistolitteet Inform.teknologi Vlistus LVIS Veden lämmitys Rkennuspiklle kuljetettu mterili Rkennuksen käyttö Rkentminen, purku j kierrätys Rkennusten energin kulutuksen jkutuminen OECD:n mukn Rkennukset 4 % Liikenne 3 % Teollisuus 8 % Million Metric Tons of Crbon 6 4 BUILDINGS TRANSPORTATION INDUSTRY Rkentmisen osuus milmn energinkulutuksess KL/6/RP Oy/Rkennustieto Oy Rkennustietosäätiö RTS 8 Tämän kortin sitiedoist vst toimeksintj.

3 RT trviketieto 3 AURINKOSUOJAUSRATKAISUT Ulkopuoliset urinkosuojusrtkisut Ulkopuoliset urinkosuojt vrjostvt erittäin tehokksti j pysäyttävät lämpösäteilyn rkennuksen ulkopuolelle. Tämän vuoksi ne säästävät energi j viilentävät sisätiloj suojusrtkisuist tehokkimmin. Somfy nimeo utomtiikll vrustettuin ne Ikkunmrkiisi Perinteinen j tehoks suoj kikkiin ikkunoihin, joiss vksuuntinen ulottuvuus ei rjoit. Mks. mitt n. 5 x 1, x 1, m(lxhxu), g = %, 1 m/s LT56, Ore WT56 3 VAC,,4...,1 A Mrkisolette Oivllinen rtkisu erityisesti korkeisiin ikkunoihin. Screenkihdin j ikkunmrkiisi yhdessä. Mks. mitt n. 3x3x,6m(lxhxu), g = %, 1 m/s LT56, Ore WT56 Terssimrkiisi Ikkunoiden eteen, joiss ulkotil on hyötykäytössä. Suuri ulottuvuus j tuet knkn tsoss. Mks. mitt n. 7x3,6m(lxu), g = %, 8 m/s LT56, Ore WT56 Pergolmrkiisi Suurten vkpintojen j tittuvien pintojen rtkisu. Knkn kiristysjärjestelmä. Mks. mitt n. 6x7m(lxu), g = %, 1 m/s LT56, Ore WT56 mhdollistvt hllitun lämmön siirtymisen ikkunoiden kutt molempiin suuntiin, in trpeen mukn, luoden prhn mhdollisen sisälämpötiln j vlistuksen. Sälerullin Tehoks urinkosuojus, lisä j äänieristys. Vlistuksen hllint lmellien ukotuksell. Mks. mitt n. 4x3m(lxh), g = n. 1 %, 16 m/s LT56, Oximo WT Screen Suodtt vlo hlutull tvll j säilyttää läpinäkyvyyden. Knkn kiristys mhdollist. Mks. mitt n. 3x3m(lxh), g = %, 1 m/s LT56, Alte Julkisivusälekihdin Säädettävä sälekulm mhdollist vlon suuntuksen. Täysin suljettviss. Mks. mitt n. 3x4m(lxh), g = %, 14 m/s Orient MU, Stehle HTM 3 VAC,,4...,95 A Korimrkiisi Ktutson liiketilojen minospintrtkisu. Moottoroitun nostettviss pois ktuhuolto vrten. Mks. mitt n. 5x1,x1,m(lxhxu) Jet 3 VAC,,5 A Sisäpuoliset urinkosuojusrtkisut Sisäpuolinen urinkosuoj on prhimmilln, kun hlutn vikutt sisävlistuksen ltuun j häikäisyn estoon kikiss sääolosuhteiss. Nykyikisill teknisillä kngsmterileill, Screen knkill, svutetn myös erinomisi lämpöteknisiä etuj. Tällöin on erityisesti kiinnitettävä huomiot ikkunjärjestelmien yhteistoimintn. Somfy nimeo utomtiikll voidn sekä sisä että ulkopuolinen järjestelmä synkronoid toimimn yhdessä. Näin svutetn prs mhdollinen suojus esimerkiksi vtivn työympäristöön. Ohjusjärjestelmään voidn suojusjärjestelmien lisäksi yhdistää synkronoitun myös utomttinen ikkuntuuletus j yöjäähdytys. Rullkihdin Lj värivlikoim vputt sisustmn. Myös äänettömät moottorit. Pimennys j screen mhdollisi. Mks. mitt n. 4x5m(lxh), g = % LT8, Sonesse, 4 VDC,,3...,9 A LS4, Sonesse 3 VAC,,3...,8 A Verhot Erityisesti korkeisiin ikkunoihin j näyttävään sisustmiseen. Kikki verhomterilit. Mks. leveys 1 m. Verhopinot 5 ti 5 kg. g = % Glystro 5, 4 VDC, 1, A Glystro 5, 4 VDC,,7 A Sälekihdin Vlon säätö j täysi sulkeminen mhdollist. Asennettviss myös ikkunoiden väliin. Mks. mitt n. 3,5 x 3,4 m (l x h), g = % LW5, LWE5 4 VDC,,3...,6 A LS4 3 VAC,,3...,5 A Plissé Knkinen lskos ti kennokihdin. Kihtimen muotoilu mhdollist. Lj värivlikoim. Mks. mitt n. 3,5 x 3,4 m (l x h), g = 1...6% LW5, LWE5 4 VDC,,3...,6 A LS4 3 VAC,,3...,5 A Pystylmellikihdin Erityisesti korkeisiin tiloihin j vinoyläreunisille ikkunoille. Vlo suunnttviss. Pimennys j screen. Mks. mitt n. 6x4m(lxh), g = % Somfyohjuslitteet 4 VDC j 3 VAC moottoreille Lskoskihdin Koristeellinen j sisustuksellinen rtkisu. Pehmeä kngsvikutelm. Lj värivlikoim. Mks. mitt n. 3,5 x 3,4 m (l x h), g = % LW5, LWE5 4 VDC,,3...,6 A LS4 3 VAC,,3...,5 A Sivull nnetut rvot ovt ohjeellisi j perustuvt eri vlmistjien ilmoittmiin keskimääräisiin rvoihin. Trkst tiedot in litetoimittjltsi! KL/6/RP Oy/Rkennustieto Oy Rkennustietosäätiö RTS 8 Tämän kortin sitiedoist vst toimeksintj.

4 ominisuuksill helppokäyttöisessä muodoss. Sisältää mm. jstimen. Sekä käyttö että setusten tekeminen on vivtont visulisen näyttöpneelin vull. Tuulinturi Sdenturi trviketieto 4 Näyttöpneeli IB JA IB+ VÄYLÄOHJAUKSET tuulinturi Rdiokukosäätimet Rdio Technology Somfy AurinkoTuulinturi Sdenturi nturi Solo vyöhykettä off on Rdiokukosäätimet Rdio Technology Somfy Solo vyöhykettä Aurinkotuulinturi nturi Soliris IB Näyttöpneeli ukosäätimet Rdio logy Somfy Tuulinturi Sdenturi Soliris IB järjestelmässä on urinkosuojien sekä sälekihtimien ohjuksess trvittvt perustoiminnot (urinko j tuuliutomtiikk). Järjestelmä sopii käytettäväksi yksityistlouksiss j pienissä liikekiinteistöissä. Aurinkotoiminto on vlinninen j pois kytkettävissä. kynnysrvot säädettävissä. Vlo j tuulenvoimkkuuden Ohjelmoitv välisento, mielisento. Aurinkosäleen vuskulmn säätö. Ohjelmoitv Tuulinturi Sdenturi tuulinturi nturi Ylöstoimintoon liitettävissä erillinen sdenturi j jstin. Somfy IB väylälähtö SELV 9 V, x x,6 mm < 1 m. IBväyläreleillä Centrlis Uno IB, IB j IB4 on mhdollist ohjt noin 4 moottori. Moottoreill voi oll lisäksi pikllinen käyttökytkin. Vyöhyke nimeo 1 Solo 1 IB j nimeo Solo IB Vyöhyke nimeo Solo järjestelmissä on kikkien sisä j ulkourinkosuojien ohjukseen trvittvt perustoiminnot sekä lisäksi energinsäästötoiminnot, sisäänrkennettu jstin j näyttöpneelikäyttö. Järjestelmät sopii käytettäväksi julkisiss j yksityisissä kiinteistöissä. tiedot löytyvät nimeo Solo sennusohjeest. Khden urinko j tuulinturin vp määrittely Trkemmt Kikki kynnysrvot j viivejt numeerisesti säädettävissä. Sde j ulkolämpötilnturi liitettävissä. Tulot: plohälytys, rkennus j vyöhykekytkimet. Lähdöt: virheilmoitus potentili vp (mks. 4 V / 1A). Somfy IB väylälähtö SELV 9 V, x x,6 mm < 1 m IBväyläreleillä Centrlis Uno IB, IB, IB4 j 4AC/DCE voiohjt noin 4 moottori väylässä (Solo : 8 moottori). Itsenäinendn ohjusjärjestelmä urinkosuojille pienempiin kiinteistöihin voi oll lisäksi pikllinen käyttökytkin ti rdio Moottoreill nimeo tekee pienempien kiinteistöjen urinkokukosäädin. suojien käytöstä helppo Hrkittu käytännöllisyys j pljon toimintoj meo Hrkittu käytännöllisyys j pljon toimintoj imeonimeo Premium ohj tehokksti j joustvsti nimeoeston, Premium ohj tehokksti j joustvsti mium häikäisyn luonnonvlistuksen, sisälämpötiln mium häikäisyn eston, luonnonvlistuksen, sisälämpötiln ukosäätimet Rdio luonnollisen hllinnn, tuuletuksen j yöjäähdytyk älykäs Vyöhyke 1 luonnollisen j yöjäähdytyklogy Somfy sen.hllinnn, Järjestelmä sllii myöstuuletuksen kunkin käyttäjän yksilölliset en j älykäs misten sllii myös kunkin käyttäjän yksilölliset sen. niin Järjestelmä hluttess. Kikki huippuominisuudet ynmistentoiveet llintn toiveet niin hluttess. Kikki huippuominisuudet Hllintnsmss kustnnustehokkss järjestelmässä. smss kustnnustehokkss järjestelmässä. Vyöhyke nimeo Solo Trkemmt tiedot löytyvät nimeo Solo sennusohjeest. tkisu srtkisu ätimet Rdio met mfyrdio y nturi RT Solo 1 1 vyöhyke ennettu nettu isu u tuulinturi Suunt Suunt Selkeä j käyttäjäystävällinen järjestelmä energinsäästö ominisuuksill Vyöhykettä Vyöhykettä UlkonturiUlkonturi SisänturiSisänturi Solo 1 1 vyöhyke Ohjusyksikkö Ohjusyksikkö(BuCo) (BuCo)8:lle 8:llevyöhykkeelle vyöhykkeelle Rkennuskytkin Rkennuskytkin Moottoriyksikkö() Moottoriyksikkö() PCohjelmisto käyttöä PCohjelmisto käyttöä j setuksi vrten j setuksi vrten Rdiokukosäätimet Rdio Technology Somfy x1x1 x4x4 Suunt Suunt x4 x4 SisänturiSisänturi 11 & & UlkonturiUlkonturi Ohjusyksikkö 1 Ohjusyksikkö 1 PCohjelmisto käyttöä PCohjelmisto j setuksi käyttöä vrten j setuksi vrten x16 x16 Vyöhykettä SoloVyöhykettä vyöhykettä Moottoriyksikkö Moottoriyksikkö Ohjusyksikkö = 16 vyöhykettä Ohjusyksikkö = 16 vyöhykettä Rdiokukosäätimet Rdio TechnologyRkennuskytkin Somfy Moottoriyksikkö Rkennuskytkin Moottoriyksikkö nimeo Premium IB+ nimeo Solo täydentää nimeo perhettä trjoten ljennetun perustson toiminnot kompktiss j helppokäyttöisessä muodoss. Sisältää mm. jstimen. Sekä käyttö että setusten tekeminen on vivtont visulisen näyttöpneelin vull. Somfyn nimeo tuoteperheellä voidn vstt kiinteistönomistn kolmeen toiveeseen: energi j käyttökustnnusten optimointiin, tilojen käytön tehokkuuteen j tuottvuuteen sekä kokonisuuden esteettiseen xtyylikkyyteen. Energin kulutus optimoidn hyödyntämällä urinkolämpö tlvell j pitämällä lämpö ulkon kesällä. Toiminnot voidn jst Aurinkoprhll mhdollisell tvll. Tuulinturi SdenturiLuonnonolosuhteet, uringon sem, tuulinturi nturi rkennuksen sijinti j ilmnsuunt, vlon määrä ym. tekijät sekä yhteistoimint muiden tloteknisten järjestelmien knss voidn ott huomioon. Näyttöpneeli Investointikustnnuksiss nimeojärjestelmillä urinkosuojukseen yhdistetty luonnonvlistus j yöjäähdytys pienentää trvittv jäähdytysjärjestelmää. Järjestelmä on helposti hllittviss modernill tekniikll visulisen PC käyttöliittymän vull. 4 KiinteistönIBkäyttäjät oppivt itse vikuttmn olosuhteisiin. nimeojärjestelmät sopivt kikkien urinkosuojien ohjukseen kikiss kiinteistötyypeissä j käyttötrpeiss. Enintään 16 ohjusvyöhykettä j 64 moottori j ohjusvyöhykkeeseen enintään 1 moottoriyksikköä (4 moottori). Vyöhykekohtinen urinkonturointi j ohjus. Monipuolinen nturointimhdollisuus, mm. urinko, tuuli, tuulen suunt,aurinko lämpötil j sde. Tuulinturi Sdenturi tuulinturi nturi vlikoim Monipuolinen ennlt hrkittuj ohjusstrtegioit j suojusrtkisuihin perustuvi toimintoj j säätöjä. Vkion kttv vlikoim erityyppisiä jstimi järjestelmän, vyöhykkeiden j käyttömukvuuden hllintn. Virhesähköposti, etäkäyttö j lokikirjus. Turv j mukvuustoiminnot priorisoitu trkoituksenmukisesti. Vyöhyke Vyöhyke 1 Pkksen, steen, lumisteen j jäätymisen hllint. Aurinkoseurnt sekä sisäj ulkosuojien synkronointi vkion. Liittimet turv, lämmitys j jäähdytysjärjestelmiin. Somfy IB+ väylälähtö 3 b/s, x x,6 mm < 1 m / väylä. Älykäs vihto utomttisen ohjuksen j pikllisen ohjuksen välillä toteutettviss käyttökytkimellä, rdiokukosäätimellä ti Trkemmt tiedot löytyvät nimeo Solo sennusohjeest. läsnäolotunnistimell. Järjestelmä on helposti päivitettävissä rkennuksen tiljärjestelyjen muuttuess. Moottoriyksikön ljennusos Moottoriyksikön ljennusos Trkemmt tiedot löytyvät nimeo Premium sennusohjeest. Trkemmt tiedot löytyvät nimeo Premium sennusohjeest. KL/6/RP Oy/Rkennustieto Oy Rkennustietosäätiö RTS 8 Tämän kortin sitiedoist vst toimeksintj.

5 Rtkisu jok on helposti nimeo EIB/KNX järjestelmän vull voidn urinkosuojrtkisut nimeo integroitviss muihin tloteknisiin järjestelmiin. trviketieto 5 moottoriyksiköiden integroid sumttomsti vpit tuloj muiden voidn toimintojen myös kuten hyödyntää keinovlistuksen, muiden toimilitteiden jäähdytys, lämmitys, ohjmiseen RT hälytys kustnnustehokkll j lukitusjärjestelmien tvll. knss nimeo moottoriyksiköiden vpit tuloj voidn myös hyödyntää muiden toimilitteiden ohjmiseen STANDARDOIDUT x3 VÄYLÄOHJAUKSET kustnnustehokkll tvll. Yhdistelmänturi Sisälämpötil nimeo EIB/KNX Aurinko Tuuli Lämpötilt Sde Tuulensuunt x3 Yhdistelmänturi 3 V 3 V ti nimeo EIB/ KNX: voimen väylästndrdin Mx 8 universli EIB/ KNX digitlist tulo suorituskyky j mhdollisuudet urinkosuojlitteille. ti Rtkisu jok on helposti nimeo nimeo EIB/KNX järjestelmän vull voidn urinkosuojrtkisut Lon: integroid voimen sumttomsti väylästndrdin muiden suori toimin integroitviss muihin tloteknisiin järjestelmiin. tuskyky tojen kuten j mhdollisuudet keinovlistuksen, urinkosuojlitteille. jäähdytys, lämmitys, nimeo hälytys j lukitusjärjestelmien EIB/KNX kytkin knss Pikllinen stndrdikytkin Rdiokukosäätimet Rdio nimeo Lon komponentit ovt LonMrk, hyväksyttyjä. Technology Somfy Vuorovikutteinen rtkisu Aurinkosuoj nimeo moottoriyksiköiden sekä EIB/KNX ikkunnvuslitteet kytkin vpit Pikllinen voidn tuloj voidn niillä stndrdikytkin Rdiokukosäätimet Rdio Technology Ljennusmhdollisuus Nämä nimeo Lon jok on yhteensopiv Somfy kikkien LonMrktuotteiden kustnnustehokkll tuotteet tvll. trjovt mksimlisen käyt liittää myös sumttomksi hyödyntää muiden osksi muut toimilitteiden tlotekniikk. ohjmiseen Ljennusmhdollisuus knss suuriss rkennuktömukvuuden j toiminnllisuuden yhdessä keinovlistuksen, ilmnvihdon, lämmityksen, turvllisuuden ym. siss. muiden ohjusjärjestelmien knss. Lonsolmu voidn x3 ljent IB+ liverkoll kustnnustehokkll tvll. Yhdistelmänturi Sisälämpötil Trkemmt tiedot löytyvät nimeo EIB/ KNX sennusohjeest. Aurinko Tuuli 3 V yhteensopiv kikille urinkosuojille j ikkunnvjille 3V yhteensopiv kikille urinkosuojille j ikkunnvjille 3 V nimeo Aurinkoseurntyksikkö 3 V 3V ti yhteensopiv kikille urinkosuojille j ikkunnvjille 4 V ti ti 3V Mx 8 Mx 8 Mx 8 yhteensopiv kikille urinkosuojille j ikkunnvjille Rdiokukosäätimet Rdio Technology Somfy Ljennusmhdollisuus Rdiokukosäätimet Rdio Technology Somfy Ljennusmhdollisuus Sisälämpötil Moottoriyksikkö EIB/KNX Moottoriyksikkö Lon Universli Lontulo Moottoriyksikkö EIB/KNX Moottoriyksikkö EIB/KNX EIB/KNX kytkin Lonkytkin EIB väylä universli EIB/ KNX digitlist tulo väylä universli EIB/ KNX digitlist tulo EIB väylä EIB väylä Pikllinen stndrdikytkin Tuuli Lämpötilt Sde Tuulensuunt Lon tphtumj kytkintiedot voidn välittää muille Lonlitteille verkoss moottoriyksikön vpiden tulojen kutt. LNSohjelmisto KL/6/RP Oy/Rkennustieto Oy Rkennustietosäätiö RTS 8 Tämän kortin sitiedoist vst toimeksintj. Trkemmt tiedot löytyvät nimeo Lon sennusohjeest. Aurinko Trkemmt tiedot löytyvät nimeo EIB/ KNX sennusohjeest. Aurinko Pikllinen stndrdikytkin Trkemmt tiedot löytyvät nimeo EIB/ KNX sennusohjeest. Tuuli Lämpötilt ETSohjelmisto ETSohjelmisto Lämpötilt ETSohjelmisto Sde Tuulensuunt Sde Tuulensuunt Avoin väylästndrdi mhdollist kiinteistön kikkien teknisten järjestelmien sumttomn yhteensopivuuden. Somfy nimeo KNX/EIB tuoteperheellä ohjtn kikki urinkosuoji j vuslitteit Somfyn hllitsemll käyttäjämukvuudell. nimeo IB+ järjestelmän trjomien ominisuuksien lisäksi on mhdollisuus käyttää kikki muit EIBlitteit, kuten jstimi, ntureit, kytkimiä j viestejä, moottoriyksiköiden ohjmiseen. nimeo EIB/KNX moottoriyksiköiden vhvuuksi ovt: Nope sennus j joustv sijoitettvuus. Hrkitut sennusyksityiskohdt, kuten jousiliittimet. Tuotteet ovt käytettävissä jo sennusviheess ilmn ETSohjelmointi. 4 erikseen ohjelmoitv moottorilähtöä. Moottorikohtiset piklliset kytkinliittimet. Kytkinliittimiä (8 kpl) voidn käyttää myös muiden väylän litteiden ohjmiseen vkiokytkimillä, himmennystoiminto. Kytkimet voidn helposti korvt rdiokukosäätimellä myös jälkisennuksiss. Rdiokukosäätimellä voi ohjt myös väylän muit litteit, himmennystoiminto. Tuoteominisuudet huomioiv käyttäjää opstv ohjelmointi ETSohjelmistoll. Älykäs utomtti/mnulitoimintotiln vihto. Yli 64 moottori j rjttomsti ohjusvyöhykkeitä toteutettviss. Sääsem, sisälämpötilnturi ym. nimeo Lon LonMrkhyväksytyt tuotteet sopivt käytettäväksi joustvsti kiinteistön kikkien teknisten järjestelmien knss. Erillistä utomtiikkyksikköä ei trvit, vn äly sisältyy moottoriyksikköön j on moottorikohtisesti ohjelmoitviss. nimeo IB+ järjestelmän ominisuuksien lisäksi mhdollisuus käyttää kikki muit LonMrk litteit, kuten jstimi, ntureit, kytkimiä j viestejä. Best LonMrkproduct of the yer 7. Nope sennus j joustv sijoitettvuus. 4 erikseen ohjelmoitv moottorilähtöä. Kytkinliittimiä (8 kpl) voidn vpsti käyttää myös muiden väylän litteiden ohjmiseen. Somfyn lverkko teknologi mhdollist jop ohjelmoitv moottorilähtöä j 4 kytkintä ti liiketunnistint yhdellä Lonsolmull. Rdiokukosäätimellä voi ohjt myös väylän muit litteit, himmennystoiminto. Voidn korvt kytkimet myös jälkisennuksess. Tuoteominisuudet huomioiv käyttäjää opstv ohjelmointi. Pugin. NL FcilitiesTE. Älykäs utomtti/mnulitoimintotiln vihto. Yli 64 moottori j rjttomsti ohjusvyöhykkeitä toteutettviss. Aurinko, tuuli j ryhmäohjusyksiköt sekä näyttöpneeli stvn. Edistyksellinen urinkoseurnttoiminto.

6 Lon IB+ RT nimeo : Yhteensopiv kikille urinkosuojille j ikkunnvjille trviketieto 6 OHJAUSLAITTEIDEN VALINTATAULUKOT JA LISÄTIEDOT nimeo VALINTAOPAS > Solo 1 / Premium EIB/ KNX LON MOOTTORIYKSIKÖIDEN VALINTAOPAS Solo 1 / Premium EIB/ KNX LON moottorimäärä ohjusvyöhykkeiden määrä pikllinen käyttö ominisuuksien ljuus turvtoiminnot mukvuus/ energinsäästö toiminnot pikllinen kytkin rdiokukosäädin infrpunlähetin yleiset kehittyneet hälytys tulo tuulen voimkkuus tuulen suunt sde ulkolämpötil lumi pkknen jäätyminen sisälämpötil urinko urinkoseurnt läsnäolotunnistin ikkunkontkti tulo läm./jäähd. yhteistoimint, muu rkennusutomtio lokitiedostot rkennusjstin vyöhykekohtinen ohjus vyöhykejstin käyttöliittymä voin väylästndrdi käyttäjältä vdittv mmttitidon tso pinike/vin PCohjelmisto näyttöpneeli < 4 / 8 *** nturi () mtl < ***** 4 nturi 4 1 8:lle vyöhykkeelle perehtynyt > 64 > 16 ***** > 4 nturi > 4 > 1 korke > 64 > 16 ***** > 4 nturi > 4 > 1 korke / 4 rele Pintsennus IB Moottoriyksikkö () AC Pint ti DIN sennettv 3VAC Pint ti DIN sennettv Muuntj 4V DC /,1 A 1/3VAC 3VAC IB4 Moottoriyksikkö () DC erillisellä muuntjll 4VDC Moottoriyksikkö () DC/DCE muuntjll Pint ti DIN sennettv Sis. muuntjn 4V DC 5 ma / moottorilähtö Vltuutetut Somfyjälleenmyyjät j litevlmistjt: Tekninen tuki Suomess: nimeomnulit j tekniset tiedot ldttviss: EIB/KNX j Lontiedostot ldttviss: HALLINTAJÄRJESTELMIEN YHTEENSOPIVUUS OPCyhteensopiv BuCo IP nimeo IB+ (urinkosuojus) LVIS KeskusPC EIB/KNX Vlistus OPCyhteensopivuus mhdol Kpeloitu kytkin list nimeo j muiden järjestelmien yhteisvlvonnn j rjtun keskitetyn käytön. Mhdollist hllit keskitetysti jop 18 nimeo IB+ ohjusvyöhykettä. OPC ohjelmisto on myös jälkisennettviss. Rdiokukosäädin Dliyhteensopiv nimeo IB+ dli yksiköllä on mhdollist liittää IB+ moottoriyksikkö dlivlistuksenohjukseen. Kullekin neljälle moottorille on muodostettviss om osoite, joll moottori voidn sito itsenäisesti dliryhmään. Dliväylän komennoill on sm prioriteetti kuin pikllisill käyttökytkimillä. KODIN JA PIENEN JÄLKIASENNUSKOHTEEN RTSLAITTEET Rdio Technologi Somfy Vrm rdiotekniikk Vähemmän johtoj Uusi toimintoj voidn liittää ilmn uusi johtovetoj Yksinkertinen sennus j ohjelmointi Somfy RTS järjestelmän litteet trvitsevt syöttösähköistyksen ti ovt itsenäisesti pristoill j urinkokennoill toimivi. Litteiden välinen tiedonvihto tphtuu RTSrdioteknologin vull, mikä mhdollist litteiston vivttomn ljennuksen j on eduksi jälkisennustilnteiss. Järjestelmään voi kuulu urinkosuojlitteiden utomtisointi sisä j ulkovlistuksen ohjus j himmennys terssilämmittimien ohjus. Erilliset vstnottimet mhdollistvt monenliset rtkisut kodin ohjusjärjestelmässä. Kikki litteit voi ohjt smll tyylikkäällä kukosäätimellä. Myös utomtisoitu litteiden yhteistoimint j jstus ovt mhdollisi. Aurinkonturi Tuulinturi Tuulinturi Aurinko j tuulinturi Ajstin MARKKINOINTI JA NEUVONTA Somfy Nordic Ab, Finlnd Ruosilnkuj 3 B 39 HELSINKI Puhelin (9) Fksi (9) MYYNTI Vltuutettu Somfyjälleenmyyjä: KL/6/RP Oy/Rkennustieto Oy Rkennustietosäätiö RTS 8 Tämän kortin sitiedoist vst toimeksintj.

KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN

KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunt Energitekniikn koulutusohjelm KANDIDAATINTYÖ: TEOLLISUUSKIINTEISTÖN ILMANVAIHTOKONEEN LTO- LAITTEISTON HYÖTYSUHTEEN PARANTAMINEN Lppeenrnnss 1.2.2010

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458 2012, Mercury Mrine *8M0071458* 90-8M0071458 512 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus... 2 Ei DTS... 2 DTS säätimet... 3 Veneen säädin...

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä.

Tervetuloa työelämään! Työelämän ABC Kaikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. Tervetulo työelämään! Työelämän ABC Kikki mitä sinun tulee tietää työelämästä. SELKOESITE Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Käyntiosoite: Mikonktu 8 A, 6. krs Postiosoite:

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella

Kalajuttu. Kalan hankinta on taitolaji. Hätälän uusi fileointilinja tekee huippulaatua huippunopeudella Kljuttu H Ä T Ä L Ä O Y: N A S I A K A S L E H T I Kln hnkint on titolji Hätälän uusi fileointilinj tekee huippultu huippunopeudell Klstj-Eemeli kokee verkot kelillä kuin kelillä 1/11 Herkkukori odott

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit

2.8 ES 200 Diesel -perävetolaitemallit 2.8 ES 200 Diesel -perävetolitemllit 0001. Tunnistustiedot Srjnumerot ovt vlmistjn viitteinä moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel moottorisi. Kun ott yhteyden Cummins

Lisätiedot

Audi Top Service News

Audi Top Service News Audi Top Service News Audi Teknistä etumtk syksy-tlvi 2013 Audi-huoltoplveluiden erikoisnumero Audi t i e t s u r v s i ä Alkuper t i e k k i v r t j Audi Top Service AN 613 jlkimrkkinointi_1-8.indd 1

Lisätiedot

Kohteen turvaluokitus on

Kohteen turvaluokitus on LVI 03-10517 SIT 13-610091 KH X4-00513 INFRA 053-710109 ST 41.01 HANKETIETOKORTTI HT12 Hnketietokortiss esitetään rkennuskohteen lähtötiedot j tiljn edellyttämä ltutso suunnittelun työmäärän rviointi vrten.

Lisätiedot

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero Tunnistustiedot Vetolitteen srjnumero j mllinumero Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel

Lisätiedot

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980 2011, Mercury Mrine *8M0060980* 90-8M0060980 910 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot...2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 "X" pinike...3 Kuittuspinike...3

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

Data Groupin asiakaslehti. Asiakkaan kokoisia palveluja. Avaa ja tutustu

Data Groupin asiakaslehti. Asiakkaan kokoisia palveluja. Avaa ja tutustu Dt Groupin sikslehti Asikkn kokoisi plveluj Av j tutustu n! ill m im h r lu p e v l ksp i s - Aktiivinen kumppni Trjomme erittäin ljn vlikoimn yrittäjän rke helpottvi plve lutuotteit. Osn niistä voit tutustu

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä

Loppuraportti. Johdanto. Tiivistelmä 1 2 Loppurportti 2007 2011 Vstv projektityöntekijä Heidi Pukkil Projektityöntekijä Nin Tikknen Johdnto Tiivistelmä Hllinto Rhoitus Ohjusryhmä Työnohjus Henkilöstö Yhteistyö- j verkostokumppnit Projektiin

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

Making room for tomorrow. Rakenneopas 2013

Making room for tomorrow. Rakenneopas 2013 Rkenneops Rkenneops 2013 Mking room for tomorrow Europrofil on mrkkinoien johtv rkennusteollisuuen teräsprofiilivlmistj. Tuotesektorin sintuntijn olemme ottneet itsellemme vstuun. Juuri meillä on erityisosminen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnnhllitus 6/2007 194 (- 252) KOKOUSAIKA Mnntin 2. huhtikuut 2007 klo 18.30-19.55 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG09-14LL

SEINÄMALLI ASYG09-14LL KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-LL SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE Seinämlli Sisältö Vrotoimenpiteet...... Sisäyksikön yleisktsus j

Lisätiedot

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja

Erä! Kellogg s MUROT. Coco pops, rice Krispies ja Frosties Great taste 375g pkt (2,67/kg) yks. 2,69-3,19 (7,17-8,51/kg) herkkunakki ja PALVELEMME M-pe 8.30-19 L 10-16 Su suljettu Insinöörinktu 38 Puh. 010 617 0100 Plveluksesssi myös nettipteekki www.pteekkiverkko.fi Hervnnn Snomt Ilmiö: Lämmitysjohtoj jätetään roikkumn pistorsioist Hervnt,

Lisätiedot

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI!

ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! Osta takkasi ja savupiippusi SYTYTYSVALMIS. asiantuntijalta. TAKKAPAKETTI! ÄLÄ OSTA TAKKAA KYSYMÄTTÄ MEILTÄ! ACES HIGH Ost tkksi j svupiippusi SYTYTYSVALMIS sintuntijlt. TAKKAPAKETTI! Kikki sennettun - Tulitikkuvlmist! Nyt myös joustv rhoitus, ktso lisää: - Concept - Design -

Lisätiedot

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J5910DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. 1 Pur VAROITUS HUOMAUTUS lite

Lisätiedot

Kulttuuria vapaaehtoistyönä!

Kulttuuria vapaaehtoistyönä! Juh Iso-Aho & Esko Juhol (toim.) Kulttuui vpehtoistyönä! Susnn Eklund, Snni Hllnv, Mik Htikinen, Juh Iso-Aho, Esko Juhol, Kti Kilpiä, Jn Komi, Jeni Kopinen, Anu Lähteenmäki, Cit Rntl, j Rehnstöm, Soili

Lisätiedot

Metsäsertifiointiin liittyvät asiantuntijapalveluiden

Metsäsertifiointiin liittyvät asiantuntijapalveluiden Heimo Meriö Metsäsertifiointiin liittyvät sintuntijplveluiden tulevisuuskuvt Euroopn sosilirhsto Tvoite -ohjelm Tämä julkisu on toteutettu Euroopn sosilirhston (ESR) tuell ESR-julkisut -srj Päätoimittj

Lisätiedot

Ruiskuvalukappaleen valettavuus

Ruiskuvalukappaleen valettavuus Ruiskuvlukppleen vlettvuus Käännökset: Snn Nykänen, Tuul Höök Tmpereen teknillinen yliopisto Seinämänpksuus Yordnk Atnsov Technicl University of Gbrovo Seinämänpksuus vikutt huomttvsti ruiskuvletun kppleen

Lisätiedot

Data Groupin asiakaslehti. Asiakkaan kokoisia palveluja. Avaa ja tutustu

Data Groupin asiakaslehti. Asiakkaan kokoisia palveluja. Avaa ja tutustu Dt Groupin sikslehti Asikkn kokoisi plveluj Av j tutustu n! ill m im h r lu p e v l ksp i s - Premp plvelu olk hyvä! Dt Group Helsinki Ames Oy on vuonn 1944 perustettu IT-plveluit trjov yritys pääkupungin

Lisätiedot

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta.

Honda NSC50 Vision. sh. 2.390. Meillä myös moottoripyörien ja mopojen huoltopalvelu! Mp-varaosat ja -varusteet, renkaat ja rengastyöt, Keravalta. Uutt Kevääseen! Cprej, puseroit ym. Nopet vievät prht! Antti Lehtinen on vuoden KuumArt-titeilij. SIVU 10 KENKÄ S Sibeliuksenktu 10, Järvenpää (kävelyktu) Av. rkisin 10-17.30, pe j l 10-14 Keskiviikko13.5.2015

Lisätiedot