Talousarvio Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2013. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2013 2015"

Transkriptio

1 Talousarvio 2013 Kouvolan kaupungin & Taloussuunnitelma KH KV

2 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät Kouvolan toimintaympäristö Taloudelliset lähtökohdat Henkilöstötarkastelu Strategiatarkastelu Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Käyttötalousosa Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala Konsernipalvelut Toimiala Kaupunkikehitys Toimiala Hyvinvointipalvelut Kohderahoitteiset tehtävät Taseyksiköt Liikelaitokset Laskelmat Konserniyhteisöt Liitteet Henkilöstösuunnitelma Kaaviot ja taulukot Kaupunkikehityksen investointien erittely Kouvolan Veden investointien erittely Tilaliikelaitoksen investointien erittely Tietohallinnon investointien erittelyt Hyvinvointipalveluiden irtaimisto leasingrahoituksella... 89

3 Yleiset lähtökohdat 1 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginjohtajan esipuhe Kouvolan kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua on leimannut toimintaympäristön yleinen epävarmuus sekä kaupungin talouden sopeutustarpeen kasvu, joka johtuu mm. vuonna 2012 toteutuneista uusista valtionosuusleikkauksista. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä bruttomenojen kasvu on 1,7 %, kun Kuntaliitto arvioi valtakunnalliseksi kasvuksi 3,6 %. Toiminnallisilla muutoksilla tavoitellaan 16 M :n suuruisia menosäästöjä. Kaupungin nettomenot pysyvät esityksessä kuluvan vuoden tasolla. Talousarvio sisältää 7 M :n suuruiset henkilöstömenosäästöt. Ilman mainittuja säästöjä kasvu olisi 2,16 %, mikä sekin on erittäin pieni. Vaikka talousarvioesitys on varsin tiukka, lakisääteiset palvelut pystytään tuottamaan lainsäädännön, hoitotakuun ja muiden velvoitteiden edellyttämällä tavalla. Vapaaehtoisista palveluista sen sijaan joudutaan tinkimään ja rakenteellisia uudistuksia nopeuttamaan. Valtionvarainministeriön mukaan valtion toimet kiristävät kuntataloutta 193 miljoonalla eurolla. Kun valtio joutuu pitkäjänteisesti kuromaan kiinni Suomen julkisen talouden alijäämää, vastaavia leikkauksia odotettavissa myös lähivuosina. Talousarvioesitys toteuttaa kaupunginvaltuuston asettamia tavoitteita Kouvolan kaupungin taloudellinen kestävyysvaje (menojen ja tulojen epätasapaino) suunnittelukaudella on merkittävä, karkeasti arvioiden n. 50 M :n tasolla. Kestävyysvajetta lisää vuodelta 2012 kertyvä alijäämä. Kaupungin taloudellista kestävyysvajetta lisäävät kunnille uuden lainsäädännön myötä tulevat uudet velvoitteet ja valtionosuusleikkaukset. Väestön ikääntymisestä aiheutuva palvelujen lisääntyvä tarve ja väestön vähenemisestä sekä suhdannevaihteluista aiheutuva verotulojen hidas kehitys lisäävät kaupungin talouden sopeutusongelmia Talouden kasvuennusteiden perusteella sopeutustarve kiristyy edelleen taloussuunnittelukauden aikana. Julkisen talouden sopeuttamistarpeen arvioidaan kasvavan ja hallitus on osaltaan sitoutunut sopeutustoimiin, mikäli valtion velan ja luottoluokituksen kriteerit täyttyvät. Myös yksityisen kulutuksen ennustetaan ensi kertaa supistuvan vuonna Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin taloussuunnittelun peruslinjaukset. Valtuusto asetti taloussuunnittelun tavoitteeksi tasapainotilan saavuttamisen ensisijaisesti toiminnallisin ja rakenteellisin uudistuksin siten, että vuosikate kattaa suunnitelman mukaiset poistot, veroprosentti pysyy nykyisellä tasolla ja velkamäärä ei merkittävästi poikkea kuntien keskimääräisestä tasosta. Kaupungin omistajapolitiikkaa tehostetaan siten, että se tukee nykyistä paremmin kaupungin palvelutuotantoa. Talousarvioesitys perustuu nykyisiin veroprosentteihin. Vuosikate kattaa vain 40,9 prosenttia poistoista ja investoinnit katetaan pääosin lainoituksella. Arvioitu lainamäärä vuoden 2013 lopussa on 2323 /asukas, joka jää vielä selvästi kuntien keskimääräisen tason alapuolelle. Rakenneuudistusten jatkaminen on välttämätöntä Talousarvion sisältämät toimintatapamuutokset ja rakenteellisten muutosten jatkaminen ovat välttämättömiä, jotta kaupungin talous voidaan saada tasapainoon. Taloutta on sopeutettu ensi vuoden talousarvioesityksessä yhteensä n. 23 miljoonaa euroa. Tästä määrästä 16 M on sisällytetty talousarvioon. Esitysten toteutuminen tuo käytännössä merkittäviä muutoksia hyvinvointipalvelujen palvelutuotantoon. Vuoden 2013 talousarvio sisältää myös 7 M :n säästön henkilöstömenoissa sekä 9,5 M :n tuloutuksen kaupungin pääomarahastosta. Henkilöstömenosäästöt kohdistetaan toimialojen ja liikelaitosten talousarvioon yhteistoimintamenettelyn tulosten pohjalta. Kouvolan kaupungin tase on kuluvan vuoden tilinpäätöksen alijäämän kirjaamisen jälkeen alijäämäinen. Mikäli talous pysyy koko suunnittelukauden alijäämäisenä, kaupunki joutuu laatimaan talouden tasapainottamisohjelman 1

4 Yleiset lähtökohdat Kuntalain 65 :n perusteella. Kuntalain uudistaminen tuonee osaltaan uusia vaatimuksia talouden tasapainottamiseen. Investointiohjelma lisää kaupungin velkamäärää Investointimenot vuodelle 2013 ovat kaupungin osalta 16,9 miljoonaa euroa ja liikelaitosten osalta 27 miljoonaa euroa eli koko kaupunki yhteensä 43,9 milj. euroa. Rahoitusosuuksia arvioidaan saatavan kaupungin osalta 2,3 milj. euroa ja liikelaitosten osalta 1,1 milj. euroa. Pysyvien vastaavien myyntituottoja arvioidaan vuonna 2013 olevan yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit kaupunki ja liikelaitokset yhteenlaskettuina ovat 37,8 miljoonaa euroa vuodelle Lisäksi on suunniteltu 5 päiväkodin, yhteensä 11 M :n investointia rahoitettavaksi leasingrahoituksella. Koko suunnittelukauden investointiohjelma on 130 M. Omaisuuden myymisestä saatavat tulot sekä rahoitusosuudet vähentävät lainoitustarvetta suunnittelukaudella. Kaupungin lainakanta nousee n e/as vuoteen 2016 mennessä. Lainakanta ei kuitenkaan talousennusteiden mukaan ylitä kuntakentän keskimääräistä tunnuslukua. Elinkeinorakenteen uudistuminen tukee talouden tasapainottamista Uuden Kouvolan kaupungin talouden perushaasteena on ollut raju teollisuuden rakennemuutos, joka on vienyt alueelta tuhansia työpaikkoja. Uusien työpaikkojen määrä ei ole korvannut menetyksiä. Etenkin nuori, työmarkkinoille valmistuva väestö on muuttanut työn perässä muualle. Tämä on osaltaan kasvattanut väestötappiota ja vinouttanut ikärakennetta. Kaupungin verotulojen kasvu on viime vuosina jäänyt selvästi vertailukaupunkien lukujen alapuolelle. Uuden taloussuunnittelukauden alkaessa kuva näyttää menneitä vuosia valoisammalta. Metsäteollisuuden rakennejärjestelyt on jo suurelta osin läpikäyty ja uusia, työllisyyttä parantavia investointeja on toteutettu. Voikkaan ja Myllykosken alueille etsitään aktiivisesti uutta liiketoimintaa. Venäjän WTO-jäsenyys vähentää kaupan esteitä ja aktivoi myös yritysten mielenkiintoa Kouvolan aluetta kohtaan. Ensimmäiset uudet logistiikkainvestoinnit ovat näiden muutosten ansiosta jo käynnistymässä. Valtionhallinnon palveluissa tapahtuu myös suuria muutoksia. Kouvola on muutoksessa toisaalta menettäjän, toisaalta voittajan asemassa. Hätäkeskuksen toiminta lakkaa. Hovi- ja hallinto-oikeuksien Kuopioon muuton osalta on juuri tehty lakiesitykset. Puolustusvoimauudistuksessa Kouvolan asema vahvistuu. Hätäkeskuksen tilalle tuleva kansalaisen yleisneuvontapalvelu aloittaa toimintansa v Viisumipalvelukeskuksen toiminta käynnistyi syyskuussa 2012 ja toiminta näyttäisi jo laajentuvan alkuperäisestä. Kaiken kaikkiaan muutoksista on selvitty kohtuullisen hyvin. Kaupallisten palvelujen osalta Kouvolan asema Kaakkois-Suomessa on vahvistunut. Prisman laajennus ja Veturin valmistuminen ovat lisänneet palvelualojen työpaikkoja merkittävästi. Kiinteistöihin sijoittuneet yritykset ovat tarjonneet kauan kaivattuja työtilaisuuksia etenkin alueen nuorille palvelualojen ammattilaisille. Kouvolan keskustan kehittämisen ideakilpailun tulokset julkistettiin syyskuussa. Suunnittelutyö jatkuu voittajaehdotuksen pohjalta kaupungin ja kiinteistönomistajien yhteistyönä. Tavoitteena on parantaa keskustaympäristön laatua, viihtyvyyttä, palvelujen monipuolisuutta sekä vahvistaa Kouvolan roolia keskusten välisessä kilpailussa. Lauri Lamminmäki kaupunginjohtaja 2

5 Yleiset lähtökohdat 2 Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät 2.1 Kouvolan toimintaympäristö Väestö Kouvolan kaupunki aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa. Kouvola muodostettiin kuudesta Kouvolan seudun kunnasta ja kolmesta kuntayhtymästä. Vuodenvaihteessa 2011/2012 Kouvolassa oli asukasta. Asukasluku on Kouvolan alueella vähentynyt vuodesta 2001 keskimäärin henkilöä/vuosi. Vuodesta 2001 vuoteen 2011 asukasluku on laskenut henkilöllä. Väestökehitys Lähde: Tilastokeskus Tulevaisuuden palvelutarpeita arvioidaan pääasiassa väestömäärän kehityksen ja väestörakenteen muutosten perusteella. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kokonaisväestömäärä Kouvolassa laskee vajaalla kolmella prosentilla vuodesta 2012 vuoteen Ennuste perustuu toteutuneeseen kehitykseen ja siitä johdettuun todennäköiseen tulevaan kehitykseen. Väestöennuste Lähde: Tilastokeskus 3

6 Yleiset lähtökohdat Väestörakennetta koskevan ennusteen mukaan vuotiaiden määrä laskee noin 15 prosenttia vuoteen 2040 mennessä ja työikäisen väestön vuotiaiden määrä vähenee noin 21 prosenttia. Sitä vastoin 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien määrä kasvaa noin 32 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Kaupungin palveluiden järjestämisen näkökulmasta väestörakenteessa tapahtuva muutos on merkityksellinen. Väestörakenteen muutos heijastuu suoraan palveluiden tarpeeseen ja järjestämiseen. Väestörakenteen ennakoidaan Kouvolassa muuttuvan samansuuntaisesi riippumatta siitä, väheneekö vai kasvaako väestömäärä lievästi. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kouvolan väestömäärä vähenee vuodesta 2012 vuoteen 2040 mennessä noin kahdeksan prosenttia. Väestörakenteen muutosennuste Lähde: Tilastokeskus Rakentaminen Vuonna 2011 Kouvolaan valmistui 270 asuntoa. Vuonna 2012 lokakuun loppuun mennessä on valmistunut yhteensä 206 asuntoa, joista 104 pientaloasuntoja, rivitaloasuntoja 38 ja kerrostaloasuntoja 64. Valmistuneet asunnot , asuntojen lukumäärä 4

7 Yleiset lähtökohdat Työ Kouvolassa oli vuonna 2010 eniten työpaikkoja tilastokeskuksen luokituksen mukaan julkisessa hallinnossa ja maanpuolustuksessa sekä tukku- ja vähittäiskaupassa ja teollisuudessa. Yhteensä työpaikkoja Kouvolassa vuonna 2010 oli Kouvolan työpaikkaomavaraisuus on laskenut edellisen vuoden 98,5 prosentista 96,8 prosenttiin. Työpaikkojen vähennys vuodesta 2007 vuoteen 2010 on Suurimmat vähennykset ovat tapahtuneet teollisuuden toimialalla noin työpaikkaa eli 21,8 prosenttia. Työpaikat toimialoittain Kouvola Muutos % Maa-, metsä- ja kalatalous ,1 Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto; Vesi-, viemäri- ja jätehuolto ,8 Teollisuus ,8 Rakentaminen ,5 Tukku- ja vähittäiskauppa; Kuljetus ja varastointi; Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,9 Informaatio ja viestintä ,6 Rahoitus- ja vakuutustoiminta ,1 Kiinteistöalan toiminta ,7 Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta; Hallinto- ja tukipalvelutoiminta ,8 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; Pakollinen sosiaalivak.; Koulutus; Terveys- ja sos.palv ,3 Muut palvelut ,9 Toimiala tuntematon ,7 Yhteensä ,2 Lähde: Tilastokeskus Kouvolan seudun työttömyys on Kaakkois-Suomen alueen alhaisin, mutta koko Suomen keskiarvoa korkeampi. Syyskuun lopussa 2012 Kouvolassa oli työttömiä 4 341, työttömyysaste oli lomautetut mukaan lukien 10,7 %. Työttömien määrä on Kouvolassa laskenut alkuvuoden luvuista, mutta kasvanut 5,9 % edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna. Nuorten työttömyys sekä pitkäaikaistyöttömien määrä on hieman laskenut. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys laski viime vuoteen verrattuna ainoastaan hallinto- ja toimistotyössä sekä vaatetus-, kone-, puu- ja sähköteollisuudessa. Työttömyys puolestaan nousi kaikilla muilla aloilla. Syyskuun 2012 lopussa työttömyys oli suurinta vaatetus-, kone-, puu- ja sähköteollisuuden aloilla sekä muualla luokittelemattomassa työssä. (Lähde TEM.) Työttömyyden kehitys 2012 Lähde: Tilastokeskus 5

8 Yleiset lähtökohdat 2.2 Taloudelliset lähtökohdat Yleinen taloudellinen tilanne Kuntataloustiedote 3/2012: Suomen kansantalous on kuluvana vuonna hiipunut kohti taantumaa. Viennin väheneminen, investointien alamäki ja yksityisen kulutuksen kasvun hidastuminen ovat vaikuttaneet siihen, että kansantuotteen kasvu jää vuositasolla mitattuna prosentin tuntumaan. Myös ensi vuodelle povataan yleisesti varsin vaatimatonta kasvua. Vuoden 2008 tuotannon taso saavutettaneen näillä näkymin vasta vuonna Taloustilanteen heikkeneminen Suomessa on johtunut pääasiassa Euroopan velkakriisistä ja sen seurausvaikutusten heijastumisesta talouteemme. Eurokriisin hoitaminen on keskeisessä asemassa taloudenkehityksen kääntämisessä kohti suotuisaa taloudellista kehitystä myös Suomessa. Viime aikoina laadituissa kokonaistaloudellisista kehitystä koskevissa ennusteissa on esitetty jossain määrin toisistaan poikkeavia näkemyksiä Suomen kansantalouden kehityksestä. Taloudellisen kasvun on kuitenkin yleisesti ennustettu hidastuvan viime keväänä laadittuihin arvioihin verrattuna. Talouden ajautuminen taantumaan näyttääkin todennäköiseltä. Taloudellisen toimintaympäristön kehityksen ohella kansantaloutemme tulevaan kehitykseen vaikuttavat eurokriisin hoitamisen ohella Suomen omien talouspoliittisten toimenpiteitten onnistuminen. Valtiovarainministeriön arvio lähivuosien kokonaistuotannon määrän keskimääräisestä vuotuisesta kasvusta tälle ja ensi vuodelle on prosentin luokkaa. Edessä on pitkä hitaan kasvun aika, mikä ilmenee kuntataloudessa muun muassa verotulojen aiempaa vaatimattomampana kasvuna. Alla olevat kokonaistaloudellista kehitystä koskevat luvut perustuvat valtiovarainministeriön syyskuussa julkiasemaan taloudelliseen katsaukseen. Vuonna 2012 kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan vuositasolla keskimäärin noin 2,5 prosenttia. Inflaation kiihtyminen keväällä 2011 johti siihen, että Euroopan Keskuspankki nosti korkotasoa. Suomessa arvonlisäveron korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä osana veropoliittisia toimenpiteitä kohottaa vuonna 2013 osaltaan kuluttajahintoja vuositasolla noin 0,6-0,7 prosenttiyksikköä. Kuluttajahintojen nousuvauhdin arvioidaan kuitenkin lievästi hidastuvan vuonna 2013 ja inflaatio jäänee alle 2,5 prosentin. Valtiovarainministeriö on arvioinut katsauksessaan palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 3,5 %. Raamisopimuksen mukaiset palkkaratkaisut merkitsevät sitä, että ansiotason kohoaminen on vuonna 2013 hitaampaa kuin tänä vuonna. Valtiovarainministeriö ennustaa yleisen ansiotasoindeksin nousevan ensi vuonna 2,6 %. Työllisyystilanne heikkeni vielä vuonna 2010, mutta odotettua vähemmän. Keskimääräinen työttömyysaste aleni vuonna 2011 edellisen vuoden tasosta puolisen prosenttiyksikköä. Vuonna 2012 työttömyysasteen arvioidaan olevan keskimäärin 7,6 %, mikä merkitsee, että työttömänä on tänä vuonna keskimäärin noin kaksisataatuhatta henkilöä. Pitkäaikaistyöttömien määrä pysynee kuitenkin suurena. Työllisyys pysynee tänä vuonna 2012 viime vuoden tasolla ja työllisyysaste kohoaa jonkin verran työvoiman tarjonnan vähetessä. Työvoiman kysyntä kasvaa tänä ja ensi vuonna kuitenkin vain niukasti, jos kokonaistuotannon kasvu pysyy valtiovarainministeriön ennustamissa melko vaatimattomissa kasvuluvuissa. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuonna 2013 valtiovarainministeriö arvioi 8,1 %. Kuntien menot vuosina Kunta-alalla saavutettiin viime vuoden syksyllä neuvottelutulos virka- ja työehtosopimuksista vuosille Niin sanottu raamisopimus tuli voimaan vuoden 2012 tammikuun alusta. Sopimus on voimassa 26 kuukautta ja sopimuskausi päättyy Koko sopimuskauden kustannusvaikutus on lähes 4,5 % kaikilla sopimusaloilla. Jatkossakin kuntatalouden palkanmaksuvara riippuu lähinnä yleisen talouskehityksen siivittämästä kuntien omien verotulojen kasvusta. Kunta-alan ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan tänä vuonna 3,2 %. Tämä sisältää viime vuodelta siirtyvän palkkaperinnön ja kuluvan vuoden sopimuskorotukset sekä liukuma-arvion. Kunta-alan palkkasumma kasvanee hieman enemmän. Vuonna 2013 kunta-alan ansiotasoindeksi kohonnee 2,3 %. Kuntien ja kuntayhtymien palkkasumman kasvu vuonna 2013 jäänee ansiotason muutoksen tasolle. Kouvolan kaupungin taloudellinen kehitys Vuoden 2013 talousarvio on viides talousarvio yhdistyneille Kouvolan seudun 6 kunnalle. Uuden Kouvolan aikana talous on heikentynyt jatkuvasti, vaikka veroprosenttia nostettiin vuodesta 2011 alkaen. Vielä viime syksynä vuoden 2012 talousarviota laadittaessa uskottiin, että tulos vuodelta 2011 on ylijäämäinen ja siten vahvistaisi taloutta. Viime vuoden tulos oli kuitenkin lähes 2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuoden 2012 tulos tulee olemaan myös alijäämäinen noin miljoonaa euroa. Vuoden 2012 tulos aiheuttaa sen, että taseeseen syntyy alijäämää. 6

9 Yleiset lähtökohdat Kouvolan kaupunki kuuluu maan 10 suurimman kaupungin joukkoon. Kouvolan kaupungin kehitys poikkeaa kuitenkin suurien kuntien kehityksestä siinä, että taseessa ei ole ylijäämiä vastaanottamaan taloudellisesti heikompia aikoja. Sen lisäksi kaupungin väkimäärä vähenee, mikä aiheuttaa verotulojen heikkoa kehitystä. Palvelujen kysynnän lisääntymisestä johtuen menot ovat kasvaneet valtakunnallisia keskimääräisiä kasvuja enemmän. Syyskuun kuukausiraportin mukaan talous heikkeni edelleen: toimintakate kasvoi 6 % ja julkinen rahoitus (verotulot ja valtionosuus) 3,9 %. Valtakunnalliseksi keskimääräiseksi toimintakulujen kasvuksi arvioidaan 4,4 %. Taloudellinen näkymä oli vielä keväällä positiivisempi ja kaupungin tuloksen uskottiin noudattavan hyväksyttyä talousarviota. Syksyä kohden näkymät ovat heikentyneet huomattavasti. Verotulojen kehitys jäänee vain vaivoin positiiviseksi (0,14 %). Valtakunnallinen verotulojen yhteenlasketuksi kasvuksi saataneen 0,8 %. Suurin lasku tapahtuu yhteisöveroissa. Viime vuonna yhteisöveroja kertyi Kouvolassa 20,5 miljoonaa euroa ja nyt jäätäneen 13,1 miljoonaan euroon. Vähennystä reilu 7 miljoonaa euroa eli 34 %. Kunnallisverojen kasvuksi saataneen 1,6 %. Kunnallisveron valtakunnalliseksi kasvuksi arvioidaan kuluvalle vuodelle 3,8 %. Yhteisöverojen valtakunnalliseksi vähennykseksi arvioidaan 31 %. Koko julkisen sektorin alijäämäisyydestä johtuen valtio kohdistaa kuntiin sopeutustoimia leikkaamalla valtionosuuksia yhteensä noin kahden veroprosentin verran. Vuoden 2012 leikkaus on pysyvä ja vastaa yksin jo yhden veroprosentin leikkausta. Vuonna 2013 jäädytetään toisen asteen koulutuksen valtionosuudet. Niiden määrä on runsas 10 miljoonaa euroa ja ne kohdistuvat lukio- ja ammattikoulutukseen. Eri tilaisuuksissa on arvioitu, että suunnittelukaudella kuntiin kohdistetaan vielä uusiakin leikkauksia valtion taholta julkisen talouden alijäämäisen kehityksen johdosta. Valtuusto on hyväksynyt talouden sopeutusraportin maaliskuussa Raportissa on käsitelty niitä rakenteellisia toimenpiteitä, joilla kaupungin talous saataisiin tasapainoon. Raportissa esitettyjen vaihtoehtojen mukaiseksi taloutta korjaavina toimenpiteinä on hyväksytty menoja sopeuttavat toimet ja tuloja lisäävät taksatarkistukset ja omaisuudet myymiset. Verojen korotuksia sen sijaan ei ole haluttu käyttää taloutta tasapainottavina toimenpiteinä. Kouvolan kaupungin juuri valmistunut kaupunginjohtajan esitys vuoden 2013 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi noudattaa valtuuston hyväksymiä linjauksia rakenteellisia uudistuksia sisältävänä ja toimintatuottoja kasvattavana. Sen lisäksi talousarvio sisältää henkilöstömenosäästöjä 7 miljoonaa euroa, jotka on teknisenä menettelynä kirjattu konsernipalveluiden tuloksi. Kun yhteistoimintaneuvottelujen tulos saadaan, tehdään vastaavat muutokset talousarvioon. Lisäksi pääomarahastosta esitetään tuloutettavaksi työllisyyttä tukeviin investointeihin 9,5 miljoonaa euroa. Pääomarahastosta katetaan seuraavat kohteet; Utin helikopterihalli 2,2 milj. euroa, ammattiopiston tilojen perusparannusta 4,5 milj. euroa, maanhankintaan 2 miljoonaa euroa sekä laajakaistahankeeseen 0,8 miljoonaa euroa. Mikäli pääomarahastosta tuloutus hyväksytään, tulee kaupunginhallituksen talousarvion täytäntöönpano-ohjeita käsitellessään antaa ohjeet sijoitettuihin varoihin kohdistuvista muutoksista valtuuston hyväksymien sijoitusperiaatteiden mukaisesti. Kokonaisuudessaan voidaan arvioida, että valmistunut talousarvio sisältää rakenteellisia että henkilöstömenosäästöjä sekä toimintatulojen lisäyksiä yhteensä noin 23 miljoonaa euroa. Kun keskimääräiseksi kuntien menojen kasvuksi arvioidaan 3,6 % ja meillä 1,7 %, saadaan erotuksena talousarvion sisältämät sopeutusmuutokset 1,9 %. Kuluvan vuoden osalta toimintakatteen syyskuussa todettu kasvu oli 6 %, joten valmistunut talousarvioesitys toteutuakseen edellyttää rakenteellisten muutosten hyväksymistä ja henkilöstömenosäästöjen toteutumista. Talousarvio sisältää myös rahoituslaskelman mukaisesti huomattavasti lisää lainanottoa ja kaupunki velkaantuu nopeasti. Sen lisäksi esitetään, että 11 miljoonan euron suuruinen investointihanke hyväksytään ja viiden päiväkodin rakentaminen leasingrahoitusta käyttäen toteutetaan vuoden 2013 aikana. Kaupungin investointien kokonaismäärä on edelleen koko suunnittelukauden liian korkealla tasolla tuloihin nähden. Kouvola sai vanhoilta kunnilta perinnöksi kulkuväyliin, rakennuksiin ja verkostoihin kohdistuvaa saneerausvelkaa, jonka johdosta investointien määrä pysyy korkealla tasolla. 7

10 Yleiset lähtökohdat Talousarviorakenne 2013 ja organisaatiouudistus Vuoden 2013 alusta lukien kaupungissa on uusi organisaatio, joka jakaantuu toimialoihin ja niiden palveluketjuihin sekä liikelaitoksiin (ei muutoksia) ja taseyksiköihin (ei muutoksia). Talousarviossa on esitetty talousarviovuotta aikaisemmat vertailutiedot (ns. vastaavuustiedot) taulukoissa hallintosäännössä oleva toiminnan ohjaus: Kaupungin toiminnan ja talouden ohjaaminen perustuu sopimusohjausjärjestelmään. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategisessa palvelusopimuksessa määritellään toimialan strategiset vaikuttavuustavoitteet sekä käytettävissä olevat resurssit. Tämä ohjaus tapahtuu talousarviossa. Lautakuntien hyväksymissä strategisissa tuotantosopimuksissa määritellään palvelun (tuotteiden) saatavuus, määrä, sisältö, hinta ja laatu yleisellä tavoitetasolla. Tämä ohjaus tapahtuu käyttösuunnitelmassa. (Palvelusopimuksilla määritellään järjestettävien, tuotettavien tai ostettavien palvelujen laatu, määrä ja hinta.) Kaupungin palveluorganisaatio perustuu prosessilähtöiseen toimintamalliin. Sen lähtökohtana on kuntalaisten palvelutarpeen tarkastelu perinteisen sektoriajattelun sijaan ja sillä vahvistetaan kuntalais- ja asiakaslähtöisyyttä ja lisätään toiminnan tuloksellisuutta. Prosessien hierarkia on: Palveluketju, palvelukokonaisuus, palvelu ja palveluyksikkö. Lähin toimielin määrää palveluketjun ja toimialajohtaja palvelukokonaisuuden omistajan. Täytäntöönpano-ohjeet Kaupunginhallitus antaa talousarviosta erilliset täytäntöönpano-ohjeet. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosassa sitovuustaso kaupunginvaltuustoon nähden on toimialan nettomääräisyys eli toimintakate. Toimialaan sisältyvien palveluketjujen tavoitteet ja määrärahat esitetään kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Toimialan tavoitteiden ja määrärahojen toteutumisesta vastaa toimialajohtaja. Tavoitteiden ja määrärahojen käyttötarkoitusmuutokset palveluketjujen välillä esittää toimialajohtaja kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Toimialan talousarvio- ja määrärahamuutoksista päättää kaupunginvaltuusto. Tuloslaskelmaosassa valtuuston nähden nettositovia ovat verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulot ja menot. Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainauksen muutos, pitkäaikaisten lainojen lisäys sekä lainakannan muutos. Investointiosan sitovuustaso on kunkin hankkeen hyväksytty kokonaiskustannusarvio. Jos investoinnin toteutuminen kohdistuu kahdelle tai useammalle suunnitteluvuodelle, ilmoitetaan investoinnin kokonaiskustannusarvio ja sen jaksotus suunnitteluvuosille. Hankintamenon jaksotus voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa. Alle miljoonan euron ns. pienten perusparannuskohteiden osalta sitovuus on vuositasolla myönnettyjen määrärahojen kokonaismäärä. Investointien valmistuttua annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi loppuselvitys, jossa tehdään mm. poistojen määritys (tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa). Liikelaitosten osalta noudatetaan Kuntalain 87 a :n määräyksiä, joiden mukaan liikelaitoksia sitoo valtuustoon nähden korvaus peruspääomasta sekä talousarviossa hyväksytty tulostavoite. Rahoitus Vuoden 2013 tuloslaskelman mukainen vuosikate on 9 miljoonaa euroa, joka kattaa suunnitelman mukaisista poistoista 41 %. Investointimenoiksi esitetään 37,8 miljoonaa euroa nettona, joten vuosikate ei riitä kattamaan investoinneista johtuvia menoja. Lainakannan arvioidaan nousevan 201,5 miljoonaan euroon eli euroon asukasta kohden edellytyksellä, että pääomarahaston tuloutuksen johdosta ei sijoitettuja varoja pureta, vaan rahoitus hoidetaan korkotason alhaisuudesta johtuen lyhytaikaisella vieraalla pääomalla. Kaupunginhallitus tarkastelee sijoitettujen varojen tilannetta (tuottoja ja painotuksia) vuosittain ja antaa sijoitusohjeita sijoitussuunnitelman päivittämisestä. Rahoituslaskelmassa esitetään yksityiskohtaiset erät investointien rahoittamiseksi. Uutta lainaa tarvittaneen 50 miljoonaa euroa ja vanhoja lainoja lyhennettäneen 27 miljoonaa euroa. 8

11 Yleiset lähtökohdat Rahoituksen kehittyminen vuosina Kaaviosta ilmenee kokonaisrahoituksen kehitys vuosina , lainojen lisäykset, lainojen lyhennykset, vuosikate sekä nettoinvestoinnit. Kaaviossa esitetään lainamäärän kehittyminen vuosina sekä lainamäärä euroa per asukas. 9

12 Yleiset lähtökohdat Taloudellinen tilanne Kaupunki sis. liikelaitokset Tuloslaskelma 1000 e TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 MUUT TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätöserät Tilikauden yli/alijäämä Kumulatiivinen yli-/alijäämä * Investoinnit brutto Investoinnit netto Lainakanta tuhat euroa Lainat euroa/asukas Vuosikate % poistoista 46,7 103,9 90,2 91,2 20,5 40,9 19,6 66,5 Investointien tulorahoitus % 25,2 61,5 50,8 44,1 7,5 22,3 9,5 30,1 Toimintakatteen muutos % 1,1 5,5 3,1 6,9 0,7 2,5 0,9 Toimintamenojen kasvu % 4,8 6,1 3,1 4,8 1,7 1,1 1,4 * kehittämisrahaston 5,3 milj. euron tuloutus/purku huomioitu v lähtien kumulatiivisessa yli-/alijäämässä Vuoden 2013 toimintatulot sisältävät 7 miljoonaa euroa henkilöstösäästöjä, jotka kohdistetaan toimialoille ytneuvottelujen tulosten mukaan. Kumulatiiviseen ali/ylijäämätilille tuloutetaan 5,3 miljoonan euron suuruinen kehittämisrahasto vuoden 2012 tilinpäätöksessä tai vaihtoehtoisesti tuloutus tehdään tuloslaskelman kautta rahaston purkuna, tämän vaikutus on huomioitu kumulatiivisessa yli-/alijäämässä vuodesta 2013 lähtien. Kaaviosta ilmenee kuinka paljon vuosikate riittää kattamaan nettoinvestoinneista, loppuosa rahoitetaan pääomarahoituksella eli lainoilla tai esim. pääomarahastosta. 10

13 Yleiset lähtökohdat Julkinen rahoitus, valtionosuudet ja verotulot 1000 e TP 2009 TP 2010 TP 2011 arvio 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Valtionosuudet Verotulot Julkinen rahoitus yhteensä Taulukossa esitetään valtionosuuksien ja verotulojen eli kaupungin julkisen rahoitukset yhteissummat vuosilta toteutuneiden tilinpäätöksien mukaiset sekä vuosien osalta arvioidut summat. Verotulot verotulolajeittain Yhteenveto Kouvola TILIVUOSI ** 2013** 2014** 2015** Verolaji Kunnallisvero Muutos % Yhteisövero Muutos % Kiinteistövero Muutos % Jätevero VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % Taulukossa on esitetty verotulojen kertymät verotulolajeittain sekä niiden muutosprosentit. Vuosilta kyseessä on toteutuneet kertymät ja vuosien osalta arvioidut summat. Kaavioissa on esitetty toteutuneet verotulokertymät verotulolajeittain vuosilta sekä arvioidut verotulokertymät vuosille

14 Yleiset lähtökohdat Investoinnit Investointimenot vuodelle 2013 ovat kaupungin osalta 16,9 miljoonaa euroa ja liikelaitosten osalta 27 miljoonaa euroa eli koko kaupunki yhteensä 43,9 milj. euroa. Rahoitusosuuksia arvioidaan saatavan kaupungin osalta 2,3 milj. euroa ja liikelaitosten osalta 1,1 milj. euroa. Pysyvien vastaavien myyntituottoja arvioidaan vuonna 2013 saatavan yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit kaupunki ja liikelaitokset yhteenlaskettuina ovat 37,8 miljoonaa euroa vuodelle Aineettomat hyödykkeet, tietohallinnon investoinnit Hyvinvointipalvelut: Terveydenhuolto, keskitetyn ajanvarauksen takaisinsoittopalvelu 7500 e, hoitotarvikejakelujärjestelmä euroa. Sosiaalihuolto ja päivähoito: ProConsona päivähoito euroa, YPH Effican uuden osiot euroa. Hypa tukipalvelut, ReittiGis henkilöliikenteen toiminnot euroa. Suurimpana hankkeena KouvolaEffican versio 4.1 käyttöönotto ja valmistautuminen earkistoon 0,565 milj. euroa. Kaupunkikehitys: Tekla-Mediapankki, sähköinen rajapinta ja TeklaGis sopimusten hallinta, yhteensä euroa. Konsernipalvelut: Palvelusetelihanke 0,2 milj. euroa, HR-järjestelmä 0,4 milj. euroa, internet-uudistus euroa, sähköinen asiointi 0,25 milj. euroa, käyttövaltuushallinta 0,25 milj. euroa, strategian tietojärjestelmät euroa, sekä vakiointiprojekti laiteympäristön hallintaan ja ylläpitoon euroa. Tarkemmat erittelyt tietohallinnon suunnitelluista investoinneista ovat liitteenä nro 6.6. Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Kaupungin talousarviossa on varauduttu maa- ja vesialueiden hankintoihin 3,5 milj. eurolla. Pysyvien vastaavien myynnit arvioidaan olevan niiden osalta 0,3 milj. euroa. Kiinteät rakenteet ja laitteet Peruskaupungin kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenot ovat 11,5 milj. euroa. Niistä investoinnit maa- ja vesirakenteisiin vuonna 2013 ovat 9,6 milj. euroa, josta suurimmat ovat Halkotorin alue 1,8 milj. euroa ja Tuohikotti-Kääpälä jalankulku-polkupyörätie 1,7 milj. euroa. Hankkeisiin saadaan valtionavustusta 0,9 milj. euroa ja 0,85 milj. euroa. Johtoverkostojen ja laitteiden investoinnit ovat 1,8 milj. euroa käsittäen ulkovalaistuksen, jonka avustus on 0,26 milj. euroa. Muihin kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin investoidaan eurolla. Yhdyskuntatekniikan investointikohteiden erittely on liitteenä nro 6.3. Kouvolan Vesi investoinnit ovat vuonna ,3 milj. euroa kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin. Suurin yksittäinen investointi on Keltin pumppaamon rakentaminen ja siirtoviemärin viimeistely. Erittely investointikohteista on Kouvolan Veden talousarvion yhteydessä sekä liitteenä nro 6.4. Kaupungin ja liikelaitosten kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointimenot vuodelle 2013 ovat yhteensä 17,1 miljoonaa euroa. Rakennukset Kaupungin rakennusinvestoinnit toteutetaan Tilaliikelaitoksen toimesta ja niihin on varattu vuodella 2013 yhteensä 21,4 miljoonaa euroa. Rahoitusosuuksia hankkeisiin arvioidaan saatavan 1,1 milj. euroa ja myyntituottoja on arvioitu saatavan 2,4 milj. euroa. Viiden päiväkodin rakentamisessa, 11 miljoonaa euroa, on suunniteltu käytettävän leasing-rahoitusta. Erittely Tilaliikelaitoksen investointiohjelmasta on esitetty liikelaitoksen talousarvion yhteydessä sekä liitteenä nro 6.5. Koneet ja kalusto Koneiden ja kalustojen hankinnat rahoitetaan leasing-rahoituksella, jolloin ne eivät ole investointimenoja, vaan käyttötalousosan muita toimintamenoja. Liitteenä nro 6.7 hyvinvointipalveluiden esitys. Sijoitukset Peruskaupungin osakkeissa ja osuuksissa on varauduttu sijoittamaan WoodInno Oy:n osakepääomaan euroa kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaan. 12

15 Yleiset lähtökohdat 2.3 Henkilöstötarkastelu Kouvolan kaupungin palveluksessa oli syyskuun 2012 lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 5 060, määräaikaisia 1254, tukitoimenpitein työllistettyjä 192 ja oppisopimussuhteisia 29. Henkilöstö jakautui toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisop. Yhteensä Konsernipalvelut (ti) Elinkeinopalvelut (ti) Sivistys (ti) Perusturva (ti) Tekniikka ja ympäristö (ti) Sivistys (tu) Perusturva (tu) Liikelaitos tekninen tuotanto Tilaliikelaitos Liikelaitos Kouvolan Vesi Yhteensä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Vakinainen henkilöstö on tilastoitu sille toimialalla, jolla hän työskentelee tilastointipäivänä riippumatta sen hetkisen palvelussuhteen luonteesta. Tilasto sisältää myös virka-/työvapaalla olevat henkilöt. Sivutoimiset työntekijät eivät sisälly lukuihin. * Konsernipalvelujen (ti) vakinaiseen henkilöstöön on laskettu mukaan myös päätoimiset luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut (yht. 12 henkilöä), koska heidän palkkansa maksetaan henkilöstöyksikön kustannuspaikalta. ** Elinkeinopalvelut (ti) sisältävät myös lomituspalvelut, joten henkilöstöön kuuluu 124 vakinaista ja 19 määräaikaista maatalouslomittajaa. Kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut vuosina palvelurakenteissa tapahtuneista muutoksista johtuen. Iitin ja Haminan lomituspalvelut siirtyivät Kouvolan kaupungille , jolloin kaupungin palvelukseen siirtyi yhteensä 114 työntekijää. Kuusankosken aluesairaalan (Pohjois-Kymen sairaala) toiminta siirtyi Carealta kaupungille Kaupungin palvelukseen siirtyi liikkeenluovutuksella noin 330 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 304. Toisaalta henkilöstömäärää on vähentänyt vuoden 2011 alusta tapahtunut Pohjois-Kymen Tieto - liikelaitoksen yhtiöittäminen Kaakkois-Suomen Tieto Oy:ksi. Pohjois-Kymen Tiedon palveluksessa oli yhteensä 37 työntekijää, joista vakinaisia oli 34. Talouspalvelukeskuksen toiminta siirtyi Kunnan Taitoa Oy:lle , jolloin kaupungilta siirtyi liikkeenluovutuksella Taitoan palvelukseen yhteensä 63 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 59. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että kaupungin palveluja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Henkilöstösuunnittelun avulla määritellään strategian ja toiminnan vaatima määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve. Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana tulee olla kaupungin strategia ja palvelustrategiat, joissa otetaan kantaa siihen, mitä palveluita tuotetaan ja miten niitä tuotetaan. Henkilöstösuunnittelun avulla huolehditaan palvelutuotannon edellyttämän henkilöstön määrästä ja rakenteesta, turvataan riittävä osaaminen kaupungin tavoitteiden saavuttamiseksi, ennakoidaan henkilöstökustannuksia sekä määritellään keinoja, joilla henkilöstövoimavaroja muodostetaan, vaalitaan ja johdetaan. Kaupungin uusi palveluorganisaatio astuu voimaan vuoden 2013 alusta. Organisaation uudistamisen tavoitteena on ollut johtamisjärjestelmän yksinkertaistaminen ja tehostaminen, sopimusohjausmallin ja prosessiajattelun tukeminen sekä kaupungin ydintehtävien tunnistaminen ja toiminnan fokusointi. Uudistamisen avulla pyritään parantamaan resurssien käyttöä ja hallitsemaan paremmin eläköitymistä. Henkilöstöresurssien osalta painopistettä 13

16 Yleiset lähtökohdat siirretään asiakaspalveluun. Kaupunginhallitus asetti ohjeelliseksi tavoitteeksi, että vuoden 2014 loppuun mennessä vapautuvista vakansseista jätetään täyttämättä Vuosille on laadittu erillinen henkilöstösuunnitelma, jota tarkistetaan vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kooste toimialojen esityksistä määrälliseksi henkilöstösuunnitelmaksi vuosille on talousarviokirjan liitteenä nro 6.1. Kaupungin henkilöstömenot on saatava suunnittelukaudella kestävälle perustalle. Henkilöstösuunnittelun tulee olla nykyistä strategiasidonnaisempaa siten, että kaupungilla on optimaaliset henkilöstörakenteet ja -mitoitukset. Työtehtävien sekä työaikajärjestelmien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Tavoitteena on nykyistä parempi osaamisen ennakointi ja sen täysimääräinen hyödyntäminen. Henkilöstön työhyvinvointia edistetään erilaisin terveyteen liittyvin toimenpitein sekä osaamisen, johtamisen ja työympäristön kehittämisellä. Lisäksi samanaikaisesti kehitetään strategiaa ja tavoitteiden saavuttamista tukevaa ja kannustavaa palkka- ja palkitsemisjärjestelmää. Ennuste eläköitymisestä Kevan ennusteiden mukaan kaupungin henkilöstöä siirtyy vanhuuseläkkeelle toimialoittain seuraavasti: Toimiala Yhteensä Konsernipalvelut Hyvinvointipalvelut Kaupunkikehitys Tilaliikelaitos Tekninen tuotanto Kouvolan Vesi Yhteensä Vuoden 2013 sarake sisältää myös ne henkilöt, joiden henkilökohtainen eläkeikä on täyttynyt vuonna 2012 tai aiemmin. Vuoden 2005 alusta voimaan tulleen eläkeuudistuksen myötä henkilö voi valintansa mukaan jäädä vanhuuseläkkeelle milloin tahansa vuoden iässä. Eläkeiän täyttymispäivä ei siis tarkoita samaa kuin henkilön eläkkeelle siirtymispäivä. Vanhuuseläkkeiden lisäksi työkyvyttömyyseläkkeelle arvioidaan siirtyvän vuosittain noin 40 viranhaltijaa/työntekijää. Henkilöstösuunnittelun osalta on haasteellista se, ettei eläköityminen niihin tehtäviin ja toimintoihin, joissa sen hyödyntäminen on mahdollista. Eläkepoistuma on runsasta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa poistuva osaaminen on korvattava tai palvelutarpeen kasvu edellyttää henkilöstön lisäämistä. Ennakoivan henkilöstösuunnittelun merkitys korostuu entisestään lähivuosina. Suurempien ammattiryhmien eläkepoistuma on kuvattu alla olevassa taulukossa. Hoitohenkilöstön eläköityminen lisääntyy voimakkaasti samanaikaisesti kun vanhuspalvelujen palvelutarpeet kasvavat. Myös opetushenkilöstöä eläköityy runsaasti, mutta perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen palvelutarve vähenee samanaikaisesti. 14

17 Yleiset lähtökohdat Ammattiryhmä Vak.henk henk. Perushoitajat ja lähihoitajat ,6 Siivoojat ,8 Sairaanhoitajat ,4 Aineenopettajat ja lehtorit ,2 Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset ,2 Luokanopettajat ,9 Muut peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat ,6 Perhepäivähoitajat ym ,0 Lastentarhanopettajat ,1 Maatalouslomittajat ,5 Sihteerit ,8 Kodinhoitajat ja kotiavustajat ,5 Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat ,2 Opinto-ohjaajat ,2 Keittiöapulaiset ,4 Sairaala- ja hoitoapulaiset ,2 Henkilökohtaiset avustajat ym ,0 Lähde: Keva % Henkilöstömenot Henkilöstön palkkausmäärärahat on laskettu vuoden 2013 talousarvioon korottamalla palkkoja yhteensä 2,3 prosentilla. Nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa asti. Palkkoja korotetaan alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus vaihtelee sopimusaloittain. KVTES:n, TS:n ja TTES:n sopimusaloilla yleiskorotus on 1,46 %, lääkärisopimuksessa (LS) 1,3 % ja opetusalalla (OVTES) 1,36 %. Lisäksi käytetään sopimusalakohtainen järjestelyerä. Opetusalalla ja lääkärisopimuksessa osa järjestelyerästä käytetään keskitetysti. Paikallisesti käytettävä järjestelyerä on KVTES:n, TS:n ja TTES:n piirissä 0,6 %, OVTES:n piirissä 0,3 % ja LS:n piirissä keskimäärin 0,2 %. Kaupunginhallitus päätti , että tarvittavien henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoite on 14 miljoonan euron säästö vuosina Tavoite tarkentuu vielä syksyn aikana. Ensisijaisena tavoitteena on säästön saavuttaminen eläke- ja muun poistuman, määräaikaisen henkilöstön vähentämisen, työ- ja työaikajärjestelyjen sekä erilaisten vapaaehtoisten keinojen avulla (esimerkiksi lomarahat ja talkoovapaat). Mikäli on todennäköistä, että säästötavoite ei muutoin toteudu, vaihtoehtona on henkilöstön lomauttaminen. Osana rakenteellisia sopeuttamistoimia käynnistetään myös arviointi henkilöstön irtisanomistarpeesta. Kuntajaon muutoksesta johtunut kuntajakolain 13 :n mukainen taloudellisia ja tuotannollisia irtisanomisperusteita koskeva irtisanomissuoja on voimassa vielä vuoden 2013 loppuun asti. 15

18 Yleiset lähtökohdat 2.4 Strategiatarkastelu Tässä esitetään voimassa oleva kaupunkistrategia, taloussuunnittelukauden painopisteet ja vuoden 2013 tavoitteet. Lopuksi esitetään strategiatyön kehittämistarpeita. Kaupunkistrategia Kaupunkistrategia koostuu seuraavista käsitteistä. Arvot valintoja ohjaavia periaatteita, joiden kesto on vuosikymmeniä. Arvoissa yhdistyy tieto ja tunne. Tieto auttaa valitsemaan suunnan ja tunne virittää halun päästä perille. Arvot ohjaavat päätöksiä, kun erillistä toimintaohjetta ei löydy. Toiminta-ajatus kaupungin perustehtävä, jonka kesto on jatkuva tai pitkäaikainen. Toiminta-ajatus määritellään kuntalaissa. Visio kuva siitä, mitä haluamme tulevaisuudessa olla. Nykyinen visio on asetettu vuoteen Visiota tarkennetaan päämäärien avulla. Päämäärät kaupunkialueen, -yhteisön ja -organisaation pitkän aikavälin tavoitteita. Päämäärät tarkentuvat tavoitteiksi, joille asetetaan seurantamittarit. Nykyisen strategian päämääriä on tarkennettu ilmoittamalla päämäärään liittyvät menestystekijät. Kaupunkistrategian arvot esitetään alla olevassa kuvassa. Keskeiset arvot ovat: 1. kaupunkilaisen paras, 2. vastuullinen yhteistyö, 3. tavoitteellisuus ja tehokkuus, 4. rohkea uudistuminen sekä 5. luotettavuus ja turvallisuus. Arvot on koottu laajasta joukosta henkilöstön ja luottamushenkilöiden tunnistamia tulevaisuudelta toivottuja arvoja, joita esitetään kuvan reuna-alueilla. Arvojen koettu tärkeys ja toteutuminen mitattiin vuonna Sekä henkilöstö, kuntalaiset, että yrittäjät kokivat arvot todella tärkeiksi, mutta niiden toteutuvan heikosti. Arvojen mittaus toistetaan tulevalla valtuustokaudella. 16

19 Yleiset lähtökohdat Kaupunkistrategian toiminta-ajatus, visio ja päämäärät esitetään seuraavassa kuvassa. Päämäärät on kuvitettu. Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät ovat voimassa, kunnes uusi valtuusto päivittää kaupunkistrategian. Kaupunkiorganisaation yhteiset tavoitteet Kaupungin johtoryhmä on valmistellut taloussuunnittelukauden painopisteet: T Tasapainoinen talous (sis. henkilöstötavoitteet) A Asiakaslähtöinen toiminta E Elinvoimainen kaupunki L Laadukas ympäristö Kaupungin johtoryhmä on valmistellut kaupunkiorganisaation yhteiset tavoitteet vuodelle Taulukossa on mukana ympäristötavoitteet, joiden valmistelusta on vastannut kaupunginjohtajan asettama ympäristöryhmä. Ympäristötavoitteiden painopisteitä ensi vuodelle ovat: Jätehuollon tehostaminen ja jätteen määrän vähentäminen Ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen, julkisen liikenteen käytön sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Hankintojen ympäristövaikutusten pienentäminen Seuraavassa esitetään kaupunkiorganisaation yhteiset tavoitteet kaupunkistrategian päämäärien, menestystekijän ja em. painopisteiden mukaan. Taulukon selitteet Kaupunkistrategia: Päämäärä: Menestystekijä Pitkä aikaväli Tavoitteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Yllä mainittu painopiste Mittarille asetettu tavoitearvo ja/tai sanallinen kuvaus tavoitetilasta. Seurantamittari ja vertailuarvo, jos on. Merkittävät riskit koskien tavoitteita

20 Yleiset lähtökohdat Kaupunkiorganisaation yhteiset tavoitteet Kaupunkistrategia: Elinvoimainen ja tekevä Kouvola: Osaamis- ja talousperusta Pitkä aikaväli Tavoitteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Elinvoima Kaupunkitason skenaarioita on laadittu. Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys vähintään vertailuseutujen keskiarvossa (indeksi 2012=100). Tasapainoinen talous Sairauspoissaolot vähenevät 5 % Varhe-maksujen osuus KuELpalkkasummasta on kunta-alan v keskimääräisellä tasolla 1,0%. Henkilöstörakenne ja määrä kehittyy palvelutarjonnan ja talouden reunaehtojen mukaisesti. Yritysten määrän suhteellinen muutos (%) Työpaikkojen määrän suhteellinen muutos (%) Sairauspoissaolot (kpv/hlö) 18.2 (kpv/hlö) v Varhe-maksut/vuosi (% KuEL-palkkasummasta) 1.2 (%) v Henkilöstömäärä henkilötyövuosina 5969 (htv) v Toimintaympäristömuutoksiin reagoiminen jää tulipalojen sammuttamiseksi. Verotulokertymän heikko taso. Työhyvinvoinnin johtamiseen ei sitouduta. Varhaisen ja tehostetun tuen käytännöt eivät jalkaudu johtamisen välineeksi. Sairauspoissaolot ja ennenaikainen eläköityminen lisääntyvät. Henkilöstömäärä/-rakenne ei kehity palvelu-/asiakastarpeiden mukaan. Vuosikate / Poistot 40,9 %. Toiminnan sopeuttaminen lähemmäs tulojen mukaista tasoa. Velkaisuus enintään 2323 /as Vuosikate/Poistot (%) 90.2 (%) v Kaupungin lainat ( /as) ( /as) v Velkaantuminen jatkuu ja nopeutuu, jollei tuloja ja menoja saada tasapainoon. Veroprosentteja on korotettava. Palvelujen määrää ja laatua on alennettava, koska rahoituksen riittävyys on epävarma ja lainojen korko nousussa. Kaupunkistrategia: Moni-ilmeisen elinympäristön Kouvola: Terve ja turvallinen elinympäristö Pitkä aikaväli Tavoitteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Laadukas ympäristö Toteutetaan elinvoimaa ja aluerakennetta tukevaa maapolitiikkaa. Kilpailukykyinen hintataso Viheralueiden hoito /ha Liikennealueiden hoito /m2 3,1 ( /m2) V Vetovoimaisuus ei lisäänny. Ympäristön viihtyisyys kärsii (aurausten lopettaminen, roskaisuus jne.). Kaupunkistrategia: Palveleva Kouvola: Palvelujen organisointi prosesseina Pitkä aikaväli Tavoitteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Asiakaslähtöinen toiminta Merkittävimmistä palveluprosesseista 30 % on kuvattu ja viestitty henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille. Osallistumisjärjestelmä kehitetty ja otettu käyttöön. Yhteinen satunnaisen palautteen keruun toimintamalli käytössä kaikilla toimialoilla. Henkilöstöpalautteen ja - innovaatioiden toimintamalli kehitetty. Palveluprosessien kuvausten määrä (% määritellyistä prosesseista) Kuntalaisten ja asiakkaiden kokemukset uudesta kunnasta eivät korjaudu. Kuntalaiskokemusten kokoaminen ja käsittely jää puutteelliseksi 18

21 Yleiset lähtökohdat Kaupunkistrategia : Ympäristöystävällinen Kouvola: Eheä kaupunkirakenne Pitkä aikaväli Tavoitteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen, julkisen liikenteen käytön sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen määrä kasvaa 5 %/vuosi. Matkustus kaupunkilipuilla (matkat kpl) Jos yksityisautoilun osuus jatkaa kasvuaan, potentiaaliset terveyshyödyt menetetään, kaupunkialueen viihtyisyys vähenee, meluisuus kasvaa ja ympäristöhaitat kasvavat. Kaupunkistrategia : Ympäristöystävällinen Kouvola: Ekologinen toimintatapa Pitkä aikaväli Tavoitteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Jätehuollon tehostaminen ja jätteen määrän vähentäminen Jätteen lajittelu tehostuu ja kokonaismäärä vähenee 2 %. Loppujätteen määrä (kg ja ) Kokonaisjätteen määrä (kg ja ) Jos jätteen määrää ei saada vähennettyä ja lajittelua tehostettua, potentiaaliset kustannussäästöt sekä vähentyneet ympäristövaikutukset menetetään. Kaupunkistrategia : Ympäristöystävällinen Kouvola: Ympäristövastuun kantaminen Pitkä aikaväli Tavoitteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Hankintojen ympäristövaikutusten pienentäminen Vähintään 10 %:ssa v tehtävistä keskitetyistä tavara- ja palveluhankinnoista käytetään ympäristökriteerejä kokonaistaloudellisuuden lisäksi. Hankinnat, joissa käytetään ympäristökriteerejä (%) Jos hankinnoissa ei käytetä ympäristökriteerejä, potentiaaliset kustannussäästöt menetetään ja ympäristöhaitat kasvavat. Toimialojen tavoitteet Kaupunkistrategia ja kaupungin yhteiset tavoitteet jalkautuvat toimialan ja toimialan palveluketjujen tavoitteiksi. Talousarviokirjassa esitetään kaupunkistrategian ja kaupunkiorganisaation yhteisten tavoitteiden lisäksi: ulkoisen tarkastuksen tavoitteet kunkin toimialan tavoitteet toimialan palveluketjujen ja liikelaitosten tavoitteet Tavoitteissa on mukana ympäristötavoitteet ympäristöryhmän valmistelun ja ohjeistuksen mukaisesti. Tavoiterakenne Tavoiterakenne uudelle organisaatiolle on esitetty seuraavassa kuvassa. Konserniyhtiöille asetetut tavoitteet esitetään tämän lisäksi kohdassa Konserniyhteisöt. Tavoitteet esitetään kullekin toimialalle. Kouvolan uudessa prosessiorganisaatiossa on kolme toimialaa, lyhenteineen seuraavasti: Kopa Konsernipalvelujen toimiala Hypa Hyvinvointipalvelujen toimiala Kake Kaupunkikehityksen toimiala Tavoitteet esitetään kullekin palveluketjulle. Toimialojen palveluketjut näkyvät kuvassa lehdenvihreällä: 1. Kopan palveluketju on konsernin toiminnanohjaus. Kopa ei kuitenkaan ohjaa muita toimialoja, vaan on näiden rinnalla toimiva erillinen toimiala ja toimii konsernia ohjaavien linjausten valmistelijana ja tiedontuotantoyksikkönä. 2. Hypassa on kolme palveluketjua, joiden päätöksenteosta Hypan lautakunnat vastaavat lautakunta/palveluketju periaatteella. 3. Kakessa yhtä palveluketjua kohden on useampi lautakunta. Tämän vuoksi tavoitteet on väliotsikoitu lautakunnittain. 19

22 Yleiset lähtökohdat 4. Liikelaitoksilla on kaksi johtokuntaa, Tilaliikelaitoksella ja Teknisen tuotannon liikelaitokselle on yhteinen ja Kouvolan Vedellä oma johtokunta. Johtokunnille liikelaitosten tavoitteet esitetään liikelaitoksittain. Tilaliikelaitos on Kopan ohjauksessa ja muut liikelaitokset Kaken ohjauksessa. Tavoitteiden sitovuus Valtuuston hyväksymässä talousarviossa määritellään toimialan tavoitteet sekä käytettävissä olevat resurssit. Tavoitteiden ja määrärahojen sitovuus kaupunginvaltuustoon nähden on toimiala; eli valtuusto hyväksyy talousarvion toimialoille. Toimialan tavoitteiden ja määrärahojen toteutumisesta vastaa toimialajohtaja. Tavoitteiden ja määrärahojen käyttötarkoitusmuutokset palveluketjujen välillä esittää toimialajohtaja kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Toimialan talousarviomuutoksista ja määrärahaylityksistä päättää kaupunginvaltuusto. Lautakunnat hyväksyvät palveluketjujen vuosisuunnitelmat, joissa määritellään palvelun / tuotteen saatavuus, määrä, sisältö, hinta ja laatu yleisellä tavoitetasolla. Palveluketjujen tavoitteet ja määrärahat esitetään talousarviokirjassa kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Liikelaitokset esittävät tavoitteet ja määrärahat osaltaan valtuuston hyväksyttäväksi kuntalain mukaisesti. Toimialataulukon selitteet Vuoden 2013 tavoitteet on esitetty seuraavan mallitaulukon mukaan. Tavoitteiden tulee noudattaa kaupunkistrategiaa, menestystekijöitä ja aiemmin esitettyjä painopisteitä. Kaupunkistrategia: Päämäärä: Menestystekijä Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Toimialan tai liikelaitoksen pitkän aikavälin tavoite. [Painopisteen kirjainlyhenne T/A/E/L]: Tavoitetilan sanallinen kuvaus, seurantamittarille asetettu tavoitearvo, tai toimenpide. Seurantamittari ja vertailuarvo (jos on) Merkittävät riskit koskien tavoitteita ja toimenpiteitä

23 Yleiset lähtökohdat Tavoitteita koskevat riskit Toiminnan ja talouden riskien hallinta on Kouvolan kaupungin riskienhallintapolitiikan (KH ) mukainen prosessi, jolla varmistetaan kaupungin toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tätä varten tehdään riskianalyysejä, jotka kytkeytyvät kiinteästi talousarvioprosessiin. Tietoisuus riskeistä auttaa ehkäisemään esteitä tavoitteiden toteutumiselle. Strategiatyön kehittämistarpeet Vuonna 2013 kaupunkistrategiaa päivitetään ja arvojen mittaus toistetaan. Koko kaupunkia koskevien strategisten linjausten valmistelu on jakautunut usealle taholle. Prioriteettien ja synergiaedun löytäminen edellyttää strategisen ohjausrakenteen päivittämistä. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konsernijohdon periaatteista (KuntaL 13 ). Valtuusto asettaa strategiset tavoitteet samaan tapaan kuin se määrittelee ne kunnassa. Tavoitteilla ohjataan konsernijohtoa, kuntaa eri yhteisöissä edustavia henkilöitä sekä tytäryhteisöjä. Valtuuston tulee ohjata asettamillaan tavoitteilla myös tytäryhteisöjä niiden omassa tavoitteenasettelussa, nämä tavoitteet tavoitteet esitetään kohdassa 5 Konserniyhteisöt. Konsernijohdolle ja tytäryhtiöiden puheenjohtajille asetetut tavoitteet TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 Konsernijohdolle asetetut tavoitteet Konsernijohdon raportoitava valtuustolle, krt/v Konsernin toimintatulot toimintamenoista, % 41,3-43,0 44,0 45,0 Konsernin vuosikate poistoista, % 113,4-80,0 82,0 84,0 Tytäryhteisöjen puheenjohtajille asetetut tavoitteet Puheenjohtajien raportoitava tytäryhteisöstä konsernijaostolle/elinkeinojaostolle toiminnanohjauksen ohjeistuksen mukaisesti, krt/v TS

24 Budjettirahoitteiset tehtävät 3 Käyttötalousosa 3.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala Konsernipalvelut Vastuuhenkilö Strategia- ja kehittämisjohtaja (oto) Jyrki Harjula Toiminnan kuvaus Konsernipalvelujen tehtävä on valmistella kaupunkistrategian ja muiden konsernia ohjaavien linjausten laadintaa, toteutusta ja seurantaa sekä tukea johtamista, kehittämistä ja päätöksentekoa tuottamalla ajantasaista tietoa konsernin toiminnasta ja toimintaympäristön muutoksista. Konsernipalvelujen yhteinen palveluketju on konsernin toiminnanohjaus. Toiminnanohjausta tukevat seuraavat palvelut: hallinto, hankinta, henkilöstö, talous ja rahoitus, tietohallinto sekä viestintä. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella Konsernipalvelujen uuden toimintamallin ja johtamisjärjestelmän toimivuus edellyttää konsernipalvelujen ja toimialojen tuki- ja hallintopalvelujen työnjaon täsmentämistä. Resursoinnin keskinäistä tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan vuoden 2013 aikana toiminnanohjauksen kannalta. Vuonna 2013 ja koko taloussuunnitelmakaudella toteutetaan laadittavaan valtuustosopimukseen perustuvaa talouden tasapainottamissuunnitelmaa. Talousarviovuonna päivitetään kaupunkistrategia ja kehitetään johdon raportointijärjestelmiä ja mittaamismenetelmiä. Kaupunkitason viestintäsuunnitelmalla vahvistetaan kaupungin identiteettiä. Henkilöstövoimavarojen ja -johtamisen linjaukset (ns. henkilöstöohjelma) laaditaan tavoitteena osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Lisäksi aloitetaan suunnitelmallinen johtamis- ja esimiesvalmennus sekä laaditaan osaamisen johtamisen malli. Hankintatoimen kehittämiseen panostetaan. Tuottavuutta ja palvelujen asiakaslähtöisyyttä edistetään sähköisten palvelujen kehittämisohjelman avulla. Tietoturvan hallintajärjestelmä jalkautetaan koko kaupungin toimintaan vuoden 2013 aikana. Omistajaohjauksen sekä ulkoisen ja sisäisen sopimusohjauksen toimintatavat ohjeistetaan, samoin ohjelma- ja projektityö. Kaupungin edun mukaisia strategia hankkeita esitetään sisällytettäväksi maakunnallisiin ja valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin. Talousarviossa 2013 työterveyshuollon menoja on lisätty (0,4 milj. euroa). Palvelujen ostoja on lisännyt myös Microsoftin lisenssikustannusten kasvu (0,76 milj. euroa). Konsernipalvelujen talousarvioehdotus sisältää Kimolan kanava-projektin kustannuksia sekä Kymenlaakson palo- ja pelastustoimen Kouvolan kustannusosuuden (6,95 milj. euroa). Määrärahoja on karsittu erityisesti markkinoinnista sekä asiantuntijapalveluista. Henkilöstömenot ovat vähentyneet edellisvuodesta 0,7 milj. euroa, sisältäen myös henkilösiirtoja muille toimialoille. Konsernipalveluihin sisältyy myös muita toimialojen yhteisiä mm. sähköpostin ja muiden ohjelmistojen ylläpitomenoja. Kaupungin ensi vuoden talousarvioehdotukseen sisältyy 7 miljoonan euron henkilöstömenojen säästötavoite, jota koskevat yhteistoimintaneuvottelut käydään ja päätökset toimenpiteistä tehdään loppuvuoden 2012 aikana. Nyt talousarvion laadintavaiheessa em. säästö on teknisesti kirjattu konsernipalveluihin tulojen lisäykseksi. Neuvottelujen johdosta toteutuvat säästöt kohdistetaan vuoden 2013 aikana talousarviomuutoksina toimialojen ja liikelaitosten talousarvioihin. 22

25 Budjettirahoitteiset tehtävät Tavoitteet Kaupunkistrategia: Elinvoimainen ja tekevä Kouvola: Osaamis- ja talousperusta Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Kaupunkimme identiteetti on myönteinen [E]: Kaupunkitason viestintäsuunnitelma on laadittu. [E]: Mielikuva Kouvolasta on parantunut. Taloutemme on tasapainossa [T]: Talouden tasapainotussuunnitelma on hyväksytty ja käytössä (pohjalla Valtuustosopimus ) Mittari ja vertailuarvo Mediaseuranta Toteutuneet kampanjat (kpl) Merkittävät riskit Kaupunkistrategian pohjalta ei ole määritelty viestinnän tavoitteita. Kaupungin toiminta ei vastaa brändin mukaista tavoitemielikuvaa. Sitoutumattomuus sopimuksen tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Ylimääräisiä sovelluskuluja ei saada kuriin. [T]: Työasemaympäristön vakiointi edennyt 30 %. Valmiusaste (%) Kaupunkistrategia: Palveleva Kouvola: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Henkilöstömme on osaavaa ja hyvinvoivaa [T]: Suunnitelma johtamis- ja esimiesvalmennuksesta on laadittu ja koulutus aloitettu. [T]: Henkilöstövoimavarojen ja - johtamisen linjaukset on laadittu ja hyväksytty. [T]: Osaamisen johtamisen malli on laadittu. Mittari ja vertailuarvo Johtamis- ja esimieskoulutuksen osallistumis-% Merkittävät riskit Johdon sitoutumisen, yhteisen näkemyksen ja resurssien puute. Kaupunkistrategia: Palveleva Kouvola: Palvelujen organisointi prosesseina Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Palvelumme on tehokasta ja asiakaslähtöistä [A]: Sähköisten palvelujen kehittämisohjelma on laadittu. Mittari ja vertailuarvo Valmiusaste (%) Merkittävät riskit Toimialojen palvelujen kehittämissuunnitelmien puute saattaa olla este ohjelman laadinnalle. 23

26 Budjettirahoitteiset tehtävät Kaupunkistrategia: Palveleva Kouvola: Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Johdamme vastuullisesti ja osallistavasti Toiminnanohjauksemme on toimivaa ja vaikuttavaa [T]: Konsernipalveluiden prosessilähtöisen toimintamallin käyttöönotto. Konsernipalvelun ja toimialojen tuki- ja hallintopalveluiden keskinäinen työnjako on selvitetty ja resursoitu tarkoituksenmukaisesti. [E]: Kaupungin edunvalvonnan strategisten tavoitteiden ja hankkeiden sisällyttäminen valtakunnallisiin ja maakunnallisiin kehittämisohjelmiin. Kouvolan kaupungin esitys on sisällytetty Kaakkois-Suomen kasvusopimukseen. Organisoituminen ei tue strategisten tavoitteiden toteutumista. Päällekkäinen työ. Hallinnollinen tehokkuus ja taloudellisuus ei toteudu. Osaaminen hajautuu. Avainhenkilöriskit. Strategia ei ohjaa toimintaa, yhteisen näkemyksen puute. Kouvolan edut huomiotta. Kaakkois-Suomen innovaatioohjelmalle ei valtakunn. hyväksyntää. Päätöksentekoon ei löydy luotettavaa tietoa. Mittaristo ei kuvaa tavoitteita. Taloudelliset menetykset. [T]: Kaupunkikonsernin strateginen ohjausjärjestelmä on määritelty, kuvattu ja käytössä uudessa organisaatiossa. [T]: Kaupunkistrategia on päivitetty ja hyväksytty. Muiden strategisen tason asiakirjojen päivittäminen on suunniteltu ja aikataulutettu. [T]: Konserni- ja muiden yhteisöjen omistajaohjauksen sekä ulkoisen sopimusohjauksen ja valvonnan toimintatavat on ohjeistettu.uuden organisaation sisäisen sopimusohjauksen malli ja toimintatapa on määritelty. [T]: Ohjelma- ja projektityö on ohjeistettu. Valmiusaste (%) [T]: Johdon raportointijärjestelmiä ja mittaamista on kehitetty. Kaupunkistrategia : Ympäristöystävällinen Kouvola: Ekologinen toimintatapa Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Jätehuollon tehostaminen ja jätteen määrän vähentäminen [L]: Konsernipalvelujen paperittomien kokouskäytäntöjen edistäminen. Jos paperinkulutus ei vähene, potentiaaliset kustannussäästöt menetetään ja haitalliset ympäristövaikutukset kasvavat. 24

27 Budjettirahoitteiset tehtävät Ulkoinen tarkastus Kaupunkistrategia: Palveleva Kouvola: Tavoitteellinen, kannustava ja osallistava johtaminen Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Johdamme vastuullisesti ja osallistavasti [T]: Kehittämisehdotusten konkreettisuutta on lisätty. Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Kehittämisehdotukset kohdistuvat vääriin asioihin. Kehittämisehdotukset jäävät huomiotta. Laadulliset ja määrälliset poikkeamat jäävät huomaamatta. Kaupunkistrategia : Ympäristöystävällinen Kouvola: Ekologinen toimintatapa Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Jätehuollon tehostaminen ja jätteen määrän vähentäminen [L]: Paperijätteen määrän vähentäminen. Mittari ja vertailuarvo Toimistojen jätemäärä jätejakeittain (kg/työntekijä) Merkittävät riskit Talous Konsernipalvelut Määrärahat ja tuloarviot 1000 e TP 2011 TA 2012 MUUTETTU TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Peruskaupungin kaikki poistot on arvioitu Konsernipalveluihin organisaatiouudistuksen vuoksi. Koko kaupunkia koskeva 7 milj. euron henkilöstömenosäästö on sisällytetty konsernipalveluiden talousarvioon. Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Henkilötyövuosina 109,0 102,7 92,1 92,1 91,1 25

28 Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala Kaupunkikehitys Vastuuhenkilö Kaupunkikehitysjohtaja Jukka Posti Toiminnan kuvaus Kaupunkikehitys -toimialan keskeisin tehtävä on kaupungin elinvoiman ja vetovoimaisuuden vahvistaminen. Toimiala muodostuu kahdesta palveluketjusta elinvoiman vahvistaminen ja elinympäristön kehittäminen, jotka kumpikin vastaavat toimialaansa liittyvän kaupunkistrategian mukaisesta kehittämisestä. Toimialaan kuuluvat lisäksi Teknisen tuotannon liikelaitos ja Kouvolan Vesi sekä osakeyhtiöt Kinno ja Ebick. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella Elinkeinojen kehittämisen painopistevalintoja koskevat muutokset määritellään uuden kaupunkistrategian elinkeino-ohjelmassa. Samalla kehitetään myös elinkeinohankkeiden rahoitusta ja ohjausta koskevia menettelyjä. Kaakkois-Suomen kasvusopimuksen valmisteluun osallistutaan. Toiminnan keskeisenä lähtökohtana on yritystoiminnan edellytysten ja yritysilmapiirin parantaminen. Kansallinen Laajakaista 2015-hankkeen tukemista jatketaan valtuuston tekemien päätösten perusteella. Tuen määrä v on euroa. Yksityisteiden avustusmäärärahat sekä vuosihuoltoavustukset on esitetty pysyvän v tasolla. Teknisissä palveluissa jatkuu keskeisten alueiden osayleiskaavan ja maankäytön toteuttamisohjelman laatiminen. Asemakaavoituksen tavoitteena on tonttivarannon turvaaminen eri tarkoituksiin. Rakennuskelpoisten tonttien markkinointi toteutetaan tehokkaasti yhteistyössä elinkeinopalvelujen kanssa. Erityisesti maanhankinnassa ja kaavoituksessa panostetaan elinvoimaa vahvistavaan maapolitiikkaan. Kymen jätelautakunta on aloittanut toimintansa Kouvolan kaupunki toimii osakaskuntien (9 kpl) isäntäkuntana. Jätehuoltopalvelut palvelukokonaisuus huolehtii kunnalle jätelain mukaan kuuluvista jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvistä viranomaistehtävistä. Lautakunta toimii yhteistyössä alueen kuntien, ympäristönsuojeluviranomaisten ja jäteyhtiön kanssa. Ympäristöpalvelujen palvelukokonaisuus vastaa ympäristöohjelman tavoitteiden tehokkaasta ja koordinoidusta jalkautuksesta ja tulosten seurannasta. Talousarvioon sisältyy koko kaupunkia hyödyttävän resurssin varmistaminen ympäristönsuojeluun. Osana ympäristöjärjestelmän kehittämistä toteutetaan ympäristövaikutusten arviointijärjestelmän ja ympäristötilinpidon kehittämistoimenpiteitä. Suunnittelukaudella ajankohtaisia ovat myös eläinlääkintähuollon yhteisvastaanoton perustaminen ja kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruun kehittämisprojektin (KUTI) käyttöönotto. Koko toimialan toimintaa kehitetään asiakaslähtöisemmäksi. Tavoitteet Kaupunkistrategia: Elinvoimainen ja tekevä Kouvola: Osaamis- ja talousperusta Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Tunnistamme ja ennakoimme toimintaympäristön muutokset [E]: Elinvoimaskenaario laadittu ja prosessi omaksuttu. Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Epäonnistuminen toteuttamistyössä. 26

29 Budjettirahoitteiset tehtävät Kaupunkistrategia: Elinvoimainen ja tekevä Kouvola: Yritysten toimintaedellytykset Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Maankäyttöpolitiikkamme vahvistaa elinvoimaa ja kestävää kehitystä Meillä on kilpailukykyinen yritysympäristö [E]: Toteutetaan strategisesti merkittävät maakaupat. [E]: Ydinkeskustan kehittämistä jatketaan. Kehittämissuunnitelma valmis. [E]: Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys vähintään vertailuseutujen keskiarvossa (indeksi 2012=100) Maan myynti ( ) Maan osto ( ) Yritysten määrän suhteellinen muutos (%) Työpaikkojen määrän suhteellinen muutos (%) Ulkoisen talouden vaihtelut. Kaupunkistrategia: Palveleva Kouvola: Asiakkuuksien hallinta Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Palvelukykymme on turvattu [A]: Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrän aleneminen, tavoitearvo 2013 on -5% ed.vuodesta. Sairauspoissaolot (kpv/hlö) Työtapaturmista johtuvat poissaolot (kpv/hlö) Ennalta arvaamattomuus. Kaupunkistrategia: Palveleva Kouvola: Palvelujen organisointi prosesseina Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Palvelumme ja tuotteemme ovat kilpailukykyisiä [A]: Tuotteiden hintataso valtakunnallista keskitasoa. Ruokapalvelut: /Ateria 2.72 v Puhtauspalvelut /m ( /m2) v Viheralueiden hoito /ha Liikennealueiden hoito /m2 3.1 ( /m2) v Kiinteistöpalvelut: /m2/kk 1.34 v Kaupunkistrategia: Ympäristöystävällinen Kouvola: Ympäristövastuun kantaminen Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Elinympäristömme on terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sekä kestävästi ylläpidetty ja luonnoltaan monimuotoinen [L]: Ympäristöjärjestelmän kehittäminen ja EkoKymenlaakso - hankesuunnitelman toteutuminen. Tavoitteiden toteutuminen (%) Toteutumisaste (%) 27

30 Budjettirahoitteiset tehtävät Talous Kaupunkikehitys Määrärahat ja tuloarviot 1000 e TP 2011 TA 2012 MUUTETTU TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Henkilöresurssit Henkilömäärä henkilötyövuosina (htv) TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Vakinaiset 994,50 983,15 965,95 955,05 Määräaikaiset 150,40 120,20 100,60 92,50 -joista vakinaisten sijaisia 102,72 81,9 68,8 63,70 Työllistetyt 40,31 40,36 42,36 41,50 Kaikki yhteensä 1277, , , , ,05 Henkilöresurssissa on mukana koko toimialan henkilöstö liikelaitokset Kouvolan Vesi ja Tekninen Tuotanto mukaan lukien. Toiminnan volyymi Toimialan volyymitiedot ilmenevät palveluketjujen kohdalla. Kaupunkikehityksen hallinto Kaupunkikehityksen hallintoon sisältyvät toimialan johto ja tukipalvelut, joka oli aikaisemmin Teknisen tuotannon liikelaitoksessa. Tukipalvelut tuottavat mm. hallinto-, talous-, henkilöstö ja viestintäpalveluja toimialan palveluyksiköille ja myös Teknisen tuotannon liikelaitokselle. Investoinnit Kaupunkikehityksen investointiesitys on 15 M. Investointituloja on arvioitu 2,6 M, joten nettoinvestointien määrä on 12,3 M. Suurimmat hankkeet ovat liikenneväylien rakentaminen ja saneeraus 3,7 M, Halkotorin alue 1,8 M, ulkovalaistus 1,8 M, Tuohikotti-Kääpälä jalankulku-polkupyörätie 1,7 M, johon ELY-keskus maksaa oman investointiosuutensa 0,85 M v.2014 sekä Kouvolan Veden yhteishankkeet (katujen osuus) 0,6 M. Maaalueiden hankintaan on esitetty 1,5 M ja lisäksi 2,0 M katettavaksi maanhankinnan pääomarahastosta. Suunnitelma erittelyineen on liitteenä nro 6.3. Liikelaitokset Toimialaan kuuluvat liikelaitokset Kouvolan Vesi ja Teknisen tuotannon liikelaitos antavat johtokuntiensa kautta omat talousarvioesityksensä, jotka liitetään osaksi kaupungin talousarviokirjaa. Liikelaitosten tulostiedot 2013 (1000 ) Toimintakate Tilikauden tulos Kouvolan Vesi Teknisen tuotannon liikelaitos

31 Budjettirahoitteiset tehtävät Palveluketju Vastuuhenkilö Elinvoiman vahvistaminen Elinkeinojohtaja Aimo Ahti Toiminnan kuvaus Palveluketju vastaa kaupunkistrategian perusteella laaditun elinkeino-ohjelman toteuttamisesta. Elinkeinopalvelut toteuttaa elinkeino-ohjelmaa kehittämällä painopistetoimialojen toimintaedellytyksiä, selvittämällä uuden yritystoiminnan edellytyksiä ja vahvistamalla yritysten toimintaympäristöä. Lisäksi ylläpidetään työpaikkojen syntymistä edistävää osaamista ja tähän liittyvän yhteistyön ylläpitoa. Palveluketjuun kuuluvan maaseutupalvelun tehtävänä on maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen hoitamalla sille laissa säädetyt maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät, maaseudun ja kylien kansalaisosallistumiseen sekä infrastruktuuriin (tie- ja vesihuollon sekä valokuituavustukset) ja kehittämiseen liittyvät tehtävät ja tuottaa MELA:lle maatalousyrittäjien lomituspalvelut. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella Elinkeinojen kehittämisen painopistevalintoja koskevat muutokset määritellään uuden kaupunkistrategian elinkeino-ohjelmassa. Tähän liittyy myös elinkeinohankkeiden rahoitusta ja ohjausta koskevien menettelyjen kehittäminen. Sopimuksiin perustuva kehittämisyhteistyö eri tahojen kanssa lisääntyy. Valmistelussa on mm. Kaakkois-Suomea koskeva kasvusopimus. Myös puurakentamiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen tapahtuu sopimuspohjaisesti yritysten ja muiden kumppaneiden kanssa. Vuoden 2013 alusta alkaen tulee kunnalla olla solmittuna Maaseutuviraston kanssa Euroopan unionin kokonaan tai osaksi rahoittamaan maataloustukeen liittyvien maksajavirastotehtävien hoitoa koskeva sopimus (Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa 210/2010). Sopimus määrittelee mm. lakisääteisten maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävien hoitamiseen tarvittavat henkilöstöresurssit sekä muut tehtävien hoidon sisäiselle organisoinnille kunnassa asetettavat vaatimukset. Kansallinen Laajakaista 2015 hankkeen Kouvolan osahanke tulee rahoitettavaksi vuosina Kaupunginvaltuusto on tehnyt asiaa koskevat avustuspäätökset ja Talousarvioehdotuksessa on laajakaistahanke esitetty ns. kehykseen kuulumattomana palvelumuutoksena. Maaseutulautakunta esittää, että koko Kansallinen laajakaista 2015 hankkeen Kouvolan osahanke, yhteensä n. 3 milj. euroa, v euroa, rahoitetaan pääomarahastosta. Yksityisteiden avustusmäärärahat ja vesihuoltoavustukset on esitetty pysyvän v tasolla. Tavoitteet Elinkeinojaosto Kaupunkistrategia: Elinvoimainen ja tekevä Kouvola: Osaamis- ja talousperusta Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Tunnistamme ja ennakoimme toimintaympäristön muutokset [E]: Elinvoimaskenaario laadittu ja prosessi omaksuttu. Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Epäonnistuminen toteuttamistyössä. Kaupunkistrategia: Elinvoimainen ja tekevä Kouvola: Yritysten toimintaedellytykset Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Meillä on kilpailukykyinen yritysympäristö [E]: Yritysten ja työpaikkojen määrän kehitys vähintään vertailuseutujen keskiarvossa (indeksi 2012=100) Mittari ja vertailuarvo Yritysten määrä (kpl) Yritysten määrän suhteellinen muutos (%) Työpaikkojen määrän suhteellinen muutos (%) Merkittävät riskit Ulkoisen talouden vaihtelut. 29

32 Budjettirahoitteiset tehtävät Kaupunkistrategia: Ympäristöystävällinen Kouvola: Ekologinen toimintatapa Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Edistämme ekologisuuden hyödyntämistä liiketoiminnassa [L]: Uutta ympäristöliiketoimintaa on syntynyt. Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Ympäristöliiketoiminn Ulkoisten kannustimien assa mukana olevien väheneminen. yritysten määrän muutos (kpl) Kaupunkistrategia : Ympäristöystävällinen Kouvola: Eheä kaupunkirakenne Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen, julkisen liikenteen käytön sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen [L]: [L]: Yritystoimintaa palvelevaa ja hiilijalanjälkeä pienentävää infraa käytössä Yhteistoimisto / HUB-malli toimii yhdessä yksikössä Mittari ja vertailuarvo Maaseudun laajakaistayhteyksien määrä (kpl) Merkittävät riskit Kaupunkistrategia : Ympäristöystävällinen Kouvola: Ekologinen toimintatapa Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Ympäristönäkökulma elinkeinopolitiikassa ja ympäristöliiketoiminta [E]: Alan liiketoiminnan ja yritysten määrän lisääntyminen Mittari ja vertailuarvo Ympäristöliiketoiminn assa mukana olevien yritysten määrän muutos (kpl) Merkittävät riskit Maaseutulautakunta Kaupunkistrategia: Elinvoimainen ja tekevä Kouvola: Yritysten toimintaedellytykset Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Meillä on kilpailukykyinen yritysympäristö Valokuituhankkeen kolmas vaihe on kilpailutettu Kouvolassa. Kymenlaakson liitto on valinnut hankkeen toteuttajan ja kaupunki on tehnyt rahoituspäätöksen. Valokuituhankkeen toisen vaiheen rakentamisen osalta asiakkaat on hankittu ja rakentaminen on alkanut. Kaikkien vesihuoltolaitoksiksi hyväksyttävien vesiosuuskuntien toimintaalueet on määritelty ja kaupunki on ne hyväksynyt. 30

33 Budjettirahoitteiset tehtävät Talous Elinvoiman vahvistaminen Määrärahat ja tuloarviot 1000 e TP 2011 TA 2012 MUUTETTU TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Vuosien 2011 ja 2012 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia organisaatiomuutoksesta johtuen. Toiminnan volyymi TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 x) Lomituspäiviä /v Lomitettavia yrittäjiä kpl Välitetty EU-viljelijätuki M 30,7 30,7 30,7 30,7 30,7 Tiloja tukihaun piirissä kpl Saapuneet hakemukset kpl Vesihuollon avustukset Yksityistieavustukset Kansallinen laajakaista 2015-hanke x) Elinkeino-ohjelmaa toteuttavat käytännössä palvelusopimuksien perusteella Kinno Oy ja Ebick Oy. Toiminnan volyymit ja tavoitteet on esitetty näiden yhtiöiden osalta toisaalla tässä talousarvioissa. 31

34 Budjettirahoitteiset tehtävät Palveluketju Vastuuhenkilö Elinympäristön kehittäminen Tekninen johtaja Hannu Luotonen Toiminnan kuvaus Palveluketju toteuttaa yhdyskuntarakenteen kehittämistä ja ylläpitoa laatimalla yleis- ja asemakaavoja, katu- ja yleisten alueiden suunnitelmia, toteuttamalla ympäristön valvontaa, hankkimalla ja luovuttamalla maata sekä tilaamalla katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentamista ja ylläpitoa sopimusten perusteella Teknisen tuotannon liikelaitokselta ja yksityisiltä toimijoilta. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella Maanhankinnassa ja kaavoituksessa panostetaan elinvoimaa vahvistavaan maapolitiikkaan. Maankäytön suunnittelussa laaditaan keskeisten alueiden osayleiskaava ja maankäytön toteuttamisohjelma. Infrarakentamisen hankinta- ja rakennuttamisresursseja vahvistetaan. Ympäristöpalvelut toteuttaa ympäristöohjelman jalkautusta ja tulosten seurantaa ja tämän edellyttämä resursointi toteutetaan. Ympäristöjärjestelmää kehitetään siten, että laaditaan päätösten ympäristövaikutusten arviointijärjestelmä ja parannetaan ympäristötilinpitojärjestelmää. Tavoitteet Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunkistrategia: Palveleva Kouvola: Palvelujen organisointi prosesseina Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Elinympäristömme on terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sekä kestävästi ylläpidetty ja luonnoltaan [A]: Lupien läpimenoaika on keskimääräistä parempi. [A]: Energiatehokkuus on parantunut rakentamisessa. [A]: Eläinlääkintähuollon yhteisvastaanoton selvitys on laadittu. [L]: Terveysvalvonnan valmiussuunnitelma on tehty. [L]: Priorisointijärjestelmä on laadittu kaupungin omien kiinteistöjen sisäilmaselvityksiin. [L]: Ympäristönsuojelun laatukäsikirja on laadittu. [L]: Ympäristönsuojelumääräykset on hyväksytty ja käyttöönotettu. [L]: Rakennusjärjestys on päivitetty. [L]: Ympäristöjärjestelmän kehittäminen ja EkoKymenlaakso - hankesuunnitelman toteutuminen. Mittari ja vertailuarvo Läpimenoaika Tapahtumien määrä (kpl) Tavoitteiden toteutuminen (%) Toteutumisaste (%) Merkittävät riskit 32

35 Budjettirahoitteiset tehtävät Kaupunkistrategia : Ympäristöystävällinen Kouvola: Eheä kaupunkirakenne Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Monimuotoisen elinympäristön ja kulttuuriympäristön vaaliminen sekä ympäristön tilan parantaminen [L]: [L]: [L]: [L]: [L]: [L]: Ilmanlaadun seuranta ja tiedottaminen. Pohjavesien suojelusuunnitelmien laadintaan osallistuminen. Haja-asutuksen jätevedenkäsittelyn neuvonnan kohdistaminen NEUVOhankkeessa. Luontotiedon syöttäminen TeklaGIS:iin. Kaupungin omistamien ennallistamiskelpoisten luontokohteiden kartoittaminen. Vieraslajien torjunta. [L]: Vesistöjen ekologisen tilan selvittäminen. [L]: [L]: Vuosipäästöjen seuranta CO2- raportilla. Vuoden 1990 päästöjen selvittäminen. Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Ilmanlaadun mittarit Ei olla tietoisia ilmanlaadusta. Tiedot vesistöjen kunnostushankkeiden kohdentamiseksi ovat puutteellisia. Pohjavesialueille sijoitetaan pilaantumisen vaaraa aiheuttavia toimintoja. Neuvonta ei kohdistu tehokkaasti. CO2-päästöt (CO2- ekvivalentti) CO2-päästöt (CO2- ekvivalentti) Kaupunkistrategia : Ympäristöystävällinen Kouvola: Ympäristövastuun kantaminen Tieto arvokkaista luontokohteista on vaikeasti saatavilla. Kohteita voi tuhoutua vahingossa. Luonnon monimuotoisuus ei lisäänny näissä kohteissa. Vieraslajit ovat kasvava uhka alkuperäislajeille. Ei voida seurata päästökehitystä ja ympäristöohjelman päästövähennystavoitteen toteutumista. Päästökehitystä ei voida verrata Kioton sopimuksen vertailuvuoteen. Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Ympäristötietoisuuden lisääminen ja ympäristöjärjestelmän kehittäminen [L]: Päätösten ympäristövaikutusten arvioinnin menettelytavan kehittäminen. Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Ympäristövaikutuksia ei huomioida päätöksenteossa parhaalla mahdollisella tavalla. Tekninen lautakunta Kaupunkistrategia: Elinvoimainen ja tekevä Kouvola: Yritysten toimintaedellytykset Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Maankäyttöpolitiikkamme vahvistaa elinvoimaa ja kestävää kehitystä [E]: [E]: Toteutetaan strategisesti merkittävät maakaupat. Taajamayleiskaavan luonnos on valmis. [E]: Keskustavisio valmis. Mittari ja vertailuarvo Maan myynti ( ) Maan osto ( ) Merkittävät riskit 33

36 Budjettirahoitteiset tehtävät Kaupunkistrategia: Ympäristöystävällinen Kouvola: Ympäristövastuun kantaminen Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Elinympäristömme on terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sekä kestävästi ylläpidetty ja luonnoltaan monimuotoinen [L]: [L]: [L]: Liikenneturvallisuus paranee. Asiakastyytyväisyys paranee. Viheralueohjelma käytössä. Liikenneturvallisuussu unnitelman toteuttaminen Asiakastyytyväisyys (1-5) Viheralueohjelman kattavuus (%) Resurssien riittämättömyys. Kaupunkistrategia : Ympäristöystävällinen Kouvola: Eheä kaupunkirakenne Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Ekotehokkaan yhdyskuntarakenteen, julkisen liikenteen käytön sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen [L]: Keskeisten alueiden osayleiskaava-luonnoksen laatiminen [L]: Uusia kevyen liikenteen väyliä rakennetaan 1 km [L]: Kevyen liikenteen väylien saneeraus [L]: Polkupyöräkatosten rakentaminen km km Monimuotoisen elinympäristön ja kulttuuriympäristön vaaliminen sekä ympäristön tilan parantaminen [L]: Laaditaan viheralueohjelma. [L]: Viheralueohjelman asukaskyselyn ja -tilaisuuksien tulokset huomioidaan ohjelmassa. Talous Elinympäristön kehittäminen Määrärahat ja tuloarviot 1000 e TP 2011 TA 2012 MUUTETTU TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Vuosien 2011 ja 2012 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia organisaatiomuutoksesta johtuen. 34

37 Budjettirahoitteiset tehtävät Toiminnan volyymi TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Asemakaavoitettu alue ha Hyväksytyt kaavat kpl/v Maan osto ha Luovutettu AO-tontteja kpl Metsää ha Peltoa ha Kadut ja kevyen liikenteen väylät km Rakennetut puistot ha Leikkipaikat kpl Ympäristönsuojelun luvat ja tarkastukset kpl Terveysvalvonnan tarkastukset ja toimenpiteet kpl Eläinlääkintähuollon potilaskäynnit kpl Rakennusvalvonnan - luvat - katselmukset Asuntotoimen hakemuskäsittelyt ja valvontatoimenpiteet

38 Budjettirahoitteiset tehtävät Toimiala Hyvinvointipalvelut Vastuuhenkilö Apulaiskaupunginjohtaja Annikki Niiranen Toiminnan kuvaus Hyvinvointipalvelujen perustehtävänä on hyvinvoinnin edistäminen ja yhteisöllisyyden rakentaminen. Tarjoamme kuntalaisille heidän kulloiseenkin elämäntilanteeseen sopivat palvelut, joilla tuetaan kuntalaisten omaa selviytymistä ja turvataan arjen sujuminen. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella Hyvinvointipalvelujen toimintaa kehitetään siten, että kuntalaiset, henkilöstö ja yhteistyökumppanit otetaan mukaan toimintojen uudistamiseen. Palvelutuotannon painopistettä siirretään tukemaan kuntalaisten oman elämän hallintaa ja itsenäistä selviytymistä. Toimintatapoja kehitetään asiakaslähtöisesti ja rakennetaan sujuvat asiakaspolut niin, että vastuu asiakkaasta on katkeamaton. Palvelutuotanto sopeutetaan käytettävissä oleviin resursseihin ja huolehditaan hoito- ja palvelutakuun toteutumisesta. Tavoitteet Kaupunkistrategia: Palveleva Kouvola: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Edistämme henkilöstömme asiakasymmärryksen ja prosessiajattelun kehittymistä sekä yksilönä että yhteisönä [A]: Palveluprosessien kuvaukset ovat kaikkien käytössä ja jatkuva parantaminen toimii/ merkittävimmät palveluprosessit on kuvattu ja viestitty henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille Palveluprosessien kuvausten määrä (% määritellyistä prosesseista) Prosessijohtamiselle ei löydy tukea kaupunginjohdosta. Henkilöstöllä ei ole mahdollisuuksia oman työn kehittämiseen resurssien vähäisyyden vuoksi. Kaupunkistrategia: Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola: Aktivoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Ennakoimme asiakastarpeen muutoksia ja vastaamme niihin kehittämällä palveluita yhdessä asiakkaiden, kumppaneiden ja henkilöstön kanssa [A]: Kehitämme palveluita asiakkaiden kanssa yhteistoiminallisilla menetelmillä.asiakkaiden osallistumisjärjestelmä on luotu ja otettu käyttöön. [T]: Henkilöstön innovaatiot ovat säännöllistä ja jatkuvaa toimintaa. Henkilöstön tuottamien innovaatioiden käsittelyyn on luotu järjestelmä. Yhteistoiminnallisesti kehitettyjen palveluiden muutosten määrä (kpl) Henkilöstön innovaatioiden määrä (kpl) Palvelujen uudistaminen ei ole mahdollista resurssien niukkuuden vuoksi. Emme pysty luomaan avointa, innovaatista ilmapiiriä työyhteisöön. 36

39 Budjettirahoitteiset tehtävät Kaupunkistrategia: Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola: Monialaiset ja tarvetta vastaavat palvelut Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Tarjoamme asiakkaille heidän tarpeisiinsa vastaavat palvelut oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti [A]: Asiakastyytyväisyyden mittausjärjestelmä on luotu ja otettu käyttöön. [T]: Kustannuskehityksen enintään peruspalvelubudjetin mukainen/ kustannukset/asukas. [T]: Palvelusiirtymä ennakoiviin palveluihin/palvelusiirtymän muutos 2 % Kustannukset / asukas ( ) (%) Palveluja ei kyetä tuottamaan keskimääräisellä kustannustason muutoksella. Toimintojen johtamisessa ei onnistuta. Korjaavat palvelut vievät resurssit ja siirtymää ei saada aikaiseksi. Kaupunkistrategia: Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola: Osallisuuden ja kumppanuuksien vahvistaminen Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Rakennamme kumppanuutta ja avointa vuorovaikutusta [A]: [E]: [T] Asiakkaat osallistuvat palvelujen kehittämiseen /asiakasosallisuusjärjestelmä on luotu ja otettu käyttöön Yhteistoiminalliset kumppanuussuhteet/kumppan uusarviointijärjestelmä on luotu Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen / Henkilökyselyn vuorovaikutusosion arvo on parempi kuin edellisessä mittauksessa. Toteutumisaste (%) Kumppanuuden arviointi (1-5) Henkilöstötyytyväisyys (1-5) Emme onnistu aktivoimaan asiakkaita osallistumaan palvelujen kehittämiseen. Emme kykene luomaan strategisia, luottamukseen perustuvia kumppanuusuhteita. Osall.järjestelmät eivät toimi, esimiehet ja johtajat eivät pysty rakentamaan luottamusta. Talous Hyvinvointipalvelut Määrärahat ja tuloarviot 1000 e TP 2011 TA 2012 MUUTETTU TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Henkilötyövuosina 4602,

40 Budjettirahoitteiset tehtävät Palveluketju Vastuuhenkilö Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheinen tukeminen Lasten ja nuorten palvelujen johtaja Ismo Korhonen Toiminnan kuvaus Kasvun ja oppimisen sekä lapsiperheiden tukemisen tarkoituksena on edistää fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Lapsilla, nuorilla ja heidän perheillään on palveluilla tuettu turvallinen kasvu- ja kehittymisympäristö. Palvelut sopeutetaan asiakastarpeita vastaaviksi ja niissä painotetaan ennaltaehkäisevää toimintaa. Yksilön, perheen ja paikallisyhteisön osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kumppanuuteen perustuvalla yhteistyöllä. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella Toimintamalleja ja palveluverkkoja uudistetaan valtuustossa käsiteltyjen suunnitelmien täytäntöönpanoa jatkamalla. Palvelusetelijärjestelmä korvaa yksityisen päiväkotihoidon ostopalvelusopimukset alkaen. Talousarvioon sisältyy varaus kotihoidon kuntalisän jatkamisesta. Lasten kotona hoitamisen tukemista kehitetään suunnittelemalla järjestelyiltään ja kustannuksiltaan kevyempiä vaihtoehtoja varhaiskasvatuksen järjestämiseksi koko- tai osapäivähoidon sijaan. Perheiden varhaiseen tukeen kootaan tällä hetkellä erillään toimivat ehkäisevän perhetyön toiminnot ja perheneuvolan palvelut. Palveluohjaus uutena toimintana varmistaa asiakkaalle oikean palvelukokonaisuuden asiakkuuden muodostumisen alkuvaiheessa. Perusopetuksen palveluverkon muutoksien täytäntöönpanoa jatketaan ja valmistellaan resurssien uudelleensuuntaamista. Johtamisrakenteiden muutoksilla selkeytetään johtamista korostamalla aluevastuuta ja koulukuljetukset järjestetään osana hyvinvointipalveluiden kokonaisvaltaista kuljetusten kehittämistä. Lastensuojelun ja oppilashuollon yhteistyötä kehitetään yhteisen toimielimen alaisuudessa. Turvakodin toiminta aloitetaan vuoden alusta yhdessä lyhytaikaisen perhehoidon mallin kanssa. Lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäistään yhteiskuntatakuuta toteuttavilla toimenpiteillä. Koulutustakuu edellyttää 2. asteen koulutuksen vetovoimaisuuden varmistamista lukion ja ammatillisen peruskoulutuksen sekä aikuisopiston koulutustarjontaa kehittämällä. Keskeiset kehittämistoimenpiteet ovat ammatillisen koulutuksen Kampuksen toteuttaminen ja lukioverkon uudistamisen suunnittelu. Näillä keinoilla turvataan nuorille lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen riittävä aloituspaikkojen määrä, asianmukaiset opetustilat ja -välineet sekä opetuksen laatu. Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden valmiuksia jatko-opiskeluun korkeakouluissa tai työllistymiseen ammattitutkinnon suoritettuaan. Näin turvataan myös työvoiman saatavuus alueen elinkeinoelämälle. Nuorisotakuun toteuttamiseksi etsivän nuorisotyön toimintamalli vakinaistetaan ja se toimii läheisessä yhteistyössä koulutuksen, nuorten työpajatoiminnan, nuorisopalveluiden sekä muiden viranomaistoimijoiden kanssa, Neuvolatoiminta sekä koulu ja opiskeluterveydenhuolto toimivat alkaen kasvun, oppimisen sekä lapsiperheiden tukemisen palveluketjun ohjauksessa. Kasvatuksen, terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden asiakaslähtöinen yhteistyö turvataan toimivalla palveluohjauksella. Tavoitteet Kaupunkistrategia: Palveleva Kouvola: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Edistämme henkilöstömme asiakasymmärryksen ja prosessiajattelun kehittymistä sekä yksilönä että yhteisönä [T]: Henkilöstö osallistuu palveluiden prosessien kuvaamisen kautta [T]: 1. Keskeiset palveluprosessit on kuvattu >50 % Palveluprosessien kuvausten määrä (% määritellyistä prosesseista) Henkilöstöä ei osallisteta kehittämiseen. Työn suunniteluun ei järjesty aikaa. Prosessien kuvaamisen välineet ja niiden käyttö vaatii 38

41 Budjettirahoitteiset tehtävät Kaupunkistrategia: Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola: Aktivoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Ennakoimme asiakastarpeen muutoksia ja vastaamme niihin kehittämällä palveluita yhdessä asiakkaiden, kumppaneiden ja henkilöstön kanssa [A]: Palveluiden kehittäminen on osallistavaa toimintaa. [A]: 1. Asiakkaiden kanssa toteutetaan palveluiden muutoksia kaikissa palveluissa [A]: 2. Henkilöstö tuottaa palveluinnovaatioita ja ne otetaan käyttöön Yhteistoiminnallisesti kehitettyjen palveluiden muutosten määrä Henkilöstön innovaatioiden määrä (kpl) Palveluohjaus ei toimi. Palveluita ei kehitetä tai kehittäminen ei ole osallistavaa. Kaupunkistrategia: Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola: Monialaiset ja tarvetta vastaavat palvelut Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Tarjoamme asiakkaille heidän tarpeisiinsa vastaavat palvelut oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti [A]: Säädösten määrittelemät takuut täyttyvät ja kustannukset/asiakkuudet toteutuvat suunnitellusti sekä ennakoivat palvelut lisääntyvät [A]: 1. Palvelutakuu toteutuu Kyllä/Ei [T]: /asukas Kustannukset / asukas ( ) Asiakkuuksien muutoksia ei kyetä ennakoimaan. Palvelutuotannon palvelukyky ei vastaa kysyntää. Toiminnan kustannuksia ei hallita. Resurssit ohjautuvat palauttaviin ja korjaaviin toimintoihin. [T]: 3. Palvelusiirtymä ennakoiviin palveluihin 2 % [A]: 4. Asiakastyytyväisyys paranee vuosien tuloksista (%) Asiakastyytyväisyys (1-5) Kaupunkistrategia: Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola: Osallisuuden ja kumppanuuksien vahvistaminen Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Rakennamme kumppanuutta ja avointa vuorovaikutusta [A]: [A]: Palveluissa kerätään aktiivisesti palautteita, jotka arvioidaan sekä huomioidaan toiminnan ja työn ohjauksessa. 1. Palvelutuotannolliset kumppanuudet arvioidaan säännöllisesti. [T]: 2. Henkilöstön huomiointi paranee. Kumppanuuden arviointi (1-5) Henkilöstötyytyväisyys (1-5) Palautejärjestelmää ei saada käyttöön. Palauteprosessi on puutteellinen eikä johda muutoksiin toiminnassa. Halu vuorovaikutukselliseen yhteistyöhön puuttuu. [T]: 3. Sairaspoissaolot vähenevät 2012 tasosta. Sairauspoissaolot (kpv/hlö) 39

42 Budjettirahoitteiset tehtävät Kaupunkistrategia : Ympäristöystävällinen Kouvola: Ekologinen toimintatapa Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Jätehuollon tehostaminen ja jätteen määrän vähentäminen [L]: Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten tuottama jätemäärä vähenee ja lajittelu tehostuu vuoden 2012 tasosta Sivistyspalveluiden jätemäärä jätejakeittain (kg/asiakas) Kaupunkistrategia : Ympäristöystävällinen Kouvola: Ympäristövastuun kantaminen Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Ympäristötietoisuuden lisääminen ja ympäristöjärjestelmän kehittäminen [L]: Kestävän kehityksen edistäminen sisältyy varhaiskasvatuksen suunnitelmiin sekä koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmiin sekä vuosittaisiin työsuunnitelmiin. Koulujen ja päiväkotien kekeohjelmien osuus (%) Talous Kasvun ja opp. sekä lapsiperheiden tukeminen Määrärahat ja tuloarviot 1000 e TP 2011 TA 2012 MUUTETTU TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Vuosien 2011 ja 2012 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia organisaatiomuutoksesta johtuen. Toiminnan volyymi Varhainen kasvu TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Varhaiskasvatus 0-6 v lkm. Varhaiskasvatus 6 v lkm. Päivähoidon piirissä lapsia % Varhaiskasvatus ostopalvelu v. lkm. Lastenneuvolan terveydenhoitajalla käyntejä

43 Budjettirahoitteiset tehtävät Lapsiperheiden arjen TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 tukeminen Perheneuvolan asiakkuuksien määrä Perheiden määrä ehkäisevässä *) perhetyössä *) Laskettu yhteen neuvolan ehkäisevän perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelussa tehdyn perhetyön perheet (ei sisällä pelkkää kotipalvelua), ovat arvioita Perusopetus TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 oppilasmäärä erityisen tuen oppilasmäärä ) koulujen määrä apip-toimintaan osallistuvien määrä kuljetusoppilaat Lastensuojelu TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Lastensuojeluilmoitusten määrä Lastensuojelun avopalvelujen piirissä lapsia Sijoitettuja lapsia vuoden aikana yhteensä Lukiokoulutus TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 päivälukiot/kurssit iltalukio/kurssit Lukioiden opiskelijamäärä Nuorisopalvelut TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintaan osallistumiset, kpl

44 Budjettirahoitteiset tehtävät Palveluketju Vastuuhenkilö Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen Aikuisväestön palvelujen johtaja Vesa Toikka Toiminnan kuvaus Aikuisväestön palvelut tuotetaan monilta osin koko väestölle. Palvelutuotannon painopiste on ennakoivassa ja ylläpitävässä toiminnassa, jossa hyvinvoinnin edistäminen on keskiössä. Aikuisväestön palveluketjussa yhdistyvät ensimmäistä kertaa kulttuuri- ja vapaa-ajan, sosiaalipalvelujen sekä terveydenhuollon palvelut. Tämä mahdollistaa entistä tehokkaamman resurssien kohdentamisen. Palvelutuotanto sopeutetaan käytettävissä oleviin resursseihin ja huolehditaan hoito- ja palvelutakuun toteutumisesta. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella Ensimmäisenä vuonna rakennetaan sujuvat asiakaspolut niin, että asiakkaan on helppo löytää ja asioida palveluissa. Tähän päästään analysoimalla asiakkaiden palvelukäyttäytyminen ja hakemalla näihin uudet ratkaisut. Ratkaisut merkitsevät osin vanhan järjestelmän muuttamista tai purkamista. Toiminnan painopistettä kehitetään ennakoiviin ja ylläpitäviin palveluihin. Asiakkaan omaa vastuuta omasta hyvinvoinnista tullaan korostamaan. Uusien palvelumuotojen ja rakenneratkaisujen kehittäminen hyvinvoinnin edistämisen palvelujen järjestämisessä on edellytys ylläpitää niiden riittävä laatu ja määrä. Sosiaalipalveluissa asumispalvelujen osalta oma tuotanto tulee lisääntymään. Terveyskioskitoiminta aloitetaan sekä terveydenhuollon liikkuvan palveluratkaisun suunnittelu saatetaan liikkeelle. Terveydenhuollon rakenteellista ongelmaa pyritään korjaamaan niin, että palvelut kohdennetaan oikean muotoisina ja aikaisina kullekin potilasryhmälle. Erikoissairaanhoidon palveluita tarkastellaan kokonaisuutena ja pyritään tehostamaan niiden käyttöä. Tavoitteet Kaupunkistrategia: Palveleva Kouvola: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Edistämme henkilöstömme asiakasymmärryksen ja prosessiajattelun kehittymistä sekä yksilönä että yhteisönä [T]: Hoito- ja asiakaspolkujen rakentaminen yhdessä työntekijöiden kanssa. Hoito- ja asiakaspolkuja kuvattu 50 %. Toteutumisaste (%) Henkilöstö ei osallistu kehittämiseen. Kaupunkistrategia: Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola: Aktivoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Ennakoimme asiakastarpeen muutoksia ja vastaamme niihin kehittämällä palveluita yhdessä asiakkaiden, kumppaneiden ja henkilöstön kanssa [A]: Palveluiden painopiste muuttuu terveyttä ja hyvinvointia edistäviin palveluihin. Palveluiden painopisteen muutos 2 % Palveluiden painopisteen muutos (%) Vaikutusten osoittaminen haasteellinen. Kaupunkistrategia: Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola: Monialaiset ja tarvetta vastaavat palvelut Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Tarjoamme asiakkaille heidän tarpeisiinsa vastaavat palvelut oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti [A]: Säädösten määrittelemät takuut täyttyvät. Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen. Toteutuminen 100 %. Toteutumisaste (%) Ei toteudu. Palvelutarpeen hallitsematon kasvu. 42

45 Budjettirahoitteiset tehtävät Kaupunkistrategia: Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola: Osallisuuden ja kumppanuuksien vahvistaminen Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Rakennamme kumppanuutta ja avointa vuorovaikutusta [A]: Aikuispalveluissa avataan uusia matalan kynnyksen eikunnallisia palveluja. Toiminta aloitettu. Avustusresurssin riittävyys. Järjestöjen passiivisuus. Kaupunkistrategia : Ympäristöystävällinen Kouvola: Ekologinen toimintatapa Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Energiatehokkuuden lisääminen, energiansäästön ja uusiutuvan energiantuotannon edistäminen [L]: Energiatehokkuuden lisääminen käytännön työssä ohjeistuksen ja koulutuksen keinoin. Jos työn energiatehokkuus ei lisäänny, potentiaaliset kustannussäästöt menetetään ja haitalliset ympäristövaikutukset kasvavat. Jätehuollon tehostaminen ja jätteen määrän vähentäminen [L]: Jätteiden lajittelu- ja pakkausohjeen valmistuminen. [L: Koulutus Jos jätteiden lajittelu ei tehostu, potentiaaliset kustannussäästöt menetetään ja haitalliset ympäristövaikutukset kasvavat. Talous Aikuisväestön toimintaedellytysten vahvistaminen Määrärahat ja tuloarviot 1000 e TP 2011 TA 2012 MUUTETTU TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Vuosien 2011 ja 2012 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia organisaatiomuutoksesta johtuen. Toiminnan volyymi Hyvinvoinnin edistäminen ja yhteisötyön palvelu TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Hyvinvoinnin edistämisen ja yhteisötyön palvelujen kävijämäärä Tapahtumien määrä Tavattujen yhdistysten määrä

46 Budjettirahoitteiset tehtävät Arkielämän tukipalvelut TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuoden aikana Erityisryhmien palveluasumisen asiakkaat Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat vuoden aikana Toimintakyvyn palauttamisen TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 palvelut Sosiaali- ja kriisipäivystyksen asiakastapaukset Terveydenhuollon vastanottokäynnit Sairaalahoitopäivät, oma Kehitysvammaisten laitoshoito, ostettu

47 Budjettirahoitteiset tehtävät Palveluketju Vastuuhenkilö Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen Arja Kumpu Toiminnan kuvaus Ikääntyneiden palveluketjun palvelukokonaisuudet kotona asumisen tuki ja asumispalvelut 24/7 vastaavat ikääntyneiden palvelutarpeeseen asiakaslähtöisesti. Toiminnan tavoitteena on palveluiden painopisteen siirtymä edistäviin palveluihin sekä palveluiden kustannusten ajantasainen seuranta ja kokonaistaloudellisesti kestävien toimintamallien vahvistaminen. Yhteistyössä terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden korostuu palveluohjauksen vahvistaminen sekä ammatillisen osaamisen ja uusien toimintamallien kehittäminen. Henkilöstön osallisuutta ja vastuuta palveluiden toteutuksessa vahvistetaan. Asiakkaan osallisuutta vahvistetaan sekä kehitetään toimintakykyä ylläpitäviä ja kuntouttavia toimintamuotoja. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella Toiminnan keskeisenä tavoitteena on vahvistaa ennalta ehkäisevien ja varhaisten palveluiden sekä kotona asumista tukevien palveluiden kokonaisuutta. Palveluohjauksen keskittämisellä turvataan asiakkaiden kokonaisvaltainen palvelutarpeen arviointi. Asiakkaiden palvelutarpeen arviointi toteutuu määräajassa. Kotiin annettavien palveluiden asiakaskriteereitä tiukennetaan ja kotihoidon säännöllisten asiakkaiden määrää lisätään. Tilapäisen kotihoidon asiakkaiden osalta sovitaan toimintamallista terveydenhuollon kanssa. Asumispalveluiden toteutuksessa huomioidaan ikääntyneiden palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvät muutokset vuoden 2013 osalta. Keltakankaan hoivakodin toiminta päättyy vuoden 2013 syksyllä uuden yksikön valmistuttua Myllykoskelle. Mäkikylän palvelukeskuksen vanhainkotihoidon osastojen toiminta ja Seivästien palveluasuntojen toiminta päättyy vuoden 2013 lopulla uuden yksikön valmistuttua Kuusankoskelle. Samassa yhteydessä lisätään Lauttarannan hoivakodin lyhytaikaisia hoitopaikkoja ja tehostetaan kotiutusyksikkötoimintaa. Em. muutosten myötä vapautuvat henkilöstöresurssit siirtyvät varhaisiin palveluihin ja kotihoitoon sekä osassa asumispalveluiden yksiköitä tarkistetaan hoitohenkilökunnan suhdeluku tasolle 0,6 hoitajaa asukasta kohden. Tavoitteet Kaupunkistrategia: Palveleva Kouvola: Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Edistämme henkilöstömme asiakasymmärryksen ja prosessiajattelun kehittymistä sekä yksilönä että yhteisönä Keskeisimmät palveluprosessit kuvattu. Prosesseista kuvattu 50 %. Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia lisätään. Toteutumisaste (%) Tilaisuuksien lukumäärä (kpl/v) Prosessijohtamista tukevalle kehittämistyölle ei aikaa. Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia tai innovatiivisuutta tukevia toimintamalleja ei ole kehitetty. Kaupunkistrategia: Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola: Aktivoiva ja ennaltaehkäisevä toiminta Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Ennakoimme asiakastarpeen muutoksia ja vastaamme niihin kehittämällä palveluita yhdessä asiakkaiden, kumppaneiden ja henkilöstön kanssa Palveluiden kehittäminen toteutetaan yhteistoiminnallisesti ja osallistavasti. Tilaisuuksien lukumäärä (kpl/v) Osallistavia toimintamalleja ei ole kehitetty. Palvelujen uudistaminen vastaamaan palvelutarpeen muutosta ei ole toteutunut. III sektorin toimijuutta ei ole saatu kytkettyä mukaan. 45

48 Budjettirahoitteiset tehtävät Kaupunkistrategia: Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola: Monialaiset ja tarvetta vastaavat palvelut Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Tarjoamme asiakkaille heidän tarpeisiinsa vastaavat palvelut oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti [A]: Palvelutakuun/hoitotakuun toteutuminen. Toteutuminen 100 %. Palveluiden painopisteen siirtymä edistäviin palveluihin. Palveluiden painopisteen muutos 2 %. Asiakastyytyväisyysjärjestelmän kehittäminen. Järjestelmä kehitetty. Palvelu- ja hoitotakuun toteutuminen (%) Palveluiden painopisteen muutos (%) Palvelutuotanto ei vastaa palvelutarpeeseen/ asiakkuuksia ei tavoiteta. Edistävät ja varhaiset palvelut eivät vastaa tarpeeseen tai kohdennu oikein. Asiakas siirtymä edistäviin ei toteudu. Kaupunkistrategia: Yhteisöllinen ja hyvinvoiva Kouvola: Osallisuuden ja kumppanuuksien vahvistaminen Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Rakennamme kumppanuutta ja avointa vuorovaikutusta [E]: III sektorin toimijuutta ja kumppanuutta vahvistetaan vanhuspalveluissa. Toimijuutta/kumppanuutta vahvistavat toimintamallit käytössä. Ostopalveluiden kumppanuuden arviointijärjestelmä kehitetään. Toimintamallien lukumäärä (kpl/v) Kumppanuuteen perustuvaa toimintamallia ei laadittu. III sektorin toimijuuden tukeminen tai arvioinnin kehittäminen ei toteudu. Kaupunkistrategia : Ympäristöystävällinen Kouvola: Ekologinen toimintatapa Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Energiatehokkuuden lisääminen, energiansäästön ja uusiutuvan energiantuotannon edistäminen Jätehuollon tehostaminen ja jätteen määrän vähentäminen [L]: Energiatehokkaan toimintatavan lisääminen koulutuksen ja ohjeistuksen turvin. Ekotukihenkilötoiminnan käynnistäminen. [L]: Jätteiden lajittelu- ja pakkausohje laaditaan ja henkilöstön koulutus toteutetaan. Energiatehokkaan toimintatavan vahvistaminen ei toteudu. Jätteiden lajittelu ei tehostu, haitalliset ympäristövaikutukset kasvavat. 46

49 Budjettirahoitteiset tehtävät Talous Ikääntyneiden toimintakyvyn tukeminen Määrärahat ja tuloarviot 1000 e TP 2011 TA 2012 MUUTETTU TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalentumiset Vuosien 2011 ja 2012 tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia organisaatiomuutoksesta johtuen. Toiminnan volyymi TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Säännöllisen kotihoidon peittävyys 12,8 13,0 13,0 13,0 13,0 %/75-vuotta täyttäneeet Asumispalveluiden asiakkaat Tehostetun palveluasumisen peittävyys %/75-vuotta täyttäneistä 7,1 6,4 7,0 8,0 9,0 47

50 Kohderahoitteiset tehtävät 3.2 Kohderahoitteiset tehtävät Taseyksiköt Nuorisokeskus Anjala Vastuuhenkilö Jenni Tani Toiminnan kuvaus Nuorisokeskus Anjalan tarkoituksena on palvella valtakunnallista nuorisotoimintaa ja tukea lasten ja nuorten parissa toimivien työtä. Nuorisokeskus Anjala on osa kymmenen nuorisokeskuksen verkostoa, jota tukee ja valvoo opetusministeriö. Valtakunnallinen nuorisokeskus toimii kasvattajien ja kouluttajien työn tukena tarjoten ruoka-, majoitus- ja ohjelmapalveluja hyödyntäen nuorisotyön menetelmiä, seikkailukasvatuksen ja ympäristökasvatuksen osaamista ja menetelmiä. Valtuuston päätöksellä Nuorisokeskus Anjala on muutettu kirjanpidolliseksi taseyksiköksi alkaen. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella Nykyinen toiminnan volyymi huomioiden on tehtävä ratkaisuja joko kehittämisestä ja toiminnan laajentamisesta tai hyväksyä kapasiteetin rajallisuus ja säilyttää nykyinen taso. Toiminnan volyymin kasvattamiseksi nuorisokeskus tarvitsee sekä lisää majoitustilaa että toimintaresursseja. Talous Nuorisokeskus Anjala Tulosbudjetti 1000 e TP 2011 TA 2012 MUUTETTU TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Myyntitulot/Liikevaihto Muut tulot Muut tuet ja avustukset Toimintamenot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstömenot Muut menot Toimintakate Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot Tilikauden tulos Tilikauden yli/alijäämä Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Henkilötyövuosina Toiminnan volyymi TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Majoitusvrk, kpl Toimintapäivät, kpl

51 Kohderahoitteiset tehtävät Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Vastuuhenkilö Timo Olli Toiminnan kuvaus Kouvolan seudun ammattiopisto on monialainen ammatillinen oppilaitos, joka järjestää ammatillista perus ja lisäkoulutusta sekä oppisopimuskoulutusta. Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää, vastata työelämän osaamistarpeisiin sekä edistää työllisyyttä. Kouvolan seudulla tehtyihin metsäteollisuuden rakennemuutoksiin liittyen KSAO :ssa luodaan valmiudet joustaviin uudelleen koulutuksen polkuihin. Ammatillista koulutusta järjestetään Kouvolan seudun ammattiopistossa (KSAO) seitsemällä koulutusalalla. Koulutuksen painopiste siirtyy nuorten ikäluokkien vähenemisen myötä aikuiskoulutukseen, mihin tehtävään on perustettu ammattiopiston sisäinen aikuiskoulutuskeskus. Osaamistarpeiden määrällistä ja laadullista ennakointia kehitetään yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Uusia ammatillisia koulutusohjelmia aloitetaan seudullisen työvoiman kysynnän tarpeen mukaisesti joustavin järjestelyin. Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta jatketaan. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella KSAO jatkaa vuonna 2013 toimintaansa kirjanpidollisena taseyksikkönä (KV ). Ammattiopisto jatkaa henkilöstöä osallistavin työmenetelmin laatu-/toimintojärjestelmän kehittämistyötä. Työelämän ennakointitiedon kerääminen ja hyödyntäminen koulutussuunnittelun ja opetussisältöjen kehittämiseen työelämälähtöiseksi on keskeinen osa toiminnan kehittämistä vv KSAO :n tärkein kehittämishanke on Tornionmäen kampuksen rakentaminen palveluverkkopäätöksen mukaisesti. Utinkatu 85:n peruskorjaus valmistuu syksyksi 2013, ja Utin helikopterikoulutuskeskus valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. Seuraava vaihe on kone- ja metallialan opetustilojen rakentaminen sekä Utinkatu :n peruskorjaus- ja muutostyöt. Viimeisenä isona kohteena on Tornionmäen koulun saneeraus sote-alan koulutustiloiksi. KSAO Aikuisopiston toiminta on vahvassa kasvuvaiheessa, ja edellyttää suunnittelu- ja kouluttajaresurssin lisäämistä. Aikuisopisto valmistelee ammatti-, erikoisammatti- ja perustutkintojen järjestämissopimuksia työelämän tarpeiden mukaisesti. Yrittäjyyskasvatukseen panostetaan edelleen Kouvolan YES keskuksen ostopalvelujen kautta. Tavoitteena on saada ammattiopistoon innovatiivisen yritystoiminnan malleja yhteistyössä paikallisten yritysverkoston kanssa. Rautatiealan koulutusta kehitetään mm. oppimisympäristöjä uusimalla (simulaattori) ja uusia koulutustuotteita suunnittelemalla. Merkittävä kehittämiskohde on VR:n koulutuskeskuksen toiminnan siirto KSAO:n toiminnaksi. Uusien luovien alojen yritystoimintaa kehitetään mm. pelialalla GAMEDU -hankkeen kautta. KSAO:n kehittämistoiminta perustuu aktiiviseen hanketoimintaan ja verkostoitumiseen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa, mikä edellyttää hankehenkilöstön lisäämistä. 49

52 Kohderahoitteiset tehtävät Talous Ammatillinen koulutus Tulosbudjetti 1000 e TP 2011 TA 2012 MUUTETTU TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Myyntitulot/Liikevaihto Maksutulot Muut tulot Muut tuet ja avustukset Toimintamenot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstömenot Muut menot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Muut korkomenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot Tilikauden tulos Tilikauden yli/alijäämä Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Henkilötyövuosina Toiminnan volyymi Ammatillinen koulutus TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Amm. peruskoulutuksen opiskelijamäärä Amm. lisäkoulutuksen opiskelijamäärä Voimassa olevat oppisopimukset, kpl *) *) OKM:n suunnitelma leikata vuodelle 2013 KSAO:n oppisopimuskoulutuspaikkoja 102:lla v:sta 2013 osana valtion budjetin menoleikkauksia. 50

53 Kohderahoitteiset tehtävät Kaupungin avustuksen perustelut Tuloslaskelma Ammatillinen koulutus Talousarvioesitys 2013 Talousarvio 2012 Tilinpäätös 2011 Toimintatuotot Myyntituotot (sis valtionosuuden palvelusopimusmyynneissä 2011 ja 2012) Maksutuotot Tuet ja avustukset Tuet ja avutukset kunnalta (vos ennakko) *) Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut -863 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset *) Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alij.) *) ei ole vielä kirjattu taloussuunnitteluohjelmaan alkaen Tilaaja/tuottaja mallin mukainen kirjanpito Ammatillinen koulutus laskennallinen valtionosuus (Palvelusopimusmyynnit) Kunnalle tilitetty valtionosuus eur, 25,57 % Kunnan budjettirahoitusosuus, 74,43 % Laskennallinen yksikköhinta, ennuste vuodelle 2012 Kunnalle tilitettävä valtionosuus eur Kunnan budjettirahoitusosuus (oikaistaan vuoden v lopussa OKM:n päätöksen mukaiseksi) 2013 Laskennallinen yksikköhinta (OKM:n kirje 19/221/2012/ / Lisäkoulutuksen aloituspaikat vähenee; =288 paikkaa vuodelle 2013) (Tuet ja avustukset kunnalta) OKM:n päätös vuodelle 2013 myönnetttävästä valtionosuudesta valmistuu joulukuun lopussa 2012 Ammatillisen koulutuksen ennakollinen rahoitus määräytyy opiskelijaa kohden määrätyn yksikköhinnan ja varaihhoitovuotta edeltävän vuoden (2012) opiskelijamäärän tulosta. Rahoitus tarkastetaan toteutuneen opiskelijamäärän mukaiseksi vuoden 2012 loppuun mennessä. Opiskelijamäärien keskiarvo lasketaan painottamalla 20.1.oppilasmäärää 7/12 ja 20.9.oppilasmäärää 5/12. Oppisopimuskoulutuksessa tarkastetaan tilastointipäivien keskiarvon mukainen opiskelijamäärä. 51

54 Kohderahoitteiset tehtävät Liikelaitokset Valtuuston liikelaitoksille asettamat sitovat tavoitteet vuodelle Liikelaitos Tavoitetasot 2013 Mittarit Kouvolan Vesi Tulos ennen tilinpäätössiirtoja on positiivinen Liikelaitoksen organisointitavan selvitystä toteutetaan yhdessä konsernipalveluiden toiminnanohjauksen kanssa. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ( ) Aloitettu/valmis Tekninen tuotanto Tulos ennen tilinpäätössiirtoja on positiivinen. Liikelaitoksen organisointitavan selvitys on tehty yhdessä konsernipalveluiden toiminnanohjauksen kanssa. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ( ) Aloitettu/valmis Tilaliikelaitos Kaupungin omistamat tilat ovat optimaalisessa käytössä. Kiinteistöjen ja osakkeiden realisointia on toteutettu suunnitelmallisesti. Liikelaitoksen organisointitavan selvitys on tehty yhdessä konsernipalveluiden toiminnanohjauksen kanssa. Käyttöaste (%) (tilojen/asuntojen) Toteutustilanne Realisoidut kiinteistöt ja osakkeet Aloitettu/valmis Kouvolan Vesi TOIMIELIN Vastuuhenkilö Kouvolan Veden johtokunta Vesihuoltojohtaja Timo Kyntäjä Toiminnan kuvaus Liikelaitos Kouvolan Vesi huolehtii Kouvolan kaupungin alueen vesihuollosta. Vesihuoltoliikelaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta vettä sekä huolehtii viemärivesien johtamisesta ja jätevesien käsittelystä ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma Liikelaitoksen talousarvioehdotus sisältää 12 prosentin korotuksen arvonlisäverottomaan perusmaksuun ja 4 prosentin korotuksen veden arvonlisäverottomaan käyttömaksuun. Uusi veden käyttömaksu on 1,43 euroa/m 3 (alv 23 %). Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella Verkostosaneerausten tarvekartoitusta viedään eteenpäin sekä suunnitelmalähtötietojen keräämiseen ja suunnitelmien valmisteluun kiinnitetään erityistä huomiota suunnittelun toimesta. Ylävesisäiliöiden kuntokartoitus valmistuu 2012 loppuun mennessä ja saneeraustoimet rytmitetään seuraaville vuosille. Vedenhankinnan varmistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. 52

55 Kohderahoitteiset tehtävät Tavoitteet Kaupunkistrategia: Palveleva Kouvola: Asiakkuuksien hallinta Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Vedenhankinnan varmistaminen: jakelu asiakkaille on hoidettavissa varalähteiden kautta 70 prosenttisesti 2020 mennessä Selvitystyö käynnistetty Toteutumisen riskejä: päätöksenteko, rahoitus, lupaprosessit Riskit kaupungille: tavoite jää toteutumatta, vedenjakelun häiriöt Kaupunkistrategia: Ympäristöystävällinen Kouvola: Ekologinen toimintatapa Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Kiinteistökohtaisista pumppaamoista luovutaan Selvitystyö käynnistetty alueittain (esim. Valkeala). 1 alueen selvitys on laadittu ja toimenpide-esitykset tehty. Toteutumisen riskejä: päätöksenteko, dokumenttien saatavuus Riskit kaupungille: vaikutus talouteen, toiminnallinen vastuun kohdentuminen Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Henkilömäärä (vak.) Toiminnan volyymi TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Veden myynti m Jäteveden laskutus m Talous Kouvolan Vesi Tulosbudjetti 1000 e TP 2011 TA 2012 MUUTETTU TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Myyntitulot/Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Muut tulot Toimintamenot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstömenot Muut menot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Korkotuotot Muut rahoitustulot Korkomenot (sisäiset) Muut korkomenot Korvaus peruspääomasta Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

56 Kohderahoitteiset tehtävät Kouvolan Vesi Investoinnit 1000 e TP 2011 TA 2012 MUUTETTU TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Aineelliset hyödykkeet Kiinteät rakenteet ja laitteet Sijoitukset Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet 757 Investointitulot yhteensä 757 Nettoinvestoinnit yhteensä Rahoituslaskelma 1000 e Muut. Kouvolan Vesi TP 2011 TA 2012 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 757 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muilta -22 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle -173 Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

57 Kohderahoitteiset tehtävät Investoinnit Hanke TP 2011 TA Kouvola Sarkolan alue Apilastie (tekn.) Ravikylä I-II -vaihe Kotkankallio I-II -vaihe Kaunisnurmi Kuusankoski Väkkärän alue Pilkanmaan alue Markankylän alue Hirveläntie (tekn.), Marskinpolku (tekn.) Rekola (läntinen) Takaharjun alue Tähteenrinne (syöttövesijohto) Mäkikylä I-vaihe Rantakulma/Niskala Korian alue Samulintie (tekn.), Vakkatie (tekn.) Elimäki kk Valkeala kk/niinistö Kujalantie (tekn.), Sädekuja (tekn.) Jaala Verkostot/vesijohto Verkostot/jätevesiviemäri + hulevesiviemäri Verkostot/liitosjohtojen rakentaminen + saneeraus Uuudet asuntoalueet * varautuminen vesihuollon rakentamiseen Yhteensä Erillishankeet * Ruokosuon Vj:n jatkohanke * vj-yhteys Ruokosuo-Kuusankoski * Kasakkakallio-Pokinpelto yhdysvesijohto *Topintien pk-asema-nyk.verkosto yhdysvesijohto *Puhjonmäentie-Aurinkorinne yhdysvesijohto * Kouvola-Valkeala yhdysvesijohdon uusiminen (Heparo) *Korian suoran ja Alakyläntien runkojohtojen yhdistäminen *yhdysvesijohto välillä Korian vesitorni-kvl:n linja *vedenhankinnan varmistaminen SR(Vuohijärvi/muu poveottamo) *vedenhankinnan varmistaminen vedenotto Siirtolinja ja korjaukset (yhteensä) Keltin pumppaamon rakentaminen ja siirtoviemärin viim Kaikki yhteensä (verkosto) Laitospuolen investoinnit Haukkajärven imeytysaltaan rakentaminen Käyrälammen vedenottamo Ruokosuo Ruhmaanharjun kaivojen ja putkistojen rakentaminen Paineenkorottamot Automaatio Ylävesisäiliöiden saneeraus Jätevesipumppaamojen saneeraus Laitos / jv. pumppaamo Mäkikylän puhdistamo Biokaasulaitoksen pääoman korotus Yhteensä kaikki

58 Kohderahoitteiset tehtävät Tilaliikelaitos TOIMIELIN Vastuuhenkilö Tilaliikelaitoksen johtokunta Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminnan kuvaus Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan toimitilakäyttäjien tyytyväisyydestä ja vastuullaan olevan toimitilavarallisuuden suunnitelmallisesta kehittämisestä ja hoidosta elinkaariajattelun pohjalta sekä vastaa omaisuusmassan arvon säilymisestä. Tilaliikelaitos vastaa kaupungin suoraan omistaman rakennusomaisuuden kehittämisestä, ylläpidosta sekä hyvästä vuokrausasteesta. Tilaliikelaitos hoitaa keskitetysti toimitilojen välivuokrauksen sekä toimii koko konsernin kiinteistöasioiden asiantuntijana. Tilaliikelaitos vastaa kaupungin investointi- ja perusparannusohjelmien sekä elinkeinotoimen investointiohjelmiin sisältyvien kohteiden rakennuttamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma Tilikauden ylijäämä on 11,96 milj. euroa. Investointien kokonaismäärä on 17,9 milj. euroa (netto). Investointien ulkopuolisen rahoituksen käyttöä tehostetaan. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella Suurimmat muutokset vuoden 2012 talousarvioon verrattuna: sisäisiin vuokriin lisätty tuottovaatimus 4 % peruspääomasta 6 milj. euroa, energiakustannusten nousu euroa ja poistojen päivitys 2 milj. euroa. Rakennusomaisuuden ja rakennusten myyntiä jatketaan edelleen. Rakennusten jalostamista uuteen käyttöön jatketaan. Energiansäästötoimenpiteitä jatketaan v. 2013, energiansäästökartoitus valmistuu tammikuussa Tavoitteet Kaupunkistrategia: Positiivinen ja kansainvälinen Kouvola: Myönteisen Kouvola-identiteetin löytäminen ja sisäistäminen Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Tarjoamme ajanmukaiset ja palvelutarvetta vastaavat toimitilat [A]: Kaikista toiminnoista on tehty sopimukset [E]: Palvelusopimukset tarkennettu Palvelusopimukset (kpl) Vuokrasopimukset Urakkasopimukset (kpl) Konsulttisopimukset (kpl) Oma tuotanto/ulkoa ostetut palvelut (%) [E]: Sovittujen hankkeiden toteutus Toimitilojen riittävyys yrityksille (%) Määrärahojen riittävyys. Kaupunkistrategia : Ympäristöystävällinen Kouvola: Ekologinen toimintatapa Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Energiatehokkuuden lisääminen, energiansäästön ja uusiutuvan energiantuotannon edistäminen [L]: Energiansäästön varhaistoimet kartoitettu. Energiankulutus (GWh) Uusiutuva energia (%) 56

59 Kohderahoitteiset tehtävät Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Henkilömäärä (vak.) Toiminnan volyymi Toiminnan laajuustiedot - rakennusten k-m 2 - rakennusten tilavuus m 3 - rakennusten lkm - tasearvo TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS M M M M M Talous Tilaliikelaitos Tulosbudjetti 1000 e TP 2011 TA 2012 MUUTETTU TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Myyntitulot/Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Muut tulot Muut tuet ja avustukset Toimintamenot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstömenot Muut menot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Korkotuotot 14 Muut rahoitustulot 9 Korvaus peruspääomasta Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot Satunnaiset tulot ja menot 193 Satunnaiset tulot 193 Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 80 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

60 Kohderahoitteiset tehtävät Tilaliikelaitos Investoinnit 1000 e TP 2011 TA 2012 MUUTETTU TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Asuinrakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset Muut rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Muut kiinteät rakenteet ja laitteet Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointitulot yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Rahoituslaskelma 1000 e Muut. Tilaliikelaitos TP 2011 TA 2012 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 193 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

61 Kohderahoitteiset tehtävät Investoinnit Tilaliikelaitoksen investoinnit kust.arvio Hyvinvointipalvelut/Alkupolku Myllykosken päiväkoti 100-paikkainen siirtokelpoinen, leasing leasing Korian päiväkoti 120-paikkainen uudisrakennus leasing Niskalan päiväkoti peruskorj. ja laajennus 100-paikkaiseksi leasing Keskustan päiväkoti kivirakennuksen peruskorjaus Valkealan päiväkoti 100-paikkainen uudisrakennus leasing Kouvolan päiväkoti 120-paikkainen uudisrakennus leasing Utunmäen päiväkoti peruskorjaus Hyvinvointipalvelut/Opinpolku Mansikka-ahon koulu uudisrakennus Valkealan koulukeskus keittiön kunnostus, iv-muutostyö liikennejärjestelyiden uusiminen Myllykosken yhteiskoulu ilmanvaihto, tilamuutoksia valtionosuus Jokelan koulu laajennus/muutostyöt Sarkolan koulu peruskorjaus Kouvolan yhteiskoulu salisiiven iv-saneeraus Kirkonkylän koulu (Valkeala) saneeraus Alkupolku ja Opinpolku palvelut yhteensä Tornionmäen kampus Utinkatu 85, Ksao rakennus 1 peruskorjaus rakennus 2 peruskorjaus metalliosasto uudisrakennus Utinkatu 44-48, Ksao tilamuutokset auto-osaston saneeraus siipi 2 pintaremontti, ikkunat siipi 4 peruskorjaus siipi 5 iv-saneeraus Helikopterihalli Utti koulu, uudisrakennus Eakr:n avustus Viitakumpu peruskorjaus Torniomäen koulu tilat sos.ja terv.alan koul., muutostyöt Torniomäen Kampus yhteensä Hyvinvointipalvelut/Aikuisväestön palvelut Kaupunginmuseo Haanojan haali peruskorjaus mahdollinen valtionosuus Inkeroisten kirjasto uudet tilat m Kuusankosken yleisurheilukenttä peruskorjaus Kuusankosken nurmikenttä (Lassila) tekonurmi Valkealan jäähalli uudet pukusuojat ja pesuhuoneet Kumpulan asumispalveluyksikkö laajennus ARA:n avustus -511 Pihlajiston tehostettu asumispalveluyksikköuudisrakennus ARA:n avustus -930 Keltakankaan terveysasema muutostyöt Vapriikin työkeskus uudet tilat Keltakankaan ammattikouluun Kuntolan toimintakeskus peruskorjaus Kouvolan terveyskeskus keittiön muutostyöt Ratamo-keskus hankesuunnittelu Aikuisväestön palvelut yhteensä Hyvinvointipalvelut/Ikääntyneiden palvelut Vaskirinteen palvelukeskus 1983 rakennetun osan uusimista Lauttarannan hoivakoti, Poukama hoivaosastojen muutos Lauttarannan hoivakoti, Valkama hoivaosastojen muutos Mäntylä 1, Valkeala peruskorjaus Ikääntyneiden palvelut yhteensä Tilaliikelaitos Kouvolan teatteri muutostöitä Jaalan paloasema peruskorjaus + laajennus mahd. Palosuojelurahaston avustus Pieninvestoinnit Tilaliikelaitos yhteensä Yhteensä Rahoitusosuudet Netto Pysyvien vastaavien myynti Inv.tulot yhteensä Netto

62 Kohderahoitteiset tehtävät Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Teknisen tuotannon johtokunta Vastuuhenkilö Tuotantojohtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä- ja logistiikkapalveluja sekä teknisiä työsuorituksia liiketaloudellisten periaatteiden mukaan. Käyttäjäpalveluja ovat ruokapalvelut sekä puhtaus- ja vahtimestaripalvelut. Teknisiä työsuorituksia ovat maastomittauspalvelut, liikennealueiden, viheralueiden ja liikuntapaikkojen sekä kaupungin omistamien rakennusten rakentaminen ja hoito. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella Liikelaitoksen palvelukyky turvataan huolimatta vähentyvistä henkilöstö- ja talousresursseista. Asiakasraadit otetaan käyttöön kaikilla palvelualueilla. Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrän alentamiseen pyritään kaikin käytettävissä olevin keinoin. Tilikauden tulos pidetään positiivisena. Teknisen tuotannon palvelut ja tuotteet ovat kilpailukykyisiä ja tuotteiden hintataso on valtakunnallista keskitasoa. Liikelaitoksen toimintatapa on ympäristöystävällinen ja edistää kestävää kehitystä. Tukipalvelut -yksikkö siirtyy tuotannon liikelaitoksesta kaupunkikehityksen hallinnon palvelukokonaisuuteen Rakentamisyksikön mitoittaminen toteutetaan valtuuston päätöksen mukaiseksi. Rakennusten hoidon ja kunnossapidon piiriin on tullut uusia kohteita 5 kpl. Kolme kohdetta on siirtynyt Kouvolan Asunnot Oy:lle. Nettolisäys ylläpidettäviin pinta-aloihin on m 2. Uimahallien kaukokäytön ja -valvonnan rakentamisella ja käyttöönotolla saadaan säästöjä käyttömenoissa. Energiansäästökohteita tuodaan esille Tilaliikelaitokselle. Kohteet ovat mm. liikunta-, jää- ja uimahallit ja muut liikuntapaikat. Aluepalvelujen materiaalivirtoja ja ostolaskujen käsittelyä tehostetaan. Palveluyksiköitä kehitetään ja järjestellään uudelleen huomioiden henkilöstön ikärakenne. Toimitilat ja niiden määrä, varustus ja laatu sovitetaan vastaamaan tarpeita. Koneet ja kalusto, niiden määrä ja laatu sovitetaan vastaamaan tilaajien tarpeita. Henkilömäärä ja sijoittelu sovitetaan vastaamaan kysyntää. Talouden seurantaa kehitetään edelleen ja taloudellisuutta ja kannattavuutta parannetaan tarjonnan optimoinnilla. Palveluverkkomuutokset vaikuttavat Käyttäjäpalvelujen palvelutuotantoon mm. Keltakangas, Lauttaranta, Mäkikylä jne. Varhaiskasvatus ostaa lisää palvelutuotantoa Käyttäjäpalveluilta. Lisäyksen johdosta uutta henkilöstöä tarvitaan 4 htv. Kotipalveluateriat lisääntyvät, aterioiden valmistus siirtyy Valkealakodin keittiöön ja sopimus ulkopuolisen yrittäjän kanssa päättyy. 60

63 Kohderahoitteiset tehtävät Tavoitteet Kaupunkistrategia: Palveleva Kouvola: Asiakkuuksien hallinta Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Palvelukykymme on turvattu [A]: Asiakasraadit käytössä kaikilla palvelualueilla, tavoitearvo 4 kpl. Määrä (Kpl) Asiakasraadit käytössä kaikilla palvelualueilla: johdon ja esimiesten sitoutumattomuus yhteisiin päämääriin. [A]: Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrän aleneminen, tavoitearvo 2013: - 5% ed.vuodesta. Sairauspoissaolot (kpv/hlö) (kpv/hlö) v Sairauspoissaolojen ja työtapaturmien määrän aleneminen: ennalta arvaamattomuus. Työtapaturmien lukumäärä (kpl) 47.0 (kpl) v [T]: Positiivinen tilikauden tulos. ylijäämä/alijäämä ( ) Kaupunkistrategia: Palveleva Kouvola: Palvelujen organisointi prosesseina Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Palvelumme ja tuotteemme ovat kilpailukykyisiä [A]: Tuotteiden hintataso on valtakunnallista keskitasoa. Ruokapalvelut: /Ateria 2.72 v Puhtauspalvelut /m ( /m2) v Viheralueiden hoito /ha 8167 ( /ha) v Liikennealueiden hoito /m2 3.1 ( /m2) v Kiinteistöpalvelut: /m2/kk 1.34 v Kaupunkistrategia: Ympäristöystävällinen Kouvola: Ekologinen toimintatapa Pitkä aikaväli Tavoitteet ja toimenpiteet 2013 Mittari ja vertailuarvo Merkittävät riskit Toimintatapamme on ympäristöystävällinen ja kestävän kehityksen mukainen [L]: Ympäristöohjelmaan valittujen indikaattorien seuranta, käytössä olevien mittarien lukumäärä 5 kpl. Määrä (Kpl) Tietojen saatavuus. Henkilöresurssit Henkilöresurssien vähennys talousarviovuodelle 2013 on 59,47 htv, josta kaupunkikehitykseen siirtyvien tukipalvelujen osuus 24,5 htv, joten todellinen vähennys on 34,97 htv ( -4 %). Tästä vakinaisia on 14,2 htv ja tilapäisiä työntekijöitä 20,7 htv. Henkilömäärä henkilötyövuosina TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Vakinaiset 706,95 668,25 655,25 645,15 Määräaikaiset 105,82 84,00 73,00 71,00 Työllistetyt 38,45 39,50 41,50 41,50 Kaikki yhteensä 858,31 851,22 791,75 769,75 757,65 61

64 Kohderahoitteiset tehtävät Talous Teknisen tuotannon liikelaitos Tulosbudjetti 1000 e TP 2011 TA 2012 MUUTETTU TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Myyntitulot/Liikevaihto Muut tulot Muut tuet ja avustukset Toimintamenot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstömenot Muut menot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot 1 Muut rahoitustulot 2 Muut korkomenot 1 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Rahoituslaskelma 1000 e Teknisen tuotannon liikelaitos TP 2011 TA 2012 Muut. TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 3 Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

65 Laskelmat 4 Laskelmat Tuloslaskelma kaupunki ja liikelaitokset Tuloslaskelma Peruskaupunki Kouvolan Vesi Tekninen tuotanto Tilaliikelaitos Kaupunki yhteensä eliminoitu MUUT TA MUUT TA MUUT TA MUUT TA MUUT TA 1000 e 2012 TA TA TA TA TA 2013 TS 2014 TS 2015 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Palvelujen osto Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Rahastojen muutos Tilikauden yli/alijäämä Talousarvio 2012 luvuissa on peruskaupungin osalta mukana tilaaja-tuottajamallin mukaiset sisäiset palvelusopimusmyynnit ja ostot. 63

66 Laskelmat Liikelaitosten vaikutus kaupungin tuloslaskelmaan Tuloslaskelma Peruskaupunki Liikelaitokset Kaupunki yhteensä (eliminoitu) MUUT TA MUUT TA MUUT TA 1000 e TP TA 2013 TP TA 2013 TP TA 2013 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Palvelujen osto Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli/alijäämä Tilinpäätös 2011 ja talousarvio 2012 luvuissa on peruskaupungin osalta mukana tilaaja-tuottajamallin mukaiset sisäiset palvelusopimusmyynnit ja ostot. 64

67 Laskelmat Rahoituslaskelma kaupunki ja liikelaitokset Kouvolan kaupunki sis. liikelaitokset Rahoituslaskelma 1000 e TP 2011 VS 2012 Toiminnan rahavirta Muutettu TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Vuosikate Satunnaiset erät 193 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 413 Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainakanta Asukasluku Lainakanta e/as

68 Laskelmat Liikelaitosten vaikutus kaupungin rahoituslaskelmaan TA 2013 Talousarvio 2013 Rahoituslaskelma 1000 e Peruskaupunki Liikelaitokset Yhteensä Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta 0 Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Investoinnit kaupunki ja liikelaitokset yhteensä Kouvolan kaupunki Investoinnit 1000 e TP 2011 TA 2012 MUUTETTU TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Sijoitukset Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointitulot yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä

69 Laskelmat Liikelaitosten vaikutus kaupungin investointeihin Investoinnit Peruskaupunki Liikelaitokset Kaupunki yhteensä 1000 e TP 2011 TA 2012 MUUT TA 2012 TA 2013 TP 2011 TA 2012 MUUT TA 2012 TA 2013 TP 2011 TA 2012 MUUT TA 2012 TA 2013 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointituotot yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Kokonaistulot ja menot kaupunki (sis. liikelaitokset) TA 2013 TULOT Milj. euroa MENOT Milj. euroa Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatulot 99,9 Toimintamenot 577,4 Verotulot 313,8 - Valmistus omaan käyttöön 4,8 Valtionosuudet 163,5 Korkomenot 4,1 Korkotulot 1,2 Muut rahoitusmenot 0,2 Muut rahoitustulot 7,4 Tulorahoitukset korjauserät - Pysyvien vast. hyöd. myyntivoitot -2,0 Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 3,4 Käyttöomaisuusinvestoinnit 43,9 Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot 2,7 Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainojen vähennys Antolainojen lisäys 0,1 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 27,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 8,0 Kokonaistulot yhteensä 647,9 Kokonaismenot yhteensä 657,4 67

70 Laskelmat Tuloslaskelma toimialoittain TA 2013 ulkoiset kustannukset (liikelaitosten ja kaupungin väliset kustannukset sisältyvät) Kouvolan kaupunki ULKOISET TOIMINTATULOT/MENOT/KATE (sis.kaupungin ja liikelaitosten väliset kust.) Toimialat 1000 e TP 2011 VS 2012 MUUT TA 2012 TA2013 MUUTOS% 2012 /2013 Konsernipalvelut Toimintatulot ,7% * Toimintamenot ,0% Toimintakate ,8% Kaupunkikehitys Toimintatulot ,9% Jukka Posti Valm. omaan käyttöön ,2% Toimintamenot ,7% kaupunkikehitysjohtaja Toimintakate ,1% Hyvinvointipalvelut Toimintatulot ,0% Annikki Niiranen Toimintamenot ,8% apulaiskaupunginjohtaja Toimintakate ,0% Taseyksiköt (sisältyvät Hyvinvointipalveluihin) Kouvolan seudun ammattiopisto Toimintatulot ,0% Timo Olli Toimintamenot ,1% rehtori Toimintakate ,6% Nuorisokeskus Anjala Toimintatulot ,1% Jenni Tani Toimintamenot ,2% toiminnanjohtaja Toimintakate ,3% Peruskaupunki yhteensä Toimintatulot ,5% Liikelaitokset Valm. omaan käyttöön ,2% Toimintamenot ,9% Toimintakate ,7% Kouvolan Vesi Liikeyli/-alijäämä ,6% Timo Kyntäjä, vesihuoltojohtaja Toimintakate ,3% Tilaliikelaitos Liikeyli/-alijäämä ,7% Timo Oksanen, toimitilajohtaja Toimintakate ,7% Teknisen tuotannon liikelaitos Liikeyli/-alijäämä ,1% Jari Horppu, tuotantojohtaja Toimintakate ,1% Liikelaitokset yhteensä Liikeyli/-alijäämä ,1% Toimintakate ,5% Kaupunki yhteensä Toimintakate ,7% * sisältää 7 milj. euron koko kaupungin henkilöstömenojen säästötavoitteen 68

71 Laskelmat Tuloslaskelma ulkoiset kustannukset, kaupungin ja liikelaitosten väliset erät eliminoitu Ulkoiset kustannukset Talousarvio 2013 Sisäiset ja keskinäiset eliminoitu Peruskaupunki Kouvolan Vesi Tekninen tuotanto Tilaliikelaitos Yhteensä Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Palvelujen osto Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot Tilikauden tulos Rahastojen muutos Tilikauden yli/alijäämä

72 Konserniyhteisöt 5 Konserniyhteisöt Konsernirakenne Kouvola-konserni muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: - peruskunta, johon kuuluvat kaupungin ydintoiminnot - kunta, edellä mainittuihin yhdistetään liikelaitosten tiedot - konserni, kunnan talouslukuihin yhdistetään tytäryhtiö- ja kuntayhtymätoiminta sekä osuus osakkuusyhteisöistä. 70

73 Konserniyhteisöt Kouvolan kaupungin konserniin kuuluville yhteisöille valtuusto voi asettaa tavoitteita. Talousarviossa asetetaan merkittäville tytäryhteisöille yhteisökohtaiset tavoitteet. Nämä valtuustoon nähden sitovat tavoitteet on asetettu jäljempänä yhteisön tietojen kohdalla. Muut yhteisöä koskevat esittelytiedot ovat informatiivisia. Keskeisten konserniyhteisöjen toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kaupungin osavuosikatsausten yhteydessä. Kaupungin edustajien tulee toimia tytäryhteisöjen päätöksentekoelimissä kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa konserniohjeita. Konserniohjeen mukaisesti jokaisella konserniin kuuluvalla yhtiöllä tai yhteisöllä tulee olla vuosittain päivitetty strategia sekä toimiva johtamisjärjestelmä ja asianmukaisesti järjestetty sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Osingot Osinkoja vuoden 2013 talousarvioon arvioidaan kertyvän noin 6,6 milj. euroa. Se muodostuu seuraavien yhtiöiden osingoista: KSS Energia Oy 4,9 milj. euroa, Kymenlaakson Sähkö Oy 1,6 milj. euroa (lisäksi mahdollinen noin 0,7 milj. euron myyntivoiton tuloutus) ja Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy 0,15 milj. euroa. Yhteisökohtaiset tavoitteet vuodelle 2013 Yhteisö ja omistusosuus Tavoitetaso Mittari KSS Energia Oy (konserni) 100 % Sijoitetun pääoman tuotto on > 7,0 %. Omavaraisuusaste on 30,0 %. Osinkoa tilikaudelta 2013 maksetaan vähintään 5,0 milj. euroa (maksu keväällä 2014). Energian toimitusvarmuus: Keskimääräinen toimitusaika on sähkön osalta 0,75 h/asiakas ja lämmön osalta 0,80 h/asiakas. Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta sähkön tuotannosta on 90 % ja omasta lämmön tuotannosta on 65 %. Sijoitetun pääoman tuotto (%) Omavaraisuusaste (%) Osinko ( ) Keskeytysaika (h/asiakas) Uusiutuvien energialähteiden osuus omasta tuotannosta (%) Kouvola Innovation Oy (konserni) 100 % Kaakkois-Suomen Tieto Oy 100 % Kouvolan Asunnot Oy 100 % Kouvolan Teatteri Oy 100 % Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 52 % 400 uutta työpaikkaa Kouvolan alueelle Kaupunkiin sijoittuvien uusien yritysten määrä 150 Osuus valtakunnan tax free -myynnistä 4 % Yöpymisten määrän kasvu 7 % Yritystila Oy:n tulos ± 0 Vertailukelpoisten tuotteiden ja palveluiden hinta verrattuna vastaaviin toimijoihin. Käyttöaste vähintään 96,5 % Tulos on ± 0. Luottotappiot ovat enintään 1 % liikevaihdosta. Saamiset vuokratuotoista on enintään 3 % liikevaihdosta. Katsojamäärä on Päänäyttämön täyttöaste on 70 %. Kaupungin avustus on katsojaa kohden < 37 euroa. Pääsylipputulojen osuus kaikista tuotoista on > 20 %. Työnjako sairaanhoitopiirin ja kaupungin välillä on ratkaistu. Yhteisten palveluketjujen kuvaukset on laadittu. Uusien työpaikkojen määrä (kpl) Uusien yritysten määrä (kpl) Osuus tax free -myynnistä (%) Yöpymisten määrän kasvu (%) Tilikauden tulos ( ) Hinta ( ) Käyttöaste (%) Tilikauden tulos ( ) Luottotappioiden osuus liikevaihdosta (%) Vuokrasaamisten osuus liikevaihdosta (%) Katsojamäärä (kpl) Täyttöaste (%) Avustus/katsoja ( ) Pääsylipputulojen osuus tuloista (%) Aloitettu/Valmis Aloitettu/Valmis 71

74 Liitteet 6 Liitteet 6.1 Henkilöstösuunnitelma Määrällinen henkilöstösuunnitelma vuosille Toimiala 2012 htv 2013 htv 2014 htv 2015 htv Muutos-% Konsernipalvelut Vakinaiset 87,70 80,10 81,10 80,10-9 % Määräaikaiset 15,00 12,00 11,00 11,00-27 % Työllistetyt 2,00 0,00 0,00 0, % Yhteensä 104,70 92,10 92,10 91,10-13 % Hyvinvointipalvelut Vakinaiset 3 799, , , ,00 2 % Määräaikaiset 810,48 547,60 515,30 509,30-37 % Työllistetyt 130,00 125,00 125,00 125,00-4 % Yhteensä 4 740, , , ,30-4 % Kaupunkikehitys Vakinaiset 251,60 252,90 248,70 247,90-1 % Määräaikaiset 36,60 30,20 21,60 15,50-58 % Työllistetyt 1,86 0,86 0,86 0, % Yhteensä 290,06 283,96 271,16 263,40-9 % Tilaliikelaitos Vakinaiset 19,00 18,00 18,00 18,00-5 % Määräaikaiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % Työllistetyt 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % Yhteensä 19,00 18,00 18,00 18,00-5 % Tekninen tuotanto Vakinaiset 683,45 669,25 656,25 646,15-5 % Määräaikaiset 105,82 84,00 73,00 71,00-33 % Työllistetyt 38,45 39,50 41,50 41,50 8 % Yhteensä 827,72 792,75 770,75 758,65-8 % Kouvolan Vesi Vakinaiset 61,00 61,00 61,00 61,00 0 % Määräaikaiset 8,00 6,00 6,00 6,00-25 % Työllistetyt 0,00 0,00 0,00 0,00 0 % Yhteensä 69,00 67,00 67,00 67,00-3 % Kouvolan kaupunki Vakinaiset 4 902, , , ,15 1 % Määräaikaiset 975,90 679,80 626,90 612,80-37 % Työllistetyt 172,31 165,36 167,36 166,50-3 % Yhteensä 6 050, , , ,45-5 % Henkilötyövuosilaskennassa koko vuoden kokoaikatyössä oleva henkilö on yksi henkilötyövuosi (1 htv). Osa-aikaisesti työskentelevän työpanos lasketaan tehdyn työajan suhteessa. 72

75 Liitteet 6.2 Kaaviot ja taulukot Tuloslaskelman tuloerien muodostuminen TA 2013 kaupunki ja liikelaitokset, eliminoitu Tuloslaskelman menoerien muodostuminen TA 2013 kaupunki ja liikelaitokset, eliminoitu 73

76 Liitteet Lähde: Kuntaliitto Lähde: Kuntaliitto 74

77 Liitteet Lähde: Kuntaliitto Lähde: Kuntaliitto 75

78 Liitteet Lähde: Kuntaliitto Lähde: Kuntaliitto 76

79 Liitteet Lähde: Kuntaliitto Lähde: Kuntaliitto 77

80 Liitteet Lähde: Kuntaliitto Lähde: Kuntaliitto 78

81 Liitteet Lähde: Kuntaliitto Lähde: Kuntaliitto 79

82 Liitteet Lähde: Kuntaliitto Lähde: Kuntaliitto 80

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Tilinpäätös 2012 21.3.2013 2 Talouden kehityskuva 2012 Talouden yleinen epävarmuus EU-alueella jatkuu Kansantalouden kasvu -0,2 %, reaalisesti negatiivinen Korkotason muutokset vähäisiä Palkkaratkaisut

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma

Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma Tampereen kaupungin johdon yhteinen strategiastartti 25.4.2017 konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 1 Kaupunkistrategian onnistuminen koko kaupungin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu 24.11.2017 Ilari Soosalu, hankejohtaja rahoitus Sisältö Talousympäristö Kuntien talouden tilanne ja näkymiä Maakuntien talouden näkymiä

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu

7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu 7.3 Teknisen tuotannon liikelaitos Toimielin Liikelaitosten johtokunta Vastuuhenkilö Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Toiminnan kuvaus Teknisen tuotannon liikelaitoksen tehtävänä on tuottaa käyttäjä-

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kehysesitys 2016-18. Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen

Kehysesitys 2016-18. Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen Kehysesitys 2016-18 Valtuusto 7.9.2015 Pekka Heikkinen Taloussuunnitelman ja arvion valmisteluprosessista Kehyspäätöksen tekovaiheessa paljon asioita auki Valtion valmisteluaikataulu myöhentynyt; hallituksen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Luonnonvoimien toiminnalle aiheuttamiin riskeihin ei voida vaikuttaa, mutta riskeihin varaudutaan vakuutuslaitosten vakuutuksin.

Luonnonvoimien toiminnalle aiheuttamiin riskeihin ei voida vaikuttaa, mutta riskeihin varaudutaan vakuutuslaitosten vakuutuksin. 1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Tilaliikelaitos Vastuuhenkilö Sitovuustaso Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminnan kuvaus Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan toimitilakäyttäjien tyytyväisyydestä ja vastuullaan

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot