Talousarvio Taloussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015-2016"

Transkriptio

1 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2

3 Sisällys 1 LOHJAN KASVUSTRATEGIA LAUTAKUNTIEN TALOUSARVIOT Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Yleinen luottamushenkilöhallinto Keskushallinto Perusturvalautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tuloslaskelmaosan rahoitustulot ja menot Lohjan kaupunki, tuloslaskelma INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA Kaupunginhallitus/Keskushallinto Perusturvalautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Tekninen lautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Investoinnit yhteensä Rahoitusosan tulot ja menot Rahoituslaskelma RAHOITUSTULOT JA MENOT YHTEENSÄ MENOT JA TULOT YHTEENSÄ TALOUSARVION SITOVUUSMÄÄRÄYKSET JA PÄÄTÖSVALTUUDET Talousarvion sitovuus Maksut ja myyntihinnat Päätösvaltuudet TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITTELUN RAKENNE Taloussuunnittelun tavoitteet ja lähtökohdat Rakenne ja sisältö Toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat Toiminnalliset muutokset, suoritteet ja yksikkökustannukset TALOUDEN PERUSTEET Lohjan väestö Huoltosuhteiden kehitys Väestön ikärakenteen kehitys Työllisyys Työttömyys Verotulojen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Palkat ja hinnat Kuntatalous Verotulojen perusteet Valtionosuudet vuonna Laskentaperusteet... 62

4 9 SUUNNITTELUKAUDEN ASUNTOTUOTANTO Kaavavaranto ja vireillä oleva kaavoitus Asuntotuotanto LIITE: LOHJAN KASVUSTRATEGIA... 64

5 1 Lohjan kasvustrategia Valtuusto on hyväksynyt Lohjan kasvustrategian vuosille Strategia on tämän talousarvion liitteenä sivulla 66. Lohjan kasvustrategia sisältää viisi kärkeä, jotka ovat: - Kasvava Lohjan kaupunki - Tasapainoinen talous - Hyvät peruspalvelut - Laadukas ympäristö - Toimiva tietotekniikka. Kukin toimiala laatii oman suunnitelmansa siitä, miten ne toteuttavat valtuuston hyväksymää strategiaa. Myös tämä talousarvio on laadittu siten, että se omalta osaltaan edistää kasvustrategian toteuttamista vuonna Kasvustrategiassa on erikseen määritelty Lohjan taloudenpidolle seuraavat tavoitteet: - Lohjan talous on terveellä pohjalla. - Kunnallisverot pidetään siedettävällä tasolla. - Lainamäärä pysyy alle maan keskiarvon. - Taloudellinen yhdyskuntarakenne ja palvelurakenne. Tämä talousarvio on laadittu niin, että se täyttää em. tavoitteista kolme ensimmäistä. Neljännen tavoitteen osalta talousarvio lähtee siitä, että vuoden 2014 aikana hallintokunnat selvittävät palvelurakenteen uudistamista niin, että suunnitelmat tarvittavista muutoksista voidaan hyväksyä vuosina Taloudellisen yhdyskuntarakenteen toteuttamiseen liittyvät käytännön toimet ovat erityisesti ympäristötoimen ja kaupunginhallituksen vastuulla.

6 2 2 Lautakuntien talousarviot 2.1 Keskusvaalilautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot ulkoiset Vaalit: Kunnallisvaalit ja valtiolliset vaalit äänioikeutettua / Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Eurovaaleissa ennakkoäänestyspaikat ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat on ulotettu myös entisen Nummi-Pusulan ja Karjalohjan alueelle. Tasapainoinen talous - Eurovaalit järjestetään asianmukaisesti budjetin puitteissa. Valtio maksaa valtiollisista vaaleista korvauksen, joka kattaa mm. vaaleista aiheutuvat henkilöstökulut. Toimiva tietoyhteiskunta - Eurovaaleissa hyödynnetään uusinta tietotekniikkaa mm. ennakkoäänestyspaikoilla kauppakeskuksissa sekä sähköisen äänestysluettelon osalta.

7 2.1.3 Keskusvaalilautakunnan tuloslaskelma ja toiminnalliset muutokset 3 Vuonna 2014 järjestetään eurovaalit. Varsinainen vaalipäivä on ja ennakkoäänestys Vaalien organisointia valmistellaan parhaillaan uudelleen. TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Keskusvaalilautakunta) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut kulut TOIMINTAKATE

8 4 2.2 Tarkastuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Tarkastuslautakunta Tilintarkastus 10 kokousta, tarkastuspäällikkö 0,3 htv 62 lakisääteistä tarkastuspäivää / / Sitovat tavoitteet: tarkastuslautakunta - Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi; - Tilintarkastuksen, sisäisen tarkastuksen ja tarkastuslautakunnan työohjelmien koordinointi toisiaan tukeviksi ja päällekkäisyyksiä välttäväksi tarkastuskokonaisuudeksi; - Valtuustokaudelle laaditun arviointisuunnitelman ja tilikaudelle 2014 laaditun työohjelman laatiminen ja sen toteuttaminen arviointityössä; - Tuottavuutta, tuloksellisuutta ja tehokkuutta kuvaavien tunnuslukujen ja suoritteiden arviointi Lohjan ja vertailukuntien välillä Tarkastuslautakunnan tuloslaskelma TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Tarkastuslautakunta) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Muut kulut , TOIMINTAKATE ,

9 5 2.3 Yleinen luottamushenkilöhallinto Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Kaupunginvaltuusto 51 jäsentä, 10 kokousta / 0 Kaupunginhallitus: Kaupunginhallitus (kokoustoiminta, seminaarit, matkat, tapahtumat, kaupunginjohtaja) ja toimikunnat 13 kaupunginhallituksen ja 5 henkilöstöjaoston jäsentä, yhteensä 33 kokousta / Tuloslaskelma TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Yleinen luottamushenkhallinto Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut kulut , TOIMINTAKATE ,

10 6 2.4 Keskushallinto Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Kehittämis- ja elinkeinopalvelut: Yhteistoiminta, Elinkeinojen kehittäminen, Markkinointi, Matkailutoiminta, Maataloustoimi, Kehittäminen Talouspalvelut: taloussuunnittelu, kunnallisverotus, taloushallinto Henkilöstöpalvelut: Virka- ja työsuhdehallinto (virkamieshallinto, luottamusmiestoiminta), työllisyystyöt, palkanlaskenta, henkilöstöpalvelut ja yhteistoiminta (tyky-toiminta, henkilöstöetuudet, yhteistoiminta ja työsuojelu, työterveyshuolto) Hallintopalvelut: liikelahjat, kansainvälinen toiminta, viestintä, keskusjohdon hallintopalvelut, virastopalvelut (monistamo, postitus, arkisto), asiakaspalvelukeskus, lakipalvelut, sosiaaliasiamiespalvelut, velkaneuvonta, pysäköinninvalvonta Tietopalvelut: Lohjan tietohallinto, puheviestintä, seututietotekniikka yritystoimipaikkaa, - EU-tukikelpoisia maatiloja 454 kpl - ostolaskuja kpl - tositteita kpl - vakituinen henkilöstömäärä valtuuston kokouksia 10 - hallituksen ja henkilöstöjaoston kokouksia 33-3 asiakaspalvelupistettä - käyttäjätunnuksia puhelinliittymiä gsm liittymiä / / / / / Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - tonttimarkkinoinnin uudet toimenpiteet aloitetaan - sosiaalinen media osaksi kaupungin viestintää - yrityshautomotilojen tehokkaampi käyttö - jatketaan neuvotteluita Nordkalk ja Koneen kanssa kaivoksen kehittämisestä - taajamaradan edistäminen eri forumeissa - uuden kauppakeskuksen edistäminen - kuntaliitoksien mahdollinen valmistelu Tasapainoinen talous - talouden tasapainotuksen koordinointi ja johtaminen - keskushallinnon hinnoittelu tarkistetaan - talousarvioprosessin tunnuslukujen ja suoritteiden uudelleenarviointi - palveluiden benchmarkkaus toteuttaminen - hallinnon prosessien kriittinen tarkastelu - keskushallinto osallistuu palveluverkkoselvityksiin

11 7 Hyvät peruspalvelut - henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien uudistaminen ja henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen - kartoitetaan osaaminen ja tulevaisuuden osaamistarpeet, joita hyödynnetään henkilöstöja koulutussuunnitelmissa - kuntaliitoksista johtuvien palkkauksessa ja muissa palvelusuhteen ehdoissa olevien perusteettomien erojen poistaminen - selvitetään mahdollisuus perustaa kunnan ja valtion yhteispalvelupisteet Nummelle ja Karjalohjalle - asiakaspalvelussa palvelua myös sähköisesti - toteutetaan työtyytyväisyystutkimus, jonka tulosten perusteella määritellään työtyytyväisyyden kehittämiskohteet kaupunki- ja työyhteisötasoisesti - tuloksellisuuden parantamiseksi luodaan tulos-palkkiojärjestelmä, jota pilotoidaan vuonna selvitetään mahdollisuudet Kesämetro ja vaaliauto toimintaan Laadukas ympäristö - lähidemokratia hankkeen jatkaminen - työsuojelu osallistuu aktiivisesti sisäilmakartoituksiin Toimiva tietoyhteiskunta - kotihoidon ja terveystoimen avopalveluiden sähköinen toimintaympäristö - sosiaalisen median laajempi hyödyntäminen - henkilöstökoulutuksessa otetaan käyttöön toinen atk-luokka - kansallinen earkisto hanke toteutettu - henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä uudistus on käynnissä - selvitetään mahdollisuus perustaa kunnan ja valtion yhteispalvelupisteet Nummelle ja Karjalohjalle - visitlohja.fi sivustojen käyttö mobiililaitteilla - valtuusto siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön - atk-ajokorttikoulutusta kaikille käyttäjille Keskushallinnon tuloslaskelma ja toiminnalliset muutokset Keskushallinnon vuoden 2014 toiminnallisina muutoksina toteutetaan henkilöstön työtyytyväisyyskysely, hankitaan uudet virka- ja työehtomateriaalit sekä lisätään henkilöstön koulutuksen määrärahoja ja koulutusresurssia. Vuoden 2014 aikana tapahtuu Venäjän ystävyyskuntavierailu Lohjalle. Lisäksi tietohallinto ottaa käyttöön uuden sähköpostijärjestelmän, jonka rahoitus on järjestetty sopeuttamalla tietohallinnon hankintoja. Talouspalveluissa henkilömäärä pienenee 0,5 henkilöresurssilla. Keskushallinnon määrärahasupistukset on kohdennettu tasaisesti jokaiselle tulosalueelle kohdistuen palveluiden ja materiaalihankintoihin vähentämiseen.

12 8 TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Keskushallinto) Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Suunnitelman mukaiset poistot ,

13 9 2.5 Perusturvalautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut / Hallinto, talous, suunnittelu - perusturvalautakunta: 10 kokousta - yksilöjaosto: 10 kokousta Vuokra-asuntopalvelut - vuokra-asunnot: (konserniyhtiöt) (muut) Vanhus- ja sairaalapalvelut / Kotihoito, vanhusten päivätoiminta, ateriapalvelut, kuljetuspalvelut, asumispalveluyksiköt, vanhainkodit, vuodeosastot - yli 75-vuotiaita hoitopaikat yhteensä 518 Erityispalvelut / Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut, perheneuvola, mielenterveys- ja päihdepalvelut - asiakkaat Sosiaalipalvelut / Aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, sosiaalinen kuntoutus, lapsiperhetyö, lastensuojelupalvelut - toimeentulotukiasiakkaat lapsiasiakkaat 950 Terveyspalvelut / Lääkärin ja hoitajan vastaanotto, suun terveydenhuolto, kuntoutus ja tukipalvelut, neuvolat, kouluterveydenhuolto, työterveyspalvelut, erikoissairaanhoito - avosairaanhoitokäynnit

14 Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n kehittämisohjelman toteutus aloitetaan Tasapainoinen talous - Palvelu- ja tukiasumista lisätään omaisuuden tehokkaalla käytöllä (Nummelle dementiakoti, Paloniemen tukiasuntojen uudet tilajärjestelyt, erityisasumisen Teltasta tupaan - hanke) - Vuokratyövoimaa ostetaan vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa - Tuottavuutta parannetaan kustannuslaskentaa kehittämällä Hyvät peruspalvelut - Osallistutaan aktiivisesti palveluverkon ja palveluiden järjestämistavan uudistamiseen taloudellisemmaksi ja järkevämmäksi - Esimiestyön osaamista lisätään - Vammaisten ja vanhusten kuljetuspalveluita tehostetaan ja nivotaan palveluliikenteeseen - Lastensuojelussa ja päihde- ja mielenterveyspalveluissa vähennetään laitoshuollon käyttöä ja lisätään avopalveluja Laadukas ympäristö - Kultakartanon asumispalveluyksikkö sekä geriatrian ja työterveyden uudet tilat otetaan käyttöön - Toimitiloja uudistetaan terveellisiksi ja toimiviksi (mm. Keskusaukion hammashoitolan laajennus, päihdeklinikka perheneuvolan entisiin tiloihin, Lohjan lastensuojeluyksikön rakentamisen aloitus) Toimiva tietoyhteiskunta - Kotona kokonainen elämä -hanke tehostaa kotihoidon palveluja hyödyntämällä tietoteknologiaa - Potilastietojärjestelmän muutokset sähköisen asioinnin laajentamiseen etenevät Perusturvatoimen tuloslaskelma ja toiminnalliset muutokset Hallintopalvelut Hallinnon henkilöstön toimenkuvia kehitetään. Yhden toimistosihteerin työpanoksesta puolet siirretään terveyspalvelujen hallintoon. Samalla erityisesti terveyspalvelujen kustannuslaskentaa kehitetään. Eri yhdistyksien ja kolmannen sektorin toimijoiden avustusten jakoperusteita tarkistetaan. Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy:n ja Karjalohjan alueen kahden yhtiön fuusioinnin valmistelu osaksi Lohjan Vuokra-asunnot Oy:tä (Lova) jatkuu tavoitteena sulautuminen Samalla valmistellaan kaupungin vuokra-asuntopalveluiden järjestämistä suhteessa Lovaan. Lohjan Vuokra-asunnot Oy:n toimintaa kehitetään asuntopoliittisen ohjelman ja yhtiön kehittämisoh-

15 11 jelman mukaisesti. Lova käynnistää yhden uuden vuokratalon rakennustyöt ja usean talon perusparannukset jatkuvat. Vuokra-asuntojen käyttöaste pidetään korkeana. Yksittäisistä vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista luovutaan alueilla, joissa kysyntä on tarjontaan nähden tasapainossa. Erityisasuntojen toimintakäytäntöjä kehitetään osana Teltasta tupaan hanketta. Vanhus- ja sairaalapalvelut Ikääntyvä Lost ikääntymispoliittinen ohjelma tarkistetaan ja muokataan vastaamaan uuden vanhuspalvelulain vaatimuksia. Tarkistuksessa huomioidaan myös Lost-yhteistyön päättymisen sekä Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kuntaliitoksen mukanaan tuomat muutokset. Vuoden lopulla geriatriset lääkäripalvelut kootaan samoihin tiloihin Lohjan keskustaan valmistuvaan Kultakartanoon. Kotihoidossa otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, jolla parannetaan henkilökunnan työn tasapuolista jakautumista ja vähennetään sijaisten tarvetta. Kotikäyntien sisältöä kehitetään ja siirrytään pääasiassa kotona tapahtuvaan tietojen kirjaamiseen. Kotihoidon aluerajoja tarkastetaan tarpeen mukaan. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit käynnistetään kaikilla alueilla resurssien puitteissa. Kotiin kuljetettujen aterioiden koostumusta parannetaan ja aterioiden kuljetustapaa kehitetään. Päivätoiminta keskitetään Lohjan vanhusten palvelukeskukseen, jolloin henkilöstöä käytetään tehokkaammin kaikkien ryhmien hyödyksi. Säästötoimien vuoksi sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetustuen tulorajakriteereitä tarkistetaan. Kartanomäen vanhainkodin asukkaat ja henkilökunta muuttavat uuteen vanhusten palvelukeskuksen pihapiiriin valmistuvaan Kultakartanoon vuoden 2014 lopulla. Nummen kirkonkylässä Niilonpirtin pihapiirissä sijaitseva kuusipaikkainen vuokrakäytössä oleva asumispalveluyksiköksi sopiva rakennus muutetaan dementiakodiksi. Asumispalvelupaikkoja ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta sadalle asukkaalle eli saman verran kuin vuonna Vuodeosastot keskittyvät potilaiden akuuttihoitoon ja kuntoutukseen sekä intervallihoitoon. Henkilökunta osallistuu kansallisen ekanta-hankkeen koulutuksiin ja ekanta-arkiston käyttöönottoon, joilla tietoteknologiaa hyödynnetään entistä enemmän.. Erityispalvelut Vammaispalveluissa tehdyn asiakassegmentoinnin perusteella tarkistetaan kalleimmissa palveluissa olevien asiakkaiden palvelusuunnitelmat. Käynnistetään Vaikeavammaisten asumisen ostopalvelut kilpailutetaan. Eteva-kuntayhtymän ja Pääjärven kuntayhtymän fuusiosta syntyneiden kustannusvaikutusten maksamista selvitellään omistajakuntien työryhmässä. Päihdepalveluiden toimintamalleja muutetaan mm. kehittämällä ryhmätoimintoja ja asumispalveluja. Laitoskuntoutukseen lähettämistä tiukennetaan uusilla kriteereillä. Korvaushoitoon laaditaan uudet säännöt. Kuntoutuskoti Männikön ja Harjulan tukiasuntojen toiminnan mahdollisuuksia vastata Paloniemen sairaalan alasajon seurauksena tulevien asiakkaiden tarpeisiin kehitetään. Mielen Avain II (Koho) -hankkeessa hyväksi havaittuja toimintamalleja juurrutetaan edelleen mm. tehostamalla lyhytterapiahoitomallin käyttöä. Tehostettuja asumispalveluja ostetaan kilpailutuksen perusteella solmittujen puitesopimuksien mukaisesti. Vuoden aikana selvitetään palveluasumisen oman tuotannon lisäämisen kannattavuus. Perheneuvolan toimintamallien arviointi ja kehittäminen on aloitettu Pro perhe -hankkeessa ja tätä kehittämistyötä jatketaan uudessa monialaisessa perhekeskuksessa. Perheneuvola siirtyy syksyllä 2013 osaksi Lohjantähdessä sijaitsevaa perhekeskuksen toimintaa. Uusien toimitilojen käyttöönoton jälkeen rekrytoidaan tilapuutteen vuoksi täyttämättä olleet psykologin ja sosiaalityöntekijän toimet. Uuden työparin tehtävänkuva painottuu yli 13-vuotiaiden nuorten perheisiin.

16 Sijaisrekrytointi-yksikön toimintaa laajennetaan ja varahenkilöstön käyttö keskitetään. Sosiaalipalvelut 12 Lastensuojelun palvelurakennetta kehitetään edelleen avohuoltopainotteisemmaksi ja oman palvelutuotannon osuutta vahvistetaan. Pitkäkestoista laitoshoitoa vähennetään. Kasvavat avohuollon kustannukset katetaan vähennyksenä laitoshoidon määrärahoista ( euroa). Lyhytaikaiset laitossijoitukset toteutetaan omissa vastaanottokodeissa ja vähintään 60 % asiakkaista pyritään kotiuttamaan. Kotiuttamisen tukipalvelut (perhekuntoutus, perhetyö ja ammatillinen tukihenkilötoiminta) järjestetään ensisijaisesti omana toimintana tukipalveluyksikkö Kaarnan kautta. Perhehoidon palvelut hankitaan seudullisen perhehoitoyksikkö Pihlajan kautta ja perhehoidon osuutta sijaishuoltomuotona lisätään. Perhehoidossa suurena haasteena on löytää perhehoitopaikkoja yli 12-vuotiaille lapsille. Perhehoitoyksikkö Pihlajan henkilöstöresurssia lisätään toiminnan laajenemisen ja uusien lakisääteisten tehtävien vuoksi (jokaiselle perhehoitajalle nimettävä vastuusosiaalityöntekijä). Lastensuojelun avohuollon tukitoimien kilpailutus toteutetaan seudullisesti ja saadaan päätökseen toimintavuoden aikana. Uuden lastensuojeluyksikön (lasten ja nuorten vastaanottokodit ja tukipalveluyksikkö Kaarna) hankesuunnitelma valmistuu. Aikuissosiaalityössä panostetaan toimeentulotukiasiakkaina oleviin lapsiperheisiin ja nuoriin asiakkaisiin. Lapsiperheiden tilanne ja tuen tarve kartoitetaan kokonaisvaltaisesti sekä lisätään palveluohjauksen osuutta ja yhteistyötä lastensuojelun kanssa. Nuorten toimeentulotukiasiakkuuden pitkittymistä pyritään estämään ja vähentämään vahvistamalla aktivointityöskentelyä ja hyödyntämällä nuorisotakuun ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluja. Sosiaalisen kuntoutuksen yksikkö (kuntouttava työtoiminta, Mahistalo, tukityöllistäminen ja työvoiman palvelukeskus) vastaa pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien työllistymisedellytysten ja elämänhallinnan vahvistamisesta. Kuntouttavan työtoiminnan ja Mahistalon ensisijaisena kohderyhmänä ovat yli 500 päivää työttömänä olleet tai vailla ensisijaista tuloa olevat pitkäaikaiset toimeentulotukiasiakkaat. Aktivointitoimenpiteet vähentävät passiivityömarkkinatuen kuntaosuusmaksuja ja/tai toimeentulotuen menoja. Nuorisotakuun ulkopuolelle jäävät nuoret ohjataan ensisijaisesti työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiksi. Sosiaalisen kuntoutuksen määrärahavarausta on lisätty sisäisin siirroin eurolla kohdistuen sekä kuntouttavaan työtoimintaan että Mahistaloon. Mahistalon tuotoista on vähennetty vuoden 2012 loppuun maksettu hankeavustusten osuus. Työllistämisen kuntalisän uudet myöntämisperusteet otetaan käyttöön. Lastenvalvojan palveluissa jatketaan seutuyhteistyön ja seudullisen perheoikeudellisen yksikön perustamisedellytysten selvittämistä huomioiden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuuta sekä kuntarakenneuudistusta koskevat ratkaisut. Terveyspalvelut Potilaan valinnanvapaus terveyspalvelujensa tuottajasta lisääntyy Kuntalaisella on mahdollisuus valita mm. terveyskeskuksensa kerran vuodessa itsenäisesti koko Suomen alueella. Vielä ei pystytä ennakoimaan sitä, kuinka paljon kaupunkilaiset haluavat vaihtaa terveyskeskustaan ja olisiko mahdollisesti Lohjan lähikunnista tulossa lisää hoidettavia potilaita paremman kulkuyhteyksien tai työmatkan vuoksi. Laskutusperusteita tarkistetaan lisääntyvän kuntalaskutuksen vuoksi vastaamaan paremmin hoidollisia tarpeita. Kansallinen kanta-arkisto otetaan käyttöön toukokuussa Kanta-arkiston kautta potilaalla on sähköisesti mahdollisuus saada avautumisen jälkeen kertyneitä potilastietoja suoraan mm. pankkitunnusten avulla. Tämä vaatii edeltävästi suuren potilastietojärjestelmäpäivityksen ja koulutusta henkilökunnalle. Päivityksen jälkeen myös potilaskertomuksen kirjaamisen muoto muuttuu rakenteiseksi, mikä mahdollistaa paremmin halutun tiedon etsimisen potilasteksteistä. Saman päivityksen myötä mahdollistuu sähköinen asiointi, joka otetaan käyttöön avosairaanhoidossa, työterveydessä ja neuvola- ja koulutoiminnassa asteittain.

17 13 Suun terveydenhuollossa toimintaa tehostetaan. Päivystysjärjestelmä uusitaan nykyresurssein keskitetyksi. Tämän lisäksi aloitetaan uudenlainen vastaanottoklinikka, jolla parannetaan palvelujen suurkäyttäjien hoitoprosessia. Näillä toimilla pyritään potilaan kokonaisvaltaisempaan hoitoon vähemmillä käyntikerroilla ja toiminnan tehostamisella, jolloin potilasaikoja tulisi paremmin käyttöön myös satunnaisemmille tarpeille. Työterveyskeskus muuttaa Kultakartanoon valmistuviin uusiin tiloihin vuoden lopulla. Se mahdollistaa toiminnan kehittämisen. Lasten ja perheiden matalan kynnyksen ja varhaisen tuen palveluja tehostetaan uudessa moniammatillisessa perhekeskuksessa. Sen kehittämiseksi haetaan Kaste-hankerahoitusta. Terveyspalveluista perhekeskukseen siirtyivät keskustan neuvola, neuvolan ehkäisevä perhetyö, nuorten neuvonta ja lastenneurologin, neuropsykologin palvelut sekä osa puhe-, fysio- ja toimintaterapian palveluista. Uutena toimintana perhekeskuksessa aloittaa neuvolan psykologin palvelut. Neuvoloissa ja päivähoidossa vuonna 2012 alkanut Suomen Mielenterveysseuran Turvallisin mielin -hanke jatkuu vuoden 2014 loppuun. Tavoitteena on tuottaa toimintatapoja pienten lasten mielenterveyden tukemiseen. Hankkeen myötä myös neuvolan perhevalmennuksen sisältöä uudistetaan ja yhdenmukaistetaan. Neuvolan henkilökunta koulutetaan leikki-ikäisten lasten neurologisen kehityksen arviointiin nykyistä laajemmin siten, että kaikki ikäluokat 3-6-vuotiaista tavoitetaan. TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Perusturvalautakunta) Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Suunnitelman mukaiset poistot ,

18 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus Varhaiskasvatus: Päivähoito, esiopetus ja kotihoidon tuki - Lautakunnan kokouksia/v: 11 - Jaostojen kokouksia/v: 6 - Tuntikehys/oppilas: 74,5 - Kurssit/opiskelija: 1,5 - Päivähoitoon osallistumisaste: / / / Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut: Oppilashuolto, erityispäivähoito, koululaisten iltapäivätoiminta Nuorisopalvelut: Yleinen nuorisotoimi, talotoiminta, erityisnuorisotyö, työpajatoiminta, kierrätyskeskus - Oppilaita/ oppilashuoltohenkilöstö: Iltapäivätoimintaan osallistuvien määrä: Asiakaskontaktit: / / Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Vahvistetaan Lohjan koulutuskaupunkimainetta Tasapainoinen talous - Sopeutetaan toiminta taloudelliseen tilanteeseen vähentämällä opetuksen määrää, tiivistämällä varhaiskasvatuksen toimipisteverkkoa ja vähentämällä nuorisotilojen aukioloaikaa - Tehostetaan avoimien päivähoitopalveluiden käyttöä päivähoidon vaihtoehtona - Vakiinnutetaan päivähoidon palvelusetelitoimintamalli - Osallistutaan kaupungin tuottavuushankkeeseen Hyvät peruspalvelut - Laaditaan tulosalueiden kehittämisohjelmat - Edistetään nuorisotakuun toteutumista verkostoyhteistyöllä - Kehitetään laatutyötä - Päivitetään ja tarkistetaan toimintaprosessit - Kehitetään alueellisen toiminnan mallia - Vahvistetaan esimiesten ja henkilöstön osaamista kehittämällä osaamisen johtamista, rehtori- ja apulaisrehtorijärjestelmää ja hallinnon tiimityötä

19 - osallistutaan työhyvinvointikyselyyn ja laaditaan yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat sen pohjalta, parannetaan työergonomiaa ja työturvallisuutta Laadukas ympäristö 15 - Lisätään yhteisöllisiä toimintatapoja toimintayksiköissä Toimiva tietoyhteiskunta - Lukiot valmistautuvat sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen osallistumiseen - Perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttöä kehitetään Tuloslaskelma ja toiminnalliset muutokset Tulosalue Henkilöstö Hallintopalvelut 9 Varhaiskasvatus 485,28 Yleissivistävä opetus 550,46 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut 144,28 Nuorisopalvelut 30,48 Yhteensä 1 219,50 Hallintopalvelut Talousarviossa on varaus 11 lautakunnan kokoukseen. Palveluiden benchmarkkaukseen liittyvien kuntavierailuiden pohjalta laaditaan selvitys. Hallintopalveluiden tiimikoulutus toteutetaan osana henkilöstön osaamisen kehittämistä. Hallintopalvelujen määrärahasupistukset ( euroa) on kohdennettu tasaisesti tulosalueen sisällä. Varhaiskasvatus Päivähoidon tarve on tasoittunut Lohjalla vuoden 2013 aikana. Määränä kasvanut päivähoidon ja esiopetuksen määrä on johtunut lähinnä kuntaliitosten mukanaan tuomista uusista yksiköistä. Varhaiskasvatuksesta on lakkautettu viisi ryhmäperhepäivähoidon yksikköä ja yksi päiväkotiryhmä. Yksiköiden lapset sekä henkilöstö ovat siirtyneet päiväkoteihin olemassa oleville paikoille, jolloin palvelu on saatu järjestettyä sekä kustannustehokkaammin että toiminnan kannalta turvallisemmin. Säästö vuositasolla n euroa. Varhaiskasvatuksessa on käytetty jo vuosi suoriteperusteista budjetointia työkaluna, jolla on seurattu yksiköiden täyttöasteita sekä hoitopaikkojen hintojen kehitystä. Talousarvion säästötarpeiden vuoksi suoriteperusteista budjetointia käytetään vuonna 2014 tehostetusti siten, että kaikkien päivähoitoyksiköiden talousseuranta toteutetaan sen avulla. Tällöin myös päivähoidon yksiköissä nähdään konkreettisesti hoitopaikkojen hintojen kehitys. Jotta varhaiskasvatukselle asetetut säästötavoitteet toteutuisivat, pyritään asiakkuuksia ohjaamaan avoimen päivähoitotoiminnan piiriin aina, kun perheellä ei ole päivähoidon tarvetta. Avoimella päivähoidolla tuetaan lasten kotihoitoa suunnittelemalla yhdessä asiakkaiden kanssa mahdollisimman hyvin heidän tarpeisiinsa vastaavaa toimintaa. Yksityisessä päivähoidossa painotetaan järjestämismuotona päivähoitosetelin käyttöä Esimiesten johtamistaitoa lisätään järjestämällä koulutusta osaamisen johtamisesta. Varhaiskasvatuksessa on aloitettu henkilöstön lääkehuollon koulutukset. Tavoitteena on vuoden

20 aikana lisätä henkilöstön lääkehuollon osaamista siten, että vuoden lopussa päivähoidon henkilöstöstä puolet on suorittanut lääkehuollon tentin tai antanut pistoshoidon näytön. Varhaiskasvatuksen henkilöstön suurin poissaolojen syy on tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Poissaolojen ja niiden aiheuttamien sijaiskustannusten sekä lyhentyvien työurien aiheuttamat kustannukset ovat työnantajalle todella suuret. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ehkäisemiseksi aloitetaan päivähoidon kaikkein matalimpien lastenkalusteiden asteittainen vaihtamien ergonomisesti oikeanlaisiin. Uuden varhaiskasvatuslain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Hallitusohjelman mukaisesti päivähoitojärjestelmää kehitetään syrjäytymistä ehkäisevänä ja perheille joustavampana palveluna. Lohjalla uuden lain voimaantuloon valmistaudutaan ottamalla huomioon lainsäädännön edellyttämät muutokset. Yleissivistävä opetus Perusopetuksen tuntikehystä leikataan ja lukiokoulutuksen kursseja vähennetään 2 %:lla lukuvuoden alusta lukien, säästö noin euroa. Materiaaleihin on tehty euron karsinta. Uusien tilaelementtien leasing-vuokrat, euroa, sisältyvät talousarvioon. Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma päivitetään kaupunkistrategia huomioon ottaen. Seudullinen täydennyskoulutustyöryhmä järjestää yhteistä täydennyskoulutusta Osaavahankkeen puitteissa Osaamisen kehittämisohjelman pohjalta. Kaupunki on mukana monissa yleissivistävää koulutusta koskevissa hankkeissa. Tuntikehysleikkausten vuoksi ryhmäkoon pienentämisrahaa ei mahdollisesti saada vuonna Kouluissa valmistaudutaan tuntikehysleikkausten vuoksi ryhmäkokojen kasvamiseen, luokkien yhdistämiseen ja jakotuntien vähenemiseen sekä lukioissa kurssitarjonnan vähenemiseen. Tuntikehyksen jakoperustetta tarkistetaan ala- ja yläkoulujen sekä lukion kesken painottaen pienimpien oppilaiden opetusta. Lohjansaaren koulun oppilasmäärä on ollut kahtena vuonna peräkkäin alle 10 oppilasta ja Koisjärven koulun alle 30 oppilasta. Alueiden opetuksen järjestäminen ja koulujen toiminnan jatkaminen otetaan tarkasteluun. Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman uudistamistyö jatkuu. Koulut ottavat käyttöön Turva mappi sähköisen alustan. Virkarehtorimallin otetaan käyttöön liittyvien koulujen osalta vuoden 2014 aikana. Aluerehtori- ja vararehtorijärjestelmää kehitetään. Lohjan yhteislyseon lukio täyttää 100 vuotta ja Nummi-Pusulan lukio 50 vuotta. Lukiot valmistautuvat sähköiseen ylioppilaskirjoituksiin osallistumiseen vuonna Lukioopetuksen järjestämisen käytäntöjä yhtenäistetään opetussuunnitelman uudistyön yhteydessä ja yhteistyötä tiivistetään mm. verkko-oppimisen avulla. Tieto- ja viestintästrategia päivitetään. Esi- ja perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä sekä laite- ja tietoverkkoja kehitetään LangatOn Lohjalla -hankkeessa. Uutta teknologiaa on kokeiltu mallikouluissa ja kokeilun pohjalta laajennetaan osaamista myös muihin kouluihin.

21 17 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut Kasvatuksen ja opetuksen tukipalveluiden prosessit kuvataan. Alueellista oppilashuoltoa kehitetään. Oppilas- ja opiskelijalainsäädännön muutokseen valmistaudutaan. Suoriteperusteinen budjetointi otetaan käyttöön erityispäivähoidossa. Koulutuksellista tasa-arvoa edistetään hankerahoituksella. Koulupsykologipalvelut lisääntyvät yhdellä henkilötyöpäivällä viikossa, lisäkustannus katetaan tulosalueen sisällä. 3,5 erityisavustajan henkilöstömenot vähennetty, säästö euroa. Nuorisopalvelut Nuorisopalveluissa toimintaa toteutetaan alueellisen nuorisotyön, erityisnuorisotyön ja nuorisotyöpajatoiminnan kautta. Toimintaa saadaan vahvistettua erilaisilla hankerahoituksilla. Nuorisotyöapajatoimintaan haetaan ELY-keskukselta jatkorahoitusta kolmen pajaohjaajan ja yhden erityisnuorisotyöntekijän palkkaamiseen. Lisäksi OKM:ltä haetaan jatkorahoitusta 2-3 etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamista varten. Investoinnit Vuosien tilahankkeista tarveselvitys on laadittu Roution koulukampuksen ja Vappulan päiväkodin sekä nuorisokeskuksen osalta. Hankesuunnitelmavaiheessa ovat Ojaniittutalo sekä Harjun koulun ja Nummen koulukeskuksen laajennus ja peruskorjaus TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Kasvatus- ja opetuslautakunta Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Suunnitelman mukaiset poistot ,

22 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Kulttuuripalvelut: Hiiden Opisto, Länsi- Uudenmaan musiikkiopisto, Lohjan museo, Lohjan kaupunginorkesteri, Lohjan Teatteri, Yleinen kulttuuri, kirjastot - Lautakunnan kokouksia/v: 11 - Asiakaskäynnit, lkm: / / Liikuntapalvelut: Lohjan Liikuntakeskus Oy, Lohjan Liikuntahallit Oy - Liikuntasuoritteet, lkm: / Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Viimeistellään kaivosmuseon toimintakonsepti ja edistetään toiminnan käynnistymistä Tasapainoinen talous - Sopeutetaan toiminta taloudelliseen tilanteeseen nostamalla palveluiden hintoja ja vähentämällä palveluiden määrää - Osallistutaan kaupungin tuottavuushankkeeseen Hyvät peruspalvelut - Käynnistetään Kulttuuripolku toiminta - Monipuolistetaan kulttuuripalvelujen järjestämistapoja yhteistyössä kolmannen sektorin, yritysten ja seudullisten kumppanien kanssa - Laaditaan tulosalueiden kehittämisohjelmat - Päivitetään ja tarkistetaan toimintaprosessit - Osallistutaan työhyvinvointikyselyyn ja laaditaan yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat sen pohjalta - Edistetään kuntalaisten hyvinvointia kasvattamalla liikuntasuoritteita ja kulttuuripalvelujen käyttäjien määrää Laadukas ympäristö - Lisätään yhteisöllisiä toimintatapoja toimintayksiköissä Toimiva tietoyhteiskunta - Edistetään asukkaiden ja henkilöstön tietoteknistä osaamista

23 Tuloslaskelma ja toiminnalliset muutokset Tulosalue Henkilöstö Hallintopalvelut 3,5 Kulttuuripalvelut 104,9 Liikuntapalvelut - Yhteensä 108,4 Hallintopalvelut Talousarviossa on varaus 11 lautakunnan kokoukseen. Palveluiden benchmarkkaukseen liittyvien kuntavierailuiden pohjalta laaditaan selvitys. Hallintopalveluiden tiimikoulutus toteutetaan osana henkilöstön osaamisen kehittämistä. Kulttuuripalvelut Kulttuuripolku-toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2014 alusta. Toiminta käynnistyy alkuvaiheessa kulttuuripalvelujen ja varhaiskasvatuksen sekä yleissivistävän opetuksen piirissä ja laajenee siitä muille sektoreille. Toiminnan käynnistyminen edellyttää sitä, että on mahdollista kuljettaa lapsia ja oppilaita kulttuuritarjonnan ääreen ja myös kulttuuritarjontaa päiväkoteihin ja kouluihin. Kulttuuripolun toiminnan käynnistyminen edellyttää kulttuuripalvelujen ohjelmien suunnittelu- ja toteuttamistyötä, joka tarvitsee määrärahoitusta. Kulttuuripolku-toimintamallin kustannukset katetaan tulosalueen sisältä mm. kulttuuripalvelujen toimintatapojen uudistamalla. Kulttuuripalvelujen eri yksiköiden maksuja ja taksoja korotetaan tulojen selkeäksi lisäämiseksi. Lohjan Tenoripäivät järjestetään vuonna 2014, määrärahavaraus euroa (netto). Paikkarin Torppa pidetään auki edellisen vuoden tapaan. Kaivosmuseo on kulttuuripalvelujen keskeisin kehittämiskohde. Kulttuuripalveluihin kohdistuu yhteensä euron määrärahojen karsinta: Hiiden Opiston ja Länsi-Uudenmaan musiikkiopiston maksuja on korotettu ja tuntiopetusta vähennetty, säästö n euroa. Taiteen perusopetuksen avustukset vuoden 2013 tasolla. Museopalveluiden tuloja on lisätty ja näyttelytoimintaa supistettu, yhteensä euroa. Lohjan Kaupunginorkesterin tuloja on lisätty ja vähennetty kahden konsertin kustannukset, yhteensä euroa. Lohjan teatterin johtaja-ohjaajan kuukauden henkilöstömenot on vähennetty, euroa. Kulttuuritapahtumien menoja supistetaan, säästö euroa. Kirjastopalveluiden säästöt kohdistuvat henkilöstömenoihin ja aineistomäärärahoihin, yhteensä n euroa. Lisäksi kirjaston maksuja on lisätty eurolla. Liikuntapalvelut Liikuntapalveluiden määrärahaa on leikattu euroa. Lohjan Liikuntakeskus Oy on esittänyt neljä vaihtoehtoista tapaa säästövelvoitteen saavuttamiseksi: palveluita karsitaan, käyttömaksuja korotetaan, tehdään alijäämäinen tilinpäätös tai kolmen edellisen yhdistelmä. Lohjan kaupungin ja Lohjan Liikuntakeskus Oy:n välinen yhteistyösopimus on otettu alkaen. Sopimuksessa koulujen liikuntatilojen ilta- ja viikonloppukäytön sekä kaupungin liikuntaja ulkoilualueiden hallinnointi siirtyi Lohjan Liikuntakeskus Oy:lle. Sopimuksessa määritellään vastuu ja tehtäväalueet. Kustannusvaikutus euroa. Menoja vastaava tulolisäys on pääosin teknisen toimen ja osin ympäristötoimen talousarviossa.

24 20 TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Kulttuuri- ja vapaa-aikaltk) Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Suunnitelman mukaiset poistot ,

25 Tekninen lautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallinto tekninen lautakunta: Hallintopalvelut: toimialan hallinto, teknisen lautakunnan asiat, yksityistieasiat, henkilöliikenteen logistiikkayksikkö, pelastustoimi, jätehuolto Kunnallistekniikka: Kunnallistekniikan ja vesihuollon suunnittelu ja rakennuttaminen, liikenneväylien ja viheralueiden kunnossapito, konekeskus, varikko, sähköpalvelut - 10 kokousta tekninen lautakunta yksityistiekm henkilöliikenne matkaa oppilaan koululaiskuljetukset km ylläpidettävää liikenneverkostoa - 83,5 ha ylläpidettävää viheraluetta ha talousmetsää Vesihuolto: vesi- ja viemärilaitostoiminta Tilapalvelut: suunnittelu ja rakennuttaminen, tilojen ylläpito ja korjausrakentaminen m 3 myytyä vettä m 3 puhdistettua jätevettä km verkostoa k-m 2 ylläpidettäviä kiinteistöjä Ruoka- ja siivouspalvelut: ruokapalvelut, siivouspalvelut kpl ateriasuoritteita k-m 2 siivottavaa alaa Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Asumiseen houkuttelevan, laadukkaan kunnallistekniikan toteuttaminen tonttien käyttöönottamiseksi. V toteuttamisalueet Gunnarla, Routio - Laadukkaan palvelun varmistaminen myönteisen viestinnän perustaksi - Hankintalain puitteissa tapahtuva hankintakokonaisuuksien kilpailuttaminen (alueelliset palvelut, saavutettavuus vaatimus) Tasapainoinen talous - Vuosittain tapahtuva maksujen ja myyntihintojen tarkistaminen - Harkinnanvaraisten palveluiden hinnat kustannuksia vastaavat (mm. venepaikat, viljelyspalstat) - Palvelutasoluokitus ja mitoitus alueelliset erot huomioiva (liikennöinnin määrä, palvelupisteen sijainti ja luonne) - Palveluiden järjestämistapavertailu (vertailukunta vertailut Porvoo)

26 22 - Sisäisten palvelusopimusten mukainen toiminta - Palveluverkon tarkastelun jatkaminen - Palveluverkon ulkopuolista kiinteistöistä luopuminen - Hyviin käytänteisiin kannustaminen Hyvät peruspalvelut - Tietojärjestelmien hyödyntäminen (tilahallintajärjestelmä, reittisuunnittelu, Aromin ja yslin kattavuuden kasvattaminen) - Asukasyhdistysten ympäristön siivoustalkoissa avustaminen välineillä ja kuljetuspalvelulla - Palveluverkkotyön jatkaminen - Julkisen liikenteen täydentäminen vaihtoehtoisin liikennemuodoin myönnettyjen määrärahojen puitteissa - JET-koulutuksen hyödyntäminen. Laadukas ympäristö - Toimipisteiden toimivuuden varmistaminen kyläkeskuksissa - Infran toteuttaminen keskustan tarpeita vastaavasti - Vanhojen kaatopaikkojen kunnostukset ensisijaisuusjärjestyksenä pohjavesialueet - Vesihuoltolaitoksen omavalvonta ja ajantasaistettujen suojelusuunnitelmien mukaiset toimet - Liikenneväylien hoito suolausta välttäen - Toimenpideohjelman mukaiset toimet - Sisäilmaryhmän säännöllinen reagoiva toiminta. - Kuntokierroksen jatkaminen asuinkiinteistöissä. Ennakoivat, budjetoidut korjaustoimenpiteet Toimiva tietoyhteiskunta - Henkilöstön osaamisen varmistaminen, koulutukseen kannustaminen - Toimivat nettisivut, oma aktiivinen toiminta sivuilla olevan tiedon ajan tasalla pitämiseksi - Sähköisten lomakkeiden ja sähköisen asioinnin kehittäminen - Yksityistieavustusten sähköinen hakumenettely - Sähköinen kokouskäytäntö käytössä - Reittisuunnitteluohjelma käytössä - Aromin käyttö reseptiikassa kattavasti, Mysli kattavasti tilaus- ja laskutuskäytössä - Kartoitetaan mahdollisuudet sosiaalisen median hyödyntämiseksi Tuloslaskelma ja toiminnalliset muutokset Hallinto Yksityisteiden avustuskäytäntö yhdenmukaistettu. Joukkoliikenteen tuetut matkaliput koskevat kaikkia kaupungin asukkaita. Taloudellisena säästötoimenpiteenä karsitaan avointa joukkoliikennettä täydentäviä ostoliikenne ostoja ( euroa), palvelu- ja asiointiliikennettä ( euroa) sekä vuoden aikana esille tulleiden hankkeiden asiantuntijapalveluraha eurosta, euroon. Vuoroliikennettä täydentävä liikennöinti minimoidaan. Henkilö- ja tavaraliikenteen logistiikkayksikkö sijoittuu toimialan hallintoon. Logistiikkayksikkö jatkaa henkilö- ja tavaraliikenteen koordinointia ja haltuunottoa.

27 23 Pelastustoimesta vastaa Espoon kaupunki. Jätehuollon järjestämistehtävistä vastaa Raaseporiin sijoittunut seudullinen jätelautakunta. Kunnallistekniikka Kunnallistekniikan (liikenneväylät ja viheralueet) kunnossapito hoidetaan entisen Lohjan alueella pääosin omana työnä sekä ostopalveluna, ja yhdistyvien kuntien alueella ulkoisena palveluna. Taloudellisena säästötoimenpiteet kohdentuvat henkilöresursseihin seuraavasti: avoinna olevaa suunnitteluavustajan tehtävää ei täytetä ( euroa), kausityöntekijöinä toimivien puistotyöntekijöiden työsuhteen pituutta lyhennetään 2 viikolla ( euroa), puistotoimen eläköityvän työntekijän tehtävä muutetaan kausityöntekijän tehtäväksi ( euroa), Tilapäisen asentajan työsuhdetta jatketaan vain osan vuotta ( euroa). Lisäksi kohdistetaan kunnallistekniikan aineiden ja tarvikkeiden hankintaan euron säästötoimenpiteet. Ruoka- ja siivouspalvelut Ruoka- ja siivouspalvelut toimivat yhdenmukaisin käytäntein ja mitoituksin koko uuden kunnan alueella. Toimintavuoden aikana toteutetaan tuotantokeittiöhanke, siten että se on käyttöönotettavissa alkuvuodesta Taloudelliset säästötoimenpiteet kohdentuvat seuraavasti: Ruokatuotannon reseptiikka yhdenmukaistetaan koko Lohjan alueella, ruokalistalla korvataan kalliita ruoka-aineita edullisimmilla ruoka-aineilla ( euroa), siivousmitoitukset yhdenmukaistetaan koko Lohjan alueella ( euroa), kotipalveluateriat tuotetaan yhdellä ateriavaihtoehdolla ( euroa), Varamiespalvelun sijaisten käytön kilpailutuksen tuoma säästö ( euroa), rekrytointi-ilmoitusten väheneminen Kuntarekryn käyttöönoton johdosta ( euroa). Tilapalvelut Kiinteistöjen ylläpito hoidetaan isännöintialueittain. Isännöintialueita on neljä. Kiinteistönhoidon työaikamitoitukset ovat yhdenmukaiset koko alueella. Alueen kiinteistöt on saatettu kaukovalvonnan piiriin. Taloudelliset säästötoimenpiteet kohdentuvat seuraavasti: kaukolämmön energiahinnan vaikutus ja energiatehokkuus toimenpiteet ( euroa), kunnossapitokohteiden priorisointi ( euroa). Vesihuolto Seudullinen vesihuoltoverkosto toimii kattavasti. Alueen verkosto on kaukovalvonnan piirissä. Vanhojen laitosyksiköiden tarvittavat purkamistyöt toteutetaan toimintavuoden aikana seudullisen vesihuoltoverkoston käyttöönotosta. Taloudelliset säästötoimenpiteet kohdentuvat seuraavasti: eläköitymisen yhteydessä vapautuvaa tehtävää ei täytetä, tehtävät hoidetaan tehtäväjärjestelyin ( euroa), palvelujen, aineiden ja tarvikkeiden oston vähentäminen ( euroa)

28 24 TA 2013 muut. TA 2014 muutos-% 13/14 TS 2015 TS (Tekninen lautakunta) Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut kulut , TOIMINTAKATE , Suunnitelman mukaiset poistot , TA 2013 TA 2014 muutos-% TS 2015 TS 2016 muut. 13/ Vesihuolto (sisältyy tekniseen lautakuntaan) Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset Muut tuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilöstösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut kulut , TOIMINTAKATE ,

29 Kaupunkisuunnittelulautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallinto: Ympäristötoimen hallintopalvelut, lautakunnan asiat 11 kokousta / 0 Kaavoitus: Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus Kiinteistö- ja kartastopalvelut: Lakisääteiset kiinteistönmuodostuksen, maapolitiikan, mittauksen sekä kartta- ja paikkatietopalvelun tehtävät - 50 ha uusia hyväksyttyjä asemakaavoja tai muutoksia - 70 suunnittelutarveratkaisua - 60 poikkeamislupaa tai lausuntoa poikkeamisluvista kiinteistötoimitusta lupa- ja muita karttaotteita - 50 tontinluovutusta / / Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Kaavoitusohjelma on laadittu ja kaavoitus etenee ohjelman mukaisessa järjestyksessä. - Taajamaosayleiskaavan toteuttamisohjelma on laadittu. - Asemakaavojen ajantasaisuusselvitys on aloitettu. - Kiinteistönmuodostuksen rästitöiden purkaminen on käynnistetty resurssien puitteissa. - Kaupungin kasvua tukevan maapolitiikan hoito on varmistettu. - Maapoliittinen ohjelma on päivitetty. Tasapainoinen talous - Uuden Lohjan maankäytön kehityskuva ja rakennemalli on laadittu. Hyvät peruspalvelut - Hallinnon resurssit on kohdennettu oikein ja ne palvelevat toimialan yhteisiä tarpeita. - Kartta- ja paikkatietopalvelut on kysynnän mukaisesti tehokkaasti järjestetty - Sujuva mittaustoiminta maastomittausta edellyttävissä toiminnoissa Laadukas ympäristö - Ympäristötoimen koordinoimaa HINKU-hanketta on edistetty kaupungin kaikilla toimialoilla. Toimiva tietoyhteiskunta - Sähköinen kokouskäytäntö on vakiinnutettu osaksi tehokasta hallintoa.

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristö- ja rakennuslautakunta 11.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖ-

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 9.12.2014 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60

Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio 2017-2018 Koonti vastuualueittain Toimialan yhteiset KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 0 0 0 0,0 0,0 Toimintamenot 1 711 541 480 011 473 996-72,0

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 17.12.2015. Oheismateriaali nro 2 Pyöreän pöydän malli

Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 17.12.2015. Oheismateriaali nro 2 Pyöreän pöydän malli Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 17.12.2015 Oheismateriaali nro 2 Pyöreän pöydän malli Lohja, organisaatiokonsepti 10.11.2015 Valtuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Elinvoima Hyvinvointi Lakisääteiset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristöterveysjaosto 16.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON TULOSLASKELMA...

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

2015 - Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvava Lohja

2015 - Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvava Lohja Kasvava Lohja Valmistellaan palveluverkkoselvityksestä seuraavat toimenpiteet Palveluverkkoselvityksen toimenpiteistä on valmisteltu Hyrsylän koulun toiminnan siirtämistä Oinolan kouluun ja Neitsytlinnan

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.2.2014 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 12 240 479 0 12 240 479 12 035 025 205 454 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 4 537 875 0 4 537 875 4 219 984 317 891 308 Täyden

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 08.10.2015 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille 7.9.2015

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko Sote ja maakuntauudistus Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko 12.5.2017 1 Uusi soterakenne 1.1.2019 2 Lähde:www.alueuudistus.fi Maakuntien tehtävät ja uusi soterakenne 1.1.2019 Valtakunnallinen lupa

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA SAVONLINNAN KAUPUNGIN TAVOITEORGANISAATIOSUUNNITELMA VUOSINA 1.1.2013 2020 Savonlinnan kaupungin talouden sopeuttamistarpeisiin liittyen toimialat ovat valmistelleet tavoiteorganisaatiosuunnitelmat vuoteen

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 265/02.06.01/2017 40 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 7.3.2017: TILINPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016

Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016 Kasvatus- ja opetuslautakunta 135 16.12.2015 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2016 269/02.02.00/2015 KOPLK 16.12.2015 135 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 25.11.2015

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala

Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala Kehyslähtötilanne v.2018 Sivistystoimen toimiala Kirsi Hyvämäki 18.5.2017 1 SUORITTEET JA HINNAT 2016 PAVE Kootaan huhtikuussa KUNNAN STRATEGIA ja strategisten tavoitteiden läpikäynti VÄESTÖEN -NUSTEET

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINNON TULOSALUE KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Kaupunginhallitus 23.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2017 TAVOITTEET... 1 1.1 Toiminnan sisältö

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot