NOUSIAISTEN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE TALOUSARVIO VUODELLE 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOUSIAISTEN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 TALOUSARVIO VUODELLE 2015"

Transkriptio

1 NOUSIAISTEN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Kunnanhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 2 2 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA 3 3 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen kehitys Taloudellinen kehitys Nousiaisissa ja talousarvion ja suunnitelman laskentaperusteet Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaperusteet 7 4 KÄYTTÖTALOUSOSA (TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA ) Keskusvaalilautakunta Vaalit Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Kunnanhallitus Keskushallinto Maaseututoimi Perusturvakuntayhtymä Akseli Sivistyslautakunta Varhaiskasvatus Peruskoulutus Lukiokoulutus Kirjasto- ja kulttuuritoimi Muu sivistystoimi Liikunta ja ulkoilu Nuorisotyö Tekninen lautakunta Tekniset palvelut Kiinteistötoimi Ruokahuolto- ja puhdistuspalvelut Kaukolämpölaitos Vesihuoltolaitos Ympäristölautakunta Ympäristötoimi Yksityistietoimi Pelastustoimi 52 5 TULOSLASKELMAOSA 54 1

3 6 RAHOITUSOSA INVESTOINNIT 58 2

4 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Nousiaisten kunnan vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittu erityisen haastavassa tilanteessa. Talouden yleinen taantuma näyttää edelleen jatkuvan aiheuttaen huomattavaa epävarmuutta koko kuntakentässä, kun kuntalaisten palveluja järjestetään. Nousiaisten osalta valtavat valtionosuuksien leikkaukset, verotulojen heikko kehitysarvio ja mm. erikoissairaanhoidon kustannusten ennustettu merkittävä kasvu ovat asettaneet kunnan talouden suunnittelulle erittäin ankarat raamit. Valtuuston elokuussa 2013 hyväksymän talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu, mutta taloussuunnittelun reunaehdot ovat tuostakin ajankohdasta heikentyneet niin merkittävästi, että ylijäämäisen talousarvion laatiminen on osoittautunut mahdottomaksi. Kunnan tulevaisuuden suunnittelussa on monia avoimia kysymyksiä, kuten milloin talouden taantuma kääntyy nousuun erikoissairaanhoidon kustannuskehitys kustannustehokkuuden lisääminen Peruturvakuntayhtymä Akselissa, jonka maksuosuus on ylivoimaisesti suurin kunnan menoerä vireillä oleva sote-uudistus ja kunnan maksuosuus sen toteutuessa asukasluvun kehitys tonttimyynnin avautuminen yritysalueiden avaaminen ja tonttien kysyntä valtatie 8:n nelikaistaistamisen vireyttävä vaikutus kuntien tehtävien vähentäminen ja normien purkaminen kuntajakoselvityksen jälkeiset mahdolliset uudet kuntayhteistyömuodot seudullisen rakennusvalvonnan toteutuminen lukiokoulutuksen järjestämislupaa haettava vuonna 2015 eduskuntavaalit 2015 ja tulevan hallituksen kuntapoliittinen ohjelma Vuoden 2014 talousarvio on kuitenkin voitu laatia siten, että merkittäviä kuntalaisten palveluja heikentäviä ratkaisuja ei ole nyt tehty. Selvää kuitenkin on, että mm. valtionosuuksien leikkauksista aiheutuva huomattava ja pysyvä tulojen aleneminen edellyttää palvelujen järjestämisessä rakenteellisia muutoksia, joilla kunnan oman toiminnan suurinta kuluerää eli henkilöstömenoja voidaan vähentää. Vireillä on selvittely Maskun-Nousiaisten vesilaitoskuntayhtymän purkamisesta ja kunnan oman vesihuoltolaitoksen mahdollisesta yhtiöittämisestä. Tätä koskevat ratkaisut tehtäneen alkuvuoden 2015 aikana. Mikäli asiassa päädytään kuntayhtymän purkamiseen, on Nousiaisten kunta saamassa Maskun kunnalta arviolta noin euron suuruisen purkuosuuden, kun kuntayhtymän omaisuus siirtyy Maskun kunnalle tai sen perustamalle yhtiölle. Kunnan tuloslaskelmaan merkittävä purkuvoitto olisi noin euroa, joka toki tasapainoittasi kunnan taloutta vuonna 2015, mutta muita pysyviä tuottojen lisäyksiä ja menojen vähentämisiä on suunnitelmavuosina saatava aikaan, jotta kunta välttyisi joutumasta kriisikunnaksi. Koko kuntakenttä on nyt suuren myllerryksen vallassa, kun useita suuria lainsäädäntöhankkeita on vireillä ja niiden toteutuminen tuntuu etenevän kovin verkkaisesti. Nämä ovat vaatineet myös kuntien luottamushenkilöiltä ja viranhaltijoita erittäin runsasta ajankäyttöä. Toivottavasti näiden hankkeiden kautta saadaan vakautta 3

5 kuntatalouteenkin siten, että kunnille jää aidosti aikaa oman toiminnan kehittämiseen ja sopeuttamiseen uusiin puitteisiin. Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja 4

6 2 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA Visio vuoteen 2021 Luonnonläheinen ja kehittyvä sekä hyvät peruspalvelut tarjoava turvallinen Turun seudun kunta tasapuoliseen asumiseen ja yrittämiseen Kasitien varressa Strategiset painopistealueet Luonnonläheinen kunta Kehittyvä kunta Hyvät ja tasa-arvoiset peruspalvelut omaava kunta osaavalla ja hyvinvoivalla henkilöstöllä Turvallinen ja viihtyisä kunta Elinkeino- ja yritystoiminnan huomioiva kunta Arvot Tasapuolisuus Läheisyys Luonto Laadukkuus Kriittiset menestystekijät Vaikuttavuusnäkökulmassa: kuntien välinen yhteistyö ja kuntarakenteen kehitys, toimialojen välinen yhteistyö ja yhteiset käytännöt, työpaikkaomavaraisuus, elämänhallinta ja taloudellinen tilanne. Asiakasnäkökulmassa: turvallisuuden tunne, kunnan kyky turvata riittävät palvelut, kuntalaisten osallistuminen ja informaatio. Prosessinäkökulmassa: maankäyttöpolitiikka, uudistumismyönteisyys, palvelujen järjestämisstrategia, tiedonkulku osastojen ja toimipisteiden välillä. Henkilöstönäkökulma: henkilöstön arvostus ja ammattiylpeys, koulutus ja toiminnan haavoittuvuus, kun tietotaito on yhdellä ihmisellä, työilmapiiri ja turvallisuuden tunne, sairastavuus ja työn kuormittavuus sekä tiedonkulku. 5

7 3 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 3.1 Yleinen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne koko maassa (Lähde: VM, Peruspalveluohjelma ) Muuttuja, % BKT määrän muutos -0,2-1,4 0,5 1,4 1,8 1,5 Palkkasumman muutos, % 3,2 1,0 1,3 1,8 2,5 2,2 Yleinen ansiotason muutos 3,5 2,0 1,3 1,2 1,5 1,8 Kuluttajahinnat, muutos 2,8 1,5 1,5 1,7 1,9 1,8 Työttömyysaste, % 7,7 8,2 8,4 8,3 8,1 7,8 Kunnallistalouden lukuja koko maassa (Mrd ) (Lähde: VM, Peruspalveluohjelma ) Vuosikate 1,8 2,7 2,4 1,9 1,7 1,7 Lainakanta 13,8 15,6 17,3 19,4 21,8 24,2 Kuntien verotulojen muutos, % 1,3 6,8 2,2 2,6 2,4 3,6 3.2 Taloudellinen kehitys Nousiaisissa ja talousarvion ja suunnitelman laskentaperusteet Väestötilanne Nousiaisissa on 4826 asukasta eli vähentynyt 47 henkilöllä tilinpäätöslukuun 2013 verrattuna (4873). Kunnan oma arvio vuoden 2015 asukasluvusta on 4850 asukasta, jota on käytetty myös tunnuslukujen laskennassa Tilastokeskuksen ennusteen vierellä. Vuosittainen kasvu taloussuunnitelmavuosille on laskettu 30 henkilön mukaisesti. Vuosi Väkiluku 1) Väkiluku* Muutos Muutos % , , , , , , , , , ,5 6

8 , , ,5 1) kunnan oma arvio * Lähde: Tilastokeskus, *ennuste Väestön ikäjakauma Nousiaisissa (Lähde: Tilastokeskus) Työttömyysaste Nousiaisissa vuonna 2014 lokakuussa on ollut 8,8%, mikä tarkoittaa 215 henkilöä. Varsinais-Suomen työttömyysaste on lokakuussa ollut 12,4 %. Nousiaisten kunnan työttömyysasteen kehitys elokuun 2013 lokakuun 2014 välisenä aikana Kuukausi % loka ,8 % syys ,3 % elo ,7 % heinä ,8 % kesä ,0 % touko ,4 % huhti ,2 % maalis ,3 % helmi ,6 % tammi ,4 % joulu ,3 % marras ,0 % loka ,1 % syys ,3 % elo ,4 % (Lähde: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Työllisyyskatsaukset) Toimintatuotot ja kulut vuosina (ulkoiset ja sisäiset erät) 7

9 Toimintatuotot ja kulut vuosina (ulkoiset erät) 8

10 Palkkamenot Palkkamenoihin on talousarviovuonna 2015 varattu 0,2 %:n korotus. Taulukossa esitetään henkilöstömenot toimielimittäin. Valtionosuudet vuosina TP 2012 TP 2013 MTA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Peruspalv.vos Verot.perust.tasaus Järj.muutoksen tas Opetus-ja kultt.muut Kaikki yhteensä Verotulot vuosina TP 2012 TP 2013 MTA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöv. tuot Kaikki yhteensä

11 3.3 Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaperusteet VALTUUSTON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET ESITETÄÄN SEURAAVILLA TEHTÄVÄALUEILLA Toimielin Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Tehtäväalue Vaalit Tarkastustoimi Keskushallinto Maaseututoimi Perusturvakuntayhtymä Akseli Terveydenhuolto (sis. ehs ja ymp.terv.huollon) Varhaiskasvatus (päivähoito) Peruskoulutus Lukiokoulutus Kirjasto ja kulttuuritoimi Muu sivistystoimi Liikunta ja ulkoilu (nettobudjetointiyksikkö) Nuorisotyö (nettobudjetointiyksikkö) Tekniset palvelut Kiinteistötoimi Ruoka- ja puhdistuspalvelut Kaukolämpölaitos Vesihuoltolaitos Ympäristötoimi Pelastustoimi (tulosyksikkö) Yksityistietoimi (tulosyksikkö) INVESTOINTIOSA Investointiohjelmassa esitetyt hankeryhmissä olevat projektikohtaiset määrärahat ovat valtuustoon nähden sitovia. 10

12 VALMISTELUPROSESSI Valmisteluohjeet Kunnanhallitus on antanut talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet, joissa todetaan mm. seuraavaa: TOIMIELINTEN MENOKEHYKSET Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että resurssien käytössä otetaan huomioon Nousiaisten strategian toiminnalliset painotukset ja tavoitteet ottaen huomioon talouden huomattavasti kiristynyt tilanne. Toimielinten tulee talousarvion valmistelussa tarkastella ja tehdä esityksiä toiminnallisista ja rakenteellisista muutoksista, joilla toimintakatetta voidaan parantaa. Henkilöstön lisäykset ovat sallittuja vain erittäin perustelluista syistä. Sijaisten palkkaamista erityisesti lyhytaikaisiin poissaoloihin on vältettävä. Lautakuntien on kyettävä esittämään miten mahdollinen henkilöstölisäys rahoitetaan. PALKAT Palkkasuunnitteluun on syötetty hyväksyttyjen virka- ja työ-ehtosopimusten mukaisesti korotus alkaen 0,4 %:n mukaisena, teknisten sopimuksilla 0,29 %. Palkkasuunnittelu-osiossa on tarkasteltava osastoilla henkilöittäin palkat elokuun (tai syyskuun) 2014 toteutuneiden lukujen mukaan. MUUT KULUT Muiden käyttötalouskulujen tulee toimielinten tehtäväalueiden tuloslaskelmatasolla pysyä enintään vuoden 2014 tasolla, ellei ole perusteltua syytä menojen korottamiseen. Perustelut tulee esittää talousarvioesityksessä selkeästi menolajeittain. Kunnanhallitus voi antaa vielä tarkempia ohjeita ja tavoitteita toimintakatteen parantamiseksi. Kunnanhallitus edellyttää perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2015 talousarvion valmistelussa tiukkaa menokuria ja alkuvuoden 2014 toteutumaan perustuvaa tarkkaa arviointia, jotta ylibudjetoinnilta ja ylilaskutukselta vältyttäisiin. Kunnanhallitus on erikseen käsitellyt ja antanut lausuntonsa koskien perusturva-kuntayhtymä Akselin talousarvion valmistelua. Erikoissairaanhoidon osalta on ilmoitettu, että Nousiaisten kunnan maksuosuus nousisi n. 8,8 %. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE Talousarvio- ja suunnitelma -asiakirjan rakenne noudattaa vuoden 2014 ko. asiakirjan rakennetta. Aiemmasta poiketen ympäristötoimen tehtäväalueella on esitetty myös rakennusvalvonnan tulosyksikön lvuvut. Käyttötalouden kunkin tehtäväalueen kohdalla talousarviovuoden luvut on esitetty tulo- ja menolajeittain eriteltyinä. Tällä pyritään havainnollistamaan eri tulo- ja menoerien kehitystä ja samalla helpottamaan päätöksentekijöiden ja muiden kiinnostuneiden mahdollisuuksia arvioida toiminnan sisältöä. Kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen käsittelyn edetessä mahdollisesti tekemät muutosesitykset lautakuntien esityksiin ilmenevät kunkin tehtäväalueen lopussa olevista perusteluista. Mikäli kunnanhallituksen tai valtuuston käsittelyn yhteydessä tehdään toimintatuottoihin tai toimintakuluihin muutoksia, jotka edellyttävät lautakunnan esittämän perustelutekstin muuttamista, yliviivataan ko. perusteluteksti ja korvataan tarvittaessa uuden päätöksen mukaisella tekstillä siten, että siihen merkitään myös muutoksen tehneen päätöksentekoelimen nimi ja päivämäärä. Investointiosassa esitetään kh sarakkeella kunnanhallituksen hyväksymä esitys valtuustolle. Eri hankkeet on kirjattu luetteloon kohteittain. TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintatuotot Talousarvioesitys sisältää erikseen päätettävän puhtaan veden taksan korottamisen sekä vesihuoltolaitoksen liittymismaksujen muuttamisen palautuskelvottomiksi, jolloin ne kirjataan tuloslaskelmaan toimintatuotoiksi. Muita merkittäviä maksujen muutoksia ei ole esitetty. Kiinteän omaisuuden myyntivoitoksi merkitty muihin toimintatuottoihin euroa. Asemakaavatonttien osalta tavoitteeksi on asetettu 7-10 tontin myynti. Lisäksi tavoitteena on myydä yksi AR- tai AL- tontti. Uuden Karhunperkon omakotialueen tonttimarkkinointiin kiinnitetään erityistä huomiota vuoden 2015 aikana. Tonttien ja maa-alueiden myynnin myyntivoitto on kirjattu teknisen 11

13 lautakunnan teknisten palvelujen tehtäväalueen muihin toimintatuottoihin. Asemakaavatonttien lisäksi jo myyntiin asetettuja kohteita ovat Koljolan toimintakeskus ja Paistanojan entinen koulu. Päätökset kiinteistöjen myymisestä tehdään erikseen. Verotulot Verotuloiksi talousarviovuodelle on merkitty euroa. Tuloveroprosentin 0,5 %:n korotuksen arvioitu vaikutus on euroa vuonna Valtuusto on päättänyt korottaa myös kiinteistöveroprosentteja. Näiden korotuksen vaikutus vuonna 2015 on euroa. Verotuloarviot perustuvat Kuntaliiton veroennustekehikkoon lokakuulta Valtionosuudet Valtionosuudet vähenevät vuoden 2014 talousarvioon verrattuna noin eurolla ollen euroa. Arvio perustuu valtiovarainministeriön alustaviin laskelmiin. Toimintamenot Toimintakulujen muutos koko kunnan tuloslaskelmassa on 2,4 % verrattuna vuoden 2014 muutettuun talousarvioon nähden (ei vielä huomioitu valtuuston hyväksymiä muutoksia). Palvelutuotannon rakenteelliset muutokset ja niihin liittyvät henkilöstömenojen leikkaukset ovat välttämätöntä ottaen huomioon kunnan talouden kokonaistilanne, taseeseen kertynyt alijäämä ja mm. valtionosuuksien merkittävä väheneminen. Yksityiskohtaisista henkilöstömenoihin kohdistuvista säästö-toimenpiteistä käydään erikseen YT- neuvottelut. Uusia vakansseja ei ole esitetty. Kunkin vuoden aikana vapautuvan vakanssin täyttämistarve arvioidaan erityisen tarkoin. Toimintamenot / maapolitiikka ja elinkeinopolitiikka Talousarviossa on varattu kunnanhallituksen alaiselle kaavoituksen ja mittauksen kustannuspaikoille euroa eli euroa vähemmän kuin vuonna Kaavoituskohteet ratkaistaan erikseen hyväksyttävässä kaavoituskatsauksessa ja ohjelmassa. Käynnissä olevia merkittäviä kaavoitushankkeita ovat keskustan ja kirkonseudun oikeusvaikutteisen osayleiskaava ja Kaitaraisten yritysalueen asemakaava. Kuntamarkkinointi liittyy oleellisesti myös kunnan elinkeinopolitiikkaan, jonka kustannuspaikalla (tehtäväalue kunnanhallitus / keskushallinto) on varattu euron määräraha. Määrärahaan sisältyvät mm. osallistuminen asuminen ja sisustaminen messuille, tontti- ja kuntamarkkinointi sekä elinkeino-ohjelmassa mainitut kunnan ja elinkeinoelämän yhteistilaisuudet. Hankerahoitus Erillisillä avustusrahoituksilla toteutettavat hankkeet budjetoidaan nettobudjetointiperiaatteella. Nettobudjetointiperiaate tältä osin koskee kaikkia tehtäväalueita. Toimintakate Toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintakulujen välinen erotus heikkenee 2,7 %:a vuoden 2014 muutetusta talousarviosta. Rahoitustuotot ja kulut Korkokulut on merkitty investointiohjelman pohjalta arvioidun lisälainanottotarpeen mukaan. Vuosikate Vuosikate on euroa, mikä ei riitä kattamaan poistoja. Tilikauden alijäämä Tuloslaskelma osoittaa alijäämää euroa. INVESTOINNIT Investointiohjelman mukaisten hankkeiden kokonaiskustannus vuonna 2015 on euroa. Kun tuottoina investointeihin merkitään kiinteän omaisuuden myynnin tasearvot ja saatavat valtionavut, tulee nettoinvestointien määräksi euroa. Suurimpina hankkeina ovat Valpperin koulun rakentaminen, Valpperin siirtoviemärin rakentamisen loppuunsaattaminen sekä Rästäsmäen katujen ja verkostojen saneerauksen käynnistäminen. RAHOITUSLASKELMA 12

14 Talousarvion tuloslaskelman mukainen vuosikate on euroa. Se ei riitä kattamaan poistoja. Rahoituslaskelman mukaan pitkäaikaisen lainan lisäys vuonna 2015 on 2,4 milj. euroa. TALOUSSUUNNITELMAVUODET Taloussuunnitelma on verotulojen osalta laadittu valtuuston päättämien veroprosenttien mukaan hyödyntäen kuntaliiton veroennustekehikkoa lokakuulta Valtionosuudet on merkitty vuoden 2015 tasoon. Toimintakulujen osalta kehitykseksi on merkitty nollataso. 13

15 4 KÄYTTÖTALOUSOSA (TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA ) 4.1 Keskusvaalilautakunta Vaalit 100 Vaalit Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien läpiviennistä lain edellyttämällä tavalla. Talousarvio vuodelle 2015 Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit (ennakkoäänestys) ja Taloussuunnitelma vuosille Talous, suoritteet ja tunnusluvut Vuonna 2016 järjestetään kunnallisvaalit. Vuonna 2017 ei sääntömääräisiä vaaleja. 14

16 Kunnanjohtaja: Esitys hyväksytään. Kunnanhallitus: 4.2 Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Tarkastuslautakunta Valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja vastaavat kunnan omaehtoisesta ulkoisesta valvonnasta. Tarkastuslautakunta vastaa hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestämisestä sekä arvioinnista, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Valtuuston valitsema tilintarkastaja tarkastaa vastaavasti kunnan kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Talousarvio vuodelle 2015 Tarkastuslautakunta huolehtii tilintarkastuksen järjestämisestä toimikaudella Taloussuunnitelma vuosille Kunnan sisäinen valvonta, tarkastuslautakunnan suorittama arviointi sekä tilintarkastus tukevat toisiaan ja takaavat tuloksellisuuden toteutumisen, arvioinnin sekä hallinnon ja taloudenhoidon laillisuuden tarkastuksen kattaen koko organisaation. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja tekevät toimikauttansa koskevat nelivuotissuunnitelmat sekä kunakin vuonna työohjelmat niin, että ne tukevat toisiaan. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus Arviointitoiminta tuo Arviointityössä tutustutaan Lautakunta kuulee kuntalaisten palveluiden arvioinnin kohteena Mittari Haastateltujen henkilöiden määrä. 15

17 palveluiden turvaamisen ja laadun kannalta tärkeitä asioita valtuuston tietoon. Asiakas Kunnanvaltuusto saa palveluiden tasosta uutta tietoa päätöksenteon tueksi. tuottamiseen käytännön tasolla. Arviointikertomuksen sisällön kehittäminen. olevalta toimialalta eri tasoilla ja eri tehtävissä toimivia henkilöitä (väh. 3). Arviointikertomuksen näkökulma on palveluita ja toimintoja kehittävä. Arviointikertomuksen sisältämien palvelui den tai toimintojen kehittämisehdotusten määrä Kunnanvaltuusto saa tietoa siitä, onko valtuuston tahtoa toteutettu. Prosessit Arviointi kattaa koko kunnan toiminnan. Arviointi keskittyy kunakin vuonna erityiseen painopistealueeseen. Henkilöstö Tarkastuslautakunnan työskentelyyn sitoudutaan ja työ koetaan tärkeäksi ja keskeiseksi osaksi kunnan toimintojen kehittämisessä. Arvioinnin kohdentuminen oikeisiin kohteisiin. Arviointityö on suunnitelmallista huomioiden lautakunnan koko toimikauden. Arviointityö on vuosittain suunnitelmallista. Lautakunta toimii aidossa ja aktiivisessa vuorovaikutuksessa henkilöstön kanssa. Talousarvion merkittävimpien tavoitteiden saavuttamisen arviointi. Suunnitelma koko toimikaudelle on tehty. Painopistealue on valittu ja arvioinnin toteuttamiseksi on tehty suunnitelma. Lautakunnan kokousten määrä riittävä, jäsenet läsnä kokouksissa ja yhteydenpito henkilöstöön vuorovaikutteista. Joka toimialalta arvioitu jonkin merkittävän tavoitteen saavuttaminen. On tehty nelivuotissuunnitelma ja sitä noudatetaan. On valittu painopistealue ja suunni teltu sen arviointityö. Lautakunnan jäsenten poissaolojen määrä kokouksista. Johtavien viranhaltijoiden kuulemisten määrä. Talous, suoritteet ja tunnusluvut 16

18 Kunnanjohtaja: Esitys hyväksytään. Kunnanhallitus: 4.3 Kunnanhallitus Keskushallinto Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja Kunnanhallitus vastaa kunnan ylimmän päätöksenteon edellytyksistä ja valtuuston asioiden valmistelusta sekä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Keskushallinnon organisaatio vastaa kunnan eri hallintokuntien yleis- ja taloushallinnon tukipalveluista sekä vastaa kuntaan ja kunnanhallitukseen käsiteltäväksi tulevien asioiden vastaanottamisesta, valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. Keskushallinto vastaa myös kunnan elinkeinopolitiikan johtamisesta. Talousarvio vuodelle 2015 Talouden tasapainottamissuunnitelman edellyttämät toimet. Huomioidaan uuden kunta- ja palvelurakennelainsäädännön sekä sote-ratkaisun edellyttämät toimenpiteet. Keskushallinnon osalta paineita määrärahojen riittävyyteen aiheuttavat erilaiset asiakirjahallinto- (Dynasty) ja taloushallinto-ohjelmistoihin (Rondo, mahdollinen Kuntamalli 2.0) kohdistuvat päivityspaineet ohjelmistotoimittajien taholta. Työttömyysturvan rahoitusvastuuta siirretään kunnille pitkäaikaistyöttömien työllistämisen tukemiseksi. Jatkossa kunnat rahoittavat 50 % yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuesta (nykyinen raja on 500 päivää). Uudistuksella maan hallitus tavoittelee nopeampia ja vaikuttavampia toimenpiteitä pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi. Hallitus kompensoi siirrosta aiheutuvia kustannuksia kunnille korottamalla yhteisöveron kuntien jako-osuutta 75 miljoonalla eurolla. Nousiaisten kunnan tapauksessa työllistämiseen on tähän saakka kulunut noin euroa vuodessa ja em. summa tullee vähintäänkin kaksinkertaistumaan vuodesta 2015 alkaen (määräraha näkyy tehtäväalueen Perusturvakuntayhtymä Akselin luvuissa, euroa). 17

19 Taloussuunnitelma vuosille Siirtymäajan jälkeisen liikenteen järjestäminen (reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut) aiheuttanee lisäkustannuksia vuonna Joukkoliikennettä on ajettu kuntien alueella siirtymäajan liikennöintisopimuksilla ja ostosopimuksilla. Vuoden 2014 kustannustaso on vastannut suurin piirtein vuoden 2013 tasoa, mutta vuodesta 2015 eteenpäin kuntien osuus kasvanee edelleen nykyisestä. Niille kunnille, joiden alueella on ollut paljon valtion kokonaan ostamaa liikennettä tullee tulevaisuudessa siis lisäkustannuksia. Nykyinen liikenteen hankintamalli nojaa siihen, että sekä valtio että kunnat osallistuvat kuntarajat ylittävän liikenteen hankintakustannuksiin. Hankittavasta liikenteestä ja sen kustannuksista on sovittu Kunta-Ely -yhteistyösopimuksilla, jotka on tehty valtion ja kuntien välille ja jotka on hyväksytty kunnissa kesällä V-S Ely-keskus on kilpailuttanut mm. Nousiaisten kunnan osalta seuraavat kohteet (suluissa Nousiaisten maksuosuus): Kohteet 1-2: Nousiainen / Masku (5689,95 e); Kohde 3: Nousiainen (40 456,00 e); Kohde 4: Nousiainen / Mynämäki (7302,24 e), joiden liikennöinti on sovittu toteutettavaksi Liikennepalveluissa on odotettavissa muutoksia vuoden 2015 osalta johtuen mm. liikenneverkoston priorisointitarpeista sekä sivistysosaston vuoden 2015 aikana toteuttamasta koulukuljetuskilpailutuksesta. Matkahuollon lippu- ja maksujärjestelmän lisämaksu 0,5 / matka (Nousiaisten osuus n e / vuosi) säilynee edelleen samansuuruisena vuonna 2015 nykyisessä pakottavassa tilanteessa, jossa korvaavaa järjestelmää ei ole vielä käytössä. Seutulipun hintaa korotettiin 70 eurosta 75 euroon alkaen, mutta korotuspaineita saattaa silti olla vuoden 2015 syksyllä, koska matkustuksen todelliset kustannukset ovat edelleen nousussa ja samanaikaisesti valtion myöntämä avustus on pienentynyt. Kunnan maksaman subvention osuus on em. syiden johdosta noussut. Kunnan talouden tasapainottaminen ja toimintojen sekä palvelurakenteiden vakiinnuttaminen sellaiselle tasolle, että kunnan toimintaedellytykset turvataan tulevaisuudessa. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus Maankäyttö: rakenneyleiskaava valmistuu; tonttien myyntivalmius. Sote-yhteistyön seurannan käynnistyminen. Asiakas Kuntalaiset ovat tietoisia palvelujen muutoksista. Kunnan maankäytön kokonaissuunnittelusta rakenneyleiskaavan tasoinen tarkastelu tehty. Tonttikaa-voituksen valmius viideksi vuodeksi eteenpäin. Yhteistyön käytännön toteutus. Tiedotus kuntalaisille toimii. Nettisivut ovat toimivat Nousiaisten keskustan ja kirkonseudun oikeusvaikutteisen osayleiskaavan valmistuminen. Rakentamisvalmiita ok- tontteja n. 30 kpl. Sote-yhteistyö toimii sujuvasti. Kaikki palvelun tarvitsijat tietävät, mistä saavat palvelut. Mittari Nousiaisten keskustan ja kirkonseudun oikeusvaikutteisen osayleiskaavan valmistuminen. Rakentamisvalmiiden tonttien määrä kpl. Asiakkaiden ja henkilökunnan palaute. Asiakaspalaute. Henkilöstön palaute. 18

20 Nettisivujen käyttö. ja niitä päivitetään säännöllisesti. Tiedottamisohjeita, ml. some-ohjeet, ovat toimivat ja niitä päivitetään säännöllisesti. Kriisiviestintäohjeita hyödynnetään yksiköissä tehtävissä valmiusharjoituksissa ja ko. ohjeita päivitetään säännöllisesti. www-käyttäjäpalaute positiivista. Sähköisen asiointimahdollisuuden asteittainen lisääntyminen. Yksiköissä valmiusasioihin liittyvien koulutusten ja harjoitusten määrä. Prosessit Yhteystyön sujuvuus naapurikuntien ja muiden yhteistyökuntien kanssa. Toimintaprosessit ovat harkittuja ja henkilöstö tuntee ne. Valmiussuunnitelman ja sen liitteiden ajantasaisuudesta huolehditaan ja tilanteita harjoitellaan aktiivisesti. Henkilöstön tietoisuus prosesseista ja toimenkuvista. Prosessit ovat toimivia ja sujuvia ilman turhia päällekkäisyyksiä. Suunnitellaan toiminta siten, että henkilöstö tietää toimenkuvansa. Prosessit ovat toimivia. Kehityskeskustelut. Sijaistamisen sujuvuus käytännössä. Sijaiskustannusten lasku. Asiakaspalaute. Sijaistaminen. Henkilöstö Henkilöstö on mukana tekemässä yhteistyösuunnitelmia ja toteutusta sekä määrittelemässä prosessikuvauksia. Sijaistamisen sujuvuus turvaa palvelujen saatavuuden. Henkilöstön osallistuminen suunnitelmiin ja toteutukseen. Sijaiset kykenevät hoitamaan tarvittavat työt, jotta asioiden hoidon sujuminen on taattu. Henkilöstö voi vaikuttaa mahdollisuuksien mukaan työnkuvaansa. Työtyytyväisyys ei ole laskenut edellisestä mittauksesta (2009). Henkilöstöpalaute. Henkilöstön palaute. Kehityskeskustelut. Työtyytyväisyyskysely yhteistyössä Akselin / Akselikuntien kanssa. Talous, suoritteet ja tunnusluvut 19

21 20

22 Kunnanjohtaja: Kunnanjohtajan toimesta on markkinointiin lisätty määrärahaa euroa, kiinteistökartoitukseen varauduttu eurolla, työyhteisökoulutukseen euroa ja materiaalikuluissa varattu luottamushenkilöiden ja henkilöstön pitkäaikaisen palvelun huomioimiseen sekä vähäisten lahjatavaroiden hankintaan. Kesätyöllisyyden tukemiseen on varattu keskushallintoon euroa. Lisätty avustuksiin Valpperin urheilutalon peruskorjauksista maksettava euroa. Lisäksi sisäiset vuokrat tarkistettu. Kunnanhallitus: Maaseututoimi Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Hallintojohtaja Maaseututoimi vastaa maaseutuelinkeinojen hallintoon liittyvistä lainmukaisista tehtävistä yhteistyösopimuksen mukaisesti Nousiaisten, Maskun ja Mynämäen kuntien alueella. Talousarvio vuodelle 2015 Talousarvio sisältää talousarviovuonna maksuosuuden Liedolle, euroa. Lisäksi maksullisen lomituspalvelun tukemisen Vehmaan kunnalle (2 000e) ja eläkemenoperusteiset maksut (2 346 euroa). Toimipiste ja nykyinen henkilöstö säilyvät Nousiaisissa. Taloussuunnitelma vuosille Maaseutuhallintopalveluiden järjestäminen yhteistyössä Liedon kunnan kanssa jatkuu. 21

23 Talous, suoritteet ja tunnusluvut Kunnanjohtaja: Esitys hyväksytään. Kunnanhallitus: Perusturvakuntayhtymä Akseli 150 Perusturvakuntayhtymä Akseli Tilivelvollinen Kunnanhallitus, kunnanjohtaja Tähän vastuualueeseen sisältyvät Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannukset, jotka jakaantuvat seuraavasti vuonna 2015: Hallinto: Sos.työ/perhepalv. linja Terv.palv.linja Ikäihmisten palv.linja Lisäksi vastuualueeseen kuuluvat KuEl- ja varhemaksut, yht euroa ja euroa työllistämiseen sekä euroa työmarkkinatuen kuntaosuuteen. 22

24 Kunnanjohtaja: Esitys hyväksytään. Kunnanhallitus: 160 Terveydenhuolto Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Kunnanhallitus, kunnanjohtaja Kuntalaisten saatavilla on riittävät ja tarkoituksenmukaiset erikoissairaanhoidon palvelut. Talousarvio vuodelle 2015 Terveydenhuoltoon sisältyy sekä erikoissairaanhoidon palvelut, jotka tuottaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ( euroa) että myös ympäristöterveydenhuolto, suuruudeltaan euroa. Lisäksi henkilöstökulut muodostuvat eläkevastuista, joita maksetaan jo lakkautuneista sosiaalipuolen palvelussuhteista: Länsi-Suomen päihdehuolto, Masku tk, Raision Aluesairaala, Vakka-Suomen Mshp KL ja vanhainkoti Moisio; henkilöstökulut yhteensä: euroa. Kunnanjohtaja: Esitys hyväksytään. Kunnanhallitus: 23

25 4.4 Sivistyslautakunta Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat turvalliset ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa. Vuorohoidon haasteisiin vastataan laadullisesti ja tehokkaasti. Talousarvio vuodelle 2015 Varhaiskasvatuksen palvelujen hankkiminen edelleen ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta alkaen. Päivitetään varhaiskasvatuksen hallinnon organisaatiota. Taloussuunnitelma vuosille Nuppulan viidennen osaston käyttöönotto tarvittaessa. Päiväkoti Nuppulan ja Vappulan varahenkilön palkkaaminen. Seudullisen varhaiskasvatuksen myynnin lisääminen mahdollisuuksien mukaan. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus Päivähoidon tarpeisiin vastaaminen laadukkaasti ja tehokkaasti. Asiakas Laadukkaiden varhaiskasvatuspalveluiden turvaaminen. Prosessit Laadukkaan päivähoidon ylläpitäminen ja tarjoaminen. Henkilöstö Riittävästi koulutettua henkilöstöä. Hoitopaikkojen riittävyys. Monipuolinen ja laadukas varhaiskasvatus. Kunnan kyky turvata riittävät palvelut. Asiakastyytyväisyys. Määrärahojen riittävyys. Henkilöstön arvostus ja lisäkoulutus. Jaksamisesta huolehtiminen. Riittävä sijaisreservi ja sijaismäärärahat. Päivähoitopaikkojen järjestäminen lain vaatiman ajan puitteissa. Laadittujen suunnitelmien tarkistaminen ajantasaisiksi ja noudattaminen. Eri päivähoitomuotojen välisen yhteistyön kehittäminen. Laadun parantaminen varhaiskasvatuksessa. Päivähoitopaikkojen määrän ennakointi ja suunnitelmallisuus. Riittävien määrärahojen turvaaminen. Lain edellyttämä koulutettu ja motivoitunut henkilöstö joka toimii laadittujen käsikirjojen mukaan. Perhepäivähoito säilytetään yhtenä Mittari Päivähoitopaikkojen järjestyminen lain vaatim ajan puitteissa. Koko päivähoidon yhteis tapahtumat ja koulutukse Tavoite 4 kertaa vuodes Suunnitelmien tarkistaminen vuosittain. Asiakastyytyväisyyskyse joka toinen vuosi. Kysely toteutetaan vuonna 2016 Hoitopaikkojen riittävyys lyhyet päivähoitojonot. Lain mukainen aikuisten lasten suhdeluku toteutu Säännölliset vuosittaiset kehityskeskustelut. Sairauspoissaolojen seuranta ja varhainen tu 24

26 Henkilöstön työhyvinvointi. varhaiskasvatusmuotona. Noudatetaan laadittuja suunnitelmia ja laatukäsikirjaa. Työtyytyväisyyskyselyt. 25

27 Talous, suoritteet ja henkilöstö: 26

28 27

29 Kunnanjohtaja: Sairausvakuutuskorvausmaksut huomioitu menoja vähentävästi (koko kunnan tasolla ta euroa). Lautakunnan tekemät muutokset tehty. Esitys hyväksytään. Kunnanhallitus: Peruskoulutus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Sivistysjohtaja, perusopetuksen koulujen rehtorit Laadukkaan opetuksen järjestäminen esiopetuksessa sekä peruskoulun luokilla 1-9, niin yleisopetuksessa kuin erityisopetuksessakin. Koululaisten iltapäivätoiminnan tarjoaminen yhdessä Nousiaisten seurakunnan kanssa luokan oppilaille sekä perusopetuksen erityisen tuen oppilaille, jotka toimintapaikkaa hakevat. Opetus sekä koululaisten iltapäivätoiminta pyritään järjestämään siten, että mahdollisimman monella lapsella olisi mahdollisuus osallistua toimintaan omassa kunnassa. Talousarvio vuodelle 2015 Nummen koulu - 3-portaisen tuen resurssitarpeen pitäminen nykyisellä tasolla, jotta ne riittävät varhaiseen tuen antamiseen esiopetuksesta lähtien ja oppilaiden tarpeita vastaavaan tasoon perusopetuksen 1.-6.lk:n aikana - laatukortin 11 (Turvallisuus) käyttöönotto ja sen kriteerien toteutumisen arviointi, laatukortin 9 (Kodin ja koulun yhteistyö) laadinta - OKM:n opetusryhmien pienentämisavustuksella lukuvuosiksi , ja palkatun määräaikaisen luokanopettajan palkkauksen jatkaminen lukuvuonna järkevien opetusjärjestelyjen, riittävän oppimisen tuen ja erityisen tuen oppilaiden integroitumisen mahdollistamiseksi - liikuteltavan ipad-luokkapaketin(20 kpl tablet-tietokoneita ja esityslaitteisto) hankinta 28

30 Taloussuunnitelma vuosille Kirkonpiirin koulu: OKM:n ryhmäkokoavustuksella palkatun ma. luokanopettajan palkkauksen jatkaminen lukuvuonna Koulun liikuntasalin liukuovien vaihtaminen. Tällä hetkellä ne putoavat kiskoiltaan. Vuonna 2014 leasing-sopimuksella hankittuihin tabletteihin ja kannettaviin sähköisten opetusmateriaalien hankkiminen, edellyttäen että verkko toimii. Jo olemassa olevan tietotekniikka- ja muun välineistön ylläpito ( tykkien lamput, kaapelit, ompelukoneiden huollot, hiiret, kuulokkeet, äänikirjat tarvittaessa, kierrätyskirjojen cd-levyjen päivitystä, musiikin välineiden huoltoa) Koulun luokkakokojen pysyminen kohtuullisina, että jokainen oppilas saa tarvittavan oppimiseen liittyvän tuen. Koulun tilojen ylläpitohuoltoa ja korjausta. Leikkialueen turvahiekan lisäys ja pihavälineiden huolto. Diabetes-oppilaiden terveydestä huolehtivan henkilöstön huomioiminen palkkauksessa, koska kaikki eivät sitä tee. Langattoman verkon toimivuuden varmistus: koulun verkon parantaminen (WLAN-laajennus euroa, adapterit 400 euroa). Kassakaapin hankkiminen. Paijulan koulu: kolmiportaisen tuen edellyttämät resurssit; koulunkäyntiohjaaja, riittävä tuntikehys ja riittävä osa-aikainen erityisopetus - lv opetusryhmäjako ratkaisematta -> vaikuttaa jakotuntien ja avustajaresurssin tarpeeseen - laatukorttien edellyttämät toimenpiteet ja mahdolliset hankinnat - pylväsporakone (700 e) - neljän oppilaan höyläpenkki (1 200 e) - kitara (200 e) Valpperin koulu: Valpperin uuden koulun valmistuminen toukokuussa. Henrikin koulu: Turvallisuuden ja kouluhyvinvoinnin edistäminen Henrikin koulussa: 1. Oppilaiden liikkumaan aktivointi (ajanmukaisten liikuntavälineiden hankinta) 2. Turvallisuuden edistäminen (mm. puhelimet opettajille, luokanvalvojien roolin tehostaminen, järjestyssääntöjen päivittäminen) astuneen uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisen oppilashuollon käynnistäminen (Sisältää lisäksi mm. äänieristetyn tilan rakentamisen oppilashuollollisten asioiden hoitamista varten.) 4. ATK-luokan pöytäkoneiden uusiminen ja korvaaminen kannettavilla koneilla ja telakoilla 5. Henrikin koulun langattoman verkon rakentaminen yhteistyössä Nousiaisten lukion kanssa. Tavoitteena on rakentaa toimintavarma verkko, mikä voidaan tarvittaessa laajentaa ylioppilastutkinnon vaatimusten mukaiseksi. Henkilökuntaa tuetaan ja kannustetaan kouluttautumiseen ja opetusvälineistöä täydennetään laadukkaan opetuksen saavuttamiseksi. Opetuksen laadun arviointia jatketaan uusien laatukorttien valmistuttua. Uusi opetussuunnitelma valmistuu ja otetaan käyttöön alkaen. 29

31 Paijulan koulussa: oppikirjasarjojen ja opetusvälineistön ajanmukaistaminen sekä henkilöstön koulutus tarpeen mukaan (uusi OPS) laatukorttien edellyttämät toimenpiteet ja mahdolliset hankinnat Valpperin uuden koulun käyttöönotto, mikä lisää koulun sisätilojen ja piha-alueiden viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Rakennushankkeen yhteydessä uusitaan tarvittavat kalusteet ja leikkitelineet. Henrikin koulussa Kouluhyvinvoinnin edistäminen Henrikin koulussa investointihankkeen toteutus - Luokan 17 kalusteiden uusiminen - OPS2016 valmistelu ja uuden tuntijaon mukanaan tuomien muutosten ennakointi, opetussuunnitelman käyttöönottoon liittyvien hankintojen tekeminen sekä OPS2016 liittyvä henkilöstön koulutus - Uusien kalusteiden hankinta yhteen luokkatilaan / talousarviovuosi - Liikuntavälineistön ajanmukaistaminen - Mahdollisiin uusiin kouluhyvinvointia ja oppimista edistäviin hankkeisiin osallistuminen ja niiden liittyvien hankintojen tekeminen - TVT:hen liittyvien laitteiden päivittäminen: videotykkien korvaaminen interaktiivisilla esityslaitteilla ja isoilla TV- ja infonäytöillä Nummen koulussa: -tehostetun ja erityisen tuen resurssien takaaminen sekä erityisopetuksen kehittäminen, joustavien opetusmuotojen ja käytänteiden kehittäminen - opettajahuoneen ja rehtorin toimiston kalustuksen uusiminen ehjäksi, ajantasaiseksi ja sarjaltaan yhtenäiseksi, työengonomian ja terveyden sekä työviihtyvyyden parantaminen, ahtaan ja toimimattoman tilan muuttaminen toimivaksi ja eri tilanteita/tarpeita palvelevaksi (investointi) - koulun tilojen peruskorjauksen suunnittelu - ulkoliikuntatilojen riittämättömyys; koulun välituntipiha toimii nykyisellään ahtaana urheilukenttänä, ratkaisuna etsittävä koulun välittömästä läheisyydestä uutta liikuntakenttätilaa - kouluun tulevan autoliikenteen, pysäköinnin ja oppilaiden koulukuljetuksen jättöpaikan uudelleen suunnittelu Mietoistentien puolelle pois ahtaan vaarallisen Koulutien ja nykyisen riittämättömän parkkipaikkapihan osalta Kirkonpiirin koulussa: Jo hankittujen välineiden käytön jatkaminen siinä vaiheessa, kun joku menee rikki. Uuden opetussuunnitelman haasteisiin vastaaminen: koulutus, tarvittavien oppikirjojen ja muun opetusmateriaalin hankinta ja päivitys. Henkilöstön koulutus. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus Hyvät oppimistulokset. Laadukas opetus. Oppilaiden kasvu ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö. Riittävät perustiedot ja taidot. HOPPI- ja HOJKS-palaverit Mittari Oppilaiden innostus/motivaatio Todistusarviointi Valtakunnalliset kokeet 6. 30

32 yhteiskunnan jäsenyyteen, terveet elintavat. Asiakas Turvallinen ja viihtyisä kouluympäristö Tyytyväiset oppilaat ja vanhemmat Prosessit Monipuoliset opetusjärjestelmät. Ajanmukaiset opetusvälineet Erityistä tukea tarvitsevien huomioiminen. Henkilöstö Motivoitunut ja innostunut sekä pätevä henkilöstö. Positiivinen ja kannustava työilmapiiri. Riittävä tehostettu tuki, opplashuoltoryhmän toiminta, riittävä erityisopetusresurssi. Yhteistyö kotien kanssa. Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin. Hyvät erityisopetus- ja oppilashuoltopalvelut. Erilaisuuden hyväksyminen. Talous, suoritteet ja henkilöstö: Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisten velvoitteiden toteutuminen. Koulun turvallisuus. Tyytyväinen ja innostunut henkilökunta. Henkilöstön sitouttaminen yhteisiin pelisääntöihin ja toinen toisensa tukeminen. Ammatillinen etiikka, tiedon jakaminen. Työrauha tunnilla. Kiusaamisen väheneminen. Säännöllinen ja monipuolinen yhteistyö. (vanhempainillat ja vartit, Wilma-järjestelmä) Kohtuullinen ryhmäkoko Käytettävissä eritysopettaja, koulupsykologi ja kouluavustaja. Kolmiportainen tuki käytössä. Opettajien tasapuolinen koulututtautuminen. Henkilöstön työtyytyväisyys ja työviihtyvyys ovat korkealla. Kaikkien sitoutuminen pelisääntöihin. luokalla ja kansalliset arvioinnit. Kiva-Koulu projekti Tilannekartoitukset Laatukortit Palaute Henkilöstö/Oppilasmäärä Vastaanotolle pääsyaika on lain mukainen. Lain määräämät hyvinvointisuunnitelmat on laadittu (kyllä/ei) Kaikissa opetustiloissa on ajan tasalla oleva opetusvälineistö (kyllä/ei) Kehityskeskutelut. Poissaolojen määrä. Muodollisen pätevyyden omaavien opettajien mää rä. Yhdessä suoritettu toiminnan arviointi. Täydennyskoulutukset. 31

33 32

34 Suunnitelmavuodet jätetty nolliksi, koska kouluverkosta tehtävä päätös vaikuttaa henkilöstömääriin. 33

35 Kunnanjohtaja: Sairausvakuutuskorvausmaksut huomioitu menoja vähentävästi (koko kunnan tasolla ta euroa). Valpperin liikuntatilan vuokrakulut (v euroa, suunnitelmavuosille euroa) lisätty. Kunnanhallitus: Lukiokoulutus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Lukion rehtori Nousiaisten lukio toteuttaa opetus- ja kasvatustyössään lukioiden yleissivistävää tehtävää perehdyttämällä oppilaansa inhimillisen kulttuurin keskeisiin sisältöihin. Lukion tavoitteena on antaa oppilailleen hyvä ja monipuolinen yleissivistys jatko-opintoja ja työelämää varten. Talousarvio vuodelle 2015 Lukion langattoman verkon rakentaminen yhteistyössä Henrikin koulun kanssa. Tavoitteena on rakentaa toimintavarma verkko, mikä voidaan tarvittaessa laajentaa ylioppilastutkinnon vaatimusten mukaiseksi. Vanhenevien lasiluokan koneiden uusiminen (10 kpl). Uusien oppimisympäristöjen kehittäminen ja käytön vakiinnuttaminen opetukseen ja koekäytänteisiin. Uusien kansainvälisten hankkeiden suunnittelu ja OPH:n tiedeprojekteihin osallistuminen (mm. Cern ja NOT). Seutukunnallisiin koulutuksiin ja hankkeisiin osallistuminen. 34

36 Taloussuunnitelma vuosille Valmistautuminen sähköisen ylioppilastutkinnon järjestämiseen pedagogisesta ja teknisestä näkökulmasta. Uuden opetusteknologian tehokas käyttö. Valmistautuminen sähköisen ylioppilastutkinnon järjestämiseen pedagogisesta ja teknisestä näkökulmasta.. Monipuolisen kurssitarjonnan säilyttäminen. Lukion näkyvyyden ja markkinoinnin tehostaminen (opiskelijamäärän kasvattaminen). Kalusteiden ja sähköisen yo-tutkinnon vaatima teknisen varustelun hankinta lukion kielistudiossa ja salissa järjestettäviin ylioppilaskirjoituksiin. (Keväällä 2016 kielistudioon sähkönsyöttöjärjestelmä, pöytiin latauspistokkeet ja verkkopiuhat sekä yo-kokeessa tarvittava serveri ja kytkin. Kevät 2017 sähkönsyöttöjärjestelmä ja verkko Henrikin koulun saliin). Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus Ylioppilaskirjoituksissa Laadukas ja Ylioppilaskirjoitusten menestyminen. monipuolinen tulokset ylittävät Kilpailukyvyn ja näkyvyyden kurssitarjonta ja valtakunnallisen säilyttäminen. korkeatasoinen keskiarvon opetus Asiakas Opiskelijoiden tyytyväisyys ja viihtyvyys Prosessit Laadukkaat ja monipuoliset opintomahdollisuudet lukiolaisille. Henkilöstö Henkilöstön jaksamisesta huolehditaan ja tarjotaan mahdollisuus täydennyskouluttautumiseen. Henkilöstö on vahvasti Opiskeluolosuhteet Tehokas ja tuloksellinen opintojen ohjaus Laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti Pätevä, tyytyväinen, innostava opettajakunta antaa laadukasta opetusta. Kyselyjen tulokset vähintään yhtä hyvät kuin ennenkin. Jatko-opintopaikan saaneiden määrä valtakunnallisesti vertailukelpoinen Kustannukset ovat keskitasolla verrattuna lähialueen muihin samankokoisiin lukioihin ja saatavissa oleviin tilastoihin. Opettajat muodollisesti päteviä Mittari YO-kokeissa koulun keskiarvo verrattuna koko maan keskiarvoon aineittain. YO-kokeiden kaikkien äänten keskiarvo verrattuna valtakunnalliseen keskiarvoon Oppilaskyselyt Tilastot jatko-opintopaikan saaneista opiskelijoista Nettokustannukset / oppilas Pätevien opettajien määrä Koulutukseen kannustaminen 35

37 mukana koulun kehittämistyössä. Kehityskeskustelut 36

38 Talous, suoritteet ja henkilöstö Kunnanjohtaja: Esitys hyväksytään. Kunnanhallitus: 37

39 4.4.4 Kirjasto- ja kulttuuritoimi Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Talousarvio vuodelle 2015 Kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Nousiaisten kirjasto on lähikirjasto, joka palvelee ensisijaisesti niitä asiakkaita, joille oma paikallinen kirjasto on ainoa saavutettavissa oleva kirjasto. Lasten kirjastopalvelut ovat työssämme ensisijaisia. Kouluilla on kirjaston toimipisteet. Kirjasto pyrkii kaikkien kuntalaisten elämänhallinnan ja elämänlaadun parantamiseen tarjoamalla elämyksiä, tietoa, sivistystä ja monipuolista kulttuuria kaikille asiakas- ja ikäryhmille. Nousiaisten kirjasto toimii osana VASKI-kirjastoja. Kirjaston henkilöstö vastaa myös kunnan kulttuuritoimesta, jonka toiminta-ajatuksena on järjestää kuntalaisille kulttuuripalveluja monipuolisesti kaikki ikäryhmät huomioiden. Vaski-kirjastojen verkkokirjastohanke siirtyy vuodelle Valpperin kirjaston lainausaseman toiminta päättyy ja se muutetaan vain koulun oppilaita sekä alueen alle kouluikäisiä lapsia palvelevaksi koulukirjastoksi uuteen kouluun. Osallistutaan Kirjastossa käynti kannattaa hankkeeseen yhdessä Maskun kirjaston kanssa. Kohennetaan palvelua pienin kalustohankinnoin (uusia hyllyjä, satumatto, cd-soitin). Kulttuuri: Järjestetään perinteiset kulttuuritapahtumat (veteraanipäivä, itsenäisyyspäivä), teatteriretki tai konserttimatka sekä kulttuuriantia myös vanhemmalle väelle ja lapsille. Nousiaisten päivien järjestelyissä kunta on mukana vain taloudellisella panoksella, järjestelyihin ei osoiteta henkilötyöpanosta. Aloitetaan Paavo Tiihosen valokuva-arkiston asiasanoitus. Taloussuunnitelma vuosille Kehitetään kirjaston toimintoja yhdessä muiden Vaski-kirjastojen kanssa käytössä olevien resurssien puitteissa. Poistetaan kirjaston raskas tiskirakennelma ja hankitaan tilalle virkailijalle ergonominen työpiste ja esittelytelineitä aineistolle. Kulttuuritoimi on mukana Oikeesti jotakin verkoston toiminnassa. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus Vaski-kirjastojen uusi Verkkokirjasto Verkkokirjaston verkkokirjasto otetaan toteutetaan helppokäyttöisyys ja käyttöön vuoden 2015 todennäköisesti asiakasystävälllisyys aikana. kansallisen digitaalisen kirjaston Mittari Asiakaspalaute. 38

40 Kultturi: Kuntalaiset ovat tyytyväisiä kulttuuripalveluihin. Kunnan historian tallentaminen tuleville sukupolville. Asiakas Kiinnostus kirjastossa käyntiä kohtaan lisääntyy. asiakasliittymällä (Finna) ja avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmällä. Tuotetaan kulttuuripalveluja resurssien mukaan. Paavo Tiihosen valokuvakokoelman järjestäminen. Kirjastossa käynti kannattaa hanke tuo esille kirjastojen monipuolista tarjontaa. Järjestetään perinteiset vuotuistapahtumat ja Nousiaisten Päivät yhteistyökumppaneiden kanssa. Aloitetaan Paavo Tiihosen valokuvakokoelman asiasanoitus. Kävijämäärän lisääntyminen. Kuntalaispalaute. Markkinapalaute. Kävijämäärät. Valokuvat tulevat haettavaksi aiheen mukaan. Kävijämäärät. Prosessit Asianmukaiset työvälineet ja tarvikkeet. Riittävästi hyllyjä ja esittelytelineitä aineistolle. Satutunteja elävämmiksi. Hankitaan uusia hyllyjä ja esittelytelineitä. Hankitaan satumatto ja cd-soitin. Asiakaspalaute. Kävijämäärät. Henkilöstö Motivoitunut ja innostunut henkilöstö. Yhteisiin sääntöihin sitoutuminen. Selkeät ohjeet. Henkilöstö on tietoinen tehtävistään ja kokee työn tyydyttävänä. Kehityskeskustelut. Talous, suoritteet ja henkilöstö 39

41 Sivistyslautakunnan esityksen mukaan alkaen yhteensä 1 henkilötyövuoden vähennys mahdollinen, tässä henkilöstötaulukossa ei vielä kohdennettu ko. vähennystä tietylle riville, sillä yt-neuvottelut kesken. Täsmälliset määrät selviävät myöhemmin, tämän vuoksi myös suunnitelmavuodet on jätetty tyhjiksi. 40

42 Kunnanjohtaja: Sairausvakuutuskorvausmaksut huomioitu menoja vähentävästi (koko kunnan tasolla ta euroa). Kunnanhallitus: Muu sivistystoimi Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Talousarvio vuodelle 2015 Sivistysjohtaja Muu sivistystoimi vastaa sivistysosaston hallinnosta sekä kuntien välisestä yhteistyöstä, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen palveluista, kunnan ulkopuolella järjestettävästä perusopetuksesta sekä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta. Opetus- ja sivistyspalvelut järjestetään kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja toiminnallisesti sekä pedagogisesti järkevällä tavalla. Mahdollisiin muuttuviin palvelutarpeisiin reagoidaan viipymättä, ja pyritään siihen, että palveluiden tarjonta vastaa kysyntää. Ylikunnallinen yhteistyö erityisesti kaupunkiseudun muiden kuntien sivistystoimen hallinnon kanssa on joustavaa. Hallinto järjestetään asianmukaisesti ja tasapuolisesti hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Taloussuunnitelma vuosille Valmistaudutaan uusien opetussuunnitelmien mukaisen toiminnan käynnistämiseen esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa 8/2016. Tehdään ylikunnallista yhteistyötä seudullisesti laadukkaiden palveluiden tuottamiseksi asukkaille. Talousarvion sitovat strategiset tavoitteet vuonna 2015 Strategiset tavoitteet Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso Vaikuttavuus Hallinto hoidetaan asianmukaisesti Asiakas Tyytyväinen kuntalainen Asioiden valmistelu hoidetaan huolella ja päätöksenteko tapahtuu kuntalaisten tasapuolisen kohtelun mukaisesti Taiteen perusopetukseen, vapaaseen sivistystyöhön sekä muihin koulutuspalveluihin tarjotaan riittävästi mahdollisuuksia Nettisivut ovat ajan tasalla Asioiden käsittely on viivytyksetöntä ja säädösten sekä kunnan päätösten mukaista Taiteen perusopetuksen oppilaspaikkojen määrä vastaa kysyntää Työväenopistotoiminnan tarjonta kunnassa pysyy monipuolisena Kuntalaisille on riittävästi tietoa tarjolla palveluista Mittari Oikaisuvaatimusten ja muutoksenhakujen määrä Taiteen perusopetuksen kuntapaikkojen täyttöaste Työväenopiston kursseihin osallistujien määrä Kunnassa järjestettävien kurssien määrä 41

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91

YLITORNION KUNTA. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016. Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 1 YLITORNION KUNTA Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016 Kunnanvaltuusto 2.12.2013 91 2 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut 1 Talousarvion rakenne ja periaatteet lainsäädännössä 1 Talousarvion

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...3 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...3 2. Kuntastrategia...4

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 Kunnanhallitus 24.11.2014 TALOUSARVIO 2015 1 Kunnanvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2015 ja suunnitelman

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...4 2. Kuntastrategia...5

Lisätiedot

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 1 Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017 Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 10.12.2014 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 4 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6

Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6 Kaupunginvaltuusto 19.1.2015 6 1 HUITTISTEN KAUPUNKI VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kaupunginhallitus antaa täydentävät täytäntöönpanomääräykset ja ohjeet seuraavasti: 1. Yleistä Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017

Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Lapuan kaupungin TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 2 Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Sisällysluettelo Sivunro 1 Yleinen taloudellinen tilanne 4 2 Kuntatalouden

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA

SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA SIIKALATVAN KUNTA Kunnanhallitus 08.12.2014, 245 liite 101 Kunnanvaltuusto 18.12.2014, 76 liite 40 SIIKALATVAN KUNTA Maapinta-alaltaan Pohjois-Pohjanmaan viidenneksi suurin, 2 170,73 km 2. Raahe TALOUSARVIO

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma -

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma - Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto 1 Talousarvio taloussuunnitelma - 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2014-2017...

Lisätiedot

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017

Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kärsämäen kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 Kunnanjohtaja 10.12.2014 Kunnanhallitus 11.12.2014 Valtuusto xx.xx2014 Sisällys Talousarvion yleiset perusteet... 3 Kärsämäen kuntakonserni...

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 Siikajoki on itsenäinen vireä kunta, joka toimii aktiivisesti seutukunnallisena kehittäjänä. Yritystoimintaa tuetaan aktiivisesti ja se on moni-ilmeistä modernista maataloudesta innovatiiviseen huipputeknologiaan.

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 Sisällys TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot